Sayın Beşir Atalay, Türkiye Cumhuriyeti Başbakan Yardımcısı:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Sayın Beşir Atalay, Türkiye Cumhuriyeti Başbakan Yardımcısı:"

Transkript

1 Sayın Beşir Atalay, Türkiye Cumhuriyeti Başbakan Yardımcısı: Açılış konuşmasında söz alan Başbakan Yardımcısı Sayın Beşir Atalay, ilk olarak, terörle mücadelede koordinasyon konusunu değerlendiren ve amaçlayan böyle bir konferansın düzenlenmesine verdiği önemi ifade etmiştir. Küreselleşme ile birlikte artan terör faaliyetlerin son dönemlerde uluslararası istikrarsızlığa sebep olduğuna değinen Başbakan Yardımcısı Sayın Atalay, özellikle uluslararası koordinasyon konusunda ülkelerin farkında olarak veya olmayarak teröre destek vermesinin vahim bir hata olduğuna dikkat çekmiştir. Başbakan Yardımcısı Sayın Atalay, güvenlik tedbirlerinin her zaman önemli olduğun belirtmiş, fakat terörle mücadelenin sadece dar kapsamlı güvenlik koridorlarına hapsedilmemesi gerektiğinin de altını çizmiştir. Bu bağlamda, kapsayıcı ve demokrasiden asla ödün vermeyen politikalarla birlikte, orta ve uzun vadede terörün bitirilmesinin amaçlanması gerektiğini vurgulamıştır. Terörün milliyeti, dini ve zamanı olmadığına dikkat çeken Sayın Atalay, terörle mücadelede devletler arasında koordinasyon ve işbirliğini arttırmanın önemine değinmiştir. Bu bağlamda uluslararası alanda gerçekleştirilen faaliyetlere atıf yaparak, özellikle Birleşmiş Milletler Genel Kurulu, Avrupa Birliği ve Avrupa Konseyi bünyesindeki ortak çalışmalara vurgu yapmıştır. Konuşmasında Türkiye de yaşanan terör faaliyetlerin geçmişine de değinen Sayın Atalay, özellikle terör sorunun ülkeye maliyetinin çok büyük olduğuna dikkat çekmiştir. Geçmişte, hükümetler tarafından bu konuda önemli hatalar yapıldığını kabul eden Sayın Atalay, günümüzde ise terörle mücadelede, demokrasi ve hukuk devleti içinde çok-boyutlu bir yaklaşıma önem verildiğinin altını çizmiştir. Bu bağlamda, Sayın Atalay, terörist ile vatandaş arasındaki ayrımın açık bir şekilde belirtilmesinin önemine dikkat çekmiş, hükümet tarafından benimsenen yeni yaklaşımın operasyonel değil, stratejik mekanizmalar geliştiren politikalar ürettiğini ifade etmiştir. Bu bağlamda, KDGM tarafından yayınlanan "Sessiz Devrim in, bu konuda iyi bir envanter oluşturduğunun altını çizmiştir. Konuşmasında terörün özgürlüklerin en önemli düşmanı olduğunu hatırlatan Sayın Atalay, terörle mücadele alanında güvenlik-özgürlük arasındaki dengenin iyi bir şekilde kurulmasının çok önemli olduğunu belirtmiştir. Bu nedenle, hükümet olarak terörle mücadelede insanodaklı yaklaşım ile insan hakları ve hukukun üstünlüğü temelinde ilerlemeler sağladıklarını ifade etmiştir. Bu bağlamda, geçtiğimiz ay kamuoyuyla paylaşılan Demokratikleşme Paketi ni önemsediklerinin altını çizerek, bu paketin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının her kesimini kapsadığını ve ilgilendirdiğini söylemiştir. Başbakan Yardımcısı Sayın Atalay, terörle mücadelede konusunda kurumlar arası koordinasyonu sağlamak, teröre yeni yaklaşımlarla çözümler üretmek, araştırmalar yapmak ve bu konuda strateji ve politikalar geliştirmek amacıyla 2010 yılında Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarlığı nın kurulduğunu belirtmiştir. Özellikle terörle mücadele ve güvenlik konularında uzmanlaşmayı önemsediklerinin altını çizen sayınatalay, bu kurumun bir think tank gibi çalışmalarını sürdürmekte olduğunu ifade etmiştir. Bu kurumun bir organı olan Terörle Mücadele Koordinasyon Kurulu hakkında da bilgiler veren Sayın Atalay, özellikle terörle mücadelede ulusal kurumların entegre bir şekilde çalışmasını önemsediklerinin altını çizmiştir.

2 Konuşmasının son bölümünde sürdürülmekte olan Çözüm Süreci hakkında değerlendirmelerde de bulunan Başbakan Yardımcısı Sayın Atalay, bu süreci doğrudan diyaloğun yer aldığı bir dönem olarak adlandırmıştır. Atalay, sürecin esasını terör unsurlarının sınır-dışına çıkması, silahlarını bırakması ve devletin de eve-dönüş ile ilgili siyasi düzenlemeleri yapması olarak belirtmiştir. Bu bağlamda, dünyadaki diğer örnek ve tecrübeleri önemli gördüklerini ve değerlendirdiklerini belirten sayın Atalay, terörün bitmesi ve varolan sorunların siyaset yoluyla çözümlenmesi gerektiğini vurgulamıştır. Sayın Ulvi Saran, Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarı: Konferansın açılış konuşmasını gerçekleştiren Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarı Sayın Ulvi Saran, düzenlenen bu konferansın kurumumuz açısından ilk olması bakımından önemine değinmiş, özellikle terörle mücadelede yeni yaklaşımlar için bunun bir başlangıç olacağına inandığını ifade etmiştir. Günümüzde terörün tek bir ülke veya coğrafyanın sorunu olmadığına ve bu nedenle de devletlerin ortak hareket etmesi gerektiğine dikkat çeken Sayın Saran, konuşmasının diğer bölümünde ise 2010 yılında kurulmuş olan Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarlığı nın (KDGM) misyonu ve vizyonu hakkında kısa bilgiler vermiştir. Bu bağlamda, şu ana dek Müsteşarlığın gerçekleştirmiş olduğu projelere de değinen Sayın Saran, bunların içinde özellikle 30 Eylül 2013 tarihinde Başbakan Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından kamuoyuyla paylaşılan Demokratikleşme Paketi ne atıfta bulunmuştur. Sayın Jan Kleijssen, Avrupa Konseyi Bilgi Toplumu ve Suçla Mücadele Genel Müdürü: Avrupa Konseyi Bilgi Toplumu ve Suçla Mücadele Genel Müdürü Sayın Jan Kleijssen yaptığı açılış konuşmasında, terörle mücadelede güvenlik ve insan hakları dengesinin önemine vurgu yapmıştır. Avrupa Konsey'inin terörle mücadelede iki temel prensibinin, ifade özgürlüğü ve kişisel verilerin korunması ile suçlarla mücadele olduğunu ifade eden Sayın Kleijssen, 1978 tarihli AİHM kararının da suçla mücadele ve birey hakları arasında dengenin önemine işaret ettiğini vurgulamıştır. Bu amaçla terörle mücadele stratejilerinin hazırlanmasında ve uygulanmasında dikkat edilmesi gereken hususların altını çizen Sayın Kleijssen, güvenlik önlemlerinin uygulamalarında gözetimin son derece önemli olduğunu belirtmiştir. Hak ve özgürlüklerin düzeni sağlamak adına ihlal edilmemesi gerekliliği ifade edilmiştir. Güvenlik adına insan haklarına ihanet edilmemesi noktasına vurgu yapılmıştır. Teröristlerin, devletin olağanüstü önlemler almasına yol açarak sivil hayatı sınırlandırmayı amaçladığını ifade ederek, insan haklarına saygılı güvenlik politikalarının gerekliliğine dikkat çekmiştir. Bu noktada, Sessiz Devrim adlı eserimize vurgu yapılarak ülkemizin son yıllarda başardığı ilerlemelere değinilmiştir. Sayın Kleijsen, Başbakan Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın eserin önsözünde Şeyh Edebali'den yaptığı alıntıyla "İnsanı yaşat ki devlet yaşasın" ifadesiyle konuşmasını tamamlamıştır. 1

3 BİRİNCİ OTURUM Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarı Sayın Ulvi Saran'ın başkanlığında, Ulusal Terörle Mücadele Koordinasyon Birimlerinin Yapısı ve Genel Görevi başlıklı birinci oturumda, yalnızca güvenlik güçleri odaklı bir strateji yerine, bütüncül ve çok boyutlu, insan haklarını ve hukukun üstünlüğünü öne çıkaran kapsamlı terörle mücadele stratejilerinin, teröre son vermede bir ön şart olduğu vurgulanmıştır. Güvenlik güçleri, akademisyenler, sivil politika yapıcılar, uygulayıcılar ve sivil toplum temsilcilerinin fikirlerini ve tecrübelerini bir araya getiren ulusal terörle mücadele koordinasyonu konsepti yeni ve ilginç bulunmakla birlikte, fayda sağladığının gözlemlendiği ifade edilmiştir. EricRosand, Kıdemli Danışman, Küresel Terörle Mücadele Forumu Koordinatörü, Dışişleri Bakanlığı, ABD: KDGM Müsteşarı Sayın Ulvi Saran'ın başkanlığını yaptığı ilk oturumda ilk konuşmayı, ABD Dışişleri Bakanlığı Terörle Mücadele Bürosu'nda Küresel Terörle Mücadele Koordinatörlüğü görevini yürüten EricRosand yapmıştır. ABD'nin küresel terör tehdidiyle başa çıkma adına kurduğu 263 terörle mücadele kurumu ve bunların koordinasyonu için görevlendirilen NCTC ve NJTTF adlı kurumlara sunumda yer verilmiştir. Rosand, 11 Eylül saldırıları sonrası ABD'nin teröre karşı başlattığı küresel savaşta, gelinen noktada, temel hedefinin El Kaide terör örgütünün finansmanını yok etmek ve örgüte katılımı sıfıra indirmek olduğunu belirtmiştir. Bu amaçla, 2011 yılında revize edilen ABD ulusal güvenlik politikası iki temel strateji benimsemiştir: Terörle Mücadele Stratejisi: Özellikle El Kaide terör örgütünün operasyon yeteneğini ortadan kaldırmaya yönelik önlemleri içermektedir. Radikalleşmeyle Mücadele Stratejisi: El Kaide'nin yeni geliştirdiği taktik gereği örgüte katılan ABD vatandaşlarının sayısı giderek artmaktadır. Bunun sonucu olarak artan iç tehdidi ortadan kaldırmak için, özellikle gençler arasında radikalleşmeyi minimize etmek amaçlanmaktadır. Rosand, ABD'de terörle mücadele koordinasyonu konusunda yaşanan problemlerin iki temel sebepten kaynaklandığına değinmiştir. İlk olarak özellikle 11 Eylül'den sonra sayısı giderek artan yeni kurumlarla birlikte bu amaçla hizmet veren kurum sayısının 263'e çıkmasının koordinasyonu zorlaştırdığına işaret edilmektedir. İkinci problem ise kurulan kurumların yetki sınırlarının net olmaması ve özerk kurumların koordinasyon açısından sorun teşkil ettikleri ifade edilmiştir. Bu sorunları aşmak amacıyla ABD'de iki koordinasyon kurumu kurulmuştur: Ulusal Terörle Mücadele Merkezi (NCTC): 11 Eylül saldırılarından sonra kurulan ve ABD'nin istihbarat ve güvenlik güçlerinin operasyonel ve stratejik koordinasyonunu sağlayan kurumdur. Ulusal Ortak Terör Görev Gücü (NJTTF): 11 Eylül sonrası sayıları giderek artan, bölgesel güvenlik güçlerinin ortak operasyonel bir yapı olarak çalıştığı koordinasyon 2

4 yapısıdır. NCTC yapısı içinde, istihbarat paylaşımı konusunda bölgesel güvenlik birimlerinin koordinasyonunu yerel teşkilatları vasıtasıyla sağlamaktadır. Sayın Ergin Ergül, Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşar Yardımcısı: Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşar Yardımcısı Sayın Dr. Ergin Ergül konuşmasında, Müsteşarlığımız hakkında bilgiler vermiştir. Terörle mücadele konusunda ulusal kurumlar arasındaki koordinasyonu sağlama yönünde KDGM ye duyulan ihtiyacı ifade eden Sayın Ergül, 2010 yılında kurulmuş olan KDGM nin yapısına ve rolüne değinmiştir. Şu ana dek kurum tarafından gerçekleştirilen çalışmalar hakkında da örnekler veren Sayın Ergül, bu bağlamda gerçekleştirilen ziyaretler, terörle mücadele alanında ilgili ülke raporları, çözüm süreci bağlamında oluşturulan Akil İnsanlar Heyeti ve bunlara sağlanan lojistik destek ve yılları arasında Türkiye nin demokratik değişim ve dönüşüm envanteri niteliğindeki Sessiz Devrim in yayınlanmasına dikkat çekmiştir. YuliiaLaputina, Güvenlik Servisi Özel Operasyon Merkezi Müdür Yardımcısı, Ukrayna: Ukrayna Güvenlik Servisinin Özel Operasyonlar Merkezi Başkan Yardımcılığını yürüten ve CODEXTER'de Ukrayna'yı temsil eden YuliiaLaputina sunumunda ülkesinin terörle mücadele stratejisine ve işleyişine değinmiştir. Bu bağlamda, Ukrayna'nın temel hedefinin terörle mücadelede güvenlik sistemini küresel ve Avrupa standartlarına uygun bir şekle getirmek olduğunu ifade etmiştir. Bu yönde atılan adımlar arasında ulusal terörle mücadele önlemlerinin uluslararası normlara uygunluğu, terörle mücadele sisteminin önleyici yönünün güçlendirilmesi, terörün istismar ettiği şartların ortadan kaldırılması çalışmaları sayılmıştır. Bu noktada, 2006 tarihli BM Küresel Terörle Mücadele Stratejisi'nin Ukrayna güvenlik politikasına uyarlanmasının birincil öncelikleri olduğu vurgulanmıştır. Ukrayna'nın oluşturmaya çalıştığı sistemin temel işlevleri arasında birleşik bir devlet politikası oluşturmak, terörle mücadele kurumlarının koordinasyonunu ve hazırlığını sağlamak, terör tehditlerini ve risklerini denetlemek, istihbari ve analitik destek, terörün yayılmasını önleyici faaliyetlerde bulunmak, terörün finansmanına karşı önlemler almak sıralanmıştır. Bu amaçla, terörle mücadelede koordinasyonu sağlamak üzere Teröre Karşı Merkez'in (ATC) 1998 yılında Başkanlık Kararnamesiyle kurulduğu ifade edilmiştir. Terörle Mücadele Merkezi'nin, her yıl çeşitli ülkelerle ortak 100'ün üzerinde tatbikat düzenleyerek, terör tehdidine karşı hazırlığının üst düzey olmasını amaçladığına değinilmiştir. Buna örnek olarak, bu yıl Mayıs ayında İsrail'in Kiev Büyükelçisinin de gözetiminde Kiev'de bulunan İsrail Büyükelçiliği, iki sinagog ve bir Yahudi okulunda ATC tarafından tatbikatlar düzenlendiğine işaret edilmiştir. Bir diğer örnek de Ukrayna'da düzenlenen 2012 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda ATC tarafından 24 ülkeden 42 temsilcinin katılımıyla Uluslararası Güvenlik ekibi kurulmuş ve terör tehdidine karşı uluslararası koordinasyon sağlanmış olmasıdır. 3

5 Laputina, Nisan 2013 yılında çıkarılan Başkanlık Kararnamesi ile hayata geçen Terörle Mücadele Konsepti'nin terörizmle mücadelede stratejilerin etkin bir şekilde uygulanmasını ve teröre zemin hazırlayan şartların ortadan kaldırılmasını hedeflediğini ifade etmiştir. Bu amaca ulaşmak adına, terörle mücadele ederken paralelde birey hak ve özgürlüklerinin geliştirilmesi, terörle mücadeleye kamuoyu desteğinin artırılması, teröre meyilli bireylere karşı ikna edici yaklaşımların geliştirilmesi ve kurumlar arası koordinasyonun geliştirilmesi konularının altı çizilmiştir. Francisco ToroMansilla, Hizmet Birimi Başkanı, Kurumsal İlişkiler Departmanı, Ulusal Terörle Mücadele Koordinasyon Merkezi, İspanya: İspanya Ulusal Terörle Mücadele Koordinasyon Merkezi Kurumsal İlişkiler Bölümü Başkanı Francisco ToroMansilla, konuşmasında öncelikle İspanya ve Türkiye nin benzer ve ortak terör tehditlerine maruz kaldığına dikkat çekmiştir. Ülkesinin yaklaşık 45 yıldır terör sorunundan acılar çektiğini belirten Mansilla, bunun aynı zamanda İspanya ya bu alanda iyi bir tecrübe kazandırdığını da ifade etmiştir. Terörle mücadele konusunda mevcut İspanya hükümetinin ana hedeflerine değinen Mansilla, bu bağlamda demokratik siyasi partilerin eylem birliği, polis ve yargı işlemlerinin etkinliği, uluslararası işbirliği ve terör mağdurlarını kapsamlı olarak kabul etme ve onlara destek verme gibi ilkeleri öne çıkarmıştır. Mansilla, bu alanda alınan ilk kararların, terörle mücadele soruşturmalarında polis birimlerini iyileştirmek ve artırmak, ayrıca Ulusal Terörle Mücadele Koordinasyon Merkezi nin (CentroNacional de CoordinacionAntiterrorista) kurulması olduğunu belirtmiştir. 28 Mayıs 2004 tarihinde kurulan Ulusal Terörle Mücadele Koordinasyon Mekezi nin İçişleri Bakanlığı na bağlı olarak çalıştığını belirten Mansilla, kurumun yapısı ve misyonu hakkında da bilgiler vermiştir. Kurumun her şeyden önce operasyonel bir görevi olmadığının altını çizen Mansilla, stratejik çerçevede çalışan kurumun terörle mücadele alanında istihbarat üretimi ve stratejik koordinasyon görevleri olduğuna değinmiştir. Ayrıca kurumun yatay bir yapıda yer aldığına dikkat çekerek, operasyonal birimlerini ve ulusal istihbarat merkezini tamamlayıcı nitelikte olduğunun altını çizmiştir. Bununla birlikte Mansilla, söz konusu kurumun terör konusunda her çeşit bilgi ve istihbaratın toplanması, bu konuda analizlerin yapılması, hem İspanya hem de ülkenin çıkarlarına karşı tehdit değerlendirilmesine ilişkin siyasi otoritelere raporlar hazırlanması veispanya Hükümeti tarafından verilen görevle, teröre karşı ulusal strateji geliştirme ve yol gösterme rolünün olduğunu belirmiştir. Mansilla, operasyonal birimlerden gelen bilgilerin ulusal koordinasyonu hakkında ise, 2006 yılından beri kullanılan SICOA (Terör Önleyici Koordinasyon Sistemi) bilgisayar sistemine değinmiştir. Bu sistem sayesinde terörle mücadelede mükemmel bir koordinasyon sağladıklarını belirten Mansilla, sistemin yapısı hakkında kısa bir bilgi vermiştir. Mansilla, konuşmasını son bölümünde terörle mücadele alanında uluslararası işbirliği ve bilgilerin paylaşımı konusuna değinmiş, bu bağlamda Ulusal Terörle Mücadele 4

6 Koordinasyon Merkezi nin yabancı ülkeler ve uluslararası kurumlarla gerçekleştirdiği işbirliklerine dikkat çekmiştir. İKİNCİ OTURUM Dışişleri Bakanlığı Araştırma ve Güvenlik İşleri Genel Müdürü Büyükelçi Tunç Uğdül ün başkanlığını yaptığı Koordinasyon Birimlerinin Terörle Mücadele Stratejilerinin Hazırlanması, Uygulanması ve Gözden Geçirilmesi Konularındaki Özel Görevleri başlıklı, konferansın ikinci oturumda, genel olarak terörle mücadelede ulusal stratejilerin uygulanmasına ve gözden geçirilmesine değinilmiştir. Oturumda kendi ülkelerinin terörle mücadele konusundaki deneyimlerini paylaşan katılımcılar, özellikle bu konuda vatandaşların temel hak ve hürriyetlerine, hukukun üstünlüğüne saygı gözetmenin gerekliliğini vurgulamıştır. Güçlü bir hukuki mevzuatın önemine değinilirken, terörle mücadelede devletler ve kurumlar arası bilgi paylaşımı ve bilginin aktarılmasının artan önemine dikkat çekilmiştir. Aynı oturumda terörü önleyici bazı toplumsal tedbirlere de değinilmiş ve özellikle bu bağlamda sosyal, ekonomik, eğitimsel ve spor faaliyetlerine değinilmiştir. Lucia Ling Ket On, Terörle Mücadele Ulusal Koordinatörünün Hukuk Danışmanı, Güvenlik ve Adalet Bakanlığı, Hollanda: Hollanda Terörle Mücadele Ulusal Koordinatörünün Hukuk Danışmanlığını yürüten Lucia Ling Ket On terörün sona erdirilmesinde işin kaynağına inilmesi ve radikalleşmenin önüne geçilmesi gerektiğine işaret etmiştir. Hollanda'da kapsamlı bir terörle mücadele stratejisi yürütüldüğüne değinen Ket On, radikalleşme sürecinin daha başında tespit edilen bireylerin henüz teröre başvurmadan yakalanması ile engelleyici ve önleyici bir yaklaşım geliştirildiğini ifade etmiştir. Bu noktadan hareketle terörle mücadelede iki temel prensibe vurgu yapılarak, bunlardan ilkinin radikalleşmenin tespiti, ikincisinin terör tehdidinin önlenmesi ve bastırılması olduğuna dikkat çekilmiştir. Ket On terörle mücadele stratejisinin beş sütuna dayandığını ifade ederek şunları sıralamıştır: Saptama: doğru zamanlama ile kurumlar arası etkin bilgi paylaşımı sağlanarak terör tehditlerinin saptanması; Önleme: Radikalleşme sürecine en yakın zamanda müdahil olunarak terör tehdidinin oluşmasını engelleme; Koruma: Terörün hedef aldığı tehdit altındaki kişiler, alanlar ve kritik altyapıların korunması; Hazırlık: Güvenlik güçlerinin yeterli eğitimden geçirilmesi ve halkın bilgilendirilmesi; Takibat: Teröristlerin yargının önünde hesap vermesinin sağlanmasıdır. Ket On, özellikle 2004 Madrid terör saldırısı sonrası Hollanda'da terörle mücadelede ulusal koordinasyon çalışmalarına hız verilerek Ulusal Koordinatörlük kurulduğuna ve terörle mücadele Bilgi Kutusu oluşturularak güvenlik güçlerinin istihbaratlarının tek bir noktada birleştirildiğine değinmiştir. Buna ek olarak kritik altyapıların, hassas yapıların ve internetin korunması için alarm sistemlerinin geliştirildiğine yer verilmiştir. 5

7 Daha etkin bir terörle mücadele politikası geliştirilmesi amacıyla düzenli bir gözetim mekanizması oluşturulduğuna değinen Ket On, bu amaçla stratejinin meşruiyetini ve etkinliğini ölçmek üzere periyodik değerlendirme raporlarının yazıldığını ifade etmiştir. Bu amaçla, Hollanda Parlamento'su tarafından geçmiş stratejinin ve uygulamasının değerlendirmesi yapılmakta ve bunun ışığında yeni ulusal terörle mücadele stratejisi oluşturulmaktadır. Ulusal Koordinatörlük tarafından oluşturulan Stratejisinde öncelik verilecek alanlar olarak cihatçılık, göç, teknoloji ve etkin gözlem sıralanmıştır. Güvenlik-insan hakları ikileminde dengeli bir strateji oluşturabilmek amacıyla yeni terörle mücadele stratejisinde terörün de tanımının yapıldığını vurgulayan Ket On, çalışmaların etkin gözlem, siber güvenlik ve afet hazırlıkları alanların da yoğunlaştığını vurgulamıştır. GertVercauteren, Analiz Departmanı Başkanı, Tehdit Analizi Koordinasyon Birimi (OCAD), Belçika: Belçika Tehdit Analizi Koordinasyon Birimi'nde (CUTA) Analiz Departmanı Başkanlığı görevini yürüten GertVercauteren sunumunda kurumunun işlevine ve yapısına dair bilgilere yer vermiştir. CUTA'nın 2006 yılında kurulan yeni bir kurum olduğunu ifade eden Vercauteren, Belçika'da terörle mücadelede koordinasyon kurumlarının 1984 yılında kurulan Teröre Karşı Kuvvetler Arası Grup (GIA) ile başladığını belirtmiştir. GIA yalnızca istihbarat ve güvenlik güçleri arasında bir koordinasyon sağlarken, CUTA'nın kurulmasıyla birlikte İçişleri, Dışişleri, Ulaştırma ve Maliye Bakanlıklarının da koordinasyon yapısının içine alındıklarına değinilmiştir. İlgili kurumların hukuken terör tehditlerine ilişkin bilgi ve istihbaratı CUTA ile paylaşma zorunluluğu bulunmasının önemine işaret edilerek, koordinasyon yapılarında kurumların iyi niyetinden ziyade hukuki yaptırımların gerekliliğine vurgu yapılmaktadır. CUTA'nın işbirliği içinde bulunduğu bu kurumlardan aldığı raporlar doğrultusunda muhtemel tehdit raporları hazırladığı ifade edilmiştir. Bu raporların anlık tehditler ve stratejik tehditler olmak üzere iki farklı kategoride hazırlandığını belirten Vercauteren, anlık tehdit raporlarının daha çok müşahhas etkinlik, ziyaret veya eylemlere karşı oluşan somut terör tehditlerine ilişkin olduğunu, stratejik tehdit raporlarının ise geniş çerçevede kalıcı tehditlerin zaman içerisindeki gelişimlerine ilişkin olduklarını belirtmiştir. Anlık tehditlerin 1-4 aralığında tehdit derecelendirmesine tabi tutulduklarına ve tehdit seviyesine göre uygun önlemlerin alınması için ilgili birimlerin uyarıldığına yer verilmektedir. Stratejik tehdit raporlarında ülke analizlerinden, terör grubu analizlerine kadar tehdit eğilimlerinin yer aldığı vurgulanmıştır. CUTA'nın yılda iki defa temel tehditler üzerine strateji raporları oluşturduğu ve raporların karar alıcılar için hazırlandığı göz önünde bulundurulduğunda oldukça kısa ve sonuç odaklı tavsiye içeren çalışmalar olduğu ifade edilmiştir. Vercauteren, CUTA'nın bir koordinasyon yapısı olmasının dışında terörle mücadeleye üç temel katkısının daha bulunduğuna değinmektedir: CUTA'nınPolis Teşkilatının her dört yılda bir İçişleri ve Adalet Bakanlıkları ile beraber hazırladığı Milli Güvenlik Planı'na da katkıda bulunduğuna vurgu yapılmaktadır. Bu planda, özel bir metodoloji takip edilerek ülkedeki en büyük öneme 6

8 sahip suç türleri sıralanmakta ve bu suçların önlenmesine takip eden dört yıl içerisinde öncelik verilmektedir. CUTA'nın da bu planlara özellikle terör ve radikalizm konularında katkı yaptığına değinilmektedir. CUTA bünyesinde çeşitli kurumları temsilen çok sayıda çalışanın bulunmasının farklı birimlerin diyalog eksikliğini gideren bir platform oluşmasını sağladığı ifade edilmektedir. İstihbarat servislerinin ancak suç vuku bulmak üzereyken güvenlik birimlerine haber vermesi ve yargı kurumlarının suç oluştuktan sonra soruşturmaya başlamalarının terörle mücadelede sorunlara yol açtığı, ancak CUTA'nın oluşturduğu eşsiz diyalog platformu sayesinde çeşitli birimleri temsil eden bu çalışanların çok boyutlu bakabilmeyi sağladığı vurgulanmaktadır. CUTA'nın üçüncü katkısının ulusal Harekat Planı'nda muhtemel şiddete yatkın radikalleşmenin önlenmesi noktasında olduğuna yer verilmektedir. Bu amaçla, CUTA'nın faaliyetleri iki alanda yoğunlaşmaktadır. İlk olarak potansiyel radikalleşme gruplarının haritalandırılması yapılmakta, ikinci olarak da radikalleşmeye sebep olan birey, grup, oluşumların etkilerinin kırılması amacıyla idari ve yargısal önlemler alınmakta olduğuna dikkat çekilmiştir. SergeiGerasenkov, Ulusal Terörle Mücadele Komitesi, Rusya Federasyonu: Rusya Ulusal Terörle Mücadele Komitesi Uzmanı SergeiGerasenkov ülkesinin karşı terör tehdidine ve terörle mücadele uygulamalarına yer verdiği konuşmasında günümüzde terör saldırılarının artmasına temel teşkil eden faktörleri sıralamıştır. Üç temel sebep öne süren Gerasenkov aşağıdaki faktörlere değinmiştir; Terörist grupların artan sosyal istikrarsızlığın oluşturduğu elverişli ortamı istismar etmesi Gelişen medya ve iletişim teknolojileri sayesinde terörist grupların kısıtlı imkanlarla yüksek kabiliyet elde etmesi Küresel cihat alanlarının yayılma eğilimi göstermesi Özellikle Ortadoğu ve Afrika'da yaşanan istikrarsızlıklara işaret eden Gerasenkov, bu bölgelerin teröristlerin güvenli barınağı haline gelmesinin bölge dışındaki ülkelerde de terör tehditlerinin artmasına sebep olduğunu savunmuştur. Ayrıca genişleyen küresel cihat alanlarında faaliyet gösteren terör örgütlerinin El Kaide adı altında toplanmasının El Kaide'ye güç kattığı ifade edilmiştir. Bu nedenle, çoğu küçük çaplı olan ve bölgesel faaliyetler içinde bulunan bu terör örgütlerine karşı etkin mücadelenin önemine işaret edilmiştir. Gerasenkov, son olarak Rusya'nın karşılaştığı iç tehditlere değinerek Kuzey Kafkasya'da yayılmakta olan İslamcı yapılara vurgu yapmıştır. Özellikle artan göç ve gençler arasında radikalleşmeyle birlikte Rusya'nın ciddi terör tehdidi altında olduğunu ifade eden Gerasenkov, Kuzey Kafkasya'da terör örgütlerinin eğitim kampları kurduklarını ifade etmiştir. Buna karşın Rusya Federasyonu'nun terörle mücadelede etkin bir ulusal sistem oluşturduğu ve yeraltı örgütlere karşı girişilen askeri operasyonların etkili olduğu belirtilmiştir. Bu çalışmalar sonucunda geçtiğimiz yıl 96 terör eyleminin engellendiği bilgisine yer verilmiştir. 7

9 Pascal-HervéBogdanski, Kıdemli Hukuk Danısmanı, Terörle Mücadele Koordinasyon Ofisi, İsviçre: Oturumun son konuşmacısı olarak söz alan İsviçre Terörle Mücadele Koordinasyon Bürosu Kıdemli Hukuk Danışmanı Pascal-HervéBogdanski, sunumunda terörle mücadele konusunda ülkesinin temel unsurlarından ve bu alanda gerçekleştirilen ulusal ve uluslararası koordinasyon hakkında bilgiler vermiştir. Bogdanski, İsviçre nin terörle mücadele politikasının temelleri olarak, önleme ve baskı arasında dengeli bir yaklaşım, özellikle insan hakları esasında uluslararası hukuka mutlak saygı ve istisnasız evrensel insani hukuku uygulamayı sıralamıştır. Ayrıca ülkesinin, bu konudaki temel önceliklerinin Birleşmiş Milletler Küresel Terörle Mücadele Stratejisini uygulanması, uluslararası işbirliği ve eşgüdümünün güçlendirilmesi, terörle mücadelede insan hakları esasında uluslararası hukuka saygı gösterilmesi ve terörizmin finansmanı ile mücadelede uluslararası girişimler oluşturulması olduğunu ifade etmiştir. Uluslararası alanda ülkesinin, Birleşmiş Milletler Küresel Terörle Mücadele Stratejisine bağlı olduğunu belirten Bogdanski, bunun yanında İsviçre nin terörle mücadele konusunda Avrupa Konseyi ve Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) ile yakın işbirliği halinde bulunduğunun altını çizmiştir. Bogdanski, İsviçre nin şu ana kadar terör konusunda bir hedef olmamışken bu alanda faaliyet göstermesini nedeni olarak ise, uluslararası işbirliğine verdiği önemi göstermiştir. Ulusal düzeyde terörle mücadele konusunda ülkesindeki kurumlardan ve bunların görevlerinden bahseden Bogdanski, İsviçre nin bu konuda resmi bir stratejiye değil, sürekli güncellenen terörle mücadele politikasına sahip olduğunun altını çizmiştir. İsviçre Terörle Mücadele Koordinasyonunun görevlerini sıralayan Bogdanski, bu bağlamda terörle mücadele konularıyla ilgili herhangi bir federal hizmetin uluslararası faaliyetlerinin koordinasyonunu sağlama, terörizm konusunda IDAG-Terrorismus adındaki bölümler-arası Çalışma Grubuna başkanlık etme, uluslararası organizasyonlarda herhangi bir faaliyet, girişim ve katılımın koordinasyonunu sağlama ve hemfikir olduğu devletler ve örgütlerle bağlantıların oluşturulması, çok-taraflı veya ikili toplantıların düzenlenmesi olarak belirtmiştir. Ayrıca Bogdanski, IDAG-Terrismus adlı yapı hakkında bilgiler vermiş ve bunun her 3-4 ayda bir toplanan bu bir bilgi paylaşımı forumu olduğunu belirtmiştir. ÜÇÜNCÜ OTURUM Avrupa Konseyi CODEXTER Sekreteri Carlo Chiaromonte nin başkanlığını yaptığı Terörle Mücadele Çabalarının Uluslararası Alanda Koordine Edilmesi: İşbirliğini Güçlendirmeye Yönelik Başarılar, Zorluklar ve Beklentiler başlıklı konferasın üçüncü ve son oturumunda ise, terörle mücadelede uluslararası koordinasyonun önemi ele alınmıştır. Bu bağlamda devletler ve uluslararası kurumlar arasında gerçekleştirilen başarılara, karşılaşılan zorluklara ve daha güçlü bir işbirliği yönündeki beklentilerin altı çizilmiştir. Bununla birlikte, terörle mücadele konusunda sivil toplumun ve medyanın önemine değinilmiş, özellikle medya aktörlerinin terör örgütlerine bir alan yaratmaması gerektiği vurgulanmıştır. 8

10 Irka Kuleshnyk, Şube Müdürü, Uygulanmanın desteklenmesi Şube 1, Terörün Önlenmesi Birimi, Birleşmiş Milletler Uyuşturucu ve Suç Ofisi (UNODC): Birleşmiş Milletler Uyuşturucu ve Suç Ofisi, Terörün Önlenmesi Birimi, Uygulamanın Desteklenmesi Şube Müdürü Irka Kuleshnyk yaptığı konuşmada, BM içinde suçla mücadele alanında faaliyet gösteren kurumların terörle mücadele alanında koordinasyona yaptığı katkılara değinmiştir. Kuleshnyk, 2006 yılında Küresel Terörle Mücadele Stratejisi oluşturulurken üye ülkelerin sıkça dile getirdikleri terörle mücadele çabalarında uyum ve koordinasyon eksikliği konularına bir cevap olarak BM Terörle Mücadele Uygulama Görev Gücü (CTITF) kurulmuş olduğunu belirtmiştir. CTITF'in, bünyesinde görev yapan 31 uluslararası kuruluşla birlikte, çok taraflı terörle mücadele çabalarının en önemli örneklerinden biri olduğu ifade edilmiştir. Bağlı kuruluşların her biri kendi yasal sınırları içerisinde katkı yaparken, üye devletlerin ihtiyaçları doğrultusunda BM mekanizmasının etkin kullanımının sağlanmasının amaçlandığı vurgulanmıştır. Uyum ve koordinasyon sağlanması amacıyla kurulan Çalışma Grupları nın, çalışma alanlarında ilerleme kaydetmek amacıyla BM kurumlarını bir araya getirerek işleyişini sürdürdüğüne yer verilmiştir. Sayın Kuleshnyk, Suudi Arabistan'ın destekleriyle BM Terörle Mücadele Merkezi'nin (UNCCT) 2011 yılında, CTITF yapısı içerisinde kurularak Çalışma Gruplarının projelerini hayata geçirmeyi hedeflediğini belirtmiştir. UNCCT'nin bir diğer amacının da ulusal, bölgesel ve uluslararası terörle mücadele merkezlerinin çalışmalarına destek olmak ve işbirliğini arttırmak olduğu değerlendirilmiştir. CTITF Başkanı JeffryFeltman'ın terör sorununa karşı daha etkin bir şekilde çok taraflı hareket edebilmek için üç alanda gelişme ihtiyacına işaret ettiğini ifade eden Kuleshnyk, bu ihtiyaçları aşağıdaki gibi sıralamıştır: Üye devletlerin sıkça talep ettiği daha etkin uyum ve koordinasyonu sağlayabilmek adına CTITF'in rolünün arttırılması; Ekonomik sıkıntılar göz önünde bulundurulduğunda, üye devletler için kurulan destek havuzları ve kapasite inşası yardımlarının daha etkin bir metodolojiyle yönetilmesi; Daha etkin denetleme ve yeniden değerlendirme mekanizmaları oluşturulması ve önceki stratejilerin etkinliğinin en iyi şekilde kontrol edilmesi gerekmektedir. KristianBartholin, Terör Birimi Başkan Yardımcısı, Avrupa Konseyi Suçla Mücadele Departmanı: Avrupa Konseyi Suçla Mücadele Departmanı Terör Birimi Başkan Yardımcısı KristianBatholin, sunumunda 2003 yılında kurulmuş olan Avrupa Konseyi Terörle Mücadele Komitesi (CODEXTER) hakkında bilgiler vermiştir. Bartholin, komitenin ana görevlerini, hukuki araçların uygulanması takibi, bilgilerin paylaşımı, Avrupa Konseyi hükümetler-arası terör komitelerinin çalışmalarının koordinasyonun sağlanması, hukuki araçların sonuçlandırılması ve müzakere için hükümetler-arası bir ortam hazırlanması ve kendi sorumluluğu altında Avrupa Konseyi nin hukuki araçlarının incelenmesi olarak belirtmiştir. 9

11 Bartholin, CODEXTER in ana gücünün, terörle mücadele önlemeleri ile insan halkları ve hukuk devleti arasındaki ilişki konusunda uzmanlığından kaynaklandığını belirtmiştir. Ayrıca, genel olarak terör ve ceza hukuku alanında standart belirleme için pan-avrupa örgütü olmalarının, politika geliştirmeleri için hükümetler-arası bir ortam sağlamalarının ve katılımcı devletler ile örgütler arasındaki bilgi alışverişini kolaylaştırmalarının da bu konuda önemli olduğuna işaret etmiştir. Diğer yandan, CODEXTER in karşılaştığı zorluklara da değinen Bartholin, bu bağlamda komitenin uzun süreli eğitim programları ya da model mevzuat sağlayamadığına değinmiş ve sadece Avrupa gibi bölgesel düzeyde faal olmasını göstermiştir. Bunula birlikte Bartholin, terörle mücadele konusunda uluslararası koordinasyonun karşılaştığı zorlukların da altını çizmiştir. Bu bağlamda, özellikle hem bölgesel hem de küresel düzeyde birçok farklı aktörün bulunması ve bunların çakışan faaliyetlerini ön plana çıkarmıştır. Sunumun son kısmında ise, gelecek için bazı önerilerde bulunan Bartholin, örgütler arasında rekabetten kaçınarak daha yakın işbirliği bağlarının oluşturulması gerektiğini belirtmiştir. Bartholin, mümkün olduğu kadar çakışan faaliyetlerden kaçınmak gerektiğine işaret etmiş ve tecrübe paylaşımına dikkat çekmiştir. LászlóSzücs, Program Yöneticisi, Terörle Eylem Birimi (ATU), Sınır-aşan Tehditler Departmanı, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT): Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Terörle Mücadele Eylem Birimi Sınır-aşan Tehditler Departmanı Program Yöneticisi LaszloSzücs, konuşmasında terörle mücadele konusunda AGİT in Ulus-ötesi Tehditler Departmanının çalışmaları hakkında bilgiler vermiş ve örgütün uluslararası işbirliği ve koordinasyonun güçlendirilmesiyle ilgili görüşlerini açıklamıştır. Konuşmasının başında AGİT in dünyanın en büyük bölgesel güvenlik düzenlenmesi olduğuna dikkat çeken Szücs, AGİT Genel Sekreteri Sayın LambertoZannier in, çatışmaları önlemek, barış ve istikrarı teşvik etmek ve de uluslararası toplumun genel eylem etkinliğini artırmak için yararlanılabilecek bir Güvenlik Günü nün 2014 yılında düzenlenmesi için Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Sayın Ban Ki Moon u bilgilendirdiğini ifade etmiştir. Szücs, siyasi-askeri güvenlik algılaması yanında insan haklarının korunması ve geliştirilmesiyle birlikte iktisadi gelişim ve çevresel sürdürülebilirliğe dikkat çeken AGİT in çok-yönlü yaklaşımının, güvenlik ve istikrarın ayrılmaz birer parçaları olduğunu belirtmiştir. Terörle mücadelede AGİT in ilk kurulan çok-taraflı örgütlerden biri olduğuna dikkat çeken Szücs, özellikle örgüt kapsamında üye devletler tarafından 2012 yılında kabul edilen Terörle Mücadelede Sağlamlaştırılmış Çerçeve Kararı nın (Consolidated Framework forthefightagainstterrorism) kapsamı hakkında bilgi vermiştir. Bu çerçeve karar bağlamda terörün, barış, güvenlik ve istikrara yönelik en önemli tehditlerden biri olmaya devam ettiğini vurgulayan Szücs, aynı zamanda bu kararın, örgüt çalışmaları için stratejik alanları belirlediğini de ifade etmiştir. Diğer bir ifadeyle Szücs, bu belgenin, 10

12 terörlemücadelede AGİT'in eylem için bir dizi odak alanlarını gösterdiğinin altını çizmiş ve bunları şu şekilde sıralamıştır; - Terörizm ile ilgili cezai konularda uluslararası hukuki çerçeve ve işbirliğinin uygulanması teşvik etmek - Terörizme yol açan şiddet içeren aşırılık ve radikalleşmeye karşı koymak - İnternetin terörist amaçlarla kullanılmasıyla mücadele etmek - Özellikle kamu-özel sektör ortaklığında terörizmle mücadelede diyalog ve işbirliğini teşvik etmek - Terörizmin finansmanını baskı altına almak - Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi nin kitle imha silahlarının yaygınlaşmasını önleyici 1540 saylı kararın uygulanmasında ulusal çabaları desteklemek - Hukuk devleti, insan hakları ve temel özgürlüklerin artırılmasının bir zorunluluk olarak tüm bu çabaları boyunca dahil etmek KoenHermans, Eurojust Terörle Mücadele Grup Üyesi, Hollanda Ulusal Yedek Üyesi: Oturumun son konuşmacısı olarak söz alan Eurojust Terörle Mücadele Grup Üyesi KoenHermans, terörle mücadele konusunda 2002 yılında kurulmuş olan Eurojust ın rolü hakkında bir sunum yapmıştır. Daimi merkezi Hollanda nın La Hey kentinde bulunan kurumun yapısı ve görevleri hakkında bilgiler veren Hermans, Eurojust ın Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkeler arasında yargısal işbirliğini öngören bir kurum olduğunun altını çizmiştir. Eurojust ın görevinin, Lizbon Antlaşması nın 85. maddesi uyarınca, AB yi etkileyen ciddi sınır ötesi suçlarla mücadelede ulusal makamlar arasında koordinasyon ve işbirliğini desteklemek ve güçlendirmek olduğunu belirten Hermans, kurumun görev alanları olarak terörizm, uyuşturucu kaçakçılığı, insan ticareti, yasadışı göçmen kaçakçılığı, nükleer ve radyoaktif madde kaçakçılığı, sahtekarlık ve sahtecilik, para aklama, bilgisayar suçları, dolandırıcılık, yolsuzluk ve mali suçlar, çevresel suçlar ve bir suç örgütüne katılma unsurlarını sıralamıştır. Hermans, terörle mücadele alanında kurum kapsamında 2004 yılında Terörle Mücadele Ekibi nin (Counter-Terrorism Team) kurulduğunu belirtmiş, bu bağlamda terörle ilgili operasyonal, taktiksel ve stratejik toplantılar düzenlendiğini açıklamıştır. Hermans, bu toplantılarda ulaşılan sonuçların Birlik in yasama organı, ilgili yasal merciler, kolluk kuvvetleri ve gerektiğinde özel sektör temsilcileriyle paylaşıldığına dikkat çekmiştir. Terörle mücadele ayrıca EUROJUST kapsamında terörle ilgili kilit aktörlerle ağ oluşturulmasına ve üçüncü devletlerle temas sağlanmasına dikkat çekmiştir. 11

20. RİG TOPLANTISI Basın Bildirisi Konya, 9 Nisan 2010

20. RİG TOPLANTISI Basın Bildirisi Konya, 9 Nisan 2010 T.C. BAŞBAKANLIK AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ Siyasi İşler Başkanlığı 20. RİG TOPLANTISI Basın Bildirisi Konya, 9 Nisan 2010 - Reform İzleme Grubu nun (RİG) 20. Toplantısı, Devlet Bakanı ve Başmüzakerecimiz

Detaylı

TÜRKİYE - SUUDİ ARABİSTAN YUVARLAK MASA TOPLANTISI 1

TÜRKİYE - SUUDİ ARABİSTAN YUVARLAK MASA TOPLANTISI 1 ( STRATEJİK VİZYON BELGESİ ) TÜRKİYE - SUUDİ ARABİSTAN YUVARLAK MASA TOPLANTISI 1 Yeni Dönem Türkiye - Suudi Arabistan İlişkileri: Kapasite İnşası ( 2016, İstanbul - Riyad ) Türkiye 75 milyonluk nüfusu,

Detaylı

SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ ZORUNLU DERSLER. Modern Siyaset Teorisi

SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ ZORUNLU DERSLER. Modern Siyaset Teorisi SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ ZORUNLU DERSLER Modern Siyaset Teorisi Dersin Kodu SBU 601 Siyaset, iktidar, otorite, meşruiyet, siyaset sosyolojisi, modernizm,

Detaylı

3 Temmuz 2009 İngiltere Büyükelçiliği Konutu, Ankara Saat: 16:00. Çevre ve Orman Bakanlığı nın Saygıdeğer Müsteşar Yardımcısı,

3 Temmuz 2009 İngiltere Büyükelçiliği Konutu, Ankara Saat: 16:00. Çevre ve Orman Bakanlığı nın Saygıdeğer Müsteşar Yardımcısı, Türkiye nin İklim Değişikliği Ulusal Eylem Planı nın Geliştirilmesi Projesi nin Açılış Toplantısında Ulrika Richardson-Golinski a.i. Tarafından Yapılan Açılış Konuşması 3 Temmuz 2009 İngiltere Büyükelçiliği

Detaylı

MMKD Stratejik İletişim Planı Araştırma Sonuçları

MMKD Stratejik İletişim Planı Araştırma Sonuçları MMKD Stratejik İletişim Planı Araştırma Sonuçları 29 Mayıs 2013 tarihinde MMKD Stratejik İletişim Planı nı oluşturmak amacıyla bir toplantı yapıldı. Toplantının ardından, dernek amaç ve faaliyetlerinin

Detaylı

Bu bağlamda katılımcı bir demokrasi, hukukun üstünlüğü ve insan hakları alanındaki çalışmalarımız, hız kesmeden devam etmektedir.

Bu bağlamda katılımcı bir demokrasi, hukukun üstünlüğü ve insan hakları alanındaki çalışmalarımız, hız kesmeden devam etmektedir. İçişleri Bakanı Sayın İdris Naim ŞAHİN nin Entegre Sınır Yönetimi Eylem Planı Aşama 1 Eşleştirme projesi kapanış konuşması: Değerli Meslektaşım Sayın Macaristan İçişleri Bakanı, Sayın Büyükelçiler, Macaristan

Detaylı

Sivil Yaşam Derneği. 4. Ulusal Gençlik Zirvesi Sonuç Bildirgesi

Sivil Yaşam Derneği. 4. Ulusal Gençlik Zirvesi Sonuç Bildirgesi Sivil Yaşam Derneği 4. Ulusal Gençlik Zirvesi Sonuç Bildirgesi GİRİŞ Sivil Yaşam Derneği 21-23 Ekim 2016 tarihleri arasında Konya da 4. Ulusal Gençlik Zirvesi ni düzenlemiştir. Zirve Sürdürülebilir Kalkınma

Detaylı

Türkiye nin Yeni AB Stratejisi ve Ulusal Eylem Planları

Türkiye nin Yeni AB Stratejisi ve Ulusal Eylem Planları T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI Türkiye nin Yeni AB Stratejisi ve Özlen Kavalalı Müsteşar Yardımcısı V. 50 yıldan fazla bir geçmişe sahip Türkiye-AB ilişkileri günümüzde her iki tarafın da yararına olan

Detaylı

Özet. Gelişen küresel ekonomide uluslararası yatırım politikaları. G-20 OECD Uluslararası Yatırım Küresel Forumu 2015

Özet. Gelişen küresel ekonomide uluslararası yatırım politikaları. G-20 OECD Uluslararası Yatırım Küresel Forumu 2015 G-20 OECD Uluslararası Yatırım Küresel Forumu 2015 Gelişen küresel ekonomide uluslararası yatırım politikaları Ekonomi Bakanligi Ev Sahipliginde Özet 5 Ekim 2015 Hilton Istanbul Bosphorus Hotel İstanbul,

Detaylı

YOLSUZLUKLA MÜCADELEDE SON 10 YILDA YAŞANAN GELİŞMELER BAŞBAKANLIK TEFTİŞ KURULU 2010

YOLSUZLUKLA MÜCADELEDE SON 10 YILDA YAŞANAN GELİŞMELER BAŞBAKANLIK TEFTİŞ KURULU 2010 YOLSUZLUKLA MÜCADELEDE SON 10 YILDA YAŞANAN GELİŞMELER BAŞBAKANLIK TEFTİŞ KURULU 2010 Sunum Planı Yolsuzlukla Mücadele Alanında Bugüne Kadar Yapılanlar Yapılan Çalışmaların Uluslar arası Yolsuzluk Ölçümlerine

Detaylı

ULUSAL SİBER GÜVENLİK STRATEJİ TASLAK BELGESİ

ULUSAL SİBER GÜVENLİK STRATEJİ TASLAK BELGESİ ULUSAL SİBER GÜVENLİK STRATEJİ TASLAK BELGESİ Prof. Dr. Şeref SAĞIROĞLU Gazi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Bilgi Güvenliği Derneği II. Başkan 1 Neden İhtiyaç Duyuldu Diğer Ülke Örnekleri

Detaylı

DİASPORA - 13 Mayıs

DİASPORA - 13 Mayıs DİASPORA - 13 Mayıs 2015 - Sayın Başkonsoloslar, Daimi Temsilciliklerimizin değerli mensupları, ABD de yerleşik Diasporalarımızın kıymetli temsilcileri, Bugün burada ilk kez ABD de yaşayan diaspora temsilcilerimizle

Detaylı

TÜRKİYE - POLONYA YUVARLAK MASA TOPLANTISI - 1

TÜRKİYE - POLONYA YUVARLAK MASA TOPLANTISI - 1 ( TASLAK STRATEJİK VİZYON BELGESİ ) TÜRKİYE - POLONYA YUVARLAK MASA TOPLANTISI - 1 Yeni Dönem Türkiye - Polonya İlişkileri; Fırsatlar ve Riskler ( 2016 ) Türkiye; 75 milyonluk nüfusu, gelişerek büyüyen

Detaylı

Türkiye de Sivil Toplumu Geliştirme ve Sivil Toplum-Kamu Sektörü Diyaloğunu Güçlendirme Projesi

Türkiye de Sivil Toplumu Geliştirme ve Sivil Toplum-Kamu Sektörü Diyaloğunu Güçlendirme Projesi Türkiye de Sivil Toplumu Geliştirme ve Sivil Toplum-Kamu Sektörü Diyaloğunu Güçlendirme Projesi Uluslararası Konferans Sivil Toplum-Kamu Sektörü İşbirliği 25-26 Nisan 2013, İstanbul 2 nci Genel Oturum

Detaylı

7. Küresel Sahtecilik ve Korsanla Mücadele Kongresi (İstanbul, Türkiye)

7. Küresel Sahtecilik ve Korsanla Mücadele Kongresi (İstanbul, Türkiye) 7. Küresel Sahtecilik ve Korsanla Mücadele Kongresi (İstanbul, Türkiye) DEĞİŞEN ZORLUKLAR YENİLİKÇİ ÇÖZÜMLER Sahtecilik ve Korsanla Mücadele Küresel Kongresi, 24 ila 26 Nisan 2013 tarihleri arasında İstanbul

Detaylı

ÜLKEMİZDE SİBER GÜVENLİK

ÜLKEMİZDE SİBER GÜVENLİK ÜLKEMİZDE SİBER GÜVENLİK Emine YAZICI ALTINTAŞ Siber Güvenlik Daire Başkanı HABERLEŞME GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MEVZUAT SİBER GÜVENLİK Click to edit Master title style Çalışmaları konusundaki çalışmalar 2012 yılında

Detaylı

Türkiye ve Dünya, Marakeş te (COP22) Beklediğini Bulamadı!

Türkiye ve Dünya, Marakeş te (COP22) Beklediğini Bulamadı! Türkiye ve Dünya, Marakeş te (COP22) Beklediğini Bulamadı! REC Türkiye tarafından, Almanya Büyükelçiliği desteğiyle düzenlenen geniş katılımı konferansta; BM İklim Değişikliği Marakeş COP22 - Taraflar

Detaylı

TÜRKİYE - ARJANTİN YUVARLAK MASA TOPLANTISI - 1

TÜRKİYE - ARJANTİN YUVARLAK MASA TOPLANTISI - 1 STRATEJİK VİZYON BELGESİ ( TASLAK ) TÜRKİYE - ARJANTİN YUVARLAK MASA TOPLANTISI - 1 Yeni Dönem Türkiye - Arjantin İlişkileri: Fırsatlar ve Riskler ( 2014 Buenos Aires - İstanbul ) Türkiye; 75 milyonluk

Detaylı

KAMU MALİ YÖNETİMİNDE SAYDAMLIK VE HESAP VEREBİLİRLİĞİN SAĞLANMASINDAKİ GÜÇLÜKLER VE SAYIŞTAYLARIN ROLÜ: EUROSAI-ASOSAI BİRİNCİ ORTAK KONFERANSI

KAMU MALİ YÖNETİMİNDE SAYDAMLIK VE HESAP VEREBİLİRLİĞİN SAĞLANMASINDAKİ GÜÇLÜKLER VE SAYIŞTAYLARIN ROLÜ: EUROSAI-ASOSAI BİRİNCİ ORTAK KONFERANSI KAMU MALİ YÖNETİMİNDE SAYDAMLIK VE HESAP VEREBİLİRLİĞİN SAĞLANMASINDAKİ GÜÇLÜKLER VE SAYIŞTAYLARIN ROLÜ: EUROSAI-ASOSAI BİRİNCİ ORTAK KONFERANSI Berna ERKAN Sunuş ASOSAI (Asya Sayıştayları Birliği) ve

Detaylı

Dünya Bankası Finansal Yönetim Uygulamalarında Stratejik Yönelimler ve Son Gelişmeler

Dünya Bankası Finansal Yönetim Uygulamalarında Stratejik Yönelimler ve Son Gelişmeler Dünya Bankası Finansal Yönetim Uygulamalarında Stratejik Yönelimler ve Son Gelişmeler ECA Bölge Perspektifi Marius Koen TÜRKİYE: Uygulama Destek Çalıştayı 6-10 Şubat 2012 Ankara, Türkiye 2 Kapsam ve Amaçlar

Detaylı

Kadın Dostu Kentler Projesi. Proje Hedefleri. Genel Hedef: Amaçlar:

Kadın Dostu Kentler Projesi. Proje Hedefleri. Genel Hedef: Amaçlar: Kadın Dostu Kentler Projesi İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünün ulusal ortağı ve temel paydaşı olduğu Kadın Dostu Kentler Projesi, Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu-UNFPA ve Birleşmiş Milletler

Detaylı

Ülkelerin Siber Savaş Kabiliyetleri. SG 507 Siber Savaşlar Güz 2014 Yrd. Doç. Dr. Ferhat Dikbıyık

Ülkelerin Siber Savaş Kabiliyetleri. SG 507 Siber Savaşlar Güz 2014 Yrd. Doç. Dr. Ferhat Dikbıyık Ülkelerin Siber Savaş Kabiliyetleri SG 507 Siber Savaşlar Güz 2014 Siber Savaş Kabiliyeti Nasıl Ölçülür? Cyber War The Next Threat to National Security and What to Do about it, Richard Clarke, 2010. Siber

Detaylı

Türkiye de Stratejik Çevresel Değerlendirme: İhtiyaçlar, Zorluklar ve Fırsatlar

Türkiye de Stratejik Çevresel Değerlendirme: İhtiyaçlar, Zorluklar ve Fırsatlar Technical Assistance for Implementation of the By-Law on Strategic Environmental Assessment EuropeAid/133447/D/SER/TR Stratejik Çevresel Değerlendirme Yönetmeliği'nin Uygulanması Teknik Yardım Projesi

Detaylı

TEB KOBİ AKADEMİ İLLER GELECEKLERİNİŞEKİLLENDİRİYOR: ADANA GELECEK STRATEJİSİ KONFERANSI 5 ARALIK 2007

TEB KOBİ AKADEMİ İLLER GELECEKLERİNİŞEKİLLENDİRİYOR: ADANA GELECEK STRATEJİSİ KONFERANSI 5 ARALIK 2007 TEB KOBİ AKADEMİ İLLER GELECEKLERİNİŞEKİLLENDİRİYOR: ADANA GELECEK STRATEJİSİ KONFERANSI 5 ARALIK 2007 1 Adana Gelecek Stratejisi Konferansı Çalışmanın amacı: Adana ilinin ekonomik, ticari ve sosyal gelişmelerinde

Detaylı

TÜSİAD Kayıtdışı Ekonomiyle Mücadele Çalışma Grubu Sunumu

TÜSİAD Kayıtdışı Ekonomiyle Mücadele Çalışma Grubu Sunumu TÜSİAD Kayıtdışı Ekonomiyle Mücadele Çalışma Grubu Sunumu Ekonomi Koordinasyon Kurulu Toplantısı, İstanbul 12 Eylül 2008 Çalışma Grubu Amacı Kayıtdışı Ekonomiyle Mücadele M Çalışma Grubu nun amacı; Türkiye

Detaylı

2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİĞİ MÜSTEŞARLIĞI 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU GİRİŞ Kamu mali sistemini düzenleyen

Detaylı

Birleşmiş Milletler Asya ve Pasifik Ekonomik ve Sosyal Komisyonu (UNESCAP)

Birleşmiş Milletler Asya ve Pasifik Ekonomik ve Sosyal Komisyonu (UNESCAP) Birleşmiş Milletler Asya ve Pasifik Ekonomik ve Sosyal Komisyonu (UNESCAP) Kurtuluş Aykan* Küresel mali krizin ortaya çıkardığı en önemli gerçek, ekonomik sorunların bundan böyle artık tek tek ülkelerin

Detaylı

Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığığ Ülke ve Kamu Kurumları Düzeyinde Strateji Yönetimi Anıl YILMAZ Stratejik t Planlama l Dairesi i Bşk. ODTÜVT Yönetim ve Mühendislik Günleri 2 Mart 2008 Gündem Ülkesel

Detaylı

Namus adına kadınlara ve kızlara karşı işlenen suçların ortadan kaldırılmasına yönelik çalışma

Namus adına kadınlara ve kızlara karşı işlenen suçların ortadan kaldırılmasına yönelik çalışma Elli-dokuzuncu Oturum Üçüncü Komite Gündem maddesi 98 Kadınların Konumunun Geliştirilmesi Almanya, Avustralya, Avusturya, Azerbaycan, Belçika, Brezilya, Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı,

Detaylı

Dağlık alanda yaşayan insanlar ve yaşadıkları çevreler için birlikte çalışmak

Dağlık alanda yaşayan insanlar ve yaşadıkları çevreler için birlikte çalışmak Dağlık alanda yaşayan insanlar ve yaşadıkları çevreler için birlikte çalışmak BİZ KİMİZ? Dağ Ortaklığı bir Birleşmiş Milletler gönüllü ittifakı olup, üyelerini ortak hedef doğrultusunda bir araya getirir.

Detaylı

KADIN DOSTU KENTLER - 2

KADIN DOSTU KENTLER - 2 KADIN DOSTU KENTLER - 2 KADIN DOSTU KENT NEDİR? KADINLARIN Sağlık, eğitim ve sosyal hizmetlere İstihdam olanaklarına Kaliteli, kapsamlı kentsel hizmetlere (ulaşım, konut vb) Şiddete maruz kaldıkları takdirde

Detaylı

Gençlerin Katılımına ilişkin Bildirgenin tanıtımı Gençlerin Yerel ve Bölgesel Yaşama Katılımına İlişkin Gözden Geçirilmiş Avrupa Bildirgesi

Gençlerin Katılımına ilişkin Bildirgenin tanıtımı Gençlerin Yerel ve Bölgesel Yaşama Katılımına İlişkin Gözden Geçirilmiş Avrupa Bildirgesi Gençlerin Katılımına ilişkin Bildirgenin tanıtımı Gençlerin Yerel ve Bölgesel Yaşama Katılımına İlişkin Gözden Geçirilmiş Avrupa Bildirgesi Barış sosyal birlik beraberlik kültürler arası diyalog katılım

Detaylı

Terörle Mücadele Mevzuatı

Terörle Mücadele Mevzuatı Terörle Mücadele Mevzuatı Dr. Ahmet ULUTAŞ Ömer Serdar ATABEY TERÖRLE MÜCADELE MEVZUATI Anayasa Terörle Mücadele Kanunu ve İlgili Kanunlar Uluslararası Sözleşmeler Ankara 2011 Terörle Mücadele Mevzuatı

Detaylı

Sayın Komiser, Saygıdeğer Bakanlar, Hanımefendiler, Beyefendiler,

Sayın Komiser, Saygıdeğer Bakanlar, Hanımefendiler, Beyefendiler, ÇOCUKLARIN İNTERNET ORTAMINDA CİNSEL İSTİSMARINA KARŞI GLOBAL İTTİFAK AÇILIŞ KONFERANSI 5 Aralık 2012- Brüksel ADALET BAKANI SAYIN SADULLAH ERGİN İN KONUŞMA METNİ Sayın Komiser, Saygıdeğer Bakanlar, Hanımefendiler,

Detaylı

Konuşmamda sizlere birkaç gün önce açıklanan İstanbul Uluslararası Finans Merkezi Stratejisi ve Eylem Planı hakkında bilgi vereceğim.

Konuşmamda sizlere birkaç gün önce açıklanan İstanbul Uluslararası Finans Merkezi Stratejisi ve Eylem Planı hakkında bilgi vereceğim. 4 Ekim 2009 Tarihinde, DPT Müsteşar Yardımcısı Erhan USTA nın Euro50 Group Seminerinde İstanbul Uluslararası Finans Merkezi Stratejisi ve Eylem Planına İlişkin Konuşma Metni Teşekkür ederim Sayın Başkan.

Detaylı

TÜRKİYE - FRANSA YUVARLAK MASA TOPLANTISI - 1

TÜRKİYE - FRANSA YUVARLAK MASA TOPLANTISI - 1 ( TASLAK STRATEJİK VİZYON BELGESİ ) TÜRKİYE - FRANSA YUVARLAK MASA TOPLANTISI - 1 Yeni Dönem Türkiye - Fransa İlişkileri; Fırsatlar ve Riskler ( 2016 ) Türkiye; 75 milyonluk nüfusu, gelişerek büyüyen ekonomisi

Detaylı

T.C. Sağlık Bakanlığı Dış ilişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü

T.C. Sağlık Bakanlığı Dış ilişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü T.C. Sağlık Bakanlığı Dış ilişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü Görevleri (663 sayılı KHK ya istinaden) MADDE 14- (1) Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğünün görevleri şunlardır: a) Sağlık

Detaylı

AKDENİZ EYLEM PLANI SEKRETARYASI (AEP)

AKDENİZ EYLEM PLANI SEKRETARYASI (AEP) AKDENİZ EYLEM PLANI SEKRETARYASI (AEP) Türkçe Adı Akdeniz Eylem Planı Sekretaryası (AEP) İngilizce Adı Secretariat on Mediterrenaen Action Plan (MAP) Logo Resmi İnternet Sitesi http://www.unepmap.org Kuruluş

Detaylı

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER ÇÖLLEŞME İLE MÜCADELE SÖZLEŞMESİ 12. TARAFLAR KONFERANSI (COP12) EKİM 2015 TARİHLERİNDE ANKARA DA YAPILACAKTIR.

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER ÇÖLLEŞME İLE MÜCADELE SÖZLEŞMESİ 12. TARAFLAR KONFERANSI (COP12) EKİM 2015 TARİHLERİNDE ANKARA DA YAPILACAKTIR. [ BİRLEŞMİŞ MİLLETLER ÇÖLLEŞME İLE MÜCADELE SÖZLEŞMESİ 12. TARAFLAR KONFERANSI (COP12) 12-23 EKİM 2015 TARİHLERİNDE ANKARA DA YAPILACAKTIR. [ Birleşmiş Milletler Çölleşme ile Mücadele 12. Taraflar Konferansı

Detaylı

TAIEX PROGRAMI BÖLGESEL EĞİTİM PROGRAMI (RTP)

TAIEX PROGRAMI BÖLGESEL EĞİTİM PROGRAMI (RTP) TAIEX PROGRAMI BÖLGESEL EĞİTİM PROGRAMI (RTP) 1. Bölgesel Eğitim Merkezi (RTP) Bilindiği üzere; Avrupa Komisyonu Genişleme Genel Müdürlüğü Kurumsal Yapılanma Birimi tarafından uygulanan Bölgesel Eğitim

Detaylı

GİRİŞ. A. İç Kontrolün Tanımı, Özellikleri ve Genel Esasları:

GİRİŞ. A. İç Kontrolün Tanımı, Özellikleri ve Genel Esasları: GİRİŞ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile kamu da mali yönetim ve kontrol sisteminin bütünüyle değiştirilerek, uluslararası standartlara ve Avrupa Birliği Normlarına uygun hale getirilmesi

Detaylı

ULUSAL KLİNİK ARAŞTIRMA ALTYAPI AĞI (TUCRIN) UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

ULUSAL KLİNİK ARAŞTIRMA ALTYAPI AĞI (TUCRIN) UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ULUSAL KLİNİK ARAŞTIRMA ALTYAPI AĞI (TUCRIN) UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ FAALİYET RAPORU 2012 SUNUŞ Bilimsel araştırmaların günümüzdeki haliyle daha karmaşık ve zorlu sorulara cevap arandıkça, daha fazla

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ NİN TÜRKİYE DE DESTEKLEDİĞİ BAZI HİBE PROGRAMLARI

AVRUPA BİRLİĞİ NİN TÜRKİYE DE DESTEKLEDİĞİ BAZI HİBE PROGRAMLARI AVRUPA BİRLİĞİ NİN TÜRKİYE DE DESTEKLEDİĞİ BAZI HİBE PROGRAMLARI Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği 07-08 Temmuz 2006 Halil Serkan KÖREZLİOĞLU Avrupa Birliği Genel Sekreterliği Yayın Desteği Hibe Programı

Detaylı

ISSAI UYGULAMA GİRİŞİMİ 3i Programı

ISSAI UYGULAMA GİRİŞİMİ 3i Programı ISSAI UYGULAMA GİRİŞİMİ 3i Programı 3i Programme Taahhütname ARKA PLAN BİLGİSİ Temel denetim alanları olan mali denetim, uygunluk denetimi ve performans denetimini kapsayan kapsamlı bir standart seti (Uluslararası

Detaylı

TÜRKİYE SAVUNMA SANAYİ MECLİS TOPLANTISI RAPORU

TÜRKİYE SAVUNMA SANAYİ MECLİS TOPLANTISI RAPORU TÜRKİYE SAVUNMA SANAYİ MECLİS TOPLANTISI RAPORU Toplantı Gündemi 1. Açılış Konuşması (Meclis Başkanı Sn. Yılmaz KÜÇÜKSEYHAN tarafından) 2. 2016 Yılı Türk Savunma ve Havacılık Sanayii Performansı Sunumu

Detaylı

Devam Eden Çatışma Şartları Altında Geçiş Dönemi Adaleti: Mekanizmalar, Dünya Deneyimi ve Türkiye 30 Eylül - 2 Ekim Armada Hotel - İstanbul

Devam Eden Çatışma Şartları Altında Geçiş Dönemi Adaleti: Mekanizmalar, Dünya Deneyimi ve Türkiye 30 Eylül - 2 Ekim Armada Hotel - İstanbul Devam Eden Çatışma Şartları Altında Geçiş Dönemi Adaleti: Mekanizmalar, Dünya Deneyimi ve Türkiye 30 Eylül - 2 Ekim Armada Hotel - İstanbul Uluslararası terminolojide geçiş dönemi adaleti tanımı hem otoriter

Detaylı

Küresel Çevre Yönetimi için Ulusal Kapasite Öz Değerlendirme Analizi

Küresel Çevre Yönetimi için Ulusal Kapasite Öz Değerlendirme Analizi Küresel Çevre Yönetimi için Ulusal Kapasite Öz Değerlendirme Analizi REPUBLIC OF SLOVENIJA MINISTRSTRY OF ENVIRONMENT AND SPATIAL PLANNING Milena Marega Bölgesel Çevre Merkezi, Slovenya Ülke Ofisi Sunum

Detaylı

İSLAM ÜLKELERİNDE MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM KONGRESİ SONUÇ DEKLARASYONU

İSLAM ÜLKELERİNDE MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM KONGRESİ SONUÇ DEKLARASYONU 18-20 Haziran 2009 İSLAM ÜLKELERİNDE MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM KONGRESİ 1 İslam Konferansı Örgütü (İKÖ) üyesi 57 ülkeye yönelik düzenlenen İslam Ülkelerinde Mesleki ve Teknik Eğitim Kongresi 18-20 Haziran

Detaylı

AVRUPA KONSEYİ İNSAN HAKLARININ KORUYUCUSU ÖZET

AVRUPA KONSEYİ İNSAN HAKLARININ KORUYUCUSU ÖZET AVRUPA KONSEYİ İNSAN HAKLARININ KORUYUCUSU ÖZET Avrupa Konseyi üyesi olmayan devlet (Belarus) ÜYE ÜLKELER KURULUŞUN MERKEZİ VE BÜROLARI BÜTÇE Almanya, Arnavutluk, Andorra, Avusturya, Azerbaycan, Belçika,

Detaylı

SAĞLIK DİPLOMASİSİ Sektörel Diplomasi İnşası

SAĞLIK DİPLOMASİSİ Sektörel Diplomasi İnşası STRATEJİK VİZYON BELGESİ SAĞLIK DİPLOMASİSİ Sektörel Diplomasi İnşası Yakın geçmişte yaşanan küresel durgunluklar ve ekonomik krizlerden dünyanın birçok ülkesi ve bölgesi etkilenmiştir. Bu süreçlerde zarar

Detaylı

BAKANLIĞIMIZ İÇ KONTROL SİSTEMİ ÇALIŞMALARININ TAMAMLANMASI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI

BAKANLIĞIMIZ İÇ KONTROL SİSTEMİ ÇALIŞMALARININ TAMAMLANMASI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI BAKANLIĞIMIZ İÇ KONTROL SİSTEMİ ÇALIŞMALARININ TAMAMLANMASI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI OCAK 2015 Sunum Planı İç Kontrol ün Tanımı ve Amaçları Birimlerin Sorumlulukları İç Kontrol Standartları Bakanlıkta

Detaylı

İşletmelerin Karşılaştığı Tehdit Nedir? Zafer-İn Operasyonu nun Hedefleri Nedir?

İşletmelerin Karşılaştığı Tehdit Nedir? Zafer-İn Operasyonu nun Hedefleri Nedir? İşletmelerin Karşılaştığı Tehdit Nedir? Pek çok işletme, sektördeki yeniliklere ve değişen taleplere hızlı uyum sağlayamadığı için rekabet edemez ve hatta devamlılığını sağlayamaz hale gelebilmektedir.

Detaylı

Türkiye deki Olası Emisyon Ticareti için Yol Haritası

Türkiye deki Olası Emisyon Ticareti için Yol Haritası Türkiye deki Olası Emisyon Ticareti için Yol Haritası Türkiye için Yasal ve Kurumsal Altyapı Ozlem Dogerlioglu ozlem@dogerlihukuk.com On ETS tasarım adımına Kaynak: Piyasa Hazırlıklılığı Ortaklığı (PMR)

Detaylı

KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİĞİ MÜSTEŞARLIĞI 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİĞİ MÜSTEŞARLIĞI 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİĞİ MÜSTEŞARLIĞI 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİĞİ MÜSTEŞARLIĞI 2013 2014 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU GİRİŞ: Resmi

Detaylı

ULUSLARARASI KARADENİZ-KAFKAS KONGRESİ

ULUSLARARASI KARADENİZ-KAFKAS KONGRESİ STRATEJİK VİZYON BELGESİ ULUSLARARASI KARADENİZ-KAFKAS KONGRESİ Ekonomi, Enerji ve Güvenlik; Yeni Fırsatlar ( 20-22 Nisan 2016, Pullman İstanbul Otel, İstanbul ) Karadeniz - Kafkas coğrafyası, tarih boyunca

Detaylı

------------- İSLAM DÜNYASI ------------- İSTANBUL ÖDÜLLERİ SUNUŞ

------------- İSLAM DÜNYASI ------------- İSTANBUL ÖDÜLLERİ SUNUŞ ------------- İSLAM DÜNYASI ------------- İSTANBUL ÖDÜLLERİ SUNUŞ İslam Ülkeleri Düşünce Kuruluşları Platformu (İSTTP); TASAM öncülüğünde İslam İşbirliği Teşkilatı üyesi devletlerin temsilcileri ile dünyanın

Detaylı

EUROSAI-ARABOSAI ÜÇÜNCÜ ORTAK KONFERANSI VE ABU DHABİ DEKLARASYONU

EUROSAI-ARABOSAI ÜÇÜNCÜ ORTAK KONFERANSI VE ABU DHABİ DEKLARASYONU EUROSAI-ARABOSAI ÜÇÜNCÜ ORTAK KONFERANSI VE ABU DHABİ DEKLARASYONU İsa CAN GİRİŞ INTOSAI bünyesinde faaliyet gösteren bölgesel çalışma gruplarından olan Avrupa Sayıştayları Birliği (EUROSAI) ve Arap Sayıştayları

Detaylı

ÇALIŞMA PAKETİ 3 YÖNETİCİ ÖZETİ

ÇALIŞMA PAKETİ 3 YÖNETİCİ ÖZETİ ÇALIŞMA PAKETİ 3 YÖNETİCİ ÖZETİ Kentsel güvenlik yönetimi ile ilgili son modele ilişkin keşif çalışması Amaçlar ve önemli bulgular URBIS projesi Avrupa Birliği tarafından, Leonardo da Vinci Yenilik Geliştirme

Detaylı

UNESCO MİLLÎ KOMİSYONLAR TÜZÜĞÜ

UNESCO MİLLÎ KOMİSYONLAR TÜZÜĞÜ UNESCO MİLLÎ KOMİSYONLAR TÜZÜĞÜ Genel Konferansın 20. Oturumunda benimsenmiştir. (*) Giriş Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Kurumu nun amacının UNESCO Kuruluş Sözleşmesi tarafından belirlendiği

Detaylı

TÜRKİYE - İTALYA YUVARLAK MASA TOPLANTISI - 1

TÜRKİYE - İTALYA YUVARLAK MASA TOPLANTISI - 1 ( TASLAK STRATEJİK VİZYON BELGESİ ) TÜRKİYE - İTALYA YUVARLAK MASA TOPLANTISI - 1 Yeni Dönem Türkiye - İtalya İlişkileri: Fırsatlar ve Güçlükler ( 2014 ) Türkiye; 75 milyonluk nüfusu, gelişerek büyüyen

Detaylı

ULUSAL İNSAN HAKLARI KURUMLARI ULUSLARARASI STANDARTLARA UYGUNLUĞUN YORUM İLKELERİ

ULUSAL İNSAN HAKLARI KURUMLARI ULUSLARARASI STANDARTLARA UYGUNLUĞUN YORUM İLKELERİ Doç. Dr. Abdurrahman EREN İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Anayasa Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi ULUSAL İNSAN HAKLARI KURUMLARI ULUSLARARASI STANDARTLARA UYGUNLUĞUN YORUM İLKELERİ İÇİNDEKİLER

Detaylı

KAMU POLİTİKASI BELGELERİ

KAMU POLİTİKASI BELGELERİ Ünite 4 Doç. Dr. Nuray ERTÜRK KESKİN Türkiye deki kamu politikası belgelerinin tanıtılması amaçlanmaktadır. Kamu politikası analizinde görüş alanında olması gereken politika belgeleri altı başlık altında

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET İÇİ EĞİTİM SUNUMU 02 MAYIS 2014

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET İÇİ EĞİTİM SUNUMU 02 MAYIS 2014 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET İÇİ EĞİTİM SUNUMU 02 MAYIS 2014 İÇ KONTROL SİSTEMİ VE KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI DERLEYEN CUMALİ ÇANAKÇI Şube Müdürü SUNUM PLANI İç Kontrol

Detaylı

KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELEDE ULUSLARARASI BELGELER VE KORUMA MEKANİZMALARI

KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELEDE ULUSLARARASI BELGELER VE KORUMA MEKANİZMALARI KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELEDE ULUSLARARASI BELGELER VE KORUMA MEKANİZMALARI Uluslararası Arka Plan Uluslararası Arka Plan Birleşmiş Milletler - CEDAW Avrupa Konseyi - Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi

Detaylı

IUA. Ortak yönetim kültürünü paylaşan ülkelerdeki devlet taşra temsilcileri arasında bilgi birikimi ve. Uluslararası. İdareciler Birliği IUA

IUA. Ortak yönetim kültürünü paylaşan ülkelerdeki devlet taşra temsilcileri arasında bilgi birikimi ve. Uluslararası. İdareciler Birliği IUA Uluslararası IUA İdareciler Birliği Ortak yönetim kültürünü paylaşan ülkelerdeki devlet taşra temsilcileri arasında bilgi birikimi ve tecrübe paylaşımına zemin hazırlamak amacıyla 21-23 Kasım 2012 tarihlerinde

Detaylı

Resmî Gazete Sayı : 29361

Resmî Gazete Sayı : 29361 20 Mayıs 2015 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29361 TEBLİĞ Orman ve Su İşleri Bakanlığından: HAVZA YÖNETİM HEYETLERİNİN TEŞEKKÜLÜ, GÖREVLERİ, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA TEBLİĞ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

BRÜKSEL, NİSAN 2016 Burs Programı

BRÜKSEL, NİSAN 2016 Burs Programı JEAN MONNET BURS PROGRAMI 2015-2016 AKADEMİK YILI İZLEME VE ÇALIŞMA ZİYARETİ BRÜKSEL, 21-22 NİSAN 2016 Burs Programı JEAN MONNET BURS PROGRAMI 2015-2016 AKADEMİK YILI İZLEME VE ÇALIŞMA ZİYARETİ BRÜKSEL,

Detaylı

FASIL 18 İSTATİSTİK. Öncelik 18.1 ESA 95 e uygun anahtar ulusal hesap göstergelerinin zamanında oluşturulması. 1 Mevzuat uyum takvimi

FASIL 18 İSTATİSTİK. Öncelik 18.1 ESA 95 e uygun anahtar ulusal hesap göstergelerinin zamanında oluşturulması. 1 Mevzuat uyum takvimi FASIL 18 İSTATİSTİK Öncelik 18.1 ESA 95 e uygun anahtar ulusal hesap göstergelerinin zamanında oluşturulması 1 Mevzuat uyum takvimi Bu öncelik altında, bu aşamada herhangi bir mevzuat uyumu çalışması öngörülmemektedir.

Detaylı

Ulusal KBRN Yönetmeliği ve Kurumlar Arası Organizasyon. Dr. Ayça ÇALBAY Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Servis AD, ERZURUM

Ulusal KBRN Yönetmeliği ve Kurumlar Arası Organizasyon. Dr. Ayça ÇALBAY Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Servis AD, ERZURUM Ulusal KBRN Yönetmeliği ve Kurumlar Arası Organizasyon Dr. Ayça ÇALBAY Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Servis AD, ERZURUM Amaç Halk sağlığı ve çevreyi korumak Can ve mal kaybını azaltmak Tehlike

Detaylı

Yerel Yönetim Vizyonu. Emin Dedeoğlu 16.09.2005, Eskişehir

Yerel Yönetim Vizyonu. Emin Dedeoğlu 16.09.2005, Eskişehir Yerel Yönetim Vizyonu Emin Dedeoğlu 16.09.2005, Eskişehir Yerel Yönetim Vizyonu Slide 2 Yeniden Yapılanma Kamu yönetiminde sorunlar Kötü ekonomik performans Yönetimin hantallaşması, verimsizlik ve etkinsizlik

Detaylı

ZDH Hizmet Sunumu & Mesleki Eğitim Programı

ZDH Hizmet Sunumu & Mesleki Eğitim Programı ZDH Hizmet Sunumu & Mesleki Eğitim Programı İçindekiler 1 2 3 ZDH nin faaliyet ve işlevleri Zanaat sektöründe karar alma süreçleri Zanaatkârlara yönelik savunuculuk faaliyetleri 4 Hizmet sağlayıcı kurum

Detaylı

T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı SORU VE CEVAPLARLA İÇ KONTROL

T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı SORU VE CEVAPLARLA İÇ KONTROL T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı SORU VE CEVAPLARLA İÇ KONTROL KASIM 2013 İÇİNDEKİLER 1. Neden İç Kontrol? 2. İç Kontrol Nedir? 3. İç Kontrolün Amacı Nedir? 4.

Detaylı

AB nin İstihdam ve Sosyal Politikası

AB nin İstihdam ve Sosyal Politikası AB nin İstihdam ve Sosyal Politikası Büyümenin ve istihdamın artırılması için 2005 yılında kabul edilen Yenilenmiş Lizbon Stratejisi kapsamında, Avrupa Sosyal modelini yeniden şekillendiren Sosyal Gündem

Detaylı

ÖZET. İstanbul, 15 Ağustos 2016 KIRK YEDİNCİ GENEL KURUL

ÖZET. İstanbul, 15 Ağustos 2016 KIRK YEDİNCİ GENEL KURUL İstanbul, 15 Ağustos 2016 ÖZET KIRK YEDİNCİ GENEL KURUL AÇILIŞ TÖRENİ Karadeniz Ekonomik İşbirliği Parlamenter Asamblesi Kırk Yedinci Genel Kurulu, Rusya Federasyonu Federal Asamblesi Devlet Duması nın

Detaylı

T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLĞİ 2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI

T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLĞİ 2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLĞİ 2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI Akdeniz Belediyeler Birliği, üyelerine üst düzey hizmet sunan, yerel ölçekteki Reform süreçlerine ve Ülkemizin AB ile bütünleşme sürecine destek

Detaylı

KAMU İDARELERİNDE KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ. Burhanetin AKTAŞ Müsteşar Yardımcısı

KAMU İDARELERİNDE KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ. Burhanetin AKTAŞ Müsteşar Yardımcısı KAMU İDARELERİNDE KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ Burhanetin AKTAŞ Müsteşar Yardımcısı 1 Sunum Planı I. Kamu İdarelerinde Risk Yönetimi II. Uluslararası Tecrübeler İngiltere ABD III. Hazine Müsteşarlığı Deneyimi

Detaylı

SINIR YÖNETİMİ ALANINDA KURUMLARARASI İŞBİRLİĞİ VE KOORDİNASYON HAKKINDA YÖNETMELİK

SINIR YÖNETİMİ ALANINDA KURUMLARARASI İŞBİRLİĞİ VE KOORDİNASYON HAKKINDA YÖNETMELİK 6585 SINIR YÖNETİMİ ALANINDA KURUMLARARASI İŞBİRLİĞİ VE KOORDİNASYON HAKKINDA YÖNETMELİK Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi: 1/2/2016 No : 2016/8520 Dayandığı Kanunun Tarihi : 14/2/1985 No : 3152 10/6/1949

Detaylı

Toplam Erkek Kadin 20 35.9. Ermenistan Azerbaycan Gürcistan Kazakistan Kırgızistan Moldova Cumhuriyeti. Rusya Federasyonu

Toplam Erkek Kadin 20 35.9. Ermenistan Azerbaycan Gürcistan Kazakistan Kırgızistan Moldova Cumhuriyeti. Rusya Federasyonu Doğu Avrupa, Orta Asya ve Türkiye de İnsana Yakışır İstihdamın Geliştirilmesi Alena Nesporova Avrupa ve Orta Asya Bölge Direktör Yardımcısı Uluslararası Çalışma Ofisi, Cenevre Sunumun yapısı Kriz öncesi

Detaylı

21. BM/INTOSAI SEMPOZYUMU: KAMUDA HESAP VEREBİLİRLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ İÇİN SAYIŞTAY VE VATANDAŞLAR ARASINDA ETKİN İŞBİRLİĞİ

21. BM/INTOSAI SEMPOZYUMU: KAMUDA HESAP VEREBİLİRLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ İÇİN SAYIŞTAY VE VATANDAŞLAR ARASINDA ETKİN İŞBİRLİĞİ 21. BM/INTOSAI SEMPOZYUMU: KAMUDA HESAP VEREBİLİRLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ İÇİN SAYIŞTAY VE VATANDAŞLAR ARASINDA ETKİN İŞBİRLİĞİ Seher ÖZER ÜTÜK Birleşmiş Milletler Örgütü (BM) ve Uluslararası Sayıştaylar Birliği

Detaylı

YERLERİNDEN EDİLMİŞ KÜLTÜR VARLIKLARI İHTİSAS KOMİTESİ

YERLERİNDEN EDİLMİŞ KÜLTÜR VARLIKLARI İHTİSAS KOMİTESİ YERLERİNDEN EDİLMİŞ KÜLTÜR VARLIKLARI İHTİSAS KOMİTESİ Özgür ÖZASLAN UNESCO Türkiye Millî Komisyonu Yönetim Kurulu Üyesi ve Yerlerinden Edilmiş Kültür Varlıkları İhtisas Komitesi Komite Başkanı: Özgür

Detaylı

1. Gün: Finlandiya Hükümetinin Strateji Araçları

1. Gün: Finlandiya Hükümetinin Strateji Araçları 1. Gün: Finlandiya Hükümetinin Strateji Araçları Virpi Einola-Pekkinen 10.1.2011 1 Finlandiya Hükümetinin Yapısı Finlandiya da 12 Bakanlık vardır. Her Bakanlık kendi yetkisi çerçevesinde yönetim kapsamına

Detaylı

ELEKTRİK İLETİM SİSTEMİ MÜHENDİSLERİ DERNEĞİ STRATEJİK PLANI

ELEKTRİK İLETİM SİSTEMİ MÜHENDİSLERİ DERNEĞİ STRATEJİK PLANI ELEKTRİK İLETİM SİSTEMİ MÜHENDİSLERİ DERNEĞİ STRATEJİK PLANI 1. Giriş 2. GZFT Analizi 3. Misyon,Vizyon ve İlkeler 4. Stratejik Amaç ve Hedefler 5. Mayıs 2016-Mayıs 2017 Dönemi Eylem Planı(Amaçlar ve Hedefler

Detaylı

187 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNİ GELİŞTİRME ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ, 2006

187 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNİ GELİŞTİRME ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ, 2006 187 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNİ GELİŞTİRME ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ, 2006 ILO Kabul Tarihi: 15 Haziran 2006 Yürürlüğe Giriş Tarihi: 20 Şubat 2009 Uluslararası Çalışma Örgütü Genel Konferansı, Uluslararası

Detaylı

FASIL 5 KAMU ALIMLARI

FASIL 5 KAMU ALIMLARI FASIL 5 KAMU ALIMLARI Öncelik 5.1 Kamu alımları konusunda tutarlı bir politika oluşturulması ve bu politikanın uygulanmasının izlenmesi görevinin bir kuruma verilmesi 1 Mevzuat uyum takvimi Tablo 5.1.1

Detaylı

EĞİTİM VE ÖĞRETİM 2020 BİLGİ NOTU

EĞİTİM VE ÖĞRETİM 2020 BİLGİ NOTU EĞİTİM VE ÖĞRETİM 2020 BİLGİ NOTU Sosyal, Bölgesel ve Yenilikçi Politikalar Başkanlığı (ŞUBAT 2014) Ankara 0 Avrupa 2020 Stratejisi ve Eğitim de İşbirliğinin Artan Önemi Bilimsel ve teknolojik ilerlemeler

Detaylı

Valiliklerde AB İşleri için Kapasite Oluşturulması Projesi Yerel Düzeyde AB Çalışmalarına Yönelik Kapasitenin Güçlendirilmesi Eylem Planı

Valiliklerde AB İşleri için Kapasite Oluşturulması Projesi Yerel Düzeyde AB Çalışmalarına Yönelik Kapasitenin Güçlendirilmesi Eylem Planı İÇİNDEKİLER Valiliklerde AB İşleri için Kapasite Oluşturulması Projesi Yerel Düzeyde AB Çalışmalarına Yönelik Kapasitenin Güçlendirilmesi Eylem Planı 1. Önsöz 2. Yönetici Özeti 3. Vizyon ve Misyon 4. Stratejik

Detaylı

1- TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİNDE YAPILAN TOPLANTILAR

1- TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİNDE YAPILAN TOPLANTILAR 1- TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİNDE YAPILAN TOPLANTILAR 1.1.1-Kolluk Gözetimi Komisyonu Kurulması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı Türkiye Büyük Millet Meclisi Avrupa Birliği

Detaylı

YÜKSEK DENETİM DÜNYASINDAN HABERLER 9. ASOSAI ARAŞTIRMA PROJESİ IŞIĞINDA İÇ DENETİM VE İÇ DENETİM BİRİMLERİ İLE SAYIŞTAYLAR ARASINDAKİ İLİŞKİLER

YÜKSEK DENETİM DÜNYASINDAN HABERLER 9. ASOSAI ARAŞTIRMA PROJESİ IŞIĞINDA İÇ DENETİM VE İÇ DENETİM BİRİMLERİ İLE SAYIŞTAYLAR ARASINDAKİ İLİŞKİLER YÜKSEK DENETİM DÜNYASINDAN HABERLER 9. ASOSAI ARAŞTIRMA PROJESİ IŞIĞINDA İÇ DENETİM VE İÇ DENETİM BİRİMLERİ İLE SAYIŞTAYLAR ARASINDAKİ İLİŞKİLER 9. ASOSAI ARAŞTIRMA PROJESİ IŞIĞINDA İÇ DENETİM VE İÇ DENETİM

Detaylı

STÖ Ağları/Platformlar için Açık Çağrı: Stratejik İletişim Kapasite Geliştirme Eğitim Programı. Arka Plan. Program Hakkında

STÖ Ağları/Platformlar için Açık Çağrı: Stratejik İletişim Kapasite Geliştirme Eğitim Programı. Arka Plan. Program Hakkında TACSO Sivil Toplum Kuruluşları için Teknik Destek - 2 (TACSO 2) AB IPA Ülkeleri; EuropeAid/133642/C/SER/Multi STÖ Ağları/Platformlar için Açık Çağrı: Stratejik İletişim Kapasite Geliştirme Eğitim Programı

Detaylı

AZERBAYCAN MİLLİ GÜVENLİK STRATEJİSİ BELGESİ

AZERBAYCAN MİLLİ GÜVENLİK STRATEJİSİ BELGESİ AZERBAYCAN MİLLİ GÜVENLİK STRATEJİSİ BELGESİ 1. "Azerbaycan Milli Güvenlik Stratejisi Belgesi", Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından 23 Mayıs 2007 tarihinde onaylanarak yürürlüğe girmiştir.

Detaylı

Türkiye'nin TESPİT Tamamlandı Eksik 1

Türkiye'nin TESPİT Tamamlandı Eksik 1 Türkiye'nin 1 2 3 4 5 6 7 1 GÖÇ YÖNETİMİ 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 Başta AB Üye Devletleriyle olanlar olmak üzere, ülkenin bütün sınırları boyunca sınır kontrollerinin ve

Detaylı

KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELE İÇİN KADIN KONUKEVLERİ PROJESİ 7 MAYIS 2014-ANKARA. Saygıdeğer Misafirler, Değerli Basın Mensupları

KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELE İÇİN KADIN KONUKEVLERİ PROJESİ 7 MAYIS 2014-ANKARA. Saygıdeğer Misafirler, Değerli Basın Mensupları KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELE İÇİN KADIN KONUKEVLERİ PROJESİ 7 MAYIS 2014-ANKARA Saygıdeğer Misafirler, Değerli Basın Mensupları Aile içi Şiddetle Mücadele İçin Kadın Konukevleri Projesi nin açılış

Detaylı

ÇEVRE DENETİMİNDE KÜRESEL GÜNDEM VE EUROSAI İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNİN DENETİMİ SEMİNERİ

ÇEVRE DENETİMİNDE KÜRESEL GÜNDEM VE EUROSAI İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNİN DENETİMİ SEMİNERİ YÜKSEK DENETİM DÜNYASINDAN HABERLER ÇEVRE DENETİMİNDE KÜRESEL GÜNDEM VE EUROSAI İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNİN DENETİMİ SEMİNERİ ÇEVRE DENETİMİNDE KÜRESEL GÜNDEM VE EUROSAI İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNİN DENETİMİ SEMİNERİ

Detaylı

Avrupa Konseyi Kadın Erkek Eşitliğinden Sorumlu 7. Bakanlar Konferansı Raporu. 24-25 Mayıs 2010. Bakü/Azerbaycan

Avrupa Konseyi Kadın Erkek Eşitliğinden Sorumlu 7. Bakanlar Konferansı Raporu. 24-25 Mayıs 2010. Bakü/Azerbaycan Avrupa Konseyi Kadın Erkek Eşitliğinden Sorumlu 7. Bakanlar Konferansı Raporu Katılımcılar: 24-25 Mayıs 2010 Bakü/Azerbaycan Leyla COŞKUN (Kadının Statüsü Genel Müdür Yardımcısı) Şengül ALTAN ARSLAN (Dış

Detaylı

2013/101 (Y) BTYK nın 25. Toplantısı. Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin İzlenmesi [2013/101] KARAR

2013/101 (Y) BTYK nın 25. Toplantısı. Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin İzlenmesi [2013/101] KARAR 2013/101 (Y) Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin İzlenmesi [2013/101] BTYK nın 2009/102 no.lu kararı kapsamında hazırlanan ve 25. toplantısında onaylanan Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin koordinasyonunun

Detaylı

GELİR POLİTİKALARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

GELİR POLİTİKALARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GELİR POLİTİKALARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MİSYON ÇALIŞMASI Tablo 1. Misyon Çalışması Sonuçları Konsolide Misyon Sürdürülebilir kalkınma ve toplumsal refahı arttırmak için, mali disiplin içerisinde, kaynakların

Detaylı

KGAÖ NÜN KOLEKTİF GÜVENLİK SİSTEMİ

KGAÖ NÜN KOLEKTİF GÜVENLİK SİSTEMİ KGAÖ NÜN KOLEKTİF GÜVENLİK SİSTEMİ Valeriy SEMERIKOV KGAÖ (Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü) Genel Sekreter Yardımcısı Bir devletin ve müttefiklerinin güvenliğinin sağlanması, çağdaş toplumların bir

Detaylı

TERÖRLE MÜCADELEDE TÜRKIYE-AB İŞBIRLIĞI

TERÖRLE MÜCADELEDE TÜRKIYE-AB İŞBIRLIĞI TOPLANTI DEĞERLENDİRMESİ No.6, TEMMUZ 2016 TOPLANTI DEĞERLENDİRMESİ NO.6, TEMMUZ 2016 TERÖRLE MÜCADELEDE TÜRKIYE-AB İŞBIRLIĞI 9 Temmuz 2016 tarihinde Brüksel de Terörle Mücadelede Türkiye-AB İşbirliği:

Detaylı

T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLİĞİ

T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLİĞİ T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLİĞİ BİRLİĞİN VİZYONU Akdeniz Belediyeler Birliği, Yerel Yönetimler Reformu ve AB ile bütünleme süreçlerine destek sağlayan, hizmetlerinde kalite, verimlilik ve güvenirliği esas

Detaylı