ŞİKAYETLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ŞİKAYETLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ"

Transkript

1 ŞİKAYETLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ ŞİKAYET KONULARI 1. GÜRÜLTÜ 2. ŞEHİR İÇİNDE HAYVAN YETİŞTİRİCİLİĞİ 3. ATIKSU VE KANALİZASYONA BAĞLANTI PROBLEMLERİ 4. FIRINLAR 5. APARTMANLARDAN KAYNAKLI BACA GAZI ŞİKAYETLERİ 6. KAÇAK KÖMÜR 7. ATIKLARIN YAKILMASI 8. HARFİYAT ATIKLARI

2 tarih sayılı Resmi Gazetede yayımlanan ÇEVRESEL GÜRÜLTÜNÜN DEĞERLENDİRİLMESİ VE YÖNETİMİ YÖNETMELİĞİ

3 CANLI MÜZİK İZNİ Eğlence yeri işletenler ve canlı müzik yayını yapan işyerleri İşyeri Açma ve çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmeliğin 38. maddesi ve 2011/11 genelgesinin 6. maddesi gereği canlı müzik izni almak zorundadır. İlgili yönetmelik hükümleri doğrultusunda ve genelgenin 7. maddesi gereği belediyece Canlı Müzik izni düzenlenir.

4 GÜRÜLTÜ tarih ve 2011/4 sayılı MÇK (Mahalli Çevre Kurulu) kararları gereğince «çok hassas kullanım alanlarında düğün, eğlence, konser gibi açık hava faaliyetlerinin yapılması yasaktır» Kamunun ortak kullanımına açık olan mahallerde yapılan ve gürültüye neden olan açık hava faaliyetleri ile ilgili işlemler 5326 sayılı Kabahatler Kanunu kapsamında ilgili kurumlarca yapılmalıdır. ÇOK HASSAS KULLANIM ALANI: KONUT, YATAKLI HİZMET VEREN SAĞLIK KURUMLARI, EĞİTİM DÖNEMLERİNDE YATILI EĞİTİM KURUMLARI, ÇOCUK VE YAŞLI BAKIM EVLERİ GİBİ KULLANIMLARIN SINIRLARINDAN İTİBAREN 250 M MESAFEYİ İÇİNE ALACAK ŞEKİLDE BELİRLENEN ALAN.

5 GÜRÜLTÜ Bakanlığımıza ait alo 181 hattına 2014 yılı içerisinde 855 şikayet ulaşmış olup bunun 561 adedi gürültü konuludur. (bimer ve diğer yollarla ulaşanlar hariç) İlimizde gürültü konusunda tek yetki verdiğimiz kurum Salihli Belediyesidir. Belediyelerimizin gürültü konusunda yetki devri alması beklenmektedir.

6 ŞİKAYETLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ, DENETİM VE İDARİ YAPTIRIM Bu Yönetmelikte yer alan gürültü kaynakları bazında yaşanan sorunlar nedeniyle oluşan şikâyetlerin değerlendirilmesi veya programlı ve programsız yapılacak denetimlerde aşağıdaki esaslara uyulur:

7 ŞİKAYETLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ, DENETİM VE İDARİ YAPTIRIM a) Bu Yönetmelikte getirilen esaslar çerçevesinde gerek programlı veya programsız gerekse şikâyeti değerlendirmek amacıyla yapılacak denetimler; belediye sınırları ve mücavir alan içerisinde Çevre Kanununa istinaden yetki devri yapılan belediyelerce; belediye sınırları ve mücavir alan dışında yetki devri yapılan il özel idarelerince; yetki devri yapılmadığı takdirde ise İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüklerince, gerektiğinde diğer mevzuat kapsamında yetkili kılınan kurum ve kuruluşlar ile işbirliği ve koordinasyon içinde yapılır.

8 ŞİKAYETLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ, DENETİM VE İDARİ YAPTIRIM Yapılan denetimlerde, bu Yönetmelikte verilen sınır değerlerin aşıldığının tespiti halinde, gürültü rahatsızlığına ve sınır değerlerin sağlanması için alınacak tedbirin özelliğine bağlı olarak, süre verilmesi, kapatılması ve benzeri uygulamalara yönelik esaslar denetim yapan personel veya birimi tarafından belirlenir.

9 ŞİKAYETLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ, DENETİM VE İDARİ YAPTIRIM İdari yaptırımlar MADDE 41 (1) Bu Yönetmelik hükümlerine aykırı davrananlar hakkında 30/3/2005 tarihli ve 5326 sayılı Kabahatler Kanunu ve Çevre Kanununun 20 nci maddesinde öngörülen idari yaptırımlar uygulanır.

10 ŞİKAYETLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ, DENETİM VE İDARİ YAPTIRIM 2872 sayılı Kanunun 20/h maddesi kapsamında; Bu Kanunu nun 14 üncü maddesine göre çıkarılan yönetmelikle belirlenen önlemleri almayan veya standartlara aykırı şekilde gürültü ve titreşime neden olanlara, konutlar için 770 Türk Lirası, ulaşım araçları için Türk Lirası, işyerleri ve atölyeler için Türk Lirası, fabrika, şantiye ve eğlence gürültüsü için Türk Lirası idarî para cezası verilir.

11 ŞEHİR İÇERİSİNDE HAYVAN YETİŞTİRİCİLİĞİ Mahalle aralarında vatandaşlarımız tarafından hayvan yetiştiriciliği yapılmaktadır ve bu konuda şikayetler söz konusudur. Bu şikayetler Belediye Mevzuatı kapsamında değerlendirilmelidir. Endüstriyel nitelikli olan işletmeler İl Müdürlüğümüzce denetlenmektedir.

12 ATIKSU VE KANALİZASYONA BAĞLANTI PROBLEMLERİ Kanalizasyona bağlantılar artık MASKİ tarafından değerlendirilmektedir. İstisnası ise sonu arıtma ile bitmeyen kentlerde endüstriyel atıksuyun bağlantı izni MÇK (Mahalli Çevre Kurulu) tarafından verilmektedir.

13 FIRINLAR VB. İŞLETMELER Fırın vb. işletmelerle ilgili şikayetler Belediyeler tarafından değerlendirilmelidir. Neticede fırınlar sanayi kaynaklı bir kirlilik olarak değerlendirilememektedir. Özellikle ruhsat aşamasında gerekli önlemler aldırılmalıdır.

14 APARTMAN BACALARI Apartmanlarla ilgili katı yakıt, yakma sistemleri, baca temizliği ve ateşci denetimi gibi hususlar Belediyeler tarafından yapılacaktır. Bu konu Temiz Hava Eylem Planı ile MÇK nda karara bağlanmıştır.

15 KÖMÜR DENETİMLERİ Kömür satışı yapılan noktalar ile İlimize/İlçemize giriş yapan kömürün denetimi Belediyesince yapılmalıdır. Prinanın yakıt olarak kullanılması izne bağlıdır. Toz kömürün sanayi dışında ısınma amaçlı kullanılması yasaktır.

16 ATIKLARIN YAKILMASI Özellikle hurda toplayıcıları tarafından kablolar yakılarak içindeki bakır elde edilmeye çalışılmaktadır. Bu konuda belediyesi tarafından denetim yapılmalıdır.

17 HARFİYAT VE İNŞAAT YIKINTI ATIKLARI İlimizde belirlenmiş bir harfiyat alanı bulunmadığından tüm harfiyat atıkları dere, kanal, yol kenarı gibi çevreye atılmaktadır.

18 DENETİMLER Şikayetler konusunda denetimler çok hızlı gerçekleştirilmelidir. Özellikle aşağıda yer alan konularda Belediyelerin yetki devri almaları beklenmektedir. 1. Gürültü 2. Isınmadan kaynaklı hava kirliliği 3. Bitkisel atık yağ 4. Harfiyat

19 TEMİZ HAVA EYLEM PLANI TARİH VE 07 NOLU MAHALLİ ÇEVRE KURULU KARARI İLE MANİSA İLİ TEMİZ HAVA EYLEM PLANI ONAYLANMIŞ VE YÜRÜRLÜĞE GİRMİŞTİR. TEMİZ HAVA EYLEM PLANI BİR ÇOK KURUMUN ORTAK ÇALIŞMASININ ÜRÜNÜDÜR. EYLEMLER HER KURUMUN GÖRÜŞÜ DOĞRULTUSUNDA BİR TAKVİME BAĞLANMIŞTIR.

20 MANİSA Manisa Merkez İlçe Hava Kalitesi Ölçüm Sonuçları Ocak Ayında Bir Hafta SO2 Kısa Vadeli Sınır Değer: 250 µg/m 3 TOZ Kısa Vadeli Sınır Değer: 100 µg/m 3 PM10 TOZ SO2 SINIRDEĞERİ SINIR DEĞERİ PM10 GÜNLÜK PM10 SINIR DEĞERİ SO2 GÜNLÜK SO2 SINIR DEĞERİ Manisa Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü 20

21 MANİSA Manisa İstasyonu PM 10 aşım sayıları Kış (01 Ekim-31 Mart) Sınır değer (µg/m 3 ) Aşım sayısı Bir yılda 35 defadan fazla aşılamaz.

22 TEMİZ HAVA EYLEM PLANI TAKVİMİ Yapılması Planlanan Eylem-Proje-Faaliyet Eylemi Yapacak Kurum Kuruluş İşbirliği Yapılacak Kurum/ Kuruluş Katı yakıt beslemeli merkezi ısıtmalı binalarda stokerli sistem denetimi Eğitim çalışmal arı Ağustos Ekim Manisa Büyükşehir Belediyesi İl Çevre ve Şehircilik Müd. Şehzadeler Belediyesi Yunus Emre Belediyesi Tüm İlçe Belediyeleri Katı yakıt beslemeli merkezi ısıtmalı binalarda bacada filtrasyona geçilmesi Ekim Manisa Büyükşehir Belediyesi İl Çevre ve Şehircilik Müd. Şehzadeler Belediyesi Yunus Emre Belediyesi İl genelinde riskli bölgelerin belirlenmesi ve önceliklendirilmesi Aralık Ocak Şubat Manisa Büyükşehir Belediyesi İl Çevre ve Şehircilik Müd. İl Emniyet Müd. Karayolları 23. Şube Şefl. Halk Sağlığı Müd. Tüm İlçe Belediyeleri

23 TEMİZ HAVA EYLEM PLANI TAKVİMİ Yapılması Planlanan Eylem-Proje-Faaliyet Eylemi Yapacak Kurum Kuruluş İşbirliği Yapılacak Kurum/ Kuruluş Katı Yakıt Kalitesine İlişkin Denetimler Katı Yakıtların pazarlanması ve nihai tüketim noktalarında yapılacak denetimler (Yakma Yöntemleri, Yakma Saatleri, Ateşçi Belgeleri, Baca Temizlik Belgeleri, Stoker Kontrolleri, satılan/kullanılan katı yakıtların izin/uygunluk belgelerinin kontrolü v.b. kullanım usullerine ilişkin denetimler) Eylül Ekim Kasım Eylül Ekim Kasım Eylül Ekim Kasım Eylül Ekim Kasım Eylül Ekim Kasım Eylül Ekim Kasım İl Çevre ve Şehircilik Müd. Manisa Büyükşehir Belediyesi Tüm ilçe belediyeleri İl Çevre ve Şehircilik Müd. İl Çevre ve Şehircilik Müd. Manisa Büyükşehir Belediyesi İl Emniyet Müd. Tüm İlçe Belediyeleri

24 TEMİZ HAVA EYLEM PLANI TAKVİMİ Yapılması Planlanan Eylem-Proje-Faaliyet Eylemi Yapacak Kurum Kuruluş İşbirliği Yapılacak Kurum/ Kuruluş Kaçak Akaryakıt Denetimleri Egzoz gazı denetimleri Şehir içi trafiğin düzenlenmesi Binalarda izolasyon için denetim ve reklambilgilendirme çalışmaları Tüm Yıl Boyun ca Tüm Yıl Boyun ca Tüm Yıl Boyun ca Tüm Yıl Boyun ca Temm uz Ocak Tüm Yıl Boyun ca Tüm Yıl Boyun ca İl Emniyet Müdürlüğü İl Jandarma Komutanlığı İl Bilim, Sanayi ve Teknoloji Müd. İl Çevre ve Şehircilik Müd. İl Emniyet Müdürlüğü İl Jandarma Komutanlığı Manisa Büyükşehir Belediyesi İl Çevre ve Şehircilik Müd. Manisa Büyükşehir Belediyesi İl Emniyet Müd. Tüm İlçe Belediyeleri Manisa Büyükşehir Belediyesi Tüm İlçe Belediyeleri

25 TEMİZ HAVA EYLEM PLANI TAKVİMİ Yapılması Planlanan Eylem-Proje-Faaliyet Eylemi Yapacak Kurum Kuruluş İşbirliği Yapılacak Kurum/ Kuruluş Güneş enerjisi kullanımı yaygınlaştırılması Sanayi tesislerinden kömür kullananlarda filtre sisteminin yaptırılması Bisiklet yollarının yaygınlaştırılması Katı atık alanı için düzenli depolama alanının ivedilikle kurulması ve mevcut vahşi depolama alanının rehabilite edilmesi Temmu z İl Çevre ve Şehircilik Müd. Tüm İlçe Belediyeleri Manisa Büyükşehir Belediyesi Eylül İl Çevre ve Şehircilik Müd. Organize Sanayi Bölgeleri Sanayi ve Ticaret Odası Temmu z Manisa Büyükşehir Belediyesi Tüm İlçe Belediyeleri Manisa Büyükşehir Belediyesi Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı İl-Bank

26 TEMİZ HAVA EYLEM PLANI TAKVİMİ Yapılması Planlanan Eylem-Proje-Faaliyet Eylemi Yapacak Kurum Kuruluş İşbirliği Yapılacak Kurum/ Kuruluş Fırın, lokanta, köfteci, balıkçı gibi işletmelerde ruhsat aşamasında iken gerekli tedbirlerin aldırılması örneğin filtre sisteminin yaptırılması. Tüm Yıl Boyunc a Tüm Yıl Boyun ca Tüm Yıl Boyun ca Manisa Büyükşehir Belediyesi Tüm İlçe Belediyeleri Doğalgazın teşvik edilmesi Tüm Yıl Boyunc a Tüm Yıl Boyun ca Tüm Yıl Boyun ca Manisa Valiliği İl Çevre ve Şehircilik Müd. Manisa Gaz Manisa Büyükşehir Belediyesi Tüm İlçe Belediyeleri Yeni İmar planlarında hava kirliliğin dikkate alınması Temm uz Manisa Büyükşehir Belediyesi Tüm İlçe Belediyeleri İl Çevre ve Şehircilik Müd.

27 TEMİZ HAVA EYLEM PLANI TAKVİMİ Yapılması Planlanan Eylem-Proje-Faaliyet Eylemi Yapacak Kurum Kuruluş İşbirliği Yapılacak Kurum/ Kuruluş Yeni çevre yollarının planlanması Temm uz Karayolları 23. Şube Şefliği Manisa Büyükşehir Belediyesi Karayolları Genel Müd. İl-Bank Tüm İlçe Belediyeleri Manisa İli Hava Kalitesi İzleme çalışmalarını n üniversiteyle işbirliği yapılması Öğrenciler başta olmak üzere vatandaşlara eğitim verilmesi Ekim Aralık Eylül Ekim Aralık Ekim Aralık Celal Bayar Üniversitesi Çevre ve Şehircilik İl Müd. Manisa Büyükşehir Belediyesi İl Çevre ve Şehircilik Müd. Halk Sağlığı Müd. Milli Eğitim Müd.

28 ARZ EDERİM. İlyas ÖZTOK Çevre Yüksek Mühendisi

T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü DAĞITIMLI GENELGE (2011/ 11 )

T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü DAĞITIMLI GENELGE (2011/ 11 ) Sayı : B.18.0.ÇYG.0.02.03-010.06-54119 13/06/2011 Konu : Eğlence Yerlerinden Kaynaklanan Çevresel Gürültünün Kontrolü DAĞITIMLI GENELGE (2011/ 11 ) Sanayi tesisleri, eğlence yerleri, ulaşım, şantiye faaliyetleri,

Detaylı

ÜYE Recep ERDEM Isparta Belediye Baş. Yard. (İmza) ÜYE Haldun Ziya YÜCEL İl Jandarma Komutanlığı (İmza) ÜYE

ÜYE Recep ERDEM Isparta Belediye Baş. Yard. (İmza) ÜYE Haldun Ziya YÜCEL İl Jandarma Komutanlığı (İmza) ÜYE KARAR NO : 182 KARAR TARİHİ : 27.01.2011 Isparta İli Mahalli Çevre Kurulu 27.01.2011 günü saat: 10:00 da Valilik Toplantı Salonunda Vali Yardımcısı İzzet ERCAN lığında toplanarak aşağıdaki kararları almıştır.

Detaylı

Sıkça Sorulan Sorular (Hava Yönetimi) İlk 3 yaş sonunda ve devamında her 2 yılda bir. İlk 1 yaş sonunda ve devamında yılda bir.

Sıkça Sorulan Sorular (Hava Yönetimi) İlk 3 yaş sonunda ve devamında her 2 yılda bir. İlk 1 yaş sonunda ve devamında yılda bir. Sıkça Sorulan Sorular (Hava Yönetimi) 1- Egzoz gazı emisyon ölçüm periyodu nedir? Hususi ve Resmi Otomobiller Diğer Motorlu Taşıtlar İlk 3 yaş sonunda ve devamında her 2 yılda bir. İlk 1 yaş sonunda ve

Detaylı

ÇEVRESEL GÜRÜLTÜNÜN DEĞERLENDİRİLMESİ VE YÖNETİMİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

ÇEVRESEL GÜRÜLTÜNÜN DEĞERLENDİRİLMESİ VE YÖNETİMİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 27 Nisan 2011 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 27917 YÖNETMELİK Çevre ve Orman Bakanlığından: ÇEVRESEL GÜRÜLTÜNÜN DEĞERLENDİRİLMESİ VE YÖNETİMİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1

Detaylı

YÖNETMELİK. öö) Az hassas kullanımlar: İdari ve ticaret binaları, çocuk bahçeleri, oyun alanları ve spor tesisleri gibi kullanımları,

YÖNETMELİK. öö) Az hassas kullanımlar: İdari ve ticaret binaları, çocuk bahçeleri, oyun alanları ve spor tesisleri gibi kullanımları, 27 Nisan 2011 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 27917 Çevre ve Orman Bakanlığından: YÖNETMELİK ÇEVRESEL GÜRÜLTÜNÜN DEĞERLENDİRİLMESİ VE YÖNETİMİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1

Detaylı

ÇEVRE NORM DANIŞMANLIK MÜHENDİSLİK LTD. ŞTİ.

ÇEVRE NORM DANIŞMANLIK MÜHENDİSLİK LTD. ŞTİ. III/2872E.395 R.Gazete No. 27601 R.G. Tarihi: 4.6.2010 Çevre ve Orman Bakanlığından: ÇEVRESEL GÜRÜLTÜNÜN DEĞERLENDİRİLMESİ VE YÖNETİMİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE

Detaylı

2012 ÇEVRE DURUM RAPORU

2012 ÇEVRE DURUM RAPORU 2012 ÇEVRE DURUM RAPORU AMASYA 2013 T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI AMASYA İL MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI Çevre Durum Raporu, ÇED Hizm. Ve Çevre İzin İşl. İle Çevre Yön. Ve Çevre Denetimi İşl. Şube Müdürlükleri

Detaylı

ÇEVRESEL GÜRÜLTÜNÜN DEĞERLENDİRİLMESİ VE YÖNETİMİ YÖNETMELİĞİ

ÇEVRESEL GÜRÜLTÜNÜN DEĞERLENDİRİLMESİ VE YÖNETİMİ YÖNETMELİĞİ 4 Haziran 2010 CUMA Resmî Gazete Sayı : 27601 Çevre ve Orman Bakanlığından: BİRİNCİ BÖLÜM YÖNETMELİK ÇEVRESEL GÜRÜLTÜNÜN DEĞERLENDİRİLMESİ VE Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç YÖNETİMİ YÖNETMELİĞİ

Detaylı

Resmî Gazete YÖNETMELİK ÇEVRESEL GÜRÜLTÜNÜN DEĞERLENDĠRĠLMESĠ VE YÖNETĠMĠ YÖNETMELĠĞĠ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Resmî Gazete YÖNETMELİK ÇEVRESEL GÜRÜLTÜNÜN DEĞERLENDĠRĠLMESĠ VE YÖNETĠMĠ YÖNETMELĠĞĠ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 4 Haziran 2010 CUMA Çevre ve Orman Bakanlığından: Resmî Gazete YÖNETMELİK Sayı : 27601 ÇEVRESEL GÜRÜLTÜNÜN DEĞERLENDĠRĠLMESĠ VE YÖNETĠMĠ YÖNETMELĠĞĠ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

Detaylı

2872 SAYILI ÇEVRE KANUNU ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİ İLE İLGİLİ MADDELERİ

2872 SAYILI ÇEVRE KANUNU ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİ İLE İLGİLİ MADDELERİ 2872 SAYILI ÇEVRE KANUNU ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİ İLE İLGİLİ MADDELERİ Madde 10 (Değişik: 26/4/2006 5491/7 md.) Gerçekleştirmeyi plânladıkları faaliyetleri sonucu çevre sorunlarına yol açabilecek kurum,

Detaylı

Madde 1-9/8/1983 tarihli ve 2872 sayılı Çevre Kanununun 1 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Madde 1-9/8/1983 tarihli ve 2872 sayılı Çevre Kanununun 1 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. ÇEVRE KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN Kanun Numarası : 5491 Kanun Kabul Tarihi : 26/042006 Resmi Gazete Tarihi : 13/05/2006 Resmi Gazete Sayısı : 26167 Madde 1-9/8/1983 tarihli ve 2872 sayılı

Detaylı

ÇEVRE YASASI (18/2012 Sayılı Yasa) Madde 59 Altında Yapılan Tüzük

ÇEVRE YASASI (18/2012 Sayılı Yasa) Madde 59 Altında Yapılan Tüzük ÇEVRE YASASI (18/2012 Sayılı Yasa) Madde 59 Altında Yapılan Tüzük Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu Çevre Yasası nın 59 uncu maddesinin kendisine verdiği yetkiye dayanarak aşağıdaki Tüzüğü

Detaylı

(1) (2) ÇEVRE KANUNU

(1) (2) ÇEVRE KANUNU 5909 ÇEVRE KANUNU (1) (2) Kanun Numarası : 2872 Kabul Tarihi : 9/8/1983 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 11/8/1983 Sayı : 18132 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 22 Sayfa : 499 * * * Bu Kanunun yürürlükte

Detaylı

T.C. A D A L E T B A K A N L I Ğ I EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI Y A R G I M E V Z U A T I B Ü L T E N İ

T.C. A D A L E T B A K A N L I Ğ I EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI Y A R G I M E V Z U A T I B Ü L T E N İ T.C. A D A L E T B A K A N L I Ğ I EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI Y A R G I M E V Z U A T I B Ü L T E N İ Bültenin Kapsadığı Tarihler 03 10 Haziran 2010 Yayımlandığı Tarih 11 Haziran 2010 Sayı 450 İÇİNDEKİLER

Detaylı

ÇEVRE KANUNU. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Tanımlar ve İlkeler

ÇEVRE KANUNU. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Tanımlar ve İlkeler ÇEVRE KANUNU (1) (2) Kanun Numarası : 2872 Kabul Tarihi : 9/8/1983 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 11/8/1983 Sayı : 18132 Yayımlandığı Düstur Tertip : 5 Cilt : 22 Sayfa : 499 Amaç: Madde 1 (Değişik: 26/4/2006

Detaylı

ÇEVRESEL GÜRÜLTÜNÜN DEĞERLENDİRİLMESİ VE

ÇEVRESEL GÜRÜLTÜNÜN DEĞERLENDİRİLMESİ VE 7 Mart 2008 CUMA Resmî Gazete Sayı : 26809 YÖNETMELİK Çevre ve Orman Bakanlığından: ÇEVRESEL GÜRÜLTÜNÜN DEĞERLENDİRİLMESİ VE YÖNETİMİ YÖNETMELİĞİ (2002/49/EC) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

(1) (2) ÇEVRE KANUNU

(1) (2) ÇEVRE KANUNU 5909 ÇEVRE KANUNU (1) (2) Kanun Numarası : 2872 Kabul Tarihi : 9/8/1983 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 11/8/1983 Sayı : 18132 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 22 Sayfa : 499 * * * Bu Kanunun yürürlükte

Detaylı

(1) (2) ÇEVRE KANUNU. Amaç, Tanımlar ve İlkeler

(1) (2) ÇEVRE KANUNU. Amaç, Tanımlar ve İlkeler (1) (2) ÇEVRE KANUNU Kanun Numarası : 2872 Kabul Tarihi : 9/8/1983 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 11/8/1983 Sayı : 18132 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 22 Sayfa : 499 * * * Bu Kanunun yürürlükte

Detaylı

(1) (2) ÇEVRE KANUNU

(1) (2) ÇEVRE KANUNU 5909 ÇEVRE KANUNU (1) (2) Kanun Numarası : 2872 Kabul Tarihi : 9/8/1983 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 11/8/1983 Sayı : 18132 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 22 Sayfa : 499 * * * Bu Kanunun yürürlükte

Detaylı

(1) (2) ÇEVRE KANUNU

(1) (2) ÇEVRE KANUNU 5909 ÇEVRE KANUNU (1) (2) Kanun Numarası : 2872 Kabul Tarihi : 9/8/1983 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 11/8/1983 Sayı : 18132 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 22 Sayfa : 499 * * * Bu Kanunun yürürlükte

Detaylı

(1) (2) ÇEVRE KANUNU

(1) (2) ÇEVRE KANUNU 5909 ÇEVRE KANUNU (1) (2) Kanun Numarası : 2872 Kabul Tarihi : 9/8/1983 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 11/8/1983 Sayı : 18132 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 22 Sayfa : 499 * * * Bu Kanunun yürürlükte

Detaylı

(1)19/10/1989 tarih ve 383 sayılı KHK'nin 25 inci maddesi; bu Kanun ile Çevre Müsteşarlığına verilen yetkilerin, Özel Çevre Koruma Kurumu

(1)19/10/1989 tarih ve 383 sayılı KHK'nin 25 inci maddesi; bu Kanun ile Çevre Müsteşarlığına verilen yetkilerin, Özel Çevre Koruma Kurumu ÇEVRE KANUNU (1) (2) Kanun Numarası : 2872 Kabul Tarihi : 9/8/1983 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 11/8/1983 Sayı : 18132 Yayımlandığı Düstur Tertip : 5 Cilt : 22 Sayfa : 499 Amaç: BİRİNCİ BÖLÜM Amaç,

Detaylı

ÇEVRE ve ORMAN BAKANLIĞI

ÇEVRE ve ORMAN BAKANLIĞI ÇEVRE ve ORMAN BAKANLIĞI ÇEVRE YÖNETĠMĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Hava Yönetimi Dairesi BaĢkanlığı Gürültü ve TitreĢim Kontrolü ġube Müdürlüğü Denetim-Yetki Devri ve Uygulamaları 7-12 Mart-21-26 Mart 2011 ANTALYA

Detaylı

ÇEVRE KANUNU. Yürürlük Tarihi 11.08.1983 BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, TANIMLAR VE İLKELER

ÇEVRE KANUNU. Yürürlük Tarihi 11.08.1983 BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, TANIMLAR VE İLKELER ÇEVRE KANUNU Kabul Tarihi 09.08.1983 Kanun No 2872 Yürürlük Tarihi 11.08.1983 Yayın Tarihi 11.08.1983 RG Sayısı 18132 BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, TANIMLAR VE İLKELER MADDE 1 - AMAÇ (DEĞİŞİK : MADDE 1; 13/05/2006-5491/1

Detaylı

ÇEVRE KANUNU. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Tanımlar ve İlkeler

ÇEVRE KANUNU. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Tanımlar ve İlkeler ÇEVRE KANUNU (1) (2) Kanun Numarası : 2872 Kabul Tarihi : 9/8/1983 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 11/8/1983 Sayı : 18132 Yayımlandığı Düstur Tertip : 5 Cilt : 22 Sayfa : 499 Amaç: Madde 1 (Değişik: 26/4/2006

Detaylı

ÇEVRE KANUNU. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Tanımlar ve İlkeler

ÇEVRE KANUNU. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Tanımlar ve İlkeler ÇEVRE KANUNU (1) (2) Kanun Numarası : 2872 Kabul Tarihi : 9/8/1983 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 11/8/1983 Sayı : 18132 Yayımlandığı Düstur Tertip : 5 Cilt : 22 Sayfa : 499 Amaç: Madde 1 (Değişik: 26/4/2006

Detaylı

2872 Sayılı Çevre Kanunu

2872 Sayılı Çevre Kanunu 2872 Sayılı Çevre Kanunu Kanun Numarası : 2872 Kabul Tarihi : 9/8/1983 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 11/8/1983 Sayı : 18132 Yayımlandığı Düstur Tertip : 5 Cilt : 22 Sayfa : 499 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Tanımlar

Detaylı

ÇEVRE KANUNU. Alıcı ortam: Hava, su, toprak ortamları ile bu ortamlarla ilişkili ekosistemleri,

ÇEVRE KANUNU. Alıcı ortam: Hava, su, toprak ortamları ile bu ortamlarla ilişkili ekosistemleri, ÇEVRE KANUNU Kanun Numarası: 2872 Kabul Tarihi: 09/08/1983 Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 11/08/1983 Yayımlandığı Resmi Gazete Sayısı: 18132 BİRİNCİ BÖLÜM: AMAÇ, TANIMLAR VE İLKELER AMAÇ: Madde 1 -

Detaylı

(1) (2) ÇEVRE KANUNU

(1) (2) ÇEVRE KANUNU 5909 ÇEVRE KANUNU (1) (2) Kanun Numarası : 2872 Kabul Tarihi : 9/8/1983 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 11/8/1983 Sayı : 18132 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 22 Sayfa : 499 * * * Bu Kanunun yürürlükte

Detaylı

Çevre kirliliği: Çevrede meydana gelen ve canlıların sağlığını, çevresel değerleri ve ekolojik dengeyi bozabilecek her türlü olumsuz etkiyi,

Çevre kirliliği: Çevrede meydana gelen ve canlıların sağlığını, çevresel değerleri ve ekolojik dengeyi bozabilecek her türlü olumsuz etkiyi, Oluşturma tarihi: 21.04.2014 11:39:46 Kanun Numarası: 2872 Kabul Tarihi: 09/08/1983 Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 11/08/1983 Yayımlandığı Resmi Gazete Sayısı: 18132 BİRİNCİ BÖLÜM: AMAÇ, TANIMLAR VE

Detaylı