Surp Pırgiç Kilisesi (1898) / Kazlıçeşme: Hovsep Aznavur: Beylerbeyi Sarayı: II. Mahmud Türbesi:

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Surp Pırgiç Kilisesi (1898) / Kazlıçeşme: Hovsep Aznavur: Beylerbeyi Sarayı: II. Mahmud Türbesi:"

Transkript

1 21 Surp Pırgiç Kilisesi (1898) / Kazlıçeşme: Surp Pırgiç Ermeni Hastanesi nin bahçesinde bulunan kilise, hastaların maneviyatını arttırmak için, Darphane-i Amire eminliği yapmış Kazaz Artin Amira Bezciyan tarafından, Saray-ı hümayun mimarı Garabed Amira Balyan a inşa ettirilmiştir. Başlangıçta ahşap olarak inşa edilen kilise bugünkü şeklini 1898 yılında almıştır. Kilise, İstanbul un köklü Ermeni ailelerinden Tahtaburunyan Ailesi nin isteğiyle, Kevork Aslanyan tarafından, genç yaşta vefat eden Tiokine Tahtaburunyan ın anısına, II. Abdülhamid in fermanıyla tekrar inşa ettirilmiştir. Surp Pırgiç Hastanesi nin önemli bağışçılarından Gülbenkyanların aile mezarlığı bu kilisenin avlusunda bulunmaktadır ve kilisede her yıl Gülbenkyan Ailesinin anısına ayin düzenlenmektedir. 22 Hovsep Aznavur: 1854 yılında Londra da dünyaya gelen Hovsep Aznavur, 1867 yılında ailesiyle birlikte İstanbul a gelmiş, aynı yıl eğitimine devam etmek üzere Viyana daki Murad-Rafaelyan Koleji ne gönderilmiş, sonrasında ise Roma Güzel Sanatlar Akademisi nde mimarlık eğitimi almıştır. Henüz ikinci sınıf öğrencisiyken hazırladığı bir villa projesi birincilik kazanmış ve İtalya Kralı II. Victor Emmanuel tarafından ödüllendirilmiştir yılında eğitimini tamamlayarak İstanbul a dönen Hovsep Aznavur, burada Mısır Hıdivi Tevfik Paşa ve Abbas Hilmi Paşa aileleri için binalar inşa etmiştir. İstiklal Caddesi ndeki Mısır Apartmanı nın ve karşısındaki, kendi ismiyle anılan Aznavur Pasajı nın mimarıdır. İstanbul Ermenileri arasında da aktif bir rol oynayan Aznavur, Birinci Dünya Savaşı ndan sonra Kahire ye yerleşerek Mısır da birçok önemli binanın inşasına imza atmış ve 1935 yılında Kahire de ölmüştür. 23 Beylerbeyi Sarayı: Semtin tepesinde Bizans döneminden kalma büyük bir Haç bulunduğu için Osmanlı döneminde Istavroz Bahçesi olarak anılan Boğazköy de, IV. Murat döneminde inşa edilmiş ahşap bir saray bulunmaktaydı. IV. Murat bu sarayı sık sık kullanmış, padişahın ölümünden sonra saray metruk hale gelmiştir li yıllarda II. Mahmud tarafından ahşap olarak yeniden inşa ettirilen saray, II. Mahmud döneminde de aktif olarak kullanılmış, padişahın ikametinden başka, sergi ve şehzade sünnetleri gibi faaliyetlere de ev sahipliği yapmıştır de yanan Beylerbeyi Sarayı, yangından sağ kurtulan Abdülmecid tarafından uğursuz kabul edilerek terk edilmiş, 1864 yılında, Abdülaziz in emriyle Agop ve Sarkis Balyan kardeşlere yeniden inşa ettirilmiştir. 24 II. Mahmud Türbesi: 1839 da vefat eden II. Mahmud un kabrinin üzerine inşa edilen türbe, 1840 da tamamlanmıştır. Hazine-i Hassa ya ait olan bu geniş arazide, türbe içerisine hanedan mensupları defnedilmiştir; II. Mahmud un yanı sıra Abdülaziz, II. Abdülhamid, Şehzade Yusuf İzzeddin Efendi, Pertevniyal Valide Sultan gibi birçok önemli kişinin mezarı burada bulunmaktadır. Osmanlı son dönem ileri gelenlerinin mezarlarının bulunduğu türbe haziresinde günümüzde vefat eden hanedan mensupları da gömülmektedir. 25 1

2 Demir Çelik Fabrikası / Zeytinburnu: II. Mahmud un Zeytinburnu ndan Florya ya kadar olan geniş arazileri işletmekle görevlendirdiği ve Osmanlı sanayileşmesinin öncülerinden kabul edilen Hovhannes Amira Dadyan, bu bölgede baruthanenin yanı sıra silah, dokuma ve çuha fabrikaları da inşa ettirmiştir. Sık sık Avrupa ya inceleme gezileri düzenleyen Hovhannes Amira, bu ziyaretleri sırasında özellikle demir-çelik döküm fabrikalarını yakından incelemiş ve İstanbul da böyle bir fabrika kurulması için uzun yıllar çalışmıştır. Garabed Amira Balyan ın inşa ettiği ve 1845 yılında kurulan bu fabrikada, 1848 yılında ilk Osmanlı zırhlısı Eser-i Hadid dökülmüştür. Bugün, Fabrika dan geriye yalnızca fotoğrafta görülen baca kalmıştır. 26 Bezm-i Alem Valide Camii, Dolmabahçe: Abdülmecit in annesi Bezm-i Alem Valide Sultan ın emriyle, Garabed Amira Balyan a inşa ettirilen camii, Dolmabahçe Sarayı nın bahçesine bulunmaktadır. Bu Sarayda ikamet eden Abdülmecit ve Abdülaziz dönemlerinde, Dolmabahçe Camii Cuma selamlığı için en çok tercih edilen cami olmuştur. Camide günümüzde Beyoğlu Müftülüğü büroları da yer almaktadır. 27 Dolmabahçe Sarayı: Bizans döneminde imparatorluk bahçesi olarak kullanılan, günümüzde üzerinde Dolmabahçe Sarayı nın bulunduğu arazi, Osmanlı döneminde bir gezinti alanıydı. XVII. yüzyılda ise buradaki koy doldurularak irili-ufaklı ahşap köşk ve kasırlara ev sahipliği yapmıştır. Birçoğu yangınlarda yok olan bu köşk ve kasırlar, dönem dönem padişahların yazlık ikametgâhı olarak kullanılmış veya hanedana damat olan paşalara tahsis edilmiştir yılında, III. Selim mimar Melling e bu bahçeyi yeniden düzenletmiş, alan içerisinde köşkler, kasırlar ve camilerin bulunduğu bir tesis haline gelmiştir. II. Mahmud da 31 yıllık saltanatı boyunca Topkapı Sarayı ndan çok Beşiktaş Sarayı olarak anılan bu ahşap sarayı kullanmıştır. II. Mahmud un 1839 da vefat etmesi üzerine tahta çıkan oğlu Abdülmecit, Tanzimat döneminin getirdiği Batılılaşmanın etkisiyle bu ahşap sarayın yerine kâgir bir imparatorluk sarayının inşa edilmesini emretmiştir. Garabet Balyan tarafından inşa edilen saray 1855 te son halini almıştır. 28 Harbiye Mektebi (Askeri Müze): II. Mahmud un emriyle subay yetiştirilmek üzere 1835 yılında inşa edilen Harbiye Mektebi, 1864 yılında Abdülaziz in emriyle Garabed Balyan a yeniden inşa ettirilmiştir. II. Abdülhamid döneminde, okul genişletilerek bugünkü halini almıştır. Girişindeki kitabede Abdülhamid in en büyük eseri olarak tanıtılan okulda, subaylar ve şehzadeler okumuşlardır yılına kadar faaliyetlerine Harbiye deki binasında devam eden okul, 1936 da Ankara ya taşınınca bina uzun yıllar ordu komutanlığı olarak kullanılmıştır yılında, o tarihe kadar Aya İrini Kilisesi nde bulunan Askeri Müze bu binaya taşınmıştır. 29 Kuleli Süvari Kışlası: Günümüzde Kuleli Askeri Lisesi nin bulunduğu binanın temelleri 1928 yılında atılmıştır da Yeniçeri Ocağının kaldırılmasından sonra II. Mahmud, kurduğu Asakir-i Mansure-i Muhammeddiye isimli yeni ordu için Krikor Amira Balyan a ahşap bir kışla inşa ettirmiştir. Bu kışlanın yanması üzerine, Abdülmecit in emriyle, Garabed Amira Balyan yarı kagir bir bina yapmıştır. Binanın 2

3 yapımı 1843 yılında tamamlanmıştır de yenilenen yapı tarihte kışla, hastane, okul, Ermeni yetimhanesi olarak da kullanılmıştır. 30 Surp Asdvadzadzin Kilisesi: Beşiktaş Sarayı na ek binalar inşa eden Garabed Amira Balyan, rivayete göre bu inşaattan artan malzemelerle Beşiktaş taki ahşap Ermeni kilisesinin yerine, kâgir ve kubbeli bir kilise inşa etmek için II. Mahmud tan izin istemiş. O dönemde kiliselerde kubbe inşasının yasak olması ve bazı kimselerin Amiranın bu isteğine karşı çıkması üzerine, II. Mahmud Ne yapacaksan yap ama benim gözüm görmesin diyerek izin vermiş. Bunun üzerine Garabed Amira Balyan, dışarıdan bakıldığında klasik-kırma çatılı olarak görünen kilisenin içerisine gizli bir kubbe inşa etmiştir. Ayrıca, kilise öyle bir mevkiye oturmuştur ki saraydan bakıldığından kilise görünmez, fakat kilisenin tüm pencerelerinden saray görünür. 31 Surp Pırgiç Hastanesi: İstanbul Ermenileri, 1834 yılına kadar, biri Sıraselviler de, diğeri Narlıkapı da olmak üzere iki hastaneye sahipti. Kazaz Artin Amira Bezciyan, bu hastanelerin yetersiz olduğunu görmüş ve dönemin hayırsever Ermenilerinin de desteğini alarak Kazlıçeşme deki Surp Pırgiç Ermeni hastanesini inşa ettirmiştir. Osmanlı döneminde, hastane idaresinde görev almak Ermeniler arasında bir statü göstergesi olarak görülmüştür. 32 Nusretiye Camisi: Osmanlı barok tarzının son örneği olarak kabul edilen bu cami II. Mahmud un emriyle Krikor Amira Balyan a inşa ettirilmiştir. Bir ramazan günü açılışı yapılan camiye saltanat kayığıyla gelen Padişah, söylentiye göre mahyaların denizden görülmediğini fark edince minareleri yıktırtıp yeniden inşa ettirmiştir. Caminin inşasından kısa süre sonra yeniçeri ocağı kaldırıldığında Mahmud bu camiye zafer anlamına gelen Nusretiye ismini vermiştir. 33 Selimiye Kışlası: Dünyanın en büyük tarihi kışlası olarak kabul gören Selimiye Kışlası nın yerinde daha önce Kanuni Sultan Süleyman tarafından inşa ettirilen Kavak Sarayı vardı. III. Selim, Nizam-ı Cedid ordusu için Kavak Sarayı nı yıktırmış, yerine Krikor Amira Balyan a ahşap bir kışla inşa ettirmiştir de yeniçerilerin başlattığı isyanda bina ateşe verilmiş, 1826 da Yeniçeri Ocağı nın kaldırılmasından sonra II. Mahmud, Krikor Amira Balyan a bugünkü kagir kışlayı yaptırmıştır. 34 Ihlamur Kasrı: Abdülmecit, av partilerinden sonra dinlenmek için Nigoğos Balyan a inşa ettirdiği bu kasırda yerli-yabancı pek çok misafirini ağırlamıştır. Abdülhamit devrinde unutulan kasır, Mehmet Reşad döneminde tekrar aktif bir şekilde kullanılmıştır. Enver Paşa, şehzadelerin hepsine askeri eğitim verilmesi uygulamasını başlatınca bu bina Şehzadegan Mektebi olarak kullanılmıştır. 3

4 35 Akaretler: Dolmabahçe Sarayı nın hizmetlileri için lojman olarak Sarkis Balyan tarafından inşa edilen ve bir dönem okul, ev ve ofis olarak kullanılan Akaretlerdeki sıra yapılarda, günümüzde otel, restoran, kafe ve ofisler bulunmaktadır. 36 Çırağan Sarayı: Bu sarayın yerinde eskiden IV. Murad ın kızı Kaya Sultan ve onun eşi Melek Ahmet Paşa ya ait bir yalı bulunuyordu. Kaya Sultan bu yalıyı aydınlattırarak gece eğlenceleri düzenlediğinden yalının ismi Aydınlatılmış anlamına gelen Çerağan olarak anılırdı. Yalının ismi zamanla, telaffuzu daha kolay olan Çırağan a dönüşmüştür. Daha sonra buraya inşa edilen ahşap saray, Abdülaziz in emriyle yıkılmış ve yerine planlarını Nigoğos Balyan ın hazırladığı ve kardeşleri Agop ve Sarkis Balyan ın inşa ettiği saray yaptırılmıştır. Abdülaziz in saltanatında pek fazla kullanılamayan saray, Abdülhamid in tahta çıkmasıyla, ağabeyi V. Murad ve ailesine bir dönem hapishane olmuştur de II. Meşrutiyetin ilanıyla birlikte Meclis-i Mebusan olarak kullanılmaya başlanan bina 1910 yılında geçirdiği büyük yangından sonra kullanılamayacak hale gelmiştir. Sarayı otele dönüştürmek üzere 1987 yılında restorasyonuna başlanmıştır yılında otel, 1992 yılında da otele bağlı olarak Saray hizmete açılmıştır. 37 Harbiye Nezareti: 1826 yılında Yeniçeri Ocağının kaldırılmasıyla Süleymaniye de bulunan Ağa Kapısı, yani Yeniçeri Ocağının hem komuta hem de çalışma yeri olan bina Şeyhülislamlık makamına dönüştürülmüştür. Ordunun yönetim birimi Seraskerlik ismiyle Beyazıt a taşınmış ve buraya ahşap bir bina inşa edilmiştir yılında Abdülaziz bu ahşap binayı yıktırmış ve yerine Sarkis Balyan a, günümüzde İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü olarak kullanılan Harbiye Nezareti ni yaptırmıştır. 38 Beyazıt Yangın Kulesi: Senekerim Balyan, Hassa Mimarı Krikor Amira Balyan ın kardeşidir. Genç yaşında hacı olmak üzere Kudüs e gitmiş ve burada vefat etmiştir. Daha önce Beyazıt ta Krikor Amira Balyan ın inşa ettiği ahşap kulenin isyan eden yeniçeriler tarafından yakılmasının ardından Senekerim Balyan bu kagir kuleyi inşa etmiştir. İlk önce yangın kulesi olarak kullanılan yapı daha sonra seraskerlik kulesi olarak kullanılmıştır. Savaş dönemlerinde bir bayrağın asıldığı kule, Cumhuriyet döneminde ise hava durumunu bildirmek için kullanılmıştır. 39 Surp Takavor Kilisesi: Ermenilerin kararlarını kabul etmediği Halkedon (Kadıköy) Konsülü 451 yılında Kadıköy de toplandığı için Ermeniler, bu semtte yaşamak yerine 1839 Tanzimat dönemine kadar Üsküdar da yaşamayı tercih etmiştir. Kadıköy de yine de her zaman bir miktar Ermeni ikamet etmiş ve çarşı içinde ahşap bir şapel inşa edilmişti. Tanzimat ın getirdiği Batılılaşma sürecinde yazlık konut kavramının İstanbullularca benimsenmesiyle, Kadıköy bir sayfiye köyü olarak kullanılmaya başlanmış; buradaki Ermeni nüfusu artınca ahşap şapel yetersiz kalmıştır. Bunun üzerine, 1840 yılında Garabed 4

5 Ağa Muradyan isimli bir sarraf tarafından bugünkü kilise inşa edilmiştir. Kilisenin mimarı Hacı Mıgırdiç Çarkyandır. 40 Surp Asdvadzadzin Patrikhane Kilisesi: 1641 yılında, Ermenilere patriklik kilisesi olarak Kumkapı daki Aya Thosios Kilisesi verilmiş ve patrikhane günümüze kadar faaliyetlerine burada devam etmiştir deki büyük Gedikpaşa yangınında yanan kilise, saray-ı hümayun mimarları Hacı Melidon Araboğlu ve Sarkis kalfa tarafından yeniden inşa edilmiş ve 1719 da ibadete açılmıştır. Kilise, 1826 daki büyük Hocapaşa Yangını nda bir kez daha yanınca 1828 yılında Krikor Amira Balyan ve Garabed Devletyan ın çizimleriyle bugünkü şekliyle yeniden yapılmıştır. 41 Surp Boğos Kilisesi: Katoliklik in resmen Osmanlı Devleti tarafından tanınmadığı dönemde, iki yüz yıl boyunca Darphane-i Amire Eminliği görevini yürüten Düzyan ailesinin yalısının altında, gizli bir Katolik kilisenin ortaya çıkması üzerine aile gözden düşmüş ve aileden yedi kişi idam edilmiştir yılında yaşanan bu olayın ardından Darphane-i Amire eminliğine Kazaz Artin Amira Bezciyan getirilmiştir yılında Kazaz Artin in Limni Adası na sürgüne gönderilmesi üzerine darphanenin idaresi Katolik Ermeni olan Boğos Amira Bilezikçi ye verilmiştir yılında Katolik Ermenilerin ayrı bir cemaat olarak tanınmasının ardından Büyükdere deki yalısının yanına şahsi ibadeti için küçük ahşap bir aile kilisesi inşa ettiren Boğos Amira Bilezikçi, kilisenin Katolik Ermeni Cemaati nin idaresine verilmesini vasiyet etmiştir. Zamanla semtteki Katolik Ermeni nüfusunun artmasıyla bu ahşap kilise ihtiyacı karşılayamamış ve 1882 yılında II. Abdülhamid in fermanıyla bugünkü kilise inşa edilmiştir. 42 Gedikpaşa Ermeni Protestan Kilisesi: Amerikalı Protestan misyonerler 1820 yılından itibaren Osmanlı İmparatorluğu nda faaliyetlerini yürütmüşler ve Ermeni milleti arasında etkin rol oynamışlardır. Anadolu nun çeşitli vilayetlerinde kolejler kuran misyonerler, İstanbul da Beyoğlu ndaki Ermenilerle iletişim kurmuş ve bu semtteki birçok ailenin mezhep değiştirmesinde aracı olmuştur. Kısa sürede Beyoğlu nda hatırı sayılır büyüklükte bir Protestan Ermeni cemaati oluşmuştur. İlk Ermeni Protestan Kilisesi 1846 yılında Abdülmecid in fermanıyla ahşap olarak Beyoğlu nun Aynalıçeşme semtinde inşa edilmiştir yılında Protestan Ermenilerin ayrı bir cemaat olarak kabul edilmesi, Aynalıçeşme deki bu ahşap şapelin 1861 yılında kâgir olarak yeniden inşa edilmesini mümkün kılmıştır. Bunun üzerine, şehrin ikinci Protestan Ermeni Kilisesi olan Gedikpaşa Kilisesi nin de aynı şekilde yapılması için girişimlerde bulunulmuştur. İzin ancak 1911 yılında Mehmet Reşat döneminde alınabilmiştir. Kilisenin inşasına, mimar Isdepan İzmrliyan tarafından hemen başlandıysa da I. Dünya Savaşı yıllarında inşaata ara verilmiş, kilise 1921 yılında tamamlanarak ibadete açılmıştır. Gedikpaşa Kilisesi, Osmanlı döneminde inşa edilmiş son Ermeni kilisesidir. 43 Ermeni Patrikhanesi Binası: İstanbul un fethinden sonra Fatih Sultan Mehmet Bursa Ermenileri Episkoposu Hovagim i Patrik ilan ederek İstanbul a getirmiş ve Rumlardan aldığı Samatya daki Sulu 5

6 Manastırı Ermenilere Patrikhane olarak vermiştir. Daha sonra Kumkapı ya taşınan patrikhane, 1718 de çıkan ve 34 saat süren bir yangında kilise ile birlikte kül olmuştur. Çok geçmeden yeniden inşa edilen Patrikhanenin tekrar yanmasından sonra bina Hassa Mimarı Ohannes Amira Serveryan tarafından üçüncü kez inşa edilmiş, 1820 yılında hizmete açılmıştır. Patrikhanenin 1826 da tekrar yanması üzerine bina, Hassa Mimarları Krikor Amira Balyan ve Garabed Devletyan ın çizimlerine göre 1828 de yeniden yapılmıştır. Klasik Osmanlı konağını andıran patrikhane binası, 1913 te yıktırılarak mimar Krikor Melidosyan tarafından bugünkü şekliyle inşa edilmiştir. 44 Ermeni Mezarlığı Kapısı: Bizans döneminde yoğunlukla Galata semtinde yaşayan Ermeniler, İstanbul daki ilk kiliselerini de burada inşa etti. Osmanlı döneminde bu semtte çoğunlukla değirmencilik ve fırıncılıkla uğraşan zengin Ermeniler yaşadı. Uzun yıllar semtin Ermeni sakinleri tarafından mezarlık olarak kullanılan Taksim Meydanı ndan Harbiye ye kadar uzanan geniş arazi 1865 yılında Abdülaziz in emriyle defin yapılması yasaklanarak büyük ölçüde istimlâk edildi. Geriye İstanbul Ermenilerinin bugünkü Şişli Mezarlığı kaldı. 45 Surp Kevork Kilisesi: İstanbul un fethinden sonra Fatih Sultan Mehmet, şehirdeki nüfusu arttırmak ve ticareti canlandırmak için imparatorluğun değişik bölgelerindeki toplulukların İstanbul a yerleşmesini emretmiştir. Fetihten yaklaşık 7 yıl sonra İstanbul a yerleşen Bursa Ermeni Episkoposu ve başında bulunduğu Bursa Ermenileri buna bir örnektir. II. Mehmed in Anadolu nun değişik şehirlerinden getirdiği Ermeni ailelerin Samatya ya yerleşmeleri üzerine, bu semtte bulunan Rumlar a ait Peribleptos (Muhteşem Kilise) Ermeniler e tahsis edilmiş ve İstanbul Patrikliği nin temellerinin burada atılmasıyla bir patriklik makamına dönüşmüştür. Kilise, günümüzde patriklik makamı olarak kullanılmamaktadır. Tarihte üç kere yanarak tamamen yok olan kilise, 1866 yılında Abdülaziz in fermanıyla Bedros Nemtze tarafından, yanındaki Sahakyan-Nunyan Okuluyla birlikte bugünkü şekliyle yeniden yapılmıştır. 46 Ohannes (Hovhannes) Amira Serveryan: 1879 yılında Kayseri de dünyaya gelen Ohannes Amira, Kevork isimli bir terzinin oğludur. 13 yaşında kereste ticareti yapan dayısının yanında çalışmaya başlamış ve bu sırada dürüstlüğü ve çalışkanlığı sayesinde dönemin nüfuzlu isimlerinden Hassa Mimarı Krikor Amira Balyan ın dikkatini çekmeyi başarır. Krikor Amira, yanına alıp mimarlık öğrettiği Ohannes Serveryan ı kızıyla evlendirir. Kayınpederi vefat ettikten sonra, Kazaz Artin Amira Bezciyan, girişimlerde bulunarak Krikor Amira nın yerine Ohannes Amira yı hassa mimarı tayin ettirmeyi kabul ettirir. Ancak, Ohannes Amira, Krikor Amira nın oğlu Garabed Amira Balyan a haksızlık olacağı düşüncesiyle bu teklifi kabul etmez. Bunun üzerine yine Kazaz Artin in çabalarıyla ikisi de Hassa mimarlığına tayin edilir. Bu tarihten itibaren Garabed Amira Balyan, Ohannes Amira yla birlikte, Dolmabahçe Sarayı ve Kuleli Kışlası başta olmak üzere birçok esere emek verir. Ayrıca, eğitime çok önem veren Ohannes Amira, saray mimarlarını eğitmek üzere İtalya dan uzmanlar getirtmiş, Üsküdar da Ermeni cemaatine ait ilk yüksek okul seviyesindeki kurum olarak kabul gören Cemaran Mektebi ni kurmuş ve burada İtalyanca ve Fransızca eğitim verilmesini sağlayarak İstanbul Ermenilerinin kültür hayatının gelişmesinde de etkili olmuştur. 6

7 7

Aksiyon 37 / 21.09.2014 KADIRGA - KUMKAPI

Aksiyon 37 / 21.09.2014 KADIRGA - KUMKAPI Aksiyon 37 / 21.09.2014 KADIRGA - KUMKAPI İçindekiler Dede Efendi Evi... 3 Akbıyık Camii... 4 Nakilbent Sarnıcı... 4 Nakilbend Hasan Ağa Camii... 4 Sphendon... 5 Küçük Ayasofya Camii ve Külliyesi... 5

Detaylı

istanbulturizmmerkezleri.org HALİÇ EYÜP

istanbulturizmmerkezleri.org HALİÇ EYÜP HALİÇ EYÜP EYÜ anbuş Miniatürk Santral İstanbul Vialand Rahmi Koç Müzesi Hasköy İskelesi Bulgar Kilisesi Dimitri Kantemir Müzesi Ahida Balat Sinagogu Yanbol Sinagogu Panagia Balinou Surp Hreşdagabed Ayios

Detaylı

ÜSKÜDAR SEMPOZYUMU I BİLDİRİLER CİLT 1. Editörler. Prof. Dr. Zekeriya Kurşun Doç. Dr. Ahmet Emre Bilgili Dr. Kemal Kahraman Celil Güngör B E L E D

ÜSKÜDAR SEMPOZYUMU I BİLDİRİLER CİLT 1. Editörler. Prof. Dr. Zekeriya Kurşun Doç. Dr. Ahmet Emre Bilgili Dr. Kemal Kahraman Celil Güngör B E L E D ÜSKÜDAR SEMPOZYUMU I 23-25 MAYIS 2003 BİLDİRİLER CİLT 1 Editörler Prof. Dr. Zekeriya Kurşun Doç. Dr. Ahmet Emre Bilgili Dr. Kemal Kahraman Celil Güngör Ü S K Ü D A R B E L E D Y E B A fi K A N L I I Üsküdar

Detaylı

Aksiyon 33 / 04.05.2014 BEYOĞLU. İstanbul un Karşı Yakası

Aksiyon 33 / 04.05.2014 BEYOĞLU. İstanbul un Karşı Yakası Aksiyon 33 / 04.05.2014 BEYOĞLU İstanbul un Karşı Yakası İçindekiler Beyoğlu (Pera)... 4 Taksim Meydanı... 9 Atatürk Kültür Merkezi... 10 Taksim Gezi Parkı... 12 Taksim Cumhuriyet Anıtı... 13 Sıraselviler

Detaylı

istanbulturizmmerkezleri.org BOĞAZİÇİ (BEYKOZ-ANADOLU KAVAĞI)

istanbulturizmmerkezleri.org BOĞAZİÇİ (BEYKOZ-ANADOLU KAVAĞI) BOĞAZİÇİ (BEYKOZ-ANADOLU KAVAĞI) * Küçüksu Kasrı * Küçüksu Mihrişah Sultan Çeşmesi * Anadolu Hisarı * Göksu Mihrabat Korusu * Kanlıca * Kanlıca İskender Paşa Camii, Türbe ve Muvakkithane * Çubuklu * Hidiv

Detaylı

DENİZ MÜZESİ ve YILDIZ SARAYI

DENİZ MÜZESİ ve YILDIZ SARAYI Aksiyon 40 / 21.12.2014 DENİZ MÜZESİ ve YILDIZ SARAYI 2 İçindekiler Deniz Müzesi... 4 Barbaros Hayrettin Paşa... 4 Barbaros Hayrettin Paşa Türbesi... 7 Barbaros Anıtı... 7 Sinan Paşa Camii... 8 Ertuğrul

Detaylı

Altıncı Daire den Beyoğlu Belediyesi ne: 155 yıldır lider kent yönetimi

Altıncı Daire den Beyoğlu Belediyesi ne: 155 yıldır lider kent yönetimi Altıncı Daire den Beyoğlu Belediyesi ne: 155 yıldır lider kent yönetimi Modern Türkiye de belediyeciliğin tarihi aynı zamanda Beyoğlu Belediyesi nin tarihidir. Beyoğlu ise İstanbul un kalbi, Türkiye nin

Detaylı

İstanbul un En Ünlü 100 Yalısı

İstanbul un En Ünlü 100 Yalısı Osmanlı İmparatorluğu nun Minyatürleri İstanbul un En Ünlü 100 Yalısı Yalı mı, köşk mü? Vezirler Bebek te, diplomatlar Yeniköy de Halıyı kaldır, denize gir Dolap görünümlü kapılar Yılanlı Yalıda Sakal-ı

Detaylı

Z E Y T İ N B U R N U R E H B E R İ

Z E Y T İ N B U R N U R E H B E R İ ZEYTİNBURNU REHBERİ ZEYTİNBURNU REHBERİ Zeytinburnu Belediyesi Kültür Yayınları - 19 Yayın Koordinatörü Ömer Arısoy Mustafa Aydın Yayın Ekibi Yasin Tütüncü Asım Fahri Onur Kalınbacak Editör Mustafa Kula

Detaylı

Aksiyon 38 / 19.10.2014 ZEYREK - CİBALİ

Aksiyon 38 / 19.10.2014 ZEYREK - CİBALİ Aksiyon 38 / 19.10.2014 ZEYREK - CİBALİ İçindekiler At Pazarı... 4 Bozdoğan (Valens) Kemeri... 4 Kadınlar Pazarı... 4 Kırkçeşme Hüsambey Tezgahçılar Camii... 5 Gazanfer Ağa Külliyesi... 5 Çinili Hamam...

Detaylı

III. BÖLÜM UNESCO DÜNYA MİRASI LİSTESİNE DAHİL EDİLMEK İSTENEN KENT MERKEZİ SINIRLARI VE BU SINIR İÇERİSİNDEKİ TARİHİ-KÜLTÜREL POTANSİYEL

III. BÖLÜM UNESCO DÜNYA MİRASI LİSTESİNE DAHİL EDİLMEK İSTENEN KENT MERKEZİ SINIRLARI VE BU SINIR İÇERİSİNDEKİ TARİHİ-KÜLTÜREL POTANSİYEL III. BÖLÜM UNESCO DÜNYA MİRASI LİSTESİNE DAHİL EDİLMEK İSTENEN KENT MERKEZİ SINIRLARI VE BU SINIR İÇERİSİNDEKİ TARİHİ-KÜLTÜREL POTANSİYEL İzmir in tarihi kent merkezi olarak düşünülen alan, Kuzeydoğusunda

Detaylı

\rm i Erbakan hükümetini bile yerinden etti.

\rm i Erbakan hükümetini bile yerinden etti. Fotoğraflar: Flasan KARAKAŞ / \ M nin en çok tartışılan konusu hiç I 1 / kuşkusuz eğitimdi. Öyle ki, eğitim konusu \rm i Erbakan hükümetini bile yerinden etti. / m Geçmişe baktığımızda da bu konunun hiç

Detaylı

Saraçhane Bölgesinde Kentsel Dönüşüm, Tarihsel ve Sosyal Topografya

Saraçhane Bölgesinde Kentsel Dönüşüm, Tarihsel ve Sosyal Topografya Saraçhane Bölgesinde Kentsel Dönüşüm, Tarihsel ve Sosyal Topografya İstanbul Teknik Üniversitesi Doç. Dr. Turgut SANER Ar. Gör. Bilge AR Duygu GÖÇMEN Ebru KÜMET Ertunç DENKTAŞ Soner ÖZIŞIK İÇİNDEKİLER:

Detaylı

Günümüzde Türkiye Ermenileri. Özgür Atılım Ergüney 103611006. Tez Danışmanı: Rıdvan Akar. Jüri Üyesi: Ayhan Kaya. Jüri Üyesi: Arusyak Yumul

Günümüzde Türkiye Ermenileri. Özgür Atılım Ergüney 103611006. Tez Danışmanı: Rıdvan Akar. Jüri Üyesi: Ayhan Kaya. Jüri Üyesi: Arusyak Yumul Günümüzde Türkiye Ermenileri Özgür Atılım Ergüney 103611006 Tez Danışmanı: Rıdvan Akar Jüri Üyesi: Ayhan Kaya Jüri Üyesi: Arusyak Yumul Tezin Onaylandığı Tarih: 12 Nisan 2007 Toplam Sayfa Sayısı: 102 Anahtar

Detaylı

İSTANBUL MÜFTÜLERİ PROF. DR. BAHA TANMAN İLE SÖYLEŞİ MEHMET GÜNTEKİN İLE SÖYLEŞİ ŞEHRE YENİDEN HAYAT VERMEK / DOÇ. DR. M.

İSTANBUL MÜFTÜLERİ PROF. DR. BAHA TANMAN İLE SÖYLEŞİ MEHMET GÜNTEKİN İLE SÖYLEŞİ ŞEHRE YENİDEN HAYAT VERMEK / DOÇ. DR. M. TDV - İSTANBUL MÜFTÜLÜĞÜ DERGİSİ SAYI: 9 YIL: 2010 TÜRKİYE DİYANET VAKFI İSTANBUL ŞUBESİ ADINA İMTİYAZ SAHİBİ VE YAYIN YÖNETMENİ (SORUMLU) Prof. Dr. Mustafa ÇAĞRICI YAZI İŞLERİ MÜDÜRÜ ve YAYIN KOORDİNATÖRÜ

Detaylı

BÖLÜM YARIŞMANIN TANIMI VE GENEL KURALLAR...1

BÖLÜM YARIŞMANIN TANIMI VE GENEL KURALLAR...1 BÖLÜM YARIŞMANIN TANIMI VE GENEL KURALLAR...1 YARIŞMANIN ADI VE TÜRÜ...1 YARIŞMANIN YERİ VE KONUSU...1 1.3 YARIŞMA ALANINA İLİŞKİN BİLGİLER...1 YARIŞMANIN AMACI VE YARIŞMACILARDAN BEKLENENLER...2 YARIŞMAYA

Detaylı

BORNOVA DAKĠ LEVANTEN KÖġKLERĠNĠN KENT DOKUSU ĠÇERĠSĠNDEKĠ YERĠ

BORNOVA DAKĠ LEVANTEN KÖġKLERĠNĠN KENT DOKUSU ĠÇERĠSĠNDEKĠ YERĠ BORNOVA DAKĠ LEVANTEN KÖġKLERĠNĠN KENT DOKUSU ĠÇERĠSĠNDEKĠ YERĠ Hazırlayan Öğrenciler: Sevin Basgün İpek Sevenler DanıĢman Öğretmen: Ayşe Gülle ĠZMĠR 2012 PROJENĠN AMACI... 1 PROJENĠN ÖZETĠ... 2 GĠRĠġ...

Detaylı

Türkiye deki Yabancı ve Azınlık Okulları

Türkiye deki Yabancı ve Azınlık Okulları Halen Varlığını Devam Ettiren Türkiye deki Yabancı ve Azınlık Okulları Hazırlayan: Tayfun NASUHBEYOĞLU Ocak 2007 İstanbul Giriş 1. Yabancı Okullar 1.1. Amerikan Okulları 1.2. Fransız Okulları 1.3. İngiliz

Detaylı

BÜYÜK BEYOĞLU YANGINI

BÜYÜK BEYOĞLU YANGINI BÜYÜK BEYOĞLU YANGINI Tulumbacıların Beyoğlu nda yangın söndürme çalışmaları Büyük Beyoğlu yangını olarak bilinen 1870 yılında meydana gelen yangın, Osmanlı İmparatorluğu nda yangın güvenliği ve yangın

Detaylı

BİR TANZİMAT BÜROKRATININ PORTRESİ: KRİKOR AĞATON EFENDİ (1823-1868) Mahmut Akpınar *

BİR TANZİMAT BÜROKRATININ PORTRESİ: KRİKOR AĞATON EFENDİ (1823-1868) Mahmut Akpınar * Tarih İncelemeleri Dergisi XXVIII / 2, 2013, 329-354 BİR TANZİMAT BÜROKRATININ PORTRESİ: KRİKOR AĞATON EFENDİ (1823-1868) Mahmut Akpınar * Özet Osmanlı İmparatorluğu nda XVIII. yüzyılın sonlarına doğru,

Detaylı

NİSAN 2014 Sayı 10. Bursa Büyükşehir Belediyesi nin kültür hizmetidir. KAYIP BİR HAZİNE: BURSA BEY SARAYI

NİSAN 2014 Sayı 10. Bursa Büyükşehir Belediyesi nin kültür hizmetidir. KAYIP BİR HAZİNE: BURSA BEY SARAYI NİSAN 2014 Sayı 10 Bursa Büyükşehir Belediyesi nin kültür hizmetidir. KAYIP BİR HAZİNE: BURSA BEY SARAYI Recep ALTEPE Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Değerli dostlar, Yeni dönemin ilk sayısı ile karşınızdayız.

Detaylı

Kültür A.Ş. Yayınları Kitap Satış Noktaları

Kültür A.Ş. Yayınları Kitap Satış Noktaları Kültür A.Ş. Yayınları Kitap Satış Noktaları Online Satış: www.istanbulkitapcisi.com İstanbul Kitapçısı Beyoğlu Şubesi: İstiklal Cad. No:146 Beyoğlu İstanbul Tel: 0212 292 76 92 İstanbul Kitapçısı Kadıköy

Detaylı

Vakıf Restoratör Mimarlarından SÜREYYA YÜCEL (1903-1970) Erdem Yücel Emekli Öğr. Gör.

Vakıf Restoratör Mimarlarından SÜREYYA YÜCEL (1903-1970) Erdem Yücel Emekli Öğr. Gör. Vakıf Restoratör Mimarlarından SÜREYYA YÜCEL (1903-1970) Erdem Yücel Emekli Öğr. Gör. Vakıf Restorasyon Yıllığı Yıl: 2012 Sayı: 4 Süreyya Yücel (1903-1970) Aile bireylerini konu alan yazılarda, yazanın

Detaylı

istanbulturizmmerkezleri.org KADIKÖY, PENDİK, TUZLA

istanbulturizmmerkezleri.org KADIKÖY, PENDİK, TUZLA KADIKÖY, PENDİK, TUZLA KADIKÖY PENDİK TUZLA 262 KADIKÖY Kadıköy; Kalkhedon ; Körler Ülkesi Kadıköy ü görmeyen İstanbul u görmüş sayılmaz! İstanbul un Anadolu yarımadasındaki kültür, sanat ve eğlence merkezi,

Detaylı

Urfanın Kalbinde Gezi

Urfanın Kalbinde Gezi Urfanın Kalbinde Gezi Urfa Müzesi, Kurtuluş Müzesi, Fırfırlı Camii, Selahattin Eyyübi Camii, Cevahir Konuk Evi, Halepli Bahçe Mozaikleri, Halil ür Rahman Gölü (Balıklı göl), Ayn Zeliha Gölü, Urfa Kalesi,

Detaylı

MİMARLIK NEDİR? Osmanlı Mimarisi Nedir?

MİMARLIK NEDİR? Osmanlı Mimarisi Nedir? MİMARLIK NEDİR? Osmanlı Mimarisi Nedir? Osmanlı sanatının Türk Sanat Tarihi içindeki tartışılmaz ayrıcalığı ilk kez onun, standart ve uyumlu bir üslup geliştirmiş olmasından ileri gelir. Horasan dan Filibe

Detaylı

DÜNDEN BUGÜNE KULELİ ASKERÎ LİSESİ

DÜNDEN BUGÜNE KULELİ ASKERÎ LİSESİ DÜNDEN BUGÜNE KULELİ ASKERÎ LİSESİ KULELİ ASKERÎ LİSESİ MATBAASI İSTANBUL, 2007 T.C. KARA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI KULELİ ASKERÎ LİSESİ KOMUTANLIĞI ÇENGELKÖY/İSTANBUL DÜNDEN BUGÜNE KULELİ ASKERÎ LİSESİ KULELİ

Detaylı

tmmob mimarlar odası ANKARA ŞUBESİ 98 Mayıs 2012

tmmob mimarlar odası ANKARA ŞUBESİ 98 Mayıs 2012 tmmob mimarlar odası ANKARA ŞUBESİ 98 Mayıs 2012 ben ankara 17.05@17:05 RENKLERiN EYLEMi BAsLIYOR SiYAH GiY EYLEME KATIL! Başkent Ankara ya yeni bir kimlik yaratılmak istenmektedir. Ankara nın başkent

Detaylı

YÜKSEK LİSANS TEZİ. Hazırlayan Hüseyin TÜRKSEVEN. Tez Danışmanı Yrd. Doç. Dr. Ali SÖNMEZ

YÜKSEK LİSANS TEZİ. Hazırlayan Hüseyin TÜRKSEVEN. Tez Danışmanı Yrd. Doç. Dr. Ali SÖNMEZ T.C. ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TARİH ANABİLİM DALI OSMANLI DEVLETİ NDE ESKİ ESER POLİTİKASI VE MÜZE-İ HÜMAYUN UN KURULUŞU YÜKSEK LİSANS TEZİ Hazırlayan Hüseyin TÜRKSEVEN

Detaylı

TC. SARIYER BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2 0 1 0 FAALİYET RAPORU

TC. SARIYER BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2 0 1 0 FAALİYET RAPORU TC. SARIYER BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2 0 1 0 FAALİYET RAPORU 2 SARIYER BELEDİYESİ 2010 Faaliyet Raporu İnş. Müh. ŞÜKRÜ GENÇ Sarıyer Belediye Başkanı SARIYER BELEDİYESİ 2010 Faaliyet Raporu 3 TC. SARIYER BELEDİYE

Detaylı