PROJE BROŞÜRÜ Ortak Kurumlar

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "PROJE BROŞÜRÜ Ortak Kurumlar"

Transkript

1 LEONARDO da VINCI Ortaklik "DISCOVER A NEW WORKING FIELD" Proje Numarası TR1-LEO Dönem 2012/2014 PROJE BROŞÜRÜ Ortak Kurumlar GAZİ ÜNİVERSİTESİ GAZİ MESLEK YÜKSEKOKULU, Ankara, Türkiye Koordinatör CENTRUL DE TRAINING EUROPEAN Bükreş, Romanya UNIVERSITATEA DIN PITESTI Piteşti, Romanya EU-RO-IN ASSOCIATION Yaş, Romanya GRUPO ECHEVARRIA & TECNOMEDIA SL Sevilla, İspanya INTERNATIONAL INVESTMENT GROUP SP ZOO Varşova, Polonya NUCLEO AMBIENTALE A CAVALLO Giulianova, Italya WALSALL COLLEGE Walsall, Birleşik Krallık ESKİŞEHİR ELEKTRİKÇİLER ODASI Eskişehir, Türkiye 1

2 DIZIN Discover Projesinin Sunumu Ortaklarin tanitimi Motivasyon Sonuçlar Projenin hedefleri Yenilenebilir Enerji Konseptinin Sunumu Temel Yenilenebilir Enerji Kaynağı Formları Enerji ve Çevre Koruma Enerji ve İşgücü Piyasası Yenilenebilir Enerjinin Teşviki Seçilen Yenilenebilir Enerji Göstergeleri 2

3 DISCOVER PROJESININ SUNUMU Avrupa Komisyonu Ocak 2007'de uzun-dönem strateji ortaya koyan Yenilenebilir Enerji Yol Haritasını yayınlamıştır. Zorunlu bir hedef olarak 2020 yılına kadar Avrupa Birliği'nin (AB) toplam enerji üretiminde yenilenebilir enerji kaynaklarının payının %20 olması çağrısında bulunmuştur. Hedef, AB liderleri tarafından Mart 2007'de kabul edilmiştir. Bu noktadan hareketle, Proje Avrupa'daki mesleki eğitim kurumları ve öğretim kurumları ve iş dünyası alanları arasında işbirliğine odaklanmak ve her iki taraftan da ortaklar dahil ederek yeni çalışma ve istihdam alanları keşfetmeye odaklanmak istemektedir. Proje, enerji ve benzeri alanlarda çalışan öğretmenlere, eğitmenlere ve okullardaki/enstitülerdeki benzer profesyonellere ya da çalışma hayatındaki kuruluşlara hitap etmektedir ve hedefi aşağıdaki konularda gelişme elde etmektir. Yenilenebilir enerji ile ilgili sektörleri ve iş alanlarını araştırmak. Yenilenebilir enerji kaynakları sektörlerinde kariyer rehberliği, danışmanlık ve istihdam fırsatlarının araştırılması. Çalışma piyasasının beceri ihtiyaçlarının Mesleki Eğitim'e (VET) entegrasyonu Yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımının teşviki. Çevre koruması. Güçlü ortaklık yapısı, ortakların iyi sektörel yapısı ve coğrafi dağılımları ile sorunlar üzerinde derinlemesine çalışmak niyetindeyiz. Oluşturacağımız web sitesi çalışmada yenilenebilir enerji kaynakları ve yeni çalışma alanları ile ilgili çalışan organizasyonların tanıtımları, bu alandaki yeni çalışmalar ve çevre koruması ile ilgili sorunları içerecektir. Ayrıca, enerji, yenilenebilir enerji, çevre koruma ve Çalışma piyasasının beceri ihtiyaçlarının Mesleki Eğitim'e (VET) entegrasyonu ile ilgili bir seminer projenin bir sonucu olarak organize edilecektir. ORTAKLARIN TANITIMI Ortaklığımız 2012 yılında ana hedefi kurumlarda mesleki eğitim ve öğretimi geliştirmek ve özellikle yenilenebilir enerji sektöründeki işverenler için yeni çalışma alanları keşfetmek olan Projeyi sunmuştur. Ortaklık Türkiye, Romanya, Polonya, İtalya, İspanya ve İngiltere gibi farklı ülkeler tarafından oluşturulmuştur. Her organizasyon proje hedeflerinin gerçekleştirilmesi amacıyla personel ve öğrenci/kursiyer içeren ülkelerarası toplantılara katılmak için bir dizi hareketlilik fırsatına sahiptir. 3

4 Koordinatör: Gazi Universitesi, Gazi Meslek Yuksek Okulu (Türkiye) 2002 yılında açılmış olan Gazi Üniversitesi Gazi Meslek Yüksekokulu, sanayinin ihtiyaç duyduğu idealist ve üst düzey yeterliliklere sahip, yetişmiş ara teknik elemanı ülkemize kazandırmayı hedef seçmiş olup, bu yönde çalışmalarını sürdürmektedir. Yüksekokul, araştırıcı, sorgulayıcı, çözümleyici düşünce yapısında, değişen dünya koşullarına uyumlu, insani değerlere saygılı, kendi alanlarında uzmanlaşmış, yeterli teknik bilgilerle donanmış bireyler yetiştirmeyi, bilgiyi paylaşarak toplumun yaşam boyu eğitim ve gelişme sürecine katkıda bulunmayı hedef edinmiştir. Okulun Bölümleri; Görsel-İşitsel Teknikler ve Medya Yapımcılığı Bölümü (Radyo ve Televizyon Yapımcılığı Programı, Basım ve Yayım Teknolojileri Programı), Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Bölümü, Makine ve Metal Teknolojileri Bölümü (Makine Resim ve Konstrüksiyon Programı), Elektrik ve Enerji, Elektronik ve Otomasyon Bölümü'dür (Elektronik Teknolojisi Programı). Ortak: Centrul detraining European CTE (Romanya) Bu kar amacı gütmeyen tüzel kişiliğe sahip kuruluş araştırma, uzmanlık ve eğitim faaliyetlerini desteklemektedir. Ana hedefleri arasında yerel toplumun Avrupa Birliği'ne katılımdaki zorlukların üstesinden gelmesi amaçlı yeni ürün ve faaliyetlerin geliştirilmesi ve desteklenmesi bulunmaktadır. CTE, eğitim, araştırma, geliştirme ve yeniliğe odaklı üyeler arasında süren etkili diyaloğun oluşturulmasında aktif olarak kararlıdır. CTE kendi tüzüğüne uygun olarak aşağıdaki konuları amaçlamaktadır: Yenilikçi BİT-tabanlı içerik, hizmet, pedagoji ve uygulamaların geliştirilmesinin desteklenmesi. Diğer eğitim faaliyetleri yanında mesleki rehberliğin, eğitimin, sürekli eğitimin ve yeniden eğitimin tanıtılması, yönetilmesi ve koordinasyonu. Destek ve danışma, analiz, çalışma, araç ve programlama için geliştirilmiş teknoloji, ağ hizmetleri, veritabanı tasarımı ve yönetimi, e-öğrenme araştırmalarının geliştirilmesi. Ortak: Universitatea Din Pitesti (Romanya) Pitesti Üniversitesi Romanya'dan ve Dünyanın diğer yerlerinden gelen gençlere geniş eğitim imkanları sunmaktadır. Pitesti Üniversitesi'nin öncelikleri yüksek kalitede bilimsel araştırma faaliyetlerine, gençlerin Romanya ve Avrupa emek piyasasında uygun işler bulabilecek geleceğin yüksek uzmanları olarak yetiştirilmelerine yöneliktir. Hedefimiz Pitesti'de iş odaklı bir üniversite, gündelik gerçeklere bağlı bir üniversite, sosyoekonomik sektöre onun günümüzde yüzyüze geldiği birçok soruna doğru çözümleri önererek müdahil olan bir üniversite geliştirmektir. Üniversite'nin birçok fakültesi bulunmaktadır. Bunlar arasında Elektrik, iletişim ve bilgisayar fakültesi yer almaktadır. Bu fakültede yenilenebilir enerji alanında dersler sunan bir Elektrik Mühendisliği Bölümü yer almaktadır. Bu bölümün öğretim elemanları ayrıca, araştırma projelerinde ulusal ve uluslararası ortaklarla birlikte aktif olarak yer almaktadır. Elektrik Mühendisliği Bölümü öğretim elemanları diğer ilgi alanları yanında, yenilenebilir enerji ve bu alanın Dünyanın diğer yerlerinde olduğu kadar Romanya'da da geliştirilmesinin yolları konusunda da ilgilidirler. 4

5 Ortak: International Investment Group Sp Zoo (Polonya) kalkınma girişimlerine yöneliktir yılında doğan kentsel stratejik planlama, altyapı, endüstri mühendisliği, yerel kalkınma, pazarlama ve iletişim, girişimlerini desteklemenin gereğini tanıyan Polonyalı ve İtalyan or taklar tarafından oluşturulan bir şirkettir. Sunulan hizmetler yukarıda belirtilen alanlarda hem İtalya hem Polonya merkezli firmalaşmak isteyen işletmelere ya da Ortak: Nucleo Ambientale a Cavallo (Italya) Gönüllü dernek apolitik kurumdur ve kar amacı gütmeden sivil ve kültürel dayanışma hedeflemiştir. Birlik tüm topluma gönüllü hizmetleri ile aktif ve direkt olarak seslenmeyi amaçlamıştır. Sivil koruma alanlarına, atın sosyal bağlamda kullanılmasının yaygınlaştırılmasına, çevre ve sivil korumaya, sosyal yardıma, sağlık hizmetlerine, bu amaçlar doğrultusunda belirtilen insan yaşamı kalitesini arttıracak her çalışmaya katılmayı amaçlamıştır. Sosyal bağlılığı teşvik etmekte ve risk kategorisindeki durum ve hareketleri veya geçici rahatsızlık altındaki durumları öngörmektedir. Ortak: EU - RO - IN Association (Romanya) EU-RO-In Derneği' nin amacı Avrupa'da, Romanya kültürel değerlerini ve geleneklerini; Romanya'da da Avrupa değerlerini tanıtmak, özgün bir demokrasi geliştirmek ve Romanya'nın Avrupa Birliği'ne ve gelişmiş ekonomik, sosyal ve politik gelişmişlik düzeyine ulaşmış ülkeler arasına yumuşak entegrasyonunu gerçekleştirmektir. Projeyi gerçekleştirmek için yüksek kapasiteye sahip deneyimli bir ekipten oluşan Dernek dezavantajlı bir bölgede yer almaktadır (Kuzeydoğu Moldova). Yaşlılar, göçmen işçiler, engelliler ve eğitim almamış ve istihdam edilmemiş dezavantajlı yetişkin gruplarıyla ilgili olarak çalışmaktadır. Ortak: Grupo Echevarría & Tecnomedia Sl (İspanya) Danışmanlık, formasyon, BT ve grafik tasarım içeren eksiksiz bir hizmet sunmaktadır. Şirket geçmişi 1996 yılına uzanmaktadır. O günden bugüne çalışmakta olanlar kadar işsiz olan işgücünün yeterliliklerinin de geliştirilmesi ile ilgili farklı doğadaki pek çok projenin tasarımında, uygulamasında ve değerlendirilmesinde geniş bir deneyim elde etmiştir. Şirket şu anda br genişleme sürecindedir. Bu yüzden Avrupa Birliği içindeki farklı ülkelerde yeni departmanlar açma imkanını değerlendirmektedir. Şirketin amacı müşterilerin ve kullanıcıların ihtiyaçlarına uyum sağlayan kaliteli hizmetler sunmaktır. Şirket bölümleri şunlardır: Avrupa Projeleri: GET Mobility, Avrupa Projeleri geliştiren, tasarlayan ve uygulayan bölümdür. (deneyimlerin paylaşılması ve hareketlilik). İşgücü ve İşsizlik Departmanı: E-öğrenme, kurslar (sınıf içi/sınıf dışı), karma-öğrenme, seminerler, konferanslar, forumlar. Girişimcilik: Şirket kurulması için düzenleme ve teknik destek. 5

6 Şirket Simülasyonu: Bir simülasyon ortamında çalışan hayali şirkete dayalı oluşum yöntemi. Öğrenciler, gerçek bir şirket yönetimi ortamı yeniden oluşturularak çalışırken öğrenmektedir. Grafik Tasarım: Web geliştirme, iletişim kampanyaları ve kurumsal imaj. Ortak: Walsall College (Birleşik Krallık) Walsall Koleji'nin en önemli odak noktası mesleki eğitim ve öğretim, toplum ve işverenlerle işbirliği içinde olumlu çalışmadır. Eylül 2009'da kurucu topluluklar için ilham verici bir çalışma ortamı sağlayan Wisemore Kampüsü açılmıştır. Kolej, kamu ve özel organizasyonlarla, önemli ortaklarına yerel ve bölgesel ekonominin ihtiyaçlarına bağlı endüstri-tanımlı eğitim sunan, kayda değer destek sağlayan stratejik ortaklıklar dizisi kurmuştur. Kolej Apple, Microsoft ve Roland gibi büyük blue-chip kuruluşları ile güçlü bir işbirliği sayesinde lider mesleki deneyimler sağlayan meslek akademileri ile ulusal bir üne sahiptir. Walsall Borough Birleşik Krallık'ta en zorlu sosyal ve ekonomik ortamlardan biridir. Yeni bir çalışmaya göre, Walsall ülkenin en kırılgan 324 bölgesinden 315 'incisidir. Çocuğu etkileyen gelir yoksunluğu İndeksinde 354 yerel yönetim içinde 49. sırada yer almıştır. Ortak: Eskisehir Elektrikciler Odasi (Türkiye) 1965 yılında kurulan Odada teknisyen ve esnaf (özellikle elektrik ve elektronik alanında) olan 280 kayıtlı üye bulunmaktadır. Bu profesyoneller odası tüm hedef grubu yönetmek ve çalışmalarının başarılı biçimde yürütülmesini sağlamak üzere kurulmuştur. Amaçları: Şirketlerinde çalışan üyelere ve çalışanlarına/öğrencilerine mesleki eğitim sağlamak. Üyelerin kendi çalışma alanları ile ilgili seminer, kurs ve ilgili fuarlara katılımlarını sağlamak. İşverenlerin kendi çalışanları ya da aralarındaki sorunları çözmelerine yardımcı olmak. Üyelerinin haklarını korumak için yasal temsilci olarak bulunmak. Üyelere değişen piyasa ihtiyaçlarını karşılamak için rehberlik sağlamak. 6

7 MOTIVASYON Projenin motivasyonu tüm ülkeler için yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı ile ilgili personelin uygun biçimde eğitilmesi gerekliliği üzerine odaklanmıştır. Proje ortaklığı Avrupa'da Mesleki Eğitim geliştirmek amacıyla Avrupa'da işbirliğini geliştirmek istemektedir. Ortaklık bu projeyi geliştirmek için daha fazla neden olduğunu düşünmektedir. Aşağıda, en önemlilerini okuyabilirsiniz. Hedef grubumuzun temel ihtiyacını karşılamak için mesleki eğitim ve elektrik-elektronik eğitimi, enerji ve çalışma alanında nitelik ve yeterlilik şeffaflığını ve tanınmasını sağlamak ve geliştirmek. Bu motivasyon ışığında Avrupa'daki bu tür profesyonel kurum, üniversite, işletmeler, Sosyal ortaklar gibi güçlü ve farklı organlar ile ortaklık kurarak sadece öğrencilerimizin değil personelimizin de bilgi ve deneyimlerini aynı zamanda kalitelerini artırmayı hedefliyoruz. İşletmelerde istihdamı artırmak. Bu motivasyon ile bağlantılı olarak, bu ortaklık gibi uygun eğitim ve izleme sistemlerinin, mevcut ekonomik kriz ile bağlantılı olarak yeni toplumu tehdit eden ihtiyaçlara ve taleplere daha iyi cevap verebilmek için ona daha fazla esneklik sağlayabilecek doğru hareket olabileceğini düşünüyoruz. İlişkisel pazarlama bazında, satış teknikleri ve müşterilerin psikolojik profillerinin tanımlanması geleceğin elektrikçileri, esnafları ve mühendisleri için kişisel gelişim alanlarıdır. Bu nedenle, mevcut proje ortaklığı eğitim aktivitelerimizi geliştirmek ve öğrencilerimize tüm Avrupa çapında formel ve informel eğitici programlarla deneyim değişimi ile ufuklarını genişletmek için güzel bir fırsattır. Dünya için Elektriği ve enerjiyi çevre yararı ile birleştirmek. Aktivitelerimizle ve çevresel faktörler üzerinde çalışan ortaklarımızın yardımı ile hedef öğrencilerimiz çevrenin nasıl hayati olduğu ve kaynaklarının nasıl etkin biçimde kullanılabileceği konusunda farkındalığa ulaşacaktır. Böylece, öncelikle hedef kitlemizin bu konu ile ilgili fakındalığını ve bundan sonra sırasıyla hedef grubun ulusal ve uluslararası boyutta farkındalıklarını arttırabiliriz. Yenilenebilir enerji ile ilgili daha fazla bilgi vermek ve kullanımını yaygınlaştırarak çevrenin korunmasına duyarlılık gelişmesine bağlı olarak enerji tüketiminin azaltılması katkıda bulunmak. Ortaklık aracılığıyla farklı Avrupa bakış açıları ile personelimizi geliştirmek ve yenilenebilir enerji ve kaynakları konusunda mesleki eğitim vermek. Personelimize ve öğrencilerimize yenilenebilir enerji kaynakları kullanılarak enerji üretmek konusunda mesleki eğitim ve öğretim vermek. Personelimize ve öğrencilerimize modern diller ve kültür öğrenme ve kendini geliştirme için olumlu dürtü kazandırmak. Modern diller öğrenerek, yeni insanlarla tanışmak için, yeni yerler görmek için, onları profesyonel ve kişisel hayatlarında geliştirecek yeni şeyler öğrenmek için daha istekli olacaktırlar. 7

8 SONUÇLAR İki yıllık ortaklıkla projedeki tüm organizasyonlarla aşağıdaki hedeflerin gerçekleştirilmesi doğrultusunda işbirliği yapılacaktır: Yerel ve ulusal düzeyde yayım için proje bildirisi. Her ülke ve kurumda uygulanan mesleki eğitim sistemlerinin payla şılması. "İnşaatlarda Yenilenebilir Enerji Uygulaması" kursu Uluslararası düzeyde proje için yayım için proje web sitesi. Çok dilli proje broşürü. "Yenilenebilir Enerjide En İyi Uygulamalar ve İş Piyasasının Yetenek İhtiyaçlarının Mesleki Eğitime Entegrasyonu" başlıklı çalıştay. Yenilenebilir enerji ile ilgili sektör ve istihdam alanları ile ilgili rehber. Yenilenebilir enerji, çevre korumasının teşvik edilmesi, enerji tasarrufu ve istihdam konulu seminer. Final DVD ROM PROJENİN HEDEFLERİ Kurumlarda mesleki eğitim ve öğretimi geliştirmek. İşverenler, özellikle yenilenebilir enerji sektörleri için yeni çalışma alanları keşfetmek. Yenilenebilir enerji ile çevre korumayı teşvik etmek. Girişimlerde karşılaşılan problemleri belirlemek sonra istihdamı arttırmak için rehberliği ve danışmanlığı desteklemek. İşverenler için yeni çalışma alanları keşfetmek için. Mesleki eğitim için bilgi ve iletişim teknolojilerinin kullanımını artırmak. Modern yabancı dillerin öğrenimini teşvik etmek. Hareketlilik ile karşılıklı öğrenmeyi teşvik etmek. Sürdürülebilir işbirliği sağlamak. 8

9 Discover a New Working Field Ortaklik 9

10 YENILENEBILIR ENERJI KONSEPTININ SUNUMU Yenilenebilir enerji sınırlı kaynağı olmayan doğal bir enerjidir. Yenilenebilir enerji tekrar tekrar kullanılabilir. ve asla tükenmez. Yenilenebilir enerji binlerce yıldır bir şekilde kullanımdadır. Bunun bir örneği atalarımızın rüzgarı denizcilik için kullanmaları bizim ise şimdi rüzgarı elektrik üretmek için kullanmamızdır. Yenilenebilir enerji sürekli yenilenen güneş ışığı, rüzgar, yağmur, gel-git, dalga ve jeotermal ısı gibi kaynaklardan gelir. Yenilenebilir enerji sürekli yenilenen doğal süreçlerden elde edilir. Birçok formu güneşten ya da dünyanın derinliklerinde üretilen ısıdan kaynaklanmaktadır. Güneş, rüzgar, okyanus, hidroelektrik, biyokütle, jeotermal kaynaklar, biyoyakıt ve yenilenebilir kaynaklardan üretilen hidrojenden elde edilen elektrik ve ısı enerjisi tanımına dahildir. Yenilenebilir enerji kaynakları ve enerji verimliliği için önemli fırsatlar geniş coğrafi alanlar üzerinde bulunmaktadır. Bunlar sınırlı sayıda ülkede yoğunlaşmıştır. Yenilenebilir enerjinin hızlı dağıtımı ve enerji verimliliği ve enerji kaynaklarının teknolojik çeşitlendirilmesi, enerji güvenliği ve ekonomik faydalar sağlayacaktır. Yenilenebilir enerji dört ayrı alanda geleneksel yakıtların yerini almaktadır: Elektrik üretimi, sıcak su / ısıtma, motor yakıtı ve kırsal (off-grid) enerji hizmetleri. Küresel enerji tüketiminin yaklaşık %16'sı yenilenebilir kaynaklardan gelmektedir. Tüm enerjinin %10'u daha çok ısıtma için kullanılan geleneksel biyokütleden ve %3,4'ü hidroelktrikten gelmektedir. Yeni yenilenebilirler (küçük hidro, modern biyokütle, rüzgar, güneş, jeotermal ve biyo yakıtlar) tüm enerjinin başka bir %3'ünü oluşturmakta ve payları hızla artmaktadır. Birçok yenilenebilir enerji projesi büyük ölçekli olsa da, yenilenebilir enerji teknolojileri aynı zamanda enerjinin insan gelişimi için genellikle kritik olduğu kırsal ve uzak bölgelere de uygundur itibariyle, küçük güneş enerjisi PV sistemleri birkaç milyon haneye elektrik enerjisi sağlamaktadır ve mini şebekeler için yapılandırılmış mikro hidroelektrik santralleri daha fazlasına hizmet etmektedir. Karbon nötr ve negatif yakıtlar yenilenebilir enerjiyi depolayabilmekte ve mevcut doğalgaz boru hatlarında taşıyabilmekte ve fosil yakıtların yerine geçmekte ve sera etkisi gazlarının salınımını azaltmaktadır. TEMEL YENILENEBILIR ENERJI KAYNAĞI FORMLARI Biyokütle Hidro Jeotermal Güneş Gelgit Ulaştırma yakıtları Dalga Rüzgar Ahşap 10

11 Biyokütle Biyokütle yenilenebilir bir enerji olsa da, temiz enerji kaynağı olarak düşünülmemelidir. Biyokütle, kömür ve petrol gibi çoğu fosil yakıttan kayda değer derecede temiz olsa da yine de elektrik üretimi sırasında kükürt dioksit üretir. Hidro Genellikle "hidroelektrik" olarak adlandırılan hidro enerji, duvara hapsedilmiş sudan çok temiz ve güçlü bir elektrik üretme yöntemidir. Hidroelektriğin dezavantajı arazinin sular altında kalması, nehir yatağının inşaat sırasında drene edilmesi gibi çevreye ödettiği bedellerdir. Bunun nehirlerde yaban hayatı ve yaşam için yıkıcı etkileri olabilir. Jeotermal Jeotermal enerji bulunduğunuz yere bağlı olarak, güvenilir bir enerji kaynağıdır. Genellikle "toprak kaynaklı ısı pompaları", ve de uygun alanlarda enerji santralleri için enerji kaynağı olarak ve evler için ısıtma veya sıcak su kaynağı sağlamak için kullanılabilir. Termal enerji maddenin sıcaklığını belirleyen enerjidir. Dünyanın jeotermel enerjisinin kökeni gezegenin orijinal oluşumundan (%20) ve mineral radyoaktif bozunmadan (%80) kaynaklanmaktadır. Gezegen yüzeyi ve çekirdeği arasındaki sıcaklık farkı olan jeotermal gradyan, yüzeye çekirdekten ısı şeklinde termal enerjinin sürekli iletimini sağlar. Jeotermal sıfatı toprak anlamına gelen Yunanca geo ve ısı anlamına gelen thermostan kaynaklanmaktadır. Güneş Güneş enerjisi kurulum, yer, ve güneş pillerini çevreleyen ortama bağlı olarak biraz güvenilmez olabilir. Güneş enerjisi tedariği arttıkça hücreler daha etkin olacaktır ancak, bir güneş enerjisi panelinin aldığı ısı arttıkça daha az güvenilir olacaktır. Gelgit Gel-git enerjisi gelgit arkasında büyük enerjiden elektrik oluşturmak için de kullanılabilir. Gelgit enerjisinin en büyük dezavantajı çevreye etkisi, deniz yaşamına etkisi sahil geçişine etkisidir. Ulaştırma yakıtları Terim katı biyokütle, sıvı yakıtlar ve çeşitli biyogazları kapsar. Sıvı biyoyakıtlar biyoetanol gibi biyoalkolleri ve biyodizel gibi yağları içerir. Biyoetanol şeker bitkisi materyallerinin fermante edilmesinden elde edilen bir alkoldür. Çoğunlukla şeker ve nişasta bitkilerinden elde edilmektedir. Geliştirilen ileri teknoloji ile ağaç ve çim gibi selülozik biyokütle de ethanol üretimi için hammadde olarak kullanılabilmektedir. Ethanol saf olarak araçlar için yakıt olarak kullanılabilir. Fakat, genellikle araç emisyonlarını arttırmak için benzin katkısı olarak kullanılmaktadır. ABD ve Brezilya'da yaygın olarak kullanılmaktadır. Ancak, Avrupa Çevre Ajansı'na göre biyoyakıtlar küresel ısınma sebepleri arasında değildir. Biyodizel sebze yağlarından, hayvan yağlarından veya yeniden dönüştürülmüş greslerden oluşmaktadır. Biyodizel saf haliyle araçlar için yakıt olarak kullanılabilmektedir. Fakat genellikle bir dizel katkısı olarak parçacık düzeylerini, karbon monoksit gibi dizel araç kaynaklı hidrokarbon düzeylerini düşürmek için kullanılmaktadır. Biyodizel transesterifikasyon kullanarak bitkisel yağ veya başka yağ türlerinden üretilen Avrupa'nın en yaygın biyoyakıtıdır. Biyoyakıtlar, 2010 yılında Dünyanın ulaşım yakıtının %2.7'sini sağlamıştır. Yenilenebilir biyoyakıtlar 2006 yılından bu yana ABD'de petrol tüketiminde önemli bir düşüşe katkıda bulunmuştur. 11

12 Dalga Dalga enerjisi gelgit enerjisine benzerdir; ancak bunun yerine elektrik üretmek için dalgaların arkasındaki güç kullanır. İnşaat su altında değil su üzerinde yüzer durumda olduğundan deniz yaşamı için maliyet genellikle daha azdır. Bu nispeten yeni bir teknolojidir, ve birçok açıdan, araştırma aşamasına devam edilmektedir. Rüzgar Rüzgar enerjisi eğer rüzgar türbinleri doğru yerde yerleştirilir ise çok güvenilir bir yenilenebilir enerji kaynağı olabilir. Bu enerji bu formunun temel dezavantajları görüntü ve gürültü kirliliği ve birçok rüzgar türbini tasarımının kuşlar için zararlı olabilmesidir. Ahşap Odun Enerjisi hala yenilenebilir olduğu için biyokütleye bağlıdır ancak enerji üretimi sırasında yakılması gerektiğinden çevreye zararlıdır. ENERJI VE ÇEVRE KORUMA Dünya ekonomisini yönlendiren enerjinin üretiminin çevreye etkisi bulunmaktadır. Fakat enerji şirketleri ve hükümetler bu etkiyi mümkün olduğunca küçük hale getirmeye çalışmaktadır. Güvenli endüstri uygulamaları ve çevre koruma son birkaç yıl içinde önemli ölçüde gelişmiştir. Teknolojik gelişmeler çalışmalarımızı on yıl öncesine kadar çok daha etkin yapabilmemizi sağlamıştır. Bu etkinlik daha küçük "ayakizleri" anlamına gelmektedir. Daha az atık üretilmekte, daha temiz ve daha büyük işlemler ve çevreyle daha fazla uyumluluk sağlanmaktadır. Enerji şirketleri sofistike yönetim sistemleri ve geliştirmekte ve uygulamaktadır. Güvenli bir şekilde çalışan, çevreyi koruyan ve müteahhitler açısından da gerekli prosedürleri karşılayan yöntemler geliştirilmiştir. Enerji endüstrisi defalarca göstermiştir ki enerji üretimi ve çevre koruması birbirini dışlamamaktadır. ENERJI VE İŞGÜCÜ PIYASASI Kyoto Protokolü'nün baskısıyla, 140'tan fazla ülke sera gazları emisyonunu azaltmayı ve yenilenebilir enerji kaynaklarıyla enerji üretimini teşvik etmeyi taahhüt etmiştir. Neredeyse tüm büyük ve gelişmiş ülkeler bu programa katılmıştır. Tüm bu ülkeler yenilenebilir olmayan enerjiden tasarruf edilmesi ve yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımının birşekilde teşvik edilmesine yönelik yolları teşvik etmektedir. Enerji sektörünün doğrudan ya da dolaylı patlaması ve yerel piyasalarda istihdamın büyümesi gibi olgular üzerine etkisi artmıştır. Bu işgücü talebi şoklarına atfedilen tahmini farklılıkların her biri enerji dışı sektörlerin üzerine dolaylı etkileri daha küçük olsa da enerji sektörü üzerine doğrudan etkilerinin büyük olduğunu göstermektedir. Yerel iş çarpanlarının önemli sonuçları göstermektedir ki enerji üretiminde iş oluşturma aynı zamanda yerel sektörlerde patlama dönemlerinde iş alanı açmaktayken duraklama dönemlerinde iş azalmasına sebep olmamaktadır. Yenilenebilir enerji iş alanları mevcut iş 12

13 dünyamızı yeniden tanımlayan yeşil işlerdir. Ekonomimizin büyümesine daha sürdürülebilir bir biçimde çözüm sağlamakta ve toplumumuza yardım etmektedirler. Yenilenebilir enerji, yeşil inşaat, sürdürülebilir taşımacılık, atık yönetimi, enerji ve finans gibi alanlarda pek çok Yeşil İş bulunmaktadır. Bunlar arasında, Yenilenebilir Enerji İşleri önemli bir yer almaktadır. Rüzgar, güneş, jeotermel, hidoelektrik, dalga ve gelgit ve biyoenerji gibi işleri içermektedir. Bu sektör teknik olmayanlardan başlayan yüksek teknik olan ve üst yönetim işlerine kadar çoklu iş rolleri önermektedir. Yenilenebilir enerji alanında bilgi ve deneyim sahibi olan insanlar çok değerlidir fakat başka sektörlerdeki transfer edilebilir yetenekleri olan bireyler de absorbe edilebilmektedir. Çeşitli kategorilerde birkaç iş rolü türü olabilir: Teknik Olmayan: Müşteri hizmetleri, Pazarlama, İnsan Kaynakları, Halkla İlişkiler, satış, finansman gibi roller transfer edilebilir becerileri olan hevesli insanlar içindir. Teknik: Biyomedikal, inşaat, mekanik, kimyasal, elektrik vb. gibi pekçok farklı mühendislik alanından insanlar yenilenebilir enerji sektörlerin omurgaları oldukları için üretim, geliştirme, kurulum ve müşteri desteği rolleri için uygundur. Üst Yönetim: Diğer sektörlerde olduğu gibi iyi bir karar verme gücü ile birlikte bu sektörde yeterli bilgiye sahip insanlar CEO, CFO ya da iş geliştirme ya da başka bir karar verme pozisyonu rolleri için absorbe edilebilir. Devlet işleri: Politika yapıcılar, planlama ve geliştirme, yenilenebilir enerji sektörlerindeki araştırmacılar gibi. Ticaret pazarı: Yine transfer edilebilir beceriler ve yenilenebilir enerji sektörü hakkında bazı bilgilere sahip insanlar burada absorbe edilebilir. Yazılım uzmanları: BT her iş alanı için gelişmek ve büyümek için yaşam çizgisi haline geldiğinden bu iş her alana uygulanabilmektedir. Yenilenebilir Enerji sektöründeki işler için büyük gelecek fırsatlarını değerlendiren, İngiltere, ABD, Avustralya, İsveç, Hindistan, Çin ve diğer birçok ülkedeki çok sayıdaki üniversite yenilenebilir enerji teknolojileri sürdürülebilir kalkınma, sürdürülebilir bina tasarımı ve daha birçok alanında lisans ve ön lisans programları önermeyi düşünmektedir. Bazı programlardan uzaktan öğretim ile derece almak da mümkündür. Birçok kısa dönem programlar kariyerini geleneksel yenilenebilir olmayan enerji sisteminden yenilebilir sisteme çevirmek isteyen elektrikçi, tesisatçı gibi profesyonellere uygundur. MET İngiltere, Hindistan'daki Aurora Vizyon Akademisi, ABD'deki Güneş Yaşam Enstitüsü ve dünya çapında daha birçok enstitü sizi yenilenebilir enerji işlerine hazırlayan meslek programları yürütmektedir. YENILENEBILIR ENERJININ TEŞVIKI IEA Fotovoltaik Güç Sistemleri Programı (PVPS) IEA bünyesinde oluşturulan ortak Ar Ge anlaşmalarından biridir ve 1993 yılındaki kuruluşundan bu yana, PVPS katılımcıları güneş enerjisini elektrik enerjisine fotovoltaik dönüşüm uygulamasında çeşitli ortak projeler yürütmektedir. Kasım 2011'de, "Deploying Renewables 2011" başlıklı bir IEA raporu "yenilenebilir enerji teknolojisi artan biçimde maliyet rekabeti edebilir duruma geliyor ve alandaki büyüme oranları sürdürülebilir enerji geleceği için gerekli seviyeye geliyor" dedi. Rapor ayrıca, "rekabetçi olmayan yeşil enerji teknolojileri sübvansiyonları temiz çevre ve enerji güvenliği ile yeni teknolojilere yatırımı teşvik için adil hale geldi." dedi. Yenilenebilir elektrik sektörü "son beş yıl içinde hızla büyüdü ve şu anda dünyanın enerji üretiminin yaklaşık %20'sini sağlamaktadır". IEA raporu yenilenebilir enerji 13

14 teknolojilerinin yalnızca pahalı sübvansiyonlar ile mümkün olduğu ve talebi karşılayacak tutarlılıkta enerji üretemeyeceği iddialarına katılmıyordu. IEA tarafından 2012 yılında ilk kez, yenilenebilir enerji sektörünü analiz eden bir orta vadeli rapor yayınlandı. SEÇILEN YENILENEBILIR ENERJI GÖSTERGELERI Seçilen Küresel Göstergeler Yenilenebilir Kapasiteye Yeni Yatırım (yıllık) (109 USD) Yenilenebilir Güç Kapasitesi (mevcut) (GWe) 1,140 1,230 1,320 1,360 Hidroelektrik Kapasitesi (mevcut) (GWe) Rüzgar Gücü Kapasitesi (mevcut) (GWe) Güneş Enerjisi PV Kapasitesi (şebekeye bağlı) (GWe) Güneş Enerjisi Sıcak Su Kapasitesi (mevcut) (GWth) Ethanol Üretimi (yıllık) (109 litre) Biyodizel Üretimi (yıllık) (109 litre) Yenilenebilir Enerji Kullanımı Politikası İçin Hedefleri Olan Ülkeler Broşür Koordinatörleri EU-RO-IN Association (Romanya) Nucleo Ambientale a Cavallo (Italya) 14

Hazırlayan: İsmail ARMAĞAN

Hazırlayan: İsmail ARMAĞAN Hazırlayan: İsmail ARMAĞAN Bu yayının içeriğinden yüklenici sorumludur. Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Merkezi Başkanlığı nın görüş ve düşüncelerini yansıtmaz. 1 İÇİNDEKİLER Önsöz 3 Proje Künyesi 4 Projenin

Detaylı

YENİLENEBİLİR ENERJİ RAPORU

YENİLENEBİLİR ENERJİ RAPORU YENİLENEBİLİR ENERJİ RAPORU 2012 YENİLENEBİLİR ENERJİ Araştırma Raporu 2012 / 03 Bu rapor, hazırlayan uzmanın ilgili konuda yapmış olduğu genel değerlendirmeleri içermekte olup, nı kurumsal olarak bağlayıcı

Detaylı

ERASMUS+ (2014-2020) 2015

ERASMUS+ (2014-2020) 2015 ERASMUS+ (2014-2020) 2015 Türkiye Ulusal Ajansı kimdir? Türkiye Ulusal Ajansı (Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı); AB nin eğitim, gençlik ve spor alanlarında yürüttüğü Erasmus+

Detaylı

KOBİ İşbirliği ve Kümelenme Projesi Ağ Oluşturma ve Bölgesel İşbirliği için KOBİ lerin Güçlendirilmesine Yönelik Teknik Yardım - TR 07R2.

KOBİ İşbirliği ve Kümelenme Projesi Ağ Oluşturma ve Bölgesel İşbirliği için KOBİ lerin Güçlendirilmesine Yönelik Teknik Yardım - TR 07R2. KOBİ İşbirliği ve Kümelenme Projesi Ağ Oluşturma ve Bölgesel İşbirliği için KOBİ lerin Güçlendirilmesine Yönelik Teknik Yardım - TR 07R2.02-01 İşbu rapor, Kısa Dönemli Uzman, Ümit Evren ve Funda Karabak

Detaylı

Yine Yeni Yeniden Yenilenebilir Enerji WWF-Türkiye

Yine Yeni Yeniden Yenilenebilir Enerji WWF-Türkiye Yine Yeni Yeniden Yenilenebilir Enerji WWF-Türkiye Yine Yeni Yeniden Yenilenebilir Enerji 1 Metin: Ceren Ayas, WWF-Türkiye Editörler: Deniz Öztok, Nilay Dirim, WWF-Türkiye Çeviri: Özge Kayakutlu Tasarım:

Detaylı

İngİltere ve Romanya da Bölgesel Kalkınma Ajansı deneyimleri

İngİltere ve Romanya da Bölgesel Kalkınma Ajansı deneyimleri İngiltere ve Romanya da Bölgesel Kalkınma Ajansı Deneyimleri İngİltere ve Romanya da Bölgesel Kalkınma Ajansı deneyimleri Richard Harding AB Yapısal Yatırımlarında Birleşik Krallık Eşleştirme Projesi Danışmanı-

Detaylı

İçindekiler 1. AB, niçin bir Çevre Politikası geliştirmiştir? 2. AB Çevre Politikası nın yasal dayanakları nelerdir? 3. AB Çevre Politikası nın hedefleri ve temel ilkeleri nelerdir? 4. Çevre konusunda

Detaylı

ALTINCI ÇERÇEVE PROGRAMI. Ocak 2005, İstanbul

ALTINCI ÇERÇEVE PROGRAMI. Ocak 2005, İstanbul ALTINCI ÇERÇEVE PROGRAMI Ocak 2005, İstanbul I) DURUM TESPİTİ 6. ÇERÇEVE PROGRAMI II) BÜTÇE III) KATILIMCILAR IV) TÜRKİYE NİN KATILIMI V) TEMATİK ÖNCELİKLER 1) Bütünleştirici Araştırma 2) Avrupa Araştırma

Detaylı

BM AVRUPA EKONOMİK KONSEYİ (UNECE) SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA İÇİN EĞİTİM STRATEJİSİ VİZYONU

BM AVRUPA EKONOMİK KONSEYİ (UNECE) SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA İÇİN EĞİTİM STRATEJİSİ VİZYONU BM AVRUPA EKONOMİK KONSEYİ (UNECE) SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA İÇİN EĞİTİM STRATEJİSİ VİZYONU Gelecek için bölgeye yönelik vizyonumuz; insanlar, ülkeler ve kuşaklar arasında dayanışma, eşitlik ve karşılıklı

Detaylı

STRATEJİK PLAN 2008-2012

STRATEJİK PLAN 2008-2012 STRATEJİK PLAN 2008-2012 SUNUŞ HAZİRAN - 2007 ANKARA SUNUŞ Hızla gelişen ve yaygınlaşan bilgi ve iletişim teknolojilerinin de katkısıyla küreselleşme, ülkelerin ekonomik ve sosyal gelişmelerini önemli

Detaylı

Binalarda Enerji Verimliliği

Binalarda Enerji Verimliliği Gerçekler ve eğilimler Binalarda Enerji Verimliliği İş dünyasının gerçekleri ve fırsatlar Özet Rapor Giriş Dünya Sürdürülebilir Kalkınma İş Konseyi (World Business Council for Sustainable Development -

Detaylı

girişimcilik risk kredi iş melekleri işgem teşvik işkur tübitak araştırma-geliştirme sermaye yenilikçilik

girişimcilik risk kredi iş melekleri işgem teşvik işkur tübitak araştırma-geliştirme sermaye yenilikçilik teşvik kredi girişim sermayesi girişimcilik yeni girişimci sermaye yenilikçilik girişimcilik ve Yenilik Programı işgem risk iş melekleri işkur tübitak araştırma-geliştirme rekabet edebilirlik ORTA KARADENİZ

Detaylı

Projede görevli toplam personel sayısı. Türkiye 5.000.000 EURO 60% 16 Milli Eğitim Bakanlığı AB MEDA

Projede görevli toplam personel sayısı. Türkiye 5.000.000 EURO 60% 16 Milli Eğitim Bakanlığı AB MEDA Ref 1 Proje başlığı Mesleki ve Teknik Eğitimin Modernizasyonu Projesi, Türkiye (MTEM) Yüklenici Ülke Toplam proje toplam personel Projeyi yürüten kuruluş (yararlanıcı) ve yasal statüsü Türkiye 5.000.000

Detaylı

Avrupa Birliği. Uyum Politikası. Ocak 2008

Avrupa Birliği. Uyum Politikası. Ocak 2008 Avrupa Birliği Uyum Politikası TR Bölgeler için çalışıyoruz AB Bölgesel Politikası 2007-2013 Ocak 2008 İçindekiler Önsöz... 1 Özetle, Avrupa nın bölgeleri için bir politika... 2 Avrupa bölgesel politikasının

Detaylı

22 Haziran 2015 Taslak versiyon No. 7. Türkiye Cumhuriyeti

22 Haziran 2015 Taslak versiyon No. 7. Türkiye Cumhuriyeti 22 Haziran 2015 Taslak versiyon No. 7 Türkiye Cumhuriyeti 2009/125/EC ile 2010/30/EU sayılı AB Direktiflerini değiştiren ve 2004/8/EC ile 2006/32/EC sayılı AB Direktiflerini yürürlükten kaldıran Avrupa

Detaylı

Erasmus+ Program Rehberi. 1 Ocak 2014 tarihi itibariyle geçerlidir. Herhangi bir ihtilaf halinde İngilizce orijinal metin geçerlidir.

Erasmus+ Program Rehberi. 1 Ocak 2014 tarihi itibariyle geçerlidir. Herhangi bir ihtilaf halinde İngilizce orijinal metin geçerlidir. Erasmus+ Program Rehberi 1 Ocak 2014 tarihi itibariyle geçerlidir. Herhangi bir ihtilaf halinde İngilizce orijinal metin geçerlidir. Türkiye Ulusal Ajansı tarafından tercüme ettirilmiştir. İÇİNDEKİLER

Detaylı

İkinci Duyuru Mart 2008

İkinci Duyuru Mart 2008 16-22 MART 2009 İkinci Duyuru Mart 2008 İkinci duyuru Katılım çağrısı İçindekiler 5. Dünya Su Forumu na Davet 1 İklim Değişikliğine Uyum 2 Değişen Dünyada Suyun Yeri Neresidir? 3 Katılın, Sesinizi Duyurun

Detaylı

ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ SÜRDÜRÜLEBİLİR ENERJİ EYLEM PLANI

ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ SÜRDÜRÜLEBİLİR ENERJİ EYLEM PLANI ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ SÜRDÜRÜLEBİLİR ENERJİ EYLEM PLANI Kasım 2014 0 Tepebaşı Belediyesi; iklim değişikliği ile mücadeleyi vizyon olarak benimseyen bir kamu kuruluşu olarak, bölgemizde CO2 salımlarını

Detaylı

Avrupa Birliği nden Çevre Alanında İyi Uygulama Örnekleri

Avrupa Birliği nden Çevre Alanında İyi Uygulama Örnekleri Avrupa Birliği nden Çevre Alanında İyi Uygulama Örnekleri Avrupa Birliği nden Çevre Alanında İyi Uygulama Örnekleri REC Türkiye Hakkında REC Türkiye, siyasî görüşlerden ve çıkar gruplarından bağımsız,

Detaylı

Roche Türkiye Kurumsal Sorumluluk Raporu 2013. Yaşamı iyileştirmek - şimdi ve gelecekte

Roche Türkiye Kurumsal Sorumluluk Raporu 2013. Yaşamı iyileştirmek - şimdi ve gelecekte Roche Türkiye Kurumsal Sorumluluk Raporu 2013 Yaşamı iyileştirmek - şimdi ve gelecekte 2013 te öne çıkanlar Üst üste 5. kez DJSI sektör lideri Etik ve uyum konusunda en üst düzeyde çaba Medikal ve Tedarikçi

Detaylı

Genel Kurullara Katıl Oy Kullan. Türkiye, Sağlık Turizminde Marka Olma Yolunda. Kağan Arı. Kurumsal Sosyal Sorumlulukta Çıta Yükseliyor.

Genel Kurullara Katıl Oy Kullan. Türkiye, Sağlık Turizminde Marka Olma Yolunda. Kağan Arı. Kurumsal Sosyal Sorumlulukta Çıta Yükseliyor. www.boryad.org Mart - Nisan - Mayıs Yıl: 10 Sayı: 58 Pages, 47-58 Türkiye, Sağlık Turizminde Marka Olma Yolunda Borusan Mannesmann CFO su Kağan Arı Kurumsal Sosyal Sorumlulukta Çıta Yükseliyor Gedik Yatırım

Detaylı

Türkiye Kurumsal Sosyal Sorumluluk Derneği. e-haber bülteni. Mart - Nisan 2010. www.kssd.org

Türkiye Kurumsal Sosyal Sorumluluk Derneği. e-haber bülteni. Mart - Nisan 2010. www.kssd.org Türkiye Kurumsal Sosyal Sorumluluk Derneği e-haber bülteni Mart - Nisan 2010 www.kssd.org Mart - Nisan 2010 Türkiye Kurumsal Sosyal Sorumluluk Derneği olarak sizlere haber bültenimizin Mart-Nisan sayısını

Detaylı

cumhuriyetin 1oo. yilinda Kurumsal sorumluluk 9 aralik 2o11 KADIR HAS ÜNIVERSITESI, istanbul

cumhuriyetin 1oo. yilinda Kurumsal sorumluluk 9 aralik 2o11 KADIR HAS ÜNIVERSITESI, istanbul cumhuriyetin 1oo. yilinda Kurumsal sorumluluk 9 aralik 2o11 KADIR HAS ÜNIVERSITESI, istanbul cumhuriyetin 1oo. yilinda Kurumsal sorumluluk 9 aralik 2o11 KADIR HAS ÜNIVERSITESI, istanbul Kurumsal Sosyal

Detaylı

Türkiye de Yazılım Sektörü

Türkiye de Yazılım Sektörü Türkiye de Katkı Sağlayanlar Mariye Umay Akkaya Zeynep Baktır Mustafa Canlı Anıl Çekiç Hüseyin Rahmi Çetin Murat Duran Erdem Erkul Aydın Kolat Gülara Tırpançeker Murad Tiryakioğlu Editör Murad TİRYAKİOĞLU

Detaylı

DOĞU MARMARA KALKINMA AJANSI KOCAELİ İLİ SANAYİ SORUNLARI RAPORU

DOĞU MARMARA KALKINMA AJANSI KOCAELİ İLİ SANAYİ SORUNLARI RAPORU DOĞU MARMARA KALKINMA AJANSI KOBİ lere yönelik sorunlar: 1) Devlet destekleri (KOSGEB, Kalkınma Ajansları, TÜBİTAK vb.) hakkında yetersiz bilgi. 2) Kurumsal kapasite zayıflığı (Özellikle muhasebe, pazarlama

Detaylı

Raporumuz Hakkında. Gelecek Raporumuz

Raporumuz Hakkında. Gelecek Raporumuz Raporumuz Hakkında Mars Logistics olarak bu ilk sürdürülebilirlik raporu ile 2012 yılındaki ekonomik, çevresel ve sosyal performansımızı paydaşlarımıza aktarmayı hedefliyoruz. Bu raporu hazırlama sürecinde

Detaylı

DENİZLİ NİN GELECEĞİ YOL HARİTASI 2010-2023 (TASLAK) 08 TEMMUZ 2009

DENİZLİ NİN GELECEĞİ YOL HARİTASI 2010-2023 (TASLAK) 08 TEMMUZ 2009 DENİZLİ NİN GELECEĞİ YOL HARİTASI 2010-2023 (TASLAK) 08 TEMMUZ 2009 Denizli Yol Haritası, Denizli Belediyesi ve ÇEKÜL Vakfı nın işbirliği ile hazırlanmıştır. Temmuz 2009 İÇERİK BÖLÜM 1: NİÇİN YOL HARİTASI?

Detaylı

YEŞİL İNSANA YAKIŞIR İŞLER EKONOMİDE İYİ ÖRNEKLER TÜRKİYE DEN VAKA ÇALIŞMASI

YEŞİL İNSANA YAKIŞIR İŞLER EKONOMİDE İYİ ÖRNEKLER TÜRKİYE DEN VAKA ÇALIŞMASI YEŞİL EKONOMİDE İNSANA YAKIŞIR İŞLER TÜRKİYE DEN İYİ ÖRNEKLER VAKA ÇALIŞMASI YEŞİL EKONOMİDE İNSANA YAKIŞIR İŞLER TÜRKİYE DEN İYİ ÖRNEKLER VAKA ÇALIŞMASI Copyright Uluslararası Çalışma Örgütü 2015 İlk

Detaylı

HAYAT BOYU ÖĞRENME ÇERÇEVESİNDE MESLEKi BECERi KAZANIMI ULUSLARARASI EĞİLİMLER

HAYAT BOYU ÖĞRENME ÇERÇEVESİNDE MESLEKi BECERi KAZANIMI ULUSLARARASI EĞİLİMLER MESLEK EĞİTİMİNDE KALİTE İÇİN İŞBİRLİĞİ HAYAT BOYU ÖĞRENME ÇERÇEVESİNDE MESLEKi BECERi KAZANIMI ULUSLARARASI EĞİLİMLER Bankalar Cad. Minerva Han No: 2 Kat: 5 Karaköy 34420, İstanbul T +90 212 292 05 42

Detaylı

Yaşam. Kalitesinin Sağlanması. Sürdürülebilirlik Raporu 2014 Bosch Türkiye

Yaşam. Kalitesinin Sağlanması. Sürdürülebilirlik Raporu 2014 Bosch Türkiye Yaşam Kalitesinin Sağlanması Sürdürülebilirlik Raporu 2014 Bosch Türkiye 02 Değerli Paydaşlarımız, Sürdürülebilirlik, tüm küresel operasyonlarımızda olduğu gibi Bosch Türkiye de de günlük iş yapma biçimimizin

Detaylı