ve ULTRASONİK HIZ ÖLÇÜMLERİ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ve ULTRASONİK HIZ ÖLÇÜMLERİ"

Transkript

1 Tahribatsız Test Yöntemleri ve Ultrasonik Hız Ölçümleri TAHRİBATSIZ TEST YÖNTEMLERİ ve ULTRASONİK HIZ ÖLÇÜMLERİ Ferhat Özçep*, Savaş Karabulut*, Belgin Özgüven*, Onur Sanlı* İstanbul Üniversitesi Jeofizik Mühendisliği Bölümü 1. Giriş Türkiye nin jeodinamik özellikleri ve depremselliği nedeniyle kentlerde ve kırsal alanlarda pek çok yıkıcı deprem olmaktadır. Bu depremler büyük mal ve can kayıplarına neden olup ekonomik yapımızı olumsuz yönde etkilemektedir. Bu durum, yapılaşmanın niteliğine ve kentleşmeye gerekli ve yeterli özeni göstermediğimizi ortaya koymaktadır. Yapı malzemelerinin niteliğinin belirlenmesine yönelik uygulanan tahribatsız/hasarsız deney yöntemleri; malzeme özellikleri, bir malzemede (yada sistemde) var olabilen süreksizlik türleri ve yerleri hakkında bilgi elde edilmesini sağlar. Deney bilgisi malzemenin performansını yada güvenilirliğini değerlendirmede kullanılmaktadır. Endüstride tahribatsız deneylerin kullanımı standartların oluşturulmasına bağlıdır. Standartlar; sonuçların karşılaştırılmasında, ölçüm aletlerinin kalibrasyonunda, uniform tekrarlanabilir sonuçların güvenceye alınmasında ve neyin kabul edilebilir yada edilemez olduğunun belirlenmesine yardımcı olmak için kullanılmaktadır. İncelenen malzemelere herhangi bir zarar vermeden muayene etmeye dayalı dinamik ve statik yapılar hakkında bilgi edinme amaçlı kullanılan yöntemlerinin tümünü tahribatsız inceleme yöntemleri olarak isimlendirebiliriz. Tahribatsız inceleme yöntemi ile, malzemelerin imalat esnasında veya belli bir süre kullanıldıktan sonraki (korozyon veya aşınma gibi nedenlerden dolayı oluşan çatlak, iç yapıda meydana gelen boşluk, kesit azalması vb.) hatalarının tespiti gerçekleştirilir. Betonarme elemanların dayanımları tarihsel olarak daima silindirik veya kübik beton numunelerin laboratuarda kırılması yolu ile tayin edilmeye çalışılmıştır. Halbuki, Vp ultrases dalga yayılma hızını tahribat yapmaksızın ölçerek, betonun karakteristik basınç dayanımını güvenilir bir hassasiyetle tayin etmek mümkündür (Uyanık ve diğ., 2012). Tahribatsız deneyler için standartlar, ilk olarak 1920 lerde U.S. Army ve Navy tarafından yapılmıştır e kadar otuz dokuz askeri standart, tahribatsız deneylerle ilişkili olarak oluşturulmuştur. ASTM Tahribatsız Deney Komisyonu 1938 de kurulmuş ve 1975 yılına kadar kırk yedi tahribatsız deney standardı oluşturmuştur. Amerika Tahribatsız Deney Kurumu ve Amerika Makine Mühendisleri Odası da tahribatsız deneyler konusunda standartlar ve yönetmelikler oluşturmuşlardır. Beton teknolojisi uzmanları uzun yıllardır tahribatsız testler ile beton özelliklerinin belirlenmesi ile ilgilenmişlerdir ların başlarında laboratuar test örneklerini kullanarak titreşim yöntemlerini önermişlerdir. Powers (1938), Obert (1939), Hornibrook (1939) ve Thomson (1940); rezonans frekansı yöntemini kullanarak titreşim teknikleri ile ilgili ilk çalışmaları yapmışlardır. II. Dünya Savaşı, stres dalgası yayınımını kullanarak tahribatsız testler ile ilgili araştırmaları ivmelendirmiştir. Titreşim (puls) hızı yönteminin gelişimi yaklaşık aynı zamanda Kanada da ve İngiltere de başlamıştır. Kanada da Leslie ve Cheesman (1949) soniskop adını verdiği aleti ve İngiltere de Jones (1948) Ultrasonik tester adını verdiği aleti geliştirmişlerdir. Prensipte her iki alet (Soniskop ve Ultrasonik tester) oldukça benzer bir yapıda olup ayrıntıda küçük farklar barındırmaktay- 11 JEOFİZİK BÜLTENİ

2 Özel Bölüm dı lardan itibaren titreşim hızı yöntemleri laboratuarlardan çıkarak ve inşaat şantiyelerine/ alanlarına taşındı (Whitehurst, 1957). Malhotra (1976) konu üzerine çalışılmış makalelerin geniş bir listesini yayınlamıştır. Bu arada birçok ülke beton numunesi üzerinde titreşim hızını ölçmek için standartlaşmaya gitmiş ve prosedürler geliştirmiştir. Hasar tespiti için yapılacak çalışmalar aşağıda aşamalarda gerçekleştirilir (Aköz, 2005); Yapının projesi temin edilir, Proje ile yapı karşılaştırılır, değişiklikler (eklenti, yıkım vb.) ve hasarlar tespit edilir, gerekirse yapının rölöve projesi hazırlanır, Yapıda hasarlı bölgeler belirlenir ve proje üzerinde gösterilir, Ölçüm yapılması gereken elemanlar belirlenir, Bu elemanlarda aşağıda belirtilen deney ve ölçümler yapılır. Tahribatlı ve Tahribatsız Deneyler (Aköz, 2005); yapıda deprem gibi bir afet nedeni ile hasar oluşması, yapının veya bazı elemanlarının çevresel etkiler nedeni ile eskimesi, ıslanması, erimesi, şişmesi, çatlaması, parça atması gibi hasarların oluşması, önemli yapıların sürekli izlenmesi, hasarsız bir yapıya yeni işlev kazandırılması amaçlandığında yapının son durumunun tespiti gerektiğinde, onarım ve güçlendirmeden önce yapıda etraflı bir araştırma ve tespit yapılması gerektiği durumlarda, yerinde ve laboratuarda yapılır. İnşaat mühendisliği bağlamında, sık sık betonarme yapıların test edilmesi gerekmektedir. Yapı malzemesi olan betonun sertleştikten sonra yapının tasarımı sonrası kullanımı için uygun olup olmadığının belirlenmesi gerekmektedir. İdeal olarak böyle bir deney betona zarar vermeden betonu tahrip etmeden yapılmalıdır. Tahribatsız ya da kısmen tahribatlı deneylerde kullanılarak yapılan değerlendirmeler sayesinde birçok temel parametre elde edilebilmektedir (yoğunluk, elastik özellikler, mukavemet, yüzey sertliği, yüzey absorpsiyonu vb.). Ayrıca çatlaklar ve boşluklar gibi yapısal bütünlüğe ilişkin niteliğin değerlendirilmesi de olanaklıdır. Tahribatsız deneyler hem eski hem de yeni yapılar için kullanılabilir. Yeni yapılar için temel uygulamalar, malzemelerin yada yapının niteliği hakkındaki kuşkuların giderilmesi ya da kalite kontrolü içindir. Var olan inşaatların testi ise, genellikle yapısal bütünlük yada yeterliliğin değerlendirilmesi ile ilişkilidir. Her iki durumda sadece tahribatlı deneyler (mukavemet deneyleri gibi) uygulanmışsa, örnek alma ve deney maliyeti fazla olacağından, geniş bir yapıdan elde edilen sınırlı sayıda test örneği ile yapılmasına izin verir. Tahribatsız deney yöntemleri böyle durumlarda verimli örnek alımını da yönlendirebilir. Tahribatsız deneylerin kullanılabileceği tipik durumlar: İnşaatın yerinde (in situ) kalite kontrolü, Malzemenin kabul edilebilirliği hakkında belirsizlikleri ortadan kaldırmak, Beton imalatında çalışan işçilerin yaptıkları işlere yönelik kuşkuların olumlanması ya da ortadan kaldırılması, Mukavemetin gelişiminin izlenmesi, Beton yapısı içinde çatlakların, boşlukların ve benzeri hataların yerlerinin belirlenmesi, Beton homojenliğinin (uniformluluğunun) belirlenmesi, Güçlendirmenin konumu, niteliği ya da koşullarının belirlenmesi, Değerlendirmesi düşünülen temsili örnek lokasyonlarının seçimine yardımcı olmak amacıyla beton değişkenliğinin alansal genişliğinin belirlenmesi, Aşırı yüklenme, kırık, dış yada içsel kimyasal saldırı yada değişimi, ateş, patlama, çevresel etkilerin neden olduğu betonun bozulmasının test edilmesi ve konumunun belirlenmesi, Betonun potansiyel durabilitesinin (dayanıklılığının) belirlenmesi, Betonun özelliklerinde uzun süreli değişimlerin izlenmesi, İnşaatın sigortası ya da sahibinin değişmesi durumunda yapının kullanımı hakkında bilgi sağlanması şeklinde sınıflandırılabilir. 12 Kasım

3 Tahribatsız Test Yöntemleri ve Ultrasonik Hız Ölçümleri 2. Betonarme Yapıların Tahribatsız Deneyleri İçin Temel Yöntemler Betonun tahribatsız yöntemlerle testi için; Görsel gözlem, Beton içindeki demirlerin potansiyel korozyonunun belirlenmesi için kullanılan elektrik potansiyel yöntemi, Betonun yüzeysel sertliğinin değerlendirilmesi amacıyla Schmidt Çekici Testi, Beton içinde suyun akışını ölçmek için kullanılan Permeabilite Testi, Betonun içindeki demirlerin yerlerinin belirlenmesi için Covermeter Testi, Radyografik Test, Betonun basınç mukavemetini test etmek amacıyla betonun ses hızının ölçümüne dayanan Ultrasonik puls hızı ölçümleri, Yer radarı ölçümleri, Infrared Termografi ölçümleri gibi bazı tipik uygulama yöntemleri kullanılmaktadır Betonun Özellikleri Agrega, kum, çakıl ve kırma taş beton yapımında kullanılmaktadır. TS EN e göre 4000 mm elek açıklığından geçen malzemeye ince agrega bu elek üzerinde kalan agregaya kalın agrega denilmektedir. Çimentolu suyun oluşturduğu çimento hamuru beton içerisindeki agrega tanelerinin yüzeyini kaplayarak ve agrega taneleri arasındaki boşlukları doldurarak taneler arasında bağlayıcılık işlevi görür. Çimento ve su ince agreganın karışımından oluşan malzemeye harç denilmektedir. Çimentolu suyun oluşturduğu çimento hamuru başlangıçta plastik bir malzeme iken çimento ve su arasında oluşan kimyasal reaksiyonların etkisi ile çimento hamurunun başlangıçtaki plastik özelliği zamanla azalmaktadır. Bir veya birkaç saat sonra içerisindeki çimento hamuru katılaşmakta ve tamamen sertleşmiş duruma gelmektedir. Başlangıçtaki plastik kıvamlı beton, istenilen şekildeki kalıplara yerleştirilerek istenilen boyutta sert yapı malzemesi elde edilir. Beton; agrega (ince ve kaba agrega), çimento ve suyun, kimyasal ve mineral katkı maddeleri ilave edilerek veya edilmeden homojen olarak üretim teknolojisine uygun olarak karıştırılmasından oluşan, başlangıçta plastik kıvamda olup, zamanla katılaşıp sertleşerek mukavemet kazanan önemli bir yapı malzemesidir. Hazır beton, kullanıcı olmayan şahıs veya kuruluş tarafından hazırlanarak taze halde iken teslim edilen betondur. Kullanıcı tarafından şantiye dışında hazırlanan beton ve şantiyede kullanıcı haricindeki kişi veya kuruluşlarca hazırlanan beton da hazır beton tanımına girmektedir. Kullanıcısı tarafından, sadece kendi kullanımı için şantiye içerisinde üretilen beton ise şantiyede imal edilen beton olarak isimlendirilir. Bilimsel yöntemlerle tasarlanmış hazır beton, bileşen tartımlarını ağırlık yöntemiyle otomatik olarak yapan modern tesislerde üretilmeli ve standartlara göre kontrol edilmelidir. Hazır betonun kalitesini belirleyen beş temel aşama söz konusudur. Bunlar; tasarım, üretim, taşıma, yerleştirme, bakım ve kür dür. Bunlardan ilk üç aşama hazır beton üreticisi, son iki aşama ise tüketici tarafından yerine getirilmektedir. Günümüzde hazır beton kadar sıklıkla kullanılan başka bir yapı malzemesi bulunmamaktadır. Hazır Beton Bileşenleri Betonu oluşturan hammaddeler agrega, çimento, su, kimyasal ve mineral katkılardır. ÇİMENTO SU AGREGA %10 %15 %75 TS EN hazır beton standardına göre tüm bileşen malzemelerin kendi standartlarına uygunlukları gösterilmek zorundadır. 13 JEOFİZİK BÜLTENİ

4 Özel Bölüm Agrega Betonun hacimsel olarak en fazla kullanılan bileşeni olan agregalar, ilgili ürün standardına göre üretilmiş olarak hazır beton tesislerinde uygun şekilde depolanmalıdır. En düşük su emme değerine sahip olan ve çimento ile zamanla beton içerisinde genleşen maddeler üretmeyen, nispeten kübik tane şekline sahip agregalar kaliteli agregalardır. Tane boyutları agrega üretim tesislerinde istendiği şekilde ayarlanabilmektedir. Çimento Su ile karıştırıldığında sertleşen bir hamur oluşturan ve sertleşme sonrasında suyun altında bile dayanımını ve kararlılığını koruyan inorganik ve ince öğütülmüş hidrolik bağlayıcılardır. Hazır beton üreticisi için en uygun çimento tipi, beton sınıflandırmalarına bağlı kalmak şartıyla en düşük çimento kullanımı sağlayan, agrega ve kimyasal katkı ile en uyumlu olan ve müşteri beklentilerine en iyi cevap verebilen çimentodur. Karma Suyu Betona üretim aşamasında katılan karma suyu haricinde kullanım yerinde ilave su katılması engellenmelidir. Beton katkı maddeleri Günümüzde beton su ihtiyacını azaltan ve dolayısıyla daha çok dayanım ve ekonomi sağlayan katkılar yanında dayanım hızı, hava içeriği, geçirimsizlik, rötre vb. betonun pek çok özelliğini 14 Kasım de etkileyen kimyasallar kullanılmaktadır. Kimyasal katkılar sayesinde artık rötre yapmayan, kendiliğinden yerleşebilen, agrega reaktifliğinden etkilenmeyen, donatı korozyonu engellenen üstün dayanıma sahip betonlar üretilebilmektedir. Var olan betonarme yapıların güvenliğinin belirlenmesi ile, mevcut inşaatın olduğu gibi kullanılması, onarılması, güçlendirilmesi yada yıkılarak kaldırılması ve yeniden yapılmasına karar verilebilir. Kararın mühendislik amaçları bakımından anlamlı ve yararlı olabilmesi için yapı üzerinde yerinde ve laboratuarda kurallarına uygun olarak yapılmış gözlem, inceleme, ölçme ve değerlendirme sonuçlarına dayandırılması gerekir (Ergün ve Kürklü, 2005). 3. Ultrasonik Deneyler Modern Ultrasonik testler katı, sıvı ve gazların tahribatsız analizi için kullanılmaktadır. Bu yönde yeni gelişmeler; süper yüksek duyarlılık, yüksek frekans, yüksek çözünürlülük ve benzeri özellikleri kapsamaktadır. Ultrasonik testlerin avantajı aşağıdaki çeşitli uygulamaları kapsamaktadır: Mekanik özellikler ve mikroyapının belirlenmesinde kullanılabilir Görüntüleme ve mikroskop amaçlı kullanılabilir Portatiftir ve maliyet açısından uyundur Plazma ve vakum durumları hariç maddenin bütün halleri için uygulanabilir Optik yoğunluktan etkilenmez. Ultrasonik aygıtlar zaman, sönüm, frekans ve görüntü ortamlarında kullanılabilirler. Zaman ortamı aygıtlar; boyuna, kayma ve yüzey dalgalarının hızlarını ve geçiş zamanını ölçebilirler. Zaman ortamı aygıtlar ayrıca, yoğunluk ve kalınlığı, kusurlar ve kusurların konumunu belirleme, malzemenin elastik ve mekanik özelliklerini saptama özelliklerine sahiptirler. Sönüm ortamı aygıtları, verilen frekans ve ışın boyutunda aktarılmış ve yansımış sinyallerin dalgalanmalarını, yükselip alçalmalarını ölçer. Bu aygıtlar, yüzey ve içsel mikroyapıların belirlenmesi ve malzeme kusurlarının karakterizasyonu için kullanılırlar. Frekans ortamı aygıtlar, Ultrasonik atenüasyonun frekans bağımlılığını ölçerler. Bu aygıtlar, mikroyapı analizi, porozite belirleme, yüzey karakterizasyonu ve faz analizinde kullanılırlar. Görüntüleme (image) aygıtları, menzil (flight) süresini ölçerler ve atenüasyon için kullanılırlar. Bu aygıtlar, malzeme kusurlarının yüzeysel ve içsel görüntülenmesi, mikroyapı, yoğunluk, hız ve mekanik özelliklerin belirlenmesinde kullanılır. Gerçek iki yada üç boyutlu görüntüleme sağlarlar. Ultrasonik titreşim (puls) hızı altmış yıldan fazladır ve beton kalitesini/niteliğini belirlemede kullanılmaktadır. Bu yöntem, içsel çatlakların ve diğer malzeme kusurlarının belirlenmesinde kullanıldığı gibi donma/ çözülme ve agresif kimyasal çevre nedeniyle betondaki bozulmaların belirlenmesinde de

5 Tahribatsız Test Yöntemleri ve Ultrasonik Hız Ölçümleri kullanılmaktadır. Titreşim hızı yöntemini kullanarak beton test örneğinin mukavemetini kestirmek de ayrıca mümkündür. Titreşim hızı yöntemi tamamıyla tahribatsızdır ve bu teknik, test edilen beton elamanına hiçbir zarar vermeden mekanik dalgaları kullanmaktadır. Bir test örneği, aynı noktada tekrar test edilebilir. Ayrıca uzun bir zaman periyodu boyunca betonun içyapı değişimlerinin görüntülenmesinde de kullanılmaktadır Dalga Yayınımı Üç tür mekanik (stres dalgası) (Şekil 1.a.) dalga yayınımı, dinamik yada titreşimli bir yük ile etkileşen katı elastik ortamın yüzeyinde oluşur: (1) Sıkışma dalgaları (ayrıca, Boyuna yada P dalgası da denir), (2) Kayma dalgaları (Enine yada S dalgaları da denir), (3) Yüzey dalgaları (Rayleigh ve Love dalgaları da denir). Ultrasonik enerji, görece olarak ince plakaların içine girdiğinde, Lamb dalgaları ile yayınırlar. Lamb dalgaları çoklu ve değişken hızlara sahiptirler. Lamb dalgası hızı, malzeme kalınlığına ve frekansa bağlıdır. Lamb dalgası çeşitli partikül hareketi modlarına sahiptir. Ancak iki yaygın titreşim hareketi modu simetrik ve asimetrik olarak bilinir (Şekil 1.b.). Her bir dalga karakteristik bir hıza sahiptir. Ultrasonik titreşimler, akustik empedansta farklılık oluşursa, iki farklı malzemenin ara yüzeyinden yansırlar. Akustik uyumsuzluk ayrıca su-metal, metalmetal gibi malzeme özelliklerinin farklılaştığı durumlarda oluşurlar. Yansımış dalganın önemli bir özelliği, yansıma açısının geliş açısına eşit olmasıdır. Ultrasonik ışın herhangi bir açıda bir malzemeden diğerine geçtiğinde, kırılma ve mod dönüşümü oluşur. Kırılma, Ultrasonik dalganın farklı iki malzemelerden oluşan bir sınırı geçtiğinde yönünü ve hızını değiştirerek oluşur. Her iki durum (yansıma ve kırılma) ışık ışınlarında gözlediğimize benzerdir Titreşim Hızı Test Aleti Mekanik dalgaların elektrik titreşimlere (puls) dönüşümü ve elektrik titreşimlerin mekanik titreşimlere dönüşümü Ultrasonik testlerin temelidir. Pieozelektrik vericiler bu işlemde temel görevi yüklenirler. Test aleti betonda bir verici ile bir dalga titreşimi oluşturarak, alıcı ile titreşimin varışını algılar. Böylece beton boyunca seyahat eden titreşimin seyahat süresini hassas biçimde ölçebilmektedir. Aygıt ayrıca bir osiloskopa bağlanarak alınan titreşimin doğası da gözlenebilir. Şematik diyagram Şekil 2 de verilmiştir. Şekil 3 de Proced firmasına ait alet görünmektedir. Şekil 4 ve 5 de ise ölçüm yöntemleri verilmektedir. Şekil 1. a. Dalgaların partikül hareketleri ve dalga yayınımları (Mix, 2005) Şekil 1b. Lamb dalgaları partikül hareketi (Mix, 2005) 15 JEOFİZİK BÜLTENİ

6 Özel Bölüm Şekil 2. Titreşim hızı test devresinin şematik diyagramı (Tarun ve diğ., 2004) Şekil 3. Proceq firmasına ait ölçüm sistemi parçaları A Doğrudan Ölçüm B Yarı Doğrudan Ölçüm C Dolaylı Ölçüm Şekil 4. Titreşim hızı ölçüm konfigürasyonları (A) Doğrudan yöntem (B) Yarı-Doğrudan yöntem (C) Dolaylı Yöntem (Tarun ve diğ., 2004) 16 Kasım Şekil 5. Yüzey yöntemini bozulma zonunun derinliğinin belirlenmesinde kullanımı (Tarun ve diğ., 2004)

7 Tahribatsız Test Yöntemleri ve Ultrasonik Hız Ölçümleri 3.3. Titreşim Hızına Etkiyen Faktörler Titreşim hızını ölçmek oldukça kolay olmasına rağmen, testler öyle yapılmalıdır ki titreşim hızı okumaları tekrarlanabilir olmalı ve diğer faktörlerden ziyade sadece betonun özelliklerinden etkilenmelidir. Titreşim hızını etkileyen faktörler iki kategoride incelenebilir: (1) Doğrudan betonun özelliklerinden kaynaklanan faktörler, (2) Diğer faktörler. Beton Özelliklerinin Etkileri a) Agrega Boyutu, Derecelenme, Tür ve İçerik Birçok araştırma göstermiştir ki, titreşim hızı önemli ölçüde agrega türüne ve miktarına bağlı olarak etkilenmektedir (Bullock ve Whitehurst, 1959; Sturrup ve diğ., 1984; Swamy ve Al-Hamed, 1984; Anderson ve Seals, 1981; Jones, 1954; Popovics ve diğ., 1990). Çimento hamurunun titreşim hızı agreganınkinden küçüktür. Jones (1954) ortaya koymuştur ki aynı basınç mukavemeti seviyesinde ve aynı beton karışımı için yuvarlak çakıllı beton daha düşük titreşim hızına, ezilmiş kireçtaşı daha yüksek titreşim hızına ve ezilmiş granit ise bu ikisi arasında bir hız değerine sahiptir. Öte yandan, agrega türü, kırılma modülleri ve titreşim hızı arasındaki ilişkiye önemli bir etki oluşturmamaktadır. Titreşim hızı ve basınç mukavemeti üzerinde beton karışımındaki iri agregaların değişken etkisi Şekil 6 da verilmiştir. Şekil 6. Titreşim hızı ve Basınç mukavemeti (Tarun ve diğ., 2004) b) Çimeto Türü Jones (1954) ortaya koymuştur ki çimento türünün titreşim hızı üzerinde önemli bir etkisi yoktur. Bununla birlikte hidrasyon (su katma) seviyesi hızı etkilemektedir. Hidrasyon derecesi arttıkça elastisite modülü ve titreşim hızı artmaktadır. Çabuk sertleşen çimentoların kullanımı verilen bir titreşim hızı için daha yüksek bir mukavemete neden olur (Jones ve Facaoaru, 1969). c) Su-Çimento oranı Kaplan (1959) titreşim hızı üzerinde su-çimento (S/Ç) oranını incelemiştir. S/Ç oranı arttıkça basınç mukavemeti ve karşılık gelen hız değeri azalmaktadır. 17 JEOFİZİK BÜLTENİ

8 Özel Bölüm d) Beton Katkı Maddesi Beton katkı maddelerinin betonun titreşim hızına bir etkisi görünmemektedir. e) Betonun Yaşı Titreşim hızı üzerinde betonun yaşının etkisi betonun mukavemetinin gelişiminin etkisi gibidir. Jones (1954), titreşim hızı ve yaş ilişkisini incelemiş ve buna göre hız başlangıçta hızlı biçimde artmakta fakat hemen sonra düzlendiğini göstermiştir. Bu trend belirli tür bir beton için oluşturulan mukavemet yaş ilişkisine benzerdir. Fakat titreşim hızı sınır değerine mukavemetten daha çabuk ulaşmaktadır. f) Diğer Etkiler 1) Verici Kontaktı Verici ile malzeme arasında iyi bir kontak kurulmamışsa, yanlış bir titreşim hızının ölçülmesine neden olabilir. 4) Geçiş Yolu (Path) Kuramsal olarak dalga tarafından seyahat edilen geçiş yolu ve dalganın frekansı yayınım zamanına etki etmez. Ancak, pratikte daha küçük yollar daha değişken ve biraz daha yüksek hızlar verme eğilimindedirler. Çünkü betonun homojen olmayan doğası buna neden olmaktadır. 5) Örneklerin Boyutu ve Şekli Çoğu durumda, titreşim hızı örneklerin boyuna ve şekline bağımlıdır. 6) Gerilme Düzeyi Titreşim hızı genel olarak test edilen elemanın stres düzeyinden etkilenmez. Ancak, beton çok yüksek düzeyde bir basınca maruz kaldığında (örneğin nihai mukavemetin % 65 i oranında bir gerilmeye maruz kaldığında) beton içinde mikro çatlaklar oluşabilir ve bu etki titreşim hızını önemli ölçüde düşürebilir (Popovics ve Popovics, 1991; Wu ve Lin, 1988). 7) Çelik Çubukların Varlığı Betonun titreşim hızını etkileyen en önemli faktörlerden biri beton içindeki güçlendirici eleman olan çeliklerin varlığıdır (Şekil 7). Çelikteki titreşim hızı, betondaki titreşim hızının 1.4 ila 1.7 katıdır. Güçlendirici eleman olan çelik çubukların yakınlarında titreşim hızı okumaları genelde betonun hızından daha yüksektir. Mümkün olması durumunda test ölçümleri yapılmalıdır. Bungey (1984) çelik çubuklar için düzeltme faktörleri vermiştir. 2) Betonun Sıcaklığı 5-30 o derece arasındaki ölçümler titreşim hızı için önemli bir problem yaratmamaktadır (Jones ve Facaoaru, 1969). 3) Betonun Nemi ve Kürlenme Koşulları Satüre olmuş betonun titreşim hızı kuru betondan daha yüksektir. Nemin, genel olarak yüksek mukavemetli betonun hızı üzerindeki etkisi düşük mukavemetli betona göre daha azdır. 18 Kasım Şekil 7. Betonarme elemanında ölçümler (A) Çelik çubuk yayınım yönüne dik (B) Çelik yayınım yönüne paralel (dolaylı ölçüm) (C) Çelik çubuk yayının yönüne paralel (doğrudan ölçüm) (Tarun ve diğ., 2004)

9 Tahribatsız Test Yöntemleri ve Ultrasonik Hız Ölçümleri Çizelge 1. Çubukların eksenine dik bir hat boyunca çelik güçlendirmenin etkileri (Malhotra ve Carino, 2004) Çizelge 2. Çubukların eksenine paralel bir hat boyunca çelik güçlendirme etkileri (Malhotra ve Carino, 2004) 4. Ultrasonik Testin Kullanım Alanları Titreşim hızı yöntemi başarılı biçimde laboratuarda olduğu kadar sahada da uygulanmaktadır (Bakınız kaynaklar listesi). Ayrıca, kalite kontrol kadar betondaki bozunmanın analizi içinde kullanılmaktadır. Şekil 8a ve 8b. betonarme yapıda nasıl uygulandığını göstermektedir. Şekil 8a. Sıvasız bir kolonda ölçü alma işlemi Şekil 8b. Sıvalı bir kolonda ölçü alma işlemi 19 JEOFİZİK BÜLTENİ

10 Özel Bölüm 4.1. Beton Niteliğinin Doğrudan Titreşim Hızlarından Belirlenmesi Beton niteliğinin doğrudan titreşim hızlarından belirlenmesine yönelik yaklaşım International Atomic Energy Agency (2002) el kitabında verilmiştir. BETON KALİTESİ SINIFLAMASI P DALGA HIZI (m/sn) Mükemmel İyi - Çok iyi Orta Zayıf Çok Zayıf Çizelge 3. Beton kalitesinin/niteliğinin P hızına bağlı sınıflaması (International Atomic Energy Agency, 2002) 4.1. Beton Dayanımının/Mukavemetinin Kestirilmesi Titreşim hızı yöntemi, yerinde ve laboratuarda beton mukavemetinin kestirilmesine olanak sağlamaktadır. Mukavemet, titreşim hızından Şekil.9 daki ilişkiden yararlanılarak kolaylıkla kestirilebilmektedir. Şekil 9. Betonun basınç mukavemetinin titreşim hızından kestirilmesine bir örnek (Tarun ve diğ., 2004) Titreşim hızı ve beton mukavemeti ilişkisi tekil bir ilişki değildir ve birçok faktörden (agrega boyutu, tipi, içeriği; çimento türü ve içeriği, su çimento oranı; nem içeriği) etkilenmektedir. Bu faktörler birçok araştırmacı tarafından incelenmiştir (Bullock ve Whitehurst, 1959; Sturrup ve diğ., 1984; Swamy ve 20 Kasım Al-Hamed, 1984; Anderson ve Seals, 1981; Jones, 1954; Popovics ve diğ., 1990) Betonun Homojenliğinin Kestirilmesi Titreşim hızı betonun homojenliğinin belirlenmesinde kullanılmaktadır. Heterojenite, karışım oranlarının değişimi, betonun bozulması, içsel çatlaklar olarak tanımlanmaktadır. Örneğin, içsel bir hava boşluğu etrafında bir dalganın saçılımı yayınım zamanının artmasına ve sonuçta da görünür hızın azalmasına yol açacaktır.

11 Tahribatsız Test Yöntemleri ve Ultrasonik Hız Ölçümleri 4.3. Betonun Hidrasyonu Üzerine Çalışmalar Titreşim hızının en büyük avantajı tamamıyla tahribatsız oluşudur. Ancak betonun içsel yapısındaki değişimler aynı test örneği üzerinde görüntülenebilirler. Birçok araştırmacı çimento hamurunun, betonun sertleşme ve oturma aşamalarının görüntülenmesi için titreşim hızı yönteminin başarılı uygulamaları üzerine çalışmalar yayınlamışlardır Betonun Durabilitesi Üzerine Çalışmalar Agresif çevreler, betonun yapısını hasara uğratacaklardır ve bu titreşim hızının değerini azaltır. Donma ve çözülme, korozyon ve benzeri nedenlerle oluşan beton kalitesi bozulması titreşim hızı yöntemiyle kolaylıkla belirlenebilirler Yüzey Kırığı Derinliği Titreşim hızı tekniğinin bu uygulaması çeşitli araştırmacılarca çalışılmıştır (Sturrup, 1959; Jones, 1952; Knab ve diğ., 1983; Rebic, 1983) Dinamik Elastisite Modülünün Belirlenmesi Elastik malzeme boyunca seyahat eden P dalgasının hızı dalga yayınımı teorisi ile malzemenin yoğunluğu elastik sabitleri ile aşağıdaki biçimde tanımlanabilir: Şekil 10 da dinamik elastisite modülü ile basınç mukavemeti arasındaki ilişki verilmiştir. Şekil 10. Dinamik elastisite modülü ile basınç mukavemeti arasındaki ilişki (Hansen, 1986) 21 JEOFİZİK BÜLTENİ

12 Özel Bölüm 4.7. Avantajlar Titreşim hızı yöntemi betonun uniformluluğunu incelemek için mükemmel bir yöntemdir. Test prosedürü basit ve var olan ekipmanın sahada ve laboratuarda kullanımı kolaydır. Test prosedürü ASTM ve diğer örgütler tarafından standartlaştırılmıştır. Küçük portatif dijital aletlerin mevcudiyeti ile Ultrasonik testler sahada betonun kalite kontrolü için yeni bir boyuttur. Ultrasonik titreşim hızı testleri hem laboratuarda test örnekleri üzerinde hem de sahada yapılar üzerinde uygulanabilirler. 5. ÖRNEK UYGULAMA Bu çalışma Bitirme Projesi öğrencilerimiz Belgin Özgüven ve Onur Sanlı nın İ.Ü. Araştırma fonu desteği ile aldığımız Pundit aletinin kendi yapılarında test etmeyi bitirme konusu olarak seçmeleri ile başlamıştır. Yapının en alt katından orta kısımda bulunan on kolonda toplamda otuz ölçüm yapılmıştır. Şekil 10 da yapı içindeki kolonların yerleşimi görünmektedir. Ölçüler hem sıva üzerinden hem de sıva kaldırarak alınmıştır (Şekil 8.a. ve 8b.). Sıva üzerinden yaptığımız ölçümlerin hızlarının ortalaması yaklaşık 1150 m/ sn sıva kaldırıldıktan sonraki ölçümlerimizin ortalaması ise 4050 m/sn çıkmıştır. Değerimize Çizelge 1. ve 2. deki düzeltme değerini uyguladığımızda ortalama 3650 m/sn değerini elde diyoruz. Çizelge 3. den yapılan değerlendirmeye göre ölçülen betonun kalite değerinin iyi çok iyi kategorisinde olduğunu saptamış bulunuyoruz. KATKI BELİRTME Bu çalışma İstanbul Üniversitesi Araştırma Fonunca desteklenen Zeminlerin Laboratuar Ortamında P ve S Hızlarının Ölçülmesi projesi kapsamında alınan aletle yapılmıştır. Bu çalışmanın zemin boyutunda katkılarından ötürü İZA mühendislik firmasına Jeofizik Mühendisi Zafer DEMİR nezdinde teşekkürü borç biliriz. Şekil 10. Yapının taşıyıcı elamanlarının kesiti. 22 Kasım

13 Tahribatsız Test Yöntemleri ve Ultrasonik Hız Ölçümleri Kaynaklar Aköz, F., 2005, Yığma yapılarda hasar tespiti deney ve ölçüm yöntemleri, YDGA2005 Yığma Yapılarda Deprem Güvenliğinin Arttırılması Çalıştayı. Anderson, D.A. and Seals, R.K., 1981, Pulse velocity as a predictor of 28 and 90 day strength, ACI J., 78, 116. Bullock, R.E. and Whitehurst, E.A., 1959,Effect of certain variables on pulse velocities through concrete, Highway Res. Board Bull., 206, 37. Bungey, J.H., 1984,The Influence of Reinforcement on Ultrasonic Pulse Velocity Testing, Malhotra, V.M., Ed., ACI SP 82, American Concrete Institute, Farmington Hills, MI, 229. Cheesman, W.J., 1949,Dynamic testing of concrete with the soniscope apparatus, Proc. Highway Res. Board, 29, 176. Ergün, A.,Kürüklü, G., 2005, Mevcut Betonarme Yapılarda Beton Dayanımının Belirlenmesi, Deprem Sempozyumu, Kocaeli. Hansen, W., 1986, Static and dynamic modulus of concrete as affected by mix composition and compressive strength, ACI Spec. Publ. SP 95, American Concrete Institute, 115. Hornibrook, F.B., 1939,Application of sonic method to freezing and thawing studies of concrete, ASTM Bull., 101, 5. International Atomic Energy Agency, 2002, Guidebook On Non-Destructive Testing Of Concrete Structure, Training Course Series. Jones, R., 1948,The Application of Ultrasonic to the Testing of Concrete, Research, London, 383. Jones, R., 1952,A method of studying the formation of cracks in a material subjected to stress, Br. J.Appl. Phys. (London), 3, 229. Jones, R., Nov. 1954, Testing of concrete by an ultrasonic pulse technique, RILEM Int. Symp. on Nondestructive Testing of Materials and Structures, Paris, Vol. 1, Paper No. A-17 January 1954, 137. RILEM Bull., 19(Part 2). Jones, R. and Facaoaru, I., 1969,Recommendations for testing concrete by the ultrasonic pulse method, Mater. Struct. Res. Testing (Paris), 2(19), 275. Kaplan, M.F., 1959,The effects of age and water to cement ratio upon the relation between ultrasonic pulse velocity and compressive strength of concrete, Mag. Concr. Res., 11(32), 85. Knab, L.J., 1983,Blessing, G.V., and Clifton, J.R., Laboratory evaluation of ultrasonics for crack detection in concrete, ACI J., 80, 17. Leslie, J.R. and Cheesman, W.J., 1949,An ultrasonic method of studying deterioration and cracking in concrete structures, ACI J. Proc., 46(1), 17. Malhotra, V.M., 1976, Testing Hardened Concrete: Nondestructive Methods, ACI Monograph 9, American Concrete Institute, Detroit, MI. Malhotra, VM., and Carino, NJ., Edited 2004, Handbook on Nondesttructive Testing of Concrete, Crc Press. Mix, P.E., 2005, Introductıon to Nondestructive Testing, a Training Guide, Published by John Wiley & Sons, Inc., Hoboken, New Jersey. Obert, L., 1939,Sonic method of determining the modulus of elasticity of building materials under pressure, Proc. ASTM, 39, 987. Sturrup, V.R. Vecchio, R.J., and Caratin, H., 1984, Pulse Velocity as a Measure of Concrete Compressive Strength, ACI SP 82-11, American Concrete Institute, Farmington Hills, MI, 201. Sturrup, V.R., 1959, Evaluation of pulse velocity tests made by Ontario hydro, Bull. 206, Highway Research Board, 1. Popovics, S., Rose, J.L., and Popovics, J.S. 1990,The behavior of ultrasonic pulses in concrete, Cem. Concr. Res., 20, 259. Popovics, S. and Popovics, J.S., 1991, Effect of stresses on the ultrasonic pulse velocity in concrete, RILEM Mater. 23 JEOFİZİK BÜLTENİ

14 Özel Bölüm Struct., 24, 15. Powers, T.C., 1938,Measuring Young s modulus of elasticity by means of sonic vibrations, Proc. ASTM, 38(Part II), 460. Rebic, M.P., 1983, The distribution of critical and rupture loads and determination of the factor of crackability, ACI J., 80, 17. Swamy, N.R. and Al-Hamed, A.H., 1984, The use of pulse velocity measurements to estimate strength of air-dried cubes and hence in situ strength of concrete, Malhotra, V.M., Ed., ACI SP 82, American Concrete Institute, Farmington Hills, MI, 247. Tarun R. Naik, T.R., Malhotra, V.M., Popovics, J.S., 2004, The Ultrasonic Pulse Velocity Method,In: V.M. MALHOTRA and N.J. CARINO, Edited 2004, Handbook on Nondestructive Testing of Concrete, Crc Press. Thomson, W.T., 1940, Measuring changes in physical properties of concrete by the dynamic method, Proc. ASTM, 40, Uyanık, O., Gülay, F.G.,Tezcan, S., 2012, Beton Dayanımının Tahribatsız Ultrasonik Yöntemle Tayini, HAZIR BETON Ocak - Şubat Whitehurst, E.A., 1957,Soniscope tests concrete structures, ACI J. Proc., 47(6), 433. Wu, T.T and Lin, T.F., 1998, The stress effect on the ultrasonic velocity variations of concrete under repeated loading, ACI Mater. J., 95(5), Kasım

YIĞMA YAPILARDA HASAR TESPİTİ DENEY VE ÖLÇÜM YÖNTEMLERİ. Dr.Fevziye AKÖZ

YIĞMA YAPILARDA HASAR TESPİTİ DENEY VE ÖLÇÜM YÖNTEMLERİ. Dr.Fevziye AKÖZ YDGA2005 YIĞMA YAPILARDA DEPREM GÜVENLİĞİNİN ARTTIRILMASI ÇALIŞTAYI YIĞMA YAPILARDA HASAR TESPİTİ DENEY VE ÖLÇÜM YÖNTEMLERİ Dr.Fevziye AKÖZ İnşaat Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Yapı Malzemeleri

Detaylı

Mevcut Yapıların Beton Dayanımının Jeofizik (Ultrasonik) Yöntemlerle Belirlenmesi. Sinancan ÖZİÇER ve Osman UYANIK

Mevcut Yapıların Beton Dayanımının Jeofizik (Ultrasonik) Yöntemlerle Belirlenmesi. Sinancan ÖZİÇER ve Osman UYANIK Mevcut Yapıların Beton Dayanımının Jeofizik (Ultrasonik) Yöntemlerle Belirlenmesi Sinancan ÖZİÇER ve Osman UYANIK BU KAPSAMDA 31 MAYIS 2012 TARİH VE 28309 SAYILI * AFET RİSKİ ALTINDAKİ ALANLARIN DÖNÜŞTÜRÜLMESİ

Detaylı

Tahribatlı Tahribatsız Deney Yöntemleri

Tahribatlı Tahribatsız Deney Yöntemleri Tahribatlı Tahribatsız Deney Yöntemleri Tahribatlı Tahribatsız Deney Yöntemleri TAHRİBATLI YÖNTEM 1.Yapıya zarar verebilir. 2.Tekrar edilmez. 3.Tek başına sonuç verir. 4.Maliyetlidir. 5.Standard sapması

Detaylı

TS 500 (2000): Betonarme yapıların hesap ve yapım kuralları TS 498: Yapı elemanlarının boyutlandırılmasında alınacak yüklerin hesap değerleri

TS 500 (2000): Betonarme yapıların hesap ve yapım kuralları TS 498: Yapı elemanlarının boyutlandırılmasında alınacak yüklerin hesap değerleri TS 500 (2000): Betonarme yapıların hesap ve yapım kuralları Bu standart betonarme yapı elemanları ve yapıların kullanım amaç ve süresine uygun güvenlikte tasarlanması hesaplanması, boyutlandırılması ve

Detaylı

Beton Şartnamesinin Hazırlanması. Beton için şartname hazırlayıcı aşağıda verilen hususları dikkate almalıdır:

Beton Şartnamesinin Hazırlanması. Beton için şartname hazırlayıcı aşağıda verilen hususları dikkate almalıdır: Beton Kullanıcısına Yönelik Kısaca TS EN 206-1 Beton Standardı Hazırlayan:Tümer Akakın 8 Aralık 2004 günü, Türkiye de yapı malzemeleri açısından önemli bir değişim günü olmuştur. Avrupa Birliği ne teknik

Detaylı

Beton; kum, çakıl, su, çimento ve diğer kimyasal katkı maddelerinden oluşan bir bileşimdir. Bu maddeler birbirleriyle uygun oranlarda karıştırıldığı

Beton; kum, çakıl, su, çimento ve diğer kimyasal katkı maddelerinden oluşan bir bileşimdir. Bu maddeler birbirleriyle uygun oranlarda karıştırıldığı Doç. Dr. Ali KOÇAK Beton; kum, çakıl, su, çimento ve diğer kimyasal katkı maddelerinden oluşan bir bileşimdir. Bu maddeler birbirleriyle uygun oranlarda karıştırıldığı zaman kalıplara dökülebilir ve bu

Detaylı

Mühendislik Birimleri Laboratuarları 1. İnşaat Mühendisliği Birimi Laboratuarları Yapı Malzemeleri ve Mekanik Laboratuarı

Mühendislik Birimleri Laboratuarları 1. İnşaat Mühendisliği Birimi Laboratuarları Yapı Malzemeleri ve Mekanik Laboratuarı Mühendislik Birimleri Laboratuarları 1. İnşaat Mühendisliği Birimi Laboratuarları Mühendislik Birimleri bünyesinde yer alan İnşaat Mühendisliği Birimi Laboratuarları: Yapı Malzemeleri ve Mekanik Laboratuarı,

Detaylı

Çizelge 5.1. Çeşitli yapı elemanları için uygun çökme değerleri (TS 802)

Çizelge 5.1. Çeşitli yapı elemanları için uygun çökme değerleri (TS 802) 1 5.5 Beton Karışım Hesapları 1 m 3 yerine yerleşmiş betonun içine girecek çimento, su, agrega ve çoğu zaman da ilave mineral ve/veya kimyasal katkı miktarlarının hesaplanması problemi pek çok kişi tarafından

Detaylı

beton karışım hesabı

beton karışım hesabı 9 beton karışım hesabı Paki Turgut Kaynaklar 1) TS 802 Beton Karışım Tasarımı Hesap Esasları 2) Domone P, Illston J, Construction Materials, 4th Edition 3) Mindess S et al., Concrete, 2nd Edition 4) Portland

Detaylı

2.1. Yukarıdaki hususlar dikkate alınarak tasarlanmış betonun siparişinde aşağıdaki bilgiler üreticiye verilmelidir.

2.1. Yukarıdaki hususlar dikkate alınarak tasarlanmış betonun siparişinde aşağıdaki bilgiler üreticiye verilmelidir. Beton Kullanıcısının TS EN 206 ya Göre Beton Siparişinde Dikkat Etmesi Gereken Hususlar Hazırlayan Tümer AKAKIN Beton siparişi, TS EN 206-1 in uygulamaya girmesiyle birlikte çok önemli bir husus olmıştur.

Detaylı

BETONARME BİR YAPININ MALZEME KALİTESİNİN TAHRİBATSIZ VE TAHRİBATLI YÖNTEMLERLE BELİRLENMESİ

BETONARME BİR YAPININ MALZEME KALİTESİNİN TAHRİBATSIZ VE TAHRİBATLI YÖNTEMLERLE BELİRLENMESİ YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BETONARME BİR YAPININ MALZEME KALİTESİNİN TAHRİBATSIZ VE TAHRİBATLI YÖNTEMLERLE BELİRLENMESİ Can Arda KİREMİTÇİ YAPI MALZEMELERİ Anabilim

Detaylı

SİGMA BETON FAALİYETLERİ. Engin DEMİR Şirket Müdür Yardımcısı

SİGMA BETON FAALİYETLERİ. Engin DEMİR Şirket Müdür Yardımcısı SİGMA BETON FAALİYETLERİ Engin DEMİR Şirket Müdür Yardımcısı Kuruluş 2005 yılında Baştaş Çimento San. Tic. A.Ş. ve Konya Çimento San. Tic. A.Ş tarafından limited şirket olarak kuruldu. İlk yerleşim yeri

Detaylı

İNCE AGREGA TANE BOYU DAĞILIMININ ÇİMENTOLU SİSTEMLER ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ. Prof. Dr. İsmail Özgür YAMAN

İNCE AGREGA TANE BOYU DAĞILIMININ ÇİMENTOLU SİSTEMLER ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ. Prof. Dr. İsmail Özgür YAMAN İNCE AGREGA TANE BOYU DAĞILIMININ ÇİMENTOLU SİSTEMLER ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ Prof. Dr. İsmail Özgür YAMAN SUNUM İÇERİĞİ Çimentolu Sistemler / Beton Betonun Yapısı ve Özellikleri Agrega Özellikleri Beton Özelliklerine

Detaylı

1. Projeden, malzemeden gerekli veriler alınır

1. Projeden, malzemeden gerekli veriler alınır 1. Projeden, malzemeden gerekli veriler alınır Beton karışım hesabı yapılırken; Betonun döküleceği elemanın boyutları Elemanın maruz kalacağı çevresel etkiler (sülfat ve klorür gibi zararlı kimyasal etkiler,

Detaylı

BETON* Sıkıştırılabilme Sınıfları

BETON* Sıkıştırılabilme Sınıfları BETON* Beton Beton, çimento, su, agrega kimyasal ya mineral katkı maddelerinin homojen olarak karıştırılmasından oluşan, başlangıçta plastik kıvamda olup, şekil rilebilen, zamanla katılaşıp sertleşerek

Detaylı

AGREGALAR Çimento Araştırma ve Uygulama Merkezi

AGREGALAR Çimento Araştırma ve Uygulama Merkezi AGREGALAR Çimento Araştırma ve Uygulama Merkezi Agregalar, beton, harç ve benzeri yapımında çimento ve su ile birlikte kullanılan, kum, çakıl, kırma taş gibi taneli farklı mineral yapıya sahip inorganik

Detaylı

YAPI LABORATUVARI CİHAZ KATALOĞU

YAPI LABORATUVARI CİHAZ KATALOĞU ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ YAPI LABORATUVARI CİHAZ KATALOĞU 1 S a y f a CİHAZLAR Cihazın ismi Sayfa Beton Basınç Dayanımı ve Kiriş

Detaylı

DÜZCE İLİNDE 1999 YILINDAKİ DEPREMLERDE YIKILAN BETONARME BİNALARDA KULLANILAN BETONUN FİZİKSEL ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ

DÜZCE İLİNDE 1999 YILINDAKİ DEPREMLERDE YIKILAN BETONARME BİNALARDA KULLANILAN BETONUN FİZİKSEL ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ DÜZCE İLİNDE 1999 YILINDAKİ DEPREMLERDE YIKILAN BETONARME BİNALARDA KULLANILAN BETONUN FİZİKSEL ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ Ercan ÖZGAN 1, Metin Mevlüt UZUNOĞLU 1, Tuncay KAP 1 tuncaykap@hotmail.com, metinuzunoglu@hotmail.com

Detaylı

Beton Dayanımının Ultrasonik Yöntemle Tayini BETON DAYANIMININ

Beton Dayanımının Ultrasonik Yöntemle Tayini BETON DAYANIMININ BETON DAYANIMININ ULTRASONİK YÖNTEMLE TAYİNİ Osman Uyanık 1 ve Semih Tezcan 2 * 1 Süleyman Demirel Üniversitesi, Jeofizik Mühendisliği, Isparta 2 * Bogaziçi Üniversitesi, İnşaat Mühendisliği Özet Betonarme

Detaylı

KİMYASAL KATKILAR Giriş

KİMYASAL KATKILAR Giriş KİMYASAL KATKILAR Giriş, Hazırlayanlar:Tümer AKAKIN,Selçuk UÇAR Bu broşürün amacı TS EN 206 ya geçiş sürecinde betonu oluşturan malzemeler konusunda üreticiye ve son kullanıcıya bilgi vermektir. TS EN

Detaylı

YAPI MALZEMESİ OLARAK BETON

YAPI MALZEMESİ OLARAK BETON TANIM YAPI MALZEMESİ OLARAK BETON Concrete kelimesi Latinceden concretus (grow together) ) kelimesinden gelmektedir. Türkçeye ise Beton kelimesi Fransızcadan gelmektedir. Agrega, çimento, su ve gerektiğinde

Detaylı

Maksimum Agrega Tane Boyutu, Karot Narinliği ve Karot Çapının Beton Basınç Dayanımına Etkisi GİRİŞ

Maksimum Agrega Tane Boyutu, Karot Narinliği ve Karot Çapının Beton Basınç Dayanımına Etkisi GİRİŞ Maksimum Agrega Tane Boyutu, Karot Narinliği ve Karot Çapının Beton Basınç Dayanımına Etkisi K.Ramyar *, O.E. Köseoğlu *, Ö. Andiç GİRİŞ Genelde, betonun dayanımı hakkında şüphe olduğunda veya gerçek dayanımı

Detaylı

YAPI MALZEMESİ Anabilim Dalı

YAPI MALZEMESİ Anabilim Dalı T.C. ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK ve MİMARLIK FAKÜLTESİ İnşaat Mühendisliği Bölümü YAPI MALZEMESİ Anabilim Dalı Dr. Türkay KOTAN ERZURUM 2016 İÇERİK 1. Malzemenin Önemi 2. Malzeme Özelliklerinin

Detaylı

YAPIDA BETON KALİTESİNİN TAHRİBATLI ve TAHRİBATSIZ YÖNTEMLERLE BELİRLENMESİ. Araş.Gör. Nihat KABAY * Prof.Dr. Fevziye AKÖZ **

YAPIDA BETON KALİTESİNİN TAHRİBATLI ve TAHRİBATSIZ YÖNTEMLERLE BELİRLENMESİ. Araş.Gör. Nihat KABAY * Prof.Dr. Fevziye AKÖZ ** YAPIDA BETON KALİTESİNİN TAHRİBATLI ve TAHRİBATSIZ YÖNTEMLERLE BELİRLENMESİ Araş.Gör. Nihat KABAY * Prof.Dr. Fevziye AKÖZ ** Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Yapı

Detaylı

Elastisite modülü çerçevesi ve deneyi: σmaks

Elastisite modülü çerçevesi ve deneyi: σmaks d) Betonda Elastisite modülü deneyi: Elastisite modülü, malzemelerin normal gerilme (basınç, çekme) altında elastik şekil değiştirmesinin ölçüsüdür. Diğer bir ifadeyle malzemenin sekil değiştirmeye karşı

Detaylı

5/3/2017. Verilenler: a) TS EN standardından XF1 sınıfı donma-çözülme ve XA3 sınıfı zararlı kimyasallar etkisi için belirlenen kriterler:

5/3/2017. Verilenler: a) TS EN standardından XF1 sınıfı donma-çözülme ve XA3 sınıfı zararlı kimyasallar etkisi için belirlenen kriterler: ÖRNEK: Endüstriyel bölgede yapılacak bir betonarme yapı için TS EN 206-1 standardına göre XF1 sınıfı donma-çözülme ve XA3 sınıfı zararlı kimyasallar etkisine karşı dayanıklı akıcı kıvamda bir beton karışım

Detaylı

BETON KARIŞIM HESABI (TS 802)

BETON KARIŞIM HESABI (TS 802) BETON KARIŞIM HESABI (TS 802) Beton karışım hesabı Önceden belirlenen özellik ve dayanımda beton üretebilmek için; istenilen kıvam ve işlenebilme özelliğine sahip; yeterli dayanım ve dayanıklılıkta olan,

Detaylı

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MADEN MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MADEN İŞLETME LABORATUVARI DENEY ADI: AGREGA ELEK ANALİZİ VE GRANÜLOMETRİ EĞRİSİ

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MADEN MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MADEN İŞLETME LABORATUVARI DENEY ADI: AGREGA ELEK ANALİZİ VE GRANÜLOMETRİ EĞRİSİ DENEY ADI: AGREGA ELEK ANALİZİ VE GRANÜLOMETRİ EĞRİSİ AMAÇ: İnşaat ve madencilik sektöründe beton, dolgu vb. içerisinde kullanılacak olan agreganın uygun gradasyona (üniform bir tane boyut dağılımına)

Detaylı

Betonu oluşturan malzemelerin oranlanması, daha yaygın adıyla beton karışım hesabı, birbirine bağlı iki ana aşamadan oluşur:

Betonu oluşturan malzemelerin oranlanması, daha yaygın adıyla beton karışım hesabı, birbirine bağlı iki ana aşamadan oluşur: 1 BETON KARIŞIM HESABI Betonu oluşturan malzemelerin oranlanması, daha yaygın adıyla beton karışım hesabı, birbirine bağlı iki ana aşamadan oluşur: I. Uygun bileşenlerin ( çimento, agrega, su ve katkılar

Detaylı

BETON KARIŞIM HESABI. Beton; BETON

BETON KARIŞIM HESABI. Beton; BETON BETON KARIŞIM HESABI Beton; Çimento, agrega (kum, çakıl), su ve gerektiğinde katkı maddeleri karıştırılarak elde edilen yapı malzemesine beton denir. Çimento Su ve katkı mad. Agrega BETON Malzeme Türk

Detaylı

SU ve YAPI KİMYASALLARI

SU ve YAPI KİMYASALLARI SU ve YAPI KİMYASALLARI Betonda su; Betonla ilgili işlemlerde, suyun değişik işlevleri vardır; Karışım suyu; çimento ve agregayla birlikte karılarak beton üretimi sağlamak için kullanılan sudur. Kür suyu;

Detaylı

KOMPOZİTLER Sakarya Üniversitesi İnşaat Mühendisliği

KOMPOZİTLER Sakarya Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Başlık KOMPOZİTLER Sakarya Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Tanım İki veya daha fazla malzemenin, iyi özelliklerini bir araya toplamak ya da ortaya yeni bir özellik çıkarmak için, mikro veya makro seviyede

Detaylı

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DÖNER SERMAYE HİZMETLERİ 2017 BİRİM FİYAT LİSTESİ GENEL HUSUSLAR

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DÖNER SERMAYE HİZMETLERİ 2017 BİRİM FİYAT LİSTESİ GENEL HUSUSLAR BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DÖNER SERMAYE HİZMETLERİ 2017 BİRİM FİYAT LİSTESİ GENEL HUSUSLAR 1. Bülent Ecevit Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Döner Sermaye İşletmesince,

Detaylı

RİSKLİ YAPILARIN TESPİT EDİLMESİNE İLİŞKİN ESASLAR. 4- Özel Konular

RİSKLİ YAPILARIN TESPİT EDİLMESİNE İLİŞKİN ESASLAR. 4- Özel Konular RİSKLİ YAPILARIN TESPİT EDİLMESİNE İLİŞKİN ESASLAR 4- Özel Konular Konular Kalibrasyonda Kullanılan Binalar Bina Risk Tespiti Raporu Hızlı Değerlendirme Metodu Sıra Dışı Binalarda Tespit 2 Amaç RYTE yönteminin

Detaylı

BETONARME YAPILARDA BETON SINIFININ TAŞIYICI SİSTEM DAVRANIŞINA ETKİSİ

BETONARME YAPILARDA BETON SINIFININ TAŞIYICI SİSTEM DAVRANIŞINA ETKİSİ BETONARME YAPILARDA BETON SINIFININ TAŞIYICI SİSTEM DAVRANIŞINA ETKİSİ Duygu ÖZTÜRK 1,Kanat Burak BOZDOĞAN 1, Ayhan NUHOĞLU 1 duygu@eng.ege.edu.tr, kanat@eng.ege.edu.tr, anuhoglu@eng.ege.edu.tr Öz: Son

Detaylı

Beton sınıfına göre tanımlanan hedef (amaç) basınç dayanımları (TS EN 206-1)

Beton sınıfına göre tanımlanan hedef (amaç) basınç dayanımları (TS EN 206-1) BETON TASARIMI (Beton Karışım Hesabı) İstenen kıvamda İşlenebilir İstenen dayanımda Dayanıklı Hacim sabitliğinde Ekonomik bir beton elde edebilmek amacıyla gerekli: Agrega Çimento Su Hava Katkı Maddesi:

Detaylı

7. Yapılar ile ilgili projelerin ve uygulamalarının tekrarlı olması durumunda, her bir tekrar için ücret, belirtilen miktarın % 25 si kadardır.

7. Yapılar ile ilgili projelerin ve uygulamalarının tekrarlı olması durumunda, her bir tekrar için ücret, belirtilen miktarın % 25 si kadardır. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ YAPI MALZEMESİ LABORATUVARINDA DÖNER SERMAYE ÇERÇEVESİNDE YAPILACAK DENEY, ÖLÇME VE MUAYENELERİN 2017 YILI BİRİM FİYAT LİSTESİ 1. Uludağ

Detaylı

FARKLI TİPTE AGREGA KULANIMININ BETONUN MEKANİK ÖZELİKLERİNE ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI

FARKLI TİPTE AGREGA KULANIMININ BETONUN MEKANİK ÖZELİKLERİNE ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI OHÜ Müh. Bilim. Derg. / OHU J. Eng. Sci. ISSN: 2147-12X Ömer Halisdemir Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi, Cilt 6, Sayı 1, (17), 17-114 Omer Halisdemir University Journal of Engineering Sciences,

Detaylı

MMM 2011 Malzeme Bilgisi

MMM 2011 Malzeme Bilgisi MMM 2011 Malzeme Bilgisi Yrd. Doç. Dr. Işıl BİRLİK Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü isil.kayatekin@deu.edu.tr Materials Science and Engineering: An Introduction W.D. Callister, Jr., John Wiley

Detaylı

DEPREMDE HASAR GÖRMÜŞ BETONARME YAPILARIN BETON KALİTESİNİ BELİRLEMEDE YENİ YAKLAŞIMLAR: GÖRÜNTÜ İŞLEME ÖRNEĞİ

DEPREMDE HASAR GÖRMÜŞ BETONARME YAPILARIN BETON KALİTESİNİ BELİRLEMEDE YENİ YAKLAŞIMLAR: GÖRÜNTÜ İŞLEME ÖRNEĞİ DEPREMDE HASAR GÖRMÜŞ BETONARME YAPILARIN BETON KALİTESİNİ BELİRLEMEDE YENİ YAKLAŞIMLAR: GÖRÜNTÜ İŞLEME ÖRNEĞİ ÖZET: C. Başyiğit 1, B. Çomak 2, Ş. Kılınçarslan 3 ve Z. Kamacı 4 1 Profesör, İnşaat Müh.

Detaylı

Çimentolu Sistemlerde Çatlak Oluşumları. Çimento Araştırma ve Uygulama Merkezi

Çimentolu Sistemlerde Çatlak Oluşumları. Çimento Araştırma ve Uygulama Merkezi Çimentolu Sistemlerde Çatlak Oluşumları Çimento Araştırma ve Uygulama Merkezi 1 Betonda Çatlak Oluşumu Sebepleri: 1. Kimyasal Reaksiyonlar Kaynaklı Çatlaklar 2. Hacim Kararsızlığı Kaynaklı Çatlaklar 2

Detaylı

Betonda Çatlak Oluşumunun Sebepleri. Çimento Araştırma ve Uygulama Merkezi

Betonda Çatlak Oluşumunun Sebepleri. Çimento Araştırma ve Uygulama Merkezi Betonda Çatlak Oluşumunun Sebepleri Çimento Araştırma ve Uygulama Merkezi - Prefabrik imalatlarındaki sorunlardan en büyüklerinden biri olan betonun çatlaması kaynaklı hatalı imalatları prefabrik bülteninin

Detaylı

Büro : Bölüm Sekreterliği Adana, 22 / 04 /2014 Sayı : 46232573/

Büro : Bölüm Sekreterliği Adana, 22 / 04 /2014 Sayı : 46232573/ Büro : Bölüm Sekreterliği Adana, 22 / 04 /2014 ACADİA MADENCİLİK İNŞ. NAK. SAN. TİC. LTD. ŞTİ. TARAFINDAN GETİRİLEN KAYAÇ NUMUNESİNİN ÇEŞİTLİ ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİNE YÖNELİK RAPOR İlgi: ACADİA Madencilik

Detaylı

BETON. Concrete kelimesi Latinceden concretus (grow together) kelimesinden gelmektedir. Türkçeye ise Beton kelimesi

BETON. Concrete kelimesi Latinceden concretus (grow together) kelimesinden gelmektedir. Türkçeye ise Beton kelimesi BETON BETON Concrete kelimesi Latinceden concretus (grow together) kelimesinden gelmektedir. Türkçeye ise Beton kelimesi Fransızcadan gelmektedir. Beton agrega adını verdiğimiz kum, çakıl, mıcır, taneli

Detaylı

YAPIDAKİ BETONUN KARAKTERİSTİK BASINÇ DAYANIMININ KAROT VERİLERİNE DAYANARAK BELİRLENMESİ

YAPIDAKİ BETONUN KARAKTERİSTİK BASINÇ DAYANIMININ KAROT VERİLERİNE DAYANARAK BELİRLENMESİ YAPIDAKİ BETONUN KARAKTERİSTİK BASINÇ DAYANIMININ KAROT VERİLERİNE DAYANARAK BELİRLENMESİ Doç. Dr. Şemsi YAZICI Ege Üni. Müh. Fakültesi İnş. Müh. Bölümü 1 Yapıdaki betonun basınç dayanımını belirleyebilmek

Detaylı

YERİNDE BETON BASINÇ DAYANIMININ BELİRLENMESİ VE DEĞERLENDİRİLMESİ: TAHRİBATLI YÖNTEM (KAROT)

YERİNDE BETON BASINÇ DAYANIMININ BELİRLENMESİ VE DEĞERLENDİRİLMESİ: TAHRİBATLI YÖNTEM (KAROT) YERİNDE BETON BASINÇ DAYANIMININ BELİRLENMESİ VE DEĞERLENDİRİLMESİ: TAHRİBATLI YÖNTEM (KAROT) YERİNDE BETON BASINÇ DAYANIMININ BELİRLENMESİ AMAÇ: Yapının ve elemanlarının kapasitesinin ölçülmesi ve hizmet

Detaylı

Temeller. Onur ONAT Tunceli Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü, Tunceli

Temeller. Onur ONAT Tunceli Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü, Tunceli Temeller Onur ONAT Tunceli Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü, Tunceli 1 Temel Nedir? Yapısal sistemlerin üzerindeki tüm yükleri, zemine güvenli bir şekilde aktaran yapısal elemanlara

Detaylı

ISIDAÇ 40 Esaslı Yüksek Performanslı Beton. Çimento Araştırma ve Uygulama Merkezi

ISIDAÇ 40 Esaslı Yüksek Performanslı Beton. Çimento Araştırma ve Uygulama Merkezi ISIDAÇ 40 Esaslı Yüksek Performanslı Beton Çimento Araştırma ve Uygulama Merkezi ISIDAC 40 ın Beton İmalatlarında Kullanımı - ISIDAC 40 Esaslı Beton İmalatları 20. YY başlarından bu yana üzerinde sıklıkla

Detaylı

TAHRİBATLI YÖNTEMLE (KAROT) YERİNDE BETON BASINÇ DAYANIMININ BELİRLENMESİ VE DEĞERLENDİRİLMESİ TS EN 13791 NİSAN 2010

TAHRİBATLI YÖNTEMLE (KAROT) YERİNDE BETON BASINÇ DAYANIMININ BELİRLENMESİ VE DEĞERLENDİRİLMESİ TS EN 13791 NİSAN 2010 TAHRİBATLI YÖNTEMLE (KAROT) YERİNDE BETON BASINÇ DAYANIMININ BELİRLENMESİ VE DEĞERLENDİRİLMESİ TS EN 13791 NİSAN 2010 Yerinde basınç dayanımın belirlenmesi uygulamada aşağıda sıralanan durumlar için gerekli

Detaylı

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ- YAPI MALZEMELERİ LABORATUARI. Kemal Tuşat YÜCEL

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ- YAPI MALZEMELERİ LABORATUARI. Kemal Tuşat YÜCEL SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ- YAPI MALZEMELERİ LABORATUARI Kemal Tuşat YÜCEL İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ- YAPI MALZEMELERİ LABORATUARI YIĞMA YAPI MALZEME

Detaylı

Beton Basınç Dayanımı Sonuçlarına Dair Bir İrdeleme

Beton Basınç Dayanımı Sonuçlarına Dair Bir İrdeleme Yapı Denetim Sistemi Kapsamında Elde Edilen Beton Basınç Dayanımı Sonuçlarına Dair Bir İrdeleme İMO Yapı Malzemeleri Komisyonu Meltem Tangüler ODTÜ İnşaat Mühendisliği Bölümü Özet Dünyada kişi başı yıllık

Detaylı

SİSMİK PROSPEKSİYON DERS-2 DOÇ.DR.HÜSEYİN TUR

SİSMİK PROSPEKSİYON DERS-2 DOÇ.DR.HÜSEYİN TUR SİSMİK PROSPEKSİYON DERS-2 DOÇ.DR.HÜSEYİN TUR SİSMİK DALGA NEDİR? Bir deprem veya patlama sonucunda meydana gelen enerjinin yerkabuğu içerisinde farklı nitelik ve hızlarda yayılmasını ifade eder. Çok yüksek

Detaylı

Kuruca Dağından Elde Edilen Agregaların Beton Agregası Olarak Kullanılabilirliği

Kuruca Dağından Elde Edilen Agregaların Beton Agregası Olarak Kullanılabilirliği MAKÜ FEBED ISSN Online: 1309-2243 http://febed.mehmetakif.edu.tr Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 4 (2): 1-7 (2013) Araştırma Makalesi / Research Paper Kuruca Dağından Elde

Detaylı

taze beton işlenebilirlik

taze beton işlenebilirlik 8 taze beton işlenebilirlik Paki Turgut Kaynaklar 1) Hewlett PC, Cement Admixture: uses and applications, Cement Admixture Association 2) Domone P, Illston J, Construction Materials, 4th Edition 3) Mindess

Detaylı

YAPI MALZEMESİ YAPI MALZEMESİNE GİRİŞ

YAPI MALZEMESİ YAPI MALZEMESİNE GİRİŞ YAPI MALZEMESİNE GİRİŞ KAYNAK KİTAPLAR 1.) Yapı Malzemesi-II (Bülent BARADAN) DEU 2.) Yapı Malzemesi ve Beton (M. Selçuk GÜNER, Veli SÜME) 3.) Yapı Malzemesi (Bekir POSTACIOĞLU) 4.) Yapı Malzemesi Problemleri

Detaylı

Yrd.Doç.Dr. Hüseyin YİĞİTER

Yrd.Doç.Dr. Hüseyin YİĞİTER Dokuz Eylül Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü İNŞ224 YAPI MALZEMESİ II BETONDA ŞEKİL DEĞİŞİMLERİ Yrd.Doç.Dr. Hüseyin YİĞİTER http://kisi.deu.edu.tr/huseyin.yigiter BETONUN DİĞER ÖZELLİKLERİ BETONUN

Detaylı

Bolomey formülünün gelişmiş şekli; hava boşluğunun dayanıma etkisini vurgulamak

Bolomey formülünün gelişmiş şekli; hava boşluğunun dayanıma etkisini vurgulamak BETON Bolomey formülünün gelişmiş şekli; hava boşluğunun dayanıma etkisini vurgulamak açısından ilginçtir. Bu formülde dayanımı etkileyen en önemli faktör çimento hamuru içindeki çimento miktarıdır.

Detaylı

YAPI MALZEMESİ AGREGALAR

YAPI MALZEMESİ AGREGALAR YAPI MALZEMESİ AGREGALAR 1 YAPI MALZEMESİ Agregalar en önemli yapı malzemelerinden olan betonun hacimce %60-%80 ini oluştururlar. Bitümlü yol kaplamalarının ağırlıkça % 90-95, hacimce %75-85 ini agregalar

Detaylı

DOKUZ KATLI TÜNEL KALIP BİNA SONLU ELEMAN MODELİNİN ZORLAMALI TİTREŞİM TEST VERİLERİ İLE GÜNCELLENMESİ

DOKUZ KATLI TÜNEL KALIP BİNA SONLU ELEMAN MODELİNİN ZORLAMALI TİTREŞİM TEST VERİLERİ İLE GÜNCELLENMESİ DOUZ ATLI TÜNEL ALIP BİNA SONLU ELEMAN MODELİNİN ZORLAMALI TİTREŞİM TEST VERİLERİ İLE ÜNCELLENMESİ O. C. Çelik 1, H. Sucuoğlu 2 ve U. Akyüz 2 1 Yardımcı Doçent, İnşaat Mühendisliği Programı, Orta Doğu

Detaylı

Akdeniz Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü

Akdeniz Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Akdeniz Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü DÖNER SERMAYE HİZMETLERİ (2015 Yılı Birim Fiyat Listesi) GENEL HUSUSLAR 1. Akdeniz Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Döner Sermaye İşletmesince, protokollü

Detaylı

Sıcak Havada Beton Çimento Araştırma ve Uygulama Merkezi. Kasım, 2015

Sıcak Havada Beton Çimento Araştırma ve Uygulama Merkezi. Kasım, 2015 Çimento Araştırma ve Uygulama Merkezi Kasım, 2015 Sıcak havada beton dökümlerinde; Taze beton sıcaklığı, Rüzgar hızı, Bağıl nem, Ortam sıcaklığı gibi etkenler denetlenmeli ve önlemler bu doğrultuda alınmalıdır.

Detaylı

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ- YAPI MALZEMELERİ LABORATUARI

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ- YAPI MALZEMELERİ LABORATUARI SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ- YAPI MALZEMELERİ LABORATUARI Firma Adı: Revzen Mimarlık Restorasyon İnşaat Sanayi ve Ticaret Ltd.Şti. Reşatbey Mahallesi

Detaylı

Prefabrik Beton İmalatında Buhar Kürü. Çimento Araştırma ve Uygulama Merkezi

Prefabrik Beton İmalatında Buhar Kürü. Çimento Araştırma ve Uygulama Merkezi Prefabrik Beton İmalatında Buhar Kürü Çimento Araştırma ve Uygulama Merkezi Basınç Dayanımı (MPa) Basınç Dayanımı (psi) Kürlemenin Beton Dayanımına Etkisi - Betonun prizini alması ve dayanım kazanması

Detaylı

Faz Malzeme Oranının Polimer Beton Özellikleri Üzerindeki Etkisinin Araştırılması

Faz Malzeme Oranının Polimer Beton Özellikleri Üzerindeki Etkisinin Araştırılması Yapı Teknolojileri Elektronik Dergisi Cilt: 9, No: 1, 213 (16-28) Electronic Journal of ConstructionTechnologies Vol: 9, No: 1, 213 (16-28) TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR www.teknolojikarastirmalar.com e-issn:135-631x

Detaylı

Doç. Dr. Halit YAZICI

Doç. Dr. Halit YAZICI Dokuz Eylül Üniversitesi Đnşaat Mühendisliği Bölümü ÖZEL BETONLAR RCC-SSB Doç. Dr. Halit YAZICI http://kisi.deu.edu.tr/halit.yazici/ SİLİNDİRLE SIKI TIRILMI BETON (SSB) Silindirle sıkıştırılmış beton (SSB),

Detaylı

Tahribatsız Muayene Yöntemleri

Tahribatsız Muayene Yöntemleri Tahribatsız Muayene Yöntemleri Tahribatsız muayene; malzemelerin fiziki yapısını ve kullanılabilirliğini bozmadan içyapısında ve yüzeyinde bulunan süreksizliklerin tespit edilmesidir. Tahribatsız muayene

Detaylı

DALGA YAYILMASI Sonsuz Uzun Bir Çubuktaki Boyuna Dalgalar SıkıĢma modülü M={(1- )/[(1+ )(1-2

DALGA YAYILMASI Sonsuz Uzun Bir Çubuktaki Boyuna Dalgalar SıkıĢma modülü M={(1- )/[(1+ )(1-2 DALGA YAYILMASI Sonsuz Uzun Bir Çubuktaki Boyuna Dalgalar SıkıĢma modülü = M={(1- )/[(1+ )(1-2 )]}E E= Elastisite modülü = poisson oranı = yoğunluk V p Dalga yayılma hızının sadece çubuk malzemesinin özelliklerine

Detaylı

İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 BÖLÜM 2

İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 BÖLÜM 2 İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 Malzeme Seçiminin Temelleri... 1 1.1 Giriş... 2 1.2 Malzeme seçiminin önemi... 2 1.3 Malzemelerin sınıflandırılması... 3 1.4 Malzeme seçimi adımları... 5 1.5 Malzeme seçiminde dikkate

Detaylı

Doç. Dr. Halit YAZICI

Doç. Dr. Halit YAZICI Dokuz Eylül Üniversitesi Đnşaat Mühendisliği Bölümü ÖZEL BETONLAR ONARIM VE GÜÇLENDĐRME MALZEMELERĐ-3 Doç. Dr. Halit YAZICI http://kisi.deu.edu.tr/halit.yazici/ İDEAL BİR B R ONARIM / GÜÇG ÜÇLENDİRME MALZEMESİNİN

Detaylı

Agreganın En Büyük Tane Boyutu ve Numune Boyutunun Betonun Karot Dayanımına Etkisi

Agreganın En Büyük Tane Boyutu ve Numune Boyutunun Betonun Karot Dayanımına Etkisi İnşaat Mühendisliği nde 100. Yıl Teknik Kongresi, 22 24 Kasım 2012 Yıldız Teknik Üniversitesi, İstanbul Agreganın En Büyük Tane Boyutu ve Numune Boyutunun Betonun Karot Dayanımına Etkisi Ali Mardani-Aghabaglou,

Detaylı

Çimentolu Sistemlerde Geçirgenlik - Sebepleri ve Azaltma Yöntemleri - Çimento Araştırma ve Uygulama Merkezi

Çimentolu Sistemlerde Geçirgenlik - Sebepleri ve Azaltma Yöntemleri - Çimento Araştırma ve Uygulama Merkezi - Sebepleri ve Azaltma Yöntemleri - Çimento Araştırma ve Uygulama Merkezi Geçirgenlik sıvı ve gazların çimentolu sistem içerisindeki hareketinin olasılığını ifade eden bir kavramdır. Geçirimsizlik özellikle

Detaylı

DEĞİŞİK FAKTÖRLERİN BETON MUKEVEMETİNE ETKİSİNİN DENEYSEL OLARAK İNCELENMESİ

DEĞİŞİK FAKTÖRLERİN BETON MUKEVEMETİNE ETKİSİNİN DENEYSEL OLARAK İNCELENMESİ PAMUALE ÜNİ VERSİ TESİ MÜHENDİ SLİ K FAKÜLTESİ PAMUALE UNIVERSITY ENGINEERING COLLEGE MÜHENDİ SLİ K Bİ L İ MLERİ DERGİ S İ JOURNAL OF ENGINEERING SCIENCES YIL CİLT SAYI SAYFA : : 6 : 2-3 : 3-9 DEĞİŞİK

Detaylı

UÇUCU KÜLLÜ BETONLARIN DONMA-ÇÖZÜLME ETKİSİNDE MEKANİK ÖZELLİKLERİNİN ARAŞTIRILMASI. Necdet Sezer Kampüsü Gazlıgöl Yolu Afyon,

UÇUCU KÜLLÜ BETONLARIN DONMA-ÇÖZÜLME ETKİSİNDE MEKANİK ÖZELLİKLERİNİN ARAŞTIRILMASI. Necdet Sezer Kampüsü Gazlıgöl Yolu Afyon, UÇUCU KÜLLÜ BETONLARIN DONMA-ÇÖZÜLME ETKİSİNDE MEKANİK ÖZELLİKLERİNİN ARAŞTIRILMASI Osman ÜNAL 1, Tayfun UYGUNOĞLU 2 1,2 Afyon Kocatepe Üniversitesi, Teknik Eğitim Fakültesi, Yapı Eğitimi Bölümü,Ahmet

Detaylı

Prof. Dr. Osman UYANIK 1 ve Gülce ENL 2

Prof. Dr. Osman UYANIK 1 ve Gülce ENL 2 B NALARIN BETON VE SKELET YAPISININ TAHR BATSIZ JEOF Z K YÖNTEMLERLE BEL RLENMES ve ALANYA ÖRNE Prof. Dr. Osman UYANIK 1 ve Gülce ENL 2 1 Süleyman Demirel Üniversitesi Jeofizik Mühendisli i Bölümü, Isparta

Detaylı

HAFİF AGREGALARIN YAPISAL BETON İMALATLARINDA KULLANIMI Çimento Araştırma ve Uygulama Merkezi

HAFİF AGREGALARIN YAPISAL BETON İMALATLARINDA KULLANIMI Çimento Araştırma ve Uygulama Merkezi HAFİF AGREGALARIN YAPISAL BETON İMALATLARINDA KULLANIMI Çimento Araştırma ve Uygulama Merkezi Hafif Agrega Nedir? Hafif Agregalar doğal ve yapay olarak sınıflandırılabilir; Doğal Hafif Agregalar: Pomza

Detaylı

ÇELİK YAPILAR (2+1) Yrd. Doç. Dr. Ali SARIBIYIK

ÇELİK YAPILAR (2+1) Yrd. Doç. Dr. Ali SARIBIYIK ÇELİK YAPILAR (2+1) Yrd. Doç. Dr. Ali SARIBIYIK Dersin Amacı Çelik yapı sistemlerini, malzemelerini ve elemanlarını tanıtarak, çelik yapı hesaplarını kavratmak. Dersin İçeriği Çelik yapı sistemleri, kullanım

Detaylı

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DÖNER SERMAYE HİZMETLERİ 2016 BİRİM FİYAT LİSTESİ GENEL HUSUSLAR

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DÖNER SERMAYE HİZMETLERİ 2016 BİRİM FİYAT LİSTESİ GENEL HUSUSLAR BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DÖNER SERMAYE HİZMETLERİ 2016 BİRİM FİYAT LİSTESİ GENEL HUSUSLAR 1. Bülent Ecevit Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Döner Sermaye İşletmesince,

Detaylı

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MADEN MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ KAYA MEKANİĞİ LABORATUVARI

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MADEN MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ KAYA MEKANİĞİ LABORATUVARI TEK EKSENLİ SIKIŞMA (BASMA) DAYANIMI DENEYİ (UNIAXIAL COMPRESSIVE STRENGTH TEST) 1. Amaç: Kaya malzemelerinin üzerlerine uygulanan belirli bir basınç altında kırılmadan önce ne kadar yüke dayandığını belirlemektir.

Detaylı

YAPIDAKİ BETON DAYANIMININ STANDART KÜRDE SAKLANAN NUMUNELER YARDIMIYLA TAHMİNİ. Adnan ÖNER 1, Süleyman DİRER 1 adnan@kou.edu.tr, sdirer@engineer.

YAPIDAKİ BETON DAYANIMININ STANDART KÜRDE SAKLANAN NUMUNELER YARDIMIYLA TAHMİNİ. Adnan ÖNER 1, Süleyman DİRER 1 adnan@kou.edu.tr, sdirer@engineer. YAPIDAKİ BETON DAYANIMININ STANDART KÜRDE SAKLANAN NUMUNELER YARDIMIYLA TAHMİNİ Adnan ÖNER 1, Süleyman DİRER 1 adnan@kou.edu.tr, sdirer@engineer.com Öz: Bu çalışmada, üretilen çeşitli dayanımda betonların

Detaylı

SARILMIŞ VE GELENEKSEL TİP YIĞMA YAPILARIN DEPREM DAVRANIŞLARININ İNCELENMESİ. Ali URAL 1

SARILMIŞ VE GELENEKSEL TİP YIĞMA YAPILARIN DEPREM DAVRANIŞLARININ İNCELENMESİ. Ali URAL 1 SARILMIŞ VE GELENEKSEL TİP YIĞMA YAPILARIN DEPREM DAVRANIŞLARININ İNCELENMESİ Ali URAL 1 aliural@ktu.edu.tr Öz: Yığma yapılar ülkemizde genellikle kırsal kesimlerde yoğun olarak karşımıza çıkmaktadır.

Detaylı

YAPILARDA HASAR TESPĐ

YAPILARDA HASAR TESPĐ YAPILARDA HASAR TESPĐ TESPĐTĐ-II 7. Bölüm MUAYENE TEKNĐKLERĐ ve DURUM TESPĐTĐ MUAYENE TEKNĐKLERĐ Beton yapılarda herhangi bir tamirat işlemine girmeden önce hasarın nedenlerini ve miktarını tam olarak

Detaylı

BASMA DENEYİ MALZEME MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ. 1. Basma Deneyinin Amacı

BASMA DENEYİ MALZEME MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ. 1. Basma Deneyinin Amacı 1. Basma Deneyinin Amacı Mühendislik malzemelerinin çoğu, uygulanan gerilmeler altında biçimlerini kalıcı olarak değiştirirler, yani plastik şekil değişimine uğrarlar. Bu malzemelerin hangi koşullar altında

Detaylı

Mecburi Standard Tebliği

Mecburi Standard Tebliği Mecburi Standard Tebliği Madde 1- Türk Standardları Enstitüsü tarafından hazırlanan TS 500 "Betonarme Yapıların Tasarım ve Yapım Kuralları" standardına ilişkin tadil metni Resmi Gazete'de yayımı tarihinden

Detaylı

Taş ocağının şantiyeye mümkün olduğu kadar yakın olması istenir. Ayrıca mevcut bir yola yakınlığı her çeşit ocaklar içinde tercih sebebidir.

Taş ocağının şantiyeye mümkün olduğu kadar yakın olması istenir. Ayrıca mevcut bir yola yakınlığı her çeşit ocaklar içinde tercih sebebidir. TAŞ OCAKLARI Taş ocakları kuruluşu ve işletmesi bakımından şantiyeye benzer ve bağımsız bir birimdir. Kırma taş ve agrega üretilir ve üretilen malzeme çeşitli imalat kalemleri içinde tüketir. Belli başlı

Detaylı

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MAK 402 MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ LABORATUVARI DENEY - 3 ÜÇ NOKTALI EĞİLME DENEYİ

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MAK 402 MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ LABORATUVARI DENEY - 3 ÜÇ NOKTALI EĞİLME DENEYİ BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MAK 402 MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ LABORATUVARI DENEY - 3 ÜÇ NOKTALI EĞİLME DENEYİ GİRİŞ Yapılan herhangi bir mekanik tasarımda kullanılacak malzemelerin belirlenmesi

Detaylı

MALZEME SEÇİMİ ve PRENSİPLERİ

MALZEME SEÇİMİ ve PRENSİPLERİ MALZEME SEÇİMİ ve PRENSİPLERİ 1 MEKANİK ÖZELLİKLER Bu başlıkta limit değeri girilebilecek özellikler şunlardır: Young modülü (Young s modulus), Akma mukavemeti (Yield strength), Çekme mukavemeti (Tensile

Detaylı

MALZEME BİLGİSİ DERS 8 DR. FATİH AY. www.fatihay.net fatihay@fatihay.net

MALZEME BİLGİSİ DERS 8 DR. FATİH AY. www.fatihay.net fatihay@fatihay.net MALZEME BİLGİSİ DERS 8 DR. FATİH AY www.fatihay.net fatihay@fatihay.net BÖLÜM IV METALLERİN MEKANİK ÖZELLİKLERİ GERİLME VE BİRİM ŞEKİL DEĞİŞİMİ ANELASTİKLİK MALZEMELERİN ELASTİK ÖZELLİKLERİ ÇEKME ÖZELLİKLERİ

Detaylı

BETON SINIFININ TAHRİBATSIZ YÖNTEMLER İLE BELİRLENMESİ. Prof.Dr.Nabi YÜZER

BETON SINIFININ TAHRİBATSIZ YÖNTEMLER İLE BELİRLENMESİ. Prof.Dr.Nabi YÜZER YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BETON SINIFININ TAHRİBATSIZ YÖNTEMLER İLE BELİRLENMESİ Prof.Dr.Nabi YÜZER Yapı Malzemeleri Anabilim Dalı YAPIDA BETON SINIFININ BELİRLENMESİNİ

Detaylı

Yasal Durum, Ölçüm Standartları, Kalibrasyon, Cihaz ve Ekipman

Yasal Durum, Ölçüm Standartları, Kalibrasyon, Cihaz ve Ekipman Yasal Durum, Ölçüm Standartları, Kalibrasyon, Cihaz ve Ekipman Betül KESKİN ÇATAL Çevre ve Orman Uzmanı Ölçüm ve İzleme Dairesi Başkanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü Amaç Çevresel gürültünün kontrolü

Detaylı

KALIP SÖKME SÜRELERİNİN OLGUNLUKLA BELİRLENMESİ

KALIP SÖKME SÜRELERİNİN OLGUNLUKLA BELİRLENMESİ KALIP SÖKME SÜRELERİNİN OLGUNLUKLA BELİRLENMESİ İlker Bekir TOPÇU 1, Müh. Aydın AKMAN 2 ilkerbt@ogu.edu.tr, aydinakman@hotmail.com Öz: Betonun sertleşme durumunu belirleyen bir faktör olarak olgunluk derecesi

Detaylı

Özel Betonlar. Çimsa Çimento Araştırma ve Uygulama Merkezi. Mayıs, 2017

Özel Betonlar. Çimsa Çimento Araştırma ve Uygulama Merkezi. Mayıs, 2017 Özel Betonlar Çimsa Çimento Araştırma ve Uygulama Merkezi Mayıs, 2017 ÖZEL BETONLARIN GEREKSİNİMİ Geleneksel betonun bazı durumlarda istenilen özellikleri sağlayamaması özel betonların kullanımını zorunlu

Detaylı

ZEMİN MEKANİĞİ VE TEMEL İNŞAATI İnce Daneli Zeminlerin Kıvamı ve Kıvam Limitleri. Yrd.Doç.Dr. SAADET A. BERİLGEN

ZEMİN MEKANİĞİ VE TEMEL İNŞAATI İnce Daneli Zeminlerin Kıvamı ve Kıvam Limitleri. Yrd.Doç.Dr. SAADET A. BERİLGEN ZEMİN MEKANİĞİ VE TEMEL İNŞAATI İnce Daneli Zeminlerin Kıvamı ve Kıvam Limitleri Yrd.Doç.Dr. SAADET A. BERİLGEN Ders İçeriği Kıvam (Atterberg) Limitleri Likit Limit, LL Plastik Limit, PL Platisite İndisi,

Detaylı

Protectosil CIT İleri Korozyon Önleme Teknolojisi

Protectosil CIT İleri Korozyon Önleme Teknolojisi Protectosil CIT İleri Korozyon Önleme Teknolojisi 1 Protectosil CIT yatırımınızı korur! Binalar, köprüler, barajlar, tüneller, büyük otoparklar gibi betonarme yapılar önemli boyutlarda özel sektör ve kamu

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2013 YILI DÖNER SERMAYE FİYAT LİSTESİ İÇİNDEKİLER

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2013 YILI DÖNER SERMAYE FİYAT LİSTESİ İÇİNDEKİLER ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2013 YILI DÖNER SERMAYE FİYAT LİSTESİ İÇİNDEKİLER Kod Deney Adı Sayfa No 1. AGREGA DENEYLERİ 2 2. TAŞ DENEYLERİ 2 3. ÇİMENTO

Detaylı

Betonda Dayanıklılık Sorunları ve Çözümleri Alkali Silika Reaksiyonu (ASR) Çimento Araştırma ve Uygulama Merkezi

Betonda Dayanıklılık Sorunları ve Çözümleri Alkali Silika Reaksiyonu (ASR) Çimento Araştırma ve Uygulama Merkezi Betonda Dayanıklılık Sorunları ve Çözümleri Alkali Silika Reaksiyonu (ASR) Çimento Araştırma ve Uygulama Merkezi Betonda Dayanıklılık - Betonda Dayanıklılık - Alkali Silika Reaksiyonu - Alkali Silika Reaksiyonuna

Detaylı

İMAR PLANINA ESAS JEOLOJİK-JEOTEKNİK ETÜT RAPORU

İMAR PLANINA ESAS JEOLOJİK-JEOTEKNİK ETÜT RAPORU AR TARIM SÜT ÜRÜNLERİ İNŞAAT TURİZM ENERJİ SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ İMAR PLANINA ESAS JEOLOJİK-JEOTEKNİK ETÜT RAPORU ÇANAKKALE İLİ GELİBOLU İLÇESİ SÜLEYMANİYE KÖYÜ TEPELER MEVKİİ Pafta No : ÇANAKKALE

Detaylı

4.3.6.e Süper akışkanlaştırıcı katkılar

4.3.6.e Süper akışkanlaştırıcı katkılar 4.3.6.e Süper akışkanlaştırıcı katkılar Bu katkılar normal akışkanlaştırıcılara benzer ancak etkileri çok daha fazladır. Normalde oldukça düşük su/çimento oranlı betonlar süperakışkanlaştırıcı kullanılarak

Detaylı

Doç. Dr. Halit YAZICI

Doç. Dr. Halit YAZICI Dokuz Eylül Üniversitesi Đnşaat Mühendisliği Bölümü ÖZEL BETONLAR ONARIM VE GÜÇLENDĐRME MALZEMELERĐ-2 Doç. Dr. Halit YAZICI http://kisi.deu.edu.tr/halit.yazici/ İDEAL BİR B R ONARIM / GÜÇG ÜÇLENDİRME MALZEMESİNİN

Detaylı

YTÜ Mimarlık Fakültesi Statik-Mukavemet Ders Notları

YTÜ Mimarlık Fakültesi Statik-Mukavemet Ders Notları KESİT TESİRLERİNDEN OLUŞAN GERİLME VE ŞEKİLDEĞİŞTİRMELERE GİRİŞ - MALZEME DAVRANIŞI- En Genel Kesit Tesirleri 1 Gerilme - Şekildeğiştirme Grafiği Gerilme - Şekildeğiştirme Grafiği 2 Malzemelere Uygulanan

Detaylı

Derz sızdırmazlığı için PVC esaslı Su Tutucu Bantlar

Derz sızdırmazlığı için PVC esaslı Su Tutucu Bantlar Ürün Bilgi Föyü Düzenleme 06.01.2009 Revizyon no.: 0 Identification no: 01 07 03 01 023 0 000001 Sika -Su Tutucu Bantlar Derz sızdırmazlığı için PVC esaslı Su Tutucu Bantlar Construction Ürün Tanımı Kullanım

Detaylı