KÜTAHYA İL GENEL MECLİSİ 2011 YILI KASIM TARİHLERİNDE ALINAN KARAR ÖZETLERİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KÜTAHYA İL GENEL MECLİSİ 2011 YILI 28-29-30 KASIM TARİHLERİNDE ALINAN KARAR ÖZETLERİ"

Transkript

1 KÜTAHYA İL GENEL MECLİSİ 2011 YILI KASIM TARİHLERİNDE ALINAN KARAR ÖZETLERİ Kütahya İl Genel Meclisi Kasım tarihlerinde 8 gündem maddesini görüşerek karara bağlamıştır İlimiz merkez ve 12 İlçe Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Mütevelli Heyetine üye seçimi yapıldı İl Genel Meclisinin 04/02/2011 tarihli ve 45 sayılı kararı ile 2011 yılı İl Özel İdaresi Stabilize Programında bulunan, Çavdarhisar İlçesi Gökağaç- Aslanapa İlçe Sınırı yolu 4 km.nin programdan çıkarılarak, Çavdarhisar İlçikören- Yenicearmutçuk yolunun 4 km. stabilize programına alınmasına, ayrıca ihtiyaç olan taş ocağı malzemeleri Çavdarhisar Köylere Hizmet Götürme Birliğince satın alınmak kaydı ile Hacıkebir- Hacımahmut 2.5 km. ve Afşar-Gökağaç 1.5 km. yollarının İl Özel İdaresi 2011 yılı stabilize programına alınması ve programın bu şekilde uygulanması 220- İl Genel Meclisinin 04/02/2011 tarihli ve 45 sayılı kararı ile 2011 yılı İl Özel İdaresi Stabilize Programında bulunan, Domaniç İlçesi Fırhanlar Köy İçi 1 km. ve Çakıl Köy içi 0.5 km. toplam 1.5 km. yolun programdan çıkarılıp yerine Domaniç İlçe Merkezi- Çakıl grup yolu 1,5 km. olarak 2011 yılı İl Özel İdaresi Stabilize Programına alınması ve programın bu şekilde uygulanması 221- İl Genel Meclisinin 04/02/2011 tarihli ve 45 sayılı kararı ile 2011 yılı İl Özel İdaresi Stabilize Programında bulunan, Saray- (Karakür) Şaphane İlçe Sınırı 1 km. yolun programdan çıkarılıp yerine Pazarlar- Sofular arasında 1 km. yolun 2011 yılı İl Özel İdaresi Stabilize Programına alınması ve programın bu şekilde uygulanması 222- Domaniç İlçesine bağlı Çakıl köyünün içmesuyu ihtiyacını karşılayabilmek amacıyla Sefaköy sınırları içerisindeki Koca yayla mevkisinde yapılan drenaj çalışması sonucu elde edilen 1 lt/sn lik içmesuyunun Çakıl köyüne tahsisinin yapılması 223- İlimiz Tavşanlı İlçesinde Mülkiyeti Moymul Spor Kulübüne ait 547 ada, 2 parselde kayıtlı 1192 m² yüzölçümlü arsa vasıflı taşınmazın 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu ve 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu hükümlerine göre kamulaştırılması 224- Kütahya İl Özel İdaresi 2012 yılı Bütçe kararnamesi ile 2012 Yılı Bütçesi ,00 TL gelir ve gider, yılı Bütçe Gelir ve Gider tahminlerinin % 10 artırılarak tespiti ve hazırlanan Performans Programları hakkındaki PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU raporu kabul edildi Sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 12.maddesi gereğince İl Genel Meclisinin 2011 yılı Aralık ayında tatile girmesi 1

2 KÜTAHYA İL GENEL MECLİSİ 2011 YILI KASIM TARİHLERİNDE ALINAN KARAR ÖZETLERİ Kütahya İl Genel Meclisi Kasım tarihlerinde 24 gündem maddesini görüşerek karara bağlamıştır Mülkiyeti İl Özel İdaresine ait ekli listedeki gayrimenkullerin kira sürelerinin 5 (beş) yıl olarak kiraya verilmesi için İl Encümenine yetki verilmesi 195- Mülkiyeti İl Özel İdaresine ait İlimiz Simav ilçesi Yenimahalle Tabakhane Caddesi mevkiinde 88 ada 2 parselde kayıtlı 7.319,15 m² yüzölçümlü, üzerinde Yusuf KOYUNCUOĞLU İlköğretim okulunun bulunduğu taşınmazın İl Milli Eğitim Müdürlüğüne tahsisinin yapılması 196- Mülkiyeti İl Özel İdaresi ve Vilayetler Hizmet Birliği Başkanlığına ait, İlimiz Simav İlçesi Dört Eylül Mahallesi Eynal Kaplıcalarındaki 84 ada, 11 parsel ( m²) üzerinde Simav Belediyesinin icarında bulunan Termal Otel Tesisleri üzerindeki Vilayetler Hizmet Birliği Başkanlığının ½ hissesinin satın alınması ve Simav Belediyesi ile imzalanan kira sözleşmesinin fesh edilmesi, taşınmaz üzerindeki tesislerin yıkılması ve bu taşınmazın yıkım sonrası ne şekilde değerlendirileceği konulu idare teklifi hakkında hazırlanan PLAN VE BÜTÇE 197- İlimiz Simav İlçesi üzerinde Gökçeler Köyü mevkiinde ve 2869 nolu parsellere yol bakım evi ve şantiye binası olarak kullanmak üzere gerekli binaların İl Özel İdaresince yapılması koşulu ile anılan taşınmazların devir alınması konulu idare teklifi hakkında hazırlanan PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU 198- İlimiz Simav İlçesi Fatih Mahallesi Kışla Caddesi Arpalık mevkiinde 91 parselde bulunan İlçe Özel İdaresine ait Hizmet Binası ve İşhanı üzerindeki tesislerin yıkılması ve bu taşınmazın yıkım sonrası ne şekilde değerlendirileceği konulu idare teklifi hakkında hazırlanan İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU ile ARAŞTIRMA İŞGÜCÜ VE ÇEŞİTLİ İŞLER 199- İlimiz Merkez İlçeye bağlı Körs köyü ile Afyonkarahisar İli İhsaniye İlçesine bağlı Oğulbeyli köyü arasındaki iki köyü birbirine bağlayan metrelik yolun Afyonkarahisar sınırları içersindeki metrelik bölümünün ihtiyaç duyulan malzemeler Afyonkarahisar İl Özel İdaresince karşılanmak üzere 1.kat asfalt sathi kaplamasının yapılması için Afyonkarahisar İl Özel İdaresi ile Kütahya İl Özel İdaresi arasında protokol yapılması ve Kütahya İl Özel İdaresi adına protokol yapmak üzere İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Dr.Müh.Salih AKKAYA'ya yetki verilmesi (VALİLİK TARAFINDAN YENİDEN DEĞERLENDİRİLMEK ÜZERE İADE EDİLDİ) 200- Kütahya İl Özel İdaresi nin genel iş ve yürütümü ile ilgili 27/07/2011 tarih ve N.Ç.A. 118/32 A.Y.129/58 sayılı teftiş raporu 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 38. maddesi gereğince İl Genel Meclisine bilgi olarak sunuldu İl Genel Meclisinin 04/02/2011 tarihli ve 45 sayılı kararı ile 2011 yılı İl Özel İdaresi stabilize programında bulunan, Simav- Örencik Köyünün 2 km.lik yolun programdan çıkarılıp yerine Küplüce- Kuşu yolunun stabilize programda 2 km. olan mesafesinin 2 km. ilave edilerek 4 km. olarak 2011 yılı İl Özel İdaresi stabilize programının uygulanması 202- İlimiz Emet İlçesi Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Mütevelli Heyetinde ölüm nedeniyle boşalan üyeliğe İlçede hayırsever olarak tanınan, Hüseyin ALBAYRAK ın seçilmesi 203- Mülkiyeti İl Özel İdaresine ait, İlimiz Tavşanlı İlçesi Yeni Mahalle 207 ada, 7 parsel nolu üzerinde boşaltılan Eski Kaymakam Lojmanının bulunduğu taşınmazın değerlendirilmesi konulu idare teklifi hakkında hazırlanan İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU ile ARAŞTIRMA İŞGÜCÜ VE ÇEŞİTLİ İŞLER 2

3 204- Şaphane İlçesi Uğurlugüme Köyü üst kısmının gerekli inceleme ve araştırma yapılarak bir HİS göleti yapılması konulu önerge hakkında hazırlanan İÇİŞLERİ VE TARIM KOMİSYONU 205- Merkez Doğuluşah Köyünü, Sökmen, Uluköy, Kırgıllı Mahallesi grup yolu üzerinden Kütahya- Eskişehir bölünmüş yolu ile çok daha kısa yoldan Kütahya şehir merkezine bağlayan Doğuluşah-Sökmen arası 2 km.lik ara yolun İl Özel İdaresi yol ağına alınması konulu önerge hakkında hazırlanan İÇİŞLERİ VE TARIM 206- İl Özel İdaresi Genel Sekreterliğindeki mevcut dolu kadro derece değişikliği ile boş kadro derece ve unvan değişikliği 207- Emet İlçesi Eğrigöz Beldesi- Yaylayolu Köyü arasında bulunan Göldere Mevkiine sulama havuzu ve sulama kanalları yapılması konulu önerge hakkında hazırlanan KÖYE YÖNELİK HİZMETLER 208- Merkez İlçe, Güvem Köyü, Koca Tarla Mevkii, j23b19c4 pafta, 124 ada, 35 numaralı parsel Tavuk ve Hayvancılık Tesisi, 1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planlarının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi esaslarına ve 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 10. maddesi (c) bendine göre onaylanması 209- Çavdarhisar İlçesi Efeler Köyü içinde bulunan köprünün yerine yeniden geniş ve kullanışlı bir köprünün yapılması konulu önerge hakkında hazırlanan EĞİTİM KÜLTÜR VE SOSYAL HİZMETLER 210- Emet İlçesi Küreci Köyünün 3 km. uzaklığındaki demir ocağında yapılan nakliyattan dolayı kamyonların aşırı derecede fazla tonajından yolların bozulduğu konulu önerge hakkında hazırlanan ÇEVRE VE SAĞLIK 211- Aslanapa ve Altıntaş ilçelerini birbirine bağlayan ilçe bağlantısı durumundaki İl Özel İdaresi yol ağındaki 33 km.lik yolun karayolları ağına alınması ve standardının yükseltilmesi ile Pazarlar- Kuşu arasındaki 9 km. lik yolun karayolları yol ağına alınması konularının, Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı ve TCK Genel Müdürlüğünce değerlendirilmek üzere takdirlerine sunulması 212- Merkez İlçeye bağlı Lütfiye Köyüne su tahsisi yapılması hakkındaki idare teklifi 213- İl Genel Meclisinin 04/02/2011 tarihli ve 45 sayılı kararı ile 2011 yılı İl Özel İdaresi Onarım Programında bulunan, Tavşanlı Karaköy 1 km.lik yolun programdan çıkarılıp yerine Aliköy- İlyolu yolunun onarım programında 1 km. olan mesafesinin 1 km. ilave edilerek 2 km. olarak 2011 yılı İl Özel İdaresi Onarım Programının uygulanması ile İl Genel Meclisinin 04/02/2011 tarihli ve 45 sayılı kararı ile 2011 yılı İl Özel İdaresi Stabilize Programında bulunan, Karakaya- Derbent yolunun 2 km.lik bölümünün programdan çıkarılarak 2 km.lik Harmancık- Derbent ileti yolunun 2011 yılı İl Özel İdaresi Stabilize Programına alınması ve programın bu şekilde uygulanması 214- İl Genel Meclisinin 04/03/2011 tarihli ve 68 sayılı kararı ile 2011 yılı İl Özel İdaresi Yol Hizmetleri Asfalt Alt Yapı Programında bulunan, Belkavak- Büyüksaka arası 7 km.nin programdan çıkartılarak yerine Kepez- Kükürt arası 3 km., Kumluyurt- Teşvikiye arası yolun 2.5 km.si ve Göçeri Köyü 1.5 km. ileti yolunun 2011 yılı İl Özel İdaresi Yol Hizmetleri Asfalt Alt Yapı Programına alınması ve programın bu şekilde uygulanması 215- İl Genel Meclisinin 04/02/2011 tarihli ve 45 sayılı kararı ile 2011 yılı İl Özel İdaresi Onarım Programında bulunan, İly.İlt.- Fırdan 2 km.lik yolun programdan çıkarılıp yerine Karabacaklar- Sobacılar yolunun onarım programında 1 km. olan mesafesinin 2 km. ilave edilerek 3 km. olarak 2011 yılı İl Özel İdaresi Onarım Programının uygulanması 216- İlimiz Emet İlçesi Yenice Beldesinde bulunan Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki 1.98 hektarlık alanın, 1 (a) grubu (kum çakıl) maden ocağı olarak 5(Beş) yıl süre ile ihale yoluyla ruhsatlandırılması ve ihale işlemlerinin yapılması ile ilgili İl Encümenine yetki verilmesi kabul edildi İl Milli Eğitim Danışma Kurulu'na İl Genel Meclis Üyesi Hüseyin ÖZÜAK ile İl Genel Meclis Üyesi Recep USLU seçildi. 3

4 KÜTAHYA İL GENEL MECLİSİ 2011 YILI EKİM AYI KARAR ÖZETLERİ Kütahya İl Genel Meclisi Ekim ayı toplantılarında 10 gündem maddesini görüşerek karara bağlamıştır Merkez İlçe Belkavak-Büyüksaka grup yolunun Büyüksaka-Yıprak köprüsü bölümünde yol güzergahının değişimi sonucu Çubukiçi köyünün yeni yol güzergahına bağlantısını sağlayan 1.3 km lik ve halen kullanılmakta olan stabilize yolun İl Özel İdaresi yol ağına alınması konulu önerge hakkında hazırlanan PLAN VE BÜTÇE 185- Simav Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyette İl Özel İdaresini temsilen; asıl üyeliklere Simav Kaymakamı Yüksel ÜNAL, İl Genel Meclis Üyeleri Hüseyin KALAYCIK, Ali Osman ERGÜN, Kahraman AKTAY, yedek üyeliklere de İl Genel Meclis Üyeleri Mehmet KARACA, Celal ÇELİK, İsmail SAĞLAM, Hayri ÖZTÜRK seçildi yılı İl Özel İdaresi Yol Hizmetleri Onarım Programında bulunan, Arslanlı- Seyitömer 2 km.lik yolun programdan çıkarılıp yerine İnli- Söğüt 2 km. yolun 2011 yılı İl Özel İdaresi Yol Hizmetleri Onarım Programına alınması ve programın bu şekilde uygulanması 187- İl Özel İdaresi makine parkı ve insan kaynaklarının verim ve kalitesinin artırılması konulu önerge hakkında hazırlanan PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU ile ARAŞTIRMA İŞGÜCÜ VE ÇEŞİTLİ İŞLER 188- Tavşanlı İlçesi Örenköy içinden geçen grup yolunun yaklaşık 700 metrelik bölümü arazi yolu olarak kullanılmakta olup bu yolun bakım ve onarımının yapılarak köy dışına alınması konulu önerge hakkında hazırlanan KÖYE YÖNELİK HİZMETLER KOMİSYONU raporu kabul edildi Hisarcık İlçesi Şeyhler Beldesi, Dereköy Beldesi arasındaki yolda sık sık kazalar olduğundan bu yol üzerinde bulunan menfez ve köprünün incelenmesi konulu önerge hakkında hazırlanan İMAR VE BAYINDIRLIK 190- Hisarcık İlçesi Şeyhçakır köyü yolundaki köy girişine 1 km mesafedeki yolun kör noktaları ve virajlarının onarımının yapılması konulu önerge hakkında hazırlanan İMAR VE BAYINDIRLIK 191- Tavşanlı İlçesi Nusratlar, Elmaağacı ve Köseler Köylerinin ortak tarım alanlarının bulunduğu Çayırbaşı mevkiinde Dolu Yayla deresinden akan suyun sulamada kullanılıp kullanılmayacağının araştırılması konulu önerge hakkında hazırlanan İÇİŞLERİ VE TARIM 192- Emet İlçesi Umutlu, Samrık, Yağcık, Musalar ve Küreci köylerindeki hayvanların su ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla Umutlu Köyü Güzle yaylası Mevkii ve Asarlık Deresi Mevkilerine HİS Göleti yapılması konulu önerge hakkında hazırlanan EĞİTİM KÜLTÜR VE SOSYAL HİZMETLER 193- Emet İlçesi Küreci köyünün üst bölgesindeki Orman İşletme Müdürlüğüne ait su deposu mevcut olup, bu depodan arta kalan suların değerlendirilmesi amacıyla sulama havuzu yapılması konulu önerge hakkında hazırlanan ÇEVRE VE SAĞLIK KOMİSYONU raporu 4

5 KÜTAHYA İL GENEL MECLİSİ 2011 YILI EYLÜL AYI KARAR ÖZETLERİ Kütahya İl Genel Meclisi Eylül ayı toplantılarında 15 gündem maddesini görüşerek karara bağlamıştır Tavşanlı İlçesi Merkez Yeniköy sınırları içerisinde bulunan Köse Kalfa piknik bölgesinin ilçenin en büyük mesire yeri olduğu, Kütahya- Balıkesir karayoluna cephe bu alanın yeniden düzenlenip çay, kahve ve leblebi ikram edilebilecek ahşap bir kafeterya yapılarak Özel İdare tarafından kiraya verilmesi konulu önerge hakkında hazırlanan PLAN VE BÜTÇE 170- Altıntaş İlçesine bağlı Şanlıyurt Köyü nün Akdere Mevkiine sulama göleti yapılması konulu önerge hakkında hazırlanan PLAN VE BÜTÇE 171- Merkez İlçeye bağlı Yaylababa Köyü nün hemen alt kısmında Maslak mevkiinde iki adet çeşmenin sularının 300 m³ lük bir sulama deposunda toplanmasıyla yaklaşık 500 dekar arazi ve bahçeler sulanabilecek olup bu konunun incelenmesi konulu önerge hakkında hazırlanan KÖYE YÖNELİK HİZMETLER 172- İlimiz Merkez Yıldırım Beyazıt Mahallesi 18-0-III pafta, 1347 ada, 1 parselde kayıtlı m² yüzölçümlü şehir imar planında ortaokul yeri olarak ayrılan taşınmazın eğitim hizmetlerinde kullanılmak üzere 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu ve 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu hükümlerine göre kamulaştırılması konulu idare teklifi hakkında hazırlanan EĞİTİM KÜLTÜR VE SOSYAL HİZMETLER 173- Hisarcık İlçesi Kurtdere Köyü Kozaklı Deresi nde uygun olan bir yere gölet yapılması konulu önerge hakkında hazırlanan İMAR VE BAYINDIRLIK 174- Domaniç İlçesi Ortaca Köyü nün yolu, köy girişinde rampa ve bir tarafı uçurum olduğundan, bu yolun tehlike arz eden yerine bariyer yapılması konulu önerge hakkında hazırlanan İMAR VE BAYINDIRLIK 175- Kütahya İli Simav İlçesi Beyce Beldesindeki imar planında Temel Eğitim Okul Alanı olarak ayrılan 2699 parselde kayıtlı Salim BAŞYİĞİT ve Cemal BAŞYİĞİT e ait taşınmazın ilköğretim hizmetlerinde kullanılmak üzere 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu ve 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu hükümlerine göre kamulaştırılması konulu idare teklifi hakkında hazırlanan EĞİTİM KÜLTÜR VE SOSYAL HİZMETLER 176- Mülkiyeti İl Özel İdaresine ait, İlimiz Aslanapa İlçesi Cumhuriyet Mahallesi Örenköy Caddesinde bulunan 18 pafta 4922 parsel nolu m² yüzölçümlü taşınmaz üzerine İlköğretim hizmetlerinde kullanılmak üzere kapalı spor salonu yapılması için İl Milli Eğitim Müdürlüğüne tahsis edilmesi 177- Merkez İlçe, Karacaören(Sabuncupınar) Köyü, Değirmen Dere Mevkii, 6 pafta, 110 ada 472 numaralı parsele ait Akaryakıt, LPG Satış İstasyonu ve Dinlenme Tesisi Uygulama İmar Planı na ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin, 3194 Sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi esaslarına ve 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 10. maddesi (c) bendine göre onaylanması 178- Pazarlar İlçesi Sofular Kasabası Kepez Mahallesi Gökkuz Deresi Mevkiine veya uygun bir başka mevkiye hayvan içme suyu ve arazi ve bahçe sulamasında kullanılmak üzere bir His göleti yapılması konulu önerge hakkında hazırlanan ÇEVRE VE SAĞLIK KOMİSYONU 179- Merkez İlçeye bağlı Eynegazi Köyü ndeki köprünün incelenmesi konulu önerge hakkında hazırlanan İMAR VE BAYINDIRLIK 180- Domaniç-Erikli Köyü grup yolunun Çukurca Beldesine kadar olan bazı yerlerinde kör noktalar ve virajlar bulunduğundan, bu yolun tehlike oluşturan yerlerinin yapılması konulu önerge hakkında hazırlanan ÇEVRE VE SAĞLIK 5

6 181- İl Hayvanları Koruma Kurulu nun 21/04/2011 tarihli toplantısında alınan karar gereğince oluşturulacak birliğe, 5302 sayılı İl Özel İdaresi kanununun 10. maddesi gereğince üye olunup olunmayacağının karara bağlanması konulu idare teklifi hakkında hazırlanan ÇEVRE VE SAĞLIK 182- Tavşanlı İlçesi Akçaşehir Köyü sınırlarında bulunan tarihi kalenin tescilinin yapılıp yapılmadığı konusunda bir araştırma yapılıp, tescilinin yok ise tescillenmesi, aynı zamanda eski haline getirilmesi için gerekli projenin yapılarak bakım, onarım ve tadilatının yapılması konulu önerge hakkında hazırlanan ARAŞTIRMA İŞGÜCÜ VE ÇEŞİTLİ İŞLER KOMİSYONU raporu kabul edildi Şaphane ve Pazarlar İlçelerimizde yetişen vişne ağaçları bu sene yapraklarını dökmüş vişneleri ermemiş ve gelişmemiş yeşil olarak ağaçların başında kalmış olup, bu konunun incelenmesi konulu önerge hakkında hazırlanan İÇİŞLERİ VE TARIM 6

7 KÜTAHYA İL GENEL MECLİSİ 2011 YILI AĞUSTOS AYI KARAR ÖZETLERİ Kütahya İl Genel Meclisi Ağustos ayı toplantılarında 15 gündem maddesini görüşerek karara bağlamıştır Simav İlçesi Kalkan Beldesindeki koordinatları belirtilen 1 (a) grubu ( kum,çakıl ) maden ocağının 5 (Beş) yıl süre ile ihaleye çıkarılarak ruhsatlandırılması konulu idare teklifi hakkında hazırlanan PLAN VE BÜTÇE 155- Yeniköy Belediye Başkanlığı uhdesinde bulunan İlimiz Simav İlçesi Yeniköy Beldesi ndeki İR03 ruhsat numaralı 1 (a) grubu (kum- çakıl) maden ocağının 5 yıl süre ile temdit edilmesinin karara bağlanması konulu idare teklifi hakkında hazırlanan PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU 156- Kütahya İli Hisarcık İlçesi Karaağıl Köyü nde hayvancılığı geliştirebilmek için, Leleli Mevkisinde uygun olan bir yere gölet yapılması konulu önerge hakkında hazırlanan PLAN VE BÜTÇE 157- Merkez İlçeye bağlı Fındık Köyü nün Elmalı, Dereçayırı ve Süleymancık derelerinden uygun olanına ya da uygun başka bir mevkiye hayvan içme suyu ve bağ bahçe sulamasını karşılayacak bir gölet yapılması konulu önerge hakkında hazırlanan İÇİŞLERİ VE TARIM KOMİSYONU 158- Simav İlçesine bağlı Sünnetçiler Köyü Kelez Bölgesinde uygun görülen bir yere sulama göleti yapılması konulu önerge hakkında hazırlanan İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU 159- Tavşanlı İlçesi Erikli Köyü Tabaklı mahallesini ana yola bağlayan yolun ve çevre düzeninin yeniden ele alınması konulu önerge hakkında hazırlanan ÇEVRE VE SAĞLIK KOMİSYONU 160- Altıntaş İlçesine bağlı Karaağaç Köyünün, Dumlupınar İlçesine bağlı Eğdemir Köyü ne bağlayan ve İl Özel İdaresi yol ağında bulunan stabilize yola Altıntaş İlçesi Akpınar Mevkisinden giden ham yol bağlanmakta olup, mevcut ham yolun genişletilmesi ve alt yapısının iyileştirilmesi konulu önerge hakkında hazırlanan KÖYE YÖNELİK HİZMETLER 161- Simav İlçesi Yağıllar, Yeşilçam, Kızılcık, Beciler, Sarıkaya, Akpınar Köyleri grup yolunun 4. km.sinde bulunan Simav Çayı üzerindeki köprünün genişletilmesi ve görüş alanının düzeltilmesi için virajın kaldırılması konulu önerge hakkında hazırlanan İMAR VE BAYINDIRLIK 162- Kütahya İli Tavşanlı ilçesi Doğanlar Köyü sınırlarında bulunan içme suyunun kirlendiği, atıkların suya zarar verdiği konulu önerge hakkında hazırlanan ÇEVRE VE SAĞLIK 163- Tavşanlı İlçemize bağlı Uluçam, Altınova, Karaşehir grup yolunun 15 km kısmının onarımı yapılmış asfaltı atılmış olup, kalan 3 km. kısmının onarımı veya güzergâh değişikliği yapılması konulu önerge hakkında hazırlanan İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU raporu kabul edildi Pazarlar İlçesi Yenice, Orhanlar, Sarayköy grup yolu üzerinde bulunan kör noktaların düzeltilip yolun genişletilmesi konulu önerge hakkında hazırlanan EĞİTİM KÜLTÜR VE SOSYAL HİZMETLER 165- Kütahya İli Hisarcık ilçesi Halifeler Köyü İlköğretim Okulu nun çatı, baca ve ihata duvarlarının yapılması konulu önerge hakkında hazırlanan EĞİTİM KÜLTÜR VE SOSYAL HİZMETLER 166- Tavşanlı İlçesine atıcıların ve Emniyet Teşkilatının da yararlanabileceği bir atış poligonunun kazandırılması konulu önerge hakkında hazırlanan ARAŞTIRMA İŞGÜCÜ VE ÇEŞİTLİ İŞLER 7

8 167- İl Özel İdaresi Genel Sekreterliğindeki mevcut dolu kadro derece değişikliği ile boş kadro derece ve unvan değişikliği 168- İl ve İlçe İnsan Hakları Kurullarında görev yapmak üzere 1 asıl, 1 yedek olmak üzere 2 İl Genel Meclis Üyesinin Seçimleri yapıldı. 8

9 KÜTAHYA İL GENEL MECLİSİ 2011 YILI TEMMUZ AYI KARAR ÖZETLERİ Kütahya İl Genel Meclisi Temmuz ayı toplantılarında 27 gündem maddesini görüşerek karara bağlamıştır Hava Radar Mevzi Komutanlığının bulunduğu Radar İrtibat yolunun bakım hizmetlerinin yapılabilmesi için 2010 yılı protokolünde belirtilen fiyatın % 10 artırılarak KDV hariç ,80 TL.- bedel üzerinden 2011 yılı protokolünü imzalamak üzere, Genel Sekreter Dr.Müh.Salih AKKAYA'ya yetki verilmesi 128- Kütahya Hava Radar Mevzi Komutanlığı nın irtibat yolunun kış sezonu için protokol yapılması istenmekte olup, sezonu için, geçen yılın protokol bedeline % 10 artış yapılmak suretiyle KDV hariç ,08.-TL. bedelle protokol yapmak üzere, Genel Sekreter Dr.Müh.Salih AKKAYA'ya yetki verilmesi 129- Kütahya Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyette İl Özel İdaresini temsilen; asıl üyeliklere Kütahya Valisi Kenan ÇİFTÇİ, İl Genel Meclis Başkanı S.Ömer DURMUŞ, İl Genel Meclis Üyeleri Musa YILMAZ, Remzi GÜNAY ve Emine ÜNAL, yedek üyeliklere de İl Genel Meclis Üyeleri Hüseyin ÖZÜAK, Fikret DURSUN, İdris DEMİR, Süleyman DURSUN ve Veli AKINCI seçildi Mülkiyeti İl Özel İdaresine ait, İlimiz Domaniç İlçesi tapuda Y.B pafta, 240 ada, 1 parselde kayıtlı 2388 m² lik taşınmazın Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Genel Müdürlüğü tarafından yapılarak Milli Eğitim Müdürlüğüne devredilecek olan 100 kişilik öğrenci yurdunun yapılmasında kullanılmak üzere 5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 10-f maddesi gereğince 25 yıl süre ile Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Genel Müdürlüğü ne tahsis edilmesi hakkında hazırlanan İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU 131- Mülkiyeti Kütahya Vilayeti ne ait 218 ada 1 parselde kayıtlı 2585 m2 yüzölçümlü taşınmaz ile mülkiyeti Maliye Hazinesi ne ait 9095 m2 yüzölçümlü taşınmazların tevhit işleminin ilgili kurumca yapılması 132- Mülkiyeti İl Özel İdaresine ait, İlimiz Merkez Yoncalı Kaplıcalarında 2 hamam ve 1 açık havuz Mehmet DOĞRU nun icarında olup 30/08/2011 tarihinde kira süresi dolacağından, söz konusu taşınmazların kiraya verilmesi konulu idare teklifi hakkında hazırlanan PLAN VE BÜTÇE 133- Simav İlçesi Hüsüm ve Eynal Kaplıcarı nı Bursa İli ana yoluna bağlantısını sağlayan 2 km.lik arazi yolunun İlimiz Özel İdare yol ağına alınması konulu önerge hakkında hazırlanan PLAN VE BÜTÇE 134- Kütahya Merkez Göynükören Köyünü karayoluna bağlayan köy yolundaki, kışın kayma ve kazaların yaşandığı iki adet tehlikeli virajın düzeltilmesi konulu önerge hakkında hazırlanan İÇİŞLERİ VE TARIM 135- Domaniç İlçesi, Aksu Köyü, Bentbaşı Mevkii, İ23a23c4 pafta, 110 ada, 66 nolu, Bükerler Köyü, Sarıçam Mevkii, İ23a23c4 pafta, 109 ada, 46 nolu parsellerine ait Su Ürünleri Üretimi Alabalık Tesisi ne ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı revizyonunun, 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi esaslarına ve 5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 10. maddesi c bendine göre onaylanması 136- Domaniç İlçesi, Aksu Köyü, Bentbaşı Mevkii, İ23a23c4 pafta, 110 ada, 67 nolu, parsele ait Su Ürünleri Üretimi-Alabalık Tesisi ne ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı revizyonunun, 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi esaslarına ve 5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 10. maddesi c bendine göre onaylanması 137- Dumlupınar İlçesine bağlı Küçük Aslıhanlar Köyü ile Büyük Aslıhanlar Ağaç köy grup yolu olarak geçen yolda kışın kar yağdığında sürgün olduğundan iki yere sürgün kesme çiti yapılması, bir tane de kör nokta olduğundan bu kör noktanın düzeltilmesi konulu önerge hakkında hazırlanan EĞİTİM KÜLTÜR VE SOSYAL HİZMETLER KOMİSYONU raporu 9

10 138- Tavşanlı İlçesine bağlı Dulkadir Köyünün içme suyu ihtiyacını karşılayabilmek amacıyla Aliköy beldesi sınırları içerisindeki Zini Pınarı mevkisinde yapılan drenaj çalışması sonucu elde edilen 1 lt/sn lik içme suyunun Dulkadir Köyüne tahsisinin yapılması 139- Tavşanlı İlçemize bağlı Altınova Uluçam yolunun 5. km sinde Emet Çayının yön değiştirmesi sebebiyle yola zarar vermek üzere olup, konunun incelenerek gerekli çalışmanın yapılması konulu önerge hakkında hazırlanan ÇEVRE VE SAĞLIK 140- Merkez ilçeye bağlı Yenice Köyü Çatak Mevkiine sulama göleti yapılması konulu önerge hakkında hazırlanan PLAN VE BÜTÇE 141- Altıntaş İlçesi Karaağaç Köyünün Dağardı Mevkiinde uygun görülecek bir sahaya sulama göleti yapılması konulu önerge hakkında hazırlanan KÖYE YÖNELİK HİZMETLER 142- Altıntaş ilçesi Erenköy sınırları içinde Kızılgölet Mevkiinde taşkınları önlemek ve ekili alanların ihtiyacı olan suyu zamanında verebilmek için uygun görülecek bir yere sulama göleti yapılması konulu önerge hakkında hazırlanan KÖYE YÖNELİK HİZMETLER KOMİSYONU 143- İl Genel Meclisinin 04/03/2011 tarihli ve 68 sayılı kararı ile 2011 yılı İl Özel İdaresi Yol Hizmetleri 1. Kat Asfalt Programında bulunan, Lütfiye- Sandıközü arasındaki 2,4 km.lik yolun Eskişehir il sınırında kalan 1,4 km.lik kısmının programdan çıkarılıp yerine 2,6 km. Lütfiye- Güllüdere yolunun İl Özel İdaresi 2011 yılı 2. kat asfalt Programına alınması /05/2011 tarih ve 93 sayılı İl Genel Meclis Kararı iptal edildi Domaniç ilçesi Muratlı Köyü nde köy arazi sınırları içinde bunan Kuzu Göleti mevkiine topoğrafik ve jeolojik şartlar uygun olduğunda bir gölet yapılması ve jeolojik bakımdan olumsuzluk çıktığında mebranla kaplanıp bir gölet yapılması konulu önerge hakkında hazırlanan ARAŞTIRMA İŞGÜCÜ VE ÇEŞİTLİ İŞLER 146- Kütahya İl Özel İdaresi Sicil Amirleri Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılması 147- Kütahya Merkez ve İlçelerindeki bazı köylere futbol sahası yapılması konulu önerge hakkında hazırlanan ARAŞTIRMA İŞGÜCÜ VE ÇEŞİTLİ İŞLER 148- Simav İlçemize bağlı Sünnetçiler, Dereköy, Bedirler Köylerinde bağcılığın modern hala getirilmesi konulu önerge hakkında hazırlanan İÇİŞLERİ VE TARIM KOMİSYONU raporu 149- Simav Toklar Köyü içerisinden geçmekte olan derenin yağış alması nedeniyle tehlike arz ettiğinden, gereğinin yapılması konulu önerge hakkında hazırlanan İMAR VE BAYINDIRLIK yılı İl Özel İdaresi Yol Hizmetleri Asfalt Alt Yapı Programında bulunan, Simav İlçesine bağlı Pulluca 7.5 km.lik yol ve 1. Kat Asfalt programında bulunan Gılmanlar- Maksutlar Mahallesi 1 km.lik yolun programdan çıkarılıp yerine, 1-Dy İlt. Gümüşsuyu: 2.8 km. İl Özel İdaresi 2011 yılı Yol Hizmetleri 2. Kat Asfalt Programına, 2-Gümüşsuyu Kavşağı-Gölköy: 2.6 km. İl Özel İdaresi 2011 yılı Yol Hizmetleri 2. Kat Asfalt Programına, 3-Gümüşsuyu Kavşağı-Boğazköy:3 km. İl Özel İdaresi 2011 yılı Yol Hizmetleri 1. Kat Asfalt Programına alınması ve programın bu şekilde uygulanması 151- İl Genel Meclisinin 04/02/2011 tarihli ve 45 sayılı kararı ile 2011 yılı İl Özel İdaresi Yol Hizmetleri Onarım Programında bulunan, Simav Dereyüzüdere-Mahmutlar Mah. 1,5 km.lik yolun programdan çıkarılıp yerine Taşköy- Sarkatlar 1.5 km. yolun 2011 yılı İl Özel İdaresi Yol Hizmetleri Onarım Programına alınması ve programın bu şekilde uygulanması 152- İl Genel Meclisinin 04/03/2011 tarihli ve 68 sayılı kararı ile 2011 yılı İl Özel İdaresi Yol Hizmetleri, 2. Kat Asfalt programında bulunan Şaphane İlçesine bağlı Değirmendere 2 km.lik yolun programdan çıkarılıp yerine Üçbaş- Gediz ilçe sınırı 2 km. yolun 2011 yılı İl Özel İdaresi Yol Hizmetleri, 2. Kat Asfalt programına alınması ve programın bu şekilde uygulanması kabul edildi Köydes Programında olan 1700 mt. 1. kat Çakıl Domaniç asfaltının Sefa Köyü yoluna kaydırılması nedeniyle ve İl Genel Meclisinin 04/02/2011 tarihli ve 45 sayılı kararı ile 2011 yılı İl Özel İdaresi Yol Hizmetleri Onarım Programında bulunan, Çukurca-Erikli 1 km. yolunun programdan çıkarılıp yerine Çakıl Domaniç 1 km. yolun 2011 yılı İl Özel İdaresi Yol Hizmetleri Onarım Programına alınması ve programın bu şekilde uygulanması 10

11 KÜTAHYA İL GENEL MECLİSİ 2011 YILI HAZİRAN AYI KARAR ÖZETLERİ Kütahya İl Genel Meclisi Haziran ayı toplantılarında 12 gündem maddesini görüşerek karara bağlamıştır İlimiz Emet İlçesinde 74 ada, 37 parselde bulunan 5054 m² taşınmaz üzerindeki binaların yerel imkânlarla yıktırılması 116- Mülkiyeti İl Özel İdaresine ait, İlimiz Altıntaş İlçesinde tapuda z.b pafta, 125 ada, 1 parsel noda kayıtlı 310 m² yüzölçümlü, üç katlı betonarme binanın 1. ve 2. katında bulunan 7 ve 8 nolu bağımsız bölümlerin İlçe Milli Eğitim hizmetlerinde kullanılmak için istenildiği anda boşaltılmak kaydı ile 5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 10-f maddesi gereğince İl Milli Eğitim Müdürlüğüne tahsis edilmesi 117- Altıntaş ilçesi, J24d19c pafta, 933 parsel numaralı taşınmazda jeotermal sondaj açılması için, söz konusu taşınmaz üzerinde İl Özel İdaresi lehine Bedel Tespit Komisyonunca belirlenen 2.042,50 TL bedel ile; Kütahya İli Altıntaş İlçesi Altıntaş Köyü 933 parsel numaralı taşınmaz üzerine tapu kaydında 1 yıl süreli irtifak hakkı tesis edilmesi 118- JEO MEBRAN sisteminin yerinde görülmesi ve incelenilmesi konulu önerge hakkında hazırlanan ARAŞTIRMA İŞGÜCÜ VE ÇEŞİTLİ İŞLER 119- Çavdarhisar İlçesi Hacımahmut ve Yeşildere Köylerinin faydalanacağı, Hacımahmut Köyü Tarakçı Mevkii Tarakçı Deresi üzerine sulama göleti yapılması ve 2012 yılı programına alınması konulu önerge hakkında hazırlanan KÖYE YÖNELİK HİZMETLER KOMİSYONU 120- Çavdarhisar İlçesi Kızık Köyü Kısmık Deresi Ağarı Köyü Kayaboğazı Bölgesine sulama havuzu yapılması veya derelerin önüne set yapılarak açık beton kanal sistemi yapılması ve 2012 yılı programına alınması konulu önerge hakkında hazırlanan KÖYE YÖNELİK HİZMETLER 121- Gediz İlçesini Akkaya Köyü ne bağlayan 1.derece yolun Eski Gediz-Emet yol sapağının 1. km.sinde keskin bir viraj bulunmakta olup, buranın 50 m.lik kısmının ıslah edilmesi konulu önerge hakkında hazırlanan İMAR VE BAYINDIRLIK 122- Simav ilçesi Dağardı Bölgesinde yatırımın şart olduğu, teknik ekiplerin Ihlamur Köyü sınırları içinde bulunan alandaki ve yakın çevrede bulunabilecek dolgu malzemelerini jeolojik ve rezerv yönünden incelemesi sonucu olumlu bulmaları halinde, gölet etüt- projeleme çalışmalarına başlanması ve ileriki yıllarda yatırım programına alınması konulu önerge hakkında hazırlanan İMAR VE BAYINDIRLIK 123- Merkez İlçeye bağlı Mustafalar Köyünün köy çıkışında daha önce vatandaşların kendi imkânları ile yaptığı köprünün aşırı yağışlardan zarar görerek kullanılamaz hale geldiği, aynı nedenle yolda da bozulmalar olduğundan yerinde inceleme yapılması konulu önerge hakkında hazırlanan PLAN VE BÜTÇE 124- Kirazlıyayla Köyü nde sulu tarım yapılması amacıyla Kırkpınarlar Mevkiinde, köyün içme suyu kaynağının haricindeki diğer su kaynaklarının ve halen boru ile dereye verilen suyun toplanarak sulamada kullanılabilmesi için teknik heyetçe yapılacak çalışma sonucunda bir sulama havuzu yapılması ve 2012 sulama programına alınması hakkında hazırlanan PLAN VE BÜTÇE 125- Tavşanlı İlçesi Şapçı Köyü Tepedibi Mevkiine gölet yapılması konulu önerge hakkında hazırlanan İÇİŞLERİ VE TARIM 126- Gediz İlçesi Fatih İlköğretim Okulu nun WC ve ihata duvarlarının yapılması gerektiğinden, konunun incelenip 2011 yılı büyük onarım programına alınması konulu önerge hakkında hazırlanan EĞİTİM KÜLTÜR VE SOSYAL HİZMETLER 11

12 KÜTAHYA İL GENEL MECLİSİ 23/04/2011 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ MECLİS TOPLANTISI KARAR ÖZETLERİ 90- Kütahya 2. Organize Sanayi Bölgesi adına kamulaştırma işlemlerinde kullanılmak üzere İller Bankası Genel Müdürlüğü nden kredi alınması konulu idare teklifi hakkında hazırlanan PLAN VE BÜTÇE (VALİLİK TARAFINDAN YENİDEN DEĞERLENDİRİLMEK ÜZERE İADE EDİLDİ) 91- Mülkiyeti Kütahya Çinigar İşletme Birliğine ait, ilimiz Gaybıefendi Mahallesinde eski otogarın bulunduğu taşınmazla ilgili Çinigar İşletme Birliği Encümen Kararının değerlendirilmesi konulu idare teklifi hakkında hazırlanan İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU raporu KÜTAHYA İL GENEL MECLİSİ 2011 YILI MAYIS AYI KARAR ÖZETLERİ 92- Kütahya 2. OSB ye, kamulaştırmada kullanılmak üzere 4562 sayılı OSB kanununun 13. maddesine göre ödenmesi gereken katılım bedelinin ödenebilmesi için İller Bankası na ,00.-TL borçlanılması 93- Kütahya Belediyesine DSİ Genel Müdürlüğünden devredilen 5 adet kuyunun sulamada kullanılması için İl Özel İdaresi ile Kütahya Belediyesi arasında bir protokol yapılarak DSİ Genel Müdürlüğüne TL İl Özel İdarenin borçlanması, İl Özel İdaresine de Kütahya Belediyesinin borçlanması, yapılacak sulama tesisine İl Özel İdaresinin aracı olması hususunda protokol yapılması ve İl Özel İdaresi adına protokol yapmak üzere Genel Sekreter Dr.Müh.Salih AKKAYA'ya yetki verilmesi (VALİLİK TARAFINDAN YENİDEN DEĞERLENDİRİLMEK ÜZERE İADE EDİLDİ) 94- İl Özel İdaresi 2010 yılı Kesin Hesabı ile Taşınır Kesin Hesabı 95- Tavşanlı Organize Sanayi Bölgesi için oluşturulmuş olan Müteşebbis Heyette İl Özel İdaresini temsilen; Asıl üyeliklere Tavşanlı Kaymakamı Numan HATİPOĞLU, İl Genel Meclis Üyeleri Ali UYSAL, Bilal KIYAK, Ramazan AYDEMİR, Alaaddin KAÇAN, yedek üyeliklere de İl Genel Meclis Üyeleri Hüsameddin DOĞAN, Kani TÜRK, Mücahit UÇKAN, Tavşanlı İlçe Özel İdare Müdürü Necati DERİN ve İl Genel Meclis Üyesi Mehmet TAŞKIRAN seçildi. 96- Merkez 2. Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyette İl Özel İdaresini temsilen; Asıl üyeliklere Kütahya Valisi Kenan ÇİFTÇİ, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Salih AKKAYA, İl Genel Meclis Başkanı S.Ömer DURMUŞ, İl Genel Meclis Üyeleri Hüseyin ÖZÜAK ve Fikret DURSUN, yedek üyeliklere de İl Genel Meclis Üyeleri Remzi GÜNAY, Musa YILMAZ, Emine ÜNAL, Süleyman DURSUN ve İdris DEMİR seçildi. 97- Hisarcık ilçesi Hamamköy Bayıraltı mevkiinde 357 no lu parselde kayıtlı üzerinde 4 adet boş motel bulunan 1147 m² lik taşınmazın satılmasının uygun olacağı hakkında hazırlanan PLAN VE BÜTÇE 98- Merkez İlçeye bağlı Kınık Köyü Dağ Tarla mevkiine teknik rapor doğrultusunda su debisinin az olması ve havzasının olmamasından dolayı gölet yapımının uygun olmadığı hakkında hazırlanan İÇİŞLERİ VE TARIM 99- Merkez İlçeye bağlı Göçeri Köyünde HİS göletinin ihtiyaç olduğunu bundan dolayı farklı bir yöntemle su izolasyonu sağlanarak HİS göletinin yapılmasının araştırılması hakkında hazırlanan İÇİŞLERİ VE TARIM 100- Gediz İlçesi Yeşilova Köyüne bağlı Düzçam mahallesinde 2011 yılı KÖYDES stabilize programında olan yolun 5 km.si ivedilikle İl Özel İdaresi nce yapılması, Yaylanın daha üst kodlarında bulunan suların incelenerek merkezi bir yere içme ve kullanma suyu getirilerek depolanacak şekilde 2012 yılı içme suları programına alınması, Elektrik ihtiyacının ise İl Özel İdaresi ve TEDAŞ tarafından takip edilerek projelendirilip maliyetinin çıkarılarak halkın da 12

13 katkısının sağlanarak çözümlenebilmesi için girişimde bulunması hakkında hazırlanan KÖYE YÖNELİK HİZMETLER 101- Gediz ilçesi Üzümlü Beldesinde Cemaller deresi Kızılüzüm deresi, Kuzgunlu Deresi, Gürkuyu Köyü altı ve Kumadağ mevki bölgelerinde gölet yapılabilecek yerlerin incelenerek en verimli görülen bölgeye gölet yapılması konulu önerge hakkında hazırlanan KÖYE YÖNELİK HİZMETLER 102- İl Genel Meclisinin 04/02/2011 tarihli ve 45 sayılı kararı ile 2011 yılı İl Özel İdaresi Yol Hizmetleri Stabilize Programında bulunan, Gediz İlçesi Işıklar- Dereköy 3 km.stabilize yolun programdan çıkarılıp yerine 3 km. Karaağaç-Çukursazak yolunun programa alınması ve programın bu şekilde uygulanması yılı Köydes İçme suyu programında bulunan Gediz İlçesi Polat Köyü ne İl Sağlık Müdürlüğü nün 18/04/2011 tarih ve sayılı yazısı doğrultusunda sondaj yapılması ve köy halkının sağlıklı suya kavuşturulması hakkında hazırlanan ÇEVRE VE SAĞLIK 104- Hisarcık İlçesi Özel İdare Hizmet binası 2. katının Hisarcık Mesleki Eğitim Müdürlüğüne, tüm bakım onarım ve tadilatı kendilerine ait olmak üzere istenildiği zaman (15 gün içinde) boşaltılmak kaydı ile tahsis edilmesi hakkında hazırlanan EĞİTİM KÜLTÜR VE SOSYAL HİZMETLER 105- Simav İlçesi Yeniköy Beldesinde taşımalı eğitim yapan İlköğretim okulunda yemekhane olarak kullanılan 130 öğrencinin yemek yediği bina Milli Eğitim Müdürlüğü nün onarım programına alınarak pencere ve kapılarda gerekli onarımın yapılması hakkında hazırlanan EĞİTİM KÜLTÜR VE SOSYAL HİZMETLER 106- Simav İlçesi Dağardı İlköğretim Okuluna Spor salonunun yan tarafındaki arsaya yaklaşık 150 m² ye oturan düzenli bir yemekhane yapılması hakkında hazırlanan EĞİTİM KÜLTÜR VE SOSYAL HİZMETLER 107- Gediz Simav yolu karayolları kanununa göre çevre yolu Üzümlü Beldesi ve köylere giden yol Gediz ilçesi Ilıca Kaplıcaları içinden geçmekte olup, alternatif yol olarak Abide köyünden çiftlik mahallesi yolundan Demirler istikametinden beldeye giden yol km olarak daha kısa bir yol önerilmektedir. Söz konusu yolun incelenmesi konulu önerge hakkında hazırlanan İMAR VE BAYINDIRLIK 108- İl Genel Meclisinin 04/03/2011 tarihli ve 68 sayılı kararı ile 2011 yılı İl Özel İdaresi Yol Hizmetleri 1. Kat Asfalt Programında bulunan, Altıntaş İlçesi- Genişler Köyü arasındaki 3 km.lik stabilize yolun programdan çıkarılıp yerine 7 km. Osmaniye- Yayla yolunun İl Özel İdaresi 2011 yılı Asfalt Alt Yapı Programına alınması 109- İl Özel İdaresinde Norm Kadro ve ihtiyaç fazlası olan işçilerin durumunun görüşülmesi konulu idare teklifi hakkında hazırlanan ARAŞTIRMA İŞGÜCÜ VE ÇEŞİTLİ İŞLER KOMİSYONU 110- İl Özel İdare personeline yemek hizmetinin Kamu İhale Hükümleri ile satın alınması konularının incelenmesi konulu önerge hakkında hazırlanan ARAŞTIRMA İŞGÜCÜ VE ÇEŞİTLİ İŞLER 111- İlimiz, Aslanapa İlçesi, Ortaca Köyü, Kocaçakıl mevkii, J23-b-22c pafta, 4373 parselde Akaryakıt-LPG satış istasyonu ve dinlenme tesisi için, 1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planlarının 3194 Sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi esaslarına ve 5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 10. maddesi c bendine göre onaylanması 112- Köylerimizin arazi yollarının bakımının tespit edilen bedel karşılığında yapılması 113- Tavşanlı, Derbent Köyü, Kırkpınar Mevkii, İ22C-13-a pafta, 1671 ve 1672 parsellerde 600 Büyükbaş Kapasiteli Besihane İmar Planı, 1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planlarının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi esaslarına ve 5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 10. maddesi c bendine göre onaylanması 114- Mülkiyeti İl Özel İdaresine ait, İlimiz Merkez Alipaşa Mahallesi İstasyon Caddesi 5 pafta, 1635 ada, 85 parselde kayıtlı üzerinde boşaltılan Eski Vali Konağının bulunduğu taşınmazın İl Özel İdaresi adına en yüksek gelir getirecek şekilde değerlendirilmesi konulu idare teklifi hakkında hazırlanan İMAR VE BAYINDIRLIK 13

14 KÜTAHYA İL GENEL MECLİSİ 2011 YILI NİSAN AYI KARAR ÖZETLERİ Kütahya İl Genel Meclisi Nisan ayı toplantılarında 19 gündem maddesini görüşerek karara bağlamıştır Sayılı İl Özel İdaresi Kanunu nun 11. maddesi gereğince ilk Mahalli İdareler seçimlerine kadar görev yapmak üzere gizli oyla İl Genel Meclis Üyeleri arasından S. Ömer DURMUŞ İl Genel Meclis Başkanı seçildi Sayılı İl Özel İdaresi Kanunu nun 11. maddesi gereğince ilk Mahalli İdareler seçimlerine kadar görev yapmak üzere gizli oyla İl Genel Meclis Üyeleri arasından iki asıl kâtip üyeliğine Remzi GÜNAY ve Kani TÜRK seçildi Sayılı İl Özel İdaresi Kanunu nun 11. maddesi gereğince ilk Mahalli İdareler seçimlerine kadar görev yapmak üzere gizli oyla İl Genel Meclis Üyeleri arasından Meclis Birinci Başkan Vekilliğine Ramazan AYDEMİR seçildi Sayılı İl Özel İdaresi Kanunu nun 11. maddesi gereğince ilk Mahalli İdareler seçimlerine kadar görev yapmak üzere gizli oyla İl Genel Meclis Üyeleri arasından Meclis İkinci Başkan Vekilliğine Hüseyin KALAYCIK seçildi Sayılı İl Özel İdaresi Kanunu nun 11. maddesi gereğince ilk Mahalli İdareler seçimlerine kadar görev yapmak üzere gizli oyla İl Genel Meclis Üyeleri arasından iki yedek kâtip üyeliğine Mustafa ŞEN ve Recep USLU seçildi Sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 25.maddesi ile İl Genel Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 19.maddesi gereğince İl Encümen Üyeliklerine bir yıl görev yapmak üzere Musa YILMAZ, Celal ÇELİK, Ali UYSAL, İbrahim KILIÇ ve Mehmet YILDIZ oy çokluğu ile seçildiler adet İhtisas Komisyonun oluşturulması ve üye seçimleri yapıldı Sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 17.maddesi gereğince hazırlanan Denetim Komisyonu raporu İl Genel Meclisine bilgi olarak sunuldu. 79- İlimiz Altıntaş İlçesinde İl Özel İdaresine ait 116 numaralı jeotermal arama ruhsatlı sahada jeotermal sondaj açılması işinin ihale edilmesi 80- İlimiz, Tavşanlı İlçesi, Eşen Köyü, Köy İçi Mevkiinde, mülkiyeti hazine adına kayıtlı 156 ada 24 parselde, Eşen Köyü Muhtarı Mustafa SALIN tarafından, nikâh salonu yapılması için 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar planlarının, 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi esaslarına göre onaylanması 81- Köylerde yapılan işyeri konut vb.yapılara ruhsat verilme işlemlerinin diğer İl Özel İdarelerinde yerinde incelenmesi konulu önerge hakkında hazırlanan İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU ile PLAN VE BÜTÇE 82- Merkez ilçeye bağlı Kirazlıyayla köyünün Mustafalar Yaylası yol kavşağından itibaren köye kadar olan kısım yol güzergâhı kuzeyden gitmekte olup sık sık buzlanma olduğundan ve yol karla kaplı kaldığından daha önce güneyden belirlenen yol güzergâhının incelenip yol bağlantısının yeni güzergâhtan yapılması konulu önerge hakkında hazırlanan KÖYE YÖNELİK HİZMETLER 83- Merkez İlçeye bağlı Güvem Köyü ile Yaylababa Köyü arasında kalan 1. derece yol ağında bulunan keskin virajın yumuşatılması için gerekli incelemenin yapılıp programa alınması konulu önerge hakkında hazırlanan İÇİŞLERİ VE TARIM 84- Hisarcık İlçesi Yenidoğan Mahallesindeki Cumhuriyet İlköğretim Okuluna müstakil olarak yemekhane yapılması için İl Milli Eğitim Müdürlüğü nün planlaması ve bütçe imkanları nispetinde 2012 yılı yatırım programına alınması hakkında hazırlanan EĞİTİM KÜLTÜR VE SOSYAL HİZMETLER 85- Simav ilçesi Kayaışık Köyüne sulama havuzunun yapılması konulu önerge hakkında hazırlanan İMAR VE BAYINDIRLIK 86- Koop-iş sendikası üyesi iken istifa edip Yol-iş sendikasına geçen İl Özel İdaresi işçilerinin durumu ve yapılan çalışmaların incelenmesi konulu önerge hakkında hazırlanan PLAN VE 14

15 BÜTÇE KOMİSYONU ile ARAŞTIRMA İŞGÜCÜ VE ÇEŞİTLİ İŞLER KOMİSYONU 87- İl Özel İdaresi 2011 Yılı Asfalt Yama, Greyderli ve Malzemeli bakım çalışma programları 88- KPSS 2010/2 yerleştirme sonuçlarına göre ÖSYM tarafından İl Özel İdaresine yerleştirilen personellerden 9 adet personelin atamalarının yapıldığı, 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 36. maddesi gereği bilgi olarak İl Genel Meclisine sunuldu. 89- İlimiz, Merkez Turgutlar Köyü, J23c25c1 pafta, 115 ada, 530 ve 532 numaralı parsellerde mülkiyet sahibi İlhan ŞENTÜRK tarafından 100 büyükbaş kapasiteli hayvancılık amaçlı yapı yapmak için 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar planlarının, 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi esaslarına göre onaylanması 15

16 KÜTAHYA İL GENEL MECLİSİ 2011 YILI MART AYI KARAR ÖZETLERİ Kütahya İl Genel Meclisi Mart ayı toplantılarında 25 gündem maddesini görüşerek karara bağlamıştır. 46- Domaniç İlçesi Ilıca Mevkiinde ve Yukarı Ilıca Mevkiinde bulunan su kaynaklarının yer üstü sulama tesisinde kullanımına yönelik tahsis kararı alındı. 47- İlimiz Gediz İlçesi Umurbey Mahallesinde bulunan Şerafettin Genç Caddesi ve Gediz Sanayi Yollarının İl Özel İdaresi nce yapılarak asfalt kaplanabilmesi için protokol yapılması ve İl Özel İdaresi adına protokol yapmak üzere Genel Sekreter Dr.Müh.Salih AKKAYA'ya yetki verilmesi 48- Tavşanlı İlçesi Gümüşyeni Köyü ne sulama amaçlı gölet yapılmasının, bölgenin fiziki yapısı ve teknik olumsuzluklar nedeniyle uygun olmadığı hakkında hazırlanan KÖYE YÖNELİK HİZMETLER 49- Şaphane İlçesi Uğurlugüme Köyü içinden geçen köy yolu grup yolu olup, İl Özel İdaresi Yol Ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü nün teknik raporu ve görüşü de değerlendirilerek güzergah değişikliğine gerek olmadığı hakkında hazırlanan KÖYE YÖNELİK HİZMETLER 50- Merkez İlçeye bağlı Göynükören Köyü yolu hakkında hazırlanan İÇİŞLERİ VE TARIM 51- Merkez İlçeye bağlı Yeşilbayır Köyü girişindeki köprüde virajın ve tehlikenin azaltılması için 2 2 ebadındaki bakslardan en az 5 metre uzatılması, işin takibi ve programa alınıp yapılması için Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü ne bildirilmesi hakkında hazırlanan İÇİŞLERİ VE TARIM 52- İlimiz Simav İlçesi Kalkan Beldesinde eski ilköğretim okul lojmanının Belediyenin talebi halinde Kalkan Belediyesine geçici olarak tahsisi ve mevcut halinin devam etmesi hakkında hazırlanan EĞİTİM KÜLTÜR VE SOSYAL HİZMETLER 53- İlimiz Gediz İlçesi Gürlek Beldesinde ilköğretim okul binasının gerekli görülmesi halinde tekrar bakım ve onarımının yapılarak 15 gün içinde boşaltılması kaydıyla Gürlek Belediyesine tahsisi hakkında hazırlanan EĞİTİM KÜLTÜR VE SOSYAL HİZMETLER KOMİSYONU raporu 54- İlimiz Simav İlçesi Naşa Beldesi eski okul binasının istenildiğinde (15 gün içerisinde) boşaltmak kaydı ile Naşa Belediyesi ne tahsisi hakkında hazırlanan EĞİTİM KÜLTÜR VE SOSYAL HİZMETLER 55- İl Özel İdaresi bütçesinin Sulama Tesisi Yapımı bölümüne ,00 TL ek ödenek verilmesi Yılı Faaliyet Raporu görüşülerek 57- İlimiz Merkez Lala Hüseyin Paşa Mahallesinde mülkiyeti Vakıflar Genel Müdürlüğü ne ait, tapuda 48 pafta, 251 ada, 5 ve 6 parselde kayıtlı toplam 2,88 m² lik taşınmazların 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu hükümlerine göre kamulaştırılması, kamulaştırma işlemleri için İl Encümenine yetki verilmesi 58- İl Özel İdaresinde Tekniker kadrosunda 1 adet Harita Teknikerinin aylık 1.040,00 TL. net ücretle tam zamanlı iş sözleşmesi yapılarak tarihleri arasında İl Özel İdaresinde çalıştırılması 59- Mülkiyeti İl Özel İdaresine ait, İlimiz Merkez Alipaşa Mahallesi 5 pafta, 46 ada, 6 parselde kayıtlı ve Kütahya Öğretmenevi ve ASO Müdürlüğünün icarında olan binaya yatırım yapılması için Zafer Kalkınma Ajansının açmış olduğu hibe projelerinden faydalanılması amacıyla hazırlanacak projenin Zafer Kalkınma Ajansı tarafından kabul edilmesi halinde kira süresinin mevcut sözleşme bitiminden itibaren 10 yıl uzatılması, hazırlanacak projenin kabul edilmemesi halinde mevcut kira sözleşmesinin uygulanması 16

17 60- Kütahya İli Hisarcık İlçesinde bulunan ilçe stadı hakkında hazırlanan ÇEVRE VE SAĞLIK dekar sulanabilecek arazisi olan Tavşanlı İlçesi Eşen Köyümüzün Kileder Mevkiinde gölet yapımı için verimli olacak uygun bir alan görülemediği için gölet yapımının uygun olmadığı, ancak alternatif olarak yer altı suyu çalışmalarıyla sulama suyu temini çalışması uygun bulunduğu hakkında hazırlanan İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU raporu kabul edildi. 62- Tavşanlı İlçesi Elmaağacı-Nusratlar-Köseler Köyünün ortak arazilerinin bulunduğu Öteyüzü Mevkiinde damlama sulama sistemi ile sulama yapılmasının uygun olduğu hakkında hazırlanan İMAR VE BAYINDIRLIK 63- Tavşanlı İlçesi Köseler Köyü Ahlatlı Mevkiine gölet yapılması için uygun bir alan görülemediğinden gölet yapımının uygun olmadığı hakkında hazırlanan İMAR VE BAYINDIRLIK 64- İl Özel İdaresi İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğünce köylerde yapılan işyeri, konut vb. yapılara ruhsat verilmesi işlemleri hakkında hazırlanan İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU ile PLAN VE BÜTÇE 65- Domaniç İlçesi Berçin Köyü ne Birlik imkanları ile küçük bir fosseptik yapılabileceği ve suyun arıtılmasının sağlanabileceği hakkında hazırlanan PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU raporu numaralı Jeotermal İşletme Ruhsatı verilen kuyunun ihale edilmeden İl Özel İdaresi uhdesinde bırakılması ve ruhsatlandırılması, İl Genel Meclisince fiyat belirlenerek yatırımcıların kullanımına sunulması hakkında hazırlanan PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU yılında milletvekili seçimi yapılacağından Üstün Hizmet ve Onur Ödülüne aday gösterilme ile ilgili bu konuda TBMM de her yıl yapılan mutat çalışmanın yapılmadığı, bu konu ile ilgili illere herhangi bir yazı gönderilmediğinden, TBMM nce konunun gündeme alınması ve gerekli çalışmaların başlatılması halinde İl Genel Meclisimizin gündemine alınarak değerlendirilmesi hakkındaki ARAŞTIRMA İŞGÜCÜ VE ÇEŞİTLİ İŞLER KOMİSYONU yılı İl Özel İdaresi Asfalt Programı ile Köprü ve Menfez Programları hakkında hazırlanan PLAN VE BÜTÇE yılı Köy yolları genel durumunu gösteren rapor ve köy yolları ile ilgili en son değişiklikleri gösteren bilgilerin, İl Özel İdaresinin ve İl Genel Meclisinin bundan sonraki çalışmalarına esas teşkil etmek üzere harita üzerine işlenmesi hakkında hazırlanan ARAŞTIRMA İŞGÜCÜ VE ÇEŞİTLİ İŞLER KOMİSYONU ile KÖYE YÖNELİK HİZMETLER 70- Gediz Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Mütevelli Heyeti üyeliğine Turan ECE seçildi. 17

18 KÜTAHYA İL GENEL MECLİSİ 2011 YILI ŞUBAT AYI KARAR ÖZETLERİ Kütahya İl Genel Meclisi Şubat ayı toplantılarında 20 gündem maddesini görüşerek karara bağlamıştır. 26- Mülkiyeti Beyce Belediyesine ait, Beyce Beldesinde bulunan 2700, 2701, 2704 ve 3527 nolu parsellerin bedelsiz devir (hibe) yoluyla kabul edilip İl Özel İdaresi adına tescilinin yapılması, hibe edilen söz konusu taşınmazların mülkiyeti İl Özel İdaresine ait 2702 ve 2703 nolu parsellerle birleştirilerek üzerine ilköğretim okulu yapılması için 5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 10-f maddesi gereğince Milli Eğitim Bakanlığı İlköğretim Genel Müdürlüğüne tahsis edilmesi 27- İlimiz Merkez Kırgıllı Mahallesi sınırları içerisinde 62 adedi İl Özel İdaresine, 9 adedi Maliye Hazinesine ait olmak üzere toplam 71 adet parselden oluşan taşınmazların, 5084 sayılı Yatırımları ve İstihdamın Teşviki Kanununa göre müracaatta bulunan yatırımcılara tahsis edilmesi hususunda irtifak hakkı tesisi işlemleri için İl Encümenine yetki verilmesi ile her türlü protokolün imzalanması ve tapu işlemlerinin yapılması için Kütahya Valisi Kenan ÇİFTÇİ ye yetki verilmesi adet YAS sulama tesislerinin kapalı sistem yağmurlama sulama sistemine dönüştürülmesi için DSİ Genel Müdürlüğünden sağlanacak finansal destek ile borçlanmayı kooperatifler adına İl Özel İdaresince üstlenilmesi 29- Merkez İlçeye bağlı İnli Köyü bahçe sulamasını Asmaaltı Deresinden akan su ile karşıladığından, suyun daha verimli kullanılabilmesi için 400 metrelik mesafenin boru içine alınıp kanallara kadar getirilmesi ve kanalların tamiratının yapılması hakkında hazırlanan KÖYE YÖNELİK HİZMETLER 30- Merkez ilçeye bağlı Suluköy Arpalık Mevkiine teknik açıdan da herhangi bir olumsuzluk olmazsa burada gölet yapılması hakkında hazırlanan PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU raporu 31- Gediz Karaağaç-Çukursazak arasındaki 6 km.lik yolun 300 m. kısmı eksvatör ve diğer iş makineleriyle yolun sol yamacı harfiyat yapmak suretiyle alınıp yol seviyesindeki sert zeminin bulunarak genişletilmesi ve yolun dik olan eğiminin düşürülmesi, yer yer stabilize özelliğini kaybeden ve adeta çamurdan ulaşım imkanı kalmayan yolun stabilize programına alınarak ulaşıma açılması hakkında hazırlanan KÖYE YÖNELİK HİZMETLER KOMİSYONU raporu 32- Altıntaş ilçesi Yapılcan Köyü arasındaki bağlantı yolunun Yapılcan Köyü dışından geçirilmek üzere muvafakat ve dolgu malzemesinin İlçe Birliği ve muhtarlıkça temin edildikten sonra yol ağına alınabileceği hakkında hazırlanan İÇİŞLERİ VE TARIM KOMİSYONU raporu kabul edildi. 33- Merkez ilçeye bağlı Büyüksaka, Fincanburnu Köyleri arasındaki grup yolu üzerinde Göçeri Köyü sınırı içerisinde Akbel mevkiinde yaklaşık 300 metre olan kısmın 2010 yılı onarım programından kalan ve aynı güzergâhta bulunan Ovacık Alanlı Onarım Programına ilave edilerek aynı anda yapılması için kararın Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğüne bildirilmesi hakkında hazırlanan İÇİŞLERİ VE TARIM 34- Simav ilçesi Küplüce Köyünü Pazarlar ilçesine bağlayan yolun metrelik bölümünün acilen yapılması hakkında hazırlanan PLAN VE BÜTÇE 35- Gediz ilçesi 1 Eylül İlköğretim Okuluna kırımlardan kalabilecek ödenek ile 2011 yılında uygun ödenek olmaz ise İl Milli Eğitim Müdürlüğünün planlaması doğrultusunda 2012 yılı yatırım programında değerlendirilmek üzere Çok Amaçlı Salon yapılması hakkında hazırlanan EĞİTİM KÜLTÜR VE SOSYAL HİZMETLER 36- Kütahya Merkez İnköy Mahallesine İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Bayındırlık Müdürlüğünün planlaması doğrultusunda günün şartlarına uygun 12 veya 16 derslikli bir okulun yeni bir yere yapılmasının uygun olacağı hakkında hazırlanan EĞİTİM KÜLTÜR VE SOSYAL HİZMETLER 18

19 37- İl Genel Meclisimizin abonelere su sayacı taktırılması ile ilgili 10/06/2002 tarih ve 33 nolu kararlarını mutlaka uygulayarak sağlıklı bir şekilde deponun klorlanarak halka sağlıklı su verilmesi hakkında hazırlanan ÇEVRE VE SAĞLIK 38- İlimiz Merkez ve İlçelerinde Anaokulları ve İlköğretim Okullarının küçük onarımlarının yaptırılabilmesi için ödenek aktarımı ve ödenek harcanması 39- Şaphane ilçesi Gürkuyu- Kızılkoltuk- Karakür köylerini ilçeye bağlayan yol güzergâhında Kayraklı mahalle girişinde keskin ve dar virajın incelenerek, bu yolun teknik incelemeler yapıldıktan sonra gelecek yıl yol onarım programına acilen alınması hakkında hazırlanan ARAŞTIRMA İŞGÜCÜ VE ÇEŞİTLİ İŞLER 40- İlimiz Hisarcık İlçesinin Şeyhler beldesinde cennet hurması, nar, kestane, badem vs. gibi fidanların yetiştirilebilmesi için öncelikle Tarım İl Müdürlüğü tarafından bir teknik araştırma yapılarak, araştırma neticesinin olumlu olması halinde bütçe programında önümüzdeki yıllarda pay ayrılarak bölgede cennet hurması ve nar fidanı yetiştiriciliği yapılması ve örnek bahçe projesi geliştirilmesi hakkında hazırlanan ARAŞTIRMA İŞGÜCÜ VE ÇEŞİTLİ İŞLER 41- İlimiz, Merkez İlçe, Doğarslan Köyü, Hacıali Kuyusu Mevkii, J24-c d-2 pafta, 146 ada 6 parsel numaralı taşınmaz üzerine, mülkiyet sahibi Tuncay DERELİ nin 10 m³ lük LPG tankı ilavesi için 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin, 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi esaslarına ve 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 10. maddesi c bendine göre onaylanması 42- İller Bankası Banka Genel Kurulunda İl Özel İdarelerini temsil etmek üzere seçilecek 20 İl Genel Meclis üyesi seçimi toplantısına katılmak üzere İlimizden İl Genel Meclisi Üyesi Remzi GÜNAY ın seçilmesi 43- Simav İlçesi Bedirler, Bademli, Köseler, Dereköy istikametine giden 2. derece yol ağındaki yolun 3 km.lik kısmında onarım çalışması yapılması hakkında hazırlanan İMAR VE BAYINDIRLIK 44- Hisarcık Beyköy deprem mahallesi arasındaki grup yolu üzerinde bulunan köprünün darlığını gidermek için 2 adet baks eklenerek genişletilmesi uygun bulunduğu, Değirmen önü mevkiinde bulunan 4 m yüksekliğindeki 4 10 ebadındaki köprünün her iki yönden girişlerinde virajlar bulunduğundan ve arazi sahiplerinden muvaffakiyet alınamayacağı söz konusu olduğundan bir işlem yapılmasına şimdilik gerek görülmediği hakkında hazırlanan İMAR VE BAYINDIRLIK yılı İl Özel İdaresi Stabilize ve Onarım Programı hakkında hazırlanan İMAR VE BAYINDIRLIK 19

20 KÜTAHYA İL GENEL MECLİSİ 2011 YILI OCAK AYI KARAR ÖZETLERİ Kütahya İl Genel Meclisi Ocak ayı toplantılarında 25 gündem maddesini görüşerek karara bağlamıştır Sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 17.maddesi gereğince Denetim komisyonu oluşturuldu ve üyeliklere H.İbrahim KARAHAN, Emine ÜNAL, Ali UYSAL, Mehmet KARACA, İbrahim KILIÇ seçildiler Sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 16.maddesi gereğince İhtisas Komisyonu raporlarının isteyenlere 10,00 TL bedel üzerinden verilmesi 03- İl Özel İdaresinde 2010 yılında sözleşmeli olarak çalıştırılan personellerin, 2011 yılı sözleşme ücretleri belirlendi maddeden oluşan Kütahya İl Özel İdaresi Personelinin Performans ve Durum Değerlendirmesi Yönetmeliği 05- İlimiz Merkez Kırgıllı Mahallesi Kocakır Mevkiinde Mülkiyeti İl Özel İdaresine ait toplamda 57562,3 m² lik parseller ile Mülkiyeti Maliye Hazinesine ait toplamda 57444,84 m² lik parsellerin 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 10-f maddesi gereğince trampa yapılması 06- Mülkiyeti İl Özel İdaresine ait İlimiz Merkez Cemalettin Mahallesindeki 1 adet dairenin satışı için İl Encümenine yetki verilmesi 07- Mülkiyeti İl Özel İdaresine ait, İlimiz Simav İlçesi Demirci Kasabasında 5285 parsel nolu 3766 m² lik taşınmazın 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu hükümleri gereğince ihale ile satışı için İl Encümenine yetki verilmesi hakkında hazırlanan İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU yılında Maden üretim faaliyetleri ile bu faaliyetlere dayalı ruhsat sahasındaki tesisler için işyeri açma ve çalışma ruhsatlarının verilmesi aşamasında uygulanacak işyeri açma ve çalışma izin harçlarının bedelinin 2464 sayılı kanunun 84. maddesindeki limitler dâhilinde hazırlanan PLAN VE BÜTÇE 09- Yoncalı Kaplıcalarında tüm işletme giderleri İl Özel İdaresi tarafından karşılanan su tahsislerinde 0,25 TL/m³ olan 2010 yılı fiyatının 2011 yılı için enflasyon oranında artırılarak 0,28 TL/m³ ve tüm işletme giderleri kullanıcı tarafından karşılanan su tahsislerinde 0,10 TL/m³ olan 2010 yılı fiyatının 2011 yılı için enflasyon oranında artırılarak 0,11 TL/m³ olarak belirlenmesi hakkında hazırlanan PLAN VE BÜTÇE 10- Mülkiyeti İl Özel İdaresine ait İlimiz Merkez Servi Mahallesinde üzerinde eski Atatürk İlköğretim Okulu binası bulunan 104 ada 133 parselde kayıtlı m² lik taşınmaz ile eskiden Adliye binasının bulunduğu 663 ada, 208 parselde kayıtlı m² lik taşınmazlar; mülkiyeti Kütahya Çinigar İşletme Birliğine ait eski otogarın bulunduğu taşınmazlardaki Kütahya Belediyesine ait aynı miktardaki hissenin 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 10-f maddesi gereğince takasın kabulü ve takas işlemleri için İl Encümenine yetki verilmesi kabul edildi. 11- Merkez ilçeye bağlı Yaylababa Köyünün Söğütözü Olukman mevkiinin jeolojik ve topografik açıdan teknik raporların olumsuz çıkması nedeniyle gölet yapılmasının uygun bulunmadığı hakkında hazırlanan İMAR VE BAYINDIRLIK 12- Gediz ilçesi Kıran Köyü ne gerek İller Bankasından gerekse İl Özel İdaresi kaynaklarından kanalların yapılması hakkında hazırlanan İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU raporu 13- Şaphane İlçesi Değirmendere Köyü ne sulama kanallarının yapılmasının ilimizin diğer yöreleriyle kıyasladığında rantabıl görmediğinden uygun bulunmadığı hakkında hazırlanan İMAR VE BAYINDIRLIK 14- Tavşanlı ilçemize bağlı Şapçı köyü ile Çamalan köyleri arasındaki yolun dik ve eğimli kesimi için güzergâh değişikliğine gerek olmadığı, mevcut yolun sorunlu bölümünün 2011 yılı İl Özel İdaresi ve ya KÖYDES Programlarından onarıma alınmasının uygun olacağı hakkında hazırlanan KÖYE YÖNELİK HİZMETLER 20

T.C. BİLECİK İL ÖZEL İDARESİ

T.C. BİLECİK İL ÖZEL İDARESİ T.C. BİLECİK İL ÖZEL İDARESİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU BİLECİK, MART 2013 ii İçindekiler SUNUŞ... 1 A-MİSYON VE VİZYON... 8 1.Vizyon:... 8 2. Misyon:... 8 3. İlkeler Bildirimi:... 8 B- YETKİ, GÖREV VE

Detaylı

Nuh KARA Ali KILIÇ İbrahim AKKUŞ İl Genel Meclis Başkanı Katip Katip

Nuh KARA Ali KILIÇ İbrahim AKKUŞ İl Genel Meclis Başkanı Katip Katip Birleşim : 1 Oturum : 1 Karar Tarihi : 03.11.2014 Karar No : 232 Konusu: İl Özel İdaresinin 16.10.2014 tarih ve 8808 sayılı yazısı ile teklif edilen, İl Özel İdaresinin 2015 Mali Yılına ait 70.000.000,00

Detaylı

2010 Yılı Harcama Dağılımı 46 2010 Yılı Bütçe Özet Tablosu... 47 2010 Yılı K.H.G.B. İlçelere Gönderilen Ödenekler. 47

2010 Yılı Harcama Dağılımı 46 2010 Yılı Bütçe Özet Tablosu... 47 2010 Yılı K.H.G.B. İlçelere Gönderilen Ödenekler. 47 SUNUŞ Sürekli ilerlemeyi ve gelişmeyi temel ilke olarak benimsediğimiz, çağdaş bir yerel yönetimcilik anlayışı içerisinde, Sivas ın önceliklerini göz önünde bulundurarak sahip olduğumuz kaynakları verimli

Detaylı

T.C. BİLECİK İL ÖZEL İDARESİ

T.C. BİLECİK İL ÖZEL İDARESİ T.C. BİLECİK İL ÖZEL İDARESİ 2011 YILI FAALİYET RAPORU BİLECİK, MART 2012 ii SUNUŞ 1 A-MİSYON VE VİZYON 8 1.Vizyon: 8 2. Misyon: 8 3. İlkeler Bildirimi: 8 B- YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR 8 C- İDAREYE

Detaylı

Selçuk ACAR Duran Turan SOYKAN Ali KILIÇ İl Genel Meclis Başkanı Katip Katip

Selçuk ACAR Duran Turan SOYKAN Ali KILIÇ İl Genel Meclis Başkanı Katip Katip Birleşim : 1 Karar Tarihi : 02.01.2012 Karar No : 01 Konusu: İlimiz sınırları içerisinde, İl Özel İdaresi tarafından verilen İşyeri Açma ve Çalıştırma Ruhsatlarından 2012 yılı için alınan ruhsat harçlarının

Detaylı

İMAR DAİRE BAŞKANLIĞI

İMAR DAİRE BAŞKANLIĞI İMAR DAİRE BAŞKANLIĞI İMAR ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV TANIMI İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 19 Haziran 1984 gün ve 50012 sayılı kararı ile kurulan İmar Şube Müdürlüğünün 5216 sayılı Büyükşehir Belediye

Detaylı

T.C. MANİSA BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü

T.C. MANİSA BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü T.C. MANİSA BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 20. Maddesi gereğince 08 Ekim 2013 Salı günü saat 20:30 da Belediye Meclis Başkanı Cengiz ERGÜN Başkanlığında Kültür

Detaylı

KARAR TARIHI : 04/06/2012 KARAR NOSU : 144. GELDİĞİ SERVİS : BELEDİYE BAŞKANLIĞI KARARIN KONUSU : Açılış ve Yoklama ve Önergeler

KARAR TARIHI : 04/06/2012 KARAR NOSU : 144. GELDİĞİ SERVİS : BELEDİYE BAŞKANLIĞI KARARIN KONUSU : Açılış ve Yoklama ve Önergeler TARIHI : 04/06/2012 NOSU : 144 IN KONUSU : Açılış ve Yoklama ve Önergeler ÖZÜ: Gündemin 1.Maddesi Belediye Meclis Başkanı Lokman ÖZDEN 4.Dönem 25. Birleşim 1.Oturum meclis toplantısı açılışını yaparak,

Detaylı

YAZI İŞLERİ KARARLAR VE TUTANAKLAR DAİRE BAŞKANLIĞI

YAZI İŞLERİ KARARLAR VE TUTANAKLAR DAİRE BAŞKANLIĞI YAZI İŞLERİ KARARLAR VE TUTANAKLAR DAİRE BAŞKANLIĞI KARARLAR VE TUTANAKLAR ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ MECLİS BÜROSU GÖREV TANIMI Başkan tarafından meclise havale edilen önergeler önce kayda alınır. Meclise sunulmak

Detaylı

T.C. ÇORUM İL ÖZEL İDARESİ İl Encümeni

T.C. ÇORUM İL ÖZEL İDARESİ İl Encümeni Karar No : 260 Karar Tarihi : 02/10/2014 T.C. ÖZÜ: İlimiz Babaoğlu köyü sınırları içerisinde Çorum-Alaca kenarında bulunan stabilize malzemeden 1.500,000 m 3 malzemenin muhammen bedel tespit raporuna göre

Detaylı

ŞUBAT 2015 MECLİS KARARLARI

ŞUBAT 2015 MECLİS KARARLARI ŞUBAT 2015 MECLİS KARARLARI SAYFA : (1) Karar Tarihi Karar No Kararın- Muhtarlık giderlerinin ödenmesi. 06 / 02 /2015 (15) Konusu GÜNDEMİN ( 1. ) MADDESİ : M E V Z U : Büyükçekmece İlçesi sınırlarındaki

Detaylı

GENEL MECLİS BAŞKANLIĞINA DENETİM KOMİSYONU RAPORUDUR. Y E T K İ : a) 5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanunu nun 17.maddesi.

GENEL MECLİS BAŞKANLIĞINA DENETİM KOMİSYONU RAPORUDUR. Y E T K İ : a) 5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanunu nun 17.maddesi. GENEL MECLİS BAŞKANLIĞINA BAYBURT DENETİM KOMİSYONU RAPORUDUR Y E T K İ : a) 5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanunu nun 17.maddesi. b) 05.01.2015 tarih ve 2015 / 01 sayılı İl Genel Meclis Kararı D E N E T

Detaylı

SÜLEYMANPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI NIN 05 KASIM 2014 TARİHLİ MECLİS TOPLANTISINA AİT KARAR ÖZETLERİ :

SÜLEYMANPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI NIN 05 KASIM 2014 TARİHLİ MECLİS TOPLANTISINA AİT KARAR ÖZETLERİ : 1.BİRLEŞİM 1. OTURUM KARAR NO 355 : Mülkiyeti Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanlığı adına kayıtlı, Tapuda Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Karacakılavuz Mahallesinde bulunan, 9469 parselde kayıtlı

Detaylı

SUNUŞ...4 I.GENEL BİLGİLER...5-12 A.YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR...5-12

SUNUŞ...4 I.GENEL BİLGİLER...5-12 A.YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR...5-12 1 İÇİNDEKİLER SUNUŞ...4 I.GENEL BİLGİLER...5-12 A.YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR...5-12 1.Tarihçe...5-9 2.Vali...10 3.İl Genel Meclisi...11 4.İl Encümeni...12 B. TEŞKİLAT YAPISI...13-14 C. FİZİKSEL KAYNAKLAR...15-29

Detaylı

T.C. Kırklareli İl Özel İdaresi KIRKLARELİ İL ÖZEL İDARESİ 2013 YILI PERFORMANS PROGRAMI

T.C. Kırklareli İl Özel İdaresi KIRKLARELİ İL ÖZEL İDARESİ 2013 YILI PERFORMANS PROGRAMI T.C. Kırklareli İl Özel İdaresi KIRKLARELİ İL ÖZEL İDARESİ 2013 YILI PERFORMANS PROGRAMI Kırklareli 2012 1 İÇİNDEKİLER Sayfa No: GİRİŞ SUNUŞ 4 I. GENEL BİLGİLER 5 A. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR 5 1.Tarihçe

Detaylı

Belediye Başkanı Lokman ÖZDEN Harun OLMUŞ Galip KARABUDAK Meclis Başkanı Meclis Kâtibi Meclis Kâtibi

Belediye Başkanı Lokman ÖZDEN Harun OLMUŞ Galip KARABUDAK Meclis Başkanı Meclis Kâtibi Meclis Kâtibi TARIHI : 02/07/2012 NOSU : 178 IN KONUSU: ÖZÜ: Açılış Yoklama ve Önergeler Belediye Meclis Başkanı Lokman ÖZDEN 4.Dönem 30. Birleşim 1.Oturum meclis toplantısı açılışını yaparak, meclis üyelerini saygı

Detaylı

K A R A M A N BELEDİYE MECLİS KARARLARI

K A R A M A N BELEDİYE MECLİS KARARLARI K A R A M A N BELEDİYE MECLİS KARARLARI MECLİS BAŞKANI KATİPLER : ERTUĞRUL ÇALIŞKAN : FADİME AKKUŞ- DEDE RIZA AKGÜL GELEN ÜYELER : ALİ KONUKSEVEN - ELİFE DİLARA GÜNGÖR MUZAFFER ÖZDAL- YUSUF ULAŞ - ELMAS

Detaylı

T.C. MERSİN MEZİTLİ BELEDİYE MECLİSİ ALINAN KARAR ÖZETLERİ

T.C. MERSİN MEZİTLİ BELEDİYE MECLİSİ ALINAN KARAR ÖZETLERİ 05/01/2015 TARİHLİ MECLİS TOPLANTISI ÖZETLERİ Neşet TARHAN (Meclis Başkanı), Ahmet Serkan TUNCER, Ferdi KOÇ, Mümtaz UYSAL, Belediye Meclisini Bayram SAYDAM, Yaşar YILDIRIM, Selami ARICI, Mevlane NUR, Olcay

Detaylı

T.C. BOLU VALİLİĞİ İl Özel İdaresi 2014 YILI FAALİYET RAPORU

T.C. BOLU VALİLİĞİ İl Özel İdaresi 2014 YILI FAALİYET RAPORU T.C. BOLU VALİLİĞİ İl Özel İdaresi 2014 YILI FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER SUNUM 4 I-GENEL BİLGİLER A Misyon ve Vizyon 7 B Yetki, Görev ve Sorumluluklar 7-13 C İdareye İlişkin Bilgiler 14 1 Fiziksel Yapı

Detaylı

Ata mızın Kırklareli İli ne ziyareti 19 Aralık 1930

Ata mızın Kırklareli İli ne ziyareti 19 Aralık 1930 2 Ata mızın Kırklareli İli ne ziyareti 19 Aralık 1930 3 ÇOK ÇALIŞIN, HALKA DOĞRUYU SÖYLEYİN! 20 ARALIK 1930 KIRKLARELİ 4 T.C. KIRKLARELİ İL ÖZEL İDARESİ 2014 YILI FAALİYET RAPORU 5 KIRKLARELİ İL ÖZEL İDARESİ

Detaylı

Ekonomik kalkınma, Türkiye nin hür, bağımsız, daima daha kuvvetli, daima daha refahlı Türkiye idealinin bel kemiğidir.

Ekonomik kalkınma, Türkiye nin hür, bağımsız, daima daha kuvvetli, daima daha refahlı Türkiye idealinin bel kemiğidir. Türkiye nin gerçek efendisi hakiki üretici olan köylüdür. O halde herkesten daha çok refah saadet ve servete müstehak olan da köylüdür. Binaenaleyh Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükümetinin iktisadi siyasi

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLIK ILIMIZDE KAPALI IÇME SUYU TENIS KORTU VE SPORCU ARKEOLOJIK ÇALIŞMALAR DEMIRKÖY TARIHI

İÇİNDEKİLER ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLIK ILIMIZDE KAPALI IÇME SUYU TENIS KORTU VE SPORCU ARKEOLOJIK ÇALIŞMALAR DEMIRKÖY TARIHI KIRKLARELI IL ÖZEL IDARESI ADINA İMTIYAZ SAHIBI ZIYA ESER GENEL SEKRETER SORUMLU YAZI IŞLERI MÜDÜRÜ Erol AKYÜZ YAYIN KURULU Nesrin AK Esat ASLAN Osman Yeter SOMER Z.Suna DALCALI İsmail ŞİMŞEK Tuba AKBAŞ

Detaylı

İL ÖZEL İDARESİ FAALİYET DERGİSİ 2011 ÇORUM İL ÖZEL İDARESİ FAALİYET DERGİSİ / 2011

İL ÖZEL İDARESİ FAALİYET DERGİSİ 2011 ÇORUM İL ÖZEL İDARESİ FAALİYET DERGİSİ / 2011 ÇORUM İL ÖZEL İDARESİ 4 > ÇORUM İL ÖZEL İDARESİ FAALİYET DERGİSİ 2011 İmtiyaz Sahibi Çorum İl Özel İdaresi Adına: Yakup KELEŞ / Genel Sekreter 6 13 Sorumlu Basım İşleri Müdürü Osman ÇALIŞKAN / Kültür ve

Detaylı

T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 08.01.2015 TARİHLİ MECLİS TOPLANTISINA AİT KARAR ÖZETLERİ

T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 08.01.2015 TARİHLİ MECLİS TOPLANTISINA AİT KARAR ÖZETLERİ r L O o.''' 08.0.205 TARİHLİ MECLİS TOPLANTISINA AİT EXP0206 AN TALYA 08-0-205 0:30 ' Büyükşehir Belediye Meclisinin 08.0.205 tarihli Meclis Gündemi birimlerden gelen teklifler ve önergelerle birlikte

Detaylı

02.01.2012 TARİHLİ MECLİS TOPLANTISI KARAR ÖZETLERİ

02.01.2012 TARİHLİ MECLİS TOPLANTISI KARAR ÖZETLERİ 02.01.2012 TARİHLİ MECLİS TOPLANTISI KARAR ÖZETLERİ 02.01.2012 01 02.01.2012 02 02.01.2012 03 02.01.2012 04 02.01.2012 04 02.01.2012 05 Özeti 5393 Sayılı Belediye Kanununun 25. maddesi hükümleri uyarınca

Detaylı

OSMANİYE İL ÖZEL İDARESİ İL GENEL MECLİSİ 2011 YILI DENETİM KOMİSYONU RAPORU

OSMANİYE İL ÖZEL İDARESİ İL GENEL MECLİSİ 2011 YILI DENETİM KOMİSYONU RAPORU OSMANİYE İL ÖZEL İDARESİ İL GENEL MECLİSİ 2011 YILI DENETİM KOMİSYONU RAPORU MART 2012 1 İÇİNDEKİLER : ÖZEL İDARE TEŞKİLAT ŞEMASI 3 1- DENETİM AMACI 4 2- DENETİMİN YASAL DAYANAĞI..4-5 3- DENETİMİN KAPSAMI

Detaylı

İMAR İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI

İMAR İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI İMAR İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI GÖREV TANIMI İzmir Büyükşehir Belediyesi sınırları içinde, 5216 sayılı yasa gereğince Büyükşehir Belediyesinin yükümlülüğü altında bulunan imara ilişkin tüm görev ve hizmetleri

Detaylı

FAALİYET RAPORU TAVŞANLI BELEDİYESİ

FAALİYET RAPORU TAVŞANLI BELEDİYESİ 2010 FAALİYET RAPORU TAVŞANLI BELEDİYESİ Mustafa Kemal ATATÜRK 2 3 SUNUŞ Belediyecilik, halkla birlikte halkın çıkarlarını gözeterek, sosyal adaleti ve birliği sağlayarak şehri birlikte yönetmektir. Bizler

Detaylı

T.C. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S

T.C. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S Sayı: M.01.1.ABB.0.10.01-050.01.04-119 13.08.2012 Özü: İsim verilmesi Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.08.2012 tarihli oturumunda okunan, Başkanlığın 13.08.2012 tarih ve M.01.1.ABB.010.01-301.01-128 sayılı

Detaylı

OSMANİYE İL ÖZEL İDARESİ İL GENEL MECLİSİ 2014 YILI DENETİM KOMİSYONU RAPORU

OSMANİYE İL ÖZEL İDARESİ İL GENEL MECLİSİ 2014 YILI DENETİM KOMİSYONU RAPORU OSMANİYE İL ÖZEL İDARESİ İL GENEL MECLİSİ 2014 YILI DENETİM KOMİSYONU RAPORU MART 2015 1 içindekiler ÖZEL İDARE TEŞKİLAT ŞEMASI... 3 1- DENETİM AMACI... 4 2- DENETİMİN YASAL DAYANAĞI... 4-5 3- DENETİMİN

Detaylı