NİSAN - MAYIS 2013 ANTALYA - ISPARTA - BURDUR BELEDİYE HİZMETLERİ VE YEREL SEÇİM ARAŞTIRMASI KARŞILAŞTIRMALI RAPOR

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "NİSAN - MAYIS 2013 ANTALYA - ISPARTA - BURDUR BELEDİYE HİZMETLERİ VE YEREL SEÇİM ARAŞTIRMASI KARŞILAŞTIRMALI RAPOR"

Transkript

1 NİSAN - MAYIS 2013 ANTALYA - ISPARTA - BURDUR BELEDİYE HİZMETLERİ VE YEREL SEÇİM ARAŞTIRMASI KARŞILAŞTIRMALI RAPOR

2 ADRES Mimar Sinan Caddesi Vakıflar İşhanı Kat: 3 ISPARTA / TÜRKİYE TEL +90 (246) e-posta WEB

3 NİSAN - MAYIS 2013 ANTALYA-ISPARTA-BURDUR YEREL SEÇİM ARAŞTIRMASI Bu araştırma 2013 Nisan ve Mayıs aylarında Antalya, Isparta ve Burdur il merkezlerinde toplamda 2390 kişiyle gerçekleştirilmiştir. Antalya dan 1183, Isparta dan 602 ve Burdur dan 605 kişi ile görüşülmüştür. Örneklem tesadüfi-rastlantısal yöntemle belirlenmiştir. % 95 güven düzeyi ve +/- 4 yanılma payına yapılan araştırmada yüz yüze ve telefonla anket yöntemleri kullanılmıştır. Vatandaşlara yöneltilen sorularla, vatandaşların yaşadığı ilin sorunları hakkında kanaatleri, gelecek yerel seçimlerle ilgili tutumları, belediye hizmetlerinden memnuniyet düzeyleri ve hükümet politikaları ile ilgili düşünceleri ölçülmüştür. Sonuçlar fikir belirtmeyenler dağıtılarak sunulmuştur. Antalya da yürütülen araştırmada halka yöneltilen sorular, büyükşehir belediyesi kapsamında sorulmuştur. Merkez ilçe belediyeleri için herhangi bir veri toplanmamıştır. Antalya il merkezinde yürütülen araştırma kapsamında, araştırmaya katılanların 622 si erkek, 561 i kadındır. Antalya da ankete katılanların % 34 ü doğma büyüme Antalya da yaşadıklarını söylemiştir. 10 yıldan fazla zamandır Antalya da yaşadığını söyleyenlerin oranı da % 47 dir. Isparta da araştırmaya katılanların 274 ü erkek, 328 i kadındır. %26 sı doğma büyüme, %41 i 10 yıldan fazla süredir, %22 si ise 6 ila 10 yıl arası süredir Isparta da yaşadığını ifade etmiştir. Burdur da araştırmaya katılanların 352 si erkek, 253 ü kadındır. % 48,8 doğma büyüme, % 33,8 i de 10 yıldan fazla süredir Burdur da yaşadığını ifade etmiştir. Antalya, Isparta ve Burdur da seçilen örneklemin bölgenin sorunlarına vakıf olacağı düşünülmelidir. Hazırlanan bu rapor kapsamında öncelikle Batı Akdeniz Bölgesi nde yer alan üç ile ait temel bulgular paralel bir biçimde sunulacaktır. Antalya, Isparta ve Burdur illerinin en önemli özelliği Türkiye Büyük Millet Meclisi nde yer alan üç ana partinin belediye başkanlıklarını paylaşmış olmasıdır. Antalya da, Isparta da ve Burdur da Ak Parti, belediye başkanlıklarını üstlenmiş durumdadır. Yerel seçimlere yaklaşıldığı şu zamanlarda, birbirlerine komşu ve üç ana rakip siyasi partinin belediye başkanlıklarını paylaştığı bu üç ilin sonuçlarının paralel bir biçimde incelenmesi, siyasi partilerin seçim öncesi politika belirlemelerinde önemli fikirler sağlayacaktır. Öncelikle her üç ilden toplanan veriler ışığında halkın önümüzdeki yerel seçimlerde parti tercihleri", "belediyeden memnuniyet düzeyleri", "belediye başkanından memnuniyet düzeyleri", "belediye hizmetlerinden memnuniyetin oya dönüşümü", "belediyenin en yerinde hizmetleri", "belediyenin en gereksiz hizmetleri", partilerden diğer partilere oy kaymaları paralel bir biçimde sunulacaktır. Araştırmanın temel amacı yerel seçimler olmakla birlikte, halkın tercihlerini hükümet politikaları ile beraber incelemenin ufuk açıcı sonuçlar üretebileceği düşünülmüştür. Bu sebeple toplanan veriler ışığında, halkın hükümetin ekonomi, eğitim, dış işleri ve sağlık politikalarından memnuniyet düzeylerinin ortalaması her üç il için sunulacaktır. Sonrasında, gerçekleştirilen daha detaylı analizler sonucu rastlanan çarpıcı sonuçlara yer verilecektir. Hükümetin genel politikalarına yönelik tutumlar ile yerel seçimlerde parti tercihleri arasında nasıl bir ilişki vardır, halkın görmek istediği başkan adayı mevcut mu, partilerin belirleyecekleri adaylar ne kadar önemlidir, partilerin aday belirlemede dikkat etmesi gereken kriterler her yerde aynı mıdır, şehrin en önemli sorunları nelerdir? gibi sorulara elde edilen bulgular doğrultusunda veri toplanan üç il kıyaslanarak cevap aranacaktır.

4 2011 GENEL ve 2009 YEREL SEÇİM SONUÇLARI 2009 İL GENEL MECLİSİ SEÇİM SONUÇLARI (İL MERKEZİ) 29,7% 34,1% 36, 36, 7,8% 23,6% 20, 31,0% 18,8% 13,1% 27,1% 21,1% 2009 YEREL SEÇİM SONUÇLARI 33,6% 31,8% 40,0% 40, 2,2% 38, 17,6% 38,7% 17,7% 7, 27, 3, 2011 GENEL SEÇİM SONUÇLARI (İL MERKEZİ) 38,1% 51, 47,7% 35,2% 22, 26, 19, 20,2% 19, 6,8% 5,8% 6,

5 ÖNÜMÜZDEKİ YEREL SEÇİMLERDE HALKIN PARTİ TERCİHLERİ 26% 12% 26% 31% 1 8% 32% 2% Göre 30% Göre 51% Göre 47% Antalya'da birinci sırada yer alan 'yi %5'lik bir farkla Ak Parti takip etmektedir. Adayı bekleyen seçmen oranı ise %30'dur. Isparta'da birinci sıradadır. Ak Parti genel seçimlerde en çok oy alan partidir fakat yerel seçim performansı düşüktür. Adayı bekleyen seçmen oranı %51 gibi yüksek bir orandır. Burdur'da Ak Parti ön sırada yer almaktadır. Belli aralıklarla ve takip etmektedir. Adayı belirleyen seçmen oranı Burdur'da da yüksektir (%47). Yerel seçimlerde Isparta ve Burdur'da partiler tarafından belirlenecek olan adaylar oy oranlarını bambaşka yapabilecek düzeydedir. Antalya'da ise adaya oy verecek seçmen oranı nispeten düşük olmakla beraber Ak Parti ve arasındaki rekabeti etkileyecek düzeydedir. Partiler seçim politikalarında stratejik kararlar alamazlarsa önceki yerel seçim sonuçları pek değişmeyecektir. Mevcut resme Antalya'da, Isparta'da, Burdur'da ise Ak Parti öndedir.

6 HALKIN BELEDİYE HİZMETLERİNDEN MEMNUNİYETİ Çok memnunum 20% Çok memnunum 30% Çok memnunum 1 Memnunum 2 Memnunum 2 Memnunum 17% Kısmen memnunum 26% Kısmen memnunum 27% Kısmen memnunum 2 Memnun değilim 1 Memnun değilim 11% Memnun değilim 17% Hiç memnun değilim 1 Hiç memnun değilim 8% Hiç memnun değilim 2 Antalya'da belediye hizmetlerinden memnun olanların oranı %45'tir. Kısmen memnun olanlar %26, memnun olmayanlar ise %29'dur. Isparta'da belediye hizmetlerinden memnun olanların oranı %54'tür. Kısmen memnun olanlar %27, memnun olmayanlar ise %19'dur. Burdur'da belediye hizmetlerinden memnun olanların oranı %31'dir. Kısmen memnun olanlar %29, memnun olmayanlar ise %40'tır. ve 'li belediye başkanlarına sahip Antalya ve Isparta'da Ak Partili belediye başkanına sahip Burdur'a memnuniyet daha yüksektir. Memnuniyet duygusu kapsamlı değerlemeler sonucu oluşmaz. Anlık ve yerine bir kaç küçük faktörle bile uçlarda gezebilecek bir histir. Bununla beraber insana verilen değer gereği dikkate alınmalıdır. ve bu konuda daha başarılı gözükmektedir. Bu durum parti geleneğinden ziyade iktidarmuhalefet denklemi ile açıklanmalıdır. İktidar partilerinin tutumlarında hassasiyet zayıf olabilmektedir. Muhalefet partileri iktidar hedefleri gereği daha hassastır. Halkın memnuniyetinin sandığa yansıması ise tam olarak beklendiği gibi olmamaktadır. Önceki seçim araştırmalarından alınan sonuçlar göstermektedir ki memnuniyet direkt oya dönüşen bir unsur değildir. Bununla beraber etkisi olmadığı da düşünülmemelidir.

7 BELEDİYE HİZMETLERİNDEN MEMNUNİYET NE KADAR OYA DÖNÜŞMEKTEDİR 1 46% 4 2% 48% 1% 31% 4 4 Antalya'da belediyenin hizmetlerinden memnun olanların %49'u 'yi destekleyeceğini belirtmiştir. Isparta'da belediye hizmetlerinden memnun olanların %48'i 'yi destekleyeceğini belirtmiştir. Burdur'da belediye hizmetlerinden memnun olanların %46'sı Ak Parti'yi destekleyeceğini belirtmiştir. Her üç ilde de belediye hizmetlerinden memnun olanların ancak %50'ye yakın bir kısmı, önümüzdeki yerel seçimlerde mevcut belediye başkanının partisini destekleyeceklerini belirtmişlerdir. Her üç ilde de memnuniyet siyasi tercihleri kırabilecek, tutku düzeyinde bir bağlılık oluşturabilecek bir düzeyde değildir. Ayrıca insan doğası gereği beklenti düzeyi yükselen bir varlıktır. Mevcut halden memnun olsa bile, daha fazla memnun olabileceğini hayal edecektir. Her şey yolunda olsa bile fazlasını isteyecek, fazlasını vaat edene inanırsa tercihlerini değiştirebilecektir.

8 HALKIN BELEDİYE BAŞKANINDAN MEMNUNİYETİ Çok memnunum 31% Çok memnunum 37% Çok memnunum 28% Memnunum 1 Memnunum 2 Memnunum 18% Kısmen memnunum 18% Kısmen memnunum 1 Kısmen memnunum 1 Memnun değilim 1 Memnun değilim Memnun değilim 1 Hiç memnun değilim 1 Hiç memnun değilim 10% Hiç memnun değilim 20% Antalya'da belediye başkanından memnun olanların oranı %50'dir. Memnun olmayanların oranı ise %32'dir. Isparta'da belediye başkanından memnun olanların oranı %60'tır. Memnun olmayanların oranı ise ancak %19'dur. Burdur'da belediye başkanından memnun olanların oranı %46'dır. Memnun olmayanların oranı ise %35'tir. Belediye hizmetlerinden memnuniyet ile belediye başkanından memnuniyet halkın zihninde belli ölçüde ayrılmaktadır. Belediye hizmetlerinden memnuniyetten bahsedildiğinde insanlar belediyenin faaliyetleri ile ilgili gözlem ve deneyimlerini düşünmektedir. Varsa eğer belediye ile temas noktalarında yaşadığı deneyimler algıyı etkilemektedir. Örneğin bir belediye çalışanı ile yaşadığı olumsuz bir deneyim ya da gecikmiş bir hizmet, belediye hizmetlerine ilişkin tüm algıyı ters yüz edebilir. Başkan denildiğinde ise zihninde bir kişi canlanmakta ve gözlem ve deneyimler belli ölçüde kişi ile sınırlanmaktadır. Her üç ilde de belediye başkanından memnuniyet belediye hizmetlerinden memnuniyetten yüksektir. Her üç ilde de başkanların imajlarını, hizmetlerden daha iyi yönettiği söylenebilir. bir ifade ile şahsi değerleri yüksek fakat yönetsel değerleri nispeten düşüktür.

9 BELEDİYENİN EN YERİNDE BULUNAN HİZMETİ Park-Bahçe-Yeşil Alan-Çevre Düzenlemesi Cadde-Sokak Düzenlemeleri Ulaşım Düzenlemeleri (Otobüs- Tramvay-vb.) Sosyo-Kültürel Faaliyetler/Tesisler Yol-Kaldırım-Asfalt Çalışmaları Temizlik Üst ve Alt Geçitler Hasta-Yaşlı ve Engelli Hizmetleri İlaçlama Alt Yapı Hizmetleri Yerinde Hizmeti Yok % 7% 6% 2% 1% 7% 2 Yol-Kaldırım-Asfalt Çalışmaları Alt Yapı Hizmetleri Park-Bahçe-Yeşil Alan-Çevre Düzenlemesi Ulaşım Düzenlemeleri Temizlik Pazar Yerleri Yerinde Hizmeti Yok 26% % 16% Park-Bahçe-Yeşil Park-Bahçe-Yeşil Alan-Çevre Alan-Çevre Düzenlemesi Düzenlemesi Yol-Kaldırım-Asfalt Çalışmaları Yol-Kaldırım-Asfalt Çalışmaları Uzay Çatı projesi Uzay Çatı projesi Sosyo-Kültürel Faaliyetler/Tesisler Sosyo-Kültürel Faaliyetler/Tesisler Otogar Otogar Temizlik Temizlik Doğalgaz Doğalgaz Yerinde Hizmet Yok Yerinde Hizmet Yok 31% 31% 22% 22% 1 1 6% 6% 6% 6% 11% 11% Antalya'da halkın en yerinde bulduğu hizmet %23 ile park-bahçe-yeşil alan çalışmalarıdır. Cadde ve sokak düzenlemeleri de dahil edilirse bu oran %36'dır. Isparta'da halkın en yerinde bulduğu hizmet %26 ile yol ve asfalt çalışmalarıdır. %16'lık bir kesim yerinde bir hizmet olmadığını düşünmektedir. Burdur'da da Antalya gibi park-bahçe ve çevre düzenlemeleri %31 ile ilk sırada yer almaktadır. Yol-kaldırım-asfalt çalışmaları da halkın %22'si tarafından en gerekli hizmet olarak belirtilmiştir. Bu veriler toplanırken yönlendirme olmaksızın sorular tamamen açık uçlu sorulmuş ve akla ilk gelen cevaplar sınıflandırılarak yukarıda verilen tablolar oluşturulmuştur. Halkın belediye hizmet algısında park-bahçe-yeşil alan ve yol-asfalt çalışmalarının ilk sıralarda yer alması belediyelerimizin hizmet ve şehircilik anlayışı düzeyinin kavranması açısından manidardır. Bahsi geçen hizmetler, örneğin bir "su sağlamak" kadar belediye tarafından sağlanması zaruri bir v olarak algılanması gerekirken, eksiklikleri nedeniyle, günümüz Türkiye'sinde hala daha memnuniyet sağlayan hizmet niteliğindedir.

10 BELEDİYENİN EN GEREKSİZ BULUNAN HİZMETİ Tramvay ve Durakları Sürekli Yol-Kaldırım-Kazı Çalışması Yapılması Otobüs ve Minibüs Sayısı- Saatleri-Güzergah Değişiklikleri 26% 20% Yol - Kaldırım ve Çevre Düzenlemeleri Çayboyu Müzesi 18% 12% Bedesten Yol- Kaldırım- Asfalt Çalışmaları Park- Bahçe- Çevre Düzenlemesi 12% Festivaller (Bira, Film, vs) Gereksiz Park-Bahçe Çalışması Su Havuzları - Heykeller 8% 6% Gül Anıtı - Heykeli Ücretli Otopark 12% 6% Hizmetlerin Tekrarlanması Kültür Merkezi 8% Reklam Panolarında Belediye Hizm. Abartılı Gözterimi Gereksiz Hizmet Yok 1 Gereksiz Hizmeti Yok 8% 4 Uzay Çatı Gereksiz Hizmet Yok 46% Antalya'da en gereksiz hizmet %26 'lık bir oranla tramvay ve durakları olarak belirtilmiştir. Ayrıca %20'lik bir kesim tarafından sürekli yol-kaldırım çalışmaları yapıldığı düşünülmektedir. Isparta'da yol, kaldırım ve çevre düzenlemeleri %18'lik bir kesim tarafından da en gereksiz hizmet olarak nitelendirilmiştir. Ardından Çayboyu Müzesi ve Gül Anıtı takip etmektedir. Burdur'da "Bedesten" %12 tarafından en gereksiz hizmet olarak belirtilmiştir. Bu veriler de toplanırken yönlendirme olmaksızın sorular tamamen açık uçlu sorulmuş ve akla ilk gelen cevaplar sınıflandırılarak yukarıda verilen tablolar oluşturulmuştur. Isparta ve Burdur'da gereksiz hizmet olmadığını düşünenlerin oranı %50'ye yakındır. Antalya'da ise halkın çoğunda bir gereksiz hizmet tanımlaması mevcuttur. Veriler ışığında bir başka dikkat çeken nokta özellikle Isparta ve Burdur için söz konusudur. Halkın bir kısmının en yerinde bulduğu hizmet bir kısım tarafından ise gereksiz olarak nitelenmektedir. Belediye hakkındaki genel yargı, hizmetin "iyi" ya da "kötü" algılanmasına etki etmektedir.

11 2009 YEREL SEÇİMLERİNDE AK PARTİ'ye OY VERMİŞ OLANLARIN ÖNÜMÜZDEKİ YEREL SEÇİMLERDE TERCİHLERİ 76,7% 33,1% 50,2% 1,7% 0,0% 0, 1,2% 16, 0, 1,2% 0,0% 0, 19, 50,0% 47,6% Antalya'da Ak Parti seçmeni sabit görünmektedir. Oy kayma oranı düşüktür. Adayı bekleyen seçmen oranı da nispeten düşüktür. Isparta'da Ak Parti seçmeni yerel seçim tercihinde %16.9 gibi yüksek bir oranda 'ye kaymış gibi gözükmektedir. Adayı bekleyen Ak Parti seçmeni oranı ise %50'dir. Burdur'da Ak Parti, seçmen potansiyelini korumakla beraber önümüzdeki yerel seçimlerde gösterilecek adayı bekleyen seçmen oranı da oldukça yüksektir. Isparta dışında Ak Parti'nin oylarını koruduğu söylenebilir. Isparta'da gerek mevcut 'li belediye başkanının performansı, gerekse de Ak Parti'nin aday tercihinin halk tarafından bir dayatma olarak algılanması önceki yerel seçimlerde Ak Parti'ye oy vermiş seçmende dahi kayıp yaşatmaktadır. Bununla beraber gösterilecek adayı bekleyen Ak Partili seçmen oranı da oldukça yüksektir. Antalya ve Burdur'da ise Ak Parti seçmenini korumaktadır. Antalya'da Ak Parti seçmeninde siyasi tercih daha önceliklidir. Aday ismini bekleyenlerin oranı %20'yi bulmamaktadır. Burdur'da ise adayı bekleyen seçmen oranı %50'ye yakındır.

12 2009 YEREL SEÇİMLERİNDE 'ye OY VERMİŞ OLANLARIN ÖNÜMÜZDEKİ YEREL SEÇİMLERDE TERCİHLERİ 3,1% 0,0% 4, 70,0% 50,0% 40,2% 0,2% 18,8% 1, 1, 0,0% 5,7% 24,8% 31, 48, Antalya'da büyük oranda oylarını korumaktadır. Ak Parti'ye %3,1 oranında oy kayması söz konusudur. Adayın belirlenmesini bekleyen seçmen oranını ise %24,8'dir yerel seçimlerinde Isparta'da 'nin oy oranı %2,2'dir. Yerel seçimlerde tabanının bir kısmı 'yi desteklemişti. %18,8'lik kısmının da 'ye kaydığı söylenebilir. Burdur'da seçmeninin %4,3'lük kısmı Ak Parti'ye kaymış gözükmektedir. Toplamda diğer partilere %11,4'lük kayma söz konusudur. Adayı bekleyen seçmen oranı ise %48,3'tür. 'nin iddialı olduğu iller özellikle Antalya ve Burdur'dur. Antalya'da büyük oranda oylarını korumakla beraber adaya oy veririm diyen seçmen oranı Ak Parti seçmenine kıyasla daha fazladır. Adayı bekleyen seçmen oranı %24,8'dir (Ak Parti için bu oran %19,3'tü). Burdur'da ise 'den %11,4'lük oy kayması ciddi bir orandır. Aday belirlemede titiz davranılmalıdır.

13 2009 YEREL SEÇİMLERİNDE 'ye OY VERMİŞ OLANLARIN ÖNÜMÜZDEKİ YEREL SEÇİMLERDE TERCİHLERİ 2,8% 2,1% 3,8% 2,8% 0, 3,8% 44, 51,6% 46,7% 8,0% 0, 0,0% 41, 45, 45,7% Antalya'da 'den Ak Parti ve 'ye oy kayması %2,8'dir ve eşittir. Toplamda 'den oy kayması %13,6'dır. Adayın belirlenmesini bekleyen seçmen oranı %41,5'tir. Isparta'da oylarını korumaktadır. Ak Parti'ye oy kayması %2,1 gibi düşük bir orandır. Bununla beraber adayın belirlenmesini bekleyen seçmen oranı %45,3'tür. Burdur'da 'den Ak Parti ve 'ye oy kayması söz konusudur. Her iki partiye de eşit oranda (%3,8) oy kayması mevcuttur. Adayı bekleyen seçmen oranı ise %45,7'dir. Rekabetin Ak Parti ve arasında geçeceği düşünülen Antalya ve Burdur'da seçmeni dikkat çekmektedir. Her iki ilde de Ak Parti ve 'ye eşit oranda oy kayması söz konusudur. Adayı bekleyen seçmeni oranı ise oldukça yüksektir. Özellikle Antalya'da adayı bekleyen en yüksek oran 'li seçmen arasındadır. Ak Parti ve aday belirlemede ve seçim yatırımlarında seçmenini dikkate aldığı takdirde seçim sonuçlarını belirleyecek sürprizler yapabileceklerdir. Isparta'da ise iddialıdır. Oy kayması oldukça düşüktür. Ak Parti uygun bir aday belirleyemediği takdirde tablo pek değişmeyecektir.

14 HÜKÜMET POLİTİKALARINDAN MEMNUNİYET Memnun 34,8% Memnun 45,6% Memnun 39, Kısmen Memnun 21,8% Kısmen Memnun 28,6% Kısmen Memnun 24,0% Memnun Değil 43, Memnun Değil 25,8% Memnun Değil 36,7% Antalya'da halkın %34,8'i hükümetin politikalarından memnun olduğunu belirtmiştir. %21,8'i kısmen memnun olduğunu, %43,5'i ise memnun olmadığını belirtmiştir. Isparta'da hükümet politikalarından memnuniyet %45,6 seviyelerindedir. Halkın %28,6'sı kısmen memnundur. %25,8'i ise hükümet politikalarından memnun değildir. Burdur'da memnuniyet %39,3'tür. Memnuniyetsizlik ise %36,7 seviyelerinde olup memnuniyet düzeyine çok yakındır. Halkın %24'ü ise kısmen memnundur. Ekonomi, dış işleri, eğitim ve sağlık boyutlarında ayrı ayrı toplanan verilerin ortalama değerleri yukarıda hükümet politikalarından memnuniyet başlığı altında sunulmuştur. Memnuniyetin en yüksek olduğu il Isparta iken en düşük olduğu il ise Antalya'dır. Antalya'da memnuniyetsizlik, memnuniyet düzeyinden yüksektir. Burdur'da ise memnun olanlar ile olmayanlar birbirlerine çok yakın orandadır. Her üç ilde de kısmen memnun olanların oranı %20'nin üzerindedir ve seçim politikalarını belirleyecek olan siyasilerin dikkatini çekecek orandadır.

15 HÜKÜMET POLİTİKALARINDAN MEMNUN OLANLARIN YEREL SEÇİMLERDE PARTİ TERCİHLERİ 52, 17,6% 41,7% 9, 0, 4, 3,6% 27, 4,0% 3,6% 0,0% 2,2% Göre Oy 31,1% Göre Oy 54, Göre Oy 47, Antalya'da hükümet politikalarından memnun olanların %52,3'ü yerel seçimlerde Ak Parti'yi destekleyeceğini belirtmiştir. %16,5'in tercihi diğer partiler iken %31,1'i adayı beklemektedir. Isparta'da hükümet politikalarından memnuniyet yüksek olmasına rağmen belediye başkanlığında halkın tercihi 'dir. Bununla beraber memnun olanların çoğu adayı beklemektedir. Burdur'da hükümet politikalarından memnun olanların %41,7'si Ak Parti'yi destekleyeceğini belirtmiş olmakla beraber adaya oy vermeyi düşünen kesim %47,5 gibi yüksek orandadır. Büyükşehir olan Antalya'da yerel seçimlerde siyasi kutuplaşmadan kaynaklanan tercihler daha fazla ön plana çıkmaktadır. Isparta ve Burdur gibi küçük şehirlerde ise adayın niteliği, siyasi kimliği kadar ön plandadır. Isparta'da halkın siyasi tercihi Ak Parti olmakla beraber, 2009 yerel seçimlerinde galip gelmiştir. Isparta'da önceki dönem gösterilen aday sebebiyle Ak Parti'ye yönelik güven kaybından bahsedilebilir ve halkın büyük kesimi adayların belirlenmesini beklemektedir. Burdur'da da halkın çoğunun adayı beklediği söylenebilir fakat Ak Parti'nin güven kaybettiğinden bahsedilemez.

16 HÜKÜMET POLİTİKALARINDAN KISMEN MEMNUN OLANLARIN YEREL SEÇİMLERDE PARTİ TERCİHLERİ 24,8% 12,8% 19,1% 24,8% 3,2% 11,8% 8,0% 30, 13,2% 4,6% 3,2% 2, Göre Oy 37,8% Göre Oy 50, Göre Oy 52, Antalya'da hükümet politikalarından kısmen memnun olanların oranı %21,8'dir. Bu kesimin yerel seçim oy tercihlerinde Ak Parti ve başa baş giderken, çoğunluk adayı beklemektedir. Isparta'da hükümet politikalarından kısmen memnun olanların tercihleri olmakla beraber daha fazla kesim adayların belirlenmesini beklemektedir. Burdur'da hükümet politikalarından kısmen memnun olanların tercihi Ak Parti olmakla beraber diğer partilerle fark fazla açık değildir. Büyük çoğunluk adayı beklemektedir. Hükümet politikalarından kısmen memnun olanların siyasi tercihlerinin çok katı olmadığı düşünülebilir. Yukarıdaki tablolar da bu düşünceyi doğrulamaktadır. Üç ilde bu kesimin oranı %20'nin üzerindedir. Bu kesim siyasilerin yatırım yapacağı en önemli kesimdir. Özellikle seçim yarışının Ak Parti ve arasında geçeceği öngörülen Antalya ve Burdur'da tablo daha belirgindir. Ak Parti ile 'nin yarıştığı Isparta'da ise dengeler daha farklıdır. Sağcılık ile muhafazakarlığın paralel ve yoğun olduğu Isparta'da yerel seçimlerde Ak Parti ve arasında geçişler siyasi tercih bakımından normal algılanmaktadır.

17 HÜKÜMET POLİTİKALARINDAN MEMNUN OLMAYANLARIN YEREL SEÇİMLERDE PARTİ TERCİHLERİ 4,6% 0,0% 12, 54,8% 7,8% 29,7% 12,8% 38, 13, 5, 6,1% 2, Göre Oy 22, Göre Oy 47,8% Göre Oy 41,6% Antalya'da hükümet politikalarından memnun olmayanların yerel seçimlerde tercihi açık ara farkla 'dir. 'yi %12,8 ile takip etmektedir. Isparta'da hükümet politikalarından memnun olmayanların oranı %25,8'dir ve bu kesimin tercihi 'dir. Bununla beraber bu kesimde de adayı bekleyenlerin oranı çok yüksektir. Burdur'da hükümet politikalarından memnun olmayanlar 'yi destekleyecektir. Ak Parti'nin bu kesimden %12,4 oy alabiliyor olması dikkat çekicidir. Hükümet politikalarından memnun olmayanların tercihleri yerel seçimlerde muhalif partilerden yanadır. Bununla beraber Burdur örneği önemlidir. Ak Partili Burdur Belediye Başkanı hükümet politikalarından memnun olmayan kesimden %12,4 gibi bir oy alabilmektedir. Isparta'da ise lehine benzer bir durum vardır. Hükümet politikalarından memnun olanların dağılımının verildiği tabloda 'ye olan destek %27,5'ti. Isparta'da hükümet politikalarından memnun olmayan kesimden ise Ak Parti'nin oyu bulunmamaktadır. Küçük şehirlerde yerel seçimlerde adayın niteliği siyasi düşüncesi kadar önemlidir.

18 HALKIN GÖRMEK İSTEDİĞİ BELEDİYE BAŞKANI 9,47% 3,1 2,11% 1,01% 21,76% 13,5 84,28% Mustafa Akaydın Hakan Tütüncü İsim Belirtmeyen *1183 katılımcı üzerinden değerlendirilmiştir. Menderes Türel Süleyman Evcilmen Antalya'da %10'u geçen bir aday ismi mecut değildir. 'li kesimin sunduğu Mustafa Akaydın ve Süleyman Evcilmen, Ak Partili kesimin sunduğu Menderes Türel ve Hakan Tütüncü %1'i geçen isimlerdir. Mustafa Akaydın %9,47'lik kesimin ideal adayıdır. Yapılan çapraz analizlerle de bu kesimin %71,43'ünün aday kim olursa olsun 'ye oy vereceği tespit edilmiştir. Antalya'da adaya oy veririm ve aday da Mustafa Akaydın olmalı diyenlerin oranı ancak %2,7'dir. Menderes Türel halihazırda milletvekili olduğu için hakkındaki sonuçlar yanıltıcı olabilir. 78,2 Yusuf Ziya Günaydın *602 katılımcı üzerinden değerlendirilmiştir. İsim Belirtmeyen Isparta'da %1'in üzerinde aday ismi tektir. %21,76'lık kesim belediye başkanı olarak, halihazırda belediye başkanlığı yapan Yusuf Ziya Günaydın'ı görmek istemektedir. Bununla beraber Yusuf Ziya Günaydın ismini belirtenlerin %77,86'sı her halükarda 'yi destekleyeceğini belirtmiştir. Isparta'da adaya oy veririm ve aday da Yusuf Ziya Günaydın olmalı diyenlerin oranı %4,8'dir. Isparta'da alternatif bir ismin çıkmış olmaması da dikkat çekicidir. 86,4 Sebahattin Akkaya *605 katılımcı üzerinden değerlendirilmiştir. İsim Belirtmeyen Burdur'da %1'in üzerinde aday ismi yine tektir. Ak Partili belediye başkanı Sebahattin Akkaya %13,55'lik bir kesim tarafından tekrar belediye başkanı olarak görülmek istenmektedir. Bu kesimin %75,61'i ise her halükarda Ak Parti'yi destekleyeceğini belirtmiştir. oy veririm ve aday da Sebahattin Akkaya olsun diyenlerin oranı ise ancak %3,3'tür. Burdur'da da halkın belirttiği alternatif bir isim söz konusu değildir. Her üç ilde de halkın tutku düzeyinde bağlı olduğu bir isim mevcut değildir. Yukarıda belirtilen oranların dışında kalanlar bir aday ismi önerememiştir. En yüksek oranda isim belirtilen il Isparta olmakla beraber, Isparta'da bile tutkulu bir bağlılıktan bahsedilemez. Isparta'da önceki dönem belediye başkanlığını yürüten Ak Partili belediye başkanından şikayetlerin dozunun yüksek olması, halkın nabzını belli ölçüde tutabilen mevcut belediye başkanına yönelimi desteklemiştir. Nitelikli bir rakibi olmadığı takdirde Isparta'da Yusuf Ziya Günaydın ile seçimi rahatlıkla kazanacaktır. bulgularla birleştirerek belirtilmelidir ki, partilerin adaylarını belirlerken, Antalya'da siyasi anlamda kuşatıcı, Isparta ve Burdur'da ise halkla diyaloğu iyi ve hizmet anlamında kuşatıcı aday belirlemeleri yerinde bir tercih olacaktır. Halkın çoğunun aday ismi belirtmemesi gösterilecek adayı kritik etmeyeceği anlamına gelmemelidir.

19 ŞEHRİN EN ÖNEMLİ SORUNU Alt yapı 1 Alt yapı Alt yapı 10% Çöp sorunu 2% Çöp sorunu 6% Çöp sorunu İşsizlik İşsizlik 21% İşsizlik 2 Otobüs saatleri ve yetersizliği 8% Otobüs saatleri ve yetersizliği Otobüs saatleri ve yetersizliği 2% Park-bahçe yetersizliği 1% Park-bahçe yetersizliği Park-bahçe yetersizliği Otopark sorunu Otopark sorunu 7% Otopark sorunu 8% Hava kirliliği 2% Hava kirliliği 7% Hava kirliliği 2% Trafik 3 Trafik Trafik 6% Yol-kaldırım yetersizliği 2% Yol-kaldırım yetersizliği 7% Yol-kaldırım yetersizliği 20% Sosyal tesis eksikliği 1% Sosyal tesis eksikliği Sosyal tesis eksikliği 7% Yeşil alan 1% Yeşil alan 1% Yeşil alan 1% % Herhangi bir sorunu yok 7% Herhangi bir sorunu yok Herhangi bir sorunu yok Antalya'da halkın %34'ü şehrin en önemli sorunu olarak trafiği görmektedir. Altyapı sorunu, trafik sorununu takip eden diğer bir sorundur. Isparta halkının %21'i, şehrin en önemli sorununu işsizlik olarak görmektedir. Burdur'da halkın %24'ü şehrin en önemli sorunu olarak işsiziliği görmektedir. %20'si ise en önemli sorun olarak yol-kaldırım yetersizliğini belirtmiştir. Bu veriler toplanırken yönlendirme olmaksızın sorular tamamen açık uçlu sorulmuş ve akla ilk gelen cevaplar sınıflandırılarak yukarıda verilen tablolar oluşturulmuştur. Seçim yatırımı yapacak siyasilerin odaklanması gereken sorunlar ilden ile değişmektedir. Seçim yarışlarının proje odaklı olması, şehirciliğin gelişmesi, Türkiye'nin kalkınması açısından önemlidir. Bununla beraber malesef halkın bilinç ve hayal düzeyi siyasileri zorlayacak seviyede değildir. Fakat her halükarda halkın sorunlarını kavrayan, sorunlara çözüm üreten, ve bu düzeyde kalmayıp beklentilerin ötesinde projeler önerebilen adayların seçimlerde sonuç alma ihtimalleri vardır. Başarırlarsa eğer kazanan Türkiye olacaktır.

BASA BELEDİYE HİZMETLERİNDE VATANDAŞIN NABZINI ÖLÇTÜ ISPARTA HALKI BELEDİYE HİZMETLERİNDEN MEMNUN MU?

BASA BELEDİYE HİZMETLERİNDE VATANDAŞIN NABZINI ÖLÇTÜ ISPARTA HALKI BELEDİYE HİZMETLERİNDEN MEMNUN MU? BASA BELEDİYE HİZMETLERİNDE VATANDAŞIN NABZINI ÖLÇTÜ Batı Akdeniz Stratejik Araştırmalar Enstitüsü (BASA), geçen hafta basına duyurduğu Antalya-Isparta-Burdur araştırmasının Isparta Belediyesi ve halkın

Detaylı

SİİRT BELEDİYESİ YEREL YÖNETİMLERDEN BEKLENTİLER VE HİZMET MEMNUNİYET ARAŞTIRMASI

SİİRT BELEDİYESİ YEREL YÖNETİMLERDEN BEKLENTİLER VE HİZMET MEMNUNİYET ARAŞTIRMASI SİİRT BELEDİYESİ YEREL YÖNETİMLERDEN BEKLENTİLER VE HİZMET MEMNUNİYET ARAŞTIRMASI SAHA ARAŞTIRMA RAPORU Ağustos 2015 SİİRT BELEDİYESİ YEREL YÖNETİMLERDEN BEKLENTİLER VE HİZMET MEMNUNİYET ARAŞTIRMASI Araştırma

Detaylı

İş Piyasası ve Beceri İhtiyaçları İncelemesi 2005. Türkiye nin 31 İli İçin İşletme İncelemesi

İş Piyasası ve Beceri İhtiyaçları İncelemesi 2005. Türkiye nin 31 İli İçin İşletme İncelemesi Türkiye nin 31 İli İçin İşletme İncelemesi MEGEP, İş Piyasası Ekibi İŞKUR, İş Gücü Piyasası Departmanı Ankara, Haziran - 2006 NOT: EKLİ TABLOLARECD-ROM DAN YA DA WEB SAYFASINDAN ALINACAK (www.megep.meb.gov.tr,

Detaylı

YEREL SEÇİMLERDE SPORTİF HİZMETLERİN SEÇMEN TERCİHİNE OLAN ETKİSİ (KONYA, KARAMAN, AKSARAY ve NİĞDE İLİ ÖRNEĞİ)

YEREL SEÇİMLERDE SPORTİF HİZMETLERİN SEÇMEN TERCİHİNE OLAN ETKİSİ (KONYA, KARAMAN, AKSARAY ve NİĞDE İLİ ÖRNEĞİ) YEREL SEÇİMLERDE SPORTİF HİZMETLERİN SEÇMEN TERCİHİNE OLAN ETKİSİ (KONYA, KARAMAN, AKSARAY ve NİĞDE İLİ ÖRNEĞİ) Yusuf BARSBUĞA* ÖZET Toplumsal hizmetlerin oluşturulması ve halka sunulmasında önemli bir

Detaylı

EUROBAROMETRE 71 AVRUPA BİRLİĞİ NDE KAMUOYU ULUSAL RAPOR TÜRKİYE. Bu rapor Avrupa Komisyonu Türkiye Delegasyonu tarafından hazırlanmıştır.

EUROBAROMETRE 71 AVRUPA BİRLİĞİ NDE KAMUOYU ULUSAL RAPOR TÜRKİYE. Bu rapor Avrupa Komisyonu Türkiye Delegasyonu tarafından hazırlanmıştır. Standard Eurobarometer European Commission EUROBAROMETRE 71 AVRUPA BİRLİĞİ NDE KAMUOYU Bahar 2009 ULUSAL RAPOR Standart Eurobarometre 71 / Bahar 2009 TNS Opinion & Social TÜRKİYE Bu araştırma Avrupa Komisyonu

Detaylı

SAHA ARAŞTIRMA RAPORU GAYRİMENKUL SEKTÖRÜ VE İSTANBUL KONUT PİYASASI SAHA ARAŞTIRMA RAPORU

SAHA ARAŞTIRMA RAPORU GAYRİMENKUL SEKTÖRÜ VE İSTANBUL KONUT PİYASASI SAHA ARAŞTIRMA RAPORU GAYRİMENKUL SEKTÖRÜ VE İSTANBUL KONUT PİYASASI SAHA ARAŞTIRMA RAPORU 1 GAYRİMENKUL SEKTÖRÜ VE İSTANBUL KONUT PİYASASI SAHA ARAŞTIRMA RAPORU BAŞKAN IN MESAJI YAYINLAYAN Gayrimenkul ve Gayrimenkul Yatırım

Detaylı

YEREL SEÇİMLERDE VAN TİCARET VE SANAYİ ODASI ÜYELERİ ve PAYDAŞLARI SAHA ARAŞTIRMASI

YEREL SEÇİMLERDE VAN TİCARET VE SANAYİ ODASI ÜYELERİ ve PAYDAŞLARI SAHA ARAŞTIRMASI ÖNSÖZ Van kadim tarihe sahip tarihsel süreçleri itibari ile hep önemli bir yerleşim yeri olmuştur. Tarihin tüm dönemlerinde çevresindeki illere de hizmetler vermiş, önemli bir cazibe merkezi olmuştur.

Detaylı

İPEKYOLU KALKINMA AJANSI SODES ETKİ ANALİZİ. Sonuç Raporu

İPEKYOLU KALKINMA AJANSI SODES ETKİ ANALİZİ. Sonuç Raporu İPEKYOLU KALKINMA AJANSI SODES ETKİ ANALİZİ Sonuç Raporu GAZİANTEP İPEKYOLU KALKINMA AJANSI Adres: İncilipınar Mahallesi Muammer Aksoy Bulvarı Vakıflar Güven İş Merkezi Kat:2-3 Şehitkamil/GAZİANTEP Telefon

Detaylı

Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği Yayınları TÜRKİYE KURUMSAL YÖNETİM HARİTASI 1 ÖNSÖZ İçinde bulunduğumuz değişim sürecinde, Türk iş dünyasından beklentiler bugüne kadar karşılaştıklarımızdan çok daha farklıdır.

Detaylı

KONDA. 30 Mart. Yerel Seçimler Sonrası Sandık ve Seçmen Analizi

KONDA. 30 Mart. Yerel Seçimler Sonrası Sandık ve Seçmen Analizi KONDA 30 Mart Yerel Seçimler Sonrası Sandık ve Seçmen Analizi 6 Nisan 20 KONDA Yerel Seçimler Sonrası Sandık ve Seçmen Analizi / 6 Nisan 20 Sayfa 2 / 78 İÇİNDEKİLER. SUNUŞ... 2. YEREL SEÇİMDE PARTİLER

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ NİN PAYDAŞLARI İLE STRATEJİK İLİŞKİLERİNİN BÖLGESEL KALKINMADAKİ ROLÜ

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ NİN PAYDAŞLARI İLE STRATEJİK İLİŞKİLERİNİN BÖLGESEL KALKINMADAKİ ROLÜ İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ NİN PAYDAŞLARI İLE STRATEJİK İLİŞKİLERİNİN BÖLGESEL KALKINMADAKİ ROLÜ ÖZET Belediye, Türk Dil Kurumu tanımlamalarında: İl, ilçe, kasaba, belde vb. yerleşim merkezlerinde temizlik,

Detaylı

Türkiye de Bireysel Ba șlar ve Vak f Uygulamalar nda E ilimler Ali Çarko lu SABANCI ÜN VERS TES, STANBUL

Türkiye de Bireysel Ba șlar ve Vak f Uygulamalar nda E ilimler Ali Çarko lu SABANCI ÜN VERS TES, STANBUL 4 Türkiye de Bireysel Ba șlar ve Vak f Uygulamalar nda E ilimler Ali Çarko lu SABANCI ÜN VERS TES, STANBUL 82 I. Bireysel Bağışlar a. Çalışmanın Amaçları Elinizdeki çalışma, An Na im ve Halim in (2002,

Detaylı

YEREL HALK GÖZÜYLE KONYA DA TURİZMİN ÖNEMİ VE EKONOMİK, SOSYAL, ÇEVRESEL ETKİLERİ

YEREL HALK GÖZÜYLE KONYA DA TURİZMİN ÖNEMİ VE EKONOMİK, SOSYAL, ÇEVRESEL ETKİLERİ YEREL HALK GÖZÜYLE KONYA DA TURİZMİN ÖNEMİ VE EKONOMİK, SOSYAL, ÇEVRESEL ETKİLERİ Yasin Bilim * Özgür Özer ** ÖZET Turizmin gelişim sürecinde turistlerin hareketleri yoğun olarak ele alınan konulardan

Detaylı

Türkiye de Siyasal Partilerin Belediye Başkan Adayı Belirleme Etkinliğinin 29 Mart 2009 Yerel Seçimleri Çerçevesinde Değerlendirilmesi

Türkiye de Siyasal Partilerin Belediye Başkan Adayı Belirleme Etkinliğinin 29 Mart 2009 Yerel Seçimleri Çerçevesinde Değerlendirilmesi Türkiye de Siyasal Partilerin Belediye Başkan Adayı Belirleme Etkinliğinin 29 Mart 2009 Yerel Seçimleri Çerçevesinde Değerlendirilmesi Đhsan Kamalak * Hakan M. Kiriş ** Hüseyin Gül *** Özet: Yerinden yönetimin

Detaylı

SİYASETÇİLER VE KAMU YÖNETİCİLERİ BAKIMINDAN TANINIRLIK: ISPARTA ÖRNEĞİ REPUTATİON FOR POLİTİCİANS AND GOVERNMENT EXECUTİVES: THE SAMPLE OF ISPARTA

SİYASETÇİLER VE KAMU YÖNETİCİLERİ BAKIMINDAN TANINIRLIK: ISPARTA ÖRNEĞİ REPUTATİON FOR POLİTİCİANS AND GOVERNMENT EXECUTİVES: THE SAMPLE OF ISPARTA Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Sayı 14, 2013, Sayfa 23-35 SİYASETÇİLER VE KAMU YÖNETİCİLERİ BAKIMINDAN TANINIRLIK: ISPARTA ÖRNEĞİ Hakan Mehmet KİRİŞ*- Niran ÖZALP**- Ayşen PEKER***

Detaylı

İstanbul Otellerinin 360 0 Değerlendirmesi

İstanbul Otellerinin 360 0 Değerlendirmesi İstanbul Otellerinin 360 0 Değerlendirmesi Araştırma Proje Raporu Temmuz 2013 Dr. Burçin Hatipoğlu Doç. Dr. Maria D. Alvarez Doç. Dr. Kıvanç İnelmen Doç. Dr. Dilek Ünalan Boğaziçi Üniversitesi, Turizm

Detaylı

I. BÖLÜM: TALEP VE ŞİKÂYETLERİN ANALİZİ. 16 2. BÖLÜM: MUHTARLARIN HİZMET ÖNCELİKLENDİRMESİ. 20 3. BÖLÜM: VATANDAŞ KARNESİ HANE HALKI ARAŞTIRMASI.

I. BÖLÜM: TALEP VE ŞİKÂYETLERİN ANALİZİ. 16 2. BÖLÜM: MUHTARLARIN HİZMET ÖNCELİKLENDİRMESİ. 20 3. BÖLÜM: VATANDAŞ KARNESİ HANE HALKI ARAŞTIRMASI. İçindekiler SUNUŞ... 4 GİRİŞ... 8 Manisa Vatandaş Karnesi Arka Planı... 9 Amaçlar... 9 Kapsam... 10 Metodoloji... 10 1.Paydaş görüşmeleri... 10 2. Belediye Çözüm Merkezi ne Gelen Talep ve Şikâyetlerin

Detaylı

HALKIN BELEDİYE HİZMETLERİNDEN MEMNUNİYET DÜZEYİNİN TUNCELİ BELEDİYESİ YÖNÜNDEN DEĞERLENDİRMESİ*

HALKIN BELEDİYE HİZMETLERİNDEN MEMNUNİYET DÜZEYİNİN TUNCELİ BELEDİYESİ YÖNÜNDEN DEĞERLENDİRMESİ* The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science Doi number: http://dx.doi.org/10.9761/jasss1698 Volume 6 Issue 6, p. 831-862, June 2013 HALKIN BELEDİYE HİZMETLERİNDEN

Detaylı

KONDA. 7 Haziran. Sandık ve Seçmen Analizi

KONDA. 7 Haziran. Sandık ve Seçmen Analizi KONDA 7 Haziran Sandık ve Seçmen Analizi 18 Haziran 015 İÇİNDEKİLER 1. SUNUŞ.... SANDIK SONUÇLARI... 4.1. Seçimlere Katılım Oranları..... Bölgelere Göre Oy Dağılımları... 1.. Bölgelerde Katılım Oranları

Detaylı

Balıkesir Konut Satın Alma ve Tüketici Tercihleri Araştırma Raporu

Balıkesir Konut Satın Alma ve Tüketici Tercihleri Araştırma Raporu Balıkesir Konut Satın Alma ve Tüketici Tercihleri Araştırma Raporu Sunuş BALIKESİR KONUT SATIN ALMA VE TÜKETİCİ TERCİHLERİ ARAŞTIRMA RAPORU YAYINLAYAN Gayrimenkul ve Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Derneği

Detaylı

Uluslararası İşbirliğine Açık Sivil Toplum Kuruluşu (STK) Yaratma Projesi

Uluslararası İşbirliğine Açık Sivil Toplum Kuruluşu (STK) Yaratma Projesi Uluslararası İşbirliğine Açık Sivil Toplum Kuruluşu (STK) Yaratma Projesi Anna Lindh Avrupa-Akdeniz Kültürler Arası Diyalog Vakfı Türkiye Ağı Araştırması Raporu (Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti

Detaylı

Ankara İli Demografik Yapısı ve Karşılaştırmalı Seçim Sonuçları

Ankara İli Demografik Yapısı ve Karşılaştırmalı Seçim Sonuçları Ankara İli Demografik Yapısı ve Karşılaştırmalı Seçim Sonuçları 2002-2014 Ankara nın demografik bilgileri ile son seçimlere ilişkin Ankara sonuçları ve bu sonuçların karşılaştırmalı analizleri KASIM 2014,

Detaylı

DENİZLİ BELEDİYESİ 2012-2016 STRATEJİK PLANI

DENİZLİ BELEDİYESİ 2012-2016 STRATEJİK PLANI DENİZLİ BELEDİYESİ 2012-2016 STRATEJİK PLANI 1 İÇİNDEKİLER Sunuş...1 MİSYON...2 VİZYON...3 TEMEL DEĞERLER...4 I. DENİZLİ İLİ HAKKINDA GENEL BİLGİLER...6 I.1 Coğrafya ve İklim...6 I.2 Tarih...8 I.3 Demografi...

Detaylı

KAYSERİ KONUT SATIN ALMA VE TÜKETİCİ TERCİHLERİ ARAȘTIRMASI

KAYSERİ KONUT SATIN ALMA VE TÜKETİCİ TERCİHLERİ ARAȘTIRMASI KAYSERİ KONUT SATIN ALMA VE TÜKETİCİ TERCİHLERİ ARAȘTIRMASI EYLÜL 2014 KÜNYE Yayınlayan Gayrimenkul ve Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Derneği İktisadi İșletmesi Cumhuriyet Caddesi Pegasus Evi No:48 Zemin

Detaylı

Samsun da Kadının Durumu

Samsun da Kadının Durumu , Samsun da Kadının Durumu Ülker Şener Hülya Demirdirek Aslı Çakın Samsun İl Müdürlüğü türkiye ekonomi politikaları araştırma vakfı Samsun İl Müdürlüğü türkiye ekonomi politikaları araştırma vakfı KISALTMA

Detaylı

DEMOKRATİK YÖNETİŞİM SAĞLANMASINDA E-BELEDİYE VE UYGULAMALARI: AKDENİZ BÖLGESİ ÖRNEĞİ

DEMOKRATİK YÖNETİŞİM SAĞLANMASINDA E-BELEDİYE VE UYGULAMALARI: AKDENİZ BÖLGESİ ÖRNEĞİ DEMOKRATİK YÖNETİŞİM SAĞLANMASINDA E-BELEDİYE VE UYGULAMALARI: AKDENİZ BÖLGESİ ÖRNEĞİ Nilüfer NEGİZ 1 Yasemin SARAÇBAŞI 2 Özet: Yerel yönetimler demokrasinin işlerlik kazandığı alanlar olarak anılırlar.

Detaylı

SİVİL TOPLUM GELİŞTİRME MERKEZİ (2005-2010) ETKİ DEĞERLENDİRME ARAŞTIRMASI (SONUÇ RAPORU-27/1/2012)

SİVİL TOPLUM GELİŞTİRME MERKEZİ (2005-2010) ETKİ DEĞERLENDİRME ARAŞTIRMASI (SONUÇ RAPORU-27/1/2012) SİVİL TOPLUM GELİŞTİRME MERKEZİ (2005-2010) ETKİ DEĞERLENDİRME ARAŞTIRMASI (SONUÇ RAPORU-27/1/2012) İçindekiler Yönetici Özeti... iii Giriş... 1 I. Türkiye de Sivil Toplumun Genel Görünümü... 2 A. Türkiye

Detaylı

TÜRKIYE DE SIYASAL İLETIŞIM 2007-2015

TÜRKIYE DE SIYASAL İLETIŞIM 2007-2015 RAPOR TÜRKIYE DE SIYASAL İLETIŞIM 2007-2015 EDITÖRLER İSMAIL ÇAĞLAR & YUSUF ÖZKIR TÜRKIYE DE SIYASAL İLETIŞIM 2007-2015 COPYRIGHT 2015 Bu yayının tüm hakları SETA Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları

Detaylı

HARİTALAMA ÇALIŞMASI ARAŞTIRMA RAPORU

HARİTALAMA ÇALIŞMASI ARAŞTIRMA RAPORU BELGELEME VE RAPORLAMA YOLUYLA TÜRKİYE DE AYRIMCILIKLA MÜCADELE PROJESİ HARİTALAMA ÇALIŞMASI ARAŞTIRMA RAPORU SEVİNÇ ERYILMAZ DİLEK ULAŞ KARAN İstanbul Bilgi Üniversitesi İnsan Hakları Hukuku Uygulama

Detaylı