Prof. Dr. Turgut Ulutin DNA REPLİKASYONU (DNA EŞLEŞMESİ)

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Prof. Dr. Turgut Ulutin DNA REPLİKASYONU (DNA EŞLEŞMESİ)"

Transkript

1 Prof. Dr. Turgut Ulutin DNA REPLİKASYONU (DNA EŞLEŞMESİ)

2 DNA REPLİKASYONU Replikasyon genetik materyelin tamamen kendi benzeri yeni bir molekül oluşturma işlemidir. DNA kendini eşleyebilen yegane biyomoleküldür Replikasyon sonrası ana DNA molekülü ile tüm nukleotid dizisi tamamen aynı olan DNA molekülü ortaya çıkar. Böylece DNA da taşınan genetik bilgi her replikasyon olayı ile dölden döle aktarılır.

3

4 Ökaryotik hücrelerde DNA replikasyonu mitoz veya mayoz bölünmeye hazırlanan hücrelerin hücre siklusunun sentez fazında gerçekleşir.

5 DNA replikasyonu yarı koruyucu bir model ile açıklanır. Bu model iki zincirli sarmal DNA nın her bir ipliğinin kalıp görevi yaparak kendine yeni bir eş DNA ipliği oluşturması işlemidir. Böylece bir ana molekülden yeni oluşan her bir yavru molekül, ana DNA nın bir zincirini taşıyacaktır

6 İlk kez Meselson ve Stahl (1958) deneyleri ile DNA nın yarı koruyucu tipte bir replikasyon gerçekleştirdiğini kanıtlamişlardır.

7 DNA Replikasyonunun Temel Mekanizmaları: Hem prokaryotik hemde ökaryotik hücrelerde replikasyonun temel mekanizmaları aynıdır. Replikasyon başlangıç noktalarının tayini DNA çift ipliğinin çözünmesi Replikasyon çatalının oluşması

8 Replikasyon başlangıç noktalarının tayini: Replikasyonun gerçekleştiği genom birimine replikon denir. Her replikonda bir başlangıç ve bir bitiş noktası vardır. Prokaryotlarda çembersel DNA da bir başlangıç ve bir bitiş noktası, Ökaryotik hücrede ise çok sayıda başlangıç ve bitiş noktaları vardır.

9 Ökaryotiklerde her bir başlangıç noktası arasında kilobazlık bir mesafe bulunur. (1 kilobaz=1000 baz).

10 Başlangıç noktaları özel nukleotid dizilerinden oluşur ( A ve T den zengin tekrarlayan nukleotid dizileri) ve diziye özel olan DNA ya bağlanan proteinler = başlatıcı proteinler tarafından tanınır. Bu proteinlerin başlangıç noktalarına bağlanması ile replikasyonun ilk adımı atılır.

11 Saccoromyces cerevisia da; Replikasyon orijin noktalarında 11 nukleotidlik bir dizinin tekrarı saptanmıştır. (A veya T)TTTAT(A veya G)TTT(A veya T)

12 DNA çift ipliğinin çözünmesi Replikasyonun başlıyabilmesi için DNA çift zincirinin sarmal yapısının çözülmesi gereklidir. Çözülme işlemi başlatıcı protein kopleksinde yer alan DNA helikazlar ile gerçekleştirilir.

13

14 Replikasyon çatalının oluşması Helikaz aktivitesi ile açılan çift zincirde replikasyonun olduğu bölgeye replikasyon çatalı denir. Replikasyon olayı replikasyon çatalı nın ana DNA molekülü boyunca ilerlemesi ile gerçekleşir.

15 Replikasyon çatalında replikasyonda iş gören 4 temel yapı vardır; DNA helikaz, DNA sarmalını çözen enzim Primaz, DNA sentezinin başlıyabilmesi için gerekli olan RNA primerlerini (RNA öncül molekül) sentezleyen enzim DNA Polimerazlar, kalıp zincire komplamenter yeni DNA zincirini sentezleyen enzim Tek zincire bağlanan (SSB) proteinler, replikasyon çatalının sürekliliğini saglayan,tek DNA ipliğine bağlanarak katlanmayı önleyen proteinler

16

17

18 DNA replikasyon yönü (yeni sentezlenen zincirin yönü) 5 3 ucuna doğrudur

19 DNA replikasyon yönü (yeni sentezlenen zincirin yönü) 5 3 ucuna doğrudur DNA molekülü birbirize zıt yönde paralel iki zincir içerdiginden (biri 5 3 diğeri 3 5 ) sentezin aynı anda ve devamlı olarak ilerlemesi mümkün değildir. Bu nedenle replikasyon çatalında iki farklı sentez tipi ortaya çıkar. 1- Devamlı iplik (DNA) sentezi ( 3 5 kalıbına uygun sentez ) 2- Kesikli iplik (DNA) sentezi ( 5 3 kalıbına göre yapılan sentez)

20 Kesikli DNA zincirlerinin oluşumunu deneysel olarak gösteren Okazaki ve Ark.(1968) dan dolayı bunlara Okazaki Parçaları adı verilmiştir. (ökaryotlarda nukleotidlik parçalar) Her bir Okazaki parçasınında başlangıcında RNA primerleri bulunmaktadır.

21 Kesikli zincir Devamlı zincir

22 Replikasyon ilerledikçe RNA primerleri kesilip çıkarılır ortaya çıkan boş alanlar DNA polimerazlar tarafından kalıp DNA ya uygun olarak sentezlenir ve iki DNA ucu ligaz enzimi ile birleştirilerek bir bütün DNA ipliği oluşur. Ökaryotiklerde replikonlarda tamamlanan DNA parçalarıda yine ligaz enzimi ile birleştirilir.

23 Ökaryotik DNA polimerazlar α, β, δ, γ, ve ε. γ : mitokondriumda bulunur. mtdna replikasyonunda iş görür Diğerleri nukleusta bulunur. α: kesikli ipliğin sentezi. β: DNA tamiri. δ: devamlı ipliğin sentezi. ε: DNA tamiri.

24 Ökaryotiklerde DNA molekülünün prokaryotlardan daha büyük olması ve histon proteinleri ile kromatin yapı oluşturmaları nedeniyle farklı sentez aşamaları gözlenir.

25 Ökaryotik hücrelerde replikasyon adımları Replikasyon orijin noktalarının tayini DNA çift ipliğinin çözünmesi Replikasyon çatalının oluşması DNA polimeraz aktivitesi, sentez ve uzama Replikasyon kabarcıklarının oluşması Yeni sentezlenen DNA parçalarının birleştirilmesi Kromatin yapısının yeniden oluşumu

26 Ökaryotik DNA da replikasyon orijinleri, 20 ila 80 orijinlik gruplar şeklinde (bir replikon=replikasyon ünitesi) aktiflenirler. Tüm DNA replike oluncaya kadar S fazı boyunca yeni replikasyon orijinleri aktiflenmeye devam eder.

27 Bir replikasyon ünitesi içinde, her bir başlangıç noktası birbirinden yaklaşık nukleotidlik aralıklarla bulunur. Replikasyon orijin noktasından başlayan ve zıt yönde ilerleyen replikasyon çatalları replikasyon kabarcıkları oluşturur.

28

29 Replikasyon uç problemi Telomer-telomeraz

30 DNA replike oldukça yeni sentezlenen histonlar ile kromatin şeklinde yeniden düzenlenir. Histonlarda hücre siklusunun S fazında sentezlenir.

31 S fazı boyunca aynı kromozomun farklı bölgeleri farklı zamanlarda replike olur. Kondens kromatin (heterokromatin) geç S fazında replikasyona uğrar Aktif kromatin (ökromatin) erkan S fazında replikasyona uğrar örneğin; aktif X kromozomu S fazı boyunca, inaktif X kromozomu geç S fazında replike olur

32 DNA Repliasyonunda Topoizomerazlar Replikasyon çatalında ortaya çıkan Süperkıvrımların açılması-çözülmesinde iş görürler topoizomeraz l ;Tip I tek iplikli DNAyı keser topoizomeraz ll ;Tip II çift iplikli DNAyı keser

33 DNA TAMİRİ

34 DNA TAMİRİ DNA molekülünün yapısında meydana gelen bir değişiklik şifrelerinde değişikliğe yol açacagından hatalı protein üretilmesine çeşitli mutasyonların, farklı fenotiplerin veya hastalıkların ortaya çıkmasına neden olur.

35 DNA molekülünün içerdiği bilginin değişmeden aktarımı-devamlılığı için, replikasyon sırasında veya çevresel faktörler ile DNA da oluşan hatalar bir seri enzim tarafından düzeltilir.

36 DNA da oluşan hasarlar iki şekilde olabilir Replikasyon sırasında Çevresel etkilerle **Fiziksel (UV ışınları veya radyasyon) **Kimyasal ajanlar Her iki etkiylede ortaya çıkabilecek hatalar DNA nın bazyapısında bir değişim veya yapısında ortaya çıkan bir değişim şeklinde olabilir.

37 Hasar Tipleri: 1-Tek baz değişimleri; Depurinasyon Deaminasyon (sitozinin urasile, adeninin hipoksantine dönüşümü) Nukleotid kaybı veya kazanımı Baz analogları ile yer değişimi 2- İki baz değişimi ; Timin-timin dimeri (U.V.etkisi ile) 3- Zincir kırıkları ( İyonizan ışınlar, X-ışını, etkisi ile) 4- Zıt bağlantılar kurulması; Aynı veya zıt ipliklerdeki bazlar arasında DNA ve protein molekülleri arasında (örn:histonlar)

38

39 DNA üzerindeki hasarlı bölgeler 3 mekanizma ile düzeltilir; 1- Hatalı eşleşmenin tamiri ile 2- Baz çıkarımı ile 3- Nukleotid çıkarılması ile

40 Mekanizma Problem Hatalı eşleşmenin tamiri *Kopyalama hatası (1,2 veya 5 bazlık hatalı eşleşmeden dolayı DNA da ki hasar) Baz çıkarımı *Spontan, kimyasal veya radyasyon etkisi ile tek bazdaki hasar Nukleotid çıkarımı *Spontan, kimyasal veya radyasyon etkisi ile bir DNA segmentindeki hasar

41 DNA tamir mekanizmasında ki ( örneğin deaminasyon için) işlem dizisi sırası ile; Anormal bazın tanınması ; N-glikozilaz enzimi ile Apurinik veya aprimidinik endonukleaz ile kesim (hatalı bölgenin kesilip atılması) DNA polimeraz beta ile DNA sentezi ( boşluğun doldurulması) Ligaz ile iki DNA ucunun birleştirilmesi

42

43

44 DNA tamir sendromları DNA tamir mekanizmasındaki yetersizlik veya eksiklikler insanda önemli kalıtsal hastalıklara yol açar. Tamir mekanizmasına katılan enzim veya proteinlerin gen defektlerine bağlı olarak insanda otosomal ressesif kalıtım gösteren DNA tamir sendromları vardır.

45 Xeroderma pigmentosum (XP) ; DNA nın UV ışığa aşırı hasasiyetine bağlı olarak gelişen bir genetik temelli deri hastalığıdır. Kişilerde güneşe aşırı hassasiyet, UV den etkilenen bölgelerde çeşitli deri kanserlerinin oluşumuna yatkınlık gözlenir. Moleküler mekanizmasında,uv ile hasarlanan DNA nın onarılamaması, bozuk eksizyon (kesipçıkarma) enzimi veya bozuk helikaz enzimi olduğu tespit edilmiştir.

46 DNA tamir genleri ilk kez mayalarda radyasyona hassasiyet genleri olarak bulunmuş ve RAD genleri olarak isimlendirilmiştir. İnsanda da DNA tamir genleri olarak bilinen ve hasarlandığı zaman yukarıda verilen sendromlara neden olan genlerden bazıları ve ürünleri şunlardır, Gen Ürün XPA Hasarı tanıma enzimi XPB Helikaz XPC DNA ya bağlanan proteinler XPD Helikaz XPF 5 nukleaz XPG 3 nukleaz

47 Ataxia telangiectasia (AT) ; İyonizan radyasyon (X - ışınları) etisi ile ortaya çıkan DNA hasarının onarılamaması Kas kontrol kaybı,immun sistem bozuklukları, kansere yatkınlık (lösemi ve lenfoma gibi). Moleküler temelinde anormal DNA sentezi yatar.

48 Fanconi anemia ; UV ve bazı kimyasallar nedeniyle DNA hasarının meydana gelmesi ve eksizyon enzim eksikliği nedeniyle tamir olmaması hastalığın altında yatan nedendir. Azalmış kan hücreleri, kalp ve böbrek malformasyonları, deride pigmentleşme, kanser ve kromozom anomalileri klinik bulgularıdır.

49 MUTASYON

50 MUTASYON Mutasyon; DNA dizilerinde ( genotipte ), meydana gelen kalıtsal değişiklerdir. Mutasyon; gen ürünü olan protein yapısında değişikliğe yada o proteinin hiç yapılmamasına neden olabilir. Mutasyon ; hücre veya organizmada kısmi bozukluklara neden olabilir.

51 Mutasyona uğramış organizma yada hücreye MUTANT denir görünüş, fizyolojik işlemler veya davranışlardaki farklılıklar ile yabani=mutasyona uğramamış organizmalardan ayırt edilirler

52 Mutasyonlar 1. Spontan (kendiliğinden ) 2. İndüklenebilir (yapay- yönlendirilmiş)

53 Spontan mutasyonlar DNA replikasyonu sırasında düşük oranlarda purin veya pirimidin bazlarında meydana gelen değişiklerden kaynaklanır Çoğu DNA tamir mekanizmaları ile kaldırılır. Tamir olamayanlar Mutasyonlar olarak ortaya çıkar. Mutasyon DNA tamir mekanizmasındaki yetmezlik sonucudur.

54 İndüklenebilir mutasyonlar Hücre veya organizmanın çevresel koşullardan etkilenmesi sonucu DNA da ortaya çıkan yapısal değişiklerdir Mutajenler Fiziksel (U.V ışınlar, İyonizan ışınlar, Manyetik alan, Sıcaklık) Kimyasal (kanserojen ajanlar örn; aflotoksin-b1, nitröz asidi, Alkilleyici ajanlar)

55 Mutasyon Tipleri 1- Gen Mutasyonları 2- Kromozom Mutasyonları ( yapı ve sayı değişimi ) (büyük ölçekli Mutasyonlar)

56 Mutasyon Tipleri 1. Gen Mutasyonları Tek baz değişimleri ** Yanlış eşleşme ** Anlamsız mutasyon ** Sessiz mutasyon Kırpılma-yeri mutasyonları 2. Kromozom Yapı-Sayı Değişikliği Mutasyonları ** Nukleotid Katılım veya Çıkarım mutasyonları ** Duplikasyonlar ** Translokasyonlar

57

58 Tek-Baz değişimleri ( Nokta Mutasyonları) Bir bazın, bir diğeri yer değiştirmesidir Eğer bir purin ( A veya G) veya bir pirimidin (C veya T) bir diğeri ile yer değiştirirse buna transisyon adı verilir. Eğer bir purin, bir pirimidin ile yer değiştirirse veya tersi olursa buna transversiyon adı verilir GAG Glutamik asit GTG Valin

59 Örneğin Orak hücre anemisi 17. Nukleotidte A yerine T geldiğinde hemoglobinnin beta zincirindeki gende GAG ( glutamik asit) ile GTG (valine). yer değiştirir

60 Tek-Baz değişimleri ( Nokta Mutasyonları) Bazı nukleotid değişimleri anlamsız kodon (sonlandırıcı=stop kodonlar) ortaya çıkmasına neden olur TAA, TAG, veya TGA Bu kodonlar mrna nın o noktalarda translasyonu durdurmasına neden olur ve kısa proteinler (disfonksiyonel proteinler) oluşur.

61 Tek-Baz değişimleri ( Nokta Mutasyonları) Örn; Kistik fibroziste Nukleotid te oluşan baz değişimi CAG Glutamin TAG sonlandırıcı kodon oluşan protein 1480 amino asid (a.a) yerine 493 a.a lik bir proteindir ve fonksiyonsuzdur.

62 Sessiz mutasyon Bazı a.a ler birden fazla kodona sahiptirler örn:serin TCT TCA TCC TCG Üçüncü baz değişiminde yine serin a.a. i polipeptitde yer alır.

63 Kırpılma-yeri mutasyonları

64 İnsersiyon - Delesyon Bir genin DNA sından ekstra bir baz çiftinin veya nukleotid dizisinin eklenmesi İnsersiyon - çikarılması ise Delesyon adını alır. Sayı değişikliği birden - binlerce nukleotide kadar değişir.

65 İnsersiyon ve delesyon translasyon sırasında codon kaymasına ve farklı okumaya neden olan Çerçeve Kayması na neden olur.

66 Çerçeve kayması bazen yeni bir sonlandırıcı (=stop) kodon oluşmasına neden olarak yeni bir anlamsız mutasyon oluşur ve fonksiyonel olmayan kısa proteinler üretilir.

67 Frajil -X Sendromu İnsanda X kromozomunun bir lokusunda CGG tripleti çok sayılarda tekrarlanır (CGGCGGCGGCGG,,,,,,,,) yaklaşık 4000 den fazla Bu olay X kromozomunu kırılgan yapar ve mental gerilik ile seyreden ciddi genetik hastalık ortaya çıkar.

68 Kromzom mutasyonları; Burkitt lenfoma translokasyon Philadelphia kromozomu

69 Somatik Germ hücre Mutasyonları Somatik mutasyonlar Somatik hücrelerde (örn;kemik iliği, karaciğer vs) ortaya çıkan mutasyonlar * hücre hasarına, * kanser hücresi oluşumuna, * hücre ölümüne neden olabilir Somatik mutasyonlar oluştuğu hücre ile sınırlıdır ve döle geçiş yapmaz Germ hücre mutasyonları Gametlerde ortaya çıkan mutasyonlardır ve dölden döle geçiş gösterir

Hücre Neden DNA sını Replike Eder? ÇÜNKİ Mitoz Bölünmenin Gerçekleşmesi İçin S Evresinde DNA nın 2 Katına Çıkması Gerekmektedir

Hücre Neden DNA sını Replike Eder? ÇÜNKİ Mitoz Bölünmenin Gerçekleşmesi İçin S Evresinde DNA nın 2 Katına Çıkması Gerekmektedir DNA REPLİKASYONU Hücre Neden DNA sını Replike Eder? ÇÜNKİ Mitoz Bölünmenin Gerçekleşmesi İçin S Evresinde DNA nın 2 Katına Çıkması Gerekmektedir Hücre yaşam döngüsü G 1, S, G 2, Mitoz,evreleri ile tamamlar.

Detaylı

GEN MUTASYONU, DNA ONARIMI ve TRANSPOZİSYON

GEN MUTASYONU, DNA ONARIMI ve TRANSPOZİSYON Prof. Dr. Bektaş TEPE GEN MUTASYONU, DNA ONARIMI ve TRANSPOZİSYON 1 DNA nın genetik fonksiyonları Ø Bilgiyi depolama, Ø Eşleme (replike etme), Ø Aktarma ve Ø Deşifre etme becerisi 2 DNA molekülündeki hatalar

Detaylı

Genler ve proteinler arasındaki temel ilişki

Genler ve proteinler arasındaki temel ilişki GENDEN PROTEİNE Genler ve proteinler arasındaki temel ilişki İngiliz hekim Archibald Garrod (1909), genlerin, enzimler aracılığı ile fenotipi belirlediğini ilk öne süren kişidir. Garrod, doğuştan metabolizma

Detaylı

ÜNİTE 10:YÖNETİCİ MOLEKÜLLER

ÜNİTE 10:YÖNETİCİ MOLEKÜLLER ÜNİTE 10:YÖNETİCİ MOLEKÜLLER Nükleik asitler sadece kalıtsal bilgiyi taşıyan moleküller olmayıp bu bilgiyi protein senteziyle birlikte hücre yönetiminde kullanmalarıyla önem kazanmaktadırlar.gelişmiş canlıların

Detaylı

Gen Mutasyonu, DNA Onarımı ve Yer Değiştirebilen Elementler. Doç. Dr. Ercan ARICAN

Gen Mutasyonu, DNA Onarımı ve Yer Değiştirebilen Elementler. Doç. Dr. Ercan ARICAN Gen Mutasyonu, DNA Onarımı ve Yer Değiştirebilen Elementler Doç. Dr. Ercan ARICAN Mutasyon DNA molekülünün 4 önemli özelliği vardır: replikasyon, depolama, ekspresyon (ifade etme) ve mutasyon. Mutasyon,

Detaylı

Video https://www.youtube.com/watch? v=giez3pk9yvo

Video https://www.youtube.com/watch? v=giez3pk9yvo MUTASYONLAR 1 Video https://www.youtube.com/watch? v=giez3pk9yvo 2 MUTASYONLAR Populasyonun % 1 inden daha az bir kesimde görülen DNA daki değişiklik Polimorfizm: populasyonun % 1 inden fazla bir kesimde

Detaylı

DNA REPLİKASYONU VE REKOMBİNASYONU

DNA REPLİKASYONU VE REKOMBİNASYONU DNA REPLİKASYONU VE REKOMBİNASYONU Replikasyon Watson ve Crick in DNA nın yapısını önermelerinin ardından bilim adamları DNA nın nasıl kopyalandığı üzerinde yoğunlaşmıştır. DNA nın kendini kopyalamasına

Detaylı

KALITIMIN MOLEKÜLER TEMELİ

KALITIMIN MOLEKÜLER TEMELİ KALITIMIN MOLEKÜLER TEMELİ Kalıtsal madde ile ilgili araştırmalar Morgan ve arkadaşları genlerin kromozomlar üzerinde yer aldığını gösterince kromozomların iki kimyasal bileşeni (DNA ve proteinler) kalıtsal

Detaylı

GENETİK ŞİFRE VE TRANSKRİPSİYON

GENETİK ŞİFRE VE TRANSKRİPSİYON GENETİK ŞİFRE VE TRANSKRİPSİYON Giriş Ökaryotlardaki transkripsiyon, prokaryot ve bakteriyofajlara benzer ancak daha karmaşıktır. Transkripsiyon, bir ana polimeraz enzimine ve destekleyici proteinlere

Detaylı

GENETİK TERİMLER SÖZLÜĞÜ

GENETİK TERİMLER SÖZLÜĞÜ GENETİK TERİMLER SÖZLÜĞÜ Sürüm 1 Eylül 2013 Tüm hakları saklıdır. Bu kitabın hiçbir bölümü Türk Hematoloji Derneği nden yazılı izin alınmaksızın çoğaltılamaz, elektronik ortamda saklanamaz, elektronik

Detaylı

MUTASYONLAR VE TAMİR MEKANİZMALARI

MUTASYONLAR VE TAMİR MEKANİZMALARI MUTASYONLAR VE TAMİR MEKANİZMALARI Mutasyon: Genomik yapıda meydana gelen değişikliklerin tümüne denir ve farklı yollarla oluşurlar 1. Baz değişimleri (nokta mutasyonları) Transisyon: pirimidin pirimidin

Detaylı

DNA TAMİR MEKANİZMALARI. Prof. Dr. Filiz ÖZBAŞ GERÇEKER

DNA TAMİR MEKANİZMALARI. Prof. Dr. Filiz ÖZBAŞ GERÇEKER DNA TAMİR MEKANİZMALARI Prof. Dr. Filiz ÖZBAŞ GERÇEKER Baz kaybı DNA hasarları Baz modifikasyonları Deaminasyon Kimyasal modifikasyon Işık hasarı (UV) Replikasyon hataları Zincirler arası çapraz bağlantıları

Detaylı

Artan bilgi ile birlikte hasta ve ailelerin bilinçlendirilmesi

Artan bilgi ile birlikte hasta ve ailelerin bilinçlendirilmesi Bugün gelinen noktada genetik Artan bilgi ile birlikte hasta ve ailelerin bilinçlendirilmesi «Genetik bilgiden hastaların ve ailelerin yararlanması için tüm sağlık çalışanları insan genetiğinin temelinde

Detaylı

HÜCRE DÖNGÜSÜNÜN DÜZENLENMESİ VE KANSER

HÜCRE DÖNGÜSÜNÜN DÜZENLENMESİ VE KANSER HÜCRE DÖNGÜSÜNÜN DÜZENLENMESİ VE KANSER Giriş Kanser, DNA tamiri, hücre döngüsü, apoptosis, farklılaşma ve hücre-hücre teması gibi temel hücresel işlevleri etkileyen genetik hastalıklar grubudur. Kanser

Detaylı

K.K.T.C. TOPLUMUNDAKİ KANSER HASTALARINDA DNA TAMİR GENLERİNDEKİ POLİMORFİZMLERİN KANSERLE İLİŞKİSİNİN ARAŞTIRILMASI

K.K.T.C. TOPLUMUNDAKİ KANSER HASTALARINDA DNA TAMİR GENLERİNDEKİ POLİMORFİZMLERİN KANSERLE İLİŞKİSİNİN ARAŞTIRILMASI K.K.T.C. YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ K.K.T.C. TOPLUMUNDAKİ KANSER HASTALARINDA DNA TAMİR GENLERİNDEKİ POLİMORFİZMLERİN KANSERLE İLİŞKİSİNİN ARAŞTIRILMASI Feriha GÜNDOST EYYÜPLER

Detaylı

TRANSLASYON VE PROTEİNLER

TRANSLASYON VE PROTEİNLER TRANSLASYON VE PROTEİNLER Translasyon ve proteinler Translasyon; mrna, trna, ribozomlar ve polipeptid zincir sentezinin başlaması, uzaması ve sonlanması için gerekli çeşitli translasyon faktörleri arasındaki

Detaylı

PROKARYOTLARDA GEN İFADESİNİN DÜZENLENMESİ

PROKARYOTLARDA GEN İFADESİNİN DÜZENLENMESİ PROKARYOTLARDA GEN İFADESİNİN DÜZENLENMESİ Gen ifadesi nasıl kontrol edilir? q Genlerin açılıp kapanabildiğini ifade eden görüşleri destekleyen kuvvetli kanıtlar bulunmaktadır. q Örneğin, E. coli proteinlerinin

Detaylı

Hücre bölünmesinin asal görevleri

Hücre bölünmesinin asal görevleri HÜCRE DÖNGÜSÜ Hücre bölünmesinin asal görevleri Hücre döngüsünü ya da hücre bölünmesini incelemeden önce, hücre çoğalmasının organizmaların yaşamında ne gibi roller oynadığını gözden geçirmek gerekmektedir.

Detaylı

DNA Tamiri ve Erken Yaşlanma Sendromları

DNA Tamiri ve Erken Yaşlanma Sendromları Türk Biyokimya Dergisi [Turkish Journal of Biochemistry - Turk J Biochem] 2003; 28 (1); 20-24. Derleme [Review Article] Yayın tarihi 15 Temmuz, 2003 TurkJBiochem.com [Published online 15 July, 2003] DNA

Detaylı

GENETİK DERS NOTLARI

GENETİK DERS NOTLARI KAFKAS ÜNİVERSITESİ VETERİNER FAKÜLTESİ GENETİK DERS NOTLARI YRD.DOÇ.DR.ALİ RIZA AKSOY 1998 KARS 1 Genetik sözcüğü gen kökünden gelir. Bilgi ve oluşum anlamını taşır. Genetik biyolojik bilimler içinde

Detaylı

ÜNİTE 10: KALITIM Monohibrit Çaprazlama

ÜNİTE 10: KALITIM Monohibrit Çaprazlama ÜNİTE 10: KALITIM Mendel,Pisum sativum((bezelye) ile kalıtım çalışmalarına başladığında kromozomların ya da mayozun rolü ve mekanizması hakkında hiçbir bilgi yoktu.olduğunu varsaydığı kalıtım birimleri

Detaylı

VİROLOJİ I. 2014-2015 Ders Notları. Mert Görücü mertgorucu@gmail.com

VİROLOJİ I. 2014-2015 Ders Notları. Mert Görücü mertgorucu@gmail.com 0 VİROLOJİ I 2014-2015 Ders Notları Özet Viruslar Virusların Çoğaltılması Virus Mutasyonları Viral Hastalıklar Viral Hastalık Epidemiyolojisi Mert Görücü mertgorucu@gmail.com 0 Bölüm 1 VİRUSLARIN DEĞİŞİK

Detaylı

MEDICAL ONCOLOGY & PRINCIPLES OF CANCER BIOLOGY Barry B. Lowitz ve Dennis A. Casciato

MEDICAL ONCOLOGY & PRINCIPLES OF CANCER BIOLOGY Barry B. Lowitz ve Dennis A. Casciato MEDICAL ONCOLOGY & PRINCIPLES OF CANCER BIOLOGY Barry B. Lowitz ve Dennis A. Casciato Kanser Biyolojisi ve Onkogenler: Ana bilgi I. Kanser biyolojisi: Genel özet A. Normal hücre çoğalmasının bazı özellikleri.

Detaylı

DNA YAPISI ve ANALİZİ

DNA YAPISI ve ANALİZİ DNA YAPISI ve ANALİZİ 1 Bölüm kavramları Ø Bazı virüslerin dışında, yeryüzündeki bütün organizmaların genetik materyali DNA'dır. Ø Watson-Crick modeline göre, DNA sağ-el ikili sarmalı biçiminde bulunur.

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ p53 YOLAĞINDA YER ALAN MDM2 VE p53 GENLERİNDE GÖRÜLEN TEK NÜKLEOTİD POLİMORFİZİMLERİNİN MEME KANSERLİ HASTALARDA ARAŞTIRILMASI BİYOLOJİ

Detaylı

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI 2013 ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ BİYOLOJİ ÖĞRETMENLİĞİ DEĞERLENDİRME RAPORU, SORULARI VE ÇÖZÜMLERİ

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI 2013 ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ BİYOLOJİ ÖĞRETMENLİĞİ DEĞERLENDİRME RAPORU, SORULARI VE ÇÖZÜMLERİ KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI 2013 ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ BİYOLOJİ ÖĞRETMENLİĞİ DEĞERLENDİRME RAPORU, SORULARI VE ÇÖZÜMLERİ Temmuz, 2013 BİYOLOJİ ÖĞRETMENLİĞİ İnsan ve Hayvan Biyolojisi konu başlığı

Detaylı

ÖĞRENME ALANI : CANLILAR VE HAYAT ÜNİTE 1 : HÜCRE BÖLÜNMESİ VE KALITIM

ÖĞRENME ALANI : CANLILAR VE HAYAT ÜNİTE 1 : HÜCRE BÖLÜNMESİ VE KALITIM ÖĞRENME LNI : CNLILR VE HY ÜNİE 1 : HÜCRE BÖLÜNMEİ VE KLIIM N ve ENEİK KO (5 ) 1 Nükleik sitler 2 Nükleotitlerin Yapısı 3 N Molekülü (eoksiribo Nükleik sit) 4 RN Molekülü (Ribo Nükleik sit) 5 N ve RN rasındaki

Detaylı

ÖZEL EGE LİSESİ DNA NIN YAPISI DANIŞMAN ÖĞRETMEN: ADALET DOĞAROĞLU HAZIRLAYANLAR: NEHİR NİŞANCI SERAP DEMİR ELİF YETKİN AYBARS YOKAŞ OZAN ONAT

ÖZEL EGE LİSESİ DNA NIN YAPISI DANIŞMAN ÖĞRETMEN: ADALET DOĞAROĞLU HAZIRLAYANLAR: NEHİR NİŞANCI SERAP DEMİR ELİF YETKİN AYBARS YOKAŞ OZAN ONAT ÖZEL EGE LİSESİ DNA NIN YAPISI DANIŞMAN ÖĞRETMEN: ADALET DOĞAROĞLU HAZIRLAYANLAR: NEHİR NİŞANCI SERAP DEMİR ELİF YETKİN AYBARS YOKAŞ OZAN ONAT NİSAN- 2001 Bornova/ İZMİR İÇİNDEKİLER TEŞEKKÜR...1 ÖNSÖZ...2

Detaylı

EŞEYİN BELİRLENMESİ VE EŞEY KROMOZOMLARI

EŞEYİN BELİRLENMESİ VE EŞEY KROMOZOMLARI EŞEYİN BELİRLENMESİ VE EŞEY KROMOZOMLARI Giriş Biyoloji dünyasında oldukça geniş üreme modelleri ve yaşam döngüleri mevcuttur. Eşeyli ürediklerine dair herhangi bir kanıtın olmadığı organizmalar vardır.

Detaylı