2-Haritaların ölçekleri değiştiğinde bir takım özellikleri de değişir. Aşağıdakilerden hangisi değişen özelliklerden biri değildir.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "2-Haritaların ölçekleri değiştiğinde bir takım özellikleri de değişir. Aşağıdakilerden hangisi değişen özelliklerden biri değildir."

Transkript

1 YERYÜZÜNDE YAŞAM KAZANIMLAR 1. Farklı ölçeklerde çizilmiş haritalardan yararlanarak ölçek değiştiğinde haritanın değişen özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 2. Konum ile ilgili kavramları kullanarak kıtaların, okyanusların ve ülkemizin coğrafi konumunu tanımlar. SORULAR 1-Büyük ölçekli haritalar ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? A-Ayrıntıları gösterme gücü fazladır. B-Ölçeğin paydasındaki rakam küçüktür. C-Dünyanın en geniş alanlarını göstermek için kullanılır. 2-Haritaların ölçekleri değiştiğinde bir takım özellikleri de değişir. Aşağıdakilerden hangisi değişen özelliklerden biri değildir A-Gösterilen alan B-Ayrıntılar C-Yer şekillerinin yükseltileri D-İki yer arasındaki harita uzunluğu 3-I-Ülkemizin batı ve güney kıyılarında görülür. II-Bitki örtüsü makidir. III-Ülkemizde kışın en yüksek sıcaklıklar bu iklimde görür. Özellikleri verilen iklim A-Karasal B-Akdeniz C-Karadeniz D-Tundra 4-Türkiye ile ilgili; I doğu,36-42 kuzey paralelleri arasındadır. II-Başlangıç meridyeninin doğusundadır. III-Asya ve Avrupa kıtalarının birleştiği yerdedir. Verilenlerden hangileri doğrudur? A-Yalnız I B-I ve II C-II ve III D-I,II ve III 5-Çizim yöntemleri ve küçültme oranları değişse de bütün haritalarda değişmeyen azı ortak özellikler vardır. Aşağıdakilerden hangisi bütün haritalarda bulunan ortak özelliklerden biri değildir? A-Ölçekleri vardır. B-Kuşbakışı görünüşe göre çizilirler. C-Dünyanın tamamını veya bir bölümünü gösterirler. D-Yer şekillerini gösterirler. YERYÜZÜNDE YAŞAM KAZANIMLAR 3. Dünyanın farklı doğal ortamlarındaki insan yaşantılarından yola çıkarak, iklim özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 4. Haritalardan ve görsel materyallerden yararlanarak Türkiye de görülen iklim türlerinin özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur 5. Haritalardan ve görsel materyallerden yararlanarak Türkiye deki iklim tiplerinin dağılışında, konumun ve yeryüzü şekillerinin rolünü açıklar. 1- I-Yazlar serin, kışlar ılık, her mevsim yağışlıdır. II-Yazlar sıcak ve kurak, kışlar ılık ve yağışlıdır. III- Yazlar sıcak ve kurak, kışlar soğuk ve kar yağışlıdır. Yukarıda tanımları verilen iklimler, sırasıyla hangi şıkta doğru verilmiştir? A-Akdeniz-Karadeniz-Karasal B- Karadeniz-Karasal- Akdeniz C- Karadeniz- Akdeniz-Karasal D-Akdeniz -Karasal-Karadeniz 2-Aşağıdaki ülkelerden hangisinde yaşayan çocuklar sürekli kalın elbise giymek zorundadır? A-Kanada B-Mısır C-Türkiye D-Ekvator 3-Aşağıdakilerden hangisi Türkiye de farklı iklim özelliklerinin görülmesinde etkili değildir? A-Dağların denize uzanış doğrultusu B-Dağların yükseltisi C-Etrafında denizlerin bulunması D-Doğal bitki örtüsü 4-Dağlar kıyı çizgisine dik uzandığı için, denizin etkisi iç kısımlarda daha çok hissedilir. Yukarıda özelliği verilen kıyımız A-Akdeniz B-Ege C-Marmara D-Karadeniz 5-İklim özellikleri benzer olan iki ilkede aşağıdakilerden hangisinin benzer olması beklenemez? A-Akarsu uzunluklarının B-Doğal bitki örtüsünün C-Tarım ürünü çeşidinin D-Konut tipinin 6-Aynı maaş ile giyinme bütçelerinden aynı oranda para ayıran 4 farklı aileden hangisi yaşadığı bölge dikkate alınarak kışlık giysi giderlerine daha fazla para ayırmak zorundadır? A-Ege Bölgesi nde yaşayan aile B-Güneydoğu Anadolu Bölgesi nde yaşayan aile C-Karadeniz Bölgesi nde yaşayan aile D-Doğu Anadolu Bölgesi nde yaşayan aile YERYÜZÜNDE YAŞAM KAZANIMLAR 6. Örnek incelemeler yoluyla tarih öncesindeki ilk yerleşmelerden günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 7. Anadolu ve Mezopotamya da yaşamış ilk uygarlıkların yerleşme ve ekonomik faaliyetleri ile sosyal yapıları arasındaki etkileşimi fark eder. SORULAR 1-Aşağıda verilenlerden hangisi İyonların bilimsel alanda geliştiklerinin göstergesi değildir? A-Tales matematik ve astronomi alanında çalışmalar yapmıştır. B-Hipokrat tıp biliminin öncüsüdür. C-Siyasi birlik sağlanamamıştır. D-Pisagor ilk kez dünyanın yuvarlak olduğunu savunmuştur. 2-Lidyalılar Sard şehrinden başlayıp, Ninova ya kadar uzanan Kral Yolu nu yapmışlardır. Bu durum; I-Ticari faaliyetlerin gelişmesine II-Kültürel ilişkilerin artmasına III-Lidyalıların zenginleşmesine Sonuçlarından hangilerine ortam hazırlamıştır? A-Yalnız I B-I ve III C-II ve III D-I,II ve III 3-Tarih öncesi dönemlerin önemli yerleşim yerlerinden biri Çayönü nde yapılan kazılarda orak, bıçak, tahıl öğütme taşları bulunmuştur. Buna göre Çayönü için; I-Üretim faaliyetlerinin başladığını II-Tarım aletleri yapıldığı III-Krallık ile yönetildiği Yargılarından hangilerine ulaşılabilir? A- Yalnız II B-Yalnız III C-I ve II D-II ve III 4-*Hititlerin en büyük tanrıları tanrıça Arinna ile eşi Duttaşa dır. *Frigler ise Ana tanrıça Kibele ve sevgilisi Atis e taparlardı. *İyonlar ise tanrılarının tanrısı olarak kabul edilen Zeus ve karısı Hera ya yoğun olarak taparlardı. Buna göre bu medeniyetlerle ulaşılabilecek en kapsamlı yargı A-Ticari faaliyetler gelişmiştir. B-Çok tanrılı inanış vardır. C-Siyasi birlik sağlanmıştır. D-Yazılı kültür gelişmiştir. 5-Aşağıdakilerden hangisi Hititler ile Mısırlar arasında yapılan ilk yazılı antlaşmadır? A-Pankuş B-Kadeş C-Tavananna D-Anal

2 6-I-Gordion II-Sard III-Hattuşaş Yukarıda verilen merkezlerin başkentlik yaptığı uygarlıklar hangisinde doğru şekilde gruplandırılmıştır? I II III A-İyon Frig Hitit B- Lidya İyon Frig C- Frig Lidya Hitit D -Hitit Lidya İyon 7-Tarih öncesi dönemler dünyanın her yerinde aynı anda yaşanmamıştır. Buna göre; Aşağıda verilenlerden hangisi bu görüşü kanıtlar niteliktedir? A-Sırasıyla taş, toprak ve madenden eşya yapılması B-Anadolu ve Mezopotamya da Maden devirleri yaşanırken Avrupa da taş devrinin yaşanması C_Eski Taş Devri nde üretimin olmaması D-Yeni Taş Devri nde köylerin kurulması 8-Frigler yaptıkları kanunlarla Öküz kesenin, sabankıranın cezasının ölüm olduğunu kabul etmişlerdir. Buna göre Friglerle ilgili olarak, I-Tarım önemli bir geçim kaynağıdır. II-Tarımsal faaliyetler korunmak istenmiştir. III-Vergi gelirleri azalmıştır. Yargılarından hangilerine ulaşılabilir? A-I ve II B-I ve III C-II ve III D-I,II ve III 9-Parayı icat ederek ticarette değiş-tokuş usulüne son veren uygarlık A-Urartular B-Sümerler C-Frigler D-Lidyalılar 10-Hititlerde Anal adı verilen yıllıkların oluşturulmasında dini inanışlar da etkili olmuştur. Buna göre, aşağıdakilerden hangisi bu görüşü kanıtlar niteliktedir? A-Tarafsız olarak yazılması B-Önemli konuları konu alması C-Galibiyetleri ve mağlubiyetleri yazması D-Tanrıya hesap vermek amacıyla yazılması 11-Tarih öncesi dönemler aşağıdaki gelişmelerden hangisiyle sona ermiştir? A-Paranın icadı B-Yazının bulunması C-Ateşin bulunması D-Tekerleğin icadı 12-Hititlerde Pankuş adı verilen kralların yetkilerine bile müdahale edebilen asillerden oluşmuş bir meclis vardı. Buna göre aşağıdakilerden hangisine ulaşılmaz? A-Hititlerde kralın yanında meclis de yönetimde etkilidir. B-Meclis kralın yetkilerini kısıtlamıştır. C-Kralı halk seçmiştir. D-Mecliste soylular yer almıştır. 13-Hitit kralları başrahip, baş yargıç, başkomutanlık görevlerini birlikte üstlenmişlerdir. Buna göre Hitit kralları I-Siyasi II-Dini III-Hukuki Alanlarından hangilerinde yetkilidir? A-Yalnız I B-I ve II C-II ve III D-I,II ve III 14-Lidyalılar, İyonlarla yoğun bir ticari ilişkiye girmişlerdir. Bu durum Lidyalıların İyon tanrılarına tapmalarına ortam hazırlamıştır Buna göre; I-İki ülke arasında yoğun savaşlar çıkmıştır. II-İki ülke arasında ticari ilişkiler gelişmiştir. III-İyonlar Lidyalıları dini yönden etkilemiştir. Yargılarından hangilerine ulaşılabilir? A-Yalnız I B-I ve II C-I ve III D-II ve III 15-I-Hititler II-Urartular III-İyonlar Yukarıda verilen İlk Çağ medeniyetlerinden hangileri Doğu Anadolu da kurulmuştur? A-Yalnız I B-Yalnız II C-I ve II D-I ve III 16-Urartular öldükten sonra yaşama inanmaktaydılar. Buna göre, aşağıdakilerden hangisi Urartuların öldükten sonra yaşama inandıklarının göstergesidir? A-Hayvancılık ve madencilikle uğraşmaları B-Farklı yazılar kullanmaları C-Ölülerini eşyalarıyla birlikte gömmeleri D-Tarımı geliştirmek için faaliyetlerde bulunmaları 17-Birçok uygarlığın Anadolu yu yurt edinmesinde; I-İklim şartlarının uygunluğu II-Tarıma elverişli arazilerin çokluğu III-Bilim ve sanatın gelişmesi Durumlarından hangileri etkili olmuştur? A-I ve II B-I ve III C-II ve III D-I,II ve III 18-İyonlara ait Efes teki Artemis Tapınağı günümüze kadar ulaşan Dünya nın yedi harikasından birisidir. Bu durum İyonların; I-Siyasi II-Hukuki III-Mimari Alanlarından hangilerinde gelişme gösterdiklerini ortaya koyar? A-Yalnız I B-Yalnız III C-I ve II D-I ve III 19-Tarihçiler, olayların incelenmesini ve araştırılmasını kolaylaştırmak için tarihi, yazının bulunmasını esas alarak ikiye ayırmışlar, yazının bulunmasından önceki dönemlere Tarih Öncesi yazıyla başlayan dönemlere Tarih Çağları denilmiştir. Buna göre yukarıda verilen cevap aşağıdaki sorulardan hangisinden sonra verilmiştir? A-Tarih öncesi dönemler nelerdir? B-tarih öncesi dönemlerde üretim var mıdır? C-Tarihi devirlerin ayrılmasında etkili olan faktörler nelerdir? D-İlkçağ da teknik alanda ne tarz gelişmeler yaşanmıştır? 20-Hititlerde kraliçe devlet yönetiminde etkilidir diyen bir tarihçi bu görüşe kanıt olarak aşağıdakilerden hangisini kanıt olarak gösterebilir? A-Kralın başrahip olması B-Kadeş barış Anlaşması na kral ile birlikte mührünü vurması C-Kralın eşi olması D-Kralın bütün yetkilerini elinde toplaması 21-Hititler günlük işlerde ve ticari faaliyetlerde Sümer çivi yazısını, siyasi ve dinsel işlerde ise kutsal saydıkları Hiyeroglif(resimli)yazısını kullanmışlardır. Buna göre Hititlerle ilgili; I-Farklı yazı türleri kullanmışlardır. II-Yazılara dinsel karakter yüklemişlerdir. III-Mezopotamya yı hâkimiyeti altına almıştır. Yargılarından hangilerine ulaşılabilir? A-I ve II B-I ve III C-II ve III D-I,II ve III 22-Tarih öncesi Dönemler, yazısız kültürlerin yaşandığı dönemlerdir. Buna göre, Tarih Öncesi yerleşimlerinde; I-Yazılı metinler II-Kitabeler III-Süs eşyaları Kalıntılarından hangilerine rastlanmaz? A-I ve II B-I ve III C-II ve III D-I,II ve III 23-Aşağıdakilerden hangisi Tarih öncesi Dönemde Anadolu daki yerleşim yerlerinden birisi değildir? A-Alacahöyük B-Gordion C-Truva D-Ninova

3 24- Mezopotamya uygarlıklarından olan Asurlular Kayseri-Kültepe yakınlarında kurmuş oldukları kolonilerle kullandıkları çivi yazısını Anadolu ya getirmişlerdir. Bu durumun aşağıdakilerden hangisine ortam hazırladığı söylenemez? A- Anadolu ve Mezopotamya arasında ticaret gelişir. B- Kültürel etkileşim yaşanır. C- Kadeş anlaşması imzalanır. D- Anadolu tarihi devirlere geçer. 25-Aşağıdakilerden hangisi Lidyalıların ticareti geliştirmek için yaptıkları çalışmalar arasında gösterilemez? A-Kral Yolu nu yapmaları B-Takas usulüne son vermeleri C-Sard şehrini ticaret merkezi haline getirmeleri D-Kendilerine ait bir dil ve alfabe kullanmaları 26-Anadolu daki İlkçağ medeniyetlerinde biri olan Lidyalılar madeni parayı bulmuştur. Bu durum aşağıdakilerden hangisinin gelişmesine katkı sağlamıştır? A-Takas usulü B-Ticaret C-Alış-veriş D-Madencilik 27-*Tümülüs denilen mezarları vardır. * Fibula denilen çengelli iğneyi bulmuşlardır. *Kibele ve Atis e inanmışlardır. *Merkezi Gordion dur. Yukarıda özellikleri verilen İlk Çağ medeniyeti hangisidir? A-Lidyalılar B-İyonlar C-Frigler D-Urartular 28-Hititler; *Anal adı verilen yıllıkları vardır. *Pankuş meclisi vardır. *Kadeş Anlaşması nı yapmışlardır. *???????????? Yukarıda Hititlerle ilgili verile özelliklerden??? olan yerlere aşağıdakilerden hangisini getirilmesi uygun olur? A-Tanananna denilen kraliçeleri vardır. B-Kralları Midas döneminde Anadolu ya hâkim olmuşlardır. C-takas usulüne son vermişlerdir. D-Merkezleri Sard şehridir. 29-Aşağıdakilerden hangisi Orta Çağı kapsamaktadır? A-MÖ B C D-1789-Günümüz 30- Aşağıdakilerden hangisi Yeni Çağı kapsamaktadır? A-MÖ B C D-1789-Günümüz 31- Aşağıdakilerden hangisi Yakın Çağı kapsamaktadır? A-MÖ B C D-1789-Günümüz 32- Aşağıdakilerden hangisi İlk Çağı kapsamaktadır? A-MÖ B C D-1789-Günümüz hangi yüzyıla girmektedir? A-17 B-18 C-19 D hangi yüzyıla girmektedir? A-17 B-18 C-19 D Aşağıdakilerden hangisinde, taş işçiliği ve taştan kale yapımında usta olan Anadolu uygarlığı verilmiştir? A-Hititler B-Lidyalılar C-Urartular D-Frigler 36-I-Parayı kullanma II-Merkezi krallıkla yönetilme III-Çok tanrılı dini inanış Yukarıda verilen özelliklerden hangisi veya hangileri İlk Çağ Anadolu uygarlıklarının tümünde görülen bir özelliktir? A-I ve II B-II ve III C-Yalnız II D-Yalnız III 37-Anadolu da tarih öncesi dönemlere ait farklı özellikte yerleşim alanları bulunmuştur. Aşağıdakilerden hangisi, Anadolu daki tarih öncesi mağara yerleşmesine örnek gösterilebilecek önemli bir merkezdir? A-Boğazköy B-Alacahöyük C-Çatalhöyük D-Karain 38-*Şehir devletleri halinde yaşamışlardır. *Tekerleği icat etmişlerdir. Yukarıda özellikleri verilen uygarlık A-İyonlar B-Hititler C-Asurlar D-Sümerler 39-M.S.1071 yılı kaçıncı yüzyılın kaçıncı çeyreğidir? A-10.yüzyılın 3. çeyreği B-9.yüzyılın 2. çeyreği C-11.yüzyılın 3. çeyreği D-11.yüzyılın 1.çeyreği 40-M.Ö. tarihler sayısal değer olarak arttıkça günümüzden uzaklaşır. I-M.Ö.3000 de yaşadım. II- M.Ö.2000 de yaşadım. III- M.Ö.3500 de yaşadım. IV- M.Ö.500 de yaşadım. Buna göre, yukarıda yaşanılan tarihlerden hangisi günümüzden geriye gidildikçe diğerlerinden daha eski bir tarihte yaşanmıştır? A-I B-II C-III D-IV 41-M.Ö. tarihler sayısal değer olarak arttıkça günümüzden uzaklaşır. I-M.Ö.2500 de yaşadım. II- M.Ö.2000 de yaşadım. III- M.Ö.1500 de yaşadım. IV- M.Ö.500 de yaşadım. Buna göre, yukarıda yaşanılan tarihlerden hangisi günümüzden geriye gidildikçe diğerlerinden daha eski bir tarihte yaşanmıştır? A-I B-II C-III D-IV 42-M.S.1453 yılı kaçıncı yüzyılın kaçıncı çeyreğidir? A-14.yüzyılın 3. çeyreği B-14 yüzyılın 2. çeyreği C-15.yüzyılın 3. çeyreği D-15.yüzyılın 2.çeyreği 43-Anadolu nun en eski dönemlerden beri yerleşim merkezi olmasında aşağıdakilerden hangisinin etkili olduğu söylenemez? A-Coğrafi konumu nedeniyle önemli yollar üzerine bulunması B-Yüksek sıradağlar olması C-İklimin insan yaşamına elverişli olması D-Toprakların verimli olması 44-Aşağıdakilerden hangisi çöl ikliminin görüldüğü bölgelerin özelliklerinden biri değildir? A-Açık renkli giysiler kullanılır. B-Tarım yapılacak alanlar çok azdır. C-Hindistan cevizi, muz, ananas gibi ürünler yetiştirilir. D-Yerleşmelere suyun bulunduğu alanlarda rastlanır. 45-Anadolu eski çağladan beri yerleşim merkezi ve birçok uygarlığın beşiği olmuştur. Bu bilgi Anadolu ile ilgili aşağıdakilerden hangisinin kanıtı değildir? A-Göç yollarının üzerinde bulunduğunun B-İklimin yaşamaya elverişli olduğunun C-Anadolu ya ait kültürün olmadığının D-Anadolu da birçok topluluğun yaşadığının 46-Mezopotamya uygarlıklarından Asurların egemenliklerini Basra Körfezi nden, Anadolu nun içlerine kadar yaymalarına ve bu bölgelerde ticaretle uğraşmalarına aşağıdakilerden hangisi kanıt olarak gösterilebilir? A-Kayseri de Asurlara ait tabletlerin bulunması B-Anadolu da paranın kullanılmaya başlaması C-Anadolu da yapılmış bir takım yazılı anlaşmaların ele geçmesi D-Lidyalıların Kral Yolu nu Efes e kadar uzatması

4 47-Asurlu tüccarlar ticaret amacıyla geldikleri Anadolu ya yazıyı da beraberinde getirmişlerdir. Yazının Anadolu da kullanılmasıyla birlikte Anadolu tarihi devirlere girmiştir. Bu bilgilere göre aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? A-Asurların Anadolu ya egemen oldukları B-Anadolu da paranın kullanıldığı C-Ticari ilişkilerin kültürel etkileşime yol açtığı D-Anadolu nun Tarih Devirlerine Mezopotamya dan önce girdiği 48-Sosyal bilgiler öğretmeni Sevgi Erdem öğrencilerine bir toplumun yerleşik yaşam tarzı benimsediğine kanıt istemiştir. Buna göre aşağıdakilerden hangisinin gösterdiği kanıt doğrudur? A-Avcılık ve toplayıcılık yapılması B-Tarımsal etkinliklerin olması C-Ateşin denetim altına alınması D-Çok Tanrılı inanışların görülmesi 49-Aşağıdakilerden hangisi yerleşmeyi olumsuz etkiler? A-Dağlık ve yüksek yerler B-Suyun bol olduğu yerler C-Ulaşımın kolay olduğu yerler D-Toprakların verimli olduğu yerler 50-Anadolu da yaşayan ilk uygarlıkların ortak özelikleri A-Şehir devletleri halinde yaşamışlardır. B-Merkezi krallıkla yönetilmişlerdir. C-Çivi yazısı ve resimli yazı kullanmışlardır. D-Kralları anlatan yıllıklar yazmışlardır. 51-Aşağıdakilerden hangisi Anadolu da yaşamış uygarlıklardan biri değildir? A-Hititler B-Asurlar C-Urartular D-Frigler 52-Aşağıdakilerden hangisi Mezopotamya da yaşamış uygarlıklardan biri değildir? A-Sümerler B-Asurlar C-Urartular D-Babiller 53-*Hititler---Hattuşaş * Frigler---Gordion * Urartular Tuşba * İyonlar---Sard Yukarıdaki uygarlıklardan hangisinin başkenti yanlış eşleştirilmiştir? A- Hititler B- Frigler C- Urartular D- İyonlar 54-I-Dünyanın yedi harikasından biri olarak sayıla Asma Bahçeleri ile ünlüdür. II-En önemli kralları Hammurabi dir. III-Çok tanrılı bir dini inanca sahip olan bu medeniyetin en önemli tanrısı Madruk tur. Yukarıda özellikleri verilen medeniyet A-İyonlar B-Asurlar C-Babiller D-Sümerler 55- Hititler Suriye için Mısırlılarla savaşmışlar ve sonunda ilk yazılı anlaşma olan Kadeş Anlaşması nı ( MÖ 1296 ) imzaladılar. Buna göre aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz? A- Savaşı Hititlerin kazandığına B- Hitiler ve Mısırlıların tarihi çağlara girdiğine C-Hititlilerin ve Mısırlıların Suriye yi ele geçirme çabalarının olduğuna D-Savaşın sonunda barış yapıldığına 56- İlkçağdaki uygarlıklar farklı ekonomik alanlarda faaliyet göstermişlerdir. Örneğin verimli topraklarda yaşayan Frigyalılar ve Hititler tarım ve hayvancılıkla, deniz kıyısında kurulan İyon yalılar denizcilikle, yer altı kaynakları dışında zengin bir yerde kurulan Urartular da madencilikle uğraşmışlardır. Bu bilgilere göre toplumların ekonomik hayatlarında aşağıdakilerden hangisinin daha büyük etkisinin olduğu söylenebilir? A-Yönetim şekillerinin B- Kültürel farklılıklarının C-Kuruldukları coğrafyanın özelliklerinin D- Sık sık istilalara uğramalarının 57- *Sümerli bilginler ay ve güneş tutulmasını, ay yılı takvimini hesaplamışlardır. *Güneş sistemindeki beş gezegeni ve burçları bulmuşlardır. *Ziggurat adını verdiğimiz tapınaklar aynı zamanda birer gözlemeviydi. Sümer tarihini araştıran bu uzmanın anlattıklarına göre Sümerler dünya kültür ve uygarlığına hangi alanda katkıda bulunmuşlardır? A-Matematik B-Astronomi C-Tarih D-Tıp 58- Ziggurat adı verilen tapınaklar yapmışlar, matematikte dört işlemi bulmuşlar, beş gezegeni ve takımyıldızları (burçlar) bulmuşlar, ilk yazı ve tekerleği icat etmişler ve kullanmışlardır. Yukarıda özellikleri verilen ilkçağ uygarlığı aşağıdakilerden hangisidir? A)-Asurlular B- Mısırlılar C- Frigler D- Sümerler 59-Aşağıda bazı uygarlıklar ve başkentleri eşleştirilmiştir hangisi yanlıştır? A- Hititler-Hattuşaş B- Lidyalılar-Sard C- Urartular-Tuşpa D- İyonya-Gordion 60- İlk kanunları hazırlayan kraldır. Hazırladığı kanunlar göze göz, dişe diş kuralına dayanır. Aynı zamanda bu kanunlar dünyadaki ilk anayasa olarak kabul edilir. Yukarıda verilen özellikler aşağıdaki karlardan hangisi ile ilgilidir? A-Kral Midas B- Kral Giges C-Hammurabi D- Asur Banipal 61- * İlk kütüphaneyi kurmuşlardır. *Yazıyı Anadolu ya getirmişlerdir. Hangi uygarlıktan bahsediliyor? A-Urartular B-Sümerler C -Asurlular D-Babiller 62-Tarih öncesi dönemler sırayla Kaba Taş, Yontma Taş, Cilalı Taş, Bakır, Tunç ve Demir Devirleri olarak adlandırılmıştır. Buna göre, tarih öncesi dönemlerin adlandırılmasında nasıl bir yol izlendiği söylenebilir? A-Kullanılan araçların niteliği esas alınmıştır B-Toplumlar arası önemli olan olaylar esas alınmıştır C-Bölgelerin coğrafi özellikleri göz önünde bulundurulmuştur D-İnsan davranışları etkili olmuştur.

5 63- Aşağıda verilen olayların karşılarına hangi çağa veya devire son verdiklerini tarih belirterek yazınız. 1-Yazının Bulunması, 2- Kavimler Göçü, 3-İstanbul un Fethi, 4-Hz.İsa nın doğumu, 5-Fransız İhtilali ni Tarih şeridi üzerine yerleştiriniz TARİH ÖNCESİ TARİHİ DEVİRLER ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) TAŞ D MADEN D. İLK ÇAĞ 0 ORTA ÇAĞ YENİ ÇAĞ YAKIN ÇAĞ MİLATTAN ÖNCE MİLATTAN SONRA 64- Çatalhöyük, 9000 yıl önce Konya yöresinde düz ve verimli alanların yanında kurulan, ilk ev mimarisi ile ilk dinsel yapılara ait kalıntıların bulunduğu merkezlerden biridir. Sadece metinden yararlanarak Çatalhöyük için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? A- Ticaret hayatının canlı olduğu B- Küçükbaş hayvancılık yaptıkları C-Tarım için sulama kanalları yaptıkları D- Yerleşik hayat sürdürdükleri 65- Aşağıdaki diyagramda İlk Çağda İyonyalıların gerçekleştirdiği bazı gelişmeler verilmiştir: Hipokrat ın tıbbın temelini atması Heredot un ilk tarih yazarı olması + + Tales in, ilk kez Güneş tutulmasını hesaplaması =?.. Buna göre, diyagramdaki? yerine aşağıdaki yargılardan hangisi getirilmelidir? A- Bilimsel çalışmalarda öncülük etmişlerdir. B- Astronomi alanında ileri gitmişlerdir. C-Büyük üniversiteler açmışlardır. D- Tarih eğitimine ve öğretimine önem vermişlerdir. 66- Tarım toplumu olan Friglerin en büyük tanrısı toprak ve bereket tanrıçası Kibele dir. Savaşçı bir toplum olan Urartuların en büyük tanrıları savaş tanrısı Haldi dir. Bu bilgilere göre, İlk Çağ Anadolu toplumları için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? A-Ekonomilerin temeli tarıma dayanır. B-Sürekli savaş halindedirler. C-Toplumların yaşam tarzları, dini inanışları etkilemiştir D-Dinin toplum üzerindeki etkisi azalmıştır. FRİGLER Başkentleri GORDİON dur. SÜMERLER Yazıyı icat ettiler.? Parayı ilk kez onlar kullandılar. HİTİTLER Tarihte ilk yazılı antlaşmayı ilk kez onlar imzaladılar. 67-Verilen eşleştirmede yukarıda boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? A-İyonyalılar B-Asurlular C-Lidyalılar D-Urartular

6 68-Kral yolu üzerinde kurulmuş olan Lidya uygarlığı, ekonomik faaliyetlerin kendilerine kazandırdığı servetle komşu devletlere göre bilim, sanat ve teknikte üstün bir uygarlık seviyesine çıkmışlardır. Verilen bilgide Lidya uygarlığının gelişmesinde etkili olan A-Ekonomide parayı kullanmaları B-Ticaret yolu üzerinde bulunmaları C-Madencilik sanatında ileri olmaları D-Devlet yönetiminde tüccarlarında etkili olması 69- Hititler zamanında tarihî çağlara geçmiştir. Tarihte bilinen ilk meclislerden olan Pankuş meclisini kuran Hititler böylece kralın yetkilerini sınırlandırmışlar, merkezi otoriteyi güçlendirmek için vilayetlere merkezden valiler atamışlardır. Tarihte ilk defa veraset sistemini uygulayan, aile ile ilgili kanunlar yapan Hititler, Anallar denen yıllıklar yazdırarak ilk defa tarih yazıcılığını da başlatmışlardır. Yukarıdaki bilgilere bakılarak Hititlerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A- Hukuk alanındaki gelişmelere katkıda bulunmuşlardır. B-.Merkezi otoriteyi güçlendirmeye çalışmışlardır. C-Yazılı tarih ilminin temellerini atmışlardır. D- Tarımı koruyup, geliştirmek için kanunlar yapmışlardır. 70- * Asurlular, kurdukları ticaret kolonileri aracılığıyla kullandıkları çivi yazısını Anadolu ya getirmişlerdir. * Girit in Ege den Akdeniz e uzanan deniz yolu üzerinde bir uğrak yeri olması, Girit kültürünün çevreye yayılmasına ve diğer kültürlerinde buraya taşınmasına neden olmuştur. * Mezopotamya uygarlığı, Akadların düzenledikleri seferlerin etkisiyle Ön Asya ya yayılmıştır. Bu bilgilere göre İlk Çağ uygarlıkları arasındaki kültürel etkileşimlerde aşağıdakilerden hangisinin rolü yoktur? A- Savaşların B- Coğrafî konumun C-Dini inançların D- Ekonomik ilişkilerin 71-İyon uygarlığı ile ilgili kazılarda kütüphane kalıntılarının bulunması, aşağıdakilerden hangisine doğrudan kanıt sayılabilir? A-Zengin bir toplum olduklarına B- Özgür düşünceye sahip olduklarına C- Bilime önem verdiklerine D- Ticarette ve sanatta ileri gittiklerine 72-Tarih boyunca, Anadolu da çok sayıda uygarlık kurulmuş ve gelişmiştir. Anadolu nun hangisi özelliği bu durumda etkili olmamıştır? A) Asya ve Avrupa arasında köprü olması B) Tarım, ticaret ve hayvancılık için elverişli olması C)İkliminin insan yaşamına uygun olması D)Yüksek dağların geniş yer kaplaması 73-Aşağıda verilen tarihlerin hangi yüzyıla ait olduğunu yazınız Fransız İhtilali 1789 tarihinde meydana gelmiştir. Bununla ilgili olarak aşağıdaki bilgilerden hangisi doğrudur? A-İlkçağ kapanmış, Ortaçağ başlamıştır. B- Ortaçağ kapanmış, Yeniçağ başlamıştır. C- Ortaçağ kapanmış, Yakınçağ başlamıştır. D- Yeniçağ kapanmış, Yakınçağ başlamıştır. 75- Aşağıdakilerden hangisi İyonlar döneminin ünlü bilgin ve filozoflarından değildir? A- Thales B- Aneksimenes C- Midas D- Hipokrat 76- Tarihte ilk parayı basan ve parayı ticarette ilk kullanan devlet A- Hititler B- Mısırlılar C- İyonlar D- Lidyalılar 77- Frigler de Ana Tanrıça olarak kabul edilen, bereketin ve çoğalmanın sembolü olan tanrıçanın adı nedir? A- Kibele B- Aloha C- Tuşpa D- Ares 78- Urartu Devleti Anadolu nun hangi Bölgesinde hüküm sürmüştür? A- Ege Bölgesi B- İç Anadolu Bölgesi C- Doğu Anadolu D- Akdeniz Bölgesi 79- Aşağıdaki tarihlerden hangisi İlk Çağı kapsamaktadır? A Günümüz B C- MÖ D Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır? A- Urartuların başkenti.. Tuşpa B- Hititlerin yazdığı yıllıklar. Anal C- Lidyalıların kurduğu ünlü ticaret yolu Baharat Yolu D- Friglerin halı ve kilimleri. Tapetes 81-Lidyalıların parayı bulması sonucunda aşağıdakilerden hangisi ortadan kalkmıştır? A- Ticaret hayatının canlanması B-Devletlerarasındaki savaşların durması C- Değiş-tokuş usulünün kalkması D-Lidya ekonomisinin güçlenmesi 82-Hititlerde soylulardan oluşan meclise ne ad verilirdi? A-Anal B-Tiran C-Fibula D- Pankuş 83. Tarihöncesi dönemlere ait aşağıdaki buluntulardan hangisi, o dönemde tarım yapıldığını daha çok destekler? A- Taştan kesici aletler B- Kemikten yapılmış süs eşyaları C- Tahıl öğütme taşları D- Mağaralardaki hayvan resimleri 84-Yazıyı bulan medeniyet A-Sümerler B- Babiller C- Asurlular D-Hititler 85- İlkçağda insanlar hangi dönemde yerleşik hayata geçip tarımla uğraşmaya başlamışlardır? A-Yontma taş Devri B-Kabataş Devri C-Cilalıtaş Devri D-Maden Devri 86-Aşağıda verilen medeniyet ve başkentlerinden hangisi yanlış verilmiştir? A-Hititler-Hattuşaş B-Urartular-Tuşpa C-Frigler-Gordion D-İyonlar-Sard 87-Kral yolunu aşağıdaki medeniyetlerden hangisi yapmıştır? A-Frigler B-Hititler C-Lidyalılar D-İyonlar 88-Hitiler Tanrılarına hesap vermek amacıyla ilk defa tarih yazıcılığını başlatmışlardır. Hititlerin yıllıklarına verilen isim A- Kitabe B-Anal C-Şamran D-Balba 89-Özgür düşünceye önem vererek Tales, Pisagor, Diyojen, Hipokrat gibi ünlü bilgin ve filazofların yetişmesinde etkili olan Anadolu uygarlığı A-Frigler B-Hititler C-Lidyalılar D-İyonlar 90-Aşağıda verilen devletlerden hangisi Mezopotamyada kurulmamıştır? A-Sümerler B-Babiller C-Lidyalılar D-Asurlar 99- Anadolu ya yaptıkları ticaretler sırasında Mezopotamya dan Anadolu ya kil tabletleri üzerinde yazıyı getiren uygarlık A- Sümerler B-Babiller C-Lidyalılar D-Asurlar 100-Dünyanın yedi harikasından biri olan asma bahçeleri kime aittir? A- Sümerler B-Babiller C-Lidyalılar D-Asurlar

7 101- Türk kara ordusunun da başlangıcı kabul edilen orduda onlu sistemi kuran kimdir? A- Teoman B- Atilla C- Mete Han D- Balamir 102- Aşağıdakilerden hangisi Kavimler Göçünün nedenlerinden değildir? A- İklim değişiklikleri ve kuraklık B- Çin ve Moğol baskısı C-Orta Asya da sanayinin gelişmemesi D- Yeni otlaklar bulma isteği 103- Aşağıdakilerden hangisi Kavimler Göçünün sonuçlarından değildir? A- Roma imparatorluğu doğu ve batı diye ikiye ayrıldı B- Avrupa nın bugünkü etnik yapısı oluşmuştur. C- Ortaçağ kapandı yeniçağ başladı D-Türk kültürü tüm dünyaya yayıldı, Avrupa Hun Devleti kuruldu. 104-Yerleşim alanlarının tercihinde aşağıdakilerden hangisi daha az etkilidir? A-Verimli topraklar B- İklim C- Yükselti D-Denize yakınlık 105- Aşağıdaki uygarlıklardan hangisi Anadolu da kurulmamıştır? A- Frigler B-Sümerler C-Lidyalılar D-Urartular de Mekke den Medine ye Hicret gerçekleştirilmiştir. 622 yılı hangi yüzyıl, hangi çağdadır? A-6. yy- İlkçağ B-7.yy-Ortaçağ C-8.yy- Yeniçağ D- 62.yy-Milat 107-Urartular öldükten sonra yaşamın devam ettiğine inanmışlardır. Urartulularla ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi bu durumu destekleyici niteliktedir? A-Urartulularda halkın en önemli geçim kaynağının hayvancılık olması B-Urartu mezarlarında ölünün yanına günlük hayatta kullandıkları malzemelerin konulması C- Urartuluların madencilik alanında ilerlemiş olması D-Urartuluların çivi yazısını ve hiyeroglif yazıyı kullanmış olmaları 108- I. Yazıyı icat etmişlerdir. II. İlk yazılı destan (Gılgamış destanı) bunlara aittir. II. Tarih çağlarını başlatmışlardır. Hangi medeniyetten bahsedilmektedir? A-Urartular B-Sümerler C-Asurlular D-Babiller 109- İlk Çağ da Anadolu da kurulan devletlerden hangisi, deniz yoluyla ulaştıkları Akdeniz ve Karadeniz kıyılarında koloni diye adlandırılan birçok ticaret merkezi kurmuştur? A-Frigyalılar B- İyonyalılar C- Urartular D- Hititler 110- Hititler miras hakkını yasayla düzenlemişlerdir. Urartular, maden işletmeciliğinde ileri gitmişlerdir. Bu bilgilere göre, hangi devlette ticaretin daha çok gelişmiş olduğu söylenebilir? A- Lidyalılar B- Frigyalılar C- Hititler D- Urartular 111- Sümerler; * Yazıyı bulmuşlar, geometri, aritmetik ve astronomi gibi bilimlerin temellerini oluşturmuşlar, * ilk yasaları ve edebi eserleri ortaya koymuşlardır. * Güney Mezopotamya da, birbirleriyle mücadele içinde olan kentlerde yaşamışlar, sınırları çok geniş olmayan devletler kurmuşlardır. Buna göre, Sümerlerle ilgili yargılardan hangisine ulaşılamaz? A- Uygarlığa önemli katkılarda bulunmuşlardır. B- Genellikle sınırları belli bölgelerde yaşamışlardır. C- Askeri açıdan güçlü devletler kurmuşlardır. D-Yazılı belgeler ortaya koymuşlardır Dünya da parayı ilk kez Lidyalılar kullanmışlardır. Frigyalılar, saban kıran kişiye ağır cezalar vermişlerdir. Hititler miras hakkını yasayla düzenlemişlerdir Urartular, maden işletmeciliğinde ileri gitmişlerdir. Bu bilgilere göre, hangi devlette ticaretin daha çok gelişmiş olduğu söylenebilir? A- Lidyalılar B-Frigyalılar C- Hititler D- Urartular I- Hititler anal adı verilen, kralların icraatlarını anlatan yıllıklar tutmuşlardır. II- Urartular Asur çivi yazısını kullanmışlardır. III- İbraniler tek tanrı inancını benimsemişlerdir. IV- Fenikelilerin buldukları 22 harfli alfabe Romalılar tarafından geliştirilmiştir. Yukarıda İlk Çağ medeniyetlerine ait bazı bilgiler verilmiştir. Bunlardan hangileri medeniyetlerin birbirlerinden etkilendiklerinin kanıtı olarak gösterilebilir? A- II - III B- II - IV C- III - IV D- I IV 113- İlk Çağ Anadolu uygarlıklarıyla ilgili olarak aşağıda verilen yargılardan hangisi Hititlere aittir? A-Tarihte ilk yazılı antlaşmayı imzalamışlardır. B- Tarımla ilgili çok sert hukuk kuralları vardır. C- Parayı ilk defa onlar kullanmışlardır. D- Sulama kanalları, bentler ve barajlar yapmışlardır İlkçağ Türkiye sinde yaşayan toplumlar farklı ekonomik alanlarda faaliyet göstermişlerdir. Örneğin verimli topraklarda yaşayan Frigyalılar ve Hititler tarım ve hayvancılıkla, deniz kıyısında kurulan İyonyalılar denizcilikle, yer altı kaynakları dışında zengin bir yerde kurulan Urartular da madencilikle uğraşmışlardır. Bu bilgilere göre toplumların ekonomik hayatlarında aşağıdakilerden hangisinin daha büyük etkisinin olduğu söylenebilir? A- Yönetim şekillerinin B- Kültürel farklılıklarının C- Kuruldukları coğrafyanın özelliklerinin D- Sık sık istilalara uğramalarının 115- Tarihte yazılı olarak elimize kadar gelmiş olan ilk yazılı antlaşma Kadeş Antlaşması dır. Kadeş Antlaşması hangi devletler arasında yapılmıştır? A-Hitit-Pers B-Pers-Sümer C-Hitit-Mısır D-Mısır-Lidya 116-Anadolu da kurulan İlk Çağ Uygarlıkları ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğru değildir? A-Frigler de tarım önemli olduğu için saban kırmanın cezası çok ağırdı. B-Urartular Ege Bölgesi nde kurulmuş bir uygarlıktı C-İyonlarda bilim sanat oldukça gelişmişti. D- Hititler de önemli kararların alındığı Pankuş adı verilen meclis vardı. 117-Mezopotamya Uygarlıları ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğru değildir? A-İlk yazıyı bulan uygarlık Sümerlerdir. B-Bilinen ilk kütüphaneyi Asurlular kurmuştur. C-tarihte bilinen ilk yasalar olan Hammurabi kanunları Asurlulara aittir. D-Gılgamış Destanı Sümerlere aittir. 118-Aşağıda Türk Devleti ve destanları eşleştirilmiştir. Bu eşlemeden hangisi yanlıştır? A-Köktürkler-Bozkurt Destanı B-Uygurlar-Ergenekon Destanı C-Saka Türkleri-Alp Er Tunga Destanı D-Hun Devleti-Oğuz kağan destanı

8 119-Şu anda hangi çağ içinde bulunuyoruz? A- Yeni Çağ B- Yakın Çağ C-Uzay Çağı D- Teknoloji Çağı 120-Aşağıdakilerden hangisi milattan önce gerçekleşen olaylardan biridir? A- Kavimler Göçü B-Fransız İhtilali C-Yazının Bulunması D- İstanbul un Fethi 121- I. Milat başlangıç alınarak 1-100, , vb olarak sayılan dönemlere denir. II. İnsanları etkileyen önemli toplumsal ve ekonomik olayların başlangıç ve bitiş tarihleri arasındaki zaman dilimlerine denir. III. Hz. İsa nın doğduğu güne denir. Yukarıda verilen maddelerin tanımı I II III A- Yüzyıl Çağ Milat B- Yüzyıl Milat Çağ C- Milat Çağ Yüzyıl D- Çağ Milat Yüzyıl 122- İlk insanların barınakları, Mağaralar.. Kerpiç evler ve köyler ilk şehirler etrafı surlarla çevrili şehirler ve şehir devletleri ilk krallıklar günümüz devletleri Yukarıda boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? A- Taş evler B- Sazlardan kulübeler C- At arabaları D- Göçebe hayat ÜNİTE 3:İPEK YOLUNDA TÜRKLER KAZANIMLAR 1-Destan, yazıt ve diğer belgelerden yararlanarak, Orta Asya ilk Türk devletlerinin siyasal, ekonomik ve kültürel özelliklerine ilişkin çıkarımlarda bulunur. 2-Orta Asya ilk Türk devletlerinin kültürel özellikleriyle yaşadıkları yerlerin coğrafî özelliklerini ilişkilendirir. 3-Günümüz Türk Silahlı Kuvvetleri ni ilk Türk devletlerinin ordusu ile ilişkilendirerek, Türk Silahlı Kuvvetleri nin önemini ve görevlerini kavrar. 4- İpek Yolu nun toplumlar arası siyasal, kültürel ve ekonomik ilişkilerdeki rolünü fark eder. SORULAR 1-*Hunlar- Çin politikasına dayanamayarak Kuzey ve Güney Hunları olarak ikiye ayrıldılar. *Göktürkler- Çin baskılarından dolayı Doğu ve Batı Göktürkler olarak ikiye ayrıldılar. Buna göre, ilk Türk devletlerinin yıkılmasının nedeni olarak hangisi söylenebilir? A-Orta Asya nın iklim ve coğrafyasının elverişsizliği B-Komşu devletlerin entrikaları C-İkili yönetim uygulamaları D-Boylar şeklinde örgütlenmeleri 2-I-Göktürkler,38 harfli Göktürk Alfabesi ni oluşturdular. II-Kutluklar, Orhun Kitabelerini dikitiler. III-Uygurlar, 18 harfli Uygur Alfabesi ni oluşturdular. Devletler ve ilgili bilgiler dikkate alındığında aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? A-Yazılı edebiyat sözlü edebiyattan daha çok önemsenmiştir. B-Kültürel faaliyetlere önem verilmiştir. C-Kültürel etkileşim yaşanmamıştır. D-Halk arasında kültürel farklılık kalmamıştır. 3-*Çin Devleti nden etkilenerek Maniheizm i kabul eden Uygurlar yerleşik hayata geçmişlerdir. Uygurlar ile ilgili kaynaklardan edinilen bilgiye göre aşağıdakilerden hangisine kesin olarak ulaşılabilir? A-Tarımla uğraşıyorlardı. B-Savaşçı kimliklerinin kaybetmişlerdir. C-Çadırda yaşarlardı. D-Yazıyı kullanırlardı.

9 4-Türkler Orta Asya Türk devletlerinin bağımsızlıklarını, birlik ve beraberliklerini anlattıkları, kahramanlarına yer verilen destanlar oluşturmuşlardır. Oğuz Kağan, Ergenekon, Manas, Türeyiş, Göç bunlara örnektir. Göktürk ve Uygurların kendi alfabelerini kullanmaları ile destanların yanı sıra yazılı edebî eserler de ortaya çıkarmışlardır. Türklerin sözlü ve yazılı edebiyatına ait verilen bilgilere göre, ulaşabileceğimiz en geniş yargı A-Eski Türk devletlerinde sözlü edebiyat oldukça gelişmiştir. B-Yazılı edebiyat geç gelişmiştir. C-yazılı edebiyat Göktürk ve Uygurlarla başlamıştır. D-Türklerde önce sözlü eserler 6.yüzyıldan itibaren ise yazılı eserler verilmeye başlanmıştır. 5-I-İslam öncesi Türk toplumlarını hepsi konargöçer yaşam sürmüşlerdir. II-Türk tarihinin ilk yazılı belgesi Oğuz Kağan Destanı dır. III-Türk Silahlı Kuvvetleri nin kurucusu Mete Han dır. Orta Asya Türk devletleriyle ilgili yukarıda verilen bilgilerden hangisi doğrudur? A-Yalnız I B-Yalnız III C-I ve II D-I ve III 6- ***Roma İmparatorluğu ikiye ayrıldı. ***Batı Roma İmparatorluğu yıkıldı. ***Avrupa da Derebeylik sistemi ortaya çıktı. Yukarıda Kavimler Göçü nün sonuçları verilmiştir. Bu gelişmeleri gruplayacak olursak hangi alanla ilgili sonuçlarına ulaşabiliriz? A-Ekonomik B-Dinî C-Sosyal D-Siyasî 7- I-Tarihte kurulan ilk Türk devletidir. II-Yerleşik hayata geçen ilk Türk devletidir. III-En güçlü dönemi Mete Han dönemidir. IV-Çin e karşı başarılı akınlar düzenlemişlerdir. Yukarıdakilerden hangisi Asya Hun Devleti ile ilgili doğru bir bilgi değildir? A-IV B-III C-II D-I 8-Orhun Yazıtlarında Bilge Kağan ve kardeşi Kül Tigin in Çinlilerle yaptıkları savaşlar ve Türk milletini bir araya getirmek için yaptıkları çalışmalar anlatılmıştır. Buna göre Türk milletinin varlığını devam ettirebilmesi için aşağıdakilerden hangisine önem verdiği söylenebilir? A-Savaşlardan kaçınmaya B-Çinlilerle dostane ilişkiler kurmaya C-Kendilerini anlatan yazılı eserler bırakmaya D-Dışta güçlü olup, içte birlik ve beraberliği sağlamaya 9-Türk Silahlı Kuvvetleri; *Ülke topraklarını savunmak *Millî sınırların güvenliğini sağlamak *Savaşı önlemek için caydırıcı bir güç oluşturmak Gibi görevleri vardır. Buna göre; TSK nin görevleri A-Yayılmak için güç oluşturmak B-Türk Devleti nin devamlılığını sağlayıp korumak C-Avrupa ordularına örnek olmak D-Toplumda yardımlaşma ve dayanışmayı güçlendirmek. 10- Devletin bağımsızlığını, millet ve memleket hayatının tek koruyucusu olan kahraman ordumuz korur. Bundan dolayı, askeri teşkilatımızın özel bir itina ile düzenlenmesi en önemli hususlardandır. M.Kemal Atatürk Atatürk ün bu sözünden hareketle Türk ordusu aşağıdaki görevlerden hangisini yerine getirmek zorunda değildir? A-Devletin bağımsızlığının korunması

10 B-Sınırların korunması C-Ordunun günün şartlarına göre eğitilmesi D-Kişi başına düşen millî gelirin arttırılması 11-İpek Yolu nun Çin den başlayarak, Kuzey batı yönünde ilerleyip, Pamir Dağlarını aşarak Afganistan ve İran üzerinden Anadolu ya gelmesinin Anadolu da aşağıdakilerden hangisine ortam hazırladığı söylenemez? A-Uzak doğu mallarının Anadolu üzerinden Avrupa ya taşınmasına B-Anadolu nun stratejik öneminin azalmasına C-Anadolu da ticari faaliyetler nedeniyle doğu ve batı kültürleri arasında etkileşimin yaşanmasına D-Anadolu nun ekonomik yönden gelişmesine 12-Ben Büyük Asya Hun imparatoruyum; I-Orduda ilk kez onlu sistemi uyguladım. II-Tüm Türkleri bir bayrak altında topladım. III-Çin i yenerek, İpek yolunu ele geçirdim. Buna göre; Mete Han ın yaptığı faaliyetlerden hangileri doğrudan devletin ticaret gelirini arttırmıştır? A-Yalnız I B- Yalnız II C- Yalnız III D-I ve II 13- Ben Bilge Kağan, Bir hükümdar olarak yaptığım işlerde, halkıma her konuda hesap veririm. Buna göre; eski Türklerde hükümdarın halkına hesap vermesi, günümüz modern yönetim anlayışının hangi özelliği ile ilişkilendirilebilir? A-Monarşi B-Teokrasi C-Baskıcı D-Demokrasi 14-İpek Yolu sayesinde yeşim taşı, altın ve gümüş, cam, porselen, kâğıt, baharat çeşitli yerlere ulaştırıldı. Bunun yanı sıra Uzak Doğu nun felsefesi, gelenek görenekleri de diğer ülkeler tarafından tanındı. Bu bilgilere göre; I-Ticaretin kültürler arası iletişimi sağladığı II-Çin ekonomisinin zarara uğradığı III-Avrupa milletlerinin milli benliğini yitirdiği Yargılarından hangilerine ulaşılabilir? A- Yalnız I B-I ve II C-I ve III D-I,II ve III 15-II.Göktürk Devleti,Çin e karşı kurtuluş savaşı vererek kurulmuştur.bu savaşın başlamasında ise..ve 39 arkadaşının Çin sarayını basarak bir ihtilal düzenleme girişimi etkili olmuştur. Parçada bırakılan boşluğa aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? A-Mete Han B-Teoman C-Kutluk İlteriş Kağan D-Bumin Kağan 16-I-Kâğıt ve matbaayı Çin den alıp geliştirdiler. II-Alfabe oluşturdular. III-Yerleşik hayat yaşadılar. IV-Milli benliklerine sahip çıktılar. Uygurların verilen özelliklerden hangileri Göktürklerle ortak nitelik taşır? A-I ve II B-II ve III C-II ve IV D-I,III ve IV 17-İslam öncesi Türk devletlerinden hangisi ile ilgili yapılacak bir araştırmada arkeolojik kazılar sonucu çıkarılan; saray, tapınak, su kanalı kalıntılarından yararlanılabilir? A-Hunlar B-Göktürkler C-Uygurlar D-Kutluklar 18-I-Hunların en önemli hükümdarı Bumin Kağan dır. II-Göktürkler ilk Türk alfabesini oluşturmuşlardır. III-Uygurlar, Kavimler Göçü ne neden olmuştur. İslam öncesi Türk devletleri ile ilgili verilen bilgilerden hangileri yanlıştır? A-Yalnız I B-Yalnız III C-I ve II D-I ve III

11 19-Orhun Nehri civarında yapılan arkeolojik çalışmalar sonucu Göktürklerle ilgili yazıtlara, insan ve hayvanlara ait küçük heykellere, gümüşten yapılmış kulplu ve kupsuz maşrapalara rastlanmıştır. Buna göre; Göktürklerle ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz? A-Tek tanrılı din anlayışlarının olduğuna B-Orhun nehri havzasında yaşadıklarına C-Taşınabilir sanat eserlerinin varlığına D-Maden işlemeciliği ile uğraştıklarına 20- I-Onluk sistemi oluşturdular. II-İpek Yolu için Sasanilerle anlaşıp Akhunlara son verdiler. III-Saray ve tapınak mimarisinde ilerlediler. Hun, Göktürk ve Uygur devletleri ile ilgili bilgilerin doğru eşleştirilmesi aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir? Hun Göktürk Uygur A-III II I B-III I II C-I II III D-II III I 21-*Türklere ait ilk yazılı kaynaktır. *II. Göktürk döneminde Bilge Kağan, Költigin ve vezir Tonyukuk adına dikilmiştir. *Göktürk alfabesiyle yazılmıştır. Yukarıda Orhun Kitabeleri yle ilgili verilen bilgilerde; I-Türk tarihi açısından önemi II-Kimler adına dikildiği III-Ortaya çıkarılış tarihi IV-Yazıldığı alfabe Konularından hangisine değinilmemiştir? A-I B-II C-III D-IV 22-*Bilinen ilk Türk devletidir. *En parlak devrini Mete döneminde yaşamıştır. *Orta Asya da yaşayan Türk boyları ilk defa hâkimiyet altına alınmıştır. Yukarıda özellikleri verilen Türk devleti A-Asya Hun Devleti B-Göktürkler C-Uygurlar D-Avrupa Hun Devleti 23-Türk tarihi ile ilgili araştırma yapan bir tarihçi destanlardan yaralanarak eski Türk devletlerinin siyasi, kültürel ve ekonomik özellikleriyle ilgili çeşitli bilgilere ulaşmıştır. Buna göre tarihçi araştırmasında aşağıdaki destanlardan hangisinden yaralanmış olamaz? A-Oğuz Kağan Destanı B-Gılgamış Destanı C-Türeyiş Destanı D-Ergenekon Destanı Kavimler Göçü nün etkisi ile yer değiştiren kavimlerden Angıllar ve Saksonlar bugünkü İngilizlerin, Franklar ise Fransızların atalarını oluşturmuşlardır. Buna göre Kavimler Göçü ile ilgili; I- İlk Çağ ı sona erdirmiş, Ortaçağ başlatmıştır. II- Roma İmparatorluğu doğu ve batı olmak üzere ikiye ayrılmıştır. III-Bugünkü Avrupa toplumunun temelleri atılmıştır. IV-Avrupa da Türk devletleri kurulmuştur. Yargılarından hangilerine ulaşılabilir? A-I B-II C-III D-IV

12 25-Aşağıda Göktürk Devleti ile ilgili bazı özellikler verilmiştir. *Türklere ait yazılı kaynak olan Orhun kitabeleri Göktürkler döneminde dikilmiştir. *Orta Asya da yaşayan Türkler tek bir bayrak altında toplanmıştır. *Hayvancılığın yanı sıra İpek Yolu arcılığı ile ticaretle de uğraşmışlardır. Buna göre; verilen bilgilerde Göktürklerin aşağıdaki hangi alandaki faaliyetlerinden söz edilmemiştir? A-Siyasi B-Sosyal C-Ekonomik D-Kültürel 26-*Ülke toprakları hükümdar ailesinin ortak malı sayılmıştı. *Yönetme yetkisinin Göktanrı tarafından hükümdara verildiğine inanılırdı. *Hükümdarlık hakkının kan yoluyla hükümdarın oğullarına geçtiğine inanılırdı. Türklerdeki devlet yönetimi ile ilgili yukarıda verilen özelliklerin hangisinin etkisi ile meydana geldiği söylenebilir? A-Farklı kültürlerin B-Maniheizm inancının C-Göçebe hayat tarzının D-Kut anlayışının 27-Türk tarihi ile ilgili aşağıdaki gelişmelerin hangisinde I.de verilenin II. ye ortam hazırladığı savunulamaz? I II A-Kut anlayışı Taht kavgalarının çıkması B-Maniheizm inancının kabul edilmesi Hayvansal gıdaların terk olunması C-Göçebe hayat Kalıcı sanat eserlerinin yapılması D-Maden işlemeciliğinin gelişmesi Ok, yay, kılıç, kargı gibi silahların yapılması 28-Orta Asya dan başlayarak Avrupa ya kadar uzanan İpek Yolu Türklerle Çinliler arasındaki mücadelelerinin temelini oluşturmuştur. Göktürkler döneminde ise İpek Yolu egemenliği için ilk önce Akhunlar yıkılmış daha sonra Sasanilerle mücadele edilmiştir. Buna göre aşağıdaki yargılardan hangisi doğrudur? A-Türkler ülke sınırlarını genişletmek istemişlerdir. B-Siyasi mücadelelerinin temelinde ekonomik çıkarlar yatmaktadır. C-Türkler milliyetçi bir politika izlemişlerdir. D-Orta Asya Türk devletlerinde merkezi otorite güçlüdür. 29-Aşağıda Uygurların bazı özelikleri verilmiştir. *Göç ve Türeyiş destanlarının varlığı *Matbaayı kullanmaları *Kendilerine ait alfabelerinin olması Bu özellikler dikkate alındığında Uygurlarla ilgili verilen aşağıdaki yargılardan hangisi doğrudur? A-Çinlilerle siyasi mücadele içindeydiler. B-Göçebe hayatı terk etmişlerdir. C-Kültürel alanda gelişmişlerdir. D-Maniheizm inancını kabul etmişlerdir. 30-Uygurlara ait bir yerleşim yerinde yapılan kazılarda aşağıdakilerden hangisinin bulunması beklenmez? A-Keçeden yapılmış keçe parçaları B-Küflenmiş buğday taneleri C-Ev kalıntıları D-Su kanalları

YERYÜZÜNDE YAŞAM ANADOLU VE MEZOPOTAMYA UYGARLIKLARI

YERYÜZÜNDE YAŞAM ANADOLU VE MEZOPOTAMYA UYGARLIKLARI YERYÜZÜNDE YAŞAM ANADOLU VE MEZOPOTAMYA UYGARLIKLARI ANADOLU VE MEZOPOTAMYA UYGARLIKLARI YUNAN ANADOLU MEZAPOTAMYA İRAN MISIR HİNT ANADOLU VE MEZOPOTAMYA UYGARLIKLARI GENEL ÖZELLİKLERİ: 1- Genellikle iklim

Detaylı

Anadolu eski çağlardan beri insanların dikkatini çekmiş, önemli bir yerleşim ve uygarlık merkezi olmuştur.

Anadolu eski çağlardan beri insanların dikkatini çekmiş, önemli bir yerleşim ve uygarlık merkezi olmuştur. Bilim Tarihi I Ders Notları ESKİÇAĞ DA BİLİM ANADOLU MEDENİYETLERİ Anadolu eski çağlardan beri insanların dikkatini çekmiş, önemli bir yerleşim ve uygarlık merkezi olmuştur. Hititler Anadolu da kurulan

Detaylı

İLK ÇAĞ UYGARLIKLARI MEZOPOTAMYA UYGARLIKLARI MISIR UYGARLIĞI İRAN UYGARLIĞI HİNT UYGARLIĞI ÇİN UYGARLIĞI DOĞU AKDENİZ UYGARLIĞI

İLK ÇAĞ UYGARLIKLARI MEZOPOTAMYA UYGARLIKLARI MISIR UYGARLIĞI İRAN UYGARLIĞI HİNT UYGARLIĞI ÇİN UYGARLIĞI DOĞU AKDENİZ UYGARLIĞI İLK ÇAĞ UYGARLIKLARI MEZOPOTAMYA UYGARLIKLARI MISIR UYGARLIĞI İRAN UYGARLIĞI HİNT UYGARLIĞI ÇİN UYGARLIĞI DOĞU AKDENİZ UYGARLIĞI MEZOPOTAMYA UYGARLIKLARI Kelime anlamı İki nehrin arası olan Mezopotamya,

Detaylı

Ölçek değişince değişen özellikler. Ayrıntı. Küçültme oranı. Gösterilen alan

Ölçek değişince değişen özellikler. Ayrıntı. Küçültme oranı. Gösterilen alan ÖLÇEKLER HARİTA: Yeryüzünün tamamının veya belli bir bölümünün belirli oranda küçültülerek bir düzleme çizilmiş halidir. ÖLÇEK: Gerçek uzunlukların haritaya aktarılırken belirli oranda küçültülürler. Bu

Detaylı

Hazırlayan Muhammed ARTUNÇ 6.SINIF SOSYAL BİLGİER

Hazırlayan Muhammed ARTUNÇ 6.SINIF SOSYAL BİLGİER Hazırlayan Muhammed ARTUNÇ 6.SINIF SOSYAL BİLGİER SOSYAL BİLGİLER KONU:ORTA ASYA TÜRK DEVLETLERİ (Büyük)Asya Hun Devleti (Köktürk) Göktürk Devleti 2.Göktürk (Kutluk) Devleti Uygur Devleti Hunlar önceleri

Detaylı

Yazı Menu. 1 - Anadolu Uygarlıkları. Hititler. Frigyalılar. Lidyalılar. Urartular. İyonyalılar. 2 - Kültür ve Uygarlık. Devlet Yönetimi.

Yazı Menu. 1 - Anadolu Uygarlıkları. Hititler. Frigyalılar. Lidyalılar. Urartular. İyonyalılar. 2 - Kültür ve Uygarlık. Devlet Yönetimi. Yazı Menu 1 - Anadolu Uygarlıkları Hititler Frigyalılar Lidyalılar Urartular İyonyalılar 2 - Kültür ve Uygarlık Devlet Yönetimi Din ve İnanış 1 / 12 Sosyal ve Ekonomik Hayat Yazı-Dil-Bilim-Sanat 3 - Uygarlıkların

Detaylı

- M.Ö 2000 yıllarında Anadolu ya gelerek Kızılırmak çevresinde devlet kurmuşlardır.

- M.Ö 2000 yıllarında Anadolu ya gelerek Kızılırmak çevresinde devlet kurmuşlardır. HİTİTLER: - M.Ö 2000 yıllarında Anadolu ya gelerek Kızılırmak çevresinde devlet kurmuşlardır. - Başkentleri Hattuşaş ( Boğazköy) şehridir. Çorum yakınlarındadır. - Ülke krallık ile yönetilmiştir. - Kraldan

Detaylı

Hitit Devleti M.Ö 1200 yılında Anadolu ya gelen Frigyalılar tarafından yıkıldı.

Hitit Devleti M.Ö 1200 yılında Anadolu ya gelen Frigyalılar tarafından yıkıldı. HİTİTLER: - M.Ö 2000 yıllarında Anadolu ya gelerek Kızılırmak çevresinde devlet kurmuşlardır. - Başkentleri Hattuşaş ( Boğazköy) şehridir. Çorum yakınlarındadır. - Hititliler Suriye yi ele geçirmek için

Detaylı

ORTA ASYA TÜRK TARİHİ-I 1.Ders. Dr. İsmail BAYTAK. Orta Asya Tarihine Giriş

ORTA ASYA TÜRK TARİHİ-I 1.Ders. Dr. İsmail BAYTAK. Orta Asya Tarihine Giriş ORTA ASYA TÜRK TARİHİ-I 1.Ders Dr. İsmail BAYTAK Orta Asya Tarihine Giriş Türk Adının Anlamı: Türklerin Tarih Sahnesine Çıkışı Türk adından ilk olarak Çin Yıllıklarında bahsedilmektedir. Çin kaynaklarında

Detaylı

Arap Yarımadasından Mezopotamya'ya gelen Sami kökenli bir kavimdir.

Arap Yarımadasından Mezopotamya'ya gelen Sami kökenli bir kavimdir. Akadlar,Babiller,Asurlular ve Elamlılar Video Ders Anlatımı AKADLAR M.Ö. 2350 2150 Arap Yarımadasından Mezopotamya'ya gelen Sami kökenli bir kavimdir. Samiler tarafından Orta Mezopotamya da Kral Sargon

Detaylı

İlk Uygarlıklar MEZOPOTAMYA MEDENİYETLERİ

İlk Uygarlıklar MEZOPOTAMYA MEDENİYETLERİ İlk Uygarlıklar YGS Tarih 1 Bu yazıda ne anlatıyoruz? İlk Uygarlıklar İlk uygarlıklar hakkında sınava yönelik bilgiler ile hazırladığımız bu yazı hem YGS de hem de LYS de çıkması muhtemel soruları yapmanıza

Detaylı

İnsanların var oluşundan yazının icadına kadar olan döneme denir. Tarih öncesi devirlerin birbirinden

İnsanların var oluşundan yazının icadına kadar olan döneme denir. Tarih öncesi devirlerin birbirinden Tarih Öncesi Devirlerde Anadolu Video Ders Anlatımı TARİH ÖNCESI DEVİRLERDE ANADOLU Türkiye tarih öncesi devirlerde üzerinde birçok medeniyet kurulan çok önemli bir yerleşim merkeziydi. Ülkemizin tarihi

Detaylı

III. ÜNİTE: İLK TÜRK DEVLETLERİ 2. KONU: ORTA ASYA DA KURULAN İLK TÜRK DEVLETLERİ

III. ÜNİTE: İLK TÜRK DEVLETLERİ 2. KONU: ORTA ASYA DA KURULAN İLK TÜRK DEVLETLERİ III. ÜNİTE: İLK TÜRK DEVLETLERİ 2. KONU: ORTA ASYA DA KURULAN İLK TÜRK DEVLETLERİ a. Türk Göçleri ve Sonuçları Göçlerin Nedenleri İklim koşullarının değişmesine bağlı olarak meydana gelen kuraklık, artan

Detaylı

Asya Hun Devleti (Büyük Hun Devleti) Orta Asya da bilinen ilk teşkilatlı Türk devleti Hunlar tarafından kurulmuştur. Hunların ilk oturdukları yer

Asya Hun Devleti (Büyük Hun Devleti) Orta Asya da bilinen ilk teşkilatlı Türk devleti Hunlar tarafından kurulmuştur. Hunların ilk oturdukları yer Asya Hun Devleti (Büyük Hun Devleti) Orta Asya da bilinen ilk teşkilatlı Türk devleti Hunlar tarafından kurulmuştur. Hunların ilk oturdukları yer Sarı Irmak ın kuzeyi idi. Daha sonra Orhun ve Selenga ırmakları

Detaylı

TARİH DERSİ YGS YAZ TATİL ÖDEVİ

TARİH DERSİ YGS YAZ TATİL ÖDEVİ 2014-2015 YAZ TATİL ÖDEVİ TARİH DERSİ YGS YAZ TATİL ÖDEVİ 1. Mısır uygarlığı Nil Nehri kenarlarında oluşmuş-tur. Mezopotamya uygarlığı Fırat ve Dicle nehirleri arasında ortaya çıkmıştır. İlkçağ da Gediz

Detaylı

TANER ÖZDEMİR TÜRK TELEKOM NURETTİN TOPÇU SOSYAL BİLİMLER LİSESİ TARİH ÖĞRETMENİ ZAMAN VE TAKVİM

TANER ÖZDEMİR TÜRK TELEKOM NURETTİN TOPÇU SOSYAL BİLİMLER LİSESİ TARİH ÖĞRETMENİ ZAMAN VE TAKVİM ZAMAN VE TAKVİM Takvim zamanı günlere, aylara, yıllara bölme metoduna takvim adı verilir. DİKKAT: Takvimlerin ortaya çıkmasında insanların ekonomik uğraşları önemlidir. UYARI: Hicri takvimin başlangıcı

Detaylı

Bozkır hayatının başlıca ekonomik faaliyetleri neler olabilir

Bozkır hayatının başlıca ekonomik faaliyetleri neler olabilir Kısrak sütünden üretilen kımız, darıdan yapılan begni bekni ve boza Türklerin bilinen içecekleriydi Bozkır hayatının başlıca Bu Türklerin kültürün bilinen önemli en eski gıda ekonomik faaliyetleri neler

Detaylı

TARİH 1.

TARİH 1. TARİH 1 16.02.2017 ARİF ÖZBEYLİ ERBAA ANADOLU ÖĞRETMEN LİSESİ TARİHİ ÇAĞLARA GİRİŞ... VE,TARİH YAZIYLA BAŞLAR TARİHİ ÖNCESİ DEVİRLER Taş Devri (MÖ.600.000-5500) Kalkolitik Dönem (MÖ.5500-2500) Maden Devri

Detaylı

COĞRAFİK UYGARLIKLAR. Mezopotamya ya kurulmuş devletler: Sümerler, Akadlar, Babiller, Assurlar ve Elamlılar dır. SÜMERLER AKADLAR ASSURLAR BABİLLER

COĞRAFİK UYGARLIKLAR. Mezopotamya ya kurulmuş devletler: Sümerler, Akadlar, Babiller, Assurlar ve Elamlılar dır. SÜMERLER AKADLAR ASSURLAR BABİLLER COĞRAFİK Mezopotamya, günümüz sınırlarına göre çoğu Irak ta bulunan ve arabistana kadar uzanan dar ve uzun bir platodur. Dicle ve Fırat nehirlerin arasına kurulmuş bu yer varlığının en önemli kısımlarını

Detaylı

1.1 COĞRAFİ KONUM Bir yerin Dünya üzerinde bulunduğu konuma coğrafi konum denir. Coğrafi konum, matematik ve özel konum olarak ikiye ayrılır.

1.1 COĞRAFİ KONUM Bir yerin Dünya üzerinde bulunduğu konuma coğrafi konum denir. Coğrafi konum, matematik ve özel konum olarak ikiye ayrılır. 1. Yeryüzünde Yaşam 1.1 COĞRAFİ KONUM Bir yerin Dünya üzerinde bulunduğu konuma coğrafi konum denir. Coğrafi konum, matematik ve özel konum olarak ikiye ayrılır. 1.2 MATEMATİK KONUM Dünya üzerindeki bir

Detaylı

İSLAMİYET ÖNCESİ TÜRK TARİHİ TEST

İSLAMİYET ÖNCESİ TÜRK TARİHİ TEST İSLAMİYET ÖNCESİ TÜRK TARİHİ TEST TANER ÖZDEMİR DETAY TARİHÇİ TÜRK TELEKOM NURETTİN TOPÇU SOSYAL BİLİMLER LİSESİ TARİH ÖĞRETMENİ İSLAMİYET ÖNCESİ TÜRK TARİHİ TEST 1 1) Türklerin Anadolu ya gelmeden önce

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Tarihteki Önemli Buluşlar Bilim, Türk ve İslam Devletlerinde yaşayan bilginler ile yükseliyor Coğrafi Keşifler...

İÇİNDEKİLER. Tarihteki Önemli Buluşlar Bilim, Türk ve İslam Devletlerinde yaşayan bilginler ile yükseliyor Coğrafi Keşifler... 4. ÜNİTE İÇİNDEKİLER Tarihteki Önemli Buluşlar... 6 Bilim, Türk ve İslam Devletlerinde yaşayan bilginler ile yükseliyor...21 Coğrafi Keşifler... 26 Rönesans... 32 Reform... 36 Mucitler... 43 Düşünce, sanat

Detaylı

Uygarlığın Doğuşu ve İlk Çağ Uygarlıkları Video Flash Anlatımı 2.ÜNİTE: UYGARLIĞIN DOĞUŞU VE İLK UYGARLI

Uygarlığın Doğuşu ve İlk Çağ Uygarlıkları Video Flash Anlatımı 2.ÜNİTE: UYGARLIĞIN DOĞUŞU VE İLK UYGARLI Uygarlığın Doğuşu ve İlk Çağ Uygarlıkları Video Flash Anlatımı 2.ÜNİTE: UYGARLIĞIN DOĞUŞU VE İLK UYGARLI 1.KONU: TARİHÎ ÇAĞLARA GİRİŞ 2.KONU: İLK ÇAĞ UYGARLIKLARI 1.K0NU TARİHİ ÇAĞLARA GİRİŞ İnsan, düşünebilme

Detaylı

tamamı çözümlü tarih serkan aksoy

tamamı çözümlü tarih serkan aksoy kpss soru bankası tamamı çözümlü tarih serkan aksoy ÖN SÖZ Bu kitap, Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) Genel Kültür Testinde önemli bir yeri olan Tarih bölümündeki 30 soruyu uygun bir süre zarfında ve

Detaylı

Türklerin Anayurdu ve Göçler Video Ders Anlatımı

Türklerin Anayurdu ve Göçler Video Ders Anlatımı Türklerin Anayurdu ve Göçler Video Ders Anlatımı III. ÜNİTE TÜRKLERİN TARİH SAHNESİNE ÇIKIŞI VE İLK TÜRK DEVLETLERİ ( BAŞLANGIÇTAN X. YÜZYILA KADAR ) A- TÜRKLERİN TARİH SAHNESİNE ÇIKIŞI I-Türk Adının Anlamı

Detaylı

Şehir devletlerinin merkezlerinde tapınak bulunurdu. Yönetim binası, resmî yapılar ve pazar meydanları tapınağın etrafında yer alırdı.

Şehir devletlerinin merkezlerinde tapınak bulunurdu. Yönetim binası, resmî yapılar ve pazar meydanları tapınağın etrafında yer alırdı. M.Ö 2000 den itibaren Eski Yunan da ve Ege de polis adı verilen şehir devletleri ortaya çıkmıştır. Bunlardan en önemlileri Atina,Sparta,Korint,Larissa ve Megara dır. Şehir devletlerinin merkezlerinde tapınak

Detaylı

İlkçağ Anadolu Uygarlıklarında Sosyo-Ekonomik ve Kültürel Yapı Bağlamında Kütüphane/Arşiv Kurumu

İlkçağ Anadolu Uygarlıklarında Sosyo-Ekonomik ve Kültürel Yapı Bağlamında Kütüphane/Arşiv Kurumu İlkçağ Anadolu Uygarlıklarında Sosyo-Ekonomik ve Kültürel Yapı Bağlamında Kütüphane/Arşiv Kurumu Prof. Dr. Bülent Yılmaz Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü E-posta : byilmaz@hacettepe.edu.tr

Detaylı

Sorular 1. Aşağıdaki fotoğraflardan hangisi veya hangileri insanla ilgili özellikleri göstermektedir? I II III

Sorular 1. Aşağıdaki fotoğraflardan hangisi veya hangileri insanla ilgili özellikleri göstermektedir? I II III 2006-07 Öğretim Yılı Merkezi Ölçme-Değerlendirme I.Dönem Sonu 6.Sınıf Sosyal Bilgiler (Coğrafya-Tarih) Ders Sınavı Sınav Başlama Saati:08:30 Tarih:19 Ocak 2007 İsim/ Soy isim: Sınıf:.. Sorular 1. Aşağıdaki

Detaylı

Administrator tarafından yazıldı. Perşembe, 18 Ağustos :29 - Son Güncelleme Perşembe, 18 Ağustos :42

Administrator tarafından yazıldı. Perşembe, 18 Ağustos :29 - Son Güncelleme Perşembe, 18 Ağustos :42 Antik Çağda Söke'yi bilmek için Antik Çağda Türkiye'yi bilmek gerekir ESKİ ÇAĞLARDA TÜRKİYE VE ÇEVRESİ A. ESKİ ÇAĞLARDA TÜRKİYE 1. Türkiye'nin Tarih Öncesi Dönemlerini Aydınlatan Merkezler Anadolu: Küçük

Detaylı

ANADOLU UYGARLIKLARI (RÖLYEF) KABARTMA ESERLERİ. Burcu Aslı ÖZKAN

ANADOLU UYGARLIKLARI (RÖLYEF) KABARTMA ESERLERİ. Burcu Aslı ÖZKAN ANADOLU UYGARLIKLARI (RÖLYEF) KABARTMA ESERLERİ Burcu Aslı ÖZKAN İlk Çağda Anadolu da kurulan bazı uygarlıklar Hitit, Frig,Urartu, Lidya. HİTİTLER MÖ(1700) Başkenti Hattuşa (Boğazköy) Malatya Orta Anadolu

Detaylı

TARİHİN BAŞLANGICI ve ÇAĞLAR

TARİHİN BAŞLANGICI ve ÇAĞLAR Alper ERCAN 6/B 112 TARİHİN BAŞLANGICI ve ÇAĞLAR M.Ö. 3200 yılında yazının bulunuşu ile o dönemlerin insanları hakkında bilgilerimiz hızla artmıştır. Bilim adamları da insanlık tarihini yazılı yazısız

Detaylı

Tarihin Çeşitleri Hikayeci Tarih: Nakilci tarih yazımıdır. Eski Yunan Tarihçisi Heredot'la başlar.

Tarihin Çeşitleri Hikayeci Tarih: Nakilci tarih yazımıdır. Eski Yunan Tarihçisi Heredot'la başlar. TARİH BİLİMİNE GİRİŞ Tarihin Tanımı Tarih, insan topluluklarının geçmişteki yaşayışlarını, birbirleriyle olan ilişkilerini, neden-sonuç ilişkisi içerisinde yer ve zaman göstererek, belgeler ışığında objektif

Detaylı

5. SINIF SOSYAL BİLGİLER BÖLGEMİZİ TANIYALIM TESTİ. 1- VADİ: Akarsuların yataklarını derinleştirerek oluşturdukları uzun yarıklardır.

5. SINIF SOSYAL BİLGİLER BÖLGEMİZİ TANIYALIM TESTİ. 1- VADİ: Akarsuların yataklarını derinleştirerek oluşturdukları uzun yarıklardır. 1- VADİ: Akarsuların yataklarını derinleştirerek oluşturdukları uzun yarıklardır. PLATO: Çevresine göre yüksekte kalmış, akarsular tarafından derince yarılmış geniş düzlüklerdir. ADA: Dört tarafı karayla

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SINIF DEĞERLENDİRME SINAVI - 1

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SINIF DEĞERLENDİRME SINAVI - 1 T.C. MİLLÎ ĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇM, DĞRNDİRM V SINAV HİZMTRİ GNL MÜDÜRLÜĞÜ 2016-2017 SINIF DĞRNDİRM SINAVI - 1 2016-2017 SINIF DĞRNDİRM SINAVI - 1 SOSYAL BİLGİR Adı ve Soyadı :... Sınıfı :... Öğrenci Numarası

Detaylı

URARTU UYGARLIĞI. Gülsevilcansel YILDIRIM

URARTU UYGARLIĞI. Gülsevilcansel YILDIRIM URARTU UYGARLIĞI Gülsevilcansel YILDIRIM 120213060 Urartular MÖ birinci yüzyılın başında, Van Gölü ve çevresinde önemli bir devlet Kuran ve günümüze kadar buradaki uygarlıkları etkilemiş bir kavimdir.

Detaylı

T.C. SİNOP ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLGİLER ENSTİTÜSÜ TARİH TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

T.C. SİNOP ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLGİLER ENSTİTÜSÜ TARİH TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI T.C. SİNOP ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLGİLER ENSTİTÜSÜ TARİH TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI I. YARIYIL II. YARIYIL Adı Adı TAR 501 Eski Anadolu Kültür 3 0 3 TAR 502 Eskiçağda Türkler 3 0 3 TAR 503 Eskiçağ Kavimlerinde

Detaylı

HELEN VE ROMA UYGARLIKLARI

HELEN VE ROMA UYGARLIKLARI HELEN VE ROMA UYGARLIKLARI DERS NOTLARI-ŞİFRE ETKİNLİK TANER ÖZDEMİR DETAY TARİHÇİ TÜRK TELEKOM NURETTİN TOPÇU SOSYAL BİLİMLER LİSESİ TARİH ÖĞRETMENİ HELEN UYGARLIĞI Makedonyalı İskender in doğu ile batı

Detaylı

4. Yazılı belgeler dikkate alınırsa, matematiğin M.Ö. 3000 2000 yılları arasında Yunanistan da başladığı söylenebilir.

4. Yazılı belgeler dikkate alınırsa, matematiğin M.Ö. 3000 2000 yılları arasında Yunanistan da başladığı söylenebilir. MATE417 ÇALIŞMA SORULARI A) Doğru/Yanlış : Aşağıdaki ifadelerin Doğru/Yanlış olduğunu sorunun altındaki boş yere yazınız. Yanlış ise nedenini açıklayınız. 1. Matematik ile ilgili olabilecek en eski buluntu,

Detaylı

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 9. SINIF TARİH DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ YILLIK PLANI

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 9. SINIF TARİH DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ YILLIK PLANI KASIM EKİM 07-08 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 9. SINIF TARİH DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ YILLIK PLANI Ay Hafta Ders Saati Konu Adı Kazanımlar Test No Test Adı TARİH VE TARİH YAZICILIĞI

Detaylı

KİTABIN REHBERLİK PLANLAMASI. Bölümler. Bölümlere Ait Konu Kavrama Testleri KONU KAVRAMA TESTİ DOĞA VE İNSAN 1 TEST - 1

KİTABIN REHBERLİK PLANLAMASI. Bölümler. Bölümlere Ait Konu Kavrama Testleri KONU KAVRAMA TESTİ DOĞA VE İNSAN 1 TEST - 1 Sunum ve Sistematik SUNUM Sayın Eğitimciler, Sevgili Öğrenciler, ilindiği gibi gerek YGS, gerekse LYS de programlar, sistem ve soru formatları sürekli değişmektedir. Öğrenciler her yıl sürpriz olabilecek

Detaylı

YAZILI SINAV SORU ÖRNEKLERİ TARİH

YAZILI SINAV SORU ÖRNEKLERİ TARİH YAZILI SINAV SORU ÖRNEKLERİ TARİH SORU 1: MÖ 2450 yılında başlayan ve 50 yıl süren bir savaş kaç yılında sona ermiştir? İşlemi nasıl yaptığınızı gösteriniz ve gerekçesini belirtiniz. (2 PUAN) SORU 2: Uygurlar

Detaylı

ÖSYM. Diğer sayfaya geçiniz KPSS / GYGK-CS

ÖSYM. Diğer sayfaya geçiniz KPSS / GYGK-CS 31. 32. Televizyonda hava durumunu aktaran sunucu, Türkiye kıyılarında rüzgârın karayel ve poyrazdan saatte 50-60 kilometre hızla estiğini söylemiştir. Buna göre, haritada numaralanmış rüzgârlardan hangisinin

Detaylı

2.ÜNĠTE: YERYÜZÜNDE YAġAM

2.ÜNĠTE: YERYÜZÜNDE YAġAM 2.ÜNĠTE: YERYÜZÜNDE YAġAM KAZANIMLAR 1. Farklı ölçeklerde çizilmiş haritalardan yararlanarak ölçek değiştiğinde haritanın değişen özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 2. Konum ile ilgili kavramları

Detaylı

TARİHİN BİLİİMİNE GİRİŞ

TARİHİN BİLİİMİNE GİRİŞ Bu yazımızda tarihin tanımını, konusunu, yöntemini olay ve olgu kavramını, tarihi olayların özelliklerini ve bir tarihçide bulunması gereken özellikleri ele alacağız. Tarihin Tanımı İnsan topluluklarının

Detaylı

1- Aşağıdakilerden hangisi tarih çağlarının başlangıcında ilkel endüstrinin ve sermaye birikiminin temelini oluşturmuştur.

1- Aşağıdakilerden hangisi tarih çağlarının başlangıcında ilkel endüstrinin ve sermaye birikiminin temelini oluşturmuştur. 1- Aşağıdakilerden hangisi tarih çağlarının başlangıcında ilkel endüstrinin ve sermaye birikiminin temelini oluşturmuştur. a) Tutsaklık düzeni b) Üretim artığının sağlanması c) Uzmanlaşmış zanaatçı sınıfı

Detaylı

COĞRAFYA-2 TESTİ. eşittir. B) Gölün alanının ölçek yardımıyla hesaplanabileceğine B) Yerel saati en ileri olan merkez L dir.

COĞRAFYA-2 TESTİ. eşittir. B) Gölün alanının ölçek yardımıyla hesaplanabileceğine B) Yerel saati en ileri olan merkez L dir. 2012 LYS4 / COĞ-2 COĞRAFYA-2 TESTİ 2. M 1. Yukarıdaki Dünya haritasında K, L, M ve N merkezleriyle bu merkezlerden geçen meridyen değerleri verilmiştir. Yukarıda volkanik bir alana ait topoğrafya haritası

Detaylı

URARTULAR. topografik özelliklerinden dolayı federasyon üyelerinin birbirleriyle bağları gevşekti.

URARTULAR. topografik özelliklerinden dolayı federasyon üyelerinin birbirleriyle bağları gevşekti. E T KİNLİK 5 URARTULAR U Y G A R L I K L A R T A R İ H İ - I A Y D A N D E M İ R K U Ş K AY N A K 1 : 178 (Lloyd, Seton, Türkiye nin Tarihi, Tübitak Yayınları, 2007, s. 106) K AY N A K 2 Hitit İmparatorluğu

Detaylı

SARAY Saray İlçesinin Tarihçesi:

SARAY Saray İlçesinin Tarihçesi: Saray İlçesinin Tarihçesi: Saray İlçesinin ne zaman ve kimler tarafından hangi tarihte kurulduğu kesin bilinmemekle beraber, bölgedeki yerleşimin Van Bölgesinde olduğu gibi tarih öncesi dönemlere uzandığı

Detaylı

MEKANSAL BIR SENTEZ: TÜRKIYE. Türkiye nin İklim Elemanları Türkiye de İklim Çeşitleri

MEKANSAL BIR SENTEZ: TÜRKIYE. Türkiye nin İklim Elemanları Türkiye de İklim Çeşitleri MEKANSAL BIR SENTEZ: TÜRKIYE Türkiye nin İklim Elemanları Türkiye de İklim Çeşitleri Türkiye de Sıcaklık Türkiye de Yıllık Ortalama Sıcaklık Dağılışı Türkiye haritası incelendiğinde Yükseltiye bağlı olarak

Detaylı

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER ve ÜLKELER

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER ve ÜLKELER 392 4. Ünite KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER ve ÜLKELER 1. Bölge Kavramı... 146 2. Bölge Sınırları... 148 Konu Değerlendirme Testi-1... 151 145 Bölge Kavramı 393 394 BÖLGE NEDİR? Yeryüzünde doğal, beşeri ve ekonomik

Detaylı

Sosyal Bilimleri söyleyebilir ve yazabilir. Olay-görüş ve Olayı açıklayabilir. Temel insan haklarını söyleyebilir.

Sosyal Bilimleri söyleyebilir ve yazabilir. Olay-görüş ve Olayı açıklayabilir. Temel insan haklarını söyleyebilir. ... ORTAOKULU SOSYAL BİLGİLER -6-2014-2015 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI BEP YILLIK PLANI DERSİN ADI: SOSYAL BİLGİLER- 6 ÖĞRENCİNİN ADI ve SOYADI:.. OKUL NO:.. SINIFI: 6 AYLAR SAAT HAFTA KONULAR ÜNİTELER KAZANIMLAR

Detaylı

Yunan Medeniyeti kendinden sonraki Hellen ve Roma Medeniyetleri üzerinde etkili olmuştur.

Yunan Medeniyeti kendinden sonraki Hellen ve Roma Medeniyetleri üzerinde etkili olmuştur. Yunan Grek Uygarlığı Video Ders Anlatımı YUNAN (GREK) (M.Ö. 1200 336) Akalara son veren DORLAR tarafından kurulan bir medeniyettir. Yunan Medeniyeti kendinden sonraki Hellen ve Roma Medeniyetleri üzerinde

Detaylı

tamamı çözümlü tarih serkan aksoy

tamamı çözümlü tarih serkan aksoy kpss soru bankası tamamı çözümlü tarih serkan aksoy Serkan Aksoy KPSS Tarih Soru Bankası ISBN 978-605-364-239-8 Kitapta yer alan bölümlerin tüm sorumluluğu yazarına aittir. Pegem Akademi Bu kitabın basım,

Detaylı

KONU 1: DÜNYA BİR KÂĞIDA NASIL SIĞAR?

KONU 1: DÜNYA BİR KÂĞIDA NASIL SIĞAR? 2.ÜNİTE YERYÜZÜNDE YAŞAM ÖĞRENME ALANI: İNSANLAR, YERLER, ÇEVRELER KONU 1: DÜNYA BİR KÂĞIDA NASIL SIĞAR? KAVRAMLAR Coğrafi konum: Bir yerin Dünya üzerinde bulunduğu konuma coğrafi konum denir. Ekvator:

Detaylı

TARİHE YOLCULUK (2.ünite 1.kazanım) Anadolu Uygarlıkları

TARİHE YOLCULUK (2.ünite 1.kazanım) Anadolu Uygarlıkları Anadolu Uygarlıkları Uygarlık Adı HİTİTLER FRİGLER LİDYALILAR İYONLAR URARTULAR 2. ÜNİTE: KÜLTÜR ve MİRAS TARİHE YOLCULUK (2.ünite 1.kazanım) Özelliği --- Başkenti Hattuşaş (Çorum) --- Anadolu'da kurulan

Detaylı

III.BÖLÜM A - KARADENİZ BÖLGESİ HAKKINDA

III.BÖLÜM A - KARADENİZ BÖLGESİ HAKKINDA III.BÖLÜM Bu bölümde ağırlıklı olarak Kızılırmak deltasının batı kenarından başlayıp Adapazarı ve Bilecik'in doğusuna kadar uzanan ve Kastamonu yu içine alan Batı Karadeniz Bölümü, Kastamonu ili, Araç

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : İLKÇAĞ TARİHİ Ders No : 0020100003 Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 3 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili Öğretim

Detaylı

BASIN METNİ 16.01.2012 BEYLİKDÜZÜ MİGROS ALIŞVERİŞ MERKEZİ ÇOCUK KÜLTÜR SANAT FESTİVALİ. Thema Anadolica!

BASIN METNİ 16.01.2012 BEYLİKDÜZÜ MİGROS ALIŞVERİŞ MERKEZİ ÇOCUK KÜLTÜR SANAT FESTİVALİ. Thema Anadolica! BASIN METNİ 16.01.2012 BEYLİKDÜZÜ MİGROS ALIŞVERİŞ MERKEZİ ÇOCUK KÜLTÜR SANAT FESTİVALİ Thema Anadolica! ECE TÜRKİYE - BEYLİKDÜZÜ MİGROS ALIŞVERİŞ MERKEZİ NDE UNUTULMAZ BİR KÜLTÜR-SANAT SERÜVENİ Thema

Detaylı

İktisat Tarihi II. IV. Hafta

İktisat Tarihi II. IV. Hafta İktisat Tarihi II IV. Hafta İnsan Bilgisinde Devrim - devam Çağdaş yabanlarda olduğu gibi eski çağlarda tıp kuramının özü büyüydü. II. Devrimden sonra Babil de doktorlar aynı zamanda rahipti. Mısır da

Detaylı

1. ÜNİTE: HAKLARIMI ÖĞRENİYORUM

1. ÜNİTE: HAKLARIMI ÖĞRENİYORUM SOSYAL BİLGİLER PROGRAMI 5. SINIF 1. ÜNİTE: HAKLARIMI ÖĞRENİYORUM Bu ünitede öğrencilerimiz içinde bulunduğu çeşitli grup ve kurumlarla ilişkisini anlamaya çalışır. Katıldığı gruplarda aldığı roller ile

Detaylı

TOKİ TURGUT ÖZAL İMAM HATİP ORTAOKULU ESİN DOĞANCI SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENİ

TOKİ TURGUT ÖZAL İMAM HATİP ORTAOKULU ESİN DOĞANCI SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENİ ESİN DOĞANCI SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENİ 1 2 BULUŞLARIN SERÜVENİ BULUŞLARIN SERÜVENİ Bir buluşun zaman içindeki gelişim aşamalarını ve kullanım alanlarını öğrenebilmek için hangi sorulara cevap aranmalıdır?

Detaylı

ORTA ASYA TÜRK TARİHİ-I 6.ders. Dr. İsmail BAYTAK. İlk Türk Devletleri KÖKTÜRK DEVLET

ORTA ASYA TÜRK TARİHİ-I 6.ders. Dr. İsmail BAYTAK. İlk Türk Devletleri KÖKTÜRK DEVLET ORTA ASYA TÜRK TARİHİ-I 6.ders Dr. İsmail BAYTAK İlk Türk Devletleri KÖKTÜRK DEVLET I. GÖKTÜRK DEVLETİ (552-630) Asya Hun Devleti nden sonra Orta Asya da kurulan ikinci büyük Türk devletidir. Bumin Kağan

Detaylı

ORTAÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİ ARAŞTIRMA PROJELERİ YARIŞMASI ŞENKAYA İLÇE MERKEZİNİN MEKAN OLARAK DEĞİŞTİRİLMESİ PROJESİ ONUR PARLAK TUĞÇE YAĞIZ

ORTAÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİ ARAŞTIRMA PROJELERİ YARIŞMASI ŞENKAYA İLÇE MERKEZİNİN MEKAN OLARAK DEĞİŞTİRİLMESİ PROJESİ ONUR PARLAK TUĞÇE YAĞIZ ORTAÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİ ARAŞTIRMA PROJELERİ YARIŞMASI ŞENKAYA İLÇE MERKEZİNİN MEKAN OLARAK DEĞİŞTİRİLMESİ PROJESİ ONUR PARLAK TUĞÇE YAĞIZ Erzurum, 2015 Proje adı Şenkaya ilçe merkezinin mekan olarak değiştirilmesi

Detaylı

UYGARLIĞIN DOĞUŞU VE İLK ÇAĞ UYGARLIKLARI

UYGARLIĞIN DOĞUŞU VE İLK ÇAĞ UYGARLIKLARI UYGARLIĞIN DOĞUŞU VE İLK ÇAĞ UYGARLIKLARI İÇİNDEKİLER TARİHİ ÇAĞLARA GİRİŞ Tarih Öncesi Çağlar a. Taş Çağı b. Maden Çağı Tarih Çağları İLK ÇAĞ UYGARLIKLARI Kültür ve Uygarlık Mezopotamya Uygarlığı a. Sümerler

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Ali GURBETOĞLU İstanbul Ticaret Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi

Yrd. Doç. Dr. Ali GURBETOĞLU İstanbul Ticaret Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Türk Eğitim Tarihi Yrd. Doç. Dr. Ali GURBETOĞLU İstanbul Ticaret Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi İslam Öncesi Türklerde Eğitimin Temel Özellikleri 2 Yaşam biçimi eğitimi etkiler mi? Çocuklar ve gençlerin

Detaylı

Türk Eğitim Tarihi. 1. Türklerin İslam Öncesi Eğitimlerinin Temel Özellikleri. Yrd. Doç. Dr.

Türk Eğitim Tarihi. 1. Türklerin İslam Öncesi Eğitimlerinin Temel Özellikleri.  Yrd. Doç. Dr. Türk Eğitim Tarihi 1. Türklerin İslam Öncesi Eğitimlerinin Temel Özellikleri Yrd. Doç. Dr. Ali GURBETOĞLU www.agurbetoglu.com agurbetoglu@yahoo.com 1. Türklerin İslam Öncesi Eğitimlerinin Temel Özellikleri

Detaylı

5. ÜNİTE: EKONOMİ VE SOSYAL HAYAT

5. ÜNİTE: EKONOMİ VE SOSYAL HAYAT 5. ÜNİTE: EKONOMİ VE SOSYAL HAYAT 1- Osmanlı Devleti nde ekonominin temeli olan tarımdan elde edilen gelirlerle asker beslenir, devlet adamlarının maaşları ödenirdi. Bundan dolayı tarım gelirlerinde bir

Detaylı

1- Çevresine göre alçakta kalmış ve vadilerle derin yarılmamış düzlüklere ne denir?

1- Çevresine göre alçakta kalmış ve vadilerle derin yarılmamış düzlüklere ne denir? 1- Çevresine göre alçakta kalmış ve vadilerle derin yarılmamış düzlüklere ne denir? a. Ova b. Vadi c. Plato d. Delta 2- Coğrafi bölgelerle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? a. Coğrafi özellikleri

Detaylı

İLKÖĞRETİM SOSYAL BİLGİLER DERSİ 6. SINIF ÖĞRETİM PROGRAMI

İLKÖĞRETİM SOSYAL BİLGİLER DERSİ 6. SINIF ÖĞRETİM PROGRAMI SOSYAL BİLGİLER ÖĞRENİYORUM ÖĞRENME ALANI: BİREY VE TOPLUM... 6.sınıf 1. Yakın çevresindeki bir örnekten yola çıkarak bir olayın çok boyutluluğunu fark eder. 2. Olgu ve görüşü ayırt eder. 3. Bilimsel araştırma

Detaylı

5. SINIF SOSYAL BİLGİLER HEPİMİZİN DÜNYASI TESTİ

5. SINIF SOSYAL BİLGİLER HEPİMİZİN DÜNYASI TESTİ 1) Aşağıdaki seçeneklerde verilen kuruluşlardan hangisi dünya çocuklarını korumak amacıyla kurulmuştur? C) D) 2) Ülkeler, ürettikleri ihtiyaç fazlası ürünleri diğer ülkelere satarak gelir elde ederler.

Detaylı

Test. Beşeri Yapı BÖLÜM 7

Test. Beşeri Yapı BÖLÜM 7 BÖLÜM 7 Beşeri Yapı 1. Yeryüzünde sıcaklık ve yağış gibi iklim özellikleriyle birlikte denizler, buzullar ve yüksek alanlar gibi etkenler nüfus ve yerleşmenin dağılışında önemli rol oynar. Doğal şartlar

Detaylı

Tarım Tarihi ve Deontolojisi Dersi 2.Hafta. Dr. Osman Orkan Özer

Tarım Tarihi ve Deontolojisi Dersi 2.Hafta. Dr. Osman Orkan Özer Tarım Tarihi ve Deontolojisi Dersi 2.Hafta Dr. Osman Orkan Özer https://oorkan.wordpress.com/ Şifre: tarimeko2016 Kaynaklar: Prof. Dr. Ahmet Özçelik TARIM TARİHİ VE DEONTOLOJİSİ, Ankara Üni. Ziraat Fak.

Detaylı

Tarih Öncesi Çağlar - PREHĠSTORĠK DEVĠRLER

Tarih Öncesi Çağlar - PREHĠSTORĠK DEVĠRLER Tarih Öncesi Çağlar - PREHĠSTORĠK DEVĠRLER 1. TaĢ Çağı a) Eski Taş / Kaba Taş (Paleolitik Çağ) = (M.Ö. 2.000.000-10.000) b) Orta Taş / Yontma Taş (Mezolitik Çağ) = (M.Ö. 10.000-8.000) c) Yeni Taş / Cilalı

Detaylı

Makedonya Cumhuriyeti ; 1991 yılında Yugoslavya Sosyalist Federatif Cumhuriyeti nin iç savaşlara girdiği dönemde bağımsızlığını ilan etmiştir.

Makedonya Cumhuriyeti ; 1991 yılında Yugoslavya Sosyalist Federatif Cumhuriyeti nin iç savaşlara girdiği dönemde bağımsızlığını ilan etmiştir. Makedonya Cumhuriyeti ; 1991 yılında Yugoslavya Sosyalist Federatif Cumhuriyeti nin iç savaşlara girdiği dönemde bağımsızlığını ilan etmiştir. Kuzeyde Sırbistan ve Kosova batıda Arnavutluk, güneyde Yunanistan,

Detaylı

SOSYAL BİLGİLER-6 1.ÜNİTE ( SOSYAL BİLGİLER ÖĞRENİYORUM ) DERS NOTLARI

SOSYAL BİLGİLER-6 1.ÜNİTE ( SOSYAL BİLGİLER ÖĞRENİYORUM ) DERS NOTLARI SOSYAL BİLGİLER-6 1.ÜNİTE ( SOSYAL BİLGİLER ÖĞRENİYORUM ) DERS NOTLARI ZEKİ DOĞAN-Sosyal Bilgiler Öğretmeni http://www.zekidogan.net OLAYLAR KİMLERİ NASIL ETKİLİYOR OLAY: Meydana gelen ya da ortaya çıkan

Detaylı

Nihat Sami Banar!ı, Resimli Türk Edebiyatı Tarihi, s. 89-93'ten özetlenmiştir.

Nihat Sami Banar!ı, Resimli Türk Edebiyatı Tarihi, s. 89-93'ten özetlenmiştir. Uygur Devleti Ders Anlatım Videosu UYGUR DEVLETİ (744 840 ) Uygurlar, Asya Hun Devleti ne bağlı olarak Orhun ve Selenga nehirleri kıyılarında yaşamışlardır. II. Kök Türk Devleti'nin son zamanlarında Basmiller

Detaylı

5. Ünite. ÇEVRE ve TOPLUM. 1. Doğadan Nasıl Yararlanıyoruz?... 154. 2. Çevre Sorunları... 156. Konu Değerlendirme Testi... 158

5. Ünite. ÇEVRE ve TOPLUM. 1. Doğadan Nasıl Yararlanıyoruz?... 154. 2. Çevre Sorunları... 156. Konu Değerlendirme Testi... 158 412 5. Ünite ÇEVRE ve TOPLUM 1. Doğadan Nasıl Yararlanıyoruz?... 154 2. Çevre Sorunları... 156 Konu Değerlendirme Testi... 158 153 Doğadan Nasıl Yararlanıyoruz? 413 414 İNSANLARIN DOĞAL ÇEVREYİ KULLANMA

Detaylı

Fen Bilimleri Dersi Kazanımları

Fen Bilimleri Dersi Kazanımları Fen Bilimleri Dersi Kazanımları Sigara ve alkol kullanımının vücuda verdiği zararları, araştırma verilerine dayalı olarak tartışır. Boşaltımda görevli yapı ve organları tanır. 2 Diş çeşitlerini model üzerinde

Detaylı

ÖZEL EGE LİSESİ İKLİM

ÖZEL EGE LİSESİ İKLİM ÖZEL EGE LİSESİ İKLİM Rehber Öğretmen : Şule Yıldız Hazırlayanlar : Bartu Çetin Burak Demiral Nilüfer İduğ Esra Tuncer Ege Uludağ Meriç Tekin 2000-2001 İZMİR TEŞEKKÜR Bize bu projede yardımda bulunan başta

Detaylı

5. SINIF SOSYAL BİLGİLER ÜRETTİKLERİMİZ HAYVANCILIK TİCARET

5. SINIF SOSYAL BİLGİLER ÜRETTİKLERİMİZ HAYVANCILIK TİCARET 1- EKONOMİK FAALİYET SANAYİ HAYVANCILIK TİCARET - Doğu Anadolu bölgesinde çayırlık alanların bol olması halkın İle uğraşmasına neden olmuştur. - Kâr elde etmek amacıyla yapılan alışverişe Denir. - İnsanların

Detaylı

KD01-SS.04YT13. Üniversite. Hazırlık 01. ygs-lys tarih / ts TAR H B L M - I

KD01-SS.04YT13. Üniversite. Hazırlık 01. ygs-lys tarih / ts TAR H B L M - I Üniversite ygs-lys tarih / ts Hazırlık 01 TAR H B L M - I 1. Tarihi olaylara tanıklık etmiş ya da olaylarla ilgili bilgi veren malzemelere belge ya da kaynak adı verilir. Kaynaklar yazılı, yazısız ve sözlü

Detaylı

ADI: DÜNYA ĠKLĠMLERĠ

ADI: DÜNYA ĠKLĠMLERĠ ADI: DÜNYA ĠKLĠMLERĠ DERS : SOSYAL BĠLGĠLER SINIF : 6 YAKLAġIK SÜRE : 2 DERS SAATĠ ÖĞRENME ALANI : ĠNSANLAR YERLER VE ÇEVRELER ÜNĠTE : YERYÜZÜNDE YAġAM KAZANIMLAR : 3.Dünyanın farklı doğal ortamlarındaki

Detaylı

COĞRAFYA YEREL COĞRAFYA GENEL COĞRAFYA

COĞRAFYA YEREL COĞRAFYA GENEL COĞRAFYA COĞRAFİ KONUM COĞRAFYA YEREL COĞRAFYA GENEL COĞRAFYA Yeryüzünün belli bir bölümünü FİZİKİ coğrafya BEŞERİ ve gösterir. EKONOMİK -Doğa olaylarını -Kıtalar coğrafya konu alır. -Ülkeler -İnsanlar ve -Klimatoloji

Detaylı

En eski uygarlıklardan biri olan Mısır Uygarlığı Nil nehri vadisinde gelişmiştir. Mısır mimarisinin en önemli yapıtları Mısır Piramitleri dir.

En eski uygarlıklardan biri olan Mısır Uygarlığı Nil nehri vadisinde gelişmiştir. Mısır mimarisinin en önemli yapıtları Mısır Piramitleri dir. MISIR BAHÇELERİ En eski uygarlıklardan biri olan Mısır Uygarlığı Nil nehri vadisinde gelişmiştir. Mısır mimarisinin en önemli yapıtları Mısır Piramitleri dir. pramitler Mısırlıların kralarına yaptıkları

Detaylı

1. YERYÜZÜNDE YAŞAMIN BAŞLAMASI

1. YERYÜZÜNDE YAŞAMIN BAŞLAMASI A- TARİH ÖNCESİ ÇAĞLAR VE TARİH ÇAĞLARI 1. YERYÜZÜNDE YAŞAMIN BAŞLAMASI İnsanlar merak duygusunu gidermek, hayatlarını kolaylaştırmak ve düzene sokmak için birtakım faaliyetlerde bulunurlar. Ateşin kullanılması,

Detaylı

COĞRAFİ KONUM ÖZEL KONUM TÜRKİYE'NİN ÖZEL KONUMU VE SONUÇLARI

COĞRAFİ KONUM ÖZEL KONUM TÜRKİYE'NİN ÖZEL KONUMU VE SONUÇLARI COĞRAFİ KONUM Herhangi bir noktanın dünya üzerinde kapladığı alana coğrafi konum denir. Özel ve matematik konum diye ikiye ayrılır. Bir ülkenin coğrafi konumu, o ülkenin tabii, beşeri ve ekonomik özelliklerini

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ PEYZAJ MİMARLIĞI BÖLÜMÜ MİMARLIK BİLGİSİ YUNAN UYGARLIĞI

ANKARA ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ PEYZAJ MİMARLIĞI BÖLÜMÜ MİMARLIK BİLGİSİ YUNAN UYGARLIĞI ANKARA ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ PEYZAJ MİMARLIĞI BÖLÜMÜ MİMARLIK BİLGİSİ YUNAN UYGARLIĞI İÇİNDEKİLER Yunan Uygarlığı Hakkında Genel Bilgi Yunan Dönemi Kentleri Yunan Dönemi Şehir Yapısı Yunan Dönemi

Detaylı

İSLÂM ÖNCESİ İRAN DA DEVLET VE EKONOMİ -SÂSÂNÎ DÖNEMİ- (M.S )

İSLÂM ÖNCESİ İRAN DA DEVLET VE EKONOMİ -SÂSÂNÎ DÖNEMİ- (M.S ) İSLÂM ÖNCESİ İRAN DA DEVLET VE EKONOMİ -SÂSÂNÎ DÖNEMİ- (M.S. 226-652) Yrd. Doç. Dr. Ahmet ALTUNGÖK İSLÂM ÖNCESİ İRAN DA DEVLET VE EKONOMİ -SÂSÂNÎ DÖNEMİ- Yazar: Yrd. Doç. Dr. Ahmet Altungök Yayınevi Editörü:

Detaylı

(1. Görsel materyalleri ve verileri kullanarak dünyada nüfus ve ekonomik faaliyetlerin dağılışının nedenleri hakkında çıkarımlarda bulunur.

(1. Görsel materyalleri ve verileri kullanarak dünyada nüfus ve ekonomik faaliyetlerin dağılışının nedenleri hakkında çıkarımlarda bulunur. ÜNİTE: ÜLKEMİZ VE DÜNYA ÖĞRENME ALANI: Küresel Bağlantılar Kazanımlar: (1. Görsel materyalleri ve verileri kullanarak dünyada nüfus ve ekonomik faaliyetlerin dağılışının nedenleri hakkında çıkarımlarda

Detaylı

kpss coğrafya tamam çözümlü mesut atalay - önder cengiz

kpss coğrafya tamam çözümlü mesut atalay - önder cengiz kpss soru bankası tamam çözümlü coğrafya mesut atalay - önder cengiz Mesut Atalay - Önder Cengiz KPSS Coğrafya Soru Bankası ISBN 978-605-364-240-4 Kitapta yer alan bölümlerin tüm sorumluluğu yazarlarına

Detaylı

2. Ünite BEŞERİ SİSTEMLER. 1. Beşeri Yapı... 130. Konu Değerlendirme Testi-1... 136

2. Ünite BEŞERİ SİSTEMLER. 1. Beşeri Yapı... 130. Konu Değerlendirme Testi-1... 136 352 2. Ünite BEŞERİ SİSTEMLER 1. Beşeri Yapı... 130 Konu Değerlendirme Testi-1... 136 129 Beşeri Yapı 353 354 Yeryüzünde yaşamın başlamasıyla birlikte insanoğlu doğadan faydalanmaya başlamış, yaşamını

Detaylı

UYGARLIĞIN DOĞUŞU VE İLK UYGARLIKLAR

UYGARLIĞIN DOĞUŞU VE İLK UYGARLIKLAR 42 2. Ünite UYGARLIĞIN DOĞUŞU VE İLK UYGARLIKLAR 1. Tarihi Çağlara Giriş... 22 2. İlk Çağ Uygarlıkları... 26 Konu Değerlendirme Testi... 47 21 Tarihi Çağlara Giriş 43 46 Tarih daha kolay ve derinlemesine

Detaylı

5.SINIF SOSYAL BİLGİLER GERÇEKLEŞEN DÜŞLER TESTİ. Teknoloji ve sanayinin hızla gelişmesi, çevre sorunlarının artmasına sebep olmuştur.

5.SINIF SOSYAL BİLGİLER GERÇEKLEŞEN DÜŞLER TESTİ. Teknoloji ve sanayinin hızla gelişmesi, çevre sorunlarının artmasına sebep olmuştur. 1- Buluşlar ve teknolojik gelişmeler insanların yaşamlarını değiştirir, kolaylaştırır. Fakat ihtiyaçlarımızı karşılamak için yapılan bu buluşlar ve teknolojik gelişmelerin olumlu etkilerinin yanında olumsuz

Detaylı

AVRUPA DA MEYDANA GELEN TEKNİK GELİŞMELER : 1)BARUTUN ATEŞLİ SİLAHLARDA KULLANILMASI: Çinliler tarafından icat edilen barut, Çinlilerden Türklere,

AVRUPA DA MEYDANA GELEN TEKNİK GELİŞMELER : 1)BARUTUN ATEŞLİ SİLAHLARDA KULLANILMASI: Çinliler tarafından icat edilen barut, Çinlilerden Türklere, COĞRAFİ KEŞİFLER 1)YENİ ÇAĞ AVRUPASI AVRUPA DA MEYDANA GELEN TEKNİK GELİŞMELER : 1)BARUTUN ATEŞLİ SİLAHLARDA KULLANILMASI: Çinliler tarafından icat edilen barut, Çinlilerden Türklere, Türklerden Müslüman

Detaylı

ETKİNLİK - 1 BOŞLUK DOLDURMA

ETKİNLİK - 1 BOŞLUK DOLDURMA ETKİNLİK - 1 BOŞLUK DOLDURMA Kölelik Türgişler Kültürel Buda Kurultay Keneşçi Göktanrı Turan Taktiği Mani Töre Kut Yuğ Hayvancılık Hazarlar Kuzey Şansi Astronomi Hanedan Ahiret İnancı Ordu-Millet Devlet

Detaylı

ISBN NUMARASI: ISBN NUMARASI: ISBN NUMARASI: ISBN NUMARASI:

ISBN NUMARASI: ISBN NUMARASI: ISBN NUMARASI: ISBN NUMARASI: Bu formun ç kt s n al p ço altarak ö rencilerinizin ücretsiz Morpa Kampüs yarıyıl tatili üyeli inden yararlanmalar n sa layabilirsiniz.! ISBN NUMARASI: 65482464 ISBN NUMARASI: 65482464! ISBN NUMARASI:

Detaylı

MATE 417 MATEMATİK TARİHİ DÖNEM SONU SINAVI

MATE 417 MATEMATİK TARİHİ DÖNEM SONU SINAVI Öğrenci Bilgileri Ad Soyad: İmza: MATE 417 MATEMATİK TARİHİ DÖNEM SONU SINAVI 23 Ocak 2014 Numara: Grup: Soru Bölüm 1 Bölüm 2 Bölüm 3 21 22 23 24 25 TOPLAM Numarası (1-10) (11-15) (16-20) Ağırlık 20 10

Detaylı

3. BÖLÜM İLK TÜRK DEVLETLERİ

3. BÖLÜM İLK TÜRK DEVLETLERİ 3. BÖLÜM İLK TÜRK DEVLETLERİ 1.Türklerin Tarih Sahnesine Çıkışları - Orta Asya da ve Avrupa da Kurulan İlk Türk Devletleri - Diğer Türk Devletleri ve Toplulukları 1. Türklerin Tarih Sahnesine Çıkışları

Detaylı

ve AHLAK BÝLGÝSÝ TESTÝ

ve AHLAK BÝLGÝSÝ TESTÝ SOSYAL BÝLGÝLER - DÝN KÜLTÜRÜ ve AHLAK BÝLGÝSÝ TESTÝ 1 [ 9 ] A kitapçýðý soru numarasý B kitapçýðý soru numarasý 1[9] Anadolu uygarlýklarýndan Ýyonyalýlar denizcilik ve deniz ticaretiyle uðraþmýþlardýr.

Detaylı

Diğer sayfaya geçiniz YGS / SOS

Diğer sayfaya geçiniz YGS / SOS 18. Doğal ve beşerî unsurlar birbirleriyle karşılıklı etkileşim içindedir. 19. Arazide yön ve hedef bulma sporlarında pusula ve büyük ölçekli haritalar sporcuların en önemli yardımcılarıdır. Sporcular

Detaylı