Șeref söz dinleyenedir

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Șeref söz dinleyenedir"

Transkript

1 Șeref söz dinleyenedir Euzubillahiminesseytanirracim Bismillahirrahmanirrahim La havle vela kuvvete illabillahil aliyyül aziym Destur ya Seyyidi. Destur ya Sultan ul Evliya Destur ya Seyyidi, ya Sultan ul Evliya! Destur dediğimiz yani izin istedğimiz vakitte Evliyalar İlahi Huzurdan bir kapı açarlar bize ki orada hazır olan Muhabbet sofrasından bizim bu meclisimize de bir kaç lokma düşsün, toylanalım. Destur dedikmi bu bir söz onlara yetişir. Çünkü onların işitecek kuvvetleri var. Evliyaullahın kuvveti ne derecededir? Şeyhimiz hazretleri, bir Veli, karıncanın ayak sesini gök gürlemesi gibi işitir, diğer seslerden ayırd eder, diyor. Nasıl ki, ses cihazı açık olduğunda aynı anda bütün sesleri alır biri birini kapatmazsa sen Evliyayı nasıl düșüneceksin? Evliyaullah dediğimizde, o Hazreti İnsandır, Allahın varlık üzerindeki Temsilcisi. Sen nerede olursan ol, o seni duyar ve görür. İhtiyacın ne ise sana fısıldar. Kalp kulağını açıp da dinleyen adama mesele değil onların fısıltılarını duymak.

2 Kalp kulağı açık olanlar için o fısıltılar kaçırmazlar. first-class stereo yankı yapar kulaklarında, bir harfi Şeyhimiz hazretleri insan acaiptir diyor, baş kulakları biraz ağır işitse hemen hekime koşarlar: aman doctor canım doctor, hanım söyledi, kulaklarım işitmez olmuș onu duymam gerektiği kadar duyamıyormușum, imdat derler. İnsanların kalp kulakları tıkanmıș Allahtan ișitemez olmușlar kimsenin umurunda değil. Darda Allah, bolda yallah! Șikayet ediyorlar, Allah bizi görmüyor! Hașa! Allah sizi görür hem de çok iyi görür. Allah görüyor da lakin siz Ondan bir șey kabul etmezsiniz ki. O niye sizin dualarınızı feryatlarınızı kabul etsin? Ne kadar kulluk o kadar bolluk. Bitti! Bu zaman insanının hepsinin gökyüzüne kulakları kapalıdır. Bu sebebten dünyada onlar için rahat ve selamet yolları da hepsi kapanmıstır. Allah kapatmıştır. Onlar kulaklarını açmadan Allah onlara selamet yollarını artık açmaz, 20. asrın azgın nefisli insanlarının obsiyonu ancak 21.asra kadardı şimdi bu obsiyonları tükenmiş vadeleri dolmuştur. Azgın nefislerin diledikleri gibi tepinmesine fırsat verecek yeni bir obsiyon hakları kalmamıştır. Bitti!. Kalp kulakları tıkalı insanlarla doldu dünya. Kalp hastalıkları dedinmi kalp kulağı tıkalı adamdır o. Onun aslında kalp damarları değil kalp kulağında bir tıkanıklık vardır. Kalp damarları tıkalı insanlarla doldu dünya, hekimler 6-7 ay sonrasına ancak bir randevu verebiliyor. _ YAHU Dr bey, yeme beni! Sana günde 3 kez kalp sektesi geçiriyorum diyorum sen bana 6 ay sonrasına gel bakayım neyin varmış diyorsun. O zamana kadar kim öle kim kala. O kadar uzun yașayacak olsam sana ne ihtiyacım var İnsanlar Allaha, Allahtan gelene kulaklarını tıkadı: görmek istemiyorum, duymak istemiyorum diyorsa Doktor ne yapsın? VERMEDİMİ ALLAH Birine ȘİFA, Bin HEKİME gitsen NE FAYDA demiș atalarımız. O zaman Allah senin bu dünyada bütün yollarını tıkar, sana görecek ne bir gün, ișitecek ne bir ses bırakmaz artık. Çünkü can istiyorsan Allah diyeceksin Allahtan dinleyeceksin.

3 Allah demezsen, evvela taptığın vücudundan ișe bașlar, sırayla bütün can damarlarını tıkar, ta ki kalp sıkıșsın artık atamaz olsun. Ey insanlar! Allaha kulaklarınızı tıkamayınız. Ondan dinleyiniz. Bilin ki; Allaha kulaklarını tıkayanın Allah kalp damarlarını tıkar. 21 asır insanlarının kalpten gitmelerinin ana sebebi budur. Ne dinleyeceğiz? Allah bize ana-baba-șefkati misali Peygamberleri ve evliyaları üzerinden nasihat ediyor. Ey Benim kullarım diyor. Ben sizi kısa bir süre için İlahi Huzurdan dısarı saldım yani oturduğunuz evinizden sokağa parka oynamaya saldım. Ahirete nazaran dünya hayatı sokak hayatıdır. Sokaklar tehlikelidir hertürlü tuzak olur. Dikkat edin ve șöyle edin böyle etmeyin Allah iște böyle Elcileri vasıtasıyla bize nasihat ediyor ve hayat yolunda, sokakta parkta tehlikeli kimselerden ve hareketlerden uzak durmamızı tembih ediyor. Bizler Sufileriz, nakșibendileriz. Bizim mektebimizin ana kaidesi Allahtan söylemek ve Allahtan dinlemektir. Bastığımız toprak, sağlamdır, Allah toprağıdır. Ne sallanır ne yıkılır. Zemini sağlam olan meydana sen isteiğin büyüklük ve ağırlıkta eser dik, tașır. Çünkü zemin Hak ile sabit. Bana Nakșibendiliği soruyorlar, ne diyelim? Okyanustan haber vermek için o okyanusa dalıpta çıkmıș olacaksın. Biz daha o okyanusun sahillerinde dolașıp duruyoruz. Sahildeki Baywatchlardan yüzme dersleri dalma dersleri alıyoruz ki biz de vakti gelince derinlerdeki incilerden toplayalım nasibimizi alalım. Șeyhimiz Mevlana Nazım el Hakkani hazretleri bu okyanusun zamanımızdaki yegane temsilcisidir. Hatta bu okyanusun sır hazinelerinin bütün azametiylen dalga dalga madde sahiline yansımasıdır Șeyhimiz hazretleri. Dolayısıyla biz burada Nakșilik üzerine ne söylesek ancak Șeyhiumizin bu okyanustan damla damla alıpta kalp tasımıza döktüğünden söyleyeceğiz. Bu imkanımız var. İmkanımızda var dinlediğimizden söylemeye iznimizde var elhamdulillah. Söylemeye izin ister. Çünkü her dinledim diyen söyleyemez.

4 Dinlemeden dinlemeye de fark var. İspat ister. Söyleneni gerçekten ișitmiș adam bunu ispatta edecek. Nasıl edecek? Dinlediğine göre harekete geçerek. Dinlediğini yașamayan söylediğini nasıl yașatacak? Talibe lüzum eden o ki söyleyen söylediğini evvela kendi yașayan biri olsun. Bu nokta çok mühim. Hakikat yolunda her okudum gördüm dinledim diyene söylemeye izin yoktur. Söylemeye izin dinlediğini yașayana verirler. Onlar sözü dinlerler ve en iyi yolu tutarlar buyuruyor Allah Zul celal hazretleri. Nakșibendi dedinmi bu Ayeti Celilede zikredilen kimsedir o. İște nakșibendi bunlardır. Bitti! Çocuğa mektepte ilk öğretilen ABC ise bizim Nakșilikte talibin ilk bilmesi gereken dinlemesidir. Alfabesiz okuma yazma olmadığı gibi dinlemeden öğrenmek olamaz. Ancak dinlemesini bilen dinletir. 21 asır herkesin kendi nefsinden bașka kimseyi dinlememesi gerektiğini öğreten asırdır. Șeytan nasihatıdır bu ve Șeytan insanları aldatıp kendini dinletiyor böylece insanlar uyuyor. Halbuki Hak söz dinlemek insana hayat verir. Haktan dinleyen çorak toprak iken yeșerir filiz verir çiçek verir meyve verir. Sohbetin manası nedir? İnsanları Haktan dinlemeye alıștırmaktır. Alıștırmaktır çünkü varlıkta ilk söyleyen Allahtır. Ancak Allahtan dinleyen varlık buldu. Dinlemeyen ebediyyen yokluğa hapsoldu. Sen ey insan! Varlığının bașlangıcında Allahtan dinlemiș olmasan nasil varlık bulacaktın hiç düșündünmü? Allahtan söylemek ve Allahtan dinlemek dediğin vakit sen burada değilsin, direkt İlahi Huzurdasın manasınadır. Orada olmadan nasıl dinleyeceksin mümkün değil. Sen birini dinlediğin vakit o kimse uzakta olsa sana sesini nasıl duyuracak? _ Ne diyorsun Șeyh? Ben șimdi berlinden istanbulu arasam anamla babamla konuștuğumda onlar bana nasıl yakın olur? İstanbul nire Berlin nire? _YaHU önemli olan mesafeler değil ki. Mesafeleri insan kendisi olușturur hakikatta.

5 İnsan uzak durursa uzaktır yakin durursa yakın. Bu sözdeki manayı anlamak mühim mesele. Demek istediğimiz mühim olan aradaki Mesafeler değil içinde bulunduğumuz anlardır. O anda andığın kimsenin sen sesini yakından duydunmu o yanındadır değilse yanında dursa uzaktadır. Anla! Bunu anlasan zaten bașka anlatacak șey lüzum etmez. Lakin insan bu dünyaya gözü kapalı gelir. Yani uyuklar olarak. 40 gün geçmese insanın gözü bu dünyaya açılmaz. Bunun gibi insan, maneviatını uyandıracak adam bulamasa bu dünyaya uykuda gelir uykuda gider. Seyyidina Ali Kerremellahu Vechehu Hazretleri öyle buyurmuș: İnsanlar uykudadır. Ne vakit uyanırlar? Öldükleri gün yahut saatte uyanırlar. Uyanırlar șașkın ve uykudan mahmur gözlerini ovuștururlar: Ne iș yahu? Söylerlerdi de inanmazdık demek varmıș. Demek ki ölümden sonra bir bașka hayat daha varmıș. Ne halt yiyeceğiz șimdi? Allahın Huzurunda ne diyeceğiz? YaRabbi affet. Dünyada iken Ne Senden ne Peygamberden ne de Evliyandan dinlemedik tek söz bile kabul etmedik. Arkalarından yürümedik șimdi bizi affet dünyaya geri gönderde telafi edelimmi diyeceğiz ne diyeceğiz diye telașa düșer onlar. Yer yarılsa da yerin dibine girsek derler amma zaten yer yarılmıștır ve onlar içindedir. Daha nereye kaçsınlar? Allah hesap gününde soracak: Ey kulum dünyada iken ne yaptın, aylak mı gezdin yoksa bir alimin meclisinde oturdunmu? _ Oturmadım yarabbi _Peki hiç olmazsa bir alim, evliyamı gördüğünde bir selam verdinmi? _ Vermedim ya Rabbi _ Ey kulum! Halbuki o alimler o evliyalar, Benim yeryüzünde sizler için olan emrimi, sözümü hitabımı bildiren kullarım idiler. Hürmeten selam dahi vermedinizmi? _ Hatırlamıyoruz yarabbi _Ey kulum!

6 Bir evliyamı sokakta yürür görüpte bari edeben ardı sıradamı yürümedin? _ Haa șimdi hatırladım. Bir defa yürüdüydüm. Meclislerinde oturmadım amma bir defa yolda görüp önüne geçmeye edepten görmediğimden ardi sıra bir müddet yürüdüydüm _ Yetișir ey kulum! Bir evliyamın yahut alim bir kulumun ardından iki adım atmıș dahi olman sana șeref olarak yetișir diyecek Allah Zul Celal Hazretleri. O sayıya gelmez hududa girmez Rahmet ve Merhametinden açacaktır evliyalari hürmetine. Bir Allah dostunun ardı sıra iki adım atana bir șeref varsa Allah dostlarının sözünü dinleyipte tutana acaba ne verir Cenabı Hak? Kendine bir sor! İnsanların kıymet ve șerefi nasıl belli olur? Öyle ya teraziye koyupta altın ve gümüșle tartacak değilsin. İnsanların șerefi hareketlerine göredir. Nitekim iki sınıf insan vardır diyor Evliyalar: 1-Söz dinleyenler 2-Söz dinlemeyenler Makbul insan odur ki söz dinler ve dinlediğini tatbik eder. En azından gayret eder. Söz dinleyen her yerde her katta makbuldur. -söz dinleyen ișçiyi patron sever -Söz dinleyen çocuğu ana babası sever -söz dinleyen talebeyi hocası sever Peygamberlerin evliyaların alimlerinin sözünü dinleyen kulları ALLAH sever. Söz dinlemek demek ki insanı sevdirir ve saydırır ve șeref kazandırır. Nefsin iddiasınin aksine küçültmez ve nefret ettirmez. Sevdirir ve saydırir. Söz dinleyen küçüge büyüklük giydirilir ve șeref verilir. Büyük Șeyhlerimizden Altın Silsileden Bâyezîd-i Bistâmî hazretleri gençliğinde birinin huzûrunda bulunuyordu. hocalarından Hocası; Şu rafdaki kitabı getir. dedi. Bâyezîd; Hangi rafdaki kitabı istiyorsunuz efendim? dedi. Hocası; Bunca zamandır buraya gelip gidiyorsun dedi. Dershânede oturduğun yerin üstündeki rafı diyorum.

7 Bâyezîd-i Bistâmî; Efendim, mübârek sohbetinizi dinlemekteki dikkat ve edebe riâyetten dolayı, şu âna kadar başımı kaldırıp etrafa bakmış değilim onun için bilemedim afedin diye cevap verdi. Hocası bu söz karşısında Mâdem ki durum böyledir. Senin işin tamamdır. Şimdi artık Bistam'a dönebilirsin ve bizden öğrendiklerini başkalarına öğretebilirsin. buyurdu Hasılı kelam söz kimedir? Dinlemesini bilene! Ne dinlediğini en iyi kim bilir? Dinlediğini tatbik eden bilir gayrisi yalan bilir yalan bildirir. Yetișir bu kadar!

Sufi-Zentrum Rabbaniyya

Sufi-Zentrum Rabbaniyya Eusubillahi-mineş-şeytanirrajim Bismillahirr-rahmanirrahim Okyanusu ara sahilde takılı kalma Şeyh Esref Efendi Berlin 2010 Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Destur ya Sultan ul Evliya

Detaylı

Aşkı en kıymetli olana ver

Aşkı en kıymetli olana ver Aşkı en kıymetli olana ver Eüzü billahi mineşşeytanirracim Bismillahirahmanirahim. La havle vela kuvvete illa billahil aliyyül aziym. Destur ya Seyyidi meded! İnsanın insandan beklediği nedir? Samimiyet!

Detaylı

Aşk-ı Nur Şeyh Esref Efendi Berlin 2012

Aşk-ı Nur Şeyh Esref Efendi Berlin 2012 Eusubillahi-mineş-şeytanirrajim Bismillahirr-rahmanirrahim Aşk-ı Nur Şeyh Esref Efendi Berlin 2012 Euzubillahimineșșeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim La havle vela kuvvete illa billahil aliyyül aziym

Detaylı

Nefsin maymunu olma!

Nefsin maymunu olma! Bismillahirrahmanirrahim Nefsin maymunu olma! Şeyh Eşref Efendi Berlin, 01.05.2009 Euzubillahiminesseytanirracim Bismillahirrahmanirrahim La havle vela kuvvete illabillahil aliyyül aziym Destur yâ Seyyidi,yâ

Detaylı

Her insanın gökyüzünde bir yıldızı vardır

Her insanın gökyüzünde bir yıldızı vardır Her insanın gökyüzünde bir yıldızı vardır Emeviye Camisi Şam-ı Şerif 2010 Euzubillahimineşşeytanirraciym Bismillahirrahmanirrahiym Destur Ya Seyyidi Meded. La İlahe İllallah La İlahe İllallah La İlahe

Detaylı

Herkes bir arayış içinde

Herkes bir arayış içinde Euzubillahimineşşeytananirracim Bismillahirrahmanirrahim Herkes bir arayış içinde Ayberk Efendi Berlin 2oo8 La havle vela kuvvete illa billahil aliyyil Azim. Meded ya Sultanul Evliya, meded ya Şeyh Nazım

Detaylı

Sufi-Zentrum Rabbaniyya

Sufi-Zentrum Rabbaniyya Eusubillahi-mineş-şeytanirrajim Bismillahirr-rahmanirrahim Computer`den uzak dur Şeyh Eşref Efendi Berlin 2012 Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim. La havle vela kuvvete illa billahil

Detaylı

ZAMANIN SONUNA GELMEDEN TÖVBE ET

ZAMANIN SONUNA GELMEDEN TÖVBE ET ZAMANIN SONUNA GELMEDEN TÖVBE ET Şeyh Bahauddin Efendi nin 8 Kasım 2014 Sohbeti, Ya selam! Selam aleykum. MaşaAllah Lefke'de olmak için harika bir gün. Herkesi Lefke'ye davet ediyorum. Mevlana Şeyh'in

Detaylı

Sufi-Zentrum Rabbaniyya

Sufi-Zentrum Rabbaniyya Eusubillahi-mineş-şeytanirrajim Bismillahirr-rahmanirrahim YA SAHİ B AL İMDAD Şeyh Nazım el-rabbani Lefke Şeyh Mohammad Nazim Al-Haqqani An-Naqshibendi el Rabbani Esselamu Aleykum eyyuhel hadirun. Esselam

Detaylı

KENDİ DOKTORUN OL. Nureddin Yıldız Hocaefendi'nin 24.11.2013 tarihli (219.) Hayat Rehberi dersidir.

KENDİ DOKTORUN OL. Nureddin Yıldız Hocaefendi'nin 24.11.2013 tarihli (219.) Hayat Rehberi dersidir. KENDİ DOKTORUN OL Nureddin Yıldız Hocaefendi'nin 24.11.2013 tarihli (219.) Hayat Rehberi dersidir. Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil Âlemin ve Sallallahu ve Selleme Ala Seyyidina Muhammed

Detaylı

SON HALKA. Nureddin Yıldız Hocaefendi'nin 12.01.2014 tarihli Şehzâdebaşı Sohbetidir.

SON HALKA. Nureddin Yıldız Hocaefendi'nin 12.01.2014 tarihli Şehzâdebaşı Sohbetidir. SON HALKA Nureddin Yıldız Hocaefendi'nin 12.01.2014 tarihli Şehzâdebaşı Sohbetidir. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillâhi Rabb'il Âlemin. Ve sallallâhu ve selleme ala seyyidina Muhammed. Ve ala âlihi

Detaylı

Seçme Dualar ve Sıkıntılardan Kurtuluş

Seçme Dualar ve Sıkıntılardan Kurtuluş EDEP YA HU! Mehmed Zahid Kotku Seçme Dualar ve Sıkıntılardan Kurtuluş Vuslat: 5 Tasavvuf-Hikemiyat Serisi: 5 Isbn 978-605-61107-5-7 Basım Tarihi Şubat 2010 Baskı / Cilt Metkan Matbaası Merkezefendi Mh.

Detaylı

Bismillahirrahmanirrahim

Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim (Sultan Sultanın n Kulları Güzel, Etkileyici Ve Nurlu Olmalı) Şeyh Nazım Adil El-Hakkani Kıbrıs Esselamun aleyküm!... Hoşgeldiniz! Yüce Allah ın ve Onun Meleklerinin Rahmeti ile,

Detaylı

Şeyh Muhammed Nazım El-Hakkani En-Nakşibendi Hazretlerinin 30 Eylül 2012 Sohbeti,

Şeyh Muhammed Nazım El-Hakkani En-Nakşibendi Hazretlerinin 30 Eylül 2012 Sohbeti, ÇARE Şeyh Muhammed Nazım El-Hakkani En-Nakşibendi Hazretlerinin 30 Eylül 2012 Sohbeti, Euzubillamineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Hoşgeldiniz. Hayırla geldiniz. Türkiye'yi, eskiden Türkiye

Detaylı

KISA ÖYKÜ YARIŞMASI İKİNCİSİ HASAN İPEK RUMUZ ACI YUDUM ÖNYARGI

KISA ÖYKÜ YARIŞMASI İKİNCİSİ HASAN İPEK RUMUZ ACI YUDUM ÖNYARGI KISA ÖYKÜ YARIŞMASI İKİNCİSİ HASAN İPEK RUMUZ ACI YUDUM ÖNYARGI Yakın zamanda yaşadıklarımı düşünüyorum da kendi kendimden daha doğrusu insanlığımdan utanıyorum. Gerçekten bizde insan mıyız diyorum. Ben

Detaylı

Kitab-ı Mukaddes ve. Kur an-ı Kerim Hakkında 200 Soru. Daniel Wickwire

Kitab-ı Mukaddes ve. Kur an-ı Kerim Hakkında 200 Soru. Daniel Wickwire Kitab-ı Mukaddes ve Kur an-ı Kerim Hakkında 200 Soru Daniel Wickwire 2014 200 Soru Indeks Kitaplar Hakkında...1-24 Tanrı veya Allah Hakkında...25-50 Kutsal Ruh, Şeytan Cinler ve Melekler Hakkında...51-65

Detaylı

PEYGAMBERİN EVİNDE BİR GÜN

PEYGAMBERİN EVİNDE BİR GÜN PEYGAMBERİN EVİNDE BİR GÜN Abdu'l-Melik b. Muhammed el-kasım Çeviren: M. Beşir Eryarsoy GURABA YAYINLARI ÇATAL ÇEŞME SOKAK DEFNE HAN No: 27 / 9 CAĞLOĞLU / İSTANBUL TEL: (0212) 526 06 05 FAX: (0212) 522

Detaylı

ORTAOKUL VE İMAM HATİP ORTAOKULU. Öğretim Materyali KUR AN-I KERİM YAZARLAR. Yrd. Doç. Dr. M. Vehbi DERELİ. Nazif YILMAZ

ORTAOKUL VE İMAM HATİP ORTAOKULU. Öğretim Materyali KUR AN-I KERİM YAZARLAR. Yrd. Doç. Dr. M. Vehbi DERELİ. Nazif YILMAZ ORTAOKUL VE İMAM HATİP ORTAOKULU Öğretim Materyali KUR AN-I KERİM 6 YAZARLAR Yrd. Doç. Dr. M. Vehbi DERELİ Nazif YILMAZ DEVLET KİTAPLARI İKİNCİ BASKI..., 2014 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI YAYINLARI... : 5904

Detaylı

MEVLANA NIN AŞK VE İNSAN FELSEFESİ

MEVLANA NIN AŞK VE İNSAN FELSEFESİ MEVLANA NIN AŞK VE İNSAN FELSEFESİ Doç. Dr. İbrahim Arslanoğlu G.Ü. Gazi Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Anadolu da tasavvufun en önde gelen temsilcilerinden birisi Mevlana dır. Anadolu insanı ona büyük

Detaylı

Diyanet İşleri Başkanl ğ Yay nlar : 511 Halk Kitaplar : 133. Tashih Hac Duran Naml. Kapak Tasar m Emre Y ld z. Grafik Mücella Tekin

Diyanet İşleri Başkanl ğ Yay nlar : 511 Halk Kitaplar : 133. Tashih Hac Duran Naml. Kapak Tasar m Emre Y ld z. Grafik Mücella Tekin Ankara 2013 2 ÖRNEK VAAZLAR LÜTFİ ŞENTÜRK Diyanet İşleri Başkanl ğ Yay nlar : 511 Halk Kitaplar : 133 Tashih Hac Duran Naml Kapak Tasar m Emre Y ld z Grafik Mücella Tekin Bask Mattek Matb. Bas. Yay. Tan.

Detaylı

Kubbealtı Gençlerinden MERHABA

Kubbealtı Gençlerinden MERHABA Kubbealtı Gençlerinden MERHABA Kubbealtı Akademi Mecmuası'nın ücretsiz ekidir Yayına Hazırlayanlar: Dr. Nevnihal BAYAR Kübra YETİŞ ŞAMLI Kapak Tasarım: Tûba ŞAMLI Basım: ÖZAL Matbaası Dağıtım: Ertuğrul

Detaylı

Cenab-ı Allah aziz milletimizi her türlü tehlikelerden korusun Âmin. Es-Seyyid Osman Hulûsi Efendi (k.s) Yıl: 2 Sayı: 20

Cenab-ı Allah aziz milletimizi her türlü tehlikelerden korusun Âmin. Es-Seyyid Osman Hulûsi Efendi (k.s) Yıl: 2 Sayı: 20 Yıl: 2 Sayı: 20 Aylık Somuncu Baba Çocuk Dergisi - Ağustos 2008 Bir milletin yükselmesi ancak iki şey iledir: Biri milleti bir araya toplayan birlik ruhuna yöneliş, diğeri istiklâl ve hâkimiyete olan arzusudur.

Detaylı

Dünya hayatının en şerefli ve en değerli işi, gönülleri Hakk'a uyarıp (irşad ederek), duygu ve düşünceleri Allah ile buluşturmaktır.

Dünya hayatının en şerefli ve en değerli işi, gönülleri Hakk'a uyarıp (irşad ederek), duygu ve düşünceleri Allah ile buluşturmaktır. Dünya hayatının en şerefli ve en değerli işi, gönülleri Hakk'a uyarıp (irşad ederek), duygu ve düşünceleri Allah ile buluşturmaktır. Çünkü şuur sahibi bütün varlıkların yaradılış gayesi Allah'ı tanımak

Detaylı

DÎVÂN-I KEBÎR'den Seçmeler

DÎVÂN-I KEBÎR'den Seçmeler DÎVÂN-I KEBÎR'den Seçmeler CİLT 3 931. Aşk mahallesinde; "Gönül evine bir pencere açıldı." diye bir ses duyuldu! Mefa'îlün, Mefa'îlün, Fe'ulün (c. IV, 1909) Sevgilinin gönlü, acıklı halimi gördü de, bana

Detaylı

KUR AN IN ÖĞÜTLERİ 1

KUR AN IN ÖĞÜTLERİ 1 KUR AN IN ÖĞÜTLERİ 1 Kaynaklar : - Evrensel Çağrı Kur an Meali (Mustafa Sağ) - Kur an-ı Kerim Meali (Prof.Dr.Yaşar Nuri Öztürk) - Son Çağrı Kur an (Prof.Dr.Salih Akdemir) - Kur an-türkçe Çeviri (Prof.Dr.Hüseyin

Detaylı

M E R Y E M UZERLİ ÜNLÜ OLMAK BENİM İÇİN ÖNEMLİ DEĞİL

M E R Y E M UZERLİ ÜNLÜ OLMAK BENİM İÇİN ÖNEMLİ DEĞİL ELLEKAPAKRÖPORTAJ M E R Y E M UZERLİ ÜNLÜ OLMAK BENİM İÇİN ÖNEMLİ DEĞİL Türkiye, Meryem Üzerli yi Muhteşem Yüzyıl daki rolüyle tanıdı. Ama kocaman gülümsemesiyle ve pozitif enerjisiyle sevdi. Ülkeyi ani

Detaylı

Lev Nikolayeviç Tolstoy _ Her Şeye Rağmen Sevgi Kitaplar, uygarlığa yol gösteren ışıklardır. Herşeye Rağmen Sevgi Tolstoy ARKHE YAYINLARI Ağustos

Lev Nikolayeviç Tolstoy _ Her Şeye Rağmen Sevgi Kitaplar, uygarlığa yol gösteren ışıklardır. Herşeye Rağmen Sevgi Tolstoy ARKHE YAYINLARI Ağustos Lev Nikolayeviç Tolstoy _ Her Şeye Rağmen Sevgi Kitaplar, uygarlığa yol gösteren ışıklardır. Herşeye Rağmen Sevgi Tolstoy ARKHE YAYINLARI Ağustos 2003 TOLSTOY 28 Ağustos 1828 tarihinde Moskova'da doğdu.

Detaylı

ÜÇ ESAS (ALLAH-DİN-PEYGAMBER) VE AÇIKLAMASI

ÜÇ ESAS (ALLAH-DİN-PEYGAMBER) VE AÇIKLAMASI ÜÇ ESAS (ALLAH-DİN-PEYGAMBER) VE AÇIKLAMASI Metin Muhammed b. A. b. Süleyman Şerh Muhammed b. Salih el-useymîn Çeviren Mehmed Ün GURABA YAYINLARI ÇATAL ÇEŞME SOKAK DEFNE HAN No: 27 / 9 CAĞLOĞLU / İSTANBUL

Detaylı

Unutulmamalıdır ki müminlerin hayatında maruz kaldıkları sıkıntıların dört ana amacı vardır:

Unutulmamalıdır ki müminlerin hayatında maruz kaldıkları sıkıntıların dört ana amacı vardır: Unutulmamalıdır ki müminlerin hayatında maruz kaldıkları sıkıntıların dört ana amacı vardır: 1. Bazen musibetler mümin iman seviyesini ölçebilsin diye gelirler. Bazıları buna şaşırabilirler. Kendi iman

Detaylı

Bu kitabın tüm yayın hakları Eyüp ÖZEREN e aittir. Yazarın yazılı izni olmadan hiçbir şekilde çoğaltılamaz. Alıntılarda yapıtın adı belirtilmelidir.

Bu kitabın tüm yayın hakları Eyüp ÖZEREN e aittir. Yazarın yazılı izni olmadan hiçbir şekilde çoğaltılamaz. Alıntılarda yapıtın adı belirtilmelidir. Bu kitabın tüm yayın hakları Eyüp ÖZEREN e aittir. Yazarın yazılı izni olmadan hiçbir şekilde çoğaltılamaz. Alıntılarda yapıtın adı belirtilmelidir. Editör Aslı ÇALIŞKAN Uz. Dr. Metin ÖZSOY Yayına Hazırlayan

Detaylı