İŞLETMELERDE NAKİT YÖNETİMİ VE KARS İLİNDE BİR UYGULAMA. Abdulkadir BARUT

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İŞLETMELERDE NAKİT YÖNETİMİ VE KARS İLİNDE BİR UYGULAMA. Abdulkadir BARUT"

Transkript

1 İŞLETMELERDE NAKİT YÖNETİMİ VE KARS İLİNDE BİR UYGULAMA Abdulkadir BARUT Yüksek Lisans Tezi İşletme Anabilim Dalı Yrd. Doç. Dr. Osman Berna İPEKTEN 2014 Her Hakkı Saklıdır

2 T.C ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI Abdulkadir BARUT İŞLETMELERDE NAKİT YÖNETİMİ VE KARS İLİNDE BİR UYGULAMA YÜKSEK LİSANS TEZİ TEZ YÖNETİCİSİ Yrd. Doç. Dr. Osman Berna İPEKTEN ERZURUM- 2014

3

4

5 I İÇİNDEKİLER ÖZET... VII ABSTRACT... VIII KISALTMALAR DİZİNİ... IX ŞEKİLLER DİZİNİ... X TABLOLAR DİZİNİ... XI ÖNSÖZ... XIII GİRİŞ... 1 BİRİNCİ BÖLÜM NAKİT YÖNETİMİ VE KURAMSAL TEMELLER 1.1. İŞLETME SERMAYESİ KAVRAMI İşletme Sermayesi Tanımı İşletme Sermayesi Türleri Brüt İşletme Sermayesi Net İşletme Sermayesi Sürekli İşletme Sermayesi Değişken İşletme Sermayesi Olağan Üstü İşletme Sermayesi İşletme Sermayesinin Özellikleri İşletme Sermayesinin Unsurları İşletme Sermayesinin Varlık Unsurları İşletme Sermayesinin Kaynak Unsurları İşletme Sermayesini Belirleyen Etmenler İşletme Sermayesinin Belirleyen İşletme İçindeki Etmenler İşletme Sermayesini Etkileyen İşleme Dışı Faktörler İşletme Sermayesinin Yeterli veya Yetersiz Olma Durumları İşletme Sermayesi Yetersizliği Durumu İşletme Sermayesinin Fazla olması İşletme Sermayesinin Tam olma Durumu İşletme Sermayesi Finansman Yöntemleri Finanslama Yöntemlerin Karşılaştırılması... 18

6 II İKİNCİ BÖLÜM NAKİT YÖNETİMİ 2.1. NAKİT KAVRAMI Nakit Kavramının Tanımı Nakit Bulundurma Nedenleri İşlem Güdüsü İhtiyat Güdüsü Spekülasyon Amacı Telafi Edici Bakiye Tutma Gereksinimi Nakit Yönetimi Nakit Yönetimi Kavramı Nakit Yönetimin İşletmeler İçin Önemi Nakit İhtiyacını Belirleyen Etmenler İşletmelerin Alım Satım Koşulları Kredi Bulma Nakit giriş ve Çıkışlarının Gerçekleşme Olasılığı İşletmenin Bulunduğu Sektördeki Rekabet İşletmenin Ödenmemiş Sermayesi İşletmenin Borç Yapısı İşletmenin Yaşı İşletmenin Stok Miktarı İşletmenin Maddi Duran Varlıkları Enflasyon İşletmenin Büyüme Olasılığı Nakit Akım Tablosu Nakit Akım Tablosunun Yapısı Nakit Akım Tablosunun Unsurları Nakit Akım Tablosunun Hazırlanması NAKİT BÜTÇESİ Nakit Bütçesi Kavramı Nakit Girişlerinin Tahmini Nakit Çıkışlarının Tahmini... 33

7 III Nakit Bütçesinin Hazırlanması Nakit Bütçesinin Olumlu ve Olumsuz Yönleri Nakit Bütçesi Yöntemleri Nakit Giriş ve Çıkışlarının Tahmin Edilmesi Yöntemi Düzeltilmiş Kâr Yöntemi NAKİT DÜZEYİNİN BELİRLENMESİ İşletmelerde Güvenilir Nakit Düzeyinin Hesaplanması Satış Tutarı Yöntemine Göre Nakit Düzeyinin Hesaplanması Kısa Süreli Borçlanma Esasına göre Nakit Düzeyinin Belirlenmesi Günlük Ortalama Satış Tutarı Yöntemine Göre Nakit Düzeyinin Belirlenmesi İşletmelerde Optimum Nakit Tutarının Belirlenmesi Matematiksel Olmayan Yöntemler Matematiksel Yöntemler Baumal Modeli Miller-Orr Modeli Beranek Modeli Stone Modeli ÜÇÜNCÜ BÖLÜM İŞLETMLERDE NAKİT YÖNETİMİ ETKİNLĞİNİN ARTIRILMASI SÜRECİ 3.1. NAKİT YÖNETİMİNİ ARTIRACAK ÖNLEMLER Tahsilat ve Ödemelerde Kullanılan Araçlar Tahsilât Kontrolü ve Tahsilatı Artıran Yöntemler Bankacılık Hizmetlerinden Faydalanmak Lockbox Sistemi Faturaların Gönderimini Hızlandırmak Erken Ödeme İskontosu Ödemelerin Kontrolü Yöntemleri Ödemelerin Merkezileştirilmesi Karşılıksız Çekler... 52

8 IV Borçların Vadesinin Uzatılması Çek ile Ödeme Yapmak Nakit Yönetiminde Kullanılabilecek Menkul Kıymetler Hisse Senetleri Tahvil Tahvil Türleri Repo-Ters Repo Varlığa Dayalı Menkul Kıymet Katılma Hesapları Mevduat Sertifikaları Banka Bonoları Nakit Benzeri Varlıkların Yönetimi Pazarlanabilir Menkul Kıymet Yönetimini Etkileyen Faktörler Senetlerim Verim ve Emniyeti Senetlerin Likidite ve Pazarlanabilme Derecesi Senetlerin Vergi Durumu Senetlerin Risk Derecesi Enflasyonist Ortamlarda Nakit Yönetimi DÖRDÜNCÜ BÖLÜM KARS TA FAALİYET GÖSTEREN KÜÇÜK VE ORTA BÜYÜKLÜKTEKİ İŞLETMELERDE (KOBİ) NAKİT YÖNETİMİ VE NAKİT YÖNETİMİNE VERDİKLERİ ÖNEM DÜZEYİNİ TESPİT ETMEYE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA 4.1. KÜÇÜK VE ORTA BÜYÜKLÜKTEKİ (KOBİ) İŞLETMELER HAKKINDA GENEL BİLGİ Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerin Özelikleri Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin Avantajları Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin Dezavantajları Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerin Ekonomiye Katkıları Türkiye de Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerin Durumu KARS HAKKINDA GENEL BİLGİLER... 72

9 V Coğrafik Konum Ticaret Yapısı Sanayi Yapısı Tarım ve Hayvancılık ARAŞTIRMANIN AMACI ARAŞTIRMANIN METODOLOJİSİ Araştırmanın Modeli Araştırmanın Kısıtları Veri ve Bilgi Toplama Aracı ve Yöntemi Evren ve Örneklem ARAŞTIRMA VERİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ VE YORUMLANMASI KOBİ lerin Faaliyet Gösterdiği Sektörler KOBİ lerin Faaliyet Süreleri KOBİ lerin Ortaklık Türleri KOBİ lerde Çalışan Personel Sayıları KOBİ lerin Maliye ye Resmi Olarak Beyan Edilen Ortalama Gelirleri KOBİ Sahibi (Ortak ya da Yöneticisinin) Eğitim Durumu Anketi Dolduran Kişinin KOBİ İçerisindeki Statüsü KOBİ lerde Finansal Durumdan Memnunluk KOBİ lerin Danışmanlık Desteği Alma Durumları KOBİ lerde Finansal Konularda Nihai Karar Vericiler KOBİ lerin Sermaye İhtiyacını Karşılama Yolları KOBİ lerin Fon Bulmada Sıkıntıları KOBİ lerin Fon Bulmakta Yaşadığı En Önemli Sorunlar KOBİ lerin Dışardan Fon Kullanma Durumları KOBİ ler Tarafından Dışardan Alınan Fonun İşletemeye Etkisi KOBİ lerin İşletme Sermayesi Fonksiyonlarına Verdikleri Önem Düzeyleri KOBİ lerin Nakit Tutma Nedenleri KOBİ lerin Borç Öderken En Sık Kullandığı Araçlar KOBİ lerin Alacak Tahsilinde En Sık Kullandığı Araçlar... 99

10 VI KOBİ lerin Alacaklarının Ortalama Tahsil Süresi KOBİ lerin Alacakların Zamanında Tahsil Edilebilme Durumu KOBİ lerin Alacaklarının Ortalama Gecikme Süresi KOBİ lerin Alacakları Hızlandırmak İçin Yaptığı İşlemler KOBİ lerin Borçlarının Ortalama Ödenme Süresi KOBİ lerin Borçlarının Zamanında Ödenebilme Durumu KOBİ lerin İskontolardan Yararlanabilme Durumu KOBİ lerin Finansal Planlama Yapma Durumları KOBİ ler Tarafından Finansal Planlamada Kullanılan Araçlar KOBİ lerin Nakit Bütçesi Hazırlama Sıklığı Durumları KOBİ lerin Güvenli Nakit Düzeyi Belirleme Durumları KOBİ lerin Güvenli Nakit Düzeyi Belirleme Yöntemleri KOBİ lerin Atıl Fon Değerlendirme Durumları Mikro İşletmelerde Atıl Fonları Değerlendirme Durumları Küçük Ölçekli İşletmelerin Atıl Fonları Değerlendirme Durumları Orta Ölçekli İşletmelerin Atıl Fonları Değerlendirme Durumları SONUÇ VE ÖNERİLER KAYNAKÇA EKLER EK 1. Nakit Akım Tablosu EK 2. Anketleri Değerlendirmeye Alınan KOBİ ler EK 3. Anket ÖZGEÇMİŞ

11 VII ÖZET YÜKSEK LİSANS TEZİ İŞLEMELERDE NAKİT YÖNETİMİ VE KARS İLİNDE BİR UYGULAMA Abdulkadir BARUT Tez Danışmanı: Yrd. Doç. Dr. Osman Berna İPEKTEN 2014, 130 sayfa Jüri: Yrd. Doç. Dr. Osman Berna İPEKTEN ( Danışman) Prof.Dr. Turan ÖNDEŞ Yrd. Doç. Dr. Hayati AKSU İşleme sermayesi yeterliliği, gerek büyük işletmeler gerekse küçük işletmeler için oldukça önemli bir konudur. Özellikle küçük işletmelerin sermaye piyasasından yeterince faydalanamamasından nedeniyle işletme sermayesi küçük işletmeler için çok daha önem arz etmektedir. Piyasada etkin bir şekilde mücadele etmek için işletmeler ellerinde bulunan nakdi en iyi şekilde yönetmek zorundadır. Nakit yönetimindeki başarısızlık, işletmeleri iflasa kadar sürükleyeceğinden işletmeler çeşitli yöntemlerle optimal nakit tutarını hesaplayabilir ya da nakit bütçeleri yardımı ile nakit giriş ve çıkışlarını tahmin edip ona göre hareket edebilirler. İşletmeler ellerinde bulunan atıl fonları değerlendirmek için çeşitli menkul kıymetlere yatırım yaparlar ve böylece atıl fonlardan da kazanç elde ederler. Bu çalışmada ilk olarak işletme sermayesi üzerinde e durulmuş, daha sonra nakit ve nakit yönetimi konuları açıklanmıştır. Son bölümde ise Kars ta faaliyet gösteren KOBİ lerin nakit yönetimi konusundaki tutumları araştırılıp çeşitli sonuçlara ulaşılmıştır. Anahtar Kelimeler: Çalışma Sermayesi, Nakit, Nakit yönetimi, KOBİ, Kars.

12 VIII ABSTRACT MASTER THESIS İŞLEMELERDE NAKİT YÖNETİMİ VE KARS İLİNDE BİR UYGULAMA Abdulkadir BARUT Advisor : Assist. Prof. Dr. Osman Berna İPEKTEN 2014, Page: 130 Jury: Assist. Prof. Dr. Osman Berna İPEKTEN ( Advisor) Prof. Dr. Turan ÖNDEŞ Assist. Prof. Dr. Hayati AKSU Capital has become crucial for large corporations as well as small ones. Particularly, small company s the lack of access to capital market has more the situation more serious and emergent. Those companies need to employ their capital more efficiently in order to stay competitive in this market. However, since the failures and mismanagements in cashuse may drive the companies toward bankruptcy, those companies can foresee cash input and output before hand and act accordingly. In doing so, they may manage to gain significant wealth through those idle fund invested in market instruments such as bond, stock etc. which otherwise may just sit in the vaults of the company and wait for the time they will be put in use. In this study we have attempted to focus on company capital, cash management and finally evaluated the small and medium enterprises (SMEs), operating in Kars, attitude toward cash management. Key words: Working capital, cash, cash management, Kars.

13 IX KISALTMALAR DİZİNİ AB ABD TCMB AMB BSMV DTS OTS EFT BİST KARSİAD KATSO KAÜ KOSGEB KDV KKDF KOBİ MKYF ÖFK REPO SERKA SMM SPK FVÖK TKDK TTK TMS TL USD VUK : Avrupa Birliği : Amerika Birleşik Devletleri : Türkiye Cumhuriyeti Merkez Banka : Avrupa Merkez Bank : Banka Sigorta Muamele Vergisi : Doğrudan Tahsilat Sistemi : Otomatik Tahsilat Sistemi : Elektronik Fon Transferi : Borsa İstanbul : Kafkas Sanayici İş Adamları Derneği : Kars Ticaret ve Sanayi Odası : Kafkas Üniversitesi : Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı : Katma Değer Vergisi : Kaynak Kullanım Destekleme Fonu : Küçük ve Orta Büyüklükteki İşlemeler : Menkul Kıymet Yatırım Fonu : Özel Faiz Kurumları : Repurchase Agreement : Serhat Kalkınma Ajansı : Satılan Malın Maliyeti : Sermaye Piyasası Kurlu : Faiz ve Vergi Öncesi Kar : Tarımsal ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu : Türk Ticaret Kanunu : Türkiye Muhasebe Standartları : Türk Lirası : Amerikan Doları : Vergi Usul Kanunu

14 X ŞEKİLLER DİZİNİ Şekil 1.1. İşletmelerde Nakit Döngüsü... 7 Şekil 1.2. Atılgan Finanslama Yöntemi Şekil 1.3. Dengeli Finanslama Sretejisi Şekil 1.4. İhtiyatlı Finanslama Yöntemi Şekil 2.1. Nakit Dönüşüm Süreci Şekil 2.2. Baumol Modeli Şekil 2.3. Miller-Orr Modeli Şekil 2.4. Alternatif Kasa Tutarlarının Yoğunluk Fonksiyonları Şekil 2.5. Stone Model Günleri Şekil 3.1. Risk Unsurları... 60

15 XI TABLOLAR DİZİNİ Tablo 4.1. Sanayi ve Ticaret odası KOBİ Tanımı Tablo 4.2. Sektör ve Çalışan Sayılarına Göre Girişimlerin Dağılımı Tablo 4.3. KOBİ lerin Ekonomideki Payının Yıllar İçindeki Seyri Tablo 4.4. KOBİ lerde Sektörel Bazda Çalışan Başına Düşen Katma Değer ve İhracat Tablo 4.5 İldeki Küçük sanayi Sitelerinin İşyeri Sayıları...77 Tablo 4.6. Organize Sanayi Bölgesinin Genel Özellikleri ve İşyeri-İstihdam Sayıları Tablo 4.7. KOBİ lerin Faaliyet Gösterdiği Sektör Tablo 4.8. KOBİ lerin Faaliyet Süreleri Tablo 4.9. KOBİ lerin Ortaklık Türleri Tablo KOBİ lerde çalışan Personel Sayısı Tablo KOBİ ler Tarafından Maliye ye Beyan Edilen Yıllık Ortalama Gelirleri.. 86 Tablo KOBİ Sahibi, Ortak Yada Yöneticisinin Eğitim Durumu Tablo Anketi Dolduran Kişinin KOBİ İçerisindeki Statüsü Tablo 4.14.KOBİ'lerde Finansal Durumundan Memnunluk...89 Tablo KOBİ lerin Danışmanlık Alma Durumları Tablo KOBİ lerde Finansal Konularda Nihai Karar Verici Durumu Tablo KOBİ lerin Çalışma Sermayesi İhtiyacını Karşılama Yolları Tablo KOBİ lerin Fon Bulmadaki Sıkıntı Durumları Tablo KOBİ lerin Fon Bulmada Yaşadığı Sorunlar Tablo KOBİ lerin Dışardan Fon Kullanma Durumları Tablo KOBİ ler Tarafından Dışardan Alınan Fonun İşletmeye Etki Durumu Tablo KOBİ lerin Çalışma Sermayesi Fonksiyonlarına Verdikleri Önem Düzeyleri Tablo KOBİ lerin Nakit Tutma Nedenleri Tablo KOBİ lerin Sık Sık Kullandıkları Araç Durumu Tablo KOBİ lerin Alacaklarını Tahsil Ederken Sık Sık Başvurdukları Araçlar Tablo KOBİ lerin Alacaklarını Ortalama Tahsil Süreleri Tablo KOBİ lerin Alacaklarını Zamanında Tahsil Edebilme Durumları

16 XII Tablo KOBİ lerin Alacaklarının Ortalama Gecikme Süreleri Tablo KOBİ lerin Alacaklarını Hızlandırmak İçin Yaptığı İşlemler Tablo KOBİ lerin Borçlarının Ortalama Ödenme Süreleri Tablo KOBİ lerin Borçlarını Zamanında Ödeyebilme Durumları Tablo KOBİ lerin İskontolardan Yararlanabilme Sıklıkları Tablo KOBİ lerin Finansal Planlama Yapma Durumları Tablo KOBİ lerin Finansal Planlamada Kullandıkları Araçlar Tablo KOBİ lerin Nakit Bütçesi Yapma Sıklıkları Tablo KOBİ lerin Güvenli Nakit Düzeyi Belirleme Durumları Tablo KOBİ lerin Nakit Düzeyi Belirleme Yöntemleri Tablo Mikro Ölçekli KOBİ lerin Atıl Fonları Değerlendirme Durumları Tablo Küçük Ölçekli KOBİ lerin Atıl Fonları Değerlendirme Durumları Tablo Orta Ölçekli KOBİ lerin Atıl Fonları Değerlendirme Durumları

17 XIII ÖNSÖZ Bu çalışmanın konusunu, günümüz ekonomisinin en önemli aracı olan nakit ve bu nakdin nasıl yönetileceği, nasıl katma değer oluşturabileceği üzerine yazılmış olup örnek il olarak Kars ili seçilmiştir. Son yıllarda meydana gelen gelişmelerden işletmelerin etkilenmemesi düşünülemez bir durumdur. Çünkü işlemelerde sürekli olarak kendini yenilemek ve günün koşullarına entegre etmek durumdadır, aksi durumda piyasan silinip gidecektir. Küreselleşen dünya üzerinde gelişmiş iletişim ağı sayesinde isteyen her insanın dünyanın herhangi bir yerinde istediği bilgiye ulaşabilmektedir ve bu durumda ciddi bir oranda sert rekabet koşulları meydana getirmektedir. Bu bağlamda işletmelere baktığımızda bu durum işletmeler içinde geçerli olup işletmelerin, diğer işletmelerle rekabet edebilmesinin ön şartının güçlü bir finansal yapıdan geçtiğini söyleyebiliriz. Güçlü finansal yapı ise işletmelerin ellerindeki nakdi ne derece etkin kullanabildiği ile bağlı olup, mevcut ekonomide etkin firmaların nakitlerini iyi kullanan firmalar olduğunda görmekteyiz. Bu çalışmamda Kars ta faaliyet gösteren KOBİ lerin nakit yönetim etkinliği anket ile ölçülmüş ve sonuç bölümünde dile getirilmiştir. Çalışmama bilgi ve tecrübeleriyle ve de sonsuz desteğiyle katkılarda bulunan danışman hocam Sayın Yrd. Doç. Dr. Osman Berna İPEKTEN e, gerek lisans gerekse yüksek lisans eğitimim boyunca gerek bilgisiyle gerekse de tecrübesi ile bana her zaman destek olan sayın hocam Doç.Dr. Hüsnü KAPU ya, tezimi yazmaya başladığım ilk günden bu güne kadar bilgi ve tecrübesi ile bana destek olan sayın hocam Yrd. Doç. Dr Mehmet Emin KARABAYIR a ve yüksek lisansa başlamamda büyük etkisi olan, bana daima destek olan sayın hocam Yrd. Doç. Dr. Mukkades ÇİÇEK e ve sayın Yrd. Doç. Dr. Deniz ÖZYAKIŞIR a, eğitim hayatım boyunca desteğini benden esirgemeyen babam Musa BARUT a, maddi manevi her zaman yanımda olan beni eğitim hayatım boyunca yönlendiren İrfan BARUT a ve tüm BARUT ailesine teşekkür eder çalışmamım tüm ilgilere faydalı olmasını dilerim. Erzurum Abdulkadir BARUT

18 1 GİRİŞ Küreselleşme süreci ile birlikte dünyada ülkeler arasındaki sınırlar anlamını yitirmiş ve dünya artık neredeyse tek bir ülke haline gelmiştir. Daha önceleri sadece kendi ülkelerindeki işletmeler ile rekabet eden işletmeler küreselleşme süreci ile birlikte artık dünyanın dört bir yanındaki işletmeler ile rekabete girmek zorunda kalmışlardır. Bu şartlarda mücadele etmenin en güçlü silahı ise şüphesiz sermaye ve sermayenin etkin kullanımıdır. Sermayelerini iyi kullanan ve ellerinde yeterince sermaye bulunan işletmeler genel olarak bu süreçten sağlam çıkmış ve yollarına devam etmişlerdir. İşletmelerin temel üç amacından bahsedebiliriz bunlar; işletmelerinin piyasa değerini maksimize etmek, ortakların karlarını artırmak ve sosyal sorumluluklardır. İşletmelerin bu amaçlarına ulaşmalarındaki en önemli yol ellerindeki varlıkları en etkin şekilde yönetmeleridir. Peki, işletmeler ellerindeki bu nakit ve nakit benzeri varlıkları nasıl yöneteceklerdi? İşte burada devreye işletme sermayesi yönetimi ön plana çıkmaktadır. İşletme sermayesi yönetiminin temel amacı ise işletmelerin ellerinde bulunan bu varlıkları en iyi şekilde kullanması ve yukarıda saydığımız işletmelerin temel amaçlarına ulaşmalarını sağlamaktır. İşletmeler ellerinde bulunacak işletme sermayesi miktarına da dikkat etmelidir. Çünkü gereğinden fazla işletme sermayesi ya da gereğinden az olan işletme sermayesi işletmelere olumsuz etki yapmaktadır. Örneğin işleme sermayesinin gereğinden fazla olması eğer işletme borçlanma ile bu sermayeyi elde etmişse bu paranın faiz gideri olacaktır. Tersine işletme sermayesi gereğinden az olursa işletmenin verimliliğinin düşmesine ve kârlı yatırım fırsatlarının kaçırılmasından dolayı fırsat maliyeti ortaya çıkacaktır. Sermayenin etkin yönetimi ile optimal işletme sermayesi tespit edilmeye çalışılır ve ne atıl fon ne de eksik fon oluşmaması sağlanır. İşletmeler çeşitli finansman yöntemleri kullanarak nasıl hareket edeceklerini belirlerler. Bu yöntemler; atılgan finansman yöntemi, ihtiyatlı finansman yöntemi ve dengeli finansman yöntemidir. Birbirlerinden farklı özelliklere sahip olan bu yöntemlerin olumlu ve olumsuz yönleri bulunmakla birlikte işletmeler hangi yöntemin kendilerine uygun olacağını belirleyebilirler. İşletmeler ellerinde bulunduracakları nakit miktarını kısa dönemli finansal planlanalar yardımı ile tahmin etmeye çalışırlar. Kısa dönemli bir planlama türü olan

19 2 nakit bütçesi yardımı ile işletmeler olası nakit girişlerini ve nakit çıkışlarını tahmin etmeye çalışarak optimal nakit tutarını belirlemeye çalışırlar. Ayrıca işletmeler ellerinde bulunan fazla fonu da çeşitli menkul kıymetlere yatırarak gelir elde etmek isterler. Bu menkul kıymetlerinde birbirinden farklı özellikler taşırlar. Örneğin bazıları uzun vadeliyken bazıları da kısa vadelidir. Yine bazılarının riski ve getirisi yüksek iken bazılarının getirisi sabit ve az risklidir. İşletmenin bunlardan hangisine veya hangilerine yatırımın yapacağını ise piyasadaki durum ve işletmenin risk alıp almayacağına bağlıdır. İşletmelerin bu süreçte dikkat etmesi gereken önemli bir unsur ise enflasyondur. Enflasyon işletmelere olumsuz etki eden bir durum olduğu için işletmeler planlamalarını yaparken bu tür riskleri de göz önünde bulundurlar. Çalışmanın ilk bölümünde çalışma sermayesinin ne olduğu, türlerini, unsurlarını, özelliklerini, işletme sermayesine etki eden faktörleri ve finanslama yöntemleri ele alınmıştır. İkinci bölümde nakit kavramının ne olduğu, işletmenin neden nakit tutukları, işetmenin tutukları nakit miktarını etkileyen etmenleri, nakit akım tablosu, nakit bütçeleri ve optimal nakit düzeyinin belirlenmesinde kullanılan yöntemlerden bahsedilecektir. Üçüncü bölümde işlemelerinin nakit akım sürecini başarılı bir şekilde nasıl yürüteceği, nakit tahsilinde neler yapılması, borç ödemesinde neler yapılması gerektiği üzerinde durulmuştur. Yine bu bölümde nakit benzeri varlıklar ve bu varlıkların yönetimi üzerinde durulmuştur. Son bölümde ise Karsta faaliyet gösteren işletmelerinin nakit yönetimi ile ilgili tutumları anket ile araştırılmış, Karsta faaliyet gösteren ticaret işletmelerinin, nakit yönetimindeki güçlü ve zayıf olduğu yönler, nakit yönetiminde bilinçli olup olmadıkları araştırılmıştır. Bu çalışma Kars ta faaliyet gösteren işletmelerin nakit yönetimindeki eksiklikleri ile ilgili ileride yapılacak çalışmalara ön ayak olabilecektir.

20 3 BİRİNCİ BÖLÜM NAKİT YÖNETİMİ VE KURAMSAL TEMELLER 1.1. İŞLETME SERMAYESİ KAVRAMI İşletme Sermayesi Tanımı Literatürü incelediğimizde işletme sermayesi ile ilgili birçok tanım ile karşılaşmaktayız, bu bağlamda işletme sermayesi, işletmenin üretime başladıktan gelir sağlayıncaya kadar geçen zamanda fonlara bağlanan fonlardan meydana gelmektedir (Aksoy ve Yalçıner, 2008: 56). İşletme sermayesi yâda diğer bir ifade ile çalışma sermayesi çalışma sermayesi; işletmelerin günlük olağan işlerini yürütmeleri için gerekli olan ve bir yıldan kısa bir sürede nakde çevrilme yeteneğine sahip varlıkların tümü olarak tanımlanır (şakrak, 1999). Daha basit bir tanım ile işletme sermayesini nakde dönüşme hızı yüksek olan dönen varlıkların toplamıdır diyebiliriz (Öz ve Güngör, 2007:34). Gerek büyük gerekse de küçük işletmelerin kısa dönemde dönen varlıklara yapıkları yatırım önemli bir yere sahiptir ve ortakların kar oranlarının yükseltilmesinde işletme varlıklarının yatırıldığı fonlar oldukça önemli bir yere sahiptir. İşletme sermayesi ise, nakit, alacaklar, stoklar ve diğer cari varlıklardan meydana gelmektedir (Bayrakdaroğlu, 2013). Bu tanım çerçevesinde işletme sermayesine brüt işletme sermayesi de denilir (Şakrak, 1999:56). İşletme sermayesi, işletmenin tam kapasite çalışabilmesi, üretimin kesintiye uğramaması, iş hacminin artırılabilmesi, kısa dönemde borçlarını ödeyebilmesi, kredibilitenin artırılması, karlılık ve verimin maksimize edilmesi açısından oldukça önemlidir (Akgüç, 2006:87). Çalışma sermayesi firmaların karlılığı için etkilidir. İşletmeler en az miktar sermaye ile finansal maliyetleri azaltır ve karlılığını artırır (Quayyum, 2011:38) İşletme sermayesi ile ilgili bu kadar çok tanım bulunmasının nedeni işletme sermayesinin birçok türünün olmasındandır (Aksoy ve Yalçıner, 2008:65). Aşağıda bu

21 4 işletme sermayesi türleri ve ne anlama geldiklerini açıklayarak bu kavramı daha netleştirebileceğiz İşletme Sermayesi Türleri İşletme sermayesini; brüt işletme sermayesi, net işletme sermayesi, sürekli çalışma sermayesi, değişken işletme sermayesi, olağan üstü çalışma sermayesi olmak üzere beş başlık altında toplamak mümkündür Brüt İşletme Sermayesi Brüt işletme sermayesi, işletmenin faaliyetlerini sürdürebilmeleri için dönen varlıklara (nakit, çek, alacaklar, stoklar vb.) bağlanan fonları ifade eder. Diğer bir ifade ile brüt işleme sermayesi; alacaklar, nakit, stoklar, alacaklar, menkul kıymetler toplamından oluşur (Kaval, 2009:5 ). Toplam aktifler dönen varlık ve duran varlıklardan oluşmaktadır. Dönen varlıklar ise brüt işletme sermayesini ifade eder (Rehn, 2012:16) Net İşletme Sermayesi Net işletme sermayesi, dönen varlıklar ile kısa vadeli yabancı borçlar arasındaki farka eşittir. İşletmenin faaliyetlerini yürütebilmesi için ihtiyaç duyduğu brüt sermaye ihtiyacının bir kısmını borçlanarak bulur. Başka bir ifade ile işletmelerin faaliyetlerini yürütebilmeleri için girdilere yani ilk madde ve malzemeye ihtiyaç duyar, işte bu girdiyi borçlanarak alır ve böylece nakit akışı başlayıncaya kadar bu şekilde finansman sağlanır. İşletme yöneticisi işlemenin sahip olması gereken optimal işleme sermayesi düzeyini iyi belirlemelidir. Yönetici ne işleme sermayesini hesaplayarak bu optimal noktadan ne kadar uzak olduğunu veya yakın olduğunu saptayabilir. Net işletme Sermayesi= Dönen varlıklar-kısa vadeli yabancı kaynaklar şeklinde formülüz edilir (Baweld,2012:6)

22 Sürekli İşleme Sermayesi Eğer bir işletmenin nakit giriş ve çıkışları arasında tam bir zamanlama ayarlaması yapılabilseydi çalışma sermayesi bulundurma ihtiyacını ortadan kaldırabilir veya azaltabilir. Ancak gerçek yaşamda işletmelerin bu zamanlama ayarlamasını yapmak gerçekten çok zordur. Özellikle faaliyetleri devresel olarak dalgalanma gösteren işletmelerin çalışma sermayesi ihtiyaçları da dalgalanma gösterir. Bu işletmelerin dalgalanmadan korunmak için kullandıkları yol ise en az düzeyde de olsa sürekli olarak belli bir miktar nakit yani çalışma sermayesi bulundurmaktır. Nakit darboğazına düşmemek için işletmede bulundurulan en az düzeydeki nakit, üretimi aksatmamak için tutulan emniyet stoku vb. işletmenin dalgalanmalar dışındaki devamlı çalışma sermayesini oluşturur. İşletmenin bulunduracağı devamlı (sürekli) çalışma sermayesi bir minimumu ifade ettiği için sabit niteliktedir. İşletme faaliyetini sona erdirinceye kadar, sürekli çalışma sermayesi işletmede bulundurulmak zorunda olacaktır. Sonuç olarak işletmenin faaliyet hacmi genişledikçe, sürekli çalışma sermayesi miktarı da artacaktır (Kırbaş, 2010:21 ) Değişken İşletme Sermayesi Mevsimsel ve konjonktürel dalgalanmalara bağlı olarak işletmeler sürekli işletme sermayesinin yanında farklı bir işletme sermayesine de ihtiyaç duyar. İşte mevsimsel dalgalanmalardan ve konjonktürden kaynaklanan bu sermaye çeşidine değişken çalışma sermayesi denilir ve Mevsimlik ve Devresel işletme sermayesi olmak üzere ikiye ayrılır (Erdoğan, 1990). a-mevsimlik İşletme Sermayesi; İş hacminin büyüdüğü dönemlerde işletmelerin sürekli işletme sermayesine ek olarak ihtiyaç duydukları sermaye türüdür. Örneğin yaz aylarında Antalya ya gelen turist sayısında artış meydana gelmekte ve işletmeler bu ihtiyacı karşılamak için daha fazla eleman, daha fazla yemek ve bunlara bağlı olarak ta daha fazla likiditeye ihtiyaç duyacaktır, işte ihtiyaç duyulan bu likidite mevsimlik işletme sermayesini ifade etmektedir (Kırbaş, 2010:21). b-devresel İşletme Sermayesi; İşletmeler devresel hareketlenmelere göre çalışma sermayelerini artırmak isteyebilirler. Başarılı geçen bir dönem sonucunda işletme iş

23 6 hacmini büyütmek isteyebilir, işte burada ortaya çıkan sermaye çeşidine devresel işletme sermayesi denir (Erdoğan, 1990). Eğer işletme sürekli işleme sermayesini TL olarak tutmuşsa ve devresel işletme sermayesini TL tutuysa, bu şu anlama gelir işletme devresel dönemlerde cari aktifler TL çıkmaktadır Olağan Üstü İşletme Sermayesi Piyasada bulunan bütün işletmeler beklenmeyen olaylarla karşılaşma olasılığı vardır. Grevler, yangın, sel, deprem, harp gibi beklenmeyen durumlara karşında rutin faaliyetlerini sürdürebilmek için işletme sermayesine ihtiyaç duyabileceklerdir. İşte bu durumlarda ortaya çıkan işletme sermayesi olağanüstü işletme sermayesi olarak kabul edilir (Aksoy ve Yalçıner, 2005: 17). Olağanüstü durumlar genel olarak, faaliyetleri aksatmakta olduğundan ve işletmenin etkinliğini azalttığından bu tür beklenmeyen olaylar karşısında olağanüstü çalışma sermayesi dediğimiz işletme sermayesi türüne ihtiyaç duyulmaktadır. Bazen olağanüstü durumların etkisiyle işletmenin faaliyetlerinde daralma olabilir ve buna bağlı olarak atıl fonlar ortaya çıkabilmektedir. İşletmeler bu tür olayların ortaya çıkış zamanlarını tahmin edemediğinden, karlı dönemlerinde ihtiyat amaçlı olarak para ayırır ve böylece bu durumlar karşısında kısmen de olsa hazırlıklı olmuş olur (Coşkun, 2006:112) İşletme Sermayesinin Özellikleri Etkin bir işletme sermayesi yönetimi, likidite riskini azaltır, iş hacmini genişletir, işletmesinin kredibilitesini artırır, üretimde devamlılığı sağlar, işletme faaliyetlerinin karlı ve verimli bir şekilde ilerlemesini sağlar (Arslan, 2003: 123). İşletme sermayesini oluşturan unsurların ortak özeliklerini; kısa vadeli olması, birbirleriyle ilişkili olmaları ve çalışma sermayesi unsurları ani olmayan birlikte meydana gelmeyen faaliyetlere bağlı olmaları olmak üzere üç grupta toplayabiliriz.

24 7 a. İşletme sermayesi Unsurlarının Kısa Vadeli Olması Çalışma sermayesini oluşturan kalemlerinin çok büyük bir kısmı kısa vadeli olup ömürleri bir yılı geçmez. Çalışma sermayesini oluşturan bu kalemlerin bazıları tamamen likit (kasa, çek, banka), bazıları ise bir yıl içinde nakde dönüşebilen kalemlerdir. Çalışma sermayesi kalemleri arasında yer alan ancak diğer kalemlerden farklı hareket eden çalışma sermayesi unsurları da bulunmaktadır. Örneğin bir yıldan fazla sürede tutulan hammadde stokları çalışma sermayesini oluşturan kalemler içinde yer alır ama likit özelliği göstermez (Erdoğan, 1978: 19). b. İşletme Sermayesi Kalemleri Birbirleriyle İlişkilidir İşletme sermayesini oluşturan kalemler birbirleriyle yakın ilişki içindedir. İşletmeler ürün üretmek için hammadde alırlar. İşletmede bu hammaddelerin alınmasıyla işletmede stoklar oluşur ve bu arada satıcılara borçlanır. Daha sonra işletme bu hammaddeleri üretim sürecine sokarak ürün elde ederler yani ellerinde ticari mal oluşur. İşletmeler bu malları diğer işletmelere peşin veya vadeli satarak alacaklı duruma geçer ve alacaklarını tahsil etme sürecine geçmiş olur. Bu çark işletmelerde var oldukları sürece böyle devam edecektir (Kaval, 2009:12). NAKİT ALACAK HAMMADDE MAMUL Şekil 1.1. İşletmelerde Nakit Döngüsü Kaynak:

25 8 c. İşletme Sermayesi Kalemleri Ani Olmayan Birlikte Meydana Gelmeyen Faaliyetlere Bağlıdır İşletmelerin yukarıda şekilde de gördüğümüz gibi nakit, hammadde, mamul ve alacaklardan meydana gelen bir döngüsü vardır. Ancak bu döngü içindeki kalemler aynı zamanda hareket etmez. Dolayısıyla İşletmelerin bu kalemleri arasındaki hareketler aynı anda meydana gelmez zaten eğer işletme tüm satışlarını peşin yapsaydı nakit yönetiminin bir anlamı da kalmazdı (www.reitix.com) İşletme Sermayesinin Unsurları İşletme sermayesinin unsurları varlık unsurları ve kaynak unsurlar olmak üzere ikiye ayrılmaktadır İşletme Sermayesinin Varlık Unsurları Bilançolarda, dönen varlık, cari aktifler vb. isimlerle altında toplanan bu unsurlar; kasa, çek, senet, stok, pazarlanabilir menkul kıymetler, alacaklardan olmakta olup işletme sermayesini meydana getirirler (Özdemir, 1997:163). Bir varlık aşağıdaki kriterlerden herhangi birine uyduğu takdirde dönen varlık olarak sınıflandırılır (UMS 1, madde 57): a) işletmenin normal faaliyet dönemi içinde paraya çevrilmesinin, satılmasının veya tüketilmesinin beklenmesi; b) özellikle ticari amaçla elde bulundurulması; c) bilanço tarihinden sonra on iki ay içinde paraya çevrilmesi veya d) (UMS 7 Nakit Akım Tablosu nida tanımlandığı gibi) bilanço tarihinden sonra en az on iki ay içinde bir borcun ödenmesi için kullanılmak üzere veya başka bir nedenle sınıflandırılmamış olmak koşuluyla, nakit veya nakit benzerleri olanlar. - Kasa: İşletmenin elinde bulunan en likit kalemdir. İşletme sermayesini oluşturan en önemli kalemlerin başında gelir. İşletmeler açısından oldukça önemli bir role sahip olan bu unsurun iyi yönetilmesi ve dikkat edilmesi gerekmektedir.

26 9 - Banka: Bankada çok likit bir kalem olup istenildiği zaman likit olarak hemen kullanılır. - Çekler: Değerli bir kağıt olan çek banklara aracılığı ile hızlı bir şekilde likit özelliğine sahip olur. - Diğer önemli bir varlık ise stoklardır: Stoklar, hammadde, yarı mamullerden ve mamullerden oluşmaktadır İşletme Sermayesinin Kaynak Unsurları İşletmelerin sahip oldukları varlıklar yabancı kaynak (Uzun vadeli borç ve kısa vadeli borç) ve özkaynaklardan olmak üzere iki kaynaktan sağlanmaktadır. Yabancı kaynaklar yani uzun vadeli ve kısa vadeli borçlar işletmede belirli bir vade sonunda anapara ve faiz ödemesi gerektirmektedir. Özkaynak yoluyla sağlanan fonların ise işletme için bir vadesi yoktur ve faiz ödemesi gerektirmez (Çam,2006:1). İşletme sermayesi kaynak unsurları, genellikle günlük işlemler için gerekli nakit, stoklar ve alacaklar gibi işletme sermayesi varlık unsurlarının finansmanında kullanılmaktadır. Finansman kaynakları kısa ve uzun vadeli kaynaklar olmak üzere ayrılır. İşletme sermayesi kaynakları cari pasifler olarak adlandırılan kısa vadeli borçlardır (Ergül, 2011:22). Bir kısa vadeli borç aşağıdaki kriterlerden birine uyduğu takdirde kısa vadeli olarak sınıflandırılır: (UMS1 :60) a) işletmenin normal faaliyet dönemi içinde ödenmesinin beklenmesi veya b) özellikle ticari amaçla elde tutulması veya c) bilanço tarihinden sonra on iki ay içinde ödenecek olması veya d) işletmenin borcunu, bilanço tarihinden sonra en az on iki ay içinde ödemesini erteleyecek koşulsuz bir hakkının olmaması UMS 1 in 60. paragrafında (yukarıya bakınız) belirtilen şartları karşılayanlar dışındaki tüm yükümlülükler uzun vadeli olarak sınıflandırılır. - İşletme sermayesinin kaynak unsurlarını şunlar oluşturmakladır; 1. Mali Borçlar (Tahvil, bono, senet vb.) 2. Ticari Borçlar (Satıcılar, Banka kredileri, vb.)

27 10 3. Diğer Borçlar (Ortaklara borçlar, Personel borçlar vb.) İşletme Sermayesini Belirleyen Etmenler İşletmelerin ihtiyaç duydukları sermaye tutarları işletmelerin kendisi ile ilgili olan işletme içi etmenler ve kendisine bağlı olmayan çevresel yani işletme dışı etmenler olmak üzere iki grupta inceleyebiliriz İşletme Sermayesinin Belirleyen İşletme İçindeki Etmenler Bir firmada işletme sermayesi ihtiyacı içinde bulunduğu duruma göre değişiklik göstermektedir. Yıldan yıla, aydan aya, hatta günden güne bile firmanın ihtiyaç duyacağı sermaye miktarı değişebilmektedir. Aşağıda firmanın kendisiyle ilgili olan etmenleri açıklayacağız (Aksoy, 1993:50,51). a. İşletmenin Faaliyet Konusu ve Büyüklüğü İşletmenin büyüklüğü ve faaliyet konusu işletme sermayesini belirler. İşletmenin büyüklüğü dediğimiz işlemelerin, küçük ölçekli, orta ölçekli yada büyük ölçekli olduğu anlamında gelir. İşletmenin büyüklüğü işletmenin finans yapısını da ekiler (Usta,2005:5). İşletme sermayesi özellikle küçük işletmeler için oldukça önemlidir. Çünkü küçük işletmeler sabit varlıkları (makine, bina vb.) kiralayarak bulabilir, ancak söz konusu likit varlıklar (kasa, alacaklar, stok) olunca sıkıntı yaşarlar. Ayrıca küçük işletmelerin büyük işletmeler kadar sermaye piyasasından faydalanmaması, işletme sermayesi yönetimini küçük işletmeler için oldukça önemlidir (Akgüç, 1998:208). Küçük işletmeler yeterli teknolojiye sahip değillerdir, üretim yapıları makinadan çok insan gücüne dayanmaktadır. Ayrıca küçük işletmeler büyük işletmelere göre kredi imkânlarından daha az faydalanırlar. Bu nedenle küçük işletmelerin çalışma sermayesi ihtiyaçları büyük işletmelere göre daha fazladır (Howorth ve Westhead, 2003:95). İşletmenin faaliyet gösterdiği sektörde işletme sermayesi ihtiyacını etkilemektedir. Örneğin bir hizmet işlemesi olan X hastanesi ile imalat sektöründe üretim yapan Y işletmesinin ihtiyaç duyacağı işletme sermaye miktarı da farklıdır. Üretim yapan Y işletmesi sürekli olarak hammadde alacak, satış yapacak, borç ödeyecek bu nedenle Y

28 11 işletmesi daha fazla işletme sermayesine ihtiyaç duyacaktır. X hastanesi ise sağlık sektöründe faaliyet gösterdiğinden kuruluş aşamasında daha çok sabit varlıklara yatırım yapmış ve faaliyete geçtikten sonra daha az işletme sermayesine ihtiyaç duyacaktır (Erdoğan, 1990:90) b. Varlık Devir Hızları ve Süreleri İşletmeler için varlıkların devir hızları oldukça önemlidir. Çalışma sermayesi yönetimin amacı; en az nakitle, faaliyetleri sürdürmek ve karı maksimum yapmaktır. Burada varlıkların devir hızları artıkça işletmenin sermaye ihtiyacı daha çabuk karşılanır ve üretimde aksamlar olmadan en verimli şekilde çalışılır. Örneğin işletmenin alacakların devir hızında artış olması işletmenin alacaklarını çok çabuk tahsil ettiğini ve buna bağlı olarak daha az fona ihtiyaç duyacağı anlamına gelir (Ceylan, 2003:53,54). c. Kar dağıtımı ve İhtiyat Politikaları Karı yüksek olan işletmenin, karı düşük olan işletmeye göre daha az işletme sermayesi ihtiyacı olacağı olağan bir durumdur. Çünkü işletmeler her zaman peşin olarak ticaret yapmaz çoğu bazen borçlanma yoluna giderler. Ancak kar düzeyi yüksek olan işletme bu karı kullanarak dış kaynak kullanmaktan kaçınabilir (Aksoy,1993:73) Kara payı dağıtım politikaları yatırımcıların beklentilerini ve buna bağlı olarak potansiyel yatırımcıların davranışlarını etkileyerek, şirketin piyasa değerine etkide bulur. Örneğin işletmenin ortakları karın büyük oranda dağıtılmasını, karın firmada bulunmasından daha emniyetli bulabilirler. Eğer işletme bu yola giderse işletmenin hisse senetleri fiyatları yükselir ancak işletmenin elinde bulunan sermaye azalacağından karlı bir işe girişemeyebilir ve buna bağlı olarak büyümesi yavaşlayabilir. Ancak tersi durumda ise karın büyük bölümü dağıtılmayıp işletmede bırakılırsa, işletmenin hisse seneleri fiyatı düşer ama elinde sermaye olduğu için bunu karlı bir işte kullanabilir ve işletmenin büyüme hızını artırabilir (Bolak, 2005:263). d. Alım se Satım Koşulları İşletmelerin mal alım ve mal satımında içinde bulunduğu koşullar işletme sermayesini tutarını etkiler. Satışlarını peşin, alımlarını ise vadeli yapan işletmeler,

29 12 satışlarını vadeli, alımlarını peşin yapan işletmelere göre daha az işletme sermayesine ihtiyaç duyarlar. e. Stok Miktarı ve Stok Devir Hızı İşletmelerin ellerinde bulunan stok miktarı da işleme sermayesini etkileyen önemli bir faktördür. Elinde gerekenden fazla stok bulunduran işletmeler, satın alma maliyeti yanında, depolama maliyetleri, bozulma maliyetleri gibi stoklama maliyetlerini de içereceğinden daha fazla çalışma sermayesi gerektirmektedir. Stok devir hızı da işletme sermayesini etkileyen bir diğer işletme içi faktördür. İşletmenin stok devir hızı yaptıkça daha fazla satış yaptığını ve eğer bu satışlar da peşin veya kısa vadeli olarak satılıyorsa işletme daha az sermayeye ihtiyaç duyar. f. Sektördeki Rekabet İşletmenin içinde bulunduğu sektörde çok sert bir rekabet ortamı var ise işletmeler bu rekabet ortamında hayata kalmak ve mücadele etmek için daha fazla işletme sermayesine ihtiyaç duyar, rekabet daha az olduğu sektörde ise işletmeler daha rahat olduğundan rekabetin yoğun olduğu durumdan daha az işletme sermayesi gerektirir. g. Üretimin Çeşitliliği İşletmenin faaliyet gösterdiği alandaki ürün çeşitliliği fazla ise işletmelerin ellerinde bulunduracağı sermaye miktarı da buna bağlı olarak fazla olmalıdır. Örneğin A işletmesi sadece çam alıp kereste yapıp satacaktır. Burada işletme sadece çam alacaktır. B işletmesi ise hem kerese yapıyor hem de bunları işleyerek mobilya haline getiriyor, o zaman B işletmesi çam, çivi, boya, vb. daha fazla hammadde alacaktır. Böyle bir durumda B işletmesinin A işletmesinden daha fazla işletme sermayesi ellinde tutması gerecektir. Sonuç olarak eğer işletmelerin ürettiği mallar çeşitlilik gösteriyorsa işletmeye daha fazla hammadde girecektedir, buda işletmelerin bu karışık süreç içinde daha fazla işletme sermayesine ihtiyaç duyacağı anlamına gelmektedir. Yine işletmenin ürettiği mallar daha homojen ise, işletmeye giren hammadde çeşitliliği daha azdır ve buna bağlı olarak daha az işletme sermayesine ihtiyaç duyacağı anlamına gelmektedir.

30 13 h. Borçların Vadesini Uzatabilme İmkânı İşletmeler bazen vadesi gelen borçlarını çeşitli nedenlerden dolayı ödeyemeyebiliyorlardır. İşte bazı işletmeler bu imkânlardan yararlanabiliyorken bazı işletmeler ise bu imkândan yararlanamamakladırlar. Eğer bir işletme ödeme zamanı gelen bir borcun vadesini uzatabilir yani konsolide edebilirse daha az işetme sermayesine ihtiyaç duyar, tersi durumda ise işletme elinde daha fazla sermaye bulundurmak zorunda kalmaktadır ( Aöf kitap,2010: 37) İşletme Sermayesini Etkileyen İşleme Dışı Faktörler a. Teknolojik Değişmeler Günümüz piyasa şartlarında rekabet edebilmenin en önemli kaynağı maliyetlerin düşürülmesidir. İşletmelerde gelişen teknolojiden yararlanarak işletmedeki gereksiz işgücünü azaltması, hammadde israfının önüne geçmesi, üretim süresini kısalması gibi faydaları vardır. Bu nedenle işletmeler teknolojinin imkânlarından faydalanarak daha az işletme sermayesi ile faaliyetlerini sürdürürler. b. Devresel Dalgalanmalar İşletmelerin içinde olduğu durum işletme sermayesini etkiler. İşletmenin satış hacminde meydana gelen artış veya azalmalar, işletmelerin daha az veya daha çok sermayeye ihtiyaç duymalarını etkiler. İşletmenin iş hacmi artıyorsa daha fazla işletme sermayesine ihtiyaç duyar, ersine satış hacmi azalırsa sermaye ihtiyacı da azalır. c. Vergi Oranları İşletmeler faaliyet gösterdikleri ülkeye, faaliyetleri sonucunda elde etikleri karın belli bir oranını vermek zorundadırlar. Bu durumda işletmelerde belli miktarda nakdin dışarı çıkmasına neden olur. Eğer işletmelerin içinde bulunduğu çevredeki vergi oranları yüksek ise işletmeler daha fazla nakde ihtiyaç duyaralar. d. Sektördeki Entegrasyon Bir işletmenin faaliyet gösterdiği sektörde, işletme diğer işletmelerle entegre hale gelmişse daha az işletme sermayesine gerek duyarlar (Güney, 2004:33,34).

31 14 İşletmeler faaliyetlerine başlamadan önce finansal hesaplamalara yaparak olası işletme sermayesini hazırlar. Ancak bu süreç içinde beklenmeyen durumlardan dolayı aksilikler meydana gelebilir. Bu durumda işletme rutin faaliyetlerini yürütemez, hammadde alımında sıkıntı yaşayabilir ve bunlara bağlı olarak faaliyetler yavaşlayabilir ya da durabilir (Özkanlı, 2011:20) İşletme Sermayesinin Yeterli veya Yetersiz Olma Durumları İşletme sermayesinin gereğinden eksik ya da gereğinden fazla olması bir takım problemler doğurmaktadır. Bu problemlerin neler olduğunu aşağıda açıklayacağız İşletme Sermayesi Yetersizliği Durumu İşletmeler için oldukça önemli bir konu olan işletme sermayesi miktarın tutarı beraberinde bir takım olumlu veya olumsuz durumlar doğurabilmektedir. Aslında önemli olan optimum noktayı yakalamaktır. Ama işletmeler bazen kendi bilgisizliklerinden, bazen tecrübesizliklerinden ya da bazen de konjoktürel dalgalanmalar nedeniyle bu tutarı olması gerekenden az hesaplayabilmektedirler. İşletme sermayesinin gereğinden az olması şu olumsuzluklara yol açmaktadır. (Akbulut, 20011:197). Kapasitenin tam olarak kullanılamamışı ve buna bağlı olarak atıl kapasitenin ortaya çıkmasına, İşletmede ortaya çıkan sabit maliyeteler kapasite tam kullanılmazsa bile ortaya çıkar, buda mamul başına birim maliyeti artırarak karı azaltıcı etki yapar. İskontolardan yararlanmama, Borçların zamanında ödenememiş olması ve buna bağlı olarak kredibilitenin azalması, Satışlarda esnekliği azaltması durumlarına yol açar İşletme Sermayesinin Fazla olması İşletme sermayesinin fazla olması her ne kadar işletmelerin rahat hareket edebilmesini sağlasa da, bu tutarının gereğinden büyük olması işletmelerde atıl fonların

32 15 ortaya çıkmasını ve karlılığın azalmasına neden olur. İşletme sermayesinin gereğinden fazla olması: (Bayrakdaroğlu,2013:50) ; İşletmenin gereksiz harcamalar yapmasına, Ana faaliyetleri dışına çıkmalarına, Sermayenin fazla olmasına güvenilerek gereksiz harcalar yapılması nakit dengesinin bozulmasına, Bu fazlalık borçlanmadan kaynaklanıyorsa ileride faiz ödemesi gerektireceğinden karlılığın düşmesine neden olur İşletme Sermayesinin Tam olma Durumu Yukarıda gördüğümüz gibi işletme sermayesinin hem gereğinden az olması hem de gereğinden fazla olması durumları kendileriyle birlikte bir takım olumsuzluklar getirmektedir. Bundan dolayı işleme sermayesinin optimum olduğu durum göz önüne alınarak planlamalar bu çerçevede yapılmalıdır. İşletme Sermayesinin tam olması (Turaboğlu,2008:22,24 ); Faaliyetlerin aksamadan devam etmesine, İskontolardan yararlanma, Borçların zamanında ödenmesine Kredibilitenin yükselmesine Gereksiz harcamaların önüne geçilmesine, Karlılığın artmasına Atıl fonların ve atıl kapasitenin azaltılması gibi olumlu katkılar sunar İşletme Sermayesi Finansman Yöntemleri Finansmanın temel kuralı dönen varlıkları kısa vadeli yabancı kaynaklarla, duran varlıkları ise uzun vadeli kaynaklar ve özkaynaklarla finanse etmektedir. İşte işletmeler bazen finansın bu temel kuralının dışına çıkarak daha fazla risk ve daha faza kazanç veya daha az risk ve daha az kazanç hedefi koyarak çalışma sermayesi finansmanında birbirinden farklı olumlu ve olumsuz yönleri olan yöntemler kullanmaktadırlar.

33 16 a. Atılgan Finanslama Yöntemi Bu yöntemde firmalar işletme sermayelerini optimal seviyede tutarak karı maksimize etmek isterler. Atılgan finanslama yönteminde işletme duran varlıklarını uzun vadeli kaynaklarla, işletme sermayesinin süreklilik gösteren kısmı ile dalgalanma gösteren kısmı kısa vadeli yabancı kaynaklar ile finanse edilmekledir. Bu yöntemde maliyeteler az olduğundan karlılık yüksek ama riski yüksektir (Nazir and Afza,2009:19,20). Çalışma Sermayesinin Dalgalan Kısa Vad. Yab. sürekli işletme sermayesi Dalganan kısım Uzun Vad. Yab. Sabit Varlıklar Kaynak: (Poyraz, 2012:50) Şekil 1.2. Atılgan Finanslama Yöntemi b. Dengeli Finanslama Yöntemi Bu yönteme göre işletme sermayesinin süreklilik gösteren kısmı ile sabit varlıklar uzun vadeli yabancı kaynaklarla finanse edilirken, işletme sermayesinin dalgalanma gösteren kısmı kısa vadeli yabancı kaynaklarla finanse edilecektir. Dengeli finans yönteminde atılgan finanslama yöntemine göre risk daha azdır ve buna bağlı olarak ta karda atılgan yönteme göre azdır.

34 17 Kısa vad. Yab. Dalgalanan işlt ser. Sürekli işletme ser. Uzun vad.yab. Sabit varlıklar Kaynak: (Poyraz, 2012:50) Şekil 1.3. Dengeli Finanslama Sretejisi c. İhtiyatlı Finanslama Yöntemi Bu yönteme göre sabit varlıklar ve işletme sermayesinin devamlı ve sürekli kısmı uzun vadeli kaynaklarla finanse edilecektir. Diğer iki yönteme göre maliyet daha fazla, karlılık düşük ama risk azdır (Poyraz, 2012:49, 51). İşletme ser.dalgalanan kısım Uzun vad.yab. Sürekli işlt. Ser. Sabit varlıklar Kaynak: (Poyraz, 2012:50) Şekil 1.4. İhtiyatlı Finanslama Yöntemi

35 Finanslama Yöntemlerin Karşılaştırılması Atılgan finanslama yöntemi Risk Maliyet Getiri Dengeli,,,, İhtiyatlı,,,, Atılgan finanslama yöntemi en riski olup maliyeti az ama en kazançlı yöntem olup, ihtiyatlı finanslama yöntemi riski az maliyeti yüksek ve kazancı azdır. Dengeli finanslama yöntemi ise atılgan yönteme göre daha az riski daha maliyetli ve daha az karlıdır, ihtiyatlı yönteme göre ise daha riskli, daha az maliyetli ve daha kazançlıdır. Örnek: Bunu bir örnek yardımıyla daha somutlaştıralım: X Y Z Atılgan Dengeli İhtiyatlı Dönen Varlıklar Duran Varlıklar TOPLAM Kısa Vad. Borç Uzun Vad. Borç Toplam Borç Özsermaye TOPLAM Tahini Satışlar Beklenen FVÖK Faiz (-) Kısa Vad.(%10) (6000) (5000) (3000) Uzun Vad. (%12) (3600) (4800) (7200 ) Vergi Öncesi Kar Vergi (-) %40 (12160 ) (12360) (12200) Net Kar Öz Sermaye Karlılığı (%) ,20 Net İşletme Ser Cari Oran 1,91 2,30 3,83

36 19 Yukarıdaki bu işlemler ışığında ortaya çıkan durumu yorumlayacak olursak atılgan işletme sermayesi finanslama yöntemini kullanan (X) işletmesi, mevcut sermayesini %37 artırarak varlıklarını en iyi kullanan işletme olmuştur, Uzun vadeli borç faiz oranın kısa vadeli borç faiz oranından 2 puan yüksek olması atılgan finanslama yöntemini kullanan işletmeyi gereksiz faiz ödemelerinden kurtarmış ve karlı hale getirmiştir. Yine cari rasyonun yaklaşık 2 olması işletmenin kısa vadeli borç ödemede sıkıntı yaşamayacağını göstermektedir. İhtiyatlı finanslama yöntemini kullanan Z işletmesi ise uzun vadeli borç almış ve bu borç atıl olarak kenarda durmaktadır. Buda işletemeye fazladan faiz yükü bindirmektedir. Ayrıca cari rasyonun 3 ün üzerinde olması da atıl fonların varlığını kanıtlar niteliktedir. Dengeli finanslama yöntemini seçen Y işletmesi ise uzun vadeli borçlarını biraz daha kısarak varlık kullanımını daha da etkinleştirebilir.

37 20 İKİNCİ BÖLÜM NAKİT YÖNETİMİ 2.1. NAKİT KAVRAMI Nakit Kavramının Tanımı İşletmeye alınacak hammadde, ödenecek işçilik giderleri, ve buna benzer tüm giderler kasadan veya bankadan çeklerle ödeniyorsa nakit kavramından söz edilebilir. Günümüzde işletmeler senet, bono, poliçe gibi varlıklarda kullanmaktadır ama alıcı bunları kabul etmeyebilir de, eğer alıcı bunları kabul eder bunlar belirli bir Vade içerinsin de geçerli olacaklardır. Bu bakımdan nakit ile aynı işlevi yürütemeyeceklerdir Bu bağlamda nakit kavramını tanımlayacak olursak; Kasadaki banknot ve bozuk paralar, henüz tahsil edilmemiş çekler, dövizler, banka ve posta havaleleri toplamına nakit adı verilmektedir (Erdoğan, 1989:5) Dar anlamda ise nakit kasadaki para ne bankalar şeklinde ifade edilebilir (Tüccarın El Kitabı,2007:5) Nakit Bulundurma Nedenleri İşletmeler 4 temel neden ile ellerinde nakit bulundurlar, bunlardan birincisi işletmenin günlük faaliyetlerini yerine getirmesi için gerekli olan işlem amacı, ikincisi piyasada meydana gelebilecek fırsatlardan faydalanmak için spekülasyon, üçüncü neden ise grev, sel gibi beklenmeyen olaylar karşısında hazırlıklı olmak için elde tutulan ihtiyaç amaçlıdır (Türko,1999:249). Şimdi yukarıda saydığımız nedenleri daha ayrıntılı olarak anlatacağız İşlem Güdüsü İşlemeler günlük rutin faaliyetlerini sürdürmek, işçi maaşlarını ödemek, vergi borçlarını ödemek gibi işlemler için işletmelerin kullandığı nakittir. İşletmeler günlük işlerinde sıkıntıya düşmemek için, faaliyetlerinin durmaması için ve verimliliğin düşmemesi için işletmeler işlem amaçlı nakit bulundur.

3. HAFTA MÜHENDİSLİK EKONOMİSİ. Nakit Yönetimi Para-Zaman İlişkisi Basit-Bileşik Faiz Ekonomik Eşdeğerlilik. Yrd. Doç. Dr.

3. HAFTA MÜHENDİSLİK EKONOMİSİ. Nakit Yönetimi Para-Zaman İlişkisi Basit-Bileşik Faiz Ekonomik Eşdeğerlilik. Yrd. Doç. Dr. 3. HAFTA MÜHENDİSLİK EKONOMİSİ Yrd. Doç. Dr. Tahir AKGÜL Nakit Yönetimi Para-Zaman İlişkisi Basit-Bileşik Faiz Ekonomik Eşdeğerlilik NAKİT YÖNETİMİ Nakit Yönetimi ile işletmeler; bir yandan işletmenin

Detaylı

GİRİŞİMCİLİKTE FİNANSMAN (Bütçe - Anapara - Kredi) FINANCING IN ENTREPRENEURSHIP (Budget - Capital - Credit)

GİRİŞİMCİLİKTE FİNANSMAN (Bütçe - Anapara - Kredi) FINANCING IN ENTREPRENEURSHIP (Budget - Capital - Credit) GİRİŞİMCİLİKTE FİNANSMAN (Bütçe - Anapara - Kredi) FINANCING IN ENTREPRENEURSHIP (Budget - Capital - Credit) GİRİŞİMCİLİKTE FİNANSMAN Girişimcinin finansman ihtiyacı: Finansman ihtiyacının karşılanmasında

Detaylı

FİNANSAL YÖNETİM ÇALIŞMA SERMAYESİ

FİNANSAL YÖNETİM ÇALIŞMA SERMAYESİ FİNANSAL YÖNETİM İŞLETME (ÇALIŞMA) SERMAYESİ YÖNETİMİ VE Yrd.Doç.Dr. Serkan ÇANKAYA ÇALIŞMA SERMAYESİ Kısa vadeli veya cari varlıklar ve borçlar topluca çalışma sermayesi olarak bilinir. Dönen Varlıklar:

Detaylı

Finansal Amaç, Finans Fonksiyonu, Finansal Çevre 3 38

Finansal Amaç, Finans Fonksiyonu, Finansal Çevre 3 38 İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM Finansal Amaç, Finans Fonksiyonu, Finansal Çevre 3 38 I. Finansman Nedir?, 6 Finansal Yönetim, 7; Yatırımlar, 9; Finansal Pazarlar, 10; Finansal Kurumlar, 13; Finansal Araçlar

Detaylı

Mali Analiz Teknikleri

Mali Analiz Teknikleri Mali Analiz Teknikleri Karşılaştırmalı Tablo analizi (Yatay Analiz) Yüzde Analizi (Dikey Analiz) Eğilim Yüzdeleri Analizi (Trend Analizi) Oran Analizi ORAN ANALİZİ Bir işletmenin mali tablolarında yer

Detaylı

ORAN ANALİZİ 8. VE 9. HAFTA

ORAN ANALİZİ 8. VE 9. HAFTA ORAN ANALİZİ 8. VE 9. HAFTA Genel Olarak Oran Analizi p Oran analizi tekniğinin amacı, finansal tablo kalemlerinin aralarındaki anlamlı ve yararlı ilişkilerden yola çıkarak bir işletmenin cari finansal

Detaylı

Çalışma Sermayesi. Yönetimi. Çalışma Sermayesi. Ocak, 2013. Satış. Ham Madde- Mal. Üretim. Tahsilat. Ödemeler

Çalışma Sermayesi. Yönetimi. Çalışma Sermayesi. Ocak, 2013. Satış. Ham Madde- Mal. Üretim. Tahsilat. Ödemeler Çalışma Sermayesi Yönetimi Satış Tahsilat Üretim Çalışma Sermayesi Ham Madde- Mal Ödemeler Ocak, 2013 Çalışma Sermayesi Yönetimi Bir işletmenin hazır değerler, ticari alacaklar ve stoklar gibi dönen varlık

Detaylı

2012/3.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL TABLOLAR VE ANALİZİ 2 Aralık 2012-Pazar 13:30-15:00 SORULAR

2012/3.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL TABLOLAR VE ANALİZİ 2 Aralık 2012-Pazar 13:30-15:00 SORULAR 2012/3.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL TABLOLAR VE ANALİZİ 2 Aralık 2012-Pazar 13:30-15:00 SORULAR SORU 1: ABC Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 2007-2008-2009-2010 ve 2011 hesap dönemlerine

Detaylı

20 TEMMUZ 2008-2008/2. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK FİNANSAL TABLOLAR ANALİZİ SINAVI SORU VE CEVAPLARI

20 TEMMUZ 2008-2008/2. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK FİNANSAL TABLOLAR ANALİZİ SINAVI SORU VE CEVAPLARI 20 TEMMUZ 2008-2008/2. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK FİNANSAL TABLOLAR ANALİZİ SINAVI SORU VE CEVAPLARI SORU 1: Ekte finansal tabloları verilmiş ABC Firması bir ticaret işletmesidir. Bu tabloları

Detaylı

İÇİNDEKİLER I. KISIM 1. İŞLETME SERMAYESİNİN TANIMI... 5 2. İŞLETME SERMAYESİNİN FİNANSAL YÖNETİMDEKİ YERİ... 6

İÇİNDEKİLER I. KISIM 1. İŞLETME SERMAYESİNİN TANIMI... 5 2. İŞLETME SERMAYESİNİN FİNANSAL YÖNETİMDEKİ YERİ... 6 İşletme Sermayesi Yönetimi v İÇİNDEKİLER I. KISIM I. İŞLETME SERMAYESİNİN TANITIMI... 3 1. İŞLETME SERMAYESİNİN TANIMI... 5 2. İŞLETME SERMAYESİNİN FİNANSAL YÖNETİMDEKİ YERİ... 6 3. İŞLETME SERMAYESİ YÖNETİMİNİN

Detaylı

FİNANSAL YÖNETİM. Nakit Yönetimi

FİNANSAL YÖNETİM. Nakit Yönetimi FİNANSAL YÖNETİM NAKİT YÖNETİMİ Yrd.Doç.Dr. Serkan ÇANKAYA Nakit Yönetimi Nakit kavramı, para ve vadesiz mevduat anlamında kullanılmaktadır. Nakit yönetimi, nakit fazlası ve açıklarına meydan vermeden,

Detaylı

Banka Bilançosunun Özellikleri Pazar, 26 Aralık 2010 18:24

Banka Bilançosunun Özellikleri Pazar, 26 Aralık 2010 18:24 Ticari bir işletme olarak bankaların belirli bir dönem içerisinde nasıl çalıştıklarını ve amaçlarına dönük olarak nasıl bir performans sergilediklerini değerlendirebilmenin yolu bankalara ait finansal

Detaylı

NDEK LER I. Finansal stikrarın Makroekonomik Unsurları II. Bankacılık Sektörü ve Di er Finansal Kurulu lar

NDEK LER I. Finansal stikrarın Makroekonomik Unsurları II. Bankacılık Sektörü ve Di er Finansal Kurulu lar İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... i İÇİNDEKİLER... iii TABLO LİSTESİ... v GRAFİK LİSTESİ... vii KUTU LİSTESİ... xiv KISALTMA LİSTESİ.... xvi GENEL DEĞERLENDİRME... xvii I. Finansal İstikrarın Makroekonomik Unsurları...

Detaylı

FİNANSAL YÖNETİME İLİŞKİN GENEL İLKELER. Prof. Dr. Ramazan AKTAŞ

FİNANSAL YÖNETİME İLİŞKİN GENEL İLKELER. Prof. Dr. Ramazan AKTAŞ FİNANSAL YÖNETİME İLİŞKİN GENEL İLKELER Prof. Dr. Ramazan AKTAŞ 1 İçerik Finansal Yönetim, Amaç ve İşlevleri Piyasalar, Yatırımlar ve Finansal Yönetim Arasındaki İlişkiler İşletmelerde Vekalet Sorunu (Asil

Detaylı

ÖZKAYNAKLAR DEĞİŞİM TABLOSU

ÖZKAYNAKLAR DEĞİŞİM TABLOSU ÖZKAYNAKLAR DEĞİŞİM TABLOSU Özkaynak nedir? Vergi Usul Kanunu na göre, özkaynak bilançonun aktif toplamı ile borçlar arasındaki fark olup; işletme sahibinin ya da ortakların işletmeye koymuş olduğu varlığı

Detaylı

SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ MART 2010 İTİBARI İLE YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ MART 2010 İTİBARI İLE YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ MART 2010 İTİBARI İLE YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU Değerli Ortaklarımız, Şirketimizin Mart 2010 dönemine ilişkin faaliyetleri aşağıda özetlenmiştir.

Detaylı

BÖLÜM 1 TEMEL KAVRAMLAR...III

BÖLÜM 1 TEMEL KAVRAMLAR...III İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 TEMEL KAVRAMLAR...III 1.1. MUHASEBENİN TANIMI... 1 1.2. MUHASEBENİN KURAMSAL YAPISI... 4 1.3. MUHASEBE UYGULAMASINI ZORUNLU KILAN NEDENLER... 5 1.3.1. Yasal Nedenler... 5 1.3.2. İlgili

Detaylı

GENEL MUHASEBE. KVYK-Mali Borçlar. Yrd. Doç. Dr. Serap DURUKAN KÖSE Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi

GENEL MUHASEBE. KVYK-Mali Borçlar. Yrd. Doç. Dr. Serap DURUKAN KÖSE Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi GENEL MUHASEBE KVYK-Mali Borçlar Yrd. Doç. Dr. Serap DURUKAN KÖSE Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi KAYNAK KAVRAMI Kaynaklar, işletme varlıklarının hangi yollarla sağlandığını göstermektedir. Varlıklar,

Detaylı

Finansal Yönetim Giriş

Finansal Yönetim Giriş Finansal Yönetim Giriş İKTİSAT İKTİSAT 1900 LÜ YILLARIN BAŞI FİNANSMAN 1900 LERİN BAŞI İYİ BİR FİNANSMANCI 1930 LARA KADAR Firmayı kredi kuruluşlarına karşı en iyi biçimde takdim eden Firmaya en fazla

Detaylı

AYRINTILI ORAN ANALİZİ RAPORU

AYRINTILI ORAN ANALİZİ RAPORU AYRINTILI ORAN ANALİZİ RAPORU Analiz Adı: Oran analizi Analiz Dönemi: 2012 Tüm Yıl Likidite Oranları Oluşturulma Tarihi: 25.03.2013 11:00:24 Oran Adi 2011 Tüm Yıl Sonuç 2012 Tüm Yıl Sonuç 2012 Sektör Yorum

Detaylı

HAZIRLAYAN. Nihat ULAŞ

HAZIRLAYAN. Nihat ULAŞ HAZIRLAYAN Nihat ULAŞ İZMİR, 27.11.2014 0 İÇİNDEKİLER Sayfa Firma Tanıtıcı Bilgiler. 1 Genel Ekonomik ve Sektörel Durum...2 Bilanço Analiz Formları.. 3-4 Gelir Tablosu Analiz Formları.5-6 Fon Akım Tablosu..7

Detaylı

10.1.Kar Zarar Tabloları

10.1.Kar Zarar Tabloları 10.1.Kar Zarar Tabloları Gelir ve giderler 2008 A- Brüt satışlar 563.752.599,33 573.579.296,04 654.817.545,31 1- Yurtiçi satışlar 522.960.763,29 533.708.451,93 604.193.703,98 2- Yurtdışı satışlar 40.791.836,04

Detaylı

SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ EYLUL 2009 İTİBARI İLE YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ EYLUL 2009 İTİBARI İLE YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU UBS MENKUL DEĞERLER A.Ş. SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ EYLUL 2009 İTİBARI İLE YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU Sayın Ortaklarımız, Şirketimizin Eylul 2009 dönemine ilişkin faaliyetleri

Detaylı

10.1.Kar Zarar Tabloları

10.1.Kar Zarar Tabloları 10.1.Kar Zarar Tabloları Gelir ve giderler 2011 A- Brüt satışlar 854.455.559,29 823.017.968,57 875.905.247,46 1- Yurtiçi satışlar 756.018.408,89 718.585.063,60 805.602.932,74 2- Yurtdışı satışlar 98.437.150,40

Detaylı

PROJENİN TAHMİNİ FİNANSAL TABLOLARININ HAZIRLANMASI Kubilay Kavak Mart-2012 A) BAŞLANGIÇ YATIRIM HARCAMALARI Proje fikrinin geliştirilebilmesi için gerekli tüm yatırım özellikleri belirlenir. Tüm yatırım

Detaylı

KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİC. A. Ş. 31 ARALIK 2014 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR

KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİC. A. Ş. 31 ARALIK 2014 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİC. A. Ş. 31 ARALIK 2014 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA BİLANÇO... 1-2 KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU... 3 ÖZKAYNAKLAR DEĞİŞİM

Detaylı

- MALİ ANALİZ - 1.Dönen varlıkların toplam tutarı ile kısa vadeli yabancı kaynakların toplam tutarı arasındaki farka ne ad verilir?

- MALİ ANALİZ - 1.Dönen varlıkların toplam tutarı ile kısa vadeli yabancı kaynakların toplam tutarı arasındaki farka ne ad verilir? - MALİ ANALİZ - 1.Dönen varlıkların toplam tutarı ile kısa vadeli yabancı kaynakların toplam tutarı arasındaki farka ne ad verilir? (2004/3) A) Fon B) Özkaynak C) Nakit D) Kâr E) Net işletme sermayesi

Detaylı

ISL303 FİNANSAL YÖNETİM I

ISL303 FİNANSAL YÖNETİM I 3. HAFTA ISL303 FİNANSAL YÖNETİM I Yrd. Doç. Dr. Muhammet Belen mbelen@karabuk.edu.tr BÖLÜM 3 Finansal Tabloların Analizi FİNANSAL TABLOLARIN ANALİZİ ORAN ANALİZİ KARŞILAŞTIRMALI TABLOLAR ANALİZİ DİKEY

Detaylı

FİNANSAL YÖNETİM. Finansal Planlama Nedir?

FİNANSAL YÖNETİM. Finansal Planlama Nedir? FİNANSAL YÖNETİM FİNANSAL PLANLAMA Yrd.Doç.Dr. Serkan ÇANKAYA Finansal analiz işletmenin geçmişe dönük verilerine dayanmaktaydı ancak finansal planlama ise geleceğe yönelik hareket biçimini belirlemeyi

Detaylı

Bankacılık sektörü. 2011 değerlendirmesi ve 2012 yılı beklentileri

Bankacılık sektörü. 2011 değerlendirmesi ve 2012 yılı beklentileri Bankacılık sektörü 2011 değerlendirmesi ve 2012 yılı beklentileri Şubat 2012 İçerik Bankacılık sektörünü etkileyen gelişmeler ve yansımalar 2012 yılına ilişkin beklentiler Gündemdeki başlıca konular 2

Detaylı

GENEL MUHASEBE. Editörler Doç.Dr.Doğan Kutukız & Yrd.Doç.Dr.Şefika Demirkan

GENEL MUHASEBE. Editörler Doç.Dr.Doğan Kutukız & Yrd.Doç.Dr.Şefika Demirkan Editörler Doç.Dr.Doğan Kutukız & Yrd.Doç.Dr.Şefika Demirkan GENEL MUHASEBE Yazarlar Doç.Dr. Cantürk Kayahan Yrd.Doç.Dr. Ali Gürel Yrd.Doç.Dr. Ayşegül Güngör Yrd.Doç.Dr. Serdar Kuzu Dr. Tuğçe Uzun Adem

Detaylı

ÜÇÜNCÜ KISIM 31 ARALIK 2010 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLAR

ÜÇÜNCÜ KISIM 31 ARALIK 2010 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLAR 31 Aralık 2010 Tarihinde Sona Eren Döneme Ait Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu İçin Hazırlanan Bağımsız Denetim Raporu ÜÇÜNCÜ KISIM 31 ARALIK 2010 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL

Detaylı

Tek Düzen Hesap Planı, Muhasebe Hesap Kodları 1. DÖNEN VARLIKLAR 10. Hazır Değerler 100. Kasa 101. Alınan Çekler 102. Bankalar 103.

Tek Düzen Hesap Planı, Muhasebe Hesap Kodları 1. DÖNEN VARLIKLAR 10. Hazır Değerler 100. Kasa 101. Alınan Çekler 102. Bankalar 103. Tek Düzen Hesap Planı, Muhasebe Hesap Kodları 1. DÖNEN VARLIKLAR 10. Hazır Değerler 100. Kasa 101. Alınan Çekler 102. Bankalar 103. Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri(-) 108. Diğer Hazır Değerler 11. Menkul

Detaylı

KÜÇÜK İŞLETMELERDE FİNANSMAN İŞLEVİ VE YENİ FİNANSAMAN YÖNTEMLERİ. Öğr. Gör. Aynur Arslan BURŞUK

KÜÇÜK İŞLETMELERDE FİNANSMAN İŞLEVİ VE YENİ FİNANSAMAN YÖNTEMLERİ. Öğr. Gör. Aynur Arslan BURŞUK KÜÇÜK İŞLETMELERDE FİNANSMAN İŞLEVİ VE YENİ FİNANSAMAN YÖNTEMLERİ Öğr. Gör. Aynur Arslan BURŞUK KÜÇÜK İŞLETMELERDE FİNANSMAN İŞLEVİ Finansman, işletmelerin temel işlevlerini yerine getirirken yararlanacakları

Detaylı

KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİC. A. Ş. 31 ARALIK 2013 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR

KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİC. A. Ş. 31 ARALIK 2013 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİC. A. Ş. 31 ARALIK 2013 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA BİLANÇO... 1-2 KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU... 3 ÖZKAYNAKLAR DEĞİŞİM

Detaylı

TEB TÜKETİCİ FİNANSMAN A.Ş. 31 ARALIK 2009 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO. (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası ("TL") olarak ifade edilmiştir.

TEB TÜKETİCİ FİNANSMAN A.Ş. 31 ARALIK 2009 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO. (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir. 31 ARALIK 2009 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO AKTİF KALEMLER (31/12/2009) (31/12/2008) Not TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER 4-6 - 6 II. GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI K/Z'A YANSITILAN FV (Net) 5 2.1 Alım

Detaylı

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 31 Mart 2014 tarihi itibariyle konsolide olmayan finansal tablolar

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 31 Mart 2014 tarihi itibariyle konsolide olmayan finansal tablolar 31 Mart 2014 tarihi itibariyle konsolide olmayan finansal tablolar 31 Mart 2014 Tarihi İtibariyle Ayrıntılı Konsolide Olmayan Bilanço (Para Birimi Aksi Belirtilmedikçe Türk Lirası ( TL ) Olarak Gösterilmiştir)

Detaylı

Tüm işletmeler UMS 7 kapsamında, UFRS lere göre hazırlanan mali tablolarının bir parçası olarak nakit akım tablosu hazırlamak zorundadırlar.

Tüm işletmeler UMS 7 kapsamında, UFRS lere göre hazırlanan mali tablolarının bir parçası olarak nakit akım tablosu hazırlamak zorundadırlar. UMS 7 Standarda (standardın ilgili paragraflarına referans verilmiştir) Nakit Akım Tablosu Kontrol listesinin bu kısmı nakit akım tablosunun nasıl hazırlaması gerektiğini açıklayan UMS 7 ye yöneliktir.

Detaylı

Prof. Dr. T. Uğur DAİ BASIN İŞLETMELERİNİN FİNANSAL YAPISI

Prof. Dr. T. Uğur DAİ BASIN İŞLETMELERİNİN FİNANSAL YAPISI Prof. Dr. T. Uğur DAİ BASIN İŞLETMELERİNİN FİNANSAL YAPISI I Yargıtay 4. Ceza Dairesi Onursal Başkanı, Sevgili babam Demir DAİ nin aziz hatırasına... II ÖNSÖZ Basın İşletmelerinin Finansal Yapısı konulu

Detaylı

A MUHASEBE KPSS-AB-PS / 2008

A MUHASEBE KPSS-AB-PS / 2008 1. İşletmede kasa hesabının kalanı 79.600 YTL, kasa sayımında belirlenen tutar ise 76.900 YTL dir. Farkın nedeni belirlenememiştir. A MUHASEBE KPSS-AB-PS 2008 3. VE 4. SORULARI AŞAĞIDAKİ BİLGİLERE Buna

Detaylı

EK-1 YABANCI PARA NET GENEL POZİSYON / ÖZKAYNAK STANDART ORANI BİLDİRİM CETVELİ

EK-1 YABANCI PARA NET GENEL POZİSYON / ÖZKAYNAK STANDART ORANI BİLDİRİM CETVELİ EK-1 YABANCI PARA NET GENEL POZİSYON / ÖZKAYNAK STANDART ORANI MEVDUAT BANKASI A.Ş./KALKINMA VE YATIRIM BANKASI Kapanış Kuru: Hesaplama Tarihi: Sıra No Hesap Kodu Hesap Adı DÖVİZ VARLIKLARI Bin YTL I -

Detaylı

İNŞAAT MALİYETLERİNİN HESAPLANMASINA YÖNELİK BİR ÖRNEK

İNŞAAT MALİYETLERİNİN HESAPLANMASINA YÖNELİK BİR ÖRNEK İNŞAAT İŞLERİ HARCAMA TUTARININ BELİRLENMESİ Yapı birim metrekare maliyetleri Maliye ve Gümrük Bakanlığı ile Bayındırlık ve İskan Bakanlığı tarafından hesaplanarak yayınlanır. Bununla birlikte, özel kişilerin

Detaylı

VARLIK KULLANIM ORANLARI

VARLIK KULLANIM ORANLARI 1 VARLIK KULLANIM ORANLARI ALACAK DEVİR HIZI İşletmenin alacaklarını ne kadar süre içinde tahsil ettiğini gösterir. Alacak devir hızının yüksekliği olumlu bir durumu yansıtır. Yüksek devir hızı çalışma

Detaylı

Alkhair Portföy Yönetimi Anonim Şirketi (Eski Adıyla Unicorn Portföy Yönetimi Anonim Şirketi)

Alkhair Portföy Yönetimi Anonim Şirketi (Eski Adıyla Unicorn Portföy Yönetimi Anonim Şirketi) Alkhair Portföy Yönetimi Anonim Şirketi 1 Ocak - 31 Mart 2012 ara dönem özet finansal tablolar ve dipnotları Özet bilanço Alkhair Portföy Yönetimi Anonim Şirketi İçindekiler Sayfa Özet bilanço 3 Özet gelir

Detaylı

Dünya ve Türkiye Ekonomisindeki Gelişmeler ve Orta Vadeli Program. 22 Kasım 2013

Dünya ve Türkiye Ekonomisindeki Gelişmeler ve Orta Vadeli Program. 22 Kasım 2013 Dünya ve Türkiye Ekonomisindeki Gelişmeler ve Orta Vadeli Program 22 Kasım 201 Büyüme Tahminleri (%) 4, 4,1 Küresel Büyüme Tahminleri (%) 4,1,2,0 ABD Büyüme Tahminleri (%) 2,,,,,,1,6,6 2,8 2,6 2,4 2,2

Detaylı

Bölüm 1 Firma, Finans Yöneticisi, Finansal Piyasalar ve Kurumlar

Bölüm 1 Firma, Finans Yöneticisi, Finansal Piyasalar ve Kurumlar Bölüm 1 Firma, Finans Yöneticisi, Finansal Piyasalar ve Kurumlar Yatırım (Sermaye Bütçelemesi) ve Finanslama Kararları Şirket Nedir? Finansal Yönetici Kimdir? Şirketin Amaçları Finansal piyasalar ve kurumların

Detaylı

2014/2.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL TABLOLAR VE ANALİZİ 29 Haziran 2014-Pazar 13:30-15:00

2014/2.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL TABLOLAR VE ANALİZİ 29 Haziran 2014-Pazar 13:30-15:00 2014/2.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL TABLOLAR VE ANALİZİ 29 Haziran 2014-Pazar 13:30-15:00 SORULAR SORU 1: ABC Sanayi ve Ticaret A.Ş. nin 31.12.2011 ve 31.12.2012 tarihli

Detaylı

ZİRAAT HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 01.01. 30.06.2012 HESAP DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU VE

ZİRAAT HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 01.01. 30.06.2012 HESAP DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU VE BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 01.01. 30.06.2012 HESAP DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU VE YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR NUN YATIRIM PERFORMANSI

Detaylı

Finansal Tablolar Analizi

Finansal Tablolar Analizi Finansal Tablolar Analizi ESKİŞEHİR SMMM ODASI Yrd. Doç. Dr. Arman A. KARAGÜL Anadolu Üniversitesi İ.İ.B.F. Öğretim Üyesi Bu eğitim dokümanı Mustafa UÇKAÇ Serbest Muhasebeci Mali Müşavir tarafından hazırlanmıştır.

Detaylı

FİNANSAL SERBESTLEŞME VE FİNANSAL KRİZLER 4

FİNANSAL SERBESTLEŞME VE FİNANSAL KRİZLER 4 FİNANSAL SERBESTLEŞME VE FİNANSAL KRİZLER 4 Prof. Dr. Yıldırım Beyazıt ÖNAL 6. HAFTA 4. GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELERE ULUSLAR ARASI FON HAREKETLERİ Gelişmekte olan ülkeler, son 25 yılda ekonomik olarak oldukça

Detaylı

MNG BANK A.Ş. BİLANÇOSU

MNG BANK A.Ş. BİLANÇOSU BİLANÇOSU Bağımsız Sınırlı Denetimden Geçmiş Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot (30/09/2006) (31/12/2005) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 10.069 2.643 12.712

Detaylı

30 Haziran 2013 SMMM Yeterlilik Sınavı Finansal Tablolar Analizi Sınavı

30 Haziran 2013 SMMM Yeterlilik Sınavı Finansal Tablolar Analizi Sınavı 30 Haziran 2013 SMMM Yeterlilik Sınavı Finansal Tablolar Analizi Sınavı Soru 1) ABC Sanayi ve Ticaret A.Ş. nin 2011 ve 2012 dönemine ait gelir tablosu aşağıdaki gibidir. ABC Sanayi ve Ticaret A.Ş. Gelir

Detaylı

ZİRAAT HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. LİKİT KAMU EMEKLİLİK YATIRIM FONU 01.01. 31.03.2012 HESAP DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU VE YATIRIM PERFORMANSI

ZİRAAT HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. LİKİT KAMU EMEKLİLİK YATIRIM FONU 01.01. 31.03.2012 HESAP DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU VE YATIRIM PERFORMANSI 01.01. 31.03.2012 HESAP DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU VE YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR NUN YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN

Detaylı

HÜRGÜÇ GAZ. TİC. TURİZM VE ORG. A.Ş. 31 ARALIK 1998 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (MİLYON TL)

HÜRGÜÇ GAZ. TİC. TURİZM VE ORG. A.Ş. 31 ARALIK 1998 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (MİLYON TL) AKTİF (VARLIKLAR) HÜRGÜÇ GAZ. TİC. TURİZM VE ORG. A.Ş. 31 ARALIK 1998 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO I.DÖNEN VARLIKLAR 2,433,801 2,919,245 A- HAZIR DEĞERLER 57,865 424,947 1- Kasa 3,507 614 2- Bankalar

Detaylı

MUHASEBE, DENETİM VE ETİK KURALLAR

MUHASEBE, DENETİM VE ETİK KURALLAR Aysel Gündoğdu, PhD C. Turgay Münyas, PhD C. asset MUHASEBE, DENETİM VE ETİK KURALLAR Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı Eğitimi İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... V MUHASEBE, DENETİM VE ETİK KURALLAR...1

Detaylı

FİNANSAL SİSTEM VE FİNANSAL PİYASALAR

FİNANSAL SİSTEM VE FİNANSAL PİYASALAR FİNANSAL SİSTEM VE FİNANSAL PİYASALAR FİNANSAL SİSTEM Fon talep edenler, fon arz edenler, fon akımını sağlayan araçlar, kuruluşlar ve piyasanın işleyişini düzenleyen hukuki ve idari kurallardan oluşan

Detaylı

ISL303 FİNANSAL YÖNETİM I

ISL303 FİNANSAL YÖNETİM I 4. HAFTA ISL303 FİNANSAL YÖNETİM I Yrd. Doç. Dr. Muhammet Belen mbelen@karabuk.edu.tr BÖLÜM 4 FİNANSAL PLANLAMA 1. Uzun vadeli finansal planlama 2. Kısa vadeli finansal planlama 1. UZUN DÖNEM FİNANSAL

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. Banka Bonosu İhracı Tanıtım Sunumu. Hazine Yönetimi Genel Müdür Yardımcılığı Finansal Piyasalar Bölüm Başkanlığı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. Banka Bonosu İhracı Tanıtım Sunumu. Hazine Yönetimi Genel Müdür Yardımcılığı Finansal Piyasalar Bölüm Başkanlığı T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. Banka Bonosu İhracı Tanıtım Sunumu Hazine Yönetimi Genel Müdür Yardımcılığı Finansal Piyasalar Bölüm Başkanlığı İhraç Miktarı Vade İhraç Şekli Bono Bilgileri 500.000.000 TL nominal

Detaylı

A ALAN BİLGİSİ TESTİ İŞLETME VE MUHASEBE

A ALAN BİLGİSİ TESTİ İŞLETME VE MUHASEBE ALAN BİLGİSİ TESTİ İŞLETME VE MUHASEBE İŞLETME VE MUHASEBE ALANINA AİT SORULARIN CEVAPLARINI CEVAP KÂĞIDINIZDA BU ALANLA İLGİLİ YERE İŞARETLEYİNİZ. 161. İşletme sahibinin ya da ortaklarının işletmenin

Detaylı

A MUHASEBE KPSS-AB-PS/2007. 1. İşletmede satılan ticari mallar maliyeti tutarı kaç YTL dir? 1. - 4. SORULARI AŞAĞIDAKİ BİLGİLERE GÖRE CEVAPLAYINIZ.

A MUHASEBE KPSS-AB-PS/2007. 1. İşletmede satılan ticari mallar maliyeti tutarı kaç YTL dir? 1. - 4. SORULARI AŞAĞIDAKİ BİLGİLERE GÖRE CEVAPLAYINIZ. 1. - 4. SORULARI AŞAĞIDAKİ BİLGİLERE Bir işletmenin 2006 yılı genel geçici mizanında yer alan bilgilerden bazıları aşağıdadır: Borç Tutarı (Bin YTL) A MUHASEBE Alacak Tutarı Kasa 6.770 6.762 Ticari Mallar

Detaylı

1. İŞLETMELERDE KAYNAK BULMANIN ÖNEM NEMİ VE KAYNAK SAĞLAMA SİSTEM STEMİ OLARAK FİNANSMAN 1.1. İşletmelerde Kaynak Bulmanın Önemi ve Likidite Kavramı Bütün işletmeler amaçlarını gerçekleştirmek için temel

Detaylı

Bizim Menkul Değerler A.Ş 06 Kasım 2014-1 -

Bizim Menkul Değerler A.Ş 06 Kasım 2014-1 - Bizim Menkul Değerler A.Ş. tarafından hazırlanan bu rapor Sermaye Piyasası Kurulu nun VII-128.1 no lu Pay Tebliği nin 29. Maddesi çerçevesinde A1 Capital Menkul Değerler A.Ş. tarafından hazırlanan Pergamon

Detaylı

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi. 31 Mart 2013 tarihi itibariyle ayrıntılı bilanço (Para birimi - Türk Lirası (TL)) Varlıklar

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi. 31 Mart 2013 tarihi itibariyle ayrıntılı bilanço (Para birimi - Türk Lirası (TL)) Varlıklar ayrıntılı bilanço Varlıklar geçmiş Dipnot 31 Mart 2013 31 Aralık 2012 I- Cari varlıklar A- Nakit ve nakit benzeri varlıklar 2.12, 14 340,950,876 299,185,453 1- Kasa 2.12, 14 1,486 1,844 2- Alınan Çekler

Detaylı

İÇİNDEKİLER SUNUŞ İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM KALKINMA VE FİNANS

İÇİNDEKİLER SUNUŞ İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM KALKINMA VE FİNANS SUNUŞ İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM KALKINMA VE FİNANS I- Ekonomik kalkınma/1 II- Tasarruf/4 1- İç tasarruf/5 1.1. Bireysel tasarruf/5 1.2. Kurumsal tasarruf7 1.3. Devletin bütçe fazlası/8 2- Dış

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI TABLO LİSTESİ

TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI TABLO LİSTESİ TABLO LİSTESİ Tablo I.1. Ödemeler Dengesi (Milyar ABD doları) 6 Tablo I.2. Cari İşlemler Açığını Finanse Eden Taraflar (Milyar ABD doları) 7 Tablo I.3. Seçilmiş Ekonomilerde Cari İşlemler Dengesinin GSYİH

Detaylı

2014/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 16 Mart 2014-Pazar 09:00-12:00

2014/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 16 Mart 2014-Pazar 09:00-12:00 2014/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 16 Mart 2014-Pazar 09:00-12:00 SORU:1: TANIR Ticaret AŞ nin 31.12.2013 tarihinde düzenlenen genel geçici mizanı ve 31.12.2013

Detaylı

20 HAZİRAN 2009 2009/2.DÖNEM B GRUBU STAJ ARA DEĞERLENDİRMESİ SORU VE CEVAPLARI

20 HAZİRAN 2009 2009/2.DÖNEM B GRUBU STAJ ARA DEĞERLENDİRMESİ SORU VE CEVAPLARI 20 HAZİRAN 2009 2009/2.DÖNEM B GRUBU STAJ ARA DEĞERLENDİRMESİ SORU VE CEVAPLARI SORU-1: 3568 Sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu'na göre, Oda Genel Kurulu'nun teşekkülünü

Detaylı

Aysel Gündoğdu, PhD C. Turgay Münyas, PhD C. asset FİNANSAL YÖNETİM. Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı Eğitimi

Aysel Gündoğdu, PhD C. Turgay Münyas, PhD C. asset FİNANSAL YÖNETİM. Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı Eğitimi Aysel Gündoğdu, PhD C. Turgay Münyas, PhD C. asset FİNANSAL YÖNETİM Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı Eğitimi İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... V FİNANSAL YÖNETİM... 1 Finansal Amaçlar... 1 Finans Yöneticisinin

Detaylı

Vadeli İşlem ve Opsiyon Sözleşmeleri Piyasa Yapıcılık Uygulamaları

Vadeli İşlem ve Opsiyon Sözleşmeleri Piyasa Yapıcılık Uygulamaları Vadeli İşlem ve Opsiyon Sözleşmeleri Piyasa Yapıcılık Uygulamaları Piyasa Yapıcılık Uygulamaları Türev Ürünler İş Yatırım ın piyasa yapıcısı olarak faaliyet gösterdiği türev ürünler; BIST30 Endeks Opsiyonları

Detaylı

Bankacılık sektörü. 2002-2008 Mart. Mayıs 2008

Bankacılık sektörü. 2002-2008 Mart. Mayıs 2008 Bankacılık sektörü 2002-2008 Mart Mayıs 2008 Sunumun içeriği I- Finansal sektörün büyüklüğü ve kamu ile ilişkisi II- Bankacılık sistemine ilişkin bilgiler III- Büyüme IV- Bilanço yapısında değişme V-Risk

Detaylı

FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. AYRINTILI BİLANÇO YTL VARLIKLAR Cari

FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. AYRINTILI BİLANÇO YTL VARLIKLAR Cari BİLANÇO VARLIKLAR I Varlıklar A Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 4,925,810 1 Kasa 14 2 2 Alınan Çekler 3 Bankalar 14 4,889,175 4 Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri () 5 Diğer Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. B TİPİ ŞEMSİYE FONU'NA BAĞLI ENFLASYONA ENDEKSLİ VARLIKLARA YATIRIM YAPAN TAHVİL VE BONO ALT FONU (4.

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. B TİPİ ŞEMSİYE FONU'NA BAĞLI ENFLASYONA ENDEKSLİ VARLIKLARA YATIRIM YAPAN TAHVİL VE BONO ALT FONU (4. T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. B TİPİ ŞEMSİYE FONU'NA BAĞLI ENFLASYONA ENDEKSLİ VARLIKLARA YATIRIM YAPAN TAHVİL VE BONO ALT FONU (4. 7 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT PORTFÖY DAĞILIM RAPORU İÇİNDEKİLER

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Birinci Bölüm İŞLETME İLE İLGİLİ GENEL BİLGİLER 1. İŞLETME İLE İLGİLİ GENEL BİLGİLER... 1

İÇİNDEKİLER. Birinci Bölüm İŞLETME İLE İLGİLİ GENEL BİLGİLER 1. İŞLETME İLE İLGİLİ GENEL BİLGİLER... 1 İÇİNDEKİLER Birinci Bölüm İŞLETME İLE İLGİLİ GENEL BİLGİLER 1. İŞLETME İLE İLGİLİ GENEL BİLGİLER... 1 1.1. İşletme Kavramı, Amaçları ve Fonksiyonları... 1 1.2. İşletmelerin Sınıflandırılması... 2 1.3.Tacir...

Detaylı

Tahvil Türleri. O Hamiline ve Nama Yazılı Tahviller. O Sabit Faizli ve Değişken Faizli Tahviller

Tahvil Türleri. O Hamiline ve Nama Yazılı Tahviller. O Sabit Faizli ve Değişken Faizli Tahviller Tahvil Şirketlerin fon ihtiyaçlarını karşılamak için çıkardıkları borçlanma senetlerine tahvil denir. Anonim şirketler genel kurul kararı ile tahvil çıkarabilir. Çıkarılan her tahvilin değeri aynı olmalıdır.

Detaylı

http://www.cengizonder.com Temel Finans Matematiği Örnek Soru Çözümleri Sayfa. 1 Eylül 2009

http://www.cengizonder.com Temel Finans Matematiği Örnek Soru Çözümleri Sayfa. 1 Eylül 2009 http://www.cengizonder.com Temel Finans Matematiği Örnek Soru Çözümleri Sayfa. 1 SORU - 1 31.12.2009 itibariyle, AIC Şirketi'nin çıkarılmış sermayesi 750.000.000 TL olup şirket sermayesini temsil eden

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. 173 Gün Vadeli Banka Bonosu Ve 383 Gün Vadeli Tahvil İhracı Tanıtım Sunumu

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. 173 Gün Vadeli Banka Bonosu Ve 383 Gün Vadeli Tahvil İhracı Tanıtım Sunumu T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. 173 Gün Vadeli Banka Bonosu Ve 383 Gün Vadeli Tahvil İhracı Tanıtım Sunumu Hazine ve Strateji Yönetimi Genel Müdür Yardımcılığı Finansal Piyasalar Bölüm Başkanlığı İhraç Miktarı

Detaylı

SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ HAZİRAN 2009 İTİBARI İLE YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ HAZİRAN 2009 İTİBARI İLE YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU UBS MENKUL DEĞERLER A.Ş. SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ HAZİRAN 2009 İTİBARI İLE YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU Sayın Ortaklarımız, Şirketimizin Haziran 2009 dönemine ilişkin faaliyetleri

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. B TİPİ ŞEMSİYE FONU'NA BAĞLI LİKİT ALT FONU (6. ALT FON)

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. B TİPİ ŞEMSİYE FONU'NA BAĞLI LİKİT ALT FONU (6. ALT FON) T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. B TİPİ ŞEMSİYE FONU'NA BAĞLI LİKİT ALT FONU 15 AĞUSTOS - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT PORTFÖY DAĞILIM RAPORU 1 İÇİNDEKİLER Sayfa No I- FONU TANITICI BİLGİLER... 1 II- FONUN

Detaylı

ALKHAIR PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. YÖNETİM KURULU 2012 YILI FAALİYET RAPORU Sayfa No: 1

ALKHAIR PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. YÖNETİM KURULU 2012 YILI FAALİYET RAPORU Sayfa No: 1 Sayfa No: 1 1-Rapor Dönemi : 01.01.2012-30.06.2012 2-Şirketin Unvanı : Alkhair Portföy Yönetimi A.Ş. 3. Dönem içinde yönetim ve denetleme kurullarında görev alan Başkan ve üyelerin, murahhas üyelerin ad

Detaylı

KURUMLAR KISA ÖZET KOLAYAOF

KURUMLAR KISA ÖZET KOLAYAOF DİKKATİNİZE: BURADA SADECE ÖZETİN İLK ÜNİTESİ SİZE ÖRNEK OLARAK GÖSTERİLMİŞTİR. ÖZETİN TAMAMININ KAÇ SAYFA OLDUĞUNU ÜNİTELERİ İÇİNDEKİLER BÖLÜMÜNDEN GÖREBİLİRSİNİZ. FİNANSAL KURUMLAR KISA ÖZET KOLAYAOF

Detaylı

VARLIKLAR I- Cari Varlıklar Bağımsız Bağımsız Dipnot

VARLIKLAR I- Cari Varlıklar Bağımsız Bağımsız Dipnot 31 MART 2014 ve 31 ARALIK 2013 TARİHLERİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇOLAR VARLIKLAR I- Cari Varlıklar Denetimden Geçmemiş Denetimden Geçmiş 31 Mart 2014 31 Aralık 2013 A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar

Detaylı

GRAFİK LİSTESİ. Grafik I.7.

GRAFİK LİSTESİ. Grafik I.7. GRAFİK LİSTESİ Grafik I.1. VIX Endeksi 1 Grafik I.2. itraxx Europe Crossover Endeksi 1 Grafik I.3. Gelişmiş Ülke Borsa Endeksleri 2 Grafik I.4. Seçilmiş Bazı Ülkelerde Büyüme Oranları 2 Grafik I.5. Seçilmiş

Detaylı

İşletmenin Fonksiyonları. İşletmenin Fonksiyonları Finansman Fonksiyonu. Finansman Kavramı. Finansman Kavramı. Finansman İnsan Kaynakları.

İşletmenin Fonksiyonları. İşletmenin Fonksiyonları Finansman Fonksiyonu. Finansman Kavramı. Finansman Kavramı. Finansman İnsan Kaynakları. İşletmenin Fonksiyonları Finansman Fonksiyonu Yrd. Doç.. Dr. M. Volkan TÜRKERT Üretim İşletmenin Fonksiyonları Pazarlama Yönetim Lojistik Finansman İnsan Kaynakları Halkla İlişkiler Muhasebe Ar-Ge 1 2

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI.A.Ş.'NİN KONSOLİDE OLMAYAN NAKİT AKIŞ TABLOSU

T.C. ZİRAAT BANKASI.A.Ş.'NİN KONSOLİDE OLMAYAN NAKİT AKIŞ TABLOSU T.C. ZİRAAT BANKASI.A.Ş.'NİN KONSOLİDE OLMAYAN NAKİT AKIŞ TABLOSU EK1-E A. BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIMLARI Dipnot ( 31/12/2006) ( 31/12/2005) 1.1 Bankacılık Faaliyet Konusu Aktif ve Pasiflerdeki

Detaylı

HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01/01/2008 30/06/2008 2008/2 İÇİNDEKİLER I. GİRİŞ ve İDARİ FAALİYETLER 3 1.1. KISACA HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 3 1.2. YÖNETİM ve DENETLEME KURULLARI 5 1.3. ÜST YÖNETİM 5 1.4. ESAS SÖZLEŞME TADİLATI 6

Detaylı

CİV Hayat Sigorta Anonim Şirketi 31 Aralık 2014 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)

CİV Hayat Sigorta Anonim Şirketi 31 Aralık 2014 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.) 31 Aralık 2014 Tarihi İtibarıyla Bilanço VARLIKLAR 1 Geçmiş Önceki 31 Aralık 2014 I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 14,169,311 15,618,483 1- Kasa 2.12, 14 698 123 2- Alınan Çekler 3-

Detaylı

Halk Hayat ve Emeklilik Anonim Şirketi 31 Mart 2015 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.

Halk Hayat ve Emeklilik Anonim Şirketi 31 Mart 2015 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir. Tarihi İtibarıyla Bilanço VARLIKLAR 1 Denetimden Cari Dönem Denetimden Geçmiş 31 Aralık 2014 I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 399.876.679 329.752.725 1- Kasa 14 3.009 2.079 2- Alınan

Detaylı

AVİVA SİGORTA A.Ş. Takip eden dipnotlar finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar.

AVİVA SİGORTA A.Ş. Takip eden dipnotlar finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar. VARLIKLAR I- Cari Varlıklar Denetimden Geçmemiş Denetimden Geçmemiş A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 281.090.354 313.301.107 1- Kasa 2.12 ve 14 13.085 1.154 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 2.12 ve 14

Detaylı

Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcısıdır. 1

Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcısıdır. 1 1 VARLIKLAR I- CARİ VARLIKLAR Denetimden Geçmemiş Denetimden Geçmiş A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 26,323,433 32,870,248 1- Kasa - - 2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar 14 24,802,294 32,542,783 4- Verilen

Detaylı

ASHMORE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 08.02.2008-31.12.2008 DÖNEMİNE AİT FAALİYET RAPORU

ASHMORE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 08.02.2008-31.12.2008 DÖNEMİNE AİT FAALİYET RAPORU ASHMORE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 08.02.2008-31.12.2008 DÖNEMİNE AİT FAALİYET RAPORU A. GİRİŞ 1. Ashmore Portföy Yönetimi A.Ş. nin Organizasyonu ve Faaliyet Konusu Ashmore Portföy Yönetimi A.Ş. ( Şirket )

Detaylı

Aegon Emeklilik ve Hayat A.Ş. Dengeli Emeklilik Yatırım Fonu İstanbul

Aegon Emeklilik ve Hayat A.Ş. Dengeli Emeklilik Yatırım Fonu İstanbul Aegon Emeklilik ve Hayat A.Ş. Dengeli Emeklilik Yatırım Fonu İstanbul Yatırım Performansı Konusunda Sunulan Bilgilere İlişkin Özel Uygunluk Raporu 31 Mart 2012 Tarihinde Sona Eren Döneme Ait (2) ECZACIBAŞI

Detaylı

KARE YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. B TİPİ TAHVİL VE BONO FONU 1 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT PORTFÖY RAPORU

KARE YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. B TİPİ TAHVİL VE BONO FONU 1 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT PORTFÖY RAPORU KARE YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. B TİPİ TAHVİL VE BONO FONU 1 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT PORTFÖY RAPORU İÇİNDEKİLER Sayfa No I- FONU TANITICI BİLGİLER... 1 II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN

Detaylı

BANKA KREDİLERİ EĞİLİM ANKETİ

BANKA KREDİLERİ EĞİLİM ANKETİ BANKA KREDİLERİ EĞİLİM ANKETİ OCAK - MART 216 8 NİSAN 216 İstatistik Genel Müdürlüğü Reel Sektör Verileri Müdürlüğü İÇİNDEKİLER Sayfa ANKET SONUÇLARININ GENEL DEĞERLENDİRMESİ i TABLOLAR Tablo 1 İşletmelere

Detaylı

KARE YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. B TİPİ KISA VADELİ TAHVİL VE BONO FONU 1 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

KARE YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. B TİPİ KISA VADELİ TAHVİL VE BONO FONU 1 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT PORTFÖY DAĞILIM RAPORU KARE YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. B TİPİ KISA VADELİ TAHVİL VE 1 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT PORTFÖY DAĞILIM RAPORU İÇİNDEKİLER Sayfa No I- FONU TANITICI BİLGİLER... 1 II- FONUN PERFORMANSINA

Detaylı

AVİVA SİGORTA A.Ş. Takip eden dipnotlar finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar.

AVİVA SİGORTA A.Ş. Takip eden dipnotlar finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar. VARLIKLAR I- Cari Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 313.301.107 296.879.892 1- Kasa 2.12 ve 14 1.154 3.477 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 2.12 ve 14 295.062.351 269.437.190 4- Verilen Çekler

Detaylı

Hesap Kodu Hesap Adı YTL

Hesap Kodu Hesap Adı YTL Hesap Kodu Hesap Adı YTL 1 Cari Varlıklar 46.722.460,48 10 Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 25.925.242,17 100 Kasa 60.746,12 101 Alınan Çekler 0,00 102 Bankalar 25.861.797,80 103 Verilen Çekler Ve Ödeme

Detaylı

AVİVA SİGORTA A.Ş. Takip eden dipnotlar ara dönem finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar.

AVİVA SİGORTA A.Ş. Takip eden dipnotlar ara dönem finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar. VARLIKLAR I- Cari Varlıklar Bağımsız Sınırlı Bağımsız Dipnot Denetimden Geçmiş Denetimden Geçmiş A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 299.760.448 313.301.107 1- Kasa 2.12 ve 14 12.413 1.154 2- Alınan

Detaylı

AVİVA SİGORTA A.Ş. Takip eden dipnotlar finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar.

AVİVA SİGORTA A.Ş. Takip eden dipnotlar finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar. VARLIKLAR I- Cari Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 296.879.892 254.181.293 1- Kasa 2.12, 14 3.477 1.365 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 2.12, 14 269.437.190 218.701.697 4- Verilen Çekler Ve

Detaylı

Aylık Para ve Banka İstatistikleri ne İlişkin Yöntemsel Açıklama

Aylık Para ve Banka İstatistikleri ne İlişkin Yöntemsel Açıklama Aylık Para ve Banka İstatistikleri ne İlişkin Yöntemsel Açıklama İstatistik Genel Müdürlüğü Parasal ve Finansal Veriler Müdürlüğü İçindekiler I- Amaç... 3 II- Tanım... 3 III- Sınıflama... 5 IV- Yöntem...

Detaylı

AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. AYRINTILI BİLANÇO (Bağımsız Denetimden Geçmiş) YTL VARLIKLAR

AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. AYRINTILI BİLANÇO (Bağımsız Denetimden Geçmiş) YTL VARLIKLAR AYRINTILI BİLANÇO VARLIKLAR I CARİ VARLIKLAR (31/12/2008) A Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 22.641.606 1 Kasa 2.356 2 Alınan Çekler 3 Bankalar 14 20.777.618 4 Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri () 5 Diğer

Detaylı