Havacılıkta Ömür Kavramı

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Havacılıkta Ömür Kavramı"

Transkript

1 128 Havacılıkta Ömür Kavramı Hava araçlarının tasarımında göz önünde bulundurulması gereken en önemli kıstaslardan biri, yapının kullanım ömrünün ne olacağıdır. Şüphesiz bu kıstas; tasarımın çalışma şartlarına, kullanım amacına ve ihtiyaçlara göre farklılık gösterebilir. Ancak, ömür kıstasının tasarımın en başında belirlenmesi, yapısal tasarımı yönlendiren en önemli parametrelerden biri olması nedeniyle, oldukça önemlidir. HAVA araçlarında kullanılan teknolojinin karmaşıklaşmasıyla, mühendislik yapılarında belirlenen bir ömürden önce problemle karşılaşılma olasılığı da artmaktadır. Yapılarda ömür ile ilgili karşılaşılan problemlerin büyük çoğunluğu Yorulma olarak adlandırılan bir hata mekanizması yoluyla gerçekleşmektedir. Özellikle metal malzemelerde, yorulma en önemli hata mekanizmalarından biridir. Metal yorulması, basitçe, bir yapının operasyonu esnasında maruz kaldığı tekrarlı yükler ile zamanla yük taşıyamaz hale gelerek kırılması olarak tanımlanabilir. Havacılıkta sabit ve döner kanatlı hava araçlarının yanı sıra İnsansız Hava Araçları [İHA] nın ömür ihtiyaçlarının gösterimi için değişik yaklaşımlar mevcuttur. Bu çalışmada, sabit kanatlı sivil/askeri hava araçlarında metal yorulması kaynaklı hatalar üzerinde durularak, tarihi gelişim boyunca karşılaşılan problemlerin gerek tasarım yöntemleri, gerekse uçuşa elverişlilik kural ve tanımlamalarında neleri etkilediği/değiştirdiği incelenecektir. Havacılığın İlk Yılları [19oo-193o lar] 19oo lerin başları, uçabilen bir araç tasarlanması fikrinin artık nesnel sonuçlar vermeye başladığı dönemlerdir. Wright kardeşler, 17 Aralık 19o3 te 2o feet [6.1m] irtifada 12 saniye süren ve 12o feet [36.57m] mesafe katedilen ilk uçuşu gerçekleştirdiler. Aynı gün üç uçuş denemesi daha gerçekleştirildi ve Wright Kardeşler rekorlarını 59 saniye uçuş süresine ve 852 feet [259.7m] uçuş mesafesine geliştirdiler. Bugünün koşullarında ilk uçuşta elde edilen performans verileri son derece yetersiz olsa da, 17 Aralık 19o3 te gerçekleşen olay tarihe ilk uçuş olarak geçti. Bu dönemde, her ne kadar asıl amaç havada tutunabilen [uçabilen] bir araç yapmak olsa da, zaman ilerledikçe uçakların özellikle askeri amaçlar için kullanılabileceği anlaşıldı ve Wright Kardeşler Amerikan Ordusu na uçak satabilmek için girişimlerini devam ettirdiler. Bu dönemde, örneğin Wright Kardeşler in, tasarladıkları uçakların dayanımını gösterebilmek için bazı mukavemet hesapları yaptıkları bilinmektedir. Ayrıca, değişik projelerde uçuş yükleri simule edilerek gerçekleştirilen bir takım iptidai statik testlere de rastlanılmaktadır [Görsel 1, 2]. Ancak, bu dönemde bile metal yorulması bir hasar mekanizması olarak karşımıza çıkmaktadır. 17 Eylül 19o8 de havacılık tarihindeki ilk ölümlü kaza meydana geldi. Deneme uçuşuna Orville Wright ve Teğmen Thomas Selfridge katıldı, uçuş esnasında bir gürültü ve takiben uçaktan kopan bir parça belirlendi, uçağın kontrolü kaybedildi ve 75 feet [25m] irtifada uçak dalışa geçti ve kaza gerçekleşti. Bu kazada Teğmen Selfridge hayatını kaybetti. Yapılan incelemede ise kazanın pervane şaf- Üstte solda yer alan Görsel 1 de 1917 de ABD Silahlı Kuvvetleri ne ait Scout tipi uçağın McCook Üssü nde gerçekleştirilen statik testinden bir görüntü. Yapılan statik test sonucunda Scout tipi uçak, ABD Silahlı Kuvvetleri tarafından kabul görmemiştir. Bunun nedeninin Görsel 2 de [üstte sağda] görülen kanat kırılması olduğu belirtilmektedir. 1 Yanda yer alan Görsel 3 de ise G-ALYU kuyruk tescilli Comet yolcu uçağı üzerinde gerçekleştirilen Basınç Testinin havadan görüntüsü 2 [Fotoğraflar: Yazar]

2 Bülent CANDAN tındaki çatlağın ilerleyerek şaftın kırılması sonucunda meydana geldiği belirlendi. 193o-1945 Dönemi Havacılığın ilk yıllarında, mevcut teknolojilere uygun olarak kullanılan malzeme ahşap ve bez gibi kolay ulaşılabilen, ucuz ve hafif malzemeydi. Ancak, havacılık bilimindeki gelişmelere paralel olarak, performansı artan uçakların artık bu malzemeden üretilmesi çok mümkün değildi. Alüminyum alaşımlarının geliştirilmesi ile 193o lu yıllardan itibaren uçaklar metalden yapılmaya başlandı. Askeri alanda, İkinci Dünya Savaşı nın kazanılabilmesi için taraflar daha güçlü, performanslı uçaklara ihtiyaç duymaya başladılar. Buna paralel olarak motor teknolojilerinin de gelişimiyle uçaklar daha yüksek yüklere maruz kalmaya başladılar. Bu nedenle, statik dayanım uçak tasarımcılarının esas odak noktası oldu. metal yorulması, yine bu dönemde çok fazla göz önünde bulundurulan bir parametre değildi, çünkü asıl amaç savaş döneminde ayakta kalarak görevi tamamlayabilecek uçaklara sahip olmaktı. Sivil dünyada ise, yine metalden üretilen yolcu uçakları kullanılmaya başlandı, ama statik dayanımın yorulmaya göre daha büyük bir önem arz ettiği düşünülmekteydi Dönemi İkinci Dünya Savaşı nın sona ermesi ile başlayan Soğuk Savaş döneminde artık metal yorulması tasarım esnasında göz önünde bulundurulan bir parametreydi. Ancak bu dönemde, performansı yüksek uçakların ihtiyaç duyduğu statik dayanım açısından güçlü malzeme geliştirilmiş olsa da, bu malzemenin yorulma dayanım karakteristikleri istenilen düzeye çıkarılamamıştı. 29 Ağustos 1948 de bir Martin 202 Uçağı, sol kanadının kopması neticesinde düştü. 37 kişi hayatını kaybetti. Kazanın nedeni, T6 malzemeden üretilen Lower Front Spar Chord un yorulma nedenli çatlak ilerlemesinin kritik boya ulaşması olarak belirlendi. Yine 195O lerin başlarında Amerikan Hava Kuvvetleri [USAF] envanterindeki F-84 ve F-89 Uçaklarında metal yorulması kaynaklı problemlerle karşılaşıldı. F-84 Uçaklarının dokuzu, yorulma kaynaklı kanat kopması nedeniyle düştü. Bundan sonra yapılan kontrollerde tüm F-84 filosunun %7o inde yorulma kaynaklı çatlaklar belirlendi. Bu bulguların değerlendirilmesi neticesinde, uçağın 3.ooo uçuş saat emniyetli görev yapmasını sağlayacak tadilatlar geliştirilerek uygulandı de F-89 Uçaklarında da benzer problemlerle karşılaşıldı. Bu sene içinde altı uçak yorulma kaynaklı kanat kopması sonucu düştü. Uçakların uçuşu durduruldu. Wright Air Development Center da tam ölçekli bir yorulma testi uygulandı ve testin sonuçlarına Görsel 4: G-ALYP kuyruk tescilli Comet yolcu uçağının enkazından çıkartılan parçalar. göre 194 uçak Northrop a gönderilerek ömür artırıcı tadilatların uygulanması sağlandı. Bahsedilen uçaklar haricinde, bu dönemde meydana gelen Comet I kazalarını ayrı bir başlıkta incelemek gerekir. Çünkü bu kazalar, yapısal tasarım metodlarının tekrar gözden geçirilmesine neden olmuştur. De Havilland Comet I Kazaları De Havilland Comet I havacılık tarihindeki ilk jet motorlu yolcu uçağıdır. Ancak, uçak servise verildikten sadece bir yıl sonra ikisi uçuş esnasında infilak edince, tüm dikkatler Comet I ler üzerine çevrilmiştir. 10 Ocak 1954 te G-ALYP kayıt numaralı Comet I Uçağı, Roma dan Londra ya uçarken 30.ooo feet irtifada infilak ederek Akdeniz de Elbe Adası açıklarına düştü. Comet I uçaklarının bir başka özelliği de, diğer kabin basınçlı uçaklardan iki kat fazla basınca maruz kalmasıydı. Kaza esnasında uçağın uçuş saati 3.68o idi ve bunun sı basınçlı uçuşlardı. 8 Nisan 1954 te, Roma dan Kahire ye giden Comet I uçağı 35.ooo feet irtifada infilak Görsel 5: G-ALYP kuyruk tescilli Comet yolcu uçağının Otomatik Yön Bulma Pencereleri Gerilme Analizi ederek denize çakıldı. Bu uçağın uçuş saati 2.7o3 idi [9o3 saati basınçlı uçuş]. Kazalar sonrası oluşturulan komite araştırmaları kapsamında bir diğer Comet I Uçağında kabin basıncı ve kanat yüklemelerinin simule edileceği tam ölçekli bir test yapılmasına karar verdi [Görsel 3]. Bu arada, G-ALYP Uçağının enkazının deniz altından çıkartılması için bir çalışma başlatıldı [Görsel 4]. Test sonuçları ve enkaz üzerinde yapılan çalışmalar sonucunda, kazanın sebebinin gerilme yığılması olduğu belirlendi. Uçağın gövdesinde erişim kapakları, kapılar ve pencerelerin şekilleri dikdörtgene yakındı. Dikdörtgenlerin köşeleri ise gerilme yığılma bölgeleri olduğu için, bu bölgelerde yerel gerilmeler hesaplanandan fazlaydı. Daha sonra yapılan hesaplamalarda, pencere kenarlarında görülen gerilmelerin, malzemenin maksimum dayanımının iki katı değerlere ulaştığı görüldü. Ancak 195o lerde kullanılan hesaplama teknikleri, bu yerel gerilmeleri belirlemek için yeterli değildi [Görsel 5]. Aslında Comet I Uçakları, tasarım sonrasında tam ölçekli testlere tabi tutulmuştu ancak, bu testlerde test numunesi gövde yüksek seviyelerde statik yüklere maruz bırakılmış, daha sonra da tekrarlı yükler uygulanarak yorulma performansı görülmeye çalışılmıştı. Yüksek mertebedeki statik yükler, yapıda lokal plastik deformasyonlara neden olmuş ve bu bölgelerde malzemenin yorulma karakteristiği değiştiği için

3 130 Havacılıkta Ömür Kavramı gerçek kullanım şartlarında karşılaşılan yorulma hasarları bu testlerde görülmemişti. Bu kazanın sonucunda; gerilme analizlerinin doğru ve hassas bir şekilde yapılmasının önemli olduğu sonucuna varıldı. Ayrıca, statik test amaçlı test numunelerinin daha sonra yorulma testi için kullanılmaması gerektiği anlaşıldı. Son olarak da, yorulma testlerinde gereğinden yüksek yüklerin yapıya uygulanmasının yapının yorulma karakteristiğini tam olarak ortaya koymayacağı, hatta belirli durumlarda daha uzun bir ömür elde edilebileceği görüldü. Comet I kazaları sonrasında, sivil havacılık sertifikasyon gereksinimlerinde Birincil Yapısal Eleman-Primary Structural Element ve Fail-Safe Tasarım kavramları yer aldı Dönemi-Uçak Yapısal Bütünlük Programı Soğuk Savaşın en üst seviyede yaşandığı bu dönemde, USAF nin en önemli vurucu güçleri olan F-86, F-4 ve B-47 Uçaklarında metal yorulması ile ilgili problemlerle karşılaşıldı. F-86 Uçaklarında yaşanılan bir seri kanat kopması sonucu uçak kaybı olayı sonrasında bir kontrol programı başlatıldı ve 515 uçakta kanat-gövde bağlantı fittinglerinde çatlaklarla karşılaşıldı. Gerçekleştirilen tam ölçekli kanat testleri sonucunda bu fittinglerde 6oo uçuş saati civarında çatlakların oluşmaya başladıkları belirlendi ve geliştirilen bir modifikasyon uygulanarak uçakların ömürleri artırıldı. F-4 Uçakları, hem USAF, hem de Deniz Kuvvetleri [USNF] için tasarlanıp üretilen ilk uçaktı. Her iki Kuvvetin de değişik tasarım ihtiyaçlarını tek bir konfigürasyonda karşılama zorunluluğu, uçak yapısının olması gerekenden daha karmaşık hale gelmesine neden oldu. Ayrıca dönemin teknik imkansızlıkları [örneğin; buffet yüklerinin yeterince tahmin edilemeyip, tasarımda hesaba katılmaması], bu uçaklarda yorulma kaynaklı pek çok problemle karşılaşılmasına neden oldu. Uçağın, yorulma açısından problemli bölgeleri: merkezi kanat alt kaplama sacı, ana sparı, kanat katlanma ribi, yatay stabilize üst kaplaması, kanopi eşikleri, gövde kaplaması, kontrol eyleyicileri ve motor ön-üst bağlantısıdır. Bu kadar çok problemli bölgeye sahip bir uçak için ömür uzatma tadilatlarını geliştirmek için harcanan zaman ve paranın ne seviyelerde olduğunu tahmin etmek güç olmaz. Bu dönemdeki en önemli olay, B-47 Uçaklarında ortaya çıkan metal yorulması kaynaklı problemlerin yarattığı siyasi krizdir. Soğuk Savaş döneminde B-47 Uçakları USAF nin belkemiğiydi. Çünkü o dönemde ulusal güvenliğin sağlanması için gerekli olan Nükleer Bombaları taşıyabilen uçaklar, B- 47 ler ve B-52 lerdi de ardı ardına meydana gelen B-47 kazaları, bu Uçaklar ile ilgili yaygın bir problemin ilk belirtileriydi. Kazalar, Tablo-1; 1958 de Meydana Gelen B-47 Kazaları 4 Tarih Uçuş Saati 13 Mart Mart Mart o Nisan Nisan uçuş esnasında kanat kopması nedeniyle meydana gelmişti [Tablo-1]. Bu kazalar sonrasında tüm B-47 filosunun uçuşları durduruldu. Bu kriz, Cenevre de yapılacak silahsızlanma konferansı öncesine denk gelmişti ve ABD nin en büyük kozu olan nükleer bomba taşıyabilen uzun menzilli bombardıman uçakları metal yorulması kaynaklı problemler yüzünden uçuştan alınmıştı. B-47 lerin tasarımı 194o ların sonlarında tamamlanmıştı. Uçakların kabulü, gerçekleştirilen Statik Mukavemet Testlerinin ve Uçuş Yük Testlerinin sonuçlarına göre yapılmıştı. Tablo-2; B-47 Ağırlık ve İtki Artışı Bu Uçaklar için herhangi bir ömür kıstası belirlenmemişti. Dolayısıyla ömür, kabul için aranılan bir kıstas olmamıştı. Yıllar geçtikçe, B- 47 lerin ağırlık ve itki değerlerinde de belirgin artışlar söz konusu olmuş, ayrıca Uçağın alçak irtifa uçuşları, değişen harekat ihtiyaçlarına paralel olarak artırılmıştı [Tablo-2]. Kazaların ardından, öncelikle hız, irtifa, ağırlık ve manevra sınırlamaları getirildi. Sonrasında Süt Şişesi [Milk Bottle] 5 adı verilen Görsel 6: ABD Hava Kuvvetleri [USAF] nde ASIP in Başlama Emri. iyileştirme projesi ile kanat ve gövdedeki bazı kritik bölgelerin güçlendirilmesi için çeşitli tadilatlar, uçaklara uygulanmaya başlandı. Bu tadilatların uçağın güvenli kullanım için yeterli olup olmadığını görmek ve eğer var ise başka problem bölgelerini belirleyebilmek amacıyla, üç ayrı test merkezinde tam ölçekli yorulma testleri başlatıldı. Testler sonucunda, mevcut problem bölgeleri haricinde başka yorulma kaynaklı bölgeler de belirlenerek bunlar için ömür uzatıcı tadilatlar tasarlandı ve USAF nin Soğuk Savaş ortamında öngördüğü stratejik ve operasyonel ihtiyaçlarını karşılayacak 5.ooo uçuş saatlik bir ömür garantilendi. B-47 kurtarma projesi başarılmıştı, ancak bunun maliyeti de oldukça yüksek olmuştu. 6 B-47 krizinden ders alan USAF, diğer silah sistemlerinde de benzer yaygın problemlerin mevcut olup olmadığını merak etmeye başladı. Aslında, yukarıda da belirtilen F-84, F-86 ve F-89 problemleri, metal yorulması ve dolayısıyla uçak ömrü ile ilgili bazı şeylerin tam anlaşılamadığı ve tasarım çevriminde bir şeylerin Model Toplam Ağırlık [Libre] Motor Başına İtki Gücü [Libre] İtki Artışı Versiyonları B-47A 125.ooo 4.ooo 5.2oo B-47B 185.ooo 5.8oo 5.8oo B-47E 206.7oo 6.ooo

4 Bülent CANDAN 131 Görsel 7: F-111A Uçağı. eksik kaldığı yönünde önemli sinyaller vermekteydi. B-47 problemleri ise, metal yorulmasının bir silah sistemine stratejik olarak en çok ihtiyaç duyulduğu anda filonun tamamının uçuştan kesilmesine sebep olabilecek kadar büyük bir sorun olduğunun en büyük kanıtıydı. Bu aşamada stratejik ve önemli bir karar alındı. Metal yorulmasının temel nedenlerinin anlaşılması ve gelecekte metal yorulması kaynaklı uçak ve personel kaybını önlemek amaçlı bir çalışma başlatılacaktı. Kasım 1958 de USAF bir emir yayımlayarak Yapısal Yorulma Sertifikasyon Programı nın acilen planlanarak servisteki diğer uçaklar için uygulanmasını istedi [Görsel 6]. Bu emirle, ilk kez Tasarım Servis Ömrü, bir tasarım hedefi olarak belirlendi. Böylelikle, Uçak Yapısal Bütünlük Programı [Aircraft Structural Integrity Program-ASIP] devreye girdi. 196o ta ise, 8800 serisi askeri standartlar olarak adlandırılan ve ASIP in uygulanmasında rehber niteliği taşıyan doküman yayımlandı. F-111 Kazası-1969-Güvenli Ömür den Hasar Tolerans Tasarım Konseptine Geçiş F-111 ler, askeri uçaklar için değişken geometrili kanatların artyakıcılı turbofan motorların ve alçak irtifa yüksek hız seyir için yeri izleyen radarların kullanımı gibi birçok yenilikte öncülük yapan orta menzilli stratejik bombardıman, keşif ve taktik saldırı hava araçlarıydı [Görsel 7]. F-111 uçağı, Güvenli Ömür [Safe Life] tasarım konseptine göre tasarlanmıştı. Güvenli Ömür Tasarım Konsepti, bir yapının öngörülen bir kullanım ömrünü karşılayacak şekilde tasarlanmasıdır. Buna göre tasarım, uçakta servis ömrü boyunca kritik bir hasarla karşılaşılmayacak şekilde yapılmaktadır. 195o lerde B-47 kazalarıyla metal yorulması bir tasarım öngörüsü olarak kabul edilip, USAF tarafından Uçak Yapısal Bütünlük Programı uygulanmaya başlandıktan sonra, Güvenli Ömür Tasarım Konsepti kabul edilen tasarım yöntemi oldu. Güvenli Ömür Tasarım Konsepti, gerilme yığılmasının bulunduğu bölgelerin yapısal açıdan kritik olduğu varsayımına dayanır. Tasarım esnasında mümkün olduğunca gerilme yığılmasından kaçınılmaya çalışılır. Kritik bölgelerin ömürleri, S-N Eğrisi adı verilen malzeme verilerinden yola çıkılarak hesaplanır. S-N eğrileri genelde, kusursuz test örneklerinden elde edilen verileri içermektedir. Bazı durumlarda, çentikli numunelerle de S-N Eğrisi oluşturulabilir. Güvenli Ömür Hesaplamaları için ihtiyaç duyulan bir diğer veri de uçağın kullanımına göre belirlenen ve kritik bölgenin maruz kalacağı gerilme değerlerini içeren Ge- Görsel 8: S-N Eğrisi ve Palmgreen-Miner Ömür Hesaplama Formülü. rilme Spektrumu dur. Bu verilerin elde edilmesinden sonra Palmgreen-Miner Rule-Cumulative Damage yaklaşımıyla kritik bölgenin ömrü hesaplanır. Daha sonraki aşamada ise uçak yapısı yorulma testine tabi tutularak, gerçek yapıda yorulma etkileri gözlenmeye çalışılır. Tadilat ihtiyaçları belirlenir ve nihai ürün konfigürasyonu ortaya konulur [Görsel 8]. Yorulma, pek çok parametreye bağlı bir olgudur. Süreçteki belirsizlikleri hesaba katmak amacıyla gerek analizlerde gerekse testlerde, daha önceden belirlenen bir Scatter Factor uygulanır. Örneğin; Scatter Factor ün 4 olarak belirlendiği bir projede, ömür gereksinimi 10.ooo uçuş saat ise, testler 40.ooo uçuş saati simüle edilecek şekilde gerçekleştirilir. Testler sonucunda yorulma kaynaklı bir problemle karşılaşılmadığının gösterilmesi beklenir. F-111 Uçağında Tam Ölçekli Yorulma Testi 40.ooo saat için uygulanmış ve 10.ooo uçuş saatlik ömür gösterilmiştir Aralık 1969 da, seri numaralı F- 111 Uçağı, 4G Pull-up Roket ateşleme manevrası esnasında sol kanadı koparak düştü. Kaza esnasında uçağın uçuş saati 1o4.6 idi. Yapılan incelemelerde kazanın; uçağın Kanat Eksen Görsel 1o: Çatlak İlerleme Eğrisi-Bakım Planlaması. Görsel 9: seri numaralı F-111 uçağına ait Kanat Pivot Bağlantısı Kırılma Yüzeyi görüntüsü. 8

5 132 Havacılıkta Ömür Kavramı Bağlantısı [Wing Pivot Fitting] yapısında mevcut bir imalat hatasının 1o5 uçuş saati sonucunda kritik boya ulaşması sonucunda bağlantının [fitting] kırılması ve dolayısıyla kanadın kopması sonucunda meydana geldiği belirlendi. Kırık kesit analizlerinde, imalat hatası boyutunun 5.72mm olduğu, 1o4.6 uçuş saatlik dönemde çatlağın sadece 0.44 mm daha ilerlediği ve çatlak boyu 6.16mm ye ulaştığında bağlantının kırıldığı tespit edildi. [Görsel 9]. Bu arada, bağlantının imal edildiği D6ac malzemesinin statik mukavemet özelliklerinin çok iyi olmasına karşın metal yorulması açısından zayıf olduğu belirlendi. Bu makalede verilen diğer örneklerde de olduğu gibi, F-111 Programını kurtarmak amacıyla kapsamlı bir tadilat ve test kampanyası başlatıldı. Ayrıca, D6ac malzemesinin ısıl işlem çevrimi tekrar düzenlenerek hem mukavemet, hem de yorulma özellikleri iyileştirildi. F-111 kazası USAF tarafından geliştirilen Uçak Yapısal Bütünlük Programı gereksinimlerinin tekrar gözden geçirilmesi gerekliliğini ortaya çıkardı. Güvenli Ömür Tasarım Konsepti, üzerinde imalat hatası olan parçalar için geçerli değildi. Bu nedenle USAF, Rogue [large, destructive and unpredictable] Flaw kavramını gündeme getirdi. Bu kavram, yapıda mevcut olabilecek bir hatanın, tekrarlı yükler altında çatlağa dönüşebileceğini öngörmekteydi. 197o te kurulan bir komitenin çalışmaları sonucunda uçaklarda yorulma tasarım yöntemi olarak Güvenli Ömür konsepti yerine Hasar Tolerans konsepti benimsendi. Bu konsepte göre, sıfır uçuş saatine sahip bir uçakta bile imalattan gelen çatlak başlatıcı hatalar mevcut olabilir. Tasarım kıstası, mevcut olması muhtemel bu çatlaklar uçağın servis ömrü boyunca kritik boya ulaşmayacak şekilde yapılır. Tasarım, NDI yöntemleriyle kritik bölgelerin kontrol edilebilmesine olanak sağlamalıdır. Kontrol aralıkları, hasar tolerans yaklaşımıyla tasarlanan yapıda Kırılma Mekaniği yöntemleriyle hesaplanan Çatlak İlerleme Eğrileri yardımıyla belirlenir [Görsel 1o]. F-111 kazası sonrasında USAF bünyesinde, Hasar Tolerans konspetini tanımlayan ve bu kapsamdaki kuralları belirleyen bir dizi doküman yayımlandı. MIL-STD-1530 bu kapsamda güncellendi. MIL-A ile de USAF nin Hasar Tolerans ile ilgili yaklaşımı dokümante edildi. 197o ler ve Sonrası Dan Air Kazası 14 Mayıs 1977 de, Dan Air e ait Boeing C Modeli Kargo Uçağı, Lusaka Uluslararası Havaalanına inişe geçtiğinde düştü. Yapılan incelemelerde, kaza sebebi sağ yatay dengeleyicinin [stabilizenin] kopması olarak belirlendi. Üstte yer alan Görsel 11 de Dan Air kazasına karışan Boeing C Modeli Kargo Uçağının Sağ Yatay Stabilize Kırılma Yüzeyleri. 9 Altta, Boeing ve -300 Modellerinde kullanılan Yatay Stabilize Yapısındaki Farklılıkları gösteren bir grafik [Görsel 12] 9. Kazanın gerçekleştiği uçağın modeli, Boeing dür. Yapı, Fail Safe bir yapıdır ve yorulma çatlağı, arka kiriş [spar] üst kısmında yer alan bir bağlayıcı deliğinde başlamış ve kiriş boyunca devam ederek, yatay stabilize bağlantı kulağının kırılmasına neden olmuştur. Tasarım gereği, arka spar bağlantı kulağı kırılsa bile, diğer bağlantı kulaklarının yükü taşıması beklenmesine karşın, kaza esnasında stabilize kırılarak kazaya neden olmuştur [Görsel 11] yapısal açıdan orijinal tasarıma göre farklılıklar göstermekteydi modelinde yatay stabilize açıklığı artırılmıştı. Bunun sonucunda ortaya çıkan yük artımını karşılamak üzere spar üzerinde yeni bir Fail Safe yapı tasarlanmış ve mevcut bağlantı kulağı sayısı ikiden üçe çıkarılmıştı [Görsel 12]. Bu yeni tasarımın gösterimi için ise analizlere bağlı kalınmış, -100 modeli için gerçekleştirilen tam ölçekli testlerin yeni konfigürasyonun gösterimi için yeterli olacağı değerlendirilmişti. Yatay stabilize ile ilgili bir diğer tasarım değişikliğinde ise, stabilizenin burulma özelliklerini iyileştirmek üzere alüminyum alt kaplama sacının kalınlığı artırılmış ve üst kaplamada belirli bir bölgeye paslanmaz çelikten bir ilave yapılmıştır. Bu değişiklik, stabilizenin eğilme özelliklerini değiştirmiş ve ayrıca belirli bölgelerde gerilme sıçramalarına neden olmuştur. Bu kaza sonrasında, Fail Safe metoduyla tasarlanmış yapılarda bir kontrol programı oluşturulması gerekliliğinin önemi anlaşıldı. Bu yöntemle yapılan tasarımlarda, kontrol aralığının belirlenmesi, kontrol noktalarına erişim gibi konuların da tasarımda göz önünde bulundurulması hususu gerek sivil, gerekse askeri standartlarda yer aldı. Lusaka kazası sonrasında önemi anlaşılan bir diğer husus ise, tasarım değişikliklerinin etkilerinin gösteriminde tam ölçekli testlere yer verilmesi gerekliliğiydi. Bu kaza örneğinde olduğu gibi, uçağın ağırlığında meydana gelen değişiklikler nedeniyle yatay stabilizenin tekrar tasarlanması gerekliliği ve buna ilave malzeme değişikliği gibi önemli değişikliklerin,

6 Bülent CANDAN sadece analizle gösterilemeyeceği, mutlaka bir tam ölçekli testle tasarımın yeterliliğinin gösterilmesi gerektiği anlaşıldı. Alınan bu dersler neticesinde, FAR maddesi 1978 de Yapının Yorulma ve Hasar Tolerans Değerlendirmesi olarak değiştirildi ve (b), (c) ve (e) maddeleri tekrar oluşturuldu. Aloha Havayolları Boeing 737 Kazası 28 Nisan 1988 de Aloha Havayolları na ait bir Boeing ün seyir irtifasına tırmanış esnasında ön kabin sacı ve destek yapıları parçalandı, acil iniş başarıyla gerçekleştirildi [Görsel 13]. Kaza esnasında uçağın uçuş saatinde olduğu bilinmektedir da servise verilen uçak, 19 yıl boyunca sıcak ve nemli ortamlarda kullanılmıştı. Kaza incelemelerinde, Kabin sacının uzunlamasına birleşim bölgesinde bağlayıcı deliklerinde oluşan küçük yorulma çatlaklarının, bir süre sonra birleşerek büyük bir çatlak gibi davranması sonucunda sacın parçalandığı belirlendi. Uçağın hasara uğrayan bölgesindeki birleşim Soğuk Yapıştırma adı verilen bir yöntem ve perçinler ile gerçekleştirilmekteydi. Soğuk yapıştırma çok güvenilir bir yöntem değildi. Aloha kazasında, yapışma bölgesi etkinliğini kaybedince nemli hava nedeniyle soğuk ve sıcak yapışma bölgelerinde korozyon etkileri görülmeye başlandı. Korozyon, yapışan bölgelerin birbirinden ayrılmasına neden olunca, basınç yükleri perçinler aracılığıyla taşınmaya başlandı. Perçinler havşa başlı perçinlerdi ve perçin deliklerinin keskin köşelerinde mikro çatlaklar oluştu. Bir süre sonra bu çatlaklar büyüyerek birleşti ve kazaya sebep olan büyük boyutlu çatlağa dönüştü. Bu probleme Yaygın Hasar-Widespread Damage adı verildi [Görsel 14, 15]. Bu kaza sonrası belirli konularda daha kapsamlı çalışmalar yapılmasına karar verildi. Bu amaçla, ticari havayolu şirketleri, uçak imalatçıları ve uçuşa elverişlilik otoriteleri bir araya gelerek, belirli konularda mevcut kuralların yeniden gözden geçirilmesi, gerektiğinde yeni kuralların konulması yönünde çalışmalar yaptılar. Bu kapsamda, Yaygın Hasar mekanizmaları ve korozyon konuları ele alınan hususlardı. Yaygın Hasar ile ilgili olarak, öncelikle hasar mekanizmaları, bu mekanizmaların önlenebilmesi için alınabilecek tasarım tedbirleri ve bu tip hasarları tahmin etmeye yönelik mühendislik araçları üzerinde çalışmalar yapıldı. Halihazırda uçmakta olan, yaşlanmış uçaklar için de; Yaygın Hasar açısından şüpheli bölgelerin belirlenmesi, bunlarla ilgili emniyet ve dayanımı sağlayacak yöntemlerin belirlenmesi ve problemle karşılaşıldığında yapılacak işlemler ile ilgili kurallar ve metotlar belirlenmeye çalışıldı. Aloha Havayolları kazası ile, korozyonun önemi yeniden anlaşıldı. Özellikle yorulma ile birleştiğinde korozyonun etkileri daha da büyük olabilmekteydi. Bu nedenle, gerek ticari gerekse askeri uçaklar için Korozyon Önleme Programları oluşturularak uygulanmaya başlanıldı. Aynı zamanda, özellikle yaşlanmış uçaklar için korozyon kontrol planları oluşturularak, periyodik kontroller listesine dahil edildi. Sonuç Havacılık tarihi kanla yazılmıştır ifadesi, çok sıklıkla karşılaştığımız, kalıplaşmış beylik bir söz gibi algılansa da, üzerinde daha çok düşünülünce, durumun gerçekten de bu Altta yer alan Görsel 14 de kabin sacı kesiti 1o görülmekte. Yanda yer alan Görsel 15 de ise sac üzerindeki perçin deliklerinde oluşan mikro çatlaklar bir süre sonra büyüyerek birleşmekte ve kazaya sebep olan büyük boyutlu çatlağa dönüşmektedir. Bu probleme Yaygın Hasar [Widespread Damage] adı verilmiştir. 1o 133 Görsel 13 de Aloha Airlines kazası sonrası uçağın durumu. sözde belirtildiği gibi olduğunu anlamamız uzun sürmeyecektir. Bu çalışmada özetlenen kazaların/olayların tamamı, tasarım ya da serviste bilinmeyen ya da bir şekilde göz ardı edilen bir takım hasar mekanizmaları sonucunda ortaya çıkmıştır. Özellikle, İkinci Dünya Savaşı sonrasında önem kazanan ömür kavramı ve karşılaşılan problemler askeri alanda ülkelerin stratejik güç unsurlarını tehdit eden bir seviyeye geldiğinde, birtakım önlemler alınması gerektiğine karar verilmiş ve bunlar kural olarak yayımlanmıştır. Yine aynı dönemde, sivil dünyada hava yolu ile yolcu taşıma potansiyelinin artması, beraberinde bu işlevin ekonomik ama güvenli şekilde yerine getirilmesi için

7 134 Havacılıkta Ömür Kavramı Görsel 16: Güvenli Ömür Tasarım Konsepti ne göre uçakların servis dışı bırakılması. 11 önlemler alınması ihtiyacını doğurmuştur. Bu amaçla gerek ulusal, gerekse uluslararası seviyede organizasyonlar oluşturularak kurallar konulmaya çalışılmıştır. Ülkemizde son dönemlerde başlatılan, gerek tam ölçekli özgün hava aracı tasarımı projeleri ve gerekse daha dar kapsamlı modernizasyon projeleri ile ömür konusu gündeme daha sık gelir oldu. Bu dönem öncesinde, hazır alım kapsamında temin edilen hava araçlarının idamesi üretici firma tarafından oluşturulan bakım planları ve eğer mevcutsa Uçak Yapısal Bütünlük Programı verilerine göre yürütülmekteydi. Artık, kendi özgün tasarımlarını yapan milli kuruluşların, yapısal tasarım Dip Notlar: ve uçuşa elverişlilik gösteriminin önemli bir parçası olan ömür gösterimini kendi imkanlarıyla gerçekleştirmeleri gerekmektedir. Bunun başarılabilmesi için, öncelikle uzman personele, mühendislik araçlarına ve test alt yapısına ihtiyaç duyulacağı aşikardır. Ancak bütün bunlardan önce, ömür gösteriminin; sertifikasyon gereklerini yerine getirmenin ötesinde; tasarımcı için tasarladığı ürünün etkin, ekonomik ve güvenilir şekilde kullanımını göstermek ve kullanıcı için de tedarik ettiği ürünün, belirlenen şart ve sürelerde etkin ve ekonomik olarak kullanılabileceği yönünde ikna olmak gibi daha önemli çıktıları olacaktır. Sertifikasyon gerekleri tasarımcıya ilave iş oluşturmanın ötesinde, etkin ve ekonomik ürün tasarımı için zaten yapılması gereken ve tasarımcıyı bir anlamda da güvence altına alan kuralları içermektedir. Son dönemlerde, özellikle kompozit malzemenin hava araçlarında daha fazla kullanılması, bu malzeme ile ilgili ömür yaklaşımı konusunda ayrı bir yaklaşımda bulunulması ihtiyacını gündeme getirmiştir. Kompozit malzemedeki hasar mekanizmaları metallerden farklı olduğu için, bu malzemenin kullanıldığı hava araçlarında ömür gösterimi daha farklı yöntemlerle gerçekleştirilmektedir. Daha çok test sonuçlarına göre dayalı gösterimin uygulandığı bu malzemede, korozyon daha büyük bir problem olarak karşımıza çıkmaktadır. Ömür ile ilgili problemler daha çok hava aracı belirli bir süre kullanıldıktan sonra ortaya çıktığından, özellikle yeni tip malzemenin ömür performanslarının görülebilmesi için biraz daha zamana ihtiyaç olduğu değerlendirilmektedir. Sonuç olarak, havacılıkta ömür kavramı, tasarımın ilk gününden itibaren göz önünde bulundurulması ve son uçak servis dışı kalana kadar da takip edilmesi gereken aktiviteler bütünüdür. İster tam ölçekli tasarım projesi olsun, ister modifikasyon projeleri olsun, projelerin en başında ömür bir tasarım kıstası olarak konulmalı ve hava aracının bakım konsepti ile ilgili şartlar sözleşmede belirtilmelidir. Böylelikle ömür, tasarımın erken aşamalarında tasarımı belirleyici bir kıstas olarak hesaba katılarak, hem gerekli analiz test planlamaları yapılabilecek, hem de sonradan ortaya çıkabilecek problemler en aza indirgenecektir S&H 1] BOOGS, B.C. et al., 1979, The History of Static Test and Air Force Static Tests, Air Force Wright Lab., AFFDL-TR ] G-ALYP Accident Investigation Report 3] T. Swift, 1987, Damage Tolerance in Pressurized Fuselages, 11th Plantema Memorial Lecture, New Materials And Fatigue Resistant Aircraft Design (Ed. D L Simpson), Pp. 1-77, Engineering Materials Advisory Services Ltd., Warley, UK. 4] Candan, B., Uçak Yapısal Bütünlük Programı F-4 İçin Bir Uygulama, Y. Lisans Tezi, ] Tadilat paketinde yer alan bir fittingin şekli süt şişesine benzediği için, projeye Milk Bottle adı verilmiştir. 6] Tiffany C. E. et al., Threats To Aircraft Structural Safety, İncluding A Compendium Of Selected Structural Accidents / İncidents, ASC-TR , Wright Patterson AFB, March ] Mills t. et al., Review of F-111 Structural Materials, DSTO Aeronautical and Maritime Research Laboratory, DSTO-TR-1118, March ] Wanhill R. J. H., Milestone Case Histories in Aircraft Structural integrity, NLR-TP , National Aerospace Laboratory NLR, October ] FAA lessons Learned Webpage ID=0 10] FAA lessons Learned Webpage 11] Southwest Research Institute-San Antonio-Texas- ABD ASIP Broşürü Bülent CANDAN Lider Yapısal Sertifikasyon Uzmanı-STM AŞ 1969 da Eskişehir de doğdu de İstanbul Teknik Üniversitesi, Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi Uçak Mühendisliği Bölümünden mezun oldu de 1 inci Hava İkmal Bakım Merkezi Komutanlığı [HİBMK] nda Yapısal Uygulama Mühendisi olarak göreve başladı te Yapısal Analiz Mühendisi göreviyle F-4 ve F-16 Uçak Yapısal Bütünlük Programlarını yürütmeye başladı de Anadolu Üniversitesi Sivil Havacılık programında Yüksek Lisans eğitimini tamamladı. 2oo3 e kadar çalıştığı HİBMK nda T-37 Dayanıklılık ve Hasar Tolerans Analizleri, F-16 Kanat Kökü Yüklerinin Uçuş Parametrelerinden Hesaplanması, F-4 Modernizasyon ve HİBM ArGe Alt Yapısının Oluşturulması Projelerini yürüttü. 2oo3 te kısa bir süre FİGES AŞ de Yorulma konusunda danışmanlık hizmeti sunduktan sonra Tusaş Motor Sanayi AŞ [TEI] de Gerilme Analiz Mühendisi olarak göreve başladı. Hedef uçaklar için tasarlanan küçük ölçekli turbojet ve turboprop motor projelerinde Baş Mühendis olarak görev aldı. 2oo5-2oo7 döneminde TEI-General Electric [GE] ortak çalışması kapsamında başta F136 olmak üzere pek çok GE motorunda gerilme ve ömür analizleri gerçekleştirdi. 2oo7-2oo9 arasında TP400 Projesi Baş Mühendisi olarak görev aldı. 2oo9 da Savunma Sanayi Müsteşarlığı [SSM] adına F-35 MTU/JSF Projesi kapsamında Edwards Hava Üssü nde yürütülmekte olan Uçuş Test Kampanyası na katılmak üzere Amerika Birleşik Devletleri [ABD] ne görevlendirildi. Bu Projede üç yıl boyunca, kontrol yüzeylerinden sorumlu yapısal test mühendisi olarak 25o nin üzerinde uçuş ve yer testine katıldı. Aralık 2o12 den beri STM AŞ de yapısal konularda Lider Sertifikasyon Uzmanı olarak görev yapan CANDAN, evli ve bir çocuk babasıdır.

Bütün tayyarelerimizin ve motorlarının memleketimizde yapılması ve hava harp sanayinin de bu esasa göre inkişaf ettirilmesi icap eder.

Bütün tayyarelerimizin ve motorlarının memleketimizde yapılması ve hava harp sanayinin de bu esasa göre inkişaf ettirilmesi icap eder. Bütün tayyarelerimizin ve motorlarının memleketimizde yapılması ve hava harp sanayinin de bu esasa göre inkişaf ettirilmesi icap eder. YAYIN KURULUNDAN Değerli okuyucular, Dergimizin, ana teması Hava

Detaylı

ŞUBAT 2013 / ISSN 1302-1435. ROKETSAN ve İLKLERİMİZ TASARIM ve MÜHENDİSLİK GÜCÜMÜZ ROKETSAN LI OLMAK. Roketsan, bir TSKGV kuruluşudur.

ŞUBAT 2013 / ISSN 1302-1435. ROKETSAN ve İLKLERİMİZ TASARIM ve MÜHENDİSLİK GÜCÜMÜZ ROKETSAN LI OLMAK. Roketsan, bir TSKGV kuruluşudur. SAYI 2 ŞUBAT 2013 / ISSN 1302-1435 ROKETSAN ve İLKLERİMİZ TASARIM ve MÜHENDİSLİK GÜCÜMÜZ ROKETSAN LI OLMAK Roketsan, bir TSKGV kuruluşudur. sayı 2 şubat 2013 yayın kurulu ndan Değerli Okurlarımız Uzun

Detaylı

İPEKYOLU KALKINMA AJANSI 2014 YILI DOGRUDAN FAALİYET DESTEGİ REFERANS NUMARASI: TRC1/14/DFD

İPEKYOLU KALKINMA AJANSI 2014 YILI DOGRUDAN FAALİYET DESTEGİ REFERANS NUMARASI: TRC1/14/DFD 0 İPEKYOLU KALKINMA AJANSI 2014 YILI DOGRUDAN FAALİYET DESTEGİ REFERANS NUMARASI: TRC1/14/DFD Proje Konusu: Özgün Dolmuş Uçak Tasarımı ve Prototipinin İmalatı İçin Ön Fizibilite Çalışması PROJE YÜRÜTÜCÜSÜ:

Detaylı

"İnsanların hayatına, faaliyetine egemen olan kuvvet, yaratma icat yeteneğidir."

İnsanların hayatına, faaliyetine egemen olan kuvvet, yaratma icat yeteneğidir. "İnsanların hayatına, faaliyetine egemen olan kuvvet, yaratma icat yeteneğidir." Savunma Sanayiine yön veren uzman tedarik kurumu YAYIN KURULUNDAN V M izyon Ülkemizin stratejik savunma ve güvenlik ihtiyaçlarına

Detaylı

Türkiye. Yol Haritası (2011-2030) En iyisinin teminatı

Türkiye. Yol Haritası (2011-2030) En iyisinin teminatı Türkiye Yol Haritası (2011-2030) En iyisinin teminatı İstikbal göklerdedir! İçindekiler Yönetici Özeti 7 Giriş 13 İHA Sistemleri Görev Alanları 25 Yürütülen/Planlanan Projeler 39 Altyapı 45 Gereksinimler

Detaylı

HAVAALANI PLANLAMA KILAVUZU

HAVAALANI PLANLAMA KILAVUZU HAVAALANI PLANLAMA KILAVUZU 1. BÖLÜM MASTER PLANLAMA İKİNCİ BASKI 1987 ULUSLARARASI SİVİL HAVACILIK TEŞKİLATI Dök. 9184-AN / 902 1. Bölüm HAVAALANI PLANLAMA KILAVUZU 1. BÖLÜM MASTER PLANLAMA İKİNCİ BASKI

Detaylı

Zaferi; denizi kontrol altında tutan, ihtiyacı olan materyali, gereksinmesi olduğu zaman, istediği yere ulaştırabilen ülke kazanır.

Zaferi; denizi kontrol altında tutan, ihtiyacı olan materyali, gereksinmesi olduğu zaman, istediği yere ulaştırabilen ülke kazanır. Zaferi; denizi kontrol altında tutan, ihtiyacı olan materyali, gereksinmesi olduğu zaman, istediği yere ulaştırabilen ülke kazanır. YAYIN KURULUNDAN Değerli okurlar, Bir önceki sayımızda söz verdiğimiz

Detaylı

çindekiler çindekiler... 3 Yay n Kurulu ndan... 4 Yönetimden... 5 fl Gelifltirme Faaliyetleri...5 Tasar m ve Mühendislik Faaliyetleri...

çindekiler çindekiler... 3 Yay n Kurulu ndan... 4 Yönetimden... 5 fl Gelifltirme Faaliyetleri...5 Tasar m ve Mühendislik Faaliyetleri... ATAK PROGRAMI'NDA fi RKET M Z ANA YÜKLEN C L NDE AGUSTAWESTLAND LE SÖZLEfiME GÖRÜfiMELER NE BAfiLANDI Yazılım ve donanımı milli imkanlarla tasarlanıp üretilen yüksek teknoloji ürünü aviyonik cihazların

Detaylı

Dergimizin 6 ncı sayısının yayın tarihinin, 29 Ekim-

Dergimizin 6 ncı sayısının yayın tarihinin, 29 Ekim- DERGİDEN FİGES İLERİ MÜHENDİSLİK VE ARGE TEKNOLOJİLERİ DERGİSİ 2014-3 / Sayı: 6 (Ekim-Kasım-Aralık 2014) SSN: 2147-9550 FİGES A.Ş. Adına Sahibi Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Tarık Öğüt Sorumlu Yazı İşleri

Detaylı

Havacılık Söyleşileri

Havacılık Söyleşileri tmmob makina mühendisleri odası ankara şubesi Havacılık Söyleşileri Sunumlar Bülent BAYRAK Takım-Aparat Tasarımında Genel Prensipler Burak ENGİN Hava Araçları Uçuş Emniyeti ve Kaza Kırım İncelemeleri Dr.

Detaylı

www.kartalvakfi.com.tr

www.kartalvakfi.com.tr Bağışlarınız için; Vakıflar Bankası Hv.K.Şb.: 2003408 Halk Bankası Köroğlu Şb.: 16000003 Ziraat Bankası G.O.P. Şb.: 3458839-5002 Adres; Hava Kuvvetleri Sosyal Etkinlikler Binası Kat: 2 Bakanlıklar / ANKARA

Detaylı

GÜVENİLİRLİK MÜHENDİSLİĞİ VE ÜRÜN TASARIMINDAKİ YERİ

GÜVENİLİRLİK MÜHENDİSLİĞİ VE ÜRÜN TASARIMINDAKİ YERİ GÜVENİLİRLİK MÜHENDİSLİĞİ VE ÜRÜN TASARIMINDAKİ YERİ 20.04.2012 tarihinde Uzman İlknur Baylakoğlu nun Güvenilirlik Mühendisliği ve Ürün Tasarımındaki Yeri konulu gerçekleştirdiği konferans metnidir. Konuşmacı:

Detaylı

SAVUNMA SANAYİİ MÜSTEŞARLIĞI TEKNOLOJİ YÖNETİM STRATEJİSİ

SAVUNMA SANAYİİ MÜSTEŞARLIĞI TEKNOLOJİ YÖNETİM STRATEJİSİ SAVUNMA SANAYİİ MÜSTEŞARLIĞI TEKNOLOJİ YÖNETİM STRATEJİSİ 2011-2016 ... tekniğin ve sanatların her türlü ilerlemelerine uygun olarak yapılan silâhlar ve savaş gereç ve araçları, memleketin ekonomisiyle

Detaylı

Uzay, Havacılık ve Savunma Sektör Raporu ve Yerel Uzay, Havacılık ve Savunma Stratejisi

Uzay, Havacılık ve Savunma Sektör Raporu ve Yerel Uzay, Havacılık ve Savunma Stratejisi Uzay, Havacılık ve Savunma Sektör Raporu ve Yerel Uzay, Havacılık ve Savunma Stratejisi www.btso.org.tr Bu çalışma BTSO liderliğinde Pera EEMEA Büyüme Hizmetleri A.Ş. işbirliğinde hazırlanmıştır. İÇİNDEKİLER

Detaylı

SAVUNMA VE HAVACILIK NO: 165

SAVUNMA VE HAVACILIK NO: 165 10 California/ABD ndeki ABD Hava Kuvvetleri [USAF] Edwards Hava Üssü nde konuşlu bir F-35A Lightning II MTU/JSF Uçağı, kanat altı ve gövde içindeki harici yük istasyonlarında taşıyabildiği F-35 Sistem

Detaylı

BEŞ SERBESTLİK DERECELİ BOMBA YÜKLEME ARACININ TASARIMI, ANALİZİ, SIMULINK/SIMMECHANICS MODELİ VE ANİMASYONU

BEŞ SERBESTLİK DERECELİ BOMBA YÜKLEME ARACININ TASARIMI, ANALİZİ, SIMULINK/SIMMECHANICS MODELİ VE ANİMASYONU T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BEŞ SERBESTLİK DERECELİ BOMBA YÜKLEME ARACININ TASARIMI, ANALİZİ, SIMULINK/SIMMECHANICS MODELİ VE ANİMASYONU ÜMİT KOÇER YÜKSEK LİSANS TEZİ Makine Mühendisliği

Detaylı

1.GİRİŞ. 1.1. Giriş ve Amaç:

1.GİRİŞ. 1.1. Giriş ve Amaç: 1.GİRİŞ 1.1. Giriş ve Amaç: Uçmak insanoğlunun tarih boyunca hep en büyük emellerinden birisi olmuştur. 17 Kasım 1903 te Orwille Wright ın 12 beygirlik Kitty Hawk isimli uçağıyla gerçekleştirdiği 12 saniyelik

Detaylı

.tr rg v.o.ttg w w w 2009-2010

.tr rg v.o.ttg w w w 2009-2010 www.ttgv.org.tr 2009-2010 DR. AKIN ÇAKMAKCI 5 Ağustos 1937 yılında Bolu da doğdu. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açılan Devlet Parasız Yatılı Sınavı nı kazanarak girdiği Haydarpaşa Lisesi ni bitirdikten

Detaylı

HavaOkulu Havacılığın Buluşma Merkezi

HavaOkulu Havacılığın Buluşma Merkezi HavaOkulu Havacılığın Buluşma Merkezi Havacılık Tarihinde Savaş Uçakları Oğuz Bektaş İstanbul 2008 www.havaokulu.com 1.Türk Uçakları Vecihi K-XVI Vecih Gürkuş tarafınca 1933 de adı Nuri Bey olan Vecihi

Detaylı

HÜRKUŞ Uçağı Sertifikasyon Yolculuğunda Yazılım ve Alınan 20 Ders

HÜRKUŞ Uçağı Sertifikasyon Yolculuğunda Yazılım ve Alınan 20 Ders HÜRKUŞ Uçağı Sertifikasyon Yolculuğunda Yazılım ve Alınan 20 Ders Tuğba Saraç Türk Havacılık ve Uzay Sanayii, A.Ş., Uçuşa Elverişlilik ve Sertifikasyon Müdürlüğü, Ankara, Türkiye tsarac@tai.com.tr Özet.

Detaylı

OTOMOTİV SEKTÖRÜNDEKİ BİR İŞLETMEDE MONTAJ HATTININ ANALİZİ VE DENGELEME ÇALIŞMASI

OTOMOTİV SEKTÖRÜNDEKİ BİR İŞLETMEDE MONTAJ HATTININ ANALİZİ VE DENGELEME ÇALIŞMASI DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ OTOMOTİV SEKTÖRÜNDEKİ BİR İŞLETMEDE MONTAJ HATTININ ANALİZİ VE DENGELEME ÇALIŞMASI Ayşe ÖZKIRAN Hafize DÜŞÜNÜR Danışman Yrd.

Detaylı

YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ İŞ GÜVENLİĞİ AÇISINDAN ENDÜSTRİYEL TİP MOTOR ÜRETİMİ YAPAN BİR İŞLETMEDE RİSK DEĞERLENDİRME UYGULAMASI Bitirme Projesi Vehbi KOŞUCU 131101388 Bölüm:

Detaylı

İç Kapak 28 İNCİ YILIMIZDA ATA MIZI ZİYARET ETTİK

İç Kapak 28 İNCİ YILIMIZDA ATA MIZI ZİYARET ETTİK İç Kapak 28 İNCİ YILIMIZDA ATA MIZI ZİYARET ETTİK Şirketimizin kuruluşunun 28 inci yılı münasebetiyle TUSAŞ ailesini temsilen Yönetim-Denetim Kurulumuz ve tüm yönetici kadromuzla, 11 Mayıs 2012, Cuma günü

Detaylı

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ İÇİN HAZIRLANAN ARAŞTIRMA RAPORU. Doç.Dr.Ahmet Necati YELGİN

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ İÇİN HAZIRLANAN ARAŞTIRMA RAPORU. Doç.Dr.Ahmet Necati YELGİN SAKARYA ÜNİVERSİTESİ İÇİN HAZIRLANAN ARAŞTIRMA RAPORU Doç.Dr.Ahmet Necati YELGİN KAYNAKLI BAĞLANTILARIN DEĞİŞKEN ve ÇOK EKSENLİ YÜKLER ALTINDAKİ ULTRA DÜŞÜK ÇEVRİMLİ (UDÇY) YORULMA DAVRANIŞI Araştırma

Detaylı

LOJİSTİK YÖNETİMİNDE TAŞIMA SİSTEMLERİ VE MALİYETLEME YÖNTEMLERİ

LOJİSTİK YÖNETİMİNDE TAŞIMA SİSTEMLERİ VE MALİYETLEME YÖNTEMLERİ II. BÖLGESEL SORUNLAR ve TÜRKİYE SEMPOZYUMU 1-2 Ekim 2012 LOJİSTİK YÖNETİMİNDE TAŞIMA SİSTEMLERİ VE MALİYETLEME YÖNTEMLERİ Mahmut YARDIMCIOĞLU a Hilal KOCAMAZ b Özlem ÖZER c adoç.dr., KSÜ, İİBF, İşletme

Detaylı

STM 2013 FAALİYET RAPORU

STM 2013 FAALİYET RAPORU 1 2 3 İçindekiler Bilkent Cyberpark Merkez Yerleşkesi (Merkez) Ankara Teknoloji Geliştirme Bölgesi Bilkent Cyberpark, E Blok, 5.Cadde, No: 6/A 06800, Bilkent Çankaya / ANKARA Tel: +90 312 266 35 50 (pbx)

Detaylı

UÇUŞ YOĞUN BİR YIL. Uçuş / Uçuş Testleri Başkanlığı

UÇUŞ YOĞUN BİR YIL. Uçuş / Uçuş Testleri Başkanlığı UÇUŞ YOĞUN BİR YIL Uçuş/Uçuş Test Başkanlığı bünyesinde bulunan TUSAŞ Uçuş Okulumuzda iki adet R-44 Robinson tipi helikopter ile 400 saate yakın eğitim uçuşu yapılmıştır. 2011 yılında projelere göre gerçekleştirilen

Detaylı

4G için İmzalar Atıldı ULUSAL SAVUNMA SANAYİİNİN GÜVENCESİ YIL:26 SAYI:87 1/2013 ISSN 1300-2473

4G için İmzalar Atıldı ULUSAL SAVUNMA SANAYİİNİN GÜVENCESİ YIL:26 SAYI:87 1/2013 ISSN 1300-2473 Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı nın bir kuruluşudur. YIL:26 SAYI:87 1/2013 ULUSAL SAVUNMA SANAYİİNİN GÜVENCESİ ISSN 1300-2473 4G için İmzalar Atıldı ASELSAN Dergisi 1 Değerli Okuyucular ASELSAN

Detaylı

G NDE MODELLEME SİMÜLASYON. Doç. Dr. Veysi İŞLER ODTÜ- TSK MODSİMMER Müdürü. Ziya İPEKKAN SimBT 2010/1 SAYI 11. www.ssm.gov.tr

G NDE MODELLEME SİMÜLASYON. Doç. Dr. Veysi İŞLER ODTÜ- TSK MODSİMMER Müdürü. Ziya İPEKKAN SimBT 2010/1 SAYI 11. www.ssm.gov.tr Savunma Sanayii Müsteşarlığı G NDE ISSN 2010/1 SAYI 11 1307-8380 MODELLEME SİMÜLASYON Doç. Dr. Veysi İŞLER ODTÜ- TSK MODSİMMER Müdürü www.ssm.gov.tr Ziya İPEKKAN SimBT Dünyada her şey için, yaşam için,

Detaylı

Eskişehir Sanayi Odası 2014-2017 Stratejik Planında yer alan bir tabloda ildeki sanayi sektörlerinin yapısı aşağıdaki gibi verilmiştir;

Eskişehir Sanayi Odası 2014-2017 Stratejik Planında yer alan bir tabloda ildeki sanayi sektörlerinin yapısı aşağıdaki gibi verilmiştir; Bölüm-1 Giriş ve Amaç Eskişehir Sanayi Sektörü Mevcut Durum ve 2023 Hedefleri Eskişehir Sanayi Odası 2014-2017 Stratejik Planında yer alan bir tabloda ildeki sanayi sektörlerinin yapısı aşağıdaki gibi

Detaylı