MEVCUT BÖLGESEL KAPASİTENİN VE İHTİYAÇLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "MEVCUT BÖLGESEL KAPASİTENİN VE İHTİYAÇLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ"

Transkript

1 İZMİR DE EKO-VERİMLİLİK (TEMİZ ÜRETİM) UYGULAMALARININ YAYGINLAŞTIRILMASI PROJESİ ÇALIŞTAYI MEVCUT BÖLGESEL KAPASİTENİN VE İHTİYAÇLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ Emrah Alkaya Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı 23 Mart 2012 Mövenpick Otel/ İzmir

2 İçerik Çalışmanın Amacı Analiz ve Değerlendirme Yöntemi Mevcut Bölgesel Kapasite ve İhtiyaçlar Kurumsal Kapasite ve Farkındalık Düzeyi Bilgi Paylaşım Ağları ve İşbirlikleri Finansal Teşvik Mekanizmaları Politika ve Stratejiler Genel Değerlendirme

3 Çalışmanın Amacı

4 Çalışmanın Amacı Bölgesel kapasitenin belirlenmesine yönelik olarak paydaşların konu ile ilgili mevcut ve potansiyel kapasitelerinin belirlenmesi amacıyla bir paydaş analizi yapılması öngörülmüştür. Bu çerçevede bir anket çalışması gerçekleştirilmiştir. Söz konusu anket, kurum/ kuruluşların eko-verimlilik (temiz üretim) alanına yönelik; çalışmalarını, hedeflerini, gereksinimlerini ve bundan sonraki çalışmalara katılım ve olası katkılarını belirlemek amacıyla hazırlanmıştır.

5 Analiz ve Değerlendirme Yöntemi

6 Analiz ve Değerlendirme Yöntemi Bölgedeki kurumların; insan kaynakları, finansal kaynaklar, bilgi yönetimi, yönetim anlayışı/ planlama alanlarında mevcut kapasitelerinin belirlenmesine yönelik sorular oluşturulmuştur. Anket hazırlığından Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı nın, Kapasite Belirleme Metodolojisinden faydalanılmıştır. Kurumsal kapasite eksenleri: genel çevre eko-verimlilik (temiz üretim)

7 Analiz ve Değerlendirme Yöntemi Eko-verimlilik (temiz üretim) kapsamı: Hammadde kullanımının azaltımı Kaynakta atık azaltımı Enerji yönetimi ve enerji verimliliğinin artırılması Çevreye duyarlı tasarım, çevre dostu ürün Ürün dayanıklılığının ve ömrünün artırılması Kimyasal (öz. tehlikeli kimyasallar) kullanımının azaltımı, çevre dostu alternatifleri ile ikamesi Geri kazanım, geri dönüşüm, atık değerlendirme Yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı Çevre yönetimi ve yönetim sistemi Eko-inovasyon EKÖK Direktifi ve Mevcut en iyi teknikler (Best Available Techniques - BAT lar) Yukarıdaki başlıklar ile ilgili olarak AB çevre mevzuatı uyum çalışmaları

8 Analiz ve Değerlendirme Yöntemi Eko-verimlilik (temiz üretim) odaklı açık uçlu sorular: kurum/ kuruluşların misyon ve faaliyetleri kapsamındaki yeri alanında yürütülen ulusal/ uluslararası proje ve çalışmalar yayınlar (rapor, tez, elkitabı, makale, vb.) mevcut ve planlanan finansal kaynaklar düzenlenen bilgilendirme ve yaygınlaştırma etkinlikleri alınan eğitimler web siteleri/ sayfaları, web-portal, vb. uluslararası bağlantılar plan ve hedefler gerçekleştirmesi düşünülen faaliyetler gereksinimler sağlanan teşvikler, finansal destekler, vb.

9 Analiz ve Değerlendirme Yöntemi Anket 54 kurum ve 40 danışmanlık firmasına 8 Aralık 2011 tarihinde iletilmiştir. 14 Aralık 2011 tarihinde gerçekleştirilen Proje açılış toplantısında anket ile ilgili ayrıntılı açıklamalar yapılarak paydaşların soruları cevaplandırılmıştır. Anketlerin geri dönüşü için 22 Aralık 2011 son tarih olarak belirlenmiştir. Sonuç olarak, anket gönderilen 54 kurumdan 23 ü, 40 danışmanlık firmasından ise 4 ü geri dönmüştür. Anketlere ek olarak bölgede gerçekleştirilen faaliyetler ile ilgili internet vb. kanallardan elde edilen diğer bilgiler de raporun Ek-4 ünde derlenmiştir.

10 Analiz ve Değerlendirme Yöntemi İzmir de eko-verimlilik (temiz üretim) uygulamalarının yaygınlaştırılması için yanda verilen adımların gerçekleştirilmesi gerekmektedir. 4 3 Politika Reformları Finansal Mekanizmaların Yaratılması 1. Kurumsal Kapasite ve Farkındalık Düzeyi 2. Bilgi Paylaşım Ağları ve İşbirlikleri Tavandan tabana etkileşim 2 Bilgi Paylaşım Ağları Ortaklıklar Kurma 3. Finansal Teşvik Mekanizmaları Kapasite Oluşturma 4. Politika ve Stratejiler 1 Bilinç Yaratma Tabandan tavana etkileşim

11 1 - Kurumsal Kapasite ve Farkındalık Düzeyi

12 1- Kurumsal Kapasite ve Farkındalık Düzeyi Düzenleyici Kamu Kurumları Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü nde yeniden yapılandırılma sürecinin politika ve stratejilerde etkisi sürmektedir. Bilim Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü nün merkez teşkilattaki deneyimi (Verimlilik GM) bölgeye aktarılabilecektir. İl Sağlık Müdürlüğü bünyesinde çevre yönetim biriminin kurulma çalışmaları devam etmektedir. %100 %90 %80 %70 %60 %50 %40 %30 %20 %10 %0 İnsan Kaynakları Finansal Kaynaklar Bilgi Yönetimi Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü sürdürülebilir tarım tekniklerinin ve uygulamalarının öğretilmesi, yaygınlaştırılması, desteklenmesi yönünde çalışmalar yürütmektedir. Yönetim Anlayışı ve Planlama

13 1- Kurumsal Kapasite ve Farkındalık Düzeyi Destekleyici Kamu Kurumları İzmir Kalkınma Ajansı misyon ve vizyonu çerçevesinde konuya büyük önem vermektedir. İzmir de Eko-verimlilik (Temiz Üretim) Uygulamalarının Yaygınlaştırılması Projesi ni koordine etmektedir. %100 %90 %80 %70 %60 %50 %40 KOSGEB Merkez Müdürlükleri Çevre Konusunda KOSGEB Yol Haritasının Oluşturulması projesi ile kurumsal kapasitelerini ve bölgedeki faaliyetleri geliştirme yönünde hareket etmektedir. %30 %20 %10 %0 İnsan Kaynakları Finansal Kaynaklar Bilgi Yönetimi Yönetim Anlayışı ve Planlama Türkiye İstatistik Kurumu İzmir Bölge Müdürlüğü çevre konusunda yapılan araştırmaları, veri derleme çalışmaları ve analizleri bulunmaktadır.

14 1- Kurumsal Kapasite ve Farkındalık Düzeyi Üniversiteler Ege Üniversitesi Güneş Enerjisi Enstitüsü yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği alanlarında faaliyet göstermektedir. Ege Üniversitesi Bilim-Teknoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi nin doğal kaynakların sanayide ve binalarda verimli kullanımına yönelik AB projeleri bulunmaktadır. Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi ve Çevre Mühendisliği Bölümü nün eko-verimlilik (temiz üretim) alanında yürütülen ulusal/uluslararası proje faaliyetleri daha çok lisans ve lisansüstü çalışmalar çerçevesinde sürmektedir. %100 %90 %80 %70 %60 %50 %40 %30 %20 %10 %0 İnsan Kaynakları Finansal Kaynaklar Bilgi Yönetimi İzmir Ekonomi Üniversitesi Çevre Dostu Tedarik Zinciri Yönetimi (Green Supply Chain Management) konusunda çalışmalar gerçekleştirmiştir. Yönetim Anlayışı ve Planlama

15 1- Kurumsal Kapasite ve Farkındalık Düzeyi Odalar, Sektörel Kuruluşlar ve Sanayi Bölgeleri Ege Bölgesi Sanayi Odası sanayi kuruluşlarını hedef alan çevre ve ekoverimlilik ile ilgili alanlarda proje ve programlar gerçekleştiriyor. İzmir de Ekoverimlilik (Temiz Üretim) Uygulamalarının Yaygınlaştırılması Projesinin ortağıdır. İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü nün enerji verimliliği konusunda bilgi birikimi ve faaliyetleri bulunmaktadır. Diğer OSBlerin, Serbest Bölgelerin (Ör: İZBAŞ, ESBAŞ), İş Adamları Derneklerinin ve Birlikler in bir bölümü enerji verimliliği boyutuyla olmak üzere eko-verimlilik (temiz üretim) alanı ile ilişkilendirdikleri çeşitli faaliyetleri bulunmaktadır. %100 %90 %80 %70 %60 %50 %40 %30 %20 %10 %0 İnsan Kaynakları Finansal Kaynaklar Bilgi Yönetimi Yönetim Anlayışı ve Planlama

16 1- Kurumsal Kapasite ve Farkındalık Düzeyi Çevre ve Enerji Danışmanlık Firmaları ESKON Enerji Verimliliği Danışmanlığı Per. Kont. ve Müh. Hiz. San. Tic. Ltd. Şti. enerji verimliliği konusunu eko-verimliliğin önemli bir kolu olarak görmektedir. Vildan Gündoğdu Çevre Mühendislik ve Danışmanlık Ltd. Şti. danışmanlığını yaptığı sanayi kuruluşlarında eko-verimlilik (temiz üretim) konularında önerilerde bulunmaktadır. ELT Çevre Mühendisliği Tic. Ltd. Şti. sanayi kuruluşlarına çevre yönetim danışmanlığı konusunda hizmet verirken, zaman zaman eko-verimlilik (temiz üretim) odaklı öneriler getirmektedir. %100 %90 %80 %70 %60 %50 %40 %30 %20 %10 %0 İnsan Kaynakları Finansal Kaynaklar Bilgi Yönetimi Yönetim Anlayışı ve Planlama

17 2 - Bilgi Paylaşım Ağları ve İşbirlikleri

18 2- Bilgi Paylaşım Ağları ve İşbirlikleri Kurumlara Genel Bakış Destekleyici kamu kurumları ve Odalar, sektörel kuruluşlar ve sanayi bölgeleri nin nispeten öne çıktığı gözlenmektedir. Destekleyici kamu kurumları Genel faaliyetleri açısından hedefledikleri seviyenin %92 sine ulaşmışlardır. Eko-verimlilik (temiz üretim) alnında ise bilgi paylaşım ağları ve işbirlikleri açısından hedefledikleri seviyenin %71 inde bulunmaktadır. %100 %90 %80 %70 %60 %50 %40 %30 %20 %10 %0 Düzenleyici Kamu Kurumları Destekleyici Kamu Kurumları Üniveristeler Odalar, Sektörel Kuruluşlar ve Sanayi Bölgeleri Çevre/Enerji Danışmanlık Firmaları

19 2- Bilgi Paylaşım Ağları ve İşbirlikleri Düzenleyici Kamu Kurumları Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü bölgede faaliyet gösteren odalar, sektörel kuruluşlar ve sanayi bölgeleri ile kirlilik kontrolü ve atık yönetimi konularında işbirliği içerisindedir. Eğitimler düzenlemektedir. (Ör: Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği, Tehlikeli Atık Beyan Sistemi (TABS), Atık Yönetimi Genel Esasları vb.) İl Sağlık Müdürlüğü ilgili kurum ve kuruluşlar ile çevre ve halk sağlığı konusunda işbirliği yapılmakta olduğunu ifade etmektedir. Eko-verimlilik (temiz üretim) konusunda geliştirilecek projelere uzmanlık desteği sağlama olanaklarını değerlendirecektir. Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü mevcut koşullar altında; bölgesel bir oluşuma, ilgili kurum, kuruluş ve üreticilerle koordinasyon ve bağlantı kurulması ile uzmanlık konularında katkı sağlayabileceğini öngörmektedir

20 2- Bilgi Paylaşım Ağları ve İşbirlikleri Destekleyici Kamu Kurumları İzmir Kalkınma Ajansı nın koordine ettiği İzmir Bölgesi nde Eko-verimlilik (Temiz Üretim) Uygulamalarının Yaygınlaştırılması Projesi bilgi paylaşımı ve çeşitli işbirliklerini de beraberinde getiren bir proje niteliğindedir. Ekoinovasyon ve sürdürülebilir kalkınma konusunda faaliyet gösteren yurt dışı kalkınma ajansları ile bağlantıları bulunmaktadır. KOSGEB Merkez Müdürlükleri nin bilgi paylaşım ve işbirlikleri kapsamında geleceğe yönelik kapsamlı planları bulunmaktadır. KOBİ lerin eko-verimlilik konusunda fayda sağlayabileceği diğer ulusal ve uluslararası proje çağrılarına ortak olarak katılım sağlanması planlanmaktadır. Türkiye İstatistik Kurumu İzmir Bölge Müdürlüğü ilgili konularda paydaşlara çevre ile ilgili konularda yapılan araştırma sonuçları, ulusal ve bölgesel göstergeler hakkında veri sağlayabileceğini ifade etmiştir.

21 2- Bilgi Paylaşım Ağları ve İşbirlikleri Üniversiteler Ege Üniversitesi Güneş Enerjisi Enstitüsü 2005 yılından bu yana 4 kez Yenilenebilir Enerji ile ilgili sempozyumlar düzenlemiştir. Bu kapsamda Güneş Enerjisi Enstitüsü Resmi Sitesi ( ve Ulusal Fotovoltaik Teknoloji Platformu web sitesi ( aracılığıyla konuya ilişkin bilgi akışı sağlamaktadır. Ege Üniversitesi Bilim-Teknoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi eko-verimlilik (temiz üretim) ile bağlantılı iki AB projesi (Switch4Food ve SPINE) içinde yer almakta, dolayısıyla 10 dan fazla AB kurumu ile işbirliğini sürdürmektedir. Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi ve Çevre Mühendisliği Bölümü nün üniversite-sanayi işbirliği kapsamında projeler gerçekleştirmenin hedefleri arasında olduğunu belirten kurum yetkilileri sanayicinin bilinçlendirilmesi için düzenlenecek her türlü eğitim faaliyetinde eğitici olarak görev alabileceklerini ifade etmişlerdir.

22 2- Bilgi Paylaşım Ağları ve İşbirlikleri Odalar, Sektörel Kuruluşlar ve Sanayi Bölgeleri Ege Bölgesi Sanayi Odası Stratejik Planı nda Çevre Bilincinin Geliştirilmesi, çevre ile dost uygulamaların yaygınlaştırılması hedefi bulunduğunu ifade etmektedir. Atık yönetimi ve REACH, vb. ile ilgili eğitim ve seminerler düzenlediğini vurgulamaktadır. İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü nün yürütmekte olduğu Near Zero Zone (sıfıra yakın bölge) projesi ile 20 işletmede enerji verimlilik raporu hazırlanmakta olup, rapor sonuçlarına bağlı uygulamalar takip edilecektir. İzmir Ticaret Odası Çevre Komisyonu aracılığıyla çevre konularında üyelerini bilgilendirmek amacıyla toplantı, seminer, vb. çeşitli çalışmalar yürütmektedir. İzmir Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği nin, Yeşil Ev Projesi ne ve bu projeye ilişkin düzenlenmiş olan eğitim seminerleri mevcuttur. İzmir Serbest Bölge Kurucu ve İşleticisi A.Ş. nin ortak eğitimler, Ar-Ge projeleri, farklı fon kaynaklarına yönelik proje başvurusu hazırlığı ve kurum işbirlikleri hedefleri arasında yer almaktadır.

23 2- Bilgi Paylaşım Ağları ve İşbirlikleri Çevre ve Enerji Danışmanlık Firmaları ESKON Enerji Verimliliği Danışmanlığı Per. Kont. ve Müh. Hiz. San. Tic. Ltd. Şti., enerji verimliliği alanında sağladığı hizmetler çerçevesinde kamu kurumları, yurtlar, hastaneler ve endüstriyel işletmeler ile bağlantıda olup, sanayi bölgeleri ve okullarda enerji verimliliği konusunda eğitimler vermektedir. Vildan Gündoğdu Çevre Mühendislik ve Danışmanlık Ltd. Şti. uzun vadede veri sağlama, yaygınlaştırma ve uzmanlık konularında destek verebileceğini ifade etmektedir. ELT Çevre Mühendisliği Tic. Ltd. Şti. gerekli eğitimleri aldıktan sonra İzmir de Eko-verimlilik (Temiz Üretim) Uygulamalarının Yaygınlaştırılması Projesi ne ve uzun vadede uzmanlık, yaygınlaştırma, veri sağlama alanlarında katkı sağlayabileceğini ifade etmektedir

24 3 Finansal Teşvik Mekanizmaları

25 3- Finansal Teşvik Mekanizmaları Kurumlara Genel Bakış Destekleyici kamu kurumları nın öne çıktığı görülmektedir. Odalar, sektörel kuruluşlar ve sanayi bölgeleri ve düzenleyici kamu kurumları göreceli olarak daha sınırlı bir teşvik olanağı yaratabilmektedir. En düşük seviyede katkı sağlayan kurumlar üniversiteler ve çevre ve enerji danışmanlık firmaları olup, katkıları daha çok proje %100 %90 %80 %70 %60 %50 %40 %30 %20 %10 %0 Düzenleyici Kamu Kurumları Destekleyici Kamu Kurumları Univeristeler bazlı sağlanan fon kaynaklarının bölgede değerlendirilmesi şeklinde olmaktadır. Odalar, Sektörel Kuruluşlar ve Sanayi Bölgeleri Çevre/Enerji Danışmanlık Firmaları

26 3- Finansal Teşvik Mekanizmaları Düzenleyici Kamu Kurumları Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü Kırsal Kalkınma Hibe Destek Programı kapsamında basınçlı sulama sistemlerine, toprak işlemesiz tarıma olanak veren toprak işleme aletlerine ve eko-verimliliğe öncelik veren gıda işletmelerinin kuruluş ve yeniden yapılandırılma projelerine destek verdiğini ( ) ve devam etmekte olduğunu ( ) belirtmektedir. Ayrıca, kimyasal gübrelerin toprakta uygun dozda kullanımı ile toprak ve su kirliliğinin önlenmesi amacıyla toprak analizlerinin yaptırılmasına yönelik destekler de sağlanmaktadır. İl Müdürlüğünün ayrıca, çeşitli projeler kapsamında ekipman dağıtımı şeklinde ayni katkıları da bulunmaktadır.

27 3- Finansal Teşvik Mekanizmaları Destekleyici Kamu Kurumları İzmir Kalkınma Ajansı mevcut destek mekanizmalarında özellikle KOBİ lere yönelik destek programlarında eko-verimlilik (temiz üretim) öncelikler arasında yer almıştır. Ajans İzmir de Eko-verimlilik (Temiz Üretim) Uygulamalarının Yaygınlaştırılması Projesi ile bölge için önemli bir kaynağın bu amaca yönelik olarak ayrılmasını da öngörmektedir. Söz konusu projenin çıktılarından biri bölgede bu konuya ilişkin ihtiyacın tespiti ve teşvik mekanizmaları için önerilerin geliştirilmesi olacaktır. KOSGEB Merkez Müdürlükleri KOBİ lerin KOSGEB Destek Programları kapsamında uygun harcamalarının desteklenmesinin mümkün olabileceğini ve uzun vadede de belli bir protokol çerçevesinde fon aktarımı sağlanabileceğini belirtmektedir. Çevre Konusunda KOSGEB Yol Haritasının Hazırlanması projesinin tamamlanması ile birlikte eko-verimlilik (temiz üretim) faaliyetlerinin destekleneceği yeni bir destek programının oluşturulması planlanmaktadır.

28 3- Finansal Teşvik Mekanizmaları Odalar, Sektörel Kuruluşlar ve Sanayi Bölgeleri İzmir Serbest Bölge Kurucu ve İşleticisi A.Ş. (İZBAŞ) İzmir de Eko-verimlilik (Temiz Üretim) Uygulamalarının Yaygınlaştırılması Projesi kapsamında gerçekleştirilecek fizibilite çalışmaları doğrultusunda finansal katkı sağlayabileceklerini ifade etmektedir. Ege Bölgesi Sanayi Odası ise konuya ilişkin hibe programları, fon ve diğer kaynaklar olması halinde proje başvurusu ile sağlayabilecekleri kaynakları bölgedeki eko-verimlilik (temiz üretim) uygulamalarına yönlendirebileceklerini belirtmektedir.

29 4 Politika ve Stratejiler

30 4- Politika ve Stratejiler Düzenleyici Kamu Kurumları Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğüne Kanunla verilen görevlerden birinin temiz üretim ve entegre kirlilik önleme çalışmalarına yönelik politika ve stratejileri belirlemek ve ilgili mevzuatı hazırlamak olduğunu belirtmiştir. İl Müdürlüğü, Bakanlıkça belirlenen stratejiler doğrultusunda temiz üretime yönelik faaliyetleri yerine getirmektedir. Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü nün stratejileri arasında, sürdürülebilir tarım tekniklerini uygulayan üreticilerin sayısını artırmak, sistemlerin etkin kullanımını sağlamak ve sürdürülebilir tarım teknikleri ile üretilmiş ürünlere talep yaratmak yönünde çalışmaları yürütmek ve öncelik vermek konuları yer almaktadır.

31 4- Politika ve Stratejiler Destekleyici Kamu Kurumları İzmir Kalkınma Ajansı nın gerek bölge planı gerekse bölgesel diğer stratejileri sanayide çevresel olumsuz etkilerin minimum düzeyde olması konusundaki faaliyetleri içermektedir. Ajans, inovasyon alanında bölgesel strateji oluşturma çalışmasını da yürütmektedir, çalışmanın eko-inovasyon boyutunun eko-verimlilik (temiz üretim) ile ilgili çalışmaları besleyeceği düşünülmektedir. KOSGEB Merkez Müdürlükleri, stratejilerinin İzmir ilinde bulunan KOBİ lerin bölgesel, ulusal ve uluslararası rekabet edebilirliklerini artırmaya yönelik nitelikli hizmet ve destek sunmak olduğunu belirtmektedir. Bu yol ile ekonomik ve sosyal alanda KOBİ lerin oynadığı rolün artırılması ve girişimcilik kültürünün gelişimine destek olunması hedefler arasındadır.

32 Genel Değerlendirme

33 Genel Değerlendirme Gerçekleştirilen Faaliyetler Paydaşların bir kısmı tarafından ekoverimlilik yaklaşımının çevre ile ilgili diğer yaklaşımlardan farkının net olarak belirlenemediği görülmüştür. Eko-verimliliğin ülkemizde en çok bilinen ve uygulanan boyutu olan enerji verimliliği yukarıda belirtilen faaliyetler içinde önemli bir yer tutmaktadır. Eko-verimliliğin (temiz üretim) daha geri planda kalan boyutlarına yönelik ihtiyaçların bu perspektifle de değerlendirilmesi gerektiği düşünülmektedir Proje ve Çalışmalar Bildirilen Eko-verimlilik (Enerji Verimliliği Dahil) Enerji Verimliliği Yayınlar Düzenlenen Etkinlikler Alınan Eğitimler

34 Genel Değerlendirme Faaliyeti Bulunan Kurumlar Ankete geri dönüş yapan kurumlar tarafından belirtilen faaliyetler içerisinde eko-verimlilik konusuna yönelik olanlar incelendiğinde, bölgedeki mevcut kapasitenin de büyük ölçüde belli kurumlarda odaklandığı sonucuna varılabilmektedir Eko-verimlilik (Enerji Verimliliği Dahil) 9 2 Proje ve Çalışmaları Bulunan 5 1 Yayınlar Gerçekleştiren 9 3 Etkinlik Düzenleyen Enerji Verimliliği 7 2 Eğitim Alan

35 Genel Değerlendirme Sonuçlar ve Öneriler Bölgesel planlar ve öncelikler çerçevesinde bu konunun yükselmekte olduğu, bu kapsamda İzmir de Eko-verimlilik (Temiz Üretim) Uygulamalarının Yaygınlaştırılması Projesinin büyük önem taşıdığı görülmektedir. Bölgede hali hazırda pek çok işbirliği ve bilgi paylaşım olanaklarının var olduğu ve pek çok kurumun da proje kapsamında söz konusu işbirliklerini geliştirmeye hazır oldukları, faaliyetlere katkı ve katılım sağlamaya istekli oldukları dikkati çekmektedir. Bölgede bilgi paylaşımına yönelik çeşitli etkinlik ve yayınlar olmakla birlikte, özellikle eko-verimlilik (temiz üretim) açısından geliştirilmeye açık olduğu da görülmektedir. Bölgede devam edecek proje faaliyetleri, eğitim programları vb. ile daha fazla bilginin üretilerek paylaşılması sürecinin tetikleneceği açıktır.

36 Genel Değerlendirme Sonuçlar ve Öneriler Başta destekleyici kamu kurumları olmak üzere, mevcut ve yeni finansal kaynaklarını spesifik olarak eko-verimlilik (temiz üretim) uygulamalarına yönlendirme konusunda planlar ve hedefler olduğu görülmektedir. Deneyimli kurumlarla işbirlikleri ile yürütülecek ve eko-verimlilik (temiz üretim) odaklı destek programlarının tüm paydaşlar için pek çok açıdan yararlı olacağı düşünülmektedir. Yukarıda belirtilen tüm adımların başarıyla atılması bölgedeki eko-verimlilik (temiz üretim) ile ilgili farkındalık, kapasite ve örnek uygulamaların geliştirilmesine bağlıdır. Konuya ilişkin belirgin hedefleri olan kurumların mevcut kapasitelerini artırma yönünde daha istekli oldukları göze çarpmaktadır.

37 TEŞEKKÜRLER Emrah Alkaya Çevre Projeleri Grubu Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı Cyberplaza B-Blok Kat: 5-6 Bilkent/Ankara

Proje Faaliyetleri ve Beklenen Çıktılar

Proje Faaliyetleri ve Beklenen Çıktılar UNIDO EKO-VERİMLİLİK (TEMİZ ÜRETİM) PROGRAMI BİLGİLENDİRME TOPLANTISI Proje Faaliyetleri ve Beklenen Çıktılar Ferda Ulutaş, Emrah Alkaya Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı Ankara, 20 Mayıs 2009 KAPSAM

Detaylı

TEMİZ ÜRETİM (EKO-VERİMLİLİK) ALANINDA YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALAR & ENDÜSTRİYEL SİMBİYOZ KONUSUNDA ÜSTLENİLEBİLECEK ROLLER

TEMİZ ÜRETİM (EKO-VERİMLİLİK) ALANINDA YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALAR & ENDÜSTRİYEL SİMBİYOZ KONUSUNDA ÜSTLENİLEBİLECEK ROLLER T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI VERİMLİLİK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEMİZ ÜRETİM (EKO-VERİMLİLİK) ALANINDA YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALAR & ENDÜSTRİYEL SİMBİYOZ KONUSUNDA ÜSTLENİLEBİLECEK ROLLER KALKINMA AJANSLARI

Detaylı

TTGV ÇEVRE PROJE FAALİYETLERİ VE İŞBİRLİĞİ AĞLARI OLUŞTURULMASI PROJESİ

TTGV ÇEVRE PROJE FAALİYETLERİ VE İŞBİRLİĞİ AĞLARI OLUŞTURULMASI PROJESİ TTGV ÇEVRE PROJE FAALİYETLERİ VE İŞBİRLİĞİ AĞLARI OLUŞTURULMASI PROJESİ ÇİMENTO SEKTÖRÜ ÇEVRE GRUBU MESLEKTAŞLAR TOPLANTISI Emrah Alkaya Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı 12 Ekim 2012 Türkiye Çimento

Detaylı

UNIDO EKO-VERİMLİLİK (TEMİZ ÜRETİM) PROGRAMI

UNIDO EKO-VERİMLİLİK (TEMİZ ÜRETİM) PROGRAMI Türkiye nin İklim Değişikliğine Uyum Kapasitesinin Geliştirilmesi UNIDO EKO-VERİMLİLİK (TEMİZ ÜRETİM) PROGRAMI RIO+20 Sonrası İş Dünyası Diyaloğu Emrah Alkaya Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı 19 Eylül

Detaylı

İZMİR DE EKO-VERİMLİLİK (TEMİZ ÜRETİM) UYGULAMALARININ YAYGINLAŞTIRILMASI PROJESİ KAPSAMINDA YAPILAN ÇALIŞMALAR. Sibel ERSİN, İZKA PPKB Birim Başkanı

İZMİR DE EKO-VERİMLİLİK (TEMİZ ÜRETİM) UYGULAMALARININ YAYGINLAŞTIRILMASI PROJESİ KAPSAMINDA YAPILAN ÇALIŞMALAR. Sibel ERSİN, İZKA PPKB Birim Başkanı İZMİR DE EKO-VERİMLİLİK (TEMİZ ÜRETİM) UYGULAMALARININ YAYGINLAŞTIRILMASI PROJESİ KAPSAMINDA YAPILAN ÇALIŞMALAR Sibel ERSİN, İZKA PPKB Birim Başkanı 2010-2013 İzmir Bölge Planı 2010-2013 İzmir Bölge Planı

Detaylı

SÜRDÜRÜLEBİLİR ÜRETİM VE TTGV FİNANSMAN DESTEKLERİ

SÜRDÜRÜLEBİLİR ÜRETİM VE TTGV FİNANSMAN DESTEKLERİ SÜRDÜRÜLEBİLİR ÜRETİM VE TTGV FİNANSMAN DESTEKLERİ Emrah Alkaya Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı İskenderun Körfezi nde Endüstriyel Simbiyoz Projesi - Endüstriyel Simbiyoz ve Temiz Üretim Ar-Ge Proje

Detaylı

TTGV Yenilenebilir Enerji ve Enerji Verimliliği Destekleri

TTGV Yenilenebilir Enerji ve Enerji Verimliliği Destekleri TTGV Yenilenebilir Enerji ve Enerji Verimliliği Destekleri Yenilenebilir Enerji ve Enerji Verimliliğinin Finansmanı Bilgilendirme Toplantısı Ferda Ulutaş Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı Odakule-İstanbul,

Detaylı

Türkiye de Ulusal Politikalar ve Endüstriyel Simbiyoz

Türkiye de Ulusal Politikalar ve Endüstriyel Simbiyoz Türkiye de Ulusal Politikalar ve Endüstriyel Simbiyoz Ferda Ulutaş Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı KALKINMA AJANSLARI VE BÖLGE PLANLARI İÇİN ENDÜSTRİYEL SİMBİYOZ ÇALIŞTAYI 31 Ocak 1 Şubat 2013 CK Farabi

Detaylı

Sanayide Eko-Verimlilik ve Program Kapsamında Yapılan ÇalıĢmalar Ferda UlutaĢ Türkiye Teknoloji GeliĢtirme Vakfı

Sanayide Eko-Verimlilik ve Program Kapsamında Yapılan ÇalıĢmalar Ferda UlutaĢ Türkiye Teknoloji GeliĢtirme Vakfı UNIDO EKO-VERĠMLĠLĠK (TEMĠZ ÜRETĠM) PROGRAMI PROGRAM FAALĠYETLERĠ VE KAZANIMLARIN PAYLAġIMI ÇALIġTAYI Sanayide Eko-Verimlilik ve Program Kapsamında Yapılan ÇalıĢmalar Ferda UlutaĢ Türkiye Teknoloji GeliĢtirme

Detaylı

TEKSTĐL SEKTÖRÜ NÜN BÖLGESEL ANALĐZĐ: ÇEVRE YÖNETĐMĐ VE TEMĐZ ÜRETĐM. Tekstil Sektöründe Temiz Üretim Sempozyumu

TEKSTĐL SEKTÖRÜ NÜN BÖLGESEL ANALĐZĐ: ÇEVRE YÖNETĐMĐ VE TEMĐZ ÜRETĐM. Tekstil Sektöründe Temiz Üretim Sempozyumu Türkiye nin Tekstil Sektöründe KOBİ ler İçin Sürdürülebilir Ağlar ve İlişkiler Zinciri Oluşturulması Birleşmiş Milletler Ortak Programı TEKSTĐL SEKTÖRÜ NÜN BÖLGESEL ANALĐZĐ: ÇEVRE YÖNETĐMĐ VE TEMĐZ ÜRETĐM

Detaylı

İŞLETMELERDE ÇEVRESEL PERFORMANSIN GELİŞTİRİLMESİ İÇİN İŞBİRLİĞİ AĞLARI OLUŞTURULMASI PROJESİ: BETTER ENVIRONMENT BETTER BUSINESS (BEBB)

İŞLETMELERDE ÇEVRESEL PERFORMANSIN GELİŞTİRİLMESİ İÇİN İŞBİRLİĞİ AĞLARI OLUŞTURULMASI PROJESİ: BETTER ENVIRONMENT BETTER BUSINESS (BEBB) İŞLETMELERDE ÇEVRESEL PERFORMANSIN GELİŞTİRİLMESİ İÇİN İŞBİRLİĞİ AĞLARI OLUŞTURULMASI PROJESİ: BETTER ENVIRONMENT BETTER BUSINESS (BEBB) PROJE AÇILIŞ TOPLANTISI VE ÇALIŞTAYI Emrah Alkaya Türkiye Teknoloji

Detaylı

T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Sanayi Bölgeleri Genel Müdürlüğü. Kümelenme Destek Programı

T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Sanayi Bölgeleri Genel Müdürlüğü. Kümelenme Destek Programı T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kümelenme Destek Programı Fadime YILMAZ San. ve Tek. Uzmanı 1 Küme Kümeler, özellikle de aynı faaliyet alanında hem rekabet içinde olan hem de birbirleriyle işbirliği

Detaylı

UNIDO EKO-VERİMLİLİK PROGRAMI ve TTGV Planlanan Faaliyetler ve Firmaların Katılımı

UNIDO EKO-VERİMLİLİK PROGRAMI ve TTGV Planlanan Faaliyetler ve Firmaların Katılımı UNIDO EKO-VERİMLİLİK PROGRAMI ve TTGV Planlanan Faaliyetler ve Firmaların Katılımı Ferda Ulutaş, Emrah Alkaya Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı 5 Mart 2009 Kayseri 6 Mart 2009 Niğde 12 Mart 2009 Adana

Detaylı

İZKA-TTGV İzmir de Eko-verimlilik Uygulamaları

İZKA-TTGV İzmir de Eko-verimlilik Uygulamaları İZKA-TTGV İzmir de Eko-verimlilik Uygulamaları Hülya ULUSOY SUNGUR İzmir Kalkınma Ajansı 16.12.2015 İzmir İçerik İzmir Kalkınma Ajansı İzmir Kalkınma Ajansı, EBSO ve TTGV işbirliğinde yürütülen İZMİR DE

Detaylı

İZMİR DE (TEMİZ ÜRETİM)

İZMİR DE (TEMİZ ÜRETİM) İZMİR DE EKO-VERİMLİLİK (TEMİZ ÜRETİM) UYGULAMALARININ YAYGINLAŞTIRILMASI PROJESİ İzmir Kalkınma Ajansı İZMİR BÖLGE KÜMELENME EKO- KALKINMA VERĐMLĐLĐK DESTEK PROGRAMLARI YENĐLĐK YATIRIM PLANI AJANSI 2010-20132013

Detaylı

Temiz Üretim Süreçlerine Geçişte Hibe Programlarının KOBİ lere Katkısı. Ertuğrul Ayrancı Doğu Marmara Kalkınma Ajansı 07.10.2015

Temiz Üretim Süreçlerine Geçişte Hibe Programlarının KOBİ lere Katkısı. Ertuğrul Ayrancı Doğu Marmara Kalkınma Ajansı 07.10.2015 Temiz Üretim Süreçlerine Geçişte Hibe Programlarının KOBİ lere Katkısı Ertuğrul Ayrancı Doğu Marmara Kalkınma Ajansı 07.10.2015 KOBİ lere Yönelik Destekler -Kalkınma Ajansları -KOSGEB -TÜBİTAK -Bilim Sanayi

Detaylı

ENDÜSTRİYEL SİMBİYOZ VE TTGV FİNANSMAN DESTEKLERİ

ENDÜSTRİYEL SİMBİYOZ VE TTGV FİNANSMAN DESTEKLERİ ENDÜSTRİYEL SİMBİYOZ VE TTGV FİNANSMAN DESTEKLERİ İskenderun Körfezi nde Endüstriyel Simbiyoz Projesi Kapanış Etkinliği ENDÜSTRİYEL SİMBİYOZ KONFERANSI 2014 Dr. Emrah Alkaya Türkiye Teknoloji Geliştirme

Detaylı

Düzce Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi ve ilgili mekanizmaların vizyonu, Bölgesel, ulusal ve

Düzce Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi ve ilgili mekanizmaların vizyonu, Bölgesel, ulusal ve Düzce Üniversitesi 2015-2019 stratejik planında Düzce Teknoloji Transfer Ofisi (TTO) doğrudan yer almakta olup, bu plan kapsamında ortaya konulan hedeflere ulaşılmasında önemli bir işleve sahiptir. Bu

Detaylı

EGE BÖLGESİ SANAYİ ODASI. Faaliyet Programı

EGE BÖLGESİ SANAYİ ODASI. Faaliyet Programı EGE BÖLGESİ SANAYİ ODASI 2010 Faaliyet Programı İçindekiler 1- Ege Bölgesi Sanayi Odası Yönetim Kurulu 2010 Yılı Faaliyet 1-2 Programı 2- EBSO Üyelerine Yönelik Faaliyetler 3-4 3- EBSO Dışı Kuruluşlarla

Detaylı

Orta Karadeniz Bölgesel İnovasyon Stratejisi 2013-2023

Orta Karadeniz Bölgesel İnovasyon Stratejisi 2013-2023 Orta Karadeniz Bölgesel İnovasyon Stratejisi 2013-2023 İÇERİK Amaç, Vizyon Hazırlık Süreci İnovasyona Dayalı Mevcut Durum Stratejiler Kümelenme ile ilgili faaliyetler Sorular (Varsa) İNOVASYON & KÜMELENME

Detaylı

Güneydoğu Anadolu Bölgesi nde Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Kullanımı ve Enerji Verimliliğinin Arttırılması Projesi

Güneydoğu Anadolu Bölgesi nde Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Kullanımı ve Enerji Verimliliğinin Arttırılması Projesi Güneydoğu Anadolu Bölgesi nde Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Kullanımı ve Enerji Verimliliğinin Arttırılması Projesi Dr. Muhyettin SĐRER Saha Koordinatörü GAP Bölge Kalkınma Đdaresi Başkanlığı / Birleşmiş

Detaylı

ÖZGÜN FİKİRLERİNİZİ PROJELENDİRELİM

ÖZGÜN FİKİRLERİNİZİ PROJELENDİRELİM Şirket Tanıtımı Progino PROGİNO 2005 yılından itibaren Eskişehir de mühendislik ve danışmanlık hizmetleri vermektedir. Faaliyetlerine 2008 yılından beri Eskişehir Teknoloji Geliştirme Bölgesinde sürdürmektedir.

Detaylı

AB hukuku ve mevzuatına ilişkin bilgilendirme faaliyetleri Uluslararası pazarlara yönelik eşleştirme faaliyetleri AB uyum sürecinde spesifik

AB hukuku ve mevzuatına ilişkin bilgilendirme faaliyetleri Uluslararası pazarlara yönelik eşleştirme faaliyetleri AB uyum sürecinde spesifik COSME 2015 2020 CIP 2008 2014 Türkiye ye Avrupa Birliğine adaylık statüsü verilmesinin ardından siyasi ve ekonomik reform sürecini hızlandırmak için Türkiye nin, Avrupa Birliği merkezi ağına katılmasına

Detaylı

AB Destekli Bölgesel Kalkınma Programları

AB Destekli Bölgesel Kalkınma Programları T.C. Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı Bölgesel Gelişme ve Yapısal Uyum Genel Müdürlüğü AB Destekli Bölgesel Kalkınma Programları Aralık 2004 AB Bölgesel Programları Dairesi Başkanlığı

Detaylı

Türkiye de Stratejik Çevresel Değerlendirme: İhtiyaçlar, Zorluklar ve Fırsatlar

Türkiye de Stratejik Çevresel Değerlendirme: İhtiyaçlar, Zorluklar ve Fırsatlar Technical Assistance for Implementation of the By-Law on Strategic Environmental Assessment EuropeAid/133447/D/SER/TR Stratejik Çevresel Değerlendirme Yönetmeliği'nin Uygulanması Teknik Yardım Projesi

Detaylı

TÜRKİYE ÇEVRE POLİTİKASINA ÖNEMLİ BİR DESTEK: AVRUPA BİRLİĞİ DESTEKLİ PROJELER

TÜRKİYE ÇEVRE POLİTİKASINA ÖNEMLİ BİR DESTEK: AVRUPA BİRLİĞİ DESTEKLİ PROJELER Technical Assistance for Implementation Capacity for the Environmental Noise Directive () Çevresel Gürültü Direktifi nin Uygulama Kapasitesi için Teknik Yardım Projesi Technical Assistance for Implementation

Detaylı

Temiz üretimin altı çizilmeli ve algılanması sağlanmalıdır

Temiz üretimin altı çizilmeli ve algılanması sağlanmalıdır KSS Söyleşileri Temiz üretimin altı çizilmeli ve algılanması sağlanmalıdır Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı (TTGV) Çevre Projeleri Koordinatörü Ferda Ulutaş ile Vakfın faaliyetleri, kurumsal sosyal sorumluluk

Detaylı

Endüstriyel Simbiyoz ve İskenderun Körfezi Projesi

Endüstriyel Simbiyoz ve İskenderun Körfezi Projesi Endüstriyel Simbiyoz ve İskenderun Körfezi Projesi Ferda Ulutaş Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı 16 Ekim 2014 ENDÜSTRİYEL SİMBİYOZ PANELİ Konya Kısaca Endüstriyel Simbiyoz ENDÜSTRİYEL SİMBİYOZ Doğadaki

Detaylı

www.geka.org.tr BÖLGESEL YENİLİK ve KALKINMA AJANSI DESTEKLERİ

www.geka.org.tr BÖLGESEL YENİLİK ve KALKINMA AJANSI DESTEKLERİ www.geka.org.tr BÖLGESEL YENİLİK ve KALKINMA AJANSI DESTEKLERİ Öncelikler ve İhtisaslaşma Organizasyon ve Eşgüdüm Yaşam Kalitesinin Artırılması Sürdürülebilir Kalkınma Bilgi Toplumuna Dönüşüm Rekabet Gücünün

Detaylı

SANAYİDE & KOBİLERDE ENERJİ VERİMLİLİĞİNİN ARTIRILMASI PROJESİ HAZIRLIK ÇALIŞTAYI

SANAYİDE & KOBİLERDE ENERJİ VERİMLİLİĞİNİN ARTIRILMASI PROJESİ HAZIRLIK ÇALIŞTAYI SANAYİDE & KOBİLERDE VERİMLİLİĞİNİN ARTIRILMASI PROJESİ HAZIRLIK ÇALIŞTAYI 10-11 HAZİRAN 2009 ANKARA VERİMLİLİĞİ & YENİLENEBİLİR SANAYİDE & KOBİLERDE VERİMLİLİĞİNİN ARTIRILMASI PROJESİ PROJENİN GENEL HEDEFİ

Detaylı

Türkiye Cumhuriyeti Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı. Yalın Altı Sigma Konferansı-5 / 7-8 Kasım 2014

Türkiye Cumhuriyeti Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı. Yalın Altı Sigma Konferansı-5 / 7-8 Kasım 2014 Türkiye Cumhuriyeti Yalın Altı Sigma Konferansı-5 / 7-8 Kasım 2014 Sürdürülebilir Bir Üretim Altyapısı Çevreye Duyarlı VGM Güvenli Verimli BSTB İleri Teknoloji Yüksek Katma Değer 2 20 nün Kuruluşu 17 Ağustos

Detaylı

İşletmelerin Karşılaştığı Tehdit Nedir? Zafer-İn Operasyonu nun Hedefleri Nedir?

İşletmelerin Karşılaştığı Tehdit Nedir? Zafer-İn Operasyonu nun Hedefleri Nedir? İşletmelerin Karşılaştığı Tehdit Nedir? Pek çok işletme, sektördeki yeniliklere ve değişen taleplere hızlı uyum sağlayamadığı için rekabet edemez ve hatta devamlılığını sağlayamaz hale gelebilmektedir.

Detaylı

T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLĞİ 2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI

T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLĞİ 2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLĞİ 2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI Akdeniz Belediyeler Birliği, üyelerine üst düzey hizmet sunan, yerel ölçekteki Reform süreçlerine ve Ülkemizin AB ile bütünleşme sürecine destek

Detaylı

Mustafa BARAN Ankara Sanayi Odası Genel Sekreter Yardımcısı

Mustafa BARAN Ankara Sanayi Odası Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa BARAN Ankara Sanayi Odası Genel Sekreter Yardımcısı Enerji verimliliği / Sanayide enerji verimliliği Türkiye de enerji yoğunluğu Enerji tüketim verileri Türkiye de enerji verimliliği projeleri

Detaylı

Serkan VALANDOVA Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı Bölgesel Gelişme ve Yapısal Uyum Genel Müdürlüğü Bölgesel Rekabet Edebilirlik Dairesi Başkanı

Serkan VALANDOVA Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı Bölgesel Gelişme ve Yapısal Uyum Genel Müdürlüğü Bölgesel Rekabet Edebilirlik Dairesi Başkanı Serkan VALANDOVA Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı Bölgesel Gelişme ve Yapısal Uyum Genel Müdürlüğü Bölgesel Rekabet Edebilirlik Dairesi Başkanı Gündem Yaklaşım/İlkeler Planlama Uygulama Güncel Çalışmalar

Detaylı

EK 3 ENDÜSTRĐYEL ĐŞLETMELERDE ÇEVRESEL YETKĐNLĐK VE KAPASĐTE BELĐRLEME ÇALIŞMASI: ESKĐŞEHĐR SANAYĐ BÖLGESĐ ÖRNEĞĐ

EK 3 ENDÜSTRĐYEL ĐŞLETMELERDE ÇEVRESEL YETKĐNLĐK VE KAPASĐTE BELĐRLEME ÇALIŞMASI: ESKĐŞEHĐR SANAYĐ BÖLGESĐ ÖRNEĞĐ EK 3 ENDÜSTRĐYEL ĐŞLETMELERDE ÇEVRESEL YETKĐNLĐK VE KAPASĐTE BELĐRLEME ÇALIŞMASI: ESKĐŞEHĐR SANAYĐ BÖLGESĐ ÖRNEĞĐ AMAÇ Endüstriyel Đşletmelerde Çevresel Yetkinlik ve Kapasite Belirleme Çalışması: Eskişehir

Detaylı

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ SAKARYA ÜNİVERSİTESİ Koordinatörlüğümüzün Amacı, Üniversite birimleri ile özel sektör, sanayi ve sivil toplum kuruluşları arasında; İşbirliği stratejileri ve politikaları belirlemek, belirlenen ihtiyaçlara

Detaylı

Mevzuat ve Teşviklerin Değerlendirilmesi

Mevzuat ve Teşviklerin Değerlendirilmesi İZMİR DE TEMİZ ÜRETİM UYGULAMALARININ YAYGINLAŞTIRILMASI PROJESİ Mevzuat ve Teşviklerin Değerlendirilmesi Ferda Ulutaş Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı 23.03.2012 İzmir İZMİR DE TEMİZ ÜRETİM UYGULAMALARININ

Detaylı

2.3. Hibe Projeleri Geliştirme Faaliyetleri: Proje içeriklerinin oluşturulması, değerlendirilmesi ve başvuru aşamalarının tamamlanması.

2.3. Hibe Projeleri Geliştirme Faaliyetleri: Proje içeriklerinin oluşturulması, değerlendirilmesi ve başvuru aşamalarının tamamlanması. 1.1.Modül 1 Koordinasyon Faaliyetleri: -Tüm modüller ile entegre olarak eğitim, bilgilendirme, etkinlik faaliyetlerinin planlanması, gerçekleştirilmesi, raporlanması, değerlendirilmesi -Belirlenen eğitim

Detaylı

T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLİĞİ

T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLİĞİ T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLİĞİ BİRLİĞİN VİZYONU Akdeniz Belediyeler Birliği, Yerel Yönetimler Reformu ve AB ile bütünleme süreçlerine destek sağlayan, hizmetlerinde kalite, verimlilik ve güvenirliği esas

Detaylı

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Türkiye Cumhuriyeti VERİMLİLİK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ NÜN TEMİZ ÜRETİM ALANINDAKİ FAALİYETLERİ Selin ENGİN 5 Şubat 2015, BURSA Sunum Planı Temiz Üretim Alanında Ülkemizde Mevcut Durum VGM nin Temiz Üretim Alanında

Detaylı

Avrupa Bölgesel Kalkınma Ajansları Birliği (EURADA)

Avrupa Bölgesel Kalkınma Ajansları Birliği (EURADA) KARACADAĞ KALKINMA AJANSI Development Agency Avrupa Bölgesel Kalkınma Ajansları Birliği (EURADA) Hülya ÖZÖNEN, 31.03.2010 Şanlıurfa EURADA HAKKINDA GENEL BİLGİ 1991 Aralık ayında Belçika merkezli olarak

Detaylı

TÜRKİYE TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VAKFI(TTGV) DESTEKLERİ

TÜRKİYE TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VAKFI(TTGV) DESTEKLERİ TÜRKİYE TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VAKFI(TTGV) DESTEKLERİ Bu çalışmada TTGV desteklerinin derlenmiş listesi bulunmaktadır. Derlenen bilgiler www.ttgv.org.tr den alıntıdır. DOĞU KARADENİZ KALKINMA AJANSI 0 İçindekiler

Detaylı

T.C EKONOMİ BAKANLIĞI. İhracat Genel Müdürlüğü KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı

T.C EKONOMİ BAKANLIĞI. İhracat Genel Müdürlüğü KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı T.C EKONOMİ BAKANLIĞI İhracat Genel Müdürlüğü KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı 2010/8 SAYILI ULUSLARARASI REKABETÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ DESTEĞİ VİZYONUMUZ Proje yaklaşımını ve kümelenme yaklaşımını

Detaylı

KAMU-ÜNİVERSİTE-SANAYİ İŞBİRLİĞİ (KÜSİ) FAALİYETLERİ

KAMU-ÜNİVERSİTE-SANAYİ İŞBİRLİĞİ (KÜSİ) FAALİYETLERİ BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI KAMU-ÜNİVERSİTE-SANAYİ İŞBİRLİĞİ (KÜSİ) FAALİYETLERİ Doç. Dr. Mustafa Türkmen ERÜ Mühendislik Fak. 20 Mayıs 2016 KAYSO Sunum Planı KÜSİ Çalışma Grubu KÜSİ İl Planlama

Detaylı

Program Koordinatörü Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı

Program Koordinatörü Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Onuncu Kalkınma Planı (2014-2018) KAMU ALIMLARI YOLUYLA TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YERLİ ÜRETİM PROGRAMI EYLEM PLANI Program Koordinatörü Bilim, Sanayi ve Teknoloji KASIM 2014 KAMU ALIMLARI YOLUYLA TEKNOLOJİ

Detaylı

European Union / Instrument For Pre- Accession Assistance (IPA) Energy Sector Technical Assistance Project

European Union / Instrument For Pre- Accession Assistance (IPA) Energy Sector Technical Assistance Project European Union / Instrument For Pre- Accession Assistance (IPA) Energy Sector Technical Assistance Project Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti Sanayi Odaları / KOBİ ler için EĞİTİM I-1 Projenin

Detaylı

ULUSAL KLİNİK ARAŞTIRMA ALTYAPI AĞI (TUCRIN) UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

ULUSAL KLİNİK ARAŞTIRMA ALTYAPI AĞI (TUCRIN) UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ULUSAL KLİNİK ARAŞTIRMA ALTYAPI AĞI (TUCRIN) UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ FAALİYET RAPORU 2012 SUNUŞ Bilimsel araştırmaların günümüzdeki haliyle daha karmaşık ve zorlu sorulara cevap arandıkça, daha fazla

Detaylı

İskenderun Körfezi nde Endüstriyel Simbiyoz Projesi Tanıtımı

İskenderun Körfezi nde Endüstriyel Simbiyoz Projesi Tanıtımı İskenderun Körfezi nde Endüstriyel Simbiyoz Projesi Tanıtımı Ferda Ulutaş Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı PROJE BİLGİLENDİRME TOPLANTISI VE ÇALIŞTAYI 7 Mart 2012 Ceyhan Öğretmenevi/ ADANA KAPSAM Kısaca

Detaylı

ANKARA KALKINMA AJANSI. www.ankaraka.org.tr

ANKARA KALKINMA AJANSI. www.ankaraka.org.tr ANKARA KALKINMA AJANSI www.ankaraka.org.tr TÜRKİYE'NİN En Genç Kalkınma Ajansı Ankara Kalkınma Ajansı bölge içi gelişmişlik farklarını azaltmak, bölgenin rekabet gücünü artırmak ve gelişimini hızlandırmak

Detaylı

TEKLIF ÇAĞRILARI SIVIL TOPLUM DIYALOĞU (CSD-IV) AB VE TÜRKIYE ARASINDA KAPSAMINDA YAYIMLANAN. Fikirden Projeye. Hazırlayan: Öğr. Gör.

TEKLIF ÇAĞRILARI SIVIL TOPLUM DIYALOĞU (CSD-IV) AB VE TÜRKIYE ARASINDA KAPSAMINDA YAYIMLANAN. Fikirden Projeye. Hazırlayan: Öğr. Gör. ADAPAZARİ TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ PROJE DESTEK BİRİMİ AB VE TÜRKIYE ARASINDA SIVIL TOPLUM DIYALOĞU (CSD-IV) KAPSAMINDA YAYIMLANAN TEKLIF ÇAĞRILARI Hazırlayan: Öğr. Gör. Hakan ERYÜZLÜ Adres : Sakarya Üniversitesi

Detaylı

Avrupa Birliğine Uyum Danışma ve Yönlendirme Kurulu Toplantısı

Avrupa Birliğine Uyum Danışma ve Yönlendirme Kurulu Toplantısı Avrupa Birliğine Uyum Danışma ve Yönlendirme Kurulu Toplantısı Sakarya Ticaret Borsası Sakarya da Tarım ve Hayvancılık Sektör Analizi ve Öneriler Raporu Projesi 1. Proje fikrini oluşturan sorunları nasıl

Detaylı

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI. İhracat Genel Müdürlüğü KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı. Hatice Şafak BOZKIR İG Uzmanı

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI. İhracat Genel Müdürlüğü KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı. Hatice Şafak BOZKIR İG Uzmanı T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI İhracat Genel Müdürlüğü KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı Hatice Şafak BOZKIR İG Uzmanı ? UR-GE Tebliği nin Çıkış Noktası UR-GE Tebliği nin Vizyonu ve Yapıtaşları UR-GE

Detaylı

08 Kasım 2012. Ankara

08 Kasım 2012. Ankara 08 Kasım 2012 Ankara KOBİ ler ve KOSGEB Türkiye de KOBİ tanımı KOBİ tanımı 250 den az çalışan istihdam eden, Yıllık bilanço veya net satış hasılatı 25 milyon TL yi geçmeyen işletmeler Ölçek Çalışan Sayısı

Detaylı

TTGV Enerji Verimliliği Destekleri

TTGV Enerji Verimliliği Destekleri TTGV Enerji Verimliliği Destekleri II. Enerji Verimliliği Kongresi Ferda Ulutaş Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı Gebze-Kocaeli, 9 Nisan 2009 KAPSAM TTGV Genel bilgilendirme TTGV ve Çevre/ Enerji Verimliliği

Detaylı

İskenderun Közfezi nde Endüstriyel Simbiyoz Projesi

İskenderun Közfezi nde Endüstriyel Simbiyoz Projesi İskenderun Közfezi nde Endüstriyel Simbiyoz Projesi Merve Böğürcü Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı KALKINMA AJANSLARI VE BÖLGE PLANLARI İÇİN ENDÜSTRİYEL SİMBİYOZ ÇALIŞTAYI 31 Ocak 1 Şubat 2013 CK Farabi

Detaylı

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ MENDERES SONUÇ RAPORU

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ MENDERES SONUÇ RAPORU 1 2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ MENDERES SONUÇ RAPORU Tarih: 27 Aralık 2010 Yaklaşık Katılımcı Sayısı: 35 Katılımcı listesindeki Sayı: 30 Katılımcı Düzeyi ve Profili: 2 3 Dağıtılan Belgeler:

Detaylı

MERSİN TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGESİ KURUM VE İŞLETİCİ TİC. A.Ş.

MERSİN TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGESİ KURUM VE İŞLETİCİ TİC. A.Ş. MERSİN TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGESİ KURUM VE İŞLETİCİ TİC. A.Ş. PROJE ADI: PROJE KODU: AVRUPA DA İŞ BAŞINDA EĞİTİM MODELLERİ VE EĞİTİCİLERİN EĞİTİMİ PROJESİ 2014-1-TR01-KA200-013401 KOORDİNATÖR KURUM:

Detaylı

T.C. Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı

T.C. Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı T.C. Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı Sinop Yatırım Destek Ofisi Ara Faaliyet Raporu 01.01.2011 30.06.2011 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... i TABLOLAR LİSTESİ... ii 1. Sinop Yatırım Destek Ofisine İlişkin Genel

Detaylı

KALKINMA AJANSLARI ve

KALKINMA AJANSLARI ve KALKINMA AJANSLARI ve 13 MART 2012 ANKARA Mustafa Zati Uzman Sunum Planı Neden Kalkınma Ajansları Dünya da Kalkınma Ajansları Türkiye de Kalkınma Ajansları Ankara Kalkınma Ajansı Kalkınma Ajansları Destekleri

Detaylı

İskenderun Körfezi nde Endüstriyel Simbiyoz Projesi

İskenderun Körfezi nde Endüstriyel Simbiyoz Projesi İskenderun Körfezi nde Endüstriyel Simbiyoz Projesi Yapılan Çalışmalar ve Kazanımlar Ferda Ulutaş Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı 19-20 Şubat 2014 ENDÜSTRİYEL SİMBİYOZ KONFERANSI 2014 Ankara Kısaca

Detaylı

4. AKİP TOPLANTISI PROGRAM AKIŞI. Kamu Kümelenme Politika ve Destekleri Gelişmeler, Bilgilendirme ve Öneriler

4. AKİP TOPLANTISI PROGRAM AKIŞI. Kamu Kümelenme Politika ve Destekleri Gelişmeler, Bilgilendirme ve Öneriler 4.Paydaş Toplantısı, OSTİM, Ankara 16Aralık 2016 4. AKİP TOPLANTISI PROGRAM AKIŞI I. OTURUM Küme ve Küme Girişimleri Tanışma ÖĞLE YEMEĞİ II. OTURUM Kamu Kümelenme Politika ve Destekleri Gelişmeler, Bilgilendirme

Detaylı

3. HAFTA-Grup Çalışması

3. HAFTA-Grup Çalışması KAMU MALİYESİNDE KARAR ALMA VE PERFORMANS YÖNETİMİ PROJESİ PERFORMANS YÖNETİMİ VE PERFORMANS ESASLI BÜTÇELEME 3. HAFTA-Grup Çalışması ANKARA 27 Ocak 2011 PERFORMANS ANLAŞMASI DPT den sorumlu bakan ile

Detaylı

Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı

Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı TTGV, 1 Haziran 1991 de bir Sivil Toplum Kuruluşu olarak, Türk Sanayii nin uluslararası pazarlardaki rekabet gücünü artırmak amacıyla, teknolojiye dayalı inovasyonun

Detaylı

Sürdürülebilir Kalkınma - Yeşil Büyüme. 30 Mayıs 2012

Sürdürülebilir Kalkınma - Yeşil Büyüme. 30 Mayıs 2012 Sürdürülebilir Kalkınma - Yeşil Büyüme 30 Mayıs 2012 Sürdürülebilir Kalkınma gelecek kuşakların kendi ihtiyaçlarını karşılayabilme olanağından ödün vermeksizin bugünün ihtiyaçlarını karşılayabilecek kalkınma

Detaylı

TTGV Çevre Projeleri Grubu 13 Aralık k 2006, Ankara

TTGV Çevre Projeleri Grubu 13 Aralık k 2006, Ankara Sürdürülebilir Kalkınma ve İnovasyon: Gelişmeler, EğilimlerE TTGV Çevre Projeleri Grubu 13 Aralık k 2006, Ankara İÇERİK Kavramlar:Sürdürülebilir Kalkınma ve Eko-İnovasyon Çevre Konusunda Gelişmeler AB

Detaylı

MARDİN YDO 2011 YILI 6 AYLIK FAALİYET BRİFİNGİ

MARDİN YDO 2011 YILI 6 AYLIK FAALİYET BRİFİNGİ MARDİN YDO 2011 YILI 6 AYLIK FAALİYET BRİFİNGİ KURULUŞ 2 Temmuz 2010 tarihinde Devlet Bakanı Sayın Cevdet YILMAZ ve Mardin Valisi Sayın Hasan DURUER tarafından resmi açılışı gerçekleştirilmiştir. Mardin

Detaylı

2010/8 SAYILI ULUSLARARASI REKABETÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ DESTEĞİ

2010/8 SAYILI ULUSLARARASI REKABETÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ DESTEĞİ 2010/8 SAYILI ULUSLARARASI REKABETÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ DESTEĞİ Ocak 2014 T. C. EKONOMİ BAKANLIĞI 1 VİZYONUMUZ Proje yaklaşımını ve kümelenme yaklaşımını esas alan yerel dinamiklerin harekete geçirilmesine

Detaylı

GÜDÜMLÜ PROJE DESTEĞİ

GÜDÜMLÜ PROJE DESTEĞİ GÜDÜMLÜ PROJE DESTEĞİ 1 Kalkınma Ajansı Destekleri Destek Araçları Teknik Destek Mali Destekler Faiz Desteği Faizsiz Kredi Desteği Doğrudan Finansman Desteği Proje Teklif Çağrısı Güdümlü Proje Desteği

Detaylı

GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI BİLGİLENDİRME SUNUMU

GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI BİLGİLENDİRME SUNUMU GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI BİLGİLENDİRME SUNUMU içerik Bölgesel Kalkınma Ajanslarına Genel Bakış Düzey 2 Bölgeleri ve Kalkınma Ajansları Güney Ege Kalkınma Ajansı Yatırım Destekleme Süreci Ajansın Gelecek

Detaylı

Yaşanabilir Bir Şehir için İzmir Bölge Planı Hedefleri. H.İ.Murat ÇELİK, PMP Birim Başkanı

Yaşanabilir Bir Şehir için İzmir Bölge Planı Hedefleri. H.İ.Murat ÇELİK, PMP Birim Başkanı Yaşanabilir Bir Şehir için İzmir Bölge Planı Hedefleri H.İ.Murat ÇELİK, PMP Birim Başkanı Yaşanabilir Şehirler Sempozyumu 1. İZKA 2. İzmir Bölge Planı 3. Yaşanabilir Şehir Hedefleri İçerik 1.

Detaylı

AB MALİ YARDIMLARI VE TÜRKİYE

AB MALİ YARDIMLARI VE TÜRKİYE AB MALİ YARDIMLARI VE TÜRKİYE Eskişehir Sanayi Odası 25 Kasım 2015 Mali Yardımlar IPA Fonları 2014-2020 Döneminde 4.453,9 milyon avro Ana yararlanıcı kamu, bakanlıklar Türkiye AB Programları Toplam bütçe

Detaylı

ÇARŞAMBA TİCARET BORSASI 2015 YILI YILLIK İŞ PLANI

ÇARŞAMBA TİCARET BORSASI 2015 YILI YILLIK İŞ PLANI KONU Tahmini Maliyet (TL) Başlama Tarihi Bitiş Tarihi Sorumlu Kişi İşbirliği Yapılacak Kurumlar ve Kişiler Performans 1.1.1.1 2013 yılında istihdam edilmesi planlanan basın ve halkla ilişkiler personelinin

Detaylı

Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı

Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı A. Hakan ÖZDEMİR 31 Mayıs 2010 Vakfımızın Kuruluşu TTGV, 1 Haziran 1991 de bir Sivil Toplum Kuruluşu olarak, Türk Sanayii nin uluslararası pazarlardaki rekabet gücünü

Detaylı

STRATEJİK PLAN (2015-2018) HEDEF-FAALİYET-MALİYET TABLOSU

STRATEJİK PLAN (2015-2018) HEDEF-FAALİYET-MALİYET TABLOSU STRATEJİK PLAN (215-218) HEDEF-FAALİYET-MALİYET TABLOSU Kurumsal Kaynakların Geliştirilmesi Zaman ve Stres Yönetimi eğitimi Etkinlik Katılımcı 25 25 25 25 1.2 1.2 1.4 1.4 Liderlik eğitimi Etkinlik Katılımcı

Detaylı

BÖLGENİN SANAYİ VE HİZMET SEKTÖRÜNE YÖNELİK MALİ DESTEKLER

BÖLGENİN SANAYİ VE HİZMET SEKTÖRÜNE YÖNELİK MALİ DESTEKLER BÖLGENİN SANAYİ VE HİZMET SEKTÖRÜNE YÖNELİK MALİ DESTEKLER www.kosgeb.gov.tr Genel Destek Programı KOBİ Proje Destek Programı İşbirliği Güçbirliği Destek Programı AR-GE, İnovasyon ve Endüstriyel Uygulama

Detaylı

İskenderun Körfezi nde Endüstriyel Simbiyoz Projesi Tanıtımı

İskenderun Körfezi nde Endüstriyel Simbiyoz Projesi Tanıtımı İskenderun Körfezi nde Endüstriyel Simbiyoz Projesi Tanıtımı Ferda Ulutaş Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı PROJE BİLGİLENDİRME TOPLANTISI VE ÇALIŞTAYI 22 Eylül 2011 Adana Sanayi Odası KAPSAM Kısaca Endüstriyel

Detaylı

KOSGEB DESTEKLERİ NEVŞEHİR YATIRIM DESTEK OFİSİ

KOSGEB DESTEKLERİ NEVŞEHİR YATIRIM DESTEK OFİSİ 2014 NEVŞEHİR YATIRIM DESTEK OFİSİ İşbirliği - Güçbirliği Destek Programı KOBİ lerin bir araya gelerek tedarik, pazarlama, düşük kapasite kullanımı, rekabet gücü zayıflığı ve finansman gibi Ortak Sorunlara

Detaylı

ÇARŞAMBA TİCARET BORSASI 2016 YILI YILLIK İŞ PLANI

ÇARŞAMBA TİCARET BORSASI 2016 YILI YILLIK İŞ PLANI KONU Tahmini Maliyet (TL) Başlama Tarihi Bitiş Tarihi Sorumlu Kişi İşbirliği Yapılacak Kurumlar ve Kişiler Performans 1.1.1.1 2013 yılında istihdam edilmesi planlanan basın ve halkla ilişkiler personelinin

Detaylı

KOSGEB Dernekler. Buluşması. 5 Ekim 2011 Yapı Endüstri Merkezi / İstanbul

KOSGEB Dernekler. Buluşması. 5 Ekim 2011 Yapı Endüstri Merkezi / İstanbul KOSGEB Dernekler Yayıncılar Buluşması 5 Ekim 2011 Yapı Endüstri Merkezi / İstanbul SUNUM PLANI GENEL BİLGİ KOSGEB DESTEK VE HİZMETLERİ GENEL BİLGİ GENEL BİLGİ 1.KOBİ ler ve KOSGEB Türkiye de KOBİ tanımı

Detaylı

2015 Yılı GEKA Proje Teklif Çağrısı ilan edilmiştir.

2015 Yılı GEKA Proje Teklif Çağrısı ilan edilmiştir. Güney Ege Kalkınma Ajansı (GEKA) 2015 Yılı Proje Teklif Çağrısı kapsamında Kâr Amacı Güden İşletmelere Yönelik Alternatif Turizm, Küçük Ölçekli Altyapı Projelerine Yönelik Alternatif Turizm Altyapısı,

Detaylı

İhracat Genel Müdürlüğü KOBĠ ve Kümelenme Destekleri Daire BaĢkanlığı. Hatice ġafak ERGÜN Uzman

İhracat Genel Müdürlüğü KOBĠ ve Kümelenme Destekleri Daire BaĢkanlığı. Hatice ġafak ERGÜN Uzman İhracat Genel Müdürlüğü KOBĠ ve Kümelenme Destekleri Daire BaĢkanlığı Hatice ġafak ERGÜN Uzman ULUSLARARASI REKABETÇĠLĠĞE GĠDEN YOLDA KÜMELENME SAMSUN KONFERANSI 7 Aralık 2012 / Samsun Devam ediyoruz...

Detaylı

2012 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI ÖZETİ

2012 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI ÖZETİ DOĞU MARMARA KALKINMA AJANSI (Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu, Yalova) (01 OCAK 2012 31 ARALIK 2012) 1 1. Takvimi Şekil 1: Kurumsal Gelişim, Yönetim, İletişim ve Tanıtım Gantt Şeması Başlık KURUMSAL GELİŞİM,

Detaylı

İVEDİK OSB. Misyon-Vizyon

İVEDİK OSB. Misyon-Vizyon İVEDİK OSB Misyon-Vizyon Ankara nın ve üyelerinin; ulusal ve uluslararası ticaretten daha fazla pay alan, rekabet gücüne ulaşmış siyasi ve ekonomik oluşumları kendi yararı doğrultusunda kullanabilen, varlık

Detaylı

VERİMLİLİK GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN TEMİZ ÜRETİM ALANINDAKİ ÇALIŞMALARI

VERİMLİLİK GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN TEMİZ ÜRETİM ALANINDAKİ ÇALIŞMALARI VERİMLİLİK GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN TEMİZ ÜRETİM ALANINDAKİ ÇALIŞMALARI İçindekiler Verimlilik Genel Müdürlüğü'nün Temiz Üretim Alanındaki Görev ve Sorumlulukları -------------------- 1 635 Sayılı KHK Türkiye

Detaylı

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Sanayi Genel Müdürlüğü

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Sanayi Genel Müdürlüğü T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Karbon Saydamlık Projesi Sektörel İklim Değişikliği Yaklaşımları Çalıştayı Tuğba ALTINIIŞIK DİNÇBAŞ 27 Şubat 2012 İstanbul İÇERİK Türkiye Sanayi Strateji Belgesi

Detaylı

BSTB: Kümelenme Destek Programı. Sanayi Bölgeleri Genel Müdürlüğü

BSTB: Kümelenme Destek Programı. Sanayi Bölgeleri Genel Müdürlüğü BSTB: Kümelenme Destek Programı 1 Rekabetçilik ve Yenilikçilik Alanlarında Küme Destek Programı Geliştirilmesi Projesi Saha Analizleri Ocak 2011 Kümelenme Destek Programı Yönetmeliği 15/09/2012 1. Çağrı

Detaylı

İRLANDA BİYOTEKNOLOJİ İNOVASYON SİSTEMİ: Öne Çıkan Konular. Atilla Hakan ÖZDEMİR

İRLANDA BİYOTEKNOLOJİ İNOVASYON SİSTEMİ: Öne Çıkan Konular. Atilla Hakan ÖZDEMİR İRLANDA BİYOTEKNOLOJİ İNOVASYON SİSTEMİ: Öne Çıkan Konular Atilla Hakan ÖZDEMİR PhD, MBA, PMP Biyoteknoloji Sektörel İnovasyon Sistemi Semineri 3 Nisan 2013, Ankara İrlanda Göstergeler 2005 2012 Nüfus

Detaylı

İskenderun Körfezi nde Endüstriyel Simbiyoz Projesi ve Ar-Ge Boyutu

İskenderun Körfezi nde Endüstriyel Simbiyoz Projesi ve Ar-Ge Boyutu İskenderun Körfezi nde Endüstriyel Simbiyoz Projesi ve Ar-Ge Boyutu Ferda Ulutaş Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı ENDÜSTRİYEL SİMBİYOZ VE TEMİZ ÜRETİM AR-GE PROJE PAZARI 11 Nisan 2013 Adana Sanayi Odası

Detaylı

İskenderun Körfezi nde Endüstriyel Simbiyoz Projesi Tanıtımı

İskenderun Körfezi nde Endüstriyel Simbiyoz Projesi Tanıtımı İskenderun Körfezi nde Endüstriyel Simbiyoz Projesi Tanıtımı Ferda Ulutaş Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı PROJE BİLGİLENDİRME TOPLANTISI VE ÇALIŞTAYI 1 Aralık 2011 Mersin Ticaret ve Sanayi Odası KAPSAM

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİNE UYUM DANIŞMA VE YÖNLENDİRME KURULU 2015 YILI 1. TOPLANTISI 11 MART 2015

AVRUPA BİRLİĞİNE UYUM DANIŞMA VE YÖNLENDİRME KURULU 2015 YILI 1. TOPLANTISI 11 MART 2015 AVRUPA BİRLİĞİNE UYUM DANIŞMA VE YÖNLENDİRME KURULU 2015 YILI 1. TOPLANTISI 11 MART 2015 ANA EYLEM 2: YENİLİK ve İYİ UYGULAMALARIN DEĞİŞİMİ İÇİN İŞBİRLİĞİ Yenilik ve İyi Uygulamaların Değişimi için İşbirliği;

Detaylı

TR83 Bölgesi nde Ar-Ge ve İnovasyon ile Yenilenebilir Enerji Anket Sonuçları

TR83 Bölgesi nde Ar-Ge ve İnovasyon ile Yenilenebilir Enerji Anket Sonuçları TR83 Bölgesi nde Ar-Ge ve İnovasyon ile Yenilenebilir Enerji Anket Sonuçları Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı gelecek dönemdeki çalışmalarına yol vermesi amacıyla 128 paydaşın katılımı ile TR83 Bölgesi nde

Detaylı

KAMU ALIMLARI YOLUYLA TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YERLİ ÜRETİM PROGRAMI EYLEM PLANI

KAMU ALIMLARI YOLUYLA TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YERLİ ÜRETİM PROGRAMI EYLEM PLANI KAMU ALIMLARI YOLUYLA TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YERLİ ÜRETİM PROGRAMI EYLEM PLANI 1. Programın Amacı ve Kapsamı 2013 yılı itibarıyla yaklaşık 105 milyar TL ile GSYH nin yaklaşık yüzde 7 si olarak gerçekleşen

Detaylı

ÇORLU TİCARET VE SANAYİ ODASI DIŞ PAYDAŞ ANKET ANALİZ RAPORU

ÇORLU TİCARET VE SANAYİ ODASI DIŞ PAYDAŞ ANKET ANALİZ RAPORU ÇORLU TİCARET VE SANAYİ ODASI DIŞ PAYDAŞ ANKET ANALİZ RAPORU 1.Araştırmanın Amacı ve Önemi Çorlu Ticaret ve Sanayi Odası nın verdiği hizmetlerin kapsamı içindeki dış paydaşlarının müşterek ihtiyaçlarının

Detaylı

T.C. Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı Mehmet TEZYETİŞ OSTİM Hizmet Merkezi Müdürü

T.C. Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı Mehmet TEZYETİŞ OSTİM Hizmet Merkezi Müdürü KOSGEB T.C. Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı Mehmet TEZYETİŞ OSTİM Hizmet Merkezi Müdürü KOSGEB VE KURULUŞ AMACI KOSGEB, 1990 yılında 3624 sayılı Kanun ile

Detaylı

Ankara Stockholm İstanbul Konya Cinnah Caddesi 39/14 06680 Çankaya Tel: +90.312. 442 92 22 Fax: +90.312. 442 92 48

Ankara Stockholm İstanbul Konya Cinnah Caddesi 39/14 06680 Çankaya Tel: +90.312. 442 92 22 Fax: +90.312. 442 92 48 Küresel Düşün, Profesyonel Hareket Et fcc@fcc.com.tr www.fcc.com.tr Ankara Stockholm İstanbul Konya Cinnah Caddesi 39/14 06680 Çankaya Tel: +90.312. 442 92 22 Fax: +90.312. 442 92 48 Fagelviksvagen 9c

Detaylı

EGE ÜNİVERSİTESİ - EBİLTEM TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ

EGE ÜNİVERSİTESİ - EBİLTEM TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ EGE ÜNİVERSİTESİ - EBİLTEM TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ Prof. Dr. Candeğer YILMAZ,... Ege Üniversitesi Rektörü EGE MODELİ 1994 den bu yana faaliyetini sürdürmektedir. Üniversitemiz: Ar-Ge ve Sanayi ilişkilerini

Detaylı

EGE ÜNİVERSİTESİ - EBİLTEM TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ

EGE ÜNİVERSİTESİ - EBİLTEM TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ EGE ÜNİVERSİTESİ - EBİLTEM TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ... Semih ERDEN EGE MODELİ 1994 den bu yana faaliyetini sürdürmektedir. Üniversitemiz: Ar-Ge ve Sanayi ilişkilerini Türkiye için tamamen özgün bir yapısı

Detaylı

Kümelenme ve Uluslararasılaşma. Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracat Genel Müdürlüğü KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı

Kümelenme ve Uluslararasılaşma. Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracat Genel Müdürlüğü KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı Kümelenme ve Uluslararasılaşma Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracat Genel Müdürlüğü KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı Gündem Kümelenme Deneyimi: Ulusal Kümelenme Politikasının Geliştirilmesi Projesi

Detaylı

Kalkınma Ajansları. Belli bir coğrafi alanın, sektörel ve genel kalkınma problemlerini belirleyip, bunların çözümüne yönelik olanakları saptar.

Kalkınma Ajansları. Belli bir coğrafi alanın, sektörel ve genel kalkınma problemlerini belirleyip, bunların çözümüne yönelik olanakları saptar. Kalkınma Ajansları Belli bir coğrafi alanın, sektörel ve genel kalkınma problemlerini belirleyip, bunların çözümüne yönelik olanakları saptar. Türkiye de Kalkınma Ajansları İlk Kalkınma Ajansı İzmir de

Detaylı