PAYDAŞLAR İÇİN POLİTİKA LİSTESİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "PAYDAŞLAR İÇİN POLİTİKA LİSTESİ"

Transkript

1 Doktora Araştırması Kuzey Kıbrıs taki Küçük ve Orta Boy İşletmelerin Gelişimi için Gerekli Aksiyonlar PAYDAŞLAR İÇİN POLİTİKA LİSTESİ Bilinç Dolmacı Doctorate in Professional Studies The Institute for Work Based Learning Middlesex University Son Versiyon

2 İçindekiler Sorumluluk...4 Giriş Birinci öncelikli Politikalar...6 a. Kapsam I: Kobiler için Vergi...6 b. Kapsam II: Kobiler için Mevzuat...8 c. Kapsam III: Kobiler için Kısıtlar...12 d. Kapsam IV: Kobiler için Girişimcilik İkinci öncelikli Politikalar...17 a. Kapsam I: Kobiler için Vergi...17 b. Kapsam II: Kobiler için Mevzuat...17 c. Kapsam III: Kobiler için Kısıtlar...18 d. Kapsam IV: Kobiler için Girişimcilik...18 Bilinç Dolmacı, Doktora Araştırması, Middlesex Üniversitesi 2

3 Deklarasyon Bu çalışmanın tamamı veya herhangi bir bölümü, başka bir üniversite veya eğitim kurumuna derece karşılığı destekleyici çalışma olarak sunulmamıştır. Telif Hakkı Bu çalışma ve içeriğinin telif hakkı yazara aittir. Herhangi bir şekilde çalışmanın tamamı veya bir bölümü için yapılacak kopyalar sadece yazarın vereceği talimatlara göre yapılabilir. Bu sayfa yapılacak herhangi bir kopyanın parçası olarak kullanılmalıdır. Yazarın talimatları ile yapılan kopyalar yazarın izni olmadan tekrar kopyalanamaz. Bu çalışmanın fikri mülkiyet hakları The Management Centre e aittir ve Management Centre in yazılı izni olmadan üçüncü taraflarca kullanılamaz. Kullanım ve ifşaa etme şartları hakkında daha fazla bilgi The Management Centre Yönetim Kurulu na başvurularak alınabilir. Bilinç Dolmacı, Doktora Araştırması, Middlesex Üniversitesi 3

4 Sorumluluk Bu kitapçık, Bilinç Dolmacı tarafından yürütülmekte olan iş yaşamı temelli doktora çalışması kapsamında Kuzey Kıbrıs ta Küçük ve Orta Boy İşletmelerin Gelişimi araştırmasında elde edilen verileri aktarmak için oluşturulmuştur ve hiçbir şekilde herhangi bir kurumu ve kuruluşu bağlamamakta veya herhangi bir politik görüşü yansıtmamaktadır. Doktora çalışması boyunca üretilen rapor ve kitapçıklar tamamıyla ve sadece yazarın görüşleridir. Bilinç Dolmacı, Doktora Araştırması, Middlesex Üniversitesi 4

5 PAYDAŞLAR İÇİN POLİTİKA LİSTESİ Giriş: Kuzey Kıbrıs taki özel sektörün gelişimi kapsamında, turistik tesis, imalat ve ticaret sektörlerindeki işletmelere yönelik sürdürülen doktora araştırması için 2006 ve Nisan 2009 arasında yapılan literatür, mülakat ve anket araştırmaları sonucu aşağıda belirtilen konular tesbit edilmiştir. Tesbit edilen konu başlıkları mülakat ve anket çalışmaları sonucu elde edilen verilerin analiz edilmesiyle ortaya çıkmıştır. İlgili konu başlıkları altında yapılan açıklamalar ise yazar tarafından araştırma boyunca tesbit edilen saptamaların aktarılması şeklinde yapılmıştır. Bu kitapçık, araştırma kapsamında yayınlanan Paydaşlar İçin Aksiyonlar Listesi ne ek olarak üretilmiştir ve orta vadede kobilerin gelişimini desteklemek için uygulanması gerekli görülen politikaları aktarmayı amaçlamaktadır. Bilinç Dolmacı, Doktora Araştırması, Middlesex Üniversitesi 5

6 BİRİNCİ ÖNCELİKLİ POLİTİKALAR 215 adet Kobi (137 ticaret, 52 imalat, 26 otel) ile yapılan Anket (Aralık Nisan 2009) ve temsili organizasyonlar ve Kobiler ile yapılan 29 mülakat ve 6 odak grup (Aralık 2006-Ocak 2009) araştırmasının analiz edilmesi ile ortaya çıkan aksiyonlar Birinci Öncelikli Politikalar olarak açıklanmıştır: KAPSAM I: KOBİLER İÇİN VERGİ 1. Sektörel ve minimal düzeyde maliyet yaratıcı bir şekilde revize edilmeli Vergi sistemi ve uygulamaları sektörel bazda ve teşvikli iş kollarına göre revize edilmeli, vergi oran ve harçları buna göre düzenlenmelidir. Vergilerin katlanarak büyüyen maliyet etkeni yaratması minimize edilmeli ve dolaylı vergiler mikro ve küçük işletmeler için azaltılmalıdır. Örneğin; ithalatta gümrük vergisi CIF 1 değer üzerinden hesaplanmakta ve takip eden KDV 2 ise bu vergilerin toplamı üzerinden alınmaktadır. Satışta ise KDV ve olası kayıt, harç vb. vergiler ödenmiş vergilerin oluşturduğu maliyetin üzerinden alınır. Yıl sonu kârından %22-23 gelir ve kurumlar vergisi ödendikten sonra hissedarların kâr payı alması durumunda alınan pay üzerinden tekrar şahsi vergilendirme yapılmaktadır. Ayrıca, YAGA 3 nın Doing Business in northern Cyprus raporunda şirketlerin 56 çeşit vergi ödemesi gerektiği ve kâr üzerinden yaklaşık %44 oranında vergi yüküyle karşılaştıkları belirtilmiştir. YAGA, KTTO 4 ve DPÖ 5 tarafından hazırlanan Rekabet Edebilirlik Raporunda Vergi 1 Cost-insurance-freight (maliyet-sigorta-navlun) 2 Katma Değer Vergisi 3 Kıbrıs Türk Yatırım Geliştirme Ajansı, 4 Kıbrıs Türk Ticaret Odası, 5 Devlet Planlama Örgütü, Bilinç Dolmacı, Doktora Araştırması, Middlesex Üniversitesi 6

7 Mevzuatı 2009 da en problemli ikinci faktör ve 2010 da en problemli altıncı faktör seçilmiştir. 2. Teşvikli alanlardaki çalışanların sosyal yatırım vergileri teşvik edici biçimde düzenlenmeli Teşvik edilecek sektör ve iş kollarındaki yerel ve nitelikli istihdamı desteklemek için bu tarz istihdamların sosyal yatırım vergilerinde teşvik veya bonus sistemi geliştirilebilir. Bu tarz uygulamalar özellikle yeni ve nitelikli istihdam yaratmada etkin bir şekilde kullanılabilir. 3. İthalat ve ulaşımdaki vergi sayısı azaltılmalı İthalat sürecinde ve genel olarak ulaşım faaliyetlerinde varolan vergi, harç vs. sayısı azaltılmalı ve basitleştirilmelidir. Özellikle kobilerin maliyet hesaplamasını direk etkileyen bu unsur ilgili ticari faaliyet gerçekleşmeden önce kobiler tarafından öngörülebilir şekilde oluşturulmalıdır. Sürdürülebilir ve uzun vadeli vergi oranlarının uygulanır olması bu sistemdeki verimliliği artıracaktır. Örneğin; ithalatta ki navlun, gümrük vergisi, fonlar (fiyat istikrar, GKK fonu), rıhtım harcı ve ilaveten Stopaj ve bunların üzerine KDV vb. vergiler kobiler için çok sayıda ve karmaşık bir yapı oluşturmaktadır. Bilinç Dolmacı, Doktora Araştırması, Middlesex Üniversitesi 7

8 KAPSAM II: KOBİLER İÇİN MEVZUAT 1. Kobi Anketi çıktısı dikkate alınarak mikro, küçük ve orta boy işletme tanımınım resmi olarak yapılması ve duyurulması Anket çıktıları dikkate alınarak resmi bir kobi tanımlaması yapılması ve bu tanımlamanın ilgili tüm mevzuat, vergi, teşvik vb. sistemlere entegre edilmesi gerekmektedir. İstatistiki veriler derinlemesine oluşturulmalı ve destek faaliyetleri bunlar dikkate alınarak planlanmalıdır. Anket araştırması sonucu önerilen tanımlama: 1-5 çalışan: mikro, 6-19 çalışan: küçük, çalışan: orta boy işletme şeklindedir. 2. İmalat ve ticaret sektöründeki işletmeler ticari ithalat yapma özelliğine göre sınıflandırılmalı Anket çıktısı olarak saptanan imalat sektöründeki ticari ithalat faaliyeti dikkate alınmalıdır. Statistiki veriler ve diğer uygulamalar tasarlanırken sadece üretim/imalat yapan işletmelerle hem üretim hem de ticari ithalat yapan işletmeler ayrı olarak sınıflandırılmalıdır. Sadece ticari ithalat yapan şirketlerle oluşabilecek kesişmeler dikkate alınmalıdır ve üzeri çalışan işletmelerin Limited şirkete teşvik edilmesi İşletmelerin uzun vadeli organizasyonel gelişimini ve kurumsallaşmasını teşvik etmek için 6 ve üzeri çalışanı olan işletmelerin limited şirket şekline teşvik edilmesi olumlu olur. Mevzuat içerisinde oluşturulabilecek unsurlarla gönüllü yönlendirme Bilinç Dolmacı, Doktora Araştırması, Middlesex Üniversitesi 8

9 yaklaşımı benimsenerek işletmeler kurumsal yönetim konusunda bilinçlendirilebilir. Örneğin; 15 kişi ile 7 milyon TL ciro yapan işletmeler şahıs kayıtlı olabilmektedir. 4. Farklı birçok daireden işlem yapılmasını gerektiren bürokrasi basitleştirilmeli Kobiler için işgücü ve zaman kaybı yaratarak ek maliyet unsuru oluşturan bürokratik işlerin takibi minimize edilmelidir. Dairelerde yazı veya dosya takibi yapmak için istihdam edilmesi gereken bir personel özellikle küçük işletmelerde maliyet yaratıcı bir unsurdur. Kobiler için tek kapı noktası ve basit bir bürokrasi sistemi geliştirilmelidir. YAGA, KTTO ve DPÖ nün hazırladığı 2009 Rekabet Edebilirlik Raporu nda 6 bürokrasi en problemli birinci faktör olarak seçilmiş ve bu konuda 135 ülke arasında 126. sırada yer alındığı belirtilmiştir. Aynı rapor, verimsiz hükümet bürokrasisi konusunda 2009 da 1.sırada ve 2010 da 2. sırada olunduğunu belirtmektedir. Ayrıca, YAGA nın Doing Business in northern Cyprus Raporu nda 7 iş kurmak için 18 prosedür ve 42 güne ihtiyaç olduğu belirtilmiştir. 6 Rekabet Edebilirlik Raporu, 7 Doing Business Report:Northern Cyprus, Preliminary Results and Findings Using the World Bank Doing Business Methodology, Bilinç Dolmacı, Doktora Araştırması, Middlesex Üniversitesi 9

10 5. İstihdamda devlet sektörüne yaratılan avantajlı durum özel sektör ile dengelenmeli İstihdamda devlet sektörü lehine varolan tercih özel sektör için dengelenmelidir. Kamu çalışanlarının özlük, maaş vb. haklarıyla olan farktan dolayı özel sektörde çalışan kesimlerde motivasyon eksikliği gözlemlenmektedir. Kobiler için yeni istihdam edilen veya uzun süreden beri çalışan personelin işten ayrılarak devlette istihdam edilmesi çok büyük insan kaynakları yatırımı kaybına yol açmaktadır ve telafisi zor durumlar yaratmaktadır. Bu durum kurumsallaşma önünde önemli engellerdendir. YAGA, KTTO ve DPÖ nün hazırladığı Rekabet Edebilirlik Raporu 2009: Kamu verimliliği artırılarak işgücü piyasası için ortaya çıkan çekici verimsizlik önlenmelidir tesbitini yapmaktadır önerilerinde ise kamunun işgücü piyasasına müdahalelerinin minimize edilmesi önerilmektedir. 6. Mahkemelerde sonuç alma süresi ve bürokratik formalite ve dokümantasyon iyileştirilmeli Anlaşmazlıklar halinde açılan mahkeme sürecinde daha hızlı ve kesin karar alma yeteneği oluşturulmalıdır. Bu amaçla ticaret mahkemleri oluşturulabilir. Alacakların tahsili ve ciro kayıpları zaman maliyeti dikkate alınarak minimize edilmelidir. Hem mahkeme hem de genel bürokratik işlemlerde varolan dokümantasyon basitleştirilmeli ve devlet tarafında entegre sistemler oluşturularak bu durum kobiler lehine iyileştirilmelidir. Örneğin; mahkemedeki bir dava ortalama 2 yıl içerisinde karara bağlanmakta ve tahsilat işlemi ise ilave 2-3 yıl içerisinde gerçekleşmektedir. YAGA nın Doing Business in northern Cyprus Bilinç Dolmacı, Doktora Araştırması, Middlesex Üniversitesi 10

11 Raporu nda 8 mahkeme sürecinin sonuçlanması için 34 prosedür 585 gün ve talebin %10.2sine mal olduğu belirtilmiştir. 7. Elektrik maliyeti gözden geçirilmeli Tüm sektörlere yönelik uygulanacak elektrik maliyetleri gözden geçirilmelidir. Katma değer yaratan imalat ve turizm sektörü maliyetleri ile orta sınıf tüketimi oluşturan ticari faaliyetler ve üst sınıf tüketimi oluşturuan lüks tüketim sınıfları ayrı olarak ele alınabilir. Rekabet edebilirlik dikkate alınarak elektrik maliyetleri revize edilebilir. 8. Kalkınma Bankası nın rolü genişletilmeli, sektörel ve çeşitli finansman programları uygular hale getirilmeli Kalkınma Bankası, teşvik almış yatırımlar dışında, kobiler için nitelikli programlar uygular hale getirilmelidir. Yeni girişimler, teknoloji yatırımları, niş hizmet sektörü vb. alanlarda İş Planı üzerinden hibe programları uygulanması ve buna benzer araçlar kullanılarak girişimcilerin teşvik edilecek iş kollarına yönlendirilmesi daha verimli yapılabilir. Bu faaliyetler için gerekli olan öncelikler belirlenmelidir çalışan sahibi işletmeler bürokraside öncelikli olmalı Madde 4. ve 6. dikkate alınarak, bürokratik işlemlerde 1-19 çalışanı (önerilen mikro ve küçük) olan işletmeler öncelikli olmalıdır. Bu tarz işletmlerin bürokratik işlemleri için tek kapı noktası desteği alması ve yerel bazda ulaşılabilirlik yaratılması gerekmektedir. Takip eden kapsamda açıklanan Kobi Odası nın kurulması ve mikro ile küçük işletmelerin yönlendirilmesinde tek kapı noktası olarak kullanılması büyük faydalar sağlayacaktır. 8 Doing Business Report:Northern Cyprus, Preliminary Results and Findings Using the World Bank Doing Business Methodology, Bilinç Dolmacı, Doktora Araştırması, Middlesex Üniversitesi 11

12 KAPSAM III: KOBİLER İÇİN KISITLAR 1. Sektörlerdeki işletmelerden kaynaklanmayan ve ülkenin politik şartlarından dolayı oluşan ilave maliyetler formüller yaratılarak minimize edilmeli İşletmelerin faaliyetleri kapsamından kaynaklanmayan ve yapısal politik şartlardan dolayı işletmelerin faaliyetlerini etkileyen dışsal etkenler üst düzey politika geliştirilirken sektörel bazda tesbit edilmeli ve işletmeler için oluşan ilave yükler devlet tarafından minimize edilebilir hale getirilmelidir. Örneğin; Kobilerin sıklıkla, direk ihracat faaliyetlerinin yapıldığı tek ülke olan Türkiye de Mersin giriş noktasının aşılması konusunda bürokratik zorlanmaların caydırıcı olduğu hakkında serzenişte bulunduğu gözlenmektedir. 2. Ulaşım ve taşımacılık sırasında yapısal durumdan oluşan ilave maliyetler dikkate alınmalı ve minimize edilebilmeleri için metodlar geliştirilmeli Madde 1. de bahsedilen yaklaşım taşımacılık ve ulaşım faaliyetlerinde derinlemesine ve daha detaylı olarak tesbit edilmeli ve bu iki faaliyet kapsamındaki dışsal faktörlerden oluşan maliyetler Devlet Desteği ile minimize edilmelidir. Örneğin; Kobiler, uzak doğudan Türkiye ye gönderdikleri konteynerler için ödediklerinin iki mislini, konteynerleri Mersin den Kuzey Kıbrıs a getirebilmek için ödediklerini ifade ediyorlar. YAGA nın Doing Business in northern Cyprus Raporu, Mersin Kıbrıs arasındaki taşımacılığın ve masrafların maliyete ilave olarak 1,000$ eklendiğini belirtmektedir. Bilinç Dolmacı, Doktora Araştırması, Middlesex Üniversitesi 12

13 3. Turistik tesis ve İmalat sektörü için; Pazarlama konularında destek sağlanmalı Turistik tesis ve imalat sektörü dış pazarlara ulaşım konusunda profesyonel pazarlama desteğine ihtiyaç duymaktadır. Kobi Odası veya benzeri bir oluşumla ülke dışı faaliyetler için stratejik ve uyumlaştırılmış pazarlama uygulamaları yapılmalı ve iletişim metodları geliştirilmelidir. Sektörlerin temsili organizasyonları (KTTO, KTSO 9, KTOB 10 vb.) bu süreçlerde yer almalıdır. 4. İmalat ve ticaret sektörleri için; İşletmelerdeki işbirliği anlayışının geliştirilmeli İmalat sektöründe tesbit edilen imalat ve imalat yanında ticari ithalat faaliyetleri sektör içerisinde iş kollarına göre kümeleşme (clustering) yaklaşımının var olmadığını işaret etmektedir. Ticaret sektörü için ise rekabet kuralları, tüketici hakları vb. sistemler uygulanarak doğal kümeleşmelerin oluşumu sağlanabilir. Ada ekonomilerindeki ölçek ve iş çeşitliliği dikkate alındığında kümeleşme (clustering) yaklaşımının işletmelerce benimsenmesi, ve bu yaklaşımın teşvik sistemlerinde kamu ve özel sektörce karşılıklı olarak anlaşılması, uygulamalarda verimlilik artışı sağlayacaktır. 9 Kıbrıs Türk Sanayi Odası, 10 Kıbrıs Türk Otelciler Birliği, Bilinç Dolmacı, Doktora Araştırması, Middlesex Üniversitesi 13

14 KAPSAM IV: KOBİLER İÇİN GİRİŞİMCİLİK 1. Sektörler için daha kapsamlı ve uzun vadeli politikalar geliştirilmeli Sektörel politika ve stratejiler kapsamlı bir biçimde tüm tarafların katılımı ile oluşturulmalı ve uzun vadeli politikaların revizyon sistemleri de geliştirilerek sürdürülebilir hale getirilmeleri ulusal kabullenebilirlik ve bilinç yaratmaya katkı koyacaktır. Kısa dönemli, bir birinden kopuk ve dar kapsamlı politikalar sektörler içerisindeki işletmelerin alışılmış faaliyetlerinde tahrifata (distortion) yol açmaktadır. Örneğin; öncelikli olan Eğitim sektörünün, kumarhane veya gece klubü sektörleri ile çelişki yaratır durumda olması toplumun her kesimi tarafından sıklıkla tartışma konusu olmaktadır. 2. Kobilerle ilgili uzun vadeli ve şeffaf politikaların geliştirilmesi Kobi Politikası oluşturulmalı ve Madde 1. bahsedilen sektörel politikalarla uyumlu bir halde geliştirilmelidir. Kobi politikası, kobi tanımlamasına uygun olarak teşvik edilecek iş kollarına ve genel stratejilere göre vizyon çizmeli ve uygulanabilir bir şekilde geliştirilmelidir. Oluşumunda tüm paydaşların katılımı teşvik edilmelidir. Ticaret veya Sanayi Odası benzeri bir yaklaşım veya hem sektörlerin temsili organizasyonları hem de devletten ilgili temsilcilerin oluşturacağı bir yönetim yapısıyla kurulacak Kobi Odası, Kobi Politikası nın oluşumunda ve sürdürülmesine katkı koyacaktır. Bilinç Dolmacı, Doktora Araştırması, Middlesex Üniversitesi 14

15 3. Daha iyi geliştirilmiş teşvik sistemleri Madde 1. ve Madde 2. ye bağlı olarak uygulanacak stratejilerin pratik yansımalarını artırmaya yönelik teşvik sistemleri geliştirilmelidir. Mevcut Teşvik yasası bu kapsamda geliştirilebilir. İlave olarak mevzuattaki uygulamalarda (vergi, harç, dokümantasyon, izin vs.) varolan detaylar, bu stratejilere göre, teşvik edilecek iş kolları lehine revize edilebilir. 4. Çeşitli ortaklıklar yoluyla yapılacak yenilikçi (innovative) girişimlerin teşvik sistemlerine eklenmesi Madde 3.de belirtilen uygulamalarda farklı ortaklık modelleriyle yapılacak yenilikçi girişimlerin de teşvik sistemlerinde yer alması sağlanabilir. Mevcut teşviklendirme yaklaşımında fakrlı ortaklık ve alternatif teminat yöntemleri için uygulama bulunmamaktadır. YAGA, KTTO ve DPÖ nün hazırladığı Rekabet Edebilirlik Raporu nda İnovasyon kapasitesi 135 ülke arasından 2009 da 128. ve 2010 da 72. sırada yer almaktadır. 5. Proje geliştirme desteği verilmesi Proje fikri oluşturulması, İş Planı geliştirme ve fon kaynaklarına başvurular için Kobi Odası vb. diğer hizmet sağlayıcı kuruluşlar tarafından verilecek hizmetler geliştirilmelidir. Girişimciler için bu tarz hizmetler devlet desteği alabilir. Buna ilave olarak, girişimlerin en kırılgan olduğu 3 yıllık dönemde onlara destek sağlamak üzere kobi kuluçkaları kurularak bu merkezlerde yeni girişimlerin 3 yıl süreyle vergiden muaf veya kademeli indirimli vergiden faydalanır olarak barınmaları, ortak sekreterya kullanımı ve ücretsiz yer temini vb. hizmetler sunulabilir. Bilinç Dolmacı, Doktora Araştırması, Middlesex Üniversitesi 15

16 6. Kümeleşme stratejisi için: Nitelikli çalışan yetiştirme, ucuz finansman ve hibe imkanları geliştirme ve daha kapsamlı ve uzun vadeli politikalar üretme konuları harmonize edilmeli Kapsam III, Madde 4. e uyumlu olarak, nitelikli eleman yetiştirme, finansman sağlama ve politika üretme araçları kümeleşme yaklaşımının uygulanmasında uyumlaştırılmış bir şekilde uygulanmalıdır. Bunların herhangi birinde oluşabilecek sapma belirlenmiş stratetjinin uygulanmasında risk oluşturabilir. Örneğin; turistik tesisler için hangi bölgelerde kumarhane, küçük işletme veya eko turizm faaliyeti yapılacağı belirlenmeli, imalatta hangi bölgelerde sanayi imalatı veya hafif imalat yapılacağı planlanmalıdır. Bilinç Dolmacı, Doktora Araştırması, Middlesex Üniversitesi 16

17 İKİNCİ ÖNCELİKLİ POLİTİKALAR: Literatür ve mülakat araştırma süreçlerinde tesbit edilen ilave politikalar ikinci öncelikli olarak listelenmiştir. KAPSAM I: KOBİLER İÇİN VERGİ 1. Makro düzeydeki kısıtlar için devlet desteği verilmeli 2. Teknoloji alımında muafiyet olamlı 3. Gelir ve kurumlar vergisi gözden geçirilmeli 4. Yatırım sürecinde olan vergilerde indirim olmalı 5. Vergilerin ani değişmesi engellenmeli KAPSAM II: KOBİLER İÇİN MEVZUAT 1. Kobi Odası gerekli, yasal ve temsili yönetimi olmalı ve tek-kapı noktası olmalı ve iş etik kurallarını koymalı 2. Resen vergi sistemi teşvik edici değil, değişmeli 3. Fazla dolaylı vergilerin basitleştirilmesi gerekli 4. Su problemi giderilmeli 5. Mesleki Eğitim Sistemi revize edilmeli 6. Kobi Odası şemsiye olmalı, 7. Yasalarda varolan belirsizlikler gidertilmeli 8. Rekabet edebilir olmayan sektörlere teşvik durdurulmalı 9. Daha etkin Yeşil Hat Tüzüğü olmalı 10. Mevcut faal hoteller için de teşvik olmalı 11. İşgücü Piyasasında kamuya yönelim sorunu ve kamu istihdamındaki yasal kazanımlar dengelenmeli Bilinç Dolmacı, Doktora Araştırması, Middlesex Üniversitesi 17

18 KAPSAM III: KOBİLER İÇİN KISITLAR 1. İşletmelere danışmanlık hizmeti verilmeli 2. Çevre kirliliği azaltılmalı 3. Kümeleşme yaklaşımının faydalarının iletişimi gerekli 4. Politik sorunun çözümü gerekli KAPSAM IV: KOBİLER İÇİN GİRİŞİMCİLİK 1. Mesleki Eğitimin özendirilmesi 2. Sektörlerin rekabet analizinin yapılması 3. Yeni yatırım alanları belirlenmeli 4. Kamu işletmeleri olması sorunu giderilmeli 5. Dış pazarlar için pazara özgü nitelikli ürünler (niche) geliştirme sağlanmalı Bilinç Dolmacı, Doktora Araştırması, Middlesex Üniversitesi 18

KOSGEB koordinatörlüğünde ilgili kurum ve kuruluşlar ile birlikte hazırlanmıştır.

KOSGEB koordinatörlüğünde ilgili kurum ve kuruluşlar ile birlikte hazırlanmıştır. Nisan 2011, Ankara koordinatörlüğünde ilgili kurum ve kuruluşlar ile birlikte hazırlanmıştır. - Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı 2 3 Siyasi, askeri zaferler

Detaylı

girişimcilik risk kredi iş melekleri işgem teşvik işkur tübitak araştırma-geliştirme sermaye yenilikçilik

girişimcilik risk kredi iş melekleri işgem teşvik işkur tübitak araştırma-geliştirme sermaye yenilikçilik teşvik kredi girişim sermayesi girişimcilik yeni girişimci sermaye yenilikçilik girişimcilik ve Yenilik Programı işgem risk iş melekleri işkur tübitak araştırma-geliştirme rekabet edebilirlik ORTA KARADENİZ

Detaylı

KONYA KARAMAN BÖLGESİ AR-GE VE İNOVASYON STRATEJİSİ

KONYA KARAMAN BÖLGESİ AR-GE VE İNOVASYON STRATEJİSİ 1 KONYA KARAMAN BÖLGESİ AR-GE VE İNOVASYON STRATEJİSİ 2013, MEVKA Tüm hakları saklıdır. Bu eserin tamamı ya da bir bölümü, 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu uyarınca kullanılmadan önce hak sahibinden

Detaylı

DOKUZUNCU BÖLÜM BİLGİ VE İLETİŞİM SEKTÖRÜNÜN DESTEKLENMESİNDE DEVLETİN ROLÜ 9.1. TEŞVİK SİSTEMİNE İLİŞKİN KAVRAMSAL ÇERÇEVE

DOKUZUNCU BÖLÜM BİLGİ VE İLETİŞİM SEKTÖRÜNÜN DESTEKLENMESİNDE DEVLETİN ROLÜ 9.1. TEŞVİK SİSTEMİNE İLİŞKİN KAVRAMSAL ÇERÇEVE 292 DOKUZUNCU BÖLÜM BİLGİ VE İLETİŞİM SEKTÖRÜNÜN DESTEKLENMESİNDE DEVLETİN ROLÜ 9.1. TEŞVİK SİSTEMİNE İLİŞKİN KAVRAMSAL ÇERÇEVE Daha yüksek toplumsal refah düzeyine ulaşabilmek için ülke kaynaklarının

Detaylı

KOBİLER ve ESNAF SANATKARLAR

KOBİLER ve ESNAF SANATKARLAR KOBİLER ve ESNAF SANATKARLAR Özel İhtisas Komisyonu Raporu Raportör: Yrd. Doç. Dr. Ali ARI Rapor içinde belirtilen görüşler komisyon katılımcılarının ve raportörün görüşlerini yansıtmaktadır. Bu görüşler

Detaylı

VIII. TÜRKİYE SEKTÖREL EKONOMİ ŞURASI

VIII. TÜRKİYE SEKTÖREL EKONOMİ ŞURASI TOBB Yayın No : 2015/248 ISBN No : 978-605-137-366-9 TOBB yayın için ayrıntılı bilgi Yayın Müdürlüğünden alınabilir. Tel : 0.312 218 20 00 Faks : 0.312 218 20 64 İnternet : www.tobb.org.tr TOBB yayınlarına

Detaylı

VII. TÜRKİYE TİCARET VE SANAYİ ŞURASI VIII. TÜRKİYE SEKTÖREL EKONOMİ ŞURASI

VII. TÜRKİYE TİCARET VE SANAYİ ŞURASI VIII. TÜRKİYE SEKTÖREL EKONOMİ ŞURASI VII. TÜRKİYE TİCARET VE SANAYİ ŞURASI VIII. TÜRKİYE SEKTÖREL EKONOMİ ŞURASI TOBB Yayın No : 2015/248 TOBB yayın için ayrıntılı bilgi Yayın Müdürlüğünden alınabilir. Tel : 0.312 218 20 00 Faks : 0.312 218

Detaylı

İNGİLTERE DE KOBİ LER İÇİN DEVLET DESTEKLİ FİNANSMAN YOLLARI

İNGİLTERE DE KOBİ LER İÇİN DEVLET DESTEKLİ FİNANSMAN YOLLARI İNGİLTERE DE KOBİ LER İÇİN DEVLET DESTEKLİ FİNANSMAN YOLLARI 01 MART 2014 T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI Esnaf ve Sanatkârlar Genel Müdürlüğü İçindekiler Tablolar... 3 Şekiller... 3 Kısaltmalar... 4

Detaylı

TÜRKİYE AMBALAJ MECLİSİ

TÜRKİYE AMBALAJ MECLİSİ TÜRKİYE AMBALAJ MECLİSİ Ambalaj sektörünü; Türkiye nin En Büyük 1000 Sanayi Kuruluşu listesindeki 54 kuruluş, Türkiye nin En Büyük 500 Şirketi listesindeki 30 şirket, Türkiye nin En Hızlı Büyüyen 100 Şirketi

Detaylı

KAMU ÜNİVERSİTE SANAYİ İŞBİRLİĞİ (KÜSİ) STRATEJİ BELGESİ VE YOL HARİTASI

KAMU ÜNİVERSİTE SANAYİ İŞBİRLİĞİ (KÜSİ) STRATEJİ BELGESİ VE YOL HARİTASI KAMU ÜNİVERSİTE SANAYİ İŞBİRLİĞİ (KÜSİ) STRATEJİ BELGESİ VE YOL HARİTASI (2015-2019) Ankara - 2014 1 İÇİNDEKİLER GİRİŞ...10 1. KAMU ÜNİVERSİTE SANAYİ İŞBİRLİĞİNİN ÖNEMİ...12 2. KAMU-ÜNİVERSİTE-SANAYİ İŞBİRLİĞİ

Detaylı

ANKARA SEKTÖREL REKABET ANALİZİ FİZİBİLİTE PROJESİ

ANKARA SEKTÖREL REKABET ANALİZİ FİZİBİLİTE PROJESİ ANKARA SEKTÖREL REKABET ANALİZİ i ANKARA ANKARA SEKTÖREL REKABET ANALİZİ FİZİBİLİTE PROJESİ Türkiye nin Dünyaya açılan kapısı, yaşam kalitesi yüksek, çevreye duyarlı, üreten, rekabetçi, hızla gelişen,

Detaylı

İş ve Yatırım Ortamının İyileştirilmesine Yönelik TÜSİAD Önerileri*

İş ve Yatırım Ortamının İyileştirilmesine Yönelik TÜSİAD Önerileri* T Ü R K S A N A Y İ C İ L E R İ V E İ Ş A D A M L A R I D E R N E Ğ İ 08 İş ve Yatırım Ortamının İyileştirilmesine Yönelik TÜSİAD Önerileri* *8 Nisan 2010 tarihinde gerçekleştirilen Ekonomi Koordinasyon

Detaylı

KOBİ PROFİLLERİ ANALİZİ VE YATIRIM ALANLARI ARAŞTIRMASI

KOBİ PROFİLLERİ ANALİZİ VE YATIRIM ALANLARI ARAŞTIRMASI KOBİ PROFİLLERİ ANALİZİ VE YATIRIM ALANLARI ARAŞTIRMASI Ekim 211 KOBİ PROFİLLERİ ANALİZİ VE YATIRIM ALANLARI ARAŞTIRMASI Bu Araştırma Projesi 211 Yılı Doğrudan Faaliyet Desteği kapsamında Doğu Karadeniz

Detaylı

2012 YILI. Kobileri İzleme Komitesi. Faaliyet Raporu KOBİLERİ İZLEME KOMİTESİ FAALİYET RAPORU

2012 YILI. Kobileri İzleme Komitesi. Faaliyet Raporu KOBİLERİ İZLEME KOMİTESİ FAALİYET RAPORU KOBİLERİ İZLEME KOMİTESİ FAALİYET RAPORU Odamız tarafından 2010-2013 Çalışma Döneminde görev talep eden Oda üyelerimiz arasından Kobileri İzleme Komitemize, Oda Yönetim Kurulu tarafından atamalar yapılmıştır.

Detaylı

TÜRKİYE GİRİŞİMCİLİK STRATEJİSİ VE EYLEM PLANI 2014-2016

TÜRKİYE GİRİŞİMCİLİK STRATEJİSİ VE EYLEM PLANI 2014-2016 TÜRKİYE GİRİŞİMCİLİK STRATEJİSİ VE EYLEM PLANI 2014-2016 İÇİNDEKİLER 1 GİRİŞ... 1 1.1 Yönetici Özeti... 1 1.2 Amaç ve Kapsam:... 4 1.3 Yöntem ve Süreç... 4 2 DÜNYA DA VE TÜRKİYE DE MEVCUT DURUM... 5 2.1

Detaylı

TÜRKİYE DE TURİZM SEKTÖRÜNE SAĞLANAN TEŞVİK ve DESTEKLER

TÜRKİYE DE TURİZM SEKTÖRÜNE SAĞLANAN TEŞVİK ve DESTEKLER T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI YATIRIM VE İŞLETMELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE DE TURİZM SEKTÖRÜNE SAĞLANAN TEŞVİK ve DESTEKLER Temmuz 2012, ANKARA İÇİNDEKİLER GİRİŞ...1 ÖZET...2 KOSGEB KAPSAMINDA SAĞLANAN

Detaylı

VII. TÜRKİYE SEKTÖREL EKONOMİ ŞURASI

VII. TÜRKİYE SEKTÖREL EKONOMİ ŞURASI VII. TÜRKİYE SEKTÖREL EKONOMİ ŞURASI TOBB Yayın No: 2014/215 TOBB yayınları için ayrıntılı bilgi Yayın Müdürlüğünden alınabilir. Tel : (0312) 218 20 00 Faks : (0312) 218 20 64 internet : www.tobb.org.tr

Detaylı

KOBİ İşbirliği ve Kümelenme Projesi Ağ Oluşturma ve Bölgesel İşbirliği için KOBİ lerin Güçlendirilmesine Yönelik Teknik Yardım - TR 07R2.

KOBİ İşbirliği ve Kümelenme Projesi Ağ Oluşturma ve Bölgesel İşbirliği için KOBİ lerin Güçlendirilmesine Yönelik Teknik Yardım - TR 07R2. KOBİ İşbirliği ve Kümelenme Projesi Ağ Oluşturma ve Bölgesel İşbirliği için KOBİ lerin Güçlendirilmesine Yönelik Teknik Yardım - TR 07R2.02-01 İşbu rapor, Kısa Dönemli Uzman, Ümit Evren ve Funda Karabak

Detaylı

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURĐYETĐ BAŞBAKANLIĞI ATÖLYE ÇALIŞMA SONUÇLARI

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURĐYETĐ BAŞBAKANLIĞI ATÖLYE ÇALIŞMA SONUÇLARI KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURĐYETĐ BAŞBAKANLIĞI KIBRIS TÜRK YATIRIM GELĐŞTĐRME AJANSI KUZEY KIBRIS YATIRIM STRATEJĐSĐ ARAMA KONFERANSI: ATÖLYE ÇALIŞMA SONUÇLARI KKTC Başbakanlık Kıbrıs Türk Yatırım Geliştirme

Detaylı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Gelecek Stratejisi Konferansı. Sonuç Raporu

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Gelecek Stratejisi Konferansı. Sonuç Raporu Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Gelecek Stratejisi Konferansı Sonuç Raporu İçindekiler YÖNETİCİ ÖZETİ... 9 A. KKTC GELECEK STRATEJİLERİ KONFERANSI AJANDA AÇIKLAMALARI...17 B. KKTC GELECEK STRATEJİLERİ KONFERANSI

Detaylı

TÜRKİYE DE TURİZM SEKTÖRÜNE SAĞLANAN TEŞVİK ve DESTEKLER

TÜRKİYE DE TURİZM SEKTÖRÜNE SAĞLANAN TEŞVİK ve DESTEKLER T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI YATIRIM VE İŞLETMELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE DE TURİZM SEKTÖRÜNE SAĞLANAN TEŞVİK ve DESTEKLER ŞUBAT 2012, ANKARA İÇİNDEKİLER GİRİŞ...1 ÖZET...2 KOSGEB KAPSAMINDA SAĞLANAN

Detaylı

Geleceğin Yol Haritası

Geleceğin Yol Haritası 1 2 www.dp-ug.com Sevgili Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Halkı... Değerli kardeşlerim; Demokrat Parti-Ulusal Güçler olarak sizin sorunlarınızın bilincindeyiz. Bu sorunların basit, geçici, günü kurtarma,

Detaylı

KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ SANAYİ İŞLETMELERİ (KOBİ LER)

KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ SANAYİ İŞLETMELERİ (KOBİ LER) tmmob makina mühendisleri odası ODA RAPORU KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ SANAYİ İŞLETMELERİ (KOBİ LER) Genişletilmiş Dördüncü Baskı Hazırlayanlar Yavuz BAYÜLKEN Cahit KÜTÜKOĞLU Nisan 2012 Yayın No: MMO/583 tmmob

Detaylı

PROJE VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ. hedeflerinizi kolaylaştıran çözümler. www.noktadanismanlik.net

PROJE VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ. hedeflerinizi kolaylaştıran çözümler. www.noktadanismanlik.net PROJE VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ hedeflerinizi kolaylaştıran çözümler www.noktadanismanlik.net PROJE VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ 2008 yılında Kayseri de kurularak faaliyetlerine başlayan Nokta Danışmanlık,

Detaylı

AB, TÜRKİYE VE KONYA DA KOBİLERİN YAPISI, SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

AB, TÜRKİYE VE KONYA DA KOBİLERİN YAPISI, SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ KONYA TİCARET ODASI AB, TÜRKİYE VE KONYA DA KOBİLERİN YAPISI, SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ Etüd-Araştırma Servisi Veyis ERSÖZ Şubat-2010 İÇİNDEKİLER TABLOLAR LİSTESİ..iii GİRİŞ..1 BİRİNCİ BÖLÜM AB DE KOBİ

Detaylı

Türkiye Cumhuriyeti Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı. Türkiye Kamu-Üniversite-Sanayi İşbirliği (KÜSİ) Stratejisi ve Eylem Planı (2015-2018)

Türkiye Cumhuriyeti Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı. Türkiye Kamu-Üniversite-Sanayi İşbirliği (KÜSİ) Stratejisi ve Eylem Planı (2015-2018) Türkiye Cumhuriyeti Bilim, Sanayi ve Türkiye Kamu-Üniversite-Sanayi İşbirliği (KÜSİ) Stratejisi ve Eylem Planı (2015-2018) Mayıs, 2015 İçindekiler SUNUŞ... 2 KISALTMALAR... 4 1. GİRİŞ... 5 2. POLİTİKA

Detaylı

TÜRKİYE DE KADIN GİRİŞİMCİLİĞİNE ELEŞTİREL BİR YAKLAŞIM

TÜRKİYE DE KADIN GİRİŞİMCİLİĞİNE ELEŞTİREL BİR YAKLAŞIM TÜRKİYE DE KADIN GİRİŞİMCİLİĞİNE ELEŞTİREL BİR YAKLAŞIM Yıldız Ecevit Uluslararası Çalışma Ofisi - ANKARA Copyright Uluslararası Çalışma Örgütü 2007 Birinci baskı 2007 Uluslararası Çalışma Ofisi yayınları,

Detaylı

SEKTÖREL REKABET EDEBİLİRLİK MALİ DESTEK PROGRAMI T.C. AHİLER KALKINMA AJANSI. 2014 Yılı Teklif Çağrısı Başvuru Rehberi. Referans No: TR71/14/SRE

SEKTÖREL REKABET EDEBİLİRLİK MALİ DESTEK PROGRAMI T.C. AHİLER KALKINMA AJANSI. 2014 Yılı Teklif Çağrısı Başvuru Rehberi. Referans No: TR71/14/SRE T.C. AHİLER KALKINMA AJANSI SEKTÖREL REKABET EDEBİLİRLİK MALİ DESTEK PROGRAMI 2014 Yılı Teklif Çağrısı Başvuru Rehberi Referans No: TR71/14/SRE İlan Tarihi: 06/01/2014 İnternet Üzerinden Son Başvuru Tarihi:

Detaylı

BİLGİ TOPLUMU STRATEJİSİ (2006-2010)

BİLGİ TOPLUMU STRATEJİSİ (2006-2010) BİLGİ TOPLUMU STRATEJİSİ (2006-2010) GİRİŞ Küreselleşme olgusunun gelişiminde önemli etkisi olan bilgi ve iletişim teknolojilerindeki yenilikler, ekonomik ve sosyal yaşamın her alanını ve toplumun tüm

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ VE DIŞ İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI YATIRIM ORTAMININ İYİLEŞTİRİLMESİ ÇALIŞMALARI VE AVRUPA BİRLİĞİ UYGULAMALARI

T.C. MALİYE BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ VE DIŞ İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI YATIRIM ORTAMININ İYİLEŞTİRİLMESİ ÇALIŞMALARI VE AVRUPA BİRLİĞİ UYGULAMALARI T.C. MALİYE BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ VE DIŞ İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI YATIRIM ORTAMININ İYİLEŞTİRİLMESİ ÇALIŞMALARI VE AVRUPA BİRLİĞİ UYGULAMALARI Avrupa Birliği Uzmanlık Tezi EKİN GÜNDAY ECER AB UZMAN

Detaylı