KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI NDA VERİLEN HİZMETLER VE BU HİZMETLERE İLİŞKİN KURALLAR VE DÜZENLEMELER

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI NDA VERİLEN HİZMETLER VE BU HİZMETLERE İLİŞKİN KURALLAR VE DÜZENLEMELER"

Transkript

1 KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI NDA VERİLEN HİZMETLER VE BU HİZMETLERE İLİŞKİN KURALLAR VE DÜZENLEMELER YAYIN SAĞLAMA POLİTİKASI Amaç Üniversitede yapılan eğitim-öğretimi desteklemek, araştırma faaliyetlerine yardımcı olmak, kullanıcıların sosyal ve kültürel ihtiyaçlarını karşılamak üzere basılı ve elektronik yayınların satın alma, abonelik, bağış ve değişim yoluyla sağlanmasıdır. Kocaeli Üniversitesi Kütüphanelerinde koleksiyon geliştirme işlemi Kocaeli Üniversitesi mensuplarının istekleri ve uzman personelin seçimi doğrultusunda yapılmaktadır. A. Genel Kurallar 1. Kocaeli Üniversitesi Mensubu olan tüm kütüphane kullanıcıları yayın isteğinde bulunabilirler. Yayının sağlanmasına koleksiyon geliştirme politikası çerçevesinde Daire Başkanlığınca karar verilir. 2. Kullanıcıların yayın isteğinde bulunabilmesi için kütüphaneye üye olması gerekir. 3. Meslek etiği ve çalışma kuralları gereğince yayın isteklerinde herhangi bir kısıtlama veya kişiye özel uygulama yapılamaz. 4. Yeterli yayın isteği gelmediği takdirde konu uzmanlarına danışılarak özellikle yeni açılan anabilim dalı, bölüm veya fakültenin gereksinimleri öncelikli olmak üzere yayın alımlarına Merkez kütüphane yetkilileri karar verme hakkına sahiptir. 5. Yayınlar temin edildikten sonra sipariş eden kişilere elektronik ortamda duyurusu yapılır. Yayını sipariş eden kişi yayını ödünç alma önceliğine sahiptir. 6. İlan edilen süreler içinde ödünç alınmayan yayınlar genel koleksiyona eklenmek üzere rafa gönderiler ve okuyucunun hizmetine sunulur. B. Kitap Satın Alma Politikası 1. Kocaeli Üniversitesi Mensupları Kocaeli Üniversitesi Kütüphanelerinde bulunmayan yayınlar için Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığının web sayfasındaki adresinde bulunan eser istek formunu doldurularak istekte bulunabilir. 2. Talep edilecek yayın sayısında Kocaeli Üniversitesi Mensupları için bir sınırlama bulunmamaktadır. Daire Başkanlığına tahsis edilen yayın alım bütçesi üniversitedeki birimlerin öğretim elemanı ve öğrenci sayıları dikkate alınarak oluşturulan kriterler doğrultusunda harcanmaktadır. Kocaeli Üniversitesi Mensuplarından gelen yayın istekleri Koleksiyon Geliştirme Bölümü tarafından değerlendirmeye alınır. İstekler değerlendirilirken göz önüne alınan kriterler şunlardır. 1

2 a) İstenen yayının konusu (Kocaeli Üniversitesi nin eğitim-öğretim politikasına uygunluğu) b) Disiplinler arası kullanımı c) Güncelliği d) Yayınevinin niteliği e) Yayının konusunun koleksiyon içindeki oranı f) Fiyatı g) Yayının Dili h) Fiziksel özellikleri (basılı, elektronik, mikroform vb.) i) İstenen yayının aynı nüshasının Kocaeli Üniversitesi Kütüphanelerinde olup olmadığı, j) Kayıp yayınlar belli bir süre içerisinde bulunamazsa kullanım oranı ve talebe göre yeniden satın alınır. k) Fiziksel olarak kullanılamayacak durumda olan yayınlar kullanım oranı ve talebe göre yeniden satın alınır. l) Öğretim üyeleri tarafından önerilen rezerv yayınların sağlanması için ayrıca rezerv politikasına bakılabilir. C. Süreli Yayın Sağlama Politikası Kocaeli Üniversitesi öğretim üyeleri abone olunmasını istedikleri süreli yayınların bilgilerini bölüm başkanlıkları aracılığıyla Daire Başkanlığına iletirler. Süreli yayın istekleri her yıl sonunda Daire Başkanlığı tarafından değerlendirilir. İstekler değerlendirilirken göz önüne alınan kriterler şunlardır: a) İstenen süreli yayının konusu (Kocaeli Üniversitesi nin eğitim-öğretim politikasına uygunluğu) b) Bilimsel niteliği c) Disiplinler arası kullanımı d) Yayınevinin niteliği e) Yayının konusunun koleksiyon içindeki oranı f) Fiyatı g) Yayının Dili h) Fiziksel özellikleri D. Elektronik Kaynak Sağlama Politikası Üniversitenin eğitim, öğretim, araştırma ve kullanıcıların kültürel ihtiyaçlarını desteklemek amacı ile bilgisayar aracılığıyla erişilebilen kaynaklar (Süreli yayınların veya kitapların yer aldığı tam metin veri tabanları, indeks ve özet veri tabanları, görsel işitsel materyaller, bilgisayar dosyaları) kastedilmektedir. Elektronik yayın sayısının artması ile birlikte kütüphanenin koleksiyon yapısı da değişmeye başlamıştır. Mekana bağımlı basılı dergi sayısı azalmış, aynı anda birden çok kişinin erişebildiği elektronik dergi modeli yaygınlaşmıştır. Ayrıca tek tek elektronik dergi aboneliği pahalıya mal olduğundan oluşturulan işbirlikleri ile bir yayıncının bütün dergilerine erişim olanağı sağlanmıştır. 2

3 1.Elektronik veri tabanı abonelikleri yapılırken dikkate alınan kriterler: a) Veri tabanının konusu (Kocaeli Üniversitesi nin eğitim-öğretim politikasına uygunluğu) b) Aynı konuda kütüphanenin abone olduğu başka bir veri tabanının olup olmaması c) Deneme süresinde alınan kullanım istatistikleri d) Veri tabanın bilimsel niteliği e) Yayınevinin niteliği f) Makalelerin veriliş formatı (HTML, PDF vb.) g) Veri tabanının üzerinde çalıştığı platformun hızı ve güvenilirliği, h) Ara yüzün rahat kullanılabilirliği i) Lisans şartları Veri tabanının aboneliklerinin yenilenmesinde kullanım istatistikleri dikkate alınmakta, ilginin yeterli olmaması durumunda aboneliğin iptali söz konusu olabilmektedir. 2. Görsel-İşitsel Materyal seçilirken dikkate alınan kriterler; a) Eğitimi destekleyecek özellikte olması, b) Kültürel amaçlı yayınlarda kullanıcının düzeyine ve birikimine uygun olması, c) Film seçiminde ödüllü olanlar tercih edilmektedir. E. Tez Sağlama Politikası Üniversitede hazırlanan yüksek lisans ve doktora tezlerinin birer nüshası senato kararıyla merkez kütüphanede bulundurulmaktadır. BAĞIŞ POLİTİKASI Amaç: Kocaeli Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı, üniversitede yapılan eğitimöğretimi desteklemek, araştırmalara katkıda bulunmak ve kullanıcıların kültürel gereksinimleri doğrultusunda kütüphane koleksiyonunu geliştirmek amacı ile bağış yayın kabul etmektedir. 1. Bağış yapmak isteyen kişi ve kurumların bağış yayınların bilgilerini içeren listeyi önceden Daire Başkanlığına iletmesi gerekir. 2. Bağışlanacak koleksiyondaki el yazması ve nadir basma eser niteliği dışında kalanlardan güncelliğini yitirmiş olanlar kabul edilmez. 3. Koleksiyon Geliştirme Bölümü tarafından kütüphane koleksiyonu için uygun olduğuna karar verilen yayınlar teknik işlemleri yapılarak koleksiyona eklenir. Bağış yapan kişi veya kuruma Kocaeli Üniversitesi adına teşekkür mektubu gönderilir. 4. Bağış yapılan yayın kütüphane koleksiyonunda (rezerv yayınlar hariç) mevcutsa kabul edilmez. 3

4 5. Daire Başkanlığı bağış yapılan yayınları hangi bölümde ve hangi kurallar doğrultusunda kullanıcılara sunacağı konusunda karar verme hakkına sahiptir. 6. Süreli yayınların bağış olarak kabul edilebilmesi için koleksiyonun başlangıcı ya da devamının kütüphanede bulunması gerekir. 7. Dergi, ansiklopedi vb. çok ciltli eserler cilt bütünlüğü oluşturuyorsa kabul edilir. 8. Daire Başkanlığı özel ya da tüzel kişilere, koleksiyon bağışı yapması için başvurabilir. 9. Daire Başkanlığı uygun gördüğü takdirde bağış olarak kabul ettiği yayınları iade etme veya başka bir kütüphaneye bağışlama hakkına sahiptir. 10. Fotokopi yayınlar, fiziksel açıdan kötü durumdaki yayınlar, korsan yayınlar ve devamlılığı sağlanamayan süreli yayınlar bağış olarak kabul edilmemektedir. YARARLANDIRMA Genel kurallar : a) Üniversitemiz kütüphanesinden, öncelikle üniversitemizin akademik, idari personeli ve öğrencisi olmak üzere, diğer okur/kullanıcılar ve araştırmacılar da yararlanabilirler. b) Okur/kullanıcılar, kütüphane tarafından belirlenen genel ve özel kullanım kurallarına uymak zorundadırlar. Kurallara uymayan ve uyarıları dikkate almayan okur/kullanıcılar, tutanakla tespit edilirler ve kütüphane dışına çıkarılırlar. Aynı nedenlerle ikinci kez uyarılan okur/kullanıcılar, kütüphane hizmetlerinden yararlandırılmazlar. c) Ödünç alınan eserlerin tamamının fotokopi ve elektronik yöntemlerle çoğaltılması fikir ve sanat eserleri 5728 sayılı kanununun 71. maddesi gereğince yasaktır. d) Kütüphane tesislerine ve materyallerine zarar veren okur/kullanıcılar hakkında yasal işlem yapılır. e) Kütüphaneye yiyecek ve içecekle girilmesi, tütün mamullerinin içilmesi kesinlikle yasaktır. f) Okur/kullanıcılar, yanlarındaki eşyalarını korumakla yükümlüdürler. Meydana gelebilecek her türlü çalınma ve kaybolma olaylarından kütüphanemiz sorumlu değildir. g) Okur/kullanıcıların, kütüphaneye girerken cep telefonlarını kapatmaları zorunludur. h) Güvenlik sistemi : Kütüphane kamera sistemiyle 24 saat izlenmektedir. Kütüphaneden yararlanan okur/kullanıcılar, çıkarken elektronik kapı kontrol sistemi içerisinden kurallara uygun olarak geçmek, gerekli durumlarda ellerindeki çanta ve yayınları kütüphane görevlisine göstermekle yükümlüdür. İzinsiz olarak materyal çıkarmaya teşebbüs edenler için gerekli tedbir alınarak yasal yollara başvurulur. i) Kamera, fotoğraf makinesi vb. ile kütüphane içinde izin almadan çekim yapmak yasaktır. 4

5 j) Kütüphane hizmetlerinden yararlanma ücretsizdir. Ancak, ilgili alt yapının oluşturulması ve Daire Başkanı nın Rektörlüğe önerisi ile ücretli hale dönüştürülebilir. k) Kütüphane hizmetlerinin ücretli hale dönüştürülmesi halinde elde edilecek tutar, Üniversite bütçesine gelir kaydedilmek üzere ilgili hesaba yatırılır. l) Kütüphane içinde, belirlenen özel alanlar dışında grup çalışması yapmak ve sesli olarak çalışmak yasaktır. m) Kütüphane kapanış saatine 15 dakika kala kapanış işlemleri ve uyarıları başlatılır. n) Sadece üniversitemiz akademik, idari personeli ve öğrencileri ödünç verme hizmetlerinden yararlanabilirler. o) Ödünç alma işlemi sırasında kimlik gösterilmesi zorunludur. Öğrencilerimizin kimliklerinde yer alan bandrollerin, geçerli öğretim yılına ait olması gerekmektedir. p) Okur/Kullanıcı, kendi talebi ile diğer üniversite kütüphanelerinden getirilen yayınları almak ve bu hizmetten doğan ücretleri ödemekle yükümlüdür. (Bu hizmet sadece akademik personeli kapsar.) r) Üniversitelerarası işbirliğinin gereği olarak, diğer üniversitelerin okur/kullanıcılarına, ancak kendi kütüphaneleri aracılığı ile ödünç kitap verilebilir. s) Üniversite dışından gelen okur/kullanıcılara kütüphane dahilinde yararlanma imkanı sağlanır. ancak ödünç kitap verilmez. Fotokopi hizmetlerinden yararlanabilirler. SÜRELİ YAYINLARDAN YARARLANMA KURALLARI Süreli yayınlar kesinlikle ödünç verilmez. * Süreli yayınların son bir yılı açık raf, eski sayıları kapalı raf usulü ile yerleştirilmiştir. * Süreli yayınlar bölümünden yararlanmak isteyen okur/kullanıcılar, öncelikle Milli kütüphanenin makaleler bibliyografyasından yayın taraması yaparak (http://makale.mkutup.gov.tr), buldukları dergi adı, yılı ve sayısının merkez kütüphanemiz online katalogunda olup olmadığını kontrol edeceklerdir. * Süreli yayının sayısı mevcutsa, görevli tarafından kapalı raftan getirilecektir. * Süreli yayınlardan fotokopi çektirmek isteyen okur/kullanıcılar, süreli yayınlar bölümündeki görevliye kimlik bırakmak zorundadır. TEZLERDEN YARARLANMA KURALLARI Tezler kesinlikle ödünç verilmez. 5

6 * Tezler, kapalı raf usulü ile yerleştirilmiştir. * Öncelikle okur/kullanıcı YÖK Ulusal Tez Tarama Merkezi nde (http://tez2.yok.gov.tr) aradığı tezin PDF inin olup olmadığını kontrol edecektir; * Eğer tezin PDF i varsa tez fotokopi için verilmeyecektir. * Okur/kullanıcının PDF i açabilmesi için YÖK Ulusal Tez Tarama Merkezi ne üye olması gerekir. * Tezin PDF i yoksa görevli, kütüphanenin online katalogundan tezin kütüphanede mevcut olup olmadığını kontrol edecek, yer numarasını alıp kapalı raftan tezi getirip okura verecektir. * Tezlerden fotokopi çektirmek isteyen okur/kullanıcı ödünç verme bankosundaki görevli ye kimlik bırakmak zorundadır. REZERV YAYINLAR A. Hizmetin Amacı Kocaeli Üniversitesi Kütüphanelerindeki rezerv hizmeti, eğitim programlarını desteklemek amacı ile öğretim üyeleri tarafından önerilen bilgi kaynaklarını özel kurallar çerçevesinde öğrencilere yararlandırmayı amaçlar. B. Rezerv Koleksiyonu Öğretim üyelerinin önerdiği ve kütüphanenin sahip olduğu basılı ve elektronik yayınlar, Ders notları, Problem çözüm kitapları, Sınav soru (test) kitapları, Makaleler, Kitap bölümleri, ayrıbabımlar Derse yardımcı görsel işitsel materyalleri ve malzemeleri içerir. D. Rezerv Yayınlar Koleksiyonu için Yayın Ayırtma Öğretim Üyeleri için; 1. Öğretim üyesi, Rezerv Yayınlar Koleksiyonuna katılmasını istediği bilgi kaynağını kütüphane koleksiyonunda yer alıyorsa dönem başlamadan iki hafta önce Ödünç Verme Bölümüne bildirmesi gerekmektedir. 2. Rezerv Koleksiyonuna konulacak temel ders kitaplarının kopya sayısı, dersin türüne, öğrenci sayısına ve yayının kullanım oranına göre öğretim üyesinin önerisi doğrultusunda kütüphane tarafından belirlenir. Rezerv Yayınlar Koleksiyonundan Yararlanma ve Ödünç Verme Kuralları : 6

7 1. Öğretim üyelerinden gelen istek üzerine veya kütüphane yönetiminin kararı ile tespit edilen yayınlar Rezerv bölümüne konur. 2. Rezerv bölümünde bulunan yayınlar 2 saatlik ödünç verilir. Dersi veren öğretim üyesine ise 1 dönem boyunca ödünç verilir. Kütüphane Yönetimi ödünç verme sürelerini değiştirebilir. GÖRSEL-İŞİTSEL BÖLÜMÜ Bu bölüm basılı olmayan materyallerin (DVD, VCD, CD, disket, video kaset, ses kaseti v.b) bulunduğu bölümdür. A. Amaç Üniversitedeki eğitim-öğretim programları, araştırmalar ve kullanıcıların kültürel ihtiyaçlarını desteklemek amacı ile sağlanan görsel işitsel materyallerin ve bu materyallerin kullanımı için ihtiyaç duyulan araç ve gereçlerin belli bir düzen içinde kullanıcı hizmetine sunulmasıdır. B. Görsel-İşitsel Koleksiyon Görsel-İşitsel Koleksiyonu DVD, VCD, CD, Video kaset, disket formatındaki eğitim-öğretim amaçlı materyaller, Ses kasetleri, Müzik kasetleri ve CD leri, Filmlerden oluşmaktadır. 1. Görsel-İşitsel materyallerden bölüm içinde kullanılmak şartı ile bütün kullanıcılar yararlanabilir. 2. Kullanıcılar ödünç aldıkları materyali korumak ve zarar vermemekle yükümlüdürler. 3. Materyalin kaybolması, zarar görmesi durumunda kayıp materyal işlemi uygulanır. 4. Kullanıcı ödünç verilmiş olan materyal için ayırtma işlemi yapabilir. GÖRME ENGELLİLER BİRİMİ Amaç: 7

8 ENGELSİZ ÜNİVERSİTE PROJESİ kapsamında hizmet vermeye başlayan Görme Engelliler Bölümümüz, özel programları ve donanımı sayesinde görme engelli öğrencilerimizin de, kütüphanede yer alan bütün kaynaklardan yararlanmalarını sağlamaktadır. Kullanılan Donanım ve Programlar Jaws For Windows Ekran Okuma Programı : Bilgisayarı TÜRKÇE dilinde konuşturan görmeyenin bilgisayara etkili bir şekilde hakim olmasını sağlayan dünyanın en gelişmiş ve en çok kullanılan programıdır. Magic For Windows Ekran Okuma Ve Büyütme Programı : Az görenler için özel geliştirilmiş aynı anda ekranı büyüterek konuşan programdır. Focus Pro 40 : Görmeyenlerin bilgisayar ekranındaki yazıları kabartma alfabe ile okuyabileceği ve bilgisayarı özel kabartma klavyesi ile yönetip yazılarını yazabileceği özel geliştirilmiş bir cihazdır. Üstünde bütünleşik altınokta braille klavyesiyle ve monitörüyle en son teknoloji ürünüdür. Kitap Okuma Makinası: Masaüstü veya taşınabilir ihtiyaçlara uygun olarak doğal insan sesi kalitesinde her türden materyali okuyabilmektedir. Ses Kayıt Cihazları: Öğrencilerin ihtiyaçları olduğu zaman kütüphanemizden belli sürelerde kullanılmak üzere alınıp, derslerin kaydedilmesi, kaydedilenlerin CD ortamına alınıp ders materyalleri düzenlemeleri sağlanabilir. Görme Engelli öğrencilerimiz, istediklerinde bilgisayar ortamında yer alan kaynakları JAWS okuma programı sayesinde okuyup, kayıt edebileceklerdir. Ayrıca basılı kaynakları, kitap okuma makinesi sayesinde okuyabilecekler ve isterlerse ses kayıt cihazlarına yada CD ye kayıt edip bunları ödünç alarak evlerinde kaynaklardan yararlanabileceklerdir. GETEM (Boğaziçi Üniversitesi Görme Engelliler Teknoloji Laboratuarı) tarafından tasarlanan Internet kütüphanesi projesi, görme engellilerin bilgi kaynaklarına erişimini sağlamayı amaçlamaktadır. Kütüphanede bulunacak yayınlar ağırlıklı bir şekilde Türkçe ve İngilizce'den oluşmaktadır. Kütüphanede hikaye-roman-şiir türü kitapların yanı sıra Türkiye Üniversitelerinde okutulmakta olan ders malzemesi (kitap-makale-ders notu) ile kimi ders ve konferansların kayıtları ve ilave olarak bilimsel makale-kitap bulunmaktadır. Kocaeli Merkez Kütüphanesi olarak üyelik yaptığımız bu projede, 1135 i okunmakta olan, 7500 adet sesli kitaba görme engelli öğrencilerimiz ulaşabileceklerdir. Telefon Kütüphanesi Projesi ile yüzlerce sesli kitap numaralı telefon üzerinden görme engelli GETEM üyelerine ücretsiz olarak sunulmaya başlandı. 8

9 ISBN/ISSN HİZMETİ Kocaeli Üniversitesi öğretim üyelerinin üniversite yayını olarak yayınladıkları yayınlar Kültür Bakanlığına bağlı ISBN/ISSN Ajansından ISBN/ISSN (Uluslararası Standart Kitap Numarası/ Uluslararası Standart Dergi numarası) numarası almak zorundadır. Bu hizmetin verilebilmesi için, Öğretim üyesinin, 1- Kocaeli Üniversitesi Yönetim Kurulu kararı, 2- Yayınlanacak yayının ön baskısını getirmesi gerekmektedir. DANIŞMA HİZMETİ (REFERANS) Amaç: Danışma Hizmeti ile Kocaeli Üniversitesi Kütüphaneleri nde yer alan her formdaki kayıt altına alınmış bilgiye eriştirmek ve kullanıcıların bilgi arama davranışlarını geliştirmeye yönelik çalışmalar yapmak, yol gösterici bir yaklaşımla kullanıcılarımızın doğrudan ya da dolaylı sorularının cevaplanması amaçlanmaktadır. Bu amaç doğrultusunda danışma kütüphanecisi; Araştırmacıların çalışmalarında kaynak temin etme yolunda yardımcı olma ve gerektiğinde birlikte kaynak taraması yaparak en kısa sürede bilgiye erişiminin sağlanması, Kullanıcı eğitim hizmetleri vererek, çeşitli içerik ve düzeyde eğitim-tanıtım faaliyetleri ile kütüphane kaynaklarının tanıtımı ve etkin şekilde kullanılmasını sağlamak, Gerek kütüphane içinde yüz yüze iletişim yoluyla, gerekse web üzerinden kullanıcıların sorularının cevaplanmasında, Kullanıcılarda kütüphane bilincinin oluşturulmasında çağdaş teknik ve yaklaşımlarla eğitim verilmesinde etkin rol üstlenir. ÖDÜNÇ VERME Amaç 9

10 Kocaeli Üniversitesi mensuplarının eğitim-öğretim, araştırma, bilimsel faaliyet ve kültürel ihtiyaçlarını karşılamak amacı ile kütüphanedeki yayınların belli kurallar çerçevesinde kütüphane içi ve dışı dolaşımını sağlamak ve denetlemektir. A. Genel Kurallar 1. Üniversitemiz akademik, idari personeli ve öğrencileri ödünç alma/verme hizmetinden yararlanırken Kocaeli Üniversitesi kimlik kartını kullanmak zorundadırlar. Öğrencilerimizin kimlik kartlarının ait olduğu yılın bandrolunu taşıması zorunludur. 2. Sözleşmeli öğretim elemanları üye numarası olarak T.C. kimlik numaralarını kullanabilirler, ödünç işlemleri sırasında T.C. kimlik numaralarını gösteren bir kimlik getirmeleri yeterlidir. 3. Üniversite dışından gelen okur/kullanıcılara kütüphane dahilinde yararlanma imkanı sağlanır ancak ödünç kitap verilmez. 4. Kullanıcılara sadece kendi kimlik kartı ile ödünç yayın verilir. 5. Üyeler kendileri ödünç yayın alabilirler. Başka bir kullanıcı aracılığı ile ödünç yayın verilmez. 6. Kullanıcı; Kimlik kartını kaybetmesi, Kimlik bilgilerinde bir değişiklik olması durumunda kütüphaneye önceden bilgi vermek zorundadır. 7. Üzerinde gecikmiş yayın ve / veya limitin üzerinde para cezası bulunan kullanıcılara ödünç yayın verilmez. 8. Kullanıcıların kütüphane kapanmadan 15 dakika önce ödünç alma işlemlerini yaptırmaları gerekir. 9. Kütüphane materyalini ödünç alan okur/kullanıcılar, materyalleri özenle kullanmak ve en geç ödünç verme süresi sonunda geri vermekle yükümlüdür. 10. Her eğitim-öğretim döneminde; okur/kullanıcı ödünç aldığı materyali, en çok üç defa geciktirmesi durumunda, o dönem için bir daha ödünç verme hizmetinden yararlandırılmaz. 11. Gerektiğinde Daire Başkanı, genel olarak ödünç verme süreleri ve verilebilecek materyal sayılarını yeniden belirleyebilir. Ayrıca, bu konularda, taleplere göre özel uygulamalar yapabilir. 12. Şube ve Birim kütüphanelerindeki ödünç verme süreleri ve ödünç verilecek materyal sayıları şube ve birim kütüphane sorumluları tarafından ihtiyaçlar çerçevesinde ayrıca belirlenebilir. 10

11 B. Ödünç Verilemeyecek Kitap ve Diğer Materyaller: Aşağıda belirtilen kütüphane materyalleri ödünç verilmez: a) Danışma kaynakları (sözlük, ansiklopedi, el kitabı, dizin vb.), b) Süreli yayınlar, c) Tezler, d) Yazma ve nadir basma eserler, e) Atlas, harita vb. f) Müzik notaları, g) Koleksiyon parçaları, sanatsal materyaller vb., h) Daire Başkanlığı tarafından belirlenen ve kütüphane dışına çıkarılmasında sakınca bulunan (örneğin tek nüsha ya da baskısı tükenmiş vb.) diğer materyaller : Bu materyallerden sadece kütüphane içinde ve gerektiğinde bir görevlinin gözetiminde yararlandırılabilir. C. Ödünç Yayın Alma Süreleri ve Sayıları Kullanıcı Ödünç Yayın Sayısı Ödünç Alma Süresi Uzatma Sayısı Uzatma Süresi Kütüphaneler Arası Ödünç Yayın Akademik Personel 5 60 gün 2 kez 60 gün 10 İdari Personel 3 14 gün 2 kez 14 gün 5 Doktora Öğrencisi 3 30 gün 2 kez 30 gün Ödünç verilmez Yüksek Lisans Öğrencisi 3 30 gün 2 kez 14 gün Ödünç verilmez Lisans Öğrencisi 3 14 gün 2 kez 7 gün Ödünç verilmez Ayrıca Öğretim üyelerimiz, bir öğretim yılı boyunca zorunlu ders materyali olarak kullanacakları yayınları ödünç alabilmek için için fakülte dekanlıklarından, yüksekokul ve meslek yüksekokulu müdürlüklerinden dilekçe getirmek zorundadır. Öğretim yılı içinde yayınlar başka bir kullanıcı tarafından istenirse yayınlar geri çağrılabilir. Öğretim yılı bitiminde yayınların kütüphaneye iadesi gerekmektedir. 11

12 D. İade İşlemleri 1. Kullanıcı ödünç aldığı yayını zamanında iade etmekle yükümlüdür. 2. Zamanında iade edilmeyen yayınlar için ceza uygulaması yapılır. 3. Kullanıcı ödünç aldığı yayını, yayını ödünç aldığı bölüm veya kütüphaneye teslim etmelidir. E. Ödünç Uyarı Sistemi : 1. Kütüphane materyalleri zamanında geri getirilmediği taktirde öğrencilerin ilgili fakültelerine/yüksekokullarına ve meslek yüksekokullarına bildirilerek, öğrencilerin uyarılması sağlanmaktadır. 2. Öğrencilerin ödünç verme sistemi üstünden uyarı mesajları alabilmeleri için e-postalarını sisteme tanıtmaları gerekmektedir. F. Uzatma İşlemleri 1. Ödünç alınan yayın, iade tarihi de dahil son iki gün uzatılabilmektedir. 2. Kullanıcılar ödünç aldıkları yayınları kütüphane otomasyon sistemi üzerinden adresinden kendi kişisel oturumlarını açarak veya kütüphanelere giderek uzatma işlemi yapabilirler. 3. E-posta ile uzatma işlemi yapılmaz. 4. Uzatma hakkı dolan yayın aynı kullanıcıya tekrar ödünç verilmez. Bu durumdaki yayınlar rafta 3 gün kaldıktan sonra aynı kişiye ödünç verilebilir. 5. Başkası tarafından ayırtılan yayınlar uzatılamaz. 6. Üzerinde gecikmiş yayın ve / veya limitin üzerinde para cezası bulunan kullanıcılar için uzatma işlemi yapılmaz. G. Geri Çağırma Kütüphane gerekli gördüğü hallerde, iade tarihini beklemeksizin, bir yayını geri çağırma hakkına sahiptir. 12

13 H. Yayın Ayırtma 1. Ödünç alınmış, yani kullanıcı üzerinde bulunan materyal, başka bir kullanıcı tarafından ayırtılabilir. O materyal, son iade tarihinden sonraki 3 gün, ayırtan okur/kullanıcı için bekletilir. 2. Yayın ayırtma işlemi kütüphane otomasyon sistemi üzerinden katalog tarama sayfasından özel oturum açılarak yapılabilir. Bu işlemin yürütülmesi için kullanıcıların e-posta adreslerini sisteme girmiş olmaları gerekmektedir. Ayırtılan kitabın kütüphaneye ulaştığı e-posta yoluyla kullanıcıya bildirilir. 3. RAFTA bulunan yayınlara ayırtma işlemi yapılamaz. 4. Ayırtılan yayın kullanıcıya bildirilen tarihten itibaren 3 gün sonunda alınmadığı takdirde sıradaki kullanıcıya verilir. Yayın bekleyen kullanıcı bulunmuyorsa yayın rafına gönderilir. 5. Ayırtılacak yayın sayısı kullanıcının ödünç alabileceği yayın sayısı kadar olabilir. I. Rezerv Yayınlar Koleksiyonundan Yararlanma ve Ödünç Verme Kuralları : 1. Öğretim üyelerinden gelen istek üzerine veya kütüphane yönetiminin kararı ile tespit edilen yayınlar Rezerv bölümüne konur. 2. Rezerv bölümünde bulunan yayınlar 2 saatlik ödünç verilir. Dersi veren öğretim üyesine ise 1 dönem boyunca ödünç verilir. 3. Kütüphane Yönetimi ödünç verme sürelerini değiştirebilir. İ. Kütüphaneler Arası Ödünç Yayın / Belge Sağlama Hizmeti Kuralları Kocaeli Üniversitesi akademik ve idari personel kütüphanelerarası ödünç hizmetinden yararlanabilirler. Ayrıntılı bilgi için bakınız: Kütüphanelerarası Ödünç Alıp/Verme Hizmeti J. Geciken Yayınlar ve Cezalar : 1. Ödünç aldığı kitap veya diğer materyalleri en geç ödünç verme süresi sonunda iade etmeyen veya süresini uzatmayan kişiden, başka hiçbir işleme gerek bulunmaksızın, süre sonunu izleyen günden itibaren geçen her gün ve her bir materyal için para cezası alınır. 2. Ödünç alınan kitapların iadesi geciktirildiğinde; geciktirilen her gün için 30 kuruş ceza öğrencinin hesabına işler. 3. Geciktirme cezası uygulanmaya başlanmış olan kişiye, ödünç aldığı materyali iade etmediği ve ceza tutarı 15 TL yi geçtiği durumda ödünç verme işlemi yapılmaz. Ceza tutarı karşılığında, kütüphaneden önerilen bir kitabı satın aldığında cezası silinir. 13

14 4. Gecikme halinde, ilgili okur/kullanıcıya materyalin iadesi hakkında e-posta yoluyla uyarı yazısı yazılır. Bunun için öğrencilerin adres, e-posta bilgilerini girmiş olmaları ve güncel tutmaları zorunludur. 5. Yıl içinde uygulanacak günlük ceza miktarı Daire Başkanının önerisi ile Rektör ya da ilgili Rektör Yardımcısı tarafından belirlenir. 6. Gerekli durumlarda kurallar Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığınca yeniden düzenlenir. K. Kayıp ve Zarar Görmüş Yayınlar 1. Yıpratılan veya kaybedilen kütüphane materyalinin öncelikle piyasadan aynısı ya da daha yeni baskısı temin ettirilir. 2. Yıpratılan materyalin aynısı bulunamıyorsa, kütüphane yönetimi tarafından onaylandığı taktirde (ör. baskısının olmadığına dair bilginin ibraz edilmesi) aynı değerde başka materyal aldırılır. Yıpratılan materyal kullanıcıya verilmez. 3. Kaybedilen materyal için kullanıcı, durumuna ilişkin bir dilekçeyi Daire Başkanlığı na verir. Kullanıcı dilekçeyi yazdığı tarihten itibaren bir ay içerisinde materyali temin etmeye çalışır. Ayrıca, bu tarihten itibaren varsa geciktirme cezası durdurulur. 4. Bir aylık süre içerisinde temin edilemeyen materyal, kayıtlardan düşürülmek amacıyla, Değer Tespit Komisyonu nca değer tespiti yapılır. Okur/kullanıcıdan bu değerin 2 (iki) katı değerinde kitap alması istenir. Varsa geciktirme cezası için ayrıca kitap/lar aldırılır. İletişim Bilgileri MERKEZ KÜTÜPHANE Kitap Ödünç Verme Bankosu Telefon Elektronik Posta ŞUBELER TIP FAKÜLTESİ KÜTÜPHANESİ Telefon HUKUK FAKÜLTESİ KÜTÜPHANESİ Telefon

15 ANITPARK YERLEŞKESİ KÜTÜPHANESİ Telefon KÜTÜPHANELER ARASI ÖDÜNÇ YAYIN / BELGE SAĞLAMA HİZMETİ Üniversite kütüphaneleri arasındaki işbirliği çerçevesinde kütüphane materyalinin karşılıklı kullandırması hizmetidir. A. Kocaeli Üniversitesi Mensupları için; Amaç Kocaeli Üniversitesi mensuplarının ihtiyaç duyduğu ve Kocaeli Üniversitesi Kütüphanelerinde bulunmayan bilgi kaynaklarını yurtiçindeki kütüphane ve bilgi merkezlerinden ödünç veya fotokopi yolu ile sağlamaktır. Genel Kurallar 1. Kütüphanelerarası ödünç yayın / belge sağlama hizmetinden, a) Kocaeli Üniversitesi Öğretim elemanları, b) Kocaeli Üniversitesi İdari personeli, Bu hizmetten yararlanabilen kullanıcılar sadece kendileri için istekte bulunabilirler. Başka kullanıcılar için istekte bulunamazlar. 2. Kullanıcı aradığı yayının Kocaeli Üniversitesi kütüphanelerinde bulunup bulunmadığını adresinden katalogu ve elektronik kaynakları tarayarak tespit edebilir. 3. Kullanıcı, adresine, istediği yayının künye bilgilerini içeren bir e-posta göndererek istekte bulunabilir. Kullanıcı Kütüphaneler Arası Ödünç Alınabilen Toplam Yayın Sayısı Öğretim Elemanı 10 İdari Personel 5 4. İsteklerin zamanında ve doğru bir şekilde karşılanabilmesi için bilgilerin doğru ve eksiksiz olması, kısaltma kullanılmaması gerekir. Eksik ve yanlış kaynak bilgisi isteğin zamanında ve doğru olarak sağlanmasını önleyecektir. Eksik ve yanlış bilgilerden doğacak hatalardan istekte bulunan kullanıcı sorumludur. Bilgiler verilirken başlık ( kitap, makale adı vb.), 15

16 yazar, sayı, yıl vb. gibi bilgilerin doğru olduğundan mutlaka emin olunmalıdır. Süreli yayınlar için ISSN, kitaplar için ISBN numarası önemli bir yardımcıdır. 5. Eksik olarak gönderilen istekler işleme konulmaz ve bu durum istekte bulunan kullanıcıya e-posta mesajı ile bildirilir. 6. Bilgilendirme notları kullanıcıların e-posta adreslerine gönderilmektedir 7. İstekte bulunulan yayınlarda sağlayıcı kütüphanenin ödünç verme kuralları geçerlidir. Ödünç alınan yayının zamanında getirilmemesi, kaybedilmesi veya zarar görmesi durumunda, yayının ödünç alındığı kütüphanenin kuralları uygulanır. Kullanıcı bu kurallara uymakla yükümlüdür. 8. Yayın isteğinde bulunan kullanıcı, telif hakları doğrultusunda yayını kullanmayı ve istenen süre içinde iade etmeyi kabul etmiş sayılır. 9. Kütüphaneler arası ödünç yayın/belge sağlama hizmeti aracılığı ile yapılan istekler sonucu doğacak tüm masrafları istekte bulunan kullanıcı karşılar. B. Diğer Üniversite Kütüphaneleri için; 1. Kütüphaneler arası ödünç yayın / belge sağlama hizmeti sadece üniversite kütüphanelerini kapsamaktadır. 2. Kütüphaneler isteklerini bu hizmet ile ilgili yetkili kütüphanecileri aracılığı ile KİTS (Kütüphaneler Arası İşbirliği Takip Sistemi) üzerinden gerçekleştirebilirler. 3. Diğer üniversitelerin kullanıcıları kütüphaneleri aracılığı ile bu hizmetten yararlanabilirler. Kişisel olarak Kocaeli Üniversitesi Kütüphanelerine başvurarak bu hizmetten yararlanamazlar. 4. İstekler kütüphaneye kargo ile gönderilir. Bu hizmet karşılığı doğacak tüm masraflar, istekte bulunan kütüphane tarafından karşılanır. 5. İstekte bulunan kütüphaneye aynı anda en fazla, a) 10 yayın 30 gün süre (posta süresi dahil) ile ödünç verilir. Kitap üzerinde herhangi bir ayırtma yok ise uzatma işlemi yapılabilir. 6. Yayının kaybolması veya zarar görmesinden (postada kaybolması veya zarar görmesi dahil), istekte bulunan kütüphane ve yetkili kütüphaneci sorumludur. 7. Referans, rezerv ve görsel-işitsel bölümündeki yayınlar, süreli yayınlar, tezler, standartlar, nadir eserler ve arşiv kopyaları ile Daire Başkanlığı tarafından belirlenen ve kütüphane dışına çıkarılması uygun görülmeyen yayınlar ödünç verilmez. 8. Ödünç alınan yayının kaybedilmesi, iade edilmemesi veya geciktirilmesi durumunda Kocaeli Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı nın Ödünç Verme Kuralları geçerlidir. 9. Yayın isteğinde bulunan kütüphane, telif hakları doğrultusunda yayını kullanmayı ve ödünç aldığı yayının süresi dolduğunda iade etmeyi kabul etmiş sayılır. 10. Kütüphane gerekli gördüğü hallerde, iade tarihini beklemeksizin, yayını geri çağırma hakkına sahiptir. İNTERNET ERİŞİMİ 16

17 1. Kütüphane içindeki bilgisayarlar sadece katalog taraması ve kütüphanenin sahip olduğu elektronik yayınlardan araştırma yapmak için kullanılır. 2. Bilgisayar yazılım ve donanımına zarar veren kullanıcılar hakkında yasal işlem yapılır. Bu bilgisayarları oyun oynamak, chat yapmak ve araştırma amacı dışında kullanmak yasaktır. 3. Kablosuz ağ üzerinden kullanıcılar kendi bilgisayarları ile de internete bağlanabilirler. Kablosuz ağın adı KUTUPHANE"dir. Şifreleme işlemi yapılmadığından, önemli bilgilerin girilmesi durumunda meydana gelebilecek olumsuzluklardan kütüphane sorumlu değildir. 4. Kablosuz ağa bağlanarak kütüphaneye lisanslı içeriği yasal olmayan biçimde indirme yapan 5. ve veritabanlarından ticari amaçlı veya sistematik olarak robot ve benzeri yazılımlar kullanılarak, çok sayıda yayının kopyalanması, kişisel bilgisayarlara aktaran kullanıcılar kullandıkları cihazların numaraları aracılığıyla tespit edilmekte ve haklarında idari ve gerekirse yasal işlem yapılmaktadır. KUTUPHANE kablosuz ağına bağlanmakta sorun yaşıyorsanız lütfen Kütüphane Teknik Hizmetler Tel : bölümüne başvurunuz. KOPYALAMA 1. Kütüphanenin sahip olduğu yayınlardan kütüphane dışında fotokopi çekilebilmektedir. 2. Basılı ve elektronik materyallerden kopyalama işlemi telif haklarına uygun olarak yapılmak zorundadır sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununa aşağıdaki linkten erişilebilir: Kütüphane veri tabanları kullanım kuralları: 17

İstanbul Teknik Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı Yasal Mevzuat ve Yararlanma Koşulları

İstanbul Teknik Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı Yasal Mevzuat ve Yararlanma Koşulları İstanbul Teknik Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı Yasal Mevzuat ve Yararlanma Koşulları Haziran 2015 İÇİNDEKİLER Sayfa Kütüphane Hizmetleri ve Yararlanma Kuralları 3 Kütüphaneye

Detaylı

BURSA ORHANGAZİ ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANE YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam ve Tanımlar

BURSA ORHANGAZİ ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANE YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam ve Tanımlar BURSA ORHANGAZİ ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANE YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç MADDE 1. Bu yönerge, Bursa Orhangazi Üniversitesi nde verilecek bilgi hizmetlerini, kütüphane personelinin yetki,

Detaylı

İPEK ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANE YÖNERGESİ

İPEK ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANE YÖNERGESİ İPEK ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANE YÖNERGESİ Amaç MADDE 1. (1) Bu yönerge, temel olarak İpek Üniversitesinde verilecek bilgi hizmetlerini, kütüphane personelinin yetki, görev ve sorumluluklarını tanımlar. Bilgi

Detaylı

İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANE HİZMETLERİ TALİMATI

İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANE HİZMETLERİ TALİMATI İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANE HİZMETLERİ TALİMATI Madde 1 Amaç ve Kapsam Bu Talimat, İstanbul Ticaret Üniversitesi Kütüphanesi nin örgütlenme, görev ve çalışma esaslarını belirlemek amacı ile

Detaylı

T.C. IĞDIR ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANE HİZMETLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM

T.C. IĞDIR ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANE HİZMETLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM T.C. IĞDIR ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANE HİZMETLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Iğdır Üniversitesi, Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı ile

Detaylı

T.C. PİRİ REİS ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANE YÖNERGESİ (Bu Yönerge, 16.05.2013 tarih ve 2013/03 sayılı Üniversite Senatosunda kabul edilmiştir.

T.C. PİRİ REİS ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANE YÖNERGESİ (Bu Yönerge, 16.05.2013 tarih ve 2013/03 sayılı Üniversite Senatosunda kabul edilmiştir. T.C. PİRİ REİS ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANE YÖNERGESİ (Bu Yönerge, 16.05.2013 tarih ve 2013/03 sayılı Üniversite Senatosunda kabul edilmiştir.) BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER Amaç MADDE 1- Bu yönerge, Piri Reis

Detaylı

İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar

İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar MADDE 1- (1) Bu yönerge İstanbul Esenyurt Üniversitesi Kütüphanesi nin yönetim ve çalışma

Detaylı

ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANE YÖNERGESİ TASLAĞI

ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANE YÖNERGESİ TASLAĞI ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANE YÖNERGESİ TASLAĞI BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER Amaç: MADDE 1- (1) Bu yönerge Artvin Çoruh Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığına bağlı merkez kütüphanesi

Detaylı

TUNCELi ÜNivERSiTESi KÜTÜPHANE YÖNETMELiCii

TUNCELi ÜNivERSiTESi KÜTÜPHANE YÖNETMELiCii TUNCELi ÜNivERSiTESi KÜTÜPHANE YÖNETMELiCii BiRiNCi AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK VE TANıMLAR Amaç Madde 1- (1) Bu Yönetmelik, Tunceli Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı, Merkez Kütüphane

Detaylı

T.C. ġirnak ÜNĠVERSĠTESĠ KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAĠRE BAġKANLIĞI YÖNERGESĠ

T.C. ġirnak ÜNĠVERSĠTESĠ KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAĠRE BAġKANLIĞI YÖNERGESĠ T.C. ġirnak ÜNĠVERSĠTESĠ KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAĠRE BAġKANLIĞI YÖNERGESĠ Amaç Madde 1- Bu yönerge, Şırnak Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Dairesi Başkanlığı ile bağlı birim kütüphanelerinin

Detaylı

ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI YÖNERGESİ

ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI YÖNERGESİ Amaç ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI YÖNERGESİ Madde 1 Bu yönerge A.İ.B.Ü. Merkez Kütüphanesinin yönetim ve çalışma esaslarını belirlemek amacıyla düzenlenmiştir.

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANE YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu yönerge, Yıldız Teknik Üniversitesi Kütüphanelerinin yönetim, görev ve çalışma esasları ile kullanıcıların

Detaylı

DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ ÖZAY ORAL KÜTÜPHANESİ

DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ ÖZAY ORAL KÜTÜPHANESİ DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ ÖZAY ORAL KÜTÜPHANESİ EL KİTABI KÜTÜPHANE KULLANICILARI İÇİN 2015-2016 Akademik Yılı Doğu Akdeniz Üniversitesi Kütüphane Müdürlüğü, Gazimağusa, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Tel.:

Detaylı

T.C. DİCLE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Misyon

T.C. DİCLE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Misyon T.C. DİCLE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Misyon Amaç Madde 1 (1) Bu Yönergenin amacı; Dicle Üniversitesi

Detaylı

TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANE YÖNERGESİ. (24.07.2014 tarih ve S-2014-14/1 sayılı Senato kararıyla kabul edilmiştir.

TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANE YÖNERGESİ. (24.07.2014 tarih ve S-2014-14/1 sayılı Senato kararıyla kabul edilmiştir. TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANE YÖNERGESİ (24.07.2014 tarih ve S-2014-14/1 sayılı Senato kararıyla kabul edilmiştir.) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu yönergenin

Detaylı

KÜTÜPHANE HİZMET ESASLARI

KÜTÜPHANE HİZMET ESASLARI KÜTÜPHANE HİZMET ESASLARI 1. KÜTÜPHANE YEREL HİZMET STRATEJİSİ... 2 2. KÜTÜPHANELER EŞGÜDÜM TOPLANTISI... 2 3. PERFORMANS ÖLÇÜMÜ VE İSTATİSTİKLER... 3 4. ANKETLER... 3 5. DİĞER KURUMLAR İLE İŞBİRLİĞİ VE

Detaylı

GEDİK ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANE YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Tanımlar

GEDİK ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANE YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Tanımlar GEDİK ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANE YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Tanımlar Amaç Madde 1- Bu yönerge Gedik Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon hizmetlerinin yürütülmesine yönelik olarak; yönetim ve örgütlenme

Detaylı

DÜZCE ÜNĐVERSĐTESĐ KÜTÜPHANE YÖNERGESĐ

DÜZCE ÜNĐVERSĐTESĐ KÜTÜPHANE YÖNERGESĐ DÜZCE ÜNĐVERSĐTESĐ KÜTÜPHANE YÖNERGESĐ Amaç Madde 1-Bu yönerge, Düzce Üniversitesi kütüphanelerinin tanımını, çalışma esaslarını ve kütüphane hizmetlerinden yararlanma şartlarını belirler. Kapsam Madde

Detaylı

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI 2013 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU BARTIN ÖNSÖZ İnsanlarla bilgi kaynakları arasında verimli bir ilişkiyi sağlamak amacıyla

Detaylı

PLATO Meslek Yüksekokulu Kütüphane ve Dokümantasyon Birimi Yönergesi

PLATO Meslek Yüksekokulu Kütüphane ve Dokümantasyon Birimi Yönergesi PLATO Meslek Yüksekokulu Kütüphane ve Dokümantasyon Birimi Yönergesi Madde-1 Amaç ve Kapsam Bu Yönerge Tasarısı, Plato Meslek Yüksekokulu bünyesinde bulunan Kütüphane ve Dokümantasyon Birimi nin örgütlenme,

Detaylı

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI 2011 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU BARTIN 1 ÖNSÖZ İnsanlarla bilgi kaynakları arasında verimli bir ilişkiyi sağlamak amacıyla

Detaylı

KÜTÜPHANELER VE YAYIMLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HALK KÜTÜPHANELERİ YÖNETMELİĞİ TASLAĞI

KÜTÜPHANELER VE YAYIMLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HALK KÜTÜPHANELERİ YÖNETMELİĞİ TASLAĞI KÜTÜPHANELER VE YAYIMLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HALK KÜTÜPHANELERİ YÖNETMELİĞİ TASLAĞI BİRİNCİ BÖLÜM... 2 Amaç... 2 Kapsam... 2 Tanımlar... 2 İKİNCİ BÖLÜM... 3 Merkez ve Taşra Teşkilatı... 3 Kütüphanenin İşlevi

Detaylı

BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ

BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI 2011 FAALİYET RAPORU SUNUŞ Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı 2011 Yılı Faaliyet Raporu, misyon ve vizyonumuzu paylaşmak; yetki,

Detaylı

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ UYGULAMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ UYGULAMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ UYGULAMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu yönergenin amacı, Ondokuz Mayıs Üniversitesi öğretim

Detaylı

Sağlıklı bir yaşam ve eğitiminizde başarılar dileriz.

Sağlıklı bir yaşam ve eğitiminizde başarılar dileriz. 1. Giriş Sevgili Öğrenciler, 2013-2014 Eğitim Öğretim Akademik yılın başlangıcında tercihim Bezmiâlem diyerek üniversitemize başlamış ve aynı zamanda yaşamınızın en önemli parçası olan mesleğinizi de seçmiş

Detaylı

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ UYGULAMA YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ UYGULAMA YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ UYGULAMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu yönergenin amacı, Ondokuz Mayıs Üniversitesi öğretim

Detaylı

ÖĞRENCİ BİLGİ KİTAPÇIĞI 2015-2016

ÖĞRENCİ BİLGİ KİTAPÇIĞI 2015-2016 ÖĞRENCİ BİLGİ KİTAPÇIĞI 2015-2016 Türkiye nin İlk Sağlık Üniversitesi www.bvu.edu.tr Türkiye nin İlk Sağlık Üniversitesi www.bvu.edu.tr İÇİNDEKİLER GENEL SEKRETERİMİZİN MESAJI 4 BEZMİÂLEM KURULUŞ ÖYKÜSÜ

Detaylı

SİNOP ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ UYGULAMA YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

SİNOP ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ UYGULAMA YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam SİNOP ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ UYGULAMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1- (1) Bu yönergenin amacı, Sinop Üniversitesi öğretim üyeleri ve

Detaylı

UYGULAMA YÖNERGESİ. İçindekiler

UYGULAMA YÖNERGESİ. İçindekiler STAJ VE SINAVLARA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDAKİ UYGULAMA YÖNERGESİ İçindekiler 1. Temel İlkeler... 3 2. Hedefler... 3 3. TESMER Otomasyon Sistemi (TEOS)... 4 4. Aday Meslek Mensubu Olma Koşulları...

Detaylı

T. C. KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI 2014 YILI FAALİYET RAPORU 30.12.2014 KAVAKLI KAMPÜSÜ KIRKLARELİ

T. C. KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI 2014 YILI FAALİYET RAPORU 30.12.2014 KAVAKLI KAMPÜSÜ KIRKLARELİ T. C. KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI 2014 YILI FAALİYET RAPORU 30.12.2014 KAVAKLI KAMPÜSÜ KIRKLARELİ 1 İÇİNDEKİLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN SUNUŞU... 4 I- GENEL BİLGİLER...5

Detaylı