.BANKASI..ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ NE

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download ".BANKASI..ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ NE"

Transkript

1 1 Teminat mektupları ile ilgili olarak aşağıdaki gibi işlemler yapılmalıdır: ŞUAN TEİAŞ A DUY KAPSAMINDA TEMİNAT MEKTUBU OLANLARIN BANKAYA HİTABEN YAZACAĞI DİLEKCE ÖRNEĞİ.BANKASI..ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ NE Şubenizce talimatımız gereği şirketimiz lehine ve TEİAŞ ELEKTRİK PİYASALARI İŞLETME DAİRESİ BAŞKANLIĞI na hitaben düzenlenen.tarihli,....referanslı,duy Kapsamında(gün öncesi piyasası ile dengeleme güç piyasası).konulu,..tutarlı teminat mektubunun muhatabının 6446 sayılı Elektrik Kanunun 11. Maddesi gereğince Enerji Piyasaları İşletme Anonim Şirketi (EPİAŞ) olarak değiştirilmesi zorunlu olduğundan, söz konusu teminat mektubunun Enerji Piyasaları Anonim Şirketi nin (EPİAŞ) piyasa işletme görevini resmen devralmasını müteakiben diğer hükümlerinde değişiklik olmaksızın muhatabının Enerji Piyasaları İşletme Anonim Şirketi (EPİAŞ) olarak kabul edilmesi hususunda gereğini arz ederim.

2 ŞUANDA TEİAŞ A DUY KAPSAMINDA TEMİNAT MEKTUBU OLANLARIN BANKADAN ALIP TEİAŞ VE EPİAŞ A VERECEĞİ YAZI ORNEĞİ EPİAŞ(ENERJİ PİYASALARI İŞLETME ANONİM ŞİRKETİ NE Şubemizce mektup lehdarı.şti nin talimatı gereğince şirketi lehine ve TEİAŞ ELEKTRİK PİYASALARI İŞLETME DAİRESİ BAŞKANLIĞI na hitaben düzenlenen.tarihli,..referanslı, DUY Kapsamında(günöncesi piyasası ile dengeleme güç piyasası konulu)..tutarlı teminat mektubunun muhatabının 6446 sayılı Elektrik Kanunun 11. Maddesi gereğince Enerji Piyasaları İşletme Anonim Şirketi (EPİAŞ) olarak değiştirilmesi zorunlu olduğundan, Enerji Piyasaları İşletme Anonim Şirketi nin (EPİAŞ) piyasa işletme görevini resmen devralmasını müteakiben söz konusu teminat mektubunun muhatabı, mektup lehdarı..ştinin yazılı talimatı ile Enerji Piyasaları İşletme Anonim Şirketi (EPİAŞ) olarak değiştirilmiş olup gerektiğinde söz konusu mektubun paraya çevrilmesinde EPİAŞ yetkili kılınmıştır. NOT:BANKA YETKİLİLERİNİN İMZA YETKİSİ VE ÖRNEĞİ EKLENECEK

3 EPİAŞA İLK KEZ VERİLECEK TEMİNAT MEKTUBU ÖRNEĞİ. NOT: PİYASA İŞLEMECİSİ EPİAŞ OLMASI DURUMUNDA VERİLECEKTİR. TEMİNAT MEKTUBU ÖRNEĞİ KESİN TEMİNAT MEKTUBU (EPİAŞ)ENERJİ PİYASASILARI ANONİM ŞİRKETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ /SARIYER /İSTANBUL / / _ No:... MASLAK Şirketinizce yapılan sözleşme gereği DUY Kapsamında( güniçi piyasası,gün öncesi piyasası ile dengeleme güç piyasasında) işlem yapabilmek için (PK.kodlu (.Piyasa katılımcısı nın Elektrik Piyasası ile ilgili kanun, yönetmelik, esaslar ile gün içi piyasası, gün öncesi piyasası ile dengeleme güç piyasası sözleşmesi hükümlerini yerine getirmek üzere vermek zorunda olduğu kesin teminat tutarı (. ) TL (Yazı ile... Türk Lirası) (bankanın veya özel finans kurumunun adı) garanti ettiğinden, piyasa katılımcısı... Kurum/Kuruluş); taahhüdünü anılan Kanunlar ile ilgili yönetmelik, esasları ile sözleşmesi hükümlerine göre kısmen veya tamamen yerine getirmediği taktirde, Protesto çekmeye, hüküm ve adı geçenin iznini almaya gerek kalmaksızın ve PK Kodlu piyasa katılımcısı) ile EPİAŞ(Enerji Piyasaları A.Ş.) arasında ortaya çıkacak herhangi bir uyuşmazlık ve bunun akıbet ve kanuni sonuçları dikkate alınmaksızın, yukarıda yazılı tutarı ilk yazılı talebiniz üzerine derhal ve gecikmeksizin idarenize nakden ve tamamen talep tarihinden ödeme tarihine kadar geçen günlere ait kanuni faiziyle birlikte ödeyeceğimizi (bankanın veya özel finans kurumunun adı) nın imza atmaya yetkili temsilcisi ve sorumlusu sıfatıyla ve (bankanın veya özel finans kurumunun adı) ad ve hesabına taahhüt ve beyan ederiz. Not:işbu teminat mektubu kesin ve süresizdir [bankanın veya özel finans kurumunun adı] [banka/özel finans kurumu şubesinin adı] Şubesi [banka/özel finans kurumu] Yetkililerinin İsim, unvan ve imzası

4 NOT:BANKA YETKİLİLERİNİN İMZA YETKİSİ VE ÖRNEĞİ EKLENECEK NOT: Yabancı bankaların veya benzeri kredi kuruluşlarının kontrgarantilerine dayanılarak verilecek mektuplarda, kontrgarantiyi veren yabancı banka veya kredi kuruluşunun ismi ve teminatın kontrgarantili olduğu belirtilecektir.teklife esas para birimi Türk parası,abd doları,avro olacağı için kontrgarantilere dayanılarak verilecek teminat mektupları bu paralar üzerinden düzenlenecektir. NOT:BU TEMİNAT MEKTUBU ÖRNEĞİ 3 AĞUSTOS 28 AĞUSTOS ARASI VERİLECEK TEMİNAT MEKTUPLARI İÇİNDİR. TEMİNAT MEKTUBU ÖRNEĞİ KESİN TEMİNAT MEKTUBU (TEİAŞ)ELEKTRİK PİYASALARI İŞLETMESİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI BALGAT/ÇANKAYA/ANKARA / / _ No:... Kurumunuzca yapılan sözleşme gereği DUY Kapsamında( güniçi piyasası,gün öncesi piyasası ile dengeleme güç piyasasında) işlem yapabilmek için (PK.kodlu (.Piyasa katılımcısı nın Elektrik Piyasası ile ilgili kanun, yönetmelik, esaslar ile gün içi piyasası, gün öncesi piyasası ile dengeleme güç piyasası sözleşmesi hükümlerini yerine getirmek üzere vermek zorunda olduğu kesin teminat tutarı (. ) TL (Yazı ile... Türk Lirası) (bankanın veya özel finans kurumunun adı) garanti ettiğinden, piyasa katılımcısı... Kurum/Kuruluş); taahhüdünü anılan Kanunlar ile ilgili yönetmelik, esasları ile sözleşmesi hükümlerine göre kısmen veya tamamen yerine getirmediği taktirde, Protesto çekmeye, hüküm ve adı geçenin iznini almaya gerek kalmaksızın ve PK Kodlu piyasa katılımcısı) ile TEİAŞ(ELEKTRİK PİYASALARI İŞLETME DAİRESİ BAŞKANLIĞI) arasında ortaya çıkacak herhangi bir uyuşmazlık ve bunun akıbet ve kanuni sonuçları dikkate alınmaksızın, yukarıda yazılı tutarı ilk yazılı talebiniz üzerine derhal ve gecikmeksizin idarenize nakden ve tamamen talep tarihinden ödeme tarihine kadar geçen günlere ait kanuni faiziyle birlikte ödeyeceğimizi (bankanın veya özel finans kurumunun adı) nın imza atmaya yetkili temsilcisi ve sorumlusu sıfatıyla ve (bankanın veya özel finans kurumunun adı) ad ve hesabına taahhüt ve beyan ederiz. Not:işbu teminat mektubu kesin ve süresizdir BU TEMİNAT MEKTUBU PİYASA İŞLETMECİSİ EPİAŞ OLMASI ANILAN ŞARTLARLA EPİAŞ ADINA VERİLMİŞ SAYILIR. [bankanın veya özel finans kurumunun adı] [banka/özel finans kurumu şubesinin adı] Şubesi [banka/özel finans kurumu] Yetkililerinin İsim, unvan ve imzası NOT:BANKA YETKİLİLERİNİN İMZA YETKİSİ VE ÖRNEĞİ EKLENECEK DURUMUNDA YUKARIDA NOT: Yabancı bankaların veya benzeri kredi kuruluşlarının kontrgarantilerine dayanılarak verilecek mektuplarda, kontrgarantiyi veren yabancı banka veya kredi kuruluşunun ismi ve teminatın kontrgarantili olduğu belirtilecektir.teklife esas para birimi Türk parası,abd doları,avro olacağı için kontrgarantilere dayanılarak verilecek teminat mektupları bu paralar üzerinden düzenlenecektir.

5 ALACAĞIN TEMLİKİ SÖZLEŞMESİ.. tarih numaralı..tutardaki alacağın temliki sözleşmesinin eski hali 1. - SÖZLEŞMENİN TARAFLARI Temlik Eden :.. Elektrik Enerji Üretimi Sanayi Ticaret A.Ş. Şirketi adresinde bulunan; Ticaret Sicil Müdürlüğü Ticaret Sicil Memurluğu nezdinde. numara ile kayıtlı ve.. numaralı telefon bilgilerine sahip Temlik Alan :.Adresine bulunan Ticaret Sicil Memurluğu nezdinde.. numara ile kayıtlı ve. Bankası ile. numaralı telefon bilgilerine sahip yurtiçi ve yurtdışı şubeleri dahil) Temlik borçlusu/muhatap : Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi (Elektrik Piyasaları İşletme Dairesi Başkanlığı) T Blok Nasuh Akar Mah. Türkocağı Cad. No:12 Balgat/ANKARA.. tarih numaralı.tutardaki alacağın temliki sözleşmesinin yeni hali 1. - SÖZLEŞMENİN TARAFLARI Temlik Eden : AA Elektrik Enerji Üretimi Sanayi Ticaret A.Ş. Şirketi adresinde bulunan; Ankara Ticaret Sicil Müdürlüğü Ticaret Sicil Memurluğu nezdinde. numara ile kayıtlı ve.. numaralı telefon bilgilerine sahip Temlik Alan :.Adresine bulunan.istanb ul Ticaret Sicil Memurluğu nezdinde.. numara ile kayıtlı ve AAA Bankası sitesi ile. numaralı telefon bilgilerine sahip bilumum yurtiçi ve yurtdışı şubeleri dahil) Temlik borçlusu/muhatap : Enerji Piyasaları İşletme Anonim Şirketi(EPİAŞ)

6 Reşitpaşa Mahallesi Tuncay Artun Caddesi no: 4 Emirgan Sarıyer/İSTANBUL adresinde mukim Enerji Piyasaları İşletme Anonim Şirketi(EPİAŞ) NOT:Bu zeyilname Piyasa İşletmecisinin EPİAŞ olması durumunda geçerli olacaktır. Bu zeyilname hem EPİAŞ hemde TEİAŞ a gönderilecektir. İMZA ATAN TEMLİK ALAN VE TEMLİK VERENİN İMZA YETKİSİ VE ÖRNEĞİ EKLENECEK TEMLİK ALAN TEMLİK VEREN NOTER ONAY