KOBİ lerin Gelişiminde Öğrenci Topluluklarının Önemi ve Bu Konuya Yönelik Yeni Çalışma Modelleri. Sinan Şahin Candan Duygu Zengin

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KOBİ lerin Gelişiminde Öğrenci Topluluklarının Önemi ve Bu Konuya Yönelik Yeni Çalışma Modelleri. Sinan Şahin Candan Duygu Zengin"

Transkript

1 KOBİ lerin Gelişiminde Öğrenci Topluluklarının Önemi ve Bu Konuya Yönelik Yeni Çalışma Modelleri Sinan Şahin Candan Duygu Zengin ODTÜ Makina ve İnovasyon Topluluğu Orta Doğu Teknik Üniversitesi Makina Mühendisliği Bölümü Çankaya İlçesi Üniversiteler Mah. Dumlupınar Bulvarı No: Ankara/TÜRKİYE Özet: Sunduğumuz makalede ülkemiz ve dünya sanayisinde oluşan sorunlardan az etkilenmesi ve hızlı üretim kabiliyetleri sayesinde artık daha çok yer alan KOBİ lerin gelişimine üniversitelerde yer alan öğrenci topluluklarının oluşturacağı yeni yapılanma modellerinin katkısı incelenmiştir. Ana konuya temel oluşturması açısından öncelikle; KOBİ lerin ekonomi, Ar-Ge ve verimlilik konularındaki temel problemleri, yabancı ülkelerin aktif KOBİ temelli sanayi sisteminden nasıl verim aldıkları, Türkiye deki KOBİ sanayisinin yurtdışındakiler ile karşılaştırılması incelenmiştir. Sunulan argümanlar KOBİ ler hakkındaki diğer araştırmalar, anketler ve bulgular ile desteklenmiş, resimler ve tablolar ile açıklanmıştır. Ayrıca konuda belirtilen öğrenci topluluğu modellerine örnek teşkil etmesi açısından ODTÜ Makina ve İnovasyon Topluluğu(METU MECH) nun yapılanması ve çeşitli KOBİ ler ile yaptığı çalışmalardan elde ettiği başarılar gösterilmiş ve buna bağlı olaraktan genel bir öğrenci topluluğu modeli tarafımızca şemalaştırılmıştır. Sonuç olarak, yapılan araştırmalar ile Türkiye nin KOBİ lere yeterli yatırım yapamaması ve önem verme konusunda geç kalması nedeniyle yurtdışındakilere benzer uygulamalara gitmesine rağmen sanayi gelişiminde başarısız olduğu sonucuna varılmış; bunun üzerine farklı bir çözüm olan yeni bir öğrenci topluluğu modeli geliştirilmiş ve uygulanmıştır. Uygulamada kesin başarı elde edilmiş, KOBİ sanayisinde hızlı ve etkili bir gelişim görülmüştür. Anahtar Kelimeler: Küçük ve Orta Boy İşletmeler (KOBİ), Öğrenci Toplulukları 1. Giriş Dünyada küçük sanayilerin daha doğrusu sanatkarların ve zanaatkârların yer aldıkları düzen, sanayi devrimi ile yerini büyük firmaların güç kazanmasına bırakmıştır. Fordizm olarak da simgeleyebileceğimiz bu yeni düzen(özdemir & Ersöz & Sarıoğlu), var oluşunun ardından büyük dünya savaşlararının da sebep olduğu ekonomik krizlerle ve diğer bir çok sorunla baş edememiş ve çökmüştür. Bunun üzerine ülkeler yeni ekonomik düzenler arayışına girmişlerdir. Kimi ülkede kendiliğinden, kimi ülkede devlet eliyle; yeni düzen küçük ve orta ölçekli sanayiler yani KOBİ ler üzerine kurulmuştur. Zamanla toplam istihdamın, üretimin ve kârın büyük çoğunluğuna hükmetmeye başlayan KOBİ lerin doğru bir uygulama olduğu; yine zaman içerisindeki ekonomik vb. sorunlarla esnek yapıları sayesinde neredeyse hiç hasar almadan baş edebilmeleri ile kanıtlanmıştır. Hatta, KOBİ lerin bu dayanıklı yapısı, kriz dönemlerinde büyük firmalarda oluşan istihdam açıklarının kendilerine yönelmesini ve daha güçlü olarak ortaya çıkmasını sağlamaktaydı. Günümüzde de büyük firmalar ağır yüklerini bir çok KOBİ arasında paylaştırmakta ve böylece eşit iş yükü dağılımı modeli 1

2 ile herhangi bir sıkıntıdan ciddi hasar almadan kurtulabilmektedirler. Ayrıca bu sistemin getirdiği yüksek verimlilik de zaman içerisinde net bir şekilde gözlenmiştir. Ve serbest piyasa ekonomisinin de gelişimi ve stabilizasyonu da göz önüne alındığında KOBİ düzeni ülkeler için kaçınılmaz olmuştur. Ükemizde küçük ve orta büyüklükte işletmelere özellikle Atatürk döneminde ve sonrasında yapılan kalkınma planları ile destek verilmeye başlanmıştır. Modern zamanlarda ise kümelenme sistemine dönülmüş ve önceki paragrafta bahsettiğimiz iş gücünün dağılımı sistemi tam olarak oturtularak verimli ve güçlü bir model oluşturulmuştur. Ancak Türkiye deki sanayinin neredeyse tamamını kapsamaya başlayan KOBİ lerin bu gelişimi zamanla düzensizlik ve ilgisizlikten dolayı beraberinde kalitede düşüş gibi başka sorunlar getirmiştir. KOBİ lerin genel olarak sektörde yaşadığı problemleri ekonomik, Ar-Ge sorunları ve verimlilik eksiklikleri olarak sınıflandırdık. İlk olarak; ekonomi anlamında KOBİ ler, ülkemizde ve dünyada endüstriyel halkanın en önemli parçası aynı zamanda, ölçeği-kârı ve yaptığı iş oranının yetersizliği, nedeniyle en zayıf halkası olduğundan ekonomik kriz gibi sorunlarda önce ve ağır olarak etkilenmektedir. Ar-Ge konusunda ise, yine ekonomik olarak zayıf olan KOBİ lerin bu alanda yatırım yapmaları mümkün olmamakta bu nedenle endüstriyel sistemin en alt halkasında teknolojik gelişim sağlanamamakta ve tüm endüstri bu durumdan olumsuz etkilenmektedir. Son olarak verimlilik konusunda; yapılan çalışmalar(ssk, TÜİK) ülkemizde endüstrinin daha çok KOBİ lerden oluştuğunu ancak yarattıkları katma değerin toplam katmadeğere nazaran çok düşük olduğunu göstermekte ve bu da ciddi bir verimlilik sorununa işaret etmektedir. Bu noktada da temel sorunlara çözüm olacak ve geleneksel yöntemleri geride bırakacak çalışmamız olan Yeni öğrenci topluluğu modelleri nin denenmesi gerektiği kanaatindeyiz. 2. KOBİ ler Neden Önemlidir? Giriş bölümünde de değindiğimiz gibi, büyük firmaların oluşturdukları sistemlere göre çok daha büyük ve etkili olan bu düzenek gelişime her açıdan ciddi katkı sağlamaktadır. KOBİ temelli sanayi düzenini daha sistematik olarak açıklamak istersek bir çok veri elde edebiliriz; a) Gelişen ve temellerini güçlendiren küreselleşme, özel sektör ve liberal ekonomi gibi olgular çerçevesinde rekabete en iyi uyum sağlayabilen ve onu güçlendirebilen sistem KOBİ sistemidir. Kendi aralarında rekabete girebilirler. Bu da müşteriye kaliteli ürün olarak geri döner. b) Az yatırımla çok iş ortaya koyarlar. c) Büyük sanayinin destekçileri ve tamamlayıcılarıdırlar d) Ekonomi ortamında hayatta kalmak ve yer edinme gayeleri ve çabaları ile güçlü köklere sahip parçalar gibidirler ve bütün halinde yine güçlü bir sanayiyi oluştururlar. 2

3 e) Fazla sayıları çeşitliliği sağlayarak inovasyon yapılmasına katkı sağlar. f) Esnek ve hızlıdırlar, sorunlarla başa çıkma kabiliyetleri büyük şirketlere göre çok daha fazladır. Karar kabiliyetleri daha seridir. g) Düşük kurulma ve iş maliyetleri sayesinde girişimci dostu bir sistemdir. h) Yüksek oranda istihdam sağlayarak işsizliğe karşı çözüm olur. i) Bölgesel kalkınma ve eğitime katkıda bulunurlar. Bu ve daha bir çok pozitif içerikli özellikleriyle KOBİ temelli sanayi sistemi ülkeler için vazgeçilmezdir. Nitekim böyle olduğunu ülkelerdeki yüksek varoluş oranlarından anlayabiliriz: Tablo 1: Türkiye de Girişimlerin Sayısı (2003) Girişim Türü Giri im Sayısı Tek Birimli Giri im Sayısı 1,604,000 Çok Birimli Giri im Say1s1 116,598 Toplam Girişim Sayısı 1,720,598 Kaynak: DİE, 2002 Genel Sanayi ve Şşyerleri Sayımı, Ankara, DŞE Yayını, Sayı: B DİE , 14/10/2003, s. 1. Ayrıca ek olarak, KOSGEB, TOSYÖV ve MMO tarafından yapılan araştırmalar ile aşağıdaki tespitler belirlenmiştir. (2006, 2008 ve 2010) ; a) Küçük ve orta ölçekli sanayi işletmeleri, imalat sanayinde faaliyet gösteren işletmelerin % 99,4 ünü oluşturmaktadırlar. b) KOBİ ler imalat sanayindeki istihdamın % 60,0 ini sağlamaktadırlar. c) KOBİ lerin imalat sanayi katma değerindeki payı % 26,5 dir. Buradan görüldüğü gibi istihdamın % 60,0 ını sağlayan KOBİ ler, katma değerden ancak % 26,5 lik bir pay alabilmektedirler. 1 Asıl sorun burada ortaya çıkmaktadır. 1 BAYÜLKEN, Y., & Kütükoğlu, C. (2010). KÜÇÜk ve Orta Ölçeklİ Sanayİ İşletmelerİ (kobi ler) Oda Raporu. TMMOB - MMO. Retrieved from 3

4 Tablo 2: Girişimlerin Ölçeklerine Göre Dağılımları, (2003) Ölçek ( kişi ) Girişim Sayısı Yüzdesi Sadece işletme Sahibi % 1, % 94, % 3, % 0, % 0, % 0, % 0,11 TOPLAM ,00 Kaynak: KOSGEB, 2002 Y111 Genel ve Sanayi işyerleri Sayımı: imalat Sanayi Degerlendirmesi, Ankara, KOSGEB Ekonomik ve Stratejik Araştırmalar Merkez Müdürlügü Yayın, Şubat 2005, s. 6. Bu tabloda da çalışana sahip işyerleri tanımına sahip KOBİ lerin ölçeklerine göre dağılım yüzdesi ve yaptığı girişimler yer almaktadır. Burdan da görüleceği üzere daha az çalışan oranına sahip KOBİ ler daha fazla risk alıp girişim yapabilmektedirler. Bu durumda, hibe programlarının çekici etkisi de çok büyük rol oynamaktadır. Ancak burada daha büyük ölçekli iş yerlerini de girişimlere yönlendirerek katma değeri yüksek girişimler elde etmek gerektiği açıkça görülmektedir. Bu da ancak bu firmaları seri üretimden ziyade inovasyon yapmaya yönlendirerek bunu kâr sağlayıcı bir unsur haline getirerek olabilecektir. Buna sunduğumuz çözümün altbaşlığında daha detaylı değineceğiz. 3. KOBİ lerin Zayıf Noktaları, Alabilecekleri Tehditler ve Güncel Sorunları a. KOBİ lerin Zayıf Noktaları ve Alabilecekleri Tehditler KOBİ lerin güçlü yanları olduğu kadar bir çok zayıf noktası da vardır. Ortaya bir çözüm koymadan önce bu zayıf noktaları bilmekle başlarsak ancak başarıya ulaşabiliriz. Bu zayıf noktalar sırasıyla aşağıda verilmiştir; 1. Geleneksel yönetim ve küçük ölçek nedeniyle verim düşüktür. Profosyonel yönetim eksikliği vardır. 2. Sektör ve Pazar hakkındaki bilgileri destek almadıkları sürece yetersiz kalmakta bu nedenle özellikle ihracatta çok zayıf kalmaktadırlar. 3. Özellikle en küçük olan KOBİ lerde daha açıkça görülen teknik bilgi yetersizliği en büyük sorunlardan biridir. Ayrıca bu makalede daha çok bu soruna odaklanılmıştır. Bu problem, beraberinde verimsizlik, düşük katma değer gibi bir çok soruna da yol açması nedeniyle oldukça büyük tehlikeler arz etmektedir. Üretim vb. işlemler için teknolojilerinin de yetersiz olması bu sorunları daha da büyütmektedir. 4

5 4. Büyük şirketlerle rekabet etme güçleri düşüktür.(kobi lerin sadece %15 i ihracatta yer alabilmektedir.) 5. Özkaynakları yetersizdir ve yatırımları geliştirmekte zorlanabilirler. Ayrıca globalleşme ve gelişen iletişim teknolojilerinin getirdiği olanaklar ile KOBİ ler ihracat oranlarını arttırma fırsatı bulabilirler. Açığa çıkan yeni pazarlar(çin, Hindistan...) da bu orana katkı sağlamada önemli rol oynayacaktır. Ancak diğer bir yandan küreselleşmeye karşı ülkeler bilhassa ucuz ürünler için kendi KOBİ lerini korumaya gitmekte ve bu da gelecekte olası bir genel ambargo furyasını akıllara getirmektedir. (Bayülken & Kütükoğlu, 2010) b. KOBİ lerin Temel Güncel Sorunları ve Denenen Çözümler 1. Ekonomik KOBİ lerin gözlemlediğimiz üç temel sorunlarından biri ekonomik problemlerdir. KOBİ ler temel olarak özsermaye ile çalıştıkları için sonrasında enflasyonun zararlarına maruz kalarak eriyen öz sermayeyi kontrol edememektedirler. Bu tip sorunlara dış kaynak bulamayış da eklendiğinde KOBİ lerin yeni yatırımlar yapması, risk alabilmesi ve inovasyonlara yatırım yapması mümkün olmamakta bu da diğer sorunları desteklemektedir. Ancak günümüz Türkiye sinde KOSGEB, Bilim Teknoloji ve Sanayi Bakanlığı, TÜBİTAK ve bazı özel kuruluşlar tarafından KOBİ ler için bir çok hibe ve destek programı yürütülmektedir. Ayrıca OSTİM gibi kümelenme ve yapılar altında kendilerine yer bulduklarında bu desteklerden ve ticaret ilişkilerinden faydalanmaları çok kolay olmaktadır. Ayrıca melek yatırımcıları teşvik için seminerler ve sanayicileri buluşturmak ve iş bağlamalarını sağlamak için kokteyller yapılmakta; böylece KOBİ lerin ekonomik sıkıntılarının giderilmesi amaçlanmaktadır. (Özdemir & Ersöz & Sarıoğlu) Yapılan bu çalışmalar KOBİ lerin var olan ekonomik sıkıntılarını esasen gidermeye yetmiştir. Yoğun sermaye akışı sayesinde artık KOBİ ler sermayelerinin azlığından dolayı herhangi bir sorun pek yaşamamaktadırlar. Ancak sermaye çözümü bir konuya yetmemiştir ve yetmeyecektir. Bu konu mühendisliktir. KOSGEB gibi oluşumlar çeşitli teknik eğitimler ve destekler verse bile bu yeterli olmamaktadır. Firmalar artık sermaye sıkıntıları giderildiği için risk alma çalışmalarına girmeye başlamış ve Ar-Ge faaliyetlerini arttırmayı hedeflemiştir. Ancak gözlemlerimize göre katma değer istihdam ve var oluş oranlarına göre çok çok düşüktür. Bu da yeterli düzeyde Ar-Ge yapılmadığının kanıtıdır. Hala bir çok firma klasik, eski ve yetersiz yöntemlerle işlerini yürütmektedir. 5

6 Ar-Ge Faaliyetleri Ekonomik problemlere bağlı olarak bahsedildiği gibi KOBİ lerde ciddi bir Ar-Ge sorunu ortaya çıkmaktadır. Ar-Ge sorunu temel olarak mühendislerin istedikleri faiş fiyatlara ve sanayi-mühendis arasındaki iletişim bozukluğundan kaynaklanmaktadır. Bu sebep OSTİM de staj yapan arkadaşlarımızın incelemeleri ve araştırmaları sonucu ortaya konmuştur. Bunun üzerine yine tarafımızca (ODTÜ Makina ve İnovasyon Topluluğu) basit ama somut bir üniversite-sanayi iş birliği modeli ortaya konuldu. Sistemde, arkadaşlarımız(c. Apaydın, S. C. Çamdere) ufak firmalara belirli ölçüde Ar-Ge içeren ve yapılan işleri kolaylaştıran çeşitli makinalar tasarladılar. KOBİ ler ise bu makinaları arkadaşlarımızın teknik bilgilerinden faydalanarak ürettiler ve arz eden gruba sattılar. Böylece hem öğrenci arkadaşlarımız gelir ve tecrübe elde etmiş oldu, hem de firma; sektör mühendislerine vereceği paradan daha az bir para ile işini görmüş oldu. Bu sistemin öğrenci topluluklarında randımanlı işlemesi sonucunda ise başarılı, kaliteli mal üreten KOBİ ler ve kalifiye mühendisler ortaya konması hedeflenmiştir. Ar-Ge sorunu yüksek istihdam ve yere rağmen oluşan kalitesiz ürünlerin ve ihracat yetersizliğinin temelidir. Kalitesiz malların değersizliği sebebiyle zaten seri üretim yapıp az ücrete çok mal satamayacak olan KOBİ ler tamamen zarar görmektedirler. Bu nedenle inovasyon ve teknolojik çalışmalarının basit bir şekilde KOBİ lere indirilmesi gerekmektedir. 6

7 2. Verimlilik Sorunu Ar-Ge sorunu çözülmediği takdirde ise ortaya büyük bir verimlilik sorunu ortaya çıkacaktır. Çünkü, teknolojiye ayak uyduramamış KOBİ ler verimsiz ve başarısız üretimler sonucu hem daha çok zarar edecek hem de kaliteli ürünler ortaya koyamayacaktır. 3. Uluslararası KOBİ Platformunda Türkiye Türkiye deki KOBİ sayısı yaklaşık olarak diğer ülkelerdeki KOBİ sayısına eşittir. Ancak A.B.D., Almanya,Hindistan,Japonya, İngiltere, Güney Kore, Fransa ve İtalya gibi ülkelerin ihracat payı Türkiye ye göre oldukça fazladır. Bunun sebebi dış ülke KOBİ lerinin pazarlama konusundaki bilgileridir. Ayrıca diğer ülkelerin KOBİ lere sağladığı kredi imkanlarının fazla olması da ihracat payında önemli bir rol oynar. Böylelikle KOBİ ler dış pazarlarda etkisini arttırarak ülke ekonomisinin gelişimine katkı sağlar. Türkiye deki KOBİ lerin uluslararası rekabette güçlenmeleri için pazarlama konusunda bilgilendirilip, KOBİ lere geniş kredi imkanları sağlanmalıdır. Günümüzde KOBİ lerin gelişen teknolojiye ayak uydurmaları neredeyse zorunlu hale gelmiştir. Dünya piyasasını yakından takip etmek, ithalat-ihracat, ticaret ve pazarlama konusunda araştırmalar yapıp bilgilenmek KOBİ ler için çok önemlidir. Ancak ülkemizde yapılan teknolojik çalışmalar özellikle Uzakdoğu ülkeleri (Çin, Japonya ) ve Avrupa ülkelerine (İtalya, Almanya, İngiltere ) nazaran çok düşük seviyededir. Türkiye de KOBİ lerde bilgisayar ve internetin etkin kullanılmaması yetersiz bilgilenme ve yetersiz araştırma-geliştirme faaliyetlerinin yapılmasına 7

8 neden olmaktadır. Böylelikle gelişmiş ülkelerin KOBİ leri uluslararası rekabette daha çok avantaja sahip olmaktadır. Bu sorunu aşmak adına Türkiye deki KOBİ ler gelişen teknoloji konusunda bilgilendirilmeli ve teknolojinin sağladığı imkanların kullanılması yaygınlaştırılmalıdır. Ayrıca KOBİ lerin katma değer katabilecek düzeye gelmeleri için Ar-Ge konusunda desteklenmeleri gerekmektedir. Ancak bu sayede ihracatta güçlü bir yer edinebilecek KOBİ ler için de bu kadar çok alanda bir anda yatırım yapılabilmesi çok zor olduğundan yeni sistemler uygulanmalıdır. 4. Bir Çözüm Olarak Öğrenci Toplulukları Makalenin bu kısmına kadar, kısımda KOBİ lerin önemi, artıları, eksileri ve sorunlarından genel olarak bahsettik. Aralarda atıfda bulunduğumuz, esas çözüm olan bu başlıkta ise kendi kurduğumuz ODTÜ Makina ve İnovasyon Topluluğunu esas alacağız. Öncelikle kurulan yapıdan sonra ise hedeflerinden bahsedeceğiz. Açıkça görüldüğü üzere oluşan tüm problemler temel olarak Ar-Ge sorunları etrafında dönmekte ve diğer problemler ise halihazırda çeşitli yollarla çözülmüş durumda. Buna bağlı olarak; topluluğumuz Ar-Ge temelli bir yapı oluşturmak için, bu güne kadar temel olarak 2 oluşum modeli denendi. İlk modelde daha karmaşık bir sistem düzensiz çalışmalarla oturtulmaya çalışıldı. Önceleri büyük bir heves ve çoğunlukla çalışan öğrenciler 1.5 sene boyunca bir çok organizasyon, eğitim ve workshop düzenlediler. Ancak düzensiz çalışmalar, teknik projelere yeteri kadar önem verilmemesi ve süreksizlik gibi sorunlar topluluğun hızlı bir şekilde yükseldikten sonra durgunluğa sürüklenmesine sebep oldu. Bu başarısız denemeden sonra topluluk yönetimini devralan Can Apaydın ve Salih Can Çamdere arkadaşlarımız daha basit ama daha güçlü bir topluluk yapısı kurmayı hedeflediler. Bu yapıda sadece temel olarak organizasyon komitesi, eğitim komitesi ve teknik proje komitesi yer alacaktı. Hatta eğitim komitesi çalışmaları da organizasyonun altında yürüyecekti. 8

9 Topluluğun esasen her zaman tek bir temel amacı vardı: öğrencilere daha derslerini almadan sadece araştırma ve öğrenme kabiliyetleri sayesinde kafalarındaki teknik projeleri sanayi yardımıyla hayata geçirebilmek. Böylece halihazırda yapılan uygulamaların soyutluğundan uzaklaşılarak somut bir üniversite-sanayi işbirliği sistemi oturtulması düşünüldü. Önce yeni gelen arkadaşlar üst sınıflar veya daha bilgili arkadaşlar tarafından temel elektronik, mekanik, iş güvenliği ve programlama eğitimlerinden geçirilerek daha bilgili hale getirilirler. Yetişmiş arkadaşlar çeşitli ufak projelerde ve ödevlerde deneyim kazandıktan sonra kendi hayallerindeki projeleri yürütme imkanına erişirler. Ve öğrendiklerini uygulayarak projelerini sanayiyle de gerektiğinde iletişim kurarak hayata geçirirler. Ayrıca bir yandan iyi tasarım bilen arkadaşlar bağlantıda olduğumuz sanayi firmalarının Ar-Ge sorunlarına çözüm ararlar ve onlar için çeşitli makina tasarımları yaparlar. Bu sistemle her koldan sanayiye ve üniversite öğrencisine destek olunması ve etkileşimli bir yapı kurulması hedeflenmiştir. Bu çalışmaların tüm üniversitelerdeki mühendislik bölümlerine bağlı topluluklar tarafından sistematik olarak yürütüldüğü bir ortamda, KOBİ lerin Ar-Ge sorunlarına dolayısıyla ekonomik ve verimlilik sorunlarına çözüm bulunmuş olacaktır. Örneğin Denizli, Pamukkale Üniversitesi Makina Topluluğundaki arkadaşlar Denizli Sanayisi ile hocaların da desteğiyle bağlantıda olmalılar. Bu arada yetiştirdikleri ve temel teknik bilgileri verdikleri diğer üyeleriyle beraber daha da tecrübe kazanmak için sanayideki Ar-Ge ve diğer çeşitli sorunlara tasarım kabiliyetleri sayesinde çözüm bulmalılar. Bir kaç çalışmanın ardından ise sanayi bunun karşılığında öğrencilerin kendi projelerine destek olmalı. Bu şekilde sistematik çalışmalar sayesinde KOBİ lerin sorunlarının çözüleceğini ve daha kaliteli mühendislerin yetişeceğine inanıyoruz. Burada asıl zor olan iş, hem öğrencinin hem de sanayicinin teşviğini sağlamaktır. Bu konuda da iş yine bizlere düşmektedir. Arkadaşlarımızı nasıl yetiştirdiğimiz konusunda ise söyleyebileceğimiz; 1 sene boyunca denenen sistemin sonunda bir sorun çıkmamış tam tersi başarı elde edilmiştir. Dediğimiz gibi, temel mühendislik bilimleri eğitimi ve pozitif liderlik adı altında daha büyüklerin küçüklere yol göstermesi sayesinde hem proje disiplinine hem de temel mühendislik kapasitesine erişen arkadaşlarımız sanayi ile ortak çalışmaya zaten hazır hale gelir. Ayrıca organizasyon ekibimiz, senelik sponsorluk ihtiyacımızı karşılamak ve ondan öte ODTÜ Makina Müh. Öğrencilerine sektördeki yenilikleri göstermek bu ekibimizin işidir. Bu sistemin doygunluğa ulaştığı noktada beklenen, her üniversite öğrencisinin yurtdışındaki gibi daha lisans düzeyindeyken inovasyon yaparak projelerle uğraşmasıdır. Sanayinin ise bu kalifiye öğrencilerin bilgilerinden kendi Ar-Ge ve diğer kabiliyetleri için karşılığını yardım olarak vererek topluluklara destek çıkmasıdır. 9

10 5. Sonuç Dünya da küreselleşme ve iletişimde gelişim gibi değişken durumlar ekonomik sistemlerin de değişmesine sebep oluyor. Eski zamanlarda Fordizm in çöküşü ve KOBİ sisteminin gelişi gibi artık, KOBİ lerin büyük firmalar gibi ihracata çıkma zamanı yaklaşmaktadır. Türkiye nin ise bu duruma ayak uydurabilmesi için geride kalmış mal kalitesini arttırarak katma değer yaratması bunu ise Ar-Ge ile yapması gerekmektedir. Sunduğumuz model ile bu ucuz bir şekilde mümkün ve verimlidir. Devlet in yatırım programlarıyla beraber işleyecek olan bu sistemde de basit ama güçlü modeller üzerinden çalışılacak ve başarı elde edilecektir. Ve bu konuda düzgün bir şekilde ilerlerken KOBİ lerin özellikler, artıları ve eksileri hesaba katılmalı ve duruma göre hareket edilmelidir. Bu şekilde uygulanan bu sistemden, başarı elde etmek oldukça kolay olacaktır. KAYNAKÇA ÖZDEMİR, S., & ERSÖZ, Y. H., & SARIOĞLU H. İ. Küçük Girişimciliğin Artan Önemi Retrieved From BAYÜLKEN, Y., & Kütükoğlu, C. (2010). KÜÇÜk ve Orta Ölçeklİ Sanayİ İşletmelerİ (kobi ler) Oda Raporu. TMMOB - MMO. Retrieved from SSK ve TUİK raporları Retrieved from - KUTLU, A. H., & Demirci, N. S. (2007). KOBİ lerin Finansal Sorunlari ve Çözüm Önerileri. İstanbul: Retrieved from ÖZBEK, Z. KOBİi lerin Türk Ekonomisine Etkileri. Retrieved from ozbek.pdf OKTAY, E., & Alptekin, G. (2002). Türkiye'de KOBİi'lerin Finansman Sorunu ve Çözümm Önerileri. Retrieved from Retrieved from - APAYDIN, C., & ÇAMDERE, S. C. Üniversite-Sanayi İşbirliğinde Yeni Modeller 10

AB, TÜRKİYE VE KONYA DA KOBİLERİN YAPISI, SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

AB, TÜRKİYE VE KONYA DA KOBİLERİN YAPISI, SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ KONYA TİCARET ODASI AB, TÜRKİYE VE KONYA DA KOBİLERİN YAPISI, SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ Etüd-Araştırma Servisi Veyis ERSÖZ Şubat-2010 İÇİNDEKİLER TABLOLAR LİSTESİ..iii GİRİŞ..1 BİRİNCİ BÖLÜM AB DE KOBİ

Detaylı

ÖNSÖZ... 3 1. GİRİŞ... 4. A-) Genel Özeti... 4. B-) Araştırma Metodolojisi... 5 2. REJENERE İPLİK SEKTÖRÜ GENEL DURUMU... 7

ÖNSÖZ... 3 1. GİRİŞ... 4. A-) Genel Özeti... 4. B-) Araştırma Metodolojisi... 5 2. REJENERE İPLİK SEKTÖRÜ GENEL DURUMU... 7 UŞAK TİCARET ODASI REJENERE İPLİK SEKTÖRÜ DIŞ TİCARET İHTİYAÇ ANALİZİ UŞAK 2012 1 ÖNSÖZ... 3 1. GİRİŞ... 4 A-) Genel Özeti... 4 B-) Araştırma Metodolojisi... 5 2. REJENERE İPLİK SEKTÖRÜ GENEL DURUMU...

Detaylı

BİLGİ TOPLUMU STRATEJİSİ

BİLGİ TOPLUMU STRATEJİSİ BİLGİ TOPLUMU STRATEJİSİ NİSAN 2006 Zamanın gereklerine göre bilim ve teknik ve her türlü medeni buluşlardan azami derecede yararlanmak zorunludur. Mustafa Kemal ATATÜRK 1 İÇİNDEKİLER : GİRİŞ... 3 1. Türkiye

Detaylı

TABLOLAR LİSTESİ GRAFİKLER LİSTESİ

TABLOLAR LİSTESİ GRAFİKLER LİSTESİ TÜRKİYE MAKİNA SEKTÖRÜ STRATEJİ BELGESİ VE EYLEM PLANI 2011-2014 ŞUBAT 2011 1 İÇİNDEKİLER GİRİŞ... 5 1. YÖNETİCİ ÖZETİ... 6 2. MEVCUT DURUM... 8 2.1. DÜNYA MAKİNA SANAYİ... 8 2.1.1. Makina Sanayi Dünya

Detaylı

KOBİLER ve ESNAF SANATKARLAR

KOBİLER ve ESNAF SANATKARLAR KOBİLER ve ESNAF SANATKARLAR Özel İhtisas Komisyonu Raporu Raportör: Yrd. Doç. Dr. Ali ARI Rapor içinde belirtilen görüşler komisyon katılımcılarının ve raportörün görüşlerini yansıtmaktadır. Bu görüşler

Detaylı

KOBİ LERİN KARŞILAŞTIKLARI YAPISAL SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ (DİYARBAKIR ÖRNEĞİ)

KOBİ LERİN KARŞILAŞTIKLARI YAPISAL SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ (DİYARBAKIR ÖRNEĞİ) KOBİ LERİN KARŞILAŞTIKLARI YAPISAL SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ (DİYARBAKIR ÖRNEĞİ) STRUCTURAL PROBLEMS FACED BY SMEs AND PROPOSED SOLUTIONS (DIYARBAKIR EXAMPLE) Öz Abdulkadir BİLEN 1 Hasan SOLMAZ 2 Ekonominin

Detaylı

NAZİLLİ TİCARET ODASI

NAZİLLİ TİCARET ODASI NAZİLLİ TİCARET ODASI NAZİLLİ DEKİ KOBİ LERİN GENEL DURUMU VE SORUNLARI Editörler Hasan GÜRAK - Sedat AZAKLI Proje koordinatörü Turgay PAYAMOĞLU NTO Çalışma Raporu No: 1 Temmuz - 2000 H. Gürak, Nazilli'deki

Detaylı

BİLGİ TOPLUMU STRATEJİSİ (2006-2010)

BİLGİ TOPLUMU STRATEJİSİ (2006-2010) BİLGİ TOPLUMU STRATEJİSİ (2006-2010) GİRİŞ Küreselleşme olgusunun gelişiminde önemli etkisi olan bilgi ve iletişim teknolojilerindeki yenilikler, ekonomik ve sosyal yaşamın her alanını ve toplumun tüm

Detaylı

BÖLGESEL/YEREL EKONOMİK KALKINMANIN POPÜLERLEŞEN YENİ AKTÖRÜ: KÜMELENME

BÖLGESEL/YEREL EKONOMİK KALKINMANIN POPÜLERLEŞEN YENİ AKTÖRÜ: KÜMELENME Akdeniz Üniversitesi Uluslararası Alanya İşletme Fakültesi Dergisi Y.2011, C.3, S.2, s.94-116 Akdeniz University International Journal of Alanya Faculty of Busıness Y.2011, Vol.3, No.2, pp.94-116 ÖZET

Detaylı

KOBİ LERE SAĞLANAN FİNANSAL DESTEKLERİN ÜRETİM VE İSTİHDAMA KATKILARI: ERZURUM ALT BÖLGESİNDE (ERZURUM-ERZİNCAN-BAYBURT) BİR UYGULAMA

KOBİ LERE SAĞLANAN FİNANSAL DESTEKLERİN ÜRETİM VE İSTİHDAMA KATKILARI: ERZURUM ALT BÖLGESİNDE (ERZURUM-ERZİNCAN-BAYBURT) BİR UYGULAMA KOBİ LERE SAĞLANAN FİNANSAL DESTEKLERİN ÜRETİM VE İSTİHDAMA KATKILARI: ERZURUM ALT BÖLGESİNDE (ERZURUM-ERZİNCAN-BAYBURT) BİR UYGULAMA Financial Support to SME s (Small and Medium-Sized Enterprises) Contribution

Detaylı

İşletmelerin İç ve Dış Pazarda Rekabet Gücünü Etkileyen Faktörler ve Bir Uygulama

İşletmelerin İç ve Dış Pazarda Rekabet Gücünü Etkileyen Faktörler ve Bir Uygulama Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Cilt 5, Sayı:2, 2003 İşletmelerin İç ve Dış Pazarda Rekabet Gücünü Etkileyen Faktörler ve Bir Uygulama Yrd. Doç. Dr. Özlem İpekgil DOĞAN D.E.Ü.

Detaylı

KONYA KARAMAN BÖLGESİ AR-GE VE İNOVASYON STRATEJİSİ

KONYA KARAMAN BÖLGESİ AR-GE VE İNOVASYON STRATEJİSİ 1 KONYA KARAMAN BÖLGESİ AR-GE VE İNOVASYON STRATEJİSİ 2013, MEVKA Tüm hakları saklıdır. Bu eserin tamamı ya da bir bölümü, 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu uyarınca kullanılmadan önce hak sahibinden

Detaylı

KOBİ İşbirliği ve Kümelenme Projesi Ağ Oluşturma ve Bölgesel İşbirliği için KOBİ lerin Güçlendirilmesine Yönelik Teknik Yardım - TR 07R2.

KOBİ İşbirliği ve Kümelenme Projesi Ağ Oluşturma ve Bölgesel İşbirliği için KOBİ lerin Güçlendirilmesine Yönelik Teknik Yardım - TR 07R2. KOBİ İşbirliği ve Kümelenme Projesi Ağ Oluşturma ve Bölgesel İşbirliği için KOBİ lerin Güçlendirilmesine Yönelik Teknik Yardım - TR 07R2.02-01 İşbu rapor, Kısa Dönemli Uzman, Ümit Evren ve Funda Karabak

Detaylı

Kümelenme Modeli ve Türkiye deki Kümelenme Çalışmaları. Hazırlayan:Stajer Sercan Bozkurtoğlu

Kümelenme Modeli ve Türkiye deki Kümelenme Çalışmaları. Hazırlayan:Stajer Sercan Bozkurtoğlu Kümelenme Modeli ve Türkiye deki Kümelenme Çalışmaları Hazırlayan:Stajer Sercan Bozkurtoğlu 2013 İÇİNDEKİLER Kümelenmenin Tanımı...3 Kümelenmenin Nedenleri ve Ekonomiye Etkisi...4 Kümelenme Evreleri...6

Detaylı

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ İŞLENMİŞ TARIM ÜRÜNLERİ SEKTÖRÜNDE FAALİYET GÖSTEREN KOBİ LERİN İHRACAT SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

Detaylı

Türk Mobilya Sektörünün Uluslararası Rekabet Gücü Düzeyi ve Nedenleri

Türk Mobilya Sektörünün Uluslararası Rekabet Gücü Düzeyi ve Nedenleri Türk Mobilya Sektörünün Uluslararası Rekabet Gücü Düzeyi ve Nedenleri Koray GÜRPINAR Dr., Afyon Kocatepe Üniversitesi Sandıklı M.Y.O. k_gurpinar@hotmail.com Mehmet BARCA Doç. Dr., Sakarya Üniversitesi

Detaylı

KOBİ lerde Rekabet Aracı Olarak İnovasyon: Farkındalık, Yatkınlık, Kullanım Düzeyi Araştırması ve Politika Önerileri

KOBİ lerde Rekabet Aracı Olarak İnovasyon: Farkındalık, Yatkınlık, Kullanım Düzeyi Araştırması ve Politika Önerileri KOBİ lerde Rekabet Aracı Olarak İnovasyon: Farkındalık, Yatkınlık, Kullanım Düzeyi Araştırması ve Politika Önerileri Prof. Dr. Arzu Tektaş Doç. Dr. E. Nur Özkan Günay Doç. Dr. Abdülmecit Karataş Yard.

Detaylı

KOBİ PROFİLLERİ ANALİZİ VE YATIRIM ALANLARI ARAŞTIRMASI

KOBİ PROFİLLERİ ANALİZİ VE YATIRIM ALANLARI ARAŞTIRMASI KOBİ PROFİLLERİ ANALİZİ VE YATIRIM ALANLARI ARAŞTIRMASI Ekim 211 KOBİ PROFİLLERİ ANALİZİ VE YATIRIM ALANLARI ARAŞTIRMASI Bu Araştırma Projesi 211 Yılı Doğrudan Faaliyet Desteği kapsamında Doğu Karadeniz

Detaylı

Uluslararası Yatırımcılar Derneği International Investors Association

Uluslararası Yatırımcılar Derneği International Investors Association Uluslararası Yatırımcılar Derneği International Investors Association n n Eylül 2012 Bu yayının tüm hakları saklıdır. YASED'in izni olmadan kopyalanamaz, çoğaltılamaz, dağıtılamaz, yeniden basılamaz, gösterimi

Detaylı

KOBİ lerin Ekonomik ve Sosyal Yapı İçindeki Yerleri, Destekleyici Kurumsal Çevreleri ve Avrupa Birliği ne Uyum Sürecinde Yeniden Yapılandırılmaları

KOBİ lerin Ekonomik ve Sosyal Yapı İçindeki Yerleri, Destekleyici Kurumsal Çevreleri ve Avrupa Birliği ne Uyum Sürecinde Yeniden Yapılandırılmaları KOBİ lerin Ekonomik ve Sosyal Yapı İçindeki Yerleri, Destekleyici Kurumsal Çevreleri ve Avrupa Birliği ne Uyum Sürecinde Yeniden Yapılandırılmaları M. Billur AKDENİZ Özet: Bu çalışmada, girişimciliğin

Detaylı

Adana ilinde KBGSYİH rakamları Dolar bazında incelendiğinde; 1987 yılında 1.654 Dolar olan KBGSYİH nın yıllar itibariyle dalgalanmalı bir seyir

Adana ilinde KBGSYİH rakamları Dolar bazında incelendiğinde; 1987 yılında 1.654 Dolar olan KBGSYİH nın yıllar itibariyle dalgalanmalı bir seyir Adana ilinde KBGSYİH rakamları Dolar bazında incelendiğinde; 1987 yılında 1.654 Dolar olan KBGSYİH nın yıllar itibariyle dalgalanmalı bir seyir izlediği görülmektedir. İlin KBGSYİH sında kriz dönemlerine

Detaylı

TOKAT İLİ KOBİ LERİNİN MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ ALGILARI VE UYGULAMALARI ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA

TOKAT İLİ KOBİ LERİNİN MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ ALGILARI VE UYGULAMALARI ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TOKAT İLİ KOBİ LERİNİN MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ ALGILARI VE UYGULAMALARI ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA Hazırlayan Turan Burak İmre İşletme Ana Bilim Dalı

Detaylı

KOBİ LERİN TEMEL SORUNLARI VE SAĞLANAN DESTEKLER

KOBİ LERİN TEMEL SORUNLARI VE SAĞLANAN DESTEKLER T.C. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI K O S G E B KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ SANAYİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI KOBİ LERİN TEMEL SORUNLARI VE SAĞLANAN DESTEKLER Yrd. Doç. Dr. Tahir AKGEMCİ Haziran

Detaylı

KOBİ LERİN DIŞ TİCARETTE KARŞILAŞTIKLARI SORUNLAR

KOBİ LERİN DIŞ TİCARETTE KARŞILAŞTIKLARI SORUNLAR KOBİ LERİN DIŞ TİCARETTE KARŞILAŞTIKLARI SORUNLAR Hazırlayan: Yasin SAVCI Danışman: Yrd. Doç. Dr. Nural Yıldız Lisansüstü Eğitim, Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin İktisat anabilim Dalı, İktisat Bilim Dalı

Detaylı

İKLİMLENDİRME, SOĞUTMA, KLİMA ENDÜSTRİSİNDEKİ FİRMALARDA YENİ ÜRÜN GELİŞTİRME FAALİYETLERİNİN YÖNETİMİ ÜZERİNE ÖNERİLER

İKLİMLENDİRME, SOĞUTMA, KLİMA ENDÜSTRİSİNDEKİ FİRMALARDA YENİ ÜRÜN GELİŞTİRME FAALİYETLERİNİN YÖNETİMİ ÜZERİNE ÖNERİLER 341 İKLİMLENDİRME, SOĞUTMA, KLİMA ENDÜSTRİSİNDEKİ FİRMALARDA YENİ ÜRÜN GELİŞTİRME FAALİYETLERİNİN YÖNETİMİ ÜZERİNE ÖNERİLER Hasan ACÜL ÖZET Türkiye iklimlendirme, soğutma, klima endüstrisi ülkemiz açısından

Detaylı

İZMİR BÖLGESEL AR-GE VE YENİLİK KAPASİTESİ ANALİZİ

İZMİR BÖLGESEL AR-GE VE YENİLİK KAPASİTESİ ANALİZİ İZMİR BÖLGESEL AR-GE VE YENİLİK KAPASİTESİ ANALİZİ İZMİR BÖLGESEL AR-GE VE YENİLİK KAPASİTESİ ANALİZİ HAZIRLAYAN EBİLTEM Ege Üniversitesi, Bilim ve Teknoloji İZKA İzmir Kalkınma Ajansı Uygulama ve Araştırma

Detaylı

TR41 Bölgesi İlleri Kümelenme Analizleri. Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı

TR41 Bölgesi İlleri Kümelenme Analizleri. Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı TR41 Bölgesi İlleri Kümelenme Analizleri Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı 2012 BÖLÜM 1: İstatistiki Analizler... 3 Kümelenme... 3 Giriş... 3 Dünyada Başarılı Küme Örnekleri... 4 Küme Aktörleri:...

Detaylı

Kamu - Üniversite - Sanayi

Kamu - Üniversite - Sanayi YIL: 25 SAYI: 295 Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Müsteşarı Prof. Dr. Ersan ASLAN ın Değerlendirmesi Gelişmekte Olan Ülkelerin Ar-Ge ve İnovasyon Ekosistemlerinin Temel Dinamikleri Bilim ve Teknoloji

Detaylı

T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİMDALI

T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİMDALI T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİMDALI KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERDE ÜCRET VE ÖDÜLLENDİRME YÖNTEMLERİ KONUSUNDA İŞGÖREN ALGILAMALARI: KAHRAMANMARAŞ

Detaylı

KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ SANAYİ İŞLETMELERİ (KOBİ LER)

KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ SANAYİ İŞLETMELERİ (KOBİ LER) tmmob makina mühendisleri odası ODA RAPORU KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ SANAYİ İŞLETMELERİ (KOBİ LER) Genişletilmiş Dördüncü Baskı Hazırlayanlar Yavuz BAYÜLKEN Cahit KÜTÜKOĞLU Nisan 2012 Yayın No: MMO/583 tmmob

Detaylı