Taç Tarım Ürünleri Hayvancılık Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. DEĞERLENDİRME RAPORU

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Taç Tarım Ürünleri Hayvancılık Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. DEĞERLENDİRME RAPORU"

Transkript

1 Taç Tarım Ürünleri Hayvancılık Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. DEĞERLENDİRME RAPORU Neta Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından hazırlanmıştır

2 Konu: Sermaye Piyasası Kurulu nun VII sayılı Pay Tebliği nin 29. maddesinin (4) numaralı fıkrası uyarınca Payları GİP te işlem gören ortaklıkların halka arzında görev alan yetkili kuruluş veya piyasa danışmanının yayınlaması gereken değerlendirme raporu. Raporun Gerekçesi: Sermaye Piyasası Kurulu nun VII sayılı Pay Tebliği nin 29. maddesinin (4) numaralı fıkrası uyarınca Payların ilk halka arzında fiyat tespit raporunu hazırlayan halka arzda satışa aracılık eden kuruluşun, payların borsada işlem görmeye başlamasından sonraki bir yıl içinde en az iki değerlendirme raporu hazırlaması zorunludur. İki değerlendirme raporunun düzenlenmesi durumunda; ilk raporun payların borsada işlem görmeye başlamasından altı ay sonra yapılması ve ikinci rapor ile ilk rapor arasındaki sürenin asgari olarak dört ay olması ve bu raporlarda halka arz fiyatı ile borsa fiyatı arasındaki farklılıkların nedeni hakkında değerlendirmelerde bulunulması zorunludur. İkiden fazla beşten az değerlendirme raporu düzenlemesi durumunda ise, bu raporlar arasında asgari olarak üç ay bulunması zorunludur. Bu fıkra çerçevesinde hazırlanan raporların KAP ta ortaklığa ilişkin bölümde ve halka arzda satışa aracılık eden yetkili kuruluşun internet sitesinde yayımlanması zorunludur. Payları GİP te işlem gören ortaklıkların halka arzında görev alan yetkili kuruluş bulunmaması durumunda bu yükümlülük piyasa danışmanı tarafından yerine getirilir. ŞİRKET PROFİL ÖZETİ Tavuk ve Hayvan Besiciliği Şirket 1997 yılında Altun Tekstil Ürünleri San ve Tic. Ltd. Şti. Ünvanı ile kurulmuş olup faaliyete geçmeden 1999 yılında Marmara Hizmet İşletme ve Yönetim Hizmetleri Ltd. Şti olarak ünvan değişikliğine gitmiştir yılında faaliyet alanını değiştiren şirketin ünvanı Taç Tarım Tavukçuluk Gıda Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. olarak değiştirilmiştir., 2011 yılında nevi i değişimine giden şirket Taç Tarım Ürünleri Hayvancılık Gıda San. Ve Tic. A.Ş.ünvanı ile halen Düzce İli Merkez İlçesi Gölormanı Köyü nde faaliyetlerine devam etmektedir. Faaliyetine adet/45 gün Broiler tavuk yetiştiriciliği ile başlamış, 2006 yılında yatırımlara devam ederek kapasite adet/45 güne çıkarılarak 300 ton fason canlı tavuk üretmeye başlamıştır yılında şirket ünvanı Taç Tavukçuluk Gıda San. Ve Tic. Ltd. Şti. ne dönüştürülerek, hastalıklardan ari bölge olan Kırklareli İlinden 90 adet gebe düve temin edilerek süt hayvancılığına başlanmıştır yılında hayvan sayısı 236 adede çıkarılmıştır yılında kuruluşta m 2 olan sağmal alan m 2 ye, hayvan sayısı 440 sağmala çıkarılmıştır yılında broiler tavuk yetiştiriciliğine adet/45 gün ilave yatırım yapılarak adet/45 güne, kapalı alan toplam m 2 ye, canlı ağırlık üretimi 470 ton a çıkarılmıştır yılında, kırmızı et üretimi için 300 adetlik besi ünitesi devreye sokulmuştur.

3 Broiler tavuk yetiştiriciliğinde ve süt hayvancılığında teknolojik yatırımlara önem verilerek, işçilikler azaltılmış verimlilik arttırılmıştır. Broiler tavuk yetiştiriciliğinde m 2 arazi içerisinde m 2 kapalı alanla işe başlanmışken, bugün yaklaşık m 2 arazi içerisinde m 2 kapalı alana ulaşılmıştır. Süt hayvancılığına m 2 arazi içerisinde m 2 kapalı alanda başlanmışken, bugün arazi varlığı m 2 arazi içerisinde, m 2 kapalı alana ulaşılmıştır. Hayvan başına 27 kg. verim alan işletmenin hedefi, hayvan başına 30 kg. ortalama süt ve toplamda ise kg/gün seviyesine çıkmaktır. Şirket, Taç Tarım Ürünleri Hayvancılık Gıda San.Tic.Ltd.Şti. adı altında faaliyet gösterilirken tarihinde nevi değişikliğine gidilerek TAÇ TARIM ÜRÜNLERİ HAYVANCILIK GIDA SAN. ve TİC.A.Ş. ye dönüştürülmüştür. Elde edilen çiğ süt ülkemizin köklü kuruluşlarından Yıldız Holding A.Ş. ne ait Ak Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. ne satılmakta olup, fason tavuk üretimi Beypiliç Beypazarı Tarımsal Üretim Pazarlama Sanayi ve Ticaret A.Ş. ne ve Şen Piliç Gıda Sanayi A.Ş. ne yapılmaktadır. Süt ve tavuk sevkiyatları çiftlik teslimi olup, ilgili firmaların kendileri tarafından yapılmaktadır. Canlı hayvan sevkiyatı Tarım İl Müdürlüğü nün izni çerçevesinde yerel kasaplarca yapılmakta olup, kesimler mutlaka belediyenin mezbahanelerinde yapılmaktadır. Tarımsal Üretim 2005 yılında toplam m 2 arazi varlığına sahip olan Şirket son durum itibariyle m 2 kendisine ait olmak üzere m 2 kiralık arazi ile birlikte toplam m 2 alanda sulu tarım yapmaktadır yılında kendi mal varlığı olan m 2 arazide ton mısır silajı ve 6 ton yonca üretimi yapmıştır m 2 kiralık arazilerde de 524 ton mısır silajı üretimi yapmıştır.işletmenin kesif yem ihtiyacının yarısı C.P. Standart Gıda Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi tarafından karşılanmakta olup geriye kalan yarısı dışarıdan hammadde temin edilerek kendi yem ünitesinde üretilmektedir. Şirketin Halka Arzına İlişkin Bilgiler Taç Tarım Ürünleri Hayvancılık Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. nin (Şirket, TACTR) izahnamesi Sermaye Piyasası Kurulu nun tarihli ve 15/511 sayı ile onaylanmış, TL nominal değerli şirket payların Mayıs 2013 tarihinde Birincil Piyasada dağıtımı yapılmıştır. Söz konusu paylar, tarihinde Gelişen İşletmeler Piyasasında işlem görmeye başlamıştır. Neta Yatırım Menkul Değerler A.Ş., sermaye piyasası mevzuatı ve taraflar arasındaki aracılık sözleşmesi çerçevesinde Taç Tarım Ürünleri Hayvancılık Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. nin paylarının halka arzına aracılık etmiştir. Neta Yatırım ayrıca Gelişmekte Olan İşletmeler Piyasası Yönetmeliği hükümleri ve taraflar arasındaki piyasa danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde Taç Tarım Ürünleri Hayvancılık Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. nin (TACTR) piyasa danışmanı olmuştur.

4 Neta Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Taç Tarım Ürünleri Hayvancılık Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. nin halka arzına ilişkin izahnamesinin hazırlanması hususunda görevini ifa etmiş, ayrıca piyasa danışmanı raporunu ve fiyat tespit raporunu da hazırlamıştır. İzahname, fiyat tespit raporu, piyasa danışmanı raporu ve diğer ilgili belgeler halka arzdan önce, tarihinde kamuyu aydınlatma platformunda (www.kap.gov.tr) yayınlanmıştır. Neta Yatırım Menkul Değerler A.Ş tarihinde kamuyu aydınlatma platformunda da belirtildiği üzere Nisan 2014 başında yapılacak yeni açıklamaya kadar Taç Tarım Ürünleri Hayvancılık Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. nin piyasa danışmanı olarak görevine devam edeceğini de bildirmiştir. Sermaye Piyasası Kurulu nun VII sayılı Pay Tebliği nin 29. Maddesinde belirtilmiş olan değerlendirme raporu nun hazırlanması halka arza ilişkin fiyat tespit raporunu hazırlayan, payların halka arzına aracılık eden ve piyasa danışmanı olan Neta Yatırım Menkul Değerler A.Ş. nin yükümlülüğü olarak işbu raporla yerine getirilmektedir. Şirket ile varılan karşılıklı anlaşma neticesinde söz konusu içerikteki raporun bir yıl içinde iki defa hazırlanmasına karar verilmiştir. İşbu rapor söz konusu raporların ilki olarak halka arz tarihinden altı aya yakın bir süre geçtikten sonra hazırlanmıştır. Mali Performans Neta Yatırım Menkul Değerler A.Ş. olarak Taç Tarım Ürünleri Hayvancılık Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. yetkililerinin ciro ve karlılık öngörüleri temelinde hazırladığımız ve tarihinde kamuyu aydınlatma platformunda (www.kap.gov.tr) yayınlanan halka arza ilişkin fiyat tespit raporunda şirketin satışlarının 2013 yılının tümünde TL yi bulacağı öngörülmüştü yılı için brüt kar, esas faaliyet karı ve net kar tahminleri ise sırasıyla TL, TL ve TL olarak belirlenmişti. Şirketin tarihinde yayınlanan bağımsız denetimden geçmemiş mali tablolarına göre döneminde satış hâsılatı TL olmuştur. Kamuyu aydınlatma platformunda, tarihinde yayınlanan, 2013 yılı 3. dönem kurumlar geçici vergi beyannamesi ekinde vergi dairesine sunulan, Vergi Usul Kanununa (VUK) göre hazırlanmış olan dönemine ilişkin gelir tablosunda net satışlar ,64 TL olarak gerçekleşmiştir. Fiyat tespit raporunda öngörülen varsayımlar doğrultusunda, 2013 yıl sonu denetimden geçmiş mali tablolar değerlendirilerek görüş belirtilmesi daha uygun olacaktır. Halka Arz Ertesinde Yayınlanan Mali Tablolardan Derlenen Özet Veriler (TL) Vergi Usul Kanunu na Göre Hazırlanmış (TL) Bağımsız Denetimden Geçmemiş, TMS/TFRS na Göre Hazırlanmış Bağımsız Denetimden Geçmemiş, TMS/TFRS na Göre Hazırlanmış Bağımsız Denetimden Geçmiş Dönemi

5 Dönemi Dönemi Dönemi Net Satışlar ,64 Hasılat (Satış Gelirleri) Brüt Karı Zararı Satış veya ,23 Brüt Kar/Zarar Faaliyet Karı ,95 Esas Faaliyet Karı/Zararı Dönem Karı Zararı Net veya ,48 Dönem Karı/Zararı Fiili Performansın Fiyat Tespit Raporundaki Tahminlerle Karşılaştırılması (TL) Vergi Usul Kanunu na Göre Hazırlanmış Gelir Tablosu (9 Aylık) Dönemi Fiyat Tespit Raporuna Temel Teşkil Eden Tahminler (12 Aylık) Dönemi Tahmini Net Satışlar , Brüt Satış Karı Faaliyet Karı Dönem Net Karı , , , Şirketin Halka arz Sonrası Faaliyetleri Şirket in toplam sermayesinin %27'sine tekabül eden hisse senetlerinin 20 Mayıs 2013 tarihindeki halka arzından sonra elde edilen fon ile yapılan işlemler ve bu işlemlerin faaliyet karlılığına etkileri kısaca aşağıda özetlenmiştir: tarihinde tapu değeri TL olup, vergi ve harçlar ile birlikte toplam TL ödemek suretiyle Düzce 1.organize Sanayi Bölgesinde m 2 arsa içerisindeki fabrika binası satın alınmıştır. Söz konusu binadan aylık TL kira geliri elde edilmekte olup, boş alanda, tarihinde onaylanan yatırım teşvik belgesi kapsamında kültür mantarı üretim, paketleme ve salamura tesisi kurulacaktır. Bu tesisin 2014 yılı başında tamamlanması öngörülmekte olup, tamamlandığında şirketimiz

6 yıllık cirosunun yaklaşık 2.5 milyon TL buna bağlı olarak faaliyet karlılığının da yaklaşık 500 bin TL artması hedeflenmektedir tarihinde Düzce Merkez Konaklı köy arkası mevkiinde toplam m2 olmak üzere iki adet, tarihinde yine Düzce merkez Konaklı Köyaltı mevkiinde m2 olmak üzere bir adet tarla satın alınmış ve bu tarlalar için nakit olarak toplam TL ödenmiştir. Söz konusu tarlarda büyükbaş hayvanların tüketimi için yonca ekimi yapılmıştır. Bu tarlarda yıllık 75 ton yonca hasat elde edileceği öngörülmektedir. 75 ton yoncanın parasal değeri ise TL'dir. Tarımsal faaliyetler kapsamında mısır silajı üretimi ile ilgili olarak sulama sistemi tesis etmek amacıyla 2013 Mayıs ve Haziran aylarında TL tutarında teçhizat alımı yapılmıştır. Tedarikçi şirketlere TL tutarında teçhizat için sipariş verilmiş olup, toplam TL tutarındaki yatırım tamamlandığında büyükbaş hayvanların tüketimi için yıllık üretilen mısır silajı miktarının yaklaşık ton arttırılması hedeflenmektedir. Üretim artışı ise yıllık TL tutarında yem üretimine tekabül etmektedir. Denizbank' tan temin edilen kredi için anapara ve faiz toplamı olarak TL ödenmiş ve kredi kapatılmıştır. Bununla birlikte ödenen toplam kredi faizi yaklaşık olarak yıllık TL azalacaktır. Fason tavuk yetiştiriciliği faaliyeti ile ilgili olarak kapasite artırımı için inşaatı başlanacak kümes binaları için Çevre Bakanlığı'ndan onay beklenmektedir. Eylül sonunda söz konusu onayın çıkması öngörülmekte, inşaatlar tamamlandığında yıllık cironun yaklaşık TL, faaliyet karının da TL artması beklenmektir. Elektrik üretimi ile ilgili olarak Doğu Marmara Kalkınma Ajansı'na beyaz enerji üretim desteğinden faydalanabilmek amacıyla etüt projelere başlanmış olup yılsonuna kadar müracaat yapılacaktır. Payların İşlem Gördüğü Fiyat ve Halka Arz Fiyatının Karşılaştırılması Taç Tarım paylarının tahmini pay başına değeri fiyat tespit raporu ile 3,80 TL olarak belirlenmiş, halka arz iskontosu ertesinde halka arz fiyatı 3,40 TL olarak tespit edilmiş ve payların halka arzı Mayıs 2013 tarihlerinde söz konusu fiyattan gerçekleştirilmiştir. Taç Tarım paylarının (TACTR) işlem görmeye başladığı tarihinden tarihine kadar gün sonu kapanışlarına göre ortalama pay fiyatı 4,15 TL olmuştur.

7

ARBUL ENTEGRE TEKSTİL İŞLETMELERİ ANONİM ŞİRKETİ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU

ARBUL ENTEGRE TEKSTİL İŞLETMELERİ ANONİM ŞİRKETİ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU ARBUL ENTEGRE TEKSTİL İŞLETMELERİ ANONİM ŞİRKETİ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU 16 Şubat 2015 Arbul Entegre Tekstil İşletmeleri Anonim Şirketi Halka Arz Fiyat Tespit Raporuna İlişkin

Detaylı

ARBUL ENTEGRE TEKSTİL İŞLETMELERİ ANONİM ŞİRKETİ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU

ARBUL ENTEGRE TEKSTİL İŞLETMELERİ ANONİM ŞİRKETİ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU ARBUL ENTEGRE TEKSTİL İŞLETMELERİ ANONİM ŞİRKETİ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU 14 Nisan 2015 Arbul Entegre Tekstil İşletmeleri Anonim Şirketi Halka Arz Fiyat Tespit Raporuna İlişkin

Detaylı

Te-mapol Polimer Plastik ve İnş. San. Tic. A.Ş. Halka Arz Fiyat Tespit Raporuna İlişkin 2. Değerlendirme Raporu

Te-mapol Polimer Plastik ve İnş. San. Tic. A.Ş. Halka Arz Fiyat Tespit Raporuna İlişkin 2. Değerlendirme Raporu Te-mapol Polimer Plastik ve İnş. San. Tic. A.Ş. Halka Arz Fiyat Tespit Raporuna İlişkin 2. Değerlendirme Raporu Neta Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 15.12.2014 1. Değerlendirme Raporu nun Amacı Sermaye Piyasası

Detaylı

Yayla Enerji Üretim Turizm ve İnşaat Ticaret A.Ş. Halka Arz Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Değerlendirme Raporu

Yayla Enerji Üretim Turizm ve İnşaat Ticaret A.Ş. Halka Arz Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Değerlendirme Raporu Yayla Enerji Üretim Turizm ve İnşaat Ticaret A.Ş. Halka Arz Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Değerlendirme Raporu Neta Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 21.11.2014 1. Değerlendirme Raporu nun Amacı Sermaye Piyasası

Detaylı

Plaspak Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş. Halka Arz Fiyat Tespit Raporuna İlişkin 2.Değerlendirme Raporu

Plaspak Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş. Halka Arz Fiyat Tespit Raporuna İlişkin 2.Değerlendirme Raporu Plaspak Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş. Halka Arz Fiyat Tespit Raporuna İlişkin 2.Değerlendirme Raporu Neta Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 30.12.2014 1. Değerlendirme Raporu nun Amacı Sermaye Piyasası Kurulu

Detaylı

Mutlucan Tuz Madencilik İnşaat Turizm Otomotiv Petrol Nakliye Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Mutlucan Tuz Madencilik İnşaat Turizm Otomotiv Petrol Nakliye Sanayi ve Ticaret A.Ş. Mutlucan Tuz Madencilik İnşaat Turizm Otomotiv Petrol Nakliye Sanayi ve Ticaret A.Ş. Fiyat Tespit Raporu Hakkında Değerlendirme Raporu Fiyat Tespit Değerlendirme Raporu, Sermaye Piyasası Kurulu nun 12/02/2013

Detaylı

SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 1 OCAK 31 ARALIK 2011 DÖNEMİ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 1 OCAK 31 ARALIK 2011 DÖNEMİ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU İ A. Kısaca Grup ve Dönem İçinde Görev Yapan Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetçiler Söktaş Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş. ( Şirket ) 1971 yılında Söke, Aydın da kurulmuş olup 19 Ocak 2011 tarihinde gerçekleşen

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU İZAHNAMEDİR

SERMAYE PİYASASI KURULU İZAHNAMEDİR SERMAYE PİYASASI KURULU BORSA İSTANBUL A.Ş. (BİAŞ) GELİŞEN İŞLETMELER PİYASASI (GİP) NDA İŞLEM GÖRECEK PAYLARIN HALKA ARZINDA KULLANILACAK İZAHNAMEDİR 2013 Gürocak Plastik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

Detaylı

EGELİ & CO TARIM GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 1 OCAK - 31 ARALIK 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU

EGELİ & CO TARIM GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 1 OCAK - 31 ARALIK 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU EGELİ & CO TARIM GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 1 OCAK - 31 ARALIK 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU 1 OCAK - 31 ARALIK 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR

Detaylı

YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU ÜÇ AYLIK RAPOR

YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU ÜÇ AYLIK RAPOR ÜÇ AYLIK RAPOR 01.01.2011 31.03.2011 SERİ: XI, NO: 29 TEBLİĞİNE GÖRE 31.03.2011 MALİ TABLOLARIYLA BİRLİKTE SUNULAN YEŞİL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş & SERİ: VI, NO: 11 TEBLİĞİNE GÖRE 01.01.2011 31.03.2011

Detaylı

SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. SERİ II NO:14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ 1 OCAK 31 MART 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT

SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. SERİ II NO:14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ 1 OCAK 31 MART 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT SERİ II NO:14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ 1 OCAK 31 MART 2015 HESAP DÖNEMİNE AİT İÇİNDEKİLER A. Kurumsal Bilgiler...1 B. Sektörel Gelişmeler, Faaliyetler, Yatırımlar...3 C. İşletmenin Finansman

Detaylı

PAYLARIN İLK HALKA ARZI İLE PAYLARI BORSA'DA İŞLEM GÖREN ŞİRKETLERİN BEDELLİ VE BEDELSİZ SERMAYE ARTIRIMLARINDA UYGULANACAK KURALLAR

PAYLARIN İLK HALKA ARZI İLE PAYLARI BORSA'DA İŞLEM GÖREN ŞİRKETLERİN BEDELLİ VE BEDELSİZ SERMAYE ARTIRIMLARINDA UYGULANACAK KURALLAR PAYLARIN İLK HALKA ARZI İLE PAYLARI BORSA'DA İŞLEM GÖREN ŞİRKETLERİN BEDELLİ VE BEDELSİZ SERMAYE ARTIRIMLARINDA UYGULANACAK KURALLAR Payların ilk halka arzı ile payları Borsa'da işlem gören şirketlerin

Detaylı

Sanel Elektrik Bilgilendirme Notu

Sanel Elektrik Bilgilendirme Notu Sanel Elektrik Bilgilendirme Notu Bu rapor, SPK nın 12.02.2013 tarih ve 5/145 nolu İlke Kararı nda bahse konu halka arza aracılık eden kuruluş dışında farklı bir kuruluş tarafından hazırlanan rapor kapsamında

Detaylı

Alternatif Yatırım Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklığı. 31 Mart 2015 Tarihinde Sona Eren Ara Döneme Ait Özet Konsolide Finansal Tablolar

Alternatif Yatırım Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklığı. 31 Mart 2015 Tarihinde Sona Eren Ara Döneme Ait Özet Konsolide Finansal Tablolar Alternatif Yatırım Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklığı 31 Mart 2015 Tarihinde Sona Eren Ara Döneme Ait Özet Konsolide Finansal Tablolar 24 Nisan 2015 Bu rapor, 23 sayfa finansal tablolar ve tamamlayıcı notlarından

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU BORSA İSTANBUL ANONİM ŞİRKETİ (BİAŞ) GELİŞEN İŞLETMELER PİYASASI (GİP) NDA İŞLEM GÖRECEK PAYLARIN HALKA ARZINDA KULLANILACAK İZAHNAMEDİR 2013 Plaspak Kimya Sanayi ve Ticaret Anonim

Detaylı

İhraççı Bilgi Dokümanıdır

İhraççı Bilgi Dokümanıdır MÜREKKEP MATBAACILIK MEDYA BASIM RADYO VE TELEVİZYON İŞLETMECİLİĞİ A.Ş. İhraççı Bilgi Dokümanıdır Bu ihraççı bilgi dokümanı Sermaye Piyasası Kurulunca /.../.. tarihinde onaylanmıştır. Bu ihraççı bilgi

Detaylı

Alternatif Yatırım Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklığı

Alternatif Yatırım Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklığı Alternatif Yatırım Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklığı 30 Haziran 2015 Tarihinde Sona Eren Altı Aylık Döneme Ait Özet Konsolide Finansal Tablolar ve Sınırlı Denetim Raporu 24 Temmuz 2015 Bu rapor, 1 sayfa

Detaylı

Ulusoy Un Sanayi ve Ticaret A. Ş. Fiyat Tespit Raporu Değerlendirme Raporu

Ulusoy Un Sanayi ve Ticaret A. Ş. Fiyat Tespit Raporu Değerlendirme Raporu Ulusoy Un Sanayi ve Ticaret A. Ş. Fiyat Tespit Raporu Değerlendirme Raporu Bu değerlendirme raporu Sermaye Piyasası Kurulu nun 22/06/2013 tarihinde Resmi Gazete de yayınlanan Seri: VII 128.1 numaralı Pay

Detaylı

HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU Sayfa No: 1

HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU Sayfa No: 1 Sayfa No: 1 HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 01/01/2014-30/09/2014 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU I.GENEL BİLGİLER 1.Raporun Dönemi : 01.01.2014 30.09.2014 2.Ortaklığı Tanıtıcı Bilgiler : Unvanı

Detaylı

Ulusoy Un Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Ulusoy Un Sanayi ve Ticaret A.Ş. Ulusoy Un Sanayi ve Ticaret A.Ş. Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan Varsayımlara İlişkin Denetim Komitesi Tarafından Hazırlanan ve Değerlendirme Raporu Sermaye Piyasası Kurulu nun 22.06.2013

Detaylı

RHEA GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 1 OCAK 31 MART 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET FİNANSAL TABLOLAR

RHEA GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 1 OCAK 31 MART 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET FİNANSAL TABLOLAR RHEA GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 1 OCAK 31 MART 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA ÖZET BİLANÇOLAR... 1-2 ÖZET KAR VEYA ZARAR TABLOLARI... 3 ÖZET ÖZKAYNAKLAR

Detaylı

Ulusoy Elektrik İmalat Taahhüt ve Ticaret A.Ş

Ulusoy Elektrik İmalat Taahhüt ve Ticaret A.Ş Ulusoy Elektrik İmalat Taahhüt ve Ticaret A.Ş Fiyat Tespit Raporu Hakkında Değerlendirme Raporu Fiyat Tespit Değerlendirme Raporu, Sermaye Piyasası Kurulu nun 12/02/2013 tarihli ve 5/145 sayılı kararında

Detaylı

Silopi Elektrik Üretim Anonim Şirketi İzahname

Silopi Elektrik Üretim Anonim Şirketi İzahname Sermaye Piyasası Kurulu na yapılan başvuru incelenmekte olup, İzahname Sermaye Piyasası Kurulu tarafından henüz onaylanmamıştır. Sermaye Piyasası Kurulu nun onayını takiben kesinleşen İzahname ayrıca ilan

Detaylı

MERT GIDA GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 31 ARALIK 2006 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT MALİ TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

MERT GIDA GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 31 ARALIK 2006 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT MALİ TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU 31 ARALIK 2006 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT MALİ TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU İÇİNDEKİLER GÖRÜŞ BİLANÇO GELİR TABLOSU ÖZKAYNAK HAREKET TABLOSU NAKİT AKIM TABLOSU MALİ TABLO DİPNOTLARI

Detaylı

Fiyat Tespit Değerlendirme Raporu SAN-EL Mühendislik 19.11.2013. SAN-EL MÜHENDİSLİK ELEKTRİK TAAHHÜT SAN. ve TİC. A.Ş 19.11.2013. Halka Arz Detayları

Fiyat Tespit Değerlendirme Raporu SAN-EL Mühendislik 19.11.2013. SAN-EL MÜHENDİSLİK ELEKTRİK TAAHHÜT SAN. ve TİC. A.Ş 19.11.2013. Halka Arz Detayları SAN-EL MÜHENDİSLİK ELEKTRİK TAAHHÜT SAN. ve TİC. A.Ş 19.11.2013 Bu rapor Sermaye Piyasası Kurulu nun 12/02/2013 tarih ve 5/145 sayılı kararına dayanılarak Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş tarafından,

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU BORSA İSTANBUL ANONİM ŞİRKET (BİAŞ) GELİŞEN İŞLETMELER PİYASASI (GİP) NDA İŞLEM GÖRECEK PAYLARIN HALKA ARZINDA KULLANILACAK İZAHNAME FORMATIDIR 09 Temmuz 2013 RODRİGO TEKSTİL SANAYİ

Detaylı

Latek Holding Anonim Şirketi (Eski Adıyla Hedef Mali Yatırımlar Holding A.Ş.)

Latek Holding Anonim Şirketi (Eski Adıyla Hedef Mali Yatırımlar Holding A.Ş.) Latek Holding Anonim Şirketi (Eski Adıyla Hedef Mali Yatırımlar Holding A.Ş.) 1 Ocak- 30 Eylül 2012 ara hesap dönemine ait özet konsolide finansal tablolar İÇİNDEKİLER SAYFA ARA DÖNEM ÖZET KONSOLİDE BİLANÇO.

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU PAYLARIN HALKA ARZINDA KULLANILACAK ÖZET

SERMAYE PİYASASI KURULU PAYLARIN HALKA ARZINDA KULLANILACAK ÖZET SERMAYE PİYASASI KURULU PAYLARIN HALKA ARZINDA KULLANILACAK ÖZET 1 BOMONTİ ELEKTRİK MÜHENDİSLİK MÜŞAVİRLİK İNŞAAT TURİZM VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ Özettir Bu özet, Sermaye Piyasası Kurulu (Kurul) nca.../.../...

Detaylı

Latek Holding Anonim Şirketi (Eski Adıyla Hedef Mali Yatırımlar Holding A.Ş.)

Latek Holding Anonim Şirketi (Eski Adıyla Hedef Mali Yatırımlar Holding A.Ş.) Latek Holding Anonim Şirketi (Eski Adıyla Hedef Mali Yatırımlar Holding A.Ş.) 1 Ocak- 31 Mart 2013 ara hesap dönemine ait özet konsolide finansal tablolar İÇİNDEKİLER ARA DÖNEM ÖZET KONSOLİDE BİLANÇO ARA

Detaylı

MİLPA TİCARİ VE SINAİ ÜRÜNLER PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2008 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR

MİLPA TİCARİ VE SINAİ ÜRÜNLER PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2008 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR MİLPA TİCARİ VE SINAİ ÜRÜNLER PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2008 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR 31 MART 2008 VE 31 ARALIK 2007 TARİHLERİ İTİBARİYLE KONSOLİDE FİNANSAL

Detaylı