Kısa Biyografisiyle Nejat Göyünç *1

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Kısa Biyografisiyle Nejat Göyünç *1"

Transkript

1 Kısa Biyografisiyle Nejat Göyünç *1 PROF. DR. NEJAT GÖYÜNÇ ARMAĞANI 35 Doç. Dr. Ercan KARAKOÇ Yıldız Teknik Üniversitesi, Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Bölümü...Gençliği her türlü yabancı fikir ve akımlardan korumak, hür fikir ve irfan sahibi yapmanın belirli şartları vardır. Onları her şeyden önce düşünmeye, duyduklarını ve okuduklarını test ettikten sonra kabul veya redde alıştırmak lazımdır... Başkalarının fikirlerine karşı hoşgörülü olmayan insanlar daha çok az okuyan, az bilenler arasından çıkar. Çünkü dünyaları ve düşünceleri dar, sabırları azdır... Nejat Göyünç Bu çalışmada, eserleriyle Türk tarihçiliğinde önemli bir yeri olan, yaşamı boyunca onlarca talebe yetiştirerek hocaların hocası unvanını ziyadesiyle hak eden; çalışma azmi, enerjisi ve disipliniyle çevresine rehberlikte bulunan, taraflı tarafsız herkesin İstanbul veya Osmanlı beyefendisi olarak adlandırdığı merhum Prof. Dr. Nejat Göyünç ün kısa biyografisi ele alınacaktır. Ailesi Prof. Dr. Hasan Nejat Göyünç 18 Kasım 1925 tarihinde Beşiktaş Serencebey Yokuşu ndaki bir evde doğdu. Ailenin ikinci çocuğuydu. Bir ablası vardı. Annesi Cemile Hanım, babası Ali Rıza Numan Bey di. Baba tarafından dedesi Hasan Efendi ise Nevşehir Ürgüp doğumlu bir müderristir. Babası Avanos taki annesini ziyarete gitmiş olduğundan nüfus kaydına doğum tarihi 4 Aralık 1925 (1341) yazılmıştır. Ali Rıza Bey, Cemile Hanım la 1922 yılında evlenmişti. Kendisi ailesinin geçimini temin etmek için gemilerde çarkçıbaşılık yapıyordu. Bununla birlikte uzun deniz seferlerinin yeni evli çifte zor gelmesi nedeniyle, Ali Rıza Bey söz konusu işinden ayrılarak İstanbul Heybeliada Sanatoryumu nda Röntgen Dairesi ne makinist olarak girmiştir. Ali Rıza Bey, Mayıs 1927 de burada meydana gelen elim bir yangında yanmış, 4 gün hastanede yattıktan sonra kurtarılamayarak vefat etmiştir. Bu talihsiz * Söz konusu çalışma, 1-5 Kasım 2007 tarihleri arasında düzenlenen V. Uluslararası Üsküdar Sempozyumu nda sunulan tebliğin tekrar gözden geçirilerek genişletilmiş halidir. Nejat Göyünç ün Annesi ve Babası

2 TARİHÇİLİĞE ADANMIŞ BİR ÖMÜR 36 kazadan sonra küçük Nejat yetim kalmış ve babasız büyümüştür. Hoca nın annesi Cemile Hanım, İstanbul doğumlu olmakla beraber aslen Erzurum, İspir, Yukarı Özbağ köylüdür (eski adıyla Kan). Cemile Hanım ın ailesi ise İstanbul, Kadıköy Feneryolu nda ikamet etmekteydi. Tahsil Hayatı Nejat Göyünç ün eğitim hayatı sürekli seyahatlerle geçmiştir. Bu hususiyeti dolayısıyla hoca, meşhur Osmanlı seyyahı Evliya Çelebi den el almış denilebilir. Küçük Nejat, ilkokul birinci sınıfı yıllarında Kadıköy Moda İlkokulu nda okuduktan sonra, ailesi Erzurum a taşınınca tahsil hayatına burada devam etti yılında Erzurum Gazi İlkokulu ndan mezun oldu. 2 İlk mektep bitince Erzincan Askeri Ortaokulu nun imtihanlarına başvurdu. Ancak sağlık muayenesi sırasında gözünden kusurlu bulundu ve çok istemesine rağmen askeri okula kayıt yaptıramadı. 3 Bunun üzerine Erzurum Lisesi nin orta kısmına yazıldı. İki ay sonra parasız yatılı imtihanını kazanarak Kars a gitti. Kars ta bir yıl okula devam ettikten sonra, ikinci sınıftayken parasız yatılı olarak Haydarpaşa Lisesi ne 4 nakledildi ve 1943 yılında okulun Edebiyat Şubesi nden mezun oldu yılları arasında parasız yatılı olarak Ankara da Siyasal Bilgiler Yüksek Okulu nda okudu. Siyasal Bilgiler Yüksek Okulu na devam etmek için sene sonunda karne not ortalamasının 56 olması gerekmekteydi. Hoca nın ortalaması 55 de kaldığı için başarısız sayıldı. Genç Nejat, bunun üzerine ailesinden habersiz olarak Siyasal Bilgiler Yüksek Okulu ndan ayrılıp İstanbul a geldi. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü ne kaydını yaptırarak, 1948 yılında buradan mezun oldu. Akabinde askere gidip Ankara Yedek Subay Okulu nda eğitim gördü ve Gelibolu da piyade yedek subay olarak askerliğini tamamlayıp 31 Ekim 1949 da terhis olarak sivil hayata tekrar döndü. 2 Bu okul, Milli Mücadele tarihimizde önemli bir yeri olan Erzurum Kongresi nin toplandığı tarihi binadır. 3 Hoca, askeri okula kayıt yaptıramamış olmasını daha sonra hayırla yâd edecektir. Zira, 1939 Erzincan Depremi nde pek çok yerleşim yerinin ve binanın yerle bir olması gibi askeri okul da yıkılmış ve öğrencilerinin çoğu enkaz altında kalarak ölmüştür. Hoca bu durumu, eğer gözümden kusurlu bulunmayıp, bu okula yazılmış olsaydım ben de ölmüş olacak ve şu anda aranızda olamayacaktım diye anlatırdı. 4 Günümüzde Haydarpaşa Numune Hastanesi karşısında bulunan şimdiki Marmara Üniversitesi nin Hukuk ve Eczacılık Fakülteleri nin bulunduğu tarihi bina.

3 PROF. DR. NEJAT GÖYÜNÇ ARMAĞANI 37 Nejat Göyünç ve Tayyip Gökbilgin Evliliği ve Ailesi Nejat Göyünç, 16 Ağustos 1954 yılında Servet Ayten (Ekler) hanımefendi ile evlendi. Evliliklerinden biri erkek, biri de kız olmak üzere iki çocukları oldu. Oğulları Armağan Ekrem, 30 Temmuz 1955 te, kızları Ayşe Nihal (Güreş) ise 18 Ekim 1956 da doğdu. Hoca, eşi Ayten Hanım a her zaman büyük sevgi ve saygı duyar, onu şöyle anlatırdı: Kendisi mükemmel bir ev kadınıdır. Elinden dikiş, nakış, yemek ve temizlik gibi bütün ev işleri geldiği gibi; evdeki tamiratları da kendisi yapardı. Ben de bütün vaktimi çalışmaya hasredebilirdim. Çok şükür, bu da Allah ın bir lütfudur. Meslek Hayatı Askerlik sonrasında İstanbul a geri dönen genç Nejat, hocası Prof. Dr. Cavit Baysun aracılığıyla Başbakanlık Arşivi ne telhisçi 5 olarak girmiş ve yaklaşık olarak iki yıl (22 ay) bu görevde bulunmuştur. Bilahare, parasız yatılı okuması sebebiyle 12 yıllık mecburi hizmetini yerine getirmek üzere Milli Eğitim Bakanlığı nca 1951 yılında Mardin Lisesi ne tayin olunmuştur. Mardin Lisesi nde eğitim yılında stajyer öğretmen, te müdür yardımcısı ve arasında ise başmuavin olarak görev yapmıştır. Buradaki görevi esnasında, Mardin i, Mardinlileri yakından tanıması ve sevmesi, XVI. Yüzyılda Mardin Sancağı başlıklı doçentlik tezini hazırlamasına vesile olmuştu. Bu yıllarda, Nejat Hoca, ABD deki ortaöğrenim kurumlarında inceleme yapmak 5 Telhis hakkında ayrıntılı bilgi için bkz. Pál Fodor, Telhis, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, C. 40, İstanbul 2011, s

4 TARİHÇİLİĞE ADANMIŞ BİR ÖMÜR 38 üzere Ford Foundation 6 tarafından sağlanan bir bursu kazandı. Türk-Amerikan Derneği tarafından verilen İngilizce derslerini bitirdikten sonra, 15 kişilik bir grupla birlikte Ocak 1955 te dokuz aylığına ABD ye gitti. 7 Eylül 1955 te yurda dönünce Ankara Bahçelievler Deneme Lisesi ne tayin oldu ve burada 1957 yılına kadar tarih öğretmenliği ve idarecilik yaptı yılı hocanın kariyerinde önemli bir değişimin başlangıcı oldu ve tarih dersi öğretmenliğinden ayrıldı. Hoca, Milli Eğitim Bakanlığı nın yurtdışında doktora yapmak üzere 1416 sayılı Kanun gereği açmış olduğu imtihanı başarı ile kazanarak Almanya ya gitti. Goethe Enstitüsü ndeki dört aylık Almanca kurslarından sonra Götthingen Üniversitesi nde tanınmış müsteşrik Prof. Dr. Walther Hinz in 8 nezaretinde doktora çalışmalarına başladı. Burada, muhtemelen hocasının tavsiyesi üzerine biraz farklı bir alanda, İmad es-sahavi nin 1340 tarihli Camiü l-hesab adlı resmi bir muhasebe kitabı üzerinde çalıştı Şubat 1962 de doktorasını tamamladıktan sonra Türkiye ye döndü. Akademik Hayatı Merhum Nejat Göyünç, İstanbul Üniversitesi Tarih Bölümü bünyesinde Prof. Dr. Tayyib Gökbilgin tarafından yeni kurulmuş olan Osmanlı Müesseseleri ve Medeniyeti Tarihi Kürsüsü ne asistan doktor olarak 31 Ağustos 1962 yılında alındı. Hoca burada, 1 Aralık 1966 da XVI. Yüzyılda Mardin Sancağı 10 konulu tezi ile eylemsiz doçent, Mayıs 1967 de ise eylemli (kadrolu) doçent oldu. Söz konusu çalışma esas itibariyle tahrir defterleri ve diğer arşiv malzemesine dayanmakla birlikte, vakayinameler, seyahatnameler gibi eserlerden faydalanılarak hazırlanmış, XVI. Yüzyıl Tahrir Defteri ağırlıklı şehir incelemelerinin ilklerinden olarak daha sonrakilere model teşkil etmiştir. Nejat Hoca, Aralık 1971 tarihinde kendi isteği ile Hacettepe Üniversitesi Tarih Bölümü ne geçmeye karar vermiş, böylece hocası ve çok sevdiği İstanbul dan ayrılmıştır. Hoca, değer verdiği ve yurtdışına gitmelerine destek olduğu Zeki Arıkan ve Ahmet Yaşar 6 7 Nejat Göyünç, Türkler ve Ermeniler, Yeni Türkiye Yayınları, Ankara 2005, s Prof. Walter Hinz hakkında bilgi için bkz. Nejat Göyünç, Walther Hinz ( ) in Ardından, Osmanlı Araştırmaları Dergisi, XIII, İstanbul 1993, s. IX-XII. 9 Das sogenante Gâme o l-hesâb des Emâd es-serâvi. Ein Leitfaden des staatlichen Rechnungswesens von ca Nejat Göyünç, XVI. Yüzyılda Mardin Sancağı, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yayınları, İstanbul 1969; ikinci baskı, TTK Yayınları, Ankara 1991.

5 Ocak başta olmak üzere yetenekli bazı gençlere üniversite yolunu açmak için bu yolu seçmiştir. Hacettepe Üniversitesi nde, Mart 1973 te profesör olmuş ve burada İnkılâp Tarihi derslerine girmeye başlamıştır. İstanbul Üniversitesi Sonçağ Tarihi Kürsüsü nden Prof. Dr. Cevat Eren in vefatı ve Prof. Dr. Cemal Tükin in emekli olması üzerine Nejat Hoca ya bu kürsüye gelmesi teklif edilmiş ve hoca bu teklifi kabul ederek Mart 1977 yılında yeniden çok sevdiği İstanbul a geri dönmüştür. Bu sırada, müdürlük görevini yapması esnasında kendisine fazladan hiçbir ücret ödenmemesi ve Edebiyat Fakültesi ndeki derslerine devam etmesine müsaade edilmesi şartıyla zamanın Devlet Bakanı Dr. Lütfi Doğan ın teklifini kıramayarak yılları arasında bir yıl süre ile Başbakanlık Arşivi Genel Müdürü olarak görev yapmıştır. Görevi boyunca, özellikle taşradan gelen araştırmacılara kolaylık olsun diye cumartesi gününü de çalışanlara açmış, araştırma salonunda çay ve kahve içimine son vermiştir. Ayrıca köklü ve sistemli bir dergi çıkartma fikrine de bu dönemde karar veren Hoca, halen yayın hayatına devam eden Osmanlı Araştırmaları Dergisi ni de bu dönemde çıkarmaya başlamıştır yıllarında Boğaziçi Üniversitesi ne yarı zamanlı derse giden Prof. Göyünç, bilahare zamanın Rektörü Prof. Dr. Ergün Toğrol tarafından üniversite bünyesindeki Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Enstitüsü ne müdür olarak atanmıştır. Bununla birlikte, Ekim 1983 te Hoca nın Enstitü deki görevlerine son verilmiş ve Hoca, üniversitenin Tarih Bölümü ne nakledilmiştir. Bu tarihten, Haziran 1985 e kadar Hoca nın akademik kariyerinde sıkıntılı bir süreç başlayacaktır. YÖK Kanununun 7L maddesi 11 gereğince Ekim 1983 te Boğaziçi Üniversitesi nden Malatya İnönü Üniversitesi ne gönderilen Nejat Hoca, orada da oldukça sıkıntılı günler yaşamıştır. 12 PROF. DR. NEJAT GÖYÜNÇ ARMAĞANI Bu maddeye göre, üniversite öğretim üyelerinden, YÖK Kanunu nda öngörülen görevleri yerine getirmekte yetersizliği görülenler ile bu kanunda belirlenen yükseköğretimin amaç, ana ilkeleri ve öngördüğü düzene aykırı harekette bulunanların rektörün önerisi üzerine veya doğrudan, normal usülüne göre, yükseköğretim kurumları ile ilişiklerini kesmek veya denenmek üzere başka bir yükseköğretim kurumuna atamak YÖK ün görevleri arasında sayılmıştır. Yukarıdaki yasa metnini günlük dille söyleyecek olursak, bu maddeyle YÖK e, yükseköğretimin amaç ve ana ilkelerine ve öngördüğü düzene aykırı harekette bulunmak gibi son derece muğlak ve son derece sübjektif bir suçlamayla istediği öğretim üyesini üniversiteden atma ya da sürgün etme yetkisi verilmiştir. Bkz. haber/20431/ 12 Göyünç, Boğaziçi Üniversitesi nde görev yaparken karşılaştığı söz konusu sürgün hadisesinin, ülkede tanınmış üst düzey bir tıpçı bürokrat tarafından kendisine teklif edilen ve üzerine her zaman spekülasyonlar olan bir derneğe üye olmayı reddetmesinden sonra meydana geldiğini söylerdi. Hoca, Boğaziçi Üniversitesi nden İnönü Üniversitesi ne sol, oradan da Selçuk Üniversitesi ne sağ görüşlü olduğu iddiası ile gönderilmişti. Sohbetleri

6 TARİHÇİLİĞE ADANMIŞ BİR ÖMÜR 40 Nejat Göyünç ve Halil İnalçık eğitim-öğretim yılında kendisine ders verilmemiş, eğitim yılında ise kendisine sadece Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi dersleri verilmiştir. Buradayken söz konusu madde kendisine tekrar uygulanarak Haziran 1985 te Konya Selçuk Üniversitesi ne nakledilmiştir. Hoca, bilahare burada bölüm başkanı olmuştur. Göyünç, 1992 yılında emekli oluncaya kadar Selçuk Üniversitesi nde görev yapmıştır. 13 Hoca, kendisine kucak açan ve burada çalışma imkânı veren dönemin Rektörü Prof. Dr. Halil Cin i hep iyilikle ve hayırla anmıştır. Göyünç, Selçuk Üniversitesi nde görev yaparken, eğitim-öğretim yılı güz döneminde Münih (Ludwig-Maximilians-Universtität München), 14 yaz döneminde ise Bamberg (Otto-Friedrich-Universität Bamberg) 15 üniversitelerinde misafir öğretim üyesi olarak çalışmıştır. Bunların yanında Hoca, 1972 yılında doktora hocası Prof. Hinz in teklifi üzerine Alman Doğu Bilimleri Cemiyeti ne 16 üye olmuştur. 29 Eylül 1995 tarihi hoca için önemli bir gün olacaktır. Söz konusu cemiyetin kuruluşunun 150. yıldönümünün de kutlandığı Leipzig deki Alman Doğu Bilimleri Günü 17 adını taşıyan uluslararası toplantının son gününde, Prof. Göyünç bu kuruluşun fahri üyeliğine seçilmiş; kendisine bu münasebetle berat verilmesinin ardından kürsüde Prof. Dr. Klaus Kreiser ve Dr. Christoph esnasında yaşadığı bu komik durumu gülümseyerek anlatırdı Deutsche Morgenlandische Gesellschaft. 17 Deutscher Oriantalistentag.

7 K. Neumann tarafından hazırlanan ve Avrupa nın muhtelif üniversitelerine mensup on beş tanınmış bilim adamının makalelerini ihtiva eden bir hatıra kitabı sunulmuştur. 18 Prof. Göyünç, 1970 yılında Türk Tarih Kurumu na muhabir, 1981 de ise asli üye olmuştur. Daha sonraları 1995 yılında yeniden asli üye ve Balkan Araştırmaları Komisyonu başkanı seçilmiştir. Nejat Hoca nın ilmi faaliyetlerini yürüttüğü bir diğer mekân ise Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi ni de çıkaran İslam Araştırmaları Merkezi (İSAM) 19 olmuştur. Burada Doç Dr. Ahmet Kavas 20 ile aynı odayı paylaşmıştır. Kütüphanedeki çalışma ortamı kendisini çok memnun ettiğinden 550 adedi bulan kitaplarını İSAM a bağışlamıştır. İstanbul, Boğaziçi, Hacettepe, İnönü ve Selçuk üniversitelerinde lisans ve lisansüstü dersleri veren Prof. Dr. Nejat Göyünç emekli olduktan sonra da hocalığa devam etmiştir yılları arasında Bursa Uludağ Üniversitesi Tarih Bölümü nde lisans; 2000 yılından vefatına değin Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü (GYTE), Strateji Ana Bilim Dalı nda lisansüstü dersleri vermiştir. 1 Temmuz 2001 Pazar günü Üsküdar Sultantepe deki evinde uykusu esnasında geçirdiği kalp krizi sonrası vefat etmiştir. 21 PROF. DR. NEJAT GÖYÜNÇ ARMAĞANI 41 Eserleri Prof. Nejat Göyünç hayatı boyunca çok sayıda bilimsel faaliyette bulunmuş, velut bir akademisyen ve entelektüeldir. O, uluslararası bir bilim adamı olduğunu açık bir şekilde gösterircesine sadece Türkçe değil, İngilizce ve Almanca eserler de kaleme almıştır. Hoca, sekiz kitap, yüz altmış dört makale, on altı ansiklopedi maddesi, kırk sekiz kitap tanıtımı yazmıştır. İlaveten bir çeviri çalışması da bulunan hoca, yirmi yedi lisans tezi, yirmi yüksek lisans tezi ve on dört doktora tezi yürütmüştür. Ayrıca, Prof. Göyünç hocaların hocası unvanına sahip olan nadir bilim adamlarımızdandır. Kendisi, öğrencilerinden pek ço- 18 Das Osmanische Reich in seinen Archivalien und Chroniken-Arşivleri ve Tarihi Eserlerinde Osmanlı Devleti Hâlihazırda Prof. Dr. ve Türkiye nin Çad Büyükelçisi. 21 Göyünç, 1979 yılında Ankara da bir doçentlik savunması sırasında ilk kalp krizini geçirmiştir. Derhal hastaneye kaldırılan hoca tekrar hayata döndürülmüş, akabinde uzun bir dönem dinlenmiştir. Kendisi ile en son 29 Haziran 2001 tarihinde GYTE de beraberdik. Hoca ile odada çay içip sohbet ederken, hoca birdenbire konuşmasını kesmişti. Hocanın yüzünün rengi değişmiş ve gözleri sabit bir yere doğru odaklanmıştı. Söz konusu hadise birkaç saniye içerisinde olmuştu. Açıkçası ben de kendisinin bu son halinden biraz çekinmiştim. Ancak hoca kendine gelince, hiçbir şey söylemeden ve hissettirmeden konuşmamıza devam etti. Galiba hoca o gün ikinci kalp spazmını benimle birlikte yaşamıştı.

8 TARİHÇİLİĞE ADANMIŞ BİR ÖMÜR 42 ğunun profesör olduğunu görebilmiştir. Bunlara örnek verecek olursak şu isimleri yazabiliriz: Prof. Dr. Özer Ozankaya (Mardin Lisesi nden öğrencisi), Prof. Dr. Ahmet Yaşar Ocak, Prof. Dr. Yusuf Halaçoğlu, Prof. Dr. Zeki Arıkan, Prof. Dr. Mehmet İpşirli, Prof. Dr. Mehmet Akif Aydın, Prof. Dr. Mehmet Saray, Prof. Dr. Adnan Şişman, Prof. Dr. Faruk Kocacık, Prof. Dr. İhsan Güneş, Prof. Dr. Ali Birinci ve Prof. Dr. Mehmet Ali Beyhan. Hocanın bir diğer özelliği de pek çok yabancı bilim adamı ile yakın arkadaş olmasıdır. Onlarla sürekli iletişim içinde olmuş, beraber bilimsel çalışmalarda bulunmuşlardır. İstanbul a her gelişlerinde hoca, onları Sultantepe deki müthiş boğaz manzaralı evinde misafir etmiştir. Nejat Hoca nın evinde de misafir ettiği söz konusu akademisyen arkadaşlarından bazıları şunlardır: Heath W. Lowry, 22 Suraiya Faroquie, Evangelia Balta, Klaus Kreiser, Andreas Tietze, Hans Georg Majer, Wolf-Dieter Hütteroth, Christoph K. Neumann, Machiko Nagata, Prof. Yuzo Nogata. Hoca Hakkında Görüşler Nejat Hoca nın zamansız vefatı, sevenlerini derin üzüntüye boğmuştu. Ölümü sonrasında hem kendisinin öğrencileri hem de onu yakından tanıyanlar kendisi hakkındaki düşünce ve duygularını gazete ve dergilerdeki yazılarıyla paylaşmışlardır. Taraflı tarafsız herkes onun sevecen, yardımsever, hoşgörülü, alanında kendini iyi yetiştirdiğini ve yaşamıyla bir İstanbul ve Osmanlı beyefendisi olduğunu yazmaktadır. Günümüz Türkiye tarihçileri arasında tartışmasız çok önemli bir yeri olan İlber Ortaylı, hocanın vefatı üzerine kaleme aldığı yazısında onu şu şekilde anlatır: Prof. Nejat Göyünç, herkesin işine koşan, dindar, tam Üsküdarlı, hoşgörülü; bir yanıyla da Prusya profesörleri kadar katı ve disiplinli, yufkayürekli ama inatçı, hanımların elini öpen bir Tanzimat Osmanlı sıydı....hoca ya başvuranlar sual eyler; Efendim II. Viyana Muhasarası yıllarında kalelerinin durumunu neyleyeyim? ; el cevap: Maliyeden müdevver defterlerde Büyük Kaleler Defteri ne bak... Veya arsızca bir talep; Hocam Makedonya Müfettişlik raporlarına bakıyorum, bunların birlikte mukayesesini yapsak, önündeki işi bırakır, birlikte okumaya oturur... İster Anadolulu, ister Rumelili ister talebesi ol, ister yedi kat yabancı... Andreas Tietze ile bir sohbeti sırasında yılında Washington merkezli ABD deki en büyük Türk lobilerinden birisi olan Assembly of Turkish American Associations (ATAA) da görev yaparken Prof. Lowry ile tanışma imkânım olmuştu. Sohbetimiz esnasında Lowry, rahmetli Nejat hocayı çok derinden sevdiğini ve takdir ettiğini ifade etmişti.

9 İstanbul da gariplik çeken tarihçi takımı Üsküdar daki eve davet edilir, eşi Ayten Hanım ın nefis yemekleriyle bir aile ortamında vakit geçirir. Herkesin meşrebine saygılı, kendi oruç tutar, tutmayana çayını ikram eder, sigara içmez, mesela sevimli tarihçi Evangelia Balta nın üst üste sigara yakmasından hiç rahatsız olmazdı... Son yolculuğuna gönderen renkli cemaat, bir faninin Türkiye de de sevilmesi ve faydalı olabilmesi için, mutlaka hizipçilik yapmasının gerekli olmadığını gösteriyordu. 23 Gazeteci, yazar Beşir Ayvazoğlu ise makalesinde lerde Türk Kültürü dergisinde yayımlanan yazılarından tanıdığım Nejat Hoca yı talebesi Prof. Dr. Ali Birinci den çok dinlemiş ve gıyabında sevmiştim. Sonraki yıllarda birçok toplantıda karşılaştık; fakat şahsi tanışıklığımız o İSAM a geldikten sonradır... Son birkaç yıldır İSAM da kendisine tahsis edilen odada çalışmalarına devam eden ve zengin kütüphanesinin hatırı sayılır bir bölümünü bu seçkin kurumun kütüphanesine bağışlayan Prof. Dr. Nejat Göyünç, yurt içinde ve yurt dışındaki akademik çevrelerde iyi tanınmakla beraber medyada hemen hiç görünmediği için fikri sorulmayan -ve ölümü bile haber olmayan- mütevazı, mütebahhir bir Osmanlı tarihçisiydi... diye yazmaktadır. 24 Ünlü popüler tarihçi, gazeteci ve yazar Murat Bardakçı ise hocayla ilgili şu hususlara değinmektedir:...istanbulluydu, 76 yaşındaydı, çok düzgün bir insandı, Türkiye de ideolojilerin çarpıştığı senelerde hiçbir akımın esiri olmayıp sadece ilimle uğraşmıştı. Bu yüzden layık olmadığı muamelelere uğramış ve hayli çekmiş ama ilimleri kendilerinden menkul olup tantanalı unvanları sadece kâğıt üzerinde var olan ve ona karşı en akıl almaz işleri edenler bile, neticede hocalığı ve ilmi karşısında baş eğmek zorunda kalmışlardı... Bugün çoğu isim sahibi birer profesör olan çok sayıda öğrencisine tarihin belgesiz yazılamayacağını ve işin yolunun arşivden geçtiğini öğreten Nejat Bey di... Eskiler, âlimin ölümü âlemin ölümüdür derler. Prof. Nejat Göyünç le beraber, tarih ilminin yaratılması artık imkânsız olan bir âlemi göçüp gitti. 25 Yine gazeteci ve yazar Mehmet Niyazi, Genellikle Hakk ın rahmetine kavuşanların ardından Boşluğu doldurulmaz diye yazılır. Ama İSAM Kütüphanesi nde yapılan merasimle yetiştirdiği öğrencilerinin konuşmalarından anladığım kadarıyla Prof. Dr. Nejat PROF. DR. NEJAT GÖYÜNÇ ARMAĞANI İlber Ortaylı, Tarihçi Hocanın Ardından, Milliyet Pazar, 15 Temmuz Beşir Ayvazoğlu, Âlimin Ölümü, Zaman, 4 Temmuz Murat Bardakçı, Yerel Tarihçiliğin En Büyük Üstadı Öldü, Hürriyet, 5 Ağustos 2001.

10 TARİHÇİLİĞE ADANMIŞ BİR ÖMÜR 44 Göyünç, ardında boşluk bırakmadan bu fani âleme veda etti... Bilim insanları milletlerin yıldızlarıdır. Göyünç Hoca da bizim yıldızlarımızdan biriydi... diye ifade etmektedir. 26 Usta ve kıdemli gazeteci, son dönemlerde yazmış olduğu tarih kitaplarıyla temayüz eden Taha Akyol ise Milliyet teki köşesinde hocayla ilgili şunları söylemektedir:...kürtlerin tarihi konusunda araştırmalar yaparken, Prof. Göyünç ün XVI. Yüzyılda Mardin Sancağı adlı kitabını okuduğumda, ilmi kudretine hayran kalmıştım. Sonra Nejat Göyünç imzalı her kitabı, makale ve tebliği okumaya çalıştım Hocaların hocası olan Nejat Göyünç ün talebelerinden Prof. Dr. Zeki Arıkan ise hocasıyla ilgili olarak,...prof. Göyünç ün karakterini tek bir sözcükle özetleyebiliriz: Ölçü. Bu sihirli sözcük onun bütün benliğini sarmış ve yaşamını yönlendiren temel bir öğe olmuştur. İnsani ilişkilerinde son derece uygar, kibar ve sevecen olan Prof. Göyünç, bunun ötesinde sert ve kararlı bir kişiliği temsil ediyordu. Bu iki unsur yani ölçü ve kararlılık onu başarıya ulaştıran temel etmenler olmuştur. Bunlara bir üçüncüyü daha eklemek gerekir. O da sevgili eşi Ayten Hanım ın, Prof. Göyünç e yaşamının her anında verdiği destektir. 28 Kendisinin öğrencisi ve aynı zamanda hayatının son dönemlerinde çalıştığı İSAM ın müdürü olan Prof. Dr. Mehmet Akif Aydın makalesinde hocasını şöyle anlatmaktadır:...çok değerli bir Osmanlı tarihçisi, mükemmel bir eğitimci olmanın ötesinde merhum Göyünç hocam kelimenin gerçek anlamıyla bir Osmanlı Efendisiydi... Hemen ilk görüşmemizde bir Osmanlı Efendisi yle beraber olma imkânını yakaladığımı fark ettim. Bütün görüşmelerinde sevdiği öğrencilerine bir talebesiyle değil, akranı meslektaşıyla görüşen bir insan üslubuyla hitap ediyordu. Konuşmaya genellikle saygılarını sunarak başlar ve öylece bitirirdi. Odasına kim girerse girsin ayağa kalkarak karşılayan hocanın bu içten nezaketi zannediyorum öğrencilerini bir anda kendisine bağlıyordu. 29 Ünlü Amerikalı Osmanlı tarihçisi, halen Bahçeşehir Üniversitesinde görevli, bir dönem Boğaziçi Üniversitesi Tarih Bölümü nde de dersler veren Prof. Dr. Heath W. Lowry Nejat Göyünç: Bir Kişisel Hatıra başlıklı makalesinde, Göyünç le ilgili anılarını ve yaşadıklarını anlatmaktadır. Hususiyle onun, alçakgönüllülüğü- 26 Mehmet Niyazi, Bir Yıldız Kaydı, Zaman, 9 Temmuz Taha Akyol, Göyünç Hoca ya Saygı, Milliyet, 9 Temmuz Zeki Arıkan, Tarihçiliğimizin Acı Bir Kaybı, Toplumsal Tarih, Eylül 2001, s M. Akif Aydın, Prof. Dr. Nejat Göyünç ün Ardından, Yeni Şafak, 6 Temmuz 2001.

11 PROF. DR. NEJAT GÖYÜNÇ ARMAĞANI Yılında Nejat Göyünç ün adının verildiği kütüphanenin açılışı nü ve yardımseverliliğini vurgulamaktadır. Lowry, bu özellikleri nedeniyle hocayı Andreas Tietze ye benzetmektedir. Onun kariyerini ve geleceğini etkileyeceğini bilmesine rağmen doğru bildiği yoldan asla şaşmadığını, hocanın bu özelliğini bilmeyenlerin onu inatçı veya saf olarak algıladıklarını belirtmektedir. Bununla birlikte, onunla hayatı kesişenler için kendilerine bir model olarak hocayı tanımalarının şans olduğunu yazmaktadır. 30 Nejat Hoca nın öğrencisi olup, onun gayret ve çabalarıyla akademisyenler dünyasına giren öğrencisi Prof. Dr. Mehmet İpşirli de hocası için;...vefa duygusu kendisinde sarsılmaz bir ilke halindeydi... Devletine karşı aşırı bir minnet ve vefa duygusu ile bağlıydı. Bunu sözleri ve davranışlarında her vesile ile gösterirdi. Bir yetim olarak parasız yatılı okuması, devlet bursu ile yurtdışında doktora yapmış olmasında şüphesiz bunun büyük payı vardı. Milli ve manevi konularda hassastı. 31 Ancak bu değerleri hiçbir zaman bir istismar aracı yapmaz bilakis bu şekilde davrananlara 30 Heath W. Lowry, Nejat Göyünç: A Personal Remembrance, Osmanlı Araştırmaları Dergisi, XXII, İstanbul 2003, s Hoca vefat ettiği tarihe kadar Türkiye yi rahatsız eden Ermeni sorunu üzerine de çalışmıştır. Bu bağlamda Dışişleri ve Kültür Bakanlığı ile TBMM tarafından yapılan söz konusu mevzu ile ilgili faaliyetlerde yaşına bakmaksızın bilfiil bulunmuştur. Örneğin, vefatına bir hafta kala, hafta başında dönemin Kültür Bakanı İstemihan Talay tarafından görevlendirilmiş olduğu Ermeni tezlerine karşı oluşturulmuş olan komisyon başkanı olarak Ankara da aylık olağan toplantıya katılmıştır. Salı günü asli üyesi olduğu Türk Tarih Kurumu yönetim kurulu toplantısında bulunmuştur. 27 Haziran 2001 Çarşamba günü ise dönemin TBMM başkanı Ömer İzgi nin gayretleriyle oluşturulan Ermeni iddialarına karşı dünya kamuoyunda gerçeklerin ve Türk tezlerinin anlatılması için oluşturulan çalışma grubun başkanı olarak İngilizce basılan uluslararası birçok yerli ve yabancı tarihçinin makalelerini kapsayan The Armenians in the Late Otoman Period isimli kitabın tanıtım ve ödül törenine Ankara da katılmıştır.

12 TARİHÇİLİĞE ADANMIŞ BİR ÖMÜR 46 Sevenleri, Nejat Göyünç ün kabrinin başında karşı hep tenkitle yaklaşırdı. Yıllarca içinde bulunup tahsilini tamamladığı Avrupa nın değer ve ilkelerini beğenir, ancak yabancılara ve özellikle Türklere karşı önyargılı hatta biraz ırki ve dini taassup içinde olduklarını bunun da tarihten, geçmişte yaşananlardan geldiğine şahidi olduğu misalleri zikrederek vurgu yapardı Sonuç Prof. Göyünç, Türk Tarih Kurumu, Deutsche Morgenländische Gesellschaft (Alman Doğu Bilimleri Cemiyeti), Türk Kültürü Araştırma Enstitüsü ve American Research Institute of Turkey gibi kuruluşlara üyeydi. Almanca biliyor, İngilizce ve Fransızca eserlerden yararlanabiliyor, Arapça ve Farsça yı da rahatlıkla kullanabiliyordu. 33 Bir dönem liselerde tarih dersi öğretmenliği yapan ve bilahare akademisyen olarak hayatına devam eden Nejat Göyünç, pek çok çalışmasının yanında Ermeni meselesi üzerine yazdığı eserlerle de bilinmektedir. Evliliği sonrasında Mardin, Amerika, Ankara ve Almanya da bulunduğu 10 yıl sonrasında Suadiye de 3 yıl ikamet eder, sonrasında Üsküdar Sultantepe deki evine Mayıs 1965 de taşınır. Yurtiçinde ve yurtdışında bulunduğu dönemlerde ister öğrenci, ister arkadaş çevresinden olan birçok tanıdıklarını Üsküdar daki evinde misafir eder, Üsküdar dan Boğaz ın gündüz ve gece o eşsiz manzarası karşısında sohbetler yapılır, eşinin o leziz kurabiye, pasta ve yemekleri yenirdi. Eşi ile evliliklerinin onuncu yılından 32 Mehmet İpşirli, Prof. Dr. Nejat Göyünç, Osmanlı Araştırmaları Dergisi, XXII, İstanbul 2003, s Arıkan, s. 42.

13 sonraki 37 yılını yani orta yaştan ileri yaşa geçen dönemlerdeki hayatını Üsküdar daki evinde sürdürmüştür. Vefatının öncesine rastlayan 30 Haziran 2001 Cumartesi akşamı balkonunda eşi, oğlu, gelini ve torunu ile Üsküdar ı Boğaz dan seyretmekteydi. Evinin salonundan yine Üsküdar ın o eşsiz Boğaz manzarası önünde, gözünü Boğaz ın mavi sularına bakarak yummuştur. Çengölköy Mezarlığı ndaki 34 ebedi istirahatgahında çok sevdiği Üsküdar ında yatmaktadır. PROF. DR. NEJAT GÖYÜNÇ ARMAĞANI 47 Son Söz Yerine...Gençliği her türlü yabancı fikir ve akımlardan korumak, hür fikir ve irfan sahibi yapmanın belirli şartları vardır. Onları her şeyden önce düşünmeye, duyduklarını ve okuduklarını test ettikten sonra kabul veya redde alıştırmak lazımdır... Başkalarının fikirlerine karşı hoşgörülü olmayan insanlar daha çok az okuyan, az bilenler arasından çıkar. Çünkü dünyaları ve düşünceleri dar, sabırları azdır......demokrasi ise hür fikirli, hoşgörülü, şüpheci insan ister. İktisaden gelişmenin de temeli yaratıcı beyinlerdir. Yeniyi bulamayan, yeni bir şeyler üretemeyen milletler; iktisaden de siyasi olarak da başkalarına bağlı veya bağımlı kalmaktan kendilerini kurtaramazlar. Bu itibarla, Türk eğitimin mutlaka hür fikirli gençler yetiştirmesi Türkiye nin istikbali ve güçlenmesi için kaçınılmaz bir zorunluluktur....demokrasi ile sulh birbiri ile doğru orantılıdır. Dünyanın altını üstüne getirenler de çoğunlukla tek kişi veya tek parti tarafından yönetilen ülkelerdir, teşekküllerdir... Türkiye de sağlam bir demokrasiye kavuşmak için, kanaatimce eğitim sistemimizin düşünmeye, çok okumaya, okuduklarını eleştirip özümsemeye, işittiklerini yine tenkit sürecinden sonra kabule alışkın gençlik yetiştirmek elzemdir. Prof. Dr. Nejat Göyünç 34 Hocanın cesedi önce Ataşehir İçerenköy Kabristanı na defnedilmiş, bilahare ailesinin isteği üzerine naaşı Çengelköy Mezarlığı na taşınmıştır.

14 TARİHÇİLİĞE ADANMIŞ BİR ÖMÜR 48 KAYNAKÇA Ali Galip Baltaoğlu, Örnek Bir Hoca Örnek Bir Şahsiyet: Prof. Dr. H. Nejat Göyünç (Hayatı ve Bibliyografyası), Ata Dergisi, Sayı VII, Konya 1997, s İsmail Güleç, Prof. Dr. H. Nejat Göyünç Bibliyografyası, Osmanlı Araştırmaları Dergisi, XXII, İstanbul 2003, s Servet Ayten Göyünç, Prof. Dr. Nejat Göyünç ün Ardından, Osmanlı Araştırmaları Dergisi, XXII, İstanbul 2003, s. 11, 12. Servet Ayten Göyünç, Kendisiyle Üsküdar Sultantepe deki Evinde Mülakat, 14 Ekim 2007 Pazar. Tuba İkiz, Nejat Göyünç ün Ardından, Tarih ve Toplum, Ağustos 2001, Sayı 212, s. 4. Yusuf Halaçoğlu, Kaybettiğimiz Bir Değer: Prof. Dr. Nejat Göyünç ün Ardından, Belleten, C. LXV, 49, s

SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ

SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ PROF. DR. BAYRAM KODAMAN A ARMAĞAN ÖZEL SAYISI OCAK 2010 PROF.DR. BAYRAM KODAMAN 1943-. FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ SOSYAL BİLİMLER

Detaylı

Cemiyetimizin güzide dostları

Cemiyetimizin güzide dostları İLİM YAYMA CEMİYETİ BÜLTENİ / YAZ 2009 1 Cemiyetimizin güzide dostları Yine dopdolu bir bültenle, 20. sayımızla karşınıza çıkmanın verdiği heyecanı taşıyoruz. Bu sayımızda ilim ve hizmet yolcularının geçtiğimiz

Detaylı

Hayırlı iş ve hizmetlere aracılık ve yardım eden kişi, sanki o işi bizzat yapmış gibidir. Nice kırk lara Nice hayırlı hizmetlere

Hayırlı iş ve hizmetlere aracılık ve yardım eden kişi, sanki o işi bizzat yapmış gibidir. Nice kırk lara Nice hayırlı hizmetlere 1 2 İster ak-pak binitleriyle atlanıp aramızdan ayrılmış ve Rahmet-i Rahmân a kavuşmuş olsun, ister halen toplumumuzda ve ön sıralarda duran, milli kültürümüzün bu emekçilerini yâdetmek ve ayrıca onların

Detaylı

Ali Şakir Efendi ile söyleşi

Ali Şakir Efendi ile söyleşi Cıtatıon Bedir, Ahmet. Ali Şakir Ergin Efendi ile söyleşi, Journal of Faculy of Theology of Bozok University. 2,2 (2012/2), ss. 1-19. Ali Şakir Efendi ile söyleşi Ahmet Bedir Prof. Dr. Bozok Üniversitesi

Detaylı

Kendi Sesiyle Tekrarlanan Seslerden; Mithat Özsan

Kendi Sesiyle Tekrarlanan Seslerden; Mithat Özsan Kendi Sesiyle Tekrarlanan Seslerden; Mithat Özsan 3 Ocak 1925 te kış... Tamzara Mahallesi ne altı kardeşin en küçüğü; tekne kazıntısı olarak dünyaya bir ses daha getirdi. Cumhuriyetin doğan ilk çocukları

Detaylı

AHISKA ARAŞTIRMALARI

AHISKA ARAŞTIRMALARI AHISKA ARAŞTIRMALARI Yunus ZEYREK Ankara 2007 BU KİTABIN MEVCUDU BULUNMAKTADIR İSTEME ADRESİ: P. K. 24 MALTEPE-ANKARA Tel. 0506 468 62 45 zeyrek.y@gmail.com Fiyatı (posta ücreti dahil): 15 TL (Birden fazla

Detaylı

ERDAL İNÖNÜ İLE İYİ ARKADAŞ OLDUĞUM İÇİN BALIKESİR E SÜRÜLDÜM

ERDAL İNÖNÜ İLE İYİ ARKADAŞ OLDUĞUM İÇİN BALIKESİR E SÜRÜLDÜM RÖPORTAJ www.elektrikdergisi.com PROF. DR. MUZAFFER ÖZKAYA NIN ANILARI ERDAL İNÖNÜ İLE İYİ ARKADAŞ OLDUĞUM İÇİN BALIKESİR E SÜRÜLDÜM İTÜ ELEKTRİK ELEKTRONİK FAKÜLTESİ ÖĞRETİM ÜYELERİNDEN PROF. DR. MUZAFFER

Detaylı

Cumhurba kan Gül den ehit Yak n ve Gazilere ftar. Cumhurbaşkanı. Gül iftardan önce eşi. Hayrünnisa Gül ile birlikte konuklar n

Cumhurba kan Gül den ehit Yak n ve Gazilere ftar. Cumhurbaşkanı. Gül iftardan önce eşi. Hayrünnisa Gül ile birlikte konuklar n Cumhurba kan Gül iftardan önce e i Hayrünnisa Gül ile birlikte konuklar n Hasbahçe nin giri inde kar layarak, tek tek ellerini s kt. Gül 56 ilden 261 ehit yak n ve gaziye Dolmabahçe Saray nda iftar yeme

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

TASAVVUF: İlmî ve Akademik Araştırma Dergisi, yıl: 8 [2007], sayı: 18, ss. 397-463. PROF. DR. ERHAN YETİK * İLE MÜLÂKAT

TASAVVUF: İlmî ve Akademik Araştırma Dergisi, yıl: 8 [2007], sayı: 18, ss. 397-463. PROF. DR. ERHAN YETİK * İLE MÜLÂKAT , ss. 397-463. PROF. DR. ERHAN YETİK * İLE MÜLÂKAT Prof. Dr. Ethem Cebecioğlu: Muhterem Hocam ve değerli arkadaşlar! Hepiniz bu toplantımıza hoş geldiniz. Neredeyse artık geleneksel diyebileceğimiz İnegöl-Oylat

Detaylı

CUMHURİYET DÖNEMİ EĞİTİM TARİHİMİZDE I. MİLLİ EĞİTİM ŞÛRASI (17 23 TEMMUZ 1939) ve UYGULAMALARI Sait DİNÇ

CUMHURİYET DÖNEMİ EĞİTİM TARİHİMİZDE I. MİLLİ EĞİTİM ŞÛRASI (17 23 TEMMUZ 1939) ve UYGULAMALARI Sait DİNÇ CUMHURİYET DÖNEMİ EĞİTİM TARİHİMİZDE I. MİLLİ EĞİTİM ŞÛRASI (17 23 TEMMUZ 1939) ve UYGULAMALARI Sait DİNÇ A. I. MİLLİ EĞİTİM ŞÛRASININ TOPLANMASI Eğitim ve öğretim, insan ve toplum hayatının en önemli

Detaylı

Bakan Kılıc: Gencler siyaseti sahiplenmeli

Bakan Kılıc: Gencler siyaseti sahiplenmeli Türkiye nin ilk Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Doçenti: Candan Algun Fizyoterapi ve Rehabilitasyon alanında Türkiye de doçentlik cübbesini ilk giyen kişi olan Prof. Dr. Candan Algun un okul dışında da oldukça

Detaylı

1-ANKARA ve ANILAR 5. Lise Bitirme ve Üniversite Giriş Sınavları: Anılarda Kalanlar 2-ÜNİVERSİTE YILLARI (1958 1963) 24

1-ANKARA ve ANILAR 5. Lise Bitirme ve Üniversite Giriş Sınavları: Anılarda Kalanlar 2-ÜNİVERSİTE YILLARI (1958 1963) 24 2 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ 1-ANKARA ve ANILAR 5 Ahmet Hamdi Tanpınar ve Ankara Orhan Veli nin Mezun olduğu İlkokul Aileden Portreler Ulucanlar Mahallesi ve Şehir İçinde Göçebelik Teknoloji ile Tanışma: Radyo

Detaylı

Eğitimde fırsat eşitliği sloganımızı daha güçlü telaffuz ediyoruz

Eğitimde fırsat eşitliği sloganımızı daha güçlü telaffuz ediyoruz Eğitimde fırsat eşitliği sloganımızı daha güçlü telaffuz ediyoruz Değerli okuyucular, Başarılarla dolu bir yılı geride bıraktık. Çocuklarımız gözlerimizin önünde birer yaş daha büyüdü. 37 ilden aramıza

Detaylı

MEDENİYET KÖPRÜSÜ BEŞ ŞEHİRLİ AHMED SÜHEYL ÜNVER

MEDENİYET KÖPRÜSÜ BEŞ ŞEHİRLİ AHMED SÜHEYL ÜNVER MEDENİYET KÖPRÜSÜ BEŞ ŞEHİRLİ AHMED SÜHEYL ÜNVER ALİ FUAD BAŞGİL EKREM HAKKI AYVERDİ FETHİ GEMUHLUOĞLU MÂHİR İZ Ş E H İ R - İ N S A N MEDENİYET KÖPRÜSÜ BEŞ ŞEHİRLİ Ş E H İ R - İ N S A N Her hakkı saklıdır.

Detaylı

SÜRGÜNDEN VATANA: OSMANLI HANEDANININ GERİ DÖNEN İLK ÜYELERİ (1924 1951) Cahide SINMAZ SÖNMEZ *

SÜRGÜNDEN VATANA: OSMANLI HANEDANININ GERİ DÖNEN İLK ÜYELERİ (1924 1951) Cahide SINMAZ SÖNMEZ * TARİHİN PEŞİNDE ULUSLARARASI TARİH ve SOSYAL ARAŞTIRMALAR DERGİSİ Yıl: 2014, Sayı: 12 Sayfa: 83 117 THE PURSUIT OF HISTORY INTERNATIONAL PERIODICAL FOR HISTORY AND SOCIAL RESEARCH Year: 2014, Issue: 12

Detaylı

Aramızdan Ayrılanları Saygıyla Anıyoruz (Oda sicil no, adı soyadı, mezun olduğu okul, mezuniyet tarihi, vefat tarihi)

Aramızdan Ayrılanları Saygıyla Anıyoruz (Oda sicil no, adı soyadı, mezun olduğu okul, mezuniyet tarihi, vefat tarihi) Aramızdan Ayrılanları Saygıyla Anıyoruz (Oda sicil no, adı soyadı, mezun olduğu okul, mezuniyet tarihi, vefat tarihi) 4166 Aydın Kunt İDGSA 1971 3.2.2012 1350 Hüseyin Güngör 1944 5.2.2012 26338 Ayşe Aybek

Detaylı

Mühendislik Mimarlık Öyküleri-V

Mühendislik Mimarlık Öyküleri-V Mühendislik Mimarlık Öyküleri-V ISBN: 978-605-01-0364-9 Tasarım Dijle Göksoy Konuk Baskı: Mattek Basın Yayın Tanıtım Tic. San. Ltd. Şti Tel: (312) 433 23 10 Faks: (312) 434 03 56 Türk Mühendis ve Mimar

Detaylı

HAYATI VE HİZMETLERİYLE NECMETTİN NURSAÇAN. Hasan YAVUZER

HAYATI VE HİZMETLERİYLE NECMETTİN NURSAÇAN. Hasan YAVUZER 30 HAYATI VE HİZMETLERİYLE NECMETTİN NURSAÇAN Hasan YAVUZER Özet 1942 yılında Hacılar/Kayseri de doğmuş olan Necmettin Nursaçan ömrünü din hizmetlerine adamış ender kişilerden biridir. 50 yılı aşkın bir

Detaylı

Başbakanımız Prof. Dr. Ahmet Davutoğlu nun selamı...

Başbakanımız Prof. Dr. Ahmet Davutoğlu nun selamı... Başbakanımız Prof. Dr. Ahmet Davutoğlu nun selamı... Selam olsun, selam olsun. Selam olsun insana, zaman ve mekana... Öncelikle insana, eşref-i mahlukat olarak yaratılan insana selam olsun... Alemlere

Detaylı

PROF.DR.CİHAT TUNÇ İLE SÖYLEŞİ

PROF.DR.CİHAT TUNÇ İLE SÖYLEŞİ bilimname IV, 2004/1, 143-160 PROF.DR.CİHAT TUNÇ İLE SÖYLEŞİ Yrd.Doç.Dr., Erciyes Ü. İlahiyat F. mgurkan@erciyes.edu.tr Sayın hocam, siz Türkiye de daha çok bir akademisyen, kelam bilgini olarak tanınmaktasınız.

Detaylı

TÜRK EĞİTİM DERENĞİ YAYINLARI S. SIRRI TARCAN YAŞAMI VE HİZMETLERİ

TÜRK EĞİTİM DERENĞİ YAYINLARI S. SIRRI TARCAN YAŞAMI VE HİZMETLERİ TÜRK EĞİTİM DERENĞİ YAYINLARI S. SIRRI TARCAN YAŞAMI VE HİZMETLERİ TURK EĞİTİM DERNEĞİ IV. ANMA TOPLANTISI 19 Kasım 1997 S. SIRRI TARCAN YAŞAMI VE HİZMETLERİ TÜRK EĞİTİM DERNEĞİ V. ANMA TOPLANTISI 19 KASIM

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ... 7 I. BÖLÜM ATATÜRK DE BİR ÇOCUKTU Ailesi... 9 Küçük Mustafa İlkokula Başlıyor... 10 Çiftlik Hayatı...

İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ... 7 I. BÖLÜM ATATÜRK DE BİR ÇOCUKTU Ailesi... 9 Küçük Mustafa İlkokula Başlıyor... 10 Çiftlik Hayatı... 1 2 İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ... 7 I. BÖLÜM ATATÜRK DE BİR ÇOCUKTU Ailesi... 9 Küçük Mustafa İlkokula Başlıyor... 10 Çiftlik Hayatı... 10 Askerî Okula Başlangıç... 12 Kemal İsmini Alması... 12 Manastır Askerî

Detaylı

Prof. Dr. H. Nejat Göyünç ün Amerika Mektuplarından Bir Örnek

Prof. Dr. H. Nejat Göyünç ün Amerika Mektuplarından Bir Örnek Prof. Dr. H. Nejat Göyünç ün Amerika Mektuplarından Bir Örnek PROF. DR. NEJAT GÖYÜNÇ ARMAĞANI 183 Yrd. Doç. Dr. Ali Galip BALTAOĞLU UÜ Eğitim Fakültesi İlköğretim Sosyal Bilgiler Eğitimi Bölümü Hayatının

Detaylı

Toscana nın ünlü sesi İstanbul da

Toscana nın ünlü sesi İstanbul da T Bülten 26 TEKFEN GRUP ŞİRKETLERİ BÜLTENİ, Nisan-Haziran 2014 g VATANA ADANMIŞ BİR HAYAT g EKONOMİYİ SEVDİREN HOCA g 1.071 KM UZUNLUĞUNDA BİR ŞANTİYE Toscana nın ünlü sesi İstanbul da İçindekiler Haberler

Detaylı

60 lılardan Vatan Kurtarma HIkâyelerI

60 lılardan Vatan Kurtarma HIkâyelerI 60 lılardan Vatan Kurtarma HIkâyelerI Acar Okan Ahmet İyioldu Cezmi Bayram Mustafa Kahramanyol Namık Kemal Zeybek Nuri Gürgür Şerafettin Yılmaz Yücel Hacaloğlu İçIndekIler Giriş / 7 Acar Okan/ 13 Ahmet

Detaylı

Mustafa Kemal Atatürk

Mustafa Kemal Atatürk Gençler, cesaretimizi güçlendiren ve sürdüren sizlersiniz. Siz, almakta olduğunu terbiye ve kültür ile insanlık değerinin, vatan sevgisinin en değerli örneği olacaksınız. Mustafa Kemal Atatürk Öğretmenler!

Detaylı

Türkiye Araflt rmalar Literatür Dergisi, Cilt 4, Say 8, 2006, 507-547

Türkiye Araflt rmalar Literatür Dergisi, Cilt 4, Say 8, 2006, 507-547 Osmanl Kad n Hakk nda Hukuk Kaynaklar na Dayal Çal flmalar 507 Türkiye Araflt rmalar Literatür Dergisi, Cilt 4, Say 8, 2006, 507-547 Nihad Sâmi Banarl fieyma GÜNGÖR * NİHAD SÂMİ Banarlı Cumhuriyet devrinin

Detaylı

PROF.DR. İLHAN UNATA ARMAĞAN

PROF.DR. İLHAN UNATA ARMAĞAN PROF.DR. İLHAN UNATA ARMAĞAN M ülkiyeliler Birliği Yayın No: 2012/1 M ülkiyeliler Birliği A rm ağanlar Dizisi: 10 Bu kitapta yayınlanan eserlerin sorumlulukları sadece eser sahibine aittir. Yayın Kurulu

Detaylı

İÇİNDEKİLER. 02 Başkanın Mesajı. 04 Millî Eğitim Vakfı ndan Haberler. 19 Kaybettiklerimiz. 20 Eğitim Dünyasından Haberler

İÇİNDEKİLER. 02 Başkanın Mesajı. 04 Millî Eğitim Vakfı ndan Haberler. 19 Kaybettiklerimiz. 20 Eğitim Dünyasından Haberler YAYIN SAHİBİ Millî Eğitim Vakfı adına Yönetim Kurulu Başkanı İhsan ÖZÇUKURLU İNCELEME VE YAYIN KURULU Mehmet TEMEL Erdoğan TURHAN Necat BOZKURT SORUMLU YAZI İŞLERİ Ercan ÇOBAN YAYIN TÜRÜ Yerel Süreli Yayın

Detaylı