İŞLETMELERDE NAKİT YÖNETİMİ VE KARS İLİNDE BİR UYGULAMA. Abdulkadir BARUT

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İŞLETMELERDE NAKİT YÖNETİMİ VE KARS İLİNDE BİR UYGULAMA. Abdulkadir BARUT"

Transkript

1 İŞLETMELERDE NAKİT YÖNETİMİ VE KARS İLİNDE BİR UYGULAMA Abdulkadir BARUT Yüksek Lisans Tezi İşletme Anabilim Dalı Yrd. Doç. Dr. Osman Berna İPEKTEN 2014 Her Hakkı Saklıdır

2 T.C ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI Abdulkadir BARUT İŞLETMELERDE NAKİT YÖNETİMİ VE KARS İLİNDE BİR UYGULAMA YÜKSEK LİSANS TEZİ TEZ YÖNETİCİSİ Yrd. Doç. Dr. Osman Berna İPEKTEN ERZURUM- 2014

3

4

5 I İÇİNDEKİLER ÖZET... VII ABSTRACT... VIII KISALTMALAR DİZİNİ... IX ŞEKİLLER DİZİNİ... X TABLOLAR DİZİNİ... XI ÖNSÖZ... XIII GİRİŞ... 1 BİRİNCİ BÖLÜM NAKİT YÖNETİMİ VE KURAMSAL TEMELLER 1.1. İŞLETME SERMAYESİ KAVRAMI İşletme Sermayesi Tanımı İşletme Sermayesi Türleri Brüt İşletme Sermayesi Net İşletme Sermayesi Sürekli İşletme Sermayesi Değişken İşletme Sermayesi Olağan Üstü İşletme Sermayesi İşletme Sermayesinin Özellikleri İşletme Sermayesinin Unsurları İşletme Sermayesinin Varlık Unsurları İşletme Sermayesinin Kaynak Unsurları İşletme Sermayesini Belirleyen Etmenler İşletme Sermayesinin Belirleyen İşletme İçindeki Etmenler İşletme Sermayesini Etkileyen İşleme Dışı Faktörler İşletme Sermayesinin Yeterli veya Yetersiz Olma Durumları İşletme Sermayesi Yetersizliği Durumu İşletme Sermayesinin Fazla olması İşletme Sermayesinin Tam olma Durumu İşletme Sermayesi Finansman Yöntemleri Finanslama Yöntemlerin Karşılaştırılması... 18

6 II İKİNCİ BÖLÜM NAKİT YÖNETİMİ 2.1. NAKİT KAVRAMI Nakit Kavramının Tanımı Nakit Bulundurma Nedenleri İşlem Güdüsü İhtiyat Güdüsü Spekülasyon Amacı Telafi Edici Bakiye Tutma Gereksinimi Nakit Yönetimi Nakit Yönetimi Kavramı Nakit Yönetimin İşletmeler İçin Önemi Nakit İhtiyacını Belirleyen Etmenler İşletmelerin Alım Satım Koşulları Kredi Bulma Nakit giriş ve Çıkışlarının Gerçekleşme Olasılığı İşletmenin Bulunduğu Sektördeki Rekabet İşletmenin Ödenmemiş Sermayesi İşletmenin Borç Yapısı İşletmenin Yaşı İşletmenin Stok Miktarı İşletmenin Maddi Duran Varlıkları Enflasyon İşletmenin Büyüme Olasılığı Nakit Akım Tablosu Nakit Akım Tablosunun Yapısı Nakit Akım Tablosunun Unsurları Nakit Akım Tablosunun Hazırlanması NAKİT BÜTÇESİ Nakit Bütçesi Kavramı Nakit Girişlerinin Tahmini Nakit Çıkışlarının Tahmini... 33

7 III Nakit Bütçesinin Hazırlanması Nakit Bütçesinin Olumlu ve Olumsuz Yönleri Nakit Bütçesi Yöntemleri Nakit Giriş ve Çıkışlarının Tahmin Edilmesi Yöntemi Düzeltilmiş Kâr Yöntemi NAKİT DÜZEYİNİN BELİRLENMESİ İşletmelerde Güvenilir Nakit Düzeyinin Hesaplanması Satış Tutarı Yöntemine Göre Nakit Düzeyinin Hesaplanması Kısa Süreli Borçlanma Esasına göre Nakit Düzeyinin Belirlenmesi Günlük Ortalama Satış Tutarı Yöntemine Göre Nakit Düzeyinin Belirlenmesi İşletmelerde Optimum Nakit Tutarının Belirlenmesi Matematiksel Olmayan Yöntemler Matematiksel Yöntemler Baumal Modeli Miller-Orr Modeli Beranek Modeli Stone Modeli ÜÇÜNCÜ BÖLÜM İŞLETMLERDE NAKİT YÖNETİMİ ETKİNLĞİNİN ARTIRILMASI SÜRECİ 3.1. NAKİT YÖNETİMİNİ ARTIRACAK ÖNLEMLER Tahsilat ve Ödemelerde Kullanılan Araçlar Tahsilât Kontrolü ve Tahsilatı Artıran Yöntemler Bankacılık Hizmetlerinden Faydalanmak Lockbox Sistemi Faturaların Gönderimini Hızlandırmak Erken Ödeme İskontosu Ödemelerin Kontrolü Yöntemleri Ödemelerin Merkezileştirilmesi Karşılıksız Çekler... 52

8 IV Borçların Vadesinin Uzatılması Çek ile Ödeme Yapmak Nakit Yönetiminde Kullanılabilecek Menkul Kıymetler Hisse Senetleri Tahvil Tahvil Türleri Repo-Ters Repo Varlığa Dayalı Menkul Kıymet Katılma Hesapları Mevduat Sertifikaları Banka Bonoları Nakit Benzeri Varlıkların Yönetimi Pazarlanabilir Menkul Kıymet Yönetimini Etkileyen Faktörler Senetlerim Verim ve Emniyeti Senetlerin Likidite ve Pazarlanabilme Derecesi Senetlerin Vergi Durumu Senetlerin Risk Derecesi Enflasyonist Ortamlarda Nakit Yönetimi DÖRDÜNCÜ BÖLÜM KARS TA FAALİYET GÖSTEREN KÜÇÜK VE ORTA BÜYÜKLÜKTEKİ İŞLETMELERDE (KOBİ) NAKİT YÖNETİMİ VE NAKİT YÖNETİMİNE VERDİKLERİ ÖNEM DÜZEYİNİ TESPİT ETMEYE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA 4.1. KÜÇÜK VE ORTA BÜYÜKLÜKTEKİ (KOBİ) İŞLETMELER HAKKINDA GENEL BİLGİ Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerin Özelikleri Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin Avantajları Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin Dezavantajları Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerin Ekonomiye Katkıları Türkiye de Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerin Durumu KARS HAKKINDA GENEL BİLGİLER... 72

9 V Coğrafik Konum Ticaret Yapısı Sanayi Yapısı Tarım ve Hayvancılık ARAŞTIRMANIN AMACI ARAŞTIRMANIN METODOLOJİSİ Araştırmanın Modeli Araştırmanın Kısıtları Veri ve Bilgi Toplama Aracı ve Yöntemi Evren ve Örneklem ARAŞTIRMA VERİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ VE YORUMLANMASI KOBİ lerin Faaliyet Gösterdiği Sektörler KOBİ lerin Faaliyet Süreleri KOBİ lerin Ortaklık Türleri KOBİ lerde Çalışan Personel Sayıları KOBİ lerin Maliye ye Resmi Olarak Beyan Edilen Ortalama Gelirleri KOBİ Sahibi (Ortak ya da Yöneticisinin) Eğitim Durumu Anketi Dolduran Kişinin KOBİ İçerisindeki Statüsü KOBİ lerde Finansal Durumdan Memnunluk KOBİ lerin Danışmanlık Desteği Alma Durumları KOBİ lerde Finansal Konularda Nihai Karar Vericiler KOBİ lerin Sermaye İhtiyacını Karşılama Yolları KOBİ lerin Fon Bulmada Sıkıntıları KOBİ lerin Fon Bulmakta Yaşadığı En Önemli Sorunlar KOBİ lerin Dışardan Fon Kullanma Durumları KOBİ ler Tarafından Dışardan Alınan Fonun İşletemeye Etkisi KOBİ lerin İşletme Sermayesi Fonksiyonlarına Verdikleri Önem Düzeyleri KOBİ lerin Nakit Tutma Nedenleri KOBİ lerin Borç Öderken En Sık Kullandığı Araçlar KOBİ lerin Alacak Tahsilinde En Sık Kullandığı Araçlar... 99

10 VI KOBİ lerin Alacaklarının Ortalama Tahsil Süresi KOBİ lerin Alacakların Zamanında Tahsil Edilebilme Durumu KOBİ lerin Alacaklarının Ortalama Gecikme Süresi KOBİ lerin Alacakları Hızlandırmak İçin Yaptığı İşlemler KOBİ lerin Borçlarının Ortalama Ödenme Süresi KOBİ lerin Borçlarının Zamanında Ödenebilme Durumu KOBİ lerin İskontolardan Yararlanabilme Durumu KOBİ lerin Finansal Planlama Yapma Durumları KOBİ ler Tarafından Finansal Planlamada Kullanılan Araçlar KOBİ lerin Nakit Bütçesi Hazırlama Sıklığı Durumları KOBİ lerin Güvenli Nakit Düzeyi Belirleme Durumları KOBİ lerin Güvenli Nakit Düzeyi Belirleme Yöntemleri KOBİ lerin Atıl Fon Değerlendirme Durumları Mikro İşletmelerde Atıl Fonları Değerlendirme Durumları Küçük Ölçekli İşletmelerin Atıl Fonları Değerlendirme Durumları Orta Ölçekli İşletmelerin Atıl Fonları Değerlendirme Durumları SONUÇ VE ÖNERİLER KAYNAKÇA EKLER EK 1. Nakit Akım Tablosu EK 2. Anketleri Değerlendirmeye Alınan KOBİ ler EK 3. Anket ÖZGEÇMİŞ

11 VII ÖZET YÜKSEK LİSANS TEZİ İŞLEMELERDE NAKİT YÖNETİMİ VE KARS İLİNDE BİR UYGULAMA Abdulkadir BARUT Tez Danışmanı: Yrd. Doç. Dr. Osman Berna İPEKTEN 2014, 130 sayfa Jüri: Yrd. Doç. Dr. Osman Berna İPEKTEN ( Danışman) Prof.Dr. Turan ÖNDEŞ Yrd. Doç. Dr. Hayati AKSU İşleme sermayesi yeterliliği, gerek büyük işletmeler gerekse küçük işletmeler için oldukça önemli bir konudur. Özellikle küçük işletmelerin sermaye piyasasından yeterince faydalanamamasından nedeniyle işletme sermayesi küçük işletmeler için çok daha önem arz etmektedir. Piyasada etkin bir şekilde mücadele etmek için işletmeler ellerinde bulunan nakdi en iyi şekilde yönetmek zorundadır. Nakit yönetimindeki başarısızlık, işletmeleri iflasa kadar sürükleyeceğinden işletmeler çeşitli yöntemlerle optimal nakit tutarını hesaplayabilir ya da nakit bütçeleri yardımı ile nakit giriş ve çıkışlarını tahmin edip ona göre hareket edebilirler. İşletmeler ellerinde bulunan atıl fonları değerlendirmek için çeşitli menkul kıymetlere yatırım yaparlar ve böylece atıl fonlardan da kazanç elde ederler. Bu çalışmada ilk olarak işletme sermayesi üzerinde e durulmuş, daha sonra nakit ve nakit yönetimi konuları açıklanmıştır. Son bölümde ise Kars ta faaliyet gösteren KOBİ lerin nakit yönetimi konusundaki tutumları araştırılıp çeşitli sonuçlara ulaşılmıştır. Anahtar Kelimeler: Çalışma Sermayesi, Nakit, Nakit yönetimi, KOBİ, Kars.

12 VIII ABSTRACT MASTER THESIS İŞLEMELERDE NAKİT YÖNETİMİ VE KARS İLİNDE BİR UYGULAMA Abdulkadir BARUT Advisor : Assist. Prof. Dr. Osman Berna İPEKTEN 2014, Page: 130 Jury: Assist. Prof. Dr. Osman Berna İPEKTEN ( Advisor) Prof. Dr. Turan ÖNDEŞ Assist. Prof. Dr. Hayati AKSU Capital has become crucial for large corporations as well as small ones. Particularly, small company s the lack of access to capital market has more the situation more serious and emergent. Those companies need to employ their capital more efficiently in order to stay competitive in this market. However, since the failures and mismanagements in cashuse may drive the companies toward bankruptcy, those companies can foresee cash input and output before hand and act accordingly. In doing so, they may manage to gain significant wealth through those idle fund invested in market instruments such as bond, stock etc. which otherwise may just sit in the vaults of the company and wait for the time they will be put in use. In this study we have attempted to focus on company capital, cash management and finally evaluated the small and medium enterprises (SMEs), operating in Kars, attitude toward cash management. Key words: Working capital, cash, cash management, Kars.

13 IX KISALTMALAR DİZİNİ AB ABD TCMB AMB BSMV DTS OTS EFT BİST KARSİAD KATSO KAÜ KOSGEB KDV KKDF KOBİ MKYF ÖFK REPO SERKA SMM SPK FVÖK TKDK TTK TMS TL USD VUK : Avrupa Birliği : Amerika Birleşik Devletleri : Türkiye Cumhuriyeti Merkez Banka : Avrupa Merkez Bank : Banka Sigorta Muamele Vergisi : Doğrudan Tahsilat Sistemi : Otomatik Tahsilat Sistemi : Elektronik Fon Transferi : Borsa İstanbul : Kafkas Sanayici İş Adamları Derneği : Kars Ticaret ve Sanayi Odası : Kafkas Üniversitesi : Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı : Katma Değer Vergisi : Kaynak Kullanım Destekleme Fonu : Küçük ve Orta Büyüklükteki İşlemeler : Menkul Kıymet Yatırım Fonu : Özel Faiz Kurumları : Repurchase Agreement : Serhat Kalkınma Ajansı : Satılan Malın Maliyeti : Sermaye Piyasası Kurlu : Faiz ve Vergi Öncesi Kar : Tarımsal ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu : Türk Ticaret Kanunu : Türkiye Muhasebe Standartları : Türk Lirası : Amerikan Doları : Vergi Usul Kanunu

14 X ŞEKİLLER DİZİNİ Şekil 1.1. İşletmelerde Nakit Döngüsü... 7 Şekil 1.2. Atılgan Finanslama Yöntemi Şekil 1.3. Dengeli Finanslama Sretejisi Şekil 1.4. İhtiyatlı Finanslama Yöntemi Şekil 2.1. Nakit Dönüşüm Süreci Şekil 2.2. Baumol Modeli Şekil 2.3. Miller-Orr Modeli Şekil 2.4. Alternatif Kasa Tutarlarının Yoğunluk Fonksiyonları Şekil 2.5. Stone Model Günleri Şekil 3.1. Risk Unsurları... 60

15 XI TABLOLAR DİZİNİ Tablo 4.1. Sanayi ve Ticaret odası KOBİ Tanımı Tablo 4.2. Sektör ve Çalışan Sayılarına Göre Girişimlerin Dağılımı Tablo 4.3. KOBİ lerin Ekonomideki Payının Yıllar İçindeki Seyri Tablo 4.4. KOBİ lerde Sektörel Bazda Çalışan Başına Düşen Katma Değer ve İhracat Tablo 4.5 İldeki Küçük sanayi Sitelerinin İşyeri Sayıları...77 Tablo 4.6. Organize Sanayi Bölgesinin Genel Özellikleri ve İşyeri-İstihdam Sayıları Tablo 4.7. KOBİ lerin Faaliyet Gösterdiği Sektör Tablo 4.8. KOBİ lerin Faaliyet Süreleri Tablo 4.9. KOBİ lerin Ortaklık Türleri Tablo KOBİ lerde çalışan Personel Sayısı Tablo KOBİ ler Tarafından Maliye ye Beyan Edilen Yıllık Ortalama Gelirleri.. 86 Tablo KOBİ Sahibi, Ortak Yada Yöneticisinin Eğitim Durumu Tablo Anketi Dolduran Kişinin KOBİ İçerisindeki Statüsü Tablo 4.14.KOBİ'lerde Finansal Durumundan Memnunluk...89 Tablo KOBİ lerin Danışmanlık Alma Durumları Tablo KOBİ lerde Finansal Konularda Nihai Karar Verici Durumu Tablo KOBİ lerin Çalışma Sermayesi İhtiyacını Karşılama Yolları Tablo KOBİ lerin Fon Bulmadaki Sıkıntı Durumları Tablo KOBİ lerin Fon Bulmada Yaşadığı Sorunlar Tablo KOBİ lerin Dışardan Fon Kullanma Durumları Tablo KOBİ ler Tarafından Dışardan Alınan Fonun İşletmeye Etki Durumu Tablo KOBİ lerin Çalışma Sermayesi Fonksiyonlarına Verdikleri Önem Düzeyleri Tablo KOBİ lerin Nakit Tutma Nedenleri Tablo KOBİ lerin Sık Sık Kullandıkları Araç Durumu Tablo KOBİ lerin Alacaklarını Tahsil Ederken Sık Sık Başvurdukları Araçlar Tablo KOBİ lerin Alacaklarını Ortalama Tahsil Süreleri Tablo KOBİ lerin Alacaklarını Zamanında Tahsil Edebilme Durumları

16 XII Tablo KOBİ lerin Alacaklarının Ortalama Gecikme Süreleri Tablo KOBİ lerin Alacaklarını Hızlandırmak İçin Yaptığı İşlemler Tablo KOBİ lerin Borçlarının Ortalama Ödenme Süreleri Tablo KOBİ lerin Borçlarını Zamanında Ödeyebilme Durumları Tablo KOBİ lerin İskontolardan Yararlanabilme Sıklıkları Tablo KOBİ lerin Finansal Planlama Yapma Durumları Tablo KOBİ lerin Finansal Planlamada Kullandıkları Araçlar Tablo KOBİ lerin Nakit Bütçesi Yapma Sıklıkları Tablo KOBİ lerin Güvenli Nakit Düzeyi Belirleme Durumları Tablo KOBİ lerin Nakit Düzeyi Belirleme Yöntemleri Tablo Mikro Ölçekli KOBİ lerin Atıl Fonları Değerlendirme Durumları Tablo Küçük Ölçekli KOBİ lerin Atıl Fonları Değerlendirme Durumları Tablo Orta Ölçekli KOBİ lerin Atıl Fonları Değerlendirme Durumları

17 XIII ÖNSÖZ Bu çalışmanın konusunu, günümüz ekonomisinin en önemli aracı olan nakit ve bu nakdin nasıl yönetileceği, nasıl katma değer oluşturabileceği üzerine yazılmış olup örnek il olarak Kars ili seçilmiştir. Son yıllarda meydana gelen gelişmelerden işletmelerin etkilenmemesi düşünülemez bir durumdur. Çünkü işlemelerde sürekli olarak kendini yenilemek ve günün koşullarına entegre etmek durumdadır, aksi durumda piyasan silinip gidecektir. Küreselleşen dünya üzerinde gelişmiş iletişim ağı sayesinde isteyen her insanın dünyanın herhangi bir yerinde istediği bilgiye ulaşabilmektedir ve bu durumda ciddi bir oranda sert rekabet koşulları meydana getirmektedir. Bu bağlamda işletmelere baktığımızda bu durum işletmeler içinde geçerli olup işletmelerin, diğer işletmelerle rekabet edebilmesinin ön şartının güçlü bir finansal yapıdan geçtiğini söyleyebiliriz. Güçlü finansal yapı ise işletmelerin ellerindeki nakdi ne derece etkin kullanabildiği ile bağlı olup, mevcut ekonomide etkin firmaların nakitlerini iyi kullanan firmalar olduğunda görmekteyiz. Bu çalışmamda Kars ta faaliyet gösteren KOBİ lerin nakit yönetim etkinliği anket ile ölçülmüş ve sonuç bölümünde dile getirilmiştir. Çalışmama bilgi ve tecrübeleriyle ve de sonsuz desteğiyle katkılarda bulunan danışman hocam Sayın Yrd. Doç. Dr. Osman Berna İPEKTEN e, gerek lisans gerekse yüksek lisans eğitimim boyunca gerek bilgisiyle gerekse de tecrübesi ile bana her zaman destek olan sayın hocam Doç.Dr. Hüsnü KAPU ya, tezimi yazmaya başladığım ilk günden bu güne kadar bilgi ve tecrübesi ile bana destek olan sayın hocam Yrd. Doç. Dr Mehmet Emin KARABAYIR a ve yüksek lisansa başlamamda büyük etkisi olan, bana daima destek olan sayın hocam Yrd. Doç. Dr. Mukkades ÇİÇEK e ve sayın Yrd. Doç. Dr. Deniz ÖZYAKIŞIR a, eğitim hayatım boyunca desteğini benden esirgemeyen babam Musa BARUT a, maddi manevi her zaman yanımda olan beni eğitim hayatım boyunca yönlendiren İrfan BARUT a ve tüm BARUT ailesine teşekkür eder çalışmamım tüm ilgilere faydalı olmasını dilerim. Erzurum Abdulkadir BARUT

18 1 GİRİŞ Küreselleşme süreci ile birlikte dünyada ülkeler arasındaki sınırlar anlamını yitirmiş ve dünya artık neredeyse tek bir ülke haline gelmiştir. Daha önceleri sadece kendi ülkelerindeki işletmeler ile rekabet eden işletmeler küreselleşme süreci ile birlikte artık dünyanın dört bir yanındaki işletmeler ile rekabete girmek zorunda kalmışlardır. Bu şartlarda mücadele etmenin en güçlü silahı ise şüphesiz sermaye ve sermayenin etkin kullanımıdır. Sermayelerini iyi kullanan ve ellerinde yeterince sermaye bulunan işletmeler genel olarak bu süreçten sağlam çıkmış ve yollarına devam etmişlerdir. İşletmelerin temel üç amacından bahsedebiliriz bunlar; işletmelerinin piyasa değerini maksimize etmek, ortakların karlarını artırmak ve sosyal sorumluluklardır. İşletmelerin bu amaçlarına ulaşmalarındaki en önemli yol ellerindeki varlıkları en etkin şekilde yönetmeleridir. Peki, işletmeler ellerindeki bu nakit ve nakit benzeri varlıkları nasıl yöneteceklerdi? İşte burada devreye işletme sermayesi yönetimi ön plana çıkmaktadır. İşletme sermayesi yönetiminin temel amacı ise işletmelerin ellerinde bulunan bu varlıkları en iyi şekilde kullanması ve yukarıda saydığımız işletmelerin temel amaçlarına ulaşmalarını sağlamaktır. İşletmeler ellerinde bulunacak işletme sermayesi miktarına da dikkat etmelidir. Çünkü gereğinden fazla işletme sermayesi ya da gereğinden az olan işletme sermayesi işletmelere olumsuz etki yapmaktadır. Örneğin işleme sermayesinin gereğinden fazla olması eğer işletme borçlanma ile bu sermayeyi elde etmişse bu paranın faiz gideri olacaktır. Tersine işletme sermayesi gereğinden az olursa işletmenin verimliliğinin düşmesine ve kârlı yatırım fırsatlarının kaçırılmasından dolayı fırsat maliyeti ortaya çıkacaktır. Sermayenin etkin yönetimi ile optimal işletme sermayesi tespit edilmeye çalışılır ve ne atıl fon ne de eksik fon oluşmaması sağlanır. İşletmeler çeşitli finansman yöntemleri kullanarak nasıl hareket edeceklerini belirlerler. Bu yöntemler; atılgan finansman yöntemi, ihtiyatlı finansman yöntemi ve dengeli finansman yöntemidir. Birbirlerinden farklı özelliklere sahip olan bu yöntemlerin olumlu ve olumsuz yönleri bulunmakla birlikte işletmeler hangi yöntemin kendilerine uygun olacağını belirleyebilirler. İşletmeler ellerinde bulunduracakları nakit miktarını kısa dönemli finansal planlanalar yardımı ile tahmin etmeye çalışırlar. Kısa dönemli bir planlama türü olan

19 2 nakit bütçesi yardımı ile işletmeler olası nakit girişlerini ve nakit çıkışlarını tahmin etmeye çalışarak optimal nakit tutarını belirlemeye çalışırlar. Ayrıca işletmeler ellerinde bulunan fazla fonu da çeşitli menkul kıymetlere yatırarak gelir elde etmek isterler. Bu menkul kıymetlerinde birbirinden farklı özellikler taşırlar. Örneğin bazıları uzun vadeliyken bazıları da kısa vadelidir. Yine bazılarının riski ve getirisi yüksek iken bazılarının getirisi sabit ve az risklidir. İşletmenin bunlardan hangisine veya hangilerine yatırımın yapacağını ise piyasadaki durum ve işletmenin risk alıp almayacağına bağlıdır. İşletmelerin bu süreçte dikkat etmesi gereken önemli bir unsur ise enflasyondur. Enflasyon işletmelere olumsuz etki eden bir durum olduğu için işletmeler planlamalarını yaparken bu tür riskleri de göz önünde bulundurlar. Çalışmanın ilk bölümünde çalışma sermayesinin ne olduğu, türlerini, unsurlarını, özelliklerini, işletme sermayesine etki eden faktörleri ve finanslama yöntemleri ele alınmıştır. İkinci bölümde nakit kavramının ne olduğu, işletmenin neden nakit tutukları, işetmenin tutukları nakit miktarını etkileyen etmenleri, nakit akım tablosu, nakit bütçeleri ve optimal nakit düzeyinin belirlenmesinde kullanılan yöntemlerden bahsedilecektir. Üçüncü bölümde işlemelerinin nakit akım sürecini başarılı bir şekilde nasıl yürüteceği, nakit tahsilinde neler yapılması, borç ödemesinde neler yapılması gerektiği üzerinde durulmuştur. Yine bu bölümde nakit benzeri varlıklar ve bu varlıkların yönetimi üzerinde durulmuştur. Son bölümde ise Karsta faaliyet gösteren işletmelerinin nakit yönetimi ile ilgili tutumları anket ile araştırılmış, Karsta faaliyet gösteren ticaret işletmelerinin, nakit yönetimindeki güçlü ve zayıf olduğu yönler, nakit yönetiminde bilinçli olup olmadıkları araştırılmıştır. Bu çalışma Kars ta faaliyet gösteren işletmelerin nakit yönetimindeki eksiklikleri ile ilgili ileride yapılacak çalışmalara ön ayak olabilecektir.

20 3 BİRİNCİ BÖLÜM NAKİT YÖNETİMİ VE KURAMSAL TEMELLER 1.1. İŞLETME SERMAYESİ KAVRAMI İşletme Sermayesi Tanımı Literatürü incelediğimizde işletme sermayesi ile ilgili birçok tanım ile karşılaşmaktayız, bu bağlamda işletme sermayesi, işletmenin üretime başladıktan gelir sağlayıncaya kadar geçen zamanda fonlara bağlanan fonlardan meydana gelmektedir (Aksoy ve Yalçıner, 2008: 56). İşletme sermayesi yâda diğer bir ifade ile çalışma sermayesi çalışma sermayesi; işletmelerin günlük olağan işlerini yürütmeleri için gerekli olan ve bir yıldan kısa bir sürede nakde çevrilme yeteneğine sahip varlıkların tümü olarak tanımlanır (şakrak, 1999). Daha basit bir tanım ile işletme sermayesini nakde dönüşme hızı yüksek olan dönen varlıkların toplamıdır diyebiliriz (Öz ve Güngör, 2007:34). Gerek büyük gerekse de küçük işletmelerin kısa dönemde dönen varlıklara yapıkları yatırım önemli bir yere sahiptir ve ortakların kar oranlarının yükseltilmesinde işletme varlıklarının yatırıldığı fonlar oldukça önemli bir yere sahiptir. İşletme sermayesi ise, nakit, alacaklar, stoklar ve diğer cari varlıklardan meydana gelmektedir (Bayrakdaroğlu, 2013). Bu tanım çerçevesinde işletme sermayesine brüt işletme sermayesi de denilir (Şakrak, 1999:56). İşletme sermayesi, işletmenin tam kapasite çalışabilmesi, üretimin kesintiye uğramaması, iş hacminin artırılabilmesi, kısa dönemde borçlarını ödeyebilmesi, kredibilitenin artırılması, karlılık ve verimin maksimize edilmesi açısından oldukça önemlidir (Akgüç, 2006:87). Çalışma sermayesi firmaların karlılığı için etkilidir. İşletmeler en az miktar sermaye ile finansal maliyetleri azaltır ve karlılığını artırır (Quayyum, 2011:38) İşletme sermayesi ile ilgili bu kadar çok tanım bulunmasının nedeni işletme sermayesinin birçok türünün olmasındandır (Aksoy ve Yalçıner, 2008:65). Aşağıda bu

21 4 işletme sermayesi türleri ve ne anlama geldiklerini açıklayarak bu kavramı daha netleştirebileceğiz İşletme Sermayesi Türleri İşletme sermayesini; brüt işletme sermayesi, net işletme sermayesi, sürekli çalışma sermayesi, değişken işletme sermayesi, olağan üstü çalışma sermayesi olmak üzere beş başlık altında toplamak mümkündür Brüt İşletme Sermayesi Brüt işletme sermayesi, işletmenin faaliyetlerini sürdürebilmeleri için dönen varlıklara (nakit, çek, alacaklar, stoklar vb.) bağlanan fonları ifade eder. Diğer bir ifade ile brüt işleme sermayesi; alacaklar, nakit, stoklar, alacaklar, menkul kıymetler toplamından oluşur (Kaval, 2009:5 ). Toplam aktifler dönen varlık ve duran varlıklardan oluşmaktadır. Dönen varlıklar ise brüt işletme sermayesini ifade eder (Rehn, 2012:16) Net İşletme Sermayesi Net işletme sermayesi, dönen varlıklar ile kısa vadeli yabancı borçlar arasındaki farka eşittir. İşletmenin faaliyetlerini yürütebilmesi için ihtiyaç duyduğu brüt sermaye ihtiyacının bir kısmını borçlanarak bulur. Başka bir ifade ile işletmelerin faaliyetlerini yürütebilmeleri için girdilere yani ilk madde ve malzemeye ihtiyaç duyar, işte bu girdiyi borçlanarak alır ve böylece nakit akışı başlayıncaya kadar bu şekilde finansman sağlanır. İşletme yöneticisi işlemenin sahip olması gereken optimal işleme sermayesi düzeyini iyi belirlemelidir. Yönetici ne işleme sermayesini hesaplayarak bu optimal noktadan ne kadar uzak olduğunu veya yakın olduğunu saptayabilir. Net işletme Sermayesi= Dönen varlıklar-kısa vadeli yabancı kaynaklar şeklinde formülüz edilir (Baweld,2012:6)

22 Sürekli İşleme Sermayesi Eğer bir işletmenin nakit giriş ve çıkışları arasında tam bir zamanlama ayarlaması yapılabilseydi çalışma sermayesi bulundurma ihtiyacını ortadan kaldırabilir veya azaltabilir. Ancak gerçek yaşamda işletmelerin bu zamanlama ayarlamasını yapmak gerçekten çok zordur. Özellikle faaliyetleri devresel olarak dalgalanma gösteren işletmelerin çalışma sermayesi ihtiyaçları da dalgalanma gösterir. Bu işletmelerin dalgalanmadan korunmak için kullandıkları yol ise en az düzeyde de olsa sürekli olarak belli bir miktar nakit yani çalışma sermayesi bulundurmaktır. Nakit darboğazına düşmemek için işletmede bulundurulan en az düzeydeki nakit, üretimi aksatmamak için tutulan emniyet stoku vb. işletmenin dalgalanmalar dışındaki devamlı çalışma sermayesini oluşturur. İşletmenin bulunduracağı devamlı (sürekli) çalışma sermayesi bir minimumu ifade ettiği için sabit niteliktedir. İşletme faaliyetini sona erdirinceye kadar, sürekli çalışma sermayesi işletmede bulundurulmak zorunda olacaktır. Sonuç olarak işletmenin faaliyet hacmi genişledikçe, sürekli çalışma sermayesi miktarı da artacaktır (Kırbaş, 2010:21 ) Değişken İşletme Sermayesi Mevsimsel ve konjonktürel dalgalanmalara bağlı olarak işletmeler sürekli işletme sermayesinin yanında farklı bir işletme sermayesine de ihtiyaç duyar. İşte mevsimsel dalgalanmalardan ve konjonktürden kaynaklanan bu sermaye çeşidine değişken çalışma sermayesi denilir ve Mevsimlik ve Devresel işletme sermayesi olmak üzere ikiye ayrılır (Erdoğan, 1990). a-mevsimlik İşletme Sermayesi; İş hacminin büyüdüğü dönemlerde işletmelerin sürekli işletme sermayesine ek olarak ihtiyaç duydukları sermaye türüdür. Örneğin yaz aylarında Antalya ya gelen turist sayısında artış meydana gelmekte ve işletmeler bu ihtiyacı karşılamak için daha fazla eleman, daha fazla yemek ve bunlara bağlı olarak ta daha fazla likiditeye ihtiyaç duyacaktır, işte ihtiyaç duyulan bu likidite mevsimlik işletme sermayesini ifade etmektedir (Kırbaş, 2010:21). b-devresel İşletme Sermayesi; İşletmeler devresel hareketlenmelere göre çalışma sermayelerini artırmak isteyebilirler. Başarılı geçen bir dönem sonucunda işletme iş

23 6 hacmini büyütmek isteyebilir, işte burada ortaya çıkan sermaye çeşidine devresel işletme sermayesi denir (Erdoğan, 1990). Eğer işletme sürekli işleme sermayesini TL olarak tutmuşsa ve devresel işletme sermayesini TL tutuysa, bu şu anlama gelir işletme devresel dönemlerde cari aktifler TL çıkmaktadır Olağan Üstü İşletme Sermayesi Piyasada bulunan bütün işletmeler beklenmeyen olaylarla karşılaşma olasılığı vardır. Grevler, yangın, sel, deprem, harp gibi beklenmeyen durumlara karşında rutin faaliyetlerini sürdürebilmek için işletme sermayesine ihtiyaç duyabileceklerdir. İşte bu durumlarda ortaya çıkan işletme sermayesi olağanüstü işletme sermayesi olarak kabul edilir (Aksoy ve Yalçıner, 2005: 17). Olağanüstü durumlar genel olarak, faaliyetleri aksatmakta olduğundan ve işletmenin etkinliğini azalttığından bu tür beklenmeyen olaylar karşısında olağanüstü çalışma sermayesi dediğimiz işletme sermayesi türüne ihtiyaç duyulmaktadır. Bazen olağanüstü durumların etkisiyle işletmenin faaliyetlerinde daralma olabilir ve buna bağlı olarak atıl fonlar ortaya çıkabilmektedir. İşletmeler bu tür olayların ortaya çıkış zamanlarını tahmin edemediğinden, karlı dönemlerinde ihtiyat amaçlı olarak para ayırır ve böylece bu durumlar karşısında kısmen de olsa hazırlıklı olmuş olur (Coşkun, 2006:112) İşletme Sermayesinin Özellikleri Etkin bir işletme sermayesi yönetimi, likidite riskini azaltır, iş hacmini genişletir, işletmesinin kredibilitesini artırır, üretimde devamlılığı sağlar, işletme faaliyetlerinin karlı ve verimli bir şekilde ilerlemesini sağlar (Arslan, 2003: 123). İşletme sermayesini oluşturan unsurların ortak özeliklerini; kısa vadeli olması, birbirleriyle ilişkili olmaları ve çalışma sermayesi unsurları ani olmayan birlikte meydana gelmeyen faaliyetlere bağlı olmaları olmak üzere üç grupta toplayabiliriz.

24 7 a. İşletme sermayesi Unsurlarının Kısa Vadeli Olması Çalışma sermayesini oluşturan kalemlerinin çok büyük bir kısmı kısa vadeli olup ömürleri bir yılı geçmez. Çalışma sermayesini oluşturan bu kalemlerin bazıları tamamen likit (kasa, çek, banka), bazıları ise bir yıl içinde nakde dönüşebilen kalemlerdir. Çalışma sermayesi kalemleri arasında yer alan ancak diğer kalemlerden farklı hareket eden çalışma sermayesi unsurları da bulunmaktadır. Örneğin bir yıldan fazla sürede tutulan hammadde stokları çalışma sermayesini oluşturan kalemler içinde yer alır ama likit özelliği göstermez (Erdoğan, 1978: 19). b. İşletme Sermayesi Kalemleri Birbirleriyle İlişkilidir İşletme sermayesini oluşturan kalemler birbirleriyle yakın ilişki içindedir. İşletmeler ürün üretmek için hammadde alırlar. İşletmede bu hammaddelerin alınmasıyla işletmede stoklar oluşur ve bu arada satıcılara borçlanır. Daha sonra işletme bu hammaddeleri üretim sürecine sokarak ürün elde ederler yani ellerinde ticari mal oluşur. İşletmeler bu malları diğer işletmelere peşin veya vadeli satarak alacaklı duruma geçer ve alacaklarını tahsil etme sürecine geçmiş olur. Bu çark işletmelerde var oldukları sürece böyle devam edecektir (Kaval, 2009:12). NAKİT ALACAK HAMMADDE MAMUL Şekil 1.1. İşletmelerde Nakit Döngüsü Kaynak:

25 8 c. İşletme Sermayesi Kalemleri Ani Olmayan Birlikte Meydana Gelmeyen Faaliyetlere Bağlıdır İşletmelerin yukarıda şekilde de gördüğümüz gibi nakit, hammadde, mamul ve alacaklardan meydana gelen bir döngüsü vardır. Ancak bu döngü içindeki kalemler aynı zamanda hareket etmez. Dolayısıyla İşletmelerin bu kalemleri arasındaki hareketler aynı anda meydana gelmez zaten eğer işletme tüm satışlarını peşin yapsaydı nakit yönetiminin bir anlamı da kalmazdı (www.reitix.com) İşletme Sermayesinin Unsurları İşletme sermayesinin unsurları varlık unsurları ve kaynak unsurlar olmak üzere ikiye ayrılmaktadır İşletme Sermayesinin Varlık Unsurları Bilançolarda, dönen varlık, cari aktifler vb. isimlerle altında toplanan bu unsurlar; kasa, çek, senet, stok, pazarlanabilir menkul kıymetler, alacaklardan olmakta olup işletme sermayesini meydana getirirler (Özdemir, 1997:163). Bir varlık aşağıdaki kriterlerden herhangi birine uyduğu takdirde dönen varlık olarak sınıflandırılır (UMS 1, madde 57): a) işletmenin normal faaliyet dönemi içinde paraya çevrilmesinin, satılmasının veya tüketilmesinin beklenmesi; b) özellikle ticari amaçla elde bulundurulması; c) bilanço tarihinden sonra on iki ay içinde paraya çevrilmesi veya d) (UMS 7 Nakit Akım Tablosu nida tanımlandığı gibi) bilanço tarihinden sonra en az on iki ay içinde bir borcun ödenmesi için kullanılmak üzere veya başka bir nedenle sınıflandırılmamış olmak koşuluyla, nakit veya nakit benzerleri olanlar. - Kasa: İşletmenin elinde bulunan en likit kalemdir. İşletme sermayesini oluşturan en önemli kalemlerin başında gelir. İşletmeler açısından oldukça önemli bir role sahip olan bu unsurun iyi yönetilmesi ve dikkat edilmesi gerekmektedir.

26 9 - Banka: Bankada çok likit bir kalem olup istenildiği zaman likit olarak hemen kullanılır. - Çekler: Değerli bir kağıt olan çek banklara aracılığı ile hızlı bir şekilde likit özelliğine sahip olur. - Diğer önemli bir varlık ise stoklardır: Stoklar, hammadde, yarı mamullerden ve mamullerden oluşmaktadır İşletme Sermayesinin Kaynak Unsurları İşletmelerin sahip oldukları varlıklar yabancı kaynak (Uzun vadeli borç ve kısa vadeli borç) ve özkaynaklardan olmak üzere iki kaynaktan sağlanmaktadır. Yabancı kaynaklar yani uzun vadeli ve kısa vadeli borçlar işletmede belirli bir vade sonunda anapara ve faiz ödemesi gerektirmektedir. Özkaynak yoluyla sağlanan fonların ise işletme için bir vadesi yoktur ve faiz ödemesi gerektirmez (Çam,2006:1). İşletme sermayesi kaynak unsurları, genellikle günlük işlemler için gerekli nakit, stoklar ve alacaklar gibi işletme sermayesi varlık unsurlarının finansmanında kullanılmaktadır. Finansman kaynakları kısa ve uzun vadeli kaynaklar olmak üzere ayrılır. İşletme sermayesi kaynakları cari pasifler olarak adlandırılan kısa vadeli borçlardır (Ergül, 2011:22). Bir kısa vadeli borç aşağıdaki kriterlerden birine uyduğu takdirde kısa vadeli olarak sınıflandırılır: (UMS1 :60) a) işletmenin normal faaliyet dönemi içinde ödenmesinin beklenmesi veya b) özellikle ticari amaçla elde tutulması veya c) bilanço tarihinden sonra on iki ay içinde ödenecek olması veya d) işletmenin borcunu, bilanço tarihinden sonra en az on iki ay içinde ödemesini erteleyecek koşulsuz bir hakkının olmaması UMS 1 in 60. paragrafında (yukarıya bakınız) belirtilen şartları karşılayanlar dışındaki tüm yükümlülükler uzun vadeli olarak sınıflandırılır. - İşletme sermayesinin kaynak unsurlarını şunlar oluşturmakladır; 1. Mali Borçlar (Tahvil, bono, senet vb.) 2. Ticari Borçlar (Satıcılar, Banka kredileri, vb.)

27 10 3. Diğer Borçlar (Ortaklara borçlar, Personel borçlar vb.) İşletme Sermayesini Belirleyen Etmenler İşletmelerin ihtiyaç duydukları sermaye tutarları işletmelerin kendisi ile ilgili olan işletme içi etmenler ve kendisine bağlı olmayan çevresel yani işletme dışı etmenler olmak üzere iki grupta inceleyebiliriz İşletme Sermayesinin Belirleyen İşletme İçindeki Etmenler Bir firmada işletme sermayesi ihtiyacı içinde bulunduğu duruma göre değişiklik göstermektedir. Yıldan yıla, aydan aya, hatta günden güne bile firmanın ihtiyaç duyacağı sermaye miktarı değişebilmektedir. Aşağıda firmanın kendisiyle ilgili olan etmenleri açıklayacağız (Aksoy, 1993:50,51). a. İşletmenin Faaliyet Konusu ve Büyüklüğü İşletmenin büyüklüğü ve faaliyet konusu işletme sermayesini belirler. İşletmenin büyüklüğü dediğimiz işlemelerin, küçük ölçekli, orta ölçekli yada büyük ölçekli olduğu anlamında gelir. İşletmenin büyüklüğü işletmenin finans yapısını da ekiler (Usta,2005:5). İşletme sermayesi özellikle küçük işletmeler için oldukça önemlidir. Çünkü küçük işletmeler sabit varlıkları (makine, bina vb.) kiralayarak bulabilir, ancak söz konusu likit varlıklar (kasa, alacaklar, stok) olunca sıkıntı yaşarlar. Ayrıca küçük işletmelerin büyük işletmeler kadar sermaye piyasasından faydalanmaması, işletme sermayesi yönetimini küçük işletmeler için oldukça önemlidir (Akgüç, 1998:208). Küçük işletmeler yeterli teknolojiye sahip değillerdir, üretim yapıları makinadan çok insan gücüne dayanmaktadır. Ayrıca küçük işletmeler büyük işletmelere göre kredi imkânlarından daha az faydalanırlar. Bu nedenle küçük işletmelerin çalışma sermayesi ihtiyaçları büyük işletmelere göre daha fazladır (Howorth ve Westhead, 2003:95). İşletmenin faaliyet gösterdiği sektörde işletme sermayesi ihtiyacını etkilemektedir. Örneğin bir hizmet işlemesi olan X hastanesi ile imalat sektöründe üretim yapan Y işletmesinin ihtiyaç duyacağı işletme sermaye miktarı da farklıdır. Üretim yapan Y işletmesi sürekli olarak hammadde alacak, satış yapacak, borç ödeyecek bu nedenle Y

28 11 işletmesi daha fazla işletme sermayesine ihtiyaç duyacaktır. X hastanesi ise sağlık sektöründe faaliyet gösterdiğinden kuruluş aşamasında daha çok sabit varlıklara yatırım yapmış ve faaliyete geçtikten sonra daha az işletme sermayesine ihtiyaç duyacaktır (Erdoğan, 1990:90) b. Varlık Devir Hızları ve Süreleri İşletmeler için varlıkların devir hızları oldukça önemlidir. Çalışma sermayesi yönetimin amacı; en az nakitle, faaliyetleri sürdürmek ve karı maksimum yapmaktır. Burada varlıkların devir hızları artıkça işletmenin sermaye ihtiyacı daha çabuk karşılanır ve üretimde aksamlar olmadan en verimli şekilde çalışılır. Örneğin işletmenin alacakların devir hızında artış olması işletmenin alacaklarını çok çabuk tahsil ettiğini ve buna bağlı olarak daha az fona ihtiyaç duyacağı anlamına gelir (Ceylan, 2003:53,54). c. Kar dağıtımı ve İhtiyat Politikaları Karı yüksek olan işletmenin, karı düşük olan işletmeye göre daha az işletme sermayesi ihtiyacı olacağı olağan bir durumdur. Çünkü işletmeler her zaman peşin olarak ticaret yapmaz çoğu bazen borçlanma yoluna giderler. Ancak kar düzeyi yüksek olan işletme bu karı kullanarak dış kaynak kullanmaktan kaçınabilir (Aksoy,1993:73) Kara payı dağıtım politikaları yatırımcıların beklentilerini ve buna bağlı olarak potansiyel yatırımcıların davranışlarını etkileyerek, şirketin piyasa değerine etkide bulur. Örneğin işletmenin ortakları karın büyük oranda dağıtılmasını, karın firmada bulunmasından daha emniyetli bulabilirler. Eğer işletme bu yola giderse işletmenin hisse senetleri fiyatları yükselir ancak işletmenin elinde bulunan sermaye azalacağından karlı bir işe girişemeyebilir ve buna bağlı olarak büyümesi yavaşlayabilir. Ancak tersi durumda ise karın büyük bölümü dağıtılmayıp işletmede bırakılırsa, işletmenin hisse seneleri fiyatı düşer ama elinde sermaye olduğu için bunu karlı bir işte kullanabilir ve işletmenin büyüme hızını artırabilir (Bolak, 2005:263). d. Alım se Satım Koşulları İşletmelerin mal alım ve mal satımında içinde bulunduğu koşullar işletme sermayesini tutarını etkiler. Satışlarını peşin, alımlarını ise vadeli yapan işletmeler,

29 12 satışlarını vadeli, alımlarını peşin yapan işletmelere göre daha az işletme sermayesine ihtiyaç duyarlar. e. Stok Miktarı ve Stok Devir Hızı İşletmelerin ellerinde bulunan stok miktarı da işleme sermayesini etkileyen önemli bir faktördür. Elinde gerekenden fazla stok bulunduran işletmeler, satın alma maliyeti yanında, depolama maliyetleri, bozulma maliyetleri gibi stoklama maliyetlerini de içereceğinden daha fazla çalışma sermayesi gerektirmektedir. Stok devir hızı da işletme sermayesini etkileyen bir diğer işletme içi faktördür. İşletmenin stok devir hızı yaptıkça daha fazla satış yaptığını ve eğer bu satışlar da peşin veya kısa vadeli olarak satılıyorsa işletme daha az sermayeye ihtiyaç duyar. f. Sektördeki Rekabet İşletmenin içinde bulunduğu sektörde çok sert bir rekabet ortamı var ise işletmeler bu rekabet ortamında hayata kalmak ve mücadele etmek için daha fazla işletme sermayesine ihtiyaç duyar, rekabet daha az olduğu sektörde ise işletmeler daha rahat olduğundan rekabetin yoğun olduğu durumdan daha az işletme sermayesi gerektirir. g. Üretimin Çeşitliliği İşletmenin faaliyet gösterdiği alandaki ürün çeşitliliği fazla ise işletmelerin ellerinde bulunduracağı sermaye miktarı da buna bağlı olarak fazla olmalıdır. Örneğin A işletmesi sadece çam alıp kereste yapıp satacaktır. Burada işletme sadece çam alacaktır. B işletmesi ise hem kerese yapıyor hem de bunları işleyerek mobilya haline getiriyor, o zaman B işletmesi çam, çivi, boya, vb. daha fazla hammadde alacaktır. Böyle bir durumda B işletmesinin A işletmesinden daha fazla işletme sermayesi ellinde tutması gerecektir. Sonuç olarak eğer işletmelerin ürettiği mallar çeşitlilik gösteriyorsa işletmeye daha fazla hammadde girecektedir, buda işletmelerin bu karışık süreç içinde daha fazla işletme sermayesine ihtiyaç duyacağı anlamına gelmektedir. Yine işletmenin ürettiği mallar daha homojen ise, işletmeye giren hammadde çeşitliliği daha azdır ve buna bağlı olarak daha az işletme sermayesine ihtiyaç duyacağı anlamına gelmektedir.

30 13 h. Borçların Vadesini Uzatabilme İmkânı İşletmeler bazen vadesi gelen borçlarını çeşitli nedenlerden dolayı ödeyemeyebiliyorlardır. İşte bazı işletmeler bu imkânlardan yararlanabiliyorken bazı işletmeler ise bu imkândan yararlanamamakladırlar. Eğer bir işletme ödeme zamanı gelen bir borcun vadesini uzatabilir yani konsolide edebilirse daha az işetme sermayesine ihtiyaç duyar, tersi durumda ise işletme elinde daha fazla sermaye bulundurmak zorunda kalmaktadır ( Aöf kitap,2010: 37) İşletme Sermayesini Etkileyen İşleme Dışı Faktörler a. Teknolojik Değişmeler Günümüz piyasa şartlarında rekabet edebilmenin en önemli kaynağı maliyetlerin düşürülmesidir. İşletmelerde gelişen teknolojiden yararlanarak işletmedeki gereksiz işgücünü azaltması, hammadde israfının önüne geçmesi, üretim süresini kısalması gibi faydaları vardır. Bu nedenle işletmeler teknolojinin imkânlarından faydalanarak daha az işletme sermayesi ile faaliyetlerini sürdürürler. b. Devresel Dalgalanmalar İşletmelerin içinde olduğu durum işletme sermayesini etkiler. İşletmenin satış hacminde meydana gelen artış veya azalmalar, işletmelerin daha az veya daha çok sermayeye ihtiyaç duymalarını etkiler. İşletmenin iş hacmi artıyorsa daha fazla işletme sermayesine ihtiyaç duyar, ersine satış hacmi azalırsa sermaye ihtiyacı da azalır. c. Vergi Oranları İşletmeler faaliyet gösterdikleri ülkeye, faaliyetleri sonucunda elde etikleri karın belli bir oranını vermek zorundadırlar. Bu durumda işletmelerde belli miktarda nakdin dışarı çıkmasına neden olur. Eğer işletmelerin içinde bulunduğu çevredeki vergi oranları yüksek ise işletmeler daha fazla nakde ihtiyaç duyaralar. d. Sektördeki Entegrasyon Bir işletmenin faaliyet gösterdiği sektörde, işletme diğer işletmelerle entegre hale gelmişse daha az işletme sermayesine gerek duyarlar (Güney, 2004:33,34).

31 14 İşletmeler faaliyetlerine başlamadan önce finansal hesaplamalara yaparak olası işletme sermayesini hazırlar. Ancak bu süreç içinde beklenmeyen durumlardan dolayı aksilikler meydana gelebilir. Bu durumda işletme rutin faaliyetlerini yürütemez, hammadde alımında sıkıntı yaşayabilir ve bunlara bağlı olarak faaliyetler yavaşlayabilir ya da durabilir (Özkanlı, 2011:20) İşletme Sermayesinin Yeterli veya Yetersiz Olma Durumları İşletme sermayesinin gereğinden eksik ya da gereğinden fazla olması bir takım problemler doğurmaktadır. Bu problemlerin neler olduğunu aşağıda açıklayacağız İşletme Sermayesi Yetersizliği Durumu İşletmeler için oldukça önemli bir konu olan işletme sermayesi miktarın tutarı beraberinde bir takım olumlu veya olumsuz durumlar doğurabilmektedir. Aslında önemli olan optimum noktayı yakalamaktır. Ama işletmeler bazen kendi bilgisizliklerinden, bazen tecrübesizliklerinden ya da bazen de konjoktürel dalgalanmalar nedeniyle bu tutarı olması gerekenden az hesaplayabilmektedirler. İşletme sermayesinin gereğinden az olması şu olumsuzluklara yol açmaktadır. (Akbulut, 20011:197). Kapasitenin tam olarak kullanılamamışı ve buna bağlı olarak atıl kapasitenin ortaya çıkmasına, İşletmede ortaya çıkan sabit maliyeteler kapasite tam kullanılmazsa bile ortaya çıkar, buda mamul başına birim maliyeti artırarak karı azaltıcı etki yapar. İskontolardan yararlanmama, Borçların zamanında ödenememiş olması ve buna bağlı olarak kredibilitenin azalması, Satışlarda esnekliği azaltması durumlarına yol açar İşletme Sermayesinin Fazla olması İşletme sermayesinin fazla olması her ne kadar işletmelerin rahat hareket edebilmesini sağlasa da, bu tutarının gereğinden büyük olması işletmelerde atıl fonların

32 15 ortaya çıkmasını ve karlılığın azalmasına neden olur. İşletme sermayesinin gereğinden fazla olması: (Bayrakdaroğlu,2013:50) ; İşletmenin gereksiz harcamalar yapmasına, Ana faaliyetleri dışına çıkmalarına, Sermayenin fazla olmasına güvenilerek gereksiz harcalar yapılması nakit dengesinin bozulmasına, Bu fazlalık borçlanmadan kaynaklanıyorsa ileride faiz ödemesi gerektireceğinden karlılığın düşmesine neden olur İşletme Sermayesinin Tam olma Durumu Yukarıda gördüğümüz gibi işletme sermayesinin hem gereğinden az olması hem de gereğinden fazla olması durumları kendileriyle birlikte bir takım olumsuzluklar getirmektedir. Bundan dolayı işleme sermayesinin optimum olduğu durum göz önüne alınarak planlamalar bu çerçevede yapılmalıdır. İşletme Sermayesinin tam olması (Turaboğlu,2008:22,24 ); Faaliyetlerin aksamadan devam etmesine, İskontolardan yararlanma, Borçların zamanında ödenmesine Kredibilitenin yükselmesine Gereksiz harcamaların önüne geçilmesine, Karlılığın artmasına Atıl fonların ve atıl kapasitenin azaltılması gibi olumlu katkılar sunar İşletme Sermayesi Finansman Yöntemleri Finansmanın temel kuralı dönen varlıkları kısa vadeli yabancı kaynaklarla, duran varlıkları ise uzun vadeli kaynaklar ve özkaynaklarla finanse etmektedir. İşte işletmeler bazen finansın bu temel kuralının dışına çıkarak daha fazla risk ve daha faza kazanç veya daha az risk ve daha az kazanç hedefi koyarak çalışma sermayesi finansmanında birbirinden farklı olumlu ve olumsuz yönleri olan yöntemler kullanmaktadırlar.

33 16 a. Atılgan Finanslama Yöntemi Bu yöntemde firmalar işletme sermayelerini optimal seviyede tutarak karı maksimize etmek isterler. Atılgan finanslama yönteminde işletme duran varlıklarını uzun vadeli kaynaklarla, işletme sermayesinin süreklilik gösteren kısmı ile dalgalanma gösteren kısmı kısa vadeli yabancı kaynaklar ile finanse edilmekledir. Bu yöntemde maliyeteler az olduğundan karlılık yüksek ama riski yüksektir (Nazir and Afza,2009:19,20). Çalışma Sermayesinin Dalgalan Kısa Vad. Yab. sürekli işletme sermayesi Dalganan kısım Uzun Vad. Yab. Sabit Varlıklar Kaynak: (Poyraz, 2012:50) Şekil 1.2. Atılgan Finanslama Yöntemi b. Dengeli Finanslama Yöntemi Bu yönteme göre işletme sermayesinin süreklilik gösteren kısmı ile sabit varlıklar uzun vadeli yabancı kaynaklarla finanse edilirken, işletme sermayesinin dalgalanma gösteren kısmı kısa vadeli yabancı kaynaklarla finanse edilecektir. Dengeli finans yönteminde atılgan finanslama yöntemine göre risk daha azdır ve buna bağlı olarak ta karda atılgan yönteme göre azdır.

34 17 Kısa vad. Yab. Dalgalanan işlt ser. Sürekli işletme ser. Uzun vad.yab. Sabit varlıklar Kaynak: (Poyraz, 2012:50) Şekil 1.3. Dengeli Finanslama Sretejisi c. İhtiyatlı Finanslama Yöntemi Bu yönteme göre sabit varlıklar ve işletme sermayesinin devamlı ve sürekli kısmı uzun vadeli kaynaklarla finanse edilecektir. Diğer iki yönteme göre maliyet daha fazla, karlılık düşük ama risk azdır (Poyraz, 2012:49, 51). İşletme ser.dalgalanan kısım Uzun vad.yab. Sürekli işlt. Ser. Sabit varlıklar Kaynak: (Poyraz, 2012:50) Şekil 1.4. İhtiyatlı Finanslama Yöntemi

35 Finanslama Yöntemlerin Karşılaştırılması Atılgan finanslama yöntemi Risk Maliyet Getiri Dengeli,,,, İhtiyatlı,,,, Atılgan finanslama yöntemi en riski olup maliyeti az ama en kazançlı yöntem olup, ihtiyatlı finanslama yöntemi riski az maliyeti yüksek ve kazancı azdır. Dengeli finanslama yöntemi ise atılgan yönteme göre daha az riski daha maliyetli ve daha az karlıdır, ihtiyatlı yönteme göre ise daha riskli, daha az maliyetli ve daha kazançlıdır. Örnek: Bunu bir örnek yardımıyla daha somutlaştıralım: X Y Z Atılgan Dengeli İhtiyatlı Dönen Varlıklar Duran Varlıklar TOPLAM Kısa Vad. Borç Uzun Vad. Borç Toplam Borç Özsermaye TOPLAM Tahini Satışlar Beklenen FVÖK Faiz (-) Kısa Vad.(%10) (6000) (5000) (3000) Uzun Vad. (%12) (3600) (4800) (7200 ) Vergi Öncesi Kar Vergi (-) %40 (12160 ) (12360) (12200) Net Kar Öz Sermaye Karlılığı (%) ,20 Net İşletme Ser Cari Oran 1,91 2,30 3,83

36 19 Yukarıdaki bu işlemler ışığında ortaya çıkan durumu yorumlayacak olursak atılgan işletme sermayesi finanslama yöntemini kullanan (X) işletmesi, mevcut sermayesini %37 artırarak varlıklarını en iyi kullanan işletme olmuştur, Uzun vadeli borç faiz oranın kısa vadeli borç faiz oranından 2 puan yüksek olması atılgan finanslama yöntemini kullanan işletmeyi gereksiz faiz ödemelerinden kurtarmış ve karlı hale getirmiştir. Yine cari rasyonun yaklaşık 2 olması işletmenin kısa vadeli borç ödemede sıkıntı yaşamayacağını göstermektedir. İhtiyatlı finanslama yöntemini kullanan Z işletmesi ise uzun vadeli borç almış ve bu borç atıl olarak kenarda durmaktadır. Buda işletemeye fazladan faiz yükü bindirmektedir. Ayrıca cari rasyonun 3 ün üzerinde olması da atıl fonların varlığını kanıtlar niteliktedir. Dengeli finanslama yöntemini seçen Y işletmesi ise uzun vadeli borçlarını biraz daha kısarak varlık kullanımını daha da etkinleştirebilir.

37 20 İKİNCİ BÖLÜM NAKİT YÖNETİMİ 2.1. NAKİT KAVRAMI Nakit Kavramının Tanımı İşletmeye alınacak hammadde, ödenecek işçilik giderleri, ve buna benzer tüm giderler kasadan veya bankadan çeklerle ödeniyorsa nakit kavramından söz edilebilir. Günümüzde işletmeler senet, bono, poliçe gibi varlıklarda kullanmaktadır ama alıcı bunları kabul etmeyebilir de, eğer alıcı bunları kabul eder bunlar belirli bir Vade içerinsin de geçerli olacaklardır. Bu bakımdan nakit ile aynı işlevi yürütemeyeceklerdir Bu bağlamda nakit kavramını tanımlayacak olursak; Kasadaki banknot ve bozuk paralar, henüz tahsil edilmemiş çekler, dövizler, banka ve posta havaleleri toplamına nakit adı verilmektedir (Erdoğan, 1989:5) Dar anlamda ise nakit kasadaki para ne bankalar şeklinde ifade edilebilir (Tüccarın El Kitabı,2007:5) Nakit Bulundurma Nedenleri İşletmeler 4 temel neden ile ellerinde nakit bulundurlar, bunlardan birincisi işletmenin günlük faaliyetlerini yerine getirmesi için gerekli olan işlem amacı, ikincisi piyasada meydana gelebilecek fırsatlardan faydalanmak için spekülasyon, üçüncü neden ise grev, sel gibi beklenmeyen olaylar karşısında hazırlıklı olmak için elde tutulan ihtiyaç amaçlıdır (Türko,1999:249). Şimdi yukarıda saydığımız nedenleri daha ayrıntılı olarak anlatacağız İşlem Güdüsü İşlemeler günlük rutin faaliyetlerini sürdürmek, işçi maaşlarını ödemek, vergi borçlarını ödemek gibi işlemler için işletmelerin kullandığı nakittir. İşletmeler günlük işlerinde sıkıntıya düşmemek için, faaliyetlerinin durmaması için ve verimliliğin düşmemesi için işletmeler işlem amaçlı nakit bulundur.

ÇALIŞMA SERMAYESİ YÖNETİMİ VE KAYSERİ İMALAT SANAYİ UYGULAMASI

ÇALIŞMA SERMAYESİ YÖNETİMİ VE KAYSERİ İMALAT SANAYİ UYGULAMASI ÇALIŞMA SERMAYESİ YÖNETİMİ VE KAYSERİ İMALAT SANAYİ UYGULAMASI Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı Muhasebe Finansman Bilim Dalı Yüksek Lisans Tezi Salih KAVAL DANIŞMAN

Detaylı

[YRD. DOÇ. DR. ALİ BAYRAKDAROĞLU İŞLETME SERMAYESİ YÖNETİMİ DERS NOTLARI] [YRD. DOÇ. DR. ALİ BAYRAKDAROĞLU İŞLETME SERMAYESİ YÖNETİMİ DERS NOTLARI]

[YRD. DOÇ. DR. ALİ BAYRAKDAROĞLU İŞLETME SERMAYESİ YÖNETİMİ DERS NOTLARI] [YRD. DOÇ. DR. ALİ BAYRAKDAROĞLU İŞLETME SERMAYESİ YÖNETİMİ DERS NOTLARI] [YRD. DOÇ. DR. ALİ BAYRAKDAROĞLU İŞLETME SERMAYESİ YÖNETİMİ DERS NOTLARI] [ Yard. Doç. Dr. Ali BAYRAKDAROĞLU ] MSKÜ İİBF İŞLETME BÖLÜMÜ Güz 2013 İÇİNDEKİLER 1. İŞLETME SERMAYESİNİN TANITIMI 2. İŞLETME

Detaylı

BTSO NAKİT YÖNETİMİ. Tüccarın El Kitabı Serisi - X. Kasım 2007. Yayına Hazırlayan : İletişim ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü ISBN :

BTSO NAKİT YÖNETİMİ. Tüccarın El Kitabı Serisi - X. Kasım 2007. Yayına Hazırlayan : İletişim ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü ISBN : BTSO Tüccarın El Kitabı Serisi - X NAKİT YÖNETİMİ Kasım 2007 Yayına Hazırlayan : İletişim ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü ISBN : İÇİNDEKİLER Giriş...22 Nakit Nedir?...22 Nakit Yönetimi Nedir?...22 Nakit

Detaylı

Türk Sermaye Piyasasının Yapısı ve İşleyişi

Türk Sermaye Piyasasının Yapısı ve İşleyişi T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANA BİLİM DALI Türk Sermaye Piyasasının Yapısı ve İşleyişi YÜKSEK LİSANS PROJESİ KAHRAMANMARAŞ HAZİRAN-2007 T.C. KAHRAMANMARAŞ

Detaylı

KOBİ LERDE MODERN STOK YÖNETİM MODELLERİNİN UYGULANABİLİRLİĞİ: KARAMAN İLİNDE BİR UYGULAMA DENİZ BİLGİN. İŞLETME Anabilim Dalı

KOBİ LERDE MODERN STOK YÖNETİM MODELLERİNİN UYGULANABİLİRLİĞİ: KARAMAN İLİNDE BİR UYGULAMA DENİZ BİLGİN. İŞLETME Anabilim Dalı T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KOBİ LERDE MODERN STOK YÖNETİM MODELLERİNİN UYGULANABİLİRLİĞİ: KARAMAN İLİNDE BİR UYGULAMA DENİZ BİLGİN İŞLETME Anabilim Dalı ÜRETİM YÖNETİMİ

Detaylı

T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI

T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI TİCARİ KREDİ TALEBİ DEĞERLENDİRME SIRASINDA BANKALAR TARAFINDAN YAPILAN MALİ ANALİZ ÇALIŞMALARI VE BİLANÇO AKTARMA-ARINDIRMA POLİTİKALARI

Detaylı

FİNANSÇI OLMAYAN YÖNETİCİLER İÇİN

FİNANSÇI OLMAYAN YÖNETİCİLER İÇİN FİNANSÇI OLMAYAN YÖNETİCİLER İÇİN MALİ TABLOLARI OKUMA VE ANALİZ TEKNİKLERİ Doç. Dr. R. İlker GÖKBULUT FİNANS YÖNETİCİSİNİN ROLÜ (2) (1) Firma faaliyetleri Finans Yöneticisi (4a) Finansal piyasalar (3)

Detaylı

ĠġLETMELERDE MÜġTERĠ KREDĠ DEĞERLĠLĠĞĠNĠN BELĠRLENMESĠNDE ANALĠTĠK AĞ SÜRECĠ (ANP) YÖNTEMĠNĠN UYGULANABĠLĠRLĠĞĠNE YÖNELĠK BĠR ARAġTIRMA

ĠġLETMELERDE MÜġTERĠ KREDĠ DEĞERLĠLĠĞĠNĠN BELĠRLENMESĠNDE ANALĠTĠK AĞ SÜRECĠ (ANP) YÖNTEMĠNĠN UYGULANABĠLĠRLĠĞĠNE YÖNELĠK BĠR ARAġTIRMA ĠġLETMELERDE MÜġTERĠ KREDĠ DEĞERLĠLĠĞĠNĠN BELĠRLENMESĠNDE ANALĠTĠK AĞ SÜRECĠ (ANP) YÖNTEMĠNĠN UYGULANABĠLĠRLĠĞĠNE YÖNELĠK BĠR ARAġTIRMA Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi

Detaylı

FİNANSAL YÖNETİM FİNANSAL YÖNETİM. Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı Eğitimi EKİM 2012 1 TSPAKB

FİNANSAL YÖNETİM FİNANSAL YÖNETİM. Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı Eğitimi EKİM 2012 1 TSPAKB FİNANSAL YÖNETİM Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı Eğitimi EKİM 2012 1 Bu notlar, Türkiye Sermaye Piyasası Aracı Kuruluşları Birliği () tarafından SPK Lisanslama Sınavlarına referans kaynak

Detaylı

----------------- ---------------------

----------------- --------------------- T.C. ISTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ KOBİ DANIŞMA BİRİMİ SORULARLA İŞLETME FİNASMANI Müge İşeri Istanbul, 2005 1 1. FİNANS FONKSİYONU NEDİR? İşletme amaçlarına yönelik

Detaylı

Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı Eğitimi

Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı Eğitimi ANALİZ YÖNTEMLERİ Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı Eğitimi EYLÜL 2011 Bu notlar, Türkiye Sermaye Piyasası Aracı Kuruluşları Birliği () tarafından SPK Lisanslama Sınavlarına kaynak oluşturmak

Detaylı

Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı Eğitimi FİNANSAL YÖNETİM TEMMUZ 2005

Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı Eğitimi FİNANSAL YÖNETİM TEMMUZ 2005 Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı Eğitimi FİNANSAL YÖNETİM TEMMUZ 2005 1 Bu notlar; Türkiye Sermaye Piyasası Aracı Kuruluşları Birliği tarafından () Lisanslama Sınavlarına kaynak oluşturmak

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 2496 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1467 GİRİŞİM FİNANSMANI

T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 2496 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1467 GİRİŞİM FİNANSMANI T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 2496 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1467 GİRİŞİM FİNANSMANI Yazarlar Doç.Dr. Abdullah YALAMA (Ünite 1,5) Yrd.Doç.Dr. Çetin POLAT (Ünite 2,8) Öğr.Gör. Ekrem MERİÇ

Detaylı

İnşaat Sektöründe Nakit Yönetimi

İnşaat Sektöründe Nakit Yönetimi Prof. Dr. Sudi Apak Arş. Gör. Esma Tunalı İnşaat Sektöründe Nakit Yönetimi Prof. Dr. Sudi APAK Arş. Gör. Esma TUNALI Trakya Üniversitesi, İİBF Özet Finans ve finansal yönetim, işletmeler için gerekli olan

Detaylı

T.C. OKAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETMELERDE FİNANSAL RİSK YÖNETİMİ VE İMKB İŞLEM GÖREN ÇİMENTO ŞİRKETİNE YÖNELİK BİR UYGULAMA

T.C. OKAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETMELERDE FİNANSAL RİSK YÖNETİMİ VE İMKB İŞLEM GÖREN ÇİMENTO ŞİRKETİNE YÖNELİK BİR UYGULAMA T.C. OKAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETMELERDE FİNANSAL RİSK YÖNETİMİ VE İMKB İŞLEM GÖREN ÇİMENTO ŞİRKETİNE YÖNELİK BİR UYGULAMA Kenan EVİN YÜKSEK LİSANS TEZİ İŞLETME ANA BİLİM DALI MUHASEBE

Detaylı

FİNANSAL SIKINTI MALİYETLERİ VE İŞLETMELERDE YENİDEN YAPILANDIRMA: BORSA İSTANBUL DA BİR UYGULAMA

FİNANSAL SIKINTI MALİYETLERİ VE İŞLETMELERDE YENİDEN YAPILANDIRMA: BORSA İSTANBUL DA BİR UYGULAMA T.C. ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI İMF YL 2013 0004 FİNANSAL SIKINTI MALİYETLERİ VE İŞLETMELERDE YENİDEN YAPILANDIRMA: BORSA İSTANBUL DA BİR UYGULAMA HAZIRLAYAN

Detaylı

T.C. DİCLE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ

T.C. DİCLE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ I T.C. DİCLE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ TEZİN ADI BDDK STANDARTLARINA GÖRE BANKALARDA PERFORMANS DEĞERLENDİRİLMESİ: T.C. ZİRAAT BANKASI ÖRNEĞİ ÖĞRENCİNİN

Detaylı

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI i T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜNÜN TEMEL SORUNLARI ve KÜRESEL MALİ KRİZİN BANKA SEKTÖRÜNE ETKİLERİ AYDAN GÖK TEZSİZ YÜKSEK LİSANS

Detaylı

KOBİ'LERDE RİSK SERMAYESİNİN ETKİSİ Mohammadreza ALMASI Yüksek Lisans Tezi İşletme Anabilim Dalı Yrd. Doç. Dr. Ramazan YANIK 2014 Her Hakkı Saklıdır

KOBİ'LERDE RİSK SERMAYESİNİN ETKİSİ Mohammadreza ALMASI Yüksek Lisans Tezi İşletme Anabilim Dalı Yrd. Doç. Dr. Ramazan YANIK 2014 Her Hakkı Saklıdır KOBİ'LERDE RİSK SERMAYESİNİN ETKİSİ Mohammadreza ALMASI Yüksek Lisans Tezi İşletme Anabilim Dalı Yrd. Doç. Dr. Ramazan YANIK 2014 Her Hakkı Saklıdır ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ İŞLETME

Detaylı

YENİLİKÇİ KÜÇÜK İŞLETMELERİN FİNANSMANI: TÜRKİYE UYGULAMASI

YENİLİKÇİ KÜÇÜK İŞLETMELERİN FİNANSMANI: TÜRKİYE UYGULAMASI T.C. KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ FİNANS VE BANKACILIK ANABİLİM DALI YENİLİKÇİ KÜÇÜK İŞLETMELERİN FİNANSMANI: TÜRKİYE UYGULAMASI Yüksek Lisans Tezi AYŞEGÜL ERTUĞRUL İstanbul, 2011 T.C.

Detaylı

TÜRKİYE NİN DIŞ BORÇ SORUNU VE KRİZ ETKİLERİ

TÜRKİYE NİN DIŞ BORÇ SORUNU VE KRİZ ETKİLERİ T.C. Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Ana Bilim Dalı TÜRKİYE NİN DIŞ BORÇ SORUNU VE KRİZ ETKİLERİ Ayten OLCAR Yüksek Lisans Tezi Çorum 2013 TÜRKİYE NİN DIŞ BORÇ SORUNU VE KRİZ ETKİLERİ

Detaylı

2008 GLOBAL EKONOMİK KRİZİ ÖNCESİ VE SONRASI A TİPİ YATIRIM FONLARININ PERFORMANSLARININ KARŞILAŞTIRILMASI

2008 GLOBAL EKONOMİK KRİZİ ÖNCESİ VE SONRASI A TİPİ YATIRIM FONLARININ PERFORMANSLARININ KARŞILAŞTIRILMASI T.C. Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Ana Bilim Dalı 2008 GLOBAL EKONOMİK KRİZİ ÖNCESİ VE SONRASI A TİPİ YATIRIM FONLARININ PERFORMANSLARININ KARŞILAŞTIRILMASI Fatih MEMİŞ Yüksek Lisans

Detaylı

KREDİ KAVRAMI ve SEKTÖR KREDİLERİNE GÖRE TÜRKİYE DEKİ BELLİ BAŞLI SEKTÖRLERİN ANALİZİ

KREDİ KAVRAMI ve SEKTÖR KREDİLERİNE GÖRE TÜRKİYE DEKİ BELLİ BAŞLI SEKTÖRLERİN ANALİZİ T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI KREDİ KAVRAMI ve SEKTÖR KREDİLERİNE GÖRE TÜRKİYE DEKİ BELLİ BAŞLI SEKTÖRLERİN ANALİZİ Yüksek Lisans Tezi Kaan Balkaş Ankara-2004

Detaylı

T.C. AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLAR ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI DOKTORA TEZİ

T.C. AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLAR ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI DOKTORA TEZİ T.C. AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLAR ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI DOKTORA TEZİ BASEL UZLAŞISI ÇERÇEVESİNDE KOBİLERDE KREDİ DERECELENDİRME NOTU UYGULAMASI Hazırlayan N.Serap YOLAŞ VURUR Danışman

Detaylı

FİNANSAL YÖNETİM VE MALİ ANALİZ

FİNANSAL YÖNETİM VE MALİ ANALİZ Lisanslama Sınavları Çalışma Kitapları FİNANSAL YÖNETİM VE MALİ ANALİZ Ders Kodu: 1007 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 2 Sınavı, Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Sınavı Prof. Dr. Mehmet Şükrü

Detaylı

KOBİ LERDE PAZARLAMA VE PERAKENDECİ İŞLETMELER ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

KOBİ LERDE PAZARLAMA VE PERAKENDECİ İŞLETMELER ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA T. C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANA BİLİM DALI ÜRETİM YÖNETİMİ VE PAZARLAMA BİLİM DALI KOBİ LERDE PAZARLAMA VE PERAKENDECİ İŞLETMELER ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA DENİZ BAŞ YÜKSEK

Detaylı

KURUMSAL KAYNAK PLANLAMA (ERP)

KURUMSAL KAYNAK PLANLAMA (ERP) i T.C. ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANA BİLİM DALI İŞ-YL-2007-0002 KURUMSAL KAYNAK PLANLAMA (ERP) HAZIRLAYAN Ersin TEVATİROĞLU TEZ DANIŞMANI Yrd. Doç. Dr. Hüseyin ŞENKAYAS

Detaylı

T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİMDALI

T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİMDALI T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİMDALI KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERDE ÜCRET VE ÖDÜLLENDİRME YÖNTEMLERİ KONUSUNDA İŞGÖREN ALGILAMALARI: KAHRAMANMARAŞ

Detaylı

TİCARİ BANKALARDA KREDİ PORTFÖYÜ VE KREDİ RİSKİ YÖNETİMİ BANKACILIK SEKTÖRÜNDE BİR UYGULAMA

TİCARİ BANKALARDA KREDİ PORTFÖYÜ VE KREDİ RİSKİ YÖNETİMİ BANKACILIK SEKTÖRÜNDE BİR UYGULAMA T.C. KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ FİNANS VE BANKACILIK ANABİLİM DALI TİCARİ BANKALARDA KREDİ PORTFÖYÜ VE KREDİ RİSKİ YÖNETİMİ BANKACILIK SEKTÖRÜNDE BİR UYGULAMA Yüksek Lisans Tezi SONGÜL

Detaylı

T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI

T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI TÜRKİYE'DE UYGULANAN YATIRIM TEŞVİKLERİ VE DİYARBAKIR BÖLGESİNDE BİR ARAŞTIRMA Yasemin ÖZDAŞ YÜKSEK LİSANS TEZİ ADANA 29 T.C.

Detaylı