GİRİŞİMCİLERİN BAŞARI, GÜÇ VE YAKIN İLİŞKİ İHTİYAÇLARININ KİŞİLİK ÖZELLİKLERİYLE İLİŞKİSİ ÜZERİNE DÜZCE BÖLGESİ'NDEKİ KOBİ'LERDE BİR ARAŞTIRMA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "GİRİŞİMCİLERİN BAŞARI, GÜÇ VE YAKIN İLİŞKİ İHTİYAÇLARININ KİŞİLİK ÖZELLİKLERİYLE İLİŞKİSİ ÜZERİNE DÜZCE BÖLGESİ'NDEKİ KOBİ'LERDE BİR ARAŞTIRMA"

Transkript

1 GİRİŞİMCİLERİN BAŞARI, GÜÇ VE YAKIN İLİŞKİ İHTİYAÇLARININ KİŞİLİK ÖZELLİKLERİYLE İLİŞKİSİ ÜZERİNE DÜZCE BÖLGESİ'NDEKİ KOBİ'LERDE BİR ARAŞTIRMA Yrd. Doç. Dr. Adnan CEYLAN* Araş. Gör. Nigar Demircan** 1. GİRİŞ Bir ülkede emek, sermaye, doğa gibi üretim faktörleri nasıl sınırlı ise sanayileşme ile birlikte üretim faktörü niteliği kazanan girişimciler de sınırlıdır. Toplumda her birey iş kurma ve girişimde bulunma arzusu taşımaz. Girişimciliği geliştirmek ve desteklemek demek, yalnızca girişimcilerin önlerindeki engelleri kaldırmaya çalışmak onlara sermaye ve kaynak sağlamak demek değildir. Girişimcilerin sahip olduğu kişilik özelliklerini ortaya koymak, girişimci kimdir ve hangi ihtiyaçlara sahiptir? sorularının analizini yaparak çözüm aramak da girişimciliği desteklemek adına atılacak önemli bir adımdır. Çoğu kişi kendi işini kurmanın ve kendi kendinin patronu olmanın hayalini kurar. Ancak kişinin kendi işini kurmadan önce yapması gereken ilk şey neden girişimci olmak istediğini belirlemesidir. Bu aşamada; girişimciliği etkileyen demografik ve sosyal faktörleri ortaya koymak kadar, onları girişimciliğe iten güdüleri de belirlemek önemlidir. Bireyler, patron olmak, işle ilgili kararlarda direkt söz sahibi olmak, insanlarla yakın ilişkiler kurmak ve yüksek kar etme potansiyeli istemek, başarı ve güç ihtiyacı gibi pek çok unsurun etkisiyle girişimci olmak yani kendi işletmelerini kurmak isterler. Böyle bir durumda; küçük bir işletme olarak ekonomik değişimlerden çabuk etkilenme, uzun çalışma saatleri nedeniyle yorgun düşme, hemen hemen tüm iş alanlarında yetenekli olma, 1

2 yüksek finansal riskle başa çıkma, çalışanlara, müşterilere ve diğer çevrelere karşı tam sorumluluk taşıma gibi olumsuzluklar; girişimci için daha az önem taşır. İşte tüm bu olumsuzlukları göze alabilme, başarılı bir işletme sahibi olma konusunda kararlı olma ve benzeri durumlar bir takım güdüleyici faktörlerin etkisi sonucunda ortaya çıkar. McClelland'ın öğrenilmiş ihtiyaçlar teorisine göre, başarı ihtiyacı kişinin bir işi daha iyi ve daha verimli yapma, problemleri çözme ya da karmaşık görevlerde ustalaşma arzusudur. Güç ihtiyacı, kişinin başkalarının davranışını etkileme, onları kontrol etme ve onlardan sorumlu olma arzusudur. Yakın ilişki ihtiyacı ise, kişinin diğer insanlarla dostça ve sıcak ilişkiler kurma ve sürdürme isteğidir (Schermerhorn, 1999, s. 149). Bu düşünceler ışığında gerçekleştirilen bu çalışmanın amacı; girişimcilerin sahip olduğu kişilik özellikleri ve ilk işletmelerini kurma amaçları ile McClelland'ın öğrenilmiş güdüler olarak tanımladığı başarı, güç ve yakın ilişki ihtiyaçlarını incelemek ve bunlar arasındaki ilişkileri ortaya koymaktır. Girişimcilerin bazı demografik ve sosyal özelliklerinin, öğrenilmiş güdüler ve kişilik özellikleri üzerindeki etkilerini araştırmak da bu çalışmanın bir diğer amacını oluşturmaktadır. 2. GİRİŞİMCİ VE GİRİŞİMCİLİK Schumpeter'in tanımıyla, girişimcinin fonksiyonu, yeni bir buluşla veya yeni bir mal üreterek ya da eskisini yeni bir yöntemle üretmek için mümkün denenmemiş teknoloji kullanarak üretim sürecinde reform veya devrim yapmaktır (Hisrich & Peters,1985, s.8).girişimci, kaynaklar konusunda öngörüde bulunarak işi planlayan, insan kaynaklarını örgütleyerek girdilerin işlenmesini sağlayan ve elde edilen çıktıyı da kârlılık yaratacak biçimde tüketicilerin kullanımına sunma becerisini gösteren kişi şeklinde tanımlamak da mümkündür (Silver, 1983, s.7). Girişimciliğin farklı ilgi alanları ile ilgili bir takım çalışmalar bulunurken ve kamu sektöründe girişimcilik yaygınlaştırılmaya çalışılırken, deneysel anlamda pek çok eksiklikler mevcuttur (Moon, 1999). Araştırmacılar girişimcilik hakkında farklı kavramsal tanımlamalar yapmaktadır ancak henüz girişimcilik hakkındaki 2

3 araştırmalarda avantaj sağlayacak nitelikte genelleşmiş bilgiler sağlanamamıştır. İlk çalışmalarda girişimciliğin odak noktasını girişimcilerin kişisel özellikleri oluşturmaktaydı fakat geçtiğimiz yıllarda ortaklıklar kurma, global etkiler, uluslararası girişimcilik ve insan kaynakları gibi konular da girişimcilik araştırmalarına dahil edilmiştir. Her konuda en önemli olan ise, girişimcilerin başarısını artırmada ve çalışma alanı olarak girişimciliği geliştirmede bir araç olarak kullanılabilecek ortak bir bakış açısı sağlamaktır (Brazeal, 1999, s.30). Özellikle gelişmekte olan ülkelerde uzun vadeli başarı, büyük ölçüde küçük girişimcilerin artışına dayalıdır. Sosyal varlığı ve güveni ortaya çıkaran ve destekleyen kültürel değerlerin ve ya sivil toplumun olmadığı girişimci çabalar, elbette başarısızlığa uğrayacaktır (Neace, 1999, s.48). 3. BAŞARI, GÜÇ VE YAKIN İLİŞKİ İHTİYAÇLARI Girişimciliği, liderlik ve takım çalışması, örgütsel yaratıcılık, fırsatçılık, yenilik, risk alma, kaynak sağlama gibi açılardan ele alan araştırmalar da mevcuttur. Bu farklı bakış açıları, girişimciliğin pek çok kişilik özelliğinin birleşimiyle ortaya çıkan bir faaliyet biçimi olduğunu ileri sürer(olsen, 1998). Girişimcilik konusunda bu farklı boyutlara sahip araştırmalar, çevre ve girişimcinin kişilik özellikleri arasındaki etkileşimin önemini yansıtması açısından önemlidir(naffiziger et al., 1994). Bireyler, rakiplerinden daha iyi işler ortaya koymak, zor amaçlara ulaşmak, karmaşık bir problemi çözmek veya herhangi bir işi en iyi şekilde yapabilmek için kendileri bir yol geliştirme ihtiyacı hissettiklerinde, kendi başlarına bir iş kurmak ve işlerinden sorumlu olmak isterler(luthans, s. 150). Bireylerin kendi işletmelerini kurmalarında etkili olabilen yaş, cinsiyet, eğitim, anne-baba mesleği gibi bazı demografik faktörler yanında sosyal ve psikolojik faktörler de bulunmaktadır. McClelland yakın ilişki, güç ve başarının içgüdüsel arzular olmaktan çok öğrenilmiş ihtiyaçlar olduğunu vurgular (Northcraft, 1994, s.111). Girişimcilerin başarı ihtiyaçlarını inceleyen Stormer ve arkadaşları da McClelland'ın görüşlerine ek olarak yüksek başarı güdüsünün yöneticiler ve üniversite öğrencilerine kıyasla girişimcilerde daha yüksek olduğunu bu yüzden başarı güdüsünün esasen bir girişimcilik özelliği olduğunu belirtmektedirler(stormer et al. 1999). 3

4 3.1. Başarı İhtiyacı Yüksek başarı ihtiyacına sahip bireyler, davranışlarının sonuçlarına katlanma ve sorunları çözme sorumluluğuna sahiptir. Durumları analiz eder, başarı olasılıklarını araştırır, zorlukları aşmak ve risk alma arzularına sahiptirler. Aynı zamanda bu bireyler, olaylara daha fazla odaklanırlar ve olayları değişim potansiyeline göre değerlendirirler (Champoux, s.180). McClelland'ın başarı ihtiyacı hakkındaki araştırmaları girişimcilerde var olan psikolojik özellikleri ortaya koyar ve bu düşüncelerden hareketle girişimcilerin özelliklerine yönelik üç tutum belirlemiştir (Hisrich & Peters, 1985, s.53). 1. Problem çözme, amaç belirleme ve bu amaçlara ulaşmada bireysel sorumluluk. 2. Yüksek düzeyde hesaplanmış risk alma arzusu, 3. Görevdeki başarının sonuçlarına ait bilgi. McClelland'a göre, yüksek başarı ihtiyacı, bireylerin girişimci davranışlarda bulunmasına neden olur. Bazı çalışmalar başarı ihtiyacı ve girişimcilik arasında ilişki olduğunu gösterirken bazıları bunun aksini ortaya çıkarmaktadır (Hisrich & Peters, 1985, s.53). Girişimciler de yüksek iş başarısı güdüsü etkisindedirler. Bu nedenle kendilerini başarı ile özdeşleştirme ve başarı ihtiyaçlarını tatmin etme eğilimindedirler. Girişimcilerin başarı güdülerini inceleyen Stormer ve arkadaşları da yüksek başarı güdüsünün yöneticiler ve üniversite öğrencilerine kıyasla girişimcilerde daha yüksek olduğunu bu yüzden başarı güdüsünün esasen bir girişimcilik özelliği olduğunu belirtmektedirler ( Stormer et al, 1999, s.47) Güç İhtiyacı Güç ihtiyacı, elde etme ve başkaları üzerinde kontrol sağlama arzusunu temsil eder. Amaç başkalarını etkilemek, yönetmek ve mümkün olduğunca hakimiyet altına almaktır. McClelland'a göre güç ihtiyacı iki boyut kazanabilir. Bunlar, pozitif boyutlu, ikna edici ve ilham verici güç veya negatif boyutlu, itaat ettirici ve hakimiyete alıcı güç olabilir (Mowen, 1993, s ). Girişimcilerin güç elde etme isteğiyle iş kurma davranışında bulunması, başkaları 4

5 üzerinde üstünlük sağlama arzusu olarak da değerlendirilebilir. Güçlü olma ihtiyacı, bireyin çevresine egemen olma arzusunun bir sonucu olabilir. Bu nedenle insanlar ve gruplar, çevresel ilişkilerinde etkinliklerini artıracak ve seslerini duyuracak her türlü araca başvurmaktan çekinmezler (Eren, 2000, s.501). Başkalarını denetleme veya kontrol altında tutmaya yarayan araçlara sahip olma, egemenlik sağlama da bu çerçevede açıklanabilir. Emir verme ve cezalandırma da başkaları üzerinde etki sağlama ve gücü elinde bulundurmanın bir göstergesi olarak görülebilir. Güç güdüsüyle hareket eden girişimciler, çalışanlar tarafından sevilmekten çok, çalışanlara etki etmeyi, onları kontrol altında tutmayı tercih eder. Bu bakımdan girişimciler başkaları tarafından etkilenmek ve başkalarının altında çalışmak istemezler. Güç güdüsü, girişimcileri harekete geçirerek onları işletme amaçları doğrultusunda daha rahat hareket etmeye de yönlendirebilir. Ancak girişimcinin başarısı için güç güdüsü tek ve geçerli koşul değildir. Bu güdü başarı güdüsüyle birleştiğinde anlam kazanır Yakın İlişki İhtiyacı Yüksek yakın ilişki ihtiyacına sahip olan birey, başarıya ulaşma doğrultusunda başkalarıyla yakın ilişki içinde olma arzusundadır (Mowen, 1993, s ). Başkalarıyla olumlu ilişkiler kurma v bu ilişkileri sürdürmede odaklanır ve özellikle önemsedikleri kişiler tarafından onaylanmak isterler (Champooux, s. 180). Örneğin bir araştırmada deneklere kendilerine bir görevi yerine getirmelerinde yardımcı olacak kimseleri seçme fırsatı tanınmıştır. Başarı güdüsüne sahip bireylerin kişilerin yeterliliğine dayalı olarak seçim yaptıkları, yakın ilişki ihtiyacına sahip bireylerin ise yakın arkadaşlarını seçtikleri görülmüştür. Açıkça görülmektedir ki, yakın ilişki ihtiyacına sahip bireyler bir görevde başarılı olmaktan çok, yaptıkları işten zevk almak doğrultusunda seçim yapmaktadır (Mowen, 1993, s ). 4. GİRİŞİMCİ KİŞİLİK Girişimcilik bazı özelliklerin bir bileşimidir. Girişimci kişi bu özelliklerin bazılarına önem verip bazılarınıysa fazla önemsemeyebilir(lewis, 1997). Girişimde bulunmak kişisel farklılıkların ortaya koyduğu bir olaydır ancak içinde yaşanılan olaylar da bir 5

6 kimsenin daha aktif ve girişimci olmasına veya olmamasına neden olabilmektedir(eren, s.79). İşletmelerin başarısını etkileyen pek çok farklı girişimci niteliği mevcuttur(roper, 1998). Girişimci kişiler iş hayatının zorluklarına katlanabilecek güce sahip, risk almaya yatkın kişilerdir. Bunlara ek olarak faaliyet alanlarında daha profesyonel davrandıkları ve amaçlarına ulaşmada daha fazla motivasyona sahip oldukları düşünülür(johnson, 1996). Girişimci kişilik özelliklerinden en önemlisi risk alma eğilimi yada risk almaya yatkınlıktır. Risk almaktan korkmamak ve gözü kara olmak benzer kavramlar olarak tanımlanabilir. Girişimci risk, beklenen getirinin maksimum olacağına inanç ve akılcı karar verme yoluyla girişimi gerçekleştirmeyi içerir. İş alanı hakkında deneyim, girişimci içgüdüler de girişimcilerin üstlenmeyi göze aldığı risk miktarında önemli rol oynar(busenitz, 1999). Bir iş kurmanın neleri gerektirdiği, daha da önemlisi riskin nasıl minimize edilebileceği ve başarı şansının nasıl arttırılabileceği de önemlidir. Belirsizliği bir macera gibi gören kişiler, onu hayatın sıradan işleyişine karşı bir tehdit olarak görenlere nazaran, girişimci olmaya daha yatkındır(andrews, 1998). Girişimcilerin en önemli özelliklerinden biri de iyi iletişim kurma yetenekleridir(smith, 1999). İnsanlarla ilişki kurma ve hem sözlü hem de yazılı iletişim sağlama da girişimci faaliyetlerde önemlidir(hisrich & Peters, s.56). Girişimci açısından yenilik, işletmenin ekonomik ve sosyal potansiyelinde belirli amaçlara odaklanmış değişimler yaratma faaliyetlerini kapsar(drucker, 1998). Girişimci düşünce, yenilikçi kişilerin başarılı olabileceği bir kültürü şekillendiren çabaları içerir(nelton, 1994). Girişimcilerin 2000'li yıllarda başarılı olabilmesi için, yeni teknolojiler geliştirmeye çalışması, iletişim ağlarını kuvvetlendirmeleri ve değişimleri önceden tahmin edebilecek kapasitede olmaları gerekir(ramsey, 1998). Buna bağlı olarak yaratıcılık yeni ve yararlı fikirler oluşturan bir düşünce tarzı olarak tanımlanabilir(andricia, 1998). Orijinal ve yaratıcı fikirlere sahip girişimciler başarıya ulaşmada motivasyon sahibidir fakat ortaya çıkacak sonuçlar diğer insanların duyarlılığı kadar, girişimcinin pazarlama becerisine de dayanır(ford&gioia, 1998). Girişimde bulunma süreci, yeni bir işletme kurmak için fırsatları bulma, 6

7 değerlendirme ve geliştirmeyi içerir. İşle ilgili fırsatları belirlemek için biçimsel ve biçimsel olmayan mekanizmalar vardır(hisrich & Peters, s.56). Girişimci ileriyi görebilen bir kişidir. Tehlikeden kaçmaz. Girişimci daima yeni ve riskli fikirleri geliştirmeye ve fırsatları tamamen değerlendirmeye çalışan bir öncüdür(lewis, 1997). Başarıya ulaşmak ve büyümek için gayret, sabır ve hırsa sahip olmak oldukça önemlidir. İşe başlama isteği ve hevesi de motivasyonu etkileyen bir faktördür(blackstone, 2000). Gerekli niteliklere sahip olan girişimciler risk almak konusunda çok düşünmezler, girişimcilerin en çok zihnini kurcalayan konu fırsatları daha iyi değerlendirebilmelerini sağlayan yöntemler geliştirmektir(o'reilly&tarpley, 1999). Girişimciler içinde bulundukları piyasayı çok iyi takip ederler ve ortaya çıkabilecek fırsatları kollarlar(smith, 1999). Girişimcilerin fırsatçılık yönü, yaşantıya açık olma faktörüyle bağlantılı olarak da düşünülebilir. Yapılan araştırmalar, yaşantıya açık olma faktörünün; geleneksel olmama, sempatiklik, esneklik, yüksek değişim ihtiyacı, geniş ilgi alanı, algılama kabiliyeti, belirsizliğe tahammül etme, zoru tercih etme, heyecan arama gibi faktörlerle bağlantılı olduğunu ortaya çıkarmıştır(slick, 1999). Girişimci, cesaretin akılcı ve hesaplı kısmını maksimize etmeye çalışmalıdır. Bunun için de planlama yapmalıdır. Planlama sistemlerinin ve ölçme tekniklerinin var olan kaynakları kontrol etmede kullanılması stratejik bir yönelimi ifade eder(hisrich & Peters, s.34). 5. ARAŞTIRMANIN AMACI VE METODOLOJİSİ Bu çalışmanın amacı; girişimcilerin sahip olduğu kişilik özellikleri ve ilk işletmelerini kurma amaçları ile McClelland'ın öğrenilmiş güdüler olarak tanımladığı başarı, güç ve yakın ilişki ihtiyaçlarını incelemek ve bunlar arasındaki ilişkileri ortaya koymaktır. Girişimcilerin bazı demografik ve sosyal özelliklerinin, öğrenilmiş güdüler ve kişilik özellikleri üzerindeki etkilerini araştırmak da bu çalışmanın bir diğer amacını oluşturmaktadır. Bu aşamada öne sürülen bazı temel hipotezler şunlardır: H1: Kadın ve erkek girişimlerin başarı güdüleri arasında farklılık vardır. 7

8 H2: Kadın ve erkek girişimlerin güç güdüleri arasında farklılık vardır. H3: Girişimcilerin başarı ve güç güdüleri ilk işletmelerini kurma amaçlarını etkilemektedir. H4: Girişimcilerdeki başarı ve güç güdüsünün artışıyla birlikte, girişimci kişilik özellikleri daha fazla yansıtılmaktadır. H5: Girişimcilerin başarı ve güç güdülerinin düzeyi, girişimciliğin aileden gelip gelmediğine göre farklılaşmaktadır Araştırmanın Metodolojisi Düzce İli'nde gerçekleştirilen bu araştırmada ve Devlet İstatistik Enstitüsünün küçük ve orta ölçekli işletme tanımlaması esas alınmıştır. Bu tanımlamaya göre 1-24 arası işçi çalıştıran işletmeler küçük, arası işçi çalıştıranlar orta ölçekli ve 100'den fazla işçi çalıştıranlar da büyük işletme olarak değerlendirilmektedir(dinçer&fidan, s.70). Düzce İli Ticaret Odasından alınan bilgilere dayanarak, küçük işletmeler kapsamında girişimcilerin yönetim becerilerini de değerlendirebilmek maksadıyla, beş ve daha fazla işçi çalıştıran 108 işletmenin kurucusu anakütleyi oluşturmak üzere belirlenmiştir. Bu bireylerin tümüne ulaşılmış, ancak 97 kişiden yanıt alınabilmiştir. Araştırmada, uygulama alanındaki girişimcilerin, eğitim ve genel kültür düzeyleri, düşünme ve algılama kapasiteleri göz önünde bulundurularak, genelde kullanılan girişimcilik testlerinin değindiği ortak noktalar temel alınmıştır. Girişimcilerin bir takım özelliklerini ve kişilik profillerini ortaya çıkarabilmek üzere, bazı değişkenler arasında ilişki kurabilmeye olanak veren ve iki bölümden oluşan 30 soruluk bir anket formu düzenlenmiştir. 6. ARAŞTIRMA BULGULARININ DEĞERLENDİRİLMESİ 6.1. Girişimcilerin Demografik Özellikleri Ve Girişimcileri Etkileyen Faktörler Araştırmaya katılan %22.7'si kadın 97 girişimcinin %25.8'i 30 yaşın altındadır. %18.6'yı yaş grubu, %20.6'yı yaş grubu, %28.9'u yaş grubu oluşturmaktadır. %79.2'ü bekar ve %29.9'u köyde, %14.4'ü kasabada, %32'si ilçede, 8

9 %23.7'si ise ilde doğmuş olan bu 97 kişiden %35.1'inin hem anne hem de babası hayatlarının büyük bölümünde kendi işletmelerinde çalışmıştır. Girişimcilerin %8.2'si yaşamlarının büyük bölümünü köyde, %9.3'ü kasabada, %43.3'ü ilçede, %39.2'si ise ilde geçirmiştir. Girişimcilerin %14.4'ü ilkokul, %20.6'sı ortaokul, %40'si lise, %22.7'si üniversite, %1'i ise yüksek lisans mezunudur. Üniversite eğitimi alanların büyük çoğunluğu işletme ve mühendislik fakültelerini bitirmiştir. Girişimcilerin %77.3'ü ilk işletmelerini 30 yaşlarından önce, %12.4'i yaşları, %6.2'i yaşları, %4.1'i de yaş arasında kurmuşlardır. Tablo 1: Girişimcilerin demografik özelliklerine ilişkin ortalama ve standart sapma değerleri. Demografik Değişken N Ortalama Standart Sapma Cinsiyet Yaş Medeni hal Doğum yeri Anne baba mesleği Yaşam yeri Eğitim durumu İlk işletmeyi kurma yaşı 97 27, Girişimcilerin %32'si sermayelerinin %50'den fazlasını kendileri sağlamışlardır. %42'3'lük bir çoğunluk ailelerinden temin etmiş, %18.6'sı üçüncü şahıslara borçlanmıştır. Yalnızca %4.1 oranında girişimci sermayelerinin %50'den fazlasını banka kredisi yoluyla temin etmiştir. Girişimcilerin borçlanma veya bankadan kredi almaya olan eğilimleri daha düşük görülmektedir. Kadıların %50'si, erkeklerin ise %44'ü ilk iletmelerini kurduklarında bekardır. Kadınların %81.2'si, erkeklerin de %76'sı sı ilk işletmelerini 30 yaşlarından önce kurmuşlardır. Erkeklerin %13.3'ü ilk işletmelerini arasında yani 30'lu yaşların başında kurarken, bu oran kadınlarda %9.1'dir. Aynı zamanda kadınların %9.1'inin ilk işletmelerini yaş arasında kurduğu, erkeklerin ise bu yaşlar arasında işletme kurma oranının %5.3 olduğu görülmektedir. Kadınlar 40 yaşından sonra işletme kurmazken, yaşları arasında ilk işletmelerini kuran erkeklerin oranı da %5.3'dür. Ne kadınlar ne de erkekler arasında 55 yaş sonrasında işletme kuran bulunmaktadır. 9

10 Girişimcilerin büyük çoğunluğu için ilk işletmelerini kurmalarında en fazla etkili olan faktörler kendi kendilerinin patronu olma ve daha fazla para kazanmadır. Daha fazla kazanma arzusu eğitim düzeyleri ne olursa olsun girişimcileri ilk işletmelerini kurmalarında etkileyen önemli bir faktörken, ilkokul mezunu bireylerin aile geleneğini devam ettirme arzusu diğerlerine nazaran daha fazladır. Kendi kendinin patronu olma arzusunun eğitim düzeyiyle birlikte artış gösterdiği ve kadın girişimcilerin bu arzuya daha fazla sahip olduğu görülürken, topluma faydalı olma arzusunun kadın ve erkekler arasında fazla fark göstermediği gözlenmektedir Girişimcilerin Kişilik Özellikleri Uygulamaya katılan girişimcilerin büyük çoğunluğu; fikirlerini değiştirip, metotları çeşitlendirebilen, problemlerin çözümünde değişik yollar arayan, çalışanları yönlendirebilen, başarısızlığa uğradıklarında tekrar deneme yapmaktan korkmayan, çabuk karamsarlığa kapılmayan, önsezilerine güvenen, sorunların üstesinden tek başına gelebilen, piyasaları takip eden ve fırsatları değerlendiren, uzun vadeli hedeflere sahip olan, sorunlar karşısında sıkıntı ve endişeye kapılmayan, her problemin bir çözümü olduğuna ve planlamanın sorunlara daha fazla çözüm ürettiğine inanan, insanları harekete geçirebilen, görevlerine odaklanabilen bir tablo sergilemektedir. 10

11 Tablo 2: Araştırmaya katılan girişimcilerin bazı kişilik özellikleri Özellik (µ, σ) Risk alma (3.1; 1.5) Yeniliklere açıklık(3.7; 1.1) Yaratıcılık (4.0; 1.0) Yönetim becerisi (4.1; 0.8) Öğrenme isteği(4.2; 0.9 ) Beşeri ilişkiler(3.9, 0.9) Kararlılık (3.6; 1.1 ) Olumlu tutum( 4.1; 0.8) Kendine güven (3.8; 1.0) Önsezileri kullanma(3. 7; 1.1) Fırsatçılık (3.7; 1.0) 1(%) 2(%) 3(%) 4(%) 5(%)

12 Vizyon sahibi olma (4.1;0.9) Stresle başa çıkma(3.3;1.3) Problem çözme(4.1; 0.8) Stratejik planlama(4. 1; 0.9) Proaktivite( ; 1.2) Konsantras yon(4.0; 0.9) (1- Kesinlikle Katılmıyorum, 2- Katılmıyorum, 3- Kararsızım, 4- Katılıyorum, 5- Kesinlikle Katılmıyorum) 6.3. Hipotezlerin Test Edilmesi Araştırmada temel hipotezlerin testinden önce değişkenler arası ilişkiler ve değişkenlerin içsel güvenilirlikleri tespit edilmiştir. Tablo'da 1 başarı, 2 yakın ilişki, 3 güç ihtiyacını, 4 daha fazla kazanma, 5 kendi kendinin patronu olma, 6 aile geleneğini devam ettirme, 7 topluma faydalı olma arzusu ile girişimde bulunmayı, 8 de girişimci kişilik özelliklerini temsil etmektedir. Tablo 3 :Değişkenler arası korelasyonlar ve değişkenlere ilişkin içsel güvenilirlik katsayıları Değişke n a,228*,522**,343**,095 -,123,214*,326* 2,228* 0.60a,124,077,024 -,031,301**,191 3,522**, a,242*,201* -,204*,339**,380* 4,343**,077,242* -,148 -,039,265**,216* 5,095,024,201*, ,159,089, ,123 -,031 -,204* -,039 -,159 -,058 -,074 7,214*,301**,339**,265**,089,058 -,198 8,326*,191,380*,216*,123 -,074, a * Korelasyon 0.05 düzeyinde anlamlıdır. ** Korelasyon 0.01 düzeyinde anlamlıdır. a Değişkenin içsel güvenilirlik katsayısı. 12

13 Kadın ve erkek girişimciler arasında başarı ve güç ihtiyaçları açısından istatistiksel olarak anlamlı bir fark olup olmadığını incelemek üzere bir boyutlu varyans analizleri yapılmış, güç ihtiyaçları açısından iki cins arasında anlamlı farklılığa rastlanmıştır (p< 0.05). Elde edilen sonuca göre kadın girişimciler erkeklere nazaran daha fazla güç ihtiyacına sahiptir. Bu durumda H1 hipotezi red, H2 hipotezi ise kabul edilmektedir. Faktör analizleri sonucunda başarı, güç ve yakın ilişki ihtiyaçlarının üç ayrı faktöre yüklendiği, girişimci kişilik değişkeninin ise düşük faktör yüklü soruların çıkarılmasıyla tek bir faktör oluşturduğu görülmektedir. Tablo 4 : Kadın ve erkek girişimcilerin arasındaki farklara ilişkin varyans analizi değerleri İhTİYAÇ F p Başarı ihtiyacı Yakın ilişki ihtiyacı Güç ihtiyacı H3 hipotezinin test edilmesine yönelik olarak regresyon analizleri yapılmıştır. Girişimcilerin ilk işletmelerini kurmalarında etkili olan unsurlar bağımlı değişken kabul edilerek, başarı, güç ve yakın ilişki ihtiyaçlarının bu unsurlar üzerindeki etkileri ayrı ayrı incelenmiştir. Tablo 5: Daha fazla kazanma arzusuna ilişkin regresyon modelleri Bağımlı Değişken Bağımsız Değişkenler Determinasyon Katsayısı Modelin Anlamlılık Katsayısı Daha fazla Başarı Yakın ilişki Güç ihtiyacı R2 P kazanma arzusu ihtiyacı ihtiyacı I 0.343* II III * IV 0.343* V 0.297* VI ,236* VII * Girişimcilerin işletmelerini daha fazla kazanma arzusuyla kurmaları üzerinde başarı ve güç ihtiyaçlarının etkileri görülmektedir (Model I-III). Yakın ilişki ihtiyacının ise bu arzu üzerindeki etkisine hiçbir şekilde 13

14 rastlanamamıştır. Başarı ve güç ihtiyacı birlikte bağımsız değişken olarak ele alındığında ise(model V), güç ihtiyacının anlamlılığını kaybettiği görülmektedir(p<0.005). buna göre girişimcilerin başarı ve güç ihtiyaçları arttıkça daha fazla kazanma arzusuyla işletme kurma eğilimleri de yükselmektedir. Güç ihtiyacıyla karşılaştırıldığında başarı ihtiyacı daha fazla kazanma arzusu üzerinde daha fazla etkilidir. Tablo 6: Kendi kendinin patronu olma arzusuna ilişkin regresyon modelleri Bağımlı Değişken Bağımsız Değişkenler Determinasyo n Katsayısı Kendi kendinin patronu olma arzusu Başarı ihtiyacı Yakın ilişki ihtiyacı Modelin Anlamlılık Katsayısı Güç ihtiyacı R2 P I * Kendi kendinin patronu olma ve aile geleneğini devam ettirme arzusu bağımlı değişken olarak ele alındığında yalnızca güç ihtiyacının bu arzu üzerinde etkili olduğu görülmektedir(p<0.05). Tablo 7: Aile geleneğini devam ettirme arzusuna ilişkin regresyon modelleri Bağımlı Değişken Aile geleneğini devam ettirme arzusu Başarı ihtiyacı Bağımsız Değişkenler Yakın ilişki ihtiyacı Determinasyon Katsayısı Modelin Anlamlılık Katsayısı Güç ihtiyacı R2 P I ,204* II * Bulgulara göre girişimcilerin güç ihtiyacı arttıkça, aile geleneğini devam ettirme arzusuyla girişimde bulunma eğilimleri azalmaktadır. Tablo 8: Topluma faydalı olma arzusuna ilişkin regresyon modelleri Bağımlı Değişken Bağımsız Değişkenler Determinasyon Modelin Anlamlılık Katsayısı Katsayısı Topluma Faydalı Başarı Yakın İlişki Güç R2 P Olma Arzusu İhtiyacı İhtiyacı İhtiyacı I 0.204* II 0.301* III 0.339* IV * V * VI * 0.307*

15 VII * 0.312* Topluma faydalı olma arzusu ele alındığında başarı, güç ve yakın ilişki ihtiyaçlarının ayrı ayrı anlamlı olduğu görülmektedir. Başarı ve yakın ilişki ihtiyacı birlikte modele alındığında yakın ilişki, başarı ve güç ihtiyacı birlikte modele alındığında güç, yakın ilişki ve güç ihtiyacı modele alındığında ise her ikisi de anlamlı görülmektedir. Üç değişken birden modelde iken yakın ilişki ve güç ihtiyaçları anlamlılığını korumaktadır. R2'ler ve regresyon katsayıları incelendiğinde de topluma faydalı olma arzusu üzerinde etkili olan en önemli ihtiyacın güç, ardından yakın ilişki ve son olarak da başarı ihtiyacı olduğu söylenebilir. Tüm bu değerlendirmeler düşünüldüğünde H3 hipotezinin kabulü için yeterli neden olduğu sonucuna varılabilir. Girişimcilerin başarı, yakın ilişki ve güç ihtiyaçları ilk işletmelerini hangi arzulara sahip olarak kurduklarını etkilemektedir. Başarı, yakın ilişki ve güç ihtiyaçlarının girişimci kişilik özellikleri üzerindeki etkisini incelemek üzere geliştirilen regresyon modelleriyle Tablo 9'daki sonuçlar elde edilmiştir. Tablo 9: Girişimci kişiliğe ilişkin regresyon modelleri Bağımlı Değişken Bağımsız Değişkenler Determinasyon Katsayısı Modelin Anlamlılık Katsayısı Girişimci Başarı Yakın İlişki Güç İhtiyacı R2 P Kişilik İhtiyacı İhtiyacı I 0.326* II III IV 0.298* V * VI * VII Analiz sonuçlarına göre girişimcilerin başarı ve güç ihtiyacı arttıkça, girişimci kişilik özelliklerine sahip olma eğilimleri de artmaktadır. Ancak benzer ilişkiye yakın ilişki ihtiyacı söz konusu olduğunda rastlanamamıştır. Başarı ihtiyacı, güç ihtiyacı ile birlikte modele alındığında istatistiksel olarak anlamlılığını kaybetmektedir. Üç değişken birden modelde yer aldığında ise yalnızca güç ihtiyacı istatistiksel olarak anlamlı olduğu görülmektedir. Bu durumda başarı ihtiyacı yalnız başına girişimci 15

16 kişilik özellikleri üzerinde etkili, güç ihtiyacı ile bir araya geldiğinde ise etkisizdir. Bu durumda H4 hipotezinin kabulü için yeterli neden olduğu sonucuna varılabilir. Girişimcilerin başarı ve güç güdülerinin düzeyinin, girişimciliğin ailevi boyutuna göre nasıl farklılaştığını araştırmak üzere bir boyutlu varyans analizleri yapılmıştır. Elde edilen sonuçlara göre girişimciliğin aileden gelip gelmediğine göre başarı ve yakın ilişki ihtiyaçları farklılaşmaktadır(p<0,05). Bu durumda H5 hipotezi kabul edilmektedir. Tablo 10: girişimciliğin ailevi boyutuna göre farklara ilişkin varyans analizi değerleri. İHTİYAÇ F P Başarı ihtiyacı Yakın ilişki ihtiyacı Güç ihtiyacı SONUÇ VE ÖNERİLER Bu çalışma, ülkemizde il statüsü kazanmış, son yerleşim birimi olan Düzce'de, küçük işletme sahiplerinin genel profilini ortaya çıkarmak, girişimcilerin işletmelerini kurmalarında etkili olan arzuları belirlemek, bu arzuların ve girişimci kişilik özelliklerinin başarı, güç ve yakın ilişki ihtiyaçlarıyla ilişkisini ortaya çıkarmak amacıyla gerçekleştirilmiştir. Yapılan araştırmada çoğunluğunu erkek girişimcilerin oluşturduğu küçük işletme sahiplerinin büyük bölümü lise veya üniversite mezunudur. Girişimcilerin büyük çoğunluğu ilk işletmelerini 30 yaş öncesinde kurmuşlar, sermayelerini kendileri veya aileleri vasıtasıyla sağlamışlardır. Yaşamının çoğunu köyde geçirmiş olan girişimcilerin büyük çoğunluğu girişimci anne ve/veya babaya sahiptir ve aralarında yüksek eğitim almış olan bulunmamaktadır. Uzun süre şehirde, ilçede veya kasabada yaşamış bireylerin ise eğitim düzeyleri daha yüksektir ve bankadan kredi alma veya borçlanma eğilimleri de çoğunlukla yaşadıkları yerleşim biriminin büyümesiyle artmaktadır. 16

17 Yapılan istatistiksel analizler sonucunda hipotezler test edilmiş ve istatistiksel olarak anlamlı bulgulara rastlanmıştır. Bulgulara göre, kadın ve erkek girişimcilerin başarı ihtiyaçları arasında fark bulunamamakta ancak güç ihtiyaçları arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık görülmektedir. Kadın girişimcilerin erkek girişimcilere nazaran daha fazla güç ihtiyacına sahip olduğu sonucu ortaya çıkmaktadır. Bu sonuç bu bölgedeki kadınların girişimci olarak başkalarını kontrol etme, başkalarından sorumlu olma ve başkaları üzerinde otorite kurma arzularına sahip olduğunu göstermektedir. Elde edilen sonuçlara göre girişimcilerin ilk işletmelerini kurma nedenleri McClleland'ın öğrenilmiş ihtiyaçlar teorisine dayanan başarı, güç ve yakın ilişki ihtiyaçlarıyla ilişkilidir. Daha fazla kazanma arzusu üzerinde başarı ve güç ihtiyaçlarının, kendi kendinin patronu olma arzusu üzerinde güç ihtiyacının, topluma faydalı olma arzusu zerinde de bu üç ihtiyacın etkisi tespit edilmiştir. Benzer şekilde girişimci kişilik özelliklerinin, bu üç ihtiyaca sahip olma düzeyleri arttıkça daha fazla yansıtıldığı da ortaya çıkarılmıştır. Girişimciliğin aileden gelip gelmediğine göre başarı, güç ve yakın ilişki ihtiyaçlarının nasıl farklılaştığı da araştırılmıştır. Girişimciliği desteklemekle dünyadaki değişimin hızına ayak uydurmak ve toplumun refah düzeyini arttırmak mümkün olabilir. Bu açıdan girişimcilik konusuna daha fazla ilgi göstermek ve girişimciliği desteklemek gereklidir. Girişimliğin desteklenmesi; hem potansiyel girişimcilere fırsat ve kaynak yaratılması hem de, girişimcilik ruhunun geliştirilmeye çalışılması demektir. Girişimcilerin kişilik özelliklerini ve hangi ihtiyaçların etkisiyle hareket ettiklerini bilmek, bu özelliklerin çoğunlukla bir girişimcilik özelliği olarak kabul edilen başarı, güç ve yakın ilişki ihtiyaçlarıyla ilişkisini ortaya çıkarmak ve girişimciliğin gelişebilmesi için uygun ortamları yaratmaya çalışmak, girişimciliği desteklemek adına atılacak önemli bir adımdır. 8. KAYNAKLAR 1. Andrews, Kelly J., Born Or Bred?: What It Takes To Be An Entrepreneur, Entrepreneurial Edge Magazine, Edward Lowe Foundation, Volume 3, Summer Andricia, Diane C., Entrepreneurship: Is It For You?, Nursing Economics, 17

18 Volume 16, Issue 6, Nov- Dec. 1998, Becherer, R., Maurer G. J., The Proactive Personality Disposition And Entrepreneurial Behavior Among Small Company Presidents, Journal Of Small Business Management, Volume 21, Issue 8, June 1999, Blackstone, M., 3 Steps To Building Your Own Fortune: Passion, Intelligence And Commitment, Small Business Journal, Monday, February 7, Brazael, Deborah V., The Genesis Of Entrepreneurship, Entrepreneurship: Theory And Practice, Volume 23, Issue 3, Spring 1999, Busenitz, Lowell W., Entrepreneurial Risk And Strategic Decision Making, Journal Of Applied Behavioral Science, Volume 35, September 1999, Champoux, Joseph E., Organizatioanl Behavior, Integrating Individuals Groups And Processes, West Publising Company, Dinçer, Ö., Fidan Y., İşletme Yönetimine Giriş, Beta Basım Yayım Dağıtım A.Ş., 3. Baskı, İstanbul, Drucker, Peter, F., The Discipline Of Innovation, Harvard Business Review, Volume 76, Issue 6, Nov-Dec. 1998, Eren E., Örgütsel Davranış Ve Yönetim Psikolojisi, Beta Yayınları, Eren, E., Örgütsel Davranış Ve Yönetim Psikolojisi, Beta Yayınları, Ford, M. C., Gioia, D. A., Creative Action In Organizations, Ivory Timer Visions, Real World Voices, Sage Publications, Hisrich, R., Peters P. Michael, Entrepreneurship: Starting, Developing And Managing A New Enterprise, Third Ed, Richard D. Irvin Inc., Johnson, Terrence L., Wanted: Entrepreneurial Skills, Black Enterprise, Volume 26, Issue 9, April 1996, Lewis, B., If The Entrepreneurs Hat Fits, Lean Your Company's Needs Before Wearing, Info Worl., Volume 19, Issues 25, June , Luthans, F., Organizational Behavior, 5.Ed., Mcgraw Hill Int. Edition., New York, 1989(1992) 17.Moon, Myung, The Pursuit Of Managerial Entrepreneurship: Does Organization Matter, Public Administration Review, Vol. 59, Issue 1, January Mowen John C., Consumer Behavior, 3. Ed., Macmillan Publising Company, New York, Naffiziger, Douglas, W., Hornsby, Jeffrey S., Kuratgo, Donald F., A Proposed Research Model Of Entrepreneurial Motivation, Entrepreneurship Theory And Practice, Volume 18, Issue 3, 1994, Nelton, S., Finding Room For The Entrepreneur, Nations Business, Volume 72, February 1984, Northcraft, Gregory B., Neale Margaret A., Organizational Behavior, A Management Challenge, Second Ed., O'reilly, B., Tarpley N., What It Takes To Start A Start Up?, Fortune, July 1999, Volume 139, Issue 11, Olsen, P., Entrepreneurship: Opportunistic Decision Makers, Journal Of Small Business Management, Volume 11, Issue 2, Ramsey, Robert D., Ten Ways To Insure Your Employability, American Salesman, Volume 43, Issue 12, Dec. 1998,

19 25.Roper, S., Entrepreneurial Characteristics, Strategic Choice And Small Business Performance, Small Business Economics, Volume 11, Issue 24, No.1, 1998, Silver, David A., Entrepreneurial Life, John Wiley, New York, Slick Ben, Think Thrice Before Hiring Entrepreneurs, Internet Week, Issue 752, February1999, Smith Scott S., Rebirth Of A Salesman, Losing Your Edge? Entrepreneur Magazine, January Stormer, F., Kline, T., Goldenberg, S. H., Measuring Entrepreneurship With General Enterprising Tendency Test. Criterion Validity And Reliability, Human Systems Management, Volume 18, Issue 1, 1999,

Giriş Bölüm 1. Giriş

Giriş Bölüm 1. Giriş GİRİŞİMCİLİK Bölüm 1. Giriş scebi@ktu.edu.tr http://scebi.ktu.edu.tr Giriş İşletme Kurma Düşüncesi ÖN ARAŞTIRMA Ekonomik Teknik Mali Yasal Araştırma Araştırma Araştırma Araştırma Ön Proje Yatırım Kararı

Detaylı

kâr amacıyla riski üzerine alan kişi olarak tanımlanabilir.

kâr amacıyla riski üzerine alan kişi olarak tanımlanabilir. A. GİRİŞİMCİ KİMDİR? Girişimci, kâr amacıyla riski üzerine alan kişi olarak tanımlanabilir. Girişimci, mal ve hizmet üretimi yapabilmek için üretim ögelerini en iyi koşullar altında bir araya getiren kişidir.

Detaylı

Bilimsel Araştırma Yöntemleri I

Bilimsel Araştırma Yöntemleri I İnsan Kaynakları Yönetimi Bilim Dalı Tezli Yüksek Lisans Programları Bilimsel Yöntemleri I Dr. M. Volkan TÜRKER 8 Bilimsel Süreci* 1. Gözlem alanının belirlenmesi 2. Ön Bilgi Toplama Yazın Taraması 3.

Detaylı

Sunulan Bildiriler Presented Proceedings

Sunulan Bildiriler Presented Proceedings Sunulan Bildiriler Presented Proceedings İŞLETMELERDEKİ PLANLAMANIN ÖRGÜTLEME VE KARAR ALAMAYA ETKİSİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA Mehmet GÜVEN 1, SaidPATIR 2, Selman YÜKSEL 3 ÖZET Günümüz işletmeleri için planlama

Detaylı

GİRİŞİMCİLİK. Nedir? Nasıl Girişimci olunur?

GİRİŞİMCİLİK. Nedir? Nasıl Girişimci olunur? GİRİŞİMCİLİK Nedir? Nasıl Girişimci olunur? 1 GİRİŞİMCİ KİMDİR? GİRİŞİMCİ; Başkalarının baktığı ama göremediği fırsatları görüp, bunları bir iş fikrine dönüştürebilen, risk almaya yatkın olan kişidir 2

Detaylı

TEMEL EĞİTİMDEN ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ ORTAK SINAV BAŞARISININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ

TEMEL EĞİTİMDEN ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ ORTAK SINAV BAŞARISININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ VERİ ANALİZİ, İZLEME VE DEĞERLENDİRME DAİRE BAŞKANLIĞI TEMEL EĞİTİMDEN ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ ORTAK SINAV BAŞARISININ ÇEŞİTLİ

Detaylı

29.04.2013. Tanışalım, Kaynaşalım GİRİŞİMCİLİK. Arzu Akalın GİRİŞİM GİRİŞİMCİLİK GİRİŞİM? GİRİŞİM NEDİR?

29.04.2013. Tanışalım, Kaynaşalım GİRİŞİMCİLİK. Arzu Akalın GİRİŞİM GİRİŞİMCİLİK GİRİŞİM? GİRİŞİM NEDİR? Tanışalım, Kaynaşalım CİLİK Arzu Akalın CİLİK? NEDİR? İŞ 1 GİR GİRİŞ GİRİŞMEK GİRİŞMEK GİDİŞMEK İŞ, GİR, GİRİŞ, GİRİŞMEK GİDİŞMEK 2 CİLİK NEDİR? GERÇEK CİLİK NEDİR? SEZMEK, GÖRMEK EYLEME GEÇMEK GERÇEK

Detaylı

1: EKONOMİ HAKKINDA GENEL BİLGİLER...

1: EKONOMİ HAKKINDA GENEL BİLGİLER... İÇİNDEKİLER Bölüm 1: EKONOMİ HAKKINDA GENEL BİLGİLER... 1 1.1. Ekonomi, İhtiyaç, Kıtlık ve Tercih... 1 1.2. Mal, Hizmet ve Fayda... 3 1.3. Üretim Faktörleri... 3 1.3.1. Emek... 4 1.3.2. Doğa... 4 1.3.3.

Detaylı

FARKLI BRANŞTAKİ ÖĞRETMENLERİN PSİKOLOJİK DAYANIKLILIK DÜZEYLERİNİN BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ. Abdulkadir EKİN, Yunus Emre YARAYAN

FARKLI BRANŞTAKİ ÖĞRETMENLERİN PSİKOLOJİK DAYANIKLILIK DÜZEYLERİNİN BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ. Abdulkadir EKİN, Yunus Emre YARAYAN FARKLI BRANŞTAKİ ÖĞRETMENLERİN PSİKOLOJİK DAYANIKLILIK DÜZEYLERİNİN BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ Abdulkadir EKİN, Yunus Emre YARAYAN Kuramsal Çerçeve GİRİŞ Psikolojik dayanıklılık üzerine yapılan

Detaylı

Bir şey değişir, herşey değişir. KOÇLUK HİZMETLERİMİZ.! Hizmet Kataloğu / MART www.martgeldi.com

Bir şey değişir, herşey değişir. KOÇLUK HİZMETLERİMİZ.! Hizmet Kataloğu / MART www.martgeldi.com KOÇLUK HİZMETLERİMİZ Hizmet Kataloğu / MART www.martgeldi.com Gelişim Koçluğu Gelişim Koçluğu, bireyin isteği doğrultusunda, mevcut durumundan arzu ettiği duruma gerçekçi hedeflerle ulaşmasını sağlayan

Detaylı

Ebru Beyza Bayarçelik. Entelektüel Sermayenin Girişimsel Oryantasyona Etkisi ve Firma Performansı ile İlişkisi

Ebru Beyza Bayarçelik. Entelektüel Sermayenin Girişimsel Oryantasyona Etkisi ve Firma Performansı ile İlişkisi Ebru Beyza Bayarçelik Entelektüel Sermayenin Girişimsel Oryantasyona Etkisi ve Firma Performansı ile İlişkisi Yay n No : 2744 İşletme-Ekonomi : 580 1. Baskı Eylül 2012 İSTANBUL ISBN 978-605 - 377-767 -

Detaylı

İŞLETME 2020 MANİFESTOSU AVRUPA DA İHTİYACIMIZ OLAN GELECEK

İŞLETME 2020 MANİFESTOSU AVRUPA DA İHTİYACIMIZ OLAN GELECEK İŞLETME 2020 MANİFESTOSU AVRUPA DA İHTİYACIMIZ OLAN GELECEK Daha kapsayıcı bir toplum için sözlerini eyleme dökerek çalışan iş dünyası ve hükümetler AVRUPA DA İHTİYACIMIZ OLAN GELECEK Avrupa da önümüzdeki

Detaylı

Türkler Kendi işinin patronu olmak istiyor!

Türkler Kendi işinin patronu olmak istiyor! Amway Avrupa nın Dünya Girişimcilik Haftası na özel 16 Avrupa ülkesinde yaptırdığı Girişimcilik Anketi sonuçları açıklandı! Türkler Kendi işinin patronu olmak istiyor! Amway Avrupa tarafından yaptırılan

Detaylı

DERS PROFİLİ. Tüketici Davranışları MAN 481 Güz 7 3+0+0 3 6

DERS PROFİLİ. Tüketici Davranışları MAN 481 Güz 7 3+0+0 3 6 DERS PROFİLİ Dersin Adı Kodu Yarıyıl Dönem Kuram+PÇ+Lab (saat/hafta) Kredi AKTS Tüketici Davranışları MAN 481 Güz 7 3+0+0 3 6 Ön Koşul MAN 341 (Tercih Edilen) Dersin Dili Ders Tipi Dersin Okutmanı İngilizce

Detaylı

DSK nın Ortaya Çıkışı ve Gelişimi

DSK nın Ortaya Çıkışı ve Gelişimi Balanced Scorecard DSK nın Ortaya Çıkışı ve Gelişimi Bu yöntemin ortaya çıkışı 1990 yılında Nolan Norton Enstitüsü sponsorluğunda gerçekleştirilen, bir yıl süren ve birçok şirketi kapsayan Measuring performance

Detaylı

Rekabet Avantajının Kaynağı: Satış

Rekabet Avantajının Kaynağı: Satış Rekabet Avantajının Kaynağı: Satış Satıcılar Hizmetlerini Nasıl Farklılaştırırlar? Wilson Learning in beş farklı kuruluşla yaptığı araştırmanın amacı, satıcıların farklılık ve rekabet avantajı yaratmadaki

Detaylı

15.03.2013 İŞ PLANI. Varmak istediği noktayı bilmeyenler oraya nasıl varılacağını tarif edemezler

15.03.2013 İŞ PLANI. Varmak istediği noktayı bilmeyenler oraya nasıl varılacağını tarif edemezler İŞ PLANI Varmak istediği noktayı bilmeyenler oraya nasıl varılacağını tarif edemezler 1 İş Planı Nedir? İşletmenin l i başarılı olması, en azından ekonomik anlamda varlığını ğ sürdürebilmesi için neler

Detaylı

TTI TriMetrix. Kişisel Yetenekler Versiyonu 1..2011

TTI TriMetrix. Kişisel Yetenekler Versiyonu 1..2011 TTI TriMetrix Kişisel Yetenekler Versiyonu D 1..2011 Türkiye Ana Distribütörü Barbaros Bulvari, Ertugrul Sitesi, No 133, Kat 5, Daire 11, 34349 BESİKTAS - ISTANBUL - TURKIYE +90 (212) 258 7625 / +90 (212)

Detaylı

Sonuçlar. Anket Hızlı İstatistikler Anket Matematik - Bilgisayar Bölümü Program Çıktıları Anketi

Sonuçlar. Anket Hızlı İstatistikler Anket Matematik - Bilgisayar Bölümü Program Çıktıları Anketi Anket 238911 Matematik - Bilgisayar Bölümü Program Çıktıları Anketi Sonuçlar Anket 238911 Bu sorgudaki kayıt sayısı: 34 Anketteki toplam kayıt: 34 Toplama göre yüzde: 100.00% sayfa 1 / 23 Anket 238911

Detaylı

VİZYON VİZYON VE DEĞERLER DEĞERLER

VİZYON VİZYON VE DEĞERLER DEĞERLER VİZYON VİZYON VE DEĞERLER DEĞERLER Önsöz Sevgili Çalışma Arkadaşlarım, Şirketimiz için net stratejik öncelikler ve iddialı hedef ler belirledik. Henkel de iş performansımızı arttırmamızda, önceliklerimizi

Detaylı

15.660 Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi. MIT Sloan School of Management

15.660 Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi. MIT Sloan School of Management 15.660 Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi MIT Sloan School of Management Stratejik İnsan Kaynakları Yönetiminde Hedef Sürdürülebilir rekabet avantajını ve buna ulaşmak için gerekli değişiklikleri hayata

Detaylı

Bilimsel Araştırma Yöntemleri I

Bilimsel Araştırma Yöntemleri I İnsan Kaynakları Yönetimi Bilim Dalı Tezli Yüksek Lisans Programları Bilimsel Araştırma Yöntemleri I Dr. M. Volkan TÜRKER 7 Bilimsel Araştırma Süreci* 1. Gözlem Araştırma alanının belirlenmesi 2. Ön Bilgi

Detaylı

Bilkent Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü. Bilgisayar Mühendisliği

Bilkent Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü. Bilgisayar Mühendisliği Bilkent Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Bilgisayar Mühendisliği Bilgisayar Mühendisliği Günümüzde, finans, tıp, sanat, güvenlik, enerji gibi bir çok sektör, bilgisayar mühendisliğindeki gelişimlerden

Detaylı

BÖLÜM 3 KURAMSAL ÇATI VE HİPOTEZ GELİŞ

BÖLÜM 3 KURAMSAL ÇATI VE HİPOTEZ GELİŞ BÖLÜM 3 KURAMSAL ÇATI VE HİPOTEZ GELİŞ İŞTİRME Araştırma rma SüreciS 1.Gözlem Genel araştırma alanı 3.Sorunun Belirlenmesi Sorun taslağının hazırlanması 4.Kuramsal Çatı Değişkenlerin açıkça saptanması

Detaylı

GİRİŞİMCİNİN GÜNDEMİ

GİRİŞİMCİNİN GÜNDEMİ GİRİŞİMCİNİN GÜNDEMİ Girişimcinin Gündemi GİRİŞİMCİLER VE KOBİ LER AÇISINDAN MARKA VE ÖNEMİ Günal ÖNCE Günümüzde markalara, Amerikan Pazarlama Birliği nin tanımladığının yanı sıra sadece sahip oldukları

Detaylı

KIMYA BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN ENDÜSTRİYEL KİMYAYA YÖNELİK TUTUMLARI VE ÖZYETERLİLİK İNANÇLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ; CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ

KIMYA BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN ENDÜSTRİYEL KİMYAYA YÖNELİK TUTUMLARI VE ÖZYETERLİLİK İNANÇLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ; CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ KIMYA BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN ENDÜSTRİYEL KİMYAYA YÖNELİK TUTUMLARI VE ÖZYETERLİLİK İNANÇLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ; CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ Öğr. Gör. Gülbin KIYICI Arş.Gör.Dr. Nurcan KAHRAMAN Prof.

Detaylı

Müzakere Becerileri ile Satış Performansını Geliştirmek

Müzakere Becerileri ile Satış Performansını Geliştirmek Müzakere Becerileri ile Satış Performansını Geliştirmek Wilson Learning in yaptığı araştırma, Evet e Doğru Müzakere eğitiminin satış performansı üzerindeki etkisini değerlendirmek üzere geliştirilmiştir.

Detaylı

SINIF YÖNETİMİNİN TEMELLERİ

SINIF YÖNETİMİNİN TEMELLERİ SINIF YÖNETİMİNİN TEMELLERİ Yrd. Doç. Dr. Çetin ERDOĞAN cerdogan@yildiz.edu.tr Sınıf Nedir? Ders yapılır Yaşanır Zaman geçirilir Oyun oynanır Sınıf, bireysel ya da grupla öğrenme yaşantılarının gerçekleştiği

Detaylı

Bir Sağlık Yüksekokulunda Öğrencilerin Eleştirel Düşünme Ve Problem Çözme Becerilerinin İncelenmesi

Bir Sağlık Yüksekokulunda Öğrencilerin Eleştirel Düşünme Ve Problem Çözme Becerilerinin İncelenmesi 186 Bir Sağlık Yüksekokulunda Öğrencilerin Eleştirel Düşünme Ve Problem Çözme Becerilerinin İncelenmesi Filiz Kantek, Akdeniz Üniversitesi Antalya Sağlık Yüksekokulu, Antalya,Türkiye, fkantek@akdeniz.edu.tr

Detaylı

İnsan Kaynakları Yönetimi İK-HR. Üretim Faktörleri? Tanımlar. Üretim Faktörleri Emek (İ.K.) Sermaye Doğal Kaynaklar Girişimci

İnsan Kaynakları Yönetimi İK-HR. Üretim Faktörleri? Tanımlar. Üretim Faktörleri Emek (İ.K.) Sermaye Doğal Kaynaklar Girişimci İK-HR Genel İşletme Dersi Konu İK/Hİ/AR-GE ÖĞ R. G ÖR. S ONER ARSLAN KONYA 2 016 Üretim Faktörleri? Üretim Faktörleri Emek (İ.K.) Sermaye Doğal Kaynaklar Girişimci İşletmeler mal ve hizmet üreterek, toplumun

Detaylı

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU DIŞ PAYDAŞ MEMNUNİYET ANKETİ SONUÇLARI

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU DIŞ PAYDAŞ MEMNUNİYET ANKETİ SONUÇLARI DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU DIŞ PAYDAŞ MEMNUNİYET ANKETİ SONUÇLARI Haziran, 2016 SUNUŞ Değerli Çalışma Arkadaşlarım, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu olarak Sağlık ve Bakım

Detaylı

Çalışanlarınızı farklı şekilde motive etmeyi ve işyerinde coşkuyu, motivasyonu ve bağlılığı nasıl ÇALIŞANLARINIZ MOTİVE OLUYORLAR MI?

Çalışanlarınızı farklı şekilde motive etmeyi ve işyerinde coşkuyu, motivasyonu ve bağlılığı nasıl ÇALIŞANLARINIZ MOTİVE OLUYORLAR MI? Dale Carnegie Akademi nin Liderlik Klavuzu: ÇALIŞANLARINIZ MOTİVE OLUYORLAR MI? Çalışanlarınızı farklı şekilde motive etmeyi ve işyerinde coşkuyu, motivasyonu ve bağlılığı nasıl artıracağınızı öğrenin.

Detaylı

ÖRNEK BULGULAR. Tablo 1: Tanımlayıcı özelliklerin dağılımı

ÖRNEK BULGULAR. Tablo 1: Tanımlayıcı özelliklerin dağılımı BULGULAR Çalışma tarihleri arasında Hastanesi Kliniği nde toplam 512 olgu ile gerçekleştirilmiştir. Olguların yaşları 18 ile 28 arasında değişmekte olup ortalama 21,10±1,61 yıldır. Olguların %66,4 ü (n=340)

Detaylı

BÖLÜM KÜÇÜK İŞLETMELERİN SORUNLARI VE ÇÖZÜM YOLLARI

BÖLÜM KÜÇÜK İŞLETMELERİN SORUNLARI VE ÇÖZÜM YOLLARI BÖLÜM 10 -- KÜÇÜK İŞLETMELERİN SORUNLARI VE ÇÖZÜM YOLLARI DIŞ SORUNLAR Küçük işletmelerin gelişmekte olan ülkelerde önüne çıkan engeller aşağıdaki gibi listelenebilir: 1. Finansman sorunu - Kaynak çeşidi

Detaylı

EIS526-H02-1 GİRİŞİMCİLİK (EIS526) Yazar: Doç.Dr. Serkan BAYRAKTAR

EIS526-H02-1 GİRİŞİMCİLİK (EIS526) Yazar: Doç.Dr. Serkan BAYRAKTAR GİRİŞİMCİLİK (EIS526) Yazar: Doç.Dr. Serkan BAYRAKTAR SAKARYA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ Bu ders içeriğinin basım, yayım ve satış hakları Sakarya Üniversitesi ne aittir. "Uzaktan Öğretim" tekniğine

Detaylı

DERS PROFİLİ. Tüketici Davranışları MAN 624 Güz

DERS PROFİLİ. Tüketici Davranışları MAN 624 Güz DERS PROFİLİ Dersin Adı Kodu Yarıyıl Dönem Kuram+PÇ+Lab (saat/hafta) Kredi AKTS Tüketici Davranışları MAN 624 Güz 4 3+0+0 3 7 Ön Koşul - Dersin Dili Ders Tipi Dersin Okutmanı Dersin Asistanı Dersin Amaçları

Detaylı

Türkiye, Avrupa nın en girişimci ülkesi

Türkiye, Avrupa nın en girişimci ülkesi Amway Avrupa nın Dünya Girişimcilik Haftası na özel 12 Avrupa ülkesinde yaptırdığı Girişimcilik Anketi sonuçları açıklandı! Türkiye, Avrupa nın en girişimci ülkesi Amway Avrupa tarafından yaptırılan 2011

Detaylı

Doç.Dr. Yavuz CABBAR Dr. Mustafa Kemal TOPCU

Doç.Dr. Yavuz CABBAR Dr. Mustafa Kemal TOPCU Çalışanların Beklenti ve Yükümlülüklerinin İşgücü Verimliliğine Etkilerinin Psikolojik Sözleşme Kuramı Bağlamında Değerlendirilmesi: Ankara Sanayi Odası Üyeleri Örnekleminde Bir Araştırma Doç.Dr. Yavuz

Detaylı

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI SORGULAMA PROGRAMI

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI SORGULAMA PROGRAMI 3-4 Aile bireyleri birbirlerine yardımcı olurlar. Anahtar kavramlar: şekil, işlev, roller, haklar, Aileyi aile yapan unsurlar Aileler arasındaki benzerlikler ve farklılıklar Aile üyelerinin farklı rolleri

Detaylı

İnşaat Sektöründe Eğitim Başarı / Başarısızlık İlişkisinin İncelenmesi

İnşaat Sektöründe Eğitim Başarı / Başarısızlık İlişkisinin İncelenmesi İnşaat Sektöründe Eğitim Başarı / Başarısızlık İlişkisinin İncelenmesi Gökhan Arslan, Serkan Kıvrak Anadolu Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü İki Eylül Kampüsü 26555 Eskişehir Tel: (222) 321 35 50

Detaylı

İÇİNDEKİLER I. BÖLÜM ÖRGÜT YÖNETİMİ VE YÖNETİMDE SORUN ÇÖZME

İÇİNDEKİLER I. BÖLÜM ÖRGÜT YÖNETİMİ VE YÖNETİMDE SORUN ÇÖZME İÇİNDEKİLER I. BÖLÜM ÖRGÜT YÖNETİMİ VE YÖNETİMDE SORUN ÇÖZME A. YÖNETİM, YÖNETİCİLİK VE LİDERLİK... 3 1.Yönetim Kavramı... 3 1.1. Yönetim Sürecinin Özellikleri... 4 1.2. Örgütlerde Yönetim Düzeyleri...

Detaylı

İnsan Kaynakları Yönetimi. Prof. Dr. Dursun BİNGÖL Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 1. BÖLÜM

İnsan Kaynakları Yönetimi. Prof. Dr. Dursun BİNGÖL Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 1. BÖLÜM İnsan Kaynakları Yönetimi Prof. Dr. Dursun BİNGÖL Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 1. BÖLÜM Giriş Sanayi toplumundan bilgi toplumuna geçiş, İletişim ve bilgi işleme teknolojisindeki

Detaylı

Davranışı başlatma Davranışların şiddet ve enerji düzeyini saptama Davranışlara yön verme Devamlılık sağlama

Davranışı başlatma Davranışların şiddet ve enerji düzeyini saptama Davranışlara yön verme Devamlılık sağlama 1 İnsan organizması güdüler ile harekete geçer İnsan davranışlarını yönlendiren dürtü ya da itici güç Davranış çeşitli gereksinimler sonucu oluşabilir Güdülerin işlevleri: Davranışı başlatma Davranışların

Detaylı

KÜRESEL PAZARLAMA Pzl-402u

KÜRESEL PAZARLAMA Pzl-402u KÜRESEL PAZARLAMA Pzl-402u KISA ÖZET www.kolayaof.com DİKKAT Burada ilk 4 sayfa gösterilmektedir. Özetin tamamı için sipariş veriniz www.kolayaof.com 2 İÇİNDEKİLER Ünite 1: Küresel Pazarlama: Temel Kavramlar

Detaylı

Kurumsal Yönetim ve Değişim (ISE 502) Ders Detayları

Kurumsal Yönetim ve Değişim (ISE 502) Ders Detayları Kurumsal Yönetim ve Değişim (ISE 502) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Kurumsal Yönetim ve Değişim ISE 502 Her İkisi 3 0 0 3 5 Ön Koşul Ders(ler)i

Detaylı

212 Derece Hakkında. Koçluk Modelimiz ve Koçluk İlkelerimiz. Neden 212 Derece? Koçlukta Temel Aldığımız İlkeler

212 Derece Hakkında. Koçluk Modelimiz ve Koçluk İlkelerimiz. Neden 212 Derece? Koçlukta Temel Aldığımız İlkeler Tanıtım Kataloğu Koçluk Modelimiz ve Koçluk İlkelerimiz 212 Derece Hakkında Akademimiz Can Deniz Timur tarafından profesyonel koçluk ve kişisel gelişim programları vermek üzere 2014 yılında Ankara da kuruldu.

Detaylı

YÖNETİCİ GELİŞTİRME PLUS. Programın Amacı: Yönetici Geliştirme Eğitimi. Yönetici Geliştirme Uzmanlığı Eğitim Konu Başlıkları. Kariyerinize Katkıları

YÖNETİCİ GELİŞTİRME PLUS. Programın Amacı: Yönetici Geliştirme Eğitimi. Yönetici Geliştirme Uzmanlığı Eğitim Konu Başlıkları. Kariyerinize Katkıları YÖNETİCİ GELİŞTİRME 360 Yönetici Geliştirme Eğitimi İşletmelerde kalıcı başarının sağlanması, kurumun stratejik hedefleri ile uyumlu, yüksek performans göstermeye odaklanmış; motive olmuş takımları oluşturmak

Detaylı

Alanya Ticaret ve Sanayi Odası (ALTSO) tarafından yürütülen bu projenin genel amacını şu konular oluşturmaktadır.

Alanya Ticaret ve Sanayi Odası (ALTSO) tarafından yürütülen bu projenin genel amacını şu konular oluşturmaktadır. Değerli Sektör Yöneticileri; Alanya Ticaret ve Sanayi Odası (ALTSO) tarafından yürütülen bu projenin genel amacını şu konular oluşturmaktadır. Otelcilik sektöründe çalışanların niteliklerini ve uzmanlaşmalarını

Detaylı

H1. GİRİŞ VE TEMEL KAVRAMLAR 1.1. Girişimcilik

H1. GİRİŞ VE TEMEL KAVRAMLAR 1.1. Girişimcilik H1. GİRİŞ VE TEMEL KAVRAMLAR 1.1. Girişimcilik 1. Girişimcilik nedir? a) Yaşanan çevrenin yarattığı fırsatları sezmek b) Sezgilerden düşler üretmek c) Düşleri projelere dönüştürmek d) Projeleri yaşama

Detaylı

9. HAFTA PFS102 SINIF YÖNETİMİ. Yrd. Doç. Dr. Ali Çağatay KILINÇ. cagataykilinc@karabuk.edu.tr

9. HAFTA PFS102 SINIF YÖNETİMİ. Yrd. Doç. Dr. Ali Çağatay KILINÇ. cagataykilinc@karabuk.edu.tr 9. HAFTA PFS102 Yrd. Doç. Dr. Ali Çağatay KILINÇ cagataykilinc@karabuk.edu.tr Karabük Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi 2 İÇİNDEKİLER MOTİVASYON Motivasyon Teorileri Kapsam Teorileri

Detaylı

2014 2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI SEYHAN MESLEKİ VE TEKNİK LİSESİ HEMŞİRELİK 9. SINIFLAR MESLEKİ GELİŞİM DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK DERS PLANI

2014 2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI SEYHAN MESLEKİ VE TEKNİK LİSESİ HEMŞİRELİK 9. SINIFLAR MESLEKİ GELİŞİM DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK DERS PLANI 0 05 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI SEYHAN MESLEKİ VE TEKNİK LİSESİ HEMŞİRELİK 9. SINIFLAR MESLEKİ GELİŞİM MODÜLÜN AMACI : Öğrenciye kendini, çevreyi tanıyıp iş hayatı, sosyal ve kültürel hayatta iletişim süreci

Detaylı

BÖLÜM 5 DENEYSEL TASARIMLAR

BÖLÜM 5 DENEYSEL TASARIMLAR BÖLÜM 5 DENEYSEL TASARIMLAR Temel ve Uygulamalı Araştırmalar için Araştırma Süreci 1.Gözlem Genel araştırma alanı 3.Sorunun Belirlenmesi Sorun taslağının hazırlanması 4.Kuramsal Çatı Değişkenlerin açıkça

Detaylı

GİRİŞ. Bilimsel Araştırma: Bilimsel bilgi elde etme süreci olarak tanımlanabilir.

GİRİŞ. Bilimsel Araştırma: Bilimsel bilgi elde etme süreci olarak tanımlanabilir. VERİ ANALİZİ GİRİŞ Bilimsel Araştırma: Bilimsel bilgi elde etme süreci olarak tanımlanabilir. Bilimsel Bilgi: Kaynağı ve elde edilme süreçleri belli olan bilgidir. Sosyal İlişkiler Görgül Bulgular İşlevsel

Detaylı

Olasılık ve İstatistik II (IE 202) Ders Detayları

Olasılık ve İstatistik II (IE 202) Ders Detayları Olasılık ve İstatistik II (IE 202) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Olasılık ve İstatistik II IE 202 Bahar 3 0 0 3 5 Ön Koşul Ders(ler)i Olasılık

Detaylı

ÖĞRENCI SINAV VE DİĞER FAALIYETLERININ YARIYIL SONU BAŞARI NOTUNA KATKISI

ÖĞRENCI SINAV VE DİĞER FAALIYETLERININ YARIYIL SONU BAŞARI NOTUNA KATKISI Ders Tanıtım Formu BÖLÜM Kimya Mühendisliği DERS KODU 424*375 DERSİN ADI Teknik İngilizce-I YARIYILI Güz Bahar DİLİ Türkçe İngilizce ÖN ŞARTI - KREDİSİ 2 Teori 2 Uygulama 0 Lab. TİPİ 1 Zorunlu Seçime bağlı

Detaylı

İŞLETME POLİTİKASI (Stratejik Yönetim Süreci)

İŞLETME POLİTİKASI (Stratejik Yönetim Süreci) İŞLETME POLİTİKASI (Stratejik Yönetim Süreci) İşletmenin uzun dönemde yaşamını devam ettirmesine ve sürdürülebilir rekabet üstünlüğü sağlamasına yönelik bilgi toplama, analiz, seçim, karar ve uygulama

Detaylı

ÖRGÜTSEL DAVRANIŞ. Liderlik ve Liderlik Teorileri YRD.DOÇ.DR. ÖZGÜR GÜLDÜ

ÖRGÜTSEL DAVRANIŞ. Liderlik ve Liderlik Teorileri YRD.DOÇ.DR. ÖZGÜR GÜLDÜ ÖRGÜTSEL DAVRANIŞ Liderlik ve Liderlik Teorileri YRD.DOÇ.DR. ÖZGÜR GÜLDÜ Örgütlerin geçmişin geleneksel kalıplarından kurtularak geleceğe yönelmelerinde önemli stratejik araçlarından biri, insan unsuruna

Detaylı

Girişimcilik. Dr. Yıldız

Girişimcilik. Dr. Yıldız Girişimcilik Dr. Yıldız 1.Temel Kavramlar Girişimci ile Yönetici aynı kişi midir? KOBİ ler, girişimciliğin sonuçları mıdır? Üretim Faktörleri nelerdir? Girişimci gelirden hangi payı alır? Veren al, alan

Detaylı

Olasılık ve İstatistik (IE 220) Ders Detayları

Olasılık ve İstatistik (IE 220) Ders Detayları Olasılık ve İstatistik (IE 220) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Olasılık ve İstatistik IE 220 Her İkisi 3 0 0 3 5 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin

Detaylı

İşte bu, kişileri birbirlerinden ayıran özelliklerin tümüne, kişinin Girişimcilik Profili diyoruz.

İşte bu, kişileri birbirlerinden ayıran özelliklerin tümüne, kişinin Girişimcilik Profili diyoruz. KİŞİNİN GİRİŞİMCİLİK PROFİLİ Her insanın vücut yapısı nasıl ki her spora uygun değilse, her insanın çeşitli özellikleri de onun her türlü girişim i yapmasına uygun değildir. Bir başka deyişle, kişinin

Detaylı

Türkiye deki yenilikçi okulları belirlemek, buluşturmak ve desteklemek için yeni bir program...

Türkiye deki yenilikçi okulları belirlemek, buluşturmak ve desteklemek için yeni bir program... Türkiye deki yenilikçi okulları belirlemek, buluşturmak ve desteklemek için yeni bir program... DeGiSen DUnyada GeliSmek Her Cocuk Fark yaratabilir Empati, Yaratıcılık, Liderlik, Ekip CalıSması Ashoka

Detaylı

www.baltas-baltas.com www.acarbaltas.com Prof. Dr. Acar Baltaş, Psikolog

www.baltas-baltas.com www.acarbaltas.com Prof. Dr. Acar Baltaş, Psikolog www.baltas-baltas.com www.acarbaltas.com www.baltas-eksen.com KÜRESEL YÖNET NETİCİNİN PROFİLİ Prof. Dr. Acar Baltaş Psikolog 14 Kasım 2007 LİDER DOĞULUR MU? OLUNUR MU? LİDER İÇİN KARİZMA ŞART MIDIR? BİREYSEL

Detaylı

GÜNÜMÜZ İŞLETMELERİNiN YÖNETİMİ. 2. Bölüm YÖNETİM ve YÖNETİCİ

GÜNÜMÜZ İŞLETMELERİNiN YÖNETİMİ. 2. Bölüm YÖNETİM ve YÖNETİCİ GÜNÜMÜZ İŞLETMELERİNiN YÖNETİMİ 2. Bölüm YÖNETİM ve YÖNETİCİ Yönetimde Etkinlik İçin Stratejik Yönetim Günümüz Yöneticilerinin Çalışma Alanları Yöneticilerin Görevleri, Rolleri ve Görev Boyutları Yönetici

Detaylı

HAYVAN SAĞLIĞI PET HAYVANLARI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

HAYVAN SAĞLIĞI PET HAYVANLARI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü HAYVAN SAĞLIĞI PET HAYVANLARI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim ile karşı karşıya olması

Detaylı

Sağlık Kurumları Yönetimi

Sağlık Kurumları Yönetimi Sağlık Kurumları Yönetimi BAŞARILI BİR YÖNETİCİDE BULUNAN ÖZELLİKLER VE BUNLARI KAZANMA YOLLARI Yrd. Doç. Dr. Perihan ŞENEL TEKİN Perihan ŞENEL TEKİN 1 Başarılı bir yöneticide bulunan özellikler ve bunları

Detaylı

ÖRGÜTSEL DAVRANIŞ. Motivasyon Motivasyon Teorileri - 3 YRD.DOÇ.DR. ÖZGÜR GÜLDÜ

ÖRGÜTSEL DAVRANIŞ. Motivasyon Motivasyon Teorileri - 3 YRD.DOÇ.DR. ÖZGÜR GÜLDÜ ÖRGÜTSEL DAVRANIŞ Motivasyon Motivasyon Teorileri - 3 YRD.DOÇ.DR. ÖZGÜR GÜLDÜ Motivasyon Kuramları Alfender in ERG Teorisi Clayton Alfender e göre, Maslow un kuramı gerçek hayata uygun değildir. Ona göre,

Detaylı

KİŞİSEL GELİŞİM VE EĞİTİM ANADOLU VE TÜRK KÜLTÜRÜ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

KİŞİSEL GELİŞİM VE EĞİTİM ANADOLU VE TÜRK KÜLTÜRÜ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü KİŞİSEL GELİŞİM VE EĞİTİM ANADOLU VE TÜRK KÜLTÜRÜ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim ile

Detaylı

İÇİNDEKİLER GİRİŞ...1 BİRİNCİ BÖLÜM

İÇİNDEKİLER GİRİŞ...1 BİRİNCİ BÖLÜM İÇİNDEKİLER GİRİŞ...1 BİRİNCİ BÖLÜM 1. YETENEK KAVRAMI...3 1.1. Yeteneğin Tanımı...3 1.2. Yetenek Kavramının Tarihsel Gelişimi...7 1.3. Yetenek Kavramının İş Yaşamına Girmesi...8 1.3.1. Küreselleşme Olgusu...8

Detaylı

Sayfa 1 / 6 D.I.S.C. Kişilik Envanteri Detay Profili ( 1/4 ) Doğal Karakter Profili Ortama Uyarlanmış Karakter Profili Yanıtların Tutarlılığı : %81 Myers Briggs Faktörleri : ESTP Stres Seviyesi Yüksek

Detaylı

OYUN TEMELLİ BİLİŞSEL GELİŞİM PROGRAMININ 60-72 AYLIK ÇOCUKLARIN BİLİŞSEL GELİŞİMİNE ETKİSİ

OYUN TEMELLİ BİLİŞSEL GELİŞİM PROGRAMININ 60-72 AYLIK ÇOCUKLARIN BİLİŞSEL GELİŞİMİNE ETKİSİ T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ÇOCUK GELİŞİMİ VE EV YÖNETİMİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ BİLİM DALI OYUN TEMELLİ BİLİŞSEL GELİŞİM PROGRAMININ 60-72 AYLIK ÇOCUKLARIN

Detaylı

G İ R İ Ş. SBÖ115 SOS. PSİ. - Prof.Dr. H. HARLAK

G İ R İ Ş. SBÖ115 SOS. PSİ. - Prof.Dr. H. HARLAK G İ R İ Ş 1 İnsanın duygu düşünce ve davranışları başka insanlardan nasıl etkilenir, onları nasıl etkiler? İnsanlar birbirlerini nasıl algılar? İnsanlar birbirlerine karşı niçin dostluk veya düşmanlık

Detaylı

İşletme (Türkçe) - 1. yarıyıl. Academic and Social Orientation Hukukun Temelleri Fundamentals of Law TR

İşletme (Türkçe) - 1. yarıyıl. Academic and Social Orientation Hukukun Temelleri Fundamentals of Law TR - - - - - Bölüm Seçin - - - - - Gönder İşletme (Türkçe) - 1. yarıyıl 141000000001101 Akademik ve Sosyal Oryantasyon Academic and Social Orientation 1 0 0 1 0 1 TR 380000000001101 Hukukun leri Fundamentals

Detaylı

Üretim Yöntemleri (MFGE 205) Ders Detayları

Üretim Yöntemleri (MFGE 205) Ders Detayları Üretim (MFGE 205) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Üretim MFGE 205 Güz 2 2 0 3 6.5 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili Dersin Türü Dersin Seviyesi

Detaylı

Ders Adı : HEMŞİRELİKTE LİDERLİK Ders No : Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 3. Ders Bilgileri. Genel Bilgiler

Ders Adı : HEMŞİRELİKTE LİDERLİK Ders No : Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 3. Ders Bilgileri. Genel Bilgiler Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : HEMŞİRELİKTE LİDERLİK Ders No : 0350010019 Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 3 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili

Detaylı

YÖNT 101 İŞLETMEYE GİRİŞ I

YÖNT 101 İŞLETMEYE GİRİŞ I YÖNT 101 İŞLETMEYE GİRİŞ I İŞLETME BİRİMİ VE İŞLETMEYİ TANIYALIM YONT 101- İŞLETMEYE GİRİŞ I 1 İŞLETME VE İLİŞKİLİ KAVRAMLAR ÖRGÜT KAVRAMI: Örgüt bir grup insanın faaliyetlerini bilinçli bir şekilde, ortak

Detaylı

Sosyal statü elde etmek, Kariyer yapmak, Kendini kanıtlamak, Topluma hizmet etmek İstihdama katkı sağlamak, Özgür çalışmak, Düşünce ve projelerini

Sosyal statü elde etmek, Kariyer yapmak, Kendini kanıtlamak, Topluma hizmet etmek İstihdama katkı sağlamak, Özgür çalışmak, Düşünce ve projelerini Sosyal statü elde etmek, Kariyer yapmak, Kendini kanıtlamak, Topluma hizmet etmek İstihdama katkı sağlamak, Özgür çalışmak, Düşünce ve projelerini gerçekleştirmek, Ekonomik güç kazanmak, Finansal gücü

Detaylı

5Element Eğitim ve Danışmanlık EĞİTİM KATALOĞU

5Element Eğitim ve Danışmanlık EĞİTİM KATALOĞU 5Element Eğitim ve Danışmanlık EĞİTİM KATALOĞU 2016 Çatışma Yönetimi: Kişi, Ekip ve Organizasyon Değişimi Koçluk Yaklaşımı ile Yönetmek Eğiticinin Eğitimi: Eğitime ve Kişiye Özel Ekip Yönetimi: Bütünsel

Detaylı

ÖĞRENCI SINAV VE DİĞER FAALIYETLERININ YARIYIL SONU BAŞARI NOTUNA KATKISI

ÖĞRENCI SINAV VE DİĞER FAALIYETLERININ YARIYIL SONU BAŞARI NOTUNA KATKISI Ders Tanıtım Formu BÖLÜM Kimya Mühendisliği DERS KODU 424*314 DERSİN ADI Mesleki Yabancı Dil-II YARIYILI Güz Bahar DİLİ Türkçe İngilizce ÖN ŞARTI - KREDİSİ 2 Teori 2 Uygulama 0 Lab. TİPİ 1 Seçmeli Seçime

Detaylı

ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ EVDE ÇOCUK BAKIMI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ EVDE ÇOCUK BAKIMI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ EVDE ÇOCUK BAKIMI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim ile karşı

Detaylı

İŞL 203U YENİLİK YÖNETİMİ

İŞL 203U YENİLİK YÖNETİMİ İŞL 203U YENİLİK YÖNETİMİ KISA ÖZET WWW.KOLAYAOF.COM 1 İÇİNDEKİLER ÜNİTE 1 : Temel Kavramlar..3 ÜNİTE 2:Yenilik Çeşitleri ve Yeniliğin Yayılması..4 ÜNİTE 3:Yeniliğin Teorik Altyapısı, Modern Anlayış ve

Detaylı

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ FEN BRANŞLARINA KARŞI TUTUMLARININ İNCELENMESİ

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ FEN BRANŞLARINA KARŞI TUTUMLARININ İNCELENMESİ FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ FEN BRANŞLARINA KARŞI TUTUMLARININ İNCELENMESİ Sibel AÇIŞLI 1 Ali KOLOMUÇ 1 1 Artvin Çoruh Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölümü Özet: Araştırmada fen bilgisi

Detaylı

MUHASEBE VE FİNANSMAN MALİYET HESAPLAMA TEKNİKLERİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

MUHASEBE VE FİNANSMAN MALİYET HESAPLAMA TEKNİKLERİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü MUHASEBE VE FİNANSMAN MALİYET HESAPLAMA TEKNİKLERİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim ile

Detaylı

ZEKA ATÖLYESİ AKIL OYUNLAR

ZEKA ATÖLYESİ AKIL OYUNLAR ZEKA ATÖLYESİ AKIL OYUNLAR Akıl Oyunları çocukların ve yetişkinlerin strateji geliştirme, planlama, mantık yürütmemantıksal bütünleme, görsel-uzamsal düşünme, yaratıcılık, dikkat - konsantrasyon, hafıza

Detaylı

GİRİŞ BİRİNCİ BÖLÜM KAVRAMSAL VE KURAMSAL ÇERÇEVE: İŞLETME KULUÇKASI KAVRAMI 1.1. İŞLETME KULUÇKALARININ TANIMI... 24

GİRİŞ BİRİNCİ BÖLÜM KAVRAMSAL VE KURAMSAL ÇERÇEVE: İŞLETME KULUÇKASI KAVRAMI 1.1. İŞLETME KULUÇKALARININ TANIMI... 24 iv İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ VE TEŞEKKÜR... İ ÖZET... İİ ABSTRACT... İİİ İÇİNDEKİLER... İV KISALTMALAR DİZİNİ... X ŞEKİLLER DİZİNİ... Xİ ÇİZELGELER DİZİNİ... Xİİİ GİRİŞ GİRİŞ... 1 ÇALIŞMANIN AMACI... 12 ÇALIŞMANIN

Detaylı

Bölüm 6 - İşletme Performansı

Bölüm 6 - İşletme Performansı Bölüm 6 - İşletme Performansı Performans Kavramı Performans, genel anlamda amaçlı ve planlanmış bir etkinlik sonucunda elde edileni, nicel ya da nitel olarak belirleyen bir kavramdır. Performans Kavramı

Detaylı

Kalite Kontrol ve Güvencesi (IE 326) Ders Detayları

Kalite Kontrol ve Güvencesi (IE 326) Ders Detayları Kalite Kontrol ve Güvencesi (IE 326) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Kalite Kontrol ve Güvencesi IE 326 Güz 3 0 0 3 5 Ön Koşul Ders(ler)i

Detaylı

DERS PROFİLİ. Pazarlama İlkeleri MAN 341 Güz Yrd. Doç. Dr. Mısra Gül

DERS PROFİLİ. Pazarlama İlkeleri MAN 341 Güz Yrd. Doç. Dr. Mısra Gül DERS PROFİLİ Dersin Adı Kodu Yarıyıl Dönem Kuram+PÇ+Lab (saat/hafta) Kredi AKTS Pazarlama İlkeleri MAN 341 Güz 5 3+0+0 3 6 Ön Koşul Yok Dersin Dili Ders Tipi Dersin Okutmanı İngilizce Zorunlu Prof. Dr.

Detaylı

Pazar Bölümlendirmesi

Pazar Bölümlendirmesi Pazar Bölümlendirmesi Umut Al H.Ü. Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü umutal@hacettepe.edu.tr Plan Pazar bölümlendirmesi Pazar araştırması Pazarlama araştırması Bilgi merkezlerinde pazar bölümlendirmesi SWOT

Detaylı

T. C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJESİ KESİN RAPORU

T. C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJESİ KESİN RAPORU T. C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJESİ KESİN RAPORU Öğretmenlerin Ve Anne-Babaların Öz-Yetkinlik İnançları, Tükenmişlik Algıları Ve Çocukların Problem Davranışları Proje Yürütücüsü: Prof.

Detaylı

Amaç: Bu derste öğrencilerin ekonometrik analizlerde kullanılan paket programların tanıtımı amaçlanmaktadır.

Amaç: Bu derste öğrencilerin ekonometrik analizlerde kullanılan paket programların tanıtımı amaçlanmaktadır. BÖLÜM EKONOMETRİ Amaç: Bu derste öğrencilerin ekonometrik analizlerde kullanılan paket programların tanıtımı amaçlanmaktadır. Hedef: Dünya çapında bilgi üreterek, bilim dünyasına katkıda bulunmak. Lokal,

Detaylı

EĞİTİM İŞ ANNE BABALARIN ÖSS SINAVI SONRASI BEKLENTİ VE KAYGILARININ TESPİT EDİLMESİ ARAŞTIRMA NO:2 GENEL EĞİTİM SEKRETERLİĞİ 14.06.

EĞİTİM İŞ ANNE BABALARIN ÖSS SINAVI SONRASI BEKLENTİ VE KAYGILARININ TESPİT EDİLMESİ ARAŞTIRMA NO:2 GENEL EĞİTİM SEKRETERLİĞİ 14.06. 2009 EĞİTİM İŞ EĞİTİM VE BİLİM İŞGÖRENLERİ SENDİKASI ANNE BABALARIN ÖSS SINAVI SONRASI BEKLENTİ VE KAYGILARININ TESPİT EDİLMESİ ARAŞTIRMA NO:2 GENEL EĞİTİM SEKRETERLİĞİ 14.06.2009 ARAŞTIRMANIN AMACI Araştırmanın

Detaylı

İnsanların tek başına yeteneği, gücü, zamanı ve çabası kendi istek ve ihtiyaçlarını karşılama konusunda yetersiz kalmaktadır.

İnsanların tek başına yeteneği, gücü, zamanı ve çabası kendi istek ve ihtiyaçlarını karşılama konusunda yetersiz kalmaktadır. DR.HASAN ERİŞ İnsanların tek başına yeteneği, gücü, zamanı ve çabası kendi istek ve ihtiyaçlarını karşılama konusunda yetersiz kalmaktadır. Bu nedenle yönetimin temel görevlerinden birisi, örgütü oluşturan

Detaylı

NÜKLEER SİLAHLAR ARAŞTIRMASI - SONUÇ RAPORU RAŞTIRMASI - S

NÜKLEER SİLAHLAR ARAŞTIRMASI - SONUÇ RAPORU RAŞTIRMASI - S NÜKLEER SİLAHLAR ARAŞTIRMASI RAŞTIRMASI - S V.01A - 18 HAZİRANH 2004 - SONUÇ RAPORU Nükleer Silahlar Araştırması - Sonuç Raporu v.01a - 18 Haziran 2004 Proje Ekibi Güçlü Atılgan Proje Sorumlusu Infakto

Detaylı

Bir başka benzer model ise DAGMAR dır. Tüketicinin benzer aşamalardan geçtiğini varsayar.

Bir başka benzer model ise DAGMAR dır. Tüketicinin benzer aşamalardan geçtiğini varsayar. İletişim mesajlarına gösterilen tepkiler açısından; amaçlar değişik modellerle açıklanmaya çalışılmıştır. A.I.D.A modeli olarak da adlandırılan bu model dört aşamalıdır.[8] 1. 2. 3. 4. Dikkat İlgi Arzu

Detaylı

Doç. Dr. Demet ÜNALAN Doç. Dr. Mehmet S. İLKAY Uzman Tülin FİLİK ERCİYES ÜNİVERSİTESİ

Doç. Dr. Demet ÜNALAN Doç. Dr. Mehmet S. İLKAY Uzman Tülin FİLİK ERCİYES ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ ÇALIŞANLARININ ÖRGÜTSEL BAĞLILIK DÜZEYLERİNİN ÖLÇÜLMESİ: ERCİYES ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ÇALIŞANLARI ÜZERİNDE BİR UYGULAMA Doç. Dr. Demet ÜNALAN Doç. Dr. Mehmet

Detaylı

EL SANATLARI TEKNOLOJİSİ TABİİ KUMAŞ ÇİÇEK YAPMA MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

EL SANATLARI TEKNOLOJİSİ TABİİ KUMAŞ ÇİÇEK YAPMA MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü EL SANATLARI TEKNOLOJİSİ TABİİ KUMAŞ ÇİÇEK YAPMA MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim ile

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Girişimcilik İlkeleri BBA 204 Bahar 3, 0, 0 3 5

DERS BİLGİLERİ. Girişimcilik İlkeleri BBA 204 Bahar 3, 0, 0 3 5 DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U+L Saat Kredi AKTS Girişimcilik İlkeleri BBA 04 Bahar 3, 0, 0 3 5 Ön Koşul Dersleri - Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü İngilizce Lisans Zorunlu Dersin Koordinatörü

Detaylı

THOMAS TÜRKİYE PPA Güvenilirlik, Geçerlilik ve Standardizasyon Çalışmaları Özet Rapor

THOMAS TÜRKİYE PPA Güvenilirlik, Geçerlilik ve Standardizasyon Çalışmaları Özet Rapor THOMAS TÜRKİYE PPA Güvenilirlik, Geçerlilik ve Standardizasyon Çalışmaları Özet Rapor Amaç Aşamalar Örneklem Analizler PPA Güvenilirlik, Geçerlilik ve Standardizasyon Çalışmaları nın amacı, yeni örneklemler

Detaylı

YÖNETİCİLER İÇİN LİDERLİK EĞİTİMİ

YÖNETİCİLER İÇİN LİDERLİK EĞİTİMİ SİRKÜLER (G-2014) YÖNETİCİLER İÇİN LİDERLİK EĞİTİMİ Sayın Üyemiz, OAİB bünyesinde Dale Carnegie Training aracılığıyla Yöneticiler için Liderlik eğitimi düzenlenmesi planlanmaktadır. Söz konusu eğitim için

Detaylı

ÖĞRETMENLİK VE ÖĞRETİM MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜLERİ SINAV SORUMLUSU MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

ÖĞRETMENLİK VE ÖĞRETİM MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜLERİ SINAV SORUMLUSU MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ÖĞRETMENLİK VE ÖĞRETİM MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜLERİ SINAV SORUMLUSU MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2014 ANKARA 1 ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin

Detaylı