ÖZEL TEVFİK FİKRET OKULLARI İLİŞKİ YÖNETİMİ VE DAVRANIŞ DÜZENLEME POLİTİKASI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÖZEL TEVFİK FİKRET OKULLARI İLİŞKİ YÖNETİMİ VE DAVRANIŞ DÜZENLEME POLİTİKASI"

Transkript

1 ÖZEL TEVFİK FİKRET OKULLARI İLİŞKİ YÖNETİMİ VE DAVRANIŞ DÜZENLEME POLİTİKASI

2 İÇİNDEKİLER I. ÖZEL TEVFİK FİKRET OKULLARI İLİŞKİ YÖNETİMİ VE DAVRANIŞ DÜZENLEME POLİTİKASI A- AMAÇLARI B- OKUL MİSYON VE VİZYONUNDAKİ YERİ C- İLKELERİ II. İLİŞKİ YÖNETİMİ VE DAVRANIŞ DÜZENLEME POLİTİKASI TEMEL BECERİLERİ III. TEMEL BECERİLERİN KAZANDIRILMASINA YÖNELİK OKULUMUZDAKİ UYGULAMALAR IV. İLİŞKİ YÖNETİMİ VE DAVRANIŞ DÜZENLEME POLİTİKASINDA FARKINDALIK VE PROBLEM ÇÖZME SÜRECİ V. İLİŞKİ YÖNETİMİ VE DAVRANIŞ DÜZENLEME POLİTİKASININ KURALLARI 1

3 I. ÖZEL TEVFİK FİKRET OKULLARI İLİŞKİ YÖNETİMİ VE DAVRANIŞ DÜZENLEME POLİTİKASI Her sosyal ortamın kendine özgü bir ilişki kurma ve sürdürme sistemi vardır. Bireyler, girdikleri yeni bir ortamda bu sistemin ne olduğunu ve nasıl işlediğini bilmeye gereksinim duyarlar. Böylece sistemin, nerede, ne zaman ve nasıl uygulanacağını öğrenerek, içinde bulundukları ortamda var olabilirler ve karşılaşabilecekleri sorunlarla daha yapıcı olarak baş edebilirler. Bireylerin bu yönde gelişebilmeleri için öncelikle, kişiler arası ilişkilerin nasıl yönetileceğine ilişkin ilkelerin belirlenmesi ve uygulanması gerekir. Belirlenen bu ilkelerin nasıl kazanılacağı ve geliştirileceği İlişki Yönetim ve Davranış Düzenleme Politikası nda belirlenmiştir. Bu politika önleyici, onarıcı ve gelişimsel bir anlayışa dayalı olarak yapılandırılmış olup bireylerin ilişkilerini nasıl yönetmeleri gerektiğini göstermesi açısından bir fırsat ve araçtır. Bireyler, kişiler arası ilişkilerin nasıl kurulacağını, sürdürüleceğini ve bozulan ilişkilerin nasıl onarılacağını sosyal ortamlarda yaşanılan etkileşimler ve ilişkiler üzerinden öğrenirler. İlişki Yönetim ve Davranış Düzenleme Politikası bireylerin davranışlarını yönetmekten çok, ilişkilerin nasıl sürdürülmesi ve düzenlenmesi gerektiğine yönelik tüm okul üyeleri için ortak bir vizyon ve misyon sağlamaktadır. A- AMAÇLARI Okulda, eğitim ve öğretim bir bütünlük içinde sürdürülür. Bireylerin, akademik, bilişsel, sosyal, duygusal, ahlaki ve davranış gelişimi, eş zamanlı olarak gerçekleşir. Bireylerin gelişimlerine bütünsel destek vermek amacıyla geliştirilen "İlişki Yönetim ve Davranış Düzenleme Politikası"nın amaçları aşağıda sıralanmıştır: Bireyin öğretim programlarından daha etkin yararlanmasını sağlama, Bireyin kendi potansiyelini kullanmasına ve geliştirmesine katkıda bulunma, Bireyi gelecekteki yaşantılarına hazırlama, Bireyin sosyal becerilerini geliştirmesine katkıda bulunma, 2

4 Bireyin öz güvenini, öz saygısını ve öz yönetim becerilerini geliştirerek, onu güçlendirme ve ilişkilerini yapıcı olarak sürdürmesine katkıda bulunma, Bireyin fiziksel ve psikolojik güvenlik içinde olmasını sağlama, Bireyin diğer kişiler ile ilişkilerini başlatma, sürdürme ve düzenleme becerisini kazandırma ve geliştirme. Tevfik Fikret Okulları İlişki Yönetim ve Davranış Düzenleme Politikası nın dayandığı temel ilkelerin başında, her bir bireyin farklılığının bir zenginlik olduğu düşüncesi gelmektedir. Dolayısıyla her bir kişinin bireysel özellikleri dikkate alınarak, mevcut potansiyellerini, akademik, sosyal-duygusal ve etik gelişimlerini en üst seviyeye çıkarabilmeleri için sağlıklı bir okul yaşantısı oluşturulması ve devamının sağlanması temel hedeftir. B- OKUL MİSYON VE VİZYONUNDA YERİ Bireyler, okulun dayandığı felsefi ve pedagojik ilkeler çerçevesinde oluşturulan misyonlara dayalı olarak gelişir. Tevfik Fikret Okulları'nın misyonları çerçevesinde geliştirilen ilişki yönetim ilkeleri, bir okul ortamının nasıl olması gerektiğine yönelik perspektif oluşturmaktadır. C- İLKELERİ Her sosyal ortam, kişiler arası ilişkileri düzenlemek için ilkeler belirler. Dolayısıyla, toplumsal ilkeler birlikte yaşamanın vazgeçilmez öğesidir. Her eğitim kurumunun misyonuna dayalı olarak ilkeleri belirlenir, uygulanır. Dolayısıyla ilkeler, okul ortamında toplumsal etkileşimin nasıl bir yönelim göstereceğini düzenler, biçimlendirir ve bir arada yaşamayı kolaylaştırır. Bu ilkeler; Saygılı olmak Bireysel farklılıkları kabul etmek Dürüst olmak Hoşgörülü olmak Adil olmak Açık ve net olmak Yapıcı olmak Etkili iletişim kurabilmek 3

5 Etkili bir dinleyici olmak Barış ve uzlaşı kültürünü benimsemek İş birliğine yatkın olmak Paylaşıma açık olmak Tutarlı olmaktır. II. İLİŞKİ YÖNETİMİ VE DAVRANIŞ DÜZENLEME POLİTİKASI TEMEL BECERİLERİ Kişilerin sosyal, duygusal ve ahlaki gelişimlerinde girmiş oldukları sosyal etkileşimlerin niceliği, niteliği ve süreci özel bir önem taşır. Okulun tüm bireyleri, kişisel ve sosyal gelişimini, içinde bulunduğu ve yaşadığı sosyal etkileşimlerine bağlı olarak sürdürür ve geliştirir. Bu sürecin etkili olabilmesi için bireylerin hem kendilerini hem de ilişkilerini yönetme ve düzenleme becerisine gereksinimleri vardır. İlişki Yönetim ve Davranış Düzenleme Politikası, bu becerilerin öğrenilmesine ve okul yaşamında hayata geçirilmesine olanak sağlamaktadır. Bu becerileri şu şekilde ifade edebiliriz: a. Soru Sorma Becerisi: Kişiler arası ilişkilerde yaşanan sorunlar karşısında, bireyler, sıklıkla karşı tarafı anlama ve öğrenme çabası gösterme yerine, suçlayıcı ve yargılayıcı bir dili tercih eder. Karşı tarafı savunmaya yönelten ifade biçimleri, asıl mesajın kaybolmasına sebep olur. Bu nedenle, İlişki Yönetim ve Davranış Düzenleme Politikası anlaşmazlıklar karşısında, sorunu diğer tarafın gözünden anlamak ve öğrenmek için etkili soru sorma becerisinin geliştirilmesini vurgulamaktadır. b. Etkili Dinleme Becerisi: Kişiler arası iletişimde, bireyler dinlemek, iletişime konu olan durumu diğer tarafın gözünden anlamak, öğrenmek ve etkili yönetmek yerine, onaylamama, karşı tarafa kendi düşüncesini ifade etme şansı vermeme ve eş zamanlı konuşmayı tercih ederler. Dolayısıyla ilişkiler karşılıklı anlama ve anlaşılma yerine yıkıcı bir seyir izler. Bu nedenle, bireyin bir ilişki yönetim becerisi olarak karşılıklı dinleme becerisini geliştirmesine ve uygulamaya yansıtmasına gereksinim vardır. 4

6 c. Empatik Yaklaşım: İlişkilerin etkili yönetiminde ve sürdürülmesinde, sorunun karşı tarafın gözünden görülmesinin önemi büyüktür. Bireyler, sıklıkla kendilerine odaklı düşünce ve algı geliştirirler. Sorunu, karşı tarafın gözünden görmeyi sıklıkla reddederler. İlişkilerin yapıcı olarak yönetimi ve sürdürülmesi için, sorunların hem kendi hem de karşı tarafın gözünden nesnel olarak anlaşılıp uygun yöntem ve tekniklerle yönetimi esastır. III. TEMEL BECERİLERİN KAZANDIRILMASINA YÖNELİK OKULUMUZDAKİ UYGULAMALAR Tevfik Fikret Okulları İlişki Yönetim ve Davranış Düzenleme Politikası kapsamında, birbirini destekleyen ve tamamlayan çeşitli programlar yer almaktadır. Bu programlar şunlardır: 1-ÇATIŞMA ÇÖZÜMÜNDE MÜZAKERE VE ARA BULUCULUK PROGRAMI Okullarda aynı mekânı paylaşan, birbirinden farklı istek, ihtiyaç ve kişilik özelliklerine sahip bireylerin, zaman zaman çeşitli anlaşmazlıklar yaşamaları doğal ve kaçınılmaz bir durumdur. Kişiler arası yaşanan çatışma ve anlaşmazlıklar, ilişki yönetim becerilerini geliştirmek için bir fırsat ve araç olarak kullanılmaya çalışılmaktadır. Çatışma çözme ve ara buluculuk programının amacı; bireylerin kendi problemlerini tanımlayabilmeleri, çözüm yolları arasından seçim yapabilmeleri, öfke duyguları ile başa çıkabilmeleri gibi kişinin öz denetim ve öz yönetim becerilerini geliştirmesine ortam hazırlamaktır. Akran ara buluculuğu programı, öğrencilerin bir otoriteye ya da yetişkine gereksinim duymaksızın kendi aralarında yaşadıkları sorunları çözebilme becerilerini geliştirmeyi amaçlamaktadır. a. Çatışma Çözümünde Müzakere (Problem Çözme) Müzakere sürecinde hedef, tartışmaya katılan herkesin kazanç sağladığı ortak çözüme müzakere yoluyla ulaşmaktır. Müzakere (Problem Çözme) Basamakları 5

7 1.Sorunu tanımlama (İsteklerini, duygularını ve duygularının nedenlerini açıklama) 2. Anlaşmazlık yaşadığı kişinin isteklerini, duygularını ve bunların nedenlerini anlama 3. Her iki tarafın yararına çözüm önerileri bulma 4. Yapıcı ve barışçıl bir çözüm seçeneğinde anlaşma b. Çatışma Çözümünde Ara buluculuk Ara buluculuk: Çatışan iki kişi, müzakere (problem çözme) yöntemi ile çatışmalarını çözemezlerse ara bulucuya başvururlar. Ara bulucu kişi, sorunun niteliğine göre öğrenci, öğretmen ya da okul yönetiminden bir kişi olabilir. Ara bulucu, çatışan iki kişinin çatışmalarını kendilerinin çözmelerinde onlara yol gösterir. Ancak ara bulucu, çatışmayı çözmez. Ara bulucu tarafsız ve ön yargısızdır. Taraflara ne yapmaları gerektiğini, kimin haklı ya da haksız olduğunu söylemez. Tarafların, problem çözme basamaklarını adım adım izlemelerini sağlayan bir kişidir. Ara Buluculuk İşlem Basamakları 1.Duyguların yatışması, sakinleşme 2.Çatışmanın taraflarının ara buluculuk desteği almaya karar vermesi 3.Müzakere basamaklarının kolaylaştırılması 4.Anlaşmanın resmileştirilmesi 2. PAYLAŞIM SAATİ Paylaşım saatleri, öğrencilerin sınıf ortamında duygularını, düşüncelerini, kişiler arası anlaşmazlıklarını, başarılarını ve olumlu özelliklerini paylaştıkları ve sorunlarına çözüm bulmaya çalıştıkları bir uygulamadır. Paylaşım saatlerinde düşüncelerin ve duyguların koşulsuz paylaşımı ile öğrenciler, yapıcı ve barışçıl ilişkiler geliştirerek okulda olumlu davranışların yaygınlaştırılmasına yönelik Müzakere ve Ara buluculuk ile Sosyal Duygusal Eğitim Programı sistemine de katkıda bulunmaktadır. 6

8 3. SOSYAL - DUYGUSAL EĞİTİM PROGRAMI Sosyal ve duygusal eğitimle öğrencilerin akademik becerilerinin gelişiminin yanı sıra sosyal ve kişisel çevreye uyum sağlamaları için gereken becerilerin kazandırılması hedeflenmektedir. Okul ortamında ağırlıklı olarak üzerinde durulması gereken, kişiler arası ilişkilerde yaşanan sorunlar ortaya çıkmadan önce öğrencilere yaşam becerilerinin kazandırılması ve geliştirilmesidir. Sosyal-Duygusal Eğitim Programı yla okulda olumlu davranışların yaygınlaştırılması, öğrencilerin toplumsal ilişkilerinde yeterlilik kazanmaları ve kendi duygularını anlama-yönetme becerilerinin geliştirilmesi hedeflenmektedir. Becerilerin kazandırılması ve geliştirilmesi için okulumuzda öğrencilere gelişimsel ve önleyici rehberlik yaklaşımlarını temel alan Sosyal-Duygusal Eğitim Programı uygulanmaktadır. Yaşam becerileri adı verilen bu beceriler, bir dizi alt beceriyi içeren iletişim becerileri ve sosyal beceriler, başa çıkma becerileri, problem çözme- karar verme ve çatışma çözme becerileriyle kendilik değerini artırma becerileri olarak ele alınmaktadır. Sosyal Duygusal Eğitim Programı, her seviyede uygulanmaktadır. Program kapsamında yer alan beceriler, okullarımızda öğrencilerin gelişimsel yeterlilikleri dikkate alınarak her sınıf seviyesinde farklı, birbirini takip edecek biçimde planlanmıştır. 4.EĞİTİM PROGRAMLARINDA SOSYAL-DUYGUSAL KAZANIMLAR Eğitim sistemlerinde her bir öğrenme etkinliği aynı zamanda bir sosyal duygusal öğrenme kazanımına hizmet etmektedir. Bireylerin kendilerine ait sorunlarının çözümünde hedef becerileri kullanmaya başladıklarında diğer bir ifade ile kendi somut anlaşmazlıklarını yönetmeye başladıklarında, sosyal ve duygusal öğrenme becerileri en etkili düzeyde öğrenilecektir. Dolayısıyla okulumuzda geliştirilen ilişki yönetim ve davranış düzenleme politikası aracılığıyla bireylerin sosyal-duygusal gelişimlerine eğitim programlarıyla katkı verilmeye çalışılmaktadır. 7

9 5.MODEL OLMAK Bireylerin davranışlarının gelişiminde ve dönüşümünde sosyal çevrelerinde yer alan kişilerin kendilerine yaşattıkları deneyimlerin önemi büyüktür. Bireylerin davranışları öğüt verilerek, yönerge sunularak ya da didaktik bir iletişim tarzı ile sınırlı düzeyde değişebilir ya da daha olumsuz bir hal alabilir. Bireyin davranışlarını etkilemenin en doğru yolu, onlara ne ve nasıl olmaları gerektiğini kendi somut duruşumuzla ve davranışlarımızla göstermektir. Onların kendilerini olumlu ifade etmelerini istiyorsak önce biz kendimizi olumlu ifade etmeliyiz, onların sorunlarını yüz yüze müzakere ederek yönetmelerini istiyorsak biz onlarla yaşadığımız anlaşmazlıkları yüz yüze müzakere etmeliyiz. Dolayısıyla bireyler nasıl bir insan olmaları gerektiğini kendilerine yaşatılan deneyimlerden bizzat doğrudan yaşayarak ve deneyimleyerek öğrenebilirler. Bu nedenle okulumuzun ilkelerinin ve yaptığı uygulamaların ana temellerinden birini model olmak oluşturur. 6.TOPLUMSAL HIZMET ÇALIŞMALARI Bireylerin vicdan gelişimlerini, toplumsal farklılıklara ilişkin duyarlılıklarını geliştirmek için birlikte toplumsal sorumluluk çalışmalarına dahil olmamız gerekir. Duyarlılık ve sorumluluk becerileri gelişen bireyler, çevresindeki bireylere, bulundukları ortamlara destek ve katkı sağlarlar. Bu amaçla okulumuzda tüm bireylerin katıldığı toplumsal hizmet çalışmaları yürütülmektedir. IV. İLİŞKİ YÖNETİMİ VE DAVRANIŞ DÜZENLEME POLİTİKASINDA FARKINDALIK VE PROBLEM ÇÖZME SÜRECİ Müzakere/problem çözme: Sosyal etkileşimler içerisinde bireylerin zaman zaman birbirleriyle anlaşmazlık yaşaması doğal ve kaçınılmazdır. Bu anlaşmazlıklar yapıcı ve barışçıl olarak yönetildiği takdirde, kişilerin birbirlerini anlamalarına ve uzlaşmalarına yol açar. Buna karşın anlaşmazlıklar yıkıcı olarak yönetildiğinde ise, ilişkilerin bozulmasına neden olabilmektedir. Bu nedenle bireylerin girmiş oldukları tüm ilişkilerde doğal ve kaçınılmaz olarak yaşanan anlaşmazlıkların yüz yüze diyaloglar ve müzakere yoluyla yönetimi onların sosyal duygusal gelişimleri açısından önemlidir. Yüz yüze diyaloğun esas alındığı müzakere 8

10 tekniğinde problem çözme basamakları kullanılarak çözüme ulaşılmaya çalışılır. Gerektiğinde problem çözme basamaklarının yer aldığı çatışma çözüm formlarından yararlanılabilir. Öz değerlendirme: Öz değerlendirme bireyin kendini keşfetmesine, anlamasına, güçlü ve zayıf yönlerini tanımasına yardımcı olur. Bireylerin girmiş olduğu sosyal etkileşimlerin içeriği ve niteliği, onların kendilerinin farkına varmaları açısından yönlendirici bir etkiye sahiptir. Dolayısıyla, kendisinin farkında olan birey, kendini değiştirme ve yeniden biçimlendirme gücü elde eder. Kendi gelişimini bağımsız olarak etkiler. Bu nedenle sorun oluştuğunda farkındalık yaratmak için öz değerlendirme formu doldurulur. Ara buluculuk: İlişkilerde yüz yüze müzakere ve diyalog esastır. Ancak tüm ilişkiler yüz yüze diyalog ve müzakere ile yönetilemeyebilir. Bu durumda, sorunun yönetiminde yıkıcı ve saldırgan bir yol izleme davranışı yerine, bir ara bulucunun kolaylaştırıcılığında, rehberliğinde ve danışmanlığında, ortak sorunu tekrar müzakere etmek, hem sorunun yapıcı ve uzlaşmacı olarak yönetimini hem de ilişkilerin yapıcı olarak sürdürülmesini sağlar. Sorun yaşayan tarafların birlikte belirlediği aracı ile ara buluculuk süreci uygulanır. Problem çözme sürecinde yapıcı ve olumlu yaklaşımların sonuç vermediği durumlarda aşağıdaki süreç uygulanır: Sözlü Uyarı: Öğrencilerin gelişim dönemleri de dikkate alınarak, bilinçlendirme ile düzeltilebilecek davranışlar için "Uyarma" süreci uygulanır (Ortaokul kademesi için). Sözleşme imzalama: Sorunu yaşayan taraflar arasında görüşme yapılır. Görüşme sonunda çözüme yönelik alınan kararları uygulamak üzere sözleşme imzalanır. Veli ile görüşme: Problem çözme süreci ile ilgili veliyi bilgilendirmek üzere yüz yüze görüşülür ve iş birliği yapılır. 9

11 Öğrenci davranışlarını değerlendirme kurulu ve /veya disiplin kuruluna yönlendirme: İlköğretim ve ortaöğretim yönetmeliğince gerekli esaslar uygulanır. V. İLİŞKİ YÖNETİMİ VE DAVRANIŞ DÜZENLEME POLİTİKASININ KURALLARI Bireyler; 1. İlişkilerinde sözel, fiziksel ve psikolojik olarak karşı tarafa yapıcı yaklaşır. 2. Sözlü ve yazılı ifadelerinde saygılı olur. 3. Anlaşmazlık çözüm sürecinde suçlayıcı, yargılayıcı ve tehdit edici ifadeler kullanmaz. 4. Öğrenme sürecini engelleyen ilişki biçimlerinde bulunmaz. 5. Toplu mekânlarda belirlenen kurallara uygun davranışlarda bulunur. 6. Akademik sorumluluklarını yerine getirir, akademik dürüstlük ilkelerine uyar. Okul yaşantısı ve işleyişi düzenleyen kurallar ve uyulmadığında karşılaşılacak sonuçlar Tevfik Fikret Okulları Yaşantımız broşüründe yer almaktadır. İLİŞKİ YÖNETİMİ VE DAVRANIŞ DÜZENLEME POLİTİKASININ KABULÜ VE UYGULANMASI Okul topluluğunun tüm bireyleri bu konuda bilgilendirilir ve her birey bu politikanın geliştirilmesinde ve uygulanmasında duyarlı olmakla ve çaba göstermekle yükümlüdür. 10

İLKÖĞRETİM ÖĞRETMEN ADAYLARININ MESLEKİ VE ÖZEL ALAN YETERLİKLERİ

İLKÖĞRETİM ÖĞRETMEN ADAYLARININ MESLEKİ VE ÖZEL ALAN YETERLİKLERİ EĞİTİM FAKÜLTELERİNİN ÖĞRETMEN YETİŞTİRME KAPASİTESİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ İLKÖĞRETİM ÖĞRETMEN ADAYLARININ MESLEKİ VE ÖZEL ALAN YETERLİKLERİ Editörler Yrd. Doç Dr. Abdurrahman EKİNCİ Öğrt. Gör. Ömer

Detaylı

SORUN ÇÖZME BECERİLERİ

SORUN ÇÖZME BECERİLERİ ÖZEL EKİN LİSESİ Bilgi Toplumunun Okulu EMPATİ, ÖZEL EKİN LİSESİ P.D.R.H. SERVİSİNİN AYDA BİR YAYIMLANAN SÜRELİ YAYINIDIR. SAYI:2 AYIN KONUSU SORUN ÇÖZME BECERİLERİ Demokrasi, bireylerin kendilerini ilgilendiren

Detaylı

Türkçe Dersi Öğretim Programındaki Ara Disiplin Alan Kazanımlarına İlişkin Bir Araştırma

Türkçe Dersi Öğretim Programındaki Ara Disiplin Alan Kazanımlarına İlişkin Bir Araştırma Türkçe Dersi Öğretim Programındaki Ara Disiplin Alan Kazanımlarına İlişkin Bir Araştırma Arş. Gör. Hasan Basri Kansızoğlu Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Türkçe Eğitimi ABD hbkansizoglu@bartin.edu.tr

Detaylı

ZİHİNSEL ENGELLİ ÖĞRENCİLERE TEŞEKKÜR ETME VE ÖZÜR DİLEME BECERİLERİNİN ÖĞRETİMİNDE DOĞRUDAN ÖĞRETİM YÖNTEMİNİN ETKİLİLİĞİ

ZİHİNSEL ENGELLİ ÖĞRENCİLERE TEŞEKKÜR ETME VE ÖZÜR DİLEME BECERİLERİNİN ÖĞRETİMİNDE DOĞRUDAN ÖĞRETİM YÖNTEMİNİN ETKİLİLİĞİ T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÖZEL EĞİTİM ANABİLİM DALI ZİHİNSEL ENGELLİ ÖĞRENCİLERE TEŞEKKÜR ETME VE ÖZÜR DİLEME BECERİLERİNİN ÖĞRETİMİNDE DOĞRUDAN ÖĞRETİM YÖNTEMİNİN ETKİLİLİĞİ

Detaylı

Hayatta en hakiki mürşit, ilimdir.

Hayatta en hakiki mürşit, ilimdir. Hayatta en hakiki mürşit, ilimdir. Anasınıfı İlkokul Ortaokul Anadolu Lisesi Fen Lisesi İyi eğitimle iyi gelecek 2004 2005 eğitim öğretim yılında sistemimiz ISO 9001 2000 Kalite Yönetim Sistemi Standartlarına

Detaylı

Küçük hanımlar, küçük beyler! Sizler hepiniz geleceğin bir gülü,yıldızı ve ikbal ışığısınız. Memleketi asıl ışığa boğacak olan sizsiniz.

Küçük hanımlar, küçük beyler! Sizler hepiniz geleceğin bir gülü,yıldızı ve ikbal ışığısınız. Memleketi asıl ışığa boğacak olan sizsiniz. Küçük hanımlar, küçük beyler! Sizler hepiniz geleceğin bir gülü,yıldızı ve ikbal ışığısınız. Memleketi asıl ışığa boğacak olan sizsiniz. T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TEMEL EĞİTİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ OKUL ÖNCESİ

Detaylı

SINIF YÖNETİMİ. KPSS de çıkan sorular temele alınarak, konuların anlatımında ayrıntıya girilen yerler olduğu gibi, özet geçilen yerlerde olmuştur.

SINIF YÖNETİMİ. KPSS de çıkan sorular temele alınarak, konuların anlatımında ayrıntıya girilen yerler olduğu gibi, özet geçilen yerlerde olmuştur. [Bu dosyada yer alanlar 2014 KPSS Eğitim Bilimlerine yönelik bilgilerdir. Söz konusu bilgiler KMS-KPSS de çıkmış sorular dikkate alınarak hazırlanmıştır. KPSS de çıkan sorular temele alınarak, konuların

Detaylı

TÜRK PSİKOLOGLAR DERNEĞİ ETİK YÖNETMELİĞİ*

TÜRK PSİKOLOGLAR DERNEĞİ ETİK YÖNETMELİĞİ* TÜRK PSİKOLOGLAR DERNEĞİ ETİK YÖNETMELİĞİ* İçindekiler GİRİŞ ETİK İLKELER I. GENEL ETİK İLKE VE KURALLAR 1. YETKİNLİK / YETERLİLİK 2. YARARLI OLMAK VE ZARAR VERMEMEK 3. SORUMLULUK 4. DÜRÜSTLÜK 5. İNSAN

Detaylı

TÜRKİYE DE KAYNAŞTIRMA/BÜTÜNLEŞT RME YOLUYLA EĞİTİMİN DURUMU

TÜRKİYE DE KAYNAŞTIRMA/BÜTÜNLEŞT RME YOLUYLA EĞİTİMİN DURUMU KAYNAŞTIRMA/BÜTÜNLEŞT RMEN N ETK NL Ğ N ARTIRMAK Ç N POL T KA VE UYGULAMA ÖNER LER PROJESİ TÜRKİYE DE KAYNAŞTIRMA/BÜTÜNLEŞT RME YOLUYLA EĞİTİMİN DURUMU TOHUM TÜRKİYE OTİZM ERKEN TANI VE EĞİTİM VAKFI Tohum

Detaylı

I - PROGRAM GELİŞTİRMEYE GİRİŞ VE TEMEL KAVRAMLAR

I - PROGRAM GELİŞTİRMEYE GİRİŞ VE TEMEL KAVRAMLAR I - PROGRAM GELİŞTİRMEYE GİRİŞ VE TEMEL KAVRAMLAR 1. EĞİTİM Eğitim: Bireyin davranışlarında kendi yaşantısı yoluyla ve kasıtlı olarak, kalıcı izli istendik davranış değişikliği meydana getirme sürecidir.

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) GAZETECİLİK İLETİŞİM SÜRECİ VE TÜRLERİ ANKARA 2007 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen modüller;

Detaylı

2014-2015 VELİ EL KİTABI

2014-2015 VELİ EL KİTABI 2014-2015 VELİ EL KİTABI www.irmak.k12.tr Değerli Irmak Velileri, Tüm Irmak ailesine 2014-2015 eğitim öğretim yılına hoş geldiniz demekten büyük bir mutluluk duyuyorum. Etik ve estetik değerlere sahip,

Detaylı

ULUSAL GENÇLİK VE SPOR POLİTİKASI BELGESİ

ULUSAL GENÇLİK VE SPOR POLİTİKASI BELGESİ ULUSAL GENÇLİK VE SPOR POLİTİKASI BELGESİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... 1 YASAL DAYANAK... 1 YÖNTEM... 2 GENÇLİK POLİTİKALARI... 4 1. GİRİŞ... 4 1. 1. Gençlik Tanımı... 4 1. 2. Neden Gençlik Politikası... 5 2.

Detaylı

T.C. ÇANKAYA KAYMAKAMLIĞI ÖZEL TEVFİK FİKRET OKULLARI SPORCU ÖĞRENCİ EL KİTABI

T.C. ÇANKAYA KAYMAKAMLIĞI ÖZEL TEVFİK FİKRET OKULLARI SPORCU ÖĞRENCİ EL KİTABI T.C. ÇANKAYA KAYMAKAMLIĞI ÖZEL TEVFİK FİKRET OKULLARI SPORCU ÖĞRENCİ EL KİTABI SAYFA 2 ANKARA ÖZEL TEVFİK FİKRET OKULLARI Spor yalnız beden kabiliyetinin bir üstünlüğü sayılmaz. İdrak ve ahlâk da bu işe

Detaylı

BORUSANLI NIN EL KİTABI İş İlkeleri, İş Etiği ve İnsan Kaynakları Uygulamaları

BORUSANLI NIN EL KİTABI İş İlkeleri, İş Etiği ve İnsan Kaynakları Uygulamaları BORUSANLI NIN EL KİTABI İş İlkeleri, İş Etiği ve İnsan Kaynakları Uygulamaları 2012 Değerli Borusanlılar, Borusan Grubu nun 1944 yılından bu yana benimsediği kurumsal değerleri ve çalışma prensipleri çalışanlarımız

Detaylı

Okulların Demokratik Yönetişimi 1

Okulların Demokratik Yönetişimi 1 Modül 11 Okulların Demokratik Yönetişimi 1 İçindekiler 1.Giriş 2.Demokratik Okul Yönetişimi nedir?...2 3. Demokratik yönetişimin faydaları nelerdir?...2 4. Demokratik Okul Yönetişimi için Kilit Alanlar:

Detaylı

Birleþmiþ Milletler Çocuk Haklarý Komitesi nin Çocuk Haklarýna dair Sözleþme ye iliþkin Genel Yorumlarý 2006 2008

Birleþmiþ Milletler Çocuk Haklarý Komitesi nin Çocuk Haklarýna dair Sözleþme ye iliþkin Genel Yorumlarý 2006 2008 Birleþmiþ Milletler Çocuk Haklarý Komitesi nin Çocuk Haklarýna dair Sözleþme ye iliþkin Genel Yorumlarý 2006 2008 ICC Çocuk Haklarý Serisi 4 International Children s center (ICC) Uluslararası Çocuk Merkezi

Detaylı

lkö retimde Haklar m z Var! lkö retimde Haklar ve Hak Arama Yollar

lkö retimde Haklar m z Var! lkö retimde Haklar ve Hak Arama Yollar lkö retimde Haklar m z Var! lkö retimde Haklar ve Hak Arama Yollar Eğitimde Haklar Projesi, Sabancı Üniversitesi Eğitim Reformu Girişimi tarafından Avrupa Birliği mali desteği ile yürütülmüştür. Bu yayında

Detaylı

4+4+4 Yeni Eğitim Sistemi

4+4+4 Yeni Eğitim Sistemi 4+4+4 Yeni Eğitim Sistemi Ne Getiriyor? Neler Olmalı? 4+4+4 Yeni Eğitim Sistemi Ne Getiriyor? Neler Olmalı? GMK Bulvarı Ş. Daniş Tunalıgil Sk. No: 3/13 Maltepe/ANKARA Tel: (0312) 231 23 06 - Faks: (0312)

Detaylı

Kamu İç Kontrol Rehberi

Kamu İç Kontrol Rehberi T.C. MALİYE BAKANLIĞI BÜTÇE VE MALİ KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Kamu İç Kontrol Rehberi Kontrol ortamı Risk yönetimi Kontrol faaliyetleri Bilgi ve iletişim İzleme Bu rehber Avrupa Birliği tarafından finanse

Detaylı

TÜRKİYE DE KAYNAŞTIRMA/BÜTÜNLEŞTİRME YOLUYLA EĞİTİM: POLİTİKA VE UYGULAMA ÖNERİLERİ

TÜRKİYE DE KAYNAŞTIRMA/BÜTÜNLEŞTİRME YOLUYLA EĞİTİM: POLİTİKA VE UYGULAMA ÖNERİLERİ KAYNAŞTIRMA / BÜTÜNLEŞT RMEN N ETK L L Ğ N ARTIRMAK Ç N POL T KA VE UYGULAMA ÖNER LER PROJESİ TÜRKİYE DE KAYNAŞTIRMA/BÜTÜNLEŞTİRME YOLUYLA EĞİTİM: POLİTİKA VE UYGULAMA ÖNERİLERİ TOHUM OTİZM VAKFI Cumhuriyet

Detaylı

DÜNYA BİLGİ TOPLUMU ZİRVESİ NİHAİ DOKÜMANLARI

DÜNYA BİLGİ TOPLUMU ZİRVESİ NİHAİ DOKÜMANLARI DÜNYA BİLGİ TOPLUMU ZİRVESİ NİHAİ DOKÜMANLARI Cenevre Zirvesi Aralık 2003 Tunus Zirvesi - Kasım 2005 DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI Bilgi Toplumu Dairesi Ocak 2008 DÜNYA BİLGİ TOPLUMU ZİRVESİ NİHAİ DOKÜMANLARI

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) TÜM ALANLAR MESLEK ETİĞİ ANKARA 2006 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen modüller; Talim ve Terbiye

Detaylı

SOSYAL HİZMET UYGULAMALARI

SOSYAL HİZMET UYGULAMALARI T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 2875 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1832 SOSYAL HİZMET UYGULAMALARI Yazarlar Dr. Reyhan ATASÜ TOPÇUOĞLU (Ünite 1, 2) Dr. Ercüment ERBAY (Ünite 3) Tülin KUŞGÖZOĞLU

Detaylı

Her dal eğilmez ama. her ağaç meyve verir.

Her dal eğilmez ama. her ağaç meyve verir. Her dal eğilmez ama her ağaç meyve verir. Merhaba, Billtest Koleji, Bilfen Okulları liderliğinde kurulmuş olan, Danışmanlık ve Denetleme Organizasyonu Bilfen Okulları tarafından yapılan uluslararası standartlarda

Detaylı

MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI REHBERLĠK VE PSĠKOLOJĠK DANIġMA HĠZMETLERĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ KISIM. Genel Hükümler BĠRĠNCĠ BÖLÜM

MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI REHBERLĠK VE PSĠKOLOJĠK DANIġMA HĠZMETLERĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ KISIM. Genel Hükümler BĠRĠNCĠ BÖLÜM MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI REHBERLĠK VE PSĠKOLOJĠK DANIġMA HĠZMETLERĠ YÖNETMELĠĞĠ Amaç BĠRĠNCĠ KISIM Genel Hükümler BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı, il/ilçe

Detaylı

Okul Müdürlerinin Sahip Olması Gereken Değerler *

Okul Müdürlerinin Sahip Olması Gereken Değerler * Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri Educational Sciences: Theory & Practice 12 (2) [Ek Özel Sayı/Supplementary Special Issue] Bahar/Spring 1327-1344 2012 Eğitim Danışmanlığı ve Araştırmaları İletişim

Detaylı

GİRİŞ. Bu bölümde araştırmanın problem durumu, alt problemleri, araştırmanın önemi, sayıtlılar, sınırlılıklar ve tanımlara yer verilmiştir.

GİRİŞ. Bu bölümde araştırmanın problem durumu, alt problemleri, araştırmanın önemi, sayıtlılar, sınırlılıklar ve tanımlara yer verilmiştir. BÖLÜM-I GİRİŞ Bu bölümde araştırmanın problem durumu, alt problemleri, araştırmanın önemi, sayıtlılar, sınırlılıklar ve tanımlara yer verilmiştir. Problem Durumu Yönetim farklı bilim dalları tarafından

Detaylı

YEREL YÖNETİMLERDE HİZMET İÇİ EĞİTİM

YEREL YÖNETİMLERDE HİZMET İÇİ EĞİTİM YEREL YÖNETİMLERDE HİZMET İÇİ EĞİTİM HAZIRLAYANLAR Prof.Dr.Kamil Ufuk BİLGİN Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü Öğretim Üyesi ve (TODAİE) Yerel Yönetimler Araştırma ve Eğitim Merkezi Müdürü Dr.Aslı

Detaylı

Öğretmenlik Uygulaması Dosyası

Öğretmenlik Uygulaması Dosyası T.C. KIRIKKALE ÜNİVERİSTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü Dosyası Sorumlu Öğretim Elemanı.. Öğretmen Adayının Adı Soyadı : Numarası : Bölümü : Anabilim Dalı : Uygulama

Detaylı