PRatik Halkla İlişkiler Topluluğu (Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi) MATEM (Manisa Teknik Eğitim Merkezi) ELGİNKAN Vakfı

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "PRatik Halkla İlişkiler Topluluğu (Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi) MATEM (Manisa Teknik Eğitim Merkezi) ELGİNKAN Vakfı"

Transkript

1

2 Uygulayıcı Kurum Projenin Adı PRatik Halkla İlişkiler Topluluğu (Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi) Hayata İZ Bırakın. Yatırım Ölçeği TL Zaman Dilimi Faaliyetler Hedef Kitlesi Bilgilendirme Hedef Kitle Sosyal PaydaĢ PRatik Halkla İlişkiler Topluluğu, E.Ü. İletişim Fakültesi ve Türkiye deki Tüm İletişim Fakülteleri Türkiye deki Tüm İletişim Fakülteleri MATEM (Manisa Teknik Eğitim Merkezi) ELGİNKAN Vakfı Finansman Kaynağı Eti, Nobel Yayınları, Nescafe, Derya Çiçekçilik, Kuru Kahveci Mehmet Efendi, Kandemir Dijital Kopyalama, EGS Afm Sinemaları, Kermeslerden sonra elde edilen gelirler ve üyeler. Finans Kaynağının Rolü Faaliyetlerin ve organizasyonların finansmanını ve sürdürülebilir yöndeki faaliyetlerini destekler.

3 1- Araştırma İlk söz. Araştırma nasıl yapıldı? Pratik kimdir? Pratik Ödüller. Pratik Etkinlikler. Basında pratik izler. Rakip analizi. Birincil araştırma kaynakları. Durum analizi değerlendirilmesi. SWOT analizi. 2- Planlama Amaçlar. Hedef. Hedef kitle. Yaratıcı strateji. Kampanya stratejisi. İletişim stratejisi. Medya ve teknikleri. P.O.P ve Teşhir malzemeleri. Kurum kimliği materyalleri. Faaliyet ve uygulama aşamaları. Bütçeleme. 3- Uygulama Nadas dönemi. *Üye Alım Sürecinin Başlatılması *Tanışma Toplantısı (Birimlerin Tanıtılması ve Seçilmesi) *PRatik Başkanını Arıyor *PRatik Kimliğini Buluyor *PRatik Operasyonda *PRatik Eğitiliyor *Kermes PRatik Tatlar *PRatik Yeni yılı Karşılıyor Yeşerme dönemi. *Geleneksel İŞ te Hayat Söyleşisi *Hayata İz Bırakan PRatik Araştırmalar *Sinemada PRatik İzler *Zincirleme PRatik Tamlaması Faaliyetleri Başlangıcı *Hayata İz Bırakanlar, Hayata İz Bırakacaklarının yanında (Sanayi PRatik Görüşmelerinin Başlatılması) *Bahar Kermesi; PRatik Tatlar-II *Atik PR Ödülü Hasad dönemi. *Hayata İz Bırakanlar, Hayata İz Bırakacaklarının Yanında Adlı Konferans * PRatik Futbol İletişimi Çağırıyor * Hayatın Rengi BEYAZ *PRatik Doğayla Buluşuyor Turuncu ile Yeşilin Kaynaşması * Hayata İz Bırakanlar Unutulmaz İz Bırakanlar Köşesinin Oluşturulması *PRatik Yıl Sonu Değerlendirme Toplantısı *PRatika Ödül Töreni *PRatik Sezon Finali Veda Yıl Sonu Balosu *Halkla İlişkiler Sempozyumu (Halkla İlişkilere PRatik İzler Sempozyumu) 4- Ölçme ve değerlendirme 5- Ekler

4 Anlamak, anlatmak, anlaşılmak ve anlaşmak Her ne kadar iletişimi bu dört duvar arasına sığdırmaya çalışsak da o bir yolunu bulup kabından taşmayı başarmıştır her zaman. Özellikle de günümüzde kurumsal anlamda iletişimi incelediğimizde, kurumun hem kendi iç yapılanmasında hem de dışarıya karşı kendini ifade etme biçiminde iletişim başrolü oynamaktadır. İletişim, insanları birbirine ulaştıran ve birbirlerini anlamasını sağlayan en büyük güçtür. Bu süreçte ise kurumlar, bir kişiliğe bürünüp tıpkı bir insan misali bir kimliğe sahip olmaktadırlar ve bu doğrultuda düşünüp hamlelerini bu yönde yapmaktadırlar. Bu noktadan hareketle grup atik iletiģimciler olarak hazırlamış olduğumuz PRatik Halkla İlişkiler Topluluğu Kurumsal İletişim Projesi ndeki amacımız; PRatik Halkla İlişkiler Topluluğu nun başta Ege Üniversitesi olmak üzere tüm iletişim fakülteleri arasında bilinirliğini artırmak ve yapılacak etkinlik ve faaliyetlerle kurumsal imajı güçlendirerek bu topluluğu, medya ve kamuoyu tarafından tanınan bir değer haline getirmektir. Ayrıca kurum içi iletişimin gelişmesini sağlayarak var olan takım ruhunu güçlendirmek ve topluluğun sürekliliğinde önemli olan insan kaynağının motivasyonunu üst düzeye taşımak amaçlanmaktadır. Bu amaçla yola çıkılan bu projede en önemli noktalardan biriside projeyi ortaya koyan ekip olarak bizlerin birer PRatik üyesi olmasıdır. Bu nedenle projenin araştırma basamağı oldukça uzun bir dönemi kapsamakta, anket, röportaj, arşiv kayıtları ve gözlemlerimiz projenin temellerini oluşturmaktadır. Projenin diğer basamakları ise bu araştırma üzerine şekillenmektedir. Kurum içi ve kurum dışı iletişimi esasa alan bu proje nadas dönemi, yeşerme dönemi ve hasat dönemi olmak üzere üç basamaktan oluşmaktadır. Nadas dönemi hazırlıkların yapıldığı, yeşerme dönemi iç ve dış iletişime ilişkin faaliyetlerin harekete geçirildiği, hasat dönemi ise sonuca yönelik faaliyetleri içeren aşama olarak planlanmıştır. Hayata İz Bırakın sloganı ile yola çıkılan projedeki tüm faaliyetler bu slogan altında birleştirilmiştir. Uygulama detayları ve ölçme-değerlendirme kriterleri titizlikle ortaya konulmuştur. Türkiye de yapılan araştırmalarda PRatik tüm iletişim fakülteleri arasında uzun soluklu olarak çalışmalarını yürüten başarılı bir fakülte topluluğu olarak karşımıza çıkmakta, kendi içinde düzenlediği kurum içi ya da kurum dışı organizasyonlarla, ulusal ve uluslar arası proje yarışmalarından kazandığı ödüllerle, daha önce Serdar Denktaş, Doğan Cüceloğlu, Fügen Toksü vb. alanda ve kendi alanında başarılı bir çok konuğu çeşitli etkinliklerle ağırladığı etkinliklerle, kurum içi birlik ve dayanışma ruhuna hizmet eden faaliyetlerle bu başarının kapılarını aralayan topluluk, biz atik iletişimcilere onu daha da güçlendirmek için böylesi bir proje heyecanını aşılamıştır. PRatik in Hayatına iz bırakmak için yola çıktık. PRatik Halkla İlişkiler Topluluğu; Üyeleriyle, danışmanlarıyla, akademisyenleriyle, fakültesiyle, üniversitesiyle Hayata iz bırakmaya hazır; Şimdi sıra sizde

5 Ġlk Söz PRatik Halkla İlişkiler Topluluğu yıllardır özlemi kurulan güzel bir geleceğe ve hayale ulaşmak için çıkılan son basamaktaki bir kapı. Ardında hayatın gerçek yüzü var. Bu kapıdan geçmek için kapının nasıl açılacağını bilmek gerekiyor ve bu da topluluğa mensup olmakla mümkündür. Yıllardan bu yana sadece bilginin yetmediğini ve yaşamdaki gerçeklerle öğrencileri buluşturmanın gerekliliğini, teori ile pratiği bir potada eritmenin önemine dikkat çekmeyi kendine görev edinmiştir. Hayalle gerçeğin buluşmasına vesile olmuştur. O yıllardan bu yıla kadar sevince, üzüntüye, başarıya ve daha nice duygulara ev sahipliği yapmıştır. Öğrencilere güzel hayallerin peşinden gitmesini öğretmiştir. Birlikte çalışmanın, omuz omuza gülmenin, ağlamanın güzelliklerini katmıştır kısacık zamanda. Şimdi bir şeyleri yapmak için çırpınacak yeni yürekleri beklemektedir. Onlarla yeni ufuklara yelken açmanın haklı gururunu ruhunda yaşamayı istemektedir. Bu yüzden bizler de bu proje ile PRatik in Hayata bir iz bırakmasını istiyoruz ARAġTIRMA NASIL YAPILDI? Projenin araştırma safhasında birincil ve ikincil kaynaklardan yararlanıldı. Birincil veri toplamak için topluluğun bilinilirliğine yönelik fakülte öğrencilerine anket yapıldı. Ayrıca üyelere yönelik de bir anket yapıldı. Odak grubu araştırması yapıldı. Bu araştırma üyeler arasından seçilen beş kişi üzerinde yapılan röportaj ile sağlandı. Röportaj için seçilen üyelerde sistemli olarak topluluğa katılma yılı doğru orantılı bir tercih yapıldı. Kurumun üyesi olmamızdan dolayı da ilgili kişileri ve durumları sekiz ay gibi uzun bir süreç içerisinde gözlemlendi. Topluluğun üyesi olmamız bize avantaj sağladı. Bunun neticesinde üyelerle birebir görüşme imkânı oluştu. Üyelerle görüşmelerimizde anketlerin de ötesinde derin bilgilere ulaşıldı. İkincil verilere ise topluluğun arşiv biriminden dokümanlar alınarak ulaşıldı. Topluluğun aylık raporları, yıllık raporları incelendi. Hakkında basında çıkan bilgiler tarandı ve kurumun sahip olduğu tanıtım filmi de dâhil olmak üzere sesli ve görüntülü kaynaklar incelendi. Ayrıca topluluğun internet sitesi sayesinde gerekli bilgilere ulaşıldı. Mensubu olmaktan doğan avantajımız sayesinde çeşitli konferanslar ve etkinliklerde aldığımız görevler sonucunda elde ettiğimiz veriler çalışmamızda bizlere ön ayak oldu.

6 -TARĠHÇE- PRatik Halkla İlişkiler Topluluğu; Ege Üniversitesi, İletişim Fakültesi, Halkla İlişkiler ve Tanıtım bölümü öğrencileri tarafından 2004 yılında kurulan ve fakülte bünyesinde halka ilişkiler alanında faaliyet gösteren bir öğrenci topluluğudur. Kurulduğu yıldan itibaren ülke çapındaki çeşitli yarışmalarda ödüller ve dereceler alarak başarılı bir şekilde günümüze kadar uzanmıştır. Öğrencilerin teorik bilgileri nasıl pratiğe dökeceklerinin yolunu göstererek mezun olan birçok öğrencinin sektörde iyi kurumlarda çalışmasına ön ayak olmuştur. Üyelerine sağladığı birbirinden önemli eğitimler sayesinde onların donanımlı ve aynı zamanda içinde bulunulan durumdan en uygun şekilde faydalanan, her türlü durumda çözüm üretebilen bireyler olarak yetişmelerini sağlamaktadır. Fakülte bünyesinde imza attığı birbirinden güzel organizasyonlarla fakülte öğrencilerinin bireysel ve kurumsal anlamda gelişmelerini sağlamakta, okul sonrası süreci gözler önüne sererek şimdiden hayata hazırlıklı öğrenciler yetiştirmektedir. Öğrencilerinle özel sektörün ya da iletişim alanının önde gelen isimlerini bir araya getirerek, öğrencilerin ufkunu açmakta geleceklerine nasıl yön vereceklerine yardımcı olmaktadır. Bir danışman hoca ile yolculuğuna başlayan topluluk, şimdi sahip olduğu bir danışman hoca, iki yardımcı danışman hoca ve çeşitli iç birimlerle üstlendiği görev ve sorumlulukları 37 topluluk üyesiyle birlikte en iyi şekilde yapmaktadır.

7 PRatik Tanım: Halkla İlişkiler Topluluğu, Ege Üniversitesi, İletişim Fakültesi, Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü öğrencileri tarafından fakülte bünyesinde kurulan ve halkla ilişkiler alanında faaliyet gösteren Mayıs 2004 te kurulmuş, bir öğrenci topluluğudur. Ege Üniversitesi, İletişim Fakültesi Dekanlığı na bağlı olan Halkla İlişkiler Topluluğu PRatik adını taşımaktadır. PRatik Misyon: Halkla İlişkiler alanında öğrenilen teorik bilgileri pratiğe dökmek. Öğrenciler arasındaki uyumu ve takım çalışmasını teşvik etmek böylelikle öğrencilerin iletişim fakültesine aidiyet duygusunu pekiştirmek ve fakülteyi benimsemelerini sağlamak. Özel sektöre profesyonel Halkla İlişkiler hizmeti sunmak. PRatik Vizyon: Türkiye çapında iletişim fakülteleri içinde yer alan öğrenci toplulukları arasında ilk akla gelen kendini iletişim alanında ispatlamış bir marka olmak. PRatik Amaçlar: Fakültemizi ilgili sektöre tanıtmak. Sektördeki gelişmeleri takip ederek kurumlarla fakültemiz arasında iletişim sağlanıp sürdürülmesine yardımcı olmak. Yapılacak halkla ilişkiler projelerinin sürekliliğini sağlamak. PRatik Strateji: Türkiye çapında iletişim fakülteleri içinde yer alan öğrenci toplulukları arasında ilk akla gelen kendini iletişim alanında ispatlamış bir marka olmak için: Halkla İlişkiler ve Reklam içeren alanlarda yapılan tüm yarışmalara katılmak ve proje geliştirmek. Özel sektöre yönelik projeler üretmek. İzmir ve Türkiye çapında konferanslar, seminerler, paneller düzenlemek.

8 Üyelik Ege Üniversitesi İletişim Fakültesinde okuyan tüm öğrenciler PRatik e üye olabilirler. PRatik e üye olan her öğrenci eşit oy hakkına sahiptir Üyelerin Görev ve Sorumlulukları Tüm üyeler Atatürk ilke ve inkılâplarına ters düşmemek PRatik in amaç ve tüzüğüne bağlı kalmak PRatik i ırksal ve dinsel amaçlar için kullanmamak Toplantı ve aktivitelere düzenli katılmak Görev üstlenmek ve üstlendiği sorumlulukları yerine getirmekle yükümlüdür. Üyelikten Ayrılma PRatik in üyeleri kendi istekleriyle üyelikten ayrılabilirler. Üyelikten Çıkarılma PRatik in amaç ve tüzüğüne aykırı çalışmalarda bulunan, mazeretsiz 3 toplantıya katılmayan üyeler, gerekli görüldüğünde diğer üyeler tarafından oylanarak (2/3 çoğunluk sağlandığı takdirde) üyelikleri düşürülebilir. Birim Sorumluları Mekanizması (BSM) BSM: Başkan, İki başkan yardımcısı, Genel sekreter, Kaynak ekibi sorumlusu, İletişim ekibi sorumlusu, Topluluk içi eğitim ekibi sorumlusu, Organizasyon ekibi sorumlusu, Kariyer gelişim ekibi sorumlusu, Görsel tasarım ve video ekibi sorumlusu olmak üzere toplam 10 birimden oluşur.

9 BSM nin Görev ve Sorumlulukları: PRatik in amacı ve bu amaç içerisindeki dilekleri gerçekleştirmekle yükümlüdürler. PRatik i temsil eder, bu hususta kendi üyeliklerinden biri veya birkaçına yetki verir. PRatik in kaynaklarına ilişkin işlemlerini yapar ve gelecek döneme hazırlayarak genel kurula sunar. BSM her yılın, mayıs ayının, ikinci haftası yapılan seçimlerle oluşturulur. BSM çalışmaları en iyi şekilde yürütülmesinden denetlenmesinden, tüzüğün uygulanmasından fakülte dekanlığına karşı sorumludur. BSM genel kurulda üyelerin en az 2/3 ünün çoğunluğunun oylarıyla görevden alınabilir. BaĢkanlık PRatik in başkanı; üyeler tarafından kendi içerisinden seçilir. Aday birden fazlaysa oy çokluğuna başvurulur. Başkan topluluğun tüm birim ve faaliyetlerinden sorumludur. PRatik adına demeçler vermeye, görüşmeler yapmaya, ilişkiler kurmaya yetkilidir. Kurum içindeki birimlerin aldığı kararların uygulanmasını koordine eder. BaĢkan Yardımcılıkları PRatik te başkan yardımcılığını iki BSM üyesi temsil eder. Başkan yardımcıları genel kurulda açık oylamayla seçilirler. Başkandan sonra PRatik in tüm birim ve faaliyetlerinden sorumludurlar. Genel Sekreterlik Genel sekreter, üyeler tarafından kendi içerisinden seçilir. PRatik in tüm örgütlenmesinden, üye kayıtlarının tutulmasından, toplantı kararlarının saklanmasından ve alınan kararların üyelere bildirilmesinden sorumludur. Kaynak Ekibi PRatik e kaynak yaratılması ve bu kaynakların etkin şekilde kullanılmasından sorumludur. PRatik in kaynaklarının değerlendirilmesini sağlamaktan ve sponsorluk çalışmalarının yürütülmesinden sorumludur. PRatik bu çalışmalarını fakülte dekanın oluru ve kontrolü dâhilinde gerçekleştirmekle yükümlüdür.

10 ĠletiĢim Ekibi PRatik in faaliyetlerindeki iletişim ağını planlamak, koordine etmek ve uygulamakla yükümlüdür. Faaliyetlerin hazırlık ve uygulanması için gerekli tüm tanıtım materyallerinin üretim sürecini koordine eder. PRatik in faaliyetlerini sağlıklı olarak gerçekleştirebilmesi için gerekli diğer birim sorumlularıyla bağlantıyı sağlar. Topluluk Ġçi Eğitim Ekibi Üyelerin ve diğer öğrencilerin kişisel ve mesleki gelişimlerine katkıda bulunacak söyleşi eğitim semineri ve benzeri faaliyetleri araştırmak, planlamak ve uygulamaya koymakla yükümlüdür. Organizasyon Ekibi Tüm üniversite öğrencilerinin katılımına açık olacak kişisel ve mesleki gelişime yönelik seminer, panel vb. çalışmaları yürütür. Bu çalışmalar yanında öğrencilerin okul dışında sosyalleşmesini sağlayan kültürel ve moral etkinlikleri düzenler. Kariyer GeliĢim Ekibi Öncelikle üye öğrenciler olmak üzere tüm fakülte öğrencilerini CV(özgeçmiş) bankalarını oluşturmak, staj imkânı araştırmalarını yapmak, bu bağlamda öğrenci sektör ilişkisini kurmakla görevlidir. Öncelikle iletişim sektörü olmak üzere tüm işletmeler hakkında bilgi toplamak, veri bankası oluşturmak, edinilen bilgileri çeşitli sohbet toplantıları düzenleyerek üyelere aktarmakla yükümlüdür. Görsel Tasarım ve Video Ekibi Ekip, grubun her tür video kayıt, bilgisayar programlarına yönelik tasarımların yapılması ve kullanılacak aşamaya kadarki sürecin sorumluluğunu taşır. SEÇĠM BSM nin Seçimi Enaz 3 ay süre içerisinde topluluğa üye olan ve toplantılara katılan kişi BSM ye seçilir. BSM seçimlerinde başkan seçiminde kapalı, diğer sorumlularda açık oylama esastır. Adaylar arasında yapılan seçimde en fazla oyu olan kişi Birim Sorumlusu seçilir. Her aday için ayrı oylama yapılır.

11 KURUM KĠMLĠĞĠ KAPSAMINDA PRatik LOGOSUNUN ÇÖZÜMLENMESĠ PRatik Halkla İlişkiler Topluluğu Logosu yukarı görüldüğü gibidir yılından itibaren bu logo topluluk tarafından çeşitli alanlarda kullanılmaktadır. Logonun göstergebilimsel anlamı Ģu Ģekildedir: PR harfi İngilizce kökenli Public Relations kısaltması olarak karşımıza çıkmakta ve Halkla İlişkiler mesleğini çağrıştırmaktadır. Ardından gelen atik sözcüğü ise bir iletişimcide bulunması gereken en önemli vasfı nitelemektedir. i harfi üzerindeki. yerine kullanılan parmak izi ise özel ve tek olmayı nitelemektedir. Çünkü herkeste mutlaka kendine has bir özellik bulunmaktadır ve bu özellikler bir araya getirildiğinde, ortak bir paydada buluşturulduğunda, birlik ve beraberlik sağlandığında ortaya bir mükemmellik çıkmaktadır. Logoda bulunan parmak izi iģareti ise Ege Üniversitesi ĠletiĢim Fakültesi Dekanı Sn. Prof. Dr. Ahmet Bülend GÖKSEL in parmak izi örnek alınarak gerekli değiģmelerle birlikte hazırlanmıģtır. Bunun nedeni ise ĠletiĢim Fakültesi nde Halkla ĠliĢkiler ve Tanıtım Bölümü nün kurucusu olmasıdır. Logo üzerinde bulunan parmak izi topluluğun yaptığı ve yapmayı planladığı çalışmalarında başarılı sonuçlar ile daima iz bırakmayı amaçladığını göstermektedir. Parmak izinde turuncu rengin yer alması ise aynı zamanda topluluğun çalışmalarında iletişimi temel aldıklarını ifade etmektedir. Görüntü bilgileri açısından logoyu inceleyecek olursak: Adobe Photoshop programı aracılığıyla hazırlanmıģ olup (408*194 px - 72 DPI Çözünürlük 167 pt ruach LET yazıtipi Turuncu Renk Pantone Numarası: #f27521 / Siyah Renk Pantone Numarası: #020304) ayrıca grafikerin kiģisel eklentileri de mevcuttur. Logoyu renk çözümlemesi açısından inceleyecek olursak: Turuncu rengin seçimindeki amaç bu rengin insanlarda sosyalleşme duygularını geliştirici olması ve aynı zamanda iletişimin rengi olmasıdır. Siyah rengin seçimindeki amaç bu rengin özgüvenin, gücün ve otoritenin rengi olmasıdır. Arka fonda ise beyaz rengin kullanılması şeffaflığı, uzlaşmayı ve doğruluğu temsil etmesinden dolayıdır. Logonun altında ise topluluğun sloganı bulunmaktadır. PRatik Halkla İlişkiler Topluluğu Kurum kimliği bütünlüğü açısından logo olarak iki ayrı tipte logo kullanmakta, amblem olarak ise parmak izi simgesini kullanmaktadır.

12 PRatik LOGO & AMBLEM PRatik Halkla İlişkiler Topluluğu nun halen kullanmakta olduğu ve bundan sonra da kullanmaya devam edeceği mevcut logo ve amblem uygulamaları aşağıdaki gibidir.

13 PRatik KĠMLĠK PRatik Halkla İlişkiler Topluluğu nun kurumsal kimlik çalışmalarından birkaç örneği aşağıda bulunmaktadır.

14 Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi PRatik Halkla İlişkiler Topluluğu sadece reel ortamda değil sanal ortamda da çalışmalarını başarılı bir şekilde sürdürmektedir. Bunu mevcut internet sitesi (http://www.egepratik.com), sosyal paylaşım ağlarındaki varlığı (http://www.facebook.com/home.php?#!/group.php?gid= &ref=ts) ve mail grubu (http://egepratik.groups.live.com/) gibi çeşitli çalışmalardan anlayabiliriz. Bu sayede topluluk mesajlarını daha kısa sürede daha fazla hedef kitleye ulaştırmaktadır. Ayrıca topluluk üyelerine şeklinde mail adresleri dağıtarak kurumsal manada da geliştiğini göstermektedir. Mail adresleri live(hotmail) tabanlı olup aynı zaman MSN Messenger olarak kullanılmaktadır. Bu sayede iç yazışmalar kolaylaşmakta ve toplu konferans görüşmeleri sağlanmaktadır.

15 PRatik Halkla İlişkiler Topluluğu nun bünyesinde bulunan öğrenciler tarafından hazırlanan çeşitli projeler ve çalışmaların aldığı ödül ve dereceler aşağıdaki gibidir. -AYDIN DOĞAN VAKFI GENÇ ĠLETĠġĠMCĠLER YARIġMASI- *AYDIN DOĞAN VAKFI 17. GENÇ ĠLETĠġĠMCĠLER YARIġMASI HALKLA ĠLĠġKĠLER DALI Kurumsal iletiģim Projesi: EDAK Konulu "Sağlıklı Hizmet" isimli proje 2. 1ik Ödülü BütünleĢik Pazarlama ĠletiĢim Planı Projesi:Kent imajı yaratmak konulu "Bir Kenti Keşfetmenin Ayrıcalığı" isimli proje 2. 1ik Ödülü Ġnternet Reklamcılığı Projesi:"Hayat Su" adlı çalışma I7. Aydın Doğan Genç iletişimciler Yarışması Türkiye 1. lik ödülü Açık hava Reklamcılığı Projesi:"Adidas" adlı çalışma 17. Aydın Doğan Genç İletişimciler Yarışması Türkiye l.lik ödülü *AYDIN DOĞAN VAKEI 19. GENÇ ĠLETĠġĠMCĠLER YARIġMASI HALKLA ĠLĠġKĠLER DALI Kurumsal iletiģi5m Projesi:Kadın ve Şiddet Konulu "Şiddete Gönüllü Olmayın" isimli kurumsal iletişim projesi. 3. lük Ödülü: Urün-Hizmet Tanıtım Projesi:Egert Yosun Hapı konulu "Elina"isimli ürün tanıtım projesi J.lük Ödülü Sosyal Sorumluk Projesi: Küresel Isınma konulu "Düşün Geleceğin Olsun" isimli sosyal sorumluluk projesi. 2. lik Ödülü Sosyal Sorumluk Projesi:Kadın ve Şiddet konulu " Sen de Bir Ses Ver" isimli sosyal sorumluluk projesi. 3. lük Ödülü *AYDIN DOĞAN VAKFI 20. GENÇ ĠLETĠġĠMCĠLER YARIġMASI HALKLA ĠLĠġKĠLER DALI Korsan Yayıncılığı Önleme ve Hedef Kitleleri Bilinçlendirme konulu Emeği Görmezden Gelme isimli Sosyal Sorumluluk Projesi 2. lik ödülü *AYDIN DOĞAN VAKEI 21. GENÇ ĠLETĠġĠMCĠLER YARIġMASI HALKLA ĠLĠġKĠLER DALI Kurumsal ĠletiĢim Projesi:Ege Üniversitesi Konulu Herkes Egenin Mavisinde" isimli kurumsal iletişim projesi. 2. lik Ödülü

16 -TÜRKĠYE HALKLA ĠLĠġKĠLER DERNEĞĠ ALTIN PUSULA YARIġMASI GENÇ ĠLETĠġĠMCĠLER YARIġMASI- *TÜRKĠYE HALKLA ĠLĠġKĠLER DERNEĞĠ 6. ALTIN PUSULA YARIġMASI GENÇ ĠLETĠġĠMCĠLER DALI Halkla ĠliĢkiler Projesi: Küresel iklim değişikleri ve sonuçlarının kamuoyuna anlatılması konulu "Temiz Ticaret Standartları" isimli proje. 1. lik ödülü Küresel iklim değişikleri ve sonuçlarının kamuoyuna anlatılması konulu "Biz Dünyayı Çocuklarımızdan Ödünç Aldık" isimli proje 2. 1ik ödülü *TÜRKĠYE HALKLA ĠLĠġKĠLER DERNEĞĠ. 7 ALTIN PUSULA YARIġMASI GENÇ ĠLETĠġĠMCĠLER DALI Türkiye de İhtacatın Arttırılması konulu Altın Anahtar İhracat isimli proje ile genç iletişimciler kategorisi ödülü *TÜRKĠYE HALKLA ĠLĠġKĠLER DERNEĞĠ. 8 ALTIN PUSULA YARIġMASI GENÇ ĠLETĠġĠMCĠLER DALI Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi konulu Bir tıkla İletişim isimli proje ile genç iletişimciler kategorisi ödülü *TÜRKĠYE HALKLA ĠLĠġKĠLER DERNEĞĠ. 9 ALTIN PUSULA YARIġMASI GENÇ ĠLETĠġĠMCĠLER DALI İlkyardım konulu Tüm Dertlere İlaç: İyileştirilmiş Gelecek isimli proje ile genç iletişimciler kategorisi ödülü -DĠĞER ÖDÜLLERĠ- *Bayer ve WWF Genç Çevre Elçileri Programı Kapsamında Düzenlenen Dünyayı Kurtaracak Kampanya Kimde? konulu Küresel Isınmayı Önleme ve Bilinçlenme Projesi DENGE isimli Sosyal Sorumluluk Projesi ilk 5 e girmiştir A

17 *PRatik Halkla İlişkiler Topluluğu nun yarışmalara gönderdiği projelerin kapaklarından birkaç örnek.

18 GENÇ BĠR CUMHURĠYETĠ ANLATMAK: 1926 KARADENĠZ SEYR-Ġ TÜRKĠYE KONFERANSI *PRatik Halkla İlişkiler Topluluğu faaliyetlerinin birkaçı hakkında bilgilendirme. Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi PRatik Halkla İlişkiler Topluluğu tarafından düzenlenen "Genç Bir Cumhuriyet'i Anlatmak: 1926 Karadeniz Seyr-i Türkiye Konferansı" tarihinde saat: 11.00'da gerçekleştirilecektir. Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Konferans Salonu'nda düzenlenecek konferansa Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo ve Televizyon Bölüm Başkanı Prof. Dr. Bülent Çaplı konuşmacı olarak katılacaktır. PRatik Halkla İlişkiler Topluluğu EGELĠ MEZUNLARLA "Ġġ TE HAYAT" SÖYLEġĠSĠ Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi PRatik Halkla İlişkiler Topluluğu tarafından düzenlenen Egeli Mezunlarla İş'te Hayat Söyleşisi tarihinde saat: 11.00'da gerçekleşecektir. Ege Üniversitesi Yabancı Diller Bölümü Konferans Salonu'nda düzenlenecek olan etkinlikte Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü'nden mezun olan ve şu anda, Ege Palas Business Hotel, Focus Ajans ve Edak Ecza Dağıtım Kooperatifi'nde çalışan üç konuk, sektöre yönelik "İŞ TE HAYAT" konulu söyleşiye katılacaktır. Etkinlik Ege Üniversitesi akademisyenleri, öğrencileri ve tüm ilgili kişilerin katılımına açıktır. PRatik KERMES Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler Bölümü PRatik Topluluğu öğrencileri, kendilerine kaynak yaratmak için kermes düzenledi. PRatik Topluluğu'nun düzenlediği kermese öğrenciler de yoğun ilgi göstererek hem yemek yedi hem de topluluğa destek verdi. Bu ilgiden memnun olan topluluk üyeleri elde ettikleri parayı organizasyon giderleri için kullanacaklarını bu sayede etkinliklerine hızla devam edeceklerini söyledi. PRatik Halkla İlişkiler Topluluğu PRatik Halkla İlişkiler Topluluğu

19 PRatik ETKĠNLĠKLER PRatik Halkla İlişkiler Topluluğu nun düzenlemiş olduğu organizasyon ve etkinliklerden bir kısmının örnekleri aşağıdaki gibidir.

20 BASINDA PRatik ĠZLER PRatik Halkla İlişkiler Topluluğu yaptığı organizasyonlar ve etkinliklerle medya mecralarında yer almıştır. Aşağıda PRatik Halkla İlişkiler Topluluğu nun medyadaki varlığını gösteren birkaç örnek yer almaktadır.

21 RAKĠP ANALĠZĠ Yapılan araştırmalar sonucunda; Türkiye genelinde 24 tane İletişim Fakültesi bulunmaktadır.. Bu fakültelerin tümünde Halkla İlişkiler Bölümü bulunmasına rağmen mevcut bir Halkla İlişkiler Topluluğu bulunmamaktadır. Yine araştırmalarımız doğrultusunda ulaştığımız bilgiler eşliğinde Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Sağlık, Kültür, Spor Daire Başkanlığı na bağlı bir Halkla İlişkiler Topluluğu(ÇomüHit) bulunmaktadır. Fakat Çanakkale 18 Mart Üniversitesi nde halihazırda bir İletişim Fakültesi mevcut değildir. Aşağıdaki listede Türkiye de bulunan İletişim Fakülteleri nin isimleri bulunmaktadır. 1. Akdeniz Üniversitesi ĠletiĢim Fakültesi 2. Anadolu üniversitesi ĠletiĢim Bilimleri Fakültesi 3. Ankara Üniversitesi ĠletiĢim Fakültesi 4. Atatürk Üniversitesi ĠletiĢim Fakültesi 5. BahçeĢehir Üniversitesi ĠletiĢim Fakültesi 6. BaĢkent Üniversitesi ĠletiĢim Fakültesi 7. Ege Üniversitesi ĠletiĢim Fakültesi 8. Erciyes Üniversitesi ĠletiĢim Fakültesi 9. Fırat Üniversitesi ĠletiĢim Fakültesi 10. Galatasaray Üniversitesi ĠletiĢim Fakültesi 11. Gazi Üniversitesi ĠletiĢim Fakültesi 12. Hacettepe Üniversitesi ĠletiĢim Fakültesi 13. Ġstanbul Bilgi Üniversitesi ĠletiĢim Fakültesi 14. Ġstanbul Ticaret Üniversitesi ĠletiĢim Fakültesi 15. Ġstanbul Üniversitesi ĠletiĢim Fakültesi 16. Ġzmir Ekonomi Üniversitesi ĠletiĢim Fakültesi 17. Kadir Has Üniversitesi ĠletiĢim Fakültesi 18. Karadeniz Teknik Üniversitesi ĠletiĢim Fakültesi 19. Kocaeli Üniversitesi ĠletiĢim Fakültesi 20. Maltepe Üniversitesi ĠletiĢim Fakültesi 21. Marmara Üniversitesi ĠletiĢim Fakültesi 22. Mersin Üniversitesi ĠletiĢim Fakültesi 23. Selçuk Üniversitesi ĠletiĢim Fakültesi 24.Yeditepe Üniversitesi ĠletiĢim Fakültesi

22 BĠRĠNCĠL ARAġTIRMA KAYNAKLARI Birincil araştırma kaynaklarında öncelikli olarak üyelere yönelik anket çalışması topluluktaki 20 kişilik bir grup üzerinden yapıldı, bilinilirlik anketi ise İletişim Fakültesi genelinde çeşitli bölümlerden öğrencilerle 100 kişi üzerinden yapıldı ve röportaj ise topluluktaki üyelerin sistematik olarak topluluğa katıldığı yıl itibariyle doğru orantılı olacak şekilde 5 kişiden oluşturulmuştur. Birincil araştırma sonuçlarında elde edilen veriler faaliyetlerin planlamasında bizlere yol göstermektedir. Sayfa kısıtlılığı nedeniyle birincil araştırmada kıllanılan anket ve sonuçları, röportaj değerlendirmesi ekte tarafınıza sunulmuştur. Üyelere Yönelik Anket Bilinilirlik Anketi Röportaj

23 PRatik Halkla İlişkiler Topluluğu üyelerini cinsiyet bakımından incelediğimizde %55 i Kadın, bölüm açısından incelediğimizde %100 Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü Öğrencileri ve bu öğrencilerin büyük çoğunluğu II.Sınıf Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü öğrencileridir. PRatik içerisinde sağlam bir kurum içi iletişim sağlanamadığından birimler arası koordinasyonun zayıf olması ve üyelerin sorumluluklarını yerine getirmeme eğilimleri PRatik in güçlü bir kurum kültürü çalışması içerisine girmesi gerektiğini işaret etmektedir. PRatik e olan kurumsal bağlılığın ve motivasyonun artırılması için çeşitli çalışmalar yapılması gerekmektedir. Bununla birlikte PRatik Bilinilirlik Anketi göstermiştir ki; PRatik ten faydalanabilecek potansiyel öğrencilerin %54 lük bir kısmı henüz topluluktan tam anlamıyla haberdar değildir. PRatik üyeleri ile yapılan röportajda; üyelerin PRatik i genç, dinamik, fakülte içerisinde saygın bir yere sahip bir topluluk olarak görmektedir. Bu durum bunu daha da güçlü hale getirerek daha prestijli ve bilinen bir topluluk yaratmayı kolaylaştırmaktadır. Sonuç olarak; 6 yıllık bir topluluk olan Pratik için topluluk üyelerine kurum kültürünün benimsetilmesi, fakültedeki bilinilirliğinin arttırılması, ulusal alanda bilinirliğinin arttırılması, medya da yer almasının sağlanması, sanayi ile işbirliği sağlanarak daha güçlü bir topluluk olabilmesi için en doğru ifade şeklini Halkla İlişkiler Projesi hazırlamakta bulduk. Güçlü, prestijli, sevilen, bilinen, özenilen, başarılı bir topluluk olma yolunda bir adım daha atmak için Hayat İz Bırakan lar olarak yerimizi almaya karar verdik.

24 GÜÇLÜ YÖNLER Topluluğun bir danıģman ve iki danıģman yardımcısı öğretim görevlisi tarafından yönlendirilmesi. Ġnternet sitesine sahip olması ve sitenin sürekli güncellenmesi. DanıĢman hocalar sayesinde PRatik in kurumsallaģma çalıģmalarını sürdürmesi. Üyelerin çalıģma ve faaliyetlerden organizasyonlara tüm süreçten dahil olması ve herkesin ortak bir paydada buluģturulması. Toplulukla ilgili sorunların yine topluluğun üyeleri tarafından çözülmesi. ZAYIF YÖNLER Kurum içi iletiģimin zayıf olması. Güçlü bir kurum kültürünün olmaması. Üye devamlılığının uzun soluklu olmaması ve her sene yeni katılımcılarla birlikte tekrar bir uyum sürecine girilmesi. Faaliyetlerini kapsamlı bir Ģekilde sürdürebilmesi için yeterli bütçesinin bulunmaması. Yeterli düzeyde tanıtım faaliyetlerinin yapılmaması. Topluluğun kendine ait bir odasının bulunmaması. Diğer ĠletiĢim Fakültelerinde bulunan topluluklarla yeterli düzeyde irtibatın bulunmaması dolayısıyla yaptıkları faaliyetler hakkında yeterli bilgiye sahip olunmaması. FIRSATLAR 6 yıllık deneyiminin bulunması ve aynı zamanda fakültenin en eski topluluğu olması. ĠĢi bilen kiģilerin (Halkla ĠliĢkiler ve Tanıtım Bölümü Öğrencileri) topluluğa üye olmaları. Yıllardır sektöre eğitim veren paydaģlara (MATEM - Manisa Teknik Eğitim Merkezi-, Elginkan Vakfı) sahip olması. Akademisyenlerin yapılan faaliyetlere katkıda bulunmaları ve bu faaliyetleri desteklemeleri. Mezun olan öğrencilerin sektörde çalıģmaları bu durumun da PRatik de ki öğrencilere staj imkanı sunması. TEHDĠTLER Bölüm dıģında öğrencilerin topluluğa kayıt olmaması. Aynı fakülte içerisinde birden fazla topluluğa üye olunması. Fakültede bulunan diğer toplulukların benzer faaliyetlerde bulunmaları. Heves ile üye olan kiģilerin zamanla sorumluluklarını yerine getirmemeleri. Farklı sınıflar da ki öğrencilerin ders programlarının uyuģmaması bunun sonucunda toplantılara tam katılım sağlanamaması.

25 AMAÇLAR PRatik üyelerine kurum kültürünü benimsetmek ve kurum kültürünün güçlenmesini sağlamak. PRatik in imajını Ege Üniversitesi ve ülke çapındaki iletişim fakülteleri içerisinde güçlendirmek. PRatik in sektör de bilinirliğini sağlamak. PRatik in yerel ve ulusal basında bilinilirliğini sağlamak. Halkla İlişkiler Topluluğu olarak PRatik in sosyal sorumluluk projeleri üretmelerini sağlamak. PRatik in büyük organizasyonlar yapmasını sağlamak. Toplulukta bulunan üyelerin aidiyet duygusunu güçlendirmek. Ege üniversitesinde ses getirecek organizasyonlar düzenlemek. HEDEFLER Üye seçiminde daha tutarlı kriterlerin belirlenmesi yılında fakültedeki en aktif topluluk olmak. Önümüzdeki yıl topluluğa katılacak üyelerin entegrasyonu, motivasyonunu ve sosyalizasyonunu en kısa zamanda sağlamak. Her üyeden maksimum düzeyde verimlilik sağlamak. I.Sınıf öğrencilerinin %15 olan mevcudunu %30 a çıkarmak. HEDEF KĠTLELER Hedef kitlenin doğru saptanması yapılacak uygulamalarda etkili medya ve tekniği kullanmamızı sağlayacak hem de projemizin amacına ulaşmasında bir pusula görevi üstlenecektir. Bu doğrultuda hedef kitlemiz: PRatik Halkla İlişkiler Topluluğu Üyeleri Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü Öğrencileri E.Ü. İletişim Fakültesi Öğrencileri E.Ü. İletişim Fakültesi Akademisyenleri ve bünyesine bağlı personeller E.Ü. Öğrencileri, Akademisyenleri ve Personelleri Ülke çapındaki iletişim fakülteleri Sektör (Ajanslar ve organizasyon şirketleri, ilgili sanayi şirketleri KOBİ vb.-) Yerel ve Ulusal Basın

26 Yapılan faaliyetlerin ve kurumun tanıtılması açısından Yerel ve Ulusal Basın önem arz etmektedir. Belirli bir gruptan ziyade daha geniş kitlelere hitap etme imkânı sağlayacaktır. Bu açıdan yerel ve ulusal basınla ile dirsek temasında bulunulmalıdır. HEDEF KĠTLENĠN BELĠRLENME KRĠTERLERĠ VE GEREKÇELERĠ PRatik Halkla ĠliĢkiler Topluluğu Üyeleri; hedef kitle derecelendirmemizde ilk sırada yer almaktadır. Çünkü onlar var olmadan bu topluluk var olamayacağından topluluğun benimsenmesi ve her üye açısından ayrı ayrı sahiplenilmesi gerektiğinin onlara anlatılması önemli bir noktadır. Bu topluluğun her bir üyesi bir takımın oyuncusu gibidir, oyunu kazanmak içinde oyuncunun varını yoğunu ortaya koyması gerekir buradaki amaç oyuncunun takım olduğunun farkına varmasıdır. Halkla ĠliĢkiler ve Tanıtım Bölümü Öğrencileri; ise topluluğun temeli olan Halkla İlişkiler çalışmalarının öncüleri olacağından teorilerini pratiğe dökebilecekleri en ideal alan olarak PRatik Halkla İlişkiler Topluluğu nu tercih etmeleri kendileri açısından iyi olacaktır. Ayrıca Topluluğun kurumsal olarak devamlılığı olması açısından bu bölüm öğrencileri topluluğun omurgasını oluşturacaktır. PRatik Halkla İlişkiler Topluluğu E.Ü. ĠletiĢim Fakültesi Öğrencileri ni ilgilendiren çalışmalara imza attığı için fakülte öğrencileri hedef kitle içerisindedir. Sektörün ve iletişim alanının önde gelen isimleriyle yapılan faaliyetlerde; sadece halkla ilişkiler alanındaki isimler değil, sinema, televizyon, radyo, reklamcılık, gazetecilik alanında çalışan konuklar da katılmaktadır. PRatik Halkla İlişkiler Topluluğu misyonunda da yer alan fakülteyi saygın bir yere kavuşturma maddesinin gereğince tüm fakülte mensubu kişilerle uyum içinde çalışılması gerektiğini bilmektedir. Bu yüzden E.Ü. ĠletiĢim Fakültesi Akademisyenleri ve Personeli hedef kitlesi içindedir. Ege Üniversitesi öğrencileri, akademisyenleri ve çalışanları kurumun sadece iletişim fakültesinde bilinirliğinden öte olması açısından hedef kitlesi içerisindedir. Böylelikle okul içerisinde kurumun yaptığı faaliyetlerin kimin tarafından yapıldığı bilinecek ve kurumun diğer yapacağı faaliyetler takip edilecek, daha çok katılımcının faydalanması sağlanacaktır. Ülke Çapındaki ĠletiĢim Fakülteleri; kurumun yaptığı faaliyetlerle ışık tuttuğu bilimsel çevre olması açısından önemlidir. Yaptığı faaliyetlerle iletişim fakültelerinin bünyesinde bulunan topluluklara da öncü rol oynayarak, halkla ilişkiler ve iletişim alanında iyi çalışmaların yapılmasına ön ayak olacaktır. Ayrıca Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi nin saygınlığı açısından ülke çapındaki iletişim fakülteleri kurumu ilgilendirecektir. Sektör; kurumun içli dışlı olması gerektiği bir mecradır. Topluluk misyonunda da bu göze çarpmaktadır. Hem sektöre çalışan sunması hem de öğrencilere iş bulma imkânı sağlamasından dolayı karşılıklı iletişim üst düzeyde olmalıdır.

27 PARMAK ĠZĠ; Dünya nın varoluşundan bu zamana kadar geçen süre boyunca yaşamış, ölmüş, her insanda birbirinden farklı olan; şu anda yaşayan bütün insanlarda da birbirinden farklı olan; dünya yok olana dek yaşayacak insanların da her birinde farklı olacak olan iz. Parmak izi, herkese özel çok önemli bir "kimlik kartı" sayılmakta ve tüm dünyada bu amaçla kullanılmaktadır. Hayat; büyük bir oyun sahnesi. Hepimiz parçasıyız bu oyunun. Rolümüzü oynayıp gidiyoruz meçhule. Kimimiz mutlu, kimimiz üzgün. Geriye kalan ise sadece bıraktığımız iz. Bir hayalin peşinden koşmaya ve bu sahneye iz bırakmaya yürekli insanların toplandığı bir kurum PRatik. Yıllardır hayallerinin peşinde koşmaktan yorulmayan insanların, hayallerine açılan kapı. PRatik in her üyesi parmak izinin bir çizgisini oluşturmaktadır. Her birisi birbirinden değerli ve özeldir. Birlik ve beraberliğin kalıplaşmış halini temsil etmektedir. Şimdi parmak izinin bir parçası olmaya yürekli, hayallerinin peşinden koşmaya kararlı ve hayata kendisine özgü bir iz bırakmayı düşünen insanları beklemektedir. Bizimle bir bütün olur musunuz? Farklı olmanın haklı gururunu yaşamayı istemez misiniz? Haydi o zaman sizlerde; Hayata iz bırakın

28 Projenin kampanya stratejisi üç dönemden oluşmaktadır. Bunlar nadas dönemi( oluşum safhası), yeşerme dönemi ve hasat dönemidir. Bu süreçlere bu isimlerin verilmesindeki ana sebep; PRatik Halkla ĠliĢkiler Topluluğu nu bir tarla gibi görmek ve ilk olarak sağlıklı verim alabilmek için tarlayı nadasa bırakmak, sonrasında üyelerin gerekli eğitimlerden geçirilerek gerekli donanıma sahip olmasıyla yeģerme dönemini geçirmek ve sonuç olarak da hasat döneminde gösterilen çabanın ürünü olarak, en verimli ürünü yani üyelerimizi kazanmayı elde etmek öncelikli stratejimizdir. Nadas döneminde; üye alım süreci gerçekleştirilecektir. Üyelere topluluğun misyon ve vizyonu oturtulacak ve kurum kültürü aktarılmaya çalışılacaktır. Amaçlar ve hedefler üyelere bildirilecektir. Devamında topluluğun kendini tanıtacak olan kurumsal kimlik materyalleri üyelerin de katkılarıyla yeniden düzenlenecektir. Bu dönemde üyeler arasındaki birlik ve beraberlik sağlanmaya çalışılacak bunun neticesinde takım ruhu oturtulmaya çalışılacaktır. Oluşum safhası dediğimiz bu dönemde, üyelerin bir dizi eğitimlerle donanımlı hale gelmesi için çaba sarf edilecektir. Ayrıca yeni katılan üyelerin organizasyonun nasıl yapıldığını görmeleri ve tecrübe sahibi olmaları için bir söyleşi gerçekleştirilecektir. YeĢerme döneminde; nadas döneminde yapılan çalışmalar bu dönemde tam olarak oturtulmaya çalışılacaktır. Üyelere yönelik faaliyetler yapılarak moral ve motivasyonunun sağlanması için çaba sarf edilecektir. Çok yoğun geçmeyecek olan bu dönemde verim hasat aşmasındaki yoğun çalışmalar için hazırlıklar başlatılacaktır. Hasat döneminde; ana organizasyon yapılacaktır. Bunun yanında halkla ilişkiler bölümü için önem teşkil eden bir organizasyona da imza atılacaktır. Üyelerin motivasyonu içinde faaliyetler yapılacaktır. Ayrıca bir yıl gibi uzun ve yoğun geçen sürecin ardından, üyelerin bu çalışmaları değer görecek ve güzel bir gece ile yıla veda edilecektir. Topluluğun tanınırlığı ve bilinilirliği yapılan çalışmalarla sağlanmaya çalışılacaktır. Nadas ve yeşerme döneminde yoğun olmasa da yapılan bu çalışmalar hasat döneminde tüm hedef kitleler nazarında değer bulacaktır. Topluluğun imaj ve itibarı güçlü şekilde ortaya çıkacaktır.

29 Algılamayı ve zihinde kalıcılığı en kolay ve en hızlı yoldan sağlamak amacıyla hedef kitlemizi sürekli izleyerek onlara gündelik yaşamları içerisinde olabildiğince doğru yer, zaman ve sıklıkta; doğru taktik ve strateji ile ulaşılacaktır. Projenin konusu ve özelikle hedef kitlenin içinde bulunduğu durum, amaca ulaşmak için iyi ve sürekli çalışma gerektirmektedir. Yapılan faaliyetlerin ne kadar etkili olduğu yani geri bildirimlerin alınması, istediğimiz noktaya ulaşana kadar sürekliliği ve kararlılığı sağlayabilmek adına önemli bir kriterdir. Günümüz hedef kitlesinin çeşitli istek ve eğilimleri amaca giden yolda belki bir olumsuz etki oluşturacaktır. İyi bir çalışma ile bu engelde aşılacaktır. Projemizde PRatik üyeleri de iletişim stratejimizin birer parçası olacaktır. Hayata İz Bırakın sloganıyla çıkılan yolun her birisi birer temsilcisi olacaktır. Bulundukları sınıf, bölüm ve ortamın getirdiği avantaj neticesinde tanıtma aşamasının önemli taşlarından olacaklardır. Bulundukları ortamlarda topluluğun yüzü olma görevini üstlenecekler ve öncelikli hedef kitlelerimiz olan iletişim fakültesi öğrencilerini, akademisyenlerini, personelini daha sonrasında ise okul bünyesinde yer alan öğrencileri, akademisyenleri ve personeli topluluk hakkında bilgilendirecekler ve faaliyetlerden haberdar edeceklerdir. Bu temsilciliğin verdiği sorumluluk ile topluluğa karşı aidiyet hissi daha da pekiştirilecektir.

30 Yazılı Basın Dergi (Dönemlik Bir Dergi Çıkarılması) Gazete (Özellikle Yapılan Organizasyonların Ege Gazetelerinde Yer Almasını Sağlamak) Görsel- ĠĢitsel Basın Afiş Tanıtım Videosu Ġnternet Web Sitesi Banner Basılı Materyaller Tanıtım Kitapçığı Kitap Ayracı Kalem, Anahtarlık Sticker Diğer Materyaller Giyim Materyalleri (Şapka, Tişört, Organizasyon Esnasında Giyilecek Kıyafetlerin Temin Edilmesi) Flama, Kırlangıç, Bayrak Açık Hava Reklamları Işıklı Dijital Reklam Panosu

31

32

33 NADAS DÖNEMİ YEŞERME DÖNEMİ HASAT DÖNEMİ FAALİYET ve UYGULAMA AŞAMALARI Üye Alım Sürecinin BaĢlatılması TanıĢma Toplantısı (Birimlerin Tanıtılması ve Seçilmesi) PRatik BaĢkanını Arıyor Geleneksel Ġġ te Hayat SöyleĢisi Hayata Ġz Bırakan PRatik AraĢtırmalar Sinemada PRatik Ġzler Hayata Ġz Bırakanlar, Hayata Ġz Bırakacaklarının Yanında Adlı Konferans PRatik Futbol ĠletiĢimi Çağırıyor PRatik Kimliğini Buluyor PRatik Operasyonda PRatik Eğitiliyor Kermes PRatik Tatlar PRatik Yeni yılı KarĢılıyor Zincirleme PRatik Tamlaması Faaliyetleri BaĢlangıcı Hayata Ġz Bırakanlar, Hayata Ġz Bırakacaklarının yanında (Sanayi PRatik GörüĢmelerinin BaĢlatılması) Bahar Kermesi; PRatik Tatlar-II Atik PR Ödülü Hayatın Rengi BEYAZ PRatik Doğayla BuluĢuyor Turuncu ile YeĢilin KaynaĢması Hayata Ġz Bırakanlar Unutulmaz Ġz Bırakanlar KöĢesinin OluĢturulması PRatik Yıl Sonu Değerlendirme Toplantısı PRatika Ödül Töreni PRatik Sezon Finali Veda Yıl Sonu Balosu Halkla ĠliĢkiler Sempozyumu (Halkla ĠliĢkilere PRatik Ġzler Sempozyumu)

34 FAALĠYET Üyelere Yönelik P.O.P Materyalleri TanıĢma Toplantısı Yemeği Kurumsal Kimlik ÇalıĢmaları Materyalleri Web Sitesi Paintball Etkinliği Eğitim Giderleri Yıl baģı Yemeği Ödüller Geleneksel Ġġ te Hayat organizasyonu Sinemada PRatik Ġzler Hayatın Rengi BEYAZ PRatik Doğayla BuluĢuyor Yılsonu Değerlendirme Toplantısı PRatiA Ödül Töreni PRatik Sezon Finali VEDA Hayata Ġz Bırakan PRatik AraĢtırmalar Hayata Ġz Bırakanlar, Hayata Ġz Bırakacaklarının Yanında Adlı Konferans Halkla ĠliĢkiler Sempozyumu (Halkla ĠliĢkilere PRatik Ġzler Sempozyumu) EK GĠDERLER TOPLAM EK GELĠR : KERMES GĠDER 300 TL 700 TL 300 TL 150 TL 600 TL 500 TL 700 TL 100 TL 250 TL 400TL 2.500TL 500TL 700TL 150TL 1000TL 200TL 200TL 2000TL 500TL 11,750 TL 1000TL

35 Uygulanabilirlik & Sürdürülebilirlik Proje hali hazırda faaliyette olan bir topluluk üzerinden geliştirilmiştir. Projenin içinde bulunan tüm detaylar uygulanabilirliği göz önünde bulundurularak planlanmıştır. Özgünlük & Yaratıcılık Proje dönem içinde dengeli faaliyet planı ve bütünsel bir bakış açısına sahip olma yönüyle özgün ve sorunlara etkin çözümler sunma yönüyle yaratıcı bir niteliktedir. Yaratıcı çalışmalar projenin akılda kalıcılığı açısından önem taşımaktadır. Etik Değerlere Uygunluk Proje kullanılan tüm veriler topluluk üyeleri ve danışmanlarından elde edilmiştir. Ayrıca uygulamalar etik ilkeler göz önünde bulundurularak planlanmıştır.

36 NADAS DÖNEMİ Nadas Dönemi Uygulamaları ( ) PRatik BAġKANINI ARIYOR Amaç: Danışman hocaların yoğun çalışma temposundan dolayı yüklerini hafifletmek ve düzenli bir iletişim yapısı oluşturmak için, hem danışmanların hem de üyelerin taleplerine karşılık verebilecek sorumluluk sahibi, topluluğu en iyi şekilde yönetebilecek uygun kişinin seçimi. Hedef Kitle: PRatik Halkla İlişkiler Topluluğu Üyeleri Uygulama: Çarşamba Saat: 16:30 da E.Ü. İletişim Fakültesi Toplantı Salonu nda PRatik Halkla İlişkiler Topluluğu üye sayısının 2/3 oranında katılımın sağlanmasıyla topluluğun yılı Dönem Başkanının seçilmesi. BaĢarı Kriteri: Danışman hocalar ile üyeler arasında sağlıklı bir iletişim akışı sağlanması. PRatik KĠMLĠĞĠNĠ BULUYOR (Kurum Kimliğini ve Kültürünü pekiģtirici standardizasyon çalıģmaları ve faaliyetleri) Amaç: PRatik in var olan kurum kültürünü en doğru şekilde yansıtacak kurum kimliği anlamında bölünmüşlük yerine tek ve sağlam bir imajı pekiştirecek standart görsel materyallerin oluşturulması. Hedef Kitle: PRatik Halkla İlişkiler Topluluğu Üyeleri, Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü Öğrencileri, E.Ü. İletişim Fakültesi Öğrencileri- Akademisyenleri-Personeli, Ege Üniversitesi Öğrencileri-Akademisyenleri-Personeli, Sektör, Yerel ve Ulusal Basın tarihinden itibaren PRatiğin kurum kültürüne ait yenilikler, PRatik üyelerine ve Diğer Hedef kitlelerine karşı kendini ifade edeceği görsel tasarımlar aşağıdaki gibidir: KĠMLĠK ÇALIġMALARI YAPILMASI PRatik Halkla İlişkiler Topluluğunun temel değerlerini üyelerine iletmede PRatik internet sitesinin ve panosunun kullanılması. PRatik Halkla İlişkiler Topluluğunu kuruluşunu efsaneleştirerek topluluğun daha önemli hala getirilmesi. Ayın ve yılın atik PRatikeri ve Biriminin seçilmesi; her ay ve yıl sonunda PRatik internet sitesinde ve panosunda bir köşe oluşturularak bu bölümlerde yayınlanmasının sağlanması. PRatik Logosunun her yerde sabit bir şekilde belirtilmesi Kurum kültürünün üyelere yerleşmesini sağlayacak bültenlerin hazırlanması. BaĢarı Kriteri: Standart tanıtım materyalleri oluşturularak güçlü bir kurum kimliğine sahip olunacaktır. Böylelikle Kurum Kültürü de pekişecek ve hedef kitleler ile kurum arasındaki iletişim de daha da aktif hale gelecek.

37 NADAS DÖNEMİ PRatik OPERASYONDA! Amaç: PRatik üyelerinin topluluğa aidiyet hissini güçlendirmek ve bir takım olduğunun farkına varmasını sağlamak. Hedef Kitle: PRatik Üyeleri Uygulama: Faaliyet tarihinde Çiçekli köy, Bornova/İZMİR, Paintball alanında gerçekleşecektir. Ayrıca faaliyet kapsamında Paintball sonrası yemekte olacaktır. Faaliyet sonrasında memnuniyet değerlendirilmesi yapılacaktır. BaĢarı Kriteri: Takım ruhunun oluşturulması, üyeler arasındaki uyumun sağlanması, PRatik dışında da kendi aralarında bu tür faaliyetlerin yapılması. hayatında bir adım daha önde olması.

38 NADAS DÖNEMİ PRatik EĞĠTĠLĠYOR (Geleceğimizi inģa ediyoruz eğitimleri) * Takım ÇalıĢması ve Motivasyon Eğitimi * CV Hazırlama ve Mülakat Teknikleri * KonuĢma Eğitimi ve Sunum Teknikleri * Stratejik Planlama * Liderlik ve KiĢisel GeliĢim * GiriĢimcilik ve BaĢarı Öyküleri * Halkla ĠliĢkiler Kuramları Sunumu * Adobe Photoshop CS3 Eğitimi Amaç: Üyelerin bilgi birikimini sağlayarak kişisel gelişimlerini tamamlamak, bunun neticesinde öğrendiklerini iş hayatlarında uygulayarak kariyer gelişimlerini başarılı bir şekilde sürdürmelerine yardımcı olmak aynı zamanda PRatik Halkla İlişkiler Topluluğu üyesi olmanın farkını yaşamak ve yaşatmak. Hedef Kitle: PRatik Halkla İlişkiler Topluluğu Üyeleri Uygulama: Yapılan olağan toplantıların 1.5 saatin ilk 20 dakikasında Halkla İlişkiler Kuramları üyeler tarafından sunulacaktır. Böylelikle üyelerin en iyi öğrenme yolu öğretmenlik yapmaktır mantığıyla öğrenmeleri ve öğretmeleri sağlanacaktır. Diğer eğitimler paydaşlarımız olan eğitim kurumları bünyesinde yer alan eğitmenler tarafından, üyelerin ortak olarak belirleyeceği gün ve saatlerde İletişim Fakültesi toplantı salonunda gerçekleştirilecektir. Eğitimler arasında bulunan Photoshop eğitimi de iletim fakültesi bilgisayar laboratuarında Cem Güzeloğlu tarafından verilecektir. Ayrıca Halkla İlişkiler Kuramları ve Photoshop eğitimi iki yarıyılı kapsayacak şekilde devam edecektir. BaĢarı Kriteri: Alınan eğitimleri üyelerin yaşamlarına uygulaması, rakiplerinden farklı yönlerini ortaya koyarak iş hayatında öncelikli tercih noktasında bulunması ve aldığı eğitimler sayesinde iş yaşamına hazır olması.

39 NADAS DÖNEMİ KERMES: PRatik TATLAR Amaç: Yapılacak faaliyetler için ek kaynak temin etmek, aynı zamanda ürünlerin hazırlama aşamasında üyeler arasındaki ilişkiyi geliştirmek ve takım ruhunu pekiştirmek, topluluk ile hedef kitleyi buluşturmak ve bunun doğrultusunda topluluğun bilinilirliğini artırmak. Hedef Kitle: PRatik Halkla İlişkiler Topluluğu Üyeleri, Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü Öğrencileri, E.Ü. İletişim Fakültesi Öğrencileri-Akademisyenleri-Personeli, Ege Üniversitesi Öğrencileri- Akademisyenleri-Personeli, Yerel Basın. Uygulama: tarihinde Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi girişinde oluşturulacak fuaye alanında gerçekleştirilecektir. Ürünler üyeler tarafından hazırlanacaktır. Tüm üyeler kermes gününde ders saatleri dışında hazır bulunacaktır, o gün dersi bulunmayan ve belirlenen öğrenciler dönüşümlü olarak fuaye alanını gözeteceklerdir. BaĢarı Kriteri: Faaliyetler için yüksek bir gelirin elde edilmesi, hedef kitle ile buluşmanın yüksek düzeyde olması, yerel basın hazır bulanarak yaptığı haberlerle tanıtım faaliyetinin gerçekleştirilmiş olması. PRatik YENĠ YILI KARġILIYOR (Yeni yılda; yeni sevinçler, yeni mutluluklar ve yeni hedefler) Amaç: Yoğun geçen bir çalışma dönemi stresinden kurtulmak, yeni dönemler için moral depolamak ve topluluk içindeki iletişim ve takım ruhunun daha da pekişmesini sağlamak. Hedef Kitle: PRatik Halkla İlişkiler Topluluğu Üyeleri Uygulama: Perşembe Günü Saat: 19:30 22:30 saatleri arasında E.Ü. Lokali nde yapılacaktır. Yemek esnasında ve devamında fasıl ekibi de hazır bulunacaktır. BaĢarı Kriteri: Yılbaşı kutlamasının eğlenceli bitmesi, yemek sonrasında üyelerin memnun kalması, ileride gerçekleştireceğimiz faaliyetler için moral ve motivasyonlarının yüksek olması, takım ruhunun geliştirilmesine yardımcı olması.

40 YEŞERME DÖNEMİ YeĢerme Dönemi Uygulamaları ( ) HAYATA ĠZ BIRAKANLAR, HAYATA ĠZ BIRAKACAKLARIN YANINDA Amaç: PRatik Halkla İlişkiler Topluluğundan mezun olan öğrencilere sanayi de staj ve iş olanağı sağlamak. Sanayide PRatik Halkla İlişkiler Topluluğunun bilinirliğini sağlamak. PRatik Halkla İlişkiler Topluluğunun sanayideki eleman ihtiyacına cevap veren bir kurum olarak bilinmesini sağlamak. Hedef Kitle: Ege bölgesi sanayi odasına bağlı kurum ve kuruluşlar, İzmir ticaret odasına bağlı kurum ve kuruluşlar ve bu kurumlara bağlı olmayan kurum ve kuruluşlar. Uygulama: Bu faaliyet bir seneye yayılıp ilgili kurum ve kuruluşlarla sürekli iletişim halinde bulunulacaktır. Yapılacak bütün organizasyonlara bu kurum ve kuruluşlardaki ilgili makamlar davet edilecektir ve bu faaliyeti pekiştirmek amacıyla Ege bölgesi sanayi odası vakfı ve İzmir ticaret odasından ilgili kişilerin katılacağı bir konferans düzenlenecektir. BaĢarı Kriteri: PRatik Halkla İlişkiler Topluluğundan mezun olan öğrencilerin daha kolay ve kısa zamanda iş bulması, sektörde olumlu ve güvenilir imaj elde edilmesi.

41 YEŞERME DÖNEMİ GELENEKSEL Ġġ TE HAYAT SÖYLEġĠSĠ Amaç: Ege Üniversitesi İletişim Fakültesinden mezun olan sektörün önde gelen isimleriyle iletişim fakültesi öğrencilerini bir araya getirmek, iletişim fakültesi öğrencilerine iş hayatını göz önüne sermek(öğrencilerin mesleki kaygılarını gidermek ve tüm sorularına cevap bulmak) ve başarılı bir faaliyet yaparak topluluğun fakülte genelinde, sektörde ve ülke çapındaki iletişim fakülteleri gözünde saygın bir konuma gelmesini sağlamak. Hedef Kitle: PRatik Halkla İlişkiler Topluluğu Üyeleri, Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü Öğrencileri, E.Ü. İletişim Fakültesi Öğrencileri- Akademisyenleri-Personeli, Ege Üniversitesi Öğrencileri-Akademisyenleri- Personeli, Diğer İletişim Fakülteleri, Sektör, Yerel ve Ulusal Basın. Uygulama: Faaliyet 28 Şubat 2011-Pazartesi günü E.Ü. Edebiyat Fakültesi Konferans Salonu nda saat: :30 arasında gerçekleşecektir. Söyleşiye Ege Üniversitesi nden mezun sektörde bulunan üç konuk katılacaktır. Söyleşinin ilk 45 dakikası konukların kendilerini tanıtmasını ve görüşlerini içerecektir ve geri kalan 45 dakikada ise karşılıklı soru-cevap şeklinde sürdürülecektir. BaĢarı Kriteri: Öğrencilerin kafasındaki soruları cevap bulması, sektörde olumlu imaj elde edilmesi, medya aracılığıyla tanıtımın yapılması, ülke çapındaki iletişim fakültelerinin söyleşi hakkında olumlu izlenimler ve duyumlara sahip olunması. SĠNEMADA PRatik ĠZLER Amaç: Takım çalışması gerekliliğinin üyelere oturtmak, takım çalışmasının yanı sıra üyelerin kültür-sanat faaliyetlerinde bulunarak entelektüellik seviyesini yükseltmek. Hedef Kitle: PRatik Halkla İlişkiler Topluluğu Üyeleri Uygulama: 05 Mart 2011-Cumartesi Günü daha önce üzerinde karar kılınan vizyondaki bir film için Forum Bornova da bir arara gelinecektir. Film gösterimi sonrasında hep birlikte Forum Bornova gezilerek birlikte hareket etmenin güzelliği tadılacaktır. BaĢarı Kriteri: Yapılan faaliyetten zevk alınması ve tekrarının yapılmasının istenmesi, birlikte hareket etmenin tadının yaşanması.

42 YEŞERME DÖNEMİ ZĠNCĠRLEME PRatik TAMLAMASI (Hayata bir iz de siz bırakın) Amaç: Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi Topluluğu olan PRatik i daha tanınır hale getirmek. Üniversiteler arası ilişkileri geliştirmek ve daha kuvvetli olmasını sağlamak. Diğer üniversitelerin de PRatik veya başka bir ad altında halkla ilişkiler topluluğu açmasına öncülük sağlayarak, sektöre karşı öğrencilerin daha donanımlı bir şekilde hazır hale gelmasi ilk amacımızdır. Araştırma bölümünde karşılaştığımız en vahim sonuç 24 tane iletişim fakültesi olmasına rağmen bunların hiçbir tanesinde iletişim fakültesi bulunmamaktadır, yapılacak çalışmalar doğrultusunda bu tip yapılanmalara öncü olunarak güçlü bir iletişim alt yapısı oluşturmak. Hedef Kitle: Türkiye genelindeki tüm iletişim fakülteleri. Yerel ve ulusal basın. İletişim fakültesi dekanları, akademisyenleri ve öğrencileri. Uygulama: Çarşamba Günü E.Ü Edebiyat Fakültesi Konferans Salonu nda gerçekleştirilecek bir organizasyon ile iletişim fakülteleri halkla ilişkiler ve tanıtım bölümü öğrencilerinin toplanması ile ev sahibi fakültelerin sunumu eşliğinde sektör ve iş yaşamı hakkında öğrencilerin bilgilendirilmesini sağlamak mümkün olacaktır. Bu organizasyon ile PRatik halkla ilişkiler topluluğunun tanınırlığı sağlanacak ve diğer iletişim fakülteleri de PRatik olsun başka bir isimle olsun topluluk açmayı düşünecektir. Konferans yaklaşık olarak 2 saat sürecektir. İlk 1 saatte ev sahibi üniversite sunumunu gerçekleştirecektir. Geriye kalan zamanda da fakültelerin sorularına yanıt verilmeye çalışılacaktır. BaĢarı Kriteri: Konukların konferanstan mutlu bir şekilde ayrılmalarının sağlaması. Yerel ve ulusal basının yapacağı yayınlar ile tanınırlılığı sağlamak. Konferansın sürekliliğinin sağlanması ve sektörün bu topluluklara karşı duyarlı davranmasının bu tip organizasyonlarla sabitlenmesi.

43 YEŞERME DÖNEMİ BAHAR KERMESi: PRatik Tatlar Amaç: Yapılacak faaliyetler için ek kaynak temin etmek, aynı zamanda ürünlerin hazırlama aşamasında üyeler arasındaki ilişkiyi geliştirmek ve takım ruhunu pekiştirmek, topluluk ile hedef kitleyi buluşturmak ve bunun doğrultusunda topluluğun bilinilirliğini artırmak. Hedef Kitle: PRatik Halkla İlişkiler Topluluğu Üyeleri, Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü Öğrencileri, E.Ü. İletişim Fakültesi Öğrencileri-Akademisyenleri-Personeli, Ege Üniversitesi Öğrencileri-Akademisyenleri-Personeli, Yerel Basın Uygulama: tarihinde Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi girişinde oluşturulacak fuaye alanında gerçekleştirilecektir. Ürünler üyeler tarafından hazırlanacaktır. Tüm üyeler kermes gününde ders saatleri dışında hazır bulunacaktır, o gün dersi bulunmayan ve belirlenen öğrenciler dönüşümlü olarak fuaye alanını gözeteceklerdir. BaĢarı Kriteri: Faaliyetler için yüksek bir gelirin elde edilmesi, hedef kitle ile buluşmanın yüksek düzeyde olması, yerel basın hazır bulanarak yaptığı haberlerle tanıtım faaliyetinin gerçekleştirilmiş olması. PRatik e iz bırakan ATĠK PR ÖDÜLÜ Amaç: Üyelerin moral ve motivasyonunu üst düzeye çıkarmak, Üyeler arasında olumlu yönde tatlı bir rekabetin oluşmasını sağlamak, Üyelere çalışmalarının değer gördüğünü göstermek, Üyelerin gelecek dönemde de topluluk bünyesinde olmasını sağlamak, Hedef Kitle: PRatik üyeleri Uygulama: Üyelerin aylık toplantıya katılımları ve üzerine düşen görevleri başarılı bir şekilde yerine getirmeleri sonucu ve birimlerin üzerine düşen sorumlukları başarılı bir şekilde yapmaları neticesinde ayın atik üyesi ve birimi seçilecektir. Yılsonunda genel değerlendirme yapılacaktır. Bu genel değerlendirme sonucunda yılın atik üyesi ve birimi belirlenecektir. Ayın atik üyesine ve atik birimin üyelerine ay sonunda teşekkür belgesi verilecektir. Yılın atik üyesi ve atik biriminin üyelerine veda gecesinde Atik PR ödülleri verilecektir. BaĢarı Kriteri: Üyelerin moral ve motivasyonunun yüksek olması, Rekabetin olumlu yönde kullanılması, Üye devamlılığının sağlanması, Değer gördüklerini beyan etmeleri,

44 HASAT DÖNEMİ Hasat Dönemi Uygulamaları ( ) Hayata iz bırakanlar, hayata iz bırakacakların yanında (Konferans) Amaç: Sanayi ile yıl boyunca yapılan görüşmeler sonucu bu organizasyonla ilişkileri pekiştirmek. Sanayi ile öğrenciler arasında köprü kurmak. Sanayi hakkında gerekli bilgilerin öğrenciler ile paylaşılması. Sanayi ve öğrencilerin bir birlerinden beklentilerini öğrenmek. Hedef Kitle: PRatik Halkla İlişkiler Topluluğu öğrencileri. İletişim Fakültesi öğrencileri. Ege bölgesi Sanayi Odasına bağlı kurum ve kuruluşlar, İzmir ticaret odasına bağlı kurum ve kuruluşlar ve bu kurumlara bağlı olmayan kurum ve kuruluşlar. Uygulama: Bu organizasyon 23 mart 2011 tarihinde Edebiyat Fakültesi Konferans Salonunda Ege Bölgesi Sanayi Odası Vakfı ve İzmir Ticaret Odasından davet edilen konukların bilgilendirmeleriyle ve öğrencilerin sorularıyla sürdürülecektir.2 saat sürecek olan bu konferansın ilk 1 saati konukların öğrencileri bilgilendirmesiyle, geri kalan 1 saat ise karşılıklı soru cevap şeklinde sürdürülecektir. BaĢarı Kriteri: Konukların ve öğrencilerin konferanstan memnun şekilde ayrılması. Öğrencilerin sanayi hakkında merak ettikleri sorulara cevap alması.

45 HASAT DÖNEMİ PRatik FUTBOL ĠLETĠġĠMĠ ÇAĞIRIYOR (Halı Saha Turnuvası) Amaç: Misyonda da yer alan Ege üniversitesi İletişim Fakültesi öğrencilerinin fakülte aidiyet hissini güçlendirmek, İletişim fakültesinin üzerine düşen sosyal faaliyetlerin yapılmasında öncü rol oynamak ve PRatik Halkla İlişkiler Topluluğu nun fakülte ve okul bazında tanıtımını yaparak olumlu imaj yaratmak. Hedef Kitle: PRatik üyeleri, İletişim fakültesi öğrencileri, akademisyenleri, personeli Uygulama: Turnuva duyuruları 1 Nisan Nisan 2011 tarihleri arasında yapılacaktır. Katılacak olan takımlar 8 er kişiden oluşacaktır. Sadece öğrencilerin değil akademisyenlerin ve personelin de katılımına açık olacaktır. Turnuva Nisan 2011 tarihlerinde gerçekleştirilecektir. Katılım ücreti 100 TL olacak ve Ege Üniversitesi halı sahasında yapılacaktır. Birinci olan takıma kupa ve madalya verilecektir. Ödül töreni ise 3 Mayıs 2011 tarihinde iletişim fakültesi 2 no.lu amfisinde yapılacak ve ödül bizzat İletişim Fakültesi dekanı tarafından verilecektir. Turnuvadan sağlanan gelir İzmir Şehit Aileleri İnsan Hakları ve Yardımlaşma Derneği ne bağışlanarak PRatik in üzerine düşen sosyal sorumluluk görevi sağlanmış olacaktır. BaĢarı Kriteri: İletişim fakültesi öğrencilerinin aidiyet hissinin kuvvetlenmesi, akademisyenleri, personeli ve öğrencisiyle fakülte birlikteliğinin sağlanması, İletişim fakültesi ve PRatik in üzerine düşen görevi yapmasıyla okul bünyesinde ve medyada olumlu imaj sağlaması.

46 HASAT DÖNEMİ HAYATIN RENGĠ BEYAZ Amaç: Medyanın vitrinindeki isimlerinden birisiyle söyleşi yaparak farklılığını ortaya koymak, Topluluk üyelerinin büyük işler yapabileceklerini görmelerini sağlamak, Ülke çapındaki İletişim fakültelerinin bir adım önünde olmak ve bunun neticesinde takip edilmek İmajını güçlendirerek ülke çapındaki iletişim fakülteleri bünyesindeki topluluklar arasında en saygın topluluk olmak, Ege Üniversitesi içerisinde akla gelen ilk topluluklardan birisi haline gelmek Ege Üniversitesi ve İletişim Fakültesi bünyesinde topluluğun var olan( büyük işlere imza atan bir topluluk olma) imajını pekiştirmek Sektörün gözünde büyük işlere imza atan bir topluluk olmak ve sektörde en tanınır topluluk olmak. Hedef Kitle: PRatik Halkla İlişkiler Topluluğu Üyeleri Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü Öğrencileri E.Ü. İletişim Fakültesi Öğrencileri E.Ü. İletişim Fakültesi Akademisyenleri ve bünyesine bağlı personeller E.Ü. Öğrencileri, Akademisyenleri ve Personelleri Ülke çapındaki iletişim fakülteleri Üniversite seçiminde iletişim fakültesini tercih edecek olan öğrenciler Sektör (Ajanslar ve organizasyon şirketleri) Yerel ve Ulusal Basın Uygulama: Söyleşi 11 Mayıs 2011 Çarşamba günü saat: da E.Ü Yusuf Vardar Kültür Merkezi(MÖTBE) nde gerçekleştirilecek. Katılım üniversite içerisindeki herkese açık olacaktır. E.Ü Rektörü ve rektörlük yönetimine davetiye gönderilecektir. Ayrıca fakülte dekanları, bölüm başkanlarına da davetiye gönderilecektir. E.Ü Akademisyenlerine ve personeline mail yoluyla davet gidecektir. Faaliyet öğrencilere ise okulun her tarafına asılan afişler, PRatik internet sitesi, İletişim Fakültesi İletişim sitesi ve üniversitesi girişindeki dev ekran yoluyla duyurulacaktır. Ayrıca sosyal medyadan (facebook, twitter) da duyuru için yararlanılacaktır. BaĢarı Kriteri: E.Ü rektörünün, yönetiminin ve tüm kadrosunun olumlu izlenime sahip olması, İletişim fakültesi akademisyenleri, personeli ve öğrencilerinin geceden memnun ayrılması ve devamında geceyle ilgili olumlu görüşlerini dile getirmesi Medyanın organizasyonla yakından ilgilenmesi ve faaliyetin medyada geniş yer bulması Ülke çapındaki iletişim fakültelerinin faaliyet hakkında olumlu duyumlar ve izlenimlere sahip olması Sektörün gözünde bu tür faaliyetlerde en iyi topluluk imajına sahip olması Üyelerde faaliyetin bir parçası olduğu hissini uyandırması Üniversite tercihinde iletişim fakültesini tercih edecek olan öğrencilerin medya vasıtasıyla; PRatik Halkla İlişkiler Topluluğu hakkında bilgi edinmesi, bunun neticesinde internet sitesini ziyaret etmesi.

47 HASAT DÖNEMİ HAYATIN RENGĠ BEYAZ

48 HASAT DÖNEMİ PRatik Doğaya Ġz Bırakıyor. Turuncu ile YeĢilin KaynaĢması Amaç: Büyük organizasyon sonrasında üyelerin yorgunluğunu atmasını sağlamak Pratika ödül töreni için moral ve motivasyonunu sağlamak Üyelerin doğa bilincini geliştirmek Üyeler arasındaki arkadaşlık bağını geliştirmek Hedef Kitle: PRatik üyeleri Uygulama: Piknik 21 Mayıs 2011 cumartesi günü Spil dağı milli parkında gerçekleştirilecektir. Araç E.Ü girişinden sabah 9.30 da hareket edecektir. Akşam dönüş ise da olacaktır. Gerekli malzemeler önceden kararlaştırılacaktır. Üyeler üzerine düşen malzemeleri getirecektir. Piknik esnasında çeşitli aktiviteler yapılacaktır. Ayrıca hep birlikte doğa yürüyüşüne çıkılacaktır. BaĢarı Kriteri: Eğlenceli ve memnun olunan bir gün geçirilmesi, Gelecek faaliyet için moral ve motivasyonun yüksek olması, Doğa ile empati kurularak faaliyet dışında da doğa konusunda hassas olunması. ĠZ Bırakanlar Unutulmaz KöĢesinin OluĢturulması Amaç: E.Ü İletişim Fakültesinden mezun olan PRatik Halkla İlişkiler topluluğu üyelerinin değerli olduklarını hissettirmek E.Ü İletişim Fakültesi nde okudukları süre zarfında iz bıraktıklarının ve farklı olduklarının bilincini oluşturmak Henüz mezun olmayan üyelere örnek teşkil ederek fark yaratmalarını sağlama Hedef Kitle: PRatik Halkla İlişkiler Topluluğu Üyeleri Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü Öğrencileri E.Ü. İletişim Fakültesi Öğrencileri Uygulama: PRatik üyesi olup iletişim fakültesinden mezun olacak üyelerden parmak izi alınacaktır. Bu parmak izleri üyelerin kime ait olduğu da yazılarak PRatik in panosunda yapılacak olan İz Bırakanlar köşesine asılacaktır. Ayrıca PRatik in internet sitesinde de bu köşe oluşturulacaktır. Bu köşe her yıl güncellenecektir. En fazla üç dönemlik parmak izleri bu köşelerde yer alacaktır. Mezun olundukça eski yıllar arşivlenecektir.4 yılda bir de İz Bırakanlar bülteni yayınlanacaktır. Mezun olan üyelerimize fahri üyelik belgesi verilecektir. BaĢarı Kriteri: Üyelerin bu köşe için heyecan duyması, İletişim Fakültesi öğrencilerinin bu köşede yer alma istekleri, PRatik in her üyesinin değerli olduğu fikrinin üyeler arasında ve fakülte bazında yerleşmesi.

49 HASAT DÖNEMİ PRatik Yıl Sonu Değerlendirme Toplantısı Amaç: Dönem başındaki hedeflerin, ne derecede gerçekleştiğinin değerlendirmesini yapmak, Üyelerin yıl boyunca devam eden çalışmaların değerlendirmesini yapmasını sağlamak Yılın topluluğa ne kattığının analizini yapmak, eksik yönleri ortaya çıkarmak Pratika ödül töreni ve veda balosu için neler yapılması gerektiğini tartışmak Hedef kitle: PRatik Halkla İlişkiler Topluluğu Üyeleri Uygulama: Değerlendirme 24 Mayıs 2011 tarihinde E.Ü sosyal tesislerinden olan Murat Köşkü nde gerçekleştirilecektir. Değerlendirme kahve eşliğinde pozitif bir ortam içinde gerçekleştirilecektir. BaĢarı Kriteri: Çıkan sonuçlar neticesinde PRatik in gelecek yılına yön vermesi. Yaptığı olumlu hareketleri pekiştirmesi, olumsuzları görerek olumluya çevirmeye çalışması. PRatikA Ödül Töreni Amaç: Halkla ilişkiler ve tanıtım bölümü öğrencilerinin halkla ilişkiler dersi kapsamında yaptıkları projeleri sunmalarını sağlamak, Öğrencilerin yarışma ortamını tadarak özgüven kazanmalarını sağlamak, Başarılı projelerin ödül almasıyla ileriki süreçte yeni projeleri yapmaya teşvik etmek, Fakülte çapında ödül törenini yaparak İletişim Fakültesi öğrencileri, akademisyenleri ve personellerinin gözünde, her zaman kaliteli iş yapan bir topluluk olma kanaatinin pekişmesini sağlamak, Hedef Kitle: Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü Öğrencileri, E.Ü. İletişim Fakültesi Öğrencileri E.Ü. İletişim Fakültesi Akademisyenleri ve bünyesine bağlı personeller Uygulama: Ödül töreni Haziran tarihlerine denk gelen final sınavlarından Halkla İlişkiler sınavı gününde yapılacaktır. Tören saatleri arasında gerçekleştirilecektir. Finale kalan gruplar 20 şer dakikalık sunumlar yapacaktır. Ardından Ödül törenine geçilecek ve dereceye giren gruplara ödülleri İletişim Fakültesi dekanı ve dekan yardımcıları tarafından verilecektir. BaĢarı Kriterleri: Öğrencilerin özgüven kazanması, Gelecek okul döneminde ödül töreninin ortamını tadan öğrencilerin yeni projeler yapması İlerleyen süreçte hedef kitleler tarafından topluluk için olumlu duyumlar ve görüşler almak.

50 HASAT DÖNEMİ PRatikA ÖDÜL TÖRENĠ

51 HASAT DÖNEMİ PRatik Sezon Finali: VEDA Amaç: Yoğun geçen bir yılın ardından üyelerin mutlu olarak tatile çıkmalarını sağlamak Gelecek yıl için üye devamlılığını sağlamak Üyelerin değerli olduklarını hissettirmek Hedef Kitle: PRatik üyeleri Uygulama: Veda Balosu 12 Haziran 2011 pazar günü saat da Karşıyaka sahilinde Lamia adlı mekânda olacaktır. Mekân bir tekne olup sonrasında körfeze açılacaktır. Gecede önceden hazırlanan müzik grubu sahne alacaktır. Gecede Atik PR ödülleri de sahiplerini bulacaktır. Ödüller İletişim Fakültesi dekanı ve PRatik in danışman hoca ve yardımcıları tarafından verilecektir. Sürprizlerle ve havai fişek gösterisiyle de gece renklendirilecektir. BaĢarı Kriteri: Gecenin bitiminde üyelerin mutlu ayrılması, Gelecek yıl, bir önceki yıl üye olanların katılımının yüksek olması, Üyelerin değer gördüklerini çevresine anlatarak olumlu duyumlar izlenimler almak.

TÜRKİYE MİLLİ OLİMPİYAT KOMİTESİ STRATEJİK PLAN 2012-2016. Ulusumuzu tanıtmak, halkımıza Olimpizm ruhunu aşılamak

TÜRKİYE MİLLİ OLİMPİYAT KOMİTESİ STRATEJİK PLAN 2012-2016. Ulusumuzu tanıtmak, halkımıza Olimpizm ruhunu aşılamak TÜRKİYE MİLLİ OLİMPİYAT KOMİTESİ STRATEJİK PLAN 2012-2016 Ulusumuzu tanıtmak, halkımıza Olimpizm ruhunu aşılamak Ben sporcunun zeki, çevik ve aynı zamanda ahlaklısını severim. Mustafa Kemal Atatürk TÜRKİYE

Detaylı

www.beypazarito.tobb.org.tr BEYPAZARI TİCARET ODASI STRATEJİK PLANI 1

www.beypazarito.tobb.org.tr BEYPAZARI TİCARET ODASI STRATEJİK PLANI 1 www.beypazarito.tobb.org.tr BEYPAZARI TİCARET ODASI STRATEJİK PLANI 1 BEYPAZARI TİCARET ODASI STRATEJİK PLANI 1 BEYPAZARI TİCARET ODASI STRATEJİK PLANI 2015-2018 Aralık 2014 Beypazarı / ANKARA 2 BEYPAZARI

Detaylı

BOZOK ÜNİVERSİTESİ 2015-2019

BOZOK ÜNİVERSİTESİ 2015-2019 BOZOK ÜNİVERSİTESİ 2015-2019 Haziran - 2014 STRATEJİK PLAN SUNUŞ Anadolu da her ile Üniversite kurulması çalışmaları kapsamında 2006 yılında kurulan Üniversitemiz, Erciyes Üniversitesi desteği ve himayesi

Detaylı

ULUSAL SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZLERİ TOPLANTISI BİLDİRİ KİTABI

ULUSAL SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZLERİ TOPLANTISI BİLDİRİ KİTABI ULUSAL SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZLERİ TOPLANTISI BİLDİRİ KİTABI 2010 Kitabın baskısı Ege Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi tarafından yapılmıştır. Kitabın içindeki bilgiler yazarların izni olmadan çoğaltılamaz,

Detaylı

STRATEJİK PLANI 2014-2018

STRATEJİK PLANI 2014-2018 YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU STRATEJİK PLANI 2014-2018 ARALIK -2012 TRABZON BİRİM YÖNETİCİ SUNUŞU Çağımız uluslararası toplumun birbiriyle çok daha sıkı ilişkiler içinde olmasını gerektirmektedir. Bu nedenle

Detaylı

ÖZEL PEV OKULLARI VELİ-ÖĞRENCİ KILAVUZU

ÖZEL PEV OKULLARI VELİ-ÖĞRENCİ KILAVUZU PEV OKULLARI VELİ-ÖĞRENCİ KILAVUZU Ö Z E L P E V O K U L L A R I Sayfa 1 İÇİNDEKİLER 1. Önsöz 2. Tarihçe 3. Vizyonumuz-Misyonumuz 4. Felsefe ve Temel İlkeler 5. Hak ve Sorumluluklar a. Okulun Hakları b.

Detaylı

Türkiye Bilişim Vakfı

Türkiye Bilişim Vakfı Türkiye Bilişim Vakfı 2014 Çalışma Raporu Mart 2015 A. Sunuş B. Kurumsal Sponsorlarımız C. Etkinlikler /Projeler C.1. 12. e- Türkiye Ödülleri C.2. Önce Kadın Okulu - Vodafone TR C.3. Future Learning 14

Detaylı

Üniversitelerde Verimlilik Çalışmaları

Üniversitelerde Verimlilik Çalışmaları AĞUSTOS 2012 YIL: 24 SAYI: 284 Çankaya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ziya B. GÜVENÇ ile Röportaj Verimlilik Yönetim Sisteminin Bir Standart Olarak Endüstriyel İşletmelerde Uygulanması ÜniversiteVErimlilik

Detaylı

Zafer Kalkınma Ajansı İLETİŞİM VE TANITIM STRATEJİ BELGESİ

Zafer Kalkınma Ajansı İLETİŞİM VE TANITIM STRATEJİ BELGESİ Zafer Kalkınma Ajansı İLETİŞİM VE TANITIM STRATEJİ BELGESİ Yatırım Destek ve Tanıtımı Strateji Belgesi GİRİŞ Zafer Kalkınma Ajansı, Bakanlar Kurulu nun 14.07.2009 tarih ve 2009/15236 sayılı kararı ile

Detaylı

STRATEJİK PLAN 2013-2016

STRATEJİK PLAN 2013-2016 www.itb.org.tr 1 1.GİRİŞ 2 2. DURUM ANALİZİ 2 2.1. İzmir, Bölge ve Ülke Ekonomisinin Önemi 2 3. İZMİR TİCARET BORSASI TARİHÇESİ VE TANITIMI 3 3.1. Tarihçe 3 3.2. Kurumun Tanıtımı 4 3.3. Yasal Yükümlülükler

Detaylı

Türkiye Bilişim Vakfı

Türkiye Bilişim Vakfı Türkiye Bilişim Vakfı 2013 Çalışma Raporu Mart 2014 A. Sunuş B. Kurumsal Sponsorlarımız C. Etkinlikler /Projeler C.1. 11. e- Türkiye Ödülleri C.2. Teknolojide Kadın Hareketi C.3. Future Learning 13 C.4.

Detaylı

ODTÜ MEZUNLARI DERNEĞİ 2008 2010 DÖNEMİ ÇALIŞMA RAPORU. 2010 Genel Kurulu - Ankara

ODTÜ MEZUNLARI DERNEĞİ 2008 2010 DÖNEMİ ÇALIŞMA RAPORU. 2010 Genel Kurulu - Ankara ODTÜ MEZUNLARI DERNEĞİ 2008 2010 DÖNEMİ ÇALIŞMA RAPORU 2010 Genel Kurulu - Ankara ODTÜ MEZUNLARI DERNEĞİ 2010 OLAĞAN GENEL KURULU Toplantı Tarihi: Çoğunluklu : 29 Mayıs 2010 Cumartesi, 12:30 Çoğunluk aranmaksızın

Detaylı

TÜRKİYE ULUSLARARASI KOOPERATİFLER YILI FAALİYET RAPORU

TÜRKİYE ULUSLARARASI KOOPERATİFLER YILI FAALİYET RAPORU 2012 TÜRKİYE ULUSLARARASI KOOPERATİFLER YILI FAALİYET RAPORU ÖNSÖZ Değerli Kooperatifçiler; Son yıllarda dünyada yaşanan sosyo-ekonomik krizler, birlikte hareket etme ve ortak iş yapmanın önemini bir

Detaylı

ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KUZEY KIBRIS KAMPUSU STRATEJİK PLANI 2009 2014

ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KUZEY KIBRIS KAMPUSU STRATEJİK PLANI 2009 2014 ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KUZEY KIBRIS KAMPUSU STRATEJİK PLANI 2009 2014 Şubat 2009 ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KUZEY KIBRIS KAMPUSU STRATEJİK PLANI 2009 2014 Şubat 2009 ii ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu

Detaylı

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ ÇOCUK EĞİTİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ "ÇOCUK ÜNİVERSİTESİ" AVRUPA VE TÜRKİYE DE ÇOCUK ÜNİVERSİTELERİ RAPORU

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ ÇOCUK EĞİTİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ÇOCUK ÜNİVERSİTESİ AVRUPA VE TÜRKİYE DE ÇOCUK ÜNİVERSİTELERİ RAPORU İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ ÇOCUK EĞİTİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ "ÇOCUK ÜNİVERSİTESİ" AVRUPA VE TÜRKİYE DE ÇOCUK ÜNİVERSİTELERİ RAPORU İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ ÇOCUK EĞİTİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA

Detaylı

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ T.C. T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ ÖZDEĞERLENDİRME RAPORU 2012 2012 T.C. ÖNSÖZ Sevgili Paydaşlarımız, Ülkemizin önde gelen akademik kurumlarından biri olan üniversitemizi, dünyanın da önde gelen akademik

Detaylı

Topluma Hizmet Uygulamaları Dersi Yönergesi *

Topluma Hizmet Uygulamaları Dersi Yönergesi * Topluma Hizmet Uygulamaları Dersi Yönergesi * * Eğitim fakültelerinde uygulanan Topluma Hizmet Uygulamaları Dersine ilişkin Öğretmen Yetiştirme Türk Milli Komitesi tarafından uygun görülen Yönergenin eğitim

Detaylı

TEMATİK BÖLÜM ÜYE ODAKLI HİZMETİN ÖNCÜSÜ: İZMİR TİCARET ODASI

TEMATİK BÖLÜM ÜYE ODAKLI HİZMETİN ÖNCÜSÜ: İZMİR TİCARET ODASI TEMATİK BÖLÜM ÜYE ODAKLI HİZMETİN ÖNCÜSÜ: İZMİR TİCARET ODASI TEMATİK BÖLÜM ÜYE ODAKLI HİZMETİN ÖNCÜSÜ: İZMİR TİCARET ODASI 1. 130 Yılı Deviren Bir Oda: İzmir Ticaret Odası İzmir in tarihi çok sesliliğin,

Detaylı

AKILLI, SÜRDÜRÜLEBİLİR VE KAPSAYICI ÇÖZÜMLER

AKILLI, SÜRDÜRÜLEBİLİR VE KAPSAYICI ÇÖZÜMLER İŞLETME 2023 AKILLI, SÜRDÜRÜLEBİLİR VE KAPSAYICI ÇÖZÜMLER KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK PAZARYERİ 10 ARALIK 2O14 KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL Kurumsal Sosyal Sorumluluk Pazaryeri 2014 Metodolojisi Kurumsal

Detaylı

-ÖNSÖZ... 1 - EGE ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ... 2 - EGE ÜNİVERSİTESİ TARİHSEL GELİŞİMİ... 4 - EGE ÜNİVERSİTESİ ÖRGÜTLENME YAPISI...

-ÖNSÖZ... 1 - EGE ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ... 2 - EGE ÜNİVERSİTESİ TARİHSEL GELİŞİMİ... 4 - EGE ÜNİVERSİTESİ ÖRGÜTLENME YAPISI... İÇİNDEKİLER -ÖNSÖZ... 1 - EGE ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ... 2 - EGE ÜNİVERSİTESİ TARİHSEL GELİŞİMİ... 4 - EGE ÜNİVERSİTESİ ÖRGÜTLENME YAPISI... 6 - EGE ÜNİVERSİTESİ DURUM ANALİZİ... 7 - YAPILAN

Detaylı

CSR Turkey. Kurumsal Sosyal Sorumluluk Dergisi Ocak-Şubat 2012 Sayı: 1. Tıpkı insanlar gibi. kurumlar da kendi kişiliklerini geliştirirler

CSR Turkey. Kurumsal Sosyal Sorumluluk Dergisi Ocak-Şubat 2012 Sayı: 1. Tıpkı insanlar gibi. kurumlar da kendi kişiliklerini geliştirirler CSR Turkey Kurumsal Sosyal Sorumluluk Dergisi Ocak-Şubat 2012 Sayı: 1 Tıpkı insanlar gibi kurumlar da kendi kişiliklerini geliştirirler C M Y CM MY CY CMY K Çocuk okuru olmayan bir toplumun büyük okuru

Detaylı

2011 Yılı. Çalışma Programı Özeti

2011 Yılı. Çalışma Programı Özeti 2011 Yılı Çalışma Programı Özeti Ankara 2011 İÇİNDEKİLER SUNUŞ...2 1.GİRİŞ...3 2. 2011 YILI ÖNCELİKLERİ...5 3. 2011 YILI FAALİYETLERİ...6 3.1. Kurumsal Gelişim ve Yönetim Faaliyetleri...6 3.1.1. Yönetim

Detaylı

Bölüm 2 TİCARETE YÖN VEREN KÖKLÜ BİR KURUM: İZMİR TİCARET ODASI

Bölüm 2 TİCARETE YÖN VEREN KÖKLÜ BİR KURUM: İZMİR TİCARET ODASI Bölüm 2 TİCARETE YÖN VEREN KÖKLÜ BİR KURUM: İZMİR TİCARET ODASI BÖLÜM II TİCARETE YÖN VEREN KÖKLÜ BİR KURUM: İZMİR TİCARET ODASI 1. İzmir de Köklü Bir Kurum: İzmir Ticaret Odası nın Tarihi İzmir Ticaret

Detaylı

cumhuriyetin 1oo. yilinda Kurumsal sorumluluk 9 aralik 2o11 KADIR HAS ÜNIVERSITESI, istanbul

cumhuriyetin 1oo. yilinda Kurumsal sorumluluk 9 aralik 2o11 KADIR HAS ÜNIVERSITESI, istanbul cumhuriyetin 1oo. yilinda Kurumsal sorumluluk 9 aralik 2o11 KADIR HAS ÜNIVERSITESI, istanbul cumhuriyetin 1oo. yilinda Kurumsal sorumluluk 9 aralik 2o11 KADIR HAS ÜNIVERSITESI, istanbul Kurumsal Sosyal

Detaylı

2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI (1 Ocak-31 Aralık 2011)

2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI (1 Ocak-31 Aralık 2011) 2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI (1 Ocak-31 Aralık 2011) TR33 (Afyonkarahisar, Kütahya, Manisa, Uşak) Düzey 2 Bölgesi i İÇİNDEKİLER TABLOLAR LİSTESİ... İV KISALTMALAR... Vİ SUNUŞ... Vİİ 1. GİRİŞ... 1 1.1. İNSAN

Detaylı

EGE BÖLGESİ SANAYİ ODASI 2010-2012 STRATEJİK PLANI

EGE BÖLGESİ SANAYİ ODASI 2010-2012 STRATEJİK PLANI EGE BÖLGESİ SANAYİ ODASI 2010-2012 STRATEJİK PLANI Sunuş Stratejik planlar; kurumun orta ve uzun vadeli amaçlarını, temel ilke ve politikalarını, hedef ve önceliklerini ve bunlara ulaşmak için izlenecek

Detaylı

CSR Turkey. Kurumsal Sosyal Sorumluluk Dergisi Ocak-Şubat 2014 Sayı: 13 ISSN 2147-6179. yaşında...

CSR Turkey. Kurumsal Sosyal Sorumluluk Dergisi Ocak-Şubat 2014 Sayı: 13 ISSN 2147-6179. yaşında... CSR Turkey Kurumsal Sosyal Sorumluluk Dergisi Ocak-Şubat 2014 Sayı: 13 ISSN 2147-6179 yaşında... TTNET 2013 yılında 4.000 kişiye internet eğitimi verdi Kurumsal sosyal sorumluluk stratejisini, bilgiye

Detaylı

2006-2007 YÖNETİM KURULU

2006-2007 YÖNETİM KURULU TMMOB MİMARLAR ODASI KOCAELİ ŞUBESİ 4. DÖNEM GENEL KURUL GÜNDEM BİRİNCİ GÜN 1.Açılış 2.Başkanlık divanı seçimi ve saygı duruşu, 3.Konuk konuşmacıların dinlenmesi, 4.Şube Yönetim Kurulu Çalışma raporunun

Detaylı

Final Aşaması Sonuçlandı

Final Aşaması Sonuçlandı Yaratıcı Kalkınma Fikirleri Yarışması 2009, Türkiye İçindekiler Final Aşaması Sonuçlandı Yarışmanın Final Aşaması Yarışmaya Ait Bazı İstatistik- 2 6 Dünya Bankası tarafından Türkiye'de Gençlik: Geleceğimizi

Detaylı

Sosyal projelerde SHÇEK ile el ele

Sosyal projelerde SHÇEK ile el ele Yaşar Üniversitesi Meslek Yüksek Okulu Halkla İlişkiler ve Tanıtım Programı 1. sınıf öğrencilerince hazırlanmıştır Kampüste sanat şöleni Özgeçmişinizle fark yaratın Toker: Değişimle savaşıyoruz Yrd. Doç.

Detaylı