PAZARLAMADA ELEKTRONİK POSTA KULLANIMI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "PAZARLAMADA ELEKTRONİK POSTA KULLANIMI"

Transkript

1 PAZARLAMADA ELEKTRONİK POSTA KULLANIMI Yrd. Doç. Dr. Mert UYDACI Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Meslek Yüksek Okulu ÖZET Son on yıldır pazarlamacılar, değişen pazar koşulları ve tüketici ihtiyaçları nedeniyle tüketicilerle daha çabuk ve daha hızlı iletişim kurmak için değişik pazarlama teknikleri arayışına girmişlerdir. Bunun neticesinde doğrudan pazarlama geniş bir kullanım alanı bulmuştur. İnternet in en kullanışlı iletişim araçlarından biri haline gelmesiyle, doğrudan pazarlama tekniklerinden biri olan elektronik postayla pazarlama tüketicilerle iletişim kurmanın önemli bir metodu olmuştur. Elektronik posta ile pazarlama etkili ve verimli bir şekilde tüketicilerle iletişim kurmaktadır. Elektronik posta ile pazarlama ile kişiselleştirilmiş, ilgili ve daha etkili mesajlar verebilmektedirler. Elektronik posta ile pazarlamanın kurallarına uyulduğunda başarı kaçınılmazdır. ABSTRACT Over the last decade, the marketers are looking for the marketing techniques, which can communicate with the customer easily and quickly because of the changing customer needs market composition. As a consequence direct marketing gained wide popularity as a marketing technique. Due to the internet s becoming one of the most convenient ways of communication, electronic mail marketing which is the one of the direct marketing techniques becomes one of the most important way to communicate with customers. Electronic mail marketing has evolved to become one of the most effective and cost-efficient ways to communicate with customers. Marketers can give electronic mails greater personalization, more relevant messages and more powerful impact. Confirming to the rules of electronic mail marketing, marketers will achieve their plans. 79 GİRİŞ Günümüzde, sürekli değişim yaşayan iş dünyasının gereksinimlerinin doğal sonucu olarak, pazarlamanın öğeleri de sürekli yenilik ve değişiklik göstermektedir. Pazar yapılarında, tüketici ihtiyaçlarında, pazarların yerleşim bölgelerinde, satışa sunulan mal ve hizmet çeşitlerinde oluşan değişiklikler karşısında, doğal olarak pazarlama yöntemleri ile satış güçlerinin organizasyonlarında da değişikliklerin olması gerekmektedir. İşte, bu dinamizmin sonucu olarak çağdaş pazarlama yöntemleri arasında doğrudan pazarlama da girmiştir. (Tavmergen, 1999: 36) DOĞRUDAN PAZARLAMA Doğrudan pazarlama, herhangi bir mekanda, ölçülebilir bir tepki yada ticari işlemi gerçekleştirmek için, bir yada birden fazla reklam medyasını kullanan bir pazarlama sistemidir. İletişim, veri tabanı oluşturma ve dağıtım, doğrudan pazarlamanın odak noktalarını oluşturmaktadır. (Çoroğlu, 2002: 79) Doğrudan pazarlama, işletmelerin ve potansiyel müşterilerin iletişim içinde olduğu bir sistemdir. Bu sistemde potansiyel müşterilere cevap verme fırsatı tanınmasıyla, müşterilerin tepkileri izlenebilmektedir. İzlenebilen müşterilerin tepkileri pazarlama faaliyetlerinin etkinliğinin ölçülebilmesini de sağlamaktadır. Yine bu sistemde iletişimin herhangi bir yerde ve zamanda gerçekleştirilebilmesi doğrudan pazarlamanın kullanımını çekici kılmaktadır. Tüketicinin tatmin edilmesi ve sosyal sorumluluk bilinci ile hareket edilmesi gerekliliği sonucunda, işletmelerin tüketici çıkarlarını ön plana alması ve ürünlerini müşterilerine daha etkili yöntemlerle sunmalarına olanak tanıması, işletmelerin sunduğu ürün veya hizmeti alma olasılığı yüksek müşteriler

2 ile kişisel iletişim kurulmasına yönelik olması ve onlar ile uzun süreli ve karşılıklı ilişkiler kurması da doğrudan pazarlamanın önde gelen tercih sebepleri arasındadır. Doğrudan pazarlamanın kendine has özelliklerinin sağladığı kişiselliği, seçiciliği, esnekliği, etkili reklam ve koordinasyonu, kendini ölçebilme yeteneği, uygulamada hizmet anlayışının vurgulanması şeklindeki üstünlükleri kullanımını arttıran nedenler arasında sıralanabilir.(tavmergen, 2002: 14) Doğrudan pazarlamanın bugün ulaştığı en son noktada, iletişim teknolojisinin tüm olanakları kullanılarak elektronik ortamda, pazarlama faaliyetleri gerçekleştirilebilmektedir. İletişim teknolojileri alanında meydana gelen hızlı değişmeler işletmelerin fonksiyonlarının hepsini yakından etkilemiş, yeni kavramların doğmasına neden olmuştur. (Şahin, 2001: 48) ELEKTRONİK POSTA Elektronik posta (e-posta), pazarlamada, markanın tanıtımında ve müşteri ile iletişim kurmada kullanılan pazarlama araçlarından biridir. E-posta kullanımının yaygınlaşması, birçok kişiye bilgisayar aracılığıyla haberleşme alışkanlığı kazandırmasının yanı sıra, haberleşme zevkine de yeni bir boyut kazandırmıştır. E-posta haberleşme sistemiyle hareketli, sesli ve görüntülü iletilerin gönderilebilmesi, bu yöntemi hem zevkli kılmakta, hem de çekiliciliğini arttırmaktadır. Bu nedenle çoğu kişi işyerine varır varmaz, öncelikle bilgisayarını açmakta ve ileti olup olmadığını kontrol etmektedir. Multimedia desteğiyle sunulan bu iletilerin, kağıt üzerindekine oranla daha fazla dikkat çekici olması, doğru algılanmasını artırmaktadır. Bunların yanı sıra, bu sistem bir avantaj olarak dağıtımda meydana gelebilecek olan aksaklıkların çoğunu ortadan kaldırırken, çok önemli bir zaman tasarrufu da sağlamaktadır. Ayrıca bu sistem elektronik iletişim ağıyla, kişilere iş yerlerinde olmadıkları zamanda ulaşabilme ve interaktif haberleşme olanağı vermektedir. Böylece, alıcı ve kaynak yer değiştirerek karşılıklı olarak ekran başında yüz yüze görüşüyormuş gibi iletişim kurabilmektedir. Bu iletişim şekli çoğu zaman görüşenlere yüz yüze iletişimden daha rahat gelmekte ve yüz yüze görüşme sırasında yapılabilecek yanlış davranış ve hatalı hareketleri ortadan kaldırma olanağı vermektedir. (Ekinci, 2000: 26) İnternette doğrudan pazarlama faaliyetlerini uygulamaya koyacak olan işletmelerin pazarlama stratejilerinde başarılı olabilmeleri için aşağıdaki iki temel aşamayı öncelikle göz önüne almaları gerekmektedir. (Şahin, 2004: ) Bir işletme internette doğrudan pazarlama uygulamalarına başlayabilmek için öncelikle web sitesi hazırlatmalı ve internette faaliyete geçmelidir. Web sayfaları, işletmelerin tutundurma faaliyetlerine destek olmakta, işletmeyi, ürünlerini tanıtmakta, ayrıca telefon, faks numaraları, bayii adresleri vb. bilgileri de müşterilere sunmaktadır. Ayrıca, web sayfalarından kredi kartı ile alış veriş yapılabilmekte, müşteri memnuniyeti ve şikayetlerine yönelik sık sorulan sorular sayfaları da bulunmaktadır. İşletme ile ilgili reklam kampanyaları, indirimler vb. tutundurma amaçlı bilgiler de web sitesine aktarılabilmektedir. İkinci aşama etkileşim aşamasıdır. İnternet in en önemli özelliği, kişisel olarak mevcut ve olası müşterilerle etkileşimli iletişimin gerçekleştirilebilmesidir. Etkileşim aşaması, müşterilerin soru ve şikayetlerine verilen cevaplardan, araştırma anket formlarına, ürünlerin özellikleri ile ilgili bilgilerden, toptancıların ve perakendecilerin siparişlerinin alınması konularına kadar geniş bir yelpaze içinde yer almaktadır. Bu iki temel aşamanın gerçekleşmesiyle, potansiyel müşterileri işletmenin ürünlerinden haberdar etmek, gerekli tanıtım faaliyetlerinin yapılmasını sağlamak ve kampanya bilgilerini aktarmak amacıyla pazarlamada e- posta kullanımına geçilmelidir. E-posta, çok çeşitli amaçlar için çok farklı içeriklerle hazırlanabilir. E-posta mesajı bir mektup yada resimli, renkli bir kart postal şeklinde olabilir. İçeriği hafif ya da ciddi, ikna edici ya da bilgilendirici, resmi ya da gayri resmi olabilir. (Özmen, 2003: 138) Elektronik postayı pazarlama faaliyetlerinde kullanan işletmeler müşteriler ile iletişimlerini aşağıdaki elektronik posta türleriyle sağlamaktadırlar. (Kırcova, 2002: 57-58) Kişisel Mektuplaşma : İnternet ortamında pazarlama yapan işletmelerin müşterileriyle iletişim şekli elektronik posta kullanılarak yapılmaktadır. Hem müşterilerin bireysel taleplerine cevap vermede, hem de ürünlerin geliştirilmesinde müşterilerle yapılacak pazar testlerinde temel iletişim aracı olarak elektronik posta kullanılmaktadır. Aynı zamanda bu tür işletmelerde genellikle iç ve dış yazışmalarda tamamen elektronik postayla yapılmaktadır. Şirket Mektupları : İşletmelerden müşterilere, müşterilerden işletmelere gönderilecek her türlü yazılı mesajın gönderilme şekli elektronik postadır. İşletmelerin sunduğu ürünler, hizmetler, yeni ürünler, pazar araştırmaları, testler ve benzeri pazarlama faaliyetlerinin hemen hepsi elektronik posta mesajları yoluyla yapılmaktadır. İşlevsel Elektronik Posta : Elektronik posta zaman zaman belirli konularla ilgili olarak çeşitli işlevleri 80

3 yerine getirmek amacıyla da kullanılmaktadır. Örneğin herhangi bir ürün hakkında teknik destek vermek, işletmelerin düzenlediği toplantı, seminer veya tanıtım toplantılarını öğrenmek gibi özel bilgiler gönderilmektedir. Elektronik Gazete : Bir çok işletme hedef kitlesinin ilgisini ve bağlılığını sürdürmesi için elektronik gazete yayınlamaktadır. Bu tür gazetelerin müşteri olan okuyucularca okunma oranı A.B.D. de %60, Avrupa da %30 ve dünyanın diğer bölgelerinde %10 olduğu tahmin edilmektedir. Her gün, internet kullanan milyonlarca kişi, milyonlarca e-posta okumakta, bunları yanıtlamakta, silmekte ve gerektiğinde kullanabilmek için saklamaktadır yılında 101 milyar adet, 2000 de ise 2.6 trilyon adet olan e- posta gönderim rakamlarının 2005 de 9.2 trilyona ulaşması beklenmektedir. (Digital, 2001: 34) ELEKTRONİK POSTANIN FAYDALARI Elektronik posta ile pazarlama diğer pazarlama faaliyetlerinden daha fazla yararlara sahip bir pazarlama gücüdür. Elektronik postada normal postaya göre müşterilerin cevap verme oranı daha yüksektir. Elektronik postada %15-%30 arasında değişen cevap verme oranı geleneksel posta yönteminde %3-%4 arasında değişmektedir. (http://inet_tr.org.tr). Yine yapılan araştırmalarda, pazarlama amaçlı gönderilen elektronik postaların %99 unun müşteriler tarafından açıldığı, müşterilerin yaklaşık %65 inin elektronik posta içerisinde yer alan linklere ulaştığı ve %8 ininde elektronik postayı aktif olarak yanıt verdiği belirlenmiştir. (http://www.infomag.com.tr ). Müşteriler elektronik posta içerisindeki özel fiyat indirimleri, ücretsiz üyelik, promosyon malzemeleri gibi motive edici teşviklere tamamen duyarsız kalmamaktadır. Elektronik posta ile pazarlamada müşteri ile birebir iletişim kurulabilmektedir. Bu sayede proaktif bir şekilde müşterilere ulaşmak mümkündür. Müşterilere ilgilendikleri alanlarda mesajlar gönderilmekte, yeni ürünler, yeni hizmetler ve yeni içerikler konusunda sürekli olarak bilgi aktarılmaktadır. Yapılan bir araştırmada müşterilerin %58 i gönderilen mesajların güncellenmesini, %56 sı daha hızlı e-posta yanıtı, %45 i birden çok iletişim metodu ve %38 i daha hızlı ve kapsamlı bilgiye ulaşmak istemiştir. (www.clickz.com) Bir gazeteye yada televizyona reklam verildiğinde, bunun geri dönüşünün takip edilmesi mümkün olmamaktadır. Elektronik posta ile pazarlamada ise sonuçlar takip edilebilmekte, gönderilen pazarlama mesajlarının kime ne zaman 81 ulaştığı, geri dönüp dönmediği, döndü ise geri dönüşümün nasıl olduğu belirlenebilmektedir. Ayrıca günümüzde pazarlama stratejilerini oluştururken veri tabanına ait bilgilere sahip olmanın avantajları da çok fazladır. Elektronik posta ile pazarlamada geri dönüşüm ile ölçülebilirlik sağlanmakta ve müşterileri rahatsız etmeden onları tanımak ve takip ederek pazarlama stratejileri oluşturmak mümkün olmaktadır. Elektronik posta, hızı ve dağıtım kolaylıkları; kağıt, baskı, pul zarf ve posta dağıtımı gibi masrafları olmamasından ötürü diğer doğrudan pazarlama faaliyetlerinden daha düşük maliyetlidir. Amerika Birleşik Devletlerinde geleneksel posta yoluyla yapılan pazarlamanın maliyeti posta başına 0.75 ile 2.00 Amerikan Doları, telefon ile yapılan pazarlamanın maliyeti ise her telefon konuşması için 1.00 ile 3.00 Amerikan Doları arasında değişmekte iken elektronik postada bu rakam elektronik posta başına 0.2 Amerikan Dolarıdır. (www.clickz.com) Logo Business Solution Pazarlama bölümünün yürüttüğü, altyapısında Message Marketer e-posta pazarlama platformunda kullanılan elektronik gazete çalışması, yarattığı satış yönlendirmeleri sayesinde ayın başarılı e-posta kampanyası seçilmiştir. Logo Business Solution da, Nisan 2003 tarihinde pazarlama bölümünün mevcut ve potansiyel müşterilerine ürünleri ve çalışmaları hakkında bilgilendirmek amacıyla başlattığı elektronik gazete çalışması, Massage Marketer in sunduğu kişiselleştirme ve satışa yönlendirme özellikleri sayesinde, Logo üç ayrı hedef kitlesine göre özelleştirilmiş farklı içeriklere sahip üç ayrı e-posta göndermeye başlamış, modülün kullanıldığı ilk e-posta toplam kişiye gönderilmiştir. Massage Marketer in raporlama özellikleri sayesinde sonuçlar somut olarak ölçülebilmiştir. (www.marketingturkiye.com) ELEKTRONİK POSTA KULLANIMI Elektronik posta ile pazarlamada önemli olan nokta maximum sayıda müşterinin mesajları görmesidir. Ancak bir kişinin e-posta adresini bilmek pazarlama amaçlı e-posta gönderebilmek için yeterli değildir. Aşağıdaki durumlarda kişiye pazarlama postası göndermek için yeterli şartlar yoktur. (http://inet_tr.org.tr) Bir mail adresini web sitesinde görmek. Bir forum içerisinde kişinin ilgi alanlarını açıkladığı bir e-postasını görmek. Tartışma gruplarından e-posta adresi toplamak. Hedef kitlenin e-posta adreslerini satın almak.

4 Bütün bu durumlar, e-postanın sahibinin izni olmadığı için e-posta ile pazarlama için yeterli değildir. E-posta sahibi gönderilecek e-postayla ilgili hiçbir şey bilmemekte, tamamen istemi dışında e-posta almaktadır. İstenmeyen e-posta olarak tanımladığımız spam genelde tanıtım ve satış yapmak isteyen işletmeler tarafından çok sayıda kişiye gönderilmektedir. Dünyada tüm e- posta trafiğinin %70 ini spam mesajlar oluşturmaktadır. Bu oran AB ülkelerinde % 54 e düşmektedir.(www.medyapazari.com) Amerikalı müşterilerin % 83 ü spam e-posta alırken, İngiltere de bu oran % 52, Almanya da %41, Avusturya da, ise %32 dir.(www.medyapazari.com) Elektronik posta ile pazarlama faaliyetlerini gerçekleştiren işletmeler spam olarak tanımlanmamak ve başarıyı yakalamak istiyorlarsa aşağıdaki önerileri uygulamalıdırlar. (İnfomag, 2003: 75-77) Müşteri listesi için gönüllü üyelerin beklenmesi : Müşteri listesi oluşturmanın pek çok yolu vardır. Bunlar içinde kesinlikle kaçınılması gereken yol, tanımadığınız ve sizden hiçbir şekilde bilgi talep etmemiş kişileri listeye dahil etmektir. Bu yaklaşım işletmenizle ilgili bilgileri içeren e-postanızın, spam olarak algılanmasına, temel internet servis sağlayıcısı veya e-posta servisi tarafından bloke edilmesine ya da doğrudan silinmesine neden olur. En iyi yol gönüllü üyelerden oluşan bir liste oluşturmaktadır. Promosyon ve işletme bilgilerinizi içeren e-postaları sadece bunu talep eden kişilere yollanması gerekmektedir. Web sitenize giren ziyaretçilerin tek bir işlemle listeye üye olmasını sağlayarak, tanıtımlarda ve konferanslarda onların listeye katılmalarını önererek ve satış yaptıktan sonra da onlarla iletişimde kalarak gönüllü üyeler yaratılabilir. Unutulmaması gereken bir nokta da, ancak müşterilerinizle yakından ilgili e-postalar gönderdiğiniz ve belli indirimlerde promosyonlar önerdiğiniz takdirde amacınıza ulaşılabilineceğidir. Listeden çıkmanın kolay ve güvenli olması : Listenizi oluşturmak kadar önemli olan bir konu da müşterilerinizin istedikleri takdirde listeden kolaylıkla çıkabilmelerini sağlamaktır. Bu, e-postanın en alt kısmında yer alan Üyelikten çıkmak isterseniz bu adrese boş bir mail atın mesajı sayesinde gerçekleşmektedir. Fakat ne yazık ki bu sistem bazı durumlarda çok başarılı olarak çalışmamaktadır. Örnek olarak eğer müşteriniz e- posta adresi sizdekinden biraz farklıysa adresinin olarak yer alması gibi ) bu sistem çalışmayacak ve müşteriniz sizden e-posta almaya devam edecektir. Bunu engellemek için dikkat edilmesi gereken noktalar şunlardır. 82 Gönderdiğiniz her e-postada listeden nasıl çıkılacağına dair açıklamaya yer verilmesi, İstenmeyen üyeliklerin en baştan engellenmesi ve üyeliklerin onaylanması için ayrıca herkese e-posta gönderilmesi, Üyelikten çıkma sürecini daha etkili ve çabuk kılmak için web tabanlı bir sistem kurulması, Daha etkin bir koruma sağlamak için müşterinin e-posta adresini sayfanın altında belirten bir e-posta yönetim sistemi kullanılması. Mesajların müşterilere göre uyarlanması : Farklı web ara yüzlerine sahip çok sayıda listeyi desteklemeye hazırlıklı olunmalıdır. Mesajlarınızı farklı müşterilere göre uyarlamak için, kendi tercihleri doğrultusunda mesajı hangi formatta istediklerini belirlemelerine izin verilmelidir. Kişiselleştirme Uygulamaları : Doğrudan pazarlamada unutulmaması gereken kişiselleştirilmiş mesajların satışları arttırdığıdır. Bu gerçekten yola çıkarak, müşterilerle birebir konuşuyormuş gibi davranmak ve onlara birey olduklarını hissettirmek önemli bir faktördür. E- posta pazarlama stratejisinin başarısını ancak bu şekilde arttırılabilir. Ne yazık ki kişiselleştirme yaklaşımını listenizdeki her kişiye ayrı ayrı yazarak gerçekleştirmeniz zaman ve maliyet açısından imkansızdır. Fakat müşteriniz kendini daha özel hissetmesini sağlayacak birkaç yol mevcuttur. Öncelikle e-postanın işletme adresinden değil, bir kişi adresinden yollandığından emin olunması gerekir. Aynı şekilde gönderdiğiniz mesajında grup adresine değil, kişinin kendi adresine gönderilmesi sağlanmalıdır. Gönderdiğiniz mesajın başına müşterinizin adını yazarak ya da ben, biz, sen ve siz gibi sözcükleri seçerek müşterinize mesajın herhangi bir kurumdan değil, kendisiyle ilgilenen bir kişiden geldiği hissettirilmelidir. Son olarak geri bildirimler dikkate alınmalı, müşterilerin mesajlara cevap vermelerini istemeli ve onların yorumları önemsenmelidir. Uygun içerik yaratımı : İçerik son derece kritik bir konudur. Müşterilerinizin listede kalmalarını sağlamanın en etkili yolu onlarla yakından ilgili ve ilginç olan içerik sunmaktır. Örnek olarak eğer şirketiniz bilgisayar oyunları geliştiren bir işletmeyse, e-posta içeriğinde son çıkan oyunlarla ilgili bilgiler, ipuçları, taktikler ve avantajlar sunulabilir. Unutulmaması gereken, mesaj veya promosyonların ne kadar iyi olduğu değil, müşterinizin mesajı ne kadar ilginç bulduğudur. E-postaların sıklığının ayarlanması : Müşteriler üzerinde yapılan araştırmalar sanılanın

5 aksine çok sık mesaj göndermenin müşterileri sıkmadığını göstermektedir. Dikkat edilmesi gereken nokta gönderilen mesajların yeni, ilginç ve içerik olarak anlamlı olmasıdır. İşletmeler kazançlarının gönderdikleri e-postalarla doğru orantılı olarak arttığını gördükten sonra, bu yöntemi pazarlama stratejilerinin bir parçası olarak görmeye ve daha sık e-posta göndererek hedeflerine ulaşmaya başlamışlardır. İçerik ve Mesaj Kontrolü : Müşterilerin sizin hakkınızdaki düşüncelerinin, onlarla olan iletişiminize bağlı olduğu unutulmamalıdır. Arka arkaya gönderilmiş, yazım hataları içeren ve içeriği uygun olmayan e-postalar işletmenin yanlış temsil edilmesine neden olacaktır. Bunun için mesajların gönderilmeden önce gözden geçirilmesi gerekmektedir. Büyüme için hazırlıklı olunması : İşletmenizin e-posta gönderme konusunda yaşacağı gelişmelere hazırlıklı olması gerekmektedir. Sisteminizin e-posta gönderme anlamında ölçeklenebilir olmasına dikkat edilmelidir. Bir süre sonra göndereceğiniz e-posta sayısı şaşırtıcı bir şekilde artacağından, sisteminizin sorunsuz bir şekilde çalışması gerekmektedir. Sisteminiz herhangi bir kesintide ya da müdahalede sorunsuz olarak çalışmayı devam ettirebilecek nitelikte olmalı, güven vermelidir. İşletme içinde bir e-posta yönetim sistemini değerlendirirken, iş yükünün işletme çalışanları tarafından paylaşılıp paylaşılamayacağı göz önüne alınmalıdır. Tercihinize göre farklı birimler farklı listelerden sorumlu olabilir. E-posta sisteminiz geliştikçe, adresler ve müşteri bilgilerinde oluşan veri tabanınız daha da önem kazanacaktır. Veri tabanının en iyi biçimde kullanılması gerekmektedir. Otomatik olarak çalışan bir üyelikten çıkma sisteminin bulunması gerekmektedir. Büyüme sonucu karşılaşılması muhtemel risklere hızlı gelişmelerin sonuçlarına göre farklı e-posta standartlarına ve kullanıcı tercihlerine adapte olunması gerekebilir. Geri dönen mesajları önemsenmesi: E-postalarınız bir kısmı istenilen hedefe ulaşmayacak ve geri dönecektir. Bazı geri dönen e-postalar tehlikeli ve kalıcı olacak, bazıları ise daha geçici problemler yaratacaktır. İstenilen adrese ulaşmayan e-postalar Bu isimde bir kullanıcı bulunamamaktadır, Kullanıcının posta kutusu doludur ya da Sunucuya ulaşılamamaktadır şeklinde pek çok farklı mesajlarla belirtilir. Bu geri dönen mesajlar için belirli bir standart olmamasından dolayı ayrıca dikkat edilmelidir. Geri dönen e-postalarla bire bir ilgilenmek zaman ve emek açısından imkansız olduğu için, bunun yönetimini yapacak iyi bir sistem bulunmalıdır. 83 Eğer e-posta sisteminiz geri dönen mesajları otomatik olarak ayırmıyor ve sınıflandıramıyorsa, ya o müşterileri tamamen yok saymanız yada tek tek sınıflamanız gerekmektedir. İki yolda kabul edilir olamadığı için, en doğru seçim geri dönen mesajları otomatik olarak kontrol edebilen ve sorunları giderebilecek kapasitede bir e-posta sisteminizin olmasıdır. Kalıcı etki bırakmak için her fırsatın değerlendirilmesi: Sözlü olmayan bir iletişim türü olan doğrudan pazarlama en az sözlü iletişimin getirdiği başarıyı yakalamak durumundadır. E-postalarınızın istenilen etkiyi yaratması için, yeni üyelere Hoş geldiniz mesajı yollanması, en yeni mesajlarınız yeni üye olan kullanıcılara yollanması, üyelikten çıkanlara Hoşçakalın mesajı yollanması, web üzerinde eski mesajların arşivinin tutulması gerekmektedir. Eğer e-postanızın yabancı bir servis tarafından alınıyorsa, web ara yüzünün kurumsal imzanızla tutarlı olup olmadığının kontrol edilmesi de gerekmektedir. SONUÇ İnternet te çok sayıda faktörün bir araya gelmesiyle geleneksel pazarlama anlayış ve uygulamalarında büyük dönüşümler yaşanmaktadır.(erdal, 2002: 8) Müşterilere geleneksel yollardan ulaşmak her geçen gün zorlaştıkça müşterilerin profilleri, tercihleri beğenileri değiştikçe, doğal olarak işletmelerin de kendilerini tanıtma yöntemleri değişmektedir. Bununla birlikte global pazar fırsat ve tehditleri, geniş kitlelere haftada yedi gün yirmi dört saat ulaşabilme, görsellik, aracısızlaştırma, veri tabanlarını yoğun olarak kullanımı doğrudan pazarlamanın bir türü olan elektronik postaya yönelimi arttırmıştır. Doğrudan erişim ve iletişim sağlama özelliğinden ötürü, elektronik postalamada süreç ve kurallara uyulması durumunda hem gönderene hem de gönderilene uzun vade avantaj sağlayacağı açıktır KAYNAKÇA Çoroğlu Coşkun, (2002): Modern İşletmelerde Pazarlama ve Satış Yönetimi, İstanbul Ekinci Hasan, (2000): İşletmelerin Halkla İlişkilerinde İnternet in Önemi, Pazarlama Dünyası, Yıl 14, Sayı Erdal Murat, (2002): Elektronik Ticarette Web Site Stratejilerinin Pazarlamadaki Yeri ve Sağlık Sektörü Üzerine Değerlendirmeler, Pazarlama Dünyası, Yıl 16, Sayı Evren Tolga, Soğukpınar İbrahim,: ( ) E posta ile Pazarlama :Yazılım Çözümü,

6 Gallogly Jakie, Rolls Lynne, ( ) Ode to E Mail, Kırcova İbrahim, (2002): İnternette Pazarlama, Kırklareli, 2002 Özmen Şule, (20003): Ağ Ekonomisinin Yeni Ticaret Yolu E- Ticaret, İstanbul Soltoff Paul, ( ): Customer Service E- mail Can Compromise Sales , Şahin Ayşe, (2001): İşletmelerarası Pazarlamda İnternet Üzerinde Elektronik Ticaret, Pazarlama Dünyası, Yıl 15, Sayı Şahin Ayşe, (2004): Müşteri Odaklı Pazarlama Yöntemleri, İstanbul Tavmergen İge Pınar, (2002): Doğrudan Pazarlama Yönetimi, Ankara Tavmergen İge, (1999): Doğrudan Pazarlama ve Katalog Kullanımı, Pazarlama Dünyası, Sayı 76, Yıl 13,( ):Logo Message Marketer Altyapısı ile Farklı Hedef Kitlelere Ulaşıyor, ( ): E-Posta ve Pazarlama, (Ekim 2001): Digital, Yıl 1 Sayı 6, ( ): Spam e Karşı Ortak Mücadele Çağrısı, ( ): E-posta Trafiğine Spam Darbesi, (Şubat 2003): İşte Size Başarılı E-Posta İletileri İçin 10 Strateji, Infomag 84

Street Smart Marketing

Street Smart Marketing Tek bir hedef için tasarlanmış kamu hizmeti şirket programları. Başarı. Street Smart Marketing Müşterilerinizi cezbeden pazarlama kampanyaları 30 yıllık deneyim Tasarlarız. Yakalarız. İlerleriz. 1.4 milyon

Detaylı

TUTUNDURMA PAZARLAMA İLETİŞİM MODELİ 09.05.2013

TUTUNDURMA PAZARLAMA İLETİŞİM MODELİ 09.05.2013 TUTUNDURMA PAZARLAMA İLETİŞİM MODELİ Tutundurma, mal ya da hizmetleri satışını arttırabilmek için, alıcıları satın almaya ikna edebilmeye yönelik satıcı tarafından başlatılan tüm çabaların koordinasyonu

Detaylı

Pazarlama Otomasyonu Kullanırken Unutulmaması Gereken 5 Nokta

Pazarlama Otomasyonu Kullanırken Unutulmaması Gereken 5 Nokta f Pazarlama Otomasyonu Kullanırken Unutulmaması Gereken 5 Nokta Reklamın satmadığı dönemlere çoktan girdik. Markalar satış ve pazarlama stratejilerini bunun üzerine kurduğu, odaklandırdığı devirler de

Detaylı

6563 sayılı Kanun. Ticari İletişim ve Ticari Elektronik İletiler Hakkında Yönetmelik

6563 sayılı Kanun. Ticari İletişim ve Ticari Elektronik İletiler Hakkında Yönetmelik 6563 sayılı Kanun Ticari İletişim ve Ticari Elektronik İletiler Hakkında Yönetmelik 9 Eylül 2015 Ticari İletişim ve Ticari Elektronik İletiler 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun

Detaylı

TURİZM PAZARLAMASI. Turizm Pazarlamasında Tutundurma SATIŞ TUTUNDURMA 17.11.2015. Şevki Ulama

TURİZM PAZARLAMASI. Turizm Pazarlamasında Tutundurma SATIŞ TUTUNDURMA 17.11.2015. Şevki Ulama TURİZM PAZARLAMASI Turizm Pazarlamasında Tutundurma SATIŞ TUTUNDURMA Satış tutundurma, diğer tutundurma etkinliklerini desteklemek üzere veya onların ikamesi olarak kullanılabilen, kısa süreli, hemen sonuç

Detaylı

MOBİL PAZARLAMA. -Doğrudan pazarlama faaliyetlerinden biri olarak kabul edilmesine rağmen tele pazarlamadan farklıdır, çünkü:

MOBİL PAZARLAMA. -Doğrudan pazarlama faaliyetlerinden biri olarak kabul edilmesine rağmen tele pazarlamadan farklıdır, çünkü: MOBİL PAZARLAMA -Doğrudan pazarlama faaliyetlerinden biri olarak kabul edilmesine rağmen tele pazarlamadan farklıdır, çünkü: MOBİL PAZARLAMA Doğrudan pazarlama faaliyetlerinden biri olarak kabul edilmesine

Detaylı

EMARSYS SMS VERİYLE TETİKLENEN SMS LERİ ÇOK KANALLI STRATEJİNİZE EKLEYİN. ÜSTELİK ENTEGRASYON İÇİN ZAMAN HARCAMADAN.

EMARSYS SMS VERİYLE TETİKLENEN SMS LERİ ÇOK KANALLI STRATEJİNİZE EKLEYİN. ÜSTELİK ENTEGRASYON İÇİN ZAMAN HARCAMADAN. EMARSYS SMS VERİYLE TETİKLENEN SMS LERİ ÇOK KANALLI STRATEJİNİZE EKLEYİN. ÜSTELİK ENTEGRASYON İÇİN ZAMAN HARCAMADAN. EMARSYS SMS SMS Pazarlamasını Çok Kanallı Stratejinize Ekleyin Emarsys SMS: SMS Pazarlamasını

Detaylı

Toplu e-posta gönderimi yaparken hiç bir teknik bilgiye ihtiyaç duymanıza gerek olmaması büyük bir avantaj sağlamaktadır.

Toplu e-posta gönderimi yaparken hiç bir teknik bilgiye ihtiyaç duymanıza gerek olmaması büyük bir avantaj sağlamaktadır. Toplu e-posta gönderimi nedir? Akıllı E-posta sistemi, web tabanlı çalışan, ölçülebilir, geliştirilebilir ve siz müşterilerimizin web sistemlerine entegre edilebilir proaktif bir sistemdir. E-posta gönderimine

Detaylı

Mobilişim Ltd. Hakkında...

Mobilişim Ltd. Hakkında... Mobilişim Ltd. Hakkında... Türkiye piyasasında genç, dinamik, ciddi ve lider bir Mobil iletişim firmasıyız. 2004 yılından bu yana sizlerle birlikte gelişiyor ve büyüyoruz. "Amacımız Türkiye'de Mobil iletişimi

Detaylı

SEO ve Sosyal Medya Tanıtım Semineri SEMİNER SÜRESİ 2 SAAT BİLGİYAZAN YAZILIM EĞİTİM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ

SEO ve Sosyal Medya Tanıtım Semineri SEMİNER SÜRESİ 2 SAAT BİLGİYAZAN YAZILIM EĞİTİM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ SEO ve Sosyal Medya Tanıtım Semineri SEMİNER SÜRESİ 2 SAAT BİLGİYAZAN YAZILIM EĞİTİM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ Eğitim Ücreti: Ücretsiz Eğitim Programının Amacı: SEO Sosyal Medya Dijital Pazarlama Sanatı

Detaylı

SOCIAL ADS ALICILARINIZI FACEBOOK TA HEDEFLEYİN. ÇOK KANALLI PAZARLAMA YAPIN

SOCIAL ADS ALICILARINIZI FACEBOOK TA HEDEFLEYİN. ÇOK KANALLI PAZARLAMA YAPIN SOCIAL ADS ALICILARINIZI FACEBOOK TA HEDEFLEYİN. ÇOK KANALLI PAZARLAMA YAPIN SOCIAL ADS ALICILARINIZI FACEBOOK TA HEDEFLEYİN. ÇOK KANALLI PAZARLAMA YAPIN Social Ads Social ads mevcut müşterilerinizi facebook

Detaylı

GİRİŞİMCİNİN GÜNDEMİ

GİRİŞİMCİNİN GÜNDEMİ GİRİŞİMCİNİN GÜNDEMİ Girişimcinin Gündemi GİRİŞİMCİLER VE KOBİ LER AÇISINDAN MARKA VE ÖNEMİ Günal ÖNCE Günümüzde markalara, Amerikan Pazarlama Birliği nin tanımladığının yanı sıra sadece sahip oldukları

Detaylı

Internet te Pazarlama

Internet te Pazarlama Internet te Pazarlama Umut Al H.Ü. Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü umutal@hacettepe.edu.tr Pazarlama Taktikleri Halkla ilişkiler Reklâm Doğrudan posta Telepazarlama Internet Internet - Büyüklük Kullanıcı

Detaylı

JetMail (Toplu Mail) Platformu Genel Teklifi

JetMail (Toplu Mail) Platformu Genel Teklifi JetMail (Toplu Mail) Platformu Genel Teklifi JetMail JetMail, düzenli yaptığınız E-Mail gönderimlerinizi hedef kitlenizin önemsiz kutusundan çıkartarak gerçek bir satış aktivitesine dönüştürür. E- Mail

Detaylı

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI BALIKESİR / BANDIRMA İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ. Büro Yönetimi ve Resmi Yazışma Kuralları Kursu

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI BALIKESİR / BANDIRMA İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ. Büro Yönetimi ve Resmi Yazışma Kuralları Kursu T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI BALIKESİR / BANDIRMA İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ Büro Yönetimi ve Resmi Yazışma Kuralları Kursu Büro Yönetimi Öğretmeni Fatma GEZ TEKNOLOJİ TEKNOLOJİ NEDİR? Teknoloji insanoğlunun

Detaylı

E-Posta Pazarlama Listenizdeki Pasif Üyelerle Ne Yapmak Gerekir?

E-Posta Pazarlama Listenizdeki Pasif Üyelerle Ne Yapmak Gerekir? E-Posta Pazarlama Listenizdeki Pasif Üyelerle Ne Yapmak Gerekir? Burada yayınlanan notların tüm hakları Emarsys e aittir. İzin almadan ve kaynak gösterilmeden kullanılamaz, çoğaltılamaz ve kopyalanamaz.

Detaylı

0216 693 08 08 info@ph1istanbul.com

0216 693 08 08 info@ph1istanbul.com 0216 693 08 08 info@ph1istanbul.com Adını aldığı Ph1 gezegenin sahip olduğu 4 güneşi Kalite, Uzmanlık, Güven ve Yenilikçi olarak yörüngesine koyarak, markanızı 4 koldan saracak ve sizi gezegen savaşlarına

Detaylı

ORGANİK HABERLEŞME TEKNOLOJİLERİ

ORGANİK HABERLEŞME TEKNOLOJİLERİ Mobil pazarlama nedir? Mobil pazarlama, tüke4cide sa7n alma isteği yaratma amacıyla, mobil mecra üzerinden ve/ veya mobil ürünler kullanılarak yapılan faaliyetler olarak tanımlanmaktadır. Bir başka ifadeyle;

Detaylı

TİCARİ İLETİŞİM VE TİCARİ ELEKTRONİK İLETİLER HAKKINDA YÖNETMELİK YAYIMLANDI

TİCARİ İLETİŞİM VE TİCARİ ELEKTRONİK İLETİLER HAKKINDA YÖNETMELİK YAYIMLANDI TİCARİ İLETİŞİM VE TİCARİ ELEKTRONİK İLETİLER HAKKINDA YÖNETMELİK YAYIMLANDI Ticari İletişim ve Ticari Elektronik İletiler Hakkında Yönetmelik ( Yönetmelik ) 15.07.2015 tarihli ve 29417 sayılı Resmi Gazete

Detaylı

MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ

MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ 1 M.İ.Y. ORTAYA ÇIKIŞ NEDENLERİ Kitlesel pazarlamanın gittikçe pahalı bir müşteri kazanma yolu olması Pazar payının değil müşteri payının önemli hale gelmesi Müşteri memnuniyeti

Detaylı

Kurumsal İçerik ve Bilgi Yönetimi Kapsamında Web 2.0 Teknolojileri: Enterprise 2.0

Kurumsal İçerik ve Bilgi Yönetimi Kapsamında Web 2.0 Teknolojileri: Enterprise 2.0 Kurumsal İçerik ve Bilgi Yönetimi Kapsamında Web 2.0 Teknolojileri: Enterprise 2.0 Tolga ÇAKMAK Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü tcakmak@hacettepe.edu.tr On Dokuz Mayıs Üniversitesi Samsun, 2010 İçerik Kurumsal

Detaylı

1. Temel Tanımlar. 1.1 Şematron Kontrolü Nedir? 1.2 Zarf Nedir? 1.3 Uygulama Yanıtı Nedir? 1.4 Sistem Yanıtı Nedir? 1.5 Durum Kodu Nedir?

1. Temel Tanımlar. 1.1 Şematron Kontrolü Nedir? 1.2 Zarf Nedir? 1.3 Uygulama Yanıtı Nedir? 1.4 Sistem Yanıtı Nedir? 1.5 Durum Kodu Nedir? İÇİNDEKİLER 1. Temel Tanımlar... 2 1.1 Şematron Kontrolü Nedir?... 2 1.2 Zarf Nedir?... 2 1.3 Uygulama Yanıtı Nedir?... 2 1.4 Durum Kodu Nedir?... 2 1.5 Etiket Bilgisi Nedir?... 2 2. Durum Kodları... 3

Detaylı

TURİZM PAZARLAMASI REKLAM

TURİZM PAZARLAMASI REKLAM TURİZM PAZARLAMASI Turizm Pazarlamasında Tutundurma REKLAM Reklâm; belirli bir ücret karşılığında ve ücretin kimin tarafından ödendiği bilinecek biçimde; bir turizm işletmesinin ve turizm bölgesinin ürünlerinin

Detaylı

Yeni E-Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun (01.05.2015 tarihinden itibaren yürürlüğe girecek)

Yeni E-Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun (01.05.2015 tarihinden itibaren yürürlüğe girecek) Yeni E-Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun (01.05.2015 tarihinden itibaren yürürlüğe girecek) Yeni düzenleme neler getiriyor Nisan 2015 DUBAI İçindekiler Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun...

Detaylı

Marka ya üyelik farklılık yaratır

Marka ya üyelik farklılık yaratır Marka ya üyelik farklılık yaratır bestwestern.com Best Western, dünyanın en büyük otel zincirine katılmanın avantajları. Best Western bağımsız kişiler tarafindan sahip olunan ve yönetilen bir otelciler

Detaylı

Web 2.0 ve E-Pazarlama

Web 2.0 ve E-Pazarlama Web 2.0 ve E-Pazarlama Yaşar Tonta, Orçun Madran ve Umut Al tonta@hacettepe.edu.tr omadran@baskent.edu.tr umutal@hacettepe.edu.tr -1 Pazarlamanın Hedefleri Kaliteli hizmet Süreklilik Güven Müşteri memnuniyeti

Detaylı

Katılımcı Portalı Kullanım Kılavuzu yatırımınızdan daha fazlasını almak için en etkili araç

Katılımcı Portalı Kullanım Kılavuzu yatırımınızdan daha fazlasını almak için en etkili araç Katılımcı Portalı Kullanım Kılavuzu yatırımınızdan daha fazlasını almak için en etkili araç Rakiplerinizden bir adım önde olun Profiliniz ile dikkat çekin Performansınızı ölçün İçerik Oturumunuzu açın

Detaylı

İLETİŞİM ARAÇLARI. E-posta Forum Sohbet Sesli Görüntülü Konferans

İLETİŞİM ARAÇLARI. E-posta Forum Sohbet Sesli Görüntülü Konferans İLETİŞİM ARAÇLARI E-posta Forum Sohbet Sesli Görüntülü Konferans E-posta Nedir? E-posta, günlük yaşamdaki mektubun bilgisayar ortamındaki karşılığıdır. Kısaca elektronik mektup (elektronik posta) diyebiliriz.

Detaylı

Doğruların buluştuğu adres...

Doğruların buluştuğu adres... M E D I A Doğruların buluştuğu adres... İletişim Sanattır Firmaların kıyasıya rekabet ettikleri Etnik Pazar sürekli yeniliklere açıktır. Reklam stratejileri yapılırken hedef kitlenin doğru bir şekilde

Detaylı

BIG CONTENT > BIG DATA

BIG CONTENT > BIG DATA BIG CONTENT > BIG DATA Pazarlama Zirvesi 2013 Paralel Oturumlar KREA Digital 5 Aralık 2013 AKIŞ Terminoloji Bugün, Yarın ve Sonrası İçerik Doğru Soru : Nasıl? Uygulama Örnekler 1 Big Content > Big Data

Detaylı

İnteraktif Pazarlama Stratejimiz. www.grafiketinteractive.com

İnteraktif Pazarlama Stratejimiz. www.grafiketinteractive.com İnteraktif Pazarlama Stratejimiz amaç Neden İnteraktif Pazarlama? Günümüz Dünyasında internet, hızlı bilgi paylaşımı ve iletişimin yanısıra, pazarlama ve satış alanında çok ciddi avantajlar geliştirmiştir.

Detaylı

expomed & labtechmed Fuarları Katılımcı Portalı Kullanım Kılavuzu

expomed & labtechmed Fuarları Katılımcı Portalı Kullanım Kılavuzu expomed & labtechmed Fuarları Katılımcı Portalı Kullanım Kılavuzu Yatırımınızdan daha fazlasını almanın en etkin aracı Firma profilinizle alıcıları cezp edin, performansınızı ölçün. Index Oturumunuzu açın

Detaylı

Plus500 Ltd. Gizlilik Politikası

Plus500 Ltd. Gizlilik Politikası Plus500 Ltd Gizlilik Politikası Gizlilik Politikası Plus500 Gizlilik Beyanı Müşterilerimizin ve web sitemizdeki ziyaretçilerin kişisel ve mali bilgilerinin gizliliği ve korunması en büyük önceliğimizdir.

Detaylı

E-Ticaretin özelliklerini ve araçlarını tanımlayabileceksiniz. E-Ticaretin yararlarını karşılaştırabileceksiniz.

E-Ticaretin özelliklerini ve araçlarını tanımlayabileceksiniz. E-Ticaretin yararlarını karşılaştırabileceksiniz. Mehmet Can HANAYLI Sanal ortamda hukuksal kurallara uyarak e-ticaret yapabileceksiniz. E-Ticaretin özelliklerini ve araçlarını tanımlayabileceksiniz. E-Ticaretin yararlarını karşılaştırabileceksiniz. E-Ticarette

Detaylı

Bir başka benzer model ise DAGMAR dır. Tüketicinin benzer aşamalardan geçtiğini varsayar.

Bir başka benzer model ise DAGMAR dır. Tüketicinin benzer aşamalardan geçtiğini varsayar. İletişim mesajlarına gösterilen tepkiler açısından; amaçlar değişik modellerle açıklanmaya çalışılmıştır. A.I.D.A modeli olarak da adlandırılan bu model dört aşamalıdır.[8] 1. 2. 3. 4. Dikkat İlgi Arzu

Detaylı

+ MENU WALL. Restorant/Fast Food Menü Ekranları

+ MENU WALL. Restorant/Fast Food Menü Ekranları Digital Tabela İşletmenize özel Digital Tabela (Signage) ihtiyaçlarınız için dilediğiniz yerden içeriğini güncelleyebileceğiniz merkezi yönetim destekli, video wall, digital menu ekranları, birleşik led

Detaylı

Türkiye İnternet Raporu 2005

Türkiye İnternet Raporu 2005 Türkiye İnternet Raporu 2005 Aytaç MESTÇİ İş Geliştirme Direktörü Aytac.Mestci@TiMNET.com.tr Şubat, 2006 İçerik Türkiye de İnternet Kullanıcısı Çoğalıyor Avrupa da İnternet Türkiye deki Bilgisayar & İnternet

Detaylı

İletişim: Bir düşüncenin, bilginin, haberin veya mesajın kişiler, gruplar ve örgütler arasında karşılıklı değiş tokuş sürecidir.

İletişim: Bir düşüncenin, bilginin, haberin veya mesajın kişiler, gruplar ve örgütler arasında karşılıklı değiş tokuş sürecidir. PAZARLAMA İLETİŞİMİ İLETİŞİM NEDİR? İletişim: Bir düşüncenin, bilginin, haberin veya mesajın kişiler, gruplar ve örgütler arasında karşılıklı değiş tokuş sürecidir. -SÖZLÜ -SÖZSÜZ *İletişimden Söz Edebilmek

Detaylı

Müşteri Sadakat Kartlarınız Fraud Kanalınız Olabilir mi?

Müşteri Sadakat Kartlarınız Fraud Kanalınız Olabilir mi? Müşteri Sadakat Kartlarınız Fraud Kanalınız Neden Müşteri Sadakat Kartı? Müşteriyi tanımak, müşterilerin alışveriş alışkanlıklarını analiz edebilmek, müşteri odaklı pazarlama stratejileri geliştirebilmek,

Detaylı

I. Bölüm REKLAM(CILIK) Advertising. Doç. Dr. Olgun Kitapcı

I. Bölüm REKLAM(CILIK) Advertising. Doç. Dr. Olgun Kitapcı I. Bölüm REKLAM(CILIK) Advertising Doç. Dr. Olgun Kitapcı Akdeniz Üniversitesi, Pazarlama Bölümü 1 Reklama maruz kaldığınız mecralar (TV, Radyo, Gazete, Dergi, Sosyal Medya v.s.) En son ne zaman bir reklamdan

Detaylı

EĞİTİMDE BİLGİSAYAR UYGULAMALARI. Yrd. Doç. Dr. Halil Ersoy

EĞİTİMDE BİLGİSAYAR UYGULAMALARI. Yrd. Doç. Dr. Halil Ersoy EĞİTİMDE BİLGİSAYAR UYGULAMALARI Yrd. Doç. Dr. Halil Ersoy Sunum İçeriği Bilgisayar Nedir? Eğitim ve Öğretimde Bilgisayar Kullanımı Bilgisayar Destekli Öğretim ve Türleri Yönetimde Bilgisayar Kullanımı

Detaylı

Offline Veri Nasıl Toplanmalı?

Offline Veri Nasıl Toplanmalı? Offline Veri Nasıl Toplanmalı? Offline ve Online Pazarlama nerelerde birleşebilir? Burada yayınlanan notların tüm hakları Emarsys e aittir. İzin almadan ve kaynak gösterilmeden kullanılamaz, çoğaltılamaz

Detaylı

TABLET MENÜ RESTORANLAR/KAFELER İÇİN TABLET MENÜLER

TABLET MENÜ RESTORANLAR/KAFELER İÇİN TABLET MENÜLER TABLET MENÜ RESTORANLAR/KAFELER İÇİN TABLET MENÜLER TABLET MENÜ NEDİR? Tablet bilgisayar üzerinde çalışan dokunmatik ve etkileşimli bir menüdür. Müşterilerinize sunduğunuz klasik karton menülerin yerini

Detaylı

T.C. PLATO MESLEK YÜKSEKOKULU. MEDYA VE İLETİŞİM PROGRAMI YENİ MEDYA IV. HAFTA Öğr. Gör. TİMUR OSMAN GEZER timurosmangezer@plato.edu.

T.C. PLATO MESLEK YÜKSEKOKULU. MEDYA VE İLETİŞİM PROGRAMI YENİ MEDYA IV. HAFTA Öğr. Gör. TİMUR OSMAN GEZER timurosmangezer@plato.edu. T.C. PLATO MESLEK YÜKSEKOKULU MEDYA VE İLETİŞİM PROGRAMI YENİ MEDYA IV. HAFTA Öğr. Gör. TİMUR OSMAN GEZER timurosmangezer@plato.edu.tr İÇERİK Yeni Medyanın Özellikleri YENİ MEDYANIN ÖZELLİKLERİ Etkileşim

Detaylı

TURİZM PAZARLAMASI. Pazarlama nedir? PAZARLAMA, iki veya daha fazla taraf arasında gerçekleşen bir değişim/mübadele sürecidir.

TURİZM PAZARLAMASI. Pazarlama nedir? PAZARLAMA, iki veya daha fazla taraf arasında gerçekleşen bir değişim/mübadele sürecidir. TURİZM PAZARLAMASI Genel Olarak Pazarlama Pazarlama nedir? PAZARLAMA, iki veya daha fazla taraf arasında gerçekleşen bir değişim/mübadele sürecidir. kişisel ve örgütsel amaçlara ulaşmayı sağlayabilecek

Detaylı

WTO(DÜNYA TİCARET ÖRGÜTÜ): Mal ve hizmetlerin üretim, reklam, satış ve dağıtımlarının telekomünikasyon ağları üzerinden yapılmasıdır.

WTO(DÜNYA TİCARET ÖRGÜTÜ): Mal ve hizmetlerin üretim, reklam, satış ve dağıtımlarının telekomünikasyon ağları üzerinden yapılmasıdır. E-Ticarete Giriş E-Ticaret Tanımı WTO(DÜNYA TİCARET ÖRGÜTÜ): Mal ve hizmetlerin üretim, reklam, satış ve dağıtımlarının telekomünikasyon ağları üzerinden yapılmasıdır. OECD(İKTİSADİ İŞBİRLİĞİ VE KALKINMA

Detaylı

MediaKit. www.defaultmagazine.com

MediaKit. www.defaultmagazine.com MediaKit www.defaultmagazine.com .Sayılar #01 #02 #03 #04 #05 #06 #07 #09 #10 #11 #12 #13 #14 #15 #16 #17 #18 .istatistikler Dünyada 62 ülkeden takip edilen.default magazine her ay ortalama 125.000 kişi

Detaylı

Oyder Toplu Sms Gönderimi MART 2014

Oyder Toplu Sms Gönderimi MART 2014 Oyder Toplu Sms Gönderimi MART 2014 OTOMOTİV SEKTÖRÜ Satışlarınızı ve karlılığınızı arttıracak kampanyaları hedef kitlenize toplu SMS ile duyurabilirsiniz, Müşterilerinizi özel günlerini, doğum günlerinin,

Detaylı

Oturum aç butonuna tıklayın.

Oturum aç butonuna tıklayın. Adım 1 Oturum açın. Oturum aç butonuna tıklayın. Adım 1 Oturum açın. Kullanıcı adınızı ve şifrenizi yazın. İpucu: Eğer şifrenizi hatırlayamazsanız, Şifrenizi mi unuttunuz? istemini kullanın. Adım 2 Profilinizi

Detaylı

Öncelikle PTT ye göstermiş olduğunuz ilgi için teşekkür ederiz.

Öncelikle PTT ye göstermiş olduğunuz ilgi için teşekkür ederiz. Sayın İzmir YMMO; Öncelikle PTT ye göstermiş olduğunuz ilgi için teşekkür ederiz. 1840 yılından bu yana yürütmekte olduğumuz faaliyetlerimizi sürekli ihtiyaçlar ve zamanın gereklilikleri doğrultusunda

Detaylı

Resim 7.20: Yeni bir ileti oluşturma

Resim 7.20: Yeni bir ileti oluşturma F İLETİLER Konuya Hazırlık 1. E-posta adresinden yeni bir ileti nasıl oluşturulur? 1. İLETI GÖNDERME a. Yeni bir ileti oluşturma: Yeni bir ileti oluşturmak için Dosya/Yeni/E-posta iletisi seçilebileceği

Detaylı

Toplu Mail Platformu. Çözümlerimizle İşinizde Değer Yaratalım

Toplu Mail Platformu. Çözümlerimizle İşinizde Değer Yaratalım Toplu Mail Platformu Çözümlerimizle İşinizde Değer Yaratalım JetMail ile Toplu Mail Farkı! JetMail, kurumsal iletişimin düzenli sürdürülmesi için kullanılan en önemli araçlardan biri olan dünya standartlarında

Detaylı

Bu amaçla, ticket sistemi kullanımı hakkında daha detaylı bilgi vermemizin uygun ve gerekli bir davranış olduğunu düşündük.

Bu amaçla, ticket sistemi kullanımı hakkında daha detaylı bilgi vermemizin uygun ve gerekli bir davranış olduğunu düşündük. Ticket sistemine geçiş sürecimiz sonrasında müşterilerimizin geriye dönük takipleri daha kolaylaşmış ve aynı zamanda gönderilen mailin hangi aşamada olduğunu görmeniz konusunda sizlere büyük fayda sağlayacağına

Detaylı

Internet Programming II. Elbistan Meslek Yüksek Okulu 2014 2015 Bahar Yarıyılı

Internet Programming II. Elbistan Meslek Yüksek Okulu 2014 2015 Bahar Yarıyılı Internet Programming II Elbistan Meslek Yüksek Okulu 2014 2015 Bahar Yarıyılı Öğr. Gör. Murat KEÇECĠOĞLU 11-14 May. 2014 Form Form İşlemleri Tarayıcıdan bilgi alarak işlem gerçekleştirme FORM elemanları

Detaylı

Toplu İleti Gönderimi

Toplu İleti Gönderimi Toplu İleti Gönderimi İK ve Bordro Plus ürünlerinde; personelin doğum günü, işe giriş kutlaması gibi özel tarihlerde çalışanlara e-posta ile kutlama mesajları otomatik olarak gönderilebilir. Bu işlem Sicil

Detaylı

PAZARLAMA İLETİŞİMİ (PZL304U)

PAZARLAMA İLETİŞİMİ (PZL304U) DİKKATİNİZE: BURADA SADECE ÖZETİN İLK ÜNİTESİ SİZE ÖRNEK OLARAK GÖSTERİLMİŞTİR. ÖZETİN TAMAMININ KAÇ SAYFA OLDUĞUNU ÜNİTELERİ İÇİNDEKİLER BÖLÜMÜNDEN GÖREBİLİRSİNİZ. PAZARLAMA İLETİŞİMİ (PZL304U) 1 KISA

Detaylı

SPOR A.Ş. FARKIN OLSUN PROJE YARIŞMASI BAŞVURU KILAVUZU

SPOR A.Ş. FARKIN OLSUN PROJE YARIŞMASI BAŞVURU KILAVUZU SPOR A.Ş. FARKIN OLSUN PROJE YARIŞMASI BAŞVURU KILAVUZU 2015 İyi fikirler sınırları yok eder. 1.Giriş SPOR A.Ş., 2014 yılı içinde Kurumun İçin Proje Üret Farkın Olsun sloganı ile bir proje yarışması düzenledi.

Detaylı

Pazarlama Karması. Umut Al. umutal@hacettepe.edu.tr - 1. BBY 465, 27 Ekim 2015

Pazarlama Karması. Umut Al. umutal@hacettepe.edu.tr - 1. BBY 465, 27 Ekim 2015 Pazarlama Karması Umut Al umutal@hacettepe.edu.tr - 1 Pazarlama Karması (Marketing Mix) Tanım Kurumun hedef pazarına ve belli amaçlarına ulaşmasını destekleyecek olan unsurların planlanmış bir bütünü Pazarlama

Detaylı

ELEKTRONİK TİCARETİN DÜZENLENMESİ HAKKINDA KANUN

ELEKTRONİK TİCARETİN DÜZENLENMESİ HAKKINDA KANUN 12247 ELEKTRONİK TİCARETİN DÜZENLENMESİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 6563 Kabul Tarihi : 23/10/2014 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 5/11/2014 Sayı : 29166 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 55 Amaç

Detaylı

DİJİTAL & SOSYAL MEDYA NIN GELENEKSEL MEDYA YA GÖRE AVANTAJLARI

DİJİTAL & SOSYAL MEDYA NIN GELENEKSEL MEDYA YA GÖRE AVANTAJLARI Düzen Değişti HAMİNNE DİJİTAL MEDYA & SOSYAL AĞ PAZARLAMA Haminne, dijital medya ve sosyal ağlar üzerinde; lokal ve ulusal pazarlama çözümleri üreten, şehir hedefli yayın ve yayıncıları ile yüz binlerce

Detaylı

bonprix sonunda Türkiye de!

bonprix sonunda Türkiye de! bonprix sonunda Türkiye de! Thomas Carroux İstanbul, 18 Ekim 2011 BONPRIX YE Titel der Präsentation HOS GELDİNİZ bonprix» Hesaplı moda satan uluslararası çok kanallı perakende satış mağazasıdır.» 22 ülkede

Detaylı

Pazarlama Karması. Umut Al. umutal@hacettepe.edu.tr - 1. BBY 465, 28 Ekim 2014

Pazarlama Karması. Umut Al. umutal@hacettepe.edu.tr - 1. BBY 465, 28 Ekim 2014 Pazarlama Karması Umut Al umutal@hacettepe.edu.tr - 1 Pazarlama Karması (Marketing Mix) Tanım Kurumun hedef pazarına ve belli amaçlarına ulaşmasını destekleyecek olan unsurların planlanmış bir bütünü Pazarlama

Detaylı

Pazarlama Karması BBY 401, 8 Kasım 2006. Pazarlama Karması. Umut Al H.Ü. Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü umutal@hacettepe.edu.tr

Pazarlama Karması BBY 401, 8 Kasım 2006. Pazarlama Karması. Umut Al H.Ü. Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü umutal@hacettepe.edu.tr Pazarlama Karması Umut Al H.Ü. Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü umutal@hacettepe.edu.tr Pazarlama Karması Tanım Kurumun hedef pazarına ve belli amaçlarına ulaşmasını destekleyecek olan unsurların planlanmış

Detaylı

Farklı Kütüphane Türlerine Yönelik Pazarlama Stratejileri

Farklı Kütüphane Türlerine Yönelik Pazarlama Stratejileri Farklı Kütüphane Türlerine Yönelik Pazarlama Stratejileri Kütüphaneler kullanıcılarının gereksinimlerini anlamak ve bu gereksinimleri karşılamada etkin bir rol üstlenebilmek amacıyla pazarlama stratejilerinden

Detaylı

Kullanım Kılavuzu. 4 Adımda Sanal Mağaza Oluşturulması + Jewellerynetasia Üyeliğinizden Müşteri Portföyünüzü arttıracak Altın Kurallar

Kullanım Kılavuzu. 4 Adımda Sanal Mağaza Oluşturulması + Jewellerynetasia Üyeliğinizden Müşteri Portföyünüzü arttıracak Altın Kurallar Kullanım Kılavuzu 4 Adımda Sanal Mağaza Oluşturulması + Jewellerynetasia Üyeliğinizden Müşteri Portföyünüzü arttıracak Altın Kurallar Hazırlık Mağazanızı açmak çok kolay. İlk kez mağazanızı açmanız 1 saatinizi

Detaylı

ÖRNEK OLAY. L Oréal Canada

ÖRNEK OLAY. L Oréal Canada ÖRNEK OLAY L Oréal Kanada DoubleClick Bid Manager ve Google Analytics Premium ile Programlı Satın Almanın Güzelliğini Görüyor L Oréal Kanada, DoubleClick Bid Manager ve Google Analytics Premium ile Programlı

Detaylı

İŞ YERİNDE GELİŞİM. Yeni, gelişmiş iletişim teknolojilerine adapte olma

İŞ YERİNDE GELİŞİM. Yeni, gelişmiş iletişim teknolojilerine adapte olma İŞ YERİNDE GELİŞİM Yeni, gelişmiş iletişim teknolojilerine adapte olma İş gücünüz, müşterileriniz, ortaklarınız ve tedarikçileriniz, farklı konumlara dağılmış durumda ve hareketli. Akıllı telefonlar ve

Detaylı

Satış Noktalarındaki Yeni Dijital Medya İletişim Mecranız

Satış Noktalarındaki Yeni Dijital Medya İletişim Mecranız 2016 Satış Noktalarındaki Yeni Dijital Medya İletişim Mecranız Digital Signage Nedir? Hedef kitlenizi bilgilendirme ya da davranışlarında teşvik edici değişiklik yaratmak amacıyla ses, video, grafik veya

Detaylı

www.maviperde.com Elektronik ticaret e-ticaret

www.maviperde.com Elektronik ticaret e-ticaret www.maviperde.com 1995 li yıllardan sonra Dünyada ve Türkiye'de elektronik ticaretin ön plana çıkmasıyla ve gelecek yıllarda mekanik perde sistemi pazarının çoğunu elektronik ticaretle olacağı varsayımı

Detaylı

DİJİTAL PAZARLAMA &SOSYAL MEDYANIN FAYDALI ve ŞAŞIRTICI GERÇEKLERİ

DİJİTAL PAZARLAMA &SOSYAL MEDYANIN FAYDALI ve ŞAŞIRTICI GERÇEKLERİ DİJİTAL PAZARLAMA &SOSYAL MEDYANIN FAYDALI ve ŞAŞIRTICI GERÇEKLERİ Sadece E-mail Abonelerine Özel BİLİYOR MUYDUN? Tüketicilerin %90 ı satın alma kararlarında internetteki yorumların etkili olduğunu düşünüyor.

Detaylı

YÖK DOKÜMANTAYON MERKEZİ HİZMETLERİ

YÖK DOKÜMANTAYON MERKEZİ HİZMETLERİ TÜBİTAK-ULAKBİM CAHİT ARF BİLGİ MERKEZİ DANIŞMA HİZMETLERİ NDEKİ GELİŞMELER VE MAKALE FOTOKOPİ İSTEK SİSTEMİ Filiz YÜCEL Internet ve bilgi teknolojisindeki hızlı gelişmeler bilgi merkezlerinin verdiği

Detaylı

İşletmenize sınırsız fırsatlar sunar

İşletmenize sınırsız fırsatlar sunar İşletmenize sınırsız fırsatlar sunar İşletmenize Modern iş çözümleri, kurum içerisindeki insanların verimliliğini arttıracak yeni perspektifler sağlayarak onların tüm potansiyellerini kullanmalarına imkan

Detaylı

Haşmet GÖKIRMAK. Yard. Doç. Dr. 14 Mart 2014

Haşmet GÖKIRMAK. Yard. Doç. Dr. 14 Mart 2014 Haşmet GÖKIRMAK Yard. Doç. Dr. 14 Mart 2014 Bu Bölümde Stratejik Planlamanın Aşamaları Şirket seviyesinde Bölüm, ürün ve pazar seviyesinde Şirket Misyonunun belirlenmesi Şirket amaç ve hedeflerinin belirlenmesi

Detaylı

PREDICT SEVECEKLERİ ÜRÜNLERLE HER MÜŞTERİNİZİN İLGİSİNİ ÇEKİN.

PREDICT SEVECEKLERİ ÜRÜNLERLE HER MÜŞTERİNİZİN İLGİSİNİ ÇEKİN. PREDICT SEVECEKLERİ ÜRÜNLERLE HER MÜŞTERİNİZİN İLGİSİNİ ÇEKİN. PREDICT SEVECEKLERİ ÜRÜNLERLE HER MÜŞTERİNİZİN İLGİSİNİ ÇEKİN. KİŞİSELLEŞTİRİLMİŞ ÜRÜN TAVSİYELERİ Bu akıllı tavsiye sistemi, doğru kişiler

Detaylı

Görüntülü Reklamcılık neden önemlidir? Google Görüntülü Reklam Ağı. Önemlidir? MURATOLMEZ.COM

Görüntülü Reklamcılık neden önemlidir? Google Görüntülü Reklam Ağı. Önemlidir? MURATOLMEZ.COM Google Görüntülü Ağı. Görüntülü ü cılıkneden ede Önemlidir? Program. Neden çevrimiçi reklamcılık? Müşteri Satın Alma Döngüsü Neden? Doğru hedefleme seçeneklerini belirleme i i denetleme Çevrimiçi reklamcılık

Detaylı

KataloX (Mobil Katalog) Teklifi

KataloX (Mobil Katalog) Teklifi KataloX (Mobil Katalog) Teklifi KataloX Nedir? Ürün kataloglarınızı dijital dünyaya taşıyan ve hedef kitlenize mobil ortamda tanıtım içeriklerinizi sunabileceğiniz bir platformdur. KataloX size kod yazmadan

Detaylı

Pazarlama Karması BBY 401, 1 Kasım Pazarlama Karması. Umut Al H.Ü. Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü

Pazarlama Karması BBY 401, 1 Kasım Pazarlama Karması. Umut Al H.Ü. Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü Pazarlama Karması Umut Al H.Ü. Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü umutal@hacettepe.edu.tr Pazarlama Karması (Marketing Mix) Tanım Kurumun hedef pazarına ve belli amaçlarına ulaşmasını destekleyecek olan unsurların

Detaylı

ÖZGÜN HUKUK BÜROSU. Yönetmelik ile ticari elektronik iletilerde uyulması gereken hususlara ilişkin usul ve esaslar düzenlenmiştir.

ÖZGÜN HUKUK BÜROSU. Yönetmelik ile ticari elektronik iletilerde uyulması gereken hususlara ilişkin usul ve esaslar düzenlenmiştir. ÖZGÜN HUKUK BÜROSU SÜLÜN SOKAK NO: 8 1.LEVENT/BEŞİKTAŞ İSTANBUL/TÜRKİYE Tel:+ 90 212 356 3210(pbx) / +90 212 325 2307(pbx) Faks: +90 212 356 3213 E-mail: ozgun@ozgunlaw.com 20.07.2015 Elektronik Ticaretin

Detaylı

Sizin başarınız için çalışıyorlar

Sizin başarınız için çalışıyorlar Sizin başarınız için çalışıyorlar NAVmobile ve AXmobile çalışanlarınıza ve ortaklarınıza daha erişimli yaparak iş verilerinizin gücünü arttıran çözümlerdir. NAVmobile ve AXmobile firmanın İşletme kaynaklarını

Detaylı

E-Posta Hesabı Oluşturma

E-Posta Hesabı Oluşturma E-Posta Hesabı Oluşturma Elektronik Posta (E-posta) Nedir? Elektronik posta (e-posta) internet ortamından gönderilen dijital (elektronik) mektuptur. Bir başkasına e-posta gönderebilmemiz için öncelikle

Detaylı

2015 DİJİTAL SAĞLIK REHBERİ

2015 DİJİTAL SAĞLIK REHBERİ 2015 DİJİTAL SAĞLIK REHBERİ Teknolojinin ilerlemesiyle beraber değişen dünyada her sektörün değişmesiyle beraber sağlık sektörü de değişmektedir. Fakat sağlık sektörü diğer sektörlere göre biraz daha yavaş

Detaylı

Mobil cihazlar insanlar için hayatı kolaylaştırıp; evde, ofiste ya da günlük yaşamda ihtiyaç duyulan her türlü bilgi, içerik ve uygulamaya istenilen

Mobil cihazlar insanlar için hayatı kolaylaştırıp; evde, ofiste ya da günlük yaşamda ihtiyaç duyulan her türlü bilgi, içerik ve uygulamaya istenilen 1 2 Mobil cihazlar insanlar için hayatı kolaylaştırıp; evde, ofiste ya da günlük yaşamda ihtiyaç duyulan her türlü bilgi, içerik ve uygulamaya istenilen yerden, istenildiği anda ulaşabilmeyi sağlamaktadır.

Detaylı

WEB E-POSTA AYARLARI. Outlook 2003 Ayarı ( Resimli Anlatım )

WEB E-POSTA AYARLARI. Outlook 2003 Ayarı ( Resimli Anlatım ) WEB E-POSTA AYARLARI Outlook 2003 Ayarı Outlook 2007 Ayarı Outlook 2010 Ayarı Gmail Ayarı Hotmail Ayarı Tüm Ayarlar İçin Gelen posta sunucusu (POP3) ve giden posta sunucusu (SMTP) ye bnposta.bingol.edu.tr

Detaylı

PAZARLAMA KARMASINDA TUTUNDURMA VE YENİ TUTUNDURMA STRATEJİLERİ PAZARLAMA İLKELERİ

PAZARLAMA KARMASINDA TUTUNDURMA VE YENİ TUTUNDURMA STRATEJİLERİ PAZARLAMA İLKELERİ PAZARLAMA KARMASINDA TUTUNDURMA VE YENİ TUTUNDURMA STRATEJİLERİ PAZARLAMA İLKELERİ TUTUNDURMA Tutundurma, pazarlama stratejilerinin belirlenmesinde önemli rol oynayan kontrol edilebilir pazarlama değişkenlerinden

Detaylı

ÖĞRETİM ÜYELERİ İÇİN KULLANICI KILAVUZU

ÖĞRETİM ÜYELERİ İÇİN KULLANICI KILAVUZU Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi Anabilim Dalı Ölçme Değerlendirme Merkezi EÜTF ÖDEM ÖĞRETİM ÜYELERİ İÇİN KULLANICI KILAVUZU sürüm 4.11-2014 EÜTF TEAD SUNUŞ Değerli Öğretim Üyesi, Ege Üniversitesi

Detaylı

01.01.2011 Daha detaylı bilgi ve teklif için bilgi@kamubilisim.com adresine eposta gönderebilirsiniz.

01.01.2011 Daha detaylı bilgi ve teklif için bilgi@kamubilisim.com adresine eposta gönderebilirsiniz. Elektronik Belge Yönetim Sistemi 01.01.2011 Daha detaylı bilgi ve teklif için adresine eposta gönderebilirsiniz. Elektronik Belge Yönetim Sistemi, %100 Web tabanlı olup, Kurumunuzdaki belge ve bilgi alış

Detaylı

Sisteme giriş yapıldığında ana sayfa üzerinde işlem menüleri, Hızlı erişim butonları ve mail gönderim istatistikleri yer alır.

Sisteme giriş yapıldığında ana sayfa üzerinde işlem menüleri, Hızlı erişim butonları ve mail gönderim istatistikleri yer alır. Kullanım Kılavuzu 1. Sisteme Giriş... 2 2. JetMail Ana Sayfa... 2 3. Kişi Listesi Ekleme... 3 3.1. Özel Alan Ekleme... 3 3.2. Segment Görüntüleme... 4 3.3. Bounced Kabul Edilen Mailler... 5 4. Kişi Ekleme...

Detaylı

2000 li yıllardan itibaren teknolojinin hızlı gelişiminden belki de en büyük payı alan akıllı telefon ve tabletler gibi kablosuz iletişim olanağı

2000 li yıllardan itibaren teknolojinin hızlı gelişiminden belki de en büyük payı alan akıllı telefon ve tabletler gibi kablosuz iletişim olanağı 2000 li yıllardan itibaren teknolojinin hızlı gelişiminden belki de en büyük payı alan akıllı telefon ve tabletler gibi kablosuz iletişim olanağı sağlayan cihazların daha iyi, hızlı ve ucuz modellerle

Detaylı

expomed & labtechmed Katılımcı Portalı Kullanım Kılavuzu

expomed & labtechmed Katılımcı Portalı Kullanım Kılavuzu expomed & labtechmed Katılımcı Portalı Kullanım Kılavuzu yatırımınızdan daha fazlasını almanın en etkin aracı Bir adım önde olma şansınızı arttırın, firma profilinizle alıcıları cezbedin ve performansınızı

Detaylı

Excel Uygulaması Kullanım Kılavuzu

Excel Uygulaması Kullanım Kılavuzu Excel Uygulaması Kullanım Kılavuzu 1- Biotekno Hakkında... 2 2- Kullanıcı Bilgileri... 3 3- Uygulamanın İndirilmesi... 3 4- Ayarlar... 5 5- SMS Gönderimi... 5 6- Raporlar... 10 7- SMS Kişiselleştirme...

Detaylı

PAZARLAMA YÖNETİMİNDE SATIŞ PROMOSYONU

PAZARLAMA YÖNETİMİNDE SATIŞ PROMOSYONU PAZARLAMA YÖNETİMİNDE SATIŞ PROMOSYONU Tutundurma karmasının tekrar hatırlayacak olursak Satış promosyonu, tutundurma karmasının bir bileşenidir. Tutundurma elemanları: 1. Reklam, 2. Halkla ilişkiler (PR),

Detaylı

OKYANUS İNSAN KAYNAKLARI EĞİTİMLERİ İŞ ANALİZLERİ VE İŞ TANIMLARININ HAZIRLANMASI

OKYANUS İNSAN KAYNAKLARI EĞİTİMLERİ İŞ ANALİZLERİ VE İŞ TANIMLARININ HAZIRLANMASI OKYANUS Okyanus İnsan Kaynakları Eğitimleri İş Analizleri, İş Tanımları Mülakat Teknikleri Yetkinlik Yönetimi Performans Yönetimi Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi İnsan Kaynaklarına Geçiş İŞ ANALİZLERİ

Detaylı

Tedarik Zinciri Yönetimi -Bileşenler, Katılımcılar, Kararlar- Yrd. Doç. Dr. Mert TOPOYAN

Tedarik Zinciri Yönetimi -Bileşenler, Katılımcılar, Kararlar- Yrd. Doç. Dr. Mert TOPOYAN Tedarik Zinciri Yönetimi -Bileşenler, Katılımcılar, Kararlar- Yrd. Doç. Dr. Mert TOPOYAN Tedarik Zinciri Bileşenleri Tedarik zincirlerinde üç temel bileșenden söz edilebilir: Aktörler: Tedarik zinciri

Detaylı

MEB (K12) e-posta Sistemi Kullanımı

MEB (K12) e-posta Sistemi Kullanımı 1. Giriş Bilindiği üzere Bakanlığımız tarafından tüm kurumlarımıza POP3 destekli e-posta hesabı tahsis edilmiştir. Bu hesabı web tabanlı olarak kullanabileceğiniz gibi Outlook vb. gibi e-posta istemci

Detaylı

Sosyal Web te Yeni Eğilimler: Kurumlar İçin Dışa Dönük Sosyal Yazılımlar

Sosyal Web te Yeni Eğilimler: Kurumlar İçin Dışa Dönük Sosyal Yazılımlar Sosyal Web te Yeni Eğilimler: Kurumlar İçin Dışa Dönük Sosyal Yazılımlar Yrd. Doç. Dr. Rıza Cenk Erdur, Prof.Dr. Oğuz Dikenelli Serhat Safyürek, Oğuz Uz, Ahmet Melih Özcan Ege Üniversitesi, Bilgisayar

Detaylı

Kütüphane Web Sitesi Nedir? Bina x Web sitesi

Kütüphane Web Sitesi Nedir? Bina x Web sitesi Kütüphane Web Sitelerinde İçerik Zenginleştirme Adnan Menderes Üniversitesi Aydın 26 Ekim 2001 Dr. Hatice Kübra Bahşişoğlu kubra@hacettepe.edu.tr 04.06.2008 ÜNAK 1 Kütüphane Web Sitesi Nedir? Bina x Web

Detaylı

w w w. e - t o p l u s m s. c o m

w w w. e - t o p l u s m s. c o m TANITIM KİTİ w w w. e - t o p l u s m s. c o m İÇİNDEKİLER Sayfa Başlığı Sayfa Numarası Ana Sayfa 2 Ana Sayfa» Numara Sepeti 3 Rehber» Kayıtlı Gruplar 4 Rehber» Kayıtlı Gruplar 5 Rehber» Excel İle Numara

Detaylı

KURUMSAL REKLAMIN ANLATTIKLARI. Prof. Dr. Müge ELDEN Araş. Gör. Sinem YEYGEL

KURUMSAL REKLAMIN ANLATTIKLARI. Prof. Dr. Müge ELDEN Araş. Gör. Sinem YEYGEL I KURUMSAL REKLAMIN ANLATTIKLARI Prof. Dr. Müge ELDEN Araş. Gör. Sinem YEYGEL II Yay n No : 1668 flletme Ekonomi : 186 1. Bask - A ustos 2006 - STANBUL ISBN 975-295 - 561-4 Copyright Bu kitab n bu bas

Detaylı

e-mikro MBA Sertifika Programı Eğitim Fiyatları ve Bilgilendirme Broşürü 2014

e-mikro MBA Sertifika Programı Eğitim Fiyatları ve Bilgilendirme Broşürü 2014 Mikro MBA Sertifika Eğitim Fiyatları 1. Kategori Perfect Eğitim Paketi (10 Eğitim) 279,00 TL! 2. Kategori Plus Eğitim Paketi (5 Eğitim) 159,00 TL! 3. Kategori Pro Eğitim Paketi (3 Eğitim) 109,00TL! 4.

Detaylı

Telefon 581 22,9 23,9. Faks 532 20,9 21,9. Televizyon 54 2,1 2,2 EDI (Elektronik Veri Değişimi) Bilgisayar 496 19,5 20,4. Toplam 2432 95,7 100,0

Telefon 581 22,9 23,9. Faks 532 20,9 21,9. Televizyon 54 2,1 2,2 EDI (Elektronik Veri Değişimi) Bilgisayar 496 19,5 20,4. Toplam 2432 95,7 100,0 Mermercinin e-ticaret Silahı Yrd. Doç. Dr. İsmail Hakkı NAKİLCİOĞLU AKÜ Güzel Sanatlar Fakültesi / Sinema-TV Bölümü Mermer Sektörü ve Bilişim Çalıştayı 31 Ocak - 15 Şubat 2009 Atatürk tü Kültür Merkezi

Detaylı