TECHNOLOGY FOR HEALTH İÇİN TEKNOLOJİ SAĞLIK BIO-ICE SERIES. clinique

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TECHNOLOGY FOR HEALTH İÇİN TEKNOLOJİ SAĞLIK BIO-ICE SERIES. clinique"

Transkript

1 SERCEMEDIC TECHNOLOGY FOR HEALTH SAĞLIK İÇİN TEKNOLOJİ BIO-ICE SERIES

2 SAĞLIK İÇİN TEKNOLOJİ ISI KONTROLLÜ TAŞIMA SONUCU WITH HEAT CONTROLED TRANSPORTATION ISI KONTROLSÜZ TAŞIMA SONUCU WITHOUT HEAT CONTROLED TRANSPORTATION Eylül 2010 verilerine göre, Türkiye de %65 oranında trombosit imha edilmektedir. Çözüm: Isı kontrollü kan ve kan ürünleri nakil cihazı According to data from September 2010, 65% of the Platelet in Turkey is disposed in Turkey. Solve is: With healt controled transportation

3 SERCEMEDIC TECHNOLOGY FOR HEALTH GENEL ÖZELLİKLER Mikro işlemci ile ısı kontrolü PID ile ısıtma kontrolü Röle kontrollü soğutma grubu Isıtma limit alarmı Ayarlanabilir histerisite derece arası sıcaklık ayarlama Özel seperatör sistemi ile hava akışı sağlama Kapak açık uyarı sistemi Akü ile elektriksiz ortamlarda çalışma imkanı Heat control with a micro proccessor Heating control with PID Cooling group with relay control Heating limit alarm Adjustable histerisis Heat adjusting between degree Heat calibration Air current supply with special seperator system No need for electricity due to accumulator Germe Kilidi Tension Lock Kontrol Paneli Panel Board Kablo Tipi Rezistans Wire Type Resistor Tekerlek Roller Kompresör Comprassor İç Kazan Interior Vassel Kan ve kan ürünlerinin, aşı ve organların güvenli bir şekilde taşınması ve depolanması için özel olarak dizayn edilmiş sistemdir. Bio Ice is a system designed for transporting blood and blood products, organs and all things need cold chain products.

4 SAĞLIK İÇİN TEKNOLOJİ TAŞIMA Kan bileşenleri saklama şartlarına uygun koşullarda taşınmalıdır. Isı takibi yapılabilen nakil kutuları kullanılmalıdır. 25 C lik dış ortam ısısında, dolaptan çıktıktan 30 dakika sonra torba ısısı 10 C ye ulaşmaktadır. Tam kan ve eritrosit süspansiyonları naklinde maksimum 24 saatlik taşıma süresi sonunda ısının 6 C yi aşamayacağının garanti edilebildiği taşıma sistemleri kullanılmalıdır. TDP, Kriyopresipitat gibi dondurulmuş ürünlerin taşınması -18 C nin altında, ısı takipli kutularda yada iyi izole edilmiş kuru buz içeren kaplarla sağlanır. Trombosit süspansiyonlarının taşıma sırasında C ısılarının korunması gerekir. KAN VE KAN ÜRÜNLERI, AŞI VE ORGANLARIN STANDART DIŞI TAŞINMASI

5 SERCEMEDIC TECHNOLOGY FOR HEALTH TRANSPORT Blood component must be transported under conditions compliant to the storage conditions. Transportation boxes that are capable of monitoring temperature must be used. Under external ambient temperature of 25 C, bag temperature reaches to 10 C 30 minutes after removal from the fridge. Transportation systems which guarantee that the temperature after the transport period of 24 hours shall not exceed 6 C must be used in the transportation of whole blood and erythrocyte suspensions. Transportation of frozen products such as TDP, Cryoprecipitate is ensured under -18 C, in boxes with temperature monitoring or well insulated containers containing dry ice. During the transportation of platelet suspensions, it is necessary to maintain their temperatures between C. NON STANDART TRANSPORTATION, BLOOD PRODUCT, VACCINE AND ORGANS

6 SAĞLIK İÇİN TEKNOLOJİ KAN VE KAN KOMPONENTLERİNİN TAŞINMASI TALİMATI AMAÇ: Kan veya kan ürünlerinin hastaya, güvenli bir şekilde ulaşmasını sağlamak. Kan veya Kan Ürünleri Taşıma Kutusu: Kan veya kan ürünlerini; hastane içinde taşımak ve hastaya transfüzyon yapılmadan önce beklenmesi gereken durumlarda, kan veya kan ürününü 6 saat uygun ısı koşullarında saklayabilme özelliğine sahip, özel yapılmış, içinde ısı takibi yapabilen nakil kutuları kullanılmalıdır. UYGULAMA: Kan veya kan ürünleri, sadece hastane personeline teslim edilir. Kesinlikle hasta yakınlarına teslim edilmez. Kan ve kan komponentleri ısı kontrollü kan taşıma kutusu ile taşınır. Tam kan, Eritrosit Süspansiyonu için kesinlikle buz aküsü kullanılmaz. Trombosit Süspansiyonu için kesinlikle buz aküsü kullanılmaz. Tam kan, Eritrosit Süspansiyonun ve Taze Donmuş Plazma nın taşıma kutusu içinde buzla teması önlenir. Kan ve kan komponentleri; personel tarafından, çalkalanmadan, en hızlı şekilde, başka herhangi bir yere uğramadan, istem yapan birime götürülür.

7 SERCEMEDIC TECHNOLOGY FOR HEALTH BLOOD AND BLOOD COMPONENTS TRANSPORTATION INSTRUCTIONS PURPOSE: Ensuring delivery of blood or blood products to the patient safely. Blood or Blood Products Transportation Box: In cases, where it is necessary to transport blood or blood products within the hospital and hold them before performing transfusion to the patient, customs made transportation boxes that are capable of monitoring temperature and storing blood or blood product under suitable temperature conditions for 6 hours, must be used. IMPLEMENTATION: Blood or blood products are delivered to the hospital staff only. They are not delivered to the patient s relatives under any circumstance. Blood and blood products are transported in a temperature controlled blood transportation box. No ice box is used under any circumstance for the transportation of whole blood, Erythrocyte Suspension. No ice box is used under any circumstance for the transportation of whole blood, Platelet Suspension. It is prevented that whole blood, Erythrocyte Suspension and Fresh Frozen Plasma contact with ice inside the transportation box. Blood and blood components are brought to the requesting unit without shaking them, as quick as possible, without stopping in any other place by the staff.

8 SAĞLIK İÇİN TEKNOLOJİ BIO-ICE Bio Ice, Kan ve Kan ürünlerinin güvenli bir şekilde taşınması ve depolanması için özel olarak dizayn edilmiş bir sistemdir. 15, 45, 60 Litrelik net iç hacmi aşırı dış ortam koşullarında bile kesintisiz ısıtma ve soğutma sağlayan dahili kompresörü sayesinde önemli bir fark yaratmaktadır. Cihaz araç çakmak girişi sayesinde mobil uygulamalarda rahatlıkla kullanılabilmektedir. Özel germe kilitleri sayesinde kapağın açık kalması önlenmektedir. Anti-statik ve anti-bakteriyel boya. Hafif, yüksek sertlik, düşük nem tutuculuk ve yüksek kimyasal dayanıklılığa sahip kapak kombinasyonu. 80 kg yük taşıyabilme özelliğine sahip tekerler. Özel paslanmaz çelikten imal edilen paslanmaz kasa. Özellikleri: Mikroişlemci ile ısı kontrolü PID ile ısıtma kontrolü Röle kontrollü soğutma grubu Isıtma limit alarmı Ayarlanabilir histerisite -20/40 ºC arası sıcaklık ayarlama Mikroişlemci ile ısı kontrolü; Saniyede 60 ölçüm ile ısıtabilitesini sağlaması Sistemin sıcaklık ayarının kontrolünü ve takibini sağlar. Parlak led ekran sayesinde rahatlıkla okunabilir. 0,1 ºC hassasiyetle ayarlanabilir sıcaklık PID ile ısıtma kontrolü ;Isıtma işlemi kablo tipi rezistans ile sağlanır. Sistem 50 W gücündedir. PID kontrolü sayesinde iç sıcaklığın istenilen değerde stabil kalmasını sağlar. Röle kontrollü soğutma grubu; 12 vdc kompresörü ile çalışan sistem1/14 hp ve R134a gazı ile çalışmaktadır. Kompresör 60 W gücündedir. Paslanmaz kromdan yapılan dayanıklı iç kazanlar. Parlaklığı sayesinde ısı transferini minimuma indirme özelliği. Paslanmaz malzemeden yapılan iç sepetler. Taşınacak materyallerin yüzeyle direk temasını engelleyen, iç sepet dizaynı. Ürün seçenekleri: Bio Ice Bt-15, Bio Ice Bt-45, Bio Ice Bt-60

9 SERCEMEDIC TECHNOLOGY FOR HEALTH BIO-ICE Bio Ice is a system designed for transporting and storing of blood and blood products in a safe manner. Thanks to an internal compressor, its 15, 45, 60-litre net internal volume is able to prepare a continous heating and cooling condition even in condition of excessive external environment and this is a diffrentiation.thanks to the lighter entry Device can easily be used in mobile applications. thanks to special stretching keys the lid don,t remain open. Anti-static and anti-bacterial paint. the combination of its lid contain characteristics like Lightness, high rigidity, low moisture and high chemical durability. İts wheels can tolerate 80 kg load. İts stainless steel casing has been manufactured from special stainless steel. Characteristics: temperature control with Microprocessor, PID heating control, Relay-controlled cooling group and Heating limit alarm can be set histerisite. temperature control by a micrprocessor which can control temperature between 20/40 C, Making sure of the temperature of the system measuring ısıtabilite with 60 frames per second which provides the control and follow-up.thanks to the bright led display it is easily readable. Heating control by 0,1 ºc sensitivity adjustable temperature, Heating operation of cable resistance is achieved by cable type resistance, the power of system is 50 W. PID control can remain the desired internal temperature value stable.relay controlled cooling group; a system which works with 12 vdc compressor works with 1/14 hp and R134a gas. The power of Compressor is 60 W. İts ınternal boilers Made from durable stainless chrome. Minimizing heat transfer thanks to brightness property. Internal baskets made of stainless material. its internal basket prohibits the Direct contact of transferable matrıals with surface. Product options: Bio Ice Bt-15, Bio Ice Bt-45, Bio Ice Bt-60

10 SAĞLIK İÇİN TEKNOLOJİ BIO-ICE BT-300 Kan ve Kan Ürünlerinin, Organ ve soğuk zincir gereksinimi duyan tüm ürünlerin taşınması için özel olarak tasarlanmış BT- 300, 150 litrelik +4 C, 75 litrelik +22 C ve 75 litrelik -30 C bölmesi ile Toplam 300 litrelik net iç hacmi sayesinde aşırı dış ortam koşullarında bile kesintisiz soğutma sağlayan kompresör ve ısıtma sağlayan rezistans sistemi ile önemli bir fark yaratmaktadır. Araç Aküsünden direk beslenerek mobil ürün taşınmasında rahatlıkla kullanılabilen farklı dizayna sahip çok amaçlı, %100 yerli üretim BIO-ICE BT-300 ihtiyaçların karşılanması amacıyla özel olarak imal edilmiş bir üründür. 3 bölmeli olan bu üründe tüm ısıtma ve soğutma işlemi tek kompresörden gerçekleşmektedir. Ürünümüz halen İzmir Bölge Kan Merkezinde kullanılmaktadır. Araç arızası halinde yaklaşık 45 dakika soğutucuyu çalıştırabilen harici akü bulunmaktadır. Tamamen tıbbi kullanım için tasarlanmış ve ihtiyaca uygun olarak üretilmiştir. Taşıt içerisine ek olarak hiçbir tadilat yapmaya gerek duyulmamaktadır. Ayrıca ürün şehir elektriği ile de çalışmaktadır.

11 SERCEMEDIC TECHNOLOGY FOR HEALTH BIO-ICE BT-300 Bio Ice is a system designed for transporting blood and blood products, organs and all things need cold chain products. Thanks to an internal compressor and heating resıstance system, its 150, 75, 75 litre net internal volume is able to to prepare a continous heating and cooling condition even in condition of excessive external environment and this makes a diffrentiation. T-300 is a product that can be easily used for transporting mobile product thorough direct feeding of the vehicle,s battery. İt is specifically designed and used for multi purposes and produced 100% domestically. İt has been produces for satisfying different needs. İn this 3-pane product all heating and cooling process takes place in a single compressor.now our product is being used in İzmir regional blood Center. There is a external battery can run the system in case of any electricity failur for about 45 minutes. This system totally designed for medical use and is appropriate for medical needs. There is no need for modification in order to use in vehicle. It also works with the city electricity.

12 SAĞLIK İÇİN TEKNOLOJİ TECHNOLOGY FOR HEALTH sercemedical

İÇİNDEKİLER / INDEX MERKEZİ STERİLİZASYONDA GELECEĞİN TEKNOLOJİSİ FUTURE TECHNOLOGY IN CENTRAL STERILIZATION

İÇİNDEKİLER / INDEX MERKEZİ STERİLİZASYONDA GELECEĞİN TEKNOLOJİSİ FUTURE TECHNOLOGY IN CENTRAL STERILIZATION MERKEZİ STERİLİZASYONDA GELECEĞİN TEKNOLOJİSİ FUTURE TECHNOLOGY IN CENTRAL STERILIZATION Sterilizasyon, herhangi bir maddenin ya da cismin üzerinde bulunan, tüm patojen ve nonpatojen mikroorganizmaların

Detaylı

AQUATURAN POOL TYPE DEHUMIDIFICATION STATION

AQUATURAN POOL TYPE DEHUMIDIFICATION STATION AQUATURAN POOL TYPE DEHUMIDIFICATION STATION Havadaki nem miktarı %75 i geçtiği zaman konfor şartları bozulur nefes almak oldukça güç hale gelir. Bunu önlemek ve hava kalitesini arttırmak, nemi konfor

Detaylı

Buzdolabı. GKNE 4780 GKNE 4780 i

Buzdolabı. GKNE 4780 GKNE 4780 i Buzdolabı GKNE 4780 GKNE 4780 i tr en de INDEX GÜVENLİK 3 Kullanım amacı... 3 Su pınarlı ürünler için;... 5 Çocuk güvenliği... 5 HCA Uyarısı... 5 Kapı Açık Uyarısı... 6 Enerji tasarrufu için yapılması

Detaylı

Ticari Buzdolabı ve Dondurucu Commercial Refrigerator and Freezer. w w w.vodinox.com

Ticari Buzdolabı ve Dondurucu Commercial Refrigerator and Freezer. w w w.vodinox.com Ticari Buzdolabı ve Dondurucu Commercial Refrigerator and Freezer w w w.vodinox.com Kullanım Kılavuzu User Manual Kullanım Kılavuzu Kullanım Kılavuzu 1. Giriş 2. Garanti 3. Montaj ve kurulum 1. GİRİŞ Bu

Detaylı

Türkiye nin değerlerini Türk mühendisliği ile işliyoruz... We are processing, your values, with Turkish engineering...

Türkiye nin değerlerini Türk mühendisliği ile işliyoruz... We are processing, your values, with Turkish engineering... Türkiye nin değerlerini Türk mühendisliği ile işliyoruz... We are processing, your values, with Turkish engineering... İçindekiler / index 1 Biz / We are 2-3 Taahhüt Hizmetlerimiz / Our Commitment Services

Detaylı

SOĞUTMA SiSTEMLERi Cooling Systems

SOĞUTMA SiSTEMLERi Cooling Systems SOĞUTMA SiSTEMLERi Cooling Systems TSP Makine sahip olduğu 30 yılı aşkın sektör tecrübesi ile Türk plastik üreticisine yüksek standartlarda kaliteli makine ve yardımcı ekipman temin etmeye devam etmektedir.

Detaylı

2014 Entek LED Kurumsal Ürün Kataloğu

2014 Entek LED Kurumsal Ürün Kataloğu 2014 Entek LED Kurumsal Ürün Kataloğu INDEX Bir Bakışta Entek LED Entek LED At a Glance Misyonumuz, Vizyonumuz ve Prensiplerimiz Our Mission,Vision and Principles Hakkımızda About Us Sokak Aydınlatma Street

Detaylı

Servisiniz Kimliğinizdir / Your Service is Your Identity"

Servisiniz Kimliğinizdir / Your Service is Your Identity Servisiniz Kimliğinizdir / Your Service is Your Identity" AVA PLASTİK, 1994 yılında Hakan AKTAŞ tarafından kuruldu. Tekirdağ`ın Çerkezköy ilçesine bağlı şirin bir beldesi olan Veliköy`de faaliyette bulunan

Detaylı

K ESİN TİSİZ GÜCÜN K AY NAĞ I ÜRÜN KATALOĞU. www.kemsan.com.tr

K ESİN TİSİZ GÜCÜN K AY NAĞ I ÜRÜN KATALOĞU. www.kemsan.com.tr K ESİN TİSİZ GÜCÜN K AY NAĞ I ÜRÜN KATALOĞU www.kemsan.com.tr 1 www.kemsan.com.tr 3 Kemsan KPR Model Redresörler, Enerji santrallerinde İnverterlerin beslenmesi, Yenilenebilir enerji sistemleri ve birçok

Detaylı

güneşin doğduğu, rüzgarın estiği heryerde...

güneşin doğduğu, rüzgarın estiği heryerde... güneşin doğduğu, rüzgarın estiği heryerde... everywhere the sun rises, the wind blows... www.ferhat.com.tr güneşin doğduğu, rüzgarın estiği heryerde... everywhere the sun rises, the wind blows... şirket

Detaylı

Visual Plus / Visual / Concept

Visual Plus / Visual / Concept ENG / TÜRKÇE OVENS / FIRINLAR Visual Plus / Visual / Concept Visual Plus / Visual / Concept Working with an internationally prestigious brand Uluslararası prestiji olan bir marka ile çalışmak For 50 years,

Detaylı

Üretim Tesisleri Company Profile

Üretim Tesisleri Company Profile Şirket Profili Üretim Tesisleri Company Profile Production Plants O Söz konusu, Tekstil Terbiye Makineleri olunca, yılların makine imalat tecrübesi ve mühendislik altyapısı, her dönem değişen teknolojik

Detaylı

İÇİNDEKİLER INDEX. www.altigen.com.tr / www.flowtech.com.tr. PA Serisi Pnömatik Aktüatörlü Vanalar. 1 PA Series Pneumatic Actuated Valves...

İÇİNDEKİLER INDEX. www.altigen.com.tr / www.flowtech.com.tr. PA Serisi Pnömatik Aktüatörlü Vanalar. 1 PA Series Pneumatic Actuated Valves... İÇİNDEKİLER INDEX PA Serisi Pnömatik Aktüatörlü Vanalar. 1 PA Series Pneumatic Actuated Valves...1 VT Serisi Pnömatik Aktüatörlü Vanalar....2 VT Series Pneumatic Actuated Valves...2 Diğer Pnömatik Kontrol

Detaylı

DAĞITIM VE GÜÇ TRANSFORMATÖRLERİ DISTRIBUTION AND POWER TRANSFORMERS

DAĞITIM VE GÜÇ TRANSFORMATÖRLERİ DISTRIBUTION AND POWER TRANSFORMERS DAĞITIM VE GÜÇ TRANSFORMATÖRLERİ DISTRIBUTION AND POWER TRANSFORMERS Firma ELTAŞ A.Ş. Ahmet Güre tarafından 7 Ocak 1981 de kurulmuştur. Ahmet Güre bugünkü yönetim kurulu başkanıdır. Bir aile şirketi olan

Detaylı

Changes For Better - Today And Tomorrow CONTEK ŞİRKET PROFİLİ

Changes For Better - Today And Tomorrow CONTEK ŞİRKET PROFİLİ CONTEK ŞİRKET PROFİLİ Contek Sanayi ve Ticaret AŞ faaliyetlerini 1987 yılında Almanya da Contek GMBH olarak başlamıştır. 1995 yılında da Türkiye de ve Azerbaycan da ısıtma ve soğutma sektörüne girerek

Detaylı

20 Katalog Cataloq 14

20 Katalog Cataloq 14 20 Katalog Cataloq 14 Kaynak makinaları üretiminde geçmişten gelen birikimiyle sektörün lideri Sürekli AR-GE çalışmalarıyla müşteri ihtiyaçlarına dönük en gelişmiş ürünleri sunan Özen Makina, iç dinamiklerinde

Detaylı

Raylı Sistemler Katalog 2011

Raylı Sistemler Katalog 2011 Raylı Sistemler Katalog 2011 çindekiler Railway Substations Sheet Steel & Concrete Kiosk Switchgears Transformers Inductive&Capacitive Compensation Rectifiers Disconnecting Cubicles Negative Panels Over

Detaylı

CLR-S ATIK SIVI GERİ DÖNÜŞÜM SİSTEMİ CONTAMINATED LIQUIDS RECYCLING SYSTEM

CLR-S ATIK SIVI GERİ DÖNÜŞÜM SİSTEMİ CONTAMINATED LIQUIDS RECYCLING SYSTEM CLR-S ATIK SIVI GERİ DÖNÜŞÜM SİSTEMİ CONTAMINATED LIQUIDS RECYCLING SYSTEM Doküman Kodu: OZB. M.CLR-S Revizyon Tarihi: Yürürlük Tarihi: 03/09/2014 Revizyon No: 00 OZB.M.CLR-S.00-03/09/2014 1 BU BELGEDE

Detaylı

BSLM-6 G BSLM-7 G BSLM-8 G BSLM-10 G

BSLM-6 G BSLM-7 G BSLM-8 G BSLM-10 G BAROQUE SLM DONDURMA REYONU BAROK SLM GELATO SHOWCASE BSLM-6 G BSLM-7 G BSLM-8 G BSLM-10 G KULLANIM KLAVUZU TECHNICAL HANDBOOK SEVEL 1G.H.69.1.1.048.(R00) Dear Customer, This handbook will help you for

Detaylı

Montaj ve Kullanım Kılavuzu, sayfa 4 Installation and Operating Instructions, page 29

Montaj ve Kullanım Kılavuzu, sayfa 4 Installation and Operating Instructions, page 29 ModulA GREEN 40-10 220, 40-12 250, 40-18 250, 50-6 240, 50-12 270, 50-18 270 65-8 270, 65-12 340, 65-15 340, 80-8 360, 80-12 360, 100-12 450 Montaj ve Kullanım Kılavuzu, sayfa 4 Installation and Operating

Detaylı

Hayat Renklendikçe Güzelleşir...

Hayat Renklendikçe Güzelleşir... Wood Coating Systems Mobilya ve Sanayi Grubu Ürün Detayları Product Details for Furniture and Industrial Group www.polchem.com.tr Hayat Renklendikçe Güzelleşir... Ahşap Boyama Sistemleri Hayatınıza renk

Detaylı

KURTOĞLU ALÜMİNYUM SİSTEMLERİ, MİMARİ PROJELERİNİZE ESTETİK ÇÖZÜMLER SUNAR.

KURTOĞLU ALÜMİNYUM SİSTEMLERİ, MİMARİ PROJELERİNİZE ESTETİK ÇÖZÜMLER SUNAR. KURTOĞLU ALÜMİNYUM SİSTEMLERİ, MİMARİ PROJELERİNİZE ESTETİK ÇÖZÜMLER SUNAR. COMPANY INFORMATION The company started its work life with copper and lead casting in the 1960s and in the 1980s we started to

Detaylı

GL 76 M LD XS GL 76 M RD XS GL 76 MT C XS. Instructions for use and installation. Kullanım ve montaj talimatları

GL 76 M LD XS GL 76 M RD XS GL 76 MT C XS. Instructions for use and installation. Kullanım ve montaj talimatları Instructions for use and installation Built-in multi-function oven with 8 cooking modes Kullanım ve montaj talimatları 8 programlı çok fonksiyonlu ankastre fırın GL 6 M LD XS GL 6 M RD XS GL 6 MT C XS

Detaylı

EN USER GUIDE Please read this manual carefully for using your Signal Meter.

EN USER GUIDE Please read this manual carefully for using your Signal Meter. NEXT YE-220 DIGITAL SATLOCK TR KULLANIM KILAVUZU Ürünü kullanmak için lütfen bu kılavuzu dikkatlice okuyunuz. EN USER GUIDE Please read this manual carefully for using your Signal Meter. İÇİNDEKİLER :

Detaylı

AC AKTÜATÖR MANUELİ ACTUATORS CATALOGUE

AC AKTÜATÖR MANUELİ ACTUATORS CATALOGUE AC AKTÜATÖR MANUELİ ACTUATORS CATALOGUE Döküman Kodu: OZB. M.AC Revizyon Tarihi: 01.10.2013 Yürürlük Tarihi: 2009 Revizyon No: 05 OZB.M.AC.05-01/10/2013 1 BU BELGEDE ANILAN ÜRÜNLER FİRMAMIZIN KALİTE SİSTEMİ

Detaylı

SMART ACS. Klima Gaz Doldurma Boşaltma Cihazı A/C Recovery Recycling Recharge Machine. Kullanma Kılavuzu Operating Manual

SMART ACS. Klima Gaz Doldurma Boşaltma Cihazı A/C Recovery Recycling Recharge Machine. Kullanma Kılavuzu Operating Manual E Klima Gaz Doldurma Boşaltma Cihazı A/C Recovery Recycling Recharge Machine SMART ACS Kullanma Kılavuzu Operating Manual FR. 8.2.4-09 EKM AC 21.03.2014 Rev. 00 2-21 22-40 İçindekiler Teknik Özellikler...

Detaylı

Kullanma Kılavuzu Mikrodalga Fırın

Kullanma Kılavuzu Mikrodalga Fırın Kullanma Kılavuzu Mikrodalga Fırın Model : MD 2701 Mikrodalga fırınınızı kullanmadan önce bu talimatları dikkatle okuyunuz ve bu kılavuzu saklayınız. Eğer bu talimatlara uyarsanız mikrodalga fırınınız

Detaylı

DAĞITIM TRANSFORMATÖRLERİ DISTRIBUTION TRANSFORMERS. v.01 2015. www.ulusoyelektrik.com.tr

DAĞITIM TRANSFORMATÖRLERİ DISTRIBUTION TRANSFORMERS. v.01 2015. www.ulusoyelektrik.com.tr DAĞITIM TRANSFORMATÖRLERİ DISTRIBUTION TRANSFORMERS v.01 2015 www.ulusoyelektrik.com.tr İÇİNDEKİLER INDEX Hakkımızda / About Dökme Reçineli Kuru Tip Transformatör / Cast Resin Dry Type Transformer Standartlar

Detaylı

FP POLİGONAL FİLTRE MANUELİ POLYGONAL FILTER MANUAL

FP POLİGONAL FİLTRE MANUELİ POLYGONAL FILTER MANUAL FP POLİGONAL FİLTRE MANUELİ POLYGONAL FILTER MANUAL Döküman Kodu: OZB. M.FP Revizyon Tarihi: 21.04.2014 Yürürlük Tarihi: 2009 Revizyon No: 05 OZB.M.FP.05-21/04/2014 1 BU BELGEDE ANILAN ÜRÜNLER FİRMAMIZIN

Detaylı

Ürünler Kataloğu Products Catalogue

Ürünler Kataloğu Products Catalogue Ürünler Kataloğu Products Catalogue Transferli Ana Sedye (ES-100) Transfer Main Stretcher Hakkımızda Ambulans ve ambulans malzemeleri üzerine 10 yılı aşkın bir zamandır çalışan EMS Mobil Sistemler ve Hastane

Detaylı