KENT KONSEYLERİ ULUSAL RAPORU III. TÜRKİYE KENT KONSEYLERİ BULUŞMASI 29/30 MART 2012 ÇANAKKALE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KENT KONSEYLERİ ULUSAL RAPORU III. TÜRKİYE KENT KONSEYLERİ BULUŞMASI 29/30 MART 2012 ÇANAKKALE"

Transkript

1 2012 TÜRKİYE KENT KONSEYLERİ BİRLİĞİ Kent Konseyleri İletişim ve İşbirliği Ağı KENT KONSEYLERİ ULUSAL RAPORU III. TÜRKİYE KENT KONSEYLERİ BULUŞMASI 29/30 MART 2012 ÇANAKKALE

2 hazırlayan Hasan SOYGÜZEL I Yalova Kent Konseyi Genel Sekreteri editoryal komite Sedat YÜCEL I Türkiye Kent Konseyleri Birliği Dönem Başkanı Saim YAVUZ I Çanakkale Kent Konseyi Başkanı Necati BİNİCİ I Gaziantep Kent Konseyi Genel Sekreteri Enes Battal KESKİN I Bursa Kent Konseyi Genel Sekreteri Gülay SARIŞEN I Çanakkale Kent Konseyi Genel Sekreteri 1 K E N T K O N S E Y L E R İ U L U S A L R A P O R U

3 İÇERİK DİZİNİ I - GİRİŞ II - KENT KONSEYLERİNİN TARİHSEL ARKA PLANI 1. Gündem Yerel Gündem Kent Konseylerinin Yasal Zemine Kavuşması İçin İlk Adım 4. Belediye Kanunu ve Kent Konseyleri 5. Kent Konseyleri Yönetmeliği III- TÜRKİYE DE KURULAN KENT KONSEYLERİ IV KENT KONSEYLERİNİN DURUMU V. KENT KONSEYLERİ ARASINDA İLETİŞİM VE İŞBİRLİĞİ ÇABALARI 1. Türkiye Kent Konseyleri Birliği Kent Konseyleri İletişim ve İşbirliği Ağı 2. Türkiye Kent Konseyi Platformu 3. Trakya Kent Konseyleri Birliği 4. Doğu Marmara Kent Konseyleri İşbirliği Ağı 5. İzmir Kent Konseyleri Birliği 6. Bursa Kent Konseyleri Birliği 7. Aydın Kent Konseyleri Birliği VI- KENT KONSEYİ SÜRECİNİ DESTEKLEYEN BAŞLICA KURULUŞLAR 1. UNDP Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı 2. EU Avrupa Birliği 3. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı 4. UCLG MEWA / Birleşmiş Kentler Ve Yerel Yönetimler- Ortadoğu Ve Batı Asya Teşkilatı 5. TBB - Türkiye Belediyeler Birliği 6. MARKA - Doğu Marmara Kalkınma Ajansı VII KENT KONSEYLERİNİN TEMEL SORUNLARI VIII SONUÇ ve DEĞERLENDİRME 2 K E N T K O N S E Y L E R İ U L U S A L R A P O R U

4 I - GİRİŞ Bugün sayıları hızla artan kent konseyleri, her geçen gün kent yaşamının önemli aktörlerinden biri haline gelmektedir. Kent yaşamında, kent vizyonunun ve hemşehrilik bilincinin geliştirilmesi, kentin hak ve hukukunun korunması, sürdürülebilir kalkınma, çevreye duyarlılık, sosyal yardımlaşma ve dayanışma, saydamlık, hesap sorma ve hesap verme, katılım, yönetişim ve yerinden yönetim ilkelerini hayata geçirmeye çalışan kent konseyleri aynı zamanda önemli bir yerel demokrasi projesidir. Gündem 21 ile birlikte başlayan ve kent konseylerinin yerel yönetim mevzuatımızda yer almasıyla devam eden uzun bir süreci ifade eden bu zihniyet dönüşümü halen devam etmektedir. Kent konseylerimiz, devam eden bu süreçte farklı kentlerde farklı deneyimlerle yol almaktadır. Öğrenerek gelişen; geliştikçe de kentlerini ve hemşehrilerini güçlendiren kent konseyleri, aynı zamanda çeşitli yapısal sorunlarla da karşı karşıyadır. Her bir şehirde farklı tezahür eden bu sorunların çözümüne yönelik canlı bir tartışma mevcuttur. Kent konseyleri bünyesinde oluşturulan başta kadın ve gençlik meclisleri olmak üzere toplumsal kesimleri temsil eden çalışma grupları ve platformlar da yürüttükleri somut sosyal sorumluluk projeleri ile önemli bir dinamizm yaratmaktadır. Kent konseyleri, kamu, özel ve sivil toplumdan bütün kentsel paydaşları kent paydasında buluşturan önemli bir yapı olmakla birlikte; aynı zamanda da belediyelerin başını çektiği bütün yerel kurumlarla olumlu bir diyalogun sürdürülmesi için gayret etmektedirler. Ulusal ve uluslararası ölçekte katılımcı yönetişim ve sürdürülebilir gelişme alanında faaliyet yürüten bütün kurumlar da kent konseylerinin doğal paydaşlarıdır. Birleşmiş Milletler, Avrupa Komisyonu, Kalkınma Programı olmak üzere; Kalkınma Bakanlığı, Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü; Türkiye Belediyeler Birliği ve UCLG-MEWA bu paydaşlardan bazılarıdır. Yerel Gündem 21 sürecinin devamı olarak varlıklarını muhafaza eden kent konseyleri ile yeni kurulan kent konseyleri arasında karşılıklı dayanışma ve işbirliğinin geliştirilmesine yönelik önemli adımlar atılmıştır. Türkiye Kent Konseyi Birliği adıyla oluşturulan Kent Konseyleri İletişim ve İşbirliği Ağı bu anlamda önemli bir fonksiyon icra etmektedir. Türkiye Kent Konseyleri Birliği tarafından hazırlanan bu çalışma; sürecin tarihsel seyrini kısaca yeniden hatırlamamızı ve mevcut durumumuzu bütüncül bir gözle tespit etmemizi sağlamaya yönelik mütevazı bir çabanın ürünüdür. 3 K E N T K O N S E Y L E R İ U L U S A L R A P O R U

5 II - KENT KONSEYLERİNİN TARİHSEL ARKA PLANI 1. Gündem 21 Gündem 21, kalkınma ve çevre arasında denge kurulmasını hedefleyen sürdürülebilir gelişme kavramının yaşama geçirilmesine yönelik, küresel uzlaşmanın ve politik taahhütlerin en üst düzeydeki ifadesi olan bir eylem planı olarak tanımlanmaktadır. Gündem 21`in çıkış noktası, gelecek yüzyıla açılan yolda sürdürülebilir gelişme konseptiyle Haziran 1992 tarihlerinde Brezilya nın Rio de Janeiro şehrince yapılan ve çoğunlukla Yeryüzü Zirvesi (Earth Summit) olarak adlandırılan Birleşmiş Milletler Çevre ve Kalkınma Konferansı (United Nations Conference on Environment and Development UNCED)`dır Rio Yeryüzü Zirvesi nde sürdürülebilir kalkınma, tüm insanlığın 21. yüzyıldaki ortak hedefi olarak benimsenmiş ve bu doğrultuda, 21. yüzyılda çevre ve kalkınma sorunlarıyla başa çıkılmasına ve sürdürülebilir kalkınma hedefine ulaşılmasına yönelik ilkeleri ve eylem alanlarını ortaya koyan Gündem 21 başlıklı Eylem Planı, Zirve nin temel çıktısı olarak, BM üyesi ülkelerin devlet ve hükümet başkanlarınca kabul edilmiştir. Gündem 21, İnsanlık, tarihsel bir dönüm noktasındadır cümlesiyle başlamaktadır. Uluslar arasında ve ulusların kendi içerisindeki eşitsizliklere, giderek artan yoksulluk, açlık, hastalıklar ve cehalete, ekosistemlerdeki kötüleşmeye dikkat çekilmektedir. Çıkış yolu olarak ise, temel gereksinimlerin karşılanmasını, yaşam standartlarının iyileştirilmesini, ekosistemlerin daha iyi korunması ve yönetimini ve daha güvenli bir geleceğe giden yolun yapı taşlarının döşenmesini sağlayacak küresel ortaklık kavramı gündeme getirilmektedir. Gündem 21, bir yandan günümüzdeki ağırlıklı sorunların üstesinden gelmeye çalışırken, öte yandan da dünyamızı 21. yüzyılın tehditlerine karşı hazırlamayı hedeflediği vurgulanmaktadır. Gündem 21, kalkınma ve çevre işbirliğinde küresel uzlaşmanın ve politik taahhütlerin en üst düzeydeki ifadesi olarak nitelendirilmektedir. Gündem 21 in başarıyla uygulanmasından öncelikle ve esas olarak hükümetlerin sorumlu olacağı belirtilmekle birlikte, bu sürece, halkın ve hükümet-dışı kuruluşlarla diğer grupların etkin bir biçimde katılımının sağlanması gereği vurgulanmaktadır. Son olarak, Gündem 21 in dinamik bir program olduğuna dikkat çekilmekte ve bu sürecin, sürdürülebilir kalkınma için yeni bir küresel ortaklığın başlangıcı olduğu belirtilmektedir. 4 K E N T K O N S E Y L E R İ U L U S A L R A P O R U

6 Gündem 21 in temel yaklaşımı, tüm program alanlarına yönelik finansman politikalarının belirlenmesi, yeni kaynakların yaratılması, uygulanabilir teknik ve ekonomik araçların belirlenmesi, merkezi yönetim-yerel yönetim ilişkilerinin yerinden yönetim anlayışı doğrultusunda güçlendirilmesi, hükümetler ve hükümet-dışı kuruluşlar arasında işbirliğinin geliştirilmesi ve halkın etkin katılımının sağlanması gibi öncelikler üzerine bina edilmiştir. Esasında kent konseylerinin Yerel Gündem 21 sürecinden süzülerek bugüne ulaşmasını sağlayan da bu yaklaşımdır. Gündem 21 üç ana ve bir tamamlayıcı kısımdan oluşmakta ve toplam 40 bölümü içermektedir. Katılımcı yaklaşımın, bu küresel eylem planının tamamına yansımış olduğu görülmektedir. 2. Yerel Gündem 21 Kent konseylerini doğuran temel süreç olarak ifade edilebilecek olan Yerel Gündem 21, yerel sürdürülebilir kalkınma sorunlarının çözümüne yönelik uzun dönemli stratejik bir planın hazırlanması ve uygulanması yoluyla yerel düzeyde Gündem 21 in hedeflerine ulaşılmasını amaçlayan katılımcı, çok sektörlü bir süreç olarak tanımlanabilir. Yerel düzeyde sürdürülebilir kalkınma ya yönelik katılımcı eylem planlaması süreci niteliğindeki Yerel Gündem 21, dünyada ve Türkiye de sergilediği özellikleriyle 21. yüzyılın demokratik yerel yönetişim anlayışını ifade etmektedir. Yerel Gündem 21, Türkiye de en uzun süre proje formatında uygulanmış programlardan biridir. Proje, içerisinde önceden tanımlanmış bir dizi faaliyetten ibaret bir program olmaktan öte; yerel yönetişimin tüm alanlarını ve aktörlerini yatay ve düşey olarak kucaklayan, bu bütünlük içerisinde yeni bir anlayış, yeni bir yönetim ahlakı ve yeni bir zihniyet geliştirilmesini hedefleyen reformist bir süreç niteliği taşımaktadır. Yerel Gündem 21 uygulamaları, 1997 yılı sonunda, UNDP nin desteğiyle, IULA-EMME Uluslararası Yerel Yönetimler Birliği, Doğu Akdeniz ve Ortadoğu Bölge Teşkilatı nın (bugün ki UCLG-MEWA) koordinatörlüğünde yürütülen Türkiye de Yerel Gündem 21 lerin Teşviki ve Geliştirilmesi Projesi ile başlamıştır. T.C. Bakanlar Kurulu nun kararıyla başlatılan proje, iki yıllık bir uygulama dönemi sonrasında, Aralık 1999 da tamamlanmıştır. Bu projenin başarısı üzerine UNDP, ikinci aşamaya da destek vermeyi kabul etmiş, T.C. Bakanlar Kurulu nun da bunu benimsemesinin ardından, Türkiye'de Yerel Gündem 21'lerin Uygulanması başlığını taşıyan ikinci aşama projesi, Ocak 2000 de başlamıştır. İkinci aşaması sırasında çeşitli altprojelerin başlatılması ve yeni katılımlarla proje ortağı yerel yönetimlerin sayısının 50 yi 5 K E N T K O N S E Y L E R İ U L U S A L R A P O R U

7 aşması sonrasında, Yerel Gündem 21 uygulamaları proje çerçevesinden çıkarılarak, uzun erimli bir Program a dönüştürülmüştür. Türkiye Yerel Gündem 21 Programı kapsamında yürütülen aşama projeleri aşağıdaki gibidir. I. Aşama - Türkiye de YG-21 lerin Teşviki ve Geliştirilmesi Projesi II. Aşama - Türkiye de Yerel Gündem 21 lerin Uygulanması Projesi III. Aşama - Türkiye de Yerel Gündem 21 Yönetişim Ağı Yoluyla BM Binyıl Bildirgesi Hedefleri ve Johannesburg Uygulama Planının Yerelleştirilmesi Projesi IV. Aşama - Türkiye de Yerel Gündem 21 Yönetişim Ağı Kanalıyla BM Binyıl Kalkınma Hedeflerinin Yerelleştirilmesi V. Aşama - Kent Konseylerinin Güçlendirilmesi Ve Yerel Demokratik Yönetişim Mekanizmaları Olarak İşlev Görmelerine Yönelik Eğitim Ve Kapasite Geliştirme Desteği Sağlanması Projesi Yerel Gündem 21 Programı ortağı kentlerde kurulmuş olan kent konseyleri, yeni Belediye Kanunu ile birlikte kurulan kent konseylerine destek olmuş ve çalışmaların ülke ölçeğinde kökleşmesine öncülük etmiştir. UCLG-MEWA nın ulusal koordinasyonunda T.C. Hükümeti ve UNDP nin desteğiyle yürütülen Türkiye Yerel Gündem 21 Programı, Haziran 2011 de resmi olarak sona ermiştir. 3. Kent Konseylerinin Yasal Zemine Kavuşması İçin İlk Adım Türkiye Cumhuriyeti 58. Hükümeti nin 18 Kasım 2002 de bugün ki Cumhurbaşkanımız Sayın Abdullah Gül ün başkanlığında kurulmasından iki gün önce bugün ki Başbakanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı olarak iktidarları döneminde uygulayacakları 1 yıllık Acil Eylem Planı nı açıklamıştır. Kent konseylerinin kuruluşunun ilk defa telaffuz edildiği temel siyasi dokuman olan Acil Eylem Planı nda Merkezi yönetimde yapılacak reform çalışmalarına paralel olarak yerel yönetim reformu öncelikli bir alan olarak ele alınacaktır. denilerek; Bu kapsamda; Yerel yönetimlerin görev ve yetkileri geniş bir çerçevede yeniden belirlenecek, İnsan kaynakları ve mali yapıları güçlendirilecek, İl Genel Meclisleri katılımı artıracak şekilde yeniden yapılandırılacak Taşra teşkilatları ve personeli aşamalı bir program dahilinde İl İdarelerine bağlanacak, Yerel düzeyde sivil toplum katılımını sağlayacak Kent Konseyleri kurulacak, 6 K E N T K O N S E Y L E R İ U L U S A L R A P O R U

8 Hizmeti etkin şekilde götürecek ölçeğe sahip alt bölgeler bazında bölgesel kalkınma kurumları oluşturulacaktır. şeklindeki taahhütler Acil Eylem Planı nda yer almıştır. 4. Belediye Kanunu ve Kent Konseyleri Tarihli Bakanlar Kurulu Karalı ile Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı na sunulan Belediye Kanun Tasarısı nda kent konseyleri ile ilgili düzenlemelerin yer aldığı 76. maddenin gerekçesinde Kentte yaşayanlar arasında hemşehrilik bilinci, kent vizyonunun geliştirilmesi, kent hak ve hukukunun korunması, sürdürülebilir kalkınma, çevreye duyarlılık, sosyal yardımlaşma ve dayanışma, hesap sorma ve hesap verme, katılım ve yerinden yönetim ilkelerini hayata geçirebilmek amacıyla sivil bir danışma forum ve danışma mekanizması oluşturulmasının yararlı olacağı düşünülmüştür. Kent konseylerinin sivil bir yapı olma niteliği konusunda gösterilen titizlik nedeniyle maddede ayrıntılı düzenlemeden kaçınılmış ve genel ilkeler konulmuştur. denilerek kent konseyleri ile ilgili düzenlemelerin amacı da ortaya konmuştur. Böylece kent konseylerinin sivil bir danışma formu ve danışma mekanizması olarak kent yaşamının aktörleri arasında yer almasına yönelik ilk adımlar atılmıştır. Yeni Belediye Kanunu, tarihinde 5393 kanun numarası ile Türkiye Büyük Millet Meclisi nde kabul edilmiş; tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir sayılı Belediye Kanunu nun 76. maddesinde Kent konseyi, kent yaşamında; kent vizyonunun ve hemşehrilik bilincinin geliştirilmesi, kentin hak ve hukukunun korunması, sürdürülebilir kalkınma, çevreye duyarlılık, sosyal yardımlaşma ve dayanışma, saydamlık, hesap sorma ve hesap verme, katılım ve yerinden yönetim ilkelerini hayata geçirmeye çalışır. Belediyeler kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının, sendikaların, noterlerin, varsa üniversitelerin, ilgili sivil toplum örgütlerinin, siyasî partilerin, kamu kurum ve kuruluşlarının ve mahalle muhtarlarının temsilcileri ile diğer ilgililerin katılımıyla oluşan kent konseyinin faaliyetlerinin etkili ve verimli yürütülmesi konusunda yardım ve destek sağlar. Kent konseyinde oluşturulan görüşler belediye meclisinin ilk toplantısında gündeme alınarak değerlendirilir. Kent konseyinin çalışma usûl ve esasları İçişleri Bakanlığınca hazırlanacak yönetmelikle belirlenir. denilerek kent konseyleri yasal zemini kanun düzeyinde güvence altına alınmıştır. 7 K E N T K O N S E Y L E R İ U L U S A L R A P O R U

9 5. Kent Konseyleri Yönetmeliği Kent konseylerinin çalışma usul ve esaslarının belirlendiği ve İçişleri Bakanlığı tarafından hazırlanan Kent Konseyi Yönetmeliği tarih ve Sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Kent Konseyi Yönetmeliği ile kent konseyleri ile ilgili ortak ana hususlar ortaya konmuş; Yerel Gündem 21 Programı çerçevesinde kent meclisi, kent parlamentosu, kent kurultayı vb. adlarla kurulmuş yapılar kent konseyine dönüştürülmüştür. İçişleri Bakanlığı tarafından 5393 sayılı Belediye Kanunu nun 76. Maddesine dayanılarak çıkarılan 2006 tarihli Kent Konseyi Yönetmeliğinin bazı maddelerine Antalya Kent Konseyi kararı uyarınca -bu maddelerin antidemokratik olduğu gerekçesiyle- Mimarlar Odası, Makine Mühendisleri Odası, Elektrik Mühendisleri Odası Antalya Şubeleri, Antalya Barosu ve kişisel olarak da Kent Konseyi Başkan Vekili M. Osman AYDIN tarafından dava açılmıştır. Davalar sonucunda Danıştay anılan Yönetmeliğin Kent konseyi üyeliği başlığı altında yer alan; 8.1.b) Belediyenin içinde bulunduğu seçim bölgesi veya bölgelerinin milletvekilleri, d) Meclis üye tam sayısının yüzde 30 unu geçmemek üzere, belediye meclisinin kendi üyeleri arasından seçeceği temsilcileri, e) Meclis tam üye sayısının yüzde 30 unu geçmemek üzere, il genel meclisinin kendi üyeleri arasından seçeceği temsilcileri, maddelerini iptal etmiştir. Yine Danıştay 8. Dairesi 8. Maddenin 2. fıkrasındaki Büyükşehir kent konseyine (g) bendinde belirtilen siyasi partilerden TBMM de üyesi bulunanların ve (h) bendinde belirtilenlerin varsa en üst kuruluşlarının birer temsilcisi katılır hükmünü iptal ederek kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, sendikaların birlikleri dışında; birlikleri oluşturan Oda, sendikaların da o ilde örgütlüyse kent konseyine üye olacağını belirlemiştir. TBMM de grubu bulunan partiler yerine grubu bulunsun bulunmasın bütün partilerin ildeki örgütlerinden bir temsilcinin kent konseyinde yer alabileceği de karara bağlanmıştır. 8. Daire aynı yönetmeliğin 10. Maddesinin 1. fıkrasında; Genel kurul belediye meclisi birinci başkan vekilinin, bulunmaması halinde ikinci başkan vekilinin başkanlığında... toplanır, 11. Maddenin 2. fıkrasında; Yürütme kuruluna belediye meclisi birinci başkan vekili, bulunmaması halinde ikinci başkan vekili başkanlık eder hükümlerini de iptal ederek 8 K E N T K O N S E Y L E R İ U L U S A L R A P O R U

10 Belediye Meclisi 1. Başkan Vekilinin bulunmaması halinde 2. Başkan Vekilinin Konsey Genel Kurulu na ve Konsey Yürütme Kuruluna başkanlık etmesine ilişkin düzenlemeyi de ortadan kaldırmıştır. Danıştay tarafından 2006 tarihli Kent Konseyi Yönetmeliği nin ilgili maddelerinin iptali üzerine doğan boşluğun giderilmesi amacıyla İçişleri Bakanlığı tarafından hazırlanan Kent Konseyi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik tarih ve sayılı Resmi Gazete yayımlanarak yürürlüğe girmiş ve kent konseyleri bugün ki yapılarına kavuşmuştur. Kent konseyleri tarafından yapılan değerlendirmelerde özellikle tüzel kişilik ve bütçe olmak üzere mevcut yönetmelikte bazı eksiklikler bulunduğu değerlendirilmekte ve İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü tarafından yeni bir yönetmelik hazırlanmasına yönelik tespit çalışmaları yapılmaktadır. III- TÜRKİYE DE KURULAN KENT KONSEYLERİ Yönetmeliğin, kent konseylerinin oluşumunu düzenleyen 5. maddesinde Kent Konseyleri belediye teşkilatı olan yerlerde, mahalli idareler genel seçim sonuçlarını izleyen 3 ay içinde 8 inci Maddede belirtilen üyelerden oluşur. denilerek; belediye teşkilatı olan yerlerde kent konseylerinin kurulmasını hükme bağlamıştır. İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü verilerine göre hali hazırda Ülkemizde toplam belediye mevcuttur. Bu belediyelerin 2011 Yılı Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi ne göre nüfusları aşağıdaki gibidir ADNKS- NÜFUS SAYIMINA GÖRE TÜRLERİNE VE NÜFUSLARINA GÖRE BELEDİYELERİN DAĞILIMI BELEDİYE NÜFUSU TOPLAM BÜYÜKŞEHİR İL BÜYÜKŞEHİR İLÇE BELDE ARASINDA ARASINDA ARASINDA ARASINDA ARASINDA ARASINDA ARASINDA ARASINDA ARASINDA DAN BÜYÜK 9 9 Kaynak: İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü - 9 K E N T K O N S E Y L E R İ U L U S A L R A P O R U

11 Türkiye Kent Konseyleri İletişim ve İşbirliği Ağı ile ilgili hazırlık çalışmaları çerçevesinde il düzeyinde mevcut kent konseylerimize yönelik yapılan tespitlere göre 5393 Sayılı Belediye Kanunu uyarınca kurulması zorunlu olmasına rağmen hâlihazırda kent konseyi kuruluşunu gerçekleştirmeyen iller dahi mevcuttur. Bazı illerimizde ise kent konseyi kurulmuş anacak hâlihazırda faal durumda değildir. Bu kentler: SAYI KENT ADI DURUMU 1 İstanbul Kent Konseyi Faal durumda değildir 2 Bingöl Kent Konseyi Faal durumda değildir 3 Erzincan Kent Konseyi Faal durumda değildir 4 Erzurum Kent Konseyi Faal durumda değildir 5 Konya Kent Konseyi Faal durumda değildir 6 Hakkâri Kent Konseyi Faal durumda değildir 7 Siirt Kent Konseyi Faal durumda değildir 8 Bartın Kent Konseyi Faal durumda değildir 9 Aksaray Kent Konseyi Faal durumda değildir 10 Tunceli Kent Konseyi Henüz oluşturulmamış durumdadır 11 Hatay Kent Konseyi Henüz oluşturulmamış durumdadır 12 Isparta Kent Konseyi Henüz oluşturulmamış durumdadır 13 Samsun Kent Konseyi Henüz oluşturulmamış durumdadır Bu liste dışındaki illerde kent konseyinin var olduğu kabul edilmekle birlikte sadece genel kurulunu yapan; çalışma grubu olmayan ve son derece sınırlı düzeyde faaliyet yürüten kent konseylerini de eklediğinizde sayı artmaktadır. İlgili mevzuat uyarınca kent konseylerini kurmakla görevli olan belediye başkanlarımızın bazıları aynı zamanda kent konseyi başkanlığı görevini de yürütmektedir. SAYI KENT ADI KENT KONSEYİ BAŞKANI 1 İstanbul Kent Konseyi Kadir Topbaş 2 İzmir Kent Konseyi Aziz Kocaoğlu 3 Diyarbakır Kent Konseyi Osman Baydemir 4 Malatya Kent Konseyi Ahmet Çakır 5 Kırşehir Kent Konseyi Yaşar Bahçeci 6 Mardin Kent Konseyi Mehmet Beşir Ayanoğlu 7 Düzce Kent Konseyi İsmail Bayram 8 Kırıkkale Kent Konseyi Veli Korkmaz 9 Kilis Kent Konseyi Mehmet Abdi Bulut 10 Niğde Kent Konseyi Faruk Akdoğan 11 Ağrı Kent Konseyi Hasan Arslan 12 Mersin Kent Konseyi Macit Özcan 13 Ardahan Kent Konseyi Faruk KÖKSOY 10 K E N T K O N S E Y L E R İ U L U S A L R A P O R U

12 Ülkemizde yaşanan Yerel Yönetim Reformu nun bir sonucu olarak katılımcı yerel demokrasinin güçlendirilmesi amacıyla kent yaşamının gündemine gelen kent konseylerinin, birçok şehirde ciddi uygulama sorunlarıyla karşı karşıya olduğu tespit edilmiştir. Kent konseyi kurulu bulunan birçok ilimizde de kent konseylerinin yeterli düzeyde faaliyet gösterdiklerini söylemek mümkün değildir. Hâlihazırda ilçe ve belde düzeyinde örgütlenmiş kent konseyi sayısı oldukça azdır. Ancak Adana, Ankara, Antalya, Bursa, Diyarbakır, Erzurum, İstanbul, İzmir, Konya, Samsun gibi büyük şehirlerin bazı ilçelerinde ve daha önce Yerel Gündem 21 Programına dahil olan bazı ilçelerde ve sınırlı düzeyde de diğer ilçe ve beldelerde kent konseyleri kurulmuş durumdadır. Ülkemizde hali hazırda kurulmuş bulunan kent konseyi sayısı ülkemizdeki toplam belediye sayısının %10 u nispetinde dahi değildir. Elde resmi bir veri olmamakla birlikte sayının yaklaşık 150 civarında olduğu bilinmektedir. IV KENT KONSEYLERİNİN DURUMU Kent Konseyleri, 5393 sayılı Belediye Kanunu nun 76. maddesinde belirtilen hedefler doğrultusunda, halkın yönetime katılımını sağlayacak mekanizmaları geliştiren, halkın kendi sorunlarına sahip çıkmasını özendiren, yönetişim eksenli katılımcı demokrasiyi esas alan ve sivil toplumu önceleyen oluşumlar olarak tarif edilebilir. Kent Konseyi Yönetmeliği; Kent konseyi, kent yaşamında; kent vizyonunun ve hemşehrilik bilincinin geliştirilmesi, kentin hak ve hukukunun korunması, sürdürülebilir kalkınma, çevreye duyarlılık, sosyal yardımlaşma ve dayanışma, saydamlık, hesap sorma ve hesap verme, katılım ve yerinden yönetim ilkelerini hayata geçirmeye çalışır diyerek kent konseylerine yönetişim ilkelerini hayata geçirme görevi vermektedir. Öte yandan yerelde örgütlenme modeliyle ülkenin geneline yayılan kent konseyleri, kuruldukları yerlerde yerel demokrasinin geliştirilmesinin en önemli aktörü konumundadır. Kanunda belirtilen ve yönetmelikle açıklanan görevleri dikkate alındığında kent konseyleri, yerel demokratik yönetişim mekanizması işlevini üstlenen bir platform olarak görünmektedir. Kentle ilgili hemen her konuda, ortak aklı harekete geçirerek görüş oluşturma kabiliyeti, kent konseylerine yerelde yönetişim kavramının hayata geçirilmesinde çok önemli bir fonksiyon yüklemektedir. 11 K E N T K O N S E Y L E R İ U L U S A L R A P O R U

13 Kent konseylerinin yönetmelikte tarif edilen fonksiyonlarını ne denli icra edebildiğine ilişkin yaygın araştırmalar henüz mevcut değildir. Ancak, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'nin Yerel Yönetim Reform Programındaki temel hedefleri olan yerel yönetimlerde demokratik karar alma mekanizmalarının geliştirilmesi, yerel yönetimlerin yönetsel/mali özerkliğinin, etkinliğinin ve hesap verebilirliğinin artırılması ve yerel kamu hizmetlerin niteliğinin ve vatandaşlara erişiminin iyileştirilmesi amacıyla Avrupa Komisyonu nun desteğiyle Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü adına Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) tarafından yürütülen Türkiye de Yerel Yönetim Reformuna Destek (LAR) Projesi kapsamında hazırlanan Yerel Katılım Mekanizmalarının Güçlendirilmesi Mevcut Durum Tespiti Çalışması nda kent konseylerinin durumuna ilişkin bulgulara yer verilmiştir 1. Bu çalışmada elde edilen genel bulgulara göre; Kent konseylerinin bilinirlikleri sınırlıdır. Kurumsal kimliklerini oluşturmada sıkıntıları vardır; belediye birimi algısı yaygındır. Ayrı mekânı olan kent konseyleri daha iyi tanınmakta, daha rahat faaliyet göstermektedir. Bunların çoğunun YG-21 geçmişi vardır. Kent konseylerinin bütçesi yoktur. Tüm belediyeler, konsey etkinliklerini başka kalemlerden desteklemektedir. Bütçe, kent konseyinin bağımsız karar alabilme konusuyla birlikte tartışılmaktadır. Kent konseylerine katılım düzeyi düşüktür. STK lar çalışma gruplarında genelde yer almamaktadırlar. Çalışma grupları çoğunlukla başka bir dernekle ilişkisi olmayan gönüllü bireylerce yürütülmektedir. Çalışma grupları belli bir toplantı takvimini izlemekte ama düzenli/düzgün toplantı tutanakları tutmamaktadırlar. Anılan çalışmada yönetmelikte belirtilen fonksiyonları yerine getirme noktasındaki temel beklentilerin durumu da incelenmiş ve elde edilen bulgular içerisinde çoğunlukla olumlu olanlar (+); olumsuz olanlar ise (-) olarak işaretlenmiştir. Kent vizyonunun ve hem hemşehrilik bilincinin geliştirilmesi (+) Kentin hak ve hukukunun korunması (-) Sürdürülebilir kalkınma (-) Çevreye duyarlılık (+) Sosyal yardımlaşma ve dayanışma (+) Saydamlık, hesap sorma ve hesap verme (-) Katılım, yönetişim ve yerinden yönetim (-) 1 Tamamı için bakınız: 12 K E N T K O N S E Y L E R İ U L U S A L R A P O R U

14 Ülkemizde henüz emekleme devresinde olan kent konseylerinin son derece başarılı yerel uygulamalar ortaya koymakla birlikte halen temel fonksiyonlarını icra etme noktasında kat etmeleri gereken önemli bir mesafe olduğu görülmektedir. Öte yandan, kanunla ve yönetmelikle görevleri açıklanmasına karşın kent konseylerinin yapısal ve işlevselliği bağlamında yeterli düzeyde bilgi birikiminin olmaması, konsey organlarının öznel değerlendirmelere göre şekillenmesine neden olmakta ve kişiye özel yapılar ortaya çıkmaktadır. Her kentin özgün yapısına göre kent konseylerinin şekillenmesi önemli olmakla beraber, kent konseylerinin işlevselliğinin arttırılması noktasında objektif kriterlerin oluşturulması da gerekmektedir. V. KENT KONSEYLERİ ARASINDA İLETİŞİM VE İŞBİRLİĞİ ÇABALARI Kent konseyleri arasında il, bölge ve ulusal düzeyde oluşmuş çeşitli iletişim ağları aracılığıyla işbirliğinin geliştirilmesine yönelik çabalar mevcuttur. Bunlardan bazıları aşağıdaki şekildedir. 1. Türkiye Kent Konseyleri Birliği Kent Konseyleri İletişim ve İşbirliği Ağı 13 Şubat 2010 tarihinde Bursa Kent Konseyi nin ev sahipliğinde 58 Kent Konseyi nin katılımıyla gerçekleştirilen Türkiye Kent Konseyleri Buluşması nda bir araya gelen Kent Konseyleri tarafından kabul edilen Sonuç Bildirgesi nde Kent konseyleri arasında eşit ortaklık ve dayanışma temelinde sürdürülebilir işbirliğinin geliştirilmesini hadefleyen, hemşehri hukukunu esas alan bir anlayışla; kentlerin potansiyelini harekete geçirmeye çalışan ve ülkemizin tüm kentlerinde iyi yönetişimin temel prensiplerine dayalı kent konseylerinin kuruluşuna öncülük eden bir işbirliği ağının hayata geçirilmesi uygun görülerek; hazırlık çalışmalarını yürütmek üzere katılımcıların oybirliğiyle Afyonkarahisar, Batman, Bursa, Çanakkale, Denizli, Edirne, Gaziantep, Giresun, Karabük, Kocaeli, Manisa, Ordu ve Yalova Kent Konseyleri nden oluşan bir Çalışma Grubu görevlendirilmiştir. Bursa da gerçekleştirilen Türkiye Kent Konseyleri Buluşması nda Kent Konseyleri İletişim ve İşbirliği Ağı nın oluşturulmasına yönelik hazırlıkları yürütmek Afyonkarahisar, Batman, Bursa, Çanakkale, Denizli, Edirne, Gaziantep, Giresun, Karabük, Kocaeli, Manisa, Ordu ve Yalova Kent Konseylerinin katılımıyla bir Teknik Hazırlık Komitesi oluşturulmuştur. 13 K E N T K O N S E Y L E R İ U L U S A L R A P O R U

15 Teknik Komite aşağıda isimleri yazılı bulunan kent konseyi temsilcilerinden oluşmaktadır. Emin ÇENGELCİ, Afyonkarahisar Kent Konseyi Genel Sekreteri Ömer Faruk AKYÜZ, Batman Kent Konseyi Genel Sekreteri Enes Battal KESKİN, Bursa Kent Konseyi Genel Sekreteri Saim YAVUZ, Çanakkale Kent Konseyi Başkanı Esma TOKSOY, Denizli Kent Konseyi Genel Sekreteri Yılmaz EREN, Edirne Kent Konseyi Başkanı Necati BİNİCİ, Gaziantep Kent Konseyi Genel Sekreteri Hakan ADANIR, Giresun Kent Konseyi Genel Sekreteri Özcan BÜYÜKGENÇ, Karabük Kent Konseyi Başkanı Sedat YÜCEL, Kocaeli Kent Konseyi Genel Sekreteri B. Yonca EKMEKÇİ, Manisa Kent Konseyi Genel Sekreteri İbrahim YILMAZ, Ordu Kent Konseyi Genel Sekreteri Hasan SOYGÜZEL, Yalova Kent Konseyi Genel Sekreteri Teknik Komite hazırlık çalışmaları çerçevesinde toplam beş toplantı gerçekleştirmiştir. Bu toplantılar: 13 Şubat 2010 Bursa 05 Haziran 2010 Karabük 24 Kasım 2010 Gaziantep 23 Aralık 2010 Karabük 14 Ocak 2011 İstanbul 23 Aralık 2010 tarihinde yapılan Teknik Komite tarafından II. Türkiye Kent Konseyleri Buluşması öncesinde, kent konseylerinin süreç hakkında bilgilendirilmelerini temin etmek üzere aşağıdaki tarihlerde dört adet Bölgesel Bilgilendirme Toplantısı gerçekleştirilmiştir. I. Grup: Marmara ve Ege Bölgesi 14 Ocak 2011 İstanbul II. Grup: Doğu Güneydoğu ve Akdeniz Bölgesi 28 Ocak 2011 Kahramanmaraş III. Grup: Karadeniz Bölgesi 18 Şubat 2011 Bolu IV. Grup: İç Anadolu Bölgesi 04 Nisan 2011 Kırşehir Teknik Hazırlık Komitesi ayrıca süreç içerisinde, Mahalli İdareler Genel Müdürü Sayın Yavuz Selim KÖŞGER ( ), Avrupa Birliği Genel Sekreterliği Proje Uygulama Başkanı Sayın Bülent ÖZCAN ( ), BM Türkiye Koordinatörü (UNDP Türkiye Temsilcisi) Sayın Shahid NAJAM ( ) ve UCLG-MEWA Genel Sekreteri Sayın Mehmet DUMAN ı ( ) ziyaret ederek yaptıkları çalışmalar hakkında bilgilendirmişler ve kurumlarının görüş ve önerilerini almışlardır. 14 K E N T K O N S E Y L E R İ U L U S A L R A P O R U

16 Türkiye Kent Konseyleri İletişim ve İşbirliği Ağı nın kuruluşuna ilişkin olarak Çalışma Grubu tarafından Gaziantep Kent Konseyi nin Dönem Başkanlığında sürdürülen hazırlık çalışmalarının tamamlanmasını müteakip Nisan 2011 tarihinde Kocaeli de yapılan II. Kent Konseyleri Buluşması nda Türkiye Kent Konseyleri Birliği Kent Konseyleri İletişim ve İşbirliği Ağı nın kuruluşu, aşağıda yazılı bulunan illerin kent konseylerinin İlke ve Esaslar Metni üzerindeki ortak imzasıyla deklare edilmiştir. 1. Adıyaman Kent Konseyi 2. Afyonkarahisar Kent Konseyi 3. Amasya Kent Konseyi 4. Artvin Kent Konseyi 5. Balıkesir Kent Konseyi 6. Batman Kent Konseyi 7. Bitlis Kent Konseyi 8. Bolu Kent Konseyi 9. Bursa Kent Konseyi 10. Çanakkale Kent Konseyi 11. Düzce Kent Konseyi 12. Edirne Kent Konseyi 13. Erzurum (M) Kent Konseyi 14. Gaziantep Kent Konseyi 15. Giresun Kent Konseyi 16. Kahramanmaraş Kent Konseyi 17. Karabük Kent Konseyi 18. Kars Kent Konseyi 19. Kastamonu Kent Konseyi 20. Kırklareli Kent Konseyi 21. Kilis Kent Konseyi 22. Kocaeli Kent Konseyi 23. Manisa Kent Konseyi 24. Mardin Kent Konseyi 25. Mersin Kent Konseyi 26. Muğla Kent Konseyi 27. Ordu Kent Konseyi 28. Osmaniye Kent Konseyi 29. Rize Kent Konseyi 30. Sakarya Kent Konseyi 31. Samsun (M) Kent Konseyi 32. Sinop Kent Konseyi 33. Şanlıurfa Kent Konseyi 34. Tekirdağ Kent Konseyi 35. Tokat Kent Konseyi 36. Trabzon Kent Konseyi 37. Uşak Kent Konseyi 38. Van Kent Konseyi 39. Yalova Kent Konseyi 40. Konya (M) Kent Konseyi 41. Karaman Kent Konseyi 42. Kırşehir Kent Konseyi 43. Kırıkkale Kent Konseyi 44. Kayseri Kent Konseyi 45. Kütahya Kent Konseyi 46. Çankırı Kent Konseyi 47. Nevşehir Kent Konseyi Aynı toplantıda ilçe düzeyinde kurulu bulunan kent konseylerinin de ağa dahil edilmesine karar verilmiş; devam eden süreçte il ve ilçe düzeyinde oluşmuş bir çok kent konseyi de ağa dahil olmuştur. Türkiye Kent Konseyleri Birliği, coğrafi olarak ükemizin bütün bölgelerinden ve farklı siyasi yelpazeden partilerin oluşturduğu belediyelerce kurulmuş kent konseylerinin katılımıyla oluşmuş güçlü ve kurumsal bir ağ olarak büyümeye devam etmektedir. 15 K E N T K O N S E Y L E R İ U L U S A L R A P O R U

17 2. Türkiye Kent Konseyi Platformu Ekim 2010 tarihinde İzmir'in Konak İlçesi Kent Konseyi'nin ev sahipliğinde Kent Konseyleri arasında iletişimi, güç birliğini sağlamayı ve kent konseylerinin ortak sorunlarını değerlendirip çözüm yolları araştırma amacıyla Acıpayam, Aliağa, Atakum, Artvin, Balçova, Bayraklı, Beydağ, Biga, Bornova, Buca, Burhaniye, Çanakkale, Çankaya, Çeşme, Çine, Çorlu, Datça, Çivril, Didim, Edirne, Eskişehir, Gaziemir, İpsala, Karabağlar, Karşıyaka, Kartal, Kemalpaşa, Keşan, Kırklareli, Kiraz, Konak, Konyaaltı, Kuşadası, Lüleburgaz, Marmaris, Menemen, Milas, Muğla, Nilüfer, Ordu, Ödemiş, Seferihisar, Silivri, Söke, Susurluk, Uzunköprü ve Zonguldak kent konseyi temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda Türkiye Kent Konseyleri Platformu adıyla bir platform kurulmasına karar verilmiştir. Türkiye genelinde faaliyet gösteren kent konseylerinin üst kurulu olarak tanımlanan platformun genel sekreterliği Konak Kent Konseyi tarafından yürütülmekte olup ve sonraki toplantıları kendi kentlerinde gerçekleştirmek isteyen kent konseyleri de yürütme kurulunu oluşturmaktadır. 3. Trakya Kent Konseyleri Birliği Edirne Kent Konseyi nin çağrısı üzerine Trakya daki kent konseylerinin katılımıyla 14 Mayıs 2010 tarihinde Edirne, Uzunköprü, Lüleburgaz, Kırklareli, Malkara, İpsala ve Keşan Kent Konseyleri nin katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda Trakya toprakları üzerinde bulunan coğrafi bütünlük arz eden Kırklareli, Edirne, Tekirdağ illeri, ilçe ve beldeleri ile Çatalca, Silivri, Eceabat ve Gelibolu da kurulmuş olan kent konseylerinin ve ilgili birimlerin temsilcilerinin katılımıyla bir birlik oluşturulmasına karar verilmiştir. 4. Doğu Marmara Kent Konseyleri İşbirliği Ağı Kent Konseyleri İşbirliği Ağı; TR 42 Doğu Marmara Bölgesindeki kent konseylerinin ortak bir platformda bir araya getirilmesi temeline dayanmaktadır. Kent Konseyleri İşbirliği Ağı protokolü 05 Ocak 2011 tarihinde imzalanmış olup; işbirliği ağının amacı Doğu Marmara Kalkınma Ajansı ile Doğu Marmara Bölgesi nde benzer hedeflere ulaşılması için görüş, öneri ve proje ortaya koyan bölge illerindeki kent konseyleri arasında etkin ve sürdürülebilir bir işbirliği ağının kurulması olarak belirlenmiştir. İşbirliği ağı çalışmaları çerçevesinde Doğu Marmara Kalkınma Ajansı tarafından sadece bölgede bulunan kent konseylerine yönelik 16 K E N T K O N S E Y L E R İ U L U S A L R A P O R U

18 olarak Girişimcilik Potansiyelinin Geliştirilmesi, Çevresel Sürdürülebilirliğin Sağlanması, Beşeri Zenginliklerin Geliştirilmesi başlıklarıyla proje yarışmaları açılmakta ve kent konseyleri ve konseyler bünyesindeki meclis ve çalışma grupları tarafından sunulan projelere hibe desteği sağlanmaktadır. 5. İzmir Kent Konseyleri Birliği İzmir Kent Konseyleri Birliği, Karabağlar Kent Konseyi öncülüğünde bir araya gelen kent konseyleri tarafından kurulmuştur. İzmir Kent Konseyleri Başkanlar Kurulu toplantısına Konak, Bayraklı, Bornova, Karşıyaka, Seferihisar, Kent Konseyi başkanları katılmışlar; toplantıda alınan karar gereği Karabağlar Kent Konseyi Başkanı Kent Konseyleri Birliği sözcülüğüne seçilmiştir. 6. Bursa Kent Konseyleri Birliği Nilüfer Kent Konseyi'nin çağrısı ile 07 Ocak 2012 tarihinde bir araya gelen Bursa İlindeki bazı kent konseyleri, kent konseyleri arasında eşit ortaklık ve dayanışma temelinde işbirliğini geliştirmek ve Bursa'nın tüm ilçelerinde kent konseylerinin kurulmasına öncülük etmek amacıyla bir birlik kurulması hususunu görüşmüşler ve 28 Ocak 2012'de Osmangazi Kent Konseyi'nin ev sahipliğinde Bursa Kent Konseyleri Birliği'ni oluşturma kararı vermişlerdir. 7. Aydın Kent Konseyleri Birliği Aydın Kent Konseyi nin öncülüğünde 23 Şubat 2012 tarihinde Nazilli, Söke, Kuşadası, Koçarlı, Didim, Yenipazar Kent Konseylerinin Başkanlar ve Genel Sekreterlerinin katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda; kentlerde sürdürülebilir kalkınmanın eşitlik ve ortaklık temelinde, çevreye duyarlılıkla gerçekleşmesinin önemi ve yerel demokrasinin kurum ve kuralları ile yerleşmesinin yolunun kent konseyleri anlayışından geçtiğine vurgu yapılarak, Aydın Kent Konseyi yürütme kurulunca önerilen Aydın Kent Konseyleri Birliğinin kurulması tüm katılımcılar tarafından kabul edilmiştir. VI- KENT KONSEYİ SÜRECİNİ DESTEKLEYEN BAŞLICA KURULUŞLAR 1. UNDP Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı, 1992 Rio Yeryüzü Zirvesi ile başlayan sürecin başından bu yana süreci kurumsal düzeyde desteklemektedir. 17 K E N T K O N S E Y L E R İ U L U S A L R A P O R U

19 UNDP, Türkiye de Yerel Gündem 21 kapsamında, Uluslararası Yerel Yönetimler Birliği, Doğu Akdeniz Bölümü ve Orta Doğu Bölge Teşkilatı (IULA-EMME) ile işbirliği yaparak sürece mali ve teknik destek sağlamıştır. Bu işbirliğinin kilometre taşları; i) YG-21 süreçlerinin yürütülmesi için ülke çapında çeşitli büyüklükte bir dizi pilot ilin kapsanması amacıyla Türkiye de Yerel Gündem 21 lerin teşvik edilmesi ve geliştirilmesi, ii) ilk aşamanın devamı olarak tasarlanan, Türkiye de Yerel Gündem 21 lerin uygulanmasının, bir dizi alt projenin birleştirilmesi ve 50 den fazla ortağa ulaşılması amacıyla yeni yerel yönetimlerin dahil edilmesiyle Türkiye Yerel Gündem 21 Programı na dönüştürülmesi, iii) kampanyalar ve kapasite geliştirme girişimleriyle YG-21 süreçlerini ve mekanizmalarını kurumsallaştırmayı amaçlayan Türkiye YG-21 Yönetişim Ağı aracılığıyla Sürdürülebilir Kalkınma Uygulama Planı Dünya Zirvesi ve BM Binyıl Kalkınma Hedeflerinin yerelleştirilmesi ve iv) Stratejisi, Binyıl Kalkınma Hedeflerine ulaşmak için sivil toplumu ve vatandaşları yerel düzeyde harekete geçirecek temel araç olarak katılımcı yerel yönetime dayanan, Yerel Gündem 21 Yönetişim Ağı ile BM Binyıl Kalkınma Hedeflerinin Türkiye de yerelleştirilmesine yönelik ilgili proje çalışmaları olmuştur. UNDP kent konseylerinin yasal statüye kavuşmasıyla birlikte başlayan yeni süreçte şu üç ana hedefe ulaşmayı amaçlamaktadır: i) kent konseyi ile ilgili yerel demokratik yönetişim konularına odaklanarak yerel yönetimlerin kapasitelerinin güçlendirilmesi, ii) yerel demokratik yönetişim uygulamalarının geliştirilmesi ve içselleştirilmesi yoluyla kent konseylerinin kapasitelerinin güçlendirilmesi, iii) Kent konseyleri arasında bilgi paylaşımı, iletişim ve işbirliğinin geliştirilmesine ilişkin desteğin sağlanması. 2. EU - Avrupa Birliği Avrupa Birliği nin Türkiye de ki demokratikleşme sürecini yakından izlediği bilinmektedir. Kamu Yönetimi Reformu nun bir parçası olarak hayata geçirilen Yerel Yönetim Reformu ve bu bağlamda yürürlüğe giren yasal düzenlemeler sürecin bir parçasıdır. Kent konseyleri ile ilgili düzenlemelerin yapıldığı 5393 sayılı Belediye Kanunu ise Yerel Yönetim Reformu nun somut çıktıları arasında yer almaktadır. Avrupa Konseyi nin mali desteği ile yürütülen Yerel Yönetim Reformuna Destek Projesi (LAR I. Aşama) ve Türkiye'de Yerel Yönetim Reformu Uygulamasının Devamına Destek Projesi (LAR II. Aşama) içerisinde kent konseylerinin de Yerel Katılım Mekanizmalarının Güçlendirilmesi başlığı altında desteklenmesi söz konusudur. Proje ile yerel yönetimlerde demokrasi, saydamlık, hesap verebilirlik ve vatandaş katılımını teşvik etmek için kent konseylerinin ve diğer katılım 18 K E N T K O N S E Y L E R İ U L U S A L R A P O R U

20 mekanizmalarının kapasitelerinin geliştirilmesi hedeflenmiştir. Proje kapsamında bu amaç doğrultusunda, katılım mekanizmaların geliştirilmesi için bir strateji oluşturulması; yerel düzeyde belediyeler ve sivil toplum kuruluşları arasındaki işbirliğini içeren pilot projeler ve faaliyetler gerçekleştirilmesine yönelik çalışmalara destek verilmiştir. Avrupa Komisyonu Genişleme Genel Müdürlüğü tarafından her yıl yayınlanan Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne uyum sürecine ilişkin İlerleme Raporu nda da kent konseyleri ile gelişmelerin yakından izlendiği görülmektedir. Türkiye İlerleme Raporu nda kent konseyleri süreci ile ilgili şu tespitlere yere verilmiştir İlerleme Raporu: 2004 de Cumhurbaşkanınca veto edilen Kamu Yönetimi Reformu Çerçeve Yasasının kabulü konusunda ilerleme kaydedilmemiştir. Bunun sonucunda, merkezi idareden yerel yönetimlere yetki devri gerçekleşmemiştir. Buna ilaveten, vergilendirme açısından yerinden yönetim sağlanamamıştır. Kent Konseyleri kurulması konusunda gelişme kaydedilmemiştir İlerleme Raporu: Vatandaşların yerel yönetimlere katılımını arttırmak için bir platform olarak düşünülen Kent Konseyleri sadece az sayıda şehirde etkili olarak çalışmaktadır. Tüm Kent Konseylerini güçlendirmek için çaba gösterilmesi gerekmektedir. Hesap verebilirlik sistemleri ve şeffaflık da güçlendirilmelidir İlerleme Raporu: Özellikle, halkın yerel yönetime katılımını artırmak için bir platform olarak görülen işlevsel kent konseyleri oluşturulmasıyla ve yine halkın katılımını artırmak amacıyla demokratik yönetişim mekanizmalarının geliştirilmesiyle ilgili olarak, yerel yönetimlere yetki devri konusunda ilerleme kaydedilmemiştir. 3. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı İçişleri Bakanlığı, kent konseyleri ile ilgili sürecin merkezi düzeydeki temel aktörlerinden biridir yılında uygulamaya konan Yerel Yönetim Reformu, bakanlığın bu yöndeki girişimlerinin temelini oluşturmaktadır. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'nin Yerel Yönetim Reform Programındaki temel hedefleri; i) yerel yönetimlerde demokratik karar alma mekanizmalarının geliştirilmesi, ii) yerel yönetimlerin yönetsel/mali özerkliğinin, etkinliğinin ve iii) hesap verebilirliğinin artırılması ve yerel kamu hizmetlerin niteliğinin ve vatandaşlara erişiminin iyileştirilmesi olarak ifade edilmekte; kent konseyleri bu hedeflere ulaşmada ana aktörlerden biri olarak değerlendirilmektedir. 19 K E N T K O N S E Y L E R İ U L U S A L R A P O R U

21 Hâlihazırda kent konseylerinin oluşumu, çalışma ilke ve esaslarının belirlendiği; tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren Kent Konseyi Yönetmeliği ile tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren Kent Konseyi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik de İçişleri Bakanlı tarafından hazırlanmıştır. 4. UCLG MEWA / Birleşmiş Kentler Ve Yerel Yönetimler- Ortadoğu Ve Batı Asya Teşkilatı Türkiye deki Yerel Gündem 21 (YG-21) uygulamaları, 1997 yılı sonunda, UNDP Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı nın desteğiyle, UCLG-MEWA Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler, Ortadoğu ve Batı Asya Bölge Teşkilatı nın (önceki adıyla IULA-EMME nin) koordinatörlüğünde yürütülen bir proje kapsamında başlatılmış, daha sonraki yıllarda ise proje çerçevesinden çıkarılarak, Türkiye YG-21 Programı na dönüştürülmüştür. UCLG MEWA nın çalışmaları, kent Konseyleri ile ilgili sürecin gelişip; kökleşmesinde çok önemli bir yer tutmaktadır. Teşkilat, program süresi boyunca kent konseyleri arasında iletişim ve işbirliğinin koordinasyonu; iyi uygulamaların paylaşılması; kadın ve gençlik çalışmaları; mali hizmetlerin yürütülmesi; uluslararası ilişkiler ve danışmanlık gibi birçok alanda kent konseylerine destek olmuştur. Ayrıca, UCLG-MEWA tarafından bir Kent Konseyleri Kılavuzu hazırlanarak yeni kurulacak kent konseyleri için yol gösterici bilgiler derlenmiştir. Kılavuz, Yerel Gündem 21 süreçlerinin Kent Konseyleri tarafından içselleştirilmesinin sağlanmasına yönelik olarak hazırlanmıştır. Kılavuzda, Kent Konseyleri ile Türkiye YG-21 Programı arasındaki bağlantı kurulduktan sonra, Belediye Kanunu ve Kent Konseyi Yönetmeliği nde getirilen çerçevenin ışığında, Konsey in oluşumu, organları, üyeleri, görevleri, çalışma ilkeleri, kaynakları gibi konular ele alınmaktadır. Sonraki bölümlerde, Kadın Meclisleri, Gençlik Meclisleri, Özel İlgi Grupları, Mahalle ölçeğinde katılım ve Çalışma Grupları ele alınmaktadır. Bu katılımcı yapıları, eylem planlamasına ve koordinasyon işlevine ilişkin bölümler izlemektedir. Sıkça sorulan sorular ele alındıktan sonra, Kent Konseyi Yönetmeliği nin tam metni de verilmektedir. 5. TBB - Türkiye Belediyeler Birliği Türkiye Belediyeler Birliği (TBB), 1945 yılında belediyecilik alanında faaliyet göstermek üzere kamu yararına bir dernek olarak kurulmuş ve belediyelerin hak ve menfaatlerini dernek çatısı altında korumaya yönelik olarak belediyecilikle ilgili faaliyetlerini 57 yıl dernek statüsünde 20 K E N T K O N S E Y L E R İ U L U S A L R A P O R U

22 sürdürmüştür. Türkiye Belediyeler Birliği, Türkiye deki bütün belediyeleri tek çatı altında toplamak amacıyla Bakanlar Kurulunun 21 Ağustos 2002 tarih ve 2002/4559 sayılı kararıyla mahalli idare birliği statüsüne kavuşmuştur sayılı Mahalli İdare Birlikleri Kanunu nun tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisinde kabul edilmesi ve tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmesi ve bu Kanuna göre hazırlanan Türkiye Belediyeler Birliği Tüzüğü nün İçişleri Bakanlığınca tarihinde onaylanmasıyla Türkiye Belediyeler Birliği, ulusal ve uluslar arası düzeyde belediyeleri temsil etme yetkisine sahip ve bütün belediyelerin doğal üyesi olduğu tek mahalli idare birliği özelliğine kavuşmuştur. Türkiye Belediyeler Birliği, özellikle yeni dönemde kent konseylerinin eğitimi, kapasite geliştirme, farkındalık ve mevzuat geliştirme noktasında süreci desteklemektedir. Birlik, Nisan 2011 tarihlerinde Kocaeli de gerçekleştirilen II. Türkiye Kent Konseyleri Buluşması nın gerçekleştirilmesine yönelik mali ve teknik destek de sağlamıştır. Birliğin süreç içerisinde ki desteğinin artarak devam etmesi öngörülmektedir. 6. MARKA - Doğu Marmara Kalkınma Ajansı Kent konseyleri ile kalkınma ajansları arasında işbirliği çerçevesinde; ilk ve somut destek, Doğu Marmara Kalkınma Ajansı tarafından bölge illeri Kocaeli, Sakarya, Bolu, Düzce ve Yalova daki kent konseyleri arasında imzalanan İşbirliği Protokolü kapsamında sağlanmıştır. Doğu Marmara Kalkınma Ajansı tarafından bu bağlamda yıllarında kent konseylerine yönelik olarak Girişimcilik Potansiyelinin Geliştirilmesi Beşeri Zenginliklerin Geliştirilmesi Çevresel Sürdürülebilirliğin Sağlanması başlıklarıyla üç adet hibe destek programı uygulamayan konmuştur. 15 Mart 2012 tarihinde Türkiye Kent Konseyleri Birliği heyetini kabul eden Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz ile yapılan görüşmede; kent konseyleri ve kalkınma ajansları arasında işbirliğinin büyük önem taşıdığı üzerinde durulmuş ve bu çerçevede Doğu Marmara Kalkınma Ajansı'nın bölge kent konseyleri ile geliştirdiği işbirliği iyi uygulama olarak örnek gösterilmiştir. Bakan Yılmaz, kalkınma ajanslarının kent konseylerine yönelik destek programları açma konusunu Bakanlık olarak değerlendireceklerini ve kent konseylerinin ayrıca kalkınma kurullarında da yer almasının yararlı olacağını ifade etmiştir. 21 K E N T K O N S E Y L E R İ U L U S A L R A P O R U

23 VII KENT KONSEYLERİNİN TEMEL SORUNLARI Sayıları her geçen gün artan; kent vizyonunun ve hemşehrilik bilincinin geliştirilmesi, kentin hak ve hukukunun korunması, sürdürülebilir kalkınma, çevreye duyarlılık, sosyal yardımlaşma ve dayanışma, saydamlık, hesap sorma ve hesap verme, katılım, yönetişim ve yerinden yönetim ilkelerini hayata geçirilmesi bakımından yerelde önemli bir fonksiyon icra eden kent konseyleri aynı zamanda çeşitli hukuki, mali ve organizasyonel vb. problemlerle de karşı karşıyadır. Kent konseyleri temsilcileri tarafında yapılan çeşitli değerlendirmelerde ortaya çıkan ortak problemler aşağıdaki şekilde sıralanabilir. 1. Kent konseylerinin tüzel kişiliğinin olmaması 2. Kent konseylerinin bağımsız bütçelerinin bulunmayışı 3. Kent Konseyi Yönetmeliği nde kent konseylerinin işleyişine yönelik düzenlemelerin yetersiz oluşu 4. Kent konseylerinin belediyelerin arka bahçesi olarak algılanması 5. Belediye meclislerinin kent konseyi kararlarını öncelikle görüşerek ve uygulamaya geçirilmesine yönelik gerekli adımları atmaması 6. Kentte bulunan kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcilerinin kent konseyi çalışmalarına yeterince katılmamaları 7. Kentte bulunan sivil toplum kuruluşlarının kent konseyi çalışmalarına yeterince katılmamaları 8. Belediye başkanlarının, bazı kentlerde aynı zamanda kent konseyi başkanı olması 9. Hali hazırda çeşitli illerde ve birçok belediye bölgesinde kent konseyinin kurulmamış olması 10. Bazı belediyeler tarafından sadece yasal zorunluluğun yerine getirilmesi amacıyla kent konseyi kurulmuş olması 11. Kent konseyleri arasında iletişim ve işbirliğinin yeterli düzeyde olmaması 22 K E N T K O N S E Y L E R İ U L U S A L R A P O R U

24 VIII SONUÇ ve DEĞERLENDİRME 2005 yılında hayata geçirilen Yerel Yönetim Reformu çerçevesinde yürürlüğe giren 5393 Sayılı Belediye Kanunu nun getirdiği önemli yeniliklerden bir tanesi de Kent Konseyleri nin kurulması olmuştur. Daha önce Yerel Gündem 21 Programı çerçevesinde ve çeşitli şekillerde varlığını sürdüren kent konseyi ve benzeri yapılar 5393 Sayılı Belediye Kanunu ile birlikte yasal statüye kavuşmuş ve Türkiye ölçeğinde uygulama imkânı bulmuştur. Kent Konseylerini yerel yönetimlerin güçlendirilmesi ve yerel demokrasinin geliştirilmesi bakımından ileri bir adım olarak değerlendirmek gerekir. Merkezi yönetimin, yerel yönetimin, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının ve sivil toplumun ortaklık anlayışıyla, hemşehrilik hukuku çerçevesinde buluştuğu; kentin kalkınma önceliklerinin, sorunlarının, vizyonlarının sürdürülebilir kalkınma ilkeleri temelinde belirlendiği, tartışıldığı, çözümlerin geliştirildiği ortak aklın ve uzlaşmanın esas olduğu demokratik yapılar ve yönetişim mekanizmaları olarak tanımlanan kent konseylerinin gelişmesi de hiç şüphesiz yerel yönetimlerin ve demokrasi kültürünün gelişmesiyle koşut bir seyir izlemektedir. Türkiye de halen kentsel nüfus, doğumlarla ölümler arasındaki farkın doğumlar lehine olması ve aynı zamanda köylerden ve kasabalardan gelenlerle, yani göçlerle artmaya devam etmektedir. Sanayileşme ve ekonomik gelişmeye bağlı olarak kent sayısının artması ve bugünkü kentlerin büyümesi sonucunu doğuran, toplum yapısında, artan oranda örgütlenme, işbölümü ve uzmanlaşma yaratan, insan davranış ve ilişkilerinde kentlere özgü değişikliklere yol açan bir nüfus birikim süreci olarak tarif edebileceğimiz kentleşme olgusu ülkemiz için aynı zamanda henüz tamamlanmamış bir süreci de ifade etmektedir. Bu bağlamda, Kent Konseyi Yönetmeliği nde de belirtildiği üzere; kent yaşamında, kent vizyonunun ve hemşehrilik bilincinin geliştirilmesi, kentin hak ve hukukunun korunması, sürdürülebilir kalkınma, çevreye duyarlılık, sosyal yardımlaşma ve dayanışma, saydamlık, hesap sorma ve hesap verme, katılım, yönetişim ve yerinden yönetim ilkelerini hayata geçirmeye çalışan kent konseylerinin önemi bir kat daha artmaktadır. AB, UNDP, UCLG-MEWA gibi uluslararası kuruluşların, kent konseyleri sürecini yakından izledikleri ve demokrasi, sürdürülebilir kalkınma ve yerelleşme ekseninde süreci destekledikleri bilinmektedir. 23 K E N T K O N S E Y L E R İ U L U S A L R A P O R U

Resmi Gazete Tarihi: 08.10.2006 Resmi Gazete Sayısı: 26313

Resmi Gazete Tarihi: 08.10.2006 Resmi Gazete Sayısı: 26313 Resmi Gazete Tarihi: 08.10.2006 Resmi Gazete Sayısı: 26313 Amaç MADDE 1 KENT KONSEYİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar (1) Bu Yönetmeliğin amacı; kent yaşamında, kent vizyonunun

Detaylı

TABLO-4. LİSANS MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( EKPSS 2014 )

TABLO-4. LİSANS MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( EKPSS 2014 ) 7769 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur ADANA TÜM İLÇELER Taşra GİH 7 17 4001 7770 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur ADIYAMAN TÜM İLÇELER Taşra GİH 7 9 4001 7771 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur AFYONKARAHİSAR TÜM İLÇELER

Detaylı

Yatırım Teşvik Uygulamalarında Bölgeler

Yatırım Teşvik Uygulamalarında Bölgeler Yatırım Teşvik Uygulamalarında Bölgeler 1. Bölge: Ankara, Antalya, Bursa, Eskişehir, İstanbul, İzmir, Kocaeli, Muğla 2. Bölge: Adana, Aydın, Bolu, Çanakkale (Bozcaada ve Gökçeada İlçeleri Hariç), Denizli,

Detaylı

19 MAYIS ÖN HAZIRLIK TOPLANTISINDA ALINAN KARARLAR 9-10 Nisan 2005, Ankara

19 MAYIS ÖN HAZIRLIK TOPLANTISINDA ALINAN KARARLAR 9-10 Nisan 2005, Ankara 19 MAYIS ÖN HAZIRLIK TOPLANTISINDA ALINAN KARARLAR 9-10 Nisan 2005, Ankara 9-10 Nisan 2005 tarihinde Ankara Başkent Öğretmen evinde yapılan hazırlık toplantısına Elazığ, Adana, Antakya, Erzurum, Denizli,

Detaylı

İLLERE GÖRE NÜFUS KÜTÜKLERİNE KAYITLI EN ÇOK KULLANILAN 5 KADIN VE ERKEK ADI

İLLERE GÖRE NÜFUS KÜTÜKLERİNE KAYITLI EN ÇOK KULLANILAN 5 KADIN VE ERKEK ADI İLLERE GÖRE NÜFUS KÜTÜKLERİNE KAYITLI EN ÇOK KULLANILAN 5 KADIN VE ERKEK ADI İL KADIN ADI ERKEK ADI ADANA ADIYAMAN AFYONKARAHİSAR AKSARAY SULTAN SULTAN İBRAHİM RAMAZAN 1/17 2/17 AMASYA ANKARA ANTALYA ARDAHAN

Detaylı

Madde 3 - (1) Bu Yönetmelik; 3/7/2005 tarihli ve 5393 sayılı Belediye Kanununun 76 ncı maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Madde 3 - (1) Bu Yönetmelik; 3/7/2005 tarihli ve 5393 sayılı Belediye Kanununun 76 ncı maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. KENT KONSEYİ YÖNETMELİĞİ İçişleri Bakanlığından: Resmi Gazete Tarihi : 08/10/ 2006 Resmi Gazete Sayısı : 26313 BİRİNCİ BÖLÜM : Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı;

Detaylı

KONAK KENT KONSEYİ ÇALIŞMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

KONAK KENT KONSEYİ ÇALIŞMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç (13.04.2015 düzenlendi) KONAK KENT KONSEYİ ÇALIŞMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1 (1) Bu Çalışma Yönergesi nin amacı; İzmir İli Konak İlçesi kent yaşamında, kent

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ ADRESE DAYALI NÜFUS KAYIT SİSTEMİ (ADNKS) 2013 Yılı Türkiye İstatistik Kurumu 29/01/2014 tarihinde 2013 yılı Adrese Dayalı Kayıt Sistemi Sonuçları haber bültenini yayımladı. 31 Aralık 2013 tarihi itibariyle;

Detaylı

BÖLÜM -VI- BÖLGESEL AZALTMA KATSAYILARI

BÖLÜM -VI- BÖLGESEL AZALTMA KATSAYILARI BÖLÜM -VI- BÖLGESEL AZALTMA KATSAYILARI 173 174 Elektrik, Elektronik-Biyomedikal-Kontrol Mühendisliği Hizmetleri EK-1 BÖLGESEL AZALTMA KATSAYILARI (BK) EMO Yönetim Kurulunun 06.11.2015 tarih ve 44/51 sayılı

Detaylı

Ajans Press; Marka Şehir ve Belediyelerin Medya Karnesini açıkladı

Ajans Press; Marka Şehir ve Belediyelerin Medya Karnesini açıkladı Basın Bildirisi Ajans Press; Marka Şehir ve Belediyelerin Medya Karnesini açıkladı 01 Ocak - 31 Aralık 2011 tarihleri arası Ajans Press in takibinde olan yerel, bölgesel ve ulusal 2659 yazılı basın takibinden

Detaylı

YEREL SEÇİM ANALİZLERİ. Şubat, 2014

YEREL SEÇİM ANALİZLERİ. Şubat, 2014 YEREL SEÇİM ANALİZLERİ Şubat, 2014 Partilerin Kazanacağı Belediye Sayıları Partilere Göre 81İlin Yerel Seçimlerde Alınması Muhtemel Oy Oranları # % AK Parti 37 45,7 CHP 9 11,1 MHP 5 6,2 BDP/HDP 8 9,9 Rekabet

Detaylı

İL ADI UNVAN KODU UNVAN ADI BRANŞ KODU BRANŞ ADI PLANLANAN SAYI ÖĞRENİM DÜZEYİ

İL ADI UNVAN KODU UNVAN ADI BRANŞ KODU BRANŞ ADI PLANLANAN SAYI ÖĞRENİM DÜZEYİ ADANA 8140 BİYOLOG 0 1 LİSANS ADANA 8315 ÇOCUK GELİŞİMCİSİ 0 1 LİSANS ADANA 8225 DİYETİSYEN 0 1 LİSANS ADANA 8155 PSİKOLOG 0 1 LİSANS ADANA 8410 SAĞLIK MEMURU 6000 ÇEVRE SAĞLIĞI 4 LİSE ADANA 8410 SAĞLIK

Detaylı

Fren Test Cihazları Satış Bayiler. Administrator tarafından yazıldı. Perşembe, 05 Mayıs :26 - Son Güncelleme Pazartesi, 30 Kasım :22

Fren Test Cihazları Satış Bayiler. Administrator tarafından yazıldı. Perşembe, 05 Mayıs :26 - Son Güncelleme Pazartesi, 30 Kasım :22 FDR Adana Fren Test Cihazları FDR Adıyaman Fren Test Cihazları FDR AfyonFren Test Cihazları FDR Ağrı Fren Test Cihazları FDR Amasya Fren Test Cihazları FDR Ankara Fren Test Cihazları FDR Antalya Fren Test

Detaylı

TABLO-1. İLKÖĞRETİM/ORTAOKUL/İLKOKUL MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR (2015 EKPSS/KURA )

TABLO-1. İLKÖĞRETİM/ORTAOKUL/İLKOKUL MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR (2015 EKPSS/KURA ) KURUM KODU DPB NO KURUM ADI / POZİSYON UNVANI İL İLÇE TEŞKİLAT SINIF 490060001 12062 AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI HİZMETLİ IĞDIR TÜM İLÇELER Taşra YH 12 2 999 1000 1001 490060003 12079 AİLE VE

Detaylı

LİSTE - II TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU - TAŞRA

LİSTE - II TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU - TAŞRA YER DEĞİŞİKLİĞİ BAŞVURULARI İÇİN İLAN EDİLEN LİSTESİ 1 ADANA BİYOLOG GENEL BÜTÇE 1 1 ADANA EBE GENEL BÜTÇE 6 1 ADANA HEMŞİRE GENEL BÜTÇE 2 1 ADANA SAĞLIK MEMURU ÇEVRE SAĞLIĞI TEKNİSYENİ GENEL BÜTÇE 1 1

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ HANEHALKI İŞGÜCÜ İSTATİSTİKLERİ BİLGİ NOTU 2013 Yılı Türkiye İstatistik Kurumu 06/03/2014 tarihinde 2013 yılı Hanehalkı İşgücü İstatistikleri haber bültenini yayımladı. 2013 yılında bir önceki yıla göre;

Detaylı

İllere ve yıllara göre konut satış sayıları, House sales by provinces and years,

İllere ve yıllara göre konut satış sayıları, House sales by provinces and years, 2013 Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık Toplam January February March April May June July August September October November December Total Türkiye 87 444 88 519

Detaylı

KPSS-2014/3 Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Sözleşmeli Pozisyonlarına Yerleştirme (Ortaöğretim)

KPSS-2014/3 Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Sözleşmeli Pozisyonlarına Yerleştirme (Ortaöğretim) KURUM ADI KADRO ADI 190160001 SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK MEMURU (ADANA TÜM İLÇELER Taşra) 5 0 75,57278 78,51528 190160003 SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK MEMURU (ARTVİN TÜM İLÇELER Taşra) 4 0 75,26887 75,34407 190160005

Detaylı

3. basamak. Otomobil Kamyonet Motorsiklet

3. basamak. Otomobil Kamyonet Motorsiklet Tablo-1: İndirim veya artırım uygulanmayan iller için azami primler (TL)* İzmir, Yalova, Erzurum, Kayseri Otomobil 018 614 211 807 686 565 444 Kamyonet 638 110 583 055 897 739 580 Motorsiklet 823 658 494

Detaylı

OTO KALORİFER PETEK TEMİZLİĞİ - VİDEO

OTO KALORİFER PETEK TEMİZLİĞİ - VİDEO OTO KALORİFER PETEK TEMİZLİĞİ - VİDEO Oto Kalorifer Peteği Temizleme Makinası, Araç Kalorifer Petek Temizliği Cihazı. kalorifer peteği nasıl temizlenir, kalorifer peteği temizleme fiyatları, kalorifer

Detaylı

KURUM ADI KADRO ADI KONT.

KURUM ADI KADRO ADI KONT. . KPSS-2014/2 310020001 ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ Memur (ADIYAMAN MERKEZ Merkez) 1 0 86,13395 86,13395 310020003 ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ Memur (ADIYAMAN MERKEZ Merkez) 1 0 87,43649 87,43649 310020005 ADIYAMAN

Detaylı

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı. Mayıs 2013 - Düzce 1

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı. Mayıs 2013 - Düzce 1 Mayıs 2013 - Düzce 1 İçerik Giriş Kamu Üniversite Sanayi İşbirliğinde En Somut Ara Yüzler: Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Ülkemizde Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Teknoloji Geliştirme Bölgelerinin Bölgesel

Detaylı

2012-ÖMSS Sınav Sonucu İle Yapılan Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler (Ortaöğretim)

2012-ÖMSS Sınav Sonucu İle Yapılan Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler (Ortaöğretim) 10020121001 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ SANTRAL MEMURU (BOLU / MERKEZ - Merkez) 1 0 90,04922 90,04922 10020121003 AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI HİZMETLİ (ADIYAMAN / MERKEZ - Taşra) 1 0 86,74214

Detaylı

2016 Ocak İşkolu İstatistiklerinin İllere Göre Dağılımı 1

2016 Ocak İşkolu İstatistiklerinin İllere Göre Dağılımı 1 2016 Ocak İşkolu İstatistiklerinin İllere Göre Dağılımı 1 1 30 Ocak 2016 tarih ve 29609 sayılı Resmi Gazete de Yayınlanan İşkollarındaki Ve Sendikaların Üye na İlişkin 2016 Ocak Ayı İstatistikleri Hakkında

Detaylı

BÖLÜM -VII- BÖLGESEL AZALTMA KATSAYILARI

BÖLÜM -VII- BÖLGESEL AZALTMA KATSAYILARI BÖLÜM -VII- BÖLGESEL AZALTMA KATSAYILARI TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası 136 Elektrik, Elektronik ve Bilgisayar Mühendisliği Hizmetleri BÖLGESEL AZALTMA KATSAYILARI 2007 yılı içinde uygulanacak olan

Detaylı

2012-ÖMSS Sınav Sonucu İle Yapılan Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler (Önlisans)

2012-ÖMSS Sınav Sonucu İle Yapılan Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler (Önlisans) 20020123801 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ MEMUR (BOLU / MERKEZ - Merkez) 1 0 77,71676 77,71676 20020123803 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ MEMUR (BOLU / MERKEZ - Merkez) 2 0 77,52866 78,22274 20020123805

Detaylı

TURIZM OTEL YÖNETICILERI DERNEĞI TANITIM DOSYASI

TURIZM OTEL YÖNETICILERI DERNEĞI TANITIM DOSYASI 2017 TURIZM OTEL YÖNETICILERI DERNEĞI TANITIM DOSYASI İcadiye Mahallesi Çifte Çınar Sokak No 26 Kuzguncuk Üsküdar İstanbul Tel : +90 (216) 383 2200 info@turoyd.org TURİZM OTEL YÖNETİCİLERİ DERNEĞİ (TUROYD)

Detaylı

VERGİ BİRİMLERİ. Taşra Teşkilatındaki Birimlerin Yıllar İtibariyle Sayısal Durumu

VERGİ BİRİMLERİ. Taşra Teşkilatındaki Birimlerin Yıllar İtibariyle Sayısal Durumu VERGİ BİRİMLERİ Taşra Teşkilatındaki Birimlerin Yıllar İtibariyle Sayısal Durumu 2. Vergi Birimleri. 2.1. Vergi Birimlerinin Yıllar İtibariyle Sayısal Durumu Birimin Adı 31/12/1996 31/12/1997 31/12/1998

Detaylı

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURULU KARAR. : 2017 Yıllık Kullanım Hakkı Ücretleri. : Yetkilendirme Dairesi Başkanlığının hazırladığı takrir ve

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURULU KARAR. : 2017 Yıllık Kullanım Hakkı Ücretleri. : Yetkilendirme Dairesi Başkanlığının hazırladığı takrir ve BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURULU KARARI Karar Tarihi : 14.12.2016 Karar No : 2016/DK-YED/486 Gündem Konusu : 2017 Yıllık Kullanım Hakkı Ücretleri KARAR ekleri incelenmiştir. : Yetkilendirme Dairesi

Detaylı

TABLO-2. ORTAÖĞRETİM MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( EKPSS 2014)

TABLO-2. ORTAÖĞRETİM MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( EKPSS 2014) 7942 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Hizmetli ADANA TÜM İLÇELER Taşra YH 12 9 2001 7943 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Hizmetli ADIYAMAN TÜM İLÇELER Taşra YH 12 5 2001 7944 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Hizmetli AFYONKARAHİSAR

Detaylı

KURUM ADI KADRO ADI KONT.

KURUM ADI KADRO ADI KONT. KURUM ADI KADRO ADI 310010002 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ MEMUR (BOLU MERKEZ Merkez) 1 0 67,37392 67,37392 310040001 AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ FİZYOTERAPİST (AFYONKARAHİSAR MERKEZ Merkez) 1 0 77,44521

Detaylı

KPSS-2014/3 Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Kadrolarına Yerleştirme Sonuçlarına Göre En Büyük ve En Küçük Puanlar (Lisans)

KPSS-2014/3 Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Kadrolarına Yerleştirme Sonuçlarına Göre En Büyük ve En Küçük Puanlar (Lisans) KURUM ADI ADI 390160001 SAĞLIK BAKANLIĞI PSİKOLOG (AĞRI TÜM İLÇELER Taşra) 1 0 72,44764 72,44764 390160003 SAĞLIK BAKANLIĞI PSİKOLOG (ARDAHAN TÜM İLÇELER Taşra) 1 0 72,11422 72,11422 390160005 SAĞLIK BAKANLIĞI

Detaylı

TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU

TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU 1 TOPLAM NÜFUS, 2007 2013 NÜFUSUN GELİŞİMİ, 1927-2013 YILLIK NÜFUS ARTIŞ HIZI, 1927 2013 NÜFUS YOĞUNLUĞU NÜFUSUN CİNSİYETE GÖRE DAĞILIMI YAŞ GRUPLARINA GÖRE NÜFUS MEDYAN YAŞ NÜFUSU EN YÜKSEK VE EN DÜŞÜK

Detaylı

1 / 21 KADRO KODU BOŞ EN KÜÇÜK EN BÜYÜK KURUM ADI KADRO ADI KONT.

1 / 21 KADRO KODU BOŞ EN KÜÇÜK EN BÜYÜK KURUM ADI KADRO ADI KONT. 110010001 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ TEKNİSYEN (BOLU MERKEZ Merkez) 1 0 84,54093 84,54093 110140001 ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK TEKNİSYENİ (ERZURUM MERKEZ Merkez) 7 0 78,00955 78,32632 110180001 BAYBURT

Detaylı

TÜRKİYE DE MAĞDUR ÇOCUKLAR

TÜRKİYE DE MAĞDUR ÇOCUKLAR TÜRKİYE DE MAĞDUR ÇOCUKLAR Bilgi Notu-3: Toplumsal Olay Mağduru Çocuklar Yazan: Didem Şalgam, MSc Katkılar: Prof. Dr. Münevver Bertan, Gülgün Müftü, MA, Adem ArkadaşThibert, MSc MA İçindekiler Tablo Listesi...

Detaylı

Türkiye'nin en rekabetçi illeri "yorgun devleri"

Türkiye'nin en rekabetçi illeri yorgun devleri Türkiye'nin en rekabetçi illeri "yorgun devleri" Türkiye nin kalkınmasında önemli rol üstlenen İstanbul, Ankara ve İzmir, iller arasında rekabet sıralamasında da öne çıktı. İSTANBUL - Elif Ferhan Yeşilyurt

Detaylı

TABİP İL BÖLGE SE PDC KAD ORAN GRUP KİLİS 4 63 88 96 109,09% A1 KARAMAN 4 32 127 130 102,36% A2 İZMİR 1 3 1821 1864 102,36% A3 MALATYA 5 42 373 375

TABİP İL BÖLGE SE PDC KAD ORAN GRUP KİLİS 4 63 88 96 109,09% A1 KARAMAN 4 32 127 130 102,36% A2 İZMİR 1 3 1821 1864 102,36% A3 MALATYA 5 42 373 375 TABİP İL BÖLGE SE PDC KAD ORAN GRUP KİLİS 4 63 88 96 109,09% A1 KARAMAN 4 32 127 130 102,36% A2 İZMİR 1 3 1821 1864 102,36% A3 MALATYA 5 42 373 375 100,54% A4 ELAZIĞ 5 39 308 309 100,32% A5 YALOVA 2 13

Detaylı

hemşehri hukuku: Hemşehri hukuku: Herkes ikamet ettiği beldenin hemşehrisidir. Hemşehrilerin, belediye karar ve hizmetlerine katılma, belediye faaliye

hemşehri hukuku: Hemşehri hukuku: Herkes ikamet ettiği beldenin hemşehrisidir. Hemşehrilerin, belediye karar ve hizmetlerine katılma, belediye faaliye kent konseyi: Kent konseyi, kent yaşamında; kent vizyonunun ve hemşehrilik bilincinin geliştirilmesi, kentin hak ve hukukunun korunması, sürdürülebilir kalkınma, çevreye duyarlılık, sosyal yardımlaşma

Detaylı

2013-ÖMSS Sınav Sonucu İle Yapılan Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler (Lisans)

2013-ÖMSS Sınav Sonucu İle Yapılan Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler (Lisans) KURUM ADI UNVANI 310010001 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ ANBAR MEMURU (BOLU / MERKEZ - MERKEZ) 1 0 75,69951 75,69951 310010019 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ MEMUR (BOLU / MERKEZ - MERKEZ) 1 0 73,21259

Detaylı

BAYİLER. Administrator tarafından yazıldı. Çarşamba, 18 Nisan :29 - Son Güncelleme Cuma, 03 Mayıs :39

BAYİLER. Administrator tarafından yazıldı. Çarşamba, 18 Nisan :29 - Son Güncelleme Cuma, 03 Mayıs :39 Federal CNG Dönüşüm Sistemleri olarak, başta Konya olmak üzere Türkiye'nin her bölgesinde ve her ilimizde CNG Dönüşüm Sistemleri konusunda hizmet vermekteyiz. FEDERAL CNG DÖNÜŞÜM SİSTEMLERİ Adana CNG Dönüşüm

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Rapor Özet Türkiye genelinde il merkezlerinin içmesuyu durumu

İÇİNDEKİLER. Rapor Özet Türkiye genelinde il merkezlerinin içmesuyu durumu İÇİNDEKİLER Rapor Özet Türkiye genelinde il merkezlerinin içmesuyu durumu Çizelge 1 Türkiye genelinde il merkezlerinin su ihtiyaçları ve ihtiyaçların karşılanma durumu icmali Çizelge 2. 2013-2015 yılları

Detaylı

SİYASİ PARTİLERİN SEÇİM YARIŞI HIZ KESMİYOR

SİYASİ PARTİLERİN SEÇİM YARIŞI HIZ KESMİYOR BÜLTEN 21.05.2015 SİYASİ PARTİLERİN SEÇİM YARIŞI HIZ KESMİYOR 7 Haziran genel seçimine günler kala nefesler tutuldu, gözler yapılan anket çalışmalarına ve seçim vaatlerine çevrildi. Liderlerin seçim savaşının

Detaylı

KPSS-2014/3 Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Kadrolarına Yerleştirme Sonuçlarına Göre En Büyük ve En Küçük Puanlar (Önlisans)

KPSS-2014/3 Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Kadrolarına Yerleştirme Sonuçlarına Göre En Büyük ve En Küçük Puanlar (Önlisans) KURUM ADI ADI 290160001 SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK TEKNİKERİ (ADANA TÜM İLÇELER Taşra) 1 0 85,13376 85,13376 290160003 SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK TEKNİKERİ (AFYONKARAHİSAR TÜM İLÇELER Taşra) 2 0 81,03624 82,65201

Detaylı

İZMİR İN EN BÜYÜK SORUNU İŞSİZLİK RAKAMLARININ ANALİZİ

İZMİR İN EN BÜYÜK SORUNU İŞSİZLİK RAKAMLARININ ANALİZİ 2015 TEMMUZ- AĞUSTOS EKONOMİK İZMİR İN EN BÜYÜK SORUNU İŞSİZLİK RAKAMLARININ ANALİZİ Erdem ALPTEKİN Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre; 2014 yılında ülkemizde işsizlik oranı % 9,9 seviyesinde gerçekleşti.

Detaylı

Türkiye den bir eşitsizlik fotoğrafı daha: Yaşlanmadan ölenler! / Kayıhan Pala

Türkiye den bir eşitsizlik fotoğrafı daha: Yaşlanmadan ölenler! / Kayıhan Pala Türkiye den bir eşitsizlik fotoğrafı daha: Yaşlanmadan ölenler! / Kayıhan Pala Yeni açıklanan 2015 yılı ölüm istatistikleri Türkiye nin eşitsizliklerle dolu karnesini bir kez daha gündeme getiriyor. Türkiye

Detaylı

LİMANLAR GERİ SAHA KARAYOLU VE DEMİRYOLU BAĞLANTILARI MASTER PLAN ÇALIŞMASI

LİMANLAR GERİ SAHA KARAYOLU VE DEMİRYOLU BAĞLANTILARI MASTER PLAN ÇALIŞMASI T.C. ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI ALTYAPI YATIRIMLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ LİMANLAR GERİ SAHA KARAYOLU VE DEMİRYOLU BAĞLANTILARI MASTER PLAN ÇALIŞMASI SONUÇ RAPORU-EKLER Mühendislik Anonim

Detaylı

Talepte Bulunan PersonelinÜnvanlara Göre Dağılımı

Talepte Bulunan PersonelinÜnvanlara Göre Dağılımı 15/06/2011-05/08/2011 Tarihleri Arasında Başkanlığımız İnternet Sitesinde Yayınlanan "Hizmetiçi Eğitim İhtiyacının Belirlenmesi Anketi"ne Katılan 7.191 Personelin 58.878 Tercihin, "Tercih Edilen Eğitim

Detaylı

TABLO 27: Türkiye'deki İllerin 2006 Yılındaki Tahmini Nüfusu, Eczane Sayısı ve Eczane Başına Düşen Nüfus (2S34>

TABLO 27: Türkiye'deki İllerin 2006 Yılındaki Tahmini Nüfusu, Eczane Sayısı ve Eczane Başına Düşen Nüfus (2S34> 3.2.2. ECZANELER Osmanlı İmparatorluğu döneminde en eski eczane 1757 yılında Bahçekapı semtinde açılmış olan İki Kapılı Eczahane'dir. İstanbul'da sahibi Türk olan ilk eczahane ise "Eczahane-i Hamdi" adıyla

Detaylı

İstatistik ve Sicil İzleme Dairesi Başkanlığı

İstatistik ve Sicil İzleme Dairesi Başkanlığı 1 İçindekiler Bölüm 1 2004 Yılı Dört Aylık Sonuçlar Bölüm 2 Teyit Sonuçları Bölüm 3 Internet Üzerinden İhale İşlemi Yapan İdarelerin İllerine ve Yapılarına Göre Dağılımları 2 2003 yılında ve 2004 yılının

Detaylı

ALANYA NIN BAZI EKONOMİK VE SOSYAL VERİLERİNİN MEVCUT İLLER İLE KARŞILAŞTIRMALI ANALİZİ

ALANYA NIN BAZI EKONOMİK VE SOSYAL VERİLERİNİN MEVCUT İLLER İLE KARŞILAŞTIRMALI ANALİZİ ALANYA NIN BAZI EKONOMİK VE SOSYAL VERİLERİNİN MEVCUT İLLER İLE RAKAMLARLA ALANYA YÜZÖLÇÜMÜ 2.751 KM² ORMAN ALANI 178.971 HEKTAR TARIM ARAZİSİ 26.129 HEKTAR AKDENİZ E KIYISI 70 KİLOMETRE BELEDİYE 17 KÖY

Detaylı

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI TELİF HAKLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İSTATİSTİKSEL BİLGİLENDİRME RAPORU (SERTİFİKA) Hazırlayan: İrfan Taylan ÇOKYAMAN OCAK 2013 ANKARA SERTİFİKA BÖLÜM İSTATİSTİKLERİ 2 1) SERTİFİKA

Detaylı

KONU : YENİ TEŞVİK SİSTEMİ

KONU : YENİ TEŞVİK SİSTEMİ KONU : YENİ TEŞVİK SİSTEMİ Bilindiği üzere Başbakan Recep Tayyip Erdoğan tarafından yeni teşvik sistemi açıklandı. Bu açıklamaya dayanarak aşağıda yeni teşvik sistemi genel hatlarıyla ifade edilecektir.

Detaylı

ÖĞRENCİ DOSTU ÜNİVERSİTE ŞEHİRLERİ: Prof. Dr. Engin KARADAĞ Prof. Dr. Cemil YÜCEL

ÖĞRENCİ DOSTU ÜNİVERSİTE ŞEHİRLERİ: Prof. Dr. Engin KARADAĞ Prof. Dr. Cemil YÜCEL ÖĞRENCİ DOSTU ÜNİVERSİTE ŞEHİRLERİ: 2017 Prof. Dr. Engin KARADAĞ Prof. Dr. Cemil YÜCEL Öğrenci Dostu Üniversite Şehirleri 2017 yılında Üniversite Araştırmaları Laboratuvarı nın [ÜniAr] kurucuları Eskişehir

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ARASINDA YURTİÇİ ÖĞRETİM ELEMANI VE ÖĞRENCİ DEĞİŞİM PROGRAMLARININ DESTEKLENMESİ AMACIYLA YÜKSEKÖĞRETİM KURULUNCA

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ARASINDA YURTİÇİ ÖĞRETİM ELEMANI VE ÖĞRENCİ DEĞİŞİM PROGRAMLARININ DESTEKLENMESİ AMACIYLA YÜKSEKÖĞRETİM KURULUNCA YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ARASINDA YURTİÇİ ÖĞRETİM ELEMANI VE ÖĞRENCİ DEĞİŞİM PROGRAMLARININ DESTEKLENMESİ AMACIYLA YÜKSEKÖĞRETİM KURULUNCA YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINA AKTARILACAK TUTARLARIN KULLANIMI, MUHASEBELEŞTİRİLMESİ,

Detaylı

Tüvturk Araç Muayene Gezici Mobil İstasyon Programı

Tüvturk Araç Muayene Gezici Mobil İstasyon Programı Tüvturk Araç Muayene Gezici Mobil İstasyon Programı Tüvturk Gezici istasyonlarında ağır vasıtalar (3.5 ton üzeri) hariç tüm motorlu ve motorsuz araçlar için muayene hizmeti verilmektedir. Gezici İstasyon

Detaylı

2014 YEREL SEÇİMLERE YÖNELİK 81 İL ANALİZ SONUÇLARI. Mart, 2014

2014 YEREL SEÇİMLERE YÖNELİK 81 İL ANALİZ SONUÇLARI. Mart, 2014 2014 YEREL SEÇİMLERE YÖNELİK 81 İL ANALİZ SONUÇLARI Mart, 2014 İllerin Kazanacak Partilere Göre Dağılımı AK Parti CHP MHP BDP/HDP Rekabetin Olduğu İller 2 BAĞIMSIZ ZİHNİ ALDIRMAZ ADANA AK PARTİ CHP MHP

Detaylı

TAKVİM KARTONLARI 2016 YILI RESMİ TATİL GÜNLERİ

TAKVİM KARTONLARI 2016 YILI RESMİ TATİL GÜNLERİ 2016 YILI RESMİ TATİL GÜNLERİ 2016 YILI MÜBAREK GÜN ve GECELER Yılbaşı 1 Ocak Cuma Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı 23 Nisan Cumartesi Emek ve Dayanışma Günü 1 Mayıs Pazar Gençlik ve Spor Bayramı 19 Mayıs

Detaylı

Gayri Safi Katma Değer

Gayri Safi Katma Değer Artıyor Ekonomik birimlerin belli bir dönemde bir bölgedeki ekonomik faaliyetleri sonucunda ürettikleri mal ve hizmetlerin (çıktı) değerinden, bu üretimde bulunabilmek için kullandıkları mal ve hizmetler

Detaylı

FARABİ KURUM KODLARI

FARABİ KURUM KODLARI FARABİ KURUM KODLARI İstanbul 1. Boğaziçi D34-FARABİ-01 2. Galatasaray D34-FARABİ-02 3. İstanbul Teknik D34-FARABİ-03 Eskişehir 1. Anadolu D26-FARABİ-01 2. Eskişehir Osmangazi D26-FARABİ-02 Konya 1. Selçuk

Detaylı

TABLO-1. MERKEZİ YERLEŞTİRMEDEKİ EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR ( ORTAÖĞRETİM MEZUNLARI )

TABLO-1. MERKEZİ YERLEŞTİRMEDEKİ EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR ( ORTAÖĞRETİM MEZUNLARI ) 1573951 3 0 091.496 092.411 HEMŞİRE (BOLU) ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (Merkez) 1573953 29 0 093.232 096.492 KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ (ANKARA) ADALET BAKANLIĞI (Merkez) 1573955 11 0 092.813 093.230

Detaylı

PROGRAM EKİNİN GAYRİ RESMİ ÇEVİRİSİDİR. E K L E R EK 1.1... 4 DAİMİ İKAMET EDENLERİN SAYISI, TOPLAM NÜFUS, İLLERE GÖRE ŞEHİR VE KIRSAL

PROGRAM EKİNİN GAYRİ RESMİ ÇEVİRİSİDİR. E K L E R EK 1.1... 4 DAİMİ İKAMET EDENLERİN SAYISI, TOPLAM NÜFUS, İLLERE GÖRE ŞEHİR VE KIRSAL PROGRAM EKİNİN GAYRİ RESMİ ÇEVİRİSİDİR. E K L E R EK 1.1... 4 DAİMİ İKAMET EDENLERİN SAYISI, TOPLAM NÜFUS, İLLERE GÖRE ŞEHİR VE KIRSAL YERLEŞİMLERDEKİ NÜFUS %'Sİ... 4 EK 1.2... 6 KİŞİ BAŞI REEL GSYİH,

Detaylı

KURUM ADI KADRO ADI KONT.

KURUM ADI KADRO ADI KONT. Devlet Personel Başkanlığı Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Kadro ve Pozisyonlarına 1 Yerleştirme KURUM ADI ADI 310010001 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ MEMUR (BOLU MERKEZ Merkez) 1 0 86,60289 86,60289

Detaylı

SAMSUN TİCARET VE SANAYİ ODASI EKONOMİK BÜLTEN

SAMSUN TİCARET VE SANAYİ ODASI EKONOMİK BÜLTEN SAMSUN TİCARET VE SANAYİ ODASI EKONOMİK BÜLTEN ARALIK 2016 Bu eserin tüm telif hakları Samsun Ticaret ve Sanayi Odası na aittir. Samsun Ticaret ve Sanayi Odası nın ismi kaydedilmek koşulu ile alıntı yapmak

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Merkezi Hastane Randevu Sistemi (MHRS) Dr.Sait SEVİNÇ Kasım 2011 ANTALYA. T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı MHRS Nedir? Merkezi Hastane Randevu Sistemi

Detaylı

22/12/2011 tarihli ve 28150 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 29/11/2011 tarihli ve 2011/2474 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı Eki LİSTE

22/12/2011 tarihli ve 28150 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 29/11/2011 tarihli ve 2011/2474 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı Eki LİSTE 22/12/2011 tarihli ve 28150 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 29/11/2011 tarihli ve 2011/2474 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı Eki S.NO 1 2 LİSTE BATI AKDENİZ GÜMRÜK VE TİCARET MÜDÜRLÜĞÜ (ANTALYA) 1 Antalya

Detaylı

Türkiye de Bölgesel Kalkınma

Türkiye de Bölgesel Kalkınma economicpolicyresearchinstitute ekonomipolitikaları araş t ı rmaenstitüsü Türkiye de Bölgesel Kalkınma Emin Dedeoğlu 7 Aralık 2006, Konya Türkiye'de Bölgesel Kalkınma Slide 2 Türkiye de Bölgeler Arası

Detaylı

2016 YILI DIŞ TİCARET RAKAMLARI

2016 YILI DIŞ TİCARET RAKAMLARI 2016 YILI DIŞ TİCARET RAKAMLARI 2016 yılında 726 firma ile 777 milyon dolar ihracat, 44 firma ile 344 milyon dolar ithalat yaparak 1 milyar 121 milyon dolar dış ticaret hacmi gerçekleştirmiştir. 2016 yılı

Detaylı

2012-ÖMSS Sınav Sonucu İle Yapılan Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler (Lisans)

2012-ÖMSS Sınav Sonucu İle Yapılan Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler (Lisans) KADRO KODU KURUM ADI KADRO UNVANI 30020125061 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ MEMUR (BOLU / MERKEZ - Merkez) 1 0 77,04434 77,04434 30020125063 AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ MEMUR (KIRŞEHİR / MERKEZ - Merkez)

Detaylı

KURUM UNVAN İL TEŞKİLAT SINIF ÖĞRENİM DERECE ADET NİT1 NİT2 NİT3 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANECİ BOLU Merkez TH LİSANS 8 1 4099 4101 7300

KURUM UNVAN İL TEŞKİLAT SINIF ÖĞRENİM DERECE ADET NİT1 NİT2 NİT3 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANECİ BOLU Merkez TH LİSANS 8 1 4099 4101 7300 KURUM UNVAN İL TEŞKİLAT SINIF ÖĞRENİM DERECE ADET NİT1 NİT2 NİT3 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANECİ BOLU Merkez TH LİSANS 8 1 4099 4101 7300 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ MEMUR BOLU Merkez GİH

Detaylı

İL BAZINDA DAĞILIM İSTANBUL 136 ANKARA 36 İZMİR 23 ANTALYA 12 KOCAELİ 10 GAZİANTEP 9

İL BAZINDA DAĞILIM İSTANBUL 136 ANKARA 36 İZMİR 23 ANTALYA 12 KOCAELİ 10 GAZİANTEP 9 BAŞVURU ADEDİ 335 TEMMUZ-AĞUSTOS-EYLÜL 2010 BAŞVURU İSTATİSTİKLERİ ANA BRANŞ BAZINDA DAĞILIM HAYAT DIŞI 307 HAYAT 28 İL BAZINDA DAĞILIM İSTANBUL 136 ANKARA 36 İZMİR 23 ANTALYA 12 KOCAELİ 10 GAZİANTEP 9

Detaylı

KPSS - 2004/2 ve Ek Yerleştirmedeki En Küçük ve En Büyük Puanlar ( TABLO-1 Ortaöğretim Mezunları III. Grup Yeni Kadrolar )

KPSS - 2004/2 ve Ek Yerleştirmedeki En Küçük ve En Büyük Puanlar ( TABLO-1 Ortaöğretim Mezunları III. Grup Yeni Kadrolar ) KPSS - 2004/2 ve Ek Yerleştirmedeki En Küçük ve En Büyük Puanlar ( TABLO-1 Ortaöğretim Mezunları III. Grup Yeni Kadrolar ) EN EN BOŞ KÜÇÜK BÜYÜK K.KODU KONTENJAN KONTENJAN PUAN PUAN UNVAN KURUM ADI KURUM

Detaylı

YILLARI ARASINDA AKREDİTE OLAN ODA/BORSALAR

YILLARI ARASINDA AKREDİTE OLAN ODA/BORSALAR 2002-2016 YILLARI ARASINDA AKREDİTE OLAN ODA/BORSALAR 1 ADANA SANAYİ ODASI 2 ADANA TİCARET BORSASI 3 ADANA TİCARET ODASI 4 ADIYAMAN TİCARET VE SANAYİ ODASI 5 AFYONKARAHİSAR TİCARET BORSASI 6 AFYONKARAHİSAR

Detaylı

Yığma Yapıların Deprem Güvenliklerinin Arttırılması

Yığma Yapıların Deprem Güvenliklerinin Arttırılması Yığma Yapıların Deprem Güvenliklerinin Arttırılması TÜRKİYE DE YIĞMA BİNALAR İÇİN DEPREMSEL RİSK HARİTASI ELDE EDİLMESİ Yard. Doç. Dr. Ahmet TÜRER & Abdullah DİLSİZ (M.S.) 17.02.2005 AMAÇ & KAPSAM Bu çalışmada,

Detaylı

RUH HASTALARININ SEVK VE AYAKTAN TAKİPLERİ HAKKINDA GENELGE

RUH HASTALARININ SEVK VE AYAKTAN TAKİPLERİ HAKKINDA GENELGE RUH HASTALARININ SEVK VE AYAKTAN TAKİPLERİ HAKKINDA GENELGE Temel Sağlık Hizmetleri G.M.Tarih:27.02.98 Sayı:2195 T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü SAYI:B100TSH0140005/2195 KONU:Ruh

Detaylı

K.KODU KONTENJAN KONTENJAN PUAN PUAN KADRO UNVANI KURUM ADI 3176421 1 0 082.164 082.164 AVUKAT (BOLU) ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (MERKEZ)

K.KODU KONTENJAN KONTENJAN PUAN PUAN KADRO UNVANI KURUM ADI 3176421 1 0 082.164 082.164 AVUKAT (BOLU) ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (MERKEZ) 3176421 1 0 082.164 082.164 AVUKAT (BOLU) ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (MERKEZ) 3176423 2 0 080.960 081.595 MÜHENDİS (ANKARA) ADALET BAKANLIĞI (MERKEZ) 3176424 3 0 079.384 079.639 MÜHENDİS (ANKARA)

Detaylı

Tablo Yılında İnternet Erişimi Olan Girişimlerin, İnterneti Kullanım Amaçları

Tablo Yılında İnternet Erişimi Olan Girişimlerin, İnterneti Kullanım Amaçları gayrimenkul faaliyetleri gösteren girişimlerde %7,9 oranı ile en düşük düzeyde gerçekleşmiştir. 2010 yılında İnternet erişimine sahip girişimlerin %78,1 i interneti bankacılık ve finansal hizmetler için,

Detaylı

T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI. Gümrükler Genel Müdürlüğü / DAĞITIM YERLERİNE

T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI. Gümrükler Genel Müdürlüğü / DAĞITIM YERLERİNE T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI Gümrükler Genel Müdürlüğü Sayı : 85593407-156.01 Konu : ÖTV (I) sayılı liste bakımından görevlendirilmiş/yetkilendirilmiş vergi dairesi listesi 05.05.2016 / 15815308 DAĞITIM

Detaylı

Google Etiketler: FEDERAL KAMPANA TORNA MAKİNASI - FİRMAMIZ

Google Etiketler: FEDERAL KAMPANA TORNA MAKİNASI - FİRMAMIZ Federal Kampana Torna Makinası Firması; 1999 Yılında kurulmuştur. Federal Otomotiv Ltd. Şti. Otomotiv Servis Ekipmanları sektöründe hizmet vermektedir. Kurulduğundan bu gün müessesemiz, müşterileri ve

Detaylı

KAMU HASTANELERİ BİRLİKLERİNDE SÖZLEŞMELİ PERSONELE EK ÖDEME YAPILMASINA DAİR YÖNERGEDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNERGE

KAMU HASTANELERİ BİRLİKLERİNDE SÖZLEŞMELİ PERSONELE EK ÖDEME YAPILMASINA DAİR YÖNERGEDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNERGE KAMU HASTANELERİ BİRLİKLERİNDE SÖZLEŞMELİ PERSONELE EK ÖDEME YAPILMASINA DAİR YÖNERGEDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNERGE MADDE 1-20/11/2012 tarihli ve 116 sayılı Makam Onayı ile yürürlüğe konulan Kamu

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI TEHLİKELİ ATIK İSTATİSTİKLERİ BÜLTENİ(2013)

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI TEHLİKELİ ATIK İSTATİSTİKLERİ BÜLTENİ(2013) Sayı: 4 02.07.2015 16:00 Mülga Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği kapsamında yıllık tehlikeli atık beyanları, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevre Bilgi Sistemi altında yer alan Atık Yönetim Uygulaması/Tehlikeli

Detaylı

T.C. GENÇLĠK VE SPOR BAKANLIĞI SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. GENÇLĠK VE SPOR BAKANLIĞI SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ T.C. GENÇLĠK VE SPOR BAKANLIĞI SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2015 YILI ĠL SPOR MERKEZLERĠ UYGULAMALARINA AĠT RAPOR VE ĠSTATĠSTĠKÎ BĠLGĠLER 2015 ANKARA ĠL SPOR MERKEZLERĠ Büyüyen gelişen ve genç nüfusa sahip Türkiye

Detaylı

VALİLİĞİNE (İl Sağlık Müdürlüğü) GENELGE 2005/88

VALİLİĞİNE (İl Sağlık Müdürlüğü) GENELGE 2005/88 Konu: Psiko-Teknik Değerlendirme Merkezi 03.06.2005/8148 VALİLİĞİNE (İl Sağlık Müdürlüğü) GENELGE 2005/88 Bilindiği üzere Psiko-Teknik Değerlendirme Merkezlerinin açılış, işleyiş ve denetim işlemleri 18.07.1997

Detaylı

LİSTE - III TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU - TAŞRA İL KODU İL ADI POZİSYON ADI BÜTÇE TÜRÜ

LİSTE - III TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU - TAŞRA İL KODU İL ADI POZİSYON ADI BÜTÇE TÜRÜ YER DEĞİŞİKLİĞİ BAŞVURULARI İÇİN İLAN EDİLEN LİSTESİ 1 ADANA DİŞ TABİBİ DÖNER SERMAYE 1 1 ADANA DİŞ TABİBİ GENEL BÜTÇE 2 1 ADANA EBE DÖNER SERMAYE 1 1 ADANA EBE GENEL BÜTÇE 5 1 ADANA ECZACI DÖNER SERMAYE

Detaylı

UYAP VİZYONU SEMİNERİ 04.06.2007 KATILIMCI PROFİLİ

UYAP VİZYONU SEMİNERİ 04.06.2007 KATILIMCI PROFİLİ 1. CUMHURBAŞKANLIĞI 1.1. Devlet Denetleme Kurulu UYAP VİZYONU SEMİNERİ 04.06.2007 KATILIMCI PROFİLİ 2. BAŞBAKANLIK 2.1. Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği(MGK) 2.2. Atatürk Kültür, Dil ve tarih Yüksek

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU MAYIS 2017 Türkiye İstatistik Kurumu 05/06/2017 tarihinde 2017 yılı Mayıs ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)

Detaylı

TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU İzmir Bölge Müdürlüğü 1

TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU İzmir Bölge Müdürlüğü 1 1 SUNUM PLANI Okuma Yazma Bilme Durumu Tarihsel gelişim 15+ yaş Türkiye, İzmir ve İlçeleri Bitirilen Eğitim Düzeyi Durumu Türkiye, ilk beş ve son beş İl İlçelere göre yükseköğretim ve üstü mezunu oranları

Detaylı

Sosyal Araştırmalar Enstitüsü 30 MART 2014

Sosyal Araştırmalar Enstitüsü 30 MART 2014 30 MART 2014 AraştırmaHakkında Araştırma, 30 Mart 2014 günü, Bilgisayar Destekli Telefon Görüşmesi (CATI) yöntemi ile mahalli seçimlerde oy kullanan toplam 1383 seçmen ile gerçekleştirilmiştir. Araştırma

Detaylı

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (Personel Daire Bşk.)

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (Personel Daire Bşk.) Şube Başkanlıkları 1 NOLU ANKARA ŞUBESİ Mustafa GÜRAN Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (Personel Daire Bşk.) Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Tel 5366400073 2 NOLU KAHRAMANMARAŞ ŞUBESİ Mustafa Ertan ATALAR

Detaylı

1/59 KPSS 2011/2 MERKEZİ YERLEŞTİRMEDEKİ EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR (LİSANS) (YERLEŞTİRME TARİHİ 02.12.2011) KADRO KODU EN BÜYÜK PUAN BOŞ KONTENJAN

1/59 KPSS 2011/2 MERKEZİ YERLEŞTİRMEDEKİ EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR (LİSANS) (YERLEŞTİRME TARİHİ 02.12.2011) KADRO KODU EN BÜYÜK PUAN BOŞ KONTENJAN KADRO KODU KONTENJAN BOŞ KONTENJAN EN KÜÇÜK PUAN EN BÜYÜK PUAN KURUM ADI KADRO ÜNVANI 3121011 1 0 69,888 69,888 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ HEMŞİRE BOLU Merkez 3121013 1 0 73,867 73,867 ABANT İZZET

Detaylı

BAKANLAR KURULU KARARI

BAKANLAR KURULU KARARI 5 Ekim 2006 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 26310 BAKANLAR KURULU KARARI Karar Sayısı : 2006/10911 Ekli listede tahsis edildikleri mahalli idareler ile sınıfları, dereceleri ve adetleri gösterilen iç denetçi

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Tahsin KARABULUT

Yrd. Doç. Dr. Tahsin KARABULUT Yrd. Doç. Dr. Tahsin KARABULUT -İllerin Sosyo-ekonomik gelişmişlik düzeylerinin belirlenmesi amacıyla yapılan bu çalışmada niceliksel bir büyüme anlayışından ziyade, niteliksel bir Sosyo-ekonomik gelişme

Detaylı

2. BÖLÜM Sinop Kent Konseyi Gençlik Meclisi Amacı, İlkeleri, Oluşumu ve Organları

2. BÖLÜM Sinop Kent Konseyi Gençlik Meclisi Amacı, İlkeleri, Oluşumu ve Organları Sinop Belediyesi Kent Konseyi Gençlik Meclisi Çalışma Yönergesi 1. BÖLÜM Amaç Kapsam Amaç: Madde - 1: Sinop Kent Konseyi Gençlik Meclisi nin oluşumunu, organlarını, görevlerini ve çalışma yöntemlerini

Detaylı

CEYHAN SOSYO- EKONOMİK RAPORU

CEYHAN SOSYO- EKONOMİK RAPORU CEYHAN TİCARET ODASI CEYHAN SOSYO- EKONOMİK RAPORU 2013 YILI Ceyhan Ticaret Odası 2013 CEYHAN T İ CARET ODASI BAŞKANDAN; Değerli Ceyhanlılar, Bilindiği gibi Ceyhan Adana nın en eski ilçelerindenn birisi

Detaylı

KPSS 2008/4 MERKEZİ YERLEŞTİRMEDEKİ EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR ( LİSANS ) ( YERLEŞTİRME TARİHİ : 19 OCAK 2009 )

KPSS 2008/4 MERKEZİ YERLEŞTİRMEDEKİ EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR ( LİSANS ) ( YERLEŞTİRME TARİHİ : 19 OCAK 2009 ) 3842341 1 0 090.770 090.770 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ DİYETİSYEN ( BOLU Merkez ) 3842343 5 0 076.290 079.037 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ HEMŞİRE ( BOLU Merkez ) 3842345 1 0 087.615 087.615 ABANT

Detaylı

2013-ÖMSS Sınav Sonucu İle Yapılan Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler (Önlisans)

2013-ÖMSS Sınav Sonucu İle Yapılan Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler (Önlisans) KURUM ADI UNVANI 210010001 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ MEMUR (BOLU / MENGEN - MERKEZ) 1 0 76,83459 76,83459 210010009 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ MEMUR (BOLU / MERKEZ - MERKEZ) 1 0 74,52062 74,52062

Detaylı

Mayıs 2012 SAGMER İstatistikleri

Mayıs 2012 SAGMER İstatistikleri Mayıs 2012 SAGMER İstatistikleri *Ekli dosyadaki istatistikî veriler, Sigorta Şirketlerinin SBM ye gönderdiği verilerden oluşturulmuştur. Veriler 31 Mayıs 2012 itibariyle alınmıştır. Tablo 1: Ödeme Yöntemine

Detaylı

BOŞ KONTENJAN K.KODU KONTENJAN PUAN

BOŞ KONTENJAN K.KODU KONTENJAN PUAN K.KODU KONTENJAN BOŞ KONTENJAN EN KÜÇÜK PUAN EN BÜYÜK PUAN KADRO ÜNVANI KURUM ADI 4123541 1 0 090.857 090.857 MEMUR (İSTANBUL) BAYRAMPAŞA BELEDİYESİ (BYŞ) 4123543 4 0 086.962 088.105 ZABITA MEMURU (İSTANBUL)

Detaylı

Türkiye de Belediye Nüfusları

Türkiye de Belediye Nüfusları 1 Türkiye de Belediye Nüfusları Yrd. Doç. Dr. Hüsniye AKILLI 1580 sayılı Belediye Kanununda bir yerleşmeye belediye tüzel kişiliğinin verilebilmesi için, son nüfus sayımına göre o yerleşimin 2000 den fazla

Detaylı

TC SAGLlK BAKANLlGI. Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü

TC SAGLlK BAKANLlGI. Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü TC SAGLlK BAKANLlGI Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü L.C. SAGLIK BAKM'LIGI _ SAGLlKHİZMETLER1 GENEL MüDüRLüGÜ - SAGLIK. B.AK.M'LIGI OROAN,OOKU NAKl1 VE DİYALİZ HİZMEnERİ DAİREBAŞKANLIGI ~ 19. l"ıllliıliilııliiııınıılli

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU AĞUSTOS 2014 Türkiye İstatistik Kurumu 03/09/2014 tarihinde 2014 yılı Ağustos ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi

Detaylı