PROJE BROŞÜRÜ Ortak Kurumlar

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "PROJE BROŞÜRÜ Ortak Kurumlar"

Transkript

1 LEONARDO da VINCI Ortaklik "DISCOVER A NEW WORKING FIELD" Proje Numarası TR1-LEO Dönem 2012/2014 PROJE BROŞÜRÜ Ortak Kurumlar GAZİ ÜNİVERSİTESİ GAZİ MESLEK YÜKSEKOKULU, Ankara, Türkiye Koordinatör CENTRUL DE TRAINING EUROPEAN Bükreş, Romanya UNIVERSITATEA DIN PITESTI Piteşti, Romanya EU-RO-IN ASSOCIATION Yaş, Romanya GRUPO ECHEVARRIA & TECNOMEDIA SL Sevilla, İspanya INTERNATIONAL INVESTMENT GROUP SP ZOO Varşova, Polonya NUCLEO AMBIENTALE A CAVALLO Giulianova, Italya WALSALL COLLEGE Walsall, Birleşik Krallık ESKİŞEHİR ELEKTRİKÇİLER ODASI Eskişehir, Türkiye 1

2 DIZIN Discover Projesinin Sunumu Ortaklarin tanitimi Motivasyon Sonuçlar Projenin hedefleri Yenilenebilir Enerji Konseptinin Sunumu Temel Yenilenebilir Enerji Kaynağı Formları Enerji ve Çevre Koruma Enerji ve İşgücü Piyasası Yenilenebilir Enerjinin Teşviki Seçilen Yenilenebilir Enerji Göstergeleri 2

3 DISCOVER PROJESININ SUNUMU Avrupa Komisyonu Ocak 2007'de uzun-dönem strateji ortaya koyan Yenilenebilir Enerji Yol Haritasını yayınlamıştır. Zorunlu bir hedef olarak 2020 yılına kadar Avrupa Birliği'nin (AB) toplam enerji üretiminde yenilenebilir enerji kaynaklarının payının %20 olması çağrısında bulunmuştur. Hedef, AB liderleri tarafından Mart 2007'de kabul edilmiştir. Bu noktadan hareketle, Proje Avrupa'daki mesleki eğitim kurumları ve öğretim kurumları ve iş dünyası alanları arasında işbirliğine odaklanmak ve her iki taraftan da ortaklar dahil ederek yeni çalışma ve istihdam alanları keşfetmeye odaklanmak istemektedir. Proje, enerji ve benzeri alanlarda çalışan öğretmenlere, eğitmenlere ve okullardaki/enstitülerdeki benzer profesyonellere ya da çalışma hayatındaki kuruluşlara hitap etmektedir ve hedefi aşağıdaki konularda gelişme elde etmektir. Yenilenebilir enerji ile ilgili sektörleri ve iş alanlarını araştırmak. Yenilenebilir enerji kaynakları sektörlerinde kariyer rehberliği, danışmanlık ve istihdam fırsatlarının araştırılması. Çalışma piyasasının beceri ihtiyaçlarının Mesleki Eğitim'e (VET) entegrasyonu Yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımının teşviki. Çevre koruması. Güçlü ortaklık yapısı, ortakların iyi sektörel yapısı ve coğrafi dağılımları ile sorunlar üzerinde derinlemesine çalışmak niyetindeyiz. Oluşturacağımız web sitesi çalışmada yenilenebilir enerji kaynakları ve yeni çalışma alanları ile ilgili çalışan organizasyonların tanıtımları, bu alandaki yeni çalışmalar ve çevre koruması ile ilgili sorunları içerecektir. Ayrıca, enerji, yenilenebilir enerji, çevre koruma ve Çalışma piyasasının beceri ihtiyaçlarının Mesleki Eğitim'e (VET) entegrasyonu ile ilgili bir seminer projenin bir sonucu olarak organize edilecektir. ORTAKLARIN TANITIMI Ortaklığımız 2012 yılında ana hedefi kurumlarda mesleki eğitim ve öğretimi geliştirmek ve özellikle yenilenebilir enerji sektöründeki işverenler için yeni çalışma alanları keşfetmek olan Projeyi sunmuştur. Ortaklık Türkiye, Romanya, Polonya, İtalya, İspanya ve İngiltere gibi farklı ülkeler tarafından oluşturulmuştur. Her organizasyon proje hedeflerinin gerçekleştirilmesi amacıyla personel ve öğrenci/kursiyer içeren ülkelerarası toplantılara katılmak için bir dizi hareketlilik fırsatına sahiptir. 3

4 Koordinatör: Gazi Universitesi, Gazi Meslek Yuksek Okulu (Türkiye) 2002 yılında açılmış olan Gazi Üniversitesi Gazi Meslek Yüksekokulu, sanayinin ihtiyaç duyduğu idealist ve üst düzey yeterliliklere sahip, yetişmiş ara teknik elemanı ülkemize kazandırmayı hedef seçmiş olup, bu yönde çalışmalarını sürdürmektedir. Yüksekokul, araştırıcı, sorgulayıcı, çözümleyici düşünce yapısında, değişen dünya koşullarına uyumlu, insani değerlere saygılı, kendi alanlarında uzmanlaşmış, yeterli teknik bilgilerle donanmış bireyler yetiştirmeyi, bilgiyi paylaşarak toplumun yaşam boyu eğitim ve gelişme sürecine katkıda bulunmayı hedef edinmiştir. Okulun Bölümleri; Görsel-İşitsel Teknikler ve Medya Yapımcılığı Bölümü (Radyo ve Televizyon Yapımcılığı Programı, Basım ve Yayım Teknolojileri Programı), Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Bölümü, Makine ve Metal Teknolojileri Bölümü (Makine Resim ve Konstrüksiyon Programı), Elektrik ve Enerji, Elektronik ve Otomasyon Bölümü'dür (Elektronik Teknolojisi Programı). Ortak: Centrul detraining European CTE (Romanya) Bu kar amacı gütmeyen tüzel kişiliğe sahip kuruluş araştırma, uzmanlık ve eğitim faaliyetlerini desteklemektedir. Ana hedefleri arasında yerel toplumun Avrupa Birliği'ne katılımdaki zorlukların üstesinden gelmesi amaçlı yeni ürün ve faaliyetlerin geliştirilmesi ve desteklenmesi bulunmaktadır. CTE, eğitim, araştırma, geliştirme ve yeniliğe odaklı üyeler arasında süren etkili diyaloğun oluşturulmasında aktif olarak kararlıdır. CTE kendi tüzüğüne uygun olarak aşağıdaki konuları amaçlamaktadır: Yenilikçi BİT-tabanlı içerik, hizmet, pedagoji ve uygulamaların geliştirilmesinin desteklenmesi. Diğer eğitim faaliyetleri yanında mesleki rehberliğin, eğitimin, sürekli eğitimin ve yeniden eğitimin tanıtılması, yönetilmesi ve koordinasyonu. Destek ve danışma, analiz, çalışma, araç ve programlama için geliştirilmiş teknoloji, ağ hizmetleri, veritabanı tasarımı ve yönetimi, e-öğrenme araştırmalarının geliştirilmesi. Ortak: Universitatea Din Pitesti (Romanya) Pitesti Üniversitesi Romanya'dan ve Dünyanın diğer yerlerinden gelen gençlere geniş eğitim imkanları sunmaktadır. Pitesti Üniversitesi'nin öncelikleri yüksek kalitede bilimsel araştırma faaliyetlerine, gençlerin Romanya ve Avrupa emek piyasasında uygun işler bulabilecek geleceğin yüksek uzmanları olarak yetiştirilmelerine yöneliktir. Hedefimiz Pitesti'de iş odaklı bir üniversite, gündelik gerçeklere bağlı bir üniversite, sosyoekonomik sektöre onun günümüzde yüzyüze geldiği birçok soruna doğru çözümleri önererek müdahil olan bir üniversite geliştirmektir. Üniversite'nin birçok fakültesi bulunmaktadır. Bunlar arasında Elektrik, iletişim ve bilgisayar fakültesi yer almaktadır. Bu fakültede yenilenebilir enerji alanında dersler sunan bir Elektrik Mühendisliği Bölümü yer almaktadır. Bu bölümün öğretim elemanları ayrıca, araştırma projelerinde ulusal ve uluslararası ortaklarla birlikte aktif olarak yer almaktadır. Elektrik Mühendisliği Bölümü öğretim elemanları diğer ilgi alanları yanında, yenilenebilir enerji ve bu alanın Dünyanın diğer yerlerinde olduğu kadar Romanya'da da geliştirilmesinin yolları konusunda da ilgilidirler. 4

5 Ortak: International Investment Group Sp Zoo (Polonya) kalkınma girişimlerine yöneliktir yılında doğan kentsel stratejik planlama, altyapı, endüstri mühendisliği, yerel kalkınma, pazarlama ve iletişim, girişimlerini desteklemenin gereğini tanıyan Polonyalı ve İtalyan or taklar tarafından oluşturulan bir şirkettir. Sunulan hizmetler yukarıda belirtilen alanlarda hem İtalya hem Polonya merkezli firmalaşmak isteyen işletmelere ya da Ortak: Nucleo Ambientale a Cavallo (Italya) Gönüllü dernek apolitik kurumdur ve kar amacı gütmeden sivil ve kültürel dayanışma hedeflemiştir. Birlik tüm topluma gönüllü hizmetleri ile aktif ve direkt olarak seslenmeyi amaçlamıştır. Sivil koruma alanlarına, atın sosyal bağlamda kullanılmasının yaygınlaştırılmasına, çevre ve sivil korumaya, sosyal yardıma, sağlık hizmetlerine, bu amaçlar doğrultusunda belirtilen insan yaşamı kalitesini arttıracak her çalışmaya katılmayı amaçlamıştır. Sosyal bağlılığı teşvik etmekte ve risk kategorisindeki durum ve hareketleri veya geçici rahatsızlık altındaki durumları öngörmektedir. Ortak: EU - RO - IN Association (Romanya) EU-RO-In Derneği' nin amacı Avrupa'da, Romanya kültürel değerlerini ve geleneklerini; Romanya'da da Avrupa değerlerini tanıtmak, özgün bir demokrasi geliştirmek ve Romanya'nın Avrupa Birliği'ne ve gelişmiş ekonomik, sosyal ve politik gelişmişlik düzeyine ulaşmış ülkeler arasına yumuşak entegrasyonunu gerçekleştirmektir. Projeyi gerçekleştirmek için yüksek kapasiteye sahip deneyimli bir ekipten oluşan Dernek dezavantajlı bir bölgede yer almaktadır (Kuzeydoğu Moldova). Yaşlılar, göçmen işçiler, engelliler ve eğitim almamış ve istihdam edilmemiş dezavantajlı yetişkin gruplarıyla ilgili olarak çalışmaktadır. Ortak: Grupo Echevarría & Tecnomedia Sl (İspanya) Danışmanlık, formasyon, BT ve grafik tasarım içeren eksiksiz bir hizmet sunmaktadır. Şirket geçmişi 1996 yılına uzanmaktadır. O günden bugüne çalışmakta olanlar kadar işsiz olan işgücünün yeterliliklerinin de geliştirilmesi ile ilgili farklı doğadaki pek çok projenin tasarımında, uygulamasında ve değerlendirilmesinde geniş bir deneyim elde etmiştir. Şirket şu anda br genişleme sürecindedir. Bu yüzden Avrupa Birliği içindeki farklı ülkelerde yeni departmanlar açma imkanını değerlendirmektedir. Şirketin amacı müşterilerin ve kullanıcıların ihtiyaçlarına uyum sağlayan kaliteli hizmetler sunmaktır. Şirket bölümleri şunlardır: Avrupa Projeleri: GET Mobility, Avrupa Projeleri geliştiren, tasarlayan ve uygulayan bölümdür. (deneyimlerin paylaşılması ve hareketlilik). İşgücü ve İşsizlik Departmanı: E-öğrenme, kurslar (sınıf içi/sınıf dışı), karma-öğrenme, seminerler, konferanslar, forumlar. Girişimcilik: Şirket kurulması için düzenleme ve teknik destek. 5

6 Şirket Simülasyonu: Bir simülasyon ortamında çalışan hayali şirkete dayalı oluşum yöntemi. Öğrenciler, gerçek bir şirket yönetimi ortamı yeniden oluşturularak çalışırken öğrenmektedir. Grafik Tasarım: Web geliştirme, iletişim kampanyaları ve kurumsal imaj. Ortak: Walsall College (Birleşik Krallık) Walsall Koleji'nin en önemli odak noktası mesleki eğitim ve öğretim, toplum ve işverenlerle işbirliği içinde olumlu çalışmadır. Eylül 2009'da kurucu topluluklar için ilham verici bir çalışma ortamı sağlayan Wisemore Kampüsü açılmıştır. Kolej, kamu ve özel organizasyonlarla, önemli ortaklarına yerel ve bölgesel ekonominin ihtiyaçlarına bağlı endüstri-tanımlı eğitim sunan, kayda değer destek sağlayan stratejik ortaklıklar dizisi kurmuştur. Kolej Apple, Microsoft ve Roland gibi büyük blue-chip kuruluşları ile güçlü bir işbirliği sayesinde lider mesleki deneyimler sağlayan meslek akademileri ile ulusal bir üne sahiptir. Walsall Borough Birleşik Krallık'ta en zorlu sosyal ve ekonomik ortamlardan biridir. Yeni bir çalışmaya göre, Walsall ülkenin en kırılgan 324 bölgesinden 315 'incisidir. Çocuğu etkileyen gelir yoksunluğu İndeksinde 354 yerel yönetim içinde 49. sırada yer almıştır. Ortak: Eskisehir Elektrikciler Odasi (Türkiye) 1965 yılında kurulan Odada teknisyen ve esnaf (özellikle elektrik ve elektronik alanında) olan 280 kayıtlı üye bulunmaktadır. Bu profesyoneller odası tüm hedef grubu yönetmek ve çalışmalarının başarılı biçimde yürütülmesini sağlamak üzere kurulmuştur. Amaçları: Şirketlerinde çalışan üyelere ve çalışanlarına/öğrencilerine mesleki eğitim sağlamak. Üyelerin kendi çalışma alanları ile ilgili seminer, kurs ve ilgili fuarlara katılımlarını sağlamak. İşverenlerin kendi çalışanları ya da aralarındaki sorunları çözmelerine yardımcı olmak. Üyelerinin haklarını korumak için yasal temsilci olarak bulunmak. Üyelere değişen piyasa ihtiyaçlarını karşılamak için rehberlik sağlamak. 6

7 MOTIVASYON Projenin motivasyonu tüm ülkeler için yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı ile ilgili personelin uygun biçimde eğitilmesi gerekliliği üzerine odaklanmıştır. Proje ortaklığı Avrupa'da Mesleki Eğitim geliştirmek amacıyla Avrupa'da işbirliğini geliştirmek istemektedir. Ortaklık bu projeyi geliştirmek için daha fazla neden olduğunu düşünmektedir. Aşağıda, en önemlilerini okuyabilirsiniz. Hedef grubumuzun temel ihtiyacını karşılamak için mesleki eğitim ve elektrik-elektronik eğitimi, enerji ve çalışma alanında nitelik ve yeterlilik şeffaflığını ve tanınmasını sağlamak ve geliştirmek. Bu motivasyon ışığında Avrupa'daki bu tür profesyonel kurum, üniversite, işletmeler, Sosyal ortaklar gibi güçlü ve farklı organlar ile ortaklık kurarak sadece öğrencilerimizin değil personelimizin de bilgi ve deneyimlerini aynı zamanda kalitelerini artırmayı hedefliyoruz. İşletmelerde istihdamı artırmak. Bu motivasyon ile bağlantılı olarak, bu ortaklık gibi uygun eğitim ve izleme sistemlerinin, mevcut ekonomik kriz ile bağlantılı olarak yeni toplumu tehdit eden ihtiyaçlara ve taleplere daha iyi cevap verebilmek için ona daha fazla esneklik sağlayabilecek doğru hareket olabileceğini düşünüyoruz. İlişkisel pazarlama bazında, satış teknikleri ve müşterilerin psikolojik profillerinin tanımlanması geleceğin elektrikçileri, esnafları ve mühendisleri için kişisel gelişim alanlarıdır. Bu nedenle, mevcut proje ortaklığı eğitim aktivitelerimizi geliştirmek ve öğrencilerimize tüm Avrupa çapında formel ve informel eğitici programlarla deneyim değişimi ile ufuklarını genişletmek için güzel bir fırsattır. Dünya için Elektriği ve enerjiyi çevre yararı ile birleştirmek. Aktivitelerimizle ve çevresel faktörler üzerinde çalışan ortaklarımızın yardımı ile hedef öğrencilerimiz çevrenin nasıl hayati olduğu ve kaynaklarının nasıl etkin biçimde kullanılabileceği konusunda farkındalığa ulaşacaktır. Böylece, öncelikle hedef kitlemizin bu konu ile ilgili fakındalığını ve bundan sonra sırasıyla hedef grubun ulusal ve uluslararası boyutta farkındalıklarını arttırabiliriz. Yenilenebilir enerji ile ilgili daha fazla bilgi vermek ve kullanımını yaygınlaştırarak çevrenin korunmasına duyarlılık gelişmesine bağlı olarak enerji tüketiminin azaltılması katkıda bulunmak. Ortaklık aracılığıyla farklı Avrupa bakış açıları ile personelimizi geliştirmek ve yenilenebilir enerji ve kaynakları konusunda mesleki eğitim vermek. Personelimize ve öğrencilerimize yenilenebilir enerji kaynakları kullanılarak enerji üretmek konusunda mesleki eğitim ve öğretim vermek. Personelimize ve öğrencilerimize modern diller ve kültür öğrenme ve kendini geliştirme için olumlu dürtü kazandırmak. Modern diller öğrenerek, yeni insanlarla tanışmak için, yeni yerler görmek için, onları profesyonel ve kişisel hayatlarında geliştirecek yeni şeyler öğrenmek için daha istekli olacaktırlar. 7

8 SONUÇLAR İki yıllık ortaklıkla projedeki tüm organizasyonlarla aşağıdaki hedeflerin gerçekleştirilmesi doğrultusunda işbirliği yapılacaktır: Yerel ve ulusal düzeyde yayım için proje bildirisi. Her ülke ve kurumda uygulanan mesleki eğitim sistemlerinin payla şılması. "İnşaatlarda Yenilenebilir Enerji Uygulaması" kursu Uluslararası düzeyde proje için yayım için proje web sitesi. Çok dilli proje broşürü. "Yenilenebilir Enerjide En İyi Uygulamalar ve İş Piyasasının Yetenek İhtiyaçlarının Mesleki Eğitime Entegrasyonu" başlıklı çalıştay. Yenilenebilir enerji ile ilgili sektör ve istihdam alanları ile ilgili rehber. Yenilenebilir enerji, çevre korumasının teşvik edilmesi, enerji tasarrufu ve istihdam konulu seminer. Final DVD ROM PROJENİN HEDEFLERİ Kurumlarda mesleki eğitim ve öğretimi geliştirmek. İşverenler, özellikle yenilenebilir enerji sektörleri için yeni çalışma alanları keşfetmek. Yenilenebilir enerji ile çevre korumayı teşvik etmek. Girişimlerde karşılaşılan problemleri belirlemek sonra istihdamı arttırmak için rehberliği ve danışmanlığı desteklemek. İşverenler için yeni çalışma alanları keşfetmek için. Mesleki eğitim için bilgi ve iletişim teknolojilerinin kullanımını artırmak. Modern yabancı dillerin öğrenimini teşvik etmek. Hareketlilik ile karşılıklı öğrenmeyi teşvik etmek. Sürdürülebilir işbirliği sağlamak. 8

9 Discover a New Working Field Ortaklik 9

10 YENILENEBILIR ENERJI KONSEPTININ SUNUMU Yenilenebilir enerji sınırlı kaynağı olmayan doğal bir enerjidir. Yenilenebilir enerji tekrar tekrar kullanılabilir. ve asla tükenmez. Yenilenebilir enerji binlerce yıldır bir şekilde kullanımdadır. Bunun bir örneği atalarımızın rüzgarı denizcilik için kullanmaları bizim ise şimdi rüzgarı elektrik üretmek için kullanmamızdır. Yenilenebilir enerji sürekli yenilenen güneş ışığı, rüzgar, yağmur, gel-git, dalga ve jeotermal ısı gibi kaynaklardan gelir. Yenilenebilir enerji sürekli yenilenen doğal süreçlerden elde edilir. Birçok formu güneşten ya da dünyanın derinliklerinde üretilen ısıdan kaynaklanmaktadır. Güneş, rüzgar, okyanus, hidroelektrik, biyokütle, jeotermal kaynaklar, biyoyakıt ve yenilenebilir kaynaklardan üretilen hidrojenden elde edilen elektrik ve ısı enerjisi tanımına dahildir. Yenilenebilir enerji kaynakları ve enerji verimliliği için önemli fırsatlar geniş coğrafi alanlar üzerinde bulunmaktadır. Bunlar sınırlı sayıda ülkede yoğunlaşmıştır. Yenilenebilir enerjinin hızlı dağıtımı ve enerji verimliliği ve enerji kaynaklarının teknolojik çeşitlendirilmesi, enerji güvenliği ve ekonomik faydalar sağlayacaktır. Yenilenebilir enerji dört ayrı alanda geleneksel yakıtların yerini almaktadır: Elektrik üretimi, sıcak su / ısıtma, motor yakıtı ve kırsal (off-grid) enerji hizmetleri. Küresel enerji tüketiminin yaklaşık %16'sı yenilenebilir kaynaklardan gelmektedir. Tüm enerjinin %10'u daha çok ısıtma için kullanılan geleneksel biyokütleden ve %3,4'ü hidroelktrikten gelmektedir. Yeni yenilenebilirler (küçük hidro, modern biyokütle, rüzgar, güneş, jeotermal ve biyo yakıtlar) tüm enerjinin başka bir %3'ünü oluşturmakta ve payları hızla artmaktadır. Birçok yenilenebilir enerji projesi büyük ölçekli olsa da, yenilenebilir enerji teknolojileri aynı zamanda enerjinin insan gelişimi için genellikle kritik olduğu kırsal ve uzak bölgelere de uygundur itibariyle, küçük güneş enerjisi PV sistemleri birkaç milyon haneye elektrik enerjisi sağlamaktadır ve mini şebekeler için yapılandırılmış mikro hidroelektrik santralleri daha fazlasına hizmet etmektedir. Karbon nötr ve negatif yakıtlar yenilenebilir enerjiyi depolayabilmekte ve mevcut doğalgaz boru hatlarında taşıyabilmekte ve fosil yakıtların yerine geçmekte ve sera etkisi gazlarının salınımını azaltmaktadır. TEMEL YENILENEBILIR ENERJI KAYNAĞI FORMLARI Biyokütle Hidro Jeotermal Güneş Gelgit Ulaştırma yakıtları Dalga Rüzgar Ahşap 10

11 Biyokütle Biyokütle yenilenebilir bir enerji olsa da, temiz enerji kaynağı olarak düşünülmemelidir. Biyokütle, kömür ve petrol gibi çoğu fosil yakıttan kayda değer derecede temiz olsa da yine de elektrik üretimi sırasında kükürt dioksit üretir. Hidro Genellikle "hidroelektrik" olarak adlandırılan hidro enerji, duvara hapsedilmiş sudan çok temiz ve güçlü bir elektrik üretme yöntemidir. Hidroelektriğin dezavantajı arazinin sular altında kalması, nehir yatağının inşaat sırasında drene edilmesi gibi çevreye ödettiği bedellerdir. Bunun nehirlerde yaban hayatı ve yaşam için yıkıcı etkileri olabilir. Jeotermal Jeotermal enerji bulunduğunuz yere bağlı olarak, güvenilir bir enerji kaynağıdır. Genellikle "toprak kaynaklı ısı pompaları", ve de uygun alanlarda enerji santralleri için enerji kaynağı olarak ve evler için ısıtma veya sıcak su kaynağı sağlamak için kullanılabilir. Termal enerji maddenin sıcaklığını belirleyen enerjidir. Dünyanın jeotermel enerjisinin kökeni gezegenin orijinal oluşumundan (%20) ve mineral radyoaktif bozunmadan (%80) kaynaklanmaktadır. Gezegen yüzeyi ve çekirdeği arasındaki sıcaklık farkı olan jeotermal gradyan, yüzeye çekirdekten ısı şeklinde termal enerjinin sürekli iletimini sağlar. Jeotermal sıfatı toprak anlamına gelen Yunanca geo ve ısı anlamına gelen thermostan kaynaklanmaktadır. Güneş Güneş enerjisi kurulum, yer, ve güneş pillerini çevreleyen ortama bağlı olarak biraz güvenilmez olabilir. Güneş enerjisi tedariği arttıkça hücreler daha etkin olacaktır ancak, bir güneş enerjisi panelinin aldığı ısı arttıkça daha az güvenilir olacaktır. Gelgit Gel-git enerjisi gelgit arkasında büyük enerjiden elektrik oluşturmak için de kullanılabilir. Gelgit enerjisinin en büyük dezavantajı çevreye etkisi, deniz yaşamına etkisi sahil geçişine etkisidir. Ulaştırma yakıtları Terim katı biyokütle, sıvı yakıtlar ve çeşitli biyogazları kapsar. Sıvı biyoyakıtlar biyoetanol gibi biyoalkolleri ve biyodizel gibi yağları içerir. Biyoetanol şeker bitkisi materyallerinin fermante edilmesinden elde edilen bir alkoldür. Çoğunlukla şeker ve nişasta bitkilerinden elde edilmektedir. Geliştirilen ileri teknoloji ile ağaç ve çim gibi selülozik biyokütle de ethanol üretimi için hammadde olarak kullanılabilmektedir. Ethanol saf olarak araçlar için yakıt olarak kullanılabilir. Fakat, genellikle araç emisyonlarını arttırmak için benzin katkısı olarak kullanılmaktadır. ABD ve Brezilya'da yaygın olarak kullanılmaktadır. Ancak, Avrupa Çevre Ajansı'na göre biyoyakıtlar küresel ısınma sebepleri arasında değildir. Biyodizel sebze yağlarından, hayvan yağlarından veya yeniden dönüştürülmüş greslerden oluşmaktadır. Biyodizel saf haliyle araçlar için yakıt olarak kullanılabilmektedir. Fakat genellikle bir dizel katkısı olarak parçacık düzeylerini, karbon monoksit gibi dizel araç kaynaklı hidrokarbon düzeylerini düşürmek için kullanılmaktadır. Biyodizel transesterifikasyon kullanarak bitkisel yağ veya başka yağ türlerinden üretilen Avrupa'nın en yaygın biyoyakıtıdır. Biyoyakıtlar, 2010 yılında Dünyanın ulaşım yakıtının %2.7'sini sağlamıştır. Yenilenebilir biyoyakıtlar 2006 yılından bu yana ABD'de petrol tüketiminde önemli bir düşüşe katkıda bulunmuştur. 11

12 Dalga Dalga enerjisi gelgit enerjisine benzerdir; ancak bunun yerine elektrik üretmek için dalgaların arkasındaki güç kullanır. İnşaat su altında değil su üzerinde yüzer durumda olduğundan deniz yaşamı için maliyet genellikle daha azdır. Bu nispeten yeni bir teknolojidir, ve birçok açıdan, araştırma aşamasına devam edilmektedir. Rüzgar Rüzgar enerjisi eğer rüzgar türbinleri doğru yerde yerleştirilir ise çok güvenilir bir yenilenebilir enerji kaynağı olabilir. Bu enerji bu formunun temel dezavantajları görüntü ve gürültü kirliliği ve birçok rüzgar türbini tasarımının kuşlar için zararlı olabilmesidir. Ahşap Odun Enerjisi hala yenilenebilir olduğu için biyokütleye bağlıdır ancak enerji üretimi sırasında yakılması gerektiğinden çevreye zararlıdır. ENERJI VE ÇEVRE KORUMA Dünya ekonomisini yönlendiren enerjinin üretiminin çevreye etkisi bulunmaktadır. Fakat enerji şirketleri ve hükümetler bu etkiyi mümkün olduğunca küçük hale getirmeye çalışmaktadır. Güvenli endüstri uygulamaları ve çevre koruma son birkaç yıl içinde önemli ölçüde gelişmiştir. Teknolojik gelişmeler çalışmalarımızı on yıl öncesine kadar çok daha etkin yapabilmemizi sağlamıştır. Bu etkinlik daha küçük "ayakizleri" anlamına gelmektedir. Daha az atık üretilmekte, daha temiz ve daha büyük işlemler ve çevreyle daha fazla uyumluluk sağlanmaktadır. Enerji şirketleri sofistike yönetim sistemleri ve geliştirmekte ve uygulamaktadır. Güvenli bir şekilde çalışan, çevreyi koruyan ve müteahhitler açısından da gerekli prosedürleri karşılayan yöntemler geliştirilmiştir. Enerji endüstrisi defalarca göstermiştir ki enerji üretimi ve çevre koruması birbirini dışlamamaktadır. ENERJI VE İŞGÜCÜ PIYASASI Kyoto Protokolü'nün baskısıyla, 140'tan fazla ülke sera gazları emisyonunu azaltmayı ve yenilenebilir enerji kaynaklarıyla enerji üretimini teşvik etmeyi taahhüt etmiştir. Neredeyse tüm büyük ve gelişmiş ülkeler bu programa katılmıştır. Tüm bu ülkeler yenilenebilir olmayan enerjiden tasarruf edilmesi ve yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımının birşekilde teşvik edilmesine yönelik yolları teşvik etmektedir. Enerji sektörünün doğrudan ya da dolaylı patlaması ve yerel piyasalarda istihdamın büyümesi gibi olgular üzerine etkisi artmıştır. Bu işgücü talebi şoklarına atfedilen tahmini farklılıkların her biri enerji dışı sektörlerin üzerine dolaylı etkileri daha küçük olsa da enerji sektörü üzerine doğrudan etkilerinin büyük olduğunu göstermektedir. Yerel iş çarpanlarının önemli sonuçları göstermektedir ki enerji üretiminde iş oluşturma aynı zamanda yerel sektörlerde patlama dönemlerinde iş alanı açmaktayken duraklama dönemlerinde iş azalmasına sebep olmamaktadır. Yenilenebilir enerji iş alanları mevcut iş 12

13 dünyamızı yeniden tanımlayan yeşil işlerdir. Ekonomimizin büyümesine daha sürdürülebilir bir biçimde çözüm sağlamakta ve toplumumuza yardım etmektedirler. Yenilenebilir enerji, yeşil inşaat, sürdürülebilir taşımacılık, atık yönetimi, enerji ve finans gibi alanlarda pek çok Yeşil İş bulunmaktadır. Bunlar arasında, Yenilenebilir Enerji İşleri önemli bir yer almaktadır. Rüzgar, güneş, jeotermel, hidoelektrik, dalga ve gelgit ve biyoenerji gibi işleri içermektedir. Bu sektör teknik olmayanlardan başlayan yüksek teknik olan ve üst yönetim işlerine kadar çoklu iş rolleri önermektedir. Yenilenebilir enerji alanında bilgi ve deneyim sahibi olan insanlar çok değerlidir fakat başka sektörlerdeki transfer edilebilir yetenekleri olan bireyler de absorbe edilebilmektedir. Çeşitli kategorilerde birkaç iş rolü türü olabilir: Teknik Olmayan: Müşteri hizmetleri, Pazarlama, İnsan Kaynakları, Halkla İlişkiler, satış, finansman gibi roller transfer edilebilir becerileri olan hevesli insanlar içindir. Teknik: Biyomedikal, inşaat, mekanik, kimyasal, elektrik vb. gibi pekçok farklı mühendislik alanından insanlar yenilenebilir enerji sektörlerin omurgaları oldukları için üretim, geliştirme, kurulum ve müşteri desteği rolleri için uygundur. Üst Yönetim: Diğer sektörlerde olduğu gibi iyi bir karar verme gücü ile birlikte bu sektörde yeterli bilgiye sahip insanlar CEO, CFO ya da iş geliştirme ya da başka bir karar verme pozisyonu rolleri için absorbe edilebilir. Devlet işleri: Politika yapıcılar, planlama ve geliştirme, yenilenebilir enerji sektörlerindeki araştırmacılar gibi. Ticaret pazarı: Yine transfer edilebilir beceriler ve yenilenebilir enerji sektörü hakkında bazı bilgilere sahip insanlar burada absorbe edilebilir. Yazılım uzmanları: BT her iş alanı için gelişmek ve büyümek için yaşam çizgisi haline geldiğinden bu iş her alana uygulanabilmektedir. Yenilenebilir Enerji sektöründeki işler için büyük gelecek fırsatlarını değerlendiren, İngiltere, ABD, Avustralya, İsveç, Hindistan, Çin ve diğer birçok ülkedeki çok sayıdaki üniversite yenilenebilir enerji teknolojileri sürdürülebilir kalkınma, sürdürülebilir bina tasarımı ve daha birçok alanında lisans ve ön lisans programları önermeyi düşünmektedir. Bazı programlardan uzaktan öğretim ile derece almak da mümkündür. Birçok kısa dönem programlar kariyerini geleneksel yenilenebilir olmayan enerji sisteminden yenilebilir sisteme çevirmek isteyen elektrikçi, tesisatçı gibi profesyonellere uygundur. MET İngiltere, Hindistan'daki Aurora Vizyon Akademisi, ABD'deki Güneş Yaşam Enstitüsü ve dünya çapında daha birçok enstitü sizi yenilenebilir enerji işlerine hazırlayan meslek programları yürütmektedir. YENILENEBILIR ENERJININ TEŞVIKI IEA Fotovoltaik Güç Sistemleri Programı (PVPS) IEA bünyesinde oluşturulan ortak Ar Ge anlaşmalarından biridir ve 1993 yılındaki kuruluşundan bu yana, PVPS katılımcıları güneş enerjisini elektrik enerjisine fotovoltaik dönüşüm uygulamasında çeşitli ortak projeler yürütmektedir. Kasım 2011'de, "Deploying Renewables 2011" başlıklı bir IEA raporu "yenilenebilir enerji teknolojisi artan biçimde maliyet rekabeti edebilir duruma geliyor ve alandaki büyüme oranları sürdürülebilir enerji geleceği için gerekli seviyeye geliyor" dedi. Rapor ayrıca, "rekabetçi olmayan yeşil enerji teknolojileri sübvansiyonları temiz çevre ve enerji güvenliği ile yeni teknolojilere yatırımı teşvik için adil hale geldi." dedi. Yenilenebilir elektrik sektörü "son beş yıl içinde hızla büyüdü ve şu anda dünyanın enerji üretiminin yaklaşık %20'sini sağlamaktadır". IEA raporu yenilenebilir enerji 13

14 teknolojilerinin yalnızca pahalı sübvansiyonlar ile mümkün olduğu ve talebi karşılayacak tutarlılıkta enerji üretemeyeceği iddialarına katılmıyordu. IEA tarafından 2012 yılında ilk kez, yenilenebilir enerji sektörünü analiz eden bir orta vadeli rapor yayınlandı. SEÇILEN YENILENEBILIR ENERJI GÖSTERGELERI Seçilen Küresel Göstergeler Yenilenebilir Kapasiteye Yeni Yatırım (yıllık) (109 USD) Yenilenebilir Güç Kapasitesi (mevcut) (GWe) 1,140 1,230 1,320 1,360 Hidroelektrik Kapasitesi (mevcut) (GWe) Rüzgar Gücü Kapasitesi (mevcut) (GWe) Güneş Enerjisi PV Kapasitesi (şebekeye bağlı) (GWe) Güneş Enerjisi Sıcak Su Kapasitesi (mevcut) (GWth) Ethanol Üretimi (yıllık) (109 litre) Biyodizel Üretimi (yıllık) (109 litre) Yenilenebilir Enerji Kullanımı Politikası İçin Hedefleri Olan Ülkeler Broşür Koordinatörleri EU-RO-IN Association (Romanya) Nucleo Ambientale a Cavallo (Italya) 14

İstanbul Bilgi Üniversitesi Enerji Sistemleri Mühendisliği. Çevreye Duyarlı Sürdürülebilir ve Yenilenebilir Enerji Üretimi ve Kullanımı

İstanbul Bilgi Üniversitesi Enerji Sistemleri Mühendisliği. Çevreye Duyarlı Sürdürülebilir ve Yenilenebilir Enerji Üretimi ve Kullanımı İstanbul Bilgi Üniversitesi Enerji Sistemleri Mühendisliği Çevreye Duyarlı Sürdürülebilir ve Yenilenebilir Enerji Üretimi ve Kullanımı Günlük Hayatımızda Enerji Tüketimi Fosil Yakıtlar Kömür Petrol Doğalgaz

Detaylı

Enervis H o ş g e l d i n i z Ekim 2015

Enervis H o ş g e l d i n i z Ekim 2015 Enervis H o ş g e l d i n i z Ekim 2015 Dünya Enerji Genel Görünümü Genel Görünüm Dünya Birincil Enerji Tüketimi 2013-2035 2013 2035F Doğalgaz %24 Nükleer %4 %7 Hidro %2 Yenilenebilir Petrol %33 Kömür

Detaylı

TEKLIF ÇAĞRILARI SIVIL TOPLUM DIYALOĞU (CSD-IV) AB VE TÜRKIYE ARASINDA KAPSAMINDA YAYIMLANAN. Fikirden Projeye. Hazırlayan: Öğr. Gör.

TEKLIF ÇAĞRILARI SIVIL TOPLUM DIYALOĞU (CSD-IV) AB VE TÜRKIYE ARASINDA KAPSAMINDA YAYIMLANAN. Fikirden Projeye. Hazırlayan: Öğr. Gör. ADAPAZARİ TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ PROJE DESTEK BİRİMİ AB VE TÜRKIYE ARASINDA SIVIL TOPLUM DIYALOĞU (CSD-IV) KAPSAMINDA YAYIMLANAN TEKLIF ÇAĞRILARI Hazırlayan: Öğr. Gör. Hakan ERYÜZLÜ Adres : Sakarya Üniversitesi

Detaylı

Türkiye nin Elektrik Üretimi ve Tüketimi

Türkiye nin Elektrik Üretimi ve Tüketimi Türkiye nin Elektrik Üretimi ve Tüketimi -Çimento Sanayinde Enerji Geri Kazanımı Prof. Dr. İsmail Hakkı TAVMAN Dokuz Eylül Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü Enerji Kaynakları Kullanışlarına Göre

Detaylı

Yenilenebilir olmayan enerji kaynakları (Birincil yahut Fosil) :

Yenilenebilir olmayan enerji kaynakları (Birincil yahut Fosil) : Günümüzde küresel olarak tüm ülkelerin ihtiyaç duyduğu enerji, tam anlamıyla geçerlilik kazanmış bir ölçüt olmamakla beraber, ülkelerin gelişmişlik düzeylerini gösteren önemli bir kriterdir. İktisadi olarak

Detaylı

Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları. Bilgilendirme Toplantıları

Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları. Bilgilendirme Toplantıları Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Bilgilendirme Toplantıları Ulusal Ajans olarak da bilinen AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı, Avrupa Komisyonu tarafından yürütülen Eğitim

Detaylı

AVRUPA BİRLİGİ PROJELERİ

AVRUPA BİRLİGİ PROJELERİ AVRUPA BİRLİGİ PROJELERİ Leonardo da Vinci Programı Türkiye Uygulaması ve Mesleki Eğitim Kurumlarına Etkileri Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı Türkiye Odalar ve Borsalar

Detaylı

AB ve Türkiye Sivil Toplum Diyaloğu - IV Tüketicinin ve Sağlığın Korunması Hibe Programı

AB ve Türkiye Sivil Toplum Diyaloğu - IV Tüketicinin ve Sağlığın Korunması Hibe Programı AB ve Türkiye Diyaloğu - IV Tüketicinin ve Sağlığın Korunması Avrupa Birliği Bakanlığı, Katılım Öncesi AB Mali Yardımı kapsamında finanse edilen diyalog sürecini desteklemeye devam etmektedir. Diyaloğu-IV

Detaylı

YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARIMIZ VE ELEKTRİK ÜRETİMİ. Prof. Dr. Zafer DEMİR --

YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARIMIZ VE ELEKTRİK ÜRETİMİ. Prof. Dr. Zafer DEMİR -- YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARIMIZ VE ELEKTRİK ÜRETİMİ Prof. Dr. Zafer DEMİR -- zaferdemir@anadolu.edu.tr Konu Başlıkları 2 Yenilenebilir Enerji Türkiye de Politikası Türkiye de Yenilenebilir Enerji Teşvikleri

Detaylı

7.Uluslararası %100 Yenilenebilir Enerji Konferansı 18 Mayıs 2017 de İstanbul da

7.Uluslararası %100 Yenilenebilir Enerji Konferansı 18 Mayıs 2017 de İstanbul da 7.Uluslararası %100 Yenilenebilir Enerji Konferansı 18 Mayıs 2017 de İstanbul da 7.Uluslararası %100 Yenilenebilir Enerji Konferansı 18 Mayıs 2017 de İstanbul da. %100 Yenilenebilir Enerjiye Küresel Geçişi

Detaylı

www.novusens.com 2012, Novusens

www.novusens.com 2012, Novusens www.novusens.com İNOVASYON VE GİRİŞİMCİLİK ENSTİTÜSÜ Vizyon... Ulusal ve uluslararası paydaşları ile sürdürülebilir büyüme ve rekabeti amaçlayan, ekonomiye ve toplumsal kalkınmaya katma değer yaratacak

Detaylı

İÇİNDEKİLER SUNUŞ... XIII 1. GENEL ENERJİ...1

İÇİNDEKİLER SUNUŞ... XIII 1. GENEL ENERJİ...1 İÇİNDEKİLER SUNUŞ... XIII 1. GENEL ENERJİ...1 1.1. Dünya da Enerji...1 1.1.1. Dünya Birincil Enerji Arzındaki Gelişmeler ve Senaryolar...1 1.2. Türkiye de Enerji...4 1.2.1. Türkiye Toplam Birincil Enerji

Detaylı

Enerji ve İklim Haritası

Enerji ve İklim Haritası 2013/2 ENERJİ İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Enerji ve Çevre Yönetimi Dairesi Başkanlığı Enerji ve İklim Haritası Uzm. Yrd. Çağrı SAĞLAM 22.07.2013 Redrawing The Energy Climate Map isimli kitabın çeviri özetidir.

Detaylı

ANKARA KALKINMA AJANSI. www.ankaraka.org.tr

ANKARA KALKINMA AJANSI. www.ankaraka.org.tr ANKARA KALKINMA AJANSI www.ankaraka.org.tr TÜRKİYE'NİN En Genç Kalkınma Ajansı Ankara Kalkınma Ajansı bölge içi gelişmişlik farklarını azaltmak, bölgenin rekabet gücünü artırmak ve gelişimini hızlandırmak

Detaylı

Türkiye nin Enerji Teknolojileri Vizyonu

Türkiye nin Enerji Teknolojileri Vizyonu Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu 26. Toplantısı Türkiye nin Enerji Teknolojileri Vizyonu Prof. Dr. Yücel ALTUNBAŞAK Başkanı Enerji İhtiyacımız Katlanarak Artıyor Enerji ihtiyacımız ABD, Çin ve Hindistan

Detaylı

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi YAŞAR ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi ENERJİ SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ (http://esm.yasar.edu.tr) Sunum Planı Neden Yaşar Üniversitesi Enerji Sistemleri Mühendisliği Bölümü`nde Okumalıyım? Bölüm

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİNE UYUM DANIŞMA VE YÖNLENDİRME KURULU 2015 YILI 1. TOPLANTISI 11 MART 2015

AVRUPA BİRLİĞİNE UYUM DANIŞMA VE YÖNLENDİRME KURULU 2015 YILI 1. TOPLANTISI 11 MART 2015 AVRUPA BİRLİĞİNE UYUM DANIŞMA VE YÖNLENDİRME KURULU 2015 YILI 1. TOPLANTISI 11 MART 2015 ANA EYLEM 2: YENİLİK ve İYİ UYGULAMALARIN DEĞİŞİMİ İÇİN İŞBİRLİĞİ Yenilik ve İyi Uygulamaların Değişimi için İşbirliği;

Detaylı

TTGV Yenilenebilir Enerji ve Enerji Verimliliği Destekleri

TTGV Yenilenebilir Enerji ve Enerji Verimliliği Destekleri TTGV Yenilenebilir Enerji ve Enerji Verimliliği Destekleri Yenilenebilir Enerji ve Enerji Verimliliğinin Finansmanı Bilgilendirme Toplantısı Ferda Ulutaş Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı Odakule-İstanbul,

Detaylı

YÖNETİCİ GELİŞTİRME PLUS. Programın Amacı: Yönetici Geliştirme Eğitimi. Yönetici Geliştirme Uzmanlığı Eğitim Konu Başlıkları. Kariyerinize Katkıları

YÖNETİCİ GELİŞTİRME PLUS. Programın Amacı: Yönetici Geliştirme Eğitimi. Yönetici Geliştirme Uzmanlığı Eğitim Konu Başlıkları. Kariyerinize Katkıları YÖNETİCİ GELİŞTİRME 360 Yönetici Geliştirme Eğitimi İşletmelerde kalıcı başarının sağlanması, kurumun stratejik hedefleri ile uyumlu, yüksek performans göstermeye odaklanmış; motive olmuş takımları oluşturmak

Detaylı

Erasmus+ Stratejik Ortaklıklar. Celil YAMAN Mesleki Eğitim Koordinatörü

Erasmus+ Stratejik Ortaklıklar. Celil YAMAN Mesleki Eğitim Koordinatörü Erasmus+ Stratejik Ortaklıklar Celil YAMAN Mesleki Eğitim Koordinatörü Stratejik Ortaklıklar AE2 - Yenilik ve İyi Uygulamaların Değişimi İçin İşbirliği: Stratejik Ortaklıklar Bilgi Ortaklıkları Sektörel

Detaylı

DİCLE ÜNİVERSİTESİNDE YENİLENEBİLİR ENERJİ PROJE UYGULAMALARI

DİCLE ÜNİVERSİTESİNDE YENİLENEBİLİR ENERJİ PROJE UYGULAMALARI DİCLE ÜNİVERSİTESİNDE YENİLENEBİLİR ENERJİ PROJE UYGULAMALARI İÇİNDEKİLER 1. GİRİŞ 2. AMAÇLARIMIZ 3. FAALİYETLERİMİZ 4. 2017 HEDEFLERİMİZ 5. GÜÇLÜKLERİMİZ Üniversitesi nde Yenilenebilir Enerji Proje Uygulamaları

Detaylı

KÜRESELLEŞEN DÜNYA GERÇEKLERİ TÜRKİYE NİN ENERJİ GÖRÜNÜMÜ VE TEMİZ TEKNOLOJİLER

KÜRESELLEŞEN DÜNYA GERÇEKLERİ TÜRKİYE NİN ENERJİ GÖRÜNÜMÜ VE TEMİZ TEKNOLOJİLER KÜRESELLEŞEN DÜNYA GERÇEKLERİ TÜRKİYE NİN ENERJİ GÖRÜNÜMÜ VE TEMİZ TEKNOLOJİLER Prof.Dr. Hasancan OKUTAN İTÜ Kimya Mühendisliği Bölümü okutan@itu.edu.tr 24 Ekim 2014 29. Mühendislik Dekanları Konseyi Toplantısı

Detaylı

ERASMUS+ 2015 YILINA AİT TEKLİF ÇAĞRILARI

ERASMUS+ 2015 YILINA AİT TEKLİF ÇAĞRILARI ERASMUS+ 2015 YILINA AİT TEKLİF ÇAĞRILARI HASAN ORTAÇ İL AB PROJE KOORDİNATÖRÜ UŞAK VALİLİĞİ AB KOORDİNASYON MERKEZİ ERASMUS+ ÖZEL EYLEMLER (Grundtvig, Erasmus, Comenius, Leonardo) (Bireylerin Öğrenme

Detaylı

İŞLETME 2020 MANİFESTOSU AVRUPA DA İHTİYACIMIZ OLAN GELECEK

İŞLETME 2020 MANİFESTOSU AVRUPA DA İHTİYACIMIZ OLAN GELECEK İŞLETME 2020 MANİFESTOSU AVRUPA DA İHTİYACIMIZ OLAN GELECEK Daha kapsayıcı bir toplum için sözlerini eyleme dökerek çalışan iş dünyası ve hükümetler AVRUPA DA İHTİYACIMIZ OLAN GELECEK Avrupa da önümüzdeki

Detaylı

YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARI VE ÇEVRE MEVZUATI

YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARI VE ÇEVRE MEVZUATI YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARI VE ÇEVRE MEVZUATI Dr. Gülnur GENÇLER ABEŞ Çevre Yönetimi ve Denetimi Şube Müdürü Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü 06/02/2016 YENİLENEBİLİR ENERJİ NEDİR? Sürekli devam eden

Detaylı

TTGV ÇEVRE PROJE FAALİYETLERİ VE İŞBİRLİĞİ AĞLARI OLUŞTURULMASI PROJESİ

TTGV ÇEVRE PROJE FAALİYETLERİ VE İŞBİRLİĞİ AĞLARI OLUŞTURULMASI PROJESİ TTGV ÇEVRE PROJE FAALİYETLERİ VE İŞBİRLİĞİ AĞLARI OLUŞTURULMASI PROJESİ ÇİMENTO SEKTÖRÜ ÇEVRE GRUBU MESLEKTAŞLAR TOPLANTISI Emrah Alkaya Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı 12 Ekim 2012 Türkiye Çimento

Detaylı

KÜRESEL ISINMA ve ENERJİ POLİTİKALARI. Özgür Gürbüz Yeşiller Enerji Çalışma Grubu 8 Ekim 2006 - İstanbul

KÜRESEL ISINMA ve ENERJİ POLİTİKALARI. Özgür Gürbüz Yeşiller Enerji Çalışma Grubu 8 Ekim 2006 - İstanbul KÜRESEL ISINMA ve ENERJİ POLİTİKALARI Özgür Gürbüz Yeşiller Enerji Çalışma Grubu 8 Ekim 2006 - İstanbul Sera gazları ve kaynakları Kyoto Protokolü tarafından belirtilen 6 sera gazı: Karbon dioksit (CO

Detaylı

İÇİNDEKİLER TABLO VE ŞEKİLLER...

İÇİNDEKİLER TABLO VE ŞEKİLLER... İÇİNDEKİLER TABLO VE ŞEKİLLER...4 1.Yönetici Özeti... 11 2.Giriş... 12 3.Sektörel Analiz... 13 3.1 Birincil Enerji Kaynaklarına Bakış...13 3.1.1 Kömür... 13 3.1.1.1 Dünya da Kömür... 14 3.1.1.1.1 Dünya

Detaylı

2013 SEKTÖR RAPORU TEMSAN TÜRKİYE ELEKTROMEKANİK SANAYİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2013 SEKTÖR RAPORU TEMSAN TÜRKİYE ELEKTROMEKANİK SANAYİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEMSAN TÜRKİYE ELEKTROMEKANİK SANAYİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DÜNYADA ELEKTRİK ENERJİSİ SEKTÖRÜNÜN GÖRÜNÜMÜ Bilindiği üzere, elektrik enerjisi tüketimi gelişmişliğin göstergesidir. Bir ülkedeki kişi başına düşen

Detaylı

ALTERNATİF ENERJİ KAYNAKLARI

ALTERNATİF ENERJİ KAYNAKLARI ALTERNATİF ENERJİ KAYNAKLARI KONULAR 1-Güneş Enerjisi i 2-Rüzgar Enerjisi 4-Jeotermal Enerji 3-Hidrolik Enerji 4-Biyokütle Enerjisi 5-Biyogaz Enerjisi 6-Biyodizel Enerjisi 7-Deniz Kökenli Enerji 8-Hidrojen

Detaylı

tepav Asuman Erdem 23 Şubat 2007

tepav Asuman Erdem 23 Şubat 2007 tepav türkiye ekonomi politikaları araştırma vakfı AB Müktesebatına Uyum Sürecinde Etki Analizi Kapasitesini Güçlendirerek Çevre Başlığında Uygulama ve Farkındalık Yaratma Projesi Asuman Erdem 23 Şubat

Detaylı

2012 SEKTÖR RAPORU TEMSAN TÜRKİYE ELEKTROMEKANİK SANAYİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2012 SEKTÖR RAPORU TEMSAN TÜRKİYE ELEKTROMEKANİK SANAYİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEMSAN TÜRKİYE ELEKTROMEKANİK SANAYİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DÜNYADA ELEKTRİK ENERJİSİ SEKTÖRÜNÜN GÖRÜNÜMÜ Bilindiği üzere, elektrik enerjisi tüketimi gelişmişliğin göstergesidir. Bir ülkedeki kişi başına düşen

Detaylı

AB 2020 Stratejisi ve Türk Eğitim Politikasına Yansımaları

AB 2020 Stratejisi ve Türk Eğitim Politikasına Yansımaları AB 2020 Stratejisi ve Türk Eğitim Politikasına Yansımaları Y. Doç. Dr. Tamer Atabarut Boğaziçi Üniversitesi Yaşamboyu Eğitim Merkezi Müdürü atabarut@boun.edu.tr Avrupa 2020 Stratejisi: Akıllı, Sürdürülebilir

Detaylı

BİYOKÜTLE SİSTEMLERİ VE TÜRKİYE KAZAN SEKTÖRÜ

BİYOKÜTLE SİSTEMLERİ VE TÜRKİYE KAZAN SEKTÖRÜ BİYOKÜTLE SİSTEMLERİ VE TÜRKİYE KAZAN SEKTÖRÜ KBSB Kazan ve Basınçlı Kap Sanayicileri Birliği - 2014 Ahmet Cevat Akkaya www.kbsb.org.tr Milyar Kaçınılmaz Son? Misyon? Tek gerçek kaynak - Dünya Dünya popülasyon

Detaylı

Biyoenerjide Güncel ve Öncelikli Teknoloji Alanları ve TTGV Destekleri

Biyoenerjide Güncel ve Öncelikli Teknoloji Alanları ve TTGV Destekleri Biyoenerjide Güncel ve Öncelikli Teknoloji Alanları ve TTGV Destekleri Ferda Ulutaş Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı TIREC 2010 Türkiye Uluslararası Yenilenebilir Enerji Kongresi Türkiye Biyoenerji Piyasası

Detaylı

Türkiye de Biyoenerji Politikaları

Türkiye de Biyoenerji Politikaları Türkiye de Biyoenerji Politikaları 30 Eylül 2010, 14:00 Türkiye Uluslararası Yenilenebilir Enerji Kongresi Grand Cevahir Otel & Kongre Merkezi Şişli/İstanbul Erkan Erdoğdu Enerji Uzmanı & Doktora (PhD)

Detaylı

ENERJİ. KÜTAHYA www.zafer.org.tr

ENERJİ. KÜTAHYA www.zafer.org.tr ENERJİ 2011 yılı sonu itibarıyla dünyadaki toplam enerji kaynak tüketimi 12.274,6 milyon ton eşdeğeri olarak gerçekleşmiştir. 2011 yılı itibarıyla dünyada enerji tüketiminde en yüksek pay %33,1 ile petrol,

Detaylı

Hedefler, Aktiviteler, Çıktılar

Hedefler, Aktiviteler, Çıktılar Technical Assistance for Implementation of the By-Law on Strategic Environmental Assessment EuropeAid/133447/D/SER/TR Stratejik Çevresel Değerlendirme Yönetmeliği'nin Uygulanması Teknik Yardım Projesi

Detaylı

Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı 2016 Mali Destek Programları. Antalya

Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı 2016 Mali Destek Programları. Antalya Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı 2016 Mali Destek Programları Antalya 24.02.2016 Geçmiş Destek Programları 2015 2014 2012 2011 17 Milyon 20 Milyon 20 Milyon 20 Milyon 40 proje 53 proje 63 proje 66 proje 2010

Detaylı

Kyoto Protokolü nün Onanması (Taraf Olunması) ve Uluslararası İklim Rejiminin Geleceği ile İlgili Bazı Politik ve Diplomatik Noktalar

Kyoto Protokolü nün Onanması (Taraf Olunması) ve Uluslararası İklim Rejiminin Geleceği ile İlgili Bazı Politik ve Diplomatik Noktalar Kyoto Protokolü nün Onanması (Taraf Olunması) ve Uluslararası İklim Rejiminin Geleceği ile İlgili Bazı Politik ve Diplomatik Noktalar José Romero* İsviçre Federal Çevre Bakanlığı Berne, İsviçre Ankara,

Detaylı

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ REHBERLİK VE KARİYER MERKEZİ (ÖRKAM) YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ REHBERLİK VE KARİYER MERKEZİ (ÖRKAM) YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ REHBERLİK VE KARİYER MERKEZİ (ÖRKAM) YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu yönergenin amacı, Yıldız Teknik Üniversitesi Sağlık, Kültür

Detaylı

Binalarda Enerji Verimliliği Finans ve İnşaat Sektörü

Binalarda Enerji Verimliliği Finans ve İnşaat Sektörü Binalarda Enerji Verimliliği Finans ve İnşaat Sektörü 1 Türkiye 2010 Enerji Tüketimi 40 milyar USD Tarım; 4% Diğer; 3% Ulaşım; 21% Konutlar; 40% Sanayii; 32% 2 Türkiye de Sektörel Enerji Verimliliği Potansiyeli

Detaylı

Konya Sanayi Odası. Ocak 2013. Enis Behar Form Temiz Enerji enis.behar@formgroup.com twitter/enisbehar

Konya Sanayi Odası. Ocak 2013. Enis Behar Form Temiz Enerji enis.behar@formgroup.com twitter/enisbehar Konya Sanayi Odası Ocak 2013 Enis Behar Form Temiz Enerji enis.behar@formgroup.com twitter/enisbehar FORM TEMİZ ENERJİ FORM ŞİRKETLER GRUBU 6 farklı şirketten oluşmaktadır; İklimlendirme Cihazları Satışı

Detaylı

Türkiye de Ulusal Politikalar ve Endüstriyel Simbiyoz

Türkiye de Ulusal Politikalar ve Endüstriyel Simbiyoz Türkiye de Ulusal Politikalar ve Endüstriyel Simbiyoz Ferda Ulutaş Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı KALKINMA AJANSLARI VE BÖLGE PLANLARI İÇİN ENDÜSTRİYEL SİMBİYOZ ÇALIŞTAYI 31 Ocak 1 Şubat 2013 CK Farabi

Detaylı

ZDH Hizmet Sunumu & Mesleki Eğitim Programı

ZDH Hizmet Sunumu & Mesleki Eğitim Programı ZDH Hizmet Sunumu & Mesleki Eğitim Programı İçindekiler 1 2 3 ZDH nin faaliyet ve işlevleri Zanaat sektöründe karar alma süreçleri Zanaatkârlara yönelik savunuculuk faaliyetleri 4 Hizmet sağlayıcı kurum

Detaylı

ÜNİVERSİTE SANAYİ İŞBİRLİĞİNİN GELİŞTİRİLMESİ ve İYİ UYGULAMA ÖRNEKLERİ SEMİNERİ

ÜNİVERSİTE SANAYİ İŞBİRLİĞİNİN GELİŞTİRİLMESİ ve İYİ UYGULAMA ÖRNEKLERİ SEMİNERİ MESLEKİ ve TEKNİK EĞİTİMDE ÜNİVERSİTE SANAYİ İŞBİRLİĞİNİN GELİŞTİRİLMESİ ve İYİ UYGULAMA ÖRNEKLERİ SEMİNERİ 19 /04/ 2010 Azize Gökmen Genç Nüfus Yapısına Sahip Türkiye Bugün; GENÇ İŞSİZLER Sorununu Tartışmaktadır.

Detaylı

Sanayi Sektöründe Düşük/Sıfır Maliyetli Sera Gazı Azaltım Önlemleri

Sanayi Sektöründe Düşük/Sıfır Maliyetli Sera Gazı Azaltım Önlemleri MITIGATING CLIMATE CHANGE Industry Workshop Sanayi Sektöründe Düşük/Sıfır Maliyetli Sera Gazı Azaltım Önlemleri Dr. Theodor Goumas Managing Director, EXERGIA S.A. Ankara, 4-5 October Düşük/Sıfır Maliyetin

Detaylı

Proje Faaliyetleri ve Beklenen Çıktılar

Proje Faaliyetleri ve Beklenen Çıktılar UNIDO EKO-VERİMLİLİK (TEMİZ ÜRETİM) PROGRAMI BİLGİLENDİRME TOPLANTISI Proje Faaliyetleri ve Beklenen Çıktılar Ferda Ulutaş, Emrah Alkaya Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı Ankara, 20 Mayıs 2009 KAPSAM

Detaylı

www.geka.org.tr BÖLGESEL YENİLİK ve KALKINMA AJANSI DESTEKLERİ

www.geka.org.tr BÖLGESEL YENİLİK ve KALKINMA AJANSI DESTEKLERİ www.geka.org.tr BÖLGESEL YENİLİK ve KALKINMA AJANSI DESTEKLERİ Öncelikler ve İhtisaslaşma Organizasyon ve Eşgüdüm Yaşam Kalitesinin Artırılması Sürdürülebilir Kalkınma Bilgi Toplumuna Dönüşüm Rekabet Gücünün

Detaylı

YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARI

YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARI YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARI ENERJİ Artan nüfus ile birlikte insanların rahat ve konforlu şartlarda yaşama arzuları enerji talebini sürekli olarak artırmaktadır. Artan enerji talebini, rezervleri sınırlı

Detaylı

Prof.Dr.İlkay DELLAL

Prof.Dr.İlkay DELLAL TUSAF 2013 Buğday, Un, İklim Değişikliği ve Yeni Trendler Kongresi İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ ve ENERJİ KISKACINDA TARIM ve GIDA SEKTÖRÜ Prof.Dr.İlkay DELLAL 9 Mart 2013, Antalya GÜNDEM 9 Mart 2013 1. GÜNEŞ (%40)

Detaylı

Yalova Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Enerji Sistemleri Mühendisliği Bölümü. Enerjinin Önemi? Enerji Sistemleri Mühendisi Kimdir?

Yalova Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Enerji Sistemleri Mühendisliği Bölümü. Enerjinin Önemi? Enerji Sistemleri Mühendisi Kimdir? Yalova Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Enerji Sistemleri Mühendisliği Bölümü Enerjinin Önemi? Enerji, ekonomik ve sosyal kalkınmanın temel unsurlarından biri olması yanısıra, yaşamın sürdürülebilmesi

Detaylı

Sebigas: Kaynaklarınızı enerjiye çeviriyor

Sebigas: Kaynaklarınızı enerjiye çeviriyor Sebigas: Kaynaklarınızı enerjiye çeviriyor Sebigas ve Maccaferri Endüstriyel Grubu Maccaferri Endüstriyel Grubu yüzyılı aşkın bir süredir aktif olup enerji alanı dahil birçok farklı endüstriyel sektörde

Detaylı

Taxim Hill Hotel İstanbul 20 Ocak 2012

Taxim Hill Hotel İstanbul 20 Ocak 2012 GENSED Güneşin Güçbirliği Prof. Dr. Engin TÜRE GENSED Yönetim Kurulu Başkanı Taxim Hill Hotel İstanbul 20 Ocak 2012 Kuruluş Tarihi 01 Ekim 2009 Kuruluş Tarihi 01 Ekim 2009 Kuruluş Amacı Türkiye de güneş

Detaylı

MMKD Stratejik İletişim Planı Araştırma Sonuçları

MMKD Stratejik İletişim Planı Araştırma Sonuçları MMKD Stratejik İletişim Planı Araştırma Sonuçları 29 Mayıs 2013 tarihinde MMKD Stratejik İletişim Planı nı oluşturmak amacıyla bir toplantı yapıldı. Toplantının ardından, dernek amaç ve faaliyetlerinin

Detaylı

Daha Yeşil ve Daha Akıllı: Bilgi ve İletişim Teknolojileri, Çevre ve İklim Değişimi

Daha Yeşil ve Daha Akıllı: Bilgi ve İletişim Teknolojileri, Çevre ve İklim Değişimi Daha Yeşil ve Daha Akıllı: Bilgi ve İletişim Teknolojileri, Çevre ve İklim Değişimi Bu sunum Greener and Smarter, ICTs, the Environment and Climate Change başlıklı Eylül 2010 tarihli OECD raporundan uyarlanmıştır.

Detaylı

EGE BÖLGESİ SANAYİ ODASI. Faaliyet Programı

EGE BÖLGESİ SANAYİ ODASI. Faaliyet Programı EGE BÖLGESİ SANAYİ ODASI 2010 Faaliyet Programı İçindekiler 1- Ege Bölgesi Sanayi Odası Yönetim Kurulu 2010 Yılı Faaliyet 1-2 Programı 2- EBSO Üyelerine Yönelik Faaliyetler 3-4 3- EBSO Dışı Kuruluşlarla

Detaylı

İklim Hareketine Geçmenin Yan Faydaları: Türkiye İklim Taahhüdünün Değerlendirmesi 20 Ekim 2016, Ankara

İklim Hareketine Geçmenin Yan Faydaları: Türkiye İklim Taahhüdünün Değerlendirmesi 20 Ekim 2016, Ankara İklim Hareketine Geçmenin Yan Faydaları: Türkiye İklim Taahhüdünün Değerlendirmesi 20 Ekim 2016, Ankara Yeni iklim rejimi Paris İklim Anlaşması, Aralık 2015 te, COP21 in sonucu olarak kabul edildi;; 22

Detaylı

TÜRKİYE NİN RÜZGAR ENERJİSİ POLİTİKASI ZEYNEP GÜNAYDIN ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI ENERJİ İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

TÜRKİYE NİN RÜZGAR ENERJİSİ POLİTİKASI ZEYNEP GÜNAYDIN ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI ENERJİ İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE NİN RÜZGAR ENERJİSİ POLİTİKASI ZEYNEP GÜNAYDIN ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI ENERJİ İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GİRİŞ POTANSİYEL MEVZUAT VE DESTEK MEKANİZMALARI MEVCUT DURUM SONUÇ Türkiye Enerji

Detaylı

RAKAMLARLA KONYA İSTİHDAMI FEYZULLAH ALTAY

RAKAMLARLA KONYA İSTİHDAMI FEYZULLAH ALTAY Bugün, yükselen ekonomisi ve gelişmekte olan performansıyla ülkesi için önemli bir katma değer oluşturan sayılı merkezlerden birisidir. Gelişmekte olan ekonomisine paralel olarak birçok sektörde yeni iş

Detaylı

Enerji Kaynakları ENERJİ 1) YENİLENEMEZ ENERJİ KAYNAKLARI 2) YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARI

Enerji Kaynakları ENERJİ 1) YENİLENEMEZ ENERJİ KAYNAKLARI 2) YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARI ENERJİ Enerji, iş yapabilme kabiliyetidir. Bir sistemin enerjisi, o sistemin yapabileceği azami iştir Enerji Kaynakları 1) YENİLENEMEZ ENERJİ KAYNAKLARI 2) YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARI YENİLENEMEZ ENERJİ

Detaylı

18- EĞİTİM, ÖĞRETİM VE GENÇLİK

18- EĞİTİM, ÖĞRETİM VE GENÇLİK 18- EĞİTİM, ÖĞRETİM VE GENÇLİK Göçmen İşçi Çocuklarının Eğitimine İlişkin Yönetmelik, 14 Kasım 2002 tarih ve 24936 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu yönetmelik kapsamında yapılan

Detaylı

SAĞLIKLI ŞEHİR YAKLAŞIMI

SAĞLIKLI ŞEHİR YAKLAŞIMI SAĞLIKLI ŞEHİR YAKLAŞIMI Bugün şehirlerimizdeki problemlerin çoğu fakirlik, eşitsizlik, işsizlik, işe ve mal ve hizmetlere erişim zorlukları, düşük düzeyde sosyal ilişkiler ve kentsel alanlardaki düşük

Detaylı

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK POLİTİKASI. Sürdürülebilirlik vizyonumuz

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK POLİTİKASI. Sürdürülebilirlik vizyonumuz SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK POLİTİKASI Sürdürülebilirlik vizyonumuz 150 yıllık bir süreçte inşa ettiğimiz rakipsiz deneyim ve bilgi birikimimizi; ekonomiye, çevreye, topluma katkı sağlamak üzere kullanmak, paydaşlarımız

Detaylı

Türkiye Cumhuriyeti Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı. Yalın Altı Sigma Konferansı-5 / 7-8 Kasım 2014

Türkiye Cumhuriyeti Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı. Yalın Altı Sigma Konferansı-5 / 7-8 Kasım 2014 Türkiye Cumhuriyeti Yalın Altı Sigma Konferansı-5 / 7-8 Kasım 2014 Sürdürülebilir Bir Üretim Altyapısı Çevreye Duyarlı VGM Güvenli Verimli BSTB İleri Teknoloji Yüksek Katma Değer 2 20 nün Kuruluşu 17 Ağustos

Detaylı

KALKINMANIN ANAHTARI ÇEVRESEL SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK İLE BİRLİKTE İNSAN ONURUNA YAKIŞIR İŞ OĞUZ BAŞOL

KALKINMANIN ANAHTARI ÇEVRESEL SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK İLE BİRLİKTE İNSAN ONURUNA YAKIŞIR İŞ OĞUZ BAŞOL KALKINMANIN ANAHTARI ÇEVRESEL SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK İLE BİRLİKTE İNSAN ONURUNA YAKIŞIR İŞ OĞUZ BAŞOL KIRKLARELİ-2013 Kırklareli Üniversitesi Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Merkezi KALKINMANIN ANAHTARI ÇEVRESEL

Detaylı

08 Kasım 2012. Ankara

08 Kasım 2012. Ankara 08 Kasım 2012 Ankara KOBİ ler ve KOSGEB Türkiye de KOBİ tanımı KOBİ tanımı 250 den az çalışan istihdam eden, Yıllık bilanço veya net satış hasılatı 25 milyon TL yi geçmeyen işletmeler Ölçek Çalışan Sayısı

Detaylı

ıda olarak tüketilen tarım ürünlerinden biyoyakıt üretilebilir mi?

ıda olarak tüketilen tarım ürünlerinden biyoyakıt üretilebilir mi? TÜRKİYE 12. GIDA KONGRESİ, 5-7 EKİM 2016 EDİRNE ıda olarak tüketilen tarım ürünlerinden biyoyakıt üretilebilir mi? Ayşe Avcı arya Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Gıda Mühendisliği Bölümü, 54187, Serdivan

Detaylı

Yerel yönetimler (belediye, il özel idaresi, köy tüzel kişiliği, muhtarlıklar),

Yerel yönetimler (belediye, il özel idaresi, köy tüzel kişiliği, muhtarlıklar), Teşvik Yatırım Teşvikleri AB HİBE DESTEKLERİ 1. Hibe Programı Nedir? AB-Türkiye Mali İşbirliği kapsamında yürütülen bölgesel kalkınma programlarında belirlenen öncelik alanlarında hibe programı uygulamasıyla

Detaylı

TÜRKIYE NİN MEVCUT ENERJİ DURUMU

TÜRKIYE NİN MEVCUT ENERJİ DURUMU TÜRKIYE NİN MEVCUT ENERJİ DURUMU Zinnur YILMAZ* *Cumhuriyet Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Çevre Mühendisliği Bölümü, SİVAS E-mail: zinnuryilmaz@cumhuriyet.edu.tr, Tel: 0346 219 1010/2476 Özet Yüzyıllardan

Detaylı

%25 - %90 6-12 19/02/2014 gen@istka.org.tr. %25 - %90 6-12 18/02/2014 evk@istka.org.tr 200.000 1.500.000 200.000-10.000.000 25.000.

%25 - %90 6-12 19/02/2014 gen@istka.org.tr. %25 - %90 6-12 18/02/2014 evk@istka.org.tr 200.000 1.500.000 200.000-10.000.000 25.000. Program Adı / Kodu Afetlere Hazırlık Mali Destek Programı ISTKA/2014/AFK Verimli ve Temiz Enerji Mali Destek Programı (İşletmeler) ISTKA/2014/EVI Verimli ve Temiz Enerji Mali Destek Programı ISTKA/2014/EVK

Detaylı

Yenilebilir Enerji Kaynağı Olarak Rüzgar Enerjisi

Yenilebilir Enerji Kaynağı Olarak Rüzgar Enerjisi Yenilebilir Enerji Kaynağı Olarak Rüzgar Enerjisi İbrahim M. Yağlı* Enerji üretiminde Rüzgar Enerjisinin Üstünlükleri Rüzgar enerjisinin, diğer enerji üretim alanlarına göre, önemli üstünlükleri bulunmaktadır:

Detaylı

KÜRESELLEŞEN DÜNYA GERÇEKLERİ TÜRKİYE NİN ENERJİ GÖRÜNÜMÜ VE TEMİZ TEKNOLOJİLER

KÜRESELLEŞEN DÜNYA GERÇEKLERİ TÜRKİYE NİN ENERJİ GÖRÜNÜMÜ VE TEMİZ TEKNOLOJİLER KÜRESELLEŞEN DÜNYA GERÇEKLERİ TÜRKİYE NİN ENERJİ GÖRÜNÜMÜ VE TEMİZ TEKNOLOJİLER Prof.Dr. Hasancan OKUTAN İTÜ Kimya Mühendisliği Bölümü okutan@itu.edu.tr 18 Haziran 2014 İTÜDER SOMA dan Sonra: Türkiye de

Detaylı

KALKINMA AJANSLARI ve

KALKINMA AJANSLARI ve KALKINMA AJANSLARI ve 13 MART 2012 ANKARA Mustafa Zati Uzman Sunum Planı Neden Kalkınma Ajansları Dünya da Kalkınma Ajansları Türkiye de Kalkınma Ajansları Ankara Kalkınma Ajansı Kalkınma Ajansları Destekleri

Detaylı

Antalya da AB İşlerinin Yönetilmesine Yönelik Kapasitelere İlişkin Eğitim İhtiyaç Analizi

Antalya da AB İşlerinin Yönetilmesine Yönelik Kapasitelere İlişkin Eğitim İhtiyaç Analizi Antalya da AB İşlerinin Yönetilmesine Yönelik Kapasitelere İlişkin Eğitim İhtiyaç Analizi 1 Giriş Bu özet raporda, Avrupa Birliği Bakanlığı tarafından Antalya Valiliği ile birlikte Mart-Nisan-Mayıs 213

Detaylı

Ülkemizde Elektrik Enerjisi:

Ülkemizde Elektrik Enerjisi: Karadeniz Teknik Üniversitesi Elektrik-Elektronik-Bilgisayar Bilim Kolu Eğitim Seminerleri Dizisi 6 Mart 8 Mayıs 22 Destekleyen Kuruluşlar: Karadeniz Teknik Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği

Detaylı

AB MALİ YARDIMLARI VE TÜRKİYE

AB MALİ YARDIMLARI VE TÜRKİYE AB MALİ YARDIMLARI VE TÜRKİYE Eskişehir Sanayi Odası 25 Kasım 2015 Mali Yardımlar IPA Fonları 2014-2020 Döneminde 4.453,9 milyon avro Ana yararlanıcı kamu, bakanlıklar Türkiye AB Programları Toplam bütçe

Detaylı

SERA GAZI SALIMLARININ DEĞERLEND

SERA GAZI SALIMLARININ DEĞERLEND KAPANIŞ KONFERANSI 2006 ENVANTERİ IŞIĞINDAINDA 1990-2004 DÖNEMD NEMİNDE NDE TÜRKT RKİYE NİN SERA GAZI SALIMLARININ DEĞERLEND ERLENDİRMESİ 9 Ocak 2008, Ankara Bilgi Kaynakları Sıra No. Belge Adı/Numara

Detaylı

Ranteko. Çevre Çözümleri Ve Danışmanlık Hizmetleri. Çamur Kurutma ve Yakma Teknolojileri. Anaerobik Çürütme ve Biyogaz Tesisleri

Ranteko. Çevre Çözümleri Ve Danışmanlık Hizmetleri. Çamur Kurutma ve Yakma Teknolojileri. Anaerobik Çürütme ve Biyogaz Tesisleri Ranteko ÇEVRE TEKNOLOJİLERİ Çamur Kurutma ve Yakma Teknolojileri Anaerobik Çürütme ve Biyogaz Tesisleri Çamur Bertaraf Çözümleri Yenilenebilir Enerji Projeleri Çevre Çözümleri Ve Danışmanlık Hizmetleri

Detaylı

Sürdürülebilir Kalkınma - Yeşil Büyüme. 30 Mayıs 2012

Sürdürülebilir Kalkınma - Yeşil Büyüme. 30 Mayıs 2012 Sürdürülebilir Kalkınma - Yeşil Büyüme 30 Mayıs 2012 Sürdürülebilir Kalkınma gelecek kuşakların kendi ihtiyaçlarını karşılayabilme olanağından ödün vermeksizin bugünün ihtiyaçlarını karşılayabilecek kalkınma

Detaylı

TÜRKİYE DE TARIMIN GELECEĞİ ve AVANTAJLAR

TÜRKİYE DE TARIMIN GELECEĞİ ve AVANTAJLAR TÜRKİYE DE TARIMIN GELECEĞİ ve AVANTAJLAR Halil AGAH Kıdemli Kırsal Kalkınma Uzmanı 22 Kasım 2016, İSTANBUL 1 2 SUNUM PLANI TARIMDA KÜRESELLEŞME TÜRK TARIM SEKTÖRÜ VE SON YILLARDAKİ GELİŞMELER TARIMDA

Detaylı

BSBEEP Karadeniz Havzası Binalarda Enerji Verimliliği Planı. Faaliyet GA1.3

BSBEEP Karadeniz Havzası Binalarda Enerji Verimliliği Planı. Faaliyet GA1.3 ENPI-Karadeniz Havzasında Sınır Ötesi İşbirliği Programı 2007-2013 BSBEEP Karadeniz Havzası Binalarda Enerji Verimliliği Planı GA1: Mevcut Dış Durumun Analizi Veri ve Bilgi Toplanması ve Dağıtılması Faaliyet

Detaylı

Sentez Araştırma Verileri

Sentez Araştırma Verileri Eğitim, Görsel-İşitsel & Kültür Yürütme Ajansı Eğitim ve Kültür Genel Müdürlüğü Yaşam Boyu Öğrenim Programı İnternet Üzerinden Kişisel İşgücünü Geliştirin Leonardo da Vinci LLP (Yaşamboyu Öğrenim Programı)

Detaylı

YÖNETMELİK. Adıyaman Üniversitesinden: ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

YÖNETMELİK. Adıyaman Üniversitesinden: ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM 27 Mayıs 2014 SALI Resmî Gazete Sayı : 29012 Adıyaman Üniversitesinden: YÖNETMELİK ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve

Detaylı

Temiz Üretim Süreçlerine Geçişte Hibe Programlarının KOBİ lere Katkısı. Ertuğrul Ayrancı Doğu Marmara Kalkınma Ajansı 07.10.2015

Temiz Üretim Süreçlerine Geçişte Hibe Programlarının KOBİ lere Katkısı. Ertuğrul Ayrancı Doğu Marmara Kalkınma Ajansı 07.10.2015 Temiz Üretim Süreçlerine Geçişte Hibe Programlarının KOBİ lere Katkısı Ertuğrul Ayrancı Doğu Marmara Kalkınma Ajansı 07.10.2015 KOBİ lere Yönelik Destekler -Kalkınma Ajansları -KOSGEB -TÜBİTAK -Bilim Sanayi

Detaylı

AFD Sürdürülebilir bir gelecek için

AFD Sürdürülebilir bir gelecek için AFD Sürdürülebilir bir gelecek için TSKB Önceliğimiz Çevre Konferansı 5 aralık 2007 AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT Misyonumuz 1. Kalkınmanın finansmanı Birleşmiş Milletlerin Bin Yıl Kalkınma Hedefleri

Detaylı

Hibe Programını Uygulayan Kuruluş. Türkiye İş Kurumu 31.956.649,89 245. Avrupa Birliği Bakanlığı. Sivil Toplum Geliştirme Merkezi

Hibe Programını Uygulayan Kuruluş. Türkiye İş Kurumu 31.956.649,89 245. Avrupa Birliği Bakanlığı. Sivil Toplum Geliştirme Merkezi 2002-2013 Döneminde Uygulanan AB Hibe Programları 2002-2013 Yılları Arasında Uygulanan AB Hibe Programları 2002-2013 yılları arasında sosyal içerikli konularda 62 farklı hibe programı kapsamında sivil

Detaylı

TÜV SÜD. İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre, Teknik Eğitim ve Danışmanlık Çözümleri TÜV SÜD

TÜV SÜD. İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre, Teknik Eğitim ve Danışmanlık Çözümleri TÜV SÜD İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre, Teknik Eğitim ve Danışmanlık Çözümleri 149 yıllık uzmanlık ile gelen başarı 1866 21 teknisyen ve buhar kazanı sahibi tarafından Mannheim da, teknolojinin bilinmeyen formundan

Detaylı

Dr. Vesife HATISARU Uzman, Okul Eğitimi Koordinatörlüğü 19 Şubat 2014

Dr. Vesife HATISARU Uzman, Okul Eğitimi Koordinatörlüğü 19 Şubat 2014 ERASMUS+ OKUL EĞİTİMİ DESTEKLERİ Dr. Vesife HATISARU Uzman, Okul Eğitimi Koordinatörlüğü 19 Şubat 2014 Okul Eğitimi Personeline Yönelik Öğrenme Hareketliliği Projeleri Hareketlilik projesi: Okulun ihtiyaçlarına

Detaylı

2016 Ankara Mali Destek Hibeleri

2016 Ankara Mali Destek Hibeleri 2016 Ankara Mali Destek Hibeleri Ankara Kalkınma Ajansı, 2015 yılı ikinci teklif çağrısı kapsamında üç ayrı mali destek programı ile toplam 21.000.000 TL tutarında desteği aşağıda belirtildiği şekilde

Detaylı

WWW.GREENıNDUSTRYPLATFORM.ORG. YEŞİL ENDÜSTRİ PLATFORMU İlk Danışma Kurulu Toplantısı 3 Nisan 2013 Paris, Fransa

WWW.GREENıNDUSTRYPLATFORM.ORG. YEŞİL ENDÜSTRİ PLATFORMU İlk Danışma Kurulu Toplantısı 3 Nisan 2013 Paris, Fransa YEŞİL ENDÜSTRİ PLATFORMU İlk Danışma Kurulu Toplantısı 3 Nisan 2013 Paris, Fransa DÜNYA DAKİ DURUM GSYİH nın Dünya daki eğilimleri, nüfus ve malzeme kullanımı Source: Dittrich, M. et al., Green Economies

Detaylı

KOSGEB DESTEKLERİ (2010/YENİ DESTEKLER)

KOSGEB DESTEKLERİ (2010/YENİ DESTEKLER) KOSGEB DESTEKLERİ (2010/YENİ DESTEKLER) 1.KOBİ PROJE DESTEK PROGRAMI İşletmelere özgü sorunların işletmeler tarafından projelendirildiği ve projelendirilen maliyetlerin desteklenebildiği bir programa ihtiyaç

Detaylı

Yakın n Gelecekte Enerji

Yakın n Gelecekte Enerji Yakın n Gelecekte Enerji Doç.Dr.Mustafa TIRIS Enerji Enstitüsü Müdürü Akademik Forum 15 Ocak 2005 Kalyon Otel, İstanbul 1 Doç.Dr.Mustafa TIRIS 1965 Yılı nda İzmir de doğdu. 1987 Yılı nda İTÜ den Petrol

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI SERA GAZI EMİSYON AZALTIM PROJELERİ SİCİL İŞLEMLERİ

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI SERA GAZI EMİSYON AZALTIM PROJELERİ SİCİL İŞLEMLERİ T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI SERA GAZI EMİSYON AZALTIM PROJELERİ SİCİL İŞLEMLERİ ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ŞUBAT 2012 İklim Değişikliği ve Türkiye Türkiye, 24 Mayıs 2004 tarihinde Birleşmiş

Detaylı

GDF SUEZ de Su Ayak İzi ve Su Risklerinin Yönetimi. Peter Spalding: HSE Manager, GDF SUEZ Energy International April 2015

GDF SUEZ de Su Ayak İzi ve Su Risklerinin Yönetimi. Peter Spalding: HSE Manager, GDF SUEZ Energy International April 2015 GDF SUEZ de Su Ayak İzi ve Su Risklerinin Yönetimi Peter Spalding: HSE Manager, GDF SUEZ Energy International April 2015 GDF SUEZ Önemli Rakamlar 2013 de 81,3 milyar gelir 147,400 dünyada çalışan sayısı

Detaylı

Yenilenebilir Enerji Kaynakları ve Milli Rüzgar Türbini Projesi

Yenilenebilir Enerji Kaynakları ve Milli Rüzgar Türbini Projesi Yenilenebilir Enerji Kaynakları ve Milli Rüzgar Türbini Projesi PINAR YALMAN KÜME KOORDİNATÖRÜ Enerji Verimliliği Türkiye nin Geleceği 23.01.2013 OSTİM 1967 yılında kurulan Ostim, 1997 yılında OSB statüsü

Detaylı

ISSAI UYGULAMA GİRİŞİMİ 3i Programı

ISSAI UYGULAMA GİRİŞİMİ 3i Programı ISSAI UYGULAMA GİRİŞİMİ 3i Programı 3i Programme Taahhütname ARKA PLAN BİLGİSİ Temel denetim alanları olan mali denetim, uygunluk denetimi ve performans denetimini kapsayan kapsamlı bir standart seti (Uluslararası

Detaylı

TÜBİSAD Bilişim Çözümleri Platformu

TÜBİSAD Bilişim Çözümleri Platformu TÜBİSAD Bilişim Çözümleri Platformu Bilgi ve iletişim teknolojilerinde yaşanan hızlı gelişmeler sektörde üretilen mal ve hizmetlerin hedef kitleye yeterli düzeyde ulaşmasını da zorlaştırıyor. Artık sadece

Detaylı

TURKEY IN HORIZON 2020 ALTUN/HORIZ/TR2012/ /SER/005. H2020 Genel Eğitim. Toplumsal Sorunlar

TURKEY IN HORIZON 2020 ALTUN/HORIZ/TR2012/ /SER/005. H2020 Genel Eğitim. Toplumsal Sorunlar TURKEY IN HORIZON 2020 ALTUN/HORIZ/TR2012/0740.14-2/SER/005 H2020 Genel Eğitim Toplumsal Sorunlar Toplumsal Sorunlar H2020, Avrupa 2020 stratejisinin politika önceliklerini yansıtan, Avrupa'da vediğer

Detaylı

ALMAN MESLEKİ EĞİTİM SİSTEMİNDE ÖZEL SEKTÖRÜN ROLÜ VE ÜLKEMİZ MESLEKİ EĞİTİM VE ODA SİSTEMİ İÇİN ÇIKARIMLAR

ALMAN MESLEKİ EĞİTİM SİSTEMİNDE ÖZEL SEKTÖRÜN ROLÜ VE ÜLKEMİZ MESLEKİ EĞİTİM VE ODA SİSTEMİ İÇİN ÇIKARIMLAR ALMAN MESLEKİ EĞİTİM SİSTEMİNDE ÖZEL SEKTÖRÜN ROLÜ VE ÜLKEMİZ MESLEKİ EĞİTİM VE ODA SİSTEMİ İÇİN ÇIKARIMLAR Esin ÖZDEMİR Uzman TOBB AB Daire Başkanlığı ALMAN MESLEKİ EĞİTİM SİSTEMİNDE ÖZEL SEKTÖRÜN ROLÜ

Detaylı