Dalga gitti ama tortusu kaldı

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Dalga gitti ama tortusu kaldı"

Transkript

1 Türk Ekonomi Bankası Makro Yorum Emin Öztürk (212) (1671) 21 Ağustos 2006 Dalga gitti ama tortusu kaldı Bu yıl mali piyasalarda Mayıs ayının ilk yarısında başlayan ve Haziran ayının son haftasına kadar devam eden dalgalanma, döviz kuru ve faiz gibi değişkenlerde önemli artışlara yol açmış, büyüme hızı ve cari işlemler açığı gibi makroekonomik göstergelerin de ilk başta beklenen değerlerden farklı olacağı beklentisini doğurmuştu. Ancak, Haziran ayının son günlerinden başlayarak mali piyasalar hızla toparlandı ve bozulan moraller düzelmeye başladı. Özellikle son iki-üç haftada piyasalarda gözlenen olumlu gelişmelerin büyük ölçüde Fed in 8 Ağustos tarihli toplantısında faiz artışlarına ara vermiş olmasından kaynaklandığı söylenebilir. Ayrıca, bu tarihten sonra açıklanan ABD verilerinde enflasyon beklenenden düşük çıkarken büyümeye ilişkin göstergelerin zayıf olması global piyasalarda Fed in gelecek toplantılarda da faiz artışı yapmayacağı beklentisini güçlendirdi. Bir başka deyişle, Fed in Ağustos toplantısında faiz artışı yapmaması sadece bir duraklama olmanın ötesinde faiz artış sürecinin sona erdiği şeklinde yorumlanmaya başlandı. Bu gelişmelere bağlı olarak, nin de içinde bulunduğu gelişmekte olan piyasalara bakış tekrar olumluya döndü ve fon girişleri artmaya başladı. Bu makro yorum notunda, de ve genellikle ile birlikte aynı çerçevede değerlendirilen diğer bazı gelişmekte olan ülkelerde hem dalgalanmanın etkilerini hem de dalgalanma sonrasındaki toparlanmayı grafikler yardımıyla karşılaştırmayı amaçlamaktayız. Karşılaştırmalarda zaman boyutuna yeknesaklık kazandırmak üzere, dalgalanmanın 10 Mayıs tarihinde başladığını, en olumsuz noktaya 23 Haziran da varıldığını varsayıyoruz. Toparlanmanın hangi ülkede ne ölçüde gerçekleştiğine ilişkin karşılaştırmalar için ise 23 Haziran ile 16 Ağustos arasındaki dönemde gerçekleşen gelişmeleri esas almaktayız. Karşılaştırma konusu olarak ele aldığımız mali piyasa değişkenleri ise ülkelerin para birimlerinin ABD doları karşısındaki değeri, borsa endeksleri, EMBI+ spread düzeyleri ile CDS spread değerlerinden oluşmaktadır. Bilindiği üzere, EMBI+ spread değerleri ülkelerin piyasada işlem gören uluslararası tahvillerinin performanslarının karşılaştırılması amacıyla kullanılmaktadır. Burada, daha büyük bir spread değeri uluslararası yatırımcılar gözünde söz konusu ülkenin daha riskli görüldüğü anlamına gelmektedir. Benzer şekilde, bir ülkenin CDS (Credit Default Swap) spread değerinin artması da risk algılamasında bir artış olduğu anlamına gelmektedir. Bu karşılaştırmalardan sonra sonuç bölümünde, dalgalanma ve sonrasındaki toparlanma sürecine ilişkin gözlemlerden hareketle, de makroekonomik göstergelerin nasıl etkileneceği konusunda kısa bir değerlendirmeye yer verilmektedir.

2 En fazla YTL değer kaybetti; hızlı toparlanmaya rağmen hala değer kaybı var Piyasalarda olumsuz havanın en yoğun olarak hüküm sürdüğü 10 Mayıs ile 23 Haziran tarihleri arasında YTL ABD doları karşısında yüzde 25 civarında düşerek en fazla değer kaybeden para birimi oldu. Bu sıralamada yi Güney Afrika ile ın takip ettiğini görmekteyiz. Buna karşılık, genellikle ile karşılaştırma konusu olan nın para birimi olan Real deki değer kaybının yüzde 8 den daha az oluşu dikkat çekicidir. Basit bir genelleme yapılacak olursa, parası en fazla değer kaybeden ülkelerin ortak özelliğinin yatırımcıları ürküten boyutlarda cari işlemler açığı olduğu söylenebilir. Buna karşılık, cari işlemler fazlası olan daha az etkilenmiştir. İzlanda Para birimlerinin $ karşısında performansları (%, 10 May Haz.) Toparlanma süreci olarak tanımladığımız 23 Haziran ile 10 Ağustos arasındaki döneme bakıldığında, YTL nin en fazla değer kazanan para olduğu göze çarpmaktadır. Ancak, 10 Mayıs ile 16 Ağustos kurları karşılaştırıldığında, hızlı toparlanmaya rağmen hala yüzde 6-7 civarında bir değer kaybı olduğu görülmektedir. Gelecek haftalarda YTL nin daha fazla değer kazanması ihtimali bulunmakla birlikte, YTL/$ kurunun dalgalanma öncesi seviyesi olan 1.35 e kadar inmesi ihtimali düşüktür. Dolayısıyla, en azından 16 Ağustos itibariyle, dalgalanmanın YTL açısından geride bir miktar tortu bıraktığı not edilmelidir. Benzer bir durum ve Güney Afrika için de geçerlidir. Buna karşılık,, Çek Cumhuriyeti, ve gibi ülkelerin para birimleri dalgalanma öncesine göre daha değerli bir konuma gelmiştir. Real i ise yüzde 3 değer kaybetmiştir. Para birimlerinin $ karşısında performansları (%, 23 Haz Ağu.) İzlanda

3 En fazla düşen borsa IMKB ama en fazla toparlayan borsası İlk grafikte görüldüğü üzere, dalgalanma döneminde IMKB yüzde 24 civarında bir düşüş ile en fazla gerileyen borsa olurken, ve borsaları ikinci ve üçüncü sırayı almıştır. Ancak, grafiğin yerli paralar cinsinden hazırlandığı dikkate alınmalıdır. Aynı dönemde en hızlı değer kaybeden para biriminin de YTL olduğu hatırlanacak olursa, aynı grafiğin dolar cinsinden yapılması halinde IMKB deki düşüşün daha açık farkla birinci olacağını kestirilebilir. Ülke borsalarının performansları (%, ülke para birimi cinsinden) 10 May Haz İkinci grafikte ise toparlanma döneminden en fazla yararlanan borsanın yüzde 23 artışla borsası olduğu görülmektedir. Buna karşılık, 23 Haziran ile 16 Ağustos arasında yüzde 16 artan ve borsaları ikinci sırada yer almaktadır. Ancak, bu düzelmeye rağmen IMKB 100 endeksinin 16 Ağustos tarihinde 10 Mayıs tarihine göre hala yüzde 9 kadar aşağıda olması dalgalanmanın hisse senedi piyasasında bıraktığı tortu olarak görülebilir. Ülke borsalarının performansları (%, ülke para birimi cinsinden) 23 Haz Ağu Dalgalanma sırasında default riski inki kadar yüksek algılandı Yukarıda gerek YTL nin ABD doları karşısındaki değeri gerekse borsa endeksi açısından yaptığımız değerlendirmede Haziran ayının son haftasından başlayarak Ağustos ortasına kadar süren düzelmeye rağmen dalgalanma öncesindeki düzeylere henüz ulaşılmadığı görülmüştür. Ancak, bunlardan çok daha çarpıcı ve öğretici bir hareket CDS spread değerlerinde gerçekleşmiştir. Bunu görmek için ile nin dalgalanma öncesinde, dalgalanma sırasında ve toparlanma dönemindeki CDS spread değerlerinin karşılaştırılması gerekmektedir.

4 10 Mayıs tarihinde ve in CDS spread değerleri sırasıyla yüzde 1.47 ve yüzde 2.54 idi (grafikteki sarı çubuklar). 23 Haziran itibariyle bu değerler yüzde 3.11 ve yüzde 3.15 e yükseldi (grafikteki kırmızı çubuklar). Bir başka deyişle, daha yakın bir tarihte borç ödeyemez duruma düşmüş olan ile sicilinde bu tür bir çizik olmayan uluslararası yatırımcıların gözüyle neredeyse aynı risk düzeyine konuldular. Bu durum, uluslararası yatırımcılar açısından cazibesi çok yüksek olan bir ülkenin dış gelişmelerin ve ülke içinde yapılan hataların bir sonucu olarak çok kısa bir sürede en riskli ülkelerden birisi haline gelebildiğinin iyi bir örneğidir. Kanımızca ülkeyi ve ülke ekonomisini yönetenlerin geçmiş başarılara güvenerek rehavete kapılmaması ve bu durumdan ders çıkarması gereklidir. CDS spreads (5 yıllık vade için) 10 May Haz Ağu Bir başka ilginç nokta, 16 Ağustos itibariyle CDS spread değeri yüzde 2.25 e, yani 10 Mayıs a göre daha düşük bir düzeye gerilerken, nin CDS spread rakamının yüzde 1.81 e düşmesi ama dalgalanma öncesindeki yüzde 1.47 ye kadar inememesidir (grafikteki kırmızı çubuklar). Bu, uluslararası yatırımcıların gözüyle de ye ilişkin risk algılanmasında net bir bozulma olduğunu göstermektedir. Diğer ülkelere bakıldığında, 16 Ağustos ta CDS spread değerleri 10 Mayıs a göre hala daha yüksek olan ülkelerin, Güney Afrika ve olduğu görülmektedir. Daha önce de vurgulandığı üzere, üç ülkenin ortak özellikleri arasında yüksek cari işlemler açığına sahip olmaları bulunmaktadır. EMBI+ spread hareketleri de benzer bir duruma işaret ediyor Aşağıdaki grafikte yer alan EMBI+ spread hareketleri CDS spread hareketlerine paraleldir: EMBI+ EMBI+ Sovereign Spreads 10 May Haz Ağu

5 Buradaki birinci önemli gözlemimiz, ve nın EMBI+ spread değerlerinin 16 Ağustos itibariyle 10 Mayıs a göre daha düşük bir düzeye gerilemiş olmasıdır. Buna karşılık, nin EMBI+ spread ı hala dalgalanma öncesindeki düzeye inememiştir. Güney Afrika için de benzer bir durum söz konusudur. İkinci olarak, dalgalanma öncesinde dan daha düşük bir EMBI+ spread ı olan nin 16 Ağustos tarihi itibariyle daha yüksek bir spread ile karşı karşıya olduğu dikkat çekicidir. Özetle, toparlanma döneminden diğer ülkeler gibi nin de önemli ölçüde faydalandığı ama hem dalgalanma öncesi kendi konumuna göre hem de ile karşılaştırıldığında net bir kötüleşme olduğu söylenebilir. Makroekonomik tortu: Cari açıkta kayda değer bir düzelme ihtimali düşük ancak enflasyondaki bozulma ihmal edilemeyecek boyutta Mayıs ayında mali piyasalarda dalgalanma başladığında, YTL nin biraz değer kaybetmesinin cari işlemler açığı ve ihracat sektörü açısından yararlı olacağı, dolayısıyla bu düzeltmenin aslında olumlu karşılanması gerektiği şeklindeki söylemler ön plana çıkmıştı. Yukarıdaki yaptığımız dalgalanma öncesi-sonrası ve ülkelerarası karşılaştırmalar, döviz kurundaki düzeltmenin bazı yan maliyetlerinin de olduğunu göstermektedir. Yukarıda vurgulandığı üzere, Haziran ayının son günlerinden itibaren gerçekleşen toparlanmaya rağmen nin CDS ve EMBI+ spread değerleri hala dalgalanma öncesi düzeylere inebilmiş değildir. Bu durum, uluslararası yatırımcıların gözünde ye ilişkin risk algılamasında artış olduğu anlamına gelmektedir. Son aylarda görülen gelişmelerin muhtemel makroekonomik yansımalarına bakıldığında, YTL nin değer kaybetmesinin cari işlemler açığında kayda değer bir düzeltmeye yol açması ihtimali düşük görünmektedir. Bunun bir nedeni, daha önce de değinildiği gibi, toparlanma sonrasında YTL/$ kurunun dalgalanma öncesine göre sadece yüzde 6-7 civarında yüksek olmasıdır. İkinci neden ise geçen iki ayda açıklanan ve dalgalanma sonrasını da kapsayan sanayi büyümesi ve imalat sanayi kapasite kullanımı verilerinin yüksek seyrini muhafaza etmekte olmasıdır. Bu veriler 2006 yılı büyüme hızında çok fazla düşüş olmayacağına işaret etmektedir. Büyümenin güçlü seyrini sürdürdüğü, petrol ve diğer emtia fiyatlarının da yüksek düzeyde olduğu bir ortamda cari işlemler açığında dikkate değer bir iyileşmeye yol açması beklenmemelidir. Önemli bir sürpriz olmadıkça cari işlemler açığının yıl sonunda 30 milyar dolara yakın olması ve milli gelire oranının yüzde 7 yi geçmesi şaşırtıcı olmayacaktır. Diğer taraftan, gerek enflasyon verilerindeki gerekse enflasyon bekleyişlerindeki bozulma ciddi boyuttadır. Sene başında yüzde 5 olarak belirlenmiş olan enflasyon hedefinin gerçekleşmesini hiç kimse beklemediği gibi, sene sonu enflasyonunun tek haneli olması bile oldukça zor görünmektedir. Beklentilerde bu durumun yol açtığı bozulmayı sınırlı tutmak amacıyla Merkez Bankası agresif faiz artışları yapmış bulunmaktadır. Dolayısıyla, Mayıs ve Haziran aylarındaki dalgalanmanın bir başka bedeli de ekonomisinin eskisine göre 6-7 puan daha yüksek faiz oranları ile uzunca bir müddet yaşamak zorunda kalacak olmasıdır. Her hakkı saklıdır. İzinsiz çoğaltılamaz. Bu raporda yer alan bilgi ve veriler güvenilir olduğu düşünülen kamuya açık kaynaklara dayanmaktadır. İfade edilen görüşler, tahminler ve beklentiler bu raporun yazıldığı tarih itibariyle yazarın vardığı sonuçları yansıtmaktadır. Türk Ekonomi Bankası nı bağlamaz. Ticari kararlar için veya yatırım tercihi yapmak amacıyla kullanılması durumunda Türk Ekonomi Bankası hiç bir sorumluluk üstlenmez.

Saman alevi değil ama ne olduğu da henüz bilinmiyor

Saman alevi değil ama ne olduğu da henüz bilinmiyor Türk Ekonomi Bankası Haftalık Ekonomi Bülteni Emin Öztürk (212) 251 21 21 (1671) 5 Mart 2007 emin.ozturk@teb.com.tr Saman alevi değil ama ne olduğu da henüz bilinmiyor Geçen haftadan iz bırakanlar Geçen

Detaylı

YTL değer kazanırken ihracat artışının hızlanması nasıl açıklanabilir?

YTL değer kazanırken ihracat artışının hızlanması nasıl açıklanabilir? Türk Ekonomi Bankası Makro Yorum Emin Öztürk (212) 251 21 21 (1671) 14 Mayıs 2007 emin.ozturk@teb.com.tr YTL değer kazanırken ihracat artışının hızlanması nasıl açıklanabilir? Son dönemde Türkiye nin gündeminde

Detaylı

2007 nin riskleri belirginleşiyor

2007 nin riskleri belirginleşiyor Türk Ekonomi Bankası Haftalık Ekonomi Bülteni Emin Öztürk (212) 251 21 21 (1671) 4 Aralık 2006 emin.ozturk@teb.com.tr 2007 nin riskleri belirginleşiyor Geçen haftadan iz bırakanlar AB Komisyonu, Türkiye

Detaylı

Dünya ekonomisinde yavaşlama beklenirken petrol ve altın fiyatları neden yükseliyor?

Dünya ekonomisinde yavaşlama beklenirken petrol ve altın fiyatları neden yükseliyor? Türk Ekonomi Bankası Makro Yorum Emin Öztürk (212) 251 21 21 (1671) 27 Kasım 2007 emin.ozturk@teb.com.tr Dünya ekonomisinde yavaşlama beklenirken petrol ve altın fiyatları neden yükseliyor? Son dönemde

Detaylı

Yeni iyimserlik dalgası eski ikilemleri tekrar gündeme getirebilir

Yeni iyimserlik dalgası eski ikilemleri tekrar gündeme getirebilir Türk Ekonomi Bankası Haftalık Ekonomi Bülteni Emin Öztürk (212) 251 21 21 (1671) 31 Temmuz 2006 emin.ozturk@teb.com.tr Yeni iyimserlik dalgası eski ikilemleri tekrar gündeme getirebilir Geçen haftadan

Detaylı

Milyon dolarlık sorular

Milyon dolarlık sorular Türk Ekonomi Bankası Haftalık Ekonomi Bülteni Emin Öztürk (212) 251 21 21 (1671) 19 Haziran 2006 emin.ozturk@teb.com.tr Milyon dolarlık sorular Geçen haftadan iz bırakanlar Geçen hafta gösterge tahvil

Detaylı

AB haberleriyle şekillenen bir hafta

AB haberleriyle şekillenen bir hafta Türk Ekonomi Bankası Haftalık Ekonomi Bülteni Emin Öztürk (212) 251 21 21 (1671) 11 Aralık 2006 emin.ozturk@teb.com.tr AB haberleriyle şekillenen bir hafta Geçen haftadan iz bırakanlar Geçen hafta Salı

Detaylı

VakıfBank. Vakıfbank Ekonomik Araştırmalar. Haftalık Finans Raporu. 19 26 Temmuz

VakıfBank. Vakıfbank Ekonomik Araştırmalar. Haftalık Finans Raporu. 19 26 Temmuz Haftalık Finans Raporu VakıfBank Vakıfbank Ekonomik Araştırmalar 19 26 Temmuz Geçen hafta ABD'de açıklanan yoğun veri takvimi hayal kırıklığı yaratırken, Avrupa daki tahvil ihalelerine odaklanan piyasaların

Detaylı

VakıfBank. Vakıfbank Ekonomik Araştırmalar. Aylık Rapor. Şubat 2011 İÇİNDEKİLER. Yurtiçi Ekonomi Raporu. Uluslararası Ekonomi Raporu

VakıfBank. Vakıfbank Ekonomik Araştırmalar. Aylık Rapor. Şubat 2011 İÇİNDEKİLER. Yurtiçi Ekonomi Raporu. Uluslararası Ekonomi Raporu VakıfBank Vakıfbank Ekonomik Araştırmalar Aylık Rapor Şubat 11 İÇİNDEKİLER Yurtiçi Ekonomi Raporu Dış Borç Stoku Risk Unsuru Olabilir mi? Türkiye ekonomisinin krizle kesintiye uğrasa da gösterdiği istikrarlı

Detaylı

VakıfBank. Vakıfbank Ekonomik Araştırmalar. Aylık Rapor. Nisan 2012 İÇİNDEKİLER

VakıfBank. Vakıfbank Ekonomik Araştırmalar. Aylık Rapor. Nisan 2012 İÇİNDEKİLER VakıfBank Vakıfbank Ekonomik Araştırmalar Aylık Rapor Nisan 212 İÇİNDEKİLER Türkiye de Tasarruflar: Tarihsel Seyir, Mevcut Görünüm Ve Politika Önerileri Bir ülkenin ekonomik kalkınma ve büyümesi hiç kuşkusuz

Detaylı

HAFTALIK EKONOMİ VE FİNANS BÜLTENİ İKTİSADİ ARAŞTIRMALAR BÖLÜMÜ

HAFTALIK EKONOMİ VE FİNANS BÜLTENİ İKTİSADİ ARAŞTIRMALAR BÖLÜMÜ HAFTALIK EKONOMİ VE FİNANS BÜLTENİ İKTİSADİ ARAŞTIRMALAR BÖLÜMÜ / 31 İktisadi Araştırmalar Bölümü İzlem Erdem - Müdür izlem.erdem@isbank.com.tr Figen Yılmaz - Müd. Yrd. figen.yilmaz@isbank.com.tr Özgür

Detaylı

HAZİNE BAŞKANLIĞI Ekonomik Araştırmalar Birimi REEL SEKTÖR 7.5

HAZİNE BAŞKANLIĞI Ekonomik Araştırmalar Birimi REEL SEKTÖR 7.5 EKONOMİK GÖRÜNÜM ARALIK 2006 Ağustos Ayı Sanayi Üretim Endeksi REEL SEKTÖR 14 12 10 8 6 4 2 0-2 -4-6 -8 Sanayi Üretim Endeksi Aylık Değişim Oranı (%) 11.2 10.7 9.8 9.3 10 8.7 8.3 7.4 6.8 7 7.5 5 3.4 5.9

Detaylı

GAYRİMENKUL VE KONUT SEKTÖRÜNE BAKIŞ

GAYRİMENKUL VE KONUT SEKTÖRÜNE BAKIŞ GAYRİMENKUL VE KONUT SEKTÖRÜNE BAKIŞ MAYIS 215 Atatürk Mah. Çitlenbik Cad. No: 4 Ataşehir / İstanbul Tel: 444 36 55 Faks: 216 456 48 75 www.emlakkonut.com.tr YAZARLAR Bahadır Dalkılıç Mustafa Aşkın Dalfin

Detaylı

FİNANSAL PİYASALARDA GÜNDEM & DEĞERLENDİRMELER (3Ç 2012)

FİNANSAL PİYASALARDA GÜNDEM & DEĞERLENDİRMELER (3Ç 2012) FİNANSAL PİYASALARDA GÜNDEM & DEĞERLENDİRMELER (3Ç 212) EMEKLİLİK FONLARI VE PİYASALAR BÜLTENİ GENEL DEĞERLENDİRMELER 212 OVP (Orta Vadeli Plan) için konulan hedeflerden öne çıkan beş kalemden; ikisinde

Detaylı

Euro Bölgesi İzleme Raporu: Ekim 2003

Euro Bölgesi İzleme Raporu: Ekim 2003 Euro Bölgesi İzleme Raporu: Ekim 2003 I. Genel Gelişmeler: Avrupa Merkez Bankası (AMB) Yönetim Konseyi nin 2 Ekim 2003 tarihli toplantısında anahtar faiz oranlarında herhangi bir değişiklik yapılmamıştır.

Detaylı

HAFTALIK EKONOMİ VE FİNANS BÜLTENİ İKTİSADİ ARAŞTIRMALAR BÖLÜMÜ

HAFTALIK EKONOMİ VE FİNANS BÜLTENİ İKTİSADİ ARAŞTIRMALAR BÖLÜMÜ HAFTALIK EKONOMİ VE FİNANS BÜLTENİ İKTİSADİ ARAŞTIRMALAR BÖLÜMÜ 5 Aralık 2011 / 48 İktisadi Araştırmalar Bölümü İzlem Erdem - Müdür izlem.erdem@isbank.com.tr Figen Yılmaz - Müd. Yrd. figen.yilmaz@isbank.com.tr

Detaylı

ÖZET...3 DÜNYA EKONOMISINE GENEL BIR BAKIŞ...8 TÜRKIYE NIN HALI İHRACATI...21 HALI İHRACATIMIZDA MAKINE HALISI VE EL HALISININ PAYI...

ÖZET...3 DÜNYA EKONOMISINE GENEL BIR BAKIŞ...8 TÜRKIYE NIN HALI İHRACATI...21 HALI İHRACATIMIZDA MAKINE HALISI VE EL HALISININ PAYI... HALI SEKTÖRÜNÜN 2009 OCAK-MART İHRACAT PERFORMANS DEĞERLENDİRMESİ İTKİB GENEL SEKRETERLİĞİ ARGE ve MEVZUAT ŞUBESİ NİSAN 2009 ÖZET...3 DÜNYA EKONOMISINE GENEL BIR BAKIŞ...8 TÜRKIYE NIN HALI İHRACATI...21

Detaylı

3.1. Temel Enflasyon Görünümü 22 3.2. Gıda, Enerji ve Alkol-Tütün Fiyatları 25 3.3. Yurt İçi Üretici Fiyatları 27 3.4.

3.1. Temel Enflasyon Görünümü 22 3.2. Gıda, Enerji ve Alkol-Tütün Fiyatları 25 3.3. Yurt İçi Üretici Fiyatları 27 3.4. 1-II İçindekiler 1. GENEL DEĞERLENDİRME 1 1.1. Para Politikası Uygulamaları ve Finansal Koşullar 1.. Makroekonomik Gelişmeler ve Temel Varsayımlar 1.. Enflasyon ve Para Politikası Görünümü 9 1.. Riskler

Detaylı

EURO BÖLGESİ İZLEME RAPORU (15 OCAK-15 ŞUBAT 2000) I.Genel Ekonomik Göstergelere İlişkin Gelişmeler:

EURO BÖLGESİ İZLEME RAPORU (15 OCAK-15 ŞUBAT 2000) I.Genel Ekonomik Göstergelere İlişkin Gelişmeler: EURO BÖLGESİ İZLEME RAPORU (15 OCAK-15 ŞUBAT 2000) I.Genel Ekonomik Göstergelere İlişkin Gelişmeler: ECB, Euro Bölgesinde ekonomik faaliyetlerin iyileşmesi için elverişli bir ortamın mevcut olduğunu, özellikle

Detaylı

PARA, BANKA VE SERMAYE PİYASALARI

PARA, BANKA VE SERMAYE PİYASALARI PARA, BANKA VE SERAYE PİYASALARI A. PARA VE KUR POLİİKALARI 1. Genel Çerçeve Orta vadeli para politikası stratejisi çerçevesinde, 2006 yılı başından itibaren uygulamaya konulan açık enflasyon hedeflemesi

Detaylı

VakıfBank. Vakıfbank Ekonomik Araştırmalar. Aylık Rapor. Nisan 2010 İÇİNDEKİLER. Yurt içi Ekonomi Raporu. Uluslararası Ekonomi Raporu.

VakıfBank. Vakıfbank Ekonomik Araştırmalar. Aylık Rapor. Nisan 2010 İÇİNDEKİLER. Yurt içi Ekonomi Raporu. Uluslararası Ekonomi Raporu. VakıfBank Aylık Rapor Nisan 21 İÇİNDEKİLER Yurt içi Ekonomi Raporu 21 Mart ayında çekirdek enflasyondaki sert yükseliş dikkat çekmektedir Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Mart ayında Tüketici

Detaylı

TÜRK YE SERMAYE P YASASI

TÜRK YE SERMAYE P YASASI TÜRK YE SERMAYE P YASASI TÜRKİYE SERMAYE PİYASASI Sermaye piyasası fon arz ve talep edenlerin şeffaflık ve güven içinde buluştuğu bir platformdur. Küçük tasarruflarla büyük yatırımlar finanse edilebilmekte,

Detaylı

Türkiye de büyüme konusunda fazla tedirgin olmaya gerek yok

Türkiye de büyüme konusunda fazla tedirgin olmaya gerek yok İçindekiler: 1 Özet Değerlendirme 2 İzlenecek Önemli Gelişmeler Türkiye Ekonomisi ve Piyasalar 2 Enflasyon 3 Sanayi Üretimi 4 Dış Ticaret Dengesi 5 Ödemeler Dengesi 6 Merkezi Yönetim Bütçesi 7 Merkezi

Detaylı

AYLIK RAPOR. Ağustos 2012. VakıfBank Ekonomik Araştırmalar Müdürlüğü İstanbul

AYLIK RAPOR. Ağustos 2012. VakıfBank Ekonomik Araştırmalar Müdürlüğü İstanbul AYLIK RAPOR Ağustos 212 VakıfBank Ekonomik Araştırmalar Müdürlüğü İstanbul İÇİNDEKİLER Haziran ayında dış ticaret açığı 7.2 milyar dolar ile beklentilerin altında geldi Haziran ayında dış ticaret açığı

Detaylı

TÜRKONFED Aylık Ekonomik Görünüm Raporu. Doç. Dr. Ümit İzmen Yasemin Özbal

TÜRKONFED Aylık Ekonomik Görünüm Raporu. Doç. Dr. Ümit İzmen Yasemin Özbal TÜRKONFED Aylık Ekonomik Görünüm Raporu Doç. Dr. Ümit İzmen Yasemin Özbal TÜRKONFED tarafından hazırlanan Aylık Ekonomik Görünüm Raporu nun bu sayısı ODE Yalıtım Sanayi ve Ticaret A.Ş. nin katkılarıyla

Detaylı

Sular çekilince... Ekonomik Görünüm 2008

Sular çekilince... Ekonomik Görünüm 2008 Sular çekilince... Ekonomik Görünüm 28 Aralık 28 Önsöz Raporumuz hem dünya hem de Türkiye ekonomisinin içinde olduğu hızlı bir değişim sürecinde kaleme alındı. Bu çalışmada danışmanımız Türkiye ekonomisindeki

Detaylı

AB YE ADAY VE POTANSİYEL ADAY ÜLKELERE İLİŞKİN SON EKONOMİK GELİŞMELER*

AB YE ADAY VE POTANSİYEL ADAY ÜLKELERE İLİŞKİN SON EKONOMİK GELİŞMELER* AB YE ADAY VE POTANSİYEL ADAY ÜLKELERE İLİŞKİN SON EKONOMİK GELİŞMELER* AĞUSTOS 2010 *Avrupa Komisyonu Ekonomik ve Mali Konular GenelMüdürlüğü nün 9 Nisan 2010 da yayınladığı EU Candidate and Pre-Accession

Detaylı

TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş.

TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. EKONOMİK GELİŞMELER ÖZET DEĞERLENDİRME RAPORU HAZIRLAYANLAR Mustafa ŞİMŞEK Fulya BAYRAKTAR Faruk SEKMEN EKONOMİK VE SOSYAL ARAŞTIRMALAR MÜDÜRLÜĞÜ Ocak 2011 2011 yılı Ocak

Detaylı

Finansal Piyasalar TSPB 15

Finansal Piyasalar TSPB 15 FİNANSAL PİYASALAR Finansal Piyasalar Global krizin finansal sistemdeki kırılganlıkları öne çıkardığı 2008 yılından itibaren dünya ülkeleri hala krizin yaralarını sarmayı sürdürmektedir. Atılan adımlar,

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 24 Ocak 2011, Sayı:3. Yurtdışı Gelişmeler. Yurtiçi Gelişmeler. Finansal Göstergeler

Ekonomi Bülteni. 24 Ocak 2011, Sayı:3. Yurtdışı Gelişmeler. Yurtiçi Gelişmeler. Finansal Göstergeler Ekonomi Bülteni, Sayı:3 Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ercan Ergüzel Ömer Seyfeddin Şener Berke Gümüş Yurtdışı Gelişmeler Yurtiçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Görünüm 211 in

Detaylı