ORTA DOĞU TEKNĐK ÜNĐVERSĐTESĐ Trafik ve Ulaşım Psikolojisi (TUP - Traffic and Transportation Psychology) Opsiyonu Tezli Yüksek Lisans Program Taslağı

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ORTA DOĞU TEKNĐK ÜNĐVERSĐTESĐ Trafik ve Ulaşım Psikolojisi (TUP - Traffic and Transportation Psychology) Opsiyonu Tezli Yüksek Lisans Program Taslağı"

Transkript

1 ORTA DOĞU TEKNĐK ÜNĐVERSĐTESĐ Trafik ve Ulaşım Psikolojisi (TUP - Traffic and Transportation Psychology) Opsiyonu Tezli Yüksek Lisans Program Taslağı 1. Açılması Önerilen Programın Adı Orta Doğu Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Trafik ve Ulaşım Psikolojisi (TUP) Opsiyonu Tezli Yüksek Lisans Programı 2. Programın Açılma Gerekçesi Trafik kazaları, neden olduğu yüksek can kaybı, yaralanmalar ve ekonomik kayıp nedeniyle Türkiye nin önde gelen sosyal ve epidemiolojik sorunlarından birisidir. Türkiye de yük ve yolcu taşımacılığınn % 96 sinin karayolları ile yapılması ve trafikteki araç sayısının her 10 yılda ikiye katlaması nedeniyle trafik kazalarını önleyici hizmetler her yıl daha büyük önem kazanmaktadır. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) raporlarına göre her yıl trafik kazaları dünyada yaklaşık 1.2 milyon insanın hayatını kaybetmesine, 20 ila 50 milyon kişinin yaralanmasına ve küresel ekonominin 518 milyar Amerikan dolar zararına yol açmaktadır. Türkiye, özellikle trafik kazaları sonucu oluşan ölüm ve yaralanmalarda dünyada en riskli ülkeler arasında yer almaktadır (DSÖ Raporları, 2004). Trafikteki toplam araç sayısı ve yılda gidilen km dikkate alınarak yapılan hesaplamalara göre Türkiye Avrupa Birliği ortalamasının oldukça üzerindedir. Örneğin, 1 milyar kilometre başına düşen can kaybı oranı Đngiltere ve Finlandiya da yaklaşık 8 kişi, Yunanistan da yaklaşım 25 kişi iken bu oran Türkiye de 73 kişidir. Türkiye için trafik güvenliği göstergelerindeki olumsuz artışın devam ettiği görülmektedir. Örneğin, Sayıştay ın Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) için Mayıs 2008 yılında hazırladığı rapora göre; 1998 yılında Türkiye de kaza meydana gelmişken 2006 yılına gelindiğinde bu sayı % 59 luk bir artışla ya ulaşmıştır. Trafik kazalarındaki artışa paralel olarak ölü ve yaralı sayısı da 2003 yılından itibaren artış göstermiştir yılında trafik kazaları neticesinde yaralananların sayısı iken 2006 yılına gelindiğinde bu sayı % 42 lik bir artışla ye ulaşmıştır. Benzer şekilde trafik kazası sonucu ölümler de, resmi sayılara 1

2 göre 3946 dan 4633 e yükselmiştir. Ancak trafik kazalarına ilişkin olarak açıklanan istatistiklerin kaynağını oluşturan kaza tespit tutanaklarındaki ölü sayıları ile meydana gelen maddi hasar miktarı gerçeği yansıtmamaktadır. Dolayısıyla kaza sonucunda ölenlerin sayısı ile maddi hasar miktarı açıklanan rakamların oldukça üzerindedir (s.13). Ayrıca, trafik kazalarının 2020 yılında dünyada insan sağlığını tehdit eden üçüncü önemli unsur olacağı tahmin edilmektedir (DSÖ Raporları, 2008). Bu nedenlerle, Aralık 2009 da 90 a yakın ülkenin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcilerinin Moskova da toplanarak yayımladıkları Moskova Deklarasyonu trafik kazaları ve sonuçları ile Acil Önlem Çağrısı ile sonuçlanmıştır. Bu çağrı üzerine, Şubat 2010 yılında Birleşmiş Milletler tarafından bir ilk olan BM Kararı alınmıştır. Bu karara göre, yılları arasındaki 10 yıllık dönemi trafik güvenliğinde decade of action olarak ilan edilmiştir. Böylece, dünyadaki tüm kurum, kuruluş, ve devletler başta maddi olmak üzere her türlü katkı ve unsurlarla trafik kazaları ve ulaşım sorunları ile mücadeleye resmen davet edilmiş ve beraberinde çeşitli uygulama, proje ve aksiyonlar başlatılmıştır. Trafik kazalarında insan faktörünün başat rol oynamsı nedeniyle, son 20 yılda özellikle Batı ülkelerinde trafik ve ulaşım psikolojisi, kaza ile ilintili süreç ve sonuçların incelendiği ve uygulamaya bilgi aktarıldığı hızla gelişen bir (displinlerarsı) araştırma ve uygulma alanına dönüşmüştür Programın Amaçları Bölümüzde trafik ve ulaşım psikloji alanında yıllardır araştrmalar ve geniş kapsamlı projeler yürütülmektedir. Önerilen Trafik ve Ulaşım Psikolojisi Tezli Yüksek Lisans Programı ile araştırmaların ve alana yapılan katkıların daha sistematik olarak yürütülemsi amaçlanmaktadır. Önerilen programın kısa, orta ve uzun dönemdeki amaçları; 1) trafik kazalarına bağlı ölümlerin, istemsiz yaralanmaların ve ekonomik kaybın azaltılmasına yönelik bilimsel katkının sağlanması, 2) gerek akademi gerek uygulama alanında (örn., EGM, Karayolları Genel Müdürülüğü vb.) ihtiyaç duyulan trafik ve ulaşım güvenliğine yönelik insan kaynağının yetiştirilmesi, bilgi birikiminin oluşturulması ve araştırmaların niceliğinin ve niteliğinin artırılması, 3) hem yerel, hem bölgesel hem de uluslararası araştırmalara (örn., BAP, TÜBĐTAK, AB vb.), değişim programlarına, seminer, atölye çalışmaları, konferans ve etkinliklere katkı ve katılım sağlanması, 4) gerekli alt yapının (örn., laboratuar) oluşturulması ve 2

3 küresel rekabeti sürdürebilecek halde yenilenerek bir çeşit mükemmelliyet merkezine dönüştürülmesi, 5) insan faktörünün önemli rol oynadığı konularda ölçüm araçları, envanterler, eğitim modülleri, ve prototipler geliştirilmesi, 6) üniversitenin temel misyonundan biri olan kamuoyununun genel sağlık ve iyilik haline anlamlı katkı yapılması, ve 7) yüksek lisans/doktora eğitimi ile araştırmaya ağırlık veren, disiplinlerarası çalışma konularını ön planda tutan, uluslararasılaşmayı amaç edinen Orta Doğu Teknik Üniversitesi nin stratejik hedefine ve program çeşitliliği amacına uygun olarak, yukarıdaki amaçlara hizmet edecek ilgili alanda yeni bir lisansüstü eğitim hizmeti sunmak olarak belirlenmiştir 2.2. Programın Genel Yaklaşımı ve Beklentiler ve Đstihdam Trafik kazalarının dünyada her geçen yıl arttığı bilinmektedir. Ancak, trafik ve yaşam güvenliği konusunda Hem Dünya da bölgesel farklılıklar hem de aynı bölge içinde ülkeler arası farklılıklar dikkati çekmektedir. Bu farklılıklar, özellikle Avrupa da güvenli olarak bilinen Kuzey/Batı Avrupa ve riskli olarak bilinen Güney ve Doğu Avrupa ve onun yakın komşuları olan Orta Doğu ülkeleri arasında belirginleşmektedir. Bir Güneydoğu Avrupa/Akdeniz ülkesi olan Türkiye de trafik ve yaşam güvenliği açısından riskli ülkeler grubunda yer almaktadır. Önerilen program çerçevesinde; sosyal psikolojik bilimsel kuram ve yöntemleri kültürlerarası çerçevede kullanabilecek ve kültürlerarası araştırma ve çalışmaları yürütebilecek araştırmacıların yetiştirilmesi ayrıca hedeflenmektedir. Böylece, sürdürülebilir bir güvenlik için gerekli olan bilgi ve beceriler hem evrensel hem de kültürel boyutta ele alınabilecektir. Önerilen program farklı disiplinlerden öğrencilerin (örn., psikoloji, mühendislik, şehir planlama, halk sağlığı) ve halen kamu ve özel kuruluşlarda ve sivil toplum örgütlerinde trafik, ulaşım ve güvenlik konularında çalışan kişileri hedeflemektedir. Özellikle trafik ve ulaşım güvenliği söz konusu olduğunda insan, çevre ve araç etkileşimi önemli bir faktördür. Kazalarda her üç faktör ve bu faktörler arasındaki etkileşimin ayrıntılı olarak araştırılması gerekmektedir. Bu nedenle, bu programın bir diğer amacı insan, çevre ve araç faktörlerinin tek tek ve birlikte trafik kazalarındaki rolünü değerlendirebilen, diğer bir deyişle trafik güvenliği ve kazalarına insan faktörü, psikososyal, kültürel ve fiziksel çevre ve teknik bakış açılarından değerlendirebilen disiplinlerarası yaklaşıma sahip insan gücü yetiştirmektir. Böylece, kazaları önleyici politikaların, planların ve uygulamaların geliştirilmesine önemli katkı yapacağı öngörülmektedir. 3

4 Yetiştirilen insan gücü istihdamı konusunda devlet, belediyeler, sivil, vakıf, özel kurum ve kuruluşlarında ve araştırma, geliştirme ve uygulama alanlarında önemli bir ihtiyaç ve açık olduğu söylenebilir. Örneğin, 1997 yılında değiştirilen 2918 Sayılı Karayolları Kanunu ile belirli trafik suçlarını işleyen sürücülerin ehliyetlerine el koyulmakta ve ehliyetlerini geri alabilmeleri için Psikoteknik Değerlendirme Testlerinden başarı ile geçmeleri gerekmektedir. Bu kapsamda kurulan Sürücü Psikoteknik Değerlendirme Merkezlerinde yaklaşık 250 psikolog görev yapmaktadır. Türk Psikologlar Derneği nin ve bünyesindeki Trafik Komisyonun resmi olarak izlediği bu uygulamada görev alacak uzman psikologların yetiştirilmesi ve etkin uygulama için gerekli nitelikli insan gücüne bu program ile katkı sağlanacaktır. Ayrıca, Avrupa Birliği nde (örn., Almanya ve Avusturya) bu program ve benzeri eğitimler sonrasında yetişen trafik psikologları alanda çalışabilmektedirler. Uyum yasaları ve süreçleri doğal bir yansıma olarak benzeri düzenlemeleri kısa zamanda ülkemize getieceği için bu program önceden hazır olma niteliğini de taşıyacaktır. Belirtildiği gibi devlet, sivil, özel ve diğer kurum ve kuruluşlarda ilgili alanda yetişmiş insan gücü sıkıntısı gayet belirgindir Ülkemizdeki Durum ve Neden ODTÜ Psikoloji Bölümü? Ülkemizde başta Gazi Üniversitesi olmak üzere az sayıda üniversitede daha çok çevre (yol) faktörüne odaklı araştırma merkezleri ve yüksek lisans programları bulunması karşın Trafik ve Ulaşım Psikolojisi konusunda hiçbir program bulunmamaktadır. Bu alanda, sadece Đngiltere deki Cranfield Universitesi 2009 da Sürücü Davranışları ve Eğitimi başlıklı bir yüksek lisans ve sertifika eğitimi başlatmıştır. Önerilen program halen önemli bir eksikliği giderecek ilk adım olma özelliğine sahiptir. Sosyal Bilimler Atıf Endeksi ve benzeri göstergeler incelendiğinde trafik güvenliğinin sosyal ve davranış bilimleri alanında Türkiye den yapılan yayınların çok önemli bir bölümünün ODTÜ Psikoloji tarafından yapıldığı görülmektedir. Ayrıca, başta AB, TÜBĐTAK, ve ABD üniversiteleri ile olan işbirlikleri ve projeler olmak üzere, seminerler, sempozyumlar ve trafik psikoloji alanında eğitilmiş ve yetişmiş uzmanların bu alandaki faaliyetleri ve vermekte oldukları dersler geçtiğimiz 12 yılı kapsamaktadır. Bu birikim, deneyim ve altyapı ODTÜ Psikoloji Bölümü nü Trafik ve Ulaşım Psikolojisi (TUP) Tezli Yüksek Lisans Programının açılabileceği en uygun kurum olduğuna işaret etmektedir. 4

5 3. Açılması Önerilen Programın Diğer Programlar ile Đlişkisi Önerilen Trafik ve Ulaşım Psikolojisi (TUP) Tezli Yüksek Lisans Programı diğer lisansüstü programlar ile işbirliği içinde çalışmalarını sürdürecektir. Bu kapsamında açılacak derslerin yanısıra öğrenciler, talepte bulundukları takdirde ilgili öğretim üyelerinin onayıyla diğer sosyal, mühendislik veya mimarlık bilimleri alanlarından da seçmeli dersler alabileceklerdir. Önerilen program öğrencilere sağladığı olanaklarla üniversitemizin öncelikli hedefleri arasında yer alan lisansüstü eğitim ve akademik araştırma çeşitliliğin artırılmasına katkı sunacaktır. 4. Açılması Önerilen Programa Öğrenci Talebi Üniversitemizde açılacak Trafik ve Ulaşım Psikolojisi (TUP) Tezli Yüksek Lisans Programı na başta psikoloji, inşaat mühendisliği, ve şehir bölge planlama olmak üzere sosyal, mühendislik ve mimarlık bilimlerinin farklı disiplinlerinden yeterli sayıda öğrencinin başvuracağı öngörülmektedir. Ayrıca, Polis Akademisi ve Harp Okulları ndan öğrenci çekme potansiyeline sahiptir. Bu programın halihazırda kamuda çalışmakta olan Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı Trafik Birimleri ve Karayolları uzmanlarının, psikoteknik değerlendirme ve trafik rehabilitasyonu alanında çalışan psikologlarının ve uzmanlarının, adli tıpçıların ve özel sektörde danışmanlık hizmeti veren güvenlik danışmanlarının ilgisini çekeceği beklenmektedir. Program, kazalar ve diğer yaralanmalara yönelik eğitim konularını da içereceği için acil müdahale ve sivil savunma uzmanlarının, iş güvenliği uzman ve müfettişlerinin ve benzeri grupların ilgisini çekme potansiyelini de taşımaktadır. Trafik ve Ulaşım Psikolojisi (TUP) Tezli Yüksek Lisans Programı na yönelik ilk 4 yıllık öğrenci talebi için öngörümüz aşağıdaki tabloda belirtilmiştir. Yıllar Programa Beklenen Başvuru/Kabul Sayısı Toplam Güz Đlkbahar Başvuru/Kabul 1. Yıl 30/7-30/7 2. Yıl 40/10-40/10 3. Yıl 45/10-45/10 4. Yıl 50/10-50/10 TOPLAM (4 yıl) 165/37-165/37 5

6 5. Önerilen Programa Öğrenci Kabul Koşuları Trafik ve Ulaşım Psikolojisi Tezli Yüksek Lisans Programı na başvuracak adaylardan aşağıdaki asgari ölçütleri karşılamaları gerekmektedir. Bu ölçütleri sağlayan adaylar istenen belgeler üzerinden bir ön değerlendirmeye alınır. Ön değerlendirmeden başarıyla geçen adaylar ile mülakat yapılır. Đkinci değerlendirmeden de başarıyla geçen adaylar Yüksek Lisans Programı na kayıt yaptırmaya hak kazanır. Trafik ve Ulaşım Psikolojisi (TUP) Tezli Yüksek Lisans Programı na Başvuru Ölçütleri ve Đstenen Belgeler: 1. ODTÜ başvuru formu. 2. Lisans not çizelgesi örneği. 3. Niyet mektubu referans mektubu (ODTÜ Psikoloji Bölümü Öğrencileri muaftır). 5. Mezuniyet Not Ortalaması: 2.50 / 4,00 (70 / 100). 6. ALES Eşit Ağırlık 60 (veya GRE Quantitative 648). 7. ODTÜ Đngilizce Yeterlilik Sınavı (ĐYS) 70, TOEFL CBT: Tezli Yüksek Lisans Derecesi için Gerekli olan Toplam Kredi Sayısı ve Dersler Psikoloji Bölümünde bulunan diğer yüksek lisans programlarıyla tutarlı olarak Trafik ve Ulaşım Psikolojisi Tezli Yüksek Lisans Programı nı tamamlamak için toplamda 24 ODTÜ kredisi veya 120 Avrupa kredisi (ECTL), diğer bir deyişle, 8 kredili ders, 1 Prothesis, 1 Special Studies ve 1 Master tezinden oluşmaktadır (bakınız Ek 1). Programda Psikoloji, Đnşaat Mühendisliği ve Şehir ve Bölge Planlama tarafından sağlanacak yüksek lisans derslerinin kodları, kredileri ve içeriklerine ilişkin bilgi ve tanımlar Ek. 2 de sunulmuştur. Ek 2 de dersler ve ingilizce kısa tanımları yer almaktadır. Psikoloji lisans programları dışından başvuruda bulunan adayların Trafik ve Ulaşım Psikolojisi Tezli Yüksek Lisans Programı na kabul edilmesi durumunda bilimsel hazırlık kredilerini tamamlayarak devam etmeleri gerekmektedir. Bilimsel hazırlık süreci ve alınacak dersler aynı durumda olup Psikoloji Bölümü Yüksek Lisans Programlarına kabul öğrencilere uygulanan yapı ile tutarlı olacaktır. 7. Önerilen Yüksek Lisans Programı nda Görev Alacak Öğretim Üyeleri Önerilen tezli Yüksek Lisans Programı na katkı sunabilecek öğretim üyelerinin listesi Ek. 3 de sunulmuştur. 6

7 8. Önerilen Yüksek Lisans Programı nda Görev Alacak Öğretim Üyelerinin Özgeçmişleri Đlgili öğretim üyelerinin özgeçmişleri ayrıca sunulmuştur. 9. Yardımcı Personel Yeterliliği Önerilen Yüksek Lisans Programı ile ilgili olarak uzman, teknisyen gibi yardımcı personele şu an için ihtiyaç duyulmamaktadır. Gerekli teknik destek test geliştiricileri ve bu programda yer alan öğretim üyeleri tarafından verilecektir. Araç simülatörü, yüz okuyucu ve benzeri üst düzey ölçüm araçlarının eğitimler için öğretim üyelerinin katkısına ilaveten gerektiğinde sistem sahiplerinden ek Kullanıcı Eğitimi alınabilecektir. 10. Laboratuar Cihaz Yeterliliği Trafik ve Ulaşım Psikolojisi Tezli Yüksek Lisans Programını desteklemek ve öğrencilerin uygulamalı eğitimlerini en iyi şekilde yapmalarını sağlamak amacı ile tam teşekküllü biri ODTÜ Psikoloji Bölümü nde diğeri MODSĐMMER de olmak üzere 2 adet laboratuar mevcuttur. Bu laboratuarlarda TÜBĐTAK-ODTÜ-BĐLTEN, ODTÜ ve Ankara Üniversitesi Psikoloji Bölümlerinin ortaklaşa geliştirdikleri ve Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından eğitim birliklerinde sürücü seçmek için ve Psikoteknik Değerlendirme Merkezlerinde suçlu sürücülerin (e.g., çeşitli trafik kurallarını ihlal ettikleri için ehliyeti elinden alınan sürücüler) değerlendirilmesinde kullanılan bilgisayar tabanlı psiko-teknik değerlendirme test cihazı olarak adı geçen Mobilsoft TRAFĐKENT ekipmanı bulunmaktadır. Ayrıca, 6. Çerçeve SAFEAST Projesi kapsamında TÜBĐTAK ve ODTÜ desteği ile kurulan uygulama laboratuarında 5 bilgisayar, bilgisayar tabanlı nörolojik test sistemi (Cambridge Neuorological Test Battery - CANTAB), Viyana Psikoteknik Değerlendirme Sistemi; yarı-profesyonel 2 video kamera, hız ölçümleri için radar, alkolmetre, tansiyon aleti, baskül, görüş açısı, netliği ve derinliğini ölçmek için kullanılan cihazlar ve testler bulunmaktadır Eylül ayından bu yana BM Kararı ( yılları arasındaki 10 yıllık dönemin decade of action olarak ilan edilmesi) uyarınca pilot olarak seçilen 10 ülke arasında yer alan Türkiye deki Program Đzleme ve Değerlendirme Faaliyetleri Johns Hopkins ODTÜ tarafından Psikoloji Bölümü Trafik ve Ulaşım Güvenliği 7

8 akademisyenleri tarafından yürütülmektedir. Bu çerçevede de know how ve gerekli ölçme değerlendirme ölçek ve ekipmanları kullanılmaktadır. Halen aktif olarak kullanılan bu olanaklar, yeni alınan ve ODTÜ Rektörlüğü tarafından Trafik ve Ulaşım Psikolojisi alanındaki çalışmaların Ar-Ge olarak da yapılabilmesi için MODSĐMMER de tahsis edilen Đnsan Faktörü Laboratuarı ile güçlendirilmiştir. Bu kapsamda, son teknoloji ürünü Araç Simülatörü, Yüz Okuyucu, Observer XT gözlem kayıt analiz ve değerlendirme testi gibi ekipmanlar envantere eklenmiş ve TUP kapsamında yürütülecek her türlü gözlem, deney, simülasyon, duygu ve tepki ölçümü veya anket uygulamasını gibi araştırmaların kolaylıkla yapılmasını sağlayacaktır. Buna ilaveten, bazı fiziksel engeli ya da nörolojik sorunları olan sürücü gruplarının (örn., dementia, ağır görme engeli vb.) araç kullanma davranışları simülatörler aracılığıyla öğrenciler tarafından incelenebilecektir. Ayrıca, başta ODTÜ Merkezi Labaratuvarı nda olmak üzere üniversitemizde trafik ve ulaşım güvenliği araştırmaları için gerekli altyapı ve olanaklar bulunmaktadır. Özetle, önerilen yüksek lisans alanında uluslararası en üst seviyede araştırmaları yürütecek düzeyde teknik ve araştırma altyapısı halen üniversitemizde mevcuttur. 11. Eğitim-Öğretim ve Araştırma için Mevcut Ekipman Dökümü ve Kullanım Alanları Programa kayıtlı tüm öğrencilere üniversitemizde bulunan bilgisayar laboratuvarlarından internet hizmeti verilecektir. Bu bilgisayarlar aracılığı ile kütüphanenin kaynakları taranabilmekte, kütüphanenin üye olduğu tüm elektronik kaynaklardan faydalanılabilmekte, gerekli bilgisayar programlarına ulaşılabilmekte ve çıktı alınabilmektedir. Ayrıca, yukarıda adı geçen laboratuarlar ve ekipmanlar öğrenciler tarafından kullanılacaktır. 12. Lisansüstü Öğrencilerin Kullanımına Açık Terminaller ve Kullanım Zamanları Bilgisayar ve uygulamalı laboratuvarlar dönem süresince, laboratuvarlarda ders veya başka bir araştırma olmadığı zamanlarda, mesai saatlerinde veya araştırmaların gerektirebileceği zaman dilimlerinde açıktır ve öğrencileri yararlanabilirler. 8

9 13. Lisansüstü Öğrencilerinin Katkı Payları ve Barınma Olanakları Öğrenciler barınma ihtiyaçlarını karşılamak için yurt veya benzeri imkanlardan yararlanacaklardır. Derslerin gerektireceği ihtiyaçlar (örn., kitap vb.) da öğrencinin sorumluluğundadır. Öğrencilerin hem çalışarak gelir elde edebilecekleri hem de kendilerini geliştirebilecekleri projelere katılımını sağlamak amaçlanmıştıır. Öğrencilerin değişimleri için başta Erasmus programları olmak üzere farklı programlardan yardım ve destek sağlanılması planlanmıştır. Ayrıca, bir öğrenci için oldukça ciddi bir maddi harcama gerektirecek simulatör, donanımlı araç ve psikoteknik test uygulamalarının halihazırda devam eden veya öğrencilerin ihtiyacı yönünde hazırlanmış projelerin bütçelerinden karşılanması planlanmaktadır. 14. Önerilen Yüksek Lisans Programı ile Đlgili Olarak Üniversite Kütüphanesinde Bulunan Süreli Yayınların Listesi Önerilen Yüksek Lisans Programı ile ilgili olarak üniversite kütüphanesinde bulunan süreli yayınların listesi Ek. 4 de sunulmuştur. 15. Önerilen Yüksek Lisans Programı nın Niteliği Trafik ve Ulaşım Psikolojisi Tezli Yüksek Lisans Programı genel yapısı itibari ile güvenlik ve trafik psikolojisi alanında bilimsel kuram ve yöntemleri doğru, etkin ve verimli kullanabilecek, çok yönlü bilgi birikimine sahip, karşılaştırmalı ve kültürlerarası araştırma ve çalışmaları yürütebilecek araştırmacılar yetiştirecek ve halihazırda kamu, özel ve sivil toplum örgütlerinde bu konularda çalışmalarını sürdüren kişilerin trafik psikolojisi uzmanlığı alacağı disiplinlerarası bir bilim programı olacaktır. Bunlara ilaveten, önerilen program gelecek 50 yıllık dönemde insan sağlığının ve yaşamının daha güvenli ve kaliteli bir şekilde sürdürülebilmesi için gerekli politikaları üreten, planlamaları ve araştırmaları yapan, önlemleri ve gerekli müdahale çalışmalarını hayata geçiren insan kaynağının oluşmasına katkı sağlayacaktır. 9

10 EKLER: EK 1: Trafik ve Ulaşım Psikolojisi (TUP) Tezli Yüksek Lisans Programı Özet Tablosu Yüksek Lisans Dersleri (8 Ders + 1 Prothesis, 1 Special Studies ve 1 Master Tezi) Dönem Ders Kredi - EC ODTÜ 1. Dönem PSY 500 Research Methods (Must) 7.5 (3-0)3 Overview to Traffic and Transportation Psychology (Must) 7.5 (3-0)3 An elective course from the list of course descriptions 7.5 (3-0)3 An elective course from the list of course descriptions 7.5 (3-0)3 2. Dönem An elective course from the list of course descriptions 7.5 (3-0)3 An elective course from the list of course descriptions 7.5 (3-0)3 An elective course from the list of course descriptions 7.5 (3-0)3 An elective course from the list of course descriptions 7.5 (3-0)3 3. Dönem 5XX Prothesis Seminar 10 NC 599 Master Thesis 15 NC 8XX Special Studies 10 NC 4. Dönem 599 Master Thesis 15 NC 8XX Special Studies 10 NC TOPLAM KREDĐ:

11 EK 2: Trafik ve Ulaşım Psikolojisi (TUP) Tezli Yüksek Lisans Programı Dersleri ve Đçerikleri PSY 570: Overview to Traffic and Transportation Psychology The aim of the course is to update student s knowledge of traffic and transportation psychology. The course will cover all the main fields of traffic psychology and give students view of the recent findings and current topics in the field. Since students in the MS programme will come from different disciplines, this course guarantees that the students have enough knowledge of traffic psychology for attending the MS programme. PSY 574 Research Methods of Traffic Psychology Traffic and transportation psychology uses research methods from various disciplines. The aim of this course is to introduce students to the main types of research methods used in the field including on-road and in-car measurement techniques, surveys, analyses based on traffic statistics, and experimental methods. In addition, relevant statistical techniques for data analysis will be introduced and special problems of traffic behaviour data discussed about. PSY XXX Traffic Psychology Practicum In practicum course, students will conduct three small studies in which different methods will be used for studying the same problem. The aim is to deepen the knowledge learned in Research Methods of Traffic Psychology course by independent project work. PSY 578 Accident Prevention and Safety Intervention Techniques The applied aim of the traffic psychology is to improve traffic safety in general by reducing the likelihood of an accident and minimizing the adverse consequences of an accident. In this course, students will familiarize themselves with the main accident prevention and safety intervention methods. The aim is that students understand the strengths and limitations of these techniques and later can apply them in traffic safety work. PSY 572: Social Psychology of Driver Behavior and Attitudes Introduction to the basic theories and principles of social psychology in relation with transportation safety, driver attitudes, and behavior. There will be a special emphasis on the risk perception in transportation, risky driver behaviors, design for safely campaign, and programs on changing negative safety attitudes and aberrant driver behaviors. PSY 573 Risk Factors for Psychomotor and Cognitive Processes in Driving First, cognitive processes such as perception, attention, reasoning, learning and memory will discussed in the course. Then, physiological and neurological effects of alcohol and substance (e.g., marijuana) use in humans will be covered. The effects of alcohol and substance use on the cognitive processes in driving behaviors will be emphasized. Finally, the effects other factors (e.g., fatigue, age and neurological disorders) on driving behavior will be discussed. PSY 571 Accident and Behavioral Models, Theories, and Its Implications A historical survey of the theoretical and empirical developments and its implications in safety and transportation psychology to provide the student with an integrated overview of the field. 11

12 PSY 500 Research Methods The aim of this course is to enable students to use several statistical techniques to analyze data with SPSS (Statistical Package for Social Sciences) program. The statistical techniques include t-test (independent and dependent), Chi-square, analysis of variance (ANOVA), MANOVA, correlation, regression, multiple regression, and factor analysis. PSY 506 Training, Development and Evaluation This course is basically concerned with teaching basic training and employee development techniques used in industry. Furthermore, the course also covers how to evaluate the effectiveness of a specific training program. The typical topics of the course inclede need assessment, training techniques, training for special groups (e.g., executives, middle managers, hard-core unemployed), the choice of criteria in evaluating training programs. The orientation of this course is both theoretical and applied. PSY 509: Advanced Overview of I/O Psychology In this course, major areas of industrial and organizational psychology, such as job analysis, performance appraisal, personnel selection, training, work motivation, job satisfaction, work accidents and injuries, leadership and organizational structure and design are covered with an emphasis on current issues and problems. The orientation of the course is planned to be a theoretical one. PSY 519: Human Factors and Performance Humans in organizations accomplish their task in a context of human-machine-systems. This course focuses on understanding the erlationship between the system and the capabilities of working people (and road users). The course coverage includes information processing, display systems, decision making, and human error. PSY 556: Applied Social Psychology A problem-oriented approach is adopted in analyzing issues such as safety in general and traffic safety in particular. Social psychological models and approaches will be emphasized on how to cope with unintentional injuries and to develop effective and sustainable safety in life and on roads. PSY 567: Psychological and Social Aspects of Disasters This course is designed to give students an overview of the psycho-social consequences of disasters and psychological intervention methods that can be used with survivors, emergency workers and volunteers following disasters. The course also provides a critical examination of individual and community responses for effective mitigation and preparedness behaviours. Ethical guidelines for psychological services and research in disaster situations wil also be covered. PSY 449: Health Psychology The course is designed to provide students with a thorough and up-to-date presentation of the major issues, theories, concepts and research in health psychology. An integration of biological, psychological and social aspects of people s lives will be stressed. PSY 462: Cultures, organizations, and safety A historical survey of the theoretical and empirical developments and its implications in safety and safety culture, safety culture and climate, safety culture approaches, measures and tools, case studies and Manchester Safety Culture Framework. 12

13 CE 353: Principals of Transportation and Traffic Engineering Introduction to transportation systems. Vehicles, network and terminals as components of transportation systems engineering. Designs of transportation facilities emphasizing land transportation. Operations planning of transportation systems and traffic engineering. Models of traffic flow. Traffic analysis at intersections. Basic definitions and computations of level of service. Planning and management. CE 451: Analysis of Transportation Systems Development of transportation demand and supply models. Analysis of cost functions, cost estimating methods and some general cost function. Merging supply and demand models for network equilibration. Simulation and optimizing approaches for equilibrium. Evaluation of alternative transportation systems. Transport regulation in an efficient or in an excessive competitive environment. Cost and demand conditions of a regulated industry. CE 452: Traffic Safety and Accident Investigation Introduction, causes of traffic accidents, statistical report on road accidents, safety effectiveness of highway design elements, identification of problem locations, data analysis of problem locations, accident reporting systems, education and training, rescue and hospital services. CE 555: Traffic Engineering I Detailed study of the transportation planning process. Inventory of existing travel demand, different types of O-D studies, analysis and model building, trip generation, trip distribution model split and trip assignment techniques, forecasting and plan evaluation. CE 556: Traffic Engineering II Volume, speed and travel time studies. Measurement techniques of fundamental traffic stream characteristics. Statistical distributions, traffic stream models. Capacity of rural highways, freeways, signaled intersections. Traffic management techniques. CRP 351: Urban Transport Planning Designed to cover a whole range of issues related to urban transportation. Main themes are context and definition of urban transportation planning, characteristics of urban travel, transportation planning and decision making, demand and supply analyses. Transport economics and transport for a sustainable future are examined. Issues regarding the urban land/use, location choice of urban activities and transportation also analyzed. CRP 454: Urban Transport Systems: Planning and Design Planning and design of transport networks, modes, systems, stations. Network and urban form considerations. Route and capacity planning for public transport systems. Planning for pedestrian circulation, city centre pedestrianisation. New urbanism movement planning for pedestrian-oriented and transit-oriented neighborhoods. Principles of traffic calming. Design considerations fro planning car parks, road junctions, stations, and interchange facilities. 13

14 EK 3: Öğretim Üyeleri Listesi Ünvanı, Adı Soyadı 1 Prof. Dr. Hürol Fışıloğlu (PSY) 2 Prof. Dr. Faruk Gençöz (PSY) 3 Prof. Dr. Tülin Gençöz (PSY) 4 Prof. Dr. Emine Olcay Đmamoğlu (PSY) 5 Prof. Dr. Ayşe Nuray Karancı (PSY) 6 Prof. Dr. Bengi Öner-Özkan (PSY) 7 Prof. Dr. Nuray Sakallı-Uğurlu (PSY) 8 Prof. Dr. Hayriye Canan Sümer (PSY) 9 Prof. Dr. Nebi Sümer (PSY) 10 Doç. Dr. Belgin Ayvaşık (PSY) 11 Doç. Dr. Reyhan Bilgiç (PSY) 12 Doç. Dr. Sibel Kazak Berument (PSY) 13 Doç. Dr. Timo Juhani Lajunen (PSY) 14 Yrd. Doç. Dr. Özlem Bozo Đrkin (PSY) 15 Yrd. Doç. Dr. Özlem Bozo (PSY) 16 Yrd. Doç. Dr. Türker Özkan (PSY) 17 Dr. Banu Cingöz (PSY) 18 Dr. Ahmet Uysal (PSY) 19 Prof. Dr. Ayhan Đnal (CE) 20 Prof. Dr. Özdemir Akyıldız (CE) 21 Doç. Dr. Murat Güler (CE) 22 Yrd. Doç. Dr. Hediye Tüydeş (CE) 23 Yrd. Doç. Dr. Osman Soner Acar (CE) 24 Doç. Dr. Ela Babalık Sutcliffe (CRP) 14

15 EK 4: Kütüphanemizden Ulaşılabilen Süreli Sosyal Bilimler Yayınları ODTÜ kütüphanesi aşağıda listesi verilmiş olan veritabanlarına erişim sağlamaktadır. Bu veritabanları aracılığıyla bir programın gereksinim duyacağı sosyal bilimlerin farklı alanlarına ilişkin 1000 i aşkın süreli yayına ve arşivlerine ulaşılabilmektedir. 1. Cambridge Journals Online 2. EbscoHost - Academic Search Premier 3. PsycInfo 4. PsycList 5. JSTOR (The Scholarly Journal Archive) 6. Oxford Online Journals 7. SAGE Journals Online 8. Web of Science 9. Science Direct 10. Scopus 15

ORTA DOĞU TEKNĐK ÜNĐVERSĐTESĐ KUZEY KIBRIS KAMPUSU REHBERLĐK VE PSĐKOLOJĐK DANIŞMANLIK LĐSANS PROGRAMI ÖNERĐSĐ

ORTA DOĞU TEKNĐK ÜNĐVERSĐTESĐ KUZEY KIBRIS KAMPUSU REHBERLĐK VE PSĐKOLOJĐK DANIŞMANLIK LĐSANS PROGRAMI ÖNERĐSĐ ORTA DOĞU TEKNĐK ÜNĐVERSĐTESĐ KUZEY KIBRIS KAMPUSU REHBERLĐK VE PSĐKOLOJĐK DANIŞMANLIK LĐSANS PROGRAMI ÖNERĐSĐ ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu nda başlatılması öngörülen Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (RPD)

Detaylı

Performans Denetimi Raporu TRAFİK KAZALARINI ÖNLEME FAALİYETLERİ

Performans Denetimi Raporu TRAFİK KAZALARINI ÖNLEME FAALİYETLERİ Performans Denetimi Raporu TRAFİK KAZALARINI ÖNLEME FAALİYETLERİ MAYIS - 2008 2 T.C. Sayıştay Başkanlığı Performans Denetimi Raporu (2008) : Trafik Kazalarını Önleme Faaliyetleri Performans Denetimi Raporu

Detaylı

Doktora Tezi Doctor of Philosophy

Doktora Tezi Doctor of Philosophy 930 Güneydoğu Anadolu Bölgesi nde Turizme Dayalı Bölgesel Kalkınma: Zeugma ve Çevresi için Bir Örnek Çalışma Tourism Based Regional Development in Southeastern Anatolia: A Case Study in Zeugma Ece ATEŞ

Detaylı

TÜRKİYE DEKİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMİ SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

TÜRKİYE DEKİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMİ SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ TÜRKİYE DEKİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMİ SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ Hüseyin CEYLAN 1 ÖZET İş kazaları, gerek sosyal gerekse ekonomik sonuçları itibariyle Türkiye için çok önemli bir problem olarak

Detaylı

AKILLI ULAŞIM SİSTEMLERİ UYGULAMALARI VE TÜRKİYE İÇİN BİR AUS MİMARİSİ ÖNERİSİ

AKILLI ULAŞIM SİSTEMLERİ UYGULAMALARI VE TÜRKİYE İÇİN BİR AUS MİMARİSİ ÖNERİSİ AKILLI ULAŞIM SİSTEMLERİ UYGULAMALARI VE TÜRKİYE İÇİN BİR AUS MİMARİSİ ÖNERİSİ Hasan TUFAN Ulaştırma ve Haberleşme Uzmanlığı Tezi 2014 Ankara Hasan TUFAN tarafından hazırlanan Akıllı Ulaşım Sistemleri

Detaylı

ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2009 YILI ÖZDEĞERLENDİRME RAPORU

ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2009 YILI ÖZDEĞERLENDİRME RAPORU ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2009 YILI ÖZDEĞERLENDİRME RAPORU İÇİNDEKİLER 1. GİRİŞ... 1 2. KAYNAKLAR... 4 Öğrenci niteliğinde beklenen düzey... 4 Akademik personel niteliğinde beklenen düzey... 5 Bilgi

Detaylı

1001 BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA PROJELERİNİ DESTEKLEME PROGRAMI

1001 BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA PROJELERİNİ DESTEKLEME PROGRAMI UYARI: Proje örnekleri; bütünlük arzeden ideal bir proje anlamına gelmemekle birlikte, araştırmacılara proje yazımında yardımcı olmak ve fikir vermek amacı ile daha önce TÜBİTAK a sunulan çeşitli projelerin

Detaylı

Avrupa Birliği, Bologna Süreci Ve Türkiye de Psikolojik Danışman Eğitimi *

Avrupa Birliği, Bologna Süreci Ve Türkiye de Psikolojik Danışman Eğitimi * Educational Administration: Theory and Practice Winter 2008, Issue 53, pp: 99-122 Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi Kış 2008, Sayı 53, ss: 99-122 Avrupa Birliği, Bologna Süreci Ve Türkiye de Psikolojik

Detaylı

GAZİ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ EĞİTİM BİLİMLERİ ANA BİLİM DALI EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİMİ BİLİM DALI

GAZİ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ EĞİTİM BİLİMLERİ ANA BİLİM DALI EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİMİ BİLİM DALI GAZİ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ EĞİTİM BİLİMLERİ ANA BİLİM DALI EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİMİ BİLİM DALI AVRUPA BİRLİĞİ ERASMUS ÖĞRENCİ ÖĞRENİM HAREKETLİLİĞİ PROGRAMININ CIPP (BAĞLAM, GİRDİ,

Detaylı

YÜKSEK LĐSANS TEZĐ. Sevinç CÖMERTOĞLU. Endüstri Mühendisliği Anabilim Dalı. Endüstri Mühendisliği Programı

YÜKSEK LĐSANS TEZĐ. Sevinç CÖMERTOĞLU. Endüstri Mühendisliği Anabilim Dalı. Endüstri Mühendisliği Programı ĐSTANBUL TEKNĐK ÜNĐVERSĐTESĐ FEN BĐLĐMLERĐ ENSTĐTÜSÜ MÜHENDĐSLĐK YÖNETĐMĐ ÖĞRENCĐLERĐNĐN BAŞARISINA ETKĐ EDEN FAKTÖRLERĐN ANALĐZĐ YÜKSEK LĐSANS TEZĐ Sevinç CÖMERTOĞLU Endüstri Mühendisliği Anabilim Dalı

Detaylı

KOÇ ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK KURUL KARARI

KOÇ ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK KURUL KARARI KOÇ ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK KURUL KARARI TOPLANTI TARİHİ : 21 Kasım 2014 TOPLANTI NO : 2014/11 TOPLANTI SAATİ : 13:00 TOPLANTIYA KATILANLAR : Prof. Dr. Umran İnan Prof. Dr. Barış Tan Prof. Dr. M. İrşadi

Detaylı

ORTA DOĞU TEKNĐK ÜNiVERSĐTESĐ 2005 YILI ÖZDEĞERLENDĐRME RAPORU

ORTA DOĞU TEKNĐK ÜNiVERSĐTESĐ 2005 YILI ÖZDEĞERLENDĐRME RAPORU ORTA DOĞU TEKNĐK ÜNiVERSĐTESĐ 2005 YILI ÖZDEĞERLENDĐRME RAPORU Kasım 2006 ĐÇĐNDEKĐLER GĐRĐŞ... 1 1. GĐRDĐLER... 2 a) GÜÇLÜ OLDUĞUMUZ ALANLAR... Öğrenci niteliğinde beklenen düzey... 2 Akademik personel

Detaylı

Fatih Mehmet HARMANCI Polis Akademisi, Güvenlik Bilimleri Fakültesi, Gölbaşı Ankara, Türkiye fatihharmanci@hotmail.com

Fatih Mehmet HARMANCI Polis Akademisi, Güvenlik Bilimleri Fakültesi, Gölbaşı Ankara, Türkiye fatihharmanci@hotmail.com İnsan Kaynakları İstihdamında İlçe Emniyet Müdürlükleri için Çok Faktörlü Personel Dağılım Modeli A Multifactorial Personnel Distribution Model in the Human Resources Employment for the District Police

Detaylı

ORTA DOĞU TEKNĐK ÜNĐVERSĐTESĐ 2006 YILI ÖZDEĞERLENDĐRME RAPORU

ORTA DOĞU TEKNĐK ÜNĐVERSĐTESĐ 2006 YILI ÖZDEĞERLENDĐRME RAPORU ORTA DOĞU TEKNĐK ÜNĐVERSĐTESĐ 2006 YILI ÖZDEĞERLENDĐRME RAPORU ĐÇĐNDEKĐLER GĐRĐŞ... 1 1. GĐRDĐLER (KAYNAKLAR VE ĐLĐŞKĐLER)... 2 A) GÜÇLÜ OLDUĞUMUZ ALANLAR Öğrenci niteliğinde beklenen düzey... 2 Akademik

Detaylı

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DÜNYA DA VE TÜRKİYE DE LOJİSTİK EĞİTİMİ

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DÜNYA DA VE TÜRKİYE DE LOJİSTİK EĞİTİMİ İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DÜNYA DA VE TÜRKİYE DE LOJİSTİK EĞİTİMİ YÜKSEK LİSANS TEZİ End. Müh. Bekir Tuğrul KÜÇÜKSOLAK Anabilim Dalı: Endüstri Mühendisliği Programı: Mühendislik

Detaylı

19 Aralık 2013/12 no.lu Akademik Kurul KOÇ ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK KURUL KARARI

19 Aralık 2013/12 no.lu Akademik Kurul KOÇ ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK KURUL KARARI KOÇ ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK KURUL KARARI TOPLANTI TARİHİ : 19 Aralık 2013 TOPLANTI NO : 2013/12 TOPLANTI SAATİ : 13:00 TOPLANTIYA KATILANLAR : Prof. Dr. Umran İnan Prof. Dr. Barış Tan Prof. Dr. M. İrşadi

Detaylı

STRATEJİK PLANI 2013-2017

STRATEJİK PLANI 2013-2017 ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ STRATEJİK PLANI 2013-2017 1 İÇİNDEKİLER 1. GENEL BİLGİLER 3 1.1. Tarihçe 3 1.2. Organizasyon 4 2. STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ 6 3. DURUM ANALİZİ

Detaylı

FATİH Projesi Üzerine Bir Değerlendirme

FATİH Projesi Üzerine Bir Değerlendirme Türk Kütüphaneciliği 27, 2 (2013), 317-339 FATİH Projesi Üzerine Bir Değerlendirme Selda Ekici * ve Bülent Yılmaz ** Öz Bu çalışma ile FATİH Projesi nin (Fırsatları Artırma ve Teknolojiyi İyileştirme Hareketi),

Detaylı

Journal of Business Research

Journal of Business Research İŞLETME ARAŞTIRMALARI DERGİSİ Journal of Business Research ISSN: 1309-0712 Cilt: 1 Sayı:2 2009 Vol.1 No.2 DERGİ HAKKINDA İşletme Araştırmaları Dergisi 2009 Ocak ayında alt yapısı oluşturulan ve Haziran

Detaylı

Police Academy Guidance and Psychological Counseling Department s Transition Process to Developmental Guidance Model

Police Academy Guidance and Psychological Counseling Department s Transition Process to Developmental Guidance Model Ankara University, Journal of Faculty of Educational Sciences, year: 2014, vol: 47, issue: 1, 259-278 Police Academy Guidance and Psychological Counseling Department s Transition Process to Developmental

Detaylı

TÜRKİYE DE PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİĞİN GELİŞİM SÜRECİ. Sultanberk HALMATOV

TÜRKİYE DE PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİĞİN GELİŞİM SÜRECİ. Sultanberk HALMATOV TÜRKİYE DE PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİĞİN GELİŞİM SÜRECİ Sultanberk HALMATOV Doktora Tezi Psikolojik Danışma ve Rehberlik Bilim Dalı Yrd. Doç. Dr. Arzu GÜLBAHÇE 2014 (Her Hakkı Saklıdır) T. C. ATATÜRK

Detaylı

Şehir Markası Yaratma Süreci ve İstanbul Şehir Markası İçin Bir Model Önerisi

Şehir Markası Yaratma Süreci ve İstanbul Şehir Markası İçin Bir Model Önerisi : 965-966, ISBN: 978-975-96260-3-7 Şehir Markası Yaratma Süreci ve İstanbul Şehir Markası İçin Bir Model Önerisi The Process of Building a City Brand and a Model Proposal for Branding of Istanbul City

Detaylı

ENERJİ TEKNOLOJİLERİ ve YÖNETİMİ Profesyonellere Yönelik Yüksek Lisans Programı

ENERJİ TEKNOLOJİLERİ ve YÖNETİMİ Profesyonellere Yönelik Yüksek Lisans Programı Sabancı Üniversitesi nde ENERJİ TEKNOLOJİLERİ ve YÖNETİMİ Profesyonellere Yönelik Yüksek Lisans Programı Sabancı University ENERGY TECHNOLOGIES and MANAGEMENT Master Program for Professionals Enerji Teknolojileri

Detaylı

SANAL SINIF UYGULAMALARININ MESLEKİ GELİ- ŞİME KATKISININ DEĞERLENDİRİLMESİ: EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÖRNEĞİ 1

SANAL SINIF UYGULAMALARININ MESLEKİ GELİ- ŞİME KATKISININ DEĞERLENDİRİLMESİ: EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÖRNEĞİ 1 Polis Bilimleri Dergisi Cilt:13 (4) Turkish Journal of Police Studies Vol: 13 (4) SANAL SINIF UYGULAMALARININ MESLEKİ GELİ- ŞİME KATKISININ DEĞERLENDİRİLMESİ: EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÖRNEĞİ 1 The Evaluation

Detaylı

Global Sertifika Programları Global Certificate Programs

Global Sertifika Programları Global Certificate Programs Global Sertifika Programları Global Certificate Programs BASIC BUSINESS MANAGEMENT (MICRO MBA) BUSINESS ENGLISH HUMAN RESOURCE MANAGEMENT PROJECT MANAGEMENT www.yildiz.edu.tr www.ucr.edu Global Certificate

Detaylı

A comparison of pre-service English Language Teacher Training Systems in Turkey and Japan

A comparison of pre-service English Language Teacher Training Systems in Turkey and Japan Ankara University, Journal of Faculty of Educational Sciences, year: 2012, vol: 45, no: 1, 83-105 A comparison of pre-service English Language Teacher Training Systems in Turkey and Japan Ayşe Yeliz ALDEMİR

Detaylı

Yükseköğretimin Yönetimine Kadınların Katılımı: Bazı AB Ülkeleri Tarafından İzlenen Politika- Stratejiler ve Türkiye İçin Öneriler *

Yükseköğretimin Yönetimine Kadınların Katılımı: Bazı AB Ülkeleri Tarafından İzlenen Politika- Stratejiler ve Türkiye İçin Öneriler * Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Cilt 13, Sayı 3, Aralık 2012, Sayfa 207-226 Yükseköğretimin Yönetimine Kadınların Katılımı: Bazı AB Ülkeleri Tarafından İzlenen Politika-

Detaylı

ÖĞRETİM. Cem Şenol Fırat Üniversitesi. Özet Bu. Anahtar Sözcükler. ve oluşturmaktadır. kullanılmıştır. analizi, t-testi, öğretmenlerin

ÖĞRETİM. Cem Şenol Fırat Üniversitesi. Özet Bu. Anahtar Sözcükler. ve oluşturmaktadır. kullanılmıştır. analizi, t-testi, öğretmenlerin BİLİM VE SANAT MERKEZLERİNDE KULLANILAN ÖĞRETİM YÖNTEMLERİNİN İNCELENMESİ Dr. İbrahim Yaşar Kazu Cem Şenol Fırat Üniversitesi Özet Bu araştırma, Bilim ve Sanat Merkezlerinde görev yapan öğretmenlerin üstün

Detaylı

STRATEJİK YÖNETİM SİSTEMİ PROJESİ. (MODEL ve YAZILIM) MALİYE BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI & TÜSSİDE & STRATEK

STRATEJİK YÖNETİM SİSTEMİ PROJESİ. (MODEL ve YAZILIM) MALİYE BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI & TÜSSİDE & STRATEK STRATEJİK YÖNETİM SİSTEMİ PROJESİ (MODEL ve YAZILIM) MALİYE BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI & TÜSSİDE & STRATEK 1 Genel Bilgi Proje Özeti 5018 sayılı Kanunun öngördüğü ve 2006 yılı başından itibaren

Detaylı

FP7 2012 çağrıları 1

FP7 2012 çağrıları 1 FP7 2012 çağrıları 1 Sayın İlgili, İlgilendiğiniz proje çağrısı ve/veya başka ortaklık arayışlarınız için Ege Üniversitesi Bilim - Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi (EBİLTEM ) personeli ile iletişime

Detaylı