ULUSLARARASI EKONOMİK GÖSTERGELER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ULUSLARARASI EKONOMİK GÖSTERGELER"

Transkript

1 T.C. KALKINMA BAKANLIĞI T.R. MINISTRY OF DEVELOPMENT ULUSLARARASI EKONOMİK GÖSTERGELER INTERNATIONAL ECONOMIC INDICATORS 2012

2 Yayın ve referans olarak kullanılması Kalkınma Bakanlığının iznini gerektirmez. Bu yayın 1000 adet basılmıştır.

3 İ Ç İ N D E K İ L E R C O N T E N T S Sayfa Page AÇIKLAMALAR 1 EXPLANATIONS 2 BÖLÜM I : NÜFUS CHAPTER I : POPULATION Tablo 1- Nüfus 5 Table 1- Population 5 Tablo 2- Dünya Nüfus Sıralaması 6 Table 2- Countries Ranked by Population 6 BÖLÜM II : MİLLİ GELİR CHAPTER II : NATIONAL INCOME Tablo 3- Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH) Büyüklükleri 9 Table 3- Gross Domestic Product (GDP) at Market Prices 9 Tablo 4- Kişi Başına Gayri Safi Yurtiçi Hasıla 10 Table 4- Per Capita Gross Domestic Product 10 Tablo 5- Reel Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH) Büyümesi 11 Table 5- Real Gross Domestic Production (GDP) Growth 11 Tablo Yılı Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH) Sıralaması (UPF) 12 Table 6- Gross Domestic Product (GDP) Ranking in 2012 (IMF) 12 Tablo Yılı Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH) Sıralaması (DB) 13 Table 7- Gross Domestic Product (GDP) Ranking in 2011 (WB) 13 Tablo Yılı Kişi Başına Gayri Safi Yurtiçi Hasıla Sıralaması (UPF) 14 Table 8- Per Capita Gross Domestic Product Ranking in 2012 (IMF) 14 Tablo Yılı Kişi Başına Gayri Safi Yurtiçi Hasıla Sıralaması (DB) 15 Table 9- Per Capita Gross Domestic Product Ranking in 2011 (WB) 15 Tablo 10- Gayri Safi Yurtiçi Hasılanın (GSYH) Sektörel Dağılımı 16 Table 10- Sectoral Distribution of Gross Domestic Product (GDP) 16 i i

4 Tablo 11- İmalat Sanayiinin Yapısı 17 Table 11- Structure of Manufacturing Industry 17 Tablo 12- Kamu Tüketimi / GSMH (veya GSYH) 18 Table 12- Public Consumption / GNP (or GDP) 18 Tablo 13- Özel Tüketim / GSMH (veya GSYH) 19 Table 13- Private Consumption / GNP (or GDP) 19 Tablo 14- Yurtiçi Tasarruflar / GSMH (veya GSYH) 20 Table 14- Gross Domestic Savings / GNP (or GDP) 20 Tablo 15- Gayri Safi Sabit Sermaye Yatırımları / GSMH (veya GSYH) 21 Table 15- Gross Fixed Investment / GNP (or GDP) 21 Tablo 16- Satın Alma Gücü Çevrim Katsayıları (SAGÇK) 22 Table 16- Implied Purchasing Power Parity (PPP) Rates 22 BÖLÜM III : PARA VE FİYATLAR CHAPTER III : MONEY AND PRICES Tablo 17- Tüketici Fiyatları Artış Oranı 25 Table 17- Percentage Changes in Consumer Prices 25 Tablo 18- Faiz Oranları 26 Table 18- Interest Rates 26 Tablo 19- Para Arzı Artış Hızı 27 Table 19- Growth Rate of Money Supply 27 Tablo 20- Rezerv Para Artış Hızı 28 Table 20- Growth Rate of Reserve Money 28 Tablo 21- Döviz Kurları 29 Table 21- Exchange Rates 29 Tablo 22- Döviz Kurlarının ABD Dolarına Karşı Değişim Hızı 30 Table 22- Annual Changes in Exchange Rates Against the US Dollar 30 ii ii

5 BÖLÜM IV : DIŞ TİCARET CHAPTER IV : FOREIGN TRADE Tablo 23- Mal İhracatı (Fob) 33 Table 23- Merchandise Exports (Fob) 33 Tablo 24- Mal İthalatı (Cif) 34 Table 24- Merchandise Imports (Cif) 34 Tablo 25- Dış Ticaret Hacmi 35 Table 25- Foreign Trade Volume 35 Tablo 26- Dış Ticaret Hacminin Toplam Dünya Ticareti İçindeki Payı 36 Table 26- Share of Trade Volume in World Trade 36 Tablo 27- Cari İşlemler Dengesi 37 Table 27- Current Account Balance 37 Tablo 28- Cari İşlemler Dengesi / GSYH 38 Table 28- Current Account Balance / GDP 38 Tablo 29- İhracatın İthalatı Karşılama Oranı 39 Table 29- Exports as Percentage of Imports 39 Tablo 30- İhracat Artış Hızı 40 Table 30- Exports Growth Rate 40 Tablo 31- İthalat Artış Hızı 41 Table 31- Imports Growth Rate 41 Tablo 32- İhracat / GSYH 42 Table 32- Exports / GDP 42 Tablo 33- İthalat / GSYH 43 Table 33- Imports / GDP 43 Tablo 34- Dış Ticaret Dengesi 44 Table 34- Trade Balance 44 Tablo 35- Mal İhracatının Sektörel Dağılımı 45 Table 35- Sectoral Shares of Merchandise Exports 45 Tablo 36- Mal İthalatının Sektörel Dağılımı 46 Table 36- Sectoral Shares of Merchandise Imports 46 Tablo 37- Uluslararası Rezervler (Altın Hariç) 47 Table 37- International Reserves (Minus Gold) 47 iii iii

6 Tablo 38- Toplam Dünya Rezervleri İçindeki Paylar (Altın Hariç) 48 Table 38- Shares in Total International Reserves (Minus Gold) 48 Tablo 39- Uluslararası Rezervler (Altın Hariç) / İthalat 49 Table 39- International Reserves (Minus Gold) / Imports 49 Tablo 40- Turizm Gelirleri 50 Table 40- Tourism Receipts 50 Tablo 41- Dünya Turizm Gelirlerinin Dağılımı 51 Table 41- Share of World Tourism Revenues 51 BÖLÜM V: ULUSLARARASI YATIRIMLAR CHAPTER V: INTERNATIONAL INVESTMENTS Tablo 42- Doğrudan Yabancı Sermaye Yatırımları (Girişler) 55 Table 42- Foreign Direct Investment (Inflow) 55 Tablo 43- Doğrudan Yabancı Sermaye Yatırımları (Çıkışlar) 56 Table 43- Foreign Direct Investment (Outflow) 56 Tablo 44- Uluslararası Yatırım Durumu (Varlıklar) 57 Table 44- International Investment Position (Assets) 57 Tablo 45- Uluslararası Yatırım Durumu (Borçlar) 58 Table 45- International Investment Position (Liabilities) 58 Tablo 46- Uluslararası Yatırım Durumu (Fark) / GSYH 59 Table 46- International Investment Position (Net)/GDP 59 BÖLÜM VI : İÇ ve DIŞ BORÇ CHAPTER VI : DOMESTIC and EXTERNAL DEBT Tablo 47- Genel Devlet Brüt Borç Stoku / GSYH 63 Table 47- General Government Gross Debt Stock / GDP 63 Tablo 48- Toplam Dış Borçlar Stoku 64 Table 48- Total External Debts Stock 64 Tablo 49- Toplam Orta ve Uzun Vadeli Dış Borçlar 65 Table 49- Total Medium and Long Term External Debts 65 Tablo 50- Kısa Vadeli Dış Borçlar 66 Table 50- Short Term External Debts 66 Tablo 51- Kamu ve Kamu Garantili Uzun Vadeli Dış Borçlar 67 iv iv

7 Table 51- Public and Publicly Guaranteed Long Term External Debts 67 Tablo 52- Özel Uzun Vadeli Dış Borçlar 68 Table 52- Long-Term Private Sector External Debt 68 Tablo 53- Toplam Dış Borç Servis Oranı 69 Table 53- Total External Debt Service Ratio 69 Tablo 54- Toplam Dış Borçlar Stoku / GSYH Oranı 70 Table 54- Total External Debts Stocks / GNP Ratio 70 Tablo 55- Toplam Dış Borç Stokundaki Değişmeler 71 Table 55- Total Change External Debt Stock 71 Tablo 56- Kısa Vadeli Borcun Toplam Dış Borca Oranı 72 Table 56- Ratio of Short Term Debt to Total External Debt 72 Tablo 57- Merkezi Hükümet İç Borç Stoku 73 Table 57- Central Government Domestic Debt 73 Tablo 58- Merkezi Hükümet Dış Borç Stoku 74 Table 58- Central Government Foreign Debt 74 Tablo 59- Toplam Dış Borç Sıralaması 75 Table 59- Total External/Foreign Debt Ranking 75 BÖLÜM VII: İŞ GÜCÜ PİYASASI CHAPTER VII: LABOUR MARKET Tablo 60- İşsizlik Oranları 79 Table 60- Unemployment Rates 79 Tablo 61- Toplam İstihdam 80 Table 61- Total Employment 80 Tablo 62- Kamu İstihdamı 81 Table 62- Employment in the Public Sector 81 Tablo 63- İşgücü Verimliliği 82 Table 63- Labor Productivity 82 Tablo 64- İmalat Sanayiinde Saatlik Brüt Ücret 83 Table 64- Hourly Compensation for Manufacturing Workers 83 v v

8 BÖLÜM VIII : REFAH GÖSTERGELERİ CHAPTER VIII : INDICATORS OF WELFARE Tablo 65- Küresel Rekabet Edebilirlik Endeks Sıralaması 87 Table 65- Global Competitiveness Index Ranking 87 Tablo 66- Küresel Rekabet Edebilirlik Endeks ve Temel Politika 88 Göstergeleri Sıralaması Table 66- Global Competitiveness Index and Main 88 Policies Index Ranking Tablo 67- Dünya Rekabet Endeksi Sıralaması 89 Table 67- World Competitiveness Index Ranking 89 Tablo 68- İnsani Gelişmişlik Endeksi Sıralaması 90 Table 68- Human Development Index Ranking 90 Tablo 69- İyi Yaşam Endeksi Sıralaması 91 Table 69- Better Life Index Ranking 91 BÖLÜM IX : BAZI ULUSLARARASI KURULUŞLARIN TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELERE İLİŞKİN TAHMİNLERİ CHAPTER IX : PROJECTIONS OF SOME THE INTERNATIONAL ORGANIZATIONS FOR MAIN ECONOMIC INDICATORS Tablo 70- Temel Ekonomik Göstergeler IMF Tahminleri 95 Table 70- Main Economic Indicators - IMF Projections 95 Tablo 71- Temel Ekonomik Göstergeler - OECD Tahminleri 96 Table 71- Main Economic Indicators - OECD Projections 96 BÖLÜM X: YİRMİLER GRUBU (G-20) GÖSTERGELERİ CHAPTER X: INDICATORS OF GROUP OF TWENTY (G-20) Tablo 72- Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH) Büyüklükleri 99 Table 72- Gross Domestic Product (GDP) at Market Prices 99 Tablo 73- Dünya Gayri Safi Yurtiçi Hasılasının (GSYH) Dağılımı 100 Table 73- Shares of World Gross Domestic Product (GDP) 100 Tablo 74- Reel Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH) Büyümesi 101 Table 74- Real Gross Domestic Production (GDP) Growth 101 Tablo 75- Mal İhracatının (F.o.b.) GSYH ya Oranı 102 Table 75- Ratio of Merchandise Exports (F.o.b.) to GDP 102 Tablo 76- Mal İthalatının (F.o.b.) GSYH ya Oranı 103 vi vi

9 Table 76- Ratio of Merchandise Imports (F.o.b.) to GDP 103 Tablo 77- Cari İşlemler Dengesinin GSYH ya Oranı 104 Table 77- Ratio of Current Account Balance to GDP 104 Tablo 78- İşsizlik Oranları 105 Table 78- Unemployment Rates 105 Tablo 79- Genel Devlet Brüt Borç Stokunun GSYH ya Oranı 106 Table 79- Ratio of General Government Gross Debt Stock to GDP 106 Tablo 80- Uluslararası Yatırım Durumunun (Fark) GSYH ya Oranı 107 Table 80- Ratio of International Investment Position (Net) to GDP 107 Ek: IMF Ülke Grupları Sınıflaması IMF Counry Group Classification 109 Kaynaklar References 112 vii vii

10

11 AÇIKLAMALAR Bu çalışma, T.C. Kalkınma Bakanlığı, Ekonomik Modeller ve Stratejik Araştırmalar Genel Müdürlüğü tarafından dünyadaki ekonomik gelişmeleri çeşitli göstergeler bazında takip etmek amacıyla yıllık olarak hazırlanmaktadır. Çalışmada, AB ülkeleri, OECD ülkeleri, bazı komşu ülkeler ve ülkemizle karşılaştırmalarda özellik arz eden seçilmiş bazı gelişmekte olan ülkelerden müteşekkil Türkiye dahil toplam 56 ülke temel alınmıştır. Söz konusu ülkeler; "Gelişmiş Ekonomiler" ve "Yükselen ve Gelişmekte Olan Ekonomiler olmak üzere iki ana grupta toplanmıştır. Ülke gruplarının sınıflaması Ek te yer almaktadır. Uluslararası Ekonomik Göstergeler yayını, ülkelerin ekonomik göstergelerinin zaman içindeki gelişme seyrinin izlenebilmesi açısından en güncel onar yıllık verileri kapsamakta olup, bu yayında dönemi verileri ele alınmıştır. Çalışmada on bölüm bulunmaktadır. Sırası ile nüfus, milli gelir, para ve fiyatlar, dış ticaret, uluslararası yatırımlar, iç ve dış borç, işgücü piyasası, refah göstergeleri, bazı uluslararası kuruluşların temel ekonomik göstergelere ilişkin tahminleri ve yirmiler grubu göstergeleri çalışmanın ana başlıklarını oluşturmaktadır. Bu yıl çalışmaya refah göstergeleri bölümü eklenmiştir. IMF'nin "International Financial Statistics" ve "World Economic Outlook" veritabanları; OECD nin "Economic Outlook"; Dünya Bankası'nın "World Development Report", "Global Development Finance" ve The World Development Indicators" yayınlarının veritabanları ve ülke raporları faydalanılan başlıca kaynaklardır. Ülkelerarası karşılaştırmalarda uyumu sağlamak amacıyla IMF verileri esas alınmıştır. Kalkınma Bakanlığı ve Türkiye İstatistik Kurumu yayınlarında, Türkiye ye ilişkin açıklanan güncel veriler IMF verilerinden farklılık gösterebilir. Göstergelerin herhangi bir ülke ya da ülke grubu ile ilgisi veya anlamlılığının bulunmadığı durumlarda ilgili satır (bölüm) çıkarılmıştır. Veri bulunmadığı hallerde ise, "..." (üç nokta) ile işaretlenmiştir. Eğer bulunan veri çok küçük veya sıfıra yakınsa bu kısım 0 (sıfır) ile gösterilmiştir. Virgül (,) ondalık kısmı ifade etmektedir. 1 1

12 EXPLANATIONS The publication has been prepared by the General Directorate of Economic Modelling and Strategic Research, T.R. Ministery of Development, annually to monitor the economic developments in world economy. The study contains 56 countries including Turkey, EU and OECD countries, some neighboring countries of Turkey and some selected developing countries which have special characteristics in comparisons. Mentioned countries are classified on the basis of economic groups as "Advanced Economies" and "Emerging and Developing Economies. Annex provides group of countries classification. The publication of International Economic Indicators covers the period of recent ten years to allow comparative analysis of economic development and general trends at the national levels. Data in this publication covers the period of The publication has ten chapters. The main chapters are population, national accounts, money and prices, foreign trade, international investments, domestic and external debt, labour market, welfare indicators, projections of some of the international organizations and the Group of Twenty indicators. The chapter of welfare indicators are newly added to the study in this year. The main sources used in the preparation of this study were the IMF's "International Financial Statistics" and "World Economic Outlook" databases; OECD s Economic Outlook ; The World Bank's "World Development Report", "Global Development Finance" and The World Development Indicators databases and country reports. The IMF database is used to assure the data consistency among countries. In the publications of the Ministery of Development and Turkish Statistical Institute (TURKSTAT), there might be some differences in the current data between IMF and these two organizations. When the indicators are not relevant for a country or group of countries, that line (section) has been dropped. The symbol, "...", indicates that datum is not available. 0.0 indicates a zero or a close to zero value. A comma (,) is used to indicate decimal. 2 2

13 BÖLÜM I CHAPTER I : NÜFUS : POPULATION

14

15 TABLO : 1 NÜFUS (*) TABLE : 1 POPULATION (*) Ortalama Yıllık Nüfus Yüzölçümü Dünyadaki Dünya Nüfusundaki Nüfus Artış Hızı (%) Yoğunluğu (Bin km2) Yüzölçümü Payı ( %) Payı ( % ) (Milyon- Millions) Average Annual % Population Area Percentage of Percentage of Growth of Population Density (Th.of sq.km.) World Area World Population ÜLKELER - COUNTRIES (**) 2017 (**) A - Gelişmiş Ekonomiler 874,14 957, , , , ,86 0,9 0,6 30, ,5 26,2 14,7 A - Advanced Economies I - AB-15 - EU15 363,65 376,06 395,71 397,71 399,12 405,25 0,3 0,5 127, ,1 2,41 5,69 Almanya-Germany 78,96 82,19 81,76 81,78 81,78 80,97 0,4-0,1 234,6 348,6 0,27 1,17 Avusturya- Austria 7,68 8,01 8,39 8,42 8,45 8,63 0,4 0,5 102,5 82,4 0,06 0,12 Belçika-Belgium 9,97 10,24 10,84 10,95 11,04 11,48 0,3 0,6 364,6 30,3 0,02 0,16 Danimarka-Denmark 5,14 5,33 5,54 5,56 5,58 5,71 0,4 0,4 131,5 42,4 0,03 0,08 Finlandiya-Finland 4,99 5,18 5,38 5,40 5,43 5,56 0,4 0,4 17,9 303,9 0,23 0,08 Fransa-France 56,58 58,88 62,79 63,14 63,42 64,88 0,4 0,6 115,8 547,7 0,42 0,90 Hollanda-Netherlands 14,95 15,92 16,62 16,69 16,77 16,96 0,6 0,4 497,2 33,7 0,03 0,24 İngiltere-UK 57,24 58,89 62,22 62,64 63,07 65,19 0,3 0,6 260,7 241,9 0,19 0,90 İrlanda-Ireland 3,51 3,79 4,47 4,58 4,57 4,43 0,8 1,7 66,3 68,9 0,05 0,07 İspanya-Spain 38,84 40,26 46,07 46,13 46,25 47,29 0,4 1,4 92,7 498,8 0,38 0,66 İsveç-Sweden 8,57 8,88 9,42 9,45 9,48 9,66 0,4 0,6 23,1 410,3 0,32 0,14 İtalya-Italy 56,69 56,92 60,34 60,63 60,90 61,98 0,0 0,6 207,0 294,1 0,23 0,87 Lüksemburg-Luxembourg 0,38 0,44 0,05 0,51 0,52 0,57 1,3-19,4 201,9 2,6 0,00 0,01 Portekiz-Portugal 9,99 10,19 10,64 10,64 10,66 10,70 0,2 0,4 116,5 91,5 0,07 0,15 Yunanistan-Greece 10,16 10,94 11,18 11,19 11,20 11,24 0,7 0,2 86,9 128,9 0,10 0,16 II - Diğer Gelişmiş Avrupa Ekonomileri 12,12 32,06 33,66 33,88 34,03 34,77 10,2 0,5 52,9 643,2 0,50 0,48 Other Advanced European Economies Çek Cumh.-Czech Rep ,28 10,51 10,53 10,55 10, ,2 136,6 77,3 0,06 0,15 Estonya - Estonia --- 1,37 1,34 1,34 1,34 1, ,2 31,6 42,4 0,03 0,02 GKRY - GCASC(1) 0,59 0,69 0,84 0,86 0,88 0,95 1,7 2,0 94,8 9,2 0,01 0,01 İzlanda-Iceland 0,26 0,28 0,32 0,33 0,33 0,34 0,9 1,4 3,3 100,3 0,08 0,00 İsviçre-Switzerland 6,67 7,16 7,87 7,95 8,00 8,25 0,7 0,9 200,1 40,0 0,03 0,11 Malta - Malta 0,35 0,39 0,42 0,42 0,43 0,44 0,9 0, ,3 0,3 0,00 0,01 Norveç-Norway 4,25 4,50 4,91 4,97 5,03 5,32 0,6 0,9 16,5 305,5 0,24 0,07 Slovakya - Slovakia --- 5,40 5,44 5,45 5,45 5, ,1 113,4 48,1 0,04 0,08 Slovenya - Slovenia --- 1,99 2,02 2,02 2,02 2, ,1 100,4 20,1 0,02 0,03 III - Diğer Gelişmiş Ekonomiler 426,22 465,06 501,41 504,21 507,13 525,12 0,9 0,8 19, ,4 20,28 7,23 Other Advanced Economies ABD-USA 250,05 282,30 309,73 311,95 314,31 329,55 1,2 0,9 34, ,4 7,05 4,48 Avustralya-Australia 17,17 19,27 22,18 22,40 22,68 24,14 1,2 1,4 3, ,3 5,92 0,32 İsrail-Israel 4,50 6,02 7,37 7,53 7,70 8,58 2,9 2,1 355,7 21,6 0,02 0,11 Japonya-Japan 123,46 126,83 128,05 127,90 127,61 125,91 0,3 0,1 350,1 364,5 0,28 1,82 Kanada-Canada 27,63 30,65 34,07 34,44 34,83 36,95 1,0 1,1 3, ,5 7,01 0,50 Yeni Zelanda-New Zealand 3,41 3,86 4,37 4,42 4,46 4,69 1,3 1,2 16,9 263,3 0,20 0,06 IV - Yeni Sanayileşmiş Asya Ekonomileri 72,16 80,14 84,81 85,39 85,98 89,02 1,1 0,6 637,8 134,8 6,23 1,61 Other Industrialized Asian Economies G. Kore- S. Korea 42,87 47,01 49,41 49,78 50,01 51,18 0,9 0,5 515,0 97,1 0,07 0,71 Hong Kong-Hong Kong 5,75 6,71 7,05 7,11 7,17 7,49 1,6 0, ,9 1,0 0,00 0,10 Singapur-Singapore 3,14 4,14 5,18 5,27 5,37 5,85 2,8 2, ,7 0,7 0,00 0,08 Tayvan-Taiwan Province of China 20,40 22,28 23,16 23,23 23,43 24,51 0,9 0,4 651,3 36,0 0,03 0,33 B - Yükselen ve Gelişmekte Olan Ekonomiler 80,71 85,24 82,67 82,19 82,07 81,60 0,5-0,3 95,6 858,2 0,66 1,17 B - Emerging and Developing Economies I - AB Ülkeleri(2) EU Countries(2) Bulgaristan-Bulgaria 8,72 8,15 7,51 7,33 7,29 7,08-0,7-0,8 67,1 108,6 0,08 0,10 Letonya - Latvia --- 2,38 2,25 2,08 2,04 2, ,6 32,8 62,2 0,05 0,03 Litvanya - Lithuania --- 3,50 3,29 3,22 3,20 3, ,6 51,1 62,7 0,05 0,05 Macaristan - Hungary 10,38 10,22 10,01 9,99 9,96 9,86-0,1-0,2 110,0 90,5 0,07 0,14 Polonya - Poland 38,19 38,65 38,17 38,20 38,23 38,40 0,1-0,1 125,7 304,2 0,23 0,54 Romanya-Romania 23,44 22,33 21,45 21,38 21,35 21,13-0,5-0,4 92,8 230,1 0,18 0,30 II - AB Adayı Ülkeler 52,44 70,64 79,48 81,19 81,35 85,83 3,0 1,2 95,6 850,8 0,66 1,16 EU Accession Countries Hırvatistan-Croatia --- 4,38 4,42 4,40 4,40 4,40-0,1 78,7 56,0 0,04 0,06 Makedonya-Macedonia --- 2,01 2,06 2,06 2,07 2,09-0,2 81,9 25,2 0,02 0,03 TÜRKİYE-TURKEY 52,44 64,25 73,00 74,72 74,89 79,34 2,1 1,3 97,3 769,6 0,59 1,07 III - Diğer Yükselen ve Gelişmekte Olan Ekonomiler 2.916, , , , , ,63 1,4 1,1 74, ,7 39,49 54,53 Other Emerging and Developing Economies Arjantin-Argentina 32,27 35,92 40,12 40,57 41,03 43,40 1,1 1,1 15, ,7 2,11 0,58 Brezilya-Brazil 146,59 171,28 193,25 194,93 196,53 204,43 1,6 1,2 23, ,4 6,52 2,80 Çin-China 1.143, , , , , ,65 1,0 0,6 145, ,5 7,19 19,29 Endonezya-Indonesia 179,38 206,27 237,64 241,03 244,47 262,40 1,4 1,4 134, ,6 1,40 3,48 Güney Afrika-South Africa 36,85 44,52 49,99 50,59 51,20 54,34 1,9 1,2 42, ,5 0,94 0,73 Hindistan-India 843, , , , , ,77 2,0 1,5 411, ,2 2,29 17,43 İran-Iran 54,50 63,86 74,34 75,15 76,12 81,14 1,6 1,5 46, ,6 1,26 1,08 Malezya-Malaysia 18,27 23,50 28,25 28,55 29,04 31,59 2,5 1,9 88,4 328,6 0,25 0,41 Meksika-Mexico 83,23 97,97 112,32 113,74 114,87 120,73 1,6 1,4 59, ,0 1,50 1,64 Mısır-Egypt 51,36 63,30 78,70 80,40 82,01 90,99 2,1 2,2 82,4 995,5 0,77 1,17 Pakistan-Pakistan 108,40 137,53 171,73 175,31 178,91 197,47 2,4 2,2 232,1 770,9 0,59 2,55 Rusya-Russia 147,70 146,30 142,90 142,41 141,92 139,42-0,1-0,2 8, ,9 12,63 2,02 S. Arabistan-S.Arabia 15,19 20,47 27,56 28,17 28,79 31,88 3,0 3,0 13, ,7 1,66 0,41 Tayland-Thailand 56,30 61,88 63,88 64,08 64,46 66,42 0,9 0,3 126,2 510,9 0,39 0,92 Avro Bölgesi - Euro Area 293,64 312,80 329,03 330,14 331,10 334,91 0,6 0,5 129, ,6 1,97 4,72 AB-27 - EU ,30 481,42 499,38 499,96 501,85 507,72 0,8 0,4 120, ,7 3,22 7,15 DÜNYA - WORLD (**) 5.287, , , , , ,53 1,4 1,2 54, ,7 100,00 100,00 ( * ) Yıl ortası nüfus (Mid-year population). ( ** ) IMF Tahminleri, World Economic Outlook Database October 2012 ( 1 ) GKRY(Güney Kıbrıs Rum Yönetimi), GCASC(Greek Cypriot Administration of Southern Cyprus). ( 2 ) 1 Mayıs 2004'ten sonra üye olan yeni AB ülkeleri,gkry hariç(new EU countries, excluding GCASC). Kaynak-Source: IMF- World Economic Outlook Database October

16 TABLO : 2 - DÜNYA NÜFUS SIRALAMASI TABLE : 2 - COUNTRIES RANKED BY POPULATION Dünyadaki Dünyadaki Sıralama ÜLKELER 2012 Payı (%) Sıralama ÜLKELER 2017 Payı (%) (Ranking) (COUNTRIES) World (Ranking) (COUNTRIES) World Share (%) Share (%) 1 Çin-China 1.353,82 19,51 1 Çin-China 1.386,65 18,94 2 Hindistan-India 1.223,17 17,63 2 Hindistan-India 1.305,77 17,83 3 ABD-USA 314,31 4,53 3 ABD-USA 329,55 4,50 4 Endonezya-Indonesia 244,47 3,52 4 Endonezya-Indonesia 262,40 3,58 5 Brezilya-Brazil 196,53 2,83 5 Brezilya-Brazil 204,43 2,79 6 Pakistan-Pakistan 178,91 2,58 6 Pakistan-Pakistan 197,47 2,70 7 Nijerya-Nigeria 164,75 2,37 7 Nijerya-Nigeria 188,69 2,58 8 Bengaldeş-Bangladesh 150,04 2,16 8 Bengaldeş-Bangladesh 158,21 2,16 9 Rusya-Russia 141,92 2,05 9 Rusya-Russia 139,42 1,90 10 Japonya-Japan 127,61 1,84 10 Japonya-Japan 125,91 1,72 11 Meksika-Mexico 114,87 1,66 11 Meksika-Mexico 120,73 1,65 12 Filipinler-Philippines 97,74 1,41 12 Filipinler-Philippines 107,87 1,47 13 Vietnam-Vietnam 90,39 1,30 13 Etopya-Ethopia 99,53 1,36 14 Etopya-Ethopia 88,92 1,28 14 Vietnam-Vietnam 95,94 1,31 15 Mısır-Egypt 82,01 1,18 15 Mısır-Egypt 90,99 1,24 16 Almanya-Germany 81,78 1,18 16 Kongo-Congo(Kinshasa) 86,65 1,18 17 İran-Iran 76,12 1,10 17 İran-Iran 81,14 1,11 18 TÜRKİYE-TURKEY 74,89 1,08 18 Almanya-Germany 80,97 1,11 19 Kongo-Congo(Kinshasa) 74,75 1,08 19 TÜRKİYE-TURKEY 79,34 1,08 20 Tayland-Thailand 64,46 0,93 20 Miyanmar-Myanmar 70,33 0,96 21 Miyanmar-Myanmar 63,67 0,92 21 Tayland-Thailand 66,42 0,91 22 Fransa-France 63,42 0,91 22 İngiltere-UK 65,20 0,89 23 İngiltere-UK 63,07 0,91 23 Fransa-France 64,88 0,89 24 İtalya-Italy 60,90 0,88 24 İtalya-Italy 61,98 0,85 25 Güney Afrika-South Africa 51,20 0,74 25 Güney Afrika-South Africa 54,34 0,74 26 G. Kore- S. Korea 50,01 0,72 26 G. Kore- S. Korea 51,18 0,70 27 Kolombiya-Colombia 46,60 0,67 27 Kolombiya-Colombia 49,43 0,68 28 İspanya-Spain 46,25 0,67 28 Kenya-Kenya 48,48 0,66 29 Ukrayna-Ukraine 45,37 0,65 29 Tanzanya-Tanzania 47,50 0,65 30 Tanzanya-Tanzania 43,02 0,62 30 İspanya-Spain 47,29 0,65 31 Kenya-Kenya 42,10 0,61 31 Ukrayna-Ukraine 44,25 0,60 32 Arjantin-Argentina 41,03 0,59 32 Arjantin-Argentina 43,40 0,59 33 Polonya-Poland 38,23 0,55 33 Uganda-Uganda 41,93 0,57 34 Cezayir-Algeria 36,49 0,53 34 Cezayir-Algeria 39,31 0,54 35 Uganda-Uganda 35,65 0,51 35 Polonya-Poland 38,40 0,52 36 Kanada-Canada 34,83 0,50 36 Sudan-Sudan 38,10 0,52 37 Irak-Iraq 33,64 0,48 37 Irak-Iraq 37,32 0,51 38 Sudan-Sudan 33,51 0,48 38 Afganistan-Afghanistan 37,12 0,51 39 Fas-Morocco 32,52 0,47 39 Kanada-Canada 36,95 0,50 40 Afghanistan 32,02 0,46 40 Morocco 34,15 0,05 41 Nepal 31,01 0,45 41 Venezuela 33,52 0,46 42 Peru 30,47 0,44 42 Nepal 33,47 0,46 43 Venezuela 30,36 0,44 43 Peru 32,91 0,45 44 Uzbekistan 29,45 0,42 44 Saudi Arabia 31,88 0,44 45 Malaysia 29,04 0,42 45 Malaysia 31,59 0,43 46 Saudi Arabia 28,79 0,41 46 Uzbekistan 31,26 0,43 47 Yemen 25,88 0,37 47 Yemen 29,98 0,41 48 Ghana 24,93 0,36 48 Ghana 28,28 0,39 49 Taiwan Province of China 23,43 0,34 49 Côte d'ivoire 27,09 0,37 50 Côte d'ivoire 23,37 0,34 50 Madagascar 25,26 0,34 Kaynak-Source : IMF- World Economic Outlook Database October

17 BÖLÜM II CHAPTER II : MİLLİ GELİR : NATIONAL INCOME

18

19 TABLO : 3 - GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (GSYH) BÜYÜKLÜKLERİ (*) TABLE : 3 - GROSS DOMESTIC PRODUCT (GDP) AT MARKET PRICES (*) (Cari Fiyatlarla, Milyar Dolar) (At Current Prices, in Billions of US Dollars) ÜLKELER - COUNTRIES A - Gelişmiş Ekonomiler , , , , , , , , , , ,73 A - Advanced Economies I - AB-15 - EU-15(1) 8.142, , , , , , , , , , ,27 Almanya-Germany 1.882, , , , , , , , , , ,36 Avusturya- Austria 191,84 208,27 254,43 291,81 305,51 325,26 375,58 416,12 384,62 380,02 418,41 Belçika-Belgium 232,69 253,69 312,29 362,16 378,01 400,34 460,28 509,76 474,63 472,54 514,59 Danimarka-Denmark 160,48 173,88 212,62 244,73 257,68 274,38 311,42 343,88 311,11 311,99 332,02 Finlandiya-Finland 124,75 135,66 164,57 189,31 196,12 208,14 246,48 273,23 240,00 237,24 263,49 Fransa-France 1.339, , , , , , , , , , ,09 Hollanda-Netherlands 401,00 439,36 539,34 610,69 639,58 678,32 783,69 874,91 798,40 781,20 838,11 İngiltere-UK 1.468, , , , , , , , , , ,31 İrlanda-Ireland 105,36 123,60 159,25 186,74 203,10 223,17 258,68 263,26 224,62 207,64 221,22 İspanya-Spain 609,38 688,73 885, , , , , , , , ,56 İsveç-Sweden 230,18 254,14 319,13 365,46 373,94 403,65 468,27 491,52 411,16 469,32 544,68 İtalya-Italy 1.124, , , , , , , , , , ,73 Lüksemburg-Luxembourg 20,22 22,66 29,21 34,14 37,73 42,59 51,39 58,04 52,08 53,43 59,58 Portekiz-Portugal 120,44 132,75 162,24 185,64 192,18 201,98 232,08 253,11 234,69 229,12 237,83 Yunanistan-Greece 131,14 147,91 194,99 230,34 240,49 262,30 305,34 342,79 322,63 301,63 299,28 II - Diğer Gelişmiş Avrupa Ekonomileri 567,25 635,74 756,40 870,93 955, , , , , , ,67 Other Advanced European Economies Çek Cumh.-Czech Rep. 64,38 78,43 95,29 113,98 130,07 148,37 180,48 225,43 196,15 197,67 215,18 Estonya-Estonia 6,24 7,32 9,84 12,03 13,91 16,80 21,99 23,88 19,23 18,95 22,21 GKRY - GCASC(2) 9,61 10,48 13,18 15,66 16,92 18,42 21,77 25,25 23,47 23,00 24,71 İzlanda-Iceland 7,90 8,91 10,97 13,25 16,32 16,73 20,43 16,85 12,09 12,55 14,05 İsviçre-Switzerland 262,65 286,66 334,59 374,23 384,76 405,18 450,53 524,29 509,47 550,69 660,76 Malta - Malta 3,92 4,30 5,13 5,65 5,99 6,39 7,51 8,60 8,12 8,17 8,94 Norveç-Norway 170,92 191,93 224,88 260,03 304,06 340,04 393,48 453,89 374,76 417,47 485,40 Slovakya - Slovakia 21,12 24,54 33,34 42,24 47,98 55,92 75,14 94,71 87,46 87,24 96,09 Slovenya - Slovenia 20,52 23,19 29,19 33,87 35,77 38,98 47,42 54,81 49,52 47,25 50,33 III - Diğer Gelişmiş Ekonomiler , , , , , , , , , , ,61 Other Advanced Economies ABD-USA , , , , , , , , , , ,68 İsrail-Israel 122,94 112,97 118,67 126,57 133,97 145,48 167,11 201,66 194,87 217,69 243,65 Japonya-Japan 4.159, , , , , , , , , , ,54 Kanada-Canada 715,44 734,65 865,90 992, , , , , , , ,95 Avustralya-Australia 377,34 423,53 539,08 654,94 732,09 777,90 945, ,86 992, , ,91 Yeni Zelanda-New Zealand 52,17 60,92 81,02 99,94 111,57 107,97 131,89 132,34 117,28 140,07 158,87 IV - Yeni Sanayileşmiş Asya Ekonomileri 1.052, , , , , , , , , , ,19 Other Industrialized Asian Economies G. Kore- S. Korea 504,58 575,93 643,76 721,98 844,87 951, ,24 931,41 834, , ,25 Hong Kong-Hong Kong 166,59 163,78 158,57 165,89 177,77 189,93 207,09 215,37 209,31 224,16 243,67 Singapur-Singapore 87,70 90,64 95,96 112,70 125,43 145,75 177,58 189,96 185,64 227,38 259,85 Tayvan-Taiwan Province of China 293,68 301,10 310,76 340,01 364,85 376,33 393,10 400,21 377,57 430,18 466,42 B - Yükselen ve Gelişmekte Olan Ekonomiler 6.623, , , , , , , , , , ,44 B - Emerging and Developing Economies I - AB Ülkeleri(3) 318,04 350,07 410,37 492,45 584,48 660,24 842, ,12 833,41 871,21 969,10 EU Countries(3) Bulgaristan-Bulgaria 13,88 16,03 20,71 25,32 28,97 33,25 42,18 52,14 48,65 47,84 53,55 Letonya - Latvia 8,22 9,23 11,15 13,74 15,94 19,85 28,65 33,45 25,85 24,01 28,25 Litvanya - Lithuania 12,22 14,24 18,70 22,66 26,10 30,24 39,32 47,55 37,08 36,54 42,72 Macaristan - Hungary 52,72 66,39 83,54 101,93 110,32 112,53 136,10 154,23 126,63 128,63 140,30 Polonya - Poland 190,42 198,21 216,81 253,02 303,98 341,67 425,32 529,40 430,85 469,75 514,50 Romanya-Romania 40,59 45,99 59,47 75,80 99,17 122,70 170,62 204,34 164,34 164,44 189,78 II - AB Adayı Ülkeler 222,03 262,57 342,17 438,74 533,47 585,62 716,68 809,80 685,98 800,08 847,41 EU Accession Countries Hırvatistan-Croatia 23,05 26,53 34,14 41,01 44,79 49,87 59,38 69,59 62,23 59,42 62,43 Makedonya-Macedonia 3,44 3,76 4,77 5,52 6,00 6,57 8,18 9,89 9,34 9,36 10,64 TÜRKİYE-TURKEY(4) 195,55 232,28 303,26 392,21 482,69 529,19 649,13 730,32 614,42 731,29 774,34 TÜRKİYE-TURKEY (**) 196,74 230,49 304,90 390,39 481,50 526,43 648,75 742,09 616,70 731,61 774,19 III - Diğer Yükselen ve Gelişmekte Olan Ekonomiler 4.605, , , , , , , , , , ,04 Other Emerging and Developing Economies Arjantin-Argentina 268,96 97,40 127,55 151,82 181,36 212,51 260,07 324,41 305,76 367,57 444,61 Brezilya-Brazil 554,41 505,71 552,24 663,55 881, , , , , , ,91 Çin-China 1.324, , , , , , , , , , ,15 Endonezya-Indonesia 160,45 195,66 234,86 256,99 285,78 364,35 432,17 510,31 538,76 708,37 846,45 Güney Afrika-South Africa 118,56 111,36 168,22 219,43 246,96 261,18 285,81 274,19 284,24 363,48 408,69 Hindistan-India 487,80 510,29 590,97 688,55 808,74 908, , , , , ,81 İran-Iran 115,44 116,02 137,44 168,48 202,94 241,70 307,36 350,59 360,63 419,12 482,43 Malezya-Malaysia 92,78 100,85 110,20 124,75 143,54 162,75 193,61 231,07 202,28 246,83 287,94 Meksika-Mexico 709,92 705,50 700,24 759,56 848,53 951, , ,04 882, , ,96 Mısır-Egypt 95,40 87,51 81,38 78,80 89,79 107,38 130,35 162,44 188,61 218,47 235,72 Pakistan-Pakistan 72,27 72,69 83,50 98,09 109,60 127,49 143,20 163,89 161,82 176,48 210,22 Rusya-Russia 306,58 345,13 430,29 591,18 763,70 989, , , , , ,40 S. Arabistan-S.Arabia 183,01 188,55 214,57 250,34 315,58 356,63 384,94 476,31 376,69 455,92 597,09 Tayland-Thailand 115,54 126,88 142,64 161,34 176,35 207,09 246,98 272,58 263,71 318,91 345,67 Avro Bölgesi - Euro Area 6.345, , , , , , , , , , ,44 AB-27 - EU , , , , , , , , , , ,83 DÜNYA GSYH - WORLD GDP , , , , , , , , , , ,23 ( * ): Gayri Safi Yurtiçi Hasıla, GSYH veya Gayri Safi Milli Gelir, GSMG (Gross Domestic Product, GDP or Gross National Income, GNI). ( ** ) Kalkınma Bakanlığı (Ministry of Development) ( 1 ): 1998'e kadar 1 ECU karşılığı ABD doları, 1999'dan sonra Euro olarak ve AB 15 (ECU per US dollars through 1998, Euros per US dollars beginning 1999 and EU 15). ( 2 ): GKRY (Güney Kıbrıs Rum Yönetimi), GCASC (Greek Cypriot Administration of Southern Cyprus) ( 3 ): 1 Mayıs 2004'ten sonra üye olan yeni AB ülkeleri,gkry hariç (New EU countries, excluding GCASC). ( 4 ): 1 Ocak 2005 tarihinden önce Türk Lirası,TL, olarak ifade edilmiştir (The figures are expressed in TL before January 1st, 2005). Kaynak-Source : IMF-World Economic Outlook Database, October

20 TABLO : 4 - KİŞİ BAŞI GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (GSYH) TABLE : 4 - PER CAPITA GROSS DOMESTIC PRODUCT (GDP) (Cari Fiyatlarla, ABD Doları) (At Current Prices, in US Dollar) ÜLKELER - COUNTRIES A - Gelişmiş Ekonomiler A - Advanced Economies I - AB-15 - EU-15(*) (1) , , , , , , , , , , ,20 Almanya-Germany , , , , , , , , , , ,99 Avusturya- Austria , , , , , , , , , , ,51 Belçika-Belgium , , , , , , , , , , ,38 Danimarka-Denmark , , , , , , , , , , ,96 Finlandiya-Finland , , , , , , , , , , ,65 Fransa-France , , , , , , , , , , ,33 Hollanda-Netherlands , , , , , , , , , , ,42 İngiltere-UK , , , , , , , , , , ,42 İrlanda-Ireland , , , , , , , , , , ,73 İspanya-Spain , , , , , , , , , , ,08 İsveç-Sweden , , , , , , , , , , ,23 İtalya-Italy , , , , , , , , , , ,88 Lüksemburg-Luxembourg , , , , , , , , , , ,65 Portekiz-Portugal , , , , , , , , , , ,89 Yunanistan-Greece , , , , , , , , , , ,88 II - Diğer Gelişmiş Avrupa Ekonomileri Other Advanced European Economies Çek Cumh.-Czech Rep , , , , , , , , , , ,88 Estonya-Estonia 4.563, , , , , , , , , , ,20 GKRY - GCASC(2) , , , , , , , , , , ,78 İzlanda-Iceland , , , , , , , , , , ,19 İsviçre-Switzerland , , , , , , , , , , ,85 Malta - Malta 9.970, , , , , , , , , , ,60 Norveç-Norway , , , , , , , , , , ,32 Slovakya - Slovakia 3.925, , , , , , , , , , ,54 Slovenya - Slovenia , , , , , , , , , , ,13 III - Diğer Gelişmiş Ekonomiler Other Advanced Economies ABD-USA , , , , , , , , , , ,86 İsrail-Israel , , , , , , , , , , ,82 Japonya-Japan , , , , , , , , , , ,72 Kanada-Canada , , , , , , , , , , ,04 Avustralya-Australia , , , , , , , , , , ,22 Yeni Zelanda-New Zealand , , , , , , , , , , ,02 IV - Yeni Sanayileşmiş Asya Ekonomileri Other Industrialized Asian Economies G. Kore- S. Korea , , , , , , , , , , ,06 Hong Kong-Hong Kong , , , , , , , , , , ,34 Singapur-Singapore , , , , , , , , , , ,87 Tayvan-Taiwan Province of China , , , , , , , , , , ,92 B - Yükselen ve Gelişmekte Olan Ekonomiler B - Emerging and Developing Economies I - AB Ülkeleri(3) EU Countries(3) Bulgaristan-Bulgaria 1.758, , , , , , , , , , ,67 Letonya - Latvia 3.477, , , , , , , , , , ,19 Litvanya - Lithuania 3.510, , , , , , , , , , ,20 Macaristan - Hungary 5.168, , , , , , , , , , ,01 Polonya - Poland 4.977, , , , , , , , , , ,66 Romanya-Romania 1.817, , , , , , , , , , ,62 II - AB Adayı Ülkeler EU Accession Countries Hırvatistan-Croatia 5.191, , , , , , , , , , ,71 Makedonya-Macedonia 1.704, , , , , , , , , , ,19 TÜRKİYE-TURKEY 3.002, , , , , , , , , , ,61 TÜRKİYE-TURKEY(**) 3.021, , , , , , , , , , ,00 III - Diğer Yükselen ve Gelişmekte Olan Ekonomiler Other Emerging and Developing Economies Arjantin-Argentina 7.417, , , , , , , , , , ,08 Brezilya-Brazil 3.189, , , , , , , , , , ,55 Çin-China 1.038, , , , , , , , , , ,67 Endonezya-Indonesia 766,93 922, , , , , , , , , ,80 Güney Afrika-South Africa 2.632, , , , , , , , , , ,45 Hindistan-India 467,24 481,40 549,10 629,82 728,60 806, , , , , ,62 İran-Iran 1.787, , , , , , , , , , ,60 Malezya-Malaysia 3.846, , , , , , , , , , ,61 Meksika-Mexico 7.118, , , , , , , , , , ,04 Mısır-Egypt 1.474, , , , , , , , , , ,83 Pakistan-Pakistan 514,88 507,69 569,00 655,48 718,52 820,55 905, ,15 962, , ,11 Rusya-Russia 2.105, , , , , , , , , , ,36 S. Arabistan-S.Arabia 8.724, , , , , , , , , , ,29 Tayland-Thailand 1.854, , , , , , , , , , ,71 Avro Bölgesi - Euro Area , , , , , , , , , , ,23 AB-27 - EU-27(4) , , , , , , , , , , ,51 ( * ): Aritmetik ortalamadır (Arithmetic average). (**): Kalkınma Bakanlığı (Ministry of Development) ( 1 ): 1998'e kadar 1 ECU karşılığı ABD doları, 1999'dan sonra Euro olarak ve AB 15 (ECU per US dollars through 1998, Euros per US dollars beginning 1999 and EU 15). ( 2 ): GKRY (Güney Kıbrıs Rum Yönetimi), GCASC (Greek Cypriot Administration of Southern Cyprus) ( 3 ): 1 Mayıs 2004'ten sonra üye olan yeni AB ülkeleri,gkry hariç (New EU countries, excluding GCASC). Kaynak-Source : IMF- World Economic Outlook, October 2012 Database

21 TABLO : 5 - REEL GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (GSYH) TABLE : 5 - REAL GROSS DOMESTIC PRODUCT (GDP) (Yıllık Yüzde Değişme - Annual Percent Change) Ortalama Average ÜLKELER - COUNTRIES * A - Gelişmiş Ekonomiler 2,8 3,1 2,6 3,0 2,8 0,1-3,5 3,0 1,6 1,3 A - Advanced Economies I - AB-15 - EU-15(**) (1) 2,9 2,9 2,6 3,6 3,5 0,1-4,5 1,7 0,9-0,6 Almanya-Germany 1,5 0,7 0,8 3,9 3,4 0,8-5,1 4,0 3,1 0,9 Avusturya- Austria 2,4 2,6 2,4 3,7 3,7 1,4-3,8 2,1 2,7 0,9 Belçika-Belgium 2,3 3,3 1,8 2,7 2,9 1,0-2,8 2,4 1,8 0,0 Danimarka-Denmark 2,4 2,3 2,4 3,4 1,6-0,8-5,8 1,3 0,8 0,5 Finlandiya-Finland 3,8 4,1 2,9 4,4 5,3 0,3-8,5 3,3 2,7 0,2 Fransa-France 2,2 2,5 1,8 2,5 2,3-0,1-3,1 1,7 1,7 0,1 Hollanda-Netherlands 2,9 2,2 2,0 3,4 3,9 1,8-3,7 1,6 1,1-0,5 İngiltere-UK 3,5 2,9 2,8 2,6 3,6-1,0-4,0 1,8 0,8-0,4 İrlanda-Ireland 3,6 4,4 5,9 5,4 5,4-2,1-5,5-0,8 1,4 0,4 İspanya-Spain 3,2 3,3 3,6 4,1 3,5 0,9-3,7-0,3 0,4-1,5 İsveç-Sweden 3,2 3,7 3,2 4,5 3,4-0,8-5,0 5,9 4,0 1,2 İtalya-Italy 1,7 1,7 0,9 2,2 1,7-1,2-5,5 1,8 0,4-2,3 Lüksemburg-Luxembourg 4,4 4,4 5,4 5,0 6,6 0,8-5,3 2,7 1,6 0,2 Portekiz-Portugal 2,7 1,6 0,8 1,4 2,4 0,0-2,9 1,4-1,7-3,0 Yunanistan-Greece 3,5 4,4 2,3 5,5 3,0-0,2-3,3-3,5-6,9-6,0 II - Diğer Gelişmiş Avrupa Ekonomileri Other Advanced European Economies Çek Cumh.-Czech Rep. 2,3 4,7 6,8 7,0 5,7 3,1-4,7 2,7 1,7-1,0 Estonya-Estonia 5,8 6,3 8,9 10,1 7,5-3,7-14,3 2,3 7,6 2,4 GKRY - GCASC(2) 4,3 4,2 3,9 4,1 5,1 3,6-1,9 1,1 0,5-2,3 İzlanda-Iceland 3,5 7,8 7,2 4,7 6,0 1,3-6,8-4,0 3,1 2,9 İsviçre-Switzerland 1,4 2,4 2,7 3,8 3,8 2,2-1,9 3,0 1,9 0,8 Malta - Malta 2,7-0,5 3,7 3,1 4,5 4,1-2,6 2,5 2,1 1,2 Norveç-Norway 3,2 4,0 2,6 2,4 2,7 0,0-1,6 0,6 1,5 3,1 Slovakya - Slovakia 3,5 5,1 6,7 8,3 10,5 5,8-4,9 4,2 3,3 2,6 Slovenya - Slovenia 6,0 4,4 4,0 5,9 7,0 3,4-7,8 1,2 0,6-2,2 III - Diğer Gelişmiş Ekonomiler Other Advanced Economies ABD-USA 3,4 3,5 3,1 2,7 1,9-0,3-3,1 2,4 1,8 2,2 İsrail-Israel 4,3 4,8 4,9 5,6 5,5 4,0 0,8 5,7 4,6 2,9 Japonya-Japan 0,9 2,4 1,3 1,7 2,2-1,0-5,5 4,5-0,8 2,2 Kanada-Canada 3,5 3,1 3,0 2,8 2,2 0,7-2,8 3,2 2,4 1,9 Avustralya-Australia 3,8 4,1 3,1 2,7 4,7 2,5 1,4 2,5 2,1 3,3 Yeni Zelanda-New Zealand 3,6 4,3 3,1 2,3 2,9-0,2-2,4 1,8 1,3 2,2 IV - Yeni Sanayileşmiş Asya Ekonomileri 5,1 5,9 4,8 5,8 5,9 1,8-0,7 8,5 4,0 2,1 Other Industrialized Asian Economies G. Kore- S. Korea 5,8 4,6 4,0 5,2 5,1 2,3 0,3 6,3 3,6 2,7 Hong Kong-Hong Kong 2,7 8,5 7,1 7,0 6,4 2,3-2,6 7,1 5,0 1,8 Singapur-Singapore 5,5 9,2 7,4 8,8 8,9 1,7-1,0 14,8 4,9 2,1 Tayvan-Taiwan Province of China 4,7 6,2 4,7 5,4 6,0 0,7-1,8 10,7 4,0 1,3 B - Yükselen ve Gelişmekte Olan Ekonomiler 4,4 7,5 7,3 8,2 8,7 6,1 2,7 7,4 6,2 5,3 B - Emerging and Developing Economies I - AB Ülkeleri EU Countries Bulgaristan-Bulgaria 0,7 6,7 6,4 6,5 6,4 6,2-5,5 0,4 1,7 1,0 Letonya - Latvia 4,8 8,9 10,1 11,2 9,6-3,3-17,7-0,3 5,5 4,5 Litvanya - Lithuania 5,8 7,4 7,8 7,8 9,8 2,9-14,8 1,4 5,9 2,7 Macaristan - Hungary 3,2 4,8 4,0 3,9 0,1 0,9-6,8 1,3 1,7-1,0 Polonya - Poland 4,6 5,3 3,6 6,2 6,8 5,1 1,6 3,9 4,3 2,4 Romanya-Romania 2,2 8,5 4,2 7,9 6,3 7,3-6,6-1,6 2,5 0,9 II - AB Adayı Ülkeler EU Accession Countries Hırvatistan-Croatia 4,3 4,1 4,3 4,9 5,1 2,1-6,9-1,4 0,0-1,1 Makedonya-Macednia 1,1 4,6 4,4 5,0 6,2 5,0-0,9 2,9 3,1 1,0 TÜRKİYE-TURKEY (4) 2,9 9,4 8,4 6,9 4,7 0,7-4,8 9,2 8,5 3,0(3,2) III - Diğer Yükselen ve Gelişmekte Olan Ekonomiler Other Emerging and Developing Economies Arjantin-Argentina 4,1 8,9 9,2 8,5 8,7 6,8 0,9 9,2 8,9 2,6 Brezilya-Brazil 2,5 5,7 3,2 4,0 6,1 5,2-0,3 7,5 2,7 1,5 Çin-China 9,5 10,1 11,3 12,7 14,2 9,6 9,2 10,4 9,2 7,8 Endonezya-Indonesia 3,3 5,0 5,7 5,5 6,3 6,0 4,6 6,2 6,5 6,0 Güney Afrika-South Africa 3,0 4,6 5,3 5,6 5,5 3,6-1,5 2,9 3,1 2,6 Hindistan-India 6,0 7,6 9,0 9,5 10,0 6,9 5,9 10,1 6,8 4,9 İran-Iran 4,2 6,1 4,7 6,2 6,4 0,6 4,0 5,9 2,0-0,9 Malezya-Malaysia 5,6 6,8 5,0 5,6 6,3 4,8-1,5 7,2 5,1 4,4 Meksika-Mexico 2,6 4,0 3,2 5,1 3,2 1,2-6,0 5,6 3,9 3,8 Mısır-Egypt 4,8 4,1 4,5 6,8 7,1 7,2 4,7 5,1 1,8 2,0 Pakistan-Pakistan 3,9 7,5 9,0 5,8 6,8 3,7 1,7 3,1 3,0 3,7 Rusya-Russia 0,9 7,2 6,4 8,2 8,5 5,2-7,8 4,3 4,3 3,7 S. Arabistan-S.Arabia 2,2 5,3 5,6 3,2 2,0 4,2 0,1 5,1 7,1 6,0 Tayland-Thailand 3,6 6,3 4,6 5,1 5,1 2,6-2,3 7,8 0,1 5,6 Avro Bölgesi-Euro Area 2,2 2,2 1,7 3,2 3,0 0,4-4,4 2,0 1,4-0,4 AB-27 - EU-27 2,6 2,6 2,3 3,6 3,4 0,6-4,2 2,1 1,6-0,2 DÜNYA-WORLD (5) 3,4 4,9 4,6 5,3 5,4 2,8-0,6 5,1 3,8 3,3 ( * ): Tahmin (Estimated). ( 1 ): 15 Avrupa Birliği üyesi ülkeler (15 European Union Countries). ( 2 ): GKRY (Güney Kıbrıs Rum Yönetimi), GCASC (Greek Cypriot Administration of Southern Cyprus) ( 3 ): 1 Mayıs 2004'ten sonra üye olan yeni AB ülkeleri, GKRY, Malta ve Slovenya hariç (New EU countries, excluding GCASC, Malta and Slovenia). ( 4 ): Parantezdeki veri Orta Vadeli Program ( ) tahminidir. (The data in paranthesis is from The Medium Term Program ( ). ( 5 ): Reel Dünya Üretimi, reel GSYH büyümesi anlamındadır (Meaning of the Real World Output is "Real GDP"). Kaynak-Source : IMF, World Economic Outlook, October

22 TABLO : 6 - GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (GSYH) SIRALAMASI (UPF) (Cari Fiyatlarla, Milyar ABD Doları) ve (SAGP'ne Göre) TABLE : 6 - GROSS NATIONAL PRODUCT (GDP) RANKING (IMF) (At Current Prices, Billions of Current International Dollars, PPP) Cari Fiyatlarla Milyar ABD Doları Cari Fiyatlarla Milyar Uluslararası Dolar, SAGP'ne göre (*) (At Current Prices Billions Current US Dollars) (At Current Prices Billions Current International Dollars, based on PPP)(*) 2012, Tahmini , Estimated 2012, Tahmini , Estimated GSYH, GSYH, Milyar ABD Dünya Milyar Dünya Cari Doları GSYH Uluslar.Dolar GSYH (GDP, Payı ( %) (GDP, Payı ( %) (Billions of (Shares Billions (Shares Sıralama Current US World Sıralama of Intern. of World (Ranking) ÜLKELER - COUNTRIES Dollars) GDP)(%) (Ranking) ÜLKELER - COUNTRIES Dollars) GDP, %) 1 ABD-USA ,37 21,96 1 ABD-USA ,37 18,91 2 Çin-China 8.250,24 11,57 2 Çin-China ,56 14,96 3 Japonya-Japan 5.984,39 8,40 3 Hindistan-India 4.710,81 5,69 4 Almanya-Germany 3.366,65 4,72 4 Japonya-Japan 4.616,88 5,58 5 Fransa-France 2.580,42 3,62 5 Almanya-Germany 3.194,20 3,86 6 İngiltere-UK 2.433,78 3,41 6 Rusya-Russia 2.511,71 3,03 7 Brezilya-Brazil 2.425,05 3,40 7 Brezilya-Brazil 2.365,88 2,86 8 İtalya-Italy 1.980,45 2,78 8 İngiltere-UK 2.316,25 2,80 9 Rusya-Russia 1.953,56 2,74 9 Fransa-France 2.252,54 2,72 10 Hindistan-India 1.946,77 2,73 10 İtalya-Italy 1.833,95 2,22 11 Kanada-Canada 1.770,08 2,48 11 Meksika-Mexico 1.757,58 2,12 12 Avustralya-Australia 1.542,06 2,16 12 G. Kore-S. Korea 1.621,87 1,96 13 İspanya-Spain 1.340,27 1,88 13 Kanada-Canada 1.445,53 1,75 14 Meksika-Mexico 1.162,89 1,63 14 İspanya-Spain 1.406,68 1,70 15 G. Kore-S. Korea 1.151,27 1,62 15 Endonezya-Indonesia 1.211,96 1,46 16 Endonezya-Indonesia 894,85 1,26 16 TÜRKİYE-TURKEY 1.125,42 1,36 17 TÜRKİYE-TURKEY 783,06 1,10 17 İran-Iran 997,43 1,21 18 Hollanda-Netherlands 770,22 1,08 18 Avustralya-Australia 960,72 1,16 19 S. Arabistan-S.Arabia 657,05 0,92 19 Tayvan-Taiwan 901,88 1,09 20 İsviçre-Switzerland 622,86 0,87 20 Polonya-Poland 801,97 0,97 21 İsveç-Sweden 520,26 0,73 21 Arjantin-Argentina 746,93 0,90 22 Norvec-Norway 499,83 0,70 22 S. Arabistan-S.Arabia 740,53 0,89 23 İran-Iran 483,78 0,68 23 Hollanda-Netherlands 709,52 0,86 24 Belçika-Belgium 476,80 0,67 24 Tayland-Thailand 646,11 0,78 25 Arjantin-Argentina 474,81 0,67 25 Güney Afrika-South Africa 578,64 0,70 26 Polonya-Poland 470,35 0,66 26 Mısır-Egypt 537,76 0,65 27 Tayvan-Taiwan 466,05 0,65 27 Pakistan-Pakistan 514,56 0,62 28 Avusturya-Austria 391,47 0,55 28 Kolombiya-Colombia 499,95 0,60 29 Güney Afrika-South Africa 390,92 0,55 29 Malezya-Malaysia 491,97 0,59 30 Tayland-Thailand 376,99 0,53 30 Nijerya-Nigeria 450,54 0,54 31 Kolombiya-Colombia 365,40 0,51 31 Belçika-Belgium 420,63 0,51 32 Birleşik Arap Emir.-United Arap Em. 361,91 0,51 32 Filipinler-Philippines 416,72 0,50 33 Venezuella-Venezuela 337,98 0,47 33 Venezuella-Venezuela 402,05 0,49 34 Danimarka-Denmark 309,18 0,43 34 İsveç-Sweden 395,79 0,48 35 Malezya-Malaysia 307,18 0,43 35 Hong Kong-Hong Kong 363,75 0,44 36 Nijerya-Nigeria 272,55 0,38 36 İsviçre-Switzerland 362,36 0,44 37 Şili-Chile 268,28 0,38 37 Avusturya-Austria 358,92 0,43 38 Singapur - Singapore 267,94 0,38 38 Ukrayna-Ukraine 344,73 0,42 39 Hong Kong-Hong Kong 257,95 0,36 39 Singapur - Singapore 326,68 0,39 40 Mısır-Egypt 255,00 0,36 40 Peru-Peru 325,43 0,39 41 Yunanistan-Greece 254,98 0,36 41 Vietnam-Vietnam 320,45 0,39 42 Finlandiya-Finland 247,19 0,35 42 Şili-Chile 319,41 0,39 43 İsrail-Israel 246,78 0,35 43 Bengladeş-Bangladesh 305,51 0,37 44 Filipinler-Philippines 240,66 0,34 44 Çek. Cumhuriyet-Czech Republic 286,68 0,35 45 Pakistan-Pakistan 230,53 0,32 45 Yunanistan-Greece 280,80 0,34 46 Portekiz-Portugal 210,62 0,30 46 Norvec-Norway 278,13 0,34 47 Cezayir-Algeria 206,55 0,29 47 Cezayir-Algeria 274,50 0,33 48 İrlanda-Ireland 204,71 0,29 48 Romanya-Romania 274,07 0,33 49 Kazakistan-Kazakhstan 200,64 0,28 49 Birleşik Arap Emir.-United Arap Em. 271,21 0,33 50 Peru-Peru 200,29 0,28 50 İsrail-Israel 247,95 0,30 Avro Bölgesi ,60 16,93 Avro Bölgesi ,09 13,74 AB EU ,48 23,03 AB EU ,55 19,42 DÜNYA - WORLD ,37 100,00 DÜNYA - WORLD ,15 100,00 ( * ) : The Geary-Khamis dolarına uluslarararası dolar da denir.bu tanım, verilen bir zamanda A.B.D.'de aynı satın alma gücüne sahip olduğu varsayılan bir birim para birimidir. Belli bir yıl için uluslararası dolar, genellikle cari uluslararası dolar olarak gösterilir ve o yılın -cari yıl- döviz kuru ile cari Satın Alma Gücü Paritesi, SAGP, arasında yapılan düzenlemeyi yansıtır. SAGP, A.B.D. Doları ile aynı değildir. SAGP, iki ülke arasında, bir ülkenin para birimi ile ikinci bir ülkede aynı miktar mal ve hizmet almayı sağlayan para birimleri arasındaki bir orandır.imf'nin Dünya Genel Görünüm, GDG, raporunun veri tabanında SAGP, A.B.D. doları başına yerli para birimi olarak ifade edilir. (The Geary-Khamis dollar also known as international dollar, is a hypothetical unit of currency that has the same purchasing power that U.S. Dollar had in the U.S. at a given point of time.international dollars for a single year are typically presented as the current international dollar, reflecting the current year's exchange rates and current Purcahasing Power Parity,PPP, adjustments. PPP rates are not the same as U.S. dollars.ppp between two countries is the rate at which the currency of one country needs to be converted into that of a second country to ensure that a given amount of the country's currency will purchase the same volume of goods and services in the second contry as it does in the first. In the IMF's World Econonmic Outlook online Database, WEO, it is expressed as local currency per U.S. dollar). Kaynak-Source: IMF, World Economic Outlook Database, October

T.R. MINISTRY OF DEVELOPMENT

T.R. MINISTRY OF DEVELOPMENT T. C. K A L K I N M A B A K A N L I Ğ I T.R. MINISTRY OF DEVELOPMENT ULUSLARARASI INTERNATIONAL EKONOMİK ECONOMIC GÖSTERGELER INDICATORS T.C. KALKINMA BAKANLIĞI YÖNETİM HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BİLGİ

Detaylı

ULUSLARARASI EKONOMİK GÖSTERGELER INTERNATIONAL ECONOMIC INDICATORS

ULUSLARARASI EKONOMİK GÖSTERGELER INTERNATIONAL ECONOMIC INDICATORS T.C. KALKINMA BAKANLIĞI T.R.MINISTRY OF DEVELOPMENT ULUSLARARASI EKONOMİK GÖSTERGELER INTERNATIONAL ECONOMIC INDICATORS 2013 Yayın ve referans olarak kullanılması Kalkınma Bakanlığının iznini gerektirmez.

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİNE ÜYE VE ADAY ÜLKELERDE TEMEL MAKROEKONOMİK GÖSTERGELER. (Kasım 2011) Ankara

AVRUPA BİRLİĞİNE ÜYE VE ADAY ÜLKELERDE TEMEL MAKROEKONOMİK GÖSTERGELER. (Kasım 2011) Ankara AVRUPA BİRLİĞİNE ÜYE VE ADAY ÜLKELERDE TEMEL MAKROEKONOMİK GÖSTERGELER (Kasım 2011) Ankara İÇİNDEKİLER NÜFUS VE İŞGÜCÜ PİYASASI TASARRUFLAR 1. Nüfus 28. Gayri Safi Ulusal Tasarruflar 2. İstihdam 29. Gayri

Detaylı

AB Ülkelerinin Temel Ekonomik Göstergeleri Üye ve Aday Ülkeler

AB Ülkelerinin Temel Ekonomik Göstergeleri Üye ve Aday Ülkeler AB inin Temel Ekonomik Göstergeleri Üye ve Sayfa No Nüfus (Bin Kişi) 1 Nüfus Artış Hızı (%) 2 Cari Fiyatlarla GSYİH (Milyar $) 3 Kişi Başına GSYİH ($) 4 Satınalma Gücü Paritesine Göre Kişi Başına GSYİH

Detaylı

EKONOMİK VE SOSYAL GÖSTERGELER - ECONOMIC AND SOCIAL INDICATORS (1950-2014)

EKONOMİK VE SOSYAL GÖSTERGELER - ECONOMIC AND SOCIAL INDICATORS (1950-2014) YÖNETİM HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BİLGİ VE BELGE YÖNETİMİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Temmuz 2015 Necatibey Cad. No: 110/A 06100 Yücetepe - ANKARA Tel: +90 (312) 294 50 00 Faks: +90 (312) 294 69 77. KALKINMA BAKANLIĞI

Detaylı

AB Ülkelerinin Temel Ekonomik Göstergeleri Üye ve Aday Ülkeler

AB Ülkelerinin Temel Ekonomik Göstergeleri Üye ve Aday Ülkeler AB inin Temel Ekonomik Göstergeleri Üye ve Sayfa No Nüfus (Bin Kişi) 1 Nüfus Artış Hızı (%) 2 Cari Fiyatlarla GSYİH (Milyar $) 3 Kişi Başına GSYİH ($) 4 Satınalma Gücü Paritesine Göre Kişi Başına GSYİH

Detaylı

ULUSLARARASI EKONOM K GÖSTERGELER

ULUSLARARASI EKONOM K GÖSTERGELER T.C. BA BAKANLIK DEVLET PLANLAMA TE K LATI REPUBLIC OF TURKEY PRIME MINISTRY STATE PLANNING ORGANIZATION ULUSLARARASI EKONOM K GÖSTERGELER INTERNATIONAL ECONOMIC INDICATORS 2008 Yayın ve referans olarak

Detaylı

KALKINMA GÖSTERGELERİ Sustainable Development Indicators 2000-2009

KALKINMA GÖSTERGELERİ Sustainable Development Indicators 2000-2009 C T U I 1 SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA GÖSTERGELERİ Sustainable Development Indicators 2000-2009 TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU Turkish Statistical Institute IÇINDEKILER Önsöz Simge ve Kısaltmalar Açıklama 1.Sosyoekonomik

Detaylı

Türkiye de Bankacılık Sektörü 2009-2014 Aralık

Türkiye de Bankacılık Sektörü 2009-2014 Aralık Türkiye de Bankacılık Sektörü 2009-2014 Aralık Bu çalışma, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Türkiye İstatistik Kurumu, Sermaye Piyasası Kurumu, Bankalararası

Detaylı

EKONOMİK VE SOSYAL GÖSTERGELER ECONOMIC AND SOCIAL INDICATORS

EKONOMİK VE SOSYAL GÖSTERGELER ECONOMIC AND SOCIAL INDICATORS KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ TURKISH REPUBLIC OF NORTHERN CYPRUS EKONOMİK VE SOSYAL GÖSTERGELER ECONOMIC AND SOCIAL INDICATORS 2014 DEVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ İZLEME VE KOORDİNASYON DAİRESİ STATE PLANNING

Detaylı

İÇİNDEKİLER NÜFUS VE İŞGÜCÜ PİYASASI TASARRUFLAR

İÇİNDEKİLER NÜFUS VE İŞGÜCÜ PİYASASI TASARRUFLAR İÇİNDEKİLER NÜFUS VE İŞGÜCÜ PİYASASI TASARRUFLAR 1. Nüfus 28. Gayri Safi Ulusal Tasarruflar 2. İstihdam 29. Gayri Safi Tasarruflar (özel sektör) 3. İşsizlik Oranı 30. Gayri Safi Tasarruflar (genel devlet)

Detaylı

Ekonomik Rapor 2011 KAYNAKLAR 67. genel kurul Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği / www.tobb.org.tr

Ekonomik Rapor 2011 KAYNAKLAR 67. genel kurul Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği / www.tobb.org.tr Ekonomik Rapor 2011 KAYNAKLAR 67. genel kurul 389 390 1-2007, T.C. Kalkınma Bakanlığı, Gelir Dağılımı ve Yoksullukla Mücadele, Özel İhtisas Komisyonu Raporu, www.dpt.gov.tr/docobjects/download/3087/oik691.pdf,

Detaylı

TURKISH ECONOMY PAST AND FUTURE Türkiye Ekonomisi. March 2013 DENİZ GÖKÇE

TURKISH ECONOMY PAST AND FUTURE Türkiye Ekonomisi. March 2013 DENİZ GÖKÇE TURKISH ECONOMY PAST AND FUTURE Türkiye Ekonomisi March 2013 DENİZ GÖKÇE Dünya Borsa Kapitalizasyonu 2012 sonunda 54.57 trilyon dolar China s growing global economic influence (% global GDP) Çin in Dünya

Detaylı

EKONOMİK VE SOSYAL GÖSTERGELER ECONOMIC AND SOCIAL INDICATORS

EKONOMİK VE SOSYAL GÖSTERGELER ECONOMIC AND SOCIAL INDICATORS KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ TURKISH REPUBLIC OF NORTHERN CYPRUS EKONOMİK VE SOSYAL GÖSTERGELER ECONOMIC AND SOCIAL INDICATORS 2015 BAŞBAKANIK DEVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ İZLEME VE KOORDİNASYON DAİRESİ PRIME

Detaylı

Birleşik Arap Emirlikleri Ekonomisinin Temel Özellikleri

Birleşik Arap Emirlikleri Ekonomisinin Temel Özellikleri Dünya Bankası nın yaptığı kişi başına GSMG sınıflandırmasına göre Birleşik Arap Emirlikleri yüksek gelirli ülkeler grubunda yer almaktadır. Birleşik Arap Emirlikleri Ekonomisinin Temel Özellikleri Basic

Detaylı

SESSION 2C: Finansal Krizler 381

SESSION 2C: Finansal Krizler 381 SESSION 2C: Finansal Krizler 381 2000-2014 Yılları Arasında Türkiye ve Rusya da Finansal Risklerin Temel Ekonomik Veriler Üzerine Etkilerinin Analizi The Analysis of the Effects of Financial Risks in Turkey

Detaylı

Dünya ve 20 Gelişmiş Ülke Ekonomisinde Hayvancılığın Yeri

Dünya ve 20 Gelişmiş Ülke Ekonomisinde Hayvancılığın Yeri 1 2 3 Dünya ve 20 Gelişmiş Ülke Ekonomisinde Hayvancılığın Yeri Özet Dünyada kişi başına düşen günlük hayvansal protein miktarı 1961 ve 2011 yıllarında sırasıyla 19,7 ve 31,8 gramdır. Bu miktarlar 1961

Detaylı

AB NİN EKONOMİK YAPISIYLA İLGİLİ TEMEL BİLGİLER 1. Ülkelerin Yüz Ölçümü 2. Ülkelerin Nüfusu 3. Ülkelerin Gayri Safi Yurtiçi Hâsıla 4.

AB NİN EKONOMİK YAPISIYLA İLGİLİ TEMEL BİLGİLER 1. Ülkelerin Yüz Ölçümü 2. Ülkelerin Nüfusu 3. Ülkelerin Gayri Safi Yurtiçi Hâsıla 4. AB NİN EKONOMİK YAPISIYLA İLGİLİ TEMEL BİLGİLER 1. Ülkelerin Yüz Ölçümü 2. Ülkelerin Nüfusu 3. Ülkelerin Gayri Safi Yurtiçi Hâsıla 4. Ülkelerin Büyüme Oranı 5. Ülkelerin Kişi Başına Gayri Safi Yurtiçi

Detaylı

Eylül 2013 B.H. AB VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ

Eylül 2013 B.H. AB VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ KIBRIS RUM KESİMİ ÜLKE RAPORU Eylül 2013 B.H. AB VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ I.GENEL BİLGİLER Resmi Adı : Kıbrıs Cumhuriyeti Yönetim Şekli : Cumhuriyet Coğrafi Konumu : Akdeniz deki beş büyük adadan

Detaylı

Chapter 13. Milli Gelir Muhasebesi ve Ödemeler Dengesi (Income Accounting and the Balance of Payments) Slides prepared by Thomas Bishop

Chapter 13. Milli Gelir Muhasebesi ve Ödemeler Dengesi (Income Accounting and the Balance of Payments) Slides prepared by Thomas Bishop Chapter 13 Milli Gelir Muhasebesi ve Ödemeler Dengesi (Income Accounting and the Balance of Payments) Slides prepared by Thomas Bishop Copyright 2009 Pearson Addison-Wesley. All rights reserved. Önizleme

Detaylı

FRESH2007 İSTANBUL TÜRKİYE NİN ESKİ DOĞU BLOKU ÜLKELERİNE YAŞ MEYVE SEBZE VE NARENCİYE İHRACATI

FRESH2007 İSTANBUL TÜRKİYE NİN ESKİ DOĞU BLOKU ÜLKELERİNE YAŞ MEYVE SEBZE VE NARENCİYE İHRACATI FRESH2007 İSTANBUL 6-8.06. 2007 TÜRKİYE NİN ESKİ DOĞU BLOKU ÜLKELERİNE YAŞ MEYVE SEBZE VE NARENCİYE İHRACATI - TURKEY FRESH FRUIT. VEGETABLE AND CITRUS EXPORTS TO THE FORMER EASTERN BLOC COUNTRIES Republic

Detaylı

Semester I. PSPA 105 Introductionto Law Hukuka Giriş C 3 5 ECON 101 Introduction to Economics İktisada Giriş I C 3 5

Semester I. PSPA 105 Introductionto Law Hukuka Giriş C 3 5 ECON 101 Introduction to Economics İktisada Giriş I C 3 5 s Offered in the Undergraduate Program Semester I PUBF 101 PSPA 103 Mathematics for Public Mali Matematik C 3 5 Finance I I Introduction to Social Sosyal Bilimlere Giriş C 3 6 Sciences PSPA 105 Introductionto

Detaylı

Türkiye de Bankacılık Sektörü 2009-2013 Aralık

Türkiye de Bankacılık Sektörü 2009-2013 Aralık Türkiye de Bankacılık Sektörü 2009-2013 Aralık Bu çalışma, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Türkiye İstatistik Kurumu, Sermaye Piyasası Kurumu, Bankalararası

Detaylı

HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI EKONOMİK ARAŞTIRMALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI EKONOMİK ARAŞTIRMALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI EKONOMİK ARAŞTIRMALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ AYLIK EKONOMİK GÖSTERGELER ARALIK 2016 Hazine Müsteşarlığı Matbaası Ankara, 23 Aralık 2016 İÇİNDEKİLER TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELER i I. ÜRETİM I.1.

Detaylı

Türkiye Ekonomisi: Bazı Yapısal Sorunlar. Fatih Özatay 30 Mart 2012

Türkiye Ekonomisi: Bazı Yapısal Sorunlar. Fatih Özatay 30 Mart 2012 Türkiye Ekonomisi: Bazı Yapısal Sorunlar Fatih Özatay 30 Mart 2012 Krizlerde keskin hareketler Krizlerde keskin hareketler 2011 deki durum 2011 AB tartışmalarıyla geçti. Özellikle yılın ikinci yarısında

Detaylı

TEMEL MAKROEKONOMİK GÖSTERGELER - BÜYÜME

TEMEL MAKROEKONOMİK GÖSTERGELER - BÜYÜME 1 TEMEL MAKROEKONOMİK GÖSTERGELER - BÜYÜME 12.0 Türkiye GSYİH Büyüme Oranları(%) 10.0 9.4 8.4 9.2 8.8 8.0 6.0 4.0 6.8 6.2 5.3 6.9 4.7 4.0 4.0 5.0 2.0 0.7 2.1 0.0-2.0-4.0-6.0-8.0-5.7-4.8 Tahmin(%) 2014

Detaylı

Ekonomik Veriler: Türkiye

Ekonomik Veriler: Türkiye Ekonomik Veriler: Türkiye Genel Veriler Yüzölçümü 783.562,38 km² Nüfus 77.695.94 (214) Yaş ortalaması 3,7 (214) Nüfus ve yaş gurupların toplam nüfus içindeki payı (%, tahmin) 1% 9% 9 8 9+ 8-89 Nüfus Piramidi

Detaylı

EKONOMİK GÖSTERGELER Economic Indicators 2007

EKONOMİK GÖSTERGELER Economic Indicators 2007 TÜİK EKONOMİK GÖSTERGELER Economic Indicators 2007 I II III IV ISSN 1305-3353 Türkiye Ekonomisi, Kasım 2007 Turkish Economy, November 2007 70+ sanayi üretim endeksi aylık yüzde değişim (%) 70+ industrial

Detaylı

HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI EKONOMİK ARAŞTIRMALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI EKONOMİK ARAŞTIRMALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI EKONOMİK ARAŞTIRMALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ AYLIK EKONOMİK GÖSTERGELER EKİM 2015 Hazine Müsteşarlığı Matbaası Ankara, 22 Ekim 2015 İÇİNDEKİLER TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELER i I. ÜRETİM I.1.1.

Detaylı

INTRODUCTION TO PASSPORT CITIES/ PASSPORT ŞEHİRLER VERİTABANINI GİRİŞ

INTRODUCTION TO PASSPORT CITIES/ PASSPORT ŞEHİRLER VERİTABANINI GİRİŞ INTRODUCTION TO PASSPORT CITIES/ PASSPORT ŞEHİRLER VERİTABANINI GİRİŞ Euromonitor International dan yeni bir ürün - Passport Cities: Dünyanın en büyük metropol merkezlerini içine alan, onları her yönüyle

Detaylı

(THE SITUATION OF VALUE ADDED TAX IN THE WORLD IN THE LIGHT OF OECD DATA)

(THE SITUATION OF VALUE ADDED TAX IN THE WORLD IN THE LIGHT OF OECD DATA) H OECD VERİLERİ IŞIĞINDA DÜNYADA KATMA DEĞER VERGİSİNİN DURUMU * (THE SITUATION OF VALUE ADDED TAX IN THE WORLD IN THE LIGHT OF OECD DATA) Yusuf ARTAR (Vergi Müfettişi/Tax Inspector) ÖZ Dünyada ilk olarak

Detaylı

AB Ülkeleri İle Türkiye Tarımsal Yapısının Karşılaştırılması

AB Ülkeleri İle Türkiye Tarımsal Yapısının Karşılaştırılması AB Ülkeleri İle Türkiye Yapısının Karşılaştırılması Atatürk Üniversitesi, Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü, Erzurum e-posta: asuzsemi@atauni.edu.tr Geliş Tarihi/Received:17.05.2012 Özet: 2007 yılı

Detaylı

EKONOMİK GÖSTERGELER Economic Indicators 2011

EKONOMİK GÖSTERGELER Economic Indicators 2011 TÜİK EKONOMİK GÖSTERGELER Economic Indicators 2011 I II III IV ISSN 1305-3353 Türkiye Ekonomisi, Şubat 2011 Turkish Economy, February 2011 70+ sanayi üretim endeksi aylık yüzde değişim (%) 70+ industrial

Detaylı

Tablo 1. Seçilen Ülkeler için Yıllar İtibariyle Hizmetler Sektörü İthalat ve İhracatı (cari fiyatlarla Toplam Hizmetler, cari döviz kuru milyon $)

Tablo 1. Seçilen Ülkeler için Yıllar İtibariyle Hizmetler Sektörü İthalat ve İhracatı (cari fiyatlarla Toplam Hizmetler, cari döviz kuru milyon $) 4.2. HİZMETLER 1. Hizmetler sektörünün ekonomideki ağırlığı bir refah kriteri olarak değerlendirilmektedir (1). (2) tarafından bildirildiği üzere, sanayileşmeyle birlikte, ulaştırma hizmetleri ve belirli

Detaylı

ÖZET. SOYU Esra. İkiz Açık ve Türkiye Uygulaması ( ), Yüksek Lisans Tezi, Çorum, 2012.

ÖZET. SOYU Esra. İkiz Açık ve Türkiye Uygulaması ( ), Yüksek Lisans Tezi, Çorum, 2012. ÖZET SOYU Esra. İkiz Açık ve Türkiye Uygulaması (1995-2010), Yüksek Lisans Tezi, Çorum, 2012. Ödemeler bilançosunun ilk başlığı cari işlemler hesabıdır. Bu hesap içinde en önemli alt başlık da ticaret

Detaylı

DÜNYA EKONOMİSİNDEKİ GELİŞMELER

DÜNYA EKONOMİSİNDEKİ GELİŞMELER DÜNYA EKONOMİSİNDEKİ GELİŞMELER 1.KÜRESEL EKONOMİK GÖRÜNÜM 2013 yılının ikinci çeyreğinde yüzde 2,8 oranında büyüyen ABD ekonomisi üçüncü çeyrekte yüzde 3,6 oranında büyümüştür. ABD de 6 Aralık 2013 te

Detaylı

AB NİN EKONOMİK YAPISIYLA İLGİLİ TEMEL BİLGİLER 1. Ülkelerin Yüz Ölçümü 2. Ülkelerin Nüfusu 3. Ülkelerin Gayri Safi Yurtiçi Hâsıla 4.

AB NİN EKONOMİK YAPISIYLA İLGİLİ TEMEL BİLGİLER 1. Ülkelerin Yüz Ölçümü 2. Ülkelerin Nüfusu 3. Ülkelerin Gayri Safi Yurtiçi Hâsıla 4. AB NİN EKONOMİK YAPISIYLA İLGİLİ TEMEL BİLGİLER 1. Ülkelerin Yüz Ölçümü 2. Ülkelerin Nüfusu 3. Ülkelerin Gayri Safi Yurtiçi Hâsıla 4. Ülkelerin Büyüme Oranı 5. Ülkelerin Kişi Başına Gayri Safi Yurtiçi

Detaylı

2007/3 Reeskont ve Avans İşlemlerinde Uygulanacak Faiz Oranları Hakkında Tebliğ

2007/3 Reeskont ve Avans İşlemlerinde Uygulanacak Faiz Oranları Hakkında Tebliğ TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI TEBLİĞ, GENELGE VE DUYURULAR TEBLİĞ / GENELGE RESMİ GAZETE NO KONU TARİH NUMARA 2007/3 Reeskont ve Avans İşlemlerinde Uygulanacak Faiz Oranları Hakkında Tebliğ 2007/3

Detaylı

Türkiye de Bankacılık Sektörü 1960-2013

Türkiye de Bankacılık Sektörü 1960-2013 Türkiye de Bankacılık Sektörü 196-213 Bu çalışma, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Türkiye İstatistik Kurumu, Sermaye Piyasası Kurumu, Bankalararası Kart Merkezi,

Detaylı

Dünya Ekonomisindeki Son Gelişmeler

Dünya Ekonomisindeki Son Gelişmeler Dünya Ekonomisindeki Son Gelişmeler Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğü Ekonomik Analiz ve Değerlendirme Dairesi Küresel Ekonomik Görünüm OECD 6 Mayıs ta yaptığı değerlendirmede 2014 yılı için yaptığı

Detaylı

HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI EKONOMİK ARAŞTIRMALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI EKONOMİK ARAŞTIRMALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI EKONOMİK ARAŞTIRMALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ AYLIK EKONOMİK GÖSTERGELER KASIM 2016 Hazine Müsteşarlığı Matbaası Ankara, 30 Kasım 2016 İÇİNDEKİLER TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELER i I. ÜRETİM I.1.1.

Detaylı

TÜRKİYE GAYRİMENKUL SEKTÖRÜ TEMEL GÖSTERGELERİ 2012 16 NİSAN 2013

TÜRKİYE GAYRİMENKUL SEKTÖRÜ TEMEL GÖSTERGELERİ 2012 16 NİSAN 2013 TÜRKİYE GAYRİMENKUL SEKTÖRÜ TEMEL GÖSTERGELERİ 2012 16 NİSAN 2013 ALINAN KONUT YAPI RUHSATLARI ARTIŞ GÖSTERİYOR 1,000,000 900,000 ALINAN KONUT YAPI RUHSATLARI (DAİRE ADET) 901,705 800,000 700,000 600,000

Detaylı

TÜRKİYE GAYRİMENKUL SEKTÖRÜ TEMEL GÖSTERGELERİ 2012 16 NİSAN 2013

TÜRKİYE GAYRİMENKUL SEKTÖRÜ TEMEL GÖSTERGELERİ 2012 16 NİSAN 2013 TÜRKİYE GAYRİMENKUL SEKTÖRÜ TEMEL GÖSTERGELERİ 2012 16 NİSAN 2013 ALINAN KONUT YAPI RUHSATLARI ARTIŞ GÖSTERİYOR 1.000.000 900.000 ALINAN KONUT YAPI RUHSATLARI (DAİRE ADET) 901.705 800.000 700.000 600.000

Detaylı

Doç.Dr.Dilek Seymen DEÜ.İİBF İktisat Bölümü

Doç.Dr.Dilek Seymen DEÜ.İİBF İktisat Bölümü ULUSLARARASI İKTİSAT Doç.Dr.Dilek Seymen DEÜ.İİBF İktisat Bölümü Uluslararası İktisat Uluslararası Ticaret Açık Ekonomi Mikro İktisadı Uluslararası Para (Finans) (Ödemeler Bilançosu, Döviz Piyasası vb.)

Detaylı

AB Krizi ve TCMB Para Politikası

AB Krizi ve TCMB Para Politikası AB Krizi ve TCMB Para Politikası Erdem Başçı Başkan 28 Haziran 2012 Stratejik Düşünce Enstitüsü, Ankara Sunum Planı I. Küresel Ekonomik Gelişmeler II. Yeni Politika Çerçevesi III. Dengelenme IV. Büyüme

Detaylı

TOPLAM / TOTAL 1.292 100,00 1.509 100,01 16,80 DENGE (- AÇIK + FAZLA ) BALANCE 946 902

TOPLAM / TOTAL 1.292 100,00 1.509 100,01 16,80 DENGE (- AÇIK + FAZLA ) BALANCE 946 902 2006 PAY ( %) 2007 PAY ( %) ARTIŞ (%) SHARE SHARE INCREASE GELİRLER (TAHSİLAT) / REVENUES GENEL BÜTÇE GELİRLERİ / GENERAL BUDGET'S REVENUES 2.212 98,79 2.364 98,02 6,88 VERGİ GELİRLERİ / TAX REVENUES 1.725

Detaylı

MAKROEKONOMİK TAHMİN ÇALIŞMA SONUÇLARI

MAKROEKONOMİK TAHMİN ÇALIŞMA SONUÇLARI KKTC DEVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ MAKROEKONOMİK TAHMİN ÇALIŞMA SONUÇLARI 25.0 150 22.5 135 20.0 120 17.5 105 15.0 90 12.5 75 10.0 60 7.5 45 5.0 30 2.5 15 0.0 0 1 3 5 7 9 11 1 3 5 7 9 11 1 3 5 7 9 11 1 3 5 7

Detaylı

Oya Özengin Türkiye de hisse senedi piyasası ve döviz piyasası arasındaki oynaklığın yayılma etkisi, 2008

Oya Özengin Türkiye de hisse senedi piyasası ve döviz piyasası arasındaki oynaklığın yayılma etkisi, 2008 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Saadet Kasman 2. Doğum Tarihi : 20.12. 1969 3. Unvanı : Prof.Dr. 4. Öğrenim Durumu : Derece Alan Üniversite Yıl Doktora Ekonomi Vanderbilt University, ABD 2002 Y.Lisans Ekonomi

Detaylı

Dünya Ekonomisindeki Son Gelişmeler

Dünya Ekonomisindeki Son Gelişmeler Dünya Ekonomisindeki Son Gelişmeler Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğü Ekonomik Analiz ve Değerlendirme Dairesi Küresel Ekonomik Görünüm Amerikan Merkez Bankası FED, tahvil alım programını 10 milyar

Detaylı

DÜNYA EKONOMİSİNDEKİ GELİŞMELER

DÜNYA EKONOMİSİNDEKİ GELİŞMELER DÜNYA EKONOMİSİNDEKİ GELİŞMELER 1.KÜRESEL EKONOMİK GÖRÜNÜM ABD Merkez Bankası FED, 18 Aralık tarihinde tahvil alım programında azaltıma giderek toplam tahvil alım miktarını 85 milyar dolardan 75 milyar

Detaylı

Türkiye de Bankacılık Sektörü 2009-2014 Mart

Türkiye de Bankacılık Sektörü 2009-2014 Mart Türkiye de Bankacılık Sektörü 2009-2014 Mart Bu çalışma, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Türkiye İstatistik Kurumu, Sermaye Piyasası Kurumu, Bankalararası Kart

Detaylı

CARİ AÇIĞI ETKİLEYEN FAKTÖRLER ve ALINAN POLİTİKA ÖNLEMLERİ

CARİ AÇIĞI ETKİLEYEN FAKTÖRLER ve ALINAN POLİTİKA ÖNLEMLERİ CARİ AÇIĞI ETKİLEYEN FAKTÖRLER ve ALINAN POLİTİKA ÖNLEMLERİ İbrahim ÇANAKCI Hazine Müsteşarı 8 Mayıs 212 Sunum Planı Küresel Dış Dengesizlikler Türkiye de Cari İşlemler Açığını Etkileyen Temel Faktörler

Detaylı

B.H. AB VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ

B.H. AB VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ HONG KONG RAPOR Eylül 2013 B.H. AB VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ 2 I. GENEL BİLGİLER Resmi Adı Yönetim Şekli Coğrafi Konumu : Hong Kong Özel İdare Bölgesi (Çin Halk Cumhuriyeti) : Çin Halk Cumhuriyeti

Detaylı

ORTA VADELİ PROGRAM ( ) 8 Ekim 2014

ORTA VADELİ PROGRAM ( ) 8 Ekim 2014 ORTA VADELİ PROGRAM (2015-201) 8 Ekim 2014 DÜNYA EKONOMİSİ 2 2005 2006 200 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 T 2015 T Küresel Büyüme (%) Küresel büyüme oranı kriz öncesi seviyelerin altında seyretmektedir.

Detaylı

Kuveyt Ekonomisinin Genel Özellikleri

Kuveyt Ekonomisinin Genel Özellikleri Kuveyt dünyanın en yüksek kişi başına gelire sahip ülkelerinden biridir. Bu olguyu doğuran unsur, yüksek enerji kaynakları rezervleri ve oldukça düşük nüfusun bir araya gelmesidir. Kuveyt Ekonomisinin

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Dağıtılmış Gecikmeli Modellerin Analizi ve Firma Verilerine Uygulanması, Prof. Dr. Ali Hakan Büyüklü

ÖZGEÇMİŞ. Dağıtılmış Gecikmeli Modellerin Analizi ve Firma Verilerine Uygulanması, Prof. Dr. Ali Hakan Büyüklü ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Ferda Yerdelen Tatoğlu Doğum Tarihi: 25 07 1978 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Ekonometri İstanbul Üniversitesi 1998 Y. Lisans Ekonometri İstanbul Universitesi

Detaylı

Dünya Ekonomisindeki Son Gelişmeler

Dünya Ekonomisindeki Son Gelişmeler Dünya Ekonomisindeki Son Gelişmeler Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğü Ekonomik Analiz ve Değerlendirme Dairesi Küresel Ekonomik Görünüm Çin Ekonomisi Nisan-Haziran döneminde bir önceki yılın aynı

Detaylı

Ekonomik Gelişme ve Beklentiler Işığında Orta Vadeli Programın Değerlendirmesi. Ekonomik ve Mali Politika Genel Başkan Yardımcılığı

Ekonomik Gelişme ve Beklentiler Işığında Orta Vadeli Programın Değerlendirmesi. Ekonomik ve Mali Politika Genel Başkan Yardımcılığı Ekonomik Gelişme ve Beklentiler Işığında Orta Vadeli Programın Değerlendirmesi Ekonomik ve Mali Politika Genel Başkan Yardımcılığı Dünya Ekonomisinde Gelişmeler (1) Dünya Ekonomisinde Büyüme Hızları 6,0

Detaylı

MAKRO EKONOMİK GÖSTERGELER

MAKRO EKONOMİK GÖSTERGELER MAKRO EKONOMİK GÖSTERGELER 2013 / I. ÜÇ AY YAYIN NO : 2013 3 / 1 İstanbul, 2013 MACRO ECONOMIC INDICATORS 2013 / I. QUARTER PUBLICATION NO : 2013 3 / 1 İSTANBUL, 2013 Copyright İTO (İstanbul Ticaret Odası)

Detaylı

Ekonomik Veriler: Türkiye

Ekonomik Veriler: Türkiye Ekonomik Veriler: Türkiye Genel Veriler Yüzölçümü 783.562,38 km² Nüfus 75.627.384 (2012) Yaş ortalaması 30,1 (2012) Nüfus yoğunluğu 98 /km²(2012) Nüfus büyüme hızı +1,2 (% bir öneki yıla göre değişim;

Detaylı

PAGEV - PAGDER. Dünya Toplam PP İthalatı

PAGEV - PAGDER. Dünya Toplam PP İthalatı 1 DÜNYA ve TÜRKİYE POLİPROPİLEN ( PP ) DIŞ TİCARET ANALİZİ Barbaros Demirci ( Genel Müdür ) Neslihan Ergün ( Teknik Uzman Kimya Müh. ) PAGEV - PAGDER DÜNYA TOPLAM PP İTHALATI : Dünya toplam PP ithalatı

Detaylı

EKONOMİK VE SOSYAL ARAŞTIRMALAR ŞUBESİ

EKONOMİK VE SOSYAL ARAŞTIRMALAR ŞUBESİ İSTANBUL TİCARET ODASI EKONOMİK VE SOSYAL ARAŞTIRMALAR ŞUBESİ GANA ÜLKE RAPORU Güncelleme Tarihi 01/03/2007 Ülke No: 276 Ş.O./35 I- GENEL BİLGİLER Resmi Adı : Gana Cumhuriyeti Yönetim Şekli : Parlamenter

Detaylı

Chapter 15. Para, Faiz Oranları ve Döviz Kurları. Slides prepared by Thomas Bishop. Copyright 2009 Pearson Addison-Wesley. All rights reserved.

Chapter 15. Para, Faiz Oranları ve Döviz Kurları. Slides prepared by Thomas Bishop. Copyright 2009 Pearson Addison-Wesley. All rights reserved. Chapter 15 Para, Faiz Oranları ve Döviz Kurları Slides prepared by Thomas Bishop Copyright 2009 Pearson Addison-Wesley. All rights reserved. Önizleme Para Nedir? Para arzının kontrolü Parasal varlık tutma

Detaylı

ÜLKE RAPORU. Mayıs 2013. Eylül 2013 Ç.Ö. AB VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ

ÜLKE RAPORU. Mayıs 2013. Eylül 2013 Ç.Ö. AB VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ MONAKO ÜLKE RAPORU Mayıs 2013 Eylül 2013 Ç.Ö. AB VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ 2 I.GENEL BİLGİLER Resmi Adı : Monako Prensliği Yönetim Şekli : Anayasal Monarşi Coğrafi Konumu : Fransa nın güneydoğusunda,

Detaylı

VERGİ GELİRLERİ / TAX REVENUES

VERGİ GELİRLERİ / TAX REVENUES 2006 PAY ( %) 2007 PAY ( %) PAY ( %) ARTIŞ (%) GELİRLER (TAHSİLAT) / REVENUES SHARE SHARE SHARE INCREASE GENEL BÜTÇE GELİRLERİ / GENERAL BUDGET'S REVENUES 2.212 98,79 2.364 98,02 2.476 97,96 4,73 VERGİ

Detaylı

TURKHISH YATIRIM TARAFINDAN HAZIRLANMIŞTIR.

TURKHISH YATIRIM TARAFINDAN HAZIRLANMIŞTIR. Yıl: 25 Sayı: 91 Nisan 2011 101 EKONOMİK GÖSTERGELER TURKHISH YATIRIM TARAFINDAN HAZIRLANMIŞTIR. TÜKETİCİ FİYAT ARTIŞLARI ( AYLIK) TOPLAM 2005 0.55 0.02 0.26 0.71 0.92 0.10 0.57 0.85 1.02 1.79 1.40 0.42

Detaylı

Dünya ve Türkiye Ekonomisindeki Gelişmeler ve Orta Vadeli Program. 22 Kasım 2013

Dünya ve Türkiye Ekonomisindeki Gelişmeler ve Orta Vadeli Program. 22 Kasım 2013 Dünya ve Türkiye Ekonomisindeki Gelişmeler ve Orta Vadeli Program 22 Kasım 201 Büyüme Tahminleri (%) 4, 4,1 Küresel Büyüme Tahminleri (%) 4,1,2,0 ABD Büyüme Tahminleri (%) 2,,,,,,1,6,6 2,8 2,6 2,4 2,2

Detaylı

Türkiye de Bankacılık Sektörü

Türkiye de Bankacılık Sektörü Türkiye de Bankacılık Sektörü 196-214 Bu çalışma, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Türkiye İstatistik Kurumu, Sermaye Piyasası Kurumu, Bankalararası Kart Merkezi,

Detaylı

Türkiye'deki ekonomik durum ve kısa/orta vade beklentileri

Türkiye'deki ekonomik durum ve kısa/orta vade beklentileri Türkiye'deki ekonomik durum ve kısa/orta vade beklentileri TEB EKONOMİK ARAŞTIRMALAR 1 KÜRESEL GÖSTERGELER 2 Küresel Göstergeler: Global GSYH (%) Kaynak: IMF Not: 2014-2015 BNPP tahmini 3 Küresel Göstergeler:

Detaylı

TR42 DOĞU MARMARA BÖLGESİ 2011 YILI OCAK-ŞUBAT-MART AYLARI EKONOMİK GÖRÜNÜM RAPORU

TR42 DOĞU MARMARA BÖLGESİ 2011 YILI OCAK-ŞUBAT-MART AYLARI EKONOMİK GÖRÜNÜM RAPORU TR42 DOĞU MARMARA BÖLGESİ 2011 YILI OCAK-ŞUBAT-MART AYLARI EKONOMİK GÖRÜNÜM RAPORU T.C. DOĞU MARMARA KALKINMA AJANSI NİSAN, 2011 BÖLÜM 1: DOĞU MARMARA TR42 BÖLGESİ NE GENEL BAKIŞ BÖLÜM 2: ULUSAL GÖSTERGELER

Detaylı

UNCTAD DÜNYA YATIRIM RAPORU 2008

UNCTAD DÜNYA YATIRIM RAPORU 2008 UNCTAD DÜNYA YATIRIM RAPORU 2008 24 Eylül 2008 İstanbul 1 DÜNYA YATIRIM RAPORU Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Örgütü UNCTAD ın uluslararası yatırımlara ilişkin olarak hazırladığı Dünya Yatırım

Detaylı

TÜRKİYE EKONOMİSİNDEKİ SON GELİŞMELER

TÜRKİYE EKONOMİSİNDEKİ SON GELİŞMELER TÜRKİYE EKONOMİSİNDEKİ SON GELİŞMELER 27 EKİM 2017 BÜYÜME VE MİLLİ GELİR Kişi Başına GSYH, cari fiyatlarla 2013 yılında 12.480 dolar, 2014 yılında 12.112 dolar, 2015 yılında 11.019 dolar, 2016 yılında

Detaylı

TÜRKİYE EKONOMİSİNDE HAFTALIK GELİŞMELER ve GENEL GÖRÜNÜM

TÜRKİYE EKONOMİSİNDE HAFTALIK GELİŞMELER ve GENEL GÖRÜNÜM T.C. Kalkınma Bakanlığı TÜRKİYE EKONOMİSİNDE HAFTALIK GELİŞMELER ve GENEL GÖRÜNÜM Yıllık Programlar ve Konjonktür Değerlendirme Genel Müdürlüğü 18 Kasım 2016 İÇİNDEKİLER Sayfa No BÖLÜM-1: TEMEL EKONOMİK

Detaylı

İzleme - göstergeler. AB Eşleştirme Projesi, Ankara 5. Ders Haftası. Carin Lindqvist-Virtanen Genel Müdür Yardımcısı Sigorta Bölümü

İzleme - göstergeler. AB Eşleştirme Projesi, Ankara 5. Ders Haftası. Carin Lindqvist-Virtanen Genel Müdür Yardımcısı Sigorta Bölümü İzleme - göstergeler AB Eşleştirme Projesi, Ankara 5. Ders Haftası Carin Lindqvist-Virtanen Genel Müdür Yardımcısı Sigorta Bölümü Kanıta dayalı politika oluşturma araçları Gösterge değerlendirmeleri Mevcut

Detaylı

Ulusal Hesaplar National Accounts

Ulusal Hesaplar National Accounts Ulusal Hesaplar National Accounts 23 Sayfa Page Açıklama 346 Explanation 23.1 Gayri safi milli hasıla, geli me hızı ve sektör payları 347 23.1 Gross national product, growth rate and sectoral shares 23.2

Detaylı

TEMEL MAKROEKONOMİK GÖSTERGELER - BÜYÜME

TEMEL MAKROEKONOMİK GÖSTERGELER - BÜYÜME 1 TEMEL MAKROEKONOMİK GÖSTERGELER - BÜYÜME 12.0 Türkiye GSYH Büyüme Oranları (%) 10.0 9.4 8.4 9.2 8.5 8.0 6.0 4.0 6.8 6.2 5.3 6.9 4.7 2.9 3.2* 4.0* 5.0* 5.0* 2.0 0.7 0.0-2.0 Tahmin(%) 2012 2013-4.0 IMF

Detaylı

Yayınlar. Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SSCI kapsamında taranan)

Yayınlar. Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SSCI kapsamında taranan) Yayınlar Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SSCI kapsamında taranan) Sadullah Çelik ve Yasemin Özerkek, (2009), Panel Cointegration Analysis of Consumer Confidence and Personal Consumption

Detaylı

Ekonomide Değişim. 15. ÇözümOrtaklığı Platformu. 15 Aralık

Ekonomide Değişim. 15. ÇözümOrtaklığı Platformu. 15 Aralık Ekonomide Değişim www.pwc.com.tr 15. ÇözümOrtaklığı Platformu Temel göstergelerde neler değişti? Ortalama Büyüme, % Milli gelir hesaplama yönteminde revizyon Ekonomik Büyüme Oranları % 12.0 10.0 8.0 6.0

Detaylı

BAKANLAR KURULU SUNUMU

BAKANLAR KURULU SUNUMU BAKANLAR KURULU SUNUMU Murat Çetinkaya Başkan 12 Aralık 2016 Ankara Sunum Planı Küresel Gelişmeler İktisadi Faaliyet Dış Denge Parasal ve Finansal Koşullar Enflasyon 2 Genel Değerlendirme Yılın üçüncü

Detaylı

YBÜ Siyasal Bilgiler Fakültesi Çift Anadal Başvuru ve Kabul Koşulları*

YBÜ Siyasal Bilgiler Fakültesi Çift Anadal Başvuru ve Kabul Koşulları* YBÜ Siyasal Bilgiler Fakültesi Çift Anadal Başvuru ve Kabul Koşulları* Fakültemiz bölümlerinde Çift Anadal Lisans Programlarına Üniversitemizin tüm Fakülte ve bu Fakültelere bağlı tüm Bölümlerdeki öğrencilerden

Detaylı

Orta Asya Türk Cumhuriyetleri nde Sürdürülebilir İktisadi Büyümenin Belirleyicileri

Orta Asya Türk Cumhuriyetleri nde Sürdürülebilir İktisadi Büyümenin Belirleyicileri 260 INTERNATIONAL CONFERENCE ON EURASIAN ECONOMIES 2011 Orta Asya Türk Cumhuriyetleri nde Sürdürülebilir İktisadi Büyümenin Belirleyicileri Fahri Solak (Marmara University, Turkey) Ercan Sarıdoğan (Marmara

Detaylı

YIL ÜRETİM ALANI(da) ÜRETİM(ton)

YIL ÜRETİM ALANI(da) ÜRETİM(ton) DÜNYA ŞARAP ÜRETİMİ Son 15 yılda 2 kat büyüyen dünya şarap ticaretinde, ihracat miktarı açısından üçüncü olmasına rağmen, 8.3 milyar dolarlık gelirle zirvede bulunan Fransa, şarapçılıktaki gelirlerini

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı EKONOMİK GÖSTERGELER

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı EKONOMİK GÖSTERGELER Ocak 2009 T.C. MALİYE BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı EKONOMİK GÖSTERGELER Ocak 2009 Ekonomik Göstergeler yayını, T.C. MALİYE BAKANLIĞI, Strateji Geliştirme Başkanlığı, Ekonomik ve Sektörel Analiz

Detaylı

ORTA VADELİ PROGRAM

ORTA VADELİ PROGRAM T.C. KALKINMA BAKANLIĞI 2016-2018 ORTA VADELİ PROGRAM TEMEL MAKROEKONOMİK VE MALİ HEDEFLER 11 Ocak 2016 T.C. KALKINMA BAKANLIĞI 2016-2018 ORTA VADELİ PROGRAM TEMEL MAKROEKONOMİK VE MALİ HEDEFLER 11 Ocak

Detaylı

IV. Uluslararası Türk Dünyası Araştırmaları Sempozyumu Nisan 2017/NİĞDE, Doç. Dr. Adnan ÜNALAN

IV. Uluslararası Türk Dünyası Araştırmaları Sempozyumu Nisan 2017/NİĞDE, Doç. Dr. Adnan ÜNALAN 25 MODERN TÜRK CUMHURİYETLERİ NDE BAZI EKONOMİK GÖSTERGELERİN TARIMSAL VERİLER AÇISINDAN DEĞERLENDİRMESİ Doç. Dr. Adnan ÜNALAN 1 Özet: Bu çalışmada, modern Türk Cumhuriyetleri nin (Türkiye: TR, Kuzey Kıbrıs

Detaylı

EMİNE KILAVUZ ÖZGEÇMİŞ VE YAYINLAR. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kayseri. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü, 1985

EMİNE KILAVUZ ÖZGEÇMİŞ VE YAYINLAR. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kayseri. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü, 1985 EMİNE KILAVUZ ÖZGEÇMİŞ VE YAYINLAR KİŞİSEL BİLGİLER Adı: Soyadı: Yabancı Dil: İş Adresi: Emine KILAVUZ İngilizce Nuh Naci Yazgan Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kayseri Telefon: +90 352

Detaylı

TÜRKİYE DE BİREYLERİN AVRUPA BİRLİĞİ ÜYELİĞİNE BAKIŞI Attitudes of Individuals towards European Union Membership in Turkey

TÜRKİYE DE BİREYLERİN AVRUPA BİRLİĞİ ÜYELİĞİNE BAKIŞI Attitudes of Individuals towards European Union Membership in Turkey T.C. BAŞBAKANLIK DEVLET İSTATİSTİK ENSTİTÜSÜ State Institute of Statistics Prime Ministry Republic of Turkey TÜRKİYE DE BİREYLERİN AVRUPA BİRLİĞİ ÜYELİĞİNE BAKIŞI Attitudes of Individuals towards European

Detaylı

Geleceği Şimdiden Tüketmek Hazırlayan: Prof. Dr. Veysel ULUSOY Yard. Doç. Dr. Çiğdem Özarı

Geleceği Şimdiden Tüketmek Hazırlayan: Prof. Dr. Veysel ULUSOY Yard. Doç. Dr. Çiğdem Özarı CARİ AÇIK Geleceği Şimdiden Tüketmek Hazırlayan: Prof. Dr. Veysel ULUSOY Yard. Doç. Dr. Çiğdem Özarı II Yay n No : 2964 İşletme-Ekonomi Dizisi : 608 1. Baskı - Ekim 2013 İSTANBUL ISBN 978-605 - 377-988

Detaylı

Eylül 2013 B.H. AB VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ

Eylül 2013 B.H. AB VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ KUZEY KORE ÜLKE RAPORU Eylül 2013 B.H. AB VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ 2 I.GENEL BİLGİLER Resmi Adı Yönetim Şekli Coğrafi Konumu : Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti : Sosyalist Cumhuriyet : Kuzey Kore,

Detaylı

Borsa İstanbul Vizyonu ve Listingİstanbul. Dr. M. İbrahim TURHAN Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdür 10 Nisan 2013

Borsa İstanbul Vizyonu ve Listingİstanbul. Dr. M. İbrahim TURHAN Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdür 10 Nisan 2013 Borsa İstanbul Vizyonu ve Listingİstanbul Dr. M. İbrahim TURHAN Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdür 10 Nisan 2013 Gündem Küresel Finansal Varlık Gelişmeleri Dünya Borsalarında İşlem Gören Şirket Sayılarındaki

Detaylı

KARAYOLU ULAŞIM İSTATİSTİKLERİ (2013)

KARAYOLU ULAŞIM İSTATİSTİKLERİ (2013) KARAYOLU ULAŞIM İSTATİSTİKLERİ (213) Highway Transportation Statistics UE1 - TÜRKİYE VE KARAYOLU İSTATİSTİKLERİ Turkey and Road Statistics UE2 - YILLARA GÖRE KARAYOLU AĞI Road Network By Years UE3 - KARAYOLU

Detaylı

TEMEL MAKROEKONOMİK GÖSTERGELER - BÜYÜME

TEMEL MAKROEKONOMİK GÖSTERGELER - BÜYÜME 1 TEMEL MAKROEKONOMİK GÖSTERGELER - BÜYÜME 12.0 Türkiye GSYH Büyüme Oranları (%) 10.0 9.4 8.4 9.2 8.5 8.0 6.0 4.0 6.8 6.2 5.3 6.9 4.7 2.9 3.2* 4.0* 5.0* 5.0* 2.0 0.7 0.0-2.0 Tahmin(%) 2012 2013-4.0 IMF

Detaylı

1 Giriş. 2 Avrasya Ülkeleri SESSION 1

1 Giriş. 2 Avrasya Ülkeleri SESSION 1 SESSION 1 Türkiye ve Avrasya Ülkeleri Ekonomilerindeki Finansal Risklerin Reel Ekonomik Büyümeye ve Devlet Borçlanmasına Etkileri: 2000-2013 Effects of Financial Risks in Turkish and Eurasian Economies

Detaylı

2012 SINAVLARI İÇİN GÜNCEL EKONOMİ ÇALIŞMA SORULARI. (40 Test Sorusu)

2012 SINAVLARI İÇİN GÜNCEL EKONOMİ ÇALIŞMA SORULARI. (40 Test Sorusu) ZİRAAT BANKASI 2012 SINAVLARI İÇİN GÜNCEL EKONOMİ ÇALIŞMA SORULARI (40 Test Sorusu) 1 ) Aşağıdakilerden hangisi bir kredi derecelendirme kuruluşudur? A ) FED B ) IMF C ) World Bank D ) Moody's E ) Bank

Detaylı

MAKROEKONOMİK TAHMİN ÇALIŞMA SONUÇLARI

MAKROEKONOMİK TAHMİN ÇALIŞMA SONUÇLARI KKTC DEVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ MAKROEKONOMİK TAHMİN ÇALIŞMA SONUÇLARI BAŞBAKANLIK KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ MAKROEKONOMİK TAHMİN ÇALIŞMA SONUÇLARI GERÇEKLEŞME DÖNEMİ: 2010-2013 TAHMİN DÖNEMİ: 2014-2017

Detaylı

B.H. AB VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ

B.H. AB VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ TAYVAN ÜLKE RAPORU Eylül 2013 B.H. AB VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ 2 I.GENEL BİLGİLER Resmi Adı Yönetim Şekli Coğrafi Konumu : Çin Cumhuriyeti : Cumhuriyet Yarı Başkanlık Sistemi : Tayvan, Güney Çin

Detaylı

TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU İzmir Bölge Müdürlüğü 1/54

TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU İzmir Bölge Müdürlüğü 1/54 TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU İzmir Bölge Müdürlüğü 1/54 Fiyat Endeksleri Finansal Yatırım Araçları Gayri Safi Yurtiçi Hasıla Yoksulluk Araştırması Tüketici Güven Endeksi Sektörel Güven Endeksleri Dış Ticaret

Detaylı

MAKROEKONOMİK TAHMİN ÇALIŞMA SONUÇLARI

MAKROEKONOMİK TAHMİN ÇALIŞMA SONUÇLARI KKTC DEVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ MAKROEKONOMİK TAHMİN ÇALIŞMA SONUÇLARI BAŞBAKANLIK KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ MAKROEKONOMİK TAHMİN ÇALIŞMASONUÇLARI GERÇEKLEŞME DÖNEMİ: 2009-2012 TAHMİN DÖNEMİ: 2013-2016

Detaylı

AÇIKLANAN SON EKONOMİK GÖSTERGELERDE AYLIK DEĞERLENDİRME RAPORU

AÇIKLANAN SON EKONOMİK GÖSTERGELERDE AYLIK DEĞERLENDİRME RAPORU AÇIKLANAN SON EKONOMİK GÖSTERGELERDE AYLIK DEĞERLENDİRME RAPORU BÜYÜME 2012 yılı ikinci çeyreğe ilişkin hesaplanan gayri safi yurtiçi hasıla değeri bir önceki yılın aynı dönemine göre sabit fiyatlarla

Detaylı

Doç.Dr.Dilek Seymen DEÜ.İİBF İktisat Bölümü

Doç.Dr.Dilek Seymen DEÜ.İİBF İktisat Bölümü ULUSLARARASI İKTİSAT Doç.Dr.Dilek Seymen DEÜ.İİBF İktisat Bölümü Uluslararası Đktisat Uluslararası Ticaret Açık Ekonomi Mikro Đktisadı Uluslararası Para (Finans) (Ödemeler Bilançosu, Döviz Piyasası vb.)

Detaylı