ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ"

Transkript

1 ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Ayşe Tansel Çetin Doğum Tarihi: İletişim Bilgileri: Yalova Üniversitesi İİBF İşletme Bölümü Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Ticaret Turizm Eğitim Gazi Üniversitesi 1996 Fakültesi, Muhasebe Eğitimi Bölümü Y. Lisans İşletme Fakültesi-Genel Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü 2000 İşletme Doktora/S.Yeterlik/ İşletme Fakültesi-Genel Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü Tıpta Uzmanlık İşletme 2007 Yüksek Lisans Tez Başlığı (özeti ekte) ve Tez Danışman(lar)ı: Sermaye Yatırım Kararlarında Satın Alma ya da Finansal Kiralama Alternatiflerinin Analizi, (Danışman:Yrd.Doç.Dr. Gökhan ÖZER) Doktora Tezi/S.Yeterlik Çalışması/Tıpta Uzmanlık Tezi Başlığı (özeti ekte) ve Danışman(lar)ı: Hastane Yönetiminde Kapasite ve Kaynak Yönetim Kararlarının Maliyet, Kalite ve Finansal Performans Üzerindeki Etkileri, (Danışman:Doç.Dr. Gökhan ÖZER) Görevler: Görev Unvanı Görev Yeri Yıl Araş.Gör. Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü, İşletme Fakültesi Post Doc. Sabancı Üniversitesi, Yönetim Bilimleri Fakültesi Dr.Ar.Gör. Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü, İşletme Fakültesi Yrd.Doç.Dr. Yalova Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü Doç.Dr. Yalova Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü

2 Yönetilen Yüksek Lisans Projeleri : Gökçen Yapıcı ( ) Türkiye de Muhasebe Meslek Etiğine Yönelik Yapılan Düzenlemelerin Hatalar Üzerindeki Etkileri, Yalova Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Yüksek lisans Programı Sema Aslan ( ) Öğretim Elemanları Üzerinde İnternet Kabul Modelinin Uygulanması, Yalova Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Yüksek lisans Programı Onur Gümüş ( ) Bursa İlinde Faaliyet Gösteren Kobilerin Finansal Oranlarındaki değişimin incelenmesi, Yalova Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Yüksek lisans Programı Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri :.. Yönetilen Doktora Tezleri/Sanatta Yeterlik Çalışmaları : Projelerde Yaptığı Görevler : Sahiplik Yapısı ve Sahiplik Yoğunluğunun Firma Performansı üzerindeki etkileri, Yalova Üniversitesi Bilimsel Araştırmalar Birimi BAP, (Yürütücü: Ayşe Tansel Çetin,Yalova Üniversitesi, Araştırmacılar: Mine Aksu, Sabancı Üniversitesi,: Gülnur Muradoğlu, Cass Business School-İngiltere, (2011-). Akademik Personele Spss ve Lisrel Paket program eğitimi, Yalova Üniversitesi Bilimsel Araştırmalar Birimi BAP, (Yürütücü: Ayşe Tansel Çetin, Yalova Üniversitesi, Araştırmacılar: Mustafa Kurt, Yalova Üniversitesi (2012-). İMKB Şirketlerinde Muhasebe Rakamlarının Firma Değerine Yansıması ve Yeni Muhasebe ve Kurumsal Yönetim Uygulamalarının Etkisi TÜBİTAK 1010 EVRENA Projesi, (Yürütücü: Mine Aksu, Sabancı Üniversitesi, Araştırmacılar: Gülnur Muradoğlu, Cass Business School-İngiltere, Can Şımga Mugan, ODTÜ, Ayşe Tansel Çetin,Yalova Üniversitesi, ( ). (Proje Bütçesi: YTL).

3 Hastanelerde Performansı Etkileyen Faktörler, Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Bilimsel Araştırmalar Birimi, (Yürütücü: Gökhan Özer, Araştırmacı: Ayşe Tansel Çetin) proje no: A-19, ( ). Rekabet Avantajlarının İşletme Performansı Üzerindeki Etkileri, Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Bilimsel Araştırmalar Birimi, (Yürütücü: Gökhan Özer, Araştırmacılar: Ayşe Tansel Çetin, Murat Özcan, Rahmi Yücel) proje no: 02-B , ( ). Kar Yönetimi Uygulamalarında Etik Yargı Farklılıkları, Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Bilimsel Araştırmalar Birimi, (Yürütücü: Gökhan Özer, Araştırmacılar: Ayşe Tansel Çetin, Murat Özcan, Rahmi Yücel) proje no: 02-B , ( ). Firma Değerlemesinde Muhasebe Karlarının Rolü, Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Bilimsel Araştırmalar Birimi, (Yürütücü: Gökhan Özer, Araştırmacılar: Ayşe Tansel Çetin, Murat Özcan, Rahmi Yücel) proje no: 02-B , Başlama tarihi; ( ). İdari Görevler : Uluslar arası Ticaret ve Finansman Bölüm Başkan V. (2011-) İşletme Bölüm Başkan Yardımcısı, Yalova Üniversitesi (2010-) Yalova Üniversitesi Farabi Koordinatörü (2011-) Bilimsel Araştırma Projeleri Fakülte Koordinatörü (2010-) Fakülte Burs Komisyon üyesi (2010-) İşletme Bölümü Araştırma Seminerleri Koordinatörü (2010-) Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler : Uluslararası Stratejik Yönetim ve Yöneticiler Derneği (USYYD) Muhasebe Öğretim Üyeleri Bilim ve Dayanışma Vakfı (MODAV) Ödüller : OUTSTANDING PAPER AWARD, The International Academy of Business and Public Administration Disciplines (IABPAD) Conference,Dallas, April 22-25,2010, Impact of Board Diversity on Boards Monitoring Intensity and Firm Performance: Evidence from the Istanbul Stock Exchange isimli bildiri.

4 Son iki yılda verdiği lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler (Açılmışsa, yaz döneminde verilen dersler de tabloya ilave edilecektir): Akademik Yıl Güz Dönem Dersin Adı Haftalık Saati Öğrenci Teorik Uygulama Sayısı Yönetim ve Maliyet Muhasebesi 3 50 Muhasebe I 3 83 Bahar Muhasebe II 83 İşletmelerde Muhasebe 3 9 Uygulamaları Güz Muhasebe I 3 57 Bahar İşletmelerde Muhasebe 3 20 Uygulamaları, Yüksek Lisans Güz Genel Muhasebe I 3 22 Envanter ve Bilanço 3 12 Güz Genel Muhasebe II Bahar Maliyet Muhasebesi (Y.lisans) 3 20 Genel muhasebe (AÖF) 2 20 Muhasebe Uygulamaları (AÖF) 2 12 ESERLER A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler : A1.Tansel Cetin, Ayse, Aksu, Mine, Ozer, Gokhan (2012). Technology investments, performance and the effects of size and region in Turkish hospitals The Service Industries Journal, (SSCI),vol.32,issue.5, page: , DOI: / A2.Tansel Cetin, Ayse (2010).The effects of human resource, marketing, and manufacturing performance on financial performance Journal Of Global Strategic Management, Cilt 4, Sayı 1 A3.Tansel Cetin, Ayse, Özer, Gökhan (2009). Hastanelerde tesis ve personel yönetiminin maliyet, kalite ve finansal performans üzerindeki etkileri, İktisat İşletme ve Finans, cilt 24, 281.(SSCI) A4.Aydın, Serkan, Tansel Cetin, Ayse, Ozer, Gokhan (2007). The Relationship Between Marketing and Product Development Process and Their Effects on Firm Performance, Academy of Marketing Studies Journal (AMSJ), vol 11, No 1.

5 A5.Kazan, Halim, Ozer, Gokhan, Tansel Cetin, Ayse (2006). The Effect of Manufacturing Strategies on The Financial Performance, Measuring Business Excellence, vol.10, issue.1, pp (Abstracted and Indexed in: Scopus, ABI Inform, INSPEC, Emerald Management Reviews, Cabell's Dictionary of Publishing Opportunities in Management and Marketing). A6.Tansel Cetin, Ayse, Ozer, Gökhan, Karakaya, Mevlüt (2006). Pazarlama ve Ürün Tasarımı Performansının Finansal Performans Üzerindeki Etkileri: İmalat Sektöründe Bir Uygulama, İktisat İşletme vefinans, May, year 21, number: 242, (Indexed &Abstracted in: Jel and Econlit) B. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler : B1. Tansel Cetin, A., Kizil, C., and Yapici, G.(2012). The Effects of Regulations Concerning Accounting Ethics on Fraud and Unintentional Errors. 4th International Conference on Governance, Fraud, Ethics and Corporate Social Responsibility, Alanya- Antalya 3-7 April B2. Kızıl, C., Tansel Cetin, A., and Zengin, H.I.(2012). "The Impact of Mentoring on Job Commitment and Turnover Intentions of Accounting-Finance Academicians Employed in Turkey", Proceedings of 6th Asian Business Research Conference, 8-10 April 2012, Bangkok, Thailand. B3. Aksu, M. Muradoglu, G., Tansel Cetin, A.(2011). The Impact of Ownership Concentration and IFRS Adoption on Earnings Quality: Evidence from an Emerging Market, Mine Aksu, Sabanci University, Turkey; Yaz Gulnur Muradoglu, Cass Business School, United Kingdom; and Ayse Tansel Cetin, Yalova University, Turkey, EBES 2011 CONFERENCE and 3rd International Conference on Governance Fraud Ethics and Social Responsibility. B4.Ararat, M., Aksu, M. Tansel Cetin, A.(2010).Impact of Board Diversity on Boards Monitoring Intensity and Firm Performance: Evidence from the Istanbul Stock Exchange, The International Academy of Business and Public Administration Disciplines (IABPAD) Conference,Dallas, April 22-25,2010, OUTSTANDING PAPER AWARD.

6 B5.Aksu, Mine, Tansel Cetin Ayse, Simga Mugan Can, (2009). Impact of Accounting Reforms, CG Compliance Reporting and Disclosure Intensity on Value Relevance of Accounting Numbers in ISE. American Accounting Association (AAA), Ohio Regional Meeting, 7-9 May, 2009, Geneva on the Lake, Ohio, USA and AAA 2009 Annual Meeting and Conference on teaching and learning in Accounting, August 1 5, New York. B6.Ararat Melsa, Tansel Cetin Ayse (2009)."İMKB'de İşlem Gören Bankaların Kamuya Açıklama Yoğunlukları ve Yönetişim Özellikleri" 6th Annual International Accounting Conference, MODAV,3-5 December 2009, Istanbul. B7.Aykac, S.O., Aydın, S., Ates, M. and Tansel Cetin A. (2009). "Effects of Service Quality on Customer Satisfaction and Customer Loyalty: Example of Marmara University Hospital", Performance and Quality in Health International Congress, (19-21 Mach 2009, Antalya). Full text available at SSRN: (was in the "top-10 recent hits" in several journals of SSRN). B8.Tansel Cetin Ayse and Ozer Gokhan (2008). Türkiye deki Hastanelerde Teknoloji Yatırımları ve Sürekli İyileştirmenin Kalite ve Finansal Performansı Üzerindeki Etkileri 5. Annual International Accounting Conference, MODAV and Performance and Quality in Health International Congress, (19-21 March 2009, Antalya). B9.Kazan, Halim, Ozer, Gokhan, Tansel, Çetin, Ayse ( 2005). The Effect of Manufacturing Strategies On The Financial Performance, International Conference on Business Management & Economics in a Changing Wold, Çeşme-İzmir, Turkey, June, vol.4, pp C. Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler : D. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler : D1.Özer, Gökhan, Tansel Çetin Ayşe (2007). Maliyet Performansının Bir Ara Değişken Olarak Finansal Performans Üzerindeki Etkisi: Sağlık Sektöründe Ampirik Bir Çalışma, Muhasebe Bilim Dünyası, sayı.2

7 D2.Tansel Çetin, Ayşe, Özcan, Murat ve Yücel, Rahmi (2004). Çevre Muhasebesine Genel Bakış Selçuk Üniversitesi İİBF Dergisi, Nisan, Yıl 4: sayı:7. D3.Özer, Gökhan, Tansel Çetin, Ayşe ve Özcan, Murat (2004). Satınalma ve Finansal Kiralama Kararlarının Analizi: Bir Vaka Çalışması, Mevzuat Dergisi, Mayıs, Yıl 7, Sayı.77. D4.Tansel, Çetin, Ayşe, Özcan, Murat ve Yücel, Rahmi (2003). Sermaye Yatırımlarında Satınalma ve Finansal Kiralama Alternatiflerinin Karşılaştırılması ve Kiralama İşlemlerinin Muhasebeleştirilmesi, Süleyman Demirel Üniversitesi, İİBF Dergisi, Cilt 8. sayı. 3. D5.Özcan, Murat ve Yücel, Rahmi ve Tansel Çetin, Ayşe (2003). Mamül ve hizmet maliyetlerinin saptanmasında Faaliyete Dayalı Maliyet Yönteminin Kullanımı, Mevzuat Dergisi, Sayı.67, Temmuz, Yıl 6. D6.Yücel, Rahmi, Özcan, Murat ve Tansel Çetin Ayşe (2003). Artık Getirilerde Haftanın Günü, Firma Büyüklüğü ve Takas Süresi Etkisi, Uludağ Üniversitesi İİBF Dergisi, cilt.22, sayı.1. E. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler: E1... F. Diğer yayınlar :

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Ġlhan EGE Doğum Tarihi: 16.04.1973 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans ĠĢletme Çukurova Üniversitesi 1995 Y. Lisans ĠĢletme Çukurova

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Atilla Akbaba Doğum Tarihi: 19 Ocak 1969 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Turizm İşletmeciliği ve Akdeniz Üniversitesi 1992 Otelcilik

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ (ÖRNEK FORM)

ÖZGEÇMİŞ (ÖRNEK FORM) 1. Adı Soyadı: : SERHAT YANIK 2. Doğum Tarihi: 22 ARALIK 1970 (KARABÜK) 3. Unvanı: DOÇ.DR. 4. Öğrenim Durumu: ÖZGEÇMİŞ (ÖRNEK FORM) Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl İlkokul Namık Kemal İlkokulu Düzce

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Gemi İnşaatı ve İstanbul Teknik Üniversitesi 1997

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Gemi İnşaatı ve İstanbul Teknik Üniversitesi 1997 1. Adı Soyadı: Doç.Dr.Ramazan KAYNAK 2. Doğum Tarihi: 01.01.1974 3. Unvanı: DOÇENT 4. Öğrenim Durumu: ÖZGEÇMİŞ Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Gemi İnşaatı ve İstanbul Teknik Üniversitesi 1997 Deniz

Detaylı

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl. Pazarlama Bölümü Y. Lisans Genel İşletme Dokuz Eylül Üniversitesi 1986 Doktora/S.Yeterlik/ Tıpta Uzmanlık

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl. Pazarlama Bölümü Y. Lisans Genel İşletme Dokuz Eylül Üniversitesi 1986 Doktora/S.Yeterlik/ Tıpta Uzmanlık ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Erhan BİRGİLİ Doğum Tarihi: Ekim 1960 E-mail: birgili@hotmail.com Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans İşletme Fakültesi, Ege Üniversitesi 198 Pazarlama Bölümü

Detaylı

7.1. Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI & SSCI & Arts and Humanities)

7.1. Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI & SSCI & Arts and Humanities) ÖZGEÇMİŞ (CV) 1. Adı Soyadı: Mustafa KIRLI 2. Doğum Tarihi: 15.05.1972 3. Unvanı: Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans SİYASAL BİLGİLER ANKARA ÜNİVERSİTESİ 1995 FAKÜLTESİ

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Mustafa HOTAMIŞLI Ünvanı: Doç.Dr. Yabancı Dil: Fransızca,İngilizce Öğrenim Durumu: Lisans Üstü Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Tur.İşl. ve Otel.

Detaylı

EK-3 ÖZGEÇMİŞ (ÖRNEK FORM) Derece Alan Üniversite Yıl

EK-3 ÖZGEÇMİŞ (ÖRNEK FORM) Derece Alan Üniversite Yıl 1. Adı Soyadı: Mehmet Ali KÖSEOĞLU 2. Doğum Tarihi: 22/08/1977 3. Unvanı: Yardımcı Doçent 4. Öğrenim Durumu: EK-3 ÖZGEÇMİŞ (ÖRNEK FORM) Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Orman Endüstri İstanbul Üniversitesi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Doçent (Finans) Korkut Ata Üniv. 2013 - Devam Ediyor

ÖZGEÇMİŞ. Doçent (Finans) Korkut Ata Üniv. 2013 - Devam Ediyor ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Mehmet Cihangir 2. Doğum Tarihi: 01 Ekim 1964 3. Unvanı: Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İşletme Çukurova Üniversitesi İktisadi 1986 ve İdari Bilimler

Detaylı

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Prof. Dr. Serkan BAYRAKTAROĞLU Doğum Tarihi: 24 Mart 1971 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Kamu Yönetimi Ankara Üniversitesi S.B.F

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı ve Soyadı: Hakan Kitapçı Doğum Tarihi: 15 Temmuz 1971 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Doktora Genel İşletme Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Öğrenim Durumu : Doktora

ÖZGEÇMİŞ. Öğrenim Durumu : Doktora ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı : Fatma Nur İPLİK Öğrenim Durumu : Doktora Unvanı : Doçent Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Mersin Üniversitesi 1999 Yüksek Lisans İşletme Ana Bilim

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Dalı, Üretim Yönetimi ve Pazarlama Bilim Dalı. Doçentlik Tarihi : 2011

ÖZGEÇMİŞ. Dalı, Üretim Yönetimi ve Pazarlama Bilim Dalı. Doçentlik Tarihi : 2011 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Gülnur Eti İçli 2. Doğum Tarihi: 20.03.1972 3. Unvanı: DOÇ. DR. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü Y. Lisans SBE İşletme

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Emin AVCI Doğum Tarihi: 20.07.1976 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans İngilizce İşletme Bölümü Marmara Üniversitesi 1994-1998 Yüksek

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Öğrenim Durumu : Doktora

ÖZGEÇMİŞ. Öğrenim Durumu : Doktora ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı : Fatma Nur İPLİK Öğrenim Durumu : Doktora Unvanı : Doçent Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Mersin Üniversitesi 1999 Yüksek Lisans İşletme Ana Bilim

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı Yavuz KAHRAMAN Doğum Yeri ve Tarihi Alaşehir, 14/09/1968 Askerlik Durumu 20.11.2001-20.7.2002 de J.Er, Psk.Dnş.,Van İl Jan. K.lığında yaptı. ÖĞRENİM DURUMU

Detaylı

YALOVA ÜNİVERSİTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ

YALOVA ÜNİVERSİTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ YALOVA ÜNİVERSİTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ 2012 FAALİYET RAPORU MART 2013 İçindekiler 1- Rektörün Mesajı... 1 2- Dekanın Önsözü... 2 3- Bölüm Başkanının Önsözü... 3 4- Genel Bilgi ve Bölüm Tarihçesi... 4 5- Vizyon...

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Doç.Dr. Murat ŞEKER Doğum Tarihi: 1982 Öğrenim Durumu: Doktora Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans İktisat İstanbul Üniversitesi 2003 Y. Lisans Maliye

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans 1. Adı Soyadı: Ayşe Begüm Ötken ÖZGEÇMİŞ 2. Doğum Tarihi: 08.08.1977 3. Ünvanı: Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Y. Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkiler Y. Human Resource

Detaylı

P R O F. D R. N E R M İ N Ö Z G Ü L B A Ş KİŞİSEL BİLGİLER

P R O F. D R. N E R M İ N Ö Z G Ü L B A Ş KİŞİSEL BİLGİLER P R O F. D R. N E R M İ N Ö Z G Ü L B A Ş KİŞİSEL BİLGİLER Adı Soyadı : Nermin Özgülbaş Doğum Tarihi : 09. 06. 1968 Medeni Durumu : Evli Çocuk Sayısı : 1 Yabancı Dil : İngilizce İş Adresi Başkent Üniversitesi

Detaylı

Derece Bölüm/Program Üniversite Bitirme Yılı. Sosyal Bilimler Enstitüsü / Ekonometri

Derece Bölüm/Program Üniversite Bitirme Yılı. Sosyal Bilimler Enstitüsü / Ekonometri Adı Soyadı: Erhan ÇANKAL Doğum Tarihi: 1..1966 Ünvanı: Yrd.Doç.Dr. Öğrenim Durumu: ÖZGEÇMİŞ Derece Bölüm/Program Üniversite Bitirme Yılı Lisans İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi / Ekonometri Gazi Üniversitesi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Mustafa BOZDEMİR Doğum Tarihi: 01 Ocak 1973 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans TEF Makine Eğitimi Bölümü Gazi Üniversitesi 1994

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı : H.Yunus TAŞ Doğum Tarihi : 01.01.1969 e-mail : tasyunus@hotmail.com Gsm : 505 628 72 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans İktisadi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Öğrenim Durumu: Derece Bölüm / Program Üniversite Yıl. Lisans İşletme Mühendisliği İstanbul Teknik Üniversitesi 1989

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Öğrenim Durumu: Derece Bölüm / Program Üniversite Yıl. Lisans İşletme Mühendisliği İstanbul Teknik Üniversitesi 1989 ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: RANA ÖZEN KUTANİS Doğum Tarihi: 18 Mayıs 1968 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm / Program Üniversite Yıl Lisans İşletme Mühendisliği İstanbul Teknik Üniversitesi

Detaylı

Doç. Dr. Dilek Leblebici TEKER

Doç. Dr. Dilek Leblebici TEKER 1 Doç. Dr. Dilek Leblebici TEKER Doğum Tarihi : Eylül 1977 İletişim Bilgileri : dilek.teker@isikun.edu.tr Öğrenim Durumu : Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans İşletme İstanbul Üniversitesi 1999

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Doktora Bankacılık Bilim Dalı Marmara Üniversitesi,

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Doktora Bankacılık Bilim Dalı Marmara Üniversitesi, ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Adı Soyadı : DOÇ DR. DİNA ÇAKMUR YILDIRTAN Doğum Tarihi : 28.08.1973 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Doktora Bankacılık Bilim Dalı Marmara Üniversitesi,

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Adı Soyadı Unvanı : A. ZAFER ACAR : DOÇ. DR. Doğum Tarihi : 30 AĞUSTOS 1965 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Makine Kara Harp Okulu 1987 Y. Lisans

Detaylı

YRD. DOÇ. DR. FAHRİ ERENEL. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İktisat Kara Harp Okulu (ANKARA) 1980 Y. Lisans Ulusal Güvenlik,

YRD. DOÇ. DR. FAHRİ ERENEL. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İktisat Kara Harp Okulu (ANKARA) 1980 Y. Lisans Ulusal Güvenlik, 1. Adı Soyadı: Fahri ERENEL 2. Doğum Tarihi: 27.08.1959 3. Unvanı: Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: YRD. DOÇ. DR. FAHRİ ERENEL Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İktisat Kara Harp Okulu (ANKARA) 1980 Y.

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ, ESERLER VE FAALİYETLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ, ESERLER VE FAALİYETLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ, ESERLER VE FAALİYETLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: HİLAL KOCAMAZ Doğum Tarihi: 01.06.1981 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans İşletme(İng.) Hacettepe Üniversitesi 2006

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans (B.Sc.) İşletme Kara Harp Okulu 1988 Y. Lisans (MBA) İşletme

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans (B.Sc.) İşletme Kara Harp Okulu 1988 Y. Lisans (MBA) İşletme 1. Adı Soyadı: Güner GÜRSOY ÖZGEÇMİŞ 2. Doğum Tarihi: 12.08.1966 3. Ünvanı: Doçent 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans (B.Sc.) İşletme Kara Harp Okulu 1988 Y. Lisans (MBA) İşletme Naval

Detaylı