Diyalize Başlarken PERİTON DİYALİZİ. Dr. Bülent Tokgöz Erciyes Üniversitesi

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Diyalize Başlarken PERİTON DİYALİZİ. Dr. Bülent Tokgöz Erciyes Üniversitesi"

Transkript

1 Diyalize Başlarken PERİTON DİYALİZİ Dr. Bülent Tokgöz Erciyes Üniversitesi

2 Kronik böbrek hastalığı Böbrek işinde ilerleyici azalma GFR ve/veya albüminüri En ileri evresi SDBY dir SDBY li hasta sayısı >1,5 milyon SDBY artış hızı her yıl %7 Bir halk sağlığı sorunu!

3 Conceptual model of CKD. Continuum of development, progression, and complications of CKD and strategies to improve outcomes Am J Kidney Dis. 2009; 53:S4-16 Kronik böbrek hastalığı SDBY aşaması Böbreğin yerini tutan tedaviler başlanmazsa ölüme yol açar!

4 Renal replasman tedavisi SDBY Diyaliz Transplantasyon

5 Renal replasman tedavisi Diyaliz Periton Diyalizi Hemodiyaliz En iyisi hangisi?

6 Diyaliz tipinin seçimi Tıbbi endikasyonlar Eşlik eden hastalıklar Sosyal durum Lojistik değerlendirmeler Avantajlar ve dezavantajlar

7 Diyalizden beklenen Hayat süresinin uzaması Hayat kalitesinin yükselmesi Yeterince klirens Volüm dengesi / KB kontrolü Elektrolit ve asit-baz dengesi Kalan böbrek işlevinin korunması Anemi kontrolü İyi beslenme Kabul edilebilir maliyet

8 En iyi diyaliz yöntemi hangisi? ANKET SORU 1 65 yaşında bir komorbiditesi olan SDBY hastası. Bu hasta için diyalize en iyi başlangıç hangisidir? a) CAPD/APD b) Merkezde HD/HDF c) Evde HD/HDF % CAPD/APD Merkezde HD/HDF Evde HD/HDF NDT 2008, 6:

9 NDT 2008, 6: En iyi diyaliz yöntemi hangisi? ANKET SORU 2 Uzun dönemde en iyi diyaliz tipi hangisidir? a) CAPD/APD b) Merkezde HD/HDF c) Evde HD/HDF

10 PD Hastaların geneli için uygun Diyalize başlama aşamasında 1000 üzerinde hasta PD için tıbbi elverişlilik İngiltere 1 % 76 Hollanda 2 % 83 ABD 3 % 76 1 Little ve ark., AJKD 2001:37: Jager ve ark., AJKD 2004:43: Mehrotra ve ark., Kidney Int 2005:68:

11 Dünyada diyaliz uygulamaları HD / PD / Evde HD USRDS 2012

12 Türkiye de RRT TND 2012

13 PD penetransının düşük olma sebepleri Hemodiyaliz merkezlerinin oturmuş yapısı Oturmuş PD merkezlerinin yaygın olmayışı Hastalara PD seçeneği konusunda yeterli bilgi verilmemesi Nefrologların PD nin optimal tedavi olduğundan emin olamaması Nefrologların PD yönetimi konusunda bilgi ve tecrübe eksikliği Nefroloji uzmanlık eğitiminde PD nin yer almaması veya eğitimin yetersiz olması

14 SDBY aşamasına erişen hasta için EN İYİ GELECEK PLANLAMASI Renal transplantasyona hazır tutulmalı Diyalize zamanında başlanmalı (erken değil!) Diyalize başlanacağı zaman öncelikle PD tercih edilmeli Hemodiyalizle başlangıç yapanlarda AVF tercih edilmeli Rezidüel renal fonksiyonlar olabildiğince korunmalı Tedavi bireyselleştirilebilmeli Hayat kalitesi önemsenmeli Hedef: minimal yan etki Diyaliz tipinin seçimi ve sıralanışı önemli

15 Önce periton diyalizi Neden? PD yeterli diyaliz sağlar PD ile erken dönemde daha iyi sağkalım PD rezidüel renal fonksiyonu daha iyi korur PD hastalarında anemi kontrolü daha iyidir Transplantasyona ilerlerken PD avantaj sağlar PD ile hasta memnuniyeti yükselir Kılavuz önerilerine göre diyaliz tipinin seçimi

16 Farklı diyaliz tekniklerinde Solüt klirensi (L/hafta) Üre 60 Da Kreatinin 113 Da B Da İnülin 5200 Da HD 15 saat/haft a IPD 40 saat/haft a SAPD sürekli APD Gece Gündüz Toplam Normal Böbrek Periton membranının küçük molekül ağırlıklı solüt klirensi nispeten düşük, büyük molekül ağırlı solüt klirensi nispeten yüksektir. HD: Hemodiyaliz, IPD: Aralıklı periton diyalizi, SAPD: Sürekli ayaktan periton diyalizi, APD: Aletli periton diyalizi Gokal R, Khanna R, Krediet R, Nolph K. Textbook of Peritoneal Dialysis, 2000.

17 HD = Dalgalanan üre düzeyleri PD = Stabil üre düzeyleri Keshaviah et al. The peak concentration hypothesis: a urea kinetic approach to comparing the adequacy of CAPD and hemodialysis. Perit Dial Int 1989; 9:

18 Perit Dial Int 1995, 15: HD ve PD de klirens Zamana yayılan etki farkı HD tedavisinde BUN düzeyleri zamanın %50 inde TAC değerini aşar PD tedavisinde BUN=TAC PD tedavisinde daha kararlı iç-ortam sağlanır PD nin sağladığı kararlı BUN değerlerini elde etmek için daha sık HD gerekir

19 Anürik hastalarda PD ile yeterli diyaliz mümkündür European APD Outcome Study 2 yıl süreli prospektif çokmerkezli çalışma Anürik hastalarda APD tedavisinin etkinliği ve klinik sonuçları değerlendirilmiş 2-yıl hasta sağkalımı %78, teknik sağkalım %62 Haftalık Kt/Vüre hedeflerine ulaşmak hastaların çoğunluluğunda kolaydır.

20 PD hastalarında volüm kontrolü Sıvı ve sodyum uzaklaştırılması sağkalımla doğrudan ilişkili!

21 PD hastalarında süre uzadıkça KB kontrolü güçleşebilir! Periton diyalizine yeni başlayan 207 hasta Takip süresi: 5 yıl Ortalama kan basıncı ,5 2 1,5 1 0,5 Antihipertansif sayısı Ortalama kan basıncı indeksi Glomerüler filtrasyon hızı Zaman (ay) Zaman (ay) 0

22 PD ve yeterli diyaliz Yeterli klirens + Volüm kontrolü PD ile hemodiyalize benzer yeterlilik hedefleri yakalanabilir Anürik hastalarda APD ve yeni solüsyonlar volüm kontrolünü kolaylaştırır Anürik hastalarda volüm kontrolü için diyete uyum her iki diyaliz tipinde önemlidir PD de kalma süresi uzadıkça hipervolemiye eğilim artar

23 Önce periton diyalizi Neden? PD yeterli diyaliz sağlar PD ile erken dönemde daha iyi sağkalım

24 Hasta sağkalımı USRDS 2013

25 PD de sağkalım Hong Kong

26 PD de sağkalım Hong Kong PD penetransı % kohort (2000 yılı) 2 yıllık hasta sağkalımı % kohort (2008 yılı) (% 5 APD, % 95 SAPD) 2 yıllık hasta sağkalımı % 91 2 yıllık teknik sağkalım % 82 Yaşlı PD hastaları (>65 yaş) 2 yıllık hasta sağkalımı % 84 5 yıllık hasta sağkalım % 45.7

27 Hasta sağkalımı Heaf ve ark. Tedavinin ilk 2 yılında PD tercihi sağkalım avantajı oluşturur. Bu avantaj rezidüel renal fonksiyonların daha iyi korunmasına bağlı olabilir.

28 Diyaliz hastalarında sağkalım Finlandiya Hasta sayısı 4463, %75 HD, %25 PD HD grubu merkezde HD/HDF (3122,19), evde HD (105) PD grubu tüm PD formları Düzeltme yapılınca gruplar arasında fark yok

29 Diyaliz hastalarında sağkalım Avusturya, Belçika, Katalonya, Yunanistan, Norveç, İsveç, İngiltere N = Diyalize PD ile başlamak sağkalım avantajı sağlıyor. Alt grup analizi: Komorbiditesi olmayanlarda PD daha avantajlı Eşlik eden DM, PDH veya kalp hastalığı olanlarda HD de sağkalım daha iyi

30 PD Hasta sağkalımı Türkiye 91. gün halen PD yapmakta olan hastalar çalışmaya dahil edildi Hasta sayısı 423 %85 SAPD / %15 APD

31 PD Hasta sağkalımı Türkiye Yıllar Hasta sağkalımı (%) Teknik sağkalım (%)

32 Diyaliz dozu ve sağkalım Diyaliz dozunun belirteci Kt/V aynı zamanda bir sağkalım belirtecidir. Benzer doz HD ve SAPD gruplarında sağkalım benzerdir (yaş, kardivasküler ve diyabetik durumdan bağımsız olarak).

33 Hasta sağkalımı Entegre tedavi Önce PD sonra HD Diyalize PD ile başlayıp daha sonra HD e geçen hastalarda sağkalım daha iyi

34 Kanada Diyaliz Serisi Hasta sayısı 35, arası İlk 24 ay PD daha iyi ay arası PD=HD 36. ayda HD daha iyi

35 NECOSAD Hasta tercihleri Sadece 38 hasta randomize edilebilmiş Yeterince bilgi edindiği zaman hastaların %95 i diyaliz tipini seçme kararını şansa bırakmıyor! %52 HD %48 PD

36 NECOSAD PD lehine görülen sağkalım avantajı düzeltme yapılınca kayboluyor Hasta sayısı yetersiz

37 Diyaliz sağkalım çalışmaları Bir modalitenin diğerine belirgin olarak üstün olduğunu gösteren veri yok. PD hastalarında erken dönem (ilk 2 yıl) sağkalım oranları HD hastalarından daha iyi. Geç dönemde ölüm riski HD hastalarına eşitlenmekte veya artmakta. Genç, komorbiditesi olmayan hastalarda PD nin sağkalım avantajı daha belirgin Özellikle komorbid, diyabetik, yaşlılarda PD altında uzun dönemde ölüm riski hemodiyalizden yüksek.

38 Diyaliz hastalarında sağkalım Randomize prospektif araştırma NCT Takip süresi 2-5 yıl Tahmin edilen bitiş tarihi: 2016

39 Önce periton diyalizi Neden? PD ile erken dönemde daha iyi sağkalım PD rezidüel renal fonksiyonu daha iyi korur

40 Nutrisyonel parametrelerde bozulma Azalan hayat kalitesi Morbidite artışı Rezidüel renal fonksiyon (RRF) Rezidüel GFR Rezidüel endokrin fonksiyon EPO üretimi, Ca/P/ vit D homeostazisi Volüm kontrolüne katkı Küçük-orta moleküllerin klirensine katkı RRF kaybı

41 RRF ve mortalite CANUSA GFR de her 0.5 ml/dk artış %9 daha düşük ölüm riski!

42 RRF un sağkalıma etkisi 740 HD hastası 36 aylık izlem RRF nin sağkalıma katkısı diyalitik klirensten daha yüksek! RR % 95 CI P Yaş < Erkek cinsiyet >0.05 Komorbidite < Diyabet >0.05 Albümin >0.05 VKİ <0.05 Rezidüel Kt/V üre < Diyalitik Kt/V üre <0.01 Termorshuizen ve ark, JASN 2004;15:

43 Diyalize yeni başlayan hastalarda RRF kaybına neler etki eder?

44 Önce periton diyalizi Neden? PD rezidüel renal fonksiyonu daha iyi korur PD hastalarında anemi kontrolü daha iyidir

45 Diyaliz hastalarında eritropoietin dozları

46 Diyaliz hastalarında eritropoietin kullanımı TÜRKİYE

47 Önce periton diyalizi Neden? PD hastalarında anemi kontrolü daha iyidir Transplantasyona ilerlerken PD avantaj sağlar

48 Pre-Transplant diyaliz tipinin greft üzerine etkisi AJKD 2005;46(3): N = 92,844 / zaman aralığı: RRT modalitesi olarak PD tercihi, HD tercihine kıyasla, greft işlevine olumlu etkili Greft sağkalımı Alıcı sağkalımı HR %95 CI P HR %95 CI P PreTx RRT kısa dönem PD* < <0.001 Tx* < <0.005 PreTx RRT uzun dönem PD* < <0.05 Tx* < * Hemodiyalize kıyasla

49 Pre-Transplant diyaliz tipinin greft üzerine etkisi Erken dönem greft iyileşmesinde PD nin bağımsız olumlu etkisi var... muhtemelen PD tedavisinde biyouyumsuzluğa daha düşük maruz kalmaya bağlı

50 Diyaliz modalitesinin greft ve hasta sağkalımı üzerine etkisi Gecikmiş greft fonksiyonu PD hastalarında HD hastalarına kıyasla daha az

51 Diyaliz modalitesinin uzun dönem greft ve hasta sağkalımı üzerine etkisi Transplantasyon sonrası ilk 10 yıl için, greft ve sağkalımları PD ve HD hastalarında benzer oranda bulunmuştur.

52 Önce periton diyalizi Neden? Transplantasyona ilerlerken PD avantaj sağlar PD ile hasta memnuniyeti yükselir

53 Hasta memnuniyetini ölçmek Anket çalışmaları Klinik araştırmalarda anketlerle hasta memnuniyeti ölçümü yaygınlaşmaktadır yeni ilaçlar yeni tedavi girişimleri genel hasta bakımı Anketler hastaların tedaviyi nasıl algıladığına odaklanır Genel olarak PD hastaları HD hastalarına kıyasla tedaviden daha fazla memnun PD, HD ye kıyasla hastanın hayat tarzı üzerine daha az etkili bir tedavi

54 Hasta memnuniyeti Diyalize yeni başalayan hastalar ortalama 7 haftalık tedavi sonrası tedaviden ne kadar memnun olduklarını değerlendirdi

55 Hasta memnuniyeti Diyaliz hastanın hayatını ne yönde etkiliyor? PD hastalarının tedaviden memnuniyet oranları daha yüksek: %85 e karşı %56

56 Önce periton diyalizi Neden? PD ile hasta memnuniyeti yükselir Kılavuz önerilerine göre diyaliz tipinin seçimi

57 RRT tipinin seçimi Kılavuzlar ne diyor? Hastayı farklı RRT seçenekleri hakkında bilgilendirin KDIGO 2013

58 RRT tipinin seçimi ERBP 2010 Hastayı bilgilendirin ve kararı ona bırakın.

59 Diyaliz Tipi Seçimi NICE 2012 Evre 5 KBH olanlara PD veya HD seçeneklerini sunun. İki yaş altı çocuk hastalara, kalan böbrek işlevi olanlara, önemli komorbiditesi olmayanlara, uygun olduğu sürece PD yi ilk tedavi olarak önerin.

60 SDBY tedavisi Bütünleyici yaklaşım Nefroloji klinikleri entegre PD/HD programları içermelidir. (Görüş) Tedavi tiplerinin birbirlerini tamamlayıcı yönünden faydalanmak gerekir. (Görüş) Tedavi tiplerine bağlı sağkalım, hastanın hayat kalitesi algısıyla birlikte değerlendirmeli ve başlangıç tedavisi buna göre seçilmelidir. (Görüş) CARI 2010

61 USRDS 2012 Zaman içinde ne değişti?

62 Entegre Diyaliz Tedavisi HD ve PD birbiriyle yarışan değil birbirini bütünleyen tedavilerdir Birçok hasta zaman içinde her ikisini de tecrübe edebilir Diyaliz modaliteleri arasında geçiş ( switch ) tedavide başarısızlık olarak değerlendirilmemeli

63 Önce PD yaklaşımında başarının şartları 3 faktör çok önemli: Nefrolog bilgi ve deneyimi PD kateter implantasyonu PD hastasının psikososyal desteği Dikkatli hasta seçimi Teknik başarıyı artırmak üzere eğitim (doktor, hemşire, hasta, hasta yakını)

64 SDBY hastalarında entegre tedavi 1. Zamanında sevk 2. Hastalık progresyonunun yavaşlatılması 3. Kardiyovasküler risk ve komorbiditelerin tedavisi 4. Zamanında hazırlık 5. Zamanında başlangıç A reformulated version of integrated care Mendelssohn DC, Pierratos A. Reformulating the integrated care concept for the new millennium. Perit Dial Int 2002;22:5 8.

65 Doğru soru? En iyi tedavi sıralanmış seçimi nedir? Tedavi kararlarına hastanın katılımı başarıyı yükseltir!

66 Teşekkürler

Dr. Rümeyza Kazancıoğlu Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları AD / Nefroloji BD

Dr. Rümeyza Kazancıoğlu Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları AD / Nefroloji BD Dr. Rümeyza Kazancıoğlu Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları AD / Nefroloji BD PD NEDİR? TARİHÇE 1744 İlk parasentez ve peritoneal lavaj TARİHÇE 1923 İlk Peritoneal Diyalizi, Georg

Detaylı

Hemodiyaliz mi? Periton Diyalizi mi? Transplantasyon mu? Nasıl Karar verelim? Dr: İ.Çetin Özener Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi

Hemodiyaliz mi? Periton Diyalizi mi? Transplantasyon mu? Nasıl Karar verelim? Dr: İ.Çetin Özener Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Hemodiyaliz mi? Periton Diyalizi mi? Transplantasyon mu? Nasıl Karar verelim? Dr: İ.Çetin Özener Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Son Dönem Böbrek Yetmezliği İnsidans ve Prevalans (ABD) Yansıması Hasta

Detaylı

TÜRKİYE BÖBREK HASTALIKLARI ÖNLEME VE KONTROL PROGRAMI (2014-2017)

TÜRKİYE BÖBREK HASTALIKLARI ÖNLEME VE KONTROL PROGRAMI (2014-2017) TÜRKİYE BÖBREK HASTALIKLARI ÖNLEME VE KONTROL PROGRAMI (2014-2017) Ankara 2014 TÜRKİYE BÖBREK HASTALIKLARI ÖNLEME VE KONTROL PROGRAMI EYLEM PLANI (2014-2017) ANKARA 2014 ISBN : 978-975-590-505-1 T.C.

Detaylı

Sıklık ve süre: Daha fazla her zaman daha iyi mi?

Sıklık ve süre: Daha fazla her zaman daha iyi mi? Sıklık ve süre: Daha fazla her zaman daha iyi mi? Dr. Abdülkadir Ünsal ġiģli Hamidiye Etfal Eğitim AraĢtırma Hastanesi 30. Ulusal Nefroloji, Hipertansiyon, Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi Antalya 2013

Detaylı

Yoğun Bir Temponun Ardından...

Yoğun Bir Temponun Ardından... 4 8 9 Yıl 14, Sayı:48-49, 1 Mayıs 213 1 Ekim 213 8. ULUSLARARASI NEFROLOJİ TARİHİ DERNEĞİ (IAHN) KONGRESİ Anadolu Böbrek Vakfı Bu Yıl Büyük Bir Atılım içine Girdi 11-14 Eylül 214 tarihleri arasında Antik

Detaylı

Hemodiyaliz yerine Hemodiyafiltrasyon?

Hemodiyaliz yerine Hemodiyafiltrasyon? Hemodiyaliz yerine Hemodiyafiltrasyon? Savaş SİPAHİ Sakarya Üniversitesi Tıp Fakültesi KRONĠK BÖBREK HASTALIĞI-EVRELEME Evre Tanım GFH (ml/dk/1.73 m 2 ) 1 Böbrek hasarı 90 (Normal veya artmış GFH ile birlikte)

Detaylı

Diyaliz Sıklığını Azaltma ve Diyalizden Çıkarma Kararı Nasıl Verilmeli. Dr. Hüseyin ÇELİKER Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı

Diyaliz Sıklığını Azaltma ve Diyalizden Çıkarma Kararı Nasıl Verilmeli. Dr. Hüseyin ÇELİKER Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı Diyaliz Sıklığını Azaltma ve Diyalizden Çıkarma Kararı Nasıl Verilmeli Dr. Hüseyin ÇELİKER Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı Hemodiyaliz Normal Diyaliz İşlemi Kronik böbrek yetmezliği

Detaylı

TRANSPLANTASYON UYGULANAN HASTALARDA BAKIM GEREKSİNİMLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

TRANSPLANTASYON UYGULANAN HASTALARDA BAKIM GEREKSİNİMLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ T. C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HEMŞİRELİK YÜKSEK LİSANS PROGRAMI TRANSPLANTASYON UYGULANAN HASTALARDA BAKIM GEREKSİNİMLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Hemşire Aysun YERKÖY ATEŞ YÜKSEK

Detaylı

DİYALİZ HASTALARINDA PERİODONTAL DURUM İLİŞKİSİNİ ARAŞTIRAN ANKET ÇALIŞMASI

DİYALİZ HASTALARINDA PERİODONTAL DURUM İLİŞKİSİNİ ARAŞTIRAN ANKET ÇALIŞMASI T.C. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı DİYALİZ HASTALARINDA PERİODONTAL DURUM İLİŞKİSİNİ ARAŞTIRAN ANKET ÇALIŞMASI BİTİRME TEZİ Stj. Diş Hekimi Yiğit KARATAŞ Danışman Öğretim Üyesi:

Detaylı

FMC Sevgi Diyaliz Merkezi. Latife Haydanlı

FMC Sevgi Diyaliz Merkezi. Latife Haydanlı FMC Sevgi Diyaliz Merkezi Latife Haydanlı Son dönem böbrek hastalığında(sdbh) en seçkin tedavi yöntemi renal transplantasyondur. Ancak organ yetersizliği, transplantasyon için uygun olmayan ileri yaş,

Detaylı

Renal Anemi Tedavisi. Dr. Bülent Tokgöz Erciyes Üniversitesi

Renal Anemi Tedavisi. Dr. Bülent Tokgöz Erciyes Üniversitesi Renal Anemi Tedavisi Dr. Bülent Tokgöz Erciyes Üniversitesi Renal Anemi Tedavisi Sebepler ve Belirtiler Klinik Çalışmalar ve Uygulamaya Etkisi Kılavuzlara Göre Renal Anemi Tedavisi World Health Organization.

Detaylı

DİYALİZE ERKEN BAŞLANMALI (?) Dr. Oktay OYMAK Erciyes Üniversiresi Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı

DİYALİZE ERKEN BAŞLANMALI (?) Dr. Oktay OYMAK Erciyes Üniversiresi Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı DİYALİZE ERKEN BAŞLANMALI (?) Dr. Oktay OYMAK Erciyes Üniversiresi Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı 13. Ulusal Hipertansiyon ve Böbrek Hastalıkları Kongresi, Antalya, 2011 KBY de Böbrek Yetmezliği 5

Detaylı

KONU 17 DİYALİZ YETERLİLİĞİ. Taner ÇAMSARI

KONU 17 DİYALİZ YETERLİLİĞİ. Taner ÇAMSARI 109 KONU 17 DİYALİZ YETERLİLİĞİ Taner ÇAMSARI Hemodiyaliz ve periton diyalizi tedavilerinde yeterlilik kavramı son yıllarda öne çıkmıştır. 1970 li yıllarda Amerika Birleşik Devletlerinde (ABD) amaç diyaliz

Detaylı

DİYALİZ HASTALARINDA ANTİAGREGAN VE ORAL ANTİKOAGÜLAN KULLANIMI. Selçuk Üniversitesi Meram Tıp Fak

DİYALİZ HASTALARINDA ANTİAGREGAN VE ORAL ANTİKOAGÜLAN KULLANIMI. Selçuk Üniversitesi Meram Tıp Fak DİYALİZ HASTALARINDA ANTİAGREGAN VE ORAL ANTİKOAGÜLAN KULLANIMI Dr. Zeki TONBUL Selçuk Üniversitesi Meram Tıp Fak SUNU PLANI Antiagregan ilaçlar Genel popülasyonda antiagregan tedavi Diyaliz hastalarında

Detaylı

Prof. F. Fevzi Ersoy, Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları A.D Nefroloji Bilim Dalı Antalya

Prof. F. Fevzi Ersoy, Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları A.D Nefroloji Bilim Dalı Antalya Prof. F. Fevzi Ersoy, Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları A.D Nefroloji Bilim Dalı Antalya Tartışılacak ana konular Dünya da genel olarak diyaliz tedavisinin geleceği? Periton diyalizi kullanımından

Detaylı

Birinci Basamakta Böbrek Fonksiyon Bozukluğu Olan Hastanın Değerlendirilmesi ve Sevk. Dr. İhsan ERGÜN Ufuk Üniversitesi Tıp Fakültesi

Birinci Basamakta Böbrek Fonksiyon Bozukluğu Olan Hastanın Değerlendirilmesi ve Sevk. Dr. İhsan ERGÜN Ufuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Birinci Basamakta Böbrek Fonksiyon Bozukluğu Olan Hastanın Değerlendirilmesi ve Sevk Dr. İhsan ERGÜN Ufuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Akut Böbrek Yetmezliği -Tanım Glomerüler filtrasyon hızının saatler-günler

Detaylı

BÖBREK YETMEZLİĞİ: GENEL BİLGİLER

BÖBREK YETMEZLİĞİ: GENEL BİLGİLER 1 KONU 1 BÖBREK YETMEZLİĞİ: GENEL BİLGİLER Tekin AKPOLAT, Cengiz UTAŞ Bu konuda böbrek ve böbrek yetmezliği ile ilgili temel bilgiler, glomerüler filtrasyon değeri, kronik böbrek yetmezliği epidemiyolojisi,

Detaylı

ÇOCUK PERİTON DİYALİZ HEMŞİRELİK REHBERİ 2013

ÇOCUK PERİTON DİYALİZ HEMŞİRELİK REHBERİ 2013 T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TEPECİK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ ÇOCUK PERİTON DİYALİZ HEMŞİRELİK REHBERİ 2013 Derleyen Düzenleyen :Hem. Sevginar ŞENTÜRK : Doç. Dr. Önder KALENDERER Hem. Ayşen ÖZEL Hem. Dilek

Detaylı

DÜNYA BÖBREK GÜNÜ ÖZEL SAYI

DÜNYA BÖBREK GÜNÜ ÖZEL SAYI 36 Yıl:12, Sayı: 36, 1 OCAK 2010-1 N SAN 2010 DÜNYA BÖBREK GÜNÜ ÖZEL SAYI DÜNYA BÖBREK GÜNÜ Dünya Böbrek günü; Uluslararası Böbrek Vakıfları Federasyonu (IFKF) ve Uluslararası Nefroloji Derneği'nin (ISN)

Detaylı

Glisemik kontrolün ölçütleri ve prognozla ilişkisi. Dr. Gülay Aşcı Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı İzmir

Glisemik kontrolün ölçütleri ve prognozla ilişkisi. Dr. Gülay Aşcı Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı İzmir Glisemik kontrolün ölçütleri ve prognozla ilişkisi Dr. Gülay Aşcı Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı İzmir HD e yeni başlayan hastaların 1/3 de neden diyabetik nefropati Yeni başlayan

Detaylı

IFKF NİN 13. YILLIK TOPLANTISI. Uluslararası Böbrek Vakıfları Federasyonu

IFKF NİN 13. YILLIK TOPLANTISI. Uluslararası Böbrek Vakıfları Federasyonu 45 Yıl 13, Sayı:45, 1 Nisan 1 Eylül 2012 IFKF NİN 13. YILLIK TOPLANTISI Uluslararası Böbrek Vakıfları Federasyonu 22-25 Ağustos 2012 Budapeşte, Macaristan Gerbeaud House IFKF 13. TOPLANTISI 22-25 AĞUSTOS

Detaylı

SORU ve OLGULARLA RENAL ANEMİ

SORU ve OLGULARLA RENAL ANEMİ SORU ve OLGULARLA RENAL ANEMİ Prof. Dr. H.Zeki TONBUL Necmettin Erbakan Üniv. Meram Tıp Fak. Doç. Dr. Lütfullah ALTINTEPE Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi SORU -1 KBH olan 36 yaşındaki erkek bir hastada

Detaylı

Dünya Nefroloji Kongresi (13-17 Mart 2015 Cape Town, Güney Afrika) Anadolu Vakfı 20. Yılını Doldurmanın Coşkusuyla Yoluna Devam Ediyor...

Dünya Nefroloji Kongresi (13-17 Mart 2015 Cape Town, Güney Afrika) Anadolu Vakfı 20. Yılını Doldurmanın Coşkusuyla Yoluna Devam Ediyor... Yıl 1, Sayı:, 1 Ocak - 1 Mayıs 1 Anadolu Vakfı. Yılını Doldurmanın Coşkusuyla Yoluna Devam Ediyor... 1. DÜNYA BÖBREK GÜNÜ'NDE HALKIMIZLA EL ELE Uluslararası Nefroloji Derneği (ISN) ve Uluslararası Böbrek

Detaylı

Diyabetik diyaliz hastalarında glisemi kontrolü. Kayser Çağlar GATA Nefroloji Bilim Dalı

Diyabetik diyaliz hastalarında glisemi kontrolü. Kayser Çağlar GATA Nefroloji Bilim Dalı Diyabetik diyaliz hastalarında glisemi kontrolü Kayser Çağlar GATA Nefroloji Bilim Dalı Postgrad Med J 2012;88:160e166 Renal replasman tedavisine başlama periyoduna göre Tip 1 DM hastalarında yaşam süresi

Detaylı

Sayın Meslektaşlarım, Türk Hipertansiyon ve Böbrek Hastalıkları

Sayın Meslektaşlarım, Türk Hipertansiyon ve Böbrek Hastalıkları 3 Yıl:, Sayı: -3, Temmuz - Ocak Ayla San Değerli Meslektaşlarım, Yeni yılınızı en iyi dileklerimle kutluyor, yılının dünyamıza ve ülkemize barış ve huzur getirmesi dileği ile sağlık, mutluluk ve başarılarla

Detaylı

NEDEN EV HEMODĠYALĠZĠ? Dr. Sinan ERTEN Ġzmir Özel FMC Sevgi Hemodiyaliz Merkezi 23.10.2014 - Antalya

NEDEN EV HEMODĠYALĠZĠ? Dr. Sinan ERTEN Ġzmir Özel FMC Sevgi Hemodiyaliz Merkezi 23.10.2014 - Antalya NEDEN EV HEMODĠYALĠZĠ? Dr. Sinan ERTEN Ġzmir Özel FMC Sevgi Hemodiyaliz Merkezi 23.10.2014 - Antalya 1960 larda Ev Hemodiyalizi Kt/V ÖNCESĠ 20-40 saat/hafta merkezde hemodiyaliz : 24 hastanın 22 si ilaçsız

Detaylı

Diyalizde Diyabetik Olgular: Hipoglisemik Tedavi. Hacettepe Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı

Diyalizde Diyabetik Olgular: Hipoglisemik Tedavi. Hacettepe Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı Diyalizde Diyabetik Olgular: Hipoglisemik Tedavi Dr Rahmi Yılmaz Hacettepe Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı 33.8 30.7 16.7 80.9 42.3 52.4 % 71 18.6 % 102 22.8 Diyabet % 255 % 127 Yeni Yüzyılın Epidemisi

Detaylı

PREEMPTİF OLAN ve OLMAYAN RENAL TRANSPLANT ALICILARININ TRANSPLANTASYON SONRASI BEŞ YILLIK TAKİPLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

PREEMPTİF OLAN ve OLMAYAN RENAL TRANSPLANT ALICILARININ TRANSPLANTASYON SONRASI BEŞ YILLIK TAKİPLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI TC. BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANABİLİMDALI NEFROLOJİ BİLİM DALI PREEMPTİF OLAN ve OLMAYAN RENAL TRANSPLANT ALICILARININ TRANSPLANTASYON SONRASI BEŞ YILLIK TAKİPLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

Detaylı

Yoğun Bakım Ünitesinde Renal Problemler

Yoğun Bakım Ünitesinde Renal Problemler Yoğun Bakım Ünitesinde Renal Problemler Alper KIRKPANTUR*, Yunus ERDEM* * Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Nefroloji Ünitesi, ANKARA Renal Failure in the Intensive Care

Detaylı

YOĞUN BAKIM ÜNİTELERİNDE RENAL REPLASMAN TEDAVİLERİNİN KULLANILMASI. Akut Böbrek Yetersizliği

YOĞUN BAKIM ÜNİTELERİNDE RENAL REPLASMAN TEDAVİLERİNİN KULLANILMASI. Akut Böbrek Yetersizliği YOĞUN BAKIM ÜNİTELERİNDE RENAL REPLASMAN TEDAVİLERİNİN KULLANILMASI Akut Böbrek Yetersizliği Akut böbrek yetersizliği (ABY), böbrek fonksiyonlarının ani bozulması sonucu sıvı ve elektrolit dengesinin bozulduğu

Detaylı