İSTANBUL TİCARET ODASI İLERİ MALZEME TEKNOLOJİLERİ SEKTÖR RAPORU. Hazırlayan: Mert Özcömert

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İSTANBUL TİCARET ODASI İLERİ MALZEME TEKNOLOJİLERİ SEKTÖR RAPORU. Hazırlayan: Mert Özcömert"

Transkript

1 İSTANBUL TİCARET ODASI İLERİ MALZEME TEKNOLOJİLERİ SEKTÖR RAPORU Hazırlayan: Mert Özcömert Ekim, 2005

2 İÇİNDEKİLER I. İLERİ MALZEMELERİN GELİŞİMİ II. İLERİ MALZEMELERİN TANIMI III. İLERİ MALZEME UYGULAMALARI IV. DÜNYA DA İLERİ MALZEMELER V. TÜRKİYE DE İLERİ MALZEMELER VI.SONUÇ X.SEKTÖRLE İLGİLİ BAZI FAYDALI ADRESLER XI.SEKTÖRLE İLGİLİ BAZI ÖNEMLİ FUARLAR XII.KAYNAKÇA 2

3 Dünyadaki araştırma geliştirme çalışmalarına paralel gelişen teknoloji ve gelişen teknolojinin üretim yöntemlerine uygulanması ile birlikte dünya pazarına sunulan yeni ürünler, dünya pazarından pay almak isteyen ülkeler için ekonomilerini geliştirme aracı olarak değerlendirilmektedir. Küreselleşmenin getirdiği rekabet ortamında piyasaya katma değeri yüksek yeni ürünler arz eden ve bu ürünlerle rekabet yarışını sürdüren ülkeler bu alanda alt yapısı eksik diğer ülkelere ürün ve teknolojilerini ihraç ederek büyümektedir. Teknik ve teknolojik ürünlerin günlük yaşamda ağırlığının artması ve toplumun bu tür ürünlere olan talebinin yoğunluğu, son on yıldır ülkemizin dış ticaret dengesini olumsuz yönde etkilemektedir. Ülkemizde bir taraftan ürün yelpazesini ve ürün birim maliyetini düşürürken diğer taraftan ürün kalitesinin ve teknolojik içeriğinin arttırılması gereği ortaya çıkmaktadır. Türkiye de teknolojik katma değeri olan ürün tüketiminin payı gittikçe büyümektedir. (8) Geleceği şekillendiren ileri teknoloji destekli katma değeri yüksek ürünlerin oluşturduğu pazara ülkemizin de girebilmesi ve söz konusu ürünlerin ticaretinde pay sahibi olabilmesi için gerekli stratejiler üzerinde yoğun olarak çalışması zorunludur. Bu amaçla ileri teknoloji ile üretilmekte olan ileri malzemelerin tanıtımı ve ülkemizin bu alanda yapılan çalışmalar doğrultusunda dünyadaki yeri incelenmeye çalışılmıştır. I. İLERİ MALZEMELERİN GELİŞİMİ Malzeme teknolojisindeki gelişimle birlikte, ortaya çıkan yeni ürün ve yeni pazar oluşumları tüm sektörleri etkilemektedir. Özellikle son 20 yıldır giderek önem kazanan bir ileri teknoloji alanı olarak İleri Malzemeler belirtilen özelliklerini daha ağırlıklı olarak hissettirmektedirler. Etkinliği ve güvenilirliği geliştirilmiş fiziksel, kimyasal ve mekanik özellikleri daha üstün, daha hafif, daha az yer kaplayan, daha ucuz ve yeni işlevlere daha uygun, üstün performans gösteren, katma değeri yüksek malzeme ihtiyacı artmaktadır. (8) 3

4 Gelensel anlayıştan ileri malzemelerin gelişmesine ve kullanımına yol açan yeni anlayış arasındaki farklılıklar aşağıdaki tabloda özetlenmiştir. GELENEKSEL ANLAYIŞ İLERİ MALZEMELER Makroyapı denetimi Mikroyapı denetimi Araştırma, tasarım, üretim ve uygulama Artan entegrasyon ayırımı Büyük pazar/düşük tüketim artışı Küçük Pazar/ yüksek hızda tüketim artışı Düşük maliyetli standart ürünler/yüksek üretim Çok değişken ve entegre işlevli ürünler, yüksek saflık, yüksek katma değer ve çevreye duyarlılık Ana tüketiciler : Ulaşım ve inşaat Ana tüketiciler : Enformasyon ve telekomünikasyon Hammadde ve enerji yoğun Bilgi yoğun Özel uzmanlık Çok disiplinli ekip çalışması Ürüne özgü donanım Esnek üretim Otomasyon Bilgisayar denetimli şebeke Düşük Ar-ge Çok yüksek Ar-Ge Kendi teknolojik birikimi Araştırma-üretim-uygulama üçlü ayağı İstatistiksel ve tahribatlı test (üretim Anında ve tahribatsız test sonrası) Büyük ve tek firma (kartel) Yoğun işbirliği içinde büyük, orta ve küçük ölçekli özel birimler Hammadde ve enerji firmanın tavrını belirler Özel pazar ve teknolojik birikim firma tavrını belirler Malzeme üreticilerinin hammadde Malzeme kullanıcılarının üretici, kaynaklarını denetim altında tutma malzeme ve üreticilerinin kullanıcı olmak eğiliminde olduğu geriye doğru istediği yatay ve dikey etkileşim entegrasyon Malzeme üretim süreçlerinde anlayış değişimleri (3) II. İLERİ MALZEMELERİN TANIMI İleri malzemeler katma değeri yüksek, ileri teknoloji ve bilgi gerektiren malzemeler olarak tanımlanmaktadır. Endüstriyel açıdan ileri malzemelerin kullanımı ülkelerin gelişmişlik düzeyleri ve ekonomileri ile de paralellik arz etmektedir. İleri malzemeler birçok alanda kullanılmakta ve geniş bir yelpazeyi kapsamaktadır. Yüksek katma değere sahip olmaları nedeniyle ülke ekonomisinde itici unsur olarak rol olabilecek söz konusu malzemeler, ülkemizin dünya pazarlarındaki rekabet gücünü arttırabilecek potansiyele sahiptir. 4

5 İleri malzemeleri en geniş anlamda yüksek saflıkta, yüksek teknolojik performansa ve yüksek bilgi içeriğine sahip ve dünya ekonomisine giderek artan bir ölçekte katkıda bulunan yüksek katma değerli malzemeler olarak tanımlamak mümkündür. (3) Ayrıca, 20. Yüzyılın ikinci yarısında, dünya ekonomisine önemli ölçekte pazar payıyla giren seramik, polimer, metal ve kompozitler olarak yüksek safiyete, yüksek teknik performansa ve yüksek bilgi içeriğine sahip artan entegre işlev çeşitliliği olan yüksek katma değerli malzeme (1) şeklinde de tanımlanmaktadır. Günümüz sanayi sektörlerinde İleri Malzeme Teknolojisi olgusunun uygulamalarına bakıldığında aşağıda belirtilen çerçevede faaliyetlerin oluştuğu görülmektedir. I) Geleneksel malzemelerin (örnek olarak çelik, demir-dışı metaller, beton, plastikler, klasik seramikler) yeni üretim, süreç denetim ve geri kazanım teknolojileriyle, düşük maliyet ve artan işlevlilikle, katma değerlerinin arttırılması. Bunun yanı sıra geleneksel malzemelerin ileri teknoloji uygulamalarına entegre edilmeleri, yeni malzeme sistemlerine uyumlu olarak performanslarının arttırılması II) Katma değeri yüksek, yeni ve gelişmiş özelliklere sahip yüksek safiyette, yüksek performanslı ve karmaşık işlevleri yerine getirebilecek İleri Malzeme uygulamaları. Buna uygun olarak ileri üretim ve süreç denetim teknolojilerinin uygulanması (örnek olarak near net shape süreçler, kaplama teknikleri, toz metalurjisi, yeni ısıl işlem teknikleri) III) Henüz sanayi sektörlerinde uygulamaya geçmemiş, ancak bilimsel bulgular itibariyle yüksek potansiyele sahip, geleceğin teknolojilerinde önemli atılımlar yaptırabilecek uzun dönemli çalışmalar. Örnek olarak Karbon- 60, düşük basınç, düşük sıcaklık elmas kaplamalar, intermetalikler, karbonitrür (CN) sentezi, süper iletkenler, biyomimik malzemeler, nano-parçacık malzemeler, ultra- saf malzemeler gibi. 5

6 Uygulama açısından yukarıda belirtilen ayırıma uygun olarak, ileri teknolojileriyle, gelişen işlevleri, uygulamaları ve nitelikleriyle bu malzemeler grubu şu şekilde sınıflandırılmaktadır : 1. İleri metalik malzemeler 2. İleri seramikler 3. Yeni, ileri polimerik malzemeler 4. Kompozit malzemeler 4a. Polimer Bazlı Kompozitler 4b. Metal bazlı kompozitler 4c. Seramik bazlı kompozitler (1) II A) İLERİ METALİK MALZEMELER Mevcut geleneksel metal malzemelere daha üstün özellikler kazandırmak amacıyla, toz metalurjisi, vakumda ergitme gibi yeni üretim teknolojileri geliştirilmiş, mevcut geleneksel malzemelerin yüzey kalitelerinin arttırılması için laser, kimyasal ve fiziksel kaplamalar gibi yeni yüzey teknikleri geliştirilmiş, ayrıca yeni alaşımlamalar yapılarak daha üstün özelliklere sahip yeni metalik malzemeler elde edilmiştir. Yeni malzemeler üretilirken malzemeye üretim aşamasında atomik düzeyde müdahale edilerek malzemenin yapısı kontrol edilebilmekte ve istenen tokluk, kırılganlık, sertlik, sıcaklık dayanımı, korozyon dayanımı gibi özellikler elde edilebilmektedir. Niobyum, vanadyum ve titanyum ile mikroalaşımlanmış çelikler, dubleks alaşımlanmış paslanmaz çelikler, ultra-dayanımlı çelikler, nikel, kobalt ve titanyum bazlı süper alaşımlar, intermetalik malzemeler, aluminyum lityum alaşımları gibi ileri hafif alaşım malzemeleri önemli örneklerdir. Diğer taraftan aluminyum alaşımlarının ve magnezyum alaşımlarının otomotiv sektöründeki uygulamaları, düşük yoğunlukta geliştirilmiş olan aluminyum-lityum alaşımlarının havacılıktaki uygulamaları ileri metalik malzemelerin günlük hayatımıza girişine örnek teşkil etmektedir. 6

7 Sinterleme, sıcak presleme, toz metal enjeksiyonu gibi metodlarla metal tozları sıkıştırılarak yüksek özelliklere sahip parçalar elde edilebilmekte ve adına toz metalurjisi denen yeni bir üretim teknolojisi kullanılarak ileri metalik malzemeler elde edilebilmektedir. Benzeri şekilde vakumda ergitme yoluyla yüksek özelliklere sahip magnezyum alaşımı parçalar üretilerek otomotiv ve havacılık sektöründe başarıyla kullanılmaktadır. Nikel titanyum alaşımlarında sağlanan ve adına şekil hafızalı alaşımlar (shape mamory alloys) denen yeni malzemeler belli sıcaklıklarda geometrik şekil değişikliği göstermekte bu davranışı hafızasına alarak tekrarlayabilmektedir. Ferromanyetik demir, nikel, kobalt gibi metaller üzerinde yapılan çalışmalar sonucu yeni manyetik alaşımlar elde edilerek çok yüksek çekim kuvvetine sahip sürekli magnetler yapılabilmektedir. II B) İLERİ SERAMİKLER İleri seramik malzemelerin önemi sahip oldukları süper özelliklerden kaynaklanmaktadır. İleri seramikler geleneksel seramiklere göre yapılarının daha ince olması nedeniyle tercih edilmektedir. Günümüzde ileri seramikler için, ince seramikler, ileri teknoloji seramikleri, yüksek performanslı seramikler, süper seramikler, mühendislik seramikleri, ultra seramikler, hiper seramikler gibi terimler de kullanılmaktadır. Geleneksel seramikler doğal hammaddelerden üretilirken, ileri seramiklerin hammaddeleri sentezleme yöntemiyle yapay olarak hazırlanmaktadır. Yapay olarak hazırlanan hammaddeler istenmeyen maddelerden arındırılmış, saf halde ve istenen fiziksel özelliklerdedir. Yapay hammaddelerin üretiminde çoğu zaman ileri teknoloji yöntemleri kullanılmaktadır. İleri seramikleri geleneksel seramiklerden ayıran en önemli özelliği, ince seramiklerin pudra halinde çok ince tozlardan üretilmeleridir. Günümüzde üretilen ileri seramiklerde, 1 mikron un altında tozlar kullanılmakta ve böylece tamamen yoğun seramikler üretilmektedir. İleri seramikler başlıca Alumina (AL 2 O 3 ), Zirkonya (ZrO 2 ), Magnezya (MgO), Berilya (BeO) gibi saf oksitlerden ve oksit olmayan seramiklerden (karbürler, nitrürler, sülfürler, silisitler, borürler) oluşmaktadır. (4) 7

8 İleri seramikler a) fonksiyonel seramikler b) yapısal seramikler olarak sınıflandırılmaktadır. Fonksiyonel seramikler elektronik, elektromekanik, optik, optoelektronik veya manyetik fonksiyonları olan seramikleri içermektedir. Yapısal seramikler ise daha karmaşık olup özellikle yüksek sıcaklığa dayanıklı makine (veya konstrüksiyon) parçalarını içermektedir. (4) İleri Teknoloji Seramikleri ile geleneksel seramiklerin karşılaştırılması (4) II C) YENİ, İLERİ POLİMERİK MALZEMELER Plastiklerin uygulama alanın artması, malzeme özelliklerinin hızla iyileşmesi ve tasarım teknolojilerindeki gelişmeler paralelinde, plastik parça şekilleri de giderek daha karmaşık hale gelmekte ve bu tür parçaları üretebilecek yeni teknolojiler geliştirilmektedir. Plastik sanayisi içinde gelişen ileri plastik ve polimerik malzemeler yaygın kullanım alanı bulmaktadır. Bu malzemelerin genel olarak sınıflandırılması 8

9 aşağıdaki tabloda özetlenmiştir. Özellikle çağdaş otomobil tasarımlarında polimerik malzemeler otomotiv iç aksesuarları, çamurluklar ve benzeri yapısal elemanlar olarak yaygın bir kullanım alanına sahiptir (2) Kategori Süreç Fiyat Örnekler Yaygın kullanılan Çok yüksek PVC, düşük yoğun polimerler Yüksek miktarda sıcaklık gerektirmez Düşük polietilen, yüksek yoğun polietilen, polipropilen üretilen, düşük maliyet esnek üretim ve kolay süreçler şartları Mühendislik polimerleri Üstün ısıl dayanım, mukavemet, dayanıklılık, üstün korozyon dayanımı, elektriksel özellikler Yüksek sıcaklık ekipmanı gerekli, sınır proses teknolojisi Orta ölçekte Poliamidler, Poliasetaller, modifiye polifenilen oksit, polikarbonat, polietilen, tereftalat, polibutilen tereftalat, ABS Yüksek performans Çok yüksek Polifenilensülfit, polisulfon, Polimerleri sıcaklık ekipmanı polieterimid, poliamidimid, Süper ısıl dayanım, çok gerekli, hassas Yüksekçok polieterketon, sıvı üstün mukavemet, optik proses teçhizatı; yüksek kristal polimerleri özellikler, elektriksel polimerizasyon özellikler süreci kompleks Termoplastik polimerik malzemelerin sınıflandırılması (2) II D) KOMPOZİT MALZEMELER Kompozit malzeme tanımı, temel olarak iki veya daha fazla malzemenin bir arada kullanılmasıyla oluşturulan ve meydana geldiği malzemelerden farklı özelliklere sahip yeni tür malzemeleri belirtmek için kullanılmaktadır. Kompozitlerin sahip olduğu yüksek özellikler kompozit malzemelerin bir çok endüstriyel uygulamada tercih edilmesini sağlamaktadır. Kompozit malzemelerin genel olarak sağladığı avantajlara bakıldığında; 1.Farklı mekanik özellikler elde etmek amacıyla istenen özelliği sağlayabilecek kompozit malzeme üretilebilmektedir. 2. Kompozit malzemeler kimyasallara, korozyona ve hava şartlarına dayanıklılık gösterir. 3. Karmaşık parçaların yekpare şekilde 9

10 üretilebilmesi nedeniyle birçok küçük/ ara parça ve bu parçaların montajlanması işlemleri asgari düzeye indirilebilmekte ve üretim süresi kısalmaktadır. 4. Yüksek dayanım 5. Hafiflik Kompozit malzemeler bir matriks malzeme yapısı ile bu yapı içine katılan takviye malzemelerin bir araya getirilmesi yoluyla oluşmaktadır. Matriks malzemesi Takviye malzemesi Kompozit yapının tipi Polimerler Lifler Tabakalar Metaller Granül Kaplama Seramikler Whiskers Film-Folya Pudra Bal peteği Yonga Filaman sarılmış yapılar Kompozit malzemelerde kullanılan matriksler, polimerlerden (termosetler ve termoplastikler) metallerden ve seramiklerden oluşmaktadır. Dolayısıyla kompozit malzemeler kendi içinde Polimer bazlı (matriksi polimer olan) kompozitler, Metal bazlı (matriksi metal olan) kompozitler ve Seramik bazlı (matriksi seramik olan) kompozitler olarak sınıflandırılmaktadır. Kompozit malzemelerin %90 ı polimer esaslı matrikslerle üretilmektedir. Metal matriksler çok pahalı ve çalışılmaları zordur. Seramik matriksler ise kırılgan olmalarından dolayı yeterli dayanımları yoktur ve kullanım alanları yüksek ısı ile kullanılan yerlerle sınırlanmaktadır. Tüm diğer matriks alternatifleri içinde ticari olarak en uygun olan plastik matriksler arasında en çok kullanılan termoset esaslı olan polyester ve epoksi reçineleridir. Polimer Bazlı Kompozitler Polimer bazlı kompozitler temelde kalıp görevi gören reçine içine gömülmüş sürekli veya kırpılmış elyaflardan oluşmaktadır. Bu bileşenler birbirleri içinde çözünmezler veya karışmazlar. Polimer bazlı kompozitlerde elyaf sertlik, sağlamlık gibi yapısal özellikleri, plastik reçine malzemesi ise elyafın yapısal bütünlüğü oluşturması için birbirine bağlanması, yükün elyaf arasında dağılmasını ve elyafın atmosfer şartlarından ve kimyasal etkilerden korunmasını sağlar. Bugün üretilen tüm kompozit malzemelerin %85 i polyester esaslı reçinelerin cam elyaf takviyesi ile üretilen CTP dir. (Cam Takviyeli Polyester-CTP/ Glassfiber Reinforced Polyester- GRP/ FIBERGLASS) 10

11 Metal Bazlı Kompozitler Metal bazlı kompozitlerde ise matriks yapısı olarak aluminyum, bakır, magnezyum, titanyum gibi hafif metaller ve alaşımları kullanırken, takviye malzemesi olarak karbon, boron ve diğer metallerin elyaf, parçaçık, plakacık, kıl kristal şekli kullanılmaktadır. Bahsi geçen metal matriks ve takviye malzemesinin biraraya getirilmesi ile elde edilen yeni malzemenin dayanımı, aşınma dayanımı, korozyon ve sertlik özelliklerinin geleneksel malzemelere göre çok daha iyi olması nedeniyle bu tip malzemeler otomotivde, gaz türbinlerinde havacılık sanayisinde ve nükleer güç ekipmanlarında verimli bir şekilde kullanılabilmektedir. Seramik Bazlı kompozitler Seramik bazlı kompozitlerde matriks yapısı olarak Silisyum Nitrür (Si 3 N 4 ), Silisyum Karbür (SiC), Alumina (Al 2 O 3 ) kullanılırken takviye malzemesi olarak metallerin elyaf, parçaçık, plakacık, kıl kristal şekli kullanılmaktadır. Seramik bazlı kompozitler uzayhavacılık sektöründe, nükleer uygulamalarda ve gaz türbinlerinde kullanılmaktadır. 11

12 III. İLERİ MALZEME UYGULAMALARI Aşağıda ileri malzemelerin işlevleri ve uygulama örnekleri özetlenmiştir. İleri Metalik Malzemeler Uygulama Konusu Malzeme Uygulama Örneği Mekanik işlevler Yüksek dayanım ince ve tek kristal alaşımlar Uzay-havacılık ekipmanları Süper plastiklik Süperplastik aluminyum Havacılık alaşımları Titreşim sönümlendirme Magnezyum serisi, Titreşime dayanıklı Isıl İşlevler Isıl dayanım Elektriksel işlevler Süper iletkenlik magnezyum bakır serisi Nikel bazlı alaşımlar, kobalt bazlı alaşımlar malzemeler Gaz türbinleri, tüpler Niyobyum-titanyum Nükleer reaktörler Niyobyum- kalay Yarıiletkenlik Amorf silikon Güneş pili, algılayıcı Manyetik işlevler Yüksek manyetizma Samaryum, kobalt Manyetik kayıt, kobalt Yüksek manyetik geçirgenlik Amorf alaşımlar Transformer çekirdekleri, manyetik kafalar, elektrik motorları Diğer İşlevler Hidrojen soğurma Demir titanyum Hidrojen araçları Süper hızda elektron Galyum-arsenit Süper yüksek hızda devre haraketi Şekil hafıza Nikel titanyum Kapak, yapay protezler İleri Seramik Malzemeler Uygulama Konusu Malzeme Uygulama Örneği Mekanik işlevler Yüksek sıcaklık dayanımı silikon nitrür, silikon karbür gaz türbini, dizel motor Kesme dayanımı bor nitrür, titan karbür, titan nitrür, tungsten karbür, bor kesici takımlar karbür Yağlama bor nitrür, molibden disülfat katı yağlayıcılar Aşınma dayanımı alumina, bor karbür Bilyalar, mekanik sızdırmazlık, deliciler Isıl İşlevler Isıl Dayanım alumina, silikon nitrür, silikon Elektrotlar karbür Isıl Yalıtım Titan oksit, aluminyum nitrür, zirkonyum oksit Yalıtkan, izolatör Nükleer reaktör Isıl Transfer Bor oksit, alumina Elektrik, elektronik parçalar, radyatör Optik işlevler Işık geçirgenlik Alumina, yitriyum oksit, baryum oksit Sodyumlu lambalar, optik mercekler Işık indükleme Silikon oksit Fiber optik, fotoalgılayıcı 12

13 Floresans Galyum arsenit seramikleri, Yarıiletken lazer,diyotlar neodmiyum-yitriyum cam Elektriksel İşlevler Süperiletkenlik Yitriyum-bayrum-bakıroksit Mıknatıs Yarıiletkenlik Çinko oksit, baryum titanat Varistör, güneş pili, algılayıcı Pieozoelektriklik Kurşun zirkonat titanat Ateşleme cihazı Yalıtım Alumina, silikon karbür Devre elemanları İletkenlik Baryum titanat Mikrokondenser İyonik iletkenlik Zirkonya, beta-alumina Algılayıcı, katı elektrolit Manyetik İşlevler Manyetizma Demiroksit, baryum oksit Ferrit mıknatıslar, manyetik teyp, hafıza Biyolojik İşlevler Biyoseramikler Alumina, apatitler Yapay diş, kemik Kimyasal İşlevler Soğurma Köpük silika, alumina Soğurucu, katalizör taşıyıcı, biyoreaktör katalizör, elektrotlar Katalizör Zeolit Katalizör Korozyon Zirkonya, alumina Elektrotlar Yeni, İleri Polimerik Malzemeler Uygulama Konusu Malzeme Uygulama Örneği Mekanik işlevler Yüksek dayanım Poliester, poliamid Yapısal elemanlar Elastiklik Sentetik lastik Yapısal elemanlar Şok ve ses sönümleme Köpük plastikler Yapısal elemanlar Yüzey Koruma Kaplama filmler Kaplama elemanları, boya Yapışma Polikloropren Yapışkanlar Isıl İşlevler Isıl Dayanım Poliamid, silikon reçine Isı dayanımlı eleman Düşük Sıcaklık Dayanımı Silikon lastik Düşük sıcaklık uygulamaları Isıl Yalıtımı Köpük plastik Yalıtım Elektriksel işlevler İletkenlik poliasetilen Pil, tel Yalıtkanlık Poliamid, polietilen tereftalat Devre kartı kondensatör Enerji Dönüşüm Poliviinilden florür, Transdüser doplanmış poliaserilen Optik İşlevler Işık Geçirenlik Polimetil metakrilik asit Fiber optik, plastik mercek Fotoaktiflik Foto-set plastik Kopyalama Çift kırınım Sıvı kristal Ekran Biyolojik İşlev Kan Uyum Polietilen tereftalat Yapay kan taşıyıcı, yapay kalp Doku Uyum Silikon polimer, polimerik Yapay deri, organ ve kemik jeller Ayrıştırma İşlevi İyon değiştirici Stiren ve akril grupları İyon değiştirici reçine Ayrıştırıcı Selüloz asetat grubu Ters osmoz mebranı Kimyasal İşlev Korozyon Polibütan-1, poliamid, neopren Çatı kaplama deniz inşaat 13

14 Kimyasal Dayanım Polikloropren, bütadien akrilonitril Katalizör Destekleyici Adsorban polimerler Depo, tank Kompozit Malzemeler Uygulama Konusu Malzeme Uygulama Örneği Mekanik işlevler Yüksek dayanım, hafiflik Polimer bazlı kompozitler uzay-havacılık, (matriks: epoksi reçine, Isıl İşlevler Isıl Dayanım, yüksek dayanım florokarbon mühendislik plastikleri. Takviye : karbon, boron, aramid, seramik lifler) Metal bazlı kompozitler (matriks : aluminyum, bakır, titan nikel takviye: seramik, boron metal lifler) otomotiv, demiryolu, gemi inşa, betonarme onarım ve takviye, spor malzemeleri Nükleer reaktör, gaz turbini, uçak, ısı değiştiriciler. Seramik bazlı kompozitler (matriks : alumina, silikon, nitrürler takviye: seramik, metal lif) İleri malzemelerin işlev-malzeme-uygulama örnekleri (1) Nükleer reaktör, gaz türbini, uçak, roket nozulu. VIII. DÜNYADA İLERİ MALZEMELER İleri malzeme konusunda uluslararası alanda kabul görmüş ortak bir sınıflandırma oluşturulamadığı için istatistiksel veriler birbiri ile uyumlu değildir. Aşağıda yıllar itibariyle dünya ileri malzeme üretiminin tahmini verileri özetlenmiştir. Yıllar İleri seramikler İleri Polimerik Metal Matriks Karbon Karbon kompozitler Kompozitler Kompozitler Tonx1000 Milyon dolar Ton x1000 Milyon dolar Ton x1000 Milyon dolar Ton x1000 Milyon dolar Yıllara göre dünya ileri malzeme üretimi (2) 14

15 2002 YILI DÜNYA ÜRETİM RAKAMLARI milyon dolar İleri seramik İleri polimerik kompozitler Metal Matriks Kompozitler Karbon karbon kompozitler 2002 yılı tahmini dünya üretim rakamlarına göre ileri seramik malzeme üretimi dünya üretiminde önemli bir yer tutmaktadır yılında tahmini dünya İleri malzeme üretiminin bölgelere göre dağılımı aşağıda sunulmaktadır. Buna göre milyon dolar olarak gerçekleşen dünya ileri malzeme üretiminde Batı Avrupa ülkeleri milyon dolar, Kuzey Amerika milyon dolar ve Pasifik ülkeleri milyon dolarlık üretim gerçekleştirmiştir. (2) Batı Avrupa 18% Pasifik 49% K.Amerika 33% 1992 yılında bölgelere göre ileri malzeme üretimi (2) Yüksek teknolojinin uygulandığı ve ileri malzeme teknolojilerinde önemli aşamalar kaydetmiş ülkelerin başında ABD ve Japonya gelmektedir. ABD ve Japonya ile birlikte Batı Avrupa ülkeleri ve Güney Kore de ileri malzeme alanında belirlemiş 15

16 oldukları hedeflere ulaşabilmek için çalışmalarını sürdürmekte olup ileri malzeme alanında önemli bir konuma gelmişlerdir. Araştırma geliştirme faaliyetleri ve uzman personele yatırım yaparak ileri malzemeler alanında yeni ürünler geliştiren ve bu ürünlerle küresel rekabet yarışını sürdüren ABD, Japonya ve Batı Avrupa ülkeleri, ileri malzemeler konusunda birbirlerinin ticari partneri konumundadır. Fikir vermesi açısından ABD ve Japonya nın bazı ileri malzeme ürün gruplarına göre ihracat gerçekleştirdiği ilk 5 ülkenin dökümü aşağıda özetlenmiştir. Bu veriler ışığında dünya ticaretinde ileri malzeme ticaretinin gelişmiş endüstri ülkeleri arasında gerçekleştiği görülmektedir. GTİP NO ÜRÜN Tellur asit tuz Almanya Fransa İngiltere İspanya Hollanda Yapay korundum Almanya İtalya Macaristan İngiltere Çek Cum. Destekli katalizör Nikel veya Almanya Hollanda İngiltere Fransa Belçika Nikel alaşımlı Sinterli metal karbürler Hollanda Almanya İsveç Belçika Avusturya Selenyum Almanya İngiltere İsveç Hollanda Fransa Radyoaktif elementler, izotoplar, bileşikler İngiltere Hollanda Almanya Belçika İsveç 8105 Kobalt Germanyum Oksit ve Zirkonyum dioksit Polipropilen İngiltere Almanya Fransa Hollanda Polonya İngiltere Fransa Almanya Avusturya Finlandiya Belçika Almanya İtalya Avusturya İngiltere ABS İtalya İspanya İngiltere Hollanda Belçika Esnek boru hortumlar İngiltere İtalya Belçika İsveç Hollanda Polimetil metakrilat levha, Almanya İtalya Slovenya Hollanda Slovakya pelikül, lam Poliamid levha yaprak Yapısal olmayan refrakter seramik ürünler Emici yansıtıcı boyalı cam Cam fiberler ve diğer mensucat Almanya İtalya İngiltere Hollanda Fransa Almanya İngiltere İspanya İtalya Fransa İngiltere Almanya İsveç İtalya İspanya Almanya İtalya İngiltere Danimarka Finlandiya Toz bakır İngiltere Almanya Avusturya İsveç Macaristan Aluminyum alaşımı profil Daimi mıknatıs İşgören kısmı sinterlenmiş parçalar Almanya İtalya Portekiz İsveç Belçika Almanya İngiltere Fransa İtalya İsveç Almanya İngiltere İtalya İrlanda Fransa Metal ve metal karbür kalıp İtalya İngiltere Almanya Fransa Portekiz Tantal kondensatör Çek Cum. Portekiz İngiltere Almanya Hollanda Kauçuk plastik enjeksiyon kalıpları Almanya Portekiz Fransa Hollanda Avusturya 16

17 Buzdolabı parçalaı İtalya Almanya İsveç Danimarka İngiltere Elektrik statik konverterler, Almanya İngiltere İtalya Fransa Finlandiya ABD nin bazı ileri malzeme ürün gruplarına göre ihracat gerçekleştirdiği ülkeler Kaynak : Global Trade Atlas (9) GTİP NO ÜRÜN Tellur asit tuz Almanya İngiltere Belçika Hollanda Fransa Yapay korundum Macaristan Almanya İtalya İsveç Litvanya Destekli katalizör Nikel veya Fransa İngiltere Hollanda Almanya Belçika Nikel alaşımlı Sinterli metal karbürler Almanya Hollanda İsveç Belçika Avusturya Selenyum Fransa Radyoaktif elementler, izotoplar, bileşikler İngiltere Hollanda Fransa Almanya Finlandiya 8105 Kobalt Germanyum Oksit ve Zirkonyum dioksit Polipropilen İngiltere Fransa Almanya Hollanda Lüksemburg İngiltere Fransa Almanya Hollanda Finlandiya Fransa İngiltere Belçika Almanya Hollanda ABS İspanya Hollanda Macaristan Çek Cum. Macaristan Esnek boru hortumlar İngiltere İsveç Belçika Danimarka İtalya Polimetil metakrilat levha, Almanya İsveç İtalya Hollanda pelikül, lam Poliamid levha yaprak Yapısal olmayan refrakter seramik ürünler Emici yansıtıcı boyalı cam Cam fiberler ve diğer mensucat Almanya Avusturya Hollanda Fransa Belçika Almanya İngiltere Fransa Hollanda İtalya İngiltere Almanya Danimarka İtalya Fransa Almanya Danimarka İrlanda Fransa İtalya Toz bakır Almanya İngiltere Avusturya İtalya Hollanda Aluminyum alaşımı profil Daimi mıknatıs İşgören kısmı sinterlenmiş parçalar Almanya İtalya Fransa Danimarka Hollanda İtalya Almanya Fransa İrlanda Hollanda İngiltere Almanya İtalya Hollanda İspanya Metal ve metal karbür kalıp Almanya Çek Cum. Fransa İtalya Polonya Tantal kondensatör Çek Cum. Portekiz Almanya İngiltere Hollanda Kauçuk plastik enjeksiyon kalıpları Hollanda Almanya Danimarka Belçika Finlandiya Buzdolabı parçaları Danimarka Almanya İsveç İtalya Hollanda Elektrik statik konverterler, Almanya İngiltere İsveç İtalya Fransa Japonya nın bazı ileri malzeme ürün gruplarına göre ihracat gerçekleştirdiği ülkeler Kaynak : Global Trade Atlas (9) 17

18 VII. TÜRKİYE DE İLERİ MALZEMELER Teknik ve teknolojik ürünlerin günlük yaşamda ağırlığının artması ve toplumun bu tür ürünlere olan talebinin yoğunluğu, son on yıldır ülkemizin dış ticaret dengesini olumsuz yönde etkilemektedir. Türkiye de ileri malzeme alanında faaliyet gösteren firmalar hammaddelerini genelde Avrupa ülkelerinden ithal etmektedirler. Genellikle yarı mamul mallar ülkemizce ithal edilmekte olup bu konuda Türkiye nin dışa bağımlılığı söz konusudur. Türkiye tarafından ithal edilen bazı ileri malzeme kalemlerinin ithalat rakamları aşağıda özetlenmiştir GTİP NO ÜRÜN Değer ABD $ Miktar Değer ABD $ Miktar Değer ABD $ Miktar Tellur asit tuz 62, , , Yapay korundum , , Destekli katalizör Nikel veya , Nikel alaşımlı Sinterli metal karbürler Radyoaktif elementler, izotoplar, bileşikler Polipropilen 1,581, ,413, ,653, , , , ,900,433 1,272 2,563, ,378, ABS 54, , , Esnek boru hortumlar 74, , ,132, Polimetil metakrilat levha, 1,528, ,748, , pelikül, lam Poliamid levha yaprak Yapısal olmayan refrakter seramik ürünler Emici yansıtıcı boyalı cam Cam fiberler ve diğer mensucat 4,644,474 n/a 7,141,858 n/a 11,680,442 n/a 164, , , ,801,273 36, ,283 43,589 1,218,532 92,338 3,048,576 1,298 2,904,417 1,118 2,826,377 1, Toz bakır , Daimi mıknatıs İşgören kısmı sinterlenmiş parçalar 26, , , ,113,868 n/a 1,630,506 n/a 2,398,381 n/a Metal ve metal karbür kalıp 1,100, ,874, ,680, Tantal kondensatör 2, , ,229 0 Kauçuk plastik enjeksiyon kalıpları 3,505, ,881, ,264, Buzdolabı parçalaı 11,573,664 5,130 17,032,269 6,545 23,937,479 6, Elektrik statik konverterler, 3,194,948 n/a 4,730,861 n/a 7,384,016 n/a Kaynak : Global Trade Atlas (9) 18

19 Türkiye nin bazı ileri malzeme ürün gruplarına göre ithalat gerçekleştirdiği ilk 5 ülkenin dökümü aşağıda özetlenmiştir. GTİP NO ÜRÜN Tellur asit tuz İrlanda Hollanda İngiltere Finlandiya Almanya Yapay korundum Fransa Avusturya Destekli katalizör Nikel veya Hollanda Nikel alaşımlı Almanya Sinterli metal karbürler Radyoaktif elementler, izotoplar, bileşikler Polipropilen Almanya Avusturya Hollanda Polonya Belçika Hollanda Almanya Belçika Fransa Polonya İspanya Belçika İngiltere Almanya Polonya ABS Macaristan Polonya Belçika İtalya İngiltere Esnek boru hortumlar Yunanistan İtalya İngiltere Almanya Danimarka Polimetil metakrilat levha, İspanya Avusturya İtalya Polonya Çek Cum pelikül, lam Poliamid levha yaprak Yapısal olmayan refrakter seramik ürünler Emici yansıtıcı boyalı cam Cam fiberler ve diğer mensucat İngiltere Almanya Belçika Polonya Yunanistan Yunanistan Almanya İngiltere Fransa Avusturya Macaristan İtalya Hollanda Fransa İrlanda Yunanistan Fransa Belçika İspanya Almanya Toz bakır Belçika İtalya Daimi mıknatıs İşgören kısmı sinterlenmiş parçalar Metal ve metal karbür kalıp Macaristan Almanya İsveç Yunanistan Finlandiya Almanya İtalya Belçika Fransa İngiltere İtalya Fransa İspanya Almanya Danimarka İngiltere Almanya Hollanda Macaristan Tantal kondensatör - Kauçuk plastik enjeksiyon Fransa Almanya İtalya Polonya İspanya kalıpları Buzdolabı parçalaı Yunanistan İspanya Almanya İngiltere İtalya Elektrik statik konverterler, Macaristan Almanya Yunanistan İngiltere İspanya Kaynak : Global Trade Atlas (9) 19

20 IX. SONUÇ İleri malzeme sınıfına giren çoğu ürünün tüketim hızı dünyada giderek artan bir eğilim göstermektedir. Söz konusu durum ithalat kalemleri içerisinde Türkiye de de görülmektedir. Malzeme bilimi, gelişen teknolojiler için malzemenin özelliklerini atomik düzeyde tasarlayarak üstün özellikli malzemeler yaratmaya devam edecektir. Hiç kuşkusuz bu çalışmaların meyvelerini araştırma- geliştirme faaliyetlerine yatırım yapan ülkeler elde etmektedir. Önümüzdeki yüzyılda malzeme bazlı mühendislik olarak nitelenen Ar-Ge, ürün geliştirme, imalat tasarım gibi etkinliklerin aynı anda müşteri ile etkileşim içinde oluşturulması süreçleri önem kazanacaktır. Buna bağlı olarak daha hızlı ürün geliştirme ve pazara sunma, daha üstün kalitede, daha verimli ve düşük maliyette malzeme üretim süreçleri hedeflenmektedir. Günümüzün en önde gelen ileri teknoloji alanlarında faaliyet gösteren pek çok kuruluş şimdiden bu süreçleri başlatarak 21. yüzyıl için önemli avantajlar elde etmeye çalışmaktadırlar. (2) Ülkemizin ileri malzeme alanında dünyadaki rekabet gücünü arttırabilmesi için Ar-Ge çalışmalarına ağırlık vermesi gerektiği zaten bilinmektedir. Ar-Ge faaliyetlerinin verimli bir şekilde uygulamaya konulabilmesi için ileri malzeme alanında Ar-Ge faaliyetleri yürüterek aşama kaydetmiş ülkelerle işbirliği yapılması ayrıca ileri malzeme alanında üretim yapmaya hevesli firmalarımıza uygun teşvik ve Ar-Ge desteği sağlanması önem arzetmektedir. 20

21 X. FAYDALI ADRESLER Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Tübitak Marmara Araştırma Merkezi Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Milli Savunma Bakanlığı Savunma Sanayi Müsteşarlığı Türk Standartları Enstitüsü Devlet Planlama Teşkilatı Dış Ticaret Müsteşarlığı Devlet İstatistik Enstitüsü Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı Makine Mühendisleri Odası Metalurji Mühendisleri Odası Küçük ve Orta Ölçekli San. Dest. İdaresi Başk Üniversitelerin ilgili Metalurji ve Malzeme Bölümleri XI. SEKTÖRLE İLGİLİ BAZI ÖNEMLİ FUARLAR Nagoya (Japonya) FCF - Fine Ceramics Fair Organizatör Japan Fine Ceramics Center 2-4-1, Mutsuno, Atsuta-ku 456 Nagoya Fon: Fax: Hanover (Almanya) HANNOVER MESSE - World`s No. 1 for Technology, Innovation and Automation Organizatör Deutsche Messe AG Messegelände Hannover Fon: ++49-(0) Fax: ++49-(0) project team Fon: Fax:

22 Tokyo (Japonya) nano tech - International Nanotechnology Exhibition & Conference Organizatör ICS Convention Design, Inc. Sumitomo Corp. Jinbocho Building 3-24 Kanda-Nishikicho, Chiyoda-ku Tokyo Fon: Fax: Geneva (İsviçre) International Exhibition of Inventions, New Techniques and Products Organizatör PROMEX S.A. 8 Rue du 31-Décembre 1207 Genf Fon: Fax: Valencia/Spain (İspanya) GENIAPOLIS - Innovation Inventions and New Ideas Fair Organizatör Feria Valencia Avda. de las Ferias s/n Apartado Valencia Fon: Fax: member of following organization/s: AFE, UFI, EMECA Bucharest (Romanya) INVENTIKA - International Exhibition on Inventions, Scientific Research and New Technologies Organizatör ROMEXPO S.A. Fairs and Exhibitions Company P.O.Box 32-3, Bd. Marasti Bukarest Fon: Fax: member of following organization/s: ASOEXPO, UFI, CEFA (6) 22

23 XII. KAYNAKÇA (1) TÜBA- TÜBİTAK TTGV Bilim Teknoloji Sanayi Tartışmaları Platformu, İleri Malzeme Alanına Yönelik Bilim Teknoloji ve Sanayi Politikaları Çalışma Grubu Raporu, Türkiye için Strateji ve Politika Önerileri, Ocak 1996, Ankara (2) DPT: ÖİK : 602, Kimya Sanayi Özel İhtisas Komisyonu Raporu, Yeni Malzemeler Alt Komisyonu Raporu, Ankara 2001 (3) TAYSAD, Makale, N.Ünal Elbeyli; M. Atilla Öner, Otomotiv Sanayinde İleri Malzemelerin Kullanımına Yönelik Bir Uzgörü Çalışması (4) Prof. Dr. A. Emel Geçkinli, İleri Teknoloji Malzemeleri, İstanbul Teknik Üniversitesi 1992, (5) (6) (7) TÜBİTİAK, Üretim Süreç ve Teknolojileri Stratejisi, Vizyon 2023 Projesi Üretim Süreç ve Teknolojileri Strateji Grubu, Ağustos 2004, Ankara (8) Prof. Dr. Zafer Durusoy, İleri Malzemeler, Çağdaş Malzemeler, Pamukkale Üniversitesi 2002, (9) Global Trade Atlas, (10) World Trade Organisation, (11) Mühendis ve Makine Dergisi,Ocak 2004, Sayı 528, Makale, Dr.Mümtaz Salih Erdem TEI TUSAŞ Motor San. AŞ., Prof. Dr. İbrahim Sinan Akmandor ODTÜ Havacılık ve Uzay Mühendisliği Bölümü, Malzeme Yüzey Teknolojileri ve İmalat Süreçlerindeki Gelişmeler (12) Mühendis ve Makine Dergisi,Mart 2003, Sayı 518, Makale, İlke Aydıncak ODTÜ Havacılık ve Uzay Mühendisliği Bölümü, Akıllı Malzemeler ve Havacılık 23

MMM291 MALZEME BİLİMİ

MMM291 MALZEME BİLİMİ MMM291 MALZEME BİLİMİ Ofis Saatleri: Perşembe 14:00 16:00 ayse.kalemtas@btu.edu.tr, akalemtas@gmail.com Bursa Teknik Üniversitesi, Doğa Bilimleri, Mimarlık ve Mühendislik Fakültesi, Metalurji ve Malzeme

Detaylı

KOMPOZİTLER Sakarya Üniversitesi İnşaat Mühendisliği

KOMPOZİTLER Sakarya Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Başlık KOMPOZİTLER Sakarya Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Tanım İki veya daha fazla malzemenin, iyi özelliklerini bir araya toplamak ya da ortaya yeni bir özellik çıkarmak için, mikro veya makro seviyede

Detaylı

METALİK MALZEMELERİN GENEL KARAKTERİSTİKLERİ BAHAR 2010

METALİK MALZEMELERİN GENEL KARAKTERİSTİKLERİ BAHAR 2010 METALİK MALZEMELERİN GENEL KARAKTERİSTİKLERİ BAHAR 2010 WEBSİTE www2.aku.edu.tr/~hitit Dersler İÇERİK Metalik Malzemelerin Genel Karakteristiklerİ Denge diyagramları Ergitme ve döküm Dökme demir ve çelikler

Detaylı

MALZEME BİLGİSİ DERS 2 DR. FATİH AY. www.fatihay.net fatihay@fatihay.net

MALZEME BİLGİSİ DERS 2 DR. FATİH AY. www.fatihay.net fatihay@fatihay.net MALZEME BİLGİSİ DERS 2 DR. FATİH AY www.fatihay.net fatihay@fatihay.net DERSİN AMACI: Malzeme Biliminde temel kavramları tanıtmak ÖĞRENECEKLERİNİZ: Malzeme yapısı Yapının özelliklere olan etkisi Malzemenin

Detaylı

İÇERİK Kompozit malzemeler

İÇERİK Kompozit malzemeler İÇERİK Kompozit malzemeler Kullanım alanları Avantaj ve dezavantajları Sınıflandırılması KOMPOZİT MALZEMELER İki veya daha fazla malzemenin makro- düzeyde bir araya getirilmesiyle oluşturulan ve yeni özelliklere

Detaylı

MMT113 Endüstriyel Malzemeler 11 Kompozit Malzemeler. Yrd. Doç. Dr. Ersoy Erişir 2014-2015 Güz Yarıyılı

MMT113 Endüstriyel Malzemeler 11 Kompozit Malzemeler. Yrd. Doç. Dr. Ersoy Erişir 2014-2015 Güz Yarıyılı MMT113 Endüstriyel Malzemeler 11 Kompozit Malzemeler Yrd. Doç. Dr. Ersoy Erişir 2014-2015 Güz Yarıyılı KOMPOZİT MALZEME TAKVİYE + MATRİKS Kompozit malzemeler 2 Kompozit malzemeler iki yada daha fazla bileşenden

Detaylı

MMT113 Endüstriyel Malzemeler 8 İleri Teknoloji Seramikleri. Yrd. Doç. Dr. Ersoy Erişir 2014-2015 Güz Yarıyılı

MMT113 Endüstriyel Malzemeler 8 İleri Teknoloji Seramikleri. Yrd. Doç. Dr. Ersoy Erişir 2014-2015 Güz Yarıyılı MMT113 Endüstriyel Malzemeler 8 İleri Teknoloji Seramikleri Yrd. Doç. Dr. Ersoy Erişir 2014-2015 Güz Yarıyılı Balistik korunma Uzay mekiği ısı koruma plakaları Fren diskleri (SGL Karbon AG) İleri Teknoloji

Detaylı

METAL MATRİSLİ KOMPOZİT MALZEMELER

METAL MATRİSLİ KOMPOZİT MALZEMELER Prof.Dr.Ahmet Aran - İ.T.Ü. Makina Fakültesi METAL MATRİSLİ KOMPOZİT MALZEMELER METAL MATRİSLİ KOMPOZİTLER KARMA MALZEMELER METAL MATRİSLİ KARMA MALZEMELER MMK ÜRETİM YÖNTEMLERİ UYGULAMA ÖRNEKLERİ Metal,

Detaylı

MALZEME SEÇİMİNİN ÖNEMİ VE MÜHENDİSLİK MALZEMELERİ. Doç.Dr. Salim ŞAHİN

MALZEME SEÇİMİNİN ÖNEMİ VE MÜHENDİSLİK MALZEMELERİ. Doç.Dr. Salim ŞAHİN MALZEME SEÇİMİNİN ÖNEMİ VE MÜHENDİSLİK MALZEMELERİ Doç.Dr. Salim ŞAHİN MALZEME SEÇİMİNİN ÖNEMİ Günümüzde 70.000 demir esaslı malzeme (özellikle çelik) olmak üzere 100.000 den fazla kullanılan geniş bir

Detaylı

KABLO VE TELLER. Hazırlayan Tolga TAYLAN 2006. T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi

KABLO VE TELLER. Hazırlayan Tolga TAYLAN 2006. T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi KABLO VE TELLER Hazırlayan Tolga TAYLAN 2006 T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi KABLO ve TELLER GTİP:8544 TÜRKİYE DE ÜRETIM VE DIŞ TİCARET Üretim Kablo ve teller

Detaylı

Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü

Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü http://metalurji.beun.edu.tr/ facebook.com/groups/beunmetalurji Misyon Temel metalurji ve malzeme mühendisliği eğitimi alan, bilimsel

Detaylı

OTOMOTİV ENDÜSTRİSİNİN MALZEME VE METALURJİ MÜHENDİSLERİNDEN BEKLENTİLERİ

OTOMOTİV ENDÜSTRİSİNİN MALZEME VE METALURJİ MÜHENDİSLERİNDEN BEKLENTİLERİ OTOMOTİV ENDÜSTRİSİNİN MALZEME VE METALURJİ MÜHENDİSLERİNDEN BEKLENTİLERİ Hazırlayan: Volkan ÇABUK OYAK RENAULT Malzeme Laboratuvarı Sorumlusu CONFIDENTIEL C EĞİTİMİN AMACI Malzeme mühendisi otomotiv endüstrisinde;

Detaylı

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü. http://metalurji.beun.edu.tr/ facebook.com/groups/beunmetalurji

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü. http://metalurji.beun.edu.tr/ facebook.com/groups/beunmetalurji BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü http://metalurji.beun.edu.tr/ facebook.com/groups/beunmetalurji Misyon Temel metalurji ve malzeme mühendisliği eğitimi alan, bilimsel

Detaylı

İki malzeme orijinal malzemelerden elde edilemeyen bir özellik kombinasyonunu elde etmek için birleştirilerek kompozitler üretilir.

İki malzeme orijinal malzemelerden elde edilemeyen bir özellik kombinasyonunu elde etmek için birleştirilerek kompozitler üretilir. KOMPOZİTLER Kompozit malzemeler, şekil ve kimyasal bileşimleri farklı, birbiri içerisinde pratik olarak çözünmeyen iki veya daha fazla sayıda makro bileşenin kombinasyonundan oluşan malzemelerdir. İki

Detaylı

İLERİ TEKNOLOJİ MALZEMELERİ

İLERİ TEKNOLOJİ MALZEMELERİ İLERİ TEKNOLOJİ MALZEMELERİ Prof.Dr.Ayşegül AKDOĞAN EKER Malzeme sektörü, ekonomide tüm faaliyetlere girdi sağlayan temel alanlardan biridir. Bu niteliği açısından mikroelektronik, biyoteknoloji ve nanoteknoloji

Detaylı

MALZEMELERİN GERİ KAZANIMI

MALZEMELERİN GERİ KAZANIMI MALZEMELERİN GERİ KAZANIMI PROF. DR. HÜSEYİN UZUN HOŞGELDİNİZ 1 DEMİR DIŞI METALLERİN GERİ DÖNÜŞÜMÜ Demir dışı metaller (non-ferrous metals) arasında temel olarak bakır, çinko, kurşun, alüminyum, nikel,

Detaylı

2015-2016 Eğitim Öğretim Yılı Güz ve Bahar Dönemi Muhtemel Bitirme Çalışması Konuları. Tasarım Projesi Konusu Bitirme Çalışması Konusu Özel Koşullar

2015-2016 Eğitim Öğretim Yılı Güz ve Bahar Dönemi Muhtemel Bitirme Çalışması Konuları. Tasarım Projesi Konusu Bitirme Çalışması Konusu Özel Koşullar 2015-2016 Eğitim Öğretim Yılı Güz ve Bahar Dönemi Muhtemel Bitirme Çalışması Konuları Proje No Tasarım Projesi Konusu Bitirme Çalışması Konusu Özel Koşullar 1 Soğuk spray kaplama düzeneğinin tasarlanması

Detaylı

TÜRKĐYE DE DÖKÜM SEKTÖRÜ 23.02.2007

TÜRKĐYE DE DÖKÜM SEKTÖRÜ 23.02.2007 TÜRKĐYE DE DÖKÜM SEKTÖRÜ 1 23.02.2007 Demir ve Çelik Döküm Sanayi sektörü; endüksiyon, ark veya kupol ocaklarında, çeşitli pik demiri, çelik hurdaları ve ferro alaşımların ergitilerek, kalıplama tesislerinde

Detaylı

Yalova Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Polimer Mühendisliği Bölümü. Polimer Nedir?

Yalova Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Polimer Mühendisliği Bölümü. Polimer Nedir? Yalova Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Polimer Mühendisliği Bölümü Polimer Nedir? Monomer olarak adlandırılan basit moleküllerin kimyasal bağlarla bağlanması sonucu oluşan yüksek molekül ağırlıklı maddelerdir.

Detaylı

Dokuz Eylül Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü YAPI MALZEMESİ - I

Dokuz Eylül Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü YAPI MALZEMESİ - I Dokuz Eylül Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü YAPI MALZEMESİ - I YRD.DOÇ.DR. KAMİLE TOSUN FELEKOĞLU 1. Giriş 1 KAYNAK KİTAP: Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Yayınları Yayın No : 307

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ OTOMOTİV SEKTÖRÜ

AVRUPA BİRLİĞİ OTOMOTİV SEKTÖRÜ İZMİR TİCARET ODASI AVRUPA BİRLİĞİ OTOMOTİV SEKTÖRÜ Dilara SÜLÜN DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ AB MASASI ŞEFİ (TD) Mayıs 2006 AB OTOMOTİV SEKTÖRÜ AB, dünya otomotiv pazarının %35'ine sahiptir. Otomobil

Detaylı

PLASTİK İŞLEME SANAYİ ÜRÜNLERİ

PLASTİK İŞLEME SANAYİ ÜRÜNLERİ PLASTİK İŞLEME SANAYİ ÜRÜNLERİ Hazırlayan Songül BEKTAŞOĞLU 2005 T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi PLASTİK İŞLEME SANAYİ ÜRÜNLERİ (SITC NO: 579,581,582) Türkiye'de

Detaylı

Avrupa Ve Türkiye Araç Pazarı Değerlendirmesi (2011/2012 Ekim)

Avrupa Ve Türkiye Araç Pazarı Değerlendirmesi (2011/2012 Ekim) Rapor No: 212/23 Avrupa Ve Türkiye Araç Pazarı Değerlendirmesi (211/212 Ekim) Kasım 212 OSD OICA Üyesidir OSD is a Member of OICA 1. Otomobil Pazarı AB (27) ve EFTA Ülkeleri nde otomobil pazarı 211 yılı

Detaylı

MALZEME TEKNOLOJİLERİ - ZAAFLAR

MALZEME TEKNOLOJİLERİ - ZAAFLAR MALZEME TEKNOLOJİLERİ - ZAAFLAR Kompozit/Plastik Makine Malzeme Ön Rapor EK 2i ÖNCELİKLİ ALANLARDA TÜRKİYE NİN GEREKSİNİMLERİ 2023 PERSPEKTİFİ 1. AR-GE kültürü 2. Eğitim / bilgi veri tabanı 3. Maddi kaynak

Detaylı

Üç farklı malzeme türünden imal edilen ve günlük haya6a sıkça karşılaş9ğımız ürünlerden biri, gazlı içecek kaplarıdır. Gazlı içecekler alüminyum

Üç farklı malzeme türünden imal edilen ve günlük haya6a sıkça karşılaş9ğımız ürünlerden biri, gazlı içecek kaplarıdır. Gazlı içecekler alüminyum Üç farklı malzeme türünden imal edilen ve günlük haya6a sıkça karşılaş9ğımız ürünlerden biri, gazlı içecek kaplarıdır. Gazlı içecekler alüminyum (metal) kutularda (üs6e), cam (seramik)(ortada) ve plasek

Detaylı

SERAMİK MATRİSLİ KOMPOZİT MALZEMELER ve ÜRETİMİ

SERAMİK MATRİSLİ KOMPOZİT MALZEMELER ve ÜRETİMİ SERAMİK MATRİSLİ KOMPOZİT MALZEMELER ve ÜRETİMİ Seramik Matrisli Kompozitler Seramik malzemeler, yüksek sıcaklığa dayanıklı ve hafif oldukları (d= 1,5-3,0 gr/cm3) için oldukça çekicidir. Seramik matrisli

Detaylı

MALZEME BİLİMİ I MMM201. aluexpo2015 Sunumu

MALZEME BİLİMİ I MMM201. aluexpo2015 Sunumu MALZEME BİLİMİ I MMM201 aluexpo2015 Sunumu Hazırlayanlar; Çağla Aytaç Dursun 130106110005 Dilek Karakaya 140106110011 Alican Aksakal 130106110005 Murat Can Eminoğlu 131106110001 Selim Can Kabahor 130106110010

Detaylı

TÜRKİYE PLASTİK HAMMADDE VE MAMUL SEKTÖR RAPORU ( 2012 YILI 6 AYLIK KESİN ve 2012 YILI TAHMİNİ DEĞERLENDİRMESİ )

TÜRKİYE PLASTİK HAMMADDE VE MAMUL SEKTÖR RAPORU ( 2012 YILI 6 AYLIK KESİN ve 2012 YILI TAHMİNİ DEĞERLENDİRMESİ ) TÜRKİYE PLASTİK HAMMADDE VE MAMUL SEKTÖR RAPORU ( 2012 YILI 6 AYLIK KESİN ve 2012 YILI TAHMİNİ DEĞERLENDİRMESİ ) Hazırlayan : Kimya Mühendisi Neslihan ERGÜN neslihan.ergun@pagev.org.tr 1 PLASTİKLER GTİP

Detaylı

ALUPAM A.Ş. ALUPAM İLERİ TEKNOLOJİK MALZEMELER A.Ş. BURSA-2013

ALUPAM A.Ş. ALUPAM İLERİ TEKNOLOJİK MALZEMELER A.Ş. BURSA-2013 ALUPAM İLERİ TEKNOLOJİK MALZEMELER A.Ş. BURSA-2013 ALUPAM A.Ş. 2013 yılı başlarında ileri teknolojik malzemelerin tasarım ve imalatını yapmak amacıyla kurulmuştur. Alüminyum ve alaşımları ile yapılan çalışmalarına

Detaylı

SERAMİK SANAYİİ. Hazırlayan Birsen YILMAZ 2006. T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi

SERAMİK SANAYİİ. Hazırlayan Birsen YILMAZ 2006. T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi SERAMİK SANAYİİ Hazırlayan Birsen YILMAZ 2006 T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi TÜRKİYE DE ÜRETİM Türkiye'de seramik ve çini yapımı, kökleri 8000 yıl öncesine uzanan

Detaylı

Metalurji Mühendisliğine Giriş. Yrd. Doç. Dr. Rıdvan YAMANOĞLU

Metalurji Mühendisliğine Giriş. Yrd. Doç. Dr. Rıdvan YAMANOĞLU Metalurji Mühendisliğine Giriş Yrd. Doç. Dr. Rıdvan YAMANOĞLU Esasını makromoleküllü organik maddelerin oluşturduğu yapay veya doğal maddelerin kimyasal yoldan dönüştürülmesiyle elde edilirler. Organik

Detaylı

CAM SANAYİİ. Hazırlayan Birsen YILMAZ 2006. T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi

CAM SANAYİİ. Hazırlayan Birsen YILMAZ 2006. T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi CAM SANAYİİ Hazırlayan Birsen YILMAZ 2006 T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi TÜRKİYE'DE ÜRETİM Cam sanayii, inşaat, otomotiv, meşrubat, gıda, beyaz eşya, mobilya,

Detaylı

KOMPOZİT SANAYİCİLERİ DERNEĞİ KOMPOZİT DÜNYASI

KOMPOZİT SANAYİCİLERİ DERNEĞİ KOMPOZİT DÜNYASI KOMPOZİT SANAYİCİLERİ DERNEĞİ KOMPOZİT DÜNYASI SEKTÖRÜN DÜNYADA GELİŞMESİ Kompozit sektörü, tüm dünyada, ikame malzemelerden de pay alarak büyümektedir ve geçen 30 yıl içerisinde global ekonomik büyümeye

Detaylı

Metalurji ve Malzeme Mühendisliği nden Beklentiler

Metalurji ve Malzeme Mühendisliği nden Beklentiler Metalurji ve Malzeme Mühendisliği nden Beklentiler 1. Kaleseramik Ar-Ge Merkezi 2. Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Nedir? 3. Ülkemizde durum 4. Dünyada durum 5. Metalurji ve Malzeme Mühendisliğinin geleceği

Detaylı

MALZEME BİLİMİ Bölüm 1. Malzeme Bilimi ve Mühendisliğine Giriş Hazırlayan Doç. Dr. Özkan Özdemir

MALZEME BİLİMİ Bölüm 1. Malzeme Bilimi ve Mühendisliğine Giriş Hazırlayan Doç. Dr. Özkan Özdemir MALZEME BİLİMİ Bölüm 1. Malzeme Bilimi ve Mühendisliğine Giriş Hazırlayan Doç. Dr. Özkan Özdemir BÖLÜM 1. HEDEFLER Malzeme Bilimi ve Mühendislik Alanlarını tanıtmak Yapı, Özellik ve Üretim arasındaki ilişkiyi

Detaylı

İLERİ YAPI MALZEMELERİ DERS-6 KOMPOZİTLER

İLERİ YAPI MALZEMELERİ DERS-6 KOMPOZİTLER İLERİ YAPI MALZEMELERİ DERS-6 KOMPOZİTLER Farklı malzemelerin üstün özelliklerini aynı malzemede toplamak amacıyla iki veya daha fazla ana malzeme grubuna ait malzemelerin bir araya getirilmesi ile elde

Detaylı

PLASTİK ÜRÜNLERİ SANAYİİ RAPORU

PLASTİK ÜRÜNLERİ SANAYİİ RAPORU MMP Ön Raporu EK 2E PLASTİK ÜRÜNLERİ SANAYİİ RAPORU MEVCUT DURUM: Dünyada olduğu gibi Türkiye de de plastiğin, geleneksel malzemeler olan demir, cam, kağıt, tahta gibi malzemeye alternatif olarak ortaya

Detaylı

TEKSTİL MAKİNALARI. Hazırlayan Hasan KÖSE 2006. T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi

TEKSTİL MAKİNALARI. Hazırlayan Hasan KÖSE 2006. T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi TEKSTİL MAKİNALARI Hazırlayan Hasan KÖSE 2006 T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi TEKSTİL MAKİNALARI TÜRKİYE DE ÜRETİM Tanımı Tekstil makinaları, tekstil sanayinin

Detaylı

www.themegallery.com TOZ METALURJİİSİİ Prof. Dr. Muzaffer ZEREN Company Logo

www.themegallery.com TOZ METALURJİİSİİ Prof. Dr. Muzaffer ZEREN Company Logo www.themegallery.com TOZ METALURJİİSİİ Prof. Dr. Muzaffer ZEREN Company Logo Toz Metalurjisi www.themegallery.com TOZ METALURJİSİ www.themegallery.com Metal Seramik Plastik Kompozit Tozların işlemlerden

Detaylı

Ön Söz vii Kitabın Türkçe Çevirisine Ön Söz Çevirenin Ön Sözü 1 Sinterleme Bilimine Giriş 2 Sinterleme Ölçüm Teknikleri xiii

Ön Söz vii Kitabın Türkçe Çevirisine Ön Söz Çevirenin Ön Sözü 1 Sinterleme Bilimine Giriş 2 Sinterleme Ölçüm Teknikleri xiii Ön Söz vii Kitabın Türkçe Çevirisine Ön Söz ix Çevirenin Ön Sözü xi 1 Sinterleme Bilimine Giriş 1 Genel bakış / 1 Sinterleme tarihçesi / 3 Sinterleme işlemleri / 4 Tanımlar ve isimlendirme / 8 Sinterleme

Detaylı

1.2.1.1. Kaba ve İnce Seramikler: Bunlar aralarında gözenekli ve gözeneksiz ürünler olmak üzere ikiye ayrılırlar.

1.2.1.1. Kaba ve İnce Seramikler: Bunlar aralarında gözenekli ve gözeneksiz ürünler olmak üzere ikiye ayrılırlar. 1. SERAMİKLER 1.1.Tanım: En genel anlamda seramik, anorganik maddelerin herhangi bir usul ile şekillendirilip pişirilmesi ile meydana gelen ürüne denir. Diğer bir tanımlamaya göre ise seramik, organik

Detaylı

MMT113 Endüstriyel Malzemeler 7 Seramikler. Yrd. Doç. Dr. Ersoy Erişir 2014-2015 Güz Yarıyılı

MMT113 Endüstriyel Malzemeler 7 Seramikler. Yrd. Doç. Dr. Ersoy Erişir 2014-2015 Güz Yarıyılı MMT113 Endüstriyel Malzemeler 7 Seramikler Yrd. Doç. Dr. Ersoy Erişir 2014-2015 Güz Yarıyılı Aşınmaya dayanıklı parçalar Kesici takımlar Dekorasyon ve sanat Yalıtkan malzemeler Elektronik http://www.flickr.com

Detaylı

1/26 KARBON-KARBON KOMPOZİTLERİ

1/26 KARBON-KARBON KOMPOZİTLERİ 1/26 KARBON-KARBON KOMPOZİTLERİ Karbon-Karbon Kompozitlerin Genel Özellikleri Yüksek elastik modül ve yüksek sıcaklık mukavemeti (T > 2000 o C de bile mukavemet korunur). Sürünmeye dirençli Kırılma tokluğu

Detaylı

AMBALAJ SANAYİ. Hazırlayan Songül BEKTAŞOĞLU 2006. T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi

AMBALAJ SANAYİ. Hazırlayan Songül BEKTAŞOĞLU 2006. T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi AMBALAJ SANAYİ Hazırlayan Songül BEKTAŞOĞLU 2006 T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi AMBALAJ SANAYİ Türk ambalaj sanayi hızlı gelişen bir sektördür ve yılda ortalama

Detaylı

DÜNYA DÖKÜM ÜRETİMİNİN LİDERLERİ KİMLERDİR? Y. Ziya KAYIR Metalurji Mühendisi

DÜNYA DÖKÜM ÜRETİMİNİN LİDERLERİ KİMLERDİR? Y. Ziya KAYIR Metalurji Mühendisi DÜNYA DÖKÜM ÜRETİMİNİN LİDERLERİ KİMLERDİR? Y. Ziya KAYIR Metalurji Mühendisi KOSGEB Tel: (312) 267 02 85 06935 Sincan/Ankara E-posta: ykayir@kosgeb.gov.tr Özet: Modern metalurji, Anadolu da doğdu. Bakır

Detaylı

MALZEME TEKNOLOJİLERİ STRATEJİSİ

MALZEME TEKNOLOJİLERİ STRATEJİSİ TÜBİTAK MALZEME TEKNOLOJİLERİ STRATEJİSİ VİZYON 2023 PROJESİ MALZEME TEKNOLOJİLERİ STRATEJİ GRUBU Ağustos 2004 ANKARA Malzeme Teknolojileri Strateji Grubu Üyeleri Koordinatör: Doç.Dr. Tarık Baykara MAM

Detaylı

GTİP 392310: PLASTİKTEN KUTULAR, KASALAR, SANDIKLAR VB. EŞYA

GTİP 392310: PLASTİKTEN KUTULAR, KASALAR, SANDIKLAR VB. EŞYA GTİP 392310: PLASTİKTEN KUTULAR, KASALAR, SANDIKLAR VB. EŞYA TEMMUZ 2009 Hazırlayan: Mesut DÖNMEZ 1 GENEL KOD BİLGİSİ: 392310 GTIP kodunun üst kodu olan 3923 GTİP koduna ait alt kodlar ve ürünler aşağıda

Detaylı

Genel olarak bir kompozit malzeme, her iki bileşene ait özelliklerin birleşimiyle daha iyi özellikteki kombinasyonlarının elde edildiği çok fazlı bir

Genel olarak bir kompozit malzeme, her iki bileşene ait özelliklerin birleşimiyle daha iyi özellikteki kombinasyonlarının elde edildiği çok fazlı bir Genel olarak bir kompozit malzeme, her iki bileşene ait özelliklerin birleşimiyle daha iyi özellikteki kombinasyonlarının elde edildiği çok fazlı bir malzeme olarak düşünülebilir. Bu birleşik etki prensibine

Detaylı

SINIRLARINIZI ZORLAYABİLMENİZ için. EPOKSİ ve POLİÜRETAN SİSTEMLERİ tasarlıyoruz

SINIRLARINIZI ZORLAYABİLMENİZ için. EPOKSİ ve POLİÜRETAN SİSTEMLERİ tasarlıyoruz SINIRLARINIZI ZORLAYABİLMENİZ için EPOKSİ ve POLİÜRETAN SİSTEMLERİ tasarlıyoruz KİMAR - DURATEK 1973 KİMAR kuruldu. Mümessillik firması. 1976 KİSTAB markasıyla nontoksik kalay stabilizatörleri imalatı

Detaylı

İÇİNDEKİLER 2. 3. 4. 5. 6.

İÇİNDEKİLER 2. 3. 4. 5. 6. İstiklal Mah. Barış Manço Cad. 5. Sok No:8 34522 Esenyurt / İSTANBUL TÜRKİYE Tel.: 0212 679 69 79 Faks: 0212 679 69 81 E-posta: info@gozdempaslanmaz.com 44 44 881 1 İÇİNDEKİLER 1. 2. 3. 4. 5. 6. 2 1 HAKKIMIZDA

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ

AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ AVUSTURYA ÜLKE RAPORU Şubat 2009 B.Ö. AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ 1 I. GENEL BİLGİLER Resmi Adı : Avusturya Cumhuriyeti Yönetim Şekli

Detaylı

ÜRETİM DALI 2004 2005 2006 2007 2008 KÂĞIT AMBALAJ 61.000 60.000 60.000 60.000 60.000

ÜRETİM DALI 2004 2005 2006 2007 2008 KÂĞIT AMBALAJ 61.000 60.000 60.000 60.000 60.000 AM BALAJ SANAYİ Türkiye ambalaj sanayi hızlı gelişen bir sektördür ve yılda ortalama % 10 oranında büyümektedir. Hızlı kentleşme, nüfus artışı, yaşam standartlarının yükselmesi, kadınların iş hayatına

Detaylı

Malzeme Bilgisi Tanıtımı

Malzeme Bilgisi Tanıtımı Malzeme Bilgisi Tanıtımı Vizyon Makine sanayi donatımında, gemi, uçak yapımında, konstrüksiyon (dizayn) ve imalatta ve tüm mühendislik uygulamalarının gerçekleştirilmesinde malzeme bilgisinin öneminin

Detaylı

MMM291 MALZEME BİLİMİ

MMM291 MALZEME BİLİMİ MMM291 MALZEME BİLİMİ Ofis Saatleri: Perşembe 14:00 16:00 ayse.kalemtas@btu.edu.tr, akalemtas@gmail.com Bursa Teknik Üniversitesi, Doğa Bilimleri, Mimarlık ve Mühendislik Fakültesi, Metalurji ve Malzeme

Detaylı

Bol ve Kullanışlı Bir Madde: Alüminyum Nurel KILIÇ

Bol ve Kullanışlı Bir Madde: Alüminyum Nurel KILIÇ Bol ve Kullanışlı Bir Madde: Alüminyum Nurel KILIÇ Alüminyum, yer kabuğunda en çok bulunan üçüncü elementtir. Bugün dünyada; 730.000.000 ton/yıl ile ilk sırada yer alan demir-çelikten sonra 22.000.000

Detaylı

Konu: Yüksek Hassasiyetli Yağ Keçelerinin Takviye Bilezik Kalıplarının Üretiminde Kullanılan Takım Çelikleri ve Üretim Prosesleri

Konu: Yüksek Hassasiyetli Yağ Keçelerinin Takviye Bilezik Kalıplarının Üretiminde Kullanılan Takım Çelikleri ve Üretim Prosesleri Nurettin ÇALLI Fen Bilimleri Ens. Öğrenci No: 503812162 MAD 614 Madencilikte Özel Konular I Dersi Veren: Prof. Dr. Orhan KURAL İTÜ Maden Fakültesi Konu: Yüksek Hassasiyetli Yağ Keçelerinin Takviye Bilezik

Detaylı

Ambalaj Sanayi, Standart Uluslararası Ticari Sınıflandırmaya (SITC) göre 582. 635. 641. 642. 658. 665. 692. 699 ve 892. bölümlerde tanımlanmıştır.

Ambalaj Sanayi, Standart Uluslararası Ticari Sınıflandırmaya (SITC) göre 582. 635. 641. 642. 658. 665. 692. 699 ve 892. bölümlerde tanımlanmıştır. AMBALAJ SEKTÖRÜ SEKTÖRÜN TANIMI VE SINIFLANDIRILMASI Ticarete konu olan tüm ürünler için iki temel sınıflandırma sistemi kullanılmaktadır. Detaylı veriler için Armonize Mal Tanımı ve Kodlama Sistemi (The

Detaylı

AVRUPA OTOMOTİV PAZARI 2014 YILI OCAK AYINDA %5 ARTTI.

AVRUPA OTOMOTİV PAZARI 2014 YILI OCAK AYINDA %5 ARTTI. 28 Şubat 2014 BASIN BÜLTENİ AVRUPA OTOMOTİV PAZARI 2014 YILI OCAK AYINDA %5 ARTTI. AB (28) ve EFTA ülkeleri toplamına göre otomotiv pazarı 2014 yılı Ocak ayında 2013 yılı aynı ayına göre %5 büyüdü ve toplam

Detaylı

Kaplama Malzemelerimiz

Kaplama Malzemelerimiz Telefon: +90 212 500 34 18 Kaplama Malzemelerimiz İstediğiniz malzeme ve ebatta target sunuyoruz. İNOVAC MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ Ağaoğlu My Office 212 Kat:23 Daire:380 Mahmutbey Merkez Mah. Taşocağı Cad.

Detaylı

ELEKTRİKLİ MAKİNELER VE KABLOLAR SEKTÖR RAPORU

ELEKTRİKLİ MAKİNELER VE KABLOLAR SEKTÖR RAPORU ELEKTRİKLİ MAKİNELER VE KABLOLAR SEKTÖR RAPORU Hazırlayan Sinan YÜZAL 2010 T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi ELEKTRİKLİ MAKİNELER VE KABLOLAR ARMONİZE NO: 8501

Detaylı

www.adil.com.tr 1978 den beri...

www.adil.com.tr 1978 den beri... www.adil.com.tr 1978 den beri... extrusion 1978 den beri... Adil Endüstriyel, kalite ve hizmet odaklı anlayışı ile müşterilerine yalıtım çözümleri sunmaktadır. Kurulduğu 1978 yılından itibaren müşteri

Detaylı

Malzeme Bilimi ve Mühendisliği. h$p://www.mse.cankaya.edu.tr

Malzeme Bilimi ve Mühendisliği. h$p://www.mse.cankaya.edu.tr Malzeme Bilimi ve Mühendisliği 1 h$p://www.mse.cankaya.edu.tr Malzeme Bakır Çağı (M.Ö. 5000-3000) Tunç Çağı (M. Ö. 3000-1000) Demir Çağı (M.Ö. 1190-330 ) 2 Malzeme Günümüzde birçok malzeme çeşidi bulunmaktadır.

Detaylı

HİDROLİK PNÖMATİK SEKTÖRÜ NOTU

HİDROLİK PNÖMATİK SEKTÖRÜ NOTU HİDROLİK PNÖMATİK SEKTÖRÜ NOTU Akışkan gücü, basınçlı akışkanların, ister sıvı ister gaz halinde olsun, enerjilerinden faydalanarak elde edilen güçtür. Sıvı veya gaz, yada somut olarak su veya hava, ancak

Detaylı

MMT113 Endüstriyel Malzemeler 9 Polimerik Malzemeler. Yrd. Doç. Dr. Ersoy Erişir 2014-2015 Güz Yarıyılı

MMT113 Endüstriyel Malzemeler 9 Polimerik Malzemeler. Yrd. Doç. Dr. Ersoy Erişir 2014-2015 Güz Yarıyılı MMT113 Endüstriyel Malzemeler 9 Polimerik Malzemeler Yrd. Doç. Dr. Ersoy Erişir 2014-2015 Güz Yarıyılı Polimerik malzemelerin kullanımı her yıl ortalama % 7 büyümektedir. Yıllık tüketimleri yaklaşık 120

Detaylı

PÜSKÜRTME ŞEKİLLENDİRME (SPRAY FORMING / SPRAY DEPOSITION)

PÜSKÜRTME ŞEKİLLENDİRME (SPRAY FORMING / SPRAY DEPOSITION) PÜSKÜRTME ŞEKİLLENDİRME (SPRAY FORMING / SPRAY DEPOSITION) Püskürtme şekillendirme (PŞ) yöntemi ilk olarak Osprey Ltd. şirketi tarafından 1960 lı yıllarda geliştirilmiştir. Günümüzde püskürtme şekillendirme

Detaylı

İLERİ YAPI MALZEMELERİ-4-2016 DOĞAL TAŞLAR,KİLLER,SERAMİKLER

İLERİ YAPI MALZEMELERİ-4-2016 DOĞAL TAŞLAR,KİLLER,SERAMİKLER İLERİ YAPI MALZEMELERİ-4-2016 DOĞAL TAŞLAR,KİLLER,SERAMİKLER Doğal Taşlar Doğal taş çeşitleri Oluşum Şekillerine göre Magmatik (Kökeni mağma olan kayaçlardır) Sedimanter ( Sedimanter kayalar kum, çakıl

Detaylı

DEMİR VE DEMİR DIŞI METALLER SEKTÖRÜ

DEMİR VE DEMİR DIŞI METALLER SEKTÖRÜ DEMİR VE DEMİR DIŞI METALLER SEKTÖRÜ I. DÜNYA DEMİR-ÇELİK (GTİP 72)TİCARETİ 2013 yılında dünya demir-çelik ihracatı bir önceki yıla göre %7,9 oranında azalarak 392,8 milyar $ seviyesinde gerçekleşmiştir.

Detaylı

ELEKTRONİK SEKTÖRÜ RAPORU (2013/1)

ELEKTRONİK SEKTÖRÜ RAPORU (2013/1) T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI ELEKTRONİK SEKTÖRÜ RAPORU (2013/1) Sektörel Raporlar ve Analizler Serisi 1 İÇİNDEKİLER Şekiller Listesi... 3 Kısaltmalar Listesi... 3 YÖNETİCİ ÖZETİ... 4 1.SEKTÖRÜN

Detaylı

ALUMİNYUM ALA IMLARI

ALUMİNYUM ALA IMLARI ALUMİNYUM ALA IMLARI ALUMİNYUM VE ALA IMLARI Alüminyum ve alüminyum alaşımları en çok kullanılan demir dışı metaldir. Aluminyum alaşımları:alaşımlama (Cu, Mg, Si, Mn,Zn ve Li) ile dayanımları artırılır.

Detaylı

SÜPERALA IMLAR. Yüksek sıcaklık dayanımı

SÜPERALA IMLAR. Yüksek sıcaklık dayanımı SÜPERALA IMLAR SÜPERALA IMLAR Nikel ve Kobalt alaşımları: Korozyon dayanımı ve yüksek sıcaklık dayanımı için kullanılırlar. Yüksek ergime sıcaklığına ve dayanıma sahiptirler.. Süperalaşımlar: Nikel bazlı

Detaylı

Avrupa Birliği ve Türkiye Yerel Yönetimler Analizi

Avrupa Birliği ve Türkiye Yerel Yönetimler Analizi Büyükdere Cad. No. 106 34394 Esentepe - İstanbul AçıkDeniz Telefon Bankacılığı: 444 0 800 www.denizbank.com Avrupa Birliği ve Türkiye Yerel Yönetimler Analizi 2013 Mali Verileri DenizBank bir Sberbank

Detaylı

1.1. MET. VE MALZ. MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM 1 GİRİŞ MİSYON VE VİZYON

1.1. MET. VE MALZ. MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM 1 GİRİŞ MİSYON VE VİZYON 1.1.1. MİSYON VE VİZYON MİSYON Ülkenin bir hammadde kaynağını yüksek teknoloji ürünü olan bir malzemeye dönüştürmek VİZYON Kendine bir hedef seçerek, girişimci olmak, üreteceği malzeme için plan kurmak

Detaylı

CAM VE SERAMİK İNŞAAT MALZEMELERİ

CAM VE SERAMİK İNŞAAT MALZEMELERİ CAM VE SERAMİK İNŞAAT MALZEMELERİ HS No: 6907, 6908, 6910, 7003, 7004, 7005, 7008, 7016, 7019 Cam ve seramik inşaat malzemeleri sektörü kapsamında başlıca ihraç ürünlerimiz refrakter (69.02), seramik yer

Detaylı

PLASTİK İŞLEME SANAYİSİ

PLASTİK İŞLEME SANAYİSİ PLASTİK İŞLEME SANAYİSİ Hazırlayan Faruk BİLGİ 2010 T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi PLASTİK İŞLEME SANAYİSİ ÜRÜNLERİ TÜRKİYE'DE ÜRETİM Ülkemizde plastik işleme

Detaylı

EGE BÖLGESİ PLASTİK SEKTÖRÜ RAPORU

EGE BÖLGESİ PLASTİK SEKTÖRÜ RAPORU EGE BÖLGESİ PLASTİK SEKTÖRÜ RAPORU Gözde SEVİLMİŞ Plastikler; telefondan televizyona, otomobilden su şişelerine, yalıtım malzemelerinden yiyecek ambalajlarına kadar hayatımızın her alanında gittikçe artan

Detaylı

KALİTE BELGELERİMİZ GOST LPCB BAŞOĞLU KABLO

KALİTE BELGELERİMİZ GOST LPCB BAŞOĞLU KABLO Sertifika Kataloğu Biz Kimiz? Başoğlu Kablo ve Profil Sanayi ve Tic. A.Ş. 1980 yılından beri faaliyet gösteren, kazandığı deneyim ile hem ulusal hem de uluslararası alanda söz sahipliği yapan sektöründe

Detaylı

SICAK İŞ TAKIM ÇELİKLERİ B İ R K A L İ T E M A R K A S I

SICAK İŞ TAKIM ÇELİKLERİ B İ R K A L İ T E M A R K A S I SICAK İŞ TAKIM ÇELİKLERİ B İ R K A L İ T E M A R K A S I S I C A K İ Ş T A K I M Ç E L İ K L E R İ MARTENSİTİK ÇELİKLER KIND Sınıf AISI Kimyasal Analiz % Kondüsyon HB C Si Mn Cr Mo Ni V Co W Sertleştirme

Detaylı

matris: a (Mo) (sünek) woven fibers cross section view fiber: g (Ni 3 Al) (kırılgan)

matris: a (Mo) (sünek) woven fibers cross section view fiber: g (Ni 3 Al) (kırılgan) Kompozitler Kompozitler İki veya daha fazla malzeme grubuna ait malzemelerin bir araya getirilerek daha üstün özellikli malzeme oluşturulmasıdır. Cam takviyeli plastikler, beton, araba lastiği gibi örnekler

Detaylı

Kurumsal Politikamız. Hakkımızda

Kurumsal Politikamız. Hakkımızda 2014 Katalog 1 Hakkımızda Yükseller Metal, Türkiye ve uluslararası alüminyum pazarında üretim, ticaret ve satış alanlarında faaliyet göstermektedir. Firmamız ISO 9001 sertifikalı olup, alüminyum alanında

Detaylı

MAKİNA İMALAT SANAYİİ

MAKİNA İMALAT SANAYİİ MAKİNA İMALAT SANAYİİ Hazırlayan Hasan KÖSE 2006 T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi MAKİNA İMALAT SANAYİİ SITC No :71 Güç üreten makinalar ve araçlar 72 Belirli

Detaylı

İNŞAAT MALZEMELERİ TÜRKİYE DE ÜRETİM

İNŞAAT MALZEMELERİ TÜRKİYE DE ÜRETİM İNŞAAT MALZEMELERİ TÜRKİYE DE ÜRETİM 1990'ların başında ekonomideki gelişmeye paralel olarak inşaat malzemeleri sanayisi de olumlu gelişmeler göstermiştir. Bu dönemde inşaat malzemeleri üretimi ve ihracatında

Detaylı

İMALAT YÖNTEMİ SEÇİM DİYAGRAMLARI

İMALAT YÖNTEMİ SEÇİM DİYAGRAMLARI İMALAT YÖNTEMİ SEÇİM DİYAGRAMLARI İmalat Yöntemi Seçim Diyagramları Çizelge 1 de ; Malzemeler ve İmalat Yöntemleri arasındaki ilişkiyi topluca göstermektedir. Malzemeler; metaller, seramik ve camlar, polimerler

Detaylı

ELEKTRİKLİ MAKİNELER VE KABLOLAR

ELEKTRİKLİ MAKİNELER VE KABLOLAR ELEKTRİKLİ MAKİNELER VE KABLOLAR SEKTÖRÜN TANIMI Bu rapor aşağıda Gümrük Tarife İstatistik Pozisyon Numaraları verilen ürün gruplarını kapsamaktadır. GTİP NO: 8501-8510, 8516, 8532-8548 TÜRKİYE DE ÜRETİM

Detaylı

KALKINMA BAKANLIĞI KALKINMA ARAŞTIRMALARI MERKEZİ

KALKINMA BAKANLIĞI KALKINMA ARAŞTIRMALARI MERKEZİ Yükseköğretim Sisteminin Uluslararasılaşması Çerçevesinde Türk Üniversitelerinin Uluslararası Öğrenciler İçin Çekim Merkezi Haline Getirilmesi Araştırma Projesi KALKINMA BAKANLIĞI KALKINMA ARAŞTIRMALARI

Detaylı

ELEKTRONİK SANAYİ. Hazırlayan Tolga TAYLAN 2006. T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi

ELEKTRONİK SANAYİ. Hazırlayan Tolga TAYLAN 2006. T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi ELEKTRONİK SANAYİ Hazırlayan Tolga TAYLAN 2006 T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi ELEKTRONİK SANAYİ (SITC No: 751; 752; 759; 761; 762; 763; 764; 771; 772; 773; 774;

Detaylı

UZAKTAN EĞİTİM KURSU RAPORU

UZAKTAN EĞİTİM KURSU RAPORU Amaç Bu rapor, GSI SLVTR tarafından kısmen uzaktan eğitim şeklinde verilen programların nasıl ve ne kapsamda uygulandığını anlatmaktadır. 1. Kapsam Bu rapor aşağıda sıralanan ve içeriği Uluslararası Kaynak

Detaylı

DÜNYADA VE TÜRKİYE DE BOYA SEKTÖRÜ

DÜNYADA VE TÜRKİYE DE BOYA SEKTÖRÜ DÜNYADA VE TÜRKİYE DE BOYA SEKTÖRÜ Haziran 2015 BOYA SANAYİCİLERİ DERNEĞİ Bosad 2003 yılında kurulmuştur. Üyeleri hem boya üreticileri hem de hammadde ve hizmet tedarikçileridir. 100 e yakın üye ile sektörün

Detaylı

plastik sanayi PLASTİK AMBALAJ MAMULLERİ SEKTÖR İZLEME RAPORU TÜRKİYE Barbaros DEMİRCİ PLASFED Genel Sekreteri Plastik Sanayicileri Derneği

plastik sanayi PLASTİK AMBALAJ MAMULLERİ SEKTÖR İZLEME RAPORU TÜRKİYE Barbaros DEMİRCİ PLASFED Genel Sekreteri Plastik Sanayicileri Derneği plastik sanayi 2013 TÜRKİYE PLASTİK AMBALAJ MAMULLERİ SEKTÖR İZLEME RAPORU Plastik Sanayicileri Derneği Barbaros DEMİRCİ PLASFED Genel Sekreteri Barbaros DEMİRCİ PLASFED Genel Sekreteri YÖNETİCİ ÖZETİ

Detaylı

DÜNYA SERAMİK KAPLAMA MALZEMELERİ SEKTÖRÜNE GENEL BAKIŞ

DÜNYA SERAMİK KAPLAMA MALZEMELERİ SEKTÖRÜNE GENEL BAKIŞ DÜNYA SERAMİK KAPLAMA MALZEMELERİ SEKTÖRÜNE GENEL BAKIŞ Hazırlayan ve Derleyen: Zehra N.ÖZBİLGİN Ar-Ge Şube Müdürlüğü Kasım 2012 DÜNYA SERAMİK KAPLAMA MALZEMELERİNDE ÜRETİM VE TÜKETİM yılında 9.546 milyon

Detaylı

Yük. Müh. Alper Yeter Her malzeme kullanımı, önemsiz olsa bile, bazı seçim kriteri gerektirir. Bir malzemeyi yalnız tek bir özelliği için seçmek mümkün değildir. Bir çok mühendislik çalışmaları gibi malzeme

Detaylı

formülü zamanı da içerdiği zaman alttaki gibi değişecektir.

formülü zamanı da içerdiği zaman alttaki gibi değişecektir. Günümüz endüstrisinde en yaygın kullanılan Direnç Kaynak Yöntemi en eski elektrik kaynak yöntemlerinden biridir. Yöntem elektrik akımının kaynak edilecek parçalar üzerinden geçmesidir. Elektrik akımına

Detaylı

AB NİN EKONOMİK YAPISIYLA İLGİLİ TEMEL BİLGİLER 1. Ülkelerin Yüz Ölçümü 2. Ülkelerin Nüfusu 3. Ülkelerin Gayri Safi Yurtiçi Hâsıla 4.

AB NİN EKONOMİK YAPISIYLA İLGİLİ TEMEL BİLGİLER 1. Ülkelerin Yüz Ölçümü 2. Ülkelerin Nüfusu 3. Ülkelerin Gayri Safi Yurtiçi Hâsıla 4. AB NİN EKONOMİK YAPISIYLA İLGİLİ TEMEL BİLGİLER 1. Ülkelerin Yüz Ölçümü 2. Ülkelerin Nüfusu 3. Ülkelerin Gayri Safi Yurtiçi Hâsıla 4. Ülkelerin Büyüme Oranı 5. Ülkelerin Kişi Başına Gayri Safi Yurtiçi

Detaylı

KÜRESEL OTOMOTİV OEM BOYALARI PAZARI. Bosad Genel Sekreterliği

KÜRESEL OTOMOTİV OEM BOYALARI PAZARI. Bosad Genel Sekreterliği KÜRESEL OTOMOTİV OEM BOYALARI PAZARI Bosad Genel Sekreterliği SEKTÖR ANALİZİ Otomotiv OEM boyaları dünyanın en büyük boya segmentlerinden biridir. Otomotiv OEM boyaları, 2011 yılında toplam küresel boya

Detaylı

Malzeme Seçiminin Önemi

Malzeme Seçiminin Önemi Malzeme Seçiminin Önemi Malzeme Seçiminin Önemi Malzeme seçimi önemli bir konudur. Günümüzde yetmiş bin demir esaslı malzeme (özellikle çelik) olmak üzere yüz binden fazla kullanılan geniş bir malzeme

Detaylı

PLAZMA TEKNİK SERT METAL VE SERAMİK KAPLAMA SAN. TİC. A.Ş. KAPLAMA EKİPMANLARIMIZ 9MB PLAZMA SERAMİK KAPLAMA SİSTEMİ DIAMOND JET HVOF TUNGSTEN KARBÜR KAPLAMA SİSTEMİ GTV MULTİ-COAT KAPLAMA SİSTEMİ SMART

Detaylı

Malzeme Bilgisi. Mühendsilik Malzemeleri - RÜ

Malzeme Bilgisi. Mühendsilik Malzemeleri - RÜ Malzeme Bilgisi 1 Giriş Genel anlamda, gereksinme duyulan maddelerin tümüne malzeme denir. Teknik dilde ise malzeme sözcüğünden özellikle, mühendislik yapıtlarının gerçekleştirilebilmesi için gerekli katı

Detaylı

KAPLAMA TEKNİKLERİ DERS NOTLARI

KAPLAMA TEKNİKLERİ DERS NOTLARI KAPLAMA TEKNİKLERİ DERS NOTLARI Yüzey Mühendisliği Malzemelerin yüzey özelliklerini değiştirerek; yeni mühendislik özellikleri kazandırmak ya da dekoratif açıdan çekici kılmak, insanoğlunun eski çağlardan

Detaylı

PLASTİK VE KAUÇUK İŞLEME MAKİNALARI ve AKSAM VE PARÇALARI SEKTÖRÜNÜN 2008 YILI DEĞERLENDİRME RAPORU

PLASTİK VE KAUÇUK İŞLEME MAKİNALARI ve AKSAM VE PARÇALARI SEKTÖRÜNÜN 2008 YILI DEĞERLENDİRME RAPORU 1 FİRMA SAYISI : PLASTİK VE KAUÇUK İŞLEME MAKİNALARI ve AKSAM VE PARÇALARI SEKTÖRÜNÜN 2008 YILI DEĞERLENDİRME RAPORU Barbaros Demirci Genel Sekreter PAGEV / PAGDER PAGEV bilgi bankası kayıtlarına göre,

Detaylı

Toz Metalürjisi. Prof. Dr. Akgün ALSARAN. Notların bir bölümü Dr. Rahmi Ünal ın web sayfasından alınmıştır.

Toz Metalürjisi. Prof. Dr. Akgün ALSARAN. Notların bir bölümü Dr. Rahmi Ünal ın web sayfasından alınmıştır. Toz Metalürjisi Prof. Dr. Akgün ALSARAN Notların bir bölümü Dr. Rahmi Ünal ın web sayfasından alınmıştır. Toz metalürjisi İmali zor parçaların (küçük, fonksiyonel, birbiri ile uyumsuz, kompozit vb.) ekonomik,

Detaylı

Prof. Dr. İRFAN AY / Öğr. Gör. FAHRETTİN KAPUSUZ 1

Prof. Dr. İRFAN AY / Öğr. Gör. FAHRETTİN KAPUSUZ 1 MAKİNE PROGRAMI MALZEME TEKNOLOJİSİ-I- (DERS NOTLARI) Prof.Dr.İrfan AY Öğr. Gör. Fahrettin Kapusuz 2008-20092009 BALIKESİR Prof. Dr. İRFAN AY / Öğr. Gör. FAHRETTİN KAPUSUZ 1 Seramikler Polimerler Kompozitler

Detaylı