sayı 212 / 1 temmuz Dönem Kongre ve

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "sayı 212 / 1 temmuz 2011 42. Dönem Kongre ve"

Transkript

1 sayı 212 / 1 temmuz 2011 TMMOB İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI YAYIN ORGANIDIR 42. Dönem Kongre ve Sempozyumları 1 Temmuz Başladı de 1 Oda Başkanları KHK Gündemiyle Toplandı...6 da Danışma Kurulu Toplantısının ortak sesi: Birliğimiz ve Odamız onurumuzdur, saldırılara karşı direneceğiz...8 de 11 Mart 2011 Büyük Doğu Japonya Tsunamisi, Afet Bölgesinde İncelemeler ve Değerlendirmeler...12 de Bizim de Yaptıklarımız Yapacaklarımızın Teminatıdır Siyasi iktidar hiçbir demokratik sistemde bulunmayan Kanun Hükmünde Kararname çıkarma yetkisine dayanarak 12 Haziran Genel Seçimlerine üç gün kala TMMOB ve bağlı Odaların varlığını ortadan kaldıracak 636 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameyi yürürlüğe koydu yılında Devlet Denetleme Kurulu Raporu ile başlayan TMMOB ve bağlı Odalarını hedef alan süreç yürürlüğe konulan 636 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile devam ettiriliyor. Oysa söz konusu Kanun Hükmünde Kararname, Anayasa nın 135. Maddesine ve yürürlükte olan 6235 sayılı TMMOB yasasına aykırıdır. Hukuku askıya almakta hiçbir beis görmeyerek Odamızı ve Birliğimizi hedef alan siyasi iktidarın, bizleri hedef alan bu tavrı şaşırtıcı değildir. Bizler bu ülkenin vicdanlı insanları olarak, bilimden, tarafsızlıktan, toplumsal faydadan yana tavır aldığımız sürece baskılarla karşı karşıya kalacağız. Memleketi serbest piyasa ekonomisi ilkeleriyle yönetenler yaptıklarımız yapacaklarımızın teminatıdır ifadeleriyle geleceğimizi ellerimizden alan politikalara devam edeceklerini beyan etmişlerdir. Hiçbir tereddüde mahal vermeksizin bilinmelidir ki; bizim de yaptıklarımız yapacaklarımızın teminatıdır. 10 da

2 2 1 Temmuz Dönem Kongre ve Sempozyumları Başladı 9.Ulaştırma Kongresi Sürdürülebilir Ulaştırma temasıyla gerçekleştirildi İMO İstanbul Şubesi tarafından geleneksel olarak düzenlenen Ulaştırma Kongresi nin dokuzuncusu Mayıs 2011 tarihlerinde Yıldız Teknik Üniversitesi Oditoryumu nda gerçekleştirildi. Sürdürülebilir Ulaştırma ana temasıyla düzenlenen Kongrede on oturum, bir forum ve poster bildirilerin sunumu gerçekleştirildi. Ekolojik Çağın Eşiğinde Ulaşım, Yaşanılabilinir Yerel Yönetimler Olabilmek İçin Kent İçi Sürdürülebilir Bisiklet Ulaşımı Projesi, Modifiye Katkı Maddelerinin Mastik Asfalt Kıvamlılığı Üzerindeki Etkileri, Mekânsal Çok Ölçütlü Karar Analizi: Ulaştırma İçin Güzergah Seçenekleri, Sürdürülebilir Ulaşım Kavramı Üzerine Tartışmalar, Sürdürülebilir Ulaşım-Kent Biçimi İlişkisi, Otoyollarda Kaza-Arızaların Algılanması İçin Yapay Sinir Ağı Tekniği, Kaliteli Bir Toplu Taşıma Sistemi Nasıl Olmalıdır, İstanbul daki Kent İçi Raylı Sistemlerde Hat Bakımı ve Maliyeti, Toplu Taşımada Alternatif İşletme Uygulamaları gibi bildirilerin sunulduğu Kongrenin son günü Çevre Karşısında İkiyüzlülük konulu forum düzenlendi. Kongre boyunca yapılan konuşma ve sunumlarda ulaştırma alanında kentlerimizde yapılan hatalı yatırımlar ve bu yatırımların engellenmesi konusunda yürütülecek mücadeleler tartışılıp, değerlendirildi. Kongrenin açılış konuşmalarını sırasıyla İstanbul Şube Başkanı Cemal Gökçe ve İMO Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Harp yaptı. Serdar Harp konuşmasında akademisyeninden, icracısına, kamu çalışanından özel sektör çalışanına tüm mühendislerin örgütü olan ve 85 bini aşkın üyesi bulunan İnşaat Mühendisleri Odası nın çalışmalarının, uyarılarının ve çözüm önerilerinin mevcut siyasi iktidarca gözardı edildiğine dikkat çekti. İMO nun düzenlediği bütün kongre ve sempozyumlarda bilim insanları ve inşaat mühendisleri arasındaki iletişimi güçlendirmeyi, yeni araştırmalara ve projelere kapı açmayı hedeflediğini vurgulayan Serdar Harp, düzenlenen sempozyum ve kongrenin çıktılarını yetkililere ileteceklerini ve böylece yönetmelikleri ve uygulanan politikaları belirlemeye çalışacaklarını belirtti. Serdar Harp konuşmasına şöyle devam etti....gerek İstanbul için gerekse tüm Türkiye için, ulaşım politikalarının sorun üreten değil sorun çözen bir yaklaşımla oluşturulması, bütünlüklü ve bilimsel verilere dayanan bir yaklaşıma ek olarak, konuların disiplinler arası bir perspektifle ele alınması gerekmektedir. Bu nedenle de sadece karar alma süreçlerine değil, planlama modellerinin oluşturulmasından uygulanmasına kadar tüm süreç boyunca bilim insanlarının, meslek örgütlerinin katılımı sağlanmalıdır. Türkiye nin ulaştırma politikalarının, planlı bir programla bütünlüklü ve entegre kılınması gerektiğini sık sık dile getirmekteyiz. Bunun için öncelikle örgütsel ve yönetsel bir plan modeli hazırlanmalı, Ulaşımda uzun ve kısa erimli hedefleri ve stratejileri belirleyen ve plan metinlerinde yazılanların hayata geçirileceği bir Ulaştırma Ana Planı oluşturulmalıdır... Kentler arası ve kent içi yük ve yolcu taşımacılığına dair temel ilke ve stratejisi; demiryolu yatırımlarının artırılarak karayolu-demiryolu dengesizliğinin giderilmesi, toplu taşımacılığa ağırlık verilmesi ve kent içi oto mobil kullanımının kısıtlanması olmalıdır. Ulaşım politikalarında tek çözüm olarak sunulan karayolları yatırımları yerine doğru planlanmış kent içi ve şehirlerarası raylı sistem yatırımlarına ağırlık verilmelidir. Ulaştırma her şeyden önce bir kamu hizmet alanıdır. Söz konusu gerçeğin göz ardı edilmesi ve ulaşım sorunlarına serbest piyasa ilkeleriyle yaklaşılması, kalıcı, planlı, halk yaşamını güvence altına alan, geleceğe dönük politikaların hayata geçirilmesini engellemektedir. Bütünlüklü bir planın içereceği strateji ve ilkeler doğrultusunda hareket etmektense, geçici ve spekülatif projelerle iş gören siyasi iktidarın kamuoyu ve halkımızın karşısına Çılgın Proje olarak bilinen Kanal projesi, uzun süredir gündemde tutulan 3. Köprü, ve son olarak da İstanbul a iki yeni şehir projesiyle çıkması şaşırtıcı değildir Yaşanılan Trafik sorunu bahane edilerek 3. Köprü yü önerenlerin yaklaşımıyla hareket edilirse 2020 yılına kadar 5 köprü daha inşa etmek gerekecektir. Köprü inşaatları çözüm olmadığı gibi kısır bir döngüye yol açarak sorunu büyütmektedir. Kamuoyuna Çılgın Proje olarak yansıtılan proje, 3. köprüye eklemlenmesi için tasarlanmış tespitlerden öte tahminlere dayanan ve bu nedenle de bir proje olamayacak denli gerçek dışı olan bir siyasi vaattir. Açıklamanın hemen sonrasında özel bir firmanın 45 ayrı alanda Kanal İstanbul adının marka tescili için başvuru yapmış olması, asıl faydalanıcıların kimler olduğunu gözler önüne sermektedir. Önce üçüncü köprü ardından kanal projesi derken şimdi de İstanbul a iki yeni şehir projesinden söz edilmektedir. Bu üçüncü proje ise olası İstanbul depremi bahanesiyle öne sürülerek savunulmaktadır Sistematik ve manipülatif bir plan ile karşı karşıyayız. Genel seçimler öncesi artık hiçbir konuda inandırıcılığı kalmayan, bu nedenle de hiçbir can yakıcı soruna çözüm üretemeyip politik söylemini İstanbul ile ilgili sansasyonel çıkışlar üzerine kuran iktidarın pervasızlığıyla karşı karşıyayız. Oysa, Türkiye halkının kâr ve rant odaklı projeler üreten bir yaklaşımla değil, kamu hizmeti üreten bir perspektifle hayata geçirilebilecek, kalıcı, planlı, halk yaşamını güvence altına alan, geleceğe dönük politikalar üreten bir anlayışla yönetilmeye ihtiyacı vardır Üçüncü Yapı Mekaniği Laboratuarları Toplantısı Kocaeli nde düzenlendi İnşaat Mühendisleri, Kocaeli Üniversitesi Rektörlüğü ve İnşaat Mühendisliği Bölümü nün işbirliği ile düzenlenen Üçüncü Yapı Mekaniği Laboratuarları Toplantısı Mayıs 2011 tarihlerinde Kocaeli Emexotel de gerçekleştirildi. Yapı Mekaniği Laboratuarları Toplantılarının ilki 2001 yılında Ankara TÜBİTAK ta, ikincisi 2003 yılında Konya Selçuk Üniversitesi nde gerçekleştirildi. İki yıllık aralıklarla gerçekleştirilen bu toplantılara elde olmayan nedenlerle bir süreliğine ara verildi. Son toplantıdan bu güne kadar geçen süreçte ülkemiz yapı mekaniği laboratuarlarında çalışan araştırmacıların bu toplantıların sürekliliği yönündeki istekleri, TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Yönetiminin söz konusu toplantıların inşaat mühendisliği bilgi birikimine yapacağı önemli katkıya duyduğu inançla birleşti, Yapı Mekaniği Laboratuarları Toplantısı nın üçüncüsü 2011 yılında TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası çatısı altında düzenlendi. Toplantı boyunca Yapı Mekaniği Laboratuarları nda sürmekte olan araştırmalar tartışıldı, her bilim dalının vazgeçilmez unsuru olan eleştirel düşünce ile mevcut projeler değerlendirildi. Deneysel araştırmaların sonuçları ele alınarak, mühendislik uygulamalarında ve yönetmeliklerde hangi alanlara öncelik verilmesi noktasında fikir üretildi. Aynı zamanda bir networking çalışması olan toplantı, araştırmacılarımızı bir araya getirip fikir ve deneyimlerini paylaşmalarını sağlayarak yeni ortaklıkların gelişmesi

3 1 Temmuz için de önemli bir fırsat oldu. Araştırmacılarımız toplantı vesilesiyle diğer laboratuarların imkan ve olanaklarından haberdar olabildi, yeni teknolojiler, gelişmiş ekipman ve sistemler konusunda bilgi edinebildiler. Kocaeli Üniversitesi Rektörlüğü nün katkıları ve Kocaeli Üniversitesi nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen toplantının açılış konuşmaları Odamız Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Harp ve Kocaeli Üniversitesi Dekanı Sayın Prof. Dr Savaş Ayberk tarafından yapıldı. İMO Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Harp açılış konuşmasında; İnşaat Mühendisleri Odası nın düzenlediği kongreler ve sempozyumlar aracılığıyla inşaat mühendisliği alanında yaşanan bilimsel gelişmeleri üyelerine aktarmayı ve mühendislik hizmetlerinin niteliğini yükseltmeyi hedeflediğini belirtti. İMO nun düzenlediği bütün kongre ve sempozyumlarda bilim insanları ile inşaat mühendisleri arasındaki iletişimi güçlendirerek yeni araştırmalara ve projelere kapı açacak ortaklıklar geliştirmeyi amaçladığını vurgulayan Serdar Harp, Hepimizin bildiği gibi bilimsel bilginin üretildiği yegane adres üniversitelerdir, ancak bu bilginin inovasyona dönüşmesi için uygulama alanında hayat bulması gerekmektedir. İnşaat Mühendisleri Odası olarak düzenlediğimiz sempozyum ve kongreler sayesinde, mühendislik alanımızın ürettiği her bilimsel bilginin uygulama alanında hayat bularak toplumsal faydaya dönüştürülmesini sağlamaktayız. dedi. Üniversitelerin artık kendi kaynaklarını yaratmak durumunda olduklarına dikkat çeken Harp; İdeal olan, bu türden toplantıların daha planlı ve merkezi bir şekilde organize edilmesi, laboratuarlar arasındaki iletişimin bir network ağıyla güçlendirilerek süreklilikleştirilmesidir. Ancak ne yazık ki üniversiteler, artık kendi kaynaklarını kendileri yaratmak durumunda olan kurumlara dönüşmüştür ve bu nedenle bilimsel çalışma veya araştırmanın bütçesinden organizasyonuna, gereçlerin temininden transferine kadar birçok bilimsel olmayan ayrıntı bilim insanlarının omuzlarına yüklenmektedir. Bu bağlamda hem siz değerli bilim insanlarımızın yükünü hafifletmek hem de söz konusu yapısal dönüşümün yol açtığı tahribatlara karşı mücadele etmek, akademisyeninden icracısına, kamu çalışanından özel sektör çalışanına tüm mühendislerin örgütü olan Odamız için son derece önemlidir ifadelerini kaydetti. 4. Yapı Mekaniği Laboratuarları Toplantısı nın 2013 te Karadeniz Teknik Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleştirilmesine karar verildi. 7. Ulusal Deprem Mühendisliği Konferansı gerçekleştirildi İnşaat Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi ile Türkiye Deprem Vakfı Deprem Mühendisliği Komitesi nin ortaklaşa düzenlediği 7. Ulusal Deprem Mühendisliği Konferansı 30 Mayıs Haziran 2011 tarihleri arasında İTÜ Süleyman Demirel Kültür Merkezi nde gerçekleşti. 22 oturumun düzenlendiği konferansta Türkiye nin depremselliği; binaların, köprü ve viyadüklerin deprem karşısındaki davranışları; Tsunaminin neden olduğu hasarlar, yer ivmeleri gibi konu başlıkları değerlendirildi. Konferansın açılış konuşmalarını sırasıyla İstanbul Şube Başkanı Cemal Gökçe, Türkiye Deprem Vakfı Başkanı Hasan Boduroğlu, Küçükçekmece Belediye Başkanı Aziz Yeniay, Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç ve İMO Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Harp yaptı. Cemal Gökçe Türkiye nin deprem gerçeğine dikkat çekti ve siyasi iktidarların çözüm üretememesine vurgu yaptı. Konuşmasında kentlerin depreme hazırlanmadığını buna karşılık kâr dürtüsüne teslim edildiğini vurgulayan Serdar Harp, geçtiğimiz günlerde Kütahya-Simav da meydana gelen 5.9 büyüklüğündeki depreminin bile nasıl yıkıcı kayıplara yol açtığına dikkat çekti. Serdar Harp şöyle konuştu: Ülkemiz dünyadaki depremlerin beşte birine kaynaklık eden ve en etkin deprem kuşaklarından biri olan Akdeniz-Alp-Himalaya deprem kuşağı üzerinde bulunmaktadır. Nüfusumuzun yüzde 98 i deprem riski altında yaşamaktadır, sanayi kuruluşlarımızın yüzde 98 i, barajlarımızın yüzde 95 i deprem bölgelerinde kurulmuştur ve risk altındadır. 19 Mayıs 2011 tarihinde Simav da meydana gelen ve batı bölgelerimizde geniş bir alanda hissedilen 5,9 büyüklüğündeki orta şiddetteki bir deprem bile 112 binanın tamamen yıkılmasına, 2437 binanın oturulamayacak düzeyde ağır hasar görmesine, 3899 binanın ise orta düzeyde hasar görmesine neden olmuştur. Bu düzeyde gerçekleşen bir depremin bu kadar tahribat yaratması siyasi erk nezdinde deprem gerçeğinin hala ciddiye alınmadığını ve vurdumduymazlığın devam ettiğini bir kez daha tescillemiştir İnsan hayatının, paranın ve kâr hırsının karşısında giderek ne kadar değersizleştiğine tanıklık ediyoruz. Piyasanın ve kaderin acımasızlığına terk edilen hayatin, neo-liberal politikalar ile nasıl yok edildiğini izliyoruz. Bu bağlamda Mesleğimizin, insan hayatı açısından ne kadar büyük bir önem taşıdığını ifade etmeme gerek yok. İktidar tarafından uygulanan politikaların bir sonucu olarak ortaya çıkan bu durum ayrıca mesleğimize de bir saldırı içermektedir. Bizlerin, sessiz kalması isteniyor. İnsan hayatı karşısında paraya teslim olmamız isteniyor. Mesleki onurumuz yok edilmek isteniyor. Aklın ve bilimin yolundan sapmamız isteniyor. Toplum için değil piyasa için hizmet üretmemiz isteniyor. Ve buna uygun olarak politikalar üretiliyor Her hükümette olduğu gibi AKP hükümeti de ülkemizin deprem tehlikesinin büyüklüğüyle orantılı politikalar ve programlar geliştirilmemiştir. Yaşanan her felaketten sonra, hiçbir sorumluluğu yokmuş gibi büyük bir pişkinlikle yaraların sarılacağını söylemek ülkemiz iktidarlarının ayırt edici özelliğidir. Ülkemiz artık yara sarmakla sınırlı yaklaşım yerine, önleyen, zararı en aza indirgeyen insan hayatını korumayı amaç sayan, insanın sağlıklı yaşamasını asli amaç haline getiren, odağında insan olan bir yaklaşıma ihtiyaç duymaktadır. Doğa olaylarının doğal afetlere dönüşmesi takdir-i ilahi değildir Ağır ve derinden gelen bir yok oluştur unutmak. İnsan varlığına taammüden yapılmış bir cinayettir. Büyük ekonomik ve siyasi çöküntüler ile geçen yıllar içerisinde bu durum iktidar tarafından isteyerek ve bilerek beslendi. Bizleri yönetenler yıllarca toplumsal hafızamızı körelterek kendilerinden hesap sorulmasını engellediler... Bilindiği üzere 2001 yılından bu yana 19 pilot bölgede uygulanmaya başlayan yapı denetim sistemi 1 Ocak 2011 tarihi itibariyle tüm Türkiye de uygulamaya konuldu. Fakat mevcut mevzuatta sorunlar varlığını korumakta ve uygulama yanlışları devam etmektedir. Bir doğa olayı olan depremin can ve mal kaybına yol açmamasını sağlamanın yolu sağlıklı bir yapı denetim sisteminden geçmektedir. Bu nedenle odamız yapı denetim sistemiyle ilgili ısrarcı olmak ve konuyu bıkıp usanmadan kamuoyu gündemine taşıma kararlığındadır. Yapı denetim sisteminin eksiklikleri giderilerek işlerliğe kavuşturması yarınların güvencesi olacaktır 11 mayıs 2011 de iki yeni şehir projesi adı altında iki yeni rant alanı projesini anlatan siyasi iktidar, elinde tuttuğu medya gücü ile akıl ve bilim dışı söylemler üreterek halkı kandırmaya çalışıyor. Depremden korunmak için İstanbul un kuzey kesimlerine yerleşmeyi tavsiye eden Başbakan, İstanbul da depremden kaçılamayacağını anlayabilmiş değildir. İstanbul ve ülkemizin geleceği ile ilgili konularda bilim çevrelerinin, meslek odalarının karar mekanizmalarına dahil edileceği bir sürecin işletilmesi gerektiğinin altını bir kez daha çiziyoruz. Rantçı ve piyasacı politikalardan vazgeçilmesi, geleceğimizin kâr hırsına kurban edilmemesi ve toplum yararı ilkesi temelinde çözümler üretilmesi konusunda iktidarı yeniden uyarıyoruz. Başta İstanbullular olmak üzere tüm halkımızı İstanbul un talan edilerek ucube bir şehre dönüştürülmesine karşı sessiz kalmamaya çağırıyoruz

4 4 1 Temmuz Geoteknik Sempozyumu 1-2 Aralık 2011, Adana Giriş İnşaat Mühendisleri Odası tarafından 42. Çalışma Dönemi takvimi içerisinde yapılması planlanan 4. Geoteknik Sempozyumu, İnşaat Mühendisleri Odası Adana Şubesi yürütücülüğünde 1-2 Aralık 2011 tarihinde Çukurova Üniversitesi nde gerçekleştirilecektir. İnşaat Mühendisleri Odası, mesleki alanlarla ilgili bilimsel etkinlik düzenlemeyi ve sonuçları kamuoyuyla paylaşmayı toplumsal bir görev saymakta, çalışma programını bu hedefe uygun hazırlamakta ve olanaklarını bu doğrultuda seferber etmektedir. Özel bir konu olarak Geoteknik, inşaat mühendisliği uygulamalarının ve mesleki disiplinler arasındaki eşgüdümün olmazsa olmazı bir öneme sahiptir. Geoteknik Sempozyumu, üniversitelerimizin de desteğiyle inşaat mühendisliği, Geoteknik Anabilim Dalı bakış açısıyla, her türlü zeminde yapı üretiminin mümkün olduğunu gösterecektir. Deprem tehlikesi altındaki bir ülkenin inşaat mühendisleri olarak; hayati önemi olan bu konunun sempozyum formatında ve derinliğinde ele alınmasına ihtiyaç duyulduğunu ifade etmek durumundayız. Bu ifadenin tek bir okuması bulunmaktadır. Geoteknik sempozyumu en geniş yelpazeyle toplanmalı, ihtiyaç duyulan tartışmalar gerçekleştirilmeli, sempozyum zemininde açığa çıkacak olan mesleki zenginlik ve birikim, topluma güvenli yapılar ve dolayısıyla güvenli yaşam olarak dönmelidir. Sempozyumun Amacı TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası tarafından planlanan ve yürütücülüğünü, İnşaat Mühendisleri Odası Adana Şubesi, Çukurova Üniversitesi, Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi ile Zemin Mekaniği ve Temel Mühendisliği Türk Milli Komitesi nin birlikte yapacağı 4. Geoteknik Sempozyumu, Geoteknik Mühendisliği alanında çalışan araştırmacıları ve uygulayıcı mühendisleri bir araya getirerek, güncel bilgi ve deneyimlerin paylaşılmasını sağlamak, karşılıklı görüş alışverişini gerçekleştirmek, yurt içinde ve yurtdışında karşılaşılan geoteknik mühendisliği sorunları ve bunların çözüm yöntemlerini uygulama örnekleriyle birlikte tartışmak, bilime ve araştırmaya katkıda bulunmak amacını taşımaktadır. Sempozyum Konuları Zemin Özellikleri ve Zemin Davranışı / Zemin İyileştirmesi ve Güçlendirilmesi / Temeller, Derin Kazı ve Şevler, Heyelanlar / Geoteknik Mühendisliği Eğitimi / Çevre Geotekniği / Geoteknik Deprem Mühendisliği Önemli Günler Genişletilmiş özetlerinin teslimi 30 Mayıs 2011 Özetlerin değerlendirilmesi 18 Temmuz 2011 Tam metinlerinin son teslimi 05 Eylül 2011 Sempozyum program duyurusu 03 Ekim 2011 Yazışma Adresi İnşaat Mühendisleri Odası Adana Şubesi Reşatbey Mahallesi Sokak No:7 Seyhan /Adana Tel : (4 Hat) Faks: E-posta 7. Kıyı Mühendisliği Sempozyumu Kasım 2011, Trabzon Amaç Trabzon da düzenlenecek olan 7. Kıyı Mühendisliği Sempozyumu nun amacı, üniversite, kamu kuruluşları, yerel yönetimler, özel sektör ve gönüllü kuruluşlar gibi çeşitli kesimlerde çalışan ilgililerin, İnşaat Mühendisleri Odası çatısı altında bildirili ya da bildirisiz olarak bir araya gelmelerini sağlayarak, İnşaat Mühendisliğinin bir dalı olan Kıyı ve Deniz Mühendisliği üzerinde teorik ve uygulama boyutunda yapılan çalışmalarla birlikte bu alanda karşılaşılan sorunların tartışılmasını ve çözüm önerileri geliştirilmesini sağlamaktır. Kıyı Mühendisliği Sempozyumlarının hedefi; ülkemizde kıyı yapılarının doğru planlanması, güncel ve geçerli yöntemlerle tasarlanması ve uygulanması, kıyıların ekolojik ve doğal değerlerin korunarak kullanılması, kıyı problemlerinin önlenmesi, iklim değişikliğinin ve kıyılarımıza etkilerinin araştırılması, bütünleşik kıyı alanları yönetiminin tartışılması, deniz ticaretinin daha ileri düzeylere taşınması gibi bir çok konuda mühendislik hizmetlerinin en üst düzeye getirilmesi, uzman yetiştirilmesi, toplum bilincinin geliştirilmesi ve desteklenmesidir. Bu hedefe ancak; Kamu, özel sektör ve üniversite işbirliğinin geliştirilmesi, İnsan kaynakları ve bilgi düzeyinin arttırılması, Karşılıklı iletişimin geliştirilmesi ve mevcut bilgilerin tartışılması, Planlama-projelendirme-uygulama-denetim alanlarında oluşturulan ulusal standart ve şartnamelerin değerlendirilmesi, geliştirilmesi ve hayata geçirilmesi, Kıyı mühendisliği veri bankasının oluşturulması, Kamuoyunun bilgilendirilmesinin ve sorumluluk almasının sağlanması, Üniversitelerde kıyı ve deniz mühendisliği eğitiminin etkinleştirilmesi, Sempozyum sonuçlarının inşaat mühendisliği meslek içi eğitimine yansıtılması, ile ulaşılabilir. Sempozyum Konuları 1. Kıyı hidrodinamiği / 2. Kıyı ve Liman Yapıları / 3. Modelleme / 4. İklim değişikliği, su düzeyi yükselmeleri ve kıyı alanlarındaki etkileri / 5. Bütünleşik kıyı ve deniz alanları ile havza yönetimi / 6. Kıyılarda geomorfolojik değişimler / 7. Veri toplama, değerlendirme yöntemleri ve kıyı bilgi sistemleri / 8. Kıyı yapılarında malzeme / 9. Denizaltı boru hatları / 10. Liman yönetimi / 11. Kıyı yapılarında hasar izleme, onarım ve güçlendirme / 12. Kıyı alanlarını etkileyen doğal afetler, risk analizi ve önlem stratejileri / 13. Kıyı alanlarında geoteknik uygulamalar Önemli Tarihler Genişletilmiş özetlerin teslimi 10 Haziran 2011 Özetlerin değerlendirilmesi 01 Temmuz 2011 Tam metinlerin toplanması 16 Eylül 2011 Tam metinlerin kabulü 30 Eylül 2011 Sempozyum Kasım 2011 Yazışma Adresi İnşaat Mühendisleri Odası Trabzon Şubesi Cumhuriyet Mah. Nemlioğlu Cemal Sokak No:13 Trabzon Tel & Faks: E-posta: - İMO Yazılımı yenilendi İnşaat Mühendisleri Odası nın yazılım programı yenilendi. Yeni yazılım programının eğitimi, Güney Özcebe toplantı salonunda, 19 Mayıs 2011 tarihinde düzenlendi. Toplantıya İMO Merkez ve Ankara Şube çalışanları ile İMO Genel Sekreter Yardımcıları Gülsüm Sönmez ve Ayşegül Bildirici katıldı. Diğer şube çalışanları internet üzerinden yapılan canlı yayınla toplantıya katıldılar. Eğitim toplantısı beş oturumda gerçekleştirildi. İlk oturumda İMOP (İnşaat Mühendisleri Odası Otomasyon Projesi), İMOP arayüzü ve üye işlemleri hakkında genel bilgiler verildi. Daha sonraki oturumlarda Üye İşlemleri, SİM ve İTB İşlemleri, Proje İşlemleri, Proje İşlemleri ile Evrak ve Muhasebe başlıklı modüller ayrıntılı değerlendirildi. Metin Lokumcu biraz daha kan, kan ve suyun akışı ey suyun güvenli akışı sana bir yamaç gerekmez mi ki sonun özlemine hızlı varsın ki sen varsın, akıtılmış kanlarla varsın ve kan ve akışın o soylu tabakta ormansız bir halka sunulacaktır bir orman olarak ona sığınılacaktır.* 31 Mayıs 2011 Salı günü Hopa da polis şiddeti nedeniyle aramızdan ayrılan Metin Lokumcu ölümsüzdür. *Turgut Uyar ın Biraz Daha adlı şirininden alınmıştır.

5 İnşaat Mühendisliği Kurultayı yerel çalıştayları tamamlandı Samsun Çalıştayı İMO Samsun Şubesi nin düzenlediği İnşaat Mühendisleri Kurultayı Samsun Çalıştayı İMO Trabzon şubesinin de katkılarıyla 7-8 Mayıs 2011 tarihlerinde İMO Samsun Şubesi toplantı salonunda gerçekleştirildi. Çalıştaya Sinop Belediye Başkanı Baki Ergül, 19 Mayıs Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Fehmi Yazıcı, İMO Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Harp, İMO İstanbul Şube başkanı Cemal Gökçe, İMO Trabzon Şube başkanı Mustafa Yaylalı, İMO Genel Sekreter Yardımcısı Ayşegül Bildirici, İMO Samsun ve Trabzon Şubelerine bağlı temsilcilikler ve çok sayıda inşaat mühendisi katıldı. Açılış konuşmasını İMO Samsun Şube Başkanı Hüseyin Tüfek in yaptığı çalıştayda sırasıyla Mustafa Yaylalı, Fehmi Yazıcı, Baki Ergül ve Serdar Harp söz aldı. Hüseyin Tüfek, mühendislik hizmetlerinin toplumumuzda yeterince önemsenmediğini vurgulayarak, Ülkemizde her kesimin olduğu gibi mühendislerin de bir dizi sorunları bulunmaktadır. Bu sorunları masaya yatırıp çözüm önerileri üzerinde ortak kararlar almak amacıyla kurultay öncesi İMO Trabzon Şubesi ile bu çalıştayın yapılmasına karar verdik dedi. Hangi alanda olursa olsun kazanmanın mücadele ile mümkün olacağına da değinen Tüfek mesleğin ve meslektaşlarının hak ettiği şartlara kavuşması isteğinde olduğunu dile getirdi. Hüseyin Tüfek in ardından söz alan Mustafa Yaylalı, ülke sorunlarını çözme noktasında inşaat mühendislerinin hep önder olduğuna değinerek Şimdi kendi sorunlarımızı çözüp geleceğe taşıyacağız. Katkı verenlere şimdiden teşekkür ediyoruz dedi. 19 Mayıs Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dekanı Fehmi Yazıcı, çalıştayın bölgeye büyük yararlar getireceğine inandığını ve aynı zamanda mühendislerinin sorunlarının ortaya koyulacağı yol haritası olacağına inandığını belirtti. Baki Ergül ülkemiz, geleceğimiz ve çocuklarımız için bütün inşaat mühendislerinin çok duyarlı olması gerektiğine dikkat çekerek konuşmasında Bu ülkenin hizmete ihtiyacı var. Sorunlara sırtımızı dönersek şikâyet etme şansımız olmaz. Herkes elini taşın altına koymalıdır ifadelerine yer verdi. Son olarak söz alan İMO Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Harp ise 9-11 Aralık 2011 tarihinde düzenlenecek olan kurultay öncesi ön hazırlık amacıyla bu çalıştayların düzenlendiğini ifade ederek Çalıştaylar Odalarımızın tüm üyelerinin katılımını sağlayan serbest kürsülerdir. O yüzden çalıştayları çok önemsiyoruz diye konuştu. İki gün süren çalıştayın ilk günü Mevzuaattan Kaynaklanan Sorunlarımız, Çalışma Yaşamına İlişkin Sorunlarımız, Mühendislikte Kalite ve Güvenilirlik, Siyasal, Ekonomik ve Toplumsal Gelişmelerin Meslek Alanımıza Yansımaları başlıklı oturumlar düzenlendi. İkinci gün Cemal Gökçe nin başkanlık ettiği bir genel oturum düzenlenerek çalıştayda hazırlanan raporlar genel görüşe açıldı. Sakarya Çalıştayı 1 Temmuz İnşaat Mühendisliği Kurultayı öncesinde düzenlenen İnşaat Mühendisliği Kurultayı Çalıştayları nın sekizincisi İMO Sakarya Şubesi nin sekretaryasında İMO Bursa, Eskişehir, Kocaeli, Tekirdağ ve Sakarya Şubelerinin katılımlarıyla 4-5 Haziran 2011 tarihlerinde Seçkin Otelde gerçekleştirildi. Çalıştayın açılış konuşmasını İMO Sakarya Şube Başkanı Hüsnü Gürpınar yaptı. Daha önce Adana, Ankara, Denizli, Diyarbakır, İstanbul, İzmir ve Samsun da gerçekleştirilen çalıştayların amacının inşaat mühendislerinin meslekleri ile ilgili konuları tartışmaya açmak ve sorunları tespit etmek olduğunu söyleyen Hüsnü Gürpınar çağımızda insanların ihtiyaçlarının hızla farklılaştığını, bu durumun değişim ve dönüşümü gerekli hale getirdiğini söyledi. Bu değişimin mühendislik alanında yeni sorunları ve kavramları tartışmaya açtığını söyleyen Gürpınar, Bölgemizde ve ilimizde 1999 yılında meydana gelen deprem sonrası mesleğimiz ve meslektaşlarımız olarak yaşadığımız ve halen devam eden sıkıntıların ve çözüm önerilerinin dile getirilmesini ve kayıtlara geçirilmesini sizlerden talep ediyorum. Dört oturumda ve dört ana başlıkta gerçekleştirilecek olan çalıştayda, bizim bildiklerimizden farklı düşünceler ortaya çıkabilir mi? Bunları öğrenmek istiyoruz. Katılımcıların talepleri katkıları kayıt altına alınacak çalıştay sonuç bildirgesi içinde bölgemiz talebi olarak makamlara iletilecektir dedi. Dört oturumda gerçekleştirilen çalıştayın 1. Oturumunda Mevzuattan Kaynaklanan Sorunlarımız, 2. Oturumunda Siyasal-Ekonomik ve Toplumsal Gelişmelerin Meslek Alanlarımıza Yansımaları, 3. Oturumunda Çalışma Yaşamına İlişkin Sorunlar, 4. Oturumunda ise Mühendislikte Kalite ve Güvenilirlik konuları değerlendirildi. Akademisyenlerin, uzmanların ve mesleğin uygulayıcısı olan inşaat mühendislerinin katılımıyla gerçekleştirilen çalıştay inşaat mühendislerinin her alanda karşı karşıya kaldıkları sorunların kapsamlıca değerlendirilmesine imkân sağladı. İnşaat Mühendisleri Odası Sudaki Suretler belgeseli galası 8 Haziran 2011 tarihinde gerçekleştirildi Belgesel, hazırlık aşamasında Hopa da HES karşıtı mücadelede yaşamını yitiren Metin Lokumcu ya ithaf edildi. Yüzyıllardır oradalar. Doğayı var ederek var oluyorlar. Şimdi onların uçsuz bucaksız güzellikleri ve suyla şekillenen yaşamları tehdit altında. Kamu yararı ve meslek ilkeleri doğrultusunda hareket eden Odamız HES konusunun kısır bir yenilenebilir enerji tartışmasına hapsolmasına karşı çıkarak, bu projelerin yaygın olarak uygulandığı bölgelerde yaşanan sorunları tüm yönleriyle inceledi ve araştırmalar yaptı. Hazırlık süreci altı ayı bulan bu çalışmamızdan elde edilen yazılı ve görsel dokümanları Sudaki Suretler isimli bir belgesel çalışması haline getirdik. Sudaki Suretler son yıllarda gündemin düşmeyen konularından biri olan Hidroelektrik Santrali (HES) yapımına karşı yürütülen mücadeleleri ele alıyor. Belgesel, Türkiye nin dört bir yanında sayıları üç bine yaklaşan HES leri ve HES karşıtı mücadeleleri perdeye yansıtıyor. Ülkenin güneyinden kuzeyine, doğusundan batısına nerede bir HES inşaatı ve ona karşı çıkanlar varsa oralardan görüntüler içeren belgesel için film ekibimiz yaklaşık 12 bin kilometre yol yaptı. Sudaki Suretler aynı zamanda taraflı bir belgesel. Ektiklerinden biçtiklerine, yediklerinden içtiklerine, sevinçlerinden yaslarına kadar her şeyi suyla var eden insanların, aslında kendi varlıklarını savunması anlamına gelen HES karşıtı mücadelelere de omuz veriyor. Artvin, Muğla, Kastamonu, Dersim, Rize, Antalya, ekibin ulaştığı yerlerden bazıları. Gittiği her yerde sudaki suretlere mikrofon uzatan belgesel, insanın doğaya ve yaşama ne pahasına sahip çıktığını gözler önüne seriyor. Belgeselin, bilim insanları ve demokratik kitle örgütü temsilcilerinin röportajlarının da yer aldığı DVD kopyası HES projelerinin yoğun olarak yapıldığı bölgelere ücretsiz olarak dağıtılacak ve isteyen üyelerimiz şubelerimizden temin edebilecekler. Böylece HES ler konusunda toplumsal bilincin yükselmesine katkı sunmayı hedeflemekteyiz. Sudaki Suretler belgeselimizin galası Odalar, Sendikalar ve Demokratik Kitle Örgütlerinin katılımıyla 8 Haziran 2011 tarihinde İMO Teoman Öztürk KKM Salonunda gerçekleştirildi. Belgesel, hazırlık aşamasında Hopa da HES karşıtı mücadelede yaşamını yitiren Metin Lokumcu ya ithaf edildi.

6 6 1 Temmuz 2011 Oda Başkanları KHK gündemiyle toplandı TMMOB Yönetim Kurulu ve Oda Başkanları, 15 Haziran 2011 tarihinde 12 Haziran Genel Seçim sonuçları ile Çevre, Orman ve Şehircilik Bakanlığı nın Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname gündemiyle bir araya geldiler. Makine Mühendisleri Odası toplantı salonunda düzenlenen toplantının ardından TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı, Genel Seçimlerin sonuçları ile 8 Haziran 2011 tarihli Resmi Gazete de yayımlanan başta Çevre, Orman ve Şehircilik Bakanlığı nın Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ve diğer Kanun Hükmünde Kararnamelerle ile ilgili olarak TMMOB Örgütlülüğüne yönelik bir mesaj yayımladı. Örgüte yönelik mesajın tam metni şöyle: Genel Seçim Sonuçları, KHK ler, Yeni Kurulan Bakanlıklar ve Görevlerimiz Üzerine TMMOB Örgütlülüğüne Birlikte karar alma, birlikte üretme, birlikte yönetme anlayışımız gereği 15 Haziran 2011 tarihinde Birlik Yönetim Kurulumuz Oda Yönetim Kurulu Başkanları ile bir toplantı gerçekleştirdi. Genel Seçimlerin sonuçları ile 8 Haziran da Resmi Gazete de yayımlanan başta Çevre, Orman ve Şehircilik Bakanlığı nın Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ve diğer Kanun Hükmünde Kararnamelerle ile ilgili olarak gerçekleştirdiğimiz toplantıda yaptığımız çeşitli tespit ve değerlendirmeleri örgütümüzle paylaşmak istedik. Genel Seçim Sonuçları Üzerine: AKP, 12 Haziran Genel Seçimlerinde oy oranını da artırarak bir kez daha iktidar olmaya hak kazandı. Öncelikle belirtmek gerekir ki; Mayıs 2010 da gerçekleştirdiğimiz TMMOB Genel Kurulu nun sonuç bildirisi ülkenin bu dönemini de kapsayan ve örgütümüzün yüz akı bir siyaset belgesidir. Yaşananlar ve olası gelişmelerin öngörüleri Sonuç Bildirimizde tüm açıklığı ile tanımlanmıştır. Öte yandan, Genel Seçimlere giden Türkiye de tüm odalarımızın katkı ve önerileri ile TMMOB Seçim Bildirgesi ni Mayıs ayı başında kamuoyu ile paylaşmıştık. 15 Mayıs 2011 de de Ankara da Haklarımız, Geleceğimiz, Halkımız ve Ülkemiz için sloganıyla düzenlediğimiz TMMOB Mitingi nde seçim bildirgemizi okuyarak, kimlere oy vermeyeceğimizi hep birlikte alanda oylamıştık. Haziran başında da TMMOB Genel Kurul kararı ile tüm odalarımızın raporlarından oluşan Mesleğimiz, Meslek Alanlarımız, Haklarımız Üzerine AKP İktidarının Tahribatı kitabımızı kamuoyu ile paylaşmıştık. Özetle seçim süresince TMMOB ve bağlı odalarımız mesleki demokratik kitle örgütü sorumluluğunu yerine getirmişlerdir. Seçimler, herkesin şikâyet ettiği ancak nedense bir türlü değiştirilmeyen, antidemokratik Siyasal Partiler Yasası, Seçim Yasası ve % 10 barajı ile gerçekleştirilmiştir. Perşembenin gelişi çarşambadan belli olan bir seçimle de iktidarın devamlılığı sağlanmıştır. Yaptıkları yapacaklarının teminatı olan AKP nin, kendinden yana bir Türkiye yi oluşturma projesinin tüm hızıyla bu dönemde de devam edeceği aşikârdır. TMMOB den baktığımızda ise; 11 Haziran ile 13 Haziran arasında örgütümüz ve üyemiz açısından, ülkemizde yaşananlar ve yaşatılacaklar açısından bir fark oluşmamıştır sözünü netlikle ifade ediyoruz. TMMOB, Genel Kurul Sonuç Bildirisinde söylediklerimiz çerçevesinde AKP nin üçüncü döneminde de görevlerini aynı kararlılıkla yerine getirmeyi sürdürecektir. Bu dönemde de TMMOB nin yapacakları, geçmişimizin teminatı altındadır. Yeni Bakanlıkları Oluşturan Kanun Hükmünde Kararnameler Üzerine: TBMM tatile girmeden önce 6 Nisan 2011 tarihli oturumunda, Kamu Hizmetlerinin Düzenli, Etkin ve Verimli Bir Şekilde Yürütülmesini Sağlamak Üzere Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Teşkilat, Görev ve Yetkileri İle Kamu Görevlilerine İlişkin Konularda Yetki Kanunu nu kabul ederek Hükümete Kanun Hükmünde Kararname (KHK) çıkarma yetkisi vermiştir. Söz konusu yetki yasasında, mevcut bakanlıkların birleştirilmesi, bağlı, ilgili ve ilişkili kuruluşların ilgilerinin yeniden belirlenmesi, yeni bakanlıkların kurulması, bakanlıkların bağlı, ilgili ve ilişkili kuruluşlarının hiyerarşik ilişkileri, görev, yetki, teşkilat ve kadrolarının düzenlenmesi ve kamu kurum/kuruluşlarında istihdam edilen personelin çalışmalarında etkinliği artırmak üzere atanma, nakil, görevlendirme, görevden alınma, emekliye sevk edilme gibi konuların usul ve esaslarının belirlenmesi biçiminde yetki sınırı çizilmiştir. Ancak AKP, Meclis in olağanüstü yetki devrini de aşarak ve Anayasa ya aykırı olarak bakanlıkların teşkilatlanması ile meslek alanlarımıza ve meslek odalarımıza ilişkin düzenlemelere hemen koyulmuştur. Anayasa ve Yetki Yasası na aykırılık taşıyan bu düzenlemeler Meclis te uzlaşma ve tartışma ortamından kaçırılarak başka bir görünüm altında KHK lerin konusu edilmiştir. Görünen odur ki, torba yasası usulü dahi külfet olarak görünmüş ve parlamenter sistemin kuvvetler ayrılığı ilkesi fiilen sonlandırılmıştır. Kanun-i Esasi dahi kanun kuvvetinde kararnameyi, devleti bir tehlikeden veya genel güvenliğin bozulmasından korumak için bir zorunluluk belirdiği durumlara hasretmiş iken, Parlamento görevde iken ve dahası seçim öncesi bu operasyonun yapılması manidardır. Ortada zorunlu ve ivedi bir durum yokken, Parlamento ve sosyal taraflar dışlanarak kararname ile bakanlık ve kurumların tasfiyesinin demokratik usul ve yöntemlerle bağdaşmadığı açıktır. Askeri darbeleri eleştirerek, ileri demokrasiyi savunan bir iktidarın, 12 Mart Darbesi ve 12 Eylül hukukunun ürünü olan Kanun Hükmünde Kararname yetkisini kullanmasının demokratik yol ve yöntemlerle ne kadar örtüştüğü açıktır. Ayrıca, parlamento çoğunluğu elinde iken olağanüstü yollara başvurulması, tartışmaya dahi tahammülsüzlüğün bir göstergesidir. Bu durumu 11 Nisan 2011 tarihinde Kanun Hükmünde Kararnamelerle Ülke Yönetilemez. Bu Yasanın TBMM ye İadesi Bir Zorunluluktur! başlıklı basın açıklamamızda da belirtmiştik. AKP, anılan Yetki Yasası na dayanarak seçimden hemen birkaç gün önce 11 adet KHK yayımlayarak, uzun süredir tasarımında olan ancak uygulamaya koyamadığı yeni kamu yönetimi anlayışına geçmede bir sorun görmemiştir. 8 Haziran 2011 itibarı ile yayımlanan Kanun Hükmünde Kararnamelere göre, kapatılan ve birleştirilen bakanlıkların yerine, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Avrupa Birliği Bakanlığı, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Çevre, Orman ve Şehircilik Bakanlığı, Ekonomi Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Kalkınma Bakanlığı kurulmuş bulunmaktadır. Bu bakanlıkların görev ve yetkilerinin; mesleğimize, insanımıza ve ülkemize ne getirip ne götürdüğünün açığa çıkarılması şimdi önümüzde önemli bir görev olarak duruyor. Başta Birliğimiz ve Birliğimize bağlı odalarımız olmak üzere, siyasal partilerin, emek ve meslek örgütlerinin, akademik dünyanın değerlendirmelerini kamuoyu ile paylaşması yeni dönemde bize düşecek mücadelenin boyutlarının belirlenmesi açısından bir sorumluluktur. Çevre, Orman ve Şehircilik Bakanlığı üzerine: 636 sayılı Kanun Hükmündeki Kararname ile de Bayındırlık ve İskân Bakanlığı ile Çevre ve Orman Bakanlığı lağvedilerek bu iki Bakanlık Çevre, Orman ve Şehircilik Bakanlığı adı altında birleştirilmiştir. Meslek alanlarımıza ve mesleğimize dair örgütümüzü en çok ilgilendiren bu Bakanlığın görev tanımı kapsamında bünyesine katılan kurumsal yapılanma değerlendirildiğinde: İzlenen parçacı, rant temelli politikalar nedeniyle çevre tahribatında en fazla paya sahip imar, yapılaşma ile doğa koruma, ormanlar ve su yönetimi aynı çatı altında toplanarak kurumsal kontrolün yok edilmesinin; Su, orman, mera, yaylak, kışlak, tarım alanları gibi doğal kaynaklar ve çevre ile ilgili tüm yasal düzenlemelerin etkisiz hale getirilmesinin; Kıyılarda, yaylaklarda, meralarda, akarsularda, ormanlarda yapılacak; HES, termik santraller, nükleer santraller, madencilik faaliyetlerinin; kentsel dönüşüm, Galataport gibi projelerin hayata geçirilmesinin, Doğal, kültürel ve tarihi mirasın engel olmaktan çıkarılmasının önü açılacağı; Bakanlığın, Bakanlar Kurulunca yetkilendirilen alanlar ile enerji ve telekomünikasyon tesislerine ilişkin olarak üst ölçekli plan yapmaktan parselasyon planını yapma, ruhsat aşamasına kadar tüm süreçte yetkili kılınması, yerel idareler üzerindeki vesayetin arttırılması, merkezi idarenin keyfiyet alanının genişletilmesinin önündeki engellerin kaldırılacağı açıkça görülmektedir. Bu ve benzeri amaçları sadece Çevre, Orman ve Şehircilik Bakanlığı nı değil diğer bakanlıkları da meslek alanlarından yola çıkarak deşifre etmek bağlı odalarımızın görev ve sorumluluğundadır. Çevre, Orman ve Şehircilik Bakanlığı İçinde Bir Düzenleme ile Mühendislik, Mimarlık, Şehir Plancılığı Mesleği ve Örgütümüz Teslim Alınmak İstenmektedir. Öyle görülüyor ki; ülkenin yargısını, eğitimini, tüm kurumlarını düzene sokan AKP zihniyetinin ustalık dönemi ndeki hedefleri arasında TMMOB yi de düzenlemek var. AKP İktidarı, çevreyi tahrip eden, kentlerimizi; kıyılarımızı; ormanlarımızı yağmalayan, kamusal değerlerimizi sermayeye peşkeş çeken anlayışının önünde engel olarak gördüğü TMMOB yi yeniden yapılandırıp işlevsizleştirmeye ve yok etmeye çalışıyor. Son iki yıldır, Devlet Denetleme Kurulu incelemeleriyle, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı nın Birliğimiz üzerinde vesayet denetimini uygulama çalışmalarıyla kendini gösteren TMMOB nin yeniden şekillendirilmesi ve meslek odalarının düzene sokulması projesi ndeki son nokta Çevre, Orman ve Şehircilik Bakanlığı bünyesinde Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğü nün kurulması ve bu genel müdürlüğe verilen görevler olmuştur. 636 sayılı Çevre, Orman ve Şehircilik Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname de bakanlığın görevleri arasında aşağıdaki hususlar yazılıdır: MADDE 2- (1) Çevre, Orman ve Şehircilik Bakanlığının görevleri şunlardır: a) Yerleşmeye, çevreye ve yapılaşmaya dair imar, çevre, yapı ve yapım mevzuatını hazırlamak, uygulamaları izlemek ve denetlemek, Bakanlığın görev alanı ile ilgili mesleki hizmetlerin ve bu meslek mensuplarının kayıtlı oldukları meslek odalarının mevzuatım, norm ve standartlarını hazırlamak, geliştirmek, uygulanmasını sağlamak, ilgililerin kayıtlarının tutulmasını sağlamak, Çevre, Orman ve Şehircilik Bakanlığı bünyesinde kurulan Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğü nün görevleri arasında da aşağıdaki hususlar sayılmıştır: MADDE 12- (1) Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğünün görevleri şunlardır: a) Yerleşme ve yapılaşmaya yönelik mimarlık, mühendislik, müteahhitlik ve müşavirlik hizmetlerine ilişkin düzenlemeleri yapmak, uygulamaları denetlemek ve izlemek. b) Planlama, harita yapımı, arazi ve arsa düzenlemesi, değerleme, parselasyon, etüt ve proje müellifliği, harita plan, proje

7 1 Temmuz ve yapım kontrol müşavirliği, bilirkişilik, her türlü altyapı ve tesisat dâhil olmak üzere yapı müteahhitliği gibi hizmet alanlarında çalışan gerçek veya tüzel kişilerin görev, yetki ve sorumluluklarına ve kayıtlarının tutulmasına ilişkin esasları belirlemek, mesleki yeterlilikleri ile kuruluş yeterliliklerini değerlendirerek bunlara tescil ve yeterlik belgeleri vermek veya verilmesini ve kayıtlarının tutulmasını sağlamak. c) Kamu ve özel sektöre ait her türlü yapı ve tesisin projelerinin ve yapım işlerinin denetlenmesinde görev alacak mimar ve mühendisler ile yardımcı kontrol elemanlarının, yapı denetim kuruluşlarının ve müşavirlik kuruluşlarının niteliklerine, görev, yetki ve sorumluluklarına ilişkin esasları belirlemek, mesleki yeterlilikleri ile kuruluş yeterliliklerini değerlendirerek bunlara belge verilmesini ve kayıtlarının tutulmasını sağlamak. ç) Bakanlığın görev alanına giren konularla ilgili olarak mimarlık ve mühendislik meslek kuruluşlarına ilişkin mevzuat düzenlemelerini yapmak ve denetlemek. d) Çevre yönetimi, çevre denetimi ve çevresel etki değerlendirilmesi iş ve işlemlerinde görev alanların niteliklerine, görev, yetki ve sorumluluklarına ilişkin esasları belirlemek, mesleki yeterlilikleri ile kuruluş yeterliliklerini değerlendirerek bunlara belge verilmesini ve kayıtlarının tutulmasını sağlamak. e) Çevresel etki değerlendirmesi raporu hazırlanması, çevre laboratuarları, çevre danışmanlık firmaları, belediyelerin çevre koruma tesislerinin projelerinde ve işletilmesinde görev alacak elemanları eğitmek, proje ve tesis kriterlerini geliştirmek, mesleki yetkinliği artırmak. Anayasa nın 135. maddesi yürürlükte iken, 6235 sayılı TMMOB Yasası halen geçerlikteyken; TMMOB ve bağlı odaların asli görevlerinin Çevre, Orman ve Şehircilik Bakanlığı na devrinde bir sakınca görülmemiştir. TMMOB ve bağlı odaların hak, yetki ve görevleri, Anayasa ve TMMOB Yasası na rağmen özünde düzenleyici işlem olan kararname ile Bakanlık bünyesindeki Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğü ne devredilmiş durumdadır. Bu devir işlemi, açıkça Anayasa ya ve Yetki Yasası na aykırı olup, demokratik işleyişin tüm usul ve yöntemleri ile de bağdaşmamaktadır. Şimdi bu projelerin sahipleri, bu projenin Bakanlığını, Genel Müdürlüğünü oluşturanlar ve buralara atanacaklar iyice anlasın: Bilim ve tekniğin gelişimi, mühendis, mimar, şehir plancıların yeterliliği ve bunların meslek odalarının kuralları bir bakanlığın bürokrasisi içinde yer alan bir genel müdürlüğe teslim edilemez. Mühendis, mimar ve şehir plancılarının ürettiği düşünce ve emekleri Dünya Ticaret Örgütü nün taşeronlarına teslim edilemeyecek kadar kıymetlidir, kutsaldır. Bu ülkenin kalkınmasında ve refahında mutlaka ve mutlaka mühendis, mimar ve şehir plancılarının emekleri hak ettiği yeri alacaktır. Bilim ve onun ürettiği hizmet, yönetenlerin iki dudağı arasında yürürlüğe koyacakları normlarla hayatta karşılığını bulamaz, bilim ve akıl bütün idari metinleri, kararları aşar gider. Aklın ve bilimin ışığına inanmış ve bu ülkenin emekten ve halktan yana olan mühendis, mimar, şehir plancıları ve onların örgütlülüğü hiçbir düzenleyici işlemle ıslah edilemez. Bilimin kendisi devrimcidir. Kendi statükosunu yaratanlar, kendi statükolarında yok olmaya mahkûmdurlar, bunu biz değil tarihi yazanlar söylemektedir. Emperyalizme bağımlılık temelinde vahşi kapitalizmin hizmetinde olanlar, sosyal devleti tamamen yok eden, tüm değerleri yok sayarak her şeyi rant üzerinden kurgulayanlar, bilmelidir ki; Örgütümüzün yetkilerini kısıtlamaya, meslek alanlarımızı yeniden yapılandırmaya yönelik düzenlemeleri hiçbir şekilde kabul etmeyeceğiz Bu Süreçte Örgütümüzü Önemli Görevler Beklemektedir: Oda Başkanlarımızla 15 Haziran günü yaptığımız toplantıda kararlaştırıldığı gibi; kamuoyunu ve üyelerimizi bilgilendirmek, her türlü hukuki mücadeleyi yürütmek, Çevre, Orman ve Şehircilik Bakanlığı ve Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğü nün çalışmalarını takip etmek ve sürekli eylem planını yürürlüğe koymak üzere tüm örgütlü gücümüzle çalışmalarımızı yürüteceğiz. Ülke sorunlarının çözümü için mesleki bilgi ve birikimlerimizin ışığında kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz. Şimdi hep birlikte bir kez daha söylüyoruz: TMMOB bu ülkenin bir nefes alma-verme alanıdır. Bu ülkenin, bu ülke halkının, bizim, hepimizin önemli bir mevzisidir. Bu ülkenin ve bu ülke halkının TMMOB ye ihtiyacı vardır. Bu herkes tarafından böyle bilinmelidir. TMMOB, kurumsal kimliğine, mühendislere, mimarlara, şehir plancılarına yönelik her türden baskıya karşı duracak, Türkiye nin demokrasi mücadelesi içerisinde demokrasi güçleri ile, emek ve meslek örgütleri ile birlikte yürümeye devam edecektir. Genel Kurulumuzun sonunda TMMOB çalışmalarını bu dönem üç kelime ifade edecektir demiştik: Mücadele, mücadele, mücadele. Biz iyi biliyoruz: Güç görevler, güçlü örgütlenmeler ile yerine getirilir. Haydi, TMMOB örgütlülüğünü güçlendirmek için görev başına. Hepimize kolay gelsin. Mehmet Soğancı TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı İnşaat Mühendisleri Odasının Çevre ve Orman Bakanı Veysel Eroğlu nun tarihli demecine istinaden yapmış olduğu açıklama Odamız Odalığını Bilmeye Devam Edecektir Sayın Eroğlu ve Siyasi İktidar Sorumluluktan Kaçamaz Çevre ve Orman Bakanı Veysel Eroğlu nun tarihinde Bayat İlçesi ziyareti sırasında yapmış olduğu açıklamaya istinaden Veysel Eroğlu nun söz konusu demecinde 2011 yılı içerisinde gerçekleşen Simav Depremi sonrası fark ettiği yapı üretimi ve denetimine ilişkin eksikliklerden Odamızı sorumlu tutması iktidarda bulunan partisinin, yaptığı ya da yapmadığı işler hakkında hiçbir bilgiye sahip olmaksızın fikir sahibi olduğunun göstergesidir. Söz konusu eksikliklerden odamız sorumlu tutularak aslında, yürütme erkine sahip olanların görev ve sorumluluklarını yerine getirmedikleri itiraf edilmekte ve deprem coğrafyasında bulunan ülkemizde yaşanan veya yaşanacak sorunların çözümünün hangi ellerde olduğunu da göstermektedir. Bu durum Odamızın yıllardır dile getirdiği yapı denetim mekanizmasının giderilmeyen sorunlarından kaynaklanmaktadır. Bu bağlamda Simav Depremi ve sonuçları bir ilk olmadığı gibi çalışmalarımız uyarılarımız ve önerilerimiz dikkate alınmadığı müddetçe maalesef bir son da olmayacaktır. İnşaat Mühendisleri Odası nın mevcut yapı stokunun güçlendirilmesi, deprem yönetmeliğine uygun hale getirilmesi, yapı denetim mevzuatının yenilenerek uygulanması yönünde bir çok çalışması ve uyarısı olmuştur. Odamız, üyelerinin özellikle depreme dayanıklı yapı tasarımı konusunda mesleki gelişimlerini sağlamak amacıyla tüm birimlerinde düzenli olarak kongre ve sempozyumlar, çalıştaylar ve meslek içi eğitim programları düzenlemektedir. Mevzuata yön vermek için kamuoyuyla paylaşılan sonuç bildirgeleri, yapı denetiminde yaşanan sorunlar ve çözüm önerileri, uygulama eksiklilikleri ve hatta mevcut yapı stokuna ilişkin saha raporları Odamızın çalışmalarından sadece birkaçını oluşturmaktadır. Bu kadar çalışmayı yürüten bir kurum olarak Sayın Bakan ın Depremin yol açtığı hasarları ustalık hatasına indirgemesini de bilim ve akıl dışı bulduğumuzu belirtmeliyiz. Sayın Eroğlu nun konuşmasında diğer ülkeleri örnek vererek sözünü ettiği Yapı Polisliği uygulamasını, yapı üretim sürecinin denetlenmesi gerekliliğinden yola çıkarak 60 lı yılların sonlarından itibaren Ülkemizde uygulamaya sokan ve uzun süre hayata geçiren İnşaat Mühendisleri Odası dır. Bu ve benzeri konularda yasal çerçeveyi ve mevzuatı oluşturmayanların sorumluluktan kurtulmaları kabul edilemez. Odamızın meslekle ilgili bir şey yapmadığını iddia eden Sayın Bakan ın Yapı projelendirme, üretim ve denetim süreçlerini sistematik ve planlı bir şekilde gerçekleştirmeye yönelik çözüm önerileri sunmak yerine Odamızı hedef alan açıklamalar yapması, ancak bir acizlik olarak yorumlanabilir. Aksi takdirde Simav Depreminin hemen ardından bölgeye gidip tespit çalışmaları yapan, raporlarıyla görüş ve önerilerini kamuoyuyla paylaşan, en son 14 Mayıs 2011 de Yapı Denetim Çalıştayı düzenleyip sonuç bildirgesini tüm kurumlara ileten Odamızın hedef alınmasını anlamamız mümkün görünmemektedir. Bir diğer yandan bilindiği gibi siyaset herkesin görevini tayin eden bürokratların, iktidar partisi üyelerinin ya da devlet koltuklarında oturanların tekelinde olmadığı gibi, Sayın Bakan ın tekelinde de değildir. Bir ülkenin tüm vatandaşları siyaset yapma hakkına sahiptir. Gerek sosyal paylaşım sitelerinde, gerek kahvelerde, gerekse eğitim kurumlarında ya da işyerlerinde, herkes, doğrudan kendisini ilgilendiren konularda siyaset yapar, düşünce üretir ve ifade eder. Bu bağlamda siyasal alan meclis sınırları içerisine hapsedilemeyeceği gibi devlet kurumlarının tahakküm alanı olarak da sınırlandırılamaz. Odamız Yapı Denetim Mevzuatı üzerine yapmış olduğu çalışmalar ışığında mevzuatı genişletin, mevzuata uyun ve gereken denetimleri acilen ve sistematik olarak uygulayın, mevcut yapıların durum tespitlerini yapın ve deprem yönetmeliğine uygun hale getirecek güçlendirme çalışmalarını derhal hayata geçirin dediği zaman bunun adı siyaset yapmak oluyorsa, odamız siyaset yapmaya devam edecektir. Hiç kimsenin endişesi olmasın ki, kamu kurumu niteliğinde bir meslek kuruluşu olan Odamıza had bildirmeye yeltenen, görev ve sorumluluklarının sınırlarını çizmeye kalkışan siyasetçiler olduğu müddetçe, Odamız odalığını bilerek meslek haklarını ve onurunu korumaya, halkımızın çıkarlarını savunmaya, rant ve kar uğruna satılığa çıkarılan geleceğimize sahip çıkmaya devam edecektir. Veysel Eroğlu nun 21 Haziran 2011 tarihinde web adresinde yayımlanan açıklaması: Meslek odalarına çeki düzen vereceğiz Seçim sonrası teşekkür ziyareti için Bayat İlçesi ne giden Çevre ve Orman Bakanın Prof. Dr. Veysel Eroğlu, burada halka bir araya geldi. Ziyaret sırasında, halkın taleplerini de dinleyen Bakan Eroğlu, bir vatandaşın bir inşaat mühendisi ile yaşadığı bir sıkıntıyı anlatması üzerine çarpıcı açıklamalarda bulundu. Meslek odalarının işlerini tam anlamıyla yapmadığını savunan Eroğlu, Meslek odalarına çeki düzen vereceğiz ve bu konuyu ele alacağız dedi. Simav da Ustalık Hatası ve Denetim Eksikliği Var Geçmişte, derme çatma, demiri eksik ve projesi olmayan binaların yapıldığını ve neticesinde ise meydana gelen depremlerde büyük zayiatlar verildiğini söyleyen Bakan Eroğlu, Simav a gittiğimde binaları gördüm, tamamen ustalık hatası var ve denetim-kontrol eksikliği var. Mecburen devlet bunu bir şekilde kontrol edecek. Ben Hollanda ya doktora çalışması için gittiğimde yapı polisleri çok hassas olduğunu gördüm. Uygun görmediği yapılara yapı ruhsatı vermiyor diye konuştu. Meslek Odaları Mesleğini Değil Siyaset Yapıyor İnşaat mühendislerinin para topladıklarını; ancak meslekleri ile ilgili bir şey yapmadıklarını ileri süren Eroğlu şöyle konuştu: Meslek odaları mesleğiyle ilgili hiçbir çalışma yapmıyor siyaset yapıyor. O zaman siyasete atılın. Zaten siyasetçi var, sen de istiyorsan ceketini çıkar alana çık, öyle koltuğa oturarak siyaset yapılmak kadar ayıp bir şey yok. Ben DSİ Genel Müdürlüğü yaptım hiçbir zaman AK Parti nin binasına girmedim, kapısında beklerdim. Neden? Sen bürokrasisin. Bürokrat bürokratlığını bilecek. Sivil toplum kuruluşları ve odalar odalığını bilecek. İnşaatlarla ilgili bir sürü sorun var

Odadan Haberler TMH - 467-2011/3 57

Odadan Haberler TMH - 467-2011/3 57 Odadan Haberler 9.Ulaştırma Kongresi Sürdürülebilir Ulaştırma temasıyla gerçekleştirildi İMO İstanbul Şubesi tarafından geleneksel olarak düzenlenen Ulaştırma Kongresi nin dokuzuncusu 16-18 Mayıs 2011

Detaylı

MESLEK VE UZMANLIK ALANLARIMIZLA İLGİLİ ULUSAL ÖLÇEKLİ KONGRE, KURULTAY, SEMPOZYUM VE ÇALIŞTAYLAR

MESLEK VE UZMANLIK ALANLARIMIZLA İLGİLİ ULUSAL ÖLÇEKLİ KONGRE, KURULTAY, SEMPOZYUM VE ÇALIŞTAYLAR MESLEK VE UZMANLIK ALANLARIMIZLA İLGİLİ ULUSAL ÖLÇEKLİ KONGRE, KURULTAY, SEMPOZYUM VE ÇALIŞTAYLAR 19 20 TMMOB Makina Mühendisleri Odası, her çalışma döneminde olduğu gibi bu dönemde de örgütsel birikimiyle,

Detaylı

İnşaat Mühendisliği Kurultayı öncesi İzmir de, Adana da, Denizli de ve Samsun da çalıştaylar düzenlendi

İnşaat Mühendisliği Kurultayı öncesi İzmir de, Adana da, Denizli de ve Samsun da çalıştaylar düzenlendi Odadan Haberler İnşaat Mühendisliği Kurultayı Yerel Çalıştayları devam ediyor İnşaat Mühendisliği Kurultayı öncesi İzmir de, Adana da, Denizli de ve Samsun da çalıştaylar düzenlendi İzmir Çalıştayı Bu

Detaylı

TÜSİAD Kayıtdışı Ekonomiyle Mücadele Çalışma Grubu Sunumu

TÜSİAD Kayıtdışı Ekonomiyle Mücadele Çalışma Grubu Sunumu TÜSİAD Kayıtdışı Ekonomiyle Mücadele Çalışma Grubu Sunumu Ekonomi Koordinasyon Kurulu Toplantısı, İstanbul 12 Eylül 2008 Çalışma Grubu Amacı Kayıtdışı Ekonomiyle Mücadele M Çalışma Grubu nun amacı; Türkiye

Detaylı

Mevzuat Değişikliklerinin Meslek Alanımıza ve Odamıza Yansıması

Mevzuat Değişikliklerinin Meslek Alanımıza ve Odamıza Yansıması İçindekiler 44. Dönem Genel Kurul Gündemi... 11 43. Dönem Organları... 12 43. Dönem Şube Yönetim Kurulları... 16 44. Dönem Şube Yönetim Kurulları... 18 İnşaat Mühendisleri Odası Temsilcilikleri... 20 18

Detaylı

Resmî Gazete Sayı : 29361

Resmî Gazete Sayı : 29361 20 Mayıs 2015 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29361 TEBLİĞ Orman ve Su İşleri Bakanlığından: HAVZA YÖNETİM HEYETLERİNİN TEŞEKKÜLÜ, GÖREVLERİ, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA TEBLİĞ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

TMMOB Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği 41. DÖNEMDE RESİMLERLE TMMOB

TMMOB Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği 41. DÖNEMDE RESİMLERLE TMMOB TMMOB Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği 41. DÖNEMDE RESİMLERLE TMMOB 2010-2012 ISBN 978-605-01-0372-4 Baskı Mattek Basın Yayın Tanıtım Tic. San. Ltd. Şti Adakale Sokak 32/27 Kızılay/ANKARA Tel: (312)

Detaylı

4. ÇALIŞMA DÖNEMİNDE ÖRGÜTLENME ÇALIŞMALARI

4. ÇALIŞMA DÖNEMİNDE ÖRGÜTLENME ÇALIŞMALARI 4. ÇALIŞMA DÖNEMİNDE ÖRGÜTLENME ÇALIŞMALARI 4.1 DANIŞMA KURULLARI Danışma Kurulu Çalışma Programı nı tartıştı 23. Genel Kurul`un ardından 24. Dönem I. Danışma Kurulu Toplantısı 09 Haziran 2012 tqrihinde

Detaylı

Doğal Afetler ve Kent Planlama

Doğal Afetler ve Kent Planlama Doğal Afetler ve Kent Planlama Yer Bilimleri ilişkisi TMMOB Şehir Plancıları Odası GİRİŞ Tsunami Türkiye tektonik oluşumu, jeolojik yapısı, topografyası, meteorolojik özellikleri nedeniyle afet tehlike

Detaylı

Türkiye de Stratejik Çevresel Değerlendirme: İhtiyaçlar, Zorluklar ve Fırsatlar

Türkiye de Stratejik Çevresel Değerlendirme: İhtiyaçlar, Zorluklar ve Fırsatlar Technical Assistance for Implementation of the By-Law on Strategic Environmental Assessment EuropeAid/133447/D/SER/TR Stratejik Çevresel Değerlendirme Yönetmeliği'nin Uygulanması Teknik Yardım Projesi

Detaylı

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSTANBUL 7. DÖNEM TEMMUZ AYININ 1. TOPLANTISININ 3.BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K A R A R I D I R

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSTANBUL 7. DÖNEM TEMMUZ AYININ 1. TOPLANTISININ 3.BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K A R A R I D I R KARARIN ÖZÜ : Görev ve Çalışma Yönetmeliği. TEKLİF : Etüt Proje Müdürlüğü nün 02.07.2014 tarih, 2014/11669 sayılı teklifi. BAŞKANLIK MAKAMI'NA; İlgi : 02.05.2014 tarih ve 6439 sayılı Başkanlık Oluru ilgi

Detaylı

Önceki dönemlerden süregelen çalışmalar ile birlikte henüz sonuçlandırılamayan çalışmaları,

Önceki dönemlerden süregelen çalışmalar ile birlikte henüz sonuçlandırılamayan çalışmaları, TMMOB HARİTA VE KADASTRO MÜHENDİSLERİ ODASI 40. DÖNEM ÇALIŞMA PROGRAMI Dünyada ve ülkemizde yaşanan ekonomik, siyasal, sosyal, ve kültürel gelişmelerin, yaşam ve meslek alanlarımıza yansımaları ağırlaşarak

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 08.10.2006 Resmi Gazete Sayısı: 26313

Resmi Gazete Tarihi: 08.10.2006 Resmi Gazete Sayısı: 26313 Resmi Gazete Tarihi: 08.10.2006 Resmi Gazete Sayısı: 26313 Amaç MADDE 1 KENT KONSEYİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar (1) Bu Yönetmeliğin amacı; kent yaşamında, kent vizyonunun

Detaylı

Üniversiteler İş Sağlığı ve Güvenliği Platformu İzmir 11.12.2015 - KOÇ ÜNİVERSİTESİ

Üniversiteler İş Sağlığı ve Güvenliği Platformu İzmir 11.12.2015 - KOÇ ÜNİVERSİTESİ Üniversiteler İş Sağlığı ve Güvenliği Platformu İzmir 11.12.2015 - KOÇ ÜNİVERSİTESİ Biz kimiz Neden platform? Üniversitelerde; İSG farkındalığını nasıl arttırabiliriz? İSG kültürünü nasıl geliştirebiliriz?

Detaylı

SERBEST İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ HİZMETLERİ UYGULAMA, TESCİL, DENETİM VE BELGELENDİRME YÖNETMELİĞİ UYGULAMA ESASLARI

SERBEST İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ HİZMETLERİ UYGULAMA, TESCİL, DENETİM VE BELGELENDİRME YÖNETMELİĞİ UYGULAMA ESASLARI TMMOB İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI SERBEST İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ HİZMETLERİ UYGULAMA, TESCİL, DENETİM VE BELGELENDİRME YÖNETMELİĞİ UYGULAMA ESASLARI Madde-1 Bu Yönergenin amacı, TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası

Detaylı

1 Şubat 2015 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 29254

1 Şubat 2015 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 29254 1 Şubat 2015 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 29254 BÜYÜKŞEHİR BELEDİYELERİ VE İL ÖZEL İDARELERİ TARAFINDAN AFET VE ACİL DURUMLAR İLE SİVİL SAVUNMAYA İLİŞKİN YATIRIMLARA AYRILAN BÜTÇEDEN YAPILACAK HARCAMALARA

Detaylı

Sera Gazlarının İzlenmesi ve Emisyon Ticareti. Politika ve Strateji Geliştirme. Ozon Tabakasının Korunması. İklim Değişikliği Uyum

Sera Gazlarının İzlenmesi ve Emisyon Ticareti. Politika ve Strateji Geliştirme. Ozon Tabakasının Korunması. İklim Değişikliği Uyum Politika ve Strateji Geliştirme Sera Gazlarının İzlenmesi ve Emisyon Ticareti Ozon Tabakasının Korunması İklim Değişikliği Uyum 1 Birleşmiş Milletler İklim değişikliği Çerçeve Sözleşmesi ve ilgili uluslararası

Detaylı

Trans Terapi ve Dayanışma Grubu Toplantılarının Yedincisi Gerçekleşti. SPoD CHP Beyoğlu Belediyesi Başkan Aday Adayı Gülseren Onanç ile görüştü

Trans Terapi ve Dayanışma Grubu Toplantılarının Yedincisi Gerçekleşti. SPoD CHP Beyoğlu Belediyesi Başkan Aday Adayı Gülseren Onanç ile görüştü Trans Terapi ve Dayanışma Grubu Toplantılarının Yedincisi Gerçekleşti SPoD un ve Uzman Psikiyatrist Dr. Seven Kaptan ın gönüllü işbirliğiyle düzenlenen Trans Terapi Toplantısı nın yedincisi 4 Eylül Çarşamba

Detaylı

FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI ALTYAPI KOORDİNASYON ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE

FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI ALTYAPI KOORDİNASYON ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI ALTYAPI KOORDİNASYON ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK ve TANIMLAR Amaç Madde 1- Bu yönergenin amacı;

Detaylı

7. dönem çalışma raporu TMOOB KOCAELİ İKK ÇALIŞMALARI. EMO Kocaeli Şubesi 146

7. dönem çalışma raporu TMOOB KOCAELİ İKK ÇALIŞMALARI. EMO Kocaeli Şubesi 146 TMOOB KOCAELİ İKK ÇALIŞMALARI EMO Kocaeli Şubesi 146 İKK Sekreterliği Makina Mühendisleri Odası tarafından yürütülmektedir. Şubemiz, üniversite, resmi kurum, sendika, oda ve derneklerle sürdürülebilir

Detaylı

6. Uluslararası Sosyal Güvenlik Sempozyumu İzmir de Başladı

6. Uluslararası Sosyal Güvenlik Sempozyumu İzmir de Başladı 6. Uluslararası Sosyal Güvenlik Sempozyumu İzmir de Başladı Sosyal Güvenlik Kurumu(SGK) ve Uluslararası Sosyal Güvenlik Teşkilatı(ISSA) işbirliği ile Stratejik İnsan Kaynakları Politikaları ve İyi Yönetişim

Detaylı

Kadın Dostu Kentler Projesi. Proje Hedefleri. Genel Hedef: Amaçlar:

Kadın Dostu Kentler Projesi. Proje Hedefleri. Genel Hedef: Amaçlar: Kadın Dostu Kentler Projesi İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünün ulusal ortağı ve temel paydaşı olduğu Kadın Dostu Kentler Projesi, Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu-UNFPA ve Birleşmiş Milletler

Detaylı

MALKARA BELEDİYE BAŞKANLIĞI BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

MALKARA BELEDİYE BAŞKANLIĞI BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK MALKARA BELEDİYE BAŞKANLIĞI BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1-

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KALİTE KURULU BİLGİ NOTU

YÜKSEKÖĞRETİM KALİTE KURULU BİLGİ NOTU YÜKSEKÖĞRETİM KALİTE KURULU BİLGİ NOTU Yükseköğretim Kalite Kurulunun Kurulma Nedeni Yükseköğretimde yapısal değişikliği gerçekleştirecek ilk husus Kalite Kuruludur. Yükseköğretim Kurulu girdi ile ilgili

Detaylı

SU ŞEBEKE VE ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV YETKİ VE SORUMLULUK YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Teşkilat

SU ŞEBEKE VE ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV YETKİ VE SORUMLULUK YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Teşkilat SU ŞEBEKE VE ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV YETKİ VE SORUMLULUK YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Teşkilat Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönergenin amacı; Su Şebeke ve Arıtma

Detaylı

MESGEMM İSG/Mevzuat/Yönetmelikler. Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Konseyi Yönetmeliği Resmi Gazete Yayım Tarih ve Sayısı : 05.02.

MESGEMM İSG/Mevzuat/Yönetmelikler. Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Konseyi Yönetmeliği Resmi Gazete Yayım Tarih ve Sayısı : 05.02. MESGEMM İSG/Mevzuat/Yönetmelikler İçindekiler Birinci Bölüm - Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1 Amaç ve kapsam Madde 2 Dayanak Madde 3 Tanımlar İkinci Bölüm - Konseyin Kuruluş Amacı, Oluşumu ve

Detaylı

ULUSAL HAVZA YÖNETİM STRATEJİSİ

ULUSAL HAVZA YÖNETİM STRATEJİSİ ULUSAL HAVZA YÖNETİM STRATEJİSİ Bayram HOPUR Entegre Projeler Uygulama Şube Müdürü Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğü www.cem.gov.tr 3. Ulusal Taşkın Sempozyumu- 29.04.2013 İstanbul ULUSAL

Detaylı

Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Konseyi Yönetmeliği. www.irisakademi.com

Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Konseyi Yönetmeliği. www.irisakademi.com Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Konseyi Yönetmeliği www.irisakademi.com Resmi Gazete Tarihi:05.02.2013 Resmi Gazete Sayısı:28550 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1)

Detaylı

Bursa Yakın Çevresi Deprem Tehlikesi ve Kentsel Dönüşüm

Bursa Yakın Çevresi Deprem Tehlikesi ve Kentsel Dönüşüm Bursa Yakın Çevresi Deprem Tehlikesi ve Kentsel Dönüşüm Oğuz Gündoğdu ACİL DURUMLAR PANELİ KalDer Bursa Şubesi Çevre ve İş Güvenliği Kalite Uzmanlık Grubu 27 Mayıs 2015 Ülkemizde çağdaş anlamda Afet Yönetimi

Detaylı

trafikte bilinçli bir nesil için

trafikte bilinçli bir nesil için bilinçli bir nesil e t k i için f tra Giriş Önemli bir halk sağlığı sorunu olan trafik kazalarının önlenmesi, pek çok kurum, kuruluş, sivil toplum örgütleri ve bireylerin ortak çalışması ile mümkün olabilecektir.

Detaylı

Danışma Kurulu Toplantısında Referans Belgesi ve Oda Meclisi değerlendirildi

Danışma Kurulu Toplantısında Referans Belgesi ve Oda Meclisi değerlendirildi Odadan Haberler Danışma Kurulu Toplantısında Referans Belgesi ve Oda Meclisi değerlendirildi Odamız 43. Dönem 3. Danışma Kurulu Toplantısı, Oda Meclisi Yönetmelik Taslağı ve Referans Belgesi Yönetmelik

Detaylı

BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI TEKNİK ARAŞTIRMA VE UYGULAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sevilay ARMAĞAN Mimar. Şb. Md. Tel:0312 4102355 KAPSAM

BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI TEKNİK ARAŞTIRMA VE UYGULAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sevilay ARMAĞAN Mimar. Şb. Md. Tel:0312 4102355 KAPSAM BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI TEKNİK ARAŞTIRMA VE UYGULAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MİMARLAR ODASI İZMİR ŞUBESİ PLANLAMA VE YAPILAŞMAYA İLİŞKİN MEVZUAT VE UYGULAMA Sevilay ARMAĞAN Mimar Şb. Md. Tel:0312 4102355

Detaylı

İNŞAAT SEKTÖRÜNDE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK: YEŞİL BİNALAR & NANOTEKNOLOJİ STRATEJİLERİ. Muhammed Maraşlı İMSAD-UNG Çalışma Grubu Üyesi

İNŞAAT SEKTÖRÜNDE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK: YEŞİL BİNALAR & NANOTEKNOLOJİ STRATEJİLERİ. Muhammed Maraşlı İMSAD-UNG Çalışma Grubu Üyesi İNŞAAT SEKTÖRÜNDE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK: YEŞİL BİNALAR & NANOTEKNOLOJİ STRATEJİLERİ Muhammed Maraşlı İMSAD-UNG Çalışma Grubu Üyesi RAPORUN AMACI Türk İnşaat Sektörünün rekabet gücünün arttırılması amacıyla

Detaylı

Ş. Serap ÇATALPINAR, İnşaat Mühendisi

Ş. Serap ÇATALPINAR, İnşaat Mühendisi Ş. Serap ÇATALPINAR, İnşaat Mühendisi 1981 yılında İTÜ İnşaat Fakültesinden mezun oldu. Aynı yıl Tes- Kur İnş. Ltd. Şti.nde İzmir Sahil Yolu İnşaatı, Şantiye Şef Yardımcısı olarak çalışmaya başladı. 1983

Detaylı

MEHMET ŞİRİN DENETİM STANDARTLARI DAİRESİ BAŞKANI

MEHMET ŞİRİN DENETİM STANDARTLARI DAİRESİ BAŞKANI MEHMET ŞİRİN DENETİM STANDARTLARI DAİRESİ BAŞKANI Bağımsız Denetim Standartları 1. Kilit Terimlerin Belirlenmesi 2. Metnin Çevrilmesi 3. İlk Uzman Kontrolü 4. Çapraz Kontrol İkinci Uzman Kontrolü 5. Metnin

Detaylı

SPoD, Ruh Sağlığı Çalıştayının 5 incisini Düzenledi

SPoD, Ruh Sağlığı Çalıştayının 5 incisini Düzenledi SPoD, Ruh Sağlığı Çalıştayının 5 incisini Düzenledi Ruh sağlığı uzmanlarıyla beraber yürütülen 40 saatlik çalıştay programının, trans danışanlara yönelik beşinci ve son kısmı; 3 Kasım'da İstanbul Bilgi

Detaylı

T.C. ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

T.C. ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK TEPEBAŞI BELEDİYE MECLİSİNİN 08.10.2014 TARİH VE 159 SAYILI MECLİS KARARI İLE KABUL EDİLMİŞTİR. T.C. ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

Detaylı

KADIN DOSTU KENTLER - 2

KADIN DOSTU KENTLER - 2 KADIN DOSTU KENTLER - 2 KADIN DOSTU KENT NEDİR? KADINLARIN Sağlık, eğitim ve sosyal hizmetlere İstihdam olanaklarına Kaliteli, kapsamlı kentsel hizmetlere (ulaşım, konut vb) Şiddete maruz kaldıkları takdirde

Detaylı

TMMOB ÇEVRE MÜHENDİSLERİ ODASI İZİN/LİSANS SÜREÇLERİ VE ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ

TMMOB ÇEVRE MÜHENDİSLERİ ODASI İZİN/LİSANS SÜREÇLERİ VE ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ TMMOB ÇEVRE MÜHENDİSLERİ ODASI İZİN/LİSANS SÜREÇLERİ VE ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ TMMOB Çevre Mühendisleri Odası Kuruluş 1992 TMMOB Kanunu çerçevesinde kurulmuştur. Resmi Gazete yayımlanan yönetmelikler çerçevesinde

Detaylı

BÖLÜM - 6 ODA GÜNCESİ 43.DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU 2012-2014

BÖLÜM - 6 ODA GÜNCESİ 43.DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU 2012-2014 BÖLÜM - 6 ODA GÜNCESİ 43.DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU 2012-2014 ŞUBAT-2012 16.02.2012 Madencilik Sektörü Çalışanlarına Yönelik Mesleki Eğitim Verilmesine Başlandı. 27.02.2012 Odamızın Yeni Lokali Hizmete Açıldı.

Detaylı

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu v TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu ÖNSÖZ Yirmi birinci yüzyılı bilgi teknolojisi çağı olarak adlandırmak ne kadar yerindeyse insan hakları çağı olarak adlandırmak da o kadar doğru olacaktır. İnsan

Detaylı

ÜÇÜNCÜ TÜRK KENEŞİ İŞ FORUMU. (24 Ekim 2014, Nahçıvan) TÜRK KENEŞİ GENEL SEKRETERİ RAMİL HASANOV UN İŞ ADAMLARINA HİTABI

ÜÇÜNCÜ TÜRK KENEŞİ İŞ FORUMU. (24 Ekim 2014, Nahçıvan) TÜRK KENEŞİ GENEL SEKRETERİ RAMİL HASANOV UN İŞ ADAMLARINA HİTABI ÜÇÜNCÜ TÜRK KENEŞİ İŞ FORUMU (24 Ekim 2014, Nahçıvan) TÜRK KENEŞİ GENEL SEKRETERİ RAMİL HASANOV UN İŞ ADAMLARINA HİTABI Sayın Âli Meclis Başkanı, Sayın Bakan, Sayın Oda Başkanları, Değerli İş Adamları,

Detaylı

TMMOB DANIÞMA KURULU 2. TOPLANTISI YAPILDI

TMMOB DANIÞMA KURULU 2. TOPLANTISI YAPILDI TMMOB DANIÞMA KURULU 2. TOPLANTISI YAPILDI TMMOB Danýþma Kurulu 38. Dönem 2. Toplantýsý 16 Nisan 2005'te Ankara'da TMMOB çalýþmalarý üzerine bilgilendirme ve TMMOB çalýþmalarýnýn deðerlendirilmesi gündemi

Detaylı

Yerelleşme ve İyi Yönetişim

Yerelleşme ve İyi Yönetişim economicpolicyresearchinstitute ekonomipolitikaları araş t ı rmaenstitüsü Yerelleşme ve İyi Yönetişim Emre Koyuncu 7.Yönetim ve Mühendislik Günleri 10 Mart 2007, Ankara Yurttaş ve Yönetim Hizmet İlişkisi

Detaylı

Kapsam MADDE 2- (1) Bu yönerge, Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğünün teşkilatı ile bu teşkilatta görevli personeli kapsar.

Kapsam MADDE 2- (1) Bu yönerge, Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğünün teşkilatı ile bu teşkilatta görevli personeli kapsar. SAĞLIK ARAŞTIRMALARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DAİRE BAŞKANLIKLARI YÖNERGESİ Amaç MADDE 1- (1) Bu yönerge, Sağlık Bakanlığı Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğünün teşkilat yapısını, görevlerini, yetkilerini ve

Detaylı

Hükümet in TSK İçinde Oluşturduğu Paralel Yapılar; Cumhurbaşkanı ve AYİM nin Konumu..

Hükümet in TSK İçinde Oluşturduğu Paralel Yapılar; Cumhurbaşkanı ve AYİM nin Konumu.. 28 Nisan 2014 Basın Toplantısı Metni ; (Konuşmaya esas metin) Hükümet in TSK İçinde Oluşturduğu Paralel Yapılar; Cumhurbaşkanı ve AYİM nin Konumu.. -- Silahlı Kuvvetlerimizde 3-4 yıldan bu yana Hava Kuvvetleri

Detaylı

2013/101 (Y) BTYK nın 25. Toplantısı. Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin İzlenmesi [2013/101] KARAR

2013/101 (Y) BTYK nın 25. Toplantısı. Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin İzlenmesi [2013/101] KARAR 2013/101 (Y) Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin İzlenmesi [2013/101] BTYK nın 2009/102 no.lu kararı kapsamında hazırlanan ve 25. toplantısında onaylanan Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin koordinasyonunun

Detaylı

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ YABAN HAYATI KORUMA, KURTARMA, REHABİLİTASYON VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ YABAN HAYATI KORUMA, KURTARMA, REHABİLİTASYON VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ KAFKAS ÜNİVERSİTESİ YABAN HAYATI KORUMA, KURTARMA, REHABİLİTASYON VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönetmenliğin amacı; Kafkas Üniversitesine

Detaylı

ERDOĞAN, ARTVİN TÜRKİYE NİN ENERJİ MERKEZİ OLACAK

ERDOĞAN, ARTVİN TÜRKİYE NİN ENERJİ MERKEZİ OLACAK ERDOĞAN, ARTVİN TÜRKİYE NİN ENERJİ MERKEZİ OLACAK Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, hafta sonu Karadeniz bölgesinde gerçekleştirdiği resmi açılış töreninin bir etabını da Artvin de yaptı. Valilik Meydanı

Detaylı

T.C ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK

T.C ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK T.C ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK 1 ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar, Temel

Detaylı

MESLEK ODALARI-VİZE VE ONAY İŞLEMLERİ İLE İLGİLİ KANUNİ DÜZENLEME

MESLEK ODALARI-VİZE VE ONAY İŞLEMLERİ İLE İLGİLİ KANUNİ DÜZENLEME MESLEK ODALARI-VİZE VE ONAY İŞLEMLERİ İLE İLGİLİ KANUNİ DÜZENLEME Halkla İlişkiler Başkanlığı TA K D İ M Değerli; Ana Kademe, Kadın Kolları, Gençlik Kolları MKYK üyemiz, Bakan Yardımcımız, Milletvekilimiz,

Detaylı

5902 SAYILI YASA, AFAD ve AFET RİSKLERİNİ AZALTMA ULUSAL PLATFORMU

5902 SAYILI YASA, AFAD ve AFET RİSKLERİNİ AZALTMA ULUSAL PLATFORMU 5902 SAYILI YASA, AFAD ve AFET RİSKLERİNİ AZALTMA ULUSAL PLATFORMU ÖMER MURAT YAVAŞ GRUP BAġKANI PLANLAMA VE ZARAR AZALTMA DAĠRESĠ BAġKANLIĞI RĠSK BELĠRLEME VE STRATEJĠ GRUP BAġKANLIĞI YERİNDEN YÖNETİM

Detaylı

T.C. Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı

T.C. Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı T.C. Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı Satın Alma, İdari İşler ve Destek Hizmetleri Birimi Birim Ara Faaliyet Raporu 01.01.2011 30.06.2011 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... i TABLOLAR LİSTESİ... ii 1. Satın Alma,

Detaylı

JFMO BURSA ŞUBE BAŞKANLIĞI DANIŞMA KURULU TOPLANTISINA KATILIM

JFMO BURSA ŞUBE BAŞKANLIĞI DANIŞMA KURULU TOPLANTISINA KATILIM OCAK 2011 03.01.2011 YAYIN KURULU TOPLANTISI 04.01.2011 ODA 06.01.2011 ODA ODAMIZ VE BAŞBAKANLIK AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI, İL AFET VE ACİL DURUM MÜDÜRLÜKLERİNDE YENİ İŞE BAŞLAYAN JEOFİZİK

Detaylı

TÜRKİYE - ARJANTİN YUVARLAK MASA TOPLANTISI - 1

TÜRKİYE - ARJANTİN YUVARLAK MASA TOPLANTISI - 1 STRATEJİK VİZYON BELGESİ ( TASLAK ) TÜRKİYE - ARJANTİN YUVARLAK MASA TOPLANTISI - 1 Yeni Dönem Türkiye - Arjantin İlişkileri: Fırsatlar ve Riskler ( 2014 Buenos Aires - İstanbul ) Türkiye; 75 milyonluk

Detaylı

T.C. AKSARAY ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DEKANLIĞI ORGANİZASYON YAPISI

T.C. AKSARAY ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DEKANLIĞI ORGANİZASYON YAPISI T.C. AKSARAY ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DEKANLIĞI ORGANİZASYON YAPISI DEKANLIKLARIN KURULUŞ AMAÇLARI 1- Fakültenin ve bağlı birimlerinin öğretim kapasitesinin rasyonel bir şekilde kullanılmasında ve

Detaylı

YÖNETMELİK. b) Merkez: Işık Üniversitesi İnovasyon ve Girişimcilik Uygulama ve Araştırma Merkezini,

YÖNETMELİK. b) Merkez: Işık Üniversitesi İnovasyon ve Girişimcilik Uygulama ve Araştırma Merkezini, 17 Ekim 2012 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28444 Işık Üniversitesinden: YÖNETMELİK IŞIK ÜNİVERSİTESİ İNOVASYON VE GİRİŞİMCİLİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

SANAYİ LOKOMOTİF SEKTÖR OLMAKTAN ÇIKTI

SANAYİ LOKOMOTİF SEKTÖR OLMAKTAN ÇIKTI etkinlikler SANAYİ LOKOMOTİF SEKTÖR OLMAKTAN ÇIKTI IV. Makina Tasarım ve İmalat Teknolojileri Kongresi Makina Mühendisleri Odası Konya Şubesi sekretaryalığında düzenlendi... IV. Makina Tasarım ve İmalat

Detaylı

BURSA KENT KONSEYİ BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ NİN KATKILARIYLA

BURSA KENT KONSEYİ BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ NİN KATKILARIYLA BURSA KENT KONSEYİ BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ NİN KATKILARIYLA KENT KONSEYİ MEVZUATI YASA 5393 SAYILI BELEDİYE KANUNU (TC Resmi Gazete Tarih: 13 Temmuz 2005, Sayı 25874) Kent Konseyi MADDE 76 Kent Konseyi

Detaylı

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ KADIN ARAŞTIRMALARI VE UYGULAMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ KADIN ARAŞTIRMALARI VE UYGULAMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ KADIN ARAŞTIRMALARI VE UYGULAMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Uludağ Üniversitesi Kadın Araştırmaları

Detaylı

İLETİŞİMDE TASARIM TASARIMDA İLETİŞİM KONULU ULUSLARARASI KATILIMLI SEMPOZYUM VE SERGİ GERÇEKLEŞTİ

İLETİŞİMDE TASARIM TASARIMDA İLETİŞİM KONULU ULUSLARARASI KATILIMLI SEMPOZYUM VE SERGİ GERÇEKLEŞTİ İLETİŞİMDE TASARIM TASARIMDA İLETİŞİM KONULU ULUSLARARASI KATILIMLI SEMPOZYUM VE SERGİ GERÇEKLEŞTİ Dumlupınar Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Bölümü, yaklaşık bir yıllık hazırlık sürecinin

Detaylı

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAĠRESĠ BAġKANLIĞI ÇEVRE KĠRLĠLĠĞĠ KONTROL VE DENETĠM ġube MÜDÜRLÜĞÜ TEġKĠLAT YAPISI VE ÇALIġMA ESASLARINA DAĠR YÖNERGE

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAĠRESĠ BAġKANLIĞI ÇEVRE KĠRLĠLĠĞĠ KONTROL VE DENETĠM ġube MÜDÜRLÜĞÜ TEġKĠLAT YAPISI VE ÇALIġMA ESASLARINA DAĠR YÖNERGE ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAĠRESĠ BAġKANLIĞI ÇEVRE KĠRLĠLĠĞĠ KONTROL VE DENETĠM ġube MÜDÜRLÜĞÜ TEġKĠLAT YAPISI VE ÇALIġMA ESASLARINA DAĠR YÖNERGE BĠRĠNCĠ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKĠ DAYANAK, ĠLKELER ve TANIMLAR

Detaylı

TÜRKİYE DE KADINLARIN SİYASAL HAYATA KATILIM MÜCADELESİ VE POZİTİF AYRIMCILIK

TÜRKİYE DE KADINLARIN SİYASAL HAYATA KATILIM MÜCADELESİ VE POZİTİF AYRIMCILIK TÜRKİYE DE KADINLARIN SİYASAL HAYATA KATILIM MÜCADELESİ VE POZİTİF AYRIMCILIK TürkİYE KADIN DERNEKLERİ FEDERASYONU Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu 1976 Yılında kurulmuş ülke genelinde 50.500 üyesi

Detaylı

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI REHBERİ. Ramazan ŞENER Mali Hizmetler Uzmanı. 1.Giriş

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI REHBERİ. Ramazan ŞENER Mali Hizmetler Uzmanı. 1.Giriş KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI REHBERİ 1.Giriş Ramazan ŞENER Mali Hizmetler Uzmanı Kamu idarelerinin mali yönetimini düzenleyen 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu 10.12.2003

Detaylı

GENÇLĐK VE SPOR BAKANLIĞI SPOR HĐZMETLERĐ DAĐRESĐ BAŞKANLIĞININ GÖREV, YETKĐ VE SORUMLULUKLARINA DAĐR YÖNERGE

GENÇLĐK VE SPOR BAKANLIĞI SPOR HĐZMETLERĐ DAĐRESĐ BAŞKANLIĞININ GÖREV, YETKĐ VE SORUMLULUKLARINA DAĐR YÖNERGE GENÇLĐK VE SPOR BAKANLIĞI SPOR HĐZMETLERĐ DAĐRESĐ BAŞKANLIĞININ GÖREV, YETKĐ VE SORUMLULUKLARINA DAĐR YÖNERGE BĐRĐNCĐ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Spor

Detaylı

11- ÇALIŞMA DÖNEMİNDE YAYIN POLİTİKASI VE ODA YAYINLARI

11- ÇALIŞMA DÖNEMİNDE YAYIN POLİTİKASI VE ODA YAYINLARI 11- ÇALIŞMA DÖNEMİNDE YAYIN POLİTİKASI VE ODA YAYINLARI Yayınlar, bir örgütlenmenin topluma ulaşmasının en önemli araçlarıdır. Odamız, mesleğin tanıtımı, örgütlülüğün pekiştirilmesi, mesleki haklar ve

Detaylı

BELEDİYELERCE BİLGİ SAĞLANACAK İDEP EYLEMLERİ

BELEDİYELERCE BİLGİ SAĞLANACAK İDEP EYLEMLERİ Arazi Kullanımı ve Ormancılık 3. ORMAN, MERA, TARIM VE YERLEŞİM GİBİ ARAZİ KULLANIMLARI VE DEĞİŞİMLERİNİN İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNİ OLUMSUZ YÖNDE ETKİLEMESİNİ SINIRLANDIRMAK 5. 2012 yılında yerleşim alanlarında

Detaylı

T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI PARK VE BAHÇELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI YEŞİL ALANLAR PLANLAMA PROJE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve

Detaylı

T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ KARADENİZ STRATEJİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ KARADENİZ STRATEJİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ KARADENİZ STRATEJİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Recep Tayyip

Detaylı

MESLEK VE UZMANLIK ALANLARIMIZLA İLGİLİ DÜZENLENEN ULUSAL ÖLÇEKLİ KONGRE, KURULTAY, SEMPOZYUM VE ÇALIŞTAYLAR

MESLEK VE UZMANLIK ALANLARIMIZLA İLGİLİ DÜZENLENEN ULUSAL ÖLÇEKLİ KONGRE, KURULTAY, SEMPOZYUM VE ÇALIŞTAYLAR MESLEK VE UZMANLIK ALANLARIMIZLA İLGİLİ DÜZENLENEN ULUSAL ÖLÇEKLİ KONGRE, KURULTAY, SEMPOZYUM VE ÇALIŞTAYLAR 16 TMMOB Makina Mühendisleri Odası, her çalışma döneminde, gerçekleştirilen onlarca etkinliğin

Detaylı

Arkitera Mimarlık Merkezi AŞ Adına Sn. Ömer Yılmaz dikkatine,

Arkitera Mimarlık Merkezi AŞ Adına Sn. Ömer Yılmaz dikkatine, Arkitera Mimarlık Merkezi AŞ Adına Sn. Ömer Yılmaz dikkatine, Mimarlık ortamında nesnel haberleşme olanağı sağlayan ve doğruları savunmak özbakışıyla önemli bir görevi üstlenen kuruluşunuzun internet sitesinde

Detaylı

FABRİKALARDAN. Beton Sempozyumu nda. hazır beton sektörüne ışık tuttu

FABRİKALARDAN. Beton Sempozyumu nda. hazır beton sektörüne ışık tuttu Beton Sempozyumu ile hazır beton sektörüne ışık tuttu Akçansa nın katkılarıyla, TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi tarafından düzenlenen Beton Sempozyumu, sektörün profesyonel ve akademisyenlerini

Detaylı

T.C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ BİYOMEDİKAL TEST KALİBRASYON VE ARAŞTIRMA MERKEZİ (BİYOMEDKAM) YÖNETMELİĞİ

T.C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ BİYOMEDİKAL TEST KALİBRASYON VE ARAŞTIRMA MERKEZİ (BİYOMEDKAM) YÖNETMELİĞİ T.C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ BİYOMEDİKAL TEST KALİBRASYON VE ARAŞTIRMA MERKEZİ (BİYOMEDKAM) YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 Bu Yönetmeliğin amacı; İzmir

Detaylı

TMMOB JEOFİZİK MÜHENDİSLERİ ODASI SÜREKLİ BİLİMSEL TEKNİK KURUL ve ÇALIŞMA GRUPLARI YÖNETMELİĞİ

TMMOB JEOFİZİK MÜHENDİSLERİ ODASI SÜREKLİ BİLİMSEL TEKNİK KURUL ve ÇALIŞMA GRUPLARI YÖNETMELİĞİ TMMOB JEOFİZİK MÜHENDİSLERİ ODASI SÜREKLİ BİLİMSEL TEKNİK KURUL ve ÇALIŞMA GRUPLARI YÖNETMELİĞİ TMMOB Jeofizik Mühendisleri Odası Sürekli Bilimsel Teknik Kurul Ve Çalışma Grupları Yönetmeliği Amaç Madde-1

Detaylı

Bakanımız, Çocuk Bakım Kuruluşları Öz Değerlendirme Toplantısında

Bakanımız, Çocuk Bakım Kuruluşları Öz Değerlendirme Toplantısında Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Yayın Organı Mart 2014 Yıl: 1 Sayı: 10 Bakanımız, Çocuk Bakım Kuruluşları Öz Değerlendirme Toplantısında Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Ayşenur İslam, Çocuk Hizmetleri

Detaylı

ÖĞRENCİLER AB'Yİ ÖĞRENİYOR PROJESİ 14 Nisan 2015 Kocaeli Tanıtım Konferansı BASIN DUYURUSU

ÖĞRENCİLER AB'Yİ ÖĞRENİYOR PROJESİ 14 Nisan 2015 Kocaeli Tanıtım Konferansı BASIN DUYURUSU ÖĞRENCİLER AB'Yİ ÖĞRENİYOR PROJESİ 14 Nisan 2015 Kocaeli Tanıtım Konferansı BASIN DUYURUSU T.C. Milli Eğitim Bakanlığı AB Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü nün 2011 yılı IPA-I (IPA - Katılım Öncesi Mali Destek

Detaylı

TC. MURATPAŞA BELEDİYESİ İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM

TC. MURATPAŞA BELEDİYESİ İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM TC. MURATPAŞA BELEDİYESİ İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler MADDE 1 (1) Bu yönetmeliğin

Detaylı

Bu bağlamda katılımcı bir demokrasi, hukukun üstünlüğü ve insan hakları alanındaki çalışmalarımız, hız kesmeden devam etmektedir.

Bu bağlamda katılımcı bir demokrasi, hukukun üstünlüğü ve insan hakları alanındaki çalışmalarımız, hız kesmeden devam etmektedir. İçişleri Bakanı Sayın İdris Naim ŞAHİN nin Entegre Sınır Yönetimi Eylem Planı Aşama 1 Eşleştirme projesi kapanış konuşması: Değerli Meslektaşım Sayın Macaristan İçişleri Bakanı, Sayın Büyükelçiler, Macaristan

Detaylı

3 Temmuz 2009 İngiltere Büyükelçiliği Konutu, Ankara Saat: 16:00. Çevre ve Orman Bakanlığı nın Saygıdeğer Müsteşar Yardımcısı,

3 Temmuz 2009 İngiltere Büyükelçiliği Konutu, Ankara Saat: 16:00. Çevre ve Orman Bakanlığı nın Saygıdeğer Müsteşar Yardımcısı, Türkiye nin İklim Değişikliği Ulusal Eylem Planı nın Geliştirilmesi Projesi nin Açılış Toplantısında Ulrika Richardson-Golinski a.i. Tarafından Yapılan Açılış Konuşması 3 Temmuz 2009 İngiltere Büyükelçiliği

Detaylı

ENGELLİLER KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR BİLGİ NOTU

ENGELLİLER KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR BİLGİ NOTU ENGELLİLER KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR BİLGİ NOTU 7 OCAK 2015 Halkla İlişkiler Başkanlığı TA K D İ M Değerli; Ana Kademe, Kadın Kolları, Gençlik Kolları MKYK üyemiz, Bakan Yardımcımız, Milletvekilimiz,

Detaylı

23 Temmuz 2015 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 29423

23 Temmuz 2015 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 29423 23 Temmuz 2015 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 29423 YÖNETMELİK Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından: YÜKSEKÖĞRETİM KALİTE GÜVENCESİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam

Detaylı

Dr. Mustafa KURUCA Isparta da Sosyal Güvenlik Reformunun Yansımaları ve Sosyal Güvenlikte Teşvik Uygulamaları konulu konferans verdi

Dr. Mustafa KURUCA Isparta da Sosyal Güvenlik Reformunun Yansımaları ve Sosyal Güvenlikte Teşvik Uygulamaları konulu konferans verdi Dr. Mustafa KURUCA Isparta da Sosyal Güvenlik Reformunun Yansımaları ve Sosyal Güvenlikte Teşvik Uygulamaları konulu konferans verdi Isparta Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğünce düzenlenen Sosyal Güvenlik Reformunun

Detaylı

İÇ KONTROL SİSTEMİ STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI

İÇ KONTROL SİSTEMİ STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI İÇ KONTROL SİSTEMİ STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI İçerik Kamu İç Kontrol Standartları Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı ve Eylem Planı Rehberi Eylem Planının Genel Yapısı Eylem Planının Hazırlanmasında

Detaylı

KAMU MALİ YÖNETİMİNDE SAYDAMLIK VE HESAP VEREBİLİRLİĞİN SAĞLANMASINDAKİ GÜÇLÜKLER VE SAYIŞTAYLARIN ROLÜ: EUROSAI-ASOSAI BİRİNCİ ORTAK KONFERANSI

KAMU MALİ YÖNETİMİNDE SAYDAMLIK VE HESAP VEREBİLİRLİĞİN SAĞLANMASINDAKİ GÜÇLÜKLER VE SAYIŞTAYLARIN ROLÜ: EUROSAI-ASOSAI BİRİNCİ ORTAK KONFERANSI KAMU MALİ YÖNETİMİNDE SAYDAMLIK VE HESAP VEREBİLİRLİĞİN SAĞLANMASINDAKİ GÜÇLÜKLER VE SAYIŞTAYLARIN ROLÜ: EUROSAI-ASOSAI BİRİNCİ ORTAK KONFERANSI Berna ERKAN Sunuş ASOSAI (Asya Sayıştayları Birliği) ve

Detaylı

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER ÇÖLLEŞME İLE MÜCADELE SÖZLEŞMESİ 12. TARAFLAR KONFERANSI (COP12) EKİM 2015 TARİHLERİNDE ANKARA DA YAPILACAKTIR.

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER ÇÖLLEŞME İLE MÜCADELE SÖZLEŞMESİ 12. TARAFLAR KONFERANSI (COP12) EKİM 2015 TARİHLERİNDE ANKARA DA YAPILACAKTIR. [ BİRLEŞMİŞ MİLLETLER ÇÖLLEŞME İLE MÜCADELE SÖZLEŞMESİ 12. TARAFLAR KONFERANSI (COP12) 12-23 EKİM 2015 TARİHLERİNDE ANKARA DA YAPILACAKTIR. [ Birleşmiş Milletler Çölleşme ile Mücadele 12. Taraflar Konferansı

Detaylı

Bütünleşik e-kurum Sistemleri ve Kurumsal Yapılanmalara Yansıması: Ankara Üniversitesi e-beyas Uygulaması ve Kurumsal Yapılanma

Bütünleşik e-kurum Sistemleri ve Kurumsal Yapılanmalara Yansıması: Ankara Üniversitesi e-beyas Uygulaması ve Kurumsal Yapılanma Bütünleşik e-kurum Sistemleri ve Kurumsal Yapılanmalara Yansıması: Ankara Üniversitesi e-beyas Uygulaması ve Kurumsal Yapılanma Prof. Dr. Fahrettin ÖZDEMİRCİ Ankara Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi

Detaylı

187 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNİ GELİŞTİRME ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ, 2006

187 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNİ GELİŞTİRME ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ, 2006 187 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNİ GELİŞTİRME ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ, 2006 ILO Kabul Tarihi: 15 Haziran 2006 Yürürlüğe Giriş Tarihi: 20 Şubat 2009 Uluslararası Çalışma Örgütü Genel Konferansı, Uluslararası

Detaylı

AKP NİN KHK LERİ VE TMMOB (KASIM 2011)

AKP NİN KHK LERİ VE TMMOB (KASIM 2011) AKP NİN KHK LERİ VE TMMOB (KASIM 2011) ISBN: 978-605-01-0200-0 Kapak ve Sayfa Tasarımı: Dijle Göksoy Konuk Baskı: Mattek Matbaacılık Bas. Yay. Tic. Ltd. Şti. Tel: 0(312) 433 23 10 Faks: 0(312) 434 03 56

Detaylı

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin

Detaylı

SAĞLIK ALANI AR-GE FAALİYETLERİ ÇALIŞTAYI 7-8 Mayıs 2015

SAĞLIK ALANI AR-GE FAALİYETLERİ ÇALIŞTAYI 7-8 Mayıs 2015 T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu SAĞLIK ALANI AR-GE FAALİYETLERİ ÇALIŞTAYI 7-8 Mayıs 2015 Sibel YALAZA Eğitim, Araştırma ve Geliştirme Daire Başkanlığı Kurumsal Yapılanma Başkanlığımız,

Detaylı

MTMD STRATEJİK HEDEFLER VE EYLEMLER 2014 MAYIS.2014 İZMİR

MTMD STRATEJİK HEDEFLER VE EYLEMLER 2014 MAYIS.2014 İZMİR MTMD STRATEJİK HEDEFLER VE EYLEMLER MAYIS. STRATEJİK HEDEFLER ÇALIŞTAYI NEDEN BURDAYIZ? AMACIMIZ, DERNEĞİN AMAÇLARINA ULAŞMASI İÇİN UZUN VADELİ, ORGANİZE, PLANLI VE ORTAK DAVRANIŞLARLA SİSTEMATİK BİR GÜÇ

Detaylı

T.C. KONYA MERAM BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR ve ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ

T.C. KONYA MERAM BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR ve ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ T.C. KONYA MERAM BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR ve ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, TANIMLAR AMAÇ MADDE 1- Bu Yönetmeliğin amacı, Norm

Detaylı

TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI ANTALYA ŞUBESİ BÖLÜM 7 EMO GENÇ ÇALIŞMALARI. - EMO Genç Etkinliklerimiz

TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI ANTALYA ŞUBESİ BÖLÜM 7 EMO GENÇ ÇALIŞMALARI. - EMO Genç Etkinliklerimiz TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI ANTALYA ŞUBESİ BÖLÜM 7 EMO GENÇ ÇALIŞMALARI - EMO Genç Etkinliklerimiz 9. dönem çalışma raporu / 2010-2011 EMO-GENÇ ETKİNLİKLERİ EMO nun toplumsal yaşamdaki yerini bugünün

Detaylı

Yaşanabilir Bir Şehir için İzmir Bölge Planı Hedefleri. H.İ.Murat ÇELİK, PMP Birim Başkanı

Yaşanabilir Bir Şehir için İzmir Bölge Planı Hedefleri. H.İ.Murat ÇELİK, PMP Birim Başkanı Yaşanabilir Bir Şehir için İzmir Bölge Planı Hedefleri H.İ.Murat ÇELİK, PMP Birim Başkanı Yaşanabilir Şehirler Sempozyumu 1. İZKA 2. İzmir Bölge Planı 3. Yaşanabilir Şehir Hedefleri İçerik 1.

Detaylı

UNESCO Türkiye Millî Komisyonu. Basın Duyurusu. UNESCO Türkiye Millî Komisyonu Büyük Buluşması

UNESCO Türkiye Millî Komisyonu. Basın Duyurusu. UNESCO Türkiye Millî Komisyonu Büyük Buluşması UNESCO Türkiye Millî Komisyonu Basın Duyurusu UNESCO Türkiye Millî Komisyonu Büyük Buluşması 16-17 Kasım 2012 Concorde De Luxe Resort Hotel Antalya UNESCO Türkiye Millî Komisyonu Büyük Buluşması, Genel

Detaylı

YÖNETMELİK. İzmir Üniversitesinden: İZMİR ÜNİVERSİTESİ KADIN ÇALIŞMALARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

YÖNETMELİK. İzmir Üniversitesinden: İZMİR ÜNİVERSİTESİ KADIN ÇALIŞMALARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM 8 Ağustos 2011 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28019 İzmir Üniversitesinden: YÖNETMELİK İZMİR ÜNİVERSİTESİ KADIN ÇALIŞMALARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

AKADEMİK ZAMMI ADIMDA ALDIK

AKADEMİK ZAMMI ADIMDA ALDIK AKADEMİK ZAMMI ADIMDA ALDIK BİR SORUNU DAHA ÇÖZÜME KAVUŞTURDUK Üniversitelerde idari ve akademik personeli bir bütün olarak görüyoruz. 666 Sayılı KHK ile idari personelin ek ödeme oranlarında artış gerçekleştirilirken,

Detaylı

TÜRKİYE DEMİRYOLU ULAŞTIRMASININ SERBESTLEŞTİRİLMESİ HAKKINDA KANUN

TÜRKİYE DEMİRYOLU ULAŞTIRMASININ SERBESTLEŞTİRİLMESİ HAKKINDA KANUN TÜRKİYE DEMİRYOLU ULAŞTIRMASININ SERBESTLEŞTİRİLMESİ HAKKINDA KANUN Halkla İlişkiler Başkanlığı TA K D İ M Değerli; Ana Kademe, Kadın Kolları, Gençlik Kolları MKYK üyemiz, Bakan Yardımcımız, Milletvekilimiz,

Detaylı

ŞUBAT 2013 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili

ŞUBAT 2013 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili ŞUBAT 2013 FAALİYET RAPORU Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili CHP MERSİN İL-İLÇE ÖRGÜTLERİ, BELEDİYELER VE KÖYLERE YÖNELİK YAPILAN ÇALIŞMALAR 1. CHP Mersin/Mezitli Gençlik Kolları ile TBMM de bir

Detaylı

HABER BÜLTENİ /NİSAN 2015

HABER BÜLTENİ /NİSAN 2015 GERÇEKLEŞEN TEMAS,ZİYARET VE TOPLANTILAR ÜNİVERSİTELER İLE İLİŞKİLER & AVAN PROJE ÇALIŞMALARI İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ TARKEM, İzmir Tarih Projesi Havralar Alt Bölgesi ve Yakın Çevresinin Operasyon

Detaylı