Editör Yrd. Doç. Dr. Muharrem ÖZTEL Arş. Gör. Hüseyin BURGAZOĞLU

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Editör Yrd. Doç. Dr. Muharrem ÖZTEL Arş. Gör. Hüseyin BURGAZOĞLU"

Transkript

1

2

3

4 Editör Yrd. Doç. Dr. Muharrem ÖZTEL Arş. Gör. Hüseyin BURGAZOĞLU

5 Uluslararası II. Trakya Bölgesi Kalkınma - Girişimcilik Sempozyumu Bildiri Kitabı I Kırklareli Üniversitesi Yayınları: 2 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Yayınları: 1 Yayın Koordinatörü Yrd. Doç. Dr. Baki Çakır Editör Yrd. Doç. Dr. Muharrem Öztel Arş. Gör. Hüseyin Burgazoğlu Yayıncı adresi: Kırklareli Üniversitesi Rektörlüğü Kültür Merkezi A Blok / KIRKLARELİ Tel: (10 Hat) Fax: Web: KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ Bu kitabın bütün yayın hakları Kırklareli Üniversitesi ne aittir. Kapak Tasarımı Yrd. Doç. Dr. Mehmet Han Ergüven Abdurrahim Yüce İç Düzen Abdurrahim Yüce Baskı Sayısı 1. Basım Baskı Adedi 2000 ISBN Baskı Tarihi Nisan 2011 Baskı Yeri Erkam Matbaası Organize Sanayi Bölgesi Turgut Özal Cad.No: 117/2 A-D İkitelli / İstanbul

6 İÇİNDEKİLER Takdim... Önsöz... Açılış Programı / Openning Program... 1 GİRİŞİMCİLİK ÖRNEKLERİ EXAMPLES OF ENTREPRENEURSHIP The Relationship between Government Investments and Firm Agglomerations at TR21 Sub-Region: Panel Causality Analysis Research Assistant Ibrahim AL, Associate Professor Mustafa Kemal DEGER, Research Assistant Murat Can GENC Role of Entrepreneurship of Private Sector: An Overview to Sugar Industry Samet KAVOĞLU Geleneksel Gıdalarda Pazarlama ve Girişimcilik: Tekirdağ Peynir Helvası Örneği Marketing and Entrepreneurship in Traditional Foods: Tekirdag Cheese Halva as an Example Öğr. Gör. Tuna ŞENER, Öğr. Gör. Cem KOLUKIRIK, H. Selçuk ETİ GİRİŞİMCİLİK - KADIN GİRİŞİMCİLİĞİ ENTREPRENEURSHIP - WOMEN ENTREPRENEURSHIP Sosyal Girişimcilik Social Entrepreneurship Yrd. Doç. Dr. Tülay GÜZEL Kadın Girişimciliği ve Kooperatifler Women Entrepreneurship and Cooperatives Yrd. Doç. Dr. Gülen ÖZDEMİR, Arş. Gör. Dr. Emine YILMAZ VII IX XI

7 Uluslararası II. Trakya Bölgesi Kalkınma - Girişimcilik Sempozyumu Kadın Girişimcilerin Ekonomik Sürece Katılımları ve Örgütlenme Yaklaşımları Women Enterprises Participation to Economic Process and Organization Approaches Dr. Emine YILMAZ, Yrd. Doç. Dr. Gülen ÖZDEMİR, Yrd. Doç. Dr. Yasemin ORAMAN, Dr. Sema KONYALI ALTERNATİF ENERJİ KAYNAKLARI ALTERNATIVE ENERGY SOURCES Enerji Verimliliği Kapsamında Yapılarda Doğal Aydınlatma Yöntemleri: Kırklareli Örneği Natural Illumination Methods as Part of Efficient Use of Energy: Kirklareli as an Example Öğr. Gör. Sertaç GÖRGÜLÜ, Yrd. Doç. Dr. Süreyya KOCABEY, Yrd. Doç. Dr. İzzet YÜKSEK, Yrd. Doç. Dr. Bahtiyar DURSUN Trakya Bölgesinin Biyogaz Potansiyeli ve Mevcut Potansiyelin Bölge Ekonomisine Katkısı Üzerine Bir İnceleme A Review for the Biogas and Contribution of Present Potential to the Economy of the Region Arş. Gör. Cem DOĞRU Organik Atıklardan Biyogaz Üretimi Production of Biogas from Organic Waste Prof. Dr. Aydın GÜREL, Arş. Gör. Zeynep ŞENEL GİRİŞİMCİLİK - EĞİTİM İLİŞKİSİ ENTREPRENEURSHIP - EDUCATION Innovative Entrepreneurship in Selected Countries: The Case of Turkey, Bulgaria and Romania Öğr. Gör. Dr. A.Orçun SAKARYA Farklı Eğitim Düzeyindeki Üniversite Öğrencilerinin Girişimcilik Konusunda Görüş Farklılığının Araştırılması Research on Diversity of Views of University Students in Different Levels of Education about Entrepreneurship Prof. Dr. Cengiz YILMAZ, Yrd. Doç. Dr. Tuncer ÖZDİL, Arş. Gör. Didem TEZSÜRÜCÜ, Öğr. Gör. Yasin KARADENİZ Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Girişimcilik Eğilimleri: Yalova Ve Kadir Has Üniversitelerinde Yapılan Karşılaştırmalı Bir Araştırma Inclination to Entrepreneurship of Vocational High School Students: A Comparative Research by Yalova and Kadir Has Universities Yrd. Doç. Dr. Orhan KOÇAK, Yrd. Doç. Dr. Ersin KAVİ KIRSAL KALKINMA RURAL DEVELOPMENT KÖYDES Project as a Instrument of Rural Development and Its Effect on the Infrastructure of Villages of Kırklareli Dr. Gökhan ZENGİN XII

8 İçindekiler Şikago Kenti Örneğinde Ekonomik Coğrafyanın Yeniden Keşfi ve Trakya Bölgesi İçin Çıkartılabilecek Dersler Reassessment of Chicago Economic Geography and Lessons for Thrace Mehmet Lütfi ARSLAN Trakya Bölgesindeki Tarımsal Üreticilerin Ek Gelir Olanakları: Tarım Turizmi Additional Income Opportunities for the Agricultural Producers in Thrace: Agricultural Tourism Dr. Harun HURMA, Doç. Dr. Ahmet KUBAŞ, Öğr. Gör. Çağdaş İNAN TURİZM - MARKALAŞMA TOURISM - BRANDING Destinasyon Markalaşması: Vize nin Turizm Destinasyonu Olarak Pazarlanması ve Markalaşması Destination Branding: Marketing and Branding of Vize as a Touristic Destination Yrd. Doç. Dr. Kamil MALKOÇLU, Yrd. Doç. Dr. Nihat Kamil ANIL, Öğr. Gör. Ebru BİLGEN 231 City-Branding and It s Effect on the Local Development: Can Kırklareli Become A City Brand? Arş. Gör. İskender GÜMÜŞ, Arş. Gör. Gökhan ÖVENÇ Şehir Markası Yaratma Süreci ve Marka Şehir Çerçevesinde Kırklareli İlinin Değerlendirilmesi Contributions of City-branding to Socio-economic Development Yrd. Doç. Dr. Gülnur ETİ İÇLİ, Arş. Gör. Beste Burcu VURAL TURİZM VE BÖLGESEL KALKINMA TOURISM AND REGIONAL DEVELOPMENT Bölgesel Kalkınmada Turizmin Etkisi: Bozcaada-Gökçeada Arz Kesimi Üzerine Araştırma The Role of Tourism in Regional Development: A Research on Tourism Supply of Bozcaada and Gökçeada Öğr. Gör. Murat AKSU, Öğr. Gör. Bahadır SEZER, Öğr. Gör. Ali ÇAKIR Çiftlik Turizminin Sosyoekonomik Kalkınmaya Etkileri: Trakya Bölgesi İçin Oluşturulabilecek Stratejiler Effects of Farm-based Tourism on Socio-Economic Development: Possible Strategies for Thrace Region Yrd. Doç. Dr. Kaplan UĞURLU Bölgesel Kalkınma Farklılıklarının Giderilmesinde Turizm Sektörünün Rolü ve Önemi The Role and Importance of Tourism Industry about Removing Regional Development Differences Yrd. Doç. Dr. Nur ERSUN, Yrd. Doç. Dr. Kahraman ARSLAN XIII

9 Uluslararası II. Trakya Bölgesi Kalkınma - Girişimcilik Sempozyumu XIV YENİLENEBİLİR ENERJİ VE KALKINMA RENEWABLE ENERGY AND DEVELOPMENT Kırklareli İlinde Yenilenebilir Enerji Kaynakları Kullanımının Bölgesel Kalkınmaya Olan Etkilerinin İncelenmesi A Research on Effects of Using Renewable Energy Resources on Regional Development in Kirklareli Yrd. Doç. Dr. Bahtiyar DURSUN, Öğr. Gör. Tarkan PERAN Kırsal Turizmde Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Kullanılması: Poyralı Köyü nde Uygulanabilirliği Use of Renewable Energy Sources in Rural Tourism: Practicability in Village of Poyrali Öğr. Gör. Ali ÇAKIR, Öğr. Gör. Gülay ÇAKIR, Sibel DURSUN, Yrd. Doç. Dr. Bahtiyar DURSUN Dönemi Organik Tarım Uygulamaları, Trakya Bölgesi nin Görünümü ve Gelecek Perspektifi Organic Agricultural Applications Between , The Current Outlook of Thrace and its Future Perspective Yrd. Doç. Dr. Mustafa CANBAZ, Arş. Gör. Can Ahmet GENERAL, Arş. Gör. Ülfet İŞÇİ Tarımsal Atıkların Değerlendirilmesinin, Yenilenebilir Enerji Kaynakları Ve Sürdürülebilir Kalkınma Açısından Değerlendirilmesi, Tekirdağ İli Uygulaması Evaluation of Using Agricultural Waste as Renewable Energy Resources and Sustainable Development: An Application in Tekirdag Prof. Dr. Necdet ÖZÇAKAR, Hasan BAKIN BÖLGESEL VERİMLİLİK REGIONAL PRODUCTIVENESS Kriz Ortamında Kırklareli İlinde Bulunan Firmaların Verimlilik Analizi Efficiency Analysis of Firms in Kirklareli in Economic Crisis Öğr. Gör. Fatma BUTUŞ, Öğr. Gör. Ayşe ANIL, Öğr. Gör. Tülay TOP ISO 9001 Kalite Yönetim Sisteminin KOBİ lerin Performanslarına Etkisi: Kırklareli İlinde Bir Uygulama Effects of ISO9001 Quality Management Systems on SMEs: An Application in Thrace Arş. Gör. Öznur AYDINER, Öğr. Gör. Yasin ÇAKIREL, Öğr. Gör. Ali GÖRENER Otel İşletmelerindeki İşgörenlerin İş Tatmini: Kocaeli ve Yalova Örneği Work Satisfaction of Employees in Hotels: Kocaeli and Yalova as examples Prof. Dr. Derman KÜÇÜKALTAN, Arş. Gör. Duygu TALİH, Öğr. Gör. Şeniz ÖZHAN EMEK - İSTİHDAM İLİŞKİSİ LABOR - EMPLOYMENT RELATIONSHIP Sosyal İçerme Açısından Eski Hükümlülerin Girişimciliğe Yönlendirilmesi ve Denetimli Serbestlik Faaliyetleri Orientation of Old Prisoners to Entrepreneurship in the Perspective of Social Inclusion and Applications of Supervised Liberty Yrd. Doç. Dr. Ersin KAVİ, Öğr. Serdar Altun

10 İçindekiler Labor Market in Health Sector in Republic of Bulgaria, Ass. Prof. N. Atanasov, PhD, Ass. R. Stoianova Edirne Sanayi Sitesinde Çalışan İş Görenlerin Mobbinge Uğrama Düzeylerinin Belirlenmesine Yönelik Yapılan Bir Araştırma A Research Conducted to Determine Level of Mobbing on Employees in Edirne Industrial Estate Doç. Dr. Agah Sinan ÜNSAR FİNANSAL GELİŞMELER VE TİCARET FINANCIAL DEVELOPMENT AND TRADING Trakya Bölgesinin Kalkınmasında Bölgesel Planlama Yaklaşımı İhtiyacı ve Planlama Modeli Önerisi The Need for a Regional Planning Perspective on Development of Thrace and Planning Model Suggestion Yrd. Doç. Dr. Nur ERSUN, Yrd. Doç. Dr. Kahraman ARSLAN Türkiye de Kalkınma Ajansları: Trakya Kalkınma Ajansı Örneği Turkish Development Agencies: Thracian Development Agency as an Example; Thracian Development Agency Yrd. Doç. Dr. Nihat Kamil ANIL, Yrd. Doç. Dr. Kamil MALKOÇLU, Öğr. Gör. Ömer Sinan PEHLİVAN BÖLGESEL KALKINMANIN TARİHSEL BOYUTU HISTORICAL PERSPECTIVE OF REGIONAL DEVELOPMENT Osmanlı Döneminde Balkan Kökenli İşgücünün ve İşletmecilerin Ereğli Madenlerinin Gelişmesine Katkıları The Contributions of Balkan Labor Force and Businessmen to the Development of Eregli Mineral Resources in Ottoman Empire Yrd. Doç. Dr. Hamdi GENÇ Customs Registers In The Second Half Of The Nineteenth Century On Ottoman Danubian Ports: Rules Of The Game In Ottoman Trade Arş. Gör. Gökçen COŞKUN ALBAYRAK TARIMSAL VERİMLİLİK AGRICULTURAL EFFICIENCY Effects of Dietary VITASIL on the Growth Performance of Carp (Cyprinus caprio) Cultivated in a Recirculation System Assist. Prof. Alexander ATANASOV, Assist. Prof. Zhivko ZHELEV, Assoc. Prof. Veselin IVANOV, Galin NIKOLOV Protein Levels in the Feed of Carp (Cyprinus caprio) on Cultivated in Recirculation System Prof. Yordan STAYKOV, Assist. Prof. Zhivko ZHELEV, Assoc. Prof. Veselin VIDEV, Assist. Prof. Alexander ATANASOV Tarım Havzaları Üretim ve Destekleme Modelinin Bölgesel Kalkınma Açısından Değerlendirilmesi Regional Development-based Evaluation of Production and Support Model for Agricultural Production Areas Yrd. Doç. Dr. Gökhan UNAKITAN, Dr. Harun HURMA, Dr. Celal DEMİRKOL XV

11 Uluslararası II. Trakya Bölgesi Kalkınma - Girişimcilik Sempozyumu XVI KIRSAL KALKINMA VE REKABET RURAL DEVELOPMENT AND COMPETITION Contribution of Thrace Region to Competitive Sectors of Turkey Assist. Prof. Adem BALTACI, Res. Assist. Huseyin BURGAZOGLU, Res. Assist. Selver KILIC Kendi İşini Kurma ve Girişimcilik Ruhu Ticaret Meslek Liselerinde Girişimcilik Ruhu Üzerine Bir Alan Araştırması Setting One s Own Business and Spirit of Entrepreneurship Yrd. Doç. Dr. Selami ÖZCAN, Yrd. Doç. Dr. H. Yunus TAŞ Kırsal Kalkınma Açısından İletişim ve Girişimcilik İlişkisi Communication-Entrepreneurship Relationship in terms of Rural Development Arş. Gör. Zeynep ŞENEL, Prof. Dr. Aydın GÜREL BÖLGESEL KALKINMA VE FİNANS REGIONAL DEVELOPMENT AND FINANCE Türkiye de Finans Piyasasının Gelişim Seyrinde Katılım Bankacılığının Yeri The Role of Participation Banking in the Development of Turkish Financial Market Yrd. Doç. Dr. Ferhat SAYIM, Arş. Gör. Özlem ÖZMEN Küresel Finansal Krizinin Türkiye ve Trakya Bölgesi Üzerine Etkileri: Mukayeseli Bir Analiz The Impacts Of Global Financial Crisis On Turkey and Thrace: A Comparative Analysis Yrd. Doç. Dr. Ayfer GEDİKLİ Trakya Bölgesi nde Tarım Sektörünün Finansmanında Kullanılan Banka Kredilerinin Gelişimi: Dönemi Karşılaştırmalı Bir Analiz Development Process of the Bank Loans for the Agricultural Sector in Thrace: A Comparative Analysis Covering Yrd. Doç. Dr. Mustafa CANBAZ, Arş. Gör. Mevlüt CAMGÖZ BİLGİ - İLETİŞİM VE DIŞ TİCARETİN GELİŞİMİ INFORMATION - COMMUNICATION AND DEVELOPMENT OF FOREIGN TRADE Şehirlerin Markalaşması ve Şehir Markası Oluşturmada Sembol Yapılar: Çanakkale Örneği City-branding and The Role of Symbolic Structures in City-branding Process: Canakkale as an Example; (The Dardanelles) Doç. Dr. Mehmet MARANGOZ, Prof. Dr. Günal ÖNCE, Arş. Gör. Hale ÇELİKKAN In the Thrace Region Use of Information and Communications Equation, in the Integrated Management Information Systems for the Information Production Process Development and Entrepreneurship Dr. Filiz GÜLTEKİN KÖSE

12 İçindekiler EĞİTİM, BÜTÇE VE PLANLAMA EDUCATION, BUDGET AND PLANNING E-commerce Security Instructor Serdar CANBAZ Implementation of ICT in education case study in Trakia University Associate Prof. Lina YORDANOVA, Chief Assist. Prof. Gabriela KIRYAKOVA, Senior Assist. Prof. Nadezhda ANGELOVA Merkezi Yönetim Bütçesi İle İlişkileri Açısından Trakya Bölgesinin İncelenmesi An Analysis On Thrace Based On Its Relations With Central Administration Budget Prof. Dr. Naci B. MUTER, Yrd. Doç. Dr. Selçuk İPEK Bölgesel Kalkınma ve Girişimci Üniversite İlişkisi: Anadolu Üniversitesi Örneği Relationship between Regional Development and Entrepreneur University: Anatolia University as an Example Öğr. Gör. Sevgi SEZER KIRSAL KALKINMA VE TARIM RURAL DEVELOPMENT AND AGRICULTURE Cumhuriyetin İlk Yıllarında ( ) Kırklareli nde Tarım- Hayvancılık, Ticaret ve Sanayinin Gelişimi Development of Agriculture, Stockbreeding, Trade and Industry in Kirklareli in the first years of Republic ( ) Yrd. Doç. Dr. V. Türkan DOĞRUÖZ Üretici Örgütlerinin Kırsal Kalkınma Yönünden Değerlendirilmesi: Kayalıköy ve Kırklareli Barajları Sulama Kooperatifleri Örneği Development-based Evaluation of Agricultural Production Organizations: Example; Irrigation Associations for Kayalıköy and Kirklareli Dams Dr. Erol ÖZKAN, Dr. Harun HURMA, Uzm. Başak AYDIN, Yrd. Doç. Dr. Erkan AKTAŞ, Yrd. Doç. Dr. Gülen ÖZDEMİR, Doç. Dr. Ömer AZABAĞAOĞLU Biyolojik Çeşitliliğin Korunmasının Önemi ve Hayvancılık Sektöründe Sunduğu Ekonomik Fırsatlar Importance of Protecting Biological Diversity and Its Economic Opportunities for the Stockbreeding Sector Hasan BAKIN, Yrd. Doç. Dr. Eser Kemal GÜRCAN DOĞA VE SOSYOEKONOMİK DEĞERLER NATURE AND SOCIOECONOMIC VALUES Korunan Alanların Sosyo-Ekonomik Değeri Ve Yöre Halkının Yararlanma Olanakları: İğneada Longoz Ormanları Milli Parkı Örneği Socio-economic Value of Protected Areas and Opportunities for Local Population to Benefit From These Areas: Example; Longoz Forest in Igneada Dr. Harun HURMA, Yrd. Doç. Dr. Murat ÖZYAVUZ, Dr. Murat CANKURT XVII

13 Uluslararası II. Trakya Bölgesi Kalkınma - Girişimcilik Sempozyumu Sürdürülebilir Kalkınmada Biyosfer Rezervlerinin Önemi: İğneada Longoz Ormanları Örneği Importance of Biosphere Reservoirs on Sustainable Development: Example of Igneada Longoz Forest Yrd. Doç. Dr. Murat ÖZYAVUZ Yıldız Dağları Kırsal Mimari Mirasının Turizm Amaçlı Kullanımı Use of Yıldız Mountain Rural Architecture as a Touristic Area Yrd. Doç. Dr. İzzet YÜKSEK TARİHSEL SÜREÇTE SOSYOEKONOMİK YAPI HISTORICAL PROCESS OF SOCIOECONOMIC STRUCTURE 20.yy Başlarında Rumeli Vilayetleri nin Mali Gücü ( / ) Financial Capabilities of Rumelian Provinces in Early 20th century ( / ) Yrd. Doç. Dr. Muharrem ÖZTEL Kapanış Oturumu / Closing Session İndeks Sempozyumdan Görüntüler XVIII

14 City-Branding and It s Effect on the Local Development: Can Kırklareli Become A City Brand? Arş. Gör. İskender GÜMÜŞ 1 Arş. Gör. Gökhan ÖVENÇ 2 Summary That the globalization process is under way in our world while at the same time an inclination for localization emerges turns the concept of nation-state into a questionable perception. That s why the role of the cities gains importance in parallel with the process of passing from the world of nation-states to a globalized world, and economic globalization that centers on the localization comes into prominence. From now on countries are mentioned with the urban features they own and the names of their cities. In addition, that the post-1980 central governments have assumed a regulating and monitoring role rather than being an actor in economics have played an important role in the transformation of local potentials into competitiveness. Cities would like to have competitive advantage in national and international area by boosting their economies. Therefore, qualities and capacities of the cities should be increased to attract global concerns. To achive these goals, brands that are specific to city identity should be created. Especially, it is inevitable that cities should have economic and branding vision for their local developments. In this study, there is going to be a debate about city of Kırklareli by analysising the impact of the making a city brand on local development. Keywords: City Branding, Local Development, Kırklareli 1. Kırklareli Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Kamu Yönetimi Bölümü 2. Kırklareli Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İktisat Bölümü 247

15 Uluslararası II. Trakya Bölgesi Kalkınma - Girişimcilik Sempozyumu 1. Introduction As a result of information technology shaped in the beginning of 1970s and having affected almost all aspects of life the most leading of which are economy, society and culture, the paradigms which have been identified with the modern world have been faced with radical criticism. There has been a great change the social life and thinking patterns of the period called industrial age or modernity. These immense changes have been defined in terms of four different dimensions which can be listed as the shift from industrial society to information society, the transition from fordist production to post-fordist production, the shift from the world of nation states to globalized world and the transition from modernist world to post-modernist world. 3 The crisis which broke out in 1970s could not be overcome with traditional paradigms and this brought about an important need of change in many areas, particularly in economy and then in politics, administration and culture. With the process of globalization, multinational companies, international economic companies and cities have become the actors of the new world order. As the cities become the actors, the cooperation and competition of the cities have started to become more visible. Not only the efforts of cities both to reach a point to compete with others and to become a center of attraction but also the idea that cities can also be marketed have led to branding. 2. Competition between Cities in the Process of Globalization The tendency of localization has come into existence with the process of globalization and this has caused the debate over questioning the understanding of nation states. With the process including the transition from nation states to globalized world, the states have been obliged to share their sovereignty more with regions and cities. The reason for this is that the sovereignty of international capital in the geography of the world regards this as a imposition. 4 Because of this reason, the roles of cities have been increasing and economic globalization based on localization has been more important as the nation states have been losing power. The countries used to be divided into three categories as the industrialized ones, industrializing ones and agricultural countries in the past. However, the economies of the regions and the cities have been replacing the economy of the countries in today s world. What is more, the cities have been more related with the markets of other cities than that of their countries through networks. The industrialization competition between the countries to develop and get more prosperous has been replaced by the struggle of cities to have a place in the global networks for economic development. 5 On the other hand, most of the capital, good and service 3. Hamza Al, Bilgi Toplumu ve Kamu Yönetiminde Paradigma Değişimi, Bilimadamı Yayınları, Ankara, 2002, p Ruşen Keleş, Kentleşme Politikası, İmge Yayınları, 7. issue, Ankara, 2002, p H.Naci Bayraç, Yeni Ekonomi ve Yarattığı Değişimler, dosyalar/bayrac.pdf Date of Access: 15/07/

16 Turizm - Markalaşma / Tourism - Branding flow which used to take place between nation states in the past is now realized between the cities. In addition to this, cities are considered as a means of power and annuity cost in the globalized world economy. In the last 20 years, cities have been organization as a company competing with each other and the city function has been changing into a center producing efficiency and profit like a company. 6 A competitive atmosphere has come into existence as a result of the crises with fordism at the end of 1970s, deindustrialization, transition to flexible production, information and technology investments gaining importance, the increase in using foreign resources in production as a result of internalization and disintegration of production, the internalization of capital with the increase in multinational companies, the increase in the movement ability of capital, goods and people and the fact that local culture has taken part in global arena. Cities have started to compete with each other fiercely in order to be economically more powerful, to attract multinational capital and to take part in the world wide market and this has led to the model of competing cities. 7 Harvey defines the cities playing a key role with the process of globalization in hieratical order of cities. For this reason, some cities have increasingly been controlling the management and coordination of goods, people, service and information of globalized economy. 8 On the other hand, while Harvey names the local scale policy which developed in the USA at first and then spread to European cities as urban entrepreneurship 9, Jessop calls it entrepreneur city as this city has been established by understanding today s problems, the mistakes in the past and the facilities of the future through the overlap of economic, political and sociocultural narrations which try to make these meaningful. 10 The phenomenon of marketing of the cities has taken place as a result of the impact of structural change in the economy on physical environment with globalization. In today s world, cities make use of marketing so as to use their resources more efficiently, to create livable environment and to become a center of attraction. The objective is to be more vendible. In other words, they want to increase the number of visitors, to encourage investment and to create a value by solving the inhabitants problems as quickly as possible. 11 From this point of view, the cities desiring to benefit from rivalry are required to determine and make use of the features which can enable them to be a brand Ali Ulu, İlknur Karakoç, Kentsel Değişimin Kent Kimliğine Etkisi, Planlama Dergisi, İstanbul, 2004/3, Issue:29, p Ali Ekber Doğan, Birikimin Hamalları: Kriz, Neo-liberalizm ve Kent, Akademi Yayınları, İstanbul, 2002, p Volkan Aytar, Metropol, L&M Yayınları, İstanbul, 2005, p David Harvey, From Managerialism to Entrepreneurialism: The Transformation in Urban Governance in Late Capitalism, Geografiska Annaler. Series B, Human Geography, Vol: 71, No: 1, 1989, p Bob Jessop, Hegemonya, Post-Fordizm ve Küreselleşme Ekseninde Kapitalist Devlet, Ed. Betül Yarar, Alev Özkazanç, İletişim Yayınları, İstanbul, 2005, p Hüseyin Altunbaş, Pazarlama İletişimi ve Şehir Pazarlaması: Şehirlerin Markalaşması, Selçuk İletişim Dergisi, January 2007, Konya, p Şuayip Özdemir, Yusuf Karaca, Kent Markası ve Marka İmajının Ölçümü: Afyonkarahisar Kenti İmajı Üzerine Bir Araştırma, Afyon Kocatepe Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi, Volume: 11, Issue: 2, 2009, p

17 Uluslararası II. Trakya Bölgesi Kalkınma - Girişimcilik Sempozyumu 3. Brand City Brand is assets which facilitate the decision process of the consumer, expresses a value, facilities the process of decision to buy and which lead them to be prejudiced. 13 Brand is defined as a name, a term, a word, a symbol, a design, a mark, a shape, a color or the combination of all of these which are used not only to determine and publicize the goods and services of one or a groups of producers and/or sellers but also to show their differences compared with their rivals. 14 Cities, want to be international brand because of economic reasons. Attracting stable capital investments and the capital in circuit (transportation, tourism, cultural activities, etc.) with an international identity has become the chief strategy of economic development. Hanna and Rowley list the conditions which make brand necessary for the cities in this way: 15 Increasing power of international media Decrease in the cost of international travel Increase in the purchasing power of the consumers Increase in the similarities of cities in terms of services they offer Increase in the interest of people in different cultures When we think about the cities which become brands, the historical, geographic, cultural and economic properties of the cities stand out as important brand infrastructure. For instance, Mevlana comes to mind when somebody says Konya. This shows that the name and the fame of a historic figure has also become a city brand. 16 In addition, all of the cities with historical artifacts have this potential. For example, the historical heritage of İstanbul is frequently used for its city brand. On the other hand, the cities which have Seven Wonders of the World such as Egypt Pyramids, Chinese Walls are commonly branded with the name of these great artifacts. The advantages of geographic location have also enabled many cities to brand. The cities close to sea become brands in a short time with its tourism potential. Antalya, Canary Islands, Alps of Switzerland can be good examples for these kinds of touristic cities. Apart from these, there is another way commonly used to make a city be known especially in the country and it is using the products grown or produced in the region. Maraş has become a symbol with its ice cream, Antep with its baklava, Adana with its kebab, Manisa with its mesir paste and Isparta with its rose and carpet 17 The best examples of city brands can be regarded as the branding Gaziantep. A project whose aim was to make the city a brand was started with the leadership of 13. Altunbaş, Pazarlama İletişimi ve Şehir Pazarlaması: Şehirlerin Markalaşması, p Philip Kotler, Gary Armstrong, Principles of Marketing, 4. Issue, New York, 1989, p Özdemir ve Karaca, Kent Markası ve Marka İmajının Ölçümü: Afyonkarahisar Kenti İmajı Üzerine Bir Araştırma, p A. Hüsrev Eroğlu, Şehirlerin Markalaşması, Yerel Siyaset Dergisi,, 2007 November, Issue: 23, p.62; Akif Çarkçı, Kent Yönetimine Farklı Bakışlar: Yerel Perspektiften Ekonomi, Siyaset ve Yönetim, İstanbul,2007,p Eroğlu, Şehirlerin Markalaşması, p

18 Turizm - Markalaşma / Tourism - Branding Gaziantep Chamber of Commerce and aimed at creating a branding conscious in the city, branding the city s name, putting the companies and the products in the city in the process of branding, encouraging new brands to emerge and presenting the certain logo as the guarantee of these products. In this framework, the topic was publicized to the people with the seminars whose title was the Stories of Branding and Brand City Gaziantep. The Internet site com/ was established so as to gather all people related with branding. This project aiming to make Gaziantep a brand has been successful and rewarded by various institutions all around the world. 18 Ministry of Culture and Tourism, under the title of Turkey s Tourism Strategy (2023) plans to make some cities touristic attractions by branding the cities which have cultural and natural values with the Branding in the Scale of City which is one of the most significant to contribute to the region and the city. In this respect, the cities which have a high cultural potential such as Adıyaman, Amasya, Bursa, Edirne, Gaziantep, Hatay, Konya, Kütahya, Manisa, Nevşehir, Kars, Mardin, Sivas, Şanlıurfa and Trabzon will turn into brand cities. As a result of this, architectural restorations such as city museums in international standards and the restoration of historical, cultural places and ruins. In addition to these, some physical and social restorations including starting the transportation works, cultural axe restorations like establishing art villages, tourism information offices in the city center, cooperation with local administrators and completing infra and superstructure of the city Branding of the City and its Relationship with Development Incredible increase of rivalry in global economy, attraction of every kind of national and international activities to the city is the basis of branding of a city. If a city wants to take part in global competitive atmosphere, it has to create a particular brand first of all. According to Metaxas, the development and the ability of competition of a city depend on some important factors such as the size of the city, local and urban economy. 20 Economic development includes educational and organizational works for planning, encouragement and an increase in employment with organizations. The aim of local economic development is to increase the prosperity through improving the areas of the economy of the city, commerce and employment. 21 World Bank defines local economic development as building the economic capacity of the local with the aim of improving the life quality of the every parts of the society. Local administrations, private sector and voluntary organizations offer an opportunity to cooperate for 18. Çarkçı, Kent Yönetimine Farklı Bakışlar: Yerel Perspektiften Ekonomi, Siyaset ve Yönetim, p Kültür ve Turizm Bakanlığı, Türkiye Turizm Stratejisi 2023 (Eylem Planı ), Ankara, 2007, p Metaxas Theodoros, Place Marketing As a Tool For Local Economic Development And City s Competitiveness: A Comparative Evaluation Of Place Marketing Policies in European Cities, www3.ekf.tuke.sk/re/marketing%20a%20manazment%20uzemia/city_place_marketing.pdf (Date of Access: 15/07/2010) 21. Erol Kaya, Modern Kent Yönetimi IV, Yerel Siyaset Dergisi, 2007 November, Issue: 23, s.9 251

19 Uluslararası II. Trakya Bölgesi Kalkınma - Girişimcilik Sempozyumu economic development in this process. 22 Local economic entrepreneurship actors of World Bank in fact are a necessity of the concept of governance. Merging of mentioned structures aim to solve economic, social and cultural problems and this lead us to a administration mechanism which adopts democratic principles and which is clear, accountable and can be controlled all the time. 23 In the reports of World Bank, almost half of the poor is predicted to live in urban areas in By stating that urbanization process should be continued following a policy which depends on sustainability and competitive economy, it has been noted that there will be decrease in the living standards and welfare of the residents without a urban development strategy. 24 The factors below have been recommended with the aim of creating strong, competitive and dynamic cities in accordance with these objectives. 25 Providing appropriate local investment for local companies Supporting Small Scale and Medium Sized Enterprises (SME) Encouraging new entrepreneurship Attracting national and international investment Investing in physical infrastructure Investing in socio-economic infrastructure (Such as improving education and labor force, institutional support systems and establishing regaulator frame) Supporting the increase in commercial groupings. Determining the parts of cities which will become bigger and will be changed Supporting newly established companies which have not yet legally qualified Determining the disadvantageous parts On the other hand, World Bank has categorized Local Economic Development into three stages. Table 1. Three Stages of Local Economic Development Stages Focuses of the cities Means of Application The stage from1960 to the beginning of 1980s The things to focus on attracting in the first stage -Furniture production investments, attracting foreign investors, especially direct foreign investments -To invest in physical infrastructure -Big donations -Lending money to encourage the investments of internal producers. -Tax evasion -Subsidized physical infrastructure investments -Industrial recruitment techniques in Expensive- poor conditions 22. World Bank, Defining LED, (Date of Access: 15/07/2010) 23. M.Akif Çukurçayır, Bölgesel Kalkınma ve Bölgesel Yönetişim, Yönetişim: Kuram-Boyutlar-Uygulama, Ed. M.Akif Çukurçayır, H.Tuğba Eroğlu, Hülya Eşki Uğuz, Çizgi Yayınları, 2010, Konya, p World Bank, Why LED? The Role of LED in Urban Development, local/toolkit/pages/why-led.htm (Date of Access: 15/07/2010) 25. World Bank, Defining LED, (Date of Access: 15/07/2010) 252

20 Turizm - Markalaşma / Tourism - Branding The stage from the midst of 1980s to the midst of 1990s Direction of focus in the second stage -Remembering and growing of available local companies -Attracting internal investors in a specific area or sector -Direct payments to individual companies -Commercial working areas -The education and encouragement of SME s -Technical supports -Supports to start commerce -Investment in some physical and socioeconomic infrastructure The stage from 1990s to today There has been a shift from individual company support to support which include all job environment Third stage of local development has focused on place more. -Socio-economic infrastructure investments -The partnership of state-private sector -investment in and supporting of private sector for state s benefit -Attracting foreign investments so as to increase the rivalry capacity of local areas -Preparing development strategies with the aim of enlargement of local companies -Creating an atmosphere of local investment based on rivalry -Supporting and encouraging cooperation networks -Encouragement of the development of job environment groupings. -Supporting the development and education of labor force -Focusing on internal investments -Supporting the increase of life quality Kaynak: World Bank, A Brief History of LED, pages/history.htm (Date of Access: 15/07/2010) As it can clearly be seen in the Three Stages of Local Economic Development by World Bank, there are two main objectives of development entrepreneurship. The first one focused on state and private sector. The other one is attaining the competition superiority by attracting foreign investments to the local. Cities have created an image through becoming brand and invested in information and communication technologies through education especially after 1990s. This has started to make the local attractive. For instance, when we have a look at the economic table of Gaziantep, the best brand example in Turkey, in the period when brand process started (2003); we can see that there was a organizational industry region including four regions in the area of m², and there are 600 factories in this region 450 of which are active. Gaziantep contributed to Turkish industry considerably with its workers, industrial facilities and 1.2 billion dollars of exportation. With branding, Gaziantep increased its exportation by 45% in 2004 in comparison to Of 500 most competitive firms of the Turkey, 12 of them are from Gaziantep. On the other hand, when we have a look at the branding, Gaziantep had 1500 brands and patents in As for 2006, there was 1800 brands and patents in the first half of the year. 26 Today, Gaziantep has become a center of attraction in the region with its projects with the aim of branding the city and with its local resources. Gaziantep which can control 20 cities around it economically has advanced in terms of industry and 26. Akif Çarkçı, Kent Yönetimine Farklı Bakışlar: Yerel Perspektiften Ekonomi, Siyaset ve Yönetim, Şehir Yayınları, İstanbul p

21 Uluslararası II. Trakya Bölgesi Kalkınma - Girişimcilik Sempozyumu manufacturing. Especially manufacturing industry has developed in Gaziantep which is a an economic center in the East and Southeastern Regions of Turkey and it is has become a significant production center in Turkey Can Kırklareli be a Brand City? When we have a look at the social and economic indicators of Kırklareli which is one of the western doors of Turkey, it ranks 11 th in the 81 cities in terms of socio-economic development. It is 7 th in terms of educational advancement and 15 th in the health advancement list. Kırklareli is one of the leading cities in terms of human capital, social capital, labor market and physical infrastructure. It is 15 th in terms of human capital, 10 th in terms of social capital, 11 th in terms of labor market and 16 th in trems of physical infrastructure in 81 cities of Turkey. It has been an important city especially in terms of education, culture, labor, transportation and communication. The literacy rate is almost100% in Kırklareli. 28 Kırklareli which is in the five cities of Turkey in terms of gross national product per head is 8 th in the individual budget per person, 9 th in terms of the corporation income tax per head and 27 th in terms of the collection of budgets, tax income. Kırklareli which is 36 th in institutional investments is 65 th in the funds taken from the budget. Of the 500 exportation companies in turkey, 15 of them are in Kırklareli. In addition, 245 registered companies locate in Kırklareli and 85% of these are in the main county, Lüleburgaz and Babaeski. 29 Total city population of 2008 was , however, 2009 this population decreased to according to 2009 statistics. 30 In addition to socio-economic indicators of Kırklareli, it is necessary to determine strong and weak points of the city as new performance criteria have emerged in today s competitive world Strong and Weak Points of Kırklareli When we have a look at the strong points of Kırklareli, we can list these: The fact that it is one of the doors of Turkey to the west The fact that its socio- economic development level is high and it has a high social capital The fact that it has a high rate of literacy and high level of education The fact that it has a high tourism potential Its historical heritage 27. (Date of Access: 15/07/2010) 28. Valiliği İl Planlama ve Koordinasyon Müdürlüğü, Kırklareli İstatistik Yıllığı 2009, p Ertuğrul Ziya Çetintaş, Kırklareli İlinin Sosyo-Ekonomik Açıdan Bugünü ve Geleceği, 2010 Yılına Girerken Kırklareli İlinin Sosyo-Ekonomik Yapısı, Istranca Panelleri-I, Kırklareli, 22/12/ (Date of Access: 15/07/2010) 254

22 Turizm - Markalaşma / Tourism - Branding Its fertile lands The fact that it is close to logistic centers When we take a look at the weak points of Kırklareli, these can be; Insufficient promotion of Kırklareli Urban sprawl Lack of living areas (park, places to see and to have a picnic) Low potential of entrepreneurship Insufficiencies in the areas of Research and development spending, brand and registry Lack of cultural activities The fact that people emigrate from Kırklareli 5.2. Kırklareli and Brand Components According to Malcolm Allan and Sicco van Gelder, the components of city brand include the following items: 31 Local administration politics and Foreign Affairs Private sector and other companies Tourism, congress and activities investment and settlement Cultural history, heritage and traces Education and Sport People In this respect, when we evaluate the possibility of Kırklareli to become a brand in urban marketing, we can conclude these: 1- Local administrations of the city should determine a policy about the city s becoming a city brand. If the municipality, the local administration of the city and governorship which is a state administration cooperates with each other in conducting these policies, the brandingprocess of the city can be realized more easily. 2- The fact that cities are generally famous for its successful job sectors, its companies and productions contributes to the process of branding. For this reason, apart from local administration organs, private sector, nongovernmental organizations and Kırklareli University should support the process of branding (Date of Access: 18/07/2010) 255

23 Uluslararası II. Trakya Bölgesi Kalkınma - Girişimcilik Sempozyumu 3- Tourism and congresses play a very significant role in the branding of a city. As Kırklareli has sea, lake, mountain and forests, it has a high tourism potential. Especially Kıyıköy and İğneada contributes to city a lot in terms of coastal tourism and Longoz Forests which is a national park do so in terms of ecologic tourism. Because of this, there should be branding both in coastal and ecologic tourism of Kırklareli and local development should be supported as a result. Organizing congresses and fairs in Kırklareli are of utmost importance in branding of Kırklareli. 4- Since Kırklareli is a door of Turkey to the west makes the city more advantageous in competition. An investment that can revitalize the transportation between İstanbul, the attraction center of Turkey and Kırklareli such as a fast train line can make the region more attractive. In addition, investment in infrastructure such as having a rest, housing and so on will contribute to the branding of the city. 5- Cultural and historical heritage plays an important role in the branding of a city. Kırklareli should promote its historical heritage both in national and international arena. For instance, Dupnisa Cave; Aşağıpınar and Kanlıgeçit excavations dating back to 6500 B.C.; Vize Antique Theatre; mounds; mosques; fountains and Islamic ottoman social complexes are valuable in terms of historical and religious tourism. The national and international promotion of city s cultural and historical heritage will contribute to branding of the city. On the other hand, as Eti İçli states gastronomy tourism through traditional local food of Kırklareli region can be promoted will be of utmost importance in the branding of the city Universities are important factors that contribute to the branding of a city. Kırklareli University which was established in Kırklareli in 2007 will contribute to the branding of the city. The investments in Kırklareli University and the university s investments in the city will contribute to the development of the city. On the other hand, sport activities also play an important role in the promotion of a city. That s why, sport events should be supported by local administrations, private sector and nongovernmental organizations. 7- The most important thing is people in a city. The image of a city is actually the image of these people. For this reason, we cannot separate the city from its people. The human factor is very significant in the branding process of a city. Actually, branding is an identity. Therefore, works about the image of Kırklareli should be attached importance for making it a brand city. City lobbying should be increased for national and international popularity of the city. In addition to this, the inhabitants of Kırklareli should be informed about the consciousness of city dwellers. 6. Conclusion Globalization has made the states all around the world less important while making the cities more important and has terminated the geographic borders by 32. Gülnur Eti İçli, Kırklareli İlinin Sosyo-Ekonomik Gelişiminde Pazarlamanın (Şehir Pazarlamasının) Rolü, 2010 Yılına Girerken Kırklareli İlinin Sosyo-Ekonomik Yapısı, Istranca Panelleri I, Kırklareli, 22/12/

24 Turizm - Markalaşma / Tourism - Branding connecting the whole world with one another. While international efficiency of the states have weakened, cities like Paris, Amsterdam, New York, İstanbul, Berlin, Brussels and Tokyo have become global actors. Successful cities should be the ones keeping up rapidly with the changes in the world, should be open, innovative, attractive, stable, sustainable and reliable to invest in. Whether Kırklareli can be an actor in national and international area depends on being a successful city. What should be done in Kırklareli to become a brand city? First of all, there should be a dialog among the tradesmen, trade associations, nongovernmental organizations, the university and local government. These institutions and organizations should cooperate so as to determine the vision of the city. It is also necessary to increase the desire inhabitants of Kırklareli about branding. Kırklareli identity and image should be created by showing local products. People should be made curious about Kırklareli through national and international city lobbying activities. Kırklareli should be promoted in foreign countries by emphasizing its local potential. The promotion of the city should be increased through national and international fairs and seminars. In the design of Kırklareli s future, the branding of the city will play a significant role in socio-economic and local development of the city. The branding of the city will enable Kırklareli to be a sustainable city. References AL, Hamza, Bilgi Toplumu ve Kamu Yönetiminde Paradigma Değişimi, Bilimadamı Yayınları, Ankara, 2002 ALTUNBAŞ, Hüseyin, Pazarlama İletişimi ve Şehir Pazarlaması: Şehirlerin Markalaşması, Selçuk İletişim Dergisi, Ocak 2007, Konya, p AYTAR, Volkan, Metropol, L&M Yayınları, İstanbul, 2005 BAYRAÇ, H.Naci, Yeni Ekonomi ve Yarattığı Değişimler, (Date of Access: 15/07/2010) ÇARKÇI, Akif, Kent Yönetimine Farklı Bakışlar: Yerel Perspektiften Ekonomi, Siyaset ve Yönetim, Şehir Yayınları, İstanbul ÇETİNTAŞ, Ertuğrul Ziya, Kırklareli İlinin Sosyo-Ekonomik Açıdan Bugünü ve Geleceği, 2010 Yılına Girerken Kırklareli İlinin Sosyo-Ekonomik Yapısı, Istranca Panelleri-I, Kırklareli, 22/12/2009 ÇUKURÇAYIR, M.Akif, Bölgesel Kalkınma ve Bölgesel Yönetişim, Yönetişim: Kuram-Boyutlar-Uygulama, Ed. M.Akif Çukurçayır, H.Tuğba Eroğlu, Hülya Eşki Uğuz, Çizgi Yayınları, 2010, Konya DOĞAN, Ali Ekber, Birikimin Hamalları: Kriz, Neo-Liberalizm ve Kent, Akademi Yayınları, İstanbul, 2002 EROĞLU, A. Hüsrev, Şehirlerin Markalaşması, Yerel Siyaset Dergisi, 2007 November, Issue: 23, p ETİ İÇLİ, Gülnur, Kırklareli İlinin Sosyo-Ekonomik Gelişiminde Pazarlamanın 257

25 Uluslararası II. Trakya Bölgesi Kalkınma - Girişimcilik Sempozyumu (Şehir Pazarlamasının) Rolü, 2010 Yılına Girerken Kırklareli İlinin Sosyo-Ekonomik Yapısı, Panelleri I, Kırklareli, 22/12/2009 HARVEY, David, From Managerialism to Entrepreneurialism: The Transformation in Urban Governance in Late Capitalism, Geografiska Annaler. Series B, Human Geography, Vol: 71, No: 1, 1989, p.3-17 JESSOP, Bob, Hegemonya, Post-Fordizm ve Küreselleşme Ekseninde Kapitalist Devlet, Der. Betül Yarar, Alev Özkazanç, İletişim Yayınları, İstanbul, 2005 KAYA, Erol, Modern Kent Yönetimi IV, Yerel Yerel Siyaset Dergisi, 2007 November, Issue: 23, p.6-15 KELEŞ, Ruşen, Kentleşme Politikası, İmge Kitabevi, Issue 7, Ankara, 2002 Kırklareli Valiliği İl Planlama ve Koordinasyon Müdürlüğü, Kırklareli İstatistik Yıllığı 2009 KOTLER, Philip, Gary Armstrong, Principles of Marketing, 4. Baskı, New York, 1989 Kültür ve Turizm Bakanlığı, Türkiye Turizm Stratejisi 2023 (Eylem Planı ), Ankara, 2007 ÖZDEMİR, Şuayip, Yusuf Karaca, Kent Markası ve Marka İmajının Ölçümü: Afyonkarahisar Kenti İmajı Üzerine Bir Araştırma, Afyon Kocatepe Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi, Volume: 11, Issue: 2, 2009, p THEODOROS, Metaxas, Place Marketing As a Tool For Local Economic Development And City s Competitiveness: A Comparative Evaluation Of Place Marketing Policies in European Cities, manazment%20uzemia/city_place_marketing.pdf (Erişim Tarihi: 15/07/2010) ULU, Ali, İlknur Karakoç, Kentsel Değişimin Kent Kimliğine Etkisi, Planlama Dergisi, İstanbul, 2004/3, Issue:29, p World Bank, Defining LED, pages/defining-led.htm (Date of Access: 15/07/2010) World Bank, Why LED? The Role of LED in Urban Development, (Date of Access: 15/07/2010) World Bank, A Brief History of LED, toolkit/pages/history.htm (Date of Access: 15/07/2010) (Date of Access: 15/07/2010) (Date of Access: 18/07/2010) (Date of Access: 15/07/2010) 258

26

Editör Yrd. Doç. Dr. Muharrem ÖZTEL Arş. Gör. Hüseyin BURGAZOĞLU

Editör Yrd. Doç. Dr. Muharrem ÖZTEL Arş. Gör. Hüseyin BURGAZOĞLU Editör Yrd. Doç. Dr. Muharrem ÖZTEL Arş. Gör. Hüseyin BURGAZOĞLU Uluslararası II. Trakya Bölgesi Kalkınma - Girişimcilik Sempozyumu Bildiri Kitabı I Kırklareli Üniversitesi Yayınları: 2 İktisadi ve İdari

Detaylı

Editör Yrd. Doç. Dr. Muharrem ÖZTEL Arş. Gör. Hüseyin BURGAZOĞLU

Editör Yrd. Doç. Dr. Muharrem ÖZTEL Arş. Gör. Hüseyin BURGAZOĞLU Editör Yrd. Doç. Dr. Muharrem ÖZTEL Arş. Gör. Hüseyin BURGAZOĞLU Uluslararası II. Trakya Bölgesi Kalkınma - Girişimcilik Sempozyumu Bildiri Kitabı I Kırklareli Üniversitesi Yayınları: 2 İktisadi ve İdari

Detaylı

Editör Yrd. Doç. Dr. Muharrem ÖZTEL Arş. Gör. Hüseyin BURGAZOĞLU

Editör Yrd. Doç. Dr. Muharrem ÖZTEL Arş. Gör. Hüseyin BURGAZOĞLU Editör Yrd. Doç. Dr. Muharrem ÖZTEL Arş. Gör. Hüseyin BURGAZOĞLU Uluslararası II. Trakya Bölgesi Kalkınma - Girişimcilik Sempozyumu Bildiri Kitabı I Kırklareli Üniversitesi Yayınları: 2 İktisadi ve İdari

Detaylı

Editör Yrd. Doç. Dr. Muharrem ÖZTEL Arş. Gör. Hüseyin BURGAZOĞLU

Editör Yrd. Doç. Dr. Muharrem ÖZTEL Arş. Gör. Hüseyin BURGAZOĞLU Editör Yrd. Doç. Dr. Muharrem ÖZTEL Arş. Gör. Hüseyin BURGAZOĞLU Uluslararası II. Trakya Bölgesi Kalkınma - Girişimcilik Sempozyumu Bildiri Kitabı I Kırklareli Üniversitesi Yayınları: 2 İktisadi ve İdari

Detaylı

Creativity, creative cities, created architecture

Creativity, creative cities, created architecture ITU A Z VOL: 4 NO: 2, 81-100 2007-2 Creativity, creative cities, created architecture Tülin GÖRGÜLÜ Yıldız Technical University Faculty of Architecture Istanbul TURKEY Received: July 2007 Final Acceptance:

Detaylı

TOURISM AS AN AGENT OF CHANGE İZMİR ALAÇATI CASE IN TURKEY

TOURISM AS AN AGENT OF CHANGE İZMİR ALAÇATI CASE IN TURKEY TOURISM AS AN AGENT OF CHANGE İZMİR ALAÇATI CASE IN TURKEY A THESIS SUBMITTED TO THE GRADUATE SCHOOL OF SOCIAL SCIENCES OF THE MIDDLE EAST TECHNICAL UNIVERSITY BY İNANÇ GÜRKAN IN PARTIAL FULFILLMENT OF

Detaylı

Great Duo Turkish Delight. Turkish Coffee NATIVE BAKLAVA, THE SULTAN OF SWEETS MAP OF THE DELIGHTLAND COMPANY LIST TURKISH CONFECTIONERY EXPORTERS

Great Duo Turkish Delight. Turkish Coffee NATIVE BAKLAVA, THE SULTAN OF SWEETS MAP OF THE DELIGHTLAND COMPANY LIST TURKISH CONFECTIONERY EXPORTERS January / 2015 Issue: 01 NATIVE BAKLAVA, THE SULTAN OF SWEETS MAP OF THE DELIGHTLAND COMPANY LIST TURKISH CONFECTIONERY EXPORTERS Great Duo Turkish Delight & Turkish Coffee CURIOUS FASCINATING DESSERTS

Detaylı

ULUSLARARASI HAKEMLİ EKONOMİ YÖNETİMİ ARAŞTIRMALARI DERGİSİ International Refereed Journal of Researches on Economy Management

ULUSLARARASI HAKEMLİ EKONOMİ YÖNETİMİ ARAŞTIRMALARI DERGİSİ International Refereed Journal of Researches on Economy Management UHEYAD ULUSLARARASI HAKEMLİ EKONOMİ YÖNETİMİ ARAŞTIRMALARI DERGİSİ ISSN: 2148-8207 İÇİNDEKİLER KALKINMA YARDIMLARI TİKA 2005-2012 VERİLERİNİN ANALİZİ UYGULAMALI TÜRKİYE ÖRNEĞİ 1-22 Murat KORKMAZ, Ali Serdar

Detaylı

Winter Universiade 2011 Conference

Winter Universiade 2011 Conference Winter Universiade 2011 Conference January 24-27, Erzurum 2011 Universiade Kış Konferansı 24-27 Ocak, Erzurum SCIENTIFIC SECRETARIAT / BİLİMSEL SEKRETERYA Venue: Atatürk University Conference Center Conference

Detaylı

SAKARYA İKTİSAT DERGİSİ THE SAKARYA JOURNAL OF ECONOMICS

SAKARYA İKTİSAT DERGİSİ THE SAKARYA JOURNAL OF ECONOMICS SAKARYA İKTİSAT DERGİSİ THE SAKARYA JOURNAL OF ECONOMICS 2013 1, ISSN 2147-0790 Sahibi(Owner) Sakarya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muzaffer Elmas Adına Prof. Dr. Aziz Kutlar Editör(Editor) Doç. Dr. Ekrem

Detaylı

Şehir Markası Yaratma Süreci ve İstanbul Şehir Markası İçin Bir Model Önerisi

Şehir Markası Yaratma Süreci ve İstanbul Şehir Markası İçin Bir Model Önerisi : 965-966, ISBN: 978-975-96260-3-7 Şehir Markası Yaratma Süreci ve İstanbul Şehir Markası İçin Bir Model Önerisi The Process of Building a City Brand and a Model Proposal for Branding of Istanbul City

Detaylı

Journal of Business Research - Türk

Journal of Business Research - Türk İŞLETME ARAŞTIRMALARI DERGİSİ Journal of Business Research - Türk ISSN: 1309-0712 Cilt: 6 Sayı:3 2014 Vol.6 No.3 www.isarder.org / www.isarder.com DERGİ HAKKINDA (Journal of Business Research-Türk) online

Detaylı

INTEGRATING POVERTY IN UTILITIES GOVERNANCE

INTEGRATING POVERTY IN UTILITIES GOVERNANCE United Nations Development Programme Hacettepe University Center for Market Economics and Entrepreneurship INTEGRATING POVERTY IN UTILITIES GOVERNANCE Necmiddin BAĞDADİOĞLU Hacettepe University Alparslan

Detaylı

SOSYOEKONOMİ SOSYOEKONOMİ

SOSYOEKONOMİ SOSYOEKONOMİ SOSYOEKONOMİ SOSYOEKONOMİ Refereed, Scientific, Biannual Hakemli, Bilimsel, Süreli T.C. Hacettepe University, Center for Market Economics and Entrepreneurship (CMEE) T.C. Hacettepe Üniversitesi, Piyasa

Detaylı

Uluslararası Ekonomik Sorunlar Dergisi. Yıl: 10 Sayı: 38 Ağustos 2010

Uluslararası Ekonomik Sorunlar Dergisi. Yıl: 10 Sayı: 38 Ağustos 2010 Uluslararası Ekonomik Sorunlar Dergisi Yıl: 10 Sayı: 38 Ağustos 2010 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Sahibi T.C. Dışişleri

Detaylı

tepav tepav tepav 7. Bölgesel Kalkınma ve Yönetişim Sempozyumu Kırsal Kalkınma Politikasının Yönetişimi 13-14 Aralık, 2012 Bildiri Kitabı

tepav tepav tepav 7. Bölgesel Kalkınma ve Yönetişim Sempozyumu Kırsal Kalkınma Politikasının Yönetişimi 13-14 Aralık, 2012 Bildiri Kitabı tepav 7. Bölgesel Kalkınma ve Yönetişim Sempozyumu Kırsal Kalkınma Politikasının Yönetişimi Bu kitap TEPAV ve Ankara Üniversitesi Kalkınma Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (AKÇAM) işbirliğiyle

Detaylı

BUSINESSLIFE FILE: : ETHNIC ECONOMY IN NORDIC COUNTRIES. More Prosperous, Fully Integrated Europe with Turkey

BUSINESSLIFE FILE: : ETHNIC ECONOMY IN NORDIC COUNTRIES. More Prosperous, Fully Integrated Europe with Turkey ISSN 2245-7372 N O R D I C BUSINESSLIFE Issue 2 / April - May - June 2013 More Prosperous, Fully Integrated Europe with Turkey Turks in Sweden: Bridge between two Partners Excellent Prospects for Expanding

Detaylı

THE CHARACTERISTICS OF DESIGN CONSULTANCY COMPANIES IN TURKEY. M.Sc. Thesis by Ayşe Mine TEOMAN, B.A

THE CHARACTERISTICS OF DESIGN CONSULTANCY COMPANIES IN TURKEY. M.Sc. Thesis by Ayşe Mine TEOMAN, B.A İSTANBUL TECHNICAL UNIVERSITY INSTITUTE OF SCIENCE AND TECHNOLOGY THE CHARACTERISTICS OF DESIGN CONSULTANCY COMPANIES IN TURKEY M.Sc. Thesis by Ayşe Mine TEOMAN, B.A Department : Industrial Product Design

Detaylı

A REVIEW OF THE LITERATURE ON THE OPEN EDUCATION FACULTY IN TURKEY 1982-2002. (A revised and expanded fourth editon) Ed'tor Prof. Dr.

A REVIEW OF THE LITERATURE ON THE OPEN EDUCATION FACULTY IN TURKEY 1982-2002. (A revised and expanded fourth editon) Ed'tor Prof. Dr. A REVIEW OF THE LITERATURE ON THE OPEN EDUCATION FACULTY IN TURKEY 1982-2002 (A revised and expanded fourth editon) Ed'tor Prof. Dr. Uğur DEMİRAY Autors Ass. Prof. Dr. Ayşe İNCEELLİ Ass. Prof. Dr. Özden

Detaylı

ISSN Print : 1309 954X ISSN Online : 2148-2497 Yıl/Year : 2015 Cilt/Volume : 6 Sayı/Number : 11

ISSN Print : 1309 954X ISSN Online : 2148-2497 Yıl/Year : 2015 Cilt/Volume : 6 Sayı/Number : 11 ISSN Print : 1309 954X ISSN Online : 2148-2497 Yıl/Year : 2015 Cilt/Volume : 6 Sayı/Number : 11 Yılda iki defa yayımlanan uluslararası hakemli bir dergidir. Dergimiz 06.04.2015 tarihinden itibaren EBSCO

Detaylı

Uluslararası. Ekonomik Sorunlar ISSN 1306-8431

Uluslararası. Ekonomik Sorunlar ISSN 1306-8431 Uluslararası Ekonomik Sorunlar ISSN 1306-8431 Uluslararası Ekonomik Sorunlar dergisi Yıl: 12 Sayı: 45 Aralık 2012 Sahibi T.C. Dışişleri Bakanlığı adına Mithat RENDE Büyükelçi, Çok Taraflı Ekonomik İşler

Detaylı

A review of the modernizing impacts of station approaches in the early Republican period

A review of the modernizing impacts of station approaches in the early Republican period ITU A Z VOL: 9, NO:2, 89 106, 2012-2 A review of the modernizing impacts of station approaches in the early Republican period Sıdıka ÇETİN Süleyman Demirel University, Faculty of Architecture, Isparta,

Detaylı

Uluslararası. Ekonomik Sorunlar. Uluslararası. Ekonomik Sorunlar

Uluslararası. Ekonomik Sorunlar. Uluslararası. Ekonomik Sorunlar Uluslararası Ekonomik Sorunlar Ekonomik Sorunlar Uluslararası Uluslararası Ekonomik Sorunlar Yıl: 11 Ağustos 2011 Mithat RENDE Fourth UN Conference on the Least Developed Countries (9-13 May 2011, Istanbul)

Detaylı

Turkish Migration Conference 2015. Conference Programme & Abstract Book. 25 th 27 th June Charles University Prague, Czech Republic

Turkish Migration Conference 2015. Conference Programme & Abstract Book. 25 th 27 th June Charles University Prague, Czech Republic Turkish Migration Conference 2015 Conference Programme & Abstract Book 25 th 27 th June Charles University Prague, Czech Republic Transnational Press London 2015 Turkish Migration Conference 2015 Book

Detaylı

EVALUATION OF MANAGERS EMPLOYED IN THE TURKISH TOURISM SECTOR S ACCOMMODATION ESTABLISHMENTS 1

EVALUATION OF MANAGERS EMPLOYED IN THE TURKISH TOURISM SECTOR S ACCOMMODATION ESTABLISHMENTS 1 EVALUATION OF MANAGERS EMPLOYED IN THE TURKISH TOURISM SECTOR S ACCOMMODATION ESTABLISHMENTS 1 Prof.Dr.Ahmet Kızıl Prof.Dr.Fazıl Güler Öğr.Gör.Dr.Cengiz Ceylan Kadir Has Üniversitesi Yeditepe Üniversitesi

Detaylı

VOLUME 4 NUMBER 1 JANUARY, 2009

VOLUME 4 NUMBER 1 JANUARY, 2009 VOLUME 4 NUMBER 1 JANUARY, 2009 A Journal Sponsored by International Association of Educators (INASED) 2 EDUCATIONAL POLICY ANALYSIS AND STRATEGIC RESEARCH 2009 Subscription Rates $35 Association Member

Detaylı

SOSYOEKONOMİ SOSYOEKONOMİ

SOSYOEKONOMİ SOSYOEKONOMİ SOSYOEKONOMİ SOSYOEKONOMİ Refereed, Scientific, Biannual Hakemli, Bilimsel, Süreli T.C. Hacettepe University, Center for Market Economics and Entrepreneurship (CMEE) T.C. Hacettepe Üniversitesi, Piyasa

Detaylı

Lifelong Learning and its Reflections on Turkish Elementary Education Curricula *

Lifelong Learning and its Reflections on Turkish Elementary Education Curricula * Lifelong Learning and its Reflections on Turkish Elementary Education Curricula * Yaşam Boyu Öğrenme ve Türkiye deki İlköğretim Programlarına Yansımaları Abstract Melek DEMİREL ** Hacettepe University

Detaylı

T. C. MALTEPE ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ

T. C. MALTEPE ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ T. C. MALTEPE ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ İMTİYAZ SAHİBİ: Maltepe Üniversitesi adına Prof. Dr Kemal KÖYMEN, Rektör Fen Edebiyat Fakültesi adına Prof. Dr. Betül ÇOTUKSÖKEN, Dekan YAYIN KURULU

Detaylı

DEĞİŞEN HAYATLAR GELİŞEN TÜRKİYE CHANGING LIVES DEVELOPING TURKEY

DEĞİŞEN HAYATLAR GELİŞEN TÜRKİYE CHANGING LIVES DEVELOPING TURKEY T.C. ÇALIŞMA ve SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI MINISTRY of LABOUR and SOCIAL SECURITY AVRUPA BİRLİĞİ KOORDİNASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI EUROPEAN UNION COORDINATION DEPARTMENT İNSAN KAYNAKLARININ GELİŞTİRİLMESİ

Detaylı