PAZARLAMADA ELEKTRONİK POSTA KULLANIMI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "PAZARLAMADA ELEKTRONİK POSTA KULLANIMI"

Transkript

1 PAZARLAMADA ELEKTRONİK POSTA KULLANIMI Yrd. Doç. Dr. Mert UYDACI Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Meslek Yüksek Okulu ÖZET Son on yıldır pazarlamacılar, değişen pazar koşulları ve tüketici ihtiyaçları nedeniyle tüketicilerle daha çabuk ve daha hızlı iletişim kurmak için değişik pazarlama teknikleri arayışına girmişlerdir. Bunun neticesinde doğrudan pazarlama geniş bir kullanım alanı bulmuştur. İnternet in en kullanışlı iletişim araçlarından biri haline gelmesiyle, doğrudan pazarlama tekniklerinden biri olan elektronik postayla pazarlama tüketicilerle iletişim kurmanın önemli bir metodu olmuştur. Elektronik posta ile pazarlama etkili ve verimli bir şekilde tüketicilerle iletişim kurmaktadır. Elektronik posta ile pazarlama ile kişiselleştirilmiş, ilgili ve daha etkili mesajlar verebilmektedirler. Elektronik posta ile pazarlamanın kurallarına uyulduğunda başarı kaçınılmazdır. ABSTRACT Over the last decade, the marketers are looking for the marketing techniques, which can communicate with the customer easily and quickly because of the changing customer needs market composition. As a consequence direct marketing gained wide popularity as a marketing technique. Due to the internet s becoming one of the most convenient ways of communication, electronic mail marketing which is the one of the direct marketing techniques becomes one of the most important way to communicate with customers. Electronic mail marketing has evolved to become one of the most effective and cost-efficient ways to communicate with customers. Marketers can give electronic mails greater personalization, more relevant messages and more powerful impact. Confirming to the rules of electronic mail marketing, marketers will achieve their plans. 79 GİRİŞ Günümüzde, sürekli değişim yaşayan iş dünyasının gereksinimlerinin doğal sonucu olarak, pazarlamanın öğeleri de sürekli yenilik ve değişiklik göstermektedir. Pazar yapılarında, tüketici ihtiyaçlarında, pazarların yerleşim bölgelerinde, satışa sunulan mal ve hizmet çeşitlerinde oluşan değişiklikler karşısında, doğal olarak pazarlama yöntemleri ile satış güçlerinin organizasyonlarında da değişikliklerin olması gerekmektedir. İşte, bu dinamizmin sonucu olarak çağdaş pazarlama yöntemleri arasında doğrudan pazarlama da girmiştir. (Tavmergen, 1999: 36) DOĞRUDAN PAZARLAMA Doğrudan pazarlama, herhangi bir mekanda, ölçülebilir bir tepki yada ticari işlemi gerçekleştirmek için, bir yada birden fazla reklam medyasını kullanan bir pazarlama sistemidir. İletişim, veri tabanı oluşturma ve dağıtım, doğrudan pazarlamanın odak noktalarını oluşturmaktadır. (Çoroğlu, 2002: 79) Doğrudan pazarlama, işletmelerin ve potansiyel müşterilerin iletişim içinde olduğu bir sistemdir. Bu sistemde potansiyel müşterilere cevap verme fırsatı tanınmasıyla, müşterilerin tepkileri izlenebilmektedir. İzlenebilen müşterilerin tepkileri pazarlama faaliyetlerinin etkinliğinin ölçülebilmesini de sağlamaktadır. Yine bu sistemde iletişimin herhangi bir yerde ve zamanda gerçekleştirilebilmesi doğrudan pazarlamanın kullanımını çekici kılmaktadır. Tüketicinin tatmin edilmesi ve sosyal sorumluluk bilinci ile hareket edilmesi gerekliliği sonucunda, işletmelerin tüketici çıkarlarını ön plana alması ve ürünlerini müşterilerine daha etkili yöntemlerle sunmalarına olanak tanıması, işletmelerin sunduğu ürün veya hizmeti alma olasılığı yüksek müşteriler

2 ile kişisel iletişim kurulmasına yönelik olması ve onlar ile uzun süreli ve karşılıklı ilişkiler kurması da doğrudan pazarlamanın önde gelen tercih sebepleri arasındadır. Doğrudan pazarlamanın kendine has özelliklerinin sağladığı kişiselliği, seçiciliği, esnekliği, etkili reklam ve koordinasyonu, kendini ölçebilme yeteneği, uygulamada hizmet anlayışının vurgulanması şeklindeki üstünlükleri kullanımını arttıran nedenler arasında sıralanabilir.(tavmergen, 2002: 14) Doğrudan pazarlamanın bugün ulaştığı en son noktada, iletişim teknolojisinin tüm olanakları kullanılarak elektronik ortamda, pazarlama faaliyetleri gerçekleştirilebilmektedir. İletişim teknolojileri alanında meydana gelen hızlı değişmeler işletmelerin fonksiyonlarının hepsini yakından etkilemiş, yeni kavramların doğmasına neden olmuştur. (Şahin, 2001: 48) ELEKTRONİK POSTA Elektronik posta (e-posta), pazarlamada, markanın tanıtımında ve müşteri ile iletişim kurmada kullanılan pazarlama araçlarından biridir. E-posta kullanımının yaygınlaşması, birçok kişiye bilgisayar aracılığıyla haberleşme alışkanlığı kazandırmasının yanı sıra, haberleşme zevkine de yeni bir boyut kazandırmıştır. E-posta haberleşme sistemiyle hareketli, sesli ve görüntülü iletilerin gönderilebilmesi, bu yöntemi hem zevkli kılmakta, hem de çekiliciliğini arttırmaktadır. Bu nedenle çoğu kişi işyerine varır varmaz, öncelikle bilgisayarını açmakta ve ileti olup olmadığını kontrol etmektedir. Multimedia desteğiyle sunulan bu iletilerin, kağıt üzerindekine oranla daha fazla dikkat çekici olması, doğru algılanmasını artırmaktadır. Bunların yanı sıra, bu sistem bir avantaj olarak dağıtımda meydana gelebilecek olan aksaklıkların çoğunu ortadan kaldırırken, çok önemli bir zaman tasarrufu da sağlamaktadır. Ayrıca bu sistem elektronik iletişim ağıyla, kişilere iş yerlerinde olmadıkları zamanda ulaşabilme ve interaktif haberleşme olanağı vermektedir. Böylece, alıcı ve kaynak yer değiştirerek karşılıklı olarak ekran başında yüz yüze görüşüyormuş gibi iletişim kurabilmektedir. Bu iletişim şekli çoğu zaman görüşenlere yüz yüze iletişimden daha rahat gelmekte ve yüz yüze görüşme sırasında yapılabilecek yanlış davranış ve hatalı hareketleri ortadan kaldırma olanağı vermektedir. (Ekinci, 2000: 26) İnternette doğrudan pazarlama faaliyetlerini uygulamaya koyacak olan işletmelerin pazarlama stratejilerinde başarılı olabilmeleri için aşağıdaki iki temel aşamayı öncelikle göz önüne almaları gerekmektedir. (Şahin, 2004: ) Bir işletme internette doğrudan pazarlama uygulamalarına başlayabilmek için öncelikle web sitesi hazırlatmalı ve internette faaliyete geçmelidir. Web sayfaları, işletmelerin tutundurma faaliyetlerine destek olmakta, işletmeyi, ürünlerini tanıtmakta, ayrıca telefon, faks numaraları, bayii adresleri vb. bilgileri de müşterilere sunmaktadır. Ayrıca, web sayfalarından kredi kartı ile alış veriş yapılabilmekte, müşteri memnuniyeti ve şikayetlerine yönelik sık sorulan sorular sayfaları da bulunmaktadır. İşletme ile ilgili reklam kampanyaları, indirimler vb. tutundurma amaçlı bilgiler de web sitesine aktarılabilmektedir. İkinci aşama etkileşim aşamasıdır. İnternet in en önemli özelliği, kişisel olarak mevcut ve olası müşterilerle etkileşimli iletişimin gerçekleştirilebilmesidir. Etkileşim aşaması, müşterilerin soru ve şikayetlerine verilen cevaplardan, araştırma anket formlarına, ürünlerin özellikleri ile ilgili bilgilerden, toptancıların ve perakendecilerin siparişlerinin alınması konularına kadar geniş bir yelpaze içinde yer almaktadır. Bu iki temel aşamanın gerçekleşmesiyle, potansiyel müşterileri işletmenin ürünlerinden haberdar etmek, gerekli tanıtım faaliyetlerinin yapılmasını sağlamak ve kampanya bilgilerini aktarmak amacıyla pazarlamada e- posta kullanımına geçilmelidir. E-posta, çok çeşitli amaçlar için çok farklı içeriklerle hazırlanabilir. E-posta mesajı bir mektup yada resimli, renkli bir kart postal şeklinde olabilir. İçeriği hafif ya da ciddi, ikna edici ya da bilgilendirici, resmi ya da gayri resmi olabilir. (Özmen, 2003: 138) Elektronik postayı pazarlama faaliyetlerinde kullanan işletmeler müşteriler ile iletişimlerini aşağıdaki elektronik posta türleriyle sağlamaktadırlar. (Kırcova, 2002: 57-58) Kişisel Mektuplaşma : İnternet ortamında pazarlama yapan işletmelerin müşterileriyle iletişim şekli elektronik posta kullanılarak yapılmaktadır. Hem müşterilerin bireysel taleplerine cevap vermede, hem de ürünlerin geliştirilmesinde müşterilerle yapılacak pazar testlerinde temel iletişim aracı olarak elektronik posta kullanılmaktadır. Aynı zamanda bu tür işletmelerde genellikle iç ve dış yazışmalarda tamamen elektronik postayla yapılmaktadır. Şirket Mektupları : İşletmelerden müşterilere, müşterilerden işletmelere gönderilecek her türlü yazılı mesajın gönderilme şekli elektronik postadır. İşletmelerin sunduğu ürünler, hizmetler, yeni ürünler, pazar araştırmaları, testler ve benzeri pazarlama faaliyetlerinin hemen hepsi elektronik posta mesajları yoluyla yapılmaktadır. İşlevsel Elektronik Posta : Elektronik posta zaman zaman belirli konularla ilgili olarak çeşitli işlevleri 80

3 yerine getirmek amacıyla da kullanılmaktadır. Örneğin herhangi bir ürün hakkında teknik destek vermek, işletmelerin düzenlediği toplantı, seminer veya tanıtım toplantılarını öğrenmek gibi özel bilgiler gönderilmektedir. Elektronik Gazete : Bir çok işletme hedef kitlesinin ilgisini ve bağlılığını sürdürmesi için elektronik gazete yayınlamaktadır. Bu tür gazetelerin müşteri olan okuyucularca okunma oranı A.B.D. de %60, Avrupa da %30 ve dünyanın diğer bölgelerinde %10 olduğu tahmin edilmektedir. Her gün, internet kullanan milyonlarca kişi, milyonlarca e-posta okumakta, bunları yanıtlamakta, silmekte ve gerektiğinde kullanabilmek için saklamaktadır yılında 101 milyar adet, 2000 de ise 2.6 trilyon adet olan e- posta gönderim rakamlarının 2005 de 9.2 trilyona ulaşması beklenmektedir. (Digital, 2001: 34) ELEKTRONİK POSTANIN FAYDALARI Elektronik posta ile pazarlama diğer pazarlama faaliyetlerinden daha fazla yararlara sahip bir pazarlama gücüdür. Elektronik postada normal postaya göre müşterilerin cevap verme oranı daha yüksektir. Elektronik postada %15-%30 arasında değişen cevap verme oranı geleneksel posta yönteminde %3-%4 arasında değişmektedir. (http://inet_tr.org.tr). Yine yapılan araştırmalarda, pazarlama amaçlı gönderilen elektronik postaların %99 unun müşteriler tarafından açıldığı, müşterilerin yaklaşık %65 inin elektronik posta içerisinde yer alan linklere ulaştığı ve %8 ininde elektronik postayı aktif olarak yanıt verdiği belirlenmiştir. (http://www.infomag.com.tr ). Müşteriler elektronik posta içerisindeki özel fiyat indirimleri, ücretsiz üyelik, promosyon malzemeleri gibi motive edici teşviklere tamamen duyarsız kalmamaktadır. Elektronik posta ile pazarlamada müşteri ile birebir iletişim kurulabilmektedir. Bu sayede proaktif bir şekilde müşterilere ulaşmak mümkündür. Müşterilere ilgilendikleri alanlarda mesajlar gönderilmekte, yeni ürünler, yeni hizmetler ve yeni içerikler konusunda sürekli olarak bilgi aktarılmaktadır. Yapılan bir araştırmada müşterilerin %58 i gönderilen mesajların güncellenmesini, %56 sı daha hızlı e-posta yanıtı, %45 i birden çok iletişim metodu ve %38 i daha hızlı ve kapsamlı bilgiye ulaşmak istemiştir. (www.clickz.com) Bir gazeteye yada televizyona reklam verildiğinde, bunun geri dönüşünün takip edilmesi mümkün olmamaktadır. Elektronik posta ile pazarlamada ise sonuçlar takip edilebilmekte, gönderilen pazarlama mesajlarının kime ne zaman 81 ulaştığı, geri dönüp dönmediği, döndü ise geri dönüşümün nasıl olduğu belirlenebilmektedir. Ayrıca günümüzde pazarlama stratejilerini oluştururken veri tabanına ait bilgilere sahip olmanın avantajları da çok fazladır. Elektronik posta ile pazarlamada geri dönüşüm ile ölçülebilirlik sağlanmakta ve müşterileri rahatsız etmeden onları tanımak ve takip ederek pazarlama stratejileri oluşturmak mümkün olmaktadır. Elektronik posta, hızı ve dağıtım kolaylıkları; kağıt, baskı, pul zarf ve posta dağıtımı gibi masrafları olmamasından ötürü diğer doğrudan pazarlama faaliyetlerinden daha düşük maliyetlidir. Amerika Birleşik Devletlerinde geleneksel posta yoluyla yapılan pazarlamanın maliyeti posta başına 0.75 ile 2.00 Amerikan Doları, telefon ile yapılan pazarlamanın maliyeti ise her telefon konuşması için 1.00 ile 3.00 Amerikan Doları arasında değişmekte iken elektronik postada bu rakam elektronik posta başına 0.2 Amerikan Dolarıdır. (www.clickz.com) Logo Business Solution Pazarlama bölümünün yürüttüğü, altyapısında Message Marketer e-posta pazarlama platformunda kullanılan elektronik gazete çalışması, yarattığı satış yönlendirmeleri sayesinde ayın başarılı e-posta kampanyası seçilmiştir. Logo Business Solution da, Nisan 2003 tarihinde pazarlama bölümünün mevcut ve potansiyel müşterilerine ürünleri ve çalışmaları hakkında bilgilendirmek amacıyla başlattığı elektronik gazete çalışması, Massage Marketer in sunduğu kişiselleştirme ve satışa yönlendirme özellikleri sayesinde, Logo üç ayrı hedef kitlesine göre özelleştirilmiş farklı içeriklere sahip üç ayrı e-posta göndermeye başlamış, modülün kullanıldığı ilk e-posta toplam kişiye gönderilmiştir. Massage Marketer in raporlama özellikleri sayesinde sonuçlar somut olarak ölçülebilmiştir. (www.marketingturkiye.com) ELEKTRONİK POSTA KULLANIMI Elektronik posta ile pazarlamada önemli olan nokta maximum sayıda müşterinin mesajları görmesidir. Ancak bir kişinin e-posta adresini bilmek pazarlama amaçlı e-posta gönderebilmek için yeterli değildir. Aşağıdaki durumlarda kişiye pazarlama postası göndermek için yeterli şartlar yoktur. (http://inet_tr.org.tr) Bir mail adresini web sitesinde görmek. Bir forum içerisinde kişinin ilgi alanlarını açıkladığı bir e-postasını görmek. Tartışma gruplarından e-posta adresi toplamak. Hedef kitlenin e-posta adreslerini satın almak.

4 Bütün bu durumlar, e-postanın sahibinin izni olmadığı için e-posta ile pazarlama için yeterli değildir. E-posta sahibi gönderilecek e-postayla ilgili hiçbir şey bilmemekte, tamamen istemi dışında e-posta almaktadır. İstenmeyen e-posta olarak tanımladığımız spam genelde tanıtım ve satış yapmak isteyen işletmeler tarafından çok sayıda kişiye gönderilmektedir. Dünyada tüm e- posta trafiğinin %70 ini spam mesajlar oluşturmaktadır. Bu oran AB ülkelerinde % 54 e düşmektedir.(www.medyapazari.com) Amerikalı müşterilerin % 83 ü spam e-posta alırken, İngiltere de bu oran % 52, Almanya da %41, Avusturya da, ise %32 dir.(www.medyapazari.com) Elektronik posta ile pazarlama faaliyetlerini gerçekleştiren işletmeler spam olarak tanımlanmamak ve başarıyı yakalamak istiyorlarsa aşağıdaki önerileri uygulamalıdırlar. (İnfomag, 2003: 75-77) Müşteri listesi için gönüllü üyelerin beklenmesi : Müşteri listesi oluşturmanın pek çok yolu vardır. Bunlar içinde kesinlikle kaçınılması gereken yol, tanımadığınız ve sizden hiçbir şekilde bilgi talep etmemiş kişileri listeye dahil etmektir. Bu yaklaşım işletmenizle ilgili bilgileri içeren e-postanızın, spam olarak algılanmasına, temel internet servis sağlayıcısı veya e-posta servisi tarafından bloke edilmesine ya da doğrudan silinmesine neden olur. En iyi yol gönüllü üyelerden oluşan bir liste oluşturmaktadır. Promosyon ve işletme bilgilerinizi içeren e-postaları sadece bunu talep eden kişilere yollanması gerekmektedir. Web sitenize giren ziyaretçilerin tek bir işlemle listeye üye olmasını sağlayarak, tanıtımlarda ve konferanslarda onların listeye katılmalarını önererek ve satış yaptıktan sonra da onlarla iletişimde kalarak gönüllü üyeler yaratılabilir. Unutulmaması gereken bir nokta da, ancak müşterilerinizle yakından ilgili e-postalar gönderdiğiniz ve belli indirimlerde promosyonlar önerdiğiniz takdirde amacınıza ulaşılabilineceğidir. Listeden çıkmanın kolay ve güvenli olması : Listenizi oluşturmak kadar önemli olan bir konu da müşterilerinizin istedikleri takdirde listeden kolaylıkla çıkabilmelerini sağlamaktır. Bu, e-postanın en alt kısmında yer alan Üyelikten çıkmak isterseniz bu adrese boş bir mail atın mesajı sayesinde gerçekleşmektedir. Fakat ne yazık ki bu sistem bazı durumlarda çok başarılı olarak çalışmamaktadır. Örnek olarak eğer müşteriniz e- posta adresi sizdekinden biraz farklıysa adresinin olarak yer alması gibi ) bu sistem çalışmayacak ve müşteriniz sizden e-posta almaya devam edecektir. Bunu engellemek için dikkat edilmesi gereken noktalar şunlardır. 82 Gönderdiğiniz her e-postada listeden nasıl çıkılacağına dair açıklamaya yer verilmesi, İstenmeyen üyeliklerin en baştan engellenmesi ve üyeliklerin onaylanması için ayrıca herkese e-posta gönderilmesi, Üyelikten çıkma sürecini daha etkili ve çabuk kılmak için web tabanlı bir sistem kurulması, Daha etkin bir koruma sağlamak için müşterinin e-posta adresini sayfanın altında belirten bir e-posta yönetim sistemi kullanılması. Mesajların müşterilere göre uyarlanması : Farklı web ara yüzlerine sahip çok sayıda listeyi desteklemeye hazırlıklı olunmalıdır. Mesajlarınızı farklı müşterilere göre uyarlamak için, kendi tercihleri doğrultusunda mesajı hangi formatta istediklerini belirlemelerine izin verilmelidir. Kişiselleştirme Uygulamaları : Doğrudan pazarlamada unutulmaması gereken kişiselleştirilmiş mesajların satışları arttırdığıdır. Bu gerçekten yola çıkarak, müşterilerle birebir konuşuyormuş gibi davranmak ve onlara birey olduklarını hissettirmek önemli bir faktördür. E- posta pazarlama stratejisinin başarısını ancak bu şekilde arttırılabilir. Ne yazık ki kişiselleştirme yaklaşımını listenizdeki her kişiye ayrı ayrı yazarak gerçekleştirmeniz zaman ve maliyet açısından imkansızdır. Fakat müşteriniz kendini daha özel hissetmesini sağlayacak birkaç yol mevcuttur. Öncelikle e-postanın işletme adresinden değil, bir kişi adresinden yollandığından emin olunması gerekir. Aynı şekilde gönderdiğiniz mesajında grup adresine değil, kişinin kendi adresine gönderilmesi sağlanmalıdır. Gönderdiğiniz mesajın başına müşterinizin adını yazarak ya da ben, biz, sen ve siz gibi sözcükleri seçerek müşterinize mesajın herhangi bir kurumdan değil, kendisiyle ilgilenen bir kişiden geldiği hissettirilmelidir. Son olarak geri bildirimler dikkate alınmalı, müşterilerin mesajlara cevap vermelerini istemeli ve onların yorumları önemsenmelidir. Uygun içerik yaratımı : İçerik son derece kritik bir konudur. Müşterilerinizin listede kalmalarını sağlamanın en etkili yolu onlarla yakından ilgili ve ilginç olan içerik sunmaktır. Örnek olarak eğer şirketiniz bilgisayar oyunları geliştiren bir işletmeyse, e-posta içeriğinde son çıkan oyunlarla ilgili bilgiler, ipuçları, taktikler ve avantajlar sunulabilir. Unutulmaması gereken, mesaj veya promosyonların ne kadar iyi olduğu değil, müşterinizin mesajı ne kadar ilginç bulduğudur. E-postaların sıklığının ayarlanması : Müşteriler üzerinde yapılan araştırmalar sanılanın

5 aksine çok sık mesaj göndermenin müşterileri sıkmadığını göstermektedir. Dikkat edilmesi gereken nokta gönderilen mesajların yeni, ilginç ve içerik olarak anlamlı olmasıdır. İşletmeler kazançlarının gönderdikleri e-postalarla doğru orantılı olarak arttığını gördükten sonra, bu yöntemi pazarlama stratejilerinin bir parçası olarak görmeye ve daha sık e-posta göndererek hedeflerine ulaşmaya başlamışlardır. İçerik ve Mesaj Kontrolü : Müşterilerin sizin hakkınızdaki düşüncelerinin, onlarla olan iletişiminize bağlı olduğu unutulmamalıdır. Arka arkaya gönderilmiş, yazım hataları içeren ve içeriği uygun olmayan e-postalar işletmenin yanlış temsil edilmesine neden olacaktır. Bunun için mesajların gönderilmeden önce gözden geçirilmesi gerekmektedir. Büyüme için hazırlıklı olunması : İşletmenizin e-posta gönderme konusunda yaşacağı gelişmelere hazırlıklı olması gerekmektedir. Sisteminizin e-posta gönderme anlamında ölçeklenebilir olmasına dikkat edilmelidir. Bir süre sonra göndereceğiniz e-posta sayısı şaşırtıcı bir şekilde artacağından, sisteminizin sorunsuz bir şekilde çalışması gerekmektedir. Sisteminiz herhangi bir kesintide ya da müdahalede sorunsuz olarak çalışmayı devam ettirebilecek nitelikte olmalı, güven vermelidir. İşletme içinde bir e-posta yönetim sistemini değerlendirirken, iş yükünün işletme çalışanları tarafından paylaşılıp paylaşılamayacağı göz önüne alınmalıdır. Tercihinize göre farklı birimler farklı listelerden sorumlu olabilir. E-posta sisteminiz geliştikçe, adresler ve müşteri bilgilerinde oluşan veri tabanınız daha da önem kazanacaktır. Veri tabanının en iyi biçimde kullanılması gerekmektedir. Otomatik olarak çalışan bir üyelikten çıkma sisteminin bulunması gerekmektedir. Büyüme sonucu karşılaşılması muhtemel risklere hızlı gelişmelerin sonuçlarına göre farklı e-posta standartlarına ve kullanıcı tercihlerine adapte olunması gerekebilir. Geri dönen mesajları önemsenmesi: E-postalarınız bir kısmı istenilen hedefe ulaşmayacak ve geri dönecektir. Bazı geri dönen e-postalar tehlikeli ve kalıcı olacak, bazıları ise daha geçici problemler yaratacaktır. İstenilen adrese ulaşmayan e-postalar Bu isimde bir kullanıcı bulunamamaktadır, Kullanıcının posta kutusu doludur ya da Sunucuya ulaşılamamaktadır şeklinde pek çok farklı mesajlarla belirtilir. Bu geri dönen mesajlar için belirli bir standart olmamasından dolayı ayrıca dikkat edilmelidir. Geri dönen e-postalarla bire bir ilgilenmek zaman ve emek açısından imkansız olduğu için, bunun yönetimini yapacak iyi bir sistem bulunmalıdır. 83 Eğer e-posta sisteminiz geri dönen mesajları otomatik olarak ayırmıyor ve sınıflandıramıyorsa, ya o müşterileri tamamen yok saymanız yada tek tek sınıflamanız gerekmektedir. İki yolda kabul edilir olamadığı için, en doğru seçim geri dönen mesajları otomatik olarak kontrol edebilen ve sorunları giderebilecek kapasitede bir e-posta sisteminizin olmasıdır. Kalıcı etki bırakmak için her fırsatın değerlendirilmesi: Sözlü olmayan bir iletişim türü olan doğrudan pazarlama en az sözlü iletişimin getirdiği başarıyı yakalamak durumundadır. E-postalarınızın istenilen etkiyi yaratması için, yeni üyelere Hoş geldiniz mesajı yollanması, en yeni mesajlarınız yeni üye olan kullanıcılara yollanması, üyelikten çıkanlara Hoşçakalın mesajı yollanması, web üzerinde eski mesajların arşivinin tutulması gerekmektedir. Eğer e-postanızın yabancı bir servis tarafından alınıyorsa, web ara yüzünün kurumsal imzanızla tutarlı olup olmadığının kontrol edilmesi de gerekmektedir. SONUÇ İnternet te çok sayıda faktörün bir araya gelmesiyle geleneksel pazarlama anlayış ve uygulamalarında büyük dönüşümler yaşanmaktadır.(erdal, 2002: 8) Müşterilere geleneksel yollardan ulaşmak her geçen gün zorlaştıkça müşterilerin profilleri, tercihleri beğenileri değiştikçe, doğal olarak işletmelerin de kendilerini tanıtma yöntemleri değişmektedir. Bununla birlikte global pazar fırsat ve tehditleri, geniş kitlelere haftada yedi gün yirmi dört saat ulaşabilme, görsellik, aracısızlaştırma, veri tabanlarını yoğun olarak kullanımı doğrudan pazarlamanın bir türü olan elektronik postaya yönelimi arttırmıştır. Doğrudan erişim ve iletişim sağlama özelliğinden ötürü, elektronik postalamada süreç ve kurallara uyulması durumunda hem gönderene hem de gönderilene uzun vade avantaj sağlayacağı açıktır KAYNAKÇA Çoroğlu Coşkun, (2002): Modern İşletmelerde Pazarlama ve Satış Yönetimi, İstanbul Ekinci Hasan, (2000): İşletmelerin Halkla İlişkilerinde İnternet in Önemi, Pazarlama Dünyası, Yıl 14, Sayı Erdal Murat, (2002): Elektronik Ticarette Web Site Stratejilerinin Pazarlamadaki Yeri ve Sağlık Sektörü Üzerine Değerlendirmeler, Pazarlama Dünyası, Yıl 16, Sayı Evren Tolga, Soğukpınar İbrahim,: ( ) E posta ile Pazarlama :Yazılım Çözümü,

6 Gallogly Jakie, Rolls Lynne, ( ) Ode to E Mail, Kırcova İbrahim, (2002): İnternette Pazarlama, Kırklareli, 2002 Özmen Şule, (20003): Ağ Ekonomisinin Yeni Ticaret Yolu E- Ticaret, İstanbul Soltoff Paul, ( ): Customer Service E- mail Can Compromise Sales , Şahin Ayşe, (2001): İşletmelerarası Pazarlamda İnternet Üzerinde Elektronik Ticaret, Pazarlama Dünyası, Yıl 15, Sayı Şahin Ayşe, (2004): Müşteri Odaklı Pazarlama Yöntemleri, İstanbul Tavmergen İge Pınar, (2002): Doğrudan Pazarlama Yönetimi, Ankara Tavmergen İge, (1999): Doğrudan Pazarlama ve Katalog Kullanımı, Pazarlama Dünyası, Sayı 76, Yıl 13,( ):Logo Message Marketer Altyapısı ile Farklı Hedef Kitlelere Ulaşıyor, ( ): E-Posta ve Pazarlama, (Ekim 2001): Digital, Yıl 1 Sayı 6, ( ): Spam e Karşı Ortak Mücadele Çağrısı, ( ): E-posta Trafiğine Spam Darbesi, (Şubat 2003): İşte Size Başarılı E-Posta İletileri İçin 10 Strateji, Infomag 84

MEHMET KEMAL DEDEMAN ARAŞ TIRMA VE GELİ Ş T İ RME PROJE YARIŞ MASI - 2012

MEHMET KEMAL DEDEMAN ARAŞ TIRMA VE GELİ Ş T İ RME PROJE YARIŞ MASI - 2012 Yarýna bir deðer býrak TURÝZM SEKTÖRÜ ÜÇÜNCÜLÜK ÖDÜLÜ Mehmet Kemal Dedeman Araþtýrma ve Geliþtirme Proje Yarýþmasý KONAKLAMA ÝÞLETMELERÝNÝN PAZARLANMASINDA ÝNTERNETÝN ETKÝN KULLANIMINA YÖNELÝK BÝR MODEL

Detaylı

YENİ EKONOMİK SİSTEMDE ELEKTRONİK PAZARLAMA

YENİ EKONOMİK SİSTEMDE ELEKTRONİK PAZARLAMA YENİ EKONOMİK SİSTEMDE ELEKTRONİK PAZARLAMA Öz Uz. Ertuğrul AKTAN * Bilginin yeni bir üretim faktörü olarak kabul edilmesi ve klasik üretim faktörlerini ikame edici özelliği kazanmasıyla günümüz ekonomisi

Detaylı

T.C ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI DOĞRUDAN PAZARLAMADA E-SATIŞ VE SEYAHAT ACENTELERİ ÜZERİNE BİR UYGULAMA

T.C ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI DOĞRUDAN PAZARLAMADA E-SATIŞ VE SEYAHAT ACENTELERİ ÜZERİNE BİR UYGULAMA T.C ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI DOĞRUDAN PAZARLAMADA E-SATIŞ VE SEYAHAT ACENTELERİ ÜZERİNE BİR UYGULAMA Özel KILIÇ YÜKSEK LİSANS TEZİ ADANA 2012 T.C ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

SANAL PAZARLAMA KARMASI BİLEŞİMİ VIRTUAL MARKETING MIX COMBINATION

SANAL PAZARLAMA KARMASI BİLEŞİMİ VIRTUAL MARKETING MIX COMBINATION Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi Y.2008, C.13, S.2 s.165-185. Suleyman Demirel University The Journal of Faculty of Economics and Administrative Sciences Y.2008,

Detaylı

BTSO. Tüccarın El Kitabı Serisi - IV. Firmanızın İnternet Sitesinin Hazırlanmasında Püf Noktalar. Kasım 2007

BTSO. Tüccarın El Kitabı Serisi - IV. Firmanızın İnternet Sitesinin Hazırlanmasında Püf Noktalar. Kasım 2007 BTSO Tüccarın El Kitabı Serisi - IV Firmanızın İnternet Sitesinin Hazırlanmasında Püf Noktalar Kasım 2007 Yayına Hazırlayan : İletişim ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü ISBN : İÇİNDEKİLER Giriş...22 Bazı Temel

Detaylı

TÜKETİCİLERİN İNTERNET ÜZERİNDEN SATIN ALMA EĞİLİMLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ: İRAN DA BİR UYGULAMA

TÜKETİCİLERİN İNTERNET ÜZERİNDEN SATIN ALMA EĞİLİMLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ: İRAN DA BİR UYGULAMA T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI TÜKETİCİLERİN İNTERNET ÜZERİNDEN SATIN ALMA EĞİLİMLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ: İRAN DA BİR UYGULAMA YÜKSEK LİSANS TEZİ Hazırlayan

Detaylı

KONAKLAMA İŞLETMELERİ WEB SİTE İÇERİKLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ. Evaluation of web sites of accommodation companies

KONAKLAMA İŞLETMELERİ WEB SİTE İÇERİKLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ. Evaluation of web sites of accommodation companies KONAKLAMA İŞLETMELERİ WEB SİTE İÇERİKLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Özet M.İhsan ÇUBUKCU * ihsancubukcu@hotmail.com Günümüz ekonomisinin dijital ekonomi olarak adlandırıldığı bir ortamda yirmi birinci yüzyılın

Detaylı

İnternet Reklamcılığında Web Sitesi Tasarımının Önemi

İnternet Reklamcılığında Web Sitesi Tasarımının Önemi İnternet Reklamcılığında Web Sitesi Tasarımının Önemi ISSN:1308-3198 Erciyes İletişim Dergisi 2011, Cilt (Volume): 2, Sayı (Number): 1, (152-166) Orhan Dikener (Arş. Gör. Dr.) Selçuk Üniversitesi İletişim

Detaylı

T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI

T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI MÜŞTERİ ODAKLI WEB SİTELERİNİN TASARLANMASI VE BU SİTELERİN DEĞERLENDİRİLMESİNE İLİŞKİN BİR UYGULAMA Hatice DOĞAN YÜKSEK LİSANS

Detaylı

KUŞADASI NDA FAALİYET GÖSTEREN A GRUBU SEYAHAT ACENTALARININ INTERNETTEN YARARLANMA DERECELERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

KUŞADASI NDA FAALİYET GÖSTEREN A GRUBU SEYAHAT ACENTALARININ INTERNETTEN YARARLANMA DERECELERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ KUŞADASI NDA FAALİYET GÖSTEREN A GRUBU SEYAHAT ACENTALARININ INTERNETTEN YARARLANMA DERECELERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Güntekin Şimşek Adnan Menderes Üniversitesi - Enformatik Bölümü gsimsek@adu.edu.tr Şubat

Detaylı

E-TRADE IN TOURISM INDUSTRY. Abstract

E-TRADE IN TOURISM INDUSTRY. Abstract Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, Güz 2005, 1: 28-55 TURİZM ENDÜSTRİSİNDE E-TİCARET İge PIRNAR Dokuz Eylül Üniversitesi, İşletme Fakültesi Turizm İşletmeciliği Bölümü Kaynaklar Kampüsü Buca 35160

Detaylı

T.C ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANA BİLİM DALI

T.C ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANA BİLİM DALI T.C ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANA BİLİM DALI İNTERNET TÜKETİCİSİNİN SATIN ALMA DAVRANIŞLARININ İNCELENMESİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA Kenan EREN YÜKSEK LİSANS TEZİ ADANA/2009 T.C

Detaylı

Ticari Bankalarda Pazarlama Stratejilerinin Uygulanması ve Türkiye deki Ticari Bankalar Üzerine Bir Alan Çalışması

Ticari Bankalarda Pazarlama Stratejilerinin Uygulanması ve Türkiye deki Ticari Bankalar Üzerine Bir Alan Çalışması 1 Ticari Bankalarda Pazarlama Stratejilerinin Uygulanması ve Türkiye deki Ticari Bankalar Üzerine Bir Alan Çalışması Metehan TOLON * Giriş Para piyasası kurumu olan bankalar kullandıkları pazarlama stratejileri

Detaylı

HIZLI TÜKETİM ÜRÜNLERİNDE SOSYAL MEDYA KULLANIMI İLE MARKA KONUMLANDIRILMASI

HIZLI TÜKETİM ÜRÜNLERİNDE SOSYAL MEDYA KULLANIMI İLE MARKA KONUMLANDIRILMASI SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME YÜKSEK LİSANS PROĞRAMI (TEZSİZ) BİTİRME PROJESİ Danışman: Doç. Dr. ASLIHAN NASIR HIZLI TÜKETİM ÜRÜNLERİNDE SOSYAL MEDYA KULLANIMI İLE MARKA KONUMLANDIRILMASI MUSTAFA ÇELİK

Detaylı

İŞLETMELERİN İNTERNET PAZARLAMA FAALİYETLERİ: DOĞAL TAŞ VE MERMER SANAYİNDE BİR ARAŞTIRMA

İŞLETMELERİN İNTERNET PAZARLAMA FAALİYETLERİ: DOĞAL TAŞ VE MERMER SANAYİNDE BİR ARAŞTIRMA İŞLETMELERİN İNTERNET PAZARLAMA FAALİYETLERİ: DOĞAL TAŞ VE MERMER SANAYİNDE BİR ARAŞTIRMA Özet Duygu KOÇOĞLU *, dkocoglu@pau.edu.tr Sami Ozan ÖZCAN, samiozan@gmail.com İnternet sunduğu fırsatlar nedeniyle

Detaylı

Key words: Viral marketing, marketing on internet, word-of-mouth communication.

Key words: Viral marketing, marketing on internet, word-of-mouth communication. Viral Pazarlama veya İnternet Üzerinde Ağızdan Ağıza Reklam: Kuramsal Bir Çerçeve* Viral Marketing Or Word-Of-Mouth Advertising On Internet: A Theoretical Framework Yrd.Doç.Dr.Metin ARGAN** Öğr.Gör. Mehpare

Detaylı

Anahtar Kelimeler: Pazarlama, İnternette Pazarlama, İnternette Ürün, Ürün Stratejileri

Anahtar Kelimeler: Pazarlama, İnternette Pazarlama, İnternette Ürün, Ürün Stratejileri Çukurova Üniversitesi İİBF Dergisi Cilt:16.Sayı:1.Haziran 2012 ss.37-51 İnternette Pazarlama ve Ürün Karar Stratejileri Internet Marketing and Product Decision Strategies Şükran KARACA 1 ÖZET İnternet

Detaylı

İÇİNDEKİLER - ÖNZÖZ... 2 - ÖZET... 3 - I. GİRİŞ... - I.1. ELEKTRONİK TİCARET (E-TİCARET) NEDİR?... - I.2. E-TİCARETİN GELİŞİMİNİN TARİHSEL BOYUTU...

İÇİNDEKİLER - ÖNZÖZ... 2 - ÖZET... 3 - I. GİRİŞ... - I.1. ELEKTRONİK TİCARET (E-TİCARET) NEDİR?... - I.2. E-TİCARETİN GELİŞİMİNİN TARİHSEL BOYUTU... İÇİNDEKİLER - ÖNZÖZ... 2 - ÖZET... 3 - I. GİRİŞ... - I.1. ELEKTRONİK TİCARET (E-TİCARET) NEDİR?... - I.2. E-TİCARETİN GELİŞİMİNİN TARİHSEL BOYUTU... - II. E-TİCARET DE TARAFLAR... - II.1. E-TİCARET İÇİN

Detaylı

Reklamcılığın Görünen Yeni Yüzü: İnternet Reklamcılığı ve Nereye Gidiyoruz?

Reklamcılığın Görünen Yeni Yüzü: İnternet Reklamcılığı ve Nereye Gidiyoruz? Reklamcılığın Görünen Yeni Yüzü: İnternet Reklamcılığı ve Nereye Gidiyoruz? Barış Bulunmaz 1 1 Yrd. Doç. Dr., Üsküdar Üniversitesi, İletişim Fakültesi İletişim Bilimleri ve Medya Bölümü, İstanbul baris.bulunmaz@uskudar.edu.tr

Detaylı

Metin KOZAK ** Akdeniz İ.İ.B.F. Dergisi (9) 2005, 248-271. Anahtar Sözcükler: bölgesel pazarlama, bilgi teknolojileri, dağıtım kanalları.

Metin KOZAK ** Akdeniz İ.İ.B.F. Dergisi (9) 2005, 248-271. Anahtar Sözcükler: bölgesel pazarlama, bilgi teknolojileri, dağıtım kanalları. Akdeniz İ.İ.B.F. Dergisi (9) 2005, 248-271 TURİZM PAZARLAMASINA İNTERNETİN ETKİSİ: DESTİNASYON WEB SİTELERİ İÇİN BİR MODEL ÖNERİSİ THE EFFECT OF INTERNET ON TOURISM MARKETING: A MODEL PROPOSAL FOR DESTINATION-BASED

Detaylı

SMS REKLAMLARINA YÖNELĠK TÜKETĠCĠ TUTUMLARI OLUġTURAN FAKTÖRLER

SMS REKLAMLARINA YÖNELĠK TÜKETĠCĠ TUTUMLARI OLUġTURAN FAKTÖRLER T.C BAHÇEġEHĠR ÜNĠVERSĠTESĠ SMS REKLAMLARINA YÖNELĠK TÜKETĠCĠ TUTUMLARI OLUġTURAN FAKTÖRLER Yüksek Lisans Tezi SABANUR KIRAÇ ĠSTANBUL 2012 T.C BAHÇEġEHĠR ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ REKLAMCILIK

Detaylı

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TEKSTİL VE HAZIR GİYİM ENDÜSTRİSİ İÇİN YENİ PAZARLAMA TEKNİKLERİNİN ÖNEMİ

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TEKSTİL VE HAZIR GİYİM ENDÜSTRİSİ İÇİN YENİ PAZARLAMA TEKNİKLERİNİN ÖNEMİ İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TEKSTİL VE HAZIR GİYİM ENDÜSTRİSİ İÇİN YENİ PAZARLAMA TEKNİKLERİNİN ÖNEMİ YÜKSEK LİSANS TEZİ Müh. Şenay DEMİRKAN (503031817) Tezin Enstitüye Verildiği

Detaylı

ÇAĞDAŞ İŞLETMECİLİK AÇISINDAN ELEKTRONİK TİCARET

ÇAĞDAŞ İŞLETMECİLİK AÇISINDAN ELEKTRONİK TİCARET ÇAĞDAŞ İŞLETMECİLİK AÇISINDAN ELEKTRONİK TİCARET ÖZET Halil ELİBOL * Burcu KESİCİ İnsanlığın gördüğü en hızlı değişim süreçlerinden birisinin tam ortasındayız. Daha birkaç yıl öncesine kadar bilgi teknolojilerinden

Detaylı

GİRİŞİMCİLER İÇİN SINIRSIZ TİCARET: E-TİCARET

GİRİŞİMCİLER İÇİN SINIRSIZ TİCARET: E-TİCARET Girişimcinin Gündemi GİRİŞİMCİLER İÇİN SINIRSIZ TİCARET: E-TİCARET Giriş Doç. Dr., Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Biga İ.İ.B.F., İşletme Bölümü mehmetmarangoz48@hotmail.com İnternet kullanıcılarının

Detaylı

İŞLETMELERİN WEB SİTELERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİNE İLİŞKİN BİR ARAŞTIRMA: BURDUR İLİ ÖRNEĞİ *

İŞLETMELERİN WEB SİTELERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİNE İLİŞKİN BİR ARAŞTIRMA: BURDUR İLİ ÖRNEĞİ * Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi Y.2010, C.15, S.2 s.187-206. Suleyman Demirel University The Journal of Faculty of Economics and Administrative Sciences Y.2010,

Detaylı

8. HAFTA SOSYAL AĞLAR ve SOSYAL MEDYA

8. HAFTA SOSYAL AĞLAR ve SOSYAL MEDYA 8. HAFTA SOSYAL AĞLAR ve SOSYAL MEDYA SOSYAL AĞLAR Son zamanlarda tüm dünyada beklenmedik bir hızla yayılan ve milyonlarca insanı etkisi altına alan sosyal ağlar, insanların birbirileri ile olan ilişkilerini

Detaylı

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI ÜRETİM YÖNETİMİ VE PAZARLAMA BİLİM DALI

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI ÜRETİM YÖNETİMİ VE PAZARLAMA BİLİM DALI T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI ÜRETİM YÖNETİMİ VE PAZARLAMA BİLİM DALI İŞLETMELERDE RETRO PAZARLAMA UYGULAMALARININ MÜŞTERİ BAĞLILIĞINA ETKİLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

Detaylı

INTERNET REKLAMCILIĞI VE INTERNET REKLAMI ÖLÇÜMLENMESİ ÜZERİNE BİR UYGULAMA

INTERNET REKLAMCILIĞI VE INTERNET REKLAMI ÖLÇÜMLENMESİ ÜZERİNE BİR UYGULAMA Ege Akademik Bakış / Ege Academic Review 9 (2) 2009: 463-487 INTERNET REKLAMCILIĞI VE INTERNET REKLAMI ÖLÇÜMLENMESİ ÜZERİNE BİR UYGULAMA INTERNET ADVERTISING AND AN APPLICATION ON THE ASSESSMENT OF INTERNET

Detaylı

http://alikoker.name.tr ĠÇĠNDEKĠLER

http://alikoker.name.tr ĠÇĠNDEKĠLER ĠÇĠNDEKĠLER - ÖNSÖZ... 2 - ÖZET... 3 - I. GĠRĠġ... - I.1. ELEKTRONĠK TĠCARET (E-TĠCARET) NEDĠR?... - I.2. E-TĠCARETĠN GELĠġĠMĠNĠN TARĠHSEL BOYUTU... - II. E-TĠCARET DE TARAFLAR... - II.1. E-TĠCARET ĠÇĠN

Detaylı

T.C. İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ELEKTRONİK TURİZM ANALİZİ, UYGULAMALARI VE BEKLENTİLER YÜKSEK LİSANS TEZİ.

T.C. İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ELEKTRONİK TURİZM ANALİZİ, UYGULAMALARI VE BEKLENTİLER YÜKSEK LİSANS TEZİ. T.C. İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ELEKTRONİK TURİZM ANALİZİ, UYGULAMALARI VE BEKLENTİLER YÜKSEK LİSANS TEZİ Pelin KIROĞLU Ana Bilim Dalı : İKTİSAT Programı : YÖNETİM EKONOMİSİ

Detaylı