Surp Pırgiç Kilisesi (1898) / Kazlıçeşme: Hovsep Aznavur: Beylerbeyi Sarayı: II. Mahmud Türbesi:

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Surp Pırgiç Kilisesi (1898) / Kazlıçeşme: Hovsep Aznavur: Beylerbeyi Sarayı: II. Mahmud Türbesi:"

Transkript

1 21 Surp Pırgiç Kilisesi (1898) / Kazlıçeşme: Surp Pırgiç Ermeni Hastanesi nin bahçesinde bulunan kilise, hastaların maneviyatını arttırmak için, Darphane-i Amire eminliği yapmış Kazaz Artin Amira Bezciyan tarafından, Saray-ı hümayun mimarı Garabed Amira Balyan a inşa ettirilmiştir. Başlangıçta ahşap olarak inşa edilen kilise bugünkü şeklini 1898 yılında almıştır. Kilise, İstanbul un köklü Ermeni ailelerinden Tahtaburunyan Ailesi nin isteğiyle, Kevork Aslanyan tarafından, genç yaşta vefat eden Tiokine Tahtaburunyan ın anısına, II. Abdülhamid in fermanıyla tekrar inşa ettirilmiştir. Surp Pırgiç Hastanesi nin önemli bağışçılarından Gülbenkyanların aile mezarlığı bu kilisenin avlusunda bulunmaktadır ve kilisede her yıl Gülbenkyan Ailesinin anısına ayin düzenlenmektedir. 22 Hovsep Aznavur: 1854 yılında Londra da dünyaya gelen Hovsep Aznavur, 1867 yılında ailesiyle birlikte İstanbul a gelmiş, aynı yıl eğitimine devam etmek üzere Viyana daki Murad-Rafaelyan Koleji ne gönderilmiş, sonrasında ise Roma Güzel Sanatlar Akademisi nde mimarlık eğitimi almıştır. Henüz ikinci sınıf öğrencisiyken hazırladığı bir villa projesi birincilik kazanmış ve İtalya Kralı II. Victor Emmanuel tarafından ödüllendirilmiştir yılında eğitimini tamamlayarak İstanbul a dönen Hovsep Aznavur, burada Mısır Hıdivi Tevfik Paşa ve Abbas Hilmi Paşa aileleri için binalar inşa etmiştir. İstiklal Caddesi ndeki Mısır Apartmanı nın ve karşısındaki, kendi ismiyle anılan Aznavur Pasajı nın mimarıdır. İstanbul Ermenileri arasında da aktif bir rol oynayan Aznavur, Birinci Dünya Savaşı ndan sonra Kahire ye yerleşerek Mısır da birçok önemli binanın inşasına imza atmış ve 1935 yılında Kahire de ölmüştür. 23 Beylerbeyi Sarayı: Semtin tepesinde Bizans döneminden kalma büyük bir Haç bulunduğu için Osmanlı döneminde Istavroz Bahçesi olarak anılan Boğazköy de, IV. Murat döneminde inşa edilmiş ahşap bir saray bulunmaktaydı. IV. Murat bu sarayı sık sık kullanmış, padişahın ölümünden sonra saray metruk hale gelmiştir li yıllarda II. Mahmud tarafından ahşap olarak yeniden inşa ettirilen saray, II. Mahmud döneminde de aktif olarak kullanılmış, padişahın ikametinden başka, sergi ve şehzade sünnetleri gibi faaliyetlere de ev sahipliği yapmıştır de yanan Beylerbeyi Sarayı, yangından sağ kurtulan Abdülmecid tarafından uğursuz kabul edilerek terk edilmiş, 1864 yılında, Abdülaziz in emriyle Agop ve Sarkis Balyan kardeşlere yeniden inşa ettirilmiştir. 24 II. Mahmud Türbesi: 1839 da vefat eden II. Mahmud un kabrinin üzerine inşa edilen türbe, 1840 da tamamlanmıştır. Hazine-i Hassa ya ait olan bu geniş arazide, türbe içerisine hanedan mensupları defnedilmiştir; II. Mahmud un yanı sıra Abdülaziz, II. Abdülhamid, Şehzade Yusuf İzzeddin Efendi, Pertevniyal Valide Sultan gibi birçok önemli kişinin mezarı burada bulunmaktadır. Osmanlı son dönem ileri gelenlerinin mezarlarının bulunduğu türbe haziresinde günümüzde vefat eden hanedan mensupları da gömülmektedir. 25 1

2 Demir Çelik Fabrikası / Zeytinburnu: II. Mahmud un Zeytinburnu ndan Florya ya kadar olan geniş arazileri işletmekle görevlendirdiği ve Osmanlı sanayileşmesinin öncülerinden kabul edilen Hovhannes Amira Dadyan, bu bölgede baruthanenin yanı sıra silah, dokuma ve çuha fabrikaları da inşa ettirmiştir. Sık sık Avrupa ya inceleme gezileri düzenleyen Hovhannes Amira, bu ziyaretleri sırasında özellikle demir-çelik döküm fabrikalarını yakından incelemiş ve İstanbul da böyle bir fabrika kurulması için uzun yıllar çalışmıştır. Garabed Amira Balyan ın inşa ettiği ve 1845 yılında kurulan bu fabrikada, 1848 yılında ilk Osmanlı zırhlısı Eser-i Hadid dökülmüştür. Bugün, Fabrika dan geriye yalnızca fotoğrafta görülen baca kalmıştır. 26 Bezm-i Alem Valide Camii, Dolmabahçe: Abdülmecit in annesi Bezm-i Alem Valide Sultan ın emriyle, Garabed Amira Balyan a inşa ettirilen camii, Dolmabahçe Sarayı nın bahçesine bulunmaktadır. Bu Sarayda ikamet eden Abdülmecit ve Abdülaziz dönemlerinde, Dolmabahçe Camii Cuma selamlığı için en çok tercih edilen cami olmuştur. Camide günümüzde Beyoğlu Müftülüğü büroları da yer almaktadır. 27 Dolmabahçe Sarayı: Bizans döneminde imparatorluk bahçesi olarak kullanılan, günümüzde üzerinde Dolmabahçe Sarayı nın bulunduğu arazi, Osmanlı döneminde bir gezinti alanıydı. XVII. yüzyılda ise buradaki koy doldurularak irili-ufaklı ahşap köşk ve kasırlara ev sahipliği yapmıştır. Birçoğu yangınlarda yok olan bu köşk ve kasırlar, dönem dönem padişahların yazlık ikametgâhı olarak kullanılmış veya hanedana damat olan paşalara tahsis edilmiştir yılında, III. Selim mimar Melling e bu bahçeyi yeniden düzenletmiş, alan içerisinde köşkler, kasırlar ve camilerin bulunduğu bir tesis haline gelmiştir. II. Mahmud da 31 yıllık saltanatı boyunca Topkapı Sarayı ndan çok Beşiktaş Sarayı olarak anılan bu ahşap sarayı kullanmıştır. II. Mahmud un 1839 da vefat etmesi üzerine tahta çıkan oğlu Abdülmecit, Tanzimat döneminin getirdiği Batılılaşmanın etkisiyle bu ahşap sarayın yerine kâgir bir imparatorluk sarayının inşa edilmesini emretmiştir. Garabet Balyan tarafından inşa edilen saray 1855 te son halini almıştır. 28 Harbiye Mektebi (Askeri Müze): II. Mahmud un emriyle subay yetiştirilmek üzere 1835 yılında inşa edilen Harbiye Mektebi, 1864 yılında Abdülaziz in emriyle Garabed Balyan a yeniden inşa ettirilmiştir. II. Abdülhamid döneminde, okul genişletilerek bugünkü halini almıştır. Girişindeki kitabede Abdülhamid in en büyük eseri olarak tanıtılan okulda, subaylar ve şehzadeler okumuşlardır yılına kadar faaliyetlerine Harbiye deki binasında devam eden okul, 1936 da Ankara ya taşınınca bina uzun yıllar ordu komutanlığı olarak kullanılmıştır yılında, o tarihe kadar Aya İrini Kilisesi nde bulunan Askeri Müze bu binaya taşınmıştır. 29 Kuleli Süvari Kışlası: Günümüzde Kuleli Askeri Lisesi nin bulunduğu binanın temelleri 1928 yılında atılmıştır da Yeniçeri Ocağının kaldırılmasından sonra II. Mahmud, kurduğu Asakir-i Mansure-i Muhammeddiye isimli yeni ordu için Krikor Amira Balyan a ahşap bir kışla inşa ettirmiştir. Bu kışlanın yanması üzerine, Abdülmecit in emriyle, Garabed Amira Balyan yarı kagir bir bina yapmıştır. Binanın 2

3 yapımı 1843 yılında tamamlanmıştır de yenilenen yapı tarihte kışla, hastane, okul, Ermeni yetimhanesi olarak da kullanılmıştır. 30 Surp Asdvadzadzin Kilisesi: Beşiktaş Sarayı na ek binalar inşa eden Garabed Amira Balyan, rivayete göre bu inşaattan artan malzemelerle Beşiktaş taki ahşap Ermeni kilisesinin yerine, kâgir ve kubbeli bir kilise inşa etmek için II. Mahmud tan izin istemiş. O dönemde kiliselerde kubbe inşasının yasak olması ve bazı kimselerin Amiranın bu isteğine karşı çıkması üzerine, II. Mahmud Ne yapacaksan yap ama benim gözüm görmesin diyerek izin vermiş. Bunun üzerine Garabed Amira Balyan, dışarıdan bakıldığında klasik-kırma çatılı olarak görünen kilisenin içerisine gizli bir kubbe inşa etmiştir. Ayrıca, kilise öyle bir mevkiye oturmuştur ki saraydan bakıldığından kilise görünmez, fakat kilisenin tüm pencerelerinden saray görünür. 31 Surp Pırgiç Hastanesi: İstanbul Ermenileri, 1834 yılına kadar, biri Sıraselviler de, diğeri Narlıkapı da olmak üzere iki hastaneye sahipti. Kazaz Artin Amira Bezciyan, bu hastanelerin yetersiz olduğunu görmüş ve dönemin hayırsever Ermenilerinin de desteğini alarak Kazlıçeşme deki Surp Pırgiç Ermeni hastanesini inşa ettirmiştir. Osmanlı döneminde, hastane idaresinde görev almak Ermeniler arasında bir statü göstergesi olarak görülmüştür. 32 Nusretiye Camisi: Osmanlı barok tarzının son örneği olarak kabul edilen bu cami II. Mahmud un emriyle Krikor Amira Balyan a inşa ettirilmiştir. Bir ramazan günü açılışı yapılan camiye saltanat kayığıyla gelen Padişah, söylentiye göre mahyaların denizden görülmediğini fark edince minareleri yıktırtıp yeniden inşa ettirmiştir. Caminin inşasından kısa süre sonra yeniçeri ocağı kaldırıldığında Mahmud bu camiye zafer anlamına gelen Nusretiye ismini vermiştir. 33 Selimiye Kışlası: Dünyanın en büyük tarihi kışlası olarak kabul gören Selimiye Kışlası nın yerinde daha önce Kanuni Sultan Süleyman tarafından inşa ettirilen Kavak Sarayı vardı. III. Selim, Nizam-ı Cedid ordusu için Kavak Sarayı nı yıktırmış, yerine Krikor Amira Balyan a ahşap bir kışla inşa ettirmiştir de yeniçerilerin başlattığı isyanda bina ateşe verilmiş, 1826 da Yeniçeri Ocağı nın kaldırılmasından sonra II. Mahmud, Krikor Amira Balyan a bugünkü kagir kışlayı yaptırmıştır. 34 Ihlamur Kasrı: Abdülmecit, av partilerinden sonra dinlenmek için Nigoğos Balyan a inşa ettirdiği bu kasırda yerli-yabancı pek çok misafirini ağırlamıştır. Abdülhamit devrinde unutulan kasır, Mehmet Reşad döneminde tekrar aktif bir şekilde kullanılmıştır. Enver Paşa, şehzadelerin hepsine askeri eğitim verilmesi uygulamasını başlatınca bu bina Şehzadegan Mektebi olarak kullanılmıştır. 3

4 35 Akaretler: Dolmabahçe Sarayı nın hizmetlileri için lojman olarak Sarkis Balyan tarafından inşa edilen ve bir dönem okul, ev ve ofis olarak kullanılan Akaretlerdeki sıra yapılarda, günümüzde otel, restoran, kafe ve ofisler bulunmaktadır. 36 Çırağan Sarayı: Bu sarayın yerinde eskiden IV. Murad ın kızı Kaya Sultan ve onun eşi Melek Ahmet Paşa ya ait bir yalı bulunuyordu. Kaya Sultan bu yalıyı aydınlattırarak gece eğlenceleri düzenlediğinden yalının ismi Aydınlatılmış anlamına gelen Çerağan olarak anılırdı. Yalının ismi zamanla, telaffuzu daha kolay olan Çırağan a dönüşmüştür. Daha sonra buraya inşa edilen ahşap saray, Abdülaziz in emriyle yıkılmış ve yerine planlarını Nigoğos Balyan ın hazırladığı ve kardeşleri Agop ve Sarkis Balyan ın inşa ettiği saray yaptırılmıştır. Abdülaziz in saltanatında pek fazla kullanılamayan saray, Abdülhamid in tahta çıkmasıyla, ağabeyi V. Murad ve ailesine bir dönem hapishane olmuştur de II. Meşrutiyetin ilanıyla birlikte Meclis-i Mebusan olarak kullanılmaya başlanan bina 1910 yılında geçirdiği büyük yangından sonra kullanılamayacak hale gelmiştir. Sarayı otele dönüştürmek üzere 1987 yılında restorasyonuna başlanmıştır yılında otel, 1992 yılında da otele bağlı olarak Saray hizmete açılmıştır. 37 Harbiye Nezareti: 1826 yılında Yeniçeri Ocağının kaldırılmasıyla Süleymaniye de bulunan Ağa Kapısı, yani Yeniçeri Ocağının hem komuta hem de çalışma yeri olan bina Şeyhülislamlık makamına dönüştürülmüştür. Ordunun yönetim birimi Seraskerlik ismiyle Beyazıt a taşınmış ve buraya ahşap bir bina inşa edilmiştir yılında Abdülaziz bu ahşap binayı yıktırmış ve yerine Sarkis Balyan a, günümüzde İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü olarak kullanılan Harbiye Nezareti ni yaptırmıştır. 38 Beyazıt Yangın Kulesi: Senekerim Balyan, Hassa Mimarı Krikor Amira Balyan ın kardeşidir. Genç yaşında hacı olmak üzere Kudüs e gitmiş ve burada vefat etmiştir. Daha önce Beyazıt ta Krikor Amira Balyan ın inşa ettiği ahşap kulenin isyan eden yeniçeriler tarafından yakılmasının ardından Senekerim Balyan bu kagir kuleyi inşa etmiştir. İlk önce yangın kulesi olarak kullanılan yapı daha sonra seraskerlik kulesi olarak kullanılmıştır. Savaş dönemlerinde bir bayrağın asıldığı kule, Cumhuriyet döneminde ise hava durumunu bildirmek için kullanılmıştır. 39 Surp Takavor Kilisesi: Ermenilerin kararlarını kabul etmediği Halkedon (Kadıköy) Konsülü 451 yılında Kadıköy de toplandığı için Ermeniler, bu semtte yaşamak yerine 1839 Tanzimat dönemine kadar Üsküdar da yaşamayı tercih etmiştir. Kadıköy de yine de her zaman bir miktar Ermeni ikamet etmiş ve çarşı içinde ahşap bir şapel inşa edilmişti. Tanzimat ın getirdiği Batılılaşma sürecinde yazlık konut kavramının İstanbullularca benimsenmesiyle, Kadıköy bir sayfiye köyü olarak kullanılmaya başlanmış; buradaki Ermeni nüfusu artınca ahşap şapel yetersiz kalmıştır. Bunun üzerine, 1840 yılında Garabed 4

5 Ağa Muradyan isimli bir sarraf tarafından bugünkü kilise inşa edilmiştir. Kilisenin mimarı Hacı Mıgırdiç Çarkyandır. 40 Surp Asdvadzadzin Patrikhane Kilisesi: 1641 yılında, Ermenilere patriklik kilisesi olarak Kumkapı daki Aya Thosios Kilisesi verilmiş ve patrikhane günümüze kadar faaliyetlerine burada devam etmiştir deki büyük Gedikpaşa yangınında yanan kilise, saray-ı hümayun mimarları Hacı Melidon Araboğlu ve Sarkis kalfa tarafından yeniden inşa edilmiş ve 1719 da ibadete açılmıştır. Kilise, 1826 daki büyük Hocapaşa Yangını nda bir kez daha yanınca 1828 yılında Krikor Amira Balyan ve Garabed Devletyan ın çizimleriyle bugünkü şekliyle yeniden yapılmıştır. 41 Surp Boğos Kilisesi: Katoliklik in resmen Osmanlı Devleti tarafından tanınmadığı dönemde, iki yüz yıl boyunca Darphane-i Amire Eminliği görevini yürüten Düzyan ailesinin yalısının altında, gizli bir Katolik kilisenin ortaya çıkması üzerine aile gözden düşmüş ve aileden yedi kişi idam edilmiştir yılında yaşanan bu olayın ardından Darphane-i Amire eminliğine Kazaz Artin Amira Bezciyan getirilmiştir yılında Kazaz Artin in Limni Adası na sürgüne gönderilmesi üzerine darphanenin idaresi Katolik Ermeni olan Boğos Amira Bilezikçi ye verilmiştir yılında Katolik Ermenilerin ayrı bir cemaat olarak tanınmasının ardından Büyükdere deki yalısının yanına şahsi ibadeti için küçük ahşap bir aile kilisesi inşa ettiren Boğos Amira Bilezikçi, kilisenin Katolik Ermeni Cemaati nin idaresine verilmesini vasiyet etmiştir. Zamanla semtteki Katolik Ermeni nüfusunun artmasıyla bu ahşap kilise ihtiyacı karşılayamamış ve 1882 yılında II. Abdülhamid in fermanıyla bugünkü kilise inşa edilmiştir. 42 Gedikpaşa Ermeni Protestan Kilisesi: Amerikalı Protestan misyonerler 1820 yılından itibaren Osmanlı İmparatorluğu nda faaliyetlerini yürütmüşler ve Ermeni milleti arasında etkin rol oynamışlardır. Anadolu nun çeşitli vilayetlerinde kolejler kuran misyonerler, İstanbul da Beyoğlu ndaki Ermenilerle iletişim kurmuş ve bu semtteki birçok ailenin mezhep değiştirmesinde aracı olmuştur. Kısa sürede Beyoğlu nda hatırı sayılır büyüklükte bir Protestan Ermeni cemaati oluşmuştur. İlk Ermeni Protestan Kilisesi 1846 yılında Abdülmecid in fermanıyla ahşap olarak Beyoğlu nun Aynalıçeşme semtinde inşa edilmiştir yılında Protestan Ermenilerin ayrı bir cemaat olarak kabul edilmesi, Aynalıçeşme deki bu ahşap şapelin 1861 yılında kâgir olarak yeniden inşa edilmesini mümkün kılmıştır. Bunun üzerine, şehrin ikinci Protestan Ermeni Kilisesi olan Gedikpaşa Kilisesi nin de aynı şekilde yapılması için girişimlerde bulunulmuştur. İzin ancak 1911 yılında Mehmet Reşat döneminde alınabilmiştir. Kilisenin inşasına, mimar Isdepan İzmrliyan tarafından hemen başlandıysa da I. Dünya Savaşı yıllarında inşaata ara verilmiş, kilise 1921 yılında tamamlanarak ibadete açılmıştır. Gedikpaşa Kilisesi, Osmanlı döneminde inşa edilmiş son Ermeni kilisesidir. 43 Ermeni Patrikhanesi Binası: İstanbul un fethinden sonra Fatih Sultan Mehmet Bursa Ermenileri Episkoposu Hovagim i Patrik ilan ederek İstanbul a getirmiş ve Rumlardan aldığı Samatya daki Sulu 5

6 Manastırı Ermenilere Patrikhane olarak vermiştir. Daha sonra Kumkapı ya taşınan patrikhane, 1718 de çıkan ve 34 saat süren bir yangında kilise ile birlikte kül olmuştur. Çok geçmeden yeniden inşa edilen Patrikhanenin tekrar yanmasından sonra bina Hassa Mimarı Ohannes Amira Serveryan tarafından üçüncü kez inşa edilmiş, 1820 yılında hizmete açılmıştır. Patrikhanenin 1826 da tekrar yanması üzerine bina, Hassa Mimarları Krikor Amira Balyan ve Garabed Devletyan ın çizimlerine göre 1828 de yeniden yapılmıştır. Klasik Osmanlı konağını andıran patrikhane binası, 1913 te yıktırılarak mimar Krikor Melidosyan tarafından bugünkü şekliyle inşa edilmiştir. 44 Ermeni Mezarlığı Kapısı: Bizans döneminde yoğunlukla Galata semtinde yaşayan Ermeniler, İstanbul daki ilk kiliselerini de burada inşa etti. Osmanlı döneminde bu semtte çoğunlukla değirmencilik ve fırıncılıkla uğraşan zengin Ermeniler yaşadı. Uzun yıllar semtin Ermeni sakinleri tarafından mezarlık olarak kullanılan Taksim Meydanı ndan Harbiye ye kadar uzanan geniş arazi 1865 yılında Abdülaziz in emriyle defin yapılması yasaklanarak büyük ölçüde istimlâk edildi. Geriye İstanbul Ermenilerinin bugünkü Şişli Mezarlığı kaldı. 45 Surp Kevork Kilisesi: İstanbul un fethinden sonra Fatih Sultan Mehmet, şehirdeki nüfusu arttırmak ve ticareti canlandırmak için imparatorluğun değişik bölgelerindeki toplulukların İstanbul a yerleşmesini emretmiştir. Fetihten yaklaşık 7 yıl sonra İstanbul a yerleşen Bursa Ermeni Episkoposu ve başında bulunduğu Bursa Ermenileri buna bir örnektir. II. Mehmed in Anadolu nun değişik şehirlerinden getirdiği Ermeni ailelerin Samatya ya yerleşmeleri üzerine, bu semtte bulunan Rumlar a ait Peribleptos (Muhteşem Kilise) Ermeniler e tahsis edilmiş ve İstanbul Patrikliği nin temellerinin burada atılmasıyla bir patriklik makamına dönüşmüştür. Kilise, günümüzde patriklik makamı olarak kullanılmamaktadır. Tarihte üç kere yanarak tamamen yok olan kilise, 1866 yılında Abdülaziz in fermanıyla Bedros Nemtze tarafından, yanındaki Sahakyan-Nunyan Okuluyla birlikte bugünkü şekliyle yeniden yapılmıştır. 46 Ohannes (Hovhannes) Amira Serveryan: 1879 yılında Kayseri de dünyaya gelen Ohannes Amira, Kevork isimli bir terzinin oğludur. 13 yaşında kereste ticareti yapan dayısının yanında çalışmaya başlamış ve bu sırada dürüstlüğü ve çalışkanlığı sayesinde dönemin nüfuzlu isimlerinden Hassa Mimarı Krikor Amira Balyan ın dikkatini çekmeyi başarır. Krikor Amira, yanına alıp mimarlık öğrettiği Ohannes Serveryan ı kızıyla evlendirir. Kayınpederi vefat ettikten sonra, Kazaz Artin Amira Bezciyan, girişimlerde bulunarak Krikor Amira nın yerine Ohannes Amira yı hassa mimarı tayin ettirmeyi kabul ettirir. Ancak, Ohannes Amira, Krikor Amira nın oğlu Garabed Amira Balyan a haksızlık olacağı düşüncesiyle bu teklifi kabul etmez. Bunun üzerine yine Kazaz Artin in çabalarıyla ikisi de Hassa mimarlığına tayin edilir. Bu tarihten itibaren Garabed Amira Balyan, Ohannes Amira yla birlikte, Dolmabahçe Sarayı ve Kuleli Kışlası başta olmak üzere birçok esere emek verir. Ayrıca, eğitime çok önem veren Ohannes Amira, saray mimarlarını eğitmek üzere İtalya dan uzmanlar getirtmiş, Üsküdar da Ermeni cemaatine ait ilk yüksek okul seviyesindeki kurum olarak kabul gören Cemaran Mektebi ni kurmuş ve burada İtalyanca ve Fransızca eğitim verilmesini sağlayarak İstanbul Ermenilerinin kültür hayatının gelişmesinde de etkili olmuştur. 6

7 7

OSMANLI YAPILARINDA. Kaynak: Sitare Turan Bakır, İznik

OSMANLI YAPILARINDA. Kaynak: Sitare Turan Bakır, İznik OSMANLI YAPILARINDA İZNİK ÇİNİLERİ Kaynak: Sitare Turan Bakır, İznik Çinileri, KültK ltür r Bakanlığı Osmanlı Eserleri, Ankara 1999 Adana Ramazanoğlu Camii Caminin kitabelerinden yapımına 16. yy da Ramazanoğlu

Detaylı

ĐSTANBUL DOLMABAHÇE SARAYI, SAAT KULESĐ VE CAMĐĐ TEKNĐK GEZĐSĐ RAPORU

ĐSTANBUL DOLMABAHÇE SARAYI, SAAT KULESĐ VE CAMĐĐ TEKNĐK GEZĐSĐ RAPORU ĐSTANBUL DOLMABAHÇE SARAYI, SAAT KULESĐ VE CAMĐĐ TEKNĐK GEZĐSĐ RAPORU Fakültemiz lisans programında açılan MĐM 376 Anadolu Uygarlıkları Teknik Seçmeli Dersi kapsamında yapılması planlanan Đstanbul Dolmabahçe

Detaylı

İstanbul-Aksaray daki meydanı süsleyen, eklektik üslubun PERTEVNİYAL VALİDE SULTAN CAMİİ İBADETE AÇILDI. restorasy n

İstanbul-Aksaray daki meydanı süsleyen, eklektik üslubun PERTEVNİYAL VALİDE SULTAN CAMİİ İBADETE AÇILDI. restorasy n A Ç I L I Ş L A R A Ç I L I Ş L A R A PERTEVNİYAL VALİDE SULTAN CAMİİ İBADETE AÇILDI İstanbul-Aksaray daki meydanı süsleyen, eklektik üslubun en güzel örneklerinden birini oluşturan Pertevniyal Valide

Detaylı

Kilitbahir Kalesi, Fatih Sultan Mehmet Dönemi

Kilitbahir Kalesi, Fatih Sultan Mehmet Dönemi Kilitbahir Kalesi, Fatih Sultan Mehmet Dönemi Ayasofya, Sultan III.Ahmed Çeşmesi, Thomas Allom, Constantinople, 1838 Üsküdar, Sultan III.Ahmed Çeşmesi, Julia Pardoe, The Beauties of the Bosphorus, 1838

Detaylı

MİMARİ RESTORASYON ÖĞRENCİLERİ EĞİTİM GEZİSİ

MİMARİ RESTORASYON ÖĞRENCİLERİ EĞİTİM GEZİSİ MİMARİ RESTORASYON ÖĞRENCİLERİ EĞİTİM GEZİSİ Maltepe Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Mimari Restorasyon Programı olarak 01 Kasım 2013 Cuma günü Koruma Kuramı ve Geleneksel Yapı Bilgisi I dersleri kapsamında

Detaylı

RESTORASYON ÇALIŞMALARI

RESTORASYON ÇALIŞMALARI VAKIFLAR İSTANBUL I. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 2010 YILI RESTORASYON ÇALIŞMALARI (01.01.2011 Tarihi İtibari ile) restorasy n 175 restorasy n 175 RESTORASYONU TAMAMLANAN ESERLER (2004-2010) S.NO İLİ İLÇESİ TAŞINMAZ

Detaylı

Koca Mustafa Reşid Paşa

Koca Mustafa Reşid Paşa Osmanlı İmparatorluğu ndaki ilk Mason Locası 1738 de Galata da kurulmuştur. Osmanlı vatandaşı olarak mason olan ilk kişi Yirmisekiz Mehmed Çelebi nin oğlu Yirmisekizzade Mehmed Said Paşa olmuştur. Osmanlı

Detaylı

1891 MANASTIR SALNAMESİNDE MANASTIR VİLAYETİ

1891 MANASTIR SALNAMESİNDE MANASTIR VİLAYETİ 1891 MANASTIR SALNAMESİNDE MANASTIR VİLAYETİ BAKİ SARISAKAL 1891 MANASTIR SALNAMESİNDE MANASTIR VİLAYETİ BİNALAR VE ARAZİ LİSTESİ Manastır Vilayetinde Nüfus Cemaati İslam Ulah ve Rum Ermeni Bulgar Yahudi

Detaylı

Kalem İşleri 60. Ağaç İşleri 61. Hünkar Kasrı 65. Medrese (Darülhadis Medresesi) 66. Sıbyan Mektebi 67. Sultan I. Ahmet Türbesi 69.

Kalem İşleri 60. Ağaç İşleri 61. Hünkar Kasrı 65. Medrese (Darülhadis Medresesi) 66. Sıbyan Mektebi 67. Sultan I. Ahmet Türbesi 69. İÇİNDEKİLER TARİHÇE 5 SULTANAHMET CAMİ YAPI TOPLULUĞU 8 SULTAN I. AHMET 12 SULTAN I. AHMET İN CAMİYİ YAPTIRMAYA KARAR VERMESİ 15 SEDEFKAR MEHMET AĞA 20 SULTANAHMET CAMİİ NİN YAPILMAYA BAŞLANMASI 24 SULTANAHMET

Detaylı

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA ANABİLİM DALI

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA ANABİLİM DALI YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA ANABİLİM DALI 1-MEVCUT DOĞAL VE KÜLTÜREL VERİLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ İstanbul un Asya tarafında bulunan Üsküdar ilçesinde Altunizade

Detaylı

Sultanahmet - Beşiktaş

Sultanahmet - Beşiktaş Sultanahmet - Beşiktaş S5 S4 S1 S2 S3 S4 S5 Sultanahmet Hipodrom Meydanı Yerebatan sarnıcının önü Gülhane Tramvay istasyonu çevresi Sirkeci Tren istayonu önü Eminönü Kadıköy iskelesi önü S1 S2 S3 http://goo.gl/n8dseh

Detaylı

Edirne Camileri - Eski Cami. Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı

Edirne Camileri - Eski Cami. Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı Edirne Camileri - Eski Cami Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı Aralık 25, 2006 2 İçindekiler 0.1 Eski Cami (Cami-i Atik - Ulu Cami).............. 4 0.1.1 Eski Cami ve Hacı Bayram Veli Söylencesi.......

Detaylı

Arsen Yarman ve Ara Aginyan, Sultan II. Mahmut ve Kazaz Artin Amira (Surp Pırgiç Kültür Sanat Yayınları, 2013)

Arsen Yarman ve Ara Aginyan, Sultan II. Mahmut ve Kazaz Artin Amira (Surp Pırgiç Kültür Sanat Yayınları, 2013) kebikeç / 34 2012 Kitap / Eleştiri... Arsen Yarman ve Ara Aginyan, Sultan II. Mahmut ve Kazaz Artin Amira (Surp Pırgiç Kültür Sanat Yayınları, 2013) Yıldız DEVECİ BOZKUŞ * Surp Pırgiç Kültür Sanat Yayınları

Detaylı

YÜRÜYÜŞ VE TEKNE TURLARI

YÜRÜYÜŞ VE TEKNE TURLARI YÜRÜYÜŞ VE TEKNE TURLARI BİZ KİMİZ? Antonina Turizm, 1997 yılından bu yana tam 15 yıldır turizmin hizmetinde olan bir tur operatörüdür. Gerek İstanbul da ve gerekse yurtiçi ve yurtdşında tur organizasyonlarımız

Detaylı

ĐSTANBUL KÜLLĐYELERĐ (FATĐH / SULTAN SELĐM / ŞEHZADE MEHMET) TEKNĐK GEZĐSĐ RAPORU

ĐSTANBUL KÜLLĐYELERĐ (FATĐH / SULTAN SELĐM / ŞEHZADE MEHMET) TEKNĐK GEZĐSĐ RAPORU ĐSTANBUL KÜLLĐYELERĐ (FATĐH / SULTAN SELĐM / ŞEHZADE MEHMET) TEKNĐK GEZĐSĐ RAPORU Fakültemiz lisans programında açılan MĐM 376 Anadolu Uygarlıkları Teknik Seçmeli Dersi kapsamında yapılması planlanan Đstanbul

Detaylı

Edirne Köprüleri. Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı

Edirne Köprüleri. Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı Edirne Köprüleri Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı Aralık 25, 2006 2 İçindekiler 0.1 Edirne Köprüleri......................... 4 0.1.1 Gazimihal Köprüsü.................... 4 0.1.2 Beyazid Köprüsü.....................

Detaylı

SORU CEVAP METODUYLA TEKRAR (YÜKSELİŞ-DURAKLAMA VE AVRUPA)

SORU CEVAP METODUYLA TEKRAR (YÜKSELİŞ-DURAKLAMA VE AVRUPA) SORU CEVAP METODUYLA TEKRAR (YÜKSELİŞ-DURAKLAMA VE AVRUPA) Osmanlı devletinde ülke sorunlarının görüşülüp karara bağlandığı bugünkü bakanlar kuruluna benzeyen kurumu: divan-ı hümayun Bugünkü şehir olarak

Detaylı

OSMANLI İMPARATORLUĞU GERİLEME DÖNEMİ ISLAHATLARI XVIII. YÜZYIL

OSMANLI İMPARATORLUĞU GERİLEME DÖNEMİ ISLAHATLARI XVIII. YÜZYIL OSMANLI İMPARATORLUĞU GERİLEME DÖNEMİ ISLAHATLARI XVIII. YÜZYIL OSMANLI DA 18. YÜZYIL GERİLEME DÖNEMİ DİR. Yaklaşık 100 yıl sürmüştür. 18. Yüzyıldaki Islahatların Genel Özellikleri -İlk kez Avrupa daki

Detaylı

Aksiyon 18 / 27.01.2013 DOLMABAHÇE SARAYI. Her son, yeni bir başlangıçtır...

Aksiyon 18 / 27.01.2013 DOLMABAHÇE SARAYI. Her son, yeni bir başlangıçtır... Aksiyon 18 / 27.01.2013 DOLMABAHÇE SARAYI Her son, yeni bir başlangıçtır... İçindekiler Dolmabahçe Sarayı... 3 Mabeyn-i Hümayun:... 7 Harem-i Hümayun:... 9 Muayede Salonu:... 10 Dolmabahçe Camii:... 11

Detaylı

II. ABDÜLHAMİD ARŞİVİNDEN İSTANBUL

II. ABDÜLHAMİD ARŞİVİNDEN İSTANBUL KÜLTÜR A.Ş.'DEN BÜYÜK HİZMET II. ABDÜLHAMİD Kültür A.Ş. Sultan II. Abdülhamid'in fotoğraf arşivinden hiçbir yerde görmediğiniz fotoğraflar yayınladı. Fotoğraf merakıyla bilinen Sultan II. Abdülhamid dünyanın

Detaylı

SELANİK AYASOFYA CAMİSİ

SELANİK AYASOFYA CAMİSİ SELANİK AYASOFYA CAMİSİ BAKİ SARI SAKAL SELANİK AYASOFYA CAMİSİ Aya Sofya (Azize Sofya) tapınağı Selanik in merkezinde, Ayasofya ve Ermou sokaklarının kesiştiği noktadadır. Kutsal İsa ya, Tanrının gerçek

Detaylı

Edirne Çarşıları. Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı

Edirne Çarşıları. Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı Edirne Çarşıları Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı Aralık 25, 2006 2 İçindekiler 0.1 Edirne Çarşıları ve İş Merkezleri................ 4 0.1.1 Alipaşa Çarşısı(Kapalı Çarşı).............. 4 0.1.2

Detaylı

HILTON GARDEN INN ISTANBUL GOLDEN HORN

HILTON GARDEN INN ISTANBUL GOLDEN HORN Haliç Çevre Analizi HALİÇ HILTON GARDEN INN ISTANBUL GOLDEN HORN - Açılış Aralık 2011 - Leed Gold Sertifika ödüllü - 210 odalı - Haliç in ilk markalı oteli - Arkiparc 12 Türkiye nin en iyi mimari oteli

Detaylı

Roma ve Bizans Dönemi Tarihi Eserleri. Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı

Roma ve Bizans Dönemi Tarihi Eserleri. Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı Roma ve Bizans Dönemi Tarihi Eserleri Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı Aralık 25, 2006 2 İçindekiler 0.1 Antik Yerleşimler......................... 4 0.2 Roma - Bizans Dönemi Kalıntıları...............

Detaylı

TUR 1 - ĠSTANBUL KLASĠKLERĠ

TUR 1 - ĠSTANBUL KLASĠKLERĠ TUR 1 - ĠSTANBUL KLASĠKLERĠ Yarım Gün Yemeksiz Sabah Turu Bizans ve Osmanlı İmparatorlukları nın yönetildiği, Tarihi Yarımada nın kalbi olan Sultanahmet Meydanı. İmparator Justinian tarafından 6. yüzyılda

Detaylı

OSMANLI SARAYLARI. Nurhan Atasoy

OSMANLI SARAYLARI. Nurhan Atasoy OSMANLI SARAYLARI Nurhan Atasoy Türklerin saray mimarisi alanında verdikleri erken örneklerden günümüze pek az kalıntı gelmiştir. Yine de bu kalıntılardan o yapılar hakkında bir fikir edinilebilir. Burada,

Detaylı

UZAKTAN EĞİTİM MERKEZİ Atatürk İlkeleri ve İnkilâp Tarihi 1 1.Ders

UZAKTAN EĞİTİM MERKEZİ Atatürk İlkeleri ve İnkilâp Tarihi 1 1.Ders UZAKTAN EĞİTİM MERKEZİ Atatürk İlkeleri ve İnkilâp Tarihi 1 1.Ders XIX. YÜZYIL ISLAHATLARI VE SEBEPLERİ 1-İmparatorluğu çöküntüden kurtarmak 2-Avrupa Devletlerinin, Osmanlı nın içişlerine karışmalarını

Detaylı

SİVEREK'TE TARİHİ ESERLER VE CAMİLER

SİVEREK'TE TARİHİ ESERLER VE CAMİLER SİVEREK'TE TARİHİ ESERLER VE CAMİLER» Genel Bilgi» Ulu Camii» Gülabibey Camii» Sulu Camii» Haliliye Camii» Eski Hükümet Konağı ve Gazipaşa İlkokulu» Yeraltı Hamamı» Abdalağa Hamamı» Hanlar» Serap Çeşmesi...»

Detaylı

Günümüzde 1. tepede Topkapı Sarayı, 2. tepede Nuruosmaniye Camisi, 3. tepede Süleymaniye Camisi, 4. tepede Fatih Camisi, 5. tepede Yavuz Sultan Selim

Günümüzde 1. tepede Topkapı Sarayı, 2. tepede Nuruosmaniye Camisi, 3. tepede Süleymaniye Camisi, 4. tepede Fatih Camisi, 5. tepede Yavuz Sultan Selim İSTANBUL YEDİ TEPE Günümüzde 1. tepede Topkapı Sarayı, 2. tepede Nuruosmaniye Camisi, 3. tepede Süleymaniye Camisi, 4. tepede Fatih Camisi, 5. tepede Yavuz Sultan Selim Camisi, 6. tepede Mihrimah Sultan

Detaylı

Edirne Hanları - Kervansarayları. Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı

Edirne Hanları - Kervansarayları. Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı Edirne Hanları - Kervansarayları Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı Aralık 25, 2006 2 İçindekiler 0.1 Edirne Hanları ve Kervansarayları............... 4 0.1.1 Rüstempaşa Kervansarayı................

Detaylı

Ramazanoğlu Medresesi: 1540 yılında yapılmış klasik Osmanlı medresesidir.

Ramazanoğlu Medresesi: 1540 yılında yapılmış klasik Osmanlı medresesidir. Atatürk Müzesi Müze binası, eski Adana nın merkezi olan tarihi Tepebağ da, 19. yüzyılda yapılmış geleneksel Adana evlerindendir. İki katlı, cumbalı, kırma çatılı, kâgir bir yapıdır. Bu özellikleri nedeniyle

Detaylı

İstanbul, Türkiye'de yer alan şehir ve ülkenin 81 ilinden biri. Şehir, iktisadi büyüklük açısından dünyada 34., nüfus açısından belediye sınırları

İstanbul, Türkiye'de yer alan şehir ve ülkenin 81 ilinden biri. Şehir, iktisadi büyüklük açısından dünyada 34., nüfus açısından belediye sınırları İSTANBUL İstanbul, Türkiye'de yer alan şehir ve ülkenin 81 ilinden biri. Şehir, iktisadi büyüklük açısından dünyada 34., nüfus açısından belediye sınırları göz önüne alınarak yapılan sıralamaya göre Avrupa'da

Detaylı

İstanbul u İstanbul un Öğrencileri Keşfediyor.

İstanbul u İstanbul un Öğrencileri Keşfediyor. MICROSOFT YENİLİKÇİ ÖĞRETMENLER PROGRAMI 2008 TÜRKİYE FORUMU İstanbul u İstanbul un Öğrencileri Keşfediyor. İOO İSTANBUL MERVE ERBEN merverben@yahoo.co.uk 1 Hepimiz İstanbul da doğduk. Burada okula gidiyoruz.

Detaylı

İZMİR BALÇOVA ANADOLU LİSESİ İSTANBUL ÜNİVERSİTE TANITIM VE KÜLTÜR GEZİSİ

İZMİR BALÇOVA ANADOLU LİSESİ İSTANBUL ÜNİVERSİTE TANITIM VE KÜLTÜR GEZİSİ İZMİR BALÇOVA ANADOLU LİSESİ İSTANBUL ÜNİVERSİTE TANITIM VE KÜLTÜR GEZİSİ 3 GÜN 2 GECE 23-27 NİSAN 2014 İSTANBUL "Orada, Tanrı ve insan, doğa ve sanat hep birlikte, yeryüzünde öylesine mükemmel bir yer

Detaylı

BEŞĐKTAŞ TEKNĐK GEZĐ RAPORU

BEŞĐKTAŞ TEKNĐK GEZĐ RAPORU BEŞĐKTAŞ TEKNĐK GEZĐ RAPORU Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü Lisans Programı Mimari Tasarım 1 2 dersleri kapsamında "Beşiktaş" teknik gezisi 22 Mart 2013 tarihinde Doç. Dr. Ayla Ayyıldız Potur, Yrd.

Detaylı

Edirne Konakları ve Evleri. Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı

Edirne Konakları ve Evleri. Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı Edirne Konakları ve Evleri Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı Aralık 25, 2006 2 İçindekiler 0.1 Edirne Konakları ve Evleri.................... 4 0.2 İttihat ve Terakki Kulubü Binası(Halk Eğitim

Detaylı

Tarihi Yarımada yı İnci Gibi Süsleyen Camiler

Tarihi Yarımada yı İnci Gibi Süsleyen Camiler Tarihi Yarımada yı İnci Gibi Süsleyen Camiler 95 Sur içi Camisi Tek Kitapta! İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür A.Ş., İstanbul un tarihsel ve mimari açıdan en zengin bölgesi Sur içini inci gibi süsleyen

Detaylı

İSTANBUL DA, XIX. YÜZYIL OSMANLI MİMARLIĞINDA GÖRÜLEN AMPİR ÜSLUPTAKİ MADENİ ŞEBEKELER

İSTANBUL DA, XIX. YÜZYIL OSMANLI MİMARLIĞINDA GÖRÜLEN AMPİR ÜSLUPTAKİ MADENİ ŞEBEKELER Sanat Tarihi Dergisi Sayı/Number:XIII/1 Nisan/April2004, 169-180 İSTANBUL DA, XIX. YÜZYIL OSMANLI MİMARLIĞINDA GÖRÜLEN AMPİR ÜSLUPTAKİ MADENİ ŞEBEKELER Kadriye Figen VARDAR Osmanlı Devleti XVIII. yüzyıldan

Detaylı

Surre Alayı. Surre-i Hümâyun. Altınoluk. Surre Alayının Güzergâhları. Surre Alayının Güvenliği. Surre Alayının Yola Çıkması

Surre Alayı. Surre-i Hümâyun. Altınoluk. Surre Alayının Güzergâhları. Surre Alayının Güvenliği. Surre Alayının Yola Çıkması Surre-i Hümâyun Altınoluk Surre Alayının Güzergâhları Surre Alayının Güvenliği Surre Alayının Yola Çıkması Surrenin Vapur ve Trenle Yollanması Surre Alayının Dönüşü Kaynakça Surre Alayı Surre-i Hümâyun

Detaylı

ÜSKÜDAR SEMPOZYUMU I BİLDİRİLER CİLT 1. Editörler. Prof. Dr. Zekeriya Kurşun Doç. Dr. Ahmet Emre Bilgili Dr. Kemal Kahraman Celil Güngör B E L E D

ÜSKÜDAR SEMPOZYUMU I BİLDİRİLER CİLT 1. Editörler. Prof. Dr. Zekeriya Kurşun Doç. Dr. Ahmet Emre Bilgili Dr. Kemal Kahraman Celil Güngör B E L E D ÜSKÜDAR SEMPOZYUMU I 23-25 MAYIS 2003 BİLDİRİLER CİLT 1 Editörler Prof. Dr. Zekeriya Kurşun Doç. Dr. Ahmet Emre Bilgili Dr. Kemal Kahraman Celil Güngör Ü S K Ü D A R B E L E D Y E B A fi K A N L I I Üsküdar

Detaylı

mühendislik HARİTA İNŞAAT MİMARLIK

mühendislik HARİTA İNŞAAT MİMARLIK mühendislik HARİTA İNŞAAT MİMARLIK Tarih boyunca insanlığın refahı ve medeniyetin gelişimi sorumluluklarını kendine vazife edinmiş insanlar ve kurumlar var olmuştur. Bu insanlar ve kurumlar varlıklarını

Detaylı

TÜBİTAK PROJE YARIŞMASI PROJE ALANI TARİH PROJE ADI OSMANLI DA SARAYLAR. Proje Danışmanı: TanerÖZDEMİR

TÜBİTAK PROJE YARIŞMASI PROJE ALANI TARİH PROJE ADI OSMANLI DA SARAYLAR. Proje Danışmanı: TanerÖZDEMİR TÜBİTAK PROJE YARIŞMASI PROJE ALANI TARİH PROJE ADI OSMANLI DA SARAYLAR EMRE TAŞTAN Proje Danışmanı: TanerÖZDEMİR Erzurum Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Ocak 2015 1 TEŞEKKÜR Projemizin

Detaylı

KISA TARİHÇE : ŞEHİR ÖZELLİKLERİ :

KISA TARİHÇE : ŞEHİR ÖZELLİKLERİ : KISA TARİHÇE : Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi tarihten getirdiği vizyon ve misyonu ile yoğun gayretler sonunda hazırlıklarını tamamlayıp İstanbul Üsküdar daki kampüsünde eğitim-öğretim hayatına

Detaylı

Antik dönemin en önemli kültür şehirlerinden biri Atina ve küçücük evden çıkarak koca bir tarih yazılmasına vesile olan Selanik...

Antik dönemin en önemli kültür şehirlerinden biri Atina ve küçücük evden çıkarak koca bir tarih yazılmasına vesile olan Selanik... Atina - Selanik Antik dönemin en önemli kültür şehirlerinden biri Atina ve küçücük evden çıkarak koca bir tarih yazılmasına vesile olan Selanik... Tarih : 11-09-2016-15-09-2016 Şehirler : Atina, Selanik

Detaylı

AHMET ARSLAN OSMANLI DEVLETİ NİN PADİŞAHLARI ALBÜMÜ

AHMET ARSLAN OSMANLI DEVLETİ NİN PADİŞAHLARI ALBÜMÜ AHMET ARSLAN OSMANLI DEVLETİ NİN PADİŞAHLARI ALBÜMÜ ONLAR Nerde kaldı o çağlar ki Analar kurt doğururdu, Hilkat insan çamurunu Destanlarla yoğururdu? Yurda, baş dedikleri bir Ağır adakla geldiler. Ve

Detaylı

Aksiyon 37 / 21.09.2014 KADIRGA - KUMKAPI

Aksiyon 37 / 21.09.2014 KADIRGA - KUMKAPI Aksiyon 37 / 21.09.2014 KADIRGA - KUMKAPI İçindekiler Dede Efendi Evi... 3 Akbıyık Camii... 4 Nakilbent Sarnıcı... 4 Nakilbend Hasan Ağa Camii... 4 Sphendon... 5 Küçük Ayasofya Camii ve Külliyesi... 5

Detaylı

Deniz Esemenli ile Hanlar ve Çarşılar Turu 07 Aralık 2013, Cumartesi

Deniz Esemenli ile Hanlar ve Çarşılar Turu 07 Aralık 2013, Cumartesi Deniz Esemenli ile Hanlar ve Çarşılar Turu 07 Aralık 2013, Cumartesi Tur Danışmanımız: Doç. Dr. Deniz Esemenli, Sanat Tarihçisi Buluşma Noktası: Mısır Çarşısı Önü Tur başlama saati: 09.00 Gezimizin sonu:

Detaylı

SANAT TARİHİ NOTLARI OSMANLI MİMARİSİ-CAMİLER

SANAT TARİHİ NOTLARI OSMANLI MİMARİSİ-CAMİLER SANAT TARİHİ NOTLARI OSMANLI MİMARİSİ-CAMİLER Bugün Osmanlı dönemine ait orijinal en eski yapı Bilecik teki Orhan Gazi İmareti dir. Ertuğrul Gazi Türbesi nin karşısındaki tepenin yamacında bulunan yapı

Detaylı

II. Beyazid Camii - Külliyesi ve Sağlık Müzesi. Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı

II. Beyazid Camii - Külliyesi ve Sağlık Müzesi. Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı II. Beyazid Camii - Külliyesi ve Sağlık Müzesi Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı Aralık 25, 2006 2 İçindekiler 0.1 II.Beyazid Camisi ve Külliyesi (II.Beyazid Kompleksi).... 4 0.1.1 Darüşşifa

Detaylı

100. Yılında Çanakkale ye Develi den güzel bir ziyaret gerçekleştirildi. Fethinin 562. Yılı olması münasebetiyle gezinin ilk yarısı İstanbul a

100. Yılında Çanakkale ye Develi den güzel bir ziyaret gerçekleştirildi. Fethinin 562. Yılı olması münasebetiyle gezinin ilk yarısı İstanbul a 100. Yılında Çanakkale ye Develi den güzel bir ziyaret gerçekleştirildi. Fethinin 562. Yılı olması münasebetiyle gezinin ilk yarısı İstanbul a ayrıldı. İki önemli tarih, iki önemli şehir bu gezide buluştu.

Detaylı

TARİH BOYUNCA ANADOLU

TARİH BOYUNCA ANADOLU TARİH BOYUNCA ANADOLU Anadolu, Asya yı Avrupa ya bağlayan bir köprü konumundadır. Üç tarafı denizlerle çevrili verimli topraklara sahiptir. Dört mevsimi yaşayan iklimi, akarsuları, ormanları, madenleriyle

Detaylı

Katolikler bir hac yolculuğu gibi kilise yolunda dua ederek yürüyorlar

Katolikler bir hac yolculuğu gibi kilise yolunda dua ederek yürüyorlar 1845 Kapusen rahiplerin gelişi: Gürcistan'da yaşayan İtalyan asıllı 8 kapusen rahip yaşadıkları ülkeyi terk etmek zorunda kalmışlardı. Yolculuk sırasında Karadeniz üzerinden geçerken bu bölgede yalnız

Detaylı

Osmanlı nın ilk hastanesi:

Osmanlı nın ilk hastanesi: mekan Osmanlı nın ilk hastanesi: Yıldırım Darüşşifası YAPIMI 1394 TE TAMAMLANAN VE OSMANLI DEVLETİ NİN İLK HASTANESİ OLARAK KABUL EDİLEN BURSA DAKİ YILDIRIM DARÜŞŞİFASI, OSMANLI NIN YAPI ALANINDA DEVLET

Detaylı

İstanbul un 100 Hamamı

İstanbul un 100 Hamamı Osmanlı nın Berrak Bakiyeleri İstanbul un 100 Hamamı Yayında! Osmanlı da Kuşluk Hamamı neye denirdi? Dinlere göre hamam farkı var mıydı? Erkekler kahvehaneye, kadınlar hamama mı giderdi? Hamamlarda sosyal

Detaylı

İÇİNDEKİLER GİRİŞ BÖLÜM 1 OSMANLI SARAYLARI. 1. Dersin Amacı ve Önemi... 1 2. Kaynaklar-Tetkikler... 2

İÇİNDEKİLER GİRİŞ BÖLÜM 1 OSMANLI SARAYLARI. 1. Dersin Amacı ve Önemi... 1 2. Kaynaklar-Tetkikler... 2 İÇİNDEKİLER GİRİŞ 1. Dersin Amacı ve Önemi... 1 2. Kaynaklar-Tetkikler... 2 BÖLÜM 1 OSMANLI SARAYLARI 1. OSMANLI SARAYLARININ TARİHİ GELİŞİMİ... 7 2. İSTANBUL DAKİ SARAYLAR... 8 2.1. Eski Saray... 8 2.2.

Detaylı

SANAT TARİHİ YILLIĞI XXI

SANAT TARİHİ YILLIĞI XXI İ.Ü. Yayın No : 5095 I S SN : 0579-4080 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ SANAT TARİHİ ARAŞTIRMA MERKEZİ SANAT TARİHİ YILLIĞI XXI SAYI 21 / 2008 İSTANBUL 2012 SANAT TARİHİ YILLIĞI İstanbul Üniversitesi

Detaylı

Mimar Sinan'ın Eserleri

Mimar Sinan'ın Eserleri Mimar Sinan'ın Eserleri Osmanlı padişahları I. Süleyman, II. Selim ve III. Murat dönemlerinde baş mimar olarak görev yapan Mimar Sinan, yapıtlarıyla geçmişte ve günümüzde dünyaca tanınmıştır. İşte Mimar

Detaylı

ÇAYIRBAŞI MAHALLESİ TARİHÇESİ

ÇAYIRBAŞI MAHALLESİ TARİHÇESİ ÇAYIRBAŞI MAHALLESİ TARİHÇESİ Çayırbaşı, Büyükdere koyunun en dip noktasıdır. Buraya Vatikolpos (Derin Vadi) de denilmektedir. Taksim e 17,5, Eminönü ne ise 21 km uzaklıktadır. Büyükdere, P.T.T. Evleri

Detaylı

Iğdır Sevdası AVUKAT SEVDA DOĞAN

Iğdır Sevdası AVUKAT SEVDA DOĞAN Iğdır Sevdası AVUKAT SEVDA DOĞAN Cömert, cefakâr, cana yakın bir insandır Musa Doğan (1923-1992). Dostlarını seven; vefa ve yardımını kimseden esirgemeyen örnek bir insandır o. Siyasete il genel meclisi

Detaylı

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YATIRIMLARI. Eminönü. 247 Milyon YTL. (İkiyüz Kırk Yedi Milyon YTL) İLÇELERİMİZE HİZMETE 4 YILDIR HIZ KESMEDEN DEVAM

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YATIRIMLARI. Eminönü. 247 Milyon YTL. (İkiyüz Kırk Yedi Milyon YTL) İLÇELERİMİZE HİZMETE 4 YILDIR HIZ KESMEDEN DEVAM İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YATIRIMLARI Eminönü Toplam Yatırım 247 Milyon YTL (İkiyüz Kırk Yedi Milyon YTL) İLÇELERİMİZE HİZMETE 4 YILDIR HIZ KESMEDEN DEVAM 04 05 06 07 08 Mahalle mahalle sokak sokak

Detaylı

HOŞ GELDİNİZ. Sayın Misafirlerimiz. Zeytinburnu Belediyesi Zeytinburnu Kültür Gezisi ne GEZİ PROGRAMI

HOŞ GELDİNİZ. Sayın Misafirlerimiz. Zeytinburnu Belediyesi Zeytinburnu Kültür Gezisi ne GEZİ PROGRAMI Sayın Misafirlerimiz Zeytinburnu Belediyesi Zeytinburnu Kültür Gezisi ne HOŞ GELDİNİZ GEZİ PROGRAMI 14:05 Surlar 14:10 Tarihi Mezarlıklar 14:20 Askeri Hastane (Belediye Başkanlığı Binası) 14:30 Kazlıçeşme

Detaylı

MİMAR SİNAN. Hazırlayan : Doç. Dr. Yavuz Unat. Mimar Sinan

MİMAR SİNAN. Hazırlayan : Doç. Dr. Yavuz Unat. Mimar Sinan MİMAR SİNAN Hazırlayan : Doç. Dr. Yavuz Unat Mimarlık tarihinin en büyük mimarlarından birisidir. Koca Sinan olarak tanınan Mimar Sinan 1489 da Kayseri nin Gesi bucağının Ağırnas köyünde doğdu. Çocukluğu

Detaylı

II. MAHMUT (1808-1839) DÖNEMİ TANER ÖZDEMİR DETAY TARİHÇİ

II. MAHMUT (1808-1839) DÖNEMİ TANER ÖZDEMİR DETAY TARİHÇİ II. MAHMUT (1808-1839) DÖNEMİ TANER ÖZDEMİR DETAY TARİHÇİ TÜRK TELEKOM NURETTİN TOPÇU SOSYAL BİLİMLER LİSESİ TARİH ÖĞRETMENİ Halk arasında gâvur padişah ve püsküllü bela olarak adlandırılan padişah II.

Detaylı

SAMANDIRA YAZLIK SARAYI (DAMATRİS SARAYI)

SAMANDIRA YAZLIK SARAYI (DAMATRİS SARAYI) SAMANDIRA YAZLIK SARAYI (DAMATRİS SARAYI) Bizans İmparatorları II. Maurikios and Tiberius (578-602) tarafından Samandıra da inşa edilen Damatris Sarayı, boyutları ve nitelikleri göz önüne alındığında Bizans

Detaylı

Aşiret Mektebi nden Robert Koleji ne İstanbul un En Gözde 100 Okulu

Aşiret Mektebi nden Robert Koleji ne İstanbul un En Gözde 100 Okulu Aşiret Mektebi nden Robert Koleji ne İstanbul un En Gözde 100 Okulu İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür A.Ş., fetihten günümüze İstanbul un 560 yıllık eğitim ve öğretim tarihine damgasını vuran en gözde

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Ercan KARAKOÇ Yıldız Teknik Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Bölümü

Yrd. Doç. Dr. Ercan KARAKOÇ Yıldız Teknik Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Bölümü Yrd. Doç. Dr. Ercan KARAKOÇ Yıldız Teknik Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Bölümü Önce gelen: V. Murat 30 Mayıs 1876 31 Ağustos 1876 Osmanlı Hanedanı ve Hilafet II. Abdülhamit 31 Ağustos

Detaylı

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YATIRIMLARI. Fatih. 126 Milyon YTL. (Yüz Yirmi Altı Milyon YTL) İLÇELERİMİZE HİZMETE 4 YILDIR HIZ KESMEDEN DEVAM

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YATIRIMLARI. Fatih. 126 Milyon YTL. (Yüz Yirmi Altı Milyon YTL) İLÇELERİMİZE HİZMETE 4 YILDIR HIZ KESMEDEN DEVAM İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YATIRIMLARI Fatih Toplam Yatırım 126 Milyon YTL (Yüz Yirmi Altı Milyon YTL) İLÇELERİMİZE HİZMETE 4 YILDIR HIZ KESMEDEN DEVAM 04 05 06 07 08 Mahalle mahalle sokak sokak FATİH

Detaylı

ÖRNEKLER. Nazife KURTMAN

ÖRNEKLER. Nazife KURTMAN ÇANAKKALE ESERLERİNDEN ÖRNEKLER Nazife KURTMAN Ki anakkale İlinde tesbit ettiğimiz yapıların tarihçeleri ve plân özellikleri hakkında ben bu ^ I konuşmamda ayrıntıya girmeyeceğim. Çünkü tesbit edilen bu

Detaylı

Batı Karadeniz Gezi Programı Safranbolu, Kastamonu, Amasya, Samsun 21-24 Kasım 2013

Batı Karadeniz Gezi Programı Safranbolu, Kastamonu, Amasya, Samsun 21-24 Kasım 2013 Batı Karadeniz Gezi Programı Safranbolu, Kastamonu, Amasya, Samsun 21-24 Kasım 2013 Tur Danışmanımız: Ali Canip Olgunlu Öne Çıkanlar: UNESCO Dünya Miras listesindeki Safranbolu ve tarihi mimarisini günümüze

Detaylı

TÜRKİYE DE MÜZECİLİK VE MÜZECİLİK TARİHİ

TÜRKİYE DE MÜZECİLİK VE MÜZECİLİK TARİHİ TÜRKİYE DE MÜZECİLİK VE MÜZECİLİK TARİHİ Müze Nedir? Sanat ve bilim eserlerinin veya sanat ve bilime yarayan nesnelerin saklandığı, halka gösterilmek için sergilendiği yer veya yapılara müze denir. Müzeler,

Detaylı

İRAN GEZİ PROGRAMI 10 GECE 11 GÜNLÜK BİR TARİH VE KÜLTÜR GEZİSİ

İRAN GEZİ PROGRAMI 10 GECE 11 GÜNLÜK BİR TARİH VE KÜLTÜR GEZİSİ GEZİ PROGRAMI 10 GECE 11 GÜNLÜK BİR TARİH VE KÜLTÜR GEZİSİ 1.GÜN 24 Mayıs 2015 Pazar Ankara Tahran 2. GÜN 25 Mayıs 2015 Pazartesi Tahran Tebriz Saat 18.00 de Ankara Esenboğa Havalimanı Dış hatlar servisinde

Detaylı

Tel : 0 216 418 88 18 Adres : Marmara Üniversitesi Göztepe Kampüsü, Zirvebey Caddesi, Kuyubaşı İSTANBUL

Tel : 0 216 418 88 18 Adres : Marmara Üniversitesi Göztepe Kampüsü, Zirvebey Caddesi, Kuyubaşı İSTANBUL Marmara Üniversitesi Konukevi Tel : 0 216 418 88 18 Adres : Marmara Üniversitesi Göztepe Kampüsü, Zirvebey Caddesi, Kuyubaşı İSTANBUL Boğaziçi Üniversitesi Sosyal Tesisleri Tel : 0 212 358 15 00 Adres

Detaylı

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ 1 Haydarpaşa Yerleşkesinin Tarihçesi Fakültemizin de içinde bulunduğu Haydarpaşa yerleşkesinin temeli 11 Şubat 1895 tarihinde atılmıştır. Açılış tarihi ise 6 Kasım

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ KİMLİK BİLGİLERİ

ÖZGEÇMİŞ KİMLİK BİLGİLERİ ÖZGEÇMİŞ KİMLİK BİLGİLERİ Adı ve Soyadı: Arif KOLAY Doğum Yeri: Kütahya Doğum Tarihi: 17.03.1973 Medeni Hali: Evli Yabancı Dil: İngilizce Yabancı Dil Puanları: ÜDS: 60 KPDS: 61 Bölümü/Anabilim Dalı: Tarih

Detaylı

İstanbul un 100 Spor Kulübü

İstanbul un 100 Spor Kulübü 100 ayrı karede İstanbul un 100 Spor Kulübü 2012 Avrupa Spor Başkentliğine seçilen İstanbul'un 100 spor kulübünün tarihçesi kitaplaştırıldı. 'İstanbul'un 100 Spor Kulübü' adıyla İstanbul Büyükşehir Belediyesi

Detaylı

Tiyatro Salonları Adresleri

Tiyatro Salonları Adresleri On5yirmi5.com Tiyatro Salonları Adresleri Yurt genelinde perde açan sahneler... Türkiye'nin pek çok yerinde bir tiyatro sahnesi var. Bu listeyi görmeden yola çıkmayın! Yayın Tarihi : 19 Eylül 2009 Cumartesi

Detaylı

ÜSKÜDAR SEMPOZYUMU I BİLDİRİLER CİLT 1. Editörler. Prof. Dr. Zekeriya Kurşun Doç. Dr. Ahmet Emre Bilgili Dr. Kemal Kahraman Celil Güngör B E L E D

ÜSKÜDAR SEMPOZYUMU I BİLDİRİLER CİLT 1. Editörler. Prof. Dr. Zekeriya Kurşun Doç. Dr. Ahmet Emre Bilgili Dr. Kemal Kahraman Celil Güngör B E L E D ÜSKÜDAR SEMPOZYUMU I 23-25 MAYIS 2003 BİLDİRİLER CİLT 1 Editörler Prof. Dr. Zekeriya Kurşun Doç. Dr. Ahmet Emre Bilgili Dr. Kemal Kahraman Celil Güngör Ü S K Ü D A R B E L E D Y E B A fi K A N L I I Üsküdar

Detaylı

hanedandan bir ressam Abdülm ecid y Efendi ^ 60yı] YAPI KREDİ m N A T IO N A L P A L A C E S T B M M M İLLİ S A R A Y L A R

hanedandan bir ressam Abdülm ecid y Efendi ^ 60yı] YAPI KREDİ m N A T IO N A L P A L A C E S T B M M M İLLİ S A R A Y L A R hanedandan bir ressam Abdülm ecid y Efendi ^ 60yı] YAPI KREDİ m N A T IO N A L P A L A C E S T B M M M İLLİ S A R A Y L A R HANEDANDAN BİR RESSAM ABDÜLMECİD EFENDİ Prof. Dr. Günsel Renda Arnavutköy Amerikan

Detaylı

- 61 - Muhteşem Pullu

- 61 - Muhteşem Pullu Asaf Bey Çıkmazı Kabaltısı Sancak Mahallesindedir. Örtüsü sivri tonozludur. Sivri kemerle güneye ve ahşap-beton sundurmalı sivri kemerle kuzeye açılır. Üzerinde kesme ve moloz taşlardan yapılmış bir ev

Detaylı

Edirne Tarihi - Edirne nin Yaşadığı İşgaller. Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı

Edirne Tarihi - Edirne nin Yaşadığı İşgaller. Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı Edirne Tarihi - Edirne nin Yaşadığı İşgaller Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı Aralık 25, 2006 2 İçindekiler 0.1 Edirne nin Yaşadığı İşgaller - Dört İşgal Dönemi........ 4 0.2 İlk Rus İşgal

Detaylı

Sunum ve Sistematik 1. BÖLÜM: MUSTAFA KEMAL İN HAYATI

Sunum ve Sistematik 1. BÖLÜM: MUSTAFA KEMAL İN HAYATI Sunum ve Sistematik 1. BÖLÜM: MUSTAFA KEMAL İN HAYATI KONU ÖZETİ Bu başlık altında, ünitenin en can alıcı bilgileri, kazanım sırasına göre en alt başlıklara ayrılarak hap bilgi niteliğinde konu özeti olarak

Detaylı

ÜSKÜDAR SEMPOZYUMU I BİLDİRİLER CİLT 1. Editörler. Prof. Dr. Zekeriya Kurşun Doç. Dr. Ahmet Emre Bilgili Dr. Kemal Kahraman Celil Güngör B E L E D

ÜSKÜDAR SEMPOZYUMU I BİLDİRİLER CİLT 1. Editörler. Prof. Dr. Zekeriya Kurşun Doç. Dr. Ahmet Emre Bilgili Dr. Kemal Kahraman Celil Güngör B E L E D ÜSKÜDAR SEMPOZYUMU I 23-25 MAYIS 2003 BİLDİRİLER CİLT 1 Editörler Prof. Dr. Zekeriya Kurşun Doç. Dr. Ahmet Emre Bilgili Dr. Kemal Kahraman Celil Güngör Ü S K Ü D A R B E L E D Y E B A fi K A N L I I Üsküdar

Detaylı

Sosyal bilgiler öğretmeninin verdiği bu bilgiye dayanarak Mustafa Kemal Paşa ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

Sosyal bilgiler öğretmeninin verdiği bu bilgiye dayanarak Mustafa Kemal Paşa ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? S-1 Sosyal bilgiler öğretmeni: (ikinci Meşrutiyet in ilanının ardından (Meşrutiyet karşıtı gruplar tarafından çıkarılan 31 Mart Ayaklanması, kurmay başkanlığını Mustafa Kemal in yaptığı Hareket Ordusu

Detaylı

Dr. Mehmet Emin: Sibyan mekteplerinde dünyevi değil ahiret öncelikli eğitim verilirdi. Pazartesi, 02 Eylül 2013 06:16

Dr. Mehmet Emin: Sibyan mekteplerinde dünyevi değil ahiret öncelikli eğitim verilirdi. Pazartesi, 02 Eylül 2013 06:16 Eyüp Sultan da faaliyetler yürüten Eyüp Sultan Gönüllüleri öncüsü, Mihrişah Valide Sultan Sibyan Mektebi Sorumlusu ve Uluslararası İzcilik Eğitimcisi Dr. Mehmet Emin Bey ile Eyüp Sultan daki faaliyetleri

Detaylı

Tarih '2010'la yeniden ayağa kalktı

Tarih '2010'la yeniden ayağa kalktı On5yirmi5.com Tarih '2010'la yeniden ayağa kalktı İstanbul'un tarihi ve kültürel mirası, 2010 Avrupa Kültür Başkenti Ajansı tarafından yürütülen restorasyon ve yenileme çalışmalarıyla ihya edildi. Yayın

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Arşivcilik İstanbul Üniversitesi 1996. Ortadoğu Enstitüsü. Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Arşivcilik İstanbul Üniversitesi 1996. Ortadoğu Enstitüsü. Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Nurdan Şafak 2. Doğum Tarihi ve Yeri:. Unvanı: Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Arşivcilik İstanbul Üniversitesi 1996 Yüksek Siyasi Tarih ve Marmara

Detaylı

MÜHRÜ SÜLEYMAN. Osmanlı Paralarının üzerinde Hazreti Süleyman ın mührü bulunurdu..

MÜHRÜ SÜLEYMAN. Osmanlı Paralarının üzerinde Hazreti Süleyman ın mührü bulunurdu.. MÜHRÜ SÜLEYMAN Osmanlı Paralarının üzerinde Hazreti Süleyman ın mührü bulunurdu.. Zamanımızda bazı kendini bilge zanneden sahte alim geçinenler, yeni çıktı turfandalar bu motifi inkar edip hatta şeklini

Detaylı

Sadakataşı Derneği, kurulduğu 2010 yılından bu yana yardımsever insanımızın yaptığı bağışları, medeniyetimizin paylaşmayı tavsiye eden

Sadakataşı Derneği, kurulduğu 2010 yılından bu yana yardımsever insanımızın yaptığı bağışları, medeniyetimizin paylaşmayı tavsiye eden Sadakataşı Derneği, kurulduğu 2010 yılından bu yana yardımsever insanımızın yaptığı bağışları, medeniyetimizin paylaşmayı tavsiye eden sadakataşlarından aldığı ilhamla, ihtiyaç sahibi kardeşlerimize ulaştırıyor.

Detaylı

VANK MANASTIRI. Ankara da Gayrimüslimler

VANK MANASTIRI. Ankara da Gayrimüslimler VANK MANASTIRI Anadolu daki Hıristiyan topluluğu içinde kilise örgütlenmeleri 5. yüzyılın başlarından itibaren kurumsallaşmaya başlamış, Anadolu 10 başpiskoposluk şeklinde örgütlenmişti. Bunlara bağlı

Detaylı

GEBZE NİN TARİHİ ESERLERİ CAMİLER

GEBZE NİN TARİHİ ESERLERİ CAMİLER GEBZE NİN TARİHİ ESERLERİ CAMİLER 1. Sultan Orhan Camii : Gebze'nin batısında yer alan cami tahmini olarak 1323-1331 yılları arasında inşa edilmiştir. Osmanlı mimarisinin ilk örneklerinden olan camiyi

Detaylı

Bu durum, aşağıdakilerden hangisin gösteren bir kanıt olabilir?

Bu durum, aşağıdakilerden hangisin gösteren bir kanıt olabilir? DÜNYA GÜCÜ OSMANLI 1. Anadolu Selçuklu Devleti zamanında ve Osmanlı İmparatorluğu nun Yükselme döneminde Anadolu daki zanaatkarlar lonca denilen zanaat gruplarına ayrılarak yöneticilerini kendileri seçmişlerdir.

Detaylı

SÜLEYMANİYE YENİLEME ALANI, 2. BÖLGE, 562 ADA, 11 PARSEL RESTİTÜSYON AÇIKLAMA RAPORU

SÜLEYMANİYE YENİLEME ALANI, 2. BÖLGE, 562 ADA, 11 PARSEL RESTİTÜSYON AÇIKLAMA RAPORU SÜLEYMANİYE YENİLEME ALANI, 2. BÖLGE, 562 ADA, 11 PARSEL RESTİTÜSYON AÇIKLAMA RAPORU SÜLEYMANİYE MAHALLESİ PAFTA NO:131 562 ADA 11 PARSEL Küçük Dolap Sokak Kapı No:2 MEVCUT DURUM: Süleymaniye yenileme

Detaylı

Beyoğlu. Toplam Yatırım 765 Milyon YTL İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YATIRIMLARI İLÇELERİMİZE HİZMETE 4 YILDIR HIZ KESMEDEN DEVAM

Beyoğlu. Toplam Yatırım 765 Milyon YTL İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YATIRIMLARI İLÇELERİMİZE HİZMETE 4 YILDIR HIZ KESMEDEN DEVAM İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YATIRIMLARI Beyoğlu Toplam Yatırım 765 Milyon YTL (Yediyüz Altmış Beş MilyonYTL) İLÇELERİMİZE HİZMETE 4 YILDIR HIZ KESMEDEN DEVAM 04 05 06 07 08 Mahalle mahalle sokak sokak

Detaylı

No İlçesi Eserin adı Adresi Pafta Ada Parsel 1 Merkez Nevşehir Kalesi 27 300 1 2 Merkez Damat İbrahimpaşa Külliyesi 252 1-16 3 Merkez Tahtalı Cami 28

No İlçesi Eserin adı Adresi Pafta Ada Parsel 1 Merkez Nevşehir Kalesi 27 300 1 2 Merkez Damat İbrahimpaşa Külliyesi 252 1-16 3 Merkez Tahtalı Cami 28 No İlçesi Eserin adı Adresi Pafta Ada Parsel 1 Merkez Nevşehir Kalesi 27 300 1 2 Merkez Damat İbrahimpaşa Külliyesi 252 1-16 3 Merkez Tahtalı Cami 28 209 11 4 Merkez Hacı Şeyh Cami 5 Merkez Kaya Cami 27

Detaylı

6. Bölüm. İdarî Yapı. Dünden Bugüne Antalya

6. Bölüm. İdarî Yapı. Dünden Bugüne Antalya 6. Bölüm İdarî Yapı 233 234 A L T I N C I Yat Limanı ve Kaleiçi - 2007 nın 5747 Sayılı Kanundan Önceki 14 İlçe İdari Haritası 235 A L T I N C I 236 A L T I N C I nın 5747 Sayılı Kanundan Sonraki 19 İlçe

Detaylı

İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ

İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ GİRİŞ Prof.Dr. Zekai Celep İnşaat Mühendisliğine Giriş GİRİŞ 1. Dersin amacı ve kapsamı 2. Askeri mühendislik ve sivil mühendislik 3. Yurdumuzda inşaat mühendisliği 4. İnşaat

Detaylı

SURUÇ İLÇEMİZ. Suruç Meydanı

SURUÇ İLÇEMİZ. Suruç Meydanı SURUÇ İLÇEMİZ Suruç Meydanı Şanlıurfa merkez ilçesine 43 km uzaklıkta olan ilçenin 2011 nüfus sayımına göre toplam nüfusu 100.912 kişidir. İlçe batısında Birecik, doğusunda Akçakale, kuzeyinde Bozova İlçesi,

Detaylı

ÖLÜMÜNÜN 150. YILINDA SULTAN ABDÜLMECİD VE DÖNEMİ (1823 1861) ULUSLARARASI SEMPOZYUM

ÖLÜMÜNÜN 150. YILINDA SULTAN ABDÜLMECİD VE DÖNEMİ (1823 1861) ULUSLARARASI SEMPOZYUM ÖLÜMÜNÜN 150. YILINDA SULTAN ABDÜLMECİD VE DÖNEMİ (1823 1861) ULUSLARARASI SEMPOZYUM 18-19 Kasım 2011 Dolmabahçe Sarayı - İstanbul 2011 yılı Sultan Abdülmecid in ölümünün 150. yılıdır. Bu münasebetle,

Detaylı

SANAT TARİHİ RAPORU II. TARİHÇE İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ETÜD VE PROJELER DAİRE BAŞKANLIĞI TARİHİ ÇEVRE KORUMA MÜDÜRLÜĞÜ ZEYREK 2419 ADA

SANAT TARİHİ RAPORU II. TARİHÇE İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ETÜD VE PROJELER DAİRE BAŞKANLIĞI TARİHİ ÇEVRE KORUMA MÜDÜRLÜĞÜ ZEYREK 2419 ADA II. TARİHÇE Osmanlı Devleti nin uzun tarihi boyunca farklı geleneklerin, coğrafi ve tarihi şartların oluşturduğu güçlü bir sivil mimari geleneği vardır. Bu mimari gelenek özellikle 19.yüzyılın ortalarına

Detaylı

OSMAN HAMDİ BEY ŞEKER AHMET PAŞA HAZIRLAYAN: MEHMET KURTBOĞAN

OSMAN HAMDİ BEY ŞEKER AHMET PAŞA HAZIRLAYAN: MEHMET KURTBOĞAN OSMAN HAMDİ BEY ŞEKER AHMET PAŞA HAZIRLAYAN: MEHMET KURTBOĞAN OSMAN HAMDİ BEY 1842 yılında İstanbul'da doğdu. 1860'da hukuk öğrenimi için Paris'e gitti. Hukuk öğreniminin yanı sıra o dönemim ünlü ressamlarının

Detaylı