ÇUKUROVA KALKINMA AJANSI ÇUKUROVA DEVELOPMENT AGENCY MLARLA ADANA

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÇUKUROVA KALKINMA AJANSI ÇUKUROVA DEVELOPMENT AGENCY MLARLA ADANA"

Transkript

1

2

3 ÇUKUROVA KALKINMA AJANSI ÇUKUROVA DEVELOPMENT AGENCY MLARLA ADANA Temmuz 2014

4 ADANA İLİ GENEL BİLGİLER Yüz Ölçümü: km 2 Nüfus: Nüfus Artış Hızı: %1,105 Rakım: 23 m Akdeniz Kıyı Uzunluğu: 160 km

5 İÇİNDEKİLER 1. BÖLÜM TEMEL GÖSTERGELER 1.1 URAK Rekabetçilik Endeksleri Genel Endeks, Beşeri Sermaye ve Yaşam Kalitesi Endeksi, Markalaşma Becerisi ve Yenilikçilik Endeksi, Ticaret Becerisi ve Üre m Potansiyeli Endeksi, Erişilebilirlik Endeksi, EDAM Rekabetçilik Endeksleri Genel Endeks, İnsani, Yara cı ve Sosyal Sermaye Endeksleri, Emek Piyasaları ve Fiziki Altyapı Endeksleri, Ekonomik Etkinlik ve Canlılık Endeksi, Türkiye İş Bankası Endeksleri...14 İllerin Gelişmişlik Endeksi Sıralaması, İllerin Finansal Gelişmişlik Endeksi Sıralaması, Finansal Veriler Hariç Tutularak Oluşturulan Gelişmişlik Endeksi Sıralaması, CNBC-e 81 İl Yaşam Kalitesi Endeksi Birleşmiş Milletler Ulusal İnsani Gelişme Endeksi Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Endeksi İllerin Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Sıralaması, Teşvik Uygulamaları Açısından İllerin Gelişmişlik Düzeyini Gösteren Bölgesel Harita ve İl Dağılımını Gösteren Tablo İlçelerin Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Sıralaması...19 Türkiye deki İlçelerin Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Düzeyi Haritası,

6 İÇİNDEKİLER 2. BÖLÜM SOSYAL YAPI 2.1 NÜFUS VE DEMOGRAFİ İl Nüfusunun Tarihsel Değişimi, ( )...22 Nüfus Piramidi, Adana Nüfusunun Türkiye Nüfusuna Oranı, ( )...24 Yıllara Göre Nüfus Ar ş Hızı, ( ) Cinsiyete Göre Ortanca Yaş, Adana Nüfusun Yaş Gruplarına Göre Dağılımı, İlçelerin Nüfus Yoğunlukları, Köy Kent Kompozisyonu, Yıllara Bağlı Olarak İlçe Nüfusları, ( ) Karşılaş rmalı Olarak Belediye Sınırları İçerisindeki Konut ve Bina Sayıları, Medeni Durum ve Cinsiyete Göre Nüfus (+15 Yaş), Medeni Durum ve Cinsiyete Göre Nüfus (+15 Yaş), İn harlar, ( )...32 Ölümler, ( )...32 Yıllara Göre Ölüm ve İn har Oranları, ( ) ADALET Ceza İnfaz Kurumuna Giren Hükümlüler, ( )...34 Suç Türüne Göre Ceza İnfaz Kurumuna Giren Hükümlüler, Ceza İnfaz Kurumuna Başlıca Giriş Sebepleri ve Türkiye Oranları ( )...35 Yıllara ve Eği m Durumuna Göre Cezaevine Giren Hükümlüler ( ) Cezaevine Giren Hükümlülerin Oransal Olarak Eği m Durumu, Güvenlik Birimine Gelen veya Ge rilen Çocuk İsta s kleri, Türlerine Göre Ceza İnfaz Kurumu Sayıları, GÖÇ Alınan ve Verilen Göç Karşılaş rması, ( ) Yıllara Göre Net Göç Hızı, ( ) En Çok Göç Alınan İlk 10 İl, En Çok Göç Verilen İlk 10 İl, SİVİL TOPLUM Türkiye de Bazı İllerdeki Dernek Sayıları, Adana İlinde Faaliyet Gösteren Derneklerin İlçelere Göre Dağılımı,

7 İÇİNDEKİLER 2.5 SAĞLIK...43 İldeki Sağlık Kurumu Sayısı, ( )...43 Sağlık Kurumlarındaki Yatak Sayısının Yılara Göre Değişimi, ( )...44 Sağlık Kurumlarındaki Yatak Sayılarının Oranları, Yüzbin Kişi Başına Toplam Hastane Yatak Sayısı, Yıllara Bağlı Olarak İldeki Sağlık Personeli Sayısı, ( ) EĞİTİM...47 Eği m Durumuna Göre Nüfus, Cinsiyete Göre Nüfus/Eği m Komposizyonu, İlk ve Ortaöğre mde Okul,Öğrenci ve Öğretmen Sayıları, ( ) İlk ve Ortaöğre mde Okullaşma Oranları, İldeki Üniversitelerin URAP Endeksine Göre Genel Puan Tablosu, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Üniversiteler Arası Girişimcilik ve Yenilik Endeksi, İl Bünyesindeki Yükseköğre m Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyinde Öğrenci Sayıları, İl Bünyesindeki Yükseköğre m Kurumlarında Görevli Öğre m Elemanı Sayısı, TR62 Bölgesindeki Yükseköğre m Elemanı Sayılarının Türkiye ye Oranı, Yükseköğre m Elemanı Sayılarının Yıllara Göre Değişimi, KÜLTÜR-SANAT BOŞ ZAMANLARI DEĞERLENDİRME VE YAŞAM KALİTESİ Yıllara Göre Sinema İsta s kleri, ( )...53 Yıllara Göre Tiyatro İsta s kleri, ( )...53 Yıllara Göre Tiyatro ve Sinema Seyirci İsta s kleri, ( )...54 Halk Kütüphaneleri İsta s kleri, ( )...54 Tescilli Sit Alanları Dağılımı, Tescilli Taşınmaz Kültür ve Tabiat Varlıkları, İDARİ YAPI...56 Belediye, İlçe ve Köy Sayıları, Milletvekili Genel Seçimleri, ( )...56 Milletvekili Genel Seçimi Sonuçları, Mahalli İdareler Seçim Sonuçları, ( )...57 İlçe Belediyeleri, MEDYA Adana Medya Öze, Adana İlçelerinde Gazete Dağılımı, BÖLÜM EKONOMİK YAPI 3.1 TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELER Fortune 500 Endeksindeki Şirketler, ( ) İstanbul Sanayi Odası Türkiye nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu Endeksindeki Şirketler (2013) İstanbul Sanayi Odası Türkiye nin İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu Endeksindeki Şirketler (2012)... 64

8 İÇİNDEKİLER İstanbul Sanayi Odası Türkiye nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu Endeksindeki - Şirketler ( ) TOBB Sanayi Veritabanına Göre İldeki Firma Bilgileri, TOBB Sanayi Veritabanı İ bariyle Göreve Göre İldeki Çalışan Dağılımı, TOBB Sanayi Veritabanı İ bariyle Firma Çalışan Aralığına Göre Çalışan Dağılımı, DIŞ TİCARET İhracat ve İthalat Değerleri, (BİN ABD Doları) ( ) İhraca n İthala Karşılama Oranı, - ( ) İl İhraca nda Yıllara Bağlı Olarak İlk 10 Ülke, (BİN ABD Doları) ( ) TR62 (Adana, Mersin) Bölgesi İhracat Haritası, TR62 (Adana, Mersin) Bölgesi İthalat Haritası, Serbest Bölgeler İ barı İle Yıllık Ticaret Hacimleri, ( ) Adana Serbest Bölge Ticaret Hacminin TürkiyeToplamına Oranı, ( ) FİNANS İller İ bariyle Banka Şube ve Çalışan Sayısı, İller Bazında Mevduat, Toplam Mevdua n Türlere Göre Dağılımı, İller Bazında Kredilerin Dağılımı, İh sas Kredileri Dağılımı, TARIM Tarım Alanlarının Dağılımı, Tarımsal Üre m Değeri, ( ) Bitkisel Üre m Değeri Açısından İlk 10 İl, Canlı Hayvan Değerleri Açısından İlk 10 İl, Hayvansal Ürünler Değeri Açısından İlk 10 İl, Kişi Başına Bitkisel Üre m Değeri, Kişi Başına Canlı Hayvan Değeri, Kişi Başına Hayvansal Ürünler Değeri, Yıllara Göre Adana İlindeki Tarım Makinaları ve Dağılımı, ( ) Organik Bitkisel Üre m Değerleri (Geçiş Süreci Dahil), ( ) SANAYİ ve TİCARET Sanayi İşletmelerinin Sektörel Dağılımı, Sanayi İşletmelerinin Ölçekleri, Adana İline Ait İhracat Bilgileri, Adana İline Ait İthalat Bilgileri, Organize Sanayi Bölgeleri, Küçük Sanayi Siteleri, YATIRIM ve TEŞVİKLER Yılları Kamu Ya rım Tahsisleri (MİLYON TL) Kamu Ya rımlarının İllere Göre Sektörel Dağılımı, Kamu Ya rımının Yüzdesel Dağılımı, Yıllara Göre Ya rım Teşvik Belgeleri, ( ) İSTİHDAM İşsizlik Oranına Göre İlk On İl, AR-GE ve YENİLİKÇİLİK Yıllara Göre Patent, Faydalı Model ve Endüstriyel Tasarım Başvuruları ( ) En Çok Patent Başvurusu Yapan 10 İl, (2013)...86

9 İÇİNDEKİLER En Çok Faydalı Model Başvurusu Yapan 10 İl, (2013)...86 Yıllara Göre Patent ve Faydalı Model Başvurularının Türkiye Toplamına Oranı, ( ) TURİZM Karşılaş rmalı Olarak Belediye Belgeli KonaklamaTesislerinde Geliş ve Geceleme Sayıları, Karşılaş rmalı Olarak Turizm İşletme Belgeli Konaklama Tesislerinde Geliş ve Geceleme Sayıları, Ulaşım Yoluna Göre Giriş Yapan Yabancılar ve Vatandaşlar, ( ) BÖLÜM ULAŞIM, ÇEVRE ve ALTYAPI 4.1 ULAŞIM...92 Merkez İle İlçeler Arasındaki Mesafe...92 Sürücü Sayılarının İllere Göre Dağılımı, Devlet ve İl Yollarının Sa h Cinslerine Göre Uzunlukları (km), İllere Göre Otoyol Uzunlukları, ( )...94 İllere Göre Trafik Kaza İsta s kleri, İllere Göre 1 Milyon Nüfus Başına Trafik Kazası Sayısı, İllere Göre 1 Milyon Nüfus Başına Trafik Kazası Sayısı, İllere Göre Bin Kişi Başına Düşen Araba Sayısı, Demiryolu Anahat Uzunluklarına Göre İlk 10 İl, Adana İlinde Anahat Demiryolu Yolcu Sayıları, ( )...97 Adana İlinde Demiryolu Yük Taşımaları ( )...97 Adana Şakirpaşa Havaalanının Yolcu İsta s kleri, ( ) METEOROLOJİ...99 Uzun Yıllar İçerisinde Gerçekleşen Ortalama Değerler, ( )...99 Uzun Yıllar İçinde Gerçekleşen En Yüksek ve En düşük Değerler, ( ) Ölçülen En Yüksek Meteorolojik Değerler, ( ) HAVA Ölçüm Yapılan İstasyonlardan Elde Edilen Kükürtdioksit Konsantrasyonları ile İlgili Başlıca Göstergeler, ( ) Yıllara Göre Kükürtdioksit Ortalamaları, - ( ) Ölçüm Yapılan İstasyonlardan Elde Edilen Par küler Madde Konsantrasyonları - ile İlgili Başlıca Göstergeler, ( ) SU Adana da Kaynaklardan Elde Edilen Su Miktarı, ( ) Adana da Kaynaklardan Elde Edilen Günlük Ortalama Su Miktarının Yıllara Göre Değişimi, ( ) ELEKTRİK Elektrik Tüke minin Sektörlere Göre Dağılımı, Elektrik Dağı m Şirketleri Abone Sayılarının Sektörlere Göre Dağılımı, Kayıp Kaçak Elektrik Oranları, Kayıp Kaçak Elektrik Miktarları, ÇEVRE DENETİMLERİ Adana İli Çevre Kirlilik Dene mleri, BÖLÜM EKLER 5.1 DÜZEY 2 İSTATİSTİKİ BÖLGE BİRİMLERİ SINIFLANDIRILMASI KISALTMALAR KAYNAKÇA

10 Adana Yağ Camii

11 TEMEL GÖSTERGELER

12 1.BÖLÜM: TEMEL GÖSTERGELER 1.1 URAK REKABETÇİLİK ENDEKSLERİ Genel Endeks, 2010 Genel Endeks Beşeri Sermaye ve Yaşam Kalitesi Endeksi Markalaşma Becerisi ve Yenilikçilik Endeksi Ticaret Becerisi ve Üre m Potansiyeli Endeksi Erişilebilirlik Endeksi İl Sırası Değeri Sırası Değeri Sırası Değeri Sırası Değeri Sırası Değeri Adana 9 28, , , , ,39 Kaynak: Uluslararası Rekabet Araş rmaları Kurumu İllerarası Rekabetçilik Endeksi, ( ) Beşeri Sermaye ve Yaşam Kalitesi Endeksi, Endeks 2008 Endeks 2007 Endeks 2010 İl Değeri 2009 İl Değeri 2008 İl Değeri 1 Ankara 67,52 1 Ankara 69,18 1 Ankara 70,51 2 İstanbul 61,84 2 İstanbul 62,22 2 İstanbul 59,97 3 Eskişehir 48,19 3 Eskişehir 48,12 3 Eskişehir 50,26 4 İzmir 45,21 4 İzmir 44,92 4 İzmir 46,74 5 Isparta 37,11 5 Antalya 36,60 5 Antalya 37,52 18 Adana 27,33 13 Adana 28,75 13 Adana 29,33 Kaynak: Uluslararası Rekabet Araş rmaları Kurumu İllerarası Rekabetçilik Endeksi, ( ) Markalaşma Becerisi ve Yenilikçilik Endeksi, Endeks 2008 Endeks İl Değeri 2009 İl Değeri 2008 İl Endeks Değeri 1 İstanbul İstanbul İstanbul Ankara 23,27 2 Ankara 21,53 2 Ankara 22,07 3 Bursa 19,25 3 Bursa 20,13 3 Bursa 13,72 4 Kayseri 13,85 4 Kocaeli 14,87 4 Kayseri 12,92 5 Gaziantep 13,11 5 Kayseri 14,04 5 Konya 12,43 16 Adana 2,66 14 Adana 2,68 14 Adana 2,67 Kaynak: Uluslararası Rekabet Araş rmaları Kurumu İllerarası Rekabetçilik Endeksi, ( ) 10

13 1.BÖLÜM: TEMEL GÖSTERGELER Ticaret Becerisi ve Üretim Potansiyeli Endeksi, Endeks 2008 Endeks 2007 Endeks 2010 İl Değeri 2009 İl Değeri 2008 İl Değeri 1 İstanbul 84,64 1 İstanbul 90,76 1 İstanbul 91,87 2 Ankara 39,60 2 Ankara 38,09 2 Ankara 37,86 3 İzmir 34,21 3 İzmir 37,01 3 İzmir 36,53 4 Kocaeli 31,33 4 Kocaeli 32,12 4 Kocaeli 32,44 5 Bursa 28,39 5 Bursa 27,64 5 Bursa 26,31 16 Adana 19,03 12 Adana 20,10 9 Adana 19,87 Kaynak: Uluslararası Rekabet Araş rmaları Kurumu İllerarası Rekabetçilik Endeksi, ( ) Erişilebilirlik Endeksi, Endeks 2008 Endeks 2007 Endeks 2010 İl Değeri 2009 İl Değeri 2008 İl Değeri 1 İstanbul 94,58 1 İstanbul 94,36 1 İstanbul 93,48 2 İzmir 78,58 2 İzmir 78,11 2 İzmir 77,70 3 Tekirdağ 75,79 3 Tekirdağ 75,45 3 Ankara 68,30 4 Ankara 68,53 4 Ankara 68,61 4 Tekirdağ 66,08 5 Hatay 67,34 5 Hatay 66,65 5 Hatay 66,04 7 Adana 64,39 6 Adana 64,97 6 Adana 65,43 Kaynak: Uluslararası Rekabet Araş rmaları Kurumu İllerarası Rekabetçilik Endeksi, ( ) 11

14 1.BÖLÜM: TEMEL GÖSTERGELER 1.2 EDAM REKABETÇİLİK ENDEKSLERİ Genel Endeks, 2009 Sıra İl Endeks Değeri Ankara 100,0 İstanbul 97,8 İzmir 87,3 Kocaeli 80,8 Eskişehir 80,5 Adana 60,4 Kaynak: Ekonomi ve Dış Poli ka Araş rma Merkezi (EDAM), 2009 İnsani, Yaratıcı ve Sosyal Sermaye Endeksleri, 2009 Sıra İnsani Sermaye Endeksi Yaratıcı Sermaye Endeksi Sosyal Sermaye Endeksi İl Endeks Değeri İl Endeks Değeri İl Endeks Değeri 1 Ankara 100 Ankara 100 Ankara Eskişehir 100 İstanbul 56,7 İstanbul 99,0 3 Çanakkale 99 Eskişehir 45 Muğla 90,8 4 Muğla 97,6 Erzurum 38,5 İzmir 89,6 5 Isparta 96,9 Kocaeli 36,9 Yalova 86, Adana 72,1 Adana (24) 18,3 Adana (24) 58,0 Kaynak: Ekonomi ve Dış Poli ka Araş rma Merkezi (EDAM),

15 1.BÖLÜM: TEMEL GÖSTERGELER Emek Piyasaları ve Fiziki Altyapı Endeksleri, 2009 Emek Piyasaları Endeksi Fiziki Altyapı Endeksi İl Endeks Değeri İl Endeks Değeri 1 İstanbul 100,0 İstanbul 100,0 2 Ankara 95,9 İzmir 96,7 3 İzmir 90,9 Kocaeli 86,3 4 Tekirdar 88,0 Ankara 83,4 5 Eskişehir 87,8 Bursa 82, Adana 69,5 Adana (31) 52,7 Kaynak: Ekonomi ve Dış Poli ka Araş rma Merkezi (EDAM), 2009 Ekonomik Etkinlik ve Canlılık Endeksi, 2009 Sıra İl Endeks Değeri İstanbul Kocaeli İzmir Rize Adana 100,0 93,0 87,2 79,6 69,5 Kaynak: Ekonomi ve Dış Poli ka Araş rma Merkezi (EDAM),

16 1.BÖLÜM: TEMEL GÖSTERGELER 1.3 TÜRKİYE İŞ BANKASI ENDEKSLERİ İllerin Gelişmişlik Endeksi Sıralaması, 2012 İl İl Gelişmişlik Endeksi (İGE) 1 İstanbul 36,56 2 Ankara 12,54 3 İzmir 8,84 4 Antalya 6,85 5 Bursa 4,14 6 Kocaeli 3,40 7 Muğla 2,64 8 Adana 2,09 9 Konya 2,07 10 Gaziantep 1,79 Kaynak: Türkiye İş Bankası 2010 ve 2012 Verileriyle Türkiye'de İllerin Gelişmişlik Düzeyi Araş rması İllerin Finansal Gelişmişlik Endeksi Sıralaması, 2012 Sıra İl FİGE 1 İstanbul 23,17 2 Ankara 7,01 3 İzmir 4,06 4 Antalya 1,91 5 Bursa 1,6 6 Kocaeli 0,82 7 Adana 0,74 8 Mersin 0,53 9 Konya 0,51 10 Muğla 0,36 Kaynak: Türkiye İş Bankası 2010 ve 2012 Verileriyle Türkiye'de İllerin Gelişmişlik Düzeyi Araş rması 14

17 1.BÖLÜM: TEMEL GÖSTERGELER Finansal Veriler Hariç Tutularak Oluşturulan Gelişmişlik Endeksi Sıralaması, 2012 Sıra İl İGE İstanbul Ankara İzmir Antalya Bursa Kocaeli Muğla Eskişehir Konya Adana 27,52 10,65 8,2 7,58 4,05 3,63 3,34 2,66 2,4 2,07 Kaynak: Türkiye İş Bankası 2010 ve 2012 Verileriyle Türkiye'de İllerin Gelişmişlik Düzeyi Araş rması 15

18 1.BÖLÜM: TEMEL GÖSTERGELER 1.4 CNBC-E 81 İL YAŞAM KALİTESİ ENDEKSİ GENEL SIRALAMA EKONOMİ EĞİTİM SAĞLIK GÜVENLİK KENT HAYATI Kaynak: CNBC-E BUSINESS Dergisi Yaşam Kalitesi Araş rması, 2010 KÜLTÜR SANAT Ankara Eskişehir Isparta Trabzon İstanbul Artvin Bolu Antalya İzmir Rize Adana BİRLEŞMİŞ MİLLETLER ULUSAL İNSANİGELİŞME ENDEKSİ Sıra (İGE) İl Yaşam Beklen si Endeksi Eği m Endeksi GSYİH Endeksi İnsani Gelişme Endeksi (İGE) 1 Kocaeli 0,813 0,942 0,853 0,869 2 Yalova 0,789 0,954 0,772 0,838 3 İstanbul 0,791 0,956 0,763 0,837 4 Bursa 0,837 0,927 0,724 0,829 5 İzmir 0,787 0,940 0,759 0,829 6 Muğla 0,783 0,928 0,757 0,823 7 Sakarya 0,836 0,918 0,696 0,817 8 Bolu 0,720 0,915 0,805 0,814 9 Tekirdağ 0,737 0,944 0,720 0, Balıkesir 0,793 0,896 0,688 0, Adana 0,656 0,864 0,714 0,751 Kaynak: Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı, Türkiye 2004 İnsani Gelişme Raporu,

19 1.BÖLÜM: TEMEL GÖSTERGELER 1.6 SOSYO-EKONOMİK GELİŞMİŞLİK ENDEKSİ İllerin Gelişmişlik Endeksi Sıralaması, 2012 Sıralama İl SEGE 2011 Endeks Değeri 1 İstanbul 4, Ankara 2, İzmir 1, Kocaeli 1, Antalya 1, Bursa 1, Ekişehir 1, Muğla 1, Tekirdağ 0, Denizli 0, Adana 0,5666 Kaynak: Kalkınma Bakanlığı İllerin ve Bölgelerin Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Sıralaması Araş rması (SEGE 2011) 17

20 1.BÖLÜM: TEMEL GÖSTERGELER Teşvik Uygulamaları Açısından İllerin Gelişmişlik Düzeyini Gösteren Bölgesel Harita ve İl Dağılımını Gösteren Tablo 1. Bölge 2. Bölge 3. Bölge 4. Bölge 5. Bölge 6. Bölge Ankara Adana Balıkesir Afyonkarahisar Adıyaman Ağrı Antalya Aydın Bilecik Amasya Aksaray Ardahan Bursa Bolu Burdur Artvin Bayburt Batman Eskişehir Çanakkale Gaziantep Bartın Çankırı Bingöl İstanbul Denizli Karabük Çorum Erzurum Bitlis İzmir Edirne Karaman Düzce Giresun Diyarbakır Kocaeli Isparta Manisa Elazığ Gümüşhane Hakkari Muğla Kayseri Mersin Erzincan Kahramanmaraş Iğdır Kırklareli Samsun Hatay Kilis Kars Konya Trabzon Kastamonu Niğde Mardin Sakarya Uşak Kırıkkale Ordu Muş Tekirdağ Zonguldak Kırşehir Osmaniye Siirt Yalova Kütahya Sinop Şanliurfa Malatya Tokat Şirnak Nevşehir Tunceli Van Rize Yozgat Sivas 8 İL 13 İL 12 İL 17 İL 16 İL 15 İL 18

21 1.BÖLÜM: TEMEL GÖSTERGELER 1.7 İlçelerin Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Sıralaması İlçe Büyükşehir (*) Ceyhan Pozantı Kozan Karataş İmamoğlu Yumurtalık Karaisalı Tufanbeyli Aladağ Saimbeyli Feke 872 İlçe İçinde Gelişmişlik Sıralaması Gelişmişlik Grubu (1-6) Kaynak: Devlet Planlama Teşkila İlçelerin Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Sıralaması Araş rması, 2004 Gelişmişlik Endeksi 5, , , , , , , , , , , ,99248 Türkiye'deki İlçelerin Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Düzeyi Haritası, 2004 En koyu: 1. Derecede gelişmiş İlçeler En açık: 6. Derecede gelişmiş ilçeler Kaynak: Devlet Planlama Teşkila İlçelerin Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Sıralaması Araş rması,

22 Küçüksaat Civarı

23 SOSYAL YAPI

24 2.BÖLÜM: SOSYAL YAPI 2.1 NÜFUS VE DEMOGRAFİ İl Nüfusunun Tarihsel Değişimi, ( ) Adana Nüfusunun Tarihsel Değişimi (BİN KİŞİ) ,7 383,6 375,8 418,7 508,5 628,5 760,8 902, , , , , , ,5 2006, , , , , , ,63 0 Kaynak: TÜİK ADNKS,

25 2.BÖLÜM: SOSYAL YAPI Nüfus Piramidi, 2013 Adana İli Nüfus Pramidi Erkek Kadın 0-4 Yaş 5-9 Yaş Yaş Yaş Yaş Yaş Yaş Yaş Yaş Yaş Yaş Yaş Yaş Yaş Yaş Yaş Yaş Yaş 90+ Yaş Kaynak: TÜİK ADNKS,

26 2.BÖLÜM: SOSYAL YAPI Adana Nüfusunun Türkiye Nüfusuna Oranı, ( ) Yıllar Nüfus Miktarı (Bin Kişi) Nüfus Ar ş Hızı (%) Adana/Türkiye Nüfus Oranı (%) ,735-1,67% ,645 6,519% 2,37% ,777 0,414%- 2,11% ,740 2,165% 2,23% ,518 3,885% 2,43% ,505 4,236% 2,61% ,803 3,820% 2,74% ,712 3,420% 2,88% ,377 2,742% 2,91% ,475 3,614% 3,07% ,743 3,608% 3,32% ,940 2,997% 3,41% ,907 2,285% 3,43% ,478 0,451%- 2,73% ,650 1,165% 2,84% ,319 0,980% 2,83% ,226 1,772% 2,84% ,225 1,115% 2,83% ,805 1,131% 2,82% ,635 1,105% 2,81% ,260 0,795% 2,80% Kaynak: TÜİK Adana Bölge Müdürlüğü 2013, DPT Plan Nüfus Projeksiyon Yöntemleri 2002 * Ardışık olmayan yıllarda nüfus ar ş hızı üstel fonksiyon yöntemi kullanılarak hesaplanmış r. 24

27 2.BÖLÜM: SOSYAL YAPI Yıllara Göre Nüfus Artış Hızı, ( ) Yıllara Göre Adana İlindeki Nüfus Artış Hızı (YÜZDE) 2,000% 1,800% 1,600% 1,400% 1,200% 1,000% 0,800% 0,600% 0,400% 0,200% 0,000% 1,319% 0,980% 1,772% 1,460% 1,601% 1,358% 1,115% 1,131% 1,201% 0,795% Adana 0,980% 1,772% 1,115% 1,131% 0,795% 1,105% Türkiye 1,319% 1,460% 1,601% 1,358% 1,201% 1,366% Kaynak: TÜİK ADNKS, ,366% 1,105% 25

28 2.BÖLÜM: SOSYAL YAPI Cinsiyete Göre Ortanca Yaş, 2013 İl Toplam Erkek Kadın İstanbul 30,9 30,6 31,3 İzmir 34,4 33,7 35,2 Ankara 32,2 31,5 32,8 Adana 29,6 29,1 30,2 Türkiye 30,6 29,8 31,0 Kaynak: TÜİK ADNKS, 2013 Nüfusun Yaş Gruplarına Göre Dağılımı, ,00% 9,00% 8,00% 7,00% 6,00% 5,00% 4,00% 3,00% 2,00% 1,00% 0,00% Adana Nüfusunun Yaş Gruplarına Göre Dağılımı (YÜZDE) Yüzde 8,64 8,79 8,82 8,78 7,62 7,97 8,46 7,63 6,95 6,19 5,57 4,64 3,57 2,41 1,65 1,10 0,78 0,32 0,10 Kaynak: TÜİK ADNKS,

29 2.BÖLÜM: SOSYAL YAPI İlçelerin Nüfus Yoğunlukları, 2013 Alan 992 TUFANBEYLİ Nüfus Nüfus Yoğunluğu 18 FEKE Nüfus Alan 1233 Nüfus Yoğunluğu 15 SAİMBEYLİ Nüfus Alan 1163 Nüfus Yoğunluğu 14 POZANTI Alan 797 Nüfus Yoğunluğu 26 Nüfus Nüfus KARAİSALI ÇUKUROVA Nüfus Alan 505 SEYHAN Nüfus Alan ALADAĞ Nüfus Yoğunluğu Alan Nüfus Yoğunluğu 14 Nüfus Yoğunluğu SARIÇAM Nüfus Nüfus Yoğunluğu 385 YÜREĞİR İMAMOĞLU Nüfus Nüfus Alan Yoğunluğu KOZAN Nüfus Nüfus Yoğunluğu 68 Alan Alan CEYHAN Nüfus Nüfus Yoğunluğu 110 Nüfus Alan Nüfus KARATAŞ Alan 914 Alan 558 YUMURTALIK Nüfus Yoğunluğu 33 Kaynak: TÜİK ADNKS, 2013 Nüfus Yoğunluğu 14 * Hesaplama yapılırken Seyhan ve Çukurova İlçeleri ile Sarıçam ve Yüreğir İlçeleri birlikte değerlendirilmiş r. 2 ** Alan birimi km dir. 27

30 2.BÖLÜM: SOSYAL YAPI Köy Kent Kompozisyonu, 2012 Adana İlçelerinin Kır-Kent Nüfus Kompozisyonu, 2012 (YÜZDE) 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Aladağ Ceyhan Çukurova Feke İmamoğlu İl/İlçe Merkezi Karaisalı Karataş Köy ve Belde 75,0 32,0 1,39 74,4 31,5 66,4 58,8 37,5 49,7 75,8 15,7 0,00 67,2 71,5 1,10 11,2 İl/İlçe Merkezi 24,9 67,9 98,6 25,5 68,4 33,5 41,1 62,4 50,2 24,1 84,2 100, 32,7 28,5 98,9 88,7 Kozan Pozan Köy ve Belde Saimbeyli Sarıçam Seyhan Tufanbeyli Yumurtalık Yüreğir Adana Geneli Kaynak: TÜİK ADNKS, 2012 * Seyhan İlçesi'nin kır nüfusu bulunmamaktadır. ** 6630 sayılı kanunla köyler mahalleye dönüştürüldüğü için 2013 yılı ve sonrasında merkez-kır nüfus ayrımı ortadan kaldırılmış r. 28

31 2.BÖLÜM: SOSYAL YAPI Yıllara Bağlı Olarak İlçe Nüfusları, ( ) Yıllara Bağlı Olarak Adana İlçeleri Nüfusları (KİŞİ) Seyhan Yüreğir Çukurova Ceyhan Kozan Sarıçam İmamoğlu Karaisalı Karataş Pozan Feke Yumurtalık Tufanbeyli Saimbeyli Aladağ Seyhan Yüreğir Çukurova Ceyhan Kozan Sarıçam İmamoğlu Karaisalı Karataş Pozan Feke Yumurtalık Tufanbeyli Saimbeyli Aladağ Kaynak: TÜİK ADNKS,

32 2.BÖLÜM: SOSYAL YAPI Karşılaştırmalı Olarak Belediye Sınırları İçerisindeki Konut ve Bina Sayıları, 2000 Bölge Adı Belediye Sınırları İçerisindeki Konut Sayısı Türkiye Oranı Belediye Sınırları İçerisindeki Bina Sayısı Türkiye Oranı İstanbul İzmir Ankara Adana Mersin Türkiye ,90% 7,03% 6,95% 2,89% 2,71% ,09% 6,66% 4,91% 3,23% 2,63% Kaynak: TÜİK Bölgesel İsta s kler, 2000 Medeni Durum ve Cinsiyete Göre Nüfus (+15 Yaş), 2013 Toplam Hiç Evlenmedi Evli Boşandı Eşi Öldü İl Toplam Erkek Kadın Erkek Kadın Erkek Kadın Erkek Kadın Erkek Kadın Tüm Türkiye İstanbul İzmir Ankara Adana Mersin Kaynak: TÜİK ADNKS,

33 2.BÖLÜM: SOSYAL YAPI Medeni Durum ve Cinsiyete Göre Nüfus (+15 Yaş), 2013 Adana İlinde Medeni Duruma Göre Nüfus Oranları (%,15+ yaş), % 120% 100% 80% 60% 40% 20% 0% Hiç Evlenmedi Evli Boşandı Eşi Öldü Kadın 23,68% 62,89% 4,67% 8,76% Erkek 30,90% 64,39% 3,28% 1,43% Kaynak: TÜİK ADNKS,

34 2.BÖLÜM: SOSYAL YAPI İntiharlar, ( ) ADANA Erkek Kadın Toplam Türkiye Toplamı Türkiye Oranı % 2,69% 3,95% 3,14% 2,64% 3,22% Kaynak: TÜİK Haya İsta s kler, 2013 Ölümler, ( ) ADANA Erkek Kadın Toplam Türkiye Toplamı Türkiye Oranı % 2,43% 2,51% 2,47% 2,47% 2,62% Kaynak: TÜİK Haya İsta s kler,

35 2.BÖLÜM: SOSYAL YAPI Yıllara Göre Ölüm ve İntihar Oranları, ( ) Adana Ölüm ve İntihar Verilerinin Yıllara Göre Oranı (YÜZDE) 4,00% 3,80% 3,60% 3,40% 3,20% 3,00% 2,80% 2,60% 2,40% 2,20% 3,95% 3,33% 3,20% 3,22% 2,84% 2,83% 2,84% 2,83% 3,14% 2,82% 2,81% 2,80% 2,77% 2,69% 2,64% 2,62% 2,51% 2,47% 2,51% 2,43% 2,47% Adana Nüfusunun Türkiye Nüfusuna Oranı Adana'daki Ölümlerin Türkiye'ye Oranı Adana'daki İn harların Türkiye'ye Oranı Kaynak: TÜİK Haya İsta s kler,

36 2.BÖLÜM: SOSYAL YAPI 2.2 ADALET Ceza İnfaz Kurumuna Giren Hükümlüler, ( ) Adana Erkek Kadın Toplam Kaynak: TÜİK Adalet İsta s kleri, 2011 Suç Türüne Göre Ceza İnfaz Kurumuna Giren Hükümlüler, 2011 Öldürme 86 Yaralamak 217 Cinsel Suçlar 14 Kişiyi Hürriye nden Yoksun Kılma 17 Hakaret 19 Hırsızlık 167 Yağma (Gasp) 52 Dolandırıcılık 36 Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticare 255 Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Kullanma, Sa n Alma 72 Sahtecilik 69 Kötü Muamele 3 Zimmet - Rüşvet - Kaçakçılık 31 Trafik Suçları 6 Orman Suçları 9 Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile İlgili Suçlar 132 İcra İflas Kanunu'na Muhalefet 512 Askeri Ceza Kanunu'na Muhalefet 137 Toplam Kaynak: TÜİK Adalet İsta s kleri,

37 2.BÖLÜM: SOSYAL YAPI Ceza İnfaz Kurumuna Başlıca Giriş Sebepleri ve Türkiye Oranları ( ) Adana İlinde Ceza İnfaz Kurumuna Başlıca Giriş Sebepleri ve Türkiye Oranları (YÜZDE) 10% 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% 0% Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticare Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Kullanma, Sa n Alma Kaçakçılık Ateşli silahlar ve Bıçaklar ile İlgili Suçlar Kötü Muamele Rüşvet Sahtecilik Kişiyi Hürriye n den Yoksun Kılma ,09% 5,03% 2,33% 3,21% 0,44% 7,69% 4,27% 6,84% ,99% 2,12% 3,30% 3,04% 0,44% 2,82% 3,29% 6,14% ,52% - 2,33% 3,81% 3,65% - 3,51% 1,85% ,66% 3,50% 2,99% 5,18% 3,03% - 5,02% 3,15% ,63% 6,43% 5,67% 5,00% 5,00% 4,76% 4,66% 4,28% ,07% 6,21% 3,52% 5,42% 3,28% 0,00% 4,67% 2,35% Kaynak: TÜİK Adalet İsta s kleri, Yılı İ bari ile Adana Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve care yüzünden ceza infaz kurumuna giren kişi sayısı bakımından İstanbul ve İzmir'in ardından Türkiye üçüncüsü konumundadır. 35

38 2.BÖLÜM: SOSYAL YAPI Yıllara ve Eğitim Durumuna Göre Cezaevine Giren Hükümlüler ( ) Adana İlinde Eğitim Durumuna Göre Cezaevine Giren Hükümlüler, ( ) (KİŞİ) Okuma Yazma Bilmeyen Okuryazar Olup Bir Okul Bi rmeyen İlkokul İlköğre m Ortaokul ve Dengi Meslek Okulu Lise ve Dengi Meslek Okulu Fakülte ve Yüksekokul Kaynak: TÜİK Adalet İsta s kleri,

39 2.BÖLÜM: SOSYAL YAPI Cezaevine Giren Hükümlülerin Oransal Olarak Eğitim Durumu, 2011 Adana İlinde 2011 Yılı İtibari ile Cezaevine Giren Hükümlülerin Oransal Olarak Eğitim Durumu (YÜZDE) 4,39% 7,64% 1,27% 6,89% 19,10% 26,65% 8,92% 25,14% Okuma Yazma Bilmeyen İlkokul Ortaokul ve Dengi Meslek Okulu Fakülte ve Yüksekokul Kaynak: TÜİK Adalet İsta s kleri, 2011 Okuryazar Olup Bir Okul Bi rmeyen İlköğre m Lise ve Dengi Meslek Okulu Bilinmeyen 37

40 2.BÖLÜM: SOSYAL YAPI Güvenlik Birimine Gelen veya Getirilen Çocuk İstatistikleri, 2012 Geliş nedenine göre güvenlik birimine gelen veya getirilen çocuklar (ADANA,2012) Kaynak: TÜİK Adalet İsta s kleri, Suça sürüklenme Kabahat işleme Evden kaçma Buluntu Kayıp Mağdur Sokakta çalışma Sokakta yaşama Bilgisine başvurma Okula gönderilmeme Türlerine Göre Ceza İnfaz Kurumu Sayıları, 2011 Toplam Kapalı Cezaevi Açık Cezaevi Yarı Açık Cezaevi Türkiye Adana Çocuk Ceza, İnfaz Kurumu ve Eği mevi 6 - Kaynak: TÜİK Adalet İsta s kleri,

41 2.BÖLÜM: SOSYAL YAPI 2.3 GÖÇ Alınan ve Verilen Göç Karşılaştırması, ( ) Adana İli Alınan ve Verilen Göç Karşılaştırması, ( ) (KİŞİ) Alınan Göç Verilen Göç Kaynak: TÜİK ADNKS Göç İsta s kleri, 2013 Not: Yabancılar Kapsanmamış r. 39

42 2.BÖLÜM: SOSYAL YAPI Yıllara Göre Net Göç Hızı, ( ) Adana İli Yıllara Göre Net Göç Hızı, ( ) ( BİNDE) 0,0-1,0-0,2 Net Göç Hızı ( ) Eksen Başlığı -2,0-3,0-4,0-5,0-2,1-6,0-7,0-6,3-5,6-6,3-5, Net Göç Hızı ( ) -6,3-0,2-2,1-5,6-6,3-5,7 Kaynak: TÜİK ADNKS Göç İsta s kleri, 2013 Not: Yabancılar Kapsanmamış r. 40

43 2.BÖLÜM: SOSYAL YAPI En Çok Göç Alınan İlk 10 İl, 2013 Diyarbakır Niğde Mardin Gaziantep Ankara Osmaniye Hatay Şanlıurfa İstanbul Mersin Adana'ya En Çok Göç Veren İlk 10 İl (KİŞİ) Kaynak: TÜİK ADNKS Göç İsta s kleri, En Çok Göç Verilen İlk 10 İl, 2013 Adana'dan En çok Göç Verilen İlk 10 İl (KİŞİ) Kayseri Şanlıurfa Gaziantep Hatay Niğde Antalya Osmaniye Ankara Mersin İstanbul Kaynak: TÜİK ADNKS Göç İsta s kleri,

44 2.BÖLÜM: SOSYAL YAPI 2.4 SİVİL TOPLUM Türkiye'de Bazı İllerdeki Dernek Sayıları, 2013 İller İstanbul Ankara İzmir Bursa Kocaeli Konya Antalya Adana Samsun Mersin Kaynak: İl Dernekler Müdürlüğü, 2013 Dernek Sayısı Türkiye Toplamına Oranı Adana İlinde Faaliyet Gösteren Derneklerin İlçelere Göre Dağılımı, ,00% 9,59% 5,57% 4,08% 2,92% 2,49% 2,60% 2,10% 1,84% 1,78% Kaynak: Adana Valiliği,

45 2.BÖLÜM: SOSYAL YAPI 2.5 SAĞLIK İldeki Sağlık Kurumu Sayısı, ( ) Adana İlinde Yıllara Bağlı Olarak Sağlık Kurumu Sayısı Diğer Kamu / Kurum Sayısı Özel / Kurum Sayısı Üniversite / Kurum Sayısı Sağlık Bakanlığı / Kurum Sayısı Kaynak: TÜİK Sağlık İsta s kleri,

46 2.BÖLÜM: SOSYAL YAPI Sağlık Kurumlarındaki Yatak Sayısının Yılara Göre Değişimi, ( ) Adana İli Sağlık Kurumlarındaki Yatak Sayılarının Yıllara Göre Değişimi, ( ) Özel / Yatak Sayısı Üniversite / Yatak Sayısı Sağlık Bakanlığı / Yatak Sayısı Kaynak: TÜİK Sağlık İsta s kleri,

47 2.BÖLÜM: SOSYAL YAPI Sağlık Kurumlarındaki Yatak Sayılarının Oranları, 2012 Adana İli Sağlık Kurumlarındaki Yatak Sayılarının Oranı 2012 Üniversite / Yatak Sayısı 28% Özel / Yatak Sayısı 16% Sağlık Bakanlığı / Yatak Sayısı Sağlık Bakanlığı / Yatak Sayısı 56% Üniversite / Yatak Sayısı Özel / Yatak Sayısı Kaynak: TÜİK Sağlık İsta s kleri, 2012 Yüzbin Kişi Başına Toplam Hastane Yatak Sayısı, Yüzbin Kişi Başına Yatak Sayısı, Türkiye Ortalaması Elazığ Bolu Isparta Edirne Erzurum Trabzon Eskişehir Sivas Ankara Kırıkkale Adana Kaynak: TÜİK Sağlık İsta s kleri,

48 2.BÖLÜM: SOSYAL YAPI Yıllara Bağlı Olarak İldeki Sağlık Personeli Sayısı, ( ) Adana İlindeki Sağlık Personelinin Yıllara Bağlı Olarak Türkiye Oranı (YÜZDE) 3,00% 2,80% 2,60% 2,40% 2,20% 2,00% Uzman Hekim Pra syen Hekim Kaynak: TÜİK Sağlık İsta s kleri, 2012 Asistan Hekim Toplam Hekim Diş Hekimi Eczacı Sağlık Memuru Hemşire Ebe ,58% 2,81% 2,24% 2,59% 2,36% 2,63% 2,47% 2,70% 2,83% ,78% 2,96% 2,34% 2,76% 2,37% 2,68% 2,49% 2,58% 2,72% ,86% 3,03% 2,15% 2,78% 2,35% 2,63% 2,76% 2,62% 2,74% ,86% 2,89% 2,14% 2,73% 2,57% 2,61% 2,64% 2,59% 2,57% ,95% 2,63% 2,20% 2,72% 2,52% 2,51% 2,86% 2,60% 2,50% ,93% 2,80% 2,14% 2,76% 2,94% 2,68% 2,79% 2,57% 2,52% ,77% 2,85% 2,45% 2,75% 2,80% 2,71% 2,75% 2,55% 2,55% 46

49 2.BÖLÜM: SOSYAL YAPI 2.6 EĞİTİM Eğitim Durumuna Göre Nüfus, 2013 Okuma Yazma Bilmeyen Okul Bi rmemiş İlkokul Mezunu İlköğre m Mezunu Ortaokul yahut Dengi Lise veya Dengi Yükseköğrenim Bilinmeyen Erkek Kadın Erkek Kadın Erkek Kadın Erkek Kadın Erkek Kadın Erkek Kadın Erkek Kadın Erkek Kadın Tüm Türkiye Adana Kaynak: TÜİK Eği m İsta s kleri, 2013 Cinsiyete Göre Nüfus/Eğitim Kompozisyonu, 2013 Adana İlinde Cinsiyete Göre Nüfus/Eğitim Kompozisyonu (YÜZDE) 45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% Okuma Yazma Bilmeyen Okul Bi rmemiş İlkokul Mezunu Kadın 7,27% 23,35% 22,79% 16,04% 3,81% 16,22% 8,18% 0,44% 0,12% 1,79% Erkek 1,48% 20,46% 17,41% 21,86% 5,19% 20,70% 10,14% 0,61% 0,18% 1,96% Kaynak: TÜİK Eği m İsta s kleri, 2013 İlköğre m Mezunu Ortaokul yahut Dengi Lise veya Dengi Yüksekokul veya Fakülte Yüksek Lisans Doktora Bilinmeyen 47

50 2.BÖLÜM: SOSYAL YAPI İlk ve Ortaöğretimde Okul, Öğrenci ve Öğretmen Sayıları, ( ) Okul Öncesi / Okul Okul Öncesi /Öğrenci Okul Öncesi /Öğretmen İlkokul / Okul İlkokul /Öğrenci İlkokul /Öğretmen Ortaokul / Okul Ortaokul /Öğrenci Ortaokul /Öğretmen Ortaöğre m Toplamı/ Okul Ortaöğre m Toplamı/Öğrenci Ortaöğre m Toplamı/ Öğretmen Toplam Okul Toplam Öğrenci Toplam Öğretmen Kaynak: TÜİK Eği m İsta s kleri, 2013 İlk ve Ortaöğretimde Okullaşma Oranları, 2013 BÖLGE ADI İlk ve ortaokullarda okullaşma oranı (%): İlkokul /Net/Toplam Türkiye Ortalamasına Oranı İlk ve ortaokullarda okullaşma oranı (%) ) : Ortaokul /Net/toplam Türkiye Ortalamasına Oranı Ortaöğre mde okullaşma oranı (%) : Net/Toplam Türkiye Ortalamasına Oranı İstanbul 99,80% 100,23% 95,93% 101,49% 81,63% 106,50% İzmir 99,35% 99,78% 96,36% 101,95% 82,41% 107,51% Ankara 99,76% 100,19% 97,32% 102,96% 88,83% 115,89% Adana 99,67% 100,10% 94,06% 99,51% 75,53% 98,54% Türkiye 99,57% - 94,52% - 76,65% - Kaynak: TÜİK Eği m İsta s kleri,

51 2.BÖLÜM: SOSYAL YAPI İldeki Üniversitelerin URAP Endeksine Göre Genel Puan Tablosu, 2013 Üniversite Türkiye Sıralaması Dünya Sıralaması Kategori Puan Hace epe Üniversitesi A 808,59 Orta Doğu Teknik Üniversitesi A 799,11 İstanbul Üniversitesi A 740,66 Çukurova Üniversitesi B+ Kaynak: University Performance Ranking by Academic Performance (URAP), 2013 Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Üniversitelerarası Girişimcilik ve Yenilik Endeksi, 2014 Sıra Üniversite Toplam Bilimsel ve Teknolojik Araş rma Yetkinliği Fikri İşbirliği Mülkiyet ve Havuzu Etkileşim Girişimcilik ve Yenilikçilik Kültürü Ekonomik Katkı ve Ticarileşme Orta Doğu Teknik Üniversitesi 83,09 19,60 8,70 22,40 13,80 18,80 Sabancı Üniversitesi 81,44 19,50 6,20 25,00 12,50 18,30 Boğaziçi Üniversitesi 76,34 18,50 5,50 24,10 10,00 18,20 İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi 74,96 19,10 5,20 22,40 12,70 15,60 Koç Üniversitesi 73,59 16,00 9,40 24,90 11,30 12,00 Özyeğin Üniversitesi 73,06 15,20 6,50 20,30 12,30 18,80 İstanbul Teknik Üniversitesi 72,42 15,70 6,80 21,10 10,10 18,80 Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi 69,26 16,20 7,10 18,70 9,00 18,30 İzmir Yüksek Teknoloji Ens tüsü 67,83 19,50 5,80 22,10 7,90 12,50 Selçuk Üniversitesi 59,58 11,70 10,40 12,00 13,30 12,20 18 Çukurova Üniversitesi 43,26 10,50 0,80 14,00 7,40 10,60 Kaynak: Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Girişimci ve Yenilikçi Üniversite Endeksi 2014 Sıralaması Not: 2013 yılı YÖK verilerine göre 50 ve al nda Prof. + Doç. + Y.Doç'a sahip 23 üniversite hesaplamalara dahil edilmemiş r. 49

52 2.BÖLÜM: SOSYAL YAPI İl Bünyesindeki Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyinde Öğrenci Sayıları, 2012 YIL Okuyan / Toplam Türkiye Oranı Okuyan / Erkek TürkiyeOranı Okuyan / Kadın TürkiyeOranı ,16% ,20% ,12% ,05% ,07% ,03% ,95% ,96% ,95% ,94% ,95% ,93% ,93% ,95% ,91% ,88% ,90% ,86% Kaynak: TÜİK Eği m İsta s kleri, 2012 İl Bünyesindeki Yükseköğretim Kurumlarında Görevli Öğretim Elemanı Sayısı, 2012 BÖLGE ADI Toplam Öğre m Elemanı Profesör Doçent Yardımcı Doçent Diğer Öğre m Elemanı İstanbul İzmir Ankara Adana Mersin Türkiye Kaynak: TÜİK Eği m İsta s kleri,

53 2.BÖLÜM: SOSYAL YAPI TR62 Bölgesindeki Yükseköğretim Elemanı Sayılarının Türkiye'ye Oranı, 2012 TR62 (Adana Mersin) Bölgesindeki Yükseköğretim Elemanı Sayılarının Türkiye'ye Oranı (YÜZDE) 3,50% 3,00% 2,50% 2,00% 1,50% 1,00% 0,50% 0,00% Toplam Öğre m Elemanı Profesör Doçent Yardımcı Doçent Diğer Öğre m Elemanı Mersin / Türkiye 1,23% 1,21% 1,19% 1,20% 1,25% Adana / Türkiye 1,34% 1,95% 1,13% 1,11% 1,31% TR62 / Türkiye 2,57% 3,16% 2,32% 2,31% 2,56% Kaynak: TÜİK Eği m İsta s kleri,

54 2.BÖLÜM: SOSYAL YAPI Yükseköğretim Elemanı Sayılarının Yıllara Göre Değişimi, 2012 Adana İlinde Yükseköğretim Elemanı Sayılarının Yıllara Göre Değişimi (KİŞİ) Diğer Öğre m Elemanı Yardımcı Doçent Doçent Profesör Kaynak: TÜİK Eği m İsta s kleri,

55 2.BÖLÜM: SOSYAL YAPI 2.7 KÜLTÜR-SANAT BOŞ ZAMANLARI DEĞERLENDİRME VE YAŞAM KALİTESİ Yıllara Göre Sinema İstatistikleri ( ) YIL Sinema Salonu Sayısı Koltuk Sayısı Gösteri Sayısı Seyirci Sayısı Kaynak: TÜİK Kültür İsta s kleri, Yıllara Göre Tiyatro İstatistikleri ( ) YIL Tiyatro Salonu Sayısı Koltuk Sayısı Gösteri Sayısı Seyirci Sayısı Kaynak: TÜİK Kültür İsta s kleri,

56 2.BÖLÜM: SOSYAL YAPI Yıllara Göre Tiyatro ve Sinema Seyirci İstatistikleri, ( ) Adana İlinde Yıllara Bağlı Olarak Tiyatro ve Sinema Seyirci Sayıları (BİN KİŞİ) Tiyatro : Seyirci sayısı Sinema : Seyirci sayısı 1200,0 1000,0 800,0 600,0 400,0 200,0 0,0 100,6 163,5 109,9 80,2 175,0 281,8 107,4 386,5 157,5 65,4 77,4 68,0 32,4 289,5 54,5 215, ,9 579,7 851,2 749,5 890,3 341,1 880,2 87,5 137,5 84,9 128,4 135,0 168,7 617,8 155,6 953,8 153,5 847,3 239, , Kaynak: TÜİK Kültür İsta s kleri, 2012 Halk Kütüphaneleri İstatistikleri, ( ) YIL Halk Kütüphanesi Sayısı Kitap Sayısı Yararlanma Sayısı Bin Kişi Başına Yararlanma Sayısı Ödünç Verilen Materyal Sayısı Kaynak: TÜİK Kültür İsta s kleri,

57 2.BÖLÜM: SOSYAL YAPI Tescilli Sit Alanları Dağılımı, 2013 Sit alanları Türü Adana Arkeolojik Sit Alanı 292 Kentsel Sit Alanı 3 Doğal Sit Alanı 2 Tarihi Sit Alanı 2 Kentsel Arkeolojik Sit Alanı 1 Diğer Sit Alanları (Üstüste Sit Alanları) Toplam 298 Kaynak: Kültür ve Turizm Bakanlığı 2013 Yıl Sonu Verileri Tescilli Taşınmaz Kültür ve Tabiat Varlıkları, 2013 Taşınmaz Türü Adana Türkiye Adana/Türkiye % Sivil Mimarlık Örneği ,42% Dinsel Yapılar ,67% Kültürel Yapılar ,80% İdari Yapılar ,40% Askeri Yapılar ,31% Endüstriyel ve Ticari Yapılar ,05% Mezarlıklar ,83% Şehitlikler ,02% Anıt ve Abideler 326 0,00% Kalın lar ,93% Korunmaya Alınan Sokaklar ,92% TOPLAM ,70% Kaynak: Kültür ve Turizm Bakanlığı 2013 Yıl Sonu Verileri 55

58 2.BÖLÜM: SOSYAL YAPI 2.8 İDARİ YAPI Belediye, İlçe ve Köy Sayıları, 2013 İl Belediye Sayısı İlçe Sayısı Köy Sayısı Türkiye Istanbul Izmir Ankara Adana Kaynak: Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü, 2013 Milletvekili Genel Seçimleri, ( ) YIL Toplam Seçmen Sayısı Oy Kullanan Seçmen Sayısı Ka lım Oranı (%) Toplam Milletvekili Sayısı Adalet ve Kalkınma Par si Cumhuriyet Halk Par si Milliyetçi Hareket Par si Bağımsızlar , , , Kaynak: Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığı,

59 2.BÖLÜM: SOSYAL YAPI Milletvekili Genel Seçimi Sonuçları, Adalet ve Kalkınma Par si Cumhuriyet Halk Par si Milliyetçi Hareket Par si BAĞIMSIZ 4 Kaynak: Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığı, 2011 Mahalli İdareler Seçim Sonuçları, ( ) Yıl Toplam Seçmen Sayısı Oy Kullanan Seçmen Sayısı Ka lım Oranı (%) Toplam Belediye Başkanı Sayısı Demokra k Sol Par Anavatan Par si Adalet ve Kalkınma Par si Doğru Yol Par si Cumhuriyet Halk Par si Sosyal Demokrat Halk Par si Saadet Par si Demokrat Par Milliyetçi Hareket Par si , , , Kaynak: Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığı,

60 2.BÖLÜM: SOSYAL YAPI İlçe Belediyeleri, 2013 Belediye Adana B. Ş. Seyhan İlçe Yüreğir İlçe Çukurova İlçe Sarıçam İlçe Karaisalı Aladağ Ceyhan Feke İmamoğlu Karataş Kozan Pozan Saimbeyli Tufanbeyli Yumurtalık Kaynak: Adana Valiliği, 2013 Kuruluş Yılı Belediye Meclisi Üye Sayısı

61 2.BÖLÜM: SOSYAL YAPI 2.9 MEDYA Adana Medya Özeti, Adana İli Medya Özeti Adana Merkez Günlük Gazete Sayısı Adana Merkez Ha alık Gazete Sayısı Adana Merkez 15 günlük/aylık Gazete Sayısı Adana Merkez Özel Tv Sayısı Adana Merkez Dergi Sayısı Adana İlçeler Gazete Kaynak: T.C. Başbakanlık Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü, 2013 Adana İlçelerinde Gazete Dağılımı, 2013 Yumurtalık; 1 Kozan ; 8 Ceyhan; 9 Pozan ; 2 İmamoğlu; 1 Tufanbeyli; 1 Kaynak: T.C. Başbakanlık Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü,

62 Taşköprü ve Bossa Fabrikası

63 EKONOMİK YAPI

64 3.BÖLÜM: EKONOMİK YAPI 3.1 TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELER Fortune 500 Endeksindeki Şirketler, ( ) 2013 Sırası 2012 Sırası Şirket Adı Net Sa şlar (TL) Özkaynak TL Özkaynak Sıra İhracat (TL) İhracat Sıra Çalışan Sayısı NACE Ana Sektör Kodu Sasa Polyester Sanayi A. Ş Plastik ve Kauçuk Beyteks Teks l San. Ve Tic. A.Ş Keten Elyaf ve Elyaf İplik Adana Çimento Sanayii T.A.Ş Toprak Ürünleri Bossa Tic. Ve San. İşletmeleri T.A.Ş. Artenıus Turkpet Kim. Mad. San. A.Ş. Akyem Adana Yem Yağ Biodizel Tar. ve San. Tic. A.Ş. Groseri Gıda Ve İh yaç Mad. Tic. Ve San. Ltd. Ş. Abdioğulları Plas k Ve Ambalaj Sanayi A.Ş. Kaynak: Fortune 500 Endeksi, ( ) Dokuma, Örme, Trikotaj,Terbiye ve Kumaş Kimyevi Madde Tarımsal, Tahıl, Süt, Et ve Su Ürünleri Perakende Ticaret Mağazaları Plas k ve Kauçuk 62

65 3.BÖLÜM: EKONOMİK YAPI İstanbul Sanayi Odası Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu Endeksindeki Şirketler, Sıralaması 2012 Sıralaması Kuruluş Özel Sıra No Üre mden Net Sa şlar (TL) Sasa Polyester Sanayi A.Ş Beyteks Teks l San. ve Tic. A.Ş Temsa Global San. ve Tic. A.Ş Elita Gıda San. ve Tic. A.Ş Adana Çimento Sanayii Türk A.Ş Bossa Ticaret ve Sanayi İşletmeleri T.A.Ş Artenius Turkpet Kimyevi Maddeler Sanayi A.Ş Amylum Nişasta San. ve Tic. A.Ş Akyem Adana Yem Yağ Biodizel Tarım ve San. Tic. A.Ş Güney Çelik Hasır ve Demir Mamulleri San. Tic. A.Ş Özmaya Sanayi A.Ş Karteks Teks l San. ve Tic. A.Ş Kaynak: İstanbul Sanayi Odası "Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu" Endeksi, ( ) 63

66 3.BÖLÜM: EKONOMİK YAPI İstanbul Sanayi Odası Türkiye'nin İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu Endeksindeki Şirketler, Sıralaması (İkinci 500) 2012 Sıralaması (İkinci 500) Kuruluş Özel Sıra No Üre mden Net Sa şlar (TL) Oğuz Teks l San. ve Tic. A.Ş Gürsoy Yem Gıda ve Hayvancılık San. Tic. Ltd. Ş Abdioğulları Plas k ve Ambalaj Sanayi A.Ş Meltem Kimya ve Teks l San. İth. İhr. ve Tic. Ltd. Ş Kıvanç Teks l San. ve Tic. A.Ş G.Ç.S. Metal Ça İzolasyon Taahhüt Tic. ve San. A.Ş Oğuz Gıda San. ve Tic. A.Ş Sepaş Plas k Kimya İnşaat Otomo v San. ve Tic. A.Ş Zahit Alüminyum San. ve Tic. A.Ş Kimteks Teks l İnşaat Tic. ve San. A.Ş Bakırlar İplik San. ve Tic. Ltd. Ş Özgür Atermit San. ve Tic. A.Ş Kaynak: İstanbul Sanayi Odası "Türkiye'nin İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu" Endeksi, ( ) 64

67 3.BÖLÜM: EKONOMİK YAPI İstanbul Sanayi Odası Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu Endeksindeki Şirketler ( ) Adana İlinde ISO Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu Listesine Giren Firma Sayısı (ADET) Adana Kaynak: İstanbul Sanayi Odası "Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu" Endeksi, ( ) TOBB Sanayi Veritabanına Göre İldeki Firma Bilgileri, 2013 Firma Sayısı Türkiye Oranı Kapasite Raporu Sayısı Türkiye Oranı Toplam Çalışan Sayısı Türkiye Oranı ADANA ,26% ,25% ,97% Kaynak: TOBB Sanayi Veritabanı,

68 3.BÖLÜM: EKONOMİK YAPI TOBB Sanayi Veritabanı İtibariyle Göreve Göre İldeki Çalışan Dağılımı, Kaynak: TOBB Sanayi Veritabanı, 2013 Adana İlindeki Çalışan Dağılımı, Mühendis Usta İdari İşçi Teknisyen Diğer TOBB Sanayi Veritabanı İtibariyle Firma Çalışan Aralığına Göre Çalışan Dağılımı, 2013 Adana İlindeki Çalışan Dağılımı, Kaynak: TOBB Sanayi Veritabanı,

69 3.BÖLÜM: EKONOMİK YAPI 3.2 DIŞ TİCARET İhracat ve İthalat Değerleri, (BİN ABD DOLARI) ( ) İhracat İthalat Toplam Yıl Miktar Oran Miktar Oran Dış Ticaret Hacmi 2003 $ ,00 1,20% $ ,00 1,22% $ , $ ,00 1,29% $ ,00 1,15% $ , $ ,00 1, 20% $ ,00 1,08% $ , $ ,00 1,12% $ ,00 1,03% $ , $ ,00 1,09% $ ,00 1,13% $ , $ ,00 0,99% $ ,00 1,07% $ , $ ,00 1,11% $ ,00 1,20% $ , $ ,00 1,19% $ ,00 1,20% $ , $ ,00 1,30% $ ,00 1,24% $ , $ ,00 1,26% $ ,00 1,29% $ ,00 Kaynak: TÜİK Dış Ticaret İsta s kleri

ÇUKUROVA KALKINMA AJANSI ÇUKUROVA DEVELOPMENT AGENCY MLARLA MERSİN

ÇUKUROVA KALKINMA AJANSI ÇUKUROVA DEVELOPMENT AGENCY MLARLA MERSİN RAKAMLARLA MERSİN Ağustos 2014 ÇUKUROVA KALKINMA AJANSI ÇUKUROVA DEVELOPMENT AGENCY MLARLA MERSİN Ağustos 2014 www.cka.org.tr Mersin Limanı MERSİN İLİ GENEL BİLGİLER Yüz Ölçümü: 15.485 km 2 Nüfus: 1.667.939

Detaylı

T.C. İPEKYOLU KALKINMA AJANSI TRC1 DÜZEY 2 BÖLGESİ (GAZİANTEP-ADIYAMAN-KİLİS) MEVCUT DURUM TESPİTİ

T.C. İPEKYOLU KALKINMA AJANSI TRC1 DÜZEY 2 BÖLGESİ (GAZİANTEP-ADIYAMAN-KİLİS) MEVCUT DURUM TESPİTİ T.C. İPEKYOLU KALKINMA AJANSI TRC1 DÜZEY 2 BÖLGESİ (GAZİANTEP-ADIYAMAN-KİLİS) MEVCUT DURUM TESPİTİ Ocak 2014 İÇİNDEKİLER TABLOLAR DİZİNİ... IV ŞEKİLLER DİZİNİ... X HARİTALAR DİZİNİ... XIII KISALTMALAR...

Detaylı

KAYSERİ REKABET ENDEKSİ 2013-2014

KAYSERİ REKABET ENDEKSİ 2013-2014 KAYSERİ REKABET ENDEKSİ 2013-2014 Hazırlayanlar Doç.Dr. Murat ŞEKER Yrd.Doç.Dr. Arif SALDANLI Ar.Gör. Hakan BEKTAŞ ISBN: 978-605-86616-5-3 Orta Anadolu Kalkınma Ajansı 2014 yılı Doğrudan Faaliyet Destek

Detaylı

TRC2 BÖLGESİ 2014-2023 BÖLGE PLANI

TRC2 BÖLGESİ 2014-2023 BÖLGE PLANI 1. TASLAK TRC2 BÖLGESİ 2014-2023 BÖLGE PLANI MEVCUT DURUM RAPORU TEMMUZ 2013 T.C. KARACADAĞ KALKINMA AJANSI TRC2 BÖLGESİ (DİYARBAKIR- ŞANLIURFA) 2014-2023 BÖLGE PLANI MEVCUT DURUM ANALİZİ 1. TASLAK TEMMUZ

Detaylı

TR72 BÖLGESİ 2014-2023 MEVCUT DURUM ANALİZİ

TR72 BÖLGESİ 2014-2023 MEVCUT DURUM ANALİZİ TR72 BÖLGESİ 2014-2023 MEVCUT DURUM ANALİZİ İÇERİK ŞEKİLLER DİZİNİ...6 TABLOLAR DİZİNİ...12 1. REKABET EDEBİLİRLİK...17 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 GENEL EKONOMİK GÖSTERGELER... 17 GİRİŞİMCİLİK...

Detaylı

Kalkınma Göstergeleriyle TR41 Bursa Eskişehir Bilecik Bölgesi

Kalkınma Göstergeleriyle TR41 Bursa Eskişehir Bilecik Bölgesi Göstergelerle Göstergelerle TR41 Bursa Eskişehir Bilecik Bö Kalkınma Göstergeleriyle TR41 Bursa Eskişehir Bilecik Bölgesi 2007-2011 RAKAMLARLA TR41 BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK Önsöz Göstergelerle Göstergelerle

Detaylı

KONYA VALİLİĞİ. T.C. KONYA VALİLİĞİ İl Planlama ve Koordinasyon Müdürlüğü KONYA İLİ SOSYO-EKONOMİK RAPOR KONYA - 2015 SOSYO-EKONOMİK -1-

KONYA VALİLİĞİ. T.C. KONYA VALİLİĞİ İl Planlama ve Koordinasyon Müdürlüğü KONYA İLİ SOSYO-EKONOMİK RAPOR KONYA - 2015 SOSYO-EKONOMİK -1- T.C. KONYA VALİLİĞİ İl Planlama ve Koordinasyon Müdürlüğü KONYA İLİ RAPOR KONYA - 2015-1- KONYA NIN TÜRKİYEDEKİ YERİ KONYA, İÇ ANADOLU BÖLGESİ NİN GÜNEYİNDE YER ALMAKTADIR. COĞRAFİ OLARAK 36 0 40 VE 39

Detaylı

İLLERARASI REKABETÇİLİK ENDEKSİ 2008-2009

İLLERARASI REKABETÇİLİK ENDEKSİ 2008-2009 İLLERARASI REKABETÇİLİK ENDEKSİ 28-29 Deloitte Türkiye nin katkılarıyla hazırlanmıştır. Önsöz İllerarası Rekabetçilik Endeksi 28-29 Uluslararası Rekabet Araştırmaları Kurumu Derneği (URAK), Türk Halkının

Detaylı

TR22 GÜNEY MARMARA BÖLGESİ BÖLGE PLANI 2014-2023

TR22 GÜNEY MARMARA BÖLGESİ BÖLGE PLANI 2014-2023 TR22 GÜNEY MARMARA BÖLGESİ BÖLGE PLANI 2014-2023 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... 2 ŞEKİLLER... 5 TABLOLAR... 8 BİRİNCİ BÖLÜM... 13 1 YÖNETİCİ ÖZETİ... 13 2 PLANLAMA YAKLAŞIMI ve YÖNTEM... 19 Paydaş Analizi

Detaylı

MAKİNE SEKTÖRÜNDE REKABETÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ PROJESİ

MAKİNE SEKTÖRÜNDE REKABETÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ PROJESİ MAKİNE SEKTÖRÜNDE REKABETÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ PROJESİ 12 Mart 2014 Konya İhtiyaç Analizi Raporu Makine Sektöründe Rekabetçiliğin Geliştirilmesi Projesi, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği nin öncülüğünde

Detaylı

İLLERARASI REKABETÇİLİK ENDEKSİ. Deloitte Türkiye nin katkılarıyla hazırlanmıştır.

İLLERARASI REKABETÇİLİK ENDEKSİ. Deloitte Türkiye nin katkılarıyla hazırlanmıştır. İLLERARASI REKABETÇİLİK ENDEKSİ 2-2 Deloitte Türkiye nin katkılarıyla hazırlanmıştır. 2 İllerarası Rekebetçilik Endeksi 29-21 Önsöz Uluslararası Rekabet Araştırmaları Kurumu Derneği (URAK), Türk Halkının

Detaylı

Kocaeli Ticaret Odası

Kocaeli Ticaret Odası Kocaeli Ticaret Odası Yayın No: 2013 / 6 Karabaş Mah. Ömer Türkçakal Cad. No:2 İzmit/Kocaeli Tel :0 262 322 30 10 (pbx) Fax: 0 262 321 69 18 koto @ koto.org.tr Hazırlayan : Ömer DİLER - Ekonomik Araştırma

Detaylı

MAKİNE SEKTÖRÜNDE REKABETÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ PROJESİ

MAKİNE SEKTÖRÜNDE REKABETÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ PROJESİ MAKİNE SEKTÖRÜNDE REKABETÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ PROJESİ 04 Haziran 2014 Eskişehir İhtiyaç Analizi Raporu Makine Sektöründe Rekabetçiliğin Geliştirilmesi Projesi, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği nin

Detaylı

SEÇİLMİŞ GÖSTERGELERLE İZMİR 2013

SEÇİLMİŞ GÖSTERGELERLE İZMİR 2013 SEÇİLMİŞ GÖSTERGELERLE İZMİR 2013 Saat Kulesi TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU SEÇİLMİŞ GÖSTERGELERLE İZMİR 2013 TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU SEÇİLMİŞ GÖSTERGELERLE 2013 İZMİR İstatistiki

Detaylı

SEÇİLMİŞ GÖSTERGELERLE ŞANLIURFA 2013

SEÇİLMİŞ GÖSTERGELERLE ŞANLIURFA 2013 SEÇİLMİŞ GÖSTERGELERLE ŞANLIURFA 2013 Harran Evleri TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU SEÇİLMİŞ GÖSTERGELERLE ŞANLIURFA 2013 TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU SEÇİLMİŞ GÖSTERGELERLE 2013 ŞANLIURFA

Detaylı

2010 ve 2012 Verileriyle Türkiye de İllerin Gelişmişlik Düzeyi Araştırması

2010 ve 2012 Verileriyle Türkiye de İllerin Gelişmişlik Düzeyi Araştırması 2010 ve 2012 Verileriyle Türkiye de İllerin Gelişmişlik Düzeyi Araştırması İktisadi Araştırmalar Bölümü Şubat 2014 H. Erhan Gül Bora Çevik Uzman Uzman Bütün yayınlarımıza http://ekonomi.isbank.com.tr adresinden

Detaylı

SOSYO-EKONOMİK GÖSTERGELER AÇISINDAN İLLERİN GELİŞMİŞLİK DÜZEYİNİN KARŞILAŞTIRMALI ANALİZİ

SOSYO-EKONOMİK GÖSTERGELER AÇISINDAN İLLERİN GELİŞMİŞLİK DÜZEYİNİN KARŞILAŞTIRMALI ANALİZİ Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Sayı: 24, Ocak - Haziran 2005, ss. 97-110. SOSYO-EKONOMİK GÖSTERGELER AÇISINDAN İLLERİN GELİŞMİŞLİK DÜZEYİNİN KARŞILAŞTIRMALI ANALİZİ

Detaylı

YALOVA İLİ VE İLÇELERİNDE İMALAT SANAYİ ENVANTERİ

YALOVA İLİ VE İLÇELERİNDE İMALAT SANAYİ ENVANTERİ YALOVA İLİ VE İLÇELERİNDE İMALAT SANAYİ ENVANTERİ Yayın Tarihi: Şubat, 2011 MARKA Yayınları Serisi YALOVA ŞUBAT / 2011 Bu rapor çalışması T.C. Doğu Marmara Kalkınma Ajansı'nın desteklediği "Yalova İli

Detaylı

SEÇİLMİŞ GÖSTERGELERLE ARTVİN 2013

SEÇİLMİŞ GÖSTERGELERLE ARTVİN 2013 SEÇİLMİŞ GÖSTERGELERLE ARTVİN 2013 SEÇİLMİŞ GÖSTERGELERLE ARTVİN 2013 Kafkasör Yaylası TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU SEÇİLMİŞ GÖSTERGELERLE ARTVİN 2013 TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU SEÇİLMİŞ

Detaylı

Eser Adı : RAKAMLARLA KOCAELİ 2013 ISBN : 978-605-137-375-1 Bu yayının elektronik kopyasına www.koto.org.tr adresinden ulaşabilirsiniz

Eser Adı : RAKAMLARLA KOCAELİ 2013 ISBN : 978-605-137-375-1 Bu yayının elektronik kopyasına www.koto.org.tr adresinden ulaşabilirsiniz Eser Adı : RAKAMLARLA 2013 ISBN : 978-605-137-375-1 Bu yayının elektronik kopyasına adresinden ulaşabilirsiniz ÖNSÖZ Kocaeli Ticaret Odası olarak yayımlamakta olduğumuz Rakamlarla Kocaeli isimli çalışmamızın

Detaylı

SEÇİLMİŞ GÖSTERGELERLE BALIKESİR 2013

SEÇİLMİŞ GÖSTERGELERLE BALIKESİR 2013 SEÇİLMİŞ GÖSTERGELERLE BALIKESİR 2013 SEÇİLMİŞ GÖSTERGELERLE BALIKESİR 2013 Kuş Cenneti- Manyas TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU SEÇİLMİŞ GÖSTERGELERLE BALIKESİR 2013 TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU Turkish Statistical

Detaylı

BOLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI STRATEJİK PLAN 2015-2019 DÖNEMİ. [2015-2019] Stratejik Plan

BOLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI STRATEJİK PLAN 2015-2019 DÖNEMİ. [2015-2019] Stratejik Plan BOLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI STRATEJİK PLAN 2015-2019 DÖNEMİ [2015-2019] Stratejik Plan Bolu Belediye Başkanlığı 2015-2019 Dönemi Stratejik Planı İÇİNDEKİLER SUNUŞ... 1 MİSYON BİLDİRİMİ... 3 VİZYON BİLDİRİMİ...

Detaylı

SEÇİLMİŞ GÖSTERGELERLE KIRKLARELİ 2013 SEÇİLMİŞ GÖSTERGELERLE KIRKLARELİ 2013 TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU

SEÇİLMİŞ GÖSTERGELERLE KIRKLARELİ 2013 SEÇİLMİŞ GÖSTERGELERLE KIRKLARELİ 2013 TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU SEÇİLMİŞ GÖSTERGELERLE KIRKLARELİ 2013 SEÇİLMİŞ GÖSTERGELERLE KIRKLARELİ 2013 TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU SEÇİLMİŞ GÖSTERGELERLE KIRKLARELİ 2013 TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU Turkish Statistical Institute SEÇİLMİŞ

Detaylı

SEÇİLMİŞ GÖSTERGELERLE DİYARBAKIR 2013

SEÇİLMİŞ GÖSTERGELERLE DİYARBAKIR 2013 SEÇİLMİŞ GÖSTERGELERLE DİYARBAKIR 2013 SEÇİLMİŞ GÖSTERGELERLE DİYARBAKIR 2013 Ben u Sen Burcu TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU SEÇİLMİŞ GÖSTERGELERLE DİYARBAKIR 2013 TÜRKİYE İSTATİSTİK

Detaylı

TRAKYA BÖLGESİNDE YATIRIM TEŞVİK UYGULAMALARI

TRAKYA BÖLGESİNDE YATIRIM TEŞVİK UYGULAMALARI T.C. TRAKYA KALKINMA AJANSI TRAKYA BÖLGESİNDE YATIRIM TEŞVİK UYGULAMALARI www.trakyaka.org.tr 15 Haziran 2012 tarih ve 2012/3305 sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar ve Kararın uygulanmasına

Detaylı

Yeni Teşvik Sistemi. Bu çalışma Ekonomi Bakanlığı tarafından yayınlanan Yeni Teşvik Sisteminin detaylarını anlatmaktadır.

Yeni Teşvik Sistemi. Bu çalışma Ekonomi Bakanlığı tarafından yayınlanan Yeni Teşvik Sisteminin detaylarını anlatmaktadır. Yeni Teşvik Sistemi Bu çalışma Ekonomi Bakanlığı tarafından yayınlanan Yeni Teşvik Sisteminin detaylarını anlatmaktadır. Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı YENİ TEŞVİK SİSTEMİNİN AMACI Kalkınma Planları, Yıllık

Detaylı

SAMSUN İLİ TARIMSAL YATIRIMCI REHBERİ

SAMSUN İLİ TARIMSAL YATIRIMCI REHBERİ SAMSUN İLİ TARIMSAL YATIRIMCI REHBERİ Burhan HEKİMOĞLU Dr. Ali KORKMAZ Ziraat Mühendisi Strateji Geliştirme Birimi Samsun / Kasım 2012 1 İÇİNDEKİLER Sayfa Önsöz 3 1. Giriş 4 2-Samsun İlinin Genel Durumu

Detaylı

Trakya Kalkınma Ajansı. www.trakyaka.org.tr TRAKYA BÖLGESİNDE YATIRIM TEŞVİK UYGULAMALARI

Trakya Kalkınma Ajansı. www.trakyaka.org.tr TRAKYA BÖLGESİNDE YATIRIM TEŞVİK UYGULAMALARI Trakya Kalkınma Ajansı www.trakyaka.org.tr TRAKYA BÖLGESİNDE YATIRIM TEŞVİK UYGULAMALARI 2014 MAYIS 2014 1 İçindekiler Tanımlar... 3 1. Yatırım Teşviki... 4 2. Teşvik Belgesi... 4 3. Teşvik Sistemi İle

Detaylı

25 Soruda YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI

25 Soruda YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI 25 Soruda YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI (Hazine Teşvikleri) Nisan 2013 Kars YDO SUNUŞ Türkiye ekonomisinin temelini oluşturan KOBİ ler yaratmış oldukları istihdam ve katma değer ile Serhat Bölgesi nin

Detaylı

TÜRKİYE EKONOMİSİNDE BÖLGESEL GELİŞMİŞLİK FARKLILIKLARI, DOĞU ANADOLUNUN BÖLGESEL GELİŞMEDEKİ YERİ VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

TÜRKİYE EKONOMİSİNDE BÖLGESEL GELİŞMİŞLİK FARKLILIKLARI, DOĞU ANADOLUNUN BÖLGESEL GELİŞMEDEKİ YERİ VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ TÜRKİYE EKONOMİSİNDE BÖLGESEL GELİŞMİŞLİK FARKLILIKLARI, DOĞU ANADOLUNUN BÖLGESEL GELİŞMEDEKİ YERİ VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. Nisan 2012 Hazırlayanlar: Bayram Ali EŞİYOK Kıdemli Uzman

Detaylı