Gençlik Çalışmalarında İyi Örnekler

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Gençlik Çalışmalarında İyi Örnekler"

Transkript

1 Gençlik Çalışmalarında İyi Örnekler HAZIRLAYAN Doç. Dr. Serdar M. Değirmencioğlu Daha iyi bir dünya ancak gençlerle inşa edilebilir Şubat 2009

2 ARKA KAPAK Kitap hk kısa tanıtım yazısı buraya Arı Toplumsal Katılım ve Gelişim Vakfı hk kısa tanıtım yazısı buraya Arı Toplumsal Katılım ve Gelişim Vakfı Yayınları İstanbul; Şubat 2009 FES Derneği Türkiye Temsilciliği desteği ile hazırlanmıştır.

3 Gençlik Çalışmalarında İyi Örnekler HAZIRLAYAN Doç. Dr. Serdar M. Değirmencioğlu Daha iyi bir dünya ancak gençlerle inşa edilebilir. Arı Toplumsal Katılım ve Gelişim Vakfı Yayınları İstanbul; Şubat 2009 FES Derneği Türkiye Temsilciliği desteği ile hazırlanmıştır.

4 İç kapak sayfasının arkası boş

5 ARI SUNUM Bu bölüme ARI kitap hk önsöz niyetine bir yazı koyabilir. Basım aşaması için not: Yazı tek sayfa olursa, arka sayfanın (4. sayfanın) boş olmasına dikkat edilecek.

6 sayfanın arkası boş

7 FES SUNUM Bu bölüme FES kitap hk önsöz niyetine bir yazı koyabilir. Basım aşaması için not: Yazı tek sayfa olursa, arka sayfanın (6. sayfanın) boş olmasına dikkat edilecek.

8 sayfanın arkası boş

9 Önsöz Her kapsamlı çalışma gibi bu çalışma da kitabı derleyen bir kişinin çabasının ve emeğinin çok ötesinde çaba ve emek ile oluşabilecek bir birikimi yansıtmaktadır. Bu birikime katkıda bulunan kişilerin en baştan anılması ve kendilerine teşekkür edilmesi çok yerinde olur. Bu kitabı değerli kılan elbette ki, içeriği ve aktarılan öykülerdir. Gerek kitapta yer verdiğim, gerekse yer vermek istememe karşın çeşitli nedenlerle derlemeye giremeyen çalışmalara emeği geçen gençlere ve onlara yardımcı olan kişilere özellikle teşekkür etmek isterim. Onların çabaları ve verdikleri emek, kim ne derse desin, kamusal bir çabadır ve kamusal bir yarar sağlamıştır. Bu kitabın ortaya çıkmasına birçok kişi yardımcı oldu. Bazen küçük bir gülümsemeyle, bazen bir randevu alarak veya görüşme yeri sağlayarak, bazen de benim uzun uzun anlatmak istediklerime sabırla kulak vererek farklı yollarla katkıda bulundular, destek oldular. Adlarını burada tek tek anamasam da hepsine teşekkür etmek isterim. Kitabın bir fikirden somut bir yayına dönüşmesi sürecinde bana yardımcı olan kişileri ise ayrıca anmak ve teşekkür etmek isterim. Bu kişilerin başında Selen Lermioğlu Yılmaz gelmekte. Selen olmasa sanıyorum bu kitabı hazırlamak fikrinden vazgeçmem yakındı. Yine Selen olmasa, yayımladığı kitaplar ile yaptığı katkıyı hep vurguladığım Arı Toplumsal Katılım ve Gelişim Vakfı nın bu kitabı üstlenmesini aklıma getirmeyecektim. Kitabın hazırlanması ve yayımlanması sürecinde Arı Toplumsal Katılım ve Gelişim Vakfı çalışanları bana hep yardımcı oldular. FES Derneği Türkiye Temsilciliği çalışanları da işleri kolaylaştırmak için ellerinden geleni yaptılar. Artık temsilcilikte çalışmayan Neşe Ozan güleryüzlü desteği, daha sonra onun yerini alan Yasemin Ahi ise zor dönemlerde bana sabır göstererek işleri kolaylaştırdılar. Kitabın içinde bir tartışma yer alması için kısa sürede kitap hakkındaki görüşlerini bir metne aktaran Doç. Dr. Hakan Acar değerli görüşleri ile önemli bir katkı yaptı ve çalışmayı zenginleştirdi. Bu kitap tam anlamıyla bir süreç kitabı olarak düşünüldü. Bir süreç kitabının önsözünde, kitaba varan sürece katkıda bulunanlar da yer almalıdır. Bu nedenle, gençlik çalışmalarında bizzat yer almamda payı olan ve katıldığım çalışmalarda bana özel katkı yapan kişileri anmak isterim. Dennis Donovan seneler önce gençlerin potansiyellerini ortaya çıkarabilmek için gerekli, epeydir aradığım aracı bulmamı sağladı. Dennis in sayesinde eğitim ile demokrasi arasındaki eyleme dayalı bağı kurabildiğimi düşünüyorum. Daha iyi bir dünya için birlikte çalışmalar yaptığım eğitimciler ve Kamusal Başarı çalışmalarında yer alan çocuklar ve gençler bana çok şey kattılar. Kamusal Başarı çalışmalarının örgütlenmesi ve gerçekleşmesinde yer alan genç çalışma arkadaşlarımın bana kattıklarını ise anlatmak zor. Birlikte kurduğumuz dayanışma ve öğrenme süreci, yaşadığımız yakınlık ve hissettiğimiz hayranlık benim için çok değerli. Son olarak, her çalışmamda olduğu gibi bu çalışmamda da bana hep destek olan, benimle birlikte yaşama sevinci ve akıl damıtan Çiğdem Kotil e teşekkür etmek isterim. Bu kitabı daha iyi bir dünya için çaba gösteren gençlere adıyorum. Daha iyi bir dünya ancak gençlerle inşa edilebilir... Doç. Dr. Serdar M. Değirmencioğlu İstanbul, Şubat 2009

10 sayfanın arkası boş

11 GİRİŞ Bu kitap, demokrasi ve çözüm odaklı bir dünya görüşünün ürünüdür. Demokrasinin sağlam bir çözüm üretme aracı olduğunu ve günümüzde demokrasi olmadan bir toplumun barış ve huzur içinde yaşayabilmesinin mümkün olamayacağını kabul eden bir yaklaşım ile hazırlanmıştır. Demokrasi, toplumun ürettiği ve sahip çıktığı dinamik bir işleyişe dayanır ve ancak yurttaşların sahip çıkması ve emeği ile sürebilir. Bu açıdan demokrasi, politikacılara veya herhangi bir kuruma emanet edilemeyecek denli kırılgandır. Demokrasiye sahip çıkan ve daha iyi bir kamusal yaşama emek veren yurttaşlara, günümüzde sık sık aktif yurttaş denmektedir. Biraz daha Türkçe söylersek, etkin yurttaş kendi çıkarlarını ve kamusal çıkarları gözeten, koruyan ve çözüme odaklı düşünen kişiyi tanımlar ve bu kişinin kamusal alana etki yapması onu etkin kılar. Yurttaşlık kavramı birçok ülkede uygulamada çeşitli kısıtlamalara maruz bırakılsa da da, aslında kapsayıcıdır ve her yaştaki bireyleri kapsar. Yurttaş olmak bireyin doğal hakkıdır. Bu hakkı elde etmek için doğmuş olmak yeterlidir. Etkin yurttaş olmak ise çaba gerektirir. Ancak etkin yurttaş olabilmek için bireyin içinde bulunduğu ortamda karar ve hareket özgürlüğü olması gerekir. Günümüzde gelişmiş veya gelişmekte olan ülkelerde çocuklara ve gençlere yönelik önyargılar, uygulamalar, kurallar, düzenlemeler, onların etkin yurttaş olmasını engellemekte ve tam da bu nedenle, demokrasiyi zayıflatmaktadır. Bu kitap, çocukların ve gençlerin toplumun ayrılmaz bir parçası olduğu ve etkin yurttaşlar olarak gelişmeleri için onlara hareket alanı ve özgürlüğü verilmesi gerektiğini kabul eder. Gençlik dönemi, çocukluktan yetişkinliğe geçiş dönemidir ve toplumu etkileyen değişimlerden çok çabuk etkilenen, değişken öğeler içerir. Yetişkinliğe geçiş geciktikçe, gençlik dönemi bir yandan uzamakta ve karmaşıklaşmakta, diğer yandan da önemi artmaktadır. Gençlerin hareket alanlarının daraltılması, kısıtlanması veya anlamsız engellerle dolu olması, aslında gençlerin hazırlanmakta oldukları yetişkinlik dönemine yeterince hazırlanamamaları ile sonuçlanmaktadır. Bu kitapta, gençlerin eylemlerinin gerek gençler gerekse toplum açısından büyük bir önem taşıdığını, doğrudan gençlerin çalışmalarına dayanarak yansıtmak amaçlanmıştır. Uzun teorik tartışmalara dayanan veya geçmişte yaşanmış kötü örnekleri ele alarak iyiye gitmeyi hedefleyen bir yaklaşım yerine, daha doğrudan bir yaklaşımın daha etkili olacağı düşünülmüştür. Bu yaklaşım, gençlik çalışmalarında sevimli, çekici, kullanışlı, deneyimlere dayalı, uygulamaya dönük ve esnek yaklaşımların daha etkili olduğu bilgisine dayanmaktadır.

12 Bölüm 1, s.2 Daha da somut söylemek gerekirse, bu kitap, uzun süredir hareketsiz tutulmuş gençlerin son yıllarda giderek çoğalan çalışmalarının arasından seçilen iyi örnekler ile, Türkiye deki gençlere ve gençler ile çalışmaya istekli yetişkinlere yol gösterebilecek bir kılavuz olarak düşünülmüştür. Bu kılavuz kitaptaki iyi örnekler, tartışılmaz birer altın standart olarak görülmemelidir. Tam tersine, bu kitap Türkiye de gençlik çalışmalarına yönelik ve daha önemlisi bu çalışmalara dayalı kaynakların var olmadığı gerçeğinden yola çıkılarak hazırlanmıştır. Kitaptaki örneklerin tartışılması ve bu tartışmaların yayımlanması, Türkiye de gençlik çalışmalarının güçlenmesi ve gelişmesi için çok yararlı olacaktır. Bu gibi tartışmalara ortam sağlayan yayınların veya platformların eksik olduğu göz önünde tutulduğunda, sözü edilen tartışma sürecinin ne zaman ve nasıl başlayabileceğini kestirmek de oldukça zordur. Tam da bu nedenle, bu kitabın kendi tartışmasını başlatması için bir ara çözüm düşünülmüş ve kitabın sonuna bir tartışma bölümü eklenmiştir. Bu tartışmayı, kitabın içindeki örnekleri dünyadaki çalışmalar ışığında değerlendirebilecek az sayıdaki uzmanlardan biri olan, genç ve üretken öğretim üyesi Doç. Dr. Hakan Acar yapmıştır. Bu Kitabı Nasıl Kullanabilirsiniz? Bu kitabın çekici, esnek ve kullanışlı olabilmesi için, kitaptaki bölümlerin birbirinden bağımsız olarak okunabilecek şekilde hazırlanmasına özen gösterildi. Kitabın ağır bir teorik içerik taşımamasına ve kullanılan kitap, dergi vb. kaynakların olanaklar elverdiğince kolay erişilebilir ve kolay anlaşılır kaynaklar olmasına da dikkat edildi. Kitabın okunurluğunu kolaylaştırmak için yararlanılan veya ilişkili olan kaynaklar ayrı bir bibliyografyada değil, dipnotlar olarak verildi. Öte yandan, kitabın dışında başka kaynaklardan yararlanılabilmesi için kitabın bir bölümü Önerilen Kaynaklar adı altında kaynaklara ayrıldı. Bu kaynakların hemen hepsinin Türkçe olmasına özen gösterildi. Kitabı, Giriş ve hemen ardından gelen Çerçeve bölümlerinden başlayarak okumak, daha bütünsel bir kavrayış sağlayabilir. Yine de, kitabı hangi bölümden okumaya başlayacağını tümüyle okura bırakmak kitabın genel yaklaşımı ile daha tutarlı olacaktır. Bu Kitabı Kimler Kullanabilir? Bu kitap, demokrasi ve çözüm odaklı bir dünya görüşüne açık ve gençleri önemseyen herkes tarafından kullanılabilir. Ancak kitabın asıl okuyucularının gençlerin kendilerinin olacağı düşünülmüştür. Tam da bu nedenle, kitapta gençlerin seslerine olabildiğince yer verilmeye çalışılmıştır.

13 Bölüm 1, s.3 Kitabın sivil toplum çalışmalarına katılan ve özellikle de gençlere yönelik çalışmalar yapan veya yapmak isteyen kişilere de ulaşması önemlidir. Ancak burada sözü edilen kişiler yalnız sivil toplum kuruluşlarında çalışan kişiler değil, sivil toplum çalışmalarına katılan veya katılabilecek çok daha geniş bir kitledir. Bu bağlamda, gençlerle çalışma yapan veya çalışma yapmak isteyen eğitimciler ve diğer profesyoneller bu kitaptan yararlanabilirler. Öte yandan, toplumun gençlerle çalışmaya istekli çeşitli kesimlerinden bireylerin de bu kitaptan yararlanacağı düşünülmektedir. Gerek gençlere gerekse birçok kesime pek de açık olmadıkları bilinen politikacıların ve kamu yöneticilerinin de bu kitaptan yararlanması önemlidir. Türkiye de merkezi yönetimden yerel yönetime daha fazla kaynak ve karar yetkisi aktarıldıkça, yerel yönetimlerin gençlerin yaşamlarında önemi giderek artmaktadır. Bu açıdan yerel yönetimlerde görev alan kişilerin bu kitaptan yararlanması olumlu sonuçlar verecektir. Kapsam Bu kılavuz kitabın ortaya çıkmasını sağlayan araştırmanın kapsamına giren gençlik çalışmalarını yani çalışmanın evrenini tanımlarken, gençlik tanımını esnek ve kullanılabilir bir şekilde yapmak gerekliydi. Gençlik üzerine yazılan birçok yazıda ve gençlik konulu birçok toplantıda bu konuda uzun tartışmalar yapıldığı iyi bilinen bir gerçektir. Bu tartışmaların çoğu zaman yalnızca bir boyuta (örn., bedensel değişim veya istihdam) odaklanılması veya belirli bir alanda çalışma yapan bir kuruluşun kendi alanına daha uygun bir tanım kullanması sonucunda verimsiz kaldığı söylenebilir. Karışıklık yaratan bir diğer önemli neden, Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi nin ve birçok yasal düzenlemenin 18 yaşına girmemiş bireyleri hukuki açıdan çocuk kabul etmesidir. Gençlik tanımını yaparken, gençlik döneminin bilimsel literatürde nasıl tanımlandığından yola çıkmakta büyük yarar vardır. Bilimsel çalışmalar, gençlik döneminin bir yandan biyolojik, bir yandan toplumsal etkenlerle belirlendiğini göstermektedir. Gençlik, çocukluk döneminden ve yetişkinlik döneminden anlık bir değişimle ayrışmaz. Tam tersine, sosyal bilimlerdeki birçok kavram gibi başladığı ve bittiği noktalar açısından belirsizlik içerir. Ancak başlama ve bitme noktaları ile değil, uzun süren bir süreç olarak tanımlandığında işe yarayan ve yadsınamaz bir kavram olarak ortaya çıkar. Bu bağlamda, gençlik dönemi bir geçiş dönemidir ve aynı zamanda ortaya çıkmayan birçok değişimi içerir. Gençlik dönemini iyi anlayabilmek için nereden (çocukluktan) nereye (yetişkinliğe) doğru geçildiğini kavramaya yarayan bir yaşam boyu gelişim yaklaşımı

14 Bölüm 1, s.4 kullanmak özellikle yararlı olacaktır. Yetişkinliğin günümüzdeki toplumların çoğunda tek bir olay ile veya zamanda başlamadığı kabul edilmektedir. Buna en iyi örnek, 18 yaşındaki bireylerin yasal anlamda yetişkinliğe geçmeleri ama başka açılardan yetişkin sayılmamaları ve kendilerini yetişkin hissedebilmeleri için okul bitirme, iş bulma, ekonomik bağımsızlığını elde etme gibi ne zaman gerçekleşeceği belli olmayan diğer geçişleri yaşamaları gerekmesidir. Sonuç olarak, bu çalışmada gençlik dönemi bilimsel çalışmalarda olduğu üzere kapsayıcı bir şekilde tanımlanmıştır. Gençlik dönemi, ergenlik sürecinin görünür ve hissedilir şekilde başladığı yaşları ile başlar ve özellikle öğrencilik döneminin sona erdiği yaşlarına dek sürer. Günümüzde işe başlama ve ekonomik bağımsızlık bir yandan artan uzmanlaşma, diğer yandan uzun süren eğitim döneminden sonra iş bulamama gibi nedenlerle daha da gecikmektedir. Bu nedenle gerek gençlik çalışmaları gerekse gençlik politikası tartışmalarında 30 yaşa dek uzayan, yani yaklaşık yıl süren bir gençlik dönemi üzerinde durulmaktadır. Bu kitap ile sonuçlanan çalışmanın coğrafi kapsamı Türkiye dir. Gençlik çalışması kavramının kapsamı da geniş tutulmuştur. Gençlik çalışması gençlerin katılımı ile, gençlerin yararına yapılan çalışmalardır. Bu çalışmalarda bir müfredat veya program değil, kendi içerisinde tutarlılığı olan, sistemli bir mantık ve düzenlemeler doğrultusunda yapılan etkinlikler söz konusudur. Gençlik çalışmalarında, en yaygın örneğinin okullarda görüldüğü, bir yetişkinin başkalarına bilgi ve beceri öğretmesi değil; yaparak öğrenme, deneyerek öğrenme, birlikte öğrenme, yaratma, kendini ifade etme, eğlenme, heyecan gibi öğeler önceliklidir. Gençlik çalışmaları tek hedef, tek yöntem içermez ve bu nedenle daha esnek ve özgürlükçü bir genel kavrama denk düşer. Bu kitapta yer alan örnekler de, farklı önceliklere odaklanmış ve farklı yöntemler içeren çalışmalardır. Ele alınan çalışmaların hepsi sivil çalışmadır ve sivil toplumun kapsadığı çeşitliliği yansıtmaktadır. Ortak paydaları, gençlerin yararına ve gelişimlerine hizmet etmeleridir. Kapsam açısından vurgulanması gereken bir diğer boyut, zaman çerçevesidir. Bu kitapta, 12 Eylül 1980 sonrasının gerçekleri ile şekillenen ve çoğu 12 Eylül öncesinin toplumsal dinamiklerinden ve gençlik çalışmalarından hemen hiç beslenemeyen girişimlere yer verilmiştir. Çalışmaların çoğunun özellikle 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi ardından ortaya çıkan sivil çalışmalar ile güçlenen sivil uyanış dönemini yansıttığı da söylenebilir. Bu

15 Bölüm 1, s.5 kitapta yer almayan ve özellikle kökleri 1980 öncesinde atılmış kimi çalışmalar hakkında kaynaklar, Önerilen Kaynaklar bölümünde bulunabilir. Kitapta yer alması uygun olabilecek ama çeşitli nedenlerle kitaba alınamayan çalışmalar da oldu. Bu çalışmalardan bazıları, çalışmayı sürdüren kişilerle çeşitli nedenlerle görüşülemediği için kapsam dışı kaldılar. Çok farklı ve çarpıcı bir örnek olan Kardeş Türküler ve içinden çıktığı Boğaziçi Gösteri Sanatları Topluluğu bu kitaba alınamadı. Ancak Kardeş Türküler kendi öykülerini kendileri aktarmaya karar vermiş olduğu için sorun kendiliğinden ortadan kalkmış oldu. Bu öyküyü içeren yaklaşık dört yüz sayfalık kitap 2008 de yayımlandı. Bu kitap Önerilen Kaynaklar bölümünde bulunabilir. Gençlerin sendikası olarak kurulan GENÇ-SEN ise hem bir örgütlenme modeli olarak, hem de uygulamada yaşanan zorluklar açısından çok önemli bir çalışma olmasına karşın kitapta yer alacak şekilde incelenmesi mümkün olmadı. Bu önemli çalışmanın daha kısıtlı bir şekilde sunulduğu bir röportaj 15. Bölüm içerisinde sunularak bu eksik giderilmeye çalışıldı. Kitapta yer alması uygun olabilecek, esnek ve özerk bir diğer çalışma olan Kamusal Başarı ise kitabı hazırlayan kişinin doğrudan içerisinde bulunduğu bir çalışma olduğu için kitaba alınmadı. Kamusal Başarı çalışmaları hakkında bilgi edinmek isteyenler başka kaynaklardan yararlanabilirler. 1 Yöntem Bu kılavuz kitaptaki örnekleri ararken, seçerken ve değerlendirirken kullanılan yöntem ve ölçütlerin üzerinde kısaca durmak gerekir. Bir diğer deyişle, kitabın bilimsel çerçevesinin nasıl oluşturulduğunu kitaba başlarken ele almak gerekli bir adımdır. Eğer bu kitaptaki örnekler birer altın standart değilse, bu örnekleri iyi örnek olarak nitelemeyi gerektiren ve onları başka çalışmalardan ayıran özellikleri ele almak yararlı olacaktır. Türkiye de gençlik çalışmalarına yönelik ve daha önemlisi bu çalışmalara dayalı kaynakların var olmadığı gerçeği ışığında bu kısa tartışma özellikle gereklidir. Kitapta ele alınan örnekleri seçerken kullanılan ölçütler şöyle özetlenebilir: Gençlik çalışmalarında iyi örnek oluşturacak bir çalışma, katılımcı ve demokratik olmalıdır. Katılım, ancak isteğe bağlı yani zorlama ile olmadığında bir anlam taşır. Katılım süreci, gençlerin 1 Değirmencioğlu, S. M. (2008) Demokraside çocuklara ve gençlere yer açmak. Sosyal Hizmet, Ocak, Değirmencioğlu, S. M. (2005) Demokraside çocuk ve gençlere yer açmak: Kamusal Başarı Modeli. Küresel Eşitlik (II. Ulusal Sivil Toplum Kuruluşları Kongresi Bildiriler Kitabı). Çanakkale: Onsekiz Mart Üniversitesi Yayınları (s ).

16 Bölüm 1, s.6 kararların alınışında yer almasını ve kararlara doğrudan etki edebilmesini içerir. Çalışmalarda tüm kararların yalnızca gençler tarafından alınması gerekli veya özellikle istenir değildir. Tam tersine, çalışmanın özellikle bilgi ve beceri alışverişi içermesi açısından yetişkinleri de içermesi çok yararlı olabilir. Daha ayrıştırıcı olabilmek için, buradaki ölçüt şöyle açılabilir: Katılımcı çalışmalarda karar alma sürecine yakından bakarak, çalışmada yer alan gençlerin karar verici olarak mı, yoksa bir araç olarak mı görüldüğüne karar vermek gereklidir. Katılımcı çalışma, aynı zamanda çalışmanın içinde bulunmayan diğer gençlere açık olmak ve kapsayıcı olmak demektir. Açarak söylemek gerekirse, kimi örgütlenmelerde olduğu üzere belirli bir toplum kesiminden gelmek ve kendini kanıtlamış saygın bir aileden olmak gibi koşullar çalışmanın dışlayıcı olması anlamına gelir. Kapsayıcı bir gençlik çalışması elbette ki, her bireyi her an içine almak zorunda olan bir çalışma demek değildir. Daha çok ilkede ve uygulamada, başkalarına açık, davetkâr ve ayrımcılık yapmayan bir çalışma olması demektir. Bu özellikler, çalışmanın genel anlamda demokratik olmasını kolaylaştırır. Ama demokratik bir çalışmada, çalışmaya katılan herkesin söz hakkı olması, alınan kararlara ve yapılan işlere etki yapmaktan alıkonmadığını hissetmesi, yönetimin ve sorumlulukların paylaşılması gerekir. Bu gereklilik, tek bir şekilde veya tek bir yöntemle gerçekleşebilir bir süreç değildir. Düzenli oylama ve seçim yapılması ile de gerçekleşmesi güvenceye alınamaz. Kitaptaki örnekler yakından incelendiğinde, her örnekte farklı şekillerde veya düzeylerde gerçekleşen katılımcılık ve demokratik uygulamalar olduğu görülebilir. Gençlik çalışmalarında önemli bir diğer başarı ölçütü, çalışmanın bulunduğu ortam veya çevre ile olan ilişkisidir. Yani, yerel olması ve ayaklarının yerel bir zemine basmasıdır. Tek bir merkezden dağıtılan ve her ortam için aynı uygulamayı (örn., program) içeren çalışmalar gerek o ortama uygunluğu, gerekse o ortamdaki gençlerin bu çalışmaya katabileceklerine koyduğu sınırlar açısından hiç de etkili olamamaktadır. Bu bağlamda, gençlik çalışmasında yerellik özellikle önem taşımaktadır. Birçok yerde örnekleri bulunabilecek bir uygulama modeli, ancak yerel gereksinimlere yanıt verebilecek şekilde ve yerel kaynaklara dayanılarak uygulanırsa etkili olabilir. Yerelliği öne çıkaran bu yaklaşım, çalışmaya katılan gençlerin bulundukları ortamdan yabancılaşmalarına değil, bu ortamla yakınlaşmalarına, var olan bağlarını güçlendirmelerine ve toplumda yer edebilecek şekilde daha etkin yurttaşlar olmalarına özen gösterir. Daha da pratik düşünüldüğünde, yerel çalışmalar zaman ve mekan açısından daha ulaşılabilir ve katılım açısından daha etkiye açık

17 Bölüm 1, s.7 ve etkilenebilir çalışmalardır. Kitapta ele alınan iyi örnekler yerel çalışma sıfatını hak eden çalışmalardır. Gençlik çalışmalarında iyi örnek olarak kabul edilebilecek bir çalışmanın bir diğer özelliği, gençlerin kendi yaşamlarını etkilemesi ve özellikle haklarını kazanmaya, korumaya, geliştirmeye veya kullanmaya yönelik olmasıdır. Bir diğer deyişle, sosyal hakları içeren veya merkeze koyan çalışmalar gençler açısından büyük önem taşımaktadır. Sosyal haklar boyutu bir çalışmada değişik nedenlerle çok öne çıkarılmamış olabilir. Önemli olan, yapılan çalışmanın sosyal haklar açısından bir kazanım oluşturmasıdır. Bu başarı ölçütü, bir diğer deyişle, çalışmanın haklarla olan ilişkisi ve dönüştürücü özelliğidir. Kitaptaki örneklerin seçilmesinde kullanılmayan, ancak gerek genel olarak sivil toplum çalışmalarında gerekse gençlik çalışmalarında sık sık vurgulanan kimi ölçütlerin de üzerinde durulması bu noktada yararlı olabilir. Kitaptaki iyi örneklerin ne kadar büyük olduğu, yani ölçeği, göz önünde tutulmamıştır. Çalışmalarda yer alan katılımcı sayısı da bir başarı göstergesi olarak alınmamıştır. Çalışmalarda bulunan veya kullanılan fonlar, kaç destekçi veya sponsor bulunduğu, kaç ülke ile işbirliği yapıldığı veya kaç ülkedeki kaç kuruluş ile değişimlere girildiği de bir çalışmanın iyi örnek olduğunu göstermez. Çalışmaların medyada ne kadar yer aldığı, çalışmayı yürüten kuruluşun kaç önemli toplantıya davet edildiği gibi ölçütler de kullanılmamıştır. Bu kitaptaki örnekler, 1980 sonrasında yaratılan baskıcı ve çalkantılı toplumsal iklimde yeşeren anlamlı ve küçük ölçekli girişimler olarak görülmelidir. Bu girişimlerin her açıdan engelleyici bir ortamda küçük ölçekli olması, kimi açılardan çok ağır gelişmesi ve kolay sarsılabilir olması hiç de şaşırtıcı değildir. Tam da bu nedenle, kitaptaki örnekler seçilirken sürdürülebilirlik bir ölçüt olarak kullanılmamıştır. Koşulların çok çabuk değiştiği Türkiye de, gençlik çalışmalarının daha sürdürülebilir kılınması tek bir kuruluş, oluşum veya girişimin işi değildir. Gençlik çalışmalarının güçlenmesi, demokrasinin güçlenmesi ve haklar ile ilişkili kazanımların artması ile olacak; gençlik çalışmaları bu sürece katkıda bulunacaktır. Aktarım ve Paylaşım Tarzı Bu kitaba varan süreçte, kitapta yer alan örnek çalışmaların biri dışında hepsi en az bir kere ziyaret edilmiştir. Ele alınacak çalışmayı bir veya birkaç kere ziyaret etmek ve bu çalışmada yer alan kişilerle derinlemesine görüşmeler yapmak bilimsel açıdan uygun bir yöntemdir. Ancak gençlik çalışmalarını yakından tanıyan ve içerisinde yer alan kişiler, incelenen çalışmaların bir de bu çalışmalara katılan kişiler tarafından anlatılmasını özellikle

18 Bölüm 1, s.8 önemserler. Bu yaklaşım aslında bilimde birden çok kaynağı, birden çok değerlendirmeyi önemseyen çoğulcu yaklaşımlar açısından da yeğlenmektedir. Dünyada giderek yayılan katılımcı araştırma yöntemleri de çalışmalara katılan kişilerin aynı zamanda çalışmanın değerlendirilmesinde yer almasını zorunlu görmektedir. Bu nedenle, kitapta ele alınan çalışmalara içeriden bakan, yani bu çalışmalara katılmış, bireylerin de görüşlerine olanaklar dahilinde yer verilmiştir. Bu görüşlerin gerek uzunluk, gerek içerik, gerekse tarz açısından değiştirilmeden verilmesine özen gösterilmiştir. Dikkatli okurlar, her örneğe eşit sayfa sayısı ile yer verilmediğini de göreceklerdir. Bu, tümüyle araştırmanın olanakları, eldeki verilerin zenginliği ve görüşleri alınan kişilerin katkılarının farklı nitelikte ve uzunluklarda olması ile ilişkilidir. Kimi örnekler hakkında bilgi toplanırken yaşanan güçlükler, tümüyle Türkiye nin koşullarından kaynaklanan güçlüklerdir. Bu güçlüklerin üzerinde tek tek durulmayacaktır. Kitapta, gençlik çalışmalarına katılan bireylerin görüşleri ve değerlendirmeleri yanında, dünyada değişik zamanlarda ve yerlerde demokrasiye katkıda bulunmuş ve sivil mücadele literatüründe yer etmiş kişilerden alıntılara da yer verilmiştir. Bu bağlamda, bu kitap çok sayıda insanın katılımı ile oluşmuş bir kolektif çalışmanın ürünü olarak görülmelidir. Bu Kitaba İlişkin Görüşlerinizi Nasıl İletebilirsiniz? Bu kılavuz kitabın gerek ölçütler gerekse tarz olarak katılımcılığı vurguladığını söyledikten sonra kitabı okuyacak olan okurların kendilerini ifade etme ve bu kitap ile başlayacak tartışmaya katkıda bulunma olanağından yoksun bırakılması yanlış olacaktır. Bu nedenle, bu kitabı kullanan okurların görüşlerini ve isterlerse çalışmalarını aktarabilecekleri bir kanal oluşturulması yararlı görülmüştür. Bu kitabı okurken veya okuduktan sonra görüşlerinizi ve çalışmalarınızı paylaşmak isterseniz, lütfen aşağıdaki posta veya e-posta adreslerini kullanınız. P.K. 18, Göztepe 34730, İstanbul veya Dünyada görmek istediğiniz değişimin ta kendisi olmalısınız. Mahatma Gandhi 2 2 Yaratıcı Direniş Ajanda İstanbul: Metis Yayınları, s.137.

19 KİTABIN ÖYKÜSÜ ve ÇERÇEVESİ Her kitabın kendine özgü bir öyküsü ve ortaya çıkmasını sağlayan koşullar vardır. Bu kitabın ortaya çıkışı, kitabın ele aldığı konuyla doğrudan ilişkilidir ve gençlerin önlerine konulmuş engellerin kaldırılması için gösterilen bir çabanın neredeyse doğal sonucudur. Bu nedenle, bu kitabın öyküsünü ve Türkiye deki ortamı birlikte ele almak hiç de zor olmayacaktır. Gençlere Olumsuz Bakış Giriş bölümünde de vurgulandığı üzere bu kitapta yer alan çalışmalar, 12 Eylül 1980 sonrası Türkiye sinin gerçekleri ile şekillenmiştir. 12 Eylül öncesinin toplumsal dinamiklerinin hemen hemen bütünüyle değiştirildiği bu dönemde gençlere ve gençlik çalışmalarına bakış, daha önce olduğundan çok daha olumsuz bir hale gelmiştir. Bu bakışın en somut yansımalarından biri, 1982 Anayasası da yer alan, gençlik ile ilişkili 58. Maddedir: Devlet, İstiklal ve Cumhuriyetimizin emanet edildiği gençlerin müspet ilmin ışığında, Atatürk İlke ve İnkılâpları doğrultusunda ve devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü ortadan kaldırmayı amaç edinen görüşlere karşı yetişme ve gelişmelerini sağlayıcı tedbirleri alır. Devlet, gençlerin alkol düşkünlüğünden, uyuşturucu maddelerden, suçluluk, kumar ve benzeri kötü alışkanlıklardan ve cehaletten korumak için gerekli tedbirleri alır. Bu maddenin gençlere olumsuz bir yaklaşım içerdiği oldukça açıktır. Daha da açmak gerekirse, anayasa gençleri tehlikede olan, korunmaya muhtaç ve her an kötüye kaymaya eğilimi olan bir kesim gibi görmektedir. Devletin Gençlere Kurumsal Yaklaşımı 1982 Anayasası ndaki bu olumsuz yaklaşımın pek önemli olmadığı iddia edilebilir. Anayasanın bağlayıcı olmakla birlikte uygulama ve düzenlemelere yansımadığı da söylenebilir. Ancak 58. Madde özelinde görülen olumsuz yaklaşım, anayasada olduğu için düzenlemeleri etkilemekten çok, düzenlemelerle birlikte 1980 sonrası Türkiyesinde gençlere devletin kurumsal, yani genel yaklaşımını göstermektedir. Bu yaklaşım, devlet birimlerinin gençleri bir yandan sürekli tehlikede olan, diğer yandan kolaylıkla tehlikenin kendisine dönüşebilen bir kesim olarak görmesini içermektedir.

20 Bölüm 2, s. 2 Bu kurumsal yaklaşım, aşağıdaki basın bülteninde olduğu gibi, gençleri korunması gereken veya ıslah edilmesi gereken bir güç veya yük gibi görmeye yol açabilmektedir. T.C. MUĞLA VALİLİĞİ BASIN BÜLTENİ SAYI : 2005/ 241 KONU : Gençlerimizin korunması. 13/01/2005 ÇOCUKLARIMIZ, ÜLKENİN GELECEĞİ *** Ülkemizin geleceği olan çocuklarımızın, Okul dışında çeşitli olumsuzluklardan korunması amacıyla, İl Eğitim ve Gençlik Komisyonu toplanarak, yapılması gereken çalışmaların ayrıntılarını belirledi. Ülkemizi, Atatürk ün gösterdiği hedeflere taşıyacak olan çocuklarımızın, geleceğe en iyi bir şekilde hazırlanmasında ve onların çeşitli olumsuzluklardan korunmasında, bugünün yetişkinlerine önemli görevler düşüyor. Muğla İl Eğitim ve Gençlik Komisyonu bu amaçla toplanarak, gençlerin okul dışındaki yaşamlarını olumsuz yönde etkileyen konulara karşı, ilgili kuruluşların görev ve sorumluluklarını belirledi. Anadolu Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesinde yapılan toplantıya, Muğla Üniversitesi, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü yetkilileriyle, Güvenlik Kuruluşlarının temsilcileri, Okul Aile Birliklerinin temsilcileri, Yeşilay temsilcisi ve Okulların Öğrenci temsilcileri katıldı. Toplantının açılışında konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa AKSAN, Ülkemizin geleceği olan çocuklarımızın, özellikle okul dışında, çeşitli olumsuzluklara ve kötü alışkanlıklara karşı korunmasında, Okul-Aile ve Çevre üçgenini oluşturan kişi ve kuruluşlara büyük sorumlulukların düştüğünü söyledi. AKSAN, çocuklarımızın boş zamanlarının en verimli bir şekilde değerlendirilmesi için, hem sürekli iş birliğine, hem de onlara gerekli ortamların hazırlanmasına ihtiyacımız olduğunu kaydetti. Toplantıda, Kurul Üyeleri ve Okullardan gelen temsilci öğrenciler söz alarak, gençliğin kötü alışkanlıklardan korunması ve geleceğe en iyi bir şekilde yetiştirilmeleri için yapılması gereken çalışmalar hakkında görüşlerini dile getirdiler. Toplantıya katılanlar, öğrencilerin kötü alışkanlıklardan korunması için, onların ağaç dikmeleri, spor yapmaları ve çeşitli kültürel ve sanatsal etkinliklere yönlendirilmeleri gibi çalışmalara ağırlık verilmesi, Okul, Aile ve Çevre işbirliğinin kesintisiz sürdürülmesi gerektiğini belirttiler. Ekleme Tarihi : :12:16 Bu kitap açısından özellikle önemli olan, yaygın kurumsal yaklaşımın gençlere bir özneden yani işbirliği yapılabilecek etkin yurttaşlardan çok bir nesne veya bir iş gibi bakmasıdır. Bu yaklaşımla bakıldığında kamu yönetiminde gençlerin söz veya yer alması beklenemez. Hatta onlara bir yerel kurulda bile görüşlerinin sorulması pek gerekli değildir. Bu noktada somut bir örnek yararlı olabilir. Her ilde kurulan ve gençlik ile ilişkili çalışmaları olan kurumların koordinasyonunu sağlayan İl Gençlik Kurulu, ildeki gençler ile işbirliği yapabilir. Ama kurumsal yaklaşım, gençlerin bu kurula katkı yapmasını sağlayabilecek bir

21 Bölüm 2, s. 3 zemin yaratmamaktadır. Sonuç olarak İl Gençlik Kurulu gençleri dışlayarak çalışma yapar. Aşağıda Kütahya ili örneğinde bu kurulun hangi kuruluşlardan oluştuğu görülmektedir. 1 İL GENÇLİK KURULU YASAL DAYANAK : İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğünün tarih ve sayılı genelgesi KOORDİNATÖR KURULUŞ : Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü OLAĞAN TOPLANTI ZAMANI : Her ayın son Perşembe günü TOPLANTI YERİ : Belediye Kültür Sarayı - Ticaret ve Sanayi Odası - İl Milli Eğitim Müdürlüğü - Gençlik Merkezi Kurtuluş Konağı TOPLANTI SAATİ : 10:00 BAŞKAN : Vali Yardımcısı ÜYELER : Belediye Başkanlığı DPÜ İl Jandarma Komutanı İl Emniyet Müdürü Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü İl Milli Eğitim Müdürlüğü İl Sağlık Müdürlüğü İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Valilik Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü Amatör Spor Kulüpleri Federasyon Başkanlığı Marmara Depremi 17 Ağustos 1999 Kurumsal yaklaşımlar, zamanları çoktan geçmiş olsalar bile kolay değişmezler. Kurumların içindeki görevliler alıştıkları çalışma tarzına ve uygulamalara oldukça bağlıdırlar ve değişime karşı çıkmaları gayet anlaşılır bir tutumdur. Kurumsal yaklaşımların değişmesi bir yandan uygun koşulları, diğer yandan da görevlilerin ikna olmasını sağlayacak bir sürecin işlemesini gerektirir. 12 Eylül 1980 sonrasında bütün kurumlara iyice işleyen, gençlere yönelik yerleşik ve baskın yaklaşımın değişebilmesi için gerekli ortam, ağır işleyen bir ikna süreci ile değil, koşulların birden bire değişmesini sağlayan bir deprem ile ortaya çıkmıştır. 1

STGM HARİTALAMA ÇALIŞMASI SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI: İHTİYAÇLAR VE SINIRLILIKLAR

STGM HARİTALAMA ÇALIŞMASI SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI: İHTİYAÇLAR VE SINIRLILIKLAR STGM HARİTALAMA ÇALIŞMASI SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI: İHTİYAÇLAR VE SINIRLILIKLAR Ekim, 2005 ARAŞTIRMA NİHAİ RAPORU SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI: İHTİYAÇLAR VE SINIRLILIKLAR Ekim, 2005 YAŞAMA DAİR VAKIF Araştırma

Detaylı

SİVİL TOPLUM GELİŞTİRME MERKEZİ (2005-2010) ETKİ DEĞERLENDİRME ARAŞTIRMASI (SONUÇ RAPORU-27/1/2012)

SİVİL TOPLUM GELİŞTİRME MERKEZİ (2005-2010) ETKİ DEĞERLENDİRME ARAŞTIRMASI (SONUÇ RAPORU-27/1/2012) SİVİL TOPLUM GELİŞTİRME MERKEZİ (2005-2010) ETKİ DEĞERLENDİRME ARAŞTIRMASI (SONUÇ RAPORU-27/1/2012) İçindekiler Yönetici Özeti... iii Giriş... 1 I. Türkiye de Sivil Toplumun Genel Görünümü... 2 A. Türkiye

Detaylı

MADDE KULLANIMI ÖNLEME KLAVUZU

MADDE KULLANIMI ÖNLEME KLAVUZU MADDE KULLANIMI ÖNLEME KLAVUZU Editör Güner ERGENÇ - Emine YILDIRIM Kapak Devrim DEMİRAL Yayınevi logosu İSTANBUL, 2007 1 Editör Güner ERGENÇ e-posta: rehberlik34@meb.gov.tr Emine YILDIRIM e-posta: pdemine1@yahoo.com

Detaylı

SOKAKTA YAŞAYAN VE/VEYA ÇALIŞTIRILAN ÇOCUKLARA YÖNELİK HİZMET MODELİNİN VE İL EYLEM PLANLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ RAPORU

SOKAKTA YAŞAYAN VE/VEYA ÇALIŞTIRILAN ÇOCUKLARA YÖNELİK HİZMET MODELİNİN VE İL EYLEM PLANLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ RAPORU SOKAKTA YAŞAYAN VE/VEYA ÇALIŞTIRILAN ÇOCUKLARA YÖNELİK HİZMET MODELİNİN VE İL EYLEM PLANLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ RAPORU ANKARA Aile, Kadın, Çocuk ve Özürlü Sosyal Hizmet Danışma Hattı SOKAKTA YAŞAYAN

Detaylı

Kafkas Dernekleri Federasyonu. YOK OLMA TEHLİKESİ ALTINDAKİ DİLLER ve ADIGE-ABHAZ DİLLERİNİN KONUMU

Kafkas Dernekleri Federasyonu. YOK OLMA TEHLİKESİ ALTINDAKİ DİLLER ve ADIGE-ABHAZ DİLLERİNİN KONUMU Kafkas Dernekleri Federasyonu YOK OLMA TEHLİKESİ ALTINDAKİ DİLLER ve ADIGE-ABHAZ DİLLERİNİN KONUMU Ankara, 2006 YOK OLMA TEHLİKESİ ALTINDAKİ DİLLER ve ADIGE-ABHAZ DİLLERİNİN KONUMU Kafkas Dernekleri Federasyonu

Detaylı

Orjinal Adı : First Steps - A Manual for Starting Human Rights Education Yayınlayan : Amnesty International AI İndeks : 32/002/2002

Orjinal Adı : First Steps - A Manual for Starting Human Rights Education Yayınlayan : Amnesty International AI İndeks : 32/002/2002 İlk Adım 1 Bu kitap, Uluslararası Af Örgütü Türkiye Şubesi tarafından Hollanda Kraliyeti Ankara Büyükelçiliği nin katkılarıyla basılmıştır. Kitabın içeriğinden Hollanda Kraliyeti Ankara Büyükelçiliği sorumlu

Detaylı

Öğretmenin Sınırı Yok Projesi Etki ve Değerlendirme Raporu. Öğretmen Akademisi Vakfı Ölçme Değerlendirme Çalışmaları

Öğretmenin Sınırı Yok Projesi Etki ve Değerlendirme Raporu. Öğretmen Akademisi Vakfı Ölçme Değerlendirme Çalışmaları Öğretmenin Sınırı Yok Projesi Etki ve Değerlendirme Raporu Öğretmen Akademisi Vakfı Ölçme Değerlendirme Çalışmaları Öğretmenin Sınırı Yok Projesi Etki ve Değerlendirme Raporu 1. Öğrenen Lider Öğretmen

Detaylı

Belediye Kalkınma Stratejisi Süreci Uygulamacılar için elkitabı BU ESER BİR VNG INTERNATIONAL ÜRÜNÜDÜR

Belediye Kalkınma Stratejisi Süreci Uygulamacılar için elkitabı BU ESER BİR VNG INTERNATIONAL ÜRÜNÜDÜR Belediye Kalkınma Stratejisi Süreci Uygulamacılar için elkitabı BU ESER BİR VNG INTERNATIONAL ÜRÜNÜDÜR Kalite stratejik planlama ve strateji gerçekleştirmenin, bir belediyenin gelişimini yönlendiren bir

Detaylı

MESLEK EĞİTİMİNDE NE ÇALIŞIYOR, NEDEN ÇALIŞIYOR?

MESLEK EĞİTİMİNDE NE ÇALIŞIYOR, NEDEN ÇALIŞIYOR? MESLEK EĞİTİMİNDE KALİTE İÇİN İŞBİRLİĞİ MESLEK EĞİTİMİNDE NE ÇALIŞIYOR, NEDEN ÇALIŞIYOR? OKUL-İŞLETME İŞBİRLİKLERİNE DAİR POLİTİKA ÖNERİLERİ YAYINA HAZIRLAYAN IŞIL ORAL Yapım Myra Koordinasyon Rauf Kösemen,

Detaylı

Türkiye ve İsveç te İnsan Kaynakları Yönetimi - El Kitabı

Türkiye ve İsveç te İnsan Kaynakları Yönetimi - El Kitabı Türkiye ve İsveç te İnsan Kaynakları Yönetimi - El Kitabı Türkçe versiyon Altındağ Nilüfer Osmangazi Tepebaşı Umeå Yıldırım Elif Karadenizli Bostancıoğlu Süleyman Yavuz Yiğit Bağdaş Ali Gülbay Süleyman

Detaylı

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx TEGV GÖNÜLLÜLÜK ARAŞTIRMALARI

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx TEGV GÖNÜLLÜLÜK ARAŞTIRMALARI xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx TEGV GÖNÜLLÜLÜK ARAŞTIRMALARI TEGV GÖNÜLLÜLÜK ARAŞTIRMALARI Hazırlayan Dr. Emre Erdoğan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Detaylı

Neden Sivil Toplum ve Çatışma Çözümü?

Neden Sivil Toplum ve Çatışma Çözümü? Neden Sivil Toplum ve Çatışma Çözümü? Yuvarlak Masa Toplantısı, İstanbul 6 Nisan 2013 Azınlık Dillerinin Kullanımı için Altyapının Oluşturulması Neden Sivil Toplum ve Çatışma Çözümü? Yuvarlak Masa Toplantısı,

Detaylı

ULUSAL GENÇLİK VE SPOR POLİTİKASI BELGESİ

ULUSAL GENÇLİK VE SPOR POLİTİKASI BELGESİ ULUSAL GENÇLİK VE SPOR POLİTİKASI BELGESİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... 1 YASAL DAYANAK... 1 YÖNTEM... 2 GENÇLİK POLİTİKALARI... 4 1. GİRİŞ... 4 1. 1. Gençlik Tanımı... 4 1. 2. Neden Gençlik Politikası... 5 2.

Detaylı

Türkiye de Çocuklara Yönelik Ticari Cinsel Sömürüye Dair Durum Analizi: İstanbul ve Diyarbakır YENİDEN SAĞLIK VE EĞİTİM DERNEĞİ ECPAT INTERNATIONAL

Türkiye de Çocuklara Yönelik Ticari Cinsel Sömürüye Dair Durum Analizi: İstanbul ve Diyarbakır YENİDEN SAĞLIK VE EĞİTİM DERNEĞİ ECPAT INTERNATIONAL Türkiye de Çocuklara Yönelik Ticari Cinsel Sömürüye Dair Durum Analizi: İstanbul ve Diyarbakır - 2006 - YENİDEN SAĞLIK VE EĞİTİM DERNEĞİ ile işbirliği içinde ECPAT INTERNATIONAL Yazanlar: Harika Yücel,

Detaylı

çalışma programı tmmob makina mühendisleri odası bursa şube

çalışma programı tmmob makina mühendisleri odası bursa şube 14. DÖNEM ÇALIŞMA PROGRAMI 1. Giriş Çalışma programımız; dünyaya bakışımızı, sistem içerisinde duruşumuzu, safımızı ve çalışma anlayışımızı ortaya koyan, yapacağımız çalışmaları ve gerekçelerini açıklayan,

Detaylı

HALKLA İLİŞKİLER VE ORGANİZASYON HİZMETLERİ

HALKLA İLİŞKİLER VE ORGANİZASYON HİZMETLERİ T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI HALKLA İLİŞKİLER VE ORGANİZASYON HİZMETLERİ GRUP İLETİŞİMİ Ankara, 2012 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan

Detaylı

İMZADAN SONRA BİRLEŞMİŞ MİLLETLER KÜRESEL İLKELER SÖZLEŞMESİ NE KATILIM REHBERİ

İMZADAN SONRA BİRLEŞMİŞ MİLLETLER KÜRESEL İLKELER SÖZLEŞMESİ NE KATILIM REHBERİ THE LOGO İMZADAN SONRA BİRLEŞMİŞ MİLLETLER KÜRESEL İLKELER SÖZLEŞMESİ NE KATILIM REHBERİ BİRLEŞMİŞ MİLLETLER KÜRESEL İLKELER SÖZLEŞMESİ 2000 yılında başlayan Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi

Detaylı

Tüm öğretmenler vatandaşlık ve insan hakları eğitimini nasıl destekleyebilirler: Yeterliliklerin geliştirilmesine ilişkin bir çerçeve

Tüm öğretmenler vatandaşlık ve insan hakları eğitimini nasıl destekleyebilirler: Yeterliliklerin geliştirilmesine ilişkin bir çerçeve Demokrasiyi öğrenme ve yaşama Tüm öğretmenler vatandaşlık ve insan hakları eğitimini nasıl destekleyebilirler: Yeterliliklerin geliştirilmesine ilişkin bir çerçeve Tüm öğretmenler vatandaşlık ve insan

Detaylı

SOSYAL RİSK HARİTASI KİTAP TASLAĞI

SOSYAL RİSK HARİTASI KİTAP TASLAĞI SOSYAL RİSK HARİTASI KİTAP TASLAĞI İÇİNDEKİLER 1. GİRİŞ 2. KAVRAMSAL VE KURAMSAL ÇERÇEVE 2.1. Çocuk ve Suç 2.2. Çocuk Kavramı 2.3. Riskli bir alan olarak Suça Sürüklenen Çocuklar 2.4. Suç Kavramı 2.4.1.

Detaylı

İYİ YÖNETİŞİM EL KİTABI

İYİ YÖNETİŞİM EL KİTABI İYİ YÖNETİŞİM EL KİTABI Yayına Hazırlayan: FİKRET TOKSÖZ İYİ YÖNETİŞİM EL KİTABI ISBN 978-605-5832-00-1 TESEV YAYINLARI Yayına Hazırlayan: Fikret Toksöz, TESEV Kitap Tasarımı: Rauf Kösemen, Myra Kapak

Detaylı

Okulların Demokratik Yönetişimi 1

Okulların Demokratik Yönetişimi 1 Modül 11 Okulların Demokratik Yönetişimi 1 İçindekiler 1.Giriş 2.Demokratik Okul Yönetişimi nedir?...2 3. Demokratik yönetişimin faydaları nelerdir?...2 4. Demokratik Okul Yönetişimi için Kilit Alanlar:

Detaylı

İŞGÜCÜ PİYASASINDA TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ EL KİTABI

İŞGÜCÜ PİYASASINDA TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ EL KİTABI 1 İŞGÜCÜ PİYASASINDA TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ EL KİTABI 2 İŞGÜCÜ PİYASASINDA TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ EL KİTABI Yıldız Ecevit Şubat 2010 Hazırlayan: Yıldız Ecevit Tasarım: TORNA Tasarım (www.tornatasarim.com)

Detaylı

KÜÇÜK İŞLETME YÖNETİMİ

KÜÇÜK İŞLETME YÖNETİMİ T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 2819 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1777 KÜÇÜK İŞLETME YÖNETİMİ Yazarlar Yrd.Doç.Dr. Nurdan SEVİM (Ünite 1, 2) Doç.Dr. Gülten GÜMÜŞTEKİN (Ünite 3, 7, 8) Yrd.Doç.Dr.

Detaylı

Sosyal Diyalog. İşçi Sendikası Eğitim El Kitabı. Bu El Kitabı Avrupa Birliği fonlarıyla hazırlanmıştır

Sosyal Diyalog. İşçi Sendikası Eğitim El Kitabı. Bu El Kitabı Avrupa Birliği fonlarıyla hazırlanmıştır Sosyal Diyalog İşçi Sendikası Eğitim El Kitabı Bu El Kitabı Avrupa Birliği fonlarıyla hazırlanmıştır Sosyal Diyalog İşçi Sendikası Eğitim El Kitabı Bu belge, Avrupa Birliği nin mali desteğiyle, Avrupa

Detaylı

ÇOCUĞA KARŞI ŞİDDETİN Göstergelerle İzlenmesi Eğitimi Katılımcı El Kitabı

ÇOCUĞA KARŞI ŞİDDETİN Göstergelerle İzlenmesi Eğitimi Katılımcı El Kitabı ÇOCUĞA KARŞI ŞİDDETİN Göstergelerle İzlenmesi Eğitimi Katılımcı El Kitabı BU PROJE UNICEF İLE İŞBİRLİĞİ İÇERİSİNDE AVRUPA BİRLİĞİ TARAFINDAN FİNANSE EDİLMEKTEDİR ÇOCUĞA KARŞI ŞİDDETİN Göstergelerle İzlenmesi

Detaylı

ÖZEL SEKTÖR MADEN İŞÇİLERİNİN SOSYAL VE EKONOMİK HAKLARI ARAŞTIRMASI YAŞAMA DAİR VAKIF DEV MADEN SEN

ÖZEL SEKTÖR MADEN İŞÇİLERİNİN SOSYAL VE EKONOMİK HAKLARI ARAŞTIRMASI YAŞAMA DAİR VAKIF DEV MADEN SEN ÖZEL SEKTÖR MADEN İŞÇİLERİNİN SOSYAL VE EKONOMİK HAKLARI ARAŞTIRMASI YAŞAMA DAİR VAKIF DEV MADEN SEN ÖZEL SEKTÖR MADEN İŞÇİLERİNİN SOSYAL VE EKONOMİK HAKLARI İÇİNDEKİLER I. GİRİŞ... 2 II. ARAŞTIRMANIN

Detaylı

AİLE HEKİMLİĞİ BİRİNCİ BASAMAK SAĞLIK ORTAMINI NASIL DÖNÜŞTÜRDÜ?

AİLE HEKİMLİĞİ BİRİNCİ BASAMAK SAĞLIK ORTAMINI NASIL DÖNÜŞTÜRDÜ? AİLE HEKİMLİĞİ BİRİNCİ BASAMAK SAĞLIK ORTAMINI NASIL DÖNÜŞTÜRDÜ? Türk Tabipleri Birliği GMK Bulvarı Ş. Daniş Tunalıgil Sok. No: 2 / 17-23, 06570 Maltepe - Ankara Tel: (0 312) 231 31 79 Faks: (0 312) 231

Detaylı

fatih projesi eğitimde dönüşüm için bir fırsat olabilir mi?

fatih projesi eğitimde dönüşüm için bir fırsat olabilir mi? ERG RAPORLARI fatih projesi eğitimde dönüşüm için bir fırsat olabilir mi? politika analizi ve önerileri fatih projesi eğitimde dönüşüm için bir fırsat olabilir mi? politika analizi ve önerileri Eğitim

Detaylı

ÖZEL İLGİ TURİZMİ: KAPSAMI, ÇEŞİTLERİ VE TÜRKİYE DE UYGULANABİLİRLİĞİ

ÖZEL İLGİ TURİZMİ: KAPSAMI, ÇEŞİTLERİ VE TÜRKİYE DE UYGULANABİLİRLİĞİ T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI DIŞ İLİŞKİLER VE AVRUPA BİRLİĞİ KOORDİNASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI ÖZEL İLGİ TURİZMİ: KAPSAMI, ÇEŞİTLERİ VE TÜRKİYE DE UYGULANABİLİRLİĞİ UZMANLIK TEZİ TOLGA HAN ULUÇEÇEN MAYIS

Detaylı

BELEDİYE KADINLARA DA HİZMET EDER!..

BELEDİYE KADINLARA DA HİZMET EDER!.. BELEDİYE KADINLARA DA HİZMET EDER!.. Kadın Dostu Belediye Hizmetleri: Neden, Nasıl?.. AYTEN ALKAN BELEDİYE KADINLARA DA HİZMET EDER!.. Kadın Dostu Belediye Hizmetleri: Neden, Nasıl?.. Ayten ALKAN Yarın

Detaylı