PAYDAŞLAR İÇİN POLİTİKA LİSTESİ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "PAYDAŞLAR İÇİN POLİTİKA LİSTESİ"

Transkript

1 Doktora Araştırması Kuzey Kıbrıs taki Küçük ve Orta Boy İşletmelerin Gelişimi için Gerekli Aksiyonlar PAYDAŞLAR İÇİN POLİTİKA LİSTESİ Bilinç Dolmacı Doctorate in Professional Studies The Institute for Work Based Learning Middlesex University Son Versiyon

2 İçindekiler Sorumluluk...4 Giriş Birinci öncelikli Politikalar...6 a. Kapsam I: Kobiler için Vergi...6 b. Kapsam II: Kobiler için Mevzuat...8 c. Kapsam III: Kobiler için Kısıtlar...12 d. Kapsam IV: Kobiler için Girişimcilik İkinci öncelikli Politikalar...17 a. Kapsam I: Kobiler için Vergi...17 b. Kapsam II: Kobiler için Mevzuat...17 c. Kapsam III: Kobiler için Kısıtlar...18 d. Kapsam IV: Kobiler için Girişimcilik...18 Bilinç Dolmacı, Doktora Araştırması, Middlesex Üniversitesi 2

3 Deklarasyon Bu çalışmanın tamamı veya herhangi bir bölümü, başka bir üniversite veya eğitim kurumuna derece karşılığı destekleyici çalışma olarak sunulmamıştır. Telif Hakkı Bu çalışma ve içeriğinin telif hakkı yazara aittir. Herhangi bir şekilde çalışmanın tamamı veya bir bölümü için yapılacak kopyalar sadece yazarın vereceği talimatlara göre yapılabilir. Bu sayfa yapılacak herhangi bir kopyanın parçası olarak kullanılmalıdır. Yazarın talimatları ile yapılan kopyalar yazarın izni olmadan tekrar kopyalanamaz. Bu çalışmanın fikri mülkiyet hakları The Management Centre e aittir ve Management Centre in yazılı izni olmadan üçüncü taraflarca kullanılamaz. Kullanım ve ifşaa etme şartları hakkında daha fazla bilgi The Management Centre Yönetim Kurulu na başvurularak alınabilir. Bilinç Dolmacı, Doktora Araştırması, Middlesex Üniversitesi 3

4 Sorumluluk Bu kitapçık, Bilinç Dolmacı tarafından yürütülmekte olan iş yaşamı temelli doktora çalışması kapsamında Kuzey Kıbrıs ta Küçük ve Orta Boy İşletmelerin Gelişimi araştırmasında elde edilen verileri aktarmak için oluşturulmuştur ve hiçbir şekilde herhangi bir kurumu ve kuruluşu bağlamamakta veya herhangi bir politik görüşü yansıtmamaktadır. Doktora çalışması boyunca üretilen rapor ve kitapçıklar tamamıyla ve sadece yazarın görüşleridir. Bilinç Dolmacı, Doktora Araştırması, Middlesex Üniversitesi 4

5 PAYDAŞLAR İÇİN POLİTİKA LİSTESİ Giriş: Kuzey Kıbrıs taki özel sektörün gelişimi kapsamında, turistik tesis, imalat ve ticaret sektörlerindeki işletmelere yönelik sürdürülen doktora araştırması için 2006 ve Nisan 2009 arasında yapılan literatür, mülakat ve anket araştırmaları sonucu aşağıda belirtilen konular tesbit edilmiştir. Tesbit edilen konu başlıkları mülakat ve anket çalışmaları sonucu elde edilen verilerin analiz edilmesiyle ortaya çıkmıştır. İlgili konu başlıkları altında yapılan açıklamalar ise yazar tarafından araştırma boyunca tesbit edilen saptamaların aktarılması şeklinde yapılmıştır. Bu kitapçık, araştırma kapsamında yayınlanan Paydaşlar İçin Aksiyonlar Listesi ne ek olarak üretilmiştir ve orta vadede kobilerin gelişimini desteklemek için uygulanması gerekli görülen politikaları aktarmayı amaçlamaktadır. Bilinç Dolmacı, Doktora Araştırması, Middlesex Üniversitesi 5

6 BİRİNCİ ÖNCELİKLİ POLİTİKALAR 215 adet Kobi (137 ticaret, 52 imalat, 26 otel) ile yapılan Anket (Aralık Nisan 2009) ve temsili organizasyonlar ve Kobiler ile yapılan 29 mülakat ve 6 odak grup (Aralık 2006-Ocak 2009) araştırmasının analiz edilmesi ile ortaya çıkan aksiyonlar Birinci Öncelikli Politikalar olarak açıklanmıştır: KAPSAM I: KOBİLER İÇİN VERGİ 1. Sektörel ve minimal düzeyde maliyet yaratıcı bir şekilde revize edilmeli Vergi sistemi ve uygulamaları sektörel bazda ve teşvikli iş kollarına göre revize edilmeli, vergi oran ve harçları buna göre düzenlenmelidir. Vergilerin katlanarak büyüyen maliyet etkeni yaratması minimize edilmeli ve dolaylı vergiler mikro ve küçük işletmeler için azaltılmalıdır. Örneğin; ithalatta gümrük vergisi CIF 1 değer üzerinden hesaplanmakta ve takip eden KDV 2 ise bu vergilerin toplamı üzerinden alınmaktadır. Satışta ise KDV ve olası kayıt, harç vb. vergiler ödenmiş vergilerin oluşturduğu maliyetin üzerinden alınır. Yıl sonu kârından %22-23 gelir ve kurumlar vergisi ödendikten sonra hissedarların kâr payı alması durumunda alınan pay üzerinden tekrar şahsi vergilendirme yapılmaktadır. Ayrıca, YAGA 3 nın Doing Business in northern Cyprus raporunda şirketlerin 56 çeşit vergi ödemesi gerektiği ve kâr üzerinden yaklaşık %44 oranında vergi yüküyle karşılaştıkları belirtilmiştir. YAGA, KTTO 4 ve DPÖ 5 tarafından hazırlanan Rekabet Edebilirlik Raporunda Vergi 1 Cost-insurance-freight (maliyet-sigorta-navlun) 2 Katma Değer Vergisi 3 Kıbrıs Türk Yatırım Geliştirme Ajansı, 4 Kıbrıs Türk Ticaret Odası, 5 Devlet Planlama Örgütü, Bilinç Dolmacı, Doktora Araştırması, Middlesex Üniversitesi 6

7 Mevzuatı 2009 da en problemli ikinci faktör ve 2010 da en problemli altıncı faktör seçilmiştir. 2. Teşvikli alanlardaki çalışanların sosyal yatırım vergileri teşvik edici biçimde düzenlenmeli Teşvik edilecek sektör ve iş kollarındaki yerel ve nitelikli istihdamı desteklemek için bu tarz istihdamların sosyal yatırım vergilerinde teşvik veya bonus sistemi geliştirilebilir. Bu tarz uygulamalar özellikle yeni ve nitelikli istihdam yaratmada etkin bir şekilde kullanılabilir. 3. İthalat ve ulaşımdaki vergi sayısı azaltılmalı İthalat sürecinde ve genel olarak ulaşım faaliyetlerinde varolan vergi, harç vs. sayısı azaltılmalı ve basitleştirilmelidir. Özellikle kobilerin maliyet hesaplamasını direk etkileyen bu unsur ilgili ticari faaliyet gerçekleşmeden önce kobiler tarafından öngörülebilir şekilde oluşturulmalıdır. Sürdürülebilir ve uzun vadeli vergi oranlarının uygulanır olması bu sistemdeki verimliliği artıracaktır. Örneğin; ithalatta ki navlun, gümrük vergisi, fonlar (fiyat istikrar, GKK fonu), rıhtım harcı ve ilaveten Stopaj ve bunların üzerine KDV vb. vergiler kobiler için çok sayıda ve karmaşık bir yapı oluşturmaktadır. Bilinç Dolmacı, Doktora Araştırması, Middlesex Üniversitesi 7

8 KAPSAM II: KOBİLER İÇİN MEVZUAT 1. Kobi Anketi çıktısı dikkate alınarak mikro, küçük ve orta boy işletme tanımınım resmi olarak yapılması ve duyurulması Anket çıktıları dikkate alınarak resmi bir kobi tanımlaması yapılması ve bu tanımlamanın ilgili tüm mevzuat, vergi, teşvik vb. sistemlere entegre edilmesi gerekmektedir. İstatistiki veriler derinlemesine oluşturulmalı ve destek faaliyetleri bunlar dikkate alınarak planlanmalıdır. Anket araştırması sonucu önerilen tanımlama: 1-5 çalışan: mikro, 6-19 çalışan: küçük, çalışan: orta boy işletme şeklindedir. 2. İmalat ve ticaret sektöründeki işletmeler ticari ithalat yapma özelliğine göre sınıflandırılmalı Anket çıktısı olarak saptanan imalat sektöründeki ticari ithalat faaliyeti dikkate alınmalıdır. Statistiki veriler ve diğer uygulamalar tasarlanırken sadece üretim/imalat yapan işletmelerle hem üretim hem de ticari ithalat yapan işletmeler ayrı olarak sınıflandırılmalıdır. Sadece ticari ithalat yapan şirketlerle oluşabilecek kesişmeler dikkate alınmalıdır ve üzeri çalışan işletmelerin Limited şirkete teşvik edilmesi İşletmelerin uzun vadeli organizasyonel gelişimini ve kurumsallaşmasını teşvik etmek için 6 ve üzeri çalışanı olan işletmelerin limited şirket şekline teşvik edilmesi olumlu olur. Mevzuat içerisinde oluşturulabilecek unsurlarla gönüllü yönlendirme Bilinç Dolmacı, Doktora Araştırması, Middlesex Üniversitesi 8

9 yaklaşımı benimsenerek işletmeler kurumsal yönetim konusunda bilinçlendirilebilir. Örneğin; 15 kişi ile 7 milyon TL ciro yapan işletmeler şahıs kayıtlı olabilmektedir. 4. Farklı birçok daireden işlem yapılmasını gerektiren bürokrasi basitleştirilmeli Kobiler için işgücü ve zaman kaybı yaratarak ek maliyet unsuru oluşturan bürokratik işlerin takibi minimize edilmelidir. Dairelerde yazı veya dosya takibi yapmak için istihdam edilmesi gereken bir personel özellikle küçük işletmelerde maliyet yaratıcı bir unsurdur. Kobiler için tek kapı noktası ve basit bir bürokrasi sistemi geliştirilmelidir. YAGA, KTTO ve DPÖ nün hazırladığı 2009 Rekabet Edebilirlik Raporu nda 6 bürokrasi en problemli birinci faktör olarak seçilmiş ve bu konuda 135 ülke arasında 126. sırada yer alındığı belirtilmiştir. Aynı rapor, verimsiz hükümet bürokrasisi konusunda 2009 da 1.sırada ve 2010 da 2. sırada olunduğunu belirtmektedir. Ayrıca, YAGA nın Doing Business in northern Cyprus Raporu nda 7 iş kurmak için 18 prosedür ve 42 güne ihtiyaç olduğu belirtilmiştir. 6 Rekabet Edebilirlik Raporu, 7 Doing Business Report:Northern Cyprus, Preliminary Results and Findings Using the World Bank Doing Business Methodology, Bilinç Dolmacı, Doktora Araştırması, Middlesex Üniversitesi 9

10 5. İstihdamda devlet sektörüne yaratılan avantajlı durum özel sektör ile dengelenmeli İstihdamda devlet sektörü lehine varolan tercih özel sektör için dengelenmelidir. Kamu çalışanlarının özlük, maaş vb. haklarıyla olan farktan dolayı özel sektörde çalışan kesimlerde motivasyon eksikliği gözlemlenmektedir. Kobiler için yeni istihdam edilen veya uzun süreden beri çalışan personelin işten ayrılarak devlette istihdam edilmesi çok büyük insan kaynakları yatırımı kaybına yol açmaktadır ve telafisi zor durumlar yaratmaktadır. Bu durum kurumsallaşma önünde önemli engellerdendir. YAGA, KTTO ve DPÖ nün hazırladığı Rekabet Edebilirlik Raporu 2009: Kamu verimliliği artırılarak işgücü piyasası için ortaya çıkan çekici verimsizlik önlenmelidir tesbitini yapmaktadır önerilerinde ise kamunun işgücü piyasasına müdahalelerinin minimize edilmesi önerilmektedir. 6. Mahkemelerde sonuç alma süresi ve bürokratik formalite ve dokümantasyon iyileştirilmeli Anlaşmazlıklar halinde açılan mahkeme sürecinde daha hızlı ve kesin karar alma yeteneği oluşturulmalıdır. Bu amaçla ticaret mahkemleri oluşturulabilir. Alacakların tahsili ve ciro kayıpları zaman maliyeti dikkate alınarak minimize edilmelidir. Hem mahkeme hem de genel bürokratik işlemlerde varolan dokümantasyon basitleştirilmeli ve devlet tarafında entegre sistemler oluşturularak bu durum kobiler lehine iyileştirilmelidir. Örneğin; mahkemedeki bir dava ortalama 2 yıl içerisinde karara bağlanmakta ve tahsilat işlemi ise ilave 2-3 yıl içerisinde gerçekleşmektedir. YAGA nın Doing Business in northern Cyprus Bilinç Dolmacı, Doktora Araştırması, Middlesex Üniversitesi 10

11 Raporu nda 8 mahkeme sürecinin sonuçlanması için 34 prosedür 585 gün ve talebin %10.2sine mal olduğu belirtilmiştir. 7. Elektrik maliyeti gözden geçirilmeli Tüm sektörlere yönelik uygulanacak elektrik maliyetleri gözden geçirilmelidir. Katma değer yaratan imalat ve turizm sektörü maliyetleri ile orta sınıf tüketimi oluşturan ticari faaliyetler ve üst sınıf tüketimi oluşturuan lüks tüketim sınıfları ayrı olarak ele alınabilir. Rekabet edebilirlik dikkate alınarak elektrik maliyetleri revize edilebilir. 8. Kalkınma Bankası nın rolü genişletilmeli, sektörel ve çeşitli finansman programları uygular hale getirilmeli Kalkınma Bankası, teşvik almış yatırımlar dışında, kobiler için nitelikli programlar uygular hale getirilmelidir. Yeni girişimler, teknoloji yatırımları, niş hizmet sektörü vb. alanlarda İş Planı üzerinden hibe programları uygulanması ve buna benzer araçlar kullanılarak girişimcilerin teşvik edilecek iş kollarına yönlendirilmesi daha verimli yapılabilir. Bu faaliyetler için gerekli olan öncelikler belirlenmelidir çalışan sahibi işletmeler bürokraside öncelikli olmalı Madde 4. ve 6. dikkate alınarak, bürokratik işlemlerde 1-19 çalışanı (önerilen mikro ve küçük) olan işletmeler öncelikli olmalıdır. Bu tarz işletmlerin bürokratik işlemleri için tek kapı noktası desteği alması ve yerel bazda ulaşılabilirlik yaratılması gerekmektedir. Takip eden kapsamda açıklanan Kobi Odası nın kurulması ve mikro ile küçük işletmelerin yönlendirilmesinde tek kapı noktası olarak kullanılması büyük faydalar sağlayacaktır. 8 Doing Business Report:Northern Cyprus, Preliminary Results and Findings Using the World Bank Doing Business Methodology, Bilinç Dolmacı, Doktora Araştırması, Middlesex Üniversitesi 11

12 KAPSAM III: KOBİLER İÇİN KISITLAR 1. Sektörlerdeki işletmelerden kaynaklanmayan ve ülkenin politik şartlarından dolayı oluşan ilave maliyetler formüller yaratılarak minimize edilmeli İşletmelerin faaliyetleri kapsamından kaynaklanmayan ve yapısal politik şartlardan dolayı işletmelerin faaliyetlerini etkileyen dışsal etkenler üst düzey politika geliştirilirken sektörel bazda tesbit edilmeli ve işletmeler için oluşan ilave yükler devlet tarafından minimize edilebilir hale getirilmelidir. Örneğin; Kobilerin sıklıkla, direk ihracat faaliyetlerinin yapıldığı tek ülke olan Türkiye de Mersin giriş noktasının aşılması konusunda bürokratik zorlanmaların caydırıcı olduğu hakkında serzenişte bulunduğu gözlenmektedir. 2. Ulaşım ve taşımacılık sırasında yapısal durumdan oluşan ilave maliyetler dikkate alınmalı ve minimize edilebilmeleri için metodlar geliştirilmeli Madde 1. de bahsedilen yaklaşım taşımacılık ve ulaşım faaliyetlerinde derinlemesine ve daha detaylı olarak tesbit edilmeli ve bu iki faaliyet kapsamındaki dışsal faktörlerden oluşan maliyetler Devlet Desteği ile minimize edilmelidir. Örneğin; Kobiler, uzak doğudan Türkiye ye gönderdikleri konteynerler için ödediklerinin iki mislini, konteynerleri Mersin den Kuzey Kıbrıs a getirebilmek için ödediklerini ifade ediyorlar. YAGA nın Doing Business in northern Cyprus Raporu, Mersin Kıbrıs arasındaki taşımacılığın ve masrafların maliyete ilave olarak 1,000$ eklendiğini belirtmektedir. Bilinç Dolmacı, Doktora Araştırması, Middlesex Üniversitesi 12

13 3. Turistik tesis ve İmalat sektörü için; Pazarlama konularında destek sağlanmalı Turistik tesis ve imalat sektörü dış pazarlara ulaşım konusunda profesyonel pazarlama desteğine ihtiyaç duymaktadır. Kobi Odası veya benzeri bir oluşumla ülke dışı faaliyetler için stratejik ve uyumlaştırılmış pazarlama uygulamaları yapılmalı ve iletişim metodları geliştirilmelidir. Sektörlerin temsili organizasyonları (KTTO, KTSO 9, KTOB 10 vb.) bu süreçlerde yer almalıdır. 4. İmalat ve ticaret sektörleri için; İşletmelerdeki işbirliği anlayışının geliştirilmeli İmalat sektöründe tesbit edilen imalat ve imalat yanında ticari ithalat faaliyetleri sektör içerisinde iş kollarına göre kümeleşme (clustering) yaklaşımının var olmadığını işaret etmektedir. Ticaret sektörü için ise rekabet kuralları, tüketici hakları vb. sistemler uygulanarak doğal kümeleşmelerin oluşumu sağlanabilir. Ada ekonomilerindeki ölçek ve iş çeşitliliği dikkate alındığında kümeleşme (clustering) yaklaşımının işletmelerce benimsenmesi, ve bu yaklaşımın teşvik sistemlerinde kamu ve özel sektörce karşılıklı olarak anlaşılması, uygulamalarda verimlilik artışı sağlayacaktır. 9 Kıbrıs Türk Sanayi Odası, 10 Kıbrıs Türk Otelciler Birliği, Bilinç Dolmacı, Doktora Araştırması, Middlesex Üniversitesi 13

14 KAPSAM IV: KOBİLER İÇİN GİRİŞİMCİLİK 1. Sektörler için daha kapsamlı ve uzun vadeli politikalar geliştirilmeli Sektörel politika ve stratejiler kapsamlı bir biçimde tüm tarafların katılımı ile oluşturulmalı ve uzun vadeli politikaların revizyon sistemleri de geliştirilerek sürdürülebilir hale getirilmeleri ulusal kabullenebilirlik ve bilinç yaratmaya katkı koyacaktır. Kısa dönemli, bir birinden kopuk ve dar kapsamlı politikalar sektörler içerisindeki işletmelerin alışılmış faaliyetlerinde tahrifata (distortion) yol açmaktadır. Örneğin; öncelikli olan Eğitim sektörünün, kumarhane veya gece klubü sektörleri ile çelişki yaratır durumda olması toplumun her kesimi tarafından sıklıkla tartışma konusu olmaktadır. 2. Kobilerle ilgili uzun vadeli ve şeffaf politikaların geliştirilmesi Kobi Politikası oluşturulmalı ve Madde 1. bahsedilen sektörel politikalarla uyumlu bir halde geliştirilmelidir. Kobi politikası, kobi tanımlamasına uygun olarak teşvik edilecek iş kollarına ve genel stratejilere göre vizyon çizmeli ve uygulanabilir bir şekilde geliştirilmelidir. Oluşumunda tüm paydaşların katılımı teşvik edilmelidir. Ticaret veya Sanayi Odası benzeri bir yaklaşım veya hem sektörlerin temsili organizasyonları hem de devletten ilgili temsilcilerin oluşturacağı bir yönetim yapısıyla kurulacak Kobi Odası, Kobi Politikası nın oluşumunda ve sürdürülmesine katkı koyacaktır. Bilinç Dolmacı, Doktora Araştırması, Middlesex Üniversitesi 14

15 3. Daha iyi geliştirilmiş teşvik sistemleri Madde 1. ve Madde 2. ye bağlı olarak uygulanacak stratejilerin pratik yansımalarını artırmaya yönelik teşvik sistemleri geliştirilmelidir. Mevcut Teşvik yasası bu kapsamda geliştirilebilir. İlave olarak mevzuattaki uygulamalarda (vergi, harç, dokümantasyon, izin vs.) varolan detaylar, bu stratejilere göre, teşvik edilecek iş kolları lehine revize edilebilir. 4. Çeşitli ortaklıklar yoluyla yapılacak yenilikçi (innovative) girişimlerin teşvik sistemlerine eklenmesi Madde 3.de belirtilen uygulamalarda farklı ortaklık modelleriyle yapılacak yenilikçi girişimlerin de teşvik sistemlerinde yer alması sağlanabilir. Mevcut teşviklendirme yaklaşımında fakrlı ortaklık ve alternatif teminat yöntemleri için uygulama bulunmamaktadır. YAGA, KTTO ve DPÖ nün hazırladığı Rekabet Edebilirlik Raporu nda İnovasyon kapasitesi 135 ülke arasından 2009 da 128. ve 2010 da 72. sırada yer almaktadır. 5. Proje geliştirme desteği verilmesi Proje fikri oluşturulması, İş Planı geliştirme ve fon kaynaklarına başvurular için Kobi Odası vb. diğer hizmet sağlayıcı kuruluşlar tarafından verilecek hizmetler geliştirilmelidir. Girişimciler için bu tarz hizmetler devlet desteği alabilir. Buna ilave olarak, girişimlerin en kırılgan olduğu 3 yıllık dönemde onlara destek sağlamak üzere kobi kuluçkaları kurularak bu merkezlerde yeni girişimlerin 3 yıl süreyle vergiden muaf veya kademeli indirimli vergiden faydalanır olarak barınmaları, ortak sekreterya kullanımı ve ücretsiz yer temini vb. hizmetler sunulabilir. Bilinç Dolmacı, Doktora Araştırması, Middlesex Üniversitesi 15

16 6. Kümeleşme stratejisi için: Nitelikli çalışan yetiştirme, ucuz finansman ve hibe imkanları geliştirme ve daha kapsamlı ve uzun vadeli politikalar üretme konuları harmonize edilmeli Kapsam III, Madde 4. e uyumlu olarak, nitelikli eleman yetiştirme, finansman sağlama ve politika üretme araçları kümeleşme yaklaşımının uygulanmasında uyumlaştırılmış bir şekilde uygulanmalıdır. Bunların herhangi birinde oluşabilecek sapma belirlenmiş stratetjinin uygulanmasında risk oluşturabilir. Örneğin; turistik tesisler için hangi bölgelerde kumarhane, küçük işletme veya eko turizm faaliyeti yapılacağı belirlenmeli, imalatta hangi bölgelerde sanayi imalatı veya hafif imalat yapılacağı planlanmalıdır. Bilinç Dolmacı, Doktora Araştırması, Middlesex Üniversitesi 16

17 İKİNCİ ÖNCELİKLİ POLİTİKALAR: Literatür ve mülakat araştırma süreçlerinde tesbit edilen ilave politikalar ikinci öncelikli olarak listelenmiştir. KAPSAM I: KOBİLER İÇİN VERGİ 1. Makro düzeydeki kısıtlar için devlet desteği verilmeli 2. Teknoloji alımında muafiyet olamlı 3. Gelir ve kurumlar vergisi gözden geçirilmeli 4. Yatırım sürecinde olan vergilerde indirim olmalı 5. Vergilerin ani değişmesi engellenmeli KAPSAM II: KOBİLER İÇİN MEVZUAT 1. Kobi Odası gerekli, yasal ve temsili yönetimi olmalı ve tek-kapı noktası olmalı ve iş etik kurallarını koymalı 2. Resen vergi sistemi teşvik edici değil, değişmeli 3. Fazla dolaylı vergilerin basitleştirilmesi gerekli 4. Su problemi giderilmeli 5. Mesleki Eğitim Sistemi revize edilmeli 6. Kobi Odası şemsiye olmalı, 7. Yasalarda varolan belirsizlikler gidertilmeli 8. Rekabet edebilir olmayan sektörlere teşvik durdurulmalı 9. Daha etkin Yeşil Hat Tüzüğü olmalı 10. Mevcut faal hoteller için de teşvik olmalı 11. İşgücü Piyasasında kamuya yönelim sorunu ve kamu istihdamındaki yasal kazanımlar dengelenmeli Bilinç Dolmacı, Doktora Araştırması, Middlesex Üniversitesi 17

18 KAPSAM III: KOBİLER İÇİN KISITLAR 1. İşletmelere danışmanlık hizmeti verilmeli 2. Çevre kirliliği azaltılmalı 3. Kümeleşme yaklaşımının faydalarının iletişimi gerekli 4. Politik sorunun çözümü gerekli KAPSAM IV: KOBİLER İÇİN GİRİŞİMCİLİK 1. Mesleki Eğitimin özendirilmesi 2. Sektörlerin rekabet analizinin yapılması 3. Yeni yatırım alanları belirlenmeli 4. Kamu işletmeleri olması sorunu giderilmeli 5. Dış pazarlar için pazara özgü nitelikli ürünler (niche) geliştirme sağlanmalı Bilinç Dolmacı, Doktora Araştırması, Middlesex Üniversitesi 18

PAYDAŞLAR İÇİN AKSİYON LİSTESİ

PAYDAŞLAR İÇİN AKSİYON LİSTESİ Doktora Araştırması Kuzey Kıbrıs taki Küçük ve Orta Boy İşletmelerin Gelişimi için Gerekli Aksiyonlar PAYDAŞLAR İÇİN AKSİYON LİSTESİ Bilinç Dolmacı Doctorate in Professional Studies The Institute for Work

Detaylı

II. KKTC KOBİ ZİRVESİ GİRİŞİMCİLİK EKOSİSTEMİ GELECEK STRATEJİLERİ KONFERANSI

II. KKTC KOBİ ZİRVESİ GİRİŞİMCİLİK EKOSİSTEMİ GELECEK STRATEJİLERİ KONFERANSI II. KKTC KOBİ ZİRVESİ GİRİŞİMCİLİK EKOSİSTEMİ GELECEK STRATEJİLERİ KONFERANSI KKTC GENEL VE EKONOMİK BİLGİLER 2 KKTC Genel ve Ekonomik Bilgiler Nüfus (2014); 313.626 Gayrisafi Yurtiçi Hasıla (2015); 10,2

Detaylı

TÜRKİYE NİN AVRUPA BİRLİĞİ NE ÜYELİK SÜRECİNDE SAĞLIKTA İNOVASYON

TÜRKİYE NİN AVRUPA BİRLİĞİ NE ÜYELİK SÜRECİNDE SAĞLIKTA İNOVASYON TÜRKİYE NİN AVRUPA BİRLİĞİ NE ÜYELİK SÜRECİNDE SAĞLIKTA İNOVASYON Z. Güldem Ökem, PhD Research Fellow Centre for European Policy Studies (guldem.okem@ceps.eu) 23 Şubat 2011, Ankara Türkiye nin Avrupa Birliği

Detaylı

TÜRKİYE NİN AVRUPA BİRLİĞİ NE ÜYELİK SÜRECİNDE SAĞLIKTA İNOVASYON

TÜRKİYE NİN AVRUPA BİRLİĞİ NE ÜYELİK SÜRECİNDE SAĞLIKTA İNOVASYON TÜRKİYE NİN AVRUPA BİRLİĞİ NE ÜYELİK SÜRECİNDE SAĞLIKTA İNOVASYON Z. Güldem Ökem, PhD Research Fellow Centre for European Policy Studies(CEPS) 23 Şubat 2011, Ankara Türkiye nin Avrupa Birliği ne Üyelik

Detaylı

TR83 Bölgesi nde Ar-Ge ve İnovasyon ile Yenilenebilir Enerji Anket Sonuçları

TR83 Bölgesi nde Ar-Ge ve İnovasyon ile Yenilenebilir Enerji Anket Sonuçları TR83 Bölgesi nde Ar-Ge ve İnovasyon ile Yenilenebilir Enerji Anket Sonuçları Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı gelecek dönemdeki çalışmalarına yol vermesi amacıyla 128 paydaşın katılımı ile TR83 Bölgesi nde

Detaylı

T.C. Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı Mehmet TEZYETİŞ OSTİM Hizmet Merkezi Müdürü

T.C. Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı Mehmet TEZYETİŞ OSTİM Hizmet Merkezi Müdürü KOSGEB T.C. Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı Mehmet TEZYETİŞ OSTİM Hizmet Merkezi Müdürü KOSGEB VE KURULUŞ AMACI KOSGEB, 1990 yılında 3624 sayılı Kanun ile

Detaylı

TÜRKİYE DE ENERJİ SEKTÖRÜ SORUNLAR ve ÇÖZÜM ÖNERİLERİ. 25 Kasım 2015

TÜRKİYE DE ENERJİ SEKTÖRÜ SORUNLAR ve ÇÖZÜM ÖNERİLERİ. 25 Kasım 2015 TÜRKİYE DE ENERJİ SEKTÖRÜ SORUNLAR ve ÇÖZÜM ÖNERİLERİ 25 Kasım 2015 1 Türkiye de Enerji Sektörü Ne Durumda? Fosil kaynaklar bakımından oldukça yetersiz olan Türkiye enerjide %73 oranında dışa bağımlıdır.

Detaylı

28 Kasım 2007 tarihinde Hilton Otel Ankara da gerçekleştirilen Türkiye İş Kurumu IV. Genel kurulunda aşağıda belirtilen kararlar alınmıştır.

28 Kasım 2007 tarihinde Hilton Otel Ankara da gerçekleştirilen Türkiye İş Kurumu IV. Genel kurulunda aşağıda belirtilen kararlar alınmıştır. 28 Kasım 2007 tarihinde Hilton Otel Ankara da gerçekleştirilen Türkiye İş Kurumu IV. Genel kurulunda aşağıda belirtilen kararlar alınmıştır. İSTİHDAM POLİTİKASI ÖNERİLERİ Ülkemizin en önemli sosyal sorunu

Detaylı

Türkiye Cumhuriyeti Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı. Yalın Altı Sigma Konferansı-5 / 7-8 Kasım 2014

Türkiye Cumhuriyeti Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı. Yalın Altı Sigma Konferansı-5 / 7-8 Kasım 2014 Türkiye Cumhuriyeti Yalın Altı Sigma Konferansı-5 / 7-8 Kasım 2014 Sürdürülebilir Bir Üretim Altyapısı Çevreye Duyarlı VGM Güvenli Verimli BSTB İleri Teknoloji Yüksek Katma Değer 2 20 nün Kuruluşu 17 Ağustos

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİNDE KOBİ POLİTİKALARI

AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİNDE KOBİ POLİTİKALARI AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİNDE KOBİ POLİTİKALARI Avrupa KOBİ Haftası 15 Ekim 2012 1 KOBİ lerin Yükselişi 1973 PETROL KRİZİ ve SONRASI Büyük firmalar, krizde önemli pazar payı kayıplarına uğrayarak

Detaylı

İşletmelerin Karşılaştığı Tehdit Nedir? Zafer-İn Operasyonu nun Hedefleri Nedir?

İşletmelerin Karşılaştığı Tehdit Nedir? Zafer-İn Operasyonu nun Hedefleri Nedir? İşletmelerin Karşılaştığı Tehdit Nedir? Pek çok işletme, sektördeki yeniliklere ve değişen taleplere hızlı uyum sağlayamadığı için rekabet edemez ve hatta devamlılığını sağlayamaz hale gelebilmektedir.

Detaylı

08 Kasım 2012. Ankara

08 Kasım 2012. Ankara 08 Kasım 2012 Ankara KOBİ ler ve KOSGEB Türkiye de KOBİ tanımı KOBİ tanımı 250 den az çalışan istihdam eden, Yıllık bilanço veya net satış hasılatı 25 milyon TL yi geçmeyen işletmeler Ölçek Çalışan Sayısı

Detaylı

İNŞAAT SEKTÖRÜNDE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK: YEŞİL BİNALAR & NANOTEKNOLOJİ STRATEJİLERİ. Muhammed Maraşlı İMSAD-UNG Çalışma Grubu Üyesi

İNŞAAT SEKTÖRÜNDE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK: YEŞİL BİNALAR & NANOTEKNOLOJİ STRATEJİLERİ. Muhammed Maraşlı İMSAD-UNG Çalışma Grubu Üyesi İNŞAAT SEKTÖRÜNDE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK: YEŞİL BİNALAR & NANOTEKNOLOJİ STRATEJİLERİ Muhammed Maraşlı İMSAD-UNG Çalışma Grubu Üyesi RAPORUN AMACI Türk İnşaat Sektörünün rekabet gücünün arttırılması amacıyla

Detaylı

TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU ARAŞTIRMA-GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ KOSGEB DESTEK PROGRAMLARI

TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU ARAŞTIRMA-GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ KOSGEB DESTEK PROGRAMLARI 1 TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU ARAŞTIRMA-GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ KOSGEB DESTEK PROGRAMLARI Mart 2011 - Antalya 2 KOSGEB ORGANİZASYONEL YAPISI KOSGEB, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ile ilgili

Detaylı

KTTO PROJE, EĞİTİM VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

KTTO PROJE, EĞİTİM VE ARAŞTIRMA MERKEZİ KTTO PROJE, EĞİTİM VE ARAŞTIRMA MERKEZİ İşletme İş Planı Hazırlama Eğitimi 16 Ağustos 2014 Eğitmen: İlke Erdal ve Oya Barçın Eğitimin Amacı Katılımcıların iş planı yapılmasının önemini ve amaçlarını kavramalarına

Detaylı

GENEL BİLGİ. KOBİ ler ve KOSGEB

GENEL BİLGİ. KOBİ ler ve KOSGEB GENEL BİLGİ KOBİ ler ve KOSGEB 1 Türkiye de KOBİ tanımı KOBİ tanımı 250 den az çalışan istihdam eden, Yıllık bilanço toplamı veya net satış hasılatı 40 milyon TL yi geçmeyen işletmeler Ölçek Çalışan Sayısı

Detaylı

GRUP DOĞAR ÇALIŞTAY RAPORU,

GRUP DOĞAR ÇALIŞTAY RAPORU, GRUP DOĞAR ÇALIŞTAY RAPORU, 29.10.2011 Sektör derneklerinin yapısı: Genel olarak sektör dernekleri firma esaslı olan (Tüzel kişilere dayanan) yapılardır. Belirli grupları kapsar. Sadece tasarımcılar ayrı

Detaylı

Sanayinin Araştırma-Teknoloji Geliştirme Yenileşim (ATGY) Süreçlerinde Üniversitelerin Rolü. Hasan Mandal 2 Haziran 2011

Sanayinin Araştırma-Teknoloji Geliştirme Yenileşim (ATGY) Süreçlerinde Üniversitelerin Rolü. Hasan Mandal 2 Haziran 2011 Sanayinin Araştırma-Teknoloji Geliştirme Yenileşim (ATGY) Süreçlerinde Üniversitelerin Rolü Hasan Mandal 2 Haziran 2011 1 SANAYİ KURULUŞLARI İÇİN REKABET EVRİMİ 1960 lar ÜRETİM üstünlüğü ile rekabet 1970

Detaylı

M. Atilla Söğüt. KOSGEB Başkan Danışmanı. Counsellor to President KOSGEB

M. Atilla Söğüt. KOSGEB Başkan Danışmanı. Counsellor to President KOSGEB M. Atilla Söğüt KOSGEB Başkan Danışmanı Counsellor to President KOSGEB AB Perspektifinde Sanayinin Desteklenmesinde Devletin Yeni Rolü Mehmet Atilla SÖĞÜT KOSGEB Başkan Danışmanı IV. SANAYİ KONGRESİ Sürdürülebilir

Detaylı

KOSGEB DESTEK PROGRAMLARI

KOSGEB DESTEK PROGRAMLARI KOSGEB DESTEK PROGRAMLARI 07.06.2012 TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi, İstanbul Özgür AKYILDIZ KOSGEB İstanbul Boğaziçi Hizmet Merkezi Türkiye de KOBİ ler Hakkında Genel Bilgi 250 den az çalışan istihdam eden,

Detaylı

GÜDÜMLÜ PROJE DESTEĞİ

GÜDÜMLÜ PROJE DESTEĞİ GÜDÜMLÜ PROJE DESTEĞİ 2 GÜDÜMLÜ PROJE DESTEĞİ NEDİR? Güdümlü Proje Desteği, bölgesel gelişmenin hızlandırılması, bölgenin rekabet edebilirliğinin güçlendirilmesi ve bölgedeki iş ortamının iyileştirilmesi

Detaylı

VE BİLGİ DENEYİMİ TÜRKİYE DE SANAYİLEŞME SORUNLARI VE KOBİ LERE YÖNELİK ÇÖZÜMLER. Hüseyin TÜYSÜZ KOSGEB Başkan Yardımcısı.

VE BİLGİ DENEYİMİ TÜRKİYE DE SANAYİLEŞME SORUNLARI VE KOBİ LERE YÖNELİK ÇÖZÜMLER. Hüseyin TÜYSÜZ KOSGEB Başkan Yardımcısı. X. KOBİ İ ZİRVESİİ İ REKABET GÜCÜ İÇİN ULUSLARARASILAŞMA VE BİLGİ DENEYİMİ TÜRKİYE DE SANAYİLEŞME SORUNLARI VE KOBİ LERE YÖNELİK ÇÖZÜMLER Hüseyin TÜYSÜZ KOSGEB Başkan Yardımcısı 13 Şubat 2014 KOSGEB KOSGEB,

Detaylı

İVEDİK OSB. Misyon-Vizyon

İVEDİK OSB. Misyon-Vizyon İVEDİK OSB Misyon-Vizyon Ankara nın ve üyelerinin; ulusal ve uluslararası ticaretten daha fazla pay alan, rekabet gücüne ulaşmış siyasi ve ekonomik oluşumları kendi yararı doğrultusunda kullanabilen, varlık

Detaylı

[Vergiler] [Muhasebe-Finansal Danışmanlık]

[Vergiler] [Muhasebe-Finansal Danışmanlık] [] [Vergiler] [Muhasebe-Finansal Danışmanlık] * 1. VERGİLER Türkiye, OECD ülkeleri arasında kurumsal vergi oranlarında en rekabetçi ülkelerden biridir. 21 Haziran 2006 tarihinde çıkarılan 5520 Sayılı Kurumlar

Detaylı

KOSGEB DESTEKLERİ NEVŞEHİR YATIRIM DESTEK OFİSİ

KOSGEB DESTEKLERİ NEVŞEHİR YATIRIM DESTEK OFİSİ 2014 NEVŞEHİR YATIRIM DESTEK OFİSİ İşbirliği - Güçbirliği Destek Programı KOBİ lerin bir araya gelerek tedarik, pazarlama, düşük kapasite kullanımı, rekabet gücü zayıflığı ve finansman gibi Ortak Sorunlara

Detaylı

TEMİZ ÜRETİM (EKO-VERİMLİLİK) ALANINDA YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALAR & ENDÜSTRİYEL SİMBİYOZ KONUSUNDA ÜSTLENİLEBİLECEK ROLLER

TEMİZ ÜRETİM (EKO-VERİMLİLİK) ALANINDA YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALAR & ENDÜSTRİYEL SİMBİYOZ KONUSUNDA ÜSTLENİLEBİLECEK ROLLER T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI VERİMLİLİK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEMİZ ÜRETİM (EKO-VERİMLİLİK) ALANINDA YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALAR & ENDÜSTRİYEL SİMBİYOZ KONUSUNDA ÜSTLENİLEBİLECEK ROLLER KALKINMA AJANSLARI

Detaylı

TEB KOBİ AKADEMİ İLLER GELECEKLERİNİŞEKİLLENDİRİYOR: ADANA GELECEK STRATEJİSİ KONFERANSI 5 ARALIK 2007

TEB KOBİ AKADEMİ İLLER GELECEKLERİNİŞEKİLLENDİRİYOR: ADANA GELECEK STRATEJİSİ KONFERANSI 5 ARALIK 2007 TEB KOBİ AKADEMİ İLLER GELECEKLERİNİŞEKİLLENDİRİYOR: ADANA GELECEK STRATEJİSİ KONFERANSI 5 ARALIK 2007 1 Adana Gelecek Stratejisi Konferansı Çalışmanın amacı: Adana ilinin ekonomik, ticari ve sosyal gelişmelerinde

Detaylı

KOSGEB DESTEKLERİ (2010/YENİ DESTEKLER)

KOSGEB DESTEKLERİ (2010/YENİ DESTEKLER) KOSGEB DESTEKLERİ (2010/YENİ DESTEKLER) 1.KOBİ PROJE DESTEK PROGRAMI İşletmelere özgü sorunların işletmeler tarafından projelendirildiği ve projelendirilen maliyetlerin desteklenebildiği bir programa ihtiyaç

Detaylı

SÜRDÜRÜLEBİLİR ÜRETİM VE TTGV FİNANSMAN DESTEKLERİ

SÜRDÜRÜLEBİLİR ÜRETİM VE TTGV FİNANSMAN DESTEKLERİ SÜRDÜRÜLEBİLİR ÜRETİM VE TTGV FİNANSMAN DESTEKLERİ Emrah Alkaya Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı İskenderun Körfezi nde Endüstriyel Simbiyoz Projesi - Endüstriyel Simbiyoz ve Temiz Üretim Ar-Ge Proje

Detaylı

Dünya Ekonomisindeki Son Gelişmeler

Dünya Ekonomisindeki Son Gelişmeler Dünya Ekonomisindeki Son Gelişmeler Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğü Ekonomik Analiz ve Değerlendirme Dairesi Küresel Ekonomik Görünüm OECD 6 Mayıs ta yaptığı değerlendirmede 2014 yılı için yaptığı

Detaylı

Tohumculuk Sektöründe Üniversite-Kamu-Özel Sektör İşbirliği

Tohumculuk Sektöründe Üniversite-Kamu-Özel Sektör İşbirliği Tohumculuk Sektöründe Üniversite-Kamu-Özel Sektör İşbirliği Prof.Dr. Mehmet Emin Çalışkan Niğde Üniversitesi Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi Tarımsal Genetik Mühendisliği Bölümü caliskanme@nigde.edu.tr

Detaylı

2014 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE TASARISI

2014 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE TASARISI 2014 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE TASARISI 11 EKİM 2013 MEHMET ŞİMŞEK MALİYE BAKANI www.maliye.gov.tr 2013 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇESİ EYLÜL AYI GERÇEKLEŞMELERİ EYLÜL AYI BÜTÇE AÇIĞI 6,0 5,8 5,5 (Milyar

Detaylı

Orta Karadeniz Bölgesel İnovasyon Stratejisi 2013-2023

Orta Karadeniz Bölgesel İnovasyon Stratejisi 2013-2023 Orta Karadeniz Bölgesel İnovasyon Stratejisi 2013-2023 İÇERİK Amaç, Vizyon Hazırlık Süreci İnovasyona Dayalı Mevcut Durum Stratejiler Kümelenme ile ilgili faaliyetler Sorular (Varsa) İNOVASYON & KÜMELENME

Detaylı

KOSGEB DESTEKLERİ NEVŞEHİR TİCARET VE SANAYİ ODASI

KOSGEB DESTEKLERİ NEVŞEHİR TİCARET VE SANAYİ ODASI KOSGEB DESTEKLERİ NEVŞEHİR TİCARET VE SANAYİ ODASI KOSGEB DESTEKLERİ GENEL DESTEK PROGRAMI Programın Gerekçesi: Proje hazırlama kapasitesi düşük KOBİ ler ile KOSGEB hedef kitlesine yeni dahil olmuş sektörlerdeki

Detaylı

TEŞVİK YASASI R. G. 98 14.08.2000. 47/2000 Sayılı Yasa. 1. Bu Yasa, Teşvik Yasası olarak isimlendirilir. BİRİNCİ KISIM Genel Kurallar.

TEŞVİK YASASI R. G. 98 14.08.2000. 47/2000 Sayılı Yasa. 1. Bu Yasa, Teşvik Yasası olarak isimlendirilir. BİRİNCİ KISIM Genel Kurallar. R. G. 98 14.08.2000 TEŞVİK YASASI 47/2000 Sayılı Yasa Kısa İsim 1. Bu Yasa, Teşvik Yasası olarak isimlendirilir. BİRİNCİ KISIM Genel Kurallar Tefsir 14/2000 Amaç Kapsam 2. Bu Yasada metin başka türlü gerektirmedikçe:

Detaylı

Bakanlığımızca Yürütülen Ar-Ge ve Yenilik Programları

Bakanlığımızca Yürütülen Ar-Ge ve Yenilik Programları T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI BİLİM VE TEKNOLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Bakanlığımızca Yürütülen Ar-Ge ve Yenilik Programları Gülgün ÇELİK Şube Müdürü Bilim ve Teknoloji Genel Müdürlüğünce Yürütülen

Detaylı

Havza Rehabilitasyon Projeleri Planlaması, Uygulaması ve Çıkarımlar. Halil AGAH Kırsal Kalkınma Uzmanı Şanlıurfa, 2013

Havza Rehabilitasyon Projeleri Planlaması, Uygulaması ve Çıkarımlar. Halil AGAH Kırsal Kalkınma Uzmanı Şanlıurfa, 2013 Havza Rehabilitasyon Projeleri Planlaması, Uygulaması ve Çıkarımlar Halil AGAH Kırsal Kalkınma Uzmanı Şanlıurfa, 2013 Havza Rehabilitasyonu Planlaması İÇERİK Tanımlar (Havza, Yönetim ve Rehabilitasyon)

Detaylı

TTGV Çevre Projeleri Grubu 13 Aralık k 2006, Ankara

TTGV Çevre Projeleri Grubu 13 Aralık k 2006, Ankara Sürdürülebilir Kalkınma ve İnovasyon: Gelişmeler, EğilimlerE TTGV Çevre Projeleri Grubu 13 Aralık k 2006, Ankara İÇERİK Kavramlar:Sürdürülebilir Kalkınma ve Eko-İnovasyon Çevre Konusunda Gelişmeler AB

Detaylı

Düzce Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi ve ilgili mekanizmaların vizyonu, Bölgesel, ulusal ve

Düzce Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi ve ilgili mekanizmaların vizyonu, Bölgesel, ulusal ve Düzce Üniversitesi 2015-2019 stratejik planında Düzce Teknoloji Transfer Ofisi (TTO) doğrudan yer almakta olup, bu plan kapsamında ortaya konulan hedeflere ulaşılmasında önemli bir işleve sahiptir. Bu

Detaylı

MERSİN TİCARET VE SANAYİ ODASI Toplantısı

MERSİN TİCARET VE SANAYİ ODASI Toplantısı MERSİN TİCARET VE SANAYİ ODASI Toplantısı 14.03.2017 Dünya da ve Türkiye de KOBİ ler KOBİ ler OECD ülkelerindeki KOBİ ler işletmelerin % 85 lik kısmını, istihdamın ise %70 ini oluşturmaktadır. Güçlü ve

Detaylı

KTTO PROJE, EĞİTİM VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

KTTO PROJE, EĞİTİM VE ARAŞTIRMA MERKEZİ KTTO PROJE, EĞİTİM VE ARAŞTIRMA MERKEZİ İhracata Yönelik Piyasa Araştırması ve Pazarlama Eğitimi 7 Haziran 2014 Eğitmen: İlke Erdal ve Oya Barçın Eğitimin Amacı İhracat yapmayı arzu eden veya gelecek planları

Detaylı

Maliye Bakanı Sayın Mehmet Şimşek in Konuşma Metni

Maliye Bakanı Sayın Mehmet Şimşek in Konuşma Metni GSO-TOBB-TEPAV Girişimcilik Merkezinin Açılışı Kredi Garanti Fonu Gaziantep Şubesi nin Açılışı Proje Değerlendirme ve Eğitim Merkezi nin Açılışı Dünya Bankası Gaziantep Bilgi Merkezi Açılışı 23 Temmuz

Detaylı

YENİDEN YAPILANDIRMA SÜRECİNDE KDM FİNANSAL DANIŞMANLIK. Eylül 2014

YENİDEN YAPILANDIRMA SÜRECİNDE KDM FİNANSAL DANIŞMANLIK. Eylül 2014 YENİDEN YAPILANDIRMA SÜRECİNDE KDM FİNANSAL DANIŞMANLIK Eylül 2014 İÇİNDEKİLER Şirketlerin Karşılaşabileceği Finansal Problemler Yeniden Yapılandırma Kavramı ve Yöntemleri Yeniden Yapılandırma Süreci ve

Detaylı

TEB KOBİ BANKACILIĞI

TEB KOBİ BANKACILIĞI TEB KOBİ BANKACILIĞI Türkiye de KOBİ ler İşletme Büyüklüğü İstihdam Grubu (Çalışan Sayısı) 2011 İşletme Sayısı % Toplam İstihdam % Ortalama Çalışan Sayısı Mikro 1-19 2.522.011 97,30% 5.362.905 46,60% 2

Detaylı

TÜRKİYE TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VAKFI(TTGV) DESTEKLERİ

TÜRKİYE TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VAKFI(TTGV) DESTEKLERİ TÜRKİYE TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VAKFI(TTGV) DESTEKLERİ Bu çalışmada TTGV desteklerinin derlenmiş listesi bulunmaktadır. Derlenen bilgiler www.ttgv.org.tr den alıntıdır. DOĞU KARADENİZ KALKINMA AJANSI 0 İçindekiler

Detaylı

Yeni üretim hattı ile kapasite artısı aylık ve yıllık ciromuzda en az %20'lik artış sağlanmıştır.

Yeni üretim hattı ile kapasite artısı aylık ve yıllık ciromuzda en az %20'lik artış sağlanmıştır. TR52 (Konya, Karaman) Düzey 2 Bölgesi için, bölgesel gelişmeyi hızlandırmak, bölgesel gelişmenin sürdürülebilirliğini sağlamak, bölgeler arası ve bölge içi gelişmişlik farklarını azaltmak amacıyla çalışmalarını

Detaylı

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI ŞUBAT 2015

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI ŞUBAT 2015 T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI ŞUBAT 2015 İZMİR YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİNİN HEDEFLERİ 1. Mevzuat ve Hedefler Tasarrufların katma değeri yüksek yatırımlara yönlendirilmesi, Üretim ve

Detaylı

Uluslar Arası Bağlamda, Doktora Eğitimi nde Tartışılan Konular

Uluslar Arası Bağlamda, Doktora Eğitimi nde Tartışılan Konular Uluslar Arası Bağlamda, Doktora Eğitimi nde Tartışılan Konular Doç. Dr. Esra İşmen Gazioğlu İstanbul HAYEF Eğitim Bilimleri Bölümü Ulusal Ve Uluslararası Boyutlarıyla Doktora Eğitimi Çalıştayı 20-21 Mayıs

Detaylı

Yenilik ve Girişimcilik Alanlarında Kapasite Arttırılmasına Yönelik Kamu Destekleri

Yenilik ve Girişimcilik Alanlarında Kapasite Arttırılmasına Yönelik Kamu Destekleri Yenilik ve Girişimcilik Alanlarında Kapasite Arttırılmasına Yönelik Kamu Destekleri Dr. Sinan Tandoğan Girişim Destek Grubu TEYDEB TÜBİTAK TÜBİTAK Girişimcilik Destekleri: TÜBİTAK Girişimcilik Destekleri

Detaylı

Güneydoğu Anadolu Bölgesi nde Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Kullanımı ve Enerji Verimliliğinin Arttırılması Projesi

Güneydoğu Anadolu Bölgesi nde Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Kullanımı ve Enerji Verimliliğinin Arttırılması Projesi Güneydoğu Anadolu Bölgesi nde Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Kullanımı ve Enerji Verimliliğinin Arttırılması Projesi Dr. Muhyettin SĐRER Saha Koordinatörü GAP Bölge Kalkınma Đdaresi Başkanlığı / Birleşmiş

Detaylı

İŞLETME 2020 MANİFESTOSU AVRUPA DA İHTİYACIMIZ OLAN GELECEK

İŞLETME 2020 MANİFESTOSU AVRUPA DA İHTİYACIMIZ OLAN GELECEK İŞLETME 2020 MANİFESTOSU AVRUPA DA İHTİYACIMIZ OLAN GELECEK Daha kapsayıcı bir toplum için sözlerini eyleme dökerek çalışan iş dünyası ve hükümetler AVRUPA DA İHTİYACIMIZ OLAN GELECEK Avrupa da önümüzdeki

Detaylı

BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) KOSGEB DESTEKLERİ

BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) KOSGEB DESTEKLERİ BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) KOSGEB DESTEKLERİ Mehmet CANDAN Şubat 2015 SUNUM PLANI I. TEMATİK PROJE II. İŞBİRLİĞİ GÜÇBİRLİĞİ III. ARAŞTIRMA GELİŞTİRME, İNOVASYON VE ENDÜSTRİYEL UYGULAMA PROGRAMI

Detaylı

KOBİ GERÇEĞİ MEHMET ATİLLA SÖĞÜT BAŞKAN DANIŞMANI.

KOBİ GERÇEĞİ MEHMET ATİLLA SÖĞÜT BAŞKAN DANIŞMANI. KOBİ GERÇEĞİ MEHMET ATİLLA SÖĞÜT BAŞKAN DANIŞMANI http://atillasogut.8k.com asogut@kosgeb.gov.tr REKABET GÜCÜ YÜKSEK BİR TÜRKİYE İÇİN GÜÇLÜ KOBİ LER 1 Ülkemizde İstihdam (2000 yılı Sivil Kesim) İstihdam

Detaylı

AB MALİ YARDIMLARI VE TÜRKİYE

AB MALİ YARDIMLARI VE TÜRKİYE AB MALİ YARDIMLARI VE TÜRKİYE Eskişehir Sanayi Odası 25 Kasım 2015 Mali Yardımlar IPA Fonları 2014-2020 Döneminde 4.453,9 milyon avro Ana yararlanıcı kamu, bakanlıklar Türkiye AB Programları Toplam bütçe

Detaylı

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK POLİTİKASI. Sürdürülebilirlik vizyonumuz

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK POLİTİKASI. Sürdürülebilirlik vizyonumuz SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK POLİTİKASI Sürdürülebilirlik vizyonumuz 150 yıllık bir süreçte inşa ettiğimiz rakipsiz deneyim ve bilgi birikimimizi; ekonomiye, çevreye, topluma katkı sağlamak üzere kullanmak, paydaşlarımız

Detaylı

ÖZGÜN FİKİRLERİNİZİ PROJELENDİRELİM

ÖZGÜN FİKİRLERİNİZİ PROJELENDİRELİM Şirket Tanıtımı Progino PROGİNO 2005 yılından itibaren Eskişehir de mühendislik ve danışmanlık hizmetleri vermektedir. Faaliyetlerine 2008 yılından beri Eskişehir Teknoloji Geliştirme Bölgesinde sürdürmektedir.

Detaylı

Avrupa Birliğine Uyum Danışma ve Yönlendirme Kurulu Toplantısı

Avrupa Birliğine Uyum Danışma ve Yönlendirme Kurulu Toplantısı Avrupa Birliğine Uyum Danışma ve Yönlendirme Kurulu Toplantısı Sakarya Ticaret Borsası Sakarya da Tarım ve Hayvancılık Sektör Analizi ve Öneriler Raporu Projesi 1. Proje fikrini oluşturan sorunları nasıl

Detaylı

H1. GİRİŞ VE TEMEL KAVRAMLAR 1.1. Girişimcilik

H1. GİRİŞ VE TEMEL KAVRAMLAR 1.1. Girişimcilik H1. GİRİŞ VE TEMEL KAVRAMLAR 1.1. Girişimcilik 1. Girişimcilik nedir? a) Yaşanan çevrenin yarattığı fırsatları sezmek b) Sezgilerden düşler üretmek c) Düşleri projelere dönüştürmek d) Projeleri yaşama

Detaylı

Kümelenme ve Uluslararasılaşma. Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracat Genel Müdürlüğü KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı

Kümelenme ve Uluslararasılaşma. Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracat Genel Müdürlüğü KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı Kümelenme ve Uluslararasılaşma Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracat Genel Müdürlüğü KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı Gündem Kümelenme Deneyimi: Ulusal Kümelenme Politikasının Geliştirilmesi Projesi

Detaylı

HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI - KOSGEB KOBİ TEŞVİKLERİ PROJESİ. Mehmet Atilla Söğüt Başkan Danışmanı

HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI - KOSGEB KOBİ TEŞVİKLERİ PROJESİ. Mehmet Atilla Söğüt Başkan Danışmanı KÜÇÜK İŞLETMELERİN YATIRIMLAR İÇİN DEVLET DESTEKLERİNDEN ETKİN vev VERİMLİ BİR ŞEKİLDE YARARLANMALARI AMACI İLE: HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI - KOSGEB KOBİ TEŞVİKLERİ PROJESİ Mehmet Atilla Söğüt Başkan Danışmanı

Detaylı

ADANA ÜNİVERSİTE SANAYİ ORTAK ARAŞTIRMA MERKEZİ SWOT

ADANA ÜNİVERSİTE SANAYİ ORTAK ARAŞTIRMA MERKEZİ SWOT ADANA ÜNİVERSİTE SANAYİ ORTAK ARAŞTIRMA MERKEZİ SWOT veya GZFT SWOT ANALİZİ SWOT Analizi; kuvvetli olduğumuz ve büyük fırsatların yattığı alanlara odaklanmamızı sağlar. SWOT Analizi Nedir? İncelenen Kişinin,

Detaylı

Burada olmak isteyeceksiniz

Burada olmak isteyeceksiniz Burada olmak isteyeceksiniz DAVETLİSİNİZ Ar-Ge ve inovasyon fikri olan, Şirketleşmek isteyen, Pazara yenilikçi ürünler, yazılım ve hizmetler sunmak isteyen, Bunlar için bilgi, birikim ve desteğe ihtiyaç

Detaylı

www.geka.org.tr BÖLGESEL YENİLİK ve KALKINMA AJANSI DESTEKLERİ

www.geka.org.tr BÖLGESEL YENİLİK ve KALKINMA AJANSI DESTEKLERİ www.geka.org.tr BÖLGESEL YENİLİK ve KALKINMA AJANSI DESTEKLERİ Öncelikler ve İhtisaslaşma Organizasyon ve Eşgüdüm Yaşam Kalitesinin Artırılması Sürdürülebilir Kalkınma Bilgi Toplumuna Dönüşüm Rekabet Gücünün

Detaylı

TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. KOBİ LERE VE GİRİŞİMCİLERE SAĞLANAN DESTEK VE KREDİLER

TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. KOBİ LERE VE GİRİŞİMCİLERE SAĞLANAN DESTEK VE KREDİLER TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. KOBİ LERE VE GİRİŞİMCİLERE SAĞLANAN DESTEK VE KREDİLER BANKAMIZ HAKKINDA Türkiye Kalkınma Bankası, 1975 yılında DESİYAB (Devlet Sanayi ve İşçi Yatırım Bankası A.Ş. ) adı altında

Detaylı

SPORDA STRATEJİK YÖNETİM

SPORDA STRATEJİK YÖNETİM SPORDA STRATEJİK YÖNETİM 5.Ders Yrd.Doç.Dr. Uğur ÖZER 1 STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ STRATEJİK PLANLAMA GELECEĞE BAKIŞ Kuruluşlar, bu aşamada, misyon ve vizyonlarını ifade edecek, temel değerlerini belirleyecek,

Detaylı

TURQUALITY Projesine Nasıl Başvurulur?

TURQUALITY Projesine Nasıl Başvurulur? TURQUALITY Projesine Nasıl Başvurulur? BAŞVURU ÖNCESİ Ön Koşul: Müracaat eden markanın Türkiye de tescilinin yapılmış olması, yurtdışında da ibraz edeceği İş Planında belirtilecek hedef pazarlarının en

Detaylı

EGE BÖLGESİ SANAYİ ODASI. Faaliyet Programı

EGE BÖLGESİ SANAYİ ODASI. Faaliyet Programı EGE BÖLGESİ SANAYİ ODASI 2010 Faaliyet Programı İçindekiler 1- Ege Bölgesi Sanayi Odası Yönetim Kurulu 2010 Yılı Faaliyet 1-2 Programı 2- EBSO Üyelerine Yönelik Faaliyetler 3-4 3- EBSO Dışı Kuruluşlarla

Detaylı

SAĞLIK DİPLOMASİSİ Sektörel Diplomasi İnşası

SAĞLIK DİPLOMASİSİ Sektörel Diplomasi İnşası STRATEJİK VİZYON BELGESİ SAĞLIK DİPLOMASİSİ Sektörel Diplomasi İnşası Yakın geçmişte yaşanan küresel durgunluklar ve ekonomik krizlerden dünyanın birçok ülkesi ve bölgesi etkilenmiştir. Bu süreçlerde zarar

Detaylı

EGELİ & CO.: REEL YATIRIMLAR İÇİN YERLİ ve YABANCI FİNANSAL YATIRIMCIYI TARIM SEKTÖRÜNE ÇEKECEĞİZ

EGELİ & CO.: REEL YATIRIMLAR İÇİN YERLİ ve YABANCI FİNANSAL YATIRIMCIYI TARIM SEKTÖRÜNE ÇEKECEĞİZ Egeli & Co. Yatırım Holding A.Ş. 13 Ekim 2010 Basın Bülteni EGELİ & CO.: REEL YATIRIMLAR İÇİN YERLİ ve YABANCI FİNANSAL YATIRIMCIYI TARIM SEKTÖRÜNE ÇEKECEĞİZ Halka açık bir şirket olan Egeli & Co. Yatırım

Detaylı

Yerel yönetimler (belediye, il özel idaresi, köy tüzel kişiliği, muhtarlıklar),

Yerel yönetimler (belediye, il özel idaresi, köy tüzel kişiliği, muhtarlıklar), Teşvik Yatırım Teşvikleri AB HİBE DESTEKLERİ 1. Hibe Programı Nedir? AB-Türkiye Mali İşbirliği kapsamında yürütülen bölgesel kalkınma programlarında belirlenen öncelik alanlarında hibe programı uygulamasıyla

Detaylı

Şirket Finansmanı ve Halka Açılmada Yeni Yol Haritası: Girişim Sermayesi ve Özel Sermaye Şirketleri Konferansı 21 Mart 2008-İstanbul

Şirket Finansmanı ve Halka Açılmada Yeni Yol Haritası: Girişim Sermayesi ve Özel Sermaye Şirketleri Konferansı 21 Mart 2008-İstanbul Holding A.Ş. ve Özel Sermaye Şirketleri Sedat Orbay İş Geliştirme ve Stratejik Planlama Direktörü Yıldız Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Uluslararası Finansal Yönetim Enstitüsü Şirket Finansmanı

Detaylı

GÜMRÜK SİRKÜLERİ İstanbul, 01.03.2013 Sayı: 2013/ 5 Ref: 6/5

GÜMRÜK SİRKÜLERİ İstanbul, 01.03.2013 Sayı: 2013/ 5 Ref: 6/5 GÜMRÜK SİRKÜLERİ İstanbul 01.03.2013 Sayı: 2013/ 5 Ref: 6/5 Konu : GÜMRÜK KANUNU NUN 242. MADDESİ ÇERÇEVESİNDE GÜMRÜK VERGİLERİ/İTHALAT VERGİLERİNDE YARGISAL İTİRAZ YOLUNA BAŞVURULMADAN ÖNCE İDARİ İTİRAZ

Detaylı

KALKINMA AJANSLARI ve

KALKINMA AJANSLARI ve KALKINMA AJANSLARI ve 13 MART 2012 ANKARA Mustafa Zati Uzman Sunum Planı Neden Kalkınma Ajansları Dünya da Kalkınma Ajansları Türkiye de Kalkınma Ajansları Ankara Kalkınma Ajansı Kalkınma Ajansları Destekleri

Detaylı

2009-2013 İZMİR BÖLGESEL GELİŞME PLANI İLERİ TEKNOLOJİYE DAYALI SANAYİLER SEKTÖRÜ ÇALIŞTAYI 10 TEMMUZ 2009 SONUÇ RAPORU

2009-2013 İZMİR BÖLGESEL GELİŞME PLANI İLERİ TEKNOLOJİYE DAYALI SANAYİLER SEKTÖRÜ ÇALIŞTAYI 10 TEMMUZ 2009 SONUÇ RAPORU 009-0 İZMİR BÖLGESEL GELİŞME PLANI İLERİ TEKNOLOJİYE DAYALI SANAYİLER SEKTÖRÜ ÇALIŞTAYI 0 TEMMUZ 009 SONUÇ RAPORU İzmir Kalkınma Ajansı Planlama Programlama ve Koordinasyon Birimi İzmir Kalkınma Ajansı

Detaylı

2nci Ulusal Pamuk Zirvesi Türkiye de pamuk Üretiminin Geleceği 17-18 Mart 2012, Şanlıurfa SONUÇ BİLDİRGESİ

2nci Ulusal Pamuk Zirvesi Türkiye de pamuk Üretiminin Geleceği 17-18 Mart 2012, Şanlıurfa SONUÇ BİLDİRGESİ 2nci Ulusal Pamuk Zirvesi Türkiye de pamuk Üretiminin Geleceği 17-18 Mart 2012, Şanlıurfa SONUÇ BİLDİRGESİ Pamuk sektörünün tarımı, ticareti ve sanayisi ile ülkemiz insanı ve ekonomisi için çok büyük öneme

Detaylı

TÜSİAD Vergi Çalışma Grubu

TÜSİAD Vergi Çalışma Grubu TÜSİAD Vergi Çalışma Grubu Ekonomi Koordinasyon Kurulu Toplantısı, 12 Eylül 2008 İstanbul Yatırım Harcamalarına İlişkin Ödenen ve İndirilemeyen Katma Değer Vergisinin İadesi Mevcut Uygulama Bazı istisnalar

Detaylı

KKTC Sanayi Stratejisi Belgesi aşağıdaki bölümlerden oluşmaktadır;

KKTC Sanayi Stratejisi Belgesi aşağıdaki bölümlerden oluşmaktadır; İçindekiler 1. KKTC Sanayi Strateji Belgesi Hakkında... 3 2. Mevcut Durum Değerlendirmesi ve SWOT Sonuçları... 3 3. KKTC Sanayi Strateji Haritası... 4 4. Uygulama Etkinliğinin İzlenmesi ve Koordinasyonu...

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİNE UYUM DANIŞMA VE YÖNLENDİRME KURULU 2015 YILI 1. TOPLANTISI 11 MART 2015

AVRUPA BİRLİĞİNE UYUM DANIŞMA VE YÖNLENDİRME KURULU 2015 YILI 1. TOPLANTISI 11 MART 2015 AVRUPA BİRLİĞİNE UYUM DANIŞMA VE YÖNLENDİRME KURULU 2015 YILI 1. TOPLANTISI 11 MART 2015 ANA EYLEM 2: YENİLİK ve İYİ UYGULAMALARIN DEĞİŞİMİ İÇİN İŞBİRLİĞİ Yenilik ve İyi Uygulamaların Değişimi için İşbirliği;

Detaylı

MOBİLSAD, Eylül 2010

MOBİLSAD, Eylül 2010 MOBİLSAD, Eylül 2010 Gündem TELEKOMÜNİKASYON SEKTÖRÜ VE KATKILARIMIZ Telekomünikasyon Sektörü Mobil İletişim Sektörü Ekonomiye Diğer Katkılarımız Ülke Gelişimine Katkı TELEKOMÜNİKASYON SEKTÖRÜNDE VERGİ

Detaylı

T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI AR-GE REFORM PAKETİ

T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI AR-GE REFORM PAKETİ AR-GE REFORM PAKETİ Ar-Ge ve Yenilikte Dünya ile Yarışan Bir Türkiye İçin Ülkemizin Kalkınmasına Daha Fazla İvme Kazandıracak ve Yüksek Katma Değerli Alanlara Odaklanan Ar-Ge ve Yenilik Sistemi TASARIM

Detaylı

Fransa da Özel Kreş İşletenler

Fransa da Özel Kreş İşletenler Fransa da Özel Kreş İşletenler 01 58 83 48 35 www.lespetitescanailles.fr BİZ KİMİZ? Les Petites Canailles 2011 de kurulmuş olan ve Aile Yardımı Milli Fonu tarafından desteklenen, kurumlar ve belediyeler

Detaylı

K R Ü E R SEL L K R K İ R Z SON O R N A R S A I TÜR Ü K R İ K YE E KO K N O O N M O İSİND N E D İKT K İSAT A P OL O İTİKA K L A AR A I

K R Ü E R SEL L K R K İ R Z SON O R N A R S A I TÜR Ü K R İ K YE E KO K N O O N M O İSİND N E D İKT K İSAT A P OL O İTİKA K L A AR A I KÜRESEL KRİZ SONRASI TÜRKİYE EKONOMİSİNDE İKTİSAT POLİTİKALARI Prof. Dr. Adem ahin TOBB-ETÜ Öğretim Üyesi 14 Mayıs 2010, İSTANBUL KRİZLER 2008 2001 İç Kaynaklı Finansal Derinliği Olan Olumlu Makro Ekonomik

Detaylı

ANKARA KALKINMA AJANSI. www.ankaraka.org.tr

ANKARA KALKINMA AJANSI. www.ankaraka.org.tr ANKARA KALKINMA AJANSI www.ankaraka.org.tr TÜRKİYE'NİN En Genç Kalkınma Ajansı Ankara Kalkınma Ajansı bölge içi gelişmişlik farklarını azaltmak, bölgenin rekabet gücünü artırmak ve gelişimini hızlandırmak

Detaylı

AR-GE POLİTİKALARI VE ARAŞTIRMA ALTYAPI DESTEKLERİ. Özgür Kadir ÖZER

AR-GE POLİTİKALARI VE ARAŞTIRMA ALTYAPI DESTEKLERİ. Özgür Kadir ÖZER AR-GE POLİTİKALARI VE ARAŞTIRMA ALTYAPI DESTEKLERİ Özgür Kadir ÖZER 11 Onuncu Kalkınma Planında bilim, teknoloji ve yenilik Araştırma altyapı yatırımları 6550 sayılı Araştırma Altyapılarının Desteklenmesine

Detaylı

YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ

YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ Ahmet GÜNEŞ Dış Ticaret Uzmanı BURSA 21/05/2015 1 SUNUM PLANI 1. Yeni Teşvik Sisteminin Hazırlık Süreci

Detaylı

Başkent Üniversitesi, 9. ÜSİMP Ulusal Kongresi 17 Mayıs Mart 2017, Ankara

Başkent Üniversitesi, 9. ÜSİMP Ulusal Kongresi 17 Mayıs Mart 2017, Ankara Başkent Üniversitesi, 9. ÜSİMP Ulusal Kongresi 17 Mayıs 17 7 Mart 17, Ankara İÇERİK Ankara Kalkınma Ajansı Onuncu Kalkınma Planı Bölge Planı 11-13 Bölge Planı 14-23 Ankara Kalkınma Ajansı Tarafından Sağlık

Detaylı

T.C. İSTANBUL KALKINMA AJANSI

T.C. İSTANBUL KALKINMA AJANSI T.C. İSTANBUL KALKINMA AJANSI Bölgesel Yenilik Stratejisi Çalışmaları; Kamu Kurumlarında Yenilik Anketi İstanbul Bölgesel Yenilik Stratejisi Kamu Kurumlarında Yenilik Anketi Önemli Not: Bu anketten elde

Detaylı

TEB KOBİ AKADEMİ Tarım Buluşmaları. 13 Aralık 2012 İZMİR

TEB KOBİ AKADEMİ Tarım Buluşmaları. 13 Aralık 2012 İZMİR TEB KOBİ AKADEMİ Tarım Buluşmaları 13 Aralık 2012 İZMİR Hizmetlerimiz 13 Aralık 2012 İZMİR KOBİ Akademi KOBİ lerin yurtiçi ve uluslararası pazarlardaki karlılıklarını ve rekabet güçlerini artırabilecekleri

Detaylı

Temiz Üretim Süreçlerine Geçişte Hibe Programlarının KOBİ lere Katkısı. Ertuğrul Ayrancı Doğu Marmara Kalkınma Ajansı 07.10.2015

Temiz Üretim Süreçlerine Geçişte Hibe Programlarının KOBİ lere Katkısı. Ertuğrul Ayrancı Doğu Marmara Kalkınma Ajansı 07.10.2015 Temiz Üretim Süreçlerine Geçişte Hibe Programlarının KOBİ lere Katkısı Ertuğrul Ayrancı Doğu Marmara Kalkınma Ajansı 07.10.2015 KOBİ lere Yönelik Destekler -Kalkınma Ajansları -KOSGEB -TÜBİTAK -Bilim Sanayi

Detaylı

AB CUSTOMS AGENCY ACADEMY

AB CUSTOMS AGENCY ACADEMY Geçici İthalat Mevzuatı 2013 AB Gümrük Müşavirliği ve Danışmanlık A.Ş Uzmanları Tarafından Hazırlanmıştır Tüm Hakları Saklıdır. https://www.abcustoms.eu SUNUŞ Dış ticaret mevzuatı sıklıkla revizyona tabi

Detaylı

BSTB: Kümelenme Destek Programı

BSTB: Kümelenme Destek Programı BSTB: Kümelenme Destek Programı ULUSLARARASI REKABETÇİLİĞE GİDEN YOLDA KÜMELENME: ADANA-SAĞLIK TURİZMİ KÜMELENME TOPLANTISI 11/12/2012 1 Küme ne değildir? Net bir tanım yapmak mümkündür ancak bu yönde

Detaylı

EKONOMİK ONARIM, YATIRIM VE ÜRETİM HAMLESİ

EKONOMİK ONARIM, YATIRIM VE ÜRETİM HAMLESİ 7 Haziran 2015 Seçim Beyannamesi TOPLUMSAL ONARIM VE HUZURLU GELECEK EKONOMİK ONARIM, YATIRIM VE ÜRETİM HAMLESİ Türkiye nin sanayi ve ticaret sayısal haritası çıkarılacak Sanayimizin yurtiçi kaynakları

Detaylı

%25 - %90 6-12 19/02/2014 gen@istka.org.tr. %25 - %90 6-12 18/02/2014 evk@istka.org.tr 200.000 1.500.000 200.000-10.000.000 25.000.

%25 - %90 6-12 19/02/2014 gen@istka.org.tr. %25 - %90 6-12 18/02/2014 evk@istka.org.tr 200.000 1.500.000 200.000-10.000.000 25.000. Program Adı / Kodu Afetlere Hazırlık Mali Destek Programı ISTKA/2014/AFK Verimli ve Temiz Enerji Mali Destek Programı (İşletmeler) ISTKA/2014/EVI Verimli ve Temiz Enerji Mali Destek Programı ISTKA/2014/EVK

Detaylı

TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. YENİLENEBİLİR ENERJİ VE ENERJİ VERİMLİLİĞİ YATIRIMLARINA SAĞLANAN DESTEK VE KREDİLER

TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. YENİLENEBİLİR ENERJİ VE ENERJİ VERİMLİLİĞİ YATIRIMLARINA SAĞLANAN DESTEK VE KREDİLER TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. YENİLENEBİLİR ENERJİ VE ENERJİ VERİMLİLİĞİ YATIRIMLARINA SAĞLANAN DESTEK VE KREDİLER BANKAMIZ HAKKINDA Türkiye Kalkınma Bankası (TKB), 1975 yılında DESİYAB (Devlet Sanayi

Detaylı

BELGELENDİRME HİBELER(1) DÖKÜMANLAR KREDİLER(2) HİBELER(1) KOSGEB HİBELER. Süt Üreten Tarımsal İşletmelere Yatırım. Et ve Et Ürünlerinin İşlenmesi

BELGELENDİRME HİBELER(1) DÖKÜMANLAR KREDİLER(2) HİBELER(1) KOSGEB HİBELER. Süt Üreten Tarımsal İşletmelere Yatırım. Et ve Et Ürünlerinin İşlenmesi HİBELER(1) BELGELENDİRME KREDİLER(2) DÖKÜMANLAR HİBELER(1) KALKINMA AJANSLARI HAZİNE HİBELERİ TARIMSAL KOSGEB HİBELER GİRİŞİMCİLİK DESTEĞİ 100.000 tl KOBİ Proje Destek Programı 150.000 Tematik Proje Destek

Detaylı

* İnsan Kaynakları alanında çalışmak isteyen tüm Öğrenci ve Yeni Mezunlar,

* İnsan Kaynakları alanında çalışmak isteyen tüm Öğrenci ve Yeni Mezunlar, İNSAN KAYNAKLARI UZMANLIĞI EĞİTİMİ Rekabetçi ve etkin süreç yönetimi için öncelikli olan entellektüel sermaye olarak kabul edilen insan kaynağı yönetiminde doğru stratejiler oluşturmak günümüz başarılı

Detaylı

EGE ÜNİVERSİTESİ - EBİLTEM TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ

EGE ÜNİVERSİTESİ - EBİLTEM TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ EGE ÜNİVERSİTESİ - EBİLTEM TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ Prof. Dr. Candeğer YILMAZ,... Ege Üniversitesi Rektörü EGE MODELİ 1994 den bu yana faaliyetini sürdürmektedir. Üniversitemiz: Ar-Ge ve Sanayi ilişkilerini

Detaylı

İZMİR DE EKO-VERİMLİLİK (TEMİZ ÜRETİM) UYGULAMALARININ YAYGINLAŞTIRILMASI PROJESİ KAPSAMINDA YAPILAN ÇALIŞMALAR. Sibel ERSİN, İZKA PPKB Birim Başkanı

İZMİR DE EKO-VERİMLİLİK (TEMİZ ÜRETİM) UYGULAMALARININ YAYGINLAŞTIRILMASI PROJESİ KAPSAMINDA YAPILAN ÇALIŞMALAR. Sibel ERSİN, İZKA PPKB Birim Başkanı İZMİR DE EKO-VERİMLİLİK (TEMİZ ÜRETİM) UYGULAMALARININ YAYGINLAŞTIRILMASI PROJESİ KAPSAMINDA YAPILAN ÇALIŞMALAR Sibel ERSİN, İZKA PPKB Birim Başkanı 2010-2013 İzmir Bölge Planı 2010-2013 İzmir Bölge Planı

Detaylı

Dünya Bankası KOBİ & İhracat Finansmanı Aracılık Kredileri. Alper Oguz Finansal Sektor Uzmani Dunya Bankasi Ankara Ofisi

Dünya Bankası KOBİ & İhracat Finansmanı Aracılık Kredileri. Alper Oguz Finansal Sektor Uzmani Dunya Bankasi Ankara Ofisi Dünya Bankası KOBİ & İhracat Finansmanı Aracılık Kredileri Alper Oguz Finansal Sektor Uzmani Dunya Bankasi Ankara Ofisi Dünya Bankası Grubu Kuruluşları Dunya Bankası Grubu Uluslararası Imar ve Kalkınma

Detaylı

T.C. KIRIKKALE VALİLİĞİ İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ ARALIK 2013 KIRSAL KALKINMA YATIRIMLARININ DESTEKLENMESİ PROGRAMI

T.C. KIRIKKALE VALİLİĞİ İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ ARALIK 2013 KIRSAL KALKINMA YATIRIMLARININ DESTEKLENMESİ PROGRAMI T.C. KIRIKKALE VALİLİĞİ İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ ARALIK 2013 KIRSAL KALKINMA YATIRIMLARININ DESTEKLENMESİ PROGRAMI RECEP KIRBAŞ İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRÜ Kırsal Kalkınma Yatırımlarının

Detaylı