TRANSPORTATION, MUNICIPALITIES AND CONTROL OF DUTIES

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TRANSPORTATION, MUNICIPALITIES AND CONTROL OF DUTIES"

Transkript

1 TRANSPORTATION, MUNICIPALITIES AND CONTROL OF DUTIES ULAŞIM, BELEDİYELERİN GÖREVLERİ VE DENETİMİ Husnu KILIC,Strategy Development Director at the Union of Municipalities of Marmara Irbid, SUMPA-MED Conference, 1 June 2011

2 Transportation in the areas within the municipal boundaries has been regulated by the Road Traffic Law No.2918 and related regulations, the Metropolitan Municipality Law No and related regulations, the Municipal Law No and related regulations. Belediye sınırları dâhilinde ki alanlarda ulaşım 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu ve İlgili Yönetmelikler, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu ve İlgili Yönetmelikler, 5393 Sayılı Belediye Kanunu ve ilgili yönetmelikler...v.b. düzenlenmiştir.

3 Responsibilities of municipalities in the field of transportation within their municipal area are followings: construction, maintenance and repair of roads within their own boundaries putting, renewing and maintaining traffic signs, signals and road lines,... etc. Belediyelerin Ulaşım alanında ki görevleri kendi sınırları dahilinde bulunan yolların yapımı, bakımı, onarımı, alt ve üst trafik işaretlerinin (levha, sinyal ve yol çizgileri,...v.b.) yapılması, yenilenmesi ve bakımıdır.

4 In practice, the traffic services have been organized under the branch offices (directorates), while in other municipalities these services have been offered by a department of chieftainship in conjunction with the Directorate of Municipal Police Uygulamada trafik hizmetleri Büyükşehir belediyelerinde şube müdürlüğü; diğer belediyelerde ise şeflik veya memurluk olarak Zabıta Müdürlüğü ile birlikte teşkilatlanmıştır.

5 When the sub-paragraph b of article 10 of the Law No regulating the functions and powers of municipalities examined, it is understood that Municipalities are responsible for ensuring traffic safety in the roads that it carries out construction and maintenance Putting traffic signals and signs in junctions (cross roads) Road Signs and Markings sayılı Yasanın belediyelerin görev ve yetkilerini düzenleyen değişik 10. maddesinin b fıkrasının incelenmesinde ise: Belediyelerin yapım ve bakımından sorumlu olduğu yolları trafik güvenliğini sağlayacak durumda bulundurmak, kavşaklara ve yerlere trafik ışıklı işaretleri, işaret levhaları koymak ve yer işaretlemeleri yapımından belediyelerin görevi olarak düzenlendiği görülür.

6 Article 18 of the same law gives authority to municipalities to allow the buildings and facilities by the side of the highway within the municipal boundaries Yine aynı kanunun 18. maddesi ile de belediye sınırları içinde bulunan karayolu kenarındaki yapı ve tesisler için ilgili yönetmelik hükümleri doğrultusunda izin verme yetkisi belediyelere verilmiştir.

7 Article 10 of the Law No. 5393, entitled Traffic Departments of Municipalities, Duties and Powers, regulates in 2 paragraphs establishment and authorities of traffic departments of municipalities sayılı kanunun Belediye Trafik Birimleri, Görev ve Yetkiler başlığını taşıyan 10. maddesi 2 fıkra halinde belediyelerin trafik teşkilatlarının kuruluşları ile görev ve yetkilerini düzenlemiştir.

8 In the Article s paragraph entitled "Establishment, municipal department or chieftainship is to be established by each municipality according to both the service capacity of the municipality and the criteria and general provisions to be determined by the Ministry of Interior. Maddenin "Kuruluş" başlıklı fıkrasında "her belediye bünyesinde hizmet kapasitesine göre İçişleri Bakanlığınca tespit edilecek ölçülere ve genel hükümlere göre, belediye trafik şube müdürlüğü, şefliği veya memurluğu kurulur" denmiştir.

9 Today, when it comes to inner city (urban) traffic services in Turkey, it means that the services are considered those delivered in the provincial and district centers where the municipality is located. Bugün Türkiye'de şehir içi trafik hizmetleri dendiğinde daha çok belediyelerin bulunduğu il ve ilçe merkezlerinde yapılan her türlü hizmet kast edilmektedir.

10 At this point, these services can be listed as follows: urban road construction and arrangements carried out by municipalities Maintenance and repair, arrangements of traffic signs within the city arrangements of traffic lights within the city. Bu noktada bu hizmetler şöyle sıralanabilir. Belediyeler tarafından gerçekleştirilen şehir içi yol yapım ve düzenlemeleri, bakım ve tamiri, şehir içi trafik levhalarının düzenlemesi ve yapılması, şehir içi trafik ışıklarının yapılması ve düzenlemesi şeklindedir.

11 In addition, traffic control in the city and licensing services are performed by the provincial directorates of police (namely, traffic branch offices). Therefore, the infrastructure is provided by the municipalities while vehicle inspection and licensing procedures are carried out by the provincial directorates of police (representative of the state level). In this respect, there is a conflict in the area of service. Bunun yanında polis teşkilatı taşra birimlerince (trafik şube müdürlükleri) şehir içi trafik denetleme ve tescil hizmetleri gerçekleştirilmektedir. Dolayısıyla önemli alt yapıyı belediyeler yerine getirmekte sadece denetleme ve araç tescilini merkezin temsilcisi polis teşkilatı yapmaktadır. Bu açıdan burada bir hizmet alanı çatışması vardır.

12 While all types of infrastructure has been provided by municipality, the central police force carries out inspection and generally these services are not performed consistently. In other words, there is no parallelism between these services and. Her türlü alt yapıyı belediyeler yaparken merkezi polis teşkilatı denetlemeyi yapmakta ve çoğunlukla bu hizmetler arasında birliktelik ve paralellik olmamakladır.

13 KURUM VE KURULUŞLAR BELEDİYE EMNİYET TCK TRAFİK KOM. UKOME Büyükşehir Kentsel Ulaştırma Planının Yapılması Ulaştırma Planının Uygulanması Karayollarının Uygulanması Ve Yapımı Otopark Yerlerinin Sağlanması Trafik Akımı Programının Yapılması Yolların Kısmen Veya Tamamen Trafiğe Kapatılması Hız Sınırlarının Yeniden Belirlenmesi Ticari Taşıtların Çalışma Yerleri Ve Koşulları İle, Sayılarının Belirlenmesi Kavşak Düzenlemesi Ve Sinyalizasyon Yol Trafik İşaretlemesi Ve Trafik Levhalarının Yerleştirilmesi Yolların Ve Trafik Tesislerinin Korunması Ve Bakımı Trafik Engellerinin işaretlenmesi Ve Kaldırılması Otopark Yerlerinin işletilmesi ya da İşlettirilmesi Toplu Taşıma Sistemleri İçin Güzergah, Zaman Ve Bilet Tarifelerinin Yapılması Çocuk trafik eğitim parkları yapmak ve yapılmasına izin vermek Park Yerleri için Zaman Ve Süre Belirlenmesi Araçların ağırlık kontrollerini yapmak veya yaptırmak aykırı görülenler hususlar hakkında ceza tutanağı düzenlemek Tescile bağlı araçların muayenelerini yapmak veya yaptırmak Sürücü Ve Taşıtların Denetlenmesi Trafik Düzenlemelerinin Ve Tesislerinin Denetlenmesi Duran Ve Akan Trafiğin Düzenlenmesi Ve Yönetilmesi Trafik suçu işleyenler hakkında suç ve ceza tutanağı düzenlemek

14 INSTITUTIONS AND ORGANIZATIONS BELEDİYE EMNİYET TCK TRAFİK KOM. UKOME Büyükşehir Preparation of urban transportation plan Implementation of transportation plan Implementation and construction of highways Provision of parking places Preparation of Traffic flow program Closure of roads to traffic partially or completely Re-determination of speed limits Determination of the number of commercial vehicles as well as the working conditions and routes Arrangements for junctions (cross-road) and signalling Road traffic marking and installing traffic signs Protection and care of roads and traffic facilities Marking and removal of traffic barriers Operating the parking places Determination of the route, time frequency and ticket tariffs for mass (public) transit systems Constructing and having constructed children's traffic education parks Determination of time and duration for parking places Controlling and having controlled the weight of vehicles and preparing criminal records in case of non-compliance Carrying out inspections related to licensing of vehicles Inspection of drivers and vehicles Control of traffic regulations and plants Managing the traffic flowing Preparing criminal record of those who commit crime on traffic

15 The fact that duties and powers listed in the table are not carried out jointly can cause such results as failure or blocking each other. Tabloda sıralanan görev ve yetkilerin eşgüdümsüz sürdürülmeleri başarısızlık, amaca ulaşamama yada bir diğerini engelleme gibi sonuçlar doğurabilmektedir.

16 This situation either greatly reduces management and audit functions resulting in the reduced effectiveness of the transportation system or pose a threat that conflicting views and practices may arise due to the conflict of service area. In some cases, it is not known that which decisions taken would be binding for which corporation and sanctions can not be applied in case of noncompliance to decisions. Bu durum yönetim ve denetim işlevlerinin dolayısıyla ulaştırma sisteminin etkinliğini büyük ölçüde azaltmaktadır ya da farklı kuruluşun görev ve yetkileri içinde yer almakta, dolayısıyla aynı konuda çelişkili görüş ve uygulamalarla karşılaşılması olasılığı ortaya çıkmaktadır. Kimi hallerde alınan bazı kararların hangi kurumlar için bağlayıcı olacağı bilinmemekte, kararlara uyulmaması durumunda yaptırım uygulanamamaktadır.

17 Control (inspection) is carried out as follows; Following the completion of the work, the competent supervisory authorities examine all phases of the work in terms of compliance with the legislation. Denetim ise şöyle yapılmaktadır; İşin yapılmasından sonra yetkili denetim birimleri eliyle yapılan ve işin bütün safhalarının incelenerek mevzuata uygunluğu denetlenmektedir.

18 Municipalities deliver services related to transportation in accordance with the Public Procurement Law No. 4734, Public Procurement Contracts Law No and related regulations. Belediyeler Ulaşım ile ilgili hizmetleri 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu ve ilgili Yönetmeliklere uygun olarak yerine getirmektedirler.

19 All the works are controlled during construction by the the Control Organization whether or not it has been done according to the specifications and contract. Nonappropriate works (done not according to the specification) are corrected by interventions. Yapılan işler yapım sırasında Kontrol Teşkilatı eliyle şartnamesine ve sözleşmesine uygun yapılıp yapılmadığı kontrol edilmektedir. Uygun olmayan işler yerinde müdahalelerle düzeltilmektedir.

İş Sağlığı ve Güvenliği ve Çalışma Ortamına İlişkin 155 Sayılı Sözleşme. İş Sağlığı Hizmetlerine İlişkin 161 Sayılı Sözleşme'nin

İş Sağlığı ve Güvenliği ve Çalışma Ortamına İlişkin 155 Sayılı Sözleşme. İş Sağlığı Hizmetlerine İlişkin 161 Sayılı Sözleşme'nin Milletlerarası Sözleşmeler İş Sağlığı ve Güvenliği ve Çalışma Ortamına İlişkin 155 Sayılı Sözleşme ile İş Sağlığı Hizmetlerine İlişkin 161 Sayılı Sözleşme'nin Onaylanması Hakkında Karar Karar Sayısı: 2004/6958

Detaylı

13.01.2004 tarih ve 25345 s. R.G. Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun. Kanun No. 5039 Kabul Tarihi : 7.1.2004

13.01.2004 tarih ve 25345 s. R.G. Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun. Kanun No. 5039 Kabul Tarihi : 7.1.2004 13.01.2004 tarih ve 25345 s. R.G. İş Sağlığı Hizmetlerine İlişkin 161 Sayılı Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Kanun No. 5039 Kabul Tarihi : 7.1.2004 MADDE 1. Uluslararası Çalışma

Detaylı

Resmi Gazete 02.11.2003 Pazar Sayı: 25277 (Asıl)

Resmi Gazete 02.11.2003 Pazar Sayı: 25277 (Asıl) Karayolu Taşımacılığında Çalışma Saatleri ve Dinlenme Sürelerine İlişkin 153 Sayılı Sözleşme'nin Onaylanması Hakkında Karar Karar Sayısı: 2003/6250 Bakanlar Kurulundan: Milletlerarası Sözleşme Resmi Gazete

Detaylı

2015-2019 STRATEJİK PLAN SAYFA PAGE

2015-2019 STRATEJİK PLAN SAYFA PAGE 1 2 3 2015-2019 YÖNETİM KURULUNUN 28.11.2014 TARİH VE 30/588 SAYILI KARARI İLE KABUL EDİLMİŞTİR. Planlama ve Koordinasyon Dairesi Başkanlığı Aralık 2014 AS ACCEPTED BY THE BOARD OF DIRECTORS IN DECISION

Detaylı

Yıllık Faaliyet Raporu

Yıllık Faaliyet Raporu 2012 Yıllık Faaliyet Raporu Annual Activity Report Ayrıntılı bilgi: 444 33 41 www.izgaz-gdfsuez.com facebook.com/izgazgdfsuez İçerikContents 04 Kurumsal Corporate 06 Genel Müdürün Mesajı Message of CEO

Detaylı

THE RECENT DEVELOPMENTS UNDER THE TURKISH INTERNET LAW

THE RECENT DEVELOPMENTS UNDER THE TURKISH INTERNET LAW DR. MEHMET BEDİİ KAYA THE RECENT DEVELOPMENTS UNDER THE TURKISH INTERNET LAW Türk İnternet Hukukunda Güncel Gelişmeler 1. INTRODUCTION HE USAGE OF THE INTERNET IN TURKEY IS INCREASING RAPidly. In conjunction

Detaylı

Customs and Foreign Trade Advisory Services. Gümrük ve Dış Ticaret Danışmanlık Hizmetleri

Customs and Foreign Trade Advisory Services. Gümrük ve Dış Ticaret Danışmanlık Hizmetleri Customs and Foreign Trade Advisory Services Gümrük ve Dış Ticaret Danışmanlık Hizmetleri Customs and foreign trade advisory services You can trust global resources, knowledge and experience provided by

Detaylı

T.C. KOCAELİ VALİLİĞİ AB DIŞ İLİŞKİLER VE PROJE KOORDİNASYON MERKEZİ GÖÇTE YENİ ENTEGRASYON METODLARI (NIM) PROJESİ NIM.

T.C. KOCAELİ VALİLİĞİ AB DIŞ İLİŞKİLER VE PROJE KOORDİNASYON MERKEZİ GÖÇTE YENİ ENTEGRASYON METODLARI (NIM) PROJESİ NIM. T.C. KOCAELİ VALİLİĞİ AB DIŞ İLİŞKİLER VE PROJE KOORDİNASYON MERKEZİ GÖÇTE YENİ ENTEGRASYON METODLARI (NIM) PROJESİ NIM ntegration ethods 2012-1-CH1-GRU06-00433-5 GÖÇMENLER VE SIĞINMACILAR AÇISINDAN TÜRKİYE'DE

Detaylı

T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ULUSLARARASI EĞİTİM KATALOĞU INTERNATIONAL TRAINING CATALOGUE EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI

T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ULUSLARARASI EĞİTİM KATALOĞU INTERNATIONAL TRAINING CATALOGUE EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TURKISH NATIONAL POLICE (TNP) ULUSLARARASI EĞİTİM KATALOĞU INTERNATIONAL TRAINING CATALOGUE EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI TRAINING Department 2011 İçindekiler

Detaylı

HUKUK BÜLTENİ NEWSLETTER

HUKUK BÜLTENİ NEWSLETTER SAYI ISSUE 05 HAZİRAN JUNE 2015 HUKUK BÜLTENİ NEWSLETTER YAYIN SAHİBİ / OWNER Egemenoğlu Hukuk Bürosu Av. Yunus Egemenoğlu SORUMLU MÜDÜR / MANAGER IN CHARGE Egemen Egemenoğlu EDİTÖR / EDITOR Egemen Egemenoğlu

Detaylı

Veri Merkezlerinin Verilerin Tutulması Bakımından Hukuki Sorumluluğu

Veri Merkezlerinin Verilerin Tutulması Bakımından Hukuki Sorumluluğu PART BAŞAK ÇIBIKCI ÖNDER Legal Liability of Data Centers on Data Hosting Veri Merkezlerinin Verilerin Tutulması Bakımından Hukuki Sorumluluğu abstract Nowadays, commercial companies increasingly enter

Detaylı

GÖCEK KÖRFEZİ VE GÖCEK DALAMAN KOYLARI KORUMA VE KULLANMA USUL VE ESASLARI GÖCEK GULF AND GÖCEK -DALAMANS BAYS CONSERVATION AND USE PRINCIPLES

GÖCEK KÖRFEZİ VE GÖCEK DALAMAN KOYLARI KORUMA VE KULLANMA USUL VE ESASLARI GÖCEK GULF AND GÖCEK -DALAMANS BAYS CONSERVATION AND USE PRINCIPLES GÖCEK KÖRFEZİ VE GÖCEK DALAMAN KOYLARI KORUMA VE KULLANMA USUL VE ESASLARI GÖCEK GULF AND GÖCEK -DALAMANS BAYS CONSERVATION AND USE PRINCIPLES TAKDİM Akdeniz; medeniyetlerin beşiği olduğu gibi biyolojik

Detaylı

YABANCILAR VE ULUSLARARASI KORUMA KANUNU YÜRÜRLÜKTE

YABANCILAR VE ULUSLARARASI KORUMA KANUNU YÜRÜRLÜKTE Sunuş Presentation İstanbul buluşmaları İstanbul Meetings Genel Müdürlüğümüzün Faaliyetleri Activities of DGMM Logomuzun Hikayesi Story of Our Logo TODAİE ile Protokol Protocol with TODAIE Göç Bilgisi

Detaylı

SSMTS SBMCS - 01 SURİYE SINIRI MAYIN TEMİZLEME STANDARTLARI (SSMTS) SYRIAN BORDER MINE CLEARANCE STANDARDS (SBMCS)

SSMTS SBMCS - 01 SURİYE SINIRI MAYIN TEMİZLEME STANDARTLARI (SSMTS) SYRIAN BORDER MINE CLEARANCE STANDARDS (SBMCS) SSMTS 01 Düzenleme - 01 31 Ocak 2012 SBMCS 01 Version - 01 31 January 2012 SURİYE SINIRI MAYIN TEMİZLEME STANDARTLARI (SSMTS) SYRIAN BORDER MINE CLEARANCE STANDARDS (SBMCS) SSMTS SBMCS - 01 Giriş ve İçindekiler

Detaylı

Finansal Hizmetlere İlişkin Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği Çerçevesinde Elektronik Ortamda Sermaye Piyasası İşlemleri

Finansal Hizmetlere İlişkin Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği Çerçevesinde Elektronik Ortamda Sermaye Piyasası İşlemleri PART M. Fatih Yavuzer, Demet Özkahraman Capital Market Transactions in Electronic Environment within the Scope of the Regulation for Distance Contracts Regarding Financial Services Finansal Hizmetlere

Detaylı

ISPS Code. Uluslararası Gemi ve Liman Tesisi Güvenlik Kodu. ve SOLAS Değişiklikleri. Kaptan Kader TERZİ. (12 Aralık 2002 tarihinde kabul edilmiştir)

ISPS Code. Uluslararası Gemi ve Liman Tesisi Güvenlik Kodu. ve SOLAS Değişiklikleri. Kaptan Kader TERZİ. (12 Aralık 2002 tarihinde kabul edilmiştir) ISPS Code Uluslararası Gemi ve Liman Tesisi Güvenlik Kodu ve SOLAS Değişiklikleri (12 Aralık 2002 tarihinde kabul edilmiştir) Kaptan Kader TERZİ Önsöz Uluslararası Gemi ve Liman Tesisi Güvenlik Kodu (ISPS

Detaylı

Yeni Kanunda ve Yapı Sektöründe Risk Analizi Risk Analysis in New Law and Building Sector

Yeni Kanunda ve Yapı Sektöründe Risk Analizi Risk Analysis in New Law and Building Sector Yeni Kanunda ve Yapı Sektöründe Risk Analizi Risk Analysis in New Law and Building Sector Hazırlayan/By: Özgen Özden - A sınıfı İş Güvenliği Uzmanı, İşyeri Hekimi ve İş Güvenliği Uzmanı Eğitimcisi A-class

Detaylı

SİGORTA TAHKİM KOMİSYONU FAALİYET RAPORU

SİGORTA TAHKİM KOMİSYONU FAALİYET RAPORU SİGORTA TAHKİM KOMİSYONU FAALİYET RAPORU 2014 INSURANCE ARBITRATION COMMISSION ANNUAL REPORT İÇİNDEKİLER SUNUŞ... 1 GİRİŞ... 3 Sigorta Tahkim Komisyonu...3 Vizyon...4 Misyon...4 1. SİGORTA TAHKİM KOMİSYONU

Detaylı

SÖZLEŞME NO/CONTRACT NO: : HK14-B8-010 T.C. GENELKURMAY BAŞKANLIĞI HAVA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI HAVA LOJİSTİK KOMUTANLIĞI ETİMESGUT/ANKARA

SÖZLEŞME NO/CONTRACT NO: : HK14-B8-010 T.C. GENELKURMAY BAŞKANLIĞI HAVA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI HAVA LOJİSTİK KOMUTANLIĞI ETİMESGUT/ANKARA SÖZLEŞME NO/CONTRACT NO: T.C. GENELKURMAY BAŞKANLIĞI HAVA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI HAVA LOJİSTİK KOMUTANLIĞI ETİMESGUT/ANKARA REPUBLIC OF TURKEY GENERAL STAFF THE TURKISH AIR FORCE THE AIR LOGISTICS COMMAND

Detaylı

HAVACILIK BAKIM YÖNETİMİ

HAVACILIK BAKIM YÖNETİMİ HAVACILIK BAKIM YÖNETİMİ Servet BAŞOL 2011.02.11/sb/tr-en Havacılık Bakım Yönetimi 50-1 2-50 Havacılık Bakım Yönetimi 2011.02.11/sb/tr-en 0. İçindekiler 0. İçindekiler... 3 0.1 Önsöz...5 1- Tanımlar ve

Detaylı

Law 67/2005 Compensation, Exchange and Restitution of Immovable Properties

Law 67/2005 Compensation, Exchange and Restitution of Immovable Properties Law 67/2005 Compensation, Exchange and Restitution of Immovable Properties About the law Law 67/2005 Consolidated in Turkish Law 67/2005 Main in English About the law This is a consolidating law incorporating

Detaylı

AIP AERONAUTICAL INFORMATION PUBLICATIONS HAVACILIK ENFORMASYON YAYINLARI TURKISH REPUBLIC OF NORTHERN CYPRUS (TRNC) PART 1 GENERAL (GEN)

AIP AERONAUTICAL INFORMATION PUBLICATIONS HAVACILIK ENFORMASYON YAYINLARI TURKISH REPUBLIC OF NORTHERN CYPRUS (TRNC) PART 1 GENERAL (GEN) AIP AERONAUTICAL INFORMATION PUBLICATIONS HAVACILIK ENFORMASYON YAYINLARI TURKISH REPUBLIC OF NORTHERN CYPRUS (TRNC) PART 1 GENERAL (GEN) AIP GEN 0.1-1 TRNC 18 APR 02 1. BÖLÜM - GENEL (GEN) GEN 0. GEN

Detaylı

SİGORTA TAHKİM KOMİSYONU FAALİYET RAPORU

SİGORTA TAHKİM KOMİSYONU FAALİYET RAPORU SİGORTA TAHKİM KOMİSYONU FAALİYET RAPORU 2013 INSURANCE ARBITRATION COMMISSION ANNUAL REPORT İÇİNDEKİLER SUNUŞ... 1 GİRİŞ... 3 Sigorta Tahkim Komisyonu...3 Vizyon...5 Misyon...5 1. SİGORTA TAHKİM KOMİSYONU

Detaylı

PARS EĞİTİM & DANIŞMANLIK IPM APPROACH IN STANDARDS / STANDARTLAR KAPSAMINDA ZARARLI MÜCADELESİ

PARS EĞİTİM & DANIŞMANLIK IPM APPROACH IN STANDARDS / STANDARTLAR KAPSAMINDA ZARARLI MÜCADELESİ PARS EĞİTİM & DANIŞMANLIK IPM APPROACH IN STANDARDS / STANDARTLAR KAPSAMINDA ZARARLI MÜCADELESİ GIDA HİJYENİ YÖNETMELİĞİ (Yayımlandığı R.Gazete: 17.12.2011-28145) MADDE 11: ç) Pencereler ve diğer açıklıklar,

Detaylı

Herhangi bir şahsın, yaşadıkça memnun ve mesut olması için lazım gelen şey, kendisi için değil, kendisinden sonra gelecekler için çalışmaktır. Hayatta tam zevk ve saadet ancak gelecek nesillerin şerefi,

Detaylı

GEN 1.2 HAVA ARAÇLARININ GİRİŞ, KALKIŞ VE TRANSİT GEÇİŞ KURALLARI

GEN 1.2 HAVA ARAÇLARININ GİRİŞ, KALKIŞ VE TRANSİT GEÇİŞ KURALLARI AIP GEN 1.2-1 TURKEY 02 APR 15 GEN 1.2 HAVA ARAÇLARININ GİRİŞ, KALKIŞ VE TRANSİT GEÇİŞ KURALLARI GEN 1.2.PROCEDURES FOR ENTRY, TRAN- SIT AND DEPARTURE OF AIRCRAFT 1. Genel 1.1. Türk hava sahası ve havalimanları

Detaylı

İNTES ile İnşaat Sektöründe İSG Üzerine Interview About OHS in Construction Industry with INTES Röportaj/Interview: Ayşe Tuğba KAR

İNTES ile İnşaat Sektöründe İSG Üzerine Interview About OHS in Construction Industry with INTES Röportaj/Interview: Ayşe Tuğba KAR İNTES ile İnşaat Sektöründe İSG Üzerine Interview About OHS in Construction Industry with INTES Röportaj/Interview: Ayşe Tuğba KAR İ nşaat sektörünün genel atmosferini ve 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği

Detaylı

SÖZLEŞME NO/CONTRACT NO: : HK14-B8-004 T.C. GENELKURMAY BAŞKANLIĞI HAVA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI HAVA LOJİSTİK KOMUTANLIĞI ETİMESGUT/ANKARA

SÖZLEŞME NO/CONTRACT NO: : HK14-B8-004 T.C. GENELKURMAY BAŞKANLIĞI HAVA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI HAVA LOJİSTİK KOMUTANLIĞI ETİMESGUT/ANKARA SÖZLEŞME NO/CONTRACT NO: T.C. GENELKURMAY BAŞKANLIĞI HAVA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI HAVA LOJİSTİK KOMUTANLIĞI ETİMESGUT/ANKARA REPUBLIC OF TURKEY GENERAL STAFF THE TURKISH AIR FORCE THE AIR LOGISTICS COMMAND

Detaylı

1 2 3 4 5 6 7 Hiçbir şeye ihtiyacımız yok, yalnız bir şeye ihtiyacımız vardır; çalışkan olmak! We need but one thing, to work hard! 8 9 Lütfi ELVAN Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Minister of

Detaylı

GİA İNŞAAT VE MEKANİK;

GİA İNŞAAT VE MEKANİK; İNŞAAT VE MEKANİK HAKKIMIZDA ADA GRUP, bünyesindeki Ada Enerji ve Gia İnşaat ve Mekanik firmalarıyla Raylı Sistemler, Enerji, Endüstriyel Tesisler, İnşaat ve Haberleşme sektörlerinde faaliyetlerine devam

Detaylı