RAPOR VE FORM TEKNOLOJĐSĐ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "RAPOR VE FORM TEKNOLOJĐSĐ"

Transkript

1 1.STANDART RAPOR KULLANIMI RAPOR ÜNĐTELERĐ ÜNĐTE ÖZELLĐKLERĐ FĐLTRELER YAZICI SAYFA DÜZENĐ SAYFA GÖSTERĐMLERĐ KULLANICI TANIMLI RAPOR KULLANIMI DETAYLI RAPOR TASARIM ARACI RAPOR FORMATI OLUŞTURMA RAPOR BÖLÜMLERĐ RAPOR ALANLARI Standart Alanlar Tanımlı Alanlar Diğer Alanlar VERĐ ALANLARI Veri Alanı Özellikleri Alan Tür ve Đçerik Bilgileri Parametre Bilgileri Yerleşim Bilgileri TANIMLI FĐLTRELER Filtre Bilgileri Filtrelerin Rapor Tasarımında Kullanımı Filtrelerin Tanımlı Alanlarda Kullanımı Filtre Değerlerinin Rapora Yazdırılması TASARIMIN KAYDEDĐLMESĐ RAPORUN KAYDEDĐLMESĐ TASARIM VE FORM PARAMETRELERĐ RAPOR KOLAY TASARIM ARACI RAPORLARDA KULLANILAN FONKSĐYONLAR SQLINFO FONKSĐYONU KULLANIMI VE ÖRNEKLERĐ KULLANICI TANIMLI RAPOR OLUŞTURMA RAPOR ÜRETĐCĐSĐ Detaylı Rapor Tanımı Kullanıcının Sıralama ve Gruplamayı Değiştirebilmesi Kullanıcı Hakları Diğer Seçenekleri PRATĐK TABLO RAPORLARI Pratik Tablo Raporlarına Ulaşım Pratik Tablo Raporlarının Kullanımı Rapor Tanımları Đçin Veri Aktarımları NAVIGATOR FONKSĐYONU KULLANIMI YAZICI AYARLARI DOT MATRĐX YAZICILARDA YAPILMASI GEREKEN AYARLAR OKI YAZICILARDA YAPILMASI GEREKEN AYARLAR

2 8. YÖNETĐCĐ KONSOLU ANLIK GÖSTERGELER Alacak Devir Hızı Göstergesi Stok Devir Hızı Göstergesi Kasa Durumu Gösterges Banka Durumu Göstergesi Tahsil Edilecek Çekler / Senetler Satışlar Grafiği EN ÇOKLAR WEBTIGER KURULUMU WEBTIGER KULLANIMI

3 Unity de raporlamayı standart rapor ve kullanıcı tanımlı rapor kullanımı olarak iki ana başlık altında toplayabiliriz. Standart raporlarda hazır şablonlar kullanılabileceği gibi Detay Tasarım ve Kolay Tasarım araçları kullanılarak kullanıcı tanımlı raporlar da oluşturulabilir. Programda yeralan standart raporların dışında yeni raporlar üretmek için Rapor Üretici ve Pratik Tablo Raporları Araçları kullanılmaktadır. Bu araçlar sayesinde kullanıcı ihtiyaç duyduğu yapıda bir rapor meydana getirebilmektedir. Raporlar aşağıda anlatılan standart ünitelere alınabileceği gibi navigator aracı ile excel üzerinden de alınabilmektedir. Navigator fonksiyonları kullanılarak ulaşılmak istenen bilgiler anlık olarak excelde takip edebilmektedir. 1.STANDART RAPOR KULLANIMI Aşağıdaki ekrandan raporun hangi üniteden alınacağı, ünite özellikleri ve filtreler belirlenir. Eğer kullanıcı tanımlı bir rapor kullanılacaksa detay tasarım veya kolay tasarım araçlarınada bu ekrandan ulaşılabilmektedir. 3

4 1.1. RAPOR ÜNĐTELERĐ Unity de raporlar ekran ve yazıcının yanında Excel (xls), Ascii, Accsess, HTML,PDF ve Tablo formatlarında alınabilir. Raporun hangi rapor ünitesinden alınacağı rapor ekranında, ünite den belirlenir ÜNĐTE ÖZELLĐKLERĐ Raporun alınacağı ünite seçildikten sonra ünite özellikleri belirlenir. Ünite özelliklerini belirlemek için Ünite alanında yer alan seçenekler kullanılır. Bu alan; Yazıcı sayfasına göre Rapor ölçulerine göre olmak üzere iki seçeneklidir. Yazıcı sayfasına göre seçiminde yazıcıda kullanılan kağıt ölçüleri dikkate alınır. Raporda yalnızca bu ölçüler içine sığan alanlar ve bilgileri yer alır. Rapor ölçülerine göre seçiminde ise raporda yer alan tüm alanlar ve bilgileri listelenir. Kullanıcı tarafından yapılan rapor tasarımlarında tasarım genel parametrelerinde verilen rapor sayfa genişliği dikkate alınır. Filtereleri Yazdır: Seçilen filtrelerin raporda yer alması için kullanılır. Kullanıcı Rapor Tasarımı: Standart rapor tasarımı yerine kullanıcı tarafından tasarlanan bir raporu seçmek veya öndeğer olarak kullanılan raporu değiştirmek için kullanılır. Bu seçenek işaretlendiği zaman rapor tanımı kısmı aktif hale gelecek ve buradan istelinen seçim yapılabilecektir FĐLTRELER Rapor almadan önce raporun hangi kriterlere göre alınacağının belirlendiği bölümdür. Filtre değerleri filtre türüne göre değişik şekillerde tanımlanabilir. Listeden seçim türündeki filtrelerde, filtre değeri listeden istenilen değere tıklanarak seçileceği gibi seçilen filtreler kısmında ilgili filtre üzerinde çift tıklanarak da açılan pencereden seçilebilir. 4

5 Grup seçim türündeki filtrelerde, filtre değerleri listeden istenilen değerlere tıklanarak seçilebileceği gibi seçilen filtreler kısmında ilgili filtre üzerinde çift tıklandığı zaman açılan pencereden de seçilebilir. 5

6 Diğer filtrelere değer ataması ise ilgili filtre üzerinden ulaşılan browser yardımıyla yapılabilir. Browserlara üç nokta butonu tıklanarak ulaşılabilir. Filtre Kaydet: Yapılan filtre tanımlamalarının daha sonra kullanılmak üzere kaydedilmesi için kullanılır. Filtre adı ve açıklaması girilir ve bu filtre öndeğer olarak kullanılabilir. Yine bu pencereden filtrenin diğer kullanıcılar tarafından kullanılıp kullanılamayacağı belirlenebilir. Filtre Yükle: Kullanıcı tarafından önceden kaydedilmiş olan filtrelerin seçilmesi için kullanılır. Açılan filtre değerli penceresinden istenen fitre seçimi yükle butonu ile yapılır. 6

7 1.4. YAZICI SAYFA DÜZENĐ Raporun alınacağı yazıcının özellikleri yazıcı sayfa düzeni seçeneği ile belirlenir. Yazıcıda kullanılacak kağıt boyutları, basım şekli (Yatay, dikey) vb. bilgiler için yazıcı sayfa düzeni penceresinde ilgili seçenekler kullanılır. Sayfaya sığdır ve tanımlı sayfaya göre seçenekleri kullanılabilir. Sayfaya sığdır seçeneğinde raporun tamamını A4 kağıdına sığdırmaya çalışacağından karakter çok küçük çıkacaktır. Tanımlı sayfaya sığdır seçeneğinde ise yapmış olduğumuz tasarımı baz alınarak rapor listelenecektir. Raporun Yazıcıdan dökülmesi IBM / Generic IBM Graphics 9 Pin IBM / Generic IBM Graphics 9 Pin wide Yazıcı tanımlandıktan sonra yazıcı özelliklerinden Paper / Custom tanımı Width (Genişlik) = 2140 Length (Uzunluk) = 2800 Not: Geniş kağıda döküm alınıyorsa Width =3500 yapmak yeterlidir. Bu şekilde seçildiği halde sayfa atlama problemi olursa; Control Paneldeki yazıcı tanım özelliklerden Paper size = Letter ve Paper source = Auto Sheet Feeder seçildikten sonra düzgün döküm alınabilinir SAYFA GÖSTERĐMLERĐ Raporun ekrandan alınması durumunda, sayfa gösterim şekilleri için sayfa gösterim seçenekleri kullanılır. Rapor tam sayfa ekrana getirilebileceği gibi, ekrana sığdırılarak ya da sayfa boyutunda incelenebilir. Bunun için sağ buton düğmesi menüsündeki Pencere boyuna sığdır Pencere enine sığdır Sayfayı pencereye sığdır seçenekleri kullanılır. 7

8 Raporun birden çok sayıda sayfadan oluşması durumunda sayfa seçenekleri (ilk sayfa, sonraki sayfa, önceki sayfa, son sayfa) kullanılarak tüm rapor sayfaları incelenir. Rapor sayfaları üzerinde kaydırma çubuğu ve mouse kullanılarak hareket edilebileceği gibi ok tuşları ile de hareket edilebilir. Rapor sayfası üzerinde Yakınlaştır simgesi tıklanarak ya da oran verilerek izleme yapılabilir. Elektronik posta seçeneği ile alınan rapor gönderilecek kişilere postalanır. Rapor Kaydet seçeneği ile isim verilerek kaydedilir ve daha sonra istenen rapor ünitesinden belirlenen rapor format ve filtre koşullarında yeniden alınabilir. 2. KULLANICI TANIMLI RAPOR KULLANIMI UNITY de Raporlama Sisteminin en önemli özelliklerinden biri de rapor tasarımlarının yapılması ve kaydedilmesidir. Rapor tasarımnda standart alanların dışında kullanıcı tarafından tanımlanan alanlar da kullanılır. Kullanıcı her rapor için programda tanımlı olan alanları kendi içinde bazı matematiksel işlemlerle formüle ederek yeni alanlar tanımlayabilir. Böylece UNITY program bölümlerinde kartlar üzerinden girilen bilgiler ve yapılan işlemler istenen formatta ve yalnızca istenen bilgileri içerecek şekilde alınır. Standart alanların dışında raporda yer alması istenen alanlar, hangi bilgiyi içerecekleri ve raporun hangi sayfa düzeni ile alınacağı rapor tasarımı yapılırken belirlenir. Kullanıcı tanımlı rapor tasarımları Detay Tasarım ve Kolay Tarasım Araçları ile gerçekleştirilebilmektedir DETAYLI RAPOR TASARIM ARACI Program bölümlerinde yer alan her rapor için standart bir rapor tasarımı öndeğer olarak kayıtlıdır. Rapor bu standart tasarıma göre seçilecek rapor ünitesinden alınır. Ya da kullanıcı tarafından rapor tasarımı yapılır. Kullanıcı tarafından yapılan tasarımları kullanmak için kullanıcı rapor tasarımları işaretlenir. Kayıtlı rapor tasarımları listelenir ve ilgili tanım seçilir. Tasarlanan bir rapor veya form tasarımının standart olarak alınabilmesi için öndeğer yapılması gerekir. Her rapor için, raporun hangi alan bilgileri ile alınacağı, alan başlıkları ve uzunlukları kullanıcı tarafından belirlenebilir yani bir anlamda rapor şablonu hazırlanır. Bunun için ilgili rapor ekranında kullanılır. Ekle seçeneği ile rapor şablonu oluşturulur. Rapor tasarımı; seçeneği 8

9 Standart tasarım Boş tasarım seçenekleri kullanılarak iki şekilde yapılır. Standart tasarım seçiminde programda öndeğer olarak tanımlı standart tasarım kullanılır. Boş tasarım seçiminde ise boş bir tasarım penceresi açılır ve kullanıcı raporda yer almasını istediği alanları ve özelliklerini kendisi belirler RAPOR FORMATI OLUŞTURMA Rapor tasarımında yapılacak işlemler için tasarım penceresinin üst bölümünde yer alan simgeler ya da Đşlemler (sağ buton düğmesi) menü seçenekleri kullanılır. 9

10 Ekle : Gruplama bölümü, veri alanı, geometrik alan ve görsel malzeme eklemek için kullanılır. Gruplama bölümü seçilen rapor bölümü için tanımlanır. Gruplama bölümünde standart ve kullanıcı tanımlı alanlar kullanılarak raporun istenen yerlerinde toplam ve ara toplam bilgileri alınabilir. Değiştir : Veri alanı, bölüm, gruplama bölümü ve genel tasarım parametre bilgilerinde değişiklik yapmak için kullanılır. Bu seçenek Seçili alan, Seçili bölüm ve Parametreler olmak üzere üç seçeneklidir. Yapılan seçime göre ilgili pencere açılır ve gerekli değişiklikler yapılır. Seçili Alanları Sil : Tasarımda yeralan alanı silmek için kullanılır. Silinecek alanlar mouse ile işaretlenerek seçilir. Kolonları Düzenle : Kolonları düzenlemek için kullanılır. Kolon aralığı penceresinden aralık bilgisi verielerek kaydedilir. Hizala : Tasarımda yeralan alanları hizalamak için kullanılır. Yatay eşit aralıklı ve düşey eşit aralıklı olmak üzere iki seçeneklidir. Genişlet/Daralt : Rapor tasarımının geneli ya da seçilen bölüm için ölçümlendirme işleminde kullanlır. Genişletme ya da daraltma bilgisi yüzde olarak verilir. Tablo Alanları ve Kolonları : Raporun Excel ya da Access dosyalarına yazdırlarak bu programlardan alınması durumunda her bölümde hangi alan veya kolonların yer alacağı bu seçenek ile kaydedilir. Her bir alan Ekle seçeneği ile tür/içerik ve özellik bilgileri verilerek kaydedilir. Alan Listesi : Standart ve tanımlı alanları listelemek ve için kullanılır. Özellikleri Değiştir: Seçili alan özelliklerini değiştirmek için kullanılır. Alt çizgili ve üst çizgili olmak üzere iki seçeneklidir. Alandaki metnin altına veya üstüne çizgi çekmek ya da kaldırmak için kullanılır. Arkaya Gönder/Öne Getir: Seçilen alanı ön ya da arka plana almak için kullanlır. Düğme Panosunu Gizle/Göster: Rapor tasarımı penceresindeki panoyu gizlemek ve göstermek için kullanılır. Grupla/Grup Boz : Bu seçenekler düğme panosunda yer alır. Rapor bölümlerinde yer alacak alanları gruplamak için kullanılır. Gruplar alanların biçimsel özellikleri ve boyutlarını belirleme ve hizalama işlemlerinde kullanım kolaylığı sağlar. Raporda yer alması istenen alanlar, rapor üzerinde bulunacak grafik ve görsel malzemeler ile diğer materyaller rapor bölümlerinde ilgili alanlara yerleştirilerek şablon oluşturulur. Rapor Bölümleri Boyut Bilgileri: Rapor sayfa düzeni ile ilgili bilgiler, Özellikler penceresinde kaydedilir. Rapordaki her bölüm ve bu bölümlerde yer alacak alanlar için boyutlar ayrı ayrı kaydedilir. Rapor bölümü tıklandığında özellikler penceresinde ilgili bölümün adı yer alacaktır. Raporda bölümünün boyutları bu pencereden verilebildiği gibi, ilgili alan seçilerek mouse yardımı ile de verilebilir. Bölümün yüksekliği ve genişliği sınır çizgileri mouse ile sürüklenerek istenen boyuta getirilir. 10

11 2.3. RAPOR BÖLÜMLERĐ Her rapor şablonunda ana başlık, alt başlık, kolon başlıkları, satırlar ve toplamlar bölümleri yer alır. Bu bölümlerde yer alacak bilgiler doğrudan yazılarak ya da standart ve tanımlı alanlar listelenerek seçilir. Başlık bilgileri: Raporun başlık bölümünde tanımlanan raporun adı, firma numarası, firma adı, sayfa numarası vb. rapor başlık bilgileri yer alır. Başlık bölümünde tanımı yapılan rapora göre yazdırılacak bilgiler için Veri alanı ekle seçeneği kullanılır. Alan Ekle seçeneği ile standart ya da tanımlı alan seçilerek ya da Metin seçeneği ile doğrudan yazılarak kaydedilir. Rapor Alan Başlıkları: Raporda yer alacak standart ya da tanımlı alan başlıkları rapor tanım ekranında Ekle seçeneği altında yer alan Veri alanı seçeneği ile kaydedilir. Alan penceresinde eklenecek alanın türü ve içeriği belirlenir. Alanın özelliklerini belirlemek için Parametreler menüsü kullanılır. Kolon başlıkları için Kolon alanı seçilir. Alanlar: Raporda yer alacak bilgiler ise ilgili alan başlıkları altında satırlarda belirlenir. Raporda satırlarda yer alması istenen bilgiler Ekle seçeneği seçeneği altında yer alan Veri alanı seçeneği ile kaydedilir. Alan penceresinde eklenecek alanın türü ve içeriği belirlenir. Alanın özelliklerini belirlemek için Parametreler menüsü kullanılır. Kart ve fişlerde yer alan standart alanlar ve tanımlı alanlar listelenir. Đlgili alan seçilerek rapor şablonuna aktarılır. Sayfa Toplamı ve Ara Toplam Bölümleri: Sayfa toplamı, ara toplam ve genel toplam bölümlerinde bastırılacak bilgiler Veri alanı Ekle penceresinde Toplam ya da Ara Toplam Ekle seçenekleri ile belirlenir. Alan seçimi listesinde, raporda yer alması istenen alan seçilerek rapor şablonuna aktarılır. Rapor bölümleri ve bu bölümlerde yer alacak bilgiler her bölümde ayrı ayrı belirlenir. Rapor bölümlerinin boyut bilgileri ve hangi formatta şablonda yer alacağı her bölüm için ayrı ayrı kaydedilir. Bunun için ilgili bölüm mouse ile çift tıklanarak seçilir. (Ya da aynı işlem ilgili bölüm seçildikten sonra Đşlemler (sağ buton düğmesi) menüsünde Değiştir seçeneği altındaki Seçili bölüm seçeneği ile yapılır.) Bölüm Bilgileri: Bölüm genel biçim bilgileri açılan pencereden kaydedilir. Arka plan rengi alanında arka plan rengi belirlenir. Ok işareti tıklanarak renk seçenekleri listelenir ve seçilir. Tanımlı renkleri seçmenin yanında palet penceresi tıklanarak açılan Renk tanımlama penceresinde yeni renk tanımlanır ve seçilir. Tablo adı alanında raprun Access veya Excel gibi program dosyalarına yazdırılması durumunda tablo adı kaydedilir. Bölüm alan başlıkları ve bilgileri burada belirtilen dosya altında toplanarak aktarılır. Yükseklik alanında bölümün yükseklik bilgisi kaydedilir. Yükseklik bilgisi Parametreler bölümünde belirlenen birim üzerinden kaydedilir. Bölüm yüksekliği mouse yardımı ile de ayarlanabilir. Bunun için ilgili bölüm alt ya da üst sınırları mouse ile sürüklenerek yükselik belirlenir. Belirlenen özellikler Kaydet düğmesi tıklanarak kaydedilir. 11

12 2.4. RAPOR ALANLARI Rapor bölümlerinde bastırılacak bilgiler Alanlar seçeneği ile belirlenir. Rapor tanımında kart ve fişlerde yer alan standart alanlar yanında kullanıcı tanımlı alanlar da kullanılır Standart Alanlar Tanımlanan rapor ile bastırılacak bilgiler rapor tanım penceresinde Alan Ekle seçeneği ile belirlenir. Alan Ekle seçimi yapıldığında ekrana gelen Alan penceresinde alanın türü belirlenir. Alanlar bölümünde fiş ve kartlar üzerinde yer alan tüm alanlar listelenir. Raporun başlık bölümünde, satırlarda ve toplamların alındığı bölümlerde bastırılacak alanlar, alanlar listesinden listesinden seçilir ve form tanımına aktarılır Tanımlı Alanlar Tanımlı raporlarda programda standart olarak bulunan alanlar yanında kullanıcı tanımlı alanlar da kullanılır. Tanımlı alanlarda, standart alanlar kendi içinde matematiksel işlemlerle formüllendirilebilir. Raporun başlık bölümünde, satırlarda ve toplamların alındığı bölümlerde raporlanacak bilgiler, tanımlı alanlar listesinden listesinden seçilir ve rapora aktarılır. 12

13 Rapor tasarımında programda standart olarak bulunan alanlar yanında kullanıcı tanımlı alanlar da kullanılır. Standart alanlar kendi içinde matematiksel işlem ve fonksiyonlarla birlikte kullanılır ve formüllendirilir. Alan tanımları için rapor tasarım penceresinde Tanımlı Alanlar seçeneği kullanılır. Đlgili rapor için tanımlı alanlar listesi açılır. Tanımın olmadığı durumda liste boştur. Yeni alan tanımlamak için tanımlı alanlar listesinde Ins - Ekle seçeneği kullanılır. Tanım penceresinde, raporda yer alacak alana ilişkin bilgiler (alanın adı, türü, ne şekilde kullanılacağı vb.) işlenir. Kullanıcı tanımlı alanlar tür seçilerek kaydedilir. Tanımlanacak alan türleri Metin Sayı Tarih Saat Parasal değer başlıkları altında toplanmıştır. Seçilen türe göre tanım penceresinden kaydedilecek bilgiler farklılık gösterir. Alana hangi tür bilgi yazdırılacaksa ilgili seçenek işaretlenir. Tanımlı alandaki bilgilerin raporda ne şekilde yer alacağı ise Veri alanı ekle seçimi yapldığında açılan alan penceresinde Parametreler, Format ve Yerleşim seçenekleri ile belirlenir. Alan sağa dayalı, sola dayalı ya da ortalanmış olarak raporun ilgili bölümünde yer alır. Burada yapılacak seçim alanın türüne ve gösterim şekli bölümünde yapılan seçime de bağlıdır. Tanım Bilgileri: Türü ve adı alanları tanımı yapılan alanın türü ve adıdır. Yapılan her alan tanımı farklı bir isim verilerek kaydedilir. Döviz alanında, türü sayı ve parasal değer olan alanlar için döviz bilgisi kaydedilir. 13

14 Formül Kullanımı: Kullanıcı tanımlı alanların en önemli özelliği programda tanımlı olan standart ve tanımlı alanları fonksiyonlar ve matematik işlemlerle birlikte formüllerle kullanarak istenilen bilginin alana yazdırılmasıdır. Böylece UNITY program bölümlerinde kartlar üzerinden girilen bilgiler ve yapılan işlemler istenen formatta ve yalnızca istenen bilgileri içerecek şekilde alınır. Tanımlı alanda yer alması istenen bilgi için yapılacak formüllendirme Formül alanında kaydedilir. Formül alanında standart ve kullanıcı tanımlı alanlar ile fonksiyonlar ilgili bölümlerde listelenir. Đstenen alanlar ve fonksiyonlar matenatiksel işlemlerle birlikte kullanılarak formüllendirilir ve kaydedilir. Formül alanı tıklandığında açılan formül tanım penceresi üç ana bölümden oluşmaktadır. Formül bölümünde forma bastırılacak bilginin ne şekilde hesaplanacağını belirten formül tanımı kaydedilir. Pencerenin orta bölümünde formül tanımında kullanılacak olan matematiksel işlemlerin simgeleri yer alır. Pencerenin alt bölümünde, formül tanımında kullanılacak standart ve kullanıcı tanımlı alanlar ile fonksiyonlar ilgili başlıklar altında yer almaktadır. Formül tanımında kullanılacak olan alanlar ve fonksiyonlar yanında formül tanımında ek bilgi tanımları ve veri alanları da kullanılır. Bunlar için formül penceresinde Ek bilgi tanımları ve veri alanı seçenekleri kullanılır. Ek bilgi formları ve veri alanları listelenir ve seçim yapılır. Tanımlanan formül Kaydet düğmesi tıklanarak kaydedilir ve tanımlı alan penceresine dönülür. Kaydet düğmesi tıklanır ve alan tanımı kaydedilir. Yapılan her tanım tanımlı alanlar listesinde numara, tür, ad ve formül bilgileri ile listelenir. 14

15 Tanım Bilgilerinin Değiştirilmesi: Alan tanımında değişiklik yapmak için Tanımlı alanlar listesinde, imleç değişiklik yapılacak tanım satırı üzerindeyken Değiştir seçeneği kullanılır. Tanım bilgilerinde yapılacak değişiklikler Kaydet düğmesi tıklanarak kaydedılir. Alan Tanımının Silinmesi: Alan tanımını silmek için imleç, silinecek kayıt üzerindeyken sil seçeneği tıklanır. (Aynı işlem Del tuşu ile de yapılabılir. ) Tanımlı Alanların Kullanımı: Tanımlı alanlar Veri alanı Ekle seçeneği ile formun istenen bölümüne yerleştirilir. Alan Ekle seçimi yapıldığında açılan Alan seçimi penceresinde, Türü/Đçeriği seçeneği ile alanın türü Tanımlı alan seçilir. Đçerik bölümünde tanımlı alanlar listelenir ve ilgili tanım seçilerek form bölümüne aktarılır. Tanımlı Alan özellikleri: Tanımlanan alanın özellikleri F9- Đşlemler menüsünde Ekle seçeneği altındaki Veri alanı Ekle ile açılan Alan penceresinde belirlenir. Alan özellikleri için Parametreler seçeneği kullanılır. Biçim Bilgileri: Tanımlanan alanların gösterim şekilleri, font, arka plan vb. özellikleri Alanlar penceresinde, Format seçeneği ile belirlenir. Metin Alanları : Tanımlanan alan metin türünde ise gösterim bölümü Sola dayalı, sağa dayalı ve ortala olmak üzere üç seçeneklidir. Metin türü alan bilgileri form üzerinde burada yapılan seçime göre görüntülenir. Basım karakteri ve büyüklüğü ile yazım rengi Fontlar alanında belirlenir. Pencere arka plan rengi bölümünde ise tanımlı alanın rengi belirlenir. Alanın form üzerinde ne şekilde basılacağı Yerleşim seçeneği ile parametrik özellikleri Parametreler seçeneği ile belirlenir. Sayı Alanları: Tanımlanan alanın türü sayı ise gösterim şekli alanında sayısal bilgilerin gösterim şekli belirlenir. Tutar bilgilerınin yer alacağı alanlarda, basamaklandırmanın nasıl yapılacağı, küsuratlı tutarların ve yüzde bilgilerınin gösterim şekilleri listelenir ve seçilir. Sayı türündeki bilgilerin form üzerinde ne şekilde bastırılacağı metin alanında belirlenir. Basım karakteri ve büyüklüğü ile yazım rengi Fontlar alanında belirlenir. Pencere arka plan rengi bölümünde ise tanımlı alanın rengi belirlenir. Alanın form üzerinde ne şekilde basılacağı Yerleşim seçeneği ile parametrik özellikleri Parametreler seçeneği ile belirlenir. Tarih Alanları: Tanımlanan alan tarih bilgisini içerecekse gösterim şekli alanında tarih biçimi belirlenir. Tarih gün/ay/yıl, ay/gün/yıl, şeklinde gösterilebileceği gibi gün adı da gösterılebılir. Kullanılacak gösterim şekli seçilerek alana aktarılır. Tarih türündeki bilgilerin form üzerinde ne şekilde bastırılacağı metin alanında belirlenir. Basım karakteri ve büyüklüğü ve yazım rengi Fontlar alanında belirlenir. Pencere arka plan rengi bölümünde ise tanımlı alanın rengi belirlenir. Alanın form üzerinde ne şekilde basılacağı Yerleşim seçeneği ile parametrik özellikleri Parametreler seçeneği ile belirlenir. Saat Alanları : Tanımlanan alan saat bilgisini içerecekse gösterim şekli alanında saat gösterim biçimi belirlenir. Kullanılacak gösterim şekli seçilerek alana aktarılır. Saat türündeki bilgilerin form üzerinde ne şekilde bastırılacağı metin alanında belirlenir. Basım karakteri ve büyüklüğü ve yazım rengi Fontlar alanında belirlenir. Pencere arka plan rengi bölümünde ise tanımlı alanın rengi belirlenir. Alanın form üzerinde ne şekilde basılacağı Yerleşim seçeneği ile parametrik özellikleri Parametreler seçeneği ile belirlenir. 15

16 Parasal Değer Alanları : Tanımlanan alan parasal değer bilgisini içerecekse gösterim şekli alanında gösterim biçimi belirlenir. Kullanılacak gösterim şekli seçilerek alana aktarılır. Parasal değer türündeki bilgilerin form üzerinde ne şekilde bastırılacağı metin alanında belirlenir. Basım karakteri ve büyüklüğü ve yazım rengi Fontlar alanında belirlenir.pencere arka plan rengi bölümünde ise tanımlı alanın rengi belirlenir. Alanın form üzerinde ne şekilde basılacağı Yerleşim seçeneği ile parametrik özellikleri Parametreler seçeneği ile belirlenir Diğer Alanlar Rapor tasarımında standart ve kullanıcı tanımlı alanlar dışında geometrik alan ve görsel içerikli alanlarda kullanılabılir. Bu alanları şablona yerleştirmek için tanım ekranının sol bölümünde yer alan simgeler ya da Ekle menüsü altında yer alan ilgili seçenekler kullanılır. Rapor şabolununda çizgi çizdirmek ya da çerçeve çizmek için tasarım penceresinde çizgi Ekle seçeneği kullanılır. Çizgi genişliği ve rengi ise mouse çift tıklandığında ya da F9 menüsündeki Değiştir seçeneği ile açılan Çizgi özellikleri penceresinde belirlenir VERĐ ALANLARI Raporda bastırılacak bilgiler Đşlemler menüsündeki Veri alanı Ekle seçeneği ilgili bölüme yerleştirilir. Rapor tasarımı standart tasarım kullanılarak yapılyorsa rapor bölümlerindeki alan özelliklerinde olabilecek değişiklikler Değiştir seçeneği ile kaydedilir. Raporda kart ve fişlerde yer alan standart alanlar yanında kullanıcı tanımlı alanlarda kullanılır Veri Alanı Özellikleri Eklenen alana ilişikin parametrik ve biçimsel özellikler ilgili senekler ile kaydedilir. Türü/içeriği seçeneği ile alan türü ve hangi bilgiyi içereği, Parametreler seçeneği ile alan türüne göre parametrik özellikler, Format seçeneği ile alan türüne göre gösterim, font ve renk bilgileri, Yerleşim seçeneği ile alanın raporda ne şekilde yer alacağı (yatay, düşey)belirlenir Alan Tür ve Đçerik Bilgileri Eklenen alanın türü ve içeriği bilgi Tür/Đçerik seçeneği il belirlenir. Alan türleri şunlardır: Metin Alanları: Raporda basılması istenen yazı ve metinler ile kolon başlıkları bu alan türü seçilerek ilgili bölüme yerleştirilir. Standart Alanlar: Raporda bastırılacak bilgiler rapor tasarım penceresinde Veri Alanı Ekle seçeneği ile belirlenir. Alan Ekle seçimi yapıldığında açılan alanlar penceresinde eklenecek alanın türü, özellikleri ve gösterim şekilleri belirlenir. Tanımlı Alanlar: Raporda programda standart olarak bulunan alanlar yanında kullanıcı tanımlı alanlar da kullanılır. Tanımlı alanlarda, standart alanlar kendi içinde matematiksel işlemlerle formüllendirilebilir. Raporun başlık bölümünde, satırlarda ve toplamların alındığı bölümlerde bastırılacak alanlar, tanımlı alanlar listesinden seçilir ve tasarım penceresine aktarılır. 16

17 Toplam Alanları : Raporda yer alması istenen toplamlar Toplam alanında hangi toplamların yer alacağı ise içerik alanında yer alır. Ara Toplam Alanları : Ara toplam bilgilerinin yer alacağı alan türüdür. Ara toplam alanında hangi bilginin yazdırılacağı içerik alanında belirtilir. Alan Gösterim ve Biçim Özellikleri: Raporda hangi yazım karakteri (font) ve stilin kullanılacağı Alanlar penceresinde Format seçeneği seçeneği ile belirlenir. Yazım karakteri, rapor bölümündeki alanlar için tek tek ya da rapordaki tüm alanlar için topluca belirlenir. Yazım stil seçenekleri (Koyu, Đtalik, alt çizgi) kullanılarak alandaki yazının hangi stilde yazdırılacağı belirlenir. Alandaki yazının ne şekilde hizalanacağı (sağa dayalı, sola dayalı, ortalanmış) gösterim seçenekleri ile belirlenir. Renk Seçimi: Rapor bölümlerindeki alanların fon (arka plan) renkleri ile alanlarda basılacak bilgiler ve görsel nitelikli malzemelerin renkleri Alan penceresinde Format bölümünde belirlenir. Ön ve arka planda kullanılacak renk seçiminde renk paleti ekrana getirilerek, bu paletten seçim yapılır. Alan Silme: Rapor bölümlerinde yer alan herhangi bir alanın silinmesi için önce ilgili alan tıklanır daha sonra Del tuşu ile ya da işlemler menüsü altında yeralan Seçili Alanları Sil seçeneği ile form tanımından silinir. Alanın Taşınması: Rapor bölümlerinde yer alan alanın yerini değiştirmek, aynı bölümde başka bir yere taşımak için önce ilgili alan tıklanır daha sonra mouse ile istenen yere sürüklenir. Bölüm ve Alan Boyutlarını Değiştirme: Bölüm ve bu bölümlerde bulunan alan boyutlarındaki değişiklikler ilgili bölüm ya da alan seçildikten sonra özellikler penceresinde yapılabileceği gibi doğrudan da yapılabilir. Bunun için önce boyutlarında değişiklik yapılacak bölüm ya da alan tıklanır. Yükseklik ve genişlik mouse veya klavyeden F8 tuşu ile belirlenir Parametre Bilgileri Eklenen ya da değiştirilen parametrik bazı özellikler Alan penceresinde Parametreler seçeneği ile kaydedilir. Parametreler penceresindeki seçeneklerden alan için geçerli olması istenen özellikler işaretlenir Yerleşim Bilgileri Alanın form üzerinde ne şekilde yer alacağı Yerleşim seçeneği ile belirlenir. Yerleşim şekillerinden biri seçilir. 17

18 2.6. TANIMLI FĐLTRELER Rapor tasarımında programda her rapor için standart olarak yer alan filtreler yanında tanımlı filtreler de kullanılır. Tanımlı filtreler ve programda standart olarak yer alan filtreler standart ve tanımlı alanlarda kullanılır ve alana yazdırılmak istenen bilgi formüllendirilir. Filtre tanımlar rapor tasarım penceresinde Tanımlı Filtreler seçeneği ile kaydedilir. Đlgili rapor için tanımlı filtrelerin yer aldığı Tanımlı filtreler penceresi açılır. Tanımın olmadığı durumda liste boştur. 18

19 Yeni filtre tanımlamak için tanımlı filtreler listesinde Ins - Ekle seçeneği kullanılır. Tanım penceresinde, filtreye ilişkin bilgiler (filtre adı, türü, içeriği, ne şekilde kullanılacağı vb.) kaydedilir. Tanımlı filtreler tür seçilerek kaydedilir. Tanımlanacak filtre türleri başlıkları altında toplanmıştır. Seçilen türe göre tanım penceresinden kaydedilecek bilgiler farklılık gösterir. Filtre hangi tür bilgi için kullanılacaksa ilgili seçenek işaretlenir. Tanımlı filtrenin güncelleme ve gösterim özellikleri ile öndeğerleri ilgili alanlarda kaydedilir. 19

20 Filtre Bilgileri Filtre tanım bilgileri genel tanım bilgileri, içerik, güncelleme/gösterim ve öndeğer başlıkları altında toplanmıştır. Tanımlanacak filtre türüne göre kaydedilen bilgiler farklılık gösterecektir. Tanım Bilgileri Tür: Tanımlanan filtrenin türüdür. Tür seçenekleri listelenir ve seçim yapılır. Açıklama: Tanımlanan filtrenin adı ya da açıklayıcı bilgisidir. Açıklama belirtilmeden tanım kaydedilemez. Rapor filtreleri düzenlenirken tanımlı filtre burada verilen isim ile filtreler penceresinde yer alacaktır. Đçerik Bilgileri: Bu bölümde tanımlı filtrenin ne şekilde çalışacağı belirlenir. Tanımlı filtre içerik bölümünden kaydedilen bilgiler şunlardır: Bağlantı: Tanımlı filtrenin ne şekilde çalışacağı belirlenir. Đçerik alanı Standart Alan: Tanımlanan filtrenin programda standart olarak tanımlı alanlardan birisi ile bağlantılı çalışması durumunda seçilir. Filtrenin hangi standart alan ile bağlantılı çalışacağı Alan bölümünde belirlenir. Programda seçilen rapor için kullanılacak standart alanlar listelenir ve filtrenin bağlantlı olduğu alan seçilir. Tanımlı Alan: Tanımlanan filtrenin tanımlı alanlar ile bağlantılı çalışması durumunda seçilir. Filtrenin hangi standart alan ile bağlantılı çalışacağı Alan bölümünde belirlenir. Programda seçilen rapor için kullanılacak standart alanlar listelenir ve filtrenin bağlantlı olduğu alan seçilir. Bağlantısız Alan: Tanımlanan filtrenin standart ya da tanımlı filtrelerden bağımsız çalışacağı durumlarda (örneğin tablo çarpanı verielerek tutarların buna göre hesaplanması, miktarların belirli bir değere bölünerek hesaplatılması vb.)seçilir. 20

21 Güncelleme ve Gösterim Bilgileri: Bu bölümden kaydedilen bilgiler tanımlanan filtrenin türüne göre değişiklik gösterir. Metin ve Metin Aralığı Türü Filtreler Güncelleme ve Gösterim Bilgileri Uzunluk : Metin ve metin aralığı türündeki filtre tanımlarında filtrenin uzunluğunu (kaç karakterden oluşacağını) belirtir. Veri girişi: Metin türü filtrelerde veri girişinin ne şekilde yapılacağını belirtir. Bu alan; Normal Büyük Harf Küçük Harf olmak üzere üç seçeneklidir. 21

22 Seçenekler alanında yer alan sol ve sağ boşlukları at seçenekleri ile metin türü filtrelerin gösterim şekli belirlenir. Ters çevrilebilir: Bu alan filtre ile belirlenen koşulun tersinin de uygulanabileceğini belirtir. Raporda bu filtrenin kullanılması durumunda filtrede belirtilen koşula uymayan kart ya da fişler listelenir. Öndeğerler: Bu alanda tanımlanan filtrenin öndeğeri kaydedilir. Metin aralığı türü filtrelerde başlangıç ve bitiş aralığı için değerler ilgili alanlarda belirtilir. Sayı ve Sayı Aralığı Türü Filtreler Güncelleme ve Gösterim Bilgileri Uzunluk : Sayı ve sayı aralığı türündeki filtre tanımlarında filtrenin uzunluğunu (kaç karakterden oluşacağını) belirtir. Veri girişi: Sayı ve sayı aralığı türü filtrelerde veri girişinin ne şekilde yapılacağını belirtir. Bu alan; Normal Para Yüzde olmak üzere üç seçeneklidir. Format : Bu alanda seçilen veri girişine göre filtre biçim bilgisi kaydedilir. Veri girişi tipine göre format seçenekleri listelenir ve seçim yapılır. 22

23 Kesir : Sayı ve sayı aralığı türündeki filtrede kesir hanesinin uzunluğunu belirtir. Seçenekler: Sayı ve sayı aralığı türündeki filtrelerde gösterim özellikleri (sıfırların gösterilemesi, eksi sayıların gösterilmesi vb.) seçenekler alanında belirlenir. Filtre tanımı için geçerli olacak gösterim özellikleri işaretlenir. Tersçevrilebilir: Bu alan, filtre ile belirlenen koşulun tersinin de uygulanabileceğini belirtir. Raporda bu filtrenin kullanılması durumunda filtrede belirtilen koşula uymayan kart ya da fişler listelenir. Öndeğerler: Bu alanda tanımlanan filtrenin öndeğeri kaydedilir. Sayı aralığı türü filtrelerde başlangıç ve bitiş aralığı için değerler ilgili alanlarda belirtilir. Tarih ve Tarih Aralığı Türü Filtreler Güncelleme ve Gösterim Bilgileri Uzunluk : Tarih ve tarih aralığı türündeki filtre tanımlarında filtrenin uzunluğunu (kaç karakterden oluşacağını) belirtir. Veri girişi: Tarih ve tarih aralığı türü filtrelerde veri girişinin ne şekilde yapılacağını belirtir. Tarih giriş seçenekleri listelenir ve seçilir. Format : Bu alanda seçilen veri girişine göre filtre biçim bilgisi kaydedilir. Veri girişi tipine göre format seçenekleri listelenir ve seçim yapılır. Kesir : Sayı ve sayı aralığı türündeki filtrede kesir hanesinin uzunluğunu belirtir. Seçenekler: Tarih ve tarih aralığı türündeki filtrelerde gösterim özellikleri (takvim özelliği, takvim gününe eşitle) seçenekler alanında belirlenir. Filtre tanımı için geçerli olacak gösterim özellikleri işaretlenir. Ters çevrilebilir: Bu alan, filtre ile belirlenen koşulun tersinin de uygulanabileceğini belirtir. Raporda bu filtrenin kullanılması durumunda filtrede belirtilen koşula uymayan kart ya da fişler listelenir. Öndeğerler: Bu alanda tanımlanan filtrenin öndeğeri kaydedilir. Tarih aralığı türü filtrelerde başlangıç ve bitiş aralığı için değerler ilgili alanlarda belirtilir. Listeden Seçim Türü Filtreler Güncelleme ve Gösterim Bilgileri Uzunluk : Listeden seçim (çoklu seçim) filtre tanımlarında filtrenin uzunluğunu (kaç karakterden oluşacağını) belirtir. Listeden seçim filtresinde, listede yer alacak bilgiler liste grup seçeneği ile kaydedilir. Liste grup penceresinde liste grup filtresinde yer alacak seçenekler sıraları ve açıklamaları kaydedilir. Bu seçeneklerden hangisinin öndeğer olarak seçili geleceği ilgili seçeneğe ait kutu işaretlenerek belirlenir. Grup Seçim Türü Filtreler Güncelleme ve Gösterim Bilgileri Uzunluk : Grup türündeki filtre tanımlarında filtrenin uzunluğunu (kaç karakterden oluşacağını) belirtir. Grup seçim filtresinde, grupta yer alacak bilgiler liste/grup seçeneği ile kaydedilir. Liste grup penceresinde liste grup filtresinde yer alacak seçenekler sıraları ve açıklamaları kaydedilir. 23

24 Filtrelerin Rapor Tasarımında Kullanımı Standart ve tanımlı filtreler yeni rapor tasarımlarında ve programda standart olarak yer alan raporlarda kullanılır. Tanımlı filtreler için rapor tasarım penceresinde ilgili rapor bölümünde Değiştir seçeneği altında yer alan Uygulanacak filtreler seçeneği ile kullanılır. Tanımlı filtreler listelenir ve raporda kullanılacak olanlar seçilir. Rapor tasarımı bu filtre bilgilerini de içerecek şekilde kaydedilir Filtrelerin Tanımlı Alanlarda Kullanımı Tanımlı ve standart filtreler rapor bölümlerinde standart ve tanımlı alanlarda formüllerde kullanılır. Tanımlı filtrelerin formüllerde kullanım şekli filtre türüne göre değişir. Şöyleki; Metin, sayı, tarih, listeden seçim türündeki filtreler, FUVL fonksiyonu ile standart ve tanımlı alanlar birlikte kullanılarak formüllendirilir. Filtrelerin formüllerde kullanım şekli aşağıdaki gibidir. FUVL(filtre numarası) Metin aralığı, sayı aralığı, tarih aralığı filtre türündeki filtreler, FUBG ve FUED fonksiyonu ile standart ve tanımlı alanlar birlikte kullanılarak formüllendirilir. Filtrelerin formüllerde kullanım şekli aşağıdaki gibidir. FUBG(filtre no) & FUEN(filtre no) Raporlarda tanımlı filtrelerin kullanımı; Tanımlı filtreler ilgili rapor alınırken Filtreler penceresinde Tanımlı Filtreler seçeneği altında yer alır. Rapor alınış koşullarını belirlemek için bu filtrelerden hangilerinin kullanılacağı ve filtre değeri ilgili filtre satırında belirlenir Filtre Değerlerinin Rapora Yazdırılması Filtrelerin tanımlı alanlarda kullanılmasını sağlayan fonksiyonlar ve kullanım şekilleri ; 1-Kullanıcı tanımlı filtreler için FUVLxx-(örn:FUVL1) FUTXxx-(örn:FUTX1) FUBGxx-(örn:FUBG1)=Aralık tanımlı filtrede başlangıç değerini verir FUENxx-(örn:FUED1)=Aralık tanımlı filtrede bitiş değerini verir. 2-Standart filtreler için FVALxx-(örn:FVAL4) FTXTxx-(örn:FVAL4) FBEGxx-(örn:FBEG4) FENDxx-(örn:FEND4) Not : xx = Filtre numarasını belirtmektedir. Örnekler Satış Faturaları Dökümü raporunda "Fatura Numaraları" filtresi için verilmiştir. 24

25 2.7. TASARIMIN KAYDEDĐLMESĐ Raporda yer alacak alanlar ve alan başlıkları belirlenip rapor tasarımı tamamlandıktan sonra Sakla seçeneği ile kaydedilir. Rapor tasarımı tanım adı ve açıklama bilgisi verilerek kaydedilir. Yapılan tanım ilgili rapor penceresinde yer alır. Raporun sürekli olarak bu formatta alınması için sağ buton düğmesi menüsündeki öndeğer olarak işaretle seçeneği kullanılır. Rapor öndeğer olarak işarelenir. Rapor tasarımı üzerindeki değişiklik ve işlemler için F9-Đşlemler (sağ buton düğmesi) menüsündeki seçenekler kullanılır. Başka bir işyeri ya da firma için yapılan rapor tasarımlarını kullanmak ya da yapılan tasarımları aktarmak için Dosyadan Ekle ve Dosyaya Aktar seçenekleri kullanılır. 25

26 2.8. RAPORUN KAYDEDĐLMESĐ UNITY de raporun kaydedilmesi ve daha sonra ekran ve yazıcıdan alınması ve sistemi ile ilgili kişilere gönderilmesi mümkündür. Rapor kaydetme özelliği ile hem zaman kaybının hem de kullanıcı hatalarının önüne geçilecektir hem de geçmişe yönelik raporlara ulaşmak için tekrar aynı raporu almadan, düzenli bir rapor arşivi oluşturulabilecektir. Filtre koşulları ve kolon başlıkları belirlenen raporu kaydetmek için rapor penceresinde yer alan Dosyala seçeneği kullanılır. Rapor ekrandan alınır ve bitiminde Dosyala seçeneği ile isim verilerek kaydedilir. Kayıtlı raporlar LVF uzantılı dosyalarda tutulur. Kayıtlı dosya Lrviewer kullanılarak açılır ve belirlenen rapor ünitesinden alınır. Kayıtlı Raporlar L_RPLAYS_XXX Kayıtlı Filtreler L_RPFILTSXXX Table larında tutulur TASARIM VE FORM PARAMETRELERĐ Tasarımın geneline ilişkin bazı parametrik ve izleme amaçlı bilgiler Parametreler seçeneği ile kaydedilir. Bu bilgiler şunlardır. Ölçüm alanında rapor geneline ilişkin ölçüm birimi kaydedilir. Ölçüm alanı inch ve cm olmak üzere iki seçeneklidir. Adı ve açıklama alanlarında rapor adı ve açıklayıcı bilgiler kaydedilir. Tarih raporun hangi tarihte tasarlandığını belirtir. Günün tarihi alana öndeğer olarak gelir. Sayfa genişliği alanında rapor sayfasının genişliği belirtilir. 26

27 Sayfayı enine kullan seçeneği ile sayfa kullanım şekli (enine, boyuna vb) belirlenir. Öndeğer olarak sayfa boyuna olarak kullanılır. Eğer sayfa enine kullanılacaksa, sayfayı enine kullan seçeneği işaretlenir. Diğer özellikler: Tasarım yaparken geçerli olacak bazı öndeğerler Tasarım penceresinde Çizgiler bölümünde belirlenir. Rapor şablonu oluşturulurken çizgilerin gösterilmesi isteniyorsa Çizgileri göster, Yazıcı sayfa sınırının gözterilmesi isteniyorsa Yazıcı sayfa sınırını göster seçenekleri işaretlenir. Düşey ve yatay çizgı aralıkları ise ilgili alanlarda kaydedilir. Tasarım öndeğerleri Kaydet düğmesi tıklanarak kaydedilir. 27

28 2.10. RAPOR KOLAY TASARIM ARACI Kolay tasarım aracı; detaylı rapor tasarım aracından bağımsız olarak; son kullanıcının kolaylıkla rapor tasarımı yapabilmesi için geliştirilmiştir. Kolay Tasarım ekranına ulasmak icin rapor ekranındaki Kolay Tasarla butonu kullanılır. Kolay tasarım aracında tasarım bölümleri ; Başlık Gövde / Kolonlar Toplam / Rapor Sonu olarak sınıflandırılmıştır. Bu sınıflandırma ile rapor alanlarının listelediği bilgilere ulaşımda kolaylık sağlanmıştır. Genel sınıflandırma şekli bu olmakla birlikte; raporun listeleyeceği bilgiye göre başlık/gövde/toplam alanlarının sayısı birden fazla olabilir. 28

29 Tasarım alanları işaretlendiğinde Tasarım Görüntüsü bölümü seçilen alana göre değişecektir. Aşagıdaki ekran görüntüleri incelenebilir. 29

30 30

31 Tasarım ekranında yer alan Seçenekler bölümündeki butonlar ve kullanımları Tasarıma yeni bir alan eklemek, tanımlanmış bir alanı değiştirmek/silmek için Tasarımdaki bir alanın silinmesi durumunda yerleşimin ayarlanması için Boyutların hangi ölçüde ayarlanacağının belirlenmesi için Rapor bölümünün veya işaretli alanın boyutlarını düzenlemek için ( Alçalt / Yükselt / Daralt / Genişlet ) Đşaretli alanın yerini değiştirmek için ( Sola Kaydır / Sağa Kaydır / Aşağı Kaydır / Yukarı Kaydır ) Tasarıma yeni bir alan eklenmek istenildiginde açılan pencere standarttır. 31

32 Alan tanımı kaydedildiğinde rapor üzerine eklenir; sonrasında tuş takımı ile istenilen yere taşınır. Yeni bir tasarım ekleme veya mevcut tasarımı değiştirme işlemlerine rapor tasarımı ekranından ulaşmak da mümkündür. 32

33 Kolay tasarım ile eklenen bir raporda değiştir seçeneği ile de değişiklik yapılabilir. 33

34 3. RAPORLARDA KULLANILAN FONKSĐYONLAR Rapor tasarımnda standart alanların dışında kullanıcı tarafından tanımlanan alanlar da kullanılır. Kullanıcı her rapor için programda tanımlı olan alanları kendi içinde bazı matematiksel işlemlerle formüle ederek yeni alanlar tanımlayabilir. Aşağıda bu işlemlerde kullanılabilecek fonksiy onlar ve örnekleri yeralmaktadır. 1- MIN(number, number) 17- CREATE(date, base curr., base rate, dest. curr) 33- DATESTR(date, format) 2- MAX(number, number) 18- STRPOS(search string, string) 34- MONTHSTR(month) 3- MOD(number, divisor) 19- FLOOR(number) 35- WDAYSTR(weekday) 4- DIV(number, divisor) 20- CEIL(number) 36- NUMSTR(number, decimals, format) 5- ABS(number) 21- FRAC(number) 37- TIMESTR(time, format) 6- VAL(text) 22- EXP(number) 38- RESXSTR(list resource, tag) 7- DATE(day, month, year) 23- LN(number) 39- RESSTR(string resource) 8- AFTER(days, year) 24- POWER(base, exponent) 40- CRESSTR(list id., tag) 9- DAYS(firstdate, lastdate) 25- SQR(number) 41- SUBSTR(text, start, length) 10- DAYOF(date) 26- SQRT(number) 42- UPCASE(text) 11- MONTHOF(date) 27- COS(number) 43- LOWCASE(text) 12- YEAROF(date) 28- SIN(number) 44- TRIMSPC(text, option) 13- WDAYOF(date) 29- TAN(number) 45- JUSTIFY(text, direction, fill, length) 14- ROUND(number) 30- STRLEN(text) 46- WRNUM(language, numer, part) 15- TRUNC(number) 31- WEEKNUM(year start, first week, date) 47- IF(expression, value1, value2) 16- ERATE(date, currency) 32- STR(number) 1. MIN(number, number) Fonsiyonun içerindeki sayılardan küçük olanı verir. MIN(5, 6) = 5 2. MAX(number, number) Fonsiyonun içerindeki sayılardan büyük olanı verir. MAX(5, 6) = 6 3. MOD(number, divisor) Bir sayının diğer bir sayıya bölündüğünde kalanı verir. MOD(35, 6) = 5 MOD(42, 7) = 0 4. DIV(number, divisor) Bir sayının diğer bir sayıya bölündüğünde bölümü verir. DIV(35,6) = 5 DIV(42, 7) = 6 5. ABS(number) Bir sayının mutlak değerini alır. ABS(7) = 7 ABS(-7) = 7 34

35 6. VAL(text) Metin olarak yazılmış bir sayıyı sayı formatına çevirir. VAL( 1000 ) = DATE(day, month, year) Gün, ay ve yıl bilgisine göre tarih formatına çevirir. DATE(31, 12, 2000) = AFTER(days, date) Bir tarihten verilen gün sayısı kadar sonraki tarihi verir. AFTER(10, DATE(10,02,2001)) = AFTER(10, [Günün tarihi]) = (Günün tarihi ise) 9. DAYS(firstdate, lastdate) Đki tarih arasındaki gün sayısını verir. DAYS(DATE(13,10,2000), DATE(21,10,2000)) = DAYOF(date) Verilen tarihin gününü verir. DAYOF(DATE(10,12,2000)) = MONTHOF(date) Verilen tarihin ayını verir. MONTHOF(DATE(10,12,2000)) = YEAROF(date) Verilen tarihin yılını verir. YEAROF (DATE(10,12,2000)) = WDAYOF(date) Verilen tarihin haftanın kaçıncı günü olduğunu verir. WDAYOF (DATE(30,03,2001)) = ROUND(number) Verilen sayıyı en yakın tamsayıya çevirir. ROUND(5.25) = 5 ROUND(5.61) = TRUNC(number) Verilen sayının ondalıklı kısmını kaldırarak tamsayıya çevirir. TRUNC(5.25) = 5 TRUNC(26.85) = ERATE(date, currency) Đstenilen döviz cinsinin, otomatik kullanımda olan türünün, belli tarihteki kurunu getirir. ERATE(DATE(05,05,2002),20) tarihine girilen EURO kurunu getirir. (Döviz kullanım parametrelerinde otomatik kullanıma hangi döviz türü seçildiyse, o türün kurunu getirecektir.) 35

36 17. CREATE(date, base curr., base rate, dest curr) Đstenilen dövizli tutarın çapraz kurla çevrilen değerini getirir. CREATE(DATE(05,05,2006),1,1500,20) = 1.453, tarihindeki USD kurun TL, EURO kurun da TL olduğunu kabul edelim EURO nun bu tarihteki USD karşılığını bulmak için CREATE fonksiyonu yukarıdaki şekilde kullanılır ve fonksiyon 1.453,25 sonucunu bulur. (Matematiksel formül: 1.500* / ) 18. STRPOS(search string, string) Metin içersinde aranacak olan karakterin metnin kaçıncı karakteri olduğu bilgisini verir. STRPOS( E, KALEM ) = FLOOR(number) Verilen sayıyı kendisinden küçük en yakın tamsayıya çevirir. FLOOR(2,8) = 2 FLOOR(-2,8) = CEIL(number) Verilen sayının ondalık kısmını 1 e tamamlayarak tamsayıya çevirir. CEIL(15.25) = 16 CEIL(15.75) = FRAC(number) Verilen sayıdan sayının tamsayı kısmını çıkardıktan sonra kalan sayıyı 0 ve +/-1 den yakın olanına çevirir. FRAC(3,15) = 0 FRAC(-3,15) = 0 FRAC(3,75) = 1 FRAC(-3,75) = EXP(number) Doğal logaritma(ln) fonksiyonunun tersidir. Doğal logaritma fonksiyonunun tabanının (e) verilen sayı kadar kendisi ile çarpımının en yakın olduğu tamsayıyı verir. EXP(1) = 3 (e nin yaklaşık değeri) EXP(2) = LN(number) Doğal logaritma fonksiyonudur. e tabanına göre logartima fonksiyonunu sonucunu en aykın tamsayıya çevirir.. LN(2) = 1 EXP (LN (5)) = POWER(base, exponent) Bir sayının belirtilen kuvvetini verir. POWER(9,2) = 81 (9 2 ) POWER(2,3) = 8 (2 3 ) 25. SQR(number) Bir sayının karesini (kendisi ile çarpımını) verir. SQR(2) = 4 SQR(7) = 49 36

37 26. SQRT(number) Bir sayının karekökünü verir. SQRT(81) = 9 SQRT(225) = COS(number) Bir sayının (radyan cinsinden verilen açının) cosinüsünü verir. COS(0) = SIN(number) Bir sayının (radyan cinsinden verilen açının) sinüsünü verir. 29. TAN(number) Bir sayının (radyan cinsinden verilen açının) tanjantını verir. 30. STRLEN(text) Seçilen metnin kaç karakterden oluştuğu bilgisini verir. Türü sayıdır. STRLEN( abcdefg ) = 7 STRLEN( 999 ) = WEEKNUM(year start, first week, date) Đlgili tarihin yılın kaçıncı haftası olduğuna dair bilgi getirir. First week parametresi MS Outlook ta olduğu gibi çalışır. 1: Yılın ilk haftası Ocak 1 ile başlar 2: Đlk 4 günlük hafta yılın ilk haftasıdır (Ocak 1 Cuma ise yılın ilk haftası ayın 4 ü ile baslıyor) 3: Đlk tam hafta yılın ilk haftasıdır. WEEKNUM (DATE(01,01,2002),1, Teslim tarihi) 32. STR(text) Sayı olarak tanımlanmış alanı metin formatında yazar. STR(1234) = DATESTR(date, format) Verilen tarihi metne çevirerek istenen formatta yazar. DATESTR(DATE(23,12,2001),1) = DATESTR(DATE(23,12,2001),2) = MONTHSTR(month) Verilen sayıya karşılık gelen ayı metin olarak yazar. MONTHSTR(2) = Şubat MONTHSTR(12) = Aralık 35. WDAYSTR(weekday) Verilen sayıya karşılık gelen günü metin olarak yazar. WDAYSTR(3) = Çarşamba WDAYSTR(5) = Cuma 36. NUMSTR(number, decimals, format) Verilen sayıyı metne çevirerek istenen formatta yazar. NUMSTR(1234,3,1) = 1234 NUMSTR(1234,3,6) = 1234,000 % NUMSTR(1234,2,7) = 1.234,00 NUMSTR(-1234,1,1) = 1.234,0 (A) 37

38 37. TIMESTR(time, format) Verilen saat bilgisini metne çevirerek istenen formatta yazar. 38. RESXSTR(list source, tag) Resource klasörü altında bulunan LRF uzantılı dosyalardaki liste numarası (list source) ve bu numaralı listedeki eleman numarasına (tag) karşılık gelen metni getirir. RESXSTR(25550,1) = Stok kodu RESXSTR(25550,2) = Stok açıklaması 39. RESSTR(string resource) Resource klasörü altında bulunan LRF uzantılı dosyalardaki metinleri getirir. RESSTR(29057) = Uygun kayıt bulunamamıştır. 40. CRESSTR(list id., tag) 41. SUBSTR(text, start, length) Seçilen metin alanı istenilen karakterden başlayarak istenilen uzunlukta yazmak için kullanılır. SUBSTR( abcdef,2,3) = bcd SUBSTR( abcdef,1,4) = abcd 42. UPCASE(text) Verilen metni büyük harflerle yazar. UPCASE( Text ) = TEXT 43. LOWCASE(text) Verilen metni küçük harflerle yazar. LOWCASE( Text ) = text 44. TRIMSPC(text, option) Seçilen metnin başındaki ve/veya sonundaki boşlukları atar. TRIMSPC( ABC,1) = ABC TRIMSPC( ABC,2) = ABC TRIMSPC( ABC,3) = ABC 45. JUSTIFY(text, direction, fill, length) Seçilen metni istenilen uzunlukta yazar. Metinde oluşan boşlukları istenen karakterle doldurur. JUSTIFY(STR(4),1, 0,3) = 004 JUSTIFY( ABC,2, F,7) = FFABCFF 46. WRNUM(language, number, part) Bir sayının tamsayı ya da ondalık kısmının belirtilen dilde yazı haline getirir. Dillere (language) karşılık gelen sayılar Goldset.sys, ERPset.sys dosyalarında tanımlanmıştır. (1=Türkçe, 2=Đngilizce, 4=Almanca...) Tamsayı kısmın istenen dilde yazılması için part a 1, kuruş hanesinin yazılması içinse part a 2 değeri verilir. WRNUM(1,100,1) = Yüz WRNUM(2,1000,1) = OneThousand WRNUM(1,100.05,2) = Beş WRNUM(4,100.05,1) = Ein(s)Hundert 47. IF(expression, value1, value2) Belirtilen koşul (expression) sağlanıyorsa birinci değeri(value1); sağlanmıyorsa ikinci değeri (value2) getirir. Türü sayıdır. IF(2*2=4, Đki kere iki dört eder, 1500) = Đki kere iki dört eder IF(2*2=100, Đki kere iki dört eder, 1500) =

39 4. SQLINFO FONKSĐYONU KULLANIMI VE ÖRNEKLERĐ SQLINFO fonksiyonu Rapor ve Form tasarımlarında tanımlı alanlarda kullanılmak üzere ulaşılmak istenen bilgileri veritabanından query cümleleri ile çağırmak için kulanılır. SQLINFO fonksiyonu sonucu daima metin olarak döndürür. Fonksiyon kullanımında dikkat edilmesi gereken diğer bir konuda fonksiyonun sadece tek bir alan döndürebileceğidir. SQL SELECT [FIELD] FROM [TABLE] WHERE [CONDITION] SQLINFO _SQLINFO ( Field, Table, Where ) SQLINFO Fonksiyonu Örnekleri: Cari Hesap Listesi raporunda Ödeme plan kodunun yanında Ödeme plan açıklamasının raporlanması. _SQLINFO("DEFINITION_","LG_003_PAYPLANS","CODE='"+[Ödeme plan kodu]+"'") (SELECT DEFINITION_ FROM LG_003_PAYPLANS WHERE CODE= P.01 ) Cari Hesap Listesi raporunda C/H Özel kodunun yanında C/H Özel kod açıklamasının raporlanması. _SQLINFO("DEFINITION_","LG_003_SPECODES","CODETYPE=1 AND SPECODE='"+[Cari hesap özel kodu]+"'") (SELECT DEFINITION_ FROM LG_003_SPECODES WHERE CODETYPE=1 AND SPECODE= S01 ) Genel Amaçlı Raporlar içerisinde 100 Kasa hesabı' nın Hareket Borç toplam bilgilerine ulaşmak. VAL(_SQLINFO("SUM(S.DEBIT)","LG_003_EMUHACC AS H, LG_003_02_EMFLINE AS S","H.LOGICALREF=S.ACCOUNTREF AND H.CODE='100'")) (SELECT SUM(S.DEBIT) FROM LG_003_EMUHACC AS H, LG_003_02_EMFLINE AS S WHERE (H.LOGICALREF=S.ACCOUNTREF AND H.CODE='100')) Seri / Lot Envanter raporunda Son Kullanım tarihinin listelenmesi Aşağıdaki alanlar tek tek tanımlı alan yapıldıktan sonra [MALZ] = R1.logicalRef (Türü = Sayı ) [LINE] = R2.logicalRef (Türü = Sayı ) [LOT] = R4.logicalRef (Türü = Sayı ) (Türü = Metin) _SQLINFO("EXPDATE","LG_003_02_SLTRANS","STTRANSREF="+STR([LINE])+" AND ITEMREF="+STR([MALZ])+" AND SLREF="+STR([LOT])+"") 39

40 Verilen Hizmet Kartları listesi raporunda Hizmet kartı içerisindeki girilen Muhasebe kodlarının listelenmesi Fno(metin): JUSTIFY(STR([Firma no]),1,"0",3) DN(metin): SUBSTR([Çalışma Dönemi],1,2) MuhasebeKodu(metin): "M.CODE" TableNames(metin): "LG_" + [fno] + "_SRVCARD H, LG_" + [fno] +"_CRDACREF B, LG_" + [fno] +"_EMUHACC M " VerilenHizmetWhere(metin): "H.LOGICALREF=B.CARDREF AND M.LOGICALREF=B.ACCOUNTREF AND TRCODE=4 " Kodu(metin): " AND H.CODE = '" + [Hizmet Kodu] + "'" WRTT(sayı): FUVL1 Hizmet(metin): " AND B.TYP=" + STR([WRTT]) Đndirim (metin): " AND B.TYP=2 " AAA(metin): _SQLINFO([MuhasebeKodu],[TableNames],[VerilenHizmetWhere]+[KODU]+[Hizmet]) Tanımlı filtre ile Türü = Listeden Seçim, Đçerik = Bağlantısız 40

41 41

42 5. KULLANICI TANIMLI RAPOR OLUŞTURMA Kullanıcı programdaki mevcut standart raporlar haricinde bir rapor oluşturmak istiyorsa Rapor Üreticisi veya Pratik Tablo Raporları araçlarını kullanabilmektedir RAPOR ÜRETĐCĐSĐ Rapor Üreticisi, kullanıcı tarafından hazırlanmış querylerle programda raporlama yapılabilmesini sağlayan bir raporlama aracıdır. Kullanıcı, listeleme için hazırlamış olduğu query ile programda da istediği listelemeyi yapabilmekte ve bu listeleme için gerekli filtre, sıralama seçeneklerini belirleyebilmektedir. Hazırlanan rapor menü ağacına eklenebilmektedir. Rapor üreticisi menü seçeneğine Yönetim Karar Destek menüsünden Ana Kayıtlar altından ulaşılabilmektedir. Rapor üreticisi penceresinde yeni bir rapor eklemek için F9 menüsünden ya da sağ mouse ile Ekle seçeneği kullanılır. 42

43 Ekle ile gelen pencerede, oluşturulacak rapor ve tasarım için ön bilgiler girilir. Adı: Eklenecek raporun adı girilir. Tipi: Liste ve Detaylı Liste olmak üzere iki seçenekten eklenecek rapora uygun olan kullanılır. Detaylı liste seçilmesi durumunda iki tablo arasındaki ilişki tanımlanabilmekte ve detaylı bir liste raporu tanımlanabilmektedir. Statü: Kullanımda/Kullanım Dışı seçimi yapılır. Başlık: Raporlama yapıldığında listelenecek başlık bilgisinin girildiği alandır. Başlık Bilgisini Filtreden Al: Rapor başlığının filtrelerden belirlenebilmesi için seçilir. Bu durumda filtrede başlık bilgisi verilmediği durumda başlık listelenmeyecektir. Başlık Tüm Sayfalara Basılsın: Rapor başlık bilgisinin tüm sayfalara basılması isteniyorsa, işaretlenmelidir. Kullanıcı Sıralama ve Gruplamayı Değiştirilebilsin: Rapordaki mevcut listeleme ve gruplamanın kullanıcı tarafından değiştirilebilmesi isteniyorsa, işaretlenir. Erişim Ağacındaki Yeri: Raporun erişim ağacında hangi menüde listeleneceği girilir. 43

44 Raporlama öncesinde çalışacak cursor, view vb için hazırlanmış queryler raporlama öncesi çalışacak sorgu penceresinden girilir. Rapor Sorgusu penceresinde, listeleme için kullanılacak query girilmektedir. Bu pencerede, rapor tasarımının dışarı alınıp başka bir firmada içeri alındığında sorun oluşturmaması için, firma ve dönem bilgisi girilmeden 44

45 tablo isimleri küme parantezi içinde girilebilir. Đstenirse sol alt köşedeki SQL ikonundan query editörüne ulaşılabilir. 45

46 Raporda listelenecek kolon başlıkları, Rapor Alanları penceresinden manuel olarak girilebileceği gibi, sağ mouse dan öndeğer başlıklar da yüklenebilir. Rapor alanları penceresinde mevcut kolonlar ve işlevleri aşağıdaki gibidir. Rapor Alan Adı: Raporda listelenecek kolon başlığı Rapor Alanlarında Göster: Rapor tasarımında, veri alanlarında ilgili alanın listelenmesi/listelenmemesi belirlenir. Öndeğer Tasarımda Göster: Veri alanlarında listelenecek bir alanın, öndeğer tasarımda tanımlanmış/tanımlanmamış olmasını belirler. Öndeğer TasarımToplamında Göster: Đlgili alanın toplamının alınması için kullanılır. Öndeğer Tasarım Grup Toplamında Göster: Öndeğer tasarımda gruplama yapılmışsa, grup bazında toplam alınmasını belirler. Alan Genişliği (mm): Đlgili alan için ayrılacak genişlik bilgisi girilir. Gösterim Şekli: Alanlar türüne göre Numeric, text, date formatında listelenebilir. Numeric alanlar için kullanıcı tarafından Pict List seçimi yapılması durumunda Uygulama Alt Liste ve Özel Liste alanları aktif duruma gelecektir. Uygulama Alt Liste: Pict list seçilmesi durumunda database den dönen bilgilerin karşılığı öndeğer olarak eklenmiş uygulama alt listesinden seçilebilir. Özel Liste: Uygulama alt listesinde yer almayan listeler, kullanıcı tarafından özel listede hazırlanabilir. 46

47 Filtreler penceresinde, hazırlanan rapor için seçilebilecek filtre hazırlanabilmektedir. Son aşamada, Tasarla seçeneği ile query ile listelenecek veriler için hazırlanan öndeğer tasarıma girilebilir. Daha önce kaydedilmiş öndeğer tasarımın, raporda yapılan değişiklik nedeniyle yeniden eklenmesi isteniyorsa Mevcut Tasarımı Sil seçeneği kullanılır. Mevcut tasarımı sil seçeneğinin ardından Tasarla seçeneği ile yeni bir öndeğer tasarım eklenir. 47

48 Raporda sıralama ve gruplama yapılmak isteniyorsa, Sıralama-Gruplama butonundan istenen seçimler yapılabilir. (Bkz: Kullanıcının sıralama ve gruplamayı değiştirebilmesi konusu Sıralama-Gruplama penceresi) Şifre: Eklenen rapor için verilecek şifre ile; değiştir, kopyala ve dosyadan oku işlemleri için şifre sorulması, doğru şifrenin girilmemesi durumunda işlem yapılmasının engellenmesi sağlanabilmektedir. Tasarımın kaydedilmesi durumunda Son seçeneği ile rapor tasarımı tamamlanmış olacaktır. Hazırlanan rapor, rapor tanımı üzerinde F9-Test seçeneği ile çalıştırılabilir. 48

49 49

50 Şifre Kontrolleri Şifre verilerek kaydedilmiş rapor tanımına girilmek istendiğinde, şifre girişi penceresi açılacaktır. Şifrenin yanlış girilmesi durumunda, Hatalı Şifre! mesajı alınacak, işlem yapılamayacaktır. 50

51 Detaylı Rapor Tanımı Detaylı Liste hazırlanmak istenmesi durumunda, Genel penceresinde Detaylar Filtreye Göre Listelensin seçeneği işaretlenmelidir. Bu durumda rapor sihirbazında ilerlendiğinde detayda istelenecek bilgi için Detay Sorgu penceresi açılacaktır. Aşağıdaki işlem adımları takip edilerek bu pencereye ulaşılabilir 51

52 52

53 Görüldüğü üzere, muhasebe fişlerinin listeleneceği raporda fiş satırlarının da listelenebilmesi için EMFLINE table ı detayda belirtilmiştir. Bu işlemin ardından Detay alanları ve fiş table ı EMFICHE ile muhasebe satırlarının tutulduğu EMFLINE arasındaki referans ilişkisi için Rapor Sorgusu-Detay Sorgu Đlişkileri penceresine ulaşılacaktır. 53

54 54

55 55

56 56

57 Kullanıcının Sıralama ve Gruplamayı Değiştirebilmesi Rapor sihirbazında genel penceresinde, kullanıcının sıralama ve gruplamayı değiştirebilmesi izni verilmişse, rapor filtrelerine Sıralama ve Gruplamayı Değiştir: Hayır/Evet seçeneği eklenir. Filtrenin evet olarak seçilmesi durumunda, Sıralama-Gruplama penceresi açılacak ve istenen seçimler yapılabilmektedir. 57

58 Kullanıcı Hakları Rapor üreticisi ile eklenen raporların, hangi firmalarda hangi kullanıcılar tarafından kullanılabileceği, rapor üzerinde Değiştir\Kullanıcı Hakları menüsünden belirlenir. Kullanıcı hakları seçeneği ile ilk olarak firma seçimi ardından da seçilen firmadaki kullanıcı yetkileri belirlenir. 58

59 Kullanıcı haklarının verilmesinin ardından ilgili kullanıcı, rapor sihirbazının Genel penceresinde belirtilen erişim ağacında ilgili raporu kullanabilecektir. 59

60 Diğer Seçenekleri Yönetim Karar Destek\Ana Kayıtlar penceresinde; tasarlanan rapor üzerinde F9-Diğer seçenekleri: Kullanıcı rapor tasarımlarını ve kayıtlı filtreleri sil: Kullanıcıların ilgili rapor için hazırlamış oldukları rapor tasarımları ve filtreler silinebilir. Seçilmesi durumunda aşağıdaki mesaj alınacaktır. Dosyadan Oku: Daha önce hazırlanıp dışarı aktarılmış rapor tanımları içeri alınabilir. Dosyaya Aktar: Hazırlanmış rapor tanımı dosyaya yazdırılabilir. Kopyala: Mevcut tasarım kopyalanabilir. 60

61 5.2. PRATĐK TABLO RAPORLARI UNITY programının bir diğer raporlama aracı olan Pratik Tablo Raporları ile sizin için hazırlanmış query üzerinde kolaylıkla değişiklikler yapabilir, farklı tablolardan bilgi alabilir, sıralama ve gruplama seçenekleri ile size özel tasarımlar yapabilirsiniz. Đki bölümden oluşan pratik tablo raporlama aracı arayüzünde, raporda listeleme yapabileceğiniz alanları tek bir işaretle kaldırabilir, diğer taraftanda kolon yerleşimlerini, sıralama bilgisini, kriterlerinizi verebilir gruplama yaptırabilirsiniz. Pratik Tablo Raporları ile hazırlanan rapor sorguları; Yazıcı, Ekran, Ms Access, Ms Excel, Tablolama, PDF dokümanı, HTML ve ASCII ünitelerine çıktı olarak gönderilebilmektedir. Aşağıda Pratik Tablo Raporlarının hangi modüllerde yeraldığı ve ne işe yaradığı anlatılmaktadır. 1. Malzeme Yönetimi 1.1. Malzeme Bilgileri Malzeme kartlarında girilmiş bilgiler Malzeme Bilgileri raporu ile listelenebilmektedir Malzeme Durumu Malzeme kart bilgileri ve malzeme ambar toplamlarının listelenebildiği rapordur Malzeme Ekstresi Malzeme Ekstresinde: Malzeme kart bilgileri, malzeme hareketleri, malzeme fişleri, irsaliyeler, cari hesap kartları, muhasebe hesap kartları, sipariş fişleri, birim seti satırları, malzeme birim satır bilgileri, satış elemanları ve masraf merkezleri bazında listeleme yapılabilmektedir. 2. Talep Yönetimi 2.1. Talep Fişi Listesi Talep fişleri genel bilgilerinin listelenebildiği rapordur. 3. Satınalma 3.1. Aylık Giriş Miktarı Raporu Aylık ve toplam giriş miktarlarının listelenebildiği rapordur. 4. Satış ve Dağıtım 4.1. Sipariş Sevk Bilgileri Dağıtım emrine seçilmemiş olan sipariş fişleri sevkiyat adresi bazında gruplanabilmekte, fiş bazında hacim ve ağırlık bilgisi listelenebilmektedir. Sevkiyat adresi bazında ara toplam, toplam tutar, toplam hacim ve toplam ağırlık alınabilmektedir Öneri Durumundaki Dağıtım Emirleri Sevk Bilgileri: Öneri konumundaki dağıtım emirleri sevkiyat adreslerine göre, sipariş fişleri bazında gruplanarak listelenebilmektedir. Fiş bazında ağırlık ve hacim bilgisi, sevkiyat adresi bazında ara toplam alınabilir ve ara toplam olarak toplam ağırlık ve toplam hacim bilgileri raporlanabilmektedir Sevkiyat Listesi Fatura bazında listeleme yapılmaktadır. Bir dağıtım emrine ait kesilmiş faturaların tutar ve ödeme bilgileri raporlanabilmektedir. Dağıtım emri bazında toplam tutar ve toplam hacim, ağırlık bilgileri alınabilmektedir Satış Analizi Raporu Satış hareketlerinin detaylı analizinin yapılabildiği rapordur. 61

62 4.5. Aylık Çıkış Miktarı Raporu Aylık ve toplam giriş miktarlarının listelenebildiği rapordur Karlılık Analizi Raporu Aylık ya da toplam olarak karlılık analizinin yapılabildiği rapordur Karlılık Analizi (RD) Raporu Raporlama Dövizi bazında aylık ya da toplam kar analizinin yapılabildiği rapordur Cari Hesaplar Bazında Kar Dağılımı Cari hesapların getirdiği aylık karlılık ve toplam karlılık rakamlarının listelenebildiği rapordur Malzemeler Bazında Kar Dağılımı Malzemelerin aylık karlılık ve toplam karlılık tutarlarının listelenebildiği rapordur Yerleşim Bazında Kar Dağılımı Đşyeri, bölüm, ambar ve fabrika bazında aylık karlılık ve toplam karlılık rakamlarının listelenebildiği rapordur Satış Elemanları Bazında Kar Dağılımı Satış elemanı bazında aylık karlılık ve toplam karlılık tutarlarının listelendiği rapordur Kar Marjları (RD) Raporu Kar marjının raporlama dövizi cinsinden alınabildiği rapordur Kar Marjlarına Göre Siparişler Raporu Alınan siparişler sevk edildikten sonra sevkiyat maliyeti, sevkiyat karı tutarları ile kar marjları Kar marjlarına göre siparişler raporu nda listelenebilir ve en çok kar getiren sipariş bilgileri raporlanabilir Kar Marjlarına Göre Cari Hesaplar Raporu Kar marjlarına cari hesapların sıralanarak alınabildiği Kar marjlarına göre cari hesaplar raporu ile en çok kazandıran cari hesaplar listelenebilmektedir Kar Marjlarına Göre Malzemeler Raporu Kar marjlarına göre malzemelerin sıralanarak alınabildiği Kar marjlarına göre malzemeler raporu nda; toplam maliyet, toplam kar tutarları ile en çok kar getiren ürünler listelenebilmektedir Kar Marjlarına Göre Faturalar Raporu En çok kar getiren faturaların takibi kar marjlarına göre faturalar raporu ile yapabilir Kar Marjlarına Göre Satış Elemanları Raporu Toplam kar tutarına katkı sağlayan satış elemanları raporlanabilir. 5. Finans 5.1. Cari Bilgileri Cari hesap kart bilgileri ve kartta seçili ödeme planına ait bilgilerin listelenebildiği rapordur Cari Risk Bilgileri Cari hesap kart bilgileri, kartta seçili ödeme planı bilgileri ve risk bilgilerinin listelenebildiği rapordur Cari Hesap Özeti Cari hesap özeti ile, cari hesap kart bilgileri ve cari hesap toplamlarından bilgi listelenebilmektedir Borç Takip Raporu Borç Takip Raporu: Cari hesap kartının ödeme tahsilat hareketlerinin listelendiği rapordur. 62

63 5.5. Ortalama Vade Raporu Cari Hesap bazında ortalama vade bilgilerinin listelendiği ve hareketlerinin detaylandırıldığı rapordur Açık Hesap Raporu Açık hesap raporu ile cari hesaba ait borç işlemleri, ödeme tahsilat satırları bazında listelenebilmekte, ayrıca bu hareketlerden kapalı olan satırların karşı işlemlerine ait bilgiler alınabilmektedir. Rapor kolonları aşağıdaki gibidir. Cari H. Modül Fiş Türü Fiş No Harek Tar. Vade Tar Top.Tutar Ödenen Tut Açık Tut Tutar Ypb Tutar Ypb Döviz Türü Tutar (Đd) Karşı Hareket Fiş Türü Karşı Hareket Modülü Karşı Hareket Tarihi Karşı Hareket Fiş No Karşı Har.Vade Tarihi 5.7 Özet Açık Hesap Raporu Özet açık hesap raporu ile cari hesaba ait borç işlemleri, ödeme tahsilat satırları bazında listelenebilmektedir. Açık hesap raporunun özeti olarak, listelenen işlemler ve bu işlemlere ait açık tutarlar raporlanabilmektedir. Cari H. Modü l Fiş Türü Fiş No Harek Tar. Vade Tar Ödenen Tut Açık Tutar Tutar Ypb Döviz Türü Tutar (Đd) 6. Genel Muhasebe 6.1. Hesap Listesi Muhasebe hesap kartı bilgilerinin listelenebildiği rapordur Hesap Özeti Muhasebe hesap kartı bilgileri ve muhasebe hesap toplamları bilgilerinin listelenebildiği rapordur. 63

64 Pratik Tablo Raporlarına Ulaşım Pratik Tablo Raporları; Malzeme Yönetimi, Talep Yönetimi, Satınalma, Satış ve Dağıtım, Finans ve Genel Muhasebe modüllerinin en altında bulunmaktadır. 64

65 Pratik Tablo Raporlarının Kullanımı Pratik Tablo Raporları menüsünden yapılan seçim sonucunda; kayıtlı raporların listelendiği, kayıtlı tasarımın içeriye alınabildiği ya da yeni rapor tasarımlarının yapılmasına olanak sağlayan aşağıdaki menüye ulaşılır. Ekle seçeneği ile kullanıcıdan Standart Tanım ile Boş Tanım arasında seçim yapması istenir. Standart tasarımda, ilgili querydeki tüm alanlar seçili olarak gelir. Boş tanımda, tüm alanlar yer alır ancak raporlanması istenen alanların seçimi kullanıcıya bırakılmıştır. 65

66 Đlgili sorguda yer alan alanlar sol taraftaki listeye gelir. Raporda kullanacağınız alanın başındaki checkboxı işaretlemeniz, ilgili alanın rapor tasarımında gözükmesini, filtrelerde, sıralamada, gruplamada kullanılmasını sağlar. Açıklama: Raporda gözükmesi istenilen alan başlık bilgisidir. Kullanıcı tarafından değiştirilebilir. Uzunluk: Alan bilgisinin raporda yaklaşık olarak kaç karakter gözükmesinin belirlendiği bölüm. Fonksiyon: Đlgili alanda kullanılmak istenen fonksiyonun seçildiği bölümdür. Seçilebilecek fonksiyonlar aşağıdaki tablodan görülebilir. SUM( %field) ATN2( %field) SIN ( %field) CHAR( %field) COUNT( %field) CEILING( %field) SQRT( %field) LOWER( %field) AVG( %field) COS ( %field) TAN( %field) LTRIM ( %field) MAX( %field) EXP ( %field) CONVERT(Date Time, %field,101) STR( %field) MIN( %field) FLOOR( %field) GETDATE() RTRIM( %field) ABS( %field) LOG( %field) DAY( %field) SPACE( %field) ACOS( %field) POWER( %field) MONTH( %field) LEN( %field) ASIN( %field) ROUND( %field) YEAR( %field) UPPER( %field) ATAN( %field) SIGN( %field) ASCII( %field) Göster: Đlgili alanın raporda gözüküp gözükmemesinin belirlendiği yer. Sırala: Raporda bu alana göre sıralama yapılıp yapılmayacağını, yapılacaksa artan-azalan sıralama yönteminin belirtildiği bölüm. 66

67 Grupla: Đlgili alana göre gruplama ve/veya ara toplam alınıp almayacağının belirtildiği bölüm. Kriterler: Rapora kriter vermek için kullanılan bölüm. Bu bölümde filtreleme sihirbazı kullanarak istenilen kısıtlamalar belirlenebilir. Bu sihirbaz ile ilgili detaylı bilgi aşağıda yer almaktadır. Filtre Tanımlama Sihirbazı: Kısıt verilmek istenen alanın altındaki Kriterler bölümüne gelindiğinde, üç noktalı buton yardımıyla aşağıdaki ekrana (Filtre Tanımlama Sihirbazı) ulaşılır. Filtre tanımlama sihirbazında soldaki kutuya belirlenen kriter yazılır, sağdaki kutuda da listeden kullanılacak filtreye uygun seçenek seçilir. Önemli: Bir satırda verilen tüm kriterler kendi aralarında AND (VE) bağlacı ile bağlıdır. Alt satırlarda verilen kriterler ise, OR (veya) bağlacı ile üstteki kriterlere bağlanır. 67

68 Ara Toplam Kullanımı: Yukarıdaki şekilde rapor alınırsa; ilgili malzeme koduna göre gruplama yapılır ve grupların değişiminde ara toplam alınır. Bu durumda aşağıdaki gibi bir çıktı elde edilebilir. 68

69 Çalıştır: Çalıştır seçeneği ile standart rapor ünite seçim ekranına ulaşırız. Artık tasarım bitmiş, raporun ekrana, yazıcıya vb üniteye alınması sırası gelmiştir. Kaydet: Kaydet seçeneği ile, yapılan tasarım sisteme kaydedilir Rapor Tanımları Đçin Veri Aktarımları Pratik Tablo Raporları menüsünden rapor tasarım pencerelerine ulaşıldığında, hazırlanmış tanımlar Veri Aktarımı (dışarı) seçeneği ile dışarı aktarılabilir. Benzer şekilde dışarıdan içeriye rapor tanımı aktarımı da Veri Aktarımı (içeri) seçeneği ile yapılabilmektedir. 69

70 6. NAVIGATOR FONKSĐYONU KULLANIMI Yönetim Karar Destek için kullanılan Navigator, kurulduğu anda Excel ile sistem arasında bir bağlantı sağlar. Bu bağlantı dinamik olmakla beraber her modüle ilişkin o andaki gerçek durumu izlemenizi, istenilen analiz ve çalışmanın yapabilmesini sağlamaktadır. Navigator fonksiyonları ise bu çalışmalarda istenilen bilgilere ulaşmak için kullanılmaktadır. Aşağıdaki tabloda navigator fonksiyonlarının hangi modülle ilişkisi olduğu ve kullanım şekli anlatılmıştır. Ilgili Modüller AcCalc Muhasebe Bölümü Muhasebe işlemlerine ilişkin toplam tutar ve miktar bilgilerine ulaşmak için kullanılır. AcCalc(FirmNr; Code; Date1; Date2; Filters; Open; Return; Unit) Ilgili Modüller AcCalcBL Muhasebe Bölümü Muhasebe işlemlerine ilişkin toplam tutar ve miktar bilgilerine ulaşmak için kullanılır. AcCalcBL(FirmNr; CodePlus(+);CodeMinus(-); Date1; Date2; Filters; Open; Return; Unit) Ilgili Modüller Ilgili Modüller Ilgili Modüller Ilgili Modüller Ilgili Modüller Ilgili Modüller AcCNum Muhasebe Bölümü AcCNum(FirmNr; Codes; Filters; Return; Unit) AcInfo Muhasebe Bölümü AcInfo(FirmNr; Code; Return) BmInfo Üretim Tanimlari Reçete kartındaki alfanümerik alanlara ulaşmak için kullanılır. BmInfo(FirmNr; Code; Return) BnAcCalc Banka bölümü Banka hesaplarini etkileyen işlemlere ilişkin toplam tutarlarina ilişkin bilgilere ulaşmak için kullanılır. BnAcCalc(FirmNr; AccType; Codes; Date1; Date2; TotType; Filters; Return; Unit) BnAcCNum Banka Bölümü BnAcCNum(FirmNr; AccType; Codes; Filters; TotType; Return; Unit) BnAcInfo Banka Bölümü BnAcInfo(FirmNr; AccType; Code; Return) 70

71 Ilgili Modüller Ilgili Modüller Ilgili Modüller Ilgili Modüller BnAcNum Banka Bölümü BnAcNum(FirmNr; AccType; Code; Return) BnInfo Banka Bölümü BnInfo(FirmNr; Code; Return) CBCalc Kasa Bölümü Kasa işlemlerine ilişkin toplam tutar bilgilerine ulaşmak için kullanılır. CBCalc(FirmNr; Codes; Date1; Date2; Filters ; Return) CBCalc2 Kasa Bölümü Kasa işlemlerine ilişkin toplam tutar bilgilerine ulaşmak için kullanılır. CBCalc2(FirmNr; Codes; Date1; Date2; Filters ; Return; Unit) CBCNum Kasa bölümü CBCNum(FirmNr; Codes; Filters; Return) CBCNum2 Kasa bölümü CBCNum2(FirmNr; Codes; Date1; Date2; Filters; Return; Unit) CBInfo Kasa bölümü CBInfo(FirmNr; Code; Return) ClCalc Cari hesap bölümü Cari hesap bakiyesini etkileyen işlemlere ait toplam bilgilere ulaşmak için kullanılır. ClCalc(FirmNr; Codes; Date1; Date2; Filters; Return; Unit) ClCNum Cari hesap bölümü ClCNum(FirmNr; Codes; Filters; Return; Unit) ClDue Cari hesap bölümü Cari hesap işlemlerine ilişkin toplam tutar bilgilerine vade tarihlerine göre ulaşmak için kullanılır. ClDue(FirmNr; Codes; Date1; Date2; ProcDate1; ProcDate2; Filters; Return; Unit) ClInfo Cari hesap bölümü Cari hesap kartında alfanumerik alanlara ulaşmak için kullanılır. ClInfo(FirmNr; Code; Return) Cari hesap kartındaki alfa 71

72 ClNum Cari hesap bölümü Cari hesap kartındaki hesaplanmış nümerik bilgilere ulaşmak için kullanılır. ClNum(FirmNr; Code; Return) Cari hesap kartlarında ClVal Cari hesap bölümü Cari hesap bakiyesini etkileyen işlemlerin ortalama vade sürelerine (gün olarak) ulaşmak için kullanılır. ClVal(FirmNr; Codes; RefDate; Date1; Date2; Filters; Return) ClVal2 Cari hesap bölümü Cari hesap bakiyesini etkileyen işlemlerin ortalama vade sürelerine (gün olarak) ulaşmak için kullanılır. ClVal fonksiyonundan farki istenen işlem dövizi türüne göre vade hesaplanabilmesidir. ClVal2(FirmNr; Codes; RefDate; Date1; Date2; Filters; Return; Unit) CSCalc Çek senet bölümü Çek/senet kartlarına ve statülerine ilişkin toplam tutar bilgilerine ulaşmak için kullanılır. CSCalc(FirmNr; Date1; Date2; StDate1; StDate2; Filters; Return) CSCalc2 Çek senet bölümü Çek/senet kartlarına ve statülerine ilişkin toplam tutar bilgilerine ulaşmak için kullanılır. CSCalc2(FirmNr; Date1; Date2; Filters; Return; Unit) CurrInfo Döviz sistemi Döviz bilgilerini getirir. CurrInfo(CurrNo; Return) CurrNum2 Döviz sistemi Eger firmalar bazinda ayrı ayrı döviz dosyaları oluşturulmuş ise, firma numarasi aracılıgıyla bu bilgilere ulaşmak için kullanılır. CurrNum2(FirmaNr; Code; Date1; Date2; Return) DBCount Genel Veri tabaninda kayıtlı kart yapılarının sayılarına ulaşmak için kullanılır. DBCount(FirmNr; DBNr; Code; Active) 72

73 DBInfo Genel Veri tabaninda kayitli kart yapılarının kod bilgilerine ulaşmak için kullanılır. DBInfo(FirmNr; DBNr; ProcType ; Code; Active) DeptInfo Genel Firmalarin bölüm isimlerine ulaşmak için kullanılır. DeptInfo(FirmNr; DeptNo) DisCalc Indirim hareketleri Alım ve satış işlemlerinde kullanılan indirim kartlarına ilişkin toplam tutar bilgilerine ulaşmak için kullanılır. DisCalc(FirmNr; Codes; Date1; Date2; Filters; Return; Unit) DisInfo Indirim kartları Indirim kartındaki alfanümerik alanlara ulaşmak için kullanılır. DisInfo(FirmNr; CrdType; Code; Return) DisNum Indirim kartları Indirim kartındaki nümerik alanlara ulaşmak için kullanılır. DisNum(FirmNr; CrdType; Code; Return) DispCalc Iş Emirleri Iş emirleriyle ilgili toplam tutar, miktar ve maliyet bilgilerine ulaşmak için kullanılır DispCalc(FirmNr; Codes; PlDate1;PlDate2; AcDate1; AcDate2; Filters; Return; Unit) CurrNum Döviz sistemi Eğer tüm fimalar ortak bir döviz dosyasını paylaşıyorsa, bu fonksiyon kullanılır. CurrNum(Code; Date1; Date2; Return) DivisInfo Genel Firmalarin Işyeri isimlerine ulaşmak için kullanılır. DivisInfo(FirmNr; DivisNo) 73

74 EmpInfo Kaynak Yönetimi "Çalışan" kartındaki alfanümerik alanlara ulaşmak için kullanılır. EmpInfo(FirmNr; Code; Return) EmpNum Kaynak Yönetimi "Çalışan" kartındaki nümerik alanlara ulaşmak için kullanılır. EmpNum(FirmNr; Code; Return) ExpCalc Malzeme bölümü Alım ve satış işlemlerinde kullanılan masraf kartlarına ilişkin toplam tutar bilgilerine ulaşmak için kullanılır. ExpCalc(FirmNr; Codes; Date1; Date2; Filters; Return; Unit) ExpInfo Masraf kartları Masraf kartında alfanümerik alanlara ulaşmak için kullanılır. ExpInfo(FirmNr; CrdType; Code; Return) ExpNum Masraf kartları Masraf kartında alfanumerik alanlara ulaşmak için kullanılır. ExNum(FirmNr; CrdType; Code; Return) ExtInfo Genel Extension portlarında verilen alan isimlerine ulaşmak için kullanılır. ExtInfo(FirmNr; TableNo; ExtTableNo; FieldNo) ExtNum Genel Extension portlarındaki numerik alanlarin degerlerine ulaşmak için kullanılır. ExtInfo(FirmNr; TableNo; Code; Type; ExtTableNo; FieldName; pno) ExtStr Genel Extension portlarındaki alfanumerik alanlarin degerlerine ulaşmak için kullanılır. ExtStr(FirmNr; TableNo; Code; Type; ExtTableNo; FieldName; pno) 74

75 Ilgili Modüller FayrNum Malzeme Yönetimi Yıllık yeniden degerleme bilgilerine erişmek için kullanılır. FAYrNum(FirmNr; Codes; TableType; Filters; Yr; Return; Unit) FirmInfo Genel Firma parametrelerine ulaşmak için kullanılır. FirmInfo(FirmNr; Return) InvCalc Fatura bölümü Alım ve satış faturalarına ilişkin toplam tutar bilgilerine ulaşmak için kullanılır. InvCalc(FirmNr; Codes; Date1; Date2; Filters; Return; Unit) InvCalc1 Fatura Bölümü Alim ve satış faturalarina ilişkin bilgilere fatura numaralarindan ulaşabilmek için kullanılır. InvCalc1(FirmNr; FisheNo_s; Date1; Date2; Filters; Return; Unit) OHPCalc Muhasebe Bölümü Muhasebe işlemlerinde kullanılan masraf merkezlerine ilişkin toplam tutar ve miktar bilgilerine ulaşmak için kullanılır. OHPCalc(FirmNr; Codes; Date1; Date2; Filters; Open; Return; Unit) OHPCNum Muhasebe bölümü OHPCNum(FirmNr; Codes; Filters; Return; Unit) OHPInfo Muhasebe bölümü OHPInfo(FirmNr; Code; Return) OprInfo Üretim Tanımlari "Operasyon" kartındaki alfanümerik alanlara ulaşmak için kullanılır. OprInfo(FirmNr; Code; Return) OrdCalc Sipariş bölümü Alınan ve verilen sipariş işlemlerine ilişkin toplam tutar ve miktar bilgilerine ulaşmak için kullanılır. OrdCalc(FirmNr; Codes; Date1; Date2; Filters; ListType; OrdType; Return; Unit) 75

76 PrdCalc Üretim Kontrol Üretim emirleriyle ilgili toplam tutar, miktar ve maliyet bilgilerine ulaşmak için kullanılır. PrdCalc(FirmNr; Codes; PlDate1; PlDate2; AcDate1; AcDate2; Filters; Return; Unit) PromInfo Promosyon kartları Promosyon kartındaki alfanümerik alanlara ulaşmak için kullanılır. PromInfo(FirmNr; CrdType; Code; Return) PromNum Promosyon kartları Promosyon kartındaki alfanümerik alanlara ulaşmak için kullanılır. PromNum(FirmNr; CrdType; Code; Return) QcInfo Kalite Kontrol Kalite Kontrol kartındaki alfanümerik alanlara ulaşmak için kullanılır. QcInfo(FirmNr; Code; Return) RtgInfo Üretim Tanımlari Rota kartındaki alfanümerik alanlara ulaşmak için kullanılır. RtgInfo(FirmNr; Code; Return) SlCalc Satış ve Dagitim Istenilen koddaki satıcının belirlenen zaman aralığı içinde yapmış oldugu toplam satışları, indirim ve masrafları verir. SlCalc(FirmNr; Codes; Date1; Date2; Filters; Return; Unit) SlcInfo Satış ve Dagıtım Satıcı-Cari hesap baglantılarını okur. SlcInfo (FirmNr; Codes; LineNr; Return) SlInfo Satış ve Dagıtım Satıcı hakkındaki bilgilere ulaşmak için kullanılır. SlInfo(FirmNr; Code; Return) SpcInfo Genel Tanımlanmış olan özel kodlara ilişkin açiklama bilgilerine ulaşmak için kullanılır. 76

77 SpcInfo(FirmNr; SpecNr; Code) SQLInfo SQL cümlesini çalıştırır. SQLInfo (Field; Table; Where) SrvCalc Satış ve Dagıtım / Satınalma Servis işlemlerine ilişkin toplam tutar, miktar bilgilerine ulaşmak için kullanılır. SrvCalc(FirmNr; Crd Type; Codes; Date1; Date2; Filters; Unit) SrvCalc2 Satış ve Dagıtım / Satınalma Sipariş bilgilerine ulaşmak için kullanılır. SrvCalc2(FirmNr; Crd Type; Codes; Date1; Date2; Filters; Unit) SRVCNum Hizmet kartları Hizmet kartlarındaki hesaplanmış nümerik bilgilere ulaşmak için kullanılır. SRVCNum(FirmNr; CrdType; Codes; Filters; Unit) SRVInfo Hizmet kartları Hizmet kartındaki alfanümerik alanlara ulaşmak için kullanılır. SRVInfo(FirmNr; CrdType; Code; Return) SRVNum Hizmet kartları Hizmet kartlarındaki kullanıcı tarafindan girilmiş nümerik bilgilere ulaşmak için kullanılır. SRVNum(FirmNr; CrdType; Code; Return) SrvPrice Alış ve satış fiyatlari listesi Hizmet kartlarına ilişkin aliş ve satış fiyatlarina ulaşmak için kullanılır. SrvPrice(FirmNr; Code; Date1; Date2; Filters; PrcType; Return) StCalc Malzeme Yönetimi bölümü Malzeme işlemlerine ilişkin toplam tutar, miktar ve maliyet bilgilerine ulaşmak için kullanılır. StCalc(FirmNr; Codes; Date1; Date2; Filters; Return; Unit) StCNum Malzeme Yönetimi bölümü Malzeme kartlarındaki hesaplanmış nümerik bilgilere ulaşmak için kullanılır. StCNum(FirmNr; Codes; Filters; Return; Unit) 77

78 StCNum2 Malzeme Yönetimi Malzeme kartlarındaki hesaplanmış nümerik bilgilere ulaşmak için kullanılır. StCNum2(FirmNr; Codes; Date1; Date2; Filters; Return) Stdavgcurr Ortalama döviz kurlarina ulaşmak için kullanılır. StDavgCurr(FirmNr; CurrCode; PeriodCurr) StdCost Malzeme Yönetimi Ilgili karttaki "Standart Maliyet" bilgilerine ulaşmak için kullanılır. StDCost(FirmNr; Code; FactoryNr; Period; Return; CardType) StdperInfo Standart Maliyet periyodlari açıklamalarina ulaşmak için kullanılır. StperInfo (FirmNr; Code; Return) StdperVal Standart Maliyet periyodlari tarih bilgisine ulaşmak için kullanılır. StperVal(FirmNr; Code; Return) StInfo Malzeme Yönetimi Malzeme kartındaki alfanümerik alanlara ulaşmak için kullanılır. StInfo(FirmNr; Code; Return) StInfo2 Malzeme Yönetimi Malzeme kartındaki ambarlar bazinda ayrı ayrı tutulan alfanümerik alanlara ulaşmak için kullanılır. StInfo2(FirmNr; Code; WHNo; Return) StNum Malzeme Bölümü Malzeme kartlarındaki kullanıcı tarafindan girilmiş nümerik bilgilere ulaşmak için kullanılır. StNum(FirmNr; Code; Return; Unit) StNum2 Malzeme Yönetimi Malzeme kartındaki ambarlar bazında ayrı ayrı tutulan nümerik alanlara ulaşmak için kullanılır. StNum2(FirmNr; Code; WHNo; Return) StPrice Aliş ve satış fiyatlari listesi Malzeme kartlarına ilişkin alış ve satış fiyatlarına ulaşmak için kullanılır. StPrice(FirmNr; Code; Date1; Date2; Filters; PrcType; Return) 78

79 SuppInfo Malzeme Yönetimi Müşteri / Tedarikçi kodunu ve açıklamasını getirir. SuppInfo(FirmNr; ItemCode; ClcCode; ClientKind; SuppType; Return) SysInfo Sistem Işletmeni Sistem işletmeninde tanımlı olan bilgilere ulaşmak için kullanılır. SysInfo(Company; Departments; Divisions; Factories; FactoryDiv; WareHouses; UserNr; TerminalNr; ReturnType) WHInfo Malzeme Yönetimi Firmaların ambarlarının isimlerine ulaşmak için kullanılır. WHInfo(FirmNr; WHNo) WsInfo Kaynak Yönetimi Iş Istasyonlari kartındaki alfanümerik alanlara ulaşmak için kullanılır. WsInfo(FirmNr; Code; Return) WsNum Kaynak Yönetimi Iş Istasyonlari kartındaki nümerik alanlara ulaşmak için kullanılır. WsNum(FirmNr; Code; Return) 79

80 Aşağıdaki örnekte cariye ait toptan, perakende satış faturaları ve nakit tahsilat bakiye toplamlarını veren bir navigator fonksiyonu yer almaktadır. Örnek Kullanım: _CLCALC($E$4;$D7;$F$4;$G$4;"ITY:[7,8] CTY:[1]";3;1) Firma numarası, başlangıç ve bitiş tarihlerinin yer aldığı hücrelerdeki değerler F4 tuşu kullanılarak fonksiyona atanmıştır. Bu sayede farklı firmalar ve dönemler için bu fonksiyon çalıştırılmak istendiğinde o hücrelerdeki değerlerin değiştirilmesi yeterli olacaktır. Verilen filtreler arasında boşluk, filtre içerisindeki değerler arasında ise virgül kullanılmalıdır. 80

81 7. YAZICI AYARLARI 7.1. DOT MATRĐX YAZICILARDA YAPILMASI GEREKEN AYARLAR 1. Grafik Basım Printer Ayarları ; Program içerisinde Dot matrix yazıcılarda Rapor ve Form dökümlerinin düzgün alınabilmesi için yazıcı tanımlarında bazı değerlere dikkat etmek gerekmektedir. a. Aşama 1 Đlk önce Đşletim sistemine Yazıcının tanıtılması gerekmektedir.bu işlem Start menüsü içerisinde Settings bölümünde Printers seçeneğinden yapılmalıdır. Grafik basımda Hızlı ve Performanslı bir döküm için Generic / Generic IBM Graphics 9pin (Dar) veya Generic IBM Graphics 9pin wide(geniş) yazıcı tanımı işletim sistemine tanıtılmalıdır.bu işlem için; Add Printer seçilerek yazıcı tanımlama sihirbazından işleme başlanır. Şekil 1 Yazıcı tanımı olarak Generic menüsünden Generic IBM Graphics 9pin (Dar) veya Generic IBM Graphics 9pin wide(geniş) işaretlenir ve yazıcı tanımlama işlemi diğer işlem adımlar takip edilerek sonlandırılır. (Şekil 1 ) 81

82 b. Aşama 2 Program içerisindeki Rapor ve Form tasarımların yapılması gerekenler; Rapor veya Form tasarımında Fontlar Verdana veya Tahoma seçilerek Font boyutları 7 veya 8 olmalıdır. Fontların kalın özellikleri kaldırılmalıdır. Şekil 2 82

83 c. Aşama 3 Program içerisindeki Rapor tanımı içerisinde bütün alanlar sayfaya göre daraltılıp veya genişletilerek sayfaya göre ayarlanmalıdır. Raporun yazıcıya yollanması aşamasında Rapor Ünitesi Yazıcı seçildikten sonra Sadece Metinleri yazdır işaretlenerek döküm alınmalıdır. Sadece Metinleri yazdır : Rapor veya form tasarımı içerisinde çizgiler kullanılıyorsa eğer yazıcıdan döküm alındığında çizgiler çıkmayacaktır. Şekil 3 83

84 d. Aşama 4 Raporun yazıcıya yollanması aşamasında Rapor Ünitesi Yazıcı seçildikten sonra Metin özelliklerini kaldır işaretlenerek döküm alındığında rapor veya form tasarımı içerisinde kullanılan font boyutları yerine default font boyutları yazıcıya gönderilecektir. (Örneğin Font = Verdana - Font size = 10 ) Şekil 4 2. Text basım Printer Ayarları; Program içerisinden Dot matrix yazıcılarda Rapor ve Form dökümlerinin daha hızlı ve performanslı alınabilmesi için gerek program gerekse Yazıcı ayarlarında bazı değerlere dikkat etmek gerekmektedir. Bu konuda izlenmesi gereken işlem adımları aşağıda listelenmiştir. a. Aşama 1 Đlk önce Đşletim sistemine Yazıcının tanıtılması gerekmektedir.bu işlem Start menüsü içerisinde Settings bölümünde Printers seçeneğinden yapılmalıdır. Hızlı ve Performanslı bir döküm için Generic / Text Only yazıcı tanımı işletim sistemine tanıtılmalıdır.bu işlem için; 84

85 Add Printer seçilerek yazıcı tanımlama sihirbazından işleme başlanır. Şekil 5 Yazıcı tanımı olarak Generic menüsünden Generic / Text Only işaretlenir ve yazıcı tanımlama işlemi diğer işlem adımlar takip edilerek sonlandırılır.(şekil 5 ) Yazıcı tanımlandıktan sonra Yazıcı tanımı üzerindeki özellikler ( properties ) penceresinde Font Selection sayfasında Code Page : Turkish (1254) seçilmelidir. 85

86 Şekil 6 b. Aşama 2 Yazıcının tanımlanması sürecinden sonra döküm alınacak Yazıcın (Nokta vuruşlu) ayarlarının (setup) yapılması gerekmektedir.bu ayarlarda özellikle dikkat edilmesi gerekenler aşağıdaki sırada sıralanmıştır. -Printer Control / Emulation Mode : Epson FX / IBM Prp -Symbol Sets / Character Set : Set II -Symbol Sets / Language Set : Turkish -Symbol Sets / Code Page : Latin 5 ( Windows Turkey ) Ayrıca Yazıcı üzerinden Character Pitch : 17 Pitch seçilmelidir. Not: Yazıcıdan alınan döküm sayfanın genişliği kadar değil sayfanın yarısı kadar basıyorsa eğer Yazıcı ayarlarından -Font / Draft Mode : HSD -Font / Pitch : 12 Pitch seçilmelidir. 86

87 c. Aşama 3 Program içerisindeki Rapor ve Form tasarımların yapılması gerekenler; Rapor veya Form tasarımında Fontlar Verdana veya Tahoma seçilerek Font boyutları 7 veya 8 olmalıdır. Fontların kalın özellikleri kaldırılmalıdır. Şekil 7 87

88 d. Aşama 4 Program içerisindeki Rapor tanımı içerisinde bütün alanlar sayfaya göre daraltılıp veya genişletilerek sayfaya göre ayarlanmalıdır. Raporun yazıcıya yollanması aşamasında Rapor Ünitesi Yazıcı seçildikten sonra Sadece Metinleri yazdır işaretlenerek döküm alınmalıdır. Sadece Metinleri yazdır: Rapor veya form tasarımı içerisinde çizgiler kullanılıyorsa yazıcıdan döküm alındığında çizgiler çıkmayacaktır. Şekil 8 88

89 e. Aşama 5 Raporun yazıcıya yollanması aşamasında Rapor Ünitesi Yazıcı seçildikten sonra Metin özelliklerini kaldır işaretlenerek döküm alındığında rapor veya form tasarımı içerisinde kullanılan font boyutları yerine default font boyutları yazıcıya gönderilecektir. (Örneğin Font = Verdana - Font size = 10 ) Şekil OKI YAZICILARDA YAPILMASI GEREKEN AYARLAR Rapor ve form çıktılarının grafik tabanlı olarak yazdırılması yerine dos ortamında olduğu gibi text basım kadar hızlı ve düzgün basılabilmesi için aşağıdaki ayarların yapılması gereklidir. 1. Yazıcı Kurulumu Printer özelliklerinde Advanced tab ına girilerek New Driver seçilir. 89

90 Add Printer Driver Wizard ekranında Next ile devam edilir. Have Disk butonundan driver seçimine girilir. 90

91 Install From Disk ekranında Browse butonu ile dosya aranır. INF dosyası seçilerek driver yüklemesi için Open yapılır. Not: Gerekli INF dosyası ftp://download.logo.com.tr adresinden TOOLS bölümündeki OKI_Drivers kataloğundan alınabilir. 91

92 Install From Disk penceresinde OK ile devam edilir. Uygun yazıcı seçilerek Next ile devam edilir. 92

93 Finish seçilerek printer kurulumu tamamlanır. 93

94 2. Rapor ve Form Tasariminda Yapılması Gerekenler : Program içerisinde kullanılacak rapor ve formlar için alanların fontlarının değişitirlmesi gerekmektedir. Aşağıda gösterilen HSD fontları seçilerek tasarım kullanılmalıdır. 94

95 8. YÖNETĐCĐ KONSOLU Yönetici konsolu firmaların anlık durumunu görsel olarak analiz edebilme imkanı sağlamak amacıyla yapılmış bir özelliktir. Bunun yanısıra sürekli güncellenebilen göstergeler ile yöneticilerin şirketteki değişimleri takip etmesini kolaylaştırıp tepki verme süresini kısaltmaktadır. Giriş ekranında yetkiye bağlı bir rapor paneli, hız göstergesi şeklinde anlık veriler ( kasa, alacaklar vb.), en çok satılan mallar, en çok satış yapılan müşteriler bulunduğu bir gösterege paneli bulunur. Bu panele giriş ekranındaki grafik butonu ile ulaşılır. Göstergeler paneli iki farklı sayfadan oluşur. Đlk sayfa Anlık Göstergeler, diğer sayfada En Çoklar bölümünü oluşturur. Göstergelerin üzerine çift click le gösterge parametrelerine ulaşılır. Parametreler aracılığıyla göstergelerin şekil düzenlemeleri yapıldığı gibi göstergelerin güncellenme süreleri de ayarlanır. Güncelleme süresinin default değeri 0 dır. Kullanıcı F9/ Güncelle seçeneği ile güncelleme süresine bağlı kalmadan güncelleme yapabilir. 95

96 8.1. ANLIK GÖSTERGELER 96

97 Alacak Devir Hızı Göstergesi Şirketin, satışlardan doğan ticari alacaklarının ne hızda tahsil edildigini (nakite çevrildiğini) gösterir. Oranın yüksek olması olumludur. Oranın yüksek olması şirketin işletme sermayesi ihtiyacını azaltırken, düşük olması işletme sermayesi ihtiyacını yükseltir. Alacak Devir Hızı = Net Satışlar / Ortalama Kısa Vadeli Ticari Alacak Ortalama Kısa Vadeli Ticari Alacaklar, 120 (Alacaklar) hesabının dönem başı borcu ile dönem sonu borcunun ortalamasıdır. Ortalama Kısa Vadeli Ticari Alacaklar=(120 hesap dönem başı borcu+120 dönem sonu borcu)/2 Hesaplama dönemi alacak devir hızı parametrelerinden başlangıç ve bitiş tarihleri ile belirlenir. Yukarıdaki formülden çıkan sonuç çarpan olarak nitelendirilir. Örnek olarak 5 çıkması halinde, net satışların ortalama ticari alacakların 5 katı oldugunu gösterir. Alacak devir hızını gün olarak hesaplama için 365 i yukarıdaki formülden çıkan rakama bölmek gerekir. 365/5= 73 gün. Alacak devir hızı gün olarak hesaplandıgında yukarıdakinin tersine, gün sayısının küçük olması tercih edilir. 97

98 Stok Devir Hızı Göstergesi Şirketin üretip stokta tuttuğu malları ne hızla sattıgını gösterir. Bu oran ne kadar yüksekse o derece olumludur. Stok devir hızının yükselmesi stok maliyetlerini azaltırken aynı zamanda işletme sermayesi ihtiyacını da azaltır. Örnek 31/12/2005 tarihinde toplam stok miktarı : 500 adet 31/12/2006 tarihinde toplam stok miktarı : 600 adet 2006 yılında satılan malların toplam stok miktarı : 3000 adet * Birinci adım stok devir hızını bulmaktır. Dönem içinde satılan toplam stok miktarı Stok Devir Hızı = (Dönem başı stok miktarı + Dönem sonu stok miktarı) / 2 = 3000 / [( )] / 2 = 5,45 * Đkinci adım ortalama stokta kalma süresini ve dolayısıyla stokların aktife hangi ayda girdiklerini bulmaktır. Ortalama Stokta Kalma süresi = Dönem gün sayısı Stok devir hızı = 365 / 5,45 = 67 gün Stok devir hızını gün olarak hesaplama için 365 i yukarıdaki formülden çıkan çarpana bölmek gerekir. Stok devir hızının hesaplanacağı dönem, parametrelerdeki başlangıç ve bitiş tarihleri arasındaki dönemdir. Başlangıç tarihi dönem başı, bitiş tarihi olarak da günün tarihi önceğer olarak gelir. 98

99 Kasa Durumu Göstergesi Kasanın anlık bakiyesi 1000 ile bölünerek 100 oranının içerisinde almış olduğu değer, belirtmektedir. Yukarıdaki örnekde YTL olan kasa bakiyesi; ( / 1000 ) = 28 olarak hesaplanmaktadır. Kasanın anlık bakiyesini gösteren bir göstergedir. Default olarak tüm kasaların toplamını göstererir. Parametrerelerden istenen bir kasa kodu seçerek ilgili kasanın durumu da izlenebilir. Kasa kodunun yanısıra işyeri ve para birimine göre de filtreleme yapılabilir. 99

100 Banka Durumu Göstergesi Banka hesaplarının anlık bakiyesi 1000 ile bölünerek 100 oranının içerisinde almış olduğu değer, belirtmektedir. Yukarıdaki örnekde YTL olan kasa bakiyesi; ( / 1000 ) = 40 olarak hesaplanmaktadır. Banka hesaplarının anlık bakiyesini gösteren bir göstergedir. Default olarak tüm banka hesaplarının bakiyesi göstererilir. Parametrerelerden istenen bir banka hesap kodu seçerek ilgili banka hesabının durumu da izlenebilir. Banka hesap kodunun yanısıra işyeri ve para birimine göre de filtreleme yapılabilir 100

101 Tahsil Edilecek Çekler / Senetler Portföydeki çek senet toplamlarının anlık bakiyesi 1000 ile bölünerek 100 oranının içerisinde almış olduğu değer, belirtmektedir. Yukarıdaki örnekde YTL olan portföydeki çek senet bakiyesi; ( / 1000 ) = 20 olarak hesaplanmaktadır. Portföydeki çek senet toplamlarınının gösterildiği göstergedir. Đşyeri ve para birimi bazında izleme yapılabilir. Parametrelerinde bulunan fiş türü filtresi sadece çek toplamları, sadece senet toplamları veya hepsi izlenebilir. 101

102 Satışlar Grafiği Aylık bazda satış toplamlarının grafiksel gösterimidir. Satış Dağıtım/Raporlar/Satışlar Tablosu raporunun toplam tutar kolonunun grafik gösterimi olarak da ifade edilebilir. Malzeme Toplamlarından bilgi getirilmektedir. Çizgi ve sutun olarak iki tip gösterimi vardır. Yatay eksen zaman(ay), düşey eksen ise tutardır. Gösterim tipi double clickle ulaşılan parametrelerden seçilir EN ÇOKLAR Aşağıda belirtilen bilgilerden ilk 10 unun görüntülendiği, ve dilim grafiğiyle görüntülendiği bir penceredir. Sayfanın üzerindeki bir combodan seçim yapılarak bilgilere ulaşılır. Bu sayfadan belirlenen güncellenme süresiyle de değerler kendini günceller. En çok satılan malzemeler(miktar) En çok satılan malzemeler(tutar YPB) En çok satılan malzemeler(tutar RD) En çok satış yapılan cari (Tutar YPB) En çok satış yapılan cari (Tutar RD) 102

103 103

104 9. WEBTIGER KURULUMU WebTiger kurulumu için ürünle birlikte gelen Setup.exe dosyası çalıştırılmalıdır. Açılan kurulum sihirbazında WebTiger ın kurulacağı sanal dizin adı ve kullanacağı port numarası bilgisi girilir. Đşletim sisteminin kurulu olduğu dizinin altında (Ör : c:\ ), Inetpub\wwwroot dizininin altında girilen sanal dizin adında bir katalog oluşturulur. Programın çalışması sırasında kullanılacak olan dosyalar bu katalog altında oluşturulur. 104

105 Sihirbaz kurulumunu tamamlamadan önce oluşturulan dizinin altındaki bin kataloğunda bulunan TIGERWEBCOMCFG.exe yi çalıştırır. Program Folder ve Setup Data Folder alanlarına kullanılan ERP ürününün kurulu olduğu adres bilgisi girilmelidir. Bu işlem sonunda TIGERWEB Configuration, bulunduğu dizinde ürün adres bilgilerini içeren TIGERWEBCOMCFG.XML dosyasını oluşturur ve kurulum tamamlanır. WebTiger ın kullanacağı dosyalar: TIGERWEBCOM.dll (Kurulum sırasında program tarafından register edilir) TIGERWEBLIB.dll TIGERWEBCOMCFG.XML 105

106 9.1. WEBTIGER KULLANIMI WEBTIGER ürünü ile Tiger programında terminal tanımı olmaksızın,intranet üzerinden IIS yüklü bir server a ulaşıp Malzeme Yönetimi,Finans,Satış ve Dağıtım,Satınalma.. vb gibi tüm modüllerde raporlama yapabileceksiniz.mevcut Navigator fonksiyonlarindan farkli olarak WebTiger fonksiyonlarının başında altçizgi (_) olmayacaktır. Örn;(DBINFO,STCALC...) WebTiger fonksiyonlarina kolay ulaşım için fonksiyon listesinde Select Catageroy alanından User Defined seçilmelidir. WebTiger kullanılacak makinada, sql serverın adresinin tanımlandığı URL adresi, Rapor fonksiyonlarını kullanmaya yetkili kullanıcı adı ve kullanıcı şifresinin tanımlanacağı Excel template dosyasının çalıştırılması gerekmektedir. Özel Kullanım Durumları: WebTiger özelliğinin kullanılacağı serverda IIS ve Microsoft Excel 2003 yüklü olmalıdır. Filtre Kullanılmaması Durumunda Filtre satırına iki tane çift tırnak( ) yazılmalıdır. =AcCalc(1;100;A7;A8;"";1;1;1) DBINFO ile alınan değerlerde kullanımda/kulanımdışı olmasa bile 3 hepsi kullanılmalıdır. Örnek Ötv Kodunun Getirtilmesi =DBInfo(A6;21;6;"";3) DBINFO gibi fonksiyonlarda CODE alanı kullanılmasa bile ile geçilmelidir. =DBInfo(A6;4;6;"";1) NOT: A7 ve A8 hücrelerine Tarih değerleri yazlır. Filtrede Đki Değerin Birarada Kullanılması: =AcCalc(1;100;A7;A8;"OHP:[111,112]";1;1;1) Yukardaki fonkiyon 100 kasa hesabındaki Masraf merkezi 111 ve 112 olan borç değerlerinin toplamını getirmektedir. 106

107 Đki Filtrenin Birarada Kullanılması: =AcCalc(1;100;A7;A8;"OHP:[113] FSC:[A]";1;1;1) Yukardaki kullanımda 100 kasa hesabındaki Masraf merkezi 111 ve 112 olan ve Fiş özel kodu A olan fişlerin borç değerlerinin toplamını getirmektedir.? Đşaretinin Filtrede Kullanımı: =AcCalc(1;100;A7;A8;"OHP:[?11]";1;1;1) Yukardaki kullanımda 100 kasa hesabındaki; Masraf merkezi kodunun ilk karakteri ne olursa olsun son iki karakteri 11 olan toplam borç değerini getirecektir. * Đşaretinin Filtrede Kullanımı: =AcCalc(1;100;A7;A8;"OHP:[1*]";1;1;1) Yukardaki kullanımda 100 Kasa hesabına Masraf merkezi kodunun ilk karakteri bir, sonraki karakterleri ne olursa olsun toplam borç değerini getirecektir.( 111,121,1A Masraf merkezlerinin değerleri gelir.) - Đşaretinin Hariç Olarak Kullanılması: =AcCalc(1;100;A7;A8;"OHP:-[113]";1;1;1) Yukardaki kullanımda 100 kasa hesabına Masraf merkezi 113 haricindeki borç değerlerinin toplamını getirmektedir. * Đşaretinin Birden Fazla Kez Kullanımı: =AcCalc(1;100;A7;A8;"OHP:[1*,3*]";1;1;1) Yukardaki kullanımda 100 Kasa hesabına Masraf merkezi kodunun ilk karakteri 1 ve 3 ile başlayıp sonraki karakteri ne olursa olsun toplam borç değerini getirecektir.(masraf merkezi kodları :111,121,145,333,345) - Ve * Đşaretinin Hariç Olarak Kullanılması: =AcCalc(1;100;A7;A8;"OHP:-[12*,3*]";1;1;1) Yukardaki kullanımda 100 Kasa hesabına Masraf merkezi kodunun ilk iki karakteri 12 ve 3 ile başlayan masraf merkezleri haricindeki toplam borç değerini getirecektir.(masraf merkezi kodları :11,14 ile başlayanlarda yansıyacaktır. ~ Đşaretinin Arasında Olarak Kullanımı: =AcCalc(1;100;A7;A8;"OHP:[111~122]";1;1;1) Yukardaki kullanımda 100 kasa hesabında Masraf merkezi 111 ve 122 arasında olan (111 ve 122 dahil) borç değerlerinin toplamını getirmektedir. 107

108 ~ Ve *(%) Đşaretinin Birarada Kullanımı: =AcCalc(1;100;A7;A8;"OHP:[12%~3%]";1;1;1) Yukardaki kullanımda 100 kasa hesabında Masraf merkezi 12 ile başlayan ve 3 ile başlayanlara kadar olan masraf merkezi haricindeki borç değerlerinin toplamını getirmektedir. =AcCalc(1;100;A7;A8;"OHP:[12%~3Z%]";1;1;1) olarak kullanıldığında ise 100 kasa hesabında Masraf merkezi 12 ile başlayan ve 3 ile başlayanlar haricindeki (2 grubuda dahil) borç değerlerinin toplamını getirmektedir. ~,*(%) Ve - Đşaretinin Birarada Kullanımı: % Đşaretide * isareti gibi Like olarak çalışmaktadır. =AcCalc(1;100;A7;A8;"OHP:-[1%~2%]";1;1;1) (Hatalı) =AcCalc(1;100;A7;A8;"OHP:-[1%~2Z%]";1;1;1) (Doğru Kullanım) Yukardaki kullanımda 100 kasa hesabında Masraf merkezi 1 ile başlayan ve 2 ile başlayanlar haricindeki borç değerlerinin toplamını getirmektedir. 2Z kullanılmasının nedeni belirtilen -[1%~ 2%] 'da 2'nin tutarının gelmesinin sebebi 2% 'nin 2'den sonra gelen karakterlerden küçük olmasından kaynaklandığı tespit edilmiştir..sql bu şekilde çalışmaktadır. Navi'de ise filtre [1%~2Z%] şeklinde kullanılmalıdır. CONCATENATE Fonksiyonunun Kullanımı: Concatenate fonksiyonu excel icinde birden fazla metinsel alanı birleştirmek icin kullanılmaktadır. Tigerda kullanım amacı ise Tiger fonksiyonunda filtre alanlarına yazılacak değerleri Excel de bir hücreye yazılan değeri okutmak amacıyla kullanılır. A12: Filtrede vermek istediğiniz Masraf Merkezi Kodu yazılır. A13: Filtrede vermek istediğiniz ikinci Masraf Merkezi Kodu yazılır. A14: Filtrede vermek istediğiniz Fiş özel Kodu Filtresi yazılır. Masraf Merkezi Kodunu Filtrede Kullanma: =AcCalc(1;100;A7;A8;CONCATENATE("OHP:[";A12;"]");1;1;1) Birden Fazla Masraf Merkezi Kodunu Filtrede Kullanma: =AcCalc(1;100;A7;A8;CONCATENATE("OHP:[";A12;";";A13;"]");1;1;1) Masraf Merkezi Kodu Ve Fiş Özel Kodunun Filtre Olarak Kullanılması: =AcCalc(1;100;A7;A8;CONCATENATE("OHP:[";A12;";";A13;"]";"FSC:[";A14;"]");1;1;1) SQLINFO Fonksiyonunun Kullanımı: A16: Malzeme Kodu yazılır. =SQLINFO("NAME";"LG_001_ITEMS";CONCATENATE("CODE='";A16;"'")) =SQLINFO("NAME";"LG_001_ITEMS";"CODE='"&A16&"'") =SQLINFO("CODE";"LG_001_EMUHACC";CONCATENATE("LOGICALREF=";A19)) =SQLINFO("CODE";"LG_001_EMUHACC";"LOGICALREF="&A19) 108

109 ÖRNEK1:Aşağıdaki fonksiyon ile malzemenin barkod numarası getirilir. A22 HUCRESINE: Malzeme Kodu yazılır. =SQLINFO("A.BARCODE";"LG_001_ITMUNITA A,LG_001_ITEMS I";CONCATENATE("I.LOGICALREF=A.ITEMREF AND I.CODE='";A22;"'")) ÖRNEK2: Aşağıdaki fonksiyon ile bir banka hesabının tarih ve özel kod verilere borç alacak degerlerinin listelenmesi. B2 HUCRESINE TARIH: (Başta Tek Tırnak işareti vardır.) B3 HUCRESINE TARIH : (Başta Tek Tırnak işareti vardır.) B5 HUCRESINE: Filtrede Kullanılacak Özel Kod yazılır. C6 HUCRESINE: Banka Hesabının Kodu yazılır. C9 HUCRESINE: Banka Kodu yazılır. a-) Banka kodunun logicalref değerinin bulunması (b9 hücresi) =SQLINFO("LOGICALREF";"LG_001_BNCARD";CONCATENATE("CODE='";C9;"'")) b-)banka hesap numarasının logicalref değeri bulunur.(b6 hücresi) =SQLINFO("LOGICALREF";"LG_001_BANKACC";CONCATENATE("CODE='";C6;"'")) c-) Đlgili banka hesabının belli tarih aralığı ve hareket özel koduna göre alacak değerinin listelenmesi =VALUE(SQLINFO("SUM(AMOUNT*ABS(SIGN))";"LG_001_01_BNFLINE";CONCATENATE("BANKREF='";$ B9;"' AND BNACCREF='";$B6;"' AND SPECODE='";$B$5;"' AND DATE_ BETWEEN '";$B$7;"' AND '";$B$8;"'"))) d-) Đlgili banka hesabının belli tarih aralığı ve hareket özel koduna göre borç değerinin listelenmesi. =VALUE(SQLINFO("SUM(AMOUNT*ABS(SIGN- 1))";"LG_001_01_BNFLINE";CONCATENATE("BANKREF='";$B9;"' AND BNACCREF='";$B6;"' AND SPECODE='";$B$5;"' AND DATE_ BETWEEN '";$B$7;"' AND '";$B$8;"'"))) 109

110 ÖRNEK3:Aşağıdaki fonksiyon ile borç takipdeki belirli bir tarih aralığındaki kodu 0 ile başlayan carilerin toptan satış faturalarının toplamını listelenmektedir. B7 HUCRESINE TARIH: (Başta Tek Tırnak işareti vardır.) B8 HUCRESINE TARIH : (Başta Tek Tırnak işareti vardır.) B11 HÜCRESĐNĐN FORMATI: Sayı ve kuruş hanesi 2 yapılır. =VALUE(SQLINFO("SUM(P.TOTAL)";"LG_001_01_PAYTRANS P,LG_001_CLCARD C ";CONCATENATE("C.LOGICALREF=P.CARDREF AND C.CODE LIKE '0%' AND P.MODULENR=4 AND P.TRCODE=8 AND P.DATE_ BETWEEN '";B$7;"' AND '";B$8;"'"))) 110

RAPOR VE FORMLARDA KULLANILAN FONKSİYONLAR

RAPOR VE FORMLARDA KULLANILAN FONKSİYONLAR RAPOR VE FORMLARDA KULLANILAN FONKSİYONLAR Rapor ve formlarda kullanılan fonksiyonları ve açıklamalarını bu makalede bulabilirsiniz. 1- MIN(number, number) 2- MAX(number, number) 3- MOD(number, divisor)

Detaylı

Rapor ve formlarda kullanılan fonksiyonları ve açıklamalarını bu makalede bulabilirsiniz.

Rapor ve formlarda kullanılan fonksiyonları ve açıklamalarını bu makalede bulabilirsiniz. Rapor ve formlarda kullanılan fonksiyonları ve açıklamalarını bu makalede bulabilirsiniz. 1- MIN(number, number) 2- MAX(number, number) 3- MOD(number, divisor) 4- DIV(number, divisor) 5- ABS(number) 6-

Detaylı

Raporlama Sistemi LOGO Ocak 2011

Raporlama Sistemi LOGO Ocak 2011 Raporlama Sistemi LOGO Ocak 2011 İçindekiler Raporlama Sistemi... 3 Rapor Bilgileri... 3 Rapor Filtreleri... 4 Bilgi Özelliklerine Göre Filtre Grupları... 4 Kullanım Şekillerine Göre Filtre Grupları...

Detaylı

Raporlama Sistemi LOGO

Raporlama Sistemi LOGO Raporlama Sistemi LOGO Kasım 2009 İçindekiler Raporlama Sistemi... 3 Rapor Bilgileri... 3 Rapor Filtreleri... 4 Bilgi Özelliklerine Göre Filtre Grupları... 4 Kullanım Şekillerine Göre Filtre Grupları...

Detaylı

Borç / Avans Yönetimi LOGO

Borç / Avans Yönetimi LOGO Borç / Avans Yönetimi LOGO KASIM 2011 İçindekiler Borç / Avans Yönetimi... 4 Borç Tanımları... 5 Borç Tanım Bilgileri... 6 Borç Kayıtları... 8 Personel Borçlandırma... 9 Borç Toplamları... 11 Borç Taksitleri...

Detaylı

Borç / Avans Yönetimi LOGO

Borç / Avans Yönetimi LOGO Borç / Avans Yönetimi LOGO KASIM 2012 İçindekiler Borç / Avans Yönetimi... 4 Borç Tanımları... 5 Borç Tanım Bilgileri... 6 Borç Kayıtları... 8 Personel Borçlandırma... 9 Borç Toplamları... 11 Borç Taksitleri...

Detaylı

Raporlama Sistemi LOGO Kasım 2012

Raporlama Sistemi LOGO Kasım 2012 Raporlama Sistemi LOGO Kasım 2012 İçindekiler Raporlama Sistemi... 2 Rapor Bilgileri... 4 Rapor Filtreleri... 5 Bilgi Özelliklerine Göre Filtre Grupları... 5 Kullanım Şekillerine Göre Filtre Grupları...

Detaylı

LKS2. Kredi Kartı Uygulamaları

LKS2. Kredi Kartı Uygulamaları LKS2 Kredi Kartı Uygulamaları LOGO Kasım 2006 İçindekiler LKS2 Kredi Kartı Uygulamalarında kullanılan parametreler... 3 Banka Hesabı Kayıt Türleri... 3 Geri Ödeme Planları... 4 Geri Ödeme Plan Bilgileri...

Detaylı

START İçindekiler Kasa 2/17

START İçindekiler Kasa 2/17 Kasa LOGO Ocak 2012 İçindekiler Kasalar... 3 Kasa Bilgileri... 4 Kasa Hesap Özeti... 5 Hesap Özeti Grafiği... 5 Kasa Ekstresi... 6 Kasa İşlemleri... 7 Kasa İşlem Türleri... 8 Kasa Cari Hesap İşlemleri...

Detaylı

İzin Yönetimi LOGO KASIM 2012

İzin Yönetimi LOGO KASIM 2012 İzin Yönetimi LOGO KASIM 2012 içindekiler İzin Yönetimi... 4 İzin Tanımları... 5 İzin Bilgileri... 6 İzin Grup Tanımları... 9 İzin Grup Tanım Bilgileri... 10 Çalışma Takvimi... 12 Çalışma Takvimi Bilgileri...

Detaylı

İzin Yönetimi LOGO KASIM 2011

İzin Yönetimi LOGO KASIM 2011 İzin Yönetimi LOGO KASIM 2011 içindekiler İzin Yönetimi... 4 İzin Tanımları... 5 İzin Bilgileri... 6 İzin Grup Tanımları... 9 İzin Grup Tanım Bilgileri... 10 Çalışma Takvimi... 12 Çalışma Takvimi Bilgileri...

Detaylı

Dövizli Kullanım LOGO KASIM 2011

Dövizli Kullanım LOGO KASIM 2011 Dövizli Kullanım LOGO KASIM 2011 İçindekiler Dövizli Kullanım... 3 Kavramlar... 3 Döviz Türleri... 4 Satır bilgilerinin silinmesi... 4 Tüm tablonun silinmesi... 4 Sistemde yer alan ilk tanımlara ulaşım...

Detaylı

2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE YAZILIM DERSİ 6. SINIF 2. DÖNEM 2. SINAV ÇALIŞMA NOTLARI

2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE YAZILIM DERSİ 6. SINIF 2. DÖNEM 2. SINAV ÇALIŞMA NOTLARI 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE YAZILIM DERSİ 6. SINIF 2. DÖNEM 2. SINAV ÇALIŞMA NOTLARI İşletim Sisteminde Yapılan Uygulamalar Bir Bilgisayarda Hangi İşletim Sistemi Yüklü Olduğunu

Detaylı

DESTEK DOKÜMANI. Ödeme planlarında taksitli ödeme bilgileri. Ürün :

DESTEK DOKÜMANI. Ödeme planlarında taksitli ödeme bilgileri. Ürün : Taksitli Satış Đşlemleri Taksitli Satış sistemi adı üzerinde tüm taksitle satış yapan firmalarda kullanılabilir. Bunun yanısıra peşin fiyatı belirli ancak vadeli fiyatı ve taksit sayısı bilinmeyen tüm

Detaylı

13 Aralık 2007. Đlgili Versiyon/lar : ETA:SQL, ETA:V.8-SQL. Đlgili Modül/ler : Raporlar. Kullanıcı Tanımlı Raporlar Bölümünden Yapabildiklerimiz

13 Aralık 2007. Đlgili Versiyon/lar : ETA:SQL, ETA:V.8-SQL. Đlgili Modül/ler : Raporlar. Kullanıcı Tanımlı Raporlar Bölümünden Yapabildiklerimiz 13 Aralık 2007 Đlgili Versiyon/lar : ETA:SQL, ETA:V.8-SQL Đlgili Modül/ler : Raporlar KULLANICI TANIMLI RAPORLAR Kullanıcı Tanımlı Raporlar Bölümünden Yapabildiklerimiz Kendi isteklerinize özel rapor tasarımları

Detaylı

Logo da Raporlama Düzeni

Logo da Raporlama Düzeni Risen Danışmanlık ve Eğitim Hizmetleri A.Ş. Logo da Raporlama Düzeni Logo Ürünlerinde Raporlama İşlemleri 9/3/2013 İçindekiler Rapor Ekranı... 3 Rapor Filtreleri... 4 Bilgi Özelliklerine Göre Filtre Grupları...

Detaylı

Ücret Bütçe Simülasyonu

Ücret Bütçe Simülasyonu DESTEK DOKÜMANI Ürün Bölüm : Bordro Plus : Ücret Bütçe Simülasyonu Ücret Bütçe Simülasyonu İnsan Kaynakları Ücret Simülasyonu Genel bütçeye hazırlık için IK bölümlerinin ücret ve bordro maliyetlerini senaryolaştırabileceği

Detaylı

TURKCELL HİZMETLERİ. Kullanım Bilgileri. LOGO Kasım 2014

TURKCELL HİZMETLERİ. Kullanım Bilgileri. LOGO Kasım 2014 TURKCELL HİZMETLERİ Kullanım Bilgileri LOGO Kasım 2014 İçindekiler TURKCELL HİZMETLERİ... 3 Online Turkcell Fatura Aktarımı... 4 Fatura Eşleştirme Tabloları... 5 Online Fatura Aktarımları... 6 Toplu Mesaj

Detaylı

Ücret Simülasyonu Nasıl Yapılır?

Ücret Simülasyonu Nasıl Yapılır? Ücret Simülasyonu Nasıl Yapılır? Logo İnsan Kaynakları Ücret Simülasyonu Genel bütçeye hazırlık için IK bölümlerinin ücret ve bordro maliyetlerini senaryolaştırabileceği bir modüldür. Ücret simülasyonu

Detaylı

Performans Yönetimi Logo Eylül 2016

Performans Yönetimi Logo Eylül 2016 Performans Yönetimi Logo Eylül 2016 İçindekiler Logo J-Guar Performans Yönetimi... 3 Tanımlar... 4 Performans Dönem Tanımları... 4 Performans Dönem Bilgileri... 5 Performans Hedefleri... 6 Performans Hedef

Detaylı

Kariyer Yönetimi Logo Nisan 2016

Kariyer Yönetimi Logo Nisan 2016 Kariyer Yönetimi Logo Nisan 2016 İçindekiler Kariyer Yönetimi... 3 Rol Tanımları... 4 Rol Tanımı Genel Bilgileri... 5 Rol Tanımı Yabancı Dil Bilgileri... 6 Rol Tanımı Öğrenim Bilgileri... 7 Rol Tanımı

Detaylı

Kariyer Yönetimi Logo Haziran 2015

Kariyer Yönetimi Logo Haziran 2015 Kariyer Yönetimi Logo Haziran 2015 İçindekiler Kariyer Yönetimi... 4 Rol Tanımları... 5 Rol Tanımı Genel Bilgileri... 7 Rol Tanımı Yabancı Dil Bilgileri... 8 Rol Tanımı Öğrenim Bilgileri... 9 Rol Tanımı

Detaylı

Ücret Simülasyonu LOGO

Ücret Simülasyonu LOGO Ücret Simülasyonu LOGO KASIM 2011 İçindekiler Ücret Bütçe Simülasyonu...3 Senaryo Kanun Parametreleri...4 Senaryo Kanun Parametresi Bilgileri...5 Senaryo Sanal Sicil Kartları...7 Sanal Sicil Bilgileri...8

Detaylı

TIGER PLUS ÜRÜN FARK DOKÜMANI

TIGER PLUS ÜRÜN FARK DOKÜMANI 2014 TIGER PLUS ÜRÜN FARK DOKÜMANI LOGO Business Solutions 1/20/2014 TIGER PLUS ÜRÜN FARKLARI 2.23 SÜRÜMÜYLE GELEN YENİ ÖZELLİKLER 1. Kredi Kartı Fiş Tahsilatı - Firma Kredi Kartı Fiş Ödemesi Pencerelerinde

Detaylı

BÖLÜM 5 5. TABLO OLUŞTURMAK

BÖLÜM 5 5. TABLO OLUŞTURMAK BÖLÜM 5 5. TABLO OLUŞTURMAK Belli bir düzen içerisinde yan yana ve alt alta sıralanmış veya hizalı şekilde oluşturulması gereken bilgiler word de tablo kullanılarak hazırlanırlar. Örneğin bir sınıfa ait

Detaylı

DESTEK DOKÜMANI Ürün : Tiger2Bordro / Đnsan Kaynakları Bölüm : Genel

DESTEK DOKÜMANI Ürün : Tiger2Bordro / Đnsan Kaynakları Bölüm : Genel TABLO RAPORLAR Program içerisinde girilen verilerin Excel gibi bir araç olmadan standart bir şekilde gridin kolon ve satırlarına yerleştirilerek tablo şeklinde raporlanmasıdır. Tablo raporlarının özellikleri

Detaylı

Temel Bilgi Teknolojileri - II Ayrıntılı Ders İçerikleri

Temel Bilgi Teknolojileri - II Ayrıntılı Ders İçerikleri Temel Bilgi Teknolojileri - II Ayrıntılı Ders İçerikleri Hesap Tabloları(Excel 2007) HAFTA 1 1. Hesap Tablolarına Giriş 1.1. Hesap tablosu tanımı, kullanım amacı ve yerleri 1.2. MS Excel Uygulamasına giriş

Detaylı

DESTEK DOKÜMANI. Hızlı üretim işlemleri için öncelikle mamul kartında bulunan Mamul Alt Malzemeleri penceresine aşağıdaki bilgiler girilmelidir.

DESTEK DOKÜMANI. Hızlı üretim işlemleri için öncelikle mamul kartında bulunan Mamul Alt Malzemeleri penceresine aşağıdaki bilgiler girilmelidir. Hızlı Üretim Fişleri Hızlı ve tek seviyeli üretim yapan işletmelerde üretim işlemine ait bilgiler, Hızlı Üretim Fişleri ile pratik olarak takip edilebilir. Hızlı üretim fişleri ile karma koli, mamul ve

Detaylı

Maliyet Muhasebesi Logo Mart 2015

Maliyet Muhasebesi Logo Mart 2015 Maliyet Muhasebesi Logo Mart 2015 İçindekiler Maliyet Muhasebesi... 4 Maliyet Kaynakları... 5 Maliyet Kaynağı Bilgileri... 7 Maliyet Kaynakları Yükleyici Muhasebe Hesapları... 9 Maliyet Kaynağı Bütçe Kalemleri...

Detaylı

DESTEK DOKÜMANI RAPOR ÜRETĐCĐSĐ

DESTEK DOKÜMANI RAPOR ÜRETĐCĐSĐ RAPOR ÜRETĐCĐSĐ Rapor Üreticisi, kullanıcı tarafından hazırlanmış querylerle programda raporlama yapılabilmesini sağlayan bir raporlama aracıdır. Kullanıcı, listeleme için hazırlamış olduğu query ile programda

Detaylı

Fatura Dosyalarını Yükleme ile ilgili Detaylar. 14 Temmuz 2014

Fatura Dosyalarını Yükleme ile ilgili Detaylar. 14 Temmuz 2014 14 Temmuz 2014 İlgili Versiyon/lar : ETA:SQL, ETA:V.8-SQL İlgili Modül/ler : E-Fatura Gelen e-fatura Dosyalarının Transferi Firmalara tedarikçilerinden veya hizmet aldıkları firmalardan gelen e-faturalar,

Detaylı

ENROUTEPLUS TA YAPILMASI GEREKENLER

ENROUTEPLUS TA YAPILMASI GEREKENLER 11 Mayıs 2010 İlgili Versiyon/lar : ETA:SQL, ETA:V.8-SQL İlgili Modül/ler : Transfer EnRoutePlus TAN METİN DOSYALARININ AKTARIMI (FATURA, NAKİT, ÇEK, SENET) Univera firmasının EnRoutePlus programından

Detaylı

Aktarımlar. Veri Aktarımı İçeri DESTEK DOKÜMANI

Aktarımlar. Veri Aktarımı İçeri DESTEK DOKÜMANI Aktarımlar Veri aktarımları ile firmanın farklı yerleşim birimleri arasındaki veri alışverişi yanında, Logo ERP ürünleri dışındaki bir yazılıma ya da tam tersi olacak şekilde LOGO ERP/KOBI ürünleri dışındaki

Detaylı

DESTEK DOKÜMANI. Muhasebe Bağlantı Kodları. Ürün : Go Plus/ Tiger Plus / Tigerenterprise Bölüm : Muhasebe Bağlantı Kodları

DESTEK DOKÜMANI. Muhasebe Bağlantı Kodları. Ürün : Go Plus/ Tiger Plus / Tigerenterprise Bölüm : Muhasebe Bağlantı Kodları Muhasebe Bağlantı Kodları Muhasebe bağlantı kodları bölümü ile muhasebe entegrasyonu için gerekli olan hesap kodlarının ilgili kart ve fişlere otomatik olarak atanması ve muhasebe fişi entegrasyonun kolay

Detaylı

Borç / Alacak Yönetimi

Borç / Alacak Yönetimi Borç / Alacak Yönetimi Logo Eylül 2014 İçindekiler Logo J-Guar Borç Tanımları... 4 Borç Tanım Bilgileri... 5 Alacak Tanımları... 7 Alacak Tanım Bilgileri... 8 Borç Talepleri... 10 Borç Talep Bilgileri...

Detaylı

Teminatlar LOGO Haziran 2008

Teminatlar LOGO Haziran 2008 Teminatlar LOGO Haziran 2008 içindekiler LOGO-GO Teminatlar...3 Teminat Bilgileri...4 Teminat mektubu türündeki teminatlar için Teminat Detay Bilgileri...6 İpotek Türü Teminatlar için İpotek Detay Bilgileri...8

Detaylı

DESTEK DOKÜMANI TABLO RAPORLAR

DESTEK DOKÜMANI TABLO RAPORLAR TABLO RAPORLAR GO programının öndeğer rapor ünitesi TABLO dur. Tablo ünitesi rapor tasarımlarındaki tablo kolonlarına göre listeleme yapar. Hangi kolonların ve hangi alanların listeleneceği tablo kolonlarında

Detaylı

DESTEK DOKÜMANI. Masraf merkezi: Personelin tek bir masraf merkezine bağlı olması durumunda kullanılır.

DESTEK DOKÜMANI. Masraf merkezi: Personelin tek bir masraf merkezine bağlı olması durumunda kullanılır. MASRAF MERKEZĐ KULLANIM VE AMAÇLARI Amaç Personel maliyetlerinin bağlı oldukları masraf merkezlerine göre dağılım oranlarında maliyetlendirmek istenildiği durumda Logo Muhasebe paketlerine entegrasyon

Detaylı

Performans Yönetimi Logo Ocak 2016

Performans Yönetimi Logo Ocak 2016 Performans Yönetimi Logo Ocak 2016 İçindekiler Logo J-Guar Performans Yönetimi... 3 Tanımlar... 4 Performans Dönem Tanımları... 4 Performans Dönem Bilgileri... 5 Performans Hedefleri... 6 Performans Hedef

Detaylı

GO PLUS ÜRÜN FARK DOKÜMANI

GO PLUS ÜRÜN FARK DOKÜMANI 2014 GO PLUS ÜRÜN FARK DOKÜMANI LOGO Business Solutions 1/20/2014 GO PLUS ÜRÜN FARKLARI 2.23 Sürümüyle Gelen Yeni Özellikler 1. Kredi Kartı Fiş Tahsilatı - Firma Kredi Kartı Fiş Ödemesi Pencerelerinde

Detaylı

GO Plus Teminatlar LOGO Kasım 2012

GO Plus Teminatlar LOGO Kasım 2012 GO Plus Teminatlar LOGO Kasım 2012 İçindekiler Teminatlar... 3 Teminat Bilgileri... 4 Teminat mektubu türündeki teminatlar için Teminat Detay Bilgileri... 6 İpotek Türü Teminatlar için İpotek Detay Bilgileri...

Detaylı

GO Plus Teminatlar LOGO Mart 2013

GO Plus Teminatlar LOGO Mart 2013 GO Plus Teminatlar LOGO Mart 2013 İçindekiler Teminatlar... 3 Teminat Bilgileri... 4 Teminat mektubu türündeki teminatlar için Teminat Detay Bilgileri... 6 İpotek Türü Teminatlar için İpotek Detay Bilgileri...

Detaylı

AGSoft Okul Aidat Takip Programı Kullanım Kılavuzu

AGSoft Okul Aidat Takip Programı Kullanım Kılavuzu Giriş: Program ilk açıldığında karşımıza çalışmak istediğimiz İşletme Çalışma Yılı ve Aidat Dönemi seçim bölümü gelir. İşletme Çalışma Yılı: İşletme defterinin yılı bu bölümden seçilir. Eğer kayıt yapılmamış

Detaylı

Elbistan Meslek Yüksek Okulu Güz Yarıyılı. Öğr. Gör. Murat KEÇECĠOĞLU

Elbistan Meslek Yüksek Okulu Güz Yarıyılı. Öğr. Gör. Murat KEÇECĠOĞLU Elbistan Meslek Yüksek Okulu -2016 2017 Güz Yarıyılı Öğr. Gör. Murat KEÇECĠOĞLU Sayfa Görünümünün Değiştirilmesi: Belgenin normal, anahat, taslak, tam okuma sayfası ve web görünümlerinde gösterilmesini

Detaylı

WEB SİTESİ YÖNETİM PANELİ KULLANMA YÖNERGESİ

WEB SİTESİ YÖNETİM PANELİ KULLANMA YÖNERGESİ WEB SİTESİ YÖNETİM PANELİ KULLANMA YÖNERGESİ Web Sitesi Yönetim Paneli, Üniversitemiz web sitesinde, birimlerimize ait web sitelerindeki içerikler üzerinde ekleme, silme, değiştirme gibi güncelleme işlemlerini,

Detaylı

GO 3 Uygulamalar LOGO Haziran 2016

GO 3 Uygulamalar LOGO Haziran 2016 GO 3 Uygulamalar LOGO Haziran 2016 İçindekiler Özel Uygulamalar... 3 Cari Hesap İşlem Merkezi... 3 Stok İşlem Merkezi... 4 Toplu Güncellemeler... 5 Ek Vergi Güncelleme... 5 Malzeme Marka Güncelleme...

Detaylı

Ücret Senaryoları Yönetimi

Ücret Senaryoları Yönetimi Ücret Senaryoları Yönetimi Logo Nisan 2016 İçindekiler Ücret Senaryoları Yönetimi... 3 Senaryo Kanun Parametreleri... 4 Senaryo Kanun Parametresi Bilgileri... 5 Senaryo Sanal Personel Kartları... 7 Senaryo

Detaylı

SUPERVISOR (YETKİLİ KULLANICI) KAMPANYA YÖNETİMİ EĞİTİM DOKÜMANI

SUPERVISOR (YETKİLİ KULLANICI) KAMPANYA YÖNETİMİ EĞİTİM DOKÜMANI SUPERVISOR (YETKİLİ KULLANICI) KAMPANYA YÖNETİMİ EĞİTİM DOKÜMANI Sürüm 1.3.5 Ağustos 2013 TegsoftCC Supervisor (Yetkili Kullanıcı) Kampanya Yönetimi Eğitim Dokümanı Sayfa 2 / 14 İÇİNDEKİLER A. SES KAMPANYASI

Detaylı

Kod Listeleri Genel Yapısı

Kod Listeleri Genel Yapısı Fiş listelerinden de hatırlanacağı gibi pull down menüden fiş menü tercihleri veya görsel butonlardan Yeni, Değiştir, İzle, Sil, Kopyala ile kasa tahsilat ödeme ekranı açılır. Kasa tahsilat ve ödeme fişleri

Detaylı

LOGO Bordro Plus

LOGO Bordro Plus Bordro LOGO Kasım 2011 LOGO Bordro Plus LOGO Bordro Plus LOGO Bordro Plus Fark Bilgileri Listesi... 88 Sendika Aidat Listesi... 89 Masraf Merkezi Dağıtım Raporu... 90 Yatırım Teşviki Kanunu Raporu... 91

Detaylı

Eğitim Yönetimi Logo Nisan 2016

Eğitim Yönetimi Logo Nisan 2016 Eğitim Yönetimi Logo Nisan 2016 İçindekiler Eğitim Yönetimi... 4 Eğitim Yönetimi Bölümünde Kullanılan Tür ve Tanımlar... 5 Tür Tanımları... 5 Eğitim Şekilleri... 6 Eğitim Gereksinim Grup Türleri... 7 Eğitim

Detaylı

Süreç Yönetimi. Logo

Süreç Yönetimi. Logo Süreç Yönetimi Logo Kasım 2013 SÜREÇ YÖNETİMİ Süreç belirlenen bir amaca ulaşmak için gerçekleştirilen faaliyetler bütünüdür. Örn; Sistemde kayıtlı personellerinize doğum günü kutlama maili gönderme, Deneme

Detaylı

Photoshop ta Web Sayfaları Oluşturma

Photoshop ta Web Sayfaları Oluşturma Photoshop ta Web Sayfaları Oluşturma Dilimleme Photoshop ta üzerinde çalışılan resim dosyaları, düzenlenen fotoğraflar veya tasarlanan sayfalar web ortamında kullanılmak üzere hazırlanabilir. Bir web sayfasını

Detaylı

AKINSOFT Barkod 4. AKINSOFT Barkod 4 Yardım Dosyası. Doküman Versiyon : 1.01.01 Tarih : 23.12.2010. Sayfa-1. Copyright 2010 AKINSOFT

AKINSOFT Barkod 4. AKINSOFT Barkod 4 Yardım Dosyası. Doküman Versiyon : 1.01.01 Tarih : 23.12.2010. Sayfa-1. Copyright 2010 AKINSOFT AKINSOFT Barkod 4 Yardım Dosyası Doküman Versiyon : 1.01.01 Tarih : 23.12.2010 Sayfa-1 1- ÇALIŞMA ŞEKLİ HAKKINDA KISA BİLGİ Barkod 4 programı, her türlü barkod etiketi, raf etiketi ya da reyon etiketi

Detaylı

Seri Takibi Yenilikleri

Seri Takibi Yenilikleri Seri Takibi Yenilikleri Ürün Grubu [X] Fusion@6 [X] Fusion@6 Standard [X] Entegre@6 Kategori Versiyon Önkoşulu [X] Yeni Fonksiyon @6 Uygulama Yardımcı Programlar/ Şirket/Şube/Parametre Tanımlamaları bölümünde

Detaylı

Resim 7.20: Yeni bir ileti oluşturma

Resim 7.20: Yeni bir ileti oluşturma F İLETİLER Konuya Hazırlık 1. E-posta adresinden yeni bir ileti nasıl oluşturulur? 1. İLETI GÖNDERME a. Yeni bir ileti oluşturma: Yeni bir ileti oluşturmak için Dosya/Yeni/E-posta iletisi seçilebileceği

Detaylı

SAB 103 TEMEL BİLGİSAYAR KULLANIMI

SAB 103 TEMEL BİLGİSAYAR KULLANIMI SAB 103 TEMEL BİLGİSAYAR KULLANIMI Kelime İşlemci - Word Prof.Dr. Fatih TANK Ankara Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Fakültesi Sigortacılık ve Aktüerya Bilimleri Bölümü Prof.Dr. Fatih TANK - Temel - Ders

Detaylı

DESTEK DOKÜMANI ANKET YÖNETİMİ. Kurum tarafından yapılacak anketlerin hazırlandığı, yayınlandığı ve sonuçların raporlanabildiği modüldür.

DESTEK DOKÜMANI ANKET YÖNETİMİ. Kurum tarafından yapılacak anketlerin hazırlandığı, yayınlandığı ve sonuçların raporlanabildiği modüldür. Bölüm ANKET YÖNETİMİ Kurum tarafından yapılacak anketlerin hazırlandığı, yayınlandığı ve sonuçların raporlanabildiği modüldür. Anket uygulaması için aşağıdaki işlem adımlarını uygulamak gerekmektedir.

Detaylı

AGSoft Kasa ve Cari Hesap Takip Programı Kullanım Kılavuzu

AGSoft Kasa ve Cari Hesap Takip Programı Kullanım Kılavuzu Giriş Bölümünün Kullanımı: Program ilk açıldığında karşımıza çalışmak istediğimiz Firma Kodu ile firma seçim ve Çalışma Yılı ile firma çalışma yılı seçimi bölümü gelir. Bu bölümde en son giriş yapılan

Detaylı

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE YAZILIM DERSİ 6. SINIF 2. DÖNEM 2. SINAV ÇALIŞMA NOTLARI

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE YAZILIM DERSİ 6. SINIF 2. DÖNEM 2. SINAV ÇALIŞMA NOTLARI 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE YAZILIM DERSİ 6. SINIF 2. DÖNEM 2. SINAV ÇALIŞMA NOTLARI MİCROSOFT EXCEL PROGRAMI Programın Açılışı: Başlat Tüm Programlar Microsoft Office Microsoft

Detaylı

KOCAELİ TEKNİK LİSESİ ELEKTRİK ELEKTRONİK BÖLÜMÜ OTOMASYON ATÖLYESİ EKTS (Elektrik Kumanda Teknikleri Simülatörü ) DERS NOTU. Kaynak : www.veppa.

KOCAELİ TEKNİK LİSESİ ELEKTRİK ELEKTRONİK BÖLÜMÜ OTOMASYON ATÖLYESİ EKTS (Elektrik Kumanda Teknikleri Simülatörü ) DERS NOTU. Kaynak : www.veppa. KOCAELİ TEKNİK LİSESİ ELEKTRİK ELEKTRONİK BÖLÜMÜ OTOMASYON ATÖLYESİ EKTS (Elektrik Kumanda Teknikleri Simülatörü ) DERS NOTU Kaynak : www.veppa.com Hakkında EKTS (Elektrik Kumanda Teknikleri Simülatörü

Detaylı

BÖLÜM 19 5. RAPORLAR. Şekil 5.1. Rapor sihirbazı ile rapor oluşturma 1. pencere.

BÖLÜM 19 5. RAPORLAR. Şekil 5.1. Rapor sihirbazı ile rapor oluşturma 1. pencere. BÖLÜM 19 5. RAPORLAR Raporlar; tablolardaki ve hazırlanan sorgulardaki bilgilerin istenilen düzenlemelere göre ekran veya yazıcıdan liste halinde alınabilmesi sağlayan bir ortamdır. Raporları hazırlayabilmek

Detaylı

Şekil Yazı tipini biçimlendirme araç çubuğu simgeleri

Şekil Yazı tipini biçimlendirme araç çubuğu simgeleri BÖLÜM 2 2. YAZILARI BİÇİMLENDİRME 2.1. Yazı Tipini Değiştirme Word programında, yazılan bilgiler daktilodaki gibi tek tip yazı olmaz. Yazılarda farklı biçimler kullanılarak belgelerin daha etkileyici olması

Detaylı

EXCEL 2007 ELEKTRONİK ÇİZELGE

EXCEL 2007 ELEKTRONİK ÇİZELGE EXCEL 2007 ELEKTRONİK ÇİZELGE Excel, Microsoft Office paketinde yer alan ve iş hayatında en sık kullanılan programlardandır. Bir hesap tablosu programıdır. Excel, her türlü veriyi (özellikle sayısal verileri)

Detaylı

DESTEK DOKÜMANI. Ambar Sayımı

DESTEK DOKÜMANI. Ambar Sayımı Ambar Sayımı Satınalma iade işlemleri, satıştan iadeler ve fireler sonucunda elde bulunan mal sayısı ile mal alım ve satış işlemlerinden sonra elde bulunan mal sayısı çakışmayabilir. Bu nedenle belirli

Detaylı

Fiyat Farkı Faturası

Fiyat Farkı Faturası Fiyat Farkı Faturası Ürün Grubu [X] Redcode Enterprise [X] Redcode Standart [X] Entegre.NET Kategori [X] Yeni Fonksiyon Versiyon Önkoşulu Uygulama 5.0.10 (Onaylı sürüm) Fiyat Farkı Faturası, kaydedilmiş

Detaylı

İş Akış Yönetimi LOGO Ocak 2011

İş Akış Yönetimi LOGO Ocak 2011 İş Akış Yönetimi LOGO Ocak 2011 İçindekiler İçindekiler... 2 İş Akış Yönetimi... 4 İş Akış Rol Tanımları... 5 Rol Tanım Bilgileri... 6 İş Akış Kartları... 7 İş Akış Bilgileri... 8 İş Akışı Genel Bilgileri...

Detaylı

TAŞINIR MAL KAYIT VE TAKİP MODÜLÜ

TAŞINIR MAL KAYIT VE TAKİP MODÜLÜ MALİYE SGB..net TAŞINIR MAL KAYIT VE TAKİP MODÜLÜ 1 Taşınır Mal Yönetimi Taşınır Mal Yönetimi ile ilgili işlemlere Kaynak Yönetimi menüsü altındaki Taşınır Mal alt menüsünden ulaşıyoruz. Bu menünün seçenekleri

Detaylı

Yönetim LOGO Kasım 2011

Yönetim LOGO Kasım 2011 Yönetim LOGO Kasım 2011 İçindekiler Genel Bilgiler... 4 Yönetim... 5 Tanımlar... 6 Terminal Tanımları... 6 Grup ve kullanıcılara ait terminallerin belirlenmesi... 7 Gruplar... 7 Grupta yer alacak kullanıcılar...

Detaylı

Konu : 2017 Yılına, Yılsonu Devir İşlemleri

Konu : 2017 Yılına, Yılsonu Devir İşlemleri Bilgi Konu : 2017 Yılına, Yılsonu Devir İşlemleri Presto Plus da iki farklı tip devir yapılabilir. İhtiyaca göre bu iki devir programından birisi tercih edilerek devir işlemi yapılmalıdır. Devir işlemlerinden

Detaylı

FATURA Fatura kayıtları sekmesinden Alış Faturası- Satış Faturası- Alış İade Faturası- Satış İade Faturası ve Hızlı Satış Faturasını girebilirsiniz.

FATURA Fatura kayıtları sekmesinden Alış Faturası- Satış Faturası- Alış İade Faturası- Satış İade Faturası ve Hızlı Satış Faturasını girebilirsiniz. FATURA Fatura kayıtları sekmesinden Alış Faturası- Satış Faturası- Alış İade Faturası- Satış İade Faturası ve Hızlı Satış Faturasını girebilirsiniz. Şimdi Fatura nın içindeki sekmeleri ve sekmelerin içindeki

Detaylı

Sihirbaz Kullanarak Sorgu Oluştur : Sihirbaz sorguyu hazırlayan kişiye sorular sorar ve yanıtlarına göre sorgu oluşturur.

Sihirbaz Kullanarak Sorgu Oluştur : Sihirbaz sorguyu hazırlayan kişiye sorular sorar ve yanıtlarına göre sorgu oluşturur. BÖLÜM17 3. SORGULAR Access Veritabanında sorgu; tablolara yazılan bilgilerin hepsinin veya istenilen (belirlenen) şarta uyanlarının bulunmasıdır. Örneğin Tıp Fakültesinde okuyan öğrenciler gibi. Sorguları

Detaylı

HESAP İŞLEMLERİ MODÜLÜ

HESAP İŞLEMLERİ MODÜLÜ HESAP İŞLEMLERİ MODÜLÜ Hesap işlemleri modülü İşletmelerde dönem içersinde gerçekleşen tüm hesap işlemlerini kayıt altına almak Bu modül 4 bölümden oluşur.(banka, Kasa, Çek,Senet) Banka Modülü, Bankalar

Detaylı

DESTEK DOKÜMANI MALĐ KONSOLĐDASYON

DESTEK DOKÜMANI MALĐ KONSOLĐDASYON Bölüm MALĐ KONSOLĐDASYON Mali tablolar, bir işletmenin belirli bir dönemdeki faaliyetlerinin finansal özetini ilgililere aktarmak ve böylece ilgililerin işletme hakkında ayrıntılı bir bilgiye sahip olmasını

Detaylı

Ekran 1: Ziraat Bankasından alınan Excel formatındaki ZIRAATBANKASI.XLS isimli dosya

Ekran 1: Ziraat Bankasından alınan Excel formatındaki ZIRAATBANKASI.XLS isimli dosya 16 Ocak 2010 Đlgili Versiyon/lar : ETA:SQL, ETA:V.8-SQL BANKA EKSTRELERĐ Đlgili Modül/ler : Banka, Cari, Muhasebe BANKA EKSTRELERĐNĐN MUHASEBE, CARĐ VE BANKA FĐŞLERĐNE AKTARILMASI Banka hesap ekstrelerinin

Detaylı

Yönetim LOGO KASIM 2012

Yönetim LOGO KASIM 2012 Yönetim LOGO KASIM 2012 İçindekiler Genel Bilgiler... 4 Yönetim... 5 Tanımlar... 6 Terminal Tanımları... 6 Grup ve kullanıcılara ait terminallerin belirlenmesi... 7 Gruplar... 7 Grupta yer alacak kullanıcılar...

Detaylı

FATURA ŞABLONU TASARLAMA KILAVUZU

FATURA ŞABLONU TASARLAMA KILAVUZU FATURA ŞABLONU TASARLAMA KILAVUZU Şubat 2015 FATURA ŞABLONLARI Alıcının faturalarını istediğiniz formatta görüntüleyebilmesi için hazırlamanız gereken şablonu Yönetim Şirket Tanımları Fatura Şablonları

Detaylı

ELEKTRONİK ÇİZELGE. Hücreleri Biçimlendirme. Formülleri Kullanma. Verileri Sıralama. Grafik Oluşturma 1) HÜCRELERİ BİÇİMLENDİRME

ELEKTRONİK ÇİZELGE. Hücreleri Biçimlendirme. Formülleri Kullanma. Verileri Sıralama. Grafik Oluşturma 1) HÜCRELERİ BİÇİMLENDİRME Hücreleri Biçimlendirme ELEKTRONİK ÇİZELGE Formülleri Kullanma Verileri Sıralama Grafik Oluşturma 1) HÜCRELERİ BİÇİMLENDİRME Elektronik Çizelge de sayıları; bin ayracı, yüzde oranı, tarih/saat ve para

Detaylı

WEB SİTESİ YÖNETİM PANELİ KULLANMA YÖNERGESİ

WEB SİTESİ YÖNETİM PANELİ KULLANMA YÖNERGESİ WEB SİTESİ YÖNETİM PANELİ KULLANMA YÖNERGESİ Web Sitesi Yönetim Paneli, Üniversitemiz web sitesinde, birimlerimize ait web sitelerindeki içerikler üzerinde ekleme, silme, değiştirme gibi güncelleme işlemlerini,

Detaylı

Muhasebe LOGO Haziran 2008

Muhasebe LOGO Haziran 2008 Muhasebe LOGO Haziran 2008 İçindekiler LOGO-GO Muhasebe...5 Hesap Planı...6 Hesap Kartı Bilgileri...7 Bağlantılar/Kontroller...9 Finansal Tablolar...10 Hesap Kartı Bütçe Bilgileri...11 Hesap Kartı İzleme

Detaylı

Programın Tanıtımı 2-4- 1-3- 8-9- 10-11- 12- 13-

Programın Tanıtımı 2-4- 1-3- 8-9- 10-11- 12- 13- ISIS VERİ YÖNETİMİ Programın Tanıtımı 1-3- 2-4- 6-7- 5-8- 9-10- 11-12- 13-1- Bu bölüme aranacak sorgu için 2 tarih arası bilgi gün / ay / yıl / saat / dakika cinsinden girilir. 2- Arama kriterlerinden

Detaylı

Muhasebeleştirme LOGO Haziran 2008

Muhasebeleştirme LOGO Haziran 2008 Muhasebeleştirme LOGO Haziran 2008 İçindekiler LOGO-GO Muhasebeleştirme...3 Muhasebe Bağlantı Kodları...4 Muhasebe kodlarının kartlar üzerinden girilmesi...4 Muhasebe bağlantı kodları seçeneği ile...4

Detaylı

EKOM WEB DESIGNER PROGRMI KULLANMA KILAVUZ. 1 - Web Sayfası Tasarımı Oluşturma / Var Olan Tasarımı Açma:

EKOM WEB DESIGNER PROGRMI KULLANMA KILAVUZ. 1 - Web Sayfası Tasarımı Oluşturma / Var Olan Tasarımı Açma: EKOM WEB DESIGNER PROGRMI KULLANMA KILAVUZ 1 Web Sayfası Tasarımı Oluşturma / Var Olan Tasarımı Açma 2 Web Sayfasına Yeni Element Ekleme Ve Özelliklerini Belirleme Değişiklik Yapma 3 Web Sayfası Tasarımını

Detaylı

Gidilen sayfadan bir önceki sayfaya geçilir. Şekil Git İşlemi diyalog kutusu

Gidilen sayfadan bir önceki sayfaya geçilir. Şekil Git İşlemi diyalog kutusu BÖLÜM 6 6. BELGELER ÜZERİNDE YAPILABİLECEK İŞLEMLER 6.1. Git işlemi Yazılan belgeler rapor, ödev, kitap tez gibi sayfalarca uzunlukta olabilir. Sayfalarca uzunluktaki belgede herhangi bir sayfaya gitmek

Detaylı

VERİ TABANI YÖNETİM SİSTEMLERİ II 8. RAPORLAR VE ACCESS PROGRAMINDA RAPOR OLUŞTURMA

VERİ TABANI YÖNETİM SİSTEMLERİ II 8. RAPORLAR VE ACCESS PROGRAMINDA RAPOR OLUŞTURMA BÖLÜM 8 8. RAPORLAR VE ACCESS PROGRAMINDA RAPOR OLUŞTURMA 8.1 ACCESS İLE RAPOR OLUŞTURMA Raporlar; tablolardaki ve hazırlanan sorgulardaki bilgilerin istenilen düzenlemelere göre ekran veya yazıcıdan liste

Detaylı

Sistem İşletmeni Logo Temmuz 2014

Sistem İşletmeni Logo Temmuz 2014 Sistem İşletmeni Logo Temmuz 2014 İçindekiler j-guar Sistem İşletmeni... 4 Kurumlar... 5 Genel Bilgiler... 6 Adres Bilgileri... 6 Mali Müşavir Bilgileri... 7 Çalışma Bilgileri... 8 Bordro Parametreleri...

Detaylı

Zaman Ayarlayıcı İşlemler

Zaman Ayarlayıcı İşlemler Zaman Ayarlayıcı İşlemler LOGO Haziran 2008 İçindekiler Logo-GO Zaman Ayarlayıcı İşlemler...3 Zamanlanmış Görevler...5 Zamanlanmış Görev Bilgileri...5 Hatırlatıcı...8 Hatırlatıcı Bilgileri...9 Mesajlar...11

Detaylı

Turkcell Hizmetleri Logo Ocak 2016

Turkcell Hizmetleri Logo Ocak 2016 Turkcell leri Logo Ocak 2016 İçindekiler j-guar TURKCELL HİZMETLERİ... 3 Fatura Eşleştirme Tabloları... 4 Online Fatura Aktarımları... 6 Fatura Şifre Talebi... 7 Turkcell leri 2 TURKCELL HİZMETLERİ j-guar

Detaylı

AGSoft Çocuk Gelişim Takip Programı Kullanım Kılavuzu

AGSoft Çocuk Gelişim Takip Programı Kullanım Kılavuzu Giriş Bölümü: Program ilk açıldığında karşımıza Kullanıcı Adı ve Şifre giriş bölümü gelir. Kullanıcı Adı: Programa giriş yapacak kullanıcının kodunu ve şifresini yazdıktan sonra Tamam tuşu ile programa

Detaylı

BÖLÜM 8 B- SUNU PROGRAMI 1. MICROSOFT POWERPOINT NEDİR? 2. POWERPOINT PROGRAMININ BAŞLATILMASI

BÖLÜM 8 B- SUNU PROGRAMI 1. MICROSOFT POWERPOINT NEDİR? 2. POWERPOINT PROGRAMININ BAŞLATILMASI BÖLÜM 8 B- SUNU PROGRAMI 1. MICROSOFT POWERPOINT NEDİR? Microsoft Office Paketi ile birlikte kullanıcıya sunulan Powerpoint Programı, etkileşimli sunular (Presentation) hazırlamaya yarayan metin tabanlı

Detaylı

DESTEK DOKÜMANI 1.2. MALĐ DÖNEM BAĞIMSIZ ÇALIŞMAYA GEÇĐŞ ĐLE BĐRLĐKTE KARŞILAŞILACAK DEĞĐŞĐKLĐKLER

DESTEK DOKÜMANI 1.2. MALĐ DÖNEM BAĞIMSIZ ÇALIŞMAYA GEÇĐŞ ĐLE BĐRLĐKTE KARŞILAŞILACAK DEĞĐŞĐKLĐKLER 1. GĐRĐŞ Mali Dönem Bağımsız Çalışma ile kullanıcının istediği an geçmiş dönem bilgilerine ulaşabilmesi sağlanırken, dönem sonlarında bir sonraki döneme ticari sistemde devir işleminin yapılmasına gerek

Detaylı

İş Akış Yönetimi LOGO Kasım 2014

İş Akış Yönetimi LOGO Kasım 2014 İş Akış Yönetimi LOGO Kasım 2014 İçindekiler İş Akış Yönetimi... 3 Görevler... 4 Görev Bilgileri... 5 Mesajlar... 7 Zaman Ayarlayıcı İşlemler... 8 Zamanlanmış Görevler... 10 Zamanlanmış Görev Bilgileri...

Detaylı

GO3 Kullanım Dökümanı

GO3 Kullanım Dökümanı Ürün Bölüm GO3 Kullanım Dökümanı GO3 kısayolu tıklanarak programa giriş penceresi açılır. Çarpı işaretine basılarak giriş ekranından çıkılabilir. Kullanıcı kodu, şifresi,firma seçimi yapıldıktan sonra

Detaylı

ISTCELL. Kullanım Bilgileri

ISTCELL. Kullanım Bilgileri ISTCELL Kullanım Bilgileri 12/14/2010 İçindekiler ISTCELL... 3 Ekip Mobil... 4 Mobil Bilgi ve Mobil Eğitim... 9 Mobil Bilgilendirme... 13 Mesaj Şablonları... 15 Toplu Mesaj Gönderimleri... 16 Turkcell

Detaylı

Metin Tabanlı İçerik Oluşturma Araçları

Metin Tabanlı İçerik Oluşturma Araçları Metin Tabanlı İçerik Oluşturma Araçları Microsoft Office Word Kelime işlemci, görsel nesnelerin veya çizimlerin resim ya da arka plan olarak kullanıldığı metinler oluşturabilen, harita ve tablo gibi şekiller

Detaylı

Fatura FiĢ GiriĢi ĠÇERĠK

Fatura FiĢ GiriĢi ĠÇERĠK Doküman Kodu : FSG004 İlk Yayın Tarihi : Ocak 2017 Revizyon Tarihi : Ocak 2017 Revizyon No : 1 ĠÇERĠK Genel Bilgi Fatura Girişleri Fatura Başlığı Fatura Detayı Alım Fatura Girişi Satış Fatura Girişi Fatura

Detaylı

UFRS ANALİZ DOKÜMANI

UFRS ANALİZ DOKÜMANI UFRS ANALİZ DOKÜMANI Versiyon 7.0.7 MatriksMatriksMatriksMatriksMa 25.10.2013 triksmat Bilgi Dağıtım Hizmetleri A.Ş. riksmatriksmatriksmatriksmatriksiksmatr iksmatriksmatriksmatriksmatriksmatriks İÇİNDEKİLER

Detaylı

DESTEK DOKÜMANI. Kayıt Numaralama

DESTEK DOKÜMANI. Kayıt Numaralama Kayıt Numaralama Oluşturulacak şablon yardımıyla, sicil kartlara verilen numaraların özelleştirilmesi ve izlenebilirliğinin kolaylaştırılması sağlanmıştır. Bu özellik TB, Bordro ve IK ürünlerimizde bulunmaktadır..

Detaylı

LKS2. Muhasebeleştirme

LKS2. Muhasebeleştirme LKS2 Muhasebeleştirme LOGO Ocak 2007 İçindekiler Muhasebeleştirme...3 Muhasebe Bağlantı Kodları...4 Muhasebe kodlarının kartlar üzerinden girilmesi...4 Muhasebe bağlantı kodları seçeneği ile...4 Bağlantı

Detaylı

Proje Takip Platformu Kullanım Kılavuzu

Proje Takip Platformu Kullanım Kılavuzu Proje Takip Platformu Kullanım Kılavuzu Uygulamaya giriş yapabilmek için https://iskop.istanbul.edu.tr/ adresine girilir. Proje Takip Platformu adlı bölümden Proje Takip Platformu linkine tıklanır. Açılan

Detaylı