TÜRKİYE BİLİŞİM VAKFI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TÜRKİYE BİLİŞİM VAKFI"

Transkript

1 TÜRKİYE BİLİŞİM VAKFI /10/2011 KONU : İnternet Kurulu nun 5651 Sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi Ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun da Değişiklik Yapılmasına İlişkin Çalışması Hakkında Türkiye Bilişim Vakfı Görüşü İNTERNET KURULU NA İnternet Kurulu tarafından hazırlanan 5651 Sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi Ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun da değişiklik yapılması amacıyla hazırlanan çalışmaya ilişkin Vakfımızın değerlendirmelerini ilgilerinize sunuyoruz. Saygılarımızla, Behçet ENVARLI Türkiye Bilişim Vakfı Genel Sekreteri EKLER : EK 1 : Çalışma Genel Değerlendirme EK 2 : Çalışmayla İlgili Öneriler Tablosu

2 EK-1 GENEL DEĞERLENDİRME İnternet Kurulu tarafından 5651 Sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi Ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun da değişiklik yapılması amacıyla hazırlanan ve Kanun da değişiklik önerileri ile gerekeçlerini içeren çalışma incelendiğinde; getirilen değişiklik önerilerinin mevcut pratikte 5651 sayılı Kanun un uygulanması sırasında yaşanan çeşitli sıkıntıları ortadan kaldıracak mahiyette olduğu görülmektedir. Özellikle yurtdışında bulunan yer sağlayıcıların yer sağladıkları içeriklere erişimin engellenmesi kararı alınması halinde engellemenin yurtiçi ile sınırlı tutulması ve uyar-kaldır yönteminin öncelikli olarak uygulanması zorunluluğu ile ilgili değişiklikler oldukça faydalı olabilecektir. Yukarıda belirtildiği şekilde İnternet Kurulu tarafından gerçekleştirilen çalışma içerisinde mevcut durumdaki sıkıntıların ortadan kaldırılması için önemli değişiklikler bulunmakla birlikte, söz konusu sorunlara uzun vadeli çözümlerin bulunabilmesi, Kanun ile ortaya koyulan hukuki çerçevenin belirsizliğinin giderilmesi, anayasa ile korunan temel hak ve özgürlüklerin dolaylı bir şekilde engellenmesinin önüne geçilmesi amacıyla çalışma üzerinde bazı değişikliklerin ve eklemelerin yapılması gerektiği düşünülmektedir. e-posta ve Alternatif İletişim Araçları Çalışma içerisinde yer alan değişiklik önerilerinden bir tanesi Kanun un 3. Maddesinde değişiklik yapılmasına ilişkin olup buna göre içerik, yer ve erişim sağlayıcıların tanıtıcı bilgilerinin yanı sıra elektronik posta adreslerinin de bilgilendirme yükümlülüğü kapsamında verilmesi gerekliliği düzenlenmiştir. Bilindiği üzere özellikle geniş kullanıcı kitlelerine sahip internet uygulamalarında kullanıcı şikayetlerinin etkin bir şekilde takip edilmesi ve çözülmesi amacıyla şikayet yönetim sistemleri kullanılmakta ve bu sistemlere şikayet girdileri genellikle site üzerinde yer alan form benzeri yöntemlerle alınmaktadır. Bu doğrultuda yer sağlayıcı pozisyonundaki bir internet sitesi sahibine, e-posta adresini bildirme yükümlülüğü getirilmesi, şikayetlerin bu e-

3 posta adresine de yapılacak olması sebebiyle, site sahibinin mevcut şikayet yönetim sisteminin etkin bir şekilde kullanılmasını engelleyebilecektir. Bu sebeple maddede yapılan değişiklik ile e-posta adresinin bildirilmesi zorunluluğu opsiyonal tutulmalı ve içerik sağlayıcı, yer sağlayıcı, erişim sağlayıcının bunun yerine kendisi ile iletişim kurulabilecek bir iletişim yöntemini kurması da yeterli sayılmalıdır. Aynı şekilde Kanun un 3. Maddesine eklenmesi önerilen üçüncü fıkrada da değişiklik yapılarak bildirim yönteminde öncelikle içerik, yer ve erişim sağlayıcıların Başkanlığı bildirdiği veya internet sitesinde yer verdiği iletişim araçları/bilgileri üzerinden bildirim yapılması, bunlara yapılan bildirim üzerine işlem yapılmaması halinde alternatif iletişim araçlarının kullanılması gerektiği düşünülmektedir. Toplu Kullanım Sağlayıcılar İnternet Kurulu tarafından gerçekleştirilen çalışma ile Kanun un 7. maddesinde yer alan toplu kullanım sağlayıcılar ile ilgili yükümlülüklerde değişikliğe gidilmiş ve mevcut ikincil düzenlemeler ile Kanun arasındaki çelişkiler ortadan kaldırılarak uygulamada ortaya çıkan sorunların giderilmesine çalışılmıştır. Söz konusu değişiklik önerileri oldukça olumlu bulunmakla birlikte, maddenin mevcut hali ve değişiklik önerileri ile getirilen yükümlülükler tüm toplu kullanım sağlayıcılara yönelik olarak düzenlenmiş bulunmaktadır. Toplu kullanım sağlayıcı tanımı Kanun da internet ortamı kullanımm olanağı sağlayan her türlü kişi ve kurumu kapsamı içerisine aldığı için, madde içerisinde yer alan yükümlülükler, çalışanlarına veya müşterilerine internete erişme imkanı sağlayan firmaları hatta kendi evinde üçüncü kişilere internet imkanı tanıyan gerçek kişilere dahi uygulanmak zorunda kalabilecektir. Suçun engellenmesi ve internet üzerinden işlenen suçlarda suçlunun tespti amacıyla internete erişilen noktalarda kayıtların tutulması yükümlülüğü yukarıda sayılan aktörlerde dahi makul kabul edilebilecek ve bu yükümlülük ücretsiz veya düşük ücretli yazılımların kullanılmasıyla dahi yerine getirilebilecektir. Maddenin mevcut halinde yer alan ve çalışma ile eklenen konusu suç oluşturan içeriklere ve erişimin engellenmesi tedbiri uygulanmış olan yayınlara erişimi önleyici tedbirleri alma yükümlülüğünün yerine getirilmesi ise ancak Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı veri tabanı ile eşzamanlı güncelleme yapan ve spesifik özelliklere sahip filtreleme yazılımlarının kullanılması ile gerçekleştirilebilecektir.

4 Yukarıda belirtilen yazılımların maliyetleri düşünüldüğünde tüm toplu kullanım sağlayıcıların söz konusu mali yükümlülüğün altına girmesinin mümkün olmadığı söylenebilecektir. Ayrıca toplu kullanım sağlayıcılar herhalükarda ağ yapısı olarak erişim sağlayıcı altında yer aldıkları için erişim sağlayıcı tarafından alınan önlemlerden toplu kullanım sağlayıcı tarafından internet ortamıne erişim sunulan kişiler de faydalanabilecektir. Bu sebeple zararlı içeriğe erişimin engellenmesi yönünde halihazırda bir yöntemin bulunduğu bir durumda ayrıca maliyet getirebilecek ve etkinlik seviyesiyesi düşük olan bir çözümün yükümlülük olarak belirlenmesi doğru bir yöntem olarak görülmemektedir. Bu doğrultuda toplu kullanım sağlayıcılara kayıtların tutulması konusunda, ticari toplu kullanım sağlayıcılara ise söz konusu zararlı içeriklere erişimin engellenmesi için önlemlerin alınması konusunda yükümlülüklerin getirilmesi uygun olacaktır. Çalışma ile 7. Maddeye 3. Fıkra eklenerek söz konusu yükümlülüklere uyulmaması halinde uygulanacak cezai yaptırımlar belirlenmiştir. Madde içerisinde yaptırıma tabi fiiller arasında yönetmeliklerdeki yükümlülüklere aykırı hareket edilmesi nin de belirlenmiş olması cezanın kanuniliği ilkesi ile çelişebilecek bir durum ortaya çıkarabileceğinden, yaptırıma tabi fiillerin madde içerisinde belirtilen yükümlülüklere uymama ile sınırlı tutulması gerektiği düşünülmektedir. Ölçülülük İlkesinin Uygulanması İnternet Kurulu tarafından gerçekleştirilen çalışma ile, erişim engelleme kararlarının düzenlendiği 8. Maddede çeşitli değişiklikler yapılmış ve özellikle erişim engelleme kararlarında öncelikle uyar-kaldır sürecinin ve ölçülülük ilkesinin uygulanması gerektiği ve ilgili diğer kanunlarda açıkça erişimin engellenmesi kararı verilecek hallerin belirtilmesi hali istisna olmak üzere 8. Maddede beliritlen suçlar dışındaki hallerde erişimin engellenmesi kararı verilemeyeceği belirtilmiştir. Erişimin engellenmesine ilişkin hukuk uygulamasında, ölçülülük ilkesinin uygulanması, özellikle internet uygulamaları ve teknolojilerinin değerlendirilmesi gereken durumlarda hukuk uygulayıcıları açısından sıkıntılar yaratabilecek ve ölçülülük ilkesinin uygulanması zorunluluğunun uygulanmayan bir kavram haline gelmesine sebebiyet verecektir. Bu sebeple

5 ölçülülük ilkesi de dahil olmak üzere erişimin engellenmesi kararına ilişkin usul ve esasların, açık ve net bir şekilde Kanun ile belirlenmesi gerektiği ve bu hususun ayrı bir madde halinde düzenlemesi gerektiği düşünülmektedir. Erişimin engellenmesi kararları ile ilgili uygulamada yaşanan başka bir sıkıntı ise kararlara itirazın sadece hakında engelleme kararı verilen site sahipleri tarafından yapılabilmesidir. İnternet Kurulu tarafından yapılan çalışmada, İnternet Kurulu na da ilgili kararlara karşı itiraz etme yetkisi düzenlenmiş bulunmakla birlikte özellikle içeriğin kullanıcı tarafından oluşturulduğu internet sitelerinde siteye erişimin engellenmesi kararı verilmesi, sitede içerikleri bulunan kişilerin kişisel ve mali haklarının zarar görmesine sebebiyet verebilmektedir. Bu sebeple İnternet Kurulu nun yanı sıra hakkında karar verilen siteyi kullanan ve sitede içerikleri bulunan kişilerede bu kişilerin haklarının ihlali sonucunu doğurabilecek kararlara karşı itiraz etme hakkının tanınması gerekmektedir. Faaliyet Belgesi 5651 sayılı Kanun un uygulanması ile ilgili ortaya çıkan en büyük sorunlardan bir tanesi de yer sağlayıcı firmaların faaliyet belgesi alması sorunudur. Kanun da getirilen yer sağlayıcı tanımının geniş bir şekilde, üçüncü kişilerin içeriklerini barındıran sistemleri sağlayan herkesi kapsaması sebebiyle uygulamada hosting firmalarının yanı sıra her türlü kullanıcı tarafından oluşturulan içeriği (user-generated content) barındıran siteler de yer sağlayıcı kabul edilmektedir. Kullanıcı tarafından oluşturulan içerik modeli içerisine sosyal medya uygulamaları, kişisel olmayan bloglar hatta yorum bölümü bulunan her türlü internet sitesi girebilmektedir. Bu doğrultuda Kanun ile yer sağlayıcılar için düzenlenen faaliyet belgesi alma yükümlülüğü tüm bu bahsedilen sitelerin sahipleri için de geçerli olacaktır. İnternet ortamında yukarıda bahsedilen uygulamaların sayısı ve çeşitleri ele alındığında, tüm bu site sahiplerine faaliyet belgesi alma yükümlülüğü getirmek uygulanamaz bir süreç oluşturmaktadır. Mevcut durumda da Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı ndan faaliyet belgesi alınması için başvuruda bulunan kişi ve kurumlar incelendiğinde, sadece Türkiye de mukim olan ve oldukça sınırlı sayıda kişi ve kurumun bu belgeyi aldığı ve almak için başvuruda bulunduğu görülmektedir.

6 Kanun da yer alan faaliyet belgesinin verilmesi sürecinin hukuki sebebi göz önünde bulundurulduğunda, faaliyet belgesi verilmesinin esas sebebinin, yer sağlayıcının iletişim bilgilerinin elde edilmesi ve bu doğrultuda Kanun kapsamındaki içeriğin yayından çıkartılması ve uyar-kaldır süreçlerinde gerekli bildirimlerin ve iletişimin gerçekleştirilmesi olduğu görülmektedir. Bununla beraber söz konusu iletişim bilgilerini, bildirim yükümlülüğü kapsamında, yer sağlayıcı kendi internet sitesi üzerinden bildirme yükümlülüğü bulunduğu için, bu bilgiler kolaylıkla elde edilebilmektedir. Bu sebeple Kanun içerisinde yer alan yer sağlayıcılara yönelik faaliyet belgesi alma yükümlülüğünün tamamen kaldırılması gerektiği düşünülmektedir.

7 EK 2 : ÖNERİLER TABLOSU İnternet Kurulu nun Metni Önerilen Metin Bilgilendirme yükümlülüğü Bilgilendirme yükümlülüğü Madde - 3 (1) İçerik, yer ve erişim sağlayıcıları, yönetmelikle belirlenen esas ve usûller çerçevesinde tanıtıcı bilgilerini ve elektronik posta adreslerini kendilerine ait İnternet ortamında kullanıcıların ulaşabileceği şekilde ve güncel olarak bulundurmakla yükümlüdür. (2) Yukarıdaki fıkrada belirtilen yükümlülüğü yerine getirmeyen içerik, yer veya erişim sağlayıcısına Başkanlık tarafından ikibin Türk Lirasından onbin Türk Lirasına kadar idarî para cezası verilir. (3) Bu kanun kapsamındaki hizmetleri yurt içinden ya da yurt dışından yürütenlere gerçekleştirilecek bildirimler ilgililerin İnternet sayfalarında yer verilen iletişim araçları üzerinden yapılabileceği gibi alan adı, IP adresi ve benzeri kaynaklar üzerinden gerçekleştirilecek kimlik sorgulamasından elde edilen veya Başkanlığa yapılan bildirimlere dayalı iletişim bilgileri kapsamında, elektronik posta adresleri üzerinden de gerçekleştirilebilecektir. Türkiye Cumhuriyeti sınırlarında yerleşik Madde - 3 (1) İçerik, yer ve erişim sağlayıcıları, yönetmelikle belirlenen esas ve usûller çerçevesinde tanıtıcı bilgileri ile elektronik posta adreslerini veya içeriğe ilişkin bildirimlerin yapılabileceği iletişim araçlarını kendilerine ait İnternet ortamında kullanıcıların ulaşabileceği şekilde ve güncel olarak bulundurmakla yükümlüdür. (2) Yukarıdaki fıkrada belirtilen yükümlülüğü yerine getirmeyen içerik, yer veya erişim sağlayıcısına Başkanlık tarafından ikibin Türk Lirasından onbin Türk Lirasına kadar idarî para cezası verilir. (3) Bu kanun kapsamındaki hizmetleri yyurt içinden ya da yurt dışından bulunan yer, içerik ve erişim sağlayıcılara yürütenlere gerçekleştirilecek bildirimler öncelikle ilgililerin İnternet sayfalarında yer verilen iletişim araçları üzerinden veya Başkanlığa yapılan bildirimlere dayalı iletişim bilgileri kapsamında yapılırabileceği. Bu şekilde yapılan bildirim doğrultusunda iki gün içerisinde gerekli işlem yapılmazsa veya internet sayfalarında iletişim araçlarına yer verilmemişse gibi alan

8 olmayan yer sağlayıcılara Başkanlık ve yargı mercileri tarafından bu kanun kapsamında yapılacak bildirimler vekilleri veya yasal temsilcileri aracığıyla yapılır. Bu maddenin uygulama usul ve esasları yönetmelikle düzenlenir. adı, IP adresi ve benzeri kaynaklar üzerinden gerçekleştirilecek kimlik sorgulamasından elde edilen veya Başkanlığa yapılan bildirimlere dayalı iletişim bilgileri kapsamında, elektronik posta adresleri üzerinden de gerçekleştirilebilecektir. Türkiye Cumhuriyeti sınırlarında yerleşik olmayan yer sağlayıcılara Başkanlık ve yargı mercileri tarafından bu kanun kapsamında yapılacak bildirimler vekilleri veya yasal temsilcileri aracığıyla yapılır. Bu maddenin uygulama usul ve esasları yönetmelikle düzenlenir. Toplu kullanım sağlayıcıların yükümlülükleri Toplu kullanım sağlayıcıların yükümlülükleri MADDE 7- (2) Ticarî amaçla olup olmadığına bakılmaksızın bütün toplu kullanım sağlayıcılar konusu suç oluşturan içeriklere ve erişimin engellenmesi tedbiri uygulanmış olan yayınlara erişimi önleyici tedbirleri almakla yükümlüdür. Bu yükümlüklere tabi olanların belirlenmesi ile yükümlülüğün yerine getirilme usul ve esasları Yönetmelikle düzenlenir. MADDE 7- (2) Toplu kullanım sağlayıcılar internet ortamı kullanımı sağladıkları durumlarda kullanıma ilişkin erişim kayıtlarını tutmakla yükümlüdür. Ticarî amaçla olup olmadığına bakılmaksızın bütün Ticari toplu kullanım sağlayıcılar konusu suç oluşturan içeriklere ve erişimin engellenmesi tedbiri uygulanmış olan yayınlara erişimi önleyici tedbirleri almakla yükümlüdür. Bu yükümlüklere tabi olanların belirlenmesi ile yükümlülüğün yerine getirilme usul ve esasları Yönetmelikle düzenlenir.

9 (3) Yukarıdaki fıkralarda belirlenen yükümlülükler ile ailenin ve çocukların korunması, suçun önlenmesi ve suçluların tespiti için yönetmeliklerdeki yükümlülüklere aykırı hareket eden toplu kullanım sağlayıcıya mahalli mülki amir tarafından bin Türk Lirasından onbeşbin Türk Lirasına kadar idari para cezası verilir." (3) Yukarıdaki fıkralarda belirlenen yükümlülüklere ile ailenin ve çocukların korunması, suçun önlenmesi ve suçluların tespiti için yönetmeliklerdeki yükümlülüklere aykırı hareket eden toplu kullanım sağlayıcıya mahalli mülki amir tarafından bin Türk Lirasından onbeşbin Türk Lirasına kadar idari para cezası verilir." Erişimin engellenmesi kararı ve yerine getirilmesi Erişimin engellenmesi kararı ve yerine getirilmesi MADDE 8- (1) İnternet ortamında yapılan ve içeriği aşağıdaki suçları oluşturduğu hususunda kuvvetli şüphe sebebi bulunan yayınlarla ilgili olarak erişimin engellenmesine karar verilir. Erişimin engellenmesi kararında; yüklenen suçun türü, suça ilişkin bilgilerin bulunduğu İnternet adresi (URL) ve hakkında tedbir uygulanacak İnternet yayınına erişiminin engellenmesi yöntemi belirtilir. MADDE 8- (1) İnternet ortamında yapılan ve içeriği aşağıdaki suçları oluşturduğu hususunda kuvvetli şüphe sebebi bulunan yayınlarla ilgili olarak bu kanunun 8/a maddesindeki belirtilen şartların oluşması halinde erişimin engellenmesine karar verilebilir. Erişimin engellenmesi kararında; yüklenen suçun türü, suça ilişkin bilgilerin bulunduğu İnternet adresi (URL) ve hakkında tedbir uygulanacak İnternet yayınına erişiminin engellenmesi yöntemi belirtilir. (2) Erişimin engellenmesi kararı, uyar-kaldır yönteminin öncelikle kullanılacağı haller dikkate alınmak suretiyle ve ölçülülük ilkesine uygun olarak soruşturma evresinde hâkim, kovuşturma evresinde ise mahkeme tarafından verilir. Soruşturma (2) Erişimin engellenmesi kararı, uyar-kaldır yönteminin öncelikle kullanılacağı haller dikkate alınarakmak suretiyle ve ölçülülük ilkesine uygun olarak ve bu kanunun 8/a maddesindeki esaslara uygun olarak, soruşturma evresinde hâkim,

10 evresinde, gecikmesinde sakınca bulunan hallerde Cumhuriyet savcısı tarafından da erişimin engellenmesine karar verilebilir. Bu durumda Cumhuriyet savcısı kararını yirmidört saat içinde hâkimin onayına sunar ve hâkim, kararını en geç yirmidört saat içinde verir. Bu süre içinde kararın onaylanmaması halinde tedbir, Cumhuriyet savcısı tarafından derhal kaldırılır. Koruma tedbiri olarak verilen erişimin engellenmesine ilişkin karara 4/12/2004 tarihli ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu hükümlerine göre İnternet Kurulu da itiraz edilebilir. kovuşturma evresinde ise mahkeme tarafından verilir. Soruşturma evresinde, gecikmesinde sakınca bulunan hallerde Cumhuriyet savcısı tarafından da erişimin engellenmesine karar verilebilir. Bu durumda Cumhuriyet savcısı kararını yirmidört saat içinde hâkimin onayına sunar ve hâkim, kararını en geç yirmidört saat içinde verir. Bu süre içinde kararın onaylanmaması halinde tedbir, Cumhuriyet savcısı tarafından derhal kaldırılır. Koruma tedbiri olarak verilen erişimin engellenmesine ilişkin karara 4/12/2004 tarihli ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu hükümlerine göre tedbirin uygulandığı yayının yer aldığı internet sitesini meşru hukuki amaçlarla kullanan kişiler ile tedbirin uygulandığı yayına yer sağlayan yer sağlayıcı ve İnternet Kurulu da itiraz edilebilir. İtiraz edene tebliğ veya tefhim edilmeyen kararlardan dolayı itiraz süresinin geçtiği gerekçesi ile itiraz reddedilemez. 4) İçeriği birinci fıkrada belirtilen suçları oluşturan yayınların içerik veya yer sağlayıcısının yurt dışında bulunması halinde veya içerik veya yer sağlayıcısı yurt içinde bulunsa bile, içeriği birinci fıkranın (a) bendinin (2) ve (5) numaralı alt bentlerinde yazılı suçları oluşturan yayınlara ilişkin olarak erişimin engellenmesi kararı uyar-kaldır yönteminin öncelikle kullanılacağı haller dikkate alınarak ve ölçülülük ilkesine uygun olarak, mücadelenin 4) İçeriği birinci fıkrada belirtilen suçları oluşturan yayınların içerik veya yer sağlayıcısının yurt dışında bulunması halinde veya içerik veya yer sağlayıcısı yurt içinde bulunsa bile, içeriği birinci fıkranın (a) bendinin (2) ve (5) numaralı alt bentlerinde yazılı suçları oluşturan yayınlara ilişkin olarak erişimin engellenmesi kararı uyar-kaldır yönteminin öncelikle kullanılacağı haller dikkate alınarak ve ölçülülük ilkesine uygun olarak bu kanunun 8/a

11 etkinliği de gözetilmek suretiyle re sen Başkanlık tarafından da verilir. Başkanlığın bu kararlarına karşı İnternet Kurulu da idari başvuru yollarını kullanabileceği gibi bu işlemlere karşı dava açabilecektir. maddesindeki esaslara uygun olarak, mücadelenin etkinliği de gözetilmek suretiyle re sen Başkanlık tarafından da verilir. Başkanlığın bu kararlarına karşı tedbirin uygulandığı yayının yer aldığı internet sitesini meşru hukuki amaçlarla kullanan kişiler ile tedbirin uygulandığı yayına yer sağlayan yer sağlayıcı ve İnternet Kurulu da idari başvuru yollarını kullanabileceği gibi bu işlemlere karşı dava açabilecektir. (14) Erişimin engellenmesi kararı, ancak birinci fıkrada sayılan suçlar ve diğer kanunlarda açıkça belirtilen fiiller kapsamında, uyar-kaldır yönteminin öncelikle kullanılacağı haller dikkate alınarak ve ölçülülük ilkesine uygun olarak verilebilir. Bunların dışında diğer suçlarla ve haksız fiillerle ilgili olarak erişimin engellenmesi kararı verilemez. Bu hükümler çerçevesinde verilmiş ve itiraz üzerine kesinleşmiş olan erişimin engellenmesi kararları Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı tarafından gereği için erişim sağlayıcılara bildirilir. (14) Erişimin engellenmesi kararı, ancak birinci fıkrada sayılan suçlar ve diğer kanunlarda açıkça belirtilen fiiller kapsamında, uyar-kaldır yönteminin öncelikle kullanılacağı haller dikkate alınarak ve ölçülülük ilkesine uygun olarak verilebilir. Bunların dışında diğer suçlarla ve haksız fiillerle ilgili olarak erişimin engellenmesi kararı verilemez. Bu hükümler çerçevesinde verilmiş ve itiraz üzerine kesinleşmiş olan erişimin engellenmesi kararları Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı tarafından gereği için erişim sağlayıcılara bildirilir. Çalışma metninde bu konu almamaktadır. yer Erişimin engellenmesi kararı verilmesine ve yerine getirilmesine ilişkin usul ve esaslar MADDE 8/a (1) Bu kanunun 8inci maddesinin birinci fıkrasına dayanarak verilen erişimin engellenmesi kararlarında aşağıdaki

12 esaslara uyulur. a) Erişimin engellenmesi kararları Ölçülülük ilkesine uygun olarak verilmelidir. Ölçülülük ilkesi erişime engelleme kararı ile sağlanması beklenen yarar ve verilmesi ihtimal dahilinde bulunan zarar arasında makul bir oranının bulunması, oransızlık durumunda erişimin engellenmesine ilişkin kararının verilmemesini ifade etmektedir. b) Erişimin engellenmesi kararına konu olan hukuka aykırı içeriğin çocuğa, gençliğe ve aileye yönelik ağır ve vahim nitelikteki saldırı teşkil etmesi; bu saldırının erişimin engellenmesi dışında başka bir tedbirle bertaraf edilemeyeceği açık olmalıdır. c) Erişimin engellenmesine ilişkin kararlarda içerik sağlayıcıya, ona ulaşılamıyorsa yer sağlayıcıya kararın kendisine tebliğinden itibaren kırksekiz saat içerisinde hukuka aykırı içeriği yayından kaldırması veya yer sağlayıcı Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde mukim değilse hukuka aykırı içeriğe Türkiye Cumhuriyeti nden erişimini engellemesi ihtarında bulunulur. Bu süre içerisinde ilgili internet sitesine erişim engellenmez. İçerik sağlayıcı veya yer sağlayıcı Başkanlıkça kararın kendisine tebliğinden kırsekiz saat içinde hukuka aykırı içeriği yayından kaldırır veya Türkiye Cumhuriyeti nden erişimi engellerse erişimin engellenmesi kararı

13 kendiliğinden hükümsüz kalır. (2) Bu kanunun 8inci maddesinin birinci fıkrasına dayanarak verilen erişimin engellenmesi kararları dışında sadece ilgili kanunda açıkça erişim engellenmesi kararı verilmesi yönünde düzenleme bulunması halinde erişimin engellenmesi kararı verilebilecek olup bunun dışındaki fiiller ile ilgili erişimin engellenmesi kararı verilemez. Bu madde kapsamında verilen erişimin engellenmesi kararlarında bu kanunun 8/a maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (c) bendindeki esasların yanında aşağıdaki esaslara da uyulur. a) Kanunda açıkça belirtilmedikçe temel hak ve özgürlükleri sınırlandırılması sonucunu doğuracak konularda erişime engelleme kararı verilemez. Temel hak ve özgürlükleri sınırlandırma sonucunu doğuracak hususlarda erişime engelleme kararı verilmesi için kanunda açıkça bu konuda karar veren makama yetki verilmesi ve verilen kararın ölçülülük ilkesine uygun olması aranır. b) Erişimin engellenmesi kararı önemli bir zararın meydana gelmesini önlemek için verilmelidir. Bir tarafın şahsi ihtiyacını karşılayıp pek çok insana zarar vermesi ihtimali bulunan bir konuda erişimin engellenmesi kararı verilemez. c) Erişime engellenme kararı ancak gecikmesinde sakınca bulunan, erişimin engellenmesine konu olan

14 hukuka aykırılığın erişimin engellenmesi dışında başka bir tedbirle bertaraf edilemeyeceğiinin açık olduğu, hukuka aykırı içeriğin yayından kaldırılması veya hukuka aykırı içeriğe Türkiye Cumhuriyeti nden erişimin engellemesinde fiiili ve hukuki imkansızıkların bulunması durumda verilebilir. (3) Bu kanunun 8a maddesinin birinci ve ikinci fıkraları kapsamında verilmiş ve itiraz üzerine kesinleşmiş olan erişimin engellenmesi kararları Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı tarafından gereği için erişim sağlayıcılara bildirilir. Yer Sağlayıcının Yükümlülükleri Yer Sağlayıcının Yükümlülükleri MADDE 5.. 4) Yer sağlayıcı faaliyet belgesi almadan faaliyette bulunan ile bu maddedeki yükümlülüklerini yerine getirmeyen yer sağlayıcı hakkında Başkanlık tarafından ikibin Türk Lirasından elli bin Türk Lirasına kadar idarî para cezası verilir. MADDE 5.. 4) Yer sağlayıcı faaliyet belgesi almadan faaliyette bulunan ile bu maddedeki yükümlülüklerini yerine getirmeyen yer sağlayıcı hakkında Başkanlık tarafından ikibin Türk Lirasından elli bin Türk Lirasına kadar idarî para cezası verilir.

15 5651 Sayılı Kanun Önerilen Metin Erişimin engellenmesi kararı ve yerine getirilmesi Erişimin engellenmesi kararı ve yerine getirilmesi MADDE ) Hâkim, mahkeme veya Cumhuriyet savcısı tarafından verilen erişimin engellenmesi kararının birer örneği, gereği yapılmak üzere Başkanlığa gönderilir... 5) Erişimin engellenmesi kararının gereği, derhal ve en geç kararın bildirilmesi anından itibaren yirmidört saat içinde yerine getirilir. MADDE 8-.. (3) Hâkim, mahkeme veya Cumhuriyet savcısı tarafından verilen erişimin engellenmesi kararının birer örneği, gereği yapılmak üzere, ilgili yer sağlayıcıya veya vekiline ve Başkanlığa gönderilir... 5) Erişimin engellenmesi kararının gereği, derhal ve en geç kararın bildirilmesi anından bu kanunun 8/a maddesinde belitilen sürecin tamamlanmasından itibaren yirmidört saat içinde yerine getirilir Yönetmelikler MADDE 11- (2) Yer veya erişim sağlayıcı olarak faaliyet icra etmek isteyen kişilere, telekomünikasyon yoluyla iletişim konusunda yetkilendirme belgesi olup olmadığına bakılmaksızın, yer veya erişim sağlayıcı olarak faaliyet icra etmesi amacıyla yetkilendirme belgesi verilmesine ilişkin esas ve usûller, Kurum tarafından çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir. Bu yönetmelik, Yönetmelikler MADDE 11- (2) Yer veya eerişim sağlayıcı olarak faaliyet icra etmek isteyen kişilere, telekomünikasyon yoluyla iletişim konusunda yetkilendirme belgesi olup olmadığına bakılmaksızın, yer veya erişim sağlayıcı olarak faaliyet icra etmesi amacıyla yetkilendirme belgesi verilmesine ilişkin esas ve usûller, Kurum tarafından çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir. Bu yönetmelik,

16 Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren beş ay içinde çıkarılır. Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren beş ay içinde çıkarılır. GEÇİCİ MADDE 1-.. (3) Halen yer veya erişim sağlayıcı olarak faaliyet icra eden kişilere, Kurum tarafından, telekomünikasyon yoluyla iletişim konusunda yetkilendirme belgesi olup olmadığına bakılmaksızın, yer veya erişim sağlayıcı olarak faaliyet icra etmesi amacıyla bir yetkilendirme belgesi düzenlenir. GEÇİCİ MADDE 1-.. (3) Halen yer veya erişim sağlayıcı olarak faaliyet icra eden kişilere, Kurum tarafından, telekomünikasyon yoluyla iletişim konusunda yetkilendirme belgesi olup olmadığına bakılmaksızın, yer veya erişim sağlayıcı olarak faaliyet icra etmesi amacıyla bir yetkilendirme belgesi düzenlenir.

İNTERNET GELİŞTİRME KURULU 5651 SAYILI KANUN DEĞİŞİKLİK ÖNERİSİ

İNTERNET GELİŞTİRME KURULU 5651 SAYILI KANUN DEĞİŞİKLİK ÖNERİSİ İNTERNET GELİŞTİRME KURULU 5651 SAYILI KANUN DEĞİŞİKLİK ÖNERİSİ 1. İÇERİĞİN YAYINDAN ÇIKARILMASI ve UYAR-KALDIR Yasanın 2. maddesine eklenen n ve o fıkraları ile, 5651 saylı Yasanın 8. Maddesinin dokuzuncu

Detaylı

A) 5651 Yoluyla. Öngörülen. Hakkında. Edilmesi. erişimin erişimin. tarafından içeriğin. engellenmesini,

A) 5651 Yoluyla. Öngörülen. Hakkında. Edilmesi. erişimin erişimin. tarafından içeriğin. engellenmesini, Rev.1-5 Şubat 2014 TS/BTK/14-01 AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKL İK YAPILMASINA DAİR

Detaylı

İNTERNET ORTAMINDA YAPILAN YAYINLARIN DÜZENLENMESİ VE BU YAYINLAR YOLUYLA İŞLENEN SUÇLARLA MÜCADELE EDİLMESİ HAKKINDA KANUN

İNTERNET ORTAMINDA YAPILAN YAYINLARIN DÜZENLENMESİ VE BU YAYINLAR YOLUYLA İŞLENEN SUÇLARLA MÜCADELE EDİLMESİ HAKKINDA KANUN İNTERNET ORTAMINDA YAPILAN YAYINLARIN DÜZENLENMESİ VE BU YAYINLAR YOLUYLA İŞLENEN SUÇLARLA MÜCADELE EDİLMESİ HAKKINDA KANUN Kanun No. 5651 Kabul Tarihi : 4/5/2007 Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Kanunun

Detaylı

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Raporu

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Raporu Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Raporu İNTERNET ORTAMINDA YAPILAN YAYINLARIN DÜZENLENMESİ VE BU YAYINLAR YOLUYLA İŞLENEN SUÇLARLA MÜCADELE EDİLMESİ HAKKINDA KANUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TEKLİFİ

Detaylı

İNTERNET ORTAMINDA YAPILAN YAYINLARIN DÜZENLENMESİ VE BU YAYINLAR YOLUYLA İŞLENEN SUÇLARLA MÜCADELE EDİLMESİ HAKKINDA KANUN

İNTERNET ORTAMINDA YAPILAN YAYINLARIN DÜZENLENMESİ VE BU YAYINLAR YOLUYLA İŞLENEN SUÇLARLA MÜCADELE EDİLMESİ HAKKINDA KANUN İNTERNET ORTAMINDA YAPILAN YAYINLARIN DÜZENLENMESİ VE BU YAYINLAR YOLUYLA İŞLENEN SUÇLARLA MÜCADELE EDİLMESİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 5651 Kabul Tarihi : 4/5/2007 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih :

Detaylı

Kanun Numarası : 5651 Kabul Tarihi : 4/5/2007 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 23/5/2007 Sayı : 26530 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 46 Sayfa

Kanun Numarası : 5651 Kabul Tarihi : 4/5/2007 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 23/5/2007 Sayı : 26530 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 46 Sayfa Kanun Numarası : 5651 Kabul Tarihi : 4/5/2007 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 23/5/2007 Sayı : 26530 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 46 Sayfa Kanunun gerekçeli metni için tıklayınız. Amaç ve kapsam

Detaylı

İNTERNET ORTAMINDA YAPILAN YAYINLARIN DÜZENLENMESİ VE BU YAYINLAR YOLUYLA İŞLENEN SUÇLARLA MÜCADELE EDİLMESİ HAKKINDA KANUN

İNTERNET ORTAMINDA YAPILAN YAYINLARIN DÜZENLENMESİ VE BU YAYINLAR YOLUYLA İŞLENEN SUÇLARLA MÜCADELE EDİLMESİ HAKKINDA KANUN İNTERNET ORTAMINDA YAPILAN YAYINLARIN DÜZENLENMESİ VE BU YAYINLAR YOLUYLA İŞLENEN SUÇLARLA MÜCADELE EDİLMESİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 5651 Kabul Tarihi : 4/5/2007 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih :

Detaylı

İNTERNET ORTAMINDA YAPILAN YAYINLARIN DÜZENLENMESİ VE BU YAYINLAR YOLUYLA İŞLENEN SUÇLARLA MÜCADELE EDİLMESİ HAKKINDA KANUN

İNTERNET ORTAMINDA YAPILAN YAYINLARIN DÜZENLENMESİ VE BU YAYINLAR YOLUYLA İŞLENEN SUÇLARLA MÜCADELE EDİLMESİ HAKKINDA KANUN 10103 İNTERNET ORTAMINDA YAPILAN YAYINLARIN DÜZENLENMESİ VE BU YAYINLAR YOLUYLA İŞLENEN SUÇLARLA MÜCADELE EDİLMESİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 5651 Kabul Tarihi : 4/5/2007 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih

Detaylı

BİLİŞİM SUÇLARI YASA TASARISI GENEL GEREKÇE

BİLİŞİM SUÇLARI YASA TASARISI GENEL GEREKÇE BİLİŞİM SUÇLARI YASA TASARISI GENEL GEREKÇE Ülkelerin bilgi toplumuna geçiş süreci içerisinde bilişim teknolojilerinin kullanımı hayatın ayrılmaz bir parçası haline gelmektedir. Bu süreçte, toplum daha

Detaylı

İNTERNET ORTAMINDA YAPILAN YAYINLARIN DÜZENLENMESİ VE BU YAYINLAR YOLUYLA İŞLENEN SUÇLARLA MÜCADELE EDİLMESİ HAKKINDA KANUN

İNTERNET ORTAMINDA YAPILAN YAYINLARIN DÜZENLENMESİ VE BU YAYINLAR YOLUYLA İŞLENEN SUÇLARLA MÜCADELE EDİLMESİ HAKKINDA KANUN 10103 İNTERNET ORTAMINDA YAPILAN YAYINLARIN DÜZENLENMESİ VE BU YAYINLAR YOLUYLA İŞLENEN SUÇLARLA MÜCADELE EDİLMESİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 5651 Kabul Tarihi : 4/5/2007 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih

Detaylı

İNTERNET ORTAMINDA YAPILAN YAYINLARIN DÜZENLENMESİ VE BU YAYINLAR YOLUYLA İŞLENEN SUÇLARLA MÜCADELE EDİLMESİ HAKKINDA KANUN

İNTERNET ORTAMINDA YAPILAN YAYINLARIN DÜZENLENMESİ VE BU YAYINLAR YOLUYLA İŞLENEN SUÇLARLA MÜCADELE EDİLMESİ HAKKINDA KANUN 10103 İNTERNET ORTAMINDA YAPILAN YAYINLARIN DÜZENLENMESİ VE BU YAYINLAR YOLUYLA İŞLENEN SUÇLARLA MÜCADELE EDİLMESİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 5651 Kabul Tarihi : 4/5/2007 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih

Detaylı

5651 Sayılı Kanun ve Log Çözümleri Hakkında Bilmemiz Gerekenler. 5651 Nolu Yasa ne içermektedir?

5651 Sayılı Kanun ve Log Çözümleri Hakkında Bilmemiz Gerekenler. 5651 Nolu Yasa ne içermektedir? 5651 Sayılı Kanun ve Log Çözümleri Hakkında Bilmemiz Gerekenler 5651 Nolu Yasa ne içermektedir? İnternet ortamında işlenen suçlarla mücadele edilmesi hakkında; 5651 kanun numarasıyla, 4 Mayıs 2007 tarihinde

Detaylı

e) Erişim sağlayıcı: Kullanıcılarına internet ortamına erişim olanağı sağlayan her türlü gerçek veya tüzel kişileri,

e) Erişim sağlayıcı: Kullanıcılarına internet ortamına erişim olanağı sağlayan her türlü gerçek veya tüzel kişileri, İNTERNET ORTAMINDA YAPILAN YAYINLARIN DÜZENLENMESİ VE BU YAYINLAR YOLUYLA İŞLENEN SUÇLARLA MÜCADELE EDİLMESİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 5651 Kanun Kabul Tarihi : 04/05/2007 Resmi Gazete Tarihi : 23/05/2007

Detaylı

İNTERNET ORTAMINDA YAPILAN YAYINLARIN DÜZENLENMESİ VE BU YAYINLAR YOLUYLA İŞLENEN SUÇLARLA MÜCADELE EDİLMESİ HAKKINDA KANUN

İNTERNET ORTAMINDA YAPILAN YAYINLARIN DÜZENLENMESİ VE BU YAYINLAR YOLUYLA İŞLENEN SUÇLARLA MÜCADELE EDİLMESİ HAKKINDA KANUN İNTERNET ORTAMINDA YAPILAN YAYINLARIN DÜZENLENMESİ VE BU YAYINLAR YOLUYLA İŞLENEN SUÇLARLA MÜCADELE EDİLMESİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 5651 Kanun Kabul Tarihi : 04/05/2007 Resmi Gazete Tarihi : 23/05/2007

Detaylı

a) Abone: Herhangi bir sözleşme ile erişim sağlayıcılarından internet ortamına bağlanma hizmeti alan gerçek veya tüzel kişileri,

a) Abone: Herhangi bir sözleşme ile erişim sağlayıcılarından internet ortamına bağlanma hizmeti alan gerçek veya tüzel kişileri, BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Tanımlar ve İlkeler Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; içerik sağlayıcıların, yer sağlayıcıların ve erişim sağlayıcıların yükümlülük ve sorumlulukları ile internet

Detaylı

İNTERNET ORTAMINDA YAPILAN YAYINLARIN DÜZENLENMESİNE DAİR USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

İNTERNET ORTAMINDA YAPILAN YAYINLARIN DÜZENLENMESİNE DAİR USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK İNTERNET ORTAMINDA YAPILAN YAYINLARIN DÜZENLENMESİNE DAİR USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Tanımlar ve İlkeler Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; içerik sağlayıcıların,

Detaylı

IṄTERNET ORTAMINDA YAPILAN YAYINLARIN DÜZENLENMESI VE BU YAYINLAR YOLUYLA IṠĻENEN SUÇLARLA MÜCADELE EDI LMESI HAKKINDA KANUN

IṄTERNET ORTAMINDA YAPILAN YAYINLARIN DÜZENLENMESI VE BU YAYINLAR YOLUYLA IṠĻENEN SUÇLARLA MÜCADELE EDI LMESI HAKKINDA KANUN IṄTERNET ORTAMINDA YAPILAN YAYINLARIN DÜZENLENMESI VE BU YAYINLAR YOLUYLA IṠĻENEN SUÇLARLA MÜCADELE EDI LMESI HAKKINDA KANUN Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu Kanunun amaç ve kapsamı; içerik sağlayıcı, yer

Detaylı

5651 Sayılı Kanun ve Bu Kanun Çerçevesinde Yapılan İkincil Düzenlemelerin Değerlendirilmesi (*)

5651 Sayılı Kanun ve Bu Kanun Çerçevesinde Yapılan İkincil Düzenlemelerin Değerlendirilmesi (*) Akademik Bilişim 2008 Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Çanakkale, 30 Ocak - 01 Şubat 2008 5651 Sayılı Kanun ve Bu Kanun Çerçevesinde Yapılan İkincil Düzenlemelerin Değerlendirilmesi (*) Ayhan TÖZER,

Detaylı

ĠNTERNET ORTAMINDA YAPILAN YAYINLARIN DÜZENLENMESĠ VE BU YAYINLAR YOLUYLA ĠġLENEN SUÇLARLA MÜCADELE EDĠLMESĠ HAKKINDA KANUN

ĠNTERNET ORTAMINDA YAPILAN YAYINLARIN DÜZENLENMESĠ VE BU YAYINLAR YOLUYLA ĠġLENEN SUÇLARLA MÜCADELE EDĠLMESĠ HAKKINDA KANUN ĠNTERNET ORTAMINDA YAPILAN YAYINLARIN DÜZENLENMESĠ VE BU YAYINLAR YOLUYLA ĠġLENEN SUÇLARLA MÜCADELE EDĠLMESĠ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 5651 Kanun Kabul Tarihi : 04/05/2007 Resmi Gazete Tarihi : 23/05/2007

Detaylı

5651 Sayılı Kanun Çerçevesinde Erişim Engelleme Kararları

5651 Sayılı Kanun Çerçevesinde Erişim Engelleme Kararları "5651 Sayılı Kanun Çerçevesinde Erişim Engelleme Kararları" başlıklı makalenin tüm hakları yazarı Av. İlker Atamer'e aittir ve makale, yazarı tarafından Türk Hukuk Sitesi (http://www.turkhukuksitesi.com)

Detaylı

TÜRK İNTERNET HUKUKU UYGULAMASININ VE MEVZUATININ EVRİMİNİN İLK DÖNEMİNİ TAMAMLAMASI İÇİN ÖNERİLER VE GÖZLEMLER

TÜRK İNTERNET HUKUKU UYGULAMASININ VE MEVZUATININ EVRİMİNİN İLK DÖNEMİNİ TAMAMLAMASI İÇİN ÖNERİLER VE GÖZLEMLER TÜRK İNTERNET HUKUKU UYGULAMASININ VE MEVZUATININ EVRİMİNİN İLK DÖNEMİNİ TAMAMLAMASI İÇİN ÖNERİLER VE GÖZLEMLER SUGGESTIONS AND OBSERVATIONS FOR THE COMPLETION OF FIRST PHASE OF EVOLUTION OF TURKISH INTERNET

Detaylı

TEK TİB İNTERNET YASASI

TEK TİB İNTERNET YASASI TEK TİB İNTERNET YASASI Tek TİB internet Nedir? Yeni yasalara göre Türkiye de internet'in kaderi artık hükumetin kontrolüne geçiyor. Türkiye Cumhuriyeti 5651 sayılı kanuna eklenen yeni maddelerle artık

Detaylı

İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Yıl: 8, Sayı 16, Güz 2009 s. 17-28

İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Yıl: 8, Sayı 16, Güz 2009 s. 17-28 İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Yıl: 8, Sayı 16, Güz 2009 s. 17-28 TÜRKİYE DE İNTERNET ORTAMINDA İŞLENEN SUÇLARDAN VE KABAHATLERDAN SORUMLULUĞUN GENEL ESASLARI - ERİŞİMİN ENGELLENMESİ

Detaylı

Av.Özge EVCİ ERALP İNTERNET MEDYASI ve 5651 SAYILI KANUN Giriş İnsanlık, varolduğundan itibaren, toplu haberleşmenin yollarını aramış, bu konuda

Av.Özge EVCİ ERALP İNTERNET MEDYASI ve 5651 SAYILI KANUN Giriş İnsanlık, varolduğundan itibaren, toplu haberleşmenin yollarını aramış, bu konuda Av.Özge EVCİ ERALP İNTERNET MEDYASI ve 5651 SAYILI KANUN Giriş İnsanlık, varolduğundan itibaren, toplu haberleşmenin yollarını aramış, bu konuda çeşitli yöntemler denemiştir. Yazının bulunmasıyla yazılı

Detaylı

İnternet Yasakları: Mevcut Durum

İnternet Yasakları: Mevcut Durum inet-tr 08 - XIII. Türkiye de İnternet Konferansı Bildirileri 22-23 Aralık 2008 Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ankara İnternet Yasakları: Mevcut Durum Av. İlker Atamer atamer@atamer.av.tr Anahtar Kelimeler:

Detaylı

Denetim ve Özgürlük. İnternet Erişimi

Denetim ve Özgürlük. İnternet Erişimi ANALİZ TEMMUZ 2015 SAYI: 133 Denetim ve Özgürlük İkileminde İnternet Erişimi Murat Tumay ANALİZ TEMMUZ 2015 SAYI: 133 Denetim ve Özgürlük İkileminde İnternet Erişimi Murat Tumay COPYRIGHT 2015 Bu yayının

Detaylı

Ayrıca, 21.02.2012 tarihinde, Türkiye Büyük Millet Meclisi nde grubu bulunan tüm siyasi partilerin ortak iradelerini yansıtan araştırma önergeleri

Ayrıca, 21.02.2012 tarihinde, Türkiye Büyük Millet Meclisi nde grubu bulunan tüm siyasi partilerin ortak iradelerini yansıtan araştırma önergeleri 524 SIRA SAYILI AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TASARISI

Detaylı

İÇİNDEKİLER KİTLE İLETİŞİM VE İNTERNET HUKUKU FİNAL. Ücretsiz olarak salthukuk.com dan indirebilirsiniz. İyi çalışmalar dileriz.

İÇİNDEKİLER KİTLE İLETİŞİM VE İNTERNET HUKUKU FİNAL. Ücretsiz olarak salthukuk.com dan indirebilirsiniz. İyi çalışmalar dileriz. www.salthukuk.com facebook.com/salthukuk twitter.com/salt_hukuk 1 İÇİNDEKİLER KİTLE İLETİŞİM VE İNTERNET HUKUKU FİNAL Ücretsiz olarak salthukuk.com dan indirebilirsiniz. İyi çalışmalar dileriz. 1 www.salthukuk.com

Detaylı

Türkiye Büyük Millet Meclisi nde ( TBMM ) 26 Mart 2015 tarihinde 688 Sıra Sayılı Kanun ( 688 Sıra Sayılı Kanun ) teklifi kabul edilmiştir.

Türkiye Büyük Millet Meclisi nde ( TBMM ) 26 Mart 2015 tarihinde 688 Sıra Sayılı Kanun ( 688 Sıra Sayılı Kanun ) teklifi kabul edilmiştir. Türkiye Büyük Millet Meclisi nde ( TBMM ) 26 Mart 2015 tarihinde 688 Sıra Sayılı Kanun ( 688 Sıra Sayılı Kanun ) teklifi kabul edilmiştir. 688 Sıra Sayılı Kanun uyarınca, İnternet Ortamında Yapılan Yayınların

Detaylı