Transplantasyon Hazırlığında Zor Kararlar Verici. Dr. İhsan ERGÜN Ufuk Üniversitesi Tıp Fakültesi

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Transplantasyon Hazırlığında Zor Kararlar Verici. Dr. İhsan ERGÜN Ufuk Üniversitesi Tıp Fakültesi"

Transkript

1 Transplantasyon Hazırlığında Zor Kararlar Verici Dr. İhsan ERGÜN Ufuk Üniversitesi Tıp Fakültesi

2 Donör Adayı Z,U. 32 yaş, Kadın, Evli, Çocuğu yok, Ev Hanımı Öz geçmiş ve soy geçmişinde özellik yok BKI: 24,8 kg/m2 TA: 100/60 mmhg. Sistemik muayene bulguları doğal Kreatinin klirensi = 110 ml/dk/1.73 m 2 Proteinüri < 68 mg/gün, mikroalbumin = 4 mg/gün

3 Nakil Anında GFH > 80 ml/dk/1.73 m 2 olan 3698 Böbrek Donörü Yaş, cinsiyet, ırk ve etnik köken eşleştirildiğinde sağkalım oranı genel toplumla benzer bulunmuş - 11 donörde diyaliz ve transplantasyon gerektiren SDBY gelişmiş - Donör : 180 vaka/milyon kişi/yıl Toplumda : 268 vaka/milyon kişi/yıl - Normal böbrek fonksiyonu olan bir donörde SDBY gelişme riski genel popülasyondan daha yüksek değildir. Ibrahim, N Engl J Med, 2009

4 Nakil Anında GFH > 80 ml/dk/1.73 m 2 olan 3698 Böbrek Donörü 12.2 ± 9.2 yıl Vericilerin; - GFH 60 ml/dk/1.73 m 2 (%85.5) - Hipertansiyon (%32.1) İleri yaş ve obezite - Albuminüri (%12.7) Nakil süresi Ibrahim, N Engl J Med, 2009

5 Skleroze Glomerül (%) Yaşlanma progresif nefron kaybı, glomerüler ve tubulointersitisyel skarlaşma ile birliktedir - Renal fonksiyonlarda azalma Yaşlanma ile İlişkili Glomerüloskleroz Yaş (Yıl) Değişiklikler temel olarak 4. dekatta başlar 5-6. dekatlarda hızlanır Comprehensive Clinical Nephrology, 4th Ed, 2010

6 Glomerüler filtrasyon hızı (ml/dk/1.73 m 2 ) Yaşla Birlikte Normal Popülasyonda GFH daki Değişim Kadın Erkek Yaş (Yıl) Yaş (Yıl) Toplumun 1/3 ünde yaşa bağlı GFH da düşme söz konusu değildir Comprehensive Clinical Nephrology, 4th Ed, 2010

7 Greft Sağkalımı * 5 yıllık greft sağkalımı (p < 0.05) Donor nephrectomy outcomes research network %80 %72 Yaş (yıl) ** 70 yaşın üzerindeki böbrek donörlerinde greft kaybı yaş arası donörlere göre anlamlı olarak düşük Ancak sonuçlar yaş arası kadavra donörlerle benzer *** Seçili yaşlı donörlerde genç donörlere benzer iyi sonuçlar bildirilmiş *Iordanaus, Am J Transplant, 2009 **Berger, Clin J Am Soc Nephrol, 2011 ***Hourmant, Nephrol Dial Transplant, 2013

8 İleri Yaş Donör Komplikasyonları Hastanede kalış süresine uzama Pnönomi ve kardiyak komplikasyonlarda artış Yaş (yıl) *Perioperatif sonuçlar benzer; - operasyon süresi, - kan kaybı, - hastanede kalma süresi **Laparoskopik donör nefrektomi güvenli *Fauchald, Tranplant Int, 1991 **UK Guidelines for LDKT, 2011

9 Alıcı Açısından; - Genç bir alıcının genç bir verici adayı varsa, genç adayı seçmek mantıklı olmakla birlikte - Eğer yoksa; sonuçlar daha düşük olmakla birlikte yaşlı donör de bir alternatif olabilir - Preemptif transplantasyona olanak tanıyabilir - Diyalizde alıcının uzun yıllar geçirmesi engellenmiş olur Hourmant, Nephrol Dial Transplant, 2013

10 Donör Açısından; - Uzun dönem riskler değerlendirildiğinde; - yaşlı donörlerin böbrek hastalığı için risk oluşturabilecek risk faktörlerini (hipertansiyon gibi) geliştirme ve maruz kalma riski - yaşam süre beklentisi dolayısıyla daha düşük olacaktır. Hourmant, Nephrol Dial Transplant, 2013

11 ERBP Klavuzu, 2013 İleri yaş verici adayı olmak için tek başına bir kontrendikasyon kabul edilmemektedir. Abramowics, NDT, 2013

12 İleri Yaşa Göre Merkezlerin Red Oranları % Fikri Yok Üst Limit Yok Mandelbrot, Am J Tranplant, 2007

13 Yeterli Böbrek Fonksiyonu GFH (ml/dk/1.73m 2 ) Ortalama GFH Güvenlik Sınırı GFH > 37.5 ml/dk/1.73m 2 Yaş (yıl) UK Guidelines for LDKT, 2011

14 Ortalama %68 1 Standart Sapma % Standart Sapma

15 Yaş (yıl) Ortalama CrCl (ml/dk/1.73m 2 ) SS Ortalama - SS Ortalama 2SS Rowe, J Gerontol, 1967

16 Kreatinin (mg/kg/gün) Yaşla Birlikte Günlük Kreatinin Atılımı Erkek Kadın Yaş (Yıl) - İleri yaşta serum kreatinin düzeyi böbrek fonksiyonun güvenilir bir göstergesi değildir Comprehensive Clinical Nephrology, 4th Ed, 2010

17 - 65 yaş üstü bireylerde tahmini GFH yöntemleri radyoizotopik yöntemlere göre GFH nı olduğundan düşük göstermektedir - 70 yaş üstü bireylerde tahmini GFH hesaplama yöntemlerinin güvenilirliği gösterilmemiştir - Sistatin C ile GFH ölçümü bu grupta daha güvenilir olabilir

18 Donörün GFH nın alıcı üzerine etkisi *GFH < 80 ml/dk olan donörlerde greft sağkalımının daha düşük olduğunu göstermiştir (kadavra donörlerle benzer). Bu çalışmada GFH değerlendirilirken vucut yüzey alanına göre düzeltme yapılmamıştır. Böbrek fonksiyonunu değerlendirmenin; sadece donörün sağlığını korumak değil, alıcıda da yeterli böbrek fonksiyonunun sağlanmasında önemli olduğunu göstermektedir. Norden, Tranplantation, 2000

19 Glomerüler Filtrasyon Hızı Tayini İdeal olan donörün GFH nın referans yöntem olan iyotlu ya da radyoaktif izotoplarla degerlendirilmesidir. Donör değerlendirilmesinde tahmini GFH tayin yöntemlerinin (egfh) kullanımından kaçınılması önerilmektedir. Pek çok merkez klirens için 80 ml/dk/1.73 m 2 yi bir sınır değer olarak almaktadır.

20 Genç Donör Yaşı Çoğu merkez 18 yaş altı donörleri kabul etmemekte ve yaş arası bireyleri de göreceli kontrendikasyon olarak değerlendirmektedir. Genç donörler değerlendirme anında hiçbir ek risk faktörü taşımasalar da ilerde; DM HT Obezite veya başka bir risk faktörü geliştirebilirler Bu risklere uzun süre maruz kalacaklarından KBH ve SDBY ne ilerleyebilirler.

21 Genç Donör Yaşı OPTN (Organ procurement and transplantation network) verileri bu görüşü desteklemektedir yaş arası bireylerden böbrek vericilerinde 15 yıl sonra ESRD geliştiği gösterilmiştir. Onun için genç donörlerde sınırda bir risk faktörü bile varsa uzun dönem risk yüksek olacağından donör olmalarından kaçınılmalıdır. Reddetme kriterleri bu grupta daha sıkı uygulanmalıdır.

22 Genç Yaşa Göre Merkezlerin Red Oranları % Alt Sınır Yok Mandelbrot, Am J Tranplant, 2007

23 Yüzde (%) KBH gelişimi açısından risk oluşturan komorbid durumlar ,7 31, , , Hipertansiyon Diabet Obezite Msendrom CREDIT, Türkiye de KBH Prevalans Çalışması

24 Hipertansiyon En sık donör red nedenlerinden biridir Nefrektomi sonrası HT gelişme riskinin; *genel popülasyon ile benzer olduğu gösteren çalışmalar bulunmakla birlikte **HT gelişim riskinin arttığını gösteren çalışmalarda mevcuttur (% %11.9). *Ibrahim, N Engl J Med, 2009 **Grag, Transplantation, 2008

25 İskemik Kalp Hastalığı Bağımlı Mortalite KB 115/75 mmhg den sonra SKB/DKB her 20/10 mmhg lik artış KAH ve inmeye bağlı mortalite riskini 2 kat arttırıyor Sistolik Kan Basıncı Diyastolik Kan Basıncı Yaş Grupları Sistolik Kan Basıncı (mmhg) Diyastolik Kan Basıncı (mmhg) Levigton S, Lancet, 2002

26 Aşikar Hipertansiyon İnsidansı (4 yıllık takip) Kan Basıncı mmhg ESH <65 Yaş (%) >65 yaş (%) < 120/80 Optimal /80-84 Normal /85-89 Yüksek Normal Framingham Heart Study, Vasan N, Lancet, 2001

27 Hipertansiyon Yaşlı donörde yıllık mutlak HT gelişim riski yüksek olmakla birlikte, daha düşük yaşam süresi beklentisi nedeniyle bu risk değerlendirilebilir. Her donör adayı bireysel değerlendirilmek koşuluyla!! UK Guidelines for LDKT, 2011

28 Normotansif Donör 148 Hipertansif Donör 282 Gün Kan Basıncı: Tx Öncesi: 121/71 mmhg Sonrası: 120/75 mmhg Kan Basıncı: Tx Öncesi: 142/85 mmhg Sonrası: 132/80 mmhg - Tx önce hipertansiyon varlığının nefrektomi sonrası GFH üzerine bağımsız anlamlı bir etkisi gösterilememiş - İdrar protein düzeyi ve albuminüride değişiklik saptanmamış Textor, Transplantation, 2004

29 Donör adaylarının kan basınçları 2 yada 3 uygun ölçümle değerlendirilmelidir * Kan basıncı 3 farklı ölçümde; <140/90 mmhg olan ve antiht sif tedavi almayan bireyler normotansif olarak kabul edilir Ofis kan basıncı 140/90 mmhg olan ya da antiht sif tedavi alan donör adaylarının AKB ölçümü ile değerlendirilmesi önerilir **238 Donör %36 sında muayene sırasında HT AKB ölçümü yapılmış >135/85 mmhg olan %11 *Abramowics, NDT, 2013 **Textor, J Am Soc Nephrol, 2003

30 Amsterdam Forum Önerileri, yaş üzerinde; End organ hasarı bulunmayan (GFR > 80 ml/dk/1.73 m 2 ve albuminuri < 30 mg/gün) Donör olmak için başka bir risk faktörü bulunmayan Kan basıncı kolay kontrol altına alınabilen bireyler Verici olarak değerlendirilebilirler. Delmonico,Transplantation, 2005

31 ERBP Klavuzu, 2013 AKB ölçümü < 130/85 mmhg olan bireylerin (biri diüretik olmak üzere maksimum 2 li antiht sif tedavi altında) canlı donör olmak için kontrendikasyon olmadığı düşünülmüştür Hedef organ hasarına ait kanıtlar olan adayların donör olması engellenmelidir SVH Hipertansif retinopati Mikroalbuminüri Abramowics, NDT, 2013

32 Kan Basıncına Göre Merkezlerin Red Oranları % 9 2 Fikir Yok Borderline (130/90 mmhg) Sürekli Borderline Normal KB (tek AntiHTsif) İkili antihtsif 8 İkiden Fazla antihtsif 2007 Mandelbrot, Am J Tranplant, 2007

33 Diabetik Donör Adayları Bilinen DM u olanlar Uzun dönemde diabetik nefropati riski yüksek olduğu için donör adayı olarak kabul edilmezler. Diyabet süresi > 20 yıl - %10-20 hastada nefropati gelişmekte Bu hastaların %20 sinde 10 yıl içerisinde SBDY gelişmekte Delmonico,Transplantation, 2005

34 ADA Prediabet ve Diabet Tanı Kriterleri Prediabet Diabet Açlık plazma glukozu (mg/dl) OGTT 2. saat (75 gr glukoz) HbA1C (%) ADA, Diabetes Care, 2011

35 AKŞ < 100 mg/dl AKŞ mg/dl AKŞ mg/dl BGT Normal GT BGT Normal GT BGT OGTT 2.saat mg/dl OGTT 2.saat mg/dl OGTT 2.saat mg/dl %19 %9 %31 %28 %60 Bozulmuş Açlık Glukozu (BAG) AKŞ = mg/dl + Aile Öyküsü 5 yıllık DM riski %30 UK Guidelines for LDKT, 2011

36 Diabetik komplikasyonu olmayan 444 böbrek donörü 9 Yıl (88 ± 71 ay) Glukoz intoleransı - Bozulmuş GT (44) - Diabetik (27) 5 hasta tedavi altında Glukoz intolerası olmayan (373) Mikroalbuminürisi olan, HbA1C > %6.5 ve diabetik komplikasyonu olan donör yok Perioperatif komplikasyonlar % 4,3 %5,4 Sağ kalım (5 yıl) %98,3 %98 Böbrek fonksiyonu Anlamlı farklılık yok DM lu grupta ciddi diabetik komplikasyon gelişen hasta olmamış Okamoto, Transplantation, 2010

37 Diabetik Donör Adayları Tip I DM Riski Yetişkinlerde Tip I DM insidansı 1/10000 dir 1. derece akrabalarda Tip I DM var ise risk 15 kat artar Tip I DM rölatif olarak nadir görüldüğü için, ailede Tip I DM öyküsü olsa bile fazla endişeye yol açmamalıdır Green,Diabetes in Europe, 1994 Seaquist, N Engl J Med, 1989

38 Diabetik Donör Adayları Tip II DM Riski 1. derecede akrabalarında Tip II DM var ise DM riski artmıştır (RR = 3.0) Aile öyküsü ve/veya obezite (BKI > 30 kg/m 2 ) nedeniyle DM riski artmış donör adayları OGTT ile değerlendirilmelidir OGTT normal bir bireyde 5 yıllık Tip II DM riski %1 dir Pierce,Diabetic Medicine, 1995

39 ERBP Klavuzu, 2013 Bozulmuş glukoz toleransının donör olmak için mutlak kontrendikasyon olmadığı düşünülmüştür. Abramowics, NDT, 2013

40 Bozulmuş Açlık Glukozu (BAG) AKŞ = mg/dl Bozulmuş Glukoz Toleransı (BGT) OGTT 2.saat mg/dl Göreceli Kontrendikasyon Yaşam Tarzı Değişiklikleri - Kilo kaybı - Diyet - Egzersiz - Sigaranın bırakılması Hafif yada sınırda BAG Sonuç BAG için tanımlanan sınır değerin üst sınırında ise İlave Risk Faktörleri - Birinci derece akrabada Tip II DM - Obezite - Gestasyonel DM - Dislipidemi Verici Adayı Olması Önerilmemektedir UK Guidelines for LDKT, 2011

41 Obezite (BKI > 30 kg/m 2 ) Normal bireylerle karşılaştırıldığında obez ve kilolu bireylerde - Hipertansiyon - Hiperkolesterolemi - İnsülin direnci - DM - Kalp hastalığı - İnme - Uyku apnesi - Proteinüri riski artmıştır Obezite SDBY gelişimine yol açabilir. SDBY gelişimi açısından rölatif risk; BKI kg/m2 BKI kg/m2 3 kat 5 kat artmıştır. Nguyen, J Am Coll Surg, 2008 Chertow, J Am Soc Nephrol, 2006

42 Obezite Unilateral nefrektomi sonrası obez bireylerde proteinüri ve böbrek yetmezliğine yatkınlık olduğu gösterilmiştir. 10 yıl sonra; - % 60 vakada proteinüri > 3 gr/gün - % 30 vakada GFH < 70 ml/dk Kher, Clin J Am Soc Nephrol, 2012

43 Obezite Donör nefrektomi sırasında; BKI nin 30 kg/m 2 nin üzerinde olanlarda; - yara ile ilişkili minör komplikasyonlarda artış olmakta enfeksiyon seroma herni - ancak major komplikasyon riski değişmemektedir. Kher, Clin J Am Soc Nephrol, 2012

44 BKI < 30 kg/m 2 BKI > 30 kg/m 2 11 yıllık takip süresi BKI > 35 kg/m 2 olan 1 hasta mevcut Renal fonksiyonda azalma Farklılık yok Obezlerde hipertansiyon ve KV risk insidansında (dislipidemi) artış Risk artışı genel toplumla benzer Mohammad, Clin J Am Soc Nephrol, 2009

45 Obezite BKI kg/m 2 arasında olan başka sağlık problemi olmayan bireyler donör olabilirler BKİ kg/m 2 olan bireyler; KVH ve böbrek hastalığı açısından detaylı değerlendirilmelidir Bağış öncesi kilo vermeleri sağlanmalı ve bağıştan sonra ideal kilolarında kalmaları önerilmelidir BKI > 35 kg/m 2 olan bireyler Donör olmanın güvenliği ile ilgili literatürde yeterli veri yoktur Verici olmaları konusunda bu bireyler cesaretlendirilmemelidir Abramowics, NDT, 2013

46 Beden Kitle İndeksine Göre Merkezlerin Red Oranları % 0 Bilgi Yok BKI>30 BKI>35 BKI>40 BKI>30 + Diğer KV risk fakörleri Mandelbrot, Am J Tranplant, 2007

47 Hematüri- Proteinüri Kronik Böbrek Hastalığının Tanımlanması Glomerüler filtrasyon hızı < 60 ml/dk/1.73 m 2 YADA *Böbrek hasarına ait yapısal veya fonksiyonel anormalliklerin varlığı (GFH normal yada azalmış) 3 ay yada daha uzun süre *Diyabetik hastada mikroalbüminüri *İnatçı proteinüri *İnatçı böbrek kaynaklı hematüri *USG yada diğer görüntüleme yöntemleriyle gösterilen böbreklerde yapısal anomali *Biyopsi ile tanı konmuş kronik böbrek hastalığının varlığı

48 Hematüri Kadınlarda mensturasyon ekarte edilmelidir İki yada daha fazla testte mikroskopik hematüri devam ediyorsa; idrar kültürü ve renal görüntüleme yöntemleri ile enfeksiyon, nefrolityazis ve üroepitelyal malignite ekarte edilmelidir Bir neden bulunamıyorsa 40 yaşın üzerindeki vakalara sistoskopi yapılmalıdır Glomerüler patoloji donör olmaya engeldir ve ekarte edilmelidir, bu durumun istisnası ince glomerüler bazal membran hastalığı olabilir

49 Hematüri İnce bazal membran hastalığı otozomal dominant geçişli bir hastalıktır (COL4A3 ve COL4A4 genlerinde mutasyon) Benign karakterde olduğu düşünülmekle birlikte; %10-20 vakada proteinüri ve %5 vakada böbrek yetmezliği ile birlikteliği gösterilmiştir İnatçı hematürisi olan birey donör adayı olarak düşünülüyorsa biopsi yapılmalıdır; histolojik değerlendirme ile birlikte immunfloresan inceleme veya immünhistokimya ve elektron mikroskopik inceleme yapılmalıdır Savige, Kidney Int, 2003 Van Passen, Kidnet Int, 2004

50 Proteinüri İnatçı proteinüri renal hastalığın potasiyel bir göstergesidir. KV mortalite ve morbiditenin göstergesidir. Transient proteinüriye yol açabilecek faktörler tekrarlayan tetkiklerle patolojik proteinüriden ayrılmalıdır. Aşikar proteinüri (>300 mg/24 saat) yada mikroalbuminüri varlığı (> 30 mg/gün) donör olmak için kontrendike kabul edilmektedir.

51 Pek çok nefrolog proteinüriden çok albuminüriyi red kriteri olarak kullanmaktadır. Proteinüri (mg/gün) Normal %20 Albumin %40 Tamm-Horsfall Proteini Genellikle mg/gün

52 Proteinüri Bu durumun istisnası olarak 30 yaş altı donör adaylarında ortostatik proteinüri göz önüne alınmalıdır.

53 Tarama sırasında saptanan küçük asemptomatik taşlar yılları arasında 1957 donör değerlendirilmiş %3 vakada semptomatik, %11 vakada asemptomatik taş hastalığı saptanmış Asemptomatik grupta; İleri yaş, Obezite, Metabolik Sendrom, Hipertansiyon, gibi risk faktörleri ile Hiperürisemi, ilişki saptanmamış Hiperkalsemi, Hipofosfatemi, Anormal böbrek fonksiyonu Farklı patofizyolojik mekanizmanın söz konusu olabileceği düşünülmüş Lorenz, Nephrol Dial Transplant, 2011

54 ÜS Taş Hastalığı Donörde taş düşürme öyküsü var yada radyolojik değerlendirmede taş saptanırsa ise metabolik tarama yapılmalıdır. Hiperkalsiüri, hiperürisemi, hipositratüri, sistinüri, hiperokzalüri, metabolik asidoz, tekrarlayan ÜSE ve nefrokalsinozis yoksa donör olarak kabul edilebilir. (Son 10 yılda 1 kez taş düşürme öyküsü) Bilateral taş saptandığında ve 1.5 cm nin üzerinde tek taş mevcut ise donör olmak için kontrendikasyondur

55 Anemik Donör Adayı Anemi nedeni araştırılmalı ve tedavi edilmelidir Özellikle hemoglobinopatili adaylara dikkat edilmelidir Talasemi taşıyıcılığı Transfüzyon ihtiyacı yoksa verici adayı olabilir Talasemi major Transfüzyon ihtiyacı ve yol açabileceği komplikasyonlar nedeniyle donör olması önerilmemektedir Orak hücre hastalığı - %5-20 vakada KBH gelişme riski olduğundan mutlak kontrendikasyondur Herediter sferositoz ve eliptositoz Hafif formlarda tedaviye ihtiyaç yok ise verici olabilirler UK Guidelines for LDKT, 2011

56 Transplantasyon Hazırlığında Zor Kararlar Verici Dr. İhsan ERGÜN Ufuk Üniversitesi Tıp Fakültesi

Birinci Basamakta Böbrek Fonksiyon Bozukluğu Olan Hastanın Değerlendirilmesi ve Sevk. Dr. İhsan ERGÜN Ufuk Üniversitesi Tıp Fakültesi

Birinci Basamakta Böbrek Fonksiyon Bozukluğu Olan Hastanın Değerlendirilmesi ve Sevk. Dr. İhsan ERGÜN Ufuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Birinci Basamakta Böbrek Fonksiyon Bozukluğu Olan Hastanın Değerlendirilmesi ve Sevk Dr. İhsan ERGÜN Ufuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Akut Böbrek Yetmezliği -Tanım Glomerüler filtrasyon hızının saatler-günler

Detaylı

TÜRKİYE BÖBREK HASTALIKLARI ÖNLEME VE KONTROL PROGRAMI (2014-2017)

TÜRKİYE BÖBREK HASTALIKLARI ÖNLEME VE KONTROL PROGRAMI (2014-2017) TÜRKİYE BÖBREK HASTALIKLARI ÖNLEME VE KONTROL PROGRAMI (2014-2017) Ankara 2014 TÜRKİYE BÖBREK HASTALIKLARI ÖNLEME VE KONTROL PROGRAMI EYLEM PLANI (2014-2017) ANKARA 2014 ISBN : 978-975-590-505-1 T.C.

Detaylı

PREEMPTİF OLAN ve OLMAYAN RENAL TRANSPLANT ALICILARININ TRANSPLANTASYON SONRASI BEŞ YILLIK TAKİPLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

PREEMPTİF OLAN ve OLMAYAN RENAL TRANSPLANT ALICILARININ TRANSPLANTASYON SONRASI BEŞ YILLIK TAKİPLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI TC. BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANABİLİMDALI NEFROLOJİ BİLİM DALI PREEMPTİF OLAN ve OLMAYAN RENAL TRANSPLANT ALICILARININ TRANSPLANTASYON SONRASI BEŞ YILLIK TAKİPLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

Detaylı

Poliklinikte Diyabet Hasta Takibi

Poliklinikte Diyabet Hasta Takibi Trakya Univ Tip Fak Derg 2010;27 Suppl 1:19-25 Derleme / Review Poliklinikte Diyabet Hasta Takibi The Follow-Up of Diabetic Patient in Polyclinic Betül UĞUR ALTUN Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Endokrinoloji

Detaylı

Serum Kreatinin Düzeyi Nasıl Değerlendirilmeli? Doç. Dr. Yakup EKMEKÇİ Ankara Güven Hastanesi

Serum Kreatinin Düzeyi Nasıl Değerlendirilmeli? Doç. Dr. Yakup EKMEKÇİ Ankara Güven Hastanesi Serum Kreatinin Düzeyi Nasıl Değerlendirilmeli? Doç. Dr. Yakup EKMEKÇİ Ankara Güven Hastanesi Sıvı ve elektrolit dengesi Asid-baz dengesi Kan basıncı regülasyonu Hormon üretimi ve salınımı Nitrojen yıkım

Detaylı

Birinci basamakta diyabetes mellitusa yaklaşım Approach to diabetes mellitus in primary care

Birinci basamakta diyabetes mellitusa yaklaşım Approach to diabetes mellitus in primary care Smyrna Tıp Dergisi 54 Smyrna Tıp Dergisi Derleme Birinci basamakta diyabetes mellitusa yaklaşım Approach to diabetes mellitus in primary care Mustafa Eroğlu 1, Vatan Barışık 2 1 Uzm.Dr., Özel Oray Diyaliz

Detaylı

Türkiye Kronik Böbrek Hastalığı Prevalansı Araştırması Chronic REnal Disease In Turkey CREDIT

Türkiye Kronik Böbrek Hastalığı Prevalansı Araştırması Chronic REnal Disease In Turkey CREDIT Türkiye Kronik Böbrek Hastalığı Prevalansı Araştırması Chronic REnal Disease In Turkey CREDIT Prof. Dr. Gültekin Süleymanlar CREDIT Çalışması Koordinatörü Kronik Böbrek Hastalığı Sık görülen, Renal ve

Detaylı

ELAZIĞ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ ENDOKRİNOLOJİ POLİKLİNİĞİNE BAŞVURAN TİP II DİABETLİ HASTALARIN HBA1C DÜZEYLERİ VE İLİŞKİLİ FAKTÖRLER

ELAZIĞ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ ENDOKRİNOLOJİ POLİKLİNİĞİNE BAŞVURAN TİP II DİABETLİ HASTALARIN HBA1C DÜZEYLERİ VE İLİŞKİLİ FAKTÖRLER T.C. İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ELAZIĞ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ ENDOKRİNOLOJİ POLİKLİNİĞİNE BAŞVURAN TİP II DİABETLİ HASTALARIN HBA1C DÜZEYLERİ VE İLİŞKİLİ FAKTÖRLER YÜKSEK LİSANS

Detaylı

Avrupa Böbrek En İyi Klinik Uygulama Kılavuzu. Böbrek Vericisi ve Alıcısı Değerlendirme ve Perioperatif Bakım

Avrupa Böbrek En İyi Klinik Uygulama Kılavuzu. Böbrek Vericisi ve Alıcısı Değerlendirme ve Perioperatif Bakım Avrupa Böbrek En İyi Klinik Uygulama Kılavuzu. Böbrek Vericisi ve Alıcısı Değerlendirme ve Perioperatif Bakım 1 Disclaimer: this guideline was translated with approval of ERBP, the official guideline body

Detaylı

DÜNYA BÖBREK GÜNÜ ÖZEL SAYI

DÜNYA BÖBREK GÜNÜ ÖZEL SAYI 36 Yıl:12, Sayı: 36, 1 OCAK 2010-1 N SAN 2010 DÜNYA BÖBREK GÜNÜ ÖZEL SAYI DÜNYA BÖBREK GÜNÜ Dünya Böbrek günü; Uluslararası Böbrek Vakıfları Federasyonu (IFKF) ve Uluslararası Nefroloji Derneği'nin (ISN)

Detaylı

Dünya Nefroloji Kongresi (13-17 Mart 2015 Cape Town, Güney Afrika) Anadolu Vakfı 20. Yılını Doldurmanın Coşkusuyla Yoluna Devam Ediyor...

Dünya Nefroloji Kongresi (13-17 Mart 2015 Cape Town, Güney Afrika) Anadolu Vakfı 20. Yılını Doldurmanın Coşkusuyla Yoluna Devam Ediyor... Yıl 1, Sayı:, 1 Ocak - 1 Mayıs 1 Anadolu Vakfı. Yılını Doldurmanın Coşkusuyla Yoluna Devam Ediyor... 1. DÜNYA BÖBREK GÜNÜ'NDE HALKIMIZLA EL ELE Uluslararası Nefroloji Derneği (ISN) ve Uluslararası Böbrek

Detaylı

Dr. Fatih Dede. Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nefroloji Kliniği

Dr. Fatih Dede. Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nefroloji Kliniği Dr. Fatih Dede Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nefroloji Kliniği Mortalite Evre 5D KBH Böbrek nakli Genel toplumla karşılaştırıldığında 6.5-7.9 1-1.5 United States Renal Data System (USRDS),2009

Detaylı

Kocaeli-Derince Bölgesinde Hipertansiyondan Haberdar Olma Hipertansiyon Prevelansı ve Hipertansif Hastaların Sosyo-Demografik Özellikler ile Đlişkisi

Kocaeli-Derince Bölgesinde Hipertansiyondan Haberdar Olma Hipertansiyon Prevelansı ve Hipertansif Hastaların Sosyo-Demografik Özellikler ile Đlişkisi T.C Sağlık Bakanlığı Đstanbul Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi Aile Hekimliği Koordinatör: Prof. Dr. Aytekin Oğuz Kocaeli-Derince Bölgesinde Hipertansiyondan Haberdar Olma Hipertansiyon Prevelansı

Detaylı

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANA BİLİM DALI

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANA BİLİM DALI BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANA BİLİM DALI ASEMPTOMATİK PRİMER HİPERPARATİROİDİ VAKALARINDA HASTALIK SEYRİNİ BELİRLEYEN FAKTÖRLER Uzmanlık Tezi Dr. Semra AYTÜRK Ankara / 2005 BAŞKENT

Detaylı

2015-2020 ANKARA - 2014

2015-2020 ANKARA - 2014 2015-2020 ANKARA - 2014 2015-2020 ANKARA - 2014 1. Basım: 2011, Ankara 2. Basım: Ekim 2014, Ankara, 1500 adet (Güncellenmiş Basım) Bu yayının tüm hakları T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye Halk Sağlığı Kurumu

Detaylı

TRANSPLANTASYON UYGULANAN HASTALARDA BAKIM GEREKSİNİMLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

TRANSPLANTASYON UYGULANAN HASTALARDA BAKIM GEREKSİNİMLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ T. C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HEMŞİRELİK YÜKSEK LİSANS PROGRAMI TRANSPLANTASYON UYGULANAN HASTALARDA BAKIM GEREKSİNİMLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Hemşire Aysun YERKÖY ATEŞ YÜKSEK

Detaylı

Safra kesesi ameliyatı olan hastalarda metabolik sendrom görülme sıklığı

Safra kesesi ameliyatı olan hastalarda metabolik sendrom görülme sıklığı Göztepe Tıp Dergisi 25():158-163, 2 doi:.5222/j.goztepetrh.2.158 ISSN 13-526X KLİNİK ARAŞTIRMA Cerrahi Safra kesesi ameliyatı olan hastalarda metabolik sendrom görülme sıklığı Muhammet Kasım ARIK (*),

Detaylı

HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİNİN İNSÜLİN UYGULAMALARINA İLİŞKİN BİLGİ DÜZEYLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ. Hemşire Gülcan YAVUZ

HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİNİN İNSÜLİN UYGULAMALARINA İLİŞKİN BİLGİ DÜZEYLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ. Hemşire Gülcan YAVUZ T. C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HEMŞİRELİK YÜKSEK LİSANS PROGRAMI HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİNİN İNSÜLİN UYGULAMALARINA İLİŞKİN BİLGİ DÜZEYLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Hemşire Gülcan

Detaylı

DİYALİZ HASTALARINDA PERİODONTAL DURUM İLİŞKİSİNİ ARAŞTIRAN ANKET ÇALIŞMASI

DİYALİZ HASTALARINDA PERİODONTAL DURUM İLİŞKİSİNİ ARAŞTIRAN ANKET ÇALIŞMASI T.C. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı DİYALİZ HASTALARINDA PERİODONTAL DURUM İLİŞKİSİNİ ARAŞTIRAN ANKET ÇALIŞMASI BİTİRME TEZİ Stj. Diş Hekimi Yiğit KARATAŞ Danışman Öğretim Üyesi:

Detaylı

DİYALİZ HASTALARINDA ANTİAGREGAN VE ORAL ANTİKOAGÜLAN KULLANIMI. Selçuk Üniversitesi Meram Tıp Fak

DİYALİZ HASTALARINDA ANTİAGREGAN VE ORAL ANTİKOAGÜLAN KULLANIMI. Selçuk Üniversitesi Meram Tıp Fak DİYALİZ HASTALARINDA ANTİAGREGAN VE ORAL ANTİKOAGÜLAN KULLANIMI Dr. Zeki TONBUL Selçuk Üniversitesi Meram Tıp Fak SUNU PLANI Antiagregan ilaçlar Genel popülasyonda antiagregan tedavi Diyaliz hastalarında

Detaylı

ORUCUN TİP 2 DİABETES MELLİTUS LU HASTALARDA METABOLİK PARAMETRELER ÜZERİNE ETKİSİ

ORUCUN TİP 2 DİABETES MELLİTUS LU HASTALARDA METABOLİK PARAMETRELER ÜZERİNE ETKİSİ T.C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BESLENME VE DİYETETİK YÜKSEK LİSANS PROGRAMI ORUCUN TİP 2 DİABETES MELLİTUS LU HASTALARDA METABOLİK PARAMETRELER ÜZERİNE ETKİSİ Diyetisyen Fatma

Detaylı

YETİŞKİN DİYABETİK BİREYLERİN (19-65 yaş) BESLENME DURUMLARININ KAN BULGULARINA ETKİSİ

YETİŞKİN DİYABETİK BİREYLERİN (19-65 yaş) BESLENME DURUMLARININ KAN BULGULARINA ETKİSİ i Şevket DİREKTÖR K.K.T.C. YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BESLENME ve DİYETETİK DOKTORA YETİŞKİN DİYABETİK BİREYLERİN (19-65 yaş) BESLENME DURUMLARININ KAN BULGULARINA ETKİSİ Uzm. Dyt.

Detaylı

Hemodiyaliz mi? Periton Diyalizi mi? Transplantasyon mu? Nasıl Karar verelim? Dr: İ.Çetin Özener Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi

Hemodiyaliz mi? Periton Diyalizi mi? Transplantasyon mu? Nasıl Karar verelim? Dr: İ.Çetin Özener Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Hemodiyaliz mi? Periton Diyalizi mi? Transplantasyon mu? Nasıl Karar verelim? Dr: İ.Çetin Özener Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Son Dönem Böbrek Yetmezliği İnsidans ve Prevalans (ABD) Yansıması Hasta

Detaylı

KRONİK BÖBREK HASTALIĞI KONUSUNDA TIBBİ LABORATUVAR HİZMETİNE YÖNELİK KISA KILAVUZ. Türk Biyokimya Derneği. Hazırlayan: Doğan Yücel

KRONİK BÖBREK HASTALIĞI KONUSUNDA TIBBİ LABORATUVAR HİZMETİNE YÖNELİK KISA KILAVUZ. Türk Biyokimya Derneği. Hazırlayan: Doğan Yücel ISSN - 978-605-87229-2-7 KRONİK BÖBREK HASTALIĞI KONUSUNDA TIBBİ LABORATUVAR HİZMETİNE YÖNELİK KISA KILAVUZ Türk Biyokimya Derneği Hazırlayan: Doğan Yücel Ankara 2015 GİRİŞ Kronik böbrek hastalığı (KBH),

Detaylı

T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ AİLE HEKİMLİĞİ ANABİLİM DALI

T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ AİLE HEKİMLİĞİ ANABİLİM DALI T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ AİLE HEKİMLİĞİ ANABİLİM DALI BİRİNCİ BASAMAK SAĞLIK KURULUŞUNDA TAKİP EDİLEN TİP 2 DİABETES MELLİTUSLU HASTALARIN GLİSEMİK KONTROLLERİNİN, LİPİD PROFİLLERİNİN VE

Detaylı

Diyabet ve birinci basamak sağlık hizmetleri

Diyabet ve birinci basamak sağlık hizmetleri 562 JCEI / 2013; 4 (4): 562-567 Journal of Clinical and Experimental Investigations doi: 10.5799/ahinjs.01.2013.04.0347 DERLEME / REVIEW ARTICLE Diyabet ve birinci basamak sağlık hizmetleri Diabetes mellitus

Detaylı

Tip 2 Diyabetik Hastalarda Koroner Kalp Hastalığı ile İlişkili Faktörler

Tip 2 Diyabetik Hastalarda Koroner Kalp Hastalığı ile İlişkili Faktörler Tip 2 Diyabetik Hastalarda Koroner Kalp Hastalığı ile İlişkili Faktörler Aslıhan Aladağ, Meriç Ergene, Mine Koru, Mine Senem Yılmaz Danışman: Doç. Dr. Aslı Nar ÖZET Tip 2 diyabet ve koroner arter hastalığı

Detaylı

OBEZİTE TANI ve TEDAVİ KILAVUZU

OBEZİTE TANI ve TEDAVİ KILAVUZU OBEZİTE TANI ve TEDAVİ KILAVUZU TEMD Obezite, Dislipidemi, Hipertansiyon Çalışma Grubu tarafından hazırlanmıştır. 2015 - ANKARA OBEZİTE TANI ve TEDAVİ KILAVUZU Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Derneği

Detaylı

TİP 1 DM. Araş. Gör. Dr. Tuğrul Bıyıklıoğlu Yard. Doç. Dr. Ayşe Gülsen Ceyhun Peker

TİP 1 DM. Araş. Gör. Dr. Tuğrul Bıyıklıoğlu Yard. Doç. Dr. Ayşe Gülsen Ceyhun Peker TİP 1 DM Araş. Gör. Dr. Tuğrul Bıyıklıoğlu Yard. Doç. Dr. Ayşe Gülsen Ceyhun Peker SUNUM PLANı Genel bakış Epidemiyoloji Patofizyoloji Etiyoloji Klinik; Belirti ve bulgular Tanı Takip İnsülin tedavisi

Detaylı

Birinci basamakta hipertansiyona yaklaşım Approach to hypertension in primary care

Birinci basamakta hipertansiyona yaklaşım Approach to hypertension in primary care Smyrna Tıp Dergisi 62 Smyrna Tıp Dergisi Derleme Birinci basamakta hipertansiyona yaklaşım Approach to hypertension in primary care Esat Veli Karakoç 1, Ziya Ömer 2, Hüseyin Can 3 1 Uzm.Dr., İzmir Üniversitesi

Detaylı