İSTANBUL TİCARET ODASI YAYIN NO : VE HUKUKSAL SORUNLAR. Hazırlayanlar: Yard. Doç. Dr. İbrahim KIRÇOVA Araş, Gör.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İSTANBUL TİCARET ODASI YAYIN NO : 2000-29 VE HUKUKSAL SORUNLAR. Hazırlayanlar: Yard. Doç. Dr. İbrahim KIRÇOVA Araş, Gör."

Transkript

1

2 İSTANBUL TİCARET ODASI YAYIN NO : VE HUKUKSAL SORUNLAR Hazırlayanlar: Yard. Doç. Dr. İbrahim KIRÇOVA Araş, Gör. Pınar Öztürk

3 Bu eserin tüm teklif hakları İstanbul Ticaret Odası'na (İTO) aittir. İTO'nun ve yazarının ismi kaydedilmek koşuluyla yayından alıntı yapmak mümkündür. Ancak, İTO'nun yazılı izni olmadan yayının tamamı veya bir bölümü, kopyalanamaz, çoğaltılamaz, ticari amaçlarla kullanılamaz. Bu kitapta öne sürülen fikirler eserin yazarına aittir. İstanbul Ticaret Odası'nın görüşlerini yansıtmaz. Eylül 2000 İstanbul ISBN İTO yayınları için ayrıntılı bilgi İTO Ticari Dokümantasyon Şubesi'nden edinilebilir. Tel. : (212) / 372/373 Faks: (212) E. Posta: tr-ito.com BASKI MEGA AJANS REKLAMCİLİK MATBAACILIK FUAR HİZM. LTD. ŞTİ. Tel.: (212) Tel - Faks : (212)

4 ÖNSÖZ Oda'mız sürekli olarak ülkemiz ekonomisinin gelişmesine katkıda bulunmayı hedefleyip, bu arada teknolojik gelişmeleri de izlemektedir. Bu çerçevede 2000 yılı içinde takip ettiğimiz konulardan biri de internettir. İnternet tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de yeni yeni gelişen bir alandır. Bu süreç oldukça hızlı bir seyir takip etmekte olup, artık günlük hayatımıza yerleşmiş bir olgudur. İnternet zaman zaman geleneksel satış sistemlerinin tamamlayıcı unsuru, zaman zaman ise geleneksel ticaretin rakibi olarak ortaya çıkmaktadır. Ancak her ne yönden ele alınırsa almsm internetin gelişmesi hukuki yapının tamamlanmasına bağlıdır. Oda'mızca gerçekleştirilen bu çalışmada internetin alt yapısı, teknik özellikleri, pazarlama sistemlerine etkisi, mali piyasalara etkileri ve internetin hukuki boyutu incelenmiştir. Bu çalışmayı hazırlayan Yıldız Teknik Üniversitesi Öğretim Üyelerinden Yard. Doç. Dr. İbrahim Kırçova ile Araş. Gör. Pınar Oztürk'e teşekkür eder, yay mm ilgililere faydalı olmasını dilerim. Prof. Dr. İsmail ÖZASLAN Genel Sekreter

5

6 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ GİRİŞ 1 BİRİNCİ BÖLÜM İNTERNETTE TİCARET I- İNTERNETİN ORTAYA ÇIKIŞI 5 A- İNTERNETİN KULLANICI TANIMLAMASI 6 B- İNTERNETİN SAĞLADIĞI HİZMETLER 9 1- Elektronik Posta Usenet-Haber Grupları Telnet Listserv-Listproc: Posta Listeleri IRC {Internet Relay Chat) Gopher World Wide Web (WWW) 13 II-İNTERNETİN ETKİLERİ 15 A- İNTERNETİN GENEL EKONOMİYE ETKİLERİ 15 B- ELEKTRONİK TOPLULUKLAR VE İHTİYAÇLAR 15 C-İNTERNETİN PAZARLARA ETKİLERİ İnternetin Tüketiciler Pazarına Etkileri 21 a- Tüketici Alışkanlıklarında Meydana Gelen Değişiklikler 23 b- İnternetin Tüketicileri Sağladığı Kolaylıklar 24

7 bl- Alışveriş Kolaylığı 24 b2- Satmalma Sürecinin Denetimi İnternetin Endüstriyel Pazara Etkileri 26 a- Pazarlara Erişimde Kolaylık 28 b- İşletme Bütçesinden Tasarruf. 29 c- Zaman Tasarrufu 30 d- Fırsat Eşitliği 31 e- Zengin Bilgi ve Karşılıklı Etkileşim 32 III- İNTERNET ÜZERİNDE TİCARETİN İŞLEYİŞİ 33 A- İNTERNET ÜZERİNDE TİCARET SÜRECİ Web Sitesinin Hazırlanması 33 a- Teknik Özellikler 34 b- Web Sitesinin İçeriği 34 c- Web Sayfası Formu 35 d- Ticari Amaca Yönelik Web Sitesi 38 e- Web Sitesine Konulacak Bilgilerin Seçilmesi 39 f- Bir Servis Sağlayıcı Seçilmesi ve Bilgilerin Yüklenmesi 39 B- İNTERNETTE PAZARLAMADA ÖDEME SİSTEMLERİ Kredi Kartlarıyla Ödeme Elektronik Kredi Kartları Elektronik Para ile Ödeme Diğer Ödeme Sistemleri 46

8 İKİNCİ BÖLÜM İNTERNETTE TİCARETTEN DOĞAN HUKUKSAL SORUNLAR I- İNTERNETTE TİCARETE BAŞLARKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR 47 A- ALAN ADLARI ( DOMAIN NAMES) 47 B- TÜKETİCİNİN KORUNMASI 50 C- SÖZLEŞME ÖNCESİ DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR 50 D- MÜŞTERİNİN KİMLİĞİ 51 II- SÖZLEŞMENİN MEYDANA GELMESİ 53 A- İCAP Genel Olarak İcapla bağlılık süresi 54 B- KABUL 55 C- SÖZLEŞMENİN MEYDANA GELMESİ VE HÜKÜM VE SONUÇLARINI DOĞURMASI 56 D- E-MAİL İLE YAPILAN SÖZLEŞMELER 56 E- WEB SİTESİ ARACILIĞIYLA YAPILAN SÖZLEŞMELER 57 III- SÖZLEŞMENİN ŞEKLİ VE İSPAT 59 A- GENEL OLARAK 59 B- SÖZLEŞMELERDE İMZA Genel Olarak İnternet Üzerinde Yapılan Sözleşmelerde İmza Sorunu 64

9 IV- ÖDEME MEKANİZMALARI: ŞİFRELEME VE DİJİTAL İMZA 65 A- GENEL OLARAK 65 B- ŞİFRELEME 68 1-GeneI Olarak 68 2-Şifre Programlarının Kontrolü 70 C- DİJİTAL İMZA VE ŞİFRELEMENİN KURUMSAL ALTYAPISI Genel Olarak Onay Makamları (Certifîcation Authorities-CAs) Anahtar Teslim Kuruluşları (Key Recovery Agencies) D- DİJİTAL İMZADAN DOĞAN SORUMLULUK VE UYUŞMAZLIKLAR 73 V- İNTERNETTE REKLAM 75 A- GENEL OLARAK 75 B- MUKAYESELİ (KARŞILAŞTIRMALI)-ALDATICI REKLAMLAR VE HAKSIZ REKABET 75 C- SPAMMING 79 D- WEB SAYFASINDAKİ LİNKLER 80 VI- İNTERNETTE TİCARETİN VERGİLENDİRİLMESİ 81 A- GENEL OLARAK 81 B- GELİR VERGİSİ 82 1-Tam Yükümlülük 82 2-Dar Yükümlülük 83

10 C- KURUMLAR VERGİSİ 84 l-tam Yükümlülük 84 2-Dar Yükümlülük 84 VII- MİLLETLERARASI MESELELER 85 A- GENEL OLARAK 85 B-YETKİ Genel Olarak Sözleşmeden Doğan Davalarda Yetki İkametgâh Tüketici Sözleşmeleri Yetki Anlaşması Haksız Fiillerde Yetki 91 C- UYGULANACAK HUKUK Sözleşmeye Uygulanacak Hukuk 92 a- Genel Olarak 92 b- Tüketici Sözleşmeleri Haksız Fiile Uygulanacak Hukuk 98 D- YABANCI MAHKEME KARARLARININ TENFİZİ 99 SONUÇ 101 TABLO, GRAFİK VE ŞEKİL LİSTESİ 103 KISALTMALAR 105 KAYNAKÇA

11

12 GİRİŞ İnternette ticaret bütün dünyada yeni gelişmekte olan bir olgudur. Teknolojik ilerlemeler sonucunda kişiler, şirketler ya da kurumlar dünyanın neresinde olursa olsun diğer bilgisayarlara kolayca bağlanabilme ve birbirleriyle iletişim kurma olanağını bulmuşlardır. İletişimi son derece geliştiren ve kolaylaştıran bu yöntemle, insanlar, şirketler ve kurumlar anlatmak istediklerini diğerlerine kolaylıkla ulaştırabilmektedirler. Bunlar, uzaya çıkma konusundaki düşünceler olabileceği gibi, satmak istenilen mal veya hizmetlerin özellikleri de olabilir. Buna karşılık, karşı taraftaki bir başka kişi de, aynı konudaki kendi görüşlerini ifade edebileceği gibi; sözkonusu mal ya da hizmeti almak istediğini de belirtebilir. İnternete bağlanmanın gerektirdiği altyapının maliyetinin son derece düşük ve de internet kullanımının basit ve kolay olması nedeniyle internete bağlananların sayısı hızla artmaktadır. Önceleri sadece iletişim amacıyla kullanılan internet, son dönemlerde ticari yanıyla da göze çarpmaya başlamıştır. Gerek tüketici ihtiyaçlarını karşılamak gerekse de endüstriyel pazarda mal ve hizmet akışını sağlamak amacıyla internet kullananların oluşturduğu pazaryeri, geleneksel ticaret sistemine alternatif bir sistem olarak ortaya çıkmaya başlamıştır. Bu yoğun ilişkiler ortamında hukukun yeri ise, sanal ortamda ortaya çıkacak uyuşmazlıklara çözüm aramaktır. Hukukun işlevi, gelecekte meydana gelebilecek olguları düzenlemek değil, aksine mevcut olguları kurala bağlamaktır. Ancak, hukukun en temel kaynağı olan kanunların hazırlanması, genellikle yavaş işleyen bir süreç sonunda mümkün olabilmektedir. Kanunların hazırlanması, parlamento komisyonlarında ve genel kurulunda tartışılması belli bir zaman sürecini gerektirmektedir. Bu nedenle, hukuk kuralları çoğu zaman toplumsal hayatta ortaya çıkan yeniliklerin gerisinde kalır. İnternetin hayatımıza girmesi ile de böyle bir durum yaşanmıştır. Esas olarak, son birkaç yıldır yaygın olarak hayatımıza giren internetin kullanımı sırasında ortaya çıkabilecek hukuki sorunların neler olabileceği görülmüş ve tartışılmaya başlanmıştır.

13 İnternetin ticari potansiyeli de farkedilmiş olduğundan, kişilerin sisteme azami surette güven duymaları sağlanmak istenmiştir. Bu nedenlerle, son yıllarda dünya ülkeleri internet kullanımı nedeniyle ortaya çıkabilecek hukuki sorunların çözüme kavuşturulması amacıyla hızlı bir kanun yapma faaliyetine girişmişlerdir. Özellikle, Amerika Birleşik Devletleri'nde hemen her eyalet bu konuda hukuki düzenlemeler getirmiş bulunmaktadır. Avrupa Birliği de bu çabalarm gerisinde kalmamış, son yıllarda konu ile ilgili çeşitli direktifler çıkarmıştır. Bunlardan en önemlileri, 1995 yılında çıkarılmış olan Kişisel Bilgilerin Korunmasma İlişkin Direktif, 2000 yılında çıkarılmış bulunan Elektronik İmzalara ve İnternette Ticarete İlişkin Direktiflerdir. Direktifler, üye devletlere ulusal hukuklarmda aynı yönde düzenlemeler yapmaları konusunda yükümlülük getiren Avrupa Birliği'ne özgü metinlerdir. Üye devletlerden olan Almanya ve İtalya'nın daha önce internette ticaretle ilgili olarak kabul ettikleri kanunları bulunmaktadır. Bunlara ek olarak, bazı ülkelerin de, internette ticaretin gelişmesine paralel olarak mevzuatlarında değişiklik yaptıkları görülmektedir. Ancak internette ticaretin global boyutu düşünüldüğünde, ülkelerin kendi iç hukuklarında yapacakları düzenlemelerin sorunu çözmek bir yana, daha da karmaşık hale getirecekleri göz önüne alınmalıdır. Bunun için, uluslararası alanda yeknesak kurallar öngörülmeli, devletler bu kurallar doğrultusunda iç hukuklarmdaki düzenlemeleri yapmalıdırlar. İşte bu amaçla UNCITRAL, ICC, OECD gibi uluslararası kuruluşların bu alanda yeknesak kurallar oluşturmak için çalıştıkları görülmektedir. Uluslararası kuruluşların, bu alandaki çalışmalarma ek olarak, milli hukuk düzenleri de, bu yeni ortaya çıkan müesseseye, mevcut hukuk kurallarının cevap verip veremeyeceğini tartışmaya başlamışlardır. Kimileri, gerçek hayattaki ilişkilerden farklı bu sanal alemin kendine özgü yapısı gereği, yepyeni milli hukuk dışı kuralların oluşturulması gerektiğini savunur. 1 Ancak, bu konuda genel olarak varılan sonuç, milli hukuk düzenleri içerisinde yer alan birçok kuralm esnek olması sebebiyle uygulanma yeteneğine sahip olduğu, ancak çok özel durumlarda mevcut düzenlemelere ek getirmek suretiyle sorunun aşılabileceği yönündedir. 2 internetle ilgili olarak ortaya çıkması muhtemel hukuksal problemlere her ülkenin yaklaşımı farklı olabilmektedir. Bu konuda, denilebilir ki, Kara Avrupası hukuk sistemleri ile karşılaştırıldığında, İngiltere, Avustralya, Amerika Birleşik Devletleri gibi Anglo-Sakson hukuk sistemine {common law) tabi ülkelerde bu olgu çok daha kolay sindirilebilmektedir. 1 JONSON, D.R./POST, D.G..: Law and Borders-The Rise of Law in Cyberspace, s.u CHISSICK, M./KELMAN, A.: Electronic Commerce: Law and Practice, London 1999, s.53. 2

14 Bu alanda, hiç şüphesiz öncülüğü, yukarıda da belirtildiği gibi, uluslararası ticaret alanında hemen hemen tüm yeni kurumların ortaya çıktığı ve oradan dünyaya yayıldığı Amerika Birleşik Devletleri yapmaktadır. Bugün için ABD'de her eyalette internet konusunda yasal düzenlemeler kabul edilmiş ve sıra federal düzeyde kabul edilecek kanunlara gelmiştir. 3 internette ticaretin yasal bir çerçeveye oturtulmasında, hukuk tekniği açısmdan ortaya çıkabilecek sorunlarm dışında, kanun koyucuların teknik olan bu alan konusunda fazla bilgiye sahip olmamaları, hem hukuki çerçevenin oluşturulmasmı güçleştirmekte hem de bu süreci geciktirmektedir. 4 Soruna ülkemiz açısmdan baktığımızda, mevzuatımızın bu yeni gelişen teknolojiye uyum sağlayıp sağlayamayacağı, ortaya çıkacak hukuki uyuşmazlıkları adalete uygun olarak çözüp çözemeyeceği sorusu karşımıza çıkmaktadır. Ülkemizde ayrı bir internet kodu çıkarılması, internete ilişkin bütün konularm bu kodun çatısı altında çözüme kavuşturulması yönünde bir görüş ortaya atılmıştır. Buna karşılık, bize göre böyle bir kanuna gerek bulunmamaktadır. Elbette internet servis sağlayıcılarının (ISS) bir hukuki statüye kavuşturulmaları, bunların sorumluluklarının açıkça ortaya konması gereklidir. Ya da bir web sitesinin fikri haklar kapsamında korunmasının ne şekilde olacağı, bunun bir eser sayılıp sayılmayacağı, internet ortamına taşınmış bulunan bir eserin sahibinin haklarının nasıl korunacağı konuları açıklığa kavuşturulmalıdır. Ancak bunun için internet kodu adı altmda ayrı bir kanun çıkarmaya gerek yoktur. Sorunların ilgili kanunlara eklenecek birkaç madde ile çözüme kavuşturulabileceği görüşündeyiz. Örneğin, telif hakları için Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'nda 5, internet üzerinden yapılacak sözleşmeler için Borçlar Kanunu'nda, ispat sorunu için Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu'nda değişiklikler yapılması yeterli olacaktır. 3 WRIGHT, B.: The Verdicy on Plaintext Signatures: They're Legal, p.mallxom/nais7n.cyber.org.html. 4 FABER, J.S.: Regulation of the Internet: A Lesson in Reaching Too Far, www, cyber 1 aw. com/r egint.htm 1 5 Türkiye'nin ilk internet davası olarak bilinen ve bir web sitesindeki Türkiye haritasını izin almadaan ve kaynak göstermeden yayımlayan PC Net Dergisfnç karşı, eser sahibi tarafından açılan tazminat davası, eser sahibi lehine sonuçlanmıştır. Davalı, mahkemede yaptığı savunmada, nternetin, herkesin kullanımına açık nitelikte olan bilginin bilgisayar ortamında aktarılması şeklinde tanımlamış ve internetten alman bir resmi, dergide yayımlamış olması sebebiyle istenen tazminatın fahiş olduğunu savunarak, davanın reddini istemiştir. Ancak mahkeme bu talebi kabul etmemiş ve davalıyı tazminat ödemeye mahkum etmiştir. Mahkeme, bu olayda, sözkonusu olayda, bu fiilin Fikir ve Sanat Eserleri Kanunun bir ihlali olduğunaa ve izinsiz olarak kullanılan eserin gerçek dünyada olması ile internet ortamında olması arasında bir fark bulunmadığına karar vermiştir: Bkz. 3

15 Çalışmamız iki bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde internetin ortaya çıkışı ve gelişmesi, internete bağlanmak için gerekli altyapı unsurları ve internette pazarlar ele alınmıştır. Ayrıca internette ticaret süreci aşamalarıyla açıklanarak ödeme sistemleri üzerinde durulmuştur. İkinci bölümde ise; internette ticaret yapacak kişilerin karşılaşabilecekleri hukuki sorunlara işaret edilmeye ve bunlara muhtemel çözüm önerileri getirilmeye çalışılmıştır. Bu nedenle, öncelikle internette 'işyerinin' açılmasından başlayarak internette ticaret yapanların karşılaşacakları sorunlara dikkat çekilmiştir. Yine bu bölümde ticaret yapan herhangi bir kişi ya da kurumun; tüketicinin korunması, internet üzerinde açılacak olan sitede yer alacak sorumsuzluk kayıtları, rekabet ve sözleşme öncesi dikkat edilmesi gereken hususlar ve de müşterinin kimliği konusunda kısaca bilgi sahibi olması amaçlanmıştır. Daha sonra, internet üzerinde yapılacak sözleşmeler ele alınmıştır. Bir sözleşmenin nasıl kurulacağı, hüküm ve sonuçlarmı nasıl doğuracağı anlatılmıştır. Ayrıca internet üzerinde yapılacak olan reklamların neden olabilecekleri uyuşmazlıklar değerlendirilmiştir. Bundan başka, internette yapılan ödemelerde güvenliğin sağlanması ve internette yapılan ticaretin vergilendirilmesi konularına kısaca değinilmiştir. Son olarak, internette ticaretin milletlerarası karakteri dolayısıyla, meydana gelebilecek milletlerarası özel hukuk meselelerine işaret edilmiştir. Çalışmamız, alanmda yapılan ilk çalışmalardan birisidir. İnternet ve internette ticaret konusu son derece hızlı gelişen ve değişen bir olgudur. Bu nedenle çalışmanm bazı eksiklikleri elbette ki vardır. Bu tür eksiklikler yazarlarm sorumluluğundadır. Bundan sonra yapılacak çalışmalarda yararlı olması amaçlanmıştır. 4

16 BİRİNCİ BÖLÜM İNTERNETTE TİCARET I-İNTERNETİN ORTAYA ÇIKIŞI İnternet ilk olarak A.B.D.'de askeri amaçlı bir proje ile ortaya çıkmıştır. 1960'lı yıllarda soğuk savaş döneminin nükleer çatışma tehdidi yüzünden savunma amaçlı projelere büyük harcamalar yapılmaktaydı. A.B.D. tarafìndan geliştirilen ve ARPANET (Advanced Research Projects Authoritiy Net) adı verilen proje, ülke savunmasını birbirine bağlı bilgisayarlarla kurulacak iletişimle koordineli bir biçimde sağlamak amacıyla 1969 yılında geliştirilmiştir. 6 Projeye göre herhangi bir bilgisayarm devre dışı kalması ağa bağlı diğer bilgisayarları etkilemeyecek ve iletişim devam edecekti. Ağı düzenleyen ya da denetleyen herhangi bir merkez bulunmadığmdan sürekli ve kesintisiz bir iletişim mümkün olabilecekti. Bugünkü internetin temelini oluşturan bu projede daha sonra aynı ağa başka yeni bilgisayarlarm eklenmesiyle ağ üzerinden iletişim giderek arttı ve çok sayıda kullanıcının yararlandığı elektronik mektup, tartışma üsteleri, forumlar, dosya transfer hizmetleri gibi yeni kullanım alanları ortaya çıktı. ARPANET'ten başka bilimsel amaçlı NSFNET 1986 yılında (National Science Foundation), ticari amaçlı (Compuserve) gibi yeni ağlar da kullanıma açıldı. İlk olarak 1973 yılında birbirinden farklı ağların aralarında veri iletimi sağlayabilecekleri, ortak bir dil oluşturularak birleştirilmeleri kararlaştırıldı. Bu amaçla geliştirilen TCP/IP (Transmission Control Protocol/Inter net Protocol) kullanılmaya başlandı.tcp/ip, internet üzerinde yer alan farklı özellikteki bilgisiyarlarm ve ağların birbirleriyle sağlıklı bir şekilde iletişim kurabilmelerini sağlayan ortak bir dil olarak geliştirilmiştir. 7 İnternetin gelişmesindeki son aşama ise WWW in (World Wide Web) geliştirilmesidir. WWW internet kullanımı ve kullanıcısının artmasında sağladığı kolaylıkla önemli bir işlevi yerine getirmiştir. 6 YILDIZ, M.: İnternet Hikayesi, BYTE, Eylül 1988, s LYNCH, D.C. Globalization of the Internet, The Internet System Handbook, Ed.Daniel C. Lynch-Marshall T. Rose, Boston: MA:Addison Wesley, 1993, s.27. 5

17 A-İNTERNETİN KULLANICI TANIMLAMASI İnternete doğrudan bağlı her bilgisayarı tanımlayan bir IP numarası bulunmaktadır. Bu numara aynı zamanda IP adresi olarak da tanımlanabilir ve birbirlerinden noktalarla ayrılmış 4 rakam kümesinden oluşur. Örneğin Yıldız Teknik Üniversitesinin IP numarası şeklindedir. Bu rakam kümesi internetin hiyerarşik yapısmı tanımlar. Internet birbirinden farklı ağları birleştiren bir ağ olması bakımından internet hiyerarşisinde ilk adım birinci rakam olan "domain" basamağıdır. Her rakam daha alt basamaklara inerek internete doğrudan bağlı bilgisayarları ya da host'u tanımlar. Bu tek bir bilgisayar ya da kullanıcı anlamma gelmez. Host bir firmanın bir çok terminalinin veya ticari bir internet servis sağlayıcı firmanın, çok sayıda müşterisini bulundukları işyeri, ev ve benzeri yerlerden internete ulaştıran sunucu (server) denilen büyük bilgisayarların geçici olarak belirledikleri ortaklaşa kullanılan bir IP adresi de olabilir. İnternet bağlantılarında rakamların zaman zaman sorun yaratması nedeniyle aynı basamakları sözcüklerle gösteren ve sözcükler bilgisayara girildiğinde doğru adresi bulan işlemlerin yapılmasını sağlayan "Alan Adı Sistemi" (Domain Name System) adı verilen yazılımın geliştirilmesi internet erişimini daha kolay hale getirmiştir. Örneğin gibi çok basamaklı ve birbirinden farklı rakamlar yerine yazılarak aynı işlem yapılabilerek microsoft sayfalarma ulaşılabilir. "Alan Adı Sistemi"ne göre bir alan adı noktalarla ayrılan dört ana bölümden oluşur. Soldan sağa doğru ilk bölüm kullanılan TCP/IP alt protokolünü gösterir. Buna göre www, ftp, telnet, ire, gopher alanlar anlaşılır. İkinci kısım ilgili bilgisayarm adıdır. Sonraki bölüm ise bilgisayarın bağlı olduğu kurumun hangi türden bir kurum olduğunu gösterir. Örneğin "com" ticari kuruluşları gösterirken, "edu" kısaltması eğitim kuruluşları/üniversiteleri gösterir. En sondaki kısaltma ise bilgisayarm bulunduğu ülkeyi gösterir. Örneğin "uk" İngiltere'yi, "tr" Türkiye'yi gösterir. Ülke kısaltmaları açısından ortaya çıkan özel bir durum da internetin ilk olarak A.B.D.'de ortaya çıkması ve yayılmasının düşünülmemesi nedeniyle bu ülkedeki alan adlarının sonlarına ".us" konulmaması durumudur. Bunun yanısıra ülke adı kısaltması olmadan A.B.D. dışından da bu ülkedeymiş gibi alan adı almak mümkündür. Özellikle çokuluslu şirketlerin uluslarası web sitelerinin adresleri böyle alınmıştır. Örneğin veya gibi A.B.D.dışmdaki Türk şirketleri de A.B.D.'deymiş gibi alan adı alabilmektedirler. 6

18 İnternetin son yıllardaki hızlı gelişimi sonucu halen kullanılan alan adı sistemi ile ilgili çeşitli tartışmalar yaşanmaktadır. Tartışmaların en önemli noktası gelecekte yetersiz hale gelecek alan adı sisteminin nasıl ve kimler tarafından düzenlenerek geliştirilebileceğidir. Halen, alan adlarını Network Solutions Incorparated (NSI) of Hemdon, isimli kuruluş 1993 yılından beri US National Foundation ile yaptığı bir anlaşmaya dayanarak jenerik üst düzey domain isimleri (TLDs) olarak adlandırılan.com,.net,.gov ve.edu alanlarını yönetmek tedir..mil alan adı; Amerikan Ordusu tarafından,.int ise; International Telecomunucation Union tarafından yönetilmektedir,.gov,.edu,.int ve.mil dışmdaki TLD'ler A.B.D.dışmdaki talepleri de karşılamaktadır. 8 Tablo 1. Alan Adı (Domain Name) Uzantıları Alan Adı Uzantısı.edu.kl2.com.gov.net.int.mil.org Anlamı Eğitim Kuruluşu/ Üniversiteler Üniversite Öncesi Eğitim Kuruluşları Ticari Kuruluşlar Kamu Kuruluşları Bilgisayar Ağları Uluslararası Kuruluşlar Askeri Kuruluşlar Ticari Olmayan Organizasyonlar Kaynak: AKGÜL, M. ve GÖKÇÖL, Z : /turkce/css/ ascii/ AKGÜL/GÖKÇÖL, 7

19 Tablo 2. Bazı Alan Adı Ülke Kısaltmaları Alan Adı Ülke Kısaltması.af Anlamı Afganistan.ca Kanada.ch İsviçre.dk Danimarka.mk Makedonya.fr Fransa.tr Türkiye.uk Birleşik Krallık Kaynak: AKGÜL/GÖKÇÖL, edu.tr/turkce/css/ ascii/ Ülkemizde ise alan adları Ortadoğu Teknik Üniversitesine bağlı bir kuruluş olan "DNS Administration" tarafından yönetilmektedir. İnternetin hızlı büyümesi ve ticarileşmesi ile ilgili bir başka tartışma konusu ise alan adlarının birer ticari marka olarak taşıdıkları önemdir. İlk zamanlarında ticari olarak nasıl gelişeceği belli olmadığından internetin işleyişi ile ilgili temel kuralları belirleyen RFC kurallarında "ilk gelen alır" ilkesi benimsenmişti. Bu nedenle, kendi adlarını almak isteyen firmalar, kendilerinden önce başkalarınm aldıkları kendi adlarmı taşıyan alan adlarmı satın almak için büyük paralar ödemektedirler. 8

20 Halen bu durumu önlemek amacıyla A.B.D.'de bazı yasal düzenlemelerin yapıldığı bilinmektedir. Tartışmalar, RFC kuralları ile marka haklarını koruyan kanunların uyumsuzluğundan kaynaklanmak tadır. Konunun bir başka yönü ise jenerik bir takım isimlerin dağıtılması konusunda yaşanmaktadır. Örneğin gibi çok bilinen isimler büyük paralara el değiştirmiştir. Benzer sorunlara Türkiye'de rastlanmamakla birlikte alan adı almak için getirilen uzun bürokratik işlemler, girişimcileri com.tr uzantılı alan adları yerine, A.B.D.'den.com uzantılı adları almaya yönlendirdiği için eleştirilmektedir. B-İNTERNETİN SAĞLADIĞI HİZMETLER Temel olarak internetin sağladığı üç hizmet bulunmaktadır. hizmetler aşağıdaki gibidir. Bu Elektronik posta (e-rnail), FTP (file transfer protokol) WWW (world wide web) Elektronik posta internete bağlı çok sayıdaki kullanıcının birbirleriyle haberleşebilmek için kullandıkları elektronik mesaj iletim sistemidir. Halen internet hizmetleri içinde en fazla kullanılan hizmet türüdür. 9 FTP ise internet üzerinde büyük hacimli veri dosyalarının transferi için kullanılmaktadır. Çeşitli amaçlarla geliştirilmiş yazılımlar, manyetik ortamda depolanmış bilgiler bu yolla kısa zamanda çok uzak mesafelere gönderilmektedir. WWW ise hypertext adı verilen ve üzerindeki öğelere tıklatılarak birbirine bağlanabilen metinlerin kullanıcılara sunulduğu hizmettir. Bunların yanısıra farklı kullanıcıların aynı anda birbirleriyle karşılıklı olarak klavye, mikrofon ve kamera kullanarak sohbet ettikleri IRC, belli konularm tartışıldığı haber grupları (news group) ve de kayıtlı kullanıcıların elektronik postalarmm dağıtıldığı listeleridir. 9 SHAH, R.: The Business of the Internet, business.html s.8,

21 Ayrıca Gopher, Archie, WAIS, Finger, Hytelnet, Telnet, Relay, Netserv gibi halen çok yaygın olmayan başka hizmetler de internet kapsamında yer almaktadır. 1- Elektronik Posta İnternetin oluşturulmasındaki temel amaç bilgisayarlararası güvenli ve hızlı bir şekilde haberleşme isteğidir. Yaygm kullanılan tanımlara göre e-posta (elektronic mail, ) internet üzerinde haberleşme amacıyla kullanılan servislere verilen addır. İnternet ve diğer ağlar üzerinde kullanılan aynı işlevi gören birbirinden farklı çok sayıda e-posta hizmetleri vardır. Bunlarm başhcaları SMTP (Simple Mail Transfer Protocol, TCIP/IP) IBM PROFS (Professional Office System), SNADS (SNA Distributet Systems) ve VaxMail'dir. E-posta ilk olarak sadece düz metinler göndermek amacıyla geliştirilmişken, 1995 yılından sonra geliştirilen tekniklerle; resim, ses, video, html dokümanları, çalışılabilir program gibi çokluortam uygulama larınm da iletilmesi mümkün hale gelmiştir. Ancak halen kullanılan e- posta programlarının büyük bir kısmı tip uygulamalar için uygun değildir. Elektronik posta hizmetinden yararlanabilmek için halen yaygm kullanılan tarayıcılarla (browser) birlikte verilen yazılımlardan yararlanmak gerekir. Internet Explorer ile birlikte kullanılan "outlook express" ya da Netscape Navigator ile birlikte kullanılan "message center" bunlardan en çok bilinenleridir. E-postanm hizmetlerinin kullanıldığı ancak ayrı bir internet hizmeti olarak görülmeyecek bir başka uygulama da "tartışma listelerindir. Bu listeler önceden belirlenmiş konularda tartışmak isteyenlerin e-posta ile üye oldukları servislerdir. Listenin sahip olduğu tek e-posta adresine üyelerin herhangi birinden gönderilen her mesaj üyelerinin tamamına gönderilmektedir. 10 AKGÜL/ GÖKÇÖL, a.g.web sitesi. 10

22 2- Usenet-Haber Grupları Usenet dünya üzerinde milyonlarca ağ kullanıcısının (internet/bitnet vb.) birbirlerine değişik konularda haberler, yazılar gönderdiği bir tartışma platformudur. Bu platform, konularma göre belirli bir hiyerarşik yapıdaki tartışma garplarından (news group, haber grubu) oluşmaktadır. Kullanıcı, iletisini içerik olarak en uygun gruba gönderir. Kullanıcı larm gönderdiği postalar (haber, değişik konularda yazı vb) internet için NNTP (Network News Transfer Protocol) isimli bir internet protokolü kullanılarak iletilir. Bir kişinin gönderdiği ileti (mail, posta) hiyerarşik yapıda dağıtılır ve dünya üzerinde internet erişimi olan kişiler tarafından bir "Usenet Servis Sağlayısı" aracılığıyla okunabilir. Usenet ileti trafiği internet hatlarının yanmda,uucp, BITNET gibi hatlar üzerinden de iletilebilir. Dolayısıyla, Usenet internete özgü değildir ancak arayüzü büyüktür. Usenet kapsamında değişik konularda sanal platformlar oluşturulmuştur. Bu platformlara ulaşabilmek için benzer şekilde elektronik posta yazılımlarından yararlanılabilir. Haber grubu servisi veren servis sağlayacılarmdan bu grupların isimlerini listelemek ve ilgili listeleri işaretlemek yoluyla var olan tartışmalara katılmak, aynı yoldan yeni bir tartışma yaratmak ya da yeni bir grup kurmak da müırikündür. 3-Telnet Telnet internet ağı üzerindeki bir makinaya uzaktan bağlanmak için geliştirilen bir TCP/IP protokolü ile bu işi yapan programlara verilen genel addır. Bu bağlantı esnasmda bağlanan bilgisayarlar bağlanılan uzaktaki ağın/bilgisayarın herhangi bir kullanıcısı gibi işlem yapabil inektedir. Örneğin İstanbul'dan Bilkent Üniversitesi'nin kütüphanesine telnet ile ulaşılabilmekte ve Bilkent Kütüphanesindeki herhangi bir terminalin yaptığı tüm işlemler İstanbul'dan yapılabilmektedir. 4-Listserv-Listproc: Posta Listeleri Kullanıcıların kendi istekleriyle üye oldukları grup haberleşme mekanizmaları, list/mail-reflektor/bulletin board gibi adlarlarla bilinmektedir. Bu mekanizmaları gerçekleştiren programlar çoğunlukla listserv, Listproc list-management yazılımı (liste düzenleme yazılımı, listeci servisi) olarak adlandırılırlar. Değişik konularda haberleşmelerin yapıldığı bu mekanizmalarda oluşturulan "haberleşme alanlarına" liste adı verilmektedir. 11

23 Listeler belirli bir konuda birbirleriyle mesaj alışverişinde bulunmak isteyen insanların bir araya gelip oluştuğu e-posta haberleşme gruplarıdır. Bu gruptaki herhangi birisi, iletisini (e-posta), ilgili kümeye (öbek) gönderir, "liste düzenleme" servisi ise, gelen bu mail'i bu kümeye üye olan herkese dağıtır. Listelere, Usenet haber gruplarmdan farklı olarak, üye olmak gere kir. Bir üyenin gönderdiği ileti listenin tüm üyelerine dağıtılır. Bu şekilde ileti akışı sağlanır. Her listenin bir yöneticisi vardır. Listserve'in diğer önemli bir fonksiyonu da bir dosya servis sağlayıcısı olarak çalışmasıdır. Gerekli komutları genellikle bir e-posta iletisi içinde göndererek Listserve'ler içindeki arşivlerden program lar/dosyalar alınabilir IRC (Internet Relay Chat) IRC, birçok kişinin aynı anda etkileşimli iletilerle (aym anda karşılıklı mesajlaşma) haberleşebildiği bir platform ve bunu sağlayan programlara verilen genel addır. IRC'de belirli bir konuda konuşmak, tartışmak isteyen insanlar "kanal" olarak adlandırılan ve genellikle bir konusu olan alanlarda toplanırlar. Birisinin yazdığı ileti, o anda kanaldaki herkese aym anda iletilir. Eş zamanlı sohbet amacıyla oluşturulan çok sayıda kanaldan ilgi alanına göre seçilen kanala giren kullanıcılar farklı ülkelerden, farklı kişilerle ses ve görünütü de içeren mesajlarla haberleşebilmektedirler. Bu amaçla yaygm olarak kullanılan programlardan bazıları ICQ ve MIRC'dir. Aynı amaçla web üzerinden kullanılabilen yazılımlarda mevcuttur. 6- Gopher Gopher, genellikle text tabanlı (düz yazı) bilgilere menüler yardımıyla kolayca ulaşılmasını sağlayan bir sistem ve bu sistemin kullandığı TCP/IP protokolüne verilen genel addır. Bu tür bir menü yapısı dizin-alt dizin ilişkisine benzemektedir. Ana menüdeki her bir madde seçildiğinde onun altında ya başka menüler vardır ya da görüntülenebilir bir doküman bulunmaktadır. Bu yolla istenilen bilgilere menüler izlenerek ulaşılır. 11 AKGÜL/GÖKÇÖL, a.g.web sitesi. 12

24 Gopher yılları arasında çok kullanılmaktaydı. Bilgi sınıflandırma ve sorgulama sistemi olarak internet dünyasında adeta bir devrim yaratmıştı. Web'in ortaya çıkışı, gopher'in gündemden çıkmasına neden oldu. Bu sistemlerin kullanımı her geçen gün azalmakla birlikte halen çok fazla sayıda bilgi gopher sitelerinde tutulmaktadır. 7-World Wide Web (WWW) WWW ya da W3 yazı, resim, ses, film, animasyon gibi çok farklı yapıdaki verilere kompakt ve etkileşimli bir şekilde ulaşılmasını sağlayan çoklu hyper ortam sistemidir. Hiper ortam bir dokümandan başka bir dokümanın çağrılmasına (navigate;-iç içe dokümanlar-) imkan sağlar. Bu ortamdaki her veri bir başka veriyi çağırabilir (link). Link aynı doküman içinde başka bir yere olabildiği gibi, fiziksel olarak başka bir yerde de (internet üzerindeki herhangi bir makinada) olabilir. Bütün bu farklı yapıdaki veriler uygun bir standart ile bir arada kullanılıp bir Web Listeleyicisi'nde (web browser) görüntülenebilir. Web'in diğer bir işlevi de, öteki bazı internet servislerini kendi içerisinde barındırmasıdır (ftp,gopher.news,wais). Web uygulamaları (web sayfaları) web listeleyicilerinde (browser, gezgin, tarayıcı) görüntülenir. Web sayfaları, başka sayfalara ve değişik türden verilere hiper linkler içermektedir. Buralara fare ile tıklayarak, başka sayfalara, oradan da başka sayfalara geçilir. Bu aslmda çok basit bir bilgiye erişim modelidir. Web sistemleri, kullanılan platformdan bağımsızdır. Bir Macintosh, PC ya da Unix Web Listeleyicisi aynı sayfaları, aynı şekilde alırlar. Sayfalarm alındığı Web Servisleri de farklı bilgisayar platformlarında olabilir. Web Listeleyicileri ve Web Servis Sağlayıcı ortamlar dünyada her yerde vardır ve global olarak kullanımları üstel bir şekilde artmaktadır. Web yapısmm bu kadar çok kabul görmesinin temel nedenleri aşağıdaki gibidir: Web açık bir sistemdir; platform, bilgisayar ve işletim sistemi gibi bağımlı değildir. Web üzerinden pek çok bilgi kaynağma kolaylıkla erişilmektedir, 13

25 Web uygulamaları geliştirmek ve bunları kullanıma sunmak çok kolay bir işlemdir. Çoğu durumlarda, fazla bilgisi olmayan kullanıcıların bile web sayfası dizayn edip kullanıma sunması uzmanlık gerektirme mesi nedeniyle mümkündür. Web ortamları artık son derece dinamiktir. Java ve ActiveX kullanarak, tamamen konfigüre edilebilir. İstemci (Client) uygulamaları geliştirerek, java* uygulamalarıyla firma, ürün tanıtımları yapılabilir. Bir kullanıcı, isteğe bağlı olarak, bağlandığı bir veri tabanından istediği bilgileri farklı gruplarda isteyebilir, (client side corporation) Aranılan bilgilere, bir takım tarama mekanizmaları (search engines) sayesinde kolayca ulaşılabilir. 12 AKGÜL/ GÖKÇÖL, a.g.web sitesi. 12 * Java web sayfalarının içerik ve görselliğini zenginleştirmede kullanılan bir programlama dilidir. Java Scripts ve Java Applet gibi türleri vardır. 14

26 II - İNTERNETİN ETKİLERİ A-İNTERNETİN GENEL EKONOMİYE ETKİLERİ internetin ticari alanda gösterdiği gelişmeye bakılacak olursa, çok kısa bir zaman dilimi içinde ekonomide yeni kavramlarm geliştiği ve gelişeceği görülmektedir. "Sanal Ekonomi" "İnternet Ekonomisi" ve benzeri isimlerle anılan bu kavramların gerçek ekonomik ortama paralel bir gelişme içinde olacağı ve onu tamamlayacağı görülmektedir. İnternet ekonomisinin yaratacağı etkiler açısından yapılacak bir değerlendirmede maliyet, zaman, etkinlik ve verimilik kavramlarının ön plana çıktığı görülmektedir. Üreticiden tüketiciye (B to C) ya da işletmeden işletmeye (B to B) işlemlerin daha az zamanda, daha etkili, daha verimli ve daha düşük maliyetle gerçekleştirilmesi giderek daha kolay hale gelmektedir. Bu durum işletmelerin daha dinamik, daha esnek ve daha rekabetçi bir yapıya dönüşmelerini sağlayacaktır. Aynı zamanda bireysel olarak tüketici ihtiyaçlarını karşılayabilecek kadar mikro pazarlama uygulamalarma da gidebilmelerine imkan verecektir. Bu noktada hem işletmelerarası pazarda hem de tüketiciler pazarmda tarafların memnuniyeti artacak ve ekonomik anlamda etkinlik sağlanacaktır. B-ELEKTRONİK TOPLULUKLAR VE İHTİYAÇLAR İnternetin büyük bir kullancı kesimi tarafından kullanılmaya başlanmasıyla, birbirleriyle internet üzerinden haberleşen, çeşitli bilgi kaynaklarına ulaşan, tartışan, forumlar düzenleyen başka bir deyişle zamanının önemli bir bölümünü internet üzerinde geçiren çok sayıda kullanıcının oluşturduğu ve "Elektronik Topluluk" olarak adlandırabileceğimiz bir kullanıcı kitlesi oluşmuştur. Bu kitle ilk olarak araştırma amaçlı çalışmalar için kullandığı interneti daha sonra eğlence, dinlenme, bilgilenme ve ticari olarak alışveriş amaçlı kullanmaya başlaymca kullanıcıların sayısı giderek artmıştır. Geometrik olarak artan bu kitlenin sayısının yıllar itibariyle izlediği artış aşağıda tablo 1.3' de görülmektedir. 15

27 Tablo 3. Dünya Üzerinde İnternet Kullanıcıları (000) Ülkeler (t) Avrupa A.B.D Japonya Diğer Ülkeler Tüm Dünya (t) tahmini Kaynak: KUNT, A: İnternetin Geleceği, BT/Haber, 31 Mart-6 Nisan 1998, S. 111, s.53. Elektronik toplulukların (electronic communities) ortaya çıkışı, internet üzerinde birbiriyle online iletişim kurma ihtiyacı duyan insanların, kurumların ve ticari işletmelerin sayesinde gerçekleşmiştir. Kullanıcıların çok büyük bir hızla artması, iletişimin yanısıra araştırma, eğlence, tartışma, sohbet ve alışveriş gibi çok farklı amaçlar için de yararlanılabilmesi nedeniyle, bu ortamı kullanan çok sayıda insanm oluşturduğu çeşitli alt grupların meydana gelmesini sağlamıştır. 13 İnternetin günlük yaşantıya girmesiyle ortaya çıkan ve günümüzde gözardı edilemeyecek bir büyüklüğe ulaşan internet toplumunun alt grupları olan elektronik topluluklar, ticari faaliyetlerin de bu alana kayması nedeniyle, aym zamanda tüketici olarak da ihtiyaçlarını karşılayabileceği farklı bir araç elde etmiş bulunmaktadır. STERNE, J.: The Internet Gift Culture, Web Master Magazine, targeting, com/webmaster 1196.html,

28 Önceleri elektronik ortam ile ilgili ihtiyaçlarm karşılanmaya başlanması, zamanla her türlü alışverişin de internet üzerinden yapılabileceğinin anlaşılması işletmecileri harekete geçirmiş ve ticari internet gelişmeye başlamıştır. Halen internet üzerinde en hızlı gelişen alan ticari internet alanıdır. Ticari interneti, araştırma ve eğitim sektörü izlemektedir. Bu üç sektör internet nüfusunun üçte ikisini oluşturmaktadır. 14 Ticari alanda meydana gelen gelişmeler ticari internet ya da elektronik ticaret adı verilen alanı oluşturmuştur. Bu alan bilet rezervasyonundan, uzaktan eğitime, sağlık danışmanlığından, uçak satışına kadar çok sayıda alanda giderek artan miktarlarda iç hacmi oluşmasmı sağlamıştır. Ticaret bankalarının da ödeme ile ilgili kısımda sisteme girmesiyle birlikte geleneksel ticaret sistemini bütünleyen bir ticaret sistemi oluşmuştur. Bilginin üretilmesi, paylaşılması, sınırsızlığı, ve iletişim olanaklarının son derece gelişmesi gerek tüketiciler pazarında gerekse endüstriyel pazarda yeni iş modellerinin oluşmasma yol açmıştır. Bu bağlamda ticaret sisteminin temelini oluşturan pazarlama kavramı da yapısal anlamda önemli değişikliklere uğramıştır. Bu değişikliklerin başlıcaları aşağıdaki gibidir; 15 Bilgisayarlar, kurum içi ve kurumlararası ağlar, sadece sayısal bilgilerin derlenip, düzenlendiği bir araç olmaktan öte, bilgilerin elde edilip paylaşıldığı bir araç olarak da giderek daha fazla önem kazanmaktadır, Uygun bir ağ iletişim modeli seçilip, işletmenin her bir bilgisayarmı hem bilgi toplayan, hem de bilgi dağıtan bir niteliğe kavuşturmalıdır, CARTLETT, CH.: Internet Evolotion and Future Directions, The Internet System Handbook, EdDaniel C. Lynch-Marshall T. Rose, Boston: MA:Addison Wesley, 1993, s McCANNJ. Marketing's Shared Memory: Concepts and Implications for Computer Support, August 1995, duke.edu/mccann/mim/infostra.html,

29 Sürekli bilgisayar kullanan, işlerinin büyük bir bölümünü bilgisayarlarla yürüten, iletişim, eğitim, eğlence gibi çok farklı amaçlar için bilgisayar kullanan insanların oluşturduğu yeni tüketici toplumu sonunda kendisine tüketici olarak ihtiyaçlarını karşılayabileceği bir ortamı da yaratmayı başarmıştır. Son yıllarda özellikle A.B.D.'de ortaya çıkan ve batı toplumlarmda hızla yerleşen yeni yaşam biçiminin bir sonucu da içe kapanık, zamanının büyük bir bölümünü televizyon ya da bilgisayar başında geçiren, sosyal ilişkileri zayıf bir insan prototipinin ortaya çıkmasıdır. Buna göre insanlar çok az neden için dışarı çıkmakta ve dış dünyayla bağlantılarını televizyon ya da bilgisiyarla sağlamaktadırlar. Bu gelişme geleneksel yöntemlerle alışveriş yapan tüketicilere alternatif olarak farklı yapıda ve özelliklerde bir tüketici kitlesinin ortaya çıkmasına neden olmuştur. Bu tüketici kitlesi temel olarak bilgisayar kullanmasını bilen, sofistike ürünlere meraklı, teknolojik gelişmelere duyarlı, daha çok yüksek öğrenim görmüş ve ağırlıklı olarak gençlerden oluşan bir yapı göstermektedir. Ancak dünyanın hemen tüm ülkelerinde kısa bir geçmişi olmasına karşm, sağlanan gelişmelere bakıldığında daha geniş kitlelerin de ilgi duyarak katıldığı, sayıca giderek artan bir büyüklüğe ulaşan bir tüketici topluluğundan söz etmek gerekecektir. Halen bu ortamda yer alan elektronik topluluklarm üyeleri olan ve yeni tip tüketici olarak adlandırdığımız bu tüketiciler dört değişik alandan yararlanabilmektedirler; 16 Alım-satım işlemi ve Bilgi Dağıtımı: Elektronik topluluk, mal ve hizmetlerin alım satımı ile, bu alım satıma ilişkin bilgilerin dağıtım işlevini öncelikle yerine getirmektedir. Sistemin katılımcıları, özel bir alışveriş işlemi için diğer katılımcılar tarafından teşvik edilirlerken, zaman zaman tüketiciler birbirlerine danışarak da alışveriş yapabilmektedirler. 16 ARMSTRONG, A./HAGEL, J. The Real Value of On-line Communities, Harvard Business Review, May-June 1996, s

30 Ortak İlgi Alanları: Ortak ilgi alanları; daha çok belirli ilgi alanlarını paylaşan insanların yoğun bir iletişimle belli konularda fikir alışverişinde bulunmaları için belirlenmiştir. Çeşitli bilgileri paylaşmak, çeşitli forumlar ve tartışmalar düzenlemek, karşılıklı bilgi aktarmak yoluyla bu alandaki ihtiyaçları karşılamaktadır. Bu türden topluluklar bahçe bakımından, kişisel finansal kararlara kadar çok değişik alanlarda oluşabilmektedir. Fanteziler: İnternet ortamındaki bir başka grup türü de çeşitli fantezileri, hayalleri birbirleriyle paylaşmak isteyen kişiler tarafından oluşturulan topluluklardır. Bu toplulukları oluşturan katılımcılar, çeşitli tarihi karakterleri kullanarak roman, hikaye ve benzeri yazılar yazmak ya da çeşitli spor alanlarıyla ilgili, örneğin taraftarı olduğu takımı gerçek oyuncuların isimlerini kullanarak yeniden oluşturmak ve hayali karşılaşmalar yapmak amacıyla kullanmaktadırlar. Bu topluluklarda genellikle internet üzerinden yazarak konuşma (chat) yöntemi daha fazla kullanılmaktadır. Fantezi amaçlı olarak bir araya gelen kişilerin daha çok hobilerine yönelik satranç, dama gibi hobi oyunlar ile çeşitli kumar oyunlarına ilgi gösterdikleri ayrıca cinsel unsurlar içeren konuları da paylaştıkları bilinmektedir. İlişkiler: İnternet üzerinde birbirleriyle haberleşerek çeşitli konularda ayrıntılı bilgi sahibi olmak ya da tartışma amacıyla oluşturulan topluluklardır. Bu topluluklarm üyeleri belli bir konuda derin bilgi sahibi kişilerdir. Bu doğrultuda oluşturulan tartışma ortamına bütün üyeler katılmakta ve birbirlerini çeşitli konularda aydınlatmaktadırlar. Örneğin CompuServe (A.B.D.'de on-line hizmet sağlayıcı şirket) içinde yer alan kanser forumu üyeleri, kanserli hastalar ve ailelerinin birbirlerine çeşitli ilaçlar, tedavi yöntemleri, benzeri konularda bilgiler iletmektedirler. Halen sayılan bu dört tür ihtiyacın aynı anda yalnız bir tanesini karşılayabilmek durumunda olan elektronik topluluklar, yakın bir gelecekte, aynı anda birkaç ihtiyaca birden yönelmeyi amaçlamaktadırlar. Bu gruplarm ticari olarak kullanılması sonucunda tüketim amaçlı haber grubu oluşturma yoluna gidilmektedir. Oluşturulan bu tüketici grupları çeşitli mesajlarla harekete geçirilerek satmalmaya yöneltilmektedir. 19

31 C- İNTERNETİN PAZARLARA ETKİLERİ İnternetin gelişimine bakıldığında hem ulusal hem de uluslararası bir pazarlama aracı olarak kullanıldığından, geleneksel sınıflama açısmdan başlıca iki tür pazarm oluşmakta olduğu görülmektedir. Her ikiside büyük bir hızla gelişen ve geleneksel pazarlardan giderek daha fazla pay alan bu pazarların, yakın gelecekte çok büyük işlemlerin gerçekleşeceği alanlar olacağı açıktır. Aşağıda Grafik 1 'de tüketiciler ve endüstriyel pazarla ilgili gelişmeler görülmektedir. 17 Grafik 1. İnternette Tüketici ve Endüstriyel Pazarlarla İlgili Gelişmeler Tüketiciler Pazarı Endüstriyel Pazar Kaynak: Electronic Business Is More Than Just Electronic Commerce, www, pwcglobal. com/ gx / eng / insol/speec- nt/knapp/knap-05.htm, Tarafları itibariyle yapılacak değerlendirmede internetin ekonomik alanda yaratacağı etkiler aşağıdaki gibi değerlendirilebilir. Electronic Business Is More Than Just Electronic Commerce, lobal.com /gx /eng/in-sol/speec-int/knapp/knap-05.htm,

32 1- İnternetin Tüketiciler Pazarına Etkileri Elektronik toplulukların oluşturduğu tüketiciler pazarı hemen her tür tüketim malmm sipariş edilip satm almdığı pazar olarak internet üzerinde önemli bir yer tutmaktadır yılında toplam 13 milyar dolarlık alışveriş, 1 milyarlık dolar da reklam harcamasının gerçekleştiği tüketiciler pazarı internette pazarlamanın temelini oluşturmaktadır yılında 2.4 milyar dolar olan tüketiciler pazarı iş hacminin 2001 yılında 17.4 milyar dolara ulaşması beklenmektedir. 18 Ticari internette hemen her gelişme tüketiciler pazarı dikkate almarak oluşturulmakta ve işlem hacmi arttırılmaya çalışılmaktadır. Bu alanda pazarm gelişmesine engel olabilecek her tür yasal, kültürel, fiziksel, güvenlik ve dil sorunlarının da aşılmasına çalışılmaktadır. Bu amaçla geliştirilen standartlarla yakın bir gelecekte bu pazarın işlem hacminin çok büyük rakamlara ulaşması beklenmektedir. 19 Tüketiciler pazarının gelişmesi büyük ölçüde kişisel bilgisayar kullanımının artması, güvenlik sorunlarının çözülmesi ve erişim maliyetlerinin azaltılması gibi etkenlere bağlıdır. İnternet erişiminin en az düzeyde de olsa bilgisayar kullanma bilgisini gerektirmesi ayrıca bilgisayara sahip olma zorunluluğu, internette pazarlamanm gelişimini doğrudan etkilemektedir. Halen bilgisayara sahip aileler bakımından en fazla zengin ülkelerin başında A.B.D., Kanada ve Batı Avrupa ülkeleri bulunmaktadır. Bunun dışmda kalan ülkelerde özellikle bilgisayar fiyatlarının yüksek olması nedeniyle kişi basma düşen bilgisayar miktarı ile orantılı bir pazar seyri izlenmektedir. Kredi kartı kullanımı da internette tüketiciler pazarının gelişimine doğrudan etki eden bir başka etkendir. Halen internet üzerinden yapılan alışverişlerde ödemelerin büyük bir bölümünün kredi kartlarıyla yapılması, alternatif ödeme sistemlerinin tam anlamıyla yerleşmiş olmaması gibi nedenler pazarın gelişiminde kredi kartı etkeninin önemini ortaya koymaktadır ATUNER, İ.Ö./GÖNÜLLÜ, H.: Elektronik Ticaret, BYTE Türkiye, Mayıs 1998, s.5? s

33 Kişisel bilgisayar kullanımının getirdiği sınırlamaları dikkate alan şirketler pazarın gelişimini hızlandırmak amacıyla WebTV olarak bilinen ve evlerde kullanılan televizyonlardan internet erişimi sağlayan bir sistemi geliştirmek için uğraşmaktadırlar. Kablo TV şirketlerinin de bu konuya ilgi duymalarıyla yakın bir gelecekte internet erişiminin hem daha kolay hem de daha ucuz bir yoldan gerçekleşmesi ihtimali yüksektir. Pazarm gelişmesi ile ilgili bir başka etken de ürün kategorileri açısından görülen farklılıklardır. Halen internet üzerinde satışı en fazla yapılan ürünler yine bilgisayar sektörünün pazara sunduğu yazılım ve donanım ürünleridir. Bunun yanısıra hizmet sektörünün sunduğu danış manlık, eğlence, turizm ve finans hizmetleri de alışverişe en fazla konu olan ürünlerdir. Online versiyonu bulunan gazete ve dergilerin satışları da dikkat çekicidir. Örneği A.B.D.'de yayınlanan elektronik gazete sayısı civarındadır. Bu alanda faaliyet gösteren şirketlerin toplam cirosu 20 milyon dolar civarındadır. 20 Bir başka önemli ticaret alanı da hisse senedi piyasasıdır. Her yıl bir önceki yıla göre katlanarak giden bu piyasada hisse senedi işlemlerinin yaklaşık % 25'i internet üzerinden yapılmaktadır. 21 Diğer yandan hizmet sektörü dışmda yer alan fiziksel ürünlerin pazarlanması da internet ortamında bir çok şirketin gündeminde yer almaktadır. Geleneksel fiziksel dağıtım kanalma alternatif olarak ortaya çıkan internet bir çok şirketi yol ayrımına getirmektedir. Mağaza ve dükkan perakendeciliğine alternatif olarak gelişen internette en bilinen örnek Amazon.com kitapçı sitesidir. Benzer şekilde bir çok hypermarket internet üzerinden satış yapmaya başlamış ve çok sayıda ürün internet üzerinden sipariş edilebilir hale gelmiştir. Halen internet üzerinde konser biletinden pizzaya, kitaptan otomobile kadar her ürünü sipariş edebilmek mümkündür id=46 id= &rel=true 22

34 a-tüketici Alışkanlıklarında Meydana Gelen Değişiklikler Bilgi çağı yaşamın her alanını büyük ölçüde değiştirmektedir. Bu değişim sadece sınırsız bilginin insan yaşamma yaptığı etkilerle sınırlı değildir. Modern insanm yaşam biçimi de hızla değişmektedir. Globalleşme, uluslararası ticaretin gelişmesi, ekonomik anlaşmalar, şirket birleşmeleri, artan iş temposu, metropol yaşamının güçlükleri yeni bir insan tipinin ortaya çıkmasma neden olmaktadır. Giderek değişen yaşam biçimlerinin ortaya çıkardığı en önemli sorunlardan birisi de günlük yaşam içinde ulaşım, iletişim ve işe ayrılan sürelerin artmasıdır. Yaşam biçimlerinin ve tüketici beklentilerinin değişmesi, serbest piyasa ekonomisi nedeniyle yaşanan, şiddetli rekabete dayalı olarak, pazara sunulan binlerce tür ürün ve hizmet nedeniyle, alışveriş çok zaman alan zahmetli bir iş haline gelmektedir. Bir yandan refah toplumunun sağladığı nimetlerden yararlanan, diğer yandan da yeni yaşam biçiminin getirdiği güçlüklerle boğuşan günümüz tüketicisi, kendisine ve ailesine daha fazla zaman ayırabilmek, eğlenmek, dinlenmek ve çeşitli hobilerle uğraşabilmek amacıyla rutin olarak yaptığı pek çok işi daha kolay bir biçimde yapabilmek için çareler aramaktadır. Ortaya çıkan çeşitli pazar fırsatları içinde hazır yemek, eve teslim kargo sistemi, kuru temizleme hizmetleri, ev ve ofis temizlik sistemleri gibi çok sayıda hizmet bulunmaktadır. 22 Alışveriş yapma, harcanan zaman açısından bakıldığında, günümüz tüketicisi için önemli bir sorun olarak görülmektedir. Bir yandan binlerce tür ürün ya da hizmet, öte yandan çok geniş alana yayılmış alışveriş merkezleri ve de aynı zamanda ulaşım ve park yeri sorunları alışverişi içinden çıkılmaz bir sorun haline getirmektedir. Aynı zamanda ürün ve hizmet niteliklerinin de sürekli değişmesi bu konuda çok fazla bilgiyi gerektirmektedir. İnternet bu noktada günün her saatinde evden, bürodan, otomobilden, okuldan ya da bir bilgisayarın ya da telefonun bulunduğu her yerden alışveriş imkanı sağlaması, üstelik harcanan zaman açısmdan çok ekonomik olması ve ürün ya da hizmet fiyatları açısından ilave maliyetler getirmediği, aksine ucuz bir seçenek olması gibi nedenlerle giderek daha fazla tercih edilmektedir KOTLER, P./ARMSTRONG,G. : Principles of Marketing, Prentice Hall International Ine, 8 th ed.n.j.1999.s SHEIN, E.: Special Net Delivery, PC Week Online, , printme.fcgi?=pcweek,

35 b-internetin Tüketicileri Sağladığı Kolaylıklar Günün herhangi bir saatine sıkıştırılmış ve kısa bir sürede sadece birkaç mağaza gezerek yapılacak alışveriş yerine, örneğin; evden yapılacak bir bağlantı ile fiyat ve kalite karşılaştırması yaparak, gerekirse uzmanlara danışarak, evde yaşayan diğer aile fertlerine ürünün rengini, biçimini, stilini ve fiyatını sorarak yapılacak bir alışveriş daha doyurucu olmaktadır. Bu nedenle internet müşterilere, hem zaman, hem de mekan bakımından eşsiz kolaylıklar sağlamaktadır. Tüketiciler açısından yarattığı faydalar açısından internetin getirdiği yenilikler aşağıdaki gibi özetlenebililir; bl-alışveriş Kolaylığı Geleneksel alışveriş yöntemleri tüketicinin herhangi bir ürün ya da hizmeti satın alması için çeşitli alternatifler yaratmıştır. Pazarlamanın gelişim süreci içinde bakkaldan alışverişten, telefonla pazarlamaya, katalogla alışverişten, televizyondan alışverişe kadar çeşitli seçenekler tüketicilere sunulmuştur. Ancak tüm bu seçeneklerin hepsinde çeşitli sınırlamalar sözkonusudur. Alışverişlerin ürün, hizmet, dağıtım ya da fiyat gibi konuların herhangi birisi ya da birkaçı açısmdan çeşitli sınırlar içinde yapılması adeta bir zorunluluktur. Örneğin internette alışverişe en çok benzeyen yöntemlerden birisi olan katalogla alışverişte ürün sayısı, türü ve alışveriş yeri çok sınırlıdır. Oysa internetin en belirgin özelliği sınırlarının olmayışıdır. Gerek coğrafi bakımdan satıcı işletmelerin yerleşim yerleri gerekse ürün ve hizmet çeşidi açısından herhangi bir sınırın olmaması interneti geleneksel alışveriş yöntemlerine göre daha üstün kılmaktadır. Ayrıca alışverişin çok kolay bir şekilde yapılabilmesi bir başka özelliktir. İnternetin bilgisayar kullanabilen her yaştan her kişinin kullanabileceği kadar basit bir araç olması, ucuz olması alışverişlerin kolay bir şekilde gerçekleşebilmesi açısmdan önemli üstünlükler yaratmaktadır. 24

GİRİŞ INTERNET İN TARİHİ INTERNET İN TANIMI

GİRİŞ INTERNET İN TARİHİ INTERNET İN TANIMI GİRİŞ Ünlü bilim kurgu yazarı William GIBSON romanlarında çok ileri teknolojiye sahip bir dünya tablosu çizmekte, tüm dünyayı saran matrix isimli bir bilgisayar ağından bahsetmekte ve bu ağın oluşturduğu

Detaylı

T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI E - TİCARET VE İNTERNET ÜZERİNDEN PAZARLAMA Yüksek Lisans Tezi Ravil Tağıyev Ankara 2005 I T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER

Detaylı

istanbul TicARET ODASı

istanbul TicARET ODASı istanbul TicARET ODASı YAYıN NO: 2001-02 İSTANBUL TİcARET ODASı YAYıN NO: 2001-2 SORULARLA,, ELEKTRONIK TICARET Bu kitabın tüm hakları istanbul Ticaret Odası'na (ito) aittir. ito'nun ve yazarının ismi

Detaylı

SANAL SINIF EĞİTİM MERKEZİ YAZILIM PROJESİ

SANAL SINIF EĞİTİM MERKEZİ YAZILIM PROJESİ T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ SANAL SINIF EĞİTİM MERKEZİ YAZILIM PROJESİ Yalın Kılıç TÜREL YÜKSEK LİSANS TEZİ ELEKTRONİK-BİLGİSAYAR EĞİTİMİ ANABİLİM DALI ELAZIĞ, 2002 T.C FIRAT ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

T.C. İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ELEKTRONİK TURİZM ANALİZİ, UYGULAMALARI VE BEKLENTİLER YÜKSEK LİSANS TEZİ.

T.C. İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ELEKTRONİK TURİZM ANALİZİ, UYGULAMALARI VE BEKLENTİLER YÜKSEK LİSANS TEZİ. T.C. İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ELEKTRONİK TURİZM ANALİZİ, UYGULAMALARI VE BEKLENTİLER YÜKSEK LİSANS TEZİ Pelin KIROĞLU Ana Bilim Dalı : İKTİSAT Programı : YÖNETİM EKONOMİSİ

Detaylı

T.C ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANA BİLİM DALI

T.C ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANA BİLİM DALI T.C ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANA BİLİM DALI İNTERNET TÜKETİCİSİNİN SATIN ALMA DAVRANIŞLARININ İNCELENMESİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA Kenan EREN YÜKSEK LİSANS TEZİ ADANA/2009 T.C

Detaylı

ELEKTRONİK TİCARET VE KARAMAN DAKİ KOBİ LER ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

ELEKTRONİK TİCARET VE KARAMAN DAKİ KOBİ LER ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ELEKTRONİK TİCARET VE KARAMAN DAKİ KOBİ LER ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA Hazırlayan Murat ARSLANDERE İşletme Ana Bilim Dalı İşletme Bilim Dalı

Detaylı

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KAMU YÖNETİMİ ANABİLİM DALI BİLİŞİM SUÇLARI İLE MÜCADELE YÜKSEK LİSANS TEZİ İSMAİL TULUM

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KAMU YÖNETİMİ ANABİLİM DALI BİLİŞİM SUÇLARI İLE MÜCADELE YÜKSEK LİSANS TEZİ İSMAİL TULUM i T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KAMU YÖNETİMİ ANABİLİM DALI BİLİŞİM SUÇLARI İLE MÜCADELE YÜKSEK LİSANS TEZİ İSMAİL TULUM Tez Danışmanı: Doç. Dr. Faruk TURHAN ISPARTA- 2006

Detaylı

KÜRESEL REKABET ORTAMINDA TÜRKİYE DE ELEKTRONİK TİCARET ve VERGİLENDİRİLMESİ

KÜRESEL REKABET ORTAMINDA TÜRKİYE DE ELEKTRONİK TİCARET ve VERGİLENDİRİLMESİ T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTİSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI MUHASEBE FİNANSMAN BİLİM DALI KÜRESEL REKABET ORTAMINDA TÜRKİYE DE ELEKTRONİK TİCARET ve VERGİLENDİRİLMESİ YÜKSEK LİSANS TEZİ DANIŞMAN

Detaylı

T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANA BİLİM DALI İŞLETME YÖNETİMİ (MBA) YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANA BİLİM DALI İŞLETME YÖNETİMİ (MBA) YÜKSEK LİSANS PROGRAMI T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANA BİLİM DALI İŞLETME YÖNETİMİ (MBA) YÜKSEK LİSANS PROGRAMI İNTERNET PAZARLAMASINDA MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ: GÜNÜN FIRSATLARI ÜZERİNE BİR UYGULAMA

Detaylı

İÇİNDEKİLER - ÖNZÖZ... 2 - ÖZET... 3 - I. GİRİŞ... - I.1. ELEKTRONİK TİCARET (E-TİCARET) NEDİR?... - I.2. E-TİCARETİN GELİŞİMİNİN TARİHSEL BOYUTU...

İÇİNDEKİLER - ÖNZÖZ... 2 - ÖZET... 3 - I. GİRİŞ... - I.1. ELEKTRONİK TİCARET (E-TİCARET) NEDİR?... - I.2. E-TİCARETİN GELİŞİMİNİN TARİHSEL BOYUTU... İÇİNDEKİLER - ÖNZÖZ... 2 - ÖZET... 3 - I. GİRİŞ... - I.1. ELEKTRONİK TİCARET (E-TİCARET) NEDİR?... - I.2. E-TİCARETİN GELİŞİMİNİN TARİHSEL BOYUTU... - II. E-TİCARET DE TARAFLAR... - II.1. E-TİCARET İÇİN

Detaylı

DÜNYADA VE TÜRKİYE'DE ELEKTRONİK TİCARET VE VERGİLENDİRİLMESİ

DÜNYADA VE TÜRKİYE'DE ELEKTRONİK TİCARET VE VERGİLENDİRİLMESİ İSTANBUL TİCARET ODASI YAYIN NO : 2002/6 DÜNYADA VE TÜRKİYE'DE ELEKTRONİK TİCARET VE VERGİLENDİRİLMESİ Araştırma Görevlisi MURAT ÇAK İTO'nın ve yazarının ismi kaydedilmek koşulayla yayından alıntı yapmak

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ BİLGİSAYAR BİLİMLERİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ NDEKİ İNTERNET LABORATUARLARINI

Detaylı

İSTANBUL TİCARET ODASI YAYIN NO: 2002/37 SORULARLA INTERNET E-TİCARET REHBERİ. Hazırlayan Nuray KORKMAZ

İSTANBUL TİCARET ODASI YAYIN NO: 2002/37 SORULARLA INTERNET E-TİCARET REHBERİ. Hazırlayan Nuray KORKMAZ İSTANBUL TİCARET ODASI YAYIN NO: 2002/37 SORULARLA INTERNET VE E-TİCARET REHBERİ Hazırlayan Nuray KORKMAZ İstanbul, 2002 Bu kitabın tüm hakları İstanbul Ticaret Odası'na (İTO) aittir. İTO'nun ve yazarının

Detaylı

T.C. SELÇEK ÜNÜVERİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME ANABİLİMDALI ÜRETİM YÖNETİMİ VE PAZARLAMA BİLİMDALI

T.C. SELÇEK ÜNÜVERİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME ANABİLİMDALI ÜRETİM YÖNETİMİ VE PAZARLAMA BİLİMDALI T.C. SELÇEK ÜNÜVERİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME ANABİLİMDALI ÜRETİM YÖNETİMİ VE PAZARLAMA BİLİMDALI ELEKTRONİK TİCARET TÜRKİYE DE ELEKTRONİK TİCARETİN GELİŞİMİ VE İŞLETMEDEN TÜKETİCİYE

Detaylı

Elektronik Ticaretin Dış Ticaret İşlemlerinde Uygulanması ve Verimlilik Analizi 1

Elektronik Ticaretin Dış Ticaret İşlemlerinde Uygulanması ve Verimlilik Analizi 1 Elektronik Ticaretin Dış Ticaret İşlemlerinde Uygulanması ve Verimlilik Analizi 1 GİRİŞ Bilgi ve iletişim teknolojilerinin gelişim sürecine paralel olarak, ekonomik faaliyetlerin doğası da köklü bir şekilde

Detaylı

ISTANBUL TICARET ODASI YAYıN NO: 2001 ~ 32. 7"li i" II ' ] 1" \j L J 1 ; L_J L_i 1 L.J. L. ^ i re ov^c«)^i i i z-ed u «t r

ISTANBUL TICARET ODASI YAYıN NO: 2001 ~ 32. 7li i II ' ] 1 \j L J 1 ; L_J L_i 1 L.J. L. ^ i re ov^c«)^i i i z-ed u «t r ISTANBUL TICARET ODASI YAYıN NO: 2001 ~ 32 7"li i" II ' ] 1" _. 1 FRA 1 \j L J 1 ; L_J L_i 1 L.J. L 11 ^ i re ov^c«)^i i i z-ed u «t r Bu eserin tüm telif hakları İstanbul Ticaret Odası "na (İTO) aittir.

Detaylı

http://alikoker.name.tr ĠÇĠNDEKĠLER

http://alikoker.name.tr ĠÇĠNDEKĠLER ĠÇĠNDEKĠLER - ÖNSÖZ... 2 - ÖZET... 3 - I. GĠRĠġ... - I.1. ELEKTRONĠK TĠCARET (E-TĠCARET) NEDĠR?... - I.2. E-TĠCARETĠN GELĠġĠMĠNĠN TARĠHSEL BOYUTU... - II. E-TĠCARET DE TARAFLAR... - II.1. E-TĠCARET ĠÇĠN

Detaylı

MOBİL TİCARET REHBERİ

MOBİL TİCARET REHBERİ İSTANBUL TİCARET ODASI YAYIN NO: 2602-36 MOBİL TİCARET REHBERİ Hazıriayan: Doç. Dr. İbrahim KİRÇOVA Ekim 2002 İTO'nın ve yazarının ismi kaydedilmek koşuluyla yayından alıntı yapmak mümkündür. Ancak/ İTO'nın

Detaylı

İNTERNETİN ÇEŞİTLİ YÖNLERİYLE TÜRK TOPLUMUNCA BENİMSENMESİ: KARAMAN ÖRNEĞİ

İNTERNETİN ÇEŞİTLİ YÖNLERİYLE TÜRK TOPLUMUNCA BENİMSENMESİ: KARAMAN ÖRNEĞİ T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İNTERNETİN ÇEŞİTLİ YÖNLERİYLE TÜRK TOPLUMUNCA BENİMSENMESİ: KARAMAN ÖRNEĞİ Hazırlayan Fatih BAŞHAN İşletme Ana Bilim Dalı İşletme Bilim

Detaylı

TÜRKİYE DE ELEKTRONİK TİCARET VE İŞLETMELERE, TÜKETİCİLERE SAĞLADIĞI AVANTAJLAR, DEZAVANTAJLAR

TÜRKİYE DE ELEKTRONİK TİCARET VE İŞLETMELERE, TÜKETİCİLERE SAĞLADIĞI AVANTAJLAR, DEZAVANTAJLAR T.C. İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TÜRKİYE DE ELEKTRONİK TİCARET VE İŞLETMELERE, TÜKETİCİLERE SAĞLADIĞI AVANTAJLAR, DEZAVANTAJLAR YÜKSEK LİSANS TEZİ Mustafa GÖKGÜL Anabilim Dalı:

Detaylı

YAYıN NO: istanbul 2004-27 TicARET. ODASı

YAYıN NO: istanbul 2004-27 TicARET. ODASı YAYıN NO: istanbul 2004-27 TicARET ODASı İŞLETME YÖNETİMİNDE VENİ EĞİLİMLER DİZ Sİ İSTANBUL TjCAREt ODASI SORULARLA E-TİCARET, E-İŞ Hazırlayan Nuray Korlcmaz Biigi ve Dol

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI MÜSTEŞARLIĞI (SİBER SUÇLAR) Planlama Uzmanlığı Tezi OĞUZ TURHAN. Nisan 2006 Ankara

T.C. BAŞBAKANLIK DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI MÜSTEŞARLIĞI (SİBER SUÇLAR) Planlama Uzmanlığı Tezi OĞUZ TURHAN. Nisan 2006 Ankara T.C. BAŞBAKANLIK DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI MÜSTEŞARLIĞI HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ BİLGİSAYAR AĞLARI İLE İLGİLİ SUÇLAR (SİBER SUÇLAR) Planlama Uzmanlığı Tezi OĞUZ TURHAN Nisan 2006 Ankara ÖZET Planlama Uzmanlığı

Detaylı

İNTERNET KULLANIMININ VERGİ İ GELİRLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ

İNTERNET KULLANIMININ VERGİ İ GELİRLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ 1 T.C. ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MALİYE ANABİLİM DALI MLY-YL-2014-0005 İNTERNET KULLANIMININ VERGİ İ GELİRLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ HAZIRLAYAN Ersoy KİRLİ TEZ DANIŞMANI

Detaylı

KÜLTÜR VE TURİZM TANITIMINDA BİR ARAÇ OLARAK İNTERNET KULLANIMI. Hazırlayanlar: Mustafa ÇAKIR Ali Erdem YALÇİN

KÜLTÜR VE TURİZM TANITIMINDA BİR ARAÇ OLARAK İNTERNET KULLANIMI. Hazırlayanlar: Mustafa ÇAKIR Ali Erdem YALÇİN KÜLTÜR VE TURİZM TANITIMINDA BİR ARAÇ OLARAK İNTERNET KULLANIMI Hazırlayanlar: Mustafa ÇAKIR Ali Erdem YALÇİN Kültür ve Turizm Tanıtımında Bir Araç Olarak Internet Kullanımı ÖNSÖZ... II ÖZET... III GİRİŞ...

Detaylı

BTSO. Tüccarın El Kitabı Serisi - IV. Firmanızın İnternet Sitesinin Hazırlanmasında Püf Noktalar. Kasım 2007

BTSO. Tüccarın El Kitabı Serisi - IV. Firmanızın İnternet Sitesinin Hazırlanmasında Püf Noktalar. Kasım 2007 BTSO Tüccarın El Kitabı Serisi - IV Firmanızın İnternet Sitesinin Hazırlanmasında Püf Noktalar Kasım 2007 Yayına Hazırlayan : İletişim ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü ISBN : İÇİNDEKİLER Giriş...22 Bazı Temel

Detaylı

İNTERNETİN İKTİSADÎ HAYATTAKİ YERİ

İNTERNETİN İKTİSADÎ HAYATTAKİ YERİ 2007/193 İNTERNETİN İKTİSADÎ HAYATTAKİ YERİ SEMİNER AÇIŞ - TEBLİĞ - PANEL İSTANBUL, 2007 1 İşbu kitap, 19 Ocak 2007 Cuma günü, Kadir Has Üniversitesi Konferans Salonu n da gerçekleştirilen Seminerin açış

Detaylı

i~tanbul YAYıN NO: 2006-3 TICARET ODASı

i~tanbul YAYıN NO: 2006-3 TICARET ODASı YAYıN NO: 2006-3 i~tanbul TICARET ODASı istanbul TicARET ODASı ISTANBUL CHAMBER OF COMMERCE ELEKTRONiK TicARET REHBERi Hazırlayan Aysun KÜÇÜKYILMAZLAR AB ve Uluslararasıİşbirliği Şubesi YAYıN NO: 2006-3

Detaylı

BİLGİ ÇAĞINDA ELEKTRONİK TİCARET. O. Ayhan ERDEM, Özlem EFİLOĞLU

BİLGİ ÇAĞINDA ELEKTRONİK TİCARET. O. Ayhan ERDEM, Özlem EFİLOĞLU BİLGİ ÇAĞINDA ELEKTRONİK TİCARET O. Ayhan ERDEM, Özlem EFİLOĞLU G.Ü. Teknik Eğitim Fakültesi, Elektronik ve Bilgisayar Eğitimi Bölümü, 06500 Teknikokullar, ANKARA ÖZET Elektronik ticaret özellikle internet

Detaylı

ÖZET. YAZAR ADI-SOYADI: Ceren ATAMAN

ÖZET. YAZAR ADI-SOYADI: Ceren ATAMAN i YAZAR ADI-SOYADI: Ceren ATAMAN BAŞLIK: Seyahat Acenta Yöneticisi Bakış Açısıyla İnternet Üzerinden Pazarlamanın Üstün, Zayıf Yanları ve Bunlara Yönelik Stratejiler: İzmir İli Uygulaması ÖZET Bu araştırmada

Detaylı