STRATEJİK PLAN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "STRATEJİK PLAN 2014 2017"

Transkript

1 Kapak

2 KIRIKKALE TİCARET BORSASI KIRIKKALE COMMODITY EXCHANGE STRATEJİK PLAN Web : e - mail e mail Yayına Hazırlayan : Berat ULUDOĞAN Selda MUTLU 2

3 İÇİNDEKİLER SUNUŞ 5-6 STRATEJİK PLAN YAKLAŞIMI 7 STRATEJİK PLANLAMA EKİBİ..7 STRATEJİK PLAN İLE İLGİLİ İNCELEME YAPILAN KURUM VE KURULUŞLAR I. GENEL BİLGİLER TARİHÇE KTB HAKKINDA YASAL YÜKÜMLÜLÜKLER VE İŞLEVLER YÖNETİM YAPISI VE ORGANİZASYON YAPISI KTB PERSONEL YAPISI KURUM KÜLTÜRÜ 2. KTB DE STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ I. SWOT ( GZFT ) ANALİZİ GÜÇLÜ YÖNLER ZAYIF YÖNLER FIRSATLAR TEHDİTLER II. PAYDAŞLARIN ANALİZİ III. STRATEJİK PLAN KTB KURUMSAL KİMLİĞİ ( Değerler, Misyon, Vizyon ) 3.2 STRATEJİK AMAÇLAR, HEDEFLER VE PERFORMANS GÖSTERGELERİ 3.3 MALİYETLENDİRME 3.4 SPRATEJİK PLAN YILLARI GÖRE EYLEM PLANI 3.5 Yönetim,Meclis ve AİK nın aldığı kararlar. IV. SONUÇ V. KURUL KARARLARI

4 EKONOMİK KALKINMA, TÜRKİYE NİN HÜR, MÜSTAKİL, DAİMA DAHA KUVVETLİ, DAİMA DAHA REFAHLI TÜRKİYE İDEALİNİN BELKEMİĞİDİR. 4

5 SUNUŞ Stratejik Planlar; kurumun orta ve uzun vadeli amaçlarını, temel ilke ve politikalarını, hedef ve önceliklerini ve bunlara ulaşmak için izlenecek yol ve yöntemler ile kaynak dağılımını içeren palanlardır. Bu planlarla; kurumlar nerede olduklarını, nereye ulaşmak istediklerini, gitmek istedikleri yere nasıl ulaşacaklarını ve sonucu nasıl ölçüp değerlendirebileceklerini her aşamada yanıtlayabilmektedirler. Bu çerçevede Kırıkkale Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanlığı kendi imkanlarını ile Mevcut Durum Analizi ve Stratejik Plan Çalışmasını titizlikle yürütmüş ve Stratejik Plan çalışmasını gerçekleştirmiştir. Çalışmalar sürecinde öncelikli olarak KTB bünyesindeki firmalara mevcut durumlarını ve KTB den beklentilerini belirlemek amacıyla Mevcut Durum Analizi çalışması gerçekleştirilmiştir. Çalışma kapsamında firmaların personel yapısı, markalaşma ve ürün geliştirme yapısı, kurumsallaşma yapısı, ticaret yapısı, pazarlama ve ihracat yapısı gibi alanlarda ne kadar etkin oldukları analiz edilmiş; firmaların iş hacmi, sektör, faaliyet alanı vb. konularda nasıl, ne kadar ve nerede oldukları belirlenmeye çalışılmıştır. Analiz sonucu firmaların güçlü olduğu yanların belirlenmesinin yanı sıra zayıf oldukları alanlarda belirlenerek, ortak olan ve öncelikli olarak çözülmesi gereken problemlerin tespit edilmesi hedeflenmiştir. Tüm bunlar gelecek yol haritamız olan Stratejik Plan ın temelinde önemli veri elde edilmesinde, gelecek amaç ve hedeflerin doğru tespit edilmesinde tespit edilmesinde etkili olmuştur. Bu süreçte paydaşlarla, firmalarla ve KTB Yönetim Kurulu ve Personeli ile yapılan yüz yüze görüşmeler sonucunda KTB in Swot analizi yapılmış, kurumumuzun güçlü ve zayıf yönleri ile fırsatlar ve tehditleri ortaya konmuştur. Ayrıcı Stratejik plan çalışması süresince; KAMU İDARELERİNDE STRATEJİK PLANLAMAYA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK ve DOKUZUNCU KALKINMA PLANI VE HAZIRLIK AŞAMALARI göz önünde bulundurulmuştur. Katılımcı bir yaklaşımla Kırıkkale Ticaret Borsası nın misyonu, vizyonu, stratejik amaçları ve hedefleri belirlenmiştir. KTB nin Yönetim Kurulu, Personeli ve firmaları ile birlikte büyük bir aile olan Kırıkkale Ticaret Borsası bünyesindeki firmaların KTB faaliyetlerinden en yüksek oranda faydalanmasını sağlamak amacı ile yola çıkmıştır. KTB nin Stratejik Plan Çalışmasında Misyonu; farklılıklar yaratarak bereketin değerlendirilmesi noktasında bölgede söz sahibi olmak, zamanında ve kalite hizmet sunan, bu hizmetleri sürdürürken üyelerinin ihtiyaç ve beklentilerine önem veren, hizmet geliştirmeyi kendine hedef edinmiş, üyeleri ve çalışanları ile bölge ve ülke ekonomisine katkıda bulunan güçlü ve lider bir borsa olmak Vizyonu ise; Farklılıklar Yaratarak Bereketin Değerlendirilmesi Noktasında Bölgede Söz Sahibi Olmak, Zamanında ve Kaliteli Hizmet Sunan, Bu Hizmetleri Sürdürürken Üyelerinin İhtiyaç ve Beklentilerine Önem Veren, Hizmet Geliştirmeyi Kendine Hedef Edinmiş, Üyeleri ve Çalışanları İle Bölge ve Ülke Ekonomisine Katkıda Bulunan Güçlü ve Lider Bir Borsa Olmak. 5

6 Misyon ve vizyon çerçevesinde beş stratejik amaç belirlenmiştir. Bu amaçlar; 1. Kırıkkale ili tarım ve hayvancılığının planlı gelişmesine destek olmak, 2. KTB deki firmaların verimliliğini, kurumsal kapasitesini ve rekabet edebilirliğini artırmak, 3. KTB deki firmaların rekabetçi güçlerini artırmak amacıyla gerekli bilgi kaynaklarına ulaşımı ve faydalanmalarını kolaylaştırmak, 4. KTB deki firmaların yeni pazarlara ulaşmasına ve katma değer sağlayacak sürekli ilişkiler geliştirmesine katkıda bulunmak, 5. KTB nin örgütsel ve yönetsel kapasitesini artırmaktır. Bu kapsamda stratejik yönetim anlayışı ile ve geniş katılımlı bir çalışmayla planlama, uygulama, izleme ve değerlendirme esaslarına dayalı olarak gerçekçi ve uygulanabilir bir program hazırlama yaklaşımı belirlenmiştir. Söz konusu Stratejik Plan Belgesi, Kırıkkale Ticaret Borsası nın dönemi faaliyetlerine ilişkin stratejik planını kapsamaktadır. Kırıkkale Ticaret Borsası olarak, ülkenin gerçekleri ve gelişmeleri çerçevesinde geleceğe yürüyebilmesi için yol haritası niteliğindeki stratejik planımızın hazırlanmasında emeği geçen, bizi destekleyen, görüş ve düşüncelerini bizlerle paylaşan tüm firmalarımıza, paydaşlarımıza, personelimize teşekkür ederiz. Harun SÜMER Yönetim Kurulu Başkanı 6

7 STRATEJİK PLAN YAKLAŞIMI Stratejik planlama konusu, 80 li yıllarda öncelikli olarak gelişmiş ülkelerde ele alınmaya başlamış ve 90 lı yıllarda önemi daha da artmıştır. Son yıllarda benzer bir süreç Türkiye de de yaşanmaktadır. Kurum ve kuruluşlar, etkinlik düzeylerinin yükseltilmesi amacıyla çalışmalarını stratejik planlama ve performans yönetim sistemi içinde planlamaya yönlenmektedirler. Bu çerçevede, stratejik planlama kuruluşların politika oluşturma kapasitelerinin arttırılması, mali yönetiminin iyileştirilmesi, kuruluş performansının izlenmesi ve hesap verme sorumluluğunun değerlendirilmesinde temel araçlardan biri olarak kabul edilmektedir. Bu gelişmeler ışığında Türkiye de bugüne kadar kamu kuruluşlarında başlatılan stratejik plan çalışması, son yıllarda TOBB un öncülüğünde Ticaret ve Sanayi Odalarında ve Ticaret Borsalarında da yapılmaya başlanmıştır. Kırıkkale Ticaret Borsası Stratejik Plan Çalışmalarını konusunda uzman danışman ve ekibiyle yürütmüş ve tamamlamıştır. Planlama sürecinin her aşamasında KTB üst yönetimi çalışmalara katılmış, KTB nin çalışmalarının KTB nin dış paydaşlarının görüş ve önerilerine büyük önem verilerek süreçte yer almaları sağlanmış; her aşamada anketler ve toplantılar aracılığıyla gelen görüş ve öneriler uzmanlar tarafından derlenerek KTB nin yönetim kurulunda değerlendirilmiştir. Elde edilen veriler Yönetim Kurulu tarafından değerlendirildikten sonra son haline getirilerek KTB Stratejik Planı oluşturulmuştur. KTB Stratejik Planı Belgesi, yürütülen stratejik planlama çalışmalarını ve bu doğrultuda ortaya konan çıktıları içermektedir. Birinci bölümde KTB nin kuruluşuna, yasal yükümlülüklerine, görevlerine ve yönetim yapısına ilişkin bilgiler sunulmuş, ikinci bölümde ise KTB de Stratejik Planlama sürecinin örgütlenme ve yürütülme süreci ana hatlarıyla açıklanmıştır. GZFT (SWOT) Analizi kapsamında gerçekleştirilen çalışmaların sonuçlarının özetlendiği bölümün ardından, dördüncü bölümde Kurumsal Kimliğin Tanımlanması başlığı altında KTB nin Misyon, Vizyon ve Değerleri İfadeleri ile Stratejik Amaçları sunulmuştur. Beşinci bölümde Stratejik Amaçlar altında belirlenen Hedeflere, Altıncı bölümde Hedeflere İlişkin Performans Göstergelerine ve Performans Hedeflerine yer verilmiştir. Yedinci bölümde yıllarında yürütülecek çalışmaları içeren faaliyetler yer almıştır. Sekizinci bölüm ise KTB nin eylemlerini gerçekleştirmek için gereksinim duyduğu finansal kaynaklara ve kaynakların nerelerden karşılanacağına ilişkin bilgileri içeren Maliyetlendirmeye ayrılmıştır. STRATEJİK PLANLAMA EKİBİ Stratejik Planlama çalışmalarını koordine etmek ve paydaşlarla etkin iletişim kurmak amacıyla ekip oluşturulmuştur. Aşağıda ekip üyeleri yer almaktadır. Üye Genel Sekreter Harun KAHRAMAN Üye Kalite Yönetim Temsilcisi Berat ULUDOĞAN Üye Muhasebe Sorumlusu Selda MUTLU 7

8 STRATEJİK PLANLA İLGİLİ İNCELEME YAPILAN KURUL VE KURULUŞLAR Kanun KAMU İDARELERİNDE STRATEJİK PLANLAMAYA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK Genel İlkeler MADDE 5- (1) Stratejik Planlama sürecinde; Kamu idaresinin hizmetinden yararlananların, kamu idaresi çalışanlarının, sivil toplum kuruluşlarının, ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile ilgili diğer taraflarının katılımları sağlanır ve katkıları alınır. Çalışmalar, strateji geliştirme biriminin koordinatörlüğünde tüm birimlerin katılım ve katkılarıyla yürütülür. Stratejik planların doğrudan doğruya kamu idarelerince ve idarelerin kendi çalışanları tarafından hazırlanması zorunludur. İhtiyaç duyulması halinde idare dışından temin edilecek danışmanlık hizmetleri sadece yöntem ve süreç danışmanlığı ile eğitim hizmetleri konularıyla sınırlıdır. İlgili tim kamu idareleri birbirleri ile uyum, işbirliği ve eşgüdüm içinde; hesap verme sorumluluğunun gereklerini dikkate alarak çalışır. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı nın oluşturmuş olduğu Stratejik Plan hazırlama programları incelenmiş ve Kırıkkale Ticaret Borsası nın Stratejik planına veri oluşturmuştur. 1.GENEL BİLGİLER ŞEHRİN TARİHÇESİ Kırıkkale sırasıyla Hitit, Roma ve Bizans Devletleri egemenliğinde kalmış, 1071 Malazgirt Savaşından sonra Türklerin Anadolu'ya yerleşmeleri ile birlikte Türk hâkimiyetine girmiştir. Buralara Türkmenlerin-Oğuzların yerleştiği ve yöreye Cumhuriyet Dönemine kadar Kırık Kal'a denildiği Osmanlı Arşiv belgelerinde belirtilmektedir. Kırıkkale'nin adının şehrin 3 km kuzeyindeki Kırıkköyü ile kentin merkezindeki Kaletepe' nin kısaltılarak birleşmesinden ortaya çıktığı söylenmektedir. Bu ismin halk tarafından yakıştırıldığı kanaati yaygın olmakla beraber bölgenin ismi Osmanlı Arşiv belgelerinde, şimdiki haliyle Kırıkkale' a biçiminde geçmektedir. XVI. ve XVII. yüzyıllarda doğudan gelen çeşitli Türk aşiret ve cemaatlerin Anadolu'da bilhassa Orta Anadolu'da iskan edildikleri bilinmektedir. Bunlardan "Oğuz, Oğuzhan" adı verilen büyük bir oynağın Ankara yakınlarında, o zamanki söyleyişi ile "Kırıkkale' a" ya yerleştirildikleri belgelerle ifade edilmektedir. Yörükkan taifesinden olduğu zikredilen Oğuz Oymağı, Anadolu'yu Türkleştirerek ve İslamlaştırarak, Türk Vatanı haline getiren, aynı zamanda Türkmen adıyla da bilinen büyük bir aşirettir. Bu durumda bölgenin adının en az 400 yıllık bir tarihe sahip olduğunu kabul etmek gerekmektedir yılında Mühimmat Fabrikasının temellerinin atılmasıyla başlayan gelişme neticesinde 12 hanelik Kırık köyü 1929'da bucak, 1941'de belediye, 1944'de ilçe statüsüne kavuşmuştur. 21 Haziran 1989 tarihine kadar Ankara iline bağlı bir ilçe olan Kırıkkale, 3578 sayılı Kanun ile il statüsüne alınmıştır. Kırıkkale, tıpkı Ankara gibi Ulu Önder Atatürk ün emirleriyle kurulan Mühimmat Fabrikası sayesinde bugünlere ulaşmıştır. 8

9 COĞRAFİ YAPISI İç Anadolu bölgesinin Orta Kızılırmak yöresinde yer alan Kırıkkale, doğusunda Çorum ve Yozgat, güneyde Kırşehir, batıda Ankara ve kuzeyde Çankırı illeri ile çevrilidir. Ortalama rakımı 700 m. olan ilin en yüksek noktası Denek Dağı - Namık kaya tepesi olup, yüksekliği metredir. İlimizin verimli toprakları Keskin-Maşat Ovası, Bahşili Ovası ile Kızılırmak ve Kılı çözü vadilerindeki düzlüklerde yer almaktadır. İlimiz topraklarına güneyde Çelebi ilçesinden giren Kızılırmak, kuzey yönünde akarak kuzeyde Kırıkkale-Çankırı il sınırını oluşturur. İl merkezinin batısından geçen Kızılırmak'ın ilimiz sınırlarında uzunluğu 94 km. olup, üzerinde Kap Ulukaya barajı ve hidroelektrik santrali bulunmaktadır. İlin önemli diğer akarsuları Delice Irmağı, Kılı çözü ve Balaban Çayları ile Acı özü ve Çoruh özü dereleridir. Kırıkkale ili sınırlarında yüksekliği m. arasında değişen yaylalar bulunmaktadır. Küre dağında HO dar, Bedesten, Kamışlı ve Sarıkaya; Koçu dağında Koçu; Denek dağında Azgın, Gümüş pınar, Pehlivanlı, Sulu dere ve Yeşilkaya yaylaları en önemlilerindendir. İklimi, yarı kurak, kışları soğuk yazları ılık, kara tesirine yakın bir iklime sahiptir. Yıllık ortalama sıcaklığı C, ortalama nispi nem % 62, ortalama rüzgar hızı 1.9 m/sn., ortalama güneşlenme süresi 7 saat, yıllık ortalama yağış 384 mm. dır. İlin yüzölçümü km 2 ( hektar) dır. İl yüzölçümünün ilçeler itibariyle dağılımı ise şu şekildedir: İLÇE ADI Yüzölçümü (Km 2 ) İl Merkezine Uzaklığı (Km.) Merkez Bahşili Balışeyh Çelebi Delice Karakeçili Keskin Sulakyurt Yahşihan TOPLAM Kırıkkale, Başkent Ankara' ya 70 km. mesafede, uluslararası karayolu güzergâhı ve başkentin doğusundaki 43 ilin demiryolu ve karayolu kavşağında yer almaktadır. Bu haliyle İlimiz batı, doğu ve Karadeniz bölgeleri arasında kapı görevini görmektedir. 9

10 16% 27% NÜFUS DURUMU Ülkemizde nüfusun tespiti ve niteliklerini ortaya koymak amacıyla, ilk nüfus sayımı 1927 yılında, ikincisi ise 1935 yılında yapılmıştır. Bu yıldan sonra 1990 yılına kadar her beş yılda bir (sonu 0 ve 5 ile biten yıllarda) düzenli bir şekilde uygulanan nüfus tespiti çalışmasının 1990 yılından sonra on yılda bir uygulanması kararı alınmıştır. Nüfus sayımların 14'üncüsü 22 Ekim 2000 tarihinde yapılmıştır. Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) adı altında yapılan 15., 16., 17, 18. ve 19. nüfus sayım sonuçlarının 2000 yılı sonuçları ile karşılaştırılması aşağıdaki gibidir yılına göre; İlimizin toplam nüfusu kişidir. Bu nüfusun 'ı il ve ilçe merkezlerinde, 'i belde ve köylerde yaşamaktadır. Oransal olarak nüfusun % 84,41'i il ve ilçe merkezlerinde, % 15,59'u köy ve beldelerde yaşamaktadır. Cumhuriyet sonrasında, 1927 yılında, yapılan ilk nüfus sayımında Kırıkkale adına rastlanılmamıştır. Ancak o dönemde Ankara'nın ilçesi konumunda olan Keskin'in nüfusu kişidir yılından 2013 yılına kadar yapılan nüfus sayımı sonuçlarına göre, Kırıkkale'nin şehir ve köy nüfusu gelişimi aşağıda belirtilmiştir. Ülkemiz genelinde 81 ilin nüfus büyüklüğü sıralamasında Kırıkkale, 62. sırada yer almaktadır. Şehir nüfusunun toplam nüfus içindeki oranı baz alındığında ise Kırıkkale, Türkiye genelinde 10. sıradadır. İDARİ DURUMU Yüzölçümü (Km2) Merkez Bahşili Balışeyh Çelebi Delice Karakeçili Keskin Sulakyurt Yahşihan 6% 7% 5% 5% 13% 4% 17% Kırıkkale, 9 ilçe (merkez dahil), 14 belde ve 173 köy ile tipik bir İç Anadolu ilidir. İlimizde 23 belediye teşkilatı mevcuttur. Bunlardan 1'i İl belediyesi, 8'i ilçe belediyesi, 14'ü ise belde belediyesidir. Ayrıca 13 mahalli idare birliği bulunmaktadır. KIRIKKALE İLİ İDARİ DURUMU İlçe Adı Belediye Sayısı Köy Sayısı Mahalle Sayısı Merkez Bahşili Balışeyh Çelebi Delice Karakeçili Keskin Sulakyurt Yahşihan T O P L A M hanelik Kırık Köyü arazisi üzerine kurulan kent, 1929'da Bucak, 1941'de Belediye olmuştur yılında Ankara iline bağlı ilçe statüsünü ulaşan Kırıkkale tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 3578 sayılı Kanun ile İl statüsü kazanmıştır. Söz konusu kanunla Kırıkkale'ye Keskin, Delice ve Sulakyurt ilçeleri bağlanmıştır. 1 10

11 1990 yılında çıkartılan 3644 sayılı Kanun ile Balışeyh, Çelebi ve Karakeçili bucakları ile Bahşili ve Yahşihan beldeleri İlçe statüsüne yükseltilerek Kırıkkale'ye bağlanmıştır. Böylece ilçe sayısı 8'e ulaşmıştır. SU KAYNAKLARI Şehrin en önemli akarsuyu Kızılırmak tır. 94 Km. lik bir bölüm şehir sınırlarında yer alır. Kentin güney ve batısından geçen. Kent, kızıl ırmakla yerleşim olarak birleşmiş durumdadır. Kızılırmak, Yeşil Vadi Projesiyle koruma altına alınmıştır. Kap Ulukaya Hidroelektrik Santrali bu ırmak üzerinde kurulmuş olup, faaliyetlerini sürdürmektedir. Şehirde Sulakyurt-Danacı Göletti ile Ahılı Deresi üzerinde sulama amaçlı bir gölet vardır. Enerji amaçlı kullanılan Kap Ulukaya Barajı nın ardında suların birikmesiyle oluşmuş - isimsiz - yapay bir göl bulunur. Şehirdeki küçük akarsular Çoruh Özü: İzzettin-Balışeyh arasında demiryoluna paralel olarak merkezden geçer ve Kızılırmak a karışır. Derenin aktığı yerlerde su, tarımsal sulamada kullanılır. Okun Deresi: Elmadağ ın güneyinden akan suların oluşturduğu Balaban ve Sarılıöz Çay larının Kılıçlar Köyü nde birleşmesinden oluşur ve Kızılırmak a karışır. Delice Irmağı: Delice ilçesi ile Çorum toprakları arasında akar. Bozköy Ovası nı sular ve Kızılırmak a karışır. Irmağın il sınırlarında ki uzunluğu 54 Km.dir. KIRIKKALE İLİ SULAMA ALANLARI (hektar) Sulama Yatırımları Durumu DSİ Sulamaları İl Özel İdaresi TOPLAM Sulamaları Mevcut Yerüstü Yeraltı Yapılacak Yerüstü TOPLAM Tarımsal sulama amacıyla inşa edilen Ahılı Çipi (7,5 ha.), Sulakyurt Danacı (4,4 ha.) ve Hasandede (31 ha.) Göletleri işletmeye açılmıştır. Sulama alanı 951 hektar olan Keskin Ceritmüminli Göleti ise yapım aşamasındadır. SICAKLIK- İKLİM VE BİTKİ ÖRTÜSÜ YAPISI Kırıkkale de sert kara iklimi hüküm sürer. Kışları soğuk, yazları sıcak geçer. Sıcaklık +39 C ile - 21 C arasında değişmekte olup, ortalama sıcaklık 13 C civarındadır. Ortalama yağış miktarı 329 mm dir. Topraklarının bir kısmı bozuk meşe ormanları ile kaplıdır. Bu ormanlardan elde edilen odun yakacak olarak kullanılır. İl topraklarında kurşun, demir, manganez ve kömür yatakları vardır. Ülkemiz genelinde 81 ilin nüfus büyüklüğü sıralamasında Kırıkkale 62.sırada yer almaktadır. Şehir nüfusunun toplam nüfus içindeki oranı baz alındığında ise Kırıkkale Türkiye genelinde 33.sıradadır. Kırıkkale Türkiye nin yaşanabilir iller arasında genel sıralamada 11, ekonomide 55, eğitimde 31, sağlıkta 3, güvenlikte 73, kent hayatında 70, kültür-sanatta da 6.sıradadır. KENTLEŞME VE KONUT Kırıkkale bir Cumhuriyet şehridir. MKEK Fabrikalarının kurulması ve faaliyete başlaması ile şehrimizin temeli atılmış ve ilk düzenli yerleşim MKE lojmanları ve sosyal tesislerinin yapımı ile başlamıştır. Özel konutların yerleşimi ise planlı ve düzenli şekilde gelişmemiştir yılından sonra Kırıkkale şehir merkezinde düzenli bir yapılaşma ve yerleşim başlatılmıştır. 1985'den sonra yapı kooperatiflerinin oluşturduğu alanlarda modern binalar inşa edilmiştir. Toplu konut alanlarında kooperatif tipi yapılaşma hakimdir. İlçe, belde ve köy evleri genelde tek katlı kerpiç ve betonarme evlerdir. Yöremiz 1. derecede deprem kuşağında olduğundan yüksek katlı binalar oldukça azdır. İlçelerde son yıllarda modern binalar yapılmaya başlanılmıştır. 11

12 Acil Eylem Planı kapsamında konut açığı bulunan ilimizde, Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından Bahşili Doğanay I. ve II. Bölge ( konut), Balışeyh (144 konut), Çelebi (96 konut), Keskin Yenice (192 konut), Yahşihan I. ve II Etap ( konut), Yahşihan Hacıbey (392 konut dar gelirli konutu) ilçelerinde inşa edilen ve yapımı tamamlanan toplam adet konutun tamamı hak sahiplerine teslim edilmiştir. Bu konutlarla birlikte 3 adet (64 derslik) ilköğretim okulu, 3 adet cami, 1 adet sağlık ocağı, 3 adet ticaret merkezi, 1 şadırvan yapılmıştır. Ayrıca Kırıkkale Merkez Yenimahalle 1. etap (340 konut) ile Bahşili 3. etap (130 konut) toplu konut yapım çalışmaları devam etmektedir. Sosyal Yaşantı Kırıkkale XI. yüzyıldan itibaren fethedilerek yoğun Türk nüfusunun yerleşimine sahne olmuştur. Bu nedenle il, ilçe, kasaba ve köylerde Türk gelenek ve görenekleri yaşanmaktadır. Halk devletiyle barışık, milli birlik ve beraberlik duygusuna önem veren üstün bir yapıya sahiptir. Milli ve dini bayramlar coşkuyla kutlanmaktadır yılında kurulan ve hızlı bir gelişim gösteren Kırıkkale Üniversitesi, İl'in ekonomik, sosyal ve kültürel yaşantısına olumlu manada katkı sağlamaktadır. Kırıkkale'nin "Cumhuriyet Şehri" olması nedeniyle MKEK'nin halkın sosyal yaşantısında çok olumlu ve önemli etkisi olmuştur. Valiliğimizce organize edilen kültürel etkinlikler ve sanatsal faaliyetlerle milli birlik ve beraberlik duygusunun tesisine katkı sağlanılmaktadır. Sosyal sorunlar nedeniyle çaresizlik içinde olan kimsesiz, düşkün ve yoksul insanlarımıza sahip çıkmak, onları yeniden kendilerine ve topluma yararlı hale getirmek, bu insanlarımızı rehabilite ederek, kazandırılan becerilerle iş ve geçim imkanları sağlamak üzere İl Özel İdaresi ve hayırsever vatandaşlarımızın katkıları ile İlimizde Tahir Aktaş Toplum Merkezi hizmete açılmış ve Mikro Kredi Ofisi kurulmuştur. Ayrıca 2011 yılında açılan Günışığı Yaşlı Hizmet Merkezi marifetiyle de yaşlı vatandaşlarımıza gündüzlü hizmet sunulmaktadır. İŞ HAYATI, SOSYAL GÜVENLİK VE SOSYAL HİZMETLER İş Hayatı Kırıkkale, Ülkemizin stratejik ve ekonomik öneme sahip bir sanayi şehridir. MKEK Fabrikaları, TÜPRAŞ Orta Anadolu Rafinerisi ve Kırıkkale Üniversitesi şehrin ekonomik ve ticari hayatında önemli bir rol üstlenmektedir. Bunun yanı sıra Yahşihan ilçesi sınırlarında 150 hektar üzerine 68 sanayi parselinden oluşan Kırıkkale Organize Sanayi Bölgesindeki firmalardan 38'i üretime geçmiş, gayri faal, 9'u inşaat, 10'u hafriyat ve proje aşamasındadır. Faal tesislerde kişi istihdam edilmektedir. Kırıkkale OSB'deki firmaların tamamen faaliyete geçmesi ile kişiye yeni istihdam alanı sağlanmış olacaktır. Keskin Organize Sanayi Bölgesi I. etap 25 sanayi parselinden oluşmakta olup, halen 10 firmaya arsa tahsisi yapılmış olup, 2'si üretime geçmiş, 1'i gayri faal, 4'ü inşaat, 3'ü ise proje aşamasındadır. Keskin OSB'nin tamamen faaliyete geçmesiyle birlikte yöre ekonomisi ve istihdamına büyük katkı sağlayacaktır. İlimizde küçük ölçekli işletmeler 376 işyerinden oluşan ve yaklaşık 816 kişiye istihdam sağlayan Kırıkkale Küçük Sanayi Sitesi ile 78 işyerinden oluşan ve 180 kişiye istihdam sağlayan Keskin Küçük Sanayi Sitesinde yoğunlaşmıştır. Ayrıca il merkez Sanayi Çarşısında da daha çok Oto Sanatkarlar Odasına kayıtlı küçük ölçekli işletmeler faaliyet göstermektedir. 1 12

13 Sosyal Güvenlik Bağkur, SSK ve Emekli Sandığına tabi çalışanlar, 01 Ekim 2008 tarihinde yürürlüğe giren 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile tek çatı altında birleştirilmiştir. İlimizde Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) kapsamında aktif sigortalı çalışan sayısı ; emekli, malul ve yaşlılık aylığı alan pasif sigortalı sayısı ise ; sosyal güvenlik kapsamında bakmakla yükümlü tutulanlar-yararlanıcılar (eş, çocuk, ana-baba sayısı) kişidir. İl nüfusunun % 99.9'u sosyal güvenlik kapsamındadır. Sosyal sigortalara tabi 183 kamu ve özel olmak üzere toplam faal işyeri bulunmaktadır. Sosyal Politikalar İlimiz Aile ve Sosyal Politikalar Müdürlüğüne bağlı hizmet veren; Çocuk Yuvası ve Kız Yetiştirme Yurdu; 14 Şubat 2007 tarihinde faaliyete açılan 120 çocuk kapasiteli 0-12 (karma) yaş grubu Çocuk Yuvası ile 30 çocuk kapasiteli yaş grubu Kız Yetiştirme Yurdunda da halen 102 çocuk barınmaktadır. 44 kamu personeli görev yapmaktadır. Kadın Konukevi; 07 Nisan 2009 tarihinde hizmete açılmıştır. 26 kapasiteli olup, halen 14 kadın ve 4 çocuk kalmaktadır. Tahir Aktaş Toplum Merkezi; 19 Nisan 2001 tarihinde hizmete açılmış olup, gündüzlü hizmet vermektedir. Çocuk Evleri; 2012 yılı itibariyle 30 kapasiteli 5 çocuk evi hizmet vermektedir. Sosyal Altyapı Hizmetleri İl, ilçe, kasaba ve köylerimizin sosyal altyapı hizmetleri büyük ölçüde çözümlenmiştir. Yerleşim birimlerimize elektrik, telefon, içme suyu ve yol gibi sosyal altyapı hizmetleri sorunsuz olarak götürülmüştür. YOL ve ULAŞIM Kırıkkale ili karayolu ve demiryolu ulaşımında önemli bir merkez konumundadır. Yolcu ve yük taşımacılığında karayolu ve demiryolunun kullanıldığı ilimizde havaalanı bulunmamaktadır. Bu ihtiyaç 115 km. mesafedeki Başkent Ankara'nın Esenboğa havaalanından karşılanmaktadır. Orta Anadolu Bölgesinde yer alan İlimizin deniz bağlantısı olmadığından, deniz ulaşımında Samsun Limanından faydalanılmaktadır. İlimiz, Başkent Ankara'ya 70 km. mesafede olup, çevre yolundan 40 dakika uzaklıkta bulunmaktadır. Ankara ili bölünmüş karayolu ile Kırıkkale üzerinden doğusundaki "43 il"e açılmaktadır. İlimizin sınırlarındaki devlet ve il yollarının yapım, bakım ve onarımı, ağırlıklı olarak Karayolları 4. (Ankara) Bölge Müdürlüğü (336 km.) olmak üzere Karayolları 6. (Kayseri) Bölge Müdürlüğü (14 km.) ve Karayolları 7. (Samsun) Bölge Müdürlüğü (21 km.) sorumluluk sahasındadır. Bu yollardan 231 km. devlet yolu, 140 km. il yolu olmak üzere toplam yol ağı 371 km. dır. 231 km. devlet yolunun 151 km.'si BSK (bitümlü sıcak karışım), 80 km.'si sathi kaplama yoldur. 140 km. il yolunun 2 km.si BSK, 138 km.si ASK'dır. Ayrıca 231 km. devlet yolunun 212 km.'si bölünmüş yoldur. 140 km. il yolunun 4 km.'si bölünmüş yoldur. 13

14 Demiryolu ulaşımında da önemli bir merkez olan Kırıkkale'ye ilk tren seferi, 20 Kasım 1925 tarihinde 115 km. uzunluğunda Yahşihan-Yerköy demiryolu hattının işletmeye açılması ile mümkün olmuştur. İlimizde iki ana hat güzergahı (Ankara-Kırıkkale-Kayseri-Sivas-Kars, Ankara- Kırıkkale-Çankırı-Zonguldak) bulunmaktadır. Kırıkkale'de demiryolu ana hat uzunluğu m. dır. TCDD'ye ait 1 Gar Müdürlüğü, 2 Gar (Yahşihan, Irmak) Şefliği, 4 İstasyon (Balışeyh, İzzettin, Büyükyağlı, Çerikli) Şefliği bulunmaktadır. HABERLEŞME İlimizde haberleşme hizmetleri, 233 sayılı KİT'ler Hakkında KHK'ye tabi bir Kamu İktisadi Kuruluşu olan PTT Başmüdürlüğü ile kamu hissesine sahip (% 45) özel şirket olan İl Telekom Müdürlüğü tarafından yerine getirilmektedir. Kırıkkale İl Telekom Müdürlüğü, telefon, data, ADSL, ISDN, internet, mobil telefon, çağrı gibi haberleşme hizmetlerini sunmaktadır. Kırıkkale PTT Başmüdürlüğü, (2) İhtisas Müdürlüğü, (5) PTT Merkez Müdürlüğü ve (17) PTT Şubesi ile (5) PTT Acentesi İlimize hizmet vermektedir. Her türlü posta, APS, telgraf, koli, tele post (faks), havale, çek kabul ödeme, fatura ve kredi kartı tahsilat hizmetleri otomasyon ortamında yapılmaktadır. SAĞLIK HİZMETLERİ Sağlık hizmetleri yönünden oldukça iyi bir konumda olan Kırıkkale'de sağlık hizmetleri, Sağlık Bakanlığı'na bağlı 1.653, Kırıkkale Üniversitesi'ne bağlı 568 diğer kamu kurumlarında çalışan 22 ve özel sağlık kuruluşlarında istihdam edilen 264 adet sağlık personeli tarafından sunulmaktadır. İl genelinde; 706 hekim, 104 eczacı, 260 ebe, 611 hemşire, 911 sağlık memuru, 996 diğer sağlık personeli olmak üzere toplam personel hizmet vermektedir. Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen Aile Hekimliği Uygulaması kapsamında, 2008 yılında aile hekimliği uygulaması başlayacak 35 il arasında yer alan ilimizde Kasım 2007 tarihinden itibaren gerekli çalışmalara başlanmış ve 18 Ağustos 2008 tarihinde Aile Hekimliğine geçilmiştir. Tüm ilçelerimizde (merkez ilçe dâhil) birer adet olmak üzere toplam 9 adet Toplum Sağlığı Merkezi, 33 adet Aile Sağlığı Merkezi, 24 adet Sağlık Evi, 1 adet AÇSAP, 1 adet Verem Savaş Dispanseri, 1 adet Halk Sağlığı ve 13 adet 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu merkezi bulunmaktadır. Yataklı Tedavi Kurumları arasında; (1) Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi, (1) Yüksek İhtisas Hastanesi, (1) Devlet Hastanesi ile Delice, Karakeçili ve Sulakyurt Devlet Hastaneleri bulunmaktadır. 1 İlimizde sağlık alanında yataklı tedavi kurumlarının yanı sıra (1) Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi, (9) Toplum Sağlığı Merkezi, (33) Aile Sağlığı Merkezi, (85) Aile Hekimliği, (24) Sağlık Evi, (1) Halk Sağlığı Laboratuvarı, (1) Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlama Merkezi, (1) Verem Savaş Dispanseri, (13) 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu hizmet vermektedir. İlimiz genelinde bulunan özel sağlık kuruluşları arasında (2) tıp merkezi, (1) dal merkezi, (1) poliklinik, (1) hekim muayenehanesi, (2) cerrahi müdahale birimi, (1) sağlık kabini, (16) optisyenlik müesseseleri, il merkezinde (68), ilçe ve beldelerde (23) olmak üzere toplam (91) eczane bulunmaktadır. İl Sağlık Müdürlüğünde (2), devlet hastanelerinde (6), acil yardım merkezlerinde (17), toplum sağlığı merkezlerinde (10) olmak üzere toplam (35) adet ambulans hizmet vermektedir. TİCARET İlimizde (183) Anonim Şirketi, (1.123) Limited Şirketi, (325) Şahıs Şirketi, (3) Kolektif Şirket, (14) Diğer Şirketler ve (74) kooperatif faaliyet göstermektedir. (74) kooperatifin, (35)'ü konut yapı, (2)'si tarım satış, (16)'sı motorlu taşıyıcılar, eğitim, (1)'i yardımlaşma, (1)'i toplu işyeri, (5)'i esnaf kefalet, turizm geliştirme, (2)'si küçük sanayi sitesi, (10)'u tasfiye halinde kooperatiftir. Ticaret ve Sanayi Odasına kayıtlı 325 gerçek kişi, tüzel kişi olmak üzere toplam üye bulunmaktadır. 1 14

15 EĞİTİM Kırıkkale eğitim-öğretim yönünden iyi bir düzeye ulaşmıştır eğitim öğretim yılında okullaşma oranı okul öncesi eğitimde % 48, ilköğretim kurumlarında % 98, orta öğretim kurumunda ise % 84 seviyesindedir eğitim öğretim yılında okullaşma oranı okul öncesi eğitimde %50, ilköğretim kurumlarında %100, orta öğretim kurumunda ise %81 seviyesindedir yılı ADNKS sonuçlarına göre: (6 + yaş) okuma yazma durumu: Okuma yazma bilmeyen kişi (%6,3) Okuma yazma bilen kişi( %90) Bilinmeyen: kişi (%3,6) toplam: kişi (%100) (0 + 5) yaş nüfus kişidir. İlimiz genelinde okul öncesi, ilk ve orta öğretimde 172 okul, derslikte öğrenciye öğretmen tarafından eğitim verilmiştir. 03.Temmuz.1992 yılında kurulan Kırıkkale Üniversitesi kısa zamanda önemli ilerleme ve gelişme göstermiştir. Günümüz itibariyle; (10) Fakülte, (1) Yüksekokul, (6) Meslek Yüksekokulu, (3) Enstitü ile Çevre Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi, Kırıkkale ve Yöresi Tarih Araştırma Merkezi, Yabancı Diller Öğretimi Araştırma ve Uygulama Merkezi, El Sanatları Araştırma ve Uygulama Merkezi, Yapı ve Zemin Araştırma ve İnceleme Merkezi, Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi, Kızılırmak Uygulama ve Araştırma Merkezi, Kanser Araştırma ve Uygulama Merkezi, Psikolojik Danışma ve Rehberlik Araştırma ve Uygulama Merkezi, Uzaktan Eğitim Merkezi, Kadın Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi, Tüketici Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi olmak üzere (12) adet araştırma, inceleme ve uygulama merkezi, Atatürk İlke ve İnkılap Tarihi, Türk Dili ve Edebiyatı, Yabancı Diller, Güzel Sanatlar, Enformatik olarak (5) adet bölüm ile hizmet vermektedir. KÜLTÜR Kırıkkale Orta Anadolu, Orta ve Doğu Karadeniz ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinin kavşak noktası konumunda olması itibariyle önemli bir coğrafi konumda bulunmaktadır. Zengin tarihsel ve kültürel bir geçmişi olan yöre bir turizm kenti olma potansiyeli taşımaktadır. Kırıkkale mutfağı Anadolu yemeklerinin sergilendiği bir mutfaktır. Buraya yerleşenler geldikleri bölgelerin yemeklerini buraya taşımışlardır. Bu yüzden Kırıkkale mutfağı çok zengindir. Anadolu yemeklerinde tarım ürünleri, sebze ve hayvan ürünleri ile ilgili yemekler başı çeker. Yemekleri içerisinde sebze yemeklerinin her çeşidine rastlanır. Külleme, kızartma, haşlama ve kavurma yöredeki yaygın et yemekleridir. Kırsal yörelerde ekmek olarak yufka yapılır. Bunun yanı sıra bazlama, gözleme, alazlama, kömbe ve katmer gibi ekmek türleri de yaygındır. Yöreye özgü yemek çeşitleri arasında un tarhanası, yoğurtlu tarhana, sızgıt, ekmek aşı (guymak) madımak, pelte, etli bulgur pilavı ve mantı yer alır. Kırıkkale'nin Doğal Güzellikleri Kızılırmak ve Vadisi, Delice Irmağı ve Vadisi, Pehlivanlı Yaylası (Balışeyh), Azgın Yaylası (Balışeyh), Gümüşpınar Yaylası (Balışeyh), Suludere Yaylası (Balışeyh), Yeşilkaya Yaylası (Balışeyh), Hodar Yaylası (Bahşılı), Bedesten Yaylası (Bahşılı), Kamışlı Yaylası (Bahşılı), Sarıkaya Yaylası (Bahşılı), Koçu Yaylası (Delice), Delikli taş orman içi mesire yeri (Balışeyh), Karababa mesire yeri (Koçubaba- Balışeyh), Tipik Anadolu Köyleri, Kısık Mevkii Halil İbrahim Aydoğdu Parkı (Hasandede), Bahşılı Celal Bayar Parkı, Kılıçlar Mesire Alanları, Hacılar Parkı, M.K.E.K Yüzme Havuzları, Rafineri Yüzme Havuzu, M. Pekdoğan Kültür Parkı, Keskin-Koray Aydın Dinlenme Parkı, TÜPRAŞ Şahin Tepesi, TÜPRAŞ Kızılırmak Piknik Alanı Silâh Müzesi MKE Silahsan Hafif Sanayi ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren bir müzedir.15 Temmuz 1990 tarihinde faaliyetine başlayan müze, daha geniş bir mekânda yeniden düzenlenerek 2 Kasım 1993 yılında yeniden ziyarete açılmıştır. Müzedeki eserlerin büyük bölümü 2. Dünya Savaşı yıllarında Karadeniz Bölgesi halkından devlet tarafından toplanmıştır. Bir kısmı da koruma altına alınmak üzere, İstanbul-Tophane de bulunan silah fabrikasından gönderilmiştir. Savaş sırasında çelik malzeme sıkıntısı çekildiğinden bu 15

16 silahların büyük bir bölümü çelik fabrikasında eritilerek, namlu çeliği üretilmiştir. Müzede halen 299 adet eser sergilenmekte olup, eserler 14 üncü yüzyıldan günümüze kadar kronolojik sırayla teşhir edilmektedir. 1 EKONOMİ DPT Müsteşarlığı tarafından 2003 yılında yapılan İllerin Sosyo - Ekonomik Gelişmişlik Sıralaması çalışmasına göre Kırıkkale, 81 il arasında gelişmişlik açısından 33 üncü sırada yer almaktadır. (Ancak Yeni Teşvik Sistemi Çalışması kapsamında SEGE 2011 çalışmalarında 41. Sırada yer almıştır.) 2004 yılında yapılan çalışmaya göre ise; Kırıkkale Merkez İlçe, ilçelerin sosyo - ekonomik gelişmişlik sıralaması içinde 42. sırada ve 2. derecede gelişmişlik grubunda yer almaktadır. Genel olarak İlimizde özel sektör yatırımlarının azlığı dikkat çekmektedir. İl merkezindeki kamu tesisleri kent merkezine sanayi şehri görünümü kazandırırken, ilçelerde tarımsal ağırlıklı bir ekonomik yapı hâkimdir. Mali göstergeler açısından kişi başına düşen milli gelir rakamı 2001 yılında $ seviyesinde iken, 2002 yılından sonra bu alanda TÜİK tarafından il bazında veri derlenmemiştir yılında kişi başına gayri safi yurtiçi hâsıla değeri cari fiyatlarla $ olarak hesaplanmıştır. İlimizin sosyoekonomik yapısı göz önüne alındığında, kişi başına düşen gayri safi yurtiçi hâsıla değerinin söz konusu rakamın üzerinde olduğu değerlendirilmektedir. 19 Haziran 2012 tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 2012/3305 sayılı "Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karara" göre Yeni Teşvik Sistemi 4 ana bileşenden ve 6 bölgeden oluşmaktadır. İlimiz 4. Bölgede yer almaktadır. SANAYİ POTANSİYELİ Kırıkkale il merkezi kamu ağırlıklı sanayi şehri olup, diğer ilçe merkezleri ve kırsal kesimin ekonomik yapısı tarıma dayalıdır. Kırıkkale'de imalat sanayi kamuya ait büyük işletmelerin yanında, özel sektöre ait küçük ve orta ölçekli işletmelerden oluşmaktadır. MKEK Fabrikaları ve Tüpraş Rafinerisi ilin ekonomik yapısında önemli yer tutmaktadır. Kamu kesiminde işçi ve memur ağırlıklı istihdam, ücretlere bağlı olarak ticari yaşamı da etkilemektedir. Kamu kesimine dayalı olarak gelişen Kırıkkale imalat sanayi; savunma, metal ve petro-kimya sanayi yoğunlaşırken, özel sektörde genellikle bu sanayi kollarına bağlı olarak gelişmenin yanı sıra tarım makinaları, gıda ve yem sanayi, toprak, tekstil, ağaç ve mobilya işleri sanayine yönelik olarak gelişme olmuştur. Ülkemiz savunma sanayisinin bel kemiğini oluşturan ve stratejik öneme haiz olan Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu'nun (MKEK) 10 fabikasından 5'i, 2 işletmenin 1'i ve Hurda Müdürlüğü ilimizde bulunmaktadır. MKEK'nin toplam personelinin 3157'i (% 55'i) ilimizde yer almaktadır. Ayrıca MKEK'nin işçi personelinin 1.900'i (% 59'u) Kırıkkale'de çalışmaktadır. Başta Ankara olmak üzere Orta Anadolu Bölgesindeki birçok ilin petrol ürünleri ihtiyacını karşılamak amacıyla, İlimiz Hacılar beldesine kurulan, tarihinde işletmeye açılan ve petrol işleme kapasitesi 5 milyon ton/yıl olan TÜPRAŞ Orta Anadolu Rafinerisi, 2005 yılında özelleştirilmiştir. BOTAŞ'ın Ceyhan terminalinden 447 km. uzunluğunda boru hattı marifetiyle ulaşan ham petrolü işleyen TÜPRAŞ tesisinde yaklaşık 858 kişi istihdam edilmektedir. İlimizde özel sektör kuruluşlarının faaliyette bulunduğu I. Organize Sanayi Bölgesi 150 hektar üzerine tesis edilmiş ve altyapı çalışmaları 2001 yılında tamamlanarak hizmete açılmıştır. I. OSB'de 70 sanayi parselinin 68'i müteşebbise tahsis edilmiştir. Söz konusu firmaların 38'i üretim, 11'si gayri faal, 9'i inşaat, 10'ü hafriyat ve proje aşamasındadır. Üretime geçen tesislerde kişi istihdam edilmektedir. I. OSB'deki firmaların tamamen faaliyete geçmesi ile kişiye yeni istihdam alanı sağlanmış olacaktır. Kırıkkale OSB'de üretime geçen tesislerde 17 Metal Sanayi 14 Kimya, Petrol, Lastik, Plastik, Sanayi, 11 Ahşap İşleri Mobilya 8 Gıda, İçki, İçecek, Tütün sanayi 1 Tekstil Örme, Konfeksiyon, Deri, Sanayi 14 Diğer Sanayi sektörde üretim yapmaktadır. II. Organize Sanayi Bölgesinin kurulması için Kırıkkale-Kırşehir karayolu üzerinde, il merkezine 18 km. mesafede, Keskin-Cankurtaran mevkiinde 153 hektar olarak planlaması yapılmıştır. İlk etapta 16

17 66 hektarlık kısmının altyapı çalışmaları tamamlanmıştır. I. etap 28, II. etap 59 olmak üzere 87 parselden oluşmaktadır. Halen 11 firmaya arsa tahsisi yapılmış, 2 üretime geçmiş, 1 adet gayri faal, 4 inşaat, 3 proje aşamasındadır. Böylece Kırıkkale 21. yüzyılda kamu ve özel sektör yatırımları için cazip sanayi merkezi haline gelecektir. İl merkezinde küçük ölçekli sanayi esnafının ihtiyaçları doğrultusunda düzenli ve modern bir mekân oluşturmak amacıyla, Yahşihan İlçesinde 24,5 hektar üzerine 376 işyeri kapasiteli ve 732 çalışanı ile il ekonomisinde önemli bir yer tutmakta olan Kırıkkale Küçük Sanayi Sitesi inşa edilmiş ve faaliyete geçirilmiştir. Ayrıca Kırıkkale sanayi çarşısında Oto Sanatkârlar ve Demirciler Odasına bağlı 376 işyeri bulunmaktadır. Keskin ilçesinde 4.7 hektar alan üzerine kurulan 78 işyeri kapasiteli Küçük Sanayi Sitesinde yaklaşık 180 kişi çalışmaktadır. İlimiz genelinde yer alan küçük ve orta ölçekli sanayi kuruluşlarında yaklaşık işçi istihdam edilmektedir yılı Haziran ayı sonu itibariyle sanayi siciline kaydı yapılan işyeri (firma) sayısı (212) adettir. Organize Sanayi Bölgesi ile Küçük Sanayi Sitesinin Kırıkkale Üniversitesine çok yakın mesafede olması, bilimsel danışmanlık hizmetlerinin yapılması konusunda ekonomik büyümeye önemli katkı sağlayacaktır. TARIM Kırıkkale ili toplam alanı hektardır. Bunun hektarı (% 66,2) tarımsal üretimde kullanılmaktadır. Tarıma elverişli arazi içinde tarla arazisi ha. İle en büyük paya sahiptir. Tarla arazisinin %61.54'inde ( ha.) hububat ekimi yapılmaktadır. Bu nedenle özellikle kırsal kesimin başlıca geçim kaynağı tarım ve hayvancılıktır. İlimizde tarımsal işletme sayısı adettir. İL GENELİ ARAZİ DURUMU Kullanım Şekli Alan (hektar) Oranı (%) Tarıma Elverişli Alan ,2 Orman ve Fundalık Alan ,6 Çayır ve Mera Arazisi ,2 Tarım Dışı (taşlık, bataklık, yol..vb) ,2 TOPLAM İlimizde tarımsal modernizasyon oldukça ileri düzeydedir. Zira ilde adet traktör bulunmakta olup, tarımla uğraşan her 3 aileye 1 traktör düşmekte ve mevcut tarım arazisinin % 95'i traktörle işlenmektedir. Ayrıca tarım alet ve makineleri imal eden (6) fabrika ve imalathane bulunmaktadır. Kırıkkale İlinde 2013 yılı itibariyle gerçekleşen hububat miktarları ; Buğday : Kg Arpa : Kg Pancar : Kg Ayçekirdeği : Kg Mısır ( Yemlik ) : Kg Nohut ( Naturel ) : Kg dır. Tarımsal Yayımı Geliştirme Projesi kapsamında, İlimiz merkez ve bağlı ilçelerinde 44 ziraat mühendisi, 26 veteriner olmak üzere toplam 70 sözleşmeli tarım personeli görev yapmaktadır. 17

18 ARAZİ KULLANIM DURUMU Arazi Kullanım Durumu Alanı ( hektar) Oranı (%) Kültür Arazisi Tarla Ekili Alanı 188,696 61,54 Sebzelik Arazi ,8 Meyvelik Arazi 504 0,16 Bağ Arazisi Nadas ,7 TOPLAM Kültür Dışı Araziler Çayır-Mera Alanı ,2 Orman Fidanlık Alan ,6 Tarım Dışı Alan ,2 TOPLAM GENEL TOPLAM TARIMSAL ARAZİ VARLIĞI VE KULLANIM DURUMU 12 Arazi Biçimi Alanı ( hektar) Oranı (%) Tarla Arazisi Hububat 167,106 54,5 Baklagiller ,5 Endüstri, Yumru Bitkiler ve Yağlı Tohumlar Nadas Yem Bitkileri ,5 Bağ-Bahçe Arazisi Meyve Arazisi 504 0,2 Sebze Arazisi ,8 Bağ Arazisi ,8 TOPLAM Ormancılık Kırıkkale, orman varlığı yönünde pek zengin değildir. İlimizde koru ha., baltalık ha. olmak üzere toplam ,5 hektar orman alanı mevcuttur. Bu hali ile ilimiz yüzölçümünün % 10'una tekabül etmektedir. Bu rakamlara 1976 yılından 2011 yılı sonuna kadar yapılan hektarlık (yaklaşık 32 milyon fidan) ağaçlandırılmış saha da dahil edildiğinde, söz konusu oran % 14'e ulaşmaktadır. 1 18

19 Hayvancılık İlimizde 39'si hayvancılık, 2'si sulama olmak üzere toplam 41 kalkınma kooperatifi faaliyet göstermektedir. İlimizde, Kırıkkale İli Koyun ve Keçi Yetiştiricileri Birliği faaliyette bulunmaktadır. Ayrıca yılları arasında kurulan Arı Yetiştiricileri Birliği'nin 192 üyesi bulunmaktadır. İlimizde suni tohumlama çalışmaları kamu ve serbest çalışan 12 veteriner hekim tarafından yerine getirilmektedir. Bu kapsamda 10 veteriner hekim yetkilendirilerek sözleşmeleri imzalanmış ve çalışma bölgeleri oluşturulmuştur yılı verilerine göre; Büyükbaş hayvan sayıları : Adet Küçükbaş hayvan sayıları : Adet Et Kargas : Kg KÖYLER İlimiz merkez ve 8 bağlı ilçesinde toplam 173 köy bulunmaktadır. Bu köylerimiz toplu yerleşime sahip olduğundan oba, mezra v.b. dağınık yerleşim tipi yaygın değildir. Köylerimize bağlı alt yerleşim birimi olarak 25 mahalle (köy bağlısı) bulunmaktadır. KIRIKKALE TİCARET BORSASI HAKKINDA Kırıkkale Ticaret Borsasının Tanımı ve Örgüt Yapısı Bu bölümde Kırıkkale Ticaret Borsasının tanımı ve örgüt yapısı ile ilgili detaylı bilgiler verilmiştir. KIRIKKALE TİCARET BORSASININ GÖREVLERİ VE SORUMLULUKLARI Kırıkkale ticaret borsasının mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerinin tespit edildiği bu aşamada, kuruluşa görev ve sorumluluklar yükleyen, kuruluşun faaliyet alanını düzenleyen mevzuat gözden geçirilerek borsanın görevleri, fonksiyonları ve sorumluluklarına değinilmiştir. Kırıkkale Ticaret Borsasının Görevleri ve Fonksiyonları Borsamız mevcut bulunan 5174 sayılı kanun esasları dahilinde tüccar-tacir, şirket, kooperatif gibi doğrudan ticaret-imalat ve hizmet sektöründe faaliyet gösteren ticari kuruluşların kayıt ve tescillerini kayıt altına alan, 5174 sayılı yasanın 51.maddesinde tanzim edilmiş belgeleri üyeleri içir. tasnif, tanzim ve tespit eden, bölgenin ve çiftçinin ekonomik sorun ve ihtiyaçlarına çözüm önerilen oluşturabilen genel bir hizmet idari yapılanması içinde faaliyet göstermektedir. Ticaret borsalarının görevleri aşağıdaki şekilde tanımlanabilir; 1. Borsaya dahil maddelerin, borsada alım satımını tanzim ve tescil etmek. 2. Borsaya dahil maddelerin borsada oluşan her günkü fiyatlarını usulü dairesinde tespite ilân etmek. 3. Alıcı ve satıcının, teslim ve teslim alma ile ödeme bakımından yükümlülüklerini, muamelelerin tasfiye şartlarını, fiyatlar üzerinde etkili şartları ve ihtilaf doğduğunda ihtiyari tahkim usullerini gösteren ve Birliğin onayıyla yürürlüğe girecek genel düzenlemeler yapmak. 4. Yurt içi ve yurt dışı borsa ve piyasaları takip ederek fiyat haberleşmesi yapmak, elektronik ticaret ve İnternet ağları konusunda üyelerine yol göstermek inci maddedeki belgeleri düzenlemek ve onaylamak. 19

20 6. Borsaya dahil maddelerin tiplerini ve vasıflarını tespit etmek üzere laboratuvar ve teknik bürolar kurmak veya kurulmuşlara iştirak etmek. 7. Bölgeleri içindeki borsaya ilişkin örf, adet ve teamülleri tespit etmek, Bakanlığın onayına sunmak ve ilân etmek. 8. Borsa faaliyetlerine ait konularda ilgili resmî makamlara teklif, dilek ve başvurularda bulunmak; üyelerinin tamamı veya bir kesiminin menfaati olduğu takdirde bu üyeleri adına ve; kendi adına dava açmak. 9. Rekabeti bozucu etkileri olabilecek anlaşma, karar ve uyumlu eylem niteliğindeki uygulamaları izlemek ve tespiti halinde ilgili makamlara bildirmek. Mevzuatla bakanlıklara veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarına verilen işlerin, bu Kanunda belirtilen kuruluş amaçları ve görev alanı çerçevesinde borsalara tevdii halinde bu işleri yürütmek. 10. Üyelerinin ihtiyacı olan belgeleri vermek ve bunlara ilişkin gerekli hizmetleri yapmak. 11. Yurt içi fuarlar konusunda yapılacak müracaatları değerlendirip Birliğe teklifte bulunmak. 12. Sair mevzuatın verdiği görevlerle, ilgili kanunlar çerçevesinde Birlik ve Bakanlıkça verilecek görevleri yapmak. Borsamız kanun tarafından kendisine yüklenen görevlerini en iyi şekilde yerine getirmek için çalışmalarını sürdürmektedir. Bunun yanında bütçe imkanları el verdiği ölçüde sosyal sorumluluk ilkesi gereği çeşitli faaliyetlerde de bulunmaktadır. Kırıkkale Ticaret Borsasının Sosyal Sorumlulukları "Şirketlerin gönüllü olarak, toplumsal ve çevresel konuları operasyonlarına ve paydaşlarıyla olan etkileşimlerine bütünleştirmeleri" olarak tanımlanan sosyal sorumluluk bağlamında Kırıkkale Ticaret Borsası bütçe imkanları dahilinde mevzuatlara uygun olarak kamu yararı görülen alanlara yardımlarda bulunmuştur. Kırıkkale Ticaret Borsası sosyal sorumluluk kapsamında, yöre ekonomisinin kalkınmasına katkı sağlamak amacıyla yöre halkına yönelik seminerler ve bilgilendirme toplantıları düzenlemek, üyelere, personele yönelik eğitim ve seminerler düzenlemektedir. FAALİYET ALANLARI Bu bölümde borsanın faaliyet alanları ve bu faaliyet alanlarında hangi işlemleri yaptığı açıklanmıştır. 1. BORSA KAYIT İŞLEMLERİ Ticaret borsası kotasyonuna dahil maddelerin alım veya satımı ile uğraşanlar, bulundukları yerin borsasına kaydolmak zorundadırlar. Buna uymayanların kayıtları, borsaca re sen yapılır ve kendilerine tebliğ edilir. Üyelere ait bilgiler elektronik ortamda Bakanlık ve Birlik bünyesinde düzenlenen ortak veri tabanında güncel olarak tutulur. TİCARET BORSASINA KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER A) Tüzel Kişiler (Şirketler) 1. Ticaret Sicil Nizamnamesinin 104. maddesi gereğince Sicil Memuru Tarafından hazırlanacak olan Sicil tasdiknamesinin bir sureti veya tescil ilanını ihtiva eden Türkiye Sicil Gazetesinin bir nüshası veya tasdikli bir örneği. 2. Noterlikle tasdik edilmiş imza sirküleri aslı veya fotokopisi. 3. Yetkililerin onaylı ve fotoğraflı nüfus cüzdanı örneği aslı veya fotokopisi. 4. Yetkililerin veya Yetkilinin vesikalık fotoğrafları (3) adet. 5. Vergi levhası fotokopisi 6. Oda kayıt sureti 7. İkametgah İlmühaberi Yetkililerin 8. Kayıt Ücreti... TL Stopaj Karşılığı Teminat Senedi 1 20

21 B) Gerçek kişiler için( Şahıslar) 1. İştigal konuları arasında borsa kotasyonuna dahil maddelerin alım veya satımının olduğunun tescilini gösterir Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi veya Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Sicil Gazetesinin aslı veya onaylı örneği ya da sicil tasdiknamesi. 2.Onaylı ve fotoğraflı nüfus cüzdanı örneği 3. Noter tasdikli imza sirküleri 4. İkametgah ilmühaberi veya tezkeresi 5.Yeni çekilmiş üç adet fotoğraf 6. Vergi Levhası Fotokopisi 7. Üç adet vesikalık fotoğraf 8. Kayıt Ücreti.TL 9. Stopaj Karşılığı Teminat Senedi. 2. LABORATUVAR İŞLEMLERİ İlimiz ve çevre illerden Laboratuvarımıza getirilen numuneler(buğday, Arpa), üretici veya şahsın talepleri doğrultusunda analizler yapılmaktadır. Satış Salonu Hizmeti Borsa satış salonuna gelen ürünlerden alınan numuneler, hububat laboratuvarında fiziksel ve kimyasal özellikleri belirlendikten sonra bilgisayar ortamındaki değerleri satış salonuna aktarılmakta ve hem görünüş hem de kalitesinin belirlenmesi sağlanarak üreticilerimizin ve üyelerimizin menfaatleri karşılıklı olarak korunmaktadır. Bu sistemde yapılan satışlarda üreticilerimize, kalite farkının fiyata yansıması kaliteli ürünün yetiştirilmesi için tatlı bir rekabet ortamı da yaratmaktadır. Satışlar açık arttırma usulü yapılmakta ve en yüksek fiyat oluşana kadar arttırma devam eder ve üretici ürününü satıp satmamakta serbesttir. Ölçü ve Tartı Hizmeti Üyelere ait ürünler zamanında ve güvenilir bir şekilde tartılması 8:30-17:30 saatleri arasında hizmet verilmektedir. 3. TESCİL İŞLEMLERİ Borsaya tâbi maddelerin en az miktarları üzerinde yapılan alım satım muamelelerinin borsalara tescili zorunludur. Elektronik ticaret yoluyla yapılan satışlar da bu madde kapsamındadır. Borsalarca gösterilen yerlerde yapılan işlemler aynı gün, borsa dışında alınıp satılmasına müsaade edilen maddelere ait işlemler en geç otuz gün içinde tescil ettirilir. Geçerli bir neden olmaksızın belirtilen sürelerde tescil zorunluluğunun yerine getirilmemesi durumunda, tescil ücreti yüzde elli fazlasıyla tahsil olunur. Borsaya tâbi olmamakla birlikte yeterli arz ve talebi bulunan, misli nitelikte tarımsal ürünlerin alım satım işlemleri, alıcı veya satıcının talebine bağlı olarak borsaya tescil edilebilir. Borsaya tâbi maddelerle ilgili alivre ve vadeli alım satım işlemlerine ilişkin tip sözleşmeler ticaret borsalarınca hazırlanır. Buna göre düzenlenecek sözleşmeler ticaret borsalarına tescil ettirilir. Bu Kanun hükümlerine tâbi olarak düzenlenen sözleşme, ürün senedi ve benzeri belgeler, 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca düzenlenen vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri gibi değerlendirilmez. Bu fıkranın uygulanmasına ilişkin esaslar Birlikçe çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir. Tescil yükümlülüğü aşağıdaki şekilde yerine getirilir: 1.Alıcı ve satıcının aynı borsanın çalışma alanı içinde bulunmaları halinde, işlem borsa örf ve adetlerine göre tespit olunan tarafça o borsaya tescil ettirilir ve tescil ücreti ödenir. Tescil ile yükümlü olan tarafın yokluğu halinde, diğer taraf tescili yaptırmak ve ücretini ödemekle yükümlüdür. 2. Alıcı ve satıcıdan birinin borsanın çalışma alanı içinde, diğerinin dışında olması halinde; 21

22 a. İki tarafın bulunduğu yerde borsa mevcut ve mal her iki borsaya tâbi ise ve işlem de yazışma, telgraf, telefon, teleks ile yapılmış veya elektronik ortamda gerçekleştirilmişse, sözleşmenin kabul ile tamam olduğu yerdeki tarafça o yer borsasına tescil ettirilir ve ücreti ödenir. Sözleşmenin nerede kabul ile tamam olduğu tespit edilemediği takdirde, işlem satıcının merkezinin bulunduğu yerdeki borsaya, satıcı tarafından tescil ettirilir ve ücreti ödenir. b. Taraflardan birinin bulunduğu yerde borsa mevcut değil veya borsa mevcut olmasına rağmen, mal o borsaya dahil değil veya taraflardan biri yurt dışında ise, işlem diğer tarafça kendi merkezinin bulunduğu yer borsasına tescil ettirilir ve ücreti ödenir. 3.Borsaya kayıtlı üyeler, borsanın çalışma alanı dışında yaptıkları ve bu fıkrada belirlenen tescil işlemleri dışında kalan alım veya satımları, kayıtlı bulundukları borsalara tescil ettirir ve ücretini öderler. 4.Borsanın çalışma sınırları dışında alım satım yapan taraflardan biri tacir veya sanayici sıfatını haiz olmayan üretici ise, tescil zorunluluğu ve tescil ücretini ödeme yükümlülüğü tacir ve sanayici olan diğer tarafa aittir. Alım satım yapan tarafların her ikisi de tacir veya sanayici sıfatını haiz olmayan üretici ise, tescil zorunluluğu uygulanmaz. Tescil ücretinin oranı, malın alım satım değeri üzerinden azamî binde ikidir ve bu oranı borsa meclisi belirler. İşlem başına alınacak toplam tescil ücreti tavanı, muamele başına azami tescil ücreti miktarı yürürlükte olan asgari ücretin bürüt tutarının yarısı kadardır. İhracat ile ilgili olanlardan yüzde elli indirimli ücret alınır. Borsalar, üyelerinin alım satımlarının tamamını tescil ettirip ettirmediklerini denetlemeye yetkilidirler. Bu amaçla hâkim kararıyla üyelerinin ilgili defter ve evrakını inceleyebilirler. 4. BELGE İŞLEMLERİ Üyelere, istek halinde borsa sicil dosyasındaki kayıt ve belgelere dayanılarak kayıt ve sicil suretleri verilir. KURULUŞ İÇİ ANALİZ Kuruluş içi analiz kapsamında, kuruluşun mevcut durumunu ve geleceğini etkileyebilecek, iç ortamdan kaynaklanan ve kuruluşun kontrol edebildiği koşulların ve eğilimlerin incelenerek güçlü ve zayıf yönlerin belirlenmesi ve değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Fiziksel İmkânlar ve Mali Yapı Kırıkkale Ticaret Borsası'nın fiziksel imkânları şu şekilde özetlenebilir: Hizmet Binası 170 m2 büyüklüğünde ki hizmet binamız da Tescil Servisi, Muhasebe Servisi, Genel Sekreterlik, Yönetim Kurulu Odası, Meclis Odası ve toplantı salonu bulunmaktadır. Laboratuvar, Kantar Üyelerimize yönelik 2010 yılından itibaren Çerikli ilçemizde Laboratuvar, Kantar ve Satış Salonu hizmetine sunulmuştur. Kırıkkale Ticaret Borsası'nın mali durumu ise aşağıdaki gibidir; YıllarI Arası İşlem Hacmi 2006 Yılı : ,26 TL 2007 Yılı : ,31 TL 2008 Yılı : ,37 TL 2009 Yılı : ,72 TL 2010 Yılı : ,08 TL 2011 Yılı : ,08 TL 2012 Yılı : ,22 TL 2013 Yılı : ,45 TL 1 22

MALATYA TİCARET BORSASINA TABİ MADDELER VE BU MADDELERİN ALIM VEYA SATIM Y Ö N E T M E N L İ Ğ İ

MALATYA TİCARET BORSASINA TABİ MADDELER VE BU MADDELERİN ALIM VEYA SATIM Y Ö N E T M E N L İ Ğ İ MALATYA TİCARET BORSASINA TABİ MADDELER VE BU MADDELERİN ALIM VEYA SATIM Y Ö N E T M E N L İ Ğ İ 08.01.2005 Tarih 25694 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan ve 18.05.2004 Tarihli ve 5174 sayılı Odalar ve Borsalar

Detaylı

Ticaret Tabi Maddeler ve Bu Maddelerin

Ticaret Tabi Maddeler ve Bu Maddelerin Ticaret Tabi Maddeler ve Bu Maddelerin veya Tescili Yönetmelik 8.1.2005 25694 SAYILI GAZETE BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Amaç Madde 1 Bu hangi maddelerin ticaret ve zorunlu en az tespitine ve borsaya

Detaylı

Çaldıran daha önceleri Muradiye İlçesinin bir kazası konumundayken 1987 yılında çıkarılan kanunla ilçe statüsüne yükselmiştir.

Çaldıran daha önceleri Muradiye İlçesinin bir kazası konumundayken 1987 yılında çıkarılan kanunla ilçe statüsüne yükselmiştir. Çaldıran Tarihçesi: İlçe birçok tarihi medeniyete ev sahipliği yapmıştır. Medler, Bizanslılar, Urartular, İranlılar ve son olarak Osmanlı devleti bu ilçede hâkimiyet sürmüşlerdir. İlçenin tarih içerisindeki

Detaylı

KIRIKKALE KIRIKKALE YATIRIM DESTEK OFİSİ

KIRIKKALE KIRIKKALE YATIRIM DESTEK OFİSİ EKONOMİK GÖSTERGELER KIRIKKALE - 2014 KIRIKKALE YATIRIM DESTEK OFİSİ EKONOMİK GÖSTERGELER - 2014 İçindekiler Listesi FİNANSAL VERİLER... 4 İHRACAT VERİLERİ... 6 KURULAN KAPANAN ŞİRKET VERİLERİ... 9 SANAYİ

Detaylı

7 GÜN HİZMET BEDELİ SIRA NO. Kayıt için müracaat eden Gerçek veya Tüzel Kişinin faaliyet tespitinden sonra DERECESİ FEV 1 2 3 4 5 6

7 GÜN HİZMET BEDELİ SIRA NO. Kayıt için müracaat eden Gerçek veya Tüzel Kişinin faaliyet tespitinden sonra DERECESİ FEV 1 2 3 4 5 6 31.07.2009 tarih ve 27305 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Kamu Hizmetlerinin Sunumunda Uyulması Gereken Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik uyarınca hazırlanmış olan Bursa Ticaret Borsası Hizmet Standartları

Detaylı

SARAY Saray İlçesinin Tarihçesi:

SARAY Saray İlçesinin Tarihçesi: Saray İlçesinin Tarihçesi: Saray İlçesinin ne zaman ve kimler tarafından hangi tarihte kurulduğu kesin bilinmemekle beraber, bölgedeki yerleşimin Van Bölgesinde olduğu gibi tarih öncesi dönemlere uzandığı

Detaylı

2016 Özalp Tarihçesi: Özalp Coğrafyası: İlçe Nüfus Yapısı: Yaş Grubu Erkek Kadın Toplam 0-14 Yaş Yaş Yaş Yaş Yaş

2016 Özalp Tarihçesi: Özalp Coğrafyası: İlçe Nüfus Yapısı: Yaş Grubu Erkek Kadın Toplam 0-14 Yaş Yaş Yaş Yaş Yaş Özalp Tarihçesi: Özalp ilçesi 1869 yılında Mahmudiye adıyla bu günkü Saray ilçe merkezinde kurulmuştur. 1948 yılında bu günkü Özalp merkezine taşınmış ve burası ilçe merkezi haline dönüştürülmüştür. Bölgede

Detaylı

KAVAK - SÖĞÜT 18.352 48.589 59.112 74.175 377.134 MEYVE DİĞER TARLA 3.969.837 Tablo 2

KAVAK - SÖĞÜT 18.352 48.589 59.112 74.175 377.134 MEYVE DİĞER TARLA 3.969.837 Tablo 2 KIRŞEHİR İLE İLGİLİ BAZI İSTATİSTİKLER 1. EKONOMİK YAPI 1.1. TARIM ve HAYVANCILIK Kırşehir, Türkiye'nin hububat depolarından biridir. Aynı zamanda Türkiye'nin önemli hayvan yetiştiricilik merkezlerinden

Detaylı

Kastamonu - Merkez İlçe

Kastamonu - Merkez İlçe Kastamonu - Merkez İlçe YATIRIM YERİ KATALOĞU Kastamonu - Merkez İlçesi uygun yatırım yerleri www.kuzka.org.tr Kastamonu OSB, şehre ve bölgeye ciddi ekonomik girdiler sağlamaktadır. OSB'de değişik sanayi

Detaylı

KIRIKKALE NİNŞEHİRLEŞMESÜRECİVEİLOLUŞU

KIRIKKALE NİNŞEHİRLEŞMESÜRECİVEİLOLUŞU KIRIKKALE NİNŞEHİRLEŞMESÜRECİVEİLOLUŞU Kırıkkale, temelleri 1925 lerde atılan bir Cumhuriyet şehridir. 1925 yılında Top ve Mühimmat Fabrikası nın temellerinin atılması, Kırıkkale nin şehirleşmesinin çekirdeğini

Detaylı

Kastamonu - Tosya YATIRIM YERİ KATALOĞU. Kastamonu - Tosya ilçesi uygun yatırım yerleri. www.kuzka.org.tr

Kastamonu - Tosya YATIRIM YERİ KATALOĞU. Kastamonu - Tosya ilçesi uygun yatırım yerleri. www.kuzka.org.tr Kastamonu - Tosya YATIRIM YERİ KATALOĞU Kastamonu - Tosya ilçesi uygun yatırım yerleri www.kuzka.org.tr Tosya girişimciliği ile önplana çıkmış bir ilçedir. Halkın dinlenmesi ve eğlenmesi için Yeşilgöl

Detaylı

ÇARŞAMBA TİCARET BORSASI 2015 YILI YILLIK İŞ PLANI

ÇARŞAMBA TİCARET BORSASI 2015 YILI YILLIK İŞ PLANI KONU Tahmini Maliyet (TL) Başlama Tarihi Bitiş Tarihi Sorumlu Kişi İşbirliği Yapılacak Kurumlar ve Kişiler Performans 1.1.1.1 2013 yılında istihdam edilmesi planlanan basın ve halkla ilişkiler personelinin

Detaylı

KIRIKKALE YATIRIM DESTEK OFİSİ

KIRIKKALE YATIRIM DESTEK OFİSİ EKONOMİK GÖSTERGELER KIRIKKALE - 2014 KIRIKKALE YATIRIM DESTEK OFİSİ İçindekiler Listesi 1)FİNANSAL VERİLER... 5 2)İHRACAT VERİLERİ... 7 3)KURULAN KAPANAN ŞİRKET VERİLERİ... 9 4)SANAYİ KAPASİTE RAPORU

Detaylı

GÜNEY EGE BÖLGE PLANI 2010-2013

GÜNEY EGE BÖLGE PLANI 2010-2013 GÜNEY EGE BÖLGE PLANI 2010-2013 SUNUM AKIŞI Bölge Planı Hazırlık Süreci Paydaş Analizi Atölye Çalışmalarının Gerçekleştirilmesi Mevcut Durum Analizi Yerleşim Yapısı ve Yerleşmeler Arası İlişki Analizi

Detaylı

Şekil 1: Planlama Alanının Bölgedeki Konumu

Şekil 1: Planlama Alanının Bölgedeki Konumu EDİRNE İLİ 1/25 000 ÖLÇEKLİ 1. PLANLAMA ALANININ GENEL TANIMI Planlama alanı, Edirne İli, Merkez İlçe, Tayakadın Köyü, Karakoltepe Mevkii, 34 Pafta, 164 Ada, 27 Parselin bulunduğu alanı kapsamaktadır.

Detaylı

128 ADA 27 VE 32 PARSEL NUMARALI TAŞINMAZLARA YÖNELİK 1/5000 ÖLÇEKLİ AÇIKLAMA RAPORU

128 ADA 27 VE 32 PARSEL NUMARALI TAŞINMAZLARA YÖNELİK 1/5000 ÖLÇEKLİ AÇIKLAMA RAPORU AKÇAKALE KÖYÜ (MERKEZ/GÜMÜŞHANE) 128 ADA 27 VE 32 PARSEL NUMARALI TAŞINMAZLARA YÖNELİK 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI AÇIKLAMA RAPORU 2016 AKÇAKALE KÖYÜ-MERKEZ/GÜMÜŞHANE 128 ADA 27 VE 32 NUMARALI PARSELLERE

Detaylı

Ergün DOĞAN Meclis Katibi

Ergün DOĞAN Meclis Katibi Tarihi 03.02.2017 Sayısı 10 Özü İlçemizde Katı Atık Mobil Aktarma İstasyonunun yapılması hususunun görüşülmesi Akçadağ Belediye Meclisi, ın Başkanlığında, Belediye Meclis Üyeleri Aliseydi TURHAN, A. Turan

Detaylı

UZUNKÖPRÜ TİCARET BORSASI NUMUNE KAYIT SERVİSİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU UZUNKÖPRÜ TİCARET BORSASI

UZUNKÖPRÜ TİCARET BORSASI NUMUNE KAYIT SERVİSİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU UZUNKÖPRÜ TİCARET BORSASI UZUNKÖPRÜ TİCARET BORSASI NUMUNE KAYIT SERVİSİ SIRA ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 NUMUNE ALIMI ve KAYIT İŞLEMLERİ 1. KAYIT 1-Müstahsilin Adı, Soyadı ve Köyü. 2-Ürün Bilgileri

Detaylı

AVUSTURYA VE MACARİSTAN DA TAHIL VE UN PAZARI

AVUSTURYA VE MACARİSTAN DA TAHIL VE UN PAZARI AVUSTURYA VE MACARİSTAN DA TAHIL VE UN PAZARI Avusturya da un üretimi sağlayan 180 civarında değirmen olduğu tahmin edilmektedir. Yüzde 80 kapasiteyle çalışan bu değirmenlerin ürettiği un miktarı 500 bin

Detaylı

Ö:1/5000 25/02/2015. Küçüksu Mah.Tekçam Cad.Söğütlü İş Mrk.No:4/7 ALTINOLUK TEL:0 533 641 14 59 MAİL:altinoluk_planlama@hotmail.

Ö:1/5000 25/02/2015. Küçüksu Mah.Tekçam Cad.Söğütlü İş Mrk.No:4/7 ALTINOLUK TEL:0 533 641 14 59 MAİL:altinoluk_planlama@hotmail. ÇANAKKALE İli, AYVACIK İLÇESİ, KÜÇÜKKUYU BELDESİ,TEPE MAHALLESİ MEVKİİ I17-D-23-A PAFTA, 210 ADA-16 PARSELE AİT REVİZYON+İLAVE NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU Ö:1/5000 25/02/2015 Küçüksu Mah.Tekçam

Detaylı

SÖKE TİCARET BORSASI TESCİL SERVİSİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

SÖKE TİCARET BORSASI TESCİL SERVİSİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HİZMET BEDELİ 1 MÜSTAHSİL ALIMLARININ TESCİLİ 1. MÜSTAHSİL ALIM LİSTESİ 2. STOPAJ ÖDEME DEKONTU 3. MÜSTAHSİL MAKBUZLARI TİCARET

Detaylı

İLİN ADI ADANA GENEL BİLGİLER ULAŞIM BİLGİLERİ ADANA İLE İLGİLİ GENEL BİLGİLER

İLİN ADI ADANA GENEL BİLGİLER ULAŞIM BİLGİLERİ ADANA İLE İLGİLİ GENEL BİLGİLER ADANA İLE İLGİLİ GENEL BİLGİLER İLİN ADI TELEFON KODU KALKINMADA ÖNCELİK DURUMU 3 KALKINMADA ÖNCELİKLİ İL KAPSAMINDA MI? 4 İLİN TOPLAM YÜZÖLÇÜMÜ 5 İLİN TOPLAM NÜFUSU Erkek Kadın 6 İLİN NÜFUS YOĞUNLUĞU

Detaylı

NİZİP TİCARET BORSASI TESCİL SERVİSİ HİZMET STANDARTLARI

NİZİP TİCARET BORSASI TESCİL SERVİSİ HİZMET STANDARTLARI NİZİP TİCARET BORSASI TESCİL SERVİSİ 1 MÜSTAHSİL TESCİLİ 1-ALIM BEYANNAMESİ İŞLEM BAŞINA 3 DAKİKA MÜSTAHSİL BEDELİNİN %0,2 İ 2 FATURA TESCİLİ 1-SATIŞ FATURASI İŞLEM BAŞINA 3 DAKİKA 3 İHRACAT TESCİLİ 1-SATIŞ

Detaylı

İdari Durum. İklim ve Bitki Örtüsü. Ulaşım

İdari Durum. İklim ve Bitki Örtüsü. Ulaşım . İdari Durum İlçemizde belediye teşkilatı 1884 yılında kurulmuştur. İlçeye bağlı 16 mahalle muhtarlığı bulunmaktadır. Mezra ve oba mevcut değildir. İklim ve Bitki Örtüsü İnönü Marmara, Ege ve İç Anadolu

Detaylı

KAMU İDARELERİNDE STRATEJİK PLANLAMAYA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

KAMU İDARELERİNDE STRATEJİK PLANLAMAYA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK KAMU İDARELERİNDE STRATEJİK PLANLAMAYA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK Karar Tarihi Yönetmelik No: 5018 YT 015 Yürürlük Tarihi Yayın Tarihi RG Sayısı 26179 BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK

Detaylı

TR62 ADANA-MERSİN BÖLGESİ TEMEL SOSYAL VE EKONOMİK GÖSTERGELER BÜLTENİ-2

TR62 ADANA-MERSİN BÖLGESİ TEMEL SOSYAL VE EKONOMİK GÖSTERGELER BÜLTENİ-2 TR62 ADANA-MERSİN Sİ TEMEL SOSYAL VE EKONOMİK GÖSTERGELER BÜLTENİ-2 BÜLTEN NO 2 TR62 ADANA-MERSİN Sİ TEMEL SOSYAL VE EKONOMİK GÖSTERGELER Çukurova Kalkınma Ajansı sorumluluk alanı olan TR62 Düzey 2 Bölgesi

Detaylı

2014-2023 BÖLGE PLANI SÜRECİ. Eskişehir Sosyal Yapı Özel İhtisas Komisyonu Çalışmaları 14.05.2013 Anadolu Üniversitesi

2014-2023 BÖLGE PLANI SÜRECİ. Eskişehir Sosyal Yapı Özel İhtisas Komisyonu Çalışmaları 14.05.2013 Anadolu Üniversitesi 2014-2023 BÖLGE PLANI SÜRECİ Eskişehir Sosyal Yapı Özel İhtisas Komisyonu Çalışmaları 14.05.2013 Anadolu Üniversitesi Küreselleşme Küresel ekonominin bütünleşmesi Eşitsiz büyüme Ekonomik krizler Kaynak

Detaylı

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ KONUMU, SINIRLARI VE KOMŞULARI:

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ KONUMU, SINIRLARI VE KOMŞULARI: GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ KONUMU, SINIRLARI VE KOMŞULARI: Ülkemizin güney doğusunda yer alan bölge nüfus ve yüzölçümü en küçük bölgemizdir. Akdeniz, Doğu Anadolu Bölgeleriyle, Suriye ve Irak Devletleriyle

Detaylı

2014-2023 BÖLGE PLANI SÜRECİ. Bursa Sosyal Yapı Özel İhtisas Komisyonu Çalışmaları 28.05.2013 Merinos Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi

2014-2023 BÖLGE PLANI SÜRECİ. Bursa Sosyal Yapı Özel İhtisas Komisyonu Çalışmaları 28.05.2013 Merinos Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi 2014-2023 BÖLGE PLANI SÜRECİ Bursa Sosyal Yapı Özel İhtisas Komisyonu Çalışmaları 28.05.2013 Merinos Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi Küreselleşme Küresel ekonominin bütünleşmesi Eşitsiz büyüme Ekonomik

Detaylı

TR62 ADANA-MERSİN BÖLGESİ TEMEL SOSYAL VE EKONOMİK GÖSTERGELER

TR62 ADANA-MERSİN BÖLGESİ TEMEL SOSYAL VE EKONOMİK GÖSTERGELER TR62 ADANA-MERSİN Sİ TEMEL SOSYAL VE EKONOMİK GÖSTERGELER TR62 Bölgesi İstihdam Göstergeleri TR62 Sİ Tarım Sektörü İstihdam Oranı (Yüzde) 26,1 27,3 Sanayi Sektörü İstihdam Oranı (Yüzde) 21,5 25,4 Hizmet

Detaylı

Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı Görev Yetki ve Çalışma Yönetmeliği. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı Görev Yetki ve Çalışma Yönetmeliği. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Konya Büyükşehir Belediyesi Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı Görev Yetki ve Çalışma Yönetmeliği Kabul Tarihi: 18/04/2008 Kabul Sayısı: 183 Sayılı Belediye Meclis Kararı Yayım Tarihi:

Detaylı

T.C ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK

T.C ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK T.C ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK 1 ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar, Temel

Detaylı

KONYA İLİ TARIM SEKTÖRÜ YATIRIMLARI İÇİN NEDEN

KONYA İLİ TARIM SEKTÖRÜ YATIRIMLARI İÇİN NEDEN KONYA İLİ TARIM SEKTÖRÜ YATIRIMLARI İÇİN 10 NEDEN KONYA TAM BİR FIRSAT KAPISI KONYA İLİ TARIM SEKTÖRÜ YATIRIMLARI İÇİN 10 NEDEN 1. Genç ve Nitelikli İnsan Kaynağı 2. Stratejik Konum 3. Yatırımcılara Tahsis

Detaylı

Bilindiği üzere, ülkemizde üretim yapısının yeniden şekillendirilmesi amacıyla, Yeni Teşvik Sistemi oluşturulmuş olup, yatırımcılara yeni imkanlar

Bilindiği üzere, ülkemizde üretim yapısının yeniden şekillendirilmesi amacıyla, Yeni Teşvik Sistemi oluşturulmuş olup, yatırımcılara yeni imkanlar Bilindiği üzere, ülkemizde üretim yapısının yeniden şekillendirilmesi amacıyla, Yeni Teşvik Sistemi oluşturulmuş olup, yatırımcılara yeni imkanlar sunulmuştur. YENİ TEŞVİK SİSTEMİ İLE İLLERİMİZ SOSYO-EKONOMİK

Detaylı

2016 Başkale nin Tarihçesi: Başkale Coğrafyası:

2016 Başkale nin Tarihçesi: Başkale Coğrafyası: Başkale nin Tarihçesi: Başkale Urartular zamanında Adamma olarak adlandırılan bir yerleşme yeriydi. Ermeniler buraya Adamakert ismini vermişlerdir. Sonraları Romalılar ve Partlar arasında sınır bölgesi

Detaylı

Tarım Sayımı Sonuçları

Tarım Sayımı Sonuçları Tarım Sayımı Sonuçları 2011 DEVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ İstatistik ve Araştırma Dairesi Ocak 2015 TARIM SAYIMININ AMACI Tarım Sayımı ile işletmenin yasal durumu, arazi kullanımı, ürün bazında ekili alan, sulama

Detaylı

UZUNKÖPRÜ TİCARET BORSASI NUMUNE KAYIT SERVİSİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

UZUNKÖPRÜ TİCARET BORSASI NUMUNE KAYIT SERVİSİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU NUMUNE KAYIT SERVİSİ ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) HİZMET BEDELİ NUMUNE ALIMI ve KAYIT İŞLEMLERİ 1-Müstahsilin Adı, Soyadı ve Köyü. 1 1. KAYIT 2. NUMUNE ALIMI 2-Ürün Bilgileri

Detaylı

MURADİYE Nüfus Erkek Kadın Toplam Gürpınar Oran %52 % Kaynak: Tüik

MURADİYE Nüfus Erkek Kadın Toplam Gürpınar Oran %52 % Kaynak: Tüik Muradiye Tarihi: Muradiye, cumhuriyet ilanına kadar Kandahar ve Bargıri adıyla iki yerleşim birimi olarak anılırken cumhuriyet sonrası birleşerek Muradiye ismini almıştır. Tarihi ile ilgili fazla bilgi

Detaylı

KIRIKKALE ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ. Ramazan ÖZTÜRK

KIRIKKALE ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ. Ramazan ÖZTÜRK KIRIKKALE ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ Ramazan ÖZTÜRK ORMAN İDARESİ VE PLANLAMA ŞUBESİ Kurumsal Kimlik Adet Nüfus İl 1 197.576 İlçe 10 37.412 Belde 14 15.200 31. Madde Köyü 0 0 32. Madde Köyü 76 14.173 Diğer

Detaylı

Değişen Dünyada Güçlü İşletmeler Olmak. GİRİŞİM EĞİTİM ve DANIŞMANLIK MERKEZİ

Değişen Dünyada Güçlü İşletmeler Olmak. GİRİŞİM EĞİTİM ve DANIŞMANLIK MERKEZİ Değişen Dünyada Güçlü İşletmeler Olmak GİRİŞİM EĞİTİM ve DANIŞMANLIK MERKEZİ MERSİN GENEL BİLGİLER Nüfus Mersin: 1.705.774 Türkiye: 76.667.864 Okur Yazarlık Oranı (6+Yaş) Mersin: %95 Türkiye: %93 İlçe

Detaylı

İSTANBUL İLİ ARNAVUTKÖY İLÇESİ HİZMET STANDARTLARI

İSTANBUL İLİ ARNAVUTKÖY İLÇESİ HİZMET STANDARTLARI SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI 1 İşletme Kayıt Belgesi 2 Sertifikalı Fide/Fidan Kullanım Desteği İSTANBUL İLİ ARNAVUTKÖY İLÇESİ HİZMET STANDARTLARI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER 2- Meslek odası

Detaylı

TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KIRIKKALE ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜ

TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KIRIKKALE ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜ Ek 2 TYP Katılımcı Sayısı 25 BALIŞEYH BELEDİYE BAŞKANLIĞI ÇEVRE TEMİZLİĞİ BALIŞEYH BELEDİYE BAŞKANLIĞI HİZMET BİNASI 15.10.2015 SAAT:13:00 Not: Bu TYP ye katılımcı seçiminde aşağıdaki gruplara öncelik

Detaylı

Neden Malatya ya yatırım yapmalı

Neden Malatya ya yatırım yapmalı Neden Malatya ya yatırım yapmalı 11 2011 Temel Bilgiler Malatya, Doğu Anadolu Bölgesinin ekonomik açıdan en gelişmiş ilidir. 2010 ADNKS verilerine göre il nüfusu 740.643, merkez nüfusu 500 bin civarında,

Detaylı

İzmir Bölge Planı. İlçe Toplantıları Kınık Özet Raporu

İzmir Bölge Planı. İlçe Toplantıları Kınık Özet Raporu 2010-2013 İzmir Bölge Planı İlçe Toplantıları Kınık Özet Raporu Aralık 2010 1 2010-2013 İzmir Bölge Planı İlçe Toplantıları Kınık Özet Raporu Nüfus Yapısı Kınık ın toplam nüfusu 2009 Adrese Dayalı Nüfus

Detaylı

Değişen Dünyada Güçlü İşletmeler Olmak. GİRİŞİM EĞİTİM ve DANIŞMANLIK MERKEZİ

Değişen Dünyada Güçlü İşletmeler Olmak. GİRİŞİM EĞİTİM ve DANIŞMANLIK MERKEZİ Değişen Dünyada Güçlü İşletmeler Olmak GİRİŞİM EĞİTİM ve DANIŞMANLIK MERKEZİ DIYARBAKıR ın İÇİNDE BULUNDUĞU EKONOMİK ORTAM 2 DIYARBAKıR GENEL BİLGİLER Nüfus Diyarbakır: 1.607.437 Türkiye:76.667.864 KOBİ

Detaylı

T.C. AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE

T.C. AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE T.C. AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde(1)- (1)Bu yönergenin amacı,

Detaylı

GÖLMARMARA MAHALLESİ, 6920 VE 6921 PARSELLERE AİT

GÖLMARMARA MAHALLESİ, 6920 VE 6921 PARSELLERE AİT GÖLMARMARA (MANİSA) GÖLMARMARA MAHALLESİ, 6920 VE 6921 PARSELLERE AİT NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU HAZIRLAYAN etüdproje TEL/FAKS:0 236 713 09 36 M. PAŞA CAD. UĞURSOY İŞHANI KAT:2 NO:146/217

Detaylı

ANTALYA İLİ, BATI ÇEVRE YOLU GÜZERGÂHI İLE KEPEZ İLÇESİ ŞAFAK VE ÜNSAL MAHALLELERİ YERLEŞİM ALANLARININ DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN 1/100.

ANTALYA İLİ, BATI ÇEVRE YOLU GÜZERGÂHI İLE KEPEZ İLÇESİ ŞAFAK VE ÜNSAL MAHALLELERİ YERLEŞİM ALANLARININ DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN 1/100. ANTALYA İLİ, BATI ÇEVRE YOLU GÜZERGÂHI İLE KEPEZ İLÇESİ ŞAFAK VE ÜNSAL MAHALLELERİ YERLEŞİM ALANLARININ DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN 1/100.000 ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI AÇIKLAMA RAPORU MAYIS 2016 1 İçindekiler

Detaylı

Değişen Dünyada Güçlü İşletmeler Olmak. GİRİŞİM EĞİTİM ve DANIŞMANLIK MERKEZİ

Değişen Dünyada Güçlü İşletmeler Olmak. GİRİŞİM EĞİTİM ve DANIŞMANLIK MERKEZİ Değişen Dünyada Güçlü İşletmeler Olmak GİRİŞİM EĞİTİM ve DANIŞMANLIK MERKEZİ NEVŞEHIR GENEL BİLGİLER Nüfus Nevşehir: 285.460 Türkiye: 76.667.864 Okur Yazarlık Oranı (6+Yaş) Nevşehir: %95 Türkiye: %93

Detaylı

Tarım Ekonomisi ve İşletmeciliği

Tarım Ekonomisi ve İşletmeciliği Tarım Ekonomisi ve İşletmeciliği Doç.Dr.Tufan BAL I.Bölüm Tarım Ekonomisi ve Politikası Not: Bu sunuların hazırlanmasında büyük oranda Prof.Dr.İ.Hakkı İnan ın Tarım Ekonomisi ve İşletmeciliği Kitabından

Detaylı

YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ

YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ M. Özger BOZOĞLU Dış Ticaret Uzmanı Ahmet GÜNEŞ Dış Ticaret Uzmanı İSTANBUL 10/12/2014 1 SUNUM PLANI 1.

Detaylı

ANTALYA İLİ, KEPEZ İLÇESİ, ŞAFAK VE ÜNSAL MAHALLELERİ 1/ ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI REVİZYONU AÇIKLAMA RAPORU

ANTALYA İLİ, KEPEZ İLÇESİ, ŞAFAK VE ÜNSAL MAHALLELERİ 1/ ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI REVİZYONU AÇIKLAMA RAPORU ANTALYA İLİ, KEPEZ İLÇESİ, ŞAFAK VE ÜNSAL MAHALLELERİ 1/25.000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI REVİZYONU AÇIKLAMA RAPORU MAYIS 2016 1 İçindekiler 1 PLANLAMA ALANININ GENEL TANIMI... 2 2 MEVCUT PLAN DURUMU...

Detaylı

2014-2023 BÖLGE PLANI SÜRECİ. Bilecik Sosyal Yapı Özel İhtisas Komisyonu Çalışmaları 09.05.2013 Bilecik İl Genel Meclis Toplantı Salonu

2014-2023 BÖLGE PLANI SÜRECİ. Bilecik Sosyal Yapı Özel İhtisas Komisyonu Çalışmaları 09.05.2013 Bilecik İl Genel Meclis Toplantı Salonu 2014-2023 BÖLGE PLANI SÜRECİ Bilecik Sosyal Yapı Özel İhtisas Komisyonu Çalışmaları 09.05.2013 Bilecik İl Genel Meclis Toplantı Salonu Küreselleşme Küresel ekonominin bütünleşmesi Eşitsiz büyüme Ekonomik

Detaylı

T.C. KEMALPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. KEMALPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. KEMALPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu yönetmeliğin amacı, Bilgi İşlem Müdürlüğünün

Detaylı

Kaynak : CIA World Factbook

Kaynak : CIA World Factbook Türk Plastik ve Mamulleri, Ambalaj Sektörü ve Plastik İşleme Makine Üreticileri İçin SIRBİSTAN Pazarının Değerlendirmesi GENEL BİLGİLER : Barbaros Demirci Genel Müdür PAGEV EIU tahminine göre Sırbistan

Detaylı

Bölüm 7. Tarımsal Üretim Faktörleri. Üretim Faktörleri Toprak Sermaye Emek (iş) Girişimcilik (yönetim yeteneği)

Bölüm 7. Tarımsal Üretim Faktörleri. Üretim Faktörleri Toprak Sermaye Emek (iş) Girişimcilik (yönetim yeteneği) Bölüm 7. Tarımsal Üretim Faktörleri Üretim Faktörleri Toprak Sermaye Emek (iş) Girişimcilik (yönetim yeteneği) Tarımsal yapı, toprak (doğa), sermaye, emek ve girişimcilik gibi temel üretim araçlarının

Detaylı

etüdproje PLANLAMA LTD. ŞTİ.

etüdproje PLANLAMA LTD. ŞTİ. ALAŞEHİR (MANİSA) YENİMAHALLE, 703 ADA, 1 PARSEL'E AİT NAZIM VE UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU HAZIRLAYAN etüdproje TEL/FAKS:0 236 713 09 36 M. PAŞA CAD. UĞURSOY İŞHANI KAT:2 NO:146/217

Detaylı

PROGRAM YÖNETİMİ BİRİMİ 2009 YILI FAALİYET RAPORU

PROGRAM YÖNETİMİ BİRİMİ 2009 YILI FAALİYET RAPORU T. C. DİYARBAKIR-ŞANLIURFA KALKINMA AJANSI PROGRAM YÖNETİMİ BİRİMİ 2009 YILI FAALİYET RAPORU Diyarbakır 2010 GİRİŞ TRC2 (Diyarbakır-Şanlıurfa) Düzey 2 Bölgesi Kalkınma Ajansı, 25.02.2006 tarih ve 5449

Detaylı

MALATYA KONFEKSİYON YATIRIMLARI REHBERİ

MALATYA KONFEKSİYON YATIRIMLARI REHBERİ MALATYA KONFEKSİYON YATIRIMLARI REHBERİ Nüfus Malatya, Doğu Anadolu Bölgesinin ekonomik açıdan en gelişmiş ilidir. 2010 ADNKS verilerine göre il nüfusu 740.643, il merkezi nüfusu 400 binin üzerinde, şehirleşme

Detaylı

STRATEJĠ GELĠġTĠRME MÜDÜRLÜĞÜ PROSEDÜRÜ

STRATEJĠ GELĠġTĠRME MÜDÜRLÜĞÜ PROSEDÜRÜ Hazırlayan Strateji Geliştirme Müdürü Kontrol Başkanlık Hukuk Danışmanı Onay Belediye Başkanı Yürürlük Tarihi 01.02.2010 Sayfa 1 / 9 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı; Kartal Belediyesi Strateji Geliştirme Müdürlüğü

Detaylı

Resmî Gazete Sayı : 29361

Resmî Gazete Sayı : 29361 20 Mayıs 2015 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29361 TEBLİĞ Orman ve Su İşleri Bakanlığından: HAVZA YÖNETİM HEYETLERİNİN TEŞEKKÜLÜ, GÖREVLERİ, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA TEBLİĞ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

RAKAMLARLA ANTALYA EKONOMİSİ ANTALYA ECONOMY IN FIGURES 2007 ANTALYA EKONOMİSİNİN GELİŞİMİ 1. NÜFUS GÖSTERGELERİ

RAKAMLARLA ANTALYA EKONOMİSİ ANTALYA ECONOMY IN FIGURES 2007 ANTALYA EKONOMİSİNİN GELİŞİMİ 1. NÜFUS GÖSTERGELERİ ANTALYA EKONOMİSİNİN GELİŞİMİ 1. NÜFUS GÖSTERGELERİ Antalya nüfusu 1985-199 döneminde yıllık ortalama % 4,8 199-2 döneminde ise % 4,2 oranında artış göstermiştir. Son yıllarda nüfus artış oranının yavaşladığı

Detaylı

YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ

YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ T.C. Ekonomi Bakanlığı TEŞVİK UYGULAMA VE YABANCI SERMAYE GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ Dr. Mehmet Yurdal ŞAHİN Genel Müdür Yardımcısı 11 Şubat 2016, ANKARA Sunum Planı 1. Yatırım Teşvik Sistemi

Detaylı

EK-2 KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU BOLU ULAŞTIRMA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER

EK-2 KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU BOLU ULAŞTIRMA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER BAŞVURUDA İSTENEN 1 C1 YETKİ BELGESİ ALMAK İÇİN İSTENEN (Kendi iştigali ile ilgili Uluslararası ve Yurtiçi Eşya Taşımacılığı) 2- Ticaret Odası Oda Sicil Kayıt Sureti, 3- Temsil ve ilzama yetkili olanların

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 07.09.2001 Resmi Gazete Sayısı: 24516

Resmi Gazete Tarihi: 07.09.2001 Resmi Gazete Sayısı: 24516 Resmi Gazete Tarihi: 07.09.2001 Resmi Gazete Sayısı: 24516 KAMU GÖREVLİLERİ SENDİKALARI VE TOPLU SÖZLEŞME KANUNU KAPSAMINA GİREN KURUM VE KURULUŞLARIN GİRDİKLERİ HİZMET KOLLARININ BELİRLENMESİNE İLİŞKİN

Detaylı

4. Ünite ÜRETTİKLERİMİZ

4. Ünite ÜRETTİKLERİMİZ 4. Ünite ÜRETTİKLERİMİZ Ekonomi: İnsanların geçimlerini sürdürmek için yaptıkları her türlü üretim, dağıtım, pazarlama ve tüketim faaliyetlerinin ilke ve yöntemlerini inceleyen bilim dalına ekonomi denir.

Detaylı

T.C. GIDA,TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI TÜRKİYE TARIM HAVZALARI ÜRETİM VE DESTEKLEME MODELİ. 30 Havza

T.C. GIDA,TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI TÜRKİYE TARIM HAVZALARI ÜRETİM VE DESTEKLEME MODELİ. 30 Havza T.C. GIDA,TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI TÜRKİYE TARIM HAVZALARI ÜRETİM VE DESTEKLEME MODELİ 30 Havza 1 Sunum Planı 1. Tarım havzalarının belirlenmesi 2. Mevcut durum değerlendirmesi 3. Amaç ve gerekçe

Detaylı

TİCARET BORSALARINA DAHİL MADDELER VE BU MADDELERİN ALIM VEYA SATIMLARININ TESCİLİ HAKKINDA YÖNETMELİK

TİCARET BORSALARINA DAHİL MADDELER VE BU MADDELERİN ALIM VEYA SATIMLARININ TESCİLİ HAKKINDA YÖNETMELİK TİCARET BORSALARINA DAHİL MADDELER VE BU MADDELERİN ALIM VEYA SATIMLARININ TESCİLİ HAKKINDA YÖNETMELİK Amaç Madde 1-5590 sayılı Kanunun 52 nci maddesine istinaden hazırlanan bu Yönetmeliğin amacı; hangi

Detaylı

EK-2 KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU TRABZON ULAŞTIRMA BÖLGE MÜDÜRMLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI

EK-2 KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU TRABZON ULAŞTIRMA BÖLGE MÜDÜRMLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI BAŞVURUDA 1 C1 YETKİ BELGESİ ALMAK İÇİN (Kendi iştigali ile ilgili Uluslararası ve Yurtiçi Eşya 2- Ticaret Odası Oda Sicil Kayıt Sureti, 3- Temsil ve ilzama yetkili olanların noter onaylı imza sirküleri,

Detaylı

YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ

YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ Ahmet GÜNEŞ Dış Ticaret Uzmanı BURSA 21/05/2015 1 SUNUM PLANI 1. Yeni Teşvik Sisteminin Hazırlık Süreci

Detaylı

EKONOMİK VE SOSYAL GÖSTERGELER 2014

EKONOMİK VE SOSYAL GÖSTERGELER 2014 EKONOMİK VE SOSYAL GÖSTERGELER 214 SOSYAL YAPI EĞİTİM İŞGÜCÜ EKONOMİK DIŞ TİCARET BANKACILIK TURİZM SOSYAL YAPI GÖSTERGELERİ YILLAR VAN TÜRKİYE 199 637.433 56.473.35 2 877.524 67.83.524 21 1.35.418 73.722.988

Detaylı

Değişen Dünyada Güçlü İşletmeler Olmak. GİRİŞİM EĞİTİM ve DANIŞMANLIK MERKEZİ

Değişen Dünyada Güçlü İşletmeler Olmak. GİRİŞİM EĞİTİM ve DANIŞMANLIK MERKEZİ Değişen Dünyada Güçlü İşletmeler Olmak GİRİŞİM EĞİTİM ve DANIŞMANLIK MERKEZİ HATAY ın İÇİNDE BULUNDUĞU EKONOMİK ORTAM 2 HATAY GENEL BİLGİLER Nüfus Hatay: 1.503.066 Türkiye:76.667.864 KOBİ Sayısı Hatay

Detaylı

DİYARBAKIR TİCARET BORSASI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

DİYARBAKIR TİCARET BORSASI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU DİYARBAKIR TİCARET BORSASI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA 1 BORSA ÜYELİK KAYDI GERÇEK KİŞİLER İÇİN 1-İştigal konuları arasında borsa kotasyonuna dahil maddelerin alımı veya satımının olduğunun tescilini

Detaylı

MARDİN YDO 2011 YILI 6 AYLIK FAALİYET BRİFİNGİ

MARDİN YDO 2011 YILI 6 AYLIK FAALİYET BRİFİNGİ MARDİN YDO 2011 YILI 6 AYLIK FAALİYET BRİFİNGİ KURULUŞ 2 Temmuz 2010 tarihinde Devlet Bakanı Sayın Cevdet YILMAZ ve Mardin Valisi Sayın Hasan DURUER tarafından resmi açılışı gerçekleştirilmiştir. Mardin

Detaylı

ÇANKAYA BELEDİYESİ KIRSAL KALKINMA PROJESİ ONURLU VE DÜZENLİ TOKLUK İÇİN KIR KENT BARIŞI

ÇANKAYA BELEDİYESİ KIRSAL KALKINMA PROJESİ ONURLU VE DÜZENLİ TOKLUK İÇİN KIR KENT BARIŞI ÇANKAYA BELEDİYESİ KIRSAL KALKINMA PROJESİ ONURLU VE DÜZENLİ TOKLUK İÇİN KIR KENT BARIŞI Kent ve Tarım Çalışma Alanı: Akarlar Çavuşlu Evciler Karahasanlı Karataş Kömürcü Yakupabdal Yayla Tohumlar Çevre

Detaylı

İ t ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU RAPORU. Tarih: BİRİM TALEP SAHİBİ

İ t ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU RAPORU. Tarih: BİRİM TALEP SAHİBİ m ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU RAPORU İ t Tarih: 02.05.2016 BİRİM İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI TALEP SAHİBİ KEPEZ BELEDİYESİ MECLİS TOPLANTISININ TARİHİ VE GÜNDEM

Detaylı

TARIM KREDİ KOOPERATİFLERİ İZMİR

TARIM KREDİ KOOPERATİFLERİ İZMİR TARIM KREDİ KOOPERATİFLERİ 12.01.2016 İZMİR KURULUŞ KANUNU Tarım Kredi Kooperatiflerinin temelleri 1863 yılında Memleket Sandıkları adı altında Mithat Paşa tarafından atılmıştır. 1972 yılında çıkarılan

Detaylı

T.C. ÇANAKKALE BELEDİYESİ. BASIN, YAYIN ve HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM

T.C. ÇANAKKALE BELEDİYESİ. BASIN, YAYIN ve HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM T.C. ÇANAKKALE BELEDİYESİ BASIN, YAYIN ve HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu yönergenin amacı, Basın

Detaylı

Değişen Dünyada Güçlü İşletmeler Olmak. GİRİŞİM EĞİTİM ve DANIŞMANLIK MERKEZİ

Değişen Dünyada Güçlü İşletmeler Olmak. GİRİŞİM EĞİTİM ve DANIŞMANLIK MERKEZİ Değişen Dünyada Güçlü İşletmeler Olmak GİRİŞİM EĞİTİM ve DANIŞMANLIK MERKEZİ ANTALYA NıN İÇİNDE BULUNDUĞU EKONOMİK ORTAM 2 ANTALYA GENEL BİLGİLER Nüfus Antalya: 2.158.265 Türkiye: 76.667.864 KOBİ Sayısı

Detaylı

DOĞU AKDENİZ, DOĞU ANADOLU, GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ TOHUMCULUK İHTİYAÇ ANALİZİ

DOĞU AKDENİZ, DOĞU ANADOLU, GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ TOHUMCULUK İHTİYAÇ ANALİZİ DOĞU AKDENİZ, DOĞU ANADOLU, GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ TOHUMCULUK İHTİYAÇ ANALİZİ KISALTMALAR KISALTMALAR AB ADNKS AR-GE BÜGEM EB FAO GSMH GSKD ISTA ISF İLO İŞKUR KB KOBİ KOSGEB GKGM TB TÜBİTAK TÜİK TTSM

Detaylı

ADANA SANAYİ ODASI MECLİS TOPLANTISI

ADANA SANAYİ ODASI MECLİS TOPLANTISI ADANA SANAYİ ODASI MECLİS TOPLANTISI 25.07.2016 2016 Temmuz Ayı Faaliyet Raporu 25 Haziran 22 Temmuz 2016 Tarihleri Arasında Odamızda Gerçekleştirilen Faaliyetler Ülkemizin birliğine ve demokrasisine karşı

Detaylı

DİKMEN BÖLGESİ STRETEJİK GELİŞİM PLANI 2012-2014

DİKMEN BÖLGESİ STRETEJİK GELİŞİM PLANI 2012-2014 DİKMEN BÖLGESİ STRETEJİK GELİŞİM PLANI 2012-2014 Eyül 2011 Bu yayın Avrupa Birliği nin yardımlarıyla üretilmiştir. Bu yayının içeriğinin sorumluluğu tamamen The Management Centre ve Dikmen Belediyesi ne

Detaylı

KONUM & STRATEJİK FIRSATLAR. Türkiye; Kıtaların kesişim noktasında, Kayseri; Türkiye nin merkezinde yer almaktadır.

KONUM & STRATEJİK FIRSATLAR. Türkiye; Kıtaların kesişim noktasında, Kayseri; Türkiye nin merkezinde yer almaktadır. KONUM & STRATEJİK FIRSATLAR Türkiye; Kıtaların kesişim noktasında, Kayseri; Türkiye nin merkezinde yer almaktadır. Komşu ülkelere karayolu, demiryolu ve limanlar ile kolay ulaşım. TARİHSEL GELİŞİM M.Ö.

Detaylı

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI ŞUBAT 2015

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI ŞUBAT 2015 T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI ŞUBAT 2015 İZMİR YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİNİN HEDEFLERİ 1. Mevzuat ve Hedefler Tasarrufların katma değeri yüksek yatırımlara yönlendirilmesi, Üretim ve

Detaylı

Trakya Kalkınma Ajansı. www.trakyaka.org.tr. Şirket Kurulması İşlem Basamakları

Trakya Kalkınma Ajansı. www.trakyaka.org.tr. Şirket Kurulması İşlem Basamakları Trakya Kalkınma Ajansı www.trakyaka.org.tr Şirket Kurulması İşlem Basamakları 2013 ŞİRKET KURULMASI İŞLEM BASAMAKLARI Anonim Şirket Kurulması (En Az 5 Ortak ve 50.000 TL Sermaye İle Kurulur) Şirket İsim

Detaylı

Polonya ve Çek Cumhuriyeti nde Tahıl ve Un Pazarı

Polonya ve Çek Cumhuriyeti nde Tahıl ve Un Pazarı Polonya ve Çek Cumhuriyeti nde Tahıl ve Un Pazarı Polonya da 400-450 un değirmeni olduğu biliniyor. Bu değirmenlerin yıllık toplam kapasiteleri 6 milyon tonun üzerine. Günde 100 tonun üzerinde üretim gerçekleştirebilen

Detaylı

ANTALYA İLİ, DÖŞEMEALTI İLÇESİ, TOPTAN TİCARET ALANI OLARAK PLANLI ALANDA KAVŞAK-YOL DÜZENLEMESİ VE DİĞER DÜZENLEMELERE İLİŞKİN 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM

ANTALYA İLİ, DÖŞEMEALTI İLÇESİ, TOPTAN TİCARET ALANI OLARAK PLANLI ALANDA KAVŞAK-YOL DÜZENLEMESİ VE DİĞER DÜZENLEMELERE İLİŞKİN 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM ANTALYA İLİ, DÖŞEMEALTI İLÇESİ, TOPTAN TİCARET ALANI OLARAK PLANLI ALANDA KAVŞAK-YOL DÜZENLEMESİ VE DİĞER DÜZENLEMELERE İLİŞKİN 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ RAPORU MAYIS 2016 1 İÇİNDEKİLER

Detaylı

KOMİSYON ÜYELERİ. (İmza) (İmza) (İmza) Komisyon Raporu üzerinde meclisçe yapılan müzakerelerden sonra;

KOMİSYON ÜYELERİ. (İmza) (İmza) (İmza) Komisyon Raporu üzerinde meclisçe yapılan müzakerelerden sonra; T.C. ANTAKYA BELEDİYE MECLİSİ DÖNEMİ :ŞUBAT 2016 BİRLEŞİM :4 OTURUM :1 TOPLANTI TARİHİ :05.02.2016 GÜNDEM MADDE NO :2 KARAR NO :29 ÖZÜ :ANTAKYA BELEDİYESİ MUHTARLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ NÜN GÖREV, YETKİ VE

Detaylı

YENİ TEŞVİK SİSTEMİ VE DİYARBAKIR

YENİ TEŞVİK SİSTEMİ VE DİYARBAKIR YENİ TEŞVİK SİSTEMİ VE DİYARBAKIR Şubat 216 Hikmet DENİZ i İçindekiler Tablo Listesi... iii Grafik Listesi... iii 1. Giriş... 1 2. Türkiye'de Teşvik Belgesine Bağlı Yatırımlar... 1 3. Yatırımların Bölgesel

Detaylı

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM T.C. HENDEK BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç MADDE 1 : Bu yönetmeliğin amacı İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün kuruluş, görev,

Detaylı

2023 E DOĞRU BARTIN TARIMI

2023 E DOĞRU BARTIN TARIMI T.C. BARTIN VALİLİĞİ İL TARIM MÜDÜRLÜĞÜ 2023 E DOĞRU BARTIN TARIMI YUSUF ALAGÖZ İL TARIM MÜDÜRÜ BARTIN DA DEMOGRAFİK YAPI 2009 YILI ADRESE DAYALI NÜFUS TESPİT ÇALIŞMASI SONUCUNDA İLİN TOPLAM NÜFUSU 188.449

Detaylı

XI. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ (TRABZON) HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

XI. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ (TRABZON) HİZMET STANDARTLARI TABLOSU XI. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ (TRABZON) HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLA NMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 C1 YETKİ BELGESİ (Kendi iştigali ile ilgili Uluslararası

Detaylı

ÇEVRE İZİN VE LİSANSLARINDA YENİ DÖNEM

ÇEVRE İZİN VE LİSANSLARINDA YENİ DÖNEM ÇEVRE İZİN VE LİSANSLARINDA YENİ DÖNEM 21.11.2008 tarih, 27061 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Çevre Denetimi Yönetmeliği ve 29.4.2009 tarih, 27214 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan "Çevre Kanununca

Detaylı

Orta Karadeniz Bölgesel İnovasyon Stratejisi 2013-2023

Orta Karadeniz Bölgesel İnovasyon Stratejisi 2013-2023 Orta Karadeniz Bölgesel İnovasyon Stratejisi 2013-2023 İÇERİK Amaç, Vizyon Hazırlık Süreci İnovasyona Dayalı Mevcut Durum Stratejiler Kümelenme ile ilgili faaliyetler Sorular (Varsa) İNOVASYON & KÜMELENME

Detaylı

KOBİ LERDE İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ

KOBİ LERDE İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ KOBİ LERDE İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ II. İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ KONGRESİ 2-3 Mayıs 2003 ADANA Mehmet Atilla SÖĞÜT BAŞKAN DANIŞMANI Ülkemizde İstihdam (2000 yılı Sivil Kesim) İstihdam Durumu Ücretli Çalışanlar

Detaylı

MANİSA İLİ ALAŞEHİR İLÇESİ KURTULUŞ MAHALLESİ ada 2 parsel- 10 ada 4, 5, 7 parsel -9 ada 12 parsel

MANİSA İLİ ALAŞEHİR İLÇESİ KURTULUŞ MAHALLESİ ada 2 parsel- 10 ada 4, 5, 7 parsel -9 ada 12 parsel MANİSA İLİ ALAŞEHİR İLÇESİ- İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU MANİSA İLİ ALAŞEHİR İLÇESİ KURTULUŞ MAHALLESİ 1264 ada 2 parsel- 10 ada 4, 5, 7 parsel -9 ada 12 parsel 1/5000 VE 1/1000 ÖLÇEKLİ

Detaylı

DEVLETİN ADI: Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı BAŞŞEHRİ: Londra YÜZÖLÇÜMÜ: 244.110 km2 NÜFUSU: 57.411.000 RESMİ DİLİ: İngilizce

DEVLETİN ADI: Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı BAŞŞEHRİ: Londra YÜZÖLÇÜMÜ: 244.110 km2 NÜFUSU: 57.411.000 RESMİ DİLİ: İngilizce İNGİLTERE DEVLETİN ADI: Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı BAŞŞEHRİ: Londra YÜZÖLÇÜMÜ: 244.110 km2 NÜFUSU: 57.411.000 RESMİ DİLİ: İngilizce DİNİ: Hıristiyanlık PARA BİRİMİ: Sterlin 1.

Detaylı

COĞRAFİ YAPISI VE İKLİMİ:

COĞRAFİ YAPISI VE İKLİMİ: TARİHİ : Batı Toroslar ın zirvesinde 1288 yılında kurulan Akseki İlçesi nin tarihi, Roma İmparatorluğu dönemlerine kadar uzanmaktadır. O devirlerde Marla ( Marulya) gibi isimlerle adlandırılan İlçe, 1872

Detaylı

KÜTAHYA. Dr. Kamil TÜRKMEN- Kütahya İl Sağlık Müdürü drkamilturkmen@gmail.com

KÜTAHYA. Dr. Kamil TÜRKMEN- Kütahya İl Sağlık Müdürü drkamilturkmen@gmail.com KÜTAHYA Dr. Kamil TÜRKMEN- Kütahya İl Sağlık Müdürü drkamilturkmen@gmail.com 3.Uluslararası Sağlık Turizmi Kongresi nde Alternatif Turizm de Alternatif İl Kütahya sloganıyla başlattığımız çalışma Kütahya

Detaylı

Tarım Ekonomisi ve İşletmeciliği

Tarım Ekonomisi ve İşletmeciliği Tarım Ekonomisi ve İşletmeciliği Doç.Dr.Tufan BAL 6.Bölüm Tarımsal Üretim Faktörleri Not: Bu sunuların hazırlanmasında büyük oranda Prof.Dr.İ.Hakkı İnan ın Tarım Ekonomisi ve İşletmeciliği Kitabından Faydalanılmıştır.

Detaylı