GENEL BĠLGĠ BOSNA HERSEK. ÜLKE BÜLTENi Kasım 2011 BOSNA HERSEK TOPLANTI NOTU EYLÜL 2009 BOSNA HERSEK TOPLANTI NOTU EYLÜL 2009 BOSNA HERSEK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "GENEL BĠLGĠ BOSNA HERSEK. ÜLKE BÜLTENi Kasım 2011 BOSNA HERSEK TOPLANTI NOTU EYLÜL 2009 BOSNA HERSEK TOPLANTI NOTU EYLÜL 2009 BOSNA HERSEK"

Transkript

1 BOSNA HERSEK ÜLKE BÜLTENi Kasım 2011 BOSNA HERSEK TOPLANTI NOTU EYLÜL 2009 BOSNA HERSEK TOPLANTI NOTU EYLÜL 2009 BOSNA HERSEK TOPLANTI NOTU EYLÜL 2009 GENEL BĠLGĠ Resmi Adı : Bosna Hersek (Bosna Hersek Federasyonu ve Sırp Cumhuriyeti) Devlet Yapısı : Dayton AnlaĢması (21 Aralık 1995) ile oluģturulan Anayasa ya bağlı Parlamenter Sistem Başkenti : Saraybosna Yasama Organı : Üçte ikisi Federasyon, üçte biri SC'den seçilen milletvekillerinden oluģan iki meclisli parlamento (Temsilciler Meclisi ve Halklar Meclisi) Devlet Başkanı : Ortak dönüģümlü baģkanlık sistemi - Bakir Izetbegović (BoĢnak) Nebojša Radmanović (Sırp) Željko Komšić (Hırvat) Başbakan : Nikola Spiric Yüksek Temsilci : Valentin Inzko Resmi Dili : BoĢnakca, Sırpca, Hırvatca Para Birimi : Konvertibl Mark (KM) Nüfusu : 3.8 milyon (2009) Yüzölçümü : 51,209 kilometrekare (Dayton BarıĢ AnlaĢması sonrasında entitelerin yüzölçümleri) 1

2 Ekonomik ve Ticari ĠliĢkiler Makroekonomik Performans (b) GSYİH (milyon $) Büyüme Oranı (%) Enflasyon (%) Dış Borçlar ( GSYİH %) Döviz Rezervleri (Milyar Dolar) İhracat (Milyon $) İthalat (Milyon $) Cari Denge (Milyon $) Kaynak: EIU- The Economist Intelligence Unit, Bosnia and Hercegovina Country Report, Jan 2011, Ticaret Müşavirliği b: Economist Intelligence Unit tahmini Sektörlere Göre Mayıs Tarihleri Arasında Bosna Hersek e yapılan Kayıtlı Doğrudan Yatırımlar ( Euro Üzerindeki Yatırımlar) (000 Euro) Sektör Mayıs Yatırım Miktarı % Mayıs % Mayıs Üretim 1,603, ,673, ,806, Bankacılık 383, , , Hizmet 128, , , Ticaret 206, , , UlaĢtırma 766, , , Turizm 31, , , Diğer ( , , , Euro ya kadar) Toplam 3,312, ,608, ,850, Kaynak: Ticaret Müşavirliği % 2009 Yılında En Çok Yatırım Yapan Ülkeler Sıra No Ülke Milyon Euro % 1 Türkiye % 2 Avusturya % 3 Hırvatistan % 4 Sırbistan % 5 Slovenya % 6 Ġtalya % 7 Polonya % 8 Kıbrıs Rum Kesimi % 9 Karadağ % Kaynak: Ticaret Müşavirliği 2

3 Bosna Hersek e 1994 Mayıs-2010 Aralık döneminde toplam 6.1 milyar Euro yatırım yapılmıģtır yılında en çok yatırım yapan ülkeler: Sıra Ülke Miktar (EURO) 1 Avusturya Sırbistan Hırvatistan Suudi Arabistan Slovenya Türkiye Rusya Ġsveç Macaristan Ġsviçre Kaynak: Bosna Hersek Ticaret Verileri (milyon dolar) Milyon $ İhracat İthalat Denge Hacim Kaynak: T.C. Dış Ticaret Müsteşarlığı Bosna Hersek in önemli ihraç kalemleri arasında temel metaller, mobilya, motorlu araçlar (büyük ölçüde montaj), metalden eģya, ağaç ve ağaç ürünleri, deri eģya, gıda ve içecek sayılabilir. Ġthalat kalemleri arasında ise gıda ve içecek, petrol ve kömür, kimyasallar, makine ve ekipman ile motorlu araçlar bulunmaktadır. Bosna Hersek yeniden yapılanma sürecinin bir sonucu olarak gümrük idarelerini tek bir çatı altında toplamıģtır. Bosna Hersek de gümrük vergileri % 0-15 değiģmekte olup, gümrük vergileri ortalaması % 6,5 dir. Ġthalatta % 1 gümrük harcı alınmaktadır. Bazı gıda ürünlerinde gümrük vergilerinin yanı sıra prelevman vergileri de ( excise taxes) alınmaktadır. Türkiye ve Bosna Hersek arasında imzalanan serbest ticaret anlaģmasına göre Bosna Hersek e ihracatta tüm gümrük vergileri ve eģ etkili vergiler sıfırlanmıģtır. İhracatında Başlıca Ürünler (%): Maden cevheri (%18,9), Mineral ürünler (%15,6), Makine ve Mekanik Aletler (%11,2), Odun ve Odun Mamülleri (%7,1), Diğer (%42,2) 3

4 İthalatında Başlıca Ürünler (%) : İhracatında Başlıca Ülkeler (%) : İthalatında Başlıca Ülkeler (%) : Mineral Ürünler (%16,2), Makine (%14,9), Gıda (%11,2), Metal Cevheri (%8,7), Diğer(%49) Hırvatistan (%19,1), Slovenya (%18,6), Ġtalya (%16,9), Almanya (%13,4), Avusturya (%10,3), Türkiye (%0,6) Hırvatistan (%22,2), Almanya (%14), Slovenya (%13,5), Ġtalya (%11,9), Avusturya (%6,6), Türkiye (%6,5), Macaristan (%5,7) Kaynak: Ekonomi Bakanlığı Başlıca Sektörler Bosna Hersek ekonomisinin rekabet gücü yüksek olan sektörleri, enerji, metal, orman ürünleri ve madencilik, aynı zamanda sanayi ürünlerindeki artıģa etki eden baģlıca sektörlerlerdir. Bu sektörlerin diğer bir önemi ise en yoğun yabancı yatırım çeken sektörler olmasıdır. Ulaştırma ve Enerji: Bosna-Hersek'in ulaģım sistemi savaģ sırasında büyük ölçüde zarara uğramıģtır. 777 km si elektrikli trenler için hazırlanmıģ, 94 km si çift hatlı tren yollarının toplam uzunluğu 1,030 km dir. 22,600 km uzunluğundaki karayolunun 3,788 km si ana arterler, 4,103 km si bölgesel yollar ve 13,851 km si yerel yollardan oluģmaktadır ve büyük ölçüde hasar görmüģtür. Avrupa yı Adriyatik e bağlayan en kısa güzergah, Bosna Hersek ve Sırbistan Karadağ üzerinden geçmektedir. PanAvrupa 5 Koridoru Ploçe limanından BudapeĢte ye kadar 810 km uzunluğunda bir otoyoldur. AB ve Avrupa Ġmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) tarafından finansman kaynağı sağlanması öngörülen projenin tek bir firma yerine birkaç firmadan oluģan bir konsorsiyuma verilmesi öngörülmektedir. Bosna Hersek te kuzeyden Bosanski Brod dan baģlayarak, batıda Bosna Hersek sınırının hemen yakınındaki Hırvatistan ın Ploce limanında biten, nihai amacı BudapeĢte yi Ploce limanına bağlamak olan, yaklaģık 75 km si tünel ve 33 km si köprü olmak üzere 336 km uzunluğunda olması ve 3 milyar Euro ya malolması beklenen söz konusu Koridor VC Otoyol Projesi, Bosna Hersek in en büyük kalkınma projesi olarak tanımlanmaktadır. Saraybosna Uluslararası Havaalanı dıģında Banja Luka, Mostar ve Tuzla da havaalanları bulunmaktadır. Sava nehri ve Brcko limanı, Tuna nehri bağlantılı nehir taģımacılığı projesinde önemli bir konuma sahiptir ve Ġstikrar Paktı baģta olmak üzere birçok uluslararası kuruluģ yakından gözlemlenmektedir. Sava nehri üzerinde Brcko limanının yanısıra Bosanska Gradiska, Bosanski Brod, Orasje limanları bulunmaktadır. Brcko limanının geniģletilmesi ve modernizasyonu için yapılan fizibilite çalıģması tamamlanmıģtır. Bosna Hersek, Avrupa nın en büyük hidroelektrik enerji üretim kapasitesine sahip ülkelerden biridir. Dağlık yapısı ve yıllık 110 cm 3 ün üstündeki yağıģ ortalaması, ülkede çok sayıda 4

5 hidroelektrik santral yapımına imkan sağlamaktadır. Halen mevcut elektrik üretimi ülke ihtiyacını karģıladığı gibi Hırvatistan ve Slovenya ya da ihraç edilmektedir. Bosna Hersek te Neretva, Trebisnjica, Drina, Vrbas gibi bölgelerde 13 hidroelektrik santrali bulunmaktadır. Bosna-Hersek Enerji ġartı Konferansı üyesidir. Enerji ġartı AntlaĢmasını ve PEEREA Protokolünü imzalamıģ olup, çeģitli doğal enerji kaynaklarına sahiptir. Ülkenin hidroelektrik potansiyeli 6000 MW ın üzerinde tahmin edilmekte olup, Linyit rezervlerinin yaklaģık 2,3 milyar ton olduğu tahmin edilmektedir. Önemli boyutta rüzgar enerjisi potansiyeline sahip olan Bosna Hersek in biyo enerji ham madde kaynaklarının da 1,5 milyon m3 ( orman / ahģap sanayi artıkları) olduğu tahmin edilmektedir. Ülkenin enerji sektöründeki üretim, iletim ve dağıtım kapasitesinin güçlendirilmesine yönelik BH Power III projesi Dünya Bankası ve Avrupa Ġmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) tarafından finanse edilmektedir. Toplam değeri 50 milyon Euro olan proje Siemens Avusturya tarafından üstlenilmiģtir. Bosna Hersek te doğal gaz kullanımı yaygın değildir, Tüketilen gazın tamamı Rusya Federasyonu ndan ithal edilmekte, Ukrayna, Macaristan ve Sırbistan Karadağ üzerinden Bosna Hersek e ulaģmaktadır. RS Hükümeti tarafından 2006 yılı sonunda Bosanski Brod petrol rafinerisi, Modrica motor yağı fabrikası ve Petrol (petrol istasyonları) özelleģtirilme yoluyla Rus Zarubezhneft e satılmıģtır. AB mevzuatına uyum çalıģmaları çerçevesinde satılan petrol ürünleri içerisinde kükürt değerlerinin düģülmesi öngörülmesine karģılık Bosanski Brod rafinerisinde üretilen petrolün düģük kaliteli olması (kükürt içeriğinin fazla olması) nedeniyle bu konu uzun süre gündemi meģgul etmiģtir. Federasyon da enerji Ģirketi Energopetrol un %67 si Macar (MOL) ve Hırvat (INA) ortaklığına satılmıģtır. Kaynak: Ticaret Müşavirliği, İgeme Ahşap ve Ağaç Ürünleri: Bosna-Hersek, 300 milyon metreküp ormanlık arazisi ile Eski Yugoslavya nın en büyük ormanlık arazisine sahip ülkesidir ve bu arazinin büyük bir bölümünde meģe ve kayın ağacı yer almaktadır. Ağaçların büyük bir bölümü mobilya sektöründe değerlendirilirken, kutulama ve diğer alanlarda da kullanılmaktadır. Sırp Cumhuriyeti nin bu sektörde faaliyet gösteren 6 iģletmesi 2001 Ocak ayında özelleģtirilmiģtir. Bosna-Hersek te yaklaģık 1500 civarında ağaç iģleme ve 50 civarında mobilya yapım atölyesi/fabrikası bulunmaktadır. Bosna-Hersek daha çok ağaç iģleme ve mobilya yapımında kullanılan makinelere ihtiyaç duymakta olup, bu tür makine ihtiyacının önemli bir kısmını Türkiye den karģılamaktadır. Ayrıca mobilya yapımında kullanılan menteģe, kulp, düğme gibi çeģitli mobilya yan sanayi ürünlerini de ülkemizden temin etmektedirler. Zenica Doboj bölgesinde yer alan Natron Maglaj kağıt ve karton iģleme fabrikası Kastamonu Entegre A.ġ. tarafından satın alınmıģtır. Kaynak:İgeme Madencilik: Kömür, demir cevheri, çinko, boksit, kurģun, tuz ve çin kili açısından zengin olan Bosna-Hersek te 3.8 milyar ton kömür rezervlerinin yüzde 60 ını linyit oluģturmaktadır. BaĢlıca kömür iģleme tesisleri Tuzla, Zenica, Ugljevik ve Gacko da bulunmaktadır. Linyit rezervleri Kreka, Gacko ve Stanari bölgelerinde bulunmaktadır. Kömür madenlerinin iģletmeciliği Orta Bosna Kömür Madenleri ve Tuzla Kömür Madenleri adlı iki kuruluģ 5

6 tarafından yürütülmektedir. YaklaĢık 30 kömür madeni 17.9 milyon ton üretim gerçekleģtirmektedir, savaģ sırasında birçok maden tahrip olmuģtur. Jablanica, Ljubbija, Radovan ve Vares de toplam 750 milyon ton demir madeni filizi mevcuttur. Zenica da savaģ öncesi yılda 1.85 milyon ton çelik iģleme kapasitesine sahip tesisler son yıllarda ancak yılda 100 bin ton üretebilmektedir. Zenica Metal ĠĢletmesi Kuveyt Yatırım Otoriterisiyle birlikte metal üretimini içeren bir ortaklık kurmuģtur. Srebrenica, Olovo ve Vares bölgelerinde bol miktarda kurģun ve çinko, Mostar, Zvornik ve Vlasenica da da toplam 41 milyon ton boksit rezervi bulunmaktadır. Boksit madeni yüzde 50 alüminyumoksit ve yüzde 5 silikonoksit içermektedir. Ana rezervlerin yakınında Mostar ve Zvornik de alüminyum fabrikaları bulunmaktadır. Aluminium Pechiney(Fransa) in dizayn ve mühendislik konularında verdiği teknik destek sonucu, üretimi 2000 yılında tona çıkarmayı baģaran Mostar Alüminyum ĠĢletmesi nin Ġsviçre, Almanya, Ġtalya, ABD ve Hırvatistan a yaptığı ihracat ülke ekonomisine katkı sağlamaktadır. BaĢlıca alıcılar arasında Daimler Benz ve Fiat yer almaktadır. Gıda İşleme Sanayi: 1990 yılında ülkede 2,5 milyon hektar toprak iģlenmekte ve savaģtan önce yılda 140 bin ton elma, armut, erik, Ģeftali ve çilek, 1.4 milyon ton tahıl (mısır ve buğday ağırlıklı), 450 bin ton sebze (ağırlıklı patates) üretimi yapılmaktaydı. ġu anda ise Bosna Hersek in tüm ithalatının dörtte birini gıda ürünleri oluģturmaktadır. SavaĢ sırasında büyük ölçüde tahrip olan tarımsal üretim ve dağıtım sisteminin ıslahı için uluslararası finans kuruluģlarının çalıģmaları sürmektedir. Gıda ihtiyacının önemli bir bölümünü ithal etmek durumunda kalan Bosna-Hersek de gıda iģleme sanayi geliģme potansiyeline sahiptir. Agrokor (Hırvat) ın, Avrupa Yeniden Yapılanma ve Kalkınma Bankası nın sağladığı 170 milyon Euro kredinin, Bosna Hersek te özellikle dondurma, soda ve yenilebilir yağ üretimi ve gıda perakende satıģı alanında yapılacak yatırımda kullanması beklenmektedir. Hükümetin tarım ürünlerinin ülkeye giriģini kısıtlamak ve yerel sanayii korumak için almak istediği tedbirler IMF ile arasında sorun teģkil etmektedir. Yüksek gümrük vergileri nedeniyle Bosna Hersek pazarına girmek oldukça zordur. İnşaat ve İnşaat Malzemeleri : Bosna-Hersek te toplam 22 inģaat malzemesi üreten firma vardır. Bunlardan Kakanj ve Lukavac çimento fabrikaları ile kiremit üreten Industria Gradavinskog Materiala bu alandaki en büyük tesislerdir Kasım ayında Kakanj çimento fabrikası nın yüzde 51 hissesi Heidelberger Zement (Almanya) tarafından 27.2 milyon dolar karģılığında alınmıģtır. Lukavac çimento fabrikasının Avusturyalı bir firmaya satıģı tamamlanmıģtır. SavaĢ sonrası yeniden yapılanmanın itici gücü inģaat sektörü olmuģtur. SavaĢ sırasında küçük çaplı inģaat firmalarının ortaya çıkması bu sektörün yapısını değiģtirip daha dinamik hale getirmiģtir. Kısa ve orta dönemde daha da geliģmesi beklenen inģaat sektörünün canlılığı büyük ölçüde de dıģ finansman olanaklarına bağlıdır. Yol inģaatı projeleri EBRD nin verdiği 70 milyon Euro tutarındaki kredinin de etkisiyle hız kazanmıģtır. Bu projelerden en önemlisi; önümüzdeki dönemde baģlayacak olan 2.5 milyar dolar tutarındaki 340 km lik 5C Koridoru Otoyolu Projesi dir. Ayrıca Banja Luka yı kuzeydeki Gradiska ya bağlayacak bir otoyol yapımı projesi de bulunmaktadır. Tüm bu alanlar hem inģaat malzemesi ihracatı hem de müteahhitlik hizmetleri açısından yabancı yatırımcılar için büyük bir potansiyel oluģturmaktadır. 6

7 Otomotiv ve Makina Ağır Sanayi: SavaĢ baģlamadan önce Bosna-Hersek in en büyük sanayi kompleksi 50 bin kiģinin istihdam edildiği, otomobil, bisiklet, haberleģme ve askeri mühimmat üretimi yapan UNIS idi. UNIS in bünyesindeki 84 firmadan 61 i halen faaliyette olmakla birlikte toplam istihdam 5 bine düģmüģtür. UNIS in eski performansına kavuģturulması için Volswagen ve Kuveyt Yatırım Otoritesi ile 56 milyon DM tutarında ortak yatırım anlaģmaları yapılmıģtır. Bosna-Hersek in bu sektörde ikinci büyük kuruluģu savaģ öncesi 2,5 milyar dolarlık ciroya sahip olan Energoinvest tir yılında toplam cirosu 300 milyon dolara ulaģan Energoinvest in öncelikli hedefi teknolojisini yenileyerek gaz, petrol sanayi ve elektrik dağıtım Ģebekelerinde kullanılan demir valf üretiminde rekabet edebilir bir duruma gelmektir. Bosna Hersek in toplam ithalatının yüzde 8 i ( milyon dolar) motorlu taģıt araçları ve yan sanayi ürünlerinden oluģmaktadır. Ayrıca önümüzdeki dönemde toplu ulaģım araçlarının yenilenecek olması ülkenin ithalat potansiyelinin artacağını iģaret etmektedir. Ġthalatçı konumunda olmasına karģın, Bosna Hersek otomobil yan sanayi konusunda Avrupa nın önemli tedarikçilerinden biri olmayı hedeflemektir. Bankacılık: Bankalar verdiği kredilerin %70 i tüketim ve %24 ü ev alım amaçlı olup, %6 da esnaf küçük ölçekli iģletmeler ve tarım iģletmelerine verilmiģtir yılında Bosna Hersekte 19 banka Sırp Cumhuriyetinde ise 10 banka bulunmaktadır. Bankacılık sektörü yabancı yatırımcıların çok ilgi gösterdiği bir sektördür. Sektörde Ziraat Bankası, Avusturyalı Raiffeisen, Volksbank, Hypo-Alpe-Adriatic, BBI Commercebank, Balkan Investment Bank, Zagrebacka Banka- UniCredito, Hypo Vereins Bank gibi uluslararası bankalar faaliyet göstermektedir. Mevduat faizleri yüzde arasında; kredi faizleri ise yüzde 8-10 arasında değiģmektedir. Bosna Hersek piyasası nakit paranın fazlaca dönmediği, iģlemlerin açık hesap, takas veya 3-6 ay vadeli yürütüldüğü bir piyasadır. Kaynak: Müşavirlikler, İgeme, Türkiye - Bosna Hersek Ticari ve Ekonomik İlişkileri Ticari ve Ekonomik Nitelikli Anlaşmalar Anlaşmanın Adı İmza Tarihi Ticaret ve Ekonomik ĠĢbirliği AnlaĢması Yatırımların KarĢılıklı TeĢviki ve Korunması AnlaĢması Uluslararası Karayolu TaĢımacılığı AnlaĢması Serbest Ticaret AnlaĢması Veterinerlik Alanında ĠĢbirliği Protokolü Sosyal Güvenlik SözleĢmesi ve Uygulanmasına ĠliĢkin Ġdari AnlaĢma Çifte Vergilendirmenin Önlenmesi AnlaĢması

8 Tek taraflı tavizli rejimin yerini almak üzere Serbest Ticaret AnlaĢmasının 1 Temmuz 2003 tarihinde yürürlüğe girmesi ile tüm tarım, gıda ve sanayi ürünlerinin bu ülkeye ihracatında tatbik edilen her türlü gümrük ve diğer eģ etkili vergiler, 4 yıllık bir geçiģ süresinde ilk yıl yüzde 35, ikinci yıl yüzde 50, üçüncü yıl yüzde 65, dördüncü yıl yüzde 85 oranında indirilecek ve beģinci yılda sıfırlanmıģtır. Bosna-Hersek menģeli tüm sanayi ve tarım malları (1 ile 97 nci fasılların tamamı) AnlaĢmanın yürürlüğe girdiği tarihten itibaren Türkiye'ye gümrüksüz ithal edilebilmektedir (STA nın ek II sinde yer alan tarım ürünleri hariç) yılından itibaren Bosna Hersek ithalatta almakta olduğu tüm gümrük ve eģ etkili vergileri kaldırmıģtır. Çifte Vergilendirmeyi Önleme AnlaĢması 8 Nisan 2007 tarihinde Türk tarafında onaylanmıģtır ve Bosna tarafının onayı sonrasında 1 Ocak 2009 tarihinde yürürlüğe girmiģtir. Ticari İlişkiler Türkiye- Bosna-Hersek Dış Ticareti ( 000 dolar) YILLAR İTHALAT İHR/İHT DENGE HACİM Kaynak: TUIK ,871 7, ,392 34, ,585 4, ,658 32, ,264 6, ,947 49, ,105 8, ,789 71, ,938 11, , , ,952 15, , , ,667 9, ,31 160, ,173 21, , , ,349 24, , , ,567 52, , , ,351 72, , , / / yılında Bosna-Hersek e ihracatımız, 2009 yılı ihracatı olan 226,5 milyon dolardan yüzde 0.9 luk bir düģüģle 224,3 milyon dolar olmuģtur. Aynı dönemde ithalat 52 milyon dolardan 72,3 milyon dolara yüzde 39 oranında artmıģtır. DıĢ ticaret hacminde ise 2010 yılında 2009 a oranla yüzde 6 oranında artıģ kaydedilmiģtir. İkili Ticarette Başlıca Ürünler İHRACAT Ürünler 2010 Tekstil elyafı ve mamulleri ÇeĢitli mamul eģya Giyim eģyası ve aksesuarları Sebzeler, meyveler ve mamulleri Elektrikli makine ve cihazlar Kara ulaģım araçları Metallerden nihai ürünler Sıhhi tesisat, ısıtma, aydınlatma ile ilgili çeģitli eģya

9 DeğiĢik sanayi kollarında kullanılan makine ve cihazlar Plastikten mamuller Liste Toplamı Genel Toplam İTHALAT Ürünler 2010 Sebzeler, meyveler ve mamulleri Kağıt-karton ve kağıt, karton esaslı mamuller Anorganik kimyasallar, radyoaktif, nadir elementlerin bileģikleri Metallerden nihai ürünler Metal cevherleri, kırıntı, döküntü, hurdaları DeğiĢik sanayi kollarında kullanılan makine ve cihazlar Metal iģleme makineleri Deri, kösele, ham post Kimya sanayinin diğer ürünleri Hububat ve mamulleri Liste Toplamı Genel Toplam Kaynak: T.C. Dış Ticaret Müsteşarlığı Türk Firmalarının Yatırımları Firma Adı (Türkiye'deki) Ziraat Bankası Kastamonu Entegre Ağaç San. ve Tic. A.ġ. (Hayat Holding) Firma Adı (Yatırım Yapılan Ülkedeki) Turkish Ziraat Bank Bosnia d.d. Natron-Hayat d.o.o Yatırımın Niteliği Banka Kağıt Üretimi ve Kağıt ĠĢleme Toplam Yatırım Tutarı (ABD $) 25 milyon Avro 10 milyon Avro Soda San A.ġ. (ġiģecam A.ġ.) ġiģecamsoda Lukavac Soda üretimi 26.7 milyon Avro sermaye katılımı (24.1 milyon Avro nakdi sermaye katılımı, 2.6 milyon Avro ayni sermaye (know - how) katılımı 5 yıl içinde 30 milyon USD yatırım (ilk iki yıl 20 milyon USD) Toplam Planlanan Yatırım: 56.7 milyon Avro THY Bosna Air Yönetici ortaklık 5 milyon Euro 9

10 Bosna-Hersek Yabancı Yatırım Ajansı (FIPA) tarafından ülkemizin Bosna Hersek deki doğrudan yatırımı 2009 yılı sonu itibariyle yaklaģık 130 milyon Euro olduğu açıklanmaktadır. FIPA açıklamasına göre Türkiye, doğrudan yabancı yatırım sıralamasında 9. sıradadır. Ülkemizin Bosna Hersek deki önemli yatırımları Ziraat Bankası (ilk yabancı sermayeli yabancı banka), Natron Hayat (Türkiye de Hayat Holding tarafından özelleģtirme kapsamında alınmıģ olup kraft kağıdı ve karton ambalaj üretmektedir) ve ġiģecam Lukavac (soda üretimi), THY nin BH Airlines ortaklığı önemli yatırımlarıdır. Diğer taraftan, ticari faaliyette bulunan yaklaģık 50 kadar firma bulunmaktadır yılında Bosna Hersek e yapılan yatırımların %79.2 si üretim, %9.9 u bankacılık, %4.9 u ticaret, %3.6 sı ulaģım ve %2.4 ü diğer sektörlerde gerçekleģtirilmiģtir. THY 2009 yılında Bosna Air in %49 luk hissesine 5 milyon Euro sermaye ile yönetici ortak olmuģ ve ayrıca, 5 milyon Euro iki uçağın leasing masrafları için verilmiģtir. Nobel Ġlaç firması 2004 yılı Eylül ayında faaliyete geçmiģtir. Aynı firma 2007 yılı Ocak ayında Banja Luka (Republika Srpska) da ofis açmıģtır yılında Kastamonu Entegre A.ġ., Natron Maglaj Selüloz ve Kağıt Tesisini satın almıģtır. Saraybosna nın 140 km kuzeyinde yer alan Natron firmasını özelleģtirme yoluyla alan Türk firması oluklu mukavva ile oluklu mukavvadan kutu üretimi yaptıkları iletmiģtir. EBRD den alınan krediyle birlikte toplam 60 milyon Avro tutarında yatırım yapılmıģtır. Türkiye ġiģe ve Cam Fabrikaları A.ġ., 4 Mayıs 2006 tarihinde Lukovatz da özelleģtirme sürecinde soda üretim tesisini 30 milyon dolar karģılığı satın almıģtır. Ağırlıklı olarak Zenica da halı ticareti alanında faaliyet gösteren firmalar bölge pazarlarına yönelmektedirler. Bosna-Hersek deki Türk Bankaları Ziraat Bankası 19 Mart 1997 tarihinde Saraybosna da 25 Milyon KM sermaye ile Ziraat Bank D.D. Sarajevo adıyla bir banka açmıģtır. Söz konusu bankanın 21 Ģubesi faaliyet göstermektedir. Bankanın aktif sermayesi 80 milyon dolar olarak iletilmektedir. Müteahhitlik Hizmetleri Uluslararası Müteahhitler Birliği tarafından Bosna-Hersek'e çeģitli ziyaretler düzenlenmiģ, ayrıca, UMB tarafından Saraybosna'da 1996 yılında açılan ofis bir yıl süreyle açık tutularak, müteahhitlik firmalarının Bosna-Hersek'te iģ alma imkanları araģtırılmıģtır. Ancak, finansman zorlukları ve Dünya Bankası kredilerinin küçük parçalara bölünerek yerli firmalara kullandırılması nedeniyle, Türk firmalarının bu ülkede büyük çaplı iģ almaları mümkün olmamıģtır. NUROL Holding Bosna-Hersek te temsilcilik bulundurmaktadır. Tekfen, Bosna-Hersek'te, 1,850 apartman dairesinin onarımını gerçekleģtirmiģtir. Türkiye tarafından sağlanan hibe kapsamında Borova ĠnĢaat isimli bir firma Bosna-Hersek'te yaklaģık 8 milyon dolar tutarında konut onarımı gerçekleģtirmiģtir. Mostar Köprüsü nün temel ve beden duvarlarını güçlendirmek üzere 22 Mart 2001 tarihinde yapılan 1.AĢama Restorasyon Ġhalesi ni alan Yapı Merkezi projeyi tamamlamıģtır. Köprünün inģasını kapsayan 2.AĢama Ġhalesi ni ise Er-Bu isimli Türk müteahhitlik firması tamamlamıģtır. 10

11 SeyaĢ MüĢavirlik firması, 2001 yılında Saraybosna Üniversitesi nin Yeni Kampüsünde 13 fakülteden oluģan ve üç etapta tamamlanması öngörülen inģaat projesini üstlenmiģtir. Türkiye deki Başlıca Bosna-Hersek Yatırımları FİRMA ADI Merkez İli Sektör REDAK ARAġTIRMA DANIġMANLIK VE DIġ TĠC.LTD.ġTĠ. B.Y.S. DĠĞER Ġġ FAALĠYETLERĠ KULĠS KOZMETĠK SAĞ.YAġAM VE GÜZELLĠK MRK.ĠÇ VE DIġ TĠC.LTD.ġTĠ. BERBER, KUAFÖR VE GÜZELLĠK SALONLARININ FAALĠYETLERĠ NUREDDĠN DIġ TĠC.LTD.ġTĠ. DĠĞER TOPTAN TĠCARET ĠNTERENERGO ĠST.DIġ TĠC. LTD.ġTĠ. DĠĞER TOPTAN TĠCARET BOLERO DIġ TĠC.LTD.ġTĠ. DĠĞER TOPTAN TĠCARET INTERNATIONAL INVESTMENT DIġ TĠC. VE SĠVĠL HAV.LTD.ġTĠ. DĠĞER TOPTAN TĠCARET HAKAS KUYUMCULUK GIDA MAD.TEKS.DERĠ VE AĞAÇ ÜR.SAN.TĠC.LTD.ġTĠ. SAKARYA DĠĞER TOPTAN TĠCARET BRADER DIġ TĠC. LTD.ġTĠ. DĠĞER TOPTAN TĠCARET PAġAOĞLU A.C. HIRDAVAT GIDA VE TEKS.SAN.TĠC.LTD.ġTĠ. DĠĞER TOPTAN TĠCARET GÜL TEKSTĠL SAN.PAZ.VE DIġ TĠC. LTD. ġtġ DĠĞER TOPTAN TĠCARET BĠG SHOP ĠÇ VE DIġ TĠC.LTD.ġTĠ. DĠĞER TOPTAN TĠCARET ELĠF TEKSTĠL SAN. VE DIġ TĠC. PAZ.LTD. ġtġ. DĠĞER TOPTAN TĠCARET AFRA DIġ TĠC.VE ULUSLARARASI NAKLĠYAT LTD.ġTĠ. DĠĞER TOPTAN TĠCARET TALAS DIġ TĠCARET LTD.ġTĠ. DĠĞER TOPTAN TĠCARET HALKA DIġ TĠC.PAZ.TUR.VE ORG.LTD.ġTĠ. DĠĞER TOPTAN TĠCARET KABUL DIġ TĠC.LTD.ġTĠ. DĠĞER TOPTAN TĠCARET AHENK ELEKTRĠK ÜRETĠM A.ġ. ELEKTRĠK ÜRETĠMĠ, ĠLETĠMĠ VE DAĞITIMI TURBO ENERJĠ A.ġ. ELEKTRĠK ÜRETĠMĠ, ĠLETĠMĠ VE DAĞITIMI BORA MARĠNE ĠNġAAT GIDA TURĠZM SAN.VE TĠC.LTD.ġTĠ. GEMĠ YAPIMI VE ONARIMI PĠLĠ GIDA MAMULLERĠ TĠC.VE SAN.A.ġ. TBH TEKSTĠL TURĠZM GIDA VE DAYANIKLI TÜKETĠM MAD.SAN.VE TĠC.LTD.ġTĠ. HEEDAS GIDA SAN.VE DIġ TĠC.A.ġ. NASATEX TEKSTĠL ĠNġ.GIDA TURZ.ĠġL.SAN.VE DIġ TĠC.LTD. ġtġ. NEFĠSCO DIġ TĠC.LTD.ġTĠ. GIDA, ĠÇECEK VE TÜTÜN TOPTAN TĠCARETĠ GIDA, ĠÇECEK VE TÜTÜN TOPTAN TĠCARETĠ GIDA, ĠÇECEK VE TÜTÜN TOPTAN TĠCARETĠ GĠYĠM EġYASI DIġINDAKĠ HAZIR TEKSTĠL ÜRÜNLERĠ ĠMALATI MOTORLU TAġITLARIN PARÇA VE AKSESUARLARININ SATIġI 11

12 MĠMARLIK, MÜHENDĠSLĠK VE ĠLGĠLĠ TEKNĠK DANIġMANLIK FAALĠYETLERĠ B.H. MÜH.MÜġ.HĠZ.LTD.ġTĠ. SĠNEVĠZYON AJ.BĠL.REKLAM MED.ĠNġ.GIDA ĠT.ĠH.TĠC.LT.ġT. MERSĠN REKLAM HĠZMETLERĠ SEYAHAT ACENTELERĠ VE TUR ĠġLETMECĠLERĠNĠN FAALĠYETLERĠ; BAġKA YERDE SINIFLANDIRILMAMIġ, TURĠSTLERE DABA TURĠZM VE TEKSTĠL DIġ TĠC. LTD. ġtġ. TIME-OUT SPOR ORG.VE TUR.HĠZ.TĠC.LTD.ġTĠ. SPORLA ĠLGĠLĠ FAALĠYETLER MERK. SARAYEVO-BOSNA HERSEK AVIO EXPRESS DOO SARAYEVO ġtġ TÜRKĠYE ĠST,ġB, TARĠFELĠ HAVAYOLU TAġIMACILIĞI AIR BOSNA MERKEZĠ SARAJEVO TÜR. TARĠFELĠ HAVAYOLU TAġIMACILIĞI AEROKINETICA HAVACILIK SAN. VE TĠC.A.ġ. AYDINOĞLU TEK.KON.ĠÇ VE DIġ TĠC.SAN.LTD.ġTĠ. NORMA ĠNġAAT TURĠZM SAN. ĠÇ VE DIġ TĠC.LTD.ġTĠ. ATILGAN ÖZEL EĞ.HĠZM.TEKS. ÜR. SAN. VE TĠC. LTD. ġtġ. Kaynak: T.C. Merkez Bankası TARĠFESĠZ HAVAYOLU TAġIMACILIĞI; UZAY TAġIMACILIĞI TEKSTĠL, GĠYĠM EġYASI VE AYAKKABI TOPTAN TĠCARETĠ YENĠ VEYA ĠLAVE BĠNA ĠNġAATI; BĠNA DIġI ĠNġAAT FAALĠYETLERĠ YETĠġKĠNLERĠN EĞĠTĠLMESĠ VE DĠĞER EĞĠTĠM FAALĠYETLERĠ Ticari ve Ekonomik ĠliĢkilerde KarĢılaĢılan Sorunlar Finansman Bosna-Hersek'li ithalatçıların peģin ödeme planı yerine üç dört ay vadeli ödeme planları Türk firmaları açısından cazip olmamaktadır. Ġhracatçı firmaların bu koģullarda çalıģabilmesi için bankacılık desteğine ihtiyaçları vardır. Bu ülkeye açılması öngörülen Eximbank kredisine de bir an önce iģlerlik kazandırılması, Bosna-Hersek'te Türk firmalarının faaliyetlerinin desteklenmesi açısından büyük önem taģımaktadır. EBRD, IFC ve USAID gibi finansman kuruluģları krediler sağlamaktadır. Ancak uygun projelerin hazırlaması için uygun sektörlerin belirlenmesi gerekmektedir. Dünya Bankası tarafından sağlanan yardımlardan faydalanmak üzere Türk firmalarının Bosna-Hersek firmaları ile ortak yatırımlara yönelmeleri de desteklenmelidir. Enerji, telekom, turizm, doğal mineral su kaynakları ve tarım konusunda yatırım imkanları ve özelleģtirmeler mevcuttur. 12

13 Mevzuat Kaynak: Ekonomi Bakanlığı Bosna-Hersek teki iki ayrı entitenin hukuki harmonizasyonu sağlayamamıģ olmasının iģleyiģi yavaģlatmakta olduğu görülmektedir Türk firmaları özelleģtirme sırasında hantal kuruluģların personelleriyle birlikte alımının da yatırımcıyı olumsuz etkilediğini ifade etmektedirler. ĠĢadamları Bosna-Hersek genelinde sıkça değiģen mevzuattan zamanında haberdar olamamaktan Ģikayet etmekte, özellikle vergi uygulamaları ile ilgili güncel bilgiye gereksinim duyduklarını dile getirmektedirler. Yatırım teģviklerinin yetersiz kaldığı ve üretimde temel girdi olan elektrik, su, gaz gibi konularda bir indirim sağlanmasının önemine Türk firmaları dikkat çekmektedir. 1 Temmuz 2003 tarihinde yürürlüğe giren Serbest Ticaret AnlaĢması kapsamında, 2007 baģından itibaren gümrük ve eģ etkili vergiler sıfırlanmıģ ve iki ülke arasındaki ticaretin geliģimine katkıda bulunmuģtur. 16 ġubat 2005 tarihinde imzalanan Çifte Vergilendirmeyi Önleme AnlaĢması ise 8 Nisan 2007 tarihinde yürürlüğe girmiģ ve büyük ölçüde vergi konusunda yaģanan sıkıntıları gidermiģtir. Fuarlar ve Tanıtım Bosna-Hersek te pazarın küçük ve alım gücünün düģük olması nedenleriyle, Türk firmaları bu ülkede düzenlenen fuarlara fazla ilgi göstermemiģ ve Türk ürünleri yeterince tanıtılamamıģtır. ĠĢbirliğine uygun sektörlerde fuarların daha sık organize edilmesinde yarar görülmektedir. Ġki ülke arasında savunma sanayi, demir-çelik, tekstil, ağaç iģleme, kağıt, mobilya, deri deri iģleme, elektronik ve gıda sektörlerinde iģbirliği imkanları olduğu tespit edilmiģtir. Ġstanbul Ticaret Odası tarafından Bosna Hersek in baģkenti Saraybosna da 2003 ve 2005 yıllarında düzenlenen Türk Ürünleri Sergileri nin ardından 7-11 Kasım 2007 tarihlerinde 3. Türk Ürünleri Sergisi düzenlenmiģtir. Son olarak da 4-7 Kasım 2009 tarihlerinde 4. Türk Ürünleri Sergisi düzenlemiģtir. Türk- Bosna Hersek ĠĢ Konseyi Faaliyetleri Dönemin BaĢbakanı Tansu Çiller'in Kasım 1995'te Saraybosna'ya yaptığı ziyaret sırasında ĠĢ Konseyi kurulmuģtur. 13

14 Mart 1996'da yapılan ĠĢ Konseyi Genel Kurul toplantısında ĠĢ Konseyi BaĢkanlığına Kar ġirketler Grubu BaĢkan Vekili Ömer Faruk Berksan seçilmiģtir. ĠĢ Konseyinin Türk tarafı 60 firmadan oluģmaktadır Mayıs tarihleri arasında ĠĢ Konseyinin Birinci Ortak Toplantısı Saraybosna'da yapılmıģtır. Toplantıda ĠĢ Konseyinin KuruluĢuna iliģkin anlaģma imzalanmıģ, Bosna-Hersek yetkilileri, uluslararası kuruluģ temsilcileri ve Bosna-Hersek iģadamları ile görüģmeler yapılmıģtır. Türk-Bosna-Hersek ĠĢ Konseyi 4 Haziran 1996 tarihinde Dünya Bankası temsilcisi Peter Glenshow ile Ġstanbul'da bir toplantı düzenlemiģtir. 21 Türk firma temsilcisinin katıldığı toplantıda Glenshow, Dünya Bankası'nın Bosna- Hersek'e yönelik politik risk sigortası uygulamaları hakkında bilgi vermiģtir. Türkiye'ye resmi bir ziyarette bulunan Bosna-Hersek BaĢbakanı Hasan Muratoviç ve 50 civarında Türk iģadamının katılımıyla 28 Ağustos 1996 tarihinde Ankara'da bir toplantı yapılmıģtır. 22 Ocak 1998 tarihinde Bosna-Hersek Bakanlar Kurulu EĢbaĢkanları Haris Slajdzic, Boro Bosic ile EĢbaĢkan Yardımcısı Neven Tomic ve beraberindeki heyet ile 32 Türk iģadamının katılımıyla Ġstanbul da bir toplantı yapılmıģtır. Türk-Güneydoğu Avrupa ĠĢ Konseyleri Koordinatör BaĢkanı Prof. Dr. Çelik Kurdoğlu, Türk-Bosna-Hersek ĠĢ Konseyi EĢbaĢkanı Faruk Berksan ve DEĠK Yürütme Kurulu Üyesi ġarık Tara nın hazır bulunduğu toplantıda Bosna-Hersek ile Türkiye arasındaki mevcut ticari ve ekonomik iliģkiler değerlendirilmiģtir. Hırvatistan ve Bosna-Hersek Bölge Odaları Temsilcileri ile 17 Mart 1999 tarihinde gerçekleģtirilen toplantıda Güneydoğu Avrupa ĠĢ Konseyleri Koordinatör BaĢkanı Prof.Dr.Çelik Kurdoğlu özellikle Bosna-Hersek te Eximbank kredisine gerek duyulmayan küçük projelerin ve esnafın desteklenmesi gereğine dikkat çekmiģ ve bu metodun Romanya ve Bulgaristan da baģarıldığını belirtmiģtir. CumhurbaĢkanı Sayın Süleyman Demirel Bosna-Hersek e 6-7 Aralık 1999 tarihlerinde gerçekleģtirdiği resmi ziyaret vesilesiyle, DEĠK, Bosna-Hersek Ekonomi Bakanlığı ve Bosna- Hersek Ekonomi Odası iģbirliğinde Ekonomi forumu düzenlemiģtir. 1 Temmuz 2000 tarihinde Bosna-Hersek Ekonomi Odası eski BaĢkanı Mensur Smajlov ile Ġstanbul da düzenlenen çalıģma yemeğinde Türk-Bosna-Hersek ĠĢ Konseyi BaĢkanı Sermet Çetin Türk firmalarının Bosna-Hersek te ihalaler ile ilgilendiklerini ancak daha detaylı ve hızlı bir bilgilendirmeye ihtiyaç duyulduğunu dile getirmiģtir. 8 Eylül 2000 tarihinde Bosna-Hersek Yatırım Ajansı Genel BaĢkanı Besim Culahovic, Bosna- Hersek Konsolosu Nidzara Zlatar, Türk Bosna-Hersek ĠĢ Konseyi BaĢkanı Sermet Çetin in katıldığı toplantıda, Culahovic Bosna-Hersek in ortak yatırım imkanlarına açık olan 150 projesini tanıtmak üzere Türk firmalarının katılımıyla Saraybosna da bir toplantı düzenlemek istediklerini ifade etmiģtir. 26 Eylül 2000 tarihinde Bosna-Hersek ten Türkiye deki geliģmeler hakkında bilgi edinmek üzere gelen 10 Basın mensubu, Türk-Bosna-Hersek ĠĢ Konseyi BaĢkanı Sermet Çetin ile bir toplantı da biraraya gelmiģtir. Toplantıda Çetin, Bosnalı basın mensuplarına Türk iģadamlarına Türk iģadamlarının Bosna-Hersek e yaklaģımı ve geliģmeler hakkında bilgi vermiģtir. Bosna-Hersek Ekonomi Odası tarafından Türkiye-Bosna-Hersek Ekonomik ĠĢbirliğinin geliģtirilmesini amaçlayan toplantı 21 Kasım 2000 tarihinde Bosna-Hersek Ekonomi Odasında gerçekleģmiģtir. 14

15 Bosna-Hersek BaĢbakanı Dr.Zlako Lagumdzija nın Türkiye yi ziyareti vesilesi ile 11 ġubat 2002 tarihinde düzenlenen çalıģma yemeğinde Türk iģadamlarının yaģadığı sorunlar aktarılmıģ ve her iki tarafın ortak çalıģmaları ile ĠĢ Konseyi nin canlandırılması hususunda mutabık kalınmıģtır. 4 Temmuz 2002 tarihinde Bosna-Hersek CumhurbaĢkanları Konseyi üyeleri ve Ekonomi Bakanı'nın Türkiye'yi ziyareti vesilesi ile ĠĢ Konseyi tarafından düzenlenen çalıģma yemeği 32 Türk firmasının katılımıyla gerçekleģmiģtir. Toplantıda Mayıs 2002 de parafe edilen ve Temmuz 2002 de imzalanan STA nın yürürlüğe girmesinin ikili ticarete olumlu katkıları olacağı beklentisi dile getirilmiģtir. 31 Ocak 2003 tarihinde yapılan yürütme kurulu toplantısında S.E.N.Expo Fuarcılık Yönetim Kurulu BaĢkan Vekili Sabri Oran, Türk-Bosna-Hersek ĠĢ Konseyi BaĢkanı seçilmiģtir Mart 2003 tarihlerinde ĠĢ Konseyi BaĢkanı, T.C.Saraybosna Büyükelçiliği ve karģıkanat kuruluģu Bosna-Hersek DıĢ Ticaret Odası ile temaslarda bulunmuģ, hazırlanan program çerçevesinde Visoko bölgesinde yer alan ve Türk firmalarının yatırımlarını bekleyen tesisleri ziyaret etmiģtir. ĠĢ Konseyi BaĢkanı Oran, Bosna-Hersek DıĢ Ticaret ve Ekonomik ĠĢler Bakan Yardımcısı Momir Tosiç ile görüģmesinde ĠĢ Konseyi olarak iki ülke ticaretini ve yatırımlarını düzenleyen mevzuatın en kısa sürede onaylanmasının ve hükümetler arası ilgili temasların yapılmasını teminen KEK toplantısının düzenlenmesinin iki ülke iģadamları için uygun hukuki zeminin hazırlanması açısından önemini vurgulamıģtır Nisan 2004 tarihlerinde T.C. Devlet Bakanı KürĢad Tüzmen in katılımı ile Saraybosna gerçekleģen ĠĢ Konseyi Ortak Toplantısı na 20 Türk firması katılmıģtır. Toplantıda Bosna Hersek teki yatırım imkanları ve alt yapı projelerinin Türk firmaları için uygun imkanlar sunduğu belirtilmiģtir. 24 Mayıs 2004 tarihinde Prof.Dr.Çelik Kurdoğlu, Türk-Bosna Hersek ĠĢ Konseyi BaĢkanı seçilmiģtir. 16 ġubat 2005 tarihinde T.C.BaĢbakanı Recep Tayyip Erdoğan ın Bosna Hersek ziyareti vesilesi ile Türk-Bosna Hersek ĠĢ Konseyi Toplantısı düzenlendi. Toplantıda Türk firmalarına Bosna Hersek te alt yapı projeleri ve sanayi konularında iģbirliği imkanlarına iliģkin bilgiler sunuldu. 9 Mart 2006 tarihinde Nobel Ġlaç Bosna BaĢkanı Selman Ulusoy ĠĢ Konseyi BaĢkanı seçildi. 5 Haziran 2006 tarihinde Bosna Hersek ten gelen 10 kiģilik basın grubu heyeti ile 6 özel sektör temsilcisinin katılımıyla bir toplantı düzenlendi. ĠĢ Konseyi BaĢkanı Selman Ulusoy, ĠĢ Konseyi faaliyetlerini ve Türkiye ekonomisini tanıtan bir sunum yaptı. Türk firmaları faaliyetlerini özetledi. DEĠK/Türk-Bosna-Hersek ĠĢ Konseyi olarak iki ülke ekonomik ve ticari iliģkilerinin geliģtirmek ve son geliģmeleri değerlendirmek üzere 7-8 Kasım 2007 tarihlerinde Saraybosna da ĠĢ Konseyi Ortak Toplantısı düzenlenmiģtir. 25 Mart 2008 tarihinde T.C.BaĢbakanı Recep Tayyip Erdoğan ın Bosna Hersek i ziyareti vesilesi ile Türk-Bosna Hersek ĠĢ Konseyi Toplantısı düzenlenmiģtir. T.C. DıĢiĢleri Bakanı Ali Babacan ın Bosna Hersek e ziyareti vesilesiyle 15 Ocak 2009 tarihinde Türk Bosna Hersek ĠĢ Konseyi Toplantısı düzenlendi. 15

16 Bosna Hersek DıĢiĢleri Bakanı Sven Alkalaj in Ġstanbul u ziyareti vesilesi ile 30 Temmuz 2009 tarihinde bir çalıģma yemeği düzenlendi. Yeni Atanan T.C. Saraybosna Büyükelçisi Sayın Vefahan Ocak ile 28 Ağustos 2009 tarihinde Ġstanbul da bir çalıģma yemeği ve tanıģma toplantısı gerçekleģtirildi. IMF-Dünya Bankası Toplantıları vesilesi ile Bosna Hersek BaĢbakanı Nikola Spiric ve Bosna Hersek Federasyonu BaĢbakanı Mustafa Mujezinovic ile TOBB/DEĠK BaĢkanı M.Rifat Hisarcıklıoğlu nun GörüĢmesi 6 Ekim 2009 tarihinde Ġstanbul da ĠĢ Konseyi BaĢkan Yardımcısı Saffet Erdem katılımıyla gerçekleģti. Bosna Hersek BaĢbakanı Nikola Spiric in Ankara yı ziyareti vesilesi ile TOBB tarafından düzenlenen ÇalıĢma Yemeğine Katılım (15 Aralık 2009,TOBB ETÜ) ĠĢ Konseyi BaĢkanı Selman Ulusoy konuģmacı olarak katıldı. Bosna Hersek Ankara Büyükelçisi Dragoljub Ljepoja ile ÇalıĢma Toplantısı 14 Ocak 2010 tarihinde gerçekleģti. Bosna Hersek te faal ve ilgi gösteren firmaların katılımıyla gerçekleģti. 6-7 Nisan 2010 tarihinde Saraybosna I.Yatırım Konferansına ĠĢ Konseyi BaĢkanı Selman Ulusoy katılım sağladı. 6-8 Nisan 2011 tarihinde Saraybosna II.Yatırım Konferansında TOBB-DEĠK heyeti 80i aģkın iģadamı ile katılım sağladı. Etkinliğe paralel ĠĢ Konseyi karģıkanat kuruluģu Bosna Hersek DıĢ Ticaret Odası ile müteahhitlik konusunda bir toplantı düzenlendi. 16

2. GENEL BİLGİLER TABLOSU (2012)

2. GENEL BİLGİLER TABLOSU (2012) T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI 2013 A. MISIR GENEL BİLGİLERİ 1. HARİTA ve BAYRAK 2. GENEL BİLGİLER TABLOSU (2012) Nüfusu : 85 milyon Yüzölçümü : 1.001.450 km 2 Dil : Arapça Din : Sünni Müslüman %90, Kıpti %9,

Detaylı

Kaynak : CIA World Factbook

Kaynak : CIA World Factbook Türk Plastik ve Mamulleri, Ambalaj Sektörü ve Plastik İşleme Makine Üreticileri İçin SIRBİSTAN Pazarının Değerlendirmesi GENEL BİLGİLER : Barbaros Demirci Genel Müdür PAGEV EIU tahminine göre Sırbistan

Detaylı

BOSNA HERSEK ÜLKE BÜLTENİ

BOSNA HERSEK ÜLKE BÜLTENİ BOSNA HERSEK ÜLKE BÜLTENİ Başkent Resmi Dil(ler) Yönetim Biçimi Devlet Başkanı Başbakan Saraybosna Boşnakça, Hırvatça, Sırpça Cumhuriyet Haris Sladziç Nikola Špirić Kuruluş 1 Mart 1992 Yüzölçümü 51.129

Detaylı

GENEL BİLGİLER. Lizbon. Portekizce (resmi), Mirandezce (resmi, ancak yerel kullanım) DEVLET BAŞKANI Anibal CAVACO SİLVA (9 Mart 2006)

GENEL BİLGİLER. Lizbon. Portekizce (resmi), Mirandezce (resmi, ancak yerel kullanım) DEVLET BAŞKANI Anibal CAVACO SİLVA (9 Mart 2006) T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI 201 PORTEKİZ GENEL BİLGİLER RESMİ ADI Portekiz Cumhuriyeti BAŞKENT Lizbon RESMİ DİL Portekizce (resmi), Mirandezce (resmi, ancak yerel kullanım) DEVLET BAŞKANI Anibal CAVACO SİLVA

Detaylı

LÜBNAN CUMHURĠYETĠ 1

LÜBNAN CUMHURĠYETĠ 1 LÜBNAN CUMHURĠYETĠ 1 1- GENEL BĠLGĠLER TABLOSU (2010) RESMĠ ADI Lübnan Cumhuriyeti BAġKENTĠ Beyrut RESMĠ DĠL Arapça (resmi dil), Fransızca, Ġngilizce, Ermenice BAĞIMSIZLIK TARĠHĠ 22 Kasım 1943 DEVLET BAġKANI

Detaylı

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI 2013 RUSYA FEDERASYONU

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI 2013 RUSYA FEDERASYONU T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI 2013 RUSYA FEDERASYONU GENEL BİLGİLER TABLOSU Resmi Adı Rusya Federasyonu Başkenti Moskova Resmi Dil Rusça Bağımsızlık Tarihi 24 Ağustos 1991 Yüzölçümü 17.075.400 km 2 Nüfus 142,8

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ

AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ BULGARİSTAN ÜLKE RAPORU Şubat 2009 B.Ö. 2 I. GENEL BİLGİLER Resmi Adı : Bulgaristan Cumhuriyeti Yönetim Şekli : Parlamenter Cumhuriyet Coğrafi Konumu : Avrupa

Detaylı

ALMANYA FEDERAL CUMHURİYETİ

ALMANYA FEDERAL CUMHURİYETİ T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI 2013 ALMANYA FEDERAL CUMHURİYETİ 1/8 ALMANYA YA İLİŞKİN TEMEL BİLGİLER GENEL BİLGİLER RESMİ ADI BAŞKENT RESMİ DİL Almanya Federal Cumhuriyeti Berlin Almanca BAĞIMSIZLIK TARİHİ 23

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ

AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ İSTANBUL TİCARET ODASI AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ BOSNA VE HERSEK CUMHURİYETİ ÜLKE RAPORU Y.U Şubat 2009 2 I. GENEL BİLGİLER Resmi Adı : Bosna ve Hersek Cumhuriyeti Yönetim Şekli :

Detaylı

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI 2013 A. İSRAİL E İLİŞKİN TEMEL BİLGİLER 1. HARİTA 2. GENEL BİLGİLER TABLOSU (2012) BAŞKENTİ RESMİ DİL BAĞIMSIZLIK TARİHİ DEVLET BAŞKANI HÜKÜMET BAŞKANI DİN YÜZÖLÇÜMÜ NÜFUS YILLIK

Detaylı

İSTANBUL TİCARET ODASI AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ

İSTANBUL TİCARET ODASI AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ İSTANBUL TİCARET ODASI AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ MAKEDONYA ÜLKE RAPORU Şubat-2009 Y.U. I. GENEL BİLGİLER Resmi Adı : Makedonya Cumhuriyeti Yönetim Şekli : Parlamenter Demokrasi Coğrafi

Detaylı

SALİHLİ TİCARET VE SANAYİ ODASI SALİHLİ CHAMBER OF COMMERCE AND INDUSTRY ULUSLARARASI TĠCARET ÜLKE RAPORU

SALİHLİ TİCARET VE SANAYİ ODASI SALİHLİ CHAMBER OF COMMERCE AND INDUSTRY ULUSLARARASI TĠCARET ÜLKE RAPORU SALİHLİ TİCARET VE SANAYİ ODASI SALİHLİ CHAMBER OF COMMERCE AND INDUSTRY ULUSLARARASI TĠCARET ÜLKE RAPORU YUNANĠSTAN YUNANĠSTAN ÜLKE PROFĠLĠ A. Genel Bilgiler (2015) Resmi Adı : Helen Cumhuriyeti Yönetim

Detaylı

T.C. BAKÜ BÜYÜKELÇİLİĞİ TİCARET MÜŞAVİRLİĞİ

T.C. BAKÜ BÜYÜKELÇİLİĞİ TİCARET MÜŞAVİRLİĞİ BİLGİLENDİRME TOPLANTISI (KARS, ARDAHAN, IĞDIR, AĞRI) T.C. BAKÜ BÜYÜKELÇİLİĞİ TİCARET MÜŞAVİRLİĞİ 14-15 MAYıS 2012 2 1. Azerbaycan Cumhuriyeti SUNUM PLANı Ekonomik ve Sosyal Göstergeler Enerji Kaynakları

Detaylı

RUSYA FEDERASYONU. A) Genel Bilgiler

RUSYA FEDERASYONU. A) Genel Bilgiler RUSYA FEDERASYONU A) Genel Bilgiler Resmi Adı : Rusya Federasyonu Yönetim Biçimi : Federal Cumhuriyet Resmi Dili : Rusça Başkenti : Moskova Yüzölçümü : 17.75. km2 Nüfusu (23) : 145 Milyon Kişi Para Birimi

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ

AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ AVUSTURYA ÜLKE RAPORU Şubat 2009 B.Ö. AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ 1 I. GENEL BİLGİLER Resmi Adı : Avusturya Cumhuriyeti Yönetim Şekli

Detaylı

ASGARİ ÜCRETLER SIRBĠSTAN DA YATIRIM OLANAKLARI

ASGARİ ÜCRETLER SIRBĠSTAN DA YATIRIM OLANAKLARI SIRBĠSTAN DA YATIRIM OLANAKLARI Sırbistan, Balkan ülkeleri arasında, Romanya ve Yunanistan dan sonra üçüncü en büyük nüfusa sahip; doğal kaynakları ve iş gücü ile Balkan ülkeleri arasında yatırım için

Detaylı

İTALYA CUMHURİYETİ 1/8

İTALYA CUMHURİYETİ 1/8 İTALYA CUMHURİYETİ 1/8 İTALYA YA İLİŞKİN GENEL BİLGİLER RESMİ ADI BAŞKENT RESMİ DİL İtalya Cumhuriyeti Roma İtalyanca BAĞIMSIZLIK TARİHİ 1861 DEVLET BAŞKANI HÜKÜMET BAŞKANI Giorgio Napolitano Enrico Letta

Detaylı

Bosna Hersek. olmak üzere iki entiteden oluşur. vardır. bağımsız olmaları yatırımcılar için (hızlı karar çıkma anlamında) avantajdır.

Bosna Hersek. olmak üzere iki entiteden oluşur. vardır. bağımsız olmaları yatırımcılar için (hızlı karar çıkma anlamında) avantajdır. Bosna Hersek Bosna Hersek in toplam yüzölçümü ve nüfusu: Bursa, Kütahya, Bolu, Bilecik, Uşak ve Çanakkale illerinin toplamına eşittir. ( 50.000 km² - nüfus 4 milyon ) Bosna Hersek * Federasyon bölgesi

Detaylı

Döviz Kazandırıcı Faaliyetlerde Uygulanmakta Olan Damga Vergisi ve Harç Ġstisnası Uygulaması GeniĢletildi.

Döviz Kazandırıcı Faaliyetlerde Uygulanmakta Olan Damga Vergisi ve Harç Ġstisnası Uygulaması GeniĢletildi. Döviz Kazandırıcı Faaliyetlerde Uygulanmakta Olan Damga Vergisi ve Harç Ġstisnası Uygulaması GeniĢletildi. Nesrin Yardımcı SARIÇAY Raporumuzda; konuya iliģkin yeni düzenlemeler, eski (1 Numaralı) ve yeni

Detaylı

İZMİR TİCARET ODASI FAS KRALLIĞI ÜLKE RAPORU

İZMİR TİCARET ODASI FAS KRALLIĞI ÜLKE RAPORU İZMİR TİCARET ODASI FAS KRALLIĞI ÜLKE RAPORU ULUSLARARASI İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ AĞUSTOS 2014 Hazırlayan: Zeynep Küheylan Uluslararası İlişkiler Müdürlüğü Uzman Yardımcısı TEMEL BİLGİLER Ülke Adı: Fas Krallığı

Detaylı

A. AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ

A. AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI 2013 A. AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ 2. GENEL BİLGİLER TABLOSU (2012) RESMİ ADI : Amerika Birleşik Devletleri BAŞKENTİ : Washington D.C. RESMİ DİL : İngilizce BAĞIMSIZLIK TARİHİ :

Detaylı

MACARİSTAN ÜLKE PROFİLİ

MACARİSTAN ÜLKE PROFİLİ MACARİSTAN ÜLKE PROFİLİ Mayıs 2013 Dış Ekonomik İlişkiler ve Uluslararası Organizasyonlar Müdürlüğü AB ve Uluslararası Organizasyonlar Masası 1. GENEL BİLGİLER Resmi adı : Macaristan Cumhuriyeti Başkenti

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ

AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ İSTANBUL TİCARET ODASI AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ FRANSA ÜLKE RAPORU Şubat 2009 Hazırlayan: Özlem Kılıç 1 I. GENEL BİLGİLER Resmi Adı Yönetim Şekli Coğrafi Konumu : Fransa Cumhuriyeti

Detaylı

GÜNEY KORE EKONOMİK GÖSTERGELER VE TÜRKİYE İLE İLİŞKİLER

GÜNEY KORE EKONOMİK GÖSTERGELER VE TÜRKİYE İLE İLİŞKİLER GÜNEY KORE EKONOMİK GÖSTERGELER VE TÜRKİYE İLE İLİŞKİLER EKONOMİ VE STRATEJİ DANIŞMANLIK HİZMETLERİ, MART 2014 1. GÜNEY KORE VE TÜRKİYE TEMEL GÖSTERGELER Güney Kore 1970 li yıllarda temelini attığı ihracata

Detaylı

SLOVENYA NIN TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELERİ VE TÜRKİYE - SLOVENYA DIŞ TİCARETİ

SLOVENYA NIN TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELERİ VE TÜRKİYE - SLOVENYA DIŞ TİCARETİ İZMİR TİCARET ODASI SLOVENYA NIN TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELERİ VE TÜRKİYE - SLOVENYA DIŞ TİCARETİ Pınar Erdem Dış Ekonomik İlişkiler Müdürlüğü AB Masası Uzman Yardımcısı Şubat - 2007 Slovenya iki milyonluk

Detaylı

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI 2013 HOLLANDA

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI 2013 HOLLANDA T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI 2013 HOLLANDA 1 / 8 HOLLANDA YA İLİŞKİN TEMEL BİLGİLER GENEL BİLGİLER (2012) RESMİ ADI BAŞKENT RESMİ DİL Hollanda Krallığı Amsterdam Flemenkçe BAĞIMSIZLIK TARİHİ 30 Ocak 1648 DEVLET

Detaylı

Kuruluş 843 (Verdun Anlaşması) ( 1958 Cumhuriyet ) Tarım %1,8, Endüstri %19,3, Hizmetler %78,9

Kuruluş 843 (Verdun Anlaşması) ( 1958 Cumhuriyet ) Tarım %1,8, Endüstri %19,3, Hizmetler %78,9 FRANSA ÜLKE BÜLTENİ Başkent Resmi Dil(ler) Yönetim Biçimi Cumhurbaşkanı Başbakan Paris Fransızca Parlamenter Başkanlık Tipi Cumhuriyet Nicolas Sarkozy François Fillon Kuruluş 843 (Verdun Anlaşması) ( 1958

Detaylı

ÇİN HALK CUMHURİYETİ

ÇİN HALK CUMHURİYETİ ÇİN HALK CUMHURİYETİ GENEL EKONOMİK GÖSTERGELER GSYİH- DÜNYA SIRALAMASI : 4,9 trilyon ABD $ (2009) 2. Büyük Ekonomi (Dünya Bankası) 5,5 trilyon ABD $ (2010 EIU tahmini) NÜFUS KİŞİ BAŞINA GSYİH (Satın alma

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ

AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ İSTANBUL TİCARET ODASI AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ SLOVAKYA ÜLKE RAPORU Şubat-2009 T.K. 2 I. GENEL BİLGİLER Resmi Adı : Slovakya Cumhuriyeti Yönetim Şekli : Parlamenter Cumhuriyet Coğrafi

Detaylı

Bosna Hersek in toplam yüzölçümü km² nüfus ise 4 milyon 1,5 saat uçuş mesafesindedir.

Bosna Hersek in toplam yüzölçümü km² nüfus ise 4 milyon 1,5 saat uçuş mesafesindedir. HAZİRAN, 2017 1 Bosna Hersek in toplam yüzölçümü 50.000 km² nüfus ise 4 milyon 1,5 saat uçuş mesafesindedir. 2 GENEL BİLGİLER Bosna Hersek Federasyon ve RS Bölgesi olarak iki entitedir. Federasyon bölgesinde

Detaylı

HOLLANDA ÜLKE RAPORU 12.10.2015

HOLLANDA ÜLKE RAPORU 12.10.2015 HOLLANDA ÜLKE RAPORU 12.10.2015 YÖNETİCİ ÖZETİ Uludağ İhracatçı Birlikleri nin kayıtlarına göre, Bursa dan Hollanda ya ihracat yapan 361 firma bulunmaktadır. 30.06.2015 tarihi itibariyle Ekonomi Bakanlığı

Detaylı

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI 2013 İNGİLTERE 1 / 7

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI 2013 İNGİLTERE 1 / 7 T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI 2013 İNGİLTERE 1 / 7 İNGİLTERE YE İLİŞKİN GENEL BİLGİLER RESMİ ADI BAŞKENT RESMİ DİL Birleşik Krallık Londra İngilizce BAĞIMSIZLIK TARİHİ 1707 DEVLET BAŞKANI HÜKÜMET BAŞKANI DİN

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ

AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ İSTANBUL TİCARET ODASI AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ İTALYA ÜLKE RAPORU Mayıs 2009 İ.A. 2 I. GENEL BİLGİLER Resmi Adı : İtalya Cumhuriyeti Yönetim Şekli : Parlamenter Demokrasi Coğrafi

Detaylı

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI 2013 İSVEÇ KRALLIĞI GENEL BİLGİLER. DİN Luteryanizm %87, Diğer %13

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI 2013 İSVEÇ KRALLIĞI GENEL BİLGİLER. DİN Luteryanizm %87, Diğer %13 T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI 2013 İSVEÇ KRALLIĞI RESMİ ADI BAŞKENT RESMİ DİL DEVLET BAŞKANI HÜKÜMET BAŞKANI GENEL BİLGİLER İsveç Krallığı Stockholm İsveççe Kral Carl XVI. Gustaf Fredrik Reinfeldt DİN Luteryanizm

Detaylı

ESTONYA ÜLKE RAPORU HAZIRLAYAN: DİLARA SÜLÜN

ESTONYA ÜLKE RAPORU HAZIRLAYAN: DİLARA SÜLÜN ESTONYA ÜLKE RAPORU HAZIRLAYAN: DİLARA SÜLÜN 1) Genel Bilgiler (2008) Resmi Adı : Estonya Cumhuriyeti Yönetim Biçimi : Parlamenter Demokrasi Resmi Dili : Estonya dili Başkenti : Tallin Yüzölçümü : 45.277

Detaylı

AKTİF YAYINLARI Yayın No: 2

AKTİF YAYINLARI Yayın No: 2 AKTİF YAYINLARI Yayın No: 2 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Fob İhracat (milyar $) Fob İthalat (milyar $) 2006 2007 2008 2009 2010* 2011* 11,6 15,1 19,1 14,4 16,7 15,9 14,2 18,02 23,1 18,1

Detaylı

İZMİR TİCARET ODASI KARADAĞ ÜLKE RAPORU

İZMİR TİCARET ODASI KARADAĞ ÜLKE RAPORU İZMİR TİCARET ODASI KARADAĞ ÜLKE RAPORU HAZİRAN 2017 1. ÖZET BİLGİLER Resmi Adı: Karadağ Nüfusu: 619.800 Dil: Sırpça %42,9, Karadağca %37, Boşnakça %8,7 Din: Ortodoks 72.1%, Müslüman 19.1%, Katolik 3.4%,

Detaylı

Şubat 2009 Hazırlayan: Özlem Kılıç

Şubat 2009 Hazırlayan: Özlem Kılıç İSTANBUL TİCARET ODASI AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ HIRVATİSTAN ÜLKE RAPORU Şubat 2009 Hazırlayan: Özlem Kılıç 2 I. GENEL BİLGİLER Resmi Adı : Hırvatistan Cumhuriyeti Yönetim Şekli :

Detaylı

BULGARİSTAN ÜLKE RAPORU 05.02.2015

BULGARİSTAN ÜLKE RAPORU 05.02.2015 BULGARİSTAN ÜLKE RAPORU 05.02.2015 BULGARİSTAN ÜLKE RAPORU 05.02.2015 YÖNETİCİ ÖZETİ Uludağ İhracatçı Birlikleri nin kayıtlarına göre, Bursa dan Bulgaristan a ihracat yapan 585 firma bulunmaktadır. 31.12.2013

Detaylı

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI 2013 DANİMARKA 1/7

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI 2013 DANİMARKA 1/7 T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI 2013 DANİMARKA 1/7 DANİMARKA YA İLİŞKİN TEMEL BİLGİLER GENEL BİLGİLER RESMİ ADI BAŞKENT RESMİ DİL DEVLET BAŞKANI Danimarka Krallığı Kopenhag Danca 2. Margrethe HÜKÜMET BAŞKANI Helle

Detaylı

GENEL BİLGİLER (2011) Katolik %57,8, Müslüman %2,4, Ortodoks DİN

GENEL BİLGİLER (2011) Katolik %57,8, Müslüman %2,4, Ortodoks DİN T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI 2013 SLOVENYA GENEL BİLGİLER (2011) RESMİ ADI Slovenya Cumhuriyeti BAŞKENT Ljubljana RESMİ DİL Slovence BAĞIMSIZLIK TARİHİ 25 Haziran 1991 AB ÜYELİK TARİHİ 1 Mayıs 2004 AVRO BÖLGESİNE

Detaylı

DEMOKRATİK KONGO CUMHURİYETİ ÜLKE BÜLTENİ NİSAN 2004

DEMOKRATİK KONGO CUMHURİYETİ ÜLKE BÜLTENİ NİSAN 2004 KOSOVA Ülke Bülteni Kasım 2011 DEMOKRATİK KONGO CUMHURİYETİ ÜLKE BÜLTENİ NİSAN 2004 GENEL BİLGİ Devlet İsmi Kosova Cumhuriyeti Başkent PriĢtina Coğrafi Konumu Güneydoğu Avrupa Diğer Büyük Şehirler Prizren,

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ

AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ İSTANBUL TİCARET ODASI AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ SLOVENYA ÜLKE RAPORU Şubat-2009 Hazırlayan: Özlem Kılıç 2 I. GENEL BİLGİLER Resmi Adı : Slovenya Cumhuriyeti Yönetim Şekli : Parlamenter

Detaylı

BELÇİKA ÜLKE RAPORU 30.11.2015

BELÇİKA ÜLKE RAPORU 30.11.2015 BELÇİKA ÜLKE RAPORU 30.11.2015 YÖNETİCİ ÖZETİ Uludağ İhracatçı Birlikleri nin kayıtlarına göre, Bursa dan Belçika ya ihracat yapan 334 firma bulunmaktadır. 30.06.2015 tarihi itibariyle Ekonomi Bakanlığı

Detaylı

MALTA ÜLKE BÜLTENĠ GENEL BĠLGĠ. Ağustos 2011. Resmi adı: Malta Cumhuriyeti Yönetim Ģekli: Parlamenter Cumhuriyet

MALTA ÜLKE BÜLTENĠ GENEL BĠLGĠ. Ağustos 2011. Resmi adı: Malta Cumhuriyeti Yönetim Ģekli: Parlamenter Cumhuriyet MALTA ÜLKE BÜLTENĠ Ağustos 2011 GENEL BĠLGĠ Resmi adı: Malta Cumhuriyeti Yönetim Ģekli: Parlamenter Cumhuriyet BaĢkent: Valletta CumhurbaĢkanı: George Abala BaĢbakan: Lawrence Gonzi Diğer Ģehirler: Marfa,

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ

AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ İSTANBUL TİCARET ODASI AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ YUNANİSTAN ÜLKE RAPORU Ocak 2009 T.K. 1 I. GENEL BİLGİLER Resmi Adı : Yunanistan Yönetim Şekli : Parlamenter Demokrasi Coğrafi Konumu

Detaylı

GENEL EKONOMİK GÖSTERGELER (2009)

GENEL EKONOMİK GÖSTERGELER (2009) BANGLADEŞ GENEL EKONOMİK GÖSTERGELER (2009) GSYİH 89,4 milyar $ KİŞİ BAŞINA GSYİH 599 $ GSYİH BÜYÜME HIZI % 5,7 İHRACAT 15 milyar $ İTHALAT 19,7 milyar $ ENFLASYON ORANI 5,1 DIŞ BORÇ 21,8 milyar $ TOPLAM

Detaylı

İSTANBUL TİCARET ODASI AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ LİTVANYA ÜLKE RAPORU

İSTANBUL TİCARET ODASI AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ LİTVANYA ÜLKE RAPORU İSTANBUL TİCARET ODASI AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ LİTVANYA ÜLKE RAPORU Şubat 2009 I. GENEL BİLGİLER 2 Resmi Adı : Litvanya Cumhuriyeti Yönetim Şekli : Parlamenter Cumhuriyet Coğrafi

Detaylı

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI 2013 BREZİLYA

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI 2013 BREZİLYA T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI 2013 BREZİLYA 1. GENEL BİLGİLER TABLOSU (2012) RESMİ ADI : Brezilya Federal Cumhuriyeti BAŞKENTİ : Brasilia RESMİ DİL : Portekizce DİN : Roman Katolik (% 74), Protestan (% 15), diğer

Detaylı

T.C. ORTA KARADENİZ KALKINMA AJANSI GENEL SEKRETERLİĞİ. YURT ĠÇĠ VE DIġI EĞĠTĠM VE TOPLANTI KATILIMLARI ĠÇĠN GÖREV DÖNÜġ RAPORU

T.C. ORTA KARADENİZ KALKINMA AJANSI GENEL SEKRETERLİĞİ. YURT ĠÇĠ VE DIġI EĞĠTĠM VE TOPLANTI KATILIMLARI ĠÇĠN GÖREV DÖNÜġ RAPORU YURT ĠÇĠ VE DIġI EĞĠTĠM VE TOPLANTI KATILIMLARI ĠÇĠN GÖREV DÖNÜġ RAPORU Adı Soyadı : Emre ARSLANBAY Unvanı : Uzman Konu : Hollanda ÇalıĢma Ziyareti Görev Yeri : HOLLANDA Görev Tarihi : 05-10.03.2017 RAPOR

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ

AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ İSTANBUL TİCARET ODASI AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ ÇEK CUMHURİYETİ ÜLKE RAPORU Şubat 2009 Y.U. 2 I. GENEL BİLGİLER Resmi Adı : Çek Cumhuriyeti Yönetim Şekli : Parlamenter Demokrasi

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ

AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ İSTANBUL TİCARET ODASI AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ LÜKSEMBURG ÜLKE RAPORU E.B. Şubat 2009 1 I. GENEL BİLGİLER Resmi Adı : Lüksemburg Büyük Dukalığı Yönetim Şekli : Anayasal Monarşi

Detaylı

Technology. and. Machine

Technology. and. Machine Technology and Machine Cezayir Teknoloji İthal Etmek İSTİYOR Kuzey Afrika nın en geniş yüzölçümüne, 35 milyona yakın nüfusa ve büyük petrol ve doğal gaz rezervlerine sahip olan Cezayir, ekonomik veriler

Detaylı

İZMİR TİCARET ODASI GÜNEY AFRİKA CUMHURİYETİ ÜLKE RAPORU

İZMİR TİCARET ODASI GÜNEY AFRİKA CUMHURİYETİ ÜLKE RAPORU İZMİR TİCARET ODASI GÜNEY AFRİKA CUMHURİYETİ ÜLKE RAPORU ULUSLARARASI İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ ARALIK 2014 Hazırlayan: Zeynep Küheylan Uluslararası İlişkiler Müdürlüğü Uzman Yardımcısı TEMEL BİLGİLER Ülke Adı:

Detaylı

ULUSLARARASI İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ MART

ULUSLARARASI İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ MART LÜBNAN ÜLKE RAPORU ULUSLARARASI İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ MART 2016 TEMEL BİLGİLER Ülke Adı: LÜBNAN Yüzölçümü: 10,400 km² Yönetim Biçimi: Parlamenter Cumhuriyet Cumhurbaşkanı: General Mişel Avn (Ekim 2016) Başbakan:

Detaylı

SAMİR VİLDİÇ BİGMEV PROJE MÜDÜRÜ MART, 2016

SAMİR VİLDİÇ BİGMEV PROJE MÜDÜRÜ MART, 2016 SAMİR VİLDİÇ BİGMEV PROJE MÜDÜRÜ MART, 2016 1 Bosna Hersek in toplam yüzölçümü 50.000 km² nüfus ise 4 milyon 1,5 saat uçuş mesafesindedir. 2 GENEL BİLGİLER Bosna Hersek Federasyonve RS Bölgesi olarak iki

Detaylı

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI 2013 A. KUVEYT E İLİŞKİN TEMEL BİLGİLER

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI 2013 A. KUVEYT E İLİŞKİN TEMEL BİLGİLER T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI 2013 A. KUVEYT E İLİŞKİN TEMEL BİLGİLER 1. HARİTA 2. GENEL BİLGİLER TABLOSU (2012) RESMİ ADI Kuveyt Devleti RESMİ DİL Arapça, İngilizce (2. resmi dil) BAŞKENT Kuveyt BAĞIMSIZLIK

Detaylı

HOLLANDA ÜLKE PROFİLİ

HOLLANDA ÜLKE PROFİLİ HOLLANDA ÜLKE PROFİLİ Uluslararası İlişkiler Müdürlüğü Uzman Yardımcısı Sıla Özsümer ARALIK 2016 1. ÖZET BİLGİLER Resmi Adı :Hollanda Krallığı Başkenti :Amsterdam Nüfusu :17 Milyon Yüzölçümü :41,526 km2

Detaylı

İZMİR TİCARET ODASI AZERBAYCAN ÜLKE RAPORU

İZMİR TİCARET ODASI AZERBAYCAN ÜLKE RAPORU İZMİR TİCARET ODASI AZERBAYCAN ÜLKE RAPORU TEMMUZ 2016 ULUSLARARASI İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ 1. ÖZET BİLGİLER Resmi Adı : Azerbaycan Cumhuriyeti Nüfus : 9,780,780 Dil :Resmi dil Azerice dir. Rusca ve Ermenice

Detaylı

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI 2013 IRAK CUMHURİYETİ 1 / 6

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI 2013 IRAK CUMHURİYETİ 1 / 6 T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI 2013 IRAK CUMHURİYETİ 1 / 6 RESMİ ADI BAŞKENTİ RESMİ DİL DEVLET BAŞKANI BAŞBAKAN DİN GENEL BİLGİLER - 2012 : Irak Cumhuriyeti : Bağdat : Arapça, Kürtçe (Kürt Bölgelerinde) : Celal

Detaylı

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI 2013 GÜNEY KORE

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI 2013 GÜNEY KORE T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI 2013 GÜNEY KORE GENEL BİLGİLER RESMİ ADI BAŞKENTİ RESMİ DİL Kore Cumhuriyeti Seul Korece BAĞIMSIZLIK 15 Ağustos 1945 (Japonya dan) TARİHİ DEVLET BAŞKANI Geun-hye PARK (25 Şubat 2013

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ

AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ İSTANBUL TİCARET ODASI AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ ALMANYA ÜLKE RAPORU Mayıs 2009 İ.A 2 I. GENEL BİLGİLER Resmi Adı : Almanya Federal Cumhuriyeti Yönetim Şekli : Parlamenter Demokrasi

Detaylı

KIRGIZ CUMHURİYETİ. Para Birimi Paritesi : 1 USD = 46,27 Som (2003 Ortalaması)

KIRGIZ CUMHURİYETİ. Para Birimi Paritesi : 1 USD = 46,27 Som (2003 Ortalaması) T.C. BAŞBAKANLIK DIŞ TİCARET MÜSTEŞARLIĞI Anlaşmalar Genel Müdürlüğü KIRGIZ CUMHURİYETİ I. KIRGIZ CUMHURİYETİ ÜLKE PROFİLİ Genel Bilgiler Resmi Adı : Kırgız Cumhuriyeti Yönetim Biçimi : Cumhuriyet Resmi

Detaylı

BOSNA HERSEK ÜLKE RAPORU

BOSNA HERSEK ÜLKE RAPORU BOSNA HERSEK ÜLKE RAPORU BOSNA HERSEK EKONOMİSİNİN GENEL YAPISI Bosna-Hersek savaş öncesinde ağır sanayi alt yapısına sahip bir ülke konumundaydı. Savaş öncesinde ülkenin en büyük on sanayi kuruluşu toplam

Detaylı

RUANDA ÜLKE RAPORU 15.10.2015

RUANDA ÜLKE RAPORU 15.10.2015 RUANDA ÜLKE RAPORU 15.10.2015 YÖNETİCİ ÖZETİ Uludağ İhracatçı Birlikleri nin kayıtlarına göre, Bursa dan Ruanda ya ihracat yapan 1 firma bulunmaktadır. (AHENK KOZMETİK İÇ VE DIŞ TİC. A.Ş) 30.06.2015 tarihi

Detaylı

EKONOMİ BAKANLIĞI. KENYA T.C. Nairobi Büyükelçiliği Ticaret Müşavirliği

EKONOMİ BAKANLIĞI. KENYA T.C. Nairobi Büyükelçiliği Ticaret Müşavirliği EKONOMİ BAKANLIĞI KENYA T.C. Nairobi Büyükelçiliği Ticaret Müşavirliği E-mail: nairobi@ekonomi.gov.tr Tel: +254 20 712 47 79 Adres: Turkish Embassy Office Of the Commercial Counsellor 30 Gigiri Road 00620

Detaylı

Ekonomik Veriler: Türkiye

Ekonomik Veriler: Türkiye Ekonomik Veriler: Türkiye Genel Veriler Yüzölçümü 783.562,38 km² Nüfus 77.695.94 (214) Yaş ortalaması 3,7 (214) Nüfus ve yaş gurupların toplam nüfus içindeki payı (%, tahmin) 1% 9% 9 8 9+ 8-89 Nüfus Piramidi

Detaylı

T.C. GELĠR ĠDARESĠ BAġKANLIĞI Ġzmir Vergi Dairesi BaĢkanlığı BASIN BÜLTENĠ (2011 / )

T.C. GELĠR ĠDARESĠ BAġKANLIĞI Ġzmir Vergi Dairesi BaĢkanlığı BASIN BÜLTENĠ (2011 / ) T.C. GELĠR ĠDARESĠ BAġKANLIĞI Ġzmir Vergi Dairesi BaĢkanlığı./05 /011 BASIN BÜLTENĠ (011 / ) Konu: 010 Dönemine Ait Kurumlar Vergisi Beyanları ve Rekortmenler 010 DÖNEMĠNE AĠT VERGĠSĠ BEYANLARI ĠLE TAHAKKUK

Detaylı

Berlin Ekonomi Müşavirliği Verilerle Türkiye-Almanya Ekonomik İlişkiler Notu VERİLERLE TÜRKİYE-ALMANYA EKONOMİK İLİŞKİLERİ BİLGİ NOTU

Berlin Ekonomi Müşavirliği Verilerle Türkiye-Almanya Ekonomik İlişkiler Notu VERİLERLE TÜRKİYE-ALMANYA EKONOMİK İLİŞKİLERİ BİLGİ NOTU VERİLERLE TÜRKİYE-ALMANYA EKONOMİK İLİŞKİLERİ BİLGİ NOTU Berlin Ekonomi Müşavirliği Temmuz 2011 1 İÇİNDEKİLER Yönetici Özeti...3 1. Almanya dan Türkiye ye Doğrudan Yatırım Hareketleri...4 2. Türkiye den

Detaylı

GENEL BİLGİLER GENEL EKONOMİK GÖSTERGELER. : 832,5 milyar ABD $ (2009, EIU) 1,005 trilyon ABD $ (2010, EIU tahmini) NÜFUS : 48,7 milyon kişi (2009)

GENEL BİLGİLER GENEL EKONOMİK GÖSTERGELER. : 832,5 milyar ABD $ (2009, EIU) 1,005 trilyon ABD $ (2010, EIU tahmini) NÜFUS : 48,7 milyon kişi (2009) GÜNEY KORE GENEL BİLGİLER RESMİ ADI : Kore Cumhuriyeti BAŞKENTİ : Seul RESMİ DİL : Korece BAĞIMSIZLIK TARİHİ : 15 Ağustos 1945 (Japonya dan) DEVLET BAŞKANI : Lee Myung-bak (25 Şubat 2008 den beri) HÜKÜMET

Detaylı

EKONOMİ BAKANLIĞI. GÜNEY SUDAN CUMHURİYETİ T.C. Juba Büyükelçiliği Ticaret Müşavirliği

EKONOMİ BAKANLIĞI. GÜNEY SUDAN CUMHURİYETİ T.C. Juba Büyükelçiliği Ticaret Müşavirliği EKONOMİ BAKANLIĞI GÜNEY SUDAN CUMHURİYETİ T.C. Juba Büyükelçiliği Ticaret Müşavirliği E-mail: juba@ekonomi.gov.tr Tel: +211 954366772 Adres: Block 3K South, Plots No.880-881, Hai Matar, Juba Republic of

Detaylı

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI 2013 VİETNAM SOSYALİST CUMHURİYETİ

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI 2013 VİETNAM SOSYALİST CUMHURİYETİ T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI 2013 VİETNAM SOSYALİST CUMHURİYETİ GENEL BİLGİLER RESMİ ADI Vietnam Sosyalist Cumhuriyeti BAŞKENTİ Hanoi RESMİ DİL Vietnamca BAĞIMSIZLIK TARİHİ 2 Eylül 1945 DEVLET BAŞKANI Truong

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ

AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ İSTANBUL TİCARET ODASI AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ PORTEKİZ ÜLKE RAPORU E.B. Şubat 2009 2 I. GENEL BİLGİLER Resmi Adı : Portekiz Cumhuriyeti Yönetim Şekli : Parlamenter demokrasi Coğrafi

Detaylı

YENİ TEŞVİK SİSTEMİ (2012) YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI

YENİ TEŞVİK SİSTEMİ (2012) YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI YENİ TEŞVİK SİSTEMİ (2012) YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI 1 YENİ TEŞVİK SİSTEMİ YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI T.C. Ekonomi Bakanlığı, Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Müdürlüğü tarafından 01 Ocak 2012

Detaylı

DIŞ TİCARET ARAŞTIRMA SERVİSİ

DIŞ TİCARET ARAŞTIRMA SERVİSİ İSTANBUL TİCARET ODASI DIŞ TİCARET ARAŞTIRMA SERVİSİ KAZAKİSTAN ÜLKE RAPORU Güncelleme Tarihi: 23 Haziran 2005 Ülke No: 79- MD I- GENEL BİLGİLER DIŞ TİCARET ARAŞTIRMA SERVİSİ Resmi Adı : Kazakistan Cumhuriyeti

Detaylı

MECLİS TOPLANTISI. Ender YORGANCILAR Yönetim Kurulu Başkanı

MECLİS TOPLANTISI. Ender YORGANCILAR Yönetim Kurulu Başkanı MECLİS TOPLANTISI Ender YORGANCILAR Yönetim Kurulu Başkanı 24 Haziran 2013 ŞİDDETİN HER TÜRLÜSÜNE KARŞIYIZ! İHTİYACIMIZ OLAN BARIŞ, HOŞGÖRÜ, SEVGİ DEMOKRASİ ENDEKSİ SIRALAMASI 86 2006 2008 2010 2011 2012

Detaylı

CAM SANAYİİ. Hazırlayan Birsen YILMAZ 2006. T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi

CAM SANAYİİ. Hazırlayan Birsen YILMAZ 2006. T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi CAM SANAYİİ Hazırlayan Birsen YILMAZ 2006 T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi TÜRKİYE'DE ÜRETİM Cam sanayii, inşaat, otomotiv, meşrubat, gıda, beyaz eşya, mobilya,

Detaylı

İSTANBUL TİCARET ODASI

İSTANBUL TİCARET ODASI İSTANBUL TİCARET ODASI AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ ROMANYA ÜLKE RAPORU Mart 2009 İ.A 2 I. GENEL BİLGİLER Resmi Adı : Romanya Yönetim Şekli : Parlamenter Cumhuriyet Coğrafi Konumu :

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ

AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ İSTANBUL TİCARET ODASI AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ SIRBİSTAN ÜLKE RAPORU Y.U. Şubat 2009 2 I. GENEL BİLGİLER Resmi Adı : Sırbistan Cumhuriyeti Yönetim Şekli : Cumhuriyet Coğrafi Konumu

Detaylı

TÜRKMENİSTAN ÜLKE RAPORU

TÜRKMENİSTAN ÜLKE RAPORU İSTANBUL TİCARET ODASI DIŞ TİCARET ARAŞTIRMA SERVİSİ TÜRKMENİSTAN ÜLKE RAPORU Güncelleme Tarihi: 23 Mart 2005 Ülke No: 80 I.GENEL BİLGİLER DIŞ TİCARET ARAŞTIRMA SERVİSİ Resmi Adı : Türkmenistan Yönetim

Detaylı

ALMANYA ÜLKE RAPORU 23.03.2015

ALMANYA ÜLKE RAPORU 23.03.2015 ALMANYA ÜLKE RAPORU 23.03.2015 ALMANYA ÜLKE RAPORU 23.03.2015 YÖNETİCİ ÖZETİ Uludağ İhracatçı Birlikleri nin kayıtlarına göre, Bursa dan Almanya ya ihracat yapan 1.073 firma bulunmaktadır. 31.12.2014 tarihi

Detaylı

KUVEYT E ĠHRACAT POTANSĠYELĠMĠZ VE PAZAR DEĞERLENDĠRMESĠ. ĠGEME Orta Doğu ve Körfez Dairesi Diğer Körfez Ülke Masası

KUVEYT E ĠHRACAT POTANSĠYELĠMĠZ VE PAZAR DEĞERLENDĠRMESĠ. ĠGEME Orta Doğu ve Körfez Dairesi Diğer Körfez Ülke Masası KUVEYT E ĠHRACAT POTANSĠYELĠMĠZ VE PAZAR DEĞERLENDĠRMESĠ ĠGEME Orta Doğu ve Körfez Dairesi Diğer Körfez Ülke Masası KUVEYT 3,4 milyon nüfusu (1 milyon Kuveytli, Diğerleri göçmen), 115 milyar dolar GSYĠH

Detaylı

İSTANBUL TİCARET ODASI

İSTANBUL TİCARET ODASI AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ LETONYA ÜLKE RAPORU Şubat 2009 B.Ö. 2 I. GENEL BİLGİLER Resmi Adı : Letonya Cumhuriyeti Yönetim Şekli : Parlamenter Cumhuriyet Coğrafi Konumu : Avrupa nın

Detaylı

: 92 milyon. : 1 ABD Doları = 47,8 Filipin Pezosu Toplam Dış Borç : 53 milyar $ İş Gücü

: 92 milyon. : 1 ABD Doları = 47,8 Filipin Pezosu Toplam Dış Borç : 53 milyar $ İş Gücü 1. GENEL BİLGİLER (2009) Resmi Adı : Filipinler Cumhuriyeti Yönetim Biçimi : Cumhuriyet Resmi Dili : Filipin Dili ve İngilizce Başkenti : Manila Yüzölçümü : 300.179 km² Nüfusu : 95 milyon Para Birimi :

Detaylı

SALİHLİ TİCARET VE SANAYİ ODASI SALİHLİ CHAMBER OF COMMERCE AND INDUSTRY ULUSLARARASI TİCARET ÜLKE RAPORU

SALİHLİ TİCARET VE SANAYİ ODASI SALİHLİ CHAMBER OF COMMERCE AND INDUSTRY ULUSLARARASI TİCARET ÜLKE RAPORU SALİHLİ TİCARET VE SANAYİ ODASI SALİHLİ CHAMBER OF COMMERCE AND INDUSTRY ULUSLARARASI TİCARET ÜLKE RAPORU 2 IRAK IRAK ÜLKE PROFİLİ A. Genel Bilgiler (2015) Resmi Adı : Irak Cumhuriyeti Yönetim Biçimi :

Detaylı

EKONOMİK VE SOSYAL ARAŞTIRMALAR ŞUBESİ

EKONOMİK VE SOSYAL ARAŞTIRMALAR ŞUBESİ İSTANBUL TİCARET ODASI EKONOMİK VE SOSYAL ARAŞTIRMALAR ŞUBESİ AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ ÜLKE RAPORU Güncelleme Tarihi: 21 Ocak 2008 Ülke No: 400, Ş.O. I. GENEL BİLGİLER Resmi Adı : Amerika Birleşik Devletleri

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK DIŞ TİCARET MÜSTEŞARLIĞI Anlaşmalar Genel Müdürlüğü TÜRKMENİSTAN

T.C. BAŞBAKANLIK DIŞ TİCARET MÜSTEŞARLIĞI Anlaşmalar Genel Müdürlüğü TÜRKMENİSTAN T.C. BAŞBAKANLIK DIŞ TİCARET MÜSTEŞARLIĞI Anlaşmalar Genel Müdürlüğü I. ÜLKE PROFİLİ Genel Bilgiler Resmi Adı : Türkmenistan Yönetim Biçimi : Cumhuriyet (Başkanlık Sistemi) Resmi Dili : Türkmence Başkenti

Detaylı

İSRAİL ÜLKE RAPORU 22.05.2015. [Type the document subtitle]

İSRAİL ÜLKE RAPORU 22.05.2015. [Type the document subtitle] İSRAİL ÜLKE RAPORU 22.05.2015 [Type the document subtitle] YÖNETİCİ ÖZETİ Uludağ İhracatçı Birlikleri nin kayıtlarına göre, Bursa dan İsrail e ihracat yapan 426 firma bulunmaktadır. 31.12.2014 tarihi itibariyle

Detaylı

FAS KRALLIĞI. DİN Müslüman %98,7, Hristiyan %1,1, Musevi %0,2 %99,1 Arap-Berber, %0,2 Yahudi, %0,7 Diğer KENTSEL NÜFUS %56,1 ÜYESİ OLDUĞU

FAS KRALLIĞI. DİN Müslüman %98,7, Hristiyan %1,1, Musevi %0,2 %99,1 Arap-Berber, %0,2 Yahudi, %0,7 Diğer KENTSEL NÜFUS %56,1 ÜYESİ OLDUĞU T.C. BAŞBAKANLIK DIŞ TİCARET MÜSTEŞARLIĞI Anlaşmalar Genel Müdürlüğü FAS KRALLIĞI I. FAS ÜLKE PROFİLİ TEMEL BİLGİLER (2003): RESMİ ADI Fas Krallığı BAŞKENTİ Rabat NÜFUSU 30,1 Milyon KONUŞULAN DİL Arapça,

Detaylı

PERU ÜLKE RAPORU 30.06.2015

PERU ÜLKE RAPORU 30.06.2015 PERU ÜLKE RAPORU 30.06.2015 YÖNETİCİ ÖZETİ Uludağ İhracatçı Birlikleri nin kayıtlarına göre, Bursa dan Peru ya ihracat yapan 26 firma bulunmaktadır. 31.12.2014 tarihi itibariyle Ekonomi Bakanlığı nın Türkiye'de

Detaylı

EKONOMİ BAKANLIĞI. KAMERUN T.C. Yaounde Büyükelçiliği Ticaret Müşavirliği

EKONOMİ BAKANLIĞI. KAMERUN T.C. Yaounde Büyükelçiliği Ticaret Müşavirliği EKONOMİ BAKANLIĞI KAMERUN T.C. Yaounde Büyükelçiliği Ticaret Müşavirliği E-mail: yaounde@ekonomi.gov.tr Tel:00 237 22 21 80 23 Adres: Turkish Embassy Office Boulevard de l'urss 1782 B.P. 35155 Bastos-Yaounde-CAMEROUN

Detaylı

Coğrafya Proje Ödevi. Konu: Hindistan ve Nijerya nın Ekonomik Özellikleri. Kaan Aydın 11/D

Coğrafya Proje Ödevi. Konu: Hindistan ve Nijerya nın Ekonomik Özellikleri. Kaan Aydın 11/D Coğrafya Proje Ödevi Konu: Hindistan ve Nijerya nın Ekonomik Özellikleri Kaan Aydın 11/D---1553 Hindistan ın Genel Özellikleri DEVLETİN ADI: Hindistan Cumhuriyeti BAŞKENTİ: Yeni Delhi YÜZÖLÇÜMÜ: 3.287.590

Detaylı

İSRAİL DEVLETİ ÜLKE RAPORU ULUSLARARASI İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ

İSRAİL DEVLETİ ÜLKE RAPORU ULUSLARARASI İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ İSRAİL DEVLETİ ÜLKE RAPORU ULUSLARARASI İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ AĞUSTOS 2016 1. GENEL BİLGİLER Ülke Adı : İsrail Devleti Yüzölçümü : 20.770 km² Yönetim Biçimi : Parlamenter Cumhuriyet Cumhurbaşkanı : Reuven

Detaylı

İSTANBUL TİCARET ODASI AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ DANİMARKA

İSTANBUL TİCARET ODASI AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ DANİMARKA İSTANBUL TİCARET ODASI AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ DANİMARKA ÜLKE RAPORU E.B. Şubat 2009 2 I. GENEL BİLGİLER Resmi Adı : Danimarka Krallığı Yönetim Şekli : Anayasal Monarşi Coğrafi

Detaylı

RUSYA FEDERASYONU ÜLKE RAPORU 14.04.2015

RUSYA FEDERASYONU ÜLKE RAPORU 14.04.2015 RUSYA FEDERASYONU ÜLKE RAPORU 14.04.2015 RUSYA FEDERASYONU ÜLKE RAPORU 14.04.2015 YÖNETİCİ ÖZETİ Uludağ İhracatçı Birlikleri nin kayıtlarına göre, Bursa dan Rusya Federasyonu na ihracat yapan 623 firma

Detaylı

Ülke de yaş arası işsizlerin toplam işsizlerin içerisindeki payı % 41 dir. Bu oranla dünya sıralamasında 11. sırada yer almaktadır.

Ülke de yaş arası işsizlerin toplam işsizlerin içerisindeki payı % 41 dir. Bu oranla dünya sıralamasında 11. sırada yer almaktadır. KARADAĞ ÜLKE RAPORU KARADAĞ HAKKINDA GENEL BİLGİLER Karadağ, Güneydoğu Avrupa'da bir ülkedir. Doğusunda Arnavutluk ve Kosova, kuzeyinde Sırbistan, batısında Hırvatistan, Bosna-Hersek ve güneyinde Adriyatik

Detaylı

POLONYA ÜLKE BİLGİLERİ VE TÜRKİYE İLE İKİLİ İLİŞKİLERİ

POLONYA ÜLKE BİLGİLERİ VE TÜRKİYE İLE İKİLİ İLİŞKİLERİ İZMİR TİCARET ODASI POLONYA ÜLKE BİLGİLERİ VE TÜRKİYE İLE İKİLİ İLİŞKİLERİ Dış Ekonomik İlişkiler Müdürlüğü AB ve Uluslararası Organizasyonlar Masası MAYIS 2013 1. GENEL BİLGİLER Resmi adı : Polonya Cumhuriyeti

Detaylı

POLONYA ÜLKE RAPORU ULUSLARARASI İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ. Hande TÜRKER

POLONYA ÜLKE RAPORU ULUSLARARASI İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ. Hande TÜRKER POLONYA ÜLKE RAPORU ULUSLARARASI İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ Hande TÜRKER EYLÜL 2014 1. GENEL BİLGİLER Resmi adı : Polonya Cumhuriyeti Başkenti : Varşova Yüzölçümü : 312,685 km 2 Nüfusu : 38.346.279 (2014 tahmini)

Detaylı