CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMLERİ, 2013

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMLERİ, 2013"

Transkript

1 HAZAR STRATEJI ENSTITÜSÜ SIYASET VE SOSYAL ARAŞTIRMALAR MERKEZI AZERBAYCAN CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMLERİ, 2013 BÜLENT ARAS

2

3 Prof. Dr. Bülent Aras, hâlen Sabancı Üniversitesi öğretim üyesi ve HASEN Bilim ve Uzmanlar Kurulu Başkanı dır yılları arasında Dışişleri Bakanlığı Stratejik Araştırmalar Merkezi (SAM) Başkanlığı ve Diplomasi Akademisi Başkanlığı nı yürütmüştür. Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu nun akademik danışmanıdır. Bülent Aras, Boğaziçi Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü nde 1994 yılında lisans eğitimini, 1999 yılında da doktorasını tamamlamıştır. Doktora çalışmalarını sürdürürken 1998 yılında Indiana Üniversitesi nin Avrasya Çalışmaları Bölümü nde, 2003 yılında Oxford Üniversitesi St. Anthony s College de, 2004 yazında ise Paris merkezli Avrupa Birliği Güvenlik Çalışmaları Enstitüsü nde araştırmacı olarak yer almıştır yılında St. Anthony s College Türkiye Çalışmaları Bölümü nde Kıdemli Misafir Profesör olarak görev yapmıştır. Dışişleri Bakanlığı na katılmadan önce İstanbul Teknik Üniversitesi İnsani ve Sosyal Bilimler Bölümü nde görev yapmıştır ve 2010 yıllarında Sabah gazetesinde dış politika alanında köşe yazarlığı yapmıştır. Yayıncı: Hazar Strateji Enstitüsü Tasarım&Prodüksiyon: İnfomag Yayıncılık Bülent Aras ın yurt içi ve yurt dışında basılmış 13 kitabı bulunmaktadır. Makaleleri ve verdiği pek çok ders gazetelerde yer almış ve Farsça, Rusça ve Arapça gibi dillere çevrilmiştir. Uzmanlık alanları; Türk Dış Politikası, Orta Asya, Kafkasya ve Ortadoğu olan ve bu konularda pek çok kuruma danışmanlık yapmış olan Bülent Aras, akademik çalışmalarını geniş bir alanda sürdürmeye devam etmektedir. Ebulula Mardin Caddesi, 4.Gazeteciler Sitesi A-8/1 1. Levent - İstanbul Tel: (212) Faks: (212) Yazışma Adresi: Veko Giz Plaza, Maslak Meydan Sok., No:3 Kat:4 Daire:11-12 Maslak, Şişli-İstanbul-TÜRKİYE Telefon: Fax: Web: 3

4 ÖZET Azerbaycan da 9 Ekim 2013 tarihinde Cumhurbaşkanlığı seçimi gerçekleşecek. Cumhurbaşkanı İlham Aliyev karşısında, muhalefetin önemli bir bölümünün desteğini alan Cemil Hesenli ve diğer adaylar seçimde yarışacaklar. Seçimlerle Azerbaycan ın siyasi, ekonomik ve dış politika süreçleri halkın onayına sunulacak. Azerbaycan yönetimi seçimlerin adil ve eşit bir ortamda yapılması ve uluslararası gözlemciler tarafından izlenmesi için çaba harcamaktadır. Muhalefet siyasi yapıya güvensizliğini sürdürmektedir. Cumhurbaşkanlığı seçimleri ülkenin siyasi yapısı, siyasi rejim dinamikleri, demokratikleşmenin seyri ve Azerbaycan ın gelecekte izleyeceği politikalar ile ilgili önemli ipuçları verecektir. GIRIŞ Seçim atmosferinde Azerbaycan yönetiminin ülkeye getirdiği siyasal standartlar, ekonomi yönetimi ve dış politika performansının tartışılması doğal bir durumdur. Bu yazıda Azerbaycan daki siyasi ortam, İlham Aliyev döneminde siyasi gelişmeler, mevcut durumun Azerbaycan ve ilgili aktörler için anlamı ve Azerbaycan da seçim sonrası durum üzerine ipuçları ele alınacaktır. Sovyet sonrası ülkelerin yaşadığı dönüşüm süreci ve benzer kaderi paylaşan coğrafyanın dinamikleri göz önüne alınarak bir analiz yapılacaktır. Ancak bir istisna söyleminden kaçınmak için bölge dinamiklerini arka plana almakla birlikte, siyasal süreçleri uluslararası standartlar ve kendi bağlamında gelişim seyri içerisinde değerlendiren kapsamlı bir tartışma yapılmaya çalışılacaktır. 4 Ekim ayında yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı seçimleri Azerbaycan siyasi hayatında 2013 yılının en önemli hadisesidir. Bu seçim aynı zamanda ülkenin bağımsızlık sonrası siyasal yönetim süreci ile ilgili fikir vermesi açısından önemli olacaktır. Sovyetlerin dağıldığı yıllarda sancılı bir süreçte bağımsızlığını kazanan Azerbaycan ın, kısa bir süre sonra Ermenistan la savaş neticesinde Dağlık Karabağ ve yedi rayonu işgal altında kalmıştır. Savaşın maddi hasarı, göçmenler, ekonomik sorunlar ve siyasi istikrar, Azerbaycan ın bağımsızlık sonrası karşı karşıya kaldığı birtakım sorunlardır. Haydar Aliyev dönemi ( ) ülkede istikrarın tesis edildiği, komşu ülkelerle ilişkilerde bir dengenin sağlandığı ve ülkenin zengin yeraltı kaynaklarına ilk yatırımların yapıldığı yıllar olmuştur. İlham Aliyev dönemi, kendinden önceki dönemde tesis edilen istikrar ve erken altyapı girişimleri üzerine modern Azerbaycan ın inşa edildiği yıllar olmuştur. AZERBAYCAN SIYASAL SISTEMI Sovyet sonrası dönemde, eski Sovyet cumhuriyetleri ile ilgili çalışmalar genelde rejim tipleri ve rejim değişikliği üzerinde odaklanmıştır. Açıklama potansiyeli daha yüksek bir çerçeve siyasal rejim dinamikleri üzerinde odaklanarak elde edilebilir. Azerbaycan siyasal sistemi, kademeli olarak değişik düzeylerde meritokratik nitelik kazanma çabasında olan yüksek düzeyli himayeci bir yapıya sahiptir. Azerbaycan siyasal sisteminin bağımsızlıktan günümüze seyri önce merkezi bir siyasi güç oluşturmak, gücün etrafında toplandığı iktidar yapısını muktedir kılmak, toplumu bu iktidarın etrafında toplamak, iktidarın toplandığı merkezi meritokratik kriterle oluşturulan elit ağları ile yeniden inşa etmek ve topluma doğru genişlemektir. Paralel diğer süreç ise ekonomik gelişme ve büyüme ile toplumun refah düzeyini artırmak, ülkede siyasal rejimin sahipliğini üstlenecek, sağlıklı siyasal tercih ve

5 Modern Azerbaycan siyasi, ekonomik ve kültürel anlamda gelişmesini hızla sürdürmektedir. EKIM AYINDA YAPILACAK OLAN CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇIMLERI AZERBAYCAN SIYASI HAYATINDA 2013 YILININ EN ÖNEMLI HADISESIDIR. 1 Henry E. Hale, Regime Cycles: Democracy, Autocracy, and Revolution in Post-Soviet Eurasia, World Politics, Vol.58, No.1 (October 2005), p. 73 taleplerin ortaya çıkacağı bir orta sınıfın şekillenmesi çabalarıdır. Azerbaycan siyasal sisteminin dinamikleri açısından bakıldığında liderliğin 1993 yılında Ebülfez Elçibey den Haydar Aliyev e, 2003 yılında ise İlham Aliyev e iki kere el değiştirmesi görece sorunsuz yaşanmıştır. Güçlü bir liderden yönetimi devralmanın kendi başına zorlukları ihmal edilmemelidir. Ülkenin siyasi, ekonomik ve kültürel ortamı zorlu süreçlere şahit olmuştur. Bölgesel ortam bu şartları kolaylaştırıcı bir etki oluşturmanın oldukça uzağında kalmıştır lı yılların başından, Gürcistan-Rusya sorununa bölgesel dengeler yönetimleri zorlayacak şekilde cereyan etmiştir. Azerbaycan siyasi liderliği devlet inşası, ortak millet anlayışının tesisi, siyasi ve ekonomik reform süreçleri, bir milyonun üzerinde göçmenin sorunları, petrol ve doğal gaz kaynaklarının çıkarılması ve taşınması projeleri, yeraltı kaynaklarından elde edilen gelirlerin etkin şekilde kullanımı gibi konularla güçlü bir merkezi yapıyla başa çıkılabileceği düşüncesindedir. Ermenistan la savaş, Dağlık Karabağ ve civarındaki Azerbaycan topraklarının işgali ülkede 1990 lı yıllarda bir varoluşsal tehdit atmosferinin hakim olmasına yol açmıştır. Bu tehdit algısında şekillenen siyasi ortam güçlü bir Cumhurbaşkanı ndan yana anayasal süreç ile rejimin yasal çerçevesini belirlemiştir. 1 Lider etrafında toplanan siyasal iktidar meşruiyetini zor şartlar altında ülkeyi ayakta tutma, reforme edip dönüştürme gibi hedefleri yönetim performansıyla sağlamaya çalışmaktadır. Her ne kadar güçlü bir iktidar yapısının ihtiyacı yok gibi görülse de, Azerbaycan iktidar yapısı için halk nezdinde yüksek oranda popülerliği muhafaza etmek önemlidir. Rejim tipi tanımlamalarının anlaşılma açısından sağladığı kolaylık, rejimin dinamiklerini anlama ve gelişme potansiyelini gözlemleyememe riskiyle birlikte düşünülmelidir. Demokratikleşmenin bitmeyen bir süreç olduğu, Azerbaycan özelinde süreç içerisinde gelişmenin ivme kazandığı göz ardı edilmemelidir. Demokratikleşmenin istikrar, güvenlik, ekonomik gelişme benzeri dinamiklerle etkileşimi ülkeden ülkeye farklılık göstermektedir ve her ülkeye uyan tek 5

6 bir formül bulunmamaktadır. Demokratikleşme tartışmaları ekseri çoğunlukla sergilenen performansı ve demokratikleşme çabalarını yetersiz olarak resmetmektedir. Ancak bu literatürün en önemli eksikliği tartışmaları farklılık gösterecek bağlamlara oturtmaması, süreçlerin gelişim seyrini, demokrasinin alt yapısı, kurumları ve işleyişini bir gelecek perspektifiyle dikkate almamasıdır. 2 Azerbaycan siyasal sisteminin dinamikleri açısından bakıldığında demokratikleşmenin ivme kazanabileceği bir dönemde olduğu ve 2013 seçimlerinin öneminin büyük ölçekte bu ivmenin ortaya koyulmasıyla ilişkili olduğu söylenebilir. AZERBAYCAN DA SEÇIMLER Azerbaycan da ilk Parlamento seçimleri 1995 yılında, Cumhurbaşkanlığı seçimleri ise 1991 yılında gerçekleşmiştir. Azerbaycan da siyasal sistem dinamikleri üzerinden 2013 seçimlerinin analizi, süreci ortaya koyması açısından önceki seçimlerin dikkate alınmasını gerekli kılmaktadır. Siyasal sistemin ortaya çıktığı yapının tavrı ve yaklaşımı, dönüşme ve adaptasyon imkanı ve gelişme potansiyelinin ortaya konması için önceki iki seçime bakılacaktır. Bu çalışmada 2010 Parlamento seçimleri ve 2008 Cumhurbaşkanlığı seçimleri üzerinde Azerbaycan halkı sandık başında. AZERBAYCAN SIYASAL SISTEMININ DINAMIKLERI AÇISINDAN BAKILDIĞINDA DEMOKRATIKLEŞMENIN IVME KAZANABILECEĞI BIR DÖNEMDE OLDUĞU VE 2013 SEÇIMLERININ ÖNEMININ BÜYÜK ÖLÇEKTE BU IVMENIN ORTAYA KOYULMASIYLA ILIŞKILI OLDUĞU SÖYLENEBILIR. 2 David Collier ve Steven Levitsky, Democracy with Adjectives: Conceptual Innovation in Comparative Research, World Politics, Vol.49, No.3 (April 1997), pp ; Ross E. Burkhart ve Michael S. Lewis-Beck, Comparative Democracy: The Economic Development Thesis, The American Political Science Review, Vol. 88, No. 4 (December 1994), pp durulacaktır. Daha spesifik olarak bu seçimlerin ele alınması 2013 Cumhurbaşkanlığı seçimlerine uzanan süreç, güçlü iktidar yapısının seçimleri yönetme tarzı ve seçimler ile siyasi sistem arasındaki ilişkiyi anlamak için faydalı olacaktır. Nitekim 2013 seçimleri ile ilgili tercihler ve son tahlilde demokratikleşme trendlerine bakmak için geçmişten günümüze seçimlerdeki süreklilikler ve değişimleri anlamak gereklidir. Azerbaycan Parlamento seçimleri 5 yılda bir yapılmakta, 125 koltuk seçim bölgelerinde çoğunluk sistemiyle en fazla oyu alan aday tarafından doldurulmaktadır yılında yapılan referanduma kadar 25 üyenin nispi temsille seçimine izin veren yarı-nispi seçim sistemi yürürlükteydi. Yapılan değişiklikle güçlü partilerin avantajlı olduğu çoğunluk sistemi (majority vote) benimsenmiştir seçimleri yeni sistemin ilk uygulaması olmuştur seçimleri %50 civarındaki oy verme oranı ve sonuçları itibarıyla önceki seçimden bir sapma göstermemiştir. Bu seçimde Yeni Azerbaycan Partisi (YAP) 69 milletvekili ile en fazla koltuğa sahip olmuştur. Çoğunluğu YAP ile birlikte hareket eden 46 bağımsız aday parlamentoya girebilmiştir. Bu seçimlerde Müsavat Partisi ve Azerbaycan Halk Partisi milletvekili çıkaramamıştır. 125 koltuklu Parlamento da muhalefet sadece 10 milletvekili çıkarmıştır. Birleşik bloklar olarak seçime giren muhalefet, zayıf örgütlenme ve kendi arasındaki bölünmüşlükle iktidarın karşısında etkili bir görüntü sunamamıştır. Muhalefet partileri başarısızlıklarını toplanma ve ifade hürriyeti, kampanya süresi ve imkanlarının kısıtlılığına bağlamaktadır. Nitekim muhalefet partileri seçim sonuçlarına ciddi itirazlar dile getirmiş, Azerbaycan Seçim Komisyonu ve Anayasa Mahkemesi ni seçimleri yenilemeye ve uluslararası kamuoyunu duyarlılığa davet etmişlerdir. Cumhurbaşkanı Aliyev seçimlerin özgür ve adil gerçekleştirildiğini dile getirmiştir. Azerbaycan 6

7 AZERBAYCAN, KENDI PETROL VE GAZINI DIŞ PAZARLARA ULAŞTIRMAK IÇIN BATILI ŞIRKETLERI IKNA ETMEK ZORUNDA KALMADAN OYUN KURUCU BIR ÜLKE OLMAYI HEDEFLEMEKTEDIR. 3 Bkz. Azerbaycan Merkezi Seçim Komisyonu, 4 Ahmet Kara "The Parliamentary Elections in Azerbaijan, November 2005 and May2006,"Electoral Studies, Vol. 26, No. 3 (September 2007), pp M. Turgut Demirtepe, The 15 October 2008 Presidential Elections: The Consolidation of Ilham Aliyev s Power in Azerbaijan, USAK Yearbook of International Politics and Law, Vol. 2, (2009), pp Merkezi Seçim Konseyi yerli ve uluslararası gözlemcilerin raporları ve şikayetler neticesinde 46 sandıkta yapılan oylamayı geçersiz saymıştır. 3 Anayasa Mahkemesi bu sandıkların iptalinden kaynaklanan usulsüzlüğün seçim sonuçlarını etkilemediği görüşü ile genel seçim sonuçlarını onaylamıştır Cumhurbaşkanlığı seçimi 2005 ve 2010 Parlamento seçimlerine benzer bir atmosferde gerçekleşmiştir. Ancak 2008 seçimlerinde oy kullanma %75.1 ile muhalefetin öngörüsünü ve Parlamento seçimleri oranını geçmiştir. Bu oran %71.3 ile gerçekleşen 2003 Cumhurbaşkanlığı seçimlerini geride bırakmıştır. Ülkede asıl yetkinin Cumhurbaşkanlığı nda toplandığı ve Parlamento nun iktidar partisi tarafından kontrol edildiği düşüncesi Cumhurbaşkanlığı seçimine asıl ilginin yönelmesine sebep olmuştur. Ağustos 2008 de Müsavat Partisi, Halk Cephesi Partisi, Liberal Parti, Vatandaş ve Kalkınma Partisi ve Azerbaycan Halk Forumu ortak bir muhalefet işbirliği bloğu oluşturmuşlardır. Bu bloğu oluşturan partiler, 2008 seçimlerini iktidarın baskısı, özgür medyanın olmaması ve seçime hile karıştırılacağı iddiaları ile boykot etmişlerdir. Bloğun stratejisi seçime katılım oranını düşürmek ve seçimin meşruiyetini sorgulanır hale getirmekti. Ancak bu çekilme oy kullanma oranını düşürmemiş, muhalefetin strateji ve planlama eksikliğinin bir örneğini teşkil etmiştir. Aliyev istikrar içinde büyüme sloganı ile hareket ederken, muhalefet bir alternatif öne sürememiştir. Aliyev karşısında tecrübesiz ve tanınmayan adaylar açık farkla seçimde Aliyev in gerisinde kalmışlardır. Seçimlerin arkasından 2005 te olduğu gibi kitlesel protestolar gerçekleşmemiştir. Azerbaycan seçimleri ile ilgili uluslararası gözlemcilerin vardığı sonuç gözle görülür bir hilenin olmadığı, şikayetlerin dikkate alındığı, seçimlerin uluslararası standartlara uyumu için çaba harcandığı yönünde olmuştur. 4 Azerbaycan seçimlerini başta Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı olmak üzere, Azerbaycan ın davetiyle çok sayıda bağımsız yabancı gözlemci ve Azerbaycan içinden yerel gözlemciler izlemektedir. Merkezi Seçim Komisyonu, bölgesel seçim kurullarını ve sandık kurullarını oluşturmaktadır. Adayların kendilerini ifade etmeleri için kamu televizyonunda eşit oranda tanıtım, belirlenmiş bölgelerde propaganda yapma imkanları tanınmaktadır. Seçimlerde az sayıda usulsüzlük yapıldığı ve bu usulsüzlüklerin kanuni yollardan çözüldüğü tespit edilmektedir. Azerbaycan seçimleri üzerine yapılan analizler her bir seçimin Azerbaycan ı demokrasiye yakınlaştıran bir etki yaptığıdır. 5 Azerbaycan seçimleri ile ilgili değerlendirmelerin negatif tarafında ise üç iddia bulunmaktadır. İlk iddia şekil şartları açısından ve görünürde adil ve eşit görünen seçimlerin, toplanma özgürlüğünden medya sansürüne tedbirlerle aslında bu niteliklere sahip olmadığıdır. İkinci iddia ise seçim komisyon ve kurullarının iktidar partisi ve yandaşları tarafından belirlendiği, bu durumun seçimlerin yapılmasından sayıma kadar olan süreci gölgelediğidir. Üçüncüsü ise muhalefetin sürekli canlı tuttuğu seçimlerin asla özgür ve eşit yapılmayacağına dair güvensizlik ortamıdır. Azerbaycan da siyasal hayatın ve sistemin geleceği ile ilgili bu karamsar tablo muhalefete seçim başarısızlığı için mazeret teşkil etmektedir. Ancak bu iddiaların oluşturduğu karamsar tablonun giderilmesi uluslararası standartlarda seçimlerin gerçekleşmesi için gereklidir. Azerbaycan yönetiminin şeffaf, sorgulanabilir ve sorumlu bir yaklaşımla muhalefetin iddialarına cevap verme istekliliği ülkede seçimlerin kalitesi ve demokrasinin geleceği ile ilgili perspektifi ortaya koyması açısından önemlidir. Azerbaycan seçimleri ile ilgili uluslararası değerlendirmelerin bu iddialar etrafında şekilleneceği söylenebilir. Tüm adaylara şans verilmesini öngören, bağımsız ve eşit rekabet şartları öngören 7

8 düzenlemelerin hayata geçmesi seçimler ile ilgili değerlendirmeleri tümüyle değiştirebilir. kat artış göstermiştir. Aynı dönemde, büyüme rakamlarının yüksek seyrine rağmen, fiyat istikrarı korunabilmiştir. ALIYEV DÖNEMINDE AZERBAYCAN İlham Aliyev döneminde Azerbaycan da temel gelişmelerin ekonomi, dış politika ve eğitim alanlarında gerçekleştiği söylenebilir. Azerbaycan da bu süreç içerisinde makroekonomik performans genel olarak sürekli gelişme yönünde seyretmiştir. 6 Azerbaycan Devlet Petrol Fonu (SOFAZ) ile sosyal ve istikrar sağlayıcı harcamalar finanse edilmeye çalışılmıştır. Özel sektörün GSYİH payı sürekli artmış, bunda enerji yatırımlarının önemli katkısı olmuştur. Yabancı yatırım miktarı aynı şekilde 1996 dan itibaren önemli oranda artmıştır arasında nüfus sadece 550 bin artmışken, sonraki 10 yılda 1 milyona yakın nüfus artışı gerçekleşmiştir. Bu artışın, refahtaki genel iyileşmenin bir sonucu olduğu iddia edilebilir yılları arasında işsizlik oranı %10 düzeyinden %5 gibi makul bir düzeye inmiştir. Ortalama üretim indeksleri, üretimin yapısal dönüşüm geçirdiğini göstermektedir. Ülkedeki büyümenin motor gücü sanayideki büyüme oranlarıdır. Bu sektörde, bağımsızlıktan beri yaşanan en yüksek büyümenin olduğu 2006 da gerçekleşen %50 lik genişleme (aynı yıl yıllık büyüme oranı %35 ile yine rekor bir rakama ulaşmıştır) bu konuda bir fikir verebilir. Ekonomik büyüme, 2012 de, 2011 deki %0,1 lik cılız büyümeyi aşarak %2.2 ye ulaşmıştır ve 2014 yıllarına yönelik büyüme tahminleri sırasıyla %3.1 ve %4.8 düzeyini işaret etmektedir. 8 Azerbaycan ı, geçiş ekonomileri içerisinde, yatırım düzeyi en cazip ülkelerden birisi haline getiren bu ekonomik gelişme petrol ve doğal gaz üretimindeki artıştır. Nitekim yılları arasında ülkede petrol ve doğal gaz üretimi yaklaşık üç 6 Azerbaycan ekonomisi ile ilgili bölüm Mehmet Dikkaya nın katkıları ile yazılmıştır. 7 Ina Ganguli, Migration in Azerbaijan: The Transition to a Destination Country?, irex.org/system/files/ganguli.pdf 8 Bkz. Asya Kalkınma Bankası, 9 Mehmet Dikkaya, Orta Asya ve Kafkasya: Dönüşüm Süreci ve Uluslararası Ekonomi Politik (İstanbul: Beta, 2009), s Mehmet Dikkaya, Trans Anadolu Doğalgaz Boru Hattı Projesi (TANAP): Türkiye İle Azerbaycan ınyenidansı, l=807&cid=844&konu=16&bol ge=7( ). Kolektif ve devlet çiftlikleri olan Sovyet mirası tasfiye edilmiş ve yeni toprak mülkiyeti tesis edilmiştir. GSYİH nin %75 i, tarımsal üretimin %98 i, sanayi üretiminin %50 si ve perakende ticaretin %99 u özel sektör tarafından gerçekleştirilmektedir. Özelleştirmede istikrarsız bir süreç yaşansa da performansı ekonomik gelişmeyi hızlandırmakta ve gelir düzeyine olumlu etkide bulunmaktadır. 9 Avrupa ya Hazar gazını ulaştırma projesi olan Güney Gaz Koridoru etrafında geçen hareketli bir dönemin ardından, Kars-Tiflis-Bakü demiryolu ve Trans Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı (TANAP) fikrinin ortaya çıkması ile Azerbaycan ın enerji gelirlerini, bölgesel enerji güvenliğini sağlayacak şekilde kullanmaya başladığı anlaşılmıştır. 7 milyar dolarlık yatırım maliyeti olan TANAP Projesi nde Azerbaycan Devlet Petrol Şirketi nin (SO- CAR) payının %80 olması, hem Nabucco gibi çok uluslu projelerdeki hantallığı ve karar alma süreçlerinde yaşanan tıkanmaları aşmayı, hem de Azerbaycan ın doğal gazını daha çok Türkiye topraklarını kullanarak hayata geçirme niyetini göstermektedir. 10 Bu düzlemde Azerbaycan, kendi petrol ve gazını dış pazarlara ulaştırmak için Batılı şirketleri ikna etmek zorunda kalmadan oyun kurucu bir ülke olmayı hedeflemektedir. SOCAR şirketi, büyük bir devlet tekeli olarak Azerbaycan ekonomisinde yönlendirici bir işleve sahip olmanın yanında uluslararası bir yatırımcı profiline sahiptir. Azerbaycan Devlet Petrol Fonu nun ulus aşırı ekonomik faaliyetleri dikkat çekmektedir de kurulan ve petrol gelirlerinin adaletli gelir dağılımının tesisi amacıyla kullanılmasını öngören bu fon, 34 milyar dolarlık muazzam bir büyüklüğe ulaşmıştır içerisinde, 600 milyon dolarlık yabancı hisse satın alımı ve SOCAR projelerine 1.5 milyar dolar 8

9 katkıda bulunma, 12 ton altın alımı yaparak altın rezervlerini 30 tona ulaştırma gibi faaliyetler planlayan fon, 2012 nin ilk dokuz ayında Azerbaycan bütçesine 9 milyar dolar transfer etmiştir. 11 Ülkeyi ilgilendiren Hollanda Hastalığı (Dutch disease) tartışmalarına gelince, 2013 te büyümenin büyük kısmının enerji dışı alanda gerçekleşeceği tahmin edilmektedir. Asya Kalkınma Bankası na göre, pek çok sektördeki yapısal reformlar, enerji dışı büyümeye atıfta bulunmaktadır. Özellikle bilgi teknolojileri temelli olarak 2008 den beri gözle görülür bir petrol dışı gelişmenin yaşandığı söylenebilir te petrol dışı sektörlerin toplamdaki payını %18 e ulaştırma konusunda yoğun bir çaba sarf edilmektedir. 13 Nitekim yılları arasında, petrol dışı ihracat 4.5 kat artmış ve 2003 teki 374 milyon dolarlık düzeyden 1,674 milyar dolara yükselmiştir. 14 Dinamik dış ticaret yapısı, ihracatın coğrafi kompozisyonunu çeşitlendirerek ülkenin 2000 den beri sürekli dış ticaret fazlası vermesini sağlamıştır. Bu eksende 11 Lada Evgrashina, Azeri Oil Fund to Spend $1 Bln on Property Abroad, id/ Gulgiz Dadashova, ADB Sees Non-oil Sector as Azerbaijan s Major Driver of Growth in 2013, business/54819.html 13 Arthur Bayhan, Azerbaijan s Growth Perspectives and Non-oil Sector Competitiveness, Todays Zaman, 13 January Vüsal Qasımlı ve Zaur Veliyev, ci İllerde Azerbaycan Respublikasının Sosial-İqtisadi Göstericileri (Bakü, SAM, 2013), s. 16. en büyük dış ticaret fazlası yaklaşık 24 milyar dolarla 2011 de ortaya çıkmıştır. Dış ticarette ana ekseni Rusya, Kazakistan ve Ukrayna gibi geleneksel ticari ortaklar ile Türkiye başta olmak üzere AB ve ABD pazarları oluşturmaktadır. Azerbaycan-Türkiye dış ticareti sürekli gelişme trendi göstermekte, ticari akımları, petrol dışı sermaye akımları da güçlü bir şekilde izlemekte ve desteklemektedir. Rusya, Çin, Ukrayna ve Kazakistan dışında ülkenin temel ithalat ortakları AB ve ABD dir. Azerbaycan, gözlemci üye olduğu Dünya Ticaret Örgütü ne (DTÖ) tam üyeliği konusunda somut adımlar atmaya çalışmaktadır. Komşuları Gürcistan ve Ermenistan ın üye olduğu DTÖ ile Azerbaycan ın Ağustos 2013 itibarıyla katılım müzakereleri devam etmektedir. Azerbaycan ekonomisinin en önemli sorunu bölgesel gelişmişlik farklılıklarının devam etmesidir. Ekonomik göstergelerdeki olumlu hava, bölgesel gelişmişlik farklılıklarının giderilmesini sağlayamamıştır. Nüfus, altyapı, eğitim düzeyi ve sağlık hizmetleri gibi konularda bölgesel dengesizlikler mevcuttur. Bakü de konumlanmış sanayi diğer bölgelere, 9

10 AZERBAYCAN IÇIN ÖNCELIK BÖLGESEL VE ULUSLARARASI ORTAMI AZERBAYCAN I ÖNEMLI BIR AKTÖR OLARAK KABUL EDECEK VE DIŞ POLITIKA ÖNCELIKLERINI HAYATA GEÇIRMESINE UYGUN HALE GELECEK ŞEKILDE DÖNÜŞTÜRMEKTIR. 15 Elman Muradov, Azerbaycan ve Almanya nın Bölgesel Kalkınma Politikalarının Karşılaştırmalı Analizi, Niğde Üniversitesi İİBF Dergisi, Vol.5, No.1 (2012), pp nitelikli iş gücü ve altyapı ile desteklenerek kaydırılmalıdır. Çeşitlendirilen sanayi üretimi, yükselen Azerbaycan ın istikrarlı ve sürdürülebilir kalkınma döngüsünü tamamlamasını sağlayacaktır. 15 Ekonomideki kayda değer gelişme yanında, Azerbaycan dış politikası tek taraflı, kriz eksenli ve korkulardan beslenen psikoloji ve pratiğinden bu süreçte uzaklaşmıştır. Azerbaycan yeni bir dış politika perspektifi benimsemiş, bu yaklaşımla çok taraflı, aktif, dinamik bir dış politikaya geçiş sağlanmıştır. İlham Aliyev in öncülüğündeki dönem Azerbaycan için dış politikada ciddi meydan okumaların olduğu bir zaman dilimi olmuştur. Haydar Aliyev, Elçibey döneminden devraldığı işgal, bölgesel gerilim ve uluslararası izolasyon çıkmazından Azerbaycan ı kurtararak, dış politikanın bir denge ekseninde yeniden şekillenmesini sağlamıştır. İlham Aliyev in devraldığı dış politika bölge güçlerine eşit mesafede, Karabağ konusu ve Azerbaycan ın toprak bütünlüğüne endeksli bir çerçevedeydi. Aliyev bu altyapı üzerine çok boyutlu bir dış politika inşa etmiştir. Azerbaycan için öncelik bölgesel ve uluslararası ortamı Azerbaycan ı önemli bir aktör olarak kabul edecek ve dış politika önceliklerini hayata geçirmesine uygun hale gelecek şekilde dönüştürmektir. Aliyev yönetimi başlangıçta Azerbaycan ın siyasi ve ekonomik ilişkiler geliştirdiği ülkelerle Azerbaycan ın dış politika öncelikleriyle ilgili farkındalık oluşturma yönünde ilişki geliştirmeye yönelmiştir. Bölgesel güçlerle ilişkilerde denge siyaseti benimsenmiş, Azerbaycan ın komşularıyla iyi ilişkiler kurma siyaseti güdülmüştür. İkinci aşamada Avrupa Konseyi gibi Batılı kurumlarla ilişkiler geliştirilmiş, uluslararası kurumlar nezdindeki etkinlik artırılmıştır. Üçüncü aşamada başta Asya ülkeleri olmak üzere Azerbaycan ın dış politika ve ticaret ilişkileri çeşitlendirilmiştir. Son olarak ise Aliyev yönetimi petrol ve doğal gaz projeleri ve boru hatları siyasetinde belirleyici rol oynayan bir politikayı hayata geçirmiştir. Tüm bu süreçlerde Azerbaycan dış politikası dinamik bir diplomatik anlayış benimsemiştir. Azerbaycan ın işgal altındaki toprakları, yeraltı kaynaklarının etkin ve verimli değerlendirilmesi merkezinde olmak üzere çok boyutlu bir diplomasi tarzı geliştirmiştir. Azerbaycan kısa ve orta vadeli stratejik ortaklıklar geliştirmekte, hızlı manevra kabiliyeti ile önleyici diplomasi ve enerji politikalarında oyun kurucu rolü oynayabilmektedir. Azerbaycan diplomasisinin dönüşümü Dışişleri Bakanlığı yapısının reforme edilmesi ve diplomatların eğitimine verilen önemle sağlanmıştır. Aliyev döneminde diğer bir kayda değer gelişim alanı eğitim olmuştur. Bir milyona yakın mülteci, hızlı nüfus artışı ve kalifiye eleman ihtiyacı, Azerbaycan da eğitime yatırımı gerekli kılmıştır. Ülkede eğitim altyapısı ciddi şekilde yenilenmiş, Sovyet dönemi mirası modern bir eğitim anlayışı ve pratiği ile değiştirilmiştir. Devlet Petrol Fonu ndan yurtdışında eğitim için kaynak harcanmış, çok sayıda Azerbaycanlı genç Amerika, AB ülkeleri, Türkiye ve Rusya Federasyonu nda eğitim görmüştür. Aliyev döneminin güçlü devlet yapısı etrafında halka doğru genişleyen meritokratik halkaların oluşumunda eğitim seferberliği sonucunda yetişen kadrolar anahtar rol oynamaktadır SEÇIMLERI 2013 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin Cumhurbaşkanı İlham Aliyev in üçüncü dönem yeniden seçilmesi ile sonuçlanacağı, ilgili tüm taraflar açısından şüphe götürmez bir durumdur. Uluslararası medyanın seçimlere ilgi göstermemesi büyük oranda bu kanaatin bir sonucudur. Azerbaycan yönetimi, uluslararası gözlemcilerin bu seçimi izlemelerine büyük önem vermektedir. Bu amaçla yabancı gözlemciler için ortam uygun 10

11 hale getirilmekte ve 1000 civarında uluslararası gözlemci beklenmektedir. 16 Azerbaycan Milli Seçim Komisyonu toplam 10 adayın üyeliğini kabul etmiştir. Bu adaylar Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, İgbal Ağazade, Zahid Oruc, Güdret Hasanguliyev, Hafiz Hacıyev, Ferec Guliyev, Araz Elizade, Cemil Hesenli, İlyas İsmayılov ve Serdar Celaloğlu dur. 17 Muhalefet, seçimlere giden süreçte, geçmişte olduğundan daha fazla birlikte hareket etme zorunluluğu hissetmektedir. İçtimai Palata adı verilen bir şemsiye yapılanma, dinamik ve canlı bir muhalefet oluşturma, sürekliliği olan ortak bir strateji belirleme, seçimlerde avantajlı bir konuma ulaşma gibi hedeflerle çalışmalar yapmaktadır. Muhalefetin itici gücü Müsavat Partisi ve Azerbaycan Halk Cephesi Partisi dir. Nitekim geniş bir katılım ile oluşturulan Milli Şura seçimlere tek aday ile girme konusunda kararlılığını göstermiştir. Muhalefetin en önemli açmazı önceki seçimlerde aldıkları düşük oylar, az sayıda temsilci ile Parlamento da yer almaları ve nüfusun çok küçük bir oranını çalışmalarında arkalarında mobilize edebilmeleridir Parlamento seçimleri eski Sovyet coğrafyasında renkli devrimlerin cereyanı sırasında gerçekleşmesine rağmen, muhalefet sokaklara İLHAM ALİYEV ARAZ ELİZADE CEMİL HASANLI İLYAS ISMAYILOV QUDRET HASANGULİYEV HAFIZ HACIYEV DEVLET PETROL FONU NDAN YURTDIŞINDA EĞITIM IÇIN KAYNAK HARCANMIŞ, ÇOK SAYIDA AZERBAYCANLI GENÇ AMERIKA, AB ÜLKELERI, TÜRKIYE VE RUSYA FEDERAS- YONU NDA EĞITIM GÖRMÜŞTÜR. 16 Azerbaijan Willing to Collaborate with OSCE ODIHR in Elections FM, TODAY.AZ, 30 Ağustos Bkz. Azerbaycan Merkezi Seçim Komisyonu, İQBAL AGAZADE SERDAR CELALOĞLU Adaylıkları Azerbaycan Milli Seçim Komisyonu tarafından kabul edilen isimler. ZAHİD ORUC FEREC QULİYEV ancak birkaç on bin insan dökebilmiştir. Gürcistan, Ukrayna ve Kırgızistan la karşılaştırınca, oldukça zayıf kalan protestolar ve seçimlerdeki açık ara mağlubiyet, Azerbaycan muhalefetini uluslararası ilgiden yoksun bırakmıştır. Azerbaycan siyasi sistemi ve seçimleri üzerine analizlerde, muhalefetin kronik bir bölünme, bir arada hareket edememe ve vizyonsuzluğu üzerinde durulmaktadır ten bu yana güçlü Aliyev yönetimi, seçimden seçime hareketlenen muhalefet karşısında hemen hiç zorlanmadan seçimleri kazanmıştır. Muhalefet, Aliyev iktidarının gücü ve seçim stratejileri üzerine odaklanmış, bir anlamda başarısızlığına kılıf hazırlama çabası içinde olmuştur. Ciddi bir yapısal dönüşüm içerisinde olan ülkenin siyasal, sosyal ve ekonomik sorunları, dış politika gündemini araçsallaştırılabilecek bir muhalefet oluşturulamamıştır seçimlerinde muhalefet üç temel strateji üzerinden hareket etmektedir. Birincisi kamu yönetimi üzerinden halkta oluşan tepkiyi siyasi bir kanala çekmek ve bu hoşnutsuzluk üzerinden muhalefet yapmaktır. Muhalefet bu konuda aslında öncü rol oynamaktan ziyade, ülkede halkın bazı kamu yöneticilerine yönelik tepki ve protestolarını arkasına almaya çalışmıştır. Kamu yönetimi sorunları ve bazı yöneticilerin görevlerini kötüye kullanmaları muhalefetin iktidara karşı kullanabileceği alanlar olarak düşünülmektedir. İkincisi ise Aliyev e karşı karizmatik bir aday çıkarma stratejisidir. Bir süredir Azerbaycan muhalefeti içerisinde kendini ifade eden Rüstem İbrahimbeyov un öne çıkarılması, ünlü yönetmenin Aliyev karşısında etkili bir aday olabileceği düşüncesine dayanmaktadır. Üçüncü strateji ise etkili uluslararası mahfillerin Azerbaycan ın tek demokratikleşme imkanı olarak muhalefetin desteklenmesi yönünde ikna edilmesidir. Azerbaycan seçimleri ile ilgili muhalif analizler demokratikleşme yönünde başta ABD 11

12 ve AB den olmak üzere, uluslararası toplumdan Azerbaycan yönetimi üzerinde baskı kurmasını talep etmektedir. İbrahimbeyov un adaylığı düşüncesinin bir sebebi de Rusya ve ABD irtibatları ve uluslararası ünü ile ilgi çekebilecek olmasıdır. Nitekim İbrahimbeyov, Amerika ziyaretinde Amerikan Dışişleri Bakanlığı ve Kongre üyeleri ile görüşerek seçim sürecinde desteklerini talep etmiştir. 18 AZERBAYCAN YÖNETIMI, ULUSLARARASI GÖZLEMCILERIN BU SEÇIMI IZLEMELERINE BÜYÜK ÖNEM VERMEKTEDIR. lider çıkarma fikri ile çelişmektedir. 19 Nitekim İbrahimbeyov çifte vatandaşlığı başta olmak üzere seçimlere girme kriterlerini karşılamadığı için adaylığı Milli Seçim Kurulu tarafından onaylanmamıştır. Ancak Milli Şura bu duruma hazırlıklı olduğunu daha önceden Cemil Hesenli nin muhtemel adaylığını duyurarak bildirmişti. Hesenli, Milli Şura nın kararıyla seçimlerde muhalefetin ortak adayıdır. Azerbaycan muhalefeti, 2013 Cumhurbaşkanlığı seçimine daha uzun soluklu ve hazırlıklı bir görünüm arz etmektedir. Ancak üç stratejinin de seçim kazanmaya odaklı, kısa vadeli stratejiler olduğu söylenebilir. Muhalefetin kazanması durumunda demokrasinin tesis edileceği düşüncesi somut proje ve yaklaşımlardan uzak, retorik bir iddiadır. Kamu yönetimi, reform, ekonominin yönetimi üzerine alternatif projeler ortaya atılmamıştır. Muhalefetin seçim öncesi ittifakı ne ölçüde koruyabileceği de şüphelidir. İbrahimbeyov un seçilmesi durumunda bir geçiş yönetimi olacağı ve ülkenin yeni yönetime hazırlanması işlevi göreceği mesajı, güçlü bir muhalif 18 Azerbaijani Opposition Leader Seeks Support In Washington, RFE/RL, 14 Haziran 2013, 19 Sevil Nuriyeva, Azerbaycan Seçime Doğru, Star, 8 Temmuz Azerbaycan iktidar partisi YAP seçimlerde İlham Aliyev i aday olarak göstermiştir. Aliyev in iki Cumhurbaşkanlığı dönemindeki performansıyla ülkede yaptıklarının üçüncü dönem seçilmesi için yeterli olacağı düşünülmektedir. Azerbaycan da muhalefetin yeterli toplanma ve ifade hürriyeti bulunduğu, hür ve adil bir seçim yapılması için tüm imkanların kullanılacağı söylenmektedir. Azerbaycan yönetimi muhalefetin mesnetsiz bir baskı propagandası yaptığını, seçimlerin uluslararası standartlara uygun bir atmosferde geçeceğini öne sürmektedir. Aliyev yönetiminin seçim sürecini üç strateji ile yürüteceği gözlemlenmektedir Cumhurbaşkanlığı seçimleri sonrası Azerbaycan halkının sevinç gösterisi. 12

13 Benim Cumhurbaşkanım kampanyası kısa sürede gençler arasında büyük ilgi topladı. Birinci strateji Aliyev yönetiminin iktidar performansı üzerinden siyasi bir söylem üretmektir. Bu söylem esas itibarıyla ülkede ciddi bir reform ve yeniden yapılanma sürecinin devam ettiği, Aliyev yönetiminin başarıyla bu süreci yönettiği, mevcut sorunlara ciddiyetle eğildiği ve onların çözümü için süre istediği söylemleri üzerinden seçmenlerin desteğini kazanmak anlamına gelmektedir. Seçim yaklaştıkça yolsuzluk ve rüşvetle mücadeleye yapılan vurgu bu stratejinin sonucudur. İkinci strateji muhalefetin dağınıklığı, somut ülke sorunları ile ilgili düşünceleri olmadığı, reaksiyoner ve yıkıcı bir tarzları olduğundan çıkışla muhalefetin alternatif teşkil edemeyeceği söylemi üzerinden, muhalefeti seçimde mağlup etmektir. Muhalefetin ülkenin kazanımlarını görmediği, Azerbaycan ile ilgili çok kötü bir resim sunduğu, dış bağlantılardan medet umarak iktidara gelme hırsında oldukları YAP çevreleri tarafından dillendirilmektedir. Üçüncü strateji ise Azerbaycan ın bölgesel enerji denkleminde artan ağırlığı ve başarılı dış politikası, Azerbaycan yönetimini bölge ülkeleri ve uluslararası aktörler nezdinde önemli bir konuma getirmesi üzerinden oluşturulmaktadır. Yönetim bu konumu vazgeçilmez bir pozisyona taşımaya kararlıdır yılında ABD Dışişleri Bakanı Clinton ın ziyareti sırasında Azerbaycan ın önemine yaptığı vurgu ve muhalefetin beklentisine rağmen haklar ve özgürlükler bahsine MUHALEFETIN ETRAFINDA ŞEKILLENDIĞI MILLI ŞURA DAĞILMA EMARELERI GÖSTERIRKEN, ALIYEV E DESTEK IÇIN GENÇLERIN OLUŞTURDUĞU BENIM CUMHURBAŞKANIM HAREKETI GÜÇLENEREK ÇEŞITLI FAALIYETLER YÜRÜTMEKTEDIR. 20 Zaur Shiriyev, Clinton's Visit to the Caucasus, Today s Zaman, 12 Haziran Bkz. Elnur Aslanov, Azerbaijan s Place in the World, Economist, 14 Eylül girmemesi bu pozisyonu güçlendirmiştir. 20 Aliyev yönetiminin icraatları üzerinden seçim yarışına girme tercihi önceki iki dönemde yaptıkları karşılığında halkın desteğini alacaklarına olan güvenden kaynaklanmaktadır. Halihazırda yürütülen projelerin başlı başına seçmeni ikna edecek unsurlar içerdiği, sergilenen performansla muhalefetin tüm iddia ve vaatleriyle başa çıkılacağı düşünülmektedir. Azerbaycan da ortaya çıkmaya başlayan orta sınıfın siyasal desteğinin kendi dinamikleri ve tercihleri ile ortaya çıkacağına dair algı bu seçimde test edilecektir. Azerbaycan yönetimi yeni orta sınıfın kendisini destekleyeceğine, dış politika, ekonomi ve eğitim başta olmak üzere yürüttükleri projelerin bu destekle devam edeceğine dair inançlarını ortaya koymaktadırlar. 21 Muhalefetin etrafında şekillendiği Milli Şura dağılma emareleri gösterirken, Aliyev e destek için gençlerin oluşturduğu Benim Cumhurbaşkanım hareketi güçlenerek çeşitli faaliyetler yürütmektedir. GÖZLEMLER VE TAVSIYELER Azerbaycan, 2013 seçim sürecine kadar istikrar, kalkınma ve siyasal sistemin gelişimini hedefleyen önemli adımlar atmıştır. Dış politikada uzun süredir devam eden denge siyaseti yerini kendine modern dünyada etkili bir yer arayan siyasete bırakmıştır. Azerbaycan, bölge- 13

14 sinde etkili bir konuma ulaştıktan sonra daha geniş çerçevede enerji güvenliği bağlamında oyun kurucu bir pozisyon elde etmiştir. Bu yeni yaklaşımın genel hatları ile tercihini Batıdan yana yaptığı söylenebilir. Eski Sovyet coğrafyası ve Güney Kafkasya kriterleri ile bakıldığında kayda değer bir başarı söz konusudur. Bu durum Azerbaycan ın kendini görmek istediği gelişmişlik düzeyine erişmek için gerekli altyapıyı vaat etmektedir. Aliyev döneminde eğitim, sağlık, kentleşme gibi konularda atılan adımlar, petrol gelirleri ile inşa edilen ekonomi ve petrol sonrası ekonomik dönem ile ilgili faaliyetler, eğitim ve sağlık gibi insani gelişmişliği sağlayan alanlarda reformlar ülkeyi yeni bir eşiğe getirmiştir. Bir yandan elit halkaları ile topluma doğru genişleyen devlet yapısı, diğer yandan bir orta sınıf teşkil ederek toplumsal düzeyde gelişme trendini sahiplenecek bir taban oluşturma politikaları bu altyapının köşe taşlarıdır. Gelinen yeni eşikte daha ileri bir refah düzeyi, sürdürülebilir kalkınma, uluslararası normlar, evrensel hak ve özgürlükler hedeflenmelidir. Azerbaycan yönetiminde bu gelecek perspektifine ulaşılacağına dair bir inanış vardır. Bu inancın pekişmesi, güçlü bir özgüven ve toplumu arkasına alan bir sinerjinin ortaya çıkması ile olacaktır. Azerbaycan ın demokratikleşme yönünde kaydedeceği mesafe doğrudan olumlu katkı ile bu süreci güçlendirecektir. Azerbaycan ın 2013 seçimleri sonrasında karşı karşıya kalacağı gündem kayda değer ekonomik gelişmişliği sağlayan bir ülke olarak siyasi rejimi rafine hale getirmek, toplumsal taleplere duyarlı iyi yönetişimin tesisini sağlamak olacaktır. Demokratikleşme, sonu olmayan bir süreçtir ve iyi yönetişimde çıtayı yükseltmek için anlamlı ve yapıcı bir yoldur. Azerbaycan için siyasal açılma, ekonomik gelişmişliği pekiştirecek, Azerbaycan halkını ülkenin kalkınma projeleri arkasında mobilize edecek, uluslararası toplum nezdinde önemini ve güvenilirliğini artıracaktır. Azerbaycan için yıkıcı rekabetin yaşanacağı ve ülkenin kaçınılmaz olarak geriye gideceği gerilim siyaseti yapma imkanı ortadan kalkmıştır. Bu tercihi yapanların kısa sürede tarihe mal olacağı açıktır. İktidar ve muhalefetiyle 2013 seçim atmosferinde bu kritik eşiği geçip yepyeni bir perspektif ve enerjiyle daha rafine siyasi ve ekonomik reformların yapılması tek perspektif olarak ülkenin ufkunda yer almaktadır. ASAN hizmeti sayesinde vatandaşlar birçok belgeyi birkaç dakika içinde alabilmektedir. 14

15

16

AZERBAYCAN DA CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMLERİ: BEKLENTİLER VE GERÇEKLER

AZERBAYCAN DA CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMLERİ: BEKLENTİLER VE GERÇEKLER Rapor No:170 THE AZERBAYCAN DA CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMLERİ: BEKLENTİLER VE GERÇEKLER PRESIDENTIAL ELECTIONS IN AZERBAIJAN: EXPECTATIONS AND REALITIES ПРЕЗИДЕНТСКИЕ ВЫБОРЫ В АЗЕРБАЙДЖАНЕ: ОЖИДАНИЯ И РЕАЛЬНОСТИ

Detaylı

HAYDAR ALİYEV DÖNEMİNDE AZERBAYCAN'IN EKONOMİK VE POLİTİK DÖNÜŞÜMÜ: FIRSATLAR VE SORUNLAR. Mehmet DİKKAYA & Adem ÇAYLAK

HAYDAR ALİYEV DÖNEMİNDE AZERBAYCAN'IN EKONOMİK VE POLİTİK DÖNÜŞÜMÜ: FIRSATLAR VE SORUNLAR. Mehmet DİKKAYA & Adem ÇAYLAK OAKA Cilt:3, Sayı: 5, ss. 131-157, 2008 HAYDAR ALİYEV DÖNEMİNDE AZERBAYCAN'IN EKONOMİK VE POLİTİK DÖNÜŞÜMÜ: FIRSATLAR VE SORUNLAR Mehmet DİKKAYA & Adem ÇAYLAK ÖZET Haydar Aliyev, 1994 2003 yılları arasında

Detaylı

AZERBAYCAN Ülke Bülteni

AZERBAYCAN Ülke Bülteni 2013 AZERBAYCAN Ülke Bülteni DEİK / Türk Azerbaycan İş Konseyi 0 Genel Bilgiler Resmi adı: Azerbaycan Cumhuriyeti Yönetim şekli: Cumhuriyet Başkent: Bakü Diğer şehirler: Gence, Nahçıvan, Sumgayıt, Lenkeran,

Detaylı

ATATÜRK KÜLTÜR, DİL VE TARİH YÜKSEK KURUMU ATATÜRK ARAŞTIRMA MERKEZİ YAYINLARI KAFKASYA NIN YÜKSELEN YILDIZI İLHAM ALİYEV DÖNEMİNDE AZERBAYCAN

ATATÜRK KÜLTÜR, DİL VE TARİH YÜKSEK KURUMU ATATÜRK ARAŞTIRMA MERKEZİ YAYINLARI KAFKASYA NIN YÜKSELEN YILDIZI İLHAM ALİYEV DÖNEMİNDE AZERBAYCAN ATATÜRK KÜLTÜR, DİL VE TARİH YÜKSEK KURUMU ATATÜRK ARAŞTIRMA MERKEZİ YAYINLARI KAFKASYA NIN YÜKSELEN YILDIZI İLHAM ALİYEV DÖNEMİNDE AZERBAYCAN Editör Çağrı Erhan Yazarlar Mitat Çelikpala - İhsan Çolak

Detaylı

hazarworld.com HAZAR STRATEJİ ENSTİTÜSÜ YAYINIDIR KASIM 2013 SAYI: 12 CHOICE OF AZERBAIJAN: ALIYEV FOR THE THIRD TIME SUMMARY изложение56 краткое

hazarworld.com HAZAR STRATEJİ ENSTİTÜSÜ YAYINIDIR KASIM 2013 SAYI: 12 CHOICE OF AZERBAIJAN: ALIYEV FOR THE THIRD TIME SUMMARY изложение56 краткое HAZAR STRATEJİ ENSTİTÜSÜ YAYINIDIR KASIM 2013 SAYI: 12 hazarworld.com yayında Azerbaycan İstikrara Devam Dedi CHOICE OF AZERBAIJAN: ALIYEV FOR THE THIRD TIME ВЫБОР АЗЕРБАЙДЖАНА: 3-й РАЗ АЛИЕВ SUMMARY краткое

Detaylı

BÖLÜM I DÜNYA EKONOMİSİNİN BÜYÜYEMEME SORUNU, TÜRKİYE NİN ORTA GELİR TUZAĞINDAN ÇIKMA UMUDU

BÖLÜM I DÜNYA EKONOMİSİNİN BÜYÜYEMEME SORUNU, TÜRKİYE NİN ORTA GELİR TUZAĞINDAN ÇIKMA UMUDU BÖLÜM I DÜNYA EKONOMİSİNİN BÜYÜYEMEME SORUNU, TÜRKİYE NİN ORTA GELİR TUZAĞINDAN ÇIKMA UMUDU 1. Dünya Ekonomisinde Oyunun Kuralları Yeniden Belirleniyor 2008 yılında dünya geneline yayılan küresel ekonomik

Detaylı

AZERBAYCAN A YÖNELİK DEMOKRASİ EKSENLİ BİR ANALİZ

AZERBAYCAN A YÖNELİK DEMOKRASİ EKSENLİ BİR ANALİZ AZERBAYCAN A YÖNELİK DEMOKRASİ EKSENLİ BİR ANALİZ Yrd. Doç. Dr. Köksal ŞAHİN ÖZ Demokrasi yirminci yüzyılın ikinci yarısıyla birlikte küresel yaygınlık kazanmış olan bir rejimdir. Bu rejimin; sınırlı siyasal

Detaylı

Bu yayın 5000 adet basılmıştır.

Bu yayın 5000 adet basılmıştır. Bu yayın 5000 adet basılmıştır. TBMM KARARI DOKUZUNCU KALKINMA PLANININ (2007-2013) ONAYLANDIĞINA İLİŞKİN KARAR Karar No. 877 Karar Tarihi: 28/6/2006 Dokuzuncu Kalkınma Planı (2007-2013), 30/10/1984 tarihli

Detaylı

Stratejik Projeksiyon: Avrasya da Ticaret ve Ulaşım

Stratejik Projeksiyon: Avrasya da Ticaret ve Ulaşım Fiyatı: 10 $/15 TL OCAK - MART 2013 / SAYI:2 Obama nın Ekonomiyle İmtihanı Dr.Fatih Macit Türk Dış Politikası Prof.Dr.Fuat Keyman Gürcistan Seçimleri ve Sonrası Dr.Kornely Kakachia Rosneft BP Anlaşması

Detaylı

Cumhurbaşkanlığı seçimlerine doğru К ПРЕЗИДЕНТСКИМ ВЫБОРАМ В АЗЕРБАЙДЖАНЕ. towards presıdentıal electıons ın azerbaıjan. hazarworld.

Cumhurbaşkanlığı seçimlerine doğru К ПРЕЗИДЕНТСКИМ ВЫБОРАМ В АЗЕРБАЙДЖАНЕ. towards presıdentıal electıons ın azerbaıjan. hazarworld. HAZAR STRATEJİ ENSTİTÜSÜ YAYINIDIR EYLÜL 2013 SAYI: 10 Azerbaycan da Cumhurbaşkanlığı seçimlerine doğru towards presıdentıal electıons ın azerbaıjan К ПРЕЗИДЕНТСКИМ ВЫБОРАМ В АЗЕРБАЙДЖАНЕ hazarworld.com

Detaylı

BİLGE ADAMLAR KURULU RAPORU

BİLGE ADAMLAR KURULU RAPORU BİLGE ADAMLAR KURULU RAPORU RAPOR NO: 58 HAZİRAN 2013 BİLGESAM YAYINLARI RAPOR NO: 58 Kütüphane Katalog Bilgileri: Yayın Adı: Türk-Rus İlişkileri Yazar: Doç. Dr. Fatih ÖZBAY ISBN: Sayfa Sayısı: 43 Yayına

Detaylı

BATI-SONRASI DÜNYAYA DOĞRU TÜRK DIŞ POLİTİKASI

BATI-SONRASI DÜNYAYA DOĞRU TÜRK DIŞ POLİTİKASI BATI-SONRASI DÜNYAYA DOĞRU TÜRK DIŞ POLİTİKASI 82 BATI-SONRASI DÜNYAYA DOĞRU TÜRK DIŞ POLİTİKASI MÜSTAKİL SANAYİCİ VE İŞADAMLARI DERNEĞİ Sütlüce Mah. İmrahor Cad. No: 28 34445 Beyoğlu-İSTANBUL Tel: +90

Detaylı

S E T A S i y a s e t, E k o n o m i v e T o p l u m A r a ş t ı r m a l a r ı V a k f ı w w w. s e t a v. o r g O c a k 2 0 1 1

S E T A S i y a s e t, E k o n o m i v e T o p l u m A r a ş t ı r m a l a r ı V a k f ı w w w. s e t a v. o r g O c a k 2 0 1 1 seta Analiz. S E T A S i y a s e t, E k o n o m i v e T o p l u m A r a ş t ı r m a l a r ı V a k f ı w w w. s e t a v. o r g O c a k 2 0 1 1 TÜRKİYE DE DOĞRUDAN YABANCI YATIRIMLAR M. EMIN ERÇAKAR, ERDAL

Detaylı

RUSYA FEDERASYONU. Ülke Bülteni. DEİK / Türk Rus İş Konseyi

RUSYA FEDERASYONU. Ülke Bülteni. DEİK / Türk Rus İş Konseyi 2012 RUSYA FEDERASYONU Ülke Bülteni DEİK / Türk Rus İş Konseyi 1 Genel Bilgiler Resmi Adı: Rusya Federasyonu Yönetim Biçimi: Federasyon Başkenti: Moskova Başlıca Kentleri: St.Petersburg, Nijni Novgorod,

Detaylı

AZERBAYCAN-GÜRCİSTAN-TÜRKİYE Bölgesel İşbirliğinin Başarı Örneği

AZERBAYCAN-GÜRCİSTAN-TÜRKİYE Bölgesel İşbirliğinin Başarı Örneği March 2015 03 AZERBAYCAN-GÜRCİSTAN-TÜRKİYE Bölgesel İşbirliğinin Başarı Örneği Kafkasya, Sovyetler Birliği nin çöküşü sonrasında uluslararası politikanın gündeminde sürekli olarak çatışma ve rekabetle

Detaylı

2023 TÜRKİYE İHRACAT STRATEJİSİ VE EYLEM PLANI

2023 TÜRKİYE İHRACAT STRATEJİSİ VE EYLEM PLANI 2023 TÜRKİYE İHRACAT STRATEJİSİ VE EYLEM PLANI TÜRKİYE CUMHURİYETİ EKONOMİ BAKANLIĞI Bakan Sunuşu Dünyada son yıllarda ulaşım, haberleşme ve bilişim alanlarında yaşanan gelişmelere paralel olarak küresel

Detaylı

Kırgızistan - Türkiye İlişkilerinin Geleceği Sempozyumu

Kırgızistan - Türkiye İlişkilerinin Geleceği Sempozyumu Kırgızistan - Türkiye İlişkilerinin Geleceği Sempozyumu Konsept Metinleri Mayıs-2013 Kırgızistan/Bişkek 1 İçindekiler Bağımsızlıktan Günümüze Kırgızistan-Türkiye İlişkileri ve... 3 Geleceğe İlişkin Düşünceler...

Detaylı

Dışişleri Bakanlığı nın 2015 Mali Yılı Bütçe Tasarısının TBMM Genel Kurulu na Sunulması Vesilesiyle Hazırlanan Kitapçık

Dışişleri Bakanlığı nın 2015 Mali Yılı Bütçe Tasarısının TBMM Genel Kurulu na Sunulması Vesilesiyle Hazırlanan Kitapçık 14 Aralık 2014 günü konuşma saatine kadar ambargoludur 2015 YILINA GİRERKEN DIŞ POLİTİKAMIZ Mevlüt Çavuşoğlu Dışişleri Bakanı Dışişleri Bakanlığı nın 2015 Mali Yılı Bütçe Tasarısının TBMM Genel Kurulu

Detaylı

Avrupa Birliği Genel Sekreterliği Tarafından Yapılan Gayrı Resmi Tercümedir TÜRKİYE NİN ÜYELİĞİ PERSPEKTİFİNDEN KAYNAKLANAN HUSUSLAR

Avrupa Birliği Genel Sekreterliği Tarafından Yapılan Gayrı Resmi Tercümedir TÜRKİYE NİN ÜYELİĞİ PERSPEKTİFİNDEN KAYNAKLANAN HUSUSLAR Avrupa Birliği Genel Sekreterliği Tarafından Yapılan Gayrı Resmi Tercümedir TÜRKİYE NİN ÜYELİĞİ PERSPEKTİFİNDEN KAYNAKLANAN HUSUSLAR İÇİNDEKİLER GİRİŞ VE ÖZET 1 1. JEOPOLİTİK BOYUT 4 2. EKONOMİK BOYUT

Detaylı

2014 YILINA GİRERKEN DIŞ POLİTİKAMIZ

2014 YILINA GİRERKEN DIŞ POLİTİKAMIZ 2014 YILINA GİRERKEN DIŞ POLİTİKAMIZ Ahmet Davutoğlu Dışişleri Bakanı Dışişleri Bakanlığı nın 2014 Mali Yılı Bütçe Tasarısının TBMM Genel Kurulu na Sunulması Vesilesiyle Hazırlanan Kitapçık 1 Bu kitapçık,

Detaylı

50. YILINDA YURTDIŞINA İŞÇİ GÖÇÜ GENİŞ AÇI YURTDIŞINDAKİ VATANDAŞLARIMIZ TÜRKİYE'NİN DAİMİ TEMSİLCİLERİDİR BAŞBAKAN YARDIMCISI BEKİR BOZDAĞ

50. YILINDA YURTDIŞINA İŞÇİ GÖÇÜ GENİŞ AÇI YURTDIŞINDAKİ VATANDAŞLARIMIZ TÜRKİYE'NİN DAİMİ TEMSİLCİLERİDİR BAŞBAKAN YARDIMCISI BEKİR BOZDAĞ Sayı 3, Temmuz - Ağustos - Eylül 2011 Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Yerel Süreli Yayınıdır. Ücretsiz Olarak Dağıtılır. ISSN: 1308-528X GENİŞ AÇI 50. YILINDA YURTDIŞINA İŞÇİ GÖÇÜ YURTDIŞINDAKİ VATANDAŞLARIMIZ

Detaylı

GÜNEŞTE BİR YER VEYA ONBEŞ DAKİKALIK ŞÖHRET TÜRKİYE NİN YENİ DIŞ POLİTİKASINI ANLAMAK

GÜNEŞTE BİR YER VEYA ONBEŞ DAKİKALIK ŞÖHRET TÜRKİYE NİN YENİ DIŞ POLİTİKASINI ANLAMAK GÜNEŞTE BİR YER VEYA ONBEŞ DAKİKALIK ŞÖHRET TÜRKİYE NİN YENİ DIŞ POLİTİKASINI ANLAMAK Sinan Ülgen carnegie Europe Aralık 2010 2011 Carnegie Endowment for International Peace. Tüm hakları saklıdır. Bu yanının

Detaylı

DOSTLUK, KARDEŞLİK VE STRATEJİ ORTAKLIK

DOSTLUK, KARDEŞLİK VE STRATEJİ ORTAKLIK AZERBAYCAN-TÜRKİYE: DOSTLUK, KARDEŞLİK VE STRATEJİ ORTAKLIK DERLEYENLER Cavid VELİYEV Reşat RESULLU Kenan ASLANLI Ankara, 2012 Bu kitabın tüm hakları yazarına ve yayıncısına aittir. ISBN 978-975-267-

Detaylı

TÜRKİYE NİN BANKASI 2012 FAALİYET RAPORU

TÜRKİYE NİN BANKASI 2012 FAALİYET RAPORU TÜRKİYE NİN BANKASI CUMHURİYET İN İLK KURUMLARINDAN BİRİ OLAN NIN KURULUŞ MİSYONU TÜRKİYE NİN KALKINMASINA, İNŞASINA VE GELİŞMESİNE HER ALANDA KATKI SAĞLAMAK OLMUŞTUR. 88 YILDIR TÜRKİYE İÇİN ÇALIŞAN, SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİN

Detaylı

Yonetım ... KİT LERDE KURUMSAL YÖNETİM NE KADAR ÇOK ŞEFFAFLIK, KİT LERDE O KADAR İYİ KURUMSAL YÖNETİM BU KİTAPTA ÖZEL DOSYA

Yonetım ... KİT LERDE KURUMSAL YÖNETİM NE KADAR ÇOK ŞEFFAFLIK, KİT LERDE O KADAR İYİ KURUMSAL YÖNETİM BU KİTAPTA ÖZEL DOSYA www. t kyd. o r g Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği yayınıdır. 3 ayda bir yayınlanır. Ücretsizdir. SAYI 20 YAZ 2013 Kurumsal... Yonetım ÖZEL DOSYA KİT LERDE KURUMSAL YÖNETİM RÖPORTAJ SERDAR ÇELİK, OECD

Detaylı

ULUSLARARASI YATIRIMCILAR DERNEĞİ INSIGHT YASED 30. YIL ÖZEL SAYISI

ULUSLARARASI YATIRIMCILAR DERNEĞİ INSIGHT YASED 30. YIL ÖZEL SAYISI ULUSLARARASI YATIRIMCILAR DERNEĞİ INSIGHT YASED 30. YIL ÖZEL SAYISI YASED Adına İmtiyaz Sahibi Piraye Antika Barbaros Bulvarı Morbasan Sokak Koza İş Merkezi B Blok K:3 Beşiktaş-İstanbul Genel Yayın Yönetmeni

Detaylı

KÜRESELLEŞME SÜRECINDE TÜRKİYE-ÇİN EKONOMİK İLİŞKİLERİ

KÜRESELLEŞME SÜRECINDE TÜRKİYE-ÇİN EKONOMİK İLİŞKİLERİ ANALİZ HAZİRAN 2014 SAYI: 96 KÜRESELLEŞME SÜRECINDE TÜRKİYE-ÇİN EKONOMİK İLİŞKİLERİ ALTAY ATLI SADIK ÜNAY ANALİZ HAZİRAN 2014 SAYI: 96 KÜRESELLEŞME SÜRECINDE TÜRKİYE-ÇİN EKONOMİK İLİŞKİLERİ ALTAY ATLI

Detaylı

KAZAKİSTAN DAKİ DOĞRUDAN YABANCI YATIRIMLAR

KAZAKİSTAN DAKİ DOĞRUDAN YABANCI YATIRIMLAR Sosyal Bilimler Dergisi Sayı: 20 2008 KAZAKİSTAN DAKİ DOĞRUDAN YABANCI YATIRIMLAR Yrd. Doç. Dr. Bekir GÖVDERE Süleyman Demirel Üniversitesi, İİBF, Isparta, Türkiye Yrd. Doç. Dr. Hüseyin KALELİ Süleyman

Detaylı

TÜRKMENİSTAN DA SİYASAL REJİMİN GELECEĞİ: İÇ VE DIŞ DİNAMİKLER AÇISINDAN BİR DEĞERLENDİRME

TÜRKMENİSTAN DA SİYASAL REJİMİN GELECEĞİ: İÇ VE DIŞ DİNAMİKLER AÇISINDAN BİR DEĞERLENDİRME OAKA Cilt:1, Sayı: 2, ss. 1-26, 2006 TÜRKMENİSTAN DA SİYASAL REJİMİN GELECEĞİ: İÇ VE DIŞ DİNAMİKLER AÇISINDAN BİR DEĞERLENDİRME * Haluk ALKAN ** ÖZET Türkmenistan çok yönlü özelliklere sahip bir ülkedir.

Detaylı

Sivil Toplum Kuruluşları ve Sosyal Medya Bağlamında Renkli Devrimler ve Arap Baharı Süreçlerinin Karşılaştırmalı Analizi

Sivil Toplum Kuruluşları ve Sosyal Medya Bağlamında Renkli Devrimler ve Arap Baharı Süreçlerinin Karşılaştırmalı Analizi Sivil Toplum Kuruluşları ve Sosyal Medya Bağlamında Renkli Devrimler ve Arap Baharı Süreçlerinin Karşılaştırmalı Analizi Suat Tayfun Topak T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı Eğitim, Kültür ve Araştırma Genel

Detaylı