Nart Sözle / Ata Sözleri

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Nart Sözle / Ata Sözleri"

Transkript

1 Ata Curtnu, Halkn, Batrlan emda Batrlkm Üsünden Ata curt-altn beik Ata curtumu ba bolmasamda, bosagasn ta bolaym Ata curtça cer bolmaz, tuvgan elça el bolmaz Ata curtnu korugan ozar, korumagan tozar Ata curtun tanmagan, atasn da tanmaz Avuzufi tolu kan bolsa da, kanlna bildirme Batr bir ölür, korkak mirî ölür Cav tübese cubanma, tilin artsa iynanma Çerinden ayrlgan ceti cl clar, curtundan ayrlgan ölgünçü clar Cigit el üçün tuvar, el üçün ölür Cigit kala buzar, korkak müyüde bugar Curtun sathan, betin satar (t toygan çerine, er tuvgan çerine Tavkel adam tav oyar Toygan çerden, tuvgan cer igidi Halkda bolmasa, sende da bolmaz Halkn birli*i kunu kanat Halk bargan çerden kalma Halkn üyü tuvgan çeri Kenne bolsa uru bolmaz Kenneilib etilgen ton tar bolmaz Köbnü içi bereket Köbge ta atma Köbnü onovu sögülmez Kumurshala cylsala, pilni da cgarla -avdanladan tenfiiz bolur -ohun miri ese da azd, cavun bir ese da köbdü Elni küçü emegen El tlpvu tirmen aylandrr Nart Sözle / Ata Sözleri Ata Yurt, Halk, Kahramanlar ve Kahramanlk Hakknda Ata yurt-altn beik Ata yurdumun lideri olmasam da, eiinin las olaym Ata yurtyer olmaz, doulan köy köy olmaz Ata yurdu koruyan geliir, korumayan harap olur Ata yurdunu tanmayan, babasn da tanmaz Azn kanla dolu olsa da, kanlna bildirme Cesur bir kere ölür, korkak bin kere ölür Düman rastlarsa attrma, gülümserse inanma Yerinden ayrlan yedi yl alar, yurdundan ayrlan ölene kadar alar Yiit yurdu için doar, yurdu için ölür Yiit kale devirir, korkakköede saklanr Yurdunu satan, namusunu satar Köpek doyduu yere, yiit doduu yere Cesur adam da devirir Doyulan yerden, doulan yer iyidir Halkta olmazsa, sende de olmaz Halkn birlii-kuun kanad Halkn gittii yerden kalma, Halkn evi doduu yer %stiare olursa sava olmaz %stiare edilip yaplan kürk dar olmaz Çoun içi bereket Çoka ta atma Çounluun karar eletirilmez Karncalar birlik olursa, fili de devirirler Pnarlardan deniz olur Dostun bin ise de azdr, dümann bir ise de çoktur Köyün gücü dev Köyün nefesi deirmeni çevirir Tilni, Söznü, Crn em da Crçlam Üsünden / Dil, Söz, ark ve Ozanlar Hakknda Adam sözünden belgili Az sölegen kayggz turur Aytlgan söz zna kaytmaz Akl söz alglk eter Ariuv söz can tyar, canuv söz can kyar Ariuv sözde avruv cok Ah söz canna azk, aman söz baha kazk Cantavnu uzunu ah, söznü kshas ah Col bla söznü kyn cok Crga usta çark culduz kibikdi Crna köre ejivü %nsan sözünden bellidir Azkonuan dertsiz olur Söylenilen söz geri dönmez Akll söz dua ettirir Güzel söz can çkmasn engeller, keskin-kötü söz canamalolur Güzel sözde hastalk yok %yi söz cana azk, kötü söz baa kazk Kayn uzunu iyi, sözün ksas iyi Yol ile sözün kenar yoktur Güzel ark söyleyen parlak yldz dir +arkya göre makam

2 Crn etilgeni Karaçayda, crlannan Bashanda, eitilgeniçegemde Crsz kün batmaz Crc, crçga kama Crc ölse cr kalr. Ögüznü müyüzünden tutalla, adamru sözünden tutalla (gi söznü klç kesmez Kerti söz keri ketmez, aman söz igilik etmez Köb cavun cemi buzar, köb sölegen halkn buzar Köb tnnla da az söle Köb söz kömür, az söz altn Nart söz kart bolmaz Oynab ay tsan da esleb ay t Söz kümü, cr altn Söz kanatsz uçar Söz kuvgan palahha colugur, cumu kuvgan haznaga colugur Söz sadakdan küçlü Söz avzundan çksa, el kobsa da tutalmaz Sözden söz tuvar Söznü ba kat bolsa, aya* tatl bolur Bile*i küçlü birni cgar, bilimi küçlü mirini cgar Bilim at bolub da çabar, ku bolub da uçar Bilim kaya teer Bilim satlmayd, okub tablmayd Bilimi azn avuzunda kirit Bilimi bar min palahdan kurulur, bilimi cok min palahha tutulur Bilimni tübü cok Bilgenni kolu karn cavdurur Bilimsiz i barmaz Birev bilgenni, birev da bilir Duniyadabaylk bilimdi, (lmunubeikdenbalab kabrga deri izle Köbnü körgen köb bilir Kesini kiyim bla omaklagandan, bilim bla omaklagan igidi Küç bilimden, bilim da küçden Kuran okugan, kurthan da aldar Kalam klçdan küçlüdü Malnbolmasm da, bilimin bolsun Okugan asuv, okumagan carsuv Okugan iyne bla kör kazgan kibikdi Okuv bilim az*, bilim a rsh kaz* Aybn suv bla cuvalmazsa Akln bla namsn sakla, namsn bla akln sakla Aman adam ahlkn terk unutur Amanna igilik etsen, üyüne sav barmazsa +arknn yapl Karaçay'da, söylenmesi Bashan' da, duyulmas Çegem 'de +arksz güne batmaz Ozan, ozann kardeidir Ozan ölürse de arks kalr Öküzün boynuzundan tutarlar, insann sözüne göre tutarlar %yi sözü klç kesmez Gerçek söz geri gitmez, kötü söz iyilik etmez Çok yamur yeri bozar, çok konuan halk bozar Çok dinle de az konu Çok söz kömür, az söz altn Ata sözü yalanmaz +aka olarak söylesen de dikkatli söyle Söz gümü, ark altn Söz kanatsz uçar Söz peinde olan belaya rastlar, i peinde olan hazineye rastlar Söz oktan güçlüdür Söz azdan çksa, köyün tamam mücadele etse de tutamaz Sözden söz doar Sözünba sert olsa da, sonu tatl olur Bilei güçlü, birini ykar, bilimi güçlü, bini ykar Bilim at olup da koar, ku olup da uçar Bilim kaya deler Bilim satlmaz, okuyup bulunmaz Bilimi az olann aznda kilit Bilim olan bin beladan kurtulur, bilimi yok bin belaya tutulur Bilimin sonu yok Bilenin eli kar yadrr Bilimsiz i gitmez Birinin bildiini, biri de bilir Dünyada zenginlik bilimdir Bilimi beikten balayp mezara kadar ara Çou gören çok bilir Kendisini elbiseyle göstermekten, bilim ile göstermek daha iyidir Güç bilimden, bilim de güçten Kuran okuyan, büyücüyü de kandrr Kalem klçtan güçlüdür Maln olmasn da bilimin olsun Okuyan deerli, okumayan skntl Okumak ine ile mazar kazmak dir Okumak bilim az, bilim ise ksmet kaz Ayb su ileykayamazsn Aklnla namusunu koru, namusunla akln koru Kötü adam iyilii hemen unutur Kötüye iyilik edersen evine sa gitmezsin

3 Amann tukumuna karama, i*ini tukumun urama Ark toklunu ayntsan, emini-burnunu may eter; aman adamn ayntsan, emini burnunu kan eter Amann aman bla kuvma, kann kan bla cuvma Ark etni orpas tatmaz, adeb bazarda satlmaz Ariuv azar, klç ozar Atha minmegen atha minse, çaba-çaba bitdirir; ton kiymegen ton kiyse, kaga-kaga bitdirir Atlannanda alga bol, tebinfiende tiri bol., Açlkda tuthan tennini, toklukda unutma Açk cürekge col a açk Bard deb da kuvanma, cokdu deb da cilama Bir kün tuvgan, bir kün ölür Birevge amanlk etib, kesine igilik tabmazsa Birevni börkün alsan, börküne sak bol Bir kere tuz grcnn aagan üyge krk kere hürmet et Boza goppan alg bla kelir, amin bla keter Buzukçu ölür, igi adet ölmez Derti coknu-ötü cok Cuvukdu deb kyn colnu barma, uzakd deb igi coldan kalma Ölümden nams küçlü Önküç kuvana barr, clay kelir Öhtemlikni zndan syszlk kelir Canfilgann tilin crtma, abnnann butun krkma Cartn dertçiden, açk türtçü igidi (gi konak kelse mal ölür, aman adam kelse adam ölür (yneni, gemmeni urlagan da urudu (çgen akln içer (çgini all tülkü, art külkü (çersuvumda it öltürgenley Keleçige töre cok Keleci igi bolsa ççhan bla kitikni birge üyürsündürür Kesine cetmegenni sorma Kesini köb mahtasafi, syn ucuz eterse Atas barn, cl kelse da, kei ca Atas snamagann ca snar, anas snamagann kz snar Ah katn, aman erni er eter, aman katn, am erni ser eter Ah kz cagadag kunduz, ah ca kökdegi culduz Bal tatl, baldan da bala tatl, baladan tuvgan baladan da tatl Balan üyretgeninge köre bolur Balan adam etgen anad Beikdegi be türlü Bilimli tiiruv baha karayd, bilimsiz tiiruv cahakarayd Kötünün sülalesine bakma, iyinin sülalesini sorma Zayf kuzuya bakp gelitirirsen azn burnunu ya yapar, kötü adam yardmc olursan azn burnunu kan yapar Kötüyü kötü ile kovma, kan kan ile ykama Zayf etin çorbas tat vermez, edep pazarda satlmaz Güzel zayflar, klç geçer Ata binmeyen ata binse, koa koa bitirir, kürk giymeyen kürkgiyse, çrpa çrpa bitirir Hareket ettiinde önde ol, sarsldnda diri ol Aç iken dost olduunu, tok iken unutma Açk kalbe yol açk Var diye sevinme, yok diye de alama Bir gün doan, bir gün ölür Birine kötülük yapp, kendine iyilik bulamazsn Birinin kalpan alrsan, kendi kalpan iyi koru Bir kere tuzunu, ekmeini yediin eve, kr kere hürmet göster Boza tas dua ile gelir, amin ile gider Bozguncu ölür, iyi adet ölmez Derdi olmayann, korkusu olmaz Yakn diye zor yolu gitme, uzak diye iyi yoldan kalma Ölümden namus güçlüdür Ödünç sevinerek gider, alayarak gelir Kibirin peinden saygszlk gelir Yanüann dilini yrtma, aya taklann bacan krma Gizli dümandan, açk düman iyidir %yi misafir gelse hayvan ölür, kötü adam gelse adam ölür %neyi, manday çalan da hrszdr %çen akln içer %çkinin ba tilki, sonu gülünç %çeceksuyumda köpek öldürmü Elçiye töre yok Elçi iyi olsa fare ile kediyi evlendirir Kendinle ilgili olmayan sorma Kendini çok översen, deerini azaltrsn Babas olann, ya gelse de, kendisi delikanl Babas çekmeyenin olu çeker, annesi çekmeyenin kz çeker %yi kadn, kötü kocay yiit yapar, kötü kadn, iyi kocay bunak yapar %yi kz su kenarndaki kunduz, iyi delikanl gökteki yldz Bal tatl, baldan da yavru tatl, yavrudan doan yavrudan da tatl Çocuun, yetitirdiine göre olur Çocuu adam eden annesidir Beikteki be türlü Akll kadn baa bakar, aklsz kadn delikanlya bakar

4 Bir ata bla anadan aman da tuvar, igi da tuvar Birevnü töründen, kesini eik artn igidi Biçgen buzar, tikgen kurar Ca erkesi börü bolur, kz erkesi teli bolur Can kesifi üyretmesen caav üyretir (gi katn-erni kanat (gi katrn kübürü tolu bolur, aman katan grcnlada közü bolur Kelin kelse, kz çgar Kelinni aya*ndan, koyçunu tayagndan Kelinni kelginçi, börknü kiyginçi kör Kaygn üyden çgarma Kart bolgan çerde bereket bolur, sabiy bolgan çerde oyun bolur Katn alsan, oyumlab al, açha alsan, sanab al Katn kanat er, er kanat cer Katn igi, cadan ca bolur, katn aman, kartdan kart bolur Kolunda kuymak biirsen da, anan borcundan kutulmazsa Kona* coknu, ohu cok Kzn mifv tiler, bir alr Kzm sarma ay tama, kelinim sen eit Oyum bla aylansan üylü bolursa Sabiysiz üy, çraksz üy kibikdi Sabiy körgenin eter Sabiyni sabiylikde üyretmesen, sokurararsa Saylaganna çiy grcn Tamada can igige üyretsen, kiçisi da andan üyrenir Tuvduguna tuvra ayt Ulan üyüründen taralr Ei*ine köre caavu, erine köre katn Erkii ot, tiiruv suv Üy etgen da tiiruv, kül etgen da tiiruv Üyüm de*en, üyü tenli ta kötürür Uyasnda ne korse, uçhanda an eter Bir baba ile anneden kötü de doar, iyi de doar Kesen bozar, diken kurar Delikanlnn mar kurt olur, kzn mar deli olur Oluna kendin öretmezsen hayat öretir %yi kadn kocasnn kanaddr %yi kadnn sand dolu olur, kötü kadnn ekmeklerde gözü olur Gelin gelirse, kz çkar Gelinin ayandan, çobann sopasndan Gelini gelmeden önce, kalma giymeden önce gör~dene Kaygy evden çkarma %htiyarn olduu yerde bereket olur, çocuun olduu yerde oyun olur Kar alsan, düünüp al, para alsan, sayp al Kadnn kanad kocas, kocann kanad yer Kars iyi olan, gençten genç olur, kars kötü olan yaldan yal olur Elinde omlet piirsen de, annenin borcundan kurtulamazsn Misafiri olmayann dostu yoktur Kz bin kii ister, bir kii alr Kzm sana söylüyorum, gelinim sen dinle Düünüp hareket edersen evli olursun Çocuksuz ev, ksz ev dir Çocuk gördüünü yapar Çocua çocukken öretmezsen, piman olursun Seçme yapana çi ekmek Büyük olunu iyilie öretirsen, küçüü de ondan örenir Torununa dorudan söyle Olan ailesinden tannr Kapsna göre hayat, kocasna göre kars Erkek ate, kadn su Evi yapan da kadn, yok eden de kadn Evim diyen, ev kadar ta kaldrr Yuvasnda ne görürse, uçtuunda da onu yapar Urunuvnu Üsünden / Çalma- Hayat Hakknda Adam iden korkmayd, i adamdan korkad Adam kynalmay zavuk körmez Adamn adaml*n tanthan iidi Aythan tnç, etgen kyn Alt ko bla saban sürgen aç kalmaz Ah i kei kesin mahtar Ah ini bolcalga salma, aman ini bolcaldan alma Bersefi alrsa, sürsen orursa Bügünfiü ini tamblaga koyma Duniyan tuturu*u ilegen kolla Cay bolsun, k bolsun, allnda iin bolsun %nsan iten korkmaz, i insandan korkar %nsan zorlanmadan mutlu olmaz %nsann insanln gösteren iidir Söylemek kolay, yapmak zor Alt çiftlik ile tarla süren aç kalmaz %yi i kendi kendisin över %yi ie vade koyma, kötü ii vadeyle alma Verirsen alrsn, ekersen biçersin Bugünün iini yarna brakma Dünyann lehimi çalan eller Yaz olsun, k olsun, önünde iin olsun Yaz olsun, k olsun, önünde iin olsun

5 Caz bürtük-bürtük çaçsan, küz çelek-çelek cyarsa Caz ige küzden hazrlan Caz ilegen, k aar Caz canan hazrla, k arban hazrla Cerge urunnan aç kalmaz Cerhazna,suvbaylk Cym baç osal bolsa, drnn çiritir (gi i tas bolmaz (yesiz maln börü aar Akgan kesin bitdirir, akmagan iin bitdirir Ahlk unutulmaz, amanlk kurutulmaz Ahlkga uvlanfian, ahlkga tüber Akgan suv tennizge cetmez Bara tursa, suv da tarkayad Bargan suvnu kurtu bolmaz Ba bolsa börk tablr Bir clga koyan teri da çdayd Birev aab kurulur, birev calab tutulur Birev terek tübünde fiçhay edi, birev çöp tübünde fiçhay edi Bitimni kün anasd, suv atasd Gelev korsen cer sorma, kelbet korsen, el sorma Guguruk kçrmasa da, tann atar kalmaz Duniya bir adamn üsünde tutmayd Can caavdan toymaz Çerine köre bitimi Cumuak terekni kurt aar Cürek körmese, köz da körmeydi (gi ten colga tartar, aman tefi cardan atar Aytma, aytsan kaytma Aman adam ete*inden tutsa, ete*ini kes da kaç Arbaz saylama da honu sayla Atn amanna çkgandan ese, cann tamagfidan çksn Aç da bol, tok da bol, namsfia bek bol Açhadan nams bagad Aç bolsa da, açk söz ah Akgann ete*i butuna çrmalr Börüden korksan, çegetge barma Bir akl igi, eki akl ah Duniya malga satlma, kesinden telige katlma Cann tenden kaçma, eski tefini atma Cav ketse, klç sermeme, aylanb çabsa, caav berme Zarn nasibi bolmaz Kartn syn körmegen, kartl*nda syl bolmaz Kakn all bla kabdrp, art bla kusdurma Köpür ilerse kesin öterse, uru kazarsa kesifi keterse Anam manna akl üyretginçi, itibiz toguz çibin tutdu Arbaz knfurd da iynek savalmayma Baharda tane tane saçarsan, güzde kova kova toplarsn Bahar iine güzden hazrlan Baharda çalan kn yer Baharda kza hazrla, kn arabay hazrla Toprakta çalan aç kalmaz, Yer hazine, su zenginlik Grup lideri kötü olursa, ot ynn çürütür % yi i kaybolmaz Sahipsiz hayvan kurt yer Acele eden kendisini bitirir, acele etmeyen iini bitirir %yilik unutulmaz, kötülükyok edilmez %yilii arayan, iyilie rastlar Acele eden rmak denize ulamaz Akar durursa, rmak da yorulur Akan suyun solucam-pislii olmaz Ba olursa kalpak bulunur Bir yl için tavan derisi de dayanr Birisi yiyip kurtulur, birisi de yalayp tutulur Birisi aaç altnda inliyordu, birisi çöp altnda inliyordu Mahsulün, güne annesidir, su babasdr Ot görürsen yer sorma, güzel görürsen köy sorma Horoz ötmese de, sabah olur Dünya bir adamn üstünde durmuyor Can hayattan doymaz Yerine göre mahsulü Yumuak aac hrtl-solucan yer Kalp görmezse, göz de görmez %yi arkada yola çeker, kötü arkada yardan atar Söyleme, söylersen dönme Kötü adam eteinden tutarsa, eteini kes de kaç Avlu seçme de, komu seç Adn kötüye çkmasn da cann damandan çksn Aç da ol, tok da ol, namusuna sahip ol Paradan namus deerlidir Ac olsa da, açk söz iyidir Acele edenin etei bacana dolanr Kurttan korkuyorsan ormana gitme Bir akl iyi, iki akl çok iyi Dünya malna satlma, kendinden deliye dokunma Yeni arkadatan kaçma, eski arkada brakma Düman giderse, klç sallama, dönüp saldrrsa, hayatn verme Kskancn ksmeti olmaz Yalya deer vermeyen, yallnda deerli olmaz Kan ucuyla yedirip, gerisiyle kusturma Köprü ina edersin kendin geçmek için, çukur kazarsn kendin düersin Annem bana akü verene kadar, köpeimiz dokuz sinek yakalad Avlu eri de inek saamyorum

6 Ashak it sav itden savga izleydi Atha nal urganda, maka da aya*n kötürgenley At siyginçi kamiçisi urland At ölgen nal izlegenley Avzu açkn tüb cayag salnr Avzu oymak, karn tuluk Avzunda kuvutunmu bard Ada onovlan ide birevlen Ayuv terekge minnenley Ayuv tülkünü ayak zna külgenley Aya*m költürsem, ana tavuknu öltürürme degenley Baltas suvga ketgen, sabnda zndan ata edi Berirge süymegen cibine buday cayar Bermez üyden ketmez konak Bermezni a bimez Börkü banda turganlay ileb aylana edi Bir koyçu ölgende, sav koyçu an koynunda cörme izley edi Birev bathakga batar, birev an cannda çatar Birev kaptaln cuvganda, birev da tonun cuva edi Bürçelege açuvlamb tonunu otha atma -aytanlan közüne, aytanla körünürle -kogun tuvarb, bçaklk tüürgenley Eki uhuvur aayma deb, ekisinden da kurulay kalganlay El bisturin cuvganda, dommay tonun cuva edi El toysa toymagan, el koysa koymagan Elek agaçn üsünden el krlganlay Elek bla suv taganlay Elek çelekni da teikli sunar Elni oram tüz tül, an tüzetir, biz tül Emegen emen terekni tamn bla kobarganlay Esirgen eek kesin tanmaz Erinçek tüge deri cuklar, innirge deri esner Erinçekge ot etdirsen, üyüne ot salr Erlen iyisinden cuburanla krlganlay Ertde babasn sakalndan ok ötgenley Eçki ber da eçki al, makrgan art* Eek ögüzge: carn kyrna barma, manna cük bolursa degenley Eek mnglan taba edi, an da atha bere edi Eek müyüz izleyme deb, kula*n kesdirgenley Eek müyüz, kitik kanat tilegenley Eekni glvu kesine hora körünür Eik teikge küle edi Eitgen, körgenne hapar aythanlay. Topal köpek, sa köpekten hediye istiyor Ata nal çaklrken, kurbaann ayan kaldrmas At ieyinceye kadar kamçs çalnd Az diki yüksüü, midesi tulum Aznda kavrulmu msr m var Yemekte on kii, ite bir kii Aynn aaca binmesi Aynn tilkinin ayak izine gülmesi Ayam kaldrsam, anne tavuu öldürürüm demi Baltas rmaa giden, sapn de arkasndan atyordu Vermeyi sevmeyen ipine buday serer Vermez evden gitmez misafir Vermezin yemei bitmez Kalpa banda olduu halde çalp dolayordu Bir koyun çoban öldüünde, sa koyun çoban onun kucanda ikembe dolmas aryordu Biri bataa batar, biri onun yannda yatar Biri ceketini ykarken, biri de kürkünü ykyordu Pirelere kzp kürkünü atee atma +ey tanlarn gözüne ey tanlar görünür ;rm Tüfeini çözüp, bçakln düürmesi %ki yemek yiyeceim deyip, ikisini yiyemeden kalm Köy çaputlarn ykad srada, bizon kürkünü ykyordu Köy doysa doymayan, köy bir aksa brakmayan Elein üstünde köyün yok olmas Elekle su tam Elek, kovay da delikli sanr Köyün soka düz deil, onu düzeltir, biz deil Devin mee aacn köküyle birlikte koparmas Sarho olan eek kendisini tanmaz Tembel öle vaktine kadar uyur, akama kadar esner Tembele ate yaktrrsan, evini atee verir Sincap kokusundan tarla faresi ölmü Eskiden papazn sakalndan ok geçmesi Keçi ver de keçi al, baran fazlas Eein öküze, yarn kenarna gitme, bana yük olursun demesi Eek ban otu buluyordu, onu da sonra veriyordu Eein boynuz istiyorum deyip, kulan kestirmesi Eein boynuz, kedinin kanat istemesi Eein spas kendisine iyi cins at görünür Kap delie gülüyordu Duyann, görene haber söylemesi.

Ramazan Manileri // Ramazan Manileri. Editors tarafından yazıldı. Cuma, 25 Eylül 2009 17:55

Ramazan Manileri // Ramazan Manileri. Editors tarafından yazıldı. Cuma, 25 Eylül 2009 17:55 Ramazan Manileri // Ahmet ağa uyursun uyursun Uykularda ne bulursun Kalk al abdest, kıl namaz Sabahleyin cenneti bulursun Akşamdan pilavı pişirdim Gene karnımı şişirdim Çok mani diyecektim ama Defteri

Detaylı

Atalar Sözleri * / Ata Sözleri

Atalar Sözleri * / Ata Sözleri Atalar Sözleri * / Ata Sözleri 1. Abay urgan avurtmas. 2. Abzar algnca, xonu al. 3. Açn qarn toy ar, gözü toymas. 4. Açn xadirin toq bilmes. 5. Adam bir tuvar, bir öler. 6. Adamn xadirin adam bilir. 7.

Detaylı

Soðaným da kar gibi Elma gibi, nar gibi Kim demiþ acý diye, Cücüðü var bal gibi

Soðaným da kar gibi Elma gibi, nar gibi Kim demiþ acý diye, Cücüðü var bal gibi BÝRÝNCÝ BÖLÜM 1 Dünya döndü Son ders zili çalýnca tüm öðrenciler sevinç çýðlýklarý atarak okulu terk etti. Ýkili öðretim yapýlýyordu. Sabahçýlar okulu boþaltýrken, öðleci grup okula girmeye hazýrlanýrdý.

Detaylı

bez gez sez tez biz çiz diz giz boz roz koz poz toz yoz çöz göz köz söz buz muz tuz büz düz güz

bez gez sez tez biz çiz diz giz boz roz koz poz toz yoz çöz göz köz söz buz muz tuz büz düz güz Son harflerini vurgulayarak okuyunuz. bak çak fak gak hak kak pak sak şak tak yak bek dek kek pek sek tek yek bık çık sık tık yık cik bas has kas mas pas tas yas kes ses pes fıs kıs his kis pis sis pus

Detaylı

þimdi sana iþim düþtü. Uzat bana elini de birlikte çocuklara güzel öyküler yazalým.

þimdi sana iþim düþtü. Uzat bana elini de birlikte çocuklara güzel öyküler yazalým. Kaybolan Çocuk Çocuklar için öyküler yazmak istiyordum. Yazmayý çok çok sevdiðim için sevinçle oturdum masanýn baþýna. Yazdým, yazdým... Sonra da okudum yazdýklarýmý. Bana göre güzel öykülerdi doðrusu.

Detaylı

23 Nisan Şiirleri. 23 Nisan. Sanki her tarafta var bir düğün. Çünkü, en şerefli en mutlu gün. Bugün yirmi üç nisan, Hep neşeyle doluyor insan.

23 Nisan Şiirleri. 23 Nisan. Sanki her tarafta var bir düğün. Çünkü, en şerefli en mutlu gün. Bugün yirmi üç nisan, Hep neşeyle doluyor insan. 23 nisan şiirleri, 23 nisan ile ilgili şiirler, çocuk bayramı şiirleri, ulusal egemenlik şiirleri, 23 nisan, şiirler, 23 nisan şiirleri, ulusal egemenlik ve çocuk bayramı, en güzel 23 nisan şiirleri, 23

Detaylı

DERS B R BEBEK DO DU

DERS B R BEBEK DO DU DERS BR BEBEK DODU Abbas, üç yanda bir çocuktu. O gün etrafndaki herkeste bir tela vard. Çünkü aileye yeni bir bebek katlmt. Aabeyi Abdullah n bir olu olmutu. Ne var ki Abdullah, bebek domadan birkaç ay

Detaylı

M VE NAZARDAN KORUNMA VE KURTULMA YOLLARI. lar aha beteri. dir veya 7 2. Y. 4. a bakarak " " dersek h 6. olarak sadaka verme.

M VE NAZARDAN KORUNMA VE KURTULMA YOLLARI. lar aha beteri. dir veya 7 2. Y. 4. a bakarak   dersek h 6. olarak sadaka verme. M VE NAZARDAN KORUNMA VE KURTULMA YOLLARI lar aha beteri dir... 1. -3-5 veya 7 2. Y 3. : me sem. 1 (B bir olmaz) 4. a bakarak " " 5. sek, dersek h 6. olarak sadaka verme. 2 3 k, iyilik yapmak, anaya -

Detaylı

Kagylan Nazife. +afak Aydnl/

Kagylan Nazife. +afak Aydnl/ Kagylan Nazife Taköpür köyünde doan Muhammet kz Nazife Kagy, Karaçay-Çerkes Devlet Üniversitesi Dil-Edebiyat Fakültesinden mezun olmutur. Mehur yazar ve air Halimat Bayramuk'un hayat ve eserleri üzerine

Detaylı

Öğ. Rasim KAYGUSUZ. 19 Mart 1973 Tarihli ve 1738 sayılı Tebliğler Dergisi ile ilk okullara tavsiye edilmiştir

Öğ. Rasim KAYGUSUZ. 19 Mart 1973 Tarihli ve 1738 sayılı Tebliğler Dergisi ile ilk okullara tavsiye edilmiştir SATILMAZ EĞİTİM AMAÇLI KULLANILMAK İÇİN ÇOĞALTILMIŞTIR Öğ. Rasim KAYGUSUZ 19 Mart 1973 Tarihli ve 1738 sayılı Tebliğler Dergisi ile ilk okullara tavsiye edilmiştir SATILMAZ EĞİTİM AMAÇLI KULLANILMAK İÇİN

Detaylı

Çocuklar için Kutsal Kitap sunar. 60. Hikayenin 22.si.

Çocuklar için Kutsal Kitap sunar. 60. Hikayenin 22.si. Çocuklar için Kutsal Kitap sunar Akıllı Kral Süleyman Yazari: Edward Hughes Resimleyen: Lazarus Tercüme eden: Nurcan Duran Uyarlayan: Ruth Klassen Türkçe 60. Hikayenin 22.si www.m1914.org Bible for Children,

Detaylı

Derleyen: Yücel Feyzioğlu Resimleyen: Mert Tugen

Derleyen: Yücel Feyzioğlu Resimleyen: Mert Tugen Derleyen: Yücel Feyzioğlu Resimleyen: Mert Tugen Azerbaycan Masalı Derleyen: Yücel Feyzioğlu Resimleyen: Mert Tugen Azerbaycan Masalı Var varanın, sür sürenin, vay haline izinsiz bağa girenin... Bir

Detaylı

TÜRKÇE DERSİ 1. DÖNEM 3. YAZILISI

TÜRKÇE DERSİ 1. DÖNEM 3. YAZILISI Adı - Soyadı Sınıf ve No..... TÜRKÇE DERSİ 1. DÖNEM 3. YAZILISI ÇOCUK DEMEK YARIN DEMEK Atatürk otomobille şehre gidiyordu. Küçük bir çocuk yol ortasında oyun oynuyordu. Otomobilin şoförü hem korna çalıyor

Detaylı

Tam Ekran İçin f5 basınız. http://egitimevreni.com/

Tam Ekran İçin f5 basınız. http://egitimevreni.com/ Tam Ekran İçin f5 basınız. http://egitimevreni.com/ Bir varmış bir yokmuş, zamanın birinde ihtiyar bir kadın yaşarmış. Bu kadıncağızın Yarım horoz adında bir horozu varmış. Bu horoz bir gün küllükte eşinirken

Detaylı

Çocuklar için Kutsal Kitap sunar. 60. Hikayenin 25.si.

Çocuklar için Kutsal Kitap sunar. 60. Hikayenin 25.si. Çocuklar için Kutsal Kitap sunar Eli a, Mucizeler Adamı Yazari: Edward Hughes Resimleyen: Lazarus Tercüme eden: Nurcan Duran Uyarlayan: Ruth Klassen Türkçe 60. Hikayenin 25.si www.m1914.org Bible for Children,

Detaylı

avalan Hasan (Köndelen, 1937)

avalan Hasan (Köndelen, 1937) 19 Kasm 1937'de Köndelen köyünde dodu. Çocukluu Krgzistan'n Celalabad ilinde geçti, kolhozda inek çobanl ve traktör )oförlüü yaparak liseyi okudu. 1957'de yurduna döndükten sonra, Bakü'de Kirov Devlet

Detaylı

Büyük kuşlar için kutu yuvalar. Peçeli baykuş yuvası

Büyük kuşlar için kutu yuvalar. Peçeli baykuş yuvası Büyük kuşlar için kutu yuvalar Kuşların çoğu ağaç deliklerine yuva yaparlar. Yaşlı ve kurumuş ağaçlar fırtınalardan dolayı devrildiği için buraları kuşlar için önemli yuvalar teşkil etmezler. Bu yüzden

Detaylı

Söylemek istemediğimiz birçok şey, söylemek istediğimiz zaman dinleyici bulamaz.

Söylemek istemediğimiz birçok şey, söylemek istediğimiz zaman dinleyici bulamaz. Söylenen her söz, içinden çıktığı kalbin kılığını üzerinde taşır. Ataullah İskenderî Söz ilaç gibidir. Gereği kadar sarf edilirse fayda veriri; gerektiğinden fazlası ise zarara neden olur. Amr bin As Sadece

Detaylı

FIKRALAR. Komik Duvar Yazıları... ******************************************** Baz1 parazitler ba1rsakta ya_ar. ba1rmasak da

FIKRALAR. Komik Duvar Yazıları... ******************************************** Baz1 parazitler ba1rsakta ya_ar. ba1rmasak da FIKRALAR Komik Duvar Yazıları... FIKRALAR -> Komik Duvar Yazıları... PRENSES_SERENITY #1/1 Tarih: 25 Ekim 2009, 06:53 Mesaj konusu: Komik Duvar Yazıları... Baz1 parazitler ba1rsakta ya_ar ba1rmasak da

Detaylı

Adım-Soyadım:... Aşağıdaki parçayı okuyalım. Ardından soruları yanıtlayalım.

Adım-Soyadım:... Aşağıdaki parçayı okuyalım. Ardından soruları yanıtlayalım. ilkokul1.com ilkokul1.com ilkokul1.com ilkokul1.com ilkokul1.com ilkokul1.com ilkokul1.com ilkokul1.com ilkok Adım-Soyadım:... Aşağıdaki parçayı okuyalım. Ardından soruları yanıtlayalım. FİLLER Filler

Detaylı

AYLIK BÜLTEN NİSAN 2012 OKUL ÖNCESİ EĞİTİM SINIFI

AYLIK BÜLTEN NİSAN 2012 OKUL ÖNCESİ EĞİTİM SINIFI AYLIK BÜLTEN NİSAN 2012 OKUL ÖNCESİ EĞİTİM SINIFI OKUL KURUCUMUZ : ASİYE ÖZTÜRK OKUL MÜDÜRÜMÜZ : F.BİLGE ÖZALP ANAOKULU BİRİMİ HAZIRLIK SINIFI ÖĞRETMENİ : TÜLAY DÖNMEZ 5 YAŞ SINIFI ÖĞRETMENİ : GÜLAY ÇELİKOK

Detaylı

Atasözleri Sözlüğü T. Taşa çıkan keçinin, ağaca çıkan oğlağı olur. Bk. Ağaca çıkan keçinin, dala bakan... Atasözleri Sözlüğü T

Atasözleri Sözlüğü T. Taşa çıkan keçinin, ağaca çıkan oğlağı olur. Bk. Ağaca çıkan keçinin, dala bakan... Atasözleri Sözlüğü T Atasözleri Sözlüğü T Tan yeri ağarınca hırsızın gözü kararır. Doğru olmayan yollara başvurarak çıkar sağlayan, gizli kapaklı işler çeviren kişi, bu kirli ve karanlık işleri çevirmesine imkân sağlayan şartlar

Detaylı

Möçülan Kâzim (Holam-Bzmg, 1859-1945)

Möçülan Kâzim (Holam-Bzmg, 1859-1945) Möçülan Kâzim (Holam-Bzmg, 1859-1945) Balkar Türklerinde anonim edebiyat ve folklorik halk ozanl' gelene'inden yazl edebiyata geçi(te öncülük eden ve Balkar Edebiyatnn kurucusu saylan Kâzim Meçiyev, 1859

Detaylı

Derleyen: Nezir Temur Resimleyen: Mert Tugen

Derleyen: Nezir Temur Resimleyen: Mert Tugen Derleyen: Nezir Temur Resimleyen: Mert Tugen NOGAY Derleyen: Nezir Temur Resimleyen: Mert Tugen NOGAY Çok çok eski zamanlarda, var varken, yok yokken ahmak bir kurt, kapana yakalanmış. Kapana yakalanan

Detaylı

5. Et et içinde, et fit içinde Dünya dümeni, onun içinde.

5. Et et içinde, et fit içinde Dünya dümeni, onun içinde. 1. a) Bende yapışık, sende yapışık Çam ağacı çamda yapışık. b) Sende de var, bende de var Bir kuru çöpte de var. c) Arifsiniz, zarifsiniz Kendinizi neden bilirsiniz? 2. a) Ağzı var, dili yok Canı var,

Detaylı

FOTOĞRAF SANATI KURUMU 4. ÇAMLIDERE KÖY GEZİSİ 5 Nisan 2009

FOTOĞRAF SANATI KURUMU 4. ÇAMLIDERE KÖY GEZİSİ 5 Nisan 2009 FOTOĞRAF SANATI KURUMU 4. ÇAMLIDERE KÖY GEZİSİ 5 Nisan 2009 Hazırlayan: Sümer ÖZVATAN sumerozvatan@yahoo.com Ahmet BOZKURT önderliğinde iki araç ile yola çıktık. Bu defa rotamız Çamlıdere ilçesinin güneyi.

Detaylı

2. SINIF İŞİTME ENGELLİ ÖĞRENCİLERİ İÇİN TEST ÇALIŞMASI. Hazırlayan Engin GÜNEY İşitme Engelliler sınıf Öğretmeni

2. SINIF İŞİTME ENGELLİ ÖĞRENCİLERİ İÇİN TEST ÇALIŞMASI. Hazırlayan Engin GÜNEY İşitme Engelliler sınıf Öğretmeni 2. SINIF İŞİTME ENGELLİ ÖĞRENCİLERİ İÇİN TEST ÇALIŞMASI Hazırlayan İşitme Engelliler sınıf Öğretmeni 1 Saçları hangisi tarar? o A) Bıçak o B) Tarak o C) Eldiven o D) Makas 2 Hangisi okul eşyası değil?

Detaylı

Gü ven ce He sa b Mü dü rü

Gü ven ce He sa b Mü dü rü Güvence Hesabı nın dünü, bugünü, yarını A. Ka di r KÜ ÇÜK Gü ven ce He sa b Mü dü rü on za man lar da bi lin me ye, ta nın ma ya S baş la yan Gü ven ce He sa bı as lın da ye - ni bir ku ru luş de ğil.

Detaylı

VIDEOLAR. Part 1: DUYURU. Part 2: KOLAY OLMAYACAK. Part 3: DUYDUM KI COK MUTSUZSUN. Begendim tüm arklar sizinle paylaacagim

VIDEOLAR. Part 1: DUYURU. Part 2: KOLAY OLMAYACAK. Part 3: DUYDUM KI COK MUTSUZSUN. Begendim tüm arklar sizinle paylaacagim VIDEOLAR Begendim tüm arklar sizinle paylaacagim Part 1: DUYURU Evet arkadalar biliyorum bu benim 3. hesabim ama nedenim var neyse ben videolar adl kitabima burdan devam edecegim nefretle baslayan ask

Detaylı

Mutfak Etkinliği. Türkçe Dil Etkinlikleri Sanat Etkinlikleri Oyunlar Şarkı. Kek yapıyoruz.

Mutfak Etkinliği. Türkçe Dil Etkinlikleri Sanat Etkinlikleri Oyunlar Şarkı. Kek yapıyoruz. Türkçe Dil Etkinlikleri Sanat Etkinlikleri Oyunlar Şarkı Mutfak Etkinliği Sohbetler Yaşayan değerlerimizden Görevlerimizi Bilmek ile ilgili sohbet ediyorum. Görevlerimizi yerine getirme konulu sohbet ediyorum.

Detaylı

Eşeğe Dönüşen Kabadayı Makedonya Masalı (Herşeyin bir bedeli var)

Eşeğe Dönüşen Kabadayı Makedonya Masalı (Herşeyin bir bedeli var) Eşeğe Dönüşen Kabadayı Makedonya Masalı (Herşeyin bir bedeli var) Yazan: Yücel Feyzioğlu Resimleyen: Mert Tugen Ne varmış, ne çokmuş, gece karanlık, güneş yokmuş. Her kasabada kabadayı insanlar varmış.

Detaylı

Atasözleri* TL,SÖZ /DL,SÖZ

Atasözleri* TL,SÖZ /DL,SÖZ Atasözleri* TL,SÖZ /DL,SÖZ Ayrlrsafi elinnen, kolfi ketpes büyirinnen. Ayaz suvtar, bult yltar, tuvgan yerin tentek mutar. Er eldin koy soyuv ba$ka. Atn barda yer tan, atan barda el tan. Ayrlgan el tozar,

Detaylı

Ana yurtın aman bolsa, Rengi-royin saman bolmas. Sıgırnifi süti - tilide, Emin qutı - elide. Suvnı bersefi elge, Yaşnarsen mifi yılge. Tuqqan yerde tu

Ana yurtın aman bolsa, Rengi-royin saman bolmas. Sıgırnifi süti - tilide, Emin qutı - elide. Suvnı bersefi elge, Yaşnarsen mifi yılge. Tuqqan yerde tu 1. VATAN VE VATANPERVERLİK / 1. VATAN VE VATANSEVERLİK Aynlmagin elinden, Quvvet keter belinden. Balıq suv bilen tirik, Adam - el bilen. Betkey keter, bel qalar, Bekler keter, el qalar. Biravnin yurtıda

Detaylı

kaç saç çatı çanta çakal çay salça çatal çalı Çetin çiçek çilek

kaç saç çatı çanta çakal çay salça çatal çalı Çetin çiçek çilek ÇİZMELİ KEDİ Üç kardeşin babaları ölmüş. Babasından kalan mirası bölüşmüşler. En küçük kardeşe çizmeli kedi düşmüş. Çizmeli kedi ayaklarında kırmızı çizmeleri, elinde eski bir torbayla, küçük kardeşle

Detaylı

Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar

Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar la da gi di le mez. Çün kü uçak lar çok ya kın dan geçi

Detaylı

NURULLAH- Evet bu günlük bu kadar çocuklar, az sonra zil çalacak, yavaş yavaş toparlana bilirsiniz.

NURULLAH- Evet bu günlük bu kadar çocuklar, az sonra zil çalacak, yavaş yavaş toparlana bilirsiniz. Bozuk Paralar KISA FİLM Yaşar AKSU İLETİŞİM: (+90) 0533 499 0480 (+90) 0536 359 0793 (+90) 0212 244 3423 SAHNE 1. OKUL GENEL DIŞ/GÜN Okulun genel görüntüsünü görürüz. Belki dışarı çıkan birkaç öğrenci

Detaylı

ABDULLAH ALİYE CAN ANAOKULU ÇİÇEKLER SINIFI ARALIK AYI BÜLTENİ

ABDULLAH ALİYE CAN ANAOKULU ÇİÇEKLER SINIFI ARALIK AYI BÜLTENİ ABDULLAH ALİYE CAN ANAOKULU ÇİÇEKLER SINIFI ARALIK AYI BÜLTENİ BELİRLİ GÜNLER VE HAFTALAR İnsan Hakları ve Demokrasi Haftası Yerli Malı Haftası Yeni yıl (31 Aralık-1 Ocak) GÜNE BAŞLAMA ETKİNLİKLERİ Oyun

Detaylı

İLKÖĞRETİM OKULU 2-/A SINIFI TÜRKÇE DERSİ İLKOKUMA YAZMA ÖĞRETİMİ KURSU PLANI

İLKÖĞRETİM OKULU 2-/A SINIFI TÜRKÇE DERSİ İLKOKUMA YAZMA ÖĞRETİMİ KURSU PLANI Ekim İLKÖĞRETİM OKULU 2-/A SINIFI TÜRKÇE DERSİ İLKOKUMA YAZMA ÖĞRETİMİ KURSU PLANI AY GÜN SÜRE/dk KAZANIMLAR KONU / Yapılacak Çalışma Yazma Kurallarını Uygulama: e sesini öğreniyorum. 1. Yazmaya hazırlık

Detaylı

Çocuklar için Kutsal Kitap sunar. 60. Hikayenin 30.si.

Çocuklar için Kutsal Kitap sunar. 60. Hikayenin 30.si. Çocuklar için Kutsal Kitap sunar Güzel Kraliçe Ester Yazari: Edward Hughes Resimleyen: Janie Forest Tercüme eden: Nurcan Duran Uyarlayan: Ruth Klassen Türkçe 60. Hikayenin 30.si www.m1914.org Bible for

Detaylı

Mucizeleri. ÇOCUKLAR İÇİN Peygamberimizin. M. S i n a n A d a l ı. Resimleyen: Sevgi İçigen

Mucizeleri. ÇOCUKLAR İÇİN Peygamberimizin. M. S i n a n A d a l ı. Resimleyen: Sevgi İçigen ÇOCUKLAR İÇİN Peygamberimizin Mucizeleri YAYIN NO: 85 genel yay n yönetmeni: Ergün Ür yay nevi editörü: Özkan Öze iç düzen/kapak: Zafer Yay nlar bask, cilt: Vesta Ofset tel:0 212 445 72 52 Birinci bask

Detaylı

Elişa, Mucizeler Adamı

Elişa, Mucizeler Adamı Çocuklar için Kutsal Kitap sunar Elişa, Mucizeler Adamı Yazarı: Edward Hughes Resimleyen: Lazarus Uyarlayan: Ruth Klassen Tercüme eden: Nurcan Duran Üreten: Bible for Children www.m1914.org 2007 Bible

Detaylı

TÜRK DİZİLERİ. Türk dizilerinde bu ay konumuz MEDCEZİR KARAKTERLERİMİZ MİRA BEYLİCE SELİM SEREZ ASIM ŞEKİP KAYA BEREN BEYLİCE FARUK BEYLİCE TUĞÇE

TÜRK DİZİLERİ. Türk dizilerinde bu ay konumuz MEDCEZİR KARAKTERLERİMİZ MİRA BEYLİCE SELİM SEREZ ASIM ŞEKİP KAYA BEREN BEYLİCE FARUK BEYLİCE TUĞÇE TÜRK DİZİLERİ CİLT I, SAYI 1 3.12.2014 Türk dizilerinde bu ay konumuz MEDCEZİR KARAKTERLERİMİZ YAMAN KOPER MİRA BEYLİCE EYLÜL BULUTER MERT ASIM SEREZ SELİM SEREZ SEDEF KAYA SUDE KAYA ASIM ŞEKİP KAYA KENAN

Detaylı

Walt Whitman. - şiirler - Yayın Tarihi: 9.4.2004. Yayınlayan: Antoloji.Com Kültür ve Sanat

Walt Whitman. - şiirler - Yayın Tarihi: 9.4.2004. Yayınlayan: Antoloji.Com Kültür ve Sanat Walt Whitman - şiirler - Yayın Tarihi: 9.4.2004 Yayınlayan: Antoloji.Com Kültür ve Sanat Yasal Uyarı: Bu ekitap, bilgisayarınıza indirip kayıt etmeniz ve ticari olmayan kişisel kullanımınız için yayınlanmaktadır.

Detaylı

Bir gün Hz. Ömer (r.a) camiye giderken bir çocuğun da acele acele camiye gittiğini görür. Hz. Ömer (r.a):

Bir gün Hz. Ömer (r.a) camiye giderken bir çocuğun da acele acele camiye gittiğini görür. Hz. Ömer (r.a): Bir gün Hz. Ömer (r.a) camiye giderken bir çocuğun da acele acele camiye gittiğini görür. Hz. Ömer (r.a): - Yavrum ne oldu, niye acele acele camiye koşuyorsun? der. Çocuk da: - Efendim, namaza gidiyorum.

Detaylı

Bir gün Hz. Ömer (r.a) camiye giderken bir çocuğun acele acele camiye gittiğini görür. Hz. Ömer (r.a):

Bir gün Hz. Ömer (r.a) camiye giderken bir çocuğun acele acele camiye gittiğini görür. Hz. Ömer (r.a): Bir gün Hz. Ömer (r.a) camiye giderken bir çocuğun acele acele camiye gittiğini görür. Hz. Ömer (r.a): da: - Yavrum ne oldu niye acele acele camiye koşuyorsun? der. Bu soruya karşılık çocuk - Efendim,

Detaylı

CÜMLE BİLGİSİ. ( Cümle değildir. Anlamı yok)

CÜMLE BİLGİSİ. ( Cümle değildir. Anlamı yok) CÜMLE BİLGİSİ Bir duyguyu, düşünceyi, isteği veya haberi anlatan sözcük yada sözcük grubuna cümle denir. Bir söz gurubunun cümle olabilmesi için anlamlı olabilmesi gerekir. Haberi tam olarak anlatamayan

Detaylı

TC Kimlik Numarasi Öğrenci No Adı Soyadı Kampüs Ad Bina Ad Sinav Yeri 16337***274 o FET*** ÇEL*** Göztepe GZNS - Nihat Sayar Binası GZNS.

TC Kimlik Numarasi Öğrenci No Adı Soyadı Kampüs Ad Bina Ad Sinav Yeri 16337***274 o FET*** ÇEL*** Göztepe GZNS - Nihat Sayar Binası GZNS. TC Kimlik Numarasi Öğrenci No Adı Soyadı Kampüs Ad Bina Ad Sinav Yeri 16337***274 o230114134 FET*** ÇEL*** Göztepe GZNS - Nihat Sayar Binası GZNS.401 19693***406 o238114131 İRE*** BAL*** Göztepe GZNS -

Detaylı

10. SINIF KONU ANLATIMLI. 2. ÜNİTE: ELEKTRİK VE MANYETİZMA 4. Konu MANYETİZMA ETKİNLİK ve TEST ÇÖZÜMLERİ

10. SINIF KONU ANLATIMLI. 2. ÜNİTE: ELEKTRİK VE MANYETİZMA 4. Konu MANYETİZMA ETKİNLİK ve TEST ÇÖZÜMLERİ 10. IIF KOU ALATIMLI 2. ÜİTE: ELEKTRİK VE MAYETİZMA 4. Konu MAYETİZMA ETKİLİK ve TET ÇÖZÜMLERİ 2 Ünite 2 Elektrik ve Manyetizma 2. Ünite 4. Konu (Manyetizma) A nın Çözümleri 3. 1. Man ye tik kuv vet ler,

Detaylı

Okutunuz ve defterlerine yazdırınız 1 abla abdest kablo Sabri tablo tablet tabla kablo baba bakır kaba soba bayrak kabak badem bakkal Banu bal balık

Okutunuz ve defterlerine yazdırınız 1 abla abdest kablo Sabri tablo tablet tabla kablo baba bakır kaba soba bayrak kabak badem bakkal Banu bal balık Okutunuz ve defterlerine yazdırınız 1 abla abdest kablo Sabri tablo tablet tabla kablo baba bakır kaba soba bayrak kabak badem bakkal Banu bal balık bakla bardak balkon ebe Ebru tebrik bebek Sibel Belma

Detaylı

Murat Çelebi 2. - şiirler - Yayın Tarihi: 28.5.2015. Yayınlayan: Antoloji.Com Kültür ve Sanat

Murat Çelebi 2. - şiirler - Yayın Tarihi: 28.5.2015. Yayınlayan: Antoloji.Com Kültür ve Sanat - şiirler - Yayın Tarihi: 28.5.2015 Yayınlayan: Antoloji.Com Kültür ve Sanat Yayın Hakkı Notu: Bu e-kitapta yer alan şiirlerin tüm yayın hakları şairin kendisine ve / veya yasal temsilcilerine aittir.

Detaylı

Avclk ile ilgili iirler

Avclk ile ilgili iirler Avclk ile ilgili iirler APS ATI'NIN HKAYES Apsat geyiklerin efendisidir. Kznn ismi Baydimat'tr. Halk arasnda anlatlanlara göre, avclarn yaralad da keçilerini kendisi tedavi edip iyile tirir. Evi bir kaya

Detaylı

Çocuklar için Kutsal Kitap sunar. lk Kilisenin Do u u. 60. Hikayenin 55.si.

Çocuklar için Kutsal Kitap sunar. lk Kilisenin Do u u. 60. Hikayenin 55.si. Çocuklar için Kutsal Kitap sunar lk Kilisenin Do u u Yazari: Edward Hughes Resimleyen: Janie Forest Tercüme eden: Nurcan Duran Uyarlayan: Ruth Klassen Türkçe 60. Hikayenin 55.si www.m1914.org Bible for

Detaylı

Yücel Terkanlýoðlu. HTML clipboard. Yaþamadýklarýndýr Dünyan! Uykuyla geçirdiðim her an, Benim için yitik bir zaman. Rüyayla devirdiðim kazan,

Yücel Terkanlýoðlu. HTML clipboard. Yaþamadýklarýndýr Dünyan! Uykuyla geçirdiðim her an, Benim için yitik bir zaman. Rüyayla devirdiðim kazan, Yücel Terkanlýoðlu Onaylayan Administrator Cumartesi, 23 Þubat 2008 Son Güncelleme Pazartesi, 27 Ekim 2008 Besteciler.org HTML clipboard Yaþamadýklarýndýr Dünyan! Uykuyla geçirdiðim her an, Benim için

Detaylı

-gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di

-gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di -gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di ne: Sen gü neş li so kak lar da do laşı yor sun, is

Detaylı

Al. Lale al. Lale tel al. Al Lale, tel al. Lale tel al, et al. Al Lale, tel al. Lale tel al. Lale al. Al. Al. Lale al. Lale tel al. Al Lale, tel al. Lale tel al, et al. Al Lale, tel al. Lale tel al. Lale

Detaylı

BİR BAYRAK RÜZGÂR BEKLİYOR

BİR BAYRAK RÜZGÂR BEKLİYOR ÖTÜKEN Ârif Nihat Asya BİR BAYRAK RÜZGÂR BEKLİYOR Şiirler: 1 BİR BAYRAK RÜZGÂR BEKLİYOR Servet Asya ya Armağanımdır. DESTAN O zaferler getiren atların Nalları altındanmış; Gidişleri akına, Gelişleri akındanmış.

Detaylı

Çocuklar için Kutsal Kitap sunar. 60. Hikayenin 24.si.

Çocuklar için Kutsal Kitap sunar. 60. Hikayenin 24.si. Çocuklar için Kutsal Kitap sunar Ate adamı Yazari: Edward Hughes Resimleyen: Lazarus Tercüme eden: Nurcan Duran Uyarlayan: E. Frischbutter Türkçe 60. Hikayenin 24.si www.m1914.org Bible for Children, PO

Detaylı

DENİZYILDIZI GRUBU NİSAN AYI BÜLTENİ NİSAN AYINDA NELER ÖĞRENDİK? Çiçekleri tanıdık. Çiçekleri gözlemledik. Çiçek türlerini isimlendirdik. Çiçeklerin birer canlı olduğunu öğrendik. Farklı çiçeklerin bakımını

Detaylı

2016 ÖSYS Ek Yerleştirme Sonucunda Yerleşen Aday Öğrencilerin Yatırması Gereken Katkı Payı Ücreti ve Öğrenci Numarası Listesi

2016 ÖSYS Ek Yerleştirme Sonucunda Yerleşen Aday Öğrencilerin Yatırması Gereken Katkı Payı Ücreti ve Öğrenci Numarası Listesi 237116094 EL.. ÇATA.. İktisat Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri (İÖ) İkinci Öğretim Lisans ÖSYM: Ek Kontenjan Türkçe 577,5 237116095 FE.. ASLA.. İktisat Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve

Detaylı

ATATÜRK'Ü ANIŞ. Adım-Soyadım:...

ATATÜRK'Ü ANIŞ. Adım-Soyadım:... ilkokul1.com ilkokul1.com ilkokul1.com ilkokul1.com ilkokul1.com ilkokul1.com ilkokul1.com ilkokul1.com ilkok Adım-Soyadım:... Önce kelimeleri tek tek okuyalım.her kelimeyi bir defada doğru okuyana kadar

Detaylı

Takım Olmak. Neden Takım Değiliz. 1

Takım Olmak. Neden Takım Değiliz. 1 Takım Olmak Neden Takım Değiliz 1 www.unitedpartners-tr.com TAKIM NEDİR? BİRBİRLERİNİ TAMAMLAYICI BİLGİ VE BECERİLERE SAHİP, ORTAK AMAÇ VE HEDEFLERE ODAKLANAN, ORTAK BİR YAKLAŞIM KULLANAN, BİREYLER TOPLULUĞUDUR

Detaylı

Çocuklar için Kutsal Kitap sunar. 60. Hikayenin 6.si.

Çocuklar için Kutsal Kitap sunar. 60. Hikayenin 6.si. Çocuklar için Kutsal Kitap sunar Aldatıcı Yakup Yazari: Edward Hughes Resimleyen: M. Maillot ve Lazarus Tercüme eden: Nurcan Duran Uyarlayan: M. Kerr ve Sarah S. Türkçe 60. Hikayenin 6.si www.m1914.org

Detaylı

TÜRK MÜZİĞİ PROGRAMI TÜRK HALK MÜZİĞİ SOLFEJ VE NAZARİYATI DERS MÜFREDATI HAZIRLIK SINIFI

TÜRK MÜZİĞİ PROGRAMI TÜRK HALK MÜZİĞİ SOLFEJ VE NAZARİYATI DERS MÜFREDATI HAZIRLIK SINIFI TÜRK MÜZİĞİ PROGRAMI TÜRK HALK MÜZİĞİ SOLFEJ VE NAZARİYATI DERS MÜFREDATI HAZIRLIK SINIFI T.H.M metrik yapısının tasnifi T.H.M de diziler T.H.M ses sistemi Dikte ve deşifre çalışmaları 2 ZAMANLI ANA USÜL

Detaylı

İşitme Engelli Öğrenciler için Tek Kart Resimler ile Kelime Çalışması. Hazırlayan Engin GÜNEY Özel Eğitim Öğretmeni

İşitme Engelli Öğrenciler için Tek Kart Resimler ile Kelime Çalışması. Hazırlayan Engin GÜNEY Özel Eğitim Öğretmeni İşitme Engelli Öğrenciler için Tek Kart Resimler ile Kelime Çalışması Hazırlayan Özel Eğitim Öğretmeni gökkubbede hoş bir seda bırakmak adına ÖNSÖZ İşitme engelli öğrencilerin kelime dağarcıklarının yetersizliği

Detaylı

Cimcime yemek masasına kurulmuş, ödev yapıyordu.

Cimcime yemek masasına kurulmuş, ödev yapıyordu. Cimcime yemek masasına kurulmuş, ödev yapıyordu. Önündeki deftere, son yazdıklarına baktı ve sayfayı delmeye kararlıymış gibi, bastıra bastıra sildi. Az ötede duran kitabı önüne çekti ve elindeki kurşunkalemi

Detaylı

ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç Çç ç ç ç ç ç ç çç Çç Çç ç ç Çç ç ç Ççç çç Ç Ççç çç ç

ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç Çç ç ç ç ç ç ç çç Çç Çç ç ç Çç ç ç Ççç çç Ç Ççç çç ç Adı Soyadı:. Aşağıdaki varlıkların adlarında - Ç sesinin getiği resimlerin altındaki kutucuğu işaretleyiniz. Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç 1 Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Aşağıdaki tablodaki seslerini

Detaylı

DO A VE MATEMAT K. Kufllar n ve kurba alar n toplam say s n n 3 e bölümü kaçt r?

DO A VE MATEMAT K. Kufllar n ve kurba alar n toplam say s n n 3 e bölümü kaçt r? DO A VE MATEMAT K DO AL SAYILARLA BÖLME filem Afla daki sorular resme göre cevaplay n z. Kufllar n ve kurba alar n toplam say s n n 3 e bölümü kaçt r? A açtaki kufllar 2 dala eflit olarak konsayd, her

Detaylı

Dersler, ödevler, sýnavlar, kurslar... Dinlence günlerinde bile boþ durmak yoktu. Hafta sonu gelmiþti; ama ona sormalýydý.

Dersler, ödevler, sýnavlar, kurslar... Dinlence günlerinde bile boþ durmak yoktu. Hafta sonu gelmiþti; ama ona sormalýydý. Dersler, ödevler, sýnavlar, kurslar... Dinlence günlerinde bile boþ durmak yoktu. Hafta sonu gelmiþti; ama ona sormalýydý. Üstüne, günlerin yorgunluðu çökmüþtü. Bunu ancak oyunla atabilirdi. Caný oyundan

Detaylı

BARIŞ BIÇAKÇI Aramızdaki En Kısa Mesafe

BARIŞ BIÇAKÇI Aramızdaki En Kısa Mesafe BARIŞ BIÇAKÇI Aramızdaki En Kısa Mesafe BARIŞ BIÇAKÇI 1966 da Adana da doğdu. Hüseyin Kıyar ve Yavuz Sarıalioğlu ile birlikte Ocak 1994 ve Ekim 1997 de iki şiir kitabı yayımladı. İletişim Yayınları nca

Detaylı

Einstufungstest / Seviye tespit sınavı

Einstufungstest / Seviye tespit sınavı Einstufungstest / Seviye tespit sınavı Dil: Türkçe Seviye: A1/A2 1. Günaydın, benim adım Lavin, soyadım Çeşme. (a) Günaydın ben adım Lavin, soyadım Çeşme. Günaydın benim ad Lavin, soyad Çeşme. 2. Ben doktorum,

Detaylı

Mutfak Etkinliği. Türkçe Dil Etkinlikleri Sanat Etkinlikleri Oyunlar Şarkı. Büskivili pasta yapıyoruz.

Mutfak Etkinliği. Türkçe Dil Etkinlikleri Sanat Etkinlikleri Oyunlar Şarkı. Büskivili pasta yapıyoruz. Türkçe Dil Etkinlikleri Sanat Etkinlikleri Oyunlar Şarkı Mutfak Etkinliği Sohbetler Yaşayan değerlerimizden Doğruluk ile ilgili sohbet ediyorum. Sağlığımızı korumak için neler yapmalıyız konulu sohbet

Detaylı

Bu ay içinde orucu ve namazı o kişiye kolaylaştırılır. Bu ay içinde orucu ve namazı ALLAH tarafından kabul edilir.

Bu ay içinde orucu ve namazı o kişiye kolaylaştırılır. Bu ay içinde orucu ve namazı ALLAH tarafından kabul edilir. 1- Ramazan ayının birinci gecesi kılınacak namaz: Bu gecede bir kimse 2 rekat namaz kılsa, her rekatta da KADİR SÜRESİNİ okursa; ALLAHÜ Teâlâ ( cc ) o kişiye 3 türlü kolaylık verir. Bu ay içinde orucu

Detaylı

Bugün uzaklardaki bir YİBO'dan İLKYAR'ın yıllar önce gittiği bir YİBO'dan değerli fedakar YİBO öğretmenlerimizden biri yazmış...

Bugün uzaklardaki bir YİBO'dan İLKYAR'ın yıllar önce gittiği bir YİBO'dan değerli fedakar YİBO öğretmenlerimizden biri yazmış... Bugün uzaklardaki bir YİBO'dan İLKYAR'ın yıllar önce gittiği bir YİBO'dan değerli fedakar YİBO öğretmenlerimizden biri yazmış... Doğuda görev yapmamış, oradaki güzel çocukları görmemiş onlara sarılmamış

Detaylı

MORALN BOZUKSA AÇ BU KTABI OKU. MORALN DÜZELSN. GÜN BOYUNCA YÜZÜN GÜLSÜN.

MORALN BOZUKSA AÇ BU KTABI OKU. MORALN DÜZELSN. GÜN BOYUNCA YÜZÜN GÜLSÜN. KOMK SÖZLER MORALN BOZUKSA AÇ BU KTABI OKU. MORALN DÜZELSN. GÜN BOYUNCA YÜZÜN GÜLSÜN. Part 1: BZM MLLET ngilizle açk kapy tiklyolar. Bizimkiler de kilitli kapy zorluyo... Part 2: KARIN ARISI Bir kzn karn

Detaylı

Bu testte 50 soru vardır. Süreniz 90 dakikadır. 2 yanlış cevap bir doğru cevabı götürecektir. Cevaplarınızı optik forma işaretleyiniz.

Bu testte 50 soru vardır. Süreniz 90 dakikadır. 2 yanlış cevap bir doğru cevabı götürecektir. Cevaplarınızı optik forma işaretleyiniz. ÖDÜLLÜ KİTAP OKUMA YARIŞMASI HARİKA HAYVANLAR 1. Annemin pembe sütü beni korur. diyen hayvan A) Aslan B) Köstebek C) Zebra Bu testte 50 soru vardır. Süreniz 90 dakikadır. 2 yanlış cevap bir doğru cevabı

Detaylı

ÖZEL İSTANBUL ÜNİVERİSTESİ VAKFI ADIGÜZEL ANAOKULU OCAK AYI KAVRAM VE ŞARKILAR

ÖZEL İSTANBUL ÜNİVERİSTESİ VAKFI ADIGÜZEL ANAOKULU OCAK AYI KAVRAM VE ŞARKILAR TASARRUF Lambayı açık unutma Suları akıtma boşuna Gitmez kimsenin hoşuna Hiçbir şey gitmesin boşuna AYDEDE Ay dede ay dede senin evin nerede. Hep yakın ol bize yıldız kalsın geride Lay lara lay lara lara

Detaylı

Şiir Anadan Örnekler. Köyden ayrılalı nice yıl oldu Yıkıldı evimiz selinen doldu Hani bacı kardeş nerede kaldı özlüyorum ben seni güzel Alvar

Şiir Anadan Örnekler. Köyden ayrılalı nice yıl oldu Yıkıldı evimiz selinen doldu Hani bacı kardeş nerede kaldı özlüyorum ben seni güzel Alvar Şiir Anadan Örnekler Köyden ayrılalı nice yıl oldu Yıkıldı evimiz selinen doldu Hani bacı kardeş nerede kaldı özlüyorum ben seni güzel Alvar Akıyor ırmağı yeşildir köyü Kokuyor burnuma tekke'nin çayı Sayıyorum

Detaylı

Öncelikle mübarek KURBAN BAYRAMINIZ kutlu olsun.

Öncelikle mübarek KURBAN BAYRAMINIZ kutlu olsun. DEĞERLİ VELİLER Öncelikle mübarek KURBAN BAYRAMINIZ kutlu olsun. Bayram tatilinde verilen bu ödevlerin günlük olarak(üzerindeki tarihe göre) yaptırılmasını rica ediyorum. Ödevleri öğrendiğimiz konuların

Detaylı

Eze meze Yýllar geçti geze geze. Neler gördüm neler! Daðlar gördüm yerden biter, gökte yiter. Daðlar gördüm kayalý, kayalarý oyalý.

Eze meze Yýllar geçti geze geze. Neler gördüm neler! Daðlar gördüm yerden biter, gökte yiter. Daðlar gördüm kayalý, kayalarý oyalý. Eze meze Yýllar geçti geze geze. Neler gördüm neler! Daðlar gördüm yerden biter, gökte yiter. Daðlar gördüm kayalý, kayalarý oyalý. Aðaçlar gördüm yeryüzü yaþýnda; Gölgesinde yaz uyur, kýþ uðuldar baþýnda.

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

MAĞARA RESİMLERİ 40 BİN YIL ÖNCESİNDEN BİZE ULAŞTI

MAĞARA RESİMLERİ 40 BİN YIL ÖNCESİNDEN BİZE ULAŞTI MAĞARA RESİMLERİ 40 BİN YIL ÖNCESİNDEN BİZE ULAŞTI İlk insanlar Taş Devri boyunca, çoğu Avrupa da olan mağara resimleri yaptı. Dinsel amaçlı olduğu sanılan resimlerde, hayvan ve insan figürleri vardır.

Detaylı

Fotoğraf makinesi alma kılavuzu

Fotoğraf makinesi alma kılavuzu On5yirmi5.com Fotoğraf makinesi alma kılavuzu Fotoğrafa merak saldınız ve siz de bir fotoğraf makinesi almak istiyorsunuz. İşte size yardımcı olacak birkaç öneri... Yayın Tarihi : 3 Eylül 2012 Pazartesi

Detaylı

KLASİK MANTIK (ARİSTO MANTIĞI)

KLASİK MANTIK (ARİSTO MANTIĞI) KLASİK MANTIK (ARİSTO MANTIĞI) A. KAVRAM Varlıkların zihindeki tasarımı kavram olarak ifade edilir. Ağaç, kuş, çiçek, insan tek tek varlıkların tasarımıyla ortaya çıkmış kavramlardır. Kavramlar genel olduklarından

Detaylı

Sevgili Kişisel gelişim Yolcusu,

Sevgili Kişisel gelişim Yolcusu, Sevgili Kişisel gelişim Yolcusu, İnsanın kendisini geliştirmesi için önce kendisine, sonra Kişisel gelişim Yolculuğunda kendisine yardım edecek insanlara güvenmesi gerekir. Bu güven olmayınca yani, insanın

Detaylı

ÖZEL NİLÜFER ANAOKULU MELİKE DAĞ

ÖZEL NİLÜFER ANAOKULU MELİKE DAĞ ÖZEL NİLÜFER ANAOKULU MELİKE DAĞ ARABAM GELİYOR Arabam geliyor, Düdüğünü çalıyor, Lastik patladı, Şoför atladı, İçindeki yolcuların, Ödü patladı. Bumm!.. HAMSİ ŞARKILARIMIZ Hamsi de koydum Ta-ta tavaya,

Detaylı

BANU TARHAN MERVE URHAN TEL:

BANU TARHAN MERVE URHAN TEL: BANU TARHAN MERVE URHAN TEL: 342 65 25 Email: buketcocukevim@hotmail.com HAZİRAN AYI KAVRAMLAR Renk: Ana ve ara renkler Geometrik şekiller: Tüm şekiller Miktar: Parça - bütün - çeyrek / Tam - yarım / 4

Detaylı

ÖZEL NİLÜFER ANAOKULU BUKET SARICA

ÖZEL NİLÜFER ANAOKULU BUKET SARICA ÖZEL NİLÜFER ANAOKULU BUKET SARICA ARABAM GELİYOR Arabam geliyor, Düdüğünü çalıyor, Lastik patladı, Şoför atladı, İçindeki yolcuların, Ödü patladı. Bumm!.. HAMSİ ŞARKILARIMIZ Hamsi de koydum Ta-ta tavaya,

Detaylı

İlk 4 soruyu metne göre cevaplayınız. 1 Metinde geçen aşağıdaki cümlelerden hangisi metnin ana fikridir?

İlk 4 soruyu metne göre cevaplayınız. 1 Metinde geçen aşağıdaki cümlelerden hangisi metnin ana fikridir? İnsanın üstünlüğü, bilime dayanarak olaylara egemen olabilmesinde ve doğa güçlerini denetim altına alabilmesindedir. Bilim; doğada ve toplumda geçerli kuralları, yasalan bulup ortaya çıkartır. Sorunların

Detaylı

KÜRESEL AYNALAR BÖLÜM 26

KÜRESEL AYNALAR BÖLÜM 26 ÜRESE AYNAAR BÖÜ 6 ODE SORU DE SORUARN ÇÖZÜER d d noktası çukur aynanın merkezidir ve ışınlarının izlediği yoldan, yargı doğrudur d noktası çukur aynanın odak noktasıdır d olur yargı doğrudur d + d + dir

Detaylı

Paragraftaki açıklamaya uygun düşen atasözü aşağıdakilerden hangisidir?

Paragraftaki açıklamaya uygun düşen atasözü aşağıdakilerden hangisidir? 1) İnsanlar, dağlar gibi yerlerinden kımıldamayan cansızlar değildir. Arkadaşlar, tanışlar birbirlerinden ne kadar uzakta olursa olsun ve buluşmaları ne kadar güç olursa olsun, günün birinde bir araya

Detaylı

Derleyen: Halide Karaarslan / Uzman Pedagog Görsel Tasarım: Semra Bolat / Sanat Dersleri Zümre Başkanı

Derleyen: Halide Karaarslan / Uzman Pedagog Görsel Tasarım: Semra Bolat / Sanat Dersleri Zümre Başkanı Derleyen: Halide Karaarslan / Uzman Pedagog Görsel Tasarım: Semra Bolat / Sanat Dersleri Zümre Başkanı DAMLA BÖRTÜCEN Zeytin, rüyasında benekli faresini kaybetti. Cadıya sordu, cadı biz fare yemeyiz ama

Detaylı

Okul Çağı Çocuğunda Sevgi Yetersizliği Çalma Davranışına mı Neden Oluyor? Pazartesi, 02 Eylül 2013 06:14

Okul Çağı Çocuğunda Sevgi Yetersizliği Çalma Davranışına mı Neden Oluyor? Pazartesi, 02 Eylül 2013 06:14 Hiçbir ihtiyacı olmadığı halde sürekli arkadaşlarının kalem ve silgilerini çalan çocukla yaptığım görüşmede, çocuğun anlattıkları hem çok ilginç hem de Kleptomani Hastalığına çok iyi bir örnektir. Çocuk

Detaylı

alternatif cevabı olabilir fakat anlatmak veya vurgulamak istediğim konu insanların alışveriş merkezlerine ihtiyacı olsun olmasın gitme durumları.

alternatif cevabı olabilir fakat anlatmak veya vurgulamak istediğim konu insanların alışveriş merkezlerine ihtiyacı olsun olmasın gitme durumları. HASTA İŞİ İnsanların içlerinde barındırdıkları ve çoğunlukla kaçmaya çalıştıkları bir benlikleri vardır. O benliklerin içinde yaşadıkları olaylar ve onlardan arta kalan üzüntüler barınır, zaten bu yüzdendir

Detaylı

KİMLER KURBAN KESMEKLE YÜKÜMLÜDÜR?

KİMLER KURBAN KESMEKLE YÜKÜMLÜDÜR? KİMLER KURBAN KESMEKLE YÜKÜMLÜDÜR? Müslüman olmak. Akıllı olmak. Ergenlik çağına gelmiş olmak. Hür olmak. Nisap miktarı mal yada paraya sahip olmak. Yolcu olmamak. DEVE En az 5 yaşını doldurmuş olmalı.

Detaylı

Hazırlayan: Saide Nur Dikmen

Hazırlayan: Saide Nur Dikmen Yayın no: 168 SAYGI VE HÜRMET ÖYKÜLERİ Genel yayın yönetmeni: Ergün Ür İç düzen: Durmuş Yalman Kapak: Zafer Yayınları İsbn: 978 605 4965 18 2 Sertifika no: 14452 Uğurböceği Yayınları, Zafer Yayın Grubu

Detaylı

Yýldýz Tilbe 1 ADAM OLSAYDIN. Söz-Müzik: Yýldýz Tilbe. Sevdim olmadý yar, küstüm olmadý yar. Kendini arattý, beni bulmadý yar

Yýldýz Tilbe 1 ADAM OLSAYDIN. Söz-Müzik: Yýldýz Tilbe. Sevdim olmadý yar, küstüm olmadý yar. Kendini arattý, beni bulmadý yar Yýldýz Tilbe 1 Onaylayan Administrator Pazar, 06 Mayýs 2007 Son Güncelleme Perþembe, 14 Haziran 2007 Besteciler.org ADAM OLSAYDIN Sevdim olmadý yar, küstüm olmadý yar Kendini arattý, beni bulmadý yar Düþtüm

Detaylı

ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI. Çetin Öner. Roman GÜLİBİK. Çeviren: Aslı Özer. 26. basım. Resimleyen: Orhan Peker

ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI. Çetin Öner. Roman GÜLİBİK. Çeviren: Aslı Özer. 26. basım. Resimleyen: Orhan Peker Çetin Öner GÜLİBİK ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI Roman Çeviren: Aslı Özer Resimleyen: Orhan Peker 26. basım Çetin Öner GÜLİBİK Resimleyen: Orhan Peker cancocuk.com cancocuk@cancocuk.com Yayın Koordinatörü: İpek

Detaylı

Türkçede heceler şöyle meydana gelmiştir.

Türkçede heceler şöyle meydana gelmiştir. TÜRKÇE DİL BİLGİSİ KURALLARI-Hece- harf bilgisihece: Ağzımızın bir hareketiyle çıkan seslere HECE denir. Kelimeler hecelerden, heceler harflerden meydana gelir. A, E, I, İ, O, Ö, U, Ü derken ağzımızı bir

Detaylı

5.SINIF TÜRKÇE (GENEL DEĞERLENDİRME TESTİ) almıştır?

5.SINIF TÜRKÇE (GENEL DEĞERLENDİRME TESTİ) almıştır? 5.SINIF TÜRKÇE (GENEL DEĞERLENDİRME TESTİ) Öğle üstü bir cip gelip obanın çadırları önünde durdu. Çocuklar hemen çevresinde toplaştılar. Cipten önce veteriner, sonrada kaymakam indi. Obanın yaşlıları hemen

Detaylı

ya kın ol ma yı is ter dim. Gü neş le ısı nan top rak üze rinde ki çat lak la rı da ha net gö rür düm o za man. Bel ki de ka rın ca la rı hat ta yağ

ya kın ol ma yı is ter dim. Gü neş le ısı nan top rak üze rinde ki çat lak la rı da ha net gö rür düm o za man. Bel ki de ka rın ca la rı hat ta yağ SAKARKÖY Uzun boy lu bir can lı ol ma yı ben is te me dim. Ben, doğ du ğum da da böy ley dim. Za man la da ha da uzadım üs te lik. Bü yü düm. Ben bü yü dük çe di ğer can lılar kı sal dı lar, kü çül dü

Detaylı