ÖĞRENME FAALİYETİ 46

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÖĞRENME FAALİYETİ 46"

Transkript

1 ÖĞRENME FAALİYETİ 46 SU ÜRÜNLERİ ALANI AMAÇ Bu öğrenme faaliyeti ile su ürünleri alanındaki meslekleri tanıyabileceksiniz. A. ALANIN MEVCUT DURUMU VE GELECEĞİ Alan içerisinde; ekonomik değeri olan tüm deniz ve tatlı su canlılarının faaliyetleri, bu faaliyetler sonucu elde edilen ürünlerin fabrikasyon teknolojileri kullanılarak işlenilmesi, deniz ve tatlı sulardaki ekonomik değere sahip su ürünlerinin avlama teknolojileri kullanılarak avcılığın geliştirilmesi avcılıkta kullanılan balıkçı gemilerini kullanabilecek yeterlilikte kaptanların yetiştirilmesi yer almaktadır. Ülkemizin gerek üç tarafının denizlerle çevrili olması, gerekse iç su kaynaklarına sahip olması su ürünleri mesleğini cazip kılmaktadır. Ancak su kaynaklarımızdan yeterli ve verimli şekilde yararlanılabilecek faaliyetler konusunda (avlama teknolojileri, donanım cihazları, mevzuat eksiklikleri, teknik eleman vs) eksikliklerimiz önemli düzeydedir. Bütün bunlara rağmen son dönemlerde kültür balıkçılığı konusunda ülkemizde önemli gelişmeler de kaydedilmiştir. Su ürünlerinin sağlıklı ve kaliteli gıda kaynaklarını oluşturması ve karasal üretim alanlarındaki verim artışında ortaya çıkan zorluklar, piyasada yatırımcılara kârlı ve verimli yatırım olanakları sağlamaktadır. Su ürünleri alanında gelişmiş bazı ülkelerin ( Kanada, Norveç vs.) sadece balıkçılık teknolojisine dayalı ihracatlarının, ülkemizin tüm ihracatından fazla olduğunu düşünürsek, ülkemizde yatırımcıların bu alana yönlendirilmeleri ve desteklenmeleri gerektiği açıkça görülecektir. Bu yapıldığı taktirde sektörde büyük bir istihdam ve ihracat olanağı oluşlacaktır. Teknolojik alanında meydana gelen gelişmeler, ülkemiz sularındaki ekonomik öneme sahip su ürünlerinin korunması, ülkemiz balıkçılığının ihtiyacı olan eğitilmiş kalifiye ara eleman yetiştirilmesi, sektörden gelen talepler ve 24 Temmuz 2001 tarih ve sayılı Resmî Gazete de yayınlanan Gemi Adamları Yönetmeliği nin 12. maddesinin a bendine istinaden meslek liselerinin balıkçılık, su ürünleri, güverte, güverte avlama bölümü mezunu olup, bu yönetmeliğin 19. maddesinde belirtilen Deniz Güvenlik Eğitimlerini görmek ve belgelerini almak şartıyla Balıkçı Sınıfı Gemi Adamları Yeterliğine sahip teknik elemanlarının yetiştirilebilmesi için gerekli yaş, eğitim-öğretim, deniz hizmeti süresi ile ilgili koşulları sağlayanlar Balıkçı Gemisi Kaptanı yeterliğini almaya hak kazanır. B. ALANIN ALTINDA YER ALAN MESLEKLER Su Ürünleri Üretim Teknisyeni Su Ürünleri İşleme Teknisyeni Süs Balıkları Üretim Teknisyeni Su Ürünleri Avlama Teknisyeni Balıkçı Gemisi Kaptanı 283

2 SU ÜRÜNLERİ ÜRETİM TEKNİSYENİ Su ürünleri üretim teknisyeni; iş sağlığı ve iş güvenliği kuralları çerçevesinde, iş organizasyonu yapabilen, tatlı ve tuzlu sularda yaşayan ekonomik değere sahip su canlılarının sağımını yapabilen, kuluçka çalışması, yavru yetiştirme, seleksiyon, semirtme yapabilen, uzman denetiminde sağlık kontrolü yapabilen, su ürünlerinin bulunduğu ortamların hazırlığı ve temizliği, tamir ve bakım işlemlerini bireysel ya da ekip çalışması ile yapabilme bilgi ve becerisine sahip nitelikli kişidir. Üretimde kullanılan araç gereçlerin ön hazırlığını yapmak. Su analizleri yapmak. Hastalıkları teşhis etmek ve tedavisini yapmak. Su canlılarının biyolojilerini incelemek. Anaç seçimi yapmak. Yumurta alma ve dölleme tekniklerini uygulamak. Kuluçka çalışması yapmak. Larva bakım ve beslenmesi yapmak. Seleksiyon (boylama) yapmak. Semirtme yapmak. Hasat etmek. Havuzların bakımını ve kullanılmasını sağlamak. Üretim ortamının tamir, bakım ve temizliğini yapmak. Yem ve malzeme stoklarını yapmak. SU ÜRÜNLERİ İŞLEME TEKNİSYENİ Su ürünleri işlenirken Su ürünleri işleme tesisinden görünüm 284 Su ürünleri işleme teknisyeni; iş sağlığı ve iş güvenliği kuralları çerçevesinde, iş organizasyonu yapabilen, işleme tesisine gelen su ürünlerini özel liğine göre temizleyebilen, fabrikasyon teknolojilerinden yararlanarak işleyebilen, ürünü şoklayabilen, ürünü paketleyebilen,

3 çalışma ortamının temizliğini bireysel ya da ekip çalışmasıyla yapabilme bilgi ve becerisine sahip nitelikli kişidir. Avcılık ve üreticilik yoluyla elde edilen ürünlerin, fabrikasyon yöntemleriyle işlenmesi konusunda ön hazırlık yapmak. Su ürünlerini tekniğine uygun temizlemek. Su ürünlerine ön işlem uygulamak. Su ürünlerini talebe göre işlemek. İşlenmiş su ürünlerini paketlemek. İşlenen ürünlerin soğuk zincir ve şoklama tekniklerine uygun olarak muhafazasını sağlamak. Çalıştığı ortamda sağlık ve hijyen kurallarını uygulamak. SÜS BALIKLARI ÜRETİM TEKNİSYENİ Süs balıkları üretim teknisyeni; iş sağlığı ve iş güvenliği kuralları çerçevesinde, iş organizasyonu yapabilen, tatlı ve tuzlu sularda yaşayan süs balıklarını tanıyabilen, üretim amacıyla anaç seçebilen, elde ettiği yumurtaları kuluçkalama yapabilen, larvaların bakım ve beslenmesini yapabilen, seleksiyon yapabilen, üretim ortamında optimum koşulları oluşturabilen, çalışma ortamının temizliğini bireysel ya da ekip çalışmasıyla yapabilme bilgi ve becerisine sahip nitelikli kişidir. Üretimde kullanılan araç gereçlerin ön hazırlığını yapmak. Su analizleri yapmak. Anaç seçimi yapmak. Yumurta alma ve dölleme tekniklerini uygulamak. Kuluçka çalışması yapmak. Larva bakım ve beslenmesi yapmak. Seleksiyon (boylama) yapmak. Balık hastalıklarını teşhis etmek ve tedavisini yapmak. Üretim ortamının tamir, bakım ve temizliğini yapmak. Yem ve malzeme stoklarını yapmak. Çeşitli süs balıkları 285

4 SU ÜRÜNLERİ AVLAMA TEKNİSYENİ Su ürünleri avlama teknisyeni; iş sağlığı ve iş güvenliği kuralları çerçevesinde, iş organizasyonu yapabilen, tatlı ve tuzlu sularda yaşayan ekonomik değere sahip su canlılarını avlama teknolojilerini kullanabilen, av araç ve ekipmanlarının tamir ve bakımını yapabilen, avlanan ürünleri hijyenik şartlardanakil ve muhafaza edebilen, bireysel ya da ekip çalışması yapma bilgi ve becerisine sahip nitelikli kişidir. İş sağlığı ve iş güvenliğine ilişkin önlemleri almak. Avcılık donanımlarının ön hazırlığını yapmak. Su ürünleri avlama tekniklerini kullanmak. Av alet ve ekipmanlarını kullanmak. Av alet ve ekipmanlarının tamir ve bakımını yapmak. Av ürünlerini hijyenik şartlarda muhafaza ve nakil etmek. Su ürünü avlama teknisyeni av operasyonu için ön hazırlık yaparken BALIKÇI GEMİSİ KAPTANI Balıkçı gemisi kaptanı; iş sağlığı ve iş güvenliği kuralları çerçevesinde, iş organizasyonu yapabilen, her çeşit balıkçı gemisini kullanma yeterliliğine sahip olan, avlama teknolojilerini uygulayabilen, av araç gereçlerini kullanabilen, avlanan ürünlerin hijyenik şartlarda nakledilmesi, muhafazası konusunda bireysel ya da ekip çalışması yapma bilgi ve becerisine sahip nitelikli kişidir. 286 Balıkçı tekneleri limanda Balıkçı gemisinde bulundurulması zorunlu olan belgeleri hazırlamak. Av operasyonu ile ilgili tüm güvenlik önlemlerini almak. Avcılık donanımlarının ön hazırlığını yapmak. Avlanma teknolojilerini kullanarak su ürünleri avcılığını gerçekleştirmek. Avcılık yoluyla elde edilen ürünleri hijyenik şartlarda muhafaza etmek. Avcılık yoluyla elde edilen ürünlerin nakliyesi konusunda ön hazırlık yapmak.

5 C. MESLEK ELEMANLARINDA ARANAN ÖZELLİKLER Balıkçı gemisi kaptanı olmak isteyenlerin her türlü hava ve deniz şartlarında çalışabilecek şekilde bedensel ve ruhsal bakımından sağlıklı olması istenir. Üretim aşamasında görev alan kişilerde ise doğal koşullarda yaşamayı seven, canlı ile uğraşmaktan zevk alan özelliklerin olması istenir. Fabrikasyon yöntemleriyle yapılan su ürünleri işlemeciliğinde görev alacak kişiler ile avcılık operasyonlarında görev alacakların, soğuk ve nemli ortamlarda çalışmalarında sağlık yönünden sakınca olmaması gerekir. D. ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI Bu meslek mensupları, çalışmalarını genel olarak açık ve kapalı mekanlarda, sucul ortamlarda yürütürler. ni yaparken ekip çalışmasını uyum içinde gerçekleştirirler. Balıkçı gemilerinde çalışmak hava ve deniz şartlarıyla uğraşarak balık avcılığı yapmak veya üretim, işleme faaliyetlerinde bulunmak ekip çalışmasının en üst standardını gerektirmektedir. Bu sebeple insan ilişkilerinde başarılı, doğal ortamda çalışmayı seven, yüzme ve dalma tecrübesine sahip kişiler bu alanda mutlu ve başarılı olurlar. E. ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA İMKÂNLARI Balıkçı gemisi kaptanları ve balık avcılığı ile uğraşanlar her çeşit balıkçı gemisinde çalışabilirler. Üretim ve işleme teknoloji dalında görev alacak kişiler ise her çeşit iç su ve deniz canlıları yetiştiriciliği yapan işletmelerde, işleme teknolojisi uygulayan fabrikalarda, balık ıslah çalışmaları yapan kamu kurum ve kuruluşlarında istihdam edilirler. F. EĞİTİM VE KARİYER İMKÂNLARI Ülkemiz üniversitelerinde oldukça yaygın olan meslek yüksek okullarının su ürünleri bölümüne sınavsız geçiş yapabilirler. Ön lisans programlarını başarıyla tamamlayanlar gerekli şartları taşımaları hâlinde ÖSYM tarafından açılan Dikey Geçiş Sınavı nda başarılı oldukları taktirde, su ürünleri mühendisliği lisans programına geçiş yapabilirler. 287

ÖĞRENME FAALİYETİ 10

ÖĞRENME FAALİYETİ 10 ÖĞRENME FAALİYETİ 10 AMAÇ DENİZCİLİK / GEMİ ADAMLIĞI ALANI Bu faaliyet sonunda Denizcilik / Gemi Adamlığı alanı içindeki meslekleri tanıyabileceksiniz. A. ALANIN MEVCUT DURUMU VE GELECEĞİ Gemi adamlığı

Detaylı

BAHÇECİLİK. Bahçecilik alanı altında yer alan dalların yeterliklerini kazandırmaya yönelik eğitim ve öğretim verilen alandır.

BAHÇECİLİK. Bahçecilik alanı altında yer alan dalların yeterliklerini kazandırmaya yönelik eğitim ve öğretim verilen alandır. BAHÇECİLİK ALANIN TANIMI Bahçecilik alanı altında yer alan dalların yeterliklerini kazandırmaya yönelik eğitim ve öğretim verilen alandır. ALANIN AMACI Bahçecilik alanı altında yer alan dallarda, sektörün

Detaylı

ÖĞRENME FAALİYETİ 18

ÖĞRENME FAALİYETİ 18 ÖĞRENME FAALİYETİ 18 GAZ VE TESİSAT TEKNOLOJİSİ ALANI AMAÇ Bu faaliyet sonucunda, Gaz ve Tesisat Teknolojisi alanındaki meslekleri tanıyabileceksiniz. A. ALANIN MEVCUT DURUMU VE GELECEĞİ Gaz ve tesisat

Detaylı

ÖĞRENME FAALİYETİ 3 BAHÇECİLİK ALANI AMAÇ. Bu öğrenme faaliyeti ile bahçecilik alanındaki meslekleri tanıyabileceksiniz..

ÖĞRENME FAALİYETİ 3 BAHÇECİLİK ALANI AMAÇ. Bu öğrenme faaliyeti ile bahçecilik alanındaki meslekleri tanıyabileceksiniz.. ÖĞRENME FAALİYETİ 3 AMAÇ BAHÇECİLİK ALANI Bu öğrenme faaliyeti ile bahçecilik alanındaki meslekleri tanıyabileceksiniz.. A. ALANIN MEVCUT DURUMU VE GELECEĞİ Bahçecilik alanı; bireylere temel bilimleri

Detaylı

MESLEK REHBERİ. HEDEF; Mutlu Birey, Mutlu TÜRKİYE. HEDEF; Mutlu Birey, Mutlu TÜRKİYE

MESLEK REHBERİ. HEDEF; Mutlu Birey, Mutlu TÜRKİYE. HEDEF; Mutlu Birey, Mutlu TÜRKİYE Mesleki Mesleki Eğilime Eğilime Göre Göre Yönlendirme ve ve Kariyer Kariyer Rehberliği MESLEK MESLEK REHBERİ REHBERİ HEDEF; Mutlu Birey, Mutlu TÜRKİYE HEDEF; Mutlu Birey, Mutlu TÜRKİYE MESLEKİ EĞİLİME

Detaylı

MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ)

MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) GIDA TEKNOLOJİSİ ALANI ANKARA 2007 ÖĞRENME FAALİYETİ -15 AMAÇ GIDA TEKNOLOJİSİ Bu faaliyet sonucunda gıda

Detaylı

MUHASEBE VE FİNANSMAN ALANI

MUHASEBE VE FİNANSMAN ALANI MUHASEBE VE FİNANSMAN ALANI AMAÇ Bu faaliyette verilecek bilgiler sonunda muhasebe ve finansman alanındaki meslekleri ve meslek elemanlarını tanıyabileceksiniz. A. ALANIN MEVCUT DURUMU VE GELECEĞİ Türkiye

Detaylı

PENDİK DENİZCİLİK ANADOLU MESLEK LİSESİ

PENDİK DENİZCİLİK ANADOLU MESLEK LİSESİ Okulumuzda Denizcilik ve Gemi Yapımı adıyla eğitim verilen iki ana alanımız mevcuttur. 11. sınıftan itibaren Denizcilik bölümü öğrencilerimiz Gemi Yönetimi ve Makine Zabitliği dallarına, Gemi Yapımı bölümü

Detaylı

YİYECEK İÇECEK HİZMETLERİ ALANI

YİYECEK İÇECEK HİZMETLERİ ALANI YİYECEK İÇECEK HİZMETLERİ ALANI AMAÇ Bu faaliyet sonunda Yiyecek İçecek Hizmetleri alanındaki meslekleri tanıyabileceksiniz. A. ALANIN MEVCUT DURUMU VE GELECEĞİ Yiyecek ve içecek hizmetleri olan otel,

Detaylı

BALIKÇI GEMİSİ KAPTANI

BALIKÇI GEMİSİ KAPTANI TANIM Su ürünleri avcılığı, depolanması veya işletilmesinde kullanılan nitelikleri bu amaca uygun olan ve tonilato belgesinde balıkçı gemisi olduğu belirtilen ticaret gemisini sevk ve idare eden gemi adamıdır.

Detaylı

ÖĞRENME FAALİYETİ 37

ÖĞRENME FAALİYETİ 37 ÖĞRENME FAALİYETİ 37 AMAÇ OTOMASYON ALANI Bu faaliyet sonucunda otomasyon alanındaki meslekleri tanıyabileceksiniz. A. ALANIN MEVCUT DURUMU VE GELECEĞİ 234 Sanayi devriminin başlangıcının aksine, yakın

Detaylı

OKULUMUZ ALANLARI. - Teknik Lise ve Endüstri Meslek Lisesi Programlarına kayıtlı öğrencilerimiz,

OKULUMUZ ALANLARI. - Teknik Lise ve Endüstri Meslek Lisesi Programlarına kayıtlı öğrencilerimiz, OKULUMUZ ALANLARI 2013-2014 eğitim öğretim yılında açılması sebebiyle okulumuzda, sadece 9. sınıf öğrencileri bulunmakta olup, bu yıl için meslek alanlarında eğitim öğretim yapılamamaktadır. 2014-2015

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MESLEKİ TEKNİK EĞİTİM ALANLARI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MESLEKİ TEKNİK EĞİTİM ALANLARI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MESLEKİ TEKNİK EĞİTİM ALANLARI Ankara, 2012 1 2 3 İÇİNDEKİLER GİRİŞ... 6 ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ... 7 ADALET... 9 AİLE VE TÜKETİCİ HİZMETLERİ...

Detaylı

MAKİNE MÜHENDİSİ. Bir makine mühendisi üç ana işlevi üstlenir; - Tasarlama - Üretim yönetimlerini geliştirme - Üretimi planlama ve uygulama

MAKİNE MÜHENDİSİ. Bir makine mühendisi üç ana işlevi üstlenir; - Tasarlama - Üretim yönetimlerini geliştirme - Üretimi planlama ve uygulama TANIM Her türlü mekanik sistemin, makinenin, makine elemanlarının belirli kriterler çerçevesinde tasarımını yapan, geliştiren, üretimini planlayan, üretim teknolojilerini geliştiren, sistemler arası ilişki

Detaylı

ÖĞRENME FAALİYETİ 41

ÖĞRENME FAALİYETİ 41 ÖĞRENME FAALİYETİ 41 AMAÇ: RAYLI SİSTEMLER ALANI Bu öğrenme faaliyeti sonucunda Raylı Sistem alanındaki meslekleri tanıyabileceksiniz. ALANIN MEVCUT DURUMU VE GELECEĞİ Ülkemiz demiryolu tarihi üç dönem

Detaylı

UÇAK MÜHENDİSİ TANIM A- GÖREVLER

UÇAK MÜHENDİSİ TANIM A- GÖREVLER TANIM Uçak mühendisi, uçakların tasarlanması ve yapım projelerinin hazırlanması, üretilmesi, geliştirilmesi, bakım-onarımı ve işletilmesi konularında çalışan kişidir. A- GÖREVLER KULLANILAN ARAÇ, GEREÇ

Detaylı

MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ)

MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) SANAT VE TASARIM ALANI ANKARA 2007 ÖĞRENME FAALİYETİ -36 AMAÇ SANAT VE TASARIM Bu faaliyet sonucunda Sanat

Detaylı

ÇEVRE MÜHENDİSİ TANIM

ÇEVRE MÜHENDİSİ TANIM TANIM Doğal kaynakların en iyi biçimde kullanılması, doğal çevrenin korunması ve insan sağlığına uygun biçimde geliştirilmesi konusunda çalışan kişidir. A- GÖREVLER KULLANILAN ARAÇ, GEREÇ VE EKİPMAN Çevre

Detaylı

MESLEK LİSESİ 2013-2014 MESLEKİ VE TEKNİK ORTAÖĞRETİM KURUMLARINDA ALAN / DAL SEÇİMİ

MESLEK LİSESİ 2013-2014 MESLEKİ VE TEKNİK ORTAÖĞRETİM KURUMLARINDA ALAN / DAL SEÇİMİ MİMAR SİNAN TEKNİK VE ENDÜSTRİ MESLEK LİSESİ 2013-2014 MESLEKİ VE TEKNİK ORTAÖĞRETİM KURUMLARINDA ALAN / DAL SEÇİMİ MESLEĞİN ÖNEMİ İnsan yaşamındaki önemli dönüm noktalarından biri meslek seçimidir. Meslek

Detaylı

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM ALANLARI TANITIM MODÜLÜ 2

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM ALANLARI TANITIM MODÜLÜ 2 T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM ALANLARI TANITIM MODÜLÜ 2 ANKARA ARALIK 2005 ii 2006 T.C. Milli Eğitim Bakanlığı http://megep.meb.gov.tr Bu modül (ders notu); Mesleki Eğitim ve Öğretim

Detaylı

ÖĞRENME FAALİYETİ 40

ÖĞRENME FAALİYETİ 40 ÖĞRENME FAALİYETİ 40 AMAÇ PLASTİK TEKNOLOJİSİ ALANI Bu faaliyette verilen bilgiler doğrultusunda plastik teknolojisi alanı altında yer alan meslekleri tanıyabileceksiniz. A. ALANIN MEVCUT DURUMU ve GELECEĞİ

Detaylı

ACİL YARDIM TEKNİKERLİĞİ (ÖNLİSANS-SAY 1)

ACİL YARDIM TEKNİKERLİĞİ (ÖNLİSANS-SAY 1) ACİL YARDIM TEKNİKERLİĞİ (ÖNLİSANS-SAY 1) Acil Yardım Teknikerliği programının amacı, acil bakım hizmetini hastane dışında, profesyonel düzeyde verebilecek elemanları yetiştirmektir. Ambulans ve acil bakım

Detaylı

YER BİLİMLERİ TEHLİKELİ VE ÇOK TEHLİKELİ İŞLERDE JEOFİZİK CİHAZ OPERATÖRLÜĞÜ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

YER BİLİMLERİ TEHLİKELİ VE ÇOK TEHLİKELİ İŞLERDE JEOFİZİK CİHAZ OPERATÖRLÜĞÜ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü YER BİLİMLERİ TEHLİKELİ VE ÇOK TEHLİKELİ İŞLERDE JEOFİZİK CİHAZ OPERATÖRLÜĞÜ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde

Detaylı

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ GRAFİK VE ANİMASYON TABANLI WEB SAYFASI HAZIRLAMA MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ GRAFİK VE ANİMASYON TABANLI WEB SAYFASI HAZIRLAMA MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ GRAFİK VE ANİMASYON TABANLI WEB SAYFASI HAZIRLAMA MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2009 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde

Detaylı

ÖĞRENME FAALİYETİ 14

ÖĞRENME FAALİYETİ 14 ÖĞRENME FAALİYETİ 14 ELEKTRİK-ELEKTRONİK ALANI AMAÇ ELEKTRİK - ELEKTRONİK Bu faaliyet ile Elektrik- Elektronik alanı altında yer alan meslekleri tanıyabileceksiniz A. ALANIN MEVCUT DURUMU VE GELECEĞİ Elektrik-Elektronik

Detaylı

ÖĞRENME FAALİYETİ 30

ÖĞRENME FAALİYETİ 30 ÖĞRENME FAALİYETİ 30 MATBAACILIK ALANI AMAÇ Bu faaliyet sonucunda matbaacılık alanındaki meslekleri tanıyabileceksiniz. A. ALANIN MEVCUT DURUMU VE GELECEĞİ Bilginin gelecek kuşaklara aktarılması, çoğaltılması,

Detaylı

MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULLARI

MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULLARI MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULLARI Medipol lü Olmak Yarınlara Hazırlanmaktır. Sevgili Öğrenciler, Yüksek Öğretim misyonunun tematik çatısını oluşturan bilgi, öğrenen organizasyonlar olan çağdaş

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ TEKNİKERİ

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ TEKNİKERİ TANIM İşyerlerini, işin yürütülmesi nedeniyle oluşan tehlikelerden uzaklaştırmak ve sağlığa zarar verebilecek koşullardan arındırarak, daha iyi bir çalışma ortamı sağlamak için bir plan dahilinde iş güvenliği

Detaylı

Denizcilik Meslek Liselerinde Gemi Yapımı ve Denizcilik(Gemi Yönetimi) alanları için üniversite tercih kılavuzu

Denizcilik Meslek Liselerinde Gemi Yapımı ve Denizcilik(Gemi Yönetimi) alanları için üniversite tercih kılavuzu Denizcilik Meslek Liselerinde Gemi Yapımı ve Denizcilik(Gemi Yönetimi) alanları için üniversite tercih kılavuzu Sınavsız Geçişler İçin: GEMİ İNŞAATI DENİZ ULAŞTIRMA VE İŞLETME SU ALTI TEKNOLOJİSİ YAT İŞLETME

Detaylı

KİMYA TEKNOLOJİSİ TEHLİKELİ VE ÇOK TEHLİKELİ İŞLERDE İÇME SUYU ARITMA VE TESİS OPERATÖRLÜĞÜ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

KİMYA TEKNOLOJİSİ TEHLİKELİ VE ÇOK TEHLİKELİ İŞLERDE İÇME SUYU ARITMA VE TESİS OPERATÖRLÜĞÜ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü KİMYA TEKNOLOJİSİ TEHLİKELİ VE ÇOK TEHLİKELİ İŞLERDE İÇME SUYU ARITMA VE TESİS OPERATÖRLÜĞÜ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2014 ANKARA

Detaylı