Turkcell Superonline Filbox Yalın ADSL Kampanyası Taahhütnamesi

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Turkcell Superonline Filbox Yalın ADSL Kampanyası Taahhütnamesi"

Transkript

1 Turkcell Superonline Filbox Yalın ADSL Kampanyası Taahhütnamesi 4 Mayıs Haziran 2015 tarihleri arasında Superonline İletişim Hizmetleri A.Ş. nin (bundan sonra kısaca Turkcell Superonline) xdsl aboneleri ve Filsat TV Yayıncılık A.Ş. (FİLSAT olarak anılacaktır) yeni aboneleri için düzenlemiş olduğu Filbox Yalın ADSL Kampanyası kapsamında, aşağıdaki tabloda seçtiğim Yalın ADSL hizmeti için 24 ay boyunca her ay ilgili kampanya fiyatından, işbu taahhütnameyi imzaladığım tarihten itibaren 24 aylık kampanya taahhüt süresince Turkcell Superonline Yalın ADSL internet hizmetini ve FİLSAT ın sunacağı Filbox hizmetini kullanacağımı kabul, beyan ve taahhüt ederim. İşbu kampanyadan yalnızca yeni FİLSAT abonelerinin yararlanabileceğini bildiğimi, FİLBOX hizmetinin FİLSAT tarafından sunulduğunu, işbu kampanya kapsamında tarafıma kampanya şifresi verileceğini, verilen şifre ile FİLSAT ı arayarak FİLSAT abonesi olmam gerektiğini ve bu kapsamda FİLSAT ın Filbox hizmetimin kurulumunu ve aktivasyonunu sağlayacağını, bu nedenle FİLBOX hizmetine ilişkin olarak abonelik sözleşmesini FİLBOX ile karşılıklı olarak imzalayacağımı, işbu kampanya kapsamında tüm vergiler dahil 249 TL değerinde Filbox Eğlence Paketi mülkiyetinin ücretsiz olarak tarafıma verileceğini bildiğimi, Filbox aboneliği ve Filbox tarafından sunulan hizmetlere ilişkin her türlü talep ve şikayetimi FİLSAT a yönlendireceğimi, FİLSAT hizmetleri nedeni ile Turkcell Superonline ı sorumlu tutamayacağımı, Filbox hizmetime ilişkin her türlü talep ve şikayette muhatabımın Filbox olduğunu, işbu taahhütnamenin süresinin dolmasını takiben kampanya kapsamında sunulan 12 ay ücretsiz verilen şifreli kanalların otomatik olarak kapatılacağını bu hususta Turkcell Superonline a herhangi bir itirazda bulunamayacağımı, ancak bu kanalların yeniden açılması istemem durumunda Filbox Çağrı Merkezi ni ( ) arayarak Filbox ın belirlediği ücret karşılığında bu kanalları yeniden izleyebileceğimi bildiğimi, Türk Telekomünikasyon A.Ş. altyapısı üzerinden Turkcell Superonline dışında başka bir işletmeci tarafından sağlanan ADSL hizmetimin mevcut olması halinde, işbu kampanyadan yararlanabilmek için İşletmeci Değişikliği Talep Formu nu imzalamak suretiyle, yararlanmakta olduğum Yalın ADSL internet erişim hizmetinin Turkcell Superonline a taşınması gerektiğini bildiğimi; mevzuat kapsamında işletmeci değişikliği onayımın alınması için Turkcell Superonline tarafından aranacağımı, tarafıma ulaşılamazsa ve/veya işletmeci değişikliği onayım alınamazsa işletmeci değişiklik talebimin iptal edileceğini, numaramı taşıyarak Turkcell Superonline ses hizmetinden yararlanmak istemem halindeadsl hizmetini de Turkcell Superonline dan almam gerektiğini ve aynı zamanda Bireysel Aboneler İçin Sabit Numara Taşıma Talep Formu nu imzalamam gerektiğini bildiğimi kabul, beyan ve taahhüt ederim. İşbu kampanya taahhüt süresinin dolmasını takiben adresinde duyurulan yürürlükteki Turkcell Superonline Yalın ADSL internet ve ses hizmeti mevcut tarifesinden ücretlendirileceğimi bildiğimi, kullanacağım katma değerli servisler ve/veya Turkcell Superonline telefon hizmetine ilişkin görüşme ücretlerinin tarafıma ayrıca faturalandırılacağını, Turkcell Superonline dan numara almayı (numara tahsis) istemem durumda aksi Turkcell Superonline tarafından duyurulmadıkça telefon hizmetine istinaden her ay tüm vergiler dahil (%18 KDV, %15 ÖİV) 4,99 TL minimum kullanım ücretinin tarafıma faturalandırılacağını bildiğimi kabul, beyan ve taahhüt ederim. İşbu taahhütnamenin 24 aylık taahhüt süresinin bitiminden önce Superonline İletişim Hizmetleri A.Ş. abonelik sözleşmesi ile tesis edilen aboneliğimin tarafımdan tek taraflı olarak veya işbu taahhütnamedeki

2 yükümlülüklerimi yerine getirmemem nedeniyle Turkcell Superonline tarafından feshedilmesi ve / veya hizmetimin iptal edilmesi ya da kısıtlanması halinde, işbu abonelik taahhüdüm süresince kullandığım ücretsiz ve / veya indirimli servislerin (seçmiş olduğum hız / kota paketine uygulanan aşağıdaki tabloda belirtilen Aylık İndirim Tutarının yararlandığım ay sayısı kadar toplam bedeli ile yeni aboneliklerde tüm vergiler dahil (%18 KDV, %5 ÖİV) 38 TL aktivasyon ücreti, Turkcell Superonline dan hizmet almakta olduğum mevcut ADSL aboneliğinden Yalın ADSL aboneliğine geçiş yapılmış olan durumlarda tüm vergiler dahil (%18 KDV, %5 ÖİV) 8 TL aktivasyon ücreti, (varsa) tüm vergiler dahil (%18 KDV) 100 TL kurulum ücreti toplam bedeli ve işbu kampanya kapsamında ücretsiz olarak aldığım Filbox Eğlence Paket ücreti olarak tüm vergiler (%18 KDV, %15 ÖİV) dahil 249 TL toplam bedeli ile işbu kampanya taahhütnamesi kapsamında belirlenen kampanyanın aylık kampanyalı fiyatının taahhüt süresi bitimine kalan ay sayısı ile çarpılarak hesaplanacak faturalandırılmamış toplam tutar ile karşılaştırılıp düşük olan bedelin tarafıma kampanya iptal bedeli olarak faturalanacağını bildiğimi; Taahhüt sürem boyunca aşağıdaki listede belirtilen seçmiş olduğum hız / kota paketinin tarifesinden daha düşük fiyatlı bir tarifeye geçmek istemem durumunda kurulum ücreti dışında o ana kadar kullandığım ücretsiz ve / veya indirimli servislerin (seçmiş olduğum hız / kota paketine uygulanan aşağıdaki tabloda belirtilen indirim tutarının yararlandığım ay sayısı kadar toplam bedeli ile yeni aboneliklerde tüm vergiler dahil (%18 KDV, %5 ÖİV) 38 TL aktivasyon ücreti, Turkcell Superonline dan hizmet almakta olduğum mevcut ADSL aboneliğinden Yalın ADSL aboneliğine geçiş durumunda tüm vergiler dahil (%18 KDV, %5 ÖİV) 8 TL aktivasyon ücreti toplam bedeli ve işbu kampanya kapsamında ücretsiz olarak aldığım Filbox paket ücreti olarak tüm vergiler (%18 KDV, %15 ÖİV) dahil 249 TL toplam bedeli ile işbu kampanya taahhütnamesi kapsamında belirlenen kampanyanın aylık kampanyalı fiyatının taahhüt süresi bitimine kalan ay sayısı ile çarpılarak hesaplanacak faturalandırılmamış toplam tutar ile karşılaştırılıp düşük olan bedelin tarafıma kampanya iptal bedeli olarak faturalanacağını bildiğimi; Hizmeti sonlandırma talebimi Turkcell Superonline a veya ilgili hizmetin aboneliğini başlatmaya yetkili bayisine yazılı olarak bildirmek kaydıyla sözleşmeyi her zaman sona erdirebileceğimi, internet hizmetimin iptal olması halinde ses hizmetimin de iptal olacağını bildiğimi, aboneliğimin sonlandırılması halinde hizmet kapsamında Turkcell Superonline tarafından tedarik edilen modemi aboneliğimin sona erdiği tarih itibariyle 10 (on) iş gün içerisinde Turkcell Superonline tarafından belirlenmiş ve web sitesinde yazılı olan aboneliği başlatmaya yetkili bayilerinden birine teslim edeceğimi, modemin teslim edilmemesi, geç teslim edilmesi ya da eksik / arızalı teslim edilmesi durumunda Turkcell Superonline ın tüm vergiler dahil (%18 KDV) 150 TL modem ücretinin tarafıma faturalandıracağını kabul ve beyan ederim. İşbu kampanya taahhütnamesinin imzasından doğacak olan tutarın binde 9,48 i oranında Damga Vergisi tutarının bir defaya mahsus olmak üzere Turkcell Superonline tarafından tarafıma faturalandırılacağını bildiğimi kabul ve beyan ederim. İşbu kampanya kapsamında yararlanmakta olduğum Yalın ADSL internet aboneliğimi sonlandırmam halinde, Filbox a aksi bir bildirimde bulunmadığım takdirde Filbox tan almakta olduğum hizmetin sona ermeyeceğini, kampanya kapsamında Filbox ın hizmetinden ücretsiz olarak yararlanacağım 12 aylık sürenin sonunda şifreli kanalların otomatik olarak kapatılacağını, yeniden açtırmak istediğimde Filbox çağrı merkezini arayarak açtıracağımı işbu hizmete ilişkin olarak Filbox tarafından Filbox ın belirleyeceği bedel üzerinden ücretlendirileceğimi bildiğimi, Yalın ADSL internet aboneliğim ile birlikte Filbox aboneliğimi sonlandırmak istediğim takdirde Filbox abonelik sözleşmesinde yer alan koşullar kapsamında abonelik iptal talebimi Filbox a

3 iletmem gerektiğini ve işbu sebeple Filbox tarafından tarafıma yansıtılabilecek bedellerden Filbox a karşı sorumlu olduğumu, Filbox hizmetini alabilmem için iç kurulum (LNB Ayarı, mevcut çanak antenden kaynaklı sorunlar, kablolama vb. gibi), gerektiren durumlar işbu kampanya kapsamında tarafıma FİLSAT tarafından ücretsiz sunulacağını ancak dış kurulum gerektiren durumlarda (Çanak Anten kurulumu, LNB, Kablo, Konnektörün bulunmaması vs. gibi) vergiler dahil 120 TL dış kurulum bedelinin FİLSAT kurulum ekiplerine ödenmesi gerektiğini bildiğimi, İşbu kampanya kapsamındaki ücretsiz FİLBOX hizmetlerinden yararlanabilmem için Turkcell Superonline tarafından sağlanacak şifrenin kullanım sorumluluğunun tarafıma ait olduğunu, şifreyi kaybetmem, unutmam veya şifrenin 3. kişilerin eline geçmesi halinde işbu kampanya kapsamındaki faydadan yararlanamamam nedeni ile Turkcell Superonline ın herhangi bir sorumluluğu olmayacağını bildiğimi ve bu halde dahi işbu taahhütnamede belirtilen şartlara aynen uyacağımı, İşbu taahhütnamenin uygulanmasından doğacak ihtilaflar bakımından Abonelik Sözleşmesi nde yer alan usule ilişkin maddelerin uygulama alanı bulacağını bildiğimi kabul ve beyan ederim. Türk Telekomünikasyon A.Ş. altyapısı üzerinden sunulan hizmetlerde yaşanabilecek altyapıdan kaynaklanan sorunlar sebebiyle ve adil kullanım noktalarında Türk Telekomünikasyon A.Ş. tarafından yapılacak değişiklikler ile adil kullanım noktasından kaynaklanan hız düşümü nedeniyle Turkcell Superonline ı hiçbir şekilde sorumlu tutmayacağımı kabul ve beyan ederim. İşbu kampanya kapsamında sunulan Yalın ADSL internet ve ses hizmetinin Turkcell Superonline tarafından Türk Telekomünikasyon A.Ş. altyapısı üzerinden sunulduğunu; bahse konu internet hizmetinin, Türk Telekomünikasyon A.Ş. tarafından uygulanan ve Turkcell Superonline tarafından internet sitesinde duyurulan Adil Kullanım Koşulları na tabi olduğunu bildiğimi kabul ve beyan ederim. Turkcell Superonline internet sitesinde (www.superonline.net) duyurulan Adil Kullanım Koşulları na tabi Hız Alanlı tarife seçmem halinde aboneliğimin Adil Kullanım Koşulları na tabi olacağını bildiğimi, hız alanı (adil kullanım noktası) sınırını aşmamı takiben bahse konu Adil Kullanım Koşulları kapsamında yararlanmakta olduğum internet (indirme/download) hızımın 3 Mbps ye düşeceğini bildiğimi kabul ve beyan ederim. Kampanya kapsamında faturalarımın tarafıma yalnızca SMS yoluyla iletileceğini, ayrıca posta ile iletilmeyeceğini, kampanyam aktiflendikten sonra bu tercihimden her zaman vazgeçebileceğimi bildiğimi; SUPERONLINE İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş. (TURKCELL SUPERONLINE) ile paylaşmış olduğum ve/veya bu firmalar nezdinde bulunan satış, faturalama ve pazarlamaya esas olacak bilgilerimin, tarafıma daha verimli ve bütünsel bir hizmet sunulabilmesi için, FİLSAT (Filsat TV Yayıncılık A.Ş.) ve TURKCELL SUPERONLINE'ın süresiz olarak birbirleriyle paylaşmasına izin verdiğimi kabul ve beyan ederim. TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş. (TURKCELL) ve/veya TURKCELL iştiraki olan SUPERONLINE İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş. (TURKCELL SUPERONLINE) ile paylaşmış olduğum ve/veya bu firmalar nezdinde bulunan satış, faturalama ve pazarlamaya esas olacak bilgilerimin, tarafıma daha verimli ve bütünsel bir hizmet sunulabilmesi için, TURKCELL ve TURKCELL SUPERONLINE'ın süresiz olarak birbirleriyle paylaşmasına izin verdiğimi kabul ve

4 beyan ederim. Turkcell Superonline ile paylaşmış olduğum ve / veya Turkcell Superonline nezdinde bulunan trafik ve lokasyon verileri de dahil olmak üzere her türlü verimin aboneliğim süresince Turkcell Superonline tarafından işlenerek bana en avantajlı tekliflerin sunulmasına ve Turkcell Superonline tarafından üçüncü kişilerle paylaşılmasına izin veriyorum. Bu iznin ücretsiz olarak geri alabilme imkanım olduğunu; iznin geri alınması halinde bu durumun işbu taahhütnameye aykırılık teşkil etmeyeceğini bildiğimi kabul ve beyan ederim. Hız Kota Hız Alanı * Tarife Fiyatı Kampanya Taahhüt Fiyatı** Süresi 8 Mbps ye kadar Limitsiz 50 GB 78 TL 69 TL 24 Ay 16 Mbps ye kadar Limitsiz 50 GB 79 TL 74 TL 24 Ay * Hız Alanı, Adil Kullanım Koşulları nı ifade etmektedir. Belirtilen hız alanları (adil kullanım noktası) indirme (download) veri miktarlarıdır. Bu hız alanlarının aşılmasını takiben internet indirme (download) hızı 3 Mbps ye düşecektir. ** Sabit telefon numarasının Turkcell Superonline a taşınması ya da Turkcell Superonline dan numara tahsis edilmesi halinde geçerlidir. Yukarıda ki tabloda belirtilen fiyatlara tüm vergiler (%18 KDV, %5 ÖİV) dahildir. bedelleridir. Fiyatlar aylık hizmet Kampanya Kapsamında Ücretsiz Verilecek Filbox Paketi: Paket İçerikleri Filbox Eğlence Paketi Birim Fiyat 249 TL* *Filbox kutusu müşterinin mülkiyetine bırakılır. 12 ay boyunca FILBOX a özel şifreli kanalları (SİNEMATV, SİNEMATV 2, SİNEMATV 1001, SİNEMATV AŞK, SİNEMATV AİLE, SİNEMATV AKSİYON, DİZİ TV, RTL, SCITECH, DA VINCI LEARNING, TRACE URBAN, FIGHTBOX, VIASAT NATURE/VIASAT HISTORY, VIASAT EXPLORE, ENGLISH CLUB TV kanallarından oluşmakta olup, FİLSAT ın kanal çıkarma veya yenilerini ekleme hakkı saklıdır) ücretsiz izleme hakkına sahiptir. İşbu taahhütnameyi 1 (bir) orijinal nüsha olarak imzaladığımı, orijinal nüshanın Turkcell Superonline da kalacağını ve bir kopyasını saklayabileceğimi bildiğimi kabul ederim. İşbu 4 (dört) sayfadan ibaret taahhütnameyi okuduğumu, anladığımı ve işbu taahhütnamede yazan tüm kampanya koşullarını kabul ettiğimi beyan ederim.

5 Ad Soyad : TC Kimlik Numarası : Tarih : İmza :

Superonline İletişim Hizmetleri A.Ş. Abonelik Sözleşmesi Eki Konuşturan Yalın ADSL Kampanyası TAAHHÜTNAMESİ

Superonline İletişim Hizmetleri A.Ş. Abonelik Sözleşmesi Eki Konuşturan Yalın ADSL Kampanyası TAAHHÜTNAMESİ Superonline İletişim Hizmetleri A.Ş. Abonelik Sözleşmesi Eki Konuşturan Yalın ADSL Kampanyası TAAHHÜTNAMESİ İşbu taahhütname Superonline İletişim Hizmetleri A.Ş. (bundan sonra TURKCELL SUPERONLINE olarak

Detaylı

Superonline İletişim Hizmetleri A.Ş. Abonelik Sözleşmesi Eki Işık Hızını Dene TAAHHÜTNAMESİ

Superonline İletişim Hizmetleri A.Ş. Abonelik Sözleşmesi Eki Işık Hızını Dene TAAHHÜTNAMESİ Superonline İletişim Hizmetleri A.Ş. Abonelik Sözleşmesi Eki Işık Hızını Dene TAAHHÜTNAMESİ İşbu taahhütname Superonline İletişim Hizmetleri A.Ş. (bundan sonra TURKCELL SUPERONLINE olarak anılacaktır)

Detaylı

Superonline İletişim Hizmetleri A.Ş. Abonelik Sözleşmesi Eki 3 lü Süper Paket Kampanyası TAAHHÜTNAMESİ

Superonline İletişim Hizmetleri A.Ş. Abonelik Sözleşmesi Eki 3 lü Süper Paket Kampanyası TAAHHÜTNAMESİ Superonline İletişim Hizmetleri A.Ş. Abonelik Sözleşmesi Eki 3 lü Süper Paket sı TAAHHÜTNAMESİ İşbu taahhütname Superonline İletişim Hizmetleri A.Ş. (bundan sonra TURKCELL SUPERONLINE olarak anılacaktır)

Detaylı

Superonline İletişim Hizmetleri A.Ş. Abonelik Sözleşmesi Eki Fiber 3 lük Yeniden Kampanyası TAAHHÜTNAMESİ

Superonline İletişim Hizmetleri A.Ş. Abonelik Sözleşmesi Eki Fiber 3 lük Yeniden Kampanyası TAAHHÜTNAMESİ Superonline İletişim Hizmetleri A.Ş. Abonelik Sözleşmesi Eki Fiber 3 lük Yeniden Kampanyası TAAHHÜTNAMESİ İşbu taahhütname Superonline İletişim Hizmetleri A.Ş. (bundan sonra TURKCELL SUPERONLINE olarak

Detaylı

Turkcell Superonline Bilgisayar Kampanyası Taahhütnamesi. Kampanya Şartları

Turkcell Superonline Bilgisayar Kampanyası Taahhütnamesi. Kampanya Şartları Turkcell Superonline Bilgisayar Kampanyası Taahhütnamesi Kampanya Şartları 1. Kampanya 06.06.2014 01.10.2014 tarihleri arasında geçerli olup kampanya kapsamında sunulan ürünler stoklar ile sınırlıdır.

Detaylı

Superonline İletişim Hizmetleri A.Ş. Abonelik Sözleşmesi Eki Konuşturan Fiber İnternet Kampanyası TAAHHÜTNAMESİ

Superonline İletişim Hizmetleri A.Ş. Abonelik Sözleşmesi Eki Konuşturan Fiber İnternet Kampanyası TAAHHÜTNAMESİ Superonline İletişim Hizmetleri A.Ş. Abonelik Sözleşmesi Eki Konuşturan Fiber İnternet Kampanyası TAAHHÜTNAMESİ İşbu taahhütname Superonline İletişim Hizmetleri A.Ş. (bundan sonra TURKCELL SUPERONLINE

Detaylı

Turkcell Superonline İletişim Hizmetleri A.Ş. Abonelik Sözleşmesi Eki Bize Taşın Kampanyası Taahhütnamesi. Bize Taşın.

Turkcell Superonline İletişim Hizmetleri A.Ş. Abonelik Sözleşmesi Eki Bize Taşın Kampanyası Taahhütnamesi. Bize Taşın. Turkcell Superonline İletişim Hizmetleri A.Ş. Abonelik Sözleşmesi Eki Kampanyası Taahhütnamesi Kampanya 01.10.2012-01.08.2015 tarihleri arasında geçerlidir. Kampanyasından yeni müşteri kapsamında 25 Mbps

Detaylı

Superonline İletişim Hizmetleri A.Ş. Abonelik Sözleşmesi Eki Network Set-Küçük Ofis Paketi Taahhütnamesi

Superonline İletişim Hizmetleri A.Ş. Abonelik Sözleşmesi Eki Network Set-Küçük Ofis Paketi Taahhütnamesi Superonline İletişim Hizmetleri A.Ş. Abonelik Sözleşmesi Eki Network Set-Küçük Ofis Paketi Taahhütnamesi Ana Sözleşme Seri No: Superonline İletişim Hizmetleri A.Ş. nin (bundan sonra kısaca Turkcell Superonline

Detaylı

Superonline İletişim Hizmetleri A.Ş. Abonelik Sözleşmesi Eki Akıllı Faks&İşin Cebinde Çalsın Şartnamesi

Superonline İletişim Hizmetleri A.Ş. Abonelik Sözleşmesi Eki Akıllı Faks&İşin Cebinde Çalsın Şartnamesi Superonline İletişim Hizmetleri A.Ş. Abonelik Sözleşmesi Eki Akıllı Faks&İşin Cebinde Çalsın Şartnamesi Ana Sözleşme Seri No:.. bundan sonra kısaca ABONE olarak anılacaktır.), Superonline İletişim Hizmetleri

Detaylı

ADSL Lİ ESNAF DÜKKAN PAKETİ KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ

ADSL Lİ ESNAF DÜKKAN PAKETİ KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ ADSL Lİ ESNAF DÜKKAN PAKETİ KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ TURKCELL İletişim Hizmetleri A.Ş. (bundan böyle TURKCELL olarak anılacaktır.) tarafından 04.10.2012 tarihinden itibaren sunulmakta olan ADSL Lİ ESNAF

Detaylı

FİBERİN KRALI KAMPANYASI 24 AYLIK YENİ ABONELİK TAAHHÜTNAMESİ

FİBERİN KRALI KAMPANYASI 24 AYLIK YENİ ABONELİK TAAHHÜTNAMESİ FİBERİN KRALI KAMPANYASI 24 AYLIK YENİ ABONELİK TAAHHÜTNAMESİ İnternet FİBERİN KRALI KAMPANYASINA DÂHİL TERCİH EDİLEN HİZMET TARİFESİ PAKETLER HIZ AKN KAMPANYA İNDİRİM FİYATI BEDELİ TTNET FİBERNET Limitsiz

Detaylı

KONTRATLI SMS PAKETLERİ KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ

KONTRATLI SMS PAKETLERİ KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ KONTRATLI SMS PAKETLERİ KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş. ye; Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. nin (bundan böyle TURKCELL olarak anılacaktır) 18.01.2013 tarihinden itibaren düzenlemekte

Detaylı

EK HAT İNDİRİM KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ

EK HAT İNDİRİM KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ EK HAT İNDİRİM KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ AVEA İletişim Hizmetleri A.Ş. nin ( AVEA ) EK Hat İndirim Kampanyası ndan ( Kampanya ) işbu taahhütnamede ( Taahhütname ) belirtilen şartlar kapsamında yararlanacağımı

Detaylı

KAMULUYA HER ŞEY DAHİL KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ

KAMULUYA HER ŞEY DAHİL KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ KAMULUYA HER ŞEY DAHİL KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ ABONELİK TÜRÜ Yeni Abone TTNET İnternet Hizmet No :... TAAHHÜT SÜRESİ : 24 ay KAMPANYA İNDİRİM SÜRESİ : 24 ay KAMPANYA PAKETLERİ PAKET KAMPANYALI FİYAT*

Detaylı

KONTRATLI İNTERNET PAKETLERİ KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ

KONTRATLI İNTERNET PAKETLERİ KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ KONTRATLI İNTERNET PAKETLERİ KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş. ye; Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. nin (bundan böyle TURKCELL olarak anılacaktır) 12.10.2010 tarihinden itibaren

Detaylı

KONTRATLI İNTERNET PAKETLERİ KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ

KONTRATLI İNTERNET PAKETLERİ KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ KONTRATLI İNTERNET PAKETLERİ KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş. ye; Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. nin (bundan böyle TURKCELL olarak anılacaktır) 12.10.2010 tarihinden itibaren

Detaylı

HER EVE TİVİBU EV KAMPANYASI ABONELİK TAAHHÜTNAMESİ

HER EVE TİVİBU EV KAMPANYASI ABONELİK TAAHHÜTNAMESİ HER EVE TİVİBU EV KAMPANYASI ABONELİK TAAHHÜTNAMESİ TİVİBU EV HİZMET NO İNTERNET HİZMET NO İNTERNET BAĞLANTISI YAPILAN TEL NO Dahil Olunan Paket (işaretlenmelidir) Paket Adı Kampanyalı Fiyat İndirim Tutarı

Detaylı

ÜÇÜ BİR YERDE PAKETLERİ 24 AYLIK ABONELİK TAAHHÜTNAMESİ

ÜÇÜ BİR YERDE PAKETLERİ 24 AYLIK ABONELİK TAAHHÜTNAMESİ ÜÇÜ BİR YERDE PAKETLERİ 24 AYLIK ABONELİK NAMESİ ABONELİK TÜRÜ Yeni Abone (PSTN bağlantısı olan veya olmayan yeni müşteri) Mevcut Taahhütsüz Abone (mevcut taahhütsüz ADSL veya Yalın ADSL abonesi) ÜÇÜ BİR

Detaylı

CİHAZ TAKSİTLİ ARAÇ TAKİP KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ

CİHAZ TAKSİTLİ ARAÇ TAKİP KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ CİHAZ TAKSİTLİ ARAÇ TAKİP KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. (Bundan böyle TURKCELL olarak anılacaktır) tarafından 07.10.2013 tarihinden itibaren düzenlemekte olan Cihaz Taksitli

Detaylı

Vodafone İş Ortağım Samsung Tablet Kampanyası Taahhütnamesi

Vodafone İş Ortağım Samsung Tablet Kampanyası Taahhütnamesi Vodafone Telekomünikasyon A.Ş. ye, Vodafone Telekomünikasyon A.Ş. (kısaca Vodafone) tarafından yürütülen Vodafone İşOrtağım Yarına Hazırlayan Tablet Kampanyaları (Kampanya) yararlanmak istememiz sebebiyle.../.../...

Detaylı

CİHAZ TAKSİTLİ M2M KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ

CİHAZ TAKSİTLİ M2M KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ CİHAZ TAKSİTLİ M2M KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. (Bundan böyle TURKCELL olarak anılacaktır) tarafından 09.10.2012 tarihinden itibaren düzenlemekte olan Cihaz Taksitli M2M Kampanyası

Detaylı

NOKIA LUMIA 525 İNTERNET PAKETLİ CİHAZ KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ (Bireysel)

NOKIA LUMIA 525 İNTERNET PAKETLİ CİHAZ KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ (Bireysel) NOKIA LUMIA 525 İNTERNET PAKETLİ CİHAZ KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ (Bireysel) AVEA İletişim Hizmetleri A.Ş. nin ( AVEA ) Nokia Lumia 525 Cihaz Kampanyası ndan ( Kampanya ) işbu Taahhütname de ( Taahhütname

Detaylı

TEMLİKLİ M2M SERVİS KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ

TEMLİKLİ M2M SERVİS KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ TEMLİKLİ M2M SERVİS KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. (Bundan böyle TURKCELL olarak anılacaktır) tarafından 30.06.2014 tarihinden itibaren düzenlemekte olan Temlikli M2M Servis Kampanyası

Detaylı

TAAHHÜTNAME Tarife Taahhütname

TAAHHÜTNAME Tarife Taahhütname TAAHHÜTNAME AVEA İletişim Hizmetleri A.Ş. nin ( AVEA ) 24 Aylık 6GB Kademeli Jet Tarifesi ( Tarife ) işbu taahhütnamede ( Taahhütname ) belirtilen şartlar kapsamında yararlanacağımı bildiğimi, buna göre;

Detaylı

TAAHHÜTNAME Tarife Taahhütname

TAAHHÜTNAME Tarife Taahhütname TAAHHÜTNAME AVEA İletişim Hizmetleri A.Ş. nin ( AVEA ) 24 Aylık 6GB Kademeli Wifi Jet Tarifesi ( Tarife ) işbu taahhütnamede ( Taahhütname ) belirtilen şartlar kapsamında yararlanacağımı bildiğimi, buna

Detaylı

2015-2016 VODAFONE İŞ ORTAĞIM ARAÇ TAKİP KAMPANYASI (12 Ay) 2015-2016 VODAFONE İŞ ORTAĞIM ARAÇ TAKİP KAMPANYASI (12 AY) TAAHHÜTNAMESİ

2015-2016 VODAFONE İŞ ORTAĞIM ARAÇ TAKİP KAMPANYASI (12 Ay) 2015-2016 VODAFONE İŞ ORTAĞIM ARAÇ TAKİP KAMPANYASI (12 AY) TAAHHÜTNAMESİ 2015-2016 VODAFONE İŞ ORTAĞIM ARAÇ TAKİP KAMPANYASI (12 Ay) 2015-2016 VODAFONE İŞ ORTAĞIM ARAÇ TAKİP KAMPANYASI (12 AY) TAAHHÜTNAMESİ ye, ( Vodafone ) ile...( Çözüm Ortağı ) tarafından yürütülen 2015-2016

Detaylı

2015-2016 VODAFONE İŞ ORTAĞIM ARAÇ TAKİP KAMPANYASI (24 Ay) 2015-2016 VODAFONE İŞ ORTAĞIM ARAÇ TAKİP KAMPANYASI (24 AY) TAAHHÜTNAMESİ

2015-2016 VODAFONE İŞ ORTAĞIM ARAÇ TAKİP KAMPANYASI (24 Ay) 2015-2016 VODAFONE İŞ ORTAĞIM ARAÇ TAKİP KAMPANYASI (24 AY) TAAHHÜTNAMESİ 2015-2016 VODAFONE İŞ ORTAĞIM ARAÇ TAKİP KAMPANYASI (24 Ay) 2015-2016 VODAFONE İŞ ORTAĞIM ARAÇ TAKİP KAMPANYASI (24 AY) TAAHHÜTNAMESİ ye, ( Vodafone ) ile...( Çözüm Ortağı ) tarafından yürütülen 2015-2016

Detaylı

AVEA INTOUCH 2 HERŞEY DAHİL CİHAZ KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ (Bireysel)

AVEA INTOUCH 2 HERŞEY DAHİL CİHAZ KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ (Bireysel) AVEA INTOUCH 2 HERŞEY DAHİL CİHAZ KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ (Bireysel) AVEA İletişim Hizmetleri A.Ş. nin ( AVEA ) işbu Taahhütname nin Özel Şartlar ında belirtilen Avea intouch 2 Her Şey Dahil Cihaz Kampanyası

Detaylı

TAAHHÜTNAME Tarife Taahhütname

TAAHHÜTNAME Tarife Taahhütname TAAHHÜTNAME AVEA İletişim Hizmetleri A.Ş. nin ( AVEA ) 12 Aylık Sınırsız Wifi Jet Tarifesi ( Tarife ) işbu taahhütnamede ( Taahhütname ) belirtilen şartlar kapsamında yararlanacağımı bildiğimi, buna göre;

Detaylı

TAAHHÜTNAME Tarife Taahhütname

TAAHHÜTNAME Tarife Taahhütname TAAHHÜTNAME AVEA İletişim Hizmetleri A.Ş. nin ( AVEA ) 24 Aylık Sınırsız Wifi Jet Tarifesi ( Tarife ) işbu taahhütnamede ( Taahhütname ) belirtilen şartlar kapsamında yararlanacağımı bildiğimi, buna göre;

Detaylı