Ağ Altyapısı ve Dağıtılmış İşlem

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Ağ Altyapısı ve Dağıtılmış İşlem"

Transkript

1 Ağ Altyapısı ve Dağıtılmış İşlem Ahmet Burak Can Hacettepe Üniversitesi Dağıtılmış İşlem Bilgisayar ağlarında dağıtılmış işlem temel olarak iki bağlamda düşünülür: Ağ düzeyi Birlikte (Koşut) İşlem (Parallel Processing) Görev Göçü (Process migration) İstemci-Sunucu (Client-Server) Bilgisayar sistemlerindeki uygulamalara dağıtılmış işlem yeteneğini kazandırabilmek için, bir iletişim altsistemine ihtiyaç vardır. Böyle bir altsistem, kütüklerin kullanım kolaylığında, bilgisayarlar arası iletişime imkan sağlamalıdır. 1 2 Bilgisayarlar Arası Veri İletişimi TCP/IP Protokol Katmanları 3 4

2 TCP/IP de Veri Gönderimi IP Paket Görünümü 5 6 IP Adreslerinin Noktalı Onlu Gösterimi TCP ve UDP Datagram Görüntüleri 7 8

3 İstemci/Sunucu Yaklaşımı Socket Sistem Çağrılarıyla İstemci- Sunucu Program İletişimi 9 10 Satır Yankılaması Yapan Sunucu Programı - 1 Satır Yankılaması Yapan Sunucu Programı - 2 [...] /*include*/ #define MAX 80 #define SUNUCU_KAPISI 1490 main(){ char yastik[max]; int fd, sock; /*Connection and Rendezvous descriptors*/ int nb; unsigned long istemci_boyu; struct sockaddr_in sunucu, istemci; sunucu.sin_family = AF_INET; sunucu.sin_addr.s_addr = INADDR_ANY; sunucu.sin_port = htons(sunucu_kapisi); sock = socket(af_inet, SOCK_STREAM, 0); bind(sock, (struct sockaddr *)&sunucu, sizeof sunucu); listen(sock, 5); istemci_boyu = sizeof istemci; while(1) { fd=accept(sock,(struct sockaddr *)&istemci, istemci_boyu); while((nb = read(fd, yastik, MAX)) > 0) write(fd, yastik, nb); 11 12

4 Satır Yankılama İsteyen İstemci Programı - 1 Satır Yankılama İsteyen İstemci Programı - 2 [...] /*include*/ #define MAX 80 #define SUNUCU_KAPISI 1490 main(int argc, char *argv[]) { int nb, sock; char yastik[max]; char sunucu_adi[max]; struct sockaddr_in sunucu; struct hostent *s_bilgi; sock = socket(af_inet, SOCK_STREAM, 0); strcpy(sunucu_adi, argv[1]); s_bilgi = gethostbyname(sunucu_adi); sunucu.sin_family = s_bilgi->h_addrtype; memcpy(&sunucu.sin_addr, s_bilgi->h_addr, s_bilgi->h_length); sunucu.sin_port = htons(sunucu_kapisi); 13 if((connect(sock,(struct sockaddr *)&sunucu, sizeof sunucu))< 0){ printf("bağlanti yapilamiyor\n"); exit(1); printf("%s sunucusuna bağlanıldı.\n", argv[1]); while((nb = read(0, yastik, MAX)) > 0){ /* Klavyeden oku */ write(sock, yastik, nb); /* Sunucu ya yolla */ nb = read(sock, yastik, MAX); /* Sunucu dan geri al */ write(1, yastik, nb); /* Ekrana yaz */ close(sock); 14 Yankılama Programının Çalışması Little-endien, Big-endien Gösterimleri Sunucu (mars makinası) mars$ sunucu& mars$ İstemci (dunya makinası) dunya$ istemci mars mars sunucusuna bağlanıldı. merhaba merhaba hayat var mı? hayat var mı? soruma cevap ver! soruma cevap ver! 15 16

5 Sunucu Programın Koşut Hizmet Vermesi Örnek sunucu programında, bir istemci, sunucudan hizmet almaya başladıktan sonra, istemci sonlanmadan diğer istemciler sunucuya bağlanıp hizmet alamazlar. connect() komutu ile bağlanmaya çalışan diğer istemci, listen() komutunun tanımladığı kuyruğa bağlanarak sunucu programın accept() komutuna dönmesini bekler. Bu yaklaşım, istemci programların sunucudan eşanlı hizmet almalarına olanak vermez. Koşut İşlem Yapabilen Sunucu Program Örneği - 1 [...] /*include*/ #define MAX 80 #define SUNUCU_KAPISI 1490 main(){ char yastik[max]; int fd, nb, sock; unsigned long istemci_boyu; struct sockaddr_in sunucu, istemci; sunucu.sin_family = AF_INET; sunucu.sin_addr.s_addr = INADDR_ANY; sunucu.sin_port = htons(sunucu_kapisi); signal(sigchld, SIG_IGN); Koşut İşlem Yapabilen Sunucu Program Örneği - 2 SIGCHLD iletisi sock = socket(af_inet, SOCK_STREAM, 0); bind(sock, (struct sockaddr *)&sunucu, sizeof sunucu); listen(sock, 1); istemci_boyu = sizeof istemci; while(1) { fd=accept(sock,(struct sockaddr *)&istemci,&istemci_boyu); if(fork() == 0) { /* Bu kesimi oğul sunucu görev çalıştırır */ while((nb = read(fd, yastik, MAX)) > 0) write(fd, yastik, nb); exit(0); else /* Bu kesimi ata sunucu görev çalıştırır */ close(fd); 19 UNIX te görevlerin sonlanmasına sağlayan exit() komutu, ata göreve signal komutu ile SIGCHLD iletisini gönderir. Ata görev, signal() komutu aracılığıyla SIGCHLD iletisini almadan oğul görevin görev iskeleti silinmemektedir. UNIX te görev iskeletine sahip sonlanmış görevler, hortlak görev (zombie process) olarak adlandırılır. Hortlak görevler, ata görevleri sonlanana kadar sistemde kalır. UNIX te tüm görevlerin ilk atası init görevidir. Bir görev, yarattığı oğul görevler sonlanmadan sonlanırsa, oğul görevler, yetim (orphan) durumuna düşer. UNIX te, yetim görevler, init görevini ata olarak alırlar. 20

6 Connectionless Modda İstemci ve Sunucu Çağrıları Connectionless Modda İstemci ve Sunucu Program Yapıları sendto(sock, buf, buf_len, flags, address, address_length); recvfrom(sock, buf, buf_len, flags, address, &address_length); sock: socket() çağrısının döndürdüğü gösterge (rendezvous descriptor), buf: Aktarıma konu olan veri yastığı göstergesi, buf_len: Aktarıma konu olan veri yastığı boyu, flags: Özel seçenek göstergesi, genelde 0, address: sendto() bağlamında verinin gönderileceği hedef uygulama, recvfrom() bağlamında verinin alınacağı kaynak uygulama, address_length: Uygulama adresinin boyudur Connectionless Modda Sunucu Örneği - 1 Connectionless Modda Sunucu Örneği - 2 [...] /*include*/ #define MAX 80 #define SUNUCU_KAPISI 1490 main() { char yastik[max]; int nb, sock; unsigned long istemci_boyu; struct sockaddr_in sunucu, istemci; sunucu.sin_family = AF_INET; sunucu.sin_addr.s_addr = INADDR_ANY; sunucu.sin_port = htons(sunucu_kapisi); sock = socket(af_inet, SOCK_DGRAM, 0); bind(sock, (struct sockaddr *)&sunucu, sizeof sunucu); istemci_boyu = sizeof istemci; while(1) { while ((nb = recvfrom(sock, yastik, MAX, 0, (struct sockadd *)&istemci, &istemci_boyu))>0) sendto(sock, yastik, nb, 0, (struct sockaddr *)&istemci, sizeof istemci); 23 24

7 Connectionless Modda İstemci Örneği - 1 Connectionless Modda İstemci Örneği - 2 [...] /*include*/ #define MAX 80 #define SUNUCU_KAPISI 1490 main(int argc, char *argv[]){ int nb, sock; unsigned long sunucu_boyu; char yastik[max]; char sunucu_adi[max]; struct sockaddr_in sunucu, istemci; struct hostent *s_bilgi; istemci.sin_family = AF_INET; istemci.sin_addr.s_addr = INADDR_ANY; istemci.sin_port = 0; /*Kapı Numarasını sistem belirlesin*/ sock = socket(af_inet, SOCK_DGRAM, 0); bind(sock, (struct sockaddr *)&istemci, sizeof istemci); strcpy(sunucu_adi, argv[1]); s_bilgi = gethostbyname(sunucu_adi); sunucu.sin_family = s_bilgi->h_addrtype; memcpy(&sunucu.sin_addr, s_bilgi->h_addr, s_bilgi->h_length); sunucu.sin_port = htons(sunucu_kapisi); sunucu_boyu = sizeof sunucu; while((nb = read(0, yastik, MAX)) > 0){ sendto(sock,yastik,nb,0,(struct sockaddr *) &sunucu, &sunucu_boyu); nb = recvfrom(sock,yastik,max,0,(struct sockaddr *) &sunucu, &sunucu_boyu); write(1, yastik, nb); close(sock); Yankılama Programının Connectionless Modda Çalışması Alan Adı Sistemi (DNS-Domain Name System) Sunucu (mars makinası) mars$ sunucu& mars$... mars$ istemci localhost localhost sunucusuna bağlanıldı. bir sinyal aldık bir sinyal aldık ne yapacağız? ne yapacağız? off, vazgeçtim boşver! off, vazgeçtim boşver! İstemci (dunya makinası) dunya$ istemci mars mars sunucusuna bağlanıldı. merhaba merhaba hayat var mı? hayat var mı? soruma cevap ver! soruma cevap ver! IP numaraları yerine, bilgisayarların simgesel adlarla (hostname) tanımlanabilmesi Internet kullanımını kolaylaştırır. Simgesel adlardan, IP numaralarına dönüşümü DNS sistemi sağlar. DNS sisteminde, Internet alan adları (domain names) hiyerarşik bir ağaç yapısı şeklinde ele alınır. Ağacın yönetimi, en tepede ABD de INTERNIC tarafından ele alınır. INTERNIC, alt dalların yönetimini yerel otoritelere bırakır

8 Alan Adı Sistemi Adlandırma Sıradüzeni DNS sunucular ve resolver Herbir Internet alanı (domain) ile ilgili bilgilerin saklanması ve yönetimi, ilgili Internet alanı için ayrılmış olan DNS sunucu tarafından yapılır. Herbir Internet alanı için bir birincil (primary) DNS sunucunun yanında, ikincil (secondary) DNS sunucular atanabilir. DNS sunucular üzerinde iki çeşit sorgu yapılabilir: Hostname-to-IP number IP number-to-hostname Resolver yazılımı, DNS istemcisi olarak çalışıp, DNS sunuculardan adres sorgulaması yapar. Adres sorgulaması, resolver tarafından özyineli veya özyineli olmayan istem şeklinde DNS sunucuya gönderilir Alan Adı Sunucuları Arası İşbirliği Düzeneği Özyineli DNS Sorgusu Özyineli olmayan sorgulara, DNS sunucular cevap olarak başka DNS sunucu adreslerini döndürürler. Özyineli sorgularda, DNS sunucu aranan IP adresini veya makinanın bulunamadığı uyarısını döndürür

9 DNS İstemci ve Sunucu Önbellekleri Network File System (NFS) ve Network Information Service (NIS) Adres dönüştürme işlemini hızlandırmak ve bazı sorguları engellemek için uygulama programları, DNS resolver ve DNS sunucular ayrı ayrı önbellekler bulundurabilirler. Referans: 33 UNIX işletim sistemi, ağ düzeyi kütük paylaşım hizmetini, Network File System (NFS) sistemiyle vermektedir. NFS sistemi, bir UNIX makinasının yerel diskindeki kütükleri, başka bir UNIX makinasının erişimine açmaya imkan verir. Windows ta ağ düzeyi kütük paylaşımı, File and Printer Sharing servisleri ile yapmaktadır. Windows tan, bir UNIX makinasında saklanan kütüklere erişmek için, Samba sistemi kullanılabilir. NFS ile uzaktan erişime açılan kütüklere, erişim haklarını belirlemek için, Network Information Service(NIS) kullanılır. NIS sistemi, bir ana makinada saklanan UNIX kullanıcı bilgilerinin, başka makinalara paylaştırılmasına ve kullanıcıların bu makinalara girişine imkan sağlar. 34 NFS Bağlamında Uzak Kütük İşlemlerinin Ele Alınışı Uzak Alt Kılavuzun Yerel Kılavuz İçinde Sanal Konumu 35 36

10 Uzak bir Alt Kılavuza mount Programı ile Bağlanılması Uzak Kütüklere İlişkin Sistem Çağrılarının Ele Alınışı NFS-VFS ile Farklı Kütük Yönetim Sistemlerine Erişim Dağıtık Protokollere Örnek: Distributed Transaction Processing Dağıtık veritabanı (Distributed Database) sistemlerinde, veri, birden fazla veritabanı sunucusunda saklanır. Bir transaction, ağ üzerinden birden fazla veritabanı sunucusunda işletilebilir. Bir transaction un gerektirdiği işlemler bitirildiği zaman, transaction a katılan bütün sunucular üzerinde commit işleminin yapılarak sonuçların kalıcı olarak dağıtık veritabanlarına yazılması gerekir. Eğer herhangi bir nedenle, bir sunucuda yapılması gereken işlemler yapılamazsa, transaction abort edilmelidir. Commit/abort işlemlerinin, sunucuların çakılması, ağ bağlantısının kopması gibi durumlarda, veri bütünlüğünü bozmadan yapılması önemli bir problemdir

11 İki-aşamalı Onaylama (Two-Phase Commit) Protokolü İki-aşamalı Onaylama Protokolü İki aşamalı onaylama (2PC) protokolü, dağıtık sistemler üzerinde, düğümlerin bir transaction konusunda ortak commit/abort kararına varmasını sağlayan bir dağıtık algoritmadır. Protokole katılanlar: Coordinator: Protokolü yöneten düğüm Cohort: Protokole katılan diğer düğümler Protokolün aşamaları: Commit-Request aşaması Commit aşaması Coordinator Commit-Request Aşaması Commit Aşaması Query to commit Aggrement(Yes)/Abort(No) Commit/Rollback Acknowledgement Cohort İki-aşamalı Onaylama Protokolü İki-aşamalı Onaylama Protokolünün Problemleri Coordinator, Query-to-commit gönderdikten sonra, bir cohort çakılırsa, coordinator timeout sonunda abort gönderir. 2PC, bloklayan bir protokoldür. Bir cohort mesaj bekleme sırasında sonsuz bekleme durumuna düşebilir. Eğer bir cohort, agreement mesajını gönderdikten sonra, coordinator çakılırsa, bu cohort, başka bir cohort tan transaction sonucunu öğrenene kadar beklemek zorunda kalır

12 Üç-aşamalı Onaylama (Three-Phase Commit) Protokolü Üç-aşamalı Onaylama Protokolü Üç-aşamalı onaylama (3PC) protokolü, 2PC protokolünün eksiklerini gidermek üzere tasarlanmıştır. Bu protokol, aşağıdaki durumlarda, işlevsel olan sunucuların bir transaction hakkında karar vermesini sağlar ve bloklanmayı engeller: Commit işlemi sırasında coordinator veya cohort lardan birinin veya birkaç tanesinin çökmesi durumunda Bazı sunucuların ağının erişilemez olması durumlarında Üç-aşamalı Onaylama Protokolü Referanslar

Ağ Altyapısı ve Dağıtılmış İşlem

Ağ Altyapısı ve Dağıtılmış İşlem Ağ Altyapısı ve Dağıtılmış İşlem Ahmet Burak Can Hacettepe Üniversitesi abc@cs.hacettepe.edu.tr Dağıtılmış İşlem Bilgisayar ağlarında dağıtılmış işlem temel olarak iki bağlamda düşünülür: Ağ düzeyi Birlikte

Detaylı

TBİL-407 İşletim Sistemleri BÖLÜM 1 1- İşletim sistemi, kullanıcılar ile donanım arasında yer alan bir yazılımdır. Doğru

TBİL-407 İşletim Sistemleri BÖLÜM 1 1- İşletim sistemi, kullanıcılar ile donanım arasında yer alan bir yazılımdır. Doğru TBİL-407 İşletim Sistemleri BÖLÜM 1 1- İşletim sistemi, kullanıcılar ile donanım arasında yer alan bir yazılımdır. 2- İşletim sistemi kullanıcılara kolay bir işletim ortamı sunarken sistem kaynaklarının

Detaylı

Karadeniz Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Bilgisayar Sistemleri Laboratuarı ĐSTEMCĐ VE SUNUCU MĐMARĐLERĐ

Karadeniz Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Bilgisayar Sistemleri Laboratuarı ĐSTEMCĐ VE SUNUCU MĐMARĐLERĐ Karadeniz Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Bilgisayar Sistemleri Laboratuarı ĐSTEMCĐ VE SUNUCU MĐMARĐLERĐ Đstemci ve sunucu mimarileri gerek bilgisayar alanında

Detaylı

1.Kavramlar. Sunucu (Server): Hizmet veren soket programdır.

1.Kavramlar. Sunucu (Server): Hizmet veren soket programdır. İçindekiler 1. Kavramlar 1.1. UNIX Domain Soketleri 1.2. Internet Soketleri 1.3. Domain Soketleri ve Internet Soketleri 2. TCP/IP Protokolü 2.1. Ağ Erişim Katmanı 2.2. Ağ Katmanı 2.3. Taşıma Katmanı 2.4.

Detaylı

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ AĞ HİZMETLERİ Ankara, 2014 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri kazandırmaya

Detaylı

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİLGİSAYAR AĞLARI LABORATUVARI DENEY 3

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİLGİSAYAR AĞLARI LABORATUVARI DENEY 3 HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİLGİSAYAR AĞLARI LABORATUVARI DENEY 3 Yönlendiriciler ve Yönlendirici Kurma İşlemlerine Giriş (Routers and Introduction to Router Configuration) ÖN

Detaylı

Bağlantılı ve Bağlantısız Servisler: Katmanlar üst katmanlara iki tür servis sunabilirler; bağlantılı servis ve bağlantısız servis.

Bağlantılı ve Bağlantısız Servisler: Katmanlar üst katmanlara iki tür servis sunabilirler; bağlantılı servis ve bağlantısız servis. Bağlantılı ve Bağlantısız Servisler: Katmanlar üst katmanlara iki tür servis sunabilirler; bağlantılı servis ve bağlantısız servis. Bağlantılı servis telefon sistemine benzer. Bir bağlantılı ağ servisinin

Detaylı

TC. FIRAT ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK BÖLÜMÜ SWİTCH, ROUTER VE FREWALL KONFİGÜRASYONU BİTİRME ÖDEVİ

TC. FIRAT ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK BÖLÜMÜ SWİTCH, ROUTER VE FREWALL KONFİGÜRASYONU BİTİRME ÖDEVİ TC. FIRAT ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK BÖLÜMÜ SWİTCH, ROUTER VE FREWALL KONFİGÜRASYONU BİTİRME ÖDEVİ DANIŞMAN Yrd.Doç.Dr. Hasan H. BALIK HAZIRLAYAN Mahmut Ergünöz ELAZIĞ-2003

Detaylı

Bölüm 8. PROGRAM EKLE/KALDIR. Program Ekle / Kaldır ı açmak için BaĢlat Ayarlara Denetim Masası Program Ekle/Kaldır seçilir.

Bölüm 8. PROGRAM EKLE/KALDIR. Program Ekle / Kaldır ı açmak için BaĢlat Ayarlara Denetim Masası Program Ekle/Kaldır seçilir. Bölüm 8. PROGRAM EKLE/KALDIR Program Ekle / Kaldır ı açmak için BaĢlat Ayarlara Denetim Masası Program Ekle/Kaldır seçilir. PROGRAM EKLE/KALDIR(devam) 1. Program DeğiĢtirmek veya Kaldırmak 2. Yeni Program

Detaylı

İşletim Sistemlerine Genel Bakış

İşletim Sistemlerine Genel Bakış İşletim Sistemlerine Genel Bakış 1.1 Silberschatz, Galvin and Gagne 2009 Bölüm 1: Giriş İşletim Sistemleri Ne Yapar? Bilgisayar Sistemi Organizasyonu Bilgisayar Sistemi Mimarisi İşletim Sistemi Yapısı

Detaylı

Bölüm 6 Oturum, Sunum ve Uygulama Katmanları

Bölüm 6 Oturum, Sunum ve Uygulama Katmanları Bölüm 6 Oturum, Sunum ve Uygulama Katmanları Oturum katmanının ana fonksiyonu, ağ cihazları arasındaki mantıksal bağlantı(oturum) ları denetlemektir. Bu bağlantılar; ğ a) Simpleks (tek yönlü) b) Yarım

Detaylı

ÜNİTE TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ İÇİNDEKİLER HEDEFLER BİLGİSAYAR AĞLARI

ÜNİTE TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ İÇİNDEKİLER HEDEFLER BİLGİSAYAR AĞLARI HEDEFLER İÇİNDEKİLER BİLGİSAYAR AĞLARI Ağ Nedir? Neden Bilgisayar Ağlarına İhtiyaç Duyulmuştur? Ağ Donanımları Ağ Mimarileri Ölçeklerine Göre Ağlar Ağ Topolojileri Ağ Protokolleri Kablosuz Ağ Bağlantı

Detaylı

AĞ TEMELLERİ DERS NOTLARI (6&7&8) KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU

AĞ TEMELLERİ DERS NOTLARI (6&7&8) KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU AĞ TEMELLERİ DERS NOTLARI (6&7&8) KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU TCP/IP Ağ protokolleri de bilgisayarlar arası veri akışını düzenler. TCP/IP internette veri transferi

Detaylı

Bilgisayar Ağı Nedir?

Bilgisayar Ağı Nedir? Bilgisayar Ağı Nedir? İki veya daha fazla bilgisayarın bir araya gelerek belirli bir protokol altında iletişimde bulundukları yapıya bilgisayar ağı denir. Protokol, ağ bileşenlerinin birbiri ile nasıl

Detaylı

Muhammed Ali TEL. Yrd.Doç.Dr. Hasan H. BALIK

Muhammed Ali TEL. Yrd.Doç.Dr. Hasan H. BALIK T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ NETWORK EKİPMANLARI VE ROUTER KONFİGÜRASYONU (BİTİRME ÖDEVİ) Muhammed Ali TEL YÖNETEN Yrd.Doç.Dr. Hasan H. BALIK ELAZIĞ

Detaylı

ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ

ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ AĞ GÜVENLİĞİ VE AĞ PROTOKOLLERİ 481BB0007 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında

Detaylı

BİLGİSAYAR AĞLARI. «Uygulama Katmanı»

BİLGİSAYAR AĞLARI. «Uygulama Katmanı» BİLGİSAYAR AĞLARI «Uygulama Katmanı» İÇİNDEKİLER TCP/IP ve OSI Modeli TCP/IP Modeli Neden TCP/IP Modeli TCP/IP Modeli (Protokolü)Katmanları OSI Modeli Neden OSI Modeli OSI Modeli Katmanları OSI ve TCP

Detaylı

Bölüm 5 İletim Katmanı

Bölüm 5 İletim Katmanı Bölüm 5 İletim Katmanı 5.1 Giriş İletim katmanın temel işlevi, oturum katmanından veriyi alıp, ihtayaç duyulduğunda küçük bileşenlere ayırıp ağ katmanına geçirerek, diğer uca bu parçaların doğru bir şekilde

Detaylı

Cisco Notları. 1 Yazıyı PDF Yapan : Seyhan Tekelioğlu seyhan@hotmail.com http://www.seyhan.biz. OSI Referans Modeli

Cisco Notları. 1 Yazıyı PDF Yapan : Seyhan Tekelioğlu seyhan@hotmail.com http://www.seyhan.biz. OSI Referans Modeli 1 Yazıyı PDF Yapan : Seyhan Tekelioğlu seyhan@hotmail.com http://www.seyhan.biz Cisco Notları OSI Referans Modeli Bilgisayar ağları kullanılmaya başlandığı ilk zamanlarda sadece aynı üreticinin ürettiği

Detaylı

3. Linux Ağ Yönetimi I

3. Linux Ağ Yönetimi I 3. Linux Ağ Yönetimi I 3.1 TCP/IP Ağ Kavramları Diğer açık sistemler gibi Linux'un da en büyük özelliklerinden biri ağ protokolleri ve uygulamalarının sistemin en doğal parçalarından biri olmasıdır. Dolayısıyla

Detaylı

BÖLÜM 13 İNTERNETTE BİLGİSAYAR İSİMLENDİRME SİSTEMİ DOMAIN NAME SYSTEM [D N S]

BÖLÜM 13 İNTERNETTE BİLGİSAYAR İSİMLENDİRME SİSTEMİ DOMAIN NAME SYSTEM [D N S] BÖLÜM 13 İNTERNETTE BİLGİSAYAR İSİMLENDİRME SİSTEMİ DOMAIN NAME SYSTEM [D N S] 13.1 GİRİŞ TCP/IP de esas adreslemeyi IP adresleri sağlar Kullanıcılar IP adresleri yerine bunlara atanmış sembolik isimler

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ AĞ PROTOKOLLERİ ve AĞ GÜVENLİĞİ ANKARA 2007 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından

Detaylı

UNIX SİSTEMLERDE AĞ ANALİZİ YAPABİLEN BİR UYGULAMA YAZILMASI. Yüksek Lisans Tezi. Mesut AKTOGAN. Danışman: Yrd.Doç.Dr. Erdem UÇAR Edirne - 2006

UNIX SİSTEMLERDE AĞ ANALİZİ YAPABİLEN BİR UYGULAMA YAZILMASI. Yüksek Lisans Tezi. Mesut AKTOGAN. Danışman: Yrd.Doç.Dr. Erdem UÇAR Edirne - 2006 I UNIX SİSTEMLERDE AĞ ANALİZİ YAPABİLEN BİR UYGULAMA YAZILMASI Yüksek Lisans Tezi Mesut AKTOGAN Danışman: Yrd.Doç.Dr. Erdem UÇAR Edirne - 2006 II TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ UNIX SİSTEMLERDE

Detaylı

INTERNET & INTRANETS DERSİ 2004-2005 BAHAR YILI

INTERNET & INTRANETS DERSİ 2004-2005 BAHAR YILI INTERNET & INTRANETS DERSİ 2004-2005 BAHAR YILI Tanışma Dersin Amacı - Internet Yapısı, Tarihçesi - Internet & Intranets dersinin uygulama bölümünün amacı, teorik kısımda görülen temel konuları daha iyi

Detaylı

BİLGİSAYAR AĞ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM PROTOKOLLERİNİN UYGULANMASI

BİLGİSAYAR AĞ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM PROTOKOLLERİNİN UYGULANMASI Niğde Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi, Cilt 3 Sayı 2, (1999), 15-33 BİLGİSAYAR AĞ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM PROTOKOLLERİNİN UYGULANMASI *Mustafa ALKAN ve **Hakan TEKEDERE *Niğde Üniversitesi

Detaylı

http://alikoker.name.tr

http://alikoker.name.tr DNS, DOMAIN NAME SYSTEM (domain isim sistemi) DNS nedir? DNS,Domain Name System in kısaltılmış şeklidir. Türkçe karşılığı ise Alan İsimlendirme Sistemi olarak bilinir. DNS, 256 karaktere kadar büyüyebilen

Detaylı

Kernel Düzeyi TCP/IP Uygulaması

Kernel Düzeyi TCP/IP Uygulaması Kernel Düzeyi TCP/IP Uygulaması 1 Bölüm Cihan Kömeçoğlu Enderunix Yazılım Geliştiricisi cihan [at] enderunixorg Bu bölüm BSD işletim sisteminin TCP/IP uygulamasına genel bir bakış niteliğindedir 1 İçindekiler

Detaylı

1. SÜREÇLER ARASI HABERLEŞME (INTER PROCESS COMMUNICATION - IPC)

1. SÜREÇLER ARASI HABERLEŞME (INTER PROCESS COMMUNICATION - IPC) Karadeniz Teknik Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Bilgisayar Sistemleri Laboratuarı 1. SÜREÇLER ARASI HABERLEŞME (INTER PROCESS COMMUNICATION - IPC) Süreçler arası haberleşme, verinin süreçler

Detaylı

Bir bilgisayarı sunucu yapan şey, üzerindeki donanım miktarı, hatta özel bir donanım olup olmaması değil, üzerindeki bir kaynağı paylaştırmasıdır.

Bir bilgisayarı sunucu yapan şey, üzerindeki donanım miktarı, hatta özel bir donanım olup olmaması değil, üzerindeki bir kaynağı paylaştırmasıdır. 1. AĞ SİSTEMİNİN TEMELLERİ Temel olarak ağ (network), bilgisayarları birbirine kablolu veya kablosuz bağlayan sistemdir. Bu bilgisayarlar çok geniş türde kablolama metotları ve değişik amaçlarla birbirine

Detaylı

İSİM ÇÖZÜMLEME STRATEJİSİ

İSİM ÇÖZÜMLEME STRATEJİSİ İSİM ÇÖZÜMLEME STRATEJİSİ NAME ANALYSIS STRATEGY Elbistan Meslek Yüksek Okulu 2013 2014 Bahar Yarıyılı Öğr.Gör.Murat KEÇECİOĞLU 15-16 Nis.. 2014 İstemci İsimlerinin Çözümlenmesi Olayı Windows Server işletim

Detaylı