Sayın Beşir Atalay, Türkiye Cumhuriyeti Başbakan Yardımcısı:

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Sayın Beşir Atalay, Türkiye Cumhuriyeti Başbakan Yardımcısı:"

Transkript

1 Sayın Beşir Atalay, Türkiye Cumhuriyeti Başbakan Yardımcısı: Açılış konuşmasında söz alan Başbakan Yardımcısı Sayın Beşir Atalay, ilk olarak, terörle mücadelede koordinasyon konusunu değerlendiren ve amaçlayan böyle bir konferansın düzenlenmesine verdiği önemi ifade etmiştir. Küreselleşme ile birlikte artan terör faaliyetlerin son dönemlerde uluslararası istikrarsızlığa sebep olduğuna değinen Başbakan Yardımcısı Sayın Atalay, özellikle uluslararası koordinasyon konusunda ülkelerin farkında olarak veya olmayarak teröre destek vermesinin vahim bir hata olduğuna dikkat çekmiştir. Başbakan Yardımcısı Sayın Atalay, güvenlik tedbirlerinin her zaman önemli olduğun belirtmiş, fakat terörle mücadelenin sadece dar kapsamlı güvenlik koridorlarına hapsedilmemesi gerektiğinin de altını çizmiştir. Bu bağlamda, kapsayıcı ve demokrasiden asla ödün vermeyen politikalarla birlikte, orta ve uzun vadede terörün bitirilmesinin amaçlanması gerektiğini vurgulamıştır. Terörün milliyeti, dini ve zamanı olmadığına dikkat çeken Sayın Atalay, terörle mücadelede devletler arasında koordinasyon ve işbirliğini arttırmanın önemine değinmiştir. Bu bağlamda uluslararası alanda gerçekleştirilen faaliyetlere atıf yaparak, özellikle Birleşmiş Milletler Genel Kurulu, Avrupa Birliği ve Avrupa Konseyi bünyesindeki ortak çalışmalara vurgu yapmıştır. Konuşmasında Türkiye de yaşanan terör faaliyetlerin geçmişine de değinen Sayın Atalay, özellikle terör sorunun ülkeye maliyetinin çok büyük olduğuna dikkat çekmiştir. Geçmişte, hükümetler tarafından bu konuda önemli hatalar yapıldığını kabul eden Sayın Atalay, günümüzde ise terörle mücadelede, demokrasi ve hukuk devleti içinde çok-boyutlu bir yaklaşıma önem verildiğinin altını çizmiştir. Bu bağlamda, Sayın Atalay, terörist ile vatandaş arasındaki ayrımın açık bir şekilde belirtilmesinin önemine dikkat çekmiş, hükümet tarafından benimsenen yeni yaklaşımın operasyonel değil, stratejik mekanizmalar geliştiren politikalar ürettiğini ifade etmiştir. Bu bağlamda, KDGM tarafından yayınlanan "Sessiz Devrim in, bu konuda iyi bir envanter oluşturduğunun altını çizmiştir. Konuşmasında terörün özgürlüklerin en önemli düşmanı olduğunu hatırlatan Sayın Atalay, terörle mücadele alanında güvenlik-özgürlük arasındaki dengenin iyi bir şekilde kurulmasının çok önemli olduğunu belirtmiştir. Bu nedenle, hükümet olarak terörle mücadelede insanodaklı yaklaşım ile insan hakları ve hukukun üstünlüğü temelinde ilerlemeler sağladıklarını ifade etmiştir. Bu bağlamda, geçtiğimiz ay kamuoyuyla paylaşılan Demokratikleşme Paketi ni önemsediklerinin altını çizerek, bu paketin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının her kesimini kapsadığını ve ilgilendirdiğini söylemiştir. Başbakan Yardımcısı Sayın Atalay, terörle mücadelede konusunda kurumlar arası koordinasyonu sağlamak, teröre yeni yaklaşımlarla çözümler üretmek, araştırmalar yapmak ve bu konuda strateji ve politikalar geliştirmek amacıyla 2010 yılında Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarlığı nın kurulduğunu belirtmiştir. Özellikle terörle mücadele ve güvenlik konularında uzmanlaşmayı önemsediklerinin altını çizen sayınatalay, bu kurumun bir think tank gibi çalışmalarını sürdürmekte olduğunu ifade etmiştir. Bu kurumun bir organı olan Terörle Mücadele Koordinasyon Kurulu hakkında da bilgiler veren Sayın Atalay, özellikle terörle mücadelede ulusal kurumların entegre bir şekilde çalışmasını önemsediklerinin altını çizmiştir.

2 Konuşmasının son bölümünde sürdürülmekte olan Çözüm Süreci hakkında değerlendirmelerde de bulunan Başbakan Yardımcısı Sayın Atalay, bu süreci doğrudan diyaloğun yer aldığı bir dönem olarak adlandırmıştır. Atalay, sürecin esasını terör unsurlarının sınır-dışına çıkması, silahlarını bırakması ve devletin de eve-dönüş ile ilgili siyasi düzenlemeleri yapması olarak belirtmiştir. Bu bağlamda, dünyadaki diğer örnek ve tecrübeleri önemli gördüklerini ve değerlendirdiklerini belirten sayın Atalay, terörün bitmesi ve varolan sorunların siyaset yoluyla çözümlenmesi gerektiğini vurgulamıştır. Sayın Ulvi Saran, Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarı: Konferansın açılış konuşmasını gerçekleştiren Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarı Sayın Ulvi Saran, düzenlenen bu konferansın kurumumuz açısından ilk olması bakımından önemine değinmiş, özellikle terörle mücadelede yeni yaklaşımlar için bunun bir başlangıç olacağına inandığını ifade etmiştir. Günümüzde terörün tek bir ülke veya coğrafyanın sorunu olmadığına ve bu nedenle de devletlerin ortak hareket etmesi gerektiğine dikkat çeken Sayın Saran, konuşmasının diğer bölümünde ise 2010 yılında kurulmuş olan Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarlığı nın (KDGM) misyonu ve vizyonu hakkında kısa bilgiler vermiştir. Bu bağlamda, şu ana dek Müsteşarlığın gerçekleştirmiş olduğu projelere de değinen Sayın Saran, bunların içinde özellikle 30 Eylül 2013 tarihinde Başbakan Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından kamuoyuyla paylaşılan Demokratikleşme Paketi ne atıfta bulunmuştur. Sayın Jan Kleijssen, Avrupa Konseyi Bilgi Toplumu ve Suçla Mücadele Genel Müdürü: Avrupa Konseyi Bilgi Toplumu ve Suçla Mücadele Genel Müdürü Sayın Jan Kleijssen yaptığı açılış konuşmasında, terörle mücadelede güvenlik ve insan hakları dengesinin önemine vurgu yapmıştır. Avrupa Konsey'inin terörle mücadelede iki temel prensibinin, ifade özgürlüğü ve kişisel verilerin korunması ile suçlarla mücadele olduğunu ifade eden Sayın Kleijssen, 1978 tarihli AİHM kararının da suçla mücadele ve birey hakları arasında dengenin önemine işaret ettiğini vurgulamıştır. Bu amaçla terörle mücadele stratejilerinin hazırlanmasında ve uygulanmasında dikkat edilmesi gereken hususların altını çizen Sayın Kleijssen, güvenlik önlemlerinin uygulamalarında gözetimin son derece önemli olduğunu belirtmiştir. Hak ve özgürlüklerin düzeni sağlamak adına ihlal edilmemesi gerekliliği ifade edilmiştir. Güvenlik adına insan haklarına ihanet edilmemesi noktasına vurgu yapılmıştır. Teröristlerin, devletin olağanüstü önlemler almasına yol açarak sivil hayatı sınırlandırmayı amaçladığını ifade ederek, insan haklarına saygılı güvenlik politikalarının gerekliliğine dikkat çekmiştir. Bu noktada, Sessiz Devrim adlı eserimize vurgu yapılarak ülkemizin son yıllarda başardığı ilerlemelere değinilmiştir. Sayın Kleijsen, Başbakan Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın eserin önsözünde Şeyh Edebali'den yaptığı alıntıyla "İnsanı yaşat ki devlet yaşasın" ifadesiyle konuşmasını tamamlamıştır. 1

3 BİRİNCİ OTURUM Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarı Sayın Ulvi Saran'ın başkanlığında, Ulusal Terörle Mücadele Koordinasyon Birimlerinin Yapısı ve Genel Görevi başlıklı birinci oturumda, yalnızca güvenlik güçleri odaklı bir strateji yerine, bütüncül ve çok boyutlu, insan haklarını ve hukukun üstünlüğünü öne çıkaran kapsamlı terörle mücadele stratejilerinin, teröre son vermede bir ön şart olduğu vurgulanmıştır. Güvenlik güçleri, akademisyenler, sivil politika yapıcılar, uygulayıcılar ve sivil toplum temsilcilerinin fikirlerini ve tecrübelerini bir araya getiren ulusal terörle mücadele koordinasyonu konsepti yeni ve ilginç bulunmakla birlikte, fayda sağladığının gözlemlendiği ifade edilmiştir. EricRosand, Kıdemli Danışman, Küresel Terörle Mücadele Forumu Koordinatörü, Dışişleri Bakanlığı, ABD: KDGM Müsteşarı Sayın Ulvi Saran'ın başkanlığını yaptığı ilk oturumda ilk konuşmayı, ABD Dışişleri Bakanlığı Terörle Mücadele Bürosu'nda Küresel Terörle Mücadele Koordinatörlüğü görevini yürüten EricRosand yapmıştır. ABD'nin küresel terör tehdidiyle başa çıkma adına kurduğu 263 terörle mücadele kurumu ve bunların koordinasyonu için görevlendirilen NCTC ve NJTTF adlı kurumlara sunumda yer verilmiştir. Rosand, 11 Eylül saldırıları sonrası ABD'nin teröre karşı başlattığı küresel savaşta, gelinen noktada, temel hedefinin El Kaide terör örgütünün finansmanını yok etmek ve örgüte katılımı sıfıra indirmek olduğunu belirtmiştir. Bu amaçla, 2011 yılında revize edilen ABD ulusal güvenlik politikası iki temel strateji benimsemiştir: Terörle Mücadele Stratejisi: Özellikle El Kaide terör örgütünün operasyon yeteneğini ortadan kaldırmaya yönelik önlemleri içermektedir. Radikalleşmeyle Mücadele Stratejisi: El Kaide'nin yeni geliştirdiği taktik gereği örgüte katılan ABD vatandaşlarının sayısı giderek artmaktadır. Bunun sonucu olarak artan iç tehdidi ortadan kaldırmak için, özellikle gençler arasında radikalleşmeyi minimize etmek amaçlanmaktadır. Rosand, ABD'de terörle mücadele koordinasyonu konusunda yaşanan problemlerin iki temel sebepten kaynaklandığına değinmiştir. İlk olarak özellikle 11 Eylül'den sonra sayısı giderek artan yeni kurumlarla birlikte bu amaçla hizmet veren kurum sayısının 263'e çıkmasının koordinasyonu zorlaştırdığına işaret edilmektedir. İkinci problem ise kurulan kurumların yetki sınırlarının net olmaması ve özerk kurumların koordinasyon açısından sorun teşkil ettikleri ifade edilmiştir. Bu sorunları aşmak amacıyla ABD'de iki koordinasyon kurumu kurulmuştur: Ulusal Terörle Mücadele Merkezi (NCTC): 11 Eylül saldırılarından sonra kurulan ve ABD'nin istihbarat ve güvenlik güçlerinin operasyonel ve stratejik koordinasyonunu sağlayan kurumdur. Ulusal Ortak Terör Görev Gücü (NJTTF): 11 Eylül sonrası sayıları giderek artan, bölgesel güvenlik güçlerinin ortak operasyonel bir yapı olarak çalıştığı koordinasyon 2

4 yapısıdır. NCTC yapısı içinde, istihbarat paylaşımı konusunda bölgesel güvenlik birimlerinin koordinasyonunu yerel teşkilatları vasıtasıyla sağlamaktadır. Sayın Ergin Ergül, Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşar Yardımcısı: Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşar Yardımcısı Sayın Dr. Ergin Ergül konuşmasında, Müsteşarlığımız hakkında bilgiler vermiştir. Terörle mücadele konusunda ulusal kurumlar arasındaki koordinasyonu sağlama yönünde KDGM ye duyulan ihtiyacı ifade eden Sayın Ergül, 2010 yılında kurulmuş olan KDGM nin yapısına ve rolüne değinmiştir. Şu ana dek kurum tarafından gerçekleştirilen çalışmalar hakkında da örnekler veren Sayın Ergül, bu bağlamda gerçekleştirilen ziyaretler, terörle mücadele alanında ilgili ülke raporları, çözüm süreci bağlamında oluşturulan Akil İnsanlar Heyeti ve bunlara sağlanan lojistik destek ve yılları arasında Türkiye nin demokratik değişim ve dönüşüm envanteri niteliğindeki Sessiz Devrim in yayınlanmasına dikkat çekmiştir. YuliiaLaputina, Güvenlik Servisi Özel Operasyon Merkezi Müdür Yardımcısı, Ukrayna: Ukrayna Güvenlik Servisinin Özel Operasyonlar Merkezi Başkan Yardımcılığını yürüten ve CODEXTER'de Ukrayna'yı temsil eden YuliiaLaputina sunumunda ülkesinin terörle mücadele stratejisine ve işleyişine değinmiştir. Bu bağlamda, Ukrayna'nın temel hedefinin terörle mücadelede güvenlik sistemini küresel ve Avrupa standartlarına uygun bir şekle getirmek olduğunu ifade etmiştir. Bu yönde atılan adımlar arasında ulusal terörle mücadele önlemlerinin uluslararası normlara uygunluğu, terörle mücadele sisteminin önleyici yönünün güçlendirilmesi, terörün istismar ettiği şartların ortadan kaldırılması çalışmaları sayılmıştır. Bu noktada, 2006 tarihli BM Küresel Terörle Mücadele Stratejisi'nin Ukrayna güvenlik politikasına uyarlanmasının birincil öncelikleri olduğu vurgulanmıştır. Ukrayna'nın oluşturmaya çalıştığı sistemin temel işlevleri arasında birleşik bir devlet politikası oluşturmak, terörle mücadele kurumlarının koordinasyonunu ve hazırlığını sağlamak, terör tehditlerini ve risklerini denetlemek, istihbari ve analitik destek, terörün yayılmasını önleyici faaliyetlerde bulunmak, terörün finansmanına karşı önlemler almak sıralanmıştır. Bu amaçla, terörle mücadelede koordinasyonu sağlamak üzere Teröre Karşı Merkez'in (ATC) 1998 yılında Başkanlık Kararnamesiyle kurulduğu ifade edilmiştir. Terörle Mücadele Merkezi'nin, her yıl çeşitli ülkelerle ortak 100'ün üzerinde tatbikat düzenleyerek, terör tehdidine karşı hazırlığının üst düzey olmasını amaçladığına değinilmiştir. Buna örnek olarak, bu yıl Mayıs ayında İsrail'in Kiev Büyükelçisinin de gözetiminde Kiev'de bulunan İsrail Büyükelçiliği, iki sinagog ve bir Yahudi okulunda ATC tarafından tatbikatlar düzenlendiğine işaret edilmiştir. Bir diğer örnek de Ukrayna'da düzenlenen 2012 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda ATC tarafından 24 ülkeden 42 temsilcinin katılımıyla Uluslararası Güvenlik ekibi kurulmuş ve terör tehdidine karşı uluslararası koordinasyon sağlanmış olmasıdır. 3

5 Laputina, Nisan 2013 yılında çıkarılan Başkanlık Kararnamesi ile hayata geçen Terörle Mücadele Konsepti'nin terörizmle mücadelede stratejilerin etkin bir şekilde uygulanmasını ve teröre zemin hazırlayan şartların ortadan kaldırılmasını hedeflediğini ifade etmiştir. Bu amaca ulaşmak adına, terörle mücadele ederken paralelde birey hak ve özgürlüklerinin geliştirilmesi, terörle mücadeleye kamuoyu desteğinin artırılması, teröre meyilli bireylere karşı ikna edici yaklaşımların geliştirilmesi ve kurumlar arası koordinasyonun geliştirilmesi konularının altı çizilmiştir. Francisco ToroMansilla, Hizmet Birimi Başkanı, Kurumsal İlişkiler Departmanı, Ulusal Terörle Mücadele Koordinasyon Merkezi, İspanya: İspanya Ulusal Terörle Mücadele Koordinasyon Merkezi Kurumsal İlişkiler Bölümü Başkanı Francisco ToroMansilla, konuşmasında öncelikle İspanya ve Türkiye nin benzer ve ortak terör tehditlerine maruz kaldığına dikkat çekmiştir. Ülkesinin yaklaşık 45 yıldır terör sorunundan acılar çektiğini belirten Mansilla, bunun aynı zamanda İspanya ya bu alanda iyi bir tecrübe kazandırdığını da ifade etmiştir. Terörle mücadele konusunda mevcut İspanya hükümetinin ana hedeflerine değinen Mansilla, bu bağlamda demokratik siyasi partilerin eylem birliği, polis ve yargı işlemlerinin etkinliği, uluslararası işbirliği ve terör mağdurlarını kapsamlı olarak kabul etme ve onlara destek verme gibi ilkeleri öne çıkarmıştır. Mansilla, bu alanda alınan ilk kararların, terörle mücadele soruşturmalarında polis birimlerini iyileştirmek ve artırmak, ayrıca Ulusal Terörle Mücadele Koordinasyon Merkezi nin (CentroNacional de CoordinacionAntiterrorista) kurulması olduğunu belirtmiştir. 28 Mayıs 2004 tarihinde kurulan Ulusal Terörle Mücadele Koordinasyon Mekezi nin İçişleri Bakanlığı na bağlı olarak çalıştığını belirten Mansilla, kurumun yapısı ve misyonu hakkında da bilgiler vermiştir. Kurumun her şeyden önce operasyonel bir görevi olmadığının altını çizen Mansilla, stratejik çerçevede çalışan kurumun terörle mücadele alanında istihbarat üretimi ve stratejik koordinasyon görevleri olduğuna değinmiştir. Ayrıca kurumun yatay bir yapıda yer aldığına dikkat çekerek, operasyonal birimlerini ve ulusal istihbarat merkezini tamamlayıcı nitelikte olduğunun altını çizmiştir. Bununla birlikte Mansilla, söz konusu kurumun terör konusunda her çeşit bilgi ve istihbaratın toplanması, bu konuda analizlerin yapılması, hem İspanya hem de ülkenin çıkarlarına karşı tehdit değerlendirilmesine ilişkin siyasi otoritelere raporlar hazırlanması veispanya Hükümeti tarafından verilen görevle, teröre karşı ulusal strateji geliştirme ve yol gösterme rolünün olduğunu belirmiştir. Mansilla, operasyonal birimlerden gelen bilgilerin ulusal koordinasyonu hakkında ise, 2006 yılından beri kullanılan SICOA (Terör Önleyici Koordinasyon Sistemi) bilgisayar sistemine değinmiştir. Bu sistem sayesinde terörle mücadelede mükemmel bir koordinasyon sağladıklarını belirten Mansilla, sistemin yapısı hakkında kısa bir bilgi vermiştir. Mansilla, konuşmasını son bölümünde terörle mücadele alanında uluslararası işbirliği ve bilgilerin paylaşımı konusuna değinmiş, bu bağlamda Ulusal Terörle Mücadele 4

6 Koordinasyon Merkezi nin yabancı ülkeler ve uluslararası kurumlarla gerçekleştirdiği işbirliklerine dikkat çekmiştir. İKİNCİ OTURUM Dışişleri Bakanlığı Araştırma ve Güvenlik İşleri Genel Müdürü Büyükelçi Tunç Uğdül ün başkanlığını yaptığı Koordinasyon Birimlerinin Terörle Mücadele Stratejilerinin Hazırlanması, Uygulanması ve Gözden Geçirilmesi Konularındaki Özel Görevleri başlıklı, konferansın ikinci oturumda, genel olarak terörle mücadelede ulusal stratejilerin uygulanmasına ve gözden geçirilmesine değinilmiştir. Oturumda kendi ülkelerinin terörle mücadele konusundaki deneyimlerini paylaşan katılımcılar, özellikle bu konuda vatandaşların temel hak ve hürriyetlerine, hukukun üstünlüğüne saygı gözetmenin gerekliliğini vurgulamıştır. Güçlü bir hukuki mevzuatın önemine değinilirken, terörle mücadelede devletler ve kurumlar arası bilgi paylaşımı ve bilginin aktarılmasının artan önemine dikkat çekilmiştir. Aynı oturumda terörü önleyici bazı toplumsal tedbirlere de değinilmiş ve özellikle bu bağlamda sosyal, ekonomik, eğitimsel ve spor faaliyetlerine değinilmiştir. Lucia Ling Ket On, Terörle Mücadele Ulusal Koordinatörünün Hukuk Danışmanı, Güvenlik ve Adalet Bakanlığı, Hollanda: Hollanda Terörle Mücadele Ulusal Koordinatörünün Hukuk Danışmanlığını yürüten Lucia Ling Ket On terörün sona erdirilmesinde işin kaynağına inilmesi ve radikalleşmenin önüne geçilmesi gerektiğine işaret etmiştir. Hollanda'da kapsamlı bir terörle mücadele stratejisi yürütüldüğüne değinen Ket On, radikalleşme sürecinin daha başında tespit edilen bireylerin henüz teröre başvurmadan yakalanması ile engelleyici ve önleyici bir yaklaşım geliştirildiğini ifade etmiştir. Bu noktadan hareketle terörle mücadelede iki temel prensibe vurgu yapılarak, bunlardan ilkinin radikalleşmenin tespiti, ikincisinin terör tehdidinin önlenmesi ve bastırılması olduğuna dikkat çekilmiştir. Ket On terörle mücadele stratejisinin beş sütuna dayandığını ifade ederek şunları sıralamıştır: Saptama: doğru zamanlama ile kurumlar arası etkin bilgi paylaşımı sağlanarak terör tehditlerinin saptanması; Önleme: Radikalleşme sürecine en yakın zamanda müdahil olunarak terör tehdidinin oluşmasını engelleme; Koruma: Terörün hedef aldığı tehdit altındaki kişiler, alanlar ve kritik altyapıların korunması; Hazırlık: Güvenlik güçlerinin yeterli eğitimden geçirilmesi ve halkın bilgilendirilmesi; Takibat: Teröristlerin yargının önünde hesap vermesinin sağlanmasıdır. Ket On, özellikle 2004 Madrid terör saldırısı sonrası Hollanda'da terörle mücadelede ulusal koordinasyon çalışmalarına hız verilerek Ulusal Koordinatörlük kurulduğuna ve terörle mücadele Bilgi Kutusu oluşturularak güvenlik güçlerinin istihbaratlarının tek bir noktada birleştirildiğine değinmiştir. Buna ek olarak kritik altyapıların, hassas yapıların ve internetin korunması için alarm sistemlerinin geliştirildiğine yer verilmiştir. 5

7 Daha etkin bir terörle mücadele politikası geliştirilmesi amacıyla düzenli bir gözetim mekanizması oluşturulduğuna değinen Ket On, bu amaçla stratejinin meşruiyetini ve etkinliğini ölçmek üzere periyodik değerlendirme raporlarının yazıldığını ifade etmiştir. Bu amaçla, Hollanda Parlamento'su tarafından geçmiş stratejinin ve uygulamasının değerlendirmesi yapılmakta ve bunun ışığında yeni ulusal terörle mücadele stratejisi oluşturulmaktadır. Ulusal Koordinatörlük tarafından oluşturulan Stratejisinde öncelik verilecek alanlar olarak cihatçılık, göç, teknoloji ve etkin gözlem sıralanmıştır. Güvenlik-insan hakları ikileminde dengeli bir strateji oluşturabilmek amacıyla yeni terörle mücadele stratejisinde terörün de tanımının yapıldığını vurgulayan Ket On, çalışmaların etkin gözlem, siber güvenlik ve afet hazırlıkları alanların da yoğunlaştığını vurgulamıştır. GertVercauteren, Analiz Departmanı Başkanı, Tehdit Analizi Koordinasyon Birimi (OCAD), Belçika: Belçika Tehdit Analizi Koordinasyon Birimi'nde (CUTA) Analiz Departmanı Başkanlığı görevini yürüten GertVercauteren sunumunda kurumunun işlevine ve yapısına dair bilgilere yer vermiştir. CUTA'nın 2006 yılında kurulan yeni bir kurum olduğunu ifade eden Vercauteren, Belçika'da terörle mücadelede koordinasyon kurumlarının 1984 yılında kurulan Teröre Karşı Kuvvetler Arası Grup (GIA) ile başladığını belirtmiştir. GIA yalnızca istihbarat ve güvenlik güçleri arasında bir koordinasyon sağlarken, CUTA'nın kurulmasıyla birlikte İçişleri, Dışişleri, Ulaştırma ve Maliye Bakanlıklarının da koordinasyon yapısının içine alındıklarına değinilmiştir. İlgili kurumların hukuken terör tehditlerine ilişkin bilgi ve istihbaratı CUTA ile paylaşma zorunluluğu bulunmasının önemine işaret edilerek, koordinasyon yapılarında kurumların iyi niyetinden ziyade hukuki yaptırımların gerekliliğine vurgu yapılmaktadır. CUTA'nın işbirliği içinde bulunduğu bu kurumlardan aldığı raporlar doğrultusunda muhtemel tehdit raporları hazırladığı ifade edilmiştir. Bu raporların anlık tehditler ve stratejik tehditler olmak üzere iki farklı kategoride hazırlandığını belirten Vercauteren, anlık tehdit raporlarının daha çok müşahhas etkinlik, ziyaret veya eylemlere karşı oluşan somut terör tehditlerine ilişkin olduğunu, stratejik tehdit raporlarının ise geniş çerçevede kalıcı tehditlerin zaman içerisindeki gelişimlerine ilişkin olduklarını belirtmiştir. Anlık tehditlerin 1-4 aralığında tehdit derecelendirmesine tabi tutulduklarına ve tehdit seviyesine göre uygun önlemlerin alınması için ilgili birimlerin uyarıldığına yer verilmektedir. Stratejik tehdit raporlarında ülke analizlerinden, terör grubu analizlerine kadar tehdit eğilimlerinin yer aldığı vurgulanmıştır. CUTA'nın yılda iki defa temel tehditler üzerine strateji raporları oluşturduğu ve raporların karar alıcılar için hazırlandığı göz önünde bulundurulduğunda oldukça kısa ve sonuç odaklı tavsiye içeren çalışmalar olduğu ifade edilmiştir. Vercauteren, CUTA'nın bir koordinasyon yapısı olmasının dışında terörle mücadeleye üç temel katkısının daha bulunduğuna değinmektedir: CUTA'nınPolis Teşkilatının her dört yılda bir İçişleri ve Adalet Bakanlıkları ile beraber hazırladığı Milli Güvenlik Planı'na da katkıda bulunduğuna vurgu yapılmaktadır. Bu planda, özel bir metodoloji takip edilerek ülkedeki en büyük öneme 6

8 sahip suç türleri sıralanmakta ve bu suçların önlenmesine takip eden dört yıl içerisinde öncelik verilmektedir. CUTA'nın da bu planlara özellikle terör ve radikalizm konularında katkı yaptığına değinilmektedir. CUTA bünyesinde çeşitli kurumları temsilen çok sayıda çalışanın bulunmasının farklı birimlerin diyalog eksikliğini gideren bir platform oluşmasını sağladığı ifade edilmektedir. İstihbarat servislerinin ancak suç vuku bulmak üzereyken güvenlik birimlerine haber vermesi ve yargı kurumlarının suç oluştuktan sonra soruşturmaya başlamalarının terörle mücadelede sorunlara yol açtığı, ancak CUTA'nın oluşturduğu eşsiz diyalog platformu sayesinde çeşitli birimleri temsil eden bu çalışanların çok boyutlu bakabilmeyi sağladığı vurgulanmaktadır. CUTA'nın üçüncü katkısının ulusal Harekat Planı'nda muhtemel şiddete yatkın radikalleşmenin önlenmesi noktasında olduğuna yer verilmektedir. Bu amaçla, CUTA'nın faaliyetleri iki alanda yoğunlaşmaktadır. İlk olarak potansiyel radikalleşme gruplarının haritalandırılması yapılmakta, ikinci olarak da radikalleşmeye sebep olan birey, grup, oluşumların etkilerinin kırılması amacıyla idari ve yargısal önlemler alınmakta olduğuna dikkat çekilmiştir. SergeiGerasenkov, Ulusal Terörle Mücadele Komitesi, Rusya Federasyonu: Rusya Ulusal Terörle Mücadele Komitesi Uzmanı SergeiGerasenkov ülkesinin karşı terör tehdidine ve terörle mücadele uygulamalarına yer verdiği konuşmasında günümüzde terör saldırılarının artmasına temel teşkil eden faktörleri sıralamıştır. Üç temel sebep öne süren Gerasenkov aşağıdaki faktörlere değinmiştir; Terörist grupların artan sosyal istikrarsızlığın oluşturduğu elverişli ortamı istismar etmesi Gelişen medya ve iletişim teknolojileri sayesinde terörist grupların kısıtlı imkanlarla yüksek kabiliyet elde etmesi Küresel cihat alanlarının yayılma eğilimi göstermesi Özellikle Ortadoğu ve Afrika'da yaşanan istikrarsızlıklara işaret eden Gerasenkov, bu bölgelerin teröristlerin güvenli barınağı haline gelmesinin bölge dışındaki ülkelerde de terör tehditlerinin artmasına sebep olduğunu savunmuştur. Ayrıca genişleyen küresel cihat alanlarında faaliyet gösteren terör örgütlerinin El Kaide adı altında toplanmasının El Kaide'ye güç kattığı ifade edilmiştir. Bu nedenle, çoğu küçük çaplı olan ve bölgesel faaliyetler içinde bulunan bu terör örgütlerine karşı etkin mücadelenin önemine işaret edilmiştir. Gerasenkov, son olarak Rusya'nın karşılaştığı iç tehditlere değinerek Kuzey Kafkasya'da yayılmakta olan İslamcı yapılara vurgu yapmıştır. Özellikle artan göç ve gençler arasında radikalleşmeyle birlikte Rusya'nın ciddi terör tehdidi altında olduğunu ifade eden Gerasenkov, Kuzey Kafkasya'da terör örgütlerinin eğitim kampları kurduklarını ifade etmiştir. Buna karşın Rusya Federasyonu'nun terörle mücadelede etkin bir ulusal sistem oluşturduğu ve yeraltı örgütlere karşı girişilen askeri operasyonların etkili olduğu belirtilmiştir. Bu çalışmalar sonucunda geçtiğimiz yıl 96 terör eyleminin engellendiği bilgisine yer verilmiştir. 7

9 Pascal-HervéBogdanski, Kıdemli Hukuk Danısmanı, Terörle Mücadele Koordinasyon Ofisi, İsviçre: Oturumun son konuşmacısı olarak söz alan İsviçre Terörle Mücadele Koordinasyon Bürosu Kıdemli Hukuk Danışmanı Pascal-HervéBogdanski, sunumunda terörle mücadele konusunda ülkesinin temel unsurlarından ve bu alanda gerçekleştirilen ulusal ve uluslararası koordinasyon hakkında bilgiler vermiştir. Bogdanski, İsviçre nin terörle mücadele politikasının temelleri olarak, önleme ve baskı arasında dengeli bir yaklaşım, özellikle insan hakları esasında uluslararası hukuka mutlak saygı ve istisnasız evrensel insani hukuku uygulamayı sıralamıştır. Ayrıca ülkesinin, bu konudaki temel önceliklerinin Birleşmiş Milletler Küresel Terörle Mücadele Stratejisini uygulanması, uluslararası işbirliği ve eşgüdümünün güçlendirilmesi, terörle mücadelede insan hakları esasında uluslararası hukuka saygı gösterilmesi ve terörizmin finansmanı ile mücadelede uluslararası girişimler oluşturulması olduğunu ifade etmiştir. Uluslararası alanda ülkesinin, Birleşmiş Milletler Küresel Terörle Mücadele Stratejisine bağlı olduğunu belirten Bogdanski, bunun yanında İsviçre nin terörle mücadele konusunda Avrupa Konseyi ve Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) ile yakın işbirliği halinde bulunduğunun altını çizmiştir. Bogdanski, İsviçre nin şu ana kadar terör konusunda bir hedef olmamışken bu alanda faaliyet göstermesini nedeni olarak ise, uluslararası işbirliğine verdiği önemi göstermiştir. Ulusal düzeyde terörle mücadele konusunda ülkesindeki kurumlardan ve bunların görevlerinden bahseden Bogdanski, İsviçre nin bu konuda resmi bir stratejiye değil, sürekli güncellenen terörle mücadele politikasına sahip olduğunun altını çizmiştir. İsviçre Terörle Mücadele Koordinasyonunun görevlerini sıralayan Bogdanski, bu bağlamda terörle mücadele konularıyla ilgili herhangi bir federal hizmetin uluslararası faaliyetlerinin koordinasyonunu sağlama, terörizm konusunda IDAG-Terrorismus adındaki bölümler-arası Çalışma Grubuna başkanlık etme, uluslararası organizasyonlarda herhangi bir faaliyet, girişim ve katılımın koordinasyonunu sağlama ve hemfikir olduğu devletler ve örgütlerle bağlantıların oluşturulması, çok-taraflı veya ikili toplantıların düzenlenmesi olarak belirtmiştir. Ayrıca Bogdanski, IDAG-Terrismus adlı yapı hakkında bilgiler vermiş ve bunun her 3-4 ayda bir toplanan bu bir bilgi paylaşımı forumu olduğunu belirtmiştir. ÜÇÜNCÜ OTURUM Avrupa Konseyi CODEXTER Sekreteri Carlo Chiaromonte nin başkanlığını yaptığı Terörle Mücadele Çabalarının Uluslararası Alanda Koordine Edilmesi: İşbirliğini Güçlendirmeye Yönelik Başarılar, Zorluklar ve Beklentiler başlıklı konferasın üçüncü ve son oturumunda ise, terörle mücadelede uluslararası koordinasyonun önemi ele alınmıştır. Bu bağlamda devletler ve uluslararası kurumlar arasında gerçekleştirilen başarılara, karşılaşılan zorluklara ve daha güçlü bir işbirliği yönündeki beklentilerin altı çizilmiştir. Bununla birlikte, terörle mücadele konusunda sivil toplumun ve medyanın önemine değinilmiş, özellikle medya aktörlerinin terör örgütlerine bir alan yaratmaması gerektiği vurgulanmıştır. 8

10 Irka Kuleshnyk, Şube Müdürü, Uygulanmanın desteklenmesi Şube 1, Terörün Önlenmesi Birimi, Birleşmiş Milletler Uyuşturucu ve Suç Ofisi (UNODC): Birleşmiş Milletler Uyuşturucu ve Suç Ofisi, Terörün Önlenmesi Birimi, Uygulamanın Desteklenmesi Şube Müdürü Irka Kuleshnyk yaptığı konuşmada, BM içinde suçla mücadele alanında faaliyet gösteren kurumların terörle mücadele alanında koordinasyona yaptığı katkılara değinmiştir. Kuleshnyk, 2006 yılında Küresel Terörle Mücadele Stratejisi oluşturulurken üye ülkelerin sıkça dile getirdikleri terörle mücadele çabalarında uyum ve koordinasyon eksikliği konularına bir cevap olarak BM Terörle Mücadele Uygulama Görev Gücü (CTITF) kurulmuş olduğunu belirtmiştir. CTITF'in, bünyesinde görev yapan 31 uluslararası kuruluşla birlikte, çok taraflı terörle mücadele çabalarının en önemli örneklerinden biri olduğu ifade edilmiştir. Bağlı kuruluşların her biri kendi yasal sınırları içerisinde katkı yaparken, üye devletlerin ihtiyaçları doğrultusunda BM mekanizmasının etkin kullanımının sağlanmasının amaçlandığı vurgulanmıştır. Uyum ve koordinasyon sağlanması amacıyla kurulan Çalışma Grupları nın, çalışma alanlarında ilerleme kaydetmek amacıyla BM kurumlarını bir araya getirerek işleyişini sürdürdüğüne yer verilmiştir. Sayın Kuleshnyk, Suudi Arabistan'ın destekleriyle BM Terörle Mücadele Merkezi'nin (UNCCT) 2011 yılında, CTITF yapısı içerisinde kurularak Çalışma Gruplarının projelerini hayata geçirmeyi hedeflediğini belirtmiştir. UNCCT'nin bir diğer amacının da ulusal, bölgesel ve uluslararası terörle mücadele merkezlerinin çalışmalarına destek olmak ve işbirliğini arttırmak olduğu değerlendirilmiştir. CTITF Başkanı JeffryFeltman'ın terör sorununa karşı daha etkin bir şekilde çok taraflı hareket edebilmek için üç alanda gelişme ihtiyacına işaret ettiğini ifade eden Kuleshnyk, bu ihtiyaçları aşağıdaki gibi sıralamıştır: Üye devletlerin sıkça talep ettiği daha etkin uyum ve koordinasyonu sağlayabilmek adına CTITF'in rolünün arttırılması; Ekonomik sıkıntılar göz önünde bulundurulduğunda, üye devletler için kurulan destek havuzları ve kapasite inşası yardımlarının daha etkin bir metodolojiyle yönetilmesi; Daha etkin denetleme ve yeniden değerlendirme mekanizmaları oluşturulması ve önceki stratejilerin etkinliğinin en iyi şekilde kontrol edilmesi gerekmektedir. KristianBartholin, Terör Birimi Başkan Yardımcısı, Avrupa Konseyi Suçla Mücadele Departmanı: Avrupa Konseyi Suçla Mücadele Departmanı Terör Birimi Başkan Yardımcısı KristianBatholin, sunumunda 2003 yılında kurulmuş olan Avrupa Konseyi Terörle Mücadele Komitesi (CODEXTER) hakkında bilgiler vermiştir. Bartholin, komitenin ana görevlerini, hukuki araçların uygulanması takibi, bilgilerin paylaşımı, Avrupa Konseyi hükümetler-arası terör komitelerinin çalışmalarının koordinasyonun sağlanması, hukuki araçların sonuçlandırılması ve müzakere için hükümetler-arası bir ortam hazırlanması ve kendi sorumluluğu altında Avrupa Konseyi nin hukuki araçlarının incelenmesi olarak belirtmiştir. 9

AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ

AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ 2009-2013 STRATEJİK PLAN 3 COUNTRY İÇİNDEKİLER CONTEXT 1- BAKAN SUNUŞU...5 2- GENEL SEKRETER SUNUŞU...7 3- STRATEJİK PLANLAMA EKİBİ SUNUŞU...9 4- STRATEJİK PLAN ÇALIŞMALARINDA

Detaylı

DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI MÜSTEŞARLIĞI TÜRKİYE'NİN ÜYELİĞİNİN AB'YE MUHTEMEL ETKİLERİ

DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI MÜSTEŞARLIĞI TÜRKİYE'NİN ÜYELİĞİNİN AB'YE MUHTEMEL ETKİLERİ DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI MÜSTEŞARLIĞI TÜRKİYE'NİN ÜYELİĞİNİN AB'YE MUHTEMEL ETKİLERİ Kasım 2004 İÇİNDEKİLER GİRİŞ 1 A- HUKUKİ DURUM 4 1. Türkiye-AB İlişkileri 4 B- SİYASİ KONULAR 7 1. Siyasi Kriterlere

Detaylı

KOMİSYON TARAFINDAN AVRUPA PARLAMENTOSUNA VE KONSEYE SUNULAN BİLDİRİM. Genişleme Stratejisi ve Başlıca Zorluklar 2013-2014. {COM(2013) 700} ekindeki

KOMİSYON TARAFINDAN AVRUPA PARLAMENTOSUNA VE KONSEYE SUNULAN BİLDİRİM. Genişleme Stratejisi ve Başlıca Zorluklar 2013-2014. {COM(2013) 700} ekindeki AVRUPA KOMİSYONU Brüksel, 16 Ekim 2013 SWD (2013) 417 KOMİSYON TARAFINDAN AVRUPA PARLAMENTOSUNA VE KONSEYE SUNULAN BİLDİRİM Genişleme Stratejisi ve Başlıca Zorluklar 2013-2014 {COM(2013) 700} ekindeki

Detaylı

TÜRKİYE İLE VİZE SERBESTLİĞİNE İLİŞKİN YOL HARİTASI BİRİNCİ DEĞERLENDİRME RAPORU İKV TARAFINDAN GERÇEKLEŞTİRİLEN RESMİ OLMAYAN ÇEVİRİ

TÜRKİYE İLE VİZE SERBESTLİĞİNE İLİŞKİN YOL HARİTASI BİRİNCİ DEĞERLENDİRME RAPORU İKV TARAFINDAN GERÇEKLEŞTİRİLEN RESMİ OLMAYAN ÇEVİRİ TÜRKİYE İLE VİZE SERBESTLİĞİNE İLİŞKİN YOL HARİTASI BİRİNCİ DEĞERLENDİRME RAPORU İKV TARAFINDAN GERÇEKLEŞTİRİLEN RESMİ OLMAYAN ÇEVİRİ 1.GİRİŞ AB ve Türkiye arasında 2005 yılından beri müzakereleri devam

Detaylı

Dışişleri Bakanlığı nın 2015 Mali Yılı Bütçe Tasarısının TBMM Genel Kurulu na Sunulması Vesilesiyle Hazırlanan Kitapçık

Dışişleri Bakanlığı nın 2015 Mali Yılı Bütçe Tasarısının TBMM Genel Kurulu na Sunulması Vesilesiyle Hazırlanan Kitapçık 14 Aralık 2014 günü konuşma saatine kadar ambargoludur 2015 YILINA GİRERKEN DIŞ POLİTİKAMIZ Mevlüt Çavuşoğlu Dışişleri Bakanı Dışişleri Bakanlığı nın 2015 Mali Yılı Bütçe Tasarısının TBMM Genel Kurulu

Detaylı

MAJESTELERİNİN HÜKÜMETİ. İzleme Koruma Önleme Hazırlıklı Olma İngiltere nin Uluslararası Terörizmle Mücadele Stratejisi

MAJESTELERİNİN HÜKÜMETİ. İzleme Koruma Önleme Hazırlıklı Olma İngiltere nin Uluslararası Terörizmle Mücadele Stratejisi MAJESTELERİNİN HÜKÜMETİ İzleme Koruma Önleme Hazırlıklı Olma İngiltere nin Uluslararası Terörizmle Mücadele Stratejisi Mart 2009 İngiltere nin Uluslararası Terörizmle Mücadele Stratejisi Mart 2009 Sayın

Detaylı

2014 YILINA GİRERKEN DIŞ POLİTİKAMIZ

2014 YILINA GİRERKEN DIŞ POLİTİKAMIZ 2014 YILINA GİRERKEN DIŞ POLİTİKAMIZ Ahmet Davutoğlu Dışişleri Bakanı Dışişleri Bakanlığı nın 2014 Mali Yılı Bütçe Tasarısının TBMM Genel Kurulu na Sunulması Vesilesiyle Hazırlanan Kitapçık 1 Bu kitapçık,

Detaylı

İçindekiler 1. AB, niçin bir Çevre Politikası geliştirmiştir? 2. AB Çevre Politikası nın yasal dayanakları nelerdir? 3. AB Çevre Politikası nın hedefleri ve temel ilkeleri nelerdir? 4. Çevre konusunda

Detaylı

ULUSLARARASI KURULUŞLARIN TÜRKİYE DEKİ SOSYAL GÜVENLİK MEVZUATININ OLUŞMASINDAKİ ETKİLERİ

ULUSLARARASI KURULUŞLARIN TÜRKİYE DEKİ SOSYAL GÜVENLİK MEVZUATININ OLUŞMASINDAKİ ETKİLERİ T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI Dış İlişkiler ve Yurtdışı İşçi Hizmetleri Genel Müdürlüğü ULUSLARARASI KURULUŞLARIN TÜRKİYE DEKİ SOSYAL GÜVENLİK MEVZUATININ OLUŞMASINDAKİ ETKİLERİ Yurtdışı İşçi

Detaylı

7.Kadına ve kız çocuklarına yönelik şiddet ve onları hedef alan her türlü ayrımcılıkla mücadele konusunda AB Rehber İlkeleri

7.Kadına ve kız çocuklarına yönelik şiddet ve onları hedef alan her türlü ayrımcılıkla mücadele konusunda AB Rehber İlkeleri 7.Kadına ve kız çocuklarına yönelik şiddet ve onları hedef alan her türlü ayrımcılıkla mücadele konusunda AB Rehber İlkeleri I. Rehber İlkeler'in Amacı Kadına ve kız çocuklarına yönelik şiddet konusunda

Detaylı

TÜRKİYE DE EN KÖTÜ BİÇİMLERDEKİ ÇOCUK İŞÇİLİĞİNİN SONLANDIRILMASI: 2014 HEDEFİNE DOĞRU YOL HARİTASI

TÜRKİYE DE EN KÖTÜ BİÇİMLERDEKİ ÇOCUK İŞÇİLİĞİNİN SONLANDIRILMASI: 2014 HEDEFİNE DOĞRU YOL HARİTASI TÜRKİYE DE EN KÖTÜ BİÇİMLERDEKİ ÇOCUK İŞÇİLİĞİNİN SONLANDIRILMASI: 2014 HEDEFİNE DOĞRU YOL HARİTASI Dr. Şule Çağlar KISALTMALAR...4 ÖNSÖZ...5 GİRİŞ...6 ULUSLARARASI ÇERÇEVE...8 ULUSAL ÇERÇEVE... 12 ELDE

Detaylı

SERİ NO: 15. İKTİSADİ KALKINMA VAKFI YAYINLARI Yayın No: 273

SERİ NO: 15. İKTİSADİ KALKINMA VAKFI YAYINLARI Yayın No: 273 SERİ NO: 15 1965 İKTİSADİ KALKINMA VAKFI YAYINLARI Yayın No: 273 SORULARLA AB POLİTİKALARI VE TÜRKİYE SERİSİ Seri No:15 GIDA GÜVENLİĞİ POLİTİKASI 19 65 İKTİSADİ KALKINMA VAKFI YAYINLARI Yayın No: 273 SORULARLA

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ GÜVENLİK AKTÖRÜ OLMAYA NE KADAR YAKIN? How Close is the European Union to Be A Security Actor?

AVRUPA BİRLİĞİ GÜVENLİK AKTÖRÜ OLMAYA NE KADAR YAKIN? How Close is the European Union to Be A Security Actor? AVRUPA BİRLİĞİ GÜVENLİK AKTÖRÜ OLMAYA NE KADAR YAKIN? How Close is the European Union to Be A Security Actor? Aslıhan P. TURAN Özet: Avrupa Birliği, Soğuk Savaş ın ardından güvenlik ve savunma politikalarında

Detaylı

Türkiye de Sürdürülebilir Kalkınmanın Mevcut Durumu

Türkiye de Sürdürülebilir Kalkınmanın Mevcut Durumu Türkiye nin 2012 BM Sürdürülebilir Kalkınma Konferansına (Rio+20) Hazırlıklarının Desteklenmesi Rio dan Rio ya: Türkiye de Sürdürülebilir Kalkınmanın Mevcut Durumu -2012- Rio dan Rio ya: Türkiye de Sürdürülebilir

Detaylı

ilerlemenin yolu her zaman ileri bakmak...

ilerlemenin yolu her zaman ileri bakmak... Sürdürülebilirlik Raporu ilerlemenin yolu her zaman ileri bakmak... İçindekiler 2 Yönetiṁ Kurulu Başkanı ndan Mesaj 4 Vizyon, Misyon, Hedef ve İlkeler 6 Kısaca Otokar 8 Otokar ın Rekabet Avantajları 10

Detaylı

NO 02 AB YE GENEL BAKIŞ T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI. www.ab.gov.tr

NO 02 AB YE GENEL BAKIŞ T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI. www.ab.gov.tr NO 02 T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI NO 02 İçindekiler 1 Avrupa Birliği Nedir? 1 AVRUPA BİRLİĞİ NİN KURUMLARI 6 Avrupa Parlamentosu 6 Avrupa Birliği Zirvesi 8 Konsey ( Bakanlar Konseyi ya da AB Konseyi

Detaylı

DÜNYA BİLGİ TOPLUMU ZİRVESİ NİHAİ DOKÜMANLARI

DÜNYA BİLGİ TOPLUMU ZİRVESİ NİHAİ DOKÜMANLARI DÜNYA BİLGİ TOPLUMU ZİRVESİ NİHAİ DOKÜMANLARI Cenevre Zirvesi Aralık 2003 Tunus Zirvesi - Kasım 2005 DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI Bilgi Toplumu Dairesi Ocak 2008 DÜNYA BİLGİ TOPLUMU ZİRVESİ NİHAİ DOKÜMANLARI

Detaylı

Sosyal Diyalog. İşçi Sendikası Eğitim El Kitabı. Bu El Kitabı Avrupa Birliği fonlarıyla hazırlanmıştır

Sosyal Diyalog. İşçi Sendikası Eğitim El Kitabı. Bu El Kitabı Avrupa Birliği fonlarıyla hazırlanmıştır Sosyal Diyalog İşçi Sendikası Eğitim El Kitabı Bu El Kitabı Avrupa Birliği fonlarıyla hazırlanmıştır Sosyal Diyalog İşçi Sendikası Eğitim El Kitabı Bu belge, Avrupa Birliği nin mali desteğiyle, Avrupa

Detaylı

İSTANBUL KALKINMA AJANSI 2014 YILI ARA FAALİYET RAPORU

İSTANBUL KALKINMA AJANSI 2014 YILI ARA FAALİYET RAPORU İSTANBUL KALKINMA AJANSI 2014 YILI ARA FAALİYET RAPORU 2 SUNUŞ YÖNETİM KURULU BAŞKANI SUNUŞU 2008 yılının ikinci yarısında Bakanlar Kurulu kararı ile kurulan ve 2009 yılı ikinci yarısından itibaren aktif

Detaylı

ULUSAL GENÇLİK VE SPOR POLİTİKASI BELGESİ

ULUSAL GENÇLİK VE SPOR POLİTİKASI BELGESİ ULUSAL GENÇLİK VE SPOR POLİTİKASI BELGESİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... 1 YASAL DAYANAK... 1 YÖNTEM... 2 GENÇLİK POLİTİKALARI... 4 1. GİRİŞ... 4 1. 1. Gençlik Tanımı... 4 1. 2. Neden Gençlik Politikası... 5 2.

Detaylı

LAR II. Aşama TR 07.01.05 FİNAL RAPORU. Bileşen. Faaliyet. Çıktı. Seçimle gelen. Açıklamaa. stratejileri ile. ve İhaleler Birimidir.

LAR II. Aşama TR 07.01.05 FİNAL RAPORU. Bileşen. Faaliyet. Çıktı. Seçimle gelen. Açıklamaa. stratejileri ile. ve İhaleler Birimidir. Türkiye de Yerel Yönetim Reformu Uygulamasının Devamına Destek Projesi LAR II. Aşama TR 07.01.05 İrfan Haşlak ve Özlem Yıldırım ın yardımlarıyla Simon Forrester, Mustafa Lütfi Şenn ve Tarkan Oktay tarafından

Detaylı

Türkiye nin Çevre Yönetiminin Güçlendirilmesi ve Sürdürülebilir Kalkınmasının Sağlanmasına Yönelik OECD Tavsiyeleri

Türkiye nin Çevre Yönetiminin Güçlendirilmesi ve Sürdürülebilir Kalkınmasının Sağlanmasına Yönelik OECD Tavsiyeleri Türkiye nin Çevre Yönetiminin Güçlendirilmesi ve Sürdürülebilir Kalkınmasının Sağlanmasına Alara İSTEMİL* - Türkiye nin OECD Çevresel Performans Raporu İktisadi İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı (OECD),

Detaylı

Birlikte çalışmak: Avrupa Birliği ve Türkiye de sendikalar

Birlikte çalışmak: Avrupa Birliği ve Türkiye de sendikalar Birlikte çalışmak: Avrupa Birliği ve Türkiye de sendikalar Bu yayın, iddialı bir Avrupa projesi olan Sivil Toplum Diyalogu: Ortak çalışma kültürü aracılığıyla Avrupa Birliği ve Türkiye den işçilerin bir

Detaylı

İNSAN HAKLARININ KORUNMASI AÇISINDAN İL VE İLÇE İNSAN HAKLARI KURULLARI

İNSAN HAKLARININ KORUNMASI AÇISINDAN İL VE İLÇE İNSAN HAKLARI KURULLARI Türk İdare Dergisi Sayı: 466 Mart 2010 95 İNSAN HAKLARININ KORUNMASI AÇISINDAN İL VE İLÇE İNSAN HAKLARI KURULLARI ÖZET Suat DERVİŞOĞLU 1* İnsan haklarının tanınması ve güvence altına alınması kadar bu

Detaylı

o ALTUN/TAPEC/TR0702.28-01/FWC/041/BIS KAMU ETİK KOMİSYONLARININ İHTİYAÇ DEĞERLENDİRMESİNE İLİŞKİN TEKNİK YARDIM Nihai Rapor

o ALTUN/TAPEC/TR0702.28-01/FWC/041/BIS KAMU ETİK KOMİSYONLARININ İHTİYAÇ DEĞERLENDİRMESİNE İLİŞKİN TEKNİK YARDIM Nihai Rapor o ALTUN/TAPEC/TR0702.28-01/FWC/041/BIS KAMU ETİK KOMİSYONLARININ İHTİYAÇ DEĞERLENDİRMESİNE İLİŞKİN TEKNİK YARDIM Nihai Rapor Nisan 2011 İÇİNDEKİLER KISALTMALAR... 3... 5 1 VE YAPISI ARAMASI... 11 1.1

Detaylı

AB KONSEYİ, Avrupa Topluluğunu kuran Antlaşmayı göz önünde bulundurarak,

AB KONSEYİ, Avrupa Topluluğunu kuran Antlaşmayı göz önünde bulundurarak, Türkiye Cumhuriyeti İle Katılım Ortaklığında Yer Alan İlkeler, Öncelikler, Ara Hedefler ve Koşullara İlişkin 8 Mart 2001 tarihli KONSEY KARARI (2001/235/AT)) AB KONSEYİ, Avrupa Topluluğunu kuran Antlaşmayı

Detaylı

YEREL GÜNDEM 21 ELKİTABI

YEREL GÜNDEM 21 ELKİTABI TÜRKİYE YEREL GÜNDEM 21 PROGRAMI YEREL GÜNDEM 21 UYGULAMALARINA YÖNELİK KOLAYLAŞTIRICI BİLGİLER ELKİTABI Hazırlayan: Sadun EMREALP TÜRKİYE YEREL GÜNDEM 21 PROGRAMI YEREL GÜNDEM 21 UYGULAMALARINA YÖNELİK

Detaylı

FCG SIPU INTERNATIONAL AB. Sivil Toplum İhtiyaç Analizi Raporu

FCG SIPU INTERNATIONAL AB. Sivil Toplum İhtiyaç Analizi Raporu FCG SIPU INTERNATIONAL AB Sivil Toplum İhtiyaç Analizi Raporu Sivil Toplum İhtiyaç Analizi Raporu TACSO 2 TÜRKİYE IPA Yararlanıcılarından Sivil Toplum Kuruluşlarına Teknik Yardım 2 (TACSO 2); EuropeAid/133642/C/SER/Multi

Detaylı

ÜLKE RAPORU Haziran 2014

ÜLKE RAPORU Haziran 2014 CEZAYİR ÜLKE RAPORU Haziran 2014 1 EdizEkinci, HidropolitikAkademi edizekinci@gmail.com 2 BaĢkent : Cezayir Nüfus : 37,9 milyon (2013) Yüzölçümü : 2.381.741 km2 Devlet BaĢkanı : Abdelaziz BOUTEFLIKA BaĢbakan

Detaylı

Avrupa Birliği Çevre Mevzuatı Yayınları

Avrupa Birliği Çevre Mevzuatı Yayınları Avrupa Birliği Çevre Mevzuatı Yayınları Avrupa Birliği Çevre Mevzuatı Yayınları REC Türkiye Hakkında REC Türkiye, siyasî görüşlerden ve çıkar gruplarından bağımsız, kâr amacı gütmeyen, uluslararası bir

Detaylı