ORTA DOĞU TEKNĐK ÜNĐVERSĐTESĐ Trafik ve Ulaşım Psikolojisi (TUP - Traffic and Transportation Psychology) Opsiyonu Tezli Yüksek Lisans Program Taslağı

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ORTA DOĞU TEKNĐK ÜNĐVERSĐTESĐ Trafik ve Ulaşım Psikolojisi (TUP - Traffic and Transportation Psychology) Opsiyonu Tezli Yüksek Lisans Program Taslağı"

Transkript

1 ORTA DOĞU TEKNĐK ÜNĐVERSĐTESĐ Trafik ve Ulaşım Psikolojisi (TUP - Traffic and Transportation Psychology) Opsiyonu Tezli Yüksek Lisans Program Taslağı 1. Açılması Önerilen Programın Adı Orta Doğu Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Trafik ve Ulaşım Psikolojisi (TUP) Opsiyonu Tezli Yüksek Lisans Programı 2. Programın Açılma Gerekçesi Trafik kazaları, neden olduğu yüksek can kaybı, yaralanmalar ve ekonomik kayıp nedeniyle Türkiye nin önde gelen sosyal ve epidemiolojik sorunlarından birisidir. Türkiye de yük ve yolcu taşımacılığınn % 96 sinin karayolları ile yapılması ve trafikteki araç sayısının her 10 yılda ikiye katlaması nedeniyle trafik kazalarını önleyici hizmetler her yıl daha büyük önem kazanmaktadır. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) raporlarına göre her yıl trafik kazaları dünyada yaklaşık 1.2 milyon insanın hayatını kaybetmesine, 20 ila 50 milyon kişinin yaralanmasına ve küresel ekonominin 518 milyar Amerikan dolar zararına yol açmaktadır. Türkiye, özellikle trafik kazaları sonucu oluşan ölüm ve yaralanmalarda dünyada en riskli ülkeler arasında yer almaktadır (DSÖ Raporları, 2004). Trafikteki toplam araç sayısı ve yılda gidilen km dikkate alınarak yapılan hesaplamalara göre Türkiye Avrupa Birliği ortalamasının oldukça üzerindedir. Örneğin, 1 milyar kilometre başına düşen can kaybı oranı Đngiltere ve Finlandiya da yaklaşık 8 kişi, Yunanistan da yaklaşım 25 kişi iken bu oran Türkiye de 73 kişidir. Türkiye için trafik güvenliği göstergelerindeki olumsuz artışın devam ettiği görülmektedir. Örneğin, Sayıştay ın Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) için Mayıs 2008 yılında hazırladığı rapora göre; 1998 yılında Türkiye de kaza meydana gelmişken 2006 yılına gelindiğinde bu sayı % 59 luk bir artışla ya ulaşmıştır. Trafik kazalarındaki artışa paralel olarak ölü ve yaralı sayısı da 2003 yılından itibaren artış göstermiştir yılında trafik kazaları neticesinde yaralananların sayısı iken 2006 yılına gelindiğinde bu sayı % 42 lik bir artışla ye ulaşmıştır. Benzer şekilde trafik kazası sonucu ölümler de, resmi sayılara 1

2 göre 3946 dan 4633 e yükselmiştir. Ancak trafik kazalarına ilişkin olarak açıklanan istatistiklerin kaynağını oluşturan kaza tespit tutanaklarındaki ölü sayıları ile meydana gelen maddi hasar miktarı gerçeği yansıtmamaktadır. Dolayısıyla kaza sonucunda ölenlerin sayısı ile maddi hasar miktarı açıklanan rakamların oldukça üzerindedir (s.13). Ayrıca, trafik kazalarının 2020 yılında dünyada insan sağlığını tehdit eden üçüncü önemli unsur olacağı tahmin edilmektedir (DSÖ Raporları, 2008). Bu nedenlerle, Aralık 2009 da 90 a yakın ülkenin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcilerinin Moskova da toplanarak yayımladıkları Moskova Deklarasyonu trafik kazaları ve sonuçları ile Acil Önlem Çağrısı ile sonuçlanmıştır. Bu çağrı üzerine, Şubat 2010 yılında Birleşmiş Milletler tarafından bir ilk olan BM Kararı alınmıştır. Bu karara göre, yılları arasındaki 10 yıllık dönemi trafik güvenliğinde decade of action olarak ilan edilmiştir. Böylece, dünyadaki tüm kurum, kuruluş, ve devletler başta maddi olmak üzere her türlü katkı ve unsurlarla trafik kazaları ve ulaşım sorunları ile mücadeleye resmen davet edilmiş ve beraberinde çeşitli uygulama, proje ve aksiyonlar başlatılmıştır. Trafik kazalarında insan faktörünün başat rol oynamsı nedeniyle, son 20 yılda özellikle Batı ülkelerinde trafik ve ulaşım psikolojisi, kaza ile ilintili süreç ve sonuçların incelendiği ve uygulamaya bilgi aktarıldığı hızla gelişen bir (displinlerarsı) araştırma ve uygulma alanına dönüşmüştür Programın Amaçları Bölümüzde trafik ve ulaşım psikloji alanında yıllardır araştrmalar ve geniş kapsamlı projeler yürütülmektedir. Önerilen Trafik ve Ulaşım Psikolojisi Tezli Yüksek Lisans Programı ile araştırmaların ve alana yapılan katkıların daha sistematik olarak yürütülemsi amaçlanmaktadır. Önerilen programın kısa, orta ve uzun dönemdeki amaçları; 1) trafik kazalarına bağlı ölümlerin, istemsiz yaralanmaların ve ekonomik kaybın azaltılmasına yönelik bilimsel katkının sağlanması, 2) gerek akademi gerek uygulama alanında (örn., EGM, Karayolları Genel Müdürülüğü vb.) ihtiyaç duyulan trafik ve ulaşım güvenliğine yönelik insan kaynağının yetiştirilmesi, bilgi birikiminin oluşturulması ve araştırmaların niceliğinin ve niteliğinin artırılması, 3) hem yerel, hem bölgesel hem de uluslararası araştırmalara (örn., BAP, TÜBĐTAK, AB vb.), değişim programlarına, seminer, atölye çalışmaları, konferans ve etkinliklere katkı ve katılım sağlanması, 4) gerekli alt yapının (örn., laboratuar) oluşturulması ve 2

3 küresel rekabeti sürdürebilecek halde yenilenerek bir çeşit mükemmelliyet merkezine dönüştürülmesi, 5) insan faktörünün önemli rol oynadığı konularda ölçüm araçları, envanterler, eğitim modülleri, ve prototipler geliştirilmesi, 6) üniversitenin temel misyonundan biri olan kamuoyununun genel sağlık ve iyilik haline anlamlı katkı yapılması, ve 7) yüksek lisans/doktora eğitimi ile araştırmaya ağırlık veren, disiplinlerarası çalışma konularını ön planda tutan, uluslararasılaşmayı amaç edinen Orta Doğu Teknik Üniversitesi nin stratejik hedefine ve program çeşitliliği amacına uygun olarak, yukarıdaki amaçlara hizmet edecek ilgili alanda yeni bir lisansüstü eğitim hizmeti sunmak olarak belirlenmiştir 2.2. Programın Genel Yaklaşımı ve Beklentiler ve Đstihdam Trafik kazalarının dünyada her geçen yıl arttığı bilinmektedir. Ancak, trafik ve yaşam güvenliği konusunda Hem Dünya da bölgesel farklılıklar hem de aynı bölge içinde ülkeler arası farklılıklar dikkati çekmektedir. Bu farklılıklar, özellikle Avrupa da güvenli olarak bilinen Kuzey/Batı Avrupa ve riskli olarak bilinen Güney ve Doğu Avrupa ve onun yakın komşuları olan Orta Doğu ülkeleri arasında belirginleşmektedir. Bir Güneydoğu Avrupa/Akdeniz ülkesi olan Türkiye de trafik ve yaşam güvenliği açısından riskli ülkeler grubunda yer almaktadır. Önerilen program çerçevesinde; sosyal psikolojik bilimsel kuram ve yöntemleri kültürlerarası çerçevede kullanabilecek ve kültürlerarası araştırma ve çalışmaları yürütebilecek araştırmacıların yetiştirilmesi ayrıca hedeflenmektedir. Böylece, sürdürülebilir bir güvenlik için gerekli olan bilgi ve beceriler hem evrensel hem de kültürel boyutta ele alınabilecektir. Önerilen program farklı disiplinlerden öğrencilerin (örn., psikoloji, mühendislik, şehir planlama, halk sağlığı) ve halen kamu ve özel kuruluşlarda ve sivil toplum örgütlerinde trafik, ulaşım ve güvenlik konularında çalışan kişileri hedeflemektedir. Özellikle trafik ve ulaşım güvenliği söz konusu olduğunda insan, çevre ve araç etkileşimi önemli bir faktördür. Kazalarda her üç faktör ve bu faktörler arasındaki etkileşimin ayrıntılı olarak araştırılması gerekmektedir. Bu nedenle, bu programın bir diğer amacı insan, çevre ve araç faktörlerinin tek tek ve birlikte trafik kazalarındaki rolünü değerlendirebilen, diğer bir deyişle trafik güvenliği ve kazalarına insan faktörü, psikososyal, kültürel ve fiziksel çevre ve teknik bakış açılarından değerlendirebilen disiplinlerarası yaklaşıma sahip insan gücü yetiştirmektir. Böylece, kazaları önleyici politikaların, planların ve uygulamaların geliştirilmesine önemli katkı yapacağı öngörülmektedir. 3

4 Yetiştirilen insan gücü istihdamı konusunda devlet, belediyeler, sivil, vakıf, özel kurum ve kuruluşlarında ve araştırma, geliştirme ve uygulama alanlarında önemli bir ihtiyaç ve açık olduğu söylenebilir. Örneğin, 1997 yılında değiştirilen 2918 Sayılı Karayolları Kanunu ile belirli trafik suçlarını işleyen sürücülerin ehliyetlerine el koyulmakta ve ehliyetlerini geri alabilmeleri için Psikoteknik Değerlendirme Testlerinden başarı ile geçmeleri gerekmektedir. Bu kapsamda kurulan Sürücü Psikoteknik Değerlendirme Merkezlerinde yaklaşık 250 psikolog görev yapmaktadır. Türk Psikologlar Derneği nin ve bünyesindeki Trafik Komisyonun resmi olarak izlediği bu uygulamada görev alacak uzman psikologların yetiştirilmesi ve etkin uygulama için gerekli nitelikli insan gücüne bu program ile katkı sağlanacaktır. Ayrıca, Avrupa Birliği nde (örn., Almanya ve Avusturya) bu program ve benzeri eğitimler sonrasında yetişen trafik psikologları alanda çalışabilmektedirler. Uyum yasaları ve süreçleri doğal bir yansıma olarak benzeri düzenlemeleri kısa zamanda ülkemize getieceği için bu program önceden hazır olma niteliğini de taşıyacaktır. Belirtildiği gibi devlet, sivil, özel ve diğer kurum ve kuruluşlarda ilgili alanda yetişmiş insan gücü sıkıntısı gayet belirgindir Ülkemizdeki Durum ve Neden ODTÜ Psikoloji Bölümü? Ülkemizde başta Gazi Üniversitesi olmak üzere az sayıda üniversitede daha çok çevre (yol) faktörüne odaklı araştırma merkezleri ve yüksek lisans programları bulunması karşın Trafik ve Ulaşım Psikolojisi konusunda hiçbir program bulunmamaktadır. Bu alanda, sadece Đngiltere deki Cranfield Universitesi 2009 da Sürücü Davranışları ve Eğitimi başlıklı bir yüksek lisans ve sertifika eğitimi başlatmıştır. Önerilen program halen önemli bir eksikliği giderecek ilk adım olma özelliğine sahiptir. Sosyal Bilimler Atıf Endeksi ve benzeri göstergeler incelendiğinde trafik güvenliğinin sosyal ve davranış bilimleri alanında Türkiye den yapılan yayınların çok önemli bir bölümünün ODTÜ Psikoloji tarafından yapıldığı görülmektedir. Ayrıca, başta AB, TÜBĐTAK, ve ABD üniversiteleri ile olan işbirlikleri ve projeler olmak üzere, seminerler, sempozyumlar ve trafik psikoloji alanında eğitilmiş ve yetişmiş uzmanların bu alandaki faaliyetleri ve vermekte oldukları dersler geçtiğimiz 12 yılı kapsamaktadır. Bu birikim, deneyim ve altyapı ODTÜ Psikoloji Bölümü nü Trafik ve Ulaşım Psikolojisi (TUP) Tezli Yüksek Lisans Programının açılabileceği en uygun kurum olduğuna işaret etmektedir. 4

5 3. Açılması Önerilen Programın Diğer Programlar ile Đlişkisi Önerilen Trafik ve Ulaşım Psikolojisi (TUP) Tezli Yüksek Lisans Programı diğer lisansüstü programlar ile işbirliği içinde çalışmalarını sürdürecektir. Bu kapsamında açılacak derslerin yanısıra öğrenciler, talepte bulundukları takdirde ilgili öğretim üyelerinin onayıyla diğer sosyal, mühendislik veya mimarlık bilimleri alanlarından da seçmeli dersler alabileceklerdir. Önerilen program öğrencilere sağladığı olanaklarla üniversitemizin öncelikli hedefleri arasında yer alan lisansüstü eğitim ve akademik araştırma çeşitliliğin artırılmasına katkı sunacaktır. 4. Açılması Önerilen Programa Öğrenci Talebi Üniversitemizde açılacak Trafik ve Ulaşım Psikolojisi (TUP) Tezli Yüksek Lisans Programı na başta psikoloji, inşaat mühendisliği, ve şehir bölge planlama olmak üzere sosyal, mühendislik ve mimarlık bilimlerinin farklı disiplinlerinden yeterli sayıda öğrencinin başvuracağı öngörülmektedir. Ayrıca, Polis Akademisi ve Harp Okulları ndan öğrenci çekme potansiyeline sahiptir. Bu programın halihazırda kamuda çalışmakta olan Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı Trafik Birimleri ve Karayolları uzmanlarının, psikoteknik değerlendirme ve trafik rehabilitasyonu alanında çalışan psikologlarının ve uzmanlarının, adli tıpçıların ve özel sektörde danışmanlık hizmeti veren güvenlik danışmanlarının ilgisini çekeceği beklenmektedir. Program, kazalar ve diğer yaralanmalara yönelik eğitim konularını da içereceği için acil müdahale ve sivil savunma uzmanlarının, iş güvenliği uzman ve müfettişlerinin ve benzeri grupların ilgisini çekme potansiyelini de taşımaktadır. Trafik ve Ulaşım Psikolojisi (TUP) Tezli Yüksek Lisans Programı na yönelik ilk 4 yıllık öğrenci talebi için öngörümüz aşağıdaki tabloda belirtilmiştir. Yıllar Programa Beklenen Başvuru/Kabul Sayısı Toplam Güz Đlkbahar Başvuru/Kabul 1. Yıl 30/7-30/7 2. Yıl 40/10-40/10 3. Yıl 45/10-45/10 4. Yıl 50/10-50/10 TOPLAM (4 yıl) 165/37-165/37 5

6 5. Önerilen Programa Öğrenci Kabul Koşuları Trafik ve Ulaşım Psikolojisi Tezli Yüksek Lisans Programı na başvuracak adaylardan aşağıdaki asgari ölçütleri karşılamaları gerekmektedir. Bu ölçütleri sağlayan adaylar istenen belgeler üzerinden bir ön değerlendirmeye alınır. Ön değerlendirmeden başarıyla geçen adaylar ile mülakat yapılır. Đkinci değerlendirmeden de başarıyla geçen adaylar Yüksek Lisans Programı na kayıt yaptırmaya hak kazanır. Trafik ve Ulaşım Psikolojisi (TUP) Tezli Yüksek Lisans Programı na Başvuru Ölçütleri ve Đstenen Belgeler: 1. ODTÜ başvuru formu. 2. Lisans not çizelgesi örneği. 3. Niyet mektubu referans mektubu (ODTÜ Psikoloji Bölümü Öğrencileri muaftır). 5. Mezuniyet Not Ortalaması: 2.50 / 4,00 (70 / 100). 6. ALES Eşit Ağırlık 60 (veya GRE Quantitative 648). 7. ODTÜ Đngilizce Yeterlilik Sınavı (ĐYS) 70, TOEFL CBT: Tezli Yüksek Lisans Derecesi için Gerekli olan Toplam Kredi Sayısı ve Dersler Psikoloji Bölümünde bulunan diğer yüksek lisans programlarıyla tutarlı olarak Trafik ve Ulaşım Psikolojisi Tezli Yüksek Lisans Programı nı tamamlamak için toplamda 24 ODTÜ kredisi veya 120 Avrupa kredisi (ECTL), diğer bir deyişle, 8 kredili ders, 1 Prothesis, 1 Special Studies ve 1 Master tezinden oluşmaktadır (bakınız Ek 1). Programda Psikoloji, Đnşaat Mühendisliği ve Şehir ve Bölge Planlama tarafından sağlanacak yüksek lisans derslerinin kodları, kredileri ve içeriklerine ilişkin bilgi ve tanımlar Ek. 2 de sunulmuştur. Ek 2 de dersler ve ingilizce kısa tanımları yer almaktadır. Psikoloji lisans programları dışından başvuruda bulunan adayların Trafik ve Ulaşım Psikolojisi Tezli Yüksek Lisans Programı na kabul edilmesi durumunda bilimsel hazırlık kredilerini tamamlayarak devam etmeleri gerekmektedir. Bilimsel hazırlık süreci ve alınacak dersler aynı durumda olup Psikoloji Bölümü Yüksek Lisans Programlarına kabul öğrencilere uygulanan yapı ile tutarlı olacaktır. 7. Önerilen Yüksek Lisans Programı nda Görev Alacak Öğretim Üyeleri Önerilen tezli Yüksek Lisans Programı na katkı sunabilecek öğretim üyelerinin listesi Ek. 3 de sunulmuştur. 6

7 8. Önerilen Yüksek Lisans Programı nda Görev Alacak Öğretim Üyelerinin Özgeçmişleri Đlgili öğretim üyelerinin özgeçmişleri ayrıca sunulmuştur. 9. Yardımcı Personel Yeterliliği Önerilen Yüksek Lisans Programı ile ilgili olarak uzman, teknisyen gibi yardımcı personele şu an için ihtiyaç duyulmamaktadır. Gerekli teknik destek test geliştiricileri ve bu programda yer alan öğretim üyeleri tarafından verilecektir. Araç simülatörü, yüz okuyucu ve benzeri üst düzey ölçüm araçlarının eğitimler için öğretim üyelerinin katkısına ilaveten gerektiğinde sistem sahiplerinden ek Kullanıcı Eğitimi alınabilecektir. 10. Laboratuar Cihaz Yeterliliği Trafik ve Ulaşım Psikolojisi Tezli Yüksek Lisans Programını desteklemek ve öğrencilerin uygulamalı eğitimlerini en iyi şekilde yapmalarını sağlamak amacı ile tam teşekküllü biri ODTÜ Psikoloji Bölümü nde diğeri MODSĐMMER de olmak üzere 2 adet laboratuar mevcuttur. Bu laboratuarlarda TÜBĐTAK-ODTÜ-BĐLTEN, ODTÜ ve Ankara Üniversitesi Psikoloji Bölümlerinin ortaklaşa geliştirdikleri ve Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından eğitim birliklerinde sürücü seçmek için ve Psikoteknik Değerlendirme Merkezlerinde suçlu sürücülerin (e.g., çeşitli trafik kurallarını ihlal ettikleri için ehliyeti elinden alınan sürücüler) değerlendirilmesinde kullanılan bilgisayar tabanlı psiko-teknik değerlendirme test cihazı olarak adı geçen Mobilsoft TRAFĐKENT ekipmanı bulunmaktadır. Ayrıca, 6. Çerçeve SAFEAST Projesi kapsamında TÜBĐTAK ve ODTÜ desteği ile kurulan uygulama laboratuarında 5 bilgisayar, bilgisayar tabanlı nörolojik test sistemi (Cambridge Neuorological Test Battery - CANTAB), Viyana Psikoteknik Değerlendirme Sistemi; yarı-profesyonel 2 video kamera, hız ölçümleri için radar, alkolmetre, tansiyon aleti, baskül, görüş açısı, netliği ve derinliğini ölçmek için kullanılan cihazlar ve testler bulunmaktadır Eylül ayından bu yana BM Kararı ( yılları arasındaki 10 yıllık dönemin decade of action olarak ilan edilmesi) uyarınca pilot olarak seçilen 10 ülke arasında yer alan Türkiye deki Program Đzleme ve Değerlendirme Faaliyetleri Johns Hopkins ODTÜ tarafından Psikoloji Bölümü Trafik ve Ulaşım Güvenliği 7

8 akademisyenleri tarafından yürütülmektedir. Bu çerçevede de know how ve gerekli ölçme değerlendirme ölçek ve ekipmanları kullanılmaktadır. Halen aktif olarak kullanılan bu olanaklar, yeni alınan ve ODTÜ Rektörlüğü tarafından Trafik ve Ulaşım Psikolojisi alanındaki çalışmaların Ar-Ge olarak da yapılabilmesi için MODSĐMMER de tahsis edilen Đnsan Faktörü Laboratuarı ile güçlendirilmiştir. Bu kapsamda, son teknoloji ürünü Araç Simülatörü, Yüz Okuyucu, Observer XT gözlem kayıt analiz ve değerlendirme testi gibi ekipmanlar envantere eklenmiş ve TUP kapsamında yürütülecek her türlü gözlem, deney, simülasyon, duygu ve tepki ölçümü veya anket uygulamasını gibi araştırmaların kolaylıkla yapılmasını sağlayacaktır. Buna ilaveten, bazı fiziksel engeli ya da nörolojik sorunları olan sürücü gruplarının (örn., dementia, ağır görme engeli vb.) araç kullanma davranışları simülatörler aracılığıyla öğrenciler tarafından incelenebilecektir. Ayrıca, başta ODTÜ Merkezi Labaratuvarı nda olmak üzere üniversitemizde trafik ve ulaşım güvenliği araştırmaları için gerekli altyapı ve olanaklar bulunmaktadır. Özetle, önerilen yüksek lisans alanında uluslararası en üst seviyede araştırmaları yürütecek düzeyde teknik ve araştırma altyapısı halen üniversitemizde mevcuttur. 11. Eğitim-Öğretim ve Araştırma için Mevcut Ekipman Dökümü ve Kullanım Alanları Programa kayıtlı tüm öğrencilere üniversitemizde bulunan bilgisayar laboratuvarlarından internet hizmeti verilecektir. Bu bilgisayarlar aracılığı ile kütüphanenin kaynakları taranabilmekte, kütüphanenin üye olduğu tüm elektronik kaynaklardan faydalanılabilmekte, gerekli bilgisayar programlarına ulaşılabilmekte ve çıktı alınabilmektedir. Ayrıca, yukarıda adı geçen laboratuarlar ve ekipmanlar öğrenciler tarafından kullanılacaktır. 12. Lisansüstü Öğrencilerin Kullanımına Açık Terminaller ve Kullanım Zamanları Bilgisayar ve uygulamalı laboratuvarlar dönem süresince, laboratuvarlarda ders veya başka bir araştırma olmadığı zamanlarda, mesai saatlerinde veya araştırmaların gerektirebileceği zaman dilimlerinde açıktır ve öğrencileri yararlanabilirler. 8

9 13. Lisansüstü Öğrencilerinin Katkı Payları ve Barınma Olanakları Öğrenciler barınma ihtiyaçlarını karşılamak için yurt veya benzeri imkanlardan yararlanacaklardır. Derslerin gerektireceği ihtiyaçlar (örn., kitap vb.) da öğrencinin sorumluluğundadır. Öğrencilerin hem çalışarak gelir elde edebilecekleri hem de kendilerini geliştirebilecekleri projelere katılımını sağlamak amaçlanmıştıır. Öğrencilerin değişimleri için başta Erasmus programları olmak üzere farklı programlardan yardım ve destek sağlanılması planlanmıştır. Ayrıca, bir öğrenci için oldukça ciddi bir maddi harcama gerektirecek simulatör, donanımlı araç ve psikoteknik test uygulamalarının halihazırda devam eden veya öğrencilerin ihtiyacı yönünde hazırlanmış projelerin bütçelerinden karşılanması planlanmaktadır. 14. Önerilen Yüksek Lisans Programı ile Đlgili Olarak Üniversite Kütüphanesinde Bulunan Süreli Yayınların Listesi Önerilen Yüksek Lisans Programı ile ilgili olarak üniversite kütüphanesinde bulunan süreli yayınların listesi Ek. 4 de sunulmuştur. 15. Önerilen Yüksek Lisans Programı nın Niteliği Trafik ve Ulaşım Psikolojisi Tezli Yüksek Lisans Programı genel yapısı itibari ile güvenlik ve trafik psikolojisi alanında bilimsel kuram ve yöntemleri doğru, etkin ve verimli kullanabilecek, çok yönlü bilgi birikimine sahip, karşılaştırmalı ve kültürlerarası araştırma ve çalışmaları yürütebilecek araştırmacılar yetiştirecek ve halihazırda kamu, özel ve sivil toplum örgütlerinde bu konularda çalışmalarını sürdüren kişilerin trafik psikolojisi uzmanlığı alacağı disiplinlerarası bir bilim programı olacaktır. Bunlara ilaveten, önerilen program gelecek 50 yıllık dönemde insan sağlığının ve yaşamının daha güvenli ve kaliteli bir şekilde sürdürülebilmesi için gerekli politikaları üreten, planlamaları ve araştırmaları yapan, önlemleri ve gerekli müdahale çalışmalarını hayata geçiren insan kaynağının oluşmasına katkı sağlayacaktır. 9

10 EKLER: EK 1: Trafik ve Ulaşım Psikolojisi (TUP) Tezli Yüksek Lisans Programı Özet Tablosu Yüksek Lisans Dersleri (8 Ders + 1 Prothesis, 1 Special Studies ve 1 Master Tezi) Dönem Ders Kredi - EC ODTÜ 1. Dönem PSY 500 Research Methods (Must) 7.5 (3-0)3 Overview to Traffic and Transportation Psychology (Must) 7.5 (3-0)3 An elective course from the list of course descriptions 7.5 (3-0)3 An elective course from the list of course descriptions 7.5 (3-0)3 2. Dönem An elective course from the list of course descriptions 7.5 (3-0)3 An elective course from the list of course descriptions 7.5 (3-0)3 An elective course from the list of course descriptions 7.5 (3-0)3 An elective course from the list of course descriptions 7.5 (3-0)3 3. Dönem 5XX Prothesis Seminar 10 NC 599 Master Thesis 15 NC 8XX Special Studies 10 NC 4. Dönem 599 Master Thesis 15 NC 8XX Special Studies 10 NC TOPLAM KREDĐ:

11 EK 2: Trafik ve Ulaşım Psikolojisi (TUP) Tezli Yüksek Lisans Programı Dersleri ve Đçerikleri PSY 570: Overview to Traffic and Transportation Psychology The aim of the course is to update student s knowledge of traffic and transportation psychology. The course will cover all the main fields of traffic psychology and give students view of the recent findings and current topics in the field. Since students in the MS programme will come from different disciplines, this course guarantees that the students have enough knowledge of traffic psychology for attending the MS programme. PSY 574 Research Methods of Traffic Psychology Traffic and transportation psychology uses research methods from various disciplines. The aim of this course is to introduce students to the main types of research methods used in the field including on-road and in-car measurement techniques, surveys, analyses based on traffic statistics, and experimental methods. In addition, relevant statistical techniques for data analysis will be introduced and special problems of traffic behaviour data discussed about. PSY XXX Traffic Psychology Practicum In practicum course, students will conduct three small studies in which different methods will be used for studying the same problem. The aim is to deepen the knowledge learned in Research Methods of Traffic Psychology course by independent project work. PSY 578 Accident Prevention and Safety Intervention Techniques The applied aim of the traffic psychology is to improve traffic safety in general by reducing the likelihood of an accident and minimizing the adverse consequences of an accident. In this course, students will familiarize themselves with the main accident prevention and safety intervention methods. The aim is that students understand the strengths and limitations of these techniques and later can apply them in traffic safety work. PSY 572: Social Psychology of Driver Behavior and Attitudes Introduction to the basic theories and principles of social psychology in relation with transportation safety, driver attitudes, and behavior. There will be a special emphasis on the risk perception in transportation, risky driver behaviors, design for safely campaign, and programs on changing negative safety attitudes and aberrant driver behaviors. PSY 573 Risk Factors for Psychomotor and Cognitive Processes in Driving First, cognitive processes such as perception, attention, reasoning, learning and memory will discussed in the course. Then, physiological and neurological effects of alcohol and substance (e.g., marijuana) use in humans will be covered. The effects of alcohol and substance use on the cognitive processes in driving behaviors will be emphasized. Finally, the effects other factors (e.g., fatigue, age and neurological disorders) on driving behavior will be discussed. PSY 571 Accident and Behavioral Models, Theories, and Its Implications A historical survey of the theoretical and empirical developments and its implications in safety and transportation psychology to provide the student with an integrated overview of the field. 11

12 PSY 500 Research Methods The aim of this course is to enable students to use several statistical techniques to analyze data with SPSS (Statistical Package for Social Sciences) program. The statistical techniques include t-test (independent and dependent), Chi-square, analysis of variance (ANOVA), MANOVA, correlation, regression, multiple regression, and factor analysis. PSY 506 Training, Development and Evaluation This course is basically concerned with teaching basic training and employee development techniques used in industry. Furthermore, the course also covers how to evaluate the effectiveness of a specific training program. The typical topics of the course inclede need assessment, training techniques, training for special groups (e.g., executives, middle managers, hard-core unemployed), the choice of criteria in evaluating training programs. The orientation of this course is both theoretical and applied. PSY 509: Advanced Overview of I/O Psychology In this course, major areas of industrial and organizational psychology, such as job analysis, performance appraisal, personnel selection, training, work motivation, job satisfaction, work accidents and injuries, leadership and organizational structure and design are covered with an emphasis on current issues and problems. The orientation of the course is planned to be a theoretical one. PSY 519: Human Factors and Performance Humans in organizations accomplish their task in a context of human-machine-systems. This course focuses on understanding the erlationship between the system and the capabilities of working people (and road users). The course coverage includes information processing, display systems, decision making, and human error. PSY 556: Applied Social Psychology A problem-oriented approach is adopted in analyzing issues such as safety in general and traffic safety in particular. Social psychological models and approaches will be emphasized on how to cope with unintentional injuries and to develop effective and sustainable safety in life and on roads. PSY 567: Psychological and Social Aspects of Disasters This course is designed to give students an overview of the psycho-social consequences of disasters and psychological intervention methods that can be used with survivors, emergency workers and volunteers following disasters. The course also provides a critical examination of individual and community responses for effective mitigation and preparedness behaviours. Ethical guidelines for psychological services and research in disaster situations wil also be covered. PSY 449: Health Psychology The course is designed to provide students with a thorough and up-to-date presentation of the major issues, theories, concepts and research in health psychology. An integration of biological, psychological and social aspects of people s lives will be stressed. PSY 462: Cultures, organizations, and safety A historical survey of the theoretical and empirical developments and its implications in safety and safety culture, safety culture and climate, safety culture approaches, measures and tools, case studies and Manchester Safety Culture Framework. 12

13 CE 353: Principals of Transportation and Traffic Engineering Introduction to transportation systems. Vehicles, network and terminals as components of transportation systems engineering. Designs of transportation facilities emphasizing land transportation. Operations planning of transportation systems and traffic engineering. Models of traffic flow. Traffic analysis at intersections. Basic definitions and computations of level of service. Planning and management. CE 451: Analysis of Transportation Systems Development of transportation demand and supply models. Analysis of cost functions, cost estimating methods and some general cost function. Merging supply and demand models for network equilibration. Simulation and optimizing approaches for equilibrium. Evaluation of alternative transportation systems. Transport regulation in an efficient or in an excessive competitive environment. Cost and demand conditions of a regulated industry. CE 452: Traffic Safety and Accident Investigation Introduction, causes of traffic accidents, statistical report on road accidents, safety effectiveness of highway design elements, identification of problem locations, data analysis of problem locations, accident reporting systems, education and training, rescue and hospital services. CE 555: Traffic Engineering I Detailed study of the transportation planning process. Inventory of existing travel demand, different types of O-D studies, analysis and model building, trip generation, trip distribution model split and trip assignment techniques, forecasting and plan evaluation. CE 556: Traffic Engineering II Volume, speed and travel time studies. Measurement techniques of fundamental traffic stream characteristics. Statistical distributions, traffic stream models. Capacity of rural highways, freeways, signaled intersections. Traffic management techniques. CRP 351: Urban Transport Planning Designed to cover a whole range of issues related to urban transportation. Main themes are context and definition of urban transportation planning, characteristics of urban travel, transportation planning and decision making, demand and supply analyses. Transport economics and transport for a sustainable future are examined. Issues regarding the urban land/use, location choice of urban activities and transportation also analyzed. CRP 454: Urban Transport Systems: Planning and Design Planning and design of transport networks, modes, systems, stations. Network and urban form considerations. Route and capacity planning for public transport systems. Planning for pedestrian circulation, city centre pedestrianisation. New urbanism movement planning for pedestrian-oriented and transit-oriented neighborhoods. Principles of traffic calming. Design considerations fro planning car parks, road junctions, stations, and interchange facilities. 13

14 EK 3: Öğretim Üyeleri Listesi Ünvanı, Adı Soyadı 1 Prof. Dr. Hürol Fışıloğlu (PSY) 2 Prof. Dr. Faruk Gençöz (PSY) 3 Prof. Dr. Tülin Gençöz (PSY) 4 Prof. Dr. Emine Olcay Đmamoğlu (PSY) 5 Prof. Dr. Ayşe Nuray Karancı (PSY) 6 Prof. Dr. Bengi Öner-Özkan (PSY) 7 Prof. Dr. Nuray Sakallı-Uğurlu (PSY) 8 Prof. Dr. Hayriye Canan Sümer (PSY) 9 Prof. Dr. Nebi Sümer (PSY) 10 Doç. Dr. Belgin Ayvaşık (PSY) 11 Doç. Dr. Reyhan Bilgiç (PSY) 12 Doç. Dr. Sibel Kazak Berument (PSY) 13 Doç. Dr. Timo Juhani Lajunen (PSY) 14 Yrd. Doç. Dr. Özlem Bozo Đrkin (PSY) 15 Yrd. Doç. Dr. Özlem Bozo (PSY) 16 Yrd. Doç. Dr. Türker Özkan (PSY) 17 Dr. Banu Cingöz (PSY) 18 Dr. Ahmet Uysal (PSY) 19 Prof. Dr. Ayhan Đnal (CE) 20 Prof. Dr. Özdemir Akyıldız (CE) 21 Doç. Dr. Murat Güler (CE) 22 Yrd. Doç. Dr. Hediye Tüydeş (CE) 23 Yrd. Doç. Dr. Osman Soner Acar (CE) 24 Doç. Dr. Ela Babalık Sutcliffe (CRP) 14

15 EK 4: Kütüphanemizden Ulaşılabilen Süreli Sosyal Bilimler Yayınları ODTÜ kütüphanesi aşağıda listesi verilmiş olan veritabanlarına erişim sağlamaktadır. Bu veritabanları aracılığıyla bir programın gereksinim duyacağı sosyal bilimlerin farklı alanlarına ilişkin 1000 i aşkın süreli yayına ve arşivlerine ulaşılabilmektedir. 1. Cambridge Journals Online 2. EbscoHost - Academic Search Premier 3. PsycInfo 4. PsycList 5. JSTOR (The Scholarly Journal Archive) 6. Oxford Online Journals 7. SAGE Journals Online 8. Web of Science 9. Science Direct 10. Scopus 15

ORTA DOĞU TEKNĐK ÜNĐVERSĐTESĐ PSĐKOLOJĐ BÖLÜMÜ. Aile Psikolojisi Đkinci Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans Programı

ORTA DOĞU TEKNĐK ÜNĐVERSĐTESĐ PSĐKOLOJĐ BÖLÜMÜ. Aile Psikolojisi Đkinci Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans Programı ORTA DOĞU TEKNĐK ÜNĐVERSĐTESĐ PSĐKOLOJĐ BÖLÜMÜ Aile Psikolojisi Đkinci Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans Programı 2 ODTÜ Psikoloji Bölümü ODTÜ Psikoloji Bölümü 1959 yılında lisans ve 1984 yılından itibaren

Detaylı

DEPARTMENT OF PSYCHOLOGY ÖĞRETİM YILI II. DÖNEM ELECTIVE COURSES OFFERED TO OTHER DEPARTMENTS. PSY General Psychology (Sosyoloji)

DEPARTMENT OF PSYCHOLOGY ÖĞRETİM YILI II. DÖNEM ELECTIVE COURSES OFFERED TO OTHER DEPARTMENTS. PSY General Psychology (Sosyoloji) DEPARTMENT OF PSYCHOLOGY 2014-2015 ÖĞRETİM YILI II. DÖNEM ELECTIVE COURSES OFFERED TO OTHER DEPARTMENTS PSY 100-01 General Psychology (Genel) PSY 100-02 General Psychology (Sosyoloji) PSY 100-03 General

Detaylı

YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MALİYE BÖLÜMÜ LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARI

YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MALİYE BÖLÜMÜ LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARI YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MALİYE BÖLÜMÜ LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARI YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI MALİYE Tezli Yüksek Lisans Programı Maliye tezli yüksek lisans programının eğitim

Detaylı

YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ SOSYAL HİZMET BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI DERSLERİ

YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ SOSYAL HİZMET BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI DERSLERİ YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ SOSYAL HİZMET BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI DERSLERİ 1. SINIF GÜZ DÖNEMİ DERSLERİ (saat) SHB101 Sosyal e Giriş Introduction to Social Work Z 3/0 5 SHB103

Detaylı

ISGIP 3T RISK ASSESSMENT

ISGIP 3T RISK ASSESSMENT Türkiye de İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Koşullarının İyileştirilmesi Projesi (www.isgip.org) This project is co-financed by the European Union and the Republic of Turkey Improvement of Occupational

Detaylı

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı Doktora Programı Nicel Karar Yöntemleri Opsiyonu Önerisi

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı Doktora Programı Nicel Karar Yöntemleri Opsiyonu Önerisi Orta Doğu Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı Doktora Programı Nicel Karar Yöntemleri Opsiyonu Önerisi 1. Programın Adı: İşletme Doktora Programı (PhD in Business Administration),

Detaylı

Latin ve Kuzey Amerika Çalışmaları Yüksek Lisans Programı

Latin ve Kuzey Amerika Çalışmaları Yüksek Lisans Programı Latin ve Kuzey Amerika Çalışmaları Yüksek Lisans Programı Orta Doğu Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde açılan Latin ve Kuzey Amerika Çalışmaları Yüksek Lisans Programı, YÖK ün 13.01.2011

Detaylı

BOLOGNA PROJESİ HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ERGOTERAPİ LİSANS PROGRAMI

BOLOGNA PROJESİ HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ERGOTERAPİ LİSANS PROGRAMI BOLOGNA PROJESİ HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ERGOTERAPİ LİSANS PROGRAMI DERS TANITIM BİLGİLERİ Dersin Adı Kodu Yarıyıl Teori (saat/hafta) Uygulama (saat/hafta) Laboratuar (saat/hafta)

Detaylı

2013-2014 ACADEMIC YEAR CURRICULUM OF DEPARTMENT OF LOGISTICS MANAGEMENT FIRST SEMESTER

2013-2014 ACADEMIC YEAR CURRICULUM OF DEPARTMENT OF LOGISTICS MANAGEMENT FIRST SEMESTER 2013-2014 ACADEMIC YEAR CURRICULUM OF DEPARTMENT OF LOGISTICS MANAGEMENT FIRST SEMESTER ENG 102 Akademik Sunum Becerileri Academic Presentation Skills 2 2 3 6 HVI 101 Sivil Havacılığa Giriş Introduction

Detaylı

İTÜ DERS KATALOG FORMU (COURSE CATALOGUE FORM)

İTÜ DERS KATALOG FORMU (COURSE CATALOGUE FORM) Dersin Adı Havayolu İşletmeciliği İTÜ DERS KATALOG FORMU (COURSE CATALOGUE FORM) Course Name Airline Management Ders Uygulaması, Saat/Hafta (Course Implementation, Hours/Week) Kodu Yarıyılı Kredisi AKTS

Detaylı

APPLICATION CRITERIA CURRICULUM: CP 253 Statistical Methods for Planners (3-0) 3 CP 343 Urban Economics (3-0) 3

APPLICATION CRITERIA CURRICULUM: CP 253 Statistical Methods for Planners (3-0) 3 CP 343 Urban Economics (3-0) 3 İZMİR INSTITUTE OF TECHNOLOGY CITY PLANNING MASTER PROGRAMME APPLICATION CRITERIA 1. Graduates who have a Bachelor degree in any field can apply fort he City Planning Master Program. 2. Students who do

Detaylı

YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ SBF İKTİSAT BÖLÜMÜ LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARI YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI

YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ SBF İKTİSAT BÖLÜMÜ LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARI YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ SBF İKTİSAT BÖLÜMÜ LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARI YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI: Yıldırım Beyazıt Üniversitesi nde iktisat yüksek lisans eğitimi tezli ve

Detaylı

Arş. Gör. Dr. Mücahit KÖSE

Arş. Gör. Dr. Mücahit KÖSE Arş. Gör. Dr. Mücahit KÖSE Dumlupınar Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Evliya Çelebi Yerleşkesi (3100) KÜTAHYA Doğum Yeri ve Yılı: Isparta/Yalvaç Cep Telefonu: Telefon:765031-58 E-posta:

Detaylı

İnşaat Mühendisliği Bölüm Başkanlığı na

İnşaat Mühendisliği Bölüm Başkanlığı na 15/05/2016 İnşaat Mühendisliği Bölüm Başkanlığı na İnşaat Mühendisliği Bölümü İngilizce ve Türkçe Lisans Programlarının Program Çıktıları hakkında 04-14 Mayıs 2016 tarihleri arasında sadece mezun durumunda

Detaylı

A RESEARCH ON THE RELATIONSHIP BETWEEN THE STRESSFULL PERSONALITY AND WORK ACCIDENTS

A RESEARCH ON THE RELATIONSHIP BETWEEN THE STRESSFULL PERSONALITY AND WORK ACCIDENTS tesi Sosyal Bilimler Dergisi 6 31 Bahar 2017/1 s.471-482 Asena Deniz ERSOY 1 Osman BAYRAKTAR 2 ÖZ A RESEARCH ON THE RELATIONSHIP BETWEEN THE STRESSFULL PERSONALITY AND WORK ACCIDENTS ABSTRACT Expressed

Detaylı

daha çok göz önünde bulundurulabilir. Öğrencilerin dile karşı daha olumlu bir tutum geliştirmeleri ve daha homojen gruplar ile dersler yürütülebilir.

daha çok göz önünde bulundurulabilir. Öğrencilerin dile karşı daha olumlu bir tutum geliştirmeleri ve daha homojen gruplar ile dersler yürütülebilir. ÖZET Üniversite Öğrencilerinin Yabancı Dil Seviyelerinin ve Yabancı Dil Eğitim Programına Karşı Tutumlarının İncelenmesi (Aksaray Üniversitesi Örneği) Çağan YILDIRAN Niğde Üniversitesi, Sosyal Bilimler

Detaylı

Tezli Yüksek Lisans Programına İlişkin Bilgilendirme

Tezli Yüksek Lisans Programına İlişkin Bilgilendirme Tezli Yüksek Lisans Programına İlişkin Bilgilendirme 2016-2017 Egitim-Ögretim Akademik Yılı uygulaması r1. 24.09.2016 Öğrenci duyurusu - 100A-0916-K1 Yönetim Bilişim Sistemleri Anabilim Dalı Yüksek Lisans

Detaylı

T.C. AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÖNETİM KURULU KARARLARI

T.C. AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÖNETİM KURULU KARARLARI Toplantı Tarihi : 02.08.2013 Toplantı Sayısı : 019 T.C. AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ YÖNETİM KURULU KARARLARI KARAR 2013/019-01: Enstitümüz disiplinler arası İş Güvenliği Tezsiz Yüksek Lisans İkinci Öğretim

Detaylı

Mekatronik Mühendisliği Yüksek Lisans Programı İlkeleri

Mekatronik Mühendisliği Yüksek Lisans Programı İlkeleri Mekatronik Mühendisliği Yüksek Lisans Programı İlkeleri TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI Tezli yüksek lisans programında öğrencinin 60 ECTS kredilik Lisansüstü ders alması ve 60 ECTS kredilik tez çalışması

Detaylı

(Please note that Erasmus students are allowed to take courses from lists of all faculties/schools according to their needs or interests.

(Please note that Erasmus students are allowed to take courses from lists of all faculties/schools according to their needs or interests. COURSE LIST Institute of Social Sciences Field : Language and Literature (Please note that Erasmus students are allowed to take courses from lists of all faculties/schools according to their needs or interests.

Detaylı

EK: SENATO ONAYI ALMIŞ MEVCUT EKDAL PROGRAMLARI A) GENEL EKDALLAR Genel ekdallar tüm öğrencilere açıktır.

EK: SENATO ONAYI ALMIŞ MEVCUT EKDAL PROGRAMLARI A) GENEL EKDALLAR Genel ekdallar tüm öğrencilere açıktır. EK: SENATO ONAYI ALMIŞ MEVCUT EKDAL PROGRAMLARI A) GENEL EKDALLAR Genel ekdallar tüm öğrencilere açıktır. HUKUK EKDALI (Aşağıdaki derslerden 4/5 adet) LAW250 Main Concepts of Turkish Law/IR 263 Fundamental

Detaylı

Ders Tanıtım Formu (Türkçe) Form 2a: Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS

Ders Tanıtım Formu (Türkçe) Form 2a: Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS Ders Tanıtım Formu (Türkçe) Form 2a: Müfredat Yılı 2013-2014 Temel Bilgi Teknolojisi Kullanımı DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS UNV13107 Güz 1+1 1,5 2 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili

Detaylı

Endüstri Mühendisliği - 1. yarıyıl. Academic and Social Orientation. 441000000001101 Fizik I Physics I 3 0 1 4 4 6 TR

Endüstri Mühendisliği - 1. yarıyıl. Academic and Social Orientation. 441000000001101 Fizik I Physics I 3 0 1 4 4 6 TR - - - - - Bölüm Seçin - - - - - Gönder Endüstri Mühendisliği - 1. yarıyıl 141000000001101 Akademik ve Sosyal Oryantasyon Academic and Social Orientation 1 0 0 1 0 1 TR 441000000001101 Fizik I Physics I

Detaylı

Educational On-line Programmes for Teachers and Students

Educational On-line Programmes for Teachers and Students Educational On-line Programmes for Teachers and Students Hamit İVGİN - İstanbul Provincial Directorate of National Education ICT Coordinator & Fatih Project Coordinator in İstanbul Kasım 2014 - İSTANBUL

Detaylı

YILDIRIM BEYAZIT UNIVERSITY INSTITUTE OF SOCIAL STUDIES MS ECONOMIC PROGRAMS OF THE DEPARTMENT OF ECONOMICS WITH THESIS

YILDIRIM BEYAZIT UNIVERSITY INSTITUTE OF SOCIAL STUDIES MS ECONOMIC PROGRAMS OF THE DEPARTMENT OF ECONOMICS WITH THESIS YILDIRIM BEYAZIT UNIVERSITY INSTITUTE OF SOCIAL STUDIES MS ECONOMIC PROGRAMS OF THE DEPARTMENT OF ECONOMICS WITH THESIS İktisat Bölümü nün Tezli Yüksek Lisans Programları Bölümümüzde tezli yüksek lisans

Detaylı

PSİKOLOJİ BÖLÜMÜ 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ PROGRAMI

PSİKOLOJİ BÖLÜMÜ 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ PROGRAMI ANADAL EĞİTİM PROGRAMI ZORUNLU DERSLERİ 1.Sınıf/1.Yarıyıl in ön koşulu var mı? *** in önceki eğitim programında eşdeğer bir dersi var mı? **** 1 YDİ101 YDF101 YDA101 2 ATA101 Temel Yabancı Dil (İngilizce)

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS

Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS Ders Tanıtım Formu (Türkçe) Form 2a: Müfredat Yılı DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS 2013-14 Işletme Becerileri Grup Çalışması IYP13212 Bahar 2+0 2 2 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili

Detaylı

Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS. BUHAR KAZANLARI Seçmeli 4 7 3

Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS. BUHAR KAZANLARI Seçmeli 4 7 3 Ders Öğretim Planı Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS 507004472007 BUHAR KAZANLARI Seçmeli 4 7 3 Dersin Seviyesi Lisans Dersin Amacı Bu dersin amacı, öğrencilerin buhar kazanları ile ilgili

Detaylı

Ders Kodu Ders Adı Grup Gün Ders Saatleri Başlangıç Ders Saati Bitiş Ders No Sınıf 1 ADL102 HUKUK USULÜ BİLGİSİ GR01 Perşembe 1000 1050 3.

Ders Kodu Ders Adı Grup Gün Ders Saatleri Başlangıç Ders Saati Bitiş Ders No Sınıf 1 ADL102 HUKUK USULÜ BİLGİSİ GR01 Perşembe 1000 1050 3. Ders Kodu Ders Adı Grup Gün Ders Saatleri Başlangıç Ders Saati Bitiş Ders No Sınıf 1 ADL102 HUKUK USULÜ BİLGİSİ GR01 Perşembe 1000 1050 3.DERS B123 2 ADL102 HUKUK USULÜ BİLGİSİ GR01 Perşembe 1100 1150

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans 1. Adı Soyadı: Ayşe Begüm Ötken ÖZGEÇMİŞ 2. Doğum Tarihi: 08.08.1977 3. Ünvanı: Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Y. Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkiler Y. Human Resource

Detaylı

Öğrenciler analiz programları hakkında bilgi sahibi olurlar

Öğrenciler analiz programları hakkında bilgi sahibi olurlar Ders Öğretim Planı Dersin Kodu 0000 Dersin Seviyesi Lisans Dersin Adı Bilgisayar Destekli Tasarım ve İmalat Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS Seçmeli Dersin Amacı İmalat amaçlı bir endüstriyel tasarımda, tasarım

Detaylı

YAZ OKULU TARİHLERİ. Yaz Okulu için yeni ders kayıtları 18-19 Temmuz 2012 tarihlerinde OASIS sistemi üzerinden yapılacaktır.

YAZ OKULU TARİHLERİ. Yaz Okulu için yeni ders kayıtları 18-19 Temmuz 2012 tarihlerinde OASIS sistemi üzerinden yapılacaktır. 27.06.2012 YAZ OKULU TARİHLERİ 2011-2012 öğretim yılı Yaz Okulu dersleri 23 Temmuz - 7 Eylül 2012 tarihleri arasında yapılacak ve 10-15 Eylül 2012 tarihleri arasında da Yaz Okulu sınavları gerçekleştirilecektir.

Detaylı

PİLOTAJ BÖLÜMÜ DERS MÜFREDATI

PİLOTAJ BÖLÜMÜ DERS MÜFREDATI PİLOTAJ BÖLÜMÜ DERS MÜFREDATI BİRİNCİ YARIYIL ATA 103 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I Principles of Atatürk and History of the Rev I 2 0 0 2 ENG 105 Akademik Sunum Becerileri Academic Presentation

Detaylı

Tablo-1 %100 İNGİLİZCE İŞLETME BÖLÜMÜ - 8 YARIYILLIK LİSANS MÜFREDATI

Tablo-1 %100 İNGİLİZCE İŞLETME BÖLÜMÜ - 8 YARIYILLIK LİSANS MÜFREDATI Tablo-1 %100 İNGİLİZCE İŞLETME BÖLÜMÜ - 8 YARIYILLIK LİSANS MÜFREDATI GEDİZ ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ YARIYILI: I FIRST SEMESTER ATA 101*** Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I

Detaylı

Tayfur Öztürk Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Orta Doğu Teknik Üniversitesi

Tayfur Öztürk Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Orta Doğu Teknik Üniversitesi Malzeme ve Metalurji Mühendisliğinde Eğitim Programı Nasıl Olmalı Tayfur Öztürk Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Orta Doğu Teknik Üniversitesi 1- Arka Plan 2-3M Eğitim Programı ve Evrimi 3-3M Eğitim Programı

Detaylı

Dersin Adı Dersin İngilizce Adi Seçmeli / Zorunlu. Tez Çalışması Thesis Zorunlu Computer Applications in Civil Engineering

Dersin Adı Dersin İngilizce Adi Seçmeli / Zorunlu. Tez Çalışması Thesis Zorunlu Computer Applications in Civil Engineering İnşaat Mühendisliği Tezli Yüksek Lisans Ders Planı Güz Yarıyılı Dersin Kodu Dersin Adı Dersin İngilizce Adi Seçmeli / Zorunlu Saat AKTS 501 Tez Çalışması Thesis Zorunlu 3 60 503 Bilgisayar Uygulamaları

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Unvan Alan Kurum Yıl Prof. Dr. Doç. Dr. Yrd. Doç. Dr. Görev Kurum Yıl

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Unvan Alan Kurum Yıl Prof. Dr. Doç. Dr. Yrd. Doç. Dr. Görev Kurum Yıl Arş. Gör. Dr. Çiğdem APAYDIN ÖZGEÇMİŞ Adres Akdeniz Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Dumlupınar Bulvarı, Kampus, 07058/ Antalya E-posta cigdemapaydin@akdeniz.edu.tr Telefon 0 242-310 2077 Faks 0 242-2261953

Detaylı

SOFTWARE ENGINEERS EDUCATION SOFTWARE REQUIREMENTS/ INSPECTION RESEARCH FINANCIAL INFORMATION SYSTEMS DISASTER MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS

SOFTWARE ENGINEERS EDUCATION SOFTWARE REQUIREMENTS/ INSPECTION RESEARCH FINANCIAL INFORMATION SYSTEMS DISASTER MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS SOFTWARE REQUIREMENTS/ INSPECTION SOFTWARE ENGINEERS EDUCATION RESEARCH FINANCIAL INFORMATION SYSTEMS DISASTER MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS SOFTWARE REQUIREMENTS/ INSPECTION Ö. Albayrak, J. C. Carver,

Detaylı

SOFTWARE ENGINEERING PRACTICE Ders İzlence Formu. Kodu: CSE401 Dersin Adı: SOFTWARE ENGINEERING PRACTICE Toplam Saat

SOFTWARE ENGINEERING PRACTICE Ders İzlence Formu. Kodu: CSE401 Dersin Adı: SOFTWARE ENGINEERING PRACTICE Toplam Saat Diploma Programı Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Yarıyıl Teorik Uygulama SOFTWARE ENGINEERING PRACTICE Ders İzlence Formu Laboratuar Kodu: CSE401 Dersin Adı: SOFTWARE ENGINEERING PRACTICE Toplam Saat AKTS

Detaylı

DERS PLANI VE AKTS FORMU

DERS PLANI VE AKTS FORMU DERS PLANI VE AKTS FORMU DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl Saat (T-U) Kredi AKTS TÜRK EĞİTİM SİSTEMİ VE SORUNLARI 3+0 3 6 Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Dersin Koordinatörü Türkçe Doktora Seçmeli

Detaylı

Ders Programı Sağlık Yönetimi Bölümü

Ders Programı Sağlık Yönetimi Bölümü Ders Programı Sağlık Yönetimi Bölümü BİRİNCİ YIL 1. Dönem (Güz) 2. Dönem (Bahar) Dersin Adı T U Kredi Dersin Adı T U Kredi Akademik ve Sosyal Oryantasyon 1 0 1 Toplum ve Sağlık 0 Yönetim ve Organizasyon

Detaylı

ÖĞRETMEN ADAYLARININ PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ

ÖĞRETMEN ADAYLARININ PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ Doç. Dr. Deniz Beste Çevik Balıkesir Üniversitesi Necatibey Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Eğitimi Anabilim Dalı beste@balikesir.edu.tr

Detaylı

1. SINIF / 1. YEAR BİRİNCİ YARIYIL / FIRST SEMESTER

1. SINIF / 1. YEAR BİRİNCİ YARIYIL / FIRST SEMESTER ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ODYOLOJİ BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI / AUDIOLOGY UNDERGRADUATE CURRICULUM 1. SINIF / 1. YEAR BİRİNCİ YARIYIL / FIRST SEMESTER Dersin Kodu Dersin

Detaylı

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ (İNGİLİZCE) BÖLÜMÜ DERS PROGRAMINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ (İNGİLİZCE) BÖLÜMÜ DERS PROGRAMINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER BİRİNCİ SINIF GÜZ YARIYILI 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ (İNGİLİZCE) BÖLÜMÜ DERS PROGRAMINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER DEĞİŞİKLİK FORMU COM101 BİLGİSAYAR PROGRAMLAMA

Detaylı

T.C. Hitit Üniversitesi. Sosyal Bilimler Enstitüsü. İşletme Anabilim Dalı

T.C. Hitit Üniversitesi. Sosyal Bilimler Enstitüsü. İşletme Anabilim Dalı T.C. Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı X, Y, Z KUŞAĞI TÜKETİCİLERİNİN YENİDEN SATIN ALMA KARARI ÜZERİNDE ALGILANAN MARKA DENKLİĞİ ÖĞELERİNİN ETKİ DÜZEYİ FARKLILIKLARININ

Detaylı

YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ SOSYAL POLİTİKA LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARI

YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ SOSYAL POLİTİKA LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARI YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ SOSYAL POLİTİKA LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARI SOSYAL POLİTİKA Tezli Yüksek Lisans Programı Tezli yüksek lisans programında eğitim dili Türkçe dir. Programın

Detaylı

Ders Tanıtım Formu (Türkçe) Form 2a: Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS

Ders Tanıtım Formu (Türkçe) Form 2a: Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS Ders Tanıtım Formu (Türkçe) Form 2a: DERS BİLGİLERİ Müfredat Yılı Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS 2013-2014 Elektronik Ticaret DTP13253 Güz 3+0 3 4 Ön Koşul Dersleri Temel Bilgisayar Bilimleri

Detaylı

ACADEMIC YEAR CURRICULUM OF DEPARTMENT OF LOGISTICS MANAGEMENT FIRST SEMESTER

ACADEMIC YEAR CURRICULUM OF DEPARTMENT OF LOGISTICS MANAGEMENT FIRST SEMESTER 2014-2015 ACADEMIC YEAR CURRICULUM OF DEPARTMENT OF LOGISTICS MANAGEMENT FIRST SEMESTER Code Dersin Adı (TR) Course Name (ING) ISL 131 Ekonominin Temelleri I Fundamentals of Economics I ISL 171 İşletme

Detaylı

: Manufacturing Engineering and Management (Link) Üretim Sistemleri/Endüstri Mühendislii Bölümü ne uygun bazı dersler

: Manufacturing Engineering and Management (Link) Üretim Sistemleri/Endüstri Mühendislii Bölümü ne uygun bazı dersler : Danimarka : Technical University of Denmark (Link) : Manufacturing Engineering and (Link) Informatics and Mathematical Programming (Link) Production Technology Project System Analysis Statistical Process

Detaylı

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ / ENSTİTÜSÜ / YÜKSEKOKULU BİLİŞİM SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ /ABD LİSANS PROGRAMI - 2 ( yılı öncesinde birinci

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ / ENSTİTÜSÜ / YÜKSEKOKULU BİLİŞİM SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ /ABD LİSANS PROGRAMI - 2 ( yılı öncesinde birinci MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ / ENSTİTÜSÜ / YÜKSEKOKULU BİLİŞİM SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ /ABD LİSANS PROGRAMI - 2 (2016-17 yılı öncesinde birinci sınıfa başlayan öğrenciler için) BİRİNCİ YIL 1. Dönem CMPE113

Detaylı

DERS BİLDİRİM FORMU Fakülte/Yüksekokul Bölüm Anabilim Dalı/Program Sınıf Öğretim Dönemi

DERS BİLDİRİM FORMU Fakülte/Yüksekokul Bölüm Anabilim Dalı/Program Sınıf Öğretim Dönemi DERS BİLDİRİM FORMU Fakülte/Yüksekokul Dersin kodu : 1 : Güz Dersin Adı Dersin İngilizce Adı Z/S T U L ATI ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ I Principles of Ataturk and History of Revolutions I Z 0 0

Detaylı

STRATEJİK PLAN, AMAÇ, HEDEF VE FAALİYET TABLOSU

STRATEJİK PLAN, AMAÇ, HEDEF VE FAALİYET TABLOSU FAKÜLTE/BÖLÜM ADI: STRATEJİK PLAN, AMAÇ, HEDEF VE FAALİYET TABLOSU Stj. Amaç No Hedef No Faaliyet No Performans no Stratejik Amaç / Hedef / Faaliyet Tanımı 2008 mevcut durum 2009 2010 2011 2012 2013 Faaliyet

Detaylı

I.YIL HAFTALIK DERS AKTS

I.YIL HAFTALIK DERS AKTS I.YIL SOS 101 Z Sosyal Bilgilerin Temelleri Basics of Social Sciences 2-0-2 4 I SOS 103 Z Sosyal Psikoloji Social Psychology 2-0-2 4 SOS 105 Z Arkeoloji Archeology SOS 107 Z Sosyoloji Sociology SOS 109

Detaylı

Adli Psikolojiye Bakış ve Trafik Psikolojisi

Adli Psikolojiye Bakış ve Trafik Psikolojisi Adli Psikolojiye Bakış ve Trafik Psikolojisi Prof. Dr. Nebi Sümer Orta Doğu Teknik Üniversitesi Adli Psikoloji Günleri Ankara Üniversitesi, Tıp Fakültesi 21-22 Mart 2014 Gündem Türkiye nin trafik güvenliği

Detaylı

I. YIL YY KODU Z/S DERSİN ADI DERSİN İNGİLİZCE ADI HAFTALIK DERS SAATI (T + U)-KREDISI

I. YIL YY KODU Z/S DERSİN ADI DERSİN İNGİLİZCE ADI HAFTALIK DERS SAATI (T + U)-KREDISI I. YIL YBD101 Z Foreign Language-I Foreign Language-I 3+0-3 12 TİO103 Z Turizm Tourism 2+0-2 2 TBHM105 Z Statistics Statistics 2+0-2 3 TBHM107 Z Economics Economics 3+0-3 2 I ENF101 Z Temel Bilgi Teknolojileri

Detaylı

AKTS Başvurumuz. Bologna Süreci Uzmanlarının Değerlendirmesi

AKTS Başvurumuz. Bologna Süreci Uzmanlarının Değerlendirmesi AKTS Başvurumuz Bologna Süreci Uzmanlarının Değerlendirmesi Bologna Süreci Uzmanlarının Değerlendirme Sistemi Her bir bölüm için verilen skorlar Kabul edilebilir: 3 Çok iyi : 4 Örnek çalışma : 5 Part 1.

Detaylı

MİMARİ TASARIM 7 / ARCHITECTURAL DESIGN 7 (Diploma Projesi / Diploma Project) 2015 2016 Öğrenim Yılı Bahar Yarıyılı / 2015-2016 Academic Year Spring

MİMARİ TASARIM 7 / ARCHITECTURAL DESIGN 7 (Diploma Projesi / Diploma Project) 2015 2016 Öğrenim Yılı Bahar Yarıyılı / 2015-2016 Academic Year Spring MİMARİ TASARIM 7 / ARCHITECTURAL DESIGN 7 (Diploma Projesi / Diploma Project) 2015 2016 Öğrenim Yılı Bahar Yarıyılı / 2015-2016 Academic Year Spring Term Gr.1 ZEYTİNBURNU ODAKLI MİMARİ / KENTSEL YENİLEME

Detaylı

Ceyhan Çiğdemoğlu, PhD Flipped Classroom (FC) çalışmalarını incelemek, Hangi alanlarda çalışılmış Nasıl çalışmalar yapılmış Durumu değerlendirip Üniversitemizde yapılmakta olan ya da yapılacak çalışmalara

Detaylı

DERS KODU DERS ADI ZORUNLU TEORİ UYGULAMA LAB KREDİ AKTS Atatürk İlkeleri ve İnkılap AIT181 Tarihi I Zorunlu 2 0 0 2 2

DERS KODU DERS ADI ZORUNLU TEORİ UYGULAMA LAB KREDİ AKTS Atatürk İlkeleri ve İnkılap AIT181 Tarihi I Zorunlu 2 0 0 2 2 1.YARIYIL LERİ KODU ADI ZORUNLU TEORİ Atatürk İlkeleri ve İnkılap AIT181 Tarihi I Zorunlu 2 0 0 2 2 IKT101 İktisada Giriş I Zorunlu 3 0 0 3 6 IKT103 İktisatçılar İçin Matematik I Zorunlu 3 0 0 3 6 IKT105

Detaylı

LOJİSTİK YÖNETİMİ BÖLÜMÜ AKADEMİK YILI LİSANS (TÜRKÇE) DERS PROGRAMI

LOJİSTİK YÖNETİMİ BÖLÜMÜ AKADEMİK YILI LİSANS (TÜRKÇE) DERS PROGRAMI LOJİSTİK YÖNETİMİ BÖLÜMÜ 2014-2015 AKADEMİK YILI LİSANS (TÜRKÇE) DERS PROGRAMI BİRİNCİ YARIYIL Adı (TR) Adı (ING) ISL 131 Ekonominin Temelleri I Fundamentals of Economics I ISL 171 İşletme Yönetiminin

Detaylı

YBÜ Siyasal Bilgiler Fakültesi Çift Anadal Başvuru ve Kabul Koşulları*

YBÜ Siyasal Bilgiler Fakültesi Çift Anadal Başvuru ve Kabul Koşulları* YBÜ Siyasal Bilgiler Fakültesi Çift Anadal Başvuru ve Kabul Koşulları* Fakültemiz bölümlerinde Çift Anadal Lisans Programlarına Üniversitemizin tüm Fakülte ve bu Fakültelere bağlı tüm Bölümlerdeki öğrencilerden

Detaylı

Dersin Türü (Course Type) Zorunlu (Compulsory)[Χ] Seçmeli (Elective) [ ]

Dersin Türü (Course Type) Zorunlu (Compulsory)[Χ] Seçmeli (Elective) [ ] Programın Adı (Program Name) Kodu (Course Code) CS 102 Molecüler Biyoloji ve Genetik (Molecular Biology and Genetics) Adı (Course Name) Türü (Course Type) Zorunlu (Compulsory)[Χ] Seçmeli (Elective) [ ]

Detaylı

DERS BİLGİ FORMU DERS BİLGİLERİ. Türü Zorunlu/ Seçmeli. İMALAT YÖNETİMİ MM437 Türkçe Seçmeli DERS PLANI

DERS BİLGİ FORMU DERS BİLGİLERİ. Türü Zorunlu/ Seçmeli. İMALAT YÖNETİMİ MM437 Türkçe Seçmeli DERS PLANI EK-1 DERS BİLGİ FORMU ENSTİTÜ/FAKÜLTE/YÜKSEKOKUL ve PROGRAM: DERS BİLGİLERİ Adı Kodu Dili Türü Zorunlu/ Seçmeli Yarıyılı T+U Saati Kredisi AKTS İMALAT YÖNETİMİ MM47 Türkçe Seçmeli 4 Ön Koşul Dersleri Ders

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. GAÜ İşletme ve Ekonomi Fakültesi, Ekonomi Bölüm Başkanı

ÖZGEÇMİŞ. GAÜ İşletme ve Ekonomi Fakültesi, Ekonomi Bölüm Başkanı ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Hüda Hüdaverdi 2. Doğum Tarihi: 19 Ağustos 1964 3. Ünvanı: Yrd. Doç. Dr., GAÜ İşletme ve Ekonomi Fakültesi, Ekonomi Bölüm Başkanı 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans

Detaylı

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ ENDÜSTRİ VE SİSTEM MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ARASINDA ÇİFT ANADAL ANLAŞMASI

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ ENDÜSTRİ VE SİSTEM MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ARASINDA ÇİFT ANADAL ANLAŞMASI ANLAŞMA TARİHİ : YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ ENDÜSTRİ VE SİSTEM MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ & İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ARASINDA ÇİFT ANADAL ANLAŞMASI ENDÜSTRİ VE SİSTEM MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ/MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MEZUNİYET

Detaylı

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ İÇ MİMARLIK VE ÇEVRE TASARIMI BÖLÜMÜ İNTİBAK ÇİZELGESİ ( )

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ İÇ MİMARLIK VE ÇEVRE TASARIMI BÖLÜMÜ İNTİBAK ÇİZELGESİ ( ) YAŞAR ÜNİVERSİTESİ İÇ MİMARLIK VE ÇEVRE TASARIMI BÖLÜMÜ İNTİBAK ÇİZELGESİ (2014-2015) ZORUNLU DERSLER Yürürlükteki programdaki tüm zorunlu derslerin adı ve/veya kodu ve/veya kredisi değişmiş olduğundan

Detaylı

Bilgisayarlı Muhasebe ve Uygulamaları (MGMT 418) Ders Detayları

Bilgisayarlı Muhasebe ve Uygulamaları (MGMT 418) Ders Detayları Bilgisayarlı Muhasebe ve Uygulamaları (MGMT 418) Ders Detayları Ders Adı Bilgisayarlı Muhasebe ve Uygulamaları Ders Kodu MGMT 418 Dönemi Ders Uygulama Saati Saati Laboratuar Kredi AKTS Saati Bahar 3 0

Detaylı

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ KOCAELİ SAĞLIK YÜKSEKOKULU SOSYAL HİZMET BÖLÜMÜ ve UNIVERSITY COLLEGE CAPITAL (DANİMARKA) işbirliğinde

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ KOCAELİ SAĞLIK YÜKSEKOKULU SOSYAL HİZMET BÖLÜMÜ ve UNIVERSITY COLLEGE CAPITAL (DANİMARKA) işbirliğinde KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ KOCAELİ SAĞLIK YÜKSEKOKULU SOSYAL HİZMET BÖLÜMÜ ve UNIVERSITY COLLEGE CAPITAL (DANİMARKA) işbirliğinde Sosyal Hizmet Öğrencileri İçin ULUSLARARASI YAZ OKULU: ÇOCUK ve GENÇLERİN TOPLUMSAL

Detaylı

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ BÖLÜM KODU: 0207

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ BÖLÜM KODU: 0207 İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ BÖLÜM KODU: 0207 01.Yarıyıl Dersleri Ders Kodu Ders Adı İngilizce Ders Adı TE PR KR AKTS IKT105 İktisada Giriş Introduction to Economics 3 0 3 4 ISL101

Detaylı

SOSYOLOJİ BÖLÜMÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR DÖNEMİ DERS KATALOĞU

SOSYOLOJİ BÖLÜMÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR DÖNEMİ DERS KATALOĞU ANADAL EĞİTİM PROGRAMI ZORUNLU DERSLERİ.Sınıf/.Yarıyıl in ön koşulu var mı? *** in önceki eğitim programında eşdeğer bir dersi var mı? **** YDİ Temel Yabancı Dil (İngilizce) (Basic Foreign Language (English))

Detaylı

Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS 507004092007 MAKİNA PROJESİ II Zorunlu 4 7 4

Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS 507004092007 MAKİNA PROJESİ II Zorunlu 4 7 4 Ders Öğretim Planı Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS 507004092007 MAKİNA PROJESİ II Zorunlu 4 7 4 Dersin Seviyesi Lisans Dersin Amacı Dersin amacı Makina Mühendisliği bölümü Lisans öğrencilerine

Detaylı

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ STAJ DEFTERİ TRAINING DIARY Adı, Soyadı Name, Lastname : ÖĞRENCİ NİN STUDENT S No ID Bölümü Department : : Fotoğraf Photo Öğretim Yılı Academic Year : Academic Honesty

Detaylı

İNGİLİZCE İŞLETME ANABİLİM DALI YÖNETİCİLER İÇİN İŞLETME YÖNETİMİ 2014-2015 GÜZ YARIYILI TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI DERS GÖREVLENDİRMELERİ

İNGİLİZCE İŞLETME ANABİLİM DALI YÖNETİCİLER İÇİN İŞLETME YÖNETİMİ 2014-2015 GÜZ YARIYILI TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI DERS GÖREVLENDİRMELERİ YÖNETİCİLER İÇİN İŞLETME YÖNETİMİ 2014-2015 GÜZ YARIYILI TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI Dersin Adı Öğretim Üyesi Gün ve Saat Derslik Kadrosunu Bulunduğu Birim 1.Dönem MBA 7027 Research Methods and Statistics

Detaylı

Hacettepe Üniversitesi Trafik Eğitim, Araştırma ve Uygulama Merkezi. 19 Eylül 2012

Hacettepe Üniversitesi Trafik Eğitim, Araştırma ve Uygulama Merkezi. 19 Eylül 2012 Hacettepe Üniversitesi Trafik Eğitim, Araştırma ve Uygulama Merkezi 19 Eylül 2012 Faaliyet Planımız (2011-2014) ve 7 Nisan 2012 tarihinden itibaren yapılan etkinlikler... Türkiye de Gereksinim Devlette

Detaylı

LOGO. Kamuda e-devlet Uygulamaları ve Endüstri Mühendisliği. Ömer KILIÇ. Bilgi Teknolojileri Direktörlüğü

LOGO. Kamuda e-devlet Uygulamaları ve Endüstri Mühendisliği. Ömer KILIÇ. Bilgi Teknolojileri Direktörlüğü LOGO Kamuda e-devlet Uygulamaları ve Endüstri Mühendisliği Ömer KILIÇ Bilgi Teknolojileri Direktörlüğü Geleceğin potansiyelini değerlendirebilmek için bugünden bilgiyi yönetmek... Vatandaş Odaklı Hizmet

Detaylı

AİLE İRŞAT VE REHBERLİK BÜROLARINDA YAPILAN DİNİ DANIŞMANLIK - ÇORUM ÖRNEĞİ -

AİLE İRŞAT VE REHBERLİK BÜROLARINDA YAPILAN DİNİ DANIŞMANLIK - ÇORUM ÖRNEĞİ - T.C. Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı AİLE İRŞAT VE REHBERLİK BÜROLARINDA YAPILAN DİNİ DANIŞMANLIK - ÇORUM ÖRNEĞİ - Necla YILMAZ Yüksek Lisans Tezi Çorum

Detaylı

BOLOGNA PROJESİ HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ERGOTERAPİ LİSANS PROGRAM

BOLOGNA PROJESİ HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ERGOTERAPİ LİSANS PROGRAM DERS TANITIM BİLGİLERİ BOLOGNA PROJESİ HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ERGOTERAPİ LİSANS PROGRAM Dersin Adı Kodu Yarıyıl Teori (saat/hafta) Uygulama (saat/hafta) Laboratuar (saat/hafta)

Detaylı

ACADEMIC YEAR CURRICULUM OF DEPARTMENT OF LOGISTICS MANAGEMENT FIRST SEMESTER

ACADEMIC YEAR CURRICULUM OF DEPARTMENT OF LOGISTICS MANAGEMENT FIRST SEMESTER 2014-2015 ACADEMIC YEAR CURRICULUM OF DEPARTMENT OF LOGISTICS MANAGEMENT FIRST SEMESTER Code Dersin Adı (TR) Course Name (ING) MAN 131 Ekonominin Temelleri I Fundamentals of Economics I MAN 171 İşletme

Detaylı

SOFTWARE ENGINEERING Ders İzlence Formu. Kodu:CSE400 Dersin Adı: SOFTWARE ENGINEERING Toplam Saat

SOFTWARE ENGINEERING Ders İzlence Formu. Kodu:CSE400 Dersin Adı: SOFTWARE ENGINEERING Toplam Saat Diploma Programı Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Yarıyıl Teorik Uygulama Laboratuar SOFTWARE ENGINEERING Ders İzlence Formu Kodu:CSE400 Dersin Adı: SOFTWARE ENGINEERING Toplam Saat AKTS Dersin Anlatıldığı

Detaylı

ÖZGEÇMĐŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans

ÖZGEÇMĐŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans ÖZGEÇMĐŞ Adı Soyadı: Yeşim Özek Kaloti Doğum Tarihi: 1969 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Đngilizce DĐCLE ÜNĐVERSĐTESĐ 1988-1992 Öğretmenliği Y. Lisans TESOL University of Stirling

Detaylı

INDIVIDUAL COURSE DESCRIPTION

INDIVIDUAL COURSE DESCRIPTION INDIVIDUAL COURSE DESCRIPTION Course Unit Title INTERNATIONAL TRADE I Course Unit Code 821 Type of Course Unit (Compulsory, Optional) Level of Course Unit (Short Cyle, First Cycle, Second Cycle, Third

Detaylı

DERS BİLGİ FORMU DERS BİLGİLERİ. Türü Zorunlu/ Seçmeli DERS PLANI

DERS BİLGİ FORMU DERS BİLGİLERİ. Türü Zorunlu/ Seçmeli DERS PLANI EK1 DERS BİLGİ FORMU ENSTİTÜ/FAKÜLTE/YÜKSEKOKUL ve PROGRAM: MÜHENDİSLİK PROJE YÖNETİMİ Ön Koşul Dersleri Ders Sorumluları Ders Sorumlu Yardımcıları Dersin Amacı Dersin Öğrenme Çıktıları DERS BİLGİLERİ

Detaylı

Principles of Atatürk & History of the Turkish Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I revolution I

Principles of Atatürk & History of the Turkish Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I revolution I I I. YIL HAFTALIK DERS SAATI FBÖ 101 Z Genel Fizik I General Physics I (4+0) -4 6 FBÖ 151 Z Genel Fizik Lab. I General Physics Lab. I (0+2) -1 2 FBÖ 103 Z Genel Kimya I General Chemistry I (4+0) -4 6 FBÖ

Detaylı

Dersin Adı. Bilimsel Araştırma Yaklaşımı ve Etik Dersin Kodu Dersin Türü. Seçmeli Dersin Seviyesi

Dersin Adı. Bilimsel Araştırma Yaklaşımı ve Etik Dersin Kodu Dersin Türü. Seçmeli Dersin Seviyesi Dersin Adı Bilimsel Araştırma Yaklaşımı ve Etik Dersin Kodu 9105035992016 Dersin Türü Seçmeli Dersin Seviyesi Yüksek Lisans Dersin AKTS Kredisi 6 Haftalık Ders Saati (Kuramsal) 2 Haftalık Uygulama Saati

Detaylı

Jeodezi ve Coğrafi Bilgi Teknolojileri A.B.D.

Jeodezi ve Coğrafi Bilgi Teknolojileri A.B.D. ORTADOĞU U TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Jeodezi ve Coğrafi Bilgi Teknolojileri (JCBT)Ana Bilim Dalı Geodetic and Geographic Information Technologies (GGIT) Sunan: Doç. Dr. Şebnem Düzgün Jeodezi ve Coğrafi Bilgi

Detaylı

EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS (PROGRAM KODU: 82104)

EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS (PROGRAM KODU: 82104) EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS (PROGRAM KODU: 82104) DERS İÇERİKLERİ YÜKSEK LİSANS DERSLERİ 1.YARIYIL DERSLERİ EPO 705 Eğitimde Program Geliştirme 3 0 3 Program geliştirme ile

Detaylı

İşletme (Türkçe) - 1. yarıyıl. Academic and Social Orientation Hukukun Temelleri Fundamentals of Law TR

İşletme (Türkçe) - 1. yarıyıl. Academic and Social Orientation Hukukun Temelleri Fundamentals of Law TR - - - - - Bölüm Seçin - - - - - Gönder İşletme (Türkçe) - 1. yarıyıl 141000000001101 Akademik ve Sosyal Oryantasyon Academic and Social Orientation 1 0 0 1 0 1 TR 380000000001101 Hukukun leri Fundamentals

Detaylı

Güz Dönemi Zorunlu Dersleri

Güz Dönemi Zorunlu Dersleri T.C. AKSARAY ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ELEKTRİK-ELEKTRONİK ve BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI Güz Dönemi Zorunlu Dersleri EEBM 501 İleri Mühendislik Matematiği

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ 1. Adı Soyadı : Mehmet Karay 2. Doğum Tarihi : 18 Mart 1979 3. Ünvanı : Assist. Prof. Dr. ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ 4. e-posta : mehmet_karay@hotmail.com mehmet.karay@ufu.university 5. Öğrenim Durumu:

Detaylı

DERS BİLGİLERİ Haftalık Dersin Adı Kodu Yıl Yarıyıl TUL Saati Kredi AKTS

DERS BİLGİLERİ Haftalık Dersin Adı Kodu Yıl Yarıyıl TUL Saati Kredi AKTS DERS BİLGİLERİ Haftalık Dersin Adı Kodu Yıl Yarıyıl TUL Saati Kredi AKTS Temel Bilgisayar Bilimleri 0009 0509 1.Yıl Yaz +0+ x 4 Bölümü Dersin Seviyesi Ders Dili Ders Türü Öğretim Sistemi Dersin Ön Koşulu

Detaylı

I. YIL YY KODU Z/S DERSİN ADI DERSİN İNGİLİZCE ADI HAFTALIK DERS SAATI (T + U)-KREDISI

I. YIL YY KODU Z/S DERSİN ADI DERSİN İNGİLİZCE ADI HAFTALIK DERS SAATI (T + U)-KREDISI NEVġEHĠR ÜNĠVERSĠTESĠ ĠKTĠSADĠ VE ĠDARĠ BĠLĠMLER FAKÜLTESĠ ĠġLETME N.Ö. BÖLÜMÜ LĠSANS ÖĞRETĠM PLANI I. YIL YY KODU Z/S DERSİN ADI DERSİN İNGİLİZCE ADI HAFTALIK DERS SAATI İŞL-101 Z Davranış Bilimleri-I

Detaylı

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLERDE OTORİTE KAYNAK: SourceOECD

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLERDE OTORİTE KAYNAK: SourceOECD İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLERDE OTORİTE KAYNAK: SourceOECD Metin TUNÇ Ekonomik İşbirliği ve Gelişme Örgütü, 1948 yılında aralarında kurucu üye olarak Türkiye nin de bulunduğu Avrupa ülkeleri tarafından Organization

Detaylı

DOKUZ EYLUL UNIVERSITY FACULTY OF ENGINEERING OFFICE OF THE DEAN COURSE / MODULE / BLOCK DETAILS ACADEMIC YEAR / SEMESTER. Course Code: CME 4002

DOKUZ EYLUL UNIVERSITY FACULTY OF ENGINEERING OFFICE OF THE DEAN COURSE / MODULE / BLOCK DETAILS ACADEMIC YEAR / SEMESTER. Course Code: CME 4002 Offered by: Bilgisayar Mühendisliği Course Title: SENIOR PROJECT Course Org. Title: SENIOR PROJECT Course Level: Lisans Course Code: CME 4002 Language of Instruction: İngilizce Form Submitting/Renewal

Detaylı

Introduction to Public Administration (KAM 104) Course Details

Introduction to Public Administration (KAM 104) Course Details Introduction to Public Administration (KAM 104) Course Details Course Name Course Code Term Lecture Hours Application Hours Lab Credit ECTS Hours Introduction to Public Administration KAM 104 Spring 3

Detaylı

EK: SENATO ONAYI ALMIŞ MEVCUT EKDAL PROGRAMLARI A) GENEL EKDALLAR Genel ekdallar tüm öğrencilere açıktır.

EK: SENATO ONAYI ALMIŞ MEVCUT EKDAL PROGRAMLARI A) GENEL EKDALLAR Genel ekdallar tüm öğrencilere açıktır. EK: SENATO ONAYI ALMIŞ MEVCUT EKDAL PROGRAMLARI A) GENEL EKDALLAR Genel ekdallar tüm öğrencilere açıktır. HUKUK EKDALI (Aşağıdaki derslerden 4/5 adet) LAW250 Main Concepts of Turkish Law/IR 263 Fundamental

Detaylı

İTÜ DERS KATALOG FORMU (COURSE CATALOGUE FORM)

İTÜ DERS KATALOG FORMU (COURSE CATALOGUE FORM) İTÜ DERS KATALOG FORMU (COURSE CATALOGUE FORM) DERSİN ADI COURSE NAME GELENEKSEL TAKI VE AKSESUARLAR TRADITIONAL ORNAMENTS AND ACCESSORIES AKTS Ders Uygulaması, Saat/Hafta Kredisi Kredisi (Course Implementation,

Detaylı

Ö Z G E Ç M İ Ş. 1. Adı Soyadı: Mustafa GÖÇKEN. 2. Doğum Tarihi: 12 Haziran 1976. 3. Unvanı: Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Ph.D.

Ö Z G E Ç M İ Ş. 1. Adı Soyadı: Mustafa GÖÇKEN. 2. Doğum Tarihi: 12 Haziran 1976. 3. Unvanı: Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Ph.D. Ö Z G E Ç M İ Ş 1. Adı Soyadı: Mustafa GÖÇKEN 2. Doğum Tarihi: 12 Haziran 1976 3. Unvanı: Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Ph.D. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Endüstri Mühendisliği Çukurova Üniversitesi

Detaylı

Göller Bölgesi Aylık Hakemli Ekonomi ve Kültür Dergisi Ayrıntı/ 29

Göller Bölgesi Aylık Hakemli Ekonomi ve Kültür Dergisi Ayrıntı/ 29 ÖZET: Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü Doç. Dr. Kürşat Özdaşlı: Sosyal Bilimler Enstitüsü nden bugüne kadar toplam 518 öğrenci mezun olmuştur. Önümüzdeki eğitim-öğretim dönemleri

Detaylı

FAKÜLTE VE BÖLÜMLERİMİZ

FAKÜLTE VE BÖLÜMLERİMİZ www.izu.edu.tr 1 2 3 4 FAKÜLTE VE BÖLÜMLERİMİZ Eğitim Fakültesi - İngilizce Öğretmenliği - Okul Öncesi Öğretmenliği - Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık - Türkçe Öğretmenliği - Üstün Zekalılar Öğretmenliği

Detaylı

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ YENİ DERS ÖNERİ FORMU MYO PROGRAM ADI ANABİLİM DALI/PROGRAM Dersin Adı: DÖNEMİ DİL DERSİN AMACI 3 Dersin Kodu: GÜZ TÜRKÇE Zorunlu Seçmeli Kredisi 1 : ECTS 2 : Teori/ Uygulama: İNGİLİZCE BAHAR DERSİN KATKISI

Detaylı