İÇİNDEKİLER. Ahmet Zeki GÜVEN

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İÇİNDEKİLER. Ahmet Zeki GÜVEN"

Transkript

1 İÇİNDEKİLER Ahmet Zeki GÜVEN ORTAOKUL TÜRKÇE DERSLERİNDE YARATICI DÜŞÜNME BECERİSİNİN KAZANDIRILMASINA İLİŞKİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ TEACHERS' OPINIONS ABOUT GAINING CREATIVE THINKING SKILLS IN TURKISH COURSES IN SECONDARY SCHOOLS s Emre YILDIRIM MODERNİTE VE MİLLİYETÇİLİK: MODERN MİLLİYETÇİLİK KURAMLARI ÜZERİNE MODERNITY AND NATIONALISM: ON THE MODERN THEORIES OF NATIONALISM s Dilek TÜRKMENOĞLU WILLIAM KENTRIDGE'IN YAPITLARINDA ÖZ VE BİÇİM İLİŞKİSİ CONTENT AND FORM RELATIONSHIP OF WILLIAM KENTRIDGE'S ARTWORK s Semran CENGİZ İMPARATORLUKTAN ULUS-DEVLETE ÇOKKÜLTÜRLÜ KİMLİKLERİN İFADE ALANI: KÜLTÜRLERARASI EDEBİYAT THE ROOM FOR EXPRESSİON OF MULTİCULTURAL IDENTİTİES FROM EMPİRES TO NATİON STATES: INTERCULTURAL LİTERATURE s Zeynep GÖKKAYA - Levent DENİZ ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN BİLGİSAYAR OYUNU OYNAMA ALIŞKANLIKLARI VE OYUN TERCİHLERİ: MARMARA ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ COMPUTER GAME HABITS AND PREFERENCES OF UNIVERSITY STUDENTS: MARMARA UNIVERSITY SAMPLE s Derya UZUN AYDIN SANAYİ-İ NEFİSE MEKTEBİ VE PARİS GÜZEL SANATLAR OKULU L ECOLE DES BEAUX-ARTS ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME AN EVALUTION OF THE SCHOOL OF FINE ARTS IN OTTOMAN AND PARIS SCHOOL OF FINE ARTS L ECOLE DES BEAUX-ARTS s

2 Mehmet Emin BARS TÜRK KÜLTÜRÜNDE ANNE VE ÂŞIK GARİP HİKÂYESİNDE GÖRÜNÜŞÜ MOTHERHOOD IN TURKISH CULTURE AND HOW IT IS VIEWED IN ÂŞIK GARİP STORY s Mualla Murat NUHOĞLU KELOĞLAN MASALLARI VE KÜLTÜREL ETKİLEŞİM FOLK TALES OF KELOĞLAN (THE BALD BOY) AND CULTURAL INTERACTION s Hatice VATANSEVER BAYRAKTAR - M. Cihangir DOĞAN ÖĞRENCİLERİN ÖĞRETMENLERİ İLE OLAN İLETİŞİMLERİ İLE TÜRKÇE DERSİ KONUŞMA BECERİLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ THE RELATIONSHIP BETWEEN THE STUDENT/TEACHER COMMUNICATIONS LEVEL AND THE STUDENT'S TURKISH LESSON SPEAKING SKILLS s Arda EDEN SES SENTEZLEME TEKNİKLERİ ÖĞRETİMİNDE EĞİTİM MATERYALİ OLARAK PURE DATA PURE DATA AS A TEACHING MATERIAL IN SOUND SYNTHESIS TECHNIQUES EDUCATION s Ragsana HASANOVA MADONNA VE ÇOCUK TABLOSUNUN RESTORASYONU RESTORATİON OF PAİNTİNGS MADONNA AND CHİLD s Hasan GÜL - Furkan ÇELEBİ HÜKÜMET KADIN FİLMİ EŞLİĞİNDE VİZYONER LİDERLİK VISIONARY LEADERSHIP IN ACCOMPANY WITH HÜKÜMET KADIN THE MOVIE s Kevser ÇELİK KÖTÜLÜĞÜN FELSEFESİ: FELSEFİ TECRÜBEDE KÖTÜLÜK SORUNU VE KÖTÜLÜĞÜ HAKLILAŞTIRMA OLARAK TEODİSE THE PHILOSOPHY OF EVIL: THE PROBLEM OF EVIL AND THEODICY AS A JUSTIFICATION OF EVIL IN PHILOSOPHICAL EXPERIENCE s Bekir TUNCER - Erdoğan GAVCAR HAVALİMANI TERMİNAL HİZMET KALİTESİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN BELİRLENMESİ DETERMINATION OF FACTORS AFFECTING THE QUALITY OF AIRPORT TERMINAL SERVICES s

3 Sinem KUNT ADA ÜLKELERİNDE TURİZM POLİTİKA VE PLAN GELİŞTİRME YÖNTEMLERİ METHODS OF TOURISM POLICIES AND PLANS FOR ISLAND COUNTRIES s Cihan ÖNEN - Gülsen GÜNEŞ - Ali TÜREME - Pınar AĞAÇ BİR MÜLTECİ KAMPINDA YAŞAYAN SURİYELİLERDE DEPRESYON VE ANKSIYETE DURUMU DEPRESSION AND ANXIETY CASE IN SYRIANS THAT LIVE IN A REFUGEE CAMP s Yakup YILMAZ - Hamide DAĞTAŞ TÜRKİYE TÜRKÇESİNDE BİTKİ ADLARI VE YETİŞTİĞİ YERLE İLİŞKİSİ RELATIONSHIP OF THE PLANT NAMES AND ITS GROWING PLACES IN TURKEY TURKISH s Hatice Seçil FETTAHLIOĞLU - Arif YILDIZ - Cansu BİRİN REKLAM İRRİTASYONUNDAN MARKA İRRİTASYONUNA FROM ADVERSTISING IRRITATION TO BRAND IRRITATION s Neslihan GÜNAYDIN HANIF KUREISHI NİN VAROŞLARIN BUDA SI, KARA PLAK VE KULAĞIM ONUN KALBİNDE ADLI BAŞLICA ESERLERİNDEKİ IRKSAL GERİLİMLER VE KİMLİK ÇATIŞMALARI RACIAL TENSIONS AND IDENTITY CONFLICTS IN HANIF KUREISHI S MAJOR WORKS THE BUDDHA OF SUBURBIA, THE BLACK ALBUM AND MY EAR AT HIS HEART s Mehmet KAYGANA - Tuğrul BALABAN - Jale Gülgen BÖRKLÜ DEDE KORKUT TAKİ ALP TİPİ ÜZERİNE BİR İNCELEME A RESARCH ON THE CHARACTER OF ALP İN THE BOOK OF DEDE KORKUT s Aydın ZOR MARKA, MARKA TESCİLİ VE MARKALARDA KARŞILAŞILAN BENZERLİKLERE İLİŞKİN BİLİRKİŞİ RAPORLARI TRADEMARK, TRADEMARK REGISTRATION AND BRAND SIMILARITIES ENCOUNTERED IN RELATION TO THE EXPERT REPORTS s Abdulkadir GÜL OSMANLI DEVLETİ BÜROKRASİSİNDE DERSİMLİ MEMURLAR (SİCİL-İ AHVAL DEFTERLERİNE GÖRE) GOVERNMENT OFFICIALS FROM DERSİM IN OTTOMAN BUREAUCRACY (ACCORDING TO THE BOOKS OF REGISTRATIONS OF CONDITIONS) s

4 İbrahim KARAMAN Rıza SALAR - Refik DİLBER - Ümit TURGUT YGS VE LYS SINAVLARINDAKİ FİZİK SORULARININ ÖĞRETİM PROGRAMI AÇISINDAN VE BLOOM TAKSONOMİSİ BİLİŞSEL ALAN DÜZEYİ AÇISINDAN ANALİZİ ANALYSES OF PHYSICS QUESTIONS IN YGS AND LYS FROM THE POINT OF CURRICULUM AND BLOOM S TAXONOMY s İsa ARSLAN İBRAHIM OĞLU TÜRKİYE`NİN AZERBAYCAN HALK CÜMHURİYYETİNE DEVLET KURUCULUĞU ALANINDA YARDIMLARI ASSISTANCE OF TURKEY IN THE ESTABLISHMENT OF THE AZERBAIJAN DEMOCRATIC REPUBLIC s Ahmet AKBABA - Ersin TOPAÇ LİSELERDE GÖREV YAPAN OKUL YÖNETİCİLERİNİN OKULREHBERLİK SERVİSLERİ HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ (Van Örneği) EXAMINATION OF THE VIEWS OF HIGH SCHOOL ADMINISTRATORS ABOUT SCHOOL GUIDANCE UNITS (The Case of Van) s Özlem DEMİR SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI, SOSYAL GİRİŞİMCİLİK, KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK VE SOSYAL İŞLETME NON-GOVERNMENTAL ORGANİZATİONS, "SOCİAL ENTREPRENEURSHİP", " CORPORATE SOCİAL RESPONSİBİLİTY" AND "SOCİAL BUSİNESS" s Gaye ARSLAN TÜRKİYE VE AZERBAYCAN FOLKLOR ÖRNEKLERİNİ KULLANANARAK 3 6 YAŞ ÇOCUKLARINA DOĞRU AHLAK EĞİTİMİ VERİLMESİ 3-6-YEARS-OLD FORMING OF THE MORALS UPBRINGING OF THE CHILDREN USE FROM EXAMPLES OF TURKEY AND AZERBAIJAN FOLKLORE s Zehra DOĞAN EKONOMİK BÜYÜME SÜREÇLERİNİN ANALİZİNDE YENİ AÇILIMLAR VE BÜYÜMENİN YERSEL DİNAMİKLERİ NEW INITIATIVES AT THE ANALYSIS OF ECONOMICAL GROWTH PROCESSES AND TOPOGRAPHIC DYNAMICS OF GROWTH s Mehmet TOK - Hasan TEMEL - Süleyman ÜNLÜ ÖĞRETMEN ADAYLARININ BEDEN DİLİ YETERLİLİKLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI COMPARISON OF BODY LANGUAGE QUALIFICATIONS OF THE TEACHER STUDENTS s

5 Tolga GÜNDOĞDU BİR ÖĞRETME-ÖĞRENME ARACI OLARAK AKILLI TAHTA THE INTERACTIVE WHITEBOARD AS A TEACHING-LEARNING TOOL s Ahmet AYDIN ORHAN VELİ NİN ESKİLER ALIYORUM ŞİİRİNE ELEŞTİREL BİR YAKLAŞIM A CRITICAL APPROACH ON A POET OF THE ORHAN VELİ ESKİLER ALIYORUM s Levent DENİZ - Beste ATALAY - Okan YUNGUL - Zeynep ÖZDER MÜZİK ÖĞRETMENLİĞİ ÖĞRENCİLERİNİN ÇALGI ÇALIŞMAYA YÖNELİK TUTUMLARI: MARMARA ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ STUDENT MUSIC TEACHERS ATTITUDES TOWARDS PRACTICING A MUSICAL INSTRUMENT s Menekşe CÖMERT GENÇLERİN FAST FOOD TÜKETİM ALIŞKANLIKLARI HABİTS OF YOUNG PEOPLE AS CONSUMERS OF FAST FOOD s İsrail EMİROV JAPONYA NIN AZERBAYCAN A YATIRIM POLİTİKASI JAPANESE INVESTIMENT POLICY TO AZERBAIJAN s Ali İhsan ÖZEROGLU - Selçuk ALTUN KABAHATLER KANUNU VE KABAHATLERE İDARİ YAPTIRIM UYGULANMASI KONUSUNDA BELEDİYELERİN GÖREVLERİ BLAME LAW AND DUTIES OF MUNICIPALITIES IN TERMS OF IMPLEMENTATION OF ADMINISTARTIVE SANCTIONS FOR WRONGDOINGS s Serap BULAT - Önder YAĞMUR - Barış AYDIN KAMUSAL MEKAN VE HEYKEL SCULPTURE AND PUBLIC SPACE s Adile NAZAROVA AZERBAYCAN TÜRKCESINDE FELSEFI ANLAMLARIN KULLANIM TEKNIKLERI METHODS OF EXPRESSION OF PHILOSOPHICAL CONCEPTS IN AZERBAIJANIAN TURKISH LANGUAGE s

6 Evin AKTEKİN - Evin AKTEKİN - Serap ÇOLAK - Tuncay ÇOLAK EĞİTİLEBİLİR ZİHİNSEL ENGELLİ ÇOCUKLARIN EL BECERİLERİNİN GELİŞİMİNE, KAPALI ALAN AKTİVİTELERİNİN ETKİSİ CLOSED AREA ACTIVITIES EFFECT ON THE DEVELOPMENT OF HAND SKILLS IN EDUCABLE MENTALLY HANDICAPPED CHILDREN s Mustafa BULAT - Serap BULAT - Barış AYDIN FORM VE KOMPOZİSYON FORM AND COMPOZITION s Alireza ZADEGAN SOSYAL FELSEFI BAKIŞ ACISINDAN MODERN IRAN AILELERINİN SORUNLARI PROBLEMS OF MODERN IRANIAN FAMILIES IN THE CONTEXT OF SOCIAL-PHILOSOPHICAL REVIEW s Barış AYDIN OSMANLI DÖNEMİ ERZURUM NARMANLI CAMİİ NARMANLI MOSQUE OF ERZURUM MOSQUES DURING THE OTTOMAN PERIOD s M. Nur PAKDEMİRLİ ULUSLARARASI İSLÂM ÜNİVERSİTESİ TRENDİ VE BİR ÖRNEK: İSLÂMABAD ULUSLARARASI İSLÂM ÜNİVERSİTESİ CONCEPT OF INTERNATIONAL ISLAMIC UNIVERSITY AND A CASE STUDY: INTERNATIONAL ISLAMIC UNIVERSITY ISLAMABAD s Gürdal ÇETİNKAYA ATATÜRK VE AYDINLANMA s