STRATEJİK PLAN

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "STRATEJİK PLAN 2014 2017"

Transkript

1 Kapak

2 KIRIKKALE TİCARET BORSASI KIRIKKALE COMMODITY EXCHANGE STRATEJİK PLAN Web : e - mail e mail Yayına Hazırlayan : Berat ULUDOĞAN Selda MUTLU 2

3 İÇİNDEKİLER SUNUŞ 5-6 STRATEJİK PLAN YAKLAŞIMI 7 STRATEJİK PLANLAMA EKİBİ..7 STRATEJİK PLAN İLE İLGİLİ İNCELEME YAPILAN KURUM VE KURULUŞLAR I. GENEL BİLGİLER TARİHÇE KTB HAKKINDA YASAL YÜKÜMLÜLÜKLER VE İŞLEVLER YÖNETİM YAPISI VE ORGANİZASYON YAPISI KTB PERSONEL YAPISI KURUM KÜLTÜRÜ 2. KTB DE STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ I. SWOT ( GZFT ) ANALİZİ GÜÇLÜ YÖNLER ZAYIF YÖNLER FIRSATLAR TEHDİTLER II. PAYDAŞLARIN ANALİZİ III. STRATEJİK PLAN KTB KURUMSAL KİMLİĞİ ( Değerler, Misyon, Vizyon ) 3.2 STRATEJİK AMAÇLAR, HEDEFLER VE PERFORMANS GÖSTERGELERİ 3.3 MALİYETLENDİRME 3.4 SPRATEJİK PLAN YILLARI GÖRE EYLEM PLANI 3.5 Yönetim,Meclis ve AİK nın aldığı kararlar. IV. SONUÇ V. KURUL KARARLARI

4 EKONOMİK KALKINMA, TÜRKİYE NİN HÜR, MÜSTAKİL, DAİMA DAHA KUVVETLİ, DAİMA DAHA REFAHLI TÜRKİYE İDEALİNİN BELKEMİĞİDİR. 4

5 SUNUŞ Stratejik Planlar; kurumun orta ve uzun vadeli amaçlarını, temel ilke ve politikalarını, hedef ve önceliklerini ve bunlara ulaşmak için izlenecek yol ve yöntemler ile kaynak dağılımını içeren palanlardır. Bu planlarla; kurumlar nerede olduklarını, nereye ulaşmak istediklerini, gitmek istedikleri yere nasıl ulaşacaklarını ve sonucu nasıl ölçüp değerlendirebileceklerini her aşamada yanıtlayabilmektedirler. Bu çerçevede Kırıkkale Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanlığı kendi imkanlarını ile Mevcut Durum Analizi ve Stratejik Plan Çalışmasını titizlikle yürütmüş ve Stratejik Plan çalışmasını gerçekleştirmiştir. Çalışmalar sürecinde öncelikli olarak KTB bünyesindeki firmalara mevcut durumlarını ve KTB den beklentilerini belirlemek amacıyla Mevcut Durum Analizi çalışması gerçekleştirilmiştir. Çalışma kapsamında firmaların personel yapısı, markalaşma ve ürün geliştirme yapısı, kurumsallaşma yapısı, ticaret yapısı, pazarlama ve ihracat yapısı gibi alanlarda ne kadar etkin oldukları analiz edilmiş; firmaların iş hacmi, sektör, faaliyet alanı vb. konularda nasıl, ne kadar ve nerede oldukları belirlenmeye çalışılmıştır. Analiz sonucu firmaların güçlü olduğu yanların belirlenmesinin yanı sıra zayıf oldukları alanlarda belirlenerek, ortak olan ve öncelikli olarak çözülmesi gereken problemlerin tespit edilmesi hedeflenmiştir. Tüm bunlar gelecek yol haritamız olan Stratejik Plan ın temelinde önemli veri elde edilmesinde, gelecek amaç ve hedeflerin doğru tespit edilmesinde tespit edilmesinde etkili olmuştur. Bu süreçte paydaşlarla, firmalarla ve KTB Yönetim Kurulu ve Personeli ile yapılan yüz yüze görüşmeler sonucunda KTB in Swot analizi yapılmış, kurumumuzun güçlü ve zayıf yönleri ile fırsatlar ve tehditleri ortaya konmuştur. Ayrıcı Stratejik plan çalışması süresince; KAMU İDARELERİNDE STRATEJİK PLANLAMAYA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK ve DOKUZUNCU KALKINMA PLANI VE HAZIRLIK AŞAMALARI göz önünde bulundurulmuştur. Katılımcı bir yaklaşımla Kırıkkale Ticaret Borsası nın misyonu, vizyonu, stratejik amaçları ve hedefleri belirlenmiştir. KTB nin Yönetim Kurulu, Personeli ve firmaları ile birlikte büyük bir aile olan Kırıkkale Ticaret Borsası bünyesindeki firmaların KTB faaliyetlerinden en yüksek oranda faydalanmasını sağlamak amacı ile yola çıkmıştır. KTB nin Stratejik Plan Çalışmasında Misyonu; farklılıklar yaratarak bereketin değerlendirilmesi noktasında bölgede söz sahibi olmak, zamanında ve kalite hizmet sunan, bu hizmetleri sürdürürken üyelerinin ihtiyaç ve beklentilerine önem veren, hizmet geliştirmeyi kendine hedef edinmiş, üyeleri ve çalışanları ile bölge ve ülke ekonomisine katkıda bulunan güçlü ve lider bir borsa olmak Vizyonu ise; Farklılıklar Yaratarak Bereketin Değerlendirilmesi Noktasında Bölgede Söz Sahibi Olmak, Zamanında ve Kaliteli Hizmet Sunan, Bu Hizmetleri Sürdürürken Üyelerinin İhtiyaç ve Beklentilerine Önem Veren, Hizmet Geliştirmeyi Kendine Hedef Edinmiş, Üyeleri ve Çalışanları İle Bölge ve Ülke Ekonomisine Katkıda Bulunan Güçlü ve Lider Bir Borsa Olmak. 5

6 Misyon ve vizyon çerçevesinde beş stratejik amaç belirlenmiştir. Bu amaçlar; 1. Kırıkkale ili tarım ve hayvancılığının planlı gelişmesine destek olmak, 2. KTB deki firmaların verimliliğini, kurumsal kapasitesini ve rekabet edebilirliğini artırmak, 3. KTB deki firmaların rekabetçi güçlerini artırmak amacıyla gerekli bilgi kaynaklarına ulaşımı ve faydalanmalarını kolaylaştırmak, 4. KTB deki firmaların yeni pazarlara ulaşmasına ve katma değer sağlayacak sürekli ilişkiler geliştirmesine katkıda bulunmak, 5. KTB nin örgütsel ve yönetsel kapasitesini artırmaktır. Bu kapsamda stratejik yönetim anlayışı ile ve geniş katılımlı bir çalışmayla planlama, uygulama, izleme ve değerlendirme esaslarına dayalı olarak gerçekçi ve uygulanabilir bir program hazırlama yaklaşımı belirlenmiştir. Söz konusu Stratejik Plan Belgesi, Kırıkkale Ticaret Borsası nın dönemi faaliyetlerine ilişkin stratejik planını kapsamaktadır. Kırıkkale Ticaret Borsası olarak, ülkenin gerçekleri ve gelişmeleri çerçevesinde geleceğe yürüyebilmesi için yol haritası niteliğindeki stratejik planımızın hazırlanmasında emeği geçen, bizi destekleyen, görüş ve düşüncelerini bizlerle paylaşan tüm firmalarımıza, paydaşlarımıza, personelimize teşekkür ederiz. Harun SÜMER Yönetim Kurulu Başkanı 6

7 STRATEJİK PLAN YAKLAŞIMI Stratejik planlama konusu, 80 li yıllarda öncelikli olarak gelişmiş ülkelerde ele alınmaya başlamış ve 90 lı yıllarda önemi daha da artmıştır. Son yıllarda benzer bir süreç Türkiye de de yaşanmaktadır. Kurum ve kuruluşlar, etkinlik düzeylerinin yükseltilmesi amacıyla çalışmalarını stratejik planlama ve performans yönetim sistemi içinde planlamaya yönlenmektedirler. Bu çerçevede, stratejik planlama kuruluşların politika oluşturma kapasitelerinin arttırılması, mali yönetiminin iyileştirilmesi, kuruluş performansının izlenmesi ve hesap verme sorumluluğunun değerlendirilmesinde temel araçlardan biri olarak kabul edilmektedir. Bu gelişmeler ışığında Türkiye de bugüne kadar kamu kuruluşlarında başlatılan stratejik plan çalışması, son yıllarda TOBB un öncülüğünde Ticaret ve Sanayi Odalarında ve Ticaret Borsalarında da yapılmaya başlanmıştır. Kırıkkale Ticaret Borsası Stratejik Plan Çalışmalarını konusunda uzman danışman ve ekibiyle yürütmüş ve tamamlamıştır. Planlama sürecinin her aşamasında KTB üst yönetimi çalışmalara katılmış, KTB nin çalışmalarının KTB nin dış paydaşlarının görüş ve önerilerine büyük önem verilerek süreçte yer almaları sağlanmış; her aşamada anketler ve toplantılar aracılığıyla gelen görüş ve öneriler uzmanlar tarafından derlenerek KTB nin yönetim kurulunda değerlendirilmiştir. Elde edilen veriler Yönetim Kurulu tarafından değerlendirildikten sonra son haline getirilerek KTB Stratejik Planı oluşturulmuştur. KTB Stratejik Planı Belgesi, yürütülen stratejik planlama çalışmalarını ve bu doğrultuda ortaya konan çıktıları içermektedir. Birinci bölümde KTB nin kuruluşuna, yasal yükümlülüklerine, görevlerine ve yönetim yapısına ilişkin bilgiler sunulmuş, ikinci bölümde ise KTB de Stratejik Planlama sürecinin örgütlenme ve yürütülme süreci ana hatlarıyla açıklanmıştır. GZFT (SWOT) Analizi kapsamında gerçekleştirilen çalışmaların sonuçlarının özetlendiği bölümün ardından, dördüncü bölümde Kurumsal Kimliğin Tanımlanması başlığı altında KTB nin Misyon, Vizyon ve Değerleri İfadeleri ile Stratejik Amaçları sunulmuştur. Beşinci bölümde Stratejik Amaçlar altında belirlenen Hedeflere, Altıncı bölümde Hedeflere İlişkin Performans Göstergelerine ve Performans Hedeflerine yer verilmiştir. Yedinci bölümde yıllarında yürütülecek çalışmaları içeren faaliyetler yer almıştır. Sekizinci bölüm ise KTB nin eylemlerini gerçekleştirmek için gereksinim duyduğu finansal kaynaklara ve kaynakların nerelerden karşılanacağına ilişkin bilgileri içeren Maliyetlendirmeye ayrılmıştır. STRATEJİK PLANLAMA EKİBİ Stratejik Planlama çalışmalarını koordine etmek ve paydaşlarla etkin iletişim kurmak amacıyla ekip oluşturulmuştur. Aşağıda ekip üyeleri yer almaktadır. Üye Genel Sekreter Harun KAHRAMAN Üye Kalite Yönetim Temsilcisi Berat ULUDOĞAN Üye Muhasebe Sorumlusu Selda MUTLU 7

8 STRATEJİK PLANLA İLGİLİ İNCELEME YAPILAN KURUL VE KURULUŞLAR Kanun KAMU İDARELERİNDE STRATEJİK PLANLAMAYA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK Genel İlkeler MADDE 5- (1) Stratejik Planlama sürecinde; Kamu idaresinin hizmetinden yararlananların, kamu idaresi çalışanlarının, sivil toplum kuruluşlarının, ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile ilgili diğer taraflarının katılımları sağlanır ve katkıları alınır. Çalışmalar, strateji geliştirme biriminin koordinatörlüğünde tüm birimlerin katılım ve katkılarıyla yürütülür. Stratejik planların doğrudan doğruya kamu idarelerince ve idarelerin kendi çalışanları tarafından hazırlanması zorunludur. İhtiyaç duyulması halinde idare dışından temin edilecek danışmanlık hizmetleri sadece yöntem ve süreç danışmanlığı ile eğitim hizmetleri konularıyla sınırlıdır. İlgili tim kamu idareleri birbirleri ile uyum, işbirliği ve eşgüdüm içinde; hesap verme sorumluluğunun gereklerini dikkate alarak çalışır. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı nın oluşturmuş olduğu Stratejik Plan hazırlama programları incelenmiş ve Kırıkkale Ticaret Borsası nın Stratejik planına veri oluşturmuştur. 1.GENEL BİLGİLER ŞEHRİN TARİHÇESİ Kırıkkale sırasıyla Hitit, Roma ve Bizans Devletleri egemenliğinde kalmış, 1071 Malazgirt Savaşından sonra Türklerin Anadolu'ya yerleşmeleri ile birlikte Türk hâkimiyetine girmiştir. Buralara Türkmenlerin-Oğuzların yerleştiği ve yöreye Cumhuriyet Dönemine kadar Kırık Kal'a denildiği Osmanlı Arşiv belgelerinde belirtilmektedir. Kırıkkale'nin adının şehrin 3 km kuzeyindeki Kırıkköyü ile kentin merkezindeki Kaletepe' nin kısaltılarak birleşmesinden ortaya çıktığı söylenmektedir. Bu ismin halk tarafından yakıştırıldığı kanaati yaygın olmakla beraber bölgenin ismi Osmanlı Arşiv belgelerinde, şimdiki haliyle Kırıkkale' a biçiminde geçmektedir. XVI. ve XVII. yüzyıllarda doğudan gelen çeşitli Türk aşiret ve cemaatlerin Anadolu'da bilhassa Orta Anadolu'da iskan edildikleri bilinmektedir. Bunlardan "Oğuz, Oğuzhan" adı verilen büyük bir oynağın Ankara yakınlarında, o zamanki söyleyişi ile "Kırıkkale' a" ya yerleştirildikleri belgelerle ifade edilmektedir. Yörükkan taifesinden olduğu zikredilen Oğuz Oymağı, Anadolu'yu Türkleştirerek ve İslamlaştırarak, Türk Vatanı haline getiren, aynı zamanda Türkmen adıyla da bilinen büyük bir aşirettir. Bu durumda bölgenin adının en az 400 yıllık bir tarihe sahip olduğunu kabul etmek gerekmektedir yılında Mühimmat Fabrikasının temellerinin atılmasıyla başlayan gelişme neticesinde 12 hanelik Kırık köyü 1929'da bucak, 1941'de belediye, 1944'de ilçe statüsüne kavuşmuştur. 21 Haziran 1989 tarihine kadar Ankara iline bağlı bir ilçe olan Kırıkkale, 3578 sayılı Kanun ile il statüsüne alınmıştır. Kırıkkale, tıpkı Ankara gibi Ulu Önder Atatürk ün emirleriyle kurulan Mühimmat Fabrikası sayesinde bugünlere ulaşmıştır. 8

9 COĞRAFİ YAPISI İç Anadolu bölgesinin Orta Kızılırmak yöresinde yer alan Kırıkkale, doğusunda Çorum ve Yozgat, güneyde Kırşehir, batıda Ankara ve kuzeyde Çankırı illeri ile çevrilidir. Ortalama rakımı 700 m. olan ilin en yüksek noktası Denek Dağı - Namık kaya tepesi olup, yüksekliği metredir. İlimizin verimli toprakları Keskin-Maşat Ovası, Bahşili Ovası ile Kızılırmak ve Kılı çözü vadilerindeki düzlüklerde yer almaktadır. İlimiz topraklarına güneyde Çelebi ilçesinden giren Kızılırmak, kuzey yönünde akarak kuzeyde Kırıkkale-Çankırı il sınırını oluşturur. İl merkezinin batısından geçen Kızılırmak'ın ilimiz sınırlarında uzunluğu 94 km. olup, üzerinde Kap Ulukaya barajı ve hidroelektrik santrali bulunmaktadır. İlin önemli diğer akarsuları Delice Irmağı, Kılı çözü ve Balaban Çayları ile Acı özü ve Çoruh özü dereleridir. Kırıkkale ili sınırlarında yüksekliği m. arasında değişen yaylalar bulunmaktadır. Küre dağında HO dar, Bedesten, Kamışlı ve Sarıkaya; Koçu dağında Koçu; Denek dağında Azgın, Gümüş pınar, Pehlivanlı, Sulu dere ve Yeşilkaya yaylaları en önemlilerindendir. İklimi, yarı kurak, kışları soğuk yazları ılık, kara tesirine yakın bir iklime sahiptir. Yıllık ortalama sıcaklığı C, ortalama nispi nem % 62, ortalama rüzgar hızı 1.9 m/sn., ortalama güneşlenme süresi 7 saat, yıllık ortalama yağış 384 mm. dır. İlin yüzölçümü km 2 ( hektar) dır. İl yüzölçümünün ilçeler itibariyle dağılımı ise şu şekildedir: İLÇE ADI Yüzölçümü (Km 2 ) İl Merkezine Uzaklığı (Km.) Merkez Bahşili Balışeyh Çelebi Delice Karakeçili Keskin Sulakyurt Yahşihan TOPLAM Kırıkkale, Başkent Ankara' ya 70 km. mesafede, uluslararası karayolu güzergâhı ve başkentin doğusundaki 43 ilin demiryolu ve karayolu kavşağında yer almaktadır. Bu haliyle İlimiz batı, doğu ve Karadeniz bölgeleri arasında kapı görevini görmektedir. 9

10 16% 27% NÜFUS DURUMU Ülkemizde nüfusun tespiti ve niteliklerini ortaya koymak amacıyla, ilk nüfus sayımı 1927 yılında, ikincisi ise 1935 yılında yapılmıştır. Bu yıldan sonra 1990 yılına kadar her beş yılda bir (sonu 0 ve 5 ile biten yıllarda) düzenli bir şekilde uygulanan nüfus tespiti çalışmasının 1990 yılından sonra on yılda bir uygulanması kararı alınmıştır. Nüfus sayımların 14'üncüsü 22 Ekim 2000 tarihinde yapılmıştır. Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) adı altında yapılan 15., 16., 17, 18. ve 19. nüfus sayım sonuçlarının 2000 yılı sonuçları ile karşılaştırılması aşağıdaki gibidir yılına göre; İlimizin toplam nüfusu kişidir. Bu nüfusun 'ı il ve ilçe merkezlerinde, 'i belde ve köylerde yaşamaktadır. Oransal olarak nüfusun % 84,41'i il ve ilçe merkezlerinde, % 15,59'u köy ve beldelerde yaşamaktadır. Cumhuriyet sonrasında, 1927 yılında, yapılan ilk nüfus sayımında Kırıkkale adına rastlanılmamıştır. Ancak o dönemde Ankara'nın ilçesi konumunda olan Keskin'in nüfusu kişidir yılından 2013 yılına kadar yapılan nüfus sayımı sonuçlarına göre, Kırıkkale'nin şehir ve köy nüfusu gelişimi aşağıda belirtilmiştir. Ülkemiz genelinde 81 ilin nüfus büyüklüğü sıralamasında Kırıkkale, 62. sırada yer almaktadır. Şehir nüfusunun toplam nüfus içindeki oranı baz alındığında ise Kırıkkale, Türkiye genelinde 10. sıradadır. İDARİ DURUMU Yüzölçümü (Km2) Merkez Bahşili Balışeyh Çelebi Delice Karakeçili Keskin Sulakyurt Yahşihan 6% 7% 5% 5% 13% 4% 17% Kırıkkale, 9 ilçe (merkez dahil), 14 belde ve 173 köy ile tipik bir İç Anadolu ilidir. İlimizde 23 belediye teşkilatı mevcuttur. Bunlardan 1'i İl belediyesi, 8'i ilçe belediyesi, 14'ü ise belde belediyesidir. Ayrıca 13 mahalli idare birliği bulunmaktadır. KIRIKKALE İLİ İDARİ DURUMU İlçe Adı Belediye Sayısı Köy Sayısı Mahalle Sayısı Merkez Bahşili Balışeyh Çelebi Delice Karakeçili Keskin Sulakyurt Yahşihan T O P L A M hanelik Kırık Köyü arazisi üzerine kurulan kent, 1929'da Bucak, 1941'de Belediye olmuştur yılında Ankara iline bağlı ilçe statüsünü ulaşan Kırıkkale tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 3578 sayılı Kanun ile İl statüsü kazanmıştır. Söz konusu kanunla Kırıkkale'ye Keskin, Delice ve Sulakyurt ilçeleri bağlanmıştır. 1 10

11 1990 yılında çıkartılan 3644 sayılı Kanun ile Balışeyh, Çelebi ve Karakeçili bucakları ile Bahşili ve Yahşihan beldeleri İlçe statüsüne yükseltilerek Kırıkkale'ye bağlanmıştır. Böylece ilçe sayısı 8'e ulaşmıştır. SU KAYNAKLARI Şehrin en önemli akarsuyu Kızılırmak tır. 94 Km. lik bir bölüm şehir sınırlarında yer alır. Kentin güney ve batısından geçen. Kent, kızıl ırmakla yerleşim olarak birleşmiş durumdadır. Kızılırmak, Yeşil Vadi Projesiyle koruma altına alınmıştır. Kap Ulukaya Hidroelektrik Santrali bu ırmak üzerinde kurulmuş olup, faaliyetlerini sürdürmektedir. Şehirde Sulakyurt-Danacı Göletti ile Ahılı Deresi üzerinde sulama amaçlı bir gölet vardır. Enerji amaçlı kullanılan Kap Ulukaya Barajı nın ardında suların birikmesiyle oluşmuş - isimsiz - yapay bir göl bulunur. Şehirdeki küçük akarsular Çoruh Özü: İzzettin-Balışeyh arasında demiryoluna paralel olarak merkezden geçer ve Kızılırmak a karışır. Derenin aktığı yerlerde su, tarımsal sulamada kullanılır. Okun Deresi: Elmadağ ın güneyinden akan suların oluşturduğu Balaban ve Sarılıöz Çay larının Kılıçlar Köyü nde birleşmesinden oluşur ve Kızılırmak a karışır. Delice Irmağı: Delice ilçesi ile Çorum toprakları arasında akar. Bozköy Ovası nı sular ve Kızılırmak a karışır. Irmağın il sınırlarında ki uzunluğu 54 Km.dir. KIRIKKALE İLİ SULAMA ALANLARI (hektar) Sulama Yatırımları Durumu DSİ Sulamaları İl Özel İdaresi TOPLAM Sulamaları Mevcut Yerüstü Yeraltı Yapılacak Yerüstü TOPLAM Tarımsal sulama amacıyla inşa edilen Ahılı Çipi (7,5 ha.), Sulakyurt Danacı (4,4 ha.) ve Hasandede (31 ha.) Göletleri işletmeye açılmıştır. Sulama alanı 951 hektar olan Keskin Ceritmüminli Göleti ise yapım aşamasındadır. SICAKLIK- İKLİM VE BİTKİ ÖRTÜSÜ YAPISI Kırıkkale de sert kara iklimi hüküm sürer. Kışları soğuk, yazları sıcak geçer. Sıcaklık +39 C ile - 21 C arasında değişmekte olup, ortalama sıcaklık 13 C civarındadır. Ortalama yağış miktarı 329 mm dir. Topraklarının bir kısmı bozuk meşe ormanları ile kaplıdır. Bu ormanlardan elde edilen odun yakacak olarak kullanılır. İl topraklarında kurşun, demir, manganez ve kömür yatakları vardır. Ülkemiz genelinde 81 ilin nüfus büyüklüğü sıralamasında Kırıkkale 62.sırada yer almaktadır. Şehir nüfusunun toplam nüfus içindeki oranı baz alındığında ise Kırıkkale Türkiye genelinde 33.sıradadır. Kırıkkale Türkiye nin yaşanabilir iller arasında genel sıralamada 11, ekonomide 55, eğitimde 31, sağlıkta 3, güvenlikte 73, kent hayatında 70, kültür-sanatta da 6.sıradadır. KENTLEŞME VE KONUT Kırıkkale bir Cumhuriyet şehridir. MKEK Fabrikalarının kurulması ve faaliyete başlaması ile şehrimizin temeli atılmış ve ilk düzenli yerleşim MKE lojmanları ve sosyal tesislerinin yapımı ile başlamıştır. Özel konutların yerleşimi ise planlı ve düzenli şekilde gelişmemiştir yılından sonra Kırıkkale şehir merkezinde düzenli bir yapılaşma ve yerleşim başlatılmıştır. 1985'den sonra yapı kooperatiflerinin oluşturduğu alanlarda modern binalar inşa edilmiştir. Toplu konut alanlarında kooperatif tipi yapılaşma hakimdir. İlçe, belde ve köy evleri genelde tek katlı kerpiç ve betonarme evlerdir. Yöremiz 1. derecede deprem kuşağında olduğundan yüksek katlı binalar oldukça azdır. İlçelerde son yıllarda modern binalar yapılmaya başlanılmıştır. 11

12 Acil Eylem Planı kapsamında konut açığı bulunan ilimizde, Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından Bahşili Doğanay I. ve II. Bölge ( konut), Balışeyh (144 konut), Çelebi (96 konut), Keskin Yenice (192 konut), Yahşihan I. ve II Etap ( konut), Yahşihan Hacıbey (392 konut dar gelirli konutu) ilçelerinde inşa edilen ve yapımı tamamlanan toplam adet konutun tamamı hak sahiplerine teslim edilmiştir. Bu konutlarla birlikte 3 adet (64 derslik) ilköğretim okulu, 3 adet cami, 1 adet sağlık ocağı, 3 adet ticaret merkezi, 1 şadırvan yapılmıştır. Ayrıca Kırıkkale Merkez Yenimahalle 1. etap (340 konut) ile Bahşili 3. etap (130 konut) toplu konut yapım çalışmaları devam etmektedir. Sosyal Yaşantı Kırıkkale XI. yüzyıldan itibaren fethedilerek yoğun Türk nüfusunun yerleşimine sahne olmuştur. Bu nedenle il, ilçe, kasaba ve köylerde Türk gelenek ve görenekleri yaşanmaktadır. Halk devletiyle barışık, milli birlik ve beraberlik duygusuna önem veren üstün bir yapıya sahiptir. Milli ve dini bayramlar coşkuyla kutlanmaktadır yılında kurulan ve hızlı bir gelişim gösteren Kırıkkale Üniversitesi, İl'in ekonomik, sosyal ve kültürel yaşantısına olumlu manada katkı sağlamaktadır. Kırıkkale'nin "Cumhuriyet Şehri" olması nedeniyle MKEK'nin halkın sosyal yaşantısında çok olumlu ve önemli etkisi olmuştur. Valiliğimizce organize edilen kültürel etkinlikler ve sanatsal faaliyetlerle milli birlik ve beraberlik duygusunun tesisine katkı sağlanılmaktadır. Sosyal sorunlar nedeniyle çaresizlik içinde olan kimsesiz, düşkün ve yoksul insanlarımıza sahip çıkmak, onları yeniden kendilerine ve topluma yararlı hale getirmek, bu insanlarımızı rehabilite ederek, kazandırılan becerilerle iş ve geçim imkanları sağlamak üzere İl Özel İdaresi ve hayırsever vatandaşlarımızın katkıları ile İlimizde Tahir Aktaş Toplum Merkezi hizmete açılmış ve Mikro Kredi Ofisi kurulmuştur. Ayrıca 2011 yılında açılan Günışığı Yaşlı Hizmet Merkezi marifetiyle de yaşlı vatandaşlarımıza gündüzlü hizmet sunulmaktadır. İŞ HAYATI, SOSYAL GÜVENLİK VE SOSYAL HİZMETLER İş Hayatı Kırıkkale, Ülkemizin stratejik ve ekonomik öneme sahip bir sanayi şehridir. MKEK Fabrikaları, TÜPRAŞ Orta Anadolu Rafinerisi ve Kırıkkale Üniversitesi şehrin ekonomik ve ticari hayatında önemli bir rol üstlenmektedir. Bunun yanı sıra Yahşihan ilçesi sınırlarında 150 hektar üzerine 68 sanayi parselinden oluşan Kırıkkale Organize Sanayi Bölgesindeki firmalardan 38'i üretime geçmiş, gayri faal, 9'u inşaat, 10'u hafriyat ve proje aşamasındadır. Faal tesislerde kişi istihdam edilmektedir. Kırıkkale OSB'deki firmaların tamamen faaliyete geçmesi ile kişiye yeni istihdam alanı sağlanmış olacaktır. Keskin Organize Sanayi Bölgesi I. etap 25 sanayi parselinden oluşmakta olup, halen 10 firmaya arsa tahsisi yapılmış olup, 2'si üretime geçmiş, 1'i gayri faal, 4'ü inşaat, 3'ü ise proje aşamasındadır. Keskin OSB'nin tamamen faaliyete geçmesiyle birlikte yöre ekonomisi ve istihdamına büyük katkı sağlayacaktır. İlimizde küçük ölçekli işletmeler 376 işyerinden oluşan ve yaklaşık 816 kişiye istihdam sağlayan Kırıkkale Küçük Sanayi Sitesi ile 78 işyerinden oluşan ve 180 kişiye istihdam sağlayan Keskin Küçük Sanayi Sitesinde yoğunlaşmıştır. Ayrıca il merkez Sanayi Çarşısında da daha çok Oto Sanatkarlar Odasına kayıtlı küçük ölçekli işletmeler faaliyet göstermektedir. 1 12

13 Sosyal Güvenlik Bağkur, SSK ve Emekli Sandığına tabi çalışanlar, 01 Ekim 2008 tarihinde yürürlüğe giren 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile tek çatı altında birleştirilmiştir. İlimizde Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) kapsamında aktif sigortalı çalışan sayısı ; emekli, malul ve yaşlılık aylığı alan pasif sigortalı sayısı ise ; sosyal güvenlik kapsamında bakmakla yükümlü tutulanlar-yararlanıcılar (eş, çocuk, ana-baba sayısı) kişidir. İl nüfusunun % 99.9'u sosyal güvenlik kapsamındadır. Sosyal sigortalara tabi 183 kamu ve özel olmak üzere toplam faal işyeri bulunmaktadır. Sosyal Politikalar İlimiz Aile ve Sosyal Politikalar Müdürlüğüne bağlı hizmet veren; Çocuk Yuvası ve Kız Yetiştirme Yurdu; 14 Şubat 2007 tarihinde faaliyete açılan 120 çocuk kapasiteli 0-12 (karma) yaş grubu Çocuk Yuvası ile 30 çocuk kapasiteli yaş grubu Kız Yetiştirme Yurdunda da halen 102 çocuk barınmaktadır. 44 kamu personeli görev yapmaktadır. Kadın Konukevi; 07 Nisan 2009 tarihinde hizmete açılmıştır. 26 kapasiteli olup, halen 14 kadın ve 4 çocuk kalmaktadır. Tahir Aktaş Toplum Merkezi; 19 Nisan 2001 tarihinde hizmete açılmış olup, gündüzlü hizmet vermektedir. Çocuk Evleri; 2012 yılı itibariyle 30 kapasiteli 5 çocuk evi hizmet vermektedir. Sosyal Altyapı Hizmetleri İl, ilçe, kasaba ve köylerimizin sosyal altyapı hizmetleri büyük ölçüde çözümlenmiştir. Yerleşim birimlerimize elektrik, telefon, içme suyu ve yol gibi sosyal altyapı hizmetleri sorunsuz olarak götürülmüştür. YOL ve ULAŞIM Kırıkkale ili karayolu ve demiryolu ulaşımında önemli bir merkez konumundadır. Yolcu ve yük taşımacılığında karayolu ve demiryolunun kullanıldığı ilimizde havaalanı bulunmamaktadır. Bu ihtiyaç 115 km. mesafedeki Başkent Ankara'nın Esenboğa havaalanından karşılanmaktadır. Orta Anadolu Bölgesinde yer alan İlimizin deniz bağlantısı olmadığından, deniz ulaşımında Samsun Limanından faydalanılmaktadır. İlimiz, Başkent Ankara'ya 70 km. mesafede olup, çevre yolundan 40 dakika uzaklıkta bulunmaktadır. Ankara ili bölünmüş karayolu ile Kırıkkale üzerinden doğusundaki "43 il"e açılmaktadır. İlimizin sınırlarındaki devlet ve il yollarının yapım, bakım ve onarımı, ağırlıklı olarak Karayolları 4. (Ankara) Bölge Müdürlüğü (336 km.) olmak üzere Karayolları 6. (Kayseri) Bölge Müdürlüğü (14 km.) ve Karayolları 7. (Samsun) Bölge Müdürlüğü (21 km.) sorumluluk sahasındadır. Bu yollardan 231 km. devlet yolu, 140 km. il yolu olmak üzere toplam yol ağı 371 km. dır. 231 km. devlet yolunun 151 km.'si BSK (bitümlü sıcak karışım), 80 km.'si sathi kaplama yoldur. 140 km. il yolunun 2 km.si BSK, 138 km.si ASK'dır. Ayrıca 231 km. devlet yolunun 212 km.'si bölünmüş yoldur. 140 km. il yolunun 4 km.'si bölünmüş yoldur. 13

14 Demiryolu ulaşımında da önemli bir merkez olan Kırıkkale'ye ilk tren seferi, 20 Kasım 1925 tarihinde 115 km. uzunluğunda Yahşihan-Yerköy demiryolu hattının işletmeye açılması ile mümkün olmuştur. İlimizde iki ana hat güzergahı (Ankara-Kırıkkale-Kayseri-Sivas-Kars, Ankara- Kırıkkale-Çankırı-Zonguldak) bulunmaktadır. Kırıkkale'de demiryolu ana hat uzunluğu m. dır. TCDD'ye ait 1 Gar Müdürlüğü, 2 Gar (Yahşihan, Irmak) Şefliği, 4 İstasyon (Balışeyh, İzzettin, Büyükyağlı, Çerikli) Şefliği bulunmaktadır. HABERLEŞME İlimizde haberleşme hizmetleri, 233 sayılı KİT'ler Hakkında KHK'ye tabi bir Kamu İktisadi Kuruluşu olan PTT Başmüdürlüğü ile kamu hissesine sahip (% 45) özel şirket olan İl Telekom Müdürlüğü tarafından yerine getirilmektedir. Kırıkkale İl Telekom Müdürlüğü, telefon, data, ADSL, ISDN, internet, mobil telefon, çağrı gibi haberleşme hizmetlerini sunmaktadır. Kırıkkale PTT Başmüdürlüğü, (2) İhtisas Müdürlüğü, (5) PTT Merkez Müdürlüğü ve (17) PTT Şubesi ile (5) PTT Acentesi İlimize hizmet vermektedir. Her türlü posta, APS, telgraf, koli, tele post (faks), havale, çek kabul ödeme, fatura ve kredi kartı tahsilat hizmetleri otomasyon ortamında yapılmaktadır. SAĞLIK HİZMETLERİ Sağlık hizmetleri yönünden oldukça iyi bir konumda olan Kırıkkale'de sağlık hizmetleri, Sağlık Bakanlığı'na bağlı 1.653, Kırıkkale Üniversitesi'ne bağlı 568 diğer kamu kurumlarında çalışan 22 ve özel sağlık kuruluşlarında istihdam edilen 264 adet sağlık personeli tarafından sunulmaktadır. İl genelinde; 706 hekim, 104 eczacı, 260 ebe, 611 hemşire, 911 sağlık memuru, 996 diğer sağlık personeli olmak üzere toplam personel hizmet vermektedir. Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen Aile Hekimliği Uygulaması kapsamında, 2008 yılında aile hekimliği uygulaması başlayacak 35 il arasında yer alan ilimizde Kasım 2007 tarihinden itibaren gerekli çalışmalara başlanmış ve 18 Ağustos 2008 tarihinde Aile Hekimliğine geçilmiştir. Tüm ilçelerimizde (merkez ilçe dâhil) birer adet olmak üzere toplam 9 adet Toplum Sağlığı Merkezi, 33 adet Aile Sağlığı Merkezi, 24 adet Sağlık Evi, 1 adet AÇSAP, 1 adet Verem Savaş Dispanseri, 1 adet Halk Sağlığı ve 13 adet 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu merkezi bulunmaktadır. Yataklı Tedavi Kurumları arasında; (1) Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi, (1) Yüksek İhtisas Hastanesi, (1) Devlet Hastanesi ile Delice, Karakeçili ve Sulakyurt Devlet Hastaneleri bulunmaktadır. 1 İlimizde sağlık alanında yataklı tedavi kurumlarının yanı sıra (1) Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi, (9) Toplum Sağlığı Merkezi, (33) Aile Sağlığı Merkezi, (85) Aile Hekimliği, (24) Sağlık Evi, (1) Halk Sağlığı Laboratuvarı, (1) Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlama Merkezi, (1) Verem Savaş Dispanseri, (13) 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu hizmet vermektedir. İlimiz genelinde bulunan özel sağlık kuruluşları arasında (2) tıp merkezi, (1) dal merkezi, (1) poliklinik, (1) hekim muayenehanesi, (2) cerrahi müdahale birimi, (1) sağlık kabini, (16) optisyenlik müesseseleri, il merkezinde (68), ilçe ve beldelerde (23) olmak üzere toplam (91) eczane bulunmaktadır. İl Sağlık Müdürlüğünde (2), devlet hastanelerinde (6), acil yardım merkezlerinde (17), toplum sağlığı merkezlerinde (10) olmak üzere toplam (35) adet ambulans hizmet vermektedir. TİCARET İlimizde (183) Anonim Şirketi, (1.123) Limited Şirketi, (325) Şahıs Şirketi, (3) Kolektif Şirket, (14) Diğer Şirketler ve (74) kooperatif faaliyet göstermektedir. (74) kooperatifin, (35)'ü konut yapı, (2)'si tarım satış, (16)'sı motorlu taşıyıcılar, eğitim, (1)'i yardımlaşma, (1)'i toplu işyeri, (5)'i esnaf kefalet, turizm geliştirme, (2)'si küçük sanayi sitesi, (10)'u tasfiye halinde kooperatiftir. Ticaret ve Sanayi Odasına kayıtlı 325 gerçek kişi, tüzel kişi olmak üzere toplam üye bulunmaktadır. 1 14

15 EĞİTİM Kırıkkale eğitim-öğretim yönünden iyi bir düzeye ulaşmıştır eğitim öğretim yılında okullaşma oranı okul öncesi eğitimde % 48, ilköğretim kurumlarında % 98, orta öğretim kurumunda ise % 84 seviyesindedir eğitim öğretim yılında okullaşma oranı okul öncesi eğitimde %50, ilköğretim kurumlarında %100, orta öğretim kurumunda ise %81 seviyesindedir yılı ADNKS sonuçlarına göre: (6 + yaş) okuma yazma durumu: Okuma yazma bilmeyen kişi (%6,3) Okuma yazma bilen kişi( %90) Bilinmeyen: kişi (%3,6) toplam: kişi (%100) (0 + 5) yaş nüfus kişidir. İlimiz genelinde okul öncesi, ilk ve orta öğretimde 172 okul, derslikte öğrenciye öğretmen tarafından eğitim verilmiştir. 03.Temmuz.1992 yılında kurulan Kırıkkale Üniversitesi kısa zamanda önemli ilerleme ve gelişme göstermiştir. Günümüz itibariyle; (10) Fakülte, (1) Yüksekokul, (6) Meslek Yüksekokulu, (3) Enstitü ile Çevre Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi, Kırıkkale ve Yöresi Tarih Araştırma Merkezi, Yabancı Diller Öğretimi Araştırma ve Uygulama Merkezi, El Sanatları Araştırma ve Uygulama Merkezi, Yapı ve Zemin Araştırma ve İnceleme Merkezi, Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi, Kızılırmak Uygulama ve Araştırma Merkezi, Kanser Araştırma ve Uygulama Merkezi, Psikolojik Danışma ve Rehberlik Araştırma ve Uygulama Merkezi, Uzaktan Eğitim Merkezi, Kadın Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi, Tüketici Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi olmak üzere (12) adet araştırma, inceleme ve uygulama merkezi, Atatürk İlke ve İnkılap Tarihi, Türk Dili ve Edebiyatı, Yabancı Diller, Güzel Sanatlar, Enformatik olarak (5) adet bölüm ile hizmet vermektedir. KÜLTÜR Kırıkkale Orta Anadolu, Orta ve Doğu Karadeniz ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinin kavşak noktası konumunda olması itibariyle önemli bir coğrafi konumda bulunmaktadır. Zengin tarihsel ve kültürel bir geçmişi olan yöre bir turizm kenti olma potansiyeli taşımaktadır. Kırıkkale mutfağı Anadolu yemeklerinin sergilendiği bir mutfaktır. Buraya yerleşenler geldikleri bölgelerin yemeklerini buraya taşımışlardır. Bu yüzden Kırıkkale mutfağı çok zengindir. Anadolu yemeklerinde tarım ürünleri, sebze ve hayvan ürünleri ile ilgili yemekler başı çeker. Yemekleri içerisinde sebze yemeklerinin her çeşidine rastlanır. Külleme, kızartma, haşlama ve kavurma yöredeki yaygın et yemekleridir. Kırsal yörelerde ekmek olarak yufka yapılır. Bunun yanı sıra bazlama, gözleme, alazlama, kömbe ve katmer gibi ekmek türleri de yaygındır. Yöreye özgü yemek çeşitleri arasında un tarhanası, yoğurtlu tarhana, sızgıt, ekmek aşı (guymak) madımak, pelte, etli bulgur pilavı ve mantı yer alır. Kırıkkale'nin Doğal Güzellikleri Kızılırmak ve Vadisi, Delice Irmağı ve Vadisi, Pehlivanlı Yaylası (Balışeyh), Azgın Yaylası (Balışeyh), Gümüşpınar Yaylası (Balışeyh), Suludere Yaylası (Balışeyh), Yeşilkaya Yaylası (Balışeyh), Hodar Yaylası (Bahşılı), Bedesten Yaylası (Bahşılı), Kamışlı Yaylası (Bahşılı), Sarıkaya Yaylası (Bahşılı), Koçu Yaylası (Delice), Delikli taş orman içi mesire yeri (Balışeyh), Karababa mesire yeri (Koçubaba- Balışeyh), Tipik Anadolu Köyleri, Kısık Mevkii Halil İbrahim Aydoğdu Parkı (Hasandede), Bahşılı Celal Bayar Parkı, Kılıçlar Mesire Alanları, Hacılar Parkı, M.K.E.K Yüzme Havuzları, Rafineri Yüzme Havuzu, M. Pekdoğan Kültür Parkı, Keskin-Koray Aydın Dinlenme Parkı, TÜPRAŞ Şahin Tepesi, TÜPRAŞ Kızılırmak Piknik Alanı Silâh Müzesi MKE Silahsan Hafif Sanayi ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren bir müzedir.15 Temmuz 1990 tarihinde faaliyetine başlayan müze, daha geniş bir mekânda yeniden düzenlenerek 2 Kasım 1993 yılında yeniden ziyarete açılmıştır. Müzedeki eserlerin büyük bölümü 2. Dünya Savaşı yıllarında Karadeniz Bölgesi halkından devlet tarafından toplanmıştır. Bir kısmı da koruma altına alınmak üzere, İstanbul-Tophane de bulunan silah fabrikasından gönderilmiştir. Savaş sırasında çelik malzeme sıkıntısı çekildiğinden bu 15

16 silahların büyük bir bölümü çelik fabrikasında eritilerek, namlu çeliği üretilmiştir. Müzede halen 299 adet eser sergilenmekte olup, eserler 14 üncü yüzyıldan günümüze kadar kronolojik sırayla teşhir edilmektedir. 1 EKONOMİ DPT Müsteşarlığı tarafından 2003 yılında yapılan İllerin Sosyo - Ekonomik Gelişmişlik Sıralaması çalışmasına göre Kırıkkale, 81 il arasında gelişmişlik açısından 33 üncü sırada yer almaktadır. (Ancak Yeni Teşvik Sistemi Çalışması kapsamında SEGE 2011 çalışmalarında 41. Sırada yer almıştır.) 2004 yılında yapılan çalışmaya göre ise; Kırıkkale Merkez İlçe, ilçelerin sosyo - ekonomik gelişmişlik sıralaması içinde 42. sırada ve 2. derecede gelişmişlik grubunda yer almaktadır. Genel olarak İlimizde özel sektör yatırımlarının azlığı dikkat çekmektedir. İl merkezindeki kamu tesisleri kent merkezine sanayi şehri görünümü kazandırırken, ilçelerde tarımsal ağırlıklı bir ekonomik yapı hâkimdir. Mali göstergeler açısından kişi başına düşen milli gelir rakamı 2001 yılında $ seviyesinde iken, 2002 yılından sonra bu alanda TÜİK tarafından il bazında veri derlenmemiştir yılında kişi başına gayri safi yurtiçi hâsıla değeri cari fiyatlarla $ olarak hesaplanmıştır. İlimizin sosyoekonomik yapısı göz önüne alındığında, kişi başına düşen gayri safi yurtiçi hâsıla değerinin söz konusu rakamın üzerinde olduğu değerlendirilmektedir. 19 Haziran 2012 tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 2012/3305 sayılı "Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karara" göre Yeni Teşvik Sistemi 4 ana bileşenden ve 6 bölgeden oluşmaktadır. İlimiz 4. Bölgede yer almaktadır. SANAYİ POTANSİYELİ Kırıkkale il merkezi kamu ağırlıklı sanayi şehri olup, diğer ilçe merkezleri ve kırsal kesimin ekonomik yapısı tarıma dayalıdır. Kırıkkale'de imalat sanayi kamuya ait büyük işletmelerin yanında, özel sektöre ait küçük ve orta ölçekli işletmelerden oluşmaktadır. MKEK Fabrikaları ve Tüpraş Rafinerisi ilin ekonomik yapısında önemli yer tutmaktadır. Kamu kesiminde işçi ve memur ağırlıklı istihdam, ücretlere bağlı olarak ticari yaşamı da etkilemektedir. Kamu kesimine dayalı olarak gelişen Kırıkkale imalat sanayi; savunma, metal ve petro-kimya sanayi yoğunlaşırken, özel sektörde genellikle bu sanayi kollarına bağlı olarak gelişmenin yanı sıra tarım makinaları, gıda ve yem sanayi, toprak, tekstil, ağaç ve mobilya işleri sanayine yönelik olarak gelişme olmuştur. Ülkemiz savunma sanayisinin bel kemiğini oluşturan ve stratejik öneme haiz olan Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu'nun (MKEK) 10 fabikasından 5'i, 2 işletmenin 1'i ve Hurda Müdürlüğü ilimizde bulunmaktadır. MKEK'nin toplam personelinin 3157'i (% 55'i) ilimizde yer almaktadır. Ayrıca MKEK'nin işçi personelinin 1.900'i (% 59'u) Kırıkkale'de çalışmaktadır. Başta Ankara olmak üzere Orta Anadolu Bölgesindeki birçok ilin petrol ürünleri ihtiyacını karşılamak amacıyla, İlimiz Hacılar beldesine kurulan, tarihinde işletmeye açılan ve petrol işleme kapasitesi 5 milyon ton/yıl olan TÜPRAŞ Orta Anadolu Rafinerisi, 2005 yılında özelleştirilmiştir. BOTAŞ'ın Ceyhan terminalinden 447 km. uzunluğunda boru hattı marifetiyle ulaşan ham petrolü işleyen TÜPRAŞ tesisinde yaklaşık 858 kişi istihdam edilmektedir. İlimizde özel sektör kuruluşlarının faaliyette bulunduğu I. Organize Sanayi Bölgesi 150 hektar üzerine tesis edilmiş ve altyapı çalışmaları 2001 yılında tamamlanarak hizmete açılmıştır. I. OSB'de 70 sanayi parselinin 68'i müteşebbise tahsis edilmiştir. Söz konusu firmaların 38'i üretim, 11'si gayri faal, 9'i inşaat, 10'ü hafriyat ve proje aşamasındadır. Üretime geçen tesislerde kişi istihdam edilmektedir. I. OSB'deki firmaların tamamen faaliyete geçmesi ile kişiye yeni istihdam alanı sağlanmış olacaktır. Kırıkkale OSB'de üretime geçen tesislerde 17 Metal Sanayi 14 Kimya, Petrol, Lastik, Plastik, Sanayi, 11 Ahşap İşleri Mobilya 8 Gıda, İçki, İçecek, Tütün sanayi 1 Tekstil Örme, Konfeksiyon, Deri, Sanayi 14 Diğer Sanayi sektörde üretim yapmaktadır. II. Organize Sanayi Bölgesinin kurulması için Kırıkkale-Kırşehir karayolu üzerinde, il merkezine 18 km. mesafede, Keskin-Cankurtaran mevkiinde 153 hektar olarak planlaması yapılmıştır. İlk etapta 16

17 66 hektarlık kısmının altyapı çalışmaları tamamlanmıştır. I. etap 28, II. etap 59 olmak üzere 87 parselden oluşmaktadır. Halen 11 firmaya arsa tahsisi yapılmış, 2 üretime geçmiş, 1 adet gayri faal, 4 inşaat, 3 proje aşamasındadır. Böylece Kırıkkale 21. yüzyılda kamu ve özel sektör yatırımları için cazip sanayi merkezi haline gelecektir. İl merkezinde küçük ölçekli sanayi esnafının ihtiyaçları doğrultusunda düzenli ve modern bir mekân oluşturmak amacıyla, Yahşihan İlçesinde 24,5 hektar üzerine 376 işyeri kapasiteli ve 732 çalışanı ile il ekonomisinde önemli bir yer tutmakta olan Kırıkkale Küçük Sanayi Sitesi inşa edilmiş ve faaliyete geçirilmiştir. Ayrıca Kırıkkale sanayi çarşısında Oto Sanatkârlar ve Demirciler Odasına bağlı 376 işyeri bulunmaktadır. Keskin ilçesinde 4.7 hektar alan üzerine kurulan 78 işyeri kapasiteli Küçük Sanayi Sitesinde yaklaşık 180 kişi çalışmaktadır. İlimiz genelinde yer alan küçük ve orta ölçekli sanayi kuruluşlarında yaklaşık işçi istihdam edilmektedir yılı Haziran ayı sonu itibariyle sanayi siciline kaydı yapılan işyeri (firma) sayısı (212) adettir. Organize Sanayi Bölgesi ile Küçük Sanayi Sitesinin Kırıkkale Üniversitesine çok yakın mesafede olması, bilimsel danışmanlık hizmetlerinin yapılması konusunda ekonomik büyümeye önemli katkı sağlayacaktır. TARIM Kırıkkale ili toplam alanı hektardır. Bunun hektarı (% 66,2) tarımsal üretimde kullanılmaktadır. Tarıma elverişli arazi içinde tarla arazisi ha. İle en büyük paya sahiptir. Tarla arazisinin %61.54'inde ( ha.) hububat ekimi yapılmaktadır. Bu nedenle özellikle kırsal kesimin başlıca geçim kaynağı tarım ve hayvancılıktır. İlimizde tarımsal işletme sayısı adettir. İL GENELİ ARAZİ DURUMU Kullanım Şekli Alan (hektar) Oranı (%) Tarıma Elverişli Alan ,2 Orman ve Fundalık Alan ,6 Çayır ve Mera Arazisi ,2 Tarım Dışı (taşlık, bataklık, yol..vb) ,2 TOPLAM İlimizde tarımsal modernizasyon oldukça ileri düzeydedir. Zira ilde adet traktör bulunmakta olup, tarımla uğraşan her 3 aileye 1 traktör düşmekte ve mevcut tarım arazisinin % 95'i traktörle işlenmektedir. Ayrıca tarım alet ve makineleri imal eden (6) fabrika ve imalathane bulunmaktadır. Kırıkkale İlinde 2013 yılı itibariyle gerçekleşen hububat miktarları ; Buğday : Kg Arpa : Kg Pancar : Kg Ayçekirdeği : Kg Mısır ( Yemlik ) : Kg Nohut ( Naturel ) : Kg dır. Tarımsal Yayımı Geliştirme Projesi kapsamında, İlimiz merkez ve bağlı ilçelerinde 44 ziraat mühendisi, 26 veteriner olmak üzere toplam 70 sözleşmeli tarım personeli görev yapmaktadır. 17

18 ARAZİ KULLANIM DURUMU Arazi Kullanım Durumu Alanı ( hektar) Oranı (%) Kültür Arazisi Tarla Ekili Alanı 188,696 61,54 Sebzelik Arazi ,8 Meyvelik Arazi 504 0,16 Bağ Arazisi Nadas ,7 TOPLAM Kültür Dışı Araziler Çayır-Mera Alanı ,2 Orman Fidanlık Alan ,6 Tarım Dışı Alan ,2 TOPLAM GENEL TOPLAM TARIMSAL ARAZİ VARLIĞI VE KULLANIM DURUMU 12 Arazi Biçimi Alanı ( hektar) Oranı (%) Tarla Arazisi Hububat 167,106 54,5 Baklagiller ,5 Endüstri, Yumru Bitkiler ve Yağlı Tohumlar Nadas Yem Bitkileri ,5 Bağ-Bahçe Arazisi Meyve Arazisi 504 0,2 Sebze Arazisi ,8 Bağ Arazisi ,8 TOPLAM Ormancılık Kırıkkale, orman varlığı yönünde pek zengin değildir. İlimizde koru ha., baltalık ha. olmak üzere toplam ,5 hektar orman alanı mevcuttur. Bu hali ile ilimiz yüzölçümünün % 10'una tekabül etmektedir. Bu rakamlara 1976 yılından 2011 yılı sonuna kadar yapılan hektarlık (yaklaşık 32 milyon fidan) ağaçlandırılmış saha da dahil edildiğinde, söz konusu oran % 14'e ulaşmaktadır. 1 18

19 Hayvancılık İlimizde 39'si hayvancılık, 2'si sulama olmak üzere toplam 41 kalkınma kooperatifi faaliyet göstermektedir. İlimizde, Kırıkkale İli Koyun ve Keçi Yetiştiricileri Birliği faaliyette bulunmaktadır. Ayrıca yılları arasında kurulan Arı Yetiştiricileri Birliği'nin 192 üyesi bulunmaktadır. İlimizde suni tohumlama çalışmaları kamu ve serbest çalışan 12 veteriner hekim tarafından yerine getirilmektedir. Bu kapsamda 10 veteriner hekim yetkilendirilerek sözleşmeleri imzalanmış ve çalışma bölgeleri oluşturulmuştur yılı verilerine göre; Büyükbaş hayvan sayıları : Adet Küçükbaş hayvan sayıları : Adet Et Kargas : Kg KÖYLER İlimiz merkez ve 8 bağlı ilçesinde toplam 173 köy bulunmaktadır. Bu köylerimiz toplu yerleşime sahip olduğundan oba, mezra v.b. dağınık yerleşim tipi yaygın değildir. Köylerimize bağlı alt yerleşim birimi olarak 25 mahalle (köy bağlısı) bulunmaktadır. KIRIKKALE TİCARET BORSASI HAKKINDA Kırıkkale Ticaret Borsasının Tanımı ve Örgüt Yapısı Bu bölümde Kırıkkale Ticaret Borsasının tanımı ve örgüt yapısı ile ilgili detaylı bilgiler verilmiştir. KIRIKKALE TİCARET BORSASININ GÖREVLERİ VE SORUMLULUKLARI Kırıkkale ticaret borsasının mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerinin tespit edildiği bu aşamada, kuruluşa görev ve sorumluluklar yükleyen, kuruluşun faaliyet alanını düzenleyen mevzuat gözden geçirilerek borsanın görevleri, fonksiyonları ve sorumluluklarına değinilmiştir. Kırıkkale Ticaret Borsasının Görevleri ve Fonksiyonları Borsamız mevcut bulunan 5174 sayılı kanun esasları dahilinde tüccar-tacir, şirket, kooperatif gibi doğrudan ticaret-imalat ve hizmet sektöründe faaliyet gösteren ticari kuruluşların kayıt ve tescillerini kayıt altına alan, 5174 sayılı yasanın 51.maddesinde tanzim edilmiş belgeleri üyeleri içir. tasnif, tanzim ve tespit eden, bölgenin ve çiftçinin ekonomik sorun ve ihtiyaçlarına çözüm önerilen oluşturabilen genel bir hizmet idari yapılanması içinde faaliyet göstermektedir. Ticaret borsalarının görevleri aşağıdaki şekilde tanımlanabilir; 1. Borsaya dahil maddelerin, borsada alım satımını tanzim ve tescil etmek. 2. Borsaya dahil maddelerin borsada oluşan her günkü fiyatlarını usulü dairesinde tespite ilân etmek. 3. Alıcı ve satıcının, teslim ve teslim alma ile ödeme bakımından yükümlülüklerini, muamelelerin tasfiye şartlarını, fiyatlar üzerinde etkili şartları ve ihtilaf doğduğunda ihtiyari tahkim usullerini gösteren ve Birliğin onayıyla yürürlüğe girecek genel düzenlemeler yapmak. 4. Yurt içi ve yurt dışı borsa ve piyasaları takip ederek fiyat haberleşmesi yapmak, elektronik ticaret ve İnternet ağları konusunda üyelerine yol göstermek inci maddedeki belgeleri düzenlemek ve onaylamak. 19

20 6. Borsaya dahil maddelerin tiplerini ve vasıflarını tespit etmek üzere laboratuvar ve teknik bürolar kurmak veya kurulmuşlara iştirak etmek. 7. Bölgeleri içindeki borsaya ilişkin örf, adet ve teamülleri tespit etmek, Bakanlığın onayına sunmak ve ilân etmek. 8. Borsa faaliyetlerine ait konularda ilgili resmî makamlara teklif, dilek ve başvurularda bulunmak; üyelerinin tamamı veya bir kesiminin menfaati olduğu takdirde bu üyeleri adına ve; kendi adına dava açmak. 9. Rekabeti bozucu etkileri olabilecek anlaşma, karar ve uyumlu eylem niteliğindeki uygulamaları izlemek ve tespiti halinde ilgili makamlara bildirmek. Mevzuatla bakanlıklara veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarına verilen işlerin, bu Kanunda belirtilen kuruluş amaçları ve görev alanı çerçevesinde borsalara tevdii halinde bu işleri yürütmek. 10. Üyelerinin ihtiyacı olan belgeleri vermek ve bunlara ilişkin gerekli hizmetleri yapmak. 11. Yurt içi fuarlar konusunda yapılacak müracaatları değerlendirip Birliğe teklifte bulunmak. 12. Sair mevzuatın verdiği görevlerle, ilgili kanunlar çerçevesinde Birlik ve Bakanlıkça verilecek görevleri yapmak. Borsamız kanun tarafından kendisine yüklenen görevlerini en iyi şekilde yerine getirmek için çalışmalarını sürdürmektedir. Bunun yanında bütçe imkanları el verdiği ölçüde sosyal sorumluluk ilkesi gereği çeşitli faaliyetlerde de bulunmaktadır. Kırıkkale Ticaret Borsasının Sosyal Sorumlulukları "Şirketlerin gönüllü olarak, toplumsal ve çevresel konuları operasyonlarına ve paydaşlarıyla olan etkileşimlerine bütünleştirmeleri" olarak tanımlanan sosyal sorumluluk bağlamında Kırıkkale Ticaret Borsası bütçe imkanları dahilinde mevzuatlara uygun olarak kamu yararı görülen alanlara yardımlarda bulunmuştur. Kırıkkale Ticaret Borsası sosyal sorumluluk kapsamında, yöre ekonomisinin kalkınmasına katkı sağlamak amacıyla yöre halkına yönelik seminerler ve bilgilendirme toplantıları düzenlemek, üyelere, personele yönelik eğitim ve seminerler düzenlemektedir. FAALİYET ALANLARI Bu bölümde borsanın faaliyet alanları ve bu faaliyet alanlarında hangi işlemleri yaptığı açıklanmıştır. 1. BORSA KAYIT İŞLEMLERİ Ticaret borsası kotasyonuna dahil maddelerin alım veya satımı ile uğraşanlar, bulundukları yerin borsasına kaydolmak zorundadırlar. Buna uymayanların kayıtları, borsaca re sen yapılır ve kendilerine tebliğ edilir. Üyelere ait bilgiler elektronik ortamda Bakanlık ve Birlik bünyesinde düzenlenen ortak veri tabanında güncel olarak tutulur. TİCARET BORSASINA KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER A) Tüzel Kişiler (Şirketler) 1. Ticaret Sicil Nizamnamesinin 104. maddesi gereğince Sicil Memuru Tarafından hazırlanacak olan Sicil tasdiknamesinin bir sureti veya tescil ilanını ihtiva eden Türkiye Sicil Gazetesinin bir nüshası veya tasdikli bir örneği. 2. Noterlikle tasdik edilmiş imza sirküleri aslı veya fotokopisi. 3. Yetkililerin onaylı ve fotoğraflı nüfus cüzdanı örneği aslı veya fotokopisi. 4. Yetkililerin veya Yetkilinin vesikalık fotoğrafları (3) adet. 5. Vergi levhası fotokopisi 6. Oda kayıt sureti 7. İkametgah İlmühaberi Yetkililerin 8. Kayıt Ücreti... TL Stopaj Karşılığı Teminat Senedi 1 20

21 B) Gerçek kişiler için( Şahıslar) 1. İştigal konuları arasında borsa kotasyonuna dahil maddelerin alım veya satımının olduğunun tescilini gösterir Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi veya Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Sicil Gazetesinin aslı veya onaylı örneği ya da sicil tasdiknamesi. 2.Onaylı ve fotoğraflı nüfus cüzdanı örneği 3. Noter tasdikli imza sirküleri 4. İkametgah ilmühaberi veya tezkeresi 5.Yeni çekilmiş üç adet fotoğraf 6. Vergi Levhası Fotokopisi 7. Üç adet vesikalık fotoğraf 8. Kayıt Ücreti.TL 9. Stopaj Karşılığı Teminat Senedi. 2. LABORATUVAR İŞLEMLERİ İlimiz ve çevre illerden Laboratuvarımıza getirilen numuneler(buğday, Arpa), üretici veya şahsın talepleri doğrultusunda analizler yapılmaktadır. Satış Salonu Hizmeti Borsa satış salonuna gelen ürünlerden alınan numuneler, hububat laboratuvarında fiziksel ve kimyasal özellikleri belirlendikten sonra bilgisayar ortamındaki değerleri satış salonuna aktarılmakta ve hem görünüş hem de kalitesinin belirlenmesi sağlanarak üreticilerimizin ve üyelerimizin menfaatleri karşılıklı olarak korunmaktadır. Bu sistemde yapılan satışlarda üreticilerimize, kalite farkının fiyata yansıması kaliteli ürünün yetiştirilmesi için tatlı bir rekabet ortamı da yaratmaktadır. Satışlar açık arttırma usulü yapılmakta ve en yüksek fiyat oluşana kadar arttırma devam eder ve üretici ürününü satıp satmamakta serbesttir. Ölçü ve Tartı Hizmeti Üyelere ait ürünler zamanında ve güvenilir bir şekilde tartılması 8:30-17:30 saatleri arasında hizmet verilmektedir. 3. TESCİL İŞLEMLERİ Borsaya tâbi maddelerin en az miktarları üzerinde yapılan alım satım muamelelerinin borsalara tescili zorunludur. Elektronik ticaret yoluyla yapılan satışlar da bu madde kapsamındadır. Borsalarca gösterilen yerlerde yapılan işlemler aynı gün, borsa dışında alınıp satılmasına müsaade edilen maddelere ait işlemler en geç otuz gün içinde tescil ettirilir. Geçerli bir neden olmaksızın belirtilen sürelerde tescil zorunluluğunun yerine getirilmemesi durumunda, tescil ücreti yüzde elli fazlasıyla tahsil olunur. Borsaya tâbi olmamakla birlikte yeterli arz ve talebi bulunan, misli nitelikte tarımsal ürünlerin alım satım işlemleri, alıcı veya satıcının talebine bağlı olarak borsaya tescil edilebilir. Borsaya tâbi maddelerle ilgili alivre ve vadeli alım satım işlemlerine ilişkin tip sözleşmeler ticaret borsalarınca hazırlanır. Buna göre düzenlenecek sözleşmeler ticaret borsalarına tescil ettirilir. Bu Kanun hükümlerine tâbi olarak düzenlenen sözleşme, ürün senedi ve benzeri belgeler, 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca düzenlenen vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri gibi değerlendirilmez. Bu fıkranın uygulanmasına ilişkin esaslar Birlikçe çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir. Tescil yükümlülüğü aşağıdaki şekilde yerine getirilir: 1.Alıcı ve satıcının aynı borsanın çalışma alanı içinde bulunmaları halinde, işlem borsa örf ve adetlerine göre tespit olunan tarafça o borsaya tescil ettirilir ve tescil ücreti ödenir. Tescil ile yükümlü olan tarafın yokluğu halinde, diğer taraf tescili yaptırmak ve ücretini ödemekle yükümlüdür. 2. Alıcı ve satıcıdan birinin borsanın çalışma alanı içinde, diğerinin dışında olması halinde; 21

22 a. İki tarafın bulunduğu yerde borsa mevcut ve mal her iki borsaya tâbi ise ve işlem de yazışma, telgraf, telefon, teleks ile yapılmış veya elektronik ortamda gerçekleştirilmişse, sözleşmenin kabul ile tamam olduğu yerdeki tarafça o yer borsasına tescil ettirilir ve ücreti ödenir. Sözleşmenin nerede kabul ile tamam olduğu tespit edilemediği takdirde, işlem satıcının merkezinin bulunduğu yerdeki borsaya, satıcı tarafından tescil ettirilir ve ücreti ödenir. b. Taraflardan birinin bulunduğu yerde borsa mevcut değil veya borsa mevcut olmasına rağmen, mal o borsaya dahil değil veya taraflardan biri yurt dışında ise, işlem diğer tarafça kendi merkezinin bulunduğu yer borsasına tescil ettirilir ve ücreti ödenir. 3.Borsaya kayıtlı üyeler, borsanın çalışma alanı dışında yaptıkları ve bu fıkrada belirlenen tescil işlemleri dışında kalan alım veya satımları, kayıtlı bulundukları borsalara tescil ettirir ve ücretini öderler. 4.Borsanın çalışma sınırları dışında alım satım yapan taraflardan biri tacir veya sanayici sıfatını haiz olmayan üretici ise, tescil zorunluluğu ve tescil ücretini ödeme yükümlülüğü tacir ve sanayici olan diğer tarafa aittir. Alım satım yapan tarafların her ikisi de tacir veya sanayici sıfatını haiz olmayan üretici ise, tescil zorunluluğu uygulanmaz. Tescil ücretinin oranı, malın alım satım değeri üzerinden azamî binde ikidir ve bu oranı borsa meclisi belirler. İşlem başına alınacak toplam tescil ücreti tavanı, muamele başına azami tescil ücreti miktarı yürürlükte olan asgari ücretin bürüt tutarının yarısı kadardır. İhracat ile ilgili olanlardan yüzde elli indirimli ücret alınır. Borsalar, üyelerinin alım satımlarının tamamını tescil ettirip ettirmediklerini denetlemeye yetkilidirler. Bu amaçla hâkim kararıyla üyelerinin ilgili defter ve evrakını inceleyebilirler. 4. BELGE İŞLEMLERİ Üyelere, istek halinde borsa sicil dosyasındaki kayıt ve belgelere dayanılarak kayıt ve sicil suretleri verilir. KURULUŞ İÇİ ANALİZ Kuruluş içi analiz kapsamında, kuruluşun mevcut durumunu ve geleceğini etkileyebilecek, iç ortamdan kaynaklanan ve kuruluşun kontrol edebildiği koşulların ve eğilimlerin incelenerek güçlü ve zayıf yönlerin belirlenmesi ve değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Fiziksel İmkânlar ve Mali Yapı Kırıkkale Ticaret Borsası'nın fiziksel imkânları şu şekilde özetlenebilir: Hizmet Binası 170 m2 büyüklüğünde ki hizmet binamız da Tescil Servisi, Muhasebe Servisi, Genel Sekreterlik, Yönetim Kurulu Odası, Meclis Odası ve toplantı salonu bulunmaktadır. Laboratuvar, Kantar Üyelerimize yönelik 2010 yılından itibaren Çerikli ilçemizde Laboratuvar, Kantar ve Satış Salonu hizmetine sunulmuştur. Kırıkkale Ticaret Borsası'nın mali durumu ise aşağıdaki gibidir; YıllarI Arası İşlem Hacmi 2006 Yılı : ,26 TL 2007 Yılı : ,31 TL 2008 Yılı : ,37 TL 2009 Yılı : ,72 TL 2010 Yılı : ,08 TL 2011 Yılı : ,08 TL 2012 Yılı : ,22 TL 2013 Yılı : ,45 TL 1 22

ERZURUM TİCARET BORSASI ERZURUM TİCARET BORSASI STRATEJİK PLANI 2012-2015

ERZURUM TİCARET BORSASI ERZURUM TİCARET BORSASI STRATEJİK PLANI 2012-2015 ERZURUM TİCARET BORSASI STRATEJİK PLANI 2012-2015 1 İÇİNDEKİLER SUNUŞ. STRATEJİK PLAN YAKLAŞIMI. STRATEJİK PLANLA İLGİLİ İNCELEME YAPILAN KURUM VE KURULUŞLAR STRATEJİK PLANLAMA EKİBİ. I.GENEL BİLGİLER.

Detaylı

BURDUR TİCARET BORSASI 2013-2016 STRATEJİK PLAN

BURDUR TİCARET BORSASI 2013-2016 STRATEJİK PLAN - STRATEJİK PLAN Burdur, 1 İÇİNDEKİLER Sayfa No 1 GİRİŞ... 6 1.1 Konunun Önemi... 6 1.2 Planın Amacı ve Kapsamı...6-7 2 STRATEJİK PLANLAMA VE YASAL MEVZUAT... 7 3 HAZIRLIK ÇALIŞMALARI... 8 3.1 Planın Sahiplenilmesi...

Detaylı

ANKARA TİCARET BORSASI STRATEJİK PLAN HAZIRLAYANLAR ANKARA TİCARET BORSASI STRATEJİK PLAN ÇALIŞMA KURULU

ANKARA TİCARET BORSASI STRATEJİK PLAN HAZIRLAYANLAR ANKARA TİCARET BORSASI STRATEJİK PLAN ÇALIŞMA KURULU ANKARA TİCARET BORSASI STRATEJİK PLAN 204 207 HAZIRLAYANLAR ANKARA TİCARET BORSASI STRATEJİK PLAN ÇALIŞMA KURULU Başkan ın Sunuşu Borsalar, standardı oluşturulabilen ve numuneler üzerinden ticareti yapılabilen

Detaylı

ŞANLIURFA TİCARET BORSASI

ŞANLIURFA TİCARET BORSASI ŞANLIURFA TİCARET BORSASI 2013-2016 STRATEJİK PLAN Ürününüz Güvenceniz Olsun ŞANLIURFA TİCARET BORSASI STRATEJİK PLAN İçindekiler 1. GİRİŞ A. KONUNUN ÖNEMİ B. STRATEJİK PLANIN AMACI VE KAPSAMI 2. STRATEJİK

Detaylı

STRATEJİK PLAN 2012-2017 TİCARET BORSASI RTB

STRATEJİK PLAN 2012-2017 TİCARET BORSASI RTB TİCARET BORSASI STARTEJİK PLANLAMA EKİBİ Mehmet ERDOĞAN Yönetim Kurulu Başkanı Resul OKUMUŞ Meclis Başkanı Muhammet KARAOĞLU Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ahmet ÖZTABAK Sayman Üye Dr. Turgay TURNA Üye

Detaylı

UŞAK ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ STRATEJİK PLANI

UŞAK ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ STRATEJİK PLANI UŞAK ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ STRATEJİK PLANI 2012-2015 SUNUŞ...i STRATEJİK PLAN YAKLAŞIMI ii STRATEJİK PLANLA İLGİLİ İNCELEME YAPILAN KURUM VE KURULUŞLAR iii STRATEJİK PLANLAMA EKİBİ.iv I. GENEL BİLGİLER.

Detaylı

AKSARAY. TiCARET BORSASI. Şehrin Lokomotifi. Stratejik Plan

AKSARAY. TiCARET BORSASI. Şehrin Lokomotifi. Stratejik Plan AKSARAY TiCARET BORSASI Şehrin Lokomotifi Stratejik Plan 2013-2017 Ç a ğ d a ş Ya r ı n l a r İ ç i n D a i m a G ü ç B i r l i ğ i İlimizde yetişen yonca BAŞKANIN SUNUŞU GİRİŞ STRATEJİK PLANLAMA AMACI

Detaylı

ELAZIĞ TİCARET BORSASI 2014-2017 STRATEJİK PLAN

ELAZIĞ TİCARET BORSASI 2014-2017 STRATEJİK PLAN 2014-2017 STRATEJİK PLAN Elazığ, 2014 BAŞKAN DAN... 2 1 GİRİŞ... 3 1.1 Stratejik Planlamanın Önemi... 3 1.2 Planın Amacı ve Kapsamı... 4 2 STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ... 5 3 HAZIRLIK ÇALIŞMALARI... 6 3.1

Detaylı

AYDIN TİCARET BORSASI STRATEJİK PLANI 2013-2016 İÇİNDEKİLER

AYDIN TİCARET BORSASI STRATEJİK PLANI 2013-2016 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER 1. GİRİŞ... 3 2. GENEL BİLGİLER... 5 2.1. Ticaret Borsacılığı... 5 2.1.1. Dünyada Ticaret Borsacılığı... 5 2.1.2. Ülkemizde Ticaret Borsacılığı... 5 2.2. Aydın hakkında... 6 2.3. Aydın Ticaret

Detaylı

GAZİANTEP TİCARET BORSASI STRATEJİK PLANI GAZİANTEP TİCARET BORSASI STRATEJİK PLAN 2012-2015

GAZİANTEP TİCARET BORSASI STRATEJİK PLANI GAZİANTEP TİCARET BORSASI STRATEJİK PLAN 2012-2015 GAZİANTEP TİCARET BORSASI STRATEJİK PLAN - 1 SUNUŞ Her geçen gün ekonomik ve ticari hayat gelişmekte, ülke içinde ve ülkeler arasında global düzeyde bir seyir izlemektedir. Değişen ve ilerleyen dünyada

Detaylı

YÖNETİM KURULU BAŞKANI SUNUŞ

YÖNETİM KURULU BAŞKANI SUNUŞ YÖNETİM KURULU BAŞKANI SUNUŞ Bandırma Ticaret Borsası 74 yıldır çağdaş borsacılık hizmetlerini sunan, Borsacılıkta yaşanan gelişmeleri yakından takip eden ve uygulayan, güçlü kurumsal ve mali yapısı ile

Detaylı

ÜRETİCİYE GÜVENİN ADRESİ STRATEJİK PLAN -I-

ÜRETİCİYE GÜVENİN ADRESİ STRATEJİK PLAN -I- ÜRETİCİYE GÜVENİN ADRESİ STRATEJİK PLAN -I- 1 İşimiz özellikle Hayvancılık ve Tarım sektörü olarak geçmiş yıllara nazaran epey mesafe kat etmiş bulunmaktadır. Bu anlamda Sivil Toplum Kurumlarının üstendiği

Detaylı

BİR BAKIŞTA KIRIKKALE

BİR BAKIŞTA KIRIKKALE BİR BAKIŞTA KIRIKKALE KIRIKKALE YATIRIM DESTEK OFİSİ www.ahika.gov.tr Genel Bilgiler 1.Konum İç Anadolu Bölgesinde yer alan Kırıkkale, doğuda Çorum ve Yozgat, güneyde Kırşehir, batıda Ankara ve kuzeyde

Detaylı

UZUNKÖPRÜ TİCARET BORSASI 2014 2017 STRATEJİK PLANI

UZUNKÖPRÜ TİCARET BORSASI 2014 2017 STRATEJİK PLANI UZUNKÖPRÜ TİCARET BORSASI 2014 2017 STRATEJİK PLANI milli ekonominin temeli tarımdır. Uzunköprü Ticaret Borsası 1 Stratejik Plan 2014-2017 İÇİNDEKİLER BAŞKANIN SUNUMU 3 İLÇENİN TARIMSAL SANAYİ VARLIĞI

Detaylı

MALATYA TİCARET VE SANAYİ ODASI STRATEJİK PLANI

MALATYA TİCARET VE SANAYİ ODASI STRATEJİK PLANI MALATYA TİCARET VE SANAYİ ODASI STRATEJİK PLANI (2014-2017) SUNUŞ Malatya son yıllarda Anadolu nun en hızlı kalkınan kentlerinin başında gelmektedir. Tarımdan gıdaya, tekstilden sağlığa kadar oldukça geniş

Detaylı

MUSTAFA KEMAL ATATÜRK 1. CUMHURBAŞKANI

MUSTAFA KEMAL ATATÜRK 1. CUMHURBAŞKANI 2 MUSTAFA KEMAL ATATÜRK 1. CUMHURBAŞKANI 01 STRATEJİK PLAN VE PALANLAMA SÜRECİ 02 DURUM ANALİZİ STRATEJİK TEMA 03 MİSYON, VİZYON ve TEMEL DEĞERLER 04 05 STRATEJİK 06 MAALİYETLENDİRME HEDEFLER 07 İZLEME

Detaylı

Bir milletin kültür düzeyi üç safhada; devlet, düşünce ve ekonomideki çalışma ve başarılarının özüyle ölçülür.

Bir milletin kültür düzeyi üç safhada; devlet, düşünce ve ekonomideki çalışma ve başarılarının özüyle ölçülür. Bir milletin kültür düzeyi üç safhada; devlet, düşünce ve ekonomideki çalışma ve başarılarının özüyle ölçülür. ÖNSÖZ Günümüzde Türkiye de ve Dünya da iş hayatında çok hızlı değişimler yaşanmaktadır. Sanayiciler

Detaylı

T.C. Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı. TR82 Düzey 2 Bölgesi (Kastamonu, Çankırı ve Sinop İlleri) Bölge Planı 2014 2023

T.C. Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı. TR82 Düzey 2 Bölgesi (Kastamonu, Çankırı ve Sinop İlleri) Bölge Planı 2014 2023 T.C. Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı TR82 Düzey 2 Bölgesi (Kastamonu, Çankırı ve Sinop İlleri) Bölge Planı 2014 2023 Ağustos 2013 Sunuş Dünya da, özellikle de gelişmekte olan ekonomilerde sosyal ve ekonomik

Detaylı

T.C. ISPARTA TİCARET BORSASI Kutlubey Mahallesi Çınak Sokak No:13 - ISPARTA Tel: 0.246 232 53 60 232 83 60 Fax: 0.246 232 67 40 Web: www.ispartatb.org.tr E-Mail: ispartatb@ispartatb.org.tr 1 S a y f a

Detaylı

T.C. ISPARTA TİCARET BORSASI Kutlubey Mahallesi Çınak Sokak No:13 - ISPARTA Tel: 0.246 232 53 60 232 83 60 Fax: 0.

T.C. ISPARTA TİCARET BORSASI Kutlubey Mahallesi Çınak Sokak No:13 - ISPARTA Tel: 0.246 232 53 60 232 83 60 Fax: 0. T.C. ISPARTA TİCARET BORSASI Kutlubey Mahallesi Çınak Sokak No:13 - ISPARTA Tel: 0.246 232 53 60 232 83 60 Fax: 0.246 232 67 40 Web: www.ispartatb.org.tr E-Mail: ispartatb@ispartatb.org.tr 1 2 3 4 İÇİNDEKİLER

Detaylı

T.C DEVELİ BELEDİYESİ

T.C DEVELİ BELEDİYESİ T.C DEVELİ BELEDİYESİ 2015 2019 STRATEJİK PLANLAMA Eylül 2014 İÇİNDEKİLER SAYFA NO Başkanın Sunuşu Stratejik Planlama Ekibinin Sunuşu STRATEJİK PLANLAMA GENEL ÇALIŞMA EKİBİNİN BELİRLENMESİ STRATEJİK PLANLAMA

Detaylı

ÇORLU TİCARET BORSASI 2014 YILI FAALİYET RAPORU

ÇORLU TİCARET BORSASI 2014 YILI FAALİYET RAPORU 1 ÇORLU TİCARET BORSASI 2014 YILI FAALİYET RAPORU Ocak 2015 Tüccar; Milletin emeği ve üretimini kıymetlendirmek için eline ve zekasına emniyet edilen ve bu emniyete liyakat göstermesi gereken adamdır.

Detaylı

ANTAKYA TİCARET VE SANAYİ ODASI

ANTAKYA TİCARET VE SANAYİ ODASI ANTAKYA TİCARET VE SANAYİ ODASI GELİŞEN, DEĞİŞEN ATSO STRATEJİK PLAN 2013-2017 Dokuman Numarası: PL005 İlk Yayın Tarihi: 26.11.2013 Revizyon Tarihi: - Revizyon Numarası: 0 2 Bu Stratejik Plan, Antakya

Detaylı

STRATEJİK PLAN 2013-2016

STRATEJİK PLAN 2013-2016 www.itb.org.tr 1 1.GİRİŞ 2 2. DURUM ANALİZİ 2 2.1. İzmir, Bölge ve Ülke Ekonomisinin Önemi 2 3. İZMİR TİCARET BORSASI TARİHÇESİ VE TANITIMI 3 3.1. Tarihçe 3 3.2. Kurumun Tanıtımı 4 3.3. Yasal Yükümlülükler

Detaylı

TEKİRDAĞ TİCARET BORSASI STRATEJİK PLANI (2013-2016) İÇİNDEKİLER

TEKİRDAĞ TİCARET BORSASI STRATEJİK PLANI (2013-2016) İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER 1. GİRİŞ... 3 2. GENEL BİLGİLER... 5 2.1. Ticaret Borsacılığı... 5 2.1.1. Dünyada Ticaret Borsacılığı... 5 2.1.2. Ülkemizde Ticaret Borsacılığı... 5 2.2. Tekirdağ hakkında... 6 2.3. Tekirdağ

Detaylı

BURSA TİCARET BORSASI STRATEJİK PLANI (2012-2016)

BURSA TİCARET BORSASI STRATEJİK PLANI (2012-2016) STRATEJİK PLANI (2012-2016) BURSA, Haziran 2012 Kalbinizi işinizin ve işinizi de kalbinizin içine yerleştirmelisiniz. KONUNUN ÖNEMİ/SUNUM: Bursa Ticaret Borsası nın 2012-2016 yılları arasında gerçekleştirmeyi

Detaylı

SAMSUN TİCARET ve SANAYİ ODASI

SAMSUN TİCARET ve SANAYİ ODASI Bu eserin tüm telif hakları Samsun Ticaret ve Sanayi Odası na aittir. Samsun Ticaret ve Sanayi Odası nın ismi kaydedilmek koşulu ile yayından alıntı yapmak mümkündür. Ancak Samsun Ticaret ve Sanayi Odası

Detaylı

Mustafa Kemal ATATÜRK

Mustafa Kemal ATATÜRK Mustafa Kemal ATATÜRK 1 Aziz KOCAOĞLU İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI 2 İnş.Müh. Hasan ARSLAN ÇİĞLİ BELEDİYE BAŞKANI 3 ÜST YÖNETİCİNİN SUNUŞU: Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de yönetim alanında hızlı

Detaylı

SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2010-2014 STRATEJİK PLANI

SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2010-2014 STRATEJİK PLANI 2010-2014 STRATEJİK PLANI İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER...I BAŞKANDAN... VII GİRİŞ...1 1. MEVCUT DURUM ANALİZİ...4 1.1. SAKARYA YA İLİŞKİN BİLGİLER...4 1.1.1. Kent Tarihi...4 1.1.2. Coğrafi Alanı ve Yerleşim

Detaylı

GİRESUN TİCARET BORSASI

GİRESUN TİCARET BORSASI GİRESUN TİCARET BORSASI 2010 2013 STRATEJİK PLANI 1 GTB DE STRATEJİK PLAN SÜRECİ DURUM ANALİZİ Tarihçe Yasal Yükümlülükler ve Mevzuat Analizi Faaliyet Alanları ve Hizmetler Paydaş Analizi Çevre Analizi

Detaylı