KOBİ lerin Gelişiminde Öğrenci Topluluklarının Önemi ve Bu Konuya Yönelik Yeni Çalışma Modelleri. Sinan Şahin Candan Duygu Zengin

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KOBİ lerin Gelişiminde Öğrenci Topluluklarının Önemi ve Bu Konuya Yönelik Yeni Çalışma Modelleri. Sinan Şahin Candan Duygu Zengin"

Transkript

1 KOBİ lerin Gelişiminde Öğrenci Topluluklarının Önemi ve Bu Konuya Yönelik Yeni Çalışma Modelleri Sinan Şahin Candan Duygu Zengin ODTÜ Makina ve İnovasyon Topluluğu Orta Doğu Teknik Üniversitesi Makina Mühendisliği Bölümü Çankaya İlçesi Üniversiteler Mah. Dumlupınar Bulvarı No: Ankara/TÜRKİYE Özet: Sunduğumuz makalede ülkemiz ve dünya sanayisinde oluşan sorunlardan az etkilenmesi ve hızlı üretim kabiliyetleri sayesinde artık daha çok yer alan KOBİ lerin gelişimine üniversitelerde yer alan öğrenci topluluklarının oluşturacağı yeni yapılanma modellerinin katkısı incelenmiştir. Ana konuya temel oluşturması açısından öncelikle; KOBİ lerin ekonomi, Ar-Ge ve verimlilik konularındaki temel problemleri, yabancı ülkelerin aktif KOBİ temelli sanayi sisteminden nasıl verim aldıkları, Türkiye deki KOBİ sanayisinin yurtdışındakiler ile karşılaştırılması incelenmiştir. Sunulan argümanlar KOBİ ler hakkındaki diğer araştırmalar, anketler ve bulgular ile desteklenmiş, resimler ve tablolar ile açıklanmıştır. Ayrıca konuda belirtilen öğrenci topluluğu modellerine örnek teşkil etmesi açısından ODTÜ Makina ve İnovasyon Topluluğu(METU MECH) nun yapılanması ve çeşitli KOBİ ler ile yaptığı çalışmalardan elde ettiği başarılar gösterilmiş ve buna bağlı olaraktan genel bir öğrenci topluluğu modeli tarafımızca şemalaştırılmıştır. Sonuç olarak, yapılan araştırmalar ile Türkiye nin KOBİ lere yeterli yatırım yapamaması ve önem verme konusunda geç kalması nedeniyle yurtdışındakilere benzer uygulamalara gitmesine rağmen sanayi gelişiminde başarısız olduğu sonucuna varılmış; bunun üzerine farklı bir çözüm olan yeni bir öğrenci topluluğu modeli geliştirilmiş ve uygulanmıştır. Uygulamada kesin başarı elde edilmiş, KOBİ sanayisinde hızlı ve etkili bir gelişim görülmüştür. Anahtar Kelimeler: Küçük ve Orta Boy İşletmeler (KOBİ), Öğrenci Toplulukları 1. Giriş Dünyada küçük sanayilerin daha doğrusu sanatkarların ve zanaatkârların yer aldıkları düzen, sanayi devrimi ile yerini büyük firmaların güç kazanmasına bırakmıştır. Fordizm olarak da simgeleyebileceğimiz bu yeni düzen(özdemir & Ersöz & Sarıoğlu), var oluşunun ardından büyük dünya savaşlararının da sebep olduğu ekonomik krizlerle ve diğer bir çok sorunla baş edememiş ve çökmüştür. Bunun üzerine ülkeler yeni ekonomik düzenler arayışına girmişlerdir. Kimi ülkede kendiliğinden, kimi ülkede devlet eliyle; yeni düzen küçük ve orta ölçekli sanayiler yani KOBİ ler üzerine kurulmuştur. Zamanla toplam istihdamın, üretimin ve kârın büyük çoğunluğuna hükmetmeye başlayan KOBİ lerin doğru bir uygulama olduğu; yine zaman içerisindeki ekonomik vb. sorunlarla esnek yapıları sayesinde neredeyse hiç hasar almadan baş edebilmeleri ile kanıtlanmıştır. Hatta, KOBİ lerin bu dayanıklı yapısı, kriz dönemlerinde büyük firmalarda oluşan istihdam açıklarının kendilerine yönelmesini ve daha güçlü olarak ortaya çıkmasını sağlamaktaydı. Günümüzde de büyük firmalar ağır yüklerini bir çok KOBİ arasında paylaştırmakta ve böylece eşit iş yükü dağılımı modeli 1

2 ile herhangi bir sıkıntıdan ciddi hasar almadan kurtulabilmektedirler. Ayrıca bu sistemin getirdiği yüksek verimlilik de zaman içerisinde net bir şekilde gözlenmiştir. Ve serbest piyasa ekonomisinin de gelişimi ve stabilizasyonu da göz önüne alındığında KOBİ düzeni ülkeler için kaçınılmaz olmuştur. Ükemizde küçük ve orta büyüklükte işletmelere özellikle Atatürk döneminde ve sonrasında yapılan kalkınma planları ile destek verilmeye başlanmıştır. Modern zamanlarda ise kümelenme sistemine dönülmüş ve önceki paragrafta bahsettiğimiz iş gücünün dağılımı sistemi tam olarak oturtularak verimli ve güçlü bir model oluşturulmuştur. Ancak Türkiye deki sanayinin neredeyse tamamını kapsamaya başlayan KOBİ lerin bu gelişimi zamanla düzensizlik ve ilgisizlikten dolayı beraberinde kalitede düşüş gibi başka sorunlar getirmiştir. KOBİ lerin genel olarak sektörde yaşadığı problemleri ekonomik, Ar-Ge sorunları ve verimlilik eksiklikleri olarak sınıflandırdık. İlk olarak; ekonomi anlamında KOBİ ler, ülkemizde ve dünyada endüstriyel halkanın en önemli parçası aynı zamanda, ölçeği-kârı ve yaptığı iş oranının yetersizliği, nedeniyle en zayıf halkası olduğundan ekonomik kriz gibi sorunlarda önce ve ağır olarak etkilenmektedir. Ar-Ge konusunda ise, yine ekonomik olarak zayıf olan KOBİ lerin bu alanda yatırım yapmaları mümkün olmamakta bu nedenle endüstriyel sistemin en alt halkasında teknolojik gelişim sağlanamamakta ve tüm endüstri bu durumdan olumsuz etkilenmektedir. Son olarak verimlilik konusunda; yapılan çalışmalar(ssk, TÜİK) ülkemizde endüstrinin daha çok KOBİ lerden oluştuğunu ancak yarattıkları katma değerin toplam katmadeğere nazaran çok düşük olduğunu göstermekte ve bu da ciddi bir verimlilik sorununa işaret etmektedir. Bu noktada da temel sorunlara çözüm olacak ve geleneksel yöntemleri geride bırakacak çalışmamız olan Yeni öğrenci topluluğu modelleri nin denenmesi gerektiği kanaatindeyiz. 2. KOBİ ler Neden Önemlidir? Giriş bölümünde de değindiğimiz gibi, büyük firmaların oluşturdukları sistemlere göre çok daha büyük ve etkili olan bu düzenek gelişime her açıdan ciddi katkı sağlamaktadır. KOBİ temelli sanayi düzenini daha sistematik olarak açıklamak istersek bir çok veri elde edebiliriz; a) Gelişen ve temellerini güçlendiren küreselleşme, özel sektör ve liberal ekonomi gibi olgular çerçevesinde rekabete en iyi uyum sağlayabilen ve onu güçlendirebilen sistem KOBİ sistemidir. Kendi aralarında rekabete girebilirler. Bu da müşteriye kaliteli ürün olarak geri döner. b) Az yatırımla çok iş ortaya koyarlar. c) Büyük sanayinin destekçileri ve tamamlayıcılarıdırlar d) Ekonomi ortamında hayatta kalmak ve yer edinme gayeleri ve çabaları ile güçlü köklere sahip parçalar gibidirler ve bütün halinde yine güçlü bir sanayiyi oluştururlar. 2

3 e) Fazla sayıları çeşitliliği sağlayarak inovasyon yapılmasına katkı sağlar. f) Esnek ve hızlıdırlar, sorunlarla başa çıkma kabiliyetleri büyük şirketlere göre çok daha fazladır. Karar kabiliyetleri daha seridir. g) Düşük kurulma ve iş maliyetleri sayesinde girişimci dostu bir sistemdir. h) Yüksek oranda istihdam sağlayarak işsizliğe karşı çözüm olur. i) Bölgesel kalkınma ve eğitime katkıda bulunurlar. Bu ve daha bir çok pozitif içerikli özellikleriyle KOBİ temelli sanayi sistemi ülkeler için vazgeçilmezdir. Nitekim böyle olduğunu ülkelerdeki yüksek varoluş oranlarından anlayabiliriz: Tablo 1: Türkiye de Girişimlerin Sayısı (2003) Girişim Türü Giri im Sayısı Tek Birimli Giri im Sayısı 1,604,000 Çok Birimli Giri im Say1s1 116,598 Toplam Girişim Sayısı 1,720,598 Kaynak: DİE, 2002 Genel Sanayi ve Şşyerleri Sayımı, Ankara, DŞE Yayını, Sayı: B DİE , 14/10/2003, s. 1. Ayrıca ek olarak, KOSGEB, TOSYÖV ve MMO tarafından yapılan araştırmalar ile aşağıdaki tespitler belirlenmiştir. (2006, 2008 ve 2010) ; a) Küçük ve orta ölçekli sanayi işletmeleri, imalat sanayinde faaliyet gösteren işletmelerin % 99,4 ünü oluşturmaktadırlar. b) KOBİ ler imalat sanayindeki istihdamın % 60,0 ini sağlamaktadırlar. c) KOBİ lerin imalat sanayi katma değerindeki payı % 26,5 dir. Buradan görüldüğü gibi istihdamın % 60,0 ını sağlayan KOBİ ler, katma değerden ancak % 26,5 lik bir pay alabilmektedirler. 1 Asıl sorun burada ortaya çıkmaktadır. 1 BAYÜLKEN, Y., & Kütükoğlu, C. (2010). KÜÇÜk ve Orta Ölçeklİ Sanayİ İşletmelerİ (kobi ler) Oda Raporu. TMMOB - MMO. Retrieved from 3

4 Tablo 2: Girişimlerin Ölçeklerine Göre Dağılımları, (2003) Ölçek ( kişi ) Girişim Sayısı Yüzdesi Sadece işletme Sahibi % 1, % 94, % 3, % 0, % 0, % 0, % 0,11 TOPLAM ,00 Kaynak: KOSGEB, 2002 Y111 Genel ve Sanayi işyerleri Sayımı: imalat Sanayi Degerlendirmesi, Ankara, KOSGEB Ekonomik ve Stratejik Araştırmalar Merkez Müdürlügü Yayın, Şubat 2005, s. 6. Bu tabloda da çalışana sahip işyerleri tanımına sahip KOBİ lerin ölçeklerine göre dağılım yüzdesi ve yaptığı girişimler yer almaktadır. Burdan da görüleceği üzere daha az çalışan oranına sahip KOBİ ler daha fazla risk alıp girişim yapabilmektedirler. Bu durumda, hibe programlarının çekici etkisi de çok büyük rol oynamaktadır. Ancak burada daha büyük ölçekli iş yerlerini de girişimlere yönlendirerek katma değeri yüksek girişimler elde etmek gerektiği açıkça görülmektedir. Bu da ancak bu firmaları seri üretimden ziyade inovasyon yapmaya yönlendirerek bunu kâr sağlayıcı bir unsur haline getirerek olabilecektir. Buna sunduğumuz çözümün altbaşlığında daha detaylı değineceğiz. 3. KOBİ lerin Zayıf Noktaları, Alabilecekleri Tehditler ve Güncel Sorunları a. KOBİ lerin Zayıf Noktaları ve Alabilecekleri Tehditler KOBİ lerin güçlü yanları olduğu kadar bir çok zayıf noktası da vardır. Ortaya bir çözüm koymadan önce bu zayıf noktaları bilmekle başlarsak ancak başarıya ulaşabiliriz. Bu zayıf noktalar sırasıyla aşağıda verilmiştir; 1. Geleneksel yönetim ve küçük ölçek nedeniyle verim düşüktür. Profosyonel yönetim eksikliği vardır. 2. Sektör ve Pazar hakkındaki bilgileri destek almadıkları sürece yetersiz kalmakta bu nedenle özellikle ihracatta çok zayıf kalmaktadırlar. 3. Özellikle en küçük olan KOBİ lerde daha açıkça görülen teknik bilgi yetersizliği en büyük sorunlardan biridir. Ayrıca bu makalede daha çok bu soruna odaklanılmıştır. Bu problem, beraberinde verimsizlik, düşük katma değer gibi bir çok soruna da yol açması nedeniyle oldukça büyük tehlikeler arz etmektedir. Üretim vb. işlemler için teknolojilerinin de yetersiz olması bu sorunları daha da büyütmektedir. 4

5 4. Büyük şirketlerle rekabet etme güçleri düşüktür.(kobi lerin sadece %15 i ihracatta yer alabilmektedir.) 5. Özkaynakları yetersizdir ve yatırımları geliştirmekte zorlanabilirler. Ayrıca globalleşme ve gelişen iletişim teknolojilerinin getirdiği olanaklar ile KOBİ ler ihracat oranlarını arttırma fırsatı bulabilirler. Açığa çıkan yeni pazarlar(çin, Hindistan...) da bu orana katkı sağlamada önemli rol oynayacaktır. Ancak diğer bir yandan küreselleşmeye karşı ülkeler bilhassa ucuz ürünler için kendi KOBİ lerini korumaya gitmekte ve bu da gelecekte olası bir genel ambargo furyasını akıllara getirmektedir. (Bayülken & Kütükoğlu, 2010) b. KOBİ lerin Temel Güncel Sorunları ve Denenen Çözümler 1. Ekonomik KOBİ lerin gözlemlediğimiz üç temel sorunlarından biri ekonomik problemlerdir. KOBİ ler temel olarak özsermaye ile çalıştıkları için sonrasında enflasyonun zararlarına maruz kalarak eriyen öz sermayeyi kontrol edememektedirler. Bu tip sorunlara dış kaynak bulamayış da eklendiğinde KOBİ lerin yeni yatırımlar yapması, risk alabilmesi ve inovasyonlara yatırım yapması mümkün olmamakta bu da diğer sorunları desteklemektedir. Ancak günümüz Türkiye sinde KOSGEB, Bilim Teknoloji ve Sanayi Bakanlığı, TÜBİTAK ve bazı özel kuruluşlar tarafından KOBİ ler için bir çok hibe ve destek programı yürütülmektedir. Ayrıca OSTİM gibi kümelenme ve yapılar altında kendilerine yer bulduklarında bu desteklerden ve ticaret ilişkilerinden faydalanmaları çok kolay olmaktadır. Ayrıca melek yatırımcıları teşvik için seminerler ve sanayicileri buluşturmak ve iş bağlamalarını sağlamak için kokteyller yapılmakta; böylece KOBİ lerin ekonomik sıkıntılarının giderilmesi amaçlanmaktadır. (Özdemir & Ersöz & Sarıoğlu) Yapılan bu çalışmalar KOBİ lerin var olan ekonomik sıkıntılarını esasen gidermeye yetmiştir. Yoğun sermaye akışı sayesinde artık KOBİ ler sermayelerinin azlığından dolayı herhangi bir sorun pek yaşamamaktadırlar. Ancak sermaye çözümü bir konuya yetmemiştir ve yetmeyecektir. Bu konu mühendisliktir. KOSGEB gibi oluşumlar çeşitli teknik eğitimler ve destekler verse bile bu yeterli olmamaktadır. Firmalar artık sermaye sıkıntıları giderildiği için risk alma çalışmalarına girmeye başlamış ve Ar-Ge faaliyetlerini arttırmayı hedeflemiştir. Ancak gözlemlerimize göre katma değer istihdam ve var oluş oranlarına göre çok çok düşüktür. Bu da yeterli düzeyde Ar-Ge yapılmadığının kanıtıdır. Hala bir çok firma klasik, eski ve yetersiz yöntemlerle işlerini yürütmektedir. 5

6 Ar-Ge Faaliyetleri Ekonomik problemlere bağlı olarak bahsedildiği gibi KOBİ lerde ciddi bir Ar-Ge sorunu ortaya çıkmaktadır. Ar-Ge sorunu temel olarak mühendislerin istedikleri faiş fiyatlara ve sanayi-mühendis arasındaki iletişim bozukluğundan kaynaklanmaktadır. Bu sebep OSTİM de staj yapan arkadaşlarımızın incelemeleri ve araştırmaları sonucu ortaya konmuştur. Bunun üzerine yine tarafımızca (ODTÜ Makina ve İnovasyon Topluluğu) basit ama somut bir üniversite-sanayi iş birliği modeli ortaya konuldu. Sistemde, arkadaşlarımız(c. Apaydın, S. C. Çamdere) ufak firmalara belirli ölçüde Ar-Ge içeren ve yapılan işleri kolaylaştıran çeşitli makinalar tasarladılar. KOBİ ler ise bu makinaları arkadaşlarımızın teknik bilgilerinden faydalanarak ürettiler ve arz eden gruba sattılar. Böylece hem öğrenci arkadaşlarımız gelir ve tecrübe elde etmiş oldu, hem de firma; sektör mühendislerine vereceği paradan daha az bir para ile işini görmüş oldu. Bu sistemin öğrenci topluluklarında randımanlı işlemesi sonucunda ise başarılı, kaliteli mal üreten KOBİ ler ve kalifiye mühendisler ortaya konması hedeflenmiştir. Ar-Ge sorunu yüksek istihdam ve yere rağmen oluşan kalitesiz ürünlerin ve ihracat yetersizliğinin temelidir. Kalitesiz malların değersizliği sebebiyle zaten seri üretim yapıp az ücrete çok mal satamayacak olan KOBİ ler tamamen zarar görmektedirler. Bu nedenle inovasyon ve teknolojik çalışmalarının basit bir şekilde KOBİ lere indirilmesi gerekmektedir. 6

7 2. Verimlilik Sorunu Ar-Ge sorunu çözülmediği takdirde ise ortaya büyük bir verimlilik sorunu ortaya çıkacaktır. Çünkü, teknolojiye ayak uyduramamış KOBİ ler verimsiz ve başarısız üretimler sonucu hem daha çok zarar edecek hem de kaliteli ürünler ortaya koyamayacaktır. 3. Uluslararası KOBİ Platformunda Türkiye Türkiye deki KOBİ sayısı yaklaşık olarak diğer ülkelerdeki KOBİ sayısına eşittir. Ancak A.B.D., Almanya,Hindistan,Japonya, İngiltere, Güney Kore, Fransa ve İtalya gibi ülkelerin ihracat payı Türkiye ye göre oldukça fazladır. Bunun sebebi dış ülke KOBİ lerinin pazarlama konusundaki bilgileridir. Ayrıca diğer ülkelerin KOBİ lere sağladığı kredi imkanlarının fazla olması da ihracat payında önemli bir rol oynar. Böylelikle KOBİ ler dış pazarlarda etkisini arttırarak ülke ekonomisinin gelişimine katkı sağlar. Türkiye deki KOBİ lerin uluslararası rekabette güçlenmeleri için pazarlama konusunda bilgilendirilip, KOBİ lere geniş kredi imkanları sağlanmalıdır. Günümüzde KOBİ lerin gelişen teknolojiye ayak uydurmaları neredeyse zorunlu hale gelmiştir. Dünya piyasasını yakından takip etmek, ithalat-ihracat, ticaret ve pazarlama konusunda araştırmalar yapıp bilgilenmek KOBİ ler için çok önemlidir. Ancak ülkemizde yapılan teknolojik çalışmalar özellikle Uzakdoğu ülkeleri (Çin, Japonya ) ve Avrupa ülkelerine (İtalya, Almanya, İngiltere ) nazaran çok düşük seviyededir. Türkiye de KOBİ lerde bilgisayar ve internetin etkin kullanılmaması yetersiz bilgilenme ve yetersiz araştırma-geliştirme faaliyetlerinin yapılmasına 7

8 neden olmaktadır. Böylelikle gelişmiş ülkelerin KOBİ leri uluslararası rekabette daha çok avantaja sahip olmaktadır. Bu sorunu aşmak adına Türkiye deki KOBİ ler gelişen teknoloji konusunda bilgilendirilmeli ve teknolojinin sağladığı imkanların kullanılması yaygınlaştırılmalıdır. Ayrıca KOBİ lerin katma değer katabilecek düzeye gelmeleri için Ar-Ge konusunda desteklenmeleri gerekmektedir. Ancak bu sayede ihracatta güçlü bir yer edinebilecek KOBİ ler için de bu kadar çok alanda bir anda yatırım yapılabilmesi çok zor olduğundan yeni sistemler uygulanmalıdır. 4. Bir Çözüm Olarak Öğrenci Toplulukları Makalenin bu kısmına kadar, kısımda KOBİ lerin önemi, artıları, eksileri ve sorunlarından genel olarak bahsettik. Aralarda atıfda bulunduğumuz, esas çözüm olan bu başlıkta ise kendi kurduğumuz ODTÜ Makina ve İnovasyon Topluluğunu esas alacağız. Öncelikle kurulan yapıdan sonra ise hedeflerinden bahsedeceğiz. Açıkça görüldüğü üzere oluşan tüm problemler temel olarak Ar-Ge sorunları etrafında dönmekte ve diğer problemler ise halihazırda çeşitli yollarla çözülmüş durumda. Buna bağlı olarak; topluluğumuz Ar-Ge temelli bir yapı oluşturmak için, bu güne kadar temel olarak 2 oluşum modeli denendi. İlk modelde daha karmaşık bir sistem düzensiz çalışmalarla oturtulmaya çalışıldı. Önceleri büyük bir heves ve çoğunlukla çalışan öğrenciler 1.5 sene boyunca bir çok organizasyon, eğitim ve workshop düzenlediler. Ancak düzensiz çalışmalar, teknik projelere yeteri kadar önem verilmemesi ve süreksizlik gibi sorunlar topluluğun hızlı bir şekilde yükseldikten sonra durgunluğa sürüklenmesine sebep oldu. Bu başarısız denemeden sonra topluluk yönetimini devralan Can Apaydın ve Salih Can Çamdere arkadaşlarımız daha basit ama daha güçlü bir topluluk yapısı kurmayı hedeflediler. Bu yapıda sadece temel olarak organizasyon komitesi, eğitim komitesi ve teknik proje komitesi yer alacaktı. Hatta eğitim komitesi çalışmaları da organizasyonun altında yürüyecekti. 8

9 Topluluğun esasen her zaman tek bir temel amacı vardı: öğrencilere daha derslerini almadan sadece araştırma ve öğrenme kabiliyetleri sayesinde kafalarındaki teknik projeleri sanayi yardımıyla hayata geçirebilmek. Böylece halihazırda yapılan uygulamaların soyutluğundan uzaklaşılarak somut bir üniversite-sanayi işbirliği sistemi oturtulması düşünüldü. Önce yeni gelen arkadaşlar üst sınıflar veya daha bilgili arkadaşlar tarafından temel elektronik, mekanik, iş güvenliği ve programlama eğitimlerinden geçirilerek daha bilgili hale getirilirler. Yetişmiş arkadaşlar çeşitli ufak projelerde ve ödevlerde deneyim kazandıktan sonra kendi hayallerindeki projeleri yürütme imkanına erişirler. Ve öğrendiklerini uygulayarak projelerini sanayiyle de gerektiğinde iletişim kurarak hayata geçirirler. Ayrıca bir yandan iyi tasarım bilen arkadaşlar bağlantıda olduğumuz sanayi firmalarının Ar-Ge sorunlarına çözüm ararlar ve onlar için çeşitli makina tasarımları yaparlar. Bu sistemle her koldan sanayiye ve üniversite öğrencisine destek olunması ve etkileşimli bir yapı kurulması hedeflenmiştir. Bu çalışmaların tüm üniversitelerdeki mühendislik bölümlerine bağlı topluluklar tarafından sistematik olarak yürütüldüğü bir ortamda, KOBİ lerin Ar-Ge sorunlarına dolayısıyla ekonomik ve verimlilik sorunlarına çözüm bulunmuş olacaktır. Örneğin Denizli, Pamukkale Üniversitesi Makina Topluluğundaki arkadaşlar Denizli Sanayisi ile hocaların da desteğiyle bağlantıda olmalılar. Bu arada yetiştirdikleri ve temel teknik bilgileri verdikleri diğer üyeleriyle beraber daha da tecrübe kazanmak için sanayideki Ar-Ge ve diğer çeşitli sorunlara tasarım kabiliyetleri sayesinde çözüm bulmalılar. Bir kaç çalışmanın ardından ise sanayi bunun karşılığında öğrencilerin kendi projelerine destek olmalı. Bu şekilde sistematik çalışmalar sayesinde KOBİ lerin sorunlarının çözüleceğini ve daha kaliteli mühendislerin yetişeceğine inanıyoruz. Burada asıl zor olan iş, hem öğrencinin hem de sanayicinin teşviğini sağlamaktır. Bu konuda da iş yine bizlere düşmektedir. Arkadaşlarımızı nasıl yetiştirdiğimiz konusunda ise söyleyebileceğimiz; 1 sene boyunca denenen sistemin sonunda bir sorun çıkmamış tam tersi başarı elde edilmiştir. Dediğimiz gibi, temel mühendislik bilimleri eğitimi ve pozitif liderlik adı altında daha büyüklerin küçüklere yol göstermesi sayesinde hem proje disiplinine hem de temel mühendislik kapasitesine erişen arkadaşlarımız sanayi ile ortak çalışmaya zaten hazır hale gelir. Ayrıca organizasyon ekibimiz, senelik sponsorluk ihtiyacımızı karşılamak ve ondan öte ODTÜ Makina Müh. Öğrencilerine sektördeki yenilikleri göstermek bu ekibimizin işidir. Bu sistemin doygunluğa ulaştığı noktada beklenen, her üniversite öğrencisinin yurtdışındaki gibi daha lisans düzeyindeyken inovasyon yaparak projelerle uğraşmasıdır. Sanayinin ise bu kalifiye öğrencilerin bilgilerinden kendi Ar-Ge ve diğer kabiliyetleri için karşılığını yardım olarak vererek topluluklara destek çıkmasıdır. 9

10 5. Sonuç Dünya da küreselleşme ve iletişimde gelişim gibi değişken durumlar ekonomik sistemlerin de değişmesine sebep oluyor. Eski zamanlarda Fordizm in çöküşü ve KOBİ sisteminin gelişi gibi artık, KOBİ lerin büyük firmalar gibi ihracata çıkma zamanı yaklaşmaktadır. Türkiye nin ise bu duruma ayak uydurabilmesi için geride kalmış mal kalitesini arttırarak katma değer yaratması bunu ise Ar-Ge ile yapması gerekmektedir. Sunduğumuz model ile bu ucuz bir şekilde mümkün ve verimlidir. Devlet in yatırım programlarıyla beraber işleyecek olan bu sistemde de basit ama güçlü modeller üzerinden çalışılacak ve başarı elde edilecektir. Ve bu konuda düzgün bir şekilde ilerlerken KOBİ lerin özellikler, artıları ve eksileri hesaba katılmalı ve duruma göre hareket edilmelidir. Bu şekilde uygulanan bu sistemden, başarı elde etmek oldukça kolay olacaktır. KAYNAKÇA ÖZDEMİR, S., & ERSÖZ, Y. H., & SARIOĞLU H. İ. Küçük Girişimciliğin Artan Önemi Retrieved From BAYÜLKEN, Y., & Kütükoğlu, C. (2010). KÜÇÜk ve Orta Ölçeklİ Sanayİ İşletmelerİ (kobi ler) Oda Raporu. TMMOB - MMO. Retrieved from SSK ve TUİK raporları Retrieved from - KUTLU, A. H., & Demirci, N. S. (2007). KOBİ lerin Finansal Sorunlari ve Çözüm Önerileri. İstanbul: Retrieved from ÖZBEK, Z. KOBİi lerin Türk Ekonomisine Etkileri. Retrieved from ozbek.pdf OKTAY, E., & Alptekin, G. (2002). Türkiye'de KOBİi'lerin Finansman Sorunu ve Çözümm Önerileri. Retrieved from Retrieved from - APAYDIN, C., & ÇAMDERE, S. C. Üniversite-Sanayi İşbirliğinde Yeni Modeller 10

TORBALI TİCARET ODASI MOBİLYA SEKTÖR ANALİZİ

TORBALI TİCARET ODASI MOBİLYA SEKTÖR ANALİZİ TORBALI TİCARET ODASI MOBİLYA SEKTÖR ANALİZİ a. Sektörün Dünya Ekonomisi ve AB Ülkelerindeki Durumu Dünya mobilya üretimi 2010 yılında yaklaşık 376 milyar dolar olurken, 200 milyar dolar olan bölümü üretim

Detaylı

EGE BÖLGESİ SANAYİ ODASI. Faaliyet Programı

EGE BÖLGESİ SANAYİ ODASI. Faaliyet Programı EGE BÖLGESİ SANAYİ ODASI 2010 Faaliyet Programı İçindekiler 1- Ege Bölgesi Sanayi Odası Yönetim Kurulu 2010 Yılı Faaliyet 1-2 Programı 2- EBSO Üyelerine Yönelik Faaliyetler 3-4 3- EBSO Dışı Kuruluşlarla

Detaylı

Kuruluş Amacı. 2 TEYDEB - Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı

Kuruluş Amacı. 2 TEYDEB - Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı 2 TEYDEB - Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı Kuruluş Amacı Ülkemiz özel sektör kuruluşlarının araştırma-teknoloji geliştirme ve yenilik faaliyetlerini desteklemek, Türk sanayisinin araştırma-teknoloji

Detaylı

ALAN ARAŞTIRMASI II. Oda Raporu

ALAN ARAŞTIRMASI II. Oda Raporu tmmob makina mühendisleri odası TMMOB SANAYİ KONGRESİ 2009 11 12 ARALIK 2009 / ANKARA ALAN ARAŞTIRMASI II Türkiye de Kalkınma ve İstihdam Odaklı Sanayileşme İçin Planlama Önerileri Oda Raporu Hazırlayanlar

Detaylı

İSO YÖNETİM KURULU BAŞKANI ERDAL BAHÇIVAN IN KONUŞMASI

İSO YÖNETİM KURULU BAŞKANI ERDAL BAHÇIVAN IN KONUŞMASI İSO YÖNETİM KURULU BAŞKANI ERDAL BAHÇIVAN IN KONUŞMASI 2023 e 10 Kala Kamu Üniversite Sanayi İşbirliği Bölgesel Toplantısı nda konuya yönelik düşüncelerimi ifade etmeden önce sizleri, şahsım ve İstanbul

Detaylı

TÜRKĐYE DE DÖKÜM SEKTÖRÜ 23.02.2007

TÜRKĐYE DE DÖKÜM SEKTÖRÜ 23.02.2007 TÜRKĐYE DE DÖKÜM SEKTÖRÜ 1 23.02.2007 Demir ve Çelik Döküm Sanayi sektörü; endüksiyon, ark veya kupol ocaklarında, çeşitli pik demiri, çelik hurdaları ve ferro alaşımların ergitilerek, kalıplama tesislerinde

Detaylı

Türkiye de ArGe. AHMET HAMDİ ATALAY İstanbul Mayıs 2014 8 Mayıs 2014, ISTANBUL Netaş İcra Kurulu Üyesi

Türkiye de ArGe. AHMET HAMDİ ATALAY İstanbul Mayıs 2014 8 Mayıs 2014, ISTANBUL Netaş İcra Kurulu Üyesi Türkiye de ArGe AHMET HAMDİ ATALAY İstanbul Mayıs 2014 8 Mayıs 2014, ISTANBUL Netaş İcra Kurulu Üyesi Teknolojiler Evrimi Dünya Ekonomik Güç Merkezi Kayması Kaynak: Strategy, scenarios, and the global

Detaylı

TÜBİTAK PROJE DESTEKLERİ

TÜBİTAK PROJE DESTEKLERİ TÜBİTAK PROJE DESTEKLERİ Ulusal fon mekanizmalarının ana kaynağı TÜBİTAK destekleridir. TÜBİTAK destek leri 4 ana grupta özetlenebilir: (1) Sanayi Ar-Ge Proje Destekleri (2) Akademik Ar-Ge Destekleri,

Detaylı

KOSGEB DESTEKLERİ NEVŞEHİR YATIRIM DESTEK OFİSİ

KOSGEB DESTEKLERİ NEVŞEHİR YATIRIM DESTEK OFİSİ 2014 NEVŞEHİR YATIRIM DESTEK OFİSİ İşbirliği - Güçbirliği Destek Programı KOBİ lerin bir araya gelerek tedarik, pazarlama, düşük kapasite kullanımı, rekabet gücü zayıflığı ve finansman gibi Ortak Sorunlara

Detaylı

TEB KOBİ AKADEMİ İLLER GELECEKLERİNİŞEKİLLENDİRİYOR: ADANA GELECEK STRATEJİSİ KONFERANSI 5 ARALIK 2007

TEB KOBİ AKADEMİ İLLER GELECEKLERİNİŞEKİLLENDİRİYOR: ADANA GELECEK STRATEJİSİ KONFERANSI 5 ARALIK 2007 TEB KOBİ AKADEMİ İLLER GELECEKLERİNİŞEKİLLENDİRİYOR: ADANA GELECEK STRATEJİSİ KONFERANSI 5 ARALIK 2007 1 Adana Gelecek Stratejisi Konferansı Çalışmanın amacı: Adana ilinin ekonomik, ticari ve sosyal gelişmelerinde

Detaylı

2005 YILI İLERLEME RAPORU VE KATILIM ORTAKLIĞI BELGESİNİN KOPENHAG EKONOMİK KRİTERLERİ ÇERÇEVESİNDE ÖN DEĞERLENDİRMESİ

2005 YILI İLERLEME RAPORU VE KATILIM ORTAKLIĞI BELGESİNİN KOPENHAG EKONOMİK KRİTERLERİ ÇERÇEVESİNDE ÖN DEĞERLENDİRMESİ 2005 YILI İLERLEME RAPORU VE KATILIM ORTAKLIĞI BELGESİNİN KOPENHAG EKONOMİK KRİTERLERİ ÇERÇEVESİNDE ÖN DEĞERLENDİRMESİ TEPAV EPRI Dış Politika Etütleri AB Çalışma Grubu 9 Kasım 2005 Ankara Zeynep Songülen

Detaylı

www.novusens.com 2012, Novusens

www.novusens.com 2012, Novusens www.novusens.com İNOVASYON VE GİRİŞİMCİLİK ENSTİTÜSÜ Vizyon... Ulusal ve uluslararası paydaşları ile sürdürülebilir büyüme ve rekabeti amaçlayan, ekonomiye ve toplumsal kalkınmaya katma değer yaratacak

Detaylı

TMMOB ŞEHİR PLANCILARI ODASI ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA ÖĞRENCİLERİ BİTİRME PROJESİ YARIŞMASI 2014-2015

TMMOB ŞEHİR PLANCILARI ODASI ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA ÖĞRENCİLERİ BİTİRME PROJESİ YARIŞMASI 2014-2015 TMMOB ŞEHİR PLANCILARI ODASI ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA ÖĞRENCİLERİ BİTİRME PROJESİ YARIŞMASI 2014-2015 ENDÜSTRİYEL YAPININ YENİLİKÇİ VE BİLGİ ODAKLI DÖNÜŞÜMÜNÜN BURSA ÖRNEĞİNDE İNCELENMESİ PROJE RAPORU İÇİNDEKİLER

Detaylı

Küresel Eğilimler ve Türkiye

Küresel Eğilimler ve Türkiye economicpolicyresearchinstitute ekonomipolitikalarıaraş tırmaenstitüsü Küresel Eğilimler ve Türkiye Güven Sak Ankara, 22 Kasım 2006 Küresel Eğilimler ve Türkiye Slide 2 Gündem Dünyaya ne oluyor? Dünyada

Detaylı

EGE ÜNİVERSİTESİ - EBİLTEM TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ

EGE ÜNİVERSİTESİ - EBİLTEM TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ EGE ÜNİVERSİTESİ - EBİLTEM TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ... Semih ERDEN EGE MODELİ 1994 den bu yana faaliyetini sürdürmektedir. Üniversitemiz: Ar-Ge ve Sanayi ilişkilerini Türkiye için tamamen özgün bir yapısı

Detaylı

Maliye Bakanı Sayın Mehmet Şimşek in Konuşma Metni

Maliye Bakanı Sayın Mehmet Şimşek in Konuşma Metni GSO-TOBB-TEPAV Girişimcilik Merkezinin Açılışı Kredi Garanti Fonu Gaziantep Şubesi nin Açılışı Proje Değerlendirme ve Eğitim Merkezi nin Açılışı Dünya Bankası Gaziantep Bilgi Merkezi Açılışı 23 Temmuz

Detaylı

KÜÇÜK İŞLETMELERİN SORUNLARI VE ÇÖZÜM YOLLARI. Öğr. Gör. Aynur Arslan BURŞUK

KÜÇÜK İŞLETMELERİN SORUNLARI VE ÇÖZÜM YOLLARI. Öğr. Gör. Aynur Arslan BURŞUK KÜÇÜK İŞLETMELERİN SORUNLARI VE ÇÖZÜM YOLLARI Öğr. Gör. Aynur Arslan BURŞUK KÜÇÜK İŞLETMELERİN SORUNLARI Finansman Sorunu - Özkaynak Yetersizliği - Kredi Temininde Güçlükler Tedarik ve Tamir-bakım Konusundaki

Detaylı

KOBİ LERDE SEKTÖR ve ÖLÇEK BAZINDA İŞGÜCÜ VERİMLİLİĞİ: Türkiye - Avrupa Birliği Karşılaştırması

KOBİ LERDE SEKTÖR ve ÖLÇEK BAZINDA İŞGÜCÜ VERİMLİLİĞİ: Türkiye - Avrupa Birliği Karşılaştırması KOBİ LERDE SEKTÖR ve ÖLÇEK BAZINDA İŞGÜCÜ VERİMLİLİĞİ: Türkiye - Avrupa Birliği Karşılaştırması Müge ÜNAL Hasan Çağdaş KARAKAŞ Kalkınma Bakanlığı 5. Ulusal Verimlilik Kongresi 6 Ekim 2015 Sunum Akışı 1.

Detaylı

TÜBİTAK TEYDEB. Ar-Ge ve Yenilik Destek Programları

TÜBİTAK TEYDEB. Ar-Ge ve Yenilik Destek Programları TÜBİTAK TEYDEB Ar-Ge ve Yenilik Destek Programları 2 TEYDEB - Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı Kuruluş Amacı Ülkemiz özel sektör kuruluşlarının araştırma-teknoloji geliştirme ve yenilik

Detaylı

FARKINDALIK EĞİTİMİ KOBİ'LERE YÖNELİK DEVLET DESTEKLERİ VE FİNANSAL AVANTAJLAR

FARKINDALIK EĞİTİMİ KOBİ'LERE YÖNELİK DEVLET DESTEKLERİ VE FİNANSAL AVANTAJLAR FARKINDALIK EĞİTİMİ KOBİ'LERE YÖNELİK DEVLET DESTEKLERİ VE FİNANSAL AVANTAJLAR İSMMMO AKADEMİ BAŞKANI NDAN Ekonomimizin ve mesleğimizin temel direklerinden olan KOBİ lere yönelik çeşitli devlet destekleri

Detaylı

GİRİŞİMCİLİKTE FİNANSMAN (Bütçe - Anapara - Kredi) FINANCING IN ENTREPRENEURSHIP (Budget - Capital - Credit)

GİRİŞİMCİLİKTE FİNANSMAN (Bütçe - Anapara - Kredi) FINANCING IN ENTREPRENEURSHIP (Budget - Capital - Credit) GİRİŞİMCİLİKTE FİNANSMAN (Bütçe - Anapara - Kredi) FINANCING IN ENTREPRENEURSHIP (Budget - Capital - Credit) GİRİŞİMCİLİKTE FİNANSMAN Girişimcinin finansman ihtiyacı: Finansman ihtiyacının karşılanmasında

Detaylı

Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu 28. Toplantısı. Yeni Kararlar

Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu 28. Toplantısı. Yeni Kararlar Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu 8. Toplantısı Yeni Kararlar İÇİNDEKİLER. Yeni Kararlar.. Üniversitelerin Ar-Ge Stratejilerinin Geliştirilmesine Yönelik Çalışmalar Yapılması [05/0].. Doktora Derecesine

Detaylı

Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı Doç. Dr. Turan EROL un

Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı Doç. Dr. Turan EROL un Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı Doç. Dr. Turan EROL un Şirket Finansmanı ve Halka Açılmada Yeni Yol Haritası: Girişim Sermayesi ve Özel Sermaye Şirketleri Panelinde Yaptığı Konuşma 21.03.2008 Oditoryum,

Detaylı

TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU ARAŞTIRMA-GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ KOSGEB DESTEK PROGRAMLARI

TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU ARAŞTIRMA-GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ KOSGEB DESTEK PROGRAMLARI 1 TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU ARAŞTIRMA-GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ KOSGEB DESTEK PROGRAMLARI Mart 2011 - Antalya 2 KOSGEB ORGANİZASYONEL YAPISI KOSGEB, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ile ilgili

Detaylı

KOOPERATİFLERE YÖNELİK HİBE DESTEĞİ

KOOPERATİFLERE YÖNELİK HİBE DESTEĞİ Karınca Dergisi, Ekim 2014, Sayı:934 KOOPERATİFLERE YÖNELİK HİBE DESTEĞİ 1. GİRİŞ Kooperatifler, ortaklarının belirli ekonomik menfaatlerini ve özellikle meslek ve geçimlerine ait ihtiyaçlarını karşılamak

Detaylı

Yenilik ve Girişimcilik Alanlarında Kapasite Arttırılmasına Yönelik Kamu Destekleri

Yenilik ve Girişimcilik Alanlarında Kapasite Arttırılmasına Yönelik Kamu Destekleri Yenilik ve Girişimcilik Alanlarında Kapasite Arttırılmasına Yönelik Kamu Destekleri Dr. Sinan Tandoğan Girişim Destek Grubu TEYDEB TÜBİTAK TÜBİTAK Girişimcilik Destekleri: TÜBİTAK Girişimcilik Destekleri

Detaylı

TUBİTAK DESTEKLER NEVŞEHİR TİCARET VE SANAYİ ODASI

TUBİTAK DESTEKLER NEVŞEHİR TİCARET VE SANAYİ ODASI TUBİTAK DESTEKLER NEVŞEHİR TİCARET VE SANAYİ ODASI TUBİTAK DESTEKLERİ 1501- SANAYİ AR-GE PROJELERİ DESTEKLEME PROGRAMI Amaç: Sanayi kuruluşlarının Ar-Ge Projelerine %60 a varan oranlarda hibe(geri ödemesiz)

Detaylı

Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı

Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı TTGV, 1 Haziran 1991 de bir Sivil Toplum Kuruluşu olarak, Türk Sanayii nin uluslararası pazarlardaki rekabet gücünü artırmak amacıyla, teknolojiye dayalı inovasyonun

Detaylı

ARGE DESTEKLERİ Betül ASAN Pamukkale Üniversitesi Üniversite Sanayi İşbirliği Koordinatörlüğü

ARGE DESTEKLERİ Betül ASAN Pamukkale Üniversitesi Üniversite Sanayi İşbirliği Koordinatörlüğü ARGE DESTEKLERİ Betül ASAN Pamukkale Üniversitesi Üniversite Sanayi İşbirliği Koordinatörlüğü 28 Aralık 2009 DENİZLİ ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ KÜRESEL REKABETİN YOLU AR-GE Bilgi toplumunun yolu özel sektörün

Detaylı

Un Sanayi-Bazı Sorunlar ve. Fırsatlar

Un Sanayi-Bazı Sorunlar ve. Fırsatlar Un Sanayi-Bazı Sorunlar ve Fırsatlar Prof. Dr. Hamit Köksel Hacettepe Universitesi Gıda Mühendisliği Bölümü, Ankara koksel@hacettepe.edu.tr Hububat işleyen sanayii dalları Un, irmik Ekmek vb. ürünler Makarna,

Detaylı

EGE ÜNİVERSİTESİ - EBİLTEM TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ

EGE ÜNİVERSİTESİ - EBİLTEM TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ EGE ÜNİVERSİTESİ - EBİLTEM TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ Prof. Dr. Candeğer YILMAZ,... Ege Üniversitesi Rektörü EGE MODELİ 1994 den bu yana faaliyetini sürdürmektedir. Üniversitemiz: Ar-Ge ve Sanayi ilişkilerini

Detaylı

İstanbul Havacılık Sektörü Yenilikçi İşbirliği Platformu

İstanbul Havacılık Sektörü Yenilikçi İşbirliği Platformu İstanbul Havacılık Sektörü Yenilikçi İşbirliği Platformu Destek ve Teşvik Programları Ürün ve Üretim Geliştirme Destekleri Ticarileştirme ve Pazarlama Destekleri Araştırma-Geliştirme Destekleri Destek

Detaylı

2009-2013 İZMİR BÖLGESEL GELİŞME PLANI İLERİ TEKNOLOJİYE DAYALI SANAYİLER SEKTÖRÜ ÇALIŞTAYI 10 TEMMUZ 2009 SONUÇ RAPORU

2009-2013 İZMİR BÖLGESEL GELİŞME PLANI İLERİ TEKNOLOJİYE DAYALI SANAYİLER SEKTÖRÜ ÇALIŞTAYI 10 TEMMUZ 2009 SONUÇ RAPORU 009-0 İZMİR BÖLGESEL GELİŞME PLANI İLERİ TEKNOLOJİYE DAYALI SANAYİLER SEKTÖRÜ ÇALIŞTAYI 0 TEMMUZ 009 SONUÇ RAPORU İzmir Kalkınma Ajansı Planlama Programlama ve Koordinasyon Birimi İzmir Kalkınma Ajansı

Detaylı

INTERNATIONAL MONETARY FUND IMF (ULUSLARARASI PARA FONU) KÜRESEL EKONOMİK GÖRÜNÜM OCAK 2015

INTERNATIONAL MONETARY FUND IMF (ULUSLARARASI PARA FONU) KÜRESEL EKONOMİK GÖRÜNÜM OCAK 2015 INTERNATIONAL MONETARY FUND IMF (ULUSLARARASI PARA FONU) KÜRESEL EKONOMİK GÖRÜNÜM OCAK 2015 Hazırlayan: Ekin Sıla Özsümer AB ve Uluslararası Organizasyonlar Şefliği Uzman Yardımcısı IMF Küresel Ekonomik

Detaylı

Sentez Araştırma Verileri

Sentez Araştırma Verileri Eğitim, Görsel-İşitsel & Kültür Yürütme Ajansı Eğitim ve Kültür Genel Müdürlüğü Yaşam Boyu Öğrenim Programı İnternet Üzerinden Kişisel İşgücünü Geliştirin Leonardo da Vinci LLP (Yaşamboyu Öğrenim Programı)

Detaylı

TÜRKİYE NİN ÜSİ ODAKLI SÜREÇLERİ 2011-2014 (23.BTYK - 27.BTYK) 2014 ve Sonrası (27. BTYK - )

TÜRKİYE NİN ÜSİ ODAKLI SÜREÇLERİ 2011-2014 (23.BTYK - 27.BTYK) 2014 ve Sonrası (27. BTYK - ) TÜRKİYE NİN ÜSİ ODAKLI SÜREÇLERİ 2011 öncesi ( - 23. BTYK) 2011-2014 (23.BTYK - 27.BTYK) 2014 ve Sonrası (27. BTYK - ) ANA HEDEF 2023 YILINDA DÜNYANIN EN BÜYÜK 10 EKONOMİSİNDEN BİRİSİ OLMAK!!! 500 Milyar

Detaylı

Yeni İşçileriniz İŞKUR dan!

Yeni İşçileriniz İŞKUR dan! 1 2 4 Yeni İşçileriniz İŞKUR dan! Özel sektör işyerlerinde 6 ay süreyle İşbaşı Eğitim Programında (İEP) çalışacak kursiyerlere İŞKUR tarafından net asgari ücret ödenecektir. İşverenin kursiyerler için

Detaylı

TIBBİ CİHAZLAR SEKTÖR ANALİZİ

TIBBİ CİHAZLAR SEKTÖR ANALİZİ TIBBİ CİHAZLAR SEKTÖR ANALİZİ 1. Tıbbi cihazlar sektörü dünyada çok hızla büyüyen, dinamizmi yüksek ve temel özellikleri zamanla gelişmiş ülkeler/dev firmalar lehine oluşmuş bir yapıya sahiptir. Dünya

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI OFFSET (SİP) UYGULAMALARI

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI OFFSET (SİP) UYGULAMALARI T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI OFFSET (SİP) UYGULAMALARI 02.04.2015 1 OFFSET E İLİŞKİN YASAL DÜZENLEMELER 663 sayılı KHK nın 13. ve 50. maddeleri, 6518 sayılı Kanunun 45. ve 52. Maddelerine istinaden Bilim, Sanayi

Detaylı

Orta Karadeniz Bölgesel İnovasyon Stratejisi 2013-2023

Orta Karadeniz Bölgesel İnovasyon Stratejisi 2013-2023 Orta Karadeniz Bölgesel İnovasyon Stratejisi 2013-2023 İÇERİK Amaç, Vizyon Hazırlık Süreci İnovasyona Dayalı Mevcut Durum Stratejiler Kümelenme ile ilgili faaliyetler Sorular (Varsa) İNOVASYON & KÜMELENME

Detaylı

SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI AR-GE DESTEKLERİ

SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI AR-GE DESTEKLERİ Sanayi Araştırma ve Geliştirme Genel Müdürlüğü SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI AR-GE DESTEKLERİ Recep UZUNGİL San-Tez ve Ar-Ge Merkezleri Birimi Ar-Ge ve İnovasyon Ar-Ge ve yenilikçilik (İnovasyon) günümüzde

Detaylı

Karabük Üniversitesi / İşletme Fakültesi. Merakınızın peşinden gidin: Benim özel bir yeteneğim yok. Yalnızca tutkulu bir meraklıyım.

Karabük Üniversitesi / İşletme Fakültesi. Merakınızın peşinden gidin: Benim özel bir yeteneğim yok. Yalnızca tutkulu bir meraklıyım. Karabük Üniversitesi / İşletme Fakültesi Girişimcilik Bölümü Merakınızın peşinden gidin: Benim özel bir yeteneğim yok. Yalnızca tutkulu bir meraklıyım. Einstein Geleceğin mesleğini arayan üniversite adaylarını,

Detaylı

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK POLİTİKASI. Sürdürülebilirlik vizyonumuz

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK POLİTİKASI. Sürdürülebilirlik vizyonumuz SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK POLİTİKASI Sürdürülebilirlik vizyonumuz 150 yıllık bir süreçte inşa ettiğimiz rakipsiz deneyim ve bilgi birikimimizi; ekonomiye, çevreye, topluma katkı sağlamak üzere kullanmak, paydaşlarımız

Detaylı

H2020 Açılış Etkinliği TÜRKİYE ve AVRUPA: Araştırma ve Yenilik ile Birlikte Daha Güçlü. TÜBİTAK Prof. Dr. Yücel ALTUNBAŞAK Başkan

H2020 Açılış Etkinliği TÜRKİYE ve AVRUPA: Araştırma ve Yenilik ile Birlikte Daha Güçlü. TÜBİTAK Prof. Dr. Yücel ALTUNBAŞAK Başkan H2020 Açılış Etkinliği TÜRKİYE ve AVRUPA: Araştırma ve Yenilik ile Birlikte Daha Güçlü TÜBİTAK Prof. Dr. Yücel ALTUNBAŞAK Başkan Orta Gelir Tuzağı Yenilik Ekonomileri * Bilgi yoğun teknolojiye odaklanma

Detaylı

Eskişehir Sanayi Geliştirme Merkezi SANGEM 19 Ağustos 2009

Eskişehir Sanayi Geliştirme Merkezi SANGEM 19 Ağustos 2009 Eskişehir Sanayi Geliştirme Merkezi SANGEM 19 Ağustos 2009 SANGEM, bir ESO kuruluşudur Neden SANGEM? Eskişehir Sanayi Odası ESO nun öncü girişimiyle kurulan ve kâr amaçsız (non-profit) bir kuruluş olan

Detaylı

ÖZETLE ODTÜ %30 su rekabetçi araştırma fonlarından en büyük döner sermaye geliri

ÖZETLE ODTÜ %30 su rekabetçi araştırma fonlarından en büyük döner sermaye geliri ÖZETLE ODTÜ Toplam bütçenin %30 su rekabetçi araştırma fonlarından Tıp hariç en büyük döner sermaye geliri: yıllık ~25 milyon AB ve TUBİTAK fonlarından en fazla destek alan üniversite Herhangi bir zamanda

Detaylı

08 Kasım 2012. Ankara

08 Kasım 2012. Ankara 08 Kasım 2012 Ankara KOBİ ler ve KOSGEB Türkiye de KOBİ tanımı KOBİ tanımı 250 den az çalışan istihdam eden, Yıllık bilanço veya net satış hasılatı 25 milyon TL yi geçmeyen işletmeler Ölçek Çalışan Sayısı

Detaylı

TÜRKİYE DE VE KONYA DA ÖZEL SEKTÖR DESTEKLERİ MEHMET ÖZÇELİK

TÜRKİYE DE VE KONYA DA ÖZEL SEKTÖR DESTEKLERİ MEHMET ÖZÇELİK GİRİŞ TÜRKİYE DE VE KONYA DA Ekonomide sürdürülebilir bir büyüme yakalayabilmek için girişimcilik, inovasyon, bilimsel ve teknolojik çalışmalar, ar-ge vb. faaliyetler devlet tarafından veya ulusal ya da

Detaylı

KOBİ'LERE YÖNELİK DEVLET DESTEKLERİ VE FİNANSAL AVANTAJLAR

KOBİ'LERE YÖNELİK DEVLET DESTEKLERİ VE FİNANSAL AVANTAJLAR KOBİ'LERE YÖNELİK DEVLET DESTEKLERİ VE FİNANSAL AVANTAJLAR D E Ğ İ Ş İ M V E DÖNÜŞÜMDE ÖNCÜ ANLAYIŞ İSMMMO AKADEMİ BAŞKANI NDAN Ekonomimizin ve mesleğimizin temel direklerinden olan KOBİ lere yönelik çeşitli

Detaylı

SANAYİ LOKOMOTİF SEKTÖR OLMAKTAN ÇIKTI

SANAYİ LOKOMOTİF SEKTÖR OLMAKTAN ÇIKTI etkinlikler SANAYİ LOKOMOTİF SEKTÖR OLMAKTAN ÇIKTI IV. Makina Tasarım ve İmalat Teknolojileri Kongresi Makina Mühendisleri Odası Konya Şubesi sekretaryalığında düzenlendi... IV. Makina Tasarım ve İmalat

Detaylı

ÜSİMP UNİVERSİTE SANAYİ İŞBİRLİĞİ DENEYİMLERİ ÇALIŞTAYI, 9-10 Ocak 2013, Ankara

ÜSİMP UNİVERSİTE SANAYİ İŞBİRLİĞİ DENEYİMLERİ ÇALIŞTAYI, 9-10 Ocak 2013, Ankara ÜSİMP UNİVERSİTE SANAYİ İŞBİRLİĞİ DENEYİMLERİ ÇALIŞTAYI, 9-10 Ocak 2013, Ankara SUNUM İÇERİĞİ 1. İstanbul Sanayi Odası nın Sanayi Üniversite İşbirliğine Bakışı ve Bu Kapsamdaki Rolü 2. Sanayi- Üniversite

Detaylı

ARTEV ENTELEKTÜEL VARLIK YÖNETİMİ İSTANBUL SANAYİ ODASI SUNUMU 30 MART 2012

ARTEV ENTELEKTÜEL VARLIK YÖNETİMİ İSTANBUL SANAYİ ODASI SUNUMU 30 MART 2012 ARTEV ENTELEKTÜEL VARLIK YÖNETİMİ İSTANBUL SANAYİ ODASI SUNUMU 30 MART 2012 İçerik Entelektüel Varlık Yönetimi Avrupa İnovasyon Değerlemesi İstanbul Sanayi Odası - Genel Bilgiler Avrupa İşletmeler Ağı

Detaylı

TÜRKİYE İŞ ve İNŞAAT MAKİNALARI ALT SEKTÖRÜ

TÜRKİYE İŞ ve İNŞAAT MAKİNALARI ALT SEKTÖRÜ TÜRKİYE İŞ ve İNŞAAT MAKİNALARI ALT SEKTÖRÜ SANAYİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ocak 2010 1 İÇİNDEKİLER 1. GİRİŞ... 3 2. MEVCUT DURUM... 4 2.1. Dünya İş Makinaları Pazarı... 4 2.2. Sektörün Türkiye deki Durumu... 4

Detaylı

Sosyal Girişimler ve Türkiye

Sosyal Girişimler ve Türkiye Sosyal Girişimler ve Türkiye İhtiyaç Analizi Raporu Yönetici Özeti Yazarlar: Tevfik Başak Ersen Derya Kaya Zeynep Meydanoğlu Yayına Hazırlayan: Tuğçe Demir Giriş Türkiye Üçüncü Sektör Vakfı (TÜSEV) ve

Detaylı

Teknoloji Partneri. Çözüm Ortağı

Teknoloji Partneri. Çözüm Ortağı Mühendislik Çözümleri OTO M A S YO N Teknoloji Partneri MÜHENDiSLiK Çözüm Ortağı DA N I S M A N L I K www.inovamuhendislik.net KURUMSAL Endüstride ve sanayide kullanılan ve üretilen makine, sistem ve ekipmanlarda

Detaylı

Sayı : 2015 / 79 Konu: Bilgilendirme 06 Nisan 2015

Sayı : 2015 / 79 Konu: Bilgilendirme 06 Nisan 2015 Sayı : 2015 / 79 Konu: Bilgilendirme 06 Nisan 2015 Değerli Üyemiz, Ertürk Yeminli Mali Müşavirlik Ltd. Şti. tarafından yayınlanan 34 nolu sirküler ilişikte sunulmuştur. Bilgilerinizi rica eder, çalışmalarınızda

Detaylı

Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı

Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı A. Hakan ÖZDEMİR 31 Mayıs 2010 Vakfımızın Kuruluşu TTGV, 1 Haziran 1991 de bir Sivil Toplum Kuruluşu olarak, Türk Sanayii nin uluslararası pazarlardaki rekabet gücünü

Detaylı

VE BİLGİ DENEYİMİ TÜRKİYE DE SANAYİLEŞME SORUNLARI VE KOBİ LERE YÖNELİK ÇÖZÜMLER. Hüseyin TÜYSÜZ KOSGEB Başkan Yardımcısı.

VE BİLGİ DENEYİMİ TÜRKİYE DE SANAYİLEŞME SORUNLARI VE KOBİ LERE YÖNELİK ÇÖZÜMLER. Hüseyin TÜYSÜZ KOSGEB Başkan Yardımcısı. X. KOBİ İ ZİRVESİİ İ REKABET GÜCÜ İÇİN ULUSLARARASILAŞMA VE BİLGİ DENEYİMİ TÜRKİYE DE SANAYİLEŞME SORUNLARI VE KOBİ LERE YÖNELİK ÇÖZÜMLER Hüseyin TÜYSÜZ KOSGEB Başkan Yardımcısı 13 Şubat 2014 KOSGEB KOSGEB,

Detaylı

Ürün Tasarımının yapılıp yapılmadığı hakkında anket Tarih: Kime: Ekler: Tuğba ÇETİN Tel: Fax: Adres:

Ürün Tasarımının yapılıp yapılmadığı hakkında anket Tarih: Kime: Ekler: Tuğba ÇETİN Tel: Fax: Adres: Ürün Tasarımının yapılıp yapılmadığı hakkında anket odalar-bounces@tobb.org.tr [odalar-bounces@tobb.org.tr], TUĞBA ÇETİN [tugba.cetin@tobb.org.tr] adına Tarih: 18 Ağustos 2010 Çarşamba 14:54 Kime: odalar

Detaylı

SAN-TEZ PROJE DESTEKLERİ VE SANAYİ-ÜNİVERSİTE İŞBİRLİĞİNE KATKILARI

SAN-TEZ PROJE DESTEKLERİ VE SANAYİ-ÜNİVERSİTE İŞBİRLİĞİNE KATKILARI SAN-TEZ PROJE DESTEKLERİ VE SANAYİ-ÜNİVERSİTE İŞBİRLİĞİNE KATKILARI Doç. Dr. Metin TANOĞLU Makina Mühendisliği Bölümü "İnovasyon ve Ar-Ge nin önemini kavramış kendi teknolojisini üreten ve satan, rekabet

Detaylı

MESLEK KOMİTELERİ ORTAK TOPLANTISI. Ender YORGANCILAR Yönetim Kurulu Başkanı

MESLEK KOMİTELERİ ORTAK TOPLANTISI. Ender YORGANCILAR Yönetim Kurulu Başkanı MESLEK KOMİTELERİ ORTAK TOPLANTISI Ender YORGANCILAR Yönetim Kurulu Başkanı 17 Mart 2015 SUNUM İÇERİĞİ 1. TÜRKİYE EKONOMİSİNİN YURTİÇİNDEN VE YURTDIŞINDAN GENEL GÖRÜNÜMÜ 2. ÜYE MEMNUNİYETİ VE LİDERLİK

Detaylı

ODTÜ Sanayi Günleri MART 2013

ODTÜ Sanayi Günleri MART 2013 ODTÜ Sanayi Günleri MART 2013 Önsöz En basit tanımıyla inovasyon, farklı, yaratıcı, yeni fikirler geliştirmek ve bunları uygulamaktır. Bu fikirler, daha önce çözülemeyen sorunları çözmek veya daha önce

Detaylı

PAZAR NERESİDİR? Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi. Pazar Araştırması

PAZAR NERESİDİR? Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi. Pazar Araştırması Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi Pazar Araştırması PAZAR NERESİDİR? Pazar mal ve hizmetlerin satışa sunuldukları ve alıcılar ile satıcıların bir araya geldikleri her yerdir. Mağaza, hal, manav, restoran,

Detaylı

www.tosyovsamsun.org 2006-2008 dönemi faaliyetlerimiz ve hedeflerimiz.

www.tosyovsamsun.org 2006-2008 dönemi faaliyetlerimiz ve hedeflerimiz. www.tosyovsamsun.org 2006-2008 dönemi faaliyetlerimiz ve hedeflerimiz. Saygılarımızla Tosyöv Samsun Destekleme Derneği yön.kur Samsun OMU Mühendislik Fakültesi bünyesinde,işadamları ile buluşması kurum

Detaylı

16 Üniversite ile 50 ye yakın proje

16 Üniversite ile 50 ye yakın proje FAALİYETLER VE YANSIMALARI ÜNİVERSİTE-SANAYİ İŞBİRLİĞİ FAALİYETLER VE YANSIMALARI ÜNİVERSİTE-SANAYİ İŞBİRLİĞİ 16 Üniversite ile 50 ye yakın proje FAALİYETLER VE YANSIMALARI ÜNİVERSİTE-SANAYİ İŞBİRLİĞİ

Detaylı

Yalova Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Enerji Sistemleri Mühendisliği Bölümü. Enerjinin Önemi? Enerji Sistemleri Mühendisi Kimdir?

Yalova Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Enerji Sistemleri Mühendisliği Bölümü. Enerjinin Önemi? Enerji Sistemleri Mühendisi Kimdir? Yalova Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Enerji Sistemleri Mühendisliği Bölümü Enerjinin Önemi? Enerji, ekonomik ve sosyal kalkınmanın temel unsurlarından biri olması yanısıra, yaşamın sürdürülebilmesi

Detaylı

GENEL BİLGİ. KOBİ ler ve KOSGEB

GENEL BİLGİ. KOBİ ler ve KOSGEB GENEL BİLGİ KOBİ ler ve KOSGEB 1 Türkiye de KOBİ tanımı KOBİ tanımı 250 den az çalışan istihdam eden, Yıllık bilanço toplamı veya net satış hasılatı 40 milyon TL yi geçmeyen işletmeler Ölçek Çalışan Sayısı

Detaylı

Uluslararası 15. MÜSİAD Fuarı ve 18. IBF Kongresi Lansmanı 03.06.2014. Yazın başlangıcını hissetmeye başladığımız Haziran ayının bu ilk

Uluslararası 15. MÜSİAD Fuarı ve 18. IBF Kongresi Lansmanı 03.06.2014. Yazın başlangıcını hissetmeye başladığımız Haziran ayının bu ilk Uluslararası 15. MÜSİAD Fuarı ve 18. IBF Kongresi Lansmanı Değerli Basın Mensupları, 03.06.2014 Yazın başlangıcını hissetmeye başladığımız Haziran ayının bu ilk günlerinde, size, Türk insanının aklından,

Detaylı

Sanayi Üniversite Đşbirliği Süreçlerinde Ekosistem Yönetimi Sanayi Üniversite Đşbirliği Faaliyetleri

Sanayi Üniversite Đşbirliği Süreçlerinde Ekosistem Yönetimi Sanayi Üniversite Đşbirliği Faaliyetleri ÜNİVERSİTE SANAYİ İŞBİRLİĞİ MERKEZLERİ PLATFORMU ÜSİMP 5. ULUSAL KONGRESİ SABANCI ÜNİVERSİTESİ, İSTANBUL 21-2222 HAZİRAN 2012 ÜNİVERSİTE SANAYİ İŞBİRLİĞİ SÜREÇLERİNDE EKOSİSTEM YÖNETİMİNİN ROLÜ METE MELEKSOY

Detaylı

HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI - KOSGEB KOBİ TEŞVİKLERİ PROJESİ. Mehmet Atilla Söğüt Başkan Danışmanı

HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI - KOSGEB KOBİ TEŞVİKLERİ PROJESİ. Mehmet Atilla Söğüt Başkan Danışmanı KÜÇÜK İŞLETMELERİN YATIRIMLAR İÇİN DEVLET DESTEKLERİNDEN ETKİN vev VERİMLİ BİR ŞEKİLDE YARARLANMALARI AMACI İLE: HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI - KOSGEB KOBİ TEŞVİKLERİ PROJESİ Mehmet Atilla Söğüt Başkan Danışmanı

Detaylı

İstanbul Denizcilik AR-GE ve Danışmanlık A.Ş. Gemi ve Yat İhracatçıları Birliği Semineri, 6-7 Kasım 2012, GİSBİR, TUZLA

İstanbul Denizcilik AR-GE ve Danışmanlık A.Ş. Gemi ve Yat İhracatçıları Birliği Semineri, 6-7 Kasım 2012, GİSBİR, TUZLA ANADOLU Tersanesi İstanbul Denizcilik AR-GE ve Danışmanlık A.Ş. Gemi ve Yat İhracatçıları Birliği Semineri, 6-7 Kasım 2012, GİSBİR, TUZLA } PHd in EU Studies; Marmara Üniversitesi, Avrupa Topluluğu Enstitüsü;

Detaylı

TEKNOVERSİTE YOLUNDA ÖNEMLİ BİR ADIM DAHA!

TEKNOVERSİTE YOLUNDA ÖNEMLİ BİR ADIM DAHA! TEKNOVERSİTE YOLUNDA ÖNEMLİ BİR ADIM DAHA! KOSGEB ile İskenderun Teknik Üniversitesi (İSTE) ve İskenderun Ticaret ve Sanayi Odası (İTSO) arasında Ar-Ge ve İnovasyon İşbirliği protokolü imzalandı Küçük

Detaylı

İZMİR DE EKO-VERİMLİLİK (TEMİZ ÜRETİM) UYGULAMALARININ YAYGINLAŞTIRILMASI PROJESİ KAPSAMINDA YAPILAN ÇALIŞMALAR. Sibel ERSİN, İZKA PPKB Birim Başkanı

İZMİR DE EKO-VERİMLİLİK (TEMİZ ÜRETİM) UYGULAMALARININ YAYGINLAŞTIRILMASI PROJESİ KAPSAMINDA YAPILAN ÇALIŞMALAR. Sibel ERSİN, İZKA PPKB Birim Başkanı İZMİR DE EKO-VERİMLİLİK (TEMİZ ÜRETİM) UYGULAMALARININ YAYGINLAŞTIRILMASI PROJESİ KAPSAMINDA YAPILAN ÇALIŞMALAR Sibel ERSİN, İZKA PPKB Birim Başkanı 2010-2013 İzmir Bölge Planı 2010-2013 İzmir Bölge Planı

Detaylı

TÜRKİYE TAKIM TEZGAHLARI ALT SEKTÖRÜ

TÜRKİYE TAKIM TEZGAHLARI ALT SEKTÖRÜ TÜRKİYE TAKIM TEZGAHLARI ALT SEKTÖRÜ SANAYİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Şubat 2010 İÇİNDEKİLER 1. GİRİŞ... 3 2. DÜNYA TAKIM TEZGAHLARI SEKTÖRÜ... 3 2.1. Dünya Takım Tezgâhları İhracatı... 3 2.2. Dünya Takım Tezgâhları

Detaylı

Kaydedilen Üye Silinen Üye TOPLAM ÜYE SAYISI 215 91 1748. Fiili Tüketim Belgesi

Kaydedilen Üye Silinen Üye TOPLAM ÜYE SAYISI 215 91 1748. Fiili Tüketim Belgesi 1 . Kaydedilen Üye Silinen Üye TOPLAM ÜYE SAYISI 215 91 1748 Kapasite Raporu 425 Adet Ekspertiz Raporu 144 Adet Fiili Tüketim Belgesi 93 Adet 2 3 . 54 TOPLANTI, SEMİNER, PANEL VE KONFERANS DÜZENLENDİ.

Detaylı

GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI EĞİTİM YAYIM VE YAYINLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI Kırsal Kesimde Kadın Kooperatifleri

GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI EĞİTİM YAYIM VE YAYINLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI Kırsal Kesimde Kadın Kooperatifleri GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI EĞİTİM YAYIM VE YAYINLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI Kırsal Kesimde Kadın Kooperatifleri Uzm.Nimet KALELİ Kırsalda Kadın Hizmetleri Koordinatörü 20 OCAK 2013 Tarımsal üretimi

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİNE UYUM DANIŞMA VE YÖNLENDİRME KURULU 2015 YILI 1. TOPLANTISI 11 MART 2015

AVRUPA BİRLİĞİNE UYUM DANIŞMA VE YÖNLENDİRME KURULU 2015 YILI 1. TOPLANTISI 11 MART 2015 AVRUPA BİRLİĞİNE UYUM DANIŞMA VE YÖNLENDİRME KURULU 2015 YILI 1. TOPLANTISI 11 MART 2015 ANA EYLEM 2: YENİLİK ve İYİ UYGULAMALARIN DEĞİŞİMİ İÇİN İŞBİRLİĞİ Yenilik ve İyi Uygulamaların Değişimi için İşbirliği;

Detaylı

CAM SANAYİİ. Hazırlayan Birsen YILMAZ 2006. T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi

CAM SANAYİİ. Hazırlayan Birsen YILMAZ 2006. T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi CAM SANAYİİ Hazırlayan Birsen YILMAZ 2006 T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi TÜRKİYE'DE ÜRETİM Cam sanayii, inşaat, otomotiv, meşrubat, gıda, beyaz eşya, mobilya,

Detaylı

MARDİN YDO 2011 YILI 6 AYLIK FAALİYET BRİFİNGİ

MARDİN YDO 2011 YILI 6 AYLIK FAALİYET BRİFİNGİ MARDİN YDO 2011 YILI 6 AYLIK FAALİYET BRİFİNGİ KURULUŞ 2 Temmuz 2010 tarihinde Devlet Bakanı Sayın Cevdet YILMAZ ve Mardin Valisi Sayın Hasan DURUER tarafından resmi açılışı gerçekleştirilmiştir. Mardin

Detaylı

ÖZGÜN FİKİRLERİNİZİ PROJELENDİRELİM

ÖZGÜN FİKİRLERİNİZİ PROJELENDİRELİM Şirket Tanıtımı Progino PROGİNO 2005 yılından itibaren Eskişehir de mühendislik ve danışmanlık hizmetleri vermektedir. Faaliyetlerine 2008 yılından beri Eskişehir Teknoloji Geliştirme Bölgesinde sürdürmektedir.

Detaylı

KONYA TEKNOKENT-SELÇUK TTO

KONYA TEKNOKENT-SELÇUK TTO KONYA TEKNOKENT-SELÇUK TTO (1513 TTO Başvuru Deneyimleri Paylaşımı Çalıştayı- Ankara Sanayi Odası-26 Temmuz 2013) PROF. DR BAYRAM SADE YÖNETİM KURULU BAŞKANI SELÇUK TTO (2006) ; Teknoloji transferi, girişimciliği

Detaylı

Yıldız Teknik Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü. 13 Kasım 2010

Yıldız Teknik Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü. 13 Kasım 2010 Yıldız Teknik Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü 13 Kasım 2010 2010-2011 Eğitim Yılı (Haziran-Kasım 2010 tarihleri arasında) Bölümü Değerlendirme Anket Formu Raporu Öğrencilerimizin staj yaptıkları

Detaylı

İhtiyaç Analizi Uygulama Süreci ve Yöntemi

İhtiyaç Analizi Uygulama Süreci ve Yöntemi İhtiyaç Analizi Uygulama Süreci ve Yöntemi Tülay Akarsoy Altay, TTGV Baş Uzman 22 Eylül 2011, Başkent OSB İhtiyaç Analizi Uygulama Yöntemi Firmanın teknolojik yeteneklerinin, yenileşim süreç ve bileşenlerinin

Detaylı

Makine Mühendisliği Bölümü

Makine Mühendisliği Bölümü Makine Mühendisliği Bölümü Neden Makine Mühendisliği Teknolojiyi kullanan, teknoloji üreten ve teknolojiye yön veren, toplum yararına bilimsel bilgi sağlayan günümüz ve yarınların problemlerine çözüm arayan

Detaylı

Gürc r an n B ange g r

Gürc r an n B ange g r Gürcan Banger Hareket Noktası Kendi işini kurmaya karar vermede başlıca etkenler şunlardır: 1. İşini kaybetmek, 2. İşsizlik döneminin uzun sürmesine tepki, 3. Bir iş fırsatının belirlenmesi, 4. Daha çok

Detaylı

15 Ekim 2012. Ankara

15 Ekim 2012. Ankara 15 Ekim 2012 Ankara Türkiye de KOBİ tanımı KOBİ tanımı 250 den az çalışan istihdam eden, Yıllık bilanço veya net satış hasılatı 25 milyon TL yi geçmeyen işletmeler Ölçek Çalışan Sayısı Bilanço (Milyon

Detaylı

SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI ARAŞTIRMA, TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YENİLİK DESTEK PROGRAMLARI

SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI ARAŞTIRMA, TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YENİLİK DESTEK PROGRAMLARI SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI ARAŞTIRMA, TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YENİLİK DESTEK PROGRAMLARI www.sanayi.gov.tr 1 Bakanlığımız özellikle son 7 yıllık süreçte, Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin desteklenmesi,

Detaylı

T.C. Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı Mehmet TEZYETİŞ OSTİM Hizmet Merkezi Müdürü

T.C. Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı Mehmet TEZYETİŞ OSTİM Hizmet Merkezi Müdürü KOSGEB T.C. Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı Mehmet TEZYETİŞ OSTİM Hizmet Merkezi Müdürü KOSGEB VE KURULUŞ AMACI KOSGEB, 1990 yılında 3624 sayılı Kanun ile

Detaylı

Mühendislik Fakültelerinde Araştırma Süreçlerinin Teknoloji Transferi Ekosistemine Katkıları

Mühendislik Fakültelerinde Araştırma Süreçlerinin Teknoloji Transferi Ekosistemine Katkıları Mühendislik Fakültelerinde Araştırma Süreçlerinin Teknoloji Transferi Ekosistemine Katkıları Mühendislik Fakültelerinin Araştırma ve Teknoloji Transferi Ekosistemine Katkılarının Değerlendirilmesi Paneli

Detaylı

TÜBİTAK DESTEKLERİ 1. SANAYİ AR-GE PROJELERİ DESTEKLEME PROGRAMI (1501) Bu destek programı kapsamında, yenilik tanımı çerçevesinde;

TÜBİTAK DESTEKLERİ 1. SANAYİ AR-GE PROJELERİ DESTEKLEME PROGRAMI (1501) Bu destek programı kapsamında, yenilik tanımı çerçevesinde; TÜBİTAK DESTEKLERİ 1. SANAYİ AR-GE PROJELERİ DESTEKLEME PROGRAMI (1501) Destek Kapsamı Bu destek programı kapsamında, yenilik tanımı çerçevesinde; yeni bir ürün üretilmesi, mevcut bir ürünün geliştirilmesi,

Detaylı

KAPİTALİZMİN İPİNİ ÇOK ULUSLU ŞİRKETLER Mİ ÇEKECEK?

KAPİTALİZMİN İPİNİ ÇOK ULUSLU ŞİRKETLER Mİ ÇEKECEK? KAPİTALİZMİN İPİNİ ÇOK ULUSLU ŞİRKETLER Mİ ÇEKECEK? Dünyada mal ve hizmet hareketlerinin uluslararası dolaşımına ve üretimin uluslararasılaşmasına imkan veren düzenlemeler (Dünya Ticaret Örgütü, Uluslararası

Detaylı

EK 10. PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ TRANSFERİ POLİTİKA BELGESİ

EK 10. PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ TRANSFERİ POLİTİKA BELGESİ 1601 TÜBİTAK YENİLİK VE GİRİŞİMCİLİK ALANLARINDA KAPASİTE ARTIRILMASINA YÖNELİK DESTEK PROGRAMI Teknoloji Transfer Ofislerine Yönelik Hazırlık, Başlangıç ve Kapasite Artırımı Sağlanması ve Uygulanması

Detaylı

Cam Sektörü 2013 Yılı Değerlendirmesi

Cam Sektörü 2013 Yılı Değerlendirmesi Cam Sektörü 2013 Yılı Değerlendirmesi Temmuz 2014 1 Milyar $ I. Cam Sektörü Hakkında 80 yıllık bir geçmişe sahip olan Türk Cam Sanayii, bugün camın ana gruplarını oluşturan düzcam (işlenmiş camlar dahil),

Detaylı

FİNANSAL SERBESTLEŞME VE FİNANSAL KRİZLER 4

FİNANSAL SERBESTLEŞME VE FİNANSAL KRİZLER 4 FİNANSAL SERBESTLEŞME VE FİNANSAL KRİZLER 4 Prof. Dr. Yıldırım Beyazıt ÖNAL 6. HAFTA 4. GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELERE ULUSLAR ARASI FON HAREKETLERİ Gelişmekte olan ülkeler, son 25 yılda ekonomik olarak oldukça

Detaylı

Sağlık Sektörünün Olmazsa Olmazı: Tıbbi Malzeme Alt Sektörü

Sağlık Sektörünün Olmazsa Olmazı: Tıbbi Malzeme Alt Sektörü Sağlık Sektörünün Olmazsa Olmazı: Tıbbi Malzeme Alt Sektörü Tıp sürekli ilerliyor sözündeki aslan payı bize göre; Tıbbi Malzeme Alt Sektörüne ait. Nitekim; tıbbi malzemeden yoksun sağlık sektörünün eli

Detaylı

İNŞAAT SEKTÖRÜNDE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK: YEŞİL BİNALAR & NANOTEKNOLOJİ STRATEJİLERİ. Muhammed Maraşlı İMSAD-UNG Çalışma Grubu Üyesi

İNŞAAT SEKTÖRÜNDE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK: YEŞİL BİNALAR & NANOTEKNOLOJİ STRATEJİLERİ. Muhammed Maraşlı İMSAD-UNG Çalışma Grubu Üyesi İNŞAAT SEKTÖRÜNDE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK: YEŞİL BİNALAR & NANOTEKNOLOJİ STRATEJİLERİ Muhammed Maraşlı İMSAD-UNG Çalışma Grubu Üyesi RAPORUN AMACI Türk İnşaat Sektörünün rekabet gücünün arttırılması amacıyla

Detaylı

MÜHENDİSLİK EĞİTİMLERİNDE ÖLÇÜMBİLİM VE KALİBRASYON KONULARINDAKİ MEVCUT DURUMUN DEĞERLENDİRİLMESİ

MÜHENDİSLİK EĞİTİMLERİNDE ÖLÇÜMBİLİM VE KALİBRASYON KONULARINDAKİ MEVCUT DURUMUN DEĞERLENDİRİLMESİ 253 MÜHENDİSLİK EĞİTİMLERİNDE ÖLÇÜMBİLİM VE KALİBRASYON KONULARINDAKİ MEVCUT DURUMUN DEĞERLENDİRİLMESİ Özge ALTUN ÖZET Ülkemizde gelişen teknoloji ve ileri seviye mühendislik uygulamalarının artmasıyla

Detaylı

İÇİNDEKİLER SAYFA NO ÖNSÖZ IX GİRİŞ.. XI

İÇİNDEKİLER SAYFA NO ÖNSÖZ IX GİRİŞ.. XI İÇİNDEKİLER SAYFA NO ÖNSÖZ IX GİRİŞ.. XI BİRİNCİ BÖLÜM FRANCHISING SİSTEMİNİN TANIMI, KAPSAMI VE ÇEŞİTLERİ 1. FRANCHISING KAVRAMI VE TANIMI... 1 1.1. Franchising Kavramı.. 1 1.2. Franchising Sistemi 2

Detaylı

KOSGEB DESTEKLERİ NEVŞEHİR TİCARET VE SANAYİ ODASI

KOSGEB DESTEKLERİ NEVŞEHİR TİCARET VE SANAYİ ODASI KOSGEB DESTEKLERİ NEVŞEHİR TİCARET VE SANAYİ ODASI KOSGEB DESTEKLERİ GENEL DESTEK PROGRAMI Programın Gerekçesi: Proje hazırlama kapasitesi düşük KOBİ ler ile KOSGEB hedef kitlesine yeni dahil olmuş sektörlerdeki

Detaylı

"Yenileşim ve Gelecek" 9. Kalite Sempozyumu. C. Müjdat ALTAY 15 Nisan 2011

Yenileşim ve Gelecek 9. Kalite Sempozyumu. C. Müjdat ALTAY 15 Nisan 2011 "Yenileşim ve Gelecek" 9. Kalite Sempozyumu C. Müjdat ALTAY 15 Nisan 2011 Küresel Rekabetin Sonucu Apple iphone Globalizasyon ve Glokalizasyon Gelişmiş ülkelerin, gelişmekte olan ülkeler için ürün geliştirmesi

Detaylı