Nimet ERYİĞİT İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ YENİLİK

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Nimet ERYİĞİT İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ YENİLİK"

Transkript

1 Nimet ERYİĞİT İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ VE YENİLİK

2 Yay n No : 3084 İşletme-Ekonomi : Baskı Mart 2014 İSTANBUL ISBN Copyright Bu kitab n bu bas s n n Türkiye deki yay n haklar BETA Bas m Yay m Da t m A.fi. ye ait tir. Her hak k sak l d r. Hiç bir bö lü mü ve pa rag ra f k s men ve ya ta ma men ya da özet halinde, fotokopi, faksimile veya baflka herhangi bir flekilde ço alt lamaz, da t lamaz. Normal ölçüyü aflan iktibaslar yap lamaz. Normal ve kanunî iktibaslarda kaynak gösterilmesi zorunludur. Dizgi Baskı - Cilt Kapak Tasar m : Beta Bas m A.fi. : Birlik Fotokopi Baskı Ozalit ve Büro Malz. San. ve Tic. Ltd. Şti. Yıldız Mah. Çırağan Cad. No: 5 1 Nolu Mağaza Beşiktaş / İSTANBUL (Sertifika No ) : Müge Mete Beta BASIM YAYIM DA ITIM A.fi. (Sertifika: 16136) Narl bahçe Sokak Damga Binas No: 11 Ca alo lu - STANBUL Tel : (0-212) Fax: (0-212)

3 ÖNSÖZ İşletmelerin günümüz rekabet ortamında ayakta kalabilmek için insan kaynaklarını en verimli şekilde yönetme gereklilikleri, ayrıca yenilikleri yaratmak, takip etmek ve piyasaya sunmak zorunlulukları insan kaynakları yönetimi ve yenilik ilişkisinin araştırma konusu olmuştur. Yenilik performansına yönelik olarak özellikle nitelikli Ar-Ge personeline göre uyumlaştırılmış insan kaynakları yönetimi uygulamaları işletmeler için son derece önemlidir. Rekabet avantajı, gelişim ve büyümeyi yakalayabilmek ve sürdürebilmek yeniliğin her yönüyle ilişkilidir ve bugünün iş dünyasında kilit faktör insan kaynaklarıdır. İnsan kaynakları yönetimi uygulamalarının yenilik performansına etkisi konulu bu çalışmayı hazırlarken yardımlarını benden esirgemeyen Sayın Hocam Doç. Dr. İlker Murat Ar a, Ordu Üniversitesi Ünye İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi akademik ve idari personeline, yanımda olduklarını hep bildiğim biricik aileme ve Ünye de akademik çalışmalara destek veren herkese teşekkürü bir borç bilirim. Çalışmanın ülkemizde yenilik konusunda araştırma yapan bilim insanlarına ve işletmelere yol göstermesi dileklerimle. Dr. Nimet Eryiğit Mart 2014

4

5 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...III GİRİŞ...1 BİRİNCİ BÖLÜM 1. YENİLİK Yenilik Kavramı Yeniliğin Önemi Yeniliğin Kaynakları İç Kaynaklar Dış Kaynaklar Yenilik Türleri Ürün Yeniliği Süreç Yeniliği Organizasyonel Yenilik Pazarlama Yeniliği Düzen Bozucu Yenilikler Uygulama Yenilikleri Deneyim Yeniliği İş Modeli Yaratma Yapısal Yenilik Yenilikle İlgili Temel Kavramlar Ar-Ge Yaratıcılık...14

6 VI Girişimcilik Buluş Patent Teknoloji Yönetimi Ar-Ge Yönetimi...20 İKİNCİ BÖLÜM 2. İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ VE YENİLİK İnsan Kaynakları Yönetimi ve Yenilik İlişkisi Üzerine Teoriler Toplam Kalite Yönetimi Tabanlı İnsan Kaynakları Yönetimi Uygulamaları ve Yenilik İlişkisi İnsan Kaynakları Yönetimi ve Yenilik İlişkisi Üzerine Yapılmış Çalışmalar...32 ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 3. İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ VE YENİLİK İLİŞKİSİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA Araştırmanın Amacı Araştırma Modeli ve Hipotezler Yenilik Performansı Takım Çalışması Bilgi Yönetimi Performans Değerlendirme Ödüllendirme Eğitim Çoklu Grup Karşılaştırmaları Araştırmanın Yöntemi Yapısal Eşitlik Modeli Yapısal Eşitlik Modelinin Tanımı...64

7 VII Yapısal Eşitlik Modelinin Önemi Yapısal Eşitlik Modelinin Varsayımları Yapısal Eşitlik Modeli Yaklaşımları Tam Manasıyla Doğrulayıcı Yaklaşım Alternatif Model Yaklaşımı Model Geliştirme Yaklaşımı Yapısal Eşitlik Modelinin Özellikleri Yapısal Eşitlik Modelinin Aşamaları Model Kurma Model Belirleme Model Tanımlama Model Tahmini Model Uygunluğunun Testi Model Modifikasyonu Yapısal Eşitlik Modeli Analizleri Doğrulayıcı Faktör Analizi Yol Analizi Ölçüm Modeli Yapısal Model Aracılık Etkisi Çoklu Grup Uygulamaları Yapısal Eşitlik Modelinde Potansiyel Sorunlar...81 DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 4. ARAŞTIRMANIN BULGULARI Araştırmanın Kapsamı Örneklem Planı ve Verilerin Toplanması Analiz Sonuçları...88

8 VIII İşletmeye Ait Özellikler Ölçme Modeli Yapısal Model Çoklu Grup Analizi Araştırmanın Kısıtları ve Gelecek Çalışmalar İçin Öneriler SONUÇ ve DEĞERLENDİRMELER YARARLANILAN KAYNAKLAR EKLER...125

9 TABLOLAR LİSTESİ 1. Ar-Ge Bölümlerinin İşletmelerin İKY Uygulamalarına Adaptasyonlarına İlişkin Teorik Çalışmalar BT Yenilik Uygulamalarına İKY nin Katkıları TKY Tabanlı İKY nin Ölçüm Kriterleri PHILIPS CMA Üzerine Vak a Çalışması Takım Çalışması Gereklilikleri Anket Formundaki Değişkenler ve Uyarlandıkları Kaynaklar Araştırma Örneklemini Tanıtıcı Bilgiler Sektörel Dağılım Açıklayıcı Faktör Analizi Güvenilirlik Analizi Sonuçları Hipotez Testi Sonuçları I. Grup İçin Katsayılar II. Grup İçin Katsayılar I. ve II. Grup Arasında Farklılık Z Değerleri ŞEKİLLER LİSTESİ 1. İKY ve Örgütsel Sonuçlar Araştırma Modeli Yapısal Modelin Parametre Değerleri...95

10

11 KISALTMALAR LİSTESİ AB AGFI AMOS Ar-Ge BT B CFI CMA DORSAB E E-İKY GFI HRM IBM ICI IFI İK İKY İSO KMO KOBİ NFI :.Avrupa Birliği :.Adjusted Goodness of Fit Index- Düzeltilmiş Uyum İyiliği İndeksi :.Analysis of Moment Structures :.Araştırma-Geliştirme :.Bilgi Teknolojileri :.Bilgi Yönetimi :.Comperative Fit Index- Karşılaştırmalı Uyum İyiliği İndeksi :.Ceramic Multilayer Actuator- Seramik Çok Tabakalı Çalıştırıcı :.Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi :.Eğitim :.Elektronik İnsan Kaynakları Yönetimi :.Goodness of Fit Index- Uyum İyiliği İndeksi :.Human Resource Management-İnsan Kaynakları Yönetimi :.International Business Machines- Uluslararası İş Makineleri :.Istanbul Chamber of Industry- İstanbul Sanayi Odası :.Incremental Fit Index- Artırımlı Uyum İndeksi :.İnsan Kaynakları :.İnsan Kaynakları Yönetimi : İstanbul Sanayi Odası :.Kaiser-Meyer-Olkin :.Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler :.Normed Fit Index- Normlanmış Uyum İndeksi

12 XII OECD Ö PD R&D RFI RMR RMSEA SEM SPSS TÇ TKY TLI : Organisation for Economic Cooperation and Development- Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü : Ödüllendirme : Performans Değerlendirme : Research and Development-Araştırma ve Geliştirme : Relative Fit Index- Göreceli Uyum İndeksi : Root Mean Square Residual- Artık Değerlerin Kök Ortalama Kareleri : Root Mean Square Error of Approximation- Yaklaşım Hatasının Kök Ortalama Kareleri : Structural Equation Model- Yapısal Eşitlik Modeli : Statistical Packages for the Social Sciences- Sosyal Bilimler için İstatistiksel Paketler : Takım Çalışması : Toplam Kalite Yönetimi : Tucker-Lewis Index- Tucker-Lewis İndeksi TÜRKONFED : Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu YEM YP YPİU : Yapısal Eşitlik Modeli :.Yenilik Performansı :.Yüksek Performansta İşyeri Uygulamaları

FİRMA DEĞERLEMESİ. Prof.Dr. NURGÜL CHAMBERS. Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü Öğretim Üyesi.

FİRMA DEĞERLEMESİ. Prof.Dr. NURGÜL CHAMBERS. Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü Öğretim Üyesi. i FİRMA DEĞERLEMESİ Prof.Dr. NURGÜL CHAMBERS Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü Öğretim Üyesi İstanbul, 2009 ii Yay n No : 2240 flletme - Ekonomi : 351 2. Bas Ekim

Detaylı

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ Şadi Can SARUHAN Müge Leyla YILDIZ İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ Teori ve Uygulama Ocak, 2012 İstanbul I Yay n No : 2622 İşletme-Ekonomi Dizisi : 541 1. Bask Ocak 2012 STANBUL ISBN 978-605 - 377-646 - 8 Copyright

Detaylı

Yay n No : 2404 flletme-ekonomi Dizisi : 462. 2. Bask Mart 2011 STANBUL ISBN 978-605 - 377-427 - 3

Yay n No : 2404 flletme-ekonomi Dizisi : 462. 2. Bask Mart 2011 STANBUL ISBN 978-605 - 377-427 - 3 Dr. Emin Avcı Türkiye de Bireysel Emeklilik Sistemi ve Bireysel Emeklilik fiirketlerinin Etkinli i Yay n No : 2404 flletme-ekonomi Dizisi : 462 2. Bask Mart 2011 STANBUL ISBN 978-605 - 377-427 - 3 Copyright

Detaylı

Yay n No : 1720 flletme - Ekonomi : 201. 1. Bas fiubat 2007 - STANBUL

Yay n No : 1720 flletme - Ekonomi : 201. 1. Bas fiubat 2007 - STANBUL I Dr. Selçuk Burak HAfiILO LU ELEKTRON K POSTA LE PAZARLAMA II Yay n No : 1720 flletme - Ekonomi : 201 1. Bas fiubat 2007 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-614 - 8 Copyright Bu kitab n bu bas s n n Türkiye

Detaylı

Serpil Ünal. Yeni Ekonomide Müşteri İlişkileri. Bilgi Teknolojileri

Serpil Ünal. Yeni Ekonomide Müşteri İlişkileri. Bilgi Teknolojileri Serpil Ünal Yeni Ekonomide Müşteri İlişkileri ve Bilgi Teknolojileri -II- Yay n No : 2416 flletme-ekonomi : 467 1. Bask - Nisan 2011 - STANBUL ISBN 978-605 - 377-439 - 6 Cop yright Bu ki ta b n bu ba s

Detaylı

Dr. Serkan KIZILYEL TEMEL HAK VE ÖZGÜRLÜKLERİN KISITLANMASINDA KAMU GÜVENLİĞİ ÖLÇÜTÜ

Dr. Serkan KIZILYEL TEMEL HAK VE ÖZGÜRLÜKLERİN KISITLANMASINDA KAMU GÜVENLİĞİ ÖLÇÜTÜ Dr. Serkan KIZILYEL TEMEL HAK VE ÖZGÜRLÜKLERİN KISITLANMASINDA KAMU GÜVENLİĞİ ÖLÇÜTÜ Yay n No : 3075 Hukuk Dizisi : 1512 1. Baskı Şubat 2014 İSTANBUL ISBN 978-605 - 333-102 - 5 Copyright Bu kitab n bu

Detaylı

ENTEGRE KATI ATIK YÖNETİMİNDE POLİTİKA ARAÇLARI

ENTEGRE KATI ATIK YÖNETİMİNDE POLİTİKA ARAÇLARI -I- ENTEGRE KATI ATIK YÖNETİMİNDE POLİTİKA ARAÇLARI (İDARİ, EKONOMİK ve BİLGİLENDİRİCİ ARAÇLARA İLİŞKİN UYGULAMA ÖRNEKLERİ) Doç. Dr. A. Kadir TOPAL -II- Yay n No : 2691 İşletme-Ekonomi : 567 1. Bas - Nisan

Detaylı

AB BÖLGESEL POLİTİKASI ADALAR ve GÖKÇEADA

AB BÖLGESEL POLİTİKASI ADALAR ve GÖKÇEADA Çiğdem ŞAHİN AB BÖLGESEL POLİTİKASI ADALAR ve GÖKÇEADA İstanbul - 2015 Beta Yayın No : 3238 İşletme-Ekonomi Dizisi : 712 1. Baskı - Haziran 2015 - İSTANBUL ISBN 978-605 - 333-355 - 5 Copyright Bu kitab

Detaylı

MODERN İÇ DENETİM GÜNCEL İÇ DENETİM UYGULAMALARI

MODERN İÇ DENETİM GÜNCEL İÇ DENETİM UYGULAMALARI İÇ DENETİMİN TEMELLERİ MODERN İÇ DENETİM GÜNCEL İÇ DENETİM UYGULAMALARI COSO İÇ KONTROL ÇERÇEVESİ COSO KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ ÇERÇEVESİ KURUMSAL YÖNETİM UYGULAMALARI İÇ DENETİM YÖNETMELİĞİ DENETİM KOMİTELERİ

Detaylı

Yay n No : 2161 flletme-ekonomi Dizisi : 335. 2. Bas m - A ustos 2009 - stanbul ISBN 978-605 - 377-079 - 4

Yay n No : 2161 flletme-ekonomi Dizisi : 335. 2. Bas m - A ustos 2009 - stanbul ISBN 978-605 - 377-079 - 4 TEK DÜZEN MUHASEBE UYGULAMALARI Serbest Muhasebeci Mali Müflavir Hamza KOÇAKO LU Yay n No : 2161 flletme-ekonomi Dizisi : 335 2. Bas m - A ustos 2009 - stanbul ISBN 978-605 - 377-079 - 4 Copyright Bu kitab

Detaylı

TARAF (2007-2011) Taraf Gazetesinin Gündemini Belirleyen Unsurlar ve Gazetenin Gündeminin Diğer Gazetelerin Gündemlerine Olan Etkisi

TARAF (2007-2011) Taraf Gazetesinin Gündemini Belirleyen Unsurlar ve Gazetenin Gündeminin Diğer Gazetelerin Gündemlerine Olan Etkisi i TARAF (2007-2011) Taraf Gazetesinin Gündemini Belirleyen Unsurlar ve Gazetenin Gündeminin Diğer Gazetelerin Gündemlerine Olan Etkisi Çiğdem Yasemin ÜNLÜ ii Yay n No : 2808 İletişim Dizisi : 95 1. Baskı

Detaylı

GİRİŞİMCİLİK. Doç. Dr. Mehmet Marangoz

GİRİŞİMCİLİK. Doç. Dr. Mehmet Marangoz GİRİŞİMCİLİK Doç. Dr. Mehmet Marangoz I Yayın No : 2742 İşletme - Ekonomi : 578 1. Baskı Eylül 2012 İSTANBUL ISBN 978-605 - 377-766 - 3 Cop yright Bu ki ta bın bu ba sı sı nın Tür ki ye de ki ya yın hak

Detaylı

PAZARLAMADA MÜŞTERİ ODAKLILIK ve BALANCED SCORECARD

PAZARLAMADA MÜŞTERİ ODAKLILIK ve BALANCED SCORECARD Prof. Dr. Ser dar PİRTİNİ Marmara Üniversitesi İşletme Fakültesi İşletme Bölümü Üretim Yönetimi ve Pazarlama Anabilim Dalı Öğretim Üyesi PAZARLAMADA MÜŞTERİ ODAKLILIK ve BALANCED SCORECARD İstanbul, 2013

Detaylı

SANAT EĞİTİMİ ÜZERİNE. Doç. Dr. Mutlu ERBAY

SANAT EĞİTİMİ ÜZERİNE. Doç. Dr. Mutlu ERBAY SANAT EĞİTİMİ ÜZERİNE Doç. Dr. Mutlu ERBAY İstanbul 2013 Yay n No : 2834 İletişim Dizisi : 97 1. Baskı - Şubat 2013 İSTANBUL ISBN 978-605 - 377-858 - 5 Copyright Bu kitab n bu bas s n n Türkiye deki yay

Detaylı

TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİNİN DÜZEYİ VE TÜRLERİ

TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİNİN DÜZEYİ VE TÜRLERİ Doç. Dr. Talat CANBOLAT Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Anabilim Dalı 6356 SAYILI KANUNA GÖRE TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİNİN DÜZEYİ VE TÜRLERİ Yayın No : 2931 Hukuk Dizisi : 1442

Detaylı

GÜNCEL PAZARLAMA KONULARI

GÜNCEL PAZARLAMA KONULARI Doç. Dr. Kenan AYDIN GÜNCEL PAZARLAMA KONULARI (Örnek Olaylarla) İstanbul, 2012 Yayın No : 2796 İşletme-Ekonomi Dizisi : 550 1. Bası Kasım 2012 İSTANBUL ISBN 978-605 - 377-818 - 9 Copyright Bu kitabın

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİMDE HİZMET KALİTESİ ÖLÇEĞİ: GÜVENİLİRLİK VE GEÇERLİLİK ANALİZİ

YÜKSEKÖĞRETİMDE HİZMET KALİTESİ ÖLÇEĞİ: GÜVENİLİRLİK VE GEÇERLİLİK ANALİZİ Ekonometri ve İstatistik Sayı:18 2013 116-133 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İKTİSAT FAKÜLTESİ EKONOMETRİ VE İSTATİSTİK DERGİSİ YÜKSEKÖĞRETİMDE HİZMET KALİTESİ ÖLÇEĞİ: GÜVENİLİRLİK VE GEÇERLİLİK ANALİZİ Hakan BEKTAŞ

Detaylı

Editörler. Prof. Dr. Hasret Çomak Doç. Dr. Caner Sancaktar Yrd. Doç. Dr. Zafer Yıldırım. Enerji Diplomasisi

Editörler. Prof. Dr. Hasret Çomak Doç. Dr. Caner Sancaktar Yrd. Doç. Dr. Zafer Yıldırım. Enerji Diplomasisi Editörler Prof. Dr. Hasret Çomak Doç. Dr. Caner Sancaktar Yrd. Doç. Dr. Zafer Yıldırım Enerji Diplomasisi İstanbul - 2015 Yay n No : 3244 İşletme-Ekonomi Dizisi : 717 1. Bask Temmuz 2015 STANBUL ISBN 978-605

Detaylı

Editör: Gürdal ÜLGER PROPAGANDA. Algı, İdeoloji ve Toplum İnşasına Dair İncelemeler. İstanbul - 2015. Beta

Editör: Gürdal ÜLGER PROPAGANDA. Algı, İdeoloji ve Toplum İnşasına Dair İncelemeler. İstanbul - 2015. Beta Editör: Gürdal ÜLGER PROPAGANDA Algı, İdeoloji ve Toplum İnşasına Dair İncelemeler İstanbul - 2015 Beta Yayın No : 3239 İletişim Dizisi : 117 1. Baskı - Haziran 2015 - İSTANBUL ISBN 978-605 - 333-356 -

Detaylı

Karşılaştırmalı Anayasa Yargısında Politik Sorun ve Yargısal Aktivizm Doktrini: Anayasal Yargı Denetimi Gerekli mi?

Karşılaştırmalı Anayasa Yargısında Politik Sorun ve Yargısal Aktivizm Doktrini: Anayasal Yargı Denetimi Gerekli mi? i Dr. Fatih ÖZTÜRK Karşılaştırmalı Anayasa Yargısında Politik Sorun ve Yargısal Aktivizm Doktrini: Anayasal Yargı Denetimi Gerekli mi? Tıpkı 2. Baskı Bu çalışma, İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel

Detaylı

BANKACILIĞA GİRİŞ. Yrd. Doç. Dr. Mehmet YAZICI

BANKACILIĞA GİRİŞ. Yrd. Doç. Dr. Mehmet YAZICI I BANKACILIĞA GİRİŞ Yrd. Doç. Dr. Mehmet YAZICI Yay n No : 2967 flletme Ekonomi : 610 1. Baskı Kasım 2011 İSTANBUL Tıpkı 2. Baskı Eylül 2013 İSTANBUL ISBN 978-605 - 377-992-6 Copyright Bu kitab n bu bas

Detaylı

Meslek Hastalığı Kavramı Üzerine

Meslek Hastalığı Kavramı Üzerine Ayşe Ledün AKDENİZ İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi Meslek Hastalığı Kavramı Üzerine İstanbul - 2015 Beta Yayın No : 3201 Hukuk Dizisi

Detaylı

YERELLEŞME ve YEREL İKTİDAR Edirne Alan Araştırması. Çiğdem AKSU ÇAM

YERELLEŞME ve YEREL İKTİDAR Edirne Alan Araştırması. Çiğdem AKSU ÇAM YERELLEŞME ve YEREL İKTİDAR Edirne Alan Araştırması Çiğdem AKSU ÇAM II Yay n No : 2835 Araştırma Dizisi : 8 1. Baskı - Şubat 2013 İSTANBUL ISBN 978-605 - 377-859 - 2 Copyright Bu kitab n bu bas s n n Türkiye

Detaylı

E-DIŞ TİCARET İŞLEMLERİ YÖNETİMİ S. SEDAT AKGÖZ

E-DIŞ TİCARET İŞLEMLERİ YÖNETİMİ S. SEDAT AKGÖZ E-DIŞ TİCARET İŞLEMLERİ YÖNETİMİ S. SEDAT AKGÖZ Aralık, 2011 Yay n No : 2601 İşletme-Ekonomi Dizisi : 539 2. Baskı Aralık 2011 İSTANBUL ISBN 978-605 - 377-624 - 6 Cop yright Bu ki ta b n bu ba s s n n

Detaylı

İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI

İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI Prof. Dr. A. Murat DEMİRCİOĞLU Ulusal ve Uluslararası Hukukta İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI (İş Güvenliği Mühendisliği / İş Güvenliği Teknisyenliği) II Yay n No : 2954 Hukuk Dizisi : 1456 1. Baskı - Temmuz 2006

Detaylı

Uluslararası Ticaret, Yatırım ve Mali Enstrüman Sahtekârlıkları

Uluslararası Ticaret, Yatırım ve Mali Enstrüman Sahtekârlıkları Bankacılar, Dış Ticaret Firmaları ve Akademisyenler İçin Uluslararası Ticaret, Yatırım ve Mali Enstrüman Sahtekârlıkları Yazan: Dr. Ali Polat Kral Suud Üniversitesi Öğretim Üyesi Editör: Hasan Apaydın

Detaylı

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİCİSİNİN EL KİTABI

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİCİSİNİN EL KİTABI Prof. Dr. Neslihan OKAKIN Prof. Dr. Müjdat ŞAKAR T.C. Marmara Üniversitesi İktisat Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü Öğretim Üyeleri İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİCİSİNİN EL KİTABI YENİLENMİŞ

Detaylı

CEZA HUKUKUNDA HAKSIZ TAHRİK

CEZA HUKUKUNDA HAKSIZ TAHRİK Dr. Gülşah BOSTANCI BOZBAYINDIR CEZA HUKUKUNDA HAKSIZ TAHRİK İstanbul - 2013 Beta Yayın No : 3020 Hukuk Dizisi : 1479 1. Baskı - Aralık 2013 - İSTANBUL ISBN 978-605 - 333-047 - 9 Copyright Bu kitab n bu

Detaylı

İÇ DENETİMİN BAŞARISINI ETKİLEYEN DENETİM TÜRLERİ: TÜRKİYE TARIM KREDİ KOOPERATİFLERİ ÜZERİNDE BİR UYGULAMA 1

İÇ DENETİMİN BAŞARISINI ETKİLEYEN DENETİM TÜRLERİ: TÜRKİYE TARIM KREDİ KOOPERATİFLERİ ÜZERİNDE BİR UYGULAMA 1 İÇ DENETİMİN BAŞARISINI ETKİLEYEN DENETİM TÜRLERİ: TÜRKİYE TARIM KREDİ KOOPERATİFLERİ ÜZERİNDE BİR UYGULAMA 1 Fikret ÇANKAYA* Engin DİNÇ** Mümine KARA *** ÖZ Çalışmada, iç denetimin başarısında, uygulanan

Detaylı

Türkiye de Yazılım Üreticilerinin Yetkinlik Düzeyi Firmaların ve Sektörün Gelişimi Cilt I NERMİN SÖKMEN TÜBİTAK BİLGEM

Türkiye de Yazılım Üreticilerinin Yetkinlik Düzeyi Firmaların ve Sektörün Gelişimi Cilt I NERMİN SÖKMEN TÜBİTAK BİLGEM Türkiye de Yazılım Üreticilerinin Yetkinlik Düzeyi Firmaların ve Sektörün Gelişimi Cilt I NERMİN SÖKMEN TÜBİTAK BİLGEM Türkiye de Yazılım Üreticilerinin Yetkinlik Düzeyi Firmaların ve Sektörün Gelişimi

Detaylı