BİLGİ SİSTEMLERİ GÜVENLİĞİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BİLGİ SİSTEMLERİ GÜVENLİĞİ"

Transkript

1 BİLGİ SİSTEMLERİ GÜVENLİĞİ Maltepe Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü

2 2 BÖLÜM -3- BİLGİ GÜVENLİĞİ VE ŞİFRELEME

3 3 1.Açık k Anahtarlı Şifreleme Açık anahtarlı şifreleme, şifre ve deşifre işlemleri için farklı anahtarların kullanıldığı bir şifreleme sistemidir. Sistemin bu özelliğinden dolayı asimetrik şifreleme olarak da adlandırılır. Haberleşen taraflardan her birinde birer çift anahtar bulunur. Bu anahtar çiftlerini oluşturan anahtarlardan biri gizli anahtar diğeri açık (gizli olmayan) anahtardır.

4 4 1.Açık k Anahtarlı Şifreleme Gizli anahtarın sadece bir sahibi vardır. Gizli anahtara sahip olan taraf gizli anahtar aracılığıyla, kendi açık anahtarıyla şifrelenmiş bilgilerin şifresini çözebilir, kendisine ait sayısal imzaları oluşturabilir ya da kendi kimliğini doğrulayabilir.

5 5 1.Açık k Anahtarlı Şifreleme Açık anahtar, sadece gizli anahtarın sahibi tarafından oluşturulabilir ve herkesin erişimine açıktır. Açık anahtarla, bilgiler sadece gizli anahtarın sahibi tarafından çözülebilecek şekilde şifrelenebilir ya da gizli anahtar sahibinin sayısal imzasının ve kimliğinin doğruluğu kontrol edilebilir.

6 6 1.Açık k Anahtarlı Şifreleme Avantajları Asimetrik şifreleme sistemlerinde her kullanıcının sadece kendi anahtarını gizli tutması yeterlidir. Bunun aksine (n) tane kullanıcının bulunduğu bir simetrik şifreleme sisteminde gizli tutulması gereken anahtar sayısı her kullanıcı için (n-1) tanedir. Bu da sistem için büyük bir depolama yükü oluşturur.

7 7 1.Açık k Anahtarlı Şifreleme Avantajları Ayrıca simetrik sistemlerde anahtarların kesinlikle güvenli yollardan kullanıcılara ulaştırılması gerekmektedir. Örneğin değişik kıtalarda yaşayan kişilerin internet gibi herkese açık (güvensiz) bir ortam üzerinden güvenli bir şekilde haberleşmesi ya da alışveriş yapması için gizli anahtarlarını değiştokuş etmeleri pratikte mümkün değildir. Açık sistemlerdeyse anahtar değiş-tokuşu güvensiz kanallar üzerinde belli önlemleri almak şartıyla güvenli bir şekilde yapılabilir.

8 8 1.Açık k Anahtarlı Şifreleme Dezavantajları Simetrik şifreleme sistemleriyle karşılaştırıldığında, asimetrik sistemler çok daha yavaştır. Bu, şifrelemede kullanılan anahtarların uzunluğu ve yapılan işlemlerin yavaşlığından kaynaklanmaktadır.

9 9 1.Açık k Anahtarlı Şifreleme Dezavantajları Asimetrik şifreleme yöntemiyle şifrelenmiş bir bilgiyi aynı anda değişik kullanıcılara gönderebilmek için aynı bilginin her alıcı için ayrı ayrı şifrelenmesi gerekmektedir. Bu da sisteme için ayrı bir yük getirmektedir. Bu amaçla asimetrik ve simetrik şifreleme sistemlerinin avantajlı yönlerini bir arada kullanan hibrid sistemler kullanılmaktadır. Hibrid sistemlerde şifreleme için simetrik anahtarlar kullanılırken, bu anahtarların iki taraf arasında taşınması için asimetrik yöntemler kullanılmaktadır.

10 10 1.Açık k Anahtarlı Şifreleme Dezavantajları Bir diğer sorun ise, asimetrik sistemlerin güvenliğinin henüz daha ispatlanmamış varsayımlara dayandırılmasıdır. Asimetrik sistemlerde güvenlik tek-yönlü-fonksiyonlara dayandırılmaktadır. Bu fonksiyonların kendisinin hesaplanması "kolay", tersinin hesaplanması "imkânsızdır". İmkansızdan kasıt, fonksiyonun tersinin hesaplanmasının neredeyse imkânsız olmasıdır. Ancak ters alma işlemini hızlandıracak yöntemlerin var olmadığı henüz ispatlanmış değildir.

11 11 1.Açık k Anahtarlı Şifreleme ÖRNEKLER RSA Diffie-Hellman ElGamal Paillier

12 12 2. Bilgisayar Sistemlerinde Güvenli G Dosya Saklama ve Silme Günümüzde kişilere, kurumlara hatta ülkelere ait verilerin büyük bir kısmı disk sistemi, sabit disk, usb bellek, flash disk, CD, DVD gibi sayısal saklama ortamarında saklanmaktadır. Bu saklama ortamlarında saklanan bilgilerin tamamı aynı gizlilik seviyesinde değildir. Bazılarının ortaya çıkması kişileri kurumları para, zaman, prestij kaybı gibi önemli kayıplarla karşı karşıya bırakabilir.

13 13 2. Bilgisayar Sistemlerinde Güvenli G Dosya Saklama ve Silme Bilgilerin önemlerine uygun olarak güvenliğin temel üç ayağı olan gizlilik, bütünlük ve sürekliliğinin sağlanması çerçevesinde gizliliğin korunması adına gerektiğinde güvenli olarak silinmesi ya da imha edilmesi de büyük önem taşımaktadır. Bu bölümde bilgilerin güvenli olarak iletilmesinden ziyade saklama ortamlarında güvenli olarak saklanması ve işlenmesi ele alınmıştır.

14 14 2. Bilgisayar Sistemlerinde Güvenli G Dosya Saklama ve Silme Kurumlar tüm uygulamalarını bilgisayar ortamına taşıyıp gelir, gider, Ar-Ge, ürün, personel, kurum politikaları gibi kurum için hayati öneme sahip olan bilgileri disklerde tutmakta, yedeklerini de yedekleme ünitelerindeki veri saklama kasetlerine almaktadır. Aynı şekilde herhangi bir kişinin bilgisayarında ona ait gelir gider, banka işlemleri, sağlık bilgileri, özel resim dosyaları, özel dosyalar gibi kayıtlar bulunabilir. Hatta bu bilgiler kişilerin cep telefonlarında bile olabilir. Bu verilerin yedekleri genellikle harici bir disk, CD, DVD gibi bir saklama ortamında saklanmaktadır.

15 15 2. Bilgisayar Sistemlerinde Güvenli G Dosya Saklama ve Silme Bu bilgilerin ilgisiz kişilerin eline geçmemesi için cihazlar kullanıldığı sürece şifreleme, kimlik doğrulama, yetkilendirme gibi birçok güvenlik önlemi alınmaktadır. Fakat silindiği düşünülen dosyalar, saklama ortamının uygun bir şekilde silinmemesi durumunda sayısal adli analiz araçlarıyla ya da basit yazılım araçlarıyla kolayca geriye döndürülebilmektedir. Hatta bu saklama ortamları zaman zaman kontrolsüz bir şekilde elden çıkarılabilmektedir.

16 16 2. Bilgisayar Sistemlerinde Güvenli G Dosya Saklama ve Silme Örneğin çok kritik bilgileri bulunan bir kurum veya kişi eskiyen bilgisayarını herhangi bir işlem yapmadan başka bir kuruma bağışlayabilmekte, hurda olarak satabilmekte ya da doğrudan çöpe atabilmektedir. Bozulan veya çok eskiyen bilgisayarların diskleri uygun bir şekilde silinmeden elden çıkarılması çok önemli bilgilerin ilgisiz kişilerin eline geçmesine neden olmaktadır. Hatta bu bilgisayarlara ait saklama ortamları yeterince güvenli olmayan yöntemlerle silinmesi durumunda verilerin büyük bir bölümünün veya tamamının geriye döndürülmesi mümkün olmaktadır. Bu yetkisiz geriye döndürmelerin ortadan kaldırılması için veriler önemlerine uygun olarak silinmelidir.

17 Verilerin SınıflandS flandırılması Günlük hayatımızda olduğu gibi bilgisayar sistemlerinde de saklanan verilerin hepsi aynı öneme sahip değildir. Verilerden bazılarını doğrudan hiçbir endişe olmadan başkaları ile paylaşırken bazı verilerin başkaları tarafından görülmemesi, bizim için önemlidir. Verilerin gizliliklerine göre tasnif edilmesi işlemine bilgi sınıflandırması denilmektedir. Bilgisayar sistemlerinde de her bir dosya içerdiği bilgiye göre bir etiket ile sınıflandırılmaktadır.

18 Verilerin SınıflandS flandırılması Bilgi sınıflandırma tarihçesi özellikle askeri ve devlet bilgileri göz önüne alındığında çok gerilere gitmektedir. Teknolojinin gelişmesiyle kurumlar ve kişilerin verilerinin de sınıflandırılması ihtiyacı ortaya çıkmıştır. Gizlilik sınıfları şu şekildedir. -Açık (Public) - Hassas (Sensitive) - Özel (Private) - Gizli (Secret)

19 Verilerin SınıflandS flandırılması Açık (Public): Başkanlarının eline geçmesi durumunda kuruma maddi ya da prestij olarak herhangi bir zararı dokunmayan bilgilerdir. Kurum reklamları, müşterilerine sunduğu hizmetler gibi topluma açık olan dokümanlar tasnif dışı olarak da değerlendirilir.

20 Verilerin SınıflandS flandırılması Hassas (Sensitive): Daha çok yetkisiz erişim ve yetkisiz değiştirilmeye karşı korunması gereken bilgilerdir. Bilginin yetkisiz olarak değiştirilmesi ve silinmesi durumunda kurum ve kişi zor durumda kalabilir.

21 Verilerin SınıflandS flandırılması Özel (Private): Kuruma veya kişiye ait bilgilerdir. Bu bilgilerin açığa çıkması kurumu ve kişileri zor duruma düşürür. Maaş bilgilerinin ortaya çıkması, kişilere ait sağlık bilgilerinin başkaları tarafından bilinmesi bu tür bilgilere örnek gösterilebilir.

22 Verilerin SınıflandS flandırılması Gizli (Secret): Bilginin başkalarının eline geçmesi durumunda kurum maddi ve prestij olarak ciddi kayba uğrar. Örneğin Ar-Ge bilgileri, ürünlere ait özel bilgiler, ticari sırlar, bu tür bilgilere örnek gösterilebilir.

23 Verilerin Güvenli G Saklanması Veriler bilgisayar ortamlarında saklanırken işletim sistemleri ve uygulama yazılımları aracılığıyla ilgisiz kişilerden kimlik doğrulama ve yetkilendirme güvenlik önlemleriyle korunurlar. Örneğin bilgisayarımız çalışırken başından ayrıldığımızda ya bilgisayarı kapatırız ya da kilitleyerek ilgisiz kişilerin çalışma ortamımıza erişmesini engelleyebiliriz.

24 Verilerin Güvenli G Saklanması Eğer çok sayıda kullanıcının dosyasının bulunduğu bir ortamda çalışıyorsak o zamanda yetkilendirme mekanizmasını kullanarak hangi kullanıcının hangi dosyalara erişim yapabileceğini belirleriz ve her kullanıcı kendi yetkileri çerçevesinde dosyalara ulaşabilir. Tabi ki bilgisayardaki verileri şifreli olarak tutmuyorsak bu çözüm yeterli olmaz çünkü bilgisayar çalıştırılabilir bir CD ile açılarak sabit disk üzerindeki veriler okunabilir, bilgisayarın sabit diski çıkarılıp başka bir bilgisayara takılarak içindeki veriler kolayca okunabilir. O yüzden çok önemli bilgilerin bilgisayarda açık olarak saklanması uygun değildir. Birçok düzenleme ve yasa önemli verilerin saklanması ile yakından ilgilenir.

25 Verilerin Güvenli G Saklanması Günümüzde veriler, bilgisayarlar arasında iletilirken şifrelenmeleri yanında saklanırken de şifreli olarak tutulabilirler. Verileri saklama ortamlarında tutmak için birçok çözüm bulunmaktadır. Veriler işletim sistemleri aracılığıyla, uygulamalar aracılığıyla ya da donanımsal şifreleme çözümleri aracılığıyla şifrelenerek saklanabilirler.

26 Verilerin Güvenli G Saklanması Verileri bilgisayarda şifreli olarak tutmak için PGP, Truecryp, Bitlocker, Mcafee Endpint Encryption, Symantec endpint Encryption, FileVault gibi programlar yaygın olarak kullanılmaktadır. Taşınabilir bellek ortamlarının birçoğu bile verileri otomatik olarak şifreli saklayacak mekanizmalara sahiptir.

27 Verilerin Güvenli G Saklanması Bilgilerin büyük bir kısmı USB belleklerde taşındığı için bu belleklerde dosyaların şifreli olarak tutulması önemlidir. USB belleklerdeki verileri şifreli olarak saklamak için Comodo Disk Encryptor, Rosho Mini Drive, USB Safe Gurad, DiskCryptor, TrueCryp gibi kullanımı kolay ve tekin çözümler mevcuttur

28 Verilerin Saklama Ortamlarından Silinmesi veya Saklama Ortamlarının İmha Edilmesi Verilerin güvenli olarak silinmesi güvenli saklanması kadar önemli bir konudur. Çünkü verilerin etkin bir şekilde silinmemesi durumunda basit adli analiz araçları ile veriler kolay bir şekilde geriye döndürülebilmektedir. Verilerin güvenli olarak silinmesi verilerin gizlilik dereceleri ve daha sonra saklama ortamının hangi amaçlar için kullanılacağı ile yakından alakalıdır.

29 Verilerin Saklama Ortamlarından Silinmesi veya Saklama Ortamlarının İmha Edilmesi Saklama ortamlarından verilerin silinmesi ve yeniden kullanılması konusunda aşağıdaki maddeler yaygın olarak kullanılmaktadır. Hassas bilgi içeren saklama ortamları fiziksel olarak imha edilmeli ya da her bir silmeden sonra saklama ortamınının rastgele karekterlerle doldurulduğu güvenli silme programları ile üç defa silinmelidir. Tüm saklama ortamları, elden çıkarılmadan (devir, satış, çöpe atma vb. ) önce hassas veri açısından kontrol edilmeli. Hassas veri içeriyorsa güvenli olarak silinmelidir. Şifrelenmiş verileri saklayan diskler doğrudan elden çıkarılmamalı basitte olsa silme işlemine tabi tutulmalıdır.

30 Verilerin Saklama Ortamlarından Silinmesi veya Saklama Ortamlarının İmha Edilmesi Hassas bilgi içeren hassa saklama ortamları tamir edilemiyorsa imha edilmelidir. Kurum kendisi için güvenli silme prosedürü oluşturmalı ve veri silmede onu kullanmalıdır. Aynı gizlilik seviyesinde kullanılacak saklama ortamlarının bir defa silinmesi yeterli olabilir. Hali hazırdaki gizlilik seviyesinden daha düşük bir gizlilik seviyesinde kullanılacak saklama ortamları her bir silmeden sonra saklama ortamının rastgele karakterlerle doldurulduğu güvenli silme programları ile üç defa silinmelidir.

31 31 KAYNAKLAR

OLUŞUM/38. Internet'te Veri Güvenliği. Data Security on the Internet

OLUŞUM/38. Internet'te Veri Güvenliği. Data Security on the Internet OLUŞUM/38 Internet'te Veri Güvenliği Data Security on the Internet Umut AL* Öz Bu makalede Internet'te veri güvenliği hakkında genel bilgiler verilmekte, kriptografı, kriptografinin uygulama şekilleri

Detaylı

NTM ELEKTRİK ELEKTRONİK İNŞ. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. BİLGİ GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ (BGYS)

NTM ELEKTRİK ELEKTRONİK İNŞ. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. BİLGİ GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ (BGYS) NTM ELEKTRİK ELEKTRONİK İNŞ. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. BİLGİ GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ (BGYS) ISO/IEC-27001:2005 POLİTİKALAR POLİTİKALAR 1 - GÜVENLİK POLİTİKASI 2 - ERİŞİM DENETİMİ POLİTİKASI 3 - TEMİZ EKRAN

Detaylı

VPN GÜVENLİĞİ KILAVUZU

VPN GÜVENLİĞİ KILAVUZU ULUSAL ELEKTRONİK VE KRİPTOLOJİ ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ Doküman Kodu: BGT 2004 VPN GÜVENLİĞİ KILAVUZU SÜRÜM 1.00 9 EKİM 2007 Hazırlayan: Oktay ŞAHİN P.K. 74, Gebze, 41470 Kocaeli, TÜRKİYE Tel: (0262) 648 1000

Detaylı

Şifreleme Algoritmalarının Sınıflandırılması ve Algoritmalara Saldırı Teknikleri. Yrd.Doç.Dr.Mehmet Tektaş

Şifreleme Algoritmalarının Sınıflandırılması ve Algoritmalara Saldırı Teknikleri. Yrd.Doç.Dr.Mehmet Tektaş Şifreleme Algoritmalarının Sınıflandırılması ve Algoritmalara Saldırı Teknikleri Yrd.Doç.Dr.Mehmet Tektaş Kriptografi: Gizli mesajlaşma, onaylama, dijital imzalar, elektronik para ve diğer uygulamaların

Detaylı

RSA Şifreleme Algoritması Kullanılarak SMS İle Güvenli Mesajlaşma Yöntemi

RSA Şifreleme Algoritması Kullanılarak SMS İle Güvenli Mesajlaşma Yöntemi RSA Şifreleme Algoritması Kullanılarak SMS İle Güvenli Mesajlaşma Yöntemi Hüseyin Bodur¹, Resul Kara¹, Sultan Zavrak¹ ¹ Düzce Üniversitesi, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü, Düzce huseyinbodur@duzce.edu.tr,

Detaylı

SAYISAL (ELEKTRONİK) İMZA VE AÇIK ANAHTAR ALTYAPISI

SAYISAL (ELEKTRONİK) İMZA VE AÇIK ANAHTAR ALTYAPISI BİLGİ VE BİLGİSAYAR GÜVENLİĞİ DERSİ ARAŞTIRMA PROJESİ SAYISAL (ELEKTRONİK) İMZA VE AÇIK ANAHTAR ALTYAPISI HÜSEYİN EROL BİLGİSAYAR MÜH. YÜKSEK LİSANS 24290361 ARALIK 2004 ANKARA 1 Takdim Planı Giriş Temel

Detaylı

ARAġTIRMA BĠLGĠ SĠSTEMLERĠ VE SAĞLIĞIN GELĠġTĠRĠLMESĠ ġube MÜDÜRLÜĞÜ BĠLGĠ GÜVENLĠĞĠ POLĠTĠKALARI KILAVUZU 2015

ARAġTIRMA BĠLGĠ SĠSTEMLERĠ VE SAĞLIĞIN GELĠġTĠRĠLMESĠ ġube MÜDÜRLÜĞÜ BĠLGĠ GÜVENLĠĞĠ POLĠTĠKALARI KILAVUZU 2015 ARAġTIRMA BĠLGĠ SĠSTEMLERĠ VE SAĞLIĞIN GELĠġTĠRĠLMESĠ ġube MÜDÜRLÜĞÜ BĠLGĠ GÜVENLĠĞĠ POLĠTĠKALARI KILAVUZU 2015 Dr. Şükrü ARPACI İl Sağlık Müdürü ARAŞTIRMA BİLGİ SİSTEMLERİ VE SAĞLIĞIN GELİŞTİRİLMESİ ŞUBE

Detaylı

Web Uygulamaları Koruma Profili

Web Uygulamaları Koruma Profili Web Uygulamaları Koruma Profili SÜRÜM 1.0 TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ KASIM 2013 1 İÇİNDEKİLER Tanımlar ve Kısaltmalar... 4 1. Koruma Profiline Giriş... 6 1.1. Koruma Profili Referansı... 6 1.2. Amaç ve

Detaylı

NİTELİKLİ SERTİFİKASYON ALTYAPISI VE YETKİLENDİRME

NİTELİKLİ SERTİFİKASYON ALTYAPISI VE YETKİLENDİRME TBD Kamu-BİB Kamu Bilişim Platformu VII 26-29 Mayıs 2005 Antalya e-imza NİTELİKLİ SERTİFİKASYON ALTYAPISI VE YETKİLENDİRME 1. ÇALIŞMA GRUBU Hazırlayanlar : Muzaffer YILDIRIM A. Altuğ YAVAŞ Önder ÖZDEMİR

Detaylı

HALKBANK BİLGİ GÜVENLİĞİ EĞİTİMİ TASLAĞI

HALKBANK BİLGİ GÜVENLİĞİ EĞİTİMİ TASLAĞI HALKBANK BİLGİ GÜVENLİĞİ EĞİTİMİ TASLAĞI HALKBANK BİLGİ GÜVENLİĞİ EĞİTİMİ TASLAĞI 1 ELEKTRONİK HABERLEŞME GÜVENLİĞİ EĞİTİMİ 2 ŞİFRE GÜVENLİĞİ EĞİTİMİ 3 TAŞINABİLİR MEDYA (USB /CD/DVD) KULLANIMI EĞİTİMİ

Detaylı

BGYS - VARLIK ENVANTERİ OLUŞTURMA VE SINIFLANDIRMA KILAVUZU

BGYS - VARLIK ENVANTERİ OLUŞTURMA VE SINIFLANDIRMA KILAVUZU ULUSAL ELEKTRONİK VE KRİPTOLOJİ ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ Doküman Kodu: BGYS-0003 BGYS - VARLIK ENVANTERİ OLUŞTURMA VE SINIFLANDIRMA KILAVUZU SÜRÜM 1.00 20.03.2008 Hazırlayan: Fatih KOÇ P.K. 74, Gebze, 41470

Detaylı

Yataklı Tedavi Kurumları Tıbbi Kayıt ve Arşiv Hizmetleri Yönergesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönerge

Yataklı Tedavi Kurumları Tıbbi Kayıt ve Arşiv Hizmetleri Yönergesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönerge Yataklı Tedavi Kurumları Tıbbi Kayıt ve Arşiv Hizmetleri Yönergesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönerge 06.06.2007 tarihli ve 5228 sayılı makam onayı ile yürürlüğe girmiştir. MADDE 1- Bakanlık Makamının

Detaylı

BİLGİ GÜVENLİĞİ POLİTİKALARI KILAVUZU

BİLGİ GÜVENLİĞİ POLİTİKALARI KILAVUZU HİZMETE ÖZEL T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK BİLGİ SİSTEMLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BİLGİ GÜVENLİĞİ POLİTİKALARI KILAVUZU V.1 2014 I Bu kılavuz çevre duyarlılığı kapsamında kâğıt ortamda basılmayarak; elektronik

Detaylı

ELEKTRONİK BELGE YÖNETİM SİSTEMLERİ VE DENETİM

ELEKTRONİK BELGE YÖNETİM SİSTEMLERİ VE DENETİM ÖZET ELEKTRONİK BELGE YÖNETİM SİSTEMLERİ VE DENETİM Özcan Rıza YILDIZ Bilişim teknolojilerinin kamu kurumlarında yoğun şekilde kullanılmaya başlanmasıyla birlikte, belge tutma ve saklama faaliyetleri elektronik

Detaylı

Bilgi Güvenliği Politikası

Bilgi Güvenliği Politikası İÇİNDEKİLER GİRİŞ KISALTMALAR TABLOSU 1. E-POSTA POLİTİKASI 2. ŞİFRE POLİTİKASI 3. ANTİ-VİRÜS POLİTİKASI 4. İNTERNET ERİŞİM VE KULLANIM POLİTİKASI 5. SUNUCU GÜVENLİK POLİTİKASI 6. VERİTABANI GÜVENLİK POLİTİKASI

Detaylı

Đş Odaklı Bakış Açısıyla Açık Anahtar Altyapısı 1

Đş Odaklı Bakış Açısıyla Açık Anahtar Altyapısı 1 İş Odaklı Bakış Açısıyla Açık Anahtar Altyapısı Bu yazı, ticari bir uygulama ortamında Açık Anahtar Altyapısının (AAA) kullanımını incelemektedir. Bunun için kurumların güncel güvenlik kaygılarından başlayarak

Detaylı

SAYI: 78 TEMMUZ-EYLÜL 2010. 3 Elektronik Belge Yönetim Sistemleri ve Denetim Özcan Rıza YILDIZ Sayıştay Uzman Denetçisi

SAYI: 78 TEMMUZ-EYLÜL 2010. 3 Elektronik Belge Yönetim Sistemleri ve Denetim Özcan Rıza YILDIZ Sayıştay Uzman Denetçisi SAYIŞTAY DERGİSİ SAYI: 78 TEMMUZ-EYLÜL 2010 İÇİNDEKİLER 3 Elektronik Belge Yönetim Sistemleri ve Denetim Özcan Rıza YILDIZ Sayıştay Uzman Denetçisi 31 Kamu Kurumlarında Örgütsel Performans Yönetim Süreci

Detaylı

RTSO BILGI GUVENLIGI POLITIKASı

RTSO BILGI GUVENLIGI POLITIKASı RTSO BİLGİ Doküman No RTSO Ya ın Tarihi 01.07.2011 GÜVENLİGİ Revi on Tarihi 01.01.2013 Rev on No 01 Sa fa 1-26 RTSO BILGI... ~ GUVENLIGI POLITIKASı. MsİLCisİ ONA YLA YAN/GENEL SEKRETER ~-~~ - RTSO BİLGİ

Detaylı

Bilgi güvenliği temelde aşağıdaki üç unsuru hedefler:

Bilgi güvenliği temelde aşağıdaki üç unsuru hedefler: 1 S a y f a 1.Amaç ve Hedef Bu kılavuz Bakanlık Makamının 28.02.2014 tarih ve 5181,1272 sayılı onayı eki ile yürürlüğe konulan Bilgi Güvenliği Politikaları Yönergesinin ilgili hükümleri çerçevesinde Sağlık

Detaylı

ÜNİTE TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ - II İÇİNDEKİLER HEDEFLER ACCESS 2010

ÜNİTE TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ - II İÇİNDEKİLER HEDEFLER ACCESS 2010 HEDEFLER İÇİNDEKİLER ACCESS 2010 Veritabanı Veritabanı Temel Kavramları Veritabanı Yapısı Access 2010 Access'in Temel Özellikleri Access Çalışma Ortamı Görünüm Türleri Alan Veri Türleri Birincil Anahtar

Detaylı

Bulut Bilişim Güvenlik ve Kullanım Standardı

Bulut Bilişim Güvenlik ve Kullanım Standardı Bulut Bilişim Güvenlik ve Kullanım Standardı (Taslak) TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ 07.03.2014 1 2 Standart Hakkında Bu Standart, Türk Standardları Enstitüsü bünyesinde faaliyet gösteren olan Siber Güvenlik

Detaylı

VPN (SANAL ÖZEL AĞLAR)

VPN (SANAL ÖZEL AĞLAR) T.C FIRAT ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK BÖLÜMÜ VPN (SANAL ÖZEL AĞLAR) BİTİRME ÖDEVİ HAZIRLAYANLAR Arif YILDIZ M. Ali AKDENİZ DANIŞMAN Yrd Dç.Dr. Hasan BALIK Haziran, 2005 ELAZIĞ

Detaylı

YEDİNCİ BÖLÜM YENİ TREND VE TEKNOLOJİLER

YEDİNCİ BÖLÜM YENİ TREND VE TEKNOLOJİLER 259 YEDİNCİ BÖLÜM YENİ TREND VE TEKNOLOJİLER 7.1. AKILLI VE MOBİL CİHAZLARIN GELİŞİMİ Yakınsama ile birlikte, akıllı ve mobil cihazlarda önemli gelişmeler yaşanmakta; akıllı cihazlar, 3G, Wi-Fi, GPS gibi

Detaylı

VERİLERİNİZİN MUTLAK SAHİBİ SİZ OLUN!

VERİLERİNİZİN MUTLAK SAHİBİ SİZ OLUN! 2011 Sayı 14 İŞİNİZİ DESTEKLEYEN ÇÖZÜMLER ONE İÇERİĞİ GÜVENLİK SALDIRILARI Saldırıların nasıl gerçekleştirildiğini ve arkasında kimlerin olduğunu inceliyoruz VERİ HIRSIZLIĞI İşletmeniz kritik verilerini

Detaylı

Dosya sayfalarımıza Tüketici Hakları Derneği (THD) Genel

Dosya sayfalarımıza Tüketici Hakları Derneği (THD) Genel Tüketici Hakları Derneği: E-ticarette hemen her konuda tüketici mağduriyeti yaşanıyor Özellikle güvenliği sağlamak için e-ticarette, ek önlemlere ihtiyaç duyulduğunu vurgulayan THD yetkilileri, çok sayıda

Detaylı

Kablosuz Ağlarda Bilgi Güvenliği ve Farkındalık

Kablosuz Ağlarda Bilgi Güvenliği ve Farkındalık Kablosuz Ağlarda Bilgi Güvenliği ve Farkındalık Önder Şahinaslan 1 Ender Şahinaslan 2 Arzu Kantürk 3 1 Bilişim Bölümü, Maltepe Üniversitesi, İstanbul 2 Bilgisayar Mühendisliği Bölümü, Trakya Üniversitesi,

Detaylı

BİLGİ GÜVENLİĞİ VE ÖZCÜK FONKSİYONLARI UYGULAMALARI

BİLGİ GÜVENLİĞİ VE ÖZCÜK FONKSİYONLARI UYGULAMALARI HAVACILIK VE UZAY TEKNOLOJİLERİ DERGİSİ OCAK 2005 CİLT 2 SAYI 1 (65-70) BİLGİ GÜVENLİĞİ VE ÖZCÜK FONKSİYONLARI UYGULAMALARI Hakan AYDIN Kara Kuvvetleri Komutanlığı Bilgi Sistemleri Dairesi Başkanlığı Bakanlıkar/ANKARA

Detaylı

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan:

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan: 14 Eylül 2007 CUMA Resmî Gazete Sayı : 26643 TEBLİĞ Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan: BANKALARDA BİLGİ SİSTEMLERİ YÖNETİMİNDE ESAS ALINACAK İLKELERE İLİŞKİN TEBLİĞ BİRİNCİ KISIM Başlangıç Hükümleri

Detaylı

ERİŞİM KONTROL POLİTİKASI OLUŞTURMA KILAVUZU

ERİŞİM KONTROL POLİTİKASI OLUŞTURMA KILAVUZU ULUSAL ELEKTRONİK VE KRİPTOLOJİ ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ Doküman Kodu: BGYS-0006 ERİŞİM KONTROL POLİTİKASI OLUŞTURMA KILAVUZU SÜRÜM 1.00 19.11.2007 Hazırlayan: Dinçer Önel P.K. 74, Gebze, 41470 Kocaeli, TÜRKİYE

Detaylı

BİLGİ ÇAĞINDA ELEKTRONİK TİCARET. O. Ayhan ERDEM, Özlem EFİLOĞLU

BİLGİ ÇAĞINDA ELEKTRONİK TİCARET. O. Ayhan ERDEM, Özlem EFİLOĞLU BİLGİ ÇAĞINDA ELEKTRONİK TİCARET O. Ayhan ERDEM, Özlem EFİLOĞLU G.Ü. Teknik Eğitim Fakültesi, Elektronik ve Bilgisayar Eğitimi Bölümü, 06500 Teknikokullar, ANKARA ÖZET Elektronik ticaret özellikle internet

Detaylı